Samsung | Galaxy A9 | Samsung Galaxy A9 handleiding

Samsung Galaxy A9 handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
SM-A920F/DS
Dutch. 11/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
4
6
10
14
17
21
25
26
29
31
35
49
51
86
90
94
96
97
122
130
132
137
141
142
143
144
148
149
150
150
152
153
156
161
162
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung-account
Gegevens overzetten van uw oude
apparaat
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Tekst ingeven
Apps en functies
54
56
69
73
77
81
Apps installeren of verwijderen
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefoon
2
Contacten
Berichten
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Always On Display
Multi window
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Agenda
Samsung Health
Radio
Spraakrecorder
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Game Launcher
SmartThings
Inhoud delen
Google-apps
Inhoud
Instellingen
208
209
210
211
212
212
164 Introductie
164 Verbindingen
165 Wi-Fi
168 Bluetooth
170 Gegevens opslaan
170 NFC en betaling
173 Mobiele hotspot en tethering
174 SIM-kaartbeheer
175 Meer verbindingsinstellingen
177 Geluiden en trillen
178 Dolby Atmos (surroundgeluid)
179 Meldingen
179 Display
180 Filter blauw licht
181 De schermstand wijzigen of de
displaykleur aanpassen
183 Screensaver
183 Achtergronden en thema's
184 Geavanceerde functies
186 Dual Messenger
187 Apparaatonderhoud
190 Apps
190 Vergrendelscherm
191 Smart Lock
191 Biometrie en beveiliging
193 Gezichtsherkenning
196 Vingerafdrukherkenning
199 Samsung Pass
203 Veilige map
207 Cloud en accounts
208 Back-up en herstel
Google
Toegankelijkheid
Algemeen beheer
Software-update
Gebruiksaanwijzing
Info telefoon
Bijlage
213 Problemen oplossen
220 De batterij verwijderen
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
4
Basisfuncties
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Afhankelijk van de regio of serviceprovider is beschermfolie aangebracht voor bescherming
tijdens productie en distributie. Schade aan de aangebrachte beschermfolie valt niet onder de
garantie.
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info telefoon → Status.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
5
Basisfuncties
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en begin het apparaat weer op te laden.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de
aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
6
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
7
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Apparaatbeperkingen wanneer het apparaat oververhit raakt
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat warmer dan normaal wordt, verschijnt het bericht dat het apparaat oververhit
raakt. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken, worden de helderheid van het
scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps
worden afgesloten en u kunt alleen noodoproepen doen tot het apparaat is afgekoeld.
• Als het apparaat oververhit raakt of langdurig warm aanvoelt, verschijnt een bericht over
uitschakeling. Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld.
8
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
9
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
10
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Nabijheids-/lichtsensor
Luidspreker
Camera aan de voorzijde
Volumetoets
Bixby-toets
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
11
Basisfuncties
Microfoon
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
GPS-antenne
Sensor voor
vingerafdrukherkenning
Camera aan de achterzijde
(viervoudig)
Flitser
NFC-antenne
Hoofdantenne
Luidspreker
Oortelefoonaansluiting
Microfoon
Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de
cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan
de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet
worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
12
Basisfuncties
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals
beschermfolie of stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
Toetsen
Bixby-toets
Volumetoets
Aan/uit-toets
Toets
Aan/uit
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Druk hierop om Bixby te starten. Raadpleeg Bixby voor meer informatie.
Bixby
• Houd dit ingedrukt om een gesprek met Bixby te starten. Raadpleeg
Bixby gebruiken voor meer informatie.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
13
Basisfuncties
Softkeys
Toets voor
weergeven en
verbergen
Terugtoets
Toets Recent
Starttoets
Wanneer u het apparaat uitschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softkeys) voor meer informatie.
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt
mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
14
Basisfuncties
1
2
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
3
4
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
15
Basisfuncties
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
16
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de
batterij oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Geavanceerde instellingen en tikt u op de schakelaar Snel
opladen via kabel om deze in te schakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
U kunt twee SIM-of USIM-kaarten plaatsen, zodat u twee telefoonnummers of serviceproviders voor
één apparaat kunt gebruiken. In bepaalde gebieden kunnen de gegevensoverdrachtssnelheden
langzamer zijn als er twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst dan wanneer er één SIM-kaart is
geplaatst.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
17
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
18
Basisfuncties
3
Plaats de SIM- of USIM-kaart op de lade met de goudkleurige contactpunten naar beneden
gericht. Plaats de primaire SIM- of USIM-kaart op lade 1 ( 1 ) en de secundaire SIM- of USIM-kaart
op lade 2 ( 2 ).
2
Lade 2
4
1
Lade 1
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
Juiste plaatsing van de kaart
Nano-SIM-kaart 2
Nano-SIM-kaart 1
MicroSD-kaart
Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
19
Basisfuncties
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Twee SIM- of USIM-kaarten gebruiken
Als u twee SIM-of USIM-kaarten plaatst, kunt u twee telefoonnummers of serviceproviders gebruiken
voor één apparaat.
SIM- of USIM-kaarten activeren
Start de app Instellingen en tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer. Selecteer een SIM- of USIMkaart en tik op de schakelaar om deze te activeren.
SIM- of USIM-kaarten aanpassen
Start de app Instellingen, tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer en selecteer een SIM- of USIMkaart voor toegang tot de volgende opties:
• Pictogram: verander het pictogram van de SIM- of USIM-kaart.
• Naam: verander de weergavenaam van de SIM- of USIM-kaart.
• Netwerkmodus: selecteer een netwerktype om met de SIM- of USIM-kaart te gebruiken.
Voorkeur SIM- of USIM-kaarten instellen
Als twee kaarten zijn geactiveerd, kunt u spraakoproepen, berichten en gegevensservices toewijzen
aan specifieke kaarten.
Start de app Instellingen, tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer en stel de functievoorkeuren
voor uw kaarten in GEWENSTE SIM-KAART in.
20
Basisfuncties
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze
formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent,
neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsungservicecenter.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
21
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
22
Basisfuncties
3
Plaats een geheugenkaart op de geheugenkaartlade met de goudkleurige contacten naar
beneden.
Geheugenkaartlade
4
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → ONTKOPPELEN.
1
2
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
23
Basisfuncties
3
4
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USBopslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct
na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren
gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit
verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
24
Basisfuncties
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als u het apparaat opnieuw wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op
Opnieuw opstarten.
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Toets Volume omlaag
Aan/uit-toets
25
Basisfuncties
Alarmstand
U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te
beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep
uitvoeren, uw huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.
Alarmstand inschakelen
Als u de alarmstand wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Alarmstand.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Alarmstand uitschakelen
Tik op →Alarmstand uitschakelen om de alarmstand uit te schakelen. U kunt ook de aan/uit-toets
ingedrukt houden en op Alarmstand tikken.
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
• De procedures van de eerste installatie kunnen verschillen, afhankelijk van de software
van het apparaat en uw regio.
• U kunt uw apparaat instellen met Bixby afhankelijk van de geselecteerde apparaattaal.
1
Schakel het apparaat in.
26
Basisfuncties
2
Selecteer de gewenste apparaattaal en selecteer
.
Selecteer een taal.
3
Selecteer een Wi-Fi-netwerk en maak er verbinding mee.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.
4
5
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de eerste installatie.
Stel een schermvergrendelingsmethode in om uw apparaat te beschermen. U kunt uw
persoonlijke informatie beschermen door te voorkomen dat anderen toegang tot uw apparaat
hebben. Als u de schermvergrendelingsmethode later wilt instellen, tikt u op Nee, bedankt.
27
Basisfuncties
6
Meld u aan bij uw Samsung-account. U kunt gebruik maken van de Samsung-services en uw
gegevens bijgewerkt en veilig bewaren op al uw apparaten. Raadpleeg Samsung-account voor
meer informatie.
7
Selecteer functies die u wilt gebruiken en voltooi de eerste installatie.
Het startscherm wordt weergegeven.
28
Basisfuncties
Samsung-account
Introductie
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite. Zodra uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u uw gegevens bijgewerkt en veilig
bewaren op alle Samsung-apparaten met Samsung Cloud, een verloren of gestolen apparaat volgen
en bedienen, tips en trucs van Samsung-leden zien en meer.
Maak uw Samsung-account met uw e-mailadres.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over Samsung-accounts opent u de app Instellingen
en tikt u op Cloud en accounts → Accounts → Samsung account → → Help.
Uw Samsung-account registreren
Een nieuw Samsung-account registreren
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1
Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen →
Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op ACCOUNT MAKEN.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
29
Basisfuncties
Een bestaand Samsung-account registreren
Als u al een Samsung-account hebt, registreert u dit op het apparaat.
1
Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen →
Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op INLOGGEN.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op INLOGGEN.
Als u uw accountinformatie bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord resetten. U hebt
toegang tot uw accountinformatie als u de vereiste gegevens ingeeft.
Als u het wachtwoord van uw Samsung-account wilt controleren via uw biometrische gegevens,
zoals vingerafdruk, tik dan op Identiteit verifiëren met biometrie i.p.v. wachtwoord via
Samsung Pass. Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
4
5
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op VOLGENDE.
Tik op GEREED om het registreren van uw Samsung-account te voltooien.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw geregistreerde Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals
uw contacten of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts.
Tik op Samsung account → → Account wissen.
Tik op VERWIJDEREN, voer het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op ACCOUNT
WISSEN.
30
Basisfuncties
Gegevens overzetten van uw oude apparaat
U kunt uw gegevens zoals afbeeldingen, contactpersonen, berichten en apps herstellen via
Samsung Cloud. U kunt deze ook via Smart Switch kopiëren vanaf uw vorige apparaat.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Smart Switch
Via Smart Switch kunt u gegevens overdragen tussen mobiele apparaten. Als u Smart Switch wilt
gebruiken, opent u de app Instellingen en tikt u op Cloud en accounts → Smart Switch. Als u de
app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
Gegevens van een mobiel apparaat overzetten
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe
apparaat.
1
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
2
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Smart
Switch.
3
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
31
Basisfuncties
4
5
6
Tik op het vorige apparaat op DRAADLOOS → VERZENDEN.
Tik op uw nieuwe apparaat op DRAADLOOS → ONTVANGEN en selecteer het type van het
vorige apparaat.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Gegevens overzetten met behulp van externe opslag
Zet gegevens over met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart.
1
2
3
4
Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar externe opslag.
Plaats of sluit het externe opslagapparaat op uw nieuwe apparaat aan.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Smart
Switch → EXTERNE OPSLAG → HERSTEL.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van de externe opslag.
Back-upgegevens vanaf een computer overzetten
U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie
van de Smart Switch-app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. Maak een back-up
van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe
apparaat.
1
2
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
32
Basisfuncties
3
4
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer.
5
6
Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
nieuwe apparaat.
Geïmporteerde gegevens weergeven
U kunt de geïmporteerde gegevens in dezelfde app als van uw vorige apparaat weergeven.
Als uw nieuwe apparaat niet dezelfde app heeft voor het weergeven of afspelen van de
geïmporteerde gegevens, worden deze opgeslagen in een soortgelijke app. Als u bijvoorbeeld
notities importeert en uw apparaat beschikt niet over de app Notities, kunt u de notities weergeven
in de app Samsung Notes.
Samsung Cloud
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat in Samsung Cloud en zet de gegevens terug
naar uw nieuwe apparaat. U kunt ook gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat synchroniseren
met Samsung Cloud en de gegevens uit Samsung Cloud openen. Om Samsung Cloud te gebruiken,
moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor
meer informatie.
Back-up maken van gegevens
1
2
Meld u op uw vorige apparaat aan bij uw Samsung-account.
Start de app Instellingen, selecteer de back-upoptie en maak een back-up van uw gegevens.
33
Basisfuncties
• Als uw apparaat Samsung Cloud ondersteunt, opent u de app Instellingen, tikt u op
Cloud en accounts → Samsung Cloud, selecteert u uw apparaat onder BACK-UP EN
HERSTEL, tikt u op Back-up en maakt u een back-up van uw gegevens.
• De methode voor het maken van back-ups van gegevens kan verschillen, afhankelijk van
het model.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke
gegevens een back-up wordt gemaakt, start u de app Instellingen, tikt u op Cloud en
accounts → Samsung Cloud, selecteert u uw apparaat onder BACK-UP EN HERSTEL en
tikt u op Back-up.
• Als u de back-upgegevens uit uw Samsung-account wilt bekijken, start u de app
Instellingen, tikt u op Cloud en accounts → Samsung Cloud, selecteert u uw apparaat
onder BACK-UP EN HERSTEL en tikt u op Gegevens herstellen.
Gegevens herstellen
1
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Samsung
Cloud.
2
3
Selecteer uw apparaat onder BACK-UP EN HERSTEL en tik op Gegevens herstellen.
Vink de gegevenstypen aan die u wilt terugzetten en tik op HERSTELLEN.
Gegevens synchroniseren
U kunt gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (zoals afbeeldingen, video's en evenementen),
synchroniseren met Samsung Cloud en ze openen op andere apparaten.
1
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Samsung
Cloud.
2
3
Tik op → Instellingen → Synchronisatie-instellingen.
Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.
U kunt de opgeslagen gegevens en wijzigingen te allen tijde bekijken door te tikken op
GALERIJ, SAMSUNG NOTES of SAMSUNG CLOUD DRIVE.
34
Basisfuncties
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd op standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Tik op het scherm.
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer
2 seconden aanraken.
35
Basisfuncties
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de
doelpositie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of
naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op
het scherm.
36
Basisfuncties
Navigatiebalk (softkeys)
Wanneer u het apparaat inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van
het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en
de terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van de momenteel gebruikte
app of de gebruiksomgeving.
Toets voor
weergeven en
verbergen
Terugtoets
Toets Recent
Starttoets
Toets
Functie
Weergeven en
verbergen
• Dubbeltik om de navigatiebalk vast te zetten of te verbergen.
Recent
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
Start
Terug
• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
• Tik en houd vast om de app Google Assistant te starten.
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
De navigatiebalk weergeven of verbergen
U kunt met de toets Weergeven en verbergen links van de navigatiebalk instellen of u de
navigatiebalk wilt verbergen of wilt vastzetten op het scherm wanneer u apps of functies gebruikt.
De navigatiebalk is standaard op het scherm vastgezet.
Als u bestanden op volledig scherm wilt weergeven of apps op volledig scherm wilt gebruiken,
dubbeltikt u op de toets Weergeven en verbergen om de navigatiebalk te verbergen.
Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk opnieuw weer te geven.
• Op bepaalde schermen, zoals het startscherm, wordt de navigatiebalk altijd
weergegeven en verschijnt de toets Weergeven en verbergen niet.
• Zelfs als u de navigatiebalk vastzet, kunt u deze verbergen tijdens het gebruik van
bepaalde apps of functies, zoals een app voor het afspelen van video's.
37
Basisfuncties
Het scherm inschakelen met de starttoets
Op het scherm Always On Display kunt u het scherm inschakelen door te dubbeltikken op de
starttoets.
De navigatiebalk instellen
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en selecteer een optie.
• Navigatieknoppen: stel het apparaat in om de navigatietoetsen op de navigatiebalk aan de
onderzijde van het scherm te gebruiken.
Selecteer de functie Navigatieknoppen en tik vervolgens op de schakelaar Knop
weergeven en verbergen om deze te activeren. U kunt een toets toevoegen waarmee
u de navigatiebalk kunt verbergen of vastzetten.
• Gebaren op volledig scherm: stel het apparaat in om een actie te selecteren wanneer u vanaf
de onderkant van het scherm naar boven sleept terwijl de navigatiebalk verborgen is.
Selecteer de functie Gebaren op volledig scherm en tik vervolgens op de schakelaar
Gebarenhints om deze te activeren. U kunt de indicatoren voor de verborgen knoppen
weergeven zodat u kunt herkennen naar waar omhoog te vegen.
• KNOPVOLGORDE: de volgorde van de toetsen op de navigatiebalk wijzigen.
38
Basisfuncties
Startscherm en scherm Apps
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Een widget
Een app
Een map
Indicator van Bixby Home. Uw
aangepaste inhoud weergeven.
Een schermindicator
Favoriete apps
Navigatiebalk (softkeys)
39
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het scherm Apps
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het scherm Apps te openen.
Veeg in het scherm Apps omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op
de starttoets of de terugtoets tikken.
Startscherm
Scherm Apps
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het scherm Apps openen door op de toets
te tikken. Blijf een leeg gebied op het startscherm aanraken en tik op Instellingen startscherm
→ Apps-knop → Apps-knop weergeven → TOEPASSEN. De Apps-toets wordt onderaan het
startscherm toegevoegd.
Apps-toets
40
Basisfuncties
Het scherm weergeven in de liggende stand
Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen startscherm en tik
vervolgens op de schakelaar Alleen staande stand om deze te deactiveren.
Draai het apparaat naar de horizontale stand om het scherm in de liggende stand weer te geven.
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item ingedrukt
in het scherm Apps en sleept u het naar de bovenkant van het scherm. De snelkoppeling wordt
toegevoegd aan het startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
41
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.
1
Tik op het startscherm of het scherm Apps, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere
app.
2
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en
geef een mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op APPS TOEVOEGEN op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op TOEVOEGEN. U
kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen vanuit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het scherm Apps.
42
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik vervolgens op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen. Visuele elementen van de interface, zoals
kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde
thema.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen startscherm: hiermee kunt u onder andere het formaat van het raster wijzigen om
meer of minder items op het startscherm weer te geven.
43
Basisfuncties
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart scherm Apps te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → TOEPASSEN.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
/
Gewenste SIM- of USIM-kaart voor oproepen
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
44
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Locatieservices worden gebruikt
Telefoongesprek gaande
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
45
Basisfuncties
Scherm vergrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm
inschakelt.
Als het scherm uitgeschakeld is, druk op de Aan/uit-toets of op het 'Always On Display', dubbeltik op
de starttoets om het scherm in te schakelen.
Vergrendeld scherm
46
Basisfuncties
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, pincode, wachtwoord of uw biometrische gegevens instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of nummers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Gezicht: registreer uw gezicht om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Gezichtsherkenning
voor meer informatie.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als
u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en de
pogingslimiet bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm →
Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde
schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst.
om deze te activeren.
47
Basisfuncties
Schermafbeelding
Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt en dan kunt u het vastgelegde scherm
bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u
kunt bladeren vastleggen.
Een schermafbeelding maken
Gebruik de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. Gemaakte
schermafbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.
• Vastleggen met toetsen: houd de toets Volume omlaag en de aan/uit-toets tegelijkertijd
ingedrukt.
• Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.
• Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet is
ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u op
de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om deze in te schakelen.
Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm
gebruiken:
• Bixby Vision: inhoud herkennen met behulp van Bixby Vision en relevante informatie zoeken.
• Scrollen door afbeelding: de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina
(zoals een webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op Scrollen door afbeelding, schuift het
scherm automatisch omlaag en wordt meer inhoud vastgelegd.
• Tekenen: op het scherm schrijven of tekenen.
• Bijsnijden: snijd een deel van de schermafbeelding bij. Het bijgesneden gebied wordt
opgeslagen in Galerij.
• Delen: de schermafbeelding delen met anderen.
Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u
vervolgens op de schakelaar Slim vastleggen om deze in te schakelen.
48
Basisfuncties
Meldingenvenster
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt het meldingenvenster openen, zelfs op het vergrendelscherm.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Gewenste SIM- of USIM-kaart voor
elke optie. Tik om SIM-kaartbeheer
te openen.
De meldingsdetails weergeven en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
De meldingsinstellingen openen.
49
Basisfuncties
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
50
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
• Als het toetsenbord voor de eerste keer wordt geopend, wordt het instelscherm
voor het toetsenbord weergegeven. Stel de invoertaal, het toetsenbordtype en de
toetsenbordinstellingen in en tik op STARTEN.
• Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Aanvullende toetsenbordfuncties
gebruiken
Meer toetsenbordfuncties
weergeven.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Een voorgaand teken verwijderen.
Symbolen ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → INVOERTALEN BEHEREN en selecteer de talen die u wilt gebruiken.
Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts
te vegen op de spatiebalk.
51
Basisfuncties
Het toetsenbord wijzigen
Tik op
om het toetsenbord te wijzigen.
Om het toetsenbordtype te wijzigen, tikt u op → Talen en typen, selecteert u een taal en
selecteert u vervolgens het gewenste toetsenbordtype.
• Als de toetsenbordknop ( ) niet op de navigatiebalk verschijnt, start dan de app
Instellingen, tik op Algemeen beheer → Taal en invoer en tik vervolgens op de
schakelaar Knop Toetsenbord weergeven om deze functie in te schakelen.
• Op een 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt
invoeren, tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt
weergegeven.
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
•
•
•
•
: woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
: emoticons ingeven.
: stickers ingeven. U kunt ook Mijn Emoji-stickers ingeven die op u lijken. Raadpleeg Mijn
Emoji-stickers gebruiken tijdens het chatten voor meer informatie.
: GIF's met animatie bijvoegen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: tekst via spraak ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
•
→
: een item toevoegen van het klembord.
•
→
: het toetsenbord wijzigen voor bediening met één hand.
52
om
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1
2
3
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
Tik op Kopiëren of Knippen.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Als het woord dat u wilt opzoeken niet is geselecteerd, sleept u
te selecteren.
2
of
om de gewenste tekst
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Verplaatsen naar
naast een woordenboek om dit te downloaden.
Woordenboeken beheren →
3
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
53
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Open de app Galaxy Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
54
Apps en functies
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
→ Instellingen
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
INSCHAKELEN.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
55
Apps en functies
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op TOESTAAN op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
Bixby
Introductie
Bixby is een intelligente spraakservice die u helpt om het apparaat efficiënter te gebruiken.
U kunt tegen Bixby praten of tekst typen. Bixby start de gevraagde functie of geeft de gewenste
informatie weer. Ook leert de voice assistant uw gebruikspatronen en omgevingen. Hoe meer hij
over u te weten komt, hoe beter hij u begrijpt.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of
mobiel netwerk.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount.
• Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en bepaalde functies zijn alleen afhankelijk
van uw regio beschikbaar.
56
Apps en functies
Druk op de Bixby-toets om Bixby Home te openen. Druk opnieuw op de toets om Bixby Home te
sluiten.
Houd de Bixby-toets ingedrukt om Bixby meteen te starten. Houd de Bixby-toets ingedrukt, zeg iets
tegen Bixby en laat de toets vervolgens los. Bixby voert de gevraagde taak uit.
Druk op de
Bixby-toets.
Houd de
Bixby-toets
ingedrukt.
Geplande
herinnering
Bixbypictogram
Bixby Home
Bixby
Het Bixby-startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio, serviceprovider of
software van het apparaat.
57
Apps en functies
Bixby starten
Wanneer u Bixby voor de eerste keer start, wordt de Bixby-intropagina weergegeven. U moet zich
aanmelden bij uw Samsung-account volgens de instructies op het scherm en akkoord gaan met de
voorwaarden.
1
Druk op de Bixby-toets.
Bixby-toets
2
3
4
Lees de Bixby-intropagina en tik op VOLGENDE.
Selecteer de taal waarin u wilt communiceren met Bixby en tik op BEVESTIGEN.
Tik op INLOGGEN en volg de instructie op het scherm om u aan te melden bij uw Samsungaccount.
Als u al bent aangemeld, wordt deze stap niet getoond.
5
6
7
Tik op GEREED om het registreren van uw Samsung-account te voltooien.
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op VOLGENDE.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van Bixby te voltooien.
58
Apps en functies
Bixby gebruiken
Wanneer u Bixby voor het eerst start, kunt u de taal voor de communicatie met Bixby en wekken via
stem instellen. U kunt ook Bixby-zelfstudies bekijken.
Wanneer u de Bixby-toets ingedrukt houdt, wordt Bixby gestart en kan deze functie spraak
detecteren.
Houd de Bixby-toets ingedrukt, zeg iets tegen Bixby en laat de toets vervolgens los.
Bixby-pictogram
(Status: luisteren)
Open Bixby op
volledig scherm.
Als Bixby op stand-by staat ( ) wordt uw spraak niet gedetecteerd. Tik op het pictogram
voor de stand-bystatus ( ) en spreek uw opdracht opnieuw in zodra het pictogram
verandert in het pictogram voor de luisterstatus ( ).
59
Apps en functies
Als u bijvoorbeeld zegt 'Stuur oké naar Jenny', worden uw bericht en de contactpersoon die is
opgeslagen als Jenny, automatisch ingevoerd in de app Berichten.
'Stuur oké naar
Jenny'
Status: Bezig met luisteren
Status: Verwerken
Bijbehorende functie gestart
Statuspictogrammen
Het Bixby-pictogram verandert als volgt aan de hand van de huidige Bixby-status:
Bixby luistert. Spreek uw verzoek in.
Bixby verwerkt uw verzoek.
Bixby geeft antwoord op uw verzoek.
Bixby staat op stand-by. Als u tegen Bixby wilt praten, tikt u op dit pictogram en spreekt u
een opdracht in zodra het pictogram verandert in het pictogram voor de luisterstatus.
60
Apps en functies
Vervolgvragen ontvangen
Bixby stelt vervolgvragen als dat nodig is om uw verzoek te begrijpen.
Als u gewoon 'Send text' zegt, vraagt Bixby aan wie de tekst gestuurd moet worden en hoe u de
tekst wilt verzenden om uw verzoek beter te begrijpen. Tik op , spreek de naam van de ontvanger
in en spreek nogmaals uw bericht in bij Bixby.
Bixby sluiten
Als u Bixby niet meer wilt gebruiken, tikt u op
.
Voorgestelde opdrachten gebruiken
Bixby stelt opdrachten voor die zijn aangepast aan uw huidige situatie of gebruikspatronen.
Als u de lijst met voorgestelde opdrachten wilt openen, tikt u op VOLLEDIG SCHERM. Zeg of
selecteer een opdracht onder aan het scherm.
• Het weerbericht voor morgen
• Internet-bladwijzers weergeven
Zoek naar
opdrachten.
Voorgestelde
opdrachten
61
Apps en functies
Veeg omlaag om meer voorgestelde opdrachten te bekijken.
Als er geen gewenste opdrachten zijn, tikt u op ZOEKOPDRACHTEN en geeft u zoekwoorden in. De
lijst met opdrachten, inclusief de zoekwoorden, wordt weergegeven.
Als u wilt vragen wat u hebt ingegeven, tikt u op
.
Bixby-gebruik
Apps of functies openen
Open apps of functies snel met Bixby.
Spreek uw verzoek in en vermeld de naam van de app of functie om Bixby te helpen uw verzoek
nauwkeurig uit te voeren.
1
2
Houd de Bixby-toets ingedrukt, zeg 'Bel mam' tegen Bixby en laat de Bixby-toets vervolgens los.
Begin met spreken als de contactpersoon die is opgeslagen als mama is gevonden in Contacten
en wordt gebeld.
62
Apps en functies
Het weer of uw agenda opzoeken
U kunt het weer of uw agenda opzoeken op het Bixby-scherm.
Houd de Bixby-toets ingedrukt, zeg 'Het weer van vandaag' tegen Bixby en laat de Bixby-toets
vervolgens los.
Er wordt korte informatie weergegeven op het Bixby-scherm. Tik op het weerbericht voor meer
informatie.
Zoeken op internet
U kunt snel informatie zoeken op internet.
Houd bijvoorbeeld de Bixby-toets ingedrukt, zeg 'Search for nearby libraries on the Internet' tegen
Bixby en laat de Bixby-toets vervolgens los.
De resultaten worden weergegeven in de internet-app. Bekijk de resultaten.
63
Apps en functies
Door Bixby ondersteunde apps en services weergeven
U kunt door Bixby ondersteunde apps en services weergeven.
Houd de Bixby-toets ingedrukt en tik op VOLLEDIG SCHERM → → Spraak-apps en -services. Er
worden Samsung-apps weergegeven die Bixby ondersteunen, zoals Galerij, Weer en Berichten. Tik
op een gewenste app om de voorgestelde opdrachten te bekijken die kunnen worden gebruikt met
Bixby.
64
Apps en functies
Bixby Labs
Bixby is aan het experimenteren bij Bixby Labs om Bixby beschikbaar te maken voor meer apps.
Houd de Bixby-toets ingedrukt en tik op VOLLEDIG SCHERM → → Bixby Labs en tik op de
schakelaar om de functie in te schakelen. U kunt apps en spraakopdrachten weergeven waarmee
Bixby aan het experimenteren is in Bixby Labs. Als u de door Bixby Labs aanbevolen apps installeert,
kunt u in meer apps gebruikmaken van Bixby.
65
Apps en functies
Aanvullende Bixby-functies
Controleren welke talen worden ondersteund
Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en bepaalde functies zijn alleen afhankelijk van uw
regio beschikbaar. Voor een lijst met ondersteunde talen opent u Bixby Home en tikt u op →
Instellingen → Taal- en spreekstijl → Talen.
Bixby wekken met uw stem
Als u wekken via stem instelt, kunt u op een willekeurig moment 'Bixby' zeggen en een gesprek
starten. Registreer uw stem om wekken via stem te gebruiken.
1
Tik op het Bixby Home-scherm op → Instellingen → Gesproken wake-up en tik op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
2
Tik op
en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Nu kunt u op een willekeurig moment 'Bixby' zeggen om aan de slag te gaan of 'Bixby' gevolgd
door een spraakopdracht.
66
Apps en functies
Dicteerstand gebruiken
Gebruik de dicteerstand als het moeilijk is om te typen.
Houdt in het tekstinvoerveld de Bixby-toets ingedrukt en zeg 'Schrijf op' gevolgd door wat u wilt
ingeven.
Uw gesproken woorden worden omgezet naar tekst op het scherm.
U kunt ook instellen dat Bixby de dicteerstand start wanneer u de Bixby-toets ingedrukt
houdt en het Samsung-toetsenbord is geopend. Als u deze functie wilt gebruiken, houdt u
de Bixby-toets ingedrukt en tikt u op VOLLEDIG SCHERM → , en tikt u op de schakelaar
Dicteren op toetsenbord om deze in te schakelen.
Feedback sturen naar Bixby
Geef feedback aan Bixby over hoe deze functie u heeft geholpen om Bixby te helpen u beter te
begrijpen.
Tik op
als Bixby uw verzoek heeft uitgevoerd.
Tik op
als Bixby uw verzoek niet heeft uitgevoerd of als er een fout is opgetreden.
We gaan verbeteren.
Goed gedaan.
67
Apps en functies
Oortelefoon of Bluetooth-headset gebruiken
Verbind een oortelefoon of Bluetooth-headset met het apparaat als uw stem door een lawaaiige
omgeving niet duidelijk te horen is via de ingebouwde microfoon. Houd de oproeptoets op de
oortelefoon of Bluetooth-headset ingedrukt om Bixby te activeren en spreek uw verzoek in de
microfoon in.
Oproeptoets
Bixby uitschakelen
U kunt Bixby uitschakelen na het starten, zelfs wanneer u de Bixby-toets ingedrukt houdt of 'Hoi
Bixby' zegt.
Tik op het Bixby Home-scherm op → Instellingen en tik op Bixby Voice om deze functie uit te
schakelen.
68
Apps en functies
Bixby Vision
Bixby Vision is een service die informatie biedt, zoals vergelijkbare afbeeldingen, locatie, vertaalde
tekst en QR-codes. Bixby Vision herkent voorwerpen snel en intuïtief, zelfs als u de naam niet weet.
Gebruik de volgende functies van Bixby Vision.
Tekst
Plaats
Afbeelding
QR-code
Wijn
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount.
• De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte
zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt
aangeboden.
69
Apps en functies
Bixby Vision starten
1
Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.
• Selecteer in de app Camera de stand AUTOMATISCH en tik op
• Selecteer in de app Galerij een afbeelding en tik op
.
.
• Tik in de app Internet op een afbeelding, blijf deze aanraken en tik op Bixby Vision.
• Maak een schermafbeelding en selecteer Bixby Vision in de werkbalk.
• Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het startscherm en het scherm Apps hebt
toegevoegd, start u de app Bixby Vision.
2
3
Selecteer de gewenste functie.
Houd het voorwerp binnen het scherm om het te herkennen.
Als het voorwerp is herkend, worden zoekresultaten op het scherm weergegeven.
Tik op het functiepictogram of selecteer een zoekresultaat om meer informatie weer te geven.
Tekst vertalen of extraheren
Herken de vertaalde tekst en geef deze op het scherm weer. U kunt ook tekst uit een document of
afbeeldingsbestand halen.
Als u bijvoorbeeld tijdens een buitenlandse reis wilt weten wat een bepaald bord betekent,
gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het apparaat vertaalt de tekst op het bord naar de taal die u
selecteert.
1
2
Als u de gewenste afbeelding of het gewenste voorwerp hebt, start u Bixby Vision.
Selecteer
en houd de tekst binnen het scherm om hem te herkennen.
De vertaalde tekst wordt op het scherm weergegeven.
• Tik op
om tekst te extraheren. U kunt de geëxtraheerde tekst delen of opslaan.
• Als u de bron- of doeltaal wilt wijzigen, tikt u op het deelvenster taalinstellingen boven in het
scherm.
70
Apps en functies
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken
Zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object. U kunt verschillende afbeeldingen
bekijken met eigenschappen die overeenkomen met het object, bijvoorbeeld kleur en vorm.
Als u bijvoorbeeld de titel van een foto of afbeelding wilt weten, gebruikt u de functies van Bixby
Vision. Het apparaat zoekt naar gerelateerde informatie of afbeeldingen met soortgelijke kenmerken
en geeft deze weer.
1
2
3
Als u de gewenste afbeelding of het gewenste voorwerp hebt, start u Bixby Vision.
Selecteer
Tik op
en houd het voorwerp binnen het scherm om het te herkennen.
of selecteer een zoekresultaat op het scherm.
De vergelijkbare afbeeldingen worden weergegeven.
Zoeken naar plaatsen in de buurt
Zoek naar informatie over plaatsen in de buurt door uw huidige locatie te herkennen.
Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar cafés in de buurt, gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het
apparaat zoekt cafés in de buurt en geeft deze weer.
1
2
Als u de gewenste locatie of het gewenste voorwerp hebt, start u Bixby Vision.
Selecteer
en houd het voorwerp of de locatie binnen het scherm om dit te laten herkennen.
U kunt basisinformatie bekijken over plaatsen in de buurt.
Als u in een andere richting naar locaties wilt zoeken, houdt u de camera in die richting.
Als u Bixby Vision met de camera gebruikt, kunt u uw huidige locatie en de weersinformatie
bekijken. Als u uw huidige locatie op de kaart wilt bekijken, richt u uw camera naar de
grond. Als u de huidige weersinformatie wilt bekijken, richt u uw camera naar de lucht.
3
Tik op
of selecteer een zoekresultaat op het scherm.
Er wordt informatie over plaatsen in de buurt op het apparaat weergegeven.
71
Apps en functies
Wijninformatie zoeken
Detecteer de informatie op een wijnetiket en zoek informatie over de wijn.
Als u bijvoorbeeld uw favoriete wijn zoekt of meer over een wijn wilt weten, gebruikt u de functies
van Bixby Vision.
1
2
3
Als u de gewenste afbeelding of het gewenste voorwerp hebt, start u Bixby Vision.
Selecteer
Tik op
en houd het wijnetiket binnen het scherm om het te herkennen.
of selecteer een zoekresultaat op het scherm.
De informatie over het wijnetiket wordt weergegeven.
QR-codes lezen
U kunt QR-codes laten herkennen en verschillende informatie bekijken, zoals websites, foto's, video's,
kaarten en visitekaartjes.
1
2
Als u de gewenste afbeelding of het gewenste voorwerp hebt, start u Bixby Vision.
Selecteer
en houd de QR-code binnen het scherm om hem te herkennen.
De informatie van de QR-code wordt weergegeven.
Aanvullende functies downloaden
U kunt verschillende Bixby Vision-functies downloaden.
In het Bixby Vision-scherm tikt u op
→ TOEV. om apps en functies te downloaden.
72
Apps en functies
Bixby Home
Op Bixby Home kunt u aanbevolen services en informatie bekijken die Bixby aanbiedt door uw
gebruikspatronen en uw routine te analyseren.
• Als u meer inhoud wilt bekijken, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi-netwerk of
mobiel netwerk.
• Als u deze functie volledig wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw
Samsung-account.
Bixby Home openen
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
Bixby Home wordt weergegeven.
Wanneer deze functie voor het eerst wordt gebruikt of na het herstellen van de
fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
2
Veeg omhoog of omlaag om aanbevolen inhoud te bekijken.
Instelling voor de Bixby-toets
wijzigen.
Extra opties weergeven.
Geplande herinnering
Aanbevolen inhoud
3
Veeg op het startscherm naar links of tik op de Terug-knop om Bixby Home te sluiten.
73
Apps en functies
Aanbevolen inhoud op Bixby Home gebruiken
Wanneer u Bixby Home opent, kunt u de inhoud bekijken die regelmatig wordt bijgewerkt in de
vorm van kaarten. Veeg omhoog of omlaag om de kaarten te bekijken.
Op het Bixby Home-scherm kunt u bijvoorbeeld 's ochtends op weg naar kantoor uw dagplanning
weergeven en uw favoriete liedjes afspelen. 's Avonds kunt u alarmen bekijken, uw dagelijkse
activiteit bekijken en de feeds van uw vrienden bekijken.
De inhoud en volgorde van de kaarten worden automatisch vernieuwd na een opgegeven
interval. Als u handmatig kaarten wilt bijwerken, veegt u omlaag op het scherm.
De lijst met kaarten bewerken
• Als u een kaart wilt vastmaken aan de bovenkant van het Bixby-startscherm, tikt u op →
Boven vastmaken. Als u een kaart wilt losmaken, tikt u op → Losmaken.
• Als u een kaart in de lijst wilt verbergen, tikt u op → Nu verbergen. U kunt de kaart ook naar
rechts slepen.
• Als u een kaart in de lijst niet meer wilt weergeven, tikt u op → Niet opnieuw weergeven.
Apps selecteren om als kaarten weer te geven
U kunt apps toevoegen of verwijderen om als kaarten weer te geven op Bixby Home.
Tik op het Bixby-startscherm op → Instellingen → Kaarten en vervolgens op de schakelaars naast
de items die u wilt toevoegen of verwijderen.
Als een app niet op het apparaat is geïnstalleerd, moet u de app installeren om deze te
kunnen gebruiken. Tik op het Bixby Home-scherm op → Instellingen → Kaarten en
download vervolgens een app.
De instellingen van Bixby Home aanpassen
Tik op het Bixby-startscherm op → Instellingen.
• Samsung account: de gegevens van uw Samsung-account weergeven.
• HOME-KAARTEN
– – Kaarten: u kunt apps selecteren om als kaarten weer te geven op het Bixby Home-scherm.
– – Weergeven op Vergrendelscherm: selecteer apps die u als kaarten wilt weergeven op het
vergrendelde scherm bij het openen van Bixby Home.
74
Apps en functies
• SPRAAK
– – Bixby Voice: Bixby inschakelen of uitschakelen. Als u Bixby uitschakelt, wordt Bixby niet
gestart wanneer u de Bixby-toets ingedrukt houdt of de gesproken wekopdracht gebruikt.
– – Achtergrondkleur: de achtergrondkleur van het volledige Bixby-scherm wijzigen. Wanneer
u meer ervaring opdoet met Bixby en in een hoger niveau komt, kunt u meer kleuren
gebruiken.
– – Taal- en spreekstijl: de taal instellen waarin u wilt communiceren met Bixby en de stijl van
de gesproken feedback instellen. De geselecteerde taal wordt alleen toegepast als u met
Bixby praat.
– – Gesproken feedback: gesproken feedback inschakelen of uitschakelen vanuit Bixby.
– – Feedbackstijl: Bixby instellen om te reageren met korte antwoorden of in een meer
verhalende stijl.
– – Gesproken wake-up: Bixby instellen om wakker te worden als hij u 'Hoi Bixby' hoort zeggen.
U kunt ook de instellingen voor de wekken via stem-functie wijzigen.
– – Ontgrend. met spraakwachtwoord: het apparaat instellen om te ontgrendelen door uw
gesproken wachtwoord te zeggen tegen Bixby.
• Uw apparaat kan worden ontgrendeld door iemand anders die het juiste
wachtwoord spreekt.
• Een gesproken wachtwoord is minder veilig dan een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
– – Verbeterde spraakherkenning: Bixby instellen om stemherkenning te verbeteren op basis
van uw uitspraak. Neem uw uitspraak op om Bixby te helpen u beter te begrijpen.
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de taal die u instelt om te
communiceren met Bixby.
75
Apps en functies
– – Dicteren op toetsenbord: stel Bixby in om de dicteerstand te starten wanneer u de Bixbytoets ingedrukt houdt en het Samsung-toetsenbord is geopend.
– – Voorlezen in hoge kwaliteit: Bixby instellen om berichten hardop voor te lezen met
hoogwaardig geluid.
– – Spraak-apps en -services: door Bixby ondersteunde apps en de voorgestelde opdrachten
voor elke app weergeven.
– – Bixby Labs: u kunt apps en spraakopdrachten weergeven waarmee Bixby aan het
experimenteren is in Bixby Labs. Als u de door Bixby Labs aanbevolen apps installeert, kunt u
in meer apps gebruikmaken van Bixby.
– – App van derden autom. bijwerken: het apparaat instellen om automatisch
invoegtoepassingen bij te werken die Bixby gebruikt voor het beheer van apps van derden.
• ALGEMEEN
– – Bixby-toets: instellen of Bixby Home moet worden geopend wanneer u op de Bixby-toets
drukt.
– – Bixby automatisch bijwerken: het apparaat instellen om automatisch Bixby-software bij te
werken, zelfs wanneer uw mobiele netwerk wordt gebruikt.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
– – Meldingen: instellen om meldingen te ontvangen over Bixby Home-kaarten.
– – Privacy: instellen om de interactieve en aangepaste services van Bixby te gebruiken voor
een betere ervaring.
– – Over Bixby: de Bixby Home-versie en juridische informatie weergeven.
76
Apps en functies
Reminder
Gebruik herinneringen om taken te plannen of om inhoud later te bekijken. Op de vooraf ingestelde
tijd krijgt u over elke herinnering een melding.
• As u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie volledig wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw
Samsung-account.
• Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld.
Reminder starten
U kunt Reminder starten vanaf Bixby Home.
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
Bixby Home wordt weergegeven.
2
Tik op AAN DE SLAG op de kaart KOMENDE HERINNERINGEN.
De Reminder-intropagina wordt weergegeven.
Het app-pictogram
aan het
startscherm
toevoegen.
77
Apps en functies
3
Tik op START.
Als de optie Reminder toevoegen aan Startscherm is aangevinkt, kunt u de Reminder app
( ) vanaf het startscherm starten.
Geheugensteuntjes maken
U kunt op verschillende manieren geheugensteuntjes maken. Reminder waarschuwt u als u een
geheugensteuntje maakt met een opgegeven tijd of locatie-instelling. U kunt ook verschillende
soorten inhoud opslaan, zoals een notitie of een adres van een webpagina en deze later bekijken.
Maak bijvoorbeeld een herinnering om u te waarschuwen dat u 'de bloemen water moet geven als u
thuiskomt'.
1
2
3
4
Open de app Reminder.
5
Tik op OPSLAAN om het geheugensteuntje op te slaan.
Tik op Een herinnering schrijven en geef 'Bloemen water geven' in.
Tik op Voorwaarden instellen → Een plaats kiezen en stel de locatie in op thuis.
Tik op WANNEER IK AANKOM BIJ → GEREED.
Als u thuiskomt, wordt de melding 'Bloemen water geven' weergegeven.
78
Apps en functies
Geheugensteuntjes maken met Bixby
Houd de Bixby-toets ingedrukt en zeg 'Herinner me eraan om de bloemen water te geven wanneer
ik thuiskom.'
Bixby slaat wat u hebt gezegd op als geheugensteuntje.
Meldingen voor herinneringen controleren
Op de vooraf ingestelde tijd en locatie wordt een meldingenvenster geopend. Tik op VOLTOOIEN of
SLUIMEREN.
De lijst met geheugensteuntjes weergeven
Start de app Reminder om de lijst met geheugensteuntjes te bekijken. Selecteer een
geheugensteuntje om de details ervan te bekijken.
79
Apps en functies
Details voor geheugensteuntjes bewerken
U kunt details voor geheugensteuntjes toevoegen of bewerken, bijvoorbeeld frequentie, datum en
tijd of locatie.
1
Selecteer op de lijst met geheugensteuntjes een te bewerken geheugensteuntje en tik op
BEWERKEN. U kunt het geheugensteuntje ook naar rechts slepen en tikken op Bewerken.
2
Bewerk de omstandigheden en tik op OPSLAAN.
Reminder-informatie
Controlelijst
Reminder-omstandigheden
Interval herhalen
Een afbeelding toevoegen.
Geheugensteuntjes voltooien
Markeer geheugensteuntjes die u niet meer hoeft te onthouden als ze zijn voltooid.
Selecteer een geheugensteuntje in de lijst en tik op VOLTOOIEN. U kunt het geheugensteuntje ook
naar links slepen.
Geheugensteuntjes herstellen
U kunt voltooide geheugensteuntjes herstellen.
1
2
Tik in de lijst met geheugensteuntjes op → Voltooid → BEWERKEN.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op HERSTELLEN.
Er worden geheugensteuntjes toegevoegd aan de lijst en u ontvangt op de ingestelde tijden
een herinnering.
Geheugensteuntjes verwijderen
Om een geheugensteuntje te wissen sleept u het naar rechts en tikt u op Wissen. Als u meerdere
geheugensteuntjes wilt verwijderen, blijf u een geheugensteuntje aanraken, vinkt u de te
verwijderen geheugensteuntjes aan en tikt u op WISSEN.
80
Apps en functies
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1
Start de app Telefoon en geef een telefoonnummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
2
Tik op
of
om een spraakoproep te maken of tik op
om het toetsenbord te
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Een nieuw contact maken.
Het nummer toevoegen aan een
bestaand contact.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
Het toetsenblok verbergen.
81
Apps en functies
Bellen vanuit logboeken, lijsten met contacten of plaatsen
Tik op RECENT, CONTACTEN of PLAATSEN en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer
om een oproep te maken.
Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en
vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze in te schakelen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, tikt u op CONTACTEN → → Snelkiesnummers, selecteert
u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Tik op
om het toetsenbord te openen als het niet wordt weergegeven op het scherm.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het land-, net- en telefoonnummer in en tik vervolgens op
82
of
.
Apps en functies
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk
BERICHT VERZENDEN omhoog. U kunt een SMS-bericht of een sticker sturen om een oproep te
weigeren. Als Herinnering toevoegen is geselecteerd wordt er een herinnering opgeslagen die u
een uur later waarschuwt dat u een oproep hebt geweigerd.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op RECENT om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
Tik op
, selecteer contacten en tik op GEREED.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer invoeren, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van mensen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op
de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
83
Apps en functies
Opties tijdens gesprekken
Als het gebied rondom de camera aan de achterzijde en de sensor voor
vingerafdrukherkenning is afgedekt, hoort u wellicht ongewenste geluiden tijdens een
oproep. Verwijder de accessoires, zoals een screenprotector of stickers die zich rondom het
gebied van de camera aan de achterzijde bevinden.
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties weergeven.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
• Extra volume: het volume verhogen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt, spreekt u in de microfoon bovenaan het apparaat en houdt u het apparaat uit de
buurt van uw oren.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties weergeven.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt, spreekt u in de microfoon bovenaan het apparaat en houdt u het apparaat uit de
buurt van uw oren.
84
Apps en functies
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
Open de app Telefoon.
Geef het nummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
3
om het toetsenbord te
Tik op CONTACT TOEVOEGEN om een nieuw contact te maken of tik op BEST. BIJWERKEN om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op RECENT.
Tik op de afbeelding van een beller of tik op een telefoonnummer → Gegevens.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Best. bijwerken om het
nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een tag toevoegen aan een telefoonnummer
U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens
van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op RECENT.
Tik op de afbeelding van een beller of tik op een telefoonnummer → Gegevens.
Tik op Tag toevoegen, voer een tag in en tik op GEREED.
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.
85
Apps en functies
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
Start de app Contacten, tik op
en selecteer een opslaglocatie.
Geef de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
3
Tik op OPSLAAN.
86
Apps en functies
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten importeren/
exporteren → IMPORTEREN.
2
3
4
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op GEREED.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op IMPORTEREN.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1
Start de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Accounts en selecteer het account
waarmee u wilt synchroniseren.
2
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten synchroniseren om deze in
te schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten
om deze in te schakelen.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
87
Apps en functies
Tik op de afbeelding van het contact of tik op de naam van het contact → Gegevens. Voer
vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen.
•
: een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten.
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten en tik op → Delen.
Selecteer contacten en tik op DELEN.
Selecteer een methode voor delen.
Profiel opslaan en delen
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de
functie voor profiel delen gebruiken.
• De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor
profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.
1
2
3
Start de app Contacten en selecteer uw profiel.
Klik op BEWERKEN, bewerk uw profiel en tik op OPSLAAN.
Tik op → Profiel delen en tik vervolgens op de schakelaar om deze te activeren.
Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn. U
kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op Delen
met, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een optie.
88
Apps en functies
Groepen maken
U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.
1
2
Start de app Contacten en tik op Groepen → NIEUW.
Geef een naam in voor de groep.
Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op Groepsbeltoon en selecteert u een beltoon.
3
Tik op Lid toevoegen, selecteer contacten om een groep toe te voegen en tik vervolgens op
GEREED.
4
Tik op OPSLAAN.
Een groepsbericht sturen
U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk.
Start de app Contacten, tik op Groepen, selecteer een groep en tik op → Bericht verzenden.
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op SAMENVOEGEN.
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten en tik op → Wissen.
Selecteer contacten en tik op WISSEN.
Als u contacten één voor één wilt verwijderen, opent u de contactenlijst en tikt u op de afbeelding
van een contact of tikt u op de naam van een contact → Gegevens. Tik vervolgens op → Wissen.
89
Apps en functies
Berichten
Introductie
Berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Start de app Berichten en tik op
.
Voeg ontvangers toe en tik op START.
Een bericht ingeven.
of
vast, spreek uw
Om een spraakbericht op te nemen en te verzenden, tik en houd
bericht en haal vervolgens uw vinger weg. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven
als het toetsenbord is verborgen.
Extra opties weergeven.
Ontvanger
De ontvanger bellen.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Een bericht ingeven.
4
Tik op
of
Stickers ingeven.
om het bericht te verzenden.
90
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers verzenden
U kunt Mijn Emoji-stickers die op u lijken, verzenden via berichten.
Als u een bericht opstelt, tikt u op of op het Samsung-toetsenbord en tikt u op het Mijn Emojipictogram. Mijn Emoji-stickers worden weergegeven. Selecteer de sticker die u wilt delen.
Mijn Emoji-stickers worden weergegeven nadat u uw Mijn Emoji hebt gemaakt in de app
Camera. Raadpleeg Mijn Emoji maken voor meer informatie.
91
Apps en functies
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Start de app Berichten en tik op GESPREKKEN.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Bekijk het gesprek.
Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op Bericht invoeren, voert u een bericht in en tikt u op
of
.
Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op het
scherm.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
Start de app Berichten en tik op → Instellingen → Nummers en berichten blokkeren →
Nummers blokkeren.
2
Tik op POSTVAK IN en selecteer een contact. U kunt ook op CONTACTEN tikken, contacten
selecteren en vervolgens op GEREED tikken.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Nummer invoeren, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op
92
Apps en functies
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
Start de app Berichten, tik op → Instellingen → Meldingen en tik vervolgens op de
schakelaar om deze te activeren.
2
Wijzig de instellingen voor meldingen.
Een berichtherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Meldingsherinnering en tikt u op de schakelaar om deze te activeren. Tik
vervolgens op de schakelaar Berichten om deze te activeren.
Berichten verwijderen
1
2
3
Start de app Berichten en tik op GESPREKKEN.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Blijf een bericht aanraken en tik op Verwijderen.
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
4
Tik op VERWIJDEREN.
93
Apps en functies
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de map Samsung en start de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Als u snel tussen tabbladen wilt schakelen, veegt u naar links of naar rechts op het adresveld.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
Extra opties weergeven.
De huidige webpagina vernieuwen.
De startpagina openen.
Uw favorieten, opgeslagen
webpagina's en recente
browsegeschiedenis weergeven.
Snelmenu
Tabbladbeheer van de browser
openen.
Wisselen tussen pagina's.
94
Apps en functies
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw vingerafdruk.
Geheime stand inschakelen
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op Tabbladen → GEHEIME STAND INSCHAKELEN. Als
u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een wachtwoord wilt gebruiken voor de
geheime stand.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy → Beveiliging Geheime stand → Wachtwoord wijzigen.
Als u uw geregistreerde vingerafdruk wilt instellen als de vergrendelingsmethode samen met
het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om dit te activeren. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het gebruik van uw vingerafdrukken.
Geheime stand uitschakelen
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op Tabbladen → GEHEIME STAND UITSCHAKELEN.
95
Apps en functies
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
Open de map Samsung en start de app E-mail.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u een e-mailaccount handmatig wilt registreren, tikt u op HANDM. INSTELL.
3
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u verschillende e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een onderwerp en tekst in.
Tik op VERZENDEN om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag bovenaan de lijst met e-mails.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
96
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Gebruik de volgende methoden om Camera te starten:
• Open de app Camera.
• Druk twee keer snel op de aan/uit-toets.
• Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
• De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start
vanuit het vergrendelde scherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de
schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
97
Apps en functies
Basisinformatie over foto's en video's maken
Foto's of video's maken
1
2
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken of op
om een video te maken.
De ultrabrede lens
in- of uitschakelen.
2x optische zoom
Schakelen tussen
de camera aan de
voorzijde en de
camera aan de
achterzijde.
Opnamestanden
Voorbeeldminiatuur
Huidige stand
Een foto maken.
Een video maken.
Camerainstellingen
Bixby Vision
Opties voor de
huidige
camerastand
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
• Als u het gedeelte waarop wordt scherpgesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u
om de autofocusstand te gebruiken.
op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Tik op
98
Apps en functies
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De normale lens van de camera van uw apparaat is een groothoeklens. Er kan
een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op
prestatieproblemen van het apparaat.
• De maximale opnametijd kan afnemen wanneer u video opneemt op een hoge resolutie.
In- en uitzoomen
Gebruik de verschillende methoden om in en uit te zoomen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• U bedient de zoom met één vinger. Sleep
op de zoombalk naar
of
• Gebruik de 2x optische zoom voor scherpe foto's, zelfs wanneer u inzoomt op een onderwerp
op het voorbeeldscherm.
op afstand. Tik op
• Zoomfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt
gebruikt.
• Als u de videozoomfunctie langere tijd gebruikt tijdens het opnemen van een video,
wordt de videokwaliteit mogelijk minder om te voorkomen dat het apparaat oververhit
raakt.
• De 2x optische zoom werkt mogelijk niet in omgevingen met weinig licht.
De ultrabrede lens gebruiken
Met de ultrabrede lens kunt u een veel bredere en duidelijkere foto nemen dan met een normale
lens. Gebruik deze functie om een landschapsfoto te maken.
• Tik op
in het voorbeeldscherm om de functie Ultrabrede lens te gebruiken.
• Als u deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op
in het voorbeeldscherm.
Deze functie is alleen beschikbaar in de standen AUTOMATISCH en SCÈNE-OPTIMALIS.
99
Apps en functies
De lijst met camerastanden bewerken
U kunt de lijst met camerastanden op het voorbeeldscherm bewerken.
1
Tik op het voorbeeldscherm op
voor.
→ Camerastanden bewerken → Camera achter of Camera
U kunt ook de lijst met camerastanden op het voorbeeldscherm blijven aanraken.
2
Vink de standen aan die u wilt gebruiken.
Als u de volgorde van de camerastanden wilt wijzigen, sleept u
naar een andere locatie.
Lijst
opnamestanden
Camera aan de achterzijde
100
Camera aan de voorzijde
Apps en functies
Nog een cameraknop toevoegen
Voeg nog een cameraknop toe aan de gewenste locatie op het scherm om nog handiger foto's te
maken.
Sleep
naar het voorbeeldscherm.
Als geen andere cameraknop wordt toegevoegd, tik op op het voorbeeldscherm en tik
op de schakelaar Zwevende Cameraknop om deze functie in te schakelen.
De actie voor de cameraknop instellen
U kunt een reeks foto's maken of een geanimeerde GIF maken door de cameraknop ingedrukt te
houden.
Op het voorbeeldscherm tikt u op
u wilt gebruiken.
→ Cameraknop vasthouden voor en selecteert u de actie die
• Foto maken: een foto maken.
• Continu-opname maken: neem een reeks foto's.
• GIF maken: maak een geanimeerde GIF met opvolgende foto's die u hebt gemaakt.
De functies Continu-opname maken en GIF maken zijn alleen bij enkele camerastanden
beschikbaar.
101
Apps en functies
De functies voor scherpstelling en belichting gebruiken
De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de standen AUTOMATISCH en PRO.
SUPER SLOW-MO
Super Slowmotion is een functie waarmee u een vluchtig moment langzaam kunt opnemen,
zodat u er later extra van kunt genieten. Nadat u de video hebt opgenomen, wordt automatisch
achtergrondmuziek toegevoegd.
Opnemen in Super Slowmotion
U kunt video's in Super Slowmotion opnemen in de stand Super slow-mo.
Tik op SUPER SLOW-MO in de lijst met camerastanden.
Informatie weergeven.
SUPER SLOW-MO
Camera-instellingen
Een video opnemen.
102
Apps en functies
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht. Als u binnenshuis een video
opneemt met onvoldoende of slecht licht, kunnen enkele van de volgende situaties
optreden:
– – Het scherm kan er donker uitzien door de beperkte hoeveelheid licht.
– – Het scherm kan onder bepaalde lichtomstandigheden knipperen, bijvoorbeeld bij
tl-licht.
• Er kan een super slow motion-opname worden gestart op een ongewenst moment als de
volgende omstandigheden optreden:
– – Wanneer het apparaat schudt.
– – Wanneer een ander object beweegt in de buurt van het onderwerp in het gedeelte
voor bewegingsdetectie.
– – Wanneer er wordt opgenomen bij flikkerend licht, zoals tl-licht.
– – Wanneer er wordt opgenomen in een donkere omgeving waar er geluid is.
Video's opnemen in super slowmotion
Neem een korte video op door een moment vast te leggen waarin het onderwerp beweegt.
1
2
Tik op SUPER SLOW-MO in de lijst met camerastanden.
Tik op
.
Het apparaat legt het moment vast in super slow motion en de opname wordt opgeslagen als
een korte video.
103
Apps en functies
Super slow motion-video's afspelen
Selecteer een super slow motion-video en tik op
.
Tijdens het afspelen van de video wordt automatisch willekeurige achtergrondmuziek afgespeeld.
Super slow motion-video's bewerken
Op het afspeelscherm kunt u de video bewerken en deze opslaan als een ander bestand. Ook kunt u
de video delen.
Het super slow motion-effect
in- of uitschakelen.
Super slow
motion-gedeelten
weergeven.
De achtergrondmuziek
wijzigen.
Een gedeelte bijsnijden.
•
: selecteer en bekijk een super slow motion-gedeelte van de video. Als u het super slow
motion-effect wilt uitschakelen, tikt u op . Als u uw vinger op een gedeelte houdt, kunt u dit
opslaan als afzonderlijk bestand of delen.
•
: snij een gewenst gedeelte uit. Sleep het beginhekje en het eindhekje naar de gewenste
punten om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
Startgreep
•
Eindgreep
: de achtergrondmuziek wijzigen.
104
Apps en functies
Super slow motion-clips delen
1
Selecteer een super slow motion-video en sleep omhoog op het videovoorbeeldscherm.
Er verschijnen korte clips met verschillende effecten.
2
3
Selecteer de gewenste clip en tik op DELEN.
Selecteer een bestandsindeling en een deelmethode.
• Sommige sociaal-netwerkservices en messenger-apps ondersteunen de functie voor
delen mogelijk niet.
• Deze functie is alleen beschikbaar voor onbewerkte originele video's die zijn opgenomen
in super slow motion.
105
Apps en functies
LIVE FOCUS
Met de viervoudige camera kunt u foto's met weinig scherpstelling maken wanneer de achtergrond
onscherp is en het onderwerp duidelijk opvalt.
Opvallende portretfoto's maken met de functie Live focus
Pas de mate van achtergrondvervaging aan op het voorbeeldscherm en maak een foto waarbij de
nadruk op het onderwerp ligt.
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
• In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct
toegepast:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Het onderwerp is dun of transparant.
– – Het onderwerp heeft een kleur of patroon dat lijkt op de achtergrond.
– – Het onderwerp of de achtergrond is effen.
1
2
Tik op LIVE FOCUS in de lijst met camerastanden.
Sleep de aanpassingsbalk voor de achtergrondvervaging naar links of rechts om het
vervagingsniveau aan te passen.
106
Apps en functies
3
Wanneer Live focus gereed. wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tikt u op
foto te maken.
om een
LIVE FOCUS
Aanpassingsbalk voor
achtergrondvervaging
De achtergrond van foto's met Live focus bewerken
U kunt ook de mate van achtergrondvervaging bewerken van een foto die is gemaakt met de functie
Live focus. Als de achtergrondverlichting in wazige punten wordt weergegeven, kunt u de vorm van
de achtergrondvervaging wijzigen. Selecteer een vorm zoals een hart, ster of bloem om de foto te
versieren en deze er anders uit te laten zien.
1
2
Selecteer een foto met de functie Live focus en tik op VERVAGING AANPASSEN.
Als u de mate van achtergrondvervaging wilt aanpassen, sleept u de regelaar naar links of
rechts.
Als u de vorm van de achtergrondvervaging wilt wijzigen, sleept u de effectenlijst naar links of
rechts en selecteert u een gewenst effect. De effectenlijst wordt alleen weergegeven als de foto
een vervagingsvorm in de achtergrond bevat.
107
Apps en functies
Wijzig de mate van
achtergrondvervaging.
Wijzig de vorm van
de achtergrondvervaging.
3
Tik op
om de foto op te slaan.
AR EMOJI
Maak een Mijn Emoji die op jou lijkt. U kunt nu de Mijn Emoji-stickers verzenden om gesprekken op
te leuken.
U kunt met AR EMOJIS foto's maken en video's opnemen, voor bijvoorbeeld Mijn Emoji- en Livestickers, waarbij uw gezichtsuitdrukkingen worden nagebootst.
Mijn Emoji maken
Maak een Mijn Emoji die op jou lijkt. Er worden automatisch Mijn Emoji-stickers met verschillende
gezichtsuitdrukkingen gegenereerd.
1
2
Tik op AR EMOJI → Mijn Emoji maken in de lijst met camerastanden.
Lijn uw gezicht uit op het scherm en tik op
om een foto te maken.
108
Apps en functies
3
4
Selecteer het geslacht van uw Mijn Emoji en tik op VOLGENDE.
Decoreer de Mijn Emoji.
Als u details wilt bewerken, zoals de oogkleur en de vorm van het gezicht, tikt u op
5
.
Tik op OPSLAAN.
Wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven, tikt u op Mijn Emoji-stickers opslaan in
Galerij en vervolgens op OK.
AR EMOJI
Gedetailleerde
instellingen
bewerken.
Maak Mijn
Emoji.
Basisinstellingen
bewerken.
U kunt de functie AR EMOJI zowel bij de camera aan de voor- als aan de achterzijde
gebruiken. Als u de camera aan de achterzijde gebruikt, wordt er automatisch
overgeschakeld naar de camera aan de voorzijde. Als u tussen de camera's wilt wisselen,
.
veegt u omhoog of omlaag of tikt u op
Mijn Emoji verwijderen
Blijf een Mijn Emoji die u wilt verwijderen aanraken en tik op
109
.
Apps en functies
Live stickers
Leg foto's en video's vast met verschillende live stickers. Wanneer u uw gezicht beweegt, volgen de
stickers uw bewegingen. U kunt ook een mooie of grappige sticker opnemen die blijft meebewegen
in een video.
1
2
Tik op AR EMOJI in de lijst met opnamestanden.
3
Tik op
Tik op
of
en selecteer een sticker.
om een foto te maken of op
om een video te maken.
Stickers willekeurig toepassen
U kunt stickers willekeurig toepassen, in plaats van er eentje te selecteren in de lijst met stickers.
Tik herhaaldelijk op Willek. totdat de gewenste sticker verschijnt.
110
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers gebruiken tijdens het chatten
U kunt Mijn Emoji-stickers gebruiken tijdens een gesprek via berichten of sociale media.
1
2
3
Op het Samsung-toetsenbord tikt u op
.
Tik op het Mijn Emoji-pictogram.
Selecteer een van de Mijn Emoji-stickers.
De Mijn Emoji-sticker wordt ingevoegd.
Mijn Emoji-pictogram
Mijn Emoji-stickers verwijderen
Tik op het Samsung-toetsenbord op en tik op onder aan het toetsenbord. Selecteer de Mijn
Emoji-stickers die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
111
Apps en functies
SCÈNE-OPTIMALIS.
De kleurinstellingen op uw apparaat worden automatisch aangepast wanneer een onderwerp of
scène is herkend (bijvoorbeeld mensen, eten of een nachtelijke scène).
Wanneer de camera een onderwerp of scène heeft herkend, wordt er een pictogram in het scherm
weergegeven en wordt de optimale kleur toegepast.
Tik op SCÈNE-OPTIMALIS. in de lijst met camerastanden.
Informatie
weergeven.
Foutopsporing
Als een foto slecht is gemaakt, krijgt u op het apparaat de melding te zien dat u de foto opnieuw
moet maken.
Als iemand knippert of er wazig uitziet, of als er vlekjes op de lens zitten, wordt er een melding
weergegeven na het maken van de foto.
Als u deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op in het voorbeeldscherm en tikt u op de
schakelaar Foutdetectie om de functie uit te schakelen.
112
Apps en functies
Camerastanden gebruiken
Als u de camerastand wilt wijzigen, sleept u de lijst met camerastanden naar links of rechts of veegt
u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.
Selecteer de gewenste camerastand.
Automatische stand
Met de Automatische stand kan de camera de omgeving evalueren en de ideale stand bepalen voor
de foto.
Tik op AUTOMATISCH in de lijst met camerastanden.
Beauty-stand
Een foto maken met huidtinten die lichter zijn gemaakt en gewijzigde gelaatstrekken.
Tik op BEAUTY in de lijst met camerastanden.
om een beauty-effect toe te passen en selecteer opties. Raadpleeg Beauty-effecten
Tik op
toepassen voor meer informatie.
PRO-stand
U kunt foto's en video's vastleggen terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals
belichtingswaarde en ISO-waarde.
Tik op PRO in de lijst met camerastanden. Selecteer opties en pas de instellingen aan, en tik
om een foto te maken of op
om een video op te nemen.
vervolgens op
Beschikbare opties
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
113
Apps en functies
Panoramastand
Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnframe ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik op PANORAMA in de lijst met camerastanden.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
Voedsel-stand
Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.
U moet deze stand toevoegen aan de lijst met camerastanden voordat u deze kunt
gebruiken. Tik op het voorbeeldscherm op → Camerastanden bewerken → Camera
achter, en tik vervolgens op Voedsel.
1
2
Tik op VOEDSEL in de lijst met camerastanden.
Tik op het scherm en sleep het ronde kader op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde kader wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde kader opnieuw wilt instellen, sleept u een hoek van het kader.
114
Apps en functies
3
4
Tik op
en sleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
Hyperlapse-stand
Neem scènes, zoals voorbijlopende mensen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's.
1
2
Tik op HYPERLAPSE in de lijst met camerastanden.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
3
4
5
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op
bekijken.
115
om de video te
Apps en functies
Slow motionstand
Een video opnemen voor weergave in slow motion. U kunt delen van uw video opgeven die moeten
worden afgespeeld in slow motion.
1
2
3
4
5
Tik op SLOW MOTION in de lijst met camerastanden.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
wanneer u klaar bent met de opname.
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
Het snelste gedeelte van de video wordt als slow motion-gedeelte ingesteld en er wordt
begonnen met het afspelen van de video. Er worden automatisch maximaal twee slow motiongedeelten gemaakt op basis van de video.
Als u het slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u
Startgreep
naar links of rechts.
Eindgreep
Slow motion-gedeelte
116
Apps en functies
Selfiestand
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde. U kunt een voorbeeld van verschillende
beauty-effecten op het scherm bekijken.
1
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2
3
4
Tik op SELFIE in de lijst met camerastanden.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Tik op
om een foto te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Beauty-effecten toepassen
U kunt gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm, aanpassen voordat u zelfportretten
maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer de opties om beauty-effecten op uw gezicht toe te passen en een foto van uzelf te
maken.
117
Apps en functies
Selfiefocusstand gebruiken
Maak selfies die zijn gericht op uw gezicht door de achtergrond te vervagen.
1
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2
3
4
Tik op SELFIEFOCUS in de lijst met camerastanden.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Tik op
om een foto te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Beauty-effecten toepassen
U kunt de huidtint aanpassen voordat u een zelfportret maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer de opties om beauty-effecten op uw gezicht toe te passen en een foto van uzelf te
maken.
• Kleur: pas de kleurtint van het scherm aan.
• Huid: uw huid er helderder en egaler laten uitzien.
118
Apps en functies
Brede selfiestand
U kunt een brede selfie maken met meerdere mensen op de foto om te voorkomen dat mensen
buiten beeld vallen.
1
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2
3
4
Tik op BREDE SELFIE in de lijst met camerastanden.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Tik op
om een foto te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
5
Draai het apparaat langzaam naar links en vervolgens naar rechts of omgekeerd om een brede
selfie te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u een brede selfie maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
119
Apps en functies
Camera-instellingen aanpassen
Opties voor de huidige camerastand
Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
•
: de voorbeeldweergave op volledig scherm in- en uitschakelen.
•
: een framesnelheid selecteren.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: een filtereffect selecteren om te gebruiken wanneer u foto's of video's maakt.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om
Spot gebruikt het licht op een geconcentreerd
de belichting van de opname te berekenen.
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
•
: in de stand VOEDSEL scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld
buiten het frame wazig maken.
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
camerastand.
CAMERA AAN ACHTERKANT
• Fotogrootte: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: een resolutie voor video's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert
in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
• HDR (rijke toon): foto's maken met warme kleuren en details zelfs in lichte en donkere
omgevingen vastleggen.
• Watermerk: voeg een watermerk toe in de linkerbenedenhoek van uw foto's.
120
Apps en functies
CAMERA AAN VOORKANT
• Fotogrootte: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: een resolutie voor video's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert
in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
• HDR (rijke toon): foto's maken met warme kleuren en details zelfs in lichte en donkere
omgevingen vastleggen.
• Voorbeeldweergave foto's opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de
oorspronkelijke scène te maken wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• Opnamemethoden: opname-opties selecteren die u wilt gebruiken.
ALGEMEEN
• Camerastanden bewerken: beschikbare opnamestanden weergeven of de lijst met
opnamestanden bewerken.
• Foutdetectie: instellen dat u meldingen wilt ontvangen wanneer iemand knippert of er wazig
uitziet in een foto, of wanneer er vuiltjes op de lens zitten.
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
• Snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de aan/uittoets te drukken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
121
Apps en functies
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u
een geheugenkaart plaatst.
• Spraakopdracht: instellen dat het apparaat foto's maakt of video's opneemt met
spraakopdrachten. U kunt 'Smile', 'Cheese', 'Capture' of 'Shoot' zeggen om een foto te maken. Als
u een video wilt opnemen, zegt u 'Video opnemen'.
• Zwevende Cameraknop: voeg een cameraknop toe die u op elke willekeurige plaats op het
scherm kunt zetten.
• Cameraknop vasthouden voor: selecteer een actie die u wilt uitvoeren wanneer u de
cameraknop ingedrukt houdt.
• Volumetoets indrukken voor: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter
te bedienen of in of uit te zoomen.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken om met anderen te delen.
122
Apps en functies
Afbeeldingen weergeven
1
2
Start de app Galerij en tik op FOTO'S.
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
favorieten.
Bixby Vision
Een sticker toevoegen.
Tekenen op de afbeelding.
Een filter of effect toepassen.
De afbeelding delen met anderen.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding verwijderen.
U kunt een GIF-animatie of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik op →
GIF maken of Collage maken en selecteer vervolgens afbeeldingen.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
zoals types, locaties of documenten.
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoekwoorden.
123
Apps en functies
De achtergrond van foto's met Live focus bewerken
U kunt de mate van achtergrondvervaging van een foto die is gemaakt met de functie Live focus
bewerken. Als de achtergrondverlichting in Live focus-foto's in wazige punten wordt weergegeven,
kunt u de vorm van de achtergrondvervaging wijzigen.
Start de app Galerij, selecteer een foto die is gemaakt met de functie Live focus en tik
op VERVAGING AANPASSEN om het vervagingsniveau te bewerken of de vorm van de
achtergrondvervaging te wijzigen.
Video's bekijken
1
2
3
Start de app Galerij en tik op FOTO'S.
Selecteer een video om af te spelen. Bij videobestanden wordt het pictogram
op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
weergegeven
om de video af te spelen.
Naar de vorige
video gaan. Blijven
aanraken om terug
te spoelen.
Extra opties
weergeven.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Het huidige scherm
vastleggen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Terug- of
vooruitspoelen
door de balk te
slepen.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Schermverhouding
wijzigen.
Overschakelen
naar de
pop-upvideospeler.
Een geanimeerde
GIF maken.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
124
Apps en functies
De details van afbeeldingen en video's weergeven
U kunt bestandsdetails zoals mensen, locatie en basisinformatie weergeven. Als er automatisch
gemaakte inhoud aanwezig is, zoals een verhaal of een GIF, wordt die inhoud ook weergegeven.
Sleep omhoog op het scherm wanneer u een afbeelding bekijkt of in het videovoorbeeldscherm
bent. De bestandsdetails worden weergegeven.
U kunt ook verwante inhoud bekijken door op de informatie op het scherm te tikken.
Gegevens
bewerken.
Bestandsdetails
Persoonsgegevens
Locatiegegevens
Automatisch
gemaakte inhoud
Tags
125
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken. De animaties of collages die u
hebt gemaakt, worden ook gesorteerd in uw mappen in de lijst met albums.
Start de app Galerij, tik op ALBUMS en selecteer een album.
Albums verbergen
U kunt albums verbergen.
U kunt albums die standaard worden gemaakt, zoals de albums Camera en
Schermafbeeldingen, niet verbergen.
1
2
3
Start de app Galerij en tik op ALBUMS.
Tik op → Albums verbergen/weergeven.
Selecteer albums om te verbergen en tik op TOEPASSEN.
Om albums opnieuw te tonen, tik op → Albums verbergen/weergeven, maak de selectie van de
te tonen albums ongedaan en tik vervolgens op TOEPASSEN.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, worden de afbeeldingen en video's gesorteerd en worden vervolgens
verhalen gemaakt. Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en
video's vastleggen of opslaan.
Start de app Galerij, tik op VERHALEN en selecteer een verhaal.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
Tik op → Verhaal maken.
126
Apps en functies
3
4
Geef een titel voor het verhaal in en tik op NIEUW.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op KLAAR.
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
TOEVOEGEN.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op →
Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op →
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op WISSEN.
Albums delen
Maak albums en deel ze met de familieleden en vrienden die in uw contactpersonen zijn
opgeslagen. Ze kunnen gedeelde albums bekijken op apparaten waarop ze zijn aangemeld bij hun
Samsung-account, zoals een smartphone, tv of koelkast.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het
mobiele netwerk.
Albums maken om te delen
1
Start de app Galerij en tik op GEDEELD.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, tikt u op AAN DE SLAG en gaat u akkoord met
de voorwaarden van Samsung Social.
2
Tik op
.
127
Apps en functies
3
4
Voer een naam in voor het album.
Selecteer een groep om mee te delen.
Als u een groep wilt maken, tikt u op Groep toevoegen, voert u een naam in voor de groep en
selecteert u contactpersonen om toe te voegen.
5
Tik op KLAAR.
De ontvangers krijgen een melding te zien.
Afbeeldingen of video's toevoegen aan een album
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op GEDEELD.
Selecteer een album om afbeeldingen of video's aan toe te voegen.
Tik op TOEVOEGEN en vink de afbeeldingen en video's toe die u wilt toevoegen.
Tik op KLAAR.
Afbeeldingen en video's synchroniseren met Samsung Cloud
Als u de app Galerij synchroniseert met Samsung Cloud, worden alle afbeeldingen en video's die u
maakt ook opgeslagen in Samsung Cloud. U kunt in de app Galerij en via andere apparaten bekijken
welke afbeeldingen en video's zijn opgeslagen in Samsung Cloud.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Samsung Cloud om deze te
activeren. De app Galerij en Samsung Cloud worden met elkaar gesynchroniseerd.
128
Apps en functies
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op
bovenaan het scherm.
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1
2
3
Blijf op het scherm Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
Tik op WISSEN.
129
Apps en functies
Always On Display
U kunt altijd informatie, zoals de klok of agenda, bekijken of het afspelen van muziek bedienen op
het scherm wanneer dit is uitgeschakeld.
U kunt ook meldingen bekijken voor nieuwe berichten of gemiste oproepen.
• De helderheid op het Always On Display kan automatisch veranderen afhankelijk van de
hoeveelheid licht in de omgeving.
• Als de sensor bovenop het apparaat een bepaalde tijd wordt afgedekt, schakelt het
Always On Display uit.
Meldingen openen op het scherm Always On Display
Wanneer u een bericht, gemiste oproep of app-meldingen ontvangt, verschijnen er
meldingspictogrammen op het Always On Display. Dubbeltik op een meldingspictogram om de
bijbehorende melding te bekijken.
Als het scherm is vergrendeld, moet u het ontgrendelen om meldingen te bekijken.
130
Apps en functies
Het afspelen van muziek regelen op het Always On Display
U kunt het afspelen van muziek regelen op het Always On Display zonder het scherm in te schakelen.
1
Open de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → FaceWidgets en tik vervolgens op de
schakelaar Muziekcontroller om deze te activeren.
2
3
4
Dubbeltik op de klok om het afspelen van muziek te regelen op het Always On Display.
Veeg naar links of rechts op de klok om naar de muziekcontroller te gaan.
Tik op de pictogrammen om het afspelen te regelen.
De planning wijzigen voor de functie Always On Display
Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → Always On Display → Planning instellen en
stel de begin- en eindtijd in.
Als u het Always On Display altijd wilt weergeven, tikt u op Altijd weergeven om dit in te schakelen.
De functie Always On Display uitschakelen
Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm en tik vervolgens op de schakelaar Always On
Display om deze functie uit te schakelen.
131
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst
scherm
Pop-upweergave
132
Apps en functies
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag en tik op
op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
3
Veeg in het onderste venster omhoog of omlaag om een andere app te selecteren om te
starten.
Als u apps wilt starten die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op APP-LIJST
en selecteert u een app.
133
Apps en functies
Extra opties gebruiken
Tik op de balk tussen de app-vensters voor toegang tot extra opties.
Dit app-paar toevoegen
aan het startscherm.
De functie Venster
vastzetten gebruiken.
De app sluiten.
Het geselecteerde venster
wijzigen in een
pop-upweergave.
Locaties schakelen tussen
app-vensters.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
De weergave met gesplitst scherm minimaliseren
Tik op de starttoets om de weergave met gesplitst scherm te minimaliseren. Het pictogram wordt
weergegeven op de statusbalk. De app in het onderste venster wordt gesloten en de app in het
bovenste venster blijft actief in de geminimaliseerde weergave met het gesplitste scherm.
Geminimaliseerd gesplitst scherm
Als u de geminimaliseerde weergave met het gesplitste scherm wilt sluiten, tikt u op
134
.
Apps en functies
Venster vastzetten
U kunt een gedeelte selecteren en dit bovenaan het scherm vastzetten en andere apps in het
onderste venster gebruiken.
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Tik op
en sleep het frame naar het gebied waaraan u het wilt vastmaken.
Pas de grootte van het frame aan door
3
naar boven of naar beneden te slepen.
Tik op GEREED.
Het geselecteerde app-venster wordt vastgezet aan de bovenkant van het scherm. U maakt het
venster weer los door de balk tussen de app-vensters te slepen.
4
Veeg in het onderste venster omhoog of omlaag om een andere app te selecteren om te
starten.
App-paren toevoegen aan het startscherm
Als u app-paren toevoegt aan het startscherm, kunt u met één tik twee apps starten in de weergave
met gesplitst scherm.
Tik op de balk tussen de app-vensters en tik op
.
Het huidige app-paar wordt toegevoegd op het startscherm.
App-paar
135
Apps en functies
Pop-upweergave
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag, tik op een app-venster en houd het vast, en sleep het venster naar
Hier neerzetten voor pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster minimaliseren.
De app sluiten.
Het venster maximaliseren.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
136
Apps en functies
Samsung Pay
Introductie
Registreer veelgebruikte kaarten bij Samsung Pay, een mobiele betaalservice, om snel en veilig
betalingen te doen. Samsung Pay ondersteunt NFC (Near Field Communication) voor betaling via
standaard creditcardlezers.
U kunt meer informatie, zoals kaarten die deze functie ondersteunen, bekijken op
www.samsung.com/samsungpay.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account
en uw biometrische gegevens registreren. Raadpleeg Samsung-account en
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Als u betalingen wilt doen met Samsung Pay, heeft het apparaat mogelijk een verbinding
met een Wi-Fi- of mobiel netwerk nodig, afhankelijk van de regio.
• De beschikbaarheid van de app en ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk
van de regio of serviceprovider.
• De procedures voor de eerste installatie en kaartregistratie is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
137
Apps en functies
Samsung Pay instellen
Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de eerste installatie te voltooien.
1
2
3
4
5
Open de app Samsung Pay.
Meld u aan bij uw Samsung-account.
Lees en ga akkoord met de voorwaarden.
Registreer uw vingerafdruk die u wilt gebruiken als u betalingen doet.
Maak een PIN-code die u wilt gebruiken als u betalingen doet.
Deze PIN-code wordt gebruikt om verschillende acties in Samsung Pay te verifiëren, zoals
het doen van betalingen en ontgrendelen van de app.
Kaarten registreren
U kunt eenvoudig kaarten registreren door er een foto van te maken met de camera.
U kunt op de Samsung Pay-website (www.samsung.com/samsungpay) controleren welke
kaarten deze functie ondersteunen.
Start de app Samsung Pay, tik op Toevoegen en volg de instructies op het scherm om de registratie
van uw kaart te voltooien.
138
Apps en functies
Betalingen doen
1
Blijf een kaartafbeelding onderaan het scherm aanraken en sleep deze omhoog.
U kunt ook de app Samsung Pay starten.
2
Veeg op de lijst met kaarten naar links of rechts en selecteer een kaart die u wilt gebruiken.
139
Apps en functies
3
Scan uw vingerafdruk.
U kunt ook de PIN-code voor betaling ingeven die u hebt ingesteld bij het instellen van
Samsung Pay.
4
Houd de achterzijde van het apparaat tegen de kaartlezer.
Als de kaartlezer de kaartinformatie herkent, wordt de betaling verwerkt.
• Afhankelijk van uw netwerkverbinding worden betalingen mogelijk niet verwerkt.
• De verificatiemethode voor betalingen kan verschillen afhankelijk van de kaartlezers.
Betalingen annuleren
U kunt betalingen annuleren door naar de plek te gaan waar u de betaling hebt gedaan.
Veeg op de lijst met kaarten naar links of rechts om de kaart te selecteren die u hebt gebruikt. Volg
de instructies op het scherm om de annulering van de betaling te voltooien.
140
Apps en functies
Samsung Members
Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose, en
gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met
anderen in de community van Galaxy-gebruikers of het laatste nieuws en tips van Galaxy bekijken.
Met Samsung Members kunt u problemen oplossen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van
uw apparaat.
Extra opties
Feedback verzenden.
• De beschikbaarheid van de app en ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk
van de regio of serviceprovider.
• Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich registreren
en aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor meer
informatie.
141
Apps en functies
Samsung Notes
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op ALLE →
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Geef tekst in via het toetsenbord.
Een afbeelding of een
spraakopname toevoegen.
Schrijven of tekenen met pennen.
Verven met kwasten.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op OPSLAAN.
Notities verwijderen
1
2
Start de app Samsung Notes, tik op ALLE of COLLECTIES en selecteer een categorie.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
3
Tik op
.
142
Apps en functies
Agenda
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of taken in te geven in de app
Agenda.
Agenda-items maken
1
Start de app Agenda en tik op
Tik op de datum en tik op
2
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
Geef de details van het agenda-item in.
De duur instellen.
Een sticker selecteren om weer te
geven bij de gebeurtenis.
Een titel ingeven.
Kleur van het agenda-item
wijzigen.
Een agenda selecteren om het
agenda-item op te slaan.
Een alarm instellen.
De locatie ingeven.
Een kaart toevoegen.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3
Tik op OPSLAAN om het agenda-item op te slaan.
143
Apps en functies
Taken maken
1
2
3
Start de app Agenda en tik op WEERGEVEN → Taken.
Tik op
en voer de taakgegevens in.
Tik op OPSLAAN om de taak op te slaan.
Agenda-items en taken synchroniseren met uw accounts
1
Start de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Accounts en selecteer het account
waarmee u wilt synchroniseren.
2
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda synchroniseren om deze in te
schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda
en tikt u op → Agenda's beheren → Account toevoegen. Selecteer een account om mee te
synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt het weergegeven in de
lijst.
Samsung Health
Introductie
Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie beheren. U kunt fitnessdoelen instellen,
uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt
geregistreerde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers, een
wedstrijdje doen met uw vrienden en gezondheidstips bekijken.
144
Apps en functies
Samsung Health gebruiken
Open de map Samsung en start de app Samsung Health. Wanneer u deze app voor het eerst
uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen
om de installatie te voltooien.
Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio.
Trackers weergeven en beheren.
Uw gezondheid en conditie
bijhouden.
Gezondheidstips weergeven.
Uw geregistreerde
stappenaantallen vergelijken met
andere Samsung Health-gebruikers
of een wedstrijdje houden met uw
vrienden.
Stel gezondheidsvragen aan
experts.
Als u items aan het scherm Samsung Health wilt toevoegen, tikt u op → Items beheren en
selecteert u vervolgens items.
• SERVICES: uw dagelijkse fitnessdoelen instellen en uw gezondheids- en fitnessactiviteiten
volgen.
• PROGRAMMA'S: aanpasbare trainingprogramma's gebruiken.
145
Apps en functies
Together
Met Together kunt u doelwaarden voor het aantal stappen instellen en een wedstrijdje doen met uw
vrienden. U kunt vrienden uitnodigen om samen te lopen, stappenaantallen als doel instellen en uw
positie weergeven.
Tik in het scherm Samsung Health op Together.
Stappen
Het apparaat telt het aantal stappen en meet de afgelegde afstand.
Tik in het scherm Samsung Health op de stappenteller.
Huidige totale aantal stappen
Doel
• Er kan een korte vertraging optreden terwijl de stappenteller uw stappen meet en
vervolgens uw aantal stappen weergeeft. Er kan een korte vertraging optreden voordat
het pop-upvenster aangeeft dat uw doel is bereikt.
• Als u de stappenteller gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen
van invloed zijn op uw stappentelling.
146
Apps en functies
Aanvullende informatie
• Samsung Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld
voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het
genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
• De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor Samsung Health kunnen verschillen
van land tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en
applicaties die beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u het gaat gebruiken.
• Samsung Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u
hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid te
verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere services
te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit Samsung
Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.)
Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn behaald. U
kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Samsung Health wissen met de optie
Persoonlijke gegevens wissen in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u
hebt gedeeld met sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u
deze gegevens apart verwijderen.
• U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of
compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden
apparaten. Toegang tot Samsung Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of
apparaten van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op
sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw
persoonlijke gegevens met anderen.
• Als het apparaat is aangesloten op meetapparatuur, controleert u het communicatieprotocol
om de juiste werking te bevestigen. Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth,
kan het apparaat worden beïnvloed door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd
het gebruik van het apparaat in de buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Samsung Health voordat u het gaat
gebruiken.
147
Apps en functies
Radio
Naar de FM-radio luisteren
Open de app Radio.
Voordat u deze app gebruikt, moet u eerst een headset aansluiten. De headset werkt als
radioantenne.
De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.
om de FM-radio in te schakelen. Selecteer de gewenste radiozender uit de lijst met
Tik op
stations.
Nummers van de FM-radio
opnemen.
De FM-radio in- of uitschakelen.
De huidige radiozender aan de lijst
met favorieten toevoegen.
Extra opties weergeven.
Frequentie van radiozender
handmatig ingeven.
Zoeken naar een beschikbare
radiozender.
Nauwkeurig afstemmen op de
frequentie.
De lijst met favoriete zenders
weergeven.
De lijst met beschikbare stations
weergeven.
Automatisch zoeken naar
beschikbare stations en deze
opslaan.
Afspelen door de luidspreker
U kunt naar de radio luisteren via de luidspreker in plaats van de aangesloten oortelefoon.
Tik op → Afspelen via luidspreker.
148
Apps en functies
Radiozenders scannen
Open de app Radio.
Tik op ZENDERS → SCANNEN en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de
beschikbare zenders worden op het apparaat opgeslagen.
Selecteer de gewenste radiozender uit de lijst met stations.
Spraakrecorder
Introductie
Gebruik verschillende camerastanden voor verschillende situaties. Het apparaat kan uw stem
converteren naar tekst.
Spraakopnamen maken
1
2
Open de map Samsung en start de app Spraakrecorder.
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op
om de opname te onderbreken.
Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op FAVORIETEN om een bladwijzer in te voegen.
De opnamestand wijzigen.
Opname starten.
149
Apps en functies
3
4
Tik op
om de opname te voltooien.
Geef een bestandsnaam in en tik op OPSLAAN.
De camerastand wijzigen
Open de map Samsung en start de app Spraakrecorder.
Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.
• STANDAARD: dit is de normale opnamestand.
• SPRAAK NR TEKST: het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst
op het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en
spreekt u luid en duidelijk op een rustige plaats.
Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt,
herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige
taal om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de map Samsung en start de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.
Als u opslagruimte vrij wilt maken op het apparaat, tikt u op → Meer ruimte krijgen.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
150
Apps en functies
ALARM
Start de app Klok en tik op ALARM.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op OPSLAAN.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op UITZETTEN om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op SLUIMEREN om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
WERELDKLOK
Start de app Klok en tik op WERELDKLOK.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op VOEG TOE.
Als u de tijdzoneconverter wilt gebruiken, tikt u op
.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
151
Apps en functies
STOPWATCH
1
2
Start de app Klok en tik op STOPWATCH.
Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op RONDE.
3
Tik op STOPPEN om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
TIMER
1
2
Start de app Klok en tik op TIMER.
Stel de duur in en tik op START.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
3
Tik op UITZETTEN als de timer afgaat.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
Autom. draaien is uitgeschakeld, tikt u op om de wetenschappelijke calculator weer te geven.
Als u de calculatiegeschiedenis wilt weergeven, tikt u op HISTORIE. Als u de calculatiegeschiedenis
wilt sluiten, tikt u op TOETSEN.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op HISTORIE → HISTORIE WISSEN.
. U kunt verschillende
Als u de functie voor eenheidsomzetting wilt gebruiken, tikt u op
waarden converteren naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
152
Apps en functies
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Apps op één
plek, zodat u ze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Gedownloade apps.
Uw gameplay-informatie
weergeven.
Games met of zonder geluid
openen.
De prestatiestand wijzigen.
Meer games bekijken en ze
installeren.
153
Apps en functies
Game Launcher gebruiken
1
Open de app Game Launcher.
Als Game Launcher niet wordt weergegeven, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies → Games en tikt u vervolgens op de schakelaar Game Launcher
om dit te activeren.
2
Tik op een game in de lijst met games.
Voor meer games sleept u het scherm naar boven.
Games die u via de Play Store en Galaxy Apps hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op → Een
game toevoegen.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game aanraken en tik op Verwijderen.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op Gameprestaties en versleep de balk om de gewenste stand te
selecteren.
• Focus op energiebesparing: hiermee wordt energie bespaard tijdens het spelen van games.
• In balans: hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
• Focus op prestaties: hiermee ligt de focus op het bieden van de best mogelijke prestaties
tijdens het spelen van games.
Als u voor games de instellingen afzonderlijk wilt veranderen, tikt u op de schakelaar Instellingen
voor elke game om dit te activeren.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
154
Apps en functies
Game Tools gebruiken
U kunt verschillende opties in het venster Game Tools gebruiken terwijl u een game speelt. Tik op
op de navigatiebalk om het venster Game Tools te openen. Als de navigatiebalk verborgen is, sleept
u van de onderkant naar boven om deze weer te geven.
Apps in een pop-upvenster
openen.
Meldingsgeluiden dempen en
alleen meldingen voor inkomende
oproepen en noodmeldingen
weergeven.
De lijst met apps bewerken.
De instellingen voor Game Tools
openen.
Enkele functies tijdens het spelen
van games vergrendelen.
Aanvullende functies instellen.
Uw gamesessie opnemen.
Schermafbeeldingen maken.
De toetsen op de navigatiebalk
verbergen.
Het aanraakscherm vergrendelen
wanneer een game wordt gespeeld.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
Meldingen blokkeren tijdens games
Tik op
en tik op de schakelaar Geen melding in game om deze te activeren. Het apparaat dempt
meldingsgeluiden en geeft alleen meldingen voor inkomende oproepen en noodmeldingen weer,
zodat u games kunt spelen zonder gestoord te worden. Als iemand u belt, wordt een kleine melding
weergegeven bovenaan het scherm.
155
Apps en functies
SmartThings
Introductie
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of
andere smartphones. U kunt ook tv's, huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things)
bedienen en beheren met uw smartphone.
• Verbinding maken met apparaten in de buurt: maak snel en eenvoudig verbinding met
apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of draagbare apparaten.
• Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten registreren en bedienen: slimme
koelkasten, wasmachines, airconditioners, luchtverversers, tv's en IoT-producten (Internet
of Things) registreren op uw smartphone en hun status bekijken op het scherm van de
smartphone of ze hiervandaan bedienen.
• Melding ontvangen: ontvang meldingen van verbonden apparaten op uw smartphone. Als de
was bijvoorbeeld klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.
Open de map Samsung en start de app SmartThings. Het dashboard wordt weergegeven.
Extra opties weergeven.
SmartThings-tips
Apparaten in de buurt zoeken en
registreren.
Ondersteunde apparaten
Het dashboard weergeven.
Automatische taken beheren.
Locaties en apparaten beheren.
156
Apps en functies
• Als u SmartThings wilt gebruiken, moeten uw smartphone en andere apparaten zijn
verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.
• Als u SmartThings volledig wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw
Samsung-account.
• De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van de regio of
serviceprovider. Als u een lijst wilt zien met apparaten die kunnen worden verbonden,
opent u de map Samsung, start u de app SmartThings en tikt u vervolgens op
ONDERSTEUNDE APPARATEN.
• De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.
• De storingen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de
garantie van Samsung. Wanneer zich storingen of defecten op de aangesloten apparaten
voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.
Verbinding maken met apparaten in de buurt
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of
de gedeelde inhoud.
1
2
3
Open de map Samsung en start de app SmartThings.
Tik op het dashboard op Apparaat toevoegen.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
157
Apps en functies
Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten gebruiken
U kunt de status van uw slimme apparaten, tv's en IoT-producten weergeven op het scherm van
uw smartphone. U kunt apparaten groeperen op locatie en regels toevoegen om de apparaten
eenvoudig en handig te bedienen.
Apparaten verbinden
1
2
3
Open de map Samsung en start de app SmartThings.
Tik op het dashboard op Apparaat toevoegen.
Selecteer een apparaat in de lijst.
onder APPARAAT HANDMATIG TOEVOEGEN
Als er geen apparaat in de lijst staat, tikt u op
en selecteert u een apparaattype. Of tik op Zoeken en voer de apparaat- of modelnaam in.
4
Volg de instructies op het scherm om apparaten te registreren.
Verbonden apparaten weergeven en besturen
U kunt de apparaten weergeven en besturen. U kunt bijvoorbeeld bekijken wat er in uw koelkast
staat of het volume van de tv aanpassen.
1
Open de map Samsung, start de app SmartThings en tik vervolgens op Apparaten.
De lijst met verbonden apparaten wordt weergegeven.
2
Bekijk de status van de apparaten in de lijst.
Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen. Als de bij het geselecteerde apparaat geleverde
apparaatbediening wordt gedownload, kunt u het apparaat bedienen.
158
Apps en functies
Apparaten en scènes toevoegen op basis van locaties
U kunt apparaten toevoegen op basis van locaties, de lijst met apparaten op dezelfde locatie
weergeven en deze besturen. U kunt ook een scène aan een locatie toevoegen om meerdere
apparaten tegelijkertijd te besturen.
Locaties toevoegen
1
Open de map Samsung, start de app SmartThings en tik op Apparaten → ALLE APPARATEN
→ Locatie toevoegen.
2
Geef de naam van de locatie in.
Als u een locatie wilt instellen, tikt u op Geolocatie om een locatie op de kaart te selecteren en
tikt u op GEREED.
3
Tik op OPSLAAN.
Uw locatie wordt toegevoegd.
Als u apparaten aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op APPARAAT TOEVOEGEN en volgt u de
instructies op het scherm om apparaten te registreren.
De apparaten worden toegevoegd aan de locatie.
Scènes toevoegen
U kunt een scène toevoegen en apparaten registreren om meerdere apparaten tegelijkertijd te
kunnen besturen met één tik op de toets of met een spraakopdracht.
Open de map Samsung, start de app SmartThings, selecteer een locatie, tik op → Scène
toevoegen en stel vervolgens de scène-opties in. U kunt een naam, pictogram en apparaten voor de
scène instellen.
159
Apps en functies
Automatische taken toevoegen
U kunt ook een automatische taak instellen om automatisch apparaten te bedienen, afhankelijk van
de vooraf ingestelde tijd, de status van apparaten en meer.
Voeg bijvoorbeeld een automatische taak toe om automatisch elke dag om 7:00 uur 's ochtends de
audio in te schakelen.
1
Open de map Samsung, start de app SmartThings en tik op Autom. inst. → AUTOMATISCHE
INSTELLING TOEVOEGEN.
2
3
4
Selecteer een locatie om de automatische taken uit te voeren.
Stel de activeringsvoorwaarden voor deze automatisering in.
Tik op TOEVOEGEN naast Dan en stel dan in welke acties moeten worden uitgevoerd.
Als u een melding wilt ontvangen wanneer een automatische taak wordt uitgevoerd, tikt u op
Melden aan leden en geeft u het bericht in.
5
Tik op OPSLAAN.
Meldingen ontvangen
U kunt meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als de was bijvoorbeeld
klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.
Om apparaten in te stellen zodat ze meldingen ontvangen, open de map Samsung folder, start
de app SmartThings , tik op → Instellingen → Meldingen → MELDINGEN TOESTAAN en tik
vervolgens op de schakelaars naast de gewenste apparaten.
160
Apps en functies
Inhoud delen
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
en selecteer een deelmethode, zoals berichten en e-mail.
Als u een communicatie- of deelgeschiedenis hebt, worden de mensen waarmee u contact
hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het
pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app. Als
de functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies
en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct share om deze te activeren.
Aanvullende functies gebruiken
• Koppeling delen: grote bestanden delen. U kunt bestanden uploaden naar de Samsungopslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling of een code. Als u deze functie
wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Delen met apparaat: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth of
met apparaten waarop SmartThings wordt ondersteund. U kunt ook de weergegeven inhoud
van uw apparaat bekijken op een groot scherm door uw apparaat te verbinden met een tv of
monitor die geschikt is voor screen mirroring.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te downloaden.
161
Apps en functies
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
162
Apps en functies
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
163
Instellingen
Introductie
Apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op Zoeken om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Verbindingen
Opties
Instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te
krijgen tot internet of andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Zichtbaarheid telefoon: andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met
u te delen. Als deze functie is ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten
wanneer ze zoeken naar beschikbare apparaten via de optie Bestanden overzetten naar
apparaat.
• Gegevensgebruik: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Stel in dat het apparaat in de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
U kunt ook de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die op
de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg Gegevens
opslaan voor meer informatie.
164
Instellingen
• Vliegtuigstand: schakel de Vliegtuigstand in om alle draadloze functies uit te schakelen. U kunt
alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
• NFC en betaling: u kunt met uw apparaat productinformatie in NFC-tags (near field
communication) lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld
treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste
apps downloaden. Raadpleeg NFC en betaling voor meer informatie.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele
gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding
niet beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB, of Bluetooth. Raadpleeg Mobiele
hotspot en tethering voor meer informatie.
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
• SIM-kaartbeheer: uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen.
Raadpleeg SIM-kaartbeheer voor meer informatie.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
165
Instellingen
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op VERBINDEN.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op VERGETEN.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
166
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waarnaar u de afbeelding wilt overzetten.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
3
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
167
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar
de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere
apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
168
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als uw apparaat al eens met het apparaat gekoppeld is geweest, tikt u op de naam van het
apparaat zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
2
3
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
169
Instellingen
Gegevens opslaan
Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden
uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Gegevens opslaan en tik
op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram
statusbalk.
weergegeven op de
Functie Gegevensbesparing
geactiveerd
Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op
App toestaan bij Geg.besp. aan en selecteert u apps.
NFC en betaling
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig
om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.
Informatie in NFC-tags lezen
Gebruik de NFC-functie om afbeeldingen of contacten naar andere apparaten te sturen en
productinformatie van NFC-tags te lezen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
170
Instellingen
2
Houd het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFC-tag.
De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ingeschakeld en ontgrendeld. Anders leest
het apparaat geen NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
Betalen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie over de service contact
op met uw serviceprovider.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
2
Plaats het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.
Als u de standaard-app voor betalingen wilt instellen, opent u het scherm Instellingen en tikt u op
Verbindingen → NFC en betaling → Tikken en betalen → BETALING en selecteert u een app.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijk niet alle beschikbare betaalapps.
171
Instellingen
Gegevens versturen met de NFC-functie
U kunt toestaan dat gegevens worden uitgewisseld wanneer de NFC-antenne van uw apparaat de
NFC-antenne van het andere apparaat aanraakt.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → NFC en betaling en tik op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
3
Tik op de schakelaar Android Beam om deze functie in te schakelen.
4
Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
172
Instellingen
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB, of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
2
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
OPSLAAN.
173
Instellingen
3
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
• Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, tikt u op uw apparaat op → Mobiele
hotspot configureren, tik vervolgens op Geavanceerde opties weergeven en schakel
daarna Mijn apparaat verbergen en 5-GHz band gebruiken indien beschikbaar uit.
• Als het andere apparaat geen verbinding kan maken met de mobiele hotspot, tikt u op
uw apparaat op → Toegestane apparaten. Tik vervolgens op de schakelaar Alleen
toegestane apparaten om deze uit te schakelen.
4
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
SIM-kaartbeheer
Uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg Twee SIM- of
USIM-kaarten gebruiken voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → SIM-kaartbeheer.
• Oproepen: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor spraakoproepen.
• Sms-berichten: selecteer een SIM- of USIM-kaart voor het verzenden van sms'en.
• Mobiele geg: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor gegevensservices.
• SIM-kaart oproepen bevestigen: het apparaat instellen op weergave van het pop-upvenster
voor selectie van de SIM- of USIM-kaart wanneer u terugbelt of belt vanuit een bericht. Het popupvenster wordt alleen weergegeven als de SIM- of USIM-kaart die is gebruikt voor de vorige
oproep of het vorige bericht verschilt van uw gewenste SIM- of USIM-kaart.
• Dubbele SIM altijd aan: instellen dat het apparaat inkomende oproepen van de andere SIM- of
USIM-kaart toestaat tijdens een oproep.
Als deze functie is ingeschakeld, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht
voor oproepen doorschakelen afhankelijk van de regio of serviceprovider.
174
Instellingen
Meer verbindingsinstellingen
Instellingen aanpassen om andere verbindingsfuncties aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat zoekt naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd
op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om
bestanden af te drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• MirrorLink: gebruik de functie MirrorLink om de MirrorLink-apps van uw apparaat te bedienen
op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg MirrorLink voor meer informatie.
• Downloadbooster: met Downloadbooster kunt u sneller bestanden groter dan 30 MB
gelijktijdig downloaden via Wi-Fi en mobiele netwerken. Raadpleeg Downloadbooster voor
meer informatie.
• VPN: stel VPN (virtueel privénetwerk) in op uw apparaat om verbinding te maken met het
privénetwerk van een school of bedrijf.
• Ethernet: wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en
netwerkinstellingen configureren.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Service toevoegen.
2
Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
175
Instellingen
3
4
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de printerinvoegtoepassing en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw apparaat.
5
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers... en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
MirrorLink
U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op de monitor van de hoofdeenheid van het
voertuig.
U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen via het beeldscherm van het voertuig.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen → MirrorLink.
Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie
1.1 en hoger.
Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
1
Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.
Raadpleeg Koppelen met andere Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.
Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via
het beeldscherm van uw voertuig.
176
Instellingen
De MirrorLink-verbinding verbreken
Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.
Downloadbooster
Met Downloadbooster kunt u sneller bestanden groter dan 30 MB gelijktijdig downloaden via Wi-Fi
en mobiele netwerken. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
• Gebruik volumetoetsen voor media: het apparaat instellen voor het aanpassen van het
volumeniveau van media bij het indrukken van de volumetoets.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
177
Instellingen
• Beltoon: de beltoon voor oproepen of meldingen wijzigen.
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Meldingsgeluiden: het meldingsgeluid wijzigen.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een
optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluiden schermvergrend.: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Geluid voor oplader: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer het wordt
aangesloten op een oplader.
• Tonen kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Toetsenbordgeluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die
u aanraakt.
• Geluidskwal. en -effecten: aanvullende geluidsinstellingen configureren.
U kunt ook de surround sound-stand inschakelen. Voor meer informatie raadpleeg Dolby Atmos
(surroundgeluid).
• Afzonderlijk app-geluid: het apparaat instellen om mediageluid van een specifieke app
afzonderlijk van het geluid van andere apps af te spelen op de verbonden Bluetooth-luidspreker
of headset.
U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u
de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van het voertuig.
Dolby Atmos (surroundgeluid)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos hoort u bewegende audiogeluiden die om u heen
stromen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geluidskwal. en -effecten → Dolby
Atmos, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en selecteer een stand.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u een koptelefoon aansluiten.
178
Instellingen
Meldingen
U kunt de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
Als u pictogrambadges wilt weergeven, tikt u op de schakelaar App-pictogrambadges om deze in
te schakelen. Als u de badgestijl wilt wijzigen, tikt u op App-pictogrambadges.
Met nummer
Zonder nummer
Als u meldingsinstellingen wilt aanpassen voor meer apps, tikt u op GEAVANCEERD en selecteert u
een app.
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Automatische helderheid: hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te
houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
• Filter blauw licht: het blauw licht-filter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Lettertype en zoomniveau: u kunt de instellingen voor schermzoom of het formaat en de stijl
van het lettertype wijzigen.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen. Raadpleeg De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen voor meer informatie.
179
Instellingen
• Startscherm: hiermee kunt u onder andere het formaat van het raster wijzigen om meer of
minder items op het startscherm weer te geven.
• Apps op volledig scherm: apps selecteren die kunnen worden gebruikt op volledig scherm.
• Eenvoudige stand: overschakelen naar de eenvoudige stand om grotere pictogrammen weer
te geven en een eenvoudigere indeling toe te passen op het startscherm.
• Pictogramkaders: instellen of gearceerde achtergronden moeten worden weergegeven om
pictogrammen beter te laten opvallen.
• Statusbalk: de instellingen voor het weergeven van meldingen of aanduidingen op de
statusbalk aanpassen.
• Navigatiebalk: de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg Navigatiebalk
(softkeys) voor meer informatie.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Onbedoeld aanraken blokkeren: instellen dat het scherm van het apparaat aanraakinvoer niet
detecteert op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
• Screensaver: instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt
opgeladen. Raadpleeg Screensaver voor meer informatie.
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, wordt het filter voor blauw
licht mogelijk niet toegepast.
1
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
2
Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
180
Instellingen
3
Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt u
op de schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor
blauw licht 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw
huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen
Selecteer een schermstand die geschikt is voor het bekijken van films of afbeeldingen of pas
de displaykleur aan uw voorkeur aan. Als u de stand Aanpasbaar display selecteert, kunt u de
displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
De schermstand wijzigen
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus en selecteer de gewenste stand.
• Aanpasbaar display: hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw
display geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
• AMOLED-bioscoop: deze optie is geschikt voor het bekijken van video's.
• AMOLED-foto: deze optie is geschikt voor het bekijken van afbeeldingen.
• Basis: deze optie is als standaard ingesteld en is geschikt voor algemeen gebruik.
• U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand Aanpasbaar display.
• De stand Aanpasbaar display is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
• U kunt de schermstand niet wijzigen terwijl het blauw licht-filter is toegepast.
181
Instellingen
De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren
Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.
Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar Koel sleept, neemt de blauwe kleurtint toe. Wanneer u de
balk naar Warm sleept, neemt de rode kleurtint toe.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Aanpasbaar display.
Pas de kleuraanpassingsbalk onder Kleurbalans volledig scherm aan.
De kleurbalans van het scherm wordt geoptimaliseerd.
De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde
U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw
afzonderlijk aan te passen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Aanpasbaar display.
Vink Geavanceerde opties aan.
Pas de kleurbalk Rood, Groen of Blauw aan uw voorkeur aan.
De schermtint wordt aangepast.
182
Instellingen
Screensaver
U kunt afbeeldingen instellen om te gebruiken als schermbeveiliging wanneer het scherm
automatisch wordt uitgeschakeld. De schermbeveiliging wordt weergegeven als het apparaat wordt
opgeladen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Display → Screensaver en tik op de schakelaar om deze in te
schakelen.
2
Een optie selecteren.
Als u Fotolijst selecteert, wordt er een diapresentatie met geselecteerde afbeeldingen
gestart. Als u Fototafel selecteert, worden er geselecteerde afbeeldingen als kleine kaarten
weergegeven die elkaar overlappen.
3
4
Tik op
om albums voor het weergeven van afbeeldingen te selecteren.
Tik op de terugtoets als u klaar bent.
Als u een voorbeeld wilt bekijken van de geselecteerde optie, tikt u op VOORBEELD.
Als u op het scherm tikt terwijl uw schermbeveiliging actief is, wordt het scherm
ingeschakeld.
Achtergronden en thema's
Wijzig de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelscherm of pas
verschillende thema's op het apparaat toe.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergronden en thema's.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen.
• Pictogrammen: de pictogramstijl wijzigen.
• AOD's: een afbeelding selecteren om weer te geven op het Always On Display.
183
Instellingen
Geavanceerde functies
Opties
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.
• Accessoires: de accessoire-instellingen wijzigen.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat het scherm wordt uitgeschakeld terwijl
u erop kijkt.
• Games: Game Launcher starten. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Bediening met één hand: bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer
u het apparaat gebruikt met één hand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gebaren vingerafdruksensor: het apparaat instellen om het meldingenvenster te openen of te
sluiten bij het naar boven of naar beneden vegen op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer de sensor uw vingerafdruk detecteert.
• Camera snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
aan/uit-toets te drukken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• App apparaatondersteuning: hiermee selecteert u een app voor apparaatondersteuning om te
starten wanneer u op de starttoets tikt en deze vasthoudt. De app voor apparaatondersteuning
verzamelt gegevens van het huidige scherm en biedt gerelateerde informatie, apps en functies.
• Multi window: een startmethode voor Multi window selecteren.
184
Instellingen
• Slim vastleggen: hiermee stelt u het apparaat zo in dat dit het huidige scherm en schuifgebied
vastlegt en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijdt en deelt.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Direct bellen: instellen dat het apparaat een spraakoproep start als u het apparaat oppakt en bij
uw oor houdt terwijl een bericht of de gegevens van een contact worden weergegeven.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich
niet op een vlakke ondergrond bevindt.
• Eenvoudig dempen: het apparaat instellen om inkomende oproepen of alarmen te dempen
met handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer
u naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer in de app Telefoon of
Contacten.
• Dual Messenger: installeer de tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor
dezelfde messenger-app. Raadpleeg Dual Messenger voor meer informatie.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurt wanneer u drie
keer op de aan/uit-toets drukt. U kunt ook geluidsopnamen samen met het bericht naar de
ontvangers verzenden.
• Direct share: instellen dat het apparaat de mensen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
185
Instellingen
Dual Messenger
Installeer de tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app.
1
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Dual Messenger.
Ondersteunde apps worden weergegeven.
2
Tik op de schakelaar van een app om de tweede app te installeren.
De tweede app wordt geïnstalleerd. Het pictogram van de tweede app wordt weergegeven met
. Wanneer u meldingen van de tweede app ontvangt, worden deze weergegeven met om
ze te onderscheiden van de meldingen van de eerste app.
Tweede app
• De beschikbaarheid van de Dual Messenger-functie is afhankelijk van de app.
• Bepaalde functies van de app zijn mogelijk beperkt voor de tweede app.
Een tweede app verwijderen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Dual Messenger.
Tik op de schakelaar van de app die u wilt uitschakelen en tik op UITSCHAKELEN of
VERWIJDEREN.
Alle gegevens die zijn gekoppeld met de tweede app worden verwijderd.
Als u de eerste app verwijdert, wordt de tweede app ook verwijderd.
186
Instellingen
Apparaatonderhoud
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Apparaatbeveiliging
Opslag
Geheugen
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → NU OPLOSSEN of NU OPTIMALISEREN.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
187
Instellingen
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij besparen door de
energiebesparingsfuncties te activeren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende
stand gebruiken.
Spaarstand
• MID: activeer de spaarstand om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
• MAX: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder door
toepassing van het donkere thema en beperking van de beschikbare apps en functies.
Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
De batterij beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Vink apps aan in de lijst met apps
en tik op SPAARSTAND. Tik ook op → Geavanceerde instellingen en stel de opties voor
Energieverbruik app in.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op → Geavanceerde instellingen
en tik op de schakelaar Snel opladen via kabel om deze functie in te schakelen.
188
Instellingen
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op NU OPSCHONEN. Als u
bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
GEBRUIKERGEGEVENS. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd,
vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op NU OPSCHONEN.
Apparaatbeveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Apparaatbeveiliging → TELEFOON
SCANNEN.
189
Instellingen
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Vergrendelscherm
Opties
De instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Smart Lock: het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen wanneer vertrouwde locaties of
apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg Smart Lock voor meer informatie.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Always On Display: stel in dat het apparaat een afbeelding weergeeft als het scherm is
uitgeschakeld. Raadpleeg Always On Display voor meer informatie.
• Klokstijl: wijzig de stijl en kleur van de klok op het vergrendelde scherm.
• Klok roaming: wijzig de klok zodat ze bij roaming zowel de lokale tijdzone als die van thuis op
het vergrendelde scherm weergeeft.
• FaceWidgets: de instellingen wijzigen van items op het Always On Display of het vergrendelde
scherm.
• Contactgegevens: stel het apparaat in om op het vergrendelde scherm contactgegevens te
tonen, zoals uw e-mailadres.
• Meldingen: kies of meldingen op het vergrendelde scherm moeten worden weergegeven en
selecteer welke meldingen moeten worden weergegeven.
• App-sneltoetsen: apps selecteren waar snelkoppelingen naar toe moeten worden
weergegeven op het vergrendelde scherm.
190
Instellingen
Smart Lock
U kunt het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen en ontgrendeld te blijven wanneer
vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.
Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie
wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.
• Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
• Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet
u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de PIN-code of het wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm → Smart Lock.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.
Biometrie en beveiliging
Opties
U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging
• Gezichtsherkenning: het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het
herkennen van uw gezicht. Raadpleeg Gezichtsherkenning voor meer informatie.
• Vingerafdrukscanner: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen.
Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Overgangseffect scherm: stel in dat het apparaat een overgangseffect laat zien wanneer u het
scherm ontgrendelt met uw biometrische gegevens.
191
Instellingen
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel traceren (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te
sporen en te beheren.
U kunt de Google-locatieservice toestaan meer nauwkeurige informatie te leveren over de
locatie van uw apparaat.
• Beveiligingsupdate: de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op
updates.
• Onbekende apps installeren: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toe te staan.
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• Controle app-machtigingen: instellen om meldingen te ontvangen wanneer de machtigingen
die u selecteert worden gebruikt door apps die u niet gebruikt. U kunt de instellingen van elke
app beheren en de bijbehorende gebruiksgeschiedenis van machtigingen bekijken.
• Veilig opstarten: uw apparaat beschermen door in te stellen dat een
schermontgrendelingscode is vereist wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U moet de
ontgrendelingscode ingeven om het apparaat op te starten en berichten en meldingen te
ontvangen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden,
zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze
instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
192
Instellingen
Gezichtsherkenning
U kunt het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het herkennen van uw gezicht.
• Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet
worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst
inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het
patroon, PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg
ervoor dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van gezichtsherkenning
Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te
ontgrendelen.
• Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
• Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, PIN-code of wachtwoord.
Voor betere gezichtsherkenning
Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:
• Let op de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril, hoed, masker, zware
make-up of het hebben van een baard.
• Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is bij de
registratie.
• Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.
193
Instellingen
Uw gezicht registreren
Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht
registreren.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
3
4
Lees de instructies op het scherm en tik op DOORGAAN.
5
Positioneer uw gezicht in de cirkel op het scherm.
Houd het apparaat met het scherm naar u toe en kijk naar het scherm.
De camera scant uw gezicht.
Als er een scherm voor gezichtsvergrendeling wordt weergegeven, tikt u op INSCHAKELEN om
uw gezicht te gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op
Gezichtgegevens wissen om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht
opnieuw te registreren.
194
Instellingen
De geregistreerde gezichtsgegevens verwijderen
U kunt gezichtsgegevens verwijderen die u hebt geregistreerd.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Gezichtgegevens wissen.
Zodra het geregistreerde gezicht is verwijderd, worden ook alle gerelateerde functies
uitgeschakeld.
Het scherm ontgrendelen met uw gezicht
U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met gezicht om deze functie in te schakelen.
Als u de mogelijkheid om gezichten op foto's of in video's te herkennen, wilt beperken, tikt
u op de schakelaar Snellere herkenning om deze uit te schakelen. Hierdoor kan de snelheid
van gezichtsherkenning afnemen.
4
Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm.
Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere
schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet
u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.
195
Instellingen
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Samsung Pass (Samsung-account verificatie en aanmelden op internet)
• Samsung Pay
• Schermvergrendeling
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het
eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met
het patroon, PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert.
Zorg ervoor dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken
als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
196
Instellingen
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De sensor voor vingerafdrukherkenning herkent vingerafdrukken. Controleer of de sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten,
sleutels en kettingen.
• Als de sensor voor vingerafdrukherkenning wordt bedekt met beschermende folie, stickers of
andere accessoires, wordt de vingerafdruk mogelijk minder goed herkend. Als de sensor voor
vingerafdrukherkenning al is bedekt met een beschermende folie, verwijder deze dan voordat u
de sensor voor vingerafdrukherkenning gebruikt.
• Zorg dat de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele sensor voor vingerafdrukherkenning met uw vinger
bedekt.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
197
Instellingen
3
Veeg uw vinger naar beneden over de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd. Wanneer u klaar bent met het
registreren van de vingerafdrukken, tikt u op GEREED.
Als er een scherm voor vingerafdrukvergrendeling wordt weergegeven, tikt u op INSCHAKELEN
om uw vingerafdruk te gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op BEWERKEN.
Vink vingerafdrukken aan om te verwijderen en tik op VERWIJDER.
Samsung Pass gebruiken
Wanneer u uw vingerafdrukken registreert bij Samsung Pass, kunt u deze gebruiken om gemakkelijk
uw identiteit te verifiëren of u aan te melden bij websites. Raadpleeg Samsung Pass voor meer
informatie.
198
Instellingen
Vingerafdrukken gebruiken met Samsung Pay
U kunt vingerafdrukken gebruiken met Samsung Pay zodat u sneller en veiliger betalingen kunt
uitvoeren. Raadpleeg Samsung Pay voor meer informatie.
De beschikbaarheid van Samsung Pay is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw
vingerafdruk te scannen.
Samsung Pass
Met Samsung Pass kunt u zich gemakkelijker en veilig bij uw Samsung-account, websites of apps
aanmelden via uw biometrische gegevens in plaats van uw aanmeldgegevens.
Registreer uw biometrische gegevens in Samsung Pass en stel in dat u zich bij ondersteunde
websites of apps wilt aanmelden met de gegevens via Samsung Pass.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
• De functie voor aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent
via de app Internet. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze
functie.
199
Instellingen
Samsung Pass registreren
Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Lees de instructies op het scherm en tik op INLOGGEN.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op INLOGGEN.
Tik op VINGERAFDR. REGISTR. en registreer uw vingerafdruk.
Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
5
Scan uw vingerafdruk en tik op VOLGENDE om de registratie bij Samsung Pass te voltooien.
Als de optie Samsung Pass toevoegen aan startscherm is aangevinkt, wordt het Samsung
Pass-pictogram toegevoegd aan het startscherm.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
U kunt uw Samsung Pass gebruiken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U
kunt uw biometrische gegevens gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld
wanneer u inhoud aanschaft op Galaxy Apps.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op → Instellingen → Samsung account en tik vervolgens op de schakelaar Gebruiken
met Samsung Pass om deze in te schakelen.
200
Instellingen
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij websites die ondersteuning
bieden voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een website waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, vinkt u Inloggen met vingerafdrukken via Samsung Pass aan
en tikt u op ONTHOUDEN.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass, nu gebruiken
wanneer u zich aanmeldt bij de website.
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij apps
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij apps die ondersteuning bieden
voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een app waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op de toets Aanmelden van de app.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op OPSLAAN.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass, nu gebruiken
wanneer u zich aanmeldt bij de app.
Aanmeldgegevens beheren
Bekijk de lijst met websites en apps die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en
beheer uw aanmeldgegevens.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
201
Instellingen
3
4
Selecteer een website of app in de lijst.
Tik op →Bewerk en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website of app aan.
Als u de website of app wilt verwijderen, tikt u op →Wissen.
Samsung Pass gebruiken met websites en apps
Wanneer u websites of apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich gemakkelijk
aanmelden met Samsung Pass.
Als u de lijst met websites en apps wilt bekijken die Samsung Pass ondersteunen, opent u het
scherm Instellingen, tikt u op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass en selecteert u vervolgens
het site- of apptabblad. Als er geen websites of apps zijn die Samsung Pass ondersteunen, wordt het
site- of apptabblad niet weergegeven.
• Beschikbare websites en apps kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van
aanmelden bij websites of apps via Samsung Pass.
Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen
U kunt uw bij Samsung Pass geregistreerde biometrische gegevens, web-aanmeldgegevens en appgegevens verwijderen via Gegevens verwijderen. Uw acceptatie van de algemene voorwaarden en
uw Samsung-account blijven actief.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op → Instellingen → Gegevens verwijderen.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op BEVESTIGEN.
Uw Samsung Pass-gegevens worden verwijderd.
202
Instellingen
Veilige map
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software
te wijzigen, wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u
gegevens opslaat in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een
andere veilige locatie.
Veilige map instellen
1
Open de app Veilige map.
U kunt ook de app Instellingen starten en op Biometrie en beveiliging → Veilige map tikken.
2
Tik op START.
203
Instellingen
3
4
Tik op INLOGGEN en meld u aan bij uw Samsung-account.
Selecteer een vergrendelmethode en volg de instructies op het scherm om de installatie te
voltooien.
Als u de naam of de kleur van het pictogram van de veilige map wilt wijzigen, tikt u op →
Pictogram aanpassen.
• Wanneer u de app Veilige map start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf
ingestelde vergrendelmethode.
• Als u uw ontgrendelingscode voor Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen
met uw Samsung-account. Tik op de resettoets onderaan het vergrendelscherm en geef
het wachtwoord van uw Samsung-account in.
Automatische vergrendeling instellen voor Veilige map
Stel het apparaat zo in dat Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Veilige map automat. vergrendelen.
Selecteer een vergrendeloptie.
Tik op Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
Inhoud naar Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op Bestanden toevoegen.
Tik op Afbeeldingen, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op KLAAR.
Tik op VERPLAATSEN.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar Veilige
map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op KOPIËREN.
De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
204
Instellingen
Inhoud uit Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud vanuit Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen. De
volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit Veilige map naar
de standaardopslag.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Galerij.
Selecteer een afbeelding en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar Galerij in de standaardopslag.
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in Veilige map.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op VOEG TOE.
Voor het installeren van apps uit Play Store of Galaxy Apps, tikt u op DOWNLOADEN UIT PLAY
STORE of DOWNLOADEN UIT GALAXY APPS.
Apps verwijderen uit Veilige map
Tik op Apps bewerken, vink apps aan en tik vervolgens op Uitschakelen of Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
apps in Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
205
Instellingen
Veilige map verbergen
U kunt de snelkoppeling Veilige map verbergen op het scherm Apps.
Start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Veilige map weergeven
om deze uit te schakelen.
U kunt ook de statusbalk omlaag slepen om het meldingenvenster te openen. Veeg vervolgens
omlaag in het meldingenvenster en tik op Veilige map om de functie uit te schakelen.
Een back-up van Veilige map maken en deze terugzetten
Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in Veilige map in Samsung Cloud
zodat u deze later kunt terugzetten.
Back-up maken van gegevens
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Account toevoegen, registreer en meld u aan bij uw Samsung-account.
Tik op Back-up gegevens van Veilige map.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op NU BACK-UP MAKEN.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.
Gegevens herstellen
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Herstellen.
Selecteer een apparaat en de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op NU HERSTELLEN.
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.
206
Instellingen
Veilige map verwijderen
U kunt Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Meer instellingen → Verwijderen.
U kunt een back-up maken van inhoud voordat u Veilige map verwijdert door te tikken op
Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen en te tikken op VERWIJDEREN. De gegevens die
u uit Veilige map hebt verplaatst, zijn toegankelijk door de map Samsung te openen, de app Mijn
bestanden te starten en vervolgens te tikken op Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
Cloud en accounts
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt ook accounts, zoals uw Samsung-account of Google-account, registreren
en beheren of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen. Raadpleeg Back-up en herstel voor meer informatie.
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw oude apparaat over. Raadpleeg Smart
Switch voor meer informatie.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
207
Instellingen
Back-up en herstel
Bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen. U moet zich aanmelden bij uw
Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen.
Een Samsung-account gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Back-up en herstel → Back-up van
gegevens voor het Samsung-account, tik op de items waarvan u een back-up wilt maken en tik
vervolgens op BACK-UP.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud. Raadpleeg Samsung Cloud voor
meer informatie.
Als u back-upgegevens wilt herstellen vanuit de Samsung Cloud met een Samsung-account, tikt u
op Gegevens herstellen. Selecteer een apparaat en de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik
op HERSTELLEN. De geselecteerde gegevens worden teruggezet op het apparaat.
Een Google-account gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Back-up en herstel en tik op de schakelaar
Back-up van mijn gegevens voor het Google-account om deze functie in te schakelen. Tik op Backupaccount en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch
herstellen om deze functie in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de
instellingen en gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.
Google
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
208
Instellingen
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Zicht: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een
visuele beperking.
• Gehoor: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een
gehoorbeperking.
• Behendigheid en interactie: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor
gebruikers met een verminderde behendigheid.
• Tekst naar spraak: de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt
wanneer Voice Assistant is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
• Richtingvergrendeling: hier wijzigt u instellingen voor de richtingencombinatie voor
schermontgrendeling.
• Rechtstreekse toegang: het apparaat instellen om geselecteerde toegankelijkheidsmenu's te
openen wanneer u tegelijkertijd op de Aan/uit-toets en de Volume omhoog-toets drukt.
• Sneltoets toegankelijkheid: het apparaat instellen om Voice Assistant of de universele
schakelaar van Samsung te activeren wanneer u de Volume omhoog-toets en de Volume
omlaag-toets meer dan 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt houdt.
• Meldingsherinnering: stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt
ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.
• Oproepen aannemen en beëindigen: u kunt de methode wijzigen voor het aannemen of
beëindigen van oproepen.
• Eén keer tikken: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of meldingen beheert door op
de toets te tikken in plaats van deze te verslepen.
• Back-up toegankelijkheidsinstellingen: importeer, exporteer of deel uw
toegankelijkheidsinstellingen.
• SERVICES: toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
209
Instellingen
Algemeen beheer
De systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal. Raadpleeg Apparaattalen toevoegen voor meer informatie.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
• Diagnosegegevens rapporteren: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen, zoals
speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op
de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen en netwerkinstellingen opnieuw instellen. U
kunt ook het apparaat instellen om opnieuw te starten op een vooraf ingesteld tijdstip voor
optimalisatie van het apparaat.
Apparaattalen toevoegen
U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer → Taal en invoer → Taal → Taal
toevoegen.
Tik op → Alle talen om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.
2
Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
210
Instellingen
3
Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op STANDAARD. Als u de
huidige taalinstelling wilt behouden, tikt u op HUIDIGE HOUDEN.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt
gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.
Als u de standaardtaal wilt wijzigen vanuit de lijst met talen, versleept u naast een taal en
verplaatst u deze naar de bovenkant van de lijst. Tik vervolgens op GEREED. Als een app de
standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.
Software-update
Werk de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook
software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Updates handmatig downloaden: controleren op updates en updates handmatig installeren.
• Updates automatisch downloaden: het apparaat instellen om updates automatisch te
downloaden indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Geplande software-updates: het apparaat zo instellen dat updates op een opgegeven tijd
worden geïnstalleerd.
• Laatste informatie update: informatie over de laatste software-update weergeven.
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
211
Instellingen
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Info telefoon
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info telefoon.
Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op BEWERKEN.
• Status: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van Wi-Fi
en serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
212
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
213
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt,
moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
214
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken
of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
215
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
216
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Bluetooth werkt niet goed
Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen
optreden, probeert u het volgende:
• Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er
verbinding mee kan worden gemaakt.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Verbindingen en tik op de schakelaar
Bluetooth om deze weer in te schakelen.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Algemeen beheer → Resetten →
Netwerkinstellingen resetten → INSTELLINGEN RESETTEN om de netwerkinstellingen te
resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
217
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met Smart Manager of verwijder nietgebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
218
Bijlage
De toets Apps wordt niet weergegeven op het startscherm
U kunt het scherm Apps zonder gebruik van de toets Apps openen door omhoog of omlaag te
vegen op het startscherm. Als u de toets Apps onderaan het startscherm wilt weergeven, start u de
app Instellingen en tikt u op Display → Startscherm → Apps-knop → Apps-knop weergeven →
TOEPASSEN.
De starttoets wordt niet weergegeven
De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk
niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te
geven.
Bixby reageert niet
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als er nog steeds problemen met Bixby zijn nadat u deze tips hebt geprobeerd, moet u contact
opnemen met een Samsung Servicecenter.
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet weergegeven
op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
naast de balk om de helderheid aan te passen en tik op de schakelaar
vervolgens omlaag. Tik op
Bediening bovenaan weergeven om de functie in te schakelen.
Samsung Cloud werkt niet
• Zorg ervoor dat u bent verbonden met een netwerk.
• Tijdens een servicecontrole van Samsung Cloud kunt u geen gebruik maken van Samsung
Cloud. Probeer het later opnieuw.
219
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
220
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising