Samsung | Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 handleiding

Samsung Galaxy S7 handleiding
SM-G930F
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 02/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
Applicaties
4
6
7
9
15
17
21
21
22
25
31
33
35
38
39
39
43
45
56
58
62
65
68
70
71
92
95
95
98
99
102
104
106
106
107
108
109
48
50
54
55
Lees dit eerst
Inhoud van de verpakking
Indeling van het apparaat
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
USB-connector
Het apparaat in- en uitschakelen
Aanraakscherm
Startscherm
Vergrendelscherm
Meldingenvenster
Tekst ingeven
Schermafbeelding
Apps openen
Multi window
Samsung-account
Gegevens overdragen van uw vorige
apparaat
Apparaat- en gegevensbeheer
Snel verbinden
Deelfuncties
Alarmstand
2
Apps installeren of verwijderen
Telefoon
Contacten
Berichten
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Samsung Gear
Game Launcher
S Planner
S Health
S Voice
Spraakrecorder
Mijn bestanden
Notitie
Klok
Calculator
Google-apps
Inhoud
Instellingen
Bijlage
111
111
113
115
115
116
117
117
120
122
124
125
126
126
127
128
129
130
130
130
135
139
139
140
140
141
142
142
143
143
143
144 Toegankelijkheid
159 Problemen oplossen
165 De batterij verwijderen
Introductie
Wi-Fi
Bluetooth
Vliegtuigstand
Mobiele hotspot en tethering
Gegevensgebruik
Mobiele netwerken
NFC en betaling
Meer verbindingsinstellingen
Smart Manager
Applicaties
Geluiden en trillen
Meldingen
Niet storen
Display
Geavanceerde functies
Achtergrond
Thema's
Startscherm
Schermvergr. en beveilig.
Privacy en veiligheid
Eenvoudige stand
Toegankelijkheid
Accounts
Back-up maken en terugzetten
Taal en invoer
Batterij
Opslag
Datum en tijd
Gebruiksaanwijzing
Toestel-info
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
4
Basisfuncties
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC
is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Als u de
FCC-identificatiecode wilt weergeven, tikt u op Apps → Instellingen → Toestel-info →
Batterijgegevens.
Water- en stofbestendigheid behouden
Uw apparaat is water- en stofbestendig. Volg deze tips zorgvuldig op om de water- en
stofbestendigheid van uw apparaat te behouden. Als u dit niet doet, kan dit schade aan uw apparaat
tot gevolg hebben.
• Dompel het apparaat niet onder in water dat dieper is dan 1,5 m en houd het niet langer dan
30 minuten onder water.
• Stel het apparaat niet bloot aan snelstromend water, zoals water dat uit de kraan komt, golven
in de zee of een waterval.
• Als het apparaat wordt blootgesteld aan schoon water, droogt u het zorgvuldig af met een
schone, zachte doek. Als het apparaat wordt blootgesteld aan andere vloeistoffen, spoelt u
het apparaat af met schoon water en droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek.
Als u deze instructies niet volgt, kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden
beïnvloed.
• Als het apparaat is ondergedompeld in water of de microfoon, luidspreker of ontvanger nat
is, hoort u mogelijk geen geluid tijdens een oproep. Veeg het apparaat af met een droge doek of
maak het apparaat zorgvuldig droog voordat u het gebruikt.
• Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt
gebruikt in water.
• Uw apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft aangetoond bestand te zijn
tegen water en stof in specifieke omstandigheden (voldoet aan de vereisten van classificatie
IP68 zoals beschreven door de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraad van
omhulsels [IP-code]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1,5 meter, gedurende
30 minuten). Ondanks deze classificatie kan uw apparaat toch beschadigd raken in bepaalde
situaties.
5
Basisfuncties
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
6
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
Ontvanger
LED-indicator
Camera aan de voorzijde
GPS-antenne
Nabijheidssensor
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Starttoets (sensor voor
vingerafdrukherkenning)
Toets Recent
Terugtoets
Headsetaansluiting
Luidspreker
Multifunctionele
aansluiting
Microfoon
Microfoon
Camera aan de achterzijde
Flitser
Volumetoets
NFC-antenne/
MST-antenne/Spoel voor
draadloos opladen
Hoofdantenne
7
Basisfuncties
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metallic materiaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt als u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet
correct werken.
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit
Recent
Start
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Ingedrukt houden om de schermweergave te splitsen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google te starten.
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Terug
• Ingedrukt houden om de extra opties voor het huidige scherm
te openen.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
8
Basisfuncties
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
1
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan
op de multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
2
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
9
Basisfuncties
3
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de
oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
De resterende oplaadtijd bekijken
Tijdens het opladen kunt u het startscherm openen en op Apps → Instellingen → Batterij tikken.
De werkelijke oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de status van uw apparaat en
de oplaadomstandigheden. De resterende oplaadtijd wordt mogelijk niet weergegeven
wanneer u het apparaat oplaadt in zeer koude of zeer hete omstandigheden.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met Smart Manager.
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd,
zoals e-mails.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
10
Basisfuncties
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsungservicecenter gaan.
11
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt deze functie gebruiken
om de batterij sneller op te laden wanneer het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
Over snel opladen
• Voor snel opladen wordt een technologie voor het opladen van batterijen gebruikt waarbij
de batterij sneller wordt opgeladen door het oplaadvermogen te vergroten. Het apparaat
ondersteunt de functie voor adaptief snel opladen van Samsung en Qualcomm Quick Charge
2.0.
• Als u snel opladen wilt gebruiken op uw apparaat, sluit u het aan op een batterijoplader die
adaptief snel opladen of Quick Charge 2.0 ondersteunt.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de batterij
oplaadt.
• Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het pictogram
op het scherm weergegeven.
• U kunt de functie Snel opladen niet gebruiken wanneer het scherm is ingeschakeld. Schakel het
scherm uit om de oplaadsnelheid te verhogen.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, tikt u op het startscherm op Apps →
Instellingen → Batterij en tikt u vervolgens op de schakelaar Snel opladen via kabel om deze te
activeren.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
12
Basisfuncties
Draadloos opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne spoel voor draadloos opladen. U kunt de batterij opladen
met een draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar).
Snel draadloos opladen
U kunt uw apparaat sneller opladen met de functie voor snel draadloos opladen. Als u deze functie
wilt gebruiken, moet u een oplader en onderdelen gebruiken die ondersteuning bieden voor de
functie voor snel draadloos opladen.
Een ventilator in de oplader kan geluid produceren tijdens snel draadloos opladen. Als u
het lawaai van de ventilator wilt beperken, moet u de functie voor snel draadloos opladen
uitschakelen. De optie voor in-/uitschakelen wordt toegevoegd aan het instellingenmenu
van uw apparaat wanneer u het voor het eerst op de oplader plaatst. Tik op het startscherm
op Apps → Instellingen → Batterij en tik op de schakelaar Snel draadloos opladen om
deze uit te schakelen. Als u deze functie uitschakelt, neemt het geluid af, maar kan het
opladen langer duren.
De batterij opladen
1
Plaats de achterkant van het apparaat in het midden van de draadloze oplader.
U kunt de resterende oplaadduur op het scherm bekijken. De werkelijk oplaadduur kan
verschillen afhankelijk van de omstandigheden tijdens het opladen.
13
Basisfuncties
2
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de draadloze oplader.
• Als er vreemde stoffen zitten tussen het apparaat en de draadloze oplader, is het mogelijk
dat het apparaat niet goed wordt opgeladen.
• Als u de draadloze oplader gebruikt in gebieden met zwakke netwerksignalen, kunt u uw
netwerk mogelijk niet langer ontvangen.
• Gebruik door Samsung goedgekeurde draadloze opladers. Als u andere draadloze
opladers gebruikt, wordt de batterij mogelijk niet correct opgeladen.
Spaarstand
Bespaar het batterijniveau door de functies van het apparaat te beperken.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Batterij → Spaarstand en tik dan op de
schakelaar om deze in te schakelen.
Als u automatisch de spaarstand wilt inschakelen wanneer de resterende batterijduur het vooraf
ingestelde niveau gebruikt, tikt u op Spaarstand starten en selecteert u een optie.
Extra energiebesparende stand
Gebruik deze stand om de batterijvoeding van het apparaat uit te breiden. In de extra
energiespaarstand wordt het volgende uitgevoerd op het apparaat:
• Kleuren op het scherm worden weergeven als grijstinten.
• De beschikbare apps worden beperkt tot essentiële en geselecteerde apps.
• De mobiele gegevensverbinding wordt uitgeschakeld wanneer het scherm is uitgeschakeld.
• Wi-Fi en Bluetooth-functies worden uitgeschakeld.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Batterij → Extra energiebesparende stand en
tik dan op de schakelaar om deze in te schakelen.
Als u de Extra energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op MEER → Extra energiebespar. stand
uit.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
14
Basisfuncties
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
1
3
2
4
5
15
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
4
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Plaats de SIM- of USIM-kaart op de lade met de goudkleurige contactpunten naar beneden
gericht.
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
Juiste plaatsing van de kaart
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• U kunt een nano-SIM-kaart en een microSD-kaart niet tegelijkertijd in lade 2 plaatsen.
16
Basisfuncties
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 200 GB gebruiken in het apparaat.
Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige
geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
17
Basisfuncties
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
wordt u gevraagd door het apparaat om de geheugenkaart opnieuw te formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
1
2
3
4
1
5
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
18
Basisfuncties
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
3
Plaats een geheugenkaart op lade 2 met de goudkleurige contacten naar onderen.
Lade 1
Lade 2
4
5
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
19
Basisfuncties
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart → Ontkoppelen.
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart → Formatteren →
FORMATTEREN.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
20
Basisfuncties
USB-connector
Met de meegeleverde USB-connector (adapter voor onderweg) kunt u gegevens van andere
mobiele apparaten overzetten of USB-randapparaten zoals een muis en toetsenbord, aansluiten op
uw apparaat.
Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
U kunt uw vorige apparaat met de USB-connector en een USB-kabel op uw nieuwe apparaat
aansluiten om snel en eenvoudig gegevens over te dragen zonder een app te hoeven installeren op
het vorige apparaat. Raadpleeg Gegevens overdragen via een USB-connector voor meer informatie.
Een USB-randapparaat aansluiten
Steek de USB-connector in de multifunctionele aansluiting van het apparaat en sluit het USBrandapparaat aan op de USB-connector.
Sommige USB-randapparaten zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
21
Basisfuncties
Het apparaat opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Toets Volume omlaag
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met uw vinger.
22
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.
Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik opnieuw
om terug te gaan.
23
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om andere vensters weer te geven.
Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items, zoals contacten, te scrollen.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
24
Basisfuncties
Startscherm
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Als u andere vensters wilt weergeven, veegt u naar links of rechts.
Het startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Een widget
Een app
Een map
Nieuwsschermaanduiding. U kunt
de nieuwste artikelen in
verschillende categorieën bekijken.
Schermaanduidingen
Pictogram scherm Apps
Favoriete apps
25
Basisfuncties
Startschermopties
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Startscherm voor toegang tot de beschikbare
opties. U kunt ook op het startscherm leeg gebied blijven aanraken. U kunt het startscherm
aanpassen door startschermvensters toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. U kunt ook de
achtergrond van het startscherm instellen, widgets toevoegen aan het startscherm, en meer.
• Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
• Widgets: widgets toevoegen aan het startscherm. Widgets zijn kleine apps die specifieke
functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te
verlenen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen. Visuele elementen van de interface, zoals
kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde
thema.
• Schermraster: het formaat van het raster wijzigen om meer of minder items weer te geven op
het startscherm en het scherm Apps.
Items toevoegen
Blijf een app of een map aanraken in het scherm Apps en sleep deze naar het startscherm.
Als u widgets wilt toevoegen, blijft u een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, tikt u op
Widgets, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm.
26
Basisfuncties
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onder aan het startscherm
slepen.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een item eenvoudiger wilt verplaatsen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar Apps
verplaatsen boven aan het scherm. Het item wordt naar het venster boven aan het scherm
verplaatst. Veeg naar links of rechts om naar een ander venster te verplaatsen en sleep het item naar
een nieuwe locatie.
Items verwijderen
Blijf een item vasthouden en sleep dit naar Wissen boven aan het scherm.
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare applicaties om apps snel te kunnen openen en starten.
1
2
Tik op het startscherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
27
Basisfuncties
3
Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op.
Als u de mapkleur wilt wijzigen, tikt u op
.
Als u meer apps aan een map wilt toevoegen, tikt u op , vinkt u de apps aan en tikt u op
TOEVOEGEN. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map op het startscherm te
slepen.
Als u apps vanuit een map naar het startscherm wilt verplaatsen, tikt u op de map en sleept u een
app naar het startscherm.
Als u app in een map wilt verwijderen, tikt u op de map en sleept u de app die u wilt verwijderen
naar Wissen boven aan het scherm.
Vensters beheren
Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of
verwijderen.
Als u een venster wilt toevoegen, veegt u naar links en tikt u op
.
Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een
nieuwe locatie.
Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u dit naar
Wissen boven aan het scherm.
Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op
.
Scherm Apps
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Apps te openen. Als u andere vensters wilt
weergeven, veegt u naar links of rechts.
Items verplaatsen
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
28
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare applicaties om snel de gewenste apps te kunnen openen
en starten.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1
2
3
4
Tik op het scherm Apps op BEWERKEN.
Blijf een app aanraken en sleep deze naar een andere app.
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op.
Als u de mapkleur wilt wijzigen, tikt u op
.
Als u meer apps aan een map wilt toevoegen, tikt u op , vinkt u de apps aan en tikt u op
TOEVOEGEN. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map op het scherm Apps te
slepen.
Als u een map wilt verwijderen, selecteert u een map met
apps van de map wordt verplaatst naar het scherm Apps.
29
. Alleen de map wordt verwijderd. De
Basisfuncties
Items verplaatsen
U kunt items in alfabetische volgorde sorteren op het scherm Apps.
Tik op het scherm Apps op A-Z → OPSLAAN.
Zoeken naar items
U kunt op het scherm Apps naar items zoeken.
Tik op het scherm Apps op ZOEKEN en geef tekens in. Het apparaat zoekt naar de items met de
tekens die u hebt ingegeven.
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding (modellen met LTE-functionaliteit)
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
30
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Vergrendelscherm
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Het scherm wordt vergrendeld met Vegen, de standaardmethode voor schermvergrendeling.
Druk op de aan/uit-toets of de starttoets en veeg in een willekeurige richting om het scherm te
ontgrendelen.
31
Basisfuncties
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, tikt u op het scherm Apps op Instellingen →
Schermvergr. en beveilig. → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, PIN-code, wachtwoord of vingerafdruk instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens in om het scherm te
ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsungservicecenter brengen om het te laten resetten.
• U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en de pogingslimiet
bereikt. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Instell.
veilige vergrendeling en tik op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst. om deze te
activeren.
32
Basisfuncties
Meldingenvenster
Het meldingenvenster gebruiken
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Meer toetsen voor snelle
instellingen weergeven.
De helderheid aanpassen.
Snel verbinden starten.
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
De meldingsinstellingen openen.
33
Basisfuncties
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies te gebruiken. Veeg naar links of
om meer toetsen weer te geven. U kunt meer gedetailleerdere
rechts op de toetsen of tik op
instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
→ BEWERKEN, blijft u een toets aanraken en
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op
sleept u deze naar een andere locatie.
S Finder
U kunt met zoekwoorden zoeken naar veel soorten inhoud.
Zoeken naar inhoud op het apparaat
Open het meldingenvenster en tik op
→ S Finder.
Geef een zoekwoord in het zoekveld in of tik op
en spreek een zoekwoord uit.
Voor nauwkeurigere resultaten tikt u op Filteren onder het zoekveld en selecteert u filterdetails.
Zoekcategorieën instellen
U kunt zoekcategorieën instellen om te zoeken naar inhoud in specifieke zoekvelden.
Tik op MEER → Zoeklocaties selecteren en selecteer categorieën.
34
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Een voorgaand teken verwijderen.
Leestekens ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
De toetsenbordinstellingen
wijzigen.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Invoertalen toevoegen en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer
talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te vegen op de
spatiebalk.
35
Basisfuncties
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op , selecteer een taal onder Talen en typen en selecteer vervolgens een toetsenbordindeling
om te gebruiken.
Op het 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren,
tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden
weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.
•
: tekst via spraak ingeven.
Ingeven van tekst met stem starten
of pauzeren.
Het toetsenbord openen.
•
: een item toevoegen van het klembord.
•
: emoticons ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
36
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1
2
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
3
Tik op Kopiëren of Knippen.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moeten worden ingevoegd en tik op Plakken.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
2
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
3
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
Als het woord dat u wilt opzoeken niet is geselecteerd, sleept u
selecteren.
of
om de gewenste tekst te
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Woordenlijsten beheren →
naast een woordenboek om dit te downloaden.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
37
Basisfuncties
Schermafbeelding
Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken.
Schermafbeeldingen maken
Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt opgeslagen afbeeldingen
bekijken in de Galerij.
U kunt ook schermopnamen maken door uw hand naar links of rechts te vegen op het scherm. Als
deze functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Geavanceerde
functies → Vegen voor schermafbeelding en tikt u op de schakelaar om deze te activeren.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
Slim vastleggen
U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vastleggen. U kunt ook het
vastgelegde scherm onmiddellijk bijsnijden en delen.
Als deze functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen →
Geavanceerde functies → Slim vastleggen, tikt u op de schakelaar om de functie te activeren en
maakt u een schermafbeelding. Gebruik een van de volgende opties op het scherm dat u vastlegt:
• Meer vastleggen: leg meer inhoud vast die verspreid wordt weergegeven over meerdere
schermen, zoals een webpagina. Er wordt automatisch door het scherm gebladerd en meer
informatie vastgelegd.
• Delen: deel de schermafbeelding.
• Bijsnijden: snijd een deel van de schermafbeelding bij.
38
Basisfuncties
Apps openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.
Als u een app wilt openen vanuit de lijst met onlangs geopende apps, tikt u op
een recent app-venster.
en selecteert u
Een app sluiten
Tik op
en sleep een recent app-venster naar links of rechts om het te sluiten. Als u alle actieve
apps wilt sluiten, tikt u op ALLES SLUITEN.
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst
scherm
Pop-upweergave
39
Basisfuncties
Weergave met gesplitst scherm
1
2
3
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag en tik op
op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
Veeg naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
U kunt de gesplitste schermweergave ook openen door
40
te blijven aanraken.
Basisfuncties
Extra opties gebruiken
Als u apps gebruikt in de gesplitste schermweergave, selecteert u een app-venster en tikt u op de
cirkel tussen de app-vensters om de volgende opties te gebruiken:
•
•
: locaties verwisselen van app-vensters.
: tekst of gekopieerde afbeeldingen van het ene venster naar het andere slepen. Tik op een
item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een locatie in een ander
venster.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
41
Basisfuncties
•
: het venster minimaliseren.
•
: het venster maximaliseren.
•
: de app sluiten.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de cirkel tussen de appvensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Pop-upweergave
1
2
Start op het scherm Apps een app om te gebruiken in de pop-upweergave.
Sleep diagonaal omlaag vanuit een van de bovenhoeken.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Inhoud slepen en neerzetten.
Het venster minimaliseren.
De app sluiten.
Het venster maximaliseren.
42
Basisfuncties
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, blijft u de cirkel op een scherm vasthouden en sleept u
deze naar een nieuwe locatie.
Samsung-account
Introductie
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite. Wanneer uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u apps van Samsung gebruiken
zonder dat u zich hoeft aan te melden.
Maak uw Samsung-account met uw e-mailadres.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over Samsung-accounts opent u het scherm Apps en
tikt u op Instellingen → Accounts → Samsung account → Help.
Uw Samsung-account registreren
Een nieuwe Samsung-account registreren
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Tik op Samsung account → ACCOUNT MAKEN.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
43
Basisfuncties
Een bestaand Samsung-account registreren
Als u al een Samsung-account hebt, registreert u dit op het apparaat.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Tik op Samsung account.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u uw accountinformatie bent vergeten, tikt u op Id of wachtwoord vergeten? Uw
accountinformatie wordt weergegeven als u de vereiste informatie en beveiligingscode ingeeft
die worden weergegeven op het scherm.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw geregistreerde Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals
uw contacten of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts.
Tik op Samsung account en tik op het account om het te verwijderen.
Tik op MEER → Account wissen → ACCOUNT WISSEN.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op BEVESTIG.
Tik op ACCOUNT WISSEN.
44
Basisfuncties
Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
U kunt gegevens van een vorig apparaat overzetten naar uw apparaat via Samsung Smart Switch.
De volgende versies van Samsung Smart Switch zijn beschikbaar.
• Mobiele versie: gegevens overzetten tussen mobiele apparaten. U kunt de mobiele versie app
openen door te tikken op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Smart Switch
openen. Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
• Computerversie: gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U kunt de app
downloaden van www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch wordt niet ondersteund op sommige apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Gegevens overdragen via een USB-connector
U kunt uw vorige apparaat aansluiten op uw apparaat met de USB-connector en een USB-kabel om
snel en eenvoudig gegevens over te dragen zonder een app te hoeven installeren op het vorige
apparaat.
1
2
Steek de USB-connector in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Sluit uw apparaat en het vorige apparaat aan met de USB-kabel.
Vorige apparaat
Uw apparaat
1
USB-connector
USB-kabel
2
45
Basisfuncties
3
Als het pop-upvenster voor appselectie verschijnt, tikt u op Smart Switch → START.
4
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Uw apparaat herkent het vorige apparaat en een lijst met gegevens die u kunt overdragen,
wordt weergegeven.
Verwijder de USB-kabel of USB-connector van het apparaat niet tijdens de overdracht
van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden
beschadigd.
Als u gegevens overdraagt met de USB-connector gaat de batterij van het apparaat sneller
leeg. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u gegevens overdraagt. Als
de batterij bijna leeg is, wordt de gegevensoverdracht mogelijk onderbroken.
Draadloos gegevens overdragen
Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar uw apparaat.
1
2
Op uw vorige apparaat downloadt en installeert u Smart Switch via Galaxy Apps of de Play
Store. Start vervolgens Smart Switch.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
46
Basisfuncties
3
4
5
Op uw apparaat opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen → Back-up maken en
terugzetten → Smart Switch openen.
Selecteer op uw nieuwe apparaat het vorige apparaattype in de lijst en tik op START.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Back-upgegevens van een computer overzetten
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de
gegevens op uw apparaat.
1
2
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
3
4
5
6
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
Sluit uw apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
apparaat.
47
Basisfuncties
Apparaat- en gegevensbeheer
Het apparaat aansluiten op een computer voor
gegevensoverdracht
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden.
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
De apparaten kunnen mogelijk niet correct worden gekoppeld als ze via een USB-hub zijn
gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.
1
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Mediabestanden
overdragen.
Als de computer uw apparaat niet herkent, tikt u op Afbeeldingen overdragen.
3
4
Tik op TOESTAAN om de computer toegang te geven tot de gegevens op uw apparaat.
Als de computer uw apparaat herkent, wordt het apparaat weergegeven in Mijn computer.
Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
Het apparaat bijwerken
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
Bijwerken via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air)
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toestel-info → Updates handmatig downloaden.
Wanneer u op de schakelaar Updates automatisch downloaden tikt om deze te activeren,
worden updates gedownload wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
48
Basisfuncties
Bijwerken met Smart Switch
Sluit het apparaat aan op een computer en werk het apparaat bij met de nieuwste software.
1
2
3
4
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden en
te installeren.
Start Smart Switch op de computer.
Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
Als er een software-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat
bij te werken.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren. Voordat u bijwerkt, koppelt u alle andere
media-apparaten los van de computer.
Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten
Bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie op een back-upaccount zetten en deze later oproepen. U moet
zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te
herstellen. Raadpleeg Samsung-account en Accounts voor meer informatie.
Een Samsung-account gebruiken
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Back-up van mijn
gegevens voor het Samsung-account, tik op de schakelaars naast de items waarvan u een back-up
wilt maken om deze te activeren en tik op NU BACK-UP MAKEN.
Als u wilt instellen dat het apparaat automatisch een back-up van gegevens maakt, tikt u op de
schakelaar Automatische back-up om deze in te schakelen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Samsung-account, tikt u op Herstel. De huidige gegevens
worden verwijderd van het apparaat om de geselecteerde items te herstellen.
49
Basisfuncties
Een Google-account gebruiken
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Back-up van mijn
gegevens voor het Google-account en tik op de schakelaar om deze te activeren. Tik op Back-up
van account en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch
herstellen om deze in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de instellingen en
gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.
Fabrieksinstellingen herstellen
Hiermee wist u alle instellingen en gegevens op het apparaat. Voordat u de fabrieksinstellingen van
het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens
herstellen → APPARAAT RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Het apparaat wordt automatisch
opnieuw gestart.
Snel verbinden
Introductie
Via de functie Snel verbinden kunt u snel zoeken naar en verbinding maken met apparaten in de
buurt, zoals Bluetooth-headsets of tv's.
• Als het apparaat waarmee u wilt verbinden geen ondersteuning biedt voor de Quick
connect-functie, activeert u de Wi-Fi Direct- of Bluetooth-functie voordat u Snel
verbinden start op uw apparaat.
• De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat
of de gedeelde inhoud.
50
Basisfuncties
Verbinding maken met andere apparaten
1
Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
De functies Wi-Fi en Bluetooth worden automatisch geactiveerd.
Als Snel verbinden niet wordt weergegeven in het meldingenvenster, tikt u op
BEWERKEN en tikt u op de schakelaar Snel verbinden om deze te activeren.
2
3
→
Tik op Appar. in de buurt zoeken.
Als er geen eerder verbonden apparaat is, zoekt het apparaat automatisch naar apparaten in de
buurt.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat.
Als u de zichtbaarheidsinstellingen van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op MEER → Instellingen →
Zichtbaarheid apparaat en selecteert u een optie.
Inhoud delen
Inhouden delen met de gekoppelde apparaten.
1
2
3
4
5
Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
Tik op Appar. in de buurt zoeken.
Selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
Tik op Inhoud delen en selecteer een mediacategorie.
Volg de instructies op het scherm om inhoud naar het verbonden apparaat te verzenden.
De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde mediacategorie.
51
Basisfuncties
Verbinding maken met een tv
U kunt uw apparaat verbinden met een tv om de inhoud van het apparaat op het grotere scherm te
bekijken. Afhankelijk van de verbonden tv kunt u mogelijk meer functies gebruiken.
1
2
3
4
Schakel de tv in en plaats uw apparaat in de buurt van de tv.
Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden → Appar. in de buurt zoeken.
Selecteer de tv.
Er wordt een lijst weergegeven met de functies die u kunt gebruiken met de tv.
Selecteer een functie en volg de instructies op het scherm om de functie te gebruiken.
Beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van de tv.
• Smart View: de inhoud van uw apparaat bekijken op het tv-scherm. U moet mogelijk de
functie Screen Mirroring activeren op de tv, afhankelijk van de tv waarmee u verbinding
wilt maken. Als de tv geen ondersteuning biedt voor de functie Screen Mirroring, gebruikt u
compatibele accessoires om de functie in te schakelen. Compatibele accessoires zijn onder
andere HomeSync en een AllShare Cast-dongle.
• Tv naar mobiel apparaat: tv kijken op het scherm van uw apparaat. U kunt tv blijven kijken
binnen het toegestane verbindingsbereik.
• Tv-bediening: uw apparaat gebruiken als afstandsbediening voor de tv.
• Tv-geluid op mobiel apparaat: het geluid beluisteren via de luidspreker van het apparaat
terwijl u naar de tv kijkt. U kunt een headset aansluiten op het apparaat zodat anderen het
tv-geluid niet kunnen horen.
52
Basisfuncties
• Briefing op tv: instellen dat de tv automatisch wordt ingeschakeld volgens de tijd die u hebt
ingesteld op uw apparaat en dat de tijd, het weer en uw planning worden weergegeven op
het scherm. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten uw apparaat en de tv zijn verbonden
met hetzelfde toegangspunt.
• Tv registreren / Tv afmelden: de tv registreren op uw apparaat om extra functies te
gebruiken, zoals Tv-bediening en Briefing op tv.
• Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de verbinding.
• Als de tv geen ondersteuning biedt voor High-bandwidth Digital Content Protection
(HDCP), kunt u geen DRM-beveiligde (Digital Rights Management) inhoud bekijken op de
tv.
Inhoud streamen op de geregistreerde tv
Als u een tv registreert op uw apparaat, kunt u gemakkelijker verbinding maken met de tv terwijl er
inhoud wordt afgespeeld.
Als uw apparaat de geregistreerde tv herkent terwijl u inhoud bekijkt, wordt het pictogram
weergegeven op het apparaat. Tik op het pictogram om de inhoud te streamen van uw apparaat
naar uw tv.
• Deze functie wordt alleen ondersteund door de standaardgalerij-app van het apparaat.
• Als de geregistreerde tv is aangesloten op een stopcontact, kunt u deze functie zelfs
gebruiken als de tv is uitgeschakeld.
53
Basisfuncties
Deelfuncties
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk.
1
2
3
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen en selecteer een deelmethode, zoals Bluetooth en e-mail.
U kunt ook de volgende opties gebruiken:
• Eenvoudig delen: deel inhoud met uw contacten. Als u deze functie wilt gebruiken, moet
uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Als de ontvangers hun telefoonnummers niet hebben geverifieerd of als hun apparaten
geen ondersteuning bieden voor de functie, wordt een koppeling naar de bestanden
naar deze persoon verzonden in een SMS-bericht. De koppeling verloopt na een
bepaalde periode.
• Smart View: via een draadloze verbinding kunt u de weergegeven inhoud van uw apparaat
bekijken op een groter scherm.
• In de buurt delen: deel inhoud met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct, Bluetooth en
meer.
• Afdrukken: druk inhoud af via de printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het
apparaat.
4
Volg de instructies op het scherm om de afbeelding met anderen te delen.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te downloaden.
54
Basisfuncties
Alarmstand
In de alarmstand wordt het scherm overgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen.
Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep uitvoeren, uw
huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.
Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Alarmstand.
Extra opties weergeven.
De flitser inschakelen.
Geluidsalarmen.
Uw huidige locatie-informatie
verzenden in een bericht.
Bellen.
Zoeken op internet.
Meer apps toevoegen.
Resterende batterijduur en
gebruiksduur
Een noodoproep plaatsen.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Alarmstand uitschakelen
Als u de alarmstand wilt uitschakelen, tikt u op MEER → Alarmstand uitschakelen. U kunt ook de
aan/uit-toets ingedrukt houden en op Alarmstand tikken.
55
Applicaties
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Tik op Samsung → Galaxy Apps op het scherm Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op ZOEKEN om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op MEER →
Instellingen → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Tik op Play Store op het scherm Apps.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
56
→ Instellingen
Applicaties
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. Het pictogram
verschijnt op de apps die u kunt
uitschakelen of verwijderen. Selecteer een app en tik op UITZETTEN of op OK. U kunt op het scherm
Apps ook tikken op Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer, een app selecteren en dan op
UITSCHAKELEN of op VERWIJDEREN tikken.
• UITSCHAKELEN: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• VERWIJDEREN: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer →
Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op INSCHAKELEN.
→
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op TOESTAAN op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u uw instellingen voor app-machtigingen wilt bekijken, opent u het scherm Apps en tikt u op
Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt
de lijst met machtigingen voor de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Privacy en veiligheid → App-machtigingen.
Selecteer een item en tik op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
57
Applicaties
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en beantwoorden.
Zelf bellen
1
2
3
Tik op Telefoon op het scherm Apps.
Geef een telefoonnummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
Tik op
om een spraakoproep te starten of tik op
om het toetsenbord te
om een video-oproep te starten.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
Het toetsenbord verbergen.
58
Applicaties
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, tikt u op MEER → Snelkiesnummer, selecteert u een
snelkiesnummer en selecteert u een contact.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de grote cirkel.
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op LOGBESTAND of CONTACTEN en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om
een oproep te maken.
59
Applicaties
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Tik op
om het toetsenbord te openen als het niet wordt weergegeven op het scherm.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
bericht weigeren omhoog.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u het scherm Apps, tikt u op Telefoon →
MEER → Instellingen → Oproepen blokkeren → Ber. geweigerde oproepen, geeft u een bericht
in en tikt u op .
Gemiste oproepen
weergegeven op de statusbalk. Open het
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook op het scherm
Apps op Telefoon → LOGBESTAND tikken om gemiste oproepen te bekijken.
60
Applicaties
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Tik op het scherm Apps op Telefoon → MEER → Instellingen → Oproepen blokkeren →
Blokkeerlijst.
Tik op LOGBESTAND of CONTACTEN om contacten te selecteren en tik op
.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer invoeren en geeft u een
telefoonnummer in.
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van mensen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op
de schakelaar Anonieme oproepen blokk. om de functie te activeren.
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• IN WACHT: een oproep in de wacht plaatsen. Tik op OPROEP HERVATTEN om de oproep uit de
wacht te halen.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen.
• Extra volume: het volume verhogen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt, spreekt u in de microfoon boven aan het apparaat en houdt u het apparaat uit de
buurt van uw oren.
• Toetsenbord / Verbergen: het toetsenbord openen of sluiten.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• E-mail: een e-mail verzenden.
• Bericht: een bericht verzenden.
• Internet: door webpagina's bladeren.
• Contacten: de lijst met contacten openen.
• S Planner: de agenda openen.
• Notitie: een notitie maken.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
61
Applicaties
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
• MEER: extra opties openen.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Handmatig contacten toevoegen
1
2
3
4
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op
en selecteer een opslaglocatie.
Geef de contactgegevens in.
•
: een afbeelding toevoegen.
•
/
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
Tik op OPSLAAN.
62
Applicaties
Als u met het toetsenbord een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten, opent
u het scherm Apps en tikt u op Telefoon. Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het
om het toetsenbord te openen. Geef het nummer in en tik op Toevoegen aan
scherm, tikt u op
Contacten.
Als u een telefoonnummer uit ontvangen oproepen wilt toevoegen aan de lijst met contacten,
opent u het scherm Apps en tikt u op Telefoon → LOGBESTAND → een contact.
Contacten importeren
Contacten van andere opslagapparaten naar uw apparaat importeren.
Tik op het scherm Apps op Contacten → MEER → Instellingen → Contacten importeren/
exporteren → IMPORTEREN en selecteer een optie voor importeren.
Zoeken naar contacten
Tik op het scherm Apps op Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
door te scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
: een spraak- of video-oproep starten.
•
: een bericht samenstellen.
•
: een e-mail schrijven.
63
Applicaties
Profiel delen
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, delen met andere die de functie voor
profiel delen gebruiken.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze functie is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor delen hebben
ingeschakeld op hun apparaat.
Tik op het scherm Apps op Contacten → uw profiel → Profiel delen en tik op de schakelaar
om deze functie in te schakelen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer
geverifieerd zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
Als u aanvullende items wilt instellen om te delen, tikt u op Gedeelde profielgegevens en selecteert
u items.
Als u een groep met contacten wilt instellen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op Delen met en
selecteert u een optie.
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
4
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op MEER → Delen.
Vink contacten aan en tik op DELEN.
Selecteer een methode voor delen.
64
Applicaties
Berichten
Introductie
Berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Tik op
.
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
Extra opties weergeven.
Ontvangers ingeven.
Contacten uit de lijst met contacten
selecteren.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Een bericht ingeven.
4
Emoticons ingeven.
Tik op VERZ. om het bericht te verzenden.
65
Applicaties
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Bekijk het gesprek.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten van specifieke nummers blokkeren of berichten met zinnen die zijn toegevoegd
aan uw blokkeerlijst.
1
2
3
4
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Tik op MEER → Instellingen → Berichten blokkeren.
Tik op Blokkeerlijst.
Tik op Zinnen blokkeren om zinnen toe te voegen om te blokkeren.
Tik op POSTVAK IN of CONTACTEN om contacten te selecteren en tik op
.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Getal invoeren en geeft u een
telefoonnummer in.
Wanneer u berichten van de geblokkeerde nummers of berichten met de geblokkeerde zinnen
ontvangt, krijgt u geen melding. Als u geblokkeerde berichten wilt bekijken, tikt u op MEER →
Instellingen → Berichten blokkeren → Geblokkeerde berichten.
66
Applicaties
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
3
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Tik op MEER → Instellingen → Meldingen en tik op de schakelaar om deze te activeren.
Wijzig de instellingen voor meldingen.
• Meldingsgeluid: het meldingsgeluid wijzigen.
• Trilstand: instellen dat het apparaat trilt wanneer u berichten ontvangt.
• Pop-up weergeven: instellen dat het apparaat berichten weergeeft in pop-upvensters.
• Berichtvoorbeeld: instellen dat het apparaat berichtinhoud weergeeft op het
vergrendelscherm en in pop-upvensters.
Een berichtherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen
→ Toegankelijkheid → Meldingsherinnering en tikt u op de schakelaar om deze te activeren. Tik
vervolgens op de schakelaar Berichten om deze te activeren.
67
Applicaties
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en een bladwijzer maken voor uw favoriete
webpagina's zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Tik op Samsung → Internet op het scherm Apps.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Extra opties weergeven.
De huidige webpagina vernieuwen.
Uw favorieten, opgeslagen
webpagina's en recente
browsegeschiedenis weergeven.
De startpagina openen.
Tabbladbeheer van de browser
openen.
Naar de eerder bezochte pagina
gaan.
68
Applicaties
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, bladwijzers en opgeslagen pagina’s afzonderlijk
opslaan en beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw
vingerafdruk.
Geheime stand activeren
In de werkbalk onder aan het scherm tikt u op Tabbladen → GEHEIM AAN. Als u deze functie voor
de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelingsstand wijzigen.
Tik op MEER → Instellingen → Privacy → Beveil. Geheime stand → Wachtwoord wijzigen.
Als u uw geregistreerde vingerafdruk wilt instellen als de vergrendelingsmethode samen met
het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om dit te activeren. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het gebruik van uw vingerafdrukken.
Geheime stand uitschakelen
In de werkbalk onder aan het scherm tikt u op Tabbladen → GEHEIM UIT. U kunt ook de Internetapp sluiten.
69
Applicaties
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Tik op Samsung → E-mail op het scherm Apps.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u een e-mailaccount voor een bedrijf handmatig wilt registreren, tikt u op HANDM. INSTELL.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op MEER → Instellingen → Account toevoegen.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op MEER
→ Instellingen → MEER → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een tekst voor de e-mail in.
Tik op VERZENDEN om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag op het scherm.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op MEER → Instellingen → uw
accountnaam en tikt u op de schakelaar Account synchroniseren om deze te activeren.
70
Applicaties
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Basisinformatie over foto's en video's maken
U kunt foto's maken of video's opnemen. Bekijk uw foto's en video's in Galerij.
Tik op Camera op het scherm Apps.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Foto's of video's maken
1
2
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken of op
reeks foto's te maken.
om een video te maken. Blijf
aanraken om een
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk verschijnt, sleept u aanpassingsbalk naar of .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op Opname.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
71
Applicaties
Huidige stand
Voorbeeldminiatuur
De
instelpictogrammen
verbergen of
weergeven.
Een video maken.
Snelle instellingen
Een foto maken.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de camera
aan de achterzijde.
Camera-instellingen
Opnamestanden
Veeg op het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen. Of veeg naar
links om foto's of video's weer te geven die u hebt vastgelegd.
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera aan de voorzijde is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine
vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op prestatieproblemen.
• De maximale opnametijd kan afnemen wanneer u video opneemt op een hoge resolutie.
Camera starten met vergrendeld scherm
Als u snel foto's wilt maken, start u Camera in het vergrendelscherm.
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de grote cirkel.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het
vergrendelscherm als de beveiligingsfuncties zijn geactiveerd.
72
Applicaties
Camera snel starten
Druk twee keer snel op de starttoets om Camera te starten.
Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het
vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld als de beveiligingsfuncties zijn
geactiveerd.
HDR (High Dynamic Range)
Maak foto's met warme kleuren en leg details zelfs in lichte en donkere omgevingen vast.
Als u de HDR-stand wilt activeren of deactiveren, opent u het voorbeeldscherm en tikt u op
u de gewenste optie hebt gevonden.
tot
• Auto: de HDR-stand wordt automatisch geactiveerd afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
• Aan: HDR-stand is geactiveerd.
• Uit: HDR-stand is gedeactiveerd.
De scherpstelling en belichting vergrendelen
Als er een groot contrast tussen licht/donker is en het onderwerp zich buiten het automatische
scherpstelgebied bevindt, kan het moeilijk zijn een juiste belichting te verkrijgen. Vergrendel de
scherpstelling of belichting en maak vervolgens een foto. Blijf het gebied aanraken waarop u
wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor
scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u
een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
Aangepaste opnamestanden
Tik op het voorbeeldscherm op STAND en selecteer een stand.
Tik op INFO om informatie voor elke stand te bekijken.
Als u de standen opnieuw wilt indelen, tikt u op MEER → Bewerken, blijft u een standpictogram
aanraken en sleept u dit naar een nieuwe locatie.
Tik op MEER → Sneltoets toev. op startscherm om meer snelkoppelingen toe te voegen op het
startscherm.
73
Applicaties
Automatische stand
Met de Automatische stand kan de camera de omgeving evalueren en de ideale stand bepalen voor
de foto.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Auto.
Prof-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Prof. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
om een foto te maken.
•
: een kleurtint selecteren. Als u uw eigen kleurtint wilt maken, tikt u op Toon 1 of Toon 2.
•
: de scherpstelstand wijzigen. Sleep de aanpassingsbalk naar of
om de scherpstelling
handmatig aan te passen. Als u wilt overschakelen naar de autofocusstand, sleept u de
aanpassingsbalk naar Auto.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
en sleep met uw vinger over de balk
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen. Tik op
voor de kleurtemperatuur.
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de ISO-waarde niet instellen op Auto.
•
: de sluitertijd aanpassen. Met een lange sluitertijd valt meer licht binnen, waardoor de
foto helderder wordt. Dit is ideaal voor foto's van landschappen of foto's die 's nachts worden
gemaakt. Met een korte sluitertijd valt minder licht binnen. Dit is ideaal als u foto's van snel
bewegende onderwerpen wilt maken.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de belichtingswaarde niet wijzigen. De
belichtingswaarde verandert en wordt weergegeven op basis van de ingestelde sluitertijd.
74
Applicaties
De huidige instelling opslaan als aangepaste instelling.
Tik op het voorbeeldscherm op Aangepast → Huidige instell. opsl., selecteer een naam en tik op
OPSLAAN.
Als u de opgeslagen instellingen wilt toepassen op de camera, opent u het voorbeeldscherm, tikt u
op aangepast en selecteert u een naam.
Het belichtingsgebied en scherpstelgebied scheiden
Als helder licht het contrast beïnvloed of het onderwerp zich buiten het scherpstelgebied bevindt,
gebruikt u deze functie om het gewenste belichtingsniveau te bereiken. U kunt het belichtingsen scherpstelgebied scheiden en het belichtingsniveau selecteren dat u wilt gebruiken voor het
onderwerp.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u de sluitertijd en de scherpstelling instelt op
Auto in de professionele stand.
1
Tik in het voorbeeldvenster op een gebied en blijf dit aanraken scherp te stellen.
Het AF/AE-kader wordt in het scherpstelgedeelte weergegeven.
75
Applicaties
2
Sleep het AF/AE-kader naar het belichtingsgedeelte.
Het belichtingsgebied wordt gescheiden van het scherpstelgebied.
Selectieve focus
Gebruik de selectieve focusstand om bepaalde onderwerpen te laten opvallen in een foto.
1
2
3
4
5
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Selectieve focus.
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken.
Tik op het miniatuurvoorbeeld.
Tik op
en selecteer een van de volgende opties:
• Focus dichtbij: het onderwerp laten opvallen en de achtergrond vervagen rond het
onderwerp.
• Focus veraf: het onderwerp vervagen en de achtergrond laten opvallen rondom het
onderwerp.
• Focus pannen: het onderwerp en de achtergrond laten opvallen.
76
Applicaties
6
Tik op OPSLAAN.
• U kunt het beste onderwerpen op een afstand van maximaal 50 cm vanaf het apparaat
plaatsen. Plaats onderwerpen waarop u wilt scherpstellen, dicht bij het apparaat.
• Als u foto's maakt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen het
onderwerp en de achtergrond. De afstand moet minstens drie keer de afstand zijn tussen
het apparaat en het onderwerp.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u
een foto maakt.
• De kwaliteit van de foto's die worden gemaakt met het apparaat, kan worden beïnvloed
door de volgende omstandigheden:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Er is veel tegenlicht, er is weinig licht of u maakt foto's binnenshuis.
– – Het onderwerp of de achtergrond heeft geen patroon of bestaat uit een effen kleur.
Panorama
Maak een horizontale of verticale serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Panorama. Als u een bewegingspanorama wilt maken,
→ Aan om de bewegingspanoramafunctie te activeren.
tikt u op
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnframe ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
• Als u bewegingspanorama’s maakt, wordt het geluid niet opgenomen.
77
Applicaties
Een bewegingspanoramafoto bekijken
Bekijk een bewegingspanoramafoto U kunt de foto bekijken vanuit meerdere hoeken door het
apparaat te kantelen of op het scherm te vegen.
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
De opgenomen bewegingspanorama wordt afgespeeld.
Kantel het apparaat of veeg op het scherm om de opgenomen bewegingspanorama te draaien.
Tik op VIDEO OPSLAAN om de bewegingspanorama op te slaan als een videobestand.
Videocollage
Neem video's op om een unieke videocollage te maken. U kunt de video's bewerken en delen met
anderen.
1
2
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Videocollage.
Tik op
en selecteer onder de schermverhouding een collagetype dat u wilt gebruiken.
Selecteer onder Slow motion collage een collagetype om een video op te nemen om deze in
een slow-motion videocollage te bekijken.
U kunt ook een opnameduur voor video's selecteren. Tik op
3
Tik op
en selecteer een optie.
om de opname te starten.
Nadat u een video hebt opgenomen, wordt een bewerkingsscherm weergegeven.
78
Applicaties
4
Bewerk de video met de beschikbare opties.
• Audio: het opgenomen geluid aanpassen of achtergrondmuziek invoegen.
• Langz. delen: delen van de video in elk frame selecteren om in slow motion af te spelen.
Deze optie wordt weergegeven wanneer u de optie voor slow-motion video selecteert.
• Eindtags: de opnamedatum en -tijd weergeven op de video.
5
Als u klaar bent met bewerken, tikt u op OPSLAAN om de video op te slaan.
Als u de video met vrienden wilt delen, tikt u op DELEN.
Live uitzending
U kunt live video's van uw speciale momenten opnemen en delen. Nodig uw familie en vrienden
uit om uw live uitzending te bekijken. Raadpleeg het Help-menu van YouTube voor meer informatie
over de YouTube-functie voor uitzendingen.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor uitzendingen via het mobiele
netwerk.
Voordat u begint
• U moet zich aanmelden bij uw Google-account om deze functie te gebruiken.
• Als u uw uitzending na afloop automatisch wilt opslaan op uw apparaat, opent u het
voorbeeldscherm, tikt u op Instell. en tikt u op de schakelaar Automatisch opslaan om deze
functie in te schakelen. U kunt uw video's bekijken in Galerij.
• U kunt het apparaat instellen zodat uw uitzendingskoppeling wordt gedeeld via socialenetwerkservices tijdens de uitzending. Tik op het voorbeeldscherm op Instell. → SNSinstellingen en tik op de schakelaar naast de sociale-netwerkservices die u wilt gebruiken.
79
Applicaties
Uw uitzending starten
1
2
3
4
5
6
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Live uitzending.
Lees de algemene voorwaarden en tik op OK.
Als u de naam van uw kanaal wilt wijzigen, tikt u op de standaardnaam en geeft u een nieuwe
naam in.
Als u uw uitzending als openbaar of privé wilt instellen, tikt u op Instell. → Privacy.
Tik op Uitnod. en selecteer contacten of geef handmatig telefoonnummers in.
Wanneer de uitzending begint, wordt de videokoppeling in een bericht verzonden naar de
geselecteerde contacten. De uitgenodigde contacten kunnen de uitzending bekijken door op
de koppeling te tikken.
Tik op
om de uitzending te starten.
Als u meer mensen wilt uitnodigen tijdens uw uitzending, tikt u op Delen en selecteert u een
methode voor delen. Uw uitzending wordt onderbroken terwijl u mensen uitnodigt. Als u de
opname weer wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
80
Applicaties
7
Tik op
om uw uitzending te beëindigen.
De uitzending wordt automatisch geüpload naar YouTube. Als u de link met anderen wilt delen,
tikt u op KOPPELING DELEN.
U kunt een snelkoppeling voor deze functie maken op het startscherm door te tikken op Instell. →
Sneltoets toev. op startscherm.
Een live uitzending bekijken
Uitgenodigde contacten kunnen de uitzending bekijken door op de ontvangen videokoppeling te
tikken. Voor openbare uitzendingen kunnen kijkers zoeken naar uw kanaalnaam op YouTube.
Slow motion
Een video opnemen voor weergave in slow motion. U kunt delen van uw video opgeven die moeten
worden afgespeeld in slow motion.
1
2
3
4
5
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Slow motion.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
wanneer u klaar bent met de opname.
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
De video wordt afgespeeld met een willekeurig ingesteld slow motion-gedeelte.
81
Applicaties
Delen voor slow motion bewerken
1
2
3
4
5
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
De video wordt afgespeeld met een willekeurig ingesteld slow motion-gedeelte.
Tik op
om het afspelen te onderbreken.
Sleep het beginhekje en het eindhekje naar het gewenste punt om de duur in te stellen van de
video die moet worden afgespeeld.
Sleep om het gedeelte van de video in te stellen dat moet worden afgespeeld in slow
motion.
Als u een slow motion-gedeelte nauwkeuriger wilt instellen, blijft u aanraken en sleept u uw
vinger naar links of rechts om frame voor frame door het gedeelte te gaan.
Startgreep
Eindgreep
Slow motion-gedeelte
6
Tik op het slow motion-gedeelte en gebruik de volgende opties:
•
: het gedeelte in twee delen splitsen.
•
: een van de gesplitste delen verwijderen.
• 1/8: de afspeelsnelheid van het geselecteerde gedeelte wijzigen.
7
8
Tik op
om een voorbeeld van de video te bekijken.
Tik op EXPORTEREN om de video op te slaan.
82
Applicaties
Virtuele opname
U kunt een reeks foto's maken terwijl u om een onderwerp loopt, om een weergave van het
onderwerp te maken vanuit meerdere hoeken. U kunt het onderwerp bekijken vanuit meerdere
hoeken door uw vinger naar links of rechts te slepen op de foto.
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Virtuele opname.
Plaats het onderwerp in het midden van het voorbeeldscherm en tik op
.
Beweeg het apparaat langzaam rond het onderwerp in één richting om meer foto's te maken.
Wanneer de pijl helemaal geel wordt of wanneer u niet meer om het onderwerp heen draait,
houdt het apparaat automatisch op met het maken van foto's.
Virtuele opnamen bekijken
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
Sleep uw vinger naar links of rechts op het scherm of draai het apparaat naar links of rechts om
het onderwerp te bekijken vanuit verschillende hoeken.
83
Applicaties
Eten
Maak foto's van eten met levendigere kleuren.
1
2
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Eten.
Tik op het scherm en sleep het ronde frame op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde frame wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde frame opnieuw wilt instellen, sleept u een hoek van het frame.
3
4
Tik op
en sleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
84
Applicaties
Hyperlapse
Neem scènes, zoals voorbijlopende mensen of voorbijrijdende auto’s, op en bekijk deze als
snelbewegende video’s. De framesnelheid wordt automatisch aangepast om vloeiendere, minder
schokkerige snelbewegende video’s op te nemen terwijl u loopt, met een voertuig reist en meer.
In deze stand werkt automatische scherpstelling niet.
1
2
3
4
5
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Hyperlapse.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op
bekijken.
om de video te
Selfie
U kunt zelfportretten maken met de camera aan de voorzijde. U kunt een voorbeeld van
verschillende beauty-effecten op het scherm bekijken.
1
2
Tik op het voorbeeldscherm op
zelfportretten.
om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor
Tik op STAND → Selfie.
85
Applicaties
3
4
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Als het apparaat uw gezicht detecteert, tikt u op de sensor op de achterzijde van het apparaat
om een foto van uzelf te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden (voor) en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
De selfieflitser gebruiken
Als u bij weinig licht zelfportretten maakt met de camera aan de voorzijde, kan het aanraakscherm
fungeren als flitser.
Tik op het voorbeeldscherm herhaaldelijk op
aanraakscherm.
totdat u On bereikt. Als u een foto maakt, flitst het
86
Applicaties
Beauty-effecten toepassen
U kunt het spotlight-effect toepassen of gezichtskenmerken, zoals uw huidstint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u zelfportretten maakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in Selfie stand.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer de onderstaande opties om beauty-effecten op uw gezicht toe te passen op het
voorbeeldscherm en een foto van uzelf te maken.
• Huidskleur: uw huid er helderder en egaler laten uitzien.
• Spotlight: de helderheid en locatie van het spotlight aanpassen. Als u de locatie van de spot
wilt benadrukken of als u de helderheid wilt aanpassen, sleept u de aanpassingsbalk naar
het gewenste niveau.
• Slank gez.: de gezichtsvorm aanpassen en uw gezicht er smaller laten uitzien.
• Grote ogen: uw ogen er groter laten uitzien.
• Vorm-correctie: wanneer uw gezicht zich aan de randen van het voorbeeldscherm bevindt,
wordt het vervormd weergegeven. Schakel deze optie in om uw gezichtsvorm te corrigeren.
Na vormcorrectie kan de achtergrond er enigszins vervormd uitzien.
Brede selfie
Maak een breed zelfportret om meer mensen op de foto te zetten en te voorkomen dat mensen
buiten beeld vallen.
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op
zelfportretten.
om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor
Tik op STAND → Brede selfie.
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
87
Applicaties
4
Als het apparaat uw gezicht detecteert, tikt u op de sensor op de achterzijde van het apparaat
om een foto van uzelf te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden (voor) en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
5
Draai het apparaat langzaam naar links en volgens naar rechts of omgekeerd om een breed
zelfportret te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u brede zelfportretten maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Standen downloaden
U kunt meer opnamestanden downloaden op Galaxy Apps.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → DOWNLOAD.
Bepaalde gedownloade opnamestanden hebben geen toegang tot alle functies.
88
Applicaties
Camera-instellingen
Snelle instellingen
Gebruik de volgende snelle instellingen op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
•
: een filtereffect selecteren om te gebruiken wanneer u foto's of video's maakt. Als u wilt
instellen of bepaalde effecten moeten worden weergegeven in de lijst of als u de volgorde
van effecten wilt wijzigen, tikt u op Beheren. Als u meer effecten wilt downloaden, tikt u op
Download.
•
: gebruik deze stand om foto's te maken met warme kleuren en details zelfs in lichte en
donkere omgevingen vast te leggen.
•
: het scherpstelgebied wijzigen.
stelt scherp op verschillende gebieden binnen het
frame. Meerdere rechthoeken verschijnen om de scherpgestelde gebieden aan te geven.
stelt scherp op het midden binnen het frame.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de
belichting van de opname te berekenen. Spotmeting gebruikt het licht op een geconcentreerd
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen. Matrix
stelt de volledige scène in op gemiddeld.
•
: maak bewegingspanoramafoto's die als video's kunnen worden afgespeeld. U kunt de
bewegingspanoramafoto bekijken vanuit meerdere hoeken door het apparaat te kantelen of op
het scherm te vegen.
•
•
: een video-opnameduur selecteren.
: het videocollagetype of de schermverhouding wijzigen. U kunt ook videocollages met het
slow-motion effect opnemen.
•
: een framesnelheid selecteren.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
89
Applicaties
•
: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in foto's
van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
De resolutie van een foto kan worden beïnvloed door de lichtomstandigheden wanneer u
foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
•
•
: de kleurtint aanpassen.
: scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld buiten het frame
wazig maken.
Camera-instellingen
Tik op
op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• Videogrootte (achter) / Videogrootte (voor): een resolutie selecteren voor video's. Gebruik van
een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in
beslag.
• Bewegingsfoto: het apparaat instellen om een paar seconden voor het tikken een videoclip
te maken . Hiermee kunt u een moment vastleggen dat u mogelijk hebt gemist. Als u de
video wilt bekijken, tikt u op de voorbeeldminiatuur en tikt u op . Als u een stilstaand beeld
uit de videoclip wilt vastleggen, tikt u op het scherm om het afspelen te stoppen en tikt u op
OPNAME.
• Voorbeeldweerg. foto opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de
oorspronkelijke scène te maken wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• AF-tracking: het apparaat instellen om een geselecteerd onderwerp te volgen en er
automatisch op scherp te stellen. Wanneer u een onderwerp selecteert, stelt het apparaat
scherp op het onderwerp, zelfs als het onderwerp beweegt of wanneer u de positie van de
camera wijzigt.
• Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u de functie voor videostabilisatie niet
gebruiken.
• Onder de volgende omstandigheden kan het volgen van een onderwerp mislukken:
– – Het onderwerp te groot of te klein.
– – Het onderwerp beweegt te veel.
– – Er is veel tegenlicht of u maakt opnamen op een donkere plaats.
– – Kleuren of patronen van het onderwerp en de achtergrond zijn gelijk.
– – Het onderwerp bevat horizontale patronen, zoals jaloezieën.
– – De camera trilt te veel.
– – De video heeft een hoge resolutie.
90
Applicaties
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Opnamemethoden (achter)/Opnamemethoden (voor): selecteer opnameopties die u wilt
gebruiken.
• Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
• Snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
starttoets te drukken.
• Opslaan als RAW-bestand: instellen dat het apparaat foto's opslaat als niet-gecomprimeerde
RAW-bestanden (DNG-bestandsindeling) in de professionele stand. RAW-bestanden bevatten
alle gegevens van een foto voor de beste beeldkwaliteit, maar nemen meer geheugen in beslag.
Voor het bekijken van RAW-bestanden is een beeldviewer-app vereist.
• Wanneer u deze functie gebruikt, wordt elke foto opgeslagen in twee indelingen: DNG en
JPG. Serie-opnamen worden alleen opgeslagen als JPG-bestanden.
• U kunt JPG-bestanden bekijken in Galerij. DNG-bestanden kunnen worden bekeken of
verwijderd in de map DCIM → Camera.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Functie volumetoetsen: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter of
zoomfunctie te bedienen.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
91
Applicaties
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken en beheren die op het apparaat zijn opgeslagen.
Afbeeldingen weergeven
1
2
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Naar het vorige scherm gaan.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
favorieten.
De afbeelding delen met anderen.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding automatisch
aanpassen.
De afbeelding verwijderen.
Als u de menu's wilt weergeven of verbergen, tikt u op het scherm.
92
Applicaties
Video's bekijken
1
2
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een video om af te spelen. Bij videobestanden wordt het pictogram
op de voorbeeldminiatuur.
Uw video's weergeven.
weergegeven
Extra opties
weergeven.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Terug- of
vooruitspoelen door
de balk te slepen.
Het volume
aanpassen.
Schermverhouding
wijzigen.
Overschakelen naar de
pop-upvideospeler.
Naar de vorige video
gaan. Blijven aanraken
om terug te spoelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op Wissen boven aan het scherm.
93
Applicaties
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1
2
3
Blijf op het hoofdscherm van Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
Tik op WISSEN.
Afbeeldingen of video's delen
Selecteer een afbeelding of een video, tik op Delen onder aan het scherm en selecteer een methode
voor delen.
Evenementalbums delen
U kunt foto’s en video’s op tijd en locatie bekijken. U kunt evenementalbums delen met uw
contacten.
1
Tik op het hoofdscherm Galerij op
→ Agenda-items.
U kunt foto’s en video’s gesorteerd op evenement bekijken.
Als u handmatig evenementalbums wilt maken, tikt u op
toe te voegen.
2
3
en selecteert u foto’s en video’s om
Selecteer een evenementalbum om te delen.
Tik op
en selecteer contacten.
Wanneer uw contacten het deelverzoek accepteren, wordt het evenementalbum gedeeld en
kunnen uw contacten meer foto’s en video’s toevoegen aan het evenementalbum.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het
mobiele netwerk.
• Als de ontvangers hun telefoonnummers niet hebben geverifieerd of als hun apparaten
geen ondersteuning bieden voor de functie, wordt een koppeling naar de bestanden
naar deze persoon verzonden in een SMS-bericht. Ontvangers van koppelingen kunnen
sommige functies mogelijk niet gebruiken. De koppeling verloopt na een bepaalde
periode.
94
Applicaties
Samsung Gear
Samsung Gear is een app waarmee u uw Gear kunt beheren. Wanneer u uw apparaat verbindt met
de Gear, kunt u de instellingen en apps van de Gear aanpassen.
Tik op het scherm Apps op Samsung Gear.
Tik op VERBINDEN MET GEAR om uw apparaat te verbinden met de Gear. Volg de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Gear voor meer
informatie over hoe u verbinding maakt met Gear en hoe u dit gebruikt met uw apparaat.
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Apps op één
plek, zodat u ze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
De instellingen voor Game
Launcher openen.
Een lijst met gedownloade games
Het batterijgebruik beperken bij het
spelen van games.
Alle meldingen tijdens games
dempen en verbergen.
Het Game Tools-pictogram in- of
uitschakelen.
Een lijst met de populairste games
voor Galaxy-gebruikers bekijken.
Gamevideo's van YouTube bekijken.
95
Applicaties
Game Launcher gebruiken
1
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Geavanceerde functies → Games → Game
Launcher en tik op de schakelaar om dit te activeren.
Game Launcher wordt toegevoegd aan het startscherm en het scherm Apps.
Als u de functie uitschakelt, wordt Game Launcher verwijderd uit het startscherm en het
scherm Apps.
2
3
Tik op het scherm Apps op Game Launcher.
Tik op een game in de lijst met games.
Games die u via de Play Store en Galaxy Apps hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op Tik hier
voor het toevoegen van niet-geregistreerde games.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game vasthouden en sleep deze naar Wissen boven aan het scherm.
Energiebesparende stand voor games inschakelen
Als u de energiebesparende stand voor games inschakelt, verlaagt het apparaat de resolutie en
framesnelheid van games om het batterijverbruik te verminderen.
Tik op het scherm Apps op Game Launcher → Energie besparen in games. Selecteer een van de
volgende opties:
• Uit: energiebesparende stand wordt niet gebruikt.
• Spaarstand: verminder batterijverbruik door de resolutie en framesnelheid te verlagen.
• Maximale energie besparen: verminder batterijverbruik aanzienlijk door de resolutie en
framesnelheid te verlagen.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
96
Applicaties
Game Tools gebruiken
U kunt instellen dat het Game Tools-pictogram wordt weergegeven als een zwevend pictogram op
gameschermen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Geavanceerde functies → Games → Game Tools en tik
op de schakelaar om dit te activeren.
Tik tijdens het spelen van een game op
om de gametools weer te geven.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een nieuwe locatie.
Als u het pictogram wilt verwijderen uit het huidige gamescherm, blijft u
het naar Wissen boven aan het scherm.
aanraken en sleept u
Meldingsgeluiden dempen en
alleen meldingen voor inkomende
oproepen en noodmeldingen
weergeven.
De toets Recent en Terug
vergrendelen.
Het gamescherm minimaliseren.
Game Tools-pictogram
Schermafbeeldingen maken.
Uw gamesessie opnemen.
De instellingen voor Game Tools
openen.
Meldingen blokkeren tijdens games
→
Tik op
om meldingsgeluiden te dempen en alleen meldingen voor inkomende oproepen
en noodmeldingen weer te geven, zodat u uw games kunt spelen zonder gestoord te worden. Als
iemand u belt, wordt een kleine melding weergegeven boven aan het scherm.
97
Applicaties
S Planner
Introductie
U kunt uw planning beheren door aankomende gebeurtenissen of taken in te geven in uw planner.
Gebeurtenissen maken
1
2
3
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Tik op
of dubbeltik op een datum.
Tik op de datum en tik op
als de datum al opgeslagen gebeurtenissen of taken bevat.
Geef evenementdetails in.
Een titel ingeven.
Een begin- en einddatum instellen
voor de gebeurtenis.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een alarm instellen.
De locatie van de afspraak ingeven.
Een kaart toevoegen met de locatie
van de gebeurtenis.
Meer gegevens toevoegen.
4
Tik op OPSLAAN om het evenement op te slaan.
98
Applicaties
Taken maken
1
2
3
4
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Tik op
→ Taken.
Geef de details van de taak in en tik op VANDAAG of MORGEN om een einddatum in te stellen.
Als u meer details wilt toevoegen, tikt u op
.
Tik op OPSLAAN om de taak op te slaan.
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts, selecteer accountservice en tik op de
schakelaar Agenda synchroniseren om evenementen en taken te synchroniseren met het account.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u het scherm
Apps en tikt u op S Planner → MEER → Agenda's beheren → Account toevoegen. Selecteer een
account om mee te synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt het
weergegeven in de lijst.
S Health
Introductie
Met S Health kunt u uw gezondheid en fitness beheren. U kunt fitnessdoelen instellen, uw
voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en fitness in de gaten houden.
S Health starten
Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
1
2
Tik op Samsung → S Health op het scherm Apps.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
99
Applicaties
S Health gebruiken
U kunt de belangrijkste informatie uit S Health-menu's en trackers bekijken om uw gezondheid en
fitness te controleren.
Tik op Samsung → S Health op het scherm Apps.
Doelen en programma's
Trackers
Als u trackers, doelen of programma's wilt toevoegen aan het S Health-scherm, tikt u op MEER →
Items beheren en selecteert u items op het tabblad TRACKERS, DOELEN of PROGRAMMA'S.
• DOELEN: uw dagelijkse fitnessdoelen instellen en uw voortgang bekijken.
• PROGRAMMA'S: aanpasbare oefeningprogramma's gebruiken.
• TRACKERS: uw activiteiten, voedselinname en lichaamsafmetingen controleren.
Als u informatie wilt weergeven over de functies van S Health, tikt u op MEER →
Instellingen → Help.
100
Applicaties
Aanvullende gegevens
• S Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld voor gebruik
bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het genezen,
verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
• De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor S Health kunnen verschillen van land
tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en applicaties die
beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u het gaat gebruiken.
• S Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u
hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid
te verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere
services te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit
S Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.)
Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn behaald. U
kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door S Health wissen met de optie Gegevens
resetten in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u hebt gedeeld met
sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u deze gegevens
apart verwijderen.
• U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of
compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden
apparaten. Toegang tot S Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of apparaten
van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op
sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw
persoonlijke gegevens met anderen.
• Als het apparaat is aangesloten op meetapparatuur, controleert u het communicatieprotocol
om de juiste werking te bevestigen. Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth,
kan het apparaat worden beïnvloed door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd
het gebruik van het apparaat in de buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van S Health voordat u het gaat gebruiken.
101
Applicaties
S Voice
Introductie
U kunt verschillende taken uitvoeren via spraakopdrachten.
Een wake-upopdracht instellen
U kunt S Voice starten met uw eigen wake-upopdracht.
Als u S Voice voor het eerst start, tikt u op START en stelt u uw eigen wake-upopdracht in.
Als u de wake-upopdracht wilt wijzigen, opent u het scherm Apps en tikt u op S Voice. Tik
vervolgens op → Gespr. wake-upopdracht → Wake-up opdracht wijzigen → START en volg de
instructies op het scherm.
Als u wilt instellen dat het apparaat S Voice start met de wake-upopdracht terwijl het apparaat is
vergrendeld, tikt u op en tikt u op de schakelaar Wake-up bij bev. vergr. om deze te activeren.
S Voice gebruiken
1
Zeg de vooraf ingestelde wake-upopdracht.
Of tik op het scherm Apps op Samsung → S Voice.
Wanneer S Voice wordt gestart, begint het apparaat met spraakherkenning.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
S Voice-instellingen
Voorbeelden van spraakoproepen
bekijken.
102
Applicaties
2
Geef een spraakopdracht.
Als het apparaat de opdracht herkent, voert het apparaat de bijbehorende actie uit. Als u een
spraakopdracht wilt herhalen of een andere opdracht wilt uitspreken, tikt u op of spreekt u de
vooraf ingestelde wake-upopdracht uit.
Deze app wordt automatisch gesloten als het apparaat een bepaalde tijd niet wordt
gebruikt.
Tips voor betere stemherkenning
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren
afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.
De taal instellen
Tik op het scherm Apps op Samsung → S Voice →
→ Language en selecteer een taal.
De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op S Voice, niet op de weergavetaal van het
apparaat.
103
Applicaties
Spraakrecorder
Introductie
U kunt verschillende opnamestanden gebruiken voor verschillende situaties, zoals een interview. Het
apparaat kan uw stem converteren naar tekst en verschillende geluidsbronnen onderscheiden.
Spraakopnamen maken
1
2
Tik op het scherm Apps op Samsung → Spraakrecorder.
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op
om de opname te onderbreken.
Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op FAVORIETEN om een bladwijzer in te voegen.
De opnamestand wijzigen.
Opname starten.
3
Tik op OPSLAAN om de opname te voltooien.
104
Applicaties
De opnamestand wijzigen
Tik op het scherm Apps op Samsung → Spraakrecorder.
Selecteer een stand boven aan het scherm van de spraakrecorder.
• STANDAARD: dit is de normale opnamestand.
• INTERVIEW: de microfoon is gevoelig voor geluiden uit twee richtingen. In deze stand vangen
de bovenkant en de onderkant van het apparaat gelijke hoeveelheden geluid op.
• SPRAAKMEMO: het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst op
het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en spreekt
u luid en duidelijk op een rustige plaats.
Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt,
herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige taal
om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.
Geselecteerde spraakopnamen afspelen
Wanneer u opnamen van interviews beluistert, kunt u bepaalde geluidsbronnen in de opname
dempen of het dempen daarvan opheffen.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Samsung → Spraakrecorder.
Tik op Opnamen en selecteer een spraakopname die is gemaakt in de interviewstand.
Als u bepaalde geluidsbronnen wilt dempen, tikt u op
het geluid dat moet worden gedempt.
Het pictogram verandert in
voor de richting die overeenkomt met
en het geluid wordt gedempt.
Gedempte geluidsbron
Niet-gedempte geluidsbron
105
Applicaties
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Tik op het scherm Apps op Samsung → Mijn bestanden.
Bekijk bestanden op categorie of bekijk bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat of in een
service voor cloudopslag.
Als u de gebruikte en het beschikbare geheugen wilt bekijken, tikt u op GEBRUIKTE OPSLAG.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op ZOEKEN.
Notitie
Notities maken en ze indelen op categorie.
Tik op het scherm Apps op Notitie.
Notities opstellen
Tik in de lijst van notities op
volgende opties:
en geef een notitie in. Terwijl u een notitie opstelt, hebt u de
• Categorie: een categorie maken of een categorie instellen.
• Taken: voeg selectievakjes toe aan het begin van elke rij om een lijst met taken te maken.
• Afbeeld.: afbeeldingen invoegen.
• Tekening: notities schrijven of tekenen om in te voegen. U kunt pendikte en kleur selecteren.
• Spraak: een spraakopname maken om in te voegen.
Tik op OPSLAAN om de notitie op te slaan.
Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op een notitie en tikt u op de inhoud van de notitie.
Zoeken naar notities
Tik op ZOEKEN in de lijst met notities en geef een zoekwoord in om te zoeken naar notities die het
zoekwoord bevatten.
106
Applicaties
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
Alarm
Tik op het scherm Apps op Klok → Alarm.
Alarmen instellen
Stel een alarmtijd in en tik op OPSLAAN.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u een alarm wilt instellen met verschillende alarmopties, tikt u op OPTIES, stelt u alarmopties in
en tikt u op OPSLAAN.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op het klokpictogram naast het alarm in de lijst met
alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op UITZETTEN om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op SLUIMEREN om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Tik op
op een alarm in de lijst met alarmen.
Wereldklok
Tik op het scherm Apps op Klok → Wereldklok.
Klokken maken
Geef een naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op
Klokken verwijderen
Tik op
op een klok.
107
.
Applicaties
Stopwatch
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Klok → Stopwatch.
Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op RONDE.
Tik op STOPPEN om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
Timer
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Klok → Timer.
Stel de duur in en tik op START.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Tik op UITZETTEN als de timer afgaat.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Tik op Calculator op het scherm Apps.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
Autom. draaien is uitgeschakeld, tikt u op om de wetenschappelijke calculator weer te geven.
Als u de calculatiegeschiedenis wilt weergeven, tikt u op HISTORIE. Als u de calculatiegeschiedenis
wilt sluiten, tikt u op TOETSEN.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op HISTORIE → HISTORIE WISSEN.
108
Applicaties
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Accounts voor meer
informatie.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken naar locaties en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's die u wilt bekijken downloaden uit Play Store.
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
109
Applicaties
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Hangouts
Chatten met vrienden alleen of in groepen en afbeeldingen, emoticons en videogesprekken
gebruiken tijdens het chatten.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
110
Instellingen
Introductie
Pas instellingen aan voor functies en apps. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Tik op het scherm Apps op Instellingen.
Tik op ZOEKEN om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Als u de lijst met veelgebruikte gebruikte instellingen wilt bewerken, tikt u op BEWERKEN. Vink items
aan die u wilt toevoegen of deselecteer items om ze te verwijderen.
Wi-Fi
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te
schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
111
Instellingen
3
Tik op VERBINDEN.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op VERGETEN.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te
schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
112
Instellingen
3
4
Tik op Delen → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waarnaar u de afbeelding wilt
overzetten.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
Bluetooth
Introductie
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
113
Instellingen
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie
in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
andere apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
4
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
114
Instellingen
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Tik op het scherm Instellingen op Vliegtuigstand.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het
vliegtuig is opgestegen, kunt u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt
toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig.
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
115
Instellingen
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Mobiele hotspot en tethering → Mobiele hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op MEER → Mobiele
hotspot configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
OPSLAAN.
3
4
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Gegevensgebruik
U kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Tik op het scherm Instellingen op Gegevensgebruik.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele
netwerken gebruikt.
• Op achtergrond synchroniseren: voorkomen dat apps die worden uitgevoerd op de
achtergrond, gebruikmaken van mobiele gegevensverbindingen.
• Limiet mobiele gegevens instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele
gegevens.
Als u de maandelijkse resetdatum opnieuw wilt instellen voor de controleperiode, tikt u op
Cyclus wijzigen.
116
→
Instellingen
Gegevensgebruik beperken
Stel in dat het apparaat in de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Gegevensgebruik en tik op de schakelaar Limiet mobiele
gegevens instellen om deze in te schakelen.
Sleep de regelaar voor de limiet omhoog of omlaag om de limiet in te stellen.
Sleep de regelaar voor het waarschuwingsniveau omhoog of omlaag om een
waarschuwingsniveau voor het gegevensgebruik in te stellen.
Het apparaat laat het u weten als het waarschuwingsniveau is bereikt.
Mobiele netwerken
Hiermee kunt u de instellingen voor uw mobiele netwerken configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Mobiele netwerken.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een netwerktype selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk handmatig registreren.
NFC en betaling
Introductie
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig
om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.
117
Instellingen
De NFC-functie gebruiken
Gebruik de NFC-functie om afbeeldingen of contacten naar andere apparaten te sturen en
productinformatie van NFC-tags te lezen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op NFC en betaling en tik vervolgens op de schakelaar om deze
te activeren.
Houd het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een
NFC-tag.
De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld. Anders leest het apparaat geen
NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
Betalen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie voer de service contact
op met uw serviceprovider.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op NFC en betaling en tik vervolgens op de schakelaar om deze
te activeren.
Plaats het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat tegen de NFCkaartlezer.
Als u de standaardbetaalapp wilt instellen, opent u het scherm Instellingen en tikt u op NFC en
betaling → Tikken en betalen → BETALING en selecteert u een app.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijke niet alle beschikbare betalingsapps.
118
Instellingen
Gegevens verzenden
U kunt toestaan dat gegevens worden uitgewisseld wanneer de NFC-antenne van uw apparaat de
NFC-antenne van het andere apparaat aanraakt.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op NFC en betaling en tik vervolgens op de schakelaar om deze
te activeren.
Tik op Android Beam en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
119
Instellingen
Meer verbindingsinstellingen
Opties
Hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• MirrorLink: gebruik de functie MirrorLink feature om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg MirrorLink voor meer informatie.
• Downloadbooster: instellen dat het apparaat bestanden die groter dan 30 MB zijn, sneller
tegelijk via Wi-Fi en mobiele netwerken downloadt. Raadpleeg Downloadbooster voor meer
informatie.
• VPN: Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen → Afdrukken →
Invoegtoepass. downloaden.
Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
120
Instellingen
3
4
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de printerinvoegtoepassing en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het apparaat zoekt naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw
apparaat.
Als u printers handmatig wilt toevoegen, tikt u op MEER → Printer toevoegen → PRINTER
TOEVOEGEN.
Tik op MEER → Afdrukinstellingen om de printinstellingen te wijzigen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, tikt u op Delen → Afdrukken →
Alle printers en selecteert u een printer.
→
MirrorLink
U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen via het beeldscherm van het voertuig.
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen → MirrorLink.
Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie
1.1 en hoger.
Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
1
Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.
Raadpleeg Koppelen met andere Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via
het beeldscherm van uw voertuig.
De MirrorLink-verbinding verbreken
Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.
121
Instellingen
Downloadbooster
Stel het apparaat in om sneller bestanden groter dan 30 MB gelijktijdig te downloaden via Wi-Fi en
mobiele netwerken. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen → Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
Smart Manager
Introductie
De Smart Manager geeft een overzicht van de status van de batterij, opslag, RAM en
systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch optimaliseren met een
tik van uw vinger.
122
Instellingen
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Smart Manager → ALLES SCHOONMAKEN.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Scannen op malware.
Batterij
Tik op het scherm Instellingen op Smart Manager → Batterij.
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij besparen door de
energiebesparingsfuncties te activeren.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U kunt geen meldingen ontvangen van apps die de energiebesparende stand gebruiken.
De batterij beheren
Als u batterijlading wilt sparen door in te stellen of het batterijverbruik voor elke app moet worden
geoptimaliseerd, tikt u op DETAILS voor de app-energiebesparing en tikt u op de schakelaar
Energiebesparing app om deze te activeren.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op de schakelaar Snel opladen via
kabel om deze in te schakelen.
123
Instellingen
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Smart Manager → Opslag.
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op VERWIJDEREN. Als u bestanden
of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, tikt u op DETAILS voor de gebruikersgegevens en
selecteert u een categorie. Vink vervolgens items aan om ze te selecteren en tik op VERWIJDEREN.
RAM
Tik op het scherm Instellingen op Smart Manager → RAM.
Als u uw apparaat sneller wilt maken door de hoeveelheid gebruikte RAM te verminderen, tikt u op
ALLES STOPPEN om alle apps op de achtergrond te sluiten.
Apparaatbeveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
Tik op het scherm Instellingen op Smart Manager → Apparaatbeveiliging.
Applicaties
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Applicaties.
• Applicatiebeheer: apps op uw apparaat bekijken en beheren.
• Standaardapplicaties: een standaardinstelling selecteren voor het gebruik van apps.
• Applicaties: de instellingen aanpassen voor elke app.
• Google-instellingen: instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
124
Instellingen
Geluiden en trillen
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt door het apparaat.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Beltoon: de beltooninstellingen wijzigen.
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Meldingsgeluid: een standaard meldingsgeluid selecteren. U kunt ook de meldingsinstellingen
voor elke app wijzigen.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een
optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluiden schermvergrend.: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Geluid voor oplader: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer het wordt
aangesloten op een oplader.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u op
acties, zoals tikken op items en deze blijven aanraken.
of
tikt en voor andere
• Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Toetsenbordgeluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die
u aanraakt.
• Toetsenbord op trilstand: het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke
toets die u aanraakt.
• Geluidskwal. en -effecten: aanvullende geluidsinstellingen configureren.
125
Instellingen
Meldingen
U kunt de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op Meldingen op het scherm Instellingen.
Als u meldingsinstellingen wilt aanpassen, tikt u op GEAVANCEERD en selecteert u een app.
• Meldingen toestaan: meldingen toestaan voor de geselecteerde app.
• Ingesteld als prioriteit: meldingen boven aan het meldingenvenster weergeven en deze
opnemen in de lijst 'toegestaan' als Niet storen is ingeschakeld.
• Voorbeelden in pop-ups: meldingsvoorbeelden weergeven in pop-upvensters.
• Verbergen op vergr.scherm: meldingen van de geselecteerde app verbergen als het apparaat
is vergrendeld.
• Inhoud verb. op vergr.scherm: de inhoud van meldingen van de geselecteerde app verbergen
als het apparaat is vergrendeld.
• Meer instellingen: extra meldingsinstellingen voor de geselecteerde app aanpassen.
Niet storen
U kunt instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen en meldingen dempt, behalve
voor toegestane uitzonderingen.
Tik op het scherm Instellingen op Niet storen.
• Nu inschakelen: de stand Niet storen onmiddellijk activeren.
• Inschakelen als gepland: de stand Niet storen activeren op vooraf ingestelde tijden. U kunt
dagen selecteren en de start- en eindtijden instellen.
• Uitzonderingen toestaan: de instellingen voor toegestane uitzonderingen aanpassen.
126
Instellingen
Display
Opties
De display-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Lettertype: het lettertype en de lettergrootte wijzigen.
• Pictogramachtergronden: instellen of gearceerde achtergronden moeten worden
weergegeven om pictogrammen beter te laten opvallen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
• Always On Display: stel in dat het apparaat een afbeelding of informatie weergeeft als het
scherm is uitgeschakeld. Raadpleeg Always On Display voor meer informatie.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen.
• LED-indicator: instellen dat het apparaat de LED-indicator inschakelt wanneer de batterij wordt
opgeladen, wanneer u meldingen ontvangt of wanneer u spraakopnamen maakt.
• Scherm uitgeschak. laten: instellen dat het scherm van het apparaat niet moet worden
ingeschakeld op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
• Screensaver: instellen dat het apparaat een schermbeveiliging weergeeft wanneer het apparaat
is verbonden met een dock of bezig is met opladen.
127
Instellingen
Always On Display
U kunt instellen dat het apparaat informatie zoals een klok, agenda of afbeelding weergeeft op het
scherm als het is uitgeschakeld.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Always On Display en tik op de schakelaar om
deze in te schakelen.
Tik op Inhoud voor weergave en selecteer een item dat u wilt weergeven.
• Klok: selecteer een klokstijl en een achtergrondafbeelding.
• Agenda: selecteer een agendastijl.
• Afbeelding: selecteer een afbeelding om op het scherm weer te geven als het is
uitgeschakeld.
Als het scherm is uitgeschakeld, wordt de geselecteerde informatie weergegeven op het apparaat.
Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer het batterijniveau lager is dan 5%.
Geavanceerde functies
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies.
• Games: activeer het pictogram Game Launcher en Game Tools en beheer handige functies als u
games speelt. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Bediening met één hand: bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer
u het apparaat gebruikt met één hand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Camera snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
starttoets te drukken.
128
Instellingen
• Gebaar pop-upweergave: instellen dat het apparaat het app-scherm weergeeft in de popupweergave. Raadpleeg Pop-upweergave voor meer informatie.
• Slim vastleggen: instellen dat het apparaat inhoud vastlegt die over meerdere schermen
wordt weergegeven en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijden en delen. Raadpleeg Slim
vastleggen voor meer informatie.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Direct bellen: instellen dat het apparaat een spraakoproep start als u het apparaat oppakt
en aan uw oor houdt terwijl een oproep, bericht of de gegevens van een contact worden
weergegeven.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich niet op
een vlakke ondergrond bevindt.
• Eenvoudig dempen: het apparaat instellen om inkomende oproepen of alarmen te dempen
met handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.
• Galaxy Labs: experimentele functies uitproberen.
Achtergrond
Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
129
Instellingen
Thema's
U kunt op het apparaat verschillende thema's toepassen om de visuele elementen van het
startscherm, het vergrendelscherm en de pictogrammen aan te passen.
Tik op het scherm Instellingen op Thema's.
Tik op MEER THEMA'S om meer thema's te downloaden.
Startscherm
U kunt het startscherm aanpassen door startschermvensters toe te voegen, te verwijderen of te
verplaatsen, en meer. Raadpleeg Startschermopties voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Startscherm.
Schermvergr. en beveilig.
Opties
Hier kunt u de instellingen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Info en app-sneltoetsen: instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Meldingen op vergrendelscherm: instellen of inhoud van meldingen moet worden
weergegeven op het vergrendelscherm en selecteren welke meldingen moeten worden
weergegeven.
130
Instellingen
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Vingerafdrukken: uw vingerafdruk op het apparaat opslaan om het apparaat te beveiligen
of u aan te melden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer
informatie.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
• Onbekende bronnen: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende
bronnen toe te staan.
• Gecod. gegev. beveiligen: de gegevens van uw apparaat worden versleuteld om te voorkomen
dat anderen deze kunnen openen in geval van een verloren of gestolen apparaat. Als u
uw versleutelde apparaat wilt gebruiken, moet u de gegevens van het apparaat elke keer
ontsleutelen wanneer u het apparaat inschakelt. U kunt instellen of de gegevens van uw
apparaat automatisch worden ontsleuteld of dat er een ontgrendelingscode is vereist. Het is niet
mogelijk een back-up te maken of gegevens te herstellen wanneer het apparaat is versleuteld.
Als u de ontgrendelingscode een aantal keer achter elkaar verkeerd ingeeft en de pogingslimiet
bereikt, gaat uw apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Inloggen via internet
• Verifieer Samsung-account
131
Instellingen
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als methode voor schermvergrendeling, kan uw
vingerafdruk niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen nadat het apparaat
opnieuw is opgestart. U moet het apparaat ontgrendelen met een patroon, PIN-code of
wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk vastlegt.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, moet u het apparaat naar een Samsungservicecenter brengen om het opnieuw te laten instellen. Daarna moet u uw
vingerafdrukken opnieuw registreren.
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De starttoets bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de starttoets niet is
bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
• De schermbeschermer die bij het apparaat is geleverd, kan ervoor zorgen dat de sensor
voor vingerafdrukherkenning niet correct werkt. Verwijder de schermbescherming om de
herkenningsgevoeligheid van de vingerafdrukken te verhogen.
• Zorg dat het herkenningsgebied voor vingerafdrukken en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele starttoets met uw vinger bedekt.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
132
Instellingen
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
Tik op Vingerafdruk toevoegen.
Plaats uw vinger op de starttoets.
Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de
starttoets.
Herhaal deze actie door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen totdat de vingerafdruk is
geregistreerd.
Als een pop-upvenster voor vingerafdrukvergrendeling wordt weergegeven, tikt u op
AANZETTEN om uw vingerafdruk te gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
Vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op BEWERKEN.
Vink vingerafdrukken aan om te verwijderen en tik op MEER → WISSEN.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
Gebruik uw vingerafdrukken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt een
vingerafdruk gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud
aanschaft op Galaxy Apps.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
133
Instellingen
3
4
Tik op de schakelaar Verifieer Samsung account om deze in te schakelen.
Meld u aan bij uw Samsung-account.
Vingerafdrukken gebruiken om aan te melden bij accounts
U kunt uw vingerafdrukken gebruiken om u aan te melden bij webpagina's die wachtwoorden
kunnen opslaan.
Deze functie is alleen beschikbaar voor webpagina's die u opent via de app Internet.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Inloggen via internet om deze in te schakelen.
Open een website waarbij u wilt aanmelden met een vingerafdruk.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
Vink Inloggen met uw vingerafdruk aan en tik op JA.
U kunt met uw vingerafdruk uw account en wachtwoord verifiëren om u aan te melden op de
webpagina.
134
Instellingen
Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelde scherm op de starttoets om uw vingerafdruk te scannen.
Privacy en veiligheid
Opties
Hier kunt u de instellingen voor het beheren van privacy en veiligheid wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• App-machtigingen: de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze
te gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken. Raadpleeg App-machtigingen
inschakelen voor meer informatie.
• Privéstand: de privéstand inschakelen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw
persoonlijke inhoud. Raadpleeg Privéstand voor meer informatie.
• Diagnose rapporteren: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurd wanneer u drie
keer op de aan/uit-toets drukt. U kunt ook geluidsopnamen samen met het bericht naar de
ontvangers verzenden. Raadpleeg SOS-berichten verzenden voor meer informatie.
135
Instellingen
Privéstand
U kunt persoonlijke inhoud op uw apparaat verbergen om te voorkomen dat anderen deze inhoud
kunnen bekijken.
Privéstand inschakelen
1
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → Privéstand en tik op de schakelaar
om deze te activeren.
Als u de privéstand voor de eerste keer inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen
om een toegangscode voor de privéstand in te stellen.
2
Volg de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in
te geven.
De privéstand wordt geactiveerd het pictogram
wordt weergegeven op de statusbalk.
U kunt alleen verborgen items weergeven en openen wanneer de privéstand is
ingeschakeld. Als u items wilt verbergen die zijn opgeslagen in de privémap, moet u de
privéstand uitschakelen.
Inhoud verbergen
1
2
Open op het scherm Apps een app om items te verbergen.
Selecteer een item en tik op MEER → Verplaatsen naar Privé.
Als de privéstand is ingeschakeld, volgt u de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde
toegangscode voor de privéstand in te geven.
De geselecteerde items worden verplaatst naar de privémap.
136
Instellingen
Verborgen inhoud weergeven
U kunt alleen verborgen items weergeven wanneer de privéstand is ingeschakeld.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → Privéstand en tik op de schakelaar
om deze te activeren.
Volg de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in
te geven.
Tik op het scherm Apps op Samsung → Mijn bestanden → Privé.
Items die zijn verplaatst naar de persoonlijke map worden op het scherm weergegeven.
Inhoud opnieuw weergeven
1
2
3
Tik in de privémap op een item en houdt dit vast, vink vervolgens de items aan die u niet langer
wilt verbergen.
Tik op MEER → Verwijderen uit Privé.
Selecteer een map waar u de items naartoe wilt verplaatsen en tik op GEREED.
De items worden verplaatst naar de geselecteerde map.
De privéstand automatisch uitschakelen
U kunt instellen dat het apparaat de privéstand automatisch uitschakelt wanneer het scherm wordt
uitgeschakeld.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → Privéstand en tik op de schakelaar
om deze te activeren.
Volg de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in
te geven.
Tik op de schakelaar Automatisch uitschakelen om deze in te schakelen.
Als de optie Automatisch uitschakelen is ingeschakeld, kan het apparaat geen bestanden
overzetten aar de privémap als het scherm wordt uitgeschakeld tijdens een overdracht.
137
Instellingen
SOS-berichten verzenden
Druk in een noodgeval drie keer snel op de aan/uit-toets. Het apparaat verzendt het bericht naar uw
noodcontacten. Het bericht bevat informatie over uw locatie.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → SOS-berichten verzenden en tik op
de schakelaar om deze te activeren.
Volg de instructies op het scherm om noodcontacten toe te voegen als u dit nog niet hebt
gedaan.
Als u SOS-berichten wilt sturen met geluidsopnamen of foto's, tikt u op de schakelaar
Geluidsopname bijvoegen of op Foto's bijvoegen om deze functie in te schakelen.
De optie Foto's bijvoegen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
Noodcontacten toevoegen
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → SOS-berichten verzenden → Berichten
verzenden naar → TOEVOEGEN. Tik op Contact toevoegen en geef contactinformatie in of
tik op Selecteren uit contacten om een bestaand contact toe te voegen als een contact voor
noodgevallen.
138
Instellingen
Eenvoudige stand
De eenvoudige stand biedt meer gebruikscomfort met een eenvoudige rangschikking en grotere
pictogrammen op het startscherm.
Sommige app-functies zijn mogelijk niet beschikbaar in de eenvoudige stand.
Overschakelen naar de eenvoudige stand
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Eenvoudige stand → Eenvoudige stand.
Selecteer apps onder Eenvoudige applicaties om een eenvoudigere indeling toe te passen.
Tik op GEREED.
Terugkeren naar de standaardstand
Veeg naar links op het startscherm en tik op Instellingen → Eenvoudige stand → Standaardstand
→ GEREED.
Snelkoppelingen beheren
Als u een snelkoppeling voor een app wilt toevoegen aan het startscherm, veegt u naar links, tikt u
en selecteert u een app.
op
Als u een snelkoppeling voor een contactpersoon wilt toevoegen op het startscherm, veegt u naar
rechts en tikt u op .
Als u een snelkoppeling wilt verwijderen van het startscherm, tikt u op BEWERK en selecteert u een
app of contactpersoon met .
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren. Raadpleeg Toegankelijkheid voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
139
Instellingen
Accounts
U kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
Accounts toevoegen
Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het
meeste uit uw apparaat te halen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en selecteert u items
aan die u wilt synchroniseren.
Account verwijderen
Tik op het scherm Instellingen op Accounts, selecteer een accountnaam, selecteer het account dat u
wilt verwijderen en tik dan op MEER → Account wissen.
Back-up maken en terugzetten
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Back-up maken en terugzetten.
• Smart Switch openen: start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over.
Raadpleeg Gegevens overdragen van uw vorige apparaat voor meer informatie.
• Back-up van mijn gegevens: maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en
applicatiegegevens naar de server van Samsung. U kunt ook instellen dat het apparaat
automatisch een back-up maakt.
• Herstel: u kunt persoonlijke gegevens en app-gegevens waarvan u eerder een back-up hebt
gemaakt in uw Samsung-account terugzetten.
140
Instellingen
• Back-up van mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
app-gegevens maakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en app-gegevens terugzet
uit de Google-server wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd.
• Autom. opnieuw starten: instellen dat het apparaat zichzelf automatisch op vooraf ingestelde
tijden opnieuw opstart voor optimale prestaties.
• Instellingen resetten: de instellingen van het apparaat terugzette naar de fabrieksinstellingen
zonder de gegevens te verwijderen.
• Netwerkinstellingen resetten: de netwerkverbindingsinstellingen terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
• Fabrieksgegevens herstellen: het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen en alle
gegevens verwijderen.
Taal en invoer
U kunt apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden en spraakinvoertypen.
Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.
Tik op het scherm Instellingen op Taal en invoer.
• Taal: een displaytaal voor alle menu's en apps selecteren.
• Standaard toetsenbord: selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer.
• Samsung-toetsenbord: de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wijzigen.
• Google Spraakgestuurd typen: de instellingen voor spraakinvoer wijzigen.
• Tekst naar spraak: de instellingen voor tekst-naar-spraak wijzigen.
• Snelheid aanwijzer: de snelheid aanpassen voor de muis of trackpad aangesloten op uw
apparaat.
141
Instellingen
Batterij
Bekijk gegevens over de resterende batterijduur en wijzig opties voor besparen van energie.
Tik op het scherm Instellingen op Batterij.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• BATTERIJVERBRUIK: weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw
apparaat.
• Spaarstand: de spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
Raadpleeg Spaarstand voor meer informatie.
• Extra energiebesparende stand: de standby-tijd van het apparaat uitbreiden en batterijgebruik
verminderen door het weergeven van een eenvoudigere indeling en het toestaan van beperkte
toegang tot een app. Raadpleeg Extra energiebesparende stand voor meer informatie.
• Energiebesparing app: batterijlading sparen door het batterijgebruik te optimaliseren voor
elke app.
• Percentage op statusbalk: instellen dat het apparaat de resterende batterijduur weergeeft.
• Snel opladen via kabel: instellen of de functie voor snel opladen via een kabel wordt gebruikt
om uw apparaat snel op te laden.
• Snel draadloos opladen: instellen of de functie voor snel draadloos opladen moet worden
gebruikt. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan de draadloze oplader lawaai maken. Als u
deze functie uitschakelt, neemt het geluid af, maar kan het opladen langer duren.
Deze optie wordt weergegeven wanneer u uw apparaat op een draadloze oplader plaatst
die de functie voor snel draadloos opladen ondersteunt.
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat weergeven.
Tik op het scherm Instellingen op Opslag.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
142
Instellingen
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Tik op het scherm Instellingen op Datum en tijd.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, kunt u de datum, tijd en tijdzone
handmatig instellen.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Toestel-info
Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.
Tik op het scherm Instellingen op Toestel-info.
143
Bijlage
Toegankelijkheid
Over Toegankelijkheid
U kunt de toegankelijkheid verbeteren met functies die het apparaat gebruiksvriendelijker maken
voor gebruikers met een slecht gezichtsvermogen, een gehooraandoening of een motorische
beperking.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid.
De starttoets gebruiken voor het openen van
toegankelijkheidsmenu's
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Rechtstreekse toegang en tik op
de schakelaar om deze in te schakelen. Selecteer een toegankelijkheidsmenu dat moeten worden
geopend wanneer u drie keer snel op de starttoets drukt.
U kunt de volgende toegankelijkheidsmenu's openen.
• Toegankelijkheid
• Voice Assistant
• Universal switch
• Venster vergrootglas
• Negatieve kleuren
• Grijstinten
• Kleurcorrectie
• Interactiebeheer
144
Bijlage
Voice Assistant (gesproken feedback)
Voice Assistant in- of uitschakelen
Als u Voice Assistant inschakelt, geeft het apparaat gesproken feedback. Als u één keer op de
geselecteerde functie tikt, leest het apparaat de tekst op het scherm hardop voor. Als u twee keer op
de functie tikt, wordt deze geactiveerd.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Voice Assistant en tik op
de schakelaar om deze te activeren.
Als u Voice Assistant wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar en tikt u snel twee keer ergens op het
scherm.
Als u Voice Assistant voor de eerste keer inschakelt, wordt de zelfstudie na het inschakelen gestart. U
kunt de zelfstudie opnieuw afspelen door op Help Voice Assistant te tikken.
Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer u Voice Assistant gebruikt.
Het scherm bedienen met vingergebaren
U kunt verschillende vingergebaren gebruiken om het scherm te bedienen terwijl u Voice Assistant
gebruikt.
Een enkel vingergebaar
• Tikken: het item waar uw vinger op ligt wordt hardop voorgelezen. Als u het scherm wilt
verkennen, plaatst u een vinger op het scherm en beweegt u uw vinger.
• Tweemaal tikken: het geselecteerde item wordt geopend. Als geselecteerde items hardop
worden voorgelezen en u het gewenste item hoort, tilt u uw vinger van het scherm. Tik dan
twee keer snel op het scherm.
• Dubbeltikken en het scherm blijven aanraken: zo kunt u een item verplaatsen of een
beschikbare optie openen.
• Naar links vegen: zo gaat u terug naar het vorige item.
• Naar rechts vegen: zo gaat u verder naar het volgende item.
• Omhoog of omlaag vegen: zo kunt u de recentste contextuele menu-instellingen wijzigen.
Beweeg de cursor in de stand voor tekstselectie naar voren of naar achteren om tekst te
selecteren.
145
Bijlage
• In één beweging naar links en dan naar rechts vegen: zo bladert u het scherm omhoog.
• In één beweging naar rechts en dan naar links vegen: zo bladert u het scherm omlaag.
• In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: zo gaat u naar het eerste item op het scherm.
Beweeg de cursor in de stand voor tekstselectie naar het begin van de tekst.
• In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: zo gaat u naar het laatste item op het scherm.
Beweeg de cursor in de stand voor tekstselectie naar het einde van de tekst.
Twee vingergebaren
• Tikken: zo kunt u gesproken feedback pauzeren of hervatten.
• Tweemaal tikken: zo kunt u het afspelen starten, pauzeren of hervatten.
• Driemaal tikken: zo kunt u de huidige tijd controleren, de resterende batterijduur en meer.
Als u items wilt wijzigen die hardop worden voorgelezen, opent u het scherm Apps en tikt
u op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Voice Assistant → INSTELLINGEN →
Statusbalkgegevens.
• Dubbeltikken en het scherm blijven aanraken: zo schakelt u de stand voor tekstselectie in of uit.
• Naar links vegen: zo gaat u verder naar de volgende pagina. En zo wordt de geselecteerde tekst
geknipt in de stand voor tekstselectie.
• Naar rechts vegen: zo gaat u terug naar de vorige pagina. En zo wordt de gekopieerde tekst
geplakt in de stand voor tekstselectie.
• Omhoog vegen: door de lijst naar beneden bladeren. Zo wordt de geselecteerde tekst
gekopieerd in de stand voor tekstselectie.
• Omlaag vegen: door de lijst naar boven bladeren. En zo wordt alle tekst geselecteerd in de stand
voor tekstselectie.
• In een willekeurige richting vegen op het vergrendelscherm: zo ontgrendelt u het scherm.
• Omlaag slepen vanaf de bovenkant van het scherm: zo wordt het meldingenvenster geopend.
Drie vingergebaren
• Tikken: zo worden items van boven af aan hardop voorgelezen.
• Tweemaal tikken: zo wordt er hardop voorgelezen vanaf het volgende item.
• Driemaal tikken: zo wordt de recentst geselecteerde tekst hardop voorgelezen en gekopieerd
naar het klembord.
• Naar links of rechts vegen: zo wordt het contextuele menu geopend en bladert u door de opties.
• Omhoog of omlaag vegen: zo wordt de wijze van tekst voorlezen gewijzigd en de
gedetailleerdheid geselecteerd.
146
Bijlage
Het universele menu gebruiken
Veeg naar links of rechts met 3 vingers terwijl u Voice Assistant gebruikt. Het contextuele menu
wordt weergegeven en het apparaat leest de opties hardop voor. Veeg naar links of rechts met drie
vingers om door de opties te bladeren. Als u de gewenste optie hoort, veegt u omhoog of omlaag
om de optie te gebruiken of om de instellingen voor de optie aan te passen. Als u Apparaatvolume
hoort, kunt u bijvoorbeeld het volume aanpassen door omhoog of omlaag te vegen.
Afbeeldinglabels toevoegen en beheren
U kunt labels toewijzen aan afbeeldingen op het scherm. Het apparaat leest de labels voor wanneer
de afbeeldingen zijn geselecteerd. Voeg labels toe aan afbeeldingen zonder label door tweemaal op
het scherm te tikken met drie vingen en het scherm te blijven aanraken.
Als u de labels wilt beheren, opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen → Toegankelijkheid
→ Zicht → Voice Assistant → INSTELLINGEN → Aangepaste labels beheren.
Instellingen configureren voor Voice Assistant
Configureer instellingen voor Voice Assistant voor meer gebruikscomfort.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Voice Assistant →
INSTELLINGEN.
• Spraakvolume: selecteer het volumeniveau voor gesproken feedback.
• Spraaksnelheid: selecteer een snelheid voor gesproken feedback.
• Toonh. wijzigen: instellen dat het apparaat tekst hardop voorleest met een andere toonhoogte
wanneer u een toetsenbord gebruikt.
• Feedback toetsenbord: instellen dat het apparaat het item onder uw vinger hardop voorleest
wanneer u een toetsenbord gebruikt.
• Spreken met scherm uit: instellen dat het apparaat meldingen hardop voorleest wanneer het
scherm is uitgeschakeld.
• Nabijheidssensor gebruiken: instellen dat het apparaat de gesproken feedback pauzeert
wanneer u uw hand over de sensor aan de bovenzijde van het apparaat houdt.
• Schud om verder te lezen: instellen dat het apparaat de tekst op het scherm voorleest wanneer
u met het apparaat schudt. U kunt verschillende schudsnelheden selecteren.
147
Bijlage
• Fonet. alfabet voorlezen: instellen dat het apparaat een woord uitspreekt dat begint met de
letter die u blijft aanraken op het toetsenbord.
• Hints voor gebr. voorlezen: instellen dat het apparaat gebruikstips voorleest wanneer u een
item selecteert door middel van vegen.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u het scherm verkent.
• Geluidfeedback: instellen dat het apparaat geluid maakt wanneer u op het scherm scrolt,
enzovoort.
• Nadruk op gesproken audio: instellen dat het apparaat het mediavolume verlaagt wanneer het
apparaat een item voorleest.
• Volume geluidfeedback: het volume van geluiden aanpassen die worden afgespeeld
wanneer u het scherm aanraakt om het te bedienen. Deze functie is beschikbaar wanneer
Geluidfeedback is ingeschakeld.
• Grote cursor: instellen dat het apparaat de rand dikker maakt van de vierkante cursor die wordt
weergegeven wanneer u op items tikt.
• Feedback toets Terug en Recent: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft wanneer
of op . Dubbeltik op
of
om de toetsen te gebruiken.
u eenmaal tikt op
• Snelmenu: contextuele menuopties selecteren om weer te geven wanneer u met drie vingers
naar links of rechts veegt.
• Aangepaste labels beheren: de labels beheren die u hebt toegevoegd.
• Statusbalkgegevens: selecteer items die hardop moeten worden voorgelezen wanneer u
driemaal op het scherm tikt met twee vingers.
• Ontwikkelaarsopties: opties voor het ontwikkelen van apps instellen.
Het apparaat gebruiken met het scherm uit
Voor privacy kunt u instellen dat het apparaat normaal functioneert als het scherm is uitgeschakeld.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer u op de starttoets drukt of op het scherm tikt.
Momenteel ingeschakelde functies worden niet uitgeschakeld wanneer het scherm wordt
uitgeschakeld.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar
Donker scherm om deze in te schakelen. U kunt deze functie inschakelen of uitschakelen door twee
keer op de aan/uit-toets te drukken.
148
Bijlage
Wachtwoorden voorlezen
Instellen dat het apparaat het wachtwoord voorleest wanneer u het wachtwoord ingeeft wanneer
Voice Assistant is ingeschakeld.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar
Wachtwoorden uitspreken om deze in te schakelen.
Tekst-naar-spraak-functies instellen
De gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer Voice Assistant is
ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Tekst naar spraak en
gebruik de volgende functies:
• Voorkeur TTS-engine: selecteer een engine voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Spraaksnelheid: selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Standaard taalstatus: de gesproken taal voor de tekst-naar-spraak-functie weergeven.
Tekst ingeven via het toetsenbord
Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekstinvoerveld en tikt u twee keer snel na elkaar op
een willekeurig gebied op het scherm.
Als u de functie Snelle toetsinvoer wilt inschakelen, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen
→ Toegankelijkheid → Zicht en tikt u op schakelaar Snelle toetsinvoer om deze in te schakelen.
Wanneer u het toetsenbord met uw vinger aanraakt, leest het apparaat de lettertekens van de toets
onder uw vinger voor. Wanneer u het letterteken van uw keuze hoort, haalt u uw vinger van het
scherm om het te selecteren. Het letterteken wordt ingegeven en het apparaat leest de tekst voor.
Als Snelle toetsinvoer niet is ingeschakeld, laat u het gewenste teken los en tikt u twee keer snel
ergens ander op het scherm.
Aanvullende lettertekens ingeven
Blijf een toets op het toetsenbord aanraken om extra tekens in te geven die beschikbaar zijn voor
de toets. Er wordt een pop-upvenster met de beschikbare tekens weergegeven boven de toets. Als
u een teken wilt selecteren, sleept u uw vinger over het pop-upvenster totdat u het gewenste teken
hoort, waarna u uw vinger optilt.
149
Bijlage
Zicht
Spraakopnamen toevoegen aan spraaklabels
U kunt spraaklabels gebruiken om voorwerpen die een vergelijkbare vorm hebben te onderscheiden
door labels op deze voorwerpen te bevestigen. U kunt een spraakopname maken en toewijzen aan
een spraaklabel met NFC. De spraakopname wordt afgespeeld wanneer u uw apparaat in de buurt
van de label plaatst.
Schakel de NFC-functie in voordat u deze functie gebruikt.
1
2
3
4
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Spraaklabel.
De spraakrecorder wordt geopend.
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op GEREED als u klaar bent met de opname.
Houd de achterkant van uw apparaat boven de spraaklabel.
De informatie in deze spraakopname wordt overgeschreven naar de spraaklabel.
De tekstgrootte wijzigen
Wijzig de tekstgrootte op het scherm.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Tekstgrootte.
Als u grotere tekstgrootten wilt gebruiken, tikt u op de schakelaar Grotere lettertypen om deze te
activeren en sleept u de aanpassingsbalk om de tekstgrootte aan te passen. Als u de tekstgrootte
instelt op Enorm groot, wordt deze mogelijk niet toegepast op sommige apps.
Lettertypen met hoog contrast gebruiken
U kunt de kleuren en contouren van lettertypen aanpassen om het contrast tussen de tekst en de
achtergrond te verhogen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Hoog
contrast lettertypen om deze te activeren.
150
Bijlage
Het toetsenbord met hoog contrast gebruiken
U kunt het formaat van het Samsung-toetsenbord vergroten en de toetskleuren wijzigen om het
contrast tussen de tekst en de achtergrond te verhogen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Hoog
contrast toetsenbord om deze te activeren.
Toetsvormen weergeven
U kunt toetsvormen weergeven met gearceerde achtergronden om ze beter te laten opvallen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar
Knopvormen weergeven om deze te activeren.
Een vergrootglas gebruiken
Schakel een vergrootglas in om op het scherm in te zoomen zodat u een grotere versie van de
inhoud kunt weergeven.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Venster vergrootglas en
tik op de schakelaar om deze in te schakelen. Het vergrootglas wordt weergegeven op het scherm.
Sleep het vergrootglas naar de plek waar op het scherm moet worden ingezoomd.
Het scherm vergroten
Vergroot het scherm en zoom in op een specifiek gebied.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Vergrotingsgebaren en
tik op de schakelaar om deze in te schakelen.
• In- en uitzoomen: tik drie keer snel na elkaar op het scherm om in te zoomen op een specifiek
gebied. Tik nogmaals snel drie keer op het scherm om terug te gaan naar de normale weergave.
• Het scherm verkennen door te scrollen: sleep twee of meer vingers over het vergrote scherm.
• Zoompercentage aanpassen: knijp twee of meer vingers samen op het vergrote scherm of
spreid ze uit elkaar.
U kunt het scherm ook tijdelijk vergroten door drie keer op het scherm te tikken en het te blijven
aanraken. Terwijl u het scherm aangeraakt houdt, sleept u met uw vinger om het scherm te
verkennen. Haal uw vinger van het scherm om terug te gaan naar de normale weergave.
• Toetsenborden op het scherm kunnen niet worden vergroot.
• De prestaties van sommige apps, zoals Telefoon en Calculator, kunnen worden
aangetast terwijl deze functie is ingeschakeld.
151
Bijlage
Het scherm converteren naar de stand voor grijstinten
Geef kleuren op het scherm weer als grijstinten.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar
Grijstinten om deze in te schakelen.
De schermkleuren negatief weergeven
Verbeter de zichtbaarheid van het scherm en help en gebruikers om de tekst op het scherm
gemakkelijker te herkennen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar
Negatieve kleuren om deze in te schakelen.
Kleurcorrectie
Pas aan hoe kleuren op het scherm worden weergegeven als u moeilijkheden hebt bij het
onderscheiden van kleuren. Het apparaat wijzigt de kleuren in duidelijker herkenbare kleuren.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Kleurcorrectie
en tik op de schakelaar om deze in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om de
kleurcorrectieprocedure te voltooien.
Gehoor
Geluiddetectors
U kunt instellen dat het apparaat tilt wanneer het uw deurbel of een huilende baby detecteert.
Als u spraakherkenning zoals S Voice gebruikt, werken de geluiddetectors niet.
Detectie huilende baby
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor → Geluiddetectors en tik
op de schakelaar Detectie huilende baby om deze in te schakelen. Het apparaat trilt wanneer het
geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als logbestand.
152
Bijlage
Detectie deurbel
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor → Geluiddetectors
en tik op de schakelaar Detectie deurbel om deze in te schakelen.
Tik op
om een opname van uw deurbel te maken.
Het apparaat zal het klinken van de deurbel detecteren en opnemen.
Tik op en druk op uw deurbel om te controleren of deze correct is opgenomen. Wanneer het
apparaat de deurbel detecteert, tikt u op OK.
Als u het geluid van de deurbel wilt wijzigen, tikt u op Deurbelgeluid wijzigen.
Het apparaat trilt wanneer het geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als
logbestand.
Flitsmelding instellen
Stel in dat de flitser knippert als een alarm klinkt of als u meldingen hebt, zoals binnenkomende
oproepen en nieuwe berichten.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik op de schakelaar
Flitsmelding om deze in te schakelen.
Alle geluiden uitschakelen
Instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt, waaronder de stem van
de beller tijdens een gesprek.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik op de schakelaar Alle
geluiden uit om deze in te schakelen.
Ondertitelinstellingen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor → Samsung-ondertitels
of Google-ondertitels en tik op de schakelaar om deze te activeren.
Selecteer een optie voor het configureren van de ondertitelinstellingen.
153
Bijlage
De geluidsbalans aanpassen
U kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een headset gebruikt.
1
2
3
Sluit een headset aan op het apparaat en gebruik deze.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor.
Sleep de aanpassingsbalk onder Geluidsbalans links/rechts naar links of rechts en pas de
geluidsbalans aan.
Monogeluid
Mono-uitvoer combineert stereogeluid tot één signaal dat wordt afgespeeld via alle
headsetluidsprekers. Gebruik deze optie als u een gehooraandoening hebt of het eenvoudiger is om
één oordopje te gebruiken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik op de schakelaar
Monogeluid om deze in te schakelen.
Behendigheid en interactie
Universal switch
U kunt het aanraakscherm bedienen door een externe switch aan te sluiten, op het scherm tikken of
door hoofd- en gezichtsbewegingen te gebruiken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Universal switch en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Als de Universal switches
niet zijn geregistreerd op het apparaat, tikt u op SWITCH TOEVOEGEN en stelt u switches in die het
apparaat kunnen bedienen.
Als u de functie Universal switch wilt inschakelen, moet minimaal één switch op het
apparaat zijn geregistreerd.
Als u switches wilt instellen die het apparaat kunnen bedienen, tikt u op INSTELLINGEN →
Switches.
Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u drie keer op de starttoets.
154
Bijlage
Hulpmenu
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu weergeven
U kunt instellen dat het apparaat het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeeft voor toegang
tot apps, functies en instellingen. U kunt het apparaat gemakkelijk bedienen door op de hulpmenu's
in het pictogram te tikken.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie
→ Hulpmenu.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu verschijnt rechts onder op het scherm.
Tik op Schrijfhand om het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu naar een
geschikt gebied te verplaatsen.
Hulpmenu's openen
Het pictogram voor de hulp-snelkoppeling wordt weergegeven in de vorm van een zwevend
pictogram voor eenvoudige toegang tot de hulpmenu's vanuit elk scherm.
Wanneer u op het pictogram voor de hulp-snelkoppeling tikt, wordt het pictogram iets groter en
worden de hulpmenu's weergegeven op het pictogram. Tik op de pijl omhoog of omlaag om naar
andere vensters te gaan of veeg omhoog of omlaag om andere menu's te selecteren.
De cursor gebruiken
Tik in het hulpmenu op Cursor. U kunt het scherm bedienen met kleine vingerbewegingen op
het aanraakgebied. Sleep uw vinger over het aanraakgebied om de cursor te bewegen. Tik op het
scherm om items onder de cursor te selecteren.
U hebt de volgende opties:
•
/
: naar links of rechts op het scherm scrollen.
•
/
: scrol omhoog of naar beneden op het scherm.
•
: het gebied vergroten waar de cursor zich bevindt.
•
: het aanraakgebied verplaatsen.
•
: het aanraakgebied sluiten.
155
Bijlage
Als u het aanraakgebied en de cursorinstellingen wilt wijzigen, opent u het scherm Apps, tikt u op
Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie → Hulpmenu. Pas de instellingen
vervolgens aan in Touchpad-/cursorinstellingen.
Uitgebreide hulpmenu's gebruiken
Instellen dat het apparaat uitgebreide hulpmenu's weergeeft voor geselecteerde apps.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Hulpmenu → Assistent plus, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en selecteer apps.
Scherm eenv. inschakelen
Schakel het scherm in door uw hand over de sensor boven aan het apparaat te bewegen. U kunt
het scherm inschakelen zonder op een toets te drukken. Als u deze functie gebruikt, moet u het
apparaat op een vlakke ondergrond plaatsen met het scherm omhoog of het apparaat stevig
vasthouden om te voorkomen dat het beweegt.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Scherm eenv. inschakelen en tik op de regelaar om deze te activeren.
Vertraging bij tikken en vasthouden
Stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Vertraging bij tikken en vasthouden en selecteer dan een optie.
Interactiebeheer
Activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het
gebruik van apps.
Deze functie is niet beschikbaar als u Vegen voor schermafbeelding, Direct bellen, Slim
melden of Eenvoudig dempen activeert.
1
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie
→ Interactiebeheer.
156
Bijlage
2
3
4
5
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Blijf de starttoets en de volumetoets samen ingedrukt houden terwijl u een app gebruikt.
Pas de grootte van het venster aan of teken een lijn rond een gebied dat u wilt beperken.
Tik op GER.
Het apparaat geeft het beperkte gebied weer. Het beperkte gebied reageert niet wanneer u het
aanraakt en de hardwaretoetsen van het apparaat worden uitgeschakeld. U kunt functies voor
de aan/uit-toets, volumetoets en toetsenbord inschakelen in de interactiebeheerstand.
Om de interactiebeheerstand uit te schakelen, blijft u de starttoets en de volumetoets samen
ingedrukt houden.
Richtingvergrendeling
Maak een combinatie van richtingen om het scherm te ontgrendelen.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Richtingvergrendeling en tik
op de schakelaar om deze in te schakelen.
Sleep uw vinger meer dan vier keer omhoog, omlaag, naar links of naar rechts, en tik dan op
DOORGAAN.
Teken de combinatie van richtingen nogmaals om het te bevestigen en tik op BEVESTIG.
Meldingsherinnering
Stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de
interval niet hebt gecontroleerd.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Meldingsherinnering en tik op de
schakelaar om deze in te schakelen.
Als u wilt instellen dat het apparaat trilt wanneer u niet gecontroleerde meldingen hebt, tikt u op de
schakelaar Trillen om deze in te schakelen.
Tik op Herinneringsinterval om het interval tussen de meldingen in te stellen.
Als u wilt dat apps u op de hoogte stellen van meldingen, selecteert u apps onder Meldingen
weergeven van.
157
Bijlage
Oproepen aannemen of beëindigen
U kunt de methode wijzigen voor het aannemen of beëindigen van oproepen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Oproepen aannemen en
beëindigen.
Selecteer de gewenste methode.
De optie Eén keer tikken gebruiken
Wanneer een alarm afgaat of een oproep binnenkomt, tikt u op de toets om het alarm te beëindigen
of de oproep aan te nemen in plaats van de toets te verslepen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid en tik op de schakelaar Eén keer
tikken om deze in te schakelen.
Toegankelijkheidsinstellingen beheren
Toegankelijkheidsinstellingen opslaan in een bestand
De huidige toegankelijkheidsinstellingen exporteren naar een bestand.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren →
Importeren/exporteren → Exporteren naar Mijn bestanden.
Een bestand met toegankelijkheidsinstellingen importeren
Een bestand met toegankelijkheidsinstellingen importeren en de huidige instellingen bijwerken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren
→ Importeren/exporteren → Importeren uit Mijn bestanden. Selecteer een bestand om te
importeren en tik op GEREED. De toegankelijkheidsinstellingen zullen worden bijgewerkt op basis
van het geïmporteerde bestand.
Bestanden met toegankelijkheidsinstellingen delen
Bestanden met toegankelijkheidsinstellingen delen met anderen via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth
en meer.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren →
Delen via. Selecteer de toegankelijkheidsbestanden en tik op GEREED. Selecteer een methode voor
delen en volg de instructies op het scherm om de bestanden te delen.
158
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
159
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens
herstellen → APPARAAT RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van
het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
160
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
161
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde
opladers)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een servicecentrum van Samsung laat de batterij vervangen.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw
apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het apparaat.
Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als
het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter.
162
Bijlage
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
163
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met Smart Manager of verwijder nietgebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
164
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, moet u naar een goedgekeurd servicecenter gaan met de
meegeleverde instructies.
• Voor uw eigen veiligheid, moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
1
2
Verwijder de lade uit het apparaat.
Het apparaat moeten worden opgewarmd tot een bepaalde temperatuur in een speciale
temperatuurgecontroleerde ruimte om het hechtmiddel zachter te maken waarmee de
achterklep op het hoofdapparaat is bevestigd.
Bevestig een verwijderhulpmiddel met een zuignap op het onderste gedeelte van de
achterklep, houd het apparaat stevig vast en trek de achterklep van onder naar boven los.
3
4
Draai de schroeven op de locatiepunten los en verwijder deze en verwijder de behuizing.
Maak de batterijaansluiting los en haal de batterij voorzichtig uit het hoofdgedeelte van de
eenheid.
165
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising