Samsung | Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8 handleiding

Samsung Galaxy S8 handleiding
SM-G950F
SM-G955F
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 05/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
4
6
10
15
21
24
27
28
31
32
37
49
51
84
86
87
105
111
113
120
123
124
125
126
127
133
135
135
137
137
140
144
145
150
152
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung account
Gegevens overzetten van uw vorige
apparaat
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Tekst ingeven
Apps en functies
54
56
73
78
81
Apps installeren of verwijderen
Bixby-startscherm
Telefoon
Contacten
Berichten
2
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Always On Display
Edge screen
Multi window
Samsung Gear
Samsung Members
Samsung Notes
Agenda
Samsung Health
Spraak recorder
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Game Launcher
Samsung Connect
Inhoud delen
Samsung DeX
Aansluiten op een extern scherm
Google-apps
Inhoud
Instellingen
Bijlage
154 Introductie
154 Verbindingen
204 Toegankelijkheid
221 Problemen oplossen
227 De batterij verwijderen
155 Wi-Fi
158 Bluetooth
160 NFC en betaling
163 Mobiele hotspot en tethering
164 Meer verbindingsinstellingen
167 Geluiden en trillen
168 Meldingen
169 Display
170 Filter blauw licht
171 De schermstand wijzigen of de
displaykleur aanpassen
174
174
176
179
179
173 Schermresolutie
Achtergronden en thema's
Geavanceerde functies
Apparaatonderhoud
Apps
Schermvergr. en beveilig.
181 Gezichtsherkenning
183 Vingerafdrukherkenning
187 Irisherkenning
192 Samsung Pass
195 Veilige map
199 Cloud en accounts
200
201
201
202
203
203
200 Back-up en herstel
Google
Toegankelijkheid
Algemeen beheer
Software-update
Gebruiksaanwijzing
Info telefoon
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
4
Basisfuncties
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info telefoon → Batterijgegevens.
Water- en stofbestendigheid behouden
Uw apparaat is water- en stofbestendig. Volg deze tips zorgvuldig op om de water- en
stofbestendigheid van uw apparaat te behouden. Als u dit niet doet, kan dit schade aan uw apparaat
tot gevolg hebben.
• Dompel het apparaat niet onder in water dat dieper is dan 1,5 m en houd het niet langer dan
30 minuten onder water.
• Stel het apparaat niet bloot aan stromend water.
• Als het apparaat wordt blootgesteld aan schoon water, droogt u het zorgvuldig af met een
schone, zachte doek. Als het apparaat wordt blootgesteld aan andere vloeistoffen, zoals zout
water, geïoniseerd water of alcoholische dranken, spoelt u het apparaat af met schoon water
en droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet volgt,
kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed.
• Als het apparaat is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat is, hoort
u mogelijk geen geluid tijdens een oproep. Nadat u het apparaat hebt afgeveegd met een
droge doek, maakt u het apparaat zorgvuldig droog voordat u het gebruikt.
• Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt
gebruikt in water.
• Uw apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft aangetoond bestand te zijn
tegen water en stof in specifieke omstandigheden (voldoet aan de vereisten van classificatie
IP68 zoals beschreven door de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraad van
omhulsels [IP-code]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1,5 meter, gedurende 30
minuten). Ondanks deze classificatie kan uw apparaat toch beschadigd raken in bepaalde
situaties.
5
Basisfuncties
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het apparaat
is afgekoeld en begin het apparaat weer op te laden.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen omdat de
aangesloten USB-kabel is beschadigd. Vervang de beschadigde USB-kabel door een nieuwe,
door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen
objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de
draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
6
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
7
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Apparaatbeperkingen wanneer het apparaat oververhit wordt
Wanneer het apparaat oververhit wordt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat warmer dan normaal wordt, verschijnt het bericht dat het apparaat oververhit
wordt. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken, worden de helderheid van het
scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps
worden afgesloten en u kunt alleen noodoproepen doen tot het apparaat is afgekoeld.
• Als het apparaat oververhit wordt of langdurig warm aanvoelt, verschijnt een bericht over
uitschakeling. Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld.
8
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt of geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
9
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• USB-kabel
• Oortelefoon
• Pin voor uitwerpen
• USB-voedingsadapter
• Snelstartgids
• USB-connector (USB Type-C)
Gebruik de USB-connector om gegevens over te
zetten tussen mobiele apparaten.
• Micro-USB-connector
Sluit de micro-USB-connector aan om de batterij
met een micro-USB-kabel op te laden.
Steek een micro-USB-kabel niet in de
multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Als u dit doet, kan het apparaat worden
beschadigd.
Micro-USB-connector
Micro-USB-kabel
10
Basisfuncties
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
11
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Nabijheids-/lichtsensor
Luidspreker
LED voor irisherkenning
Camera aan de voorzijde
Camera voor
irisherkenning
LED-indicator
GPS-antenne
Volumetoets
Aan/uit-toets
Bixby-toets
Edge screen
Edge screen
Aanraakscherm
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
12
Basisfuncties
Camera aan de achterzijde
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
Flitser
Sensor voor
vingerafdrukherkenning
Meetsensor voor hartslag
NFC-antenne/MST-antenne
/Lade voor spoel voor
draadloos opladen
Hoofdantenne
Oortelefoonaansluiting
Luidspreker
Microfoon
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt als u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals
beschermfolie of stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
• De kleuren op het gebogen scherm kunnen afwijken afhankelijk van uw kijkpositie.
13
Basisfuncties
Harde toetsen
Volumetoets
Aan/uit-toets
Bixby-toets
Toets
Aan/uit
Bixby
Volume
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Druk hierop om het Bixby-startscherm te openen. Raadpleeg Bixbystartscherm voor meer informatie.
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
Softwaretoetsen
Toets Recent
Terugtoets
Starttoets
Wanneer u het apparaat uitschakelt, worden de softwaretoetsen aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. De softwaretoetsen zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softwaretoetsen) voor meer informatie.
14
Basisfuncties
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
1
2
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
15
Basisfuncties
3
4
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Opladen met een micro-USB-kabel
Sluit de micro-USB-connector aan om de batterij met een micro-USB-kabel op te laden. Steek een
micro-USB-kabel niet in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat. Als u dit doet, kan het
apparaat worden beschadigd.
De micro-USB-connector wordt gebruikt om de batterij op te laden en om het apparaat aan
te sluiten op een computer.
Micro-USB-connector
Micro-USB-kabel
16
Basisfuncties
Andere apparaten opladen
Gebruik de USB-connector (USB Type-C) om een ander mobiel apparaat op te laden met de batterij
van uw apparaat.
Steek de USB-connector (USB Type-C) in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat en sluit uw
apparaat en het andere apparaat aan via de USB-kabel van het andere apparaat.
Wanneer het opladen begint, wordt het oplaadpictogram voor de batterij weergegeven op het
scherm van het andere apparaat.
Uw apparaat
Het andere
apparaat
USB-connector (USB
Type-C)
De USB-kabel van het
andere apparaat
Het pop-upvenster voor appselectie dat op uw apparaat verschijnt, is bedoeld voor
gegevensoverdracht. Selecteer geen app in het pop-upvenster.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
17
Basisfuncties
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd,
zoals e-mails.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
18
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
Over snel opladen
• Voor snel opladen wordt een technologie voor het opladen van batterijen gebruikt waarbij
de batterij sneller wordt opgeladen door het oplaadvermogen te vergroten. Het apparaat
ondersteunt de functie voor adaptief snel opladen van Samsung en Qualcomm Quick Charge
2.0.
• Als u snel opladen wilt gebruiken op uw apparaat, sluit u het aan op een batterijoplader die
adaptief snel opladen of Quick Charge 2.0 ondersteunt.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de
batterij oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Geavanceerde instellingen en tikt u op de schakelaar Snel
opladen via kabel om deze in te schakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
19
Basisfuncties
Draadloos opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne spoel voor draadloos opladen. U kunt de batterij opladen
met een draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar).
Snel draadloos opladen
U kunt uw apparaat sneller opladen met de functie voor snel draadloos opladen. Als u deze functie
wilt gebruiken, moet u een oplader en onderdelen gebruiken die ondersteuning bieden voor de
functie voor snel draadloos opladen.
Een ventilator in de oplader kan geluid produceren tijdens snel draadloos opladen. Als u
het lawaai van de ventilator wilt beperken, moet u de functie voor snel draadloos opladen
uitschakelen. De optie voor in-/uitschakelen wordt toegevoegd aan het instellingenmenu
van uw apparaat wanneer u het voor het eerst op de oplader plaatst. Start de app
Instellingen, tik op Apparaatonderhoud → Batterij → → Geavanceerde instellingen en
tik vervolgens op de schakelaar Snel draadloos opladen om deze functie uit te schakelen.
Als u deze functie uitschakelt, neemt het geluid af, maar kan het opladen langer duren.
De batterij opladen
1
Plaats de achterkant van het apparaat in het midden van de draadloze oplader.
De geschatte oplaadtijd wordt op het scherm weergegeven. De werkelijke oplaadtijd kan
verschillen afhankelijk van de omstandigheden tijdens het opladen.
20
Basisfuncties
2
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de draadloze oplader.
Voorzorgsmaatregelen voor draadloos opladen
• Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader terwijl er een creditcard of RFID-kaart
(Radio-Frequency Identification) (zoals een openbaar-vervoerskaart of keycard) tussen de
achterkant van het apparaat en de apparaatklep is geplaatst.
• Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader wanneer geleidend materiaal, zoals
metalen voorwerpen en magneten, tussen het apparaat en de draadloze oplader is
geplaatst.
Het apparaat kan mogelijk niet correct worden opgeladen of oververhit raken of het
apparaat en de kaart kunnen worden beschadigd.
• Als u de draadloze oplader gebruikt in gebieden met zwakke netwerksignalen, kunt u uw
netwerk mogelijk niet langer ontvangen.
• Gebruik door Samsung goedgekeurde draadloze opladers. Als u andere draadloze
opladers gebruikt, wordt de batterij mogelijk niet correct opgeladen.
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
Sommige 4G-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
21
Basisfuncties
1
2
3
4
5
22
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
4
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Plaats de SIM- of USIM-kaart op de lade 1 met de goudkleurige contactpunten naar beneden
gericht.
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
Juiste plaatsing van de kaart
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
23
Basisfuncties
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze
formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent,
neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsungservicecenter.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
24
Basisfuncties
1
2
3
4
1
5
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
25
Basisfuncties
3
Plaats een geheugenkaart op lade 2 met de goudkleurige contacten naar onderen.
Lade 1
Lade 2
4
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → ONTKOPPELEN.
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
26
Basisfuncties
Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USBopslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct
na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren
gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit
verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Toets Volume omlaag
Aan/uit-toets
27
Basisfuncties
Alarmstand
U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te
beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep
uitvoeren, uw huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.
Alarmstand inschakelen
Als u de alarmstand wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Alarmstand.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Alarmstand uitschakelen
Tik op → Alarmstand uitschakelen om de alarmstand uit te schakelen. U kunt ook de aan/uit-toets
ingedrukt houden en op Alarmstand tikken.
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
De procedures van de eerste installatie kunnen verschillen, afhankelijk van de software van
het apparaat en uw regio.
1
Schakel het apparaat in.
28
Basisfuncties
2
Selecteer uw voorkeurstaal voor het apparaat.
Selecteer een taal.
3
Selecteer een Wi-Fi-netwerk en maak er verbinding mee.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.
4
5
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de eerste installatie.
Stel een schermvergrendelingsmethode in om uw apparaat te beschermen. U kunt uw
persoonlijke informatie beschermen door te voorkomen dat anderen toegang tot uw apparaat
hebben. Als u de schermvergrendelingsmethode later wilt instellen, tikt u op Nee, bedankt.
29
Basisfuncties
6
7
8
Meld u aan bij uw Samsung-account. U kunt gebruik maken van de Samsung-services en uw
gegevens bijgewerkt en veilig houden op al uw apparaten. Raadpleeg Samsung account voor
meer informatie.
Haal uw inhoud op uit Samsung Cloud of een ouder apparaat. Raadpleeg Gegevens overzetten
van uw vorige apparaat voor meer informatie.
Selecteer functies die u wilt gebruiken en voltooi de eerste installatie.
Het startscherm wordt weergegeven.
30
Basisfuncties
Samsung account
Introductie
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv’s en de Samsungwebsite. Zodra uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u uw gegevens bijgewerkt en veilig
houden op alle Samsung-apparaten met Samsung Cloud, een verloren of gestolen apparaat volgen
en besturen, tips en trucs van Samsung-leden zien en meer.
Maak uw Samsung-account met uw e-mailadres.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over Samsung-accounts opent u de app Instellingen
en tikt u op Cloud en accounts → Accounts → Samsung account → Help.
Uw Samsung-account registreren
Een nieuw Samsung-account registreren
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen.
Tik op Samsung account → ACCOUNT MAKEN.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Een bestaand Samsung-account registreren
Als u al een Samsung-account hebt, registreert u dit op het apparaat.
1
2
Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen.
Tik op Samsung account → INLOGGEN.
31
Basisfuncties
3
4
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u uw accountinformatie bent vergeten, tikt u op Id of wachtwoord vergeten? Uw
accountinformatie wordt weergegeven als u de vereiste informatie en beveiligingscode ingeeft
die worden weergegeven op het scherm.
Tik op GER. om het registreren van uw Samsung-account te voltooien.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw geregistreerde Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals
uw contacten of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts.
Tik op Samsung account → → Account wissen.
Tik op OK, voer het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op ACCOUNT WISSEN.
Gegevens overzetten van uw vorige apparaat
U kunt inhoud, bijvoorbeeld afbeeldingen, contactpersonen en berichten, van uw vorige apparaat
overbrengen (draadloos of met een USB-connector (USB Type-C)) via Smart Switch of vanuit een
back-up van uw gegevens via Samsung Cloud.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
32
Basisfuncties
Smart Switch
Via Smart Switch kunt u gegevens overdragen tussen mobiele apparaten. Als u Smart Switch wilt
gebruiken, opent u de app Instellingen en tikt u op Cloud en accounts → Smart Switch. Als u de
app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
Gegevens overzetten via een USB-connector (USB Type-C)
U kunt uw vorige apparaat met de USB-connector (USB Type-C) en een USB-kabel op uw nieuwe
apparaat aansluiten om snel en eenvoudig gegevens over te zetten.
1
2
Steek de USB-connector (USB Type-C) in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Sluit uw apparaat en het vorige apparaat aan met de USB-kabel van het vorige apparaat.
Vorige apparaat
Uw apparaat
USB-connector (USB
Type-C)
USB-kabel van het vorige
apparaat
33
Basisfuncties
3
4
Als het pop-upvenster voor app-selectie wordt weergegeven, tikt u op Smart Switch →
ONTVANGEN.
Tik op het vorige apparaat op TOESTAAN.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
Uw apparaat herkent het vorige apparaat en een lijst met gegevens die u kunt overdragen,
wordt weergegeven.
5
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Zorg ervoor dat u de USB-kabel of USB-connector (USB Type-C) van het apparaat niet
verwijdert tijdens de overdracht van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan
of kan het apparaat worden beschadigd.
Als u gegevens overdraagt, neemt het batterijverbruik van uw apparaat toe. Zorg ervoor dat
uw apparaat voldoende is opgeladen voordat u gegevens overdraagt. Als de batterij bijna
leeg is, wordt de gegevensoverdracht mogelijk onderbroken.
Gegevens draadloos overdragen via Wi-Fi Direct
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw apparaat.
1
2
3
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
Open op uw apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Smart Switch.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
34
Basisfuncties
4
5
6
Tik op het vorige apparaat op DRAADLOOS → VERZENDEN → VERBINDEN.
Tik op uw apparaat op DRAADLOOS → ONTVANGEN en selecteer het type van het vorige
apparaat.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Back-upgegevens van een computer overzetten
U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie van
de Smart Switch-app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. Maak een back-up van
gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw apparaat.
1
2
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
3
4
5
6
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
Sluit uw apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
apparaat.
35
Basisfuncties
Samsung Cloud
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat in Samsung Cloud en zet de gegevens
terug naar uw nieuwe apparaat. U moet zich registreren en aanmelden bij uw Samsung-account om
Samsung Cloud te gebruiken. Raadpleeg Samsung account voor meer informatie.
Back-up maken van gegevens
1
2
Meld u op uw vorige apparaat aan bij uw Samsung-account.
Start de app Instellingen, selecteer de back-upoptie en maak een back-up van uw gegevens.
• Als uw apparaat Samsung Cloud ondersteunt, opent u de app Instellingen, tikt u op
Cloud en accounts → Samsung Cloud → Back-upinstellingen en maakt u een back-up
van uw gegevens.
• De methode voor het maken van back-ups van gegevens kan verschillen, afhankelijk van
het model.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke
gegevens een back-up wordt gemaakt, opent u de app Instellingen en tikt u op Cloud
en accounts → Samsung Cloud → Back-upinstellingen.
Gegevens herstellen
1
2
3
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Samsung
Cloud → Herstellen.
Tik op
en selecteer het vorige apparaat in de lijst met apparaten.
Vink de gegevenstypen aan die u wilt terugzetten en tik op NU HERSTELLEN.
36
Basisfuncties
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd op standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Tik op het scherm.
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer
2 seconden aanraken.
37
Basisfuncties
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de
doelpositie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of
naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op
het scherm.
38
Basisfuncties
Navigatiebalk (softwaretoetsen)
Wanneer u het apparaat inschakelt, worden de softwaretoetsen op de navigatiebalk aan de
onderzijde van het scherm weergegeven. De softwaretoetsen zijn standaard ingesteld op de toets
Recent, de starttoets en de terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van
de momenteel gebruikte app of de gebruiksomgeving.
Toets Recent
Terugtoets
Starttoets
Toetsen
Toets
Functie
Recent
Start
Terug
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
• Tik hierop en blijf dit aanraken om Google te starten.
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Als de navigatiebalk niet wordt weergegeven
De navigatiebalk wordt weergegeven tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies. Sleep van
de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te geven.
Druk hard op het starttoetsgebied om de starttoets te gebruiken bij het bekijken van video's op het
volledige scherm. U kunt de starttoets ook gebruiken zonder de navigatiebalk weer te geven.
39
Basisfuncties
Het scherm inschakelen met de starttoets
Wanneer het scherm is uitgeschakeld (tijdens het gebruik van de functie Altijd weergeven), drukt u
hard in het gebied van de starttoets totdat het apparaat trilt om het scherm in te schakelen. U kunt
ook dubbeltikken op de starttoets.
De navigatiebalk instellen
Wijzig de achtergrondkleur van de navigatiebalk, de instellingen van de softwaretoetsen en de
toetsindeling.
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en selecteer een optie.
• ACHTERGRONDKLEUR: de achtergrondkleur van de navigatiebalk wijzigen.
• Ontgrendelen met knop Start: het apparaat instellen op ontgrendelen van het scherm zonder
dat u over het vergrendelde scherm hoeft te vegen als u hard op de starttoets drukt.
• Knop lay-out: de volgorde van de toetsen op de navigatiebalk wijzigen.
• Gevoeligheid knop Start: de hoeveelheid druk aanpassen die nodig is om de starttoets te
gebruiken als u er hard op drukt.
40
Basisfuncties
Startscherm en scherm Apps
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Handgreep van het Edge-venster
Een widget
Indicator van het
Bixby-startscherm. Uw aangepaste
inhoud weergeven.
Favoriete apps
Navigatiebalk (softwaretoetsen)
41
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het scherm Apps
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het scherm Apps te openen. Veeg in het scherm
Apps omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de starttoets of de
terugtoets tikken.
Startscherm
Scherm Apps
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item
ingedrukt op het scherm Apps en sleept u het naar de bovenkant of onderkant van het scherm. De
snelkoppeling wordt toegevoegd aan het startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
42
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare applicaties om apps snel te kunnen openen en starten.
1
2
Tik op het startscherm of het scherm Apps, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere
app.
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en
geef een mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op APPS TOEVOEGEN op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op TOEVOEGEN. U
kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen uit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het scherm Apps.
43
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden en thema's: de achtergrond, het thema of pictogrammen van het apparaat
wijzigen.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen Startscherm: het formaat van het raster wijzigen om meer of minder items weer te
geven op het startscherm en meer.
44
Basisfuncties
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart scherm Apps te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen Startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → TOEPASSEN.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding (modellen met 4G-functionaliteit)
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
Locatieservices worden gebruikt
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
45
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
Scherm vergrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen,
• Drukt u op de aan/uit-toets en veegt u in een willekeurige richting.
• Wanneer het scherm is uitgeschakeld (tijdens het gebruik van de functie Altijd weergeven),
drukt u hard op de starttoets en veegt u in een willekeurige richting.
46
Basisfuncties
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Schermvergr. en beveilig. → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, PIN-code, wachtwoord, gezicht, vingerafdruk of iris instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of nummers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Gezicht: registreer uw gezicht om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Gezichtsherkenning
voor meer informatie.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Iris: registreer uw irissen om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Irisherkenning voor meer
informatie.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en de pogingslimiet
bereikt. Start de app Instellingen, tik op Schermvergr. en beveilig. → Instell. veilige
vergrendeling en tik op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst. om deze in te schakelen.
47
Basisfuncties
Schermafbeelding
Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt en dan kunt u het vastgelegde scherm
bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u
kunt bladeren vastleggen.
Een schermafbeelding maken
Gebruik de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. Vastgestelde
schermafbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.
• Vastleggen met toetsen: houd de toets Volume omlaag en de aan/uit-toets tegelijkertijd
ingedrukt.
• Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.
• Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet is
ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u op
de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om deze in te schakelen.
Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm
gebruiken:
• Scrollen door afbeelding: inhoud vastleggen die doorloopt over meerdere schermen, zoals
een webpagina. Wanneer u tikt op Scrollen door afbeelding, schuift het scherm automatisch
omlaag en wordt meer inhoud vastgelegd.
• Tekenen: op het scherm schrijven of tekenen.
• Bijsnijden: snijd een deel van de schermafbeelding bij. Het bijgesneden gebied wordt
opgeslagen in Galerij.
• Delen: de schermafbeelding delen met anderen.
Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u
vervolgens op de schakelaar Slim vastleggen om deze in te schakelen.
48
Basisfuncties
Meldingenvenster
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt het meldingenvenster openen, zelfs op het vergrendelde scherm.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
Meldingen van apps blokkeren.
49
Basisfuncties
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
50
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Een voorgaand teken verwijderen.
Symbolen ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
De toetsenbordinstellingen
wijzigen.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → INVOERTALEN BEHEREN en selecteer de talen die u wilt gebruiken.
Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts
te vegen op de spatiebalk.
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op → Talen en typen, selecteer een taal en selecteer vervolgens een toetsenbordindeling om
te gebruiken.
Op het 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren,
tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
51
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden
weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.
•
: tekst via spraak ingeven.
Wijzig de instellingen voor
spraakinvoer.
Ingeven van tekst met stem starten
of pauzeren.
•
: een item toevoegen van het klembord.
•
: emoticons ingeven.
•
: het toetsenbord wijzigen voor bediening met één hand.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
Kopiëren en plakken
1
2
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
3
Tik op Kopiëren of Knippen.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moeten worden ingevoegd en tik op Plakken.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
52
Basisfuncties
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Als het woord dat u wilt opzoeken niet is geselecteerd, sleept u
te selecteren.
2
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
3
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
of
om de gewenste tekst
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Verplaatsen naar
naast een woordenboek om het te downloaden.
Woordenboeken beheren →
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
53
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Open de map Samsung en start de app Galaxy Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
54
→ Instellingen
Apps en functies
Apps beheren
Apps verwijderen en appslaapstand gebruiken
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• Slaap: apps in de slaapstand zetten om de batterij te sparen door deze niet op de achtergrond
actief te laten zijn.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
INSCHAKELEN.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op TOESTAAN op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
55
Apps en functies
Bixby-startscherm
Introductie
Bixby is een nieuwe interface die met u kan communiceren en die services levert waarmee u
handiger gebruik kunt maken van uw smartphone. U kunt Bixby Zicht en Herinnering starten vanaf
het Bixby-startscherm.
• Bixby-startscherm: hier kunt u aanbevolen services en informatie bekijken die Bixby aanbiedt
door uw gebruikspatronen en uw routine te analyseren.
• Bixby Vision: hiermee kunt u gemakkelijk naar relevante informatie over objecten of locaties
zoeken met de functies van Bixby Zicht.
• Reminder: hiermee kunt u meldingen of taken plannen.
• Als u een Bixby-functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u de Bixby-functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Druk op de Bixby-toets om het Bixby-startscherm te openen. Druk opnieuw op de toets om het
Bixby-startscherm te sluiten.
Reminder
Bixby Zicht
Druk op de
Bixby-toets.
Geplande herinnering
Bixby-startscherm
Het Bixby-startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
56
Apps en functies
Bixby starten
Bixby slaat gegevens over uw gebruikspatronen en routine in uw Samsung-account op en biedt
aanbevolen functies.
1
Druk op de Bixby-toets.
Bixby-toets
2
3
Tik op START.
Tik op INLOGGEN en volg de instructie op het scherm om u aan te melden bij uw Samsungaccount.
Als u al bent aangemeld, wordt deze stap niet uitgevoerd.
4
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op
Het Bixby-startscherm wordt weergegeven.
57
→ VOLGENDE.
Apps en functies
Het Bixby-startscherm gebruiken
Op het Bixby-startscherm kunt u aanbevolen services en informatie bekijken die Bixby aanbiedt door
uw gebruikspatronen en uw routine te analyseren. U kunt Bixby Zicht en Herinnering ook starten
vanaf het Bixby-startscherm.
Druk op de toets Bixby om het Bixby-startscherm te openen. Of veeg op het startscherm naar rechts.
Reminder
Bixby Zicht
Geplande herinnering
Aanbevolen inhoud
• De inhoud en volgorde van de kaarten worden automatisch vernieuwd na een
opgegeven interval. Als u handmatig kaarten wilt bijwerken, veegt u omlaag op het
scherm.
• Druk opnieuw op de Bixby-toets om het Bixby-startscherm te sluiten. Of veeg op het
scherm naar links.
58
Apps en functies
Bixby Vision
Bixby Zicht detecteert waarnaar u kijkt en geeft u snel en gemakkelijk de gewenste informatie. U
kunt gemakkelijk naar informatie over objecten of locaties zoeken met de functies van Bixby Zicht.
Gebruik de volgende functies van Bixby Zicht:
Shopping-informatie zoeken.
Tekst detecteren en vertalen.
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken.
Zoeken naar plaatsen in de buurt.
Wijninformatie zoeken.
QR-codes lezen.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi- of
mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount.
• De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte
zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsresolutie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Zicht wordt
aangeboden.
59
Apps en functies
Bixby Zicht starten
U kunt Bixby Zicht starten vanaf het Bixby-startscherm of vanuit de apps die door Bixby Zicht
worden ondersteund.
• Tik op het Bixby-startscherm op
• Tik in de app Camera op
.
.
• Selecteer in de app Galerij een afbeelding en tik op
.
• Tik in de app Internet op een afbeelding, blijf deze aanraken en tik op Bixby Vision.
Bixby-startscherm
Camera
Galerij
60
Internet
Apps en functies
Shopping-informatie zoeken
Bixby kan het uiterlijk of de barcode van een product herkennen en naar informatie zoeken.
Als u bijvoorbeeld de informatie over het product online wilt zoeken, gebruikt u de functies van
Bixby Zicht. Het apparaat zoekt de resultaten en geeft deze weer.
1
2
Richt de camera op de gewenste afbeelding of het gewenste object en activeer Bixby Zicht.
Zorg ervoor dat het object binnen het kader van de zoeker van de camera blijft om het te
herkennen.
Als het object wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
3
Tik op
.
U kunt de details van het product bekijken als er gerelateerde informatie online beschikbaar is.
61
Apps en functies
Tekst detecteren en vertalen
Bixby kan informatie detecteren en opslaan over visitekaartjes, of tekst in een afbeelding detecteren
om deze te delen en te vertalen.
Als u bijvoorbeeld tijdens een buitenlandse reis wilt weten wat een bepaald bord betekent, gebruikt
u de functies van Bixby Zicht. Het apparaat detecteert de tekst op het bord en vertaalt deze naar de
taal die u selecteert.
1
2
Richt de camera op de gewenste afbeelding of het gewenste object en activeer Bixby Zicht.
Zorg ervoor dat visitekaartjes of tekst binnen het kader van de zoeker van de camera blijven om
deze te herkennen.
Als een tekst wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
3
Tik op
.
• Opsl. in Contacten: hiermee kunt u de informatie die van het visitekaartje is opgehaald als
een contact opslaan.
• Uitpakken: hiermee kunt u tekst detecteren en met anderen delen. U kunt de tekst
bewerken voordat deze wordt gedeeld.
• Vertalen: hiermee kunt u tekst detecteren en vertalen. U selecteert de te vertalen tekst door
deze met uw vinger te markeren en dan de doeltaal te selecteren.
Vertalen
Uitpakken
62
Apps en functies
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken
Zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object. U kunt verschillende afbeeldingen
bekijken met eigenschappen die overeenkomen met het object, bijvoorbeeld kleur en vorm.
Als u bijvoorbeeld de titel van een foto of afbeelding wilt weten, gebruikt u de functies van Bixby
Zicht. Het apparaat zoekt naar gerelateerde informatie of afbeeldingen met soortgelijke kenmerken
en geeft deze weer.
1
2
Richt de camera op de gewenste afbeelding of het gewenste object en activeer Bixby Zicht.
Zorg ervoor dat het object binnen het kader van de zoeker van de camera blijft om het te
herkennen.
Als het object wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
3
Tik op
.
Zoeken naar plaatsen in de buurt
Zoeken naar oriëntatiepunten of informatie over plaatsen in de buurt.
Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar cafés in uw huidige gebied, gebruikt u de functies van Bixby
Zicht. Het apparaat zoekt cafés in de buurt en geeft deze weer.
1
2
Richt de camera op de gewenste afbeelding of het gewenste object en activeer Bixby Zicht.
Zorg ervoor dat het object of de plaats binnen het kader van de zoeker van de camera blijft om
het te herkennen.
Als het gebied wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
3
4
Tik op
.
Er wordt informatie over plaatsen in de buurt op het apparaat weergegeven.
Als u plaatsen in de buurt door de camera wilt bekijken, tikt u op LIVE.
Wanneer u uw apparaat beweegt, worden plaatsen in de richting van de camera gericht op het
scherm weergegeven.
Als u uw huidige locatie en plaatsen in de buurt op de kaart wilt bekijken, houdt u uw apparaat
horizontaal ten opzichte van de grond.
63
Apps en functies
Wijninformatie zoeken
Detecteer de informatie op een wijnlabel en zoek informatie over de wijn. Er wordt informatie
weergegeven, zoals een wijnjaartabel, bijpassende gerechten en een wereldranglijst.
Als u bijvoorbeeld uw favoriete wijn zoekt of meer over een wijn wilt weten, gebruikt u de functies
van Bixby Zicht.
1
2
Richt de camera op de gewenste afbeelding of het gewenste object en activeer Bixby Zicht.
Zorg ervoor dat het wijnlabel binnen het kader van de zoeker van de camera blijft om het te
herkennen.
Als het wijnlabel wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
3
Tik op
.
De informatie over het wijnlabel wordt weergegeven.
QR-codes lezen
Bixby kan een QR-code herkennen en de informatie weergeven die in de QR-code is opgeslagen.
U kunt QR-codes lezen om uiteenlopende informatie te openen, zoals de URL van een website,
inhoudsdetails, informatie over een locatie of gegevens op een visitekaartje.
1
2
Richt de camera op de gewenste afbeelding of het gewenste object en activeer Bixby Zicht.
Zorg ervoor dat de QR-code binnen het kader van de zoeker van de camera blijft om de code te
herkennen.
Als de QR-code wordt herkend, worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven.
3
Tik op
.
De gegevens bij de QR-code worden weergegeven.
64
Apps en functies
Talen instellen voor tekstdetectie
1
2
3
Schakel Bixby Vision in.
Tik op → Instellingen → Talen selecteren.
Selecteer Documenten of Visitekaartjes, schakel in welke talen u wilt gebruiken en tik
vervolgens op GEREED.
Als u wilt instellen dat Bixby Zicht automatisch talen detecteert, tikt u op de schakelaar Autom.
taal detecteren om deze functie in te schakelen.
Reminder
Meldingen of taken plannen of locatieherinneringen gebruiken. Terwijl u op internet surft, kunt u ook
een herinnering maken om een webpagina later te bekijken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi- of
mobiel netwerk.
• Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn geactiveerd.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount.
Herinnering starten
U kunt Herinnering starten vanaf het Bixby-startscherm.
1
Druk op de Bixby-toets.
Het Bixby-startscherm wordt weergegeven.
65
Apps en functies
2
Tik op AAN DE SLAG op de kaart KOMENDE HERINNERINGEN.
3
Zorg dat de optie Pictogram toevoegen op startscherm is aangevinkt en tik op START.
De Reminder-intropagina wordt weergegeven.
Het scherm voor het instellen van geheugensteuntjes wordt weergegeven.
Als u het pictogram van de app Reminder (
Reminder vanaf het startscherm starten.
) aan het startscherm toevoegt, kunt u de app
66
Apps en functies
Geheugensteuntjes maken
Herinnering waarschuwt u als u een geheugensteuntje maakt met een opgegeven tijd en locatieinstelling. U kunt ook verschillende soorten inhoud opslaan, zoals een memo of een adres van een
webpagina en deze later bekijken.
U kunt verschillende geheugensteuntjes maken, zoals:
• Medicijnen innemen.
• De hond te eten geven.
• Naar het sportcentrum gaan.
• Trainen.
Geheugensteuntjes maken met de app Reminder
Maak bijvoorbeeld een herinnering om u te waarschuwen dat u ‘om 9 uur ‘s morgens uw medicijnen
moet innemen’.
1
2
3
4
Open de app Reminder.
Tik op Een herinnering schrijven en voer ‘medicijnen innemen’ in.
Tik op Voorwaarden instellen → Specifieke datum en tijd en stel de tijd in op ‘9 uur’.
Tik op OPSLAAN om de herinnering op te slaan.
67
Apps en functies
Herinneringen maken tijdens het surfen
Terwijl u op internet surft, kunt u herinneringen maken om een webpagina, zoals een nieuwssite,
later te bekijken.
1
2
Tik tijdens het surfen op → Delen.
Tik op Reminder.
De URL van de webpagina wordt automatisch als herinnering opgeslagen.
Tik op
om de datum, tijd en locatie handmatig in te stellen.
Reminder-meldingen controleren
Op de vooraf ingestelde tijd en locatie wordt een meldingsvenster geopend. Tik op VOLTOOIEN of
SLUIMEREN.
68
Apps en functies
De lijst met geheugensteuntjes weergeven
Open de app Reminder. Uw kunt de lijst met uw geheugensteuntjes weergeven. Selecteer een
geheugensteuntje om de details ervan te bekijken.
Details voor geheugensteuntjes instellen
U kunt details voor geheugensteuntjes toevoegen of bewerken, bijvoorbeeld frequentie, datum en
tijd of locatie.
1
2
Selecteer een geheugensteuntje om dit te bewerken en tik op BEWERKEN.
Bewerk de omstandigheden en tik op OPSLAAN.
Reminder-informatie
Controlelijst
Reminder-omstandigheden
Interval herhalen
Een afbeelding toevoegen.
69
Apps en functies
Geheugensteuntjes voltooien
Markeer herinneringen die u niet meer hoeft te onthouden als ze zijn voltooid.
Selecteer een geheugensteuntje in de lijst en tik op VOLTOOIEN. Of als er een meldingsvenster
wordt weergegeven, tikt u op VOLTOOIEN.
Geheugensteuntjes herstellen
U kunt voltooide geheugensteuntjes herstellen.
1
2
Tik in de lijst met geheugensteuntjes op → Voltooide items → BEWERKEN.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op HERSTEL.
Er worden geheugensteuntjes toegevoegd aan de lijst en u ontvangt op de ingestelde tijden
een herinnering.
Geheugensteuntjes verwijderen
Als u een geheugensteuntje wilt verwijderen, veeg u op het geheugensteuntje naar rechts en tik
u op Wissen. Als u meerdere geheugensteuntjes wilt verwijderen, blijf u een geheugensteuntje
aanraken, vinkt u de te verwijderen geheugensteuntjes aan en tikt u op WISSEN.
70
Apps en functies
Aanbevolen inhoud op het Bixby-startscherm gebruiken
Wanneer u het Bixby-startscherm opent, kunt u de inhoud bekijken die regelmatig wordt bijgewerkt
in de vorm van Bixby-kaarten. Veeg omhoog of omlaag om de Bixby-kaarten te bekijken.
Op het Bixby-startscherm wordt bijvoorbeeld ‘s ochtends op weg naar kantoor uw dagplanning
weergegeven en worden uw favoriete liedjes afgespeeld. ‘s Avonds kunt u een wekker zetten, uw
dagelijkse activiteit bekijken en de feeds van uw vrienden bekijken.
Bixby-kaarten weergeven
Uw wekoproep controleren
‘s Avonds laat wordt op het Bixby-startscherm de wekoproep voor de volgende ochtend
weergegeven.
U kunt uw wekoproepgegevens controleren. U kunt de wekoproep ook bewerken door op de kaart
te tikken. Als u de wekoproep wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast de wekoproep om deze
uit te schakelen.
71
Apps en functies
Een geheugensteuntje controleren
Als u geheugensteuntjes hebt toegevoegd, verschijnt het meest recente geheugensteuntje op het
Bixby-startscherm.
Veeg op het Bixby-startscherm omhoog of omlaag om naar de kaart met het geheugensteuntje te
gaan.
U kunt de informatie op het geheugensteuntje controleren. Als een geheugensteuntje een
controlelijst heeft, kunt u de afzonderlijk items op de controlelijst invullen.
Tik op KOMENDE HERINNERINGEN om de lijst met geheugensteuntjes weer te geven.
Extra Bixby-kaarten gebruiken
• Het recentste evenement bekijken dat in uw planner is gemaakt. Tik op een kaart om de details
weer te geven of tik op het gebied onder de taak om andere evenementen die op dezelfde dag
zijn gepland, weer te geven.
• In realtime het huidige weer in het huidige gebied controleren en informatie over de locatie
weergeven.
• Previews van foto’s en video’s die u hebt gemaakt weergeven.
• Bekijk het bijgewerkte nieuws.
De lijst met Bixby-kaarten bewerken
• Als u een kaart wilt vastmaken aan de bovenkant van het Bixby-startscherm, tikt u op →
Boven vastmaken. Als u een kaart wilt losmaken, tikt u op .
• Als u een kaart in de lijst wilt verbergen, tikt u op → Nu verbergen.
• Als u een kaart in de lijst niet meer wilt weergeven, tikt u op → Niet opnieuw weergeven.
Apps selecteren om als Bixby-kaarten weer te geven
U kunt apps toevoegen of verwijderen om als kaarten weer te geven op het Bixby-startscherm.
Tik op het Bixby-startscherm op → Instellingen → Kaarten en vervolgens op de schakelaars naast
de items die u wilt toevoegen of verwijderen.
Als een app niet op het apparaat is geïnstalleerd, moet u de app installeren om deze te
kunnen gebruiken. Tik op het Bixby-startscherm op → Instellingen → Apps met kaarten
en download vervolgens een app.
72
Apps en functies
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1
2
Start de app Telefoon en geef een telefoonnummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
Tik op
om een spraakoproep te doen of tik op
om het toetsenbord te
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
Het toetsenbord verbergen.
73
Apps en functies
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op RECENT of CONTACTEN en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om
een oproep te maken. Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze in
te schakelen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, tikt u op → Snelkiesnummer, selecteert u een
snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Tik op
om het toetsenbord te openen als het niet wordt weergegeven op het scherm.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
74
.
Apps en functies
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
weigerberichten omhoog.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op RECENT om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
Tik op
, selecteer contacten en tik op GEREED.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer invoeren, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van mensen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op
de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
75
Apps en functies
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties openen.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
• Extra volume: het volume verhogen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties openen.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
76
Apps en functies
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
3
Open de app Telefoon.
Geef het nummer in en tik op TOEVOEGEN AAN CONTACTEN.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
om het toetsenbord te
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op RECENT.
Tik op de afbeelding van een beller of tik op een telefoonnummer → Gegevens.
Tik op CONTACT TOEVOEGEN om een nieuw contact te maken of tik op BESTAANDE
BIJWERKEN om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
77
Apps en functies
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
Start de app Contacten, tik op
en selecteer een opslaglocatie.
Geef de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Contactgegevens van een
visitekaartje scannen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
3
Tik op OPSLAAN.
78
Apps en functies
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten importeren/
exporteren → IMPORTEREN.
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op GEREED.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op IMPORTEREN.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
Start de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Accounts, selecteer een accountnaam,
selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren en tik vervolgens op Contacten (Samsung
account) of Contacten synchroniseren.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Tik op de afbeelding van het contact of tik op de naam van het contact → Gegevens. Voer
vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen.
•
: een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten.
79
Apps en functies
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten en tik op → Delen.
Selecteer contacten en tik op DELEN.
Selecteer een methode voor delen.
Profiel opslaan en delen
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de
functie voor profiel delen gebruiken.
• De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
• De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor
profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.
1
2
3
Start de app Contacten en selecteer uw profiel.
Klik op BEWERKEN, bewerk uw profiel en tik op OPSLAAN.
Tik op → Profiel delen en tik vervolgens op de schakelaar om deze te activeren.
Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn. U
kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
Als u extra items wilt instellen om te delen, tikt u op Gedeelde gegevens en vervolgens op de
schakelaars naast de items die u wilt activeren.
Als u een groep met contacten wilt instellen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op Delen
met en selecteert u een optie.
80
Apps en functies
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op SAMENVOEGEN.
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten en tik op → Wissen.
Selecteer contacten en tik op WISSEN.
Als u contacten één voor één wilt verwijderen, opent u de contactenlijst en tikt u op de afbeelding
van een contact of tikt u op de naam van een contact → Gegevens. Tik vervolgens op → Wissen.
Berichten
Introductie
Berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten en tik op
.
Voeg ontvangers toe en tik op OPSTELLEN.
81
Apps en functies
3
Een bericht ingeven.
Extra opties weergeven.
Ontvangers bewerken.
Ontvangers uit de contactenlijst
toevoegen.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Een bericht ingeven.
4
Tik op
Emoticons ingeven.
om het bericht te verzenden.
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Start de app Berichten en tik op GESPREKKEN.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Bekijk het gesprek.
Als u op het bericht wilt reageren, geeft u een bericht in en tikt u op
82
.
Apps en functies
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Berichten en tik op → Instellingen → Berichten blokkeren → Nummers
blokkeren.
Tik op POSTVAK IN of CONTACTEN, selecteer een contact en tik vervolgens op
.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Nummer invoeren en geeft u een
telefoonnummer in.
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
Start de app Berichten, tik op → Instellingen → Meldingen en tik vervolgens op de
schakelaar om deze te activeren.
Wijzig de instellingen voor meldingen.
• Meldingsgeluid: het meldingsgeluid wijzigen.
• Trillen bij afsp. geluid: instellen dat het apparaat trilt wanneer u berichten ontvangt.
• Pop-up weergeven: instellen dat het apparaat berichten weergeeft in pop-upvensters.
• Berichtvoorbeeld: instellen dat het apparaat berichtinhoud weergeeft op het
vergrendelscherm en in pop-upvensters.
Een berichtherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Meldingsherinnering en tikt u op de schakelaar om deze te activeren. Tik
vervolgens op de schakelaar Berichten om deze te activeren.
83
Apps en functies
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina’s die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de map Samsung en start de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
Extra opties weergeven.
De huidige webpagina vernieuwen.
De startpagina openen.
Uw favorieten, opgeslagen
webpagina's en recente
browsegeschiedenis weergeven.
Tabbladbeheer van de browser
openen.
Verplaatsen tussen pagina's.
84
Apps en functies
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw vingerafdruk of irissen.
Geheime stand activeren
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op Tabbladen → GEHEIME STAND INSCHAKELEN. Als
u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een wachtwoord wilt gebruiken voor de
geheime stand.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelingsstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy → Beveiliging Geheime stand → Wachtwoord wijzigen. Als u
uw geregistreerde vingerafdruk of irissen wilt instellen als de vergrendelingsmethode samen met
het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken of Irissen om deze functie in te schakelen.
Raadpleeg Vingerafdrukherkenning of Irisherkenning voor meer informatie over het gebruik van uw
irissen.
Geheime stand uitschakelen
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op Tabbladen → GEHEIME STAND UITSCHAKELEN.
85
Apps en functies
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Open de map Samsung en start de app E-mail.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u een e-mailaccount handmatig wilt registreren, tikt u op HANDM. INSTELL.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → Standaardaccount instellen.
→
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een tekst voor de e-mail in.
Tik op VERZENDEN om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag op het scherm.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
86
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Gebruik de volgende methoden om Camera te starten:
• Open de app Camera.
• Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
• De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start
vanuit het vergrendelde scherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de
schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
87
Apps en functies
Veeggebaren gebruiken
Snel beheer van het voorbeeldscherm is mogelijk door in verschillende richtingen te vegen. U kunt
de opnamestand wijzigen, schakelen tussen camera's en filters of andere effecten toepassen.
Van camera wisselen
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag om tussen camera's te schakelen.
Voorbeeld voor camera aan de
achterzijde
Voorbeeld voor camera aan de
voorzijde
Opnamestanden wijzigen
Veeg in het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen.
Selecteer de gewenste opnamestand.
Voorbeeld voor camera aan de
achterzijde
Opnamestanden
88
Apps en functies
Filters en andere effecten toepassen
Veeg in het voorbeeldscherm naar links om de lijst met filters en andere effecten te openen. U kunt
een uniek effect aan uw foto's of video's geven.
Tik na het selecteren van een filter of effect op het vorige scherm en maak een foto of video.
Als u het toegepaste filter of effect wilt verwijderen, opent u de lijst met filters en effecten en tikt u
op Effect wissen.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
Voorbeeld voor camera aan de
achterzijde
Filters en andere effecten
89
Apps en functies
Basisinformatie over foto's en video's maken
Foto's of video's maken
1
2
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken of op
reeks foto's te maken.
om een video te maken. Blijf
aanraken om een
Gezichten er
helderder en egaler
uit laten zien.
Huidige stand
Lijst met effecten
Camera-instellingen
Voorbeeldminiatuur
Snelle instellingen
Een foto maken.
Een video maken.
Schakelen tussen
de camera aan de
voorzijde en de
camera aan de
achterzijde.
Opnamestanden
Bixby Zicht (
)
Filtereffecten
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. U
op de zoombalk naar of slepen.
kunt ook
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
om de autofocusstand te gebruiken.
scherpstellen. Tik op
• Tik op
om de functies van Bixby Zicht te gebruiken. Gebruik de camera om objecten of
locaties te herkennen, zodat u producten online of in de buurt kunt zoeken. U kunt ook tekst
detecteren en vertalen. Raadpleeg Bixby Vision voor meer informatie.
90
Apps en functies
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine
vervorming optreden in groothoekfoto’s of -video’s, wat niet duidt op prestatieproblemen
van het apparaat.
• De maximale opnametijd kan afnemen wanneer u video opneemt op een hoge resolutie.
De functies voor scherpstelling en belichting gebruiken
De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de stand Auto.
Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden
U kunt de scherpstelling en belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen. Blijf in het voorbeeldscherm het gebied aanraken dat u scherp wilt stellen, en sleep het
AF/AE-kader naar het belichtingsgebied.
Deze functie is alleen beschikbaar in de Prof-stand.
91
Apps en functies
Opnamestanden wijzigen
Veeg op het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen en selecteer
een stand.
• Auto: maak de best mogelijke foto's door het apparaat in te stellen op het automatisch
aanpassen van de belichting en kleur van de foto's.
• Prof: pas de belichtingswaarde, sluitertijd, ISO-gevoeligheid, witbalans, brandpuntsafstand een
kleurtoon handmatig aan terwijl u foto's maakt.
• Panorama: maak een panorama door opeenvolgende foto's te maken in horizontale of verticale
richting.
• Selectieve focus: wijzig de focus van foto's nadat ze zijn genomen. U kunt scherpstellen op
objecten in de buurt van de camera, ver verwijderd van de camera of beide.
• Slow motion: leg video's vast met een hoge framesnelheid om deze weer te geven in
slow motion. U kunt een specifiek deel van elke video in slow motion afspelen nadat deze
opgenomen is.
• Hyperlapse: maak uw eigen time lapse-video door opnames met verschillende framesnelheden
te maken. De framesnelheid wordt automatisch aangepast aan de hand van de opgenomen
scène en de beweging van het apparaat.
• Eten: neem foto's die de nadruk leggen op de levendige kleuren van voedsel.
• Virtuele opname: maak multi-directionele foto's van objecten.
• Selfie: maak selfies en pas verschillende effecten toe, bijvoorbeeld airbrush.
• Brede selfie: maak groothoekselfies om meer mensen op uw foto's kwijt te kunnen.
U kunt meer opnamestanden downloaden via Galaxy Apps. Tik op in de lijst met
opnamebestanden. Bepaalde gedownloade opnamestanden hebben geen toegang tot alle
functies.
92
Apps en functies
Prof-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op Prof in de lijst met opnamebestanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
om een foto te maken.
Beschikbare opties
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de belichtingswaarde niet wijzigen. De
belichtingswaarde verandert en wordt weergegeven op basis van de ingestelde sluitertijd.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
en sleep met uw vinger over de balk
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen. Tik op
voor de kleurtemperatuur.
•
: de scherpstelstand wijzigen. Sleep de aanpassingsbalk naar
of
om de scherpstelling
handmatig aan te passen. Als u wilt overschakelen naar de autofocusstand, tikt u op MANUAL.
•
: een kleurtint selecteren. Als u uw eigen kleurtint wilt maken, tikt u op Toon 1 of Toon 2.
•
: de sluitertijd aanpassen. Met een lange sluitertijd valt meer licht binnen, waardoor de
foto helderder wordt. Dit is ideaal voor foto's van landschappen of foto's die 's nachts worden
gemaakt. Met een korte sluitertijd valt minder licht binnen. Dit is ideaal als u foto's van snel
bewegende onderwerpen wilt maken.
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de ISO-waarde niet instellen op AUTO.
93
Apps en functies
Panorama
Maak in de panoramastand een serie foto’s en voeg deze samen een om brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnframe ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik op Panorama in de lijst met opnamebestanden.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
Bewegingspanorama
U kunt een panorama met beweging vastleggen en bekijken.
Als u bewegingspanorama's maakt, wordt het geluid niet opgenomen.
1
2
3
4
Tik op het panoramavoorbeeldscherm op
en leg een bewegingspanorama vast.
om de bewegingspanoramafunctie te activeren
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
De opgenomen bewegingspanorama wordt afgespeeld.
Kantel het apparaat of veeg op het scherm om de opgenomen bewegingspanorama te draaien.
Tik op VIDEO OPSLAAN om de bewegingspanorama op te slaan als een videobestand.
94
Apps en functies
Selectieve focus
Gebruik de selectieve focusstand om bepaalde onderwerpen te laten opvallen in een foto.
1
2
3
4
5
Tik op Selectieve focus in de lijst met opnamebestanden.
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken.
Tik op het miniatuurvoorbeeld.
Tik op
en selecteer een van de volgende opties:
• Focus dichtbij: het onderwerp laten opvallen en de achtergrond vervagen rond het
onderwerp.
• Focus veraf: het onderwerp vervagen en de achtergrond laten opvallen rondom het
onderwerp. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt
gebruikt.
• Focus pannen: het onderwerp en de achtergrond laten opvallen.
6
Tik op OPSLAAN.
• U kunt het beste onderwerpen op een afstand van maximaal 50 cm vanaf het apparaat
plaatsen. Plaats onderwerpen waarop u wilt scherpstellen, dicht bij het apparaat.
• Als u foto's maakt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen het
onderwerp en de achtergrond. De afstand moet minstens drie keer de afstand zijn tussen
het apparaat en het onderwerp.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u
een foto maakt.
• De kwaliteit van de foto's die worden gemaakt met het apparaat, kan worden beïnvloed
door de volgende omstandigheden:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Er is veel tegenlicht, er is weinig licht of u maakt foto's binnenshuis.
– – Het onderwerp of de achtergrond heeft geen patroon of bestaat uit een effen kleur.
95
Apps en functies
Slow motion
Een video opnemen voor weergave in slow motion. U kunt delen van uw video opgeven die moeten
worden afgespeeld in slow motion.
1
2
3
4
5
Tik op Slow motion in de lijst met opnamebestanden.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
wanneer u klaar bent met de opname.
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
Het snelste gedeelte van de video wordt als slow motion-gedeelte ingesteld en er wordt
begonnen met het afspelen van de video. Er worden automatisch maximaal twee slow motiongedeelten gemaakt op basis van de video.
Hyperlapse
Neem scènes, zoals voorbijlopende mensen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's. De framesnelheid wordt automatisch aangepast om vloeiende, minder
schokkerige snelbewegende video's op te nemen terwijl u loopt, met een voertuig reist, enzovoort.
1
2
Tik op Hyperlapse in de lijst met opnamebestanden.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
96
Apps en functies
3
4
5
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op
bekijken.
om de video te
Eten
Maak foto's van eten met levendigere kleuren.
1
2
Tik op Eten in de lijst met opnamebestanden.
Tik op het scherm en sleep het ronde frame op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde frame wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde frame opnieuw wilt instellen, sleept u een hoek van het frame.
3
4
Tik op
en sleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
97
Apps en functies
Virtuele opname
U kunt een reeks foto's maken terwijl u om een onderwerp heen loopt, om een weergave van het
onderwerp te maken vanuit meerdere hoeken. U kunt het onderwerp bekijken vanuit meerdere
hoeken door uw vinger naar links of rechts te slepen op de foto.
1
2
3
Tik op Virtuele opname in de lijst met opnamebestanden.
Plaats het onderwerp in het midden van het voorbeeldscherm en tik op
.
Beweeg het apparaat langzaam rond het onderwerp in één richting om meer foto's te maken.
Wanneer de pijl helemaal geel wordt of wanneer u niet meer om het onderwerp heen draait,
houdt het apparaat automatisch op met het maken van foto's.
Virtuele opnamen bekijken
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
Sleep uw vinger naar links of rechts op het scherm of draai het apparaat naar links of rechts om
het onderwerp te bekijken vanuit verschillende hoeken.
98
Apps en functies
Selfie
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde. U kunt een voorbeeld van verschillende
beauty-effecten op het scherm bekijken.
1
2
3
4
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
om naar de camera aan de
Tik op Selfie in de lijst met opnamebestanden.
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Als het apparaat uw gezicht detecteert, tikt u op de meetsensor voor hartslag op de achterzijde
van het apparaat om een foto van uzelf te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
De selfieflitser gebruiken
Als u bij weinig licht selfies maakt met de camera aan de voorzijde, kan het aanraakscherm fungeren
als flitser.
Tik in het voorbeeldscherm herhaaldelijk op
aanraakscherm.
totdat u bereikt. Als u een foto maakt, flitst het
99
Apps en functies
Beauty-effecten toepassen
U kunt het spotlight-effect toepassen of gezichtskenmerken, zoals uw huidstint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u selfies maakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de Selfie-stand.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer de onderstaande opties om beauty-effecten op uw gezicht toe te passen op het
voorbeeldscherm en een foto van uzelf te maken.
• Huidskleur: uw huid er helderder en egaler laten uitzien.
• Spotlight: de helderheid en locatie van het spotlight aanpassen. Als u de locatie van de spot
wilt benadrukken of als u de helderheid wilt aanpassen, sleept u de aanpassingsbalk naar
het gewenste niveau.
• Slank gez.: de gezichtsvorm aanpassen en uw gezicht er smaller laten uitzien.
• Grote ogen: uw ogen er groter laten uitzien.
• Vorm-correctie: wanneer uw gezicht zich aan de randen van het voorbeeldscherm bevindt,
wordt het vervormd weergegeven. Schakel deze optie in om uw gezichtsvorm te corrigeren.
Na vormcorrectie kan de achtergrond er enigszins vervormd uitzien.
Brede selfie
U kunt een brede selfie maken met meerdere mensen op de foto om te voorkomen dat mensen
buiten beeld vallen.
1
2
3
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
Tik op Brede selfie in de lijst met opnamebestanden.
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
100
om naar de camera aan de
Apps en functies
4
Als het apparaat uw gezicht detecteert, tikt u op de meetsensor voor hartslag op de achterzijde
van het apparaat om een foto van uzelf te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
5
Draai het apparaat langzaam naar links en volgens naar rechts of omgekeerd om een brede
selfie te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u een brede selfie maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
101
Apps en functies
Brede selfie met beweging
U kunt een brede selfie met beweging vastleggen en bekijken.
• Wanneer u een brede selfie met beweging maakt, wordt het geluid niet opgenomen.
• Afhankelijk van de opnameomstandigheden wordt de beweging mogelijk niet
opgeslagen.
1
2
3
4
Tik op het voorbeeldscherm voor brede selfies op
leg een brede selfie met beweging vast.
om de bewegingsfunctie te activeren en
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
De opgenomen brede selfie wordt afgespeeld.
Kantel het apparaat of veeg op het scherm om de opgenomen brede selfie te draaien.
Tik op VIDEO OPSLAAN om de brede selfie op te slaan als een videobestand.
Camera-instellingen
Snelle instellingen
Gebruik de volgende snelle instellingen op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
•
: gebruik deze stand om foto's te maken met warme kleuren en details zelfs in lichte en
is geselecteerd, wordt automatisch de HDR-stand
donkere omgevingen vast te leggen. Als
is geselecteerd, wordt de
ingeschakeld, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als
is geselecteerd, wordt de HDR-stand uitgeschakeld.
HDR-stand ingeschakeld. Als
•
: het scherpstelgebied wijzigen.
Multi stelt scherp op verschillende gebieden binnen
het frame. Meerdere rechthoeken verschijnen om de scherpgestelde gebieden aan te geven.
Midden stelt scherp op het midden binnen het frame.
102
Apps en functies
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om
Spot gebruikt het licht op een geconcentreerd
de belichting van de opname te berekenen.
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
•
: maak bewegingspanoramafoto's die als video's kunnen worden afgespeeld. U kunt de
bewegingspanoramafoto bekijken vanuit meerdere hoeken door het apparaat te kantelen of op
het scherm te vegen.
•
: een framesnelheid selecteren.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld buiten het frame
wazig maken.
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
opnamestand.
CAMERA AAN ACHTERKANT
• Fotogrootte: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
Tik op de schakelaar RAW-/JPEG-best. opslaan om in te stellen dat het apparaat foto's opslaat
als niet-gecomprimeerde RAW-bestanden (DNG-bestandsindeling) in de professionele stand.
RAW-bestanden bevatten alle gegevens van een foto voor de beste beeldkwaliteit, maar nemen
meer geheugen in beslag.
Wanneer u deze functie gebruikt, wordt elke foto opgeslagen in twee indelingen: DNG en
JPG. Serie-opnamen worden alleen opgeslagen als JPG-bestanden.
• Videogrootte: een resolutie voor video's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert
in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• AF-tracking: het apparaat instellen om een geselecteerd onderwerp te volgen en er
automatisch op scherp te stellen. Wanneer u op het vorige scherm een onderwerp selecteert,
stelt het apparaat scherp op het onderwerp, ook als het onderwerp beweegt of wanneer u de
positie van de camera wijzigt.
103
Apps en functies
• Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u de functie voor videostabilisatie niet
gebruiken.
• Onder de volgende omstandigheden kan het volgen van een onderwerp mislukken:
– – Het onderwerp te groot of te klein.
– – Het onderwerp beweegt te veel.
– – Er is veel tegenlicht of u maakt opnamen op een donkere plaats.
– – Kleuren of patronen van het onderwerp en de achtergrond zijn gelijk.
– – Het onderwerp bevat horizontale patronen, zoals jaloezieën.
– – De camera trilt te veel.
– – De video heeft een hoge resolutie.
• Vormcorrectie: vervorming in foto's automatisch corrigeren.
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
CAMERA AAN VOORKANT
• Fotogrootte: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: een resolutie voor video's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert
in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Voorbeeldweergave foto's opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de
oorspronkelijke scène te maken wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• Opnamemethoden: opnameopties selecteren die u wilt gebruiken.
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
ALGEMEEN
• Bewegingsfoto: het apparaat instellen om een paar seconden voor het tikken een videoclip
te maken . Hiermee kunt u een moment vastleggen dat u mogelijk hebt gemist. Als u de
video wilt bekijken, tikt u op de voorbeeldminiatuur en tikt u op . Als u een stilstaand beeld
uit de videoclip wilt vastleggen, tikt u op het scherm om het afspelen te stoppen en tikt u op
OPNAME.
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
Wanneer de functie AF-tracking is geactiveerd, kunt u deze functie niet gebruiken.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
104
Apps en functies
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
• Snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de aan/uittoets te drukken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Spraakopdracht: instellen dat het apparaat foto's maakt of video's opneemt met
spraakopdrachten. U kunt 'Smile', 'Cheese', 'Capture' of 'Shoot' zeggen om een foto te maken. Als
u een video wilt opnemen, zegt u 'Video opnemen'.
• Zwevende Cameraknop: voeg een cameratoets toe die u op elke willekeurige plaats op het
scherm kunt zetten. Deze functie is alleen beschikbaar in de standen Auto en Selfie.
• Functie volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter te
bedienen of in of uit te zoomen.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact met ons op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken om met anderen te delen.
105
Apps en functies
Afbeeldingen en video's weergeven
Afbeeldingen weergeven
1
2
Start de app Galerij en tik op FOTO'S.
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
Afbeeldingsdetails weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
favorieten.
De afbeelding delen met anderen.
De afbeelding automatisch
aanpassen.
De afbeelding wijzigen.
Bixby Vision
De afbeelding verwijderen.
U kunt een GIF-animatie of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik op
→ Animatie of Collage en selecteer vervolgens afbeeldingen. U kunt tot zes afbeeldingen
selecteren voor uw collage.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
zoals locatie, mensen, documenten, opnamestand en meer.
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoekwoorden.
106
Apps en functies
Video's bekijken
1
2
Start de app Galerij en tik op FOTO'S.
Selecteer een video om af te spelen. Bij videobestanden wordt het pictogram
op de voorbeeldminiatuur.
weergegeven
Extra opties
weergeven.
Naar de vorige
video gaan. Blijven
aanraken om terug
te spoelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Terug- of
vooruitspoelen
door de balk te
slepen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Schermverhouding
wijzigen.
Overschakelen naar
de
pop-upvideospeler.
Een GIF-animatie
maken.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
De video-uitbreidingsfunctie gebruiken
Verbeter de afbeeldingskwaliteit van uw video's om te genieten van helderdere en levendigere
kleuren. Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies en tik op de schakelaar Video
verbeteren om deze te activeren.
• Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.
• Door gebruik van deze functie neemt het batterijverbruik toe.
107
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto’s en video’s gesorteerd op map of album bekijken. De animaties of collages die u hebt
gemaakt, worden ook gesorteerd in uw mappen in de lijst met albums.
Start de app Galerij, tik op ALBUMS en selecteer een album.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, worden de afbeeldingen en video's gesorteerd en worden vervolgens
verhalen gemaakt. Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en
video's vastleggen of opslaan.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
Tik op → Verhaal maken.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op KLAAR.
Geef een titel voor het verhaal in en tik op NIEUW.
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
TOEVOEGEN.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op →
Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op →
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen delen
U kunt verhalen delen met uw contacten.
1
2
Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
Selecteer een verhaal dat u wilt delen.
108
Apps en functies
3
Tik op UITNODIGEN, selecteer contacten en tik vervolgens op GEREED.
Wanneer uw contacten het deelverzoek accepteren, wordt het verhaal gedeeld en kunnen uw
contacten meer foto's en video's toevoegen aan het verhaal.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het
mobiele netwerk.
• Als de ontvangers hun telefoonnummers niet hebben geverifieerd of als hun apparaten
geen ondersteuning bieden voor de functie, wordt een koppeling naar de bestanden
naar deze persoon verzonden in een SMS-bericht. Ontvangers van koppelingen kunnen
sommige functies mogelijk niet gebruiken. De koppeling verloopt na een bepaalde
periode.
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op WISSEN.
Afbeeldingen en video's synchroniseren met Samsung Cloud
U kunt afbeeldingen en video's die zijn opgeslagen in Galerij, synchroniseren met Samsung Cloud
en ze openen op andere apparaten. U moet zich registreren en aanmelden bij uw Samsung-account
om Samsung Cloud te gebruiken. Raadpleeg Samsung account voor meer informatie.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Samsung Cloud om deze
te activeren. Afbeeldingen en video's die zijn vastgelegd op het apparaat, worden automatisch
opgeslagen in Samsung Cloud.
109
Apps en functies
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op Wissen bovenaan het scherm.
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1
2
3
Blijf op het scherm Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
Tik op WISSEN.
110
Apps en functies
Always On Display
U kunt altijd informatie, zoals de klok of agenda, bekijken of het afspelen van muziek bedienen op
het scherm wanneer dit is uitgeschakeld.
U kunt ook nieuwe meldingen bekijken, zoals berichten of gemiste oproepen.
Meldingen openen wanneer het scherm is uitgeschakeld
Wanneer u een bericht, gemiste oproep of app-meldingen ontvangt, verschijnen
meldingspictogrammen op het scherm, ook als het scherm is uitgeschakeld. Dubbeltik met uw
vinger op een meldingspictogram om de bijbehorende melding te bekijken.
Als het scherm is vergrendeld, moet u het ontgrendelen om meldingen te bekijken.
De planning instellen voor de functie Always On Display
Start de app Instellingen, tik op Schermvergr. en beveilig. → Always On Display en tik op de
schakelaar Altijd weergeven om deze te deactiveren. Tik vervolgens op Planning instellen en stel
de begintijd en eindtijd in.
111
Apps en functies
Het afspelen van muziek regelen wanneer het scherm is uitgeschakeld
U kunt het afspelen van muziek regelen wanneer het scherm is uitgeschakeld zonder het scherm in
te schakelen.
1
2
3
Start de app Instellingen, tik op Schermvergr. en beveilig. → Informatie en FaceWidgets →
FaceWidgets en tik op de Muziekcontroller om deze functie in te schakelen.
Dubbeltik op de klok om het afspelen van muziek te regelen wanneer het scherm is
uitgeschakeld.
Tik op de pictogrammen om het afspelen te regelen.
112
Apps en functies
Edge screen
Introductie
U kunt gemakkelijk toegang krijgen tot uw favoriete apps, taken, contacten en meer vanuit de
verschillende Edge-vensters.
De Edge-vensters gebruiken
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm. Veeg vervolgens naar
links of rechts om te schakelen tussen de Edge-vensters.
Als de handgreep van het Edge-venster niet zichtbaar is, opent u de app Instellingen, tikt u op
Display → Edge screen en tikt u op de schakelaar Edge-vensters om deze te activeren.
Edge-vensters
Handgreep van het Edge-venster
Apps edge
People edge
Slim selecteren
113
Apps en functies
Edge-vensters bewerken
Selecteer vensters om weer te geven op het Edge screen of bewerk ze.
1
2
3
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Tik op
om het scherm met instellingen voor Edge-vensters te openen.
Vink de Edge-vensters aan die u wilt weergeven.
Als u een venster wilt bewerken, tikt u op BEWERKEN.
Als u aanvullende vensters wilt downloaden, tikt u op DOWNLOADEN.
Als u vensters opnieuw wilt indelen, tikt u op → Andere indel. en sleept u
andere locatie.
naar een
De handgreep van het Edge-venster instellen
U kunt de locatie, het formaat, de transparantie of de trilinstellingen van de handgreep wijzigen.
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm. Tik vervolgens op
→ Instellingen handgreep.
Apps edge
U kunt vaak gebruikte apps snel openen.
1
2
3
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Veeg naar links of rechts om het Apps edge-venster te openen.
Selecteer een app die u wilt openen.
114
→
Apps en functies
Het Apps edge-venster bewerken
• Als u een app wilt toevoegen, tikt u op
apps.
in het venster en tikt u op een app in de lijst met
• Als u een map in het venster wilt maken, tikt u op
in het venster, blijft u een app in de
lijst aanraken en sleept u deze op een andere app in het Apps edge-venster. Zet de app neer
wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
• Als u een app wilt verwijderen, blijft u een app in het venster aanraken en sleept u deze naar
Wissen bovenaan het venster.
• Als u de volgorde van apps wilt wijzigen, blijft u een app aanraken en sleept u deze naar een
andere locatie.
U kunt het Apps edge-venster ook bewerken door op
BEWERKEN onder de Apps edge te tikken.
te tikken en vervolgens op
People edge
U kunt favoriete contacten toevoegen aan het People edge-venster zodat u snel contact met ze kunt
opnemen en ontvangen meldingen van hen kunt bekijken.
1
2
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Veeg naar links of rechts om het People edge-venster te openen.
Contacten toevoegen aan het People edge-venster
U kunt regelmatig gebruikte contacten toevoegen aan het People edge-venster en ze instellen als
uw belangrijkste contacten.
en selecteer een contact in uw lijst met favorieten of tik op CONTACT SELECTEREN,
Tik op
selecteer contacten en tik vervolgens op GEREED.
Alleen contacten die zijn opgeslagen in Contacten, kunnen worden toegevoegd aan het
People edge-venster.
115
Apps en functies
Het People edge-venster bewerken
• Als u een contact wilt verwijderen, blijft u een contactpictogram aanraken en sleept u het naar
Wissen bovenaan het scherm.
• Als u de volgorde van contacten wilt wijzigen, blijft u een contactpictogram aanraken en sleept
u het naar een andere locatie.
U kunt het People edge-venster ook bewerken door op
BEWERKEN onder de People edge te tikken.
te tikken en vervolgens op
Contact opnemen met mensen via het People edge-venster
Open het People edge-venster en tik op een contact. De communicatietoetsen worden op het
scherm weergegeven. Tik op de gewenste toets om het contact te bellen of een bericht te sturen.
116
Apps en functies
Edge lighting
De zijden van het scherm lichten op wanneer u meldingen ontvangt, zoals nieuwe berichten. De
zijden van het scherm lichten ook op wanneer u een oproep ontvangt en uw apparaat met het
scherm naar beneden ligt.
1
2
3
Start de app Instellingen, tik op Display → Edge screen → Edge lighting en tik vervolgens op
de schakelaar om deze in te schakelen.
Selecteer wanneer de zijden van het scherm moeten oplichten.
Tik op Meldingen beheren en selecteer welke meldingen u wilt weergeven.
Snel antwoord
U kunt inkomende oproepen weigeren met aangepaste weigerberichten. Als het scherm van het
apparaat naar beneden is gericht, houdt u uw vinger twee seconden op de meetsensor voor hartslag
aan de achterzijde van het apparaat om oproepen te weigeren.
Start de app Instellingen, tik op Display → Edge screen → Edge lighting → → Snel antwoord en
tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.
Als u het standaard weigerbericht wilt bewerken, tikt u op de berichttekst onder SNEL ANTWOORDBERICHT.
117
Apps en functies
Slim selecteren
Selecteer een gebied om als afbeelding of GIF-animatie vast te leggen. U kunt ook een afbeelding zo
vastmaken dat deze altijd bovenaan in de lijst wordt weergegeven.
Een afbeelding vastleggen
1
2
3
4
5
6
Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
Veeg naar links of rechts om het venster Slim selecteren te openen.
Selecteer een pictogram met de gewenste vorm in het venster.
Sleep het kader over de inhoud die u wilt selecteren.
Als u het formaat van het kader opnieuw wilt instellen, sleept u een hoek van het frame.
Tik op Gereed.
Als tekst in het geselecteerde gebied is opgenomen, tikt u op Tekstextractie om tekst n het
geselecteerde gebied te herkennen en te extraheren.
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
• Tekenen: in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen.
• Delen: het geselecteerde gebied met anderen delen.
• Instellen als: instellen dat het geselecteerde gebied wordt weergegeven wanneer het
scherm is uitgeschakeld.
• Opslaan: het geselecteerde gebied opslaan in Galerij.
Een deel van een video vastleggen
Tijdens het afspelen van een video selecteert u een gebied en legt u het als een GIF-animatie vast.
1
2
Als u inhoud wilt vastleggen tijdens het afspelen van een video, versleept u de handgreep het
Edge-venster naar het midden van het scherm.
Veeg naar links of rechts om het venster Slim selecteren te openen.
118
Apps en functies
3
4
Tik in het venster op Animatie.
Pas de positie en de grootte van het vast te leggen gebied aan.
De positie
aanpassen.
Een hoek van het
frame slepen om de
grootte ervan aan
te passen.
Een kwaliteit
selecteren.
5
Tik op Opnemen om het vastleggen te starten.
• Voordat u een video vastlegt, controleert u of de video wordt afgespeeld.
• De maximale duur gedurende welke u een gedeelte van de video kunt vastleggen, wordt
in het scherm weergegeven.
• Wanneer een gedeelte van een video wordt vastgelegd, wordt het bijbehorende geluid
niet opgenomen.
6
7
Tik op Stoppen om het vastleggen te stoppen.
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
• Tekenen: in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen. Tik op Voorbeeld om het
resultaat te bekijken voordat u het bestand opslaat.
• Delen: het geselecteerde gebied met anderen delen.
• Opslaan: het geselecteerde gebied opslaan in Galerij.
119
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst scherm
1
2
3
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag en tik op
op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
Veeg in het onderste venster omhoog of omlaag om een andere app te selecteren om te
starten.
Als u apps wilt starten die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op MEER APPS
en selecteert u een app.
120
Apps en functies
Extra opties gebruiken
Tik op de balk tussen de app-vensters voor toegang tot extra opties.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de appvensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
121
Apps en functies
De weergave met gesplitst scherm minimaliseren
Druk op de starttoets om de weergave met gesplitst scherm te minimaliseren. Het pictogram
wordt weergegeven op de statusbalk. De app in het onderste venster wordt gesloten en de app in
het bovenste venster blijft actief in de geminimaliseerde weergave met het gesplitste scherm.
Als u de geminimaliseerde weergave met het gesplitste scherm wilt sluiten, opent u het
meldingenvenster en tikt u op het pictogram in de melding van Multi window.
Tekst of afbeeldingen delen tussen vensters
Sleep tekst of gekopieerde afbeeldingen vanuit het ene venster en zet deze neer in het andere
venster. Tik op een item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een
locatie in een ander venster.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
122
Apps en functies
Venster vastzetten
U kunt een gedeelte selecteren en dit bovenaan het scherm vastzetten en andere apps in het
onderste venster gebruiken.
1
2
3
4
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Tik op
en sleep het frame naar het gebied waaraan u het wilt vastmaken.
Pas de grootte van het frame aan door
naar boven of naar beneden te slepen.
Tik op GEREED.
Het geselecteerde app-venster wordt vastgemaakt aan de bovenkant van het scherm. U maakt
het venster weer los door de balk tussen de app-vensters te slepen.
Veeg in het onderste venster omhoog of omlaag om een andere app te selecteren om te
starten.
Samsung Gear
Samsung Gear is een app waarmee u uw Gear kunt beheren. Wanneer u uw apparaat verbindt met
de Gear, kunt u de instellingen en apps van de Gear aanpassen.
Open de map Samsung en start de app Samsung Gear.
Tik op VERBINDEN MET GEAR om uw apparaat te verbinden met de Gear. Volg de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Gear voor meer
informatie over hoe u verbinding maakt met Gear en hoe u dit gebruikt met uw apparaat.
123
Apps en functies
Samsung Members
Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose, en
gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met
anderen in de community van Galaxy-gebruikers of het laatste nieuws en tips van Galaxy bekijken.
Samsung Members kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt tegenkomen tijdens
het gebruik van uw apparaat.
Extra opties
Feedback verzenden.
• De beschikbaarheid van de app en ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk
van de regio of serviceprovider.
• Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich
aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung account voor meer informatie.
124
Apps en functies
Samsung Notes
Introductie
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op ALLE →
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tik op Afbeeld. om een afbeelding in te voegen door een selectie te maken in Galerij of door
een foto te nemen.
Tik op Spraak om een spraakopname te maken en deze in de notitie in te voegen. De
spraakopname wordt onmiddellijk gestart.
Geef tekst in via het toetsenbord.
Schrijven of tekenen met pennen.
Een spraakopname invoegen.
Verven met kwasten.
3
Een afbeelding invoegen.
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op OPSLN.
Notities verwijderen
1
2
3
Start de app Samsung Notes, tik op ALLE of op COLLECTIES en selecteer een categorie.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
Tik op WISSEN.
125
Apps en functies
Agenda
Introductie
U kunt uw planning beheren door aankomende gebeurtenissen of taken in te geven in uw planner.
Gebeurtenissen maken
1
Start de app Agenda en tik op
2
Geef evenementdetails in.
Tik op de datum en tik op
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen gebeurtenissen of taken bevat.
Een begin- en einddatum instellen
voor de gebeurtenis.
Een titel ingeven.
Kleur van het evenement wijzigen.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een alarm instellen.
De locatie van de afspraak ingeven.
Een kaart toevoegen met de locatie
van de gebeurtenis.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3
Tik op OPSLAAN om het evenement op te slaan.
126
Apps en functies
Taken maken
1
2
3
Start de app Agenda en tik op WEERGEVEN → Taken.
Tik op
en geef taakdetails in.
Tik op OPSLAAN om de taak op te slaan.
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
Start de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Accounts, selecteer een accountservice en
tik vervolgens op Agenda (Samsung account) of Agenda synchroniseren.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda
en tikt u op → Agenda's beheren → Account toevoegen. Selecteer een account om mee te
synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt het weergegeven in de
lijst.
Samsung Health
Introductie
Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en fitness beheren. U kunt fitnessdoelen instellen, uw
voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en fitness in de gaten houden.
Samsung Health starten
Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
1
2
Open de map Samsung en start de app Samsung Health.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
127
Apps en functies
Samsung Health starten
U kunt de belangrijkste informatie uit Samsung Health-menu's en trackers bekijken om uw
gezondheid en fitness te controleren. U kunt geregistreerde stappenaantallen ook vergelijken met
andere Samsung Health-gebruikers, een wedstrijdje doen met uw vrienden en gezondheidstips
bekijken.
Open de map Samsung en start de app Samsung Health.
Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio.
Uw geregistreerde
stappenaantallen vergelijken met
andere Samsung Health-gebruikers
of een wedstrijdje houden met uw
vrienden.
Uw gezondheid en fitness
bijhouden.
Gezondheidstips weergeven.
Uw dagelijkse doelen instellen en
uw voortgang bijhouden.
Trackers weergeven en beheren.
Begeleidingsberichten of
meldingen van Samsung Health
weergeven.
Als u items aan het scherm Samsung Health wilt toevoegen, tikt u op → Items beheren en
selecteert u vervolgens items onder elk tabblad.
• TRACKERS: uw activiteiten, voedselinname en lichaamsafmetingen controleren.
• DOELEN: uw dagelijkse fitnessdoelen instellen en uw voortgang bekijken.
• PROGRAMMA'S: aanpasbare oefeningprogramma's gebruiken.
128
Apps en functies
TOGETHER
Met Together kunt u doelwaarden voor het aantal stappen instellen en een wedstrijdje doen met
uw vrienden. U kunt vrienden uitnodigen om samen te lopen, stappenaantallen als doel instellen
en uw positie op het Scorebord met stappen weergeven. Tik in het scherm Samsung Health op
TOGETHER.
Stappen
Het apparaat telt het aantal stappen en meet de afgelegde afstand.
Tik in het scherm Samsung Health op de stappenteller.
Huidige totale aantal stappen
Doel
• Er kan een korte vertraging optreden terwijl de stappenteller uw stappen meet en
vervolgens uw aantal stappen weergeeft. Er kan een korte vertraging optreden voordat
het pop-upvenster aangeeft dat uw doel is bereikt.
• Als u de stappenteller gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen
van invloed zijn op uw stappentelling.
129
Apps en functies
Hartslag
Uw hartslag opnemen en vastleggen.
De hartslagmeter is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld
voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het
genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
Houd rekening met de volgende voorwaarden wanneer u uw hartslag meet:
• Rust 5 minuten voordat u begint met meten.
• Als de meting sterk afwijkt van de verwachte hartslag, rust u 30 minuten en meet u de hartslag
opnieuw.
• Houd uzelf warm in de winter of bij koud weer wanneer u uw hartslag meet.
• Roken of alcohol drinken voordat u begint met meten, kan ervoor zorgen dat uw hartslag
anders is dan uw normale hartslag.
• Praat, gaap of adem niet diep in terwijl u uw hartslag meet. Hierdoor kan uw hartslag mogelijk
onjuist worden vastgelegd.
• Hartslagmetingen kunnen verschillen afhankelijk van de meetmethode en de omgeving waarin
de metingen worden uitgevoerd.
• Als de meetsensor voor hartslag niet werkt, controleert u of de sensor wordt geblokkeerd. Als
hetzelfde probleem met de meetsensor voor hartslag blijft bestaan, gaat u naar een Samsung
Servicecenter.
1
Tik in het scherm Samsung Health op de hartslagmeter en tik op METEN om te beginnen met
het meten van uw hartslag.
130
Apps en functies
2
3
Plaats uw vinger op de meetsensor voor hartslag op de achterzijde van het apparaat.
Na een korte vertraging wordt uw huidige hartslag weergegeven op het scherm. Haal uw vinger
van de sensor.
Uw huidige hartslag
131
Apps en functies
Aanvullende informatie
• Samsung Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld
voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het
genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
• De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor Samsung Health kunnen verschillen
van land tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en
applicaties die beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u het gaat gebruiken.
• Samsung Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u
hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid te
verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere services
te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit Samsung
Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.)
Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn behaald. U
kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Samsung Health wissen met de optie
Gegevens resetten in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u hebt
gedeeld met sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u deze
gegevens apart verwijderen.
• U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of
compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden
apparaten. Toegang tot Samsung Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of
apparaten van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op
sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw
persoonlijke gegevens met anderen.
• Als het apparaat is aangesloten op meetapparatuur, controleert u het communicatieprotocol
om de juiste werking te bevestigen. Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth,
kan het apparaat worden beïnvloed door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd
het gebruik van het apparaat in de buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Samsung Health voordat u het gaat
gebruiken.
132
Apps en functies
Spraak recorder
Introductie
U kunt verschillende opnamestanden gebruiken voor verschillende situaties, zoals een interview. Het
apparaat kan uw stem converteren naar tekst en verschillende geluidsbronnen onderscheiden.
Spraakopnamen maken
1
2
Open de map Samsung en start de app Spraak recorder.
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op
om de opname te onderbreken.
Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op FAVORIETEN om een bladwijzer in te voegen.
De opnamestand wijzigen.
Opname starten.
3
4
Tik op
om de opname te voltooien.
Geef een bestandsnaam in en tik op OPSLAAN.
133
Apps en functies
De opnamestand wijzigen
Open de map Samsung en start de app Spraak recorder.
Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.
• STANDAARD: dit is de normale opnamestand.
• INTERVIEW: de microfoon is gevoelig voor geluiden uit twee richtingen. In deze stand vangen
de bovenkant en de onderkant van het apparaat gelijke hoeveelheden geluid op.
• SPRAAK NR TEKST: het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst
op het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en
spreekt u luid en duidelijk op een rustige plaats.
Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt,
herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige taal
om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.
Geselecteerde spraakopnamen afspelen
Wanneer u opnamen van interviews beluistert, kunt u bepaalde geluidsbronnen in de opname
dempen of het dempen daarvan opheffen.
1
2
3
Open de map Samsung en start de app Spraak recorder.
Tik op LIJST en selecteer een spraakopname die is gemaakt in de interviewstand.
Als u bepaalde geluidsbronnen wilt dempen, tikt u op
met het geluid dat moet worden gedempt.
Het pictogram verandert in
voor de richting die overeenkomt
en het geluid wordt gedempt.
Gedempte geluidsbron
Niet-gedempte geluidsbron
134
Apps en functies
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de map Samsung en start de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte. U kunt bestanden op uw apparaat of een
geheugenkaart ook per categorie bekijken.
Als u opslagruimte vrij wilt maken op het apparaat, tikt u op → Meer ruimte krijgen.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
ALARM
Start de app Klok en tik op ALARM.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op OPSLAAN.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op UITZETTEN om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op SLUIMEREN om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
135
Apps en functies
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
WERELDKLOK
Start de app Klok en tik op WERELDKLOK.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op VOEG TOE.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
STOPWATCH
1
2
3
Start de app Klok en tik op STOPWATCH.
Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op RONDE.
Tik op STOPPEN om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
TIMER
1
2
3
Start de app Klok en tik op TIMER.
Stel de duur in en tik op START.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Tik op UITZETTEN als de timer afgaat.
136
Apps en functies
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
Autom. draaien is uitgeschakeld, tikt u op om de wetenschappelijke calculator weer te geven.
Als u de calculatiegeschiedenis wilt weergeven, tikt u op HISTORIE. Als u de calculatiegeschiedenis
wilt sluiten, tikt u op TOETSEN.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op HISTORIE → HISTORIE WISSEN.
om de eenheidconversietool te gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren
Tik op
naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Apps op één
plek, zodat u ze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Apps toevoegen.
Meldingsgeluiden dempen en
alleen meldingen voor inkomende
oproepen en noodmeldingen
weergeven.
De prestatiestand wijzigen.
Games met of zonder geluid
openen.
137
Apps en functies
Game Launcher gebruiken
1
Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Games en tik op de schakelaar
Game Launcher om deze te activeren.
Game Launcher wordt toegevoegd aan het startscherm of het scherm Apps.
Als u de functie uitschakelt, wordt Game Launcher verwijderd uit het startscherm en het
scherm Apps.
2
3
Open de app Game Launcher.
Tik op een game in de lijst met games.
Games die u via de Play Store en Galaxy Apps hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op Apps
toevoegen.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game aanraken en tik op Verwijderen.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op Normale prestaties en tik herhaaldelijk op de toets om de
gewenste stand te selecteren.
• Normale prestaties: spaarstand of prestatieverbeteringstand wordt niet gebruikt.
• Hoge prestaties: hiermee wordt de systeemprestatie verbeterd, maar neemt het batterijgebruik
toe.
• Spaarstand: hiermee neemt het batterijgebruik af, maar wordt ook de systeemprestatie minder.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
138
Apps en functies
Game Tools gebruiken
U kunt verschillende opties in het venster Game Tools gebruiken terwijl u een game speelt. Tik op
op de navigatiebalk om het venster Game Tools te openen. Als de navigatiebalk verborgen is, sleept
u van de onderkant naar boven om deze weer te geven.
Het scherm van Game Launcher
openen.
De instellingen voor Game Tools
openen.
Games spelen op volledig scherm.
Meldingsgeluiden dempen en
alleen meldingen voor inkomende
oproepen en noodmeldingen
weergeven.
De functie Hard drukken
vergrendelen.
Het aanraakscherm vergrendelen.
Het Edge-scherm vergrendelen.
Schermafbeeldingen maken.
Uw gamesessie opnemen.
Meldingen blokkeren tijdens games
Tik op
en tik op de schakelaar Geen melding in game om deze te activeren. Het apparaat wordt
gedempt om meldingsgeluiden te dempen en alleen meldingen voor inkomende oproepen en
noodmeldingen weer te geven, zodat u games kunt spelen zonder gestoord te worden. Als iemand
u belt, wordt een kleine melding weergegeven bovenaan het scherm.
139
Apps en functies
Samsung Connect
Introductie
Met Samsung Connect kunt u snel (huishoudelijke) apparaten, tv's of IoT-producten (Internet
of Things) in de buurt zoeken en er verbinding mee maken. U kunt de verbonden apparaten
gemakkelijk bedienen.
• Verbinding maken met apparaten in de buurt: snel zoeken naar apparaten in de buurt,
bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of draagbare apparaten, en er verbinding mee maken.
• Huishoudelijke apparaten, tv’s en IoT-producten registreren en bedienen: slimme koelkasten,
wasmachines, airconditioners, luchtverversers, tv’s en IoT-producten (Internet of Things)
registreren op uw smartphone en hun status bekijken op het scherm van de smartphone of ze
hiervandaan bedienen. U kunt apparaten groeperen op locatie en meerdere apparaten instellen
om automatisch te werken op vooraf ingestelde tijden. U kunt bijvoorbeeld uw verlichting en
robotstofzuiger 's avonds automatisch uitschakelen.
• Uw smartphone en andere apparaten moeten zijn verbonden met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
• Samsung Connect ondersteunt slechts enkele intelligente huishoudelijke apparaten en
tv’s. Als u een lijst met ondersteunde apparaten wilt zien, opent u de map Samsung, start
u de app Samsung Connect en tikt u vervolgens op Catalogus.
• Samsung Connect ondersteunt alleen de IoT-producten die door Samsung zijn
goedgekeurd. Ga naar www.samsung.com om de lijst met goedgekeurde producten
weer te geven.
• De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.
• De storingen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de
garantie van Samsung. Wanneer zich storingen of defecten op de aangesloten apparaten
voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.
140
Apps en functies
Open de map Samsung en start Samsung Connect. Het Samsung Connect-scherm wordt
weergegeven.
Extra opties weergeven.
Ondersteunde apparaten
Apparaten weergeven op locatie.
Samsung Connect-tips
Gebruikersverhalen
Apparaten in de buurt zoeken en
registreren.
Verbinding maken met apparaten in de buurt
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of
printers.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of
de gedeelde inhoud.
1
2
3
Open de map Samsung en start de app Samsung Connect.
Tik op
.
De functies Wi-Fi en Bluetooth worden ingeschakeld en het apparaat zoekt automatisch naar
apparaten in de buurt.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
Zodra er verbinding is gemaakt, kunt u het apparaat gebruiken of de inhoud delen.
141
Apps en functies
Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten gebruiken
U kunt de status van uw slimme apparaten, tv's en IoT-producten weergeven op het scherm van
uw smartphone. U kunt apparaten groeperen op locatie en regels toevoegen om de apparaten
eenvoudig en handig te bedienen.
Apparaten registreren
1
2
3
4
Open de map Samsung en start de app Samsung Connect.
Tik op
.
Selecteer een apparaat in de lijst.
Als u apparaten handmatig wilt registreren, selecteert u een apparaattype onder APPARAAT
HANDMATIG TOEVOEGEN.
Volg de instructies op het scherm om apparaten te registreren.
Geregistreerde apparaten weergeven en besturen
U kunt uw geregistreerde apparaten weergeven en besturen. U kunt bijvoorbeeld de timer van uw
wasmachine controleren of de temperatuur van uw airconditioner aanpassen.
1
2
3
Open de map Samsung en start de app Samsung Connect.
Tik op Mijn apparaten.
De lijst met geregistreerde apparaten wordt weergegeven.
Bekijk de status van de apparaten in de lijst.
Selecteer een apparaat om de apparaten te bedienen. De apparaatbediening die bij het
geselecteerde apparaat wordt geleverd, wordt gedownload en vervolgens kunt u het apparaat
bedienen.
Locaties toewijzen aan apparaten
U kunt locaties aan apparaten toewijzen, de lijst met apparaten op dezelfde locatie weergeven
en deze besturen. U kunt ook een stand aan een locatie toevoegen om meerdere apparaten
tegelijkertijd te besturen.
Open de map Samsung, start de app Samsung Connect en tik vervolgens op Mijn apparaten.
142
Apps en functies
Locaties toewijzen
1
2
3
Tik op → Plaats toevoegen.
Voer de locatienaam in en tik op TOEVOEGEN.
Vink apparaten in de apparatenlijst aan en tik op VERPLAATSEN.
Geselecteerde apparaten worden toegevoegd op de locatiespagina.
Als u een lijst met apparaten gerangschikt op locatie wilt bekijken, veegt u naar links of rechts.
Standen en regels instellen
U kunt een stand maken en apparaten registreren om meerdere apparaten tegelijkertijd te kunnen
besturen met één tik op de toets of met een spraakopdracht. U kunt ook een regel instellen voor het
automatisch uitvoeren van acties op een vooraf ingestelde tijd.
U kunt bijvoorbeeld apparaten instellen om automatisch elke dag om 7:00 uur ‘s ochtends de lichten
in te schakelen en muziek af te spelen op de kamerspeakers.
U maakt als volgt een stand:
Veeg naar links of rechts, selecteer een plaats, tik op → Stand toevoegen en stel de opties voor de
stand in. U kunt een naam, pictogram en apparaten voor de stand instellen.
U voegt als volgt een regel toe:
Tik op → Regels → REGEL TOEVOEGEN en stel de regelopties in. U kunt de regelnaam, de locatie
om de regel uit te voeren, de dag en het tijdstip om de regel uit te voeren en te bedienen apparaten
instellen.
Als u bij het uitvoeren van de regel een melding wilt ontvangen, tikt u op de schakelaar Meldingen
om deze te activeren.
143
Apps en functies
Inhoud delen
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op Delen en selecteer een deelmethode, zoals berichten en e-mail.
Als u een communicatie- of deelgeschiedenis hebt, worden de mensen waarmee u contact
hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het
pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app. Als
de functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies
en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct delen om deze te activeren.
Aanvullende functies gebruiken
• Koppeling delen: grote bestanden delen. U kunt bestanden uploaden naar de Samsungopslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling of een code. Als u deze functie
wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Overdragen naar apparaat: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of
Bluetooth. De zichtbaarheidsinstellingen moeten zijn ingeschakeld op de apparaten.
• Inhoud weergeven op tv (Smart View): via een draadloze verbinding kunt u de weergegeven
inhoud van uw apparaat bekijken op een groter scherm.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te downloaden.
144
Apps en functies
Samsung DeX
Samsung DeX is een service waarmee u uw smartphone als een computer kunt gebruiken door de
smartphone aan te sluiten op een extern scherm, zoals een tv of monitor. U kunt de functies van uw
smartphone handig op een groot scherm gebruiken door een extern scherm, toetsenbord en muis
aan te sluiten.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het DeX Station voor meer informatie over het
gebruik van het DeX Station.
• Alle accessoires, inclusief het DeX Station, worden afzonderlijk verkocht.
Apparaatoverzicht van het DeX Station
USB-poort
Opladerpoort (USB
Type-C)
HDMI-poort
Poort bekabeld
LAN
145
Apps en functies
Apparaten verbinden
1
2
3
Sluit de lader aan op de opladerpoort (USB Type-C) van het DeX Station.
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het DeX Station en sluit het
andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-poort van een tv of monitor.
Als u een bedraad netwerk wilt gebruiken, sluit u het bedrade LAN aan op de poort voor
bedrade LAN’s.
U kunt de draadloze gegevens van uw smartphone of een Wi-Fi-netwerk gebruiken als u geen
verbinding maakt met het bedrade LAN.
4
Druk
op de voorkant van de klep om de klep te gebruiken als smartphonestandaard.
Nu kunt u de aansluiting voor de smartphone zien.
Let erop dat u uw vingers niet bezeert wanneer u de hoek van de smartphonestandaard
wijzigt.
146
Apps en functies
5
Sluit de multifunctionele aansluiting van uw smartphone aan op de aansluiting voor de
smartphone op het DeX Station.
Samsung DeX wordt gestart op de smartphone.
U kunt het DeX Station niet gebruiken als u een bepaald type hoes, zoals een flipcover of
hardcase hebt bevestigd aan uw smartphone.
6
Selecteer op het scherm van uw smartphone de schermstand die u wilt gebruiken. U hebt de
keuze tussen de Samsung DeX-stand en de Screen Mirroring-stand.
• SAMSUNG DeX STARTEN: het scherm van uw smartphone wordt uitgeschakeld en wordt
weergegeven op de verbonden tv of monitor in desktopstand.
• OVERSCHAKELEN NAAR SCHERM SPIEGELEN: hetzelfde scherm als op uw smartphone
wordt weergegeven op de verbonden tv of monitor.
Samsung DeX-stand
Screen Mirroring-stand
De schermstand die u als eerste selecteert, wordt toegepast op daaropvolgende
aansluitingen. Raadpleeg Schermstand wijzigen voor meer informatie.
147
Apps en functies
Een toetsenbord en muis aansluiten
Sluit een toetsenbord en muis aan op de USB-poorten van het DeX Station om de Samsung DeXstand te gebruiken.
Wanneer u een toetsenbord aansluit, wordt het virtuele toetsenbord niet weergegeven
wanneer u het tekstinvoerveld selecteert.
U kunt ook een draadloos toetsenbord/draadloze muis of Bluetooth-toetsenbord/-muis gebruiken.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het respectievelijke apparaat voor meer informatie.
148
Apps en functies
Samsung DeX gebruiken
Tik op SAMSUNG DeX STARTEN op het op het scherm voor het kiezen van de stand.
Het scherm van uw smartphone wordt uitgeschakeld en een virtueel smartphonescherm wordt
weergegeven op de aangesloten tv of monitor. U kunt multitasken door meerdere apps tegelijkertijd
uit te voeren. U kunt ook de meldingen en status van uw smartphone controleren.
Favoriete apps
Startscherm
Samsung DeX
Werkbalk voor
snelle toegang
Apps-toets
Statusbalk
Taakbalk
• Als u het Samsung DeX-scherm wilt bedienen, moet u een muis aansluiten. Raadpleeg
Een toetsenbord en muis aansluiten voor meer informatie.
• Wanneer u Samsung DeX start of sluit, is het mogelijk dat de apps die worden uitgevoerd,
worden gesloten.
• Bepaalde apps of functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Samsung DeX wordt
gebruikt.
• Favoriete apps: veelgebruikte apps toevoegen aan het startscherm en deze snel openen.
• Toets Apps: de apps op uw smartphone bekijken en uitvoeren.
• Taakbalk: de apps bekijken die momenteel actief zijn.
• Statusbalk: de meldingen en status van uw smartphone bekijken. Statuspictogrammen kunnen
klikt, worden
er anders uitzien afhankelijk van de status van uw smartphone. Wanneer u op
de snelle insteltoetsen weergegeven. U kunt bepaalde smartphonefuncties in- of uitschakelen
met de snelle insteltoetsen.
• Werkbalk voor snelle toegang: snelle tools gebruiken, zoals volumeregeling of zoekfunctie.
149
Apps en functies
Oproepen beantwoorden
Met Samsung DeX kunt u oproepen van uw smartphone op de aangesloten tv of monitor
beantwoorden. Selecteer de optie voor het beantwoorden van oproepen op de aangesloten tv of
monitor om een oproep te beantwoorden. De luidspreker van uw smartphone wordt tijdens de
oproepen gebruikt.
Als u de luidspreker van de smartphone niet wilt gebruiken, verwijdert u de smartphone
van het DeX-station. Het kan enkele seconden duren voordat het oproepscherm op de
smartphone wordt weergegeven.
Schermstand wijzigen
Op de verbonden monitor of uw smartphone start u de app Instellingen en tikt u op Verbindingen
→ Meer verbindingsinstellingen → HDMI-stand → Samsung DeX of Screen Mirroring. De
schermstand die u als eerste selecteert, wordt toegepast op daaropvolgende aansluitingen.
De verbinding verbreken
Als u de verbinding van uw smartphone met de verbonden monitor wilt verbreken, verwijdert u uw
smartphone uit het DeX Station.
Aansluiten op een extern scherm
U kunt uw smartphone aansluiten op een extern scherm, zoals een tv of monitor, en presentaties
of films bekijken op het aangesloten display. Sluit uw smartphone aan op een extern scherm met
een HDMI-kabel en HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI). U kunt de inhoud van uw smartphone
bekijken op het aangesloten scherm.
• HDMI-kabels en -adapters (USB Type-C naar HDMI) zijn los verkrijgbaar.
• Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI).
Prestatieproblemen en defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires, worden niet gedekt door de garantie.
1
Sluit een HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI) aan op uw smartphone.
150
Apps en functies
2
Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI) en op de HDMI-poort
van een tv of monitor.
Het scherm van uw smartphone verschijnt op het aangesloten scherm.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C naar HDMI)
151
Apps en functies
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Samsung account voor
meer informatie.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
152
Apps en functies
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
153
Instellingen
Introductie
Pas instellingen aan voor functies en apps. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Verbindingen
Opties
Instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en ga het
internet op of maak verbinding met andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer
informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Zichtbaarheid telefoon: andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met
u te delen. Als deze functie is ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten
wanneer ze zoeken naar beschikbare apparaten via de optie Bestanden overzetten naar
apparaat.
• Gegevensgebruik: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Stel in dat het apparaat in de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
154
Instellingen
• Vliegtuigstand: stel het apparaat in om alle draadloze functies uit te schakelen. U kunt alleen
diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het
vliegtuig is opgestegen, kunt u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt
toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig.
• NFC en betaling: u kunt met uw apparaat productinformatie in NFC-tags (near field
communication) lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld
treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste
apps downloaden. Raadpleeg NFC en betaling voor meer informatie.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele
gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding
niet beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB, of Bluetooth. Raadpleeg Mobiele
hotspot en tethering voor meer informatie.
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
155
Instellingen
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op VERBINDEN.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op VERGETEN.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
156
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waarnaar u de afbeelding wilt
overzetten.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
157
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
andere apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
158
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Dubbele audio
U kunt nu maximaal twee Bluetooth-audioapparaten met uw smartphone verbinden. Verbind twee
Bluetooth-headsets of -luidsprekers om deze tegelijk te gebruiken.
U kunt deze functie alleen gebruiken als de Bluetooth-audioapparaten die u met de
smartphone wilt verbinden, de functie Media-audio ondersteunen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Tik op → Dubbele audio, tik op de schakelaar om de functie in te schakelen en tik vervolgens
op de terugtoets.
159
Instellingen
3
4
5
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het te koppelen apparaat niet in de lijst staat, schakelt u de zichtbaarheidsoptie ervan
in of schakelt u over naar de Bluetooth-koppelingsstand van het apparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen van het apparaat voor meer informatie.
Tik op naast het verbonden apparaat en tik op de schakelaar Media-audio om de functie in
te schakelen.
Selecteer een ander apparaat in de lijst en schakel de functie Media-audio ervan in.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
NFC en betaling
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig
om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.
De NFC-functie gebruiken
Gebruik de NFC-functie om afbeeldingen of contacten naar andere apparaten te sturen en
productinformatie van NFC-tags te lezen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
160
Instellingen
2
Houd het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFC-tag.
De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ingeschakeld en ontgrendeld. Anders leest
het apparaat geen NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
Betalen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie over de service contact
op met uw serviceprovider.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
Plaats het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.
Als u de standaardapp voor betalingen wilt instellen, opent u het scherm Instellingen en tikt u op
Verbindingen → NFC en betaling → Tikken en betalen → BETALING en selecteert u een app.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijk niet alle beschikbare betalingsapps.
161
Instellingen
Gegevens verzenden
U kunt toestaan dat gegevens worden uitgewisseld wanneer de NFC-antenne van uw apparaat de
NFC-antenne van het andere apparaat aanraakt.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → NFC en betaling en tik op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op de schakelaar Android Beam om deze functie in te schakelen.
Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
162
Instellingen
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
OPSLAAN.
3
4
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
163
Instellingen
Meer verbindingsinstellingen
Hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• MirrorLink: gebruik de functie MirrorLink om de MirrorLink-apps van uw apparaat te bedienen
op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg MirrorLink voor meer informatie.
• Downloadbooster: instellen dat het apparaat bestanden die groter dan 30 MB zijn, sneller
tegelijk via Wi-Fi en mobiele netwerken downloadt. Raadpleeg Downloadbooster voor meer
informatie.
• VPN: Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
• Ethernet: de Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op
het apparaat. Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te
configureren.
164
Instellingen
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → INVOEGTOEPASS. DOWNLOADEN.
Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de printerinvoegtoepassing en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het apparaat zoekt naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw
apparaat.
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
165
Instellingen
MirrorLink
U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op de monitor van de hoofdeenheid van het
voertuig.
U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen via het beeldscherm van het voertuig.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen → MirrorLink.
Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie
1.1 en hoger.
Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
1
Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.
Raadpleeg Koppelen met andere Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via
het beeldscherm van uw voertuig.
De MirrorLink-verbinding verbreken
Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.
166
Instellingen
Downloadbooster
Stel het apparaat in om sneller bestanden groter dan 30 MB gelijktijdig te downloaden via Wi-Fi en
mobiele netwerken. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
Geluiden en trillen
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt door het apparaat.
• Standaardbediening Volumetoets: selecteren of u het beltoonvolume of het mediavolume
wilt aanpassen als u op de volumetoets drukt. Als u mediabestanden afspeelt, wordt altijd het
mediavolume aangepast.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Beltoon: de beltoon voor oproepen wijzigen.
167
Instellingen
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Meldingsgeluiden: de instellingen voor meldingsgeluiden voor elke app wijzigen.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een
optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluiden schermvergrend.: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Geluid voor oplader: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer het wordt
aangesloten op een oplader.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u op de toetsen of de
navigatiebalk tikt en voor andere acties, zoals tikken op items en deze blijven aanraken.
• Tonen kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Toetsenbordgeluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die
u aanraakt.
• Toetsenbord op trilstand: het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke
toets die u aanraakt.
• Geluidskwal. en -effecten: aanvullende geluidsinstellingen configureren.
• Afzonderlijk app-geluid: het apparaat instellen om mediageluid van een specifieke app
afzonderlijk van het geluid van andere apps af te spelen op de verbonden Bluetooth-luidspreker
of headset. U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw
apparaat terwijl u de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van het voertuig.
Meldingen
U kunt de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
Als u meldingsinstellingen wilt aanpassen, tikt u op GEAVANCEERD en selecteert u een app.
• Meldingen toestaan: meldingen toestaan voor de geselecteerde app.
• Stil weergeven: instellen dat het apparaat geluiden voor meldingen dempt en
meldingsvoorbeelden verbergt.
• Op vergrendelscherm: meldingen van de geselecteerde app weergeven of verbergen wanneer
het apparaat is vergrendeld.
• Ingesteld als prioriteit: meldingen bovenaan het meldingenvenster weergeven en deze
opnemen in de lijst 'toegestaan' als Niet storen is ingeschakeld.
168
Instellingen
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Automatische helderheid: hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te
houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
• Filter blauw licht: het blauwe-lichtfilter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen. Raadpleeg De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen voor meer informatie.
• Schermresolutie: de schermresolutie wijzigen. Raadpleeg Schermresolutie voor meer
informatie.
• Zoom scherm en lettertype: de instelling voor schermzoom of het formaat en de stijl van het
lettertype wijzigen.
• Startscherm: hiermee kunt u onder andere het formaat van het raster wijzigen om meer of
minder items op het startscherm weer te geven.
• Apps op volledig scherm: apps selecteren die kunnen worden gebruikt op volledig scherm.
• Eenvoudige stand: overschakelen naar de eenvoudige stand om grotere pictogrammen weer
te geven en een eenvoudigere indeling toe te passen op het startscherm.
• Pictogramkaders: instellen of gearceerde achtergronden moeten worden weergegeven om
pictogrammen beter te laten opvallen.
• Edge screen: de instellingen voor het Edge screen wijzigen. Raadpleeg Edge screen voor meer
informatie.
• LED-indicator: hiermee stelt u in dat het apparaat de LED-indicator inschakelt wanneer de
batterij wordt opgeladen, wanneer u meldingen ontvangt of wanneer u spraakopnamen maakt
terwijl het scherm is uitgeschakeld.
• Statusbalk: de instellingen voor het weergeven van meldingen of aanduidingen op de
statusbalk aanpassen.
• Navigatiebalk: de kleur of het uiterlijk van de navigatiebalk onder in het scherm wijzigen.
Raadpleeg Navigatiebalk (softwaretoetsen) voor meer informatie.
169
Instellingen
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Scherm uitgeschak. laten: instellen dat het scherm van het apparaat niet moet worden
ingeschakeld op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
• Screensaver: instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt
opgeladen.
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, wordt het filter voor blauw
licht niet toegepast.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt u
op de schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor
blauw licht ‘s nachts wordt toegepast en ‘s morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw
huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
170
Instellingen
De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen
Selecteer een schermstand die geschikt is voor het bekijken van films of afbeeldingen of pas de
displaykleur aan uw voorkeur aan.
Als u de stand Aanpasbaar display selecteert, kunt u de displaykleurbalans aanpassen op basis van
kleurwaarde en kunt u ook de kleuren aan de randen van het scherm aanpassen.
De schermstand wijzigen
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus en selecteer de gewenste stand.
• Aanpasbaar display: hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw
display geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde
en de kleuren aan de randen van het scherm aanpassen.
• AMOLED-bioscoop: deze optie is geschikt voor het bekijken van video’s.
• AMOLED-foto: deze optie is geschikt voor het bekijken van afbeeldingen.
• Basis: deze optie is als standaard ingesteld en is geschikt voor algemeen gebruik.
• U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand Aanpasbaar display.
• De stand Aanpasbaar display is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
• U kunt de schermstand niet wijzigen terwijl het blauwe lichtfilter is toegepast.
De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren
Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.
Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar Koel sleept, neemt de blauwe kleurtint toe. Wanneer u de
balk naar Warm sleept, neemt de rode kleurtint toe.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Aanpasbaar display.
Pas de kleuraanpassingsbalk onder Kleurbalans volledig scherm aan.
De kleurbalans van het scherm wordt geoptimaliseerd.
171
Instellingen
De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde
U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw
afzonderlijk aan te passen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Aanpasbaar display.
Vink Geavanceerde opties aan.
Pas de kleurbalk Rood, Groen of Blauw aan uw voorkeur aan.
De schermtint wordt aangepast.
De kleuren aan de randen van het scherm optimaliseren
Pas de kleuren aan de randen van het scherm aan uw voorkeur aan. Wanneer u de
kleuraanpassingsbalk naar Koel sleept, neemt de blauwe kleurtint aan de randen van het scherm
toe. Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar Warm sleept, neemt de rode kleurtint toe.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Aanpasbaar display.
Tik op Kleurbalans schermrand.
172
Instellingen
3
Pas de kleuraanpassingsbalk aan om de kleuren aan te passen.
4
Tik op TOEPASSEN.
De kleuren aan de randen van het scherm wordt geoptimaliseerd.
• Wanneer de batterij bijna leeg is, werkt het aanpassen van de kleurbalans mogelijk niet.
• Het toepassen van uw aanpassing kan enige tijd duren en het apparaat kan tot 2 keer
opnieuw worden opgestart.
Schermresolutie
De schermresolutie wijzigen. Deze is standaard ingesteld op FHD+. Bij hogere resoluties wordt de
weergave levendiger, maar dit kost meer batterijvermogen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Schermresolutie.
Versleep de aanpassingsbalk om de schermresolutie aan te passen en tik op TOEPASSEN.
Alle apps worden gesloten als u de resolutie wijzigt.
173
Instellingen
Achtergronden en thema's
Wijzig de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelde scherm of pas
verschillende thema's op het apparaat toe.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergronden en thema's.
• Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen.
• Pictogrammen: de pictogramstijl wijzigen.
• AOD's: selecteer een afbeelding om op het scherm weer te geven als het is uitgeschakeld.
Geavanceerde functies
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat het scherm wordt uitgeschakeld terwijl
u erop kijkt.
• Games: Game Launcher starten. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Beller-id en antispambeveiliging: instellen dat het apparaat niet-opgeslagen telefoonnummers
identificeert wanneer u inkomende oproepen of berichten ontvangt. U kunt ook instellen om
uw informatie op het apparaat van de ander weer te geven als u een gesprek voert of om een
bericht te verzenden, zelfs als de ander uw telefoonnummer niet heeft opgeslagen op zijn/haar
apparaat.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Bediening met één hand: bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer
u het apparaat gebruikt met één hand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gebaren vingeradruksensor: het apparaat zo instellen dat u apps of functies mag openen of
sluiten via de sensor voor vingerafdrukherkenning.
174
Instellingen
• Camera snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
aan/uit-toets te drukken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• App apparaatondersteuning: hiermee selecteert u een app voor apparaatondersteuning
om te starten wanneer u de starttoets ingedrukt houdt. De app voor apparaatondersteuning
verzamelt gegevens van het huidige scherm en biedt gerelateerde informatie, apps en functies.
• Multi window: een startmethode voor Multi window selecteren.
• Slim vastleggen: hiermee stelt u het apparaat zo in dat dit het huidige scherm en schuifgebied
vastlegt en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijdt en deelt.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Direct bellen: instellen dat het apparaat een spraakoproep start als u het apparaat oppakt
en aan uw oor houdt terwijl een oproep, bericht of de gegevens van een contact worden
weergegeven.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich niet op
een vlakke ondergrond bevindt.
• Eenvoudig dempen: het apparaat instellen om inkomende oproepen of alarmen te dempen
met handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer u
naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurd wanneer u drie
keer op de aan/uit-toets drukt. U kunt ook geluidsopnamen samen met het bericht naar de
ontvangers verzenden.
• Direct delen: instellen dat het apparaat de mensen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
• Video verbeteren: de afbeeldingskwaliteit van uw video's verbeteren om te genieten van
helderdere en levendigere kleuren.
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige apps.
175
Instellingen
Apparaatonderhoud
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Apparaatbeveiliging
Prestatiemodus
Geheugen
Opslag
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → NU OPLOSSEN of NU OPTIMALISEREN.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
176
Instellingen
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij besparen door de
energiebesparingsfuncties te activeren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U kunt geen meldingen ontvangen van apps die de energiebesparende stand gebruiken.
Spaarstand
• MID: activeer de spaarstand om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
• MAX: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder door
toepassing van het donkere thema en beperking van de beschikbare apps en functies.
Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
De batterij beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Vink apps aan in de lijst met apps
en tik op SPAARSTAND. Tik ook op → Geavanceerde instellingen en stel de opties voor
Energieverbruik app in.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op → Geavanceerde instellingen
en tik op de schakelaar Snel opladen via kabel om deze functie in te schakelen.
177
Instellingen
Prestatiestand
U kunt de prestatiemodus van het apparaat wijzigen op basis van uw gebruik, zoals het spelen van
games of het afspelen van muziek, om de beste prestaties te krijgen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Prestatiestand.
• Geoptimal. (aanbevolen): levensduur van de batterij en de schermresolutie voor dagelijks
gebruik in balans houden.
• Game: uw game-ervaring verbeteren door games soepeler te laten werken.
• Amusement: ultrahoge geluidskwaliteit, verbeterde beelden en maximale displayinstellingen
toepassen om meer van uw muziek en video's te genieten.
• Hoge prestaties: de hoogste kwaliteit displayinstellingen toepassen.
Het batterijverbruik neemt toe, afhankelijk van de stand.
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op NU OPSCHONEN. Als u
bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
GEBRUIKERGEGEVENS. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN of
VERWIJDEREN.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door de hoeveelheid gebruikt geheugen te verminderen, vinkt u
apps in de lijst met apps aan en tikt u op NU OPSCHONEN.
178
Instellingen
Apparaatbeveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Apparaatbeveiliging → TELEFOON
SCANNEN.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Schermvergr. en beveilig.
Opties
Hier kunt u de instellingen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Gezichtsherkenning: het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het
herkennen van uw gezicht. Raadpleeg Gezichtsherkenning voor meer informatie.
• Vingerafdrukscanner: uw vingerafdruk op het apparaat opslaan om het apparaat te beveiligen
of u aan te melden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer
informatie.
• Irisscanner: uw irissen op het apparaat opslaan om het apparaat te beveiligen of u aan te
melden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Irisherkenning voor meer informatie.
• Smart Lock: stel het apparaat in om zich in bepaalde situaties automatisch te ontgrendelen.
179
Instellingen
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Always On Display: stel in dat het apparaat een afbeelding of informatie weergeeft als het
scherm is uitgeschakeld. Raadpleeg Always On Display voor meer informatie.
• Informatie en FaceWidgets: de instellingen wijzigen van items op het scherm als dit is
uitgeschakeld of vergrendeld.
• Meldingen: instellen of inhoud van meldingen moet worden weergegeven op het
vergrendelscherm en selecteren welke meldingen moeten worden weergegeven.
• App-sneltoetsen: apps selecteren waar snelkoppelingen naar toe moeten worden
weergegeven op het vergrendelde scherm.
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
• Onbekende bronnen: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende
bronnen toe te staan.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• Veilig opstarten: uw apparaat beschermen door in te stellen dat een
schermontgrendelingscode is vereist wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U moet de
ontgrendelingscode ingeven om het apparaat op te starten en berichten en meldingen te
ontvangen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
180
Instellingen
Gezichtsherkenning
U kunt het apparaat instellen op het ontgrendelen van het scherm na het herkennen van uw gezicht.
• Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
• Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, PIN-code of wachtwoord.
• Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:
– – Overweeg de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril,
hoed, masker, zware make-up of het hebben van een baard.
– – Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is
bij de registratie.
– – Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.
• Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet
worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat inschakelt. Als
u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met een patroon, PINcode of wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg ervoor dat u uw
patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
Uw gezicht registreren
Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht
registreren.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
Lees de instructies op het scherm en tik op DOORGAAN.
Houd het apparaat met het scherm naar u toe en kijk naar het scherm.
181
Instellingen
5
Positioneer uw gezicht in de cirkel op het scherm.
De camera scant uw gezicht.
Als een pop-upvenster voor gezichtsvergrendeling wordt weergegeven, tikt u op INSCHAKELEN
om uw gezicht te gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op
Gezichtgegevens wissen om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht
opnieuw te registreren.
Het scherm ontgrendelen met gezichtsherkenning
U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Gezichtsherkenning.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Gezicht ontgrendelen om deze functie in te schakelen.
Als u de mogelijkheid om gezichten op foto's of in video's te herkennen, wilt beperken, tikt
u op de schakelaar Snellere herkenning om deze uit te schakelen. Hierdoor kan de snelheid
van gezichtsherkenning afnemen.
4
Kijk in het vergrendelde scherm naar het scherm.
Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere
schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet
u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.
182
Instellingen
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Inloggen via internet
• Verifieer Samsung-account
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat inschakelt.
Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met een patroon,
PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor
dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken
als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
183
Instellingen
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De sensor voor vingerafdrukherkenning herkent vingerafdrukken. Controleer of sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten,
sleutels en kettingen.
• De beschermende folie die bij het apparaat is geleverd, kan ervoor zorgen dat de sensor
voor vingerafdrukherkenning niet correct werkt. Verwijder de beschermende folie om de
herkenningsgevoeligheid van de vingerafdrukken te verhogen.
• Zorg dat het herkenningsgebied voor vingerafdrukken en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele sensor voor vingerafdrukherkenning met uw vinger
bedekt.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
184
Instellingen
3
4
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de
sensor voor vingerafdrukherkenning.
Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd. Wanneer u klaar bent met het
registreren van de vingerafdrukken, tikt u op GEREED.
Als een pop-upvenster voor vingerafdrukvergrendeling wordt weergegeven, tikt u op
INSCHAKELEN om uw vingerafdruk te gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
Vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op BEWERKEN.
Vink vingerafdrukken aan om te verwijderen en tik op VERWIJDER.
185
Instellingen
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
Gebruik uw vingerafdrukken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt een
vingerafdruk gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud
aanschaft op Galaxy Apps.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Samsung account om deze functie in te schakelen.
Meld u aan bij uw Samsung-account.
Vingerafdrukken gebruiken om aan te melden bij accounts
Wanneer u uw vingerafdrukken registreert bij Samsung Pass, kunt u deze gebruiken om u aan te
melden bij webpagina's die ondersteuning bieden voor het opslaan van ID's en wachtwoorden.
Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
Deze functie is alleen beschikbaar voor webpagina's die u opent via de app Internet.
Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelde scherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om
uw vingerafdruk te scannen.
186
Instellingen
Irisherkenning
Ter versterking van de beveiliging van uw apparaat wordt bij de functie voor irisherkenning
gebruikgemaakt van de unieke kenmerken van uw irissen, zoals de vorm en het patroon van uw
irissen. Uw irisgegevens kunnen worden gebruikt voor verschillende verificatiedoeleinden. Nadat u
uw irissen hebt geregistreerd, kunt u instellen dat het apparaat uw irissen gebruikt voor de volgende
functies:
• Schermvergrendeling
• Inloggen via internet
• Verifieer Samsung-account
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Als u uw iris gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kunnen uw irissen niet worden
gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat inschakelt. Als u het
apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met een patroon, PIN-code of
wachtwoord dat u instelt wanneer u de irissen registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon,
PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw irissen niet worden herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het patroon,
de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van uw irissen,
en vervolgens kunt u uw irissen opnieuw registreren. Als u uw patroon, PIN-code of
wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het niet opnieuw
instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of ongemak
veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van irisherkenning
Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de camera voor irisherkenning en LED voor
irisherkenning gebruikt.
• Ter bescherming van uw ogen moet u het scherm op ten minste 20 cm afstand van uw gezicht
houden wanneer u irisherkenning gebruikt.
• Plaats geen niet-goedgekeurde schermbeveiligingen (privacybeschermingsfolies, gehard
veiligheidsglas, enzovoort) op uw apparaat. De LED voor irisherkenning wordt mogelijk niet
uitgeschakeld, ook niet als u zich zeer dicht bij de LED bevindt.
• Gebruik irisherkenning niet met baby's en kleine kinderen. Als u dat wel doet, kan hun
gezichtsvermogen worden beschadigd.
187
Instellingen
• Gebruikers die duizeligheid, verlies van bewustzijn, blackouts of andere symptomen die
verband houden met een epileptische aandoening, ervaren, of een familiegeschiedenis van
dergelijke symptomen of aandoeningen hebben, moeten een arts raadplegen voordat ze
irisherkenning gebruiken.
• De irisscanner is niet bedoeld voor gebruik als medisch apparaat; de biometrische gegevens
die worden verzameld en lokaal worden opgeslagen door de irisscanner, zijn niet bedoeld voor
diagnostische, therapeutische of preventieve medische doeleinden.
Er zijn alternatieve beveiligingsopties beschikbaar op uw apparaat. Volg alle instructies voor het
gebruik van deze functie.
Voor een betere irisherkenning
In de volgende situaties kan de telefoon uw irissen mogelijk niet herkennen:
• Iets voorkomt dat de camera uw irissen goed kan zien (zoals een bril, verblindend licht,
hangende oogleden, een recente oogoperatie of een medische aandoening).
• Iets blokkeert de camera of de LED (zoals een schermbeveiliging, vuil, schade aan de camera).
• het licht is heel anders dan toen u uw irissen registreerde (bijvoorbeeld een te lichte kamer).
• de telefoon is te veel gekanteld of beweegt.
Houd uw apparaat 25 - 35 cm bij uw gezicht vandaan met het scherm naar u toe gericht.
25 - 35 cm
188
Instellingen
Irissen registreren
Het apparaat kan slechts van één persoon de irisgegevens opslaan. U kunt niet meer dan
één set irissen registreren.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Irisscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
3
Lees de instructies op het scherm en tik op DOORGAAN.
4
Houd het apparaat met het scherm naar u toe en kijk naar het scherm.
Als u slechts één van uw irissen wilt registreren, tikt u op Slechts 1 iris registreren.
25 - 35 cm
5
Positioneer uw ogen binnen de cirkels op het scherm en zorg dat uw ogen wijd open zijn.
De camera voor irisherkenning scant uw irissen.
189
Instellingen
6
Als een pop-upvenster voor vergrendeling met irissen wordt weergegeven, tikt u op
INSCHAKELEN om het scherm met uw irissen te ontgrendelen.
Wanneer u in een willekeurige richting over het vergrendelde scherm veegt, wordt het
irisherkenningsscherm weergegeven. Kijk naar het scherm om uw irissen te scannen.
Irissen verwijderen
U kunt de geregistreerde irissen verwijderen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Irisscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Irisgegevens wissen.
Zodra de geregistreerde irissen zijn verwijderd, worden ook alle gerelateerde functies
uitgeschakeld.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
Gebruik uw irissen om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt uw irissen
gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft op
Galaxy Apps.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Irisscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Samsung account om deze functie in te schakelen.
Meld u aan bij uw Samsung-account.
Irissen gebruiken voor aanmelding bij accounts
Wanneer u uw irissen registreert bij Samsung Pass, kunt u deze gebruiken om u aan te melden bij
webpagina's die ondersteuning bieden voor het opslaan van ID's en wachtwoorden. Raadpleeg
Samsung Pass voor meer informatie.
Deze functie is alleen beschikbaar voor webpagina's die u opent via de app Internet.
190
Instellingen
Het scherm ontgrendelen met irissen
U kunt het scherm ontgrendelen met uw irissen in plaats van een patroon, PIN-code of wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Irisscanner.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Iris ontgrendelen om deze functie in te schakelen.
Veeg in een willekeurige richting op het vergrendelde scherm en positioneer uw ogen in de
cirkels op het scherm om uw irissen te scannen.
25 - 35 cm
Als u het scherm wilt ontgrendelen met irisherkenning zonder over het vergrendelde scherm te
vegen, tikt u op de schakelaar Irisontgrend. als scherm aangaat om deze te activeren.
191
Instellingen
Samsung Pass
Gebruik Samsung Pass om uw identiteit veilig te verifiëren voor toegang tot app-services of websites
via uw biometrische gegevens in plaats van dat u uw ID of wachtwoord moet ingeven.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een mobiel
netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Raadpleeg Samsung account voor meer informatie.
• De functie voor aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent
via de app Internet. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze
functie.
Samsung Pass registreren
Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Samsung Pass.
Lees de instructies op het scherm en tik op INLOGGEN.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op INLOGGEN.
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op VOLGENDE.
Tik op VINGERAFDRUKKEN of IRISSEN en registreer uw vingerafdrukken of irissen.
Raadpleeg Vingerafdrukherkenning of Irisherkenning voor meer informatie.
Scan uw vingerafdruk of irissen om de registratie bij Samsung Pass te voltooien.
192
Instellingen
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij websites die ID's en
wachtwoorden kunnen opslaan.
1
2
3
Open een website waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
Vink Inloggen met biometrie via Samsung Pass aan en tik op ONTHOUDEN.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass, nu gebruiken
wanneer u zich aanmeldt bij de website.
Aanmeldgegevens beheren
Bekijk de lijst met websites die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en beheer uw
aanmeldgegevens.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Geen inloggegevens internet.
Selecteer een website in de lijst.
Tik op → Bewerken en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website aan.
Als u de website wilt verwijderen, tikt u op → Wissen.
193
Instellingen
Samsung Pass gebruiken met apps
Wanneer u apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich gemakkelijk aanmelden met
Samsung Pass.
Als u de lijst met apps wilt bekijken die Samsung Pass ondersteunen, opent u het scherm
Instellingen, tikt u op Schermvergr. en beveilig. → Samsung Pass → Ondersteunde apps. Als er
geen apps zijn die Samsung Pass ondersteunen, wordt Ondersteunde apps niet weergegeven.
• Beschikbare apps kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van
aanmelden bij apps via Samsung Pass.
Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen
U kunt uw bij Samsung Pass geregistreerde biometrische gegevens, webaanmeldgegevens en appgegevens verwijderen via Gegevens verwijderen. Uw acceptatie van de algemene voorwaarden en
uw Samsung-account blijven actief.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Samsung Pass.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Gegevens verwijderen.
Voer het wachtwoord van uw Samsung-account in.
Uw Samsung Pass-gegevens worden verwijderd.
194
Instellingen
Veilige map
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en notities, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe krijgen. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software
te wijzigen, wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u
gegevens opslaat in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een
andere veilige locatie.
Veilige map instellen
1
2
3
Open de app Veilige map.
U kunt ook de app Instellingen starten en op Schermvergr. en beveilig. → Veilige map tikken.
Tik op START.
Tik op LOG IN en meld u aan bij uw Samsung-account.
195
Instellingen
4
Selecteer een vergrendelingsmethode en volg de instructies op het scherm om de installatie te
voltooien.
Als u de naam of de kleur van het pictogram van de veilige map wilt wijzigen, tikt u op Veilige
map → → Pictogram aanpassen.
• Wanneer u de app Veilige map start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf
ingestelde vergrendelingsmethode.
• Als u uw ontgrendelingscode voor Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen
met uw Samsung-account. Tik op de resettoets die wordt weergegeven wanneer
een onjuiste ontgrendelingscode wordt ingegeven en geef het wachtwoord van uw
Samsung-account in.
Automatische vergrendeling instellen voor Veilige map
Stel het apparaat zo in dat Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Veilige map automat. vergrendelen.
Selecteer een vergrendelingsoptie.
Tik op Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
Inhoud naar veilige map verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op Bestanden toevoegen.
Tik op Afbeeldingen, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op KLAAR.
Tik op VERPLAATSEN.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar Veilige
map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op KOPIËREN.
De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
196
Instellingen
Inhoud uit veilige map verplaatsen
U kunt inhoud van Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen. De
volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit Veilige map naar
de standaardopslag.
1
2
3
Open de app Veilige map.
Selecteer een afbeelding.
Tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar Galerij in de standaardopslag.
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in Veilige map.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op GEREED.
Voor het installeren van apps uit Play Store of Galaxy Apps, tikt u op DOWNLOADEN UIT PLAY
STORE of DOWNLOADEN UIT GALAXY APPS.
Apps verwijderen uit Veilige map
Tik op Apps bewerken, vink apps aan en tik vervolgens op Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
apps in Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
197
Instellingen
Veilige map verbergen
U kunt de snelkoppeling Veilige map verbergen op het scherm Apps.
Start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Veilige map weergeven
om deze uit te schakelen.
U kunt ook de statusbalk omlaag slepen om het meldingenvenster te openen. Veeg vervolgens
omlaag in het meldingenvenster en tik op Veilige map om de functie uit te schakelen.
Een back-up van Veilige map maken en deze terugzetten
Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in Veilige map in Samsung Cloud
zodat u deze later kunt terugzetten.
Back-up maken van gegevens
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Account toevoegen, registreer en meld u aan bij uw Samsung-account.
Tik op Back-up gegevens van Veilige map.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op NU BACK-UP MAKEN.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.
Gegevens herstellen
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Back-up herstellen.
Selecteer een apparaat en de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op NU HERSTELLEN.
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.
198
Instellingen
Veilige map verwijderen
U kunt Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Verwijderen.
U kunt een back-up maken van inhoud voordat u Veilige map verwijdert door te tikken op
Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen en te tikken op VERWIJDEREN. De gegevens die
u uit Veilige map hebt verplaatst, zijn toegankelijk door de map Samsung te openen, de app Mijn
bestanden te starten en vervolgens te tikken op Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
Cloud en accounts
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt ook accounts, zoals uw Samsung-account of Google-account, registreren
en beheren of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
• Mijn profiel: uw persoonlijke gegevens en gegevens van uw Samsung-account beheren.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen. Raadpleeg Back-up en herstel voor meer informatie.
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg
Smart Switch voor meer informatie.
199
Instellingen
Back-up en herstel
Bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen. U moet zich aanmelden bij uw
Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen.
Een Samsung-account gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Back-up en herstel → Back-upinstellingen
voor het Samsung-account, tik op de schakelaars naast de items waarvan u een back-up wilt maken
om deze functie in te schakelen en tik op NU BACK-UP MAKEN.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud. Raadpleeg Samsung Cloud voor
meer informatie.
Als u wilt instellen dat het apparaat automatisch een back-up van gegevens maakt, tikt u op de
schakelaar AUTOMATISCHE BACK-UP om deze functie in te schakelen.
Als u back-upgegevens wilt herstellen vanuit de Samsung Cloud met een Samsung-account, tikt
u op Herstel. Selecteer een apparaat en de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op NU
HERSTELLEN. De geselecteerde gegevens worden teruggezet op het apparaat.
Een Google-account gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Back-up en herstel en tik op de schakelaar
Back-up van mijn gegevens voor het Google-account om deze functie in te schakelen. Tik op Backupaccount en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch
herstellen om deze functie in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de
instellingen en gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.
Google
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
200
Instellingen
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren. Raadpleeg Toegankelijkheid voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
Algemeen beheer
De systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal. Raadpleeg Apparaattalen toevoegen voor meer informatie.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de volgende instellingen en deze aanpassen om te bepalen
hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact met ons op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
• Diagnosegegevens rapporteren: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen, zoals
speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op de
fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen en netwerkinstellingen opnieuw instellen. U kunt
ook het apparaat instellen om opnieuw te starten op een vooraf ingesteld tijd voor optimalisatie
van het apparaat.
201
Instellingen
Apparaattalen toevoegen
U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer → Taal en invoer → Taal → Taal
toevoegen.
Tik op → Alle talen om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.
2
3
Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op STANDAARD. Als u de
huidige taalinstelling wilt behouden, tikt u op HUIDIGE HOUDEN.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt
gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.
Als u de standaardtaal wilt wijzigen vanuit de lijst met talen, versleept u naast een taal en
verplaatst u deze naar de bovenkant van de lijst. Tik vervolgens op TOEPASSEN. Als een app de
standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.
Software-update
Werk de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook
software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Updates handmatig downloaden: controleren op updates en updates handmatig installeren.
• Updates automatisch downloaden: het apparaat instellen op automatisch downloaden van
updates indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Geplande software-updates: het apparaat zo instellen dat gedownloade updates op een
opgegeven tijd worden geïnstalleerd.
202
Instellingen
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Info telefoon
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info telefoon.
• Mijn telefoonnummer: uw telefoonnummer bekijken.
• Status: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van Wi-Fi
en serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Naam apparaat: de naam bekijken en bewerken die wordt weergegeven wanneer u uw
apparaat via Bluetooth, Wi-Fi Direct en andere methoden verbindt met andere apparaten.
• Modelnummer: het modelnummer van het apparaat bekijken.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
203
Bijlage
Toegankelijkheid
Over toegankelijkheid
U kunt de toegankelijkheid verbeteren met functies die het apparaat gebruiksvriendelijker maken
voor gebruikers met een slecht gezichtsvermogen, een gehooraandoening of een motorische
beperking.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid.
Voice Assistant (gesproken feedback)
Voice Assistant in- of uitschakelen
Als u Voice Assistant inschakelt, geeft het apparaat gesproken feedback. Als u één keer op de
geselecteerde functie tikt, leest het apparaat de tekst op het scherm hardop voor. Als u twee keer op
de functie tikt, wordt deze geactiveerd.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Zicht → Voice Assistant en tik op de
schakelaar om deze te activeren.
Als u Voice Assistant wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar en tikt u snel twee keer ergens op het
scherm.
Als u Voice Assistant voor de eerste keer inschakelt, wordt de zelfstudie na het inschakelen gestart. U
kunt de zelfstudie opnieuw afspelen door op Help Voice Assistant te tikken.
Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer u Voice Assistant gebruikt.
204
Bijlage
Het scherm bedienen met vingergebaren
U kunt verschillende vingergebaren gebruiken om het scherm te bedienen terwijl u Voice Assistant
gebruikt.
Gebaren voor één vinger
• Tikken: het item waar uw vinger op ligt wordt hardop voorgelezen. Als u het scherm wilt
verkennen, plaatst u een vinger op het scherm en beweegt u uw vinger.
• Tweemaal tikken: het geselecteerde item wordt geopend. Als geselecteerde items hardop
worden voorgelezen en u het gewenste item hoort, tilt u uw vinger van het scherm. Tik dan
twee keer snel op het scherm.
• Dubbeltikken en het scherm blijven aanraken: zo kunt u een item verplaatsen of een
beschikbare optie openen.
• Naar links vegen: zo gaat u terug naar het vorige item.
• Naar rechts vegen: zo gaat u verder naar het volgende item.
• Omhoog of omlaag vegen: zo kunt u de recentste contextuele menu-instellingen wijzigen.
• In één beweging naar links en dan naar rechts vegen: zo bladert u het scherm omhoog.
• In één beweging naar rechts en dan naar links vegen: zo bladert u het scherm omlaag.
• In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: zo gaat u naar het eerste item op het scherm.
• In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: zo gaat u naar het laatste item op het scherm.
Gebaren voor twee vingers
• Tweemaal tikken: zo kunt u het afspelen starten, pauzeren of hervatten.
• Driemaal tikken: zo kunt u de huidige tijd controleren, de resterende batterijduur en meer. Als
u items wilt wijzigen die hardop worden voorgelezen, opent u de app Instellingen en tikt u op
Toegankelijkheid → Zicht → Voice Assistant → INSTELLINGEN → Statusbalkgegevens.
• Vier keer tikken: gesproken feedback in- of uitschakelen.
• Naar links vegen: zo gaat u verder naar de volgende pagina.
• Naar rechts vegen: zo gaat u terug naar de vorige pagina.
• Omhoog vegen: door de lijst naar beneden bladeren.
• Omlaag vegen: door de lijst naar boven bladeren.
205
Bijlage
• Omhoog of omlaag vegen op het startscherm: het scherm Apps openen.
• Omhoog of omlaag vegen op het scherm Apps: terugkeren naar het startscherm.
• In een willekeurige richting vegen op het vergrendelscherm: zo ontgrendelt u het scherm.
• Omlaag slepen vanaf de bovenkant van het scherm: zo wordt het meldingenvenster geopend.
Gebaren voor drie vingers
• Tikken: zo worden items van boven af aan hardop voorgelezen.
• Tweemaal tikken: zo wordt er hardop voorgelezen vanaf het volgende item.
• Driemaal tikken: zo wordt de recentst geselecteerde tekst hardop voorgelezen en gekopieerd
naar het klembord.
• Naar links of rechts vegen: zo wordt het contextuele menu geopend en bladert u door de opties.
• Omhoog of omlaag vegen: zo wordt de wijze van tekst voorlezen gewijzigd en de
gedetailleerdheid geselecteerd.
• In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: terugkeren naar het vorige scherm.
• In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: terugkeren naar het startscherm.
Gebaren voor vier vingers
• Tikken: terugkeren naar het vorige scherm.
• Tweemaal tikken: terugkeren naar het startscherm.
• Driemaal tikken: de lijst met recente apps openen.
Het universele menu gebruiken
Veeg naar links of rechts met 3 vingers terwijl u Voice Assistant gebruikt. Het contextuele menu
wordt weergegeven en het apparaat leest de opties hardop voor. Veeg naar links of rechts met drie
vingers om door de opties te bladeren. Als u de gewenste optie hoort, veegt u omhoog of omlaag
om de optie te gebruiken of om de instellingen voor de optie aan te passen. Als u Apparaatvolume
hoort, kunt u bijvoorbeeld het volume aanpassen door omhoog of omlaag te vegen.
206
Bijlage
Afbeeldinglabels toevoegen en beheren
U kunt labels toewijzen aan afbeeldingen op het scherm. Het apparaat leest de labels voor wanneer
de afbeeldingen zijn geselecteerd. Voeg labels toe aan afbeeldingen zonder label door tweemaal op
het scherm te tikken met drie vingen en het scherm te blijven aanraken.
Als u de labels wilt beheren, opent u de app Instellingen en tikt u op Toegankelijkheid → Zicht →
Voice Assistant → INSTELLINGEN → Aangepaste labels beheren.
Instellingen configureren voor Voice Assistant
Configureer instellingen voor Voice Assistant voor meer gebruikscomfort.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht → Voice Assistant → INSTELLINGEN.
• Spraakvolume: selecteer het volumeniveau voor gesproken feedback.
• Tekst naar spraak: de instellingen voor de tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden
gebruikt wanneer Voice Assistant is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
• Toonh. wijzigen: instellen dat het apparaat tekst hardop voorleest met een andere toonhoogte
wanneer u een toetsenbord gebruikt.
• Toetsenbordinvoer hardop voorlezen: instellen dat het apparaat het item onder uw vinger
voorleest wanneer u een toetsenbord gebruikt.
• Spreken met scherm uit: instellen dat het apparaat meldingen hardop voorleest wanneer het
scherm is uitgeschakeld.
• Dempen met nabijheidssensor: instellen dat het apparaat de gesproken feedback pauzeert
wanneer u uw hand boven de sensor aan de bovenzijde van het apparaat houdt.
• Schudden voor doorlopend lezen: instellen dat het apparaat de tekst op het scherm voorleest
wanneer u met het apparaat schudt. U kunt verschillende schudsnelheden selecteren.
• Beller-id voorlezen: instellen dat het apparaat de naam van de beller voorleest wanneer u een
inkomende oproep hebt.
• Fonetisch alfabet: instellen dat het apparaat een woord uitspreekt dat begint met de letter die
u blijft aanraken op het toetsenbord.
207
Bijlage
• Gebruik hints: instellen dat het apparaat gebruikstips voorleest wanneer u een item selecteert
door middel van vegen.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u het scherm bedient,
bijvoorbeeld wanneer u een item selecteert.
• Geluidfeedback: instellen dat het apparaat geluid maakt wanneer u het scherm bedient,
bijvoorbeeld wanneer u een item selecteert.
• Nadruk op gesproken audio: instellen dat het apparaat het mediavolume verlaagt wanneer het
apparaat een item voorleest.
• Volume geluidfeedback: het volume van geluiden aanpassen die worden afgespeeld
wanneer u het scherm aanraakt om het te bedienen. Deze functie is beschikbaar wanneer
Geluidfeedback is ingeschakeld.
• Grote cursor: instellen dat het apparaat de rand dikker maakt van de vierkante cursor die wordt
weergegeven wanneer u op items tikt.
• Cursorkleur: een kleur selecteren voor de vierkante cursor die verschijnt wanneer u op items
tikt.
• Snelmenu: contextuele menuopties selecteren om weer te geven wanneer u met drie vingers
naar links of rechts veegt.
• Aangepaste labels beheren: de labels beheren die u hebt toegevoegd.
• Statusbalkgegevens: selecteer items die hardop moeten worden voorgelezen wanneer u
driemaal op het scherm tikt met twee vingers.
• Ontwikkelaarsopties: opties voor het ontwikkelen van apps instellen.
Het apparaat gebruiken met het scherm uit
Voor privacy kunt u instellen dat het apparaat normaal functioneert als het scherm is uitgeschakeld.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer u op toetsen drukt of op het scherm tikt. Momenteel
ingeschakelde functies worden niet uitgeschakeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Donker scherm
om deze te activeren. U kunt deze functie inschakelen of uitschakelen door twee keer op de aan/uittoets te drukken.
208
Bijlage
Wachtwoorden voorlezen
Instellen dat het apparaat het wachtwoord voorleest wanneer u het wachtwoord ingeeft wanneer
Voice Assistant is ingeschakeld.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Wachtwoorden
uitspreken om deze te activeren.
Tekst ingeven via het toetsenbord
Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekstinvoerveld en tikt u twee keer snel na elkaar op
een willekeurig gebied op het scherm.
Als u de functie Snelle toetsinvoer wilt inschakelen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Zicht en tikt u op de schakelaar Snelle toetsinvoer om deze functie in te
schakelen.
Wanneer u het toetsenbord met uw vinger aanraakt, leest het apparaat de lettertekens van de toets
onder uw vinger voor. Wanneer u het letterteken van uw keuze hoort, haalt u uw vinger van het
scherm om het te selecteren. Het letterteken wordt ingegeven en het apparaat leest de tekst voor.
Als Snelle toetsinvoer niet is ingeschakeld, laat u het gewenste teken los en tikt u twee keer snel
ergens ander op het scherm.
Aanvullende lettertekens ingeven
Blijf een toets op het toetsenbord aanraken om extra tekens in te geven die beschikbaar zijn voor
de toets. Er wordt een pop-upvenster met de beschikbare tekens weergegeven boven de toets. Als
u een teken wilt selecteren, sleept u uw vinger over het pop-upvenster totdat u het gewenste teken
hoort, waarna u uw vinger optilt.
209
Bijlage
Zicht
Spraakopnamen toevoegen aan spraaklabels
U kunt spraaklabels gebruiken om voorwerpen die een vergelijkbare vorm hebben te onderscheiden
door labels op deze voorwerpen te bevestigen. U kunt een spraakopname maken en toewijzen aan
een spraaklabel met NFC. De spraakopname wordt afgespeeld wanneer u uw apparaat in de buurt
van de label plaatst.
Schakel de NFC-functie in voordat u deze functie gebruikt.
1
2
3
4
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht → Spraaklabel.
De spraakrecorder wordt geopend.
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op GEREED als u klaar bent met de opname.
Houd de achterkant van uw apparaat boven de spraaklabel.
De informatie in deze spraakopname wordt overgeschreven naar de spraaklabel.
De schermzoom en het lettertype wijzigen
U kunt de instellingen voor schermzoom of het formaat en de stijl van het lettertype wijzigen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht → Zoom scherm en lettertype.
Lettertypen met hoog contrast gebruiken
U kunt de kleuren en contouren van lettertypen aanpassen om het contrast tussen de tekst en de
achtergrond te verhogen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Hoog contrast
lettertypen om deze functie in te schakelen.
210
Bijlage
Het toetsenbord met hoog contrast gebruiken
U kunt het formaat van het Samsung-toetsenbord vergroten en de toetskleuren wijzigen om het
contrast tussen de tekst en de achtergrond te verhogen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Hoog contrast
toetsenbord om deze functie in te schakelen.
Toetsvormen weergeven
U kunt toetsvormen weergeven met frames om ze beter te laten opvallen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Knopvormen
weergeven om deze functie in te schakelen.
Een vergrootglas gebruiken
Schakel een vergrootglas in om op het scherm in te zoomen zodat u een grotere versie van de
inhoud kunt weergeven.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Venster
vergrootglas om deze te activeren. Het vergrootglas wordt weergegeven op het scherm.
Sleep de handgreep onderaan het vergrootglas om het vergrootglas te verplaatsen naar de plaats
waar u wilt inzoomen op het scherm.
Het scherm vergroten
Vergroot het scherm en zoom in op een specifiek gebied.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar
Vergrotingsgebaren om deze functie in te schakelen.
• In- en uitzoomen: tik drie keer snel na elkaar op het scherm om in te zoomen op een specifiek
gebied. Tik nogmaals snel drie keer op het scherm om terug te gaan naar de normale weergave.
• Het scherm verkennen door te scrollen: sleep twee of meer vingers over het vergrote scherm.
• Zoompercentage aanpassen: knijp twee of meer vingers samen op het vergrote scherm of
spreid ze uit elkaar.
211
Bijlage
U kunt het scherm ook tijdelijk vergroten door drie keer op het scherm te tikken en het te blijven
aanraken. Terwijl u het scherm aan blijft raken, sleept u met uw vinger om het scherm te verkennen.
Haal uw vinger van het scherm om terug te gaan naar de normale weergave.
• Toetsenborden op het scherm kunnen niet worden vergroot.
• De prestaties van sommige apps, zoals Telefoon en Calculator, kunnen worden
aangetast terwijl deze functie is ingeschakeld.
Muis- of touchpadaanwijzers vergroten
U kunt de aanwijzer vergroten wanneer een externe muis of touchpad wordt gebruikt.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Grote muis-/
touchpadaanwijzer om deze functie in te schakelen.
Het scherm converteren naar de stand voor grijstinten
Geef kleuren op het scherm weer als grijstinten.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Grijstinten om
deze te activeren.
De schermkleuren negatief weergeven
Verbeter de zichtbaarheid van het scherm om gebruikers te helpen de tekst op het scherm
gemakkelijker te herkennen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht en tik op de schakelaar Negatieve
kleuren om deze functie in te schakelen.
Kleurcorrectie
Pas aan hoe kleuren op het scherm worden weergegeven als u moeilijkheden hebt bij het
onderscheiden van kleuren. Het apparaat wijzigt de kleuren in duidelijker herkenbare kleuren.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Zicht → Kleurcorrectie en tik op
de schakelaar om deze functie in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om de
kleurcorrectieprocedure te voltooien.
212
Bijlage
Gehoor
Geluiddetectors
U kunt instellen dat het apparaat trilt wanneer het uw deurbel of een huilende baby detecteert.
Als u spraakherkenning gebruikt, werken de geluidsdetectors niet.
Detectie huilende baby
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoor → Geluiddetectors en tik op de
schakelaar Detectie huilende baby om deze functie in te schakelen. Het apparaat trilt wanneer het
geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als logbestand.
Detectie deurbel
1
2
3
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoor → Geluiddetectors en tik op de
schakelaar Detectie deurbel om deze te activeren.
Tik op
om een opname van uw deurbel te maken.
Het apparaat zal het geluid van de deurbel detecteren en opnemen.
Tik op en druk op uw deurbel om te controleren of deze correct is opgenomen. Wanneer het
apparaat de deurbel detecteert, tikt u op OK.
Als u het geluid van de deurbel wilt wijzigen, tikt u op Deurbelgeluid wijzigen.
Het apparaat trilt wanneer het geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als
logbestand.
Lichtmelding instellen
Stel in dat het apparaat de flitser of het scherm laat knipperen als er een alarm klinkt of als u
meldingen hebt, zoals binnenkomende oproepen of nieuwe berichten.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoor en tik vervolgens op de schakelaar
Flitsmelding om deze functie in te schakelen.
213
Bijlage
Alle geluiden uitschakelen
Instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt, waaronder de stem van
de beller tijdens een gesprek.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoor en tik vervolgens op Alle geluiden
dempen om deze functie in te schakelen.
Ondertitelinstellingen
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Gehoor → Samsung-ondertitels of Googleondertitels en tik op de schakelaar om deze te activeren.
Selecteer een optie voor het configureren van de ondertitelinstellingen.
De geluidsbalans aanpassen
U kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een oortelefoon gebruikt.
1
2
3
Sluit een oortelefoon aan op het apparaat en gebruik deze.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoor.
Sleep de aanpassingsbalk onder Geluidsbalans links/rechts naar links of rechts en pas de
geluidsbalans aan.
Monogeluid
Mono-uitvoer combineert stereogeluid tot één signaal dat wordt afgespeeld via alle
oortelefoonluidsprekers. Gebruik deze optie als u een gehooraandoening hebt of het eenvoudiger is
om één oordopje te gebruiken.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Gehoor en tik op de schakelaar
Monogeluid om deze functie in te schakelen.
214
Bijlage
Behendigheid en interactie
Universal switch
U kunt het aanraakscherm bedienen door een externe switch aan te sluiten, op het scherm tikken of
door hoofd- en gezichtsbewegingen te gebruiken.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie → Universal
switch en tik op de schakelaar om deze te activeren. Als de Universal switches niet zijn geregistreerd
op het apparaat, tikt u op SWITCH TOEVOEGEN en stelt u switches in die het apparaat kunnen
bedienen.
Als u de functie Universal switch wilt inschakelen, moet minimaal één switch op het
apparaat zijn geregistreerd.
Als u switches wilt instellen die het apparaat kunnen bedienen, tikt u op INSTELLINGEN →
Switches.
Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u tegelijkertijd op de aan/uit-toets en de toets Volume
omhoog.
Hulpmenu
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu weergeven
U kunt instellen dat het apparaat het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeeft voor toegang
tot apps, functies en instellingen. U kunt het apparaat gemakkelijk bedienen door op de hulpmenu's
in het pictogram te tikken.
1
2
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Hulpmenu.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu verschijnt rechtsonder op het scherm.
Als u het transparantieniveau van het snelkoppelingspictogram van de assistent wilt aanpassen,
sleept u de aanpassingsbalk onder Ondoorzichtigheid.
Hulpmenu's openen
Het pictogram voor de hulp-snelkoppeling wordt weergegeven in de vorm van een zwevend
pictogram voor eenvoudige toegang tot de hulpmenu's vanuit elk scherm.
Wanneer u op het pictogram voor de hulp-snelkoppeling tikt, wordt het pictogram iets groter en
worden de hulpmenu's weergegeven op het pictogram. Tik op de pijl naar links of rechts om naar
andere vensters te gaan of veeg naar links of rechts om andere menu's te selecteren.
215
Bijlage
De cursor gebruiken
Tik in het hulpmenu op Cursor. U kunt het scherm bedienen met kleine vingerbewegingen op
het aanraakgebied. Sleep uw vinger over het aanraakgebied om de cursor te bewegen. Tik op het
scherm om items onder de cursor te selecteren.
U hebt de volgende opties:
•
/
: naar links of rechts op het scherm scrollen.
•
/
: scrol omhoog of omlaag op het scherm.
•
: het gebied vergroten waar de cursor zich bevindt.
•
: het aanraakgebied verplaatsen.
•
: het aanraakgebied sluiten.
Als u het aanraakgebied en de cursorinstellingen wilt wijzigen, opent u de app Instellingen en tikt u
op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie → Hulpmenu. Pas de instellingen vervolgens
aan in CURSOR EN SCHERMBEDIENING.
Uitgebreide hulpmenu's gebruiken
Instellen dat het apparaat uitgebreide hulpmenu's weergeeft voor geselecteerde apps.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie → Hulpmenu →
Assistent plus, tik op de schakelaar om deze te activeren en selecteer apps.
Scherm eenv. inschakelen
Schakel het scherm in door uw hand over de sensor bovenaan het apparaat te bewegen. U kunt
het scherm inschakelen zonder op een toets te drukken. Als u deze functie gebruikt, moet u het
apparaat op een vlakke ondergrond plaatsen met het scherm omhoog of het apparaat stevig
vasthouden om te voorkomen dat het beweegt.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie en tik op de
schakelaar Scherm eenv. inschakelen om deze functie in te schakelen.
Vertraging bij tikken en vasthouden
Stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie → Vertraging bij
tikken en vasthouden en selecteer een optie.
216
Bijlage
Klikken als aanwijzer stopt
U kunt instellen dat het apparaat automatisch een item selecteert wanneer u de muisaanwijzer op
het item plaatst.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie en tik op de
schakelaar Klikken als aanwijzer stopt om deze functie in te schakelen.
Interactiebeheer
Activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het
gebruik van apps.
1
2
3
4
5
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Interactiebeheer.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Blijf de aan/uit-toets en de toets Volume omhoog samen ingedrukt houden terwijl u een app
gebruikt.
Pas de grootte van het venster aan of teken een lijn rond een gebied dat u wilt beperken.
Tik op GER.
Het apparaat geeft het beperkte gebied weer. Het beperkte gebied reageert niet wanneer u het
aanraakt en de toetsen van het apparaat worden uitgeschakeld. U kunt functies voor de aan/uittoets, volumetoets en toetsenbord inschakelen in de interactiebeheerstand.
Om de interactiebeheerstand uit te schakelen, blijft u de aan/uit-toets en de toets Volume omhoog
samen ingedrukt houden.
Als u het apparaat wilt instellen op vergrendeling van het scherm na het uitschakelen van
de interactiebeheerstand, opent u het scherm Instellingen, tikt u op Toegankelijkheid →
Behendigheid en interactie → Interactiebeheer en tikt u vervolgens op de schakelaar
Schermvergrendeling indien uit om deze functie in te schakelen.
217
Bijlage
Tekst-naar-spraak-functies instellen
De gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer Voice Assistant is
ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Tekst naar spraak en gebruik de volgende
functies:
• VOORKEUR TTS-ENGINE: een engine voor de tekst-naar-spraak-functie selecteren.
• Spraaksnelheid: selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Toonhoogte: selecteer de toonhoogte voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Spraaksnelheid resetten: de spraaksnelheid opnieuw instellen.
• Toonhoogte resetten: de toonhoogte van de spraak opnieuw instellen.
• Luister naar voorbeeld: een korte weergave van uw spraakinstellingen afspelen.
• Standaard taalstatus: de gesproken taal voor de tekst-naar-spraak-functie weergeven.
Richtingvergrendeling
Maak een combinatie van richtingen om het scherm te ontgrendelen.
1
2
3
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Richtingvergrendeling en tik op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
Sleep uw vinger zes tot acht keer omhoog, omlaag, naar links of naar rechts en tik op
DOORGAAN.
Teken de combinatie van richtingen nogmaals om het te bevestigen en tik op BEVESTIG.
218
Bijlage
Rechtstreekse toegang
Stel in om snel toegankelijkheidmenu's te kunnen openen.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Rechtstreekse toegang en tik op de
schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer vervolgens het toegankelijkheidsmenu dat
moet worden geopend wanneer u tegelijkertijd op de aan/uit-toets en de toets Volume omhoog
drukt.
U kunt de volgende toegankelijkheidsmenu's openen:
• Toegankelijkheid
• Voice Assistant
• Universal switch
• Venster vergrootglas
• Negatieve kleuren
• Grijstinten
• Kleurcorrectie
• Interactiebeheer
Meldingsherinnering
Stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de
interval niet hebt gecontroleerd.
Start de app Instellingen, tik op Toegankelijkheid → Meldingsherinnering en tik op de schakelaar
om deze functie in te schakelen.
Als u wilt instellen dat het apparaat trilt wanneer u niet gecontroleerde meldingen hebt, tikt u op de
schakelaar Trillen om deze functie in te schakelen.
Tik op Herinneringsinterval om het interval tussen de meldingen in te stellen.
Als u wilt dat apps u op de hoogte stellen van meldingen, selecteert u apps onder MELDINGEN
WEERGEVEN VAN.
Oproepen aannemen of beëindigen
De methode wijzigen voor het beantwoorden of beëindigen van oproepen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Oproepen aannemen en beëindigen.
Selecteer de gewenste methode.
219
Bijlage
De optie Eén keer tikken gebruiken
Wanneer een alarm afgaat of een oproep binnenkomt, tikt u op de toets om het alarm te beëindigen
of de oproep aan te nemen in plaats van de toets te verslepen.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid en tik op de schakelaar Eén keer tikken om
deze functie in te schakelen.
Toegankelijkheidsinstellingen beheren
Toegankelijkheidsinstellingen opslaan in een bestand
De huidige toegankelijkheidsinstellingen exporteren naar een bestand.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren → Importeren/
exporteren → Exporteren naar Mijn bestanden.
Een bestand met toegankelijkheidsinstellingen importeren
Een bestand met toegankelijkheidsinstellingen importeren en de huidige instellingen bijwerken.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren → Importeren/
exporteren → Importeren uit Mijn bestanden. Selecteer een bestand om te importeren en
tik op GEREED. De toegankelijkheidsinstellingen zullen worden bijgewerkt op basis van het
geïmporteerde bestand.
Bestanden met toegankelijkheidsinstellingen delen
Bestanden met toegankelijkheidsinstellingen delen met anderen via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth
en meer.
Start de app Instellingen en tik op Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren → Delen via.
Selecteer de toegankelijkheidsbestanden en tik op GEREED. Selecteer een methode voor delen en
volg de instructies op het scherm om de bestanden te delen.
220
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
221
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt,
moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Als u een Google-account hebt geregistreerd op het apparaat, moet u zich aanmelden bij hetzelfde
Google-account nadat u het apparaat opnieuw hebt ingesteld.
222
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
223
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
224
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
225
Bijlage
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met Smart Manager of verwijder nietgebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
De toets Apps wordt niet weergegeven op het startscherm
U kunt het scherm Apps zonder gebruik van de toets Apps openen door omhoog of omlaag te
vegen op het startscherm. Veeg in het scherm Apps omhoog of omlaag om terug te gaan naar
het startscherm. Als u de toets Apps onderaan het startscherm wilt weergeven, start u de app
Instellingen en tikt u op Display → Startscherm → Apps-knop → Apps-knop weergeven →
TOEPASSEN.
De starttoets wordt niet weergegeven
De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk
niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te
geven.
226
Bijlage
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet
weergegeven op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
naast de balk om de helderheid aan te passen en tik op de schakelaar
vervolgens omlaag. Tik op
Control bovenop weergeven om de functie in te schakelen.
Samsung Cloud werkt niet
• Zorg ervoor dat u bent verbonden met een netwerk.
• Tijdens een servicecontrole van Samsung Cloud kunt u geen gebruik maken van Samsung
Cloud. Probeer het later opnieuw.
Het apparaat herkent mijn irissen niet op het vergrendelde scherm
• Zorg ervoor dat de camera voor irisherkenning en LED nergens door worden geblokkeerd en
probeer het opnieuw.
• Als de hoeveelheid licht heel anders is dan bij het registreren van uw irissen, herkent het
apparaat uw irissen mogelijk niet. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Zorg dat het apparaat niet te veel beweegt of kantelt.
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
227
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising