OnePlus 7 handleiding
OnePlus 7 Gebruikershandleiding
Vanwege softwareupdates kan de software-interface op uw toestel (inclusief, maar niet beperkt
tot, de softwarefuncties, gebruikersinterfaces en interactie-ervaringen) verschillen van de in deze
handleiding gepresenteerde interface. De software-interface is onderhevig aan wijzigingen.
2
Inhoudsopgave
AAN DE SLAG
9
Apps gebruiken
21
Startscherm
22
Meldingspaneel
24
27
Vooraanzicht
10
Google Assistant
Achteraanzicht
11
INSTELLINGEN
Uw toestel instellen
12
Batterij en opladen
13
Fysieke knoppen
Gegevensoverdracht naar de OnePlus 7
DE BASISHANDELINGEN
Wifi en internet
29
Simkaart & netwerk
30
Hotspot en tethering
31
14
16
18
33
19
Bluetooth
Apps installeren en verwijderen
29
Wifi
Bluetooth & apparaatverbinding
Basisgebaren
28
20
33
NFC
34
Beveiliging & schermvergrendeling
48
Weergave
35
Beveiligingsstatus
48
Apps & meldingen
38
Apparaatbeveiliging
49
Geluid & vibratie
39
Knoppen & gebaren
42
Accounts
54
Hulpprogramma's
55
Systeem
56
Schuifregelaar meldingen
42
Navigatiebalk & gebaren
42
Toegankelijkheid
56
Snelle gebaren
45
Taal & invoer
56
46
Datum & tijd
57
Reset-opties
58
Batterij
Opslag
47
OTG-opslag
59
Weer
68
Beheer recente apps
59
Rekenmachine
69
Meerdere gebruikers
59
Recorder
70
RAM Boost
60
Notities-app
71
Systeemupdates
60
Camera
72
60
Galerij
76
Klok
76
OnePlus Switch
78
Google Apps
80
Over telefoon
APPS
Telefoon
Contacten
62
63
64
Bestandsbeheer
66
Berichten
66
GEAVANCEERD
Gamingmodus
83
84
Niet storen
85
Opnieuw opstarten of opnieuw opstarten
Casten
85
forceren
91
Gepland in-/uitschakelen
86
Systeemupdates
91
Beheer recente apps
86
Scherm vastzetten
Parallelle Apps
91
Lokale update
92
86
87
Beeld-in-beeld
88
FileDash
88
Verborgen ruimte
89
OPNIEUW OPSTARTEN, BIJWERKEN,
BACK-UP, HERSTEL
OTA-update
90
Back-up en herstel
92
Back-up en herstel met OnePlus Switch
92
Google Drive gebruiken voor back-up en herstel
92
De fabrieksinstellingen herstellen
93
TOEGANKELIJKHEID
Vergroten met driedubbele tik
95
96
Aan-uitknop beëindigd oproep
96
Batterijveiligheid
103
Kleurinversie
97
Oplaadveiligheid
104
Kleurcorrectie
97
Rijveiligheid
106
Tekst met hoog contrast
97
Gezondheidsinformatie
106
Verklaring laserveiligheid
107
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Juridische kennisgeving
Verklaring
98
99
99
Handelsmerken en machtigingen
100
Privacybeleid
100
Veiligheid
Algemene veiligheidsinformatie
101
101
Conformiteit met EU-regelgeving
108
CE-verklaring
108
Informatie RF-blootstelling (SAR)
108
Beperkingen in 5GHz-band
110
Frequentiebanden en vermogen
110
Correcte verwijdering van dit product
111
RoHS-conformiteit
Conformiteit met regelgeving van India
111
111
E-waste-informatie
111
Talen & invoer
113
Zorg en onderhoud
113
Garantiebepalingen OnePlus-apparaten
115
Wat de beperkte garantie niet dekt
116
Retourbeleid (beperkt tot NoordAmerika & Europa)
117
Aan de slag
Aan de slag
Leer meer over uw toestel en start
het gebruik.
Aan de slag
Vooraanzicht
Luidspreker aan de bovenzijde
Camera aan de voorzijde
Nanosimkaarthouder
Schuifregelaar meldingen
Volumeknoppen
Aan/uit-knop Slapen/wekken
Vingerafdruksensor in scherm
10
Aan de slag
Achteraanzicht
Microfoon
Secundaire camera
Primaire camera
Flits
Hoofdmicrofoon
USB Type-C
11
Luidspreker aan de onderzijde
Aan de slag
Uw toestel instellen
Uw OnePlus 7 opstarten
De simkaart plaatsen
Houd de aan-uitknop een paar seconden
ingedrukt om de telefoon op te starten. Als uw
1. Plaats de uitwerppen voor de
telefoon niet inschakelt, moet u deze mogelijk
simkaarthouder in het kleine gat op de
opladen.
simkaarthouder. Druk de uitwerppen stevig
Installatiewizard
in het gat om de simkaarthouder naar buiten
te drukken.
Wanneer u de telefoon voor het eerst opstart
2. Trek de simkaarthouder langzaam uit de
(of na het herstellen van de
sleuf.
fabrieksinstellingen), kunt u met de
3. Plaats de simkaart in de simkaarthouder.
Installatiewizard alle functies aanpassen,
4. Steek de simkaarthouder terug in het toestel.
inclusief de taal, softwareknoppen, gebaren en
andere functies. Als u deze functies later wilt
* Gebruik een originele nanosimkaart. Niet-
aanpassen, kunt u dit na het instellen van de
originele kaarten kunnen schade veroorzaken.
telefoon in het instellingenmenu doen.
12
Aan de slag
4. Plaats geen voorwerpen op uw telefoon
Batterij en opladen
tijdens het opladen.
U moet de telefoon opladen wanneer u de
De batterij opladen
telefoon voor het eerst in uw handen hebt of
als u de telefoon lang niet hebt gebruikt.
1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter.
Veiligheidsinformatie:
2. Steek de USB-kabel in de USB-poort van de
1. Gebruik alleen de officiële oplader en USB-
telefoon.
kabel om uw veiligheid te waarborgen en
3. Steek de adapter in een stopcontact.
schade aan het toestel te voorkomen.
4. Koppel de USB-kabel na het opladen los van
2. De OnePlus 7 ondersteunt de USB Type-C-
de telefoon en trek de adapter uit het
kabel.
stopcontact.
3. Trek de oplader uit het stopcontact nadat
u klaar bent met opladen om te voorkomen
dat u elektriciteit verspilt.
13
Aan de slag
Energie besparen en de batterijduur
OnePlus snelladen
verlengen
Wanneer u de OnePlus-oplader en USB-kabel
gebruikt voor het opladen, kunt u uw telefoon
Verlaag het energieverbruik door de volgende
veilig en snel opladen.
stappen te volgen:
Als de temperatuur lager is dan 15 °C of hoger
1. Schakel het scherm uit wanneer het toestel
is dan 35 °C, dan stopt de telefoon het
niet wordt gebruikt.
snelladen om de batterij te beschermen.
2. Schakel de Batterij sparen-modus in
Fysieke knoppen
wanneer de batterij bijna leeg is.
3. Schakel Bluetooth en wifi uit wanneer u er
Aan-uitknop
geen gebruik van maakt.
De aan-uitknop bevindt zich aan de
4. Dim de schermhelderheid en verkort de
rechterzijde van de telefoon.
slaaptijd in Instellingen.
5. Sluit de apps die u niet gebruikt.
14
Aan de slag
 Druk tijdens een oproep op de
 Houd de aan-uitknop ingedrukt om het
toestel in of uit te schakelen of opnieuw te
volumeknoppen om het oproepvolume aan
starten.
te passen.
 Druk op de volumeknoppen om de beltoon
 Druk op de aan-uitknop om het scherm in
te dempen wanneer u een inkomende
of uit te schakelen.
oproep ontvangt.
 Druk twee keer op de aan-uitknop om de
camera snel in te schakelen wanneer het
Schuifregelaar meldingen
scherm is vergrendeld.
De schuifregelaar meldingen bevindt zich aan
Volumeknoppen
de rechterzijde van de telefoon.
De volumeknoppen bevinden zich aan de
U kunt de systeemstatus van de beltoon
linkerzijde van de telefoon.
(stil, trillen, beltoon) wijzigen door de
schuifregelaar meldingen te gebruiken.
 Druk tijdens het afspelen van muziek of
video op de volumeknoppen om het
mediavolume aan te passen.
15
Aan de slag
 Stil: oproepen en meldingen, met
uitzondering van alarmen, worden gedempt
zonder trillingen.
 Houd de aan-uitknop en volume lager-knop
tegelijkertijd ingedrukt om een
schermafdruk te maken.
 Trillen: oproepen en meldingen, met
 Houd de aan-uitknop en volume lager-knop
uitzondering van alarmen, worden
tegelijkertijd ingedrukt wanneer het toestel
gedempt.
is uitgeschakeld om toegang te krijgen tot
de herstelmodus.
 Beltoon: oproepen, alarmen en meldingen
functioneren normaal.
 Druk 10 seconden op de 'aan/uit-knop' en
OPMERKING: als de telefoon zich in de Niet
'volume OMHOOG' om de telefoon
storen-modus bevindt, worden de beltoon
geforceerd uit te schakelen.
en trillingen uitgeschakeld.
Gegevensoverdracht naar de
Sneltoetsen
OnePlus 7
U kunt snelle acties uitvoeren met behulp van
OnePlus Switch kan snel al uw gegevens,
de sneltoetsen.
inclusief contacten, berichten en foto's,
16
Aan de slag
overdragen van uw oude toestel naar uw
5. Selecteer na het verbinden van de twee
nieuwe OnePlus-toestel.
telefoons de gegevens die u wilt migreren
vanaf uw oude telefoon. Tik aan om te
1. Open de OnePlus Switch-app. Selecteer
starten. Wacht vervolgens totdat de
Ik ben een nieuwe telefoon en selecteer
overdracht is voltooid.
vervolgens het type van uw oude telefoon.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm van de
nieuwe telefoon. Download en installeer
OnePlus Switch op uw oude telefoon.
3. Tik op Doorgaan op uw nieuwe telefoon.
4. Open OnePlus Switch op uw oude telefoon,
selecteer Ik ben een oude telefoon en scan
de QR-code op uw nieuwe telefoon om de
twee telefoons te verbinden.
17
De basishandelingen
De basishandelingen
Leer uw OnePlus-toestel
gebruiken.
De basishandelingen
inhoud te bladeren in de
Basisgebaren
weer/kalender/galerij-app of applijst.
Leer basisgebaren, zoals tikken, slepen, vegen
en zoomen, gebruiken om uw telefoon en apps
te bedienen.
4. Gebruik twee vingers om in of uit te zoomen
1. Tik om een app te openen of selecteren.
op afbeeldingen en webpagina's.
2. Wanneer u een webpagina of lijst bekijkt,
5. Druk op scherm en houd vast om het pop-
veegt u omhoog of omlaag om te scrollen.
upvenster voor geavanceerde instellingen te
openen of om over te schakelen naar de
bewerkingsstatus.
3. Veeg met uw vinger naar links of rechts om
van tabblad of pagina te wisselen of door
19
De basishandelingen
Apps installeren en verwijderen
* Het wordt aanbevolen om apps te
Apps installeren uit de Play Store
een wifinetwerk.
downloaden wanneer u bent verbonden met
Apps verwijderen
Het wordt aanbevolen om apps te downloaden
en installeren uit de Play Store, die beschikbaar
U kunt apps als volgt verwijderen:
is op uw toestel.
 Houd het pictogram van de app op het
Open Play Store om met behulp van
startscherm of in de app-lade ingedrukt en
trefwoorden of de gegevens op het scherm
selecteer verwijderen.
naar apps te zoeken.
 Ga naar Play Store > Mijn apps en
 Tik op het pictogram van een app om de
games > GEÏNSTALLEERD > tik op de
details van de applicatie te bekijken.
specifieke app > VERWIJDEREN.
 Tik op Installeren om apps te downloaden
 Ga naar Instellingen > Apps & meldingen
en te installeren.
en selecteer de app. Ga vervolgens naar
20
De basishandelingen
App-info en selecteer verwijderen.
Schakelen tussen apps
* Sommige vooraf geïnstalleerde apps
Tik op Recent of veeg omhoog en houd vast
kunnen niet worden verwijderd.
om te schakelen tussen apps.
Apps gebruiken
Apps sluiten
Leer hoe u apps opent, schakelt tussen apps,
Tik op Recent en sluit apps door omhoog te
apps sluit en informatie over apps kunt bekijken.
vegen op de app-kaart.
App-lade
App-info bekijken
Veeg omhoog op het startscherm om al uw
Druk lang op het pictogram van een app en
apps in de app-lade te bekijken.
selecteer app-info in het pop-upvenster om
informatie over de app en instellingsopties te
Apps openen
bekijken.
Open apps door op het pictogram van de app
te tikken op het bureaublad of in de app-lade.
21
De basishandelingen
rechterbovenhoek van de app-kaart. Selecteer
Achtergrondtaken wissen
Vergrendelen om te voorkomen dat de app
wordt gesloten of gewist.
Tik bij gebruik van de vaste navigatiebalk op de
recent-knop en tik vervolgens op het Xsymbool aan de onderkant van het scherm.
Startscherm
Veeg bij gebruik van navigatiegebaren
Leer hoe u achtergronden, widgets en
omhoog vanaf het midden van de onderrand
startscherminstellingen instelt om uw
van het scherm en pauzeer, tik vervolgens op
telefoon aan te passen aan uw wensen.
het X-symbool aan de onderkant van het
scherm.
Pictogrammen van apps en mappen
* Vastgemaakte apps worden niet gesloten.
 Open de app-lade door omhoog te vegen
vanaf de onderkant van het scherm. Druk op
Achtergrond-apps vergrendelen
het pictogram van een app en versleep het
pictogram om het toe te voegen aan het
Tik in de modus voor het schakelen tussen
startscherm.
apps op het menupictogram in de
22
De basishandelingen
 Sleep het pictogram van een app van de
deel van het startscherm. Druk vervolgens
app-lade naar het startscherm om het
op het pictogram van een widget en sleep
pictogram op het startscherm te plaatsen.
het naar het startscherm.
 Widgets verwijderen: houd een widget
 Sleep het pictogram van een app op een
andere app op het startscherm om een map
ingedrukt en sleep deze vervolgens naar het
te maken.
verwijdergebied aan de bovenkant van het
scherm.
Achtergronden
Startscherminstellingen
Druk lang op een leeg deel van het startscherm
Druk lang op een leeg deel van het startscherm
en selecteer Achtergrond om de achtergrond
van uw startscherm en vergrendelscherm in te
en selecteer Startscherminstellingen.
stellen.
Pictogram toevoegen aan startscherm:
wanneer deze functie is ingeschakeld, worden
Widgets
pictogrammen van nieuwe apps die worden
geïnstalleerd weergegeven op het startscherm.
 Widgets toevoegen: druk lang op een leeg
23
De basishandelingen
Omlaag vegen: veeg omlaag vanaf het
Pictogrampakket: stel pictogramstijlen in voor
startscherm voor toegang tot snelle
voorgeprogrammeerde apps en bepaalde apps
instellingen.
van derden.
Dubbeltik om te vergrendelen: dubbeltik op
Startschermindeling: pas het aantal
een leeg deel van het startscherm om het
bureaubladrasters en de grootte van
scherm uit te schakelen en het toestel te
pictogrammen aan.
vergrendelen.
Meldingspaneel
App-lade: geeft alle apps weer en biedt u de
mogelijkheid te zoeken naar een app in de
Wanneer er een nieuwe systeemmelding of
lade.
app-melding wordt ontvangen, geeft de
statusbalk het bijbehorende pictogram weer.
Meldingsstippen: wanneer deze functie is
U kunt het meldingspaneel omlaag trekken
ingeschakeld, wordt er een stip weergegeven
door vanaf de bovenkant van de
op het pictogram van een app om aan te
applicatiepagina of een willekeurige plek op
geven dat er nieuwe berichten zijn.
het startscherm naar beneden te vegen.
24
De basishandelingen
 U kunt meldingen wissen door naar rechts te
Statusbalk
vegen (sommige meldingen kunnen alleen
Snelle instellingen
worden gewist door de bijbehorende app te
sluiten).
 Druk lang op een meldingsbalk om de
meldingsinstellingen voor die app te openen.
Snelle instellingen
 Tik op het pictogram van snelle instellingen
 Bekijk meer knoppen en
om specifieke functies snel in of uit te
helderheidsinstellingen door omlaag te
schakelen.
vegen vanaf de statuspictogrammen.
 Houd in het menu met snelle instellingen
een pictogram ingedrukt om de
bijbehorende instellingeninterface te
openen.
25
De basishandelingen
Statuspictogrammen
Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk aan de bovenkant van het scherm.
De pictogrammen in de tabel hieronder zijn de meest voorkomende pictogrammen.
Signaalsterkte
Locatieservice ingeschakeld
Wifi
Alarm ingeschakeld
Geen simkaart
Stille modus ingeschakeld
Roaming
Trilmodus ingeschakeld
G
Verbonden met GPRS-netwerk
Vliegtuigmodus ingeschakeld
E
Verbonden met EDGE-netwerk
Normaal opladen
3G
Verbonden met UMTS-netwerk
Batterijcapaciteit
H
Verbonden met HSDPA-netwerk
NFC ingeschakeld
H+
Verbonden met HSPA+ netwerk
Gamingmodus ingeschakeld
4G
Verbonden met LTE-netwerk
Niet storen-modus ingeschakeld
Bluetooth ingeschakeld
26
De basishandelingen
Google Assistant
• Sms-berichten verzenden (bijv. 'Sms Sara:
Google Assistant is 24/7 beschikbaar.
• Herinneringen instellen (bijv. 'Herinner me
ik kom wat later').
* Wanneer u Google Assistant voor het eerst
eraan om een verjaardagscadeau voor
gebruikt, volg dan de aanwijzingen en geef de
Jaap te kopen').
benodigde toestemmingen om u aan te
• Een selfie maken (bijv. 'Maak een selfie')
melden bij uw Google-account.
• Agenda-afspraken instellen (bijv. 'Stel een
U kunt Google Assistant snel openen door de
agenda-afspraak in voor diner met Charlie
startknop ingedrukt te houden of door
morgen van 7-9').
simpelweg 'Ok google' of 'Hey Google' te
• Muziek afspelen (bijv. 'Speel jazzmuziek af
zeggen en door te gaan.
op YouTube').
Met Google Assistant kunt u:
• Navigeren naar plaatsen (bijv. 'Geef me de
• Onderweg snel oproepen plaatsen
routebeschrijving naar huis').
(bijv. 'Bel mam').
• Weersinformatie opvragen (bijv. 'Heb ik
vandaag een paraplu nodig?').
27
Instellingen
Instellingen
Configureer het netwerk en
account van uw telefoon of stel uw
telefoon in
Instellingen
wachtwoord in en tik op Verbinden.
Wifi en internet
* U kunt ook handmatig een wifinetwerk
Wifi
toevoegen door Netwerken toevoegen te
selecteren.
Maak verbinding met internet via een
draadloos netwerk.
Wifi-voorkeuren
Verbinden met wifi
 Schakel Wi-Fi automatisch in: schakel deze
functie in om wifi automatisch in te
1. Ga naar Instellingen > Wi-Fi & internet en
schakelen in de buurt van opgeslagen
tik op Wi-Fi.
netwerken van hoge kwaliteit, zoals uw
thuisnetwerk.
2. Selecteer een wifinetwerk uit de lijst.
3. Als u een niet-versleuteld wifinetwerk hebt
 Selecteer op slimme wijze het beste
geselecteerd, dan maakt u automatisch
Wi-Fi-netwerk: als u deze functie
verbinding. Als u verbinding wilt maken met
inschakelt, selecteert en maakt uw telefoon
een versleuteld netwerk, voer dan het
verbinding met het beste wifinetwerk door
29
Instellingen
de connectiviteit en signaalsterkte te
telefoon locatieservices of andere apps die
analyseren.
naar netwerken zoeken toestaat wanneer
wifi is uitgeschakeld.
 Schakel automatisch naar mobiele data:
schakel deze functie in om ervoor te zorgen
Simkaart & netwerk
dat uw telefoon automatisch overschakelt
naar mobiele data wanneer het wifinetwerk
Ga naar Instellingen > Wi-Fi & internet >
waarmee u bent verbonden van slechte
SIM & netwerk voor SIM-INSTELLINGEN:
kwaliteit is en mobiele data is ingeschakeld.
 Schakel simkaart in of uit.
 Melding bij open netwerk: schakel deze
 Bewerk de SIM-naam.
functie in om ervoor te zorgen dat uw
telefoon u een melding geeft wanneer er
 Schakel roaming in of uit.
een openbaar netwerk van hoge kwaliteit
 Stel APN in en meer.
beschikbaar is.
OPMERKING: er kunnen roamingkosten van toepassing zijn. Neem
 Scannen altijd beschikbaar: schakel deze
contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.
functie in om ervoor te zorgen dat uw
30
Instellingen
Schakel 4G-netwerk voor beide simkaarten in
Mobiele data in- of uitschakelen
of uit indien beschikbaar.
Ga naar Instellingen > Wi-Fi & internet >
Instellingen standaard simkaart
SIM & netwerk > schakel Mobiele data in of
uit.
Stel de standaard simkaart in voor
spraakoproepen, berichten en mobiele data.
Instellingen voorkeursnetwerktype
Hotspot en tethering
Ga naar Instellingen > Wi-Fi & internet >
SIM & netwerk en selecteer
Deel het netwerk op uw telefoon met andere
Voorkeursnetwerktype.
apparaten via wifihotspots, USB-verbindingen,
 2G/3G/4G (automatisch)
Bluetooth, enz.
 2G/3G (automatisch)
Wi-Fi-hotspot
 Alleen 2G
Wanneer Wi-Fi-hotspot is ingeschakeld, wordt
Twee 4G-netwerken
uw mobiele data gedeeld en kunnen andere
31
Instellingen
 AP-band: selecteer 2,4 GHz of 5 GHz.
apparaten verbinding maken via wifi. U kunt de
volgende opties instellen om uw wifihotspots te
beheren:
USB-tethering
 Hotspotnaam: de naam van het
Volg de onderstaande stappen om de mobiele
gegenereerde wifinetwerksignaal.
data of het wifinetwerk van uw toestel te delen
met uw computer via USB:
 Beveiliging: er zijn 2 opties: geen
wachtwoord en WPA2 PSK-versleuteling.
1. Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op
uw computer.
U wordt aanbevolen om WPA2 PSKversleuteling te selecteren, zodat u een
2. Stel de USB-verbindingsmethode in op
wachtwoord voor uw hotspot kunt maken.
USB-tethering in het beheercentrum.
 Hotspot automatisch uitschakelen: zodra
* Op sommige computers moet u het
deze functie is ingeschakeld, wordt de
Android RNDIS-stuurprogramma mogelijk
hotspot wanneer er geen apparaten zijn
afzonderlijk installeren.
verbonden na 5 minuten automatisch
uitgeschakeld.
32
Instellingen
Bluetooth-tethering
Bluetooth-apparaten, zoals headsets en
Volg de onderstaande stappen om de mobiele
 Koppelen met nieuw apparaat: ga naar
toetsenborden.
data of het wifinetwerk van uw toestel te delen
Instellingen > Bluetooth &
met andere apparaten via Bluetooth-tethering.
apparaatverbinding, kies Koppelen met
1. Ga naar Mobiele HotSpot & tethering en
nieuw toestel, selecteer het toestel
waarmee u verbinding wilt maken uit de lijst
schakel Bluetooth-tethering in.
met beschikbare apparaten en voer de
2. Koppel en verbind met uw telefoon in de
koppelingscode in om het koppelen te
Bluetooth-instellingen op andere apparaten.
voltooien.
Bluetooth &
* Als uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld
maar niet kan worden gevonden, raadpleeg
apparaatverbinding
dan de handleiding van het toestel en volg
de instructies om het toestel over te
Bluetooth
schakelen naar de koppelingsmodus en
verbinding te maken.
Met Bluetooth kunt u verbinding maken met
33
Instellingen
 Eerder verbonden apparaten: bekijk
uitwisselen met een ander toestel wanneer de
apparaten waarmee eerder is gekoppeld en
twee apparaten elkaar aanraken.
tik om opnieuw verbinding te maken.
Android Beam
 Detecteerbaar: schakel deze functie is om
uw telefoon zichtbaar te maken voor alle
Ga naar Instellingen > Bluetooth &
Bluetooth-apparaten in de buurt.
apparaatverbinding >
Verbindingsvoorkeuren > Android Beam.
 Verbindingsvoorkeuren: ga naar
Instellingen > Bluetooth &
Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt
apparaatverbinding >
u app-inhoud naar een ander NFC-apparaat
Verbindingsvoorkeuren > Bluetooth.
verzenden door de apparaten in de buurt van
U kunt de naam van het toestel ook
elkaar te plaatsen. U kunt bijvoorbeeld
wijzigen.
webpagina's, YouTube-video's en contacten
verzenden.
NFC
Plaats de apparaten bij elkaar (meestal met
de achterkant tegen de achterkant) en tik
Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u gegevens
34
Instellingen
 Gebruik de standaard: u kunt deze
vervolgens op uw scherm. De app bepaalt wat
instelling instellen op Altijd of Behalve
er wordt verzonden.
wanneer een andere betalingsapp is
Tikken & betalen
geopend.
Weergave
Ga naar Instellingen > Bluetooth &
apparaatverbinding >
Ga naar Instellingen > Weergave om de
Verbindingsvoorkeuren > Tikken & betalen.
weergave-instellingen van het scherm aan te
Voordat u tikken en betalen gebruikt, moet
passen.
u de standaard betalingsapp instellen, de
betalingsservice in de app inschakelen en de
 Adaptieve helderheid: wanneer deze
functie tikken en betalen instellen met de
functie is ingeschakeld, optimaliseert de
volgende instellingen:
telefoon de helderheid van het scherm op
 Standaard betalingsmethode: kies een
basis van het omgevingslicht. U kunt de
helderheid ook handmatig naar wens
app, zoals Google Pay, om te gebruiken bij
het maken van een betaling door op de
instellen met de schuifbalk aan de
betaalterminal te tikken.
onderkant.
35
Instellingen
 Video enhancer: hiermee kunt u de kleur
 Slaapstand: nadat de tijd is ingesteld,
tijdens het afspelen van video's verbeteren.
schakelt het scherm automatisch uit
wanneer het toestel niet in gebruik is.
 Weergave inkeping: u kunt selecteren hoe
 Nachtmodus: wanneer deze functie is
het inkepingsgebied wordt weergegeven:
ingeschakeld, past het toestel de
 Het inkepingsgebied weergeven.
kleurtemperatuur aan naar de door
u ingestelde kleurtemperatuur om
 Het inkepingsgebied verbergen.
oogvermoeidheid te minimaliseren.
 Apps om op volledig scherm weer te
geven: als de inhoud van de app wordt
 Leesmodus: deze functie optimaliseert de
weergave van tekst op het scherm en zorgt
bedekt door het inkepingsgebied, schakel
voor een leeservaring die net zo comfortabel
dan over naar de standaardmodus.
is als op een e-reader.
 Ambient display: U kunt WANNEER
TONEN instellen, hiervoor zijn 2 opties:
 Schermkalibratie: selecteer een andere
kleurmodus voor een nieuwe visuele
 Neem uw telefoon om te tonen.
ervaring.
36
Instellingen
 Lettertype: stel de lettertypestijl van uw
 Tik op het scherm om te tonen.
telefoon in. U kunt Roboto of OnePlus Slate
Daarnaast kunt u onder WAT WORDT
selecteren.
GETOOND instellen:
 Lettertypegrootte: stel de grootte van het
 Stijl klok.
lettertype in.
 Displaymelding.
 Weergavegrootte: stel de weergavegrootte
 Nieuwe meldingen inschakelen of
van inhoud in (bijv. pictogrammen en
lettertypen). Houd er rekening mee dat dit
uitschakelen.
invloed kan hebben op de weergave van
 Achtergronden: stel de achtergrond van het
sommige apps van derden.
bureaublad en vergrendelscherm van uw
 Statusbalk: u kunt de stijl van de batterij en
telefoon in.
tijd instellen, de weergave van het
 Thema: stel de kleurstijl van de
batterijpercentage inschakelen of
gebruikersinterface in.
uitschakelen, de netwerksnelheid weergeven
en pictogrammen in de statusbalk beheren.
 Accentkleur: stel de accentkleur in.
37
Instellingen
 Scherm automatisch draaien: als deze
stellen en meer.
functie is ingeschakeld, draait het scherm
 Recent geopende apps: toont recent
van de telefoon automatisch als de telefoon
geopende apps.
wordt gedraaid.
 Alle apps bekijken: geeft alle apps weer die
Schermbeveiliging: stel de
zijn geïnstalleerd op uw telefoon.
schermbeveiligingsstijl (klok, kleuren en foto's)
in en stel in wanneer de schermbeveiliging
 Meldingen: u kunt de inhoud van de
wordt ingeschakeld (tijdens opladen, wanneer
meldingen die worden weergegeven op het
het toestel is gedockt, tijdens het opladen of
vergrendelscherm instellen:
wanneer het toestel is gedockt, of nooit).
 Toon alle inhoud van meldingen.
Apps & meldingen
 Verberg gevoelige inhoud.
Ga naar Instellingen > Apps & meldingen om
 Toon helemaal geen meldingen.
de apps van uw toestel te beheren, de
U kunt ook Meldingsstippen toestaan
instellingen aan te passen, app-info te
inschakelen of uitschakelen, Standaard
bekijken, meldingen en toestemmingen in te
38
Instellingen
meldingsgeluiden instellen en de Niet
meldingen van extreme dreigingen, ernstige
storen-modus inschakelen of uitschakelen.
dreigingen en meer te ontvangen.
U kunt waarschuwingsvoorkeuren instellen.
 Standaard-apps: stel de standaard-apps in
voor launcher, browser, bellen, sms, galerij,
 Speciale app-toegang: hiermee kunt
mail en meer.
u speciale app-toegang instellen voor
batterij-optimalisatie, apparaatbeheer-apps
 App-toestemmingen: stel app-
en weergave bovenop andere apps.
toestemmingen in om gebruik te maken van
de locatie, microfoon, contacten, opslag,
Geluid & vibratie
oproeplogboeken en meer.
Ga naar Instellingen > Geluid & vibratie
 Controle dataverbruik: stel de toegang van
om de geluidsinstellingen te wijzigen op uw
apps tot mobiele data en wifinetwerken in.
toestel.
 Noodberichten: u kunt Waarschuwingen
toestaan inschakelen of uitschakelen.
Volume
Als deze functie wordt ingeschakeld, kunt
 Beltoonvolume: stel het beltoonvolume
u ervoor kiezen om Amber Alerts of
39
Instellingen
voor telefoonoproepen en meldingen in met
Let op: kritieke meldingen voor de activiteit en
de schuifbalk.
status van de telefoon verschijnen in dit geval
wel nog steeds.
 Mediavolume: stel het volume voor het
afspelen van muziek, video en meer in met
 Gedrag: stel in voor meldingen:
de schuifbalk.
 Geen geluid van meldingen: u ziet
 Alarmvolume: stel het beltoonvolume voor
meldingen op uw scherm.
alarmen in met de schuifbalk.
 Geen visuele meldingen of geluid van
meldingen: u ziet of hoort meldingen
Niet storen
niet.
Wanneer de Niet storen-modus is
 Aangepast: u kunt de instellingen
ingeschakeld, toont uw telefoon geen nieuwe
aanpassen.
of bestaande meldingen en de telefoon maakt
geen geluid en trilt niet. Er verschijnen geen
 Uitzonderingen: kies speciale instellingen
meldingen wanneer u vanaf de bovenkant van
voor oproepen, berichten, afspraken
uw scherm omlaag veegt.
& herinneringen en andere geluiden.
40
Instellingen
 Planning: stel de duur van Niet storen in of
afspelen van muziek en het automatisch
beantwoorden van oproepen.
stel de tijd voor automatisch in- en
uitschakelen in.
Beltoon
Dolby Atmos
 Beltoon telefoon: stel de beltoon voor
inkomende telefoonoproepen in.
Met Dolby Atmos kunt u kiezen uit
verschillende op scenario's gebaseerde
 SMS-beltoon: stel de beltoon voor
geluidsverbeteringen, zoals dynamisch, film en
meldingen van sms-berichten in.
muziek, en kunt uw eigen aangepaste
 Standaard meldingsgeluid: stel de beltoon
instellingen maken voor hoofdtelefoons.
in voor andere meldingen.
Hoofdtelefoonmodus
Trilling
U kunt voorkeuren instellen voor het aansluiten
van bedrade headsets en Bluetooth-headsets,
Stel het trillingsritme en de trillingsintensiteit in
zoals het automatisch hervatten van het
voor oproepen, meldingen en de
aanraakbediening.
41
Instellingen
 Stil: oproepen en meldingen, met
Systeem
uitzondering van alarmen, worden
gedempt.
Schakel het geluid voor touch-bediening,
toonkiezen, schermvergrendeling en het
 Trilling: oproepen en meldingen, met
maken van schermafdrukken in of uit.
uitzondering van alarmen, worden gedempt
en ingesteld op alleen trillen.
Knoppen & gebaren
 Beltoon: oproepen en meldingen maken
geluid.
Schuifregelaar meldingen
Navigatiebalk & gebaren
De schuifregelaar meldingen bevindt zich aan
de rechterkant van de OnePlus 7. U kunt kiezen
De OnePlus 7 beschikt over drie modi voor de
uit 3 verschillende modi: Stil, Trilling en
navigatiebalk & gebaren. Ga naar
Beltoon. Ga naar Instellingen > Knoppen &
Instellingen > Knoppen & gebaren >
gebaren > Schuifregelaar meldingen voor
Navigatiebalk & gebaren en kies
aangepaste instellingen.
navigatiebalk.
42
Instellingen
 Dubbeltikken & Lang ingedrukt houden:
Terug, Start, Recent
Stel Dubbeltikken of Lang ingedrukt
Indien deze functie is ingeschakeld, worden de
houden in op 'Start, Recent, Terug'.
virtuele knoppen 'Terug, Start, Recent'
Ondersteunt Geen actie, Menu openen of
weergegeven aan de onderkant van het
sluiten, Scherm uitschakelen, Open Shelf,
scherm van de telefoon. Tik op Navigatiebalk
Openen of sluiten en meer.
aanpassen voor aangepaste instellingen.
Terug, Start
Schakel deze functie in om de virtuele knoppen
 Wissel knoppen: schakel deze functie in om
'Terug en Start' weer te geven aan de
de positie van de knoppen Recent en Terug
onderkant van het scherm. Tik op
om te wisselen.
Navigatiebalk aanpassen voor aangepaste
instellingen.
 Verberg de navigatiebalk: schakel deze
functie in om een knop toe te voegen om de
navigatiebalk te verbergen of weer te geven.
43
Instellingen
 Veeg omhoog vanaf het midden van de
 Wissel knoppen: schakel deze functie in om
de positie (rechter- of linkerkant) van de
onderkant van het scherm om terug te keren
Terug-knoppen om te wisselen.
naar het bureaublad.
 Veeg omhoog vanaf het midden van de
 Dubbeltikken & Lang ingedrukt houden:
stel Dubbeltikken of Lang ingedrukt
onderkant van het scherm en houd één
houden in op Start, Terug. Ondersteunt
seconde vast om over te schakelen naar de
Geen actie, Menu openen of sluiten, Scherm
multitaskmodus/modus voor het schakelen
tussen apps.
uitschakelen, Open Shelf, Openen of sluiten
en meer.
 Veeg omhoog vanaf de linker- of
rechteronderkant van het scherm om terug
Navigatiegebaren
te gaan naar de vorige pagina.
De virtuele knoppen 'Terug, Start en Recent'
* Het navigatiegebaar moet, ongeacht of het
zijn verborgen.
toestel wordt gebruikt in de landschap- of
portretmodus, altijd worden geactiveerd
vanaf de onderkant van het toestel.
44
Instellingen
 Schermafdruk met drie vingers: schakel
Snelle gebaren
deze functie in om een schermafdruk te
U kunt de volgende handelingen snel
maken door omlaag te vegen met drie
uitvoeren: gebruik Draai om om te dempen,
vingers.
Schermafdruk met drie vingers en meer met
 Oproepen beantwoorden met gebaar:
behulp van Snelle gebaren. Ga naar
schakel deze functie in om oproepen te
Instellingen > Knoppen & gebaren > Snelle
beantwoorden door de telefoon naar uw oor
gebaren om uw voorkeuren in te stellen.
te bewegen wanneer u een inkomende
oproep ontvangt.
Systeemgebaren
Gebaren met scherm uit
 Draai om om te dempen: schakel deze
functie in om de telefoon te dempen door
Dubbeltik om te ontwaken: schakel deze
deze om te draaien wanneer u een
functie in om het toestel te wekken door twee
inkomende oproep ontvangt.
keer op het scherm te tikken.
45
Instellingen
Muziek regelen: schakel deze functie in om
Snel de assistent-app activeren
het afspelen van muziek te starten of pauzeren
door II te tekenen met twee vingers. Teken <
Schakel deze functie in om de assistent-app te
of > om naar de vorige of volgende track te
activeren door de aan-uitknop 0,5 s ingedrukt
gaan.
te houden. Houd de aan-uitknop 3 s ingedrukt
om uit te schakelen.
Teken O / Teken V / Teken S / Teken M /
Teken W /: deze opties kunnen worden
Batterij
ingesteld op Geen, camera openen, camera
aan de voorzijde openen, video opnemen,
Ga naar Instellingen > Batterij om de details
zaklamp in- of uitschakelen, shelf openen en
over de batterij te bekijken en
door u geselecteerde apps openen.
batterijvoorkeuren in te stellen.
Snel camera inschakelen
Gedetailleerd verbruik bekijken: bekijk de
verbruiksgegevens van de batterij sinds deze
Schakel deze functie in om de camera snel in te
voor het laatst volledig werd opgeladen en de
schakelen door twee keer op de aan-uitknop te
lijst met de meest energie-intensieve
drukken.
processen.
46
Instellingen
Batterij sparen: schakel deze functie in om de
het batterijgebruik te beperken voor weinig
batterijduur te verlengen. Batterij sparen
gebruikte apps. Uw telefoon leert na verloop
schakelt bepaalde functies van het toestel uit
van tijd hoe u uw apps gebruikt.
en beperkt apps.
 Het is mogelijk dat meldingen voor deze
U kunt deze functie handmatig inschakelen of
apps worden vertraagd.
Automatisch inschakelen selecteren wanneer
Opslag
het resterende batterijniveau lager is dan de
ingestelde waarde.
Ga naar Instellingen > Opslag om details over
Batterij-optimalisatie: optimaliseer de
de opslag te bekijken. U kunt opslagruimte
batterijduur door het achtergrondgedrag van
vrijmaken en de hoeveelheid opslagruimte
apps te regelen. Tik op Batterij-optimalisatie,
bekijken die in beslag wordt genomen door de
kies de apps die u wilt optimaliseren en
verschillende soorten bestanden.
selecteer Optimaliseren.
 Ruimte vrijmaken: uw telefoon scant
Adaptieve batterij: door deze functie in te
Downloads & weinig gebruikte apps.
schakelen wordt de batterijduur verlengd door
Selecteer de inhoud die u wilt verwijderen
47
Instellingen
en tik op VRIJMAKEN om de opslagruimte
U wordt op de hoogte gesteld als er
vrij te maken.
beveiligingsrisico's worden aangetroffen.
 Opslagbeheer: om te helpen bij het
 Apparaat scannen op beveiligingsrisico's:
vrijmaken van opslagruimte, verwijdert
schakel deze functie in om ervoor te zorgen
Opslagbeheer foto's en video's waarvan een
dat Google uw toestel regelmatig kan
back-up is gemaakt van uw toestel.
controleren en u kan waarschuwen voor
potentiële risico's of deze kan voorkomen.
Beveiliging &
 De detectie van schadelijke apps
schermvergrendeling
verbeteren: schakel deze functie in om
onbekende apps te verzenden naar Google
Beveiligingsstatus
voor betere detectie.
Google Play Protect
Vind mijn apparaat
Google Play Protect controleert uw apps en
Vind mijn apparaat helpt u uw toestel op
toestel regelmatig op schadelijk gedrag.
afstand te vinden en houdt uw gegevens veilig
48
Instellingen
 Vegen: veeg omhoog op het scherm om te
in het geval u het toestel verliest.
ontgrendelen.
Manieren om uw Android-toestel te vinden:
 Patroon: stel een veegpatroon, bestaande
 Vind mijn apparaat: download de app via
uit meer dan vier punten, in om te
Google Play.
ontgrendelen.
 Web: ga naar android.com/find.
 Pincode: stel een 4-16-cijferige pincode in
 Google: zoek naar 'vind mijn apparaat'.
om te ontgrendelen.
 Wachtwoord: stel een wachtwoord van
Apparaatbeveiliging
minimaal 4 tekens in om te ontgrendelen.
Schermvergrendeling
Voorkeuren vergrendelscherm
Stel de schermvergrendeling in:
Stel de voorkeuren voor het vergrendelscherm
 Geen: schakel het scherm in om naar het
in.
startscherm te gaan.
49
Instellingen
 Vergrendeloptie weergeven: schakel deze
 Op vergrendelscherm: u kunt kiezen uit
Toon alle inhoud van meldingen, Verberg
functie in om de aan-uitknop-optie weer te
gevoelige inhoud Toon helemaal geen
geven voor het uitschakelen van Smart Lock,
meldingen.
vingerafdrukontgrendeling en meldingen op
het vergrendelscherm.
 Gebruikers toevoegen vanaf het
vergrendelscherm: schakel deze functie in
Vingerafdruk
om nieuwe gebruikers toe te voegen terwijl
vergrendelscherm actief is. (Instructies: trek
U kunt vingerafdrukken toevoegen of
het meldingspaneel naar beneden op het
verwijderen en vingerafdrukvoorkeuren
vergrendelscherm en tik op
instellen via Vingerafdruk.
om een
 Vingerafdruk toevoegen: volg de
gebruiker toe te voegen.)
instructies op het scherm om uw
Vergrendelschermbericht: voer tekstinhoud in
vingerafdruk toe te voegen.
en sla deze op voor weergave op het
vergrendelscherm.
• Voeg uw vingerafdruk opnieuw toe na het
vervangen van de screenprotector.
50
Instellingen
 Neem uw telefoon om te tonen: schakel
• Voeg slechts één vingerafdruk
deze functie in om het vingerafdrukpictogram
tegelijkertijd toe.
op het ambient display te tonen wanneer u
uw telefoon oppakt.
• Druk stevig op het scherm van de telefoon
 Tap op het scherm om te tonen: schakel
om ervoor te zorgen dat uw
deze functie in om het
vingerafdrukgegevens volledig worden
vingerafdrukpictogram op het ambient
vastgelegd.
display te tonen wanneer u één keer op het
 Animatie-effect vingerafdruk: stel het
scherm van uw telefoon tikt.
animatie-effect in. U kunt een van
* Naast het ontgrendelen van uw telefoon,
onderstaande vier opties selecteren:
kunt u met uw vingerafdruk ook aankopen
autoriseren en apps openen.
 Kosmos
 Ripple
Gezichtsontgrendeling
 Streep
U kunt gezichtsontgrendeling toevoegen of
 Geen
verwijderen en
51
Instellingen
gezichtsontgrendelingsvoorkeuren instellen via
functie in om gezichtsontgrendeling te
Gezichtsontgrendeling.
gebruiken wanneer u omhoog veegt op het
scherm van de telefoon.
 Gezichtsgegevens toevoegen: volg de
instructies op het scherm om uw
 Automatisch ontgrendelen wanneer het
gezichtsgegevens toe te voegen.
scherm aan is: schakel deze functie in om
uw telefoon zodra het scherm inschakelt,
* Doe dit in een heldere omgeving en zorg
ervoor dat u naar uw telefoon kijkt voor de
zonder eerst te vegen, te ontgrendelen met
beste resultaten.
uw gezicht.
 Gezichtsontgrendeling: schakel deze
Privacy
functie in om gezichtsontgrendeling te
gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen
Locatie
vanaf het vergrendelscherm.
 Locatie gebruiken: schakel deze functie in
 Veeg omhoog om te ontgrendelen: dit is
om toe te staan dat apps locatiegegevens
de standaardmanier om uw telefoon te
gebruiken.
ontgrendelen met uw gezicht. Schakel deze
52
Instellingen
 Recente locatieverzoeken: hier worden
Wachtwoorden weergeven
recent opgevraagde locatiegegevens
Schakel deze functie in om de tekens weer te
weergegeven.
geven terwijl u typt en ze daarna te
 Toestemmingen op app-niveau: stel
converteren naar een versleuteld sterretje '*'.
toestemmingen in voor apps om gebruik te
maken van de locatieservice.
Noodhulp
* Locatie kan gebruik maken van bronnen
 Noodinformatie: voeg uw noodinformatie
toe.
zoals gps, wifi, mobiele netwerken en
sensoren om de locatie van uw toestel in te
 Automatisch SOS-berichten verzenden:
schatten. Google kan geanonimiseerde
schakel deze functie in om na een
locatiegegevens verzamelen om de
noodoproep automatisch SOS-berichten te
locatienauwkeurigheid en locatiegebaseerde
verzenden naar alle noodcontacten.
services te verbeteren.
 Aan-uitknop: activering noodoproep: er zijn
drie opties:
53
Instellingen
 Uitschakelen.
Simkaartvergrendeling
 Snel 3 keer op de aan-uitknop drukken.
Simkaart vergrendelen: schakel deze functie in
 Snel 5 keer op de aan-uitknop drukken.
om de telefoon alleen na het invoeren van uw
pincode te kunnen gebruiken.
Apparaatbeheer-apps
Accounts
 Vind mijn apparaat: schakel in om uw toestel
te vinden of om gegevens van een
 Google-account: meld u aan bij uw Google-
kwijtgeraakt toestel te vergrendelen of te
account, bekijk Google-accountgegevens,
wissen.
stel synchronisatie-items in en verwijder
accounts.
 Google Pay: als apparaatbeheerder kan
Google Pay u helpen uw telefoon veiliger te
 OnePlus-account: meld u aan bij uw
maken.
OnePlus-account, beheer accountgegevens
en meld u af bij uw account (tik op de
menuknop in de rechterbovenhoek en
selecteer Account verlaten).
54
Instellingen
 Snel starten: schakel deze functie in om
 Account toevoegen: u kunt e-mailaccounts,
ervoor te zorgen dat een lange druk op het
Google-accounts en meer toevoegen.
vingerafdrukidentificatiegebied Quick Pay
 Automatisch gegevens synchroniseren:
start of apps activeert wanneer de telefoon
schakel deze functie in om automatisch
is vergrendeld.
gegevens te vernieuwen. Het uitschakelen
van deze optie spaart energie, maar in dit
Inleiding: snel starten gebruiken
geval moet u elke account handmatig
1. Houd uw vinger na het ontgrendelen op
synchroniseren om de laatste updates te
het scherm om snel starten te openen.
ontvangen en ontvangt u geen melding van
updates.
2. Veeg over het scherm om een
snelkoppeling te selecteren en haal uw
Hulpprogramma's
vinger van het scherm om deze te starten.
 Gamingmodus: schakel de gamingmodus in
 Parallelle Apps: maak meerdere accounts
om uw game-ervaring te optimaliseren.
voor dezelfde sociale media-apps.
Raadpleeg 'Gamingmodus' voor meer
Raadpleeg 'Parallelle Apps' voor meer
informatie.
informatie.
55
Instellingen
 App-vergrendeling: u kunt de apps die
 Snel antwoorden in liggende stand
u wilt vergrendelen met een wachtwoord
U kunt snel antwoorden wanneer u een
WhatsApp-bericht of bericht van andere
apps ontvangt in de liggende stand.
toevoegen.
Inhoud van meldingen verbergen: schakel
deze functie in om meldingen voor apps die
Systeem
zijn vergrendeld door app-vergrendeling te
verbergen.
Toegankelijkheid
 Gepland in-/uitschakelen: stel de
Raadpleeg 'Toegankelijkheid' voor meer
informatie.
inschakel-/uitschakeltijd in.
 OnePlus Switch: migreer snel gegevens met
Taal & invoer
OnePlus Switch. Raadpleeg 'Gegevens
overdragen naar de OnePlus 7' voor meer
Stel de gewenste systeemtaal en
invoermethode in.
informatie.
 Talen: stel de gewenste systeemtaal in.
56
Instellingen
 Tik op Taal toevoegen om een taal toe te
voegen.
invoert of in andere scenario's. Voor deze
 Druk en sleep de geselecteerde taal naar
geïnstalleerd.
functie moeten er aanvullende apps worden
de bovenkant van de lijst om de taal in te
Datum & tijd
stellen als systeemtaal.
Stel de datum en tijd van het systeem in.
 Virtueel toetsenbord: selecteer de
standaard invoermethode en stel de
 Automatische datum & tijd: schakel deze
voorkeuren in voor de invoermethode.
functie in om de tijd die is ingesteld door de
netwerkprovider te gebruiken als de
 Spellingscontrole: schakel deze functie in
om automatisch de spelling te controleren
systeemtijd.
terwijl u typt.
 Datum instellen: stel de datum van het
 Automatische invulservice: schakel deze
systeem handmatig in.
functie in om automatisch gegevens die zijn
 Tijd instellen: stel de tijd van het systeem
opgeslagen in te vullen wanneer u op het
handmatig in.
web surft, het wachtwoord van uw account
57
Instellingen
 Wifi, mobiele data & Bluetooth resetten:
 Automatische tijdzone: schakel deze
functie in om de tijdzone van de
u kunt alle netwerkinstellingen, inclusief wifi,
netwerkprovider te gebruiken.
mobiele data en Bluetooth, resetten.
 App-voorkeuren resetten:
 Tijdzone selecteren: stel de tijdzone van het
systeem handmatig in.
dit reset alle voorkeuren voor:
 24-uursnotatie gebruiken: schakel deze
 Uitgeschakelde apps.
functie in om de systeemtijd weer te geven
 Uitgeschakelde app-meldingen.
in 24-uursnotatie of schakel de functie uit
om gebruik te maken van de 12-uursnotatie.
 Standaard-apps voor acties.
Reset-opties
 Beperkingen met betrekking tot
In Reset-opties kunt u instellingen resetten,
 Alle beperkingen met betrekking tot
achtergrondgegevens voor apps.
app-voorkeuren resetten en alle gegevens
toestemmingen.
wissen (fabrieksinstellingen herstellen).
U verliest geen app-gegevens.
58
Instellingen
 Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen
 Grondig opruimen: wis
herstellen): raadpleeg 'Fabrieksinstellingen
achtergrondprocessen. Sommige apps
herstellen' voor meer informatie.
kunnen stoppen met werken en u ontvangt
mogelijk geen meldingen.
OTG-opslag
Meerdere gebruikers
Gegevens overdragen via OTG. Automatisch
uitschakelen na 10 minuten inactiviteit.
 Gebruikers toevoegen vanaf het
vergrendelscherm: gebruikers toevoegen
Beheer recente apps
vanaf het vergrendelscherm.
Stel de modus in voor het wissen van
 Noodinformatie: voeg noodinformatie en -
achtergrondtaken.
contacten toe.
 Normaal opruimen: wis de takenlijst en
 U (eigenaar): geef de momenteel
cache zonder de achtergrondprocessen te
aangemelde gebruiker weer. Tik om de
wissen.
gebruikersnaam te wijzigen (gebruikersnaam
is standaard de telefooneigenaar).
59
Instellingen
 Gast: tik om over te schakelen naar de
capaciteit wordt optimaal benut om de
gastmodus en oproepen en bepaalde
prestaties tijdens uw dagelijks gebruik te
andere functies te beperken. U kunt de
verhogen.
functie Telefoonoproepen inschakelen
Systeemupdates
inschakelen of uitschakelen door op het
instellingenpictogram rechts van de gast te
Werk uw systeem bij met behulp van OTA.
tikken.
Raadpleeg 'System updates' voor meer
 Gebruiker toevoegen: deel het toestel met
informatie.
andere mensen door extra gebruikers te
Over telefoon
maken.
RAM Boost
Bekijk basisinformatie over de telefoon, de
RAM Boost leert hoe u uw telefoon gebruikt en
telefoon.
systeemversie en meer met de optie Over
kan zo voorspellen welke apps u wilt starten en
 Apparaatnaam: tik om de apparaatnaam te
welke gegevens u wilt laden. De RAM-
bewerken.
60
Instellingen
 Authenticatie-informatie: tik om de
verificatie-informatie te bekijken.
 Android-versie: hier wordt de Androidversie weergegeven.
 Build-nummer: hier wordt de softwareversie
van de telefoon weergegeven.
 Model: hier wordt het telefoonmodel
weergegeven.
 Juridische informatie: tik om het
privacybeleid, overeenkomsten, etc. te
bekijken.
 Status: tik om het telefoonnummer, signaal,
etc. te bekijken.
 Award: tik om Oxygen OS-bijdragers te
bekijken.
61
Apps
Apps
Leer meer over de apps op uw
OnePlus-toestel.
Apps
 Inkomende oproep tijdens normaal gebruik:
Telefoon
de groene knop wordt gebruikt om een
oproep te accepteren en de rode om een
Bellen
oproep te weigeren.
 Methode 1: tik op Toetsenblok
Oproepscherm
(nummerkeuze), voer het nummer van de
contactpersoon in en druk op de belknop
Na het accepteren van een oproep, kunt u op
om het nummer te bellen.
het oproepscherm de volgende functies
gebruiken:
 Methode 2: zoek naar nummers in
contacten, oproepregistraties of uw
 Luidspreker: schakelt de luidsprekermodus
adresboek en tik vervolgens op het nummer
in tijdens de oproep.
om het te bellen.
 Toetsenblok: opent het toetsenblok.
 Inkomende oproepen beantwoorden of
 Dempen: dempt de microfoon.
weigeren: veeg omlaag om een oproep te
accepteren of omhoog om de oproep te
 Oproep toevoegen: voegt meerdere
weigeren.
oproepen toe.
63
Apps
 In de wacht zetten: hiermee kunt u een
Een contact toevoegen
nieuwe oproep beantwoorden door de
huidige oproep in de wacht te zetten en
1. Open Contacten
vervolgens de huidige oproep te hervatten
2. Tik op
wanneer de nieuwe oproep is beëindigd.
3. Voer de contactgegevens in
 Opnemen: hiermee kunt u een oproep
4. Tik op
opnemen.
om op te slaan
Contacten zoeken
* Deze functie is alleen beschikbaar in China en
India.
 Methode 1: voer het nummer of de naam
Contacten
van het contact in op het toetsenblok.
 Methode 2: tik op 🔍🔍 en zoek vervolgens op
Contacten heeft de volgende functies:
naam naar een contact.
bewerken, verwijderen, zoeken, invoeren en
uitvoeren, contacten beheren en back-up
 Methode 3: schakel over naar de
maken en zwarte lijst.
contactenlijst en tik op of blader door de
64
Apps
letters aan de rechterkant om snel te
 Contact blokkeren: tik op
zoeken.
en voer
het telefoonnummer in om het toe te
Contacten beheren
voegen aan de zwarte lijst.
 Deblokkeren: tik op
Open Contacten, tik op de menuknop in de
om een
telefoonnummer te deblokkeren.
rechterbovenhoek en selecteer vervolgens
Spam: blader door de berichten/
Instellingen.
oproepregistraties in de zwarte lijst.
 Voorgestelde samenvoegingen: het
systeem identificeert automatisch
Contacten importeren/exporteren: u kunt
soortgelijke contacten, tik op samenvoegen
een VCF-bestand dat is geëxporteerd vanaf
en selecteer gereserveerde contanten om de
een ander toestel importeren op dit toestel, of
samenvoeging te voltooien.
de contacten op uw toestel exporteren naar
een VCF-bestand.
 Geblokkeerde nummers:
u ontvangt geen oproepen en meldingen
van contacten op de zwarte lijst.
65
Apps
FileDash: hiermee kunt u snel en gratis
Bestandsbeheer
bestanden delen met apparaten in de buurt.
In Bestandsbeheer kunt u snel een
Meer handelingen:
verscheidenheid aan bestanden openen en
Bestand zoeken: tik op 🔍🔍 en voer vervolgens
beheren.
trefwoorden in om uw bestanden te vinden.
Ga naar de app-lade en open de
Vergrendelbox: druk lang op een bestand,
Bestandsbeheer-app.
tik op de menuknop in de rechterbovenhoek
CATEGORIEËN: bekijk bestanden op
en kies vervolgens Verplaatsen naar
bestandscategorie, bijv. documenten,
Vergrendelbox. U kunt een wachtwoord of
downloads, recent, afbeeldingen, video's,
vingerafdruk toewijzen aan bestanden in
audio, enz.
Vergrendelbox.
OPSLAG: bekijk en beheer mappen en
Berichten
documenten die zijn opgeslagen op uw
telefoon.
Verzend, ontvang en bekijk berichten via de
Berichten-app.
66
Apps
2. Selecteer het bericht dat u wilt bekijken uit
Bericht verzenden
de lijst.
1. Open de Berichten-app.
3. Als u wilt reageren op een bericht, voer het
bericht dan in het tekstvak onderaan het
2. Tik op de zwevende knop in de
scherm in en tik vervolgens op het
rechteronderhoek.
verzenden-pictogram aan de rechterkant
3. Selecteer de ontvanger.
om het bericht te verzenden.
4. Voer de sms-inhoud in.
Berichtinstellingen
5. Tik op het verzenden-pictogram in de
rechteronderhoek om een bericht te
In de berichtinstellingen kunt u onder andere
verzenden.
rapportlevering, automatisch ophalen van
mms-berichten tijdens roaming en het
Bericht bekijken en beantwoorden
nummer van de sms-centrale instellen. U kunt
uw sms-voorkeuren instellen door op de
Berichten worden gesorteerd op tijd.
menuknop in de rechterbovenhoek te tikken en
vervolgens Instellingen te selecteren.
1. Open de Berichten-app.
67
Apps
 Het weer controleren: open de app-lade
Zwarte lijst/onderschepping
en open de Weer-app.
 De onderscheppingsregistratie bekijken:
Deze app biedt informatie over het weer, de
tik op de menuknop in de rechterbovenhoek
temperatuur, het weer van de afgelopen zes
van de hoofdinterface van de Berichten-app
dagen, het weer van de afgelopen 24 uur,
en selecteer Spam om geblokkeerde
de luchtkwaliteit, de windrichting, de
registraties te bekijken.
gevoelstemperatuur, de luchtvochtigheid,
 Toevoegen aan zwarte lijst: tik op de
het zicht, de luchtdruk en meer.
menuknop in de rechterbovenhoek van het
 Stad toevoegen: tik op
scherm met het sms-gesprek en selecteer
, tik vervolgens
op de '+' knop, voer de plaatsnaam in om te
Nummer blokkeren.
zoeken en selecteer de stad die u wilt
toevoegen.
Weer
 Van stad wisselen: veeg naar links en naar
Deze app biedt de weersvoorspelling en een
rechts om te schakelen tussen steden.
vroegtijdse waarschuwingsfunctie.
68
Apps
 Luchtdruk: kies de drukeenheid,
 Instellingen
hectopascal – hPa, millimeter kwik –
Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek
mm/Hg, inch kwik – in/Hg.
en selecteer Instellingen.
Weeralarm: schakel deze functie in om
 Temperatuur: selecteer de
weersmeldingen te ontvangen.
temperatuureenheid – Celsius of
Fahrenheit.
Rekenmachine
 Wind: selecteer de windeenheid,
Rekenmachine biedt algemene
bijvoorbeeld meter per seconde – m/s of
rekenmachinefuncties.
kilometer per uur – km/u.
Ga naar de app-lade en open de
 Neerslag: millimeter – mm, inch – in.
Rekenmachine-app.
 Zichtbaarheid: selecteer de
 Eenvoudige rekenmachine: Met deze
zichtbaarheidseenheid, kilometer – km,
rekenmachine kunt u eenvoudige
mijl – mi.
berekeningen zoals optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen uitvoeren.
69
Apps
 Opnemen:
 Wetenschappelijke rekenmachine:
schuif de zwarte balk naar links of draai naar
 Opname starten: tik op
landschapmodus om over te schakelen naar
om een
opname te starten.
de wetenschappelijke rekenmachine.
 De opname pauzeren: tik op
 Geschiedenis bekijken: schuif de bovenste
om een
opname te pauzeren.
helft van het lege gebied omlaag om de
geschiedenis te bekijken en tik op de
 Tags invoegen: tik op
WISSEN-knop in de rechterbovenhoek om
om tags in te
voegen.
de geschiedenis te WISSEN.
De opname-indeling instellen: u kunt de
Recorder
opname-indeling (aac / wav) instellen door de
Recorder biedt opname- en weergavefuncties.
hoofdinterface te selecteren.
Ga naar de app-lade en open de Recorder-
 Beheer en afspelen van opnames:
instellingen in de rechterbovenhoek van de
app.
veeg naar links om de lijst met
opnamebestanden te openen.
70
Apps
 Notities zoeken: tik op 🔍🔍 en voer de
 Opname afspelen: tik op een opname
om deze af te spelen.
trefwoorden in om te zoeken.
 Opname verwijderen: druk lang op de
 Een notitie verwijderen: druk lang op de
opname die u wilt verwijderen en tik
notitie die u wilt verwijderen en tik
vervolgens op de verwijderen-knop.
vervolgens op de verwijderen-knop.
 Een notitie delen: open de notitie die u wilt
Notities-app
delen, tik op de menuknop in de
U kunt plaknotities gebruiken om snel
rechterbovenhoek, selecteer de
aantekeningen te maken en tekst en
deelmethode en druk vervolgens op de
afbeeldingen te bewerken.
pagina om het delen te voltooien.
 Notitie toevoegen: tik op
 Herinneringen toevoegen aan uw notities:
om een
notitie toe te voegen. Ondersteunt tekst,
open de notitie en tik op het
albumafbeeldingen, foto's, lijsten en taken.
alarmpictogram in de balk aan de bovenkant
U kunt ook notities verwijderen,
om de datum en tijd voor de herinnering in
herinneringen instellen, etc.
te stellen.
71
Apps
Camera
De camera van de OnePlus 7 beschikt over
krachtige foto- en videomogelijkheden, met
onder andere een portretmodus, pro-modus,
slowmotion-video, panoramamodus en meer.
FOTO
In de afbeelding hiernaast zijn de belangrijkste
functies van de camera genummerd
weergegeven:
72
Apps
7. Fotoknop: tik één keer om een foto te
1. Timer: timer instellen (optioneel: 3S, 5S,
maken of druk lang om meerdere foto's te
10S).
maken (burstmodus).
2. Schaal foto: tik om de beeldverhouding van
8. Galerij: tik om de nieuwste foto's te bekijken
de foto te wijzigen.
in Galerij.
3. Flits: tik om flits in te stellen op aan/uit/auto.
4. Zoom: tik of versleep het pictogram om te
zoomen.
5. Algemene modi: weergave van algemene
modi, veeg naar links of naar rechts of tik
om te schakelen tussen modi.
6. Wisselen van camera: tik om te schakelen
tussen de camera aan de voorzijde en
achterzijde.
73
Apps
VIDEO
Ga naar de camera-app en tik op VIDEO.
De video-interface heeft de volgende functies:
1. Videoresolutie: u kunt kiezen uit 1080P
30/60FPS, 4K 30/60FPS.
2. Flits: tik om de flits in of uit te schakelen.
3. Zoom: tik of versleep het pictogram om te
zoomen.
4. Wisselen van camera: tik om te schakelen
tussen de camera aan de voorzijde en
achterzijde.
5. Video: tik om het opnemen van video te
starten/beëindigen.
6. Galerij: tik om de nieuwste video's te
bekijken in Galerij.
74
Apps
De modus selecteren
 Pro-modus: fotomodus met meer
Veeg omhoog om de interface voor het
 Time-lapse: neemt video's op met een
professionele instellingen.
selecteren van de cameramodus te openen.
hoge beeldfrequentie.
 Video: video-opnamefunctie.
Wanneer de video wordt afgespeeld, lijkt
 Foto: eenvoudige functie voor het maken
deze sneller te bewegen.
van foto's.
 Panorama: hiermee kunt u afbeeldingen
met een brede beeldverhouding maken.
 Portret: functie voor het maken van
portretfoto's (diepte-effect). Het
 Slowmotion: neemt video's op met een
professionele portretbelichtingseffect maakt
hoge beeldfrequentie, die ook in
het eenvoudig portretfoto's te maken.
slowmotion kunnen worden afgespeeld.
 Nachtlandschap: geschikt voor het
fotograferen van nachtscènes in de stad.
75
Apps
Galerij
Klok
Alle afbeeldingen en video's worden standaard
Omvat een wekker, wereldklok, timer en
opgeslagen in de Galerij-app, die albums,
stopwatch.
recent verwijderde foto's en functies voor het
bewerken van foto's bevat.
Alarm
 Foto's: foto's en video's worden
 Wekker toevoegen: tik op de '+' knop aan
weergegeven in een tijdlijnweergave.
de onderkant van het scherm om een nieuw
alarm toe te voegen en in te stellen.
 Collecties: hier vindt u onder andere
veelgebruikte albums, recent verwijderde
 Alarmtijd: versleep de blauwe stip op de
albums en andere albums. Tik op albums om
wijzerplaat om de uren in te stellen. Versleep
specifieke lijsten en foto's te bekijken.
de stip nogmaals om de minuten in te
 Plaatsen: locaties worden ingedeeld op
stellen. Tik op AM/PM om de tijdsperiode te
basis van locatiegegevens van afbeeldingen
selecteren.
en foto's en video's worden per locatie
getoond.
76
Apps
 Label: wanneer het alarm afgaat, wordt er
 Tik op het toetsenbord-pictogram
rechtsmidden om naar het numerieke
een alarmnotitie weergegeven op het
toetsenbord te schakelen en de tijd in te
scherm.
voeren.
 Alarm verwijderen: tik op het alarm dat u wilt
verwijderen en selecteer VERWIJDEREN aan
 Herhalen: u kunt maandag tot zondag
de onderkant van het scherm.
kiezen. Selecteer het kalender-pictogram
aan de rechterkant om de kalender te
Wereldklok
openen en een aangepaste selectie te
maken.
 Regio toevoegen: tik op het aardepictogram aan de onderkant van het scherm
 Alarmtoon: selecteer de alarmtoon voor de
wekker uit de systeembeltonen of lokale
om de steden in de lijst te bekijken en te
opslag of schakel de alarmtoon uit.
selecteren.
 Tijd vergelijken: versleep de stip op de
 Trillen: wanneer de wekker afgaat, trilt de
wijzerplaat om de tijd te zien van de stad die
telefoon tegelijkertijd.
u hebt toegevoegd.
77
Apps
Afteltimer
Pauzeren: tik op
 Aftelling toevoegen: druk na het invoeren
Markeren: tik op
van de minuten en seconden op de start-
om de timer te pauzeren.
om te markeren.
knop om de aftelling te starten.
OnePlus Switch
Nadat u een aftelling hebt gestart, kunt u de
U kunt met 'OnePlus Switch' snel contacten,
knop in de rechteronderhoek selecteren om
oproeplogboeken, sms-berichten,
nog een aftelling toe te voegen.
afbeeldingen, audio, video, notities, apps,
 Aftelling verwijderen: tik op
downloads, documenten en andere gegevens
om een
van uw vorige telefoon migreren naar uw
specifieke afteltimer te verwijderen.
 Pauzeren: tik op
nieuwe telefoon. OnePlus Switch biedt
om een aftelling te
daarnaast lokale back-up- en
pauzeren.
herstelmogelijkheden.
Stopwatch
Starten: tik op
om de timer te starten.
78
Apps
naar een computer en de back-up overdragen
Gebruik OnePlus Switch om uw
naar een andere telefoon voor herstel.
gegevens te migreren
 Een back-up maken van uw gegevens
Gebruik OnePlus Switch om snel uw gegevens
1. Open de OnePlus Switch-app.
van een oudere telefoon naar uw nieuwe
2. Selecteer Back-up en herstel > Nieuwe
OnePlus-telefoon te migreren.
back-up.
Raadpleeg 'Gegevens overdragen naar de
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-
OnePlus 7' voor meer informatie.
up wilt maken.
Gebruik OnePlus Switch voor lokale
4. Tik op BACKUP NU om het maken van de
back-up te starten.
back-up en herstel van gegevens
 Gegevens herstellen
Gebruik de functie 'back-up en herstel' om een
1. Open de OnePlus Switch-app.
back-up te maken, zodat u deze later kunt
herstellen. U kunt de back-up ook kopiëren
79
Apps
2. Selecteer Back-up en herstel > Back-up
Unlock
herstellen.
Uw toestel is vergrendeld via het netwerk.
3. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen.
Gebruik Unlock om te controleren of uw toestel
4. Tik op HERSTEL NU en wacht totdat het
ontgrendeld kan worden.
herstelproces is voltooid.
Google Apps
Visuele voicemail
Geniet van applicaties van Google. Ga naar
Met visuele voicemail kunnen gebruikers alle
google.com voor meer informatie.
voicemails in willekeurige volgorde bekijken,
Google
beluisteren en opslaan op uw telefoon, zonder
dat het voicemailsysteem gebeld hoeft te
Zoek online naar informatie met hulpmiddelen
worden.
die leren waarin u geïnteresseerd bent. Schakel
uw gepersonaliseerde feed in om aangepaste
inhoud te ontvangen.
80
Apps
Chrome
YouTube
Surf op het internet met Chrome en neem uw
Bekijk en upload video's, rechtstreeks vanaf uw
open tabbladen, bladwijzers en
toestel.
adresbalkgegevens mee vanaf uw computer
naar uw mobiele toestel.
Drive
Gmail
Open, bekijk en deel bestanden die zijn
opgeslagen op uw Google Drive-cloudaccount.
Verzend en ontvang e-mail met de
webgebaseerde e-mailservice van Google.
Duo
Maps
Een app voor video-oproepen waarmee u in
contact kunt blijven met de mensen die er het
Ontvang routebeschrijvingen en andere
meest toe doen.
locatiegebaseerde informatie. U moet
locatieservices inschakelen om gebruik te
maken van Google Maps.
81
Apps
Play Music
Speel muziek- en audiobestanden af op uw
toestel.
Play Movies & TV
Kijk films en tv-shows die u hebt aangeschaft
via Google Play. U kunt ook video's bekijken
die zijn opgeslagen op uw toestel.
Foto's
Gebruik Google Foto's om uw foto's en video's
automatisch op te slaan en er een back-up van
te maken naar uw Google-account.
82
Geavanceerd
Geavanceerd
Meer informatie en geavanceerde
tips voor uw telefoon
Geavanceerd
Aankondiging, Alleen tekst en Blokkeren.
Gamingmodus
3. Meldingen voor oproepen van derden: de
OxygenOS beschikt over een 'Gamingmodus'
spraak- of video-oproepen van sociale
om te voorkomen dat u gestoord wordt tijdens
media-apps worden weergeven als
het gamen. U kunt de modus configureren in
meldingen.
Instellingen > Hulpprogramma's >
4. Automatische helderheid uitschakelen: de
Gamingmodus.
schermhelderheid vergrendelen wanneer
1. Oproepen beantwoorden via luidspreker:
gamingmodus is ingeschakeld.
schakel inkomende oproepen tijdens het
5. Verbetering weergave voor gaming:
gamen automatisch door naar de achtergrond
verbeter de details van het lichte en het
en schakel de handfree-modus in.
donkere deel van de gameweergave.
2. Hoe kunt u meldingen weergeven:
6. Verbetering van tastfeedback: biedt
selecteer de weergavemodus voor
betere tastfeedback voor ondersteunde
meldingen wanneer de gamingmodus is
games.
ingeschakeld. U kunt kiezen uit drie modi:
84
Geavanceerd
7. Fnatic-modus: een geavanceerde
Scroll naar de meldingsbalk en tik om de
functie 'Niet storen' in te schakelen.
gamingmodus die uw game-ervaring kan
verbeteren met een geavanceerde niet
Zie Niet storen voor instellingen.
storen-functie, een verbeterde
Casten
procesregelaar en netwerkverbetering. Om
gebruik te maken van Fnatic-modus, moet
Zorg er voordat u de Miracast-functie gebruikt
gamingmodus eerst worden ingeschakeld.
voor dat uw tv, projector, scherm en andere
Niet storen
weergaveapparaten compatibel zijn met de
Miracast-functie en dat de functie is
Als u niet gestoord wilt worden door berichten,
ingeschakeld op het toestel.
kunt u Niet storen-modus inschakelen.
De telefoon zal niet overgaan of trillen wanneer
Instructies:
er een melding wordt ontvangen, behalve voor
1. Ga naar Instellingen > Bluetooth &
alarmen en instellingen.
apparaatverbinding >
Verbindingsvoorkeuren > Casten.
85
Geavanceerd
2. Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek
Beheer recente apps
en selecteer Draadloze weergave
Ga naar Instellingen > Systeem > Beheer
inschakelen.
recente apps. Er zijn twee manieren om
3. Selecteer het toestel waarop u wilt
achtergrondtaken te wissen.
projecteren en wacht tot het scherm van de
 Normaal opruimen: wis de takenlijst en
telefoon wordt geprojecteerd op het
cache zonder de achtergrondprocessen te
weergaveapparaat.
wissen.
Gepland in-/uitschakelen
 Grondig opruimen: wis de
achtergrondprocessen, sommige apps
We hebben een functie gemaakt voor het
kunnen stoppen met werken en u ontvangt
gepland in- en uitschakelen van de telefoon
mogelijk geen meldingen.
voor het gemak van onze gebruikers. U kunt
naar Instellingen > Hulpprogramma's >
Scherm vastzetten
Gepland in-/uitschakelen gaan om deze
Wanneer scherm vastzetten is ingeschakeld,
functie in te stellen.
kunt u niet overschakelen naar het
86
Geavanceerd
hoofdbureaublad of het meldingspaneel
2. Open het overzicht.
openen en de beheerinterface voor
3. Tik op het pictogram van de app aan de
multitasking openen.
bovenkant van het scherm en tik vervolgens
 Scherm vastzetten inschakelen: ga naar
op vastzetten.
Instellingen > Beveiliging &
 Scherm vastzetten annuleren: als u scherm
schermvergrendeling > Scherm
vastzetten hebt ingeschakeld en Vraag vóór
vastzetten. Tik op de schakelaar om deze
losmaken om ontgrendelingspatroon hebt
functie in te schakelen.
geselecteerd, wordt u gevraagd een
 Scherm vastzetten gebruiken: u kunt deze
ontgrendelingspatroon in te voeren om
functie gebruiken om het huidige scherm
scherm vastzetten te annuleren.
vast te zetten totdat de functie wordt
Parallelle Apps
geannuleerd.
 De functie gebruiken:
Maak een nieuwe kopie van de applicatie om
aan te melden met verschillende accounts.
1. Zorg ervoor dat scherm vastzetten is
ingeschakeld.
87
Geavanceerd
Ga naar Instellingen > Hulpprogramma's >
* Deze functie moet door de applicatie zelf
Parallelle Apps. De lijst toont u de applicaties
worden ondersteund.
die Parallelle Apps ondersteunen. Tik op de
FileDash
applicatie om parallelle apps te maken.
Beeld-in-beeld
Deze functie ondersteunt bestandsoverdracht
Ga naar Instellingen > Apps & meldingen >
worden gebruikt om bestanden naar een
Speciale app-toegang > Beeld-in-beeld.
andere OnePlus-telefoon of andere telefoon
Wanneer u de opgegeven applicatie opent in
over te dragen. Tik op het tabblad 'FileDash'
beeld-in-beeld-modus, maakt de app een
aan de onderkant in Bestandsbeheer, selecteer
beeld-in-beeld-venster wanneer u de
het bestand dat u wilt verzenden en wacht
applicatie opent of verlaat (bijvoorbeeld om
vervolgens totdat er verbinding is gemaakt met
door te gaan met het bekijken van een video).
een andere mobiele telefoon.
tussen telefoons zonder een netwerk en kan
Het beeld-in-beeld-venster wordt altijd
bovenop de andere apps die u op dat moment
gebruikt weergegeven.
88
Geavanceerd
1. Als de ontvanger ook een OnePlus-telefoon
Verborgen ruimte
heeft, laat de ontvanger dan ONTVANGEN
selecteren in FileDash en volg vervolgens de
Veeg vanuit de app-lade naar rechts vanaf de
instructies.
linkerrand van het scherm om de Verborgen
ruimte in de interface van de app-lade te
2. Als de ontvanger geen OnePlus-telefoon
openen. U kunt de apps die worden
heeft, kunt u zoeken naar de wifihotspot die
weergegeven op het bureaublad verbergen in
automatisch is gemaakt door uw telefoon.
de Verborgen ruimte door op het '+' teken in
Voer vervolgens de URL die wordt verstrekt
de rechterbovenhoek te tikken.
door het OnePlus-toestel in de browser in
om het bestand in de browser weer te
geven. U hoeft het bestand alleen op te
slaan of te downloaden. U kunt ook de QRcode die wordt weergegeven op de
OnePlus-telefoon scannen om verbinding te
maken en de bestandsoverdracht te starten.
89
Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up, Herstel
Opnieuw opstarten,
Bijwerken, Back-up, Herstel
Leer hoe u uw OnePlus-toestel
kunt bijwerken en resetten
Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up, Herstel
Opnieuw opstarten of opnieuw Systeemupdates
opstarten forceren
Uw OnePlus-apparaten beschikken over twee
updatemodi: OTA en lokaal.
De meeste problemen kunnen worden
opgelost door uw toestel op een van de
OTA-update
volgende twee manieren opnieuw op te
starten:
1. Open Instellingen > Systeem >
Systeemupdates om te CONTROLEREN OP
1. Als u het toestel opnieuw wilt opstarten, druk
UPDATES.
dan wanneer het toestel is ingeschakeld lang
op de aan-uitknop en tik vervolgens om het
2. Volg de instructies op het scherm om de
toestel opnieuw op te starten.
update te downloaden en uw toestel bij te
2. Druk wanneer het toestel is ingeschakeld
werken.
10 seconden op de aan-uitknop en
* Als uw toestel up-to-date is, dan krijgt
volumeknop om de telefoon uit te schakelen.
u geen melding te zien.
Druk vervolgens op de aan-uitknop om het
toestel weer in te schakelen.
91
Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up, Herstel
Lokale update
Back-up en herstel
1. Ga naar de OnePlus-supportpagina om het
Maak een back-up of herstel deze wanneer dit
nodig is.
benodigde updatepakket te downloaden en
op te slaan in de hoofdmap van de telefoon.
Back-up en herstel met OnePlus
2. Open Instellingen > Systeem >
Switch
Systeemupdates, tik op de instellingenknop
in de rechterbovenhoek en selecteer Lokale
Raadpleeg 'OnePlus Switch' voor meer
upgrade.
informatie.
3. Tik op het installatiepakket in de lijst om bij
Google Drive gebruiken voor back-
te werken.
up en herstel
4. Start de telefoon opnieuw op om het
bijwerken te voltooien.
Een back-up maken
1. Ga naar Instellingen > Accounts, meld
92
Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up, Herstel
u aan bij uw Google-account en schakel
De fabrieksinstellingen herstellen
Accountsynchronisatie in.
Opmerking:
2. Wacht tot het systeem de synchronisatie
automatisch heeft voltooid.
1. Het herstellen van de fabrieksinstellingen
3. Gebruik het wifinetwerk om een back-up
wist alle app-gegevens, contacten, sms-
te maken van uw toestel, omdat de
berichten, enz. Maak een back-up van
gegevens op uw toestel erg groot kunnen
belangrijke gegevens voordat u de
zijn en dit problemen kan veroorzaken
fabrieksinstellingen herstelt.
wanneer u gebruik maakt van mobiele data.
2. Als 'Interne opslag wissen' is ingeschakeld,
Back-up herstellen
zorg er dan voor dat alle belangrijke
Meld u na het herstellen van de
bestanden, zoals foto's en documenten op
fabrieksinstellingen of de aanschaf van een
de telefoon en de lokale back-up, eerst zijn
nieuw toestel aan bij uw Google-account op
gekopieerd naar een ander apparaat of een
het nieuwe toestel en schakel
extern opslagapparaat zoals een harde schijf
Accountsynchronisatie in om de gegevens te
of een usb-stick.
herstellen op de telefoon.
93
Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up, Herstel
Werkwijze:
1. Instellingen > Systeem > Reset-opties >
Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen
herstellen).
2. Tik op TELEFOON RESETTEN.
3. Voer wachtwoord in.
4. Wacht tot het herstellen van de
fabrieksinstellingen is voltooid.
94
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid
Leer meer over de speciale functies
die het voor mensen met een
lichamelijke handicap eenvoudiger
maken het toestel te gebruiken.
Toegankelijkheid
Vergroten met driedubbele tik
Als u tijdelijk wilt inzoomen, tik dan drie keer
Ga naar Instellingen > Systeem >
laatste tik op het scherm.
snel op het scherm en houd uw vinger bij de
Toegankelijkheid > Vergroting > Vergroten
 Sleep uw vinger om door het scherm te
met driedubbele tik. Zodra deze functie is
bewegen.
ingeschakeld, gebruikt u één vinger om drie
 Laat de vingers los om terug te keren naar
keer snel op het scherm te tikken en in te
de oorspronkelijke positie.
zoomen.
Opmerking:
 Sleep met twee of meer vingers om te
scrollen.
u kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het
toetsenbord of de navigatiebalk.
 Vouw twee of meer vingers naar binnen of
naar buiten om het zoomniveau aan te
Aan-uitknop beëindigd oproep
passen.
Ga naar Instellingen > Systeem >
 Tik nogmaals drie keer snel op het scherm
Toegankelijkheid en schakel vervolgens
om het zoomen af te sluiten.
'Aan-uitknop beëindigd oproep' in.
96
Toegankelijkheid
Schakel deze functie in om het contrast met de
Kleurinversie
achtergrond te vergroten.
Ga naar Instellingen > Systeem >
Toegankelijkheid om de weergegeven
kleuren te inverteren.
Kleurcorrectie
 Deuteranomalie: rood-groen
 Protanomalie: rood-groen
 Tritanomalie: blauw-geel
Tekst met hoog contrast
Ga naar Instellingen > Systeem >
Toegankelijkheid > Tekst met hoog contrast.
97
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
Bekijk veiligheidsinformatie voor
uw toestel.
Veiligheidsinformatie
Juridische kennisgeving
worden er geen garanties van welke aard dan
Verklaring
betrekking tot de juistheid van dit document.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
toepasselijke wetgeving, zal OnePlus of een
van OnePlus is reproductie, overdracht,
van zijn licentiegevers onder geen enkele
distributie of opslag van de inhoud van dit
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig
document in welke vorm dan ook verboden.
gegevensverlies of enige bijzondere,
OnePlus hanteert een beleid van voortdurende
incidentele, vervolg- of indirecte schade.
ook, expliciet of impliciet, gegeven met
Voor zover maximaal toegestaan door de
ontwikkeling. Daarom behoudt OnePlus zich
De beschikbaarheid van
het recht voor om zonder voorafgaande
productbenodigdheden, applicatiesoftware en
kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan
accessoires kan variëren. Raadpleeg voor
te brengen aan de producten die in dit
gedetailleerde informatie een geautoriseerde
document worden beschreven. De inhoud van
OnePlus-distributeur. Dit toestel kan goederen,
dit document wordt 'as is' verstrekt. Behalve
technologie of software bevatten die
zoals vereist door de toepasselijke wetgeving,
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving
99
Veiligheidsinformatie
betreffende export. Omleiding in strijd met de
Andere vermelde handelsmerken, product-,
wet is verboden.
service- en bedrijfsnamen kunnen het
eigendom van hun respectieve eigenaars zijn.
Handelsmerken en machtigingen
OnePlus en
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en
zijn handelsmerken of
het dubbele D-symbool zijn
gedeponeerde handelsmerken van OnePlus
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle rechten
voorbehouden. AndroidTM is een handelsmerk
Privacybeleid
van Google Inc. LTE is een handelsmerk van
ETSI. Het Bluetooth® woordmerk en de logo's
OnePlus streeft er voortdurend naar uw
zijn gedeponeerde handelsmerken van
persoonlijke gegevens te beschermen.
Bluetooth SIG, Inc.
Om beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke
Het N-merk is een handelsmerk of
gegevens beschermen, kunt u ons
gedeponeerd handelsmerk van NFC
'Privacybeleid' lezen in de Installatiewizard
Forum, Inc. in de Verenigde Staten en
wanneer u uw telefoon voor het eerst
andere landen.
inschakelt. U kunt ons 'Privacybeleid' ook
100
Veiligheidsinformatie
bekijken door de volgende stappen te volgen:
• Schakel het toestel niet in op plaatsen waar
Instellingen > Over telefoon > Juridische
dit verboden is of als dit storing of gevaar zou
informatie > Privacybeleid.
kunnen veroorzaken.
Veiligheid
• Gebruik het toestel niet bij benzinestations,
servicestations of in de buurt van brandstof of
chemicaliën.
Lees alle veiligheids- en gezondheidsinformatie
aandachtig door voordat u uw toestel gebruikt
• Bewaar of draag uw mobiele telefoon of
om een veilige en correcte werking te
accessoires niet in de buurt van vloeibaar of
garanderen.
ontvlambaar gas.
Algemene veiligheidsinformatie
• Plaats de telefoon niet in de buurt van
magnetische kaarten of andere magnetische
Het niet naleven van deze richtlijnen kan
voorwerpen, omdat informatie die is
schade toebrengen aan uw toestel,
opgeslagen op diskettes, geheugenkaarten en
eigendommen, uzelf of anderen.
creditcards kan worden beschadigd door
magnetische straling.
101
Veiligheidsinformatie
• Plaats de batterij, telefoon of oplader niet in
beschadigen of de lokale voorschriften voor
een magnetron of andere
radioapparatuur schenden. OnePlus neemt
hoogspanningsapparatuur. Als u dit wel doet,
geen verantwoordelijkheid voor ongelukken of
kan dit leiden tot schade in het elektrisch
problemen veroorzaakt door het gebruik van
systeem, brand of andere schade.
accessoires die niet zijn goedgekeurd door
OnePlus.
• Alle draadloze apparaten, inclusief mobiele
telefoons, zijn mogelijk gevoelig voor storing
• Het toestel is onder bepaalde
en kunnen ook storing veroorzaken. Controleer
omstandigheden waterbestendig, maar
alle wetten en regels wanneer u uw mobiele
OnePlus raadt af het toestel overmatig onder
telefoon gebruikt, vooral in vliegtuigen,
te dompelen. Vloeistofschade doet de garantie
ziekenhuizen of medische instellingen.
vervallen.
• Gebruik alleen merkaccessoires en batterijen
• Volg bij het aansluiten op en verbinden met
die door OnePlus zijn goedgekeurd.
andere apparaten de veiligheidsrichtlijnen die
in deze handleiding worden beschreven.
Accessoires die niet door OnePlus zijn
Probeer uw toestel niet aan te sluiten op of te
goedgekeurd, kunnen de telefoon mogelijk
verbinden met incompatibele producten.
102
Veiligheidsinformatie
• Gebruik de telefoon niet als de antenne is
tot een explosie. Uw telefoon kan alleen
beschadigd. Als u dit toch doet, kan dit leiden
gebruikmaken van batterijen die zijn
tot letsel.
geautoriseerd door OnePlus. Het gebruik van
• Houd metalen voorwerpen uit de buurt van
producten van derden kan batterijlekkage,
de telefoonhoorn. Kleine metalen voorwerpen
oververhitting of brand veroorzaken.
kunnen door het toestel worden aangetrokken
• Plaats of gebruik de batterij niet in de buurt
en dit kan leiden tot lichamelijk letsel of schade
van vuur, verwarmingen, direct zonlicht of
aan het toestel.
andere warmtebronnen. Langdurige
• Maak alleen verbinding met stroombronnen
blootstelling aan hitte kan batterijlekkage,
met USB 2.0 of hoger.
explosies of brand veroorzaken.
Batterijveiligheid
• Oefen geen druk uit op de batterij en
• Probeer de batterij niet te repareren, te
voorwerpen. Beschadiging van de batterij kan
demonteren of aan te passen. Het vervangen
batterijlekkage, oververhitting of brand
van de batterij door een onjuist type kan leiden
veroorzaken.
doorboor de batterij niet met harde
103
Veiligheidsinformatie
• Als u afwijkingen van de accu ervaart, zoals
• Laad de batterij niet op onder de volgende
hoge temperaturen, verkleuring, vervorming of
omstandigheden: in direct zonlicht, bij
lekkage, dient u het gebruik van het toestel
temperaturen onder 5°C; in omgevingen met
onmiddellijk te staken en contact op te nemen
vocht, stof of sterke trillingen; in de buurt van
met de klantenservice.
een tv, radio of andere elektrische apparaten.
• Alle batterijen hebben een beperkte
• De oplader moet in de buurt van de
levensduur en beginnen hun capaciteit te
apparatuur worden geïnstalleerd en moet
verliezen nadat ze honderden keren zijn
eenvoudig bereikbaar zijn.
opgeladen/ontladen.
• De maximale door de fabrikant opgegeven
• Gooi de batterij niet weg als huishoudelijk
omgevingstemperatuur tijdens het opladen van
afval. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften.
de apparatuur bedraagt 35 °C.
Oplaadveiligheid
• Stopcontacten die vuil zijn kunnen slecht
contact met de oplader veroorzaken en uw
• De oplader is alleen bedoeld voor gebruik
telefoon kan in dit geval mogelijk niet goed
binnenshuis.
worden opgeladen.
104
Veiligheidsinformatie
• Gebruik alleen de officiële OnePlus-oplader.
• Demonteer of wijzig de oplader niet, dit kan
Het gebruik van niet-geautoriseerde opladers
leiden tot lichamelijk letsel, elektrische
kan gevaarlijk zijn en uw garantie doen
schokken of brand.
vervallen.
• Raak de oplader, de kabel of het stopcontact
• Zorg ervoor dat u alleen stopcontacten met
niet met natte handen aan, omdat dit
de juiste spanning gebruikt (zoals aangegeven
elektrische schokken kan veroorzaken.
op label van laadblok). Een onjuiste spanning
• Plaats geen zware voorwerpen op het
gebruiken, kan uw telefoon en/of batterij
netsnoer en probeer geen kabels te wijzigen.
beschadigen en kan leiden tot letsel.
• Zorg ervoor dat u de oplader stevig
• Gebruik geen onveilige stekkers of
vasthoudt terwijl u deze loskoppelt.
stopcontacten.
• Trek niet aan het netsnoer, omdat dit kan
leiden tot schade, elektrische schokken of
• Gebruik geen oplader met kortsluiting.
brand.
• Sluit uw toestel niet aan op een
hoogspanningsvoeding, omdat de batterij in
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
dit geval beschadigd kan raken.
het toestel schoonmaakt.
105
Veiligheidsinformatie
locatie kunnen registreren.
• Koppel de oplader los van het stopcontact en
het toestel wanneer deze niet in gebruik is.
Gezondheidsinformatie
Rijveiligheid
• Luister niet langdurig naar hoge
• Veiligheid heeft de hoogste
geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te
prioriteit wanneer u een voertuig
voorkomen.
bestuurt. Zorg ervoor dat u zich
• Schade aan het scherm of de batterij kan
houdt aan de betreffende voorschriften in het
lekkage van de vloeistof tot gevolg hebben. Als
gebied of land waar u rijdt.
deze vloeistof in contact komt met uw ogen,
• Plaats uw telefoon of accessoires niet in de
huid of kleding, spoel dan onmiddellijk uw
ogen (niet wrijven) of was uw huid grondig met
buurt van airbags.
water en raadpleeg een arts.
• Kompas- en gps-gegevens worden alleen
• Sommige mensen kunnen duizelig worden of
gebruikt voor referentiedoeleinden.
medische problemen ondervinden als gevolg
• Als u uw locatie niet bekend wilt maken, zorg
van flitsende lichten. Als u risico loopt,
er dan voor dat u geen apps gebruikt die uw
106
Veiligheidsinformatie
raadpleeg dan uw arts voordat u dit toestel
contact op met een erkend servicecentrum. Het
gebruikt. Als u de volgende symptomen heeft:
gebruik van bedieningselementen,
hoofdpijn, duizeligheid, convulsies, ogen of
aanpassingen of het uitvoeren van procedures
spierkrampen, bewustzijnsverlies of onvrijwillige
die niet in deze handleiding zijn beschreven,
lichaamsbewegingen, stop dan onmiddellijk
kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke
met het gebruik van het toestel en zoek
straling. Probeer de behuizing niet te openen of
rechtstreeks contact te maken met de laser om
medische hulp. Gebruik het toestel niet
directe blootstelling aan de laserstraal te
gedurende langere tijd en houd het toestel op
voorkomen.
voldoende afstand van uw ogen.
Verklaring laserveiligheid
Als dit product de autofocusfunctie met laser
ondersteunt. Lees deze gebruikershandleiding
aandachtig door om ervoor te zorgen dat het
product correct wordt gebruikt en bewaar de
handleiding voor toekomstig gebruik. Als het
toestel onderhoud nodig heeft, neem dan
107
Veiligheidsinformatie
beperkt zijn voor gebruik in sommige of alle
Conformiteit met EU-
lidstaten van de Europese Unie (EU).
regelgeving
Informatie RF-blootstelling (SAR)
CE-verklaring
• De SAR-limiet van Europa is 2,0 W/kg.
De hoogste SAR-waarde van dit toestel
Hierbij verklaart OnePlus Technology
voldoet aan deze limiet. U kunt de hoogste
(Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur
SAR-waarde vinden in de 'Snelstartgids'.
van het type smartphone voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
• Dit toestel is getest voor typische bediening
conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op
waarbij de achterkant van de handset 5 mm
het volgende internetadres
van het lichaam was verwijderd. Om te voldoen
https://www.oneplus.com/support/manuals.
aan de vereisten voor RF-blootstelling, dient u
accessoires te gebruiken die een afstand van 5
Opmerking: neem de plaatselijke en landelijke
mm tussen uw lichaam en de achterkant van
voorschriften in acht op de locatie waar het
de handset in stand houden. Als u gebruik
toestel zal worden gebruikt. Dit toestel kan
maakt van riemclips, holsters en soortgelijke
108
Veiligheidsinformatie
accessoires, dan mogen deze geen metalen
vermeden.
onderdelen bevatten. Het gebruik van
Conformément à la règlementation française,
accessoires die niet aan deze vereisten
nous sommes obligés d'inclure les
voldoen, voldoet mogelijk niet aan de vereisten
recommandations suivantes concernant les
voor RF-blootstelling en moet daarom worden
mesures de précaution : vous pouvez limiter
vermeden.
votre exposition à l'énergie de radiofréquences
• De SAR-waarde van het toestel kan
(a) en utilisant votre appareil mobile dans des
afhankelijk zijn van factoren zoals de nabijheid
zones de bonne couverture réseau, ou
van de netwerktoren of het gebruik van
accessoires.
(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir
• Hoesjes met metalen onderdelen kunnen de
et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est
votre appareil mobile éloigné de votre visage
RF-prestaties van het toestel wijzigen en, op
conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur
een manier die niet is getest of gecertificeerd,
appareil mobile de leur abdomen. Il est
invloed hebben op de naleving de RF-
également recommandé aux adolescents
blootstellingsrichtlijnen en het gebruik van
d'éloigner leurs appareils mobiles du bas
dergelijke accessoires moet daarom worden
ventre.
109
Veiligheidsinformatie
Beperkingen in 5GHz-band
Sommige banden zijn mogelijk niet in alle
Het toestel is in de volgende landen uitsluitend
contact op met uw lokale provider voor meer
bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik
informatie.
landen of alle gebieden beschikbaar. Neem
binnen het frequentiebereik 5150 tot 5350
(b) Maximaal radiofrequentievermogen
MHz:
uitgezonden in de frequentiebanden waarin de
AT
BE
BG
HR
CY
CZ
DK
radioapparatuur werkt: Het maximale
EE
FI
FR
DE
EL
HU
IE
vermogen voor alle banden is minder dan de
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
hoogste limietwaarde die is gespecificeerd in
PT
RO
SK
SI
ES
SE
UK
de gerelateerde geharmoniseerde norm.
U kunt de frequentiebanden en het
Frequentiebanden en vermogen
zendvermogen vinden in de 'Snelstartgids'.
(a) Frequentiebanden waarin de
radioapparatuur werkt:
110
Veiligheidsinformatie
Correcte verwijdering van dit
RoHS-conformiteit
product
Dit product voldoet aan de richtlijn 2011/65/EU
en de bijbehorende amendementen, inzake de
Het symbool met de doorkruiste
beperking van het gebruik van bepaalde
afvalbak op uw product, de
gevaarlijke stoffen in elektrische en
batterij, de literatuur of de
elektronische apparatuur.
verpakking geeft aan dat het
product en de elektrische
Conformiteit met regelgeving
accessoires niet met ander huishoudelijk afval
mogen worden weggegooid. Gebruik een
van India
plaatselijk inlever- en inzamelsysteem om het
toestel veilig te recyclen of neem contact op
E-waste-informatie
met de winkelier waar u het product hebt
gekocht.
De producten gefabriceerd door OnePlus
voldoen aan de E-waste-regels uit 2016 en de
bijbehorende amendementen. Gezien de
111
Veiligheidsinformatie
vrijstelling opgesomd in SCHEMA II van de
E-waste-regels, is het gehalte van gevaarlijke
stoffen als volgt:
1. Lood (Pb) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
De elektrische & elektronische apparatuur mag,
2. Cadmium (Cd) – niet meer dan 0,01% van
met het oog op recycling en het sparen van het
gewicht;
milieu, niet met het overige huisvuil worden
weggegooid. Scheid deze voorwerpen van
3. Kwik (Hg) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
andere soorten afval en recycle ze door ze naar
4. Zeswaardig chroom (Cr6+) – niet meer dan
een bevoegd E-waste-bedrijf te brengen. Als
0,1% van gewicht; 5. Polybroombifenylen
onderdeel van het initiatief voor het recyclen
(PBB's) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
van E-waste is OnePlus een partnerschap
6. Polybroomdifenylethers (PBDE's) – niet meer
aangegaan met een bevoegd E-waste-bedrijf
genaamd AS Attero. U kunt contact opnemen
dan 0,1% van gewicht.
met AS Attero om uw E-waste-product te
recyclen. Als u meer informatie over onze Ewaste-partner genaamd AS Attero wilt
112
Veiligheidsinformatie
ontvangen, neem dan contact op via de
KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI
website:www.attero.in
(BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK),
E-mail:info@attero.in Telefoon:1800-103-6328
MARATHI, NEPALEES, ODIA(ORIYA), PUNJABI,
SANTALI (OI CHIKI), SANTALI (DEVANAGRI),
Talen & invoer
SANSKRIET, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL,
TELUGU, URDU, ENGELS
Volg de volgende stappen om de gewenste
Deze mobiele telefoon ondersteunt de invoer
taal te kiezen:
van hieronder genoemde officiële Indiase talen
Instellingen > Systeem > Talen & invoer >
Talen > Kies de gewenste taal.
conform IS 16333(Deel-3):2017
De mobiele telefoon ondersteunt alle
HINDI, MARATHI, ENGELS
hieronder genoemde officiële Indiase talen
Zorg en onderhoud
voor leesbaarheidstest conform IS 16333(Deel3):2017
De volgende suggesties zullen u helpen uw
ASSAMEES, BENGAALS, BODO, DOGRI,
toestel te onderhouden en de levensduur ervan
GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASJMIRI,
te verlengen.
113
Veiligheidsinformatie
• Alleen bekwaam en bevoegd personeel mag
niet aan, omdat statische elektriciteit de
reparaties aan dit product uitvoeren.
componenten in het toestel kan beschadigen.
• U kunt energie besparen en de batterijduur
• De ideale bedrijfstemperatuur is 0°C tot 35°C,
verlengen door functies zoals Bluetooth en wifi
De ideale opslagtemperatuur is -20°C tot
uit te schakelen wanneer deze niet worden
+45 °C.
gebruikt en het scherm te dimmen.
• Gebruik uw telefoon alleen bij een
luchtvochtigheid tussen 35% en 85%.
• Reinig uw telefoon en oplader met een
zachte, schone, droge doek. Als het scherm in
• Plaats de telefoon niet op oneffen of
contact komt met vloeistof of stof, reinig het
onstabiele oppervlakken.
dan onmiddellijk. Gebruik geen alcohol of
irriterende chemicaliën om het toestel te
• Voorkom schade en letsel door niet op de
reinigen.
telefoon te slaan, er niet op te drukken, de
telefoon niet te schudden en de telefoon niet
• Als u het scherm met een scherp voorwerp
te laten vallen.
aanraakt, kan dit krassen veroorzaken.
• De oplader is niet waterdicht. Gebruik deze
• Raak de verbindingspoort van de telefoon
114
Veiligheidsinformatie
apparaten niet in de badkamer of in
worden geleverd met een beperkte garantie.
omgevingen met een hoge temperatuur,
De duur van deze garantie is afhankelijk van
luchtvochtigheid of veel stof; vermijd regen.
het oorspronkelijke land of de regio van
aanschaf en is alleen geldig in het
• Verwijder de simkaart niet als de telefoon
oorspronkelijke land of de regio. Tenzij anders
bezig is met het verzenden van gegevens of
aangegeven, dekt deze garantie de
het opslaan van informatie.
hardwarecomponenten van het product zoals
• Houd de telefoon buiten het bereik van
deze oorspronkelijk werden geleverd en de
kinderen om letsel of schade aan
garantie dekt de software, verbruiksartikelen en
eigendommen te voorkomen.
accessoires, zelfs als deze zijn verpakt of
verkocht samen met het product, niet of slechts
Garantiebepalingen OnePlus-
gedeeltelijk. De beperkte garantie dekt alleen
functionele defecten van het product
apparaten
veroorzaakt door gebreken in vakmanschap of
materiaal. Neem voor meer informatie contact
OnePlus-apparaten die zijn aangeschaft via
op met de klantondersteuning van OnePlus via
oneplus.com/geautoriseerde verkoopkanalen
oneplus.com/support.
115
Veiligheidsinformatie
IMEI-nummer is verwijderd, beschadigd,
Wat de beperkte garantie niet
gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
dekt
5. Gewone slijtage.
1. Defecten of schade als gevolg van
6. Defecten of schade als gevolg van het
ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of
gebruik van het product in combinatie of in
afwijkend gebruik; abnormale omstandigheden
verband met accessoires, producten of
of onjuiste opslag; blootstelling aan vloeistof,
randapparatuur die niet is geleverd of
vocht, zand of vuil; ongebruikelijke fysieke,
goedgekeurd door OnePlus.
elektrische of elektromechanische belasting.
7. Alle fysieke defecten of schade die het
2. Krassen, deuken en cosmetische schade,
gevolg is van onjuist testen, onjuist gebruik,
tenzij veroorzaakt door OnePlus.
onjuist onderhoud, onjuiste installatie of
3. Defecten of schade als gevolg van
aanpassingen die niet zijn uitgevoerd of
overmatige druk of krachten of het gebruik van
goedgekeurd door OnePlus.
metalen voorwerpen op het touchscreen.
8. Defecten of schade als gevolg van externe
4. Apparaten waarvan het serienummer of het
oorzaken, zoals een botsing met een voorwerp,
116
Veiligheidsinformatie
brand, overstroming, vuil, storm, onweer,
Retourbeleid (beperkt tot
aardbeving, blootstelling aan
Noord-Amerika & Europa)
weersomstandigheden, diefstal, gesprongen
zekering of het onjuist gebruik van een
OnePlus-telefoons en accessoires zijn volgens
elektrische bron.
de hoogste normen gemaakt en worden
9. Defecten of schade als gevolg van mobiele
grondig getest. Als u om welke reden dan ook
signaalontvangst of -transmissie of virussen en
niet tevreden bent met uw OnePlus-product,
problemen met software van derden die door
kunt u binnen 15 kalenderdagen na aflevering
de gebruiker is geïnstalleerd.
een retour aanvragen. Zodra wij uw
10. Gratis vervanging onder garantie en
retourverzoek hebben goedgekeurd en het
reparaties zijn alleen geldig in het land of de
product hebben ontvangen, voeren we een
regio van aanschaf. Neem contact op met de
standaard inspectie uit. En als het product deze
klantenondersteuning van OnePlus voor meer
inspectie doorstaat, dan geven we u een
informatie.
volledige terugbetaling. Alle verzend- en
administratiekosten die tijdens het
retourproces worden gemaakt, worden niet
117
Veiligheidsinformatie
Rights Act uit 2015 mogen goederen die niet
gedekt door de terugbetaling.
(1) van bevredigende kwaliteit zijn; (2) geschikt
Retourverzoeken die buiten de periode van 15
zijn voor beoogde doel; of (3) zoals beschreven
dagen worden gemaakt, worden niet
zijn, kosteloos binnen 30 dagen na aflevering
geaccepteerd. Onder de volgende
worden geretourneerd. Dien een ticket in met
omstandigheden kunnen we er ook voor
een beschrijving van het probleem met uw
kiezen om geen retouren te accepteren:
toestel. Om voor terugbetaling in aanmerking
1. Defecten of schade veroorzaakt door
te komen, moet u binnen 30 dagen contact
verkeerd gebruik, nalatigheid, fysieke schade,
met ons opnemen en gedetailleerd beschrijven
knoeien met het product, onjuiste aanpassing,
op welke manier de goederen defect,
normale slijtage of onjuiste installatie na
beschadigd of wezenlijk anders zijn. We
aankoop.
kunnen ervoor kiezen om geen retouren te
2. Indien prijsschommelingen de enige reden
accepteren voor een van de bovengenoemde
zijn voor de retour.
omstandigheden. In alle gevallen zullen we het
product inspecteren en het gebrek verifiëren.
3. Klantencontracten op maat. In
Om in aanmerking te komen voor vervanging
overeenstemming met de Britse Consumer
118
Veiligheidsinformatie
of terugbetaling, moet uw toestel in nieuwstaat
zijn en moeten alle originele onderdelen uit de
verpakking worden meegestuurd. We
behouden ons het recht voor een terugbetaling
of omruiling te weigeren als het geretourneerde
product als beschadigd wordt beschouwd.
Neem contact op met de klantenondersteuning
van OnePlus om een retour aan te vragen op
oneplus.com/support.
119
Veiligheidsinformatie
US
OnePlus Customer Support
FR
Support information and assistance go to:
Visitez le site d’assistance en ligne pour
www.oneplus.com/support
obtenir plus d’informations:
www.oneplus.com/fr/support
Download manuals:
Téléchargements et Manuels:
www.oneplus.com/support/manuals
DE
OnePlus Service Clients
www.oneplus.com/fr/support/manuals
OnePlus Kundenbetreuung
ES
OnePlus Atención al Cliente
Weitere Informationen finden Sie in
Para información, soporte y asistencia
unserem Support Center:
vaya a:
www.oneplus.com/de/support
www.oneplus.com/es/support
Bedienungsanleitungen im Download:
Descarga el manual en:
www.oneplus.com/de/support/manuals
www.oneplus.com/es/support/manuals
120
Veiligheidsinformatie
IT
OnePlus Assistenza Clienti
SE
Per informazioni di supporto e assistenza
OnePlus Kundsupport
För supportinformation och hjälp gå till:
vai su:
www.oneplus.com/se/support
http://www.oneplus.com/it/support
Ladda ned manualer:
www.oneplus.com/se/support/manuals
Scarica manuali:
www.oneplus.com/it/support/manuals
IN
PT
Suporte ao Cliente OnePlus
OnePlus Customer Support
Support information and assistance go to:
www.oneplus.in/support
Para informações, suporte e assistência,
acesse:
Download manuals:
www.oneplus.com/pt/support
www.oneplus.in/support/manuals
Descarregar manua:
https://www.oneplus.com/pt/support/ma
nuals
121
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising