Samsung | Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10e handleiding

Samsung Galaxy S10e handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
SM-G970F/DS
SM-G973F/DS
SM-G975F/DS
Dutch. 03/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
4
7
11
19
25
31
35
36
38
40
43
56
58
88
91
93
94
117
123
131
134
138
141
146
146
147
148
149
152
152
154
155
158
160
164
165
172
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung-account
Gegevens overzetten vanaf uw vorige
apparaat (Smart Switch)
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Tekst invoeren
Apps en functies
62
64
68
72
74
78
84
Apps installeren of verwijderen
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefoon
Contacten
2
Berichten
Internet
E-mail
Camera
Galerij
AR Emoji
Always On Display
Edge screen
Multi window
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Agenda
Spraak recorder
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Game Launcher
Kids Home
SmartThings
Inhoud delen
Samsung DeX
Google-apps
Inhoud
Instellingen
217 Accounts en back-up
218 Samsung Cloud
219 Google
220 Geavanceerde functies
174 Introductie
174 Verbindingen
176 Wi-Fi
221 Bixby-routines
178 Bluetooth
224 Bewegingen en gebaren
180 NFC en betaling
225 Dual Messenger
226 Digitaal welzijn
228 Apparaatonderhoud
183 Gegevensbesparing
184 Apps alleen met mobiele gegevens
184 SIM-kaartbeheer (Dual SIMmodellen)
228 Uw apparaat optimaliseren
229 Batterij
185 Mobiele hotspot en tethering
230 Opslag
186 Meer verbindingsinstellingen
190 Geluiden en trillen
230 Geheugen
190 Dolby Atmos (surround sound)
231
231
232
233
233
191 Afzonderlijk app-geluid
191 Meldingen
192 Display
193 Filter blauw licht
194 Nachtstand
194 De schermstand wijzigen of de
displaykleur aanpassen
231 Beveiliging
Apps
Algemeen beheer
Toegankelijkheid
Software-update
Info telefoon
Bijlage
195 Schermresolutie (Galaxy S10+, S10)
234 Toegankelijkheid
252 Problemen oplossen
259 De batterij verwijderen
196 Screensaver
196 Achtergronden en thema's
197 Vergrendelscherm
198 Smart Lock
198 Biometrie en beveiliging
200 Gezichtsherkenning
203 Vingerafdrukherkenning
208 Samsung Pass
212 Veilige map
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
4
Basisfuncties
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Uw apparaat wordt geleverd met een bevestigde screenprotector. Als u de screenprotector
wilt vervangen, kunt u het beste een product van Samsung gebruiken voor betere
vingerafdrukherkenning. (Galaxy S10+, S10; Of een screenprotector is bevestigd kan verschillen
per regio.)
• Afhankelijk van de regio of serviceprovider wordt een schermbeschermer bijgeleverd
ter bescherming tijdens de productie en verspreiding. Schade aan de bijgeleverde
schermbeschermer valt niet onder de garantie.
• U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien door het contrastbereik
automatisch aan te passen op basis van de omgeving. Vanwege de aard van het product kan het
weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden
op het scherm) of ghosting.
– – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of
het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
– – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het
niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer
vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
– – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis
van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de
schakelaar Aanpasbare helderheid deze functie in te schakelen.
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info telefoon → Status.
5
Basisfuncties
Water- en stofbestendigheid behouden
Uw apparaat is water- en stofbestendig. Volg deze tips zorgvuldig op om de water- en
stofbestendigheid van uw apparaat te behouden. Als u dit niet doet, kan dit schade aan uw apparaat
tot gevolg hebben.
• Dompel het apparaat niet onder in zoet water dat dieper is dan 1,5 m en houd het niet langer
dan 30 minuten onder water. Als u het apparaat onderdompelt in een andere vloeistof dan zoet
water, zoals zout water, geïoniseerd water of alcoholische dranken, zal er sneller water in het
apparaat komen.
• Stel het apparaat niet bloot aan stromend water.
• Als het apparaat in aanraking komt met zoet water, droogt u het zorgvuldig af met een schone,
zachte doek. Als het apparaat in aanraking komt met andere vloeistoffen, zoals zout water,
water van een zwembad, zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreinigingscrème of
chemische producten zoals cosmetica, spoelt u het apparaat af met schoon water en droogt
u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet volgt, kunnen de
prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed.
• Als het apparaat is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat is, hoort
u mogelijk geen geluid tijdens een oproep. Nadat u het apparaat hebt afgeveegd met een
droge doek, laat u het zorgvuldig drogen voordat u het weer gebruikt.
• Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt
gebruikt in water.
• Als het apparaat valt of wordt blootgesteld aan een hevige schok, is het mogelijk dat het
apparaat niet langer bestand is tegen water en stof.
• Uw apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft aangetoond bestand te zijn
tegen water en stof in specifieke omstandigheden (voldoet aan de vereisten van classificatie
IP68 zoals beschreven door de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraad
van omhulsels [IP-code]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, zoet water, 1,5 meter,
gedurende 30 minuten). Ondanks deze classificatie kan uw apparaat toch beschadigd raken
in bepaalde situaties.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
6
Basisfuncties
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en begin het apparaat weer op te laden.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de
aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
7
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
8
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat
Als u zich zorgen maakt als het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat oververhit raakt en een bepaalde temperatuur wordt bereikt, verschijnt er een
waarschuwingsbericht om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, huidirritaties en schade
ontstaan en de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken,
worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden
van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt,
behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld.
• Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur
van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de
temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede
waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een
gedwongen uitschakeling.
9
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
10
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
11
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
► Galaxy S10+:
Luidspreker
Nabijheids-/
lichtsensor
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
Camera aan de voorzijde
(twee)
Volumetoets
Aan/
uit-toets
Bixby-toets
Aanraakscherm
Edge screen
Edge screen
Sensor voor vingerafdrukherkenning
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
12
Basisfuncties
Microfoon
GPS-antenne
Meetsensor voor hartslag
Camera aan de achterzijde
(drie)
Flitser
NFC-antenne/
MST-antenne/
Spoel voor draadloos
opladen
Hoofdantenne
Luidspreker
Oortelefoonaansluiting
Microfoon
13
Basisfuncties
► Galaxy S10:
Luidspreker
Nabijheids-/
lichtsensor
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
Camera aan de voorzijde
Volumetoets
Aan/
uit-toets
Bixby-toets
Aanraakscherm
Edge screen
Edge screen
Sensor voor vingerafdrukherkenning
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
14
Basisfuncties
Microfoon
GPS-antenne
Meetsensor voor hartslag
Camera aan de achterzijde
(drie)
Flitser
NFC-antenne/
MST-antenne/
Spoel voor draadloos
opladen
Hoofdantenne
Luidspreker
Oortelefoonaansluiting
Microfoon
15
Basisfuncties
► Galaxy S10e:
Luidspreker
Nabijheids-/
lichtsensor
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
Camera aan de voorzijde
Volumetoets
Starttoets (sensor voor
vingerafdrukherkenning)
Bixby-toets
Aanraakscherm
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
16
Basisfuncties
Microfoon
GPS-antenne
Camera aan de achterzijde
(twee)
Lichtsensor
Flitser
NFC-antenne/
MST-antenne/
Spoel voor draadloos
opladen
Hoofdantenne
Luidspreker
Oortelefoonaansluiting
Microfoon
• Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden of als u
de speakerphone gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden.
• Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de
cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan
de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen
niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
• Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is,
riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een
Samsung Servicecenter.
17
Basisfuncties
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals
beschermfolie of stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
• De kleuren op het Edge screen kunnen afwijken afhankelijk van uw kijkpositie. (Galaxy
S10+, S10)
Toetsen
Volumetoets
Aan/
uit-toets
Bixby-toets
Toets
Aan/uit
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Druk hierop om Bixby te starten. Raadpleeg Bixby voor meer informatie.
Bixby
• Houd dit ingedrukt om een gesprek met Bixby te starten. Raadpleeg
Bixby gebruiken voor meer informatie.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
18
Basisfuncties
Softkeys
Terugtoets
Toets Recent
Starttoets
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softkeys) voor meer informatie.
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt
mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
19
Basisfuncties
1
2
3
4
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
20
Basisfuncties
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. Als dit gebeurt tijdens het
draadloos opladen, koppelt u het apparaat los van de oplader om het af te laten koelen en laadt
u het apparaat later opnieuw op.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
21
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de
batterij oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Instellingen en tikt u op de schakelaar Snel opladen via
kabel om deze in te schakelen.
• Tijdens het opladen kunt u deze functie niet activeren of deactiveren.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
Draadloos opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne spoel voor draadloos opladen. U kunt de batterij opladen
met een draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar).
Snel draadloos opladen
U kunt uw apparaat sneller opladen met de functie voor snel draadloos opladen. Als u deze functie
wilt gebruiken, moet u een oplader en onderdelen gebruiken die ondersteuning bieden voor de
functie voor snel draadloos opladen.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Instellingen en tikt u op de schakelaar Snel draadloos
opladen om deze in te schakelen.
• De optie voor in-/uitschakelen wordt toegevoegd aan het instellingenmenu van uw
apparaat wanneer u het voor het eerst op de oplader plaatst.
• Tijdens het opladen kunt u deze functie niet activeren of deactiveren.
• Een ventilator in de oplader kan geluid produceren tijdens snel draadloos opladen.
22
Basisfuncties
De batterij opladen
1
Plaats de achterkant van het apparaat in het midden van de draadloze oplader.
2
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de draadloze oplader.
De geschatte oplaadtijd wordt op het meldingenvenster weergegeven. De werkelijke oplaadtijd
kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden tijdens het opladen.
Voorzorgsmaatregelen voor draadloos opladen
• Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader terwijl er een creditcard of RFID-kaart
(Radio-Frequency Identification) (zoals een openbaar vervoer-kaart of keycard) tussen de
achterkant van het apparaat en de cover is geplaatst.
• Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader wanneer geleidend materiaal, zoals
metalen voorwerpen en magneten, tussen het apparaat en de draadloze oplader is
geplaatst.
Het apparaat kan mogelijk niet correct worden opgeladen of oververhit raken of het
apparaat en de kaart kunnen worden beschadigd.
• Als u de draadloze oplader gebruikt in gebieden met zwakke netwerksignalen, kunt u uw
netwerk mogelijk niet langer ontvangen.
• Gebruik door Samsung goedgekeurde draadloze opladers. Als u andere draadloze
opladers gebruikt, wordt de batterij mogelijk niet correct opgeladen.
23
Basisfuncties
Wireless PowerShare
U kunt een ander apparaat opladen met de batterij van uw apparaat. U kunt zelfs tijdens het opladen
van uw apparaat een ander apparaat opladen. Afhankelijk van het type accessoire of de gebruikte
afdekking kan het zijn dat de Wireless PowerShare-functie niet goed werkt. Verwijder alle gebruikte
accessoires en afdekkingen voordat u deze functie gebruikt.
Gebruik geen oortelefoon tijdens het delen van voeding. Dit kan gevolgen hebben voor
apparaten in de buurt.
1
2
Open het meldingenvenster en tik op
schakelen.
(Wireless PowerShare) om deze functie in te
Plaats het andere apparaat in het midden van uw apparaat, met de achterkanten tegen elkaar.
• Zodra het opladen start, klinkt er een geluidssignaal of gaat het apparaat trillen.
• De locatie van de spoel voor draadloos opladen kan per apparaatmodel verschillen.
Verschuif de apparaten iets totdat ze goed verbinding met elkaar maken.
• Sommige functies zijn niet beschikbaar tijdens het delen van voeding.
Smartphone
Galaxy Watch
24
Galaxy Buds
Basisfuncties
3
Wanneer u klaar bent met opladen, verwijdert u het andere apparaat van uw apparaat.
• Alleen apparaten die draadloos opladen ondersteunen, kunnen met deze functie
worden opgeladen. Sommige apparaten kunnen niet worden opgeladen. Ga naar
www.samsung.com om de apparaten te bekijken die ondersteuning bieden voor de
functie Wireless PowerShare.
• Verplaats of gebruik beide apparaten niet tijdens het opladen.
• De voeding die aan het andere apparaat is geleverd, kan lager zijn dan de voeding die
door uw apparaat met dit andere apparaat is gedeeld.
• Als u het andere apparaat oplaadt terwijl uw apparaat wordt opgeladen, kan de
oplaadsnelheid afnemen of kan het zijn dat het apparaat niet goed wordt opgeladen,
afhankelijk van het type oplader.
• De oplaadsnelheid of -efficiëntie kan variëren afhankelijk van de toestand van het
apparaat of de omgeving.
• Als de resterende batterijvoeding onder een bepaald niveau zakt, stopt het delen van
voeding.
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
Bij Dual SIM-modellen kunt u twee SIM-of USIM-kaarten plaatsen, zodat u twee telefoonnummers
of serviceproviders voor één apparaat kunt gebruiken. In bepaalde gebieden kunnen de
gegevensoverdrachtssnelheden langzamer zijn als er twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst
dan wanneer er één SIM-kaart is geplaatst.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
25
Basisfuncties
► Single SIM-modellen:
1
2
3
4
5
26
Basisfuncties
► Dual SIM-modellen:
1
2
3
4
5
27
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
► Single SIM-modellen: plaats de SIM- of USIM-kaart op lade 1 met de goudkleurige
contactpunten naar beneden gericht.
► Dual SIM-modellen: plaats de SIM- of USIM-kaart op de lade met de goudkleurige
contactpunten naar beneden gericht. Plaats de primaire SIM- of USIM-kaart op lade 1 ( 1 ) en de
secundaire SIM- of USIM-kaart op lade 2 ( 2 ).
1
Lade 1
4
2
Lade 2
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
28
Basisfuncties
Juiste plaatsing van de kaart
► Single SIM-modellen:
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
► Dual SIM-modellen:
Nano-SIM-kaart 1
Nano-SIM-kaart 2
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• U kunt een nano-SIM-kaart en een microSD-kaart niet tegelijkertijd in lade 2 plaatsen.
29
Basisfuncties
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Dual-SIM- of USIM-kaarten gebruiken (Dual-SIM-modellen)
Als u twee SIM-of USIM-kaarten plaatst, kunt u twee telefoonnummers of serviceproviders gebruiken
voor één apparaat.
SIM- of USIM-kaarten activeren
Start de app Instellingen en tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer. Selecteer een SIM- of USIMkaart en tik op de schakelaar deze functie in te schakelen.
SIM- of USIM-kaarten aanpassen
Start de app Instellingen, tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer en selecteer een SIM- of USIMkaart voor toegang tot de volgende opties:
• Pictogram: verander het pictogram van de SIM- of USIM-kaart.
• Naam: verander de weergavenaam van de SIM- of USIM-kaart.
• Netwerkmodus: selecteer een netwerktype om met de SIM- of USIM-kaart te gebruiken.
Voorkeur SIM- of USIM-kaart instellen
Als twee kaarten zijn geactiveerd, kunt u spraakoproepen, berichten en gegevensservices toewijzen
aan specifieke kaarten.
Start de app Instellingen, tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer en stel de functievoorkeuren
voor uw kaarten in Gewenste SIM-kaart in.
30
Basisfuncties
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze
formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent,
neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsungservicecenter.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
31
Basisfuncties
1
2
3
4
1
5
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
32
Basisfuncties
3
Plaats een geheugenkaart op lade 2 met de goudkleurige contacten naar onderen.
Lade 1
Lade 2
4
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Ontkoppelen.
1
2
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
33
Basisfuncties
3
4
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USBopslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct
na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren
gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit
verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
34
Basisfuncties
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Opnieuw
opstarten.
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Aan/uit-toets
Toets Volume omlaag
35
Basisfuncties
Alarmstand
U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te
beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep
uitvoeren, uw huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.
Alarmstand inschakelen
Als u de alarmstand wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Alarmstand.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Alarmstand uitschakelen
Tik op → Alarmstand uitschakelen om de alarmstand uit te schakelen. U kunt ook de aan/uit-toets
ingedrukt houden en op Alarmstand tikken.
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
De procedures van de eerste installatie kunnen verschillen, afhankelijk van de software van
het apparaat en uw regio.
1
Schakel het apparaat in.
36
Basisfuncties
2
Selecteer de gewenste apparaattaal en selecteer
.
Selecteer een taal.
3
4
5
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op Volgende.
Haal uw instellingen op uit een ouder apparaat.
Selecteer een Wi-Fi-netwerk en maak er verbinding mee.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.
6
7
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de eerste installatie.
Stel een schermvergrendelingsmethode in om uw apparaat te beschermen. U kunt uw
persoonlijke informatie beschermen door te voorkomen dat anderen toegang tot uw apparaat
hebben. Als u de schermvergrendelingsmethode later wilt instellen, tikt u op Niet nu.
37
Basisfuncties
8
9
Als het scherm met aanbevolen apps wordt weergegeven, selecteert u de gewenste apps en
downloadt u deze.
Meld u aan bij uw Samsung-account. U kunt gebruik maken van de Samsung-services en uw
gegevens bijgewerkt en veilig houden op al uw apparaten. Raadpleeg Samsung-account voor
meer informatie.
10 Tik op Voltooien om de eerste installatie te voltooien.
Het startscherm wordt weergegeven.
Samsung-account
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over Samsung-accounts opent u de app Instellingen
en tikt u op Accounts en back-up → Accounts → Samsung account → → Help.
Een Samsung-account maken
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken. U kunt een Samsung-account maken met
behulp van uw e-mailadres.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op Account maken.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
38
Basisfuncties
Aanmelden bij uw Samsung-account
Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op Volgende om de aanmelding bij uw
Samsung-account te voltooien.
Als een pop-upvenster over het gebruik van biometrische gegevens wordt weergegeven, tikt
u op Registreren. U kunt uw Samsung-accountwachtwoord verifiëren via uw biometrische
gegevens, zoals vingerafdrukken. Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten
Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord
resetten op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw
wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals uw contacten
of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts.
Tik op Samsung account → → Account wissen.
Tik op Verwijder, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
39
Basisfuncties
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat
(Smart Switch)
U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe
apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Gegevens overzetten via een USB-connector (USB Type-C)
U kunt uw vorige apparaat met de USB-connector (USB Type-C) en een USB-kabel op uw nieuwe
apparaat aansluiten om snel en eenvoudig gegevens over te zetten.
1
2
Steek de USB-connector (USB Type-C) in de multifunctionele aansluiting van uw nieuwe
apparaat.
Sluit uw nieuwe apparaat en het vorige apparaat aan met de USB-kabel van het vorige apparaat.
Vorig apparaat
Nieuw
apparaat
USB-connector (USB
Type-C)
USB-kabel van het vorige
apparaat
40
Basisfuncties
3
4
Als het pop-upvenster voor app-selectie wordt weergegeven, tikt u op Smart Switch →
Gegevens ontvangen.
Tik op het vorige apparaat op Toestaan.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store.
Uw apparaat herkent het vorige apparaat en een lijst met gegevens die u kunt overdragen,
wordt weergegeven.
5
6
Selecteer een item dat u wilt meebrengen en tik op OVERZETTEN.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw
apparaat bekijken.
Zorg ervoor dat u de USB-kabel of USB-connector (USB Type-C) van het apparaat niet
verwijdert tijdens de overdracht van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan
of kan het apparaat worden beschadigd.
Als u gegevens overdraagt, neemt het batterijverbruik van uw apparaat toe. Zorg ervoor dat
uw apparaat voldoende is opgeladen voordat u gegevens overdraagt. Als de batterij bijna
leeg is, wordt de gegevensoverdracht mogelijk onderbroken.
Draadloos gegevens overdragen
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe
apparaat.
1
2
3
4
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos.
41
Basisfuncties
5
6
7
Selecteer op het vorige apparaat een item om over te dragen en tik op VERZENDEN.
Tik op uw apparaat op Ontvangen.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw
apparaat bekijken.
Back-up en herstel van gegevens met behulp van externe opslag
Zet gegevens over met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart.
1
2
3
4
Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag.
Plaats of sluit het externe opslagapparaat op uw nieuwe apparaat aan.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch → → Herstel.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag.
42
Basisfuncties
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd te
gebruiken op een deel of het gehele aanraakscherm. Hierdoor kan het scherm inbranden
of kan beeldschaduw optreden.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Tik op het scherm.
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer
2 seconden aanraken.
43
Basisfuncties
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de
doelpositie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of
naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op
het scherm.
44
Basisfuncties
Navigatiebalk (softkeys)
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het
scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van de momenteel gebruikte
app of de gebruiksomgeving.
Terugtoets
Toets Recent
Toets
Starttoets
Functie
Recent
Start
Terug
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
• Tik en houd vast om de app Google te starten.
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
45
Basisfuncties
De navigatiebalk verbergen
U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te
verbergen.
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en tik vervolgens op Gebaren op
volledig scherm onder Navigatietype. De navigatiebalk wordt verborgen en de bewegingshints
worden weergegeven waar de softkeys zich bevinden. Als u de softkeys wilt gebruiken, sleept u de
bewegingshint van de gewenste knop omhoog.
Als u de bewegingshints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar Gebarenhints
om deze uit te schakelen.
De navigatiebalk instellen
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en selecteer een optie.
• Navigatietype: stel het apparaat zo in dat de navigatiebalk wordt weergegeven of verborgen.
Als u de navigatiebalk wilt verbergen, tikt u op Gebaren op volledig scherm. Wanneer de
navigatiebalk is verborgen, kunt u de softkeys gebruiken door de bewegingshint van de
gewenste knop omhoog te slepen.
• Knopvolgorde: hiermee kunt u de volgorde van de toetsen op de navigatiebalk wijzigen.
• Gebarenhints: stel het apparaat zo in dat onderaan het scherm indicators worden weergegeven
die aangeven waar de softkeys zich bevinden. Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer
u Gebaren op volledig scherm selecteert.
46
Basisfuncties
Startscherm en scherm Apps
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Handgreep van het Edge-venster
Een widget
Schermaanduiding
Indicator van Bixby Home. Uw
aangepaste inhoud weergeven.
Favoriete apps
Navigatiebalk (softkeys)
47
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het scherm Apps
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het scherm Apps te openen.
Veeg in het scherm Apps omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op
de starttoets of de terugtoets tikken.
Startscherm
Scherm Apps
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het scherm Apps openen door op de toets
te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen startscherm en tik
vervolgens op de schakelaar Apps-knop deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt onderaan
het startscherm toegevoegd.
Apps-toets
48
Basisfuncties
Het scherm weergeven in de liggende stand
Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen startscherm en tik
vervolgens op de schakelaar Draaien naar liggende stand deze functie in te schakelen.
Draai het apparaat naar de horizontale stand om het scherm in de liggende stand weer te geven.
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item ingedrukt
in het scherm Apps en tikt u op Toevoegen aan Start. De snelkoppeling wordt toegevoegd aan het
startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
49
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.
Tik op het startscherm of het scherm Apps, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en geef
een mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op Apps toevoegen op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op Toevoegen. U kunt
een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen uit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het scherm Apps.
50
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen. Visuele elementen van de interface, zoals
kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde
thema.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen startscherm: het formaat van het raster wijzigen om meer of minder items weer te
geven op het startscherm en meer.
51
Basisfuncties
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart scherm Apps te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
• De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps.
Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
• Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het
meldingenvenster opent.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding (modellen met 4G-functionaliteit)
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
Locatieservices worden gebruikt
Telefoongesprek gaande
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
52
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
Scherm vergrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm
inschakelt.
Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-toets of houdt u het apparaat omhoog om het
scherm te activeren. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.
Vergrendeld scherm
53
Basisfuncties
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, PIN-code, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of nummers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Gezicht: registreer uw gezicht om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Gezichtsherkenning
voor meer informatie.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als
u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en de
pogingslimiet bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm →
Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde
schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst.
deze functie in te schakelen.
54
Basisfuncties
Schermafbeelding
Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt en dan kunt u het vastgelegde scherm
bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u
kunt bladeren vastleggen.
Gebruik de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. Gemaakte
schermafbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.
• Vastleggen met toetsen: houd de toets Volume omlaag en de aan/uit-toets tegelijkertijd
ingedrukt.
• Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.
• Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en tikt u op de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om
deze in te schakelen.
Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm
gebruiken:
•
: u kunt de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een
webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt
meer inhoud vastgelegd.
•
: hiermee kunt u een deel van de schermafbeelding bijsnijden. Het bijgesneden gebied
wordt opgeslagen in Galerij.
•
: hiermee kunt u op de schermafbeelding tekenen of schrijven.
•
: de schermafbeelding delen met anderen.
Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u
vervolgens op de schakelaar Slim vastleggen om deze in te schakelen.
55
Basisfuncties
Meldingenvenster
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Zoeken naar inhoud of apps die op
uw apparaat zijn opgeslagen.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Gewenste SIM- of USIM-kaart voor
elke optie. Tik om SIM-kaartbeheer
te openen. (Dual SIM-modellen)
De meldingsdetails weergeven en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
De meldingsinstellingen openen.
56
Basisfuncties
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
57
Basisfuncties
Tekst invoeren
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Aanvullende toetsenbordfuncties
gebruiken
Meer toetsenbordfuncties
weergeven.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Een voorgaand teken verwijderen.
Symbolen ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als
u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te
vegen op de spatiebalk.
58
Basisfuncties
Het toetsenbord wijzigen
Tik in de navigatiebalk op
om het toetsenbord te wijzigen.
→ Talen en typen, selecteert u een taal en
Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op
selecteert u het gewenste toetsenbordtype.
• Als de toets (
) niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, start u de app
Instellingen, tikt u op Algemeen beheer → Taal en invoer en tikt u op de schakelaar
Knop Toetsenbord weergeven deze functie in te schakelen.
• Op een 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt
invoeren, tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt
weergegeven.
59
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
•
•
•
•
: woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
om
: emoticons ingeven.
: stickers ingeven. U kunt ook Mijn Emoji-stickers ingeven die op u lijken. Raadpleeg Mijn
Emoji-stickers in chats gebruiken voor meer informatie.
: GIF's met animatie bijvoegen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: tekst via spraak ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
•
→ : een live bericht maken. In plaats van een SMS-bericht, kunt u uw handelingen
opnemen wanneer u een bericht met de hand schrijft of tekent en het resultaat opslaan als een
animatiebestand.
•
→
•
→
: de modus of grootte van het toetsenbord wijzigen.
•
→
: het venster voor tekst bewerken openen.
: een item toevoegen van het klembord.
Kopiëren en plakken
1
2
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
3
Tik op Kopiëren of Knippen.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
60
Basisfuncties
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Als het woord dat u wilt opzoeken niet is geselecteerd, sleept u
te selecteren.
2
Tik op → Woordenboek in de lijst met opties.
3
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
of
om de gewenste tekst
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Verplaatsen naar
naast een woordenboek en tikt u vervolgens op
Woordenboeken beheren, tikt u op
INSTALLEREN om het te downloaden.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
61
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Store
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Open de app Galaxy Store.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
62
→ Instellingen
Apps en functies
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
Inschakelen.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op Toestaan op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
63
Apps en functies
Bixby
Introductie
Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken.
U kunt tegen Bixby praten of tekst typen. Bixby start de gevraagde functie of geeft de gewenste
informatie weer. Ook leert de voice assistant uw gebruikspatronen en omgevingen. Hoe meer hij
over u te weten komt, hoe beter hij u begrijpt.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of
mobiel netwerk.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en bepaalde functies zijn alleen afhankelijk
van uw regio beschikbaar.
Bixby starten
Wanneer u Bixby voor de eerste keer start, wordt de Bixby-intropagina weergegeven. Selecteer
de taal die u voor Bixby wilt gebruiken. Daarna moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account
volgens de instructies op het scherm en akkoord gaan met de voorwaarden.
1
Druk op de Bixby-toets.
Selecteer een
taal.
Bixby-toets
Meld u aan bij uw
Samsungaccount.
64
Apps en functies
2
3
Selecteer de taal die u voor Bixby wilt gebruiken.
Tik op Sign in to Samsung account en volg de instructie op het scherm om u aan te melden bij
uw Samsung-account.
Als u al bent aangemeld, verschijnen uw accountgegevens op het scherm.
4
5
6
7
Tik op
.
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op
Tik op
.
en volg de instructies op het scherm om uw stem te registreren.
Als u de functie Voice-wekken instelt, kunt u een gesprek starten met Bixby door “Hi, Bixby” te
zeggen.
Tik op
om de installatie te voltooien.
Het Bixby-scherm wordt weergegeven.
Mijn profiel
Extra opties weergeven.
Zelfstudies
Voorgestelde opdrachten
Communiceer via tekst.
Communiceer via spraak.
65
Apps en functies
Bixby gebruiken
Als u iets tegen Bixby zegt, start Bixby bijbehorende functies of geeft het de gevraagde informatie
weer.
Houd de Bixby-toets ingedrukt, zeg iets tegen Bixby en laat de toets vervolgens los wanneer u klaar
bent met spreken. U kunt ook “Hi, Bixby” zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, zeggen wat u
wilt.
Zeg bijvoorbeeld “How’s the weather today?” terwijl u de Bixby-toets ingedrukt houdt. Het
weerbericht wordt weergegeven op het scherm.
Als u het weer van morgen wilt weten, zegt u “Tomorrow?” terwijl u de Bixby-toets ingedrukt houdt.
Omdat Bixby de context van het gesprek begrijpt, wordt het weer van morgen weergegeven.
Er wordt een gesprek
gestart
Bezig met luisteren
66
Bijbehorende functie
gestart
Apps en functies
Als Bixby u tijdens een gesprek, terwijl u de Bixby-toets ingedrukt houdt, een vraag stelt, geeft u
tikken om antwoord te geven.
antwoord. U kunt ook op
Als u een koptelefoon of Bluetooth-audio gebruikt, of een gesprek start door “Hi, Bixby” te zeggen,
kunt u het gesprek voortzetten zonder op het pictogram te tikken. Druk op de Bixby-toets en tik op
→ Settings → Automatic listening → Hands-free only.
Bixby wekken met uw stem
U kunt een gesprek starten met Bixby door “Hi, Bixby” te zeggen. Registreer uw stem zodat Bixby op
uw stem reageert als u “Hi, Bixby” zegt.
1
2
3
Druk op de Bixby-toets en tik op → Settings → Voice wake-up.
Tik op de schakelaar Wake with “Hi, Bixby” om deze functie in te schakelen.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Nu kunt u “Hi, Bixby” zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, een gesprek starten.
Communiceren met getypte tekst
Als uw stem niet wordt herkend wegens luidruchtige omgevingen of als u zich in een situatie
bevindt waarin u niet kunt spreken, kunt u communiceren met Bixby via getypte tekst.
Druk op de Bixby-toets en tik op
. Vervolgens kunt u typen wat u wilt.
Tijdens de communicatie antwoordt Bixby ook via tekst in plaats van via gesproken feedback.
67
Apps en functies
Bixby Vision
Introductie
Bixby Vision is een service die verschillende functies biedt op basis van beeldherkenning.
U kunt Bixby Vision gebruiken om snel naar informatie te zoeken door herkenning van objecten of
uw huidige locatie. Bij de AR-functie verschijnen virtuele beelden op het voorbeeldscherm.
Gebruik een verscheidenheid aan handige Bixby Vision-functies.
Tekst extraheren of vertalen.
Plaatsen in de buurt zoeken.
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken.
AR-functies gebruiken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u Bixby Vision-functies wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsungaccount.
• De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte
zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt
aangeboden.
68
Apps en functies
Bixby Vision starten
Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.
• Tik in de app Camera op Bixby Vision.
• Selecteer in de app Galerij een afbeelding en tik op
.
• Tik in de app Internet op een afbeelding, blijf deze aanraken en tik op Bixby Vision.
• Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het startscherm en het scherm Apps hebt
toegevoegd, start u de app Bixby Vision.
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken
Zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object. U kunt verschillende afbeeldingen
bekijken met eigenschappen die overeenkomen met het object, bijvoorbeeld kleur en vorm.
Als u bijvoorbeeld de titel van een foto of afbeelding wilt weten, gebruikt u de functies van Bixby
Vision. Het apparaat zoekt naar gerelateerde informatie of afbeeldingen met soortgelijke kenmerken
en geeft deze weer.
1
2
3
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
Tik op Lens en houd het voorwerp binnen het scherm om dit te herkennen.
Selecteer een zoekresultaat met
er op.
De vergelijkbare afbeeldingen worden weergegeven.
Tekst vertalen of extraheren
De tekst wordt herkend en de vertaling wordt op het scherm weergegeven. U kunt ook tekst uit een
document of afbeeldingsbestand halen.
Als u bijvoorbeeld tijdens een buitenlandse reis wilt weten wat een bepaald bord betekent,
gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het apparaat vertaalt de tekst op het bord naar de taal die u
selecteert.
1
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
69
Apps en functies
2
Tik op
en houd de tekst binnen het scherm om deze te herkennen.
De vertaalde tekst wordt op het scherm weergegeven.
• Als u tekst wilt extraheren, tikt u op
. U kunt de geëxtraheerde tekst delen of opslaan.
• Als u het scherm met de vertaalde tekst als afbeelding wilt opslaan, tikt u op
wordt opgeslagen in Galerij.
. Het scherm
• Als u de bron- of doeltaal wilt wijzigen, tikt u op het deelvenster taalinstellingen boven in het
scherm.
Plaatsen zoeken
Zoek naar informatie over plaatsen in de buurt door uw huidige locatie te herkennen. U kunt ook de
beschikbare aanbiedingen in de buurt bekijken.
Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar winkels in de buurt die uitverkoop hebben, gebruikt u de
functies van Bixby Vision. Het apparaat zoekt naar uitverkoopacties van nabijgelegen winkels en
geeft deze weer op het scherm.
1
2
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
Tik op
en houd de camera in de richting waarin u wilt zoeken naar plaatsen.
U kunt basisinformatie bekijken over plaatsen in de buurt.
• Als u in een andere richting naar locaties wilt zoeken, houdt u de camera in die richting.
• Als u beschikbare aanbiedingen in de buurt wilt bekijken, tikt u op Deals.
• U kunt uw huidige locatie en weersinformatie bekijken. Als u uw huidige locatie op de
kaart wilt bekijken, richt u uw camera naar de grond. Als u de huidige weersinformatie wilt
bekijken, richt u uw camera naar de lucht.
3
Selecteer een zoekresultaat op het scherm.
Er wordt informatie over plaatsen en aanbiedingen in de buurt op het apparaat weergegeven.
70
Apps en functies
Gebruikmaken van verschillende AR-functies
Diverse apps bevatten de AR-functie, waarmee virtuele beelden op de achtergrond of een persoon
op het voorbeeldscherm verschijnen. U kunt heel gemakkelijk producten en informatie bekijken
zonder winkels te bezoeken of deze persoonlijk uit te proberen. Gebruik deze leuke en handige ARfunctie van Bixby Vision.
Beschikbare apps kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
1
2
Start de app Camera en tik op Bixby Vision.
Tik op Apps en selecteer de gewenste functie.
• Woninginrichting: plaats virtueel meubilair en accessoires in de werkelijke kamer.
• Styling: probeer een virtuele zonnebril. Als u een leuke bril hebt gevonden, kunt u deze
direct online kopen.
• Foto afspelen: bekijk de trailers en details van films nadat Bixby Vision de filmposters heeft
herkend.
71
Apps en functies
Bixby Home
Op Bixby Home kunt u aanbevolen services en informatie bekijken die Bixby aanbiedt door uw
gebruikspatronen en uw routine te analyseren.
• Als u meer inhoud wilt bekijken, maakt u verbinding met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Bixby Home openen
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
Bixby Home wordt weergegeven.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
2
Veeg omhoog of omlaag om aanbevolen inhoud te bekijken.
Extra opties weergeven.
Geplande herinnering
Aanbevolen inhoud
3
Veeg naar links op het scherm om Bixby Home te sluiten of tik op de terugtoets.
72
Apps en functies
Aanbevolen inhoud op Bixby Home gebruiken
Wanneer u Bixby Home opent, kunt u de inhoud bekijken die regelmatig wordt bijgewerkt in de
vorm van kaarten. Veeg omhoog of omlaag om de kaarten te bekijken.
Op het Bixby Home-scherm kunt u bijvoorbeeld 's ochtends op weg naar kantoor uw dagplanning
weergeven en uw favoriete liedjes afspelen. 's Avonds kunt u alarmen bekijken, uw dagelijkse
activiteit bekijken en de feeds van uw vrienden bekijken.
De inhoud en volgorde van de kaarten worden automatisch vernieuwd na een opgegeven
interval. Als u handmatig kaarten wilt bijwerken, veegt u omlaag op het scherm.
De lijst met kaarten bewerken
• Als u een kaart wilt vastmaken aan de bovenkant van Bixby Home, tikt u op
→ Losmaken.
vastmaken. Als u een kaart wilt losmaken, tikt u op
→ Boven
• Als u een kaart niet langer in de lijst wilt weergeven, sleept u deze naar rechts en tikt u op Niet
opnieuw weergeven.
• Als u een kaart in de lijst wilt verbergen, sleept u deze naar rechts en tikt u op Nu verbergen.
Apps selecteren om als kaarten weer te geven
U kunt apps toevoegen of verwijderen om als kaarten weer te geven op Bixby Home.
Tik op het Bixby Home-scherm op → Kaarten en tik op de schakelaars naast de items om ze toe te
voegen of te verwijderen.
Als een app niet op het apparaat is geïnstalleerd, moet u de app installeren om deze te
kunnen gebruiken. Tik op het Bixby Home-scherm op → Kaarten en download vervolgens
een app.
De Bixby Home-instellingen aanpassen
Tik op het Bixby Home-scherm op → Instellingen.
• Aangepaste service: stel dit in om de interactieve en aangepaste services van Bixby te
gebruiken voor een betere ervaring.
• Bixby Home inhoudproviders: lees de algemene voorwaarden en privacybeleidsregels van
elke inhoudsprovider en ga met deze akkoord of trek uw toestemming in.
• Bixby Home toevoegen: voeg Bixby Home toe aan de schermen Start en Apps.
• Over Bixby Home: de Bixby Home-versie en juridische informatie weergeven.
73
Apps en functies
Reminder
Gebruik herinneringen om taken te plannen of om inhoud later te bekijken. Op de vooraf ingestelde
tijd krijgt u over elke herinnering een melding.
• As u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld.
Reminder starten
U kunt Reminder starten vanaf Bixby Home.
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
2
Tik op Aan de slag op de Herinnering-kaart.
Bixby Home wordt weergegeven.
Het scherm Reminder wordt weergegeven en het app-pictogram Reminder (
toegevoegd aan het scherm Apps.
74
) wordt
Apps en functies
Geheugensteuntjes maken
U kunt op verschillende manieren geheugensteuntjes maken. Reminder waarschuwt u als u een
geheugensteuntje maakt met een opgegeven tijd of locatie-instelling. U kunt ook verschillende
soorten inhoud opslaan, zoals een notitie of een adres van een webpagina en deze later bekijken.
Maak bijvoorbeeld een herinnering om u te waarschuwen dat u 'de bloemen water moet geven als u
thuiskomt'.
1
2
3
4
5
Open de app Reminder.
Tik op Een herinnering schrijven of
en geef 'Bloemen water geven' in.
Tik op Plaats → Voorwaarden instellen → Een plaats kiezen en stel de locatie in op thuis.
Tik op Als ik aankom bij → Gereed.
Tik op Opslaan om de herinnering op te slaan.
Als u thuiskomt, wordt de melding 'Bloemen water geven' weergegeven.
75
Apps en functies
Meldingen voor herinneringen controleren
Op de vooraf ingestelde tijd en locatie wordt een meldingenvenster geopend. Tik op Voltooien of
Sluimeren.
De lijst met geheugensteuntjes weergeven
Start de app Reminder om de lijst met geheugensteuntjes te bekijken. Selecteer een
geheugensteuntje om de details ervan te bekijken.
76
Apps en functies
Details voor geheugensteuntjes bewerken
U kunt details voor geheugensteuntjes toevoegen of bewerken, bijvoorbeeld frequentie, datum en
tijd of locatie.
1
2
Selecteer in de lijst een geheugensteuntje om te bewerken en tik op Bewerken.
Bewerk de voorwaarden en tik op Opslaan.
Reminder-informatie
Kleur van de reminder wijzigen.
Een checklist toevoegen.
Een afbeelding toevoegen.
Reminder-omstandigheden
Geheugensteuntjes voltooien
Markeer geheugensteuntjes die u niet meer hoeft te onthouden als ze zijn voltooid.
Selecteer een geheugensteuntje in de lijst en tik op Voltooien. U kunt het geheugensteuntje ook
naar links slepen.
Geheugensteuntjes herstellen
U kunt voltooide geheugensteuntjes herstellen.
1
2
Tik in de lijst met herinneringen op → Voltooid → Bewerken.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herstellen.
Er worden geheugensteuntjes toegevoegd aan de lijst en u ontvangt op de ingestelde tijden
een herinnering.
Geheugensteuntjes verwijderen
Als u een geheugensteuntje wilt verwijderen, sleept u het naar rechts. Als u meerdere
geheugensteuntjes wilt verwijderen, blijf u een geheugensteuntje aanraken, vinkt u de te
verwijderen geheugensteuntjes aan en tikt u op Wissen.
77
Apps en functies
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef een telefoonnummer in.
Tik op
om een spraakoproep te doen of tik op
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
78
Apps en functies
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Start de app Telefoon, tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of
telefoonnummer om een oproep te starten.
Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze
in te schakelen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app Telefoon, tikt u op Toetsen of Contacten →
→ Snelkiesnummers, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen door te zoeken naar plaatsen in de buurt
U kunt eenvoudig bellen naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie door te zoeken naar
informatie hierover. U kunt zoeken naar plaatsen in de buurt op categorie, zoals restaurants of
winkels, of door het selecteren van aanbevolen populaire plaatsen.
Start de app Telefoon, tik op Plaatsen en selecteer een categorie of typ een bedrijfsnaam in het
zoekveld. Of selecteer een optie in de aanbevolen populaire plaatsen. De bedrijfsgegevens, zoals
telefoonnummer of adres, worden weergegeven.
79
Apps en functies
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk
Bericht verzenden omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Als de schakelaar
Herinnering toevoegen is geactiveerd, wordt er een herinnering opgeslagen die u een uur later
waarschuwt dat u een oproep hebt geweigerd.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op Recent om de gemiste oproepen te bekijken.
80
Apps en functies
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op
Gereed.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van mensen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op
de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
Opties tijdens gesprekken
Als het gebied rondom de camera aan de achterzijde is afgedekt, hoort u wellicht
ongewenste geluiden tijdens een oproep. Verwijder de accessoires, zoals een
screenprotector of stickers die zich rondom het gebied van de camera aan de achterzijde
bevinden.
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties openen.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
• In wacht: hiermee plaatst u een oproep in de wacht. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit
de wacht te halen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
81
Apps en functies
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties openen.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
3
4
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef het nummer in.
Tik op Toevoegen aan contacten.
Tik op Toevoegen aan contacten om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande
bijwerken om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
82
Apps en functies
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op de afbeelding van een beller en tik op Toevoegen of tik op een telefoonnummer en
vervolgens op Toevoegen aan Contacten.
Tik op Toevoegen aan contacten om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande
bijwerken om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een tag toevoegen aan een telefoonnummer
U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens
van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer →
.
Tik op Tag toevoegen, voer een tag in en tik op Toevoegen.
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.
83
Apps en functies
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
3
Start de app Contacten en tik op
.
Selecteer een opslaglocatie en tik op Selecteren.
Geef de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef hier de contactgegevens in
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
4
Tik op Opslaan.
84
Apps en functies
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
exporteren → Importeren.
→ Contacten beheren → Contacten importeren/
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op Gereed.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op Importeren.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer het account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze in te schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten
om deze in te schakelen.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op
bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
85
Apps en functies
Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen.
•
: een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten.
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten en tik op → Delen.
Selecteer contacten en tik op Delen.
Selecteer een methode voor delen.
Profiel opslaan en delen
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de
functie voor profiel delen gebruiken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor
profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.
1
2
3
Start de app Contacten en selecteer uw profiel.
Klik op Bewerken, bewerk uw profiel en tik op Opslaan.
Tik op Tik hier om uw profiel te delen en tik op de schakelaar om te activeren.
• Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd
zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
• Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op
Selecteer wat is gedeeld, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een
optie.
86
Apps en functies
Groepen maken
U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
→ Groepen → Nieuwe groep.
Geef een naam in voor de groep.
Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op Groepsbeltoon en selecteert u een beltoon.
Tik op Lid toevoegen, selecteer contacten om aan de groep toe te voegen en tik vervolgens op
Gereed.
Tik op Opslaan.
Een groepsbericht sturen
U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk.
Start de app Contacten, tik op
verzenden.
→ Groepen, selecteer een groep en tik vervolgens op → Bericht
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op
→ Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op Samenvoegen.
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten en tik op → Wissen.
Selecteer contacten en tik op Verwijderen.
Als u contacten een voor een wilt verwijderen, opent u de lijst met contacten en tikt u op een
contact. Tik vervolgens op → Wissen.
87
Apps en functies
Berichten
Introductie
Berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten en tik op
.
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
ingedrukt, spreekt u uw
Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u
bericht in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het toetsenbord is
verborgen.
Ontvanger
Ontvangers ingeven.
Het bericht verzenden.
Bestanden toevoegen.
Een bericht ingeven.
3
Tik op
Stickers toevoegen.
om het bericht te verzenden.
88
Apps en functies
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Start de app Berichten en tik op Gesprekken.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
Bekijk het gesprek.
• Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op Bericht invoeren, voert u een bericht in en tikt u
op .
• Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op
het scherm.
• Als u het telefoonnummer wilt toevoegen aan Contacten, tikt u op Toev. aan cont.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Berichten en tik op → Instellingen → Nummers en berichten blokkeren →
Nummers blokkeren.
Tik op Postvak IN en selecteer een contact of telefoonnummer. U kunt ook op Contacten
tikken, contacten selecteren en vervolgens op Gereed tikken.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, geeft u een nummer in onder Nummer invoeren en
.
tikt u op
89
Apps en functies
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
Start de app Berichten, tik op → Instellingen → Meldingen en tik vervolgens op de
schakelaar deze functie in te schakelen.
Wijzig de instellingen voor meldingen.
Een meldingsherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Meldingsherinneringen en tikt u op de
schakelaar deze functie in te schakelen.
Berichten verwijderen
1
2
3
4
Start de app Berichten en tik op Gesprekken.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
Blijf een bericht aanraken en tik op Wissen.
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
90
Apps en functies
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Als u snel tussen tabbladen wilt schakelen, veegt u naar links of naar rechts op het adresveld.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
De huidige webpagina vernieuwen.
Wisselen tussen pagina's.
Extra opties weergeven.
De startpagina openen.
Tabbladbeheer van de browser
openen.
91
Apps en functies
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw biometrische
gegevens.
Geheime stand activeren
→ Geheime stand inschakelen. Als u deze functie
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op
voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy en beveiliging → Vergr. Geheime stand instellen →
Wachtwoord wijzigen. Als u uw geregistreerde biometrische gegevens wilt instellen als de
vergrendelingsmethode samen met het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om
deze functie in te schakelen. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het
gebruik van uw biometrische gegevens.
Geheime stand uitschakelen
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op
→ Geheime stand uitschakelen.
92
Apps en functies
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Open de app E-mail.
Selecteer een e-mailservice uit de lijst of tik op Overige.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u verschillende e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een onderwerp en tekst in.
Tik op
om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag bovenaan de lijst met e-mails.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
93
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Gebruik de volgende methoden om Camera te starten:
• Open de app Camera.
• Druk twee keer snel op de aan/uit-toets.
• Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
• De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start
vanuit het vergrendelde scherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de
schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
Foto's maken
1
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. U
kunt het pictogram Lensselectie ook naar links of rechts slepen. Zoomfuncties zijn alleen
beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt gebruikt.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's aan te passen. Wanneer de aanpassingsbalk
verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
94
Apps en functies
2
Tik op
om een foto te maken.
Bixby Vision
AR EMOJI
Camera-instellingen
Opties voor de huidige
camerastand
Een lens selecteren.
Knop Scène-optimalisatie
Camerastanden
Huidige stand
Voorbeeldminiatuur
Een foto maken.
Schakelen tussen de camera aan de
voorzijde en de camera aan de
achterzijde.
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een
kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op
prestatieproblemen van het apparaat.
95
Apps en functies
Een lens voor opnamen selecteren
U kunt foto’s maken en video’s opnemen vanuit verschillende gezichtshoeken met de
ultragroothoeklens, groothoeklens en telelens (2x optische zoom).
Tik op het voorbeeldscherm op Foto of Video, selecteer de gewenste lens en maak een foto of neem
een video op.
•
: met de ultrabrede lens kunt u groothoekfoto's maken of groothoekvideo's opnemen die er
net zo uitzien als het werkelijke beeld. Gebruik deze functie om landschapsfoto's te maken.
Als u de vervorming van foto's die met de ultrabrede lens zijn gemaakt wilt corrigeren, tikt u op
op het voorbeeldscherm, tikt u op Opties opslaan en vervolgens op de toets voor Correctie
groothoekvorm om deze functie in te schakelen.
•
: met de groothoeklens kunt u standaardfoto’s maken of gewone video’s opnemen.
•
: met de telelens (2x optische zoom) kunt u veel duidelijkere foto’s maken of video’s
opnemen door het onderwerp te vergroten. (Galaxy S10+, S10)
Ultrabrede opname
Normale opname
96
Opname met 2x optische zoom
Apps en functies
Fotostand (intelligente camera)
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig foto's
te maken. De intelligente camerafunctie herkent het onderwerp automatisch en optimaliseert de
kleur en eventuele effecten.
Tik op Foto in de lijst met opnamestanden en tik op
om een foto te maken.
Scène-optimalisatie
De camera past de kleurinstellingen aan en past het geoptimaliseerde effect automatisch toe bij
herkenning van het onderwerp.
Tik op Foto in de lijst met opnamestanden. Wanneer de camera een onderwerp heeft herkend,
wijzigt de knop voor scèneoptimalisatie en wordt de optimale kleur en het effect toegepast.
• Als deze functie niet is ingeschakeld, tikt u op op het voorbeeldscherm en tikt u op de
toets voor Scène-optimalisatie deze functie in te schakelen.
• Als u extra functies wilt gebruiken, tikt u op op het voorbeeldscherm, tikt u op Scèneoptimalisatie en vervolgens op de schakelaars naast de gewenste functies.
• Als u deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op de toets voor scèneoptimalisatie op het
voorbeeldscherm.
97
Apps en functies
Heldere nacht
Maak stabiele foto's bij weinig licht door de helderheid en kleur automatisch aan te passen.
Tik op Foto in de lijst met camerastanden. Wanneer de camera de omstandigheden bij weinig licht
en wordt de kleur automatisch aangepast.
herkent, verandert de toets voor scèneoptimalisatie in
Als deze functie niet is ingeschakeld, tikt u op op het voorbeeldscherm en op de toets
voor Scène-optimalisatie, tik vervolgens op de schakelaar Heldere nacht om de functie te
activeren.
Suggesties opname
De camera stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van herkenning van de positie en de
hoek van uw onderwerp.
Tik op het voorbeeldscherm op
te schakelen.
en tik op de schakelaar Suggesties opname om deze functie in
1
Tik op Foto in de lijst met camerastanden.
2
Wijs het onderwerp aan met de richtlijn op het voorbeeldscherm.
3
Pas de positie en hoek van de camera aan om precies in de compositie te passen.
Er verschijnt een hulplijn op het voorbeeldscherm.
De camera herkent de compositie en de aanbevolen compositie verschijnt op het
voorbeeldscherm.
Wanneer de ideale compositie is bereikt, verandert de hulplijn in geel.
98
Apps en functies
4
Tik op
om een foto te maken.
Ideale compositie
Richtlijn
Selfies maken
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.
1
2
Tik op Foto in de lijst met camerastanden.
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
3
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
4
Tik op
om naar de camera aan de
Als u zelfportretten wilt maken met een groothoekopname van het landschap of mensen, tikt u
op .
om een foto te maken.
99
Apps en functies
Filters en beauty-effecten toepassen
U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidstint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u een foto maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer een filtereffect of beautyeffecten en maak een foto.
De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Videostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig video's
te maken.
1
2
Tik op Video in de lijst met camerastanden.
Tik op
om een video te maken.
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u het gedeelte waarop wordt scherpgesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt
u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u de autofocusstand wilt gebruiken, tikt u op
om de handmatig ingestelde scherpstelling te annuleren.
• Als u de videozoomfunctie langere tijd gebruikt tijdens het opnemen van een video,
wordt de videokwaliteit mogelijk minder om te voorkomen dat het apparaat oververhit
raakt. (Galaxy S10+, S10)
• De 2x optische zoom werkt mogelijk niet in omgevingen met weinig licht. (Galaxy S10+,
S10)
3
Tik op
om de opname van de video te stoppen.
100
Apps en functies
De schermverhouding wijzigen voor een video
U kunt de schermverhouding voor een video instellen.
Tik op het voorbeeldscherm op
en selecteer een schermverhouding.
Live focus-stand
Met de camera kunt u foto's maken waarbij de achtergrond is vervaagd en het onderwerp scherp in
beeld is. U kunt ook een achtergrondeffect toevoegen en na het maken van een foto bewerken.
Vaag
Draaien
Zoomen
Kleurpunt
Opvallende portretfoto's maken met de functie Live focus
Selecteer een achtergrondeffect op het voorbeeldscherm en maak een foto waarbij de nadruk op
het onderwerp ligt.
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
• In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct
toegepast:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Het onderwerp is dun of transparant.
– – Het onderwerp heeft een kleur of patroon dat lijkt op de achtergrond.
– – Het onderwerp of de achtergrond is effen.
101
Apps en functies
1
2
3
Tik op Live focus in de lijst met opnamestanden.
Selecteer het gewenste achtergrondeffect.
Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk naar
links of rechts.
Wanneer Effect toegepast. wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tikt u op
foto te maken.
Aanpassingsbalk voor intensiteit
achtergrondeffect
Achtergrondeffecten
Live focus
102
om een
Apps en functies
De achtergrond van foto's met Live focus bewerken
U kunt ook het achtergrondeffect en de intensiteit van het achtergrondeffect bewerken van een foto
die is gemaakt met de functie Live focus.
1
2
Selecteer een foto met de functie Live focus en tik op Achtergrondeffect wijzigen.
Selecteer het gewenste achtergrondeffect.
Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk naar
links of rechts.
De intensiteit van het
achtergrondeffect wijzigen.
Het achtergrondeffect
wijzigen.
3
Tik op Toepassen om de foto op te slaan.
Super Slow-mo-stand
Super Slowmotion is een functie waarmee u een vluchtig moment langzaam kunt opnemen,
zodat u er later extra van kunt genieten. Nadat u de video hebt opgenomen, wordt automatisch
achtergrondmuziek toegevoegd.
• Sommige Super Slowmotion-functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht. Als u binnenshuis een video
opneemt met onvoldoende of slecht licht, kunnen enkele van de volgende situaties
optreden:
– – Het scherm kan er donker uitzien door de beperkte hoeveelheid licht.
– – Het scherm kan onder bepaalde lichtomstandigheden knipperen, bijvoorbeeld op
plaatsen met tl-licht.
– – Er kan ruis optreden.
103
Apps en functies
Super Slow motion-video's opnemen
Neem een video op door één moment vast te leggen waarin het onderwerp beweegt.
1
Tik op Super Slow-mo in de lijst met camerastanden.
Camera-instellingen
Een opnameduur selecteren.
Informatie weergeven.
Super Slow-mo
Een video opnemen.
2
Tik op
.
Het apparaat legt het moment vast in super slow motion en de opname wordt opgeslagen als
een video.
104
Apps en functies
Automatisch Super Slow motion-video’s opnemen
Als er beweging wordt gedetecteerd in het gebied voor bewegingsdetectie, legt het apparaat het
moment vast in super slow motion.
Er kan een super slow motion-opname worden gestart op een ongewenst moment als de
volgende omstandigheden optreden:
• Wanneer het apparaat schudt.
• Wanneer een ander object beweegt in de buurt van het onderwerp in het gedeelte voor
bewegingsdetectie.
• Wanneer er wordt opgenomen bij flikkerend licht, zoals op plaatsen met tl-licht.
1
2
Tik op Super Slow-mo in de lijst met camerastanden.
Tik op
.
De bewegingsdetectiefunctie wordt geactiveerd en het bewegingsdetectiegebied verschijnt op
het voorbeeldscherm.
Als u het gebied voor bewegingsdetectie wilt verplaatsen, tikt u op het gebied binnen het kader
en sleept u dit naar een nieuwe locatie. Als u de grootte van het gebied wilt wijzigen, tikt u op
een hoek van het kader en versleept u het.
Bewegingsdetectie
Gedeelte voor bewegingsdetectie
105
Apps en functies
3
Tik op
.
Als beweging wordt gedetecteerd, begint het apparaat met opnemen in super slow motion en
wordt dit opgeslagen als video.
Super slow motion-video's afspelen
Selecteer een super slow motion-video en tik op Super slow-mo-video afspelen.
Tijdens het afspelen van de video wordt automatisch willekeurige achtergrondmuziek afgespeeld.
Tik op
om een schermafbeelding te maken tijdens het afspelen van een video.
Super slow motion-video's bewerken
Op het afspeelscherm kunt u de video bewerken en deze opslaan als een ander bestand. Ook kunt u
de video delen.
Als u een bepaald deel van de video wilt uitsnijden, sleept u het beginhekje en het eindhekje naar de
gewenste punten om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
Als u het super slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u
naar links of rechts.
De achtergrondmuziek
wijzigen.
Startgreep
Eindgreep
Gedeelte voor slow motion
106
Apps en functies
Camerastanden gebruiken
Als u de camerastand wilt wijzigen, sleept u de lijst met camerastanden naar links of rechts of veegt
u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.
Selecteer de gewenste camerastand.
Lijst met camerastanden
107
Apps en functies
PRO-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op PRO in de lijst met opnamestanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
een foto te maken.
om
Beschikbare opties
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de ISO-waarde niet instellen op AUTO.
•
•
: de sluitertijd aanpassen. Met een lange sluitertijd valt meer licht binnen, waardoor de
foto helderder wordt. Dit is ideaal voor foto's van landschappen of foto's die 's nachts worden
gemaakt. Met een korte sluitertijd valt minder licht binnen. Dit is ideaal als u foto's van snel
bewegende onderwerpen wilt maken. U kunt een diafragmawaarde selecteren waarmee de
helderheid en scherptediepte worden bepaald. Tik op F1.5 of F2.4.
: de kleurtint aanpassen.
•
: de scherpstelstand wijzigen. Sleep de aanpassingsbalk naar
of
om de scherpstelling
handmatig aan te passen. Als u wilt overschakelen naar de autofocusstand, tikt u op MANUAL.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de belichtingswaarde niet wijzigen.
De belichtingswaarde verandert en wordt weergegeven op basis van de ingestelde
sluitertijd.
108
Apps en functies
Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden
U kunt het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden.
Blijf het voorbeeldscherm aanraken. Het AF/AE-kader wordt op het scherm weergegeven. Sleep het
kader naar het gebied waar u het scherpstelgebied en het belichtingsgebied wilt scheiden.
109
Apps en functies
Voedsel-stand
Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.
1
2
Tik op Voedsel in de lijst met opnamestanden.
Tik op het scherm en versleep het ronde kader op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde kader wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het
kader.
3
4
Tik op
en versleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
110
Apps en functies
Panoramastand
Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik op Panorama in de lijst met opnamestanden.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
Slow motionstand
Een video opnemen voor weergave in slow motion. U kunt delen van uw video opgeven die moeten
worden afgespeeld in slow motion.
1
2
3
Tik op Slow motion in de lijst met opnamebestanden.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
wanneer u klaar bent met de opname.
111
Apps en functies
4
5
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op Slow-mo-video afspelen.
Het snelste gedeelte van de video wordt als slow motion-gedeelte ingesteld en er wordt
begonnen met het afspelen van de video. Er worden automatisch maximaal twee slow motiongedeelten gemaakt op basis van de video.
Als u het slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u
Startgreep
naar links of rechts.
Eindgreep
Slow motion-gedeelte
Hyperlapse-stand
Neem scènes, zoals voorbijlopende mensen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's.
1
2
3
4
5
Tik op Hyperlapse in de lijst met opnamestanden.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op Hyperlapse
afspelen om de video te bekijken.
112
Apps en functies
Camera-instellingen aanpassen
Opties voor de huidige camerastand
Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor foto's selecteren.
•
: een filter- of beauty-effect toepassen.
•
: een framesnelheid selecteren.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren.
•
: een video stabiliseren.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname
Spotmeting gebruikt het licht op een
om de belichting van de opname te berekenen.
geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
berekenen.
•
: het gedeelte waarop wordt scherpgesteld in de autofocusstand wijzigen.
Multi AF
stelt scherp op verschillende gebieden binnen het kader. Meerdere rechthoeken verschijnen om
AF midden stelt scherp op het midden
aan te geven op welke gebieden is scherpgesteld.
binnen het kader.
•
: in de stand Voedsel scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde kader en het beeld
buiten het kader wazig maken.
•
•
•
: in de stand Voedsel de kleurtint aanpassen.
: de bewegingsdetectiefunctie bij het opnemen van super slow-mo video's activeren of
deactiveren.
: de opnametijd van super slow-mo-video's wijzigen.
113
Apps en functies
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
camerastand.
Intelligente functies
• Scène-optimalisatie: het apparaat instellen zodat de kleurinstellingen worden aangepast en
het geoptimaliseerde effect automatisch wordt toegepast op basis van het onderwerp of de
scène.
• Suggesties opname: het apparaat stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van
herkenning van de positie en de hoek van uw onderwerp.
• Foutdetectie: instellen dat u meldingen wilt ontvangen wanneer iemand knippert of er wazig
uitziet in een foto, of wanneer er vuiltjes op de lens zitten.
Foto's
• Bewegingsfoto's: het apparaat instellen om een paar seconden voordat u op
tikt een
videoclip te maken. Hiermee kunt u een moment vastleggen dat u mogelijk hebt gemist. Als u
de video wilt bekijken, tikt u op de voorbeeldminiatuur en tikt u op Bewegingsfoto weergeven.
Als u een stilstaand beeld uit de videoclip wilt vastleggen, tikt u op het scherm om het afspelen
te stoppen en tikt u op Opname. Deze functie is alleen beschikbaar in de stand Foto.
• Sluiterknop vasthouden voor: een actie te selecteren die u wilt uitvoeren wanneer u de
cameraknop ingedrukt houdt.
• Opties opslaan: selecteer hoe u foto's wilt opslaan.
Tik op de schakelaar RAW-exemplaren (Pro) om in te stellen dat het apparaat foto's opslaat als
niet-gecomprimeerde RAW-bestanden (DNG-bestandsindeling) in de professionele stand. RAWbestanden bevatten alle gegevens van een foto voor de beste beeldkwaliteit, maar nemen meer
geheugen in beslag.
Wanneer u de functie RAW-exemplaren (Pro) gebruikt, wordt elke foto opgeslagen in
twee indelingen: DNG en JPG.
114
Apps en functies
Video's
• Videogrootte achter: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte voor: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Geavanceerde opnameopties: stel het apparaat in om een geavanceerde opnameoptie te
gebruiken.
Als u de functie Video hoge efficiëntie inschakelt, kunt u video's opnemen in de indeling High
Efficiency Video Codec (HEVC). Uw HEVC-video's worden opgeslagen als gecomprimeerde
bestanden om het geheugen van het apparaat te sparen.
Als u de functie HDR10+-video activeert, kunt u video's opnemen waarin het contrast en de
kleur van elke scène worden geoptimaliseerd.
• U kunt HEVC-video's niet op andere apparaten afspelen of online delen.
• Super slow motion- en slow motion-video's kunnen niet worden opgenomen in de
HEVC-indeling.
• Als u de HDR10+ video goed wilt afspelen, moet het apparaat HDR10+
ondersteunen.
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
Wanneer de functie Autofocus traceren is geactiveerd, kunt u deze functie niet
gebruiken.
115
Apps en functies
Nuttige functies
• HDR (rijke toon): foto's maken met warme kleuren en details zelfs in lichte en donkere
omgevingen vastleggen.
• Autofocus traceren: het apparaat instellen om een geselecteerd onderwerp te volgen en er
automatisch op scherp te stellen. Wanneer u op het vorige scherm een onderwerp selecteert,
stelt het apparaat scherp op het onderwerp, ook als het onderwerp beweegt of wanneer u de
positie van de camera wijzigt.
• Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u de functie voor videostabilisatie niet
gebruiken.
• Onder de volgende omstandigheden kan het volgen van een onderwerp mislukken:
– – Het onderwerp is te groot of te klein.
– – Het onderwerp beweegt te veel.
– – Er is veel tegenlicht of u maakt opnamen op een donkere plaats.
– – Kleuren of patronen van het onderwerp en de achtergrond zijn gelijk.
– – Het onderwerp bevat horizontale patronen, zoals jaloezieën.
– – De camera trilt te veel.
– – De video heeft een hoge resolutie.
– – Wanneer u in- of uitzoomt met de 2x optische zoom. (Galaxy S10+, S10)
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
116
Apps en functies
• Camerastanden: beschikbare camerastanden weergeven of de lijst met camerastanden
bewerken.
• Opnamemethoden: extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op
te nemen.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u
een geheugenkaart plaatst.
• Snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de aan/uittoets te drukken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Snel beoordelen: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn
gemaakt.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
• Info Camera: de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.
Afbeeldingen weergeven
1
Start de app Galerij en tik op Foto's.
117
Apps en functies
2
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
favorieten.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met anderen.
Bixby Vision
De afbeelding verwijderen.
U kunt een film, geanimeerde GIF of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen.
Tik in de lijst op → Film maken, GIF maken of Collage maken. Selecteer vervolgens
afbeeldingen.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
zoals typen, locaties of documenten.
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoekwoorden.
De achtergrond van foto's met Live focus bewerken
U kunt het achtergrondeffect en de intensiteit van het achtergrondeffect bewerken van een foto die
is gemaakt met de functie Live focus.
Start de app Galerij, selecteer een foto die is gemaakt met de functie Live focus en tik op
Achtergrondeffect wijzigen om het achtergrondeffect te wijzigen of de intensiteit ervan aan te
passen door de aanpassingsbalk naar links of rechts te slepen.
118
Apps en functies
Video's bekijken
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Foto's.
Selecteer een video om af te spelen.
Tik op Video afspelen om de video af te spelen.
Terug- of
vooruitspoelen door
de balk te slepen.
Extra opties
weergeven.
Het huidige scherm
vastleggen.
Een geanimeerde
GIF maken.
Overschakelen naar
de
pop-upvideospeler.
De schermverhouding wijzigen.
Het scherm draaien.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Naar de vorige
video gaan. Blijven
aanraken om terug
te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
De video-uitbreidingsfunctie gebruiken
Verbeter de afbeeldingskwaliteit van uw video's om te genieten van helderdere en levendigere
kleuren. Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies en tik op de schakelaar Video
verbeteren deze functie in te schakelen.
• Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.
• Door gebruik van deze functie neemt het batterijverbruik toe.
119
Apps en functies
De details van afbeeldingen en video's weergeven
U kunt bestandsdetails zoals mensen, locatie en basisinformatie weergeven. Als er automatisch
gemaakte inhoud aanwezig is, zoals een verhaal of een GIF, wordt die inhoud ook weergegeven.
Sleep omhoog op het scherm wanneer u een afbeelding bekijkt of in het videovoorbeeldscherm
bent. De bestandsdetails worden weergegeven.
U kunt ook verwante inhoud bekijken door op de informatie op het scherm te tikken.
Gegevens
bewerken.
Bestandsdetails
Locatiegegevens
Automatisch
gemaakte inhoud
Tags
Foto's of video's per categorie weergeven
U kunt foto's en video's per categorie bekijken.
Start de app Galerij, tik op Foto's of Albums en sleep de lijst naar beneden om een categorie te
selecteren.
• Video's: de video's bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen.
• Favorieten: uw favoriete foto's en video's bekijken.
• Locaties: foto's en video's bekijken die op dezelfde locatie zijn gemaakt.
• Voorgesteld: aanbevolen inhoud bekijken.
120
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken. De films, geanimeerde GIF's of
collages die u hebt gemaakt, worden ook gesorteerd in uw mappen in de lijst met albums.
Start de app Galerij, tik op Albums en selecteer een album.
Albums verbergen
U kunt albums verbergen.
U kunt albums die standaard worden gemaakt, zoals de albums Camera en
Schermafbeeldingen, niet verbergen.
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Albums.
Tik op → Albums verbergen/weergeven.
Tik op de schakelaar van een album om het te verbergen.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, worden de afbeeldingen en video's gesorteerd en worden vervolgens
verhalen gemaakt. Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en
video's vastleggen of opslaan.
Start de app Galerij, tik op Verhalen en selecteer een verhaal.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Tik op → Verhaal maken.
121
Apps en functies
3
4
Geef een titel voor het verhaal in en tik op Nieuw.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op Klaar.
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
→ Toevoegen.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op
→ Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op Wissen.
Foto's en video's synchroniseren
Als u de app Galerij synchroniseert met Samsung Cloud, worden alle afbeeldingen en video's die u
maakt ook opgeslagen in Samsung Cloud. U kunt in de app Galerij en via andere apparaten bekijken
welke afbeeldingen en video's zijn opgeslagen in Samsung Cloud.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Synchroniseren met Samsung
Cloud deze functie in te schakelen. De app Galerij en Samsung Cloud worden met elkaar
gesynchroniseerd.
Afbeeldingen of video's verwijderen
1
2
3
Open de app Galerij.
Selecteer een afbeelding of video om te verwijderen.
Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, houdt u een bestand dat u wilt verwijderen vast in
de lijst en vinkt u meer bestanden aan om te verwijderen.
Tik op
of Wissen.
122
Apps en functies
De prullenbakfunctie gebruiken
U kunt verwijderde afbeeldingen en video’s in de prullenbak bewaren. De bestanden worden na een
bepaalde periode verwijderd.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Prullenbak deze functie in te
schakelen.
Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, start u de app Galerij en tikt u op →
Prullenbak.
AR Emoji
Introductie
Maak een Mijn Emoji die er net zo uitziet als uzelf en maak foto's en neem video's op met Mijn
Emoji’s, Karakter-emoji’s of stickers.
U kunt de kenmerken van Mijn Emoji aanpassen, zoals de gezichtsvorm of het kapsel, en Mijn Emoji
versieren met verschillende accessoires. U kunt uzelf ook op een leuke manier uitdrukken met
behulp van Mijn Emoji-stickers tijdens een gesprek.
Mijn Emoji's
Karakter-emoji's
123
Stickers
Apps en functies
Mijn Emoji maken
Maak een Mijn Emoji die op u lijkt. Er worden automatisch Mijn Emoji-stickers met verschillende
gezichtsuitdrukkingen gegenereerd.
1
2
3
4
5
Start de Camera-app en tik op AR Emoji → Mijn Emoji maken.
Lijn uw gezicht uit op het scherm en tik op
om een foto te maken.
Selecteer het geslacht en de leeftijd voor uw Mijn Emoji en tik op Volgende.
Versier een Mijn Emoji en tik op Volgende.
Tik op Gereed.
De Mijn Emoji en Mijn Emoji-stickers worden nu gemaakt. U kunt Mijn Emoji-stickers bekijken
op het startscherm van Mijn Emoji. Raadpleeg Mijn Emoji-stickers voor meer informatie.
Mijn Emoji
maken.
U kunt de functie AR Emoji zowel bij de camera aan de voor- als aan de achterzijde
gebruiken. Als u de camera aan de achterzijde gebruikt, wordt er automatisch
overgeschakeld naar de camera aan de voorzijde. Als u tussen de camera's wilt wisselen,
veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm.
124
Apps en functies
Mijn Emoji verwijderen
Start de app Camera en tik op AR Emoji. Blijf een Mijn Emoji die u wilt verwijderen aanraken en tik
op . De Mijn Emoji en Mijn Emoji-stickers worden verwijderd.
Mijn Emoji aanpassen
Bewerk of versier een Mijn Emoji op het startscherm van Mijn Emoji na het downloaden van
verschillende items van AR World. U kunt ook Mijn Emoji-stickers toevoegen.
Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Het startscherm van Mijn Emoji
Start de app Camera en tik op AR Emoji →
. Het startscherm van Mijn Emoji wordt weergegeven.
Selecteer een Mijn Emoji om te
bewerken.
Het huidige scherm vastleggen.
Wijzig de achtergrond van het
startscherm van Mijn Emoji.
Maak stickers.
Bewerk de Mijn Emoji.
Download items van AR World.
125
Apps en functies
Mijn Emoji bewerken
Bewerk een Mijn Emoji of verander de achtergrond van het startscherm van Mijn Emoji.
Tik op het startscherm van Mijn Emoji op Bewerken of Achtergrond.
Items downloaden van AR World
Versier een Mijn Emoji na het downloaden van items, zoals met kleding of accessoires, van AR World.
Tik op het startscherm van Mijn Emoji op Store en download de gewenste items. U kunt de
gedownloade items bekijken op het bewerkingsvenster van Mijn Emoji.
Mijn Emoji-stickers
Maak uw eigen stickers met Mijn Emoji-gezichtsuitdrukkingen en handelingen. U kunt Mijn Emojistickers gebruiken tijdens een gesprek via berichten of sociale media.
Mijn Emoji-stickers bekijken
Tik op het startscherm van Mijn Emoji op Stickers. Hier kunt u uw Mijn Emoji-stickers bekijken.
126
Apps en functies
Stickers toevoegen
Tik op het startscherm van Mijn Emoji op Stickers → Stickers toevoegen, vink de gewenste stickers
aan en tik vervolgens op Toevoegen. De sticker wordt toegevoegd en u kunt deze gebruiken tijdens
een gesprek via berichten of op sociale media.
Uw eigen stickers maken
Maak Mijn Emoji-stickers zoals u wilt.
1
2
3
Tik op het startscherm van Mijn Emoji op Stickers → Aangep. stickers maken.
Bewerk stickers zoals u wilt.
•
: een uitdrukking selecteren.
•
: een handeling selecteren.
•
: stickers toevoegen.
•
: tekst ingeven.
•
: de achtergrond van de sticker selecteren.
Tik op Opslaan.
127
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers in chats gebruiken
U kunt Mijn Emoji-stickers gebruiken tijdens een gesprek via berichten of sociale media. De
volgende acties zijn een voorbeeld van het gebruik van Mijn Emoji-stickers in de app Berichten.
1
2
3
Tik tijdens het opstellen van een bericht in de app Berichten op
toetsenbord.
op het Samsung-
Tik op het Mijn Emoji-pictogram.
Selecteer een van de Mijn Emoji-stickers.
De Mijn Emoji-sticker wordt ingevoegd.
Mijn Emoji-pictogram
Mijn Emoji-stickers verwijderen
Tik op het Samsung-toetsenbord op en tik op onder aan het toetsenbord. Selecteer de Mijn
Emoji-stickers die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
128
Apps en functies
Foto's of video's vastleggen met Mijn Emoji
Maak leuke foto's of video's met Mijn Emoji met behulp van verschillende opnamestanden.
Basisinformatie
1
2
Masker
Start de app Camera en tik op AR Emoji.
Selecteer een Mijn Emoji die u wilt gebruiken.
Mijn Emoji
129
Minibeweging
Apps en functies
3
Selecteer de stand die u wilt gebruiken.
•
•
•
4
(Basis): Mijn Emoji bootst uw uitdrukkingen na.
(Masker): het gezicht van Mijn Emoji verschijnt over uw gezicht zodat het lijkt alsof u een
masker draagt.
(Minibeweging): Mijn Emoji bootst uw lichaamsbewegingen na.
Tik op
om een foto te maken, of veeg naar links op het voorbeeldscherm en tik op
een video op te nemen.
om
U kunt de foto's en video's die u in de Galerij hebt vastgelegd, bekijken en delen.
Foto’s of video’s vastleggen met Emoji’s of stickers
Karakter-emoji’s bootsen uw uitdrukkingen na. U kunt ook stickereffecten aanbrengen die uw
gezicht volgen.
1
2
Start de app Camera en tik op AR Emoji.
Selecteer een karakter-emoji of tik op Stickers en selecteer een sticker die u wilt gebruiken.
Stickers
Karakteremoji
3
Tik op
om een foto te maken, of veeg naar links op het voorbeeldscherm en tik op
een video op te nemen.
U kunt de foto's en video's die u in de Galerij hebt vastgelegd, bekijken en delen.
130
om
Apps en functies
Always On Display
U kunt informatie, zoals de klok of agenda, bekijken of het afspelen van muziek bedienen op het
scherm wanneer dit is uitgeschakeld.
U kunt ook meldingen bekijken voor nieuwe berichten of gemiste oproepen.
De helderheid op het Always On Display kan automatisch veranderen afhankelijk van de
hoeveelheid licht in de omgeving.
Instellen hoe de Always On Display moet worden weergegeven
U kunt selecteren hoe het Always On Display wordt weergegeven. Het Always On Display kan zo
worden ingesteld dat het constant wordt weergegeven of alleen wanneer op het scherm wordt
getikt wanneer het is uitgeschakeld. U kunt ook de tijd selecteren wanneer het Always On Display
wordt weergegeven.
Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → Always On Display → Weergavestand en
selecteer vervolgens de gewenste stand.
• Tikken om weer te geven: het Always On Display verschijnt gedurende 30 seconden wanneer u
op het scherm tikt.
• Altijd weergeven: het Always On Display wordt constant weergegeven.
• Weergeven als gepland: het Always On Display verschijnt gedurende de tijd die u hebt
ingesteld. Tik op Schema instellen om de begintijd en eindtijd in te stellen.
131
Apps en functies
Meldingen openen op het scherm Always On Display
Wanneer u een bericht, gemiste oproep of app-meldingen ontvangt, verschijnen er
meldingspictogrammen op het Always On Display. Dubbeltik op een meldingspictogram om de
bijbehorende melding te bekijken.
Als het scherm is vergrendeld, moet u het ontgrendelen om meldingen te bekijken.
Het afspelen van muziek regelen op het Always On Display
U kunt het afspelen van muziek beheren op het Always On Display.
1
2
3
4
Open de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → FaceWidgets en tik vervolgens op de
schakelaar Muziek deze functie in te schakelen.
Dubbeltik op de klok om het afspelen van muziek te regelen op het Always On Display.
Veeg naar links of rechts op de klok om naar de muziekcontroller te gaan.
Tik op de pictogrammen om het afspelen te regelen.
132
Apps en functies
Een afbeelding weergeven op het Always On Display
U kunt een afbeelding weergeven op het Always On Display. U kunt ook een geanimeerde GIF
weergeven.
1
2
3
4
Open de app Instellingen → Vergrendelscherm → Klokstijl → Always On Display.
Sleep de lijst met typen naar links en selecteer het type met de afbeelding.
Tik op
en selecteer een afbeelding.
Als u een geanimeerde GIF wilt invoegen, tikt u op GIF en selecteert u een bestand.
Tik op Gereed.
De functie Always On Display uitschakelen
Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm en tik vervolgens op de schakelaar Always On
Display om deze functie uit te schakelen.
133
Apps en functies
Edge screen
Introductie
Uw favoriete apps en functies zijn snel toegankelijk via de Edge-vensters.
De Edge-vensters gebruiken
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Als de handgreep van het Edge-venster niet zichtbaar is, opent u de app Instellingen, tikt u op
Display → Edge screen en tikt u op de schakelaar Edge-vensters deze functie in te schakelen.
Handgreep van het Edge-venster
Edge-venster
Instellingen van
het Edge-venster
134
Apps en functies
Edge-vensters bewerken
Selecteer vensters om weer te geven op het Edge screen of bewerk ze.
1
2
3
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Tik op
om het scherm met instellingen voor Edge-vensters te openen.
Vink de Edge-vensters aan die u wilt weergeven.
• Als u een venster wilt bewerken, tikt u op Bewerken.
• Als u aanvullende vensters wilt downloaden, tikt u op → Galaxy Store.
• Als u de vensters opnieuw wilt indelen, tikt u op → Indeling wijzigen en sleept u
een andere locatie.
naar
De handgreep van het Edge-venster instellen
U kunt de locatie, het formaat, de transparantie of de trilinstellingen van de handgreep wijzigen.
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm. Tik vervolgens op
→ Handgreep Edge-venster.
Apps edge
U kunt vaak gebruikte apps snel openen.
1
2
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Selecteer een app op het venster Apps edge om deze te openen.
Het Apps edge-venster bewerken
• Als u een app wilt toevoegen, tikt u op
apps.
in het venster en tikt u op een app in de lijst met
• Als u een map in het venster wilt maken, tikt u op
in het venster, blijft u een app in de lijst
aanraken en sleept u deze op een andere app in het Apps edge-venster.
• Als u een app wilt verwijderen, blijft u een app in het venster aanraken en sleept u deze naar
Verwijderen bovenaan het venster.
• Als u de volgorde van apps wilt wijzigen, blijft u een app aanraken en sleept u deze naar een
andere locatie.
U kunt ook het deelvenster Apps edge bewerken door op Bewerken te tikken.
135
→
Apps en functies
App-paren toevoegen
Voeg twee vaak gebruikte apps, zoals een videospeler en een berichten-app, toe aan het Apps
edge-paneel om ze met één tik samen te starten in een weergave met gesplitst scherm. Raadpleeg
Weergave met gesplitst scherm voor meer informatie over weergave met gesplitst scherm.
1
2
3
4
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Tik op het venster Apps edge op
→ App-paar maken.
Selecteer twee apps in de lijst.
De eerste app verschijnt in de bovenste helft en een tweede app verschijnt in de onderste helft
van het scherm wanneer ze in een weergave met gesplitst scherm worden geopend.
Tik op Gereed.
Edge lighting
U kunt instellen dat het apparaat de randen van het scherm verlicht en een pop-upvenster
weergeeft wanneer u meldingen zoals nieuwe berichten ontvangt.
Als een pop-upvenster verschijnt wanneer u een app gebruikt, sleept u het venster naar beneden
om de inhoud snel te bekijken en beschikbare handelingen uit te voeren.
Meldingen beheren die worden weergegeven als edge-verlichting
1
2
Start de app Instellingen, tik op Display → Edge screen → Edge lighting en tik vervolgens op
de schakelaar om deze in te schakelen.
Tik op Meldingen beheren en tik op de schakelaars naast apps om van die apps berichten als
edge-verlichting te ontvangen.
Bepaalde meldingen worden mogelijk niet weergegeven omdat de edge-verlichting
afhankelijk is van de meldingstypen.
136
Apps en functies
Meldingen weergeven in het pop-upvenster
Wanneer u een melding ontvangt met de edge-verlichting kunt u de inhoud snel bekijken en acties
uitvoeren door het pop-upvenster te openen. Als u bijvoorbeeld een bericht ontvangt wanneer u
een video bekijkt of een spelletje speelt, kunt u het bericht bekijken en beantwoorden zonder te
hoeven schakelen tussen schermen.
Wanneer u een melding ontvangt met de edgeverlichting terwijl u een app gebruikt, sleept u de
melding naar beneden.
Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functies Multi window en edgeverlichting ondersteunen. Als u ondersteunde apps wilt bekijken, start u de app
Instellingen, tikt u op Display → Edge screen → Edge lighting → Meldingen beheren.
137
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst
scherm
Pop-upweergave
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
gesplitste schermweergave.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
138
Apps en functies
3
Veeg in het onderste venster naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
Als u apps wilt starten die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op de
starttoets of terugtoets en selecteert u een app.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
139
Apps en functies
Pop-upweergave
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster
minimaliseren.
Het venster
maximaliseren.
De app sluiten.
Het transparantieniveau aanpassen.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
140
Apps en functies
Samsung Health
Introductie
Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie beheren. U kunt fitnessdoelen instellen,
uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt
geregistreerde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers, een
wedstrijdje doen met uw vrienden en gezondheidstips bekijken.
Samsung Health gebruiken
Open de app Samsung Health. Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van
de fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio.
Als u items aan het Samsung Health-startscherm wilt toevoegen, tikt u op → Items beheren en
selecteert u vervolgens items.
Trackers weergeven en beheren.
Gezondheidstips weergeven.
Uw gezondheid en conditie
bijhouden.
Uw geregistreerde stappenaantallen vergelijken met andere
Samsung Health-gebruikers of een
wedstrijdje houden met uw
vrienden.
141
Apps en functies
Together
Met Together kunt u doelwaarden voor het aantal stappen instellen en een wedstrijdje doen met uw
vrienden. U kunt vrienden uitnodigen om samen te lopen, stappenaantallen als doel instellen en uw
positie weergeven.
Tik in het Samsung Health-startscherm op Together.
Stappen
Het apparaat telt het aantal stappen en meet de afgelegde afstand.
Tik in het Samsung Health-startscherm op de stappenteller.
Huidige totaalaantal stappen
Doel
• Er kan een korte vertraging optreden terwijl de stappenteller uw stappen meet en
vervolgens uw aantal stappen weergeeft. Er kan een korte vertraging optreden voordat
het pop-upvenster aangeeft dat uw doel is bereikt.
• Als u de stappenteller gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen
van invloed zijn op uw stappentelling.
• U kunt de huidige stappen in het meldingenvenster controleren. Als u meldingen wilt
uitschakelen, tikt u in het startscherm van Samsung Health op → Instellingen →
Meldingen en tikt u op de schakelaar Huidige stappen onder Doorlopend om deze te
deactiveren. U kunt ook het meldingenvenster openen, op de melding tikken en deze
blijven aanraken, en vervolgens op de schakelaar tikken om deze uit te schakelen.
142
Apps en functies
Hartslag (Galaxy S10+, S10)
Uw hartslag opnemen en vastleggen.
De hartslagmeter is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld
voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het
genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
Houd rekening met de volgende voorwaarden wanneer u uw hartslag meet:
• Rust 5 minuten voordat u begint met meten.
• Als de meting sterk afwijkt van de verwachte hartslag, rust u 30 minuten en meet u de hartslag
opnieuw.
• Houd uzelf warm in de winter of bij koud weer wanneer u uw hartslag meet.
• Roken of alcohol drinken voordat u begint met meten, kan ervoor zorgen dat uw hartslag
anders is dan uw normale hartslag.
• Praat, gaap of adem niet diep in terwijl u uw hartslag meet. Hierdoor kan uw hartslag mogelijk
onjuist worden vastgelegd.
• Hartslagmetingen kunnen verschillen afhankelijk van de meetmethode en de omgeving waarin
de metingen worden uitgevoerd.
• Als de meetsensor voor hartslag niet werkt, maakt u de sensor schoon en plaatst u uw vinger
in het midden van de sensor. Als hetzelfde probleem met de meetsensor voor hartslag blijft
bestaan, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
143
Apps en functies
1
2
3
Tik op het Samsung Health-startscherm op Meten op de hartslagtracker om te starten met het
meten van uw hartslag.
Plaats uw vinger op de meetsensor voor hartslag op de achterzijde van het apparaat.
Na een korte vertraging wordt uw huidige hartslag weergegeven op het scherm. Haal uw vinger
van de sensor.
Uw huidige hartslag
144
Apps en functies
Aanvullende informatie
• Samsung Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld
voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het
genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
• De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor Samsung Health kunnen verschillen
van land tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en
applicaties die beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u het gaat gebruiken.
• Samsung Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u
hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid te
verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere services
te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit Samsung
Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.)
Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn behaald. U
kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Samsung Health wissen met de optie
Persoonlijke gegevens wissen in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u
hebt gedeeld met sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u
deze gegevens apart verwijderen.
• U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of
compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden
apparaten. Toegang tot Samsung Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of
apparaten van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op
sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw
persoonlijke gegevens met anderen.
• Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth, kan het apparaat worden beïnvloed
door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd het gebruik van het apparaat in de
buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Samsung Health voordat u het gaat
gebruiken.
145
Apps en functies
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable is een app waarmee u uw draagbare apparaten kunt beheren. Wanneer u uw
apparaat verbindt met het draagbare apparaat, kunt u de instellingen en apps van het draagbare
apparaat aanpassen.
Open de Galaxy Wearable-app.
Tik op Van start gaan om uw apparaat te verbinden met het draagbare apparaat. Volg de instructies
op het scherm om de installatie te voltooien. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draagbare
apparaat voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met het draagbare apparaat en hoe u
dit gebruikt met uw apparaat.
Samsung Members
Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose, en
gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met
anderen in de community van Galaxy-gebruikers of het laatste nieuws en tips van Galaxy bekijken.
Samsung Members kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt tegenkomen tijdens
het gebruik van uw apparaat.
Extra opties
Feedback verzenden.
• De beschikbaarheid van de app en ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk
van de regio of serviceprovider.
• Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich
aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
146
Apps en functies
Samsung Notes
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tekst ingeven via het toetsenbord.
Een afbeelding of
spraakopname toevoegen.
Schrijven of tekenen met pennen.
Verven met kwasten.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opslaan.
Notities verwijderen
1
2
3
Open de app Samsung Notes.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
147
Apps en functies
Agenda
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of reminders in te geven in uw
agenda.
Agenda-items maken
1
Start de app Agenda en tik op
2
Geef de details van het agenda-item in.
Tik op de datum en tik op
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
Een sticker selecteren om weer te
geven bij de gebeurtenis.
Een titel ingeven.
Kleur van het agenda-item wijzigen.
De duur instellen.
Een agenda selecteren om het
agenda-item op te slaan.
Een alarm instellen.
De locatie ingeven.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3
Tik op Opslaan om het agenda-item op te slaan.
148
Apps en functies
Geheugensteuntjes maken
U kunt taken maken als reminders en meldingen ontvangen op de vooraf ingestelde tijd of locatie
voor elke reminder. Start de app Agenda en tik op → Reminder. De app Reminder wordt
geopend. Raadpleeg Reminder voor meer informatie.
Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer het account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda om deze in te schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda en
tikt u op → → Nieuw account toevoegen. Selecteer een account om mee te synchroniseren
en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt het weergegeven in de lijst.
Spraak recorder
Introductie
Gebruik verschillende opnamestanden voor verschillende situaties. Het apparaat kan uw stem
converteren naar tekst en verschillende geluidsbronnen onderscheiden.
Spraakopnamen maken
1
Open de app Spraak recorder.
149
Apps en functies
2
Tik op
• Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
om de opname te pauzeren.
• Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op FAVORIETEN om een bladwijzer in te voegen.
De opnamestand wijzigen.
Opname starten.
3
4
Tik op
om de opname te voltooien.
Geef een bestandsnaam in en tik op Opslaan.
150
Apps en functies
De opnamestanden wijzigen
Open de app Spraak recorder.
Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.
• Standaard: dit is de normale opnamestand.
• Interview: het apparaat neemt via de boven- en onderkant op hoog volume geluid op terwijl
het volume van geluid van de zijkant wordt gedempt.
• Spraak nr tekst: het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst
op het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en
spreekt u luid en duidelijk op een rustige plaats.
Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt,
herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige
taal om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.
Geselecteerde spraakopnamen afspelen
Wanneer u opnamen van interviews beluistert, kunt u bepaalde geluidsbronnen in de opname
dempen of het dempen daarvan opheffen.
1
2
3
Open de app Spraak recorder.
Tik op Lijst en selecteer een spraakopname die is gemaakt in de interviewstand.
Als u bepaalde geluidsbronnen wilt dempen, tikt u op
met het geluid dat moet worden gedempt.
Het pictogram verandert in
voor de richting die overeenkomt
en het geluid wordt gedempt.
Gedempte geluidsbron
Niet-gedempte geluidsbron
151
Apps en functies
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.
Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op →
Opslaganalyse.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
Alarm
Start de app Klok en tik op Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op Opslaan.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op Sluiten aan om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op Sluimeren om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
152
Apps en functies
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Start de app Klok en tik op Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de kaart en tik op Toevoegen.
Als u de tijdzoneconverter wilt gebruiken, tikt u op → Tijdzone omrekenen.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Stopwatch
1
2
3
Start de app Klok en tik op Stopwatch.
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op Ronde.
Tik op Stoppen om het timen te stoppen.
• Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op Hervatten.
• Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op Resetten.
153
Apps en functies
Timer
1
Start de app Klok en tik op Timer.
2
Stel de duur in en tik op Start.
3
Tik op Sluiten als de timer afgaat.
Als u een vaak gebruikte timer wilt toevoegen, tikt u op
dan op Toevoegen.
. Stel de duur en een naam in en tik
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
•
: de calculatiegeschiedenis bekijken. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op Historie
wissen. Als u de calculatiegeschiedenis wilt sluiten, tikt u op .
•
: de eenhedenconverter gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren naar andere
eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
•
: de wetenschappelijke calculator weergeven.
154
Apps en functies
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Store op één
plek, zodat u deze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Gedownloade apps
Uw gameplay-informatie
weergeven.
Tips weergeven
Games met of zonder geluid
openen.
De prestatiestand wijzigen.
Meer games bekijken ze installeren.
155
Apps en functies
Game Launcher gebruiken
1
Open de app Game Launcher.
Als Game Launcher niet wordt weergegeven, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Game Launcher om dit te
activeren.
2
Tik op een game in de lijst met games.
Voor meer games sleept u het scherm naar boven.
Games die u via de Play Store en Galaxy Store hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op → Apps
toevoegen.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game aanraken en tik op Verwijder uit Game Launcher.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op
en versleep de balk om de gewenste stand te selecteren.
• Focus op energiebesparing: hiermee wordt energie bespaard tijdens het spelen van games.
• In balans: hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
• Focus op prestaties: hiermee ligt de focus op het bieden van de best mogelijke prestaties
tijdens het spelen van games.
Als u voor games de instellingen afzonderlijk wilt veranderen, tikt u op de schakelaar Instellingen
afzonderlijke game om dit te activeren.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
156
Apps en functies
Game Tools gebruiken
U kunt verschillende opties in het venster Game Tools gebruiken terwijl u een game speelt. Tik op
op de navigatiebalk om het venster Game Tools te openen. Als de navigatiebalk verborgen is,
sleept u van de onderkant naar boven om deze weer te geven.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
• Oproepen en meldingen: instellen hoe inkomende oproepen en meldingen tijdens het spelen
van games moeten worden weergegeven. Raadpleeg Instellen hoe inkomende oproepen en
meldingen tijdens het spelen van games moeten worden weergegeven voor meer informatie.
• Blokkeren tijdens game: enkele functies tijdens het spelen vergrendelen.
• Geavanceerde gamefuncties: extra functies instellen.
• Dolby Atmos voor games: realistisch geluid instellen voor gamen.
• Navigatieknop vergr.: de toetsen op de navigatiebalk verbergen. Tik op
om de toetsen weer te geven.
op de navigatiebalk
• Aanraakvergr. scherm: het aanraakscherm vergrendelen wanneer een game wordt gespeeld.
Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een willekeurige
richting.
• Schermafbeelding: schermafbeeldingen maken.
• Opnemen: uw gamesessies opnemen. Tik op
stoppen.
op de navigatiebalk om de opname te
Instellen hoe inkomende oproepen en meldingen tijdens het spelen van
games moeten worden weergegeven
U kunt van uw games genieten zonder te worden gestoord, zelfs wanneer u een oproep of melding
ontvangt.
Tik op
→ Oproepen en meldingen en selecteer een optie deze functie in te schakelen.
• Geminimaliseerde bellermeldingen: een kleine melding wordt bovenaan het scherm
weergegeven als u een oproep ontvangt tijdens het spelen van games.
• Geen meldingen weergeven: alleen meldingen van sommige apps of noodmeldingen worden
tijdens games weergegeven.
157
Apps en functies
Apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van games
U kunt apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van een game.
Tik op
en selecteer een app in de lijst met apps.
Tik op om de lijst met apps te bewerken.
Kids Home
Introductie
U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikerstijden instellen en
instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het
apparaat gebruiken.
Kids Home starten
Wanneer u Kids Home voor het eerst gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet
u de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
1
2
3
Open het meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op
(Kids Home) om dit te activeren.
Lees de Kids Home-intropagina en tik op Volgende.
Maak een PIN-code die u wilt gebruiken wanneer Kids Home wordt gebruikt.
Als u de vergrendelingsmethode voor uw scherm al hebt ingesteld op uw apparaat, kunt u
dezelfde vergrendelingsmethode voor Kids Home gebruiken zonder een nieuwe PIN-code aan
te maken.
Het scherm Kids Home wordt weergegeven.
Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte PIN-code wordt
gebruikt wanneer de functie Ouderlijk toezicht wordt geactiveerd of Kids Home wordt
afgesloten.
158
Apps en functies
Kids Home gebruiken
Open het meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op
Home) om dit te activeren. Het scherm Kids Home wordt weergegeven.
(Kids
Selecteer in het Kids Home-scherm de app die u wilt gebruiken.
Extra opties weergeven.
Beschikbare apps
Kids-telefoon
Kids-galerij
Kids-camera
Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken
U kunt de instellingen voor Kids Home configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.
Tik op het Kids Home-scherm op → Ouderlijk toezicht en geef de ontgrendelingscode in.
• Naam van kind: het profiel van uw kind beheren.
• Dagelijkse speeltijd instellen: hiermee kunt u het gebruik van Kids Home beperken.
• Dagelijks gebruik: hier kunt u het dagelijks gebruik van Kids Home weergeven.
• Activiteit: hier kunt u de activiteitengeschiedenis van Kids Home weergeven.
• Frequent contact: hier kunt u de veelgebruikte contacten in Kids Home weergeven.
• Creaties van mijn kind: hier kunt u de werken weergeven die in de apps in Kids Home zijn
gemaakt.
• Toegestane inhoud: hier kunt u de apps of inhoud controleren die door Kids Home wordt
ondersteund en deze toevoegen.
159
Apps en functies
Kids Home sluiten
Als u Kids Home wilt sluiten, tikt u op de terugtoets of tikt u op → Kids Home sluiten en geeft u de
ontgrendelingscode in.
SmartThings
Introductie
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of
andere smartphones. U kunt ook tv's, huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things)
bedienen en beheren met uw smartphone.
U kunt apparaten per locatie en ruimte toevoegen en beheren. Voeg bijvoorbeeld 'thuis' toe als
locatie en beheer apparaten per kamer, zoals de woonkamer en slaapkamer.
• Verbinding maken met apparaten in de buurt: snel en eenvoudig verbinding maken met
apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of draagbare apparaten.
• Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten registreren en bedienen: slimme
koelkasten, wasmachines, airconditioners, luchtverversers, tv's en IoT-producten (Internet
of Things) registreren op uw smartphone en hun status bekijken op het scherm van de
smartphone of ze hiervandaan bedienen.
• Melding ontvangen: meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als
de was bijvoorbeeld klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.
• Als u SmartThings wilt gebruiken, moeten uw smartphone en andere apparaten zijn
verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.
• Als u SmartThings wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.
• De storingen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de
garantie van Samsung. Wanneer zich storingen of defecten op de aangesloten apparaten
voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.
160
Apps en functies
Verbinding maken met apparaten in de buurt
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of
de gedeelde inhoud.
1
2
3
Open de app SmartThings.
Tik op
→ Apparaat toevoegen → Automatisch detecteren.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten gebruiken
U kunt de status van uw slimme apparaten, tv's en IoT-producten weergeven op het scherm van
uw smartphone. U kunt apparaten groeperen op locatie en regels toevoegen om de apparaten
eenvoudig en handig te bedienen.
Apparaten verbinden
1
2
3
4
Open de app SmartThings.
Tik op
→ Apparaat toevoegen.
Selecteer een apparaattype.
Of tik op Automatisch detecteren of
om te zoeken naar apparaten.
Volg de instructies op het scherm om apparaten te verbinden.
161
Apps en functies
Verbonden apparaten weergeven en besturen
U kunt de apparaten weergeven en besturen. U kunt bijvoorbeeld bekijken wat er in uw koelkast
staat of het volume van de tv aanpassen.
1
2
Open de app SmartThings.
De lijst met verbonden apparaten wordt weergegeven.
Bekijk de status van de apparaten in de lijst.
Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen. Als de bij het geselecteerde apparaat geleverde
apparaatbediening wordt gedownload, kunt u het apparaat bedienen.
Apparaten en scènes toevoegen op basis van locaties
U kunt apparaten toevoegen op basis van locaties, de lijst met apparaten op dezelfde locatie
weergeven en deze besturen. U kunt ook een scène aan een locatie toevoegen om meerdere
apparaten tegelijkertijd te besturen.
Locaties toevoegen
1
2
Start de app SmartThings en tik op
→
→ Nieuwe locatie toevoegen.
Geef de naam van de locatie in.
• Als u een locatie wilt instellen, tikt u op Geolocatie om een locatie op de kaart te selecteren
en tikt u op Gereed.
• Als u kamers aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op Kamers, vinkt u de kamers aan die u
wilt toevoegen en tikt u op Gereed.
3
Tik op Gereed.
Uw locatie wordt toegevoegd.
Als u apparaten aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op → Apparaat toevoegen en volgt u
de instructies op het scherm om apparaten te registreren.
162
Apps en functies
Scènes toevoegen
U kunt een scène toevoegen en apparaten registreren om meerdere apparaten tegelijkertijd te
kunnen besturen met één tik op de toets of met een spraakopdracht.
1
2
3
4
5
6
Open de app SmartThings.
Tik op
→
Tik op
→ Scène toevoegen.
en selecteer een locatie.
Geef de naam van de scène in.
Tik op
onder Acties toevoegen om acties toe te voegen die moeten worden uitgevoerd.
Tik op Opslaan.
Automatische taken toevoegen
U kunt ook een automatische taak instellen om automatisch apparaten te bedienen, afhankelijk van
de vooraf ingestelde tijd, de status van apparaten en meer.
Voeg bijvoorbeeld een automatische taak toe om automatisch elke dag om 7:00 uur 's ochtends de
audio in te schakelen.
1
2
3
4
5
6
Open de app SmartThings.
Tik op
→
Tik op
→ Automatische instelling toevoegen.
Tik op
onder Als en stel de activeringsvoorwaarden voor de automatische taak in.
Tik op
onder Dan en stel in welke acties moeten worden uitgevoerd.
en selecteer een locatie.
Tik op Opslaan.
163
Apps en functies
Meldingen ontvangen
U kunt meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als de was bijvoorbeeld
klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.
Als u apparaten wilt instellen om meldingen te ontvangen, start u de app SmartThings, tikt u op
→
→ Meldingen en tikt u op de schakelaars naast de gewenste apparaten.
Inhoud delen
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
en selecteer een deelmethode, zoals berichten en e-mail.
Als u een communicatie- of deelgeschiedenis hebt, worden de mensen waarmee u contact
hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het
pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app. Als
de functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies
en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct share deze functie in te schakelen.
164
Apps en functies
Aanvullende functies gebruiken
• Grote bestanden delen: hiermee kunt u grote bestanden delen. U kunt bestanden uploaden
naar de Samsung-opslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Smart View: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth of met
apparaten waarop SmartThings wordt ondersteund. U kunt ook de weergegeven inhoud
van uw apparaat bekijken op een groot scherm door uw apparaat te verbinden met een tv of
monitor die geschikt is voor screen mirroring.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te downloaden.
Samsung DeX
Introductie
Samsung DeX is een service waarmee u uw smartphone als een computer kunt gebruiken door
de smartphone aan te sluiten op een extern scherm, zoals een tv of monitor. Als u Samsung DeX
gebruikt, kunt u tegelijkertijd gebruikmaken van uw smartphone.
165
Apps en functies
U kunt uw smartphone aansluiten op een extern display met behulp van een HDMI-adapter (USB
Type-C naar HDMI) of de DeX Pad. De volgende inhoud gaat over het gebruik van de HDMI-adapter.
HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI)
DeX Pad
• Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht.
• Gebruik alleen officiële door Samsung DeX ondersteunde accessoires die door Samsung
worden verkocht. Prestatieproblemen en defecten die worden veroorzaakt door het
gebruik van niet officieel ondersteunde accessoires, worden niet gedekt door de garantie.
166
Apps en functies
Apparaten verbinden en Samsung DeX starten
1
2
3
Sluit een HDMI-adapter aan op uw smartphone.
Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-adapter en op de HDMI-poort van een tv of monitor.
Tik op Doorgaan → Starten op het scherm van uw smartphone.
Het scherm van Samsung DeX wordt zonder het scherm van uw smartphone te wijzigen
weergegeven op de aangesloten tv of monitor.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C naar HDMI)
167
Apps en functies
Het Samsung DeX-scherm bedienen
Bedienen met een extern toetsenbord en muis
U kunt een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
het betreffende apparaat voor meer informatie.
• U kunt instellen dat de muisaanwijzer wordt meegenomen van het externe scherm naar
het scherm van de smartphone. Open de app Instellingen, selecteer Samsung DeX →
Muis/trackpad en selecteer de schakelaar Aanwijzer naar telefoonscherm om deze
optie te activeren.
• U kunt ook het externe toetsenbord op het scherm van de smartphone gebruiken.
Uw smartphone gebruiken als touchpad
U kunt uw smartphone als touchpad gebruiken en deze met uw vingers bedienen.
Sleep op uw smartphone van boven in het scherm naar beneden om het meldingenvenster te
openen en tik op Telefoon gebruiken als touchpad.
• U kunt het touchpad alleen gebruiken als u de Samsung DeX-stand gebruikt.
• Als het hoesje van uw smartphone een voorklep heeft, opent u de voorklep om uw
smartphone als een touchpad te gebruiken. Als de voorklep is gesloten, werkt het
touchpad mogelijk niet naar behoren.
• Als uw smartphonescherm wordt uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-toets of dubbeltikt
u op het scherm om het scherm weer in te schakelen.
168
Apps en functies
De stand van het touchpad wijzigen
Als u uw smartphone als een touchpad gebruikt, kunt u deze in de horizontale of verticale stand
gebruiken.
Als u het touchpad wilt draaien, draait u met de smartphone of dubbeltikt u op
.
Uw smartphone gebruiken tijdens het gebruik van de touchpad
U kunt op uw smartphone ook apps gebruiken terwijl deze wordt gebruikt als touchpad.
Sleep op uw smartphone van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer
te geven. Tik op de starttoets om naar het startscherm te gaan en selecteer de apps die u wilt
gebruiken.
Het schermtoetsenbord gebruiken
Wanneer u tekst invoert om berichten te verzenden, notities te maken of andere taken uit te voeren,
wordt er automatisch een schermtoetsenbord weergegeven op het scherm van uw smartphone.
Hiervoor hoeft geen verbinding te worden gemaakt met een extern toetsenbord.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven, selecteert u
169
op de werkbalk voor snelle toegang.
Apps en functies
Samsung DeX gebruiken
Gebruik de functies van uw smartphone in een interface-omgeving die lijkt op een computer. U kunt
multitasken door meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren. U kunt ook de meldingen en status van
uw smartphone controleren.
Favoriete apps
Startscherm
Samsung DeX
Werkbalk voor
snelle toegang
Apps-toets
Statusbalk
Taakbalk
• Wanneer u Samsung DeX start of sluit, is het mogelijk dat de apps die worden uitgevoerd,
worden gesloten.
• Bepaalde apps of functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Samsung DeX wordt
gebruikt.
• Voor het aanpassen van de scherminstellingen gebruikt u de displayinstellingen van de
verbonden tv of monitor.
• Er wordt geluid afgespeeld via de luidspreker van de smartphone. Als u de
standaardaudio-uitvoer wilt wijzigen, start u de app Instellingen, selecteert u Samsung
DeX en selecteert u vervolgens de schakelaar Standaard audio-uitvoer instellen deze
functie in te schakelen.
• Favoriete apps: veelgebruikte apps toevoegen aan het startscherm en deze snel openen.
• Toets Apps: de apps op uw smartphone bekijken en uitvoeren.
• Taakbalk: de apps bekijken die momenteel actief zijn.
• Statusbalk: de meldingen en status van uw smartphone bekijken. Statuspictogrammen kunnen
selecteert,
er anders uitzien afhankelijk van de status van uw smartphone. Wanneer u
worden de snelle insteltoetsen weergegeven. U kunt bepaalde smartphonefuncties in- of
uitschakelen met de snelle insteltoetsen.
Als u overstapt naar de Screen Mirroring-stand, selecteert u
spiegelen.
→ Overschakelen naar Scherm
• Werkbalk voor snelle toegang: snelle tools gebruiken, zoals schermtoetsenbord, volumeregeling
of zoekfunctie.
170
Apps en functies
Het externe display en de smartphone tegelijk gebruiken
Als u Samsung DeX gebruikt, kunt u tegelijkertijd afzonderlijke apps gebruiken op het externe
display en uw smartphone.
Als u bijvoorbeeld een video bekijkt op de aangesloten tv of monitor, kunt u een notitie maken op
uw smartphone.
Op de aangesloten tv of monitor kunt u een app openen en deze uitvoeren op het Samsung DeXscherm. Open daarna een andere app op uw smartphone.
Het Samsung DeX-scherm vergrendelen
Als u het externe display en het scherm van uw smartphone wilt vergrendelen terwijl u Samsung
op de werkbalk voor snelle toegang.
DeX gebruikt, selecteert u
Wanneer u Samsung DeX gebruikt, kunt u het externe display en het scherm van de
smartphone niet vergrendelen door op de aan/uit-toets te drukken.
Intens genieten van games op een groot scherm
Speel de games op uw smartphone op een groot scherm. Start op de verbonden tv of monitor de
app Game Launcher.
Het gebruik van Samsung DeX beëindigen
Als u uw smartphone loskoppelt van de aangesloten tv of monitor, stopt ook het gebruik van
Samsung DeX.
Koppel uw smartphone los van de HDMI-adapter.
171
Apps en functies
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
172
Apps en functies
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
173
Instellingen
Introductie
Apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Verbindingen
Opties
Instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en ga het
internet op of maak verbinding met andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer
informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Zichtbaarheid telefoon: andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met
u te delen. Als deze functie is ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten
wanneer ze zoeken naar beschikbare apparaten via de optie Bestanden overzetten naar
apparaat.
• NFC en betaling: u kunt met uw apparaat productinformatie in NFC-tags (near field
communication) lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld
treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste
apps downloaden. Raadpleeg NFC en betaling voor meer informatie.
174
Instellingen
• Vliegtuigstand: stel het apparaat in om alle draadloze functies uit te schakelen. U kunt alleen
diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
• Gegevensgebruik: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Stel in dat het apparaat in de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
U kunt ook de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die
op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg
Gegevensbesparing voor meer informatie.
• SIM-kaartbeheer (Dual SIM-modellen): uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIMkaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg SIM-kaartbeheer (Dual SIM-modellen) voor meer
informatie.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele
gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding
niet beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth. Raadpleeg Mobiele
hotspot en tethering voor meer informatie.
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
175
Instellingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op Verbinden.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op Vergeten.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
176
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waar de afbeelding naar moet worden
verstuurd.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
177
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar
de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere
apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
178
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
• Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het
apparaat zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
• Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Dubbele audio
U kunt nu maximaal twee Bluetooth-audioapparaten met uw smartphone verbinden. Verbind twee
Bluetooth-headsets of -luidsprekers om deze tegelijk te gebruiken.
U kunt deze functie alleen gebruiken als de Bluetooth-audioapparaten die u met de
smartphone wilt verbinden, de functie Audio ondersteunen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Tik op → Geavanceerd, tik op de schakelaar Dubbele audio om de functie in te schakelen en
tik vervolgens op de terugtoets.
179
Instellingen
3
4
5
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het te koppelen apparaat niet in de lijst staat, schakelt u de zichtbaarheidsoptie ervan
in of schakelt u over naar de Bluetooth-koppelingsstand van het apparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen van het apparaat voor meer informatie.
Tik op naast het verbonden apparaat en tik op de schakelaar Audio om de functie in te
schakelen.
Selecteer een ander apparaat in de lijst en schakel de functie Audio ervan in.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
NFC en betaling
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig
om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.
180
Instellingen
Informatie in NFC-tags lezen
Gebruik de NFC-functie om productinformatie van NFC-tags te lezen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
Houd het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFC-tag.
De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ingeschakeld en ontgrendeld. Anders leest
het apparaat geen NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
181
Instellingen
Betalen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie over de service contact
op met uw serviceprovider.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
Plaats het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.
Als u de standaardapp voor betalingen wilt instellen, opent u het scherm Instellingen en tikt u op
Verbindingen → NFC en betaling → Tikken en betalen → BETALING en selecteert u een app.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijk niet alle beschikbare betaalapps.
Gegevens versturen met de NFC-functie
Gegevens, zoals afbeeldingen of contacten, overdragen met andere apparaten door met NFCantenne van uw apparaat contact te maken met de NFC-antenne van het andere apparaat.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → NFC en betaling en tik op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op de schakelaar Android Beam om deze functie in te schakelen.
Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
182
Instellingen
4
Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
Gegevensbesparing
Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden
uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Gegevensbesparing en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram
statusbalk.
weergegeven op de
Functie Gegevensbesparing
geactiveerd
Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op
App toestaan bij Geg.besp. aan en selecteert u apps.
183
Instellingen
Apps alleen met mobiele gegevens
Selecteer apps die altijd gebruikmaken van mobiele gegevens, zelfs wanneer uw apparaat is
verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u
veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de
Wi-Fi-functie niet deactiveert, worden de apps gestart met behulp van de mobiele gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Apps alleen met mobiele
gegevens, tik op de schakelaar deze functie in te schakelen en tik vervolgens op de schakelaars
naast de gewenste apps.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
SIM-kaartbeheer (Dual SIM-modellen)
Uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg Dual-SIM- of
USIM-kaarten gebruiken (Dual-SIM-modellen) voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → SIM-kaartbeheer.
• Oproepen: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor spraakoproepen.
• Sms-berichten: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor berichten.
• Mobiele geg: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor gegevensservices.
• SIM-kaart oproepen bevestigen: stel het apparaat zo in dat het vraagt welke SIM- of USIMkaart u wilt gebruiken voor het volgende gesprek wanneer u belt zonder uw voorkeur SIM- of
USIM-kaart te gebruiken voor gesprekken.
• Dubbele SIM altijd aan: instellen dat het apparaat inkomende oproepen van de andere SIM- of
USIM-kaart toestaat tijdens een oproep.
Als deze functie is ingeschakeld, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht
voor oproepen doorschakelen afhankelijk van de regio of serviceprovider.
184
Instellingen
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
Opslaan.
185
Instellingen
3
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
• Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, tikt u op uw apparaat op → Mobiele
hotspot configureren, tik vervolgens op Geavanceerde opties weergeven en schakel
daarna Mijn apparaat verbergen en 5-GHz band gebruiken indien beschikbaar uit.
• Als het andere apparaat geen verbinding kan maken met de mobiele hotspot, tikt u op
uw apparaat op → Toegestane apparaten. Tik vervolgens op de schakelaar Alleen
toegestane apparaten om deze uit te schakelen.
4
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Meer verbindingsinstellingen
Instellingen aanpassen om andere verbindingsfuncties aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• MirrorLink: gebruik de functie MirrorLink om de MirrorLink-apps van uw apparaat te bedienen
op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg MirrorLink voor meer informatie.
• Downloadbooster: instellen dat het apparaat bestanden die groter dan 30 MB zijn, sneller
tegelijk via Wi-Fi en mobiele netwerken downloadt. Raadpleeg Downloadbooster voor meer
informatie.
• VPN: virtuele netwerken (VPN's) instellen op uw apparaat om verbinding te maken met het
privénetwerk van een school of bedrijf.
• Privé-DNS: stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
• Ethernet: wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en
netwerkinstellingen configureren.
186
Instellingen
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Invoegtoepassing downloaden.
Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw apparaat.
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
187
Instellingen
MirrorLink
U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op de monitor van de hoofdeenheid van het
voertuig.
U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen via het beeldscherm van het voertuig.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen → MirrorLink.
Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie
1.1 en hoger.
Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
1
Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.
Raadpleeg Koppelen met andere Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via
het beeldscherm van uw voertuig.
De MirrorLink-verbinding verbreken
Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.
188
Instellingen
Downloadbooster
Stel het apparaat zo in dat bestanden groter dan 30 MB sneller worden gedownload via Wi-Fi en
mobiele netwerken gelijktijdig. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
189
Instellingen
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
• Beltoon: de beltoon wijzigen.
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Meldingsgeluiden: het meldingsgeluid wijzigen.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Gebruik volumetoetsen voor media: het apparaat instellen voor het aanpassen van het
volumeniveau van media bij het indrukken van de volumetoets.
• Systeemgeluiden en trillen: stel in dat het apparaat geluid maakt of trilt bij acties zoals het
scherm in- of uitschakelen of het aanraakscherm bedienen.
• Geavanceerde geluidsinstellingen: hiermee kunt u de instellingen beheren voor tijdens het
afspelen van media. Raadpleeg Dolby Atmos (surround sound) of Afzonderlijk app-geluid voor
meer informatie.
Dolby Atmos (surround sound)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos hoort u bewegende audiogeluiden die om u heen
stromen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geavanceerde geluidsinstellingen
→ Geluidskwal. en -effecten → Dolby Atmos, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en
selecteer een stand.
190
Instellingen
Afzonderlijk app-geluid
Het apparaat instellen om mediageluid van een specifieke app afzonderlijk van het geluid van
andere apps af te spelen op de verbonden Bluetooth-luidspreker of headset.
U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de
app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van het voertuig.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geavanceerde geluidsinstellingen →
Afzonderlijk app-geluid en tik op de schakelaar deze functie in te schakelen.
Selecteer de app die mediageluiden afzonderlijk moet afspelen en tik op de knop terugtoets.
Selecteer het apparaat dat het mediageluid van de geselecteerde app moet afspelen.
Meldingen
Wijzig de instellingen voor meldingen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
• App-pictogrambadges: de wijzig instellingen voor app-pictogrambadges.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Statusbalk: stel het apparaat zo in dat alleen de drie meest recente meldingen worden
weergegeven en bepaal of het resterende batterijniveau op de statusbalk wordt weergegeven.
• Recent verzonden: hiermee geeft u de apps weer die recente meldingen hebben gehad en
kunt u de instellingen voor meldingen wijzigen. Als u de instellingen voor meldingen voor meer
→ Alle en selecteert u een app uit de
apps wilt aanpassen, tikt u op Alles weergeven →
applijst.
191
Instellingen
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Aanpasbare helderheid: hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te
houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
• Filter blauw licht: het blauw licht-filter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Nachtstand: u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen
wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. Raadpleeg Nachtstand
voor meer informatie.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen. Raadpleeg De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen voor meer informatie.
• Tekstgrootte en opmaak: de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
• Inzoomen op scherm: de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
• Schermresolutie: de schermresolutie wijzigen. Raadpleeg Schermresolutie (Galaxy S10+, S10)
voor meer informatie. (Galaxy S10+, S10)
• Apps op volledig scherm: apps selecteren die kunnen worden gebruikt op volledig scherm. U
kunt ook het apparaat instellen om de camera aan de voorzijde te verbergen op het scherm.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Startscherm: hiermee kunt u onder andere het formaat van het raster wijzigen om meer of
minder items op het startscherm weer te geven.
• Edge screen: de instellingen voor het Edge screen wijzigen. Raadpleeg Edge screen voor meer
informatie.
192
Instellingen
• Eenvoudige stand: overschakelen naar de eenvoudige stand om grotere pictogrammen weer
te geven en een eenvoudigere indeling toe te passen op het startscherm.
• Navigatiebalk: de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg Navigatiebalk
(softkeys) voor meer informatie.
• Bescherming tegen onbedoeld aanraken: instellen dat het scherm van het apparaat
aanraakinvoer niet detecteert op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
• Aanraakgevoeligheid: verhoog de aanraakgevoeligheid van het scherm om met
schermbeveiligingen te gebruiken.
• Screensaver: instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt
opgeladen. Raadpleeg Screensaver voor meer informatie.
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, wordt het filter voor blauw
licht mogelijk niet toegepast.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt u
op de schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor
blauw licht 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw
huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
193
Instellingen
Nachtstand
U kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat ‘s
nachts of op een donkere plaats gebruikt.
• In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.
• U kunt de nachtstand snel in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Open het
meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op
(Nachtstand).
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Nachtstand en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
Als u het schema wilt instellen om de nachtstand toe te passen op het scherm, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat de nachtstand 's
nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om de nachtstand in en uit te schakelen.
De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen
Wijzig de schermstand of pas de displaykleur geheel naar wens aan.
De schermstand wijzigen
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus en selecteer de gewenste stand.
• Levendig: hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw display
geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
• Natuurlijk: dit past het scherm aan naar natuurlijke kleuren.
• U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand Levendig.
• De stand Levendig is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
• U kunt de schermstand niet wijzigen terwijl het blauw licht-filter is toegepast.
194
Instellingen
De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren
Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Levendig en pas de kleurenbalk
aan onder Witbalans.
Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar Koel sleept, neemt de blauwe kleurtint toe. Wanneer u de
balk naar Warm sleept, neemt de rode kleurtint toe.
De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde
U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw
afzonderlijk aan te passen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Levendig.
Tik op Geavanceerde instellingen.
Pas de kleurbalk voor R (rood), G (groen) of B (blauw) aan uw voorkeur aan.
De schermtint wordt aangepast.
Schermresolutie (Galaxy S10+, S10)
De schermresolutie wijzigen. Deze is standaard ingesteld op FHD+. Bij hogere resoluties wordt de
weergave levendiger, maar dit kost meer batterijvermogen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Schermresolutie.
Selecteer een optie voor resolutie en tik op Toepassen.
Sommige actieve apps worden mogelijk gesloten als u de resolutie wijzigt.
195
Instellingen
Screensaver
U kunt afbeeldingen instellen om te gebruiken als schermbeveiliging wanneer het scherm
automatisch wordt uitgeschakeld. De schermbeveiliging wordt weergegeven als het apparaat wordt
opgeladen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Display → Screensaver en tik op de schakelaar om deze in te
schakelen.
Een optie selecteren.
Als u Fotolijst of Foto's selecteert, wordt er een diapresentatie met geselecteerde afbeeldingen
gestart. Als u Fototafel selecteert, worden er geselecteerde afbeeldingen als kleine kaarten
weergegeven die elkaar overlappen.
Tik op
om albums voor het weergeven van afbeeldingen te selecteren.
Tik op de terugtoets als u klaar bent.
Als u een voorbeeld wilt bekijken van de geselecteerde optie, tikt u op Voorbeeld.
Als u op het scherm tikt terwijl uw schermbeveiliging actief is, wordt het scherm
ingeschakeld.
Achtergronden en thema's
Wijzig de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelscherm of pas
verschillende thema's op het apparaat toe.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergronden en thema's.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen.
• Pictogrammen: de pictogramstijl wijzigen.
• AOD's: een afbeelding selecteren om weer te geven op het Always On Display.
196
Instellingen
Vergrendelscherm
Opties
De instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Smart Lock: het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen wanneer vertrouwde locaties of
apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg Smart Lock voor meer informatie.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelmethode wijzigen.
• Always On Display: stel in dat het apparaat informatie weergeeft als het scherm is
uitgeschakeld. Raadpleeg Always On Display voor meer informatie.
• Klokstijl: het type en de kleur van de klok op het vergrendelscherm wijzigen.
• Klok roaming: de klok wijzigen zodat zowel de lokale tijd als de tijd thuis worden weergegeven
op het vergrendelscherm tijdens het roamen.
• FaceWidgets: de instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Contactgegevens: instellen dat het apparaat contactgegevens, zoals uw e-mailadres, weergeeft
op het vergrendelscherm.
• Meldingen: instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelde scherm.
• App-sneltoetsen: apps selecteren om snelkoppelingen voor te maken, die worden
weergegeven op het vergrendelscherm.
• Over Vergrendelscherm: de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie
weergeven.
197
Instellingen
Smart Lock
U kunt het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen en ontgrendeld te blijven wanneer
vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.
Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie
wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.
• Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
• Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet
u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de PIN-code of het wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm → Smart Lock.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.
Biometrie en beveiliging
Opties
U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging.
• Gezichtsherkenning: het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het
herkennen van uw gezicht. Raadpleeg Gezichtsherkenning voor meer informatie.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Voorkeuren biometrie: de instellingen voor biometrische gegevens wijzigen.
198
Instellingen
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
U kunt de Google-locatieservice toestaan meer nauwkeurige informatie te leveren over de
locatie van uw apparaat.
• Beveiligingsupdate: de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op
updates.
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
• Onbekende apps installeren: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toe te staan.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden,
zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze
instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• App-machtigingen: de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze te
gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken.
• Diagnostische gegevens verzenden: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie ontvangen: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen,
zoals speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
199
Instellingen
Gezichtsherkenning
U kunt het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het herkennen van uw gezicht.
• Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet
worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst
inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het
patroon, PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg
ervoor dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van gezichtsherkenning
Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te
ontgrendelen.
• Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
• Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, PIN-code of wachtwoord.
Voor betere gezichtsherkenning
Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:
• Let op de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril, hoed, masker, zware
make-up of het hebben van een baard.
• Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is bij de
registratie.
• Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.
200
Instellingen
Uw gezicht registreren
Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht
registreren.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
Lees de instructies op het scherm en tik op Doorgaan.
Selecteer of u een bril draagt of niet en tik op Doorgaan.
Houd het apparaat met het scherm naar u toe en kijk naar het scherm.
Positioneer uw gezicht in het kader op het scherm.
De camera scant uw gezicht.
Wanneer het nuttige gezichtsherkenningsscherm wordt weergegeven, activeert u een
schakelaar om een functie te activeren en tikt u op OK.
Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op
Gezichtgegevens wissen om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht
opnieuw te registreren.
201
Instellingen
De geregistreerde gezichtsgegevens verwijderen
U kunt gezichtsgegevens verwijderen die u hebt geregistreerd.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Gezichtgegevens wissen → Verwijder.
Zodra het geregistreerde gezicht is verwijderd, worden ook alle gerelateerde functies
uitgeschakeld.
Het scherm ontgrendelen met uw gezicht
U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met gezicht om deze functie in te schakelen.
• Als u het apparaat zo wilt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld zonder dat u
over het vergrendelde scherm hoeft te vegen nadat uw gezicht is herkend, tikt u op de
schakelaar Op vergrendelscherm blijven om de functie uit te schakelen.
• Als u de mogelijkheid om gezichten op foto's of in video's te herkennen, wilt beperken,
tikt u op de schakelaar Snellere herkenning om deze uit te schakelen. Hierdoor kan de
snelheid van gezichtsherkenning afnemen.
• Als u de gezichtsherkenning op een donkere plaats wilt versnellen, tikt u op de
schakelaar Scherm verlichten om de functie te activeren.
4
Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm.
Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere
schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet
u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.
202
Instellingen
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het
eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met
het patroon, PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert.
Zorg ervoor dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken
als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
203
Instellingen
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
► Galaxy S10+, S10:
• Uw apparaat bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan in het midden van het
scherm. Controleer of de screenprotector of het aanraakscherm op de plek van de sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door voorwerpen, zoals munten, sleutels,
pennen en kettingen.
• Zorg dat het gebied rondom de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en
droog zijn.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Druk op het scherm zodat uw vingertop over het brede oppervlak van het gebied
voor de vingerafdrukherkenning ligt.
► Galaxy S10e:
• De aan/uit-toets bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten,
sleutels en kettingen.
• Als de sensor voor vingerafdrukherkenning wordt bedekt met beschermende folie, stickers of
andere accessoires, wordt de vingerafdruk mogelijk minder goed herkend. Als de sensor voor
vingerafdrukherkenning al is bedekt met een beschermende folie, verwijder deze dan voordat u
de sensor voor vingerafdrukherkenning gebruikt.
• Zorg dat de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele sensor voor vingerafdrukherkenning met uw vinger
bedekt.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
204
Instellingen
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
Lees de instructies op het scherm en tik op Doorgaan.
Registreer uw vingerafdruk.
► Galaxy S10+, S10: plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning onderin het
scherm. Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer
op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
205
Instellingen
► Galaxy S10e: plaats uw vinger op de aan/uit-toets. Nadat het apparaat uw vinger heeft
gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de aan/uit-toets.
Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd.
5
Wanneer u klaar bent met het registreren van de vingerafdrukken, tikt u op Gereed.
Geregistreerde vingerafdrukken controleren
U kunt controleren of uw vingerafdruk is geregistreerd door uw vinger op de sensor voor
vingerafdrukherkenning te plaatsen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Toegevoegde vingerafdrukken bekijken.
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Het herkenningsresultaat wordt weergegeven.
206
Instellingen
Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik op Verwijder.
Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw
vingerafdruk te scannen.
De instelling van het pictogram voor vingerafdrukherkenning wijzigen (Galaxy
S10+, S10)
Stel het apparaat zo in dat het pictogram voor vingerafdrukherkenning wordt weergegeven of
verborgen wanneer u het apparaat oppakt of op het scherm tikt terwijl het scherm is uitgeschakeld.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Pictogram bij scherm uit om deze functie in of uit te schakelen.
207
Instellingen
Samsung Pass
Met Samsung Pass kunt u zich gemakkelijker en veilig bij uw Samsung-account, websites of apps
aanmelden via uw biometrische gegevens in plaats van uw aanmeldgegevens. Met Samsung
Pass kunt u ook uw persoonlijke informatie sneller en gemakkelijker invoeren, zoals uw adres of
betaalkaartgegevens, via uw geregistreerde biometrische gegevens.
Registreer uw biometrische gegevens in Samsung Pass en stel in dat u zich bij ondersteunde
websites of apps wilt aanmelden met de gegevens via Samsung Pass.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
• De functie voor aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent
via de app Internet. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze
functie.
• Geregistreerde biometrische gegevens en opgeslagen betaalkaartgegevens worden
alleen op uw apparaat opgeslagen en niet gesynchroniseerd met andere apparaten of
servers.
Samsung Pass registreren
Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Lees de instructies op het scherm en tik op Aanmelden.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Accepteer de algemene voorwaarden van Samsung Pass.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Tik op Vingerafdrukken en registreer uw vingerafdrukken.
Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
208
Instellingen
7
Scan uw vingerafdruk en tik op Volgende om de registratie bij Samsung Pass te voltooien.
• Als de optie Samsung Pass toevoegen aan startscherm is aangevinkt, wordt het Samsung
Pass-pictogram toegevoegd aan het startscherm.
• Als de optie Gebruik Samsung Pass in plaats van wachtwoord voor Samsung account is
aangevinkt, kunt u uw geregistreerde biometrische gegevens gebruiken om uw identiteit te
verifiëren in plaats van het Samsung-accountwachtwoord in te voeren.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
U kunt uw geregistreerde biometrische gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren in plaats
van uw Samsung-accountwachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft in
Galaxy Store.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op → Instellingen → Samsung account en tik op de schakelaar Verifiëren met Samsung
Pass om deze in te schakelen.
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij websites die ondersteuning
bieden voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een website waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, vinkt u Inloggen met vingerafdrukken via Samsung Pass aan
en tikt u op Onthouden.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass, nu gebruiken
wanneer u zich aanmeldt bij de website.
209
Instellingen
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij apps
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij apps die ondersteuning bieden
voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een app waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op de toets Aanmelden van de app.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op Opslaan.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass, nu gebruiken
wanneer u zich aanmeldt bij de app.
Aanmeldgegevens beheren
Bekijk de lijst met websites en apps die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en
beheer uw aanmeldgegevens.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Aanmelden en selecteer een website of app in de lijst.
Tik op Bewerk en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website of app aan.
Als u de website of app wilt verwijderen, tikt u op Wissen.
Samsung Pass gebruiken met websites en apps
Wanneer u websites of apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich gemakkelijk
aanmelden met Samsung Pass.
Als u de lijst met websites en apps wilt zien die Samsung Pass ondersteunen, tikt u op het scherm
Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass, ontgrendelt u het scherm met uw
vooringestelde methode voor schermontgrendeling en tikt u vervolgens op → Partners. Als er
geen websites of apps zijn die Samsung Pass ondersteunen, wordt Partners niet weergegeven.
• Beschikbare websites en apps kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van
aanmelden bij websites of apps via Samsung Pass.
210
Instellingen
Uw persoonlijke informatie automatisch invoeren
U kunt Samsung Pass gebruiken om uw adres of betaalkaartgegevens eenvoudig in te geven in apps
die het automatisch aanvullen van persoonlijke informatie ondersteunen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Automatisch invullen en selecteer Adres toevoegen of Kaart toevoegen.
Voer de informatie in en tik op Opslaan.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass nu gebruiken
wanneer uw persoonlijke informatie automatisch op ondersteunde apps wordt ingevoerd.
Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen
U kunt uw biometrische gegevens, aanmeldgegevens en app-gegevens verwijderen die zijn
geregistreerd bij Samsung Pass. Uw acceptatie van de algemene voorwaarden en uw Samsungaccount blijven actief.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op → Instellingen → Gegevens verwijderen.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Uw Samsung Pass-gegevens worden verwijderd.
211
Instellingen
Veilige map
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software
te wijzigen, wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u
gegevens opslaat in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een
andere veilige locatie.
Als u de functie Veilige map wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsungaccount.
212
Instellingen
Veilige map instellen
1
2
3
4
Start de app Instellingen en tik op Biometrie en beveiliging → Veilige map.
Tik op Doorgaan.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Selecteer een vergrendelmethode voor de Veilige map en volg de instructies op het scherm om
de installatie te voltooien.
Als u de naam of kleur van het pictogram van de veilige map wilt wijzigen, tikt u op →
Pictogram aanpassen.
• Wanneer u de app Veilige map start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf
ingestelde vergrendelmethode.
• Als u uw ontgrendelingscode voor Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen
met uw Samsung-account. Tik op de toets onderaan het vergrendelscherm en geef het
wachtwoord van uw Samsung-account in.
Automatische vergrendeling instellen voor Veilige map
Stel het apparaat zo in dat Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Veilige map automat. vergrendelen.
Selecteer een vergrendeloptie.
Tik op → Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
213
Instellingen
Inhoud naar Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op Bestanden toevoegen.
Tik op Afbeeldingen, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op Klaar.
Tik op Verplaatsen.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar Veilige
map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op Kopiëren.
De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
Inhoud uit Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud vanuit Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen. De
volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit Veilige map naar
de standaardopslag.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Galerij.
Selecteer een afbeelding en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar Galerij in de standaardopslag.
214
Instellingen
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in Veilige map.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op Voeg toe.
Voor het installeren van apps uit Play Store of Galaxy Store, tikt u op Downloaden uit Play
Store of Downloaden uit Galaxy Store.
Apps verwijderen uit Veilige map
Blijf een app die u wilt verwijderen aanraken en tik op Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
apps in Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Veilige map verbergen
U kunt de snelkoppeling Veilige map verbergen op het scherm Apps.
Start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Veilige map weergeven
om deze uit te schakelen.
U kunt ook de statusbalk omlaag slepen om het meldingenvenster te openen. Veeg vervolgens
omlaag in het meldingenvenster en tik op Veilige map om de functie uit te schakelen.
215
Instellingen
Een back-up van Veilige map maken en deze terugzetten
Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in Veilige map in Samsung Cloud
zodat u deze later kunt terugzetten.
Back-up maken van gegevens
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Account toevoegen en meld u aan bij uw Samsung-account.
Tik op Back-up gegevens van Veilige map.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Nu back-up maken.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.
Gegevens herstellen
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Herstellen.
Tik op
om een apparaat te selecteren om de gegevens terug te zetten.
Selecteer de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op Nu herstellen.
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.
Veilige map verwijderen
U kunt Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Meer instellingen → Verwijderen.
U kunt een back-up maken van inhoud voordat u Veilige map verwijdert door te tikken op
Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen en te tikken op Verwijderen. Voor toegang tot
gegevens waarvan een back-up uit Veilige map is gemaakt, start u de app Mijn bestanden en tikt u
op Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
216
Instellingen
Accounts en back-up
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung-account of Googleaccount of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige gegevens maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) voor meer informatie.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
217
Instellingen
Samsung Cloud
Synchroniseer de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, zoals afbeeldingen en video's, met
Samsung Cloud en bekijk de gegevens die u hebt opgeslagen op Samsung Cloud. U kunt ook een
back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en deze later herstellen.
Als u Samsung Cloud wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Gegevens synchroniseren
U kunt gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (zoals afbeeldingen, video's en evenementen),
synchroniseren met Samsung Cloud en ze openen op andere apparaten.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op → Instellingen → Inst. synch. en autom. back-up → Synchroniseren.
Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.
U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en de instellingen wijzigen door te
tikken op Galerij, Overige gesynchronis. gegevens of Samsung Cloud Drive.
218
Instellingen
Back-up maken van gegevens
U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud → Back-up maken
van deze telefoon.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Tik op Gereed.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke
gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en
back-up → Samsung Cloud → Back-up maken van deze telefoon.
• Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt weergeven,
tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud →
Gegevens herstellen →
en selecteert u het gewenste apparaat.
Gegevens herstellen
U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op Gegevens herstellen →
en selecteer een apparaat.
Vink de gegevenstypen aan die u wilt terugzetten en tik op Herstellen.
Google
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
219
Instellingen
Geavanceerde functies
Opties
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.
• Bixby-routines: routines toevoegen om instellingen die u herhaaldelijk gebruikt te
automatiseren. Het apparaat stelt ook handige routines voor aan de hand van uw frequente
situaties. Raadpleeg Bixby-routines voor meer informatie.
• Slimme pop-upweergave: hiermee kunt u apps selecteren om meldingen via pop-upvensters
weer te geven. Als u gebruikmaakt van deze functie, kunt u de inhoud snel via pop-upvensters
bekijken door op het pictogram op het scherm te tikken.
Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functie Multi window ondersteunt.
• Slim vastleggen: hiermee stelt u het apparaat zo in dat dit het huidige scherm en schuifgebied
vastlegt en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijdt en deelt.
• Direct share: instellen dat het apparaat de mensen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
• Animaties verkleinen: het apparaat zo instellen dat de schermeffecten van bepaalde acties,
zoals het openen of sluiten van apps, worden verminderd.
• Bewegingen en gebaren: hiermee kunt u de bewegingsfunctie activeren en instellingen
configureren. Raadpleeg Bewegingen en gebaren voor meer informatie.
• Game Launcher: de Game Launcher starten. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Dual Messenger: een tweede app installeren en twee verschillende accounts gebruiken voor
dezelfde messenger-app. Raadpleeg Dual Messenger voor meer informatie.
220
Instellingen
• Video verbeteren: de afbeeldingskwaliteit van uw video's verbeteren om te genieten van
helderdere en levendigere kleuren.
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige apps.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurt wanneer u drie
keer op de aan/uit-toets drukt. U kunt ook geluidsopnamen samen met het bericht naar de
ontvangers verzenden.
Bixby-routines
Bixby Routines is een service die instellingen die u herhaaldelijk gebruikt automatiseert en nuttige
functies suggereert op basis van uw frequente situaties door uw gebruikspatronen te leren kennen.
Bijvoorbeeld, een avondroutine die uw slaappatroon weerspiegelt, zet het filter voor blauw licht aan
en past de helderheid van het scherm aan voor uw comfort wanneer u naar bed gaat.
Routines toevoegen
Voeg routines toe om uw apparaat gemakkelijker te gebruiken. Wanneer u een routine toevoegt,
kunt u de werking ervan instellen op auto of handmatig.
Aanbevolen routines toevoegen
Wanneer uw apparaat uw gebruikspatronen leert kennen, zal het aanbevelen om nuttige of
veelgebruikte functies als routine toe te voegen.
Wanneer de aanbevelingsmelding verschijnt, tikt u op Alles weerg. en voegt u deze toe als uw eigen
routine.
221
Instellingen
Toevoegen van routines uit de lijst met aanbevelingen
Bekijk de lijst met nuttige functies en voeg deze toe als uw eigen routines.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby-routines.
Selecteer in de lijst met Aanbevolen een routine die u wilt en tik op Routine opslaan.
• Om de voorwaarden en acties van de routine in te stellen, tikt u op
voorwaarde of actie die u wilt bewerken.
. Of tik op de
• Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op Getikt op startknop.
Deze optie verschijnt alleen als er geen werkingsvoorwaarden zijn ingesteld.
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier
snel openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op Toevoegen.
222
Instellingen
Uw eigen routines toevoegen
Voeg functies toe die u wilt gebruiken als routines.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby-routines →
.
Geef een naam in voor de routine.
Tik op
, stel de werkingsvoorwaarden in en tik op Volgende.
Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op Getikt op startknop.
Tik op
, stel acties in en tik op Gereed.
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier snel
openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op Toevoegen.
Gebruik van routines
Automatische routines uitvoeren
Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer hun voorwaarden worden
gedetecteerd.
Handmatige routines uitvoeren
Handmatige routines waarvoor u Getikt op startknop hebt ingesteld als werkingsvoorwaarde kunt
u handmatig uitvoeren door op de toets te tikken wanneer u maar wilt.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby-routines → Mijn routines
naast de routine die u wilt uitvoeren. U kunt ook op de widget van de routine op het
en tik op
startscherm tikken.
Weergave van routines die worden uitgevoerd
De routines die momenteel worden uitgevoerd, verschijnen op het meldingenvenster. Als u de
details van een routine wilt bekijken, tikt u op de melding.
223
Instellingen
Stoppen van routines die worden uitgevoerd
U kunt routines die worden uitgevoerd snel stoppen. Selecteer een routine op het meldingenvenster
en tik op Stoppen.
Routines beheren
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby-routines → Mijn routines. Uw
routines worden weergegeven.
Als u een routine wilt deactiveren, tikt u op de schakelaar van de routine of op
Als u een routine wilt bewerken, selecteert u een routine en tikt u op
actie die u wilt bewerken.
.
. Of tik op de voorwaarde of
Als u routines wilt verwijderen, tikt u op → Verwijderen, vinkt u de routines aan die u wilt
verwijderen en tikt u vervolgens op Wissen.
Bewegingen en gebaren
Hiermee kunt u de bewegingsfunctie activeren en instellingen configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bewegingen en gebaren.
• Optillen om te activeren: hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt
ingeschakeld als u het optilt.
• Tik twee keer om te wekken: hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt
ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is uitgeschakeld.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat het scherm wordt uitgeschakeld terwijl
u erop kijkt.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich
niet op een vlakke ondergrond bevindt.
• Eenvoudig dempen: het apparaat instellen om inkomende oproepen of alarmen te dempen
met handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.
• Bediening met één hand: bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer
u het apparaat gebruikt met één hand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
224
Instellingen
• Gebaren vingerafdruksensor: het apparaat instellen om het meldingenvenster te openen of te
sluiten bij het naar boven of naar beneden vegen op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer de sensor uw vingerafdruk detecteert. (Galaxy S10e)
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer
u naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer in de app Telefoon of
Contacten.
Dual Messenger
Installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Dual Messenger.
Ondersteunde apps worden weergegeven.
Tik op de schakelaar van een app om een tweede app te installeren.
Een tweede app wordt geïnstalleerd. Het pictogram van een tweede app wordt weergegeven
met . Wanneer u meldingen van een tweede app ontvangt, worden deze weergegeven met
om ze te onderscheiden van de meldingen van de eerste app.
Tweede app
• De beschikbaarheid van de Dual Messenger-functie is afhankelijk van de app.
• Bepaalde functies van de app zijn mogelijk beperkt voor een tweede app.
225
Instellingen
Een tweede app verwijderen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Dual Messenger.
Tik op de schakelaar van de app die u wilt uitschakelen en tik op Uitschakelen of Verwijderen.
Alle gegevens die zijn gekoppeld met een tweede app worden verwijderd.
Als u de eerste app verwijdert, wordt een tweede app ook verwijderd.
Digitaal welzijn
Bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. U kunt informatie bekijken zoals hoe
lang het scherm aan stond en hoe vaak u apps hebt geopend of bepaalde functies hebt gebruikt. U
kunt ook de gebruikstijd beperken of meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn.
De tijd dat het scherm was
ingeschakeld
Aantal ontgrendelingen
Aantal meldingen
Dashboard
De Wind down-functie inschakelen.
De instellingen voor meldingen
wijzigen.
226
Instellingen
Timers voor apps instellen
U kunt de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de
limiet bereikt, wordt de app gedeactiveerd en kunt u deze niet meer gebruiken.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn → Dashboard.
Tik op Geen timer naast de gewenste app en stel de tijd in.
Activeren van de Wind down-functie
U kunt de Wind down-functie activeren om de belasting van uw ogen voor het slapen gaan te
verminderen en te voorkomen dat uw nachtrust wordt verstoord.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn → Ontspannen en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
Zet de schakelaar aan om de gewenste functie te activeren.
• Grijswaarden: kleuren op het scherm weergeven als grijstinten.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen en meldingen
dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
3
Als u het schema voor het activeren van de Wind down-functie wilt instellen, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om het te activeren, tikt u op Planning instellen en stelt u de
tijd in.
227
Instellingen
Apparaatonderhoud
Introductie
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Beveiliging
Opslag
Geheugen
Uw apparaat optimaliseren
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Nu oplossen of Nu optimaliseren.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
228
Instellingen
De optimalisatiefunctie gebruiken
U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch wordt geoptimaliseerd wanneer uw apparaat
niet in gebruik is. Tik op → Automatische optimalisatie en tik op de schakelaar om deze functie in
te schakelen. Als u de tijd wilt instellen voor het uitvoeren van automatische optimalisatie, tikt u op
Tijd.
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij besparen door de
energiebesparingsfuncties te activeren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende
stand gebruiken.
Energiestand
Selecteer de energiestand die past bij uw apparaatgebruik.
Tik op Energiestand en selecteer een optie.
• Hoge prestaties: het scherm is zo helder mogelijk en met maximale resolutie. De batterijduur is
mogelijk beperkt. (Galaxy S10+, S10)
• Geoptimaliseerd: geoptimaliseerd voor een balans tussen apparaatprestaties en
batterijgebruik.
• Gemidd. energiebespar.: activeer de spaarstand om de gebruiksduur van de batterij te
verlengen.
• Max. energiebesparing: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat
minder dankzij activatie van de nachtstand en beperking van de beschikbare apps en functies.
Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op → Instellingen en tik op de
schakelaar Snel opladen via kabel om deze functie in te schakelen.
229
Instellingen
Aangepaste spaarstand
U kunt het apparaat zo instellen dat de energiebesparingsstand automatisch wordt geactiveerd op
basis van uw gebruikspatronen en het resterende batterijvermogen.
Tik op Energiestand en tik op de schakelaar Aangepaste spaarstand om deze functie in te
schakelen. Uw apparaat zal de energiebesparingsstand activeren op basis van de situatie om de
gebruiksduur van de batterij te verlengen.
Batterijgebruik voor elke app beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Selecteer apps uit de applijst en tik op de
schakelaar App in sluimerstand om de functie in te schakelen.
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op Nu opschonen. Als u
bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
Gebruikergegevens. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN of
VERWIJDEREN.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd,
vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op Nu opschonen.
230
Instellingen
Beveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Beveiliging → Telefoon scannen.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Algemeen beheer
De systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal. Raadpleeg Apparaattalen toevoegen voor meer informatie.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op
de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen terugzetten of alleen netwerkinstellingen of
toegankelijkheidsinstellingen. U kunt ook het apparaat instellen om opnieuw te starten op een
vooraf ingesteld tijdstip voor optimalisatie van het apparaat.
231
Instellingen
Apparaattalen toevoegen
U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer → Taal en invoer → Taal → Taal
toevoegen.
Tik op → Alle talen om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.
2
3
Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op Standaard. Als u de huidige
taalinstelling wilt behouden, tikt u op Huidige houden.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt
gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.
Als u de standaardtaal wilt wijzigen vanuit de lijst met talen, versleept u naast een taal en
verplaatst u deze naar de bovenkant van de lijst. Tik vervolgens op Toepassen. Als een app de
standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren. Raadpleeg Toegankelijkheid voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
232
Instellingen
Software-update
Werk de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook
software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Downloaden en installeren: controleer op updates en installeer deze updates handmatig.
• Automat. downloaden via Wi-Fi: stel het apparaat in op automatisch downloaden van updates
indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Laatste update: geef informatie weer over de laatste software-update.
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
Info telefoon
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info telefoon.
Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op Bewerken.
• Status: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van Wi-Fi
en serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
233
Bijlage
Toegankelijkheid
Over toegankelijkheid
U kunt de toegankelijkheid verbeteren met functies die het apparaat gebruiksvriendelijker maken
voor gebruikers met een slecht gezichtsvermogen, een gehooraandoening of een motorische
beperking.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid. Bovenaan het scherm kunt u controleren
om de functies weer te geven die u
welke toegankelijkheidsfunctie u gebruikt. Tik op
momenteel gebruikt of tik op Uitschak. om de functies snel uit te schakelen.
Voice Assistant (gesproken feedback)
Voice Assistant in- of uitschakelen
Als u Voice Assistant inschakelt, geeft het apparaat gesproken feedback. Als u één keer op de
geselecteerde functie tikt, leest het apparaat de tekst op het scherm hardop voor. Als u twee keer op
de functie tikt, wordt deze geactiveerd.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Schermlezer en tik op de schakelaar Voice
Assistant om deze functie in te schakelen.
Als u Voice Assistant wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar en tikt u snel twee keer ergens op het
scherm.
Tik op Zelfstudie om te zien hoe u Voice Assistant moet gebruiken.
Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer u Voice Assistant gebruikt.
234
Bijlage
Het scherm bedienen met vingergebaren
U kunt verschillende vingergebaren gebruiken om het scherm te bedienen terwijl u Voice Assistant
gebruikt.
Gebaren voor één vinger
• Tikken: het item waar uw vinger op ligt wordt hardop voorgelezen. Als u het scherm wilt
verkennen, plaatst u een vinger op het scherm en beweegt u uw vinger.
• Tweemaal tikken: het geselecteerde item wordt geopend. Als geselecteerde items hardop
worden voorgelezen en u het gewenste item hoort, tilt u uw vinger van het scherm. Tik dan
twee keer snel op het scherm.
• Dubbeltikken en het scherm blijven aanraken: zo kunt u een item verplaatsen of een
beschikbare optie openen.
• Naar links vegen: het vorige item lezen.
• Naar rechts vegen: het volgende item lezen.
• Omhoog of omlaag vegen: zo kunt u de meest recente contextuele menu-instellingen wijzigen.
• In één beweging naar links en dan naar rechts vegen: zo bladert u het scherm omhoog.
• In één beweging naar rechts en dan naar links vegen: zo bladert u het scherm omlaag.
• In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: zo gaat u naar het eerste item op het scherm.
• In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: zo gaat u naar het laatste item op het scherm.
Gebaren voor twee vingers
• Tweemaal tikken: zo kunt u de huidige actie starten, pauzeren of hervatten.
• Driemaal tikken: zo kunt u de huidige tijd controleren, de resterende batterijduur en meer. Als
u items wilt wijzigen die hardop worden voorgelezen, opent u de app Instellingen en tikt u op
Toegankelijkheid → Schermlezer → Instellingen → Statusbalkgegevens.
• Vier keer tikken: gesproken feedback in- of uitschakelen.
• Naar links vegen: zo gaat u verder naar de volgende pagina.
• Naar rechts vegen: zo gaat u terug naar de vorige pagina.
• Omhoog vegen: door de lijst naar beneden bladeren.
• Omlaag vegen: door de lijst naar boven bladeren.
235
Bijlage
• Omhoog of omlaag vegen op het startscherm: het scherm Apps openen.
• Omhoog of omlaag vegen op het scherm Apps: terugkeren naar het startscherm.
• In een willekeurige richting vegen op het vergrendelscherm: zo ontgrendelt u het scherm.
• Omlaag slepen vanaf de bovenkant van het scherm: zo wordt het meldingenvenster geopend.
Gebaren voor drie vingers
• Tikken: zo worden items van boven af aan hardop voorgelezen.
• Tweemaal tikken: zo wordt er hardop voorgelezen vanaf het volgende item.
• Driemaal tikken: zo wordt de meest recent geselecteerde tekst hardop voorgelezen en
gekopieerd naar het klembord.
• Naar links of rechts vegen: zo wordt het contextuele menu geopend en bladert u door de opties.
• Omhoog of omlaag vegen: zo wordt de wijze van tekst voorlezen gewijzigd en de
gedetailleerdheid geselecteerd.
• In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: terugkeren naar het vorige scherm.
• In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: terugkeren naar het startscherm.
Gebaren voor vier vingers
• Tikken: terugkeren naar het vorige scherm.
• Tweemaal tikken: terugkeren naar het startscherm.
• Driemaal tikken: de lijst met recente apps openen.
Het universele menu gebruiken
Veeg naar links of rechts met 3 vingers terwijl u Voice Assistant gebruikt. Het contextuele menu
wordt weergegeven en het apparaat leest de opties hardop voor. Veeg naar links of rechts met drie
vingers om door de opties te bladeren. Als u de gewenste optie hoort, veegt u omhoog of omlaag
om de optie te gebruiken of om de instellingen voor de optie aan te passen. Als u bijvoorbeeld
Spraaksnelheid hoort, kunt u de spraaksnelheid aanpassen door naar boven of naar beneden te
vegen.
236
Bijlage
Afbeeldinglabels toevoegen en beheren
U kunt labels toewijzen aan afbeeldingen op het scherm. Het apparaat leest de labels voor wanneer
de afbeeldingen zijn geselecteerd. Voeg labels toe aan afbeeldingen zonder label door tweemaal op
het scherm te tikken met drie vingen en het scherm te blijven aanraken.
Als u de labels wilt beheren, opent u de app Instellingen en tikt u op Toegankelijkheid →
Schermlezer → Instellingen → Aangepaste labels beheren.
Instellingen configureren voor Voice Assistant
Configureer instellingen voor Voice Assistant voor meer gebruikscomfort.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Schermlezer → Instellingen.
• Tekst naar spraak: de instellingen voor de tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden
gebruikt wanneer Voice Assistant is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
• Uitgebreidheid: pas de gedetailleerde instellingen voor gesproken feedback aan.
• Schudden voor doorlopend lezen: instellen dat het apparaat de tekst op het scherm voorleest
wanneer u met het apparaat schudt. U kunt verschillende opties voor schudintensiteit
selecteren.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat het apparaat tekens voorleest wanneer u een
wachtwoord invoert.
• Beller-id voorlezen: instellen dat het apparaat de naam van de beller voorleest wanneer u een
inkomende oproep hebt.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u het scherm bedient,
bijvoorbeeld wanneer u een item selecteert.
• Geluidfeedback: instellen dat het apparaat geluid maakt wanneer u het scherm bedient,
bijvoorbeeld wanneer u een item selecteert. U kunt ook het volume van het geluid aanpassen
dat wordt afgespeeld wanneer u het scherm aanraakt om het te bedienen.
• Nadruk op gesproken audio: instellen dat het apparaat het mediavolume verlaagt wanneer het
apparaat een item voorleest.
237
Bijlage
• Focusindicator: instellen dat het apparaat de rand dikker maakt van de nadrukindicator die
wordt weergegeven wanneer u op items tikt. U kunt ook de kleur van de indicator wijzigen.
• Activeren met één tik: instellen dat het apparaat het geselecteerde item activeert wanneer u
het één keer aantikt.
• Navigatiebalk met één tik: instellen dat het apparaat de knoppen op de navigatiebalk met één
tik gebruikt.
• Snelmenu: contextuele menuopties selecteren om weer te geven wanneer u met drie vingers
naar links of rechts veegt.
• Aangepaste labels beheren: de labels beheren die u hebt toegevoegd.
• Sneltoetsen: belangrijke snelkoppelingen instellen die u wilt gebruiken bij het gebruik van een
extern toetsenbord.
• Donker scherm met Aan/uit-toets: voor privacy kunt u instellen dat het apparaat normaal
functioneert als het scherm is uitgeschakeld.
• Statusbalkgegevens: selecteer items die hardop moeten worden voorgelezen wanneer u
driemaal op het scherm tikt met twee vingers.
• Ontwikkelaarsopties: opties voor het ontwikkelen van apps instellen.
Het apparaat gebruiken met het scherm uit
Voor privacy kunt u instellen dat het apparaat normaal functioneert als het scherm is uitgeschakeld.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer u op toetsen drukt of op het scherm tikt. Momenteel
ingeschakelde functies worden niet uitgeschakeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Schermlezer → Instellingen en tik op
Donker scherm met Aan/uit-toets om deze functie in te schakelen. U kunt deze functie inschakelen
of uitschakelen door snel twee keer op de aan/uit-toets te drukken.
Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer Voice Assistant is geactiveerd.
238
Bijlage
Tekst ingeven via het toetsenbord
Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekstinvoerveld en tikt u twee keer snel na elkaar op
een willekeurig gebied op het scherm.
Als u de functie Snelle toetsinvoer wilt inschakelen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Schermlezer en tikt u op de schakelaar Snel typen om deze functie in te
schakelen.
Wanneer u het toetsenbord met uw vinger aanraakt, leest het apparaat de lettertekens van de toets
onder uw vinger voor. Wanneer u het letterteken van uw keuze hoort, haalt u uw vinger van het
scherm om het te selecteren. Het letterteken wordt ingegeven en het apparaat leest de tekst voor.
Als Snel typen niet is ingeschakeld, laat u het gewenste teken los en tikt u twee keer snel ergens
anders op het scherm.
Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer Voice Assistant is geactiveerd.
Aanvullende lettertekens ingeven
Blijf een toets op het toetsenbord aanraken om extra tekens in te geven die beschikbaar zijn voor
de toets. Er wordt een pop-upvenster met de beschikbare tekens weergegeven boven de toets. Als
u een teken wilt selecteren, sleept u uw vinger over het pop-upvenster totdat u het gewenste teken
hoort, waarna u uw vinger optilt.
Verbeteringen zichtbaarheid
Thema met hoog contrast gebruiken
Pas een helder thema toe waarbij lichtgekleurde inhoud wordt weergegeven op het donkere
achtergrond.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid → Thema met
hoog contrast en selecteer het gewenste thema.
Lettertypen met hoog contrast gebruiken
U kunt de kleuren en contouren van lettertypen aanpassen om het contrast tussen de tekst en de
achtergrond te verhogen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik op de
schakelaar Hoog contrast lettertypen om deze functie in te schakelen.
239
Bijlage
Het toetsenbord met hoog contrast gebruiken
Pas de kleuren van het Samsung-toetsenbord aan om het contrast tussen de tekst en de achtergrond
te verhogen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik op de
schakelaar Hoog contrast toetsenbord om deze functie in te schakelen.
Toetsvormen weergeven
U kunt toetsvormen weergeven met kaders om ze beter te laten opvallen.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik
vervolgens op de schakelaar Knopvormen weergeven om deze functie in te schakelen.
De schermkleuren negatief weergeven
Verbeter de zichtbaarheid van het scherm om gebruikers te helpen de tekst op het scherm
gemakkelijker te herkennen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik op de
schakelaar Negatieve kleuren om deze functie in te schakelen.
Kleurcorrectie
Pas aan hoe kleuren op het scherm worden weergegeven als u moeilijkheden hebt bij het
onderscheiden van kleuren. Het apparaat wijzigt de kleuren in duidelijker herkenbare kleuren.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid →
Kleurcorrectie en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Een optie selecteren.
Als u de kleurintensiteit wilt aanpassen, versleept u de aanpassingsbalk onder Intensiteit.
Als u Gepersonaliseerde kleur selecteert, kunt u de kleur van het scherm personaliseren. Volg de
instructies op het scherm om de kleurcorrectieprocedure te voltooien.
240
Bijlage
Gekleurde lens
Pas de schermkleuren aan als u moeite hebt om de tekst te lezen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid →
Gekleurde lens en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer een kleur die u
wilt gebruiken.
Als u de transparantie wilt aanpassen, versleept u de aanpassingsbalk onder Ondoorzichtigheid.
Bewegingseffecten op het scherm verminderen
Bepaalde animatie-effecten verwijderen als u gevoelig bent voor animaties of bewegingen op het
scherm.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik op de
schakelaar Animaties verwijderen om deze functie in te schakelen.
Een vergrootglas gebruiken
Schakel een vergrootglas in om op het scherm in te zoomen zodat u een grotere versie van de
inhoud kunt weergeven.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik
op de schakelaar Vergrootglasvenster om deze functie in te schakelen. Het vergrootglas wordt
weergegeven op het scherm.
Sleep de rand van het kader van het vergrootglas om het vergrootglas te verplaatsen naar de plaats
waar u wilt inzoomen op het scherm.
Het scherm vergroten
Vergroot het scherm en zoom in op een specifiek gebied.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid →
Vergroting.
• Tik 3x op scherm voor vergroten: inzoomen door drie keer op het scherm te tikken. Als u wilt
terugkeren naar de normale weergave, tikt u nogmaals drie keer op het scherm.
• Tik op knop voor vergroten: inzoomen door op op de navigatiebalk te tikken en vervolgens
op het schermgedeelte te tikken dat u wilt vergroten. Als u wilt terugkeren naar de normale
weergave, tikt u op .
241
Bijlage
Als u het scherm wilt verkennen, sleept u met twee of meer vingers over het vergrote scherm.
Als u het zoompercentage wilt aanpassen, knijpt u twee of meer vingers samen op het vergrote
scherm of spreidt u ze uit elkaar.
U kunt het scherm ook tijdelijk vergroten door drie keer op het scherm te tikken en het te blijven
aanraken. Of tik op en blijf het scherm aanraken. Terwijl u het scherm aan blijft raken, sleept u met
uw vinger om het scherm te verkennen. Haal uw vinger van het scherm om terug te gaan naar de
normale weergave.
• Toetsenborden en de navigatiebalk op het scherm kunnen niet worden vergroot.
• Wanneer deze functie is ingeschakeld, is dit mogelijk van invloed op de prestaties van
sommige apps.
Muis- of touchpadaanwijzers vergroten
U kunt de aanwijzer vergroten wanneer een externe muis of touchpad wordt gebruikt.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid en tik op de
schakelaar Grote muis-/touchpadaanwijzer om deze functie in te schakelen.
Lettertype wijzigen
U kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid →
Tekstgrootte en opmaak.
Schermzoom wijzigen
U kunt de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Verbeteringen zichtbaarheid →
Inzoomen op scherm.
242
Bijlage
Gehoorverbeteringen
Geluiddetectors
Instellen dat het apparaat het geluid van een huilende baby of deurbel detecteert. Het apparaat trilt
wanneer het geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als logbestand.
Terwijl deze functie is ingeschakeld, werkt spraakherkenning niet.
Detectie huilende baby
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen → Geluiddetectors
→ Detectie huilende baby → Start.
Detectie deurbel
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen →
Geluiddetectors → Detectie deurbel.
Tik op Opnemen om een opname van uw deurbel te maken.
Het apparaat zal het geluid van de deurbel detecteren en opnemen.
Tik op Test en druk op uw deurbel om te controleren of deze correct is opgenomen. Wanneer
het apparaat de deurbel detecteert, tikt u op Start.
Als u het geluid van de deurbel wilt wijzigen, tikt u op Deurbelgeluid wijzigen.
Alle geluiden uitschakelen
Instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt, waaronder de stem van
de beller tijdens een gesprek.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen en tik vervolgens op
Alle geluiden dempen om deze functie in te schakelen.
243
Bijlage
Ondersteuning gehoorapparaten
Stel het apparaat zo in dat de geluidskwaliteit beter is bij het gebruik van hoortoestellen.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen en tik vervolgens op
Ondersteuning gehoorapparaten om deze functie in te schakelen.
De geluidsbalans aanpassen
U kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een oortelefoon gebruikt.
1
2
3
Sluit een oortelefoon aan op het apparaat en gebruik deze.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen.
Sleep de aanpassingsbalk onder Geluidsbalans links/rechts naar links of rechts en pas de
geluidsbalans aan.
Monogeluid
Mono-uitvoer combineert stereogeluid tot één signaal dat wordt afgespeeld via alle
oortelefoonluidsprekers. Gebruik deze optie als u een gehooraandoening hebt of het eenvoudiger is
om één oordopje te gebruiken.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen en tik op de schakelaar
Monogeluid om deze functie in te schakelen.
Ondertitelinstellingen
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen → Samsungondertitels of Google-ondertitels en tik op de schakelaar deze functie in te schakelen.
Selecteer een optie voor het configureren van de ondertitelinstellingen.
244
Bijlage
Spraak naar tekst
Het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst op het scherm.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoorverbeteringen → Spraak naar
tekst.
Tik op
en neem via de microfoon op.
Tik op GEREED wanneer u klaar bent met de opname.
Als u opgenomen bestanden wilt weergeven of de systeemtaal van het spraakbericht wilt
wijzigen, start u de app Spraak recorder.
Interactie en behendigheid
Universal switch
U kunt het aanraakscherm bedienen door een externe switch aan te sluiten, op het scherm te tikken
of door hoofd- en gezichtsbewegingen te gebruiken.
1
2
3
4
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid →
Universal switch.
Lees de instructies op het scherm en tik op Klaar.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de Universal switches niet zijn geregistreerd op het apparaat, tikt u op Switch toevoegen en
stelt u switches in die het apparaat kunnen bedienen.
Als u de functie Universal switch wilt inschakelen, moet minimaal één switch op het
apparaat zijn geregistreerd.
Als u schakelaars wilt instellen om het apparaat te bedienen, tikt u op de schakelaar onder Switches.
Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u tegelijkertijd op de aan/uit-toets en de toets Volume
omhoog.
245
Bijlage
Hulpmenu
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu weergeven
U kunt instellen dat het apparaat het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeeft voor toegang
tot apps, functies en instellingen. U kunt het apparaat gemakkelijk bedienen door op de hulpmenu's
in het pictogram te tikken.
1
2
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid →
Hulpmenu.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu verschijnt rechtsonder op het scherm.
Als u het transparantieniveau van het snelkoppelingspictogram van de assistent wilt aanpassen,
sleept u de aanpassingsbalk onder Transparantie.
Hulpmenu's openen
Het pictogram voor de hulp-snelkoppeling wordt weergegeven in de vorm van een zwevend
pictogram voor eenvoudige toegang tot de hulpmenu's vanuit elk scherm.
Wanneer u op het pictogram voor de hulp-snelkoppeling tikt, wordt het pictogram iets groter en
worden de hulpmenu's weergegeven op het pictogram. Tik op de pijl naar links of rechts om naar
andere vensters te gaan of veeg naar links of rechts om andere menu's te selecteren.
De cursor gebruiken
Tik in het hulpmenu op Cursor. U kunt het scherm bedienen met kleine vingerbewegingen op
het aanraakgebied. Sleep uw vinger over het aanraakgebied om de cursor te bewegen. Tik op het
scherm om items onder de cursor te selecteren.
U hebt de volgende opties:
•
/
: naar links of rechts op het scherm scrollen.
•
/
: scrol omhoog of omlaag op het scherm.
•
: het gebied vergroten waar de cursor zich bevindt.
Schakel het Always On Display uit voordat u deze functie gebruikt.
246
Bijlage
•
: de touchpad- en cursorinstellingen wijzigen.
•
: het aanraakgebied verplaatsen.
•
: het aanraakgebied sluiten.
Uitgebreide hulpmenu's gebruiken
Instellen dat het apparaat uitgebreide hulpmenu's weergeeft voor geselecteerde apps.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid → Hulpmenu
→ Assistent plus, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en tik vervolgens op de
schakelaars naast de apps die u wilt activeren.
Klikken als aanwijzer stopt
U kunt instellen dat het apparaat automatisch een item selecteert wanneer u de muisaanwijzer op
het item plaatst.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid en tik op de
schakelaar Klikken als aanwijzer stopt om deze functie in te schakelen.
Oproepen aannemen of beëindigen
De methode wijzigen voor het aannemen of beëindigen van oproepen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid → Oproepen
aannemen en beëindigen.
Selecteer de gewenste methode.
247
Bijlage
Interactiebeheer
Activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het
gebruik van apps.
1
2
3
4
5
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid →
Interactiebeheer.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Blijf de aan/uit-toets en de toets Volume omhoog samen ingedrukt houden terwijl u een app
gebruikt.
Pas de grootte van het venster aan of teken een lijn rond een gebied dat u wilt beperken.
Tik op Gereed.
Het apparaat geeft het beperkte gebied weer. Het beperkte gebied reageert niet wanneer u het
aanraakt en de toetsen van het apparaat worden uitgeschakeld. U kunt functies voor de aan/uittoets, volumetoets en toetsenbord inschakelen in de interactiebeheerstand.
Om de interactiebeheerstand uit te schakelen, blijft u de aan/uit-toets en de toets Volume omhoog
samen ingedrukt houden.
Als u het apparaat wilt instellen op vergrendeling van het scherm na het uitschakelen van de
interactiebeheerstand, opent u het scherm Instellingen, tikt u op Toegankelijkheid → Interactie
en behendigheid → Interactiebeheer en tikt u vervolgens op de schakelaar Vergrendelen indien
uitgeschakeld om deze functie in te schakelen.
Vertraging bij tikken en vasthouden
Stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid → Vertraging bij
tikken en vasthouden en selecteer een optie.
Tikduur
U kunt de duur instellen dat u het scherm moet aanraken voor het apparaat het als een tik herkent.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid → Tikduur, tik
op de schakelaar deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.
248
Bijlage
Herhaalde aanrakingen negeren
U kunt instellen dat het apparaat alleen de eerste tik binnen een bepaalde tijd herkent als u
herhaaldelijk op het scherm tikt.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Interactie en behendigheid → Herhaalde
aanrakingen negeren, tik op de schakelaar deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.
Geavanceerde instellingen
Toegankelijkheidsfuncties snel starten
U kunt deze functie instellen om toegankelijkheidsfuncties snel te starten.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Toetsen
Aan/uit en Volume omhoog en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer
vervolgens de toegankelijkheidsfunctie die moet worden geopend wanneer u tegelijkertijd op de
aan/uit-toets en de toets Volume omhoog drukt.
U kunt de volgende toegankelijkheidsfuncties openen:
• Toegankelijkheid
• Voice Assistant
• Universal switch
• Vergrootglasvenster
• Negatieve kleuren
• Kleurcorrectie
• Gekleurde lens
• Interactiebeheer
249
Bijlage
De snelkoppelingsservices snel starten
U kunt deze functie instellen om snelkoppelingsservices snel te starten.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Toetsen
Volume omhoog en omlaag en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Tik vervolgens
op Geselecteerde service en selecteer een snelkoppelingsservice die moet worden gestart wanneer
u de toets Volume omhoog en toets Volume omlaag tegelijkertijd gedurende drie seconden
ingedrukt houdt.
U kunt de volgende snelkoppelingsservices openen:
• Universal switch
• Voice Assistant
Flitsmelding instellen
Stel in dat het apparaat de flitser of het scherm laat knipperen als er een alarm klinkt of als u
meldingen hebt, zoals binnenkomende oproepen of nieuwe berichten.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Flitsmelding
en tik vervolgens op de schakelaars naast de opties die u wilt inschakelen.
Meldingsherinneringen
Stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de
interval niet hebt gecontroleerd.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen →
Meldingsherinneringen en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
• Trillen bij geluid afspelen: stel het apparaat zo in dat het trilt en een geluidssignaal laat horen
wanneer u geen meldingen hebt aangevinkt.
• Herinnering elke: stel een interval in tussen waarschuwingen.
• Geselecteerde herinneringen: stel apps in om u te waarschuwen bij meldingen.
250
Bijlage
Spraakopnamen toevoegen aan spraaklabels
U kunt spraaklabels gebruiken om voorwerpen die een vergelijkbare vorm hebben te onderscheiden
door labels op deze voorwerpen te bevestigen. U kunt een spraakopname maken en toewijzen aan
een spraaklabel met NFC. De spraakopname wordt afgespeeld wanneer u uw apparaat in de buurt
van de label plaatst.
Schakel de NFC-functie in voordat u deze functie gebruikt.
1
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen →
Spraaklabel.
De spraakrecorder wordt geopend.
2
3
4
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op GEREED als u klaar bent met de opname.
Houd de achterkant van uw apparaat boven de spraaklabel.
De informatie in deze spraakopname wordt overgeschreven naar de spraaklabel.
Geïnstalleerde services
Toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Geïnstalleerde services.
251
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
252
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ Resetten → Alles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
253
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
254
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
255
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Bluetooth werkt niet goed
Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen
optreden, probeert u het volgende:
• Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er
verbinding mee kan worden gemaakt.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Verbindingen en tik op de schakelaar
Bluetooth om deze weer in te schakelen.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Algemeen beheer → Resetten →
Netwerkinstellingen resetten → Instellingen resetten → Resetten om de netwerkinstellingen
te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
256
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of
verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
257
Bijlage
De toets Apps wordt niet weergegeven op het startscherm
U kunt het scherm Apps zonder gebruik van de toets Apps openen door omhoog of omlaag te
vegen op het startscherm. Als u de toets Apps onderaan het startscherm wilt weergeven, start u de
app Instellingen en tikt u op Display → Startscherm en tikt u vervolgens op de schakelaar Appsknop deze functie in te schakelen.
De starttoets wordt niet weergegeven
De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk
niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te
geven.
Bixby reageert niet
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als er nog steeds problemen met Bixby zijn nadat u deze tips hebt geprobeerd, moet u contact
opnemen met een Samsung Servicecenter.
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet
weergegeven op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
naast de balk om de helderheid aan te passen en tik op de schakelaar
vervolgens omlaag. Tik op
Bediening bovenaan weergeven om de functie in te schakelen.
Samsung Cloud werkt niet
• Zorg ervoor dat u bent verbonden met een netwerk.
• Tijdens een servicecontrole van Samsung Cloud kunt u geen gebruik maken van Samsung
Cloud. Probeer het later opnieuw.
258
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
259
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising