Sony | Xperia L1 | Sony Xperia L1 handleiding

Sony Xperia L1 handleiding
Gebruikershandleiding
Xperia™ L1
G3311/G3313
Inhoudsopgave
Aan de slag.................................................................................... 6
Over deze Gebruikershandleiding........................................................6
Overzicht.............................................................................................6
Kaarten plaatsen................................................................................. 7
Schermbescherming........................................................................... 8
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen..................................... 8
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.................................... 9
Apparaatbeveiliging......................................................................11
Zorgen dat uw apparaat beveiligd is..................................................11
Schermvergrendeling........................................................................ 11
Het apparaat automatisch ontgrendelen............................................13
SIM-kaartbeveiliging.......................................................................... 16
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken..............................17
Een verloren apparaat terugvinden ................................................... 18
De basisaspecten onder de knie krijgen...................................... 20
Het aanraakscherm gebruiken...........................................................20
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen........................................ 21
Startscherm...................................................................................... 22
Scherm Toepassingen.......................................................................24
Navigeren door applicaties................................................................ 25
Widgets............................................................................................ 27
Snelkoppelingen en mappen............................................................. 27
Achtergrond en thema's....................................................................28
Een schermopname maken.............................................................. 28
Meldingen......................................................................................... 29
Pictogrammen in de statusbalk......................................................... 31
Overzicht van applicaties...................................................................33
Batterij en onderhoud...................................................................35
Uw apparaat opladen........................................................................35
Batterij- en energiebeheer................................................................. 36
Uw apparaat bijwerken......................................................................38
Onderhoud met behulp van een computer........................................ 39
Opslag en geheugen......................................................................... 40
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen.............................. 42
Applicaties downloaden............................................................... 46
Applicaties downloaden van Google Play™.......................................46
Applicaties downloaden van andere bronnen.................................... 46
Internet en netwerken.................................................................. 47
Surfen op internet............................................................................. 47
2
Internet- en MMS-instellingen ...........................................................47
Wi-Fi................................................................................................. 48
Uw mobiele gegevensverbinding delen..............................................50
Het dataverbruik in de gaten houden.................................................52
Mobiele netwerken selecteren........................................................... 53
VPN's (Virtual Private Network)..........................................................53
Gegevens synchroniseren op uw apparaat..................................55
Synchroniseren met onlineaccounts.................................................. 55
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 55
Basisinstellingen...........................................................................57
Instellingen openen........................................................................... 57
Volume-instellingen........................................................................... 57
Modus Niet storen.............................................................................58
Scherminstellingen............................................................................ 59
Applicatie-instellingen........................................................................61
Applicaties resetten........................................................................... 62
Schermbeveiliging............................................................................. 63
Taalinstellingen.................................................................................. 63
Datum en tijd.....................................................................................64
De geluidsuitvoer verbeteren............................................................. 64
Meerdere gebruikersaccounts........................................................... 65
Tekst typen................................................................................... 68
Virtuele toetsenborden...................................................................... 68
Tekst bewerken.................................................................................69
Bellen........................................................................................... 70
Bellen................................................................................................70
Oproepen ontvangen........................................................................ 71
Lopende gesprekken........................................................................ 72
De gesprekkenlijst gebruiken.............................................................72
Gesprekken doorschakelen...............................................................73
Oproepen beperken.......................................................................... 73
Meerdere oproepe.............................................................................74
Telefonische vergaderingen............................................................... 75
Voicemail...........................................................................................75
Noodoproepen..................................................................................76
Contacten.....................................................................................77
Contacten zoeken en weergeven...................................................... 77
Contacten toevoegen en bewerken...................................................78
Contacten overbrengen.....................................................................79
Een back-up maken van contacten................................................... 80
Medische en noodhulpgegevens toevoegen......................................80
Favorieten......................................................................................... 81
3
Contactinformatie verzenden.............................................................81
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden..........................82
Berichten en chat......................................................................... 83
Berichten lezen en verzenden............................................................83
Uw berichten organiseren..................................................................84
Bellen vanuit Berichten...................................................................... 84
Berichtinstellingen............................................................................. 85
Videochat..........................................................................................85
E-mail........................................................................................... 86
E-mail instellen.................................................................................. 86
E-mailberichten verzenden en ontvangen.......................................... 86
Uw e-mailberichten organiseren........................................................ 87
Instellingen e-mailaccount................................................................. 88
Gmail™.............................................................................................89
Muziek en FM-radio..................................................................... 90
Muziek overdragen naar uw apparaat................................................90
Luisteren naar muziek....................................................................... 90
Menu Muziek.................................................................................... 92
Afspeellijsten..................................................................................... 92
Muziek delen.....................................................................................93
Het geluid verbeteren........................................................................ 93
Naar de radio luisteren...................................................................... 94
Favoriete radiozenders...................................................................... 95
Geluidsinstellingen voor radio............................................................ 95
Camera.........................................................................................96
Foto's maken en video's opnemen................................................... 96
Algemene camera-instellingen...........................................................97
Fotocamera-instellingen.................................................................. 100
Videocamera-instellingen................................................................ 102
Foto's en video's in Album.........................................................105
Foto's en video's weergeven...........................................................105
Startschermmenu Album.................................................................106
Foto's en video's delen en beheren.................................................107
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor................................108
Video's bewerken met de applicatie Videobewerker........................109
Foto's en video's verbergen............................................................ 109
Uw foto’s op een kaart weergeven.................................................. 109
Video's........................................................................................112
De applicatie Video......................................................................... 112
Video-inhoud naar uw apparaat overdragen....................................113
Videocontent beheren..................................................................... 113
4
Connectiviteit............................................................................. 114
Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren.....114
Bestanden op een ander apparaat weergeven met Cast................. 114
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat.................................. 115
NFC................................................................................................ 116
Draadloze Bluetooth®-technologie..................................................118
Slimme apps en functies die tijd sparen.................................... 121
Google Zoeken en Now.................................................................. 121
Uw apparaat voor betalingen gebruiken.......................................... 121
Reizen en kaarten.......................................................................122
Locatieservices gebruiken............................................................... 122
Google Maps™ en navigatie........................................................... 122
Het gebruik van dataverkeer onderweg........................................... 123
Vliegmodus..................................................................................... 123
Klok en agenda.......................................................................... 124
Agenda........................................................................................... 124
Klok................................................................................................ 124
Toegankelijkheid.........................................................................127
Vergrotingsgebaar........................................................................... 127
Lettergrootte................................................................................... 127
Weergavegrootte.............................................................................127
Kleurcorrectie..................................................................................127
TalkBack......................................................................................... 128
Monogeluid..................................................................................... 128
TTY-modus (teksttelefoon)...............................................................128
Toegang wisselen............................................................................128
Ondersteuning en juridische informatie..................................... 130
Applicatie Ondersteuning................................................................ 130
Xperia™ Tips.................................................................................. 130
Help in menu's en applicaties..........................................................130
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren................................ 130
Opnieuw starten, resetten en repareren...........................................130
Help ons onze software te verbeteren............................................. 132
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies...... 132
Uw apparaat recyclen..................................................................... 132
Juridische gegevens........................................................................132
5
Aan de slag
Over deze Gebruikershandleiding
Dit is de Xperia™ L1-gebruikershandleiding voor de Android™ 7.0-softwareversie. Als u
niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het
menu Instellingen.
Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier
weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android™-versie wordt
mogelijk niet door een update beïnvloed. Voor meer informatie over software-updates,
raadpleegt u Uw apparaat bijwerken op de pagina 38.
De huidige softwareversie van uw apparaat bekijken
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar Instellingen > Over de telefoon > Android™-versie.
Het modelnummer en de naam van uw apparaat vinden
1
2
Tik in het Startscherm op
Tik op .
.
Het modelnaam en de naam van het apparaat worden weergegeven.
Beperkingen van services en functies
Bepaalde services en functies die in deze Gebruikershandleiding worden beschreven,
worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en
serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Het internationale GSM-alarmnummer
kan altijd in alle landen, regio's, netwerken en door alle serviceproviders worden gebruikt,
mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw
netwerkaanbieder of serviceprovider om de beschikbaarheid te bepalen van bepaalde
services of functies en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met
zich meebrengt.
Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven,
kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening
worden gebracht wanneer u verbinding maakt met internet met uw apparaat. Neem
contact op met uw draadloze serviceprovider voor meer informatie.
Overzicht
6
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
1. Oplaad-/meldingslampje
10. Lader-/USB Type-C™-kabelpoort
2. Headsetaansluiting
11. Luidspreker
3. Cameralens aan de voorzijde 12. Wi-Fi-/GPS-/Bluetooth-antennegebied
4. Extra microfoon
13. Hoofdcameralens
5. Oorspeaker
14. Flitser
6. Nabijheids-/lichtsensor
15. Cover voor nano-SIM-kaart-/geheugenkaartsleuf
7. Volumetoets
16. NFC™-detectiegebied
8. Aan-uitknop
17. Hoofdantennegebied
9. Hoofdmicrofoon
Kaarten plaatsen
Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. De nano-SIM-kaart en de
geheugenkaart hebben elk een eigen sleuf in dezelfde houder. Zorg dat u beide niet met
elkaar verwart.
Om gegevensverlies te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen of de geheugenkaart
ontkoppelen voordat u de houder er uit haalt om de nano-SIM-kaart of geheugenkaart uit het
apparaat te verwijderen.
De nano-SIM-kaart en de geheugenkaart plaatsen
Snij of knip niet in de SIM-kaart, bijvoorbeeld met een mes of een schaar, omdat dit het
apparaat kan beschadigen.
7
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
1
2
3
4
5
Open de cover van de nano-SIM-kaart-/geheugenkaartsleuf.
Trek de nano-SIM-kaartlade naar buiten met een vingernagel.
Plaats de SIM-kaart stevig in de juiste positie, zoals is aangegeven in de
afbeelding.
Plaats de geheugenkaart in de juiste positie in de sleuf, zoals is aangegeven in de
afbeelding.
Duw de houder voorzichtig helemaal terug in de sleuf.
De nano-SIM-kaart verwijderen
1
2
3
4
5
Schakel het apparaat uit.
Open de cover van de nano-SIM-/geheugenkaartsleuf terwijl u het scherm naar
beneden houdt.
Trek de nano-SIM-kaartlade naar buiten met een vingernagel.
Verwijder de nano-SIM-kaart en druk de lade voorzichtig helemaal terug in de
sleuf.
Sluit de cover van de nano-SIM-kaart-/geheugenkaartsleuf.
Een geheugenkaart verwijderen
1
2
3
Schakel het apparaat uit.
Open de cover van de nano-SIM-/geheugenkaartsleuf terwijl u het apparaat naar
beneden houdt.
Duw zachtjes op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf. Verwijder
de geheugenkaart en sluit de cover van de SIM-/geheugenkaartsleuf.
Schermbescherming
Verwijder voordat u het apparaat gebruikt de beschermfolie door aan het lipje te trekken.
Met een schermcover of een schermbescherming kunt u het apparaat beschermen
tegen beschadiging. We raden aan dat u alleen schermcovers gebruikt die voor het
Xperia™-apparaat zijn bedoeld. Als u een schermbescherming van een ander merk
gebruikt, kan het zijn dat uw apparaat niet correct functioneert omdat sensoren, lenzen,
luidsprekers of microfoons eventueel worden bedekt. Hierdoor kan de garantie komen te
vervallen.
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen
U wordt aangeraden de batterij minimaal dertig minuten op te laden voordat u het
apparaat voor de eerste keer inschakelt. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het
opladen. Zie hiervoor Uw apparaat opladen op pagina 35.
De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een
installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het
personaliseren van uw apparaat en u aan te melden bij bepaalde accounts, bijvoorbeeld
een Google™-account.
8
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het apparaat inschakelen
1
2
3
Houd de aan-uitknop ingedrukt tot het apparaat trilt.
Voer de pincode van uw simkaart in wanneer hierom wordt gevraagd en tik
vervolgens op
.
Wacht even tot het apparaat start.
De pincode van uw simkaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u
kunt deze later wijzigen in het menu Instellingen. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het
invoeren van de pincode van uw simkaart, tikt u op
.
Het apparaat uitschakelen
1
2
Houd de aan-uitknop ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
Tik in het optiemenu op Uitschakelen.
Het kan even duren voordat het apparaat uit gaat.
Waarom heb ik een Google™-account nodig?
Uw Xperia™-apparaat van Sony gebruikt het Android™-platform dat is ontwikkeld door
Google™. Een groot aantal verschillende Google™-applicaties en -services is bij
aankoop van uw apparaat beschikbaar, bijvoorbeeld Gmail™, Google Maps™,
YouTube™ en de Play Store™-applicatie, waarmee u toegang hebt tot de Google
Play™-onlinewinkel voor het downloaden van Android™-applicaties. Om het beste uit
deze services te halen, hebt u een Google™-account nodig. Met een Google™-account
kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:
•
•
•
•
•
•
Applicaties downloaden en installeren van Google Play™.
E-mail, contacten en de agenda synchroniseren met Gmail™.
Chatten met vrienden met de Duo™-applicatie.
Browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met de webbrowser Google
Chrome™.
Uzelf na een softwarereparatie kenbaar maken als de bevoegde gebruiker met behulp
van Xperia™ Companion.
Een verloren of gestolen apparaat op afstand vinden, vergrendelen of wissen met behulp
van de apparaatbeheerservices van my Xperia™ of Android™.
Ga naar http://support.google.com voor meer informatie over Android™ en Google™.
Het is erg belangrijk dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™-account
onthoudt. In sommige gevallen moet u zich vanwege veiligheidsredenen identificeren met uw
Google™-account. Als u in dergelijke gevallen de gebruikersnaam of het wachtwoord van
Google™ niet kunt invullen, wordt uw apparaat vergrendeld. Als u meerdere Google™accounts hebt, zorg dan dat u de gegevens van het betreffende account invult.
Een Google™-account instellen op uw apparaat
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Accounts en synchronisatie > Account
toevoegen > Google.
Volg de registratiewizard om een Google™-account te maken of meld u aan als u
al een account hebt.
U kunt u ook aanmelden bij een Google™-account of een account maken aan de hand van de
installatiegids wanneer u het apparaat voor het eerst start. Of maak online een account op
www.google.com/accounts.
9
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een Google™-account verwijderen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Accounts en synchronisatie > Google.
Selecteer het Google™-account dat u wilt verwijderen.
Tik op > Account verwijderen.
Tik opnieuw op Account verwijderen om te bevestigen.
Als u uw Google™-account verwijdert, zijn beveiligingsfuncties die aan uw Google™-account
zijn gekoppeld, niet langer beschikbaar.
10
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Apparaatbeveiliging
Zorgen dat uw apparaat beveiligd is
Het apparaat bevat een aantal beveiligingsopties. Deze worden sterk aanbevolen in geval
van verlies of diefstal.
De opties zijn als volgt:
•
•
•
Stel een veilige schermvergrendeling op uw apparaat in met behulp van een PIN,
wachtwoord of patroon om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat
of het resetten.
Voeg een Google™-account toe om te voorkomen dat anderen uw apparaat gebruiken
als het gestolen of gewist wordt.
Activeer de webservice 'Protection by my Xperia' of Android™-apparaatbeheer. Als u
een van deze services gebruikt, kunt u een verloren apparaat op afstand vinden,
vergrendelen of wissen.
Het eigendom van het apparaat controleren
Voor bepaalde beveiligingsfuncties dient u het scherm te ontgrendelen met uw pincode,
wachtwoord, patroon, of door de gegevens van uw Google™-account in te voeren.
Hieronder vindt u voorbeelden van beveiligingsfuncties en de benodigde inloggegevens:
Bescherming voor het
herstellen van de
fabrieksinstellingen
U moet uw scherm ontgrendelen voordat u de fabrieksinstellingen
kunt herstellen.
Protection by my Xperia
Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te
resetten, dan moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord van
een Google™-account invullen dat aan de service is gekoppeld.
Het apparaat moet verbinding maken met internet voordat het
installatieproces kan worden voltooid. Anders kunt u uw apparaat
na de resetpoging niet gebruiken.
Android™apparaatbeheer
Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te
resetten, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een
Google™-account invullen. Het apparaat moet verbinding maken
met internet voordat het installatieproces kan worden voltooid.
Anders kunt u uw apparaat na de resetpoging niet gebruiken.
Softwarereparatie
U moet uw gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™account invoeren wanneer u het apparaat na de reparatie weer
inschakelt.
Voor Android™-apparaatbeheer is het noodzakelijk om informatie van een Google™-account
in te vullen. Dit kan elk Google™-account zijn dat u als eigenaar op het apparaat hebt
ingesteld. Als u de relevante accountgegevens niet kunt invoeren tijdens het instelproces, dan
kunt u het apparaat helemaal niet gebruiken.
Schermvergrendeling
Er zijn verschillende opties voor schermvergrendeling beschikbaar. Het beveiligingsniveau
van elk type vergrendeling staat hieronder vermeld op volgorde van zwak naar sterk:
•
•
•
•
Vegen: geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm.
Patroon: teken een eenvoudig patroon met uw vinger om het apparaat te ontgrendelen.
PIN: voer een pincode in van minstens vier cijfers om het apparaat te ontgrendelen.
Wachtwoord: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen.
Het is heel belangrijk dat u het patroon, de PIN of het wachtwoord voor
schermvergrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke
gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Als u een
Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat hebt
11
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord
op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw
netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype
heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van
uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele
apparaten van toepassing is.
Voor meer informatie over elk schermvergrendelingstype tikt u op
Schermvergrendeling.
naast
Het schermvergrendelingstype wijzigen
1
2
3
Tik in het Startscherm op het .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >
Schermvergrendeling.
Kies een optie en volg de instructies op het apparaat.
Een patroon voor schermontgrendeling maken
1
2
3
Tik in het Startscherm op het .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >
Schermvergrendeling > Patroon.
Kies een optie en volg de instructies op het apparaat.
Als u vijf maal achtereen een onjuist vergrendelingspatroon invoert, dient u dertig seconden te
wachten voordat u het opnieuw kunt proberen.
Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op het .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >
Schermvergrendeling.
Teken uw ontgrendelingspatroon voor het scherm.
Tik op Patroon, kies een optie en volg de instructies op het apparaat.
Een pincode voor schermvergrendeling maken
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >
Schermvergrendeling > PIN.
Kies een optie. Voer een numerieke PIN in en tik op DOORGAAN.
Voer de PIN opnieuw in, controleer deze en tik op OK.
Een wachtwoord voor schermvergrendeling maken
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >
Schermvergrendeling > Wachtwoord.
Kies een optie en volg de instructies op het apparaat.
De ontgrendelfunctie Vegen activeren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >
Schermvergrendeling.
Teken het ontgrendelpatroon op uw scherm of vul uw pincode of wachtwoord in,
afhankelijk van welk type schermvergrendeling is ingeschakeld.
Tik op Schuiven en vervolgens op JA, VERWIJDEREN.
Een vergeten schermvergrendeling opnieuw instellen
Als u de PIN, het wachtwoord of het patroon voor de schermvergrendeling bent
vergeten, kunt u deze opnieuw instellen met de service Protection by my Experia. Er gaat
geen inhoud op uw apparaat verloren nadat u de schermvergrendeling opnieuw hebt
ingesteld met deze service.
12
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Schermvergrendeling opnieuw instellen met Protection by my Xperia
1
2
3
4
5
6
U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw Google™-account weten
en de service Protection by my Xperia moet op uw apparaat zijn ingeschakeld.
Ga naar myxperia.sonymobile.com op een apparaat met internetverbinding.
Meld u aan met hetzelfde Google™-account waarmee u uw apparaat hebt
ingesteld.
Klik onder Uw apparaten op de afbeelding van uw apparaat.
Selecteer Vergrendelen om de huidige schermvergrendeling te vervangen met
een nieuwe PIN.
Volg de instructies op het scherm van Protection by my Xperia.
Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, kan uw apparaat worden vergrendeld als u de
schermvergrendeling opnieuw hebt ingesteld. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord
voor uw Google™-account invoeren voordat u het apparaat kunt gebruiken.
Het apparaat automatisch ontgrendelen
Met de functie Smart Lock kunt u het apparaat in bepaalde situaties automatisch
ontgrendelen, bijvoorbeeld als het is verbonden met een Bluetooth®-apparaat of als u
het met u meedraagt. Als Smart Lock is ingeschakeld, moet u het apparaat nog altijd
handmatig ontgrendelen als het apparaat opnieuw wordt opgestart en als het apparaat 4
uur niet is geactiveerd.
•
•
•
•
•
Kies uit de volgende Smart Lock-instellingen:
Lichaamsdetectie: Houd het apparaat ontgrendeld als u het bij u draagt.
Vertrouwde plaatsen: Houd het apparaat ontgrendeld als u zich op een vertrouwde
locatie bevindt.
Vertrouwde apparaten: houd het apparaat ontgrendeld als een vertrouwd Bluetooth®of NFC-apparaat is verbonden.
Vertrouwd gezicht: ontgrendel het apparaat door ernaar te kijken.
Vertrouwde stem: ontgrendel het apparaat met spraakherkenning uit het
vergrendelingsscherm of als het oplaadt, en activeer vervolgens Google™.
De functie Smart Lock is ontwikkeld door Google™ en de functionaliteit ervan kan veranderen
door updates. De functie is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.
Smart Lock inschakelen
1
2
3
4
5
6
7
8
Stel een patroon, PIN of wachtwoord in als schermvergrendeling als u dit nog niet
hebt gedaan.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Trustagents.
Tik op de schuifregelaar Smart Lock (Google) om de functie in te schakelen.
Tik op de pijl-terug naast Trust-agents.
Tik vervolgens op Smart Lock.
Voer uw patroon, PIN of wachtwoord in. Telkens als u de Smart Lock-instellingen
wilt wijzigen, moeten deze referenties worden ingevoerd.
Selecteer een Smart Lock-type.
Vertrouwd gezicht instellen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Vertrouwd gezicht.
Tik op INSTELLEN > VOLGENDE. Volg de instructies op het apparaat en tik
vervolgens op GESTOPT.
Verwijder een vertrouwd gezicht door op Vertrouwd gezicht verwijderen >
VERWIJDEREN te tikken.
Voor meer nauwkeurigheid tikt u op Vertrouwd gezicht > Gezicht matchen verbeteren.
13
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Vertrouwde stem instellen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Vertrouwde stem.
Volg de instructies op uw apparaat.
Het apparaat ontgrendeld houden terwijl u het bij u draagt
Met de functie Lichaamsdetectie blijft het apparaat ontgrendeld als u het meeneemt in
uw hand, broekzak of tas. Als de versnellingsmeter van het apparaat detecteert dat het
toestel wordt meegenomen, blijft het ontgrendeld. Het apparaat wordt vergrendeld als de
versnellingsmeter merkt dat het apparaat wordt neergelegd.
•
•
•
•
•
Let op de volgende acties als u de functie Lichaamdetectie gebruikt:
Telkens wanneer u het apparaat neerlegt en het apparaat detecteert dat het niet meer
wordt meegedragen, wordt het apparaat automatisch vergrendeld.
Het kan een minuut duren voordat het wordt vergrendeld.
Als u in een auto, bus, trein of ander voertuig stapt, kan het vijf tot tien minuten duren
voordat het apparaat wordt vergrendeld.
Let op dat als u aan boord van een vliegtuig of boot gaat (of een ander niet-landvoertuig),
het apparaat wellicht niet automatisch wordt vergrendeld. Indien nodig vergrendelt u het
apparaat handmatig.
Als u het apparaat weer oppakt of uit het voertuig stapt, ontgrendelt u het apparaat en
vervolgens blijft het ontgrendeld zolang u het bij u draagt.
De functie Lichaamsdetectie kan niet onderscheiden wie het apparaat heeft opgepakt. Als u
uw apparaat aan iemand anders geeft terwijl het is ontgrendeld met Lichaamsdetectie, blijft het
apparaat bij de andere gebruiker ontgrendeld. Vergeet niet dat Lichaamsdetectie als
beveiligingsfunctie minder veilig is dan een patroon, pincode of wachtwoord.
Lichaamdetectie in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Lichaamsdetectie.
Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen en tik vervolgens op
DOORGAAN. Tik op de schuifregelaar naast Aan om de functie uit te schakelen.
Verbinding maken met vertrouwde apparaten
Als u regelmatig verbinding maakt met bepaald Bluetooth®- of NFC-apparaat,
bijvoorbeeld met een thuisbioscoop of fitnesstracker, kunt u dit apparaat toevoegen als
een vertrouwd apparaat en de extra beveiliging van het vergrendelingsscherm omzeilen
om tijd te sparen. Deze functie is met name handig als u dit apparaat normaal gesproken
op een veilige plek gebruikt. In bepaalde gevallen moet u het apparaat toch handmatig
ontgrendelen voordat een vertrouwd apparaat kan worden aangesloten.
Het wordt niet aanbevolen apparaten die onafgebroken verbonden zijn met het apparaat, zoals
Bluetooth®-toetsenborden of -muizen, aan te merken als vertrouwde apparaten.
Zodra een vertrouwd apparaat wordt uitgeschakeld of buiten bereik raakt, wordt het scherm
vergrendeld en dient u een pincode, patroon of wachtwoord in te voeren om het te
ontgrendelen.
14
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een vertrouwd Bluetooth®-apparaat toevoegen of verwijderen
1
2
3
4
5
6
Zorg dat het apparaat is gekoppeld en verbonden met het Bluetooth®-apparaat
dat u wilt toevoegen als vertrouwd apparaat.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock.
Tik in het menu Smart Lock op Vertrouwde apparaten > VERTROUWD
APPARAAT TOEVOEGENBluetooth
Tik op een apparaatnaam om dit apparaat uit de lijst met verbonden en
gekoppelde apparaten te selecteren en tik vervolgens op JA, TOEVOEGEN.
Verwijder een gekoppeld apparaat door het in de lijst te selecteren en op
VERTROUWD APPARAAT VERWIJDEREN te tikken.
Een vertrouwd NFC-apparaat toevoegen of verwijderen
1
2
3
4
5
Zorg dat het apparaat is gekoppeld en verbonden met het Bluetooth®-apparaat
dat u wilt toevoegen als vertrouwd apparaat.
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock.
Tik op Vertrouwde apparaten > VERTROUWD APPARAAT TOEVOEGEN >
NFC.
Volg de instructies op het scherm.
Verwijder een gekoppeld apparaat door het in de lijst te selecteren en op
VERTROUWD APPARAAT VERWIJDEREN te tikken.
Zorgen dat u veilig bent bij het gebruik van vertrouwde apparaten
Verschillende Bluetooth®-apparaten ondersteunen verschillende Bluetooth®standaarden en beveiligingsmogelijkheden. De mogelijkheid bestaat dat iemand uw
Xperia™-apparaat ontgrendeld houdt door uw Bluetooth®-verbinding te imiteren, zelfs
als het vertrouwde apparaat niet meer in de buurt is. Het apparaat kan niet altijd bepalen
of een verbinding beveiligd is tegen imitatie.
Als het apparaat niet kan bepalen of u een beveiligde verbinding gebruikt, verschijnt op
het Xperia™-apparaat een melding en moet u het eventueel handmatig ontgrendelen,
voordat het vertrouwde apparaat het ontgrendeld kan houden.
Het verbindingsbereik van Bluetooth® is afhankelijk van factoren als het apparaatmodel, het
verbonden Bluetooth®-apparaat en de omgeving. Afhankelijk van deze factoren kunnen
Bluetooth®-verbindingen functioneren over een afstand van wel honderd meter.
Verbinding maken met vertrouwde plaatsen
Als de functie Vertrouwde plaatsen is ingesteld, wordt de beveiliging van het
vergrendelingsscherm op het Xperia™-apparaat uitgeschakeld als u zich in een
aangewezen vertrouwde locatie bevindt. Deze functie werkt alleen als u een
internetverbinding hebt (bij voorkeur via Wi-Fi) en het apparaat toestemming heeft uw
actuele locatie te gebruiken.
U stelt vertrouwde plaatsen in door eerst te controleren of op het apparaat de
locatiemodus Hoge nauwkeurigheid of de locatiemodus Energiebesparing is
ingeschakeld. Vervolgens voegt u de thuislocatie of andere locaties toe.
De exacte afmetingen van een vertrouwde locatie worden geschat en kunnen buiten de fysieke
grenzen van uw huis liggen, of ander gebieden die zijn toegevoegd als vertrouwde locaties.
Met deze functie blijft uw apparaat ontgrendeld binnen een straal van tachtig meter. Houd er
rekening mee dat locatiesignalen kunnen worden gerepliceerd of gemanipuleerd. Iemand met
toegang tot speciale apparatuur kan uw apparaat ontgrendelen.
Uw thuislocatie toevoegen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart
Lock >Vertrouwde plaatsen > Startscherm.
Voer de gewenste locatie in door het adres in te voeren op de zoekbalk. De
ingevoerde locatie wordt gezocht.
15
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw thuislocatie bewerken
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Vertrouwde plaatsen.
Selecteer uw thuislocatie.
Tik op Bewerken.
Voer in de zoekbalk de locatie in die u als thuislocatie wilt gebruiken.
Als er andere woningen hetzelfde adres hebben, voegt u de daadwerkelijke locatie van uw
woning binnen het gebouwencomplex toe als een aangepaste plaats.
Uw thuislocatie verwijderen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart
Lock >Vertrouwde plaatsen > Startscherm.
Tik op Bewerken > .
Aangepaste locaties gebruiken
U kunt elke locatie toevoegen als een vertrouwde, aangepaste plaats waar het apparaat
ontgrendeld kan blijven.
Een aangepaste plaats toevoegen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Vertrouwde plaatsen.
Tik op Vertrouwde plaats toevoegen.
Tik op Deze locatie selecteren om de huidige locatie te gebruiken als een
aangepaste plaats.
U kunt ook een andere locatie invoeren, op tikken en het adres invoeren. De
ingevoerde locatie wordt gezocht. Tik op het voorgestelde adres om dit te
gebruiken.
U stelt de locatie nauwkeurig in door op de pijl-terug naast het adres te tikken.
Sleep vervolgens de locatienaald naar de gewenste locatie en tik op Deze locatie
selecteren.
Een aangepaste plaats bewerken
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Vertrouwde plaatsen.
Tik op de plaats die u wilt bewerken.
Tik op Adres bewerken.
U kunt ook een andere locatie invoeren als u op tikt en het adres invoert. De
ingevoerde locatie wordt gezocht. Tik op het voorgestelde adres als u dit wilt
gebruiken.
U stelt de locatie nauwkeurig in door op de pijl-terug naast het adres te tikken.
Sleep vervolgens de locatienaald naar de gewenste locatie en tik op Deze locatie
selecteren.
Een aangepaste plaats verwijderen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock >
Vertrouwde plaatsen.
Selecteer de plek die u wilt verwijderen.
Tik op Verwijderen.
SIM-kaartbeveiliging
U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met
een pincode (persoonlijk identificatienummer). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het
16
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u
uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.
Als u uw pincode te vaak onjuist invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan
de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe pincode invoeren. U ontvangt de
pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.
Een SIM-kaartblokkering instellen of opheffen
1
2
3
4
Tik in het startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > SIMkaartvergrendeling instellen.
Tik op de schuifregelaar SIM vergrendelen om de SIM-kaartblokkering in of uit te
schakelen.
Voer de pincode voor de SIM-kaart in en tik op OK. De SIM-kaartblokkering is nu
actief en telkens wanneer u het apparaat opnieuw start, wordt u gevraagd om de
pincode in te vullen.
De pincode van de SIM-kaart wijzigen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > SIMkaartvergrendeling instellen.
Tik op SIM PIN-code wijzigen.
Voer de oude pincode voor de SIM-kaart in en tik op OK.
Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart in en tik op OK.
Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op OK.
Een geblokkeerde SIM-kaart met behulp van een PUK-code deblokkeren
1
2
3
.
Voer de PUK-code in en tik op
Voer een nieuwe PIN-code in en tik op
.
Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en tik op
.
Als u te vaak een onjuiste PUK-code hebt ingevoerd, dient u contact met uw netwerkprovider
op te nemen voor een nieuwe SIM-kaart.
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken
Uw apparaat heeft een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt de IMEI
(International Mobile Equipment Identity) genoemd. Zorg dat u een kopie van dit nummer
bewaart. U kunt dit bijvoorbeeld nodig hebben als u de ondersteuningsdienst Xperia™
Care gebruikt om uw apparaat te registreren. En als uw apparaat wordt gestolen, kunnen
sommige netwerkproviders uw IMEI-nummer gebruiken om ervoor te zorgen dat het
apparaat geen toegang meer krijgt tot het netwerk in uw land of regio.
Uw IMEI-nummer op de etiketstrook bekijken
17
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
1
2
3
Open de cover van de nano-SIM/geheugenkaartsleuf.
Verwijder de SIM-kaartlade.
Sleep de strook naar buiten met een vingernagel. Het IMEI-nummer staat op de
strook.
U kunt het IMEI-nummer weergeven door de telefoonkiezer te openen en *#06# in te voeren.
Uw IMEI-nummer weergeven via de apparaatinstellingen
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Over de telefoon > Status > IMEI-informatie.
Een verloren apparaat terugvinden
Als u een Google™-account hebt, kan de webservice 'Protection by my Xperia' u helpen
uw apparaat terug te vinden, mocht u het hebben verloren. Als u deze service hebt
ingeschakeld op uw apparaat kunt u:
•
•
•
•
Uw apparaat op een kaart lokaliseren.
Een alarm laten afgaan dat zelfs in de modus Niet storen werkt.
Het apparaat op afstand vergrendelen en uw contactgegevens op het apparaat
weergeven voor de persoon die het apparaat heeft gevonden.
Als laatste redmiddel: het interne en externe geheugen van uw apparaat op afstand
wissen.
Als u met de webservice 'Protection by my Xperia' het interne geheugen hebt gewist, moet u
zich, de volgende keer dat u dit apparaat inschakelt, u aanmelden met een Google™-account
dat eerder met dit apparaat is gesynchroniseerd.
De service 'Protection by my Xperia' is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.
Protection by my Xperia activeren
1
2
3
4
5
6
Controleer of u over een actieve dataverbinding beschikt, en schakel
locatieservices op uw apparaat in.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Bescherming door
my Xperia > ACTIVEREN.
Vink het selectievakje aan om de voorwaarden en bepalingen van de service te
accepteren en tik vervolgens op ACCEPTEREN.
Als daarom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij uw Google™-account of maakt u
een nieuw account als u er nog geen hebt.
Om te controleren of Protection by my Xperia uw apparaat kan lokaliseren, gaat u
naar myxperia.sonymobile.com en meldt u zich aan met uw Google™-account.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, is de service Protection by my Xperia alleen
beschikbaar voor de gebruiker die als eigenaar is ingelogd.
Een verloren apparaat zoeken met behulp van Android™apparaatbeheer
Google™ biedt een locatie- en beveiligingswebservice die Android™-apparaatbeheer
heet. U kunt deze service gebruiken in combinatie met, of als alternatief voor, de
18
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Protection by my Xperia-service. Als u uw apparaat verliest, kunt u Android™apparaatbeheer gebruiken om:
•
•
Naar de locatie van uw apparaat te zoeken en deze te tonen.
Uw apparaat te bellen of vergrendelen, alles om uw apparaat te wissen, of een
telefoonnummer toe te voegen aan uw vergrendelingsscherm.
Ga voor meer informatie over Android™-apparaatbeheer naar www.support.google.com.
Android™-apparaatbeheer werkt niet als uw apparaat is uitgeschakeld of als het geen
verbinding heeft met het internetinternet. De service van Android™-apparaatbeheer is mogelijk
niet in alle landen of regio's beschikbaar.
Android™-apparaatbeheer activeren
1
2
3
4
5
6
7
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, zorg dan dat u bent
aangemeld als de eigenaar.
Controleer of u over een actieve gegevensverbinding beschikt en of locatieservices
op uw apparaat zijn ingeschakeld.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Google > Beveiliging.
Tik op de schuifregelaars naast Dit apparaat op afstand lokaliseren en Op
afstand vergrendelen en wissen toestaan om beide functies in te schakelen.
Accepteer de voorwaarden door op Deze apparaatbeheerder activeren te tikken
als u hierom wordt gevraagd.
Ga naar www.android.com/devicemanager en meld u aan met uw Google™account om te controleren of Android™-apparaatbeheer uw apparaat kan vinden
nadat u de service hebt geactiveerd.
U kunt Android™-apparaatbeheer ook activeren via Vergrendelingsscherm & beveiliging
onder apparaatbeheerfuncties.
19
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De basisaspecten onder de knie krijgen
Het aanraakscherm gebruiken
Tikken
•
•
•
Een item openen of selecteren.
Een selectievakje of optie in- of uitschakelen.
Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord.
Aanraken en vasthouden
•
•
•
Verplaats een item.
Activeer een item specifiek menu.
Activeer de selectiemodus, bijvoorbeeld om meerdere items te selecteren in een lijst.
Knijpen en spreiden
•
In- of uitzoomen op webpagina's, foto's en kaarten en tijdens het opnemen van foto's en
video's.
20
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Vegen
•
•
•
Naar boven of naar beneden bladeren door een lijst.
Naar links of naar rechts bladeren, bijvoorbeeld tussen vensters van het startscherm.
Naar links of rechts vegen om meer opties te zien.
Vegen
•
Blader snel, bijvoorbeeld in een lijst of een webpagina. U kunt het bladeren stoppen door
op het scherm te tikken.
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer uw apparaat is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is,
wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook
automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste
bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt.
Wanneer u het apparaat koopt, is er al een basisveegvergrendeling ingesteld. Dit
betekent dat u op het scherm omhoog of naar links moet vegen om het te ontgrendelen.
U kunt de beveiligingsinstellingen later wijzigen en andere typen vergrendeling
toevoegen. Zie Schermvergrendeling op de pagina 11.
21
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
•
Het scherm activeren
Druk de toets kort in.
Het scherm vergrendelen
•
•
Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan/uit-knop .
U kunt ook dubbeltikken op een leeg gedeelte van het startscherm. Als u deze functie
wilt inschakelen, raakt u een willekeurig gebied in het startscherm aan en houdt u het
even vast totdat het apparaat trilt. Vervolgens tikt u op en tikt u op de schuifregelaar
naast Dubbeltikken om te slapen.
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het gebruik van uw apparaat. Het is vergelijkbaar
met het bureaublad op een computerscherm. Uw startscherm kan maximaal twintig
deelvensters bevatten, die groter zijn dan de normale breedte van de schermweergave.
Het aantal deelvensters in het startscherm wordt aangegeven met een reeks stippen
onder aan het startscherm. De gemarkeerde stip toont het deelvenster dat momenteel
wordt weergegeven.
•
1
Welkom bij de Xperia™-widget: tik om de widget te openen en selecteer een taak zoals het kopiëren
van inhoud van het oude apparaat of het instellen van Xperia™-services
2
Stippen: geven het aantal deelvensters in het startscherm aan
Ga naar de startpagina
Druk op .
22
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Door het startscherm bladeren
Deelvensters van het startscherm
U kunt nieuwe vensters toevoegen aan uw startscherm (maximaal twintig vensters) en
vensters verwijderen. U kunt tevens het venster instellen dat u wilt gebruiken als het
hoofdvenster voor het startscherm.
Een deelvenster instellen als het hoofdvenster van het startscherm
1
2
Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat
trilt.
Veeg naar links of naar rechts om naar het deelvenster te bladeren dat u wilt
instellen als hoofdvenster van het startscherm en tik vervolgens linksboven in het
scherm op .
Als Google Zoeken en Now is ingeschakeld, wordt het meest linkse deelvenster voor deze
service gereserveerd en kan het hoofdvenster van het startscherm niet worden gewijzigd. Zie
Google Zoeken en Now op pagina 121 voor meer informatie.
Een deelvenster toevoegen aan het startscherm
1
2
Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat
trilt.
Veeg helemaal naar rechts of naar links om door de deelvensters te bladeren en
tik vervolgens op .
Als Google Zoeken en Now is ingeschakeld, wordt het linker deelvenster voor deze service
gereserveerd en kunnen geen andere deelvensters meer aan de linkerkant worden
toegevoegd. Zie Google Zoeken en Now op pagina 121 voor meer informatie.
Een deelvenster verwijderen van de startpagina
1
2
Houd een willekeurig gebied op het startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
Veeg naar links of rechts om naar het deelvenster te gaan dat u wilt verwijderen en
tik op rechtsboven in de hoek van het deelvenster.
23
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Instellingen startpagina
Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het startscherm
Als u een vooraf geïnstalleerde app uitschakelt, worden alle gegevens verwijderd. U kunt de
app echter opnieuw inschakelen via Instellingen > Applicaties. Alleen gedownloade apps
kunnen volledig worden verwijderd.
1
2
3
Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat
trilt.
Veeg naar links of naar rechts om door de deelvensters te bladeren. Alle
applicaties die kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd, worden aangeduid
met .
Tik op de desbetreffende applicatie en tik vervolgens op UITSCHAKELEN in het
geval van een vooraf geïnstalleerde app op uw apparaat, of op OK als u de app
zelf hebt gedownload en deze wilt verwijderen.
De grootte van pictogrammen op het startscherm aanpassen
1
2
Houd een willekeurig gebied op het startscherm aangeraakt totdat het apparaat
trilt en tik vervolgens op .
Tik op Pictogramgrootte en selecteer vervolgens een optie.
Scherm Toepassingen
Het scherm Toepassingen, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die
vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u downloadt.
Alle applicaties op het scherm Toepassingen weergeven
1
2
Tik op uw startscherm op .
Veeg naar links of rechts op het scherm Toepassingen.
De lijsten met aanbevolen apps in- of uitschakelen
De eerste keer dat u het applicatiescherm opent, krijgt u de mogelijkheid om lijsten met
aanbevolen apps in of uit te schakelen. U kunt deze functie ook later in- of uitschakelen
door de volgende stappen uit te voeren:
1
2
•
Raak een willekeurig gebied in het startscherm aan en houd het even vast totdat
het apparaat trilt. Tik vervolgens op .
Tik op de schuifregelaar voor app-aanbevelingen.
Een applicatie openen vanuit het applicatiescherm
Als het applicatiescherm is geopend, veegt u naar links of rechts om de applicatie
te zoeken en tikt u vervolgens op de applicatie.
Een applicatie zoeken vanuit het applicatiescherm
1
2
Open het applicatiescherm en tik op Applicaties zoeken of veeg omlaag in het
applicatiescherm of startscherm.
Voer de naam in van de applicatie die u wilt zoeken.
24
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Applicaties rangschikken op het applicatiescherm
1
2
Wanneer het applicatiescherm is geopend, tikt u op .
Tik op Apps sorteren en selecteer vervolgens een optie.
Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm
1
2
Raak vanuit het applicatiescherm een applicatiepictogram aan en houd dit vast
totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant
van het scherm. Het startscherm wordt geopend.
Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat het
vervolgens los.
Een applicatie verplaatsen op het applicatiescherm
1
2
3
Open het applicatiescherm en tik op .
Zorg dat Eigen volgorde is geselecteerd onder Apps sorteren.
Houd de applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar
de nieuwe locatie.
Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het applicatiescherm
Als u een vooraf geïnstalleerde app uitschakelt, worden alle gegevens verwijderd. U kunt de
app echter opnieuw inschakelen via Instellingen > Applicaties. Alleen gedownloade apps
kunnen volledig worden verwijderd.
1
2
Raak een gebied in het applicatiescherm aan en houd het even vast totdat het
apparaat trilt. Alle applicaties die kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd,
worden vervolgens aangeduid met .
Tik op de desbetreffende applicatie en tik vervolgens op UITSCHAKELEN in het
geval van een vooraf geïnstalleerde app op uw apparaat, of op OK als u de app
zelf hebt gedownload en deze wilt verwijderen.
Navigeren door applicaties
U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen en het venster met onlangs
gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen alle onlangs
gebruikte applicaties. De navigatietoetsen zijn de terug-toets, de starttoets en de toets
Recente apps. U kunt ook twee applicaties in één keer op het scherm openen met de
modus voor gesplitst scherm indien de applicatie de functie voor meerdere schermen
ondersteunt. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de starttoets drukt
om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de achtergrond of kunnen
worden onderbroken. Als de applicatie wordt onderbroken of actief is op de achtergrond,
kunt u, de volgende keer wanneer u de applicatie opent, doorgaan waar u gebleven was.
1
Alles wissen - Alle recent gebruikte applicaties sluiten.
2
Venster met onlangs gebruikte applicaties – Open een onlangs gebruikte applicatie
3
Toets Recente apps – Open het venster met onlangs gebruikte applicaties en de favorietenbalk
25
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
4
Starttoets – Sluit een applicatie af en ga terug naar het startscherm
5
Terug-toets – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie
•
Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen
Druk op .
•
Snel wisselen tussen recent gebruikte applicaties
Druk snel tweemaal op .
•
Alle recentelijk gebruikte applicaties sluiten
Tik op en tik vervolgens op ALLES WISSEN.
•
Een menu in een applicatie openen
Druk tijdens het gebruik van de applicatie op .
Niet in alle applicaties is een menu beschikbaar.
Modus voor gesplitst scherm
In de modus voor gesplitst scherm kunt u twee applicaties tegelijk weergeven,
bijvoorbeeld als u het postvak van uw e-mail en een webbrowser tegelijkertijd wilt
bekijken.
1
Applicatie 1 in bovenste venster
2
Rand van gesplitst scherm – Sleep deze om vensters groter of kleiner te maken
3
Applicatie 2 in onderste venster
4
Toets voor gesplitst scherm – Selecteer een onlangs gebruikte applicatie
5
Starttoets – Terug naar het startscherm
6
Terug-toets – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie
Niet alle applicaties ondersteunen de modus voor gesplitst scherm.
Modus voor gesplitst scherm gebruiken
1
2
3
4
5
Zorg dat de twee applicaties waarvoor u de modus Gesplitst scherm wilt
gebruiken, geopend zijn en op de achtergrond worden uitgevoerd.
Tik op en sleep de gewenste applicatie naar de bovenkant van het scherm.
Tik in het onderste deel van het scherm op de applicatie van uw tweede keuze.
Sleep in de staande weergave de zwarte balk in het midden omhoog of omlaag
om de vensters te vergroten of verkleinen.
Tik op en houd deze vast om de modus voor gesplitst scherm af te sluiten.
26
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Widgets
Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw startscherm kunt gebruiken. Ze werken
tevens als snelkoppelingen. Met de widget Weer kunt u bijvoorbeeld basisinformatie over
het weer direct op uw startscherm bekijken. Wanneer u op de widget tikt, wordt de
volledige applicatie Weer geopend. U kunt meer widgets downloaden via Google Play™.
Een widget toevoegen aan het startscherm
1
2
Raak een leeg gebied in het Startscherm aan en houd het even vast tot het
apparaat trilt. Tik vervolgens op Widgets.
Tik op de widget die u wilt toevoegen.
De afmetingen van een widget wijzigen
1
2
3
Raak een widget aan en houd deze even vast tot het apparaat trilt. Laat de widget
vervolgens los. Als de afmetingen van de widget kunnen worden gewijzigd,
bijvoorbeeld van de widget Agenda, worden een gemarkeerd kader en punten
voor het wijzigen van het formaat weergegeven.
Sleep de punten naar binnen of naar buiten om de widget kleiner of groter te
maken.
Tik op een willekeurige plaats in het Startscherm om de nieuwe afmetingen van
de widget te bevestigen.
•
Een widget verplaatsen
Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de
nieuwe locatie.
•
Een widget verwijderen
Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar
Verwijderen van startscherm.
Snelkoppelingen en mappen
Gebruik snelkoppelingen en mappen voor het beheren van uw applicaties en om uw
startscherm overzichtelijk te houden.
1
Open een applicatie met een snelkoppeling
2
Open een map met applicaties
Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm
1
2
3
Raak een leeg gebied in het Startscherm aan en houd dit even vast.
Tik in het instelmenu op Widgets > Snelkoppelingen.
Blader door de lijst en selecteer een applicatie. De geselecteerde applicatie wordt
toegevoegd aan het Startscherm.
27
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
•
Een item op het startscherm verplaatsen
Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de
nieuwe locatie.
•
Een item van de startpagina verwijderen
Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar
Verwijderen van startscherm boven aan het scherm.
•
Een map op het startscherm maken
Houd het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aangeraakt tot het
apparaat trilt; sleep het vervolgens naar het pictogram of de snelkoppeling van
een andere applicatie.
•
Items toevoegen aan een map op het startscherm
Houd een item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de
map.
Een map op het startscherm hernoemen
1
2
3
Tik op de map om deze te openen.
Tik op de titelbalk van de map om het veld Mapnaam weer te geven.
Voer de naam van de nieuwe map in en tik op GEREED.
Achtergrond en thema's
Het apparaat heeft een standaardachtergrond, maar u kunt het startscherm en het
vergrendelingsscherm aanpassen aan uw eigen stijl met achtergronden en thema's met
verschillende kleuren en patronen.
U kunt een achtergrond gebruiken zonder de andere elementen van het startscherm en
vergrendelingsscherm te veranderen. Live achtergronden voegen visuele effecten toe aan
interacties met het touchscreen, waardoor het scherm dynamisch verandert.
Thema's kunnen een achtergrond, schermbeveiliging, titelbalken en een geluidsschema
bevatten die bij elkaar passen en uw apparaat een unieke look en feel geven.
De achtergrond veranderen
1
2
Raak een leeg gebied in het Startscherm aan en houd vast tot het apparaat trilt.
Tik op Achtergrond en selecteer een optie.
U kunt ook de achtergrond van het vergrendelingsscherm wijzigen of dezelfde afbeelding
instellen voor zowel het startscherm als het vergrendelingsscherm. Volg bovenstaande
stappen en tik op Album . Tik op de gewenste afbeelding en kies een optie.
Een thema instellen
1
2
3
Raak een leeg gebied in het Startscherm aan en houd het even vast tot het
apparaat trilt.
Tik op Thema´s.
Kies een optie:
• Voor een bestaand thema, selecteert u het thema en tikt u op THEMA
TOEPASSEN.
• Download een nieuw thema door op MEER THEMA'S DOWNLOADEN te
tikken.
Als u een thema wijzigt, wordt ook de achtergrond in sommige applicaties gewijzigd.
Een schermopname maken
U kunt stilstaande beelden maken van een scherm op uw apparaat als schermopname.
Schermopnames worden automatisch opgeslagen in Album.
28
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een schermafbeelding maken
1
2
Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat een venster verschijnt.
Tik op .
U kunt ook een schermafbeelding maken door de aan-uitknop en de toets voor volume
omlaag tegelijkertijd ingedrukt te houden.
De schermafbeelding weergeven
1
2
Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
Tik op de schermopname.
U kunt de schermopnames ook bekijken in de applicatie Album.
Meldingen
Meldingen brengen u op de hoogte van gebeurtenissen zoals nieuwe berichten en
agendameldingen evenals lopende activiteiten zoals downloads. Meldingen verschijnen
op:
•
•
•
De statusbalk
Het meldingsvenster
Het vergrendelscherm
Het gedeelte voor meldingen openen of sluiten
1
2
Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen of
dubbeltik op de statusbalk.
Sleep het venster omhoog om het gedeelte voor meldingen te sluiten.
Na het openen van het gedeelte voor meldingen, kunt u het deelvenster Snelle instellingen
openen door de statusbalk opnieuw omlaag te slepen.
•
Reageren op een melding in het gedeelte voor meldingen
Tik op de melding.
U kunt rechtstreeks op e-mail- of chatberichten reageren in het gedeelte voor meldingen.
•
Een melding verwijderen uit het gedeelte voor meldingen
Veeg de melding naar links of rechts.
Niet alle meldingen kunnen worden verwijderd.
Sleep een melding langzaam naar links of rechts en tik op
aan te passen.
om instellingen van meldingen
29
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
•
Een melding in het gedeelte voor meldingen vergroten
Tik op de melding voor meer informatie over de melding zonder de app te
openen.
Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
•
Alle meldingen in het gedeelte voor meldingen wissen
Tik op ALLES WISSEN.
•
Reageren op een melding in het vergrendelingscherm
Dubbeltik op de melding.
•
Een melding uit het vergrendelingscherm verwijderen
Veeg de melding naar links of rechts.
•
Een melding op het vergrendelingscherm vergroten
Sleep de melding omlaag.
Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
Meldingen op het vergrendelingsscherm beheren
Inhoud van alle
meldingen
weergeven
Alle meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven. Als deze instelling is
ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat alle inhoud (inclusief de inhoud van
binnenkomende e-mails en chatberichten) zichtbaar zullen zijn op het
vergrendelingsscherm, behalve wanneer u de betreffende apps aanwijst als Gevoelige
inhoud verbergen in het menu App-meldingen-instellingen
Inhoud van
gevoelige
meldingen
verbergen
Een pincode, wachtwoord of patroon moet zijn ingesteld als schermvergrendeling om
deze instelling beschikbaar te maken. Inhoud verborgen wordt weergegeven op het
vergrendelingsscherm als er gevoelige berichten binnenkomen. U krijgt bijvoorbeeld een
melding voor een binnenkomende e-mail of chat, maar de inhoud is niet zichtbaar op
uw vergrendelingsscherm.
Helemaal geen
meldingen
weergeven
U krijgt geen meldingen op het vergrendelingsscherm.
De meldingen selecteren voor weergave op het vergrendelingsscherm
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meldingen.
Tik op en vervolgens op Op het vergrendelingsscherm.
Selecteer een optie.
Meldingen kunnen op het vergrendelingsscherm behouden blijven tenzij u ze verwijdert door
te vegen. Tik op de Meldgn. vergrend.scherm behouden-schuifregelaar om deze functie in te
schakelen.
Het meldingniveau van een app instellen
Alles blokkeren
Nooit meldingen ontvangen van de geselecteerde app.
Geluid en trillen uit
Ontvangen meldingen, maar zonder geluid, trilling of dat deze wordt
weergegeven.
Onderbrekingen alleen met
prioriteit
Ontvang meldingen van deze app ook als Niet storen als prioriteit is
ingesteld.
30
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het meldingsniveau voor een app instellen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meldingen.
Selecteer de gewenste app.
Tik op de schuifregelaars om de gewenste meldingsinstellingen aan te passen.
Meldingslampje
Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een
wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist
gesprek is. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld maar u kunt het handmatig
uitschakelen.
Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat het alleen branden bij een waarschuwing voor
de batterijstatus, bijvoorbeeld als het energieniveau lager is dan 15 procent.
Het meldingslampje in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meldingen > .
Tik op de schuifregelaar naast Meldingslampje om de functie in of uit te
schakelen.
Pictogrammen in de statusbalk
Statuspictogrammen
Geen SIM-kaart
Signaalsterkte
Geen signaal
Roaming
LTE-gegevens worden verzonden en gedownload
GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
EDGE-gegevens worden verzonden en gedownload
3G-gegevens worden verzonden en gedownload
HSPA+-gegevens worden verzonden en gedownload
Een Wi-Fi-verbinding wordt ingeschakeld en er worden gegevens verzonden
Er is een Wi-Fi-verbinding ingeschakeld maar er is geen internetverbinding.
Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken
met een beveiligd Wi-Fi-netwerk. Nadat u bent ingelogd, verdwijnt het
uitroepteken.
Als Google™ in uw regio is geblokkeerd, kan het uitroepteken zelfs worden
weergegeven wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk en er een
werkende internetverbinding is.
Batterijstatus
De batterij wordt opgeladen
Vliegmodus is actief
31
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De Bluetooth®-functie is actief
De microfoon is gedempt
De speakertelefoon is ingeschakeld
Modus Niet storen is actief
Trilstand
Er is een alarm ingesteld
GPS is actief
Synchronisatie is actief
Probleem met aanmelding of synchronisatie
Afhankelijk van uw serviceprovider, netwerk of regio zijn bepaalde functies of services die door
sommige pictogrammen in deze lijst worden vertegenwoordigd, mogelijk niet beschikbaar.
Pictogrammen in de statusbalk beheren
1
2
3
Tik in uw startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Scherm > Systeempictogrammen.
Markeer de selectievakjes voor de systeempictogrammen die u in de statusbalk
wilt weergeven.
Meldingspictogrammen
Nieuw sms-bericht of mms-bericht
Lopend gesprek
Gemist gesprek
Gesprek in de wacht
Oproepen doorschakelen is ingeschakeld
Nieuw voicemailbericht
Nieuw e-mailbericht
Gegevens worden gedownload
Gegevens worden geüpload
Mobiele data is uitgeschakeld
Een basisinstallatie van uw apparaat uitvoeren
Er is een software-update beschikbaar
Er zijn systeemupdates beschikbaar
Systeemupdates worden gedownload
Tikken om de gedownloade systeemupdates te installeren
STAMINA-modus is geactiveerd
Ultra-STAMINA-modus is geactiveerd
Screenshot gemaakt
Videochatten met vrienden met de Duo™-applicatie
Er wordt een nummer afgespeeld
32
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De radio is ingeschakeld
Het apparaat is via een USB-kabel met een computer verbonden
Intern geheugen is 75% vol; tik om gegevens op geheugenkaart over te brengen
Waarschuwing
Meer niet-weergegeven meldingen
Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen verschijnen, zijn hier vermeld. Deze lijst
dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande
kennisgeving.
Een applicatie verhinderen notificaties te verzenden
1
2
3
4
Tik in het startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meldingen.
Selecteer een applicatie.
Tik op de schuifregelaar Alles blokkeren.
Overzicht van applicaties
Wellicht staan bepaalde applicaties niet op uw apparaat of worden ze niet in alle regio's
ondersteund door alle netwerken of serviceproviders.
Gebruik de applicatie Album om uw foto's en video's te beheren, bekijken en
bewerken.
Blader door duizenden producten en koop deze rechtstreeks vanaf uw apparaat.
Beveilig uw apparaat tegen virussen, malware, spyware, phishing-aanvallen en
onlinemisbruik.
Gebruik de applicatie Rekenmachine om basisberekeningen uit te voeren.
Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken
te beheren.
Gebruik de camera om foto's te maken en video's op te nemen.
Gebruik de Chrome-webbrowser om te navigeren, webpagina's, tekst en
afbeeldingen weer te geven en om favorieten te beheren.
Gebruik de applicatie Klok om verschillende alarmen en timers in te stellen.
Gebruik de applicatie Contacten om telefoonnummers, e-mailadressen en
andere contactgegevens te beheren.
Open uw gedownloade applicaties, documenten en foto's.
Gebruik de applicatie Duo™ om video-oproepen te voeren.
Maak, bewerk en werk met samen met anderen aan documenten.
Sla uw documenten en bestanden op voor eenvoudige toegang vanaf een
willekeurig apparaat, deel deze met uw vrienden en werk samen met collega's.
Maak, bewerk en werk met samen met anderen aan spreadsheets.
Maak, bewerk en werk met samen met anderen aan presentaties.
Gebruik de applicatie E-mail om e-mails te verzenden en ontvangen via
persoonlijke en zakelijke accounts.
Gebruik de applicatie Facebook™ om wereldwijd deel te nemen aan sociale
netwerken met vrienden, familie en collega's.
33
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Zoek en luister naar FM-radiozenders.
Gebruik de applicatie Gmail™ om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te
rangschikken.
Zoek naar informatie op uw apparaat en op internet.
Geniet van muziek, films, apps en games op uw apparaat en krijg exclusief
toegang tot unieke inhoud die alleen beschikbaar is voor Xperia™-apparaten.
Bekijk uw huidige locatie, zoek andere locaties en plan routes met Google
Maps™.
Gebruik de applicatie Berichten om sms- en mms-berichten te verzenden en
ontvangen.
Gebruik de applicatie Muziek om muziek en audioboeken te ordenen en af te
spelen.
Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig in te voeren of door
middel van de functie Smart Dial.
Zoek of blader door al uw foto's en video's of orden ze.
Gebruik de applicatie Google Play Movies & TV om films en tv-programma's te
bekijken die u op Google Play hebt gekocht of gehuurd.
Met de applicatie Google Play Music ontdekt u duizenden nummers en kunt u
deze afspelen.
Gebruik de applicatie Play Store™ om applicaties te kopen of gratis te
downloaden.
Blijf verbonden met uw gamevrienden en de games die u graag speelt, ga
winkelen in de PlayStation®Store, en meer.
Optimaliseer de instellingen naar eigen inzicht.
Gebruik de applicatie Ondersteuning voor gebruikersondersteuning op uw
apparaat. Zo krijgt u bijvoorbeeld toegang tot de gebruikershandleiding,
informatie over het oplossen van problemen, en tips en trucs.
Gebruik de applicatie Video om video's op uw apparaat af te spelen en inhoud te
delen met uw vrienden.
Gebruik uw stem om inhoud op internet te zoeken.
Gebruik de applicatie Weer om weersvoorspellingen te bekijken.
Gebruik de applicatie What's New om nieuwe games, apps en media-inhoud te
ontdekken.
Gebruik YouTube™ om video's van over de hele wereld te bekijken en uw eigen
video's te delen.
34
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Batterij en onderhoud
Uw apparaat opladen
Gebruik altijd een originele Sony-lader en USB Type-C™-kabel die voor uw specifieke
Xperia™-model is gemaakt. Bij andere opladers en kabels kan de oplaadtijd langer uitvallen,
wordt het apparaat mogelijk helemaal niet opgeladen, of kan het apparaat zelfs beschadigd
raken. Controleer of alle USB-poorten en -verbindingsstukken volkomen droog zijn voordat u
de USB Type-C™-kabel erin steekt.
Het opladen van het apparaat gaat via een stopcontact dan via de computer. U kunt het
apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.
Als de batterij leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het apparaat reageert op het
opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen
oplaadpictogram weergeven. Het kan tot 4 uur duren voordat een volledig lege batterij
helemaal is opgeladen.
Uw apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij die alleen door een
geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat
zelf te openen of demonteren. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en de garantie in
gevaar brengen.
Uw apparaat opladen
1
2
3
4
Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
Sluit een uiteinde van de USB Type-C™-kabel aan op de lader (of in de USB-poort
van een computer).
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB Type-C™-poort van uw
apparaat. Het meldingslampje gaat branden wanneer het laden begint.
Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door het
recht uit het apparaat te trekken. Zorg ervoor dat u het verbindingsstuk niet buigt.
Het is belangrijk dat u de USB Type-C™-kabel (meegeleverd) gebruikt wanneer u uw apparaat
oplaadt. Andere typen USB-kabels kunnen uw apparaat namelijk beschadigen.
Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje
gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.
35
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Meldingslampje batterijstatus
Groen
De batterij laadt op en het oplaadniveau is meer dan negentig procent
Oranje
De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan negentig procent
Rood
De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan vijftien procent
Batterij- en energiebeheer
Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het
energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden. Energiebesparingsfuncties op
de achtergrond zijn standaard ingeschakeld om het energieverbruik van de batterij te
beperken en er zijn extra energiebesparingsmodi beschikbaar als u het energieverbruik
van de batterij verder wilt beperken.
Energiebesparingsfuncties verlagen de prioriteit van niet-essentiële apparaatfuncties,
zoals betere beeldprestaties, netwerkactiviteiten zoals locatieservices, app-synchronisatie
en op de achtergrond scannen van Wi-Fi. Als u een bepaalde applicatie niet wilt
beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Batterijoptimalisatie. Telefoongesprekken
en SMS-berichten worden niet beïnvloed.
Systeemupdates kunnen de beschikbare energiebesparingsfuncties van uw apparaat wijzigen.
Batterijverbruik, geschatte tijd en tips voor energiebesparing weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Batterij. Er wordt een overzicht weergegeven met het
batterijpercentage en de geschatte batterijduur.
Tik op BATTERIJGEBRUIK WEERGEVEN voor een lijst met functies en services
die energie hebben verbruikt sinds u het apparaat voor het laatst hebt opgeladen.
Tik op een item voor informatie om het energieverbruik ervan te verminderen.
Batterijverbruik voor applicaties weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Apps.
Selecteer een applicatie en bekijk het batterijverbruik onder Batterij.
Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen
Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het helderheidsniveau van het scherm verlagen. Zie Scherminstellingen op
pagina 59.
Schakel Bluetooth®, Wi-Fi en locatieservices uit als u deze functies niet gebruikt.
Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met een lage
netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare
netwerken en dit verbruikt ook energie.
Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland
bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht. Dit vraagt veel van de batterij,
omdat het apparaat veel vermogen gebruikt bij het verzenden. Zie Wi-Fi op
pagina 48.
De synchronisatie-instellingen wijzigen voor e-mail, kalender en contacten. Zie
Synchroniseren met onlineaccounts op pagina 55.
Controleer welke applicaties een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over
batterijbesparing voor deze applicaties op dit apparaat.
Het meldingsniveau voor een applicatie wijzigen. Zie Meldingen op pagina 29.
Schakel de toestemming voor het delen van locaties voor een applicatie uit. Zie
Applicatie-instellingen op pagina 61.
Verwijder applicaties die u niet gebruikt. Zie Scherm Toepassingen op pagina 24.
Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfreeapparaten verbruiken minder energie dan de luidsprekers van het apparaat.
Start het apparaat af en toe opnieuw op.
36
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uitzonderingen voor apps toevoegen aan stroombesparende functies
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Batterij.
Tik op en selecteer Accuoptimalisatie. U ziet een lijst met applicaties die niet zijn
geoptimaliseerd.
Als u applicaties aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst verwijderen, tikt u op
APPS en selecteert of deselecteert u een applicatie in de lijst om de instellingen
voor optimalisatie ervan aan te passen.
De lijst met applicaties die niet worden geoptimaliseerd, wordt conform uw
aanpassingen bijgewerkt.
U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimalisatie door de Ultra STAMINA-modus.
U kunt Accuoptimalisatie ook configureren vanuit Instellingen > Applicaties >
toegang.
> Speciale
STAMINA-modus
Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of
uitgeschakeld om de batterij te sparen. Dit zijn de functies voor het weergeven van de
prestaties, animatie en helderheid van het scherm, het synchroniseren van
achtergrondgegevens van apps, trillen (behalve bij inkomende gesprekken), streamen en
GPS (als het scherm uit is). verschijnt op de statusbalk.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de
eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de STAMINA-modus in of uit te schakelen.
STAMINA-modus activeren of deactiveren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Batterij.
Tik op STAMINA-modus en vervolgens op de schuifregelaar om de functie te
activeren of deactiveren. Als de STAMINA-modus is geactiveerd, kunt u extra
opties kiezen, bijvoorbeeld het percentage Automatisch starten aanpassen.
In het menu Batterijoptimalisatie kunt u applicaties uitsluiten voor optimaliseren door
STAMINA-modus.
Ultra STAMINA-modus
De gebruikstijd van de batterij wordt aanzienlijk verlengd, maar apps worden ingeperkt
en mobiele data en Wi-Fi worden uitgeschakeld. U kunt nog steeds bellen en sms'en.
Het startscherm wordt gewijzigd en wordt in de statusbalk weergegeven.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de
eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de Ultra STAMINA-modus in of uit te schakelen.
Ultra-STAMINA-modus activeren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Batterij.
Tik op Ultra STAMINA-modus en vervolgens op Activeren.
Bevestig om te activeren.
U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimaliseren door de Ultra STAMINA-modus.
Ultra-STAMINA-modus deactiveren
1
2
3
Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.
Tik op De Ultra STAMINA-modus deactiveren.
Tik op OK.
Door de Ultra STAMINA-modus te deactiveren, wordt het apparaat opnieuw opgestart.
37
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw apparaat bijwerken
Werk de software van uw apparaat bij voor de nieuwste functies, verbeteringen en
bugfixes, zodat het apparaat optimaal functioneert. Als er een software-update
beschikbaar is, wordt op de statusbalk weergegeven. U kunt ook handmatig
controleren of er nieuwe updates zijn of een update inplannen.
De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw
apparaat. Sommige updates kunnen echter niet draadloos worden gedownload. In dat
geval gebruikt u de Xperia™ Companion-software op een pc of op een Apple® Mac®computer om uw apparaat bij te werken.
•
•
•
Denk om het volgende vóór u het apparaat bijwerkt:
Zorg dus voor voldoende opslagruimte voordat u het apparaat bijwerkt.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u inloggen als de eigenaar,
d.w.z. de primaire gebruiker, om het apparaat te updaten.
Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere
manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android™versie wordt mogelijk niet na een update beïnvloed.
Ga voor meer informatie over software-updates naar http://support.sonymobile.com/
software/.
Controleren op nieuwe software
1
2
3
Gebruikt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent
aangemeld als de eigenaar.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Over de telefoon > Software-update.
Als geen nieuwe software beschikbaar is, bevat het apparaat wellicht onvoldoende vrij
geheugen. Als uw Xperia™-apparaat minder dan 500 MB intern geheugen beschikbaar heeft,
ontvangt u geen informatie over nieuwe software. In dit geval ontvangt u een waarschuwing in
het meldingsvenster: “Onvoldoende opslagruimte. Enkele systeemfuncties functioneren
wellicht niet.” Als u deze melding ontvangt, moet u eerst ruimte in het interne geheugen
vrijmaken voordat u meldingen ontvangt over nieuwe beschikbare software.
Het apparaat draadloos bijwerken
Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te
werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw
provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk
te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk, om extra kosten voor dataverkeer te
voorkomen.
Een systeemupdate installeren
1
2
3
4
Deelt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent
aangemeld als de eigenaar.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Over de telefoon > Software-update.
Als een systeemupdate beschikbaar is, tikt u op DOORGAAN en vervolgens op
NU INSTALLEREN.
Een systeemupdate inplannen
1
2
3
4
5
6
7
Deelt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent
aangemeld als de eigenaar.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Over de telefoon > Software-update.
Als een systeemupdate beschikbaar is, tikt u op DOORGAAN en vervolgens op
de schuifregelaar Installatie plannen.
Tik op OK > Tijd instellen.
Stel de gewenste tijd in voor de software-update en tik op OK.
Het apparaat wordt op de ingestelde tijd automatisch bijgewerkt.
38
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Over de telefoon > Software-update.
Tik op en vervolgens op Instellingen > Systeemupdates automatisch
downloaden.
Selecteer een optie.
Automatisch bijwerken van alle applicaties in- of uitschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Over de telefoon > Software-update.
Tik op en vervolgens op Instellingen > Apps automatisch bijwerken.
Selecteer de gewenste optie.
Uw apparaat bijwerken met een computer
1
2
3
4
5
Sluit het apparaat aan op de computer via een USB Type-C™-kabel.
Zorg dat het scherm van uw apparaat ontgrendeld is en dat de USBverbindingsmodus op het apparaat is ingesteld op Bestanden overzetten.
Open Xperia™ Companion als dit nog niet automatisch is gestart.
Controleer of de computer verbinding maakt met internet.
Computer: Als er een nieuwe software-update wordt gedetecteerd, wordt een
pop-upvenster weergegeven. Volg de aanwijzingen op het scherm om de
relevante software-updates uit te voeren.
Als de Xperia™ Companion-software niet op de betreffende computer is geïnstalleerd, sluit u
uw apparaat aan op de computer en volgt u de installatie-instructies op het scherm. Gebruik
alleen de USB Type-C-kabel die met uw apparaat is meegeleverd en zorg ervoor dat deze
correct is aangesloten op het apparaat en de computer.
Onderhoud met behulp van een computer
Xperia™ Companion
Xperia™ Companion is een softwaredienst met een aantal functies en applicaties die u
kunt gebruiken als u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer
aansluit. Met Xperia™ Companion kunt u:
•
•
•
•
•
De software van uw apparaat bijwerken of repareren
Inhoud vanaf een ouder apparaat overbrengen met behulp van Xperia™ Transfer
Inhoud back-uppen en herstellen op de computer.
Multimediabestanden, zoals foto's, video's, muziek en afspeellijsten, tussen uw apparaat
en computer synchroniseren.
Door bestanden op uw apparaat bladeren.
Om de applicatie Xperia™ Companion te kunnen gebruiken, moet u beschikken over
een computer die met internet is verbonden en waarop één de volgende
besturingssystemen is geïnstalleerd:
•
•
Microsoft® Windows® 7 of nieuwer
Mac OS® X 10.11 of nieuwer
Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows op
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ of Xperia™ Companion voor
Mac op http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.
Bestanden beheren met een computer
Gebruik een USB Type-C™-kabelverbinding tussen een Windows®-computer en uw
apparaat om bestanden over te brengen en te beheren.
Als de twee apparaten zijn verbonden, kunt u uw apparaat opladen, bestanden
overbrengen of voor MIDI-invoer gebruiken. Uw computer detecteert uw apparaat
wanneer u de verbindingsmodus Bestanden overzetten selecteert. De
standaardverbindingsmodus is ingesteld op Dit apparaat opladen.
39
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Met Xperia™ Companion kunt u toegang krijgen tot het bestandssysteem van uw
apparaat. Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat
op de computer aansluit.
Gebruik altijd de USB-kabel die bedoeld is voor uw specifieke Xperia™-model en controleer of
deze helemaal droog is.
USB-verbindingsmodus
U kunt de Bestanden overzetten-verbindingsmodus gebruiken om bestanden te
beheren en apparaatsoftware bij te werken. Deze USB-modus wordt gebruikt op
Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.
Met de Apparaat gebruiken als MIDI-modus kunt u uw apparaat gebruiken als MIDIinvoer voor apps met muziekinstrumenten.
De USB-verbindingsmodus wijzigen
1
2
3
Een USB-verbindingsstuk op uw apparaat aansluiten
Sleep de statusbalk omlaag en tik op Dit apparaat opladen.
Tik naar wens op Bestanden overzetten of Apparaat gebruiken als MIDI.
Opslag en geheugen
•
•
•
Uw apparaat heeft verschillende opslag- en geheugenopties.
Het interne geheugen is circa 16 GB groot en wordt gebruikt om gedownloade of
overgedragen inhoud en persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Enkele
voorbeelden van gegevens die worden opgeslagen in het interne geheugen zijn
instellingen voor alarm, volume en taal, e-mails, favorieten, kalendergebeurtenissen,
foto's, video's en muziek.
Voor meer opslagruimte kunt u een externe geheugenkaart met een opslagcapaciteit van
maximaal 256 GB gebruiken. Mediabestanden en sommige apps kunnen, samen met
hun data, worden verplaatst naar dit type geheugen om intern geheugen vrij te maken.
Sommige apps, bijvoorbeeld de camera-app, kunnen data rechtstreeks op een
geheugenkaart opslaan.
Het dynamische geheugen (RAM) is ongeveer 2 GB groot en kan niet voor opslag
worden gebruikt. RAM wordt gebruikt om applicaties te laten werken en voor het
besturingssysteem.
Een geheugenkaart is apart verkrijgbaar.
Download voor meer informatie over geheugengebruik op Android-apparaten de whitepaper
voor uw apparaat op www.sonymobile.com/support/.
Geheugenprestaties verbeteren
Het apparaatgeheugen raakt bij normaal gebruik langzaam vol. Als het apparaat trager
wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:
•
•
•
•
Zorg er altijd voor dat er minstens 500 MB vrij intern geheugen beschikbaar is.
Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
Wis het cachegeheugen voor alle applicaties.
Verwijder gedownloade applicaties die u niet gebruikt.
40
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
•
•
•
Verplaats applicaties naar de geheugenkaart als de interne opslag vol is.
Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de geheugenkaart.
Als uw apparaat de content op de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart
wellicht formatteren. Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich als eigenaar aanmelden,
oftewel de primaire gebruiker, om bepaalde handelingen te kunnen verrichten zoals het
overzetten van gegevens naar de geheugenkaart en het formatteren van de geheugenkaart.
De geheugenstatus weergeven
1
2
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Opslag en geheugen.
De hoeveelheid vrij en gebruikt RAM-geheugen weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Opslag en geheugen.
Tik op en vervolgens op Geavanceerd > Geheugen.
Het cachegeheugen van alle applicaties wissen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Opslag en geheugen.
Tik op , vervolgens op Geavanceerd > Opslagruimte, en vervolgens op
Gegevens in de cache > OK. Als een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst,
kiest u Interne gedeelde opslag nadat u op Opslagruimte hebt getikt.
Wanneer u het cachegeheugen wist, verliest u geen belangrijke gegevens of instellingen.
Mediabestanden naar de geheugenkaart overbrengen
1
2
3
4
5
Zorg dat er een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Opslag en geheugen > Gegevens overdragen.
Markeer de bestanden die u naar de geheugenkaart wilt overbrengen.
Tik op Overbrengen.
Applicaties en services stoppen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Apps.
Selecteer een applicatie of service en tik op NU STOPPEN > OK.
De geheugenkaart formatteren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Opslag en geheugen.
Tik op en vervolgens op Geavanceerd > Opslagruimte > SD-kaart > . Tik ten
slotte op Instellingen voor opslag > Formatteren > Wissen en formatteren.
Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up
van alle gegevens die u wilt behouden. Als u een back-up van de inhoud wilt maken, kunt u
deze naar een computer kopiëren. Zie voor meer informatie Bestanden beheren met een
computer op de pagina 39.
Smart Cleaner
Met Slimme wisser kunt u de apparaatprestaties verbeteren door de opslagruimte en
het geheugen automatisch te optimaliseren afhankelijk van hoe vaak u een app gebruikt.
41
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Smart Cleaner in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Opslag en geheugen.
Tik op de schuifregelaar naast Slimme wisser.
U kunt bestanden ook handmatig wijzigen, openen of verwijderen via Instellingen > Opslag en
geheugen > > Geavanceerd > Opslagruimte > Verkennen
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen
In het algemeen kunt u foto's, video's en andere persoonlijke gegevens beter niet alleen
op het interne geheugen van uw toestel opslaan. Als uw toestel beschadigd raakt, zoek
raakt of wordt gestolen, is het wellicht niet meer mogelijk om de gegevens op het interne
geheugen van het toestel te herstellen. Het wordt aanbevolen om Xperia™ Companion
te gebruiken om back-ups te maken die uw gegevens veilig op een ander apparaat
opslaan. Deze methode wordt in het bijzonder aanbevolen als u de software van uw
apparaat bijwerkt naar een nieuwere Android-versie.
We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u
een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met
deze applicatie kunt u een back-up maken van gegevens in een onlineaccount, op een
SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USBhostadapter op uw apparaat hebt aangesloten.
Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up maken van gegevens op
een server van Google.
Een gegevensback-up maken naar een computer
Gebruik de applicatie Xperia™ Companion om vanaf uw apparaat een gegevensback-up
naar een pc of een Apple ® Mac®-computer te maken. U kunt een back-up maken van
de volgende gegevenstypen:
•
•
•
•
•
•
Gesprekkenlijsten
SMS-berichten
Agenda
Instellingen
Mediabestanden, zoals muziek en video's
Foto's en afbeeldingen
Een back-up van uw gegevens maken met een computer
1
2
3
4
Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer
aan via een USB Type-C™-kabel.
Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet
automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat.
Selecteer de Bestanden overzetten-modus op uw apparaat.
Klik op Back-up in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van gegevens op uw
apparaat.
Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de
computer aansluit.
42
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw gegevens terugzetten met een computer
1
2
3
4
Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer
aan via een USB Type-C™-kabel.
Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet
automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat.
Selecteer de Bestanden overzetten-modus op uw apparaat.
Klik op Herstellen in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
Selecteer een back-upbestand in de back-upgegevens, klik op Volgende en volg
de instructies op het scherm om gegevens op uw apparaat terug te zetten.
Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de
computer aansluit.
Een back-up maken van gegevens met de applicatie Xperia™ Back-up
maken en herstellen
U kunt met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen uw gegevens online of
lokaal back-uppen. Dit kan handmatig worden uitgevoerd of via de automatische backupfunctie zodat gegevens regelmatig worden opgeslagen.
We raden dat u uw gegevens back-upt met de applicatie Xperia™ Back-up maken en
herstellen voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met deze applicatie kunt u een
back-up maken van de volgende gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op
een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw
apparaat hebt aangesloten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contacten
Gesprekken
Gesprekkenlijst
Agenda
E-mailaccounts
Wi-Fi-netwerken
Apparaatinstellingen
Applicaties
Indeling Xperia™-startscherm
De automatische back-upfunctie instellen
1
2
3
4
5
6
7
8
Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen
dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten.
Als u een back-up wilt maken op een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SDkaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een
onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™account.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Back-up maken en resetten.
Tik onder Back-up en herstel van Xperia™ op Automatische back-up.
Tik op de aan/uit-schakelaar om de automatische back-upfunctie in te schakelen.
Geef aan waar de back-upbestanden worden opgeslagen.
Indien gewenst, selecteert u een frequentie voor de back-up, het tijdstip van de
back-up en de gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Als u dit
niet instelt, wordt de back-up uitgevoerd volgens de standaardinstellingen.
Tik op om uw instellingen op te slaan.
43
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Handmatig back-ups maken
1
2
3
4
5
6
7
Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen
dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten.
Als u een back-up maakt op een SD-kaart, zorg dan dat de SD-kaart goed in het
apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u
ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Back-up maken en resetten.
Tik onder Back-up en herstel van Xperia™ op Meer.
Tik op Handmatige back-up en selecteer vervolgens een back-uplocatie en de
gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
Tik op Back-up.
Tik op Voltooien als de back-up klaar is.
Een back-upbestand bewerken
1
2
3
4
5
6
7
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Back-up maken en resetten.
Tik onder Back-up en herstel van Xperia™ op Meer.
Tik op Back-upbestand bewerken en selecteer een bronlocatie voor de back-up
en het type gegevens dat u wilt verwijderen.
Tik op Gegevens verwijderen.
Tik op OK om te bevestigen.
Tik op Voltooien als de gegevens zijn verwijderd.
Back-ups van inhoud herstellen
1
2
3
4
5
6
Als u inhoud van een USB-opslagapparaat wilt herstellen, moet u ervoor zorgen
dat het opslagapparaat door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat is
aangesloten. Als u inhoud herstelt vanaf een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat
de SD-kaart correct in het apparaat is geplaatst. Als u inhoud herstelt vanuit de
service Xperia Backup & Restore, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij
uw Google™-account.
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Back-up maken en resetten.
Tik onder Back-up en herstel van Xperia™ op Gegevens herstellen en selecteer
een herstelbron en de gegevens die u wilt herstellen.
Tik op Gegevens herstellen.
Tik op Voltooien wanneer de inhoud is hersteld.
Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u in uw gegevens en instellingen aanbrengt
nadat u een back-up hebt gemaakt (zoals nieuwe apps die u installeert), tijdens een
daaropvolgende herstelprocedure worden verwijderd.
Een back-up maken van gegevens met de applicatie Google Backup &
restore
Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up van gegevens maken op
een server van Google. U kunt ook de automatische herstelfunctie inschakelen om
applicatiegegevens en -instellingen te herstellen als u een applicatie opnieuw installeert.
Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevenstypen:
•
•
•
•
Applicaties
Bladwijzers
Wi-Fi-netwerken
Andere instellingen
Een back-up maken in een Google™-account
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Back-up maken en resetten.
Tik onder Back-up en herstel van Google™ op Back-up maken van mijn data en
tik vervolgens op de schuifregelaar.
44
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Automatisch herstellen inschakelen of uitschakelen als u een applicatie opnieuw
installeert
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Back-up maken en resetten.
Tik onder Back-up en herstel van Google™ op de schuifregelaar Automatisch
herstellen.
45
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Applicaties downloaden
Applicaties downloaden van Google Play™
Google Play™ is de officiële onlinewinkel van Google voor het downloaden van
applicaties, spelletjes, muziek, films en boeken. Het bevat zowel gratis als betaalde
applicaties. Voordat u begint met downloaden van Google Play™, zorgt u voor een
functionerende internetverbinding, bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer
te beperken.
U moet beschikken over een Google™-account om Google Play™ te kunnen gebruiken.
Google Play™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.
Een applicatie downloaden van Google Play™
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Play Store.
Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de
zoekfunctie.
Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies om de
installatie te voltooien.
Sommige applicaties hebben wellicht toegang nodig tot gegevens, instellingen en diverse
functies op uw apparaat om goed te kunnen functioneren. Installeer en geef alleen
toestemming aan applicaties die u vertrouwt. U kunt de verleende toestemmingen aan een
gedownloade applicatie bekijken en tevens de status ervan wijzigen door op de applicatie te
tikken onder Instellingen > Apps.
Applicaties downloaden van andere bronnen
Wanneer uw apparaat is ingesteld om downloads toe te staan van andere bronnen dan
Google Play™, kunt u applicaties rechtstreeks van andere websites downloaden door de
desbetreffende downloadinstructies te volgen.
Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw
apparaat beschadigd raken. Download alleen applicaties die afkomstig zijn van betrouwbare
bronnen. Neem contact op met de leverancier van de applicatie als u vragen hebt of
problemen ondervindt.
Wordt een apparaat door meerdere gebruikers gedeeld, dan heeft alleen de eigenaar, d.w.z.
de primaire gebruiker, de mogelijkheid om downloads toe te staan van andere bronnen dan
Google Play™. Wijzigingen door de eigenaar gelden voor alle andere gebruikers.
Het downloaden van applicaties van andere bronnen in- of uitschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging.
Tik op de schuifregelaar Onbekende bronnen.
Tik op OK.
Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse
functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan
applicaties die u vertrouwt. U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade
applicatie bekijken en tevens de status ervan wijzigen door op de applicatie te tikken onder
Instellingen > Apps.
46
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Internet en netwerken
Surfen op internet
De Google Chrome™-webbrowser voor Android™-apparaten wordt voor de meeste
landen vooraf geïnstalleerd geleverd. Ga naar http://support.google.com/chrome en klik
op de link "Chrome for Mobile" voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van
deze webbrowser.
Internetten
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op .
Als u Google Chrome™ voor het eerst gebruikt, selecteer dan of u zich wilt
aanmelden bij een Google™-account of anoniem wilt bladeren met Google
Chrome™.
Voer een zoekterm of webadres in het zoek- en adresveld in en tik vervolgens op
op het toetsenbord.
Internet- en MMS-instellingen
•
•
•
•
•
Als u wilt internetten of multimediaberichten wilt versturen als geen Wi-Fi-netwerk
beschikbaar is, hebt u een actieve mobiele gegevensverbinding nodig met de juiste
instellingen voor internet en MMS (Multimedia Messaging Service). Een paar tips:
Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en aanbieders zijn deze instellingen vooraf
op het apparaat geïnstalleerd, zodat u meteen kunt internetten en multimediaberichten
kunt verzenden.
U kunt zelf controleren op updates voor internet- en MMS-instellingen. Als u een internetof MMS-instelling per ongeluk wijzigt of verwijdert, downloadt u de internet- en MMSinstelling opnieuw.
Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen voor het apparaat op
www.sonymobile.com/support/ voor problemen met netwerkdekking, mobiele data en
MMS.
Als de instelling Voorkeur voor batterijtijd van de STAMINA-modus is geactiveerd om
energie te sparen, wordt al het mobiele dataverkeer onderbroken als het scherm is
uitgeschakeld. Als dit verbindingsproblemen veroorzaakt, stel dan in dat enkele
applicaties en services niet worden onderbroken, of deactiveer de STAMINA-modus
tijdelijk.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, dan kan alleen de eigenaar, d.w.z. de
primaire gebruiker, de instellingen voor internet en berichten downloaden vanuit het
menu Instellingen. De gedownloade instellingen zijn echter wel van toepassing op alle
gebruikers.
Internet- en MMS-instellingen downloaden
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Internetinstellingen.
Tik op ACCEPTEREN. Zodra de instellingen zijn gedownload, verschijnt
statusbalk en wordt mobiele data automatisch ingeschakeld.
op de
Als de instellingen niet naar uw apparaat kunnen worden gedownload, controleer dan de
signaalsterkte van uw mobiele netwerk of Wi-Fi-netwerk. Ga naar een open plek zonder
obstakels of ga bij een raam staan en probeer het nogmaals.
47
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Internet- en MMS-instellingen toevoegen
1
2
3
4
5
6
7
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken.
Tik op Namen toegangspunten > .
Tik op Naam, geef een gewenste naam op en tik vervolgens op OK.
Tik op APN, voer de naam van het toegangspunt in en tik vervolgens op OK.
Voer alle vereiste gegevens in. Als u niet weet welke gegevens vereist zijn, neem
dan contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.
Als u klaar bent, tikt u op en vervolgens op Opslaan.
De gedownloade instellingen voor internet en MMS bekijken
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken.
Tik op Namen toegangspunten.
Voor meer informatie tikt u op een van de beschikbare items.
Wi-Fi
Gebruik Wi-Fi om te internetten, applicaties te downloaden of e-mails te verzenden en te
ontvangen. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, onthoudt uw
apparaat dit netwerk. De volgende keer dat u weer in de buurt bent, wordt automatisch
verbinding gemaakt met dit netwerk.
Bij sommige Wi-Fi-netwerken moet u inloggen bij een webpagina voordat u toegang
krijgt. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende Wi-Finetwerkbeheerder.
Beschikbare Wi-Fi-netwerken kunnen open of beveiligd zijn:
•
•
naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.
Open netwerken worden aangeduid met
Beveiligde netwerken worden aangeduid met naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.
Sommige Wi-Fi-netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken
omdat zij hun netwerknaam (SSID) niet uitzenden. Als u de naam van het netwerk kent, kunt u
het handmatig toevoegen aan uw lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
Wi-Fi in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Wi-Fi.
Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in of uit te schakelen.
Het kan een paar seconden duren voordat Wi-Fi is ingeschakeld.
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Wi-Fi.
Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in te schakelen. Alle beschikbare Wi-Finetwerken worden weergegeven.
Tik op een Wi-Fi-netwerk om hiermee verbinding te maken. Voor beveiligde
wordt weergegeven in
netwerken voert u het desbetreffende wachtwoord in.
de statusbalk wanneer u bent verbonden.
Wilt u naar nieuwe beschikbare netwerken zoeken, tik dan op en vervolgens op Vernieuwen.
Als u geen verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk, raadpleeg dan de betreffende tips
voor probleemoplossing voor uw apparaat op www.sonymobile.com/support/.
48
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een Wi-Fi-netwerk handmatig toevoegen
1
2
3
4
5
6
7
8
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Wi-Fi.
Blader omlaag en tik op aan het eind van de weergegeven items.
Voer de Netwerknaam (SSID)-gegevens in.
Tik op het veld Beveiliging om een beveiligingstype te selecteren.
Voer indien nodig een wachtwoord in.
Als u geavanceerde opties, zoals proxy- en IP-instellingen, wilt bewerken, tikt u op
Geavanceerde opties en bewerkt u de opties naar wens.
Tik op OPSLAAN.
Neem contact op met uw Wi-Fi-netwerkbeheerder voor de netwerk-SSID en het wachtwoord.
Het Wi-Fi -signaal versterken
•
•
•
U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:
Houd het apparaat dichter bij het Wi-Fi-toegangspunt.
Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
Dek het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet af (het gemarkeerde gebied in de
afbeelding).
Wi-Fi-instellingen
Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of wanneer er Wi-Fi-netwerken
beschikbaar zijn in uw omgeving, kunt u de status van deze netwerken bekijken. U kunt
op uw apparaat ook instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een open Wi-Finetwerk wordt gedetecteerd.
Meldingen van het Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen
1
2
3
4
Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Wi-Fi.
Tik op en tik op de Netwerkmelding-schuifregelaar.
Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi-netwerk weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Wi-Fi.
Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt
gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.
Een beleid voor de Wi-Fi -slaapstand toevoegen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Wi-Fi.
Tik op en vervolgens op Wi-Fi behouden in slaapstand.
Selecteer een optie.
49
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het MAC-adres van uw apparaat zoeken
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Wi-Fi.
Tik op . Het MAC-adres wordt weergegeven in de lijst.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) is een draadloze netwerkstandaard waarmee u veilige
draadloze netwerkverbindingen tot stand kunt brengen. U kunt met WPS eenvoudig
WPA-encryptie (Wi-Fi Protected Access®) instellen om uw netwerk te beveiligen. U kunt
ook nieuwe apparaten toevoegen aan een bestaand netwerk zonder lange
wachtwoorden in te voeren.
Gebruik een van deze methoden om WPS in te schakelen:
•
•
Drukknopmethode: druk op een knop op een door WPS ondersteund apparaat,
bijvoorbeeld een router.
PIN-methode: uw telefoon maakt een willekeurige PIN aan, die u invoert op het door
WPS ondersteunde apparaat.
Met een WPS-knop verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Wi-Fi.
Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
Tik op en vervolgens op Geavanceerd > WPS-knop en druk op de WPS-knop
op het door WPS ondersteunde apparaat.
Met een WPS-PIN verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Wi-Fi.
Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
Tik op > Geavanceerd > WPS-pin.
Voer op het door WPS ondersteunde apparaat de PIN in die op het apparaat
verschijnt.
Uw mobiele gegevensverbinding delen
•
•
•
•
U kunt uw mobiele gegevensverbinding op verschillende manieren delen met andere
apparaten.
USB tethering: deel de mobiele gegevensverbinding met één computer via een USBkabel.
Draagbare Wi-Fi-hotspot: deel uw mobiele gegevensverbinding met maximaal tien
apparaten tegelijkertijd, inclusief apparaten die WPS-technologie ondersteunen.
One-touch mobiele hotspot: raak apparaten aan om de mobiele verbinding te delen via
Wi-Fi.
Bluetooth®-tethering: deel uw mobiele gegevensverbinding met maximaal vier andere
apparaten via Bluetooth®.
De dataverbinding delen via een USB-kabel
1
2
3
4
5
Sluit uw apparaat aan op een computer met de USB-kabel die bij het apparaat is
geleverd.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot.
Tik op de schuifregelaar USB-tethering en tik vervolgens op OK als dit wordt
verschijnt op de statusbalk zodra verbinding is gemaakt.
gevraagd.
Tik op de schuifregelaar naast USB-tethering of koppel de USB-kabel los om te
stoppen met het delen van uw dataverbinding.
U kunt niet tegelijkertijd de dataverbinding en de SD-kaart van uw apparaat delen via een
USB-kabel.
50
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw mobiele verbinding delen door middel van One-touch-tethering
1
2
3
4
5
Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide
schermen actief zijn.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot > One-touch-tethering.
Tik op de Draagbare hotspot-schuifregelaar om de functie in te schakelen.
Houd de achterzijdes van beide apparaten bij elkaar zodat de NFCdetectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Tik vervolgens op
KOPPELEN.
Deze functie werkt alleen bij apparaten die ook ondersteuning bieden voor NFC Wi-Fitethering.
Uw mobiele dataverbinding met een ander Bluetooth®-apparaat delen
1
2
3
4
5
6
Zorg dat uw apparaat en het andere Bluetooth®-apparaat met elkaar gekoppeld
zijn en dat mobiel dataverkeer op uw apparaat actief is.
Uw apparaat: Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot en tik vervolgens op de
schuifregelaar Bluetooth-tethering om de functie in te schakelen.
Bluetooth®-apparaat: Stel het apparaat zodanig in dat de netwerkverbinding
verkregen wordt via Bluetooth®. Als het apparaat een computer is, raadpleeg dan
de relevante instructies om de instelling te voltooien. Als het een Android™apparaat is, tikt u op het instellingenpictogram naast de naam van het apparaat
waarmee het gekoppeld is onder Instellingen > Bluetooth > Gekoppelde
apparaten. Vervolgens vinkt u het selectievak Internettoegang aan.
Uw apparaat: Wacht tot op de statusbalk verschijnt. Wanneer dit verschijnt is
de instelling voltooid.
Tik nogmaals op de schuifregelaar naast Bluetooth-tethering om de functie uit te
schakelen.
De functie Bluetooth-tethering wordt telkens uitgeschakeld als u het apparaat of de functie
Bluetooth® uitschakelt.
Uw apparaat gebruiken als een draagbare Wi-Fi-hotspot
1
2
3
4
5
6
7
8
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot.
Tik op Instellingen draagbare hotspot > Hotspot configureren.
Voer de Netwerknaam (SSID)-gegevens in.
Tik op het veld Beveiliging om een beveiligingstype te selecteren. Voer indien
nodig een wachtwoord in.
Tik op OPSLAAN.
Tik op en vervolgens op de schuifregelaar Draagbare hotspot om de functie in
te schakelen.
Als dit wordt gevraagd, tikt u ter bevestiging op OK. verschijnt op de statusbalk
als de draagbare Wi-Fi-hotspot actief is.
Toestaan dat een WPS-ondersteund apparaat wordt gebruikt voor uw mobiele
dataverbinding
1
2
3
4
5
6
Zorg ervoor dat uw apparaat fungeert als draagbare hotspot.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot > Instellingen
draagbare hotspot.
Zorg er onder Hotspot configureren voor dat uw draagbare hotspot door een
wachtwoord is beveiligd.
Schakel Kan worden gevonden in indien deze functie was uitgeschakeld.
Tik op WPS-knop en volg de relevante instructies op. U kunt ook op > WPS-pin
tikken en vervolgens de PIN invoeren die op het WPS-ondersteunde apparaat
wordt weergegeven.
51
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw mobiele hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen
1
2
3
4
5
6
7
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot.
Tik op Instellingen draagbare hotspot > Hotspot configureren.
Voer de Netwerknaam (SSID)-gegevens in.
Tik op het veld Beveiliging om een beveiligingstype te selecteren.
Voer indien nodig een wachtwoord in.
Tik op OPSLAAN.
Het dataverbruik in de gaten houden
U kunt de hoeveelheid gegevens bijhouden die gedurende een bepaalde periode van en
naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding.
U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele applicaties
wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele dataverbinding worden overgebracht,
kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.
Als u een apparaat gebruikt met meerdere gebruikers, kan alleen de eigenaar, d.w.z. de
primaire gebruiker, de instellingen voor datagebruik wijzigen. Door de instellingen voor
datagebruik aan te passen, hebt u meer controle over het datagebruik. Dit garandeert echter
niet dat geen extra kosten in rekening worden gebracht.
Dataverbruik verminderen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Datagebruik > Databesparing.
Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
Dataverkeer in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Datagebruik.
Tik op de schuifregelaar Mobiel dataverkeer om dataverkeer in- of uit te
schakelen.
Als dataverkeer is uitgeschakeld, kan het apparaat nog altijd Wi-Fi- en Bluetooth®verbindingen gebruiken.
Een waarschuwing voor dataverbruik instellen
1
2
3
4
Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Datagebruik > Betalingscyclus.
Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, tikt u op Datawaarschuwing, voert u
de gewenste datalimiet in en tikt u op INSTELLEN. U ontvangt een
waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau
bereikt.
Een limiet voor mobiele data instellen
1
2
3
4
Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Datagebruik.
Tik op Betalingscyclus, tik op de schuifregelaar naast Gegevenslimiet instellen
en tik vervolgens op OK.
Wanneer uw mobiele datagebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer
op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.
52
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het gegevensgebruik van afzonderlijke applicaties beheren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apps.
Tik op de applicatie die u wilt beheren en vervolgens op Datagebruik.
De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende
instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.
Uw dataverbruik controleren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Datagebruik.
Als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de mobiele
dataverbinding is overgedragen, tikt u op het tabblad Mobiel dataverbruik.
Als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de Wi-Fiverbinding is overgedragen, tikt u op Wifi-datagebruik.
Mobiele netwerken selecteren
•
•
•
•
Een WCDMA-netwerk
Een GSM-netwerk
Een WCDMA-netwerk en een GSM-netwerk
Een LTE-netwerk, een WCDMA-netwerk en een GSM-netwerk
Afhankelijk van welke mobiele netwerken beschikbaar zijn op de plek waar u bent,
schakelt uw apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw apparaat
ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald mobiel netwerk,
bijvoorbeeld WCDMA of GSM.
Afhankelijk van het netwerktype waarmee u verbonden bent, worden verschillende
statuspictogrammen op de statusbalk weergegeven. Ga Statuspictogrammen op
pagina 31 om de verschillende statuspictogrammen te zien.
Een netwerkmodus selecteren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken.
Tik op Voorkeursnetwerktype en selecteer daarna een netwerkmodus.
Handmatig een ander netwerk selecteren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Netwerkproviders.
Tik op Zoekmodus en selecteer vervolgens Handmatig.
Selecteer een netwerk.
Als u handmatig een netwerk selecteert, zal het apparaat niet naar andere netwerken zoeken,
zelfs niet als u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.
Automatische netwerkselectie activeren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Netwerkproviders.
Tik op Zoekmodus en selecteer vervolgens Automatisch.
VPN's (Virtual Private Network)
Gebruik uw apparaat om verbinding te maken met VPN's, waarmee u vanuit een
openbaar netwerk toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk.
VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en
onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en
andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals
vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.
53
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht,
afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een
beveiligingscertificaat overbrengen naar uw apparaat om het daar te installeren. Voor
meer gedetailleerde informatie over het tot stand brengen van een verbinding met uw
VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich misschien aanmelden als de
eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de instellingen voor VPN aan te passen.
Een virtueel privénetwerk toevoegen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Meer > VPN.
Tik op .
Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
Voer uw VPN-instellingen in.
Tik op OPSLAAN.
Verbinding maken met een virtueel privénetwerk
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meer > VPN.
Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt
maken.
Voer de vereiste gegevens in.
Tik op Verbinding maken.
De verbinding met een virtueel privénetwerk verbreken
1
2
Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.
54
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Gegevens synchroniseren op uw
apparaat
Synchroniseren met onlineaccounts
Synchroniseer uw apparaat met contacten, e-mails, evenementen en andere informatie
uit onlineaccounts, bijvoorbeeld e-mailaccounts zoals Gmail™ en Exchange ActiveSync,
Facebook™ en Flickr™. U kunt gegevens automatisch voor deze accounts
synchroniseren door de functie Automatische synchronisatie te activeren, of u
synchroniseert elke account handmatig.
Een onlineaccount instellen voor synchronisatie
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Accounts en synchronisatie > Account toevoegen en
selecteer het account dat u wilt toevoegen.
Volg de aanwijzingen om een account te maken of u zich erbij aan te melden.
Handmatig synchroniseren met een onlineaccount
1
2
3
Tik in het Startscherm op > Instellingen > Accounts en synchronisatie.
Tik op de naam van het account waarmee u wilt synchroniseren. Er wordt een lijst
met items weergegeven die met het account kunnen worden gesynchroniseerd.
Tik op de schuifregelaar naast het item dat u wilt synchroniseren.
Een onlineaccount verwijderen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op > Instellingen > Accounts en synchronisatie.
Selecteer het accounttype en tik vervolgens op het account dat u wilt verwijderen.
Tik op en vervolgens op Account verwijderen.
Tik opnieuw op ACCOUNT VERWIJDEREN om te bevestigen.
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®
Als uw bedrijf een Microsoft Exchange ActiveSync-account gebruikt, kunt u uw zakelijke
e-mailberichten, agenda-afspraken en contacten direct op uw apparaat openen. Na de
installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties E-mail, Agenda en Contacten.
Als u een Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat hebt
ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord op
basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw netwerkbeheerder uit
veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype heeft ingesteld voor alle
EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie om te
controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele apparaten van toepassing is.
55
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een EAS-account instellen voor synchronisatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Accounts en synchronisatie > Account toevoegen >
Exchange ActiveSync.
Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
Tik op VOLGENDE. Als een fout optreedt, voert u handmatig de domein- en
servergegevens van uw account in en tikt u op VOLGENDE.
Tik op OK om de bedrijfsserver toe te staan uw apparaat te beheren.
Selecteer een synchronisatiemethode, een synchronisatie-interval en de gegevens
die u wilt synchroniseren met uw apparaat.
Tik op VOLGENDE en selecteer hoe u op de hoogte wilt worden gesteld van
nieuwe e-mails.
Tik op VOLGENDE, voer een naam in voor het zakelijke account en tik vervolgens
op Configuratie voltooien.
Indien dit gevraagd wordt, activeert u apparaatbeheer zodat de bedrijfsserver
bepaalde beveiligingsregels op het apparaat kan instellen, zoals het uitschakelen
van spraakopname en het gebruiken van versleutelde opslag.
Een EAS-account verwijderen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op > Instellingen > Accounts en synchronisatie.
Tik op Exchange ActiveSync en selecteer het EAS-account dat u wilt verwijderen.
Tik op en vervolgens op Account verwijderen.
Tik opnieuw op ACCOUNT VERWIJDEREN om te bevestigen.
56
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Basisinstellingen
Instellingen openen
Geef instellingen voor uw apparaat weer en wijzig ze vanuit het instellingenmenu. Het
instellingenmenu is toegankelijk vanuit zowel het meldingsvenster als het scherm
Toepassingen.
Het instellingenmenu van het apparaat openen vanuit het applicatiescherm
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen.
Informatie over uw apparaat bekijken
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Over de telefoon.
•
Het deelvenster Snelle instellingen openen
Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.
De lamp inschakelen
1
2
Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.
Tik op .
Selecteren welke instellingen u wilt weergeven in het deelvenster Snelle instellingen
1
2
Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag en tik op BEWERKEN.
Voeg een instelling toe aan het deelvenster Snelle instellingen door het pictogram
naar het bovenste deel van het scherm te verslepen. Verwijder een instelling door
het pictogram naar het onderste deel van het scherm te verslepen.
Het paneel Snelle instellingen herschikken
1
2
Sleep de statusbalk helemaal omlaag en tik op BEWERKEN.
Houd een pictogram aangeraakt en verplaats het naar de gewenste positie.
Volume-instellingen
U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen,
en voor muziek- en videoweergave.
•
•
•
Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen
Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.
Het afspeelvolume van media aanpassen met de volumetoets
Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video
bekijkt. Dit functioneert ook als het scherm is vergrendeld.
De trilstand inschakelen
Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat
verschijnt.
Het geluidsniveau aanpassen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid.
Sleep de schuifregelaar voor het volume naar de gewenste positie.
tikken om de
U kunt ook op de volumetoets-omhoog of -omlaag drukken en op
volumeniveaus van de ringtone, het afspelen van media of de alarmen afzonderlijk aan te
passen.
57
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het apparaat instellen om te trillen bij binnenkomende oproepen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid.
Tik op de Ook trillen voor oproepen-schuifregelaar om de functie in te schakelen.
Een ringtone instellen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Geluid > Beltoon telefoon.
Selecteer een optie in de lijst of tik op om een muziekbestand op het apparaat
te selecteren.
Tik op GEREED om te bevestigen.
Het meldingsgeluid selecteren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Geluid > Standaardmeldingsringtone.
Selecteer een optie in de lijst of tik op Toevoegen om een muziekbestand op het
apparaat te selecteren.
Tik op GEREED om te bevestigen.
Sommige applicaties hebben hun eigen meldingsgeluiden die u kunt selecteren in de
instellingen van de applicatie.
Aanraaktonen inschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Andere geluiden.
Tik op de schuifregelaars om de diverse aanraaktonen naar wens in of uit te
schakelen.
Modus Niet storen
U kunt uw apparaat handmatig instellen in de stand Niet storen en handmatig bepalen
hoe lang uw apparaat in die stand moet blijven. U kunt ook vooraf instellen wanneer uw
apparaat automatisch in de stand Niet storen gaat.
De modus Niet storen activeren
1
2
3
Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag om het venster Snelle
instellingen te openen.
Tik op .
Selecteer een optie en tik vervolgens op GEREED.
Snel schakelen tussen de modi Niet storen/Trillen/Geluid
1
2
Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat ,
of verschijnt.
Tik op
of om snel te schakelen tussen de modi Trillen en Geluid. Als u de
modus Niet storen wilt activeren, drukt u in de modus Trillen de volumetoets
omlaag.
58
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Tijdintervallen inplannen voor de modus Niet storen
1
2
3
4
5
6
7
8
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Geluid > Niet storen > Automatische regels.
Kies een regel uit de automatische regels of tik op om een nieuwe regel toe te
voegen.
Tik op Regeltype kiezen en selecteer een optie.
Voer de gewenste naam voor de regel in en tik vervolgens op OK.
Tik op Dagen en selecteer de selectievakjes voor de betreffende dagen. Tik
vervolgens op GEREED.
Pas de starttijd aan door op Starttijd te tikken. Selecteer vervolgens een waarde
en tik op OK.
Pas de eindtijd aan door op Eindtijd te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en
tik op OK. De modus Niet storen blijft op het apparaat geactiveerd tijdens het
geselecteerde tijdinterval.
Uitzonderingen instellen voor de modus voor niet storen
U kunt aangeven welke soorten meldingen toch een geluidsmelding mogen afspelen in
de modus voor niet storen. U kunt uitzonderingen filteren op basis van de afzender van
de meldingen. De meest voorkomende soorten uitzonderingen zijn:
•
•
•
•
Gebeurtenissen en herinneringen
Gesprekken
Berichten
Alarmen
Meldingen met hoge voorrang toestaan in de modus Niet storen
1
2
3
4
Tik in het startscherm op .
Tik op Instellingen > Geluid > Niet storen > Alleen prioriteitsonderbrekingen
toestaan.
Tik op Oproepen of Berichten.
Selecteer een optie.
Scherminstellingen
De helderheid van het scherm handmatig aanpassen, ongeacht de
lichtomstandigheden
1
2
3
4
Tik in het startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm en tik op de schuifregelaar Aanpasbare
helderheid om deze functie uit te schakelen als dit nog niet is gebeurd.
Tik op Helderheidsniveau.
Sleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
De batterij gaat langer mee bij een lager helderheidsniveau.
Trillen bij aanraken in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Andere geluiden.
Tik op de schuifregelaar Trillen bij tikken om de functie in of uit te schakelen.
Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet
wordt gebruikt
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm > Slaapstand.
Selecteer een optie.
Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan-uitknop
.
59
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De tekengrootte aanpassen
1
2
3
Tik in het startscherm op .
Tik op Instellingen > Scherm > Lettergrootte.
Sleep de schuifregelaar en selecteer de gewenste optie.
De grootte van het scherm aanpassen
1
2
3
Tik in het startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm > Weergavegrootte.
Sleep de schuifregelaar en selecteer de gewenste optie.
De witbalans van het scherm aanpassen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm > Witbalans.
Sleep de schuifregelaars naar de gewenste posities om de witbalans aan te
passen.
Herstel de witbalansinstelling naar de standaardwaardes door op > Standaardwaarden te
tikken.
Slimme achtergrondverlichting
De slimme achtergrondverlichting houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw
hand houdt. Zodra u het apparaat neerlegt, schakelt het scherm uit overeenkomstig de
slaapinstelling.
De Slimme achtergrondverlichting in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm > Smart-tegenlicht.
Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
Scherm vastzetten
Gebruik de optie Scherm vastzetten zodat het apparaat alleen het scherm voor een
specifieke applicatie weergeeft. Als u bijvoorbeeld een game speelt en u per ongeluk de
navigatietoets Startscherm aanraakt, voorkomt de optie Scherm vastzetten dat het
actieve scherm van de game wordt geminimaliseerd. U kunt deze functie ook gebruiken
als u het apparaat aan iemand anders uitleent, om het moeilijker te maken om meer dan
één applicatie te openen. U kunt uw apparaat bijvoorbeeld aan iemand uitlenen om een
foto te maken en het scherm vastzetten op de toepassing Camera zodat de ander niet
gemakkelijk andere apps kan gebruiken zoals E-mail.
Scherm vastzetten is geen beveiligingsfunctie en voorkomt niet helemaal dat andere
gebruikers het scherm activeren en uw apparaat gebruiken. Om uw gegevens te beschermen,
moet u uw apparaat instellen om een pincode, wachtwoord of patroon voor de
schermvergrendeling in te stellen voordat iemand het scherm kan activeren.
Scherm vastzetten in- of uitschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Scherm
vastzetten.
Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
Als Scherm vastzetten is ingeschakeld, kunt u op de schuifregelaar Apparaat
vergr. bij losmaken items tikken om deze extra veiligheidsmaatregel naar wens in
of uit te schakelen.
Voor scherm vastzetten is geen patroon, PIN of wachtwoord vereist.
60
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een scherm vastzetten
1
2
3
4
5
6
Zorg dat scherm vastzetten op het apparaat is geactiveerd.
Open een app en ga naar het scherm dat u wilt vastzetten.
Tik op .
Veeg omhoog om het pictogram van scherm vastzetten weer te geven.
Tik op .
Tik op Duidelijk in het menu dat wordt geopend.
•
Een scherm losmaken
Op het vastgezette scherm houd u
ingedrukt totdat het scherm is losgemaakt.
Als u een beveiligingsoptie hebt geselecteerd tijdens het vastzetten van het scherm, moet u
het patroon, de PIN of het wachtwoord invoeren om het apparaat te ontgrendelen voordat u
het scherm kunt losmaken.
Applicatie-instellingen
Sommige apps vragen u om toestemming als u ze begint te gebruiken. U kunt de
toestemming voor elke app afzonderlijk wel of niet toestaan of weigeren, hetzij vanaf het
menu Settings (Instellingen of vanaf het bevestigingsdialoogvenster Permission
(Toestemming). De vereisten voor toestemming hangen af van het ontwerp van de app.
Bevoegdheden toestaan of weigeren
U kunt kiezen om bevoegdheden toe te staan of te weigeren wanneer het dialoogvenster
verschijnt. Als u voorheen een andere versie van Android heeft gebruikt, dan worden
voor de meeste apps de benodigde bevoegdheden al toegekend.
Een bevoegdheid toestaan
1
2
3
•
Om een bevoegdheid toe te staan, tikt u op Toestaan.
Wanneer het bevestigingsdialoogvenster voor de tweede keer verschijnt, kunt u
kiezen uit de Niet meer vragen-optie die u wilt.
Een dialoogvenster geeft ook uitleg over waarom de app de bevoegdheid nodig
heeft en waarvoor deze specifiek gebruikt wordt. Om dit dialoogvenster te
negeren, tikt u op OK.
Een bevoegdheid weigeren
Om een bevoegdheid te weigeren, tikt u op Afwijzen wanneer het dialoogvenster
verschijnt.
Sommige applicaties kunnen nog steeds worden gebruikt, ook al heeft u de bevoegdheid
geweigerd.
Cruciale bevoegdheden
Sommige bevoegdheden zijn verplicht om de app te laten werken zoals de werking
bedoeld is. In dergelijke situaties ziet u een dialoogvenster met informatie.
Applicaties configureren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apps > .
Selecteer een configuratie-optie, zoals App-rechten, en kies een applicatie die u
wilt configureren.
61
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Cruciale bevoegdheden toestaan
1
2
3
Om een cruciale bevoegdheid toe te staan, tikt u op Doorgaan > APP-INFO >
Toestemmingen.
Zoek de cruciale bevoegdheid die u nodig hebt.
Tik op de betreffende schuifregelaar om de bevoegdheden aan te passen.
U kunt bevoegdheden ook beheren in Instellingen > Apps. Tik op een app en wijzig de
gewenste bevoegdheden.
Automatisch bijwerken van applicatie toestaan of afwijzen
Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt
zonder dat u wordt gevraagd, zodat u wellicht niet merkt dat een groot volume aan
gegevens wordt gedownload. Om hoge kosten voor bestandsoverdracht te voorkomen,
kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen inschakelen
via een Wi-Fi-verbinding. Schakel automatisch bijwerken uit in zowel de Play Store™app als in de What's New-app (indien beschikbaar) om het automatisch bijwerken van
apps te vermijden.
Automatisch bijwerken van alle applicaties in de Play Store in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op en vervolgens op Instellingen > Apps automatisch bijwerken.
Selecteer de gewenste optie.
Automatisch bijwerken van alle applicaties in What's New in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op en vervolgens op Instellingen > Apps automatisch bijwerken.
Selecteer de gewenste optie.
Applicaties koppelen
Uw apparaat kan de standaard app bepalen om een bepaalde web-link af te handelen.
Dat houdt in dat als de koppeling is ingesteld, u niet steeds opnieuw een app hoeft te
kiezen wanneer u een link opent. U kunt de standaard-app op elk moment wijzigen.
App-koppelingen beheren via het menu Instellingen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Apps.
Tik op en zoek naar Links openen.
Selecteer een app en pas de instellingen naar wens aan.
Applicaties resetten
U kunt een applicaties resetten of applicatiegegevens wissen als de applicaties niet meer
reageert of problemen veroorzaakt op het apparaat.
Applicatievoorkeuren resetten
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apps.
Tik op en vervolgens op App-voorkeuren resetten > Apps resetten.
Als u de applicatievoorkeuren reset, worden er geen applicatiegegevens van het apparaat
verwijderd.
62
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Applicatiegegevens wissen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apps.
Selecteer een applicatie of service en tik op Opslagruimte > GEGEVENS
WISSEN > OK.
Wanneer u applicatiegegevens wist, worden de gegevens voor de geselecteerde applicatie
permanent van uw apparaat verwijderd. De optie om applicatiegegevens te wissen is niet
beschikbaar voor alle applicaties of services.
Het cachegeheugen van een applicatie wissen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apps.
Selecteer een applicatie of service en tik op Opslagruimte > CACHE WISSEN.
De optie om het cachegeheugen van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of
service beschikbaar.
De standaardinstelling van een applicatie wissen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apps.
Selecteer een applicatie of service en tik op Standaard openen > STANDAARDWAARDEN WISSEN.
De optie om de standaardinstelling van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of
service beschikbaar.
Schermbeveiliging
Stel een interactieve schermbeveiliger in die automatisch kleuren, foto's of een
diavoorstelling weergeeft als uw apparaat is gedockt of wordt opgeladen en het scherm
niet wordt gebruikt.
Op een apparaat met meerdere gebruikers kan elke gebruiker zijn of haar eigen instellingen
voor schermbeveiliging hebben.
Schermbeveiliging in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm > Screensaver.
Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
Inhoud voor de schermbeveiliging selecteren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Scherm > Screensaver.
Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
Kies wat de schermbeveiliging moet weergeven.
De schermbeveiliging handmatig starten
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Scherm > Screensaver.
Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
Tik op en vervolgens op Nu beginnen om de schermbeveiliging direct te
activeren.
Taalinstellingen
U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en dit op een later moment weer
wijzigen. U kunt tevens de schrijftaal voor tekstinvoer wijzigen.
63
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De taal wijzigen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Talen en invoer > Talen.
Verander de taal door de gewenste taal naar de bovenste plek in de lijst te slepen.
Als de gewenste taal niet in de lijst staat, tikt u op om deze toe te voegen.
Tik op OK.
Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram
en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast
en selecteer de eerste vermelding in
het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.
Datum en tijd
U kunt de datum en tijd op uw apparaat wijzigen.
De datum handmatig instellen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Datum en tijd.
Schakel de functie Automatische tijd en datum uit door op de schuifregelaar te
tikken.
Tik op Datum instellen.
Veeg naar links of rechts of gebruik de pijltjes om de gewenste datum in te stellen.
Tik op OK.
De tijd handmatig instellen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Datum en tijd.
Schakel de functie Automatische tijd en datum uit door op de schuifregelaar te
tikken.
Tik op Tijd instellen.
Selecteer de betreffende waarden voor uur en minuut.
Tik op OK.
De tijdzone instellen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Datum en tijd.
Schakel de functie Automatische tijdzone uit door op de schuifregelaar te tikken.
Tik op Tijdzone selecteren.
Selecteer een optie.
De geluidsuitvoer verbeteren
U kunt het geluid van uw apparaat verbeteren door handmatig individuele
geluidsinstellingen in te schakelen, zoals de equalizer en surroundgeluid. U kunt de
volumebalans inschakelen om volumeverschillen tussen nummers en video's te
beperken. U kunt de kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren naar
een kwaliteit die hogeresolutiegeluid benadert als u een hoofdtelefoon met kabel
gebruikt.
De geluidsuitvoer automatisch verbeteren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen.
Schakel de functie ClearAudio+ in door op de schuifregelaar te tikken.
64
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De geluidsinstellingen handmatig aanpassen
1
2
3
4
5
Tik in het startscherm op .
Tik op Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen.
Als ClearAudio+-functie is ingeschakeld, tikt u op de schuifregelaar om deze uit te
schakelen.
Tik op Geluidseffecten > Equalizer.
Versleep de knoppen van de frequentieband als u het geluid handmatig wilt
te tikken om een
aanpassen. Kies een vooraf ingestelde mogelijkheid door op
mogelijkheid te kiezen en tik vervolgens ter bevestiging op OK.
Handmatig aanpassen van instellingen voor geluidsuitvoer heeft geen invloed op applicaties
voor gesproken communicatie. De geluidskwaliteit van een gesprek verandert bijvoorbeeld
niet.
Volumeverschillen beperken met de volumebalans
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen.
Schakel de functie Volumebalans in door op de schuifregelaar te tikken.
Meerdere gebruikersaccounts
Uw apparaat ondersteunt meerdere gebruikersaccounts zodat meerdere gebruikers zich
afzonderlijk bij het apparaat kunnen aanmelden en het kunnen gebruiken. Werken met
meerdere gebruikersaccounts is handig wanneer u hetzelfde apparaat met anderen deelt
of uw apparaat voor een tijdje aan iemand anders uitleent. De gebruiker die het apparaat
voor het eerst installeert, wordt de eigenaar van het apparaat. Alleen de eigenaar kan de
accounts van andere gebruikers beheren. Naast het account van de eigenaar zijn er twee
verschillende soorten accounts:
•
•
Regelmatige gebruiker: Dit type account is geschikt voor iemand die uw apparaat
regelmatig gebruikt.
Gastgebruiker: Schakel de gastaccountoptie in voor iemand die uw apparaat slechts
tijdelijk wil gebruiken.
Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor de eigenaar. Zo kan bijvoorbeeld alleen de
eigenaar downloads toestaan van andere bronnen dan Google Play™.
Over het account voor regelmatige gebruikers
Door accounts voor regelmatige gebruikers toe te voegen, kunt u verschillende
gebruikers toestaan om eigen startschermen, achtergronden en algemene instellingen te
gebruiken. Ze krijgen tevens apart toegang tot toepassingen en geheugenopslag voor
bestanden zoals muziek en foto's. U kunt maximaal zeven accounts voor regelmatige
gebruikers aan het apparaat toevoegen.
65
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een account van een regelmatige gebruiker toevoegen
1
2
3
4
5
6
7
Meld u aan als de eigenaar, dit is de gebruiker die het apparaat de eerste keer
heeft ingesteld.
Tik in het startscherm op .
Tik op Instellingen > Gebruikers > Gebruiker toevoegen.
Tik op OK. Het nieuwe account wordt gemaakt.
Kies uit de volgende opties:
1 Tik op NU INSTELLEN om nu een nieuwe gebruiker te maken. Het scherm
wordt vergrendeld en het pictogram van de nieuwe gebruiker verschijnt
rechtsboven in de hoek.
2 Tik op NIET NU om later een nieuwe gebruiker te maken. Als de nieuwe
gebruiker klaar is, kiest deze Gebruikers onder Instellingen. Tik op Nieuwe
gebruiker en volg de instructie om de instellingen te voltooien.
Ontgrendel het scherm door een veegbeweging omhoog te maken.
Volg de instructies op het scherm om het account voor de gebruiker te maken.
U kunt ook een account voor een regelmatige gebruiker toevoegen vanaf de statusbalk op
een willekeurig scherm. Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag, tik op het
gebruikerspictogram en tik vervolgens op Gebruiker toevoegen.
Een account van een regelmatige gebruiker van uw apparaat verwijderen
1
2
3
4
Zorg ervoor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Gebruikers.
Tik op naast de naam van de gebruiker die uw wilt verwijderen en tik vervolgens
op Gebruiker verwijderen > Verwijderen .
Over het gastaccount
Als iemand uw apparaat alleen tijdelijk wil gebruiken, kunt u voor die gebruiker een
gastaccount inschakelen. In de gastmodus start het apparaat op als een nieuw
geïnstalleerd systeem met alleen de vooraf geïnstalleerde apps. Nadat de gast klaar is
met uw apparaat, kunt u de sessie verwijderen zodat de volgende gast helemaal
opnieuw kan beginnen. Het gastaccount is vooraf geïnstalleerd en kan niet worden
verwijderd.
Het gastaccount activeren
1
2
3
Zorg ervoor dat u als eigenaar bent ingelogd. Een eigenaar is de gebruiker die het
apparaat voor de eerste keer heeft ingesteld.
Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag, tik op het gebruikerspictogram.
Tik op Gast toevoegen.
De gegevens van de gastsessie wissen
1
2
3
4
5
Zorg dat u bent ingelogd bij het gastaccount.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Gebruikers.
Ga naar en tik op Gast verwijderen.
Tik op Verwijderen.
Als u bent ingelogd bij het gastaccount, kunt u de gastsessie wissen via de statusbalk van elk
willekeurig scherm. Sleep de statusbalk omlaag, tik op het gebruikerspictogram en tik
vervolgens op Gast verwijderen.
66
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Schakelen tussen meerdere gebruikersaccounts
Schakelen tussen meerdere gebruikersaccounts
1
2
Als u de lijst van gebruikers wilt weergeven, sleept u de statusbalk omlaag en tikt
u op .
Kies het gebruikersaccount dat u wilt gebruiken. Het vergrendelingsscherm van
dat gebruikersaccount wordt weergegeven.
Als u naar het gastaccount schakelt, tikt u op Opnieuw als u de vorige sessie wilt wissen of op
Ja, doorgaan om door te gaan met de vorige sessie.
Instellingen voor meerdere gebruikersaccounts
Er zijn drie verschillende soorten instellingen op apparaten met meerdere gebruikers:
•
•
•
Instellingen die iedere gebruiker kan veranderen en van invloed zijn op alle gebruikers.
Voorbeelden zijn taal, Wi-Fi, Vliegmodus, NFC en Bluetooth®.
Instellingen die alleen van invloed zijn op een individueel gebruikersaccount. Voorbeelden
zijn automatisch synchroniseren van data, schermvergrendeling, verschillende accounts
toegevoegd en achtergrond.
Instellingen die alleen zichtbaar zijn voor de eigenaar en van invloed zijn op alle
gebruikers, bijvoorbeeld VPN-instellingen.
67
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Tekst typen
Virtuele toetsenborden
Op uw apparaat bevinden zich drie vooraf geïnstalleerde methoden voor tekstinvoer.
De standaardmethoden voor tekstinvoer zijn mogelijk afhankelijk van de regionale of
taalinstellingen die u gebruikt. Een of meer methoden voor tekstinvoer zijn mogelijk niet in uw
regio beschikbaar.
SwiftKey®-toetsenbord
U kunt tekst invoeren via het virtuele toetsenbord door elke letter afzonderlijk in te tikken
of u kunt de functie SwiftKey® flow gebruiken en met uw vinger van de ene naar de
andere letter schuiven om woorden te vormen.
1
Teken vóór de cursor verwijderen.
2
Tikken een regelterugloop in te voeren, aangeraakt houden om smileys te openen.
3
Leestekens invoeren.
4
Spatie invoeren.
5
Tikken om een komma in te voeren.
6
Cijfers en symbolen weergeven.
7
Schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en alle kapitalen.
Ga naar https://swiftkey.com/ voor meer informatie over SwiftKey®.
•
•
Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren
Tik op een tekstinvoerveld.
Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken
Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, draait u het apparaat in de
liggende stand.
Het kan nodig zijn om de instellingen bij sommige applicaties aan te passen om de liggende
stand in te schakelen.
Schakelen tussen verschillende opties van het virtuele toetsenbord
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Talen en invoer > Virtueel toetsenbord.
Tik op Toetsenborden beheren en vervolgens op de schuifregelaar om het
toetsenbord in of uit te schakelen.
68
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Tekst teken voor teken invoeren
1
2
•
Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit
teken.
Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord
aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven.
Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt
u 'e' aan en houd u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep
terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.
Een punt invoeren
Tik tweemaal op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een
woord.
Tekst invoeren met de functie Gebaren
1
2
3
Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger
van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.
Als u een woord hebt ingevoerd, tilt u uw vinger op. Uw apparaat stelt een woord
voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd.
voor meer opties. Als de
Als u het woord dat u wilt niet verschijnt, tikt u op
gewenste optie niet verschijnt, verwijder dan het hele woord en veeg het opnieuw
of voer het woord in door op alle letters apart te tikken.
Tekst bewerken
U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken terwijl u schrijft. Dubbeltik op de
geschreven tekst en op de applicatiebalk verschijnen bewerkingsopties.
Applicatiebalk
•
•
•
•
•
De volgende handelingen zijn beschikbaar voor de geselecteerde tekst:
Kopiëren
Plakken
Delen
Alles selecteren
Helpen
De optie Plakken wordt alleen weergegeven als er tekst is opgeslagen op het klembord.
Tekst selecteren
1
2
Dubbeltik op een woord om het te markeren.
U kunt de tabbladen aan weerszijden van het gemarkeerde woord verslepen om
meer tekst te selecteren.
Tekst bewerken
1
2
•
Dubbeltik op een woord om de applicatiebalk weer te geven.
Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om
de gewenste wijzigingen aan te brengen.
Het vergrootglas gebruiken
Wanneer u tekst invoert, tikt u op het tekstveld en houdt u dit vast om de tekst
vergroot weer te geven en de cursor te plaatsen op de gewenste plaats binnen
het tekstveld.
69
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Bellen
Bellen
Overzicht van bellen
U kunt bellen door zelf het telefoonnummer in te voeren of met de functie Smart Dial om
snel nummers in de contactlijst en gesprekkenlijsten te vinden. Voer gewoon een deel
van een telefoonnummer of naam in en kies een optie uit de lijst met suggesties. Als u
een video-oproep wilt voeren, kunt u de videochat-applicatie Duo™ op het apparaat
gebruiken.
1
Terug naar gesprekkenlijst
2
Verwijderen
3
Toetsenblok
4
Oproepknop
Het toetsenblok openen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op .
Als het toetsenblok niet wordt weergegeven, tikt u op
.
Een telefoonnummer bellen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op .
Als de gesprekkenlijst verschijnt, tikt u op
Voer het telefoonnummer in en tik op .
Tik op
om het toetsenblok te openen.
om een nummer te verwijderen dat per ongeluk is ingevoerd.
Bellen met smart dial
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op .
Als de gesprekkenlijst verschijnt, tikt u op om het toetsenblok te openen.
Gebruik het toetsenblok om letters of nummers in te voeren die horen bij het
contact dat u wilt bellen. Bij elke letter of elk nummer dat u invoert, wordt een lijst
met mogelijkheden weergegeven.
Tik op het contact dat u wilt bellen.
Een internationaal gesprek voeren
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
Tik op om het toetsenblok te openen.
Houd 0 aangeraakt totdat een '+' wordt weergegeven.
Voer de landcode, het netnummer zonder de eerste nul en het telefoonnummer in.
Tik vervolgens op .
70
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een telefoonnummer voor direct bellen aan het startscherm toevoegen
1
2
3
4
Raak een leeg gebied in het Startscherm aan en houd dit even vast tot het
apparaat trilt en het instelmenu wordt weergegeven.
Tik in het instelmenu op Widgets > Snelkoppelingen.
Blader door de lijst met applicaties en selecteer Direct bellen.
Selecteer het contact en het nummer dat u voor direct bellen wilt gebruiken.
Uw telefoonnummer weergeven of verbergen
U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat
van ontvangers wanneer u ze belt.
Uw telefoonnummer weergeven of verbergen tijdens uitgaande gesprekken
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep > Aanvullende instellingen > Beller-id en
kies een optie.
Deze optie wordt wellicht niet door elke provider aangeboden.
Oproepen ontvangen
Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl het apparaat in de slaapstand staat of
als het scherm vergrendeld is, opent de telefoontoepassing op volledig scherm. Als u
een binnenkomende oproep ontvangt terwijl het scherm actief is, wordt de
binnenkomende oproep weergegeven als een zwevende melding, dat wil zeggen in een
verkleind venster dat over de inhoud van het scherm zweeft. Als zo'n melding
binnenkomt, kunt u kiezen om de oproep te beantwoorden en het applicatiescherm voor
de telefoon openen, of u kunt de oproep afwijzen en op het huidige scherm blijven.
•
•
Een gesprek beantwoorden wanneer het scherm inactief is
Sleep naar rechts als een gesprek binnenkomt.
Een inkomend gesprek beantwoorden wanneer het scherm actief is
Als een gesprek binnenkomt, tikt u in de melding boven in het scherm op
ANTWOORD.
In plaats van de oproep te beantwoorden, kunt u naar het hoofdscherm van de
telefoonapplicatie gaan door op de melding te tikken. Op deze manier krijgt u meer opties
voor het afhandelen van het gesprek. U kunt bijvoorbeeld het gesprek weigeren met een
bericht.
•
•
Een oproep beantwoorden als het scherm inactief is
Sleep zodra een oproep binnenkomt naar links.
Een oproep beantwoorden als het scherm inactief is
Als een gesprek binnenkomt, tikt u in de melding boven in het scherm op
AFWIJZEN.
In plaats van de oproep te weigeren, kunt u naar het hoofdscherm van de telefoonapplicatie
gaan door op de melding te tikken. Via deze methode krijgt u meer opties om de oproep te
beheren. U kunt bijvoorbeeld het gesprek weigeren met een bericht.
•
De beltoon voor een inkomende oproep dempen
Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.
Een oproep weigeren met een SMS-bericht
Wanneer u een gesprek weigert met een SMS-bericht, wordt het bericht automatisch
naar de beller gestuurd en opgeslagen in de berichtenconversatie met het betreffende
contact.
71
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
U kunt kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde berichten die op uw apparaat
beschikbaar zijn, of u kunt een nieuw bericht maken. U kunt ook uw eigen persoonlijke
berichten maken door de voorgedefinieerde berichten te bewerken.
Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm inactief is
1
2
Tik op ANTWOORDOPTIES als een oproep binnenkomt.
Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op Nieuw bericht schrijven.
Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm actief is
1
2
Tik op ANTWOORDOPTIES als een oproep binnenkomt.
Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op Nieuw bericht schrijven.
Een tweede gesprek weigeren met een sms'je
1
2
Tik op ANTWOORDOPTIES wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een
gesprek.
Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op Nieuw bericht schrijven.
Het SMS-bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep > Gesprek weigeren met bericht.
Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
Tik op OK.
Lopende gesprekken
•
1
Een gesprek beëindigen
2
Een tweede gesprek tot stand brengen
3
Huidig gesprek in de wacht zetten of een gesprek uit de wacht halen
4
Voer tijdens een gesprek DTMF-cijfers in.
5
De microfoon dempen tijdens een gesprek
6
Luidspreker tijdens een gesprek inschakelen
Het volume aanpassen tijdens een gesprek
Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.
De gesprekkenlijst gebruiken
In de gesprekkenlijst vindt u gemiste oproepen
oproepen .
, ontvangen oproepen
en gekozen
72
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De gesprekkenlijst openen
1
2
Tik in het Startscherm op
Tik vervolgens op .
.
Uw gemiste gesprekken weergeven
1
2
Als u een gemiste gesprek hebt, wordt
statusbalk omlaag.
Tik op Gemiste oproep.
in de statusbalk weergegeven. sleep de
Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
Als u een nummer direct vanuit de gesprekkenlijst wilt bellen, tikt u op naast het
nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het
gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op Nummer bewerken vóór
bellen.
Een nummer uit de gesprekkenlijst aan uw contacten toevoegen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op .
Tik op een nummer in de gesprekkenlijst en selecteer Nieuw contact maken of
Toevoegen aan een contact.
Bewerk de contactgegevens en tik op OPSLAAN.
Opties van de gesprekkenlijst weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op
Ga naar en tik op .
Tik op .
.
De algemene gespreksinstellingen zijn ook toegankelijk via bovenstaande stappen.
Gesprekken doorschakelen
U kunt gesprekken doorsturen naar een andere ontvanger, bijvoorbeeld een ander
telefoonnummer of een ander apparaat.
Oproepen doorschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep.
Tik op Gesprekken doorverbinden > Spraak en selecteer een optie.
Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen en tik vervolgens
op Inschakelen.
Gesprekken doorschakelen uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Oproep > Gesprekken doorverbinden > Spraak.
Selecteer een optie en tik vervolgens op Uit.
Oproepen beperken
U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande
gesprekken blokkeren. Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider,
kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken. Als
u een abonnement met een voicemailservice hebt, kunt u alle inkomende gesprekken
van een bepaald contact rechtstreeks doorsturen naar de voicemail.
FDN wordt niet ondersteund door alle netwerkproviders. Neem contact op met uw
netwerkprovider om te controleren of uw SIM-kaart of netwerkservice FDN ondersteunt.
73
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Oproepen en berichten van een bepaald nummer blokkeren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op > Instellingen > Nummers blokkeren > Een nummer toevoegen.
Voer het nummer in waarvan u oproepen en sms'jes wilt blokkeren en tik op
BLOKKEREN.
Vaste belservice in- of uitschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep > Vaste nummers.
Selecteer Vaste nummers activeren als u de vaste belservice wilt inschakelen.
Selecteer Vaste nummers deactiveren als u de vaste belservice wilt uitschakelen.
Voer uw PIN2-code in en tik op OK.
De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep.
Tik op Vaste nummers > Vaste nummers.
De PIN2-code van de SIM-kaart wijzigen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep.
Tik op Vaste nummers > PIN2-code wijzigen.
Voer de oude PIN2-code van de SIM-kaart in en tik op OK.
Voer de nieuwe PIN2-code van de SIM-kaart in en tik op OK.
Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op OK.
Inkomende oproepen van een bepaald contact rechtstreeks naar voicemail
doorschakelen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Tik op .
Selecteer het gewenste contact.
Tik op > .
Markeer het selectievakje naast Alle oproepen naar voicemail.
Tik op OPSLAAN.
Meerdere oproepe
Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere oproepen tegelijk
verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een
oproep ontvangt.
Mobiele data zijn niet beschikbaar tijdens oproepen. Applicaties als e-mail, internet en sociaal
netwerken werken als u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk.
Wisselgesprek activeren of deactiveren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep > Aanvullende instellingen.
Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op Wisselgesprek.
Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen
1
2
Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u
Tik op Oproep in wacht zetten.
•
Een tweede gesprek weigeren
Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u
naar rechts.
naar links.
74
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een tweede gesprek tot stand brengen
1
2
3
•
Tik tijdens een gesprek op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
Tik op om het toetsenblok te openen.
Voer het nummer van de ontvanger in en tik op . Het eerste gesprek wordt in de
wacht geplaatst.
Schakelen tussen meerdere gesprekken
Als u naar het volgende gesprek wilt schakelen en het huidige gesprek in de wacht
wilt zetten, tikt u op In de wacht.
Telefonische vergaderingen
Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig
spreken met twee of meer personen.
Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u
aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.
Een telefonische vergadering tot stand brengen
1
2
3
4
5
Tik tijdens een gesprek op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
Tik op om het toetsenblok weer te geven.
Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . De eerste deelnemer
wordt tijdelijk in de wacht gezet.
Tik op om de tweede deelnemer aan het gesprek toe te voegen en de
telefonische vergadering te starten.
Herhaal de relevante hierboven beschreven stappen om meer deelnemers toe te
voegen aan het gesprek.
Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een telefonische vergadering
1
2
3
Tik tijdens een telefonische vergadering op Vergadering beheren.
Tik op de afzonderlijke knop van de deelnemer voor een privégesprek.
Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische
vergadering, tikt u op .
Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering
1
2
Tik tijdens een telefonische vergadering op Vergadering beheren.
Tik op naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.
•
Een telefonische vergadering beëindigen
Tik tijdens de telefonische vergadering op .
Voicemail
Als in uw abonnement een voicemailservice is opgenomen, kunnen bellers een
voicemailbericht achterlaten als u een binnenkomend gesprek niet kunt beantwoorden.
Het nummer van uw voicemailservice is gewoonlijk op uw SIM-kaart opgeslagen. Als dat
niet het geval is, kunt u het nummer opvragen bij uw netwerkoperator en het vervolgens
handmatig invoeren.
Uw voicemailnummer invoeren
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep.
Selecteer een SIM-kaart.
Tik op Voicemail > Instellingen voor voicemail > Voicemailnummer.
Voer uw voicemailnummer in.
Tik op OK.
75
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De voicemailservice bellen
1
2
Open het toetsenblok.
Houd 1 aangeraakt totdat het voicemailnummer wordt gebeld.
De eerste keer dat u het voicemailnummer belt, geeft de voicemailsysteem van de
netwerkaanbieder meestal aanwijzingen om uw voicemail in te stellen. U wordt bijvoorbeeld
gevraagd een begroeting op te nemen en een wachtwoord in te stellen.
Noodoproepen
Uw apparaat ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit
houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te
doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een
netwerk bevindt.
Een noodoproep plaatsen
1
2
Open het toetsenblok.
Voer het noodnummer in en tik op
.
U kunt ook noodnummers bellen als er geen SIM-kaart in de telefoon zit of als alle uitgaande
gesprekken zijn geblokkeerd.
Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld
1
2
Tik op NOOD.
Voer het noodnummer in en tik op
.
Een noodnummer bellen terwijl het scherm is vergrendeld
1
2
Als het actieve schermvergrendelingstype Schuiven is, veegt u omhoog en tikt u
op en vervolgens op om het toetsenblok te openen. Voer het noodnummer
in en tik op .
Als uw scherm is vergrendeld met een patroon, PIN of wachtwoord, veegt u
omhoog en tikt u op NOOD. Voer het noodnummer in en tik op .
76
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Contacten
Contacten zoeken en weergeven
1 Contacten zoeken
2 Medische contactinformatie en noodhulpnummers bewerken en weergeven.
3 Meer opties weergeven
4 Tabbladen Favorieten en Alle contacten
5 Contactgegevens weergeven
6 De schuifregelaar gebruiken om direct naar contacten gaan die beginnen met de geselecteerde letter
7 Contact toevoegen
Een contact zoeken
1
2
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op en geef een telefoonnummer, naam of andere informatie op in het veld
Contacten vinden. De lijst met resultaten wordt gefilterd zodra u een teken invoert.
De contacten selecteren voor weergave in de applicatie Contacten
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Druk op en tik vervolgens op Groepen/accounts selecteren.
Selecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw
contacten met een synchronisatieaccount hebt gesynchroniseerd, wordt dit
account in de lijst weergegeven.
Tik op Groepen selecteren, selecteer de bijbehorende vervolgkeuzelijst en
schakel de selectievakjes naar wens in of uit om de lijst met opties verder uit te
breiden.
Als u klaar bent, tikt u op OK.
77
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Contacten toevoegen en bewerken
Een contact toevoegen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op .
Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en u
voor het eerst een contact toevoegt, moet u het account selecteren waaraan u dit
contact wilt toevoegen. U kunt ook op Telefooncontact tikken als u het contact
alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
Als u klaar bent, tikt u op OPSLAAN.
Als u eenmaal een contact in een account hebt opgeslagen, wordt dat account als
standaardaccount weergegeven wanneer u opnieuw een contact toevoegt. Als u het account
voor een opgeslagen contact wilt wijzigen, moet u het contact opnieuw aanmaken en opslaan
in het gewenste account.
Als u een plusteken en de landcode toevoegt voor het telefoonnummer van een contact, hoeft
u het nummer niet opnieuw te bewerken wanneer u vanuit een ander land belt.
Een contact bewerken
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op
Bewerk de gewenste informatie.
Als u klaar bent, tikt u op OPSLAAN.
.
Bij sommige synchronisatieservices kunt u geen contactgegevens bewerken.
Een afbeelding aan een contact toevoegen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
Tik op , selecteer een methode om de contactafbeelding toe te voegen en
breng de gewenste bewerkingen aan.
Wanneer u de afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op OPSLAAN.
U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie Album . Als u een
afbeelding wilt toevoegen die is opgeslagen in een onlineaccount, moet u de afbeelding eerst
downloaden.
De ringtone van een contact personaliseren
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
Tik op > Ringtone instellen.
Selecteer een optie uit de lijst of tik op om een muziekbestand te selecteren dat
op uw apparaat is opgeslagen. Tik vervolgens op GEREED.
Tik op OPSLAAN.
Alle oproepen van een contact naar voicemail sturen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
Tik op en schakel het selectievakje Alle oproepen naar voicemail in.
Als u klaar bent, tikt u op OPSLAAN.
Een telefoonnummer blokkeren
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op en vervolgens op Geblokkeerde nummers.
Tik op NUMMER TOEVOEGEN en voer het telefoonnummer in waarvoor u
oproepen en sms-berichten wilt blokkeren.
Tik op BLOKKEREN.
78
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Contacten verwijderen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Raak het contact dat u wilt verwijderen aan en houd het even vast.
Schakel de selectievakjes in naast de contacten die u wilt verwijderen als u
contacten wilt verwijderen.
Tik op en vervolgens op Contact verwijderen.
Tik op VERWIJDEREN om te bevestigen.
Contactgegevens over uzelf bewerken
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op IK en vervolgens op .
Voer de nieuwe gegevens in of breng de gewenste wijzigingen aan.
Als u klaar bent, tikt u op OPSLAAN.
Een nieuw contact maken op basis van een sms-bericht
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het pictogram naast het telefoonnummer en tik op OPSLAAN.
Selecteer een bestaand contact of tik op Nieuw contact maken.
Bewerk de contactgegevens en tik op OPSLAAN.
Contacten overbrengen
Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen.
U kunt contacten synchroniseren met een onlineaccount of rechtstreeks importeren
vanaf een ander apparaat.
Als u de contacten op uw oude apparaat synchroniseert met een onlineaccount,
bijvoorbeeld Google Sync™ of Microsoft® Exchange ActiveSync®, kunt u uw contacten
overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.
U kunt contacten kopiëren naar een geheugenkaart, Bluetooth®-technologie gebruiken
of contacten opslaan op een SIM-kaart. Voor meer specifieke informatie over het
overbrengen van de contacten vanaf uw oude apparaat, raadpleegt u de desbetreffende
gebruikershandleiding.
Meer informatie over het kiezen van een overdrachtmethode vindt u op
www.sonymobile.com/support/.
De contacten op uw nieuwe apparaat synchroniseren met een synchronisatieaccount
1
2
3
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op en tik vervolgens op Accounts beheren.
Selecteer het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik
vervolgens op > Nu synchroniseren.
U moet bij het desbetreffende synchronisatieaccount zijn aangemeld voordat u uw contacten
hiermee kunt synchroniseren.
Contacten importeren vanaf een SIM-kaart
Bij het overbrengen van contacten naar of vanaf een SIM-kaart, kunnen sommige contacten op
de doellocatie worden gedupliceerd. Zie Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden
op pagina 82 voor meer informatie over het oplossen van dit probleem.
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op en tik vervolgens op Importeren/exporteren > Importeren van SIM-kaart.
Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
Selecteer contacten om te importeren. Als u een individueel contact wilt
importeren, tikt u op dit contact. Als u alle contacten wilt importeren, tikt u op en
vervolgens op Alles importeren.
79
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Contacten importeren vanaf een geheugenkaart
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Druk op en tik vervolgens op Importeren/exporteren > Importeren van SD-kaart
of intern geheugen (.vcf-bestand).
Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
Tik op SD-kaart.
Selecteer de bestanden die u wilt importeren door erop te tikken.
Contacten importeren met Bluetooth®-technologie
1
2
3
4
5
Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en uw apparaat op
zichtbaar is ingesteld.
Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw
apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de
bestandsoverdracht te accepteren.
Tik op Accepteren om de bestandsoverdracht te starten.
Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de
melding.
Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden
opgeslagen.
Een back-up maken van contacten
U kunt het interne gehuegen, een geheugenkaart of een SIM-kaart gebruiken om een
back-up te maken van contacten.
Alle contacten exporteren naar het interne geheugen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Druk op en tik vervolgens op Importeren/exporteren > Exporteren naar SDkaart of intern geheugen (.vcf-bestand).
Tik op > Interne opslag weergeven.
Tik op en vervolgens op het modelnummer van uw apparaat naast .
Selecteer een bestemmingsmap of tik op OPSLAAN.
Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Druk op en tik vervolgens op Importeren/exporteren > Exporteren naar SDkaart of intern geheugen (.vcf-bestand).
Tik op > SD-kaart.
Tik op OPSLAAN.
Contacten naar een SIM-kaart exporteren
Wanneer u contacten naar de SIM-kaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie
geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op SIM-kaarten.
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op
Tik op > Importeren/exporteren.
Tik op Exporteren naar SIM-kaart.
Tik op OK.
.
Medische en noodhulpgegevens toevoegen
In de applicatie Contacten kunt u noodhulpinformatie toevoegen en bewerken. U kunt
medische details invoeren, zoals allergieën en medicijnen die u gebruikt, alsmede
informatie over familie en vrienden met wie contact kan worden opgenomen in geval van
nood. Na het instellen zijn de noodhulpgegevens bereikbaar vanaf het
beveiligingsscherm. Dat betekent dat zelfs als het scherm vergrendeld is, bijvoorbeeld
met een PIN-code, patroon of wachtwoord, noodhulppersoneel nog steeds uw
noodhulpgegevens kunnen zien.
80
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
1
Terugkeren naar het hoofdscherm van Contacten
2
Meer opties weergeven
3
Tabblad voor medische en persoonlijke gegevens en contacten voor noodgevallen
4
Medische en persoonlijke gegevens
Uw medische gegevens invoeren
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op
Tik op .
Bewerk de gewenste informatie.
.
Een nieuw contact voor noodgevallen toevoegen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op en vervolgens op CONTACTEN > Contact toevoegen.
Tik op het contact dat u wilt gebruiken als een contact voor noodgevallen.
Het contact voor noodgevallen moet minimaal één telefoonnummer hebben dat door medische
hulpverleners kan worden gebeld. Als uw apparaat door middel van schermvergrendeling is
vergrendeld, kunnen medische hulpverleners alleen het telefoonnummer van het contact voor
noodgevallen zien, ook als er ook andere informatie in de applicatie Contacten is ingevoerd.
Favorieten
Contacten die u als favorieten aanmerkt, verschijnen onder het tabblad Favorieten in de
applicatie Contacten samen met uw meest gebelde contacten of 'topcontacten'. Zo
krijgt u sneller toegang tot deze contacten.
Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
Tik op .
Uw favoriete contacten weergeven
1
2
Tik in het Startscherm op
Tik op Favorieten.
en vervolgens op
.
Contactinformatie verzenden
Uw visitekaartje verzenden
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op IK.
Tik op en vervolgens op Delen.
Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het
scherm.
81
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een contact verzenden
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
Tik op en tik vervolgens op Delen.
Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het
scherm.
Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Raak een contact aan en houd het even vast en schakel vervolgens de
selectievakjes naast de contacten die u wilt delen in of uit.
Tik op en vervolgens op Delen.
Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het
scherm.
Alle contacten verzenden
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Druk op en tik vervolgens op Importeren/exporteren > Alle contacten delen om
alle contacten te exporteren.
Sleep de statusbalk omlaag. Tik op de melding zodra het exporteren is voltooid.
Selecteer een beschikbare overdrachtmethode en volg de instructies op het
scherm.
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden
Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier
contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de
applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten koppelen tot één
vermelding. En als u per ongeluk vermeldingen koppelt, kunt u ze later weer
ontkoppelen.
Contacten koppelen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik en houd vast op het contact dat u aan een ander contact wilt koppelen.
Tik op de selectievakjes naast het contact dat u wilt koppelen.
Tik op en vervolgens op Linken. De informatie van het eerste contact wordt
samengevoegd met het tweede contact en de gekoppelde contacten worden als
één contact weergegeven in de contactenlijst.
Tik op Linken om te bevestigen.
Gekoppelde contacten scheiden
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op
Tik op en vervolgens op Loskoppelen.
Tik op ONTKOPPELEN om te bevestigen.
.
82
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Berichten en chat
Berichten lezen en verzenden
De applicatie Berichten geeft uw berichten weer als gesprekken. Dit betekent dat alle
berichten naar en van een specifieke persoon zijn gegroepeerd.
Het aantal tekens dat u in één bericht kunt verzenden, is afhankelijk van de aanbieder en de
taal die u gebruikt. De maximale grootte van een MMS-bericht, inclusief de toegevoegde
mediabestanden, is ook afhankelijk van de aanbieder. Neem contact op met uw
netwerkoperator voor meer informatie.
1
Ga terug naar de lijst met gesprekken
2
De afzender van het bericht bellen
3
Meer opties weergeven
4
Verzonden en ontvangen berichten
5
Een voltooid bericht verzenden
6
Bijlagen toevoegen
Een bericht maken en verzenden
1
2
3
4
5
6
7
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op .
Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in en kies vervolgens uit
de suggesties die worden weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactlijst
voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
Als u een groepsbericht wilt verzenden, herhaalt u bovenstaande stappen om
meer ontvangers toe te voegen.
Tik op Bericht schrijven en voer de tekst van het bericht in.
Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u de desbetreffende bijlageoptie.
Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op .
Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het als concept opgeslagen. Het
gesprek wordt gelabeld met het woord Concept.
Een ontvangen bericht lezen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het gewenste gesprek.
Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u erop.
Alle ontvangen berichten worden standaard in het apparaatgeheugen opgeslagen.
Een bericht beantwoorden
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op
Tik op het gesprek met het bericht.
Voer uw antwoord in en tik op .
.
83
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een bericht doorsturen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt doorsturen.
Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op
Bericht doorsturen.
Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in en kies vervolgens uit
de suggesties die worden weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactlijst
voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
Indien nodig bewerkt u het bericht en tikt u vervolgens op .
Een bestand in een ontvangen bericht opslaan
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u erop.
Raak het bericht dat u wilt opslaan aan en houd het even vast, en selecteer de
gewenste optie.
Uw berichten organiseren
Een bericht verwijderen
1
2
3
Tik vanaf het Startscherm op en tik op .
Tik op het gesprek dat het bericht bevat dat u wilt verwijderen.
Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op
Bericht verwijderen > VERWIJDEREN.
Gesprekken verwijderen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op en vervolgens op Gesprekken verwijderen.
Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik
vervolgens op > VERWIJDEREN.
Een ster toevoegen aan een bericht
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het gesprek dat u wilt openen.
Raak het bericht aan waaraan u een ster wilt toevoegen, houd het even vast en tik
vervolgens op Ster toevoegen.
Als u een ster wilt verwijderen, raakt u het betreffende bericht aan en houdt u het
even vast, en tikt u vervolgens op Ster verwijderen.
Berichten met een ster weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op en tik vervolgens op Berichten met ster.
Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.
Berichten zoeken
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op .
Voer uw zoekwoorden in. De zoekresultaten worden in een lijst weergegeven.
Bellen vanuit Berichten
De afzender van een bericht bellen
1
2
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op
Tik op een gesprek en vervolgens op .
.
84
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het nummer van een afzender opslaan als contact
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op het pictogram naast het telefoonnummer en tik op OPSLAAN.
Selecteer een bestaand contact of tik op Nieuw contact maken.
Bewerk de contactgegevens en tik op OPSLAAN.
Berichtinstellingen
De meldingsinstellingen van berichten wijzigen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op en vervolgens op Instellingen.
Tik op Meldinggeluid en selecteer een optie om een meldingsgeluid in te stellen of
tik op en selecteer een muziekbestand dat op uw apparaat is opgeslagen.
Tik op GEREED om uw keuze te bevestigen.
Tik op de schuifregelaars om nog meer meldingsinstellingen aan te passen.
Ontvangstbevestigingen voor uitgaande berichten in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Tik op en vervolgens op Instellingen.
Tik op de schuifregelaar Ontvangstbevestiging om de functie in of uit te
schakelen.
Als ontvangstbevestigingen zijn ingeschakeld, verschijnt een vinkje bij berichten die zijn
afgeleverd.
Videochat
U kunt de videochat-applicatie Google Duo™ op uw apparaat gebruiken om te chatten
met vrienden die de applicatie ook gebruiken op Android™-apparaten en iOS-apparaten.
Ga naar https://support.google.com/duo/ voor meer informatie over het gebruik van
deze applicatie.
De videogesprekfunctie werkt alleen op apparaten met een camera aan de voorzijde.
De applicatie Duo™ gebruiken
1
2
Tik in het Startscherm op
Tik op Google > Duo.
.
85
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
E-mail
E-mail instellen
Gebruik de e-mailapplicatie op uw apparaat voor het versturen en ontvangen van emailberichten via uw e-mailaccounts. U kunt een of meerdere e-mailaccounts
tegelijkertijd hebben, inclusief zakelijke Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.
Een e-mailaccount instellen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op E-mail.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Voor sommige e-mailservices moet u wellicht contact opnemen met uw aanbieder van de emailservice voor gedetailleerde instellingen voor het e-mailaccount.
Een extra e-mailaccount toevoegen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op E-mail.
Tik op en vervolgens op Instellingen > Account toevoegen.
Volg de instructies op het scherm. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet
automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
Als u klaar bent, tikt u op VOLGENDE.
E-mailberichten verzenden en ontvangen
•
1
Instellingen openen, een lijst weergeven van alle e-mailaccounts en mappen
2
Zoeken naar e-mailberichten
3
Toegang tot overige opties
4
Lijst met e-mailberichten
5
Een e-mailbericht schrijven
Nieuwe e-mailberichten downloaden
Open het postvak IN en veeg naar beneden in de berichtenlijst.
Voordat u probeert om nieuwe e-mailberichten te downloaden, moet u controleren of u een
actieve gegevensverbinding hebt. Zie voor meer informatie over het opzetten van
gegevensverbindingen Internet- en MMS-instellingen op de pagina 47.
86
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw e-mailberichten lezen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op E-mail.
Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op en vervolgens op
en
selecteert u het account dat u wilt controleren. Als u al uw e-mailaccounts tegelijk
en selecteert u Gecombineerd
wilt controleren, tikt u op , vervolgens op
Postvak IN.
Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op het e-mailbericht dat u wilt
lezen.
Een e-mailbericht maken en verzenden
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op E-mail.
en
Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op , vervolgens op
tenslotte selecteert u het account waarmee u de e-mail wilt verzenden.
Tik op en typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger. Selecteer
vervolgens een of meer ontvangers uit de vervolgkeuzelijst.
Voer het onderwerp en de berichttekst van de e-mail in en tik op
Een e-mailbericht beantwoorden
1
2
Tik in het postvak IN op het bericht waarop u wilt antwoorden en tik vervolgens op
BEANTWOORDEN of ALLEN BEANTWOORDEN.
Voer uw antwoord in en tik op .
Een e-mailbericht doorsturen
1
2
3
Tik in het postvak IN op het bericht dat u wilt doorsturen en tik vervolgens op
DOORVERBINDEN.
Typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger en selecteer een of meer
ontvangers uit de vervolgkeuzelijst.
Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op .
Een bijlage voor een e-mailbericht opslaan of weergeven
1
2
Tik op het e-mailbericht met de bijlage die u wilt weergeven. E-mailberichten met
bijlagen worden aangegeven met .
Zodra het e-mailbericht wordt geopend, zoekt u de bijlage in de berichttekst van
de e-mail en tikt u op OPSLAAN of WEERGEVEN ernaast.
Het e-mailadres van een afzender opslaan bij uw contacten
1
2
3
4
Tik op een bericht in uw postvak IN.
Tik op de naam van de afzender, tik op Toevoegen aan Contacten en tik
vervolgens op OK.
Selecteer een bestaand contact of tik op Nieuw contact maken.
Bewerk zonodig de contactgegevens en tik op OPSLAAN.
Uw e-mailberichten organiseren
Uw e-mails sorteren
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op E-mail.
Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op , vervolgens op
en
selecteert u het account dat hoort bij het postvak IN dat u wilt sorteren. Als u de
e-mails in al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt sorteren, tikt u op , vervolgens
op
en selecteert u Gecombineerd Postvak IN.
Tik op en vervolgens op Sorteren.
Selecteer een sorteeroptie.
87
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
E-mails zoeken
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op E-mail.
Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op en vervolgens op
en
selecteert u het account dat u wilt zoeken. Als u in al uw e-mailaccounts tegelijk
wilt zoeken, tikt u op , vervolgens op
en kiest u Gecombineerd Postvak IN.
Tik op .
Voer de zoektekst in.
Het zoekresultaat wordt weergegeven in een lijst die is gesorteerd op datum. Tik
op het e-mailbericht dat u wilt openen.
Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op E-mail.
Tik op , vervolgens op
en selecteer het account dat u wilt controleren.
Selecteer Alle mappen tonen onder het account dat u wilt controleren.
E-mailberichten verwijderen
1
2
3
Tik en houd vast op het bericht dat u wilt verwijderen totdat het apparaat gaat
trillen.
Schakel de selectievakjes in van de berichten die u wilt verwijderen.
Tik op
U kunt ook een bericht naar rechts vegen om het te verwijderen.
Een e-mailbericht naar een andere map verplaatsen
1
2
Veeg in het postvak IN op het bericht dat u naar links wilt verplaatsen.
Tik op Verplaatsen en selecteer een map.
Instellingen e-mailaccount
Een e-mailaccount van uw apparaat verwijderen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op E-mail.
Tik op en vervolgens op Instellingen.
Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
Tik op Account verwijderen > OK.
De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op E-mail.
Tik op en vervolgens op Instellingen.
Selecteer het gewenste account.
Tik op Controlefrequentie > Controlefrequentie en selecteer een optie.
Een automatisch antwoord instellen in een Exchange ActiveSync-account
1
2
3
4
5
6
7
8
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op E-mail.
Tik op en vervolgens op Instellingen.
Selecteer het EAS-account (Exchange Active Sync) waarvoor u een automatisch
antwoord wilt instellen.
Tik op Afwezig.
Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
Schakel indien nodig het selectievakje Tijdbereik instellen in en stel het tijdsbereik
voor het automatische antwoord in.
Voer de tekst van uw automatische antwoord in het tekstveld in.
Tik op OK ter bevestiging.
88
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Gmail™
Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™-applicatie gebruiken om emailberichten te lezen en te schrijven.
•
1
Een lijst weergeven van alle Gmail-accounts en -mappen
2
Zoeken naar e-mailberichten
3
Lijst met e-mailberichten
4
E-mailbericht schrijven
Meer informatie over Gmail™
Wanneer de applicatie Gmail is geopend, tikt u op
feedback.
en vervolgens op Help en
89
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Muziek en FM-radio
Muziek overdragen naar uw apparaat
•
•
Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar uw apparaat:
U kunt muziekbestanden overdragen tussen uw apparaat en een computer met de
bijgeleverde USB Type-C™-kabel. Wanneer deze is aangesloten, selecteert u Bestanden
overzetten op het apparaat en vervolgens kunt u de bestanden kopiëren en plakken of
verslepen met de computer. Zie Bestanden beheren met een computer op de
pagina 39.
U kunt de Xperia™ Companion-software gebruiken om uw mediabestanden tussen de
computer en uw apparaat over te zetten. Meer informatie en download Xperia™
Companion voor Windows op http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/
of Xperia™ Companion voor Mac op
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.
De applicatie Muziek ondersteunt mogelijk niet alle soorten muziekbestanden. Download de
whitepaper voor uw apparaat via www.sonymobile.com/support/ voor meer informatie over de
ondersteunde bestandsindelingen en het gebruik van multimediabestanden (audio, foto's,
video).
Luisteren naar muziek
Gebruik de applicatie Muziek om naar uw favoriete muziek en audioboeken te luisteren.
1
Minimaliseer het volledige scherm van de speler
2
Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
3
Geef de huidige afspeelwachtrij weer
4
Bekijk de menuopties
5
Albumafbeeldingen (indien beschikbaar)
6
Voeg een nummer toe of verwijder het als favoriet
7
Verstreken tijd van het huidige nummer
8
Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
9
Voortgangsindicator: versleep de indicator of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
10
Totale tijd (lengte) van het huidige nummer
11
Herhaal alle nummers in de huidige afspeelwachtrij
12
Tik om naar het volgende nummer in de afspeellijst te gaan. Houd vast om vooruit te spoelen binnen het
huidige nummer
13
Speel een nummer af of pauzeer het
14
Tik om naar het vorige nummer in de afspeelwachtrij te gaan; houd aangeraakt om terug te spoelen
binnen het huidige nummer
90
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
15
Shuffle nummers in de huidige afspeelwachtrij
Startscherm Muziek
1
Tik op
2
Blader omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken
3
Speel een nummer af met de applicatie Muziek
4
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
5
Terugkeren naar het scherm van de muziekspeler
in de linkerbovenhoek om het menu Muziek te openen
Een nummer afspelen met de applicatie Muziek
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op
Tik op .
Selecteer een muziekcategorie.
Tik op een nummer om het af te spelen.
.
Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen. Zorg dat u over de vereiste
rechten beschikt voor het materiaal dat u wilt gebruiken.
•
Nummergerelateerde informatie online zoeken
Tik op de Album art en vervolgens op Meer informatie als een nummer wordt
afgespeeld in de applicatie Muziek.
De online hulpbronnen voor het nummer zijn onder andere video's op YouTube™,
songteksten en informatie over artiesten op Wikipedia.
Muziekgegevens bewerken en album art downloaden
1
2
3
4
Tik vanuit de applicatie Muziek op de Album art en tik vervolgens op Muziekinfo
bewerken.
Bewerk de gegevens naar wens.
Tik op en selecteer een optie om album art in te stellen of te downloaden.
Als u klaar bent, tikt u op OPSLAAN.
U kunt in het menu Muziek bij Instellingen instellen dat album art automatisch wordt
gedownload.
•
•
Het audiovolume aanpassen
Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.
De applicatie Muziek minimaliseren
Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op om naar het Startscherm te
gaan. De applicatie Muziek blijft actief op de achtergrond.
91
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De applicatie Muziek openen wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld
•
•
Terwijl een nummer op de achtergrond wordt afgespeeld, sleept u de statusbalk
omlaag en tikt u op de applicatie Muziek.
Of tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Menu Muziek
Het menu Muziek biedt een overzicht van alle nummers op uw apparaat. Hier kunt u uw
albums en afspeellijsten beheren.
1
Terug naar startscherm Muziek
2
Geef de huidige afspeelwachtrij weer
3
Bladeren door alle afspeellijsten
4
Bladeren door alle artiesten
5
Bladeren door alle albums
6
Bladeren door alle nummers
7
Bladeren door alle genres
8
Bladeren door alle mappen
9
Het instellingsmenu voor de applicatie Muziek openen
10
Het ondersteuningsmenu voor de applicatie Muziek openen
Het menu Muziek openen
1
2
Tik in het Startscherm op
Tik op .
•
Terugkeren naar het startscherm Muziek
Als het menu Muziek is geopend, tikt u op Start of op het scherm rechts van het
menu.
en tik vervolgens op
.
Een nummer verwijderen
1
2
3
Open het menu Muziek en blader vervolgens naar het nummer dat u wilt
verwijderen.
Raak de titel van het nummer aan, houd deze vast en tik op Verwijderen uit
opslag in de lijst die verschijnt.
Tik op VERWIJDEREN om te bevestigen.
U kunt geen nummer verwijderen als het wordt afgespeeld.
Afspeellijsten
In het startscherm Muziek kunt u uw eigen afspeellijsten maken op basis van de muziek
die op uw apparaat is opgeslagen.
92
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Zelf playlists maken
1
2
3
Houd in het startscherm Muziek de naam aangeraakt van het album of nummer
dat u aan een playlist wilt toevoegen.
Tik in het menu dat wordt geopend op Toevoegen aan playlist > Nieuwe
afspeellijst maken.
Voer een naam in voor de playlist en tik op OK.
U kunt ook het startschermmenu Muziek openen, op Afspeellijsten tikken en vervolgens op
om een nieuwe playlist te maken.
Uw eigen playlists afspelen
1
2
3
Open het menu Muziek en tik op Afspeellijsten.
Selecteer onder Afspeellijsten de afspeellijst die u wilt openen.
Tik op een nummer of op Shuffle alles als u alle nummers wilt afspelen.
Nummers toevoegen aan een playlist
1
2
3
Ga vanuit het startscherm Muziek naar het nummer of album dat u wilt toevoegen
aan een playlist.
Raak de titel van het nummer of album aan en houd deze vast, tik vervolgens op
Toevoegen aan playlist.
Tik op de naam van de playlist waaraan u het album of het nummer wilt
toevoegen. Het album of het nummer wordt nu aan de playlist toegevoegd.
Een nummer verwijderen uit een afspeellijst
1
2
Houd in een afspeellijst de titel vast van het nummer dat u wilt verwijderen.
Tik op Verwijderen uit afspeellijst.
Een afspeellijst verwijderen
1
2
3
4
Open het menu Muziek en tik op Afspeellijsten.
Raak de afspeellijst aan die u wilt verwijderen en houd deze vast.
Tik op Verwijderen.
Tik op VERWIJDEREN ter bevestiging.
Slimme afspeellijsten kunt u niet verwijderen.
Muziek delen
Een nummer delen
1
2
3
Ga vanuit het startscherm Muziek naar het nummer of album dat u wilt delen.
Raak de titel van het nummer aan en houd deze vast, tik vervolgens op Delen.
Selecteer een toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.
U kunt op deze manier ook albums en afspeellijsten delen.
Het geluid verbeteren
De geluidskwaliteit verbeteren met de equalizer
1
2
Open het menu Muziek en tik op Instellingen > Geluidsinstellingen >
Geluidseffecten > Equalizer.
Versleep de knoppen van de frequentieband als u het geluid handmatig wilt
aanpassen. Kies een vooraf ingestelde mogelijkheid door op
te tikken om een
mogelijkheid te kiezen en tik vervolgens ter bevestiging op OK.
93
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De functie Surround-geluid inschakelen
1
2
Open het menu Muziek en tik op Instellingen > Geluidsinstellingen >
Geluidseffecten > Surroundgeluid (VPT).
Veeg naar links of rechts om een instelling te selecteren en tik ter bevestiging op
OK.
Naar de radio luisteren
De FM-radio in uw apparaat werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld
door FM-radiozenders bladeren, deze beluisteren en zenders opslaan als favorieten. U
moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten voordat u de
radio kunt gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne
werkt. Als een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid eventueel uit de
luidspreker laten komen.
1
Lijst met favorieten
2
Aan-uitknop voor radio
3
Geef de menuopties weer
4
Ingestelde frequentie
5
Sla een zender op als favoriet of verwijder deze
6
Afstemknop
7
Frequentieband – sleep naar links of rechts om tussen kanalen te schakelen
8
Ga omhoog over de frequentieband om een zender te zoeken
9
Een opgeslagen favoriete zender
10
Ga omlaag over de frequentieband om een zender te zoeken
Naar de FM-radio luisteren
1
2
3
Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw apparaat.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op . De beschikbare zenders worden weergegeven terwijl u door
de frequentieband bladert.
Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als
een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen
bent met luisteren naar de zender.
Schakelen tussen radiozenders
•
•
Sleep de frequentieband naar links of naar rechts.
U kunt ook op de pijlen aan weerszijden van de frequentieband tikken om naar het
volgende duidelijke radiosignaal te springen.
94
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Opnieuw zoeken naar radiozenders
1
2
Wanneer de radio is geopend, tikt u op .
Tik op Kanalen zoeken. De hele frequentieband wordt gescand en alle
beschikbare zenders worden gemarkeerd.
Het radiogeluid naar de luidspreker omschakelen
1
2
Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
Tik op Via luidspreker afsp..
Druk op en tik op Afsp. op hoofdtelefoon om het geluid terug te schakelen naar de bedrade
headset of hoofdtelefoon.
Favoriete radiozenders
Een zender als favoriet opslaan
1
2
3
Ga als de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
Tik op .
Voer een naam in en selecteer een kleur voor de zender. Druk vervolgens op
OPSLAAN.
Luisteren naar een favoriete radiozender
1
2
Tik op .
Selecteer een optie.
Een zender als favoriet verwijderen
1
2
Ga als de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen.
Tik op en vervolgens op VERWIJDEREN.
Geluidsinstellingen voor radio
Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus
1
2
3
Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
Tik op Stereogeluid inschakelen.
Druk op en tik op Monogeluid afdwingen om de radio weer in
monogeluidsmodus te beluisteren.
De regio van de radio selecteren
1
2
3
Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
Tik op Radioregio instellen.
Selecteer een optie.
95
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Camera
Foto's maken en video's opnemen
1
Cameralens aan de voorzijde
2
De opnamemodus selecteren
3
Schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera
4
In- of uitzoomen
5
Foto's en video's weergeven
6
Locatie opslaan
7
Sluiterknop – foto's maken
8
Een stap teruggaan of de camera afsluiten
9
Instellingen voor opnamemodus
10
Flitserinstellingen
of video's opnemen
Een foto nemen vanaf het vergrendelingsscherm
1
2
3
Druk kort op de aan-uitknop om het scherm te activeren.
Houd ingedrukt en sleep om de camera te activeren.
Als de camera is geopend, tikt u op .
Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken
1
2
3
Activeer de camera.
Richt de camera op het onderwerp.
Tik op de knop op het scherm. De foto wordt gemaakt zodra u de cameratoets
loslaat.
Een selfie maken met de camera aan de voorzijde
1
2
3
Activeer de camera.
Tik op
.
Tik op de cameratoets
op het scherm om de foto te maken.
De flitser voor de fotocamera gebruiken
1
2
3
Wanneer de camera is geopend, tikt u op
Selecteer uw gewenste flitserinstelling.
Maak de foto.
.
De zoomfunctie gebruiken
•
•
Knijp of spreid uw vingers op het camerascherm als de camera is geopend.
U kunt ook omhoog of omlaag drukken op de volumetoets. Tik op en
vervolgens op Meer > Volumeknop gebruiken als om deze functie in te
schakelen.
96
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een video opnemen
1
2
3
4
5
6
•
Activeer de camera.
Als de videomodus niet is geselecteerd, veegt u over het scherm om
te
selecteren.
Richt de camera op het onderwerp.
Tik op om de opname te starten.
Tik op om de opname van een video te onderbreken. Tik op om de opname
te hervatten.
Tik op om de opname te stoppen.
Een foto maken tijdens het opnemen van een video
Tik op om een foto te maken tijdens het opnemen van een video. De foto wordt
gemaakt zodra u de cameratoets loslaat.
Uw foto's en video's weergeven
1
2
Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of
video te openen.
Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.
Een foto of video verwijderen
1
2
3
4
Zoek de foto of de video die u wilt verwijderen.
Tik op het scherm om de werkbalk weer te geven.
Tik op .
Tik op VERWIJDEREN ter bevestiging.
Algemene camera-instellingen
Overzicht van opnamemodi
U hebt de keuze uit diverse opnamemodi. Veeg omhoog of omlaag op het
camerascherm om tussen de modi te schakelen.
Handmatig
Pas camera-instellingen zoals resolutie, witbalans en ISO-waarde handmatig aan.
Superieur automatisch
Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.
Videocamera
Optimaliseer handmatig de video-instellingen voor elke scène.
Ga naar support.sonymobile.com voor meer informatie over het maken van betere foto's.
Automatische gezichtsdetectie
De camera herkent automatisch gezichten en geeft ze aan door middel van een kader.
Met een gekleurd kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt scherpgesteld. Er
wordt scherpgesteld op het gezicht dat zich het dichtste bij het midden van de camera
bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht moet
worden scherpgesteld.
Automatisch vastleggen
Schakel automatisch vastleggen in om automatisch foto's te maken met een van de
onderstaande opties.
Lachsluiter
Gebruik Smile Shutter™-technologie om een gezicht te fotograferen, precies op het moment dat de
betreffende persoon lacht. De camera herkent maximaal vijf gezichten en een van deze gezichten wordt
97
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt
automatisch een foto gemaakt.
Uit
Wanneer automatisch vastleggen is uitgeschakeld, kunt u foto's maken met de sluiterknop of de
cameratoets.
Een foto maken met Smile Shutter™
1
2
3
4
5
6
Activeer de camera.
Tik op .
Tik op Automatische opname > Lachsluiter.
Richt de camera op het onderwerp. De camera selecteert het gezicht waarop
wordt scherpgesteld.
Het geselecteerde gezicht wordt weergegeven in een gekleurd kader en de foto
wordt automatisch gemaakt zodra een glimlach wordt gedetecteerd.
Druk op de sluiterknop om de foto handmatig te maken als er geen glimlach wordt
gedetecteerd.
De geografische locatie van een foto opslaan
Schakel de functie Locatie opslaan in om uw foto's te geotaggen, dat wil zeggen een
benadering van de geografische locatie op te slaan van foto's die u maakt. De
geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken en GPStechnologie.
Wanneer wordt weergegeven op het camerascherm, is Locatie opslaan ingeschakeld
maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer wordt weergegeven, is
Locatie opslaan ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een
geografische locatie toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van deze twee symbolen
wordt weergegeven, is Locatie opslaan uitgeschakeld.
Geotags inschakelen
1
2
3
4
Activeer de camera.
Tik op .
Tik op Meer en vervolgens op de schuifregelaar naast Locatie opslaan om de
functie in of uit te schakelen.
Als u geotags inschakelt, wordt u gevraagd Locatieservices in te schakelen als
deze nog niet zijn ingeschakeld. Tik op OK en tik op de schuifregelaar Locatie.
Vastleggen met aanraken
With Vastleggen met aanraken tikt u gewoon ergens op het camerascherm om een foto
te maken.
Aan
Alleen camera aan voorzijde
Uit
Aanraken om aan te passen
Raak het scherm aan om een gebied te kiezen waarop moet worden scherpgesteld bij
het maken van foto's.
Alleen scherpstellen
Scherpstellen en helderheid
Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Superieur automatisch.
Automatisch voorbeeld van foto weergeven
U kunt een voorbeeld van foto's weergeven vlak nadat ze zijn gemaakt.
98
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Aan
Nadat u een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een
voorbeeld van.
Alleen camera aan voorzijde
Nadat u met de camera aan de voorzijde een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden
rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.
Uit
De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er wordt geen voorbeeld weergegeven.
Volumetoets gebruiken als
U kunt kiezen hoe u de volumetoets wilt gebruiken wanneer u foto's maakt.
Zoomfunctie
Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
Volume
Gebruik de volumetoets om het volume van meldingen, ringtones en muziek in te stellen.
Sluiter
Gebruik de volumetoets om foto's te maken.
Geluid
Wanneer u een foto maakt of een video opneemt, hoort u een sluitergeluid. Als u de
zelfontspanner gebruikt, hoort u een reeks pieptonen ter indicatie van het aftellen. U kunt
deze geluiden in- of uitschakelen.
Gegevensopslag
U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen
van het apparaat.
Intern geheugen
Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.
SD-kaart
Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.
Rasterlijnen
U kunt rasterlijnen gebruiken als visueel hulpmiddel tijdens het fotograferen om de juiste
compositie voor een foto te vinden.
Rasterlijnen worden alleen weergegeven op het camerascherm en tijdens de opname. Op de
uiteindelijke foto zijn ze niet zichtbaar.
Snel starten
Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het
scherm is vergrendeld.
Alleen starten
Nadat u
naar binnen hebt gesleept, wordt de hoofdcamera ingeschakeld vanuit de slaapstand.
Starten en vastleggen
Nadat u
naar binnen hebt gesleept, wordt de fotocamera ingeschakeld vanuit de slaapstand en wordt er
een foto gemaakt.
Starten en video opnemen
Nadat u
naar binnen hebt gesleept, wordt de videocamera ingeschakeld vanuit de slaapstand en wordt
de opname gestart.
Uit
99
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Kleur en helderheid aanpassen
1
2
3
Activeer de camera.
Tik op > Kleur en helderheid.
Sleep de schuifregelaar voor kleur en helderheid naar de gewenste posities.
Deze instelling is alleen beschikbaar in de modi Automatisch superieur en Videocamera.
Witbalans, scherpstellen, belichting en sluitertijd
Met witbalans, die alleen beschikbaar is in de opnamemodus Handmatig, wordt de
kleurbalans aangepast aan de lichtomstandigheden. U kunt de belichting ook handmatig
aanpassen binnen het bereik -2,0 EV tot +2,0 EV. U kunt bijvoorbeeld de beeldhelderheid
verhogen of de algemene belichting verlagen door op de plus- of mintekens te tikken als
het pictogram voor het instellen van de witbalans wordt weergegeven. Scherpstellen
en sluitertijd kunnen worden ingesteld op handmatige of automatische aanpassing.
Witbalans
Automatisch
Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aangepast.
Gloeilamp
Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme
lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.
Tl-licht
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.
Daglicht
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige
lichtomstandigheden buitenshuis.
Bewolkt
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte
lucht.
Scherpstellen AF
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld.
Scherpstellen MF
Hiermee wordt handmatig scherpgesteld.
SS auto
Hiermee wordt de sluitersnelheid automatisch aangepast.
SS 1/8
Hiermee wordt de sluitersnelheid handmatig aangepast.
Fotocamera-instellingen
De fotocamera-instellingen aanpassen
1
2
3
Activeer de camera.
Tik op om alle instellingen weer te geven.
Selecteer de instellingen die u wilt aanpassen en bewerk deze dan zoals gewenst.
Overzicht fotocamera-instellingen
Resolutie
Kies uit verschillende resoluties en beeldverhoudingen voordat u een foto maakt. Een
foto met een hogere resolutie heeft een hogere kwaliteit, maar vereist meer geheugen.
Hoofdcamera:
100
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
13MP
4096×3072 (4:3)
Resolutie van 13 megapixels met beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u
op een niet-breedbeeldscherm wilt weergeven of wilt afdrukken met een hoge resolutie.
10MP
4208×2368 (16:9)
Resolutie van 10 megapixels met beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u
op een breedbeeldscherm wilt weergeven.
Camera aan voorzijde:
5MP
2560×1920 (4:3)
Resolutie van 5 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die
u op een niet-breedbeeldscherm wilt weergeven of wilt afdrukken met een hoge
resolutie.
3MP
2560×1440 (16:9)
Resolutie van 3 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's
die u op een breedbeeldscherm wilt weergeven.
Zelfontspanner
Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder het apparaat vast te houden.
Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de
foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera
beweegt tijdens het nemen van foto's.
10 sec.
Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets
drukt tot het moment dat de foto wordt gemaakt.
3 sec.
Stel een vertraging van 3 seconden in vanaf het moment dat u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets
drukt tot het moment dat de foto wordt gemaakt.
Uit
De foto wordt gemaakt zodra u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt.
Zachte-huideffect
U kunt de Zachte-huideffect op uw apparaat inschakelen om huidtinten te verzachten bij
het nemen van selfies in Handmatig- en Superieur automatisch-opnamemodi.
Object volgen
Als u een object selecteert door het in de zoeker aan te raken, volgt de camera dit
object.
HDR
Gebruik de instelling HDR (High Dynamic Range) om een foto te maken bij sterk
tegenlicht of onder omstandigheden waarin het contrast scherp is. HDR compenseert
het verlies aan detail en zorgt voor een foto die representatief is voor zowel donkere als
heldere delen.
Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus Handmatig.
101
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
ISO
De ISO-gevoeligheid kan automatisch worden aangepast of kan handmatig worden
aangepast op gevoeligheidsinstellingen van 100 tot 3200.
Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus Handmatig.
Lichtmeting
Met deze functie wordt automatisch een gebalanceerde belichting vastgesteld door de
hoeveelheid licht te meten voor het onderwerp dat u wilt vastleggen.
Gezicht
Meet de hoeveelheid licht op het gezicht van uw onderwerp en past de belichting aan zodat het gezicht niet
te donker of te licht is.
Midden
Bepaalt het midden van de foto en stelt de belichting in op basis van de helderheid van het onderwerp op die
plek.
Punt
Past de belichting aan voor een zeer klein gedeelte van het onderwerp dat u wilt vastleggen.
Aanraken
Past de belichting aan op basis van het gewenste gedeelte van het onderwerp wanneer u het scherm
aanraakt.
Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus Handmatig.
Flitser
Gebruik de flitser om foto's te maken bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht. De
volgende opties zijn beschikbaar wanneer u tikt op het pictogram flitser op het
camerascherm:
Automatisch
De camera bepaalt automatisch of de lichtomstandigheden het gebruik van een flitser vereisen.
Opvulflits
Gebruik deze instelling als de achtergrond helderder is dan het onderwerp. Hiermee worden
ongewenste donkere schaduwen verwijderd.
Rode-ogenreductie
Vermindert de rode kleur van ogen wanneer u een foto maakt.
Uit
De flitser is uitgeschakeld. Soms kan de kwaliteit van een foto beter zijn zonder het gebruik van de
flitser, zelfs onder slechte lichtomstandigheden. Als u een goede foto wilt maken zonder de flitser te
gebruiken, hebt u een vaste hand nodig. Gebruik de zelfontspanner om onscherpe foto's te
voorkomen.
Zaklantaarn
De flitser gaat onafgebroken af tijdens het fotograferen.
Videocamera-instellingen
Videocamera-instellingen aanpassen
1
2
3
4
Activeer de camera.
Veeg over het scherm om
te selecteren.
Tik voor het weergeven van de instellingen op .
Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens de wijzigingen
aan.
102
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Overzicht van videocamera-instellingen
Videoresolutie
Pas de videoresolutie aan voor verschillende indelingen. HD staat voor High Definition en
FPS staat voor Frames Per Second. Een hogere fps-verhouding levert vloeiendere
videobeelden, tegen een hogere bestandsgrootte.
Hoofdcamera:
Volledige HD (30 fps)
1920×1080 (16:9)
Full HD (Full High Definition) met 30 fps en beeldverhouding 16:9.
HD
1280×720 (16:9)
HD-indeling (High Definition) met beeldverhouding 16:9.
VGA
640×480 (4:3)
VGA-indeling met beeldverhouding 4:3.
MMS
Video's opnemen die geschikt zijn voor verzending in MMS-berichten. De opnametijd
van deze indeling is beperkt zodat het videobestand aan een MMS-bericht kan worden
toegevoegd.
Camera aan voorzijde:
Full HD
1920×1080 (16:9)
Full HD-indeling (Full High Definition) met beeldverhouding 16:9.
HD
1280×720 (16:9)
HD-indeling (High Definition) met beeldverhouding 16:9.
VGA
640×480 (4:3)
VGA-indeling met beeldverhouding 4:3.
MMS
Video's opnemen die geschikt zijn voor verzending in MMS-berichten. De opnametijd
van deze indeling is beperkt zodat het videobestand aan een MMS-bericht kan worden
toegevoegd.
Automatisch vastleggen (video)
Schakel automatisch vastleggen in om automatisch foto's te maken terwijl u een video
opneemt. Met de functie Smile Shutter™ maakt de camera automatisch snapshots van
lachende gezichten terwijl u de video opneemt.
Smile Shutter™ (video) inschakelen
1
2
3
Activeer de camera.
Tik op .
Tik vervolgens op Automatische opname (video) > Lachsluiter.
103
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Lamp
Gebruik de lamp voor belichting wanneer u video's maakt bij slechte
omgevingsverlichting of bij tegenlicht. Het pictogram videoflitser
is beschikbaar op het
scherm van de videocamera. Houd er rekening mee dat de videokwaliteit soms beter is
zonder verlichting, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.
Aan
Uit
Meer ondersteuningsinformatie over de camera
Gebruik het menu Help om te zoeken naar cameragerelateerde tests en andere nuttige
informatie. Voer de volgende stappen uit voor toegang tot ondersteuning.
1
2
Open de camera-applicatie.
Tik op en vervolgens op Meer > Help
104
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Foto's en video's in Album
Foto's en video's weergeven
Gebruik de applicatie Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met
de camera hebt gemaakt of om vergelijkbare inhoud weer te geven die u op het apparaat
hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde
weergegeven.
1
Tik op
2
Menuopties bekijken
3
Een diavoorstelling van al uw foto's en video's, of de foto's en video's die u aan favorieten hebt
toegevoegd
4
Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startmenu van Album te openen
5
De datum van items in de groep
6
Tik op een foto of video om deze te bekijken
7
Blader omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken
om het startmenu van Album te openen
Foto's en video's weergeven
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Album .
Tik op een foto of video die u wilt bekijken. Tik op als dit wordt gevraagd.
Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om
de vorige foto of video weer te geven.
Als u het scherm automatisch wilt laten meedraaien met het apparaat, tikt u op De inhoud van
het scherm draaien onder Instellingen > Scherm > Wanneer het apparaat wordt gedraaid.
De applicatie Album ondersteunt mogelijk niet alle bestandsindelingen. Download de
whitepaper voor uw apparaat via www.sonymobile.com/support/ voor meer informatie over de
ondersteunde bestandsindelingen en het gebruik van multimediabestanden (audio, foto's,
video).
•
De grootte van de miniaturen wijzigen
Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in
te zoomen als u miniaturen van foto's en video's in Album bekijkt.
In- of uitzoomen op een foto
•
Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te
zoomen als u een foto bekijkt.
105
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een diavoorstelling van uw foto's bekijken
1
2
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik op
> Diavoorstelling om alle foto's in het album weer te geven.
Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.
Een video afspelen
1
2
3
Tik in Album op de video die u wilt afspelen.
Tik op .
Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze
weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.
Een video onderbreken
1
2
Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de
besturingselementen weer te geven.
Tik op .
Een video vooruit- en terugspoelen
1
2
•
Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de
besturingselementen weer te geven.
Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts
om vooruit te spoelen.
Het geluidsvolume van een video aanpassen
Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.
Startschermmenu Album
Via het startschermmenu Album kunt u door al uw fotoalbums bladeren, inclusief albums
van foto's en video's die zijn gemaakt met speciale effecten. U kunt ook inhoud bekijken
die u online hebt gedeeld via services als Picasa™ en Facebook. Wanneer u bent
ingelogd bij dergelijke platforms, kunt u inhoud beheren en onlineafbeeldingen bekijken.
Vanuit de applicatie Album kunt u tevens geotags toevoegen aan foto's,
basisbewerkingstaken uitvoeren en gebruik maken van methoden als draadloze
Bluetooth®-technologie en e-mail om inhoud te delen.
1
Terugkeren naar het startscherm van de applicatie Album om alle inhoud weer te geven
2
Alle foto's en video's bekijken die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt
3
Alle foto's en video's weergeven die in verschillende mappen op uw apparaat zijn opgeslagen
4
Alle video's weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen
5
Uw foto's op een kaart of in de Globe-weergave bekijken
6
Uw favoriete foto's en video's bekijken
7
Het menu Instellingen voor de applicatie Album openen
8
Webondersteuning openen
9
Foto's van onlineservices weergeven
106
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Foto's vanuit onlineservices bekijken in Album
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op .
Tik op Album en vervolgens op .
Tik op de gewenste onlineservice en volg de instructies op het scherm om aan de
slag te gaan. Alle beschikbare onlinealbums die u naar de service hebt geüpload,
worden weergegeven.
Tik op een album om de inhoud weer te geven en tik vervolgens op een foto in het
album.
Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om
de vorige foto of video weer te geven.
Foto's en video's delen en beheren
U kunt foto's en video's delen die u op uw apparaat hebt opgeslagen. U kunt ze tevens
op verschillende manieren beheren. U kunt bijvoorbeeld werken met foto's in batches,
foto's verwijderen en ze koppelen aan contacten. Als op het apparaat veel foto's zijn
opgeslagen, is het een goed idee om ze regelmatig over te brengen naar een computer
of naar een extern opslagapparaat om onvoorspelbaar gegevensverlies te voorkomen.
Hierdoor komt er ook meer ruimte op het apparaat vrij. Zie Bestanden beheren met een
computer op de pagina 39.
Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items kopiëren, verzenden of overbrengen.
Sommige items kunnen niet worden verzonden als het bestandsformaat te groot is.
Een foto of video delen
1
2
3
Tik in Album op de foto of video die u wilt delen.
Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
Tikt op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de stappen
om de foto te verzenden.
Een foto als contactafbeelding gebruiken
1
2
3
Geef een foto weer en tik op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik
vervolgens op > Gebruiken als > Contactfoto.
Selecteer een contact en bewerk de foto naar wens.
Tik op OPSLAAN.
Een foto gebruiken als achtergrond
1
2
Geef een foto weer en tik op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik
vervolgens op > Gebruiken als > Achtergrond.
Volg de instructies op het scherm.
Een foto draaien
1
2
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Tik op Draaien en selecteer een optie. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe
stand.
Een foto of video verwijderen
1
2
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Tik op VERWIJDEREN.
Werken met foto- of videobatches in Album
1
2
3
Geef miniaturen van foto's en video's weer in Album en raak een item aan en
houd het vast totdat het gemarkeerd is.
Tik op andere items waarmee u wilt werken om ze te selecteren. Als u alle items
wilt selecteren, tikt u op en vervolgens op Alles selecteren.
Gebruik de hulpmiddelen in de werkbalk om met uw geselecteerde items te
werken.
107
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor
U kunt originele foto's die u met uw camera hebt gemaakt, bewerken en er effecten op
toepassen. U kunt bijvoorbeeld de lichteffecten wijzigen. Na het opslaan van de
bewerkte foto, blijft de originele ongewijzigde versie van de foto op uw apparaat staan.
•
Een foto bewerken
Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven,
waarna u op
tikt.
Een foto bijsnijden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Indien gevraagd, selecteert u Foto-editor.
Tik op > Bijsnijden.
Tik op Bijsnijden om een optie te selecteren.
Raak de rand van het bijsnijdkader aan en houd de rand vast om het bijsnijdframe
aan te passen. Als de cirkels aan de rand verdwijnen, sleept u het kader naar
binnen of naar buiten om het formaat te wijzigen.
Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdkader tegelijkertijd wilt wijzigen,
raakt u een van de hoeken aan en houdt u deze vast. Wanneer de cirkels aan de
rand verdwijnen, sleept u de hoek naar het gewenste punt.
Als u het bijsnijdkader naar een ander gedeelte van de foto wilt verplaatsen, raakt
u het kader aan de binnenkant aan en houdt u het vast, en sleept u het kader
vervolgens naar de gewenste positie.
.
Tik op
Tik op OPSLAAN om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.
Speciale effecten toepassen op een foto
1
2
3
4
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Indien gevraagd, selecteert u Foto-editor.
Tik op
of en selecteer vervolgens een optie.
Bewerk de foto naar eigen inzicht en tik vervolgens op OPSLAAN.
Een kadereffect aan een foto toevoegen
1
2
3
4
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Indien gevraagd, selecteert u Foto-editor.
Tik op en selecteer een optie.
Tik op OPSLAAN om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.
De lichtinstellingen van een foto afstellen
1
2
3
4
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Indien gevraagd, selecteert u Foto-editor.
Tik op , selecteer een optie en bewerk deze naar wens.
Tik op OPSLAAN om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.
Het verzadigingsniveau van kleuren in een foto instellen
1
2
3
4
Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik
vervolgens op .
Indien gevraagd, selecteert u Foto-editor.
Tik op
en selecteer een optie.
Tik op OPSLAAN om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.
108
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Video's bewerken met de applicatie Videobewerker
U kunt video's bewerken die u met uw camera gemaakt heeft. U kunt bijvoorbeeld de
video inkorten of de afspeelsnelheid aanpassen. Na het opslaan van de bewerkte video
blijft de onbewerkte versie op uw apparaat opgeslagen.
Een video inkorten
1
2
3
4
5
Zoek in Album de video die u wilt bewerken en tik erop.
Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
Swlecteer Video-editor als dit gevraagd wordt en tik op Inkorten.
Als u het inkortframe naar een ander deel van de tijdlijn wilt verplaatsen, houdt u
de rand van het inkortframe vast en sleept u het naar de gewenste positie. Tik
vervolgens op Toepassen.
Als u een kopie van de ingekorte video wilt opslaan, tikt u op OPSLAAN.
De snelheid van een video aanpassen
1
2
3
4
5
Zoek in Album naar de video die u wilt afspelen en tik erop.
Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u Video-editor en tikt u op Snelheid.
Selecteer een optie, sleep de rand van de tijdlijn naar de gewenste positie en tik
op Toepassen.
Als u een kopie van de bewerkte video wilt opslaan, tikt u op OPSLAAN.
Een foto maken van een video
1
2
3
4
Zoek in Album naar de video die u wilt afspelen en tik erop.
Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u Video-editor en tikt u op Foto
vastleggen.
Selecteer het gewenste kader met behulp van de pijlen of door de markering op
de voortgangsbalk te slepen en tik vervolgens op Opslaan.
Foto's en video's verbergen
U kunt foto's en video's op het startscherm van Album verbergen. Nadat foto's en
video's zijn verborgen op het startscherm van Album, zijn ze alleen zichtbaar in de map
Verborgen.
Een foto of video verbergen
1
2
3
Tik in Album op de foto of video die u wilt verbergen.
Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
Tik op Verbergen > OK.
Verborgen foto's en video's weergeven
1
2
3
Tik in Album op en vervolgens op Verborgen.
Tik op een foto of video om deze te bekijken.
Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om
de vorige foto of video weer te geven.
Een foto of video weer zichtbaar maken
1
2
3
4
Tik in Album op en vervolgens op Verborgen.
Tik op de foto of video die u weer zichtbaar wilt maken.
Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
Tik op Niet verbergen.
Uw foto’s op een kaart weergeven
Het toevoegen van locatiegegevens aan foto's wordt ook wel geotagging genoemd. U
kunt uw foto’s op een kaart weergeven en aan uw vrienden en familie laten zien waar u
109
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
was toen u de foto maakte. Zie De geografische locatie van een foto opslaan op
pagina 98 voor meer informatie.
1
Geef de foto's met een geotag weer in de Globe-weergave
2
Zoek een locatie op de kaart
3
Bekijk de menuopties
4
Dubbeltik om in te zoomen. Knijp om uit te zoomen. Sleep om andere delen van de kaart weer te geven.
5
Een groep foto's en/of video's gegeotagd met dezelfde locatie
6
Miniaturen van de geselecteerde groep foto's of video's. Tik op een item om het op het volledige scherm
weer te geven.
De geotag van een foto toevoegen of bewerken
1
2
3
4
5
Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven.
Tik op en vervolgens op Geotag toevoegen of Geotag bewerken om het
kaartscherm te openen.
Tik op de kaart om de locatie voor de foto in te stellen.
Als u de locatie voor de foto opnieuw wilt instellen, tikt u op de nieuwe locatie op
de kaart.
Als u klaar bent, tikt u op OK.
Als u locatiedetectie hebt ingeschakeld en geotagging in de camera hebt geactiveerd, kunt u
uw foto's direct labelen voor latere weergave op de kaart.
Foto's met een geotag op een kaart weergeven
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Album .
Tik op en vervolgens op Plaatsen.
Tik op de foto die u op een kaart wilt weergeven.
Als meerdere foto's op dezelfde locatie zijn gemaakt, verschijnt slechts één daarvan op de
kaart. Het totale aantal foto's wordt in de rechterbovenhoek weergegeven, bijvoorbeeld . Tik
op de eerste foto's om alle foto's in de groep weer te geven en tik vervolgens op een van de
miniaturen onderin het scherm.
Foto's met een geotag op een wereldbol weergeven
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Album .
Tik op en vervolgens op Plaatsen > .
Tik op de foto die u op een wereldbol wilt weergeven.
De geotag van een foto wijzigen
1
2
Raak bij het bekijken van een foto op de kaart in Album deze foto aan en houd
vast tot het kader blauw wordt, en tik vervolgens op de gewenste locatie op de
kaart.
Tik op OK.
110
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
De kaartweergave wijzigen
•
Geef de kaart weer in Album en tik op . Schakel vervolgens heen en weer tussen
Klassieke weergave en Satellietweergave.
111
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Video's
De applicatie Video
Gebruik de applicatie Video om films en andere video-inhoud af te spelen die u op uw
apparaat hebt opgeslagen of naar uw apparaat hebt gedownload. De applicatie doet
ook dienst als een tv-gids met de optie gedetailleerde programmagegevens en verwante
inhoud te tonen, waaronder posts op sociale media over het programma waarin u bent
geïnteresseerd. U kunt de applicatie voor uw compatibele thuisapparaat gebruiken als
een volledig functionerende afstandsbediening. U kunt uw films ook op andere apparaten
afspelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden of die in de cloud zijn opgeslagen.
Sommige videobestanden kunnen niet in de applicatie Video worden afgespeeld. De
beschikbaarheid van zowel de tv-gids als de afstandsbediening is afhankelijk van de markt en
het verbonden apparaat.
1
Op
2
De programmagids weergeven
3
Inhoud vernieuwen
4
Afstandsbediening
5
Inhoud doorzoeken
6
Schakelen tussen het weergeven van de inhoud van uw bibliotheek, populaire programma's,
rechtstreekse uitzendingen, tv-series, films en aanbevolen programma's
7
De linkerkant van het scherm naar rechts slepen om het menu te openen, door inhoud te bladeren of
instellingen aan te passen
8
Op een programma tikken voor gedetailleerde informatie en verwante inhoud
tikken om het startschermmenu van Video te openen
Uw apparaat als afstandsbediening gebruiken
Als u uw apparaat als afstandsbediening wilt gebruiken voor een compatibel
thuisapparaat, moet u de twee apparaten eerst koppelen. Hiervoor moeten beide
apparaten verbinding hebben met hetzelfde netwerk. Ga naar
Lijst met compatibele apparaten voor meer informatie.
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op Video.
Tik op om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op Apparaat
toevoegen.
Selecteer het thuisapparaat in de lijst.
Voer het registratienummer in dat op het thuisapparaat staat vermeld en volg de
instructies om de koppeling te voltooien.
Als de koppeling is voltooid, wordt het pictogram voor de
afstandsbedieningsfunctie weergegeven. U kunt uw apparaat nu gebruiken als
een volwaardige afstandsbediening voor het thuisapparaat.
112
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Instellingen wijzigen
1
2
3
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op Video.
Tik op om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op Instellingen.
Wijzig de instellingen naar wens.
Een video afspelen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op Video.
Tik op de video die u wilt afspelen. Als de video niet op het scherm wordt
weergegeven, tikt u op om het startschermmenu te openen. Tik vervolgens op
de video die u wilt afspelen.
Tik op het scherm om de besturingselementen weer te geven of te verbergen.
Tik op om het afspelen te onderbreken. Tik op om het afspelen te hervatten.
Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om terug te spoelen. Sleep
de markering op de voortgangsbalk naar rechts om snel vooruit te spoelen.
De geluidsinstellingen wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld
1
2
Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de
besturingselementen weer te geven.
Tik op > Geluidsinstellingen en wijzig de instellingen naar wens.
Een video delen
1
2
Tik op en tik op Delen terwijl een video wordt afgespeeld.
Tik op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en
volg de weergegeven instructies.
Video-inhoud naar uw apparaat overdragen
•
•
Voordat u de applicatie Video gaat gebruiken, is het handig om films,
televisieprogramma's en andere video-inhoud vanaf andere apparaten (bijvoorbeeld een
computer) over te dragen naar uw apparaat. Er zijn diverse manieren om inhoud over te
dragen:
Alleen voor Windows®: Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB Type-C™kabel en versleep de videobestanden rechtstreeks met de applicatie voor
bestandsbeheer op de computer. Zie Bestanden beheren met een computer op de
pagina 39.
Als u een pc of een Apple ® Mac®-computer heeft, gebruik dan Xperia™ Companion om
bestanden te ordenen en videobestanden naar uw apparaat over te brengen.
Videocontent beheren
Informatie over films weergeven
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op Video.
Tik op om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op Mobiel
apparaat.
Blader door de verschillende categorieën en zoek de gewenste video.
Tik op de miniatuur van de video.
Een video verwijderen
1
2
3
4
5
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op Video.
Tik op om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op Mobiel
apparaat.
Blader door de verschillende categorieën en zoek de gewenste video.
Tik op de miniatuur van de video en tik vervolgens op .
Tik opnieuw op Verwijderen om te bevestigen.
113
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Connectiviteit
Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren
Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat weer te geven
op een tv of een ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken. De Wi-Fi
Direct™-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot
stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U
kunt deze functie ook gebruiken om muziek van uw apparaat met behulp van de tvluidsprekers te beluisteren.
Bij het gebruiken van schermreproductie kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed
door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.
Het beeldscherm van uw apparaat op een televisiescherm weergeven
1
2
3
4
5
TV: Volg de aanwijzingen in de handleiding van uw televisie om de functie voor
schermreproductie (scherm spiegelen) in te schakelen.
Uw apparaat: Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Apparaatverbinding > Schermreproductie.
Tik op STARTEN.
Tik op OK en selecteer een apparaat.
Uw tv moet schermreproductie op basis van Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ondersteunen,
anders werkt de hierboven beschreven functie niet. Als uw tv geen schermreproductie
ondersteunt, moet u mogelijk een aparte draadloze schermadapter aanschaffen. Dek het WiFi-antennegebied van uw apparaat niet af wanneer u schermreproductie gebruikt.
Schermreproductie tussen apparaten stoppen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apparaatverbinding > Schermreproductie.
Tik op Verb. verbreken en tik vervolgens op OK.
Bestanden op een ander apparaat weergeven met Cast
U kunt media-inhoud van uw apparaat naar een andere apparaat sturen dat met
hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden. Het ontvangende apparaat moet kunnen
functioneren als een Digital Media Renderer-apparaat (DMR) en moet de inhoud kunnen
afspelen die het van uw apparaat ontvangt. Een televisie of een pc met Windows® 7 of
hoger zijn voorbeelden van DMR-apparaten.
Foto's of video's op een clientapparaat weergeven met Cast
1
2
3
4
5
6
Controleer of u het DMR-clientapparaat correct hebt ingesteld en dat het is
verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Album .
Blader en open de foto's en video's die u wilt weergeven.
Veeg met twee vingers omlaag op de statusbalk, tik vervolgens op
en selecteer
het apparaat waarmee u uw bestanden wilt delen.
Als u de foto of video niet langer met een clientapparaat wilt delen, tikt u op
en
selecteert u Casten stoppen.
U ziet mogelijk ook Google Cast-apparaten in de lijst wanneer u op
tikt.
114
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een nummer op een clientapparaat afspelen met Cast
1
2
3
4
5
Controleer of u het DMR-clientapparaat correct hebt ingesteld en dat het is
verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
Selecteer een muziekcategorie en blader naar het nummer dat u wilt delen. Tik
vervolgens op het nummer.
Tik op
en selecteer een clientapparaat waarmee u uw inhoud wilt delen. Het
nummer wordt automatisch afgespeeld op het geselecteerde apparaat.
Als u de verbinding met het clientapparaat wilt verbreken, tikt u op
en
selecteert u Casten stoppen.
U ziet mogelijk ook Google Cast-apparaten in de lijst wanneer u op
tikt.
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat
U kunt een USB Type-C™-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op
USB-accessoires, zoals USB-apparatuur voor massaopslag, gamecontrollers, USBtoetsenborden en USB-muizen. Als de USB-accessoires een USB Type-Cverbindingsstuk heeft, is een USB Type-C-USB-hostadapter niet nodig.
USB Type-C-hostadapters worden afzonderlijk verkocht. Sony garandeert niet dat alle
USB-accessoires door uw apparaat worden ondersteund.
Dit apparaat heeft een onbedekte USB Type-C-poort. Mocht het apparaat nat zijn geworden,
zorg dan dat de poort volledig droog is voordat u een USB Type-C-kabel aansluit.
Toegang tot een USB-apparaat voor massaopslag met behulp van een USB TypeC™-hostadapter
1
2
Sluit uw apparaat aan op een USB-apparaat voor massaopslag met behulp van
een USB Type-C-hostadapter.
Gebruik een bestandsbeheer-app zoals File Commander om bestanden en
mappen op het USB-apparaat voor massaopslag te openen.
U kunt ook de betreffende media-applicatie op uw apparaat openen om de inhoud direct weer
te geven. U kunt bijvoorbeeld de applicatie Album openen om foto's weer te geven op USBapparaten voor massaopslag.
Een USB-apparaat voor massaopslag loskoppelen
1
2
3
4
Sleep het gedeelte voor meldingen omlaag om het meldingsvenster te openen.
Tik op de pijl-omlaag naast Android-systeem.
Tik in de keuzelijst op UITWERPEN.
Koppel de USB Type-C™-hostadapter los van het apparaat.
Als de melding niet verschijnt, tikt u op Instellingen > Opslag en geheugen > > Geavanceerd
> Opslagruimte >
naast Draagbare opslag.
Een USB-accessoire aansluiten met behulp van een USB Type-C™-hostadapter
1
2
3
Sluit de USB Type-C-hostadapter aan op uw apparaat, maak vervolgens met de
adapter verbinding met het USB-accessoire.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Apparaatverbinding > USB-verbinding > USB-apparaat
detecteren.
Er kunnen extra stappen of software nodig zijn om gamecontrollers, USB-audio- en USBethernetaccessoires in te stellen. Sony garandeert niet dat alle USB-accessoires door uw
apparaat worden ondersteund.
115
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een USB Type-C™-accessoire aansluiten met behulp van een USB Type-Cverbindingsstuk
1
2
3
Sluit het USB Type-C-verbindingsstuk van het USB Type-C-accessoire aan op het
apparaat.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Apparaatverbinding > USB-verbinding > USBapparaat detecteren.
Sony garandeert niet dat alle USB Type-C-accessoires met een USB Type-C-verbindingsstuk
door uw apparaat worden ondersteund.
NFC
Gebruik Near Field Communication (NFC) om gegevens met andere apparaten te delen,
zoals video's, foto's, adressen van webpagina's, muziekbestanden of contacten. U kunt
NFC ook gebruiken om labels te scannen die u meer informatie geven over een product
of service, en om labels te scannen die bepaalde functies op het apparaat activeren.
NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de
apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat u NFC
kunt gebruiken, moet u de functie NFC eerst inschakelen en het scherm van het
apparaat moet actief zijn.
Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat. Houd uw
apparaat in de buurt van een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de NFCdetectiegebieden elkaar aanraken.
NFC is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar. Voor bepaalde apps kunnen NFCfuncties worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet
op alle apparaten ondersteund.
De NFC-functie in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Meer.
Tik op de schuifregelaar NFC.
Een contact delen met een ander apparaat door middel van NFC
1
2
3
4
5
6
Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide
schermen actief en ontgrendeld zijn.
Als u contacten wilt weergeven, gaat u naar het Startscherm, tikt u op en tikt u
vervolgens op .
Tik op het contact dat u wilt delen.
Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFCdetectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding
maken, verschijnt een miniatuur van het contact.
Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
Als de overdracht is voltooid, worden de contactgegevens opgeslagen op het
ontvangende apparaat en op het scherm weergegeven.
116
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Muziek delen met een ander apparaat via NFC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat en het ontvangende apparaat is
ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
Tik op om de applicatie Muziek te openen en tik op .
Selecteer een muziekcategorie en blader naar het nummer dat u wilt delen.
Tik op een nummer om het af te spelen. U kunt vervolgens op tikken om het
nummer te onderbreken. De overdracht werkt, ongeacht of het nummer wordt
afgespeeld of is onderbroken.
Zorg ervoor dat het nummer in het volledige scherm wordt weergegeven.
Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFCdetectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding
maken, wordt een miniatuur van het nummer weergegeven.
Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
Als de overdracht is voltooid, wordt het muziekbestand opgeslagen op het
ontvangende apparaat.
Als u het muziekbestand wilt weergeven, dubbeltikt u op de statusbalk om het
gedeelte voor meldingen te openen en tikt u vervolgens op Beam voltooid.
Een foto of video delen met een ander apparaat door middel van NFC
1
2
3
4
5
6
Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide
schermen actief en ontgrendeld zijn.
Als u foto's en video's op uw apparaat wilt weergeven, gaat u naar het
Startscherm, tikt u op en tikt u vervolgens op Album .
Tik op de foto of video die u wilt delen.
Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFCdetectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding
maken, wordt een miniatuur van de foto of video weergegeven.
Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
Als de overdracht is voltooid, wordt de foto of video opgeslagen op het
ontvangende apparaat.
Een webadres delen met een ander apparaat door middel van NFC
1
2
3
4
5
6
7
Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide
schermen actief en ontgrendeld zijn.
Tik in het Startscherm op .
Tik op om de webbrowser te openen.
Laad de webpagina die u wilt delen.
Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFCdetectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding
maken, wordt een miniatuur van de webpagina weergegeven.
Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
Wanneer de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het
scherm van het ontvangende apparaat.
NFC-tags scannen
Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen voor aanvullende informatie,
zoals een internetadres. Het kan bijvoorbeeld tags scannen op een poster, op een
reclame-affiche of bij een product in een winkel.
Een NFC-tag scannen
1
2
Zorg dat de NFC-functie op uw apparaat is ingeschakeld en dat het scherm actief
is en ontgrendeld.
Plaats uw apparaat boven de tag zodat deze contact maakt met het NFCdetectiegebied. Uw apparaat scant de tag en toont de verzamelde inhoud. Tik op
de inhoud van de tag om deze te openen.
Verbinding maken met een apparaat dat NFC ondersteunt
U kunt het apparaat aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door
Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type
117
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
verbinding gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele
apparaat voor meer informatie.
Mogelijk moet u Wi-Fi of Bluetooth® op beide apparaten activeren om de verbinding te laten
werken.
Draadloze Bluetooth®-technologie
Gebruik de Bluetooth®-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth®apparaten of om een verbinding te maken met handsfree-accessoires. Bluetooth®verbindingen werken het beste binnen een straal van 10 meter (33 ft), zonder vaste
voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u het apparaat handmatig
koppelen met andere Bluetooth®-apparaten.
De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, kunnen alle gebruikers de Bluetooth®instellingen veranderen; de wijzigingen gelden dan voor alle gebruikers.
De Bluetooth®-functie in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Bluetooth.
Tik op de schuifregelaar Bluetooth om de functie in of uit te schakelen.
Uw apparaat een naam geven
U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond,
als u de Bluetooth®-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat hebt ingesteld op
zichtbaar.
Uw apparaat een naam geven
1
2
3
4
5
6
Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld.
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Bluetooth.
Tik op > De naam van dit apparaat wijzigen.
Voer een naam in voor uw apparaat.
Tik op NAAM WIJZIGEN.
Koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat
Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het apparaat bijvoorbeeld
verbinden met een Bluetooth®-headset of een Bluetooth®-carkit, en deze apparaten
gebruiken om te bellen en gebeld te worden.
Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth®-apparaat, onthoudt uw
apparaat deze koppeling. Als u uw apparaat koppelt met een Bluetooth®-apparaat, moet
u mogelijk een toegangscode invoeren. Uw apparaat probeert automatisch de generieke
code 0000. Als dat niet werkt, moet u de handleiding van uw Bluetooth®-apparaat
raadplegen voor het wachtwoord. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u
verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat, niet meer in te voeren.
Bepaalde Bluetooth®-apparaten, zoals de meeste Bluetooth®-headsets, moeten aan een
apparaat worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.
U kunt uw apparaat met meerdere Bluetooth®-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts
één Bluetooth®-profiel tegelijk verbinding maken.
118
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw apparaat met een ander Bluetooth®-apparaat koppelen
1
2
3
4
5
6
Controleer of Bluetooth® is geactiveerd op het apparaat dat u met uw apparaat
wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
Tik in het Startscherm van uw eigen apparaat op .
Tik vervolgens op Instellingen > Bluetooth.
Tik op de Bluetooth-schuifregelaar om de functie in te schakelen. Er wordt een lijst
met beschikbare Bluetooth®-apparaten weergegeven.
Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u wilt koppelen.
Voer indien nodig een toegangscode in of bevestig dezelfde toegangscode op
beide apparaten.
Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth®-apparaat
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Bluetooth.
Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.
De koppeling van een Bluetooth®-apparaat opheffen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Bluetooth.
Tik onder Gekoppelde apparaten op
u de koppeling wilt opheffen.
Tik op VERGETEN.
naast de naam van het apparaat waarvan
Onderdelen verzenden en ontvangen via Bluetooth®-technologie
Gebruik Bluetooth® om onderdelen te delen met andere Bluetooth®-compatibele
apparaten zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten onderdelen
verzenden en ontvangen:
•
•
•
Foto's en video's
Muziek en andere audiobestanden
Webpagina's
Items verzenden via Bluetooth®
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ontvangend apparaat: Controleer of de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en of
het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
Verzendend apparaat: Open de applicatie met het item dat u wilt verzenden en
blader naar het item.
Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item
bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen of drukken op .
Selecteer Bluetooth.
Schakel Bluetooth® in als dit wordt gevraagd.
Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
Ontvangend apparaat: Accepteer de verbinding als dit wordt gevraagd.
Verzendend apparaat: Bevestig de overdracht naar het ontvangende apparaat als
dit wordt gevraagd.
Ontvangend apparaat: Accepteer het binnenkomende item.
119
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Items ontvangen via Bluetooth®
1
2
3
4
5
6
7
Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere
Bluetooth®-apparaten.
Het zendende apparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw
apparaat.
Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide
apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw
apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de
bestandsoverdracht te accepteren.
Tik op Accepteren om de bestandsoverdracht te starten.
Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk
omlaag.
Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de
relevante melding.
Bestanden weergeven die u via Bluetooth® hebt ontvangen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op Instellingen > Bluetooth.
Druk op en selecteer Ontvangen bestanden tonen.
120
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Slimme apps en functies die tijd sparen
Google Zoeken en Now
Gebruik de Google-app om te zoeken op internet. U kunt ook feeds inschakelen voor
regelmatige updates. U kunt bijvoorbeeld verkeersinformatie ontvangen voordat u naar
het werk rijdt, populaire restaurants in de omgeving zoeken, de huidige score bekijken
van uw favoriete sportteam, en meer. U opent de app door op te tikken in de lijst met
applicaties, of u kunt een deelvenster in het startscherm reserveren voor snelle toegang
en gemakkelijk lezen.
Uw feed in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Google > Zoeken > Uw feed.
Tik op de schuifregelaar om de feed in of uit te schakelen.
Een deelvenster in het startscherm voor Google Zoeken en Now reserveren
1
2
3
Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat
trilt.
Tik op en tik op de Google Now™-schuifregelaar.
U kunt nu naar het meest linkse deelvenster in het startscherm vegen om de
interface voor Google Zoeken en Now te openen.
Als u het meest linkse deelvenster reserveert voor Google Zoeken en Now, kan het
hoofdvenster van het startscherm niet meer worden gewijzigd en kunnen aan de linkerkant
geen andere deelvensters meer worden toegevoegd. Alleen het meest linkse deelvenster kan
worden gereserveerd.
Uw apparaat voor betalingen gebruiken
U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven
pakken en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling
uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat
een kaartlezer aanraakt. Zie NFC op pagina 116 voor meer informatie over NFC.
Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.
Betaalservices beheren
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meer > Tikken en betalen. Er verschijnt een lijst
met betaalservices.
Beheer de betaalservices naar eigen inzicht. U kunt bijvoorbeeld instellen welke
betaalservice standaard wordt gebruikt.
121
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Reizen en kaarten
Locatieservices gebruiken
Applicaties zoals Maps en de camera kunnen via locatieservices informatie gebruiken
van mobiele en Wi-Fi-netwerken en tevens GPS-informatie (Global Positioning System)
om uw locatie bij benadering te bepalen. Als de verbinding met GPS-satellieten niet
optimaal is, kan uw apparaat uw locatie met behulp van de Wi-Fi-functie bepalen. En als
u niet binnen het bereik van een netwerk bent, kan uw apparaat uw locatie met behulp
van uw mobiele netwerk bepalen.
Als u wilt dat uw apparaat weet waar u bent, moet u locatieservices inschakelen.
Er kunnen kosten voor gegevensverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding
met internet maakt vanaf uw apparaat.
Locatieservices in- of uitschakelen
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Locatie en tik vervolgens op de schuifregelaar om
de locatieservices in of uit te schakelen.
De nauwkeurigheid van GPS verbeteren
Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten
duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed
mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en bedek de GPSantenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). GPS-signalen kunnen door
wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en
bergen. Wordt uw locatie niet na enkele minuten gevonden, ga dan ergens anders staan.
Google Maps™ en navigatie
Gebruik Google Maps™ om uw huidige locatie te bepalen, realtime verkeerssituaties te
bekijken en gedetailleerde routebeschrijvingen naar uw bestemming te ontvangen.
Er is een internetverbinding vereist om Google Maps™ online te kunnen gebruiken. Er
kunnen kosten voor dataverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding
met internet maakt vanaf uw apparaat. Ga naar http://support.google.com en klik op de
link 'Maps for mobile' voor meer informatie over het gebruik van deze applicatie.
De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet overal beschikbaar.
Google Maps™ gebruiken
1
2
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Google > Kaarten.
122
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Het gebruik van dataverkeer onderweg
Wanneer u onderweg bent en niet in de buurt van uw mobiele thuisnetwerk bent, moet u
mogelijk verbinding maken met internet met behulp van mobiele dataverkeer. In dit geval
schakelt u dataroaming in op het apparaat. Wanneer u dataroaming inschakelt, kunnen
daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Het wordt aangeraden om vooraf te
controleren wat de kosten zijn.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u misschien inloggen als de eigenaar,
d.w.z. de primaire gebruiker, om dataroaming in of uit te schakelen.
Dataroaming in of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken.
Tik op de schuifregelaar Gegevensroaming om de functie in of uit te schakelen.
U kunt dataroaming niet activeren wanneer mobiele gegevens zijn uitgeschakeld.
Vliegmodus
In de vliegmodus zijn de netwerk- en radiozenders en -ontvangers uitgeschakeld om
storingen in gevoelige apparatuur te vermijden. U kunt echter nog steeds noodoproepen
voeren, games spelen, naar muziek luisteren, video en andere inhoud bekijken, als deze
inhoud maar is opgeslagen op de geheugenkaart of in het interne geheugen. U kunt ook
gewaarschuwd worden door alarmen als deze geactiveerd zijn.
Inschakelen van de vliegmodus beperkt het batterijgebruik.
Vliegmodus in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Meer.
Tik op de schuifregelaar Vliegmodus.
123
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Klok en agenda
Agenda
Gebruik de applicatie Agenda om uw agenda te beheren. Als u zich hebt aangemeld op
diverse onlineaccounts die gebruikmaken van agenda's, bijvoorbeeld uw Google™account en u hebt uw apparaat daarmee gesynchroniseerd, dan verschijnen
agendagebeurtenissen van deze accounts ook in de applicatie Agenda van uw apparaat.
U kunt selecteren welke agenda's u in de gecombineerde Agenda-weergave wilt
integreren.
Wanneer een afspraak nadert, geeft uw apparaat daarvan een meldingsgeluid om u
eraan te herinneren.
•
1
Open instellingen, selecteer een weergavetype en de agenda's die u wilt bekijken
2
Open een overzicht van de huidige maand
3
Terug naar de huidige datum
4
Toegang tot overige opties
5
Blader omhoog of omlaag om door de agenda te bladeren.
6
Een agenda-tem toevoegen
Meer informatie over Agenda
Als de applicatie Agenda is geopend, tikt u op
feedback.
en vervolgens op Help en
Klok
U kunt een of meer alarmen instellen en alle geluidsbestanden op het apparaat als
wekkersignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.
De indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de
algemene tijdinstellingen, bijvoorbeeld 12-uurs- of 24-uursindeling.
1
Het tabblad alarmen openen
124
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
2
Het tabblad wereldklok openen
3
De tabblad stopwatch openen
4
Het timertabblad openen
5
Opties weergeven voor het huidige tabblad
6
Datum- en tijdinstellingen openen
7
Een alarm in- of uitschakelen
8
Een nieuw alarm toevoegen
Een nieuw alarm instellen
1
2
3
4
5
6
7
Tik in het startscherm op .
Tik op Klok.
Tik op .
Tik op Tijd en selecteer de gewenste waarde.
Tik op OK.
Bewerk eventueel andere alarminstellingen.
Tik op OPSLAAN.
•
De sluimerstand activeren wanneer het alarm afgaat
Tik op SLUIMERSTAND.
•
Een weerklinkend alarm uitschakelen
Sleep naar rechts.
Als u een sluimerend alarm wilt uitschakelen, sleept u de statusbalk omlaag om het
meldingenvenster te openen. Tik vervolgens op .
Een bestaand alarm bewerken
1
2
3
Tik op Klok en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
Voer de gewenste wijzigingen door.
Tik op OPSLAAN.
•
Een alarm in- of uitschakelen
Ga naar en tik op Klok en tik vervolgens op de schuifregelaar van het alarm dat u
wilt in- of uitschakelen.
Een alarm verwijderen
1
2
Tik op Klok en houd ingedrukt op het alarm dat u wilt verwijderen.
Tik op Alarm verwijderen en vervolgens op JA.
Het geluid van een alarm instellen
1
2
3
Tik op Klok en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
Tik op Alarmgeluid en selecteer een optie of tik op om een muziekbestand te
selecteren.
Tik op GEREED en vervolgens op OPSLAAN.
Zie Volume-instellingen op de pagina 57 voor meer informatie over het aanpassen van het
alarmvolume.
Het volumeniveau van een alarm aanpassen
1
2
3
Tik op Klok en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
Sleep de volumeschuifregelaar onder Alarmvolume naar de gewenste positie.
Tik op OPSLAAN.
125
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Een herhaald alarm instellen
1
2
3
4
Tik op Klok en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
Tik op Herhalen.
Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op OK.
Tik op OPSLAAN.
De trilfunctie voor een alarm activeren
1
2
3
Tik op Klok en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
Tik op de schuifregelaar Trillen om de functie in of uit te schakelen.
Tik op OPSLAAN.
Het gedrag van de toetsen aan de zijkant instellen
1
2
3
Tik op Klok en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
Tik op Werking van zijtoetsen en kies het gewenste gedrag van de toetsen aan
de zijkant als deze tijdens het alarm worden ingedrukt.
Tik op OPSLAAN.
126
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Toegankelijkheid
Vergrotingsgebaar
Met vergrotingsgebaren kunt u inzoomen op delen van het scherm door driemaal achter
elkaar op het touchscreen te tikken.
Vergrotingsgebaar in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Toegankelijkheid > Vergrotingsgebaar.
Tik op de schuifregelaar onder Vergrotingsgebaar.
Een gebied vergroten en over het scherm pannen
1
2
3
4
Controleer of Vergrotingsgebaar is ingeschakeld.
Tik drie keer op een gebied om het tijdelijk te vergroten.
Verplaats het gebied door het met twee of meer vingers te slepen.
Als u de zoommodus wilt afsluiten, tikt u nogmaals drie keer op het gebied.
In bepaalde applicaties kunt u ook in- of uitzoomen door een gebied te knijpen.
Lettergrootte
Schakel de optie Lettergrootte in om het standaardformaat van tekst op het apparaat te
vergroten.
Lettergrootte instellen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Toegankelijkheid.
Tik op Lettergrootte en stel de gewenste lettergrootte in door op het bereik te
tikken.
Weergavegrootte
Gebruik de instelling Weergavegrootte om alle elementen op het scherm, dus niet alleen
tekst, groter of kleiner te maken.
Weergavegrootte instellen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Toegankelijkheid.
Tik op Weergavegrootte en stel vervolgens de gewenste weergavegrootte in door
op het bereik te tikken.
Kleurcorrectie
Met de instelling Kleurcorrectie kunt u aanpassen hoe kleuren op het scherm worden
weergegeven voor gebruikers die kleurenblind zijn of moeite hebben kleuren te
onderscheiden.
Kleurcorrectie inschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie.
Tik op de schuifregelaar onder Kleurcorrectie.
Tik op Correctiemodus en selecteer een geschikte kleurgevoeligheid.
Kleurcorrectie is op dit moment een experimentele functie die de prestaties van het apparaat
mogelijk beïnvloedt.
127
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
TalkBack
TalkBack is een schermleesdienst voor slechtzienden. TalkBack beschrijft met spraak
gebeurtenissen en handelingen die op het Android-apparaat worden uitgevoerd.
TalkBack beschrijft de gebruikersinterface en leest softwarefouten, meldingen en
berichten voor.
TalkBack inschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack.
Tik op de schuifregelaar onder TalkBack en tik vervolgens op OK.
Tik op Instellingen en vervolgens tweemaal op het scherm om spraak-, feedback- en
touchvoorkeuren van TalkBack aan te passen.
Er wordt direct een zelfstudie gestart wanneer u TalkBack inschakelt. Als u de zelfstudie wilt
afsluiten, tikt u op en tikt u twee keer op het scherm.
TalkBack uitschakelen
1
2
3
4
5
6
Tik in het Startscherm op en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
Tik op Instellingen en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
Tik op Toegankelijkheid door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven
en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
Tik op TalkBack door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik
vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
Tik op de aan-uitschakelaar en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
Tik op OK en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
Monogeluid
Met de instelling voor monogeluid kunt u de linker en rechter audiokanalen tegelijkertijd
geluid laten afspelen. Gebruikers met een bepaald type gehoorstoornis kunnen omwille
van veiligheidsredenen beter in mono dan in stereo afspelen, bijvoorbeeld als ze de
omgeving in de gaten moeten houden.
Monogeluid in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Toegankelijkheid.
Tik op de schuifregelaar naast Monogeluid.
TTY-modus (teksttelefoon)
Met de functie TTY (teksttelefoon) kunnen doven, slechthorenden en personen met een
spraak- of taalprobleem communiceren via een TTY-apparaat of een
teksttelefoonservice.
TTY-modus inschakelen
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Oproep.
Tik op Toegankelijkheid > TTY-modus.
Selecteer de betreffende TTY-modus.
Toegang wisselen
Met Toegang wisselen kunt u met behulp van een of meer schakelaars samenwerken
met uw Xperia™-apparaat. Een schakelaar is een apparaat waarmee een toetsaanslag
naar het Android-apparaat wordt verzonden. Dit kan handig zijn voor gebruikers met
bewegingsbeperkingen. Zie Instellingen > Toegankelijkheid > Toegang wisselen >
INSTELLINGEN > Help en feedback voor meer informatie over Toegang wisselen.
128
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Toegang wisselen in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Toegankelijkheid > Toegang wisselen.
Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen en tik vervolgens op
OK.
129
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Ondersteuning en juridische informatie
Applicatie Ondersteuning
Gebruik de applicatie Ondersteuning op uw apparaat om in gebruikershandleidingen te
zoeken, oplossingen voor problemen te lezen en informatie te vinden over softwareupdates en andere productgerelateerde informatie.
De applicatie voor gebruikersondersteuning openen
1
2
Tik in het Startscherm op .
Tik vervolgens op en selecteer het gewenste ondersteuningsitem.
Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met internet als u de applicatie voor
gebruikersondersteuning gebruikt.
Xperia™ Tips
Met Xperia™ Tips ontvangt u nuttige informatie voor uw apparaat via meldingen en
ontdekt u alles om aan de slag te gaan.
Xperia™ Tips in- of uitschakelen
1
2
3
Tik in het Startscherm op .
Tik op Instellingen > Assistant.
Tik op de schuifregelaar Xperia™-tips om in of uit te schakelen.
Help in menu's en applicaties
Sommige applicaties en instellingen bieden hulp in het menu Opties, normaal gesproken
aangeduid met in de specifieke applicaties.
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren
De applicatie Xperia™ Diagnostics kan een specifieke functie testen of een volledige
diagnostische test uitvoeren om te controleren of uw Xperia™-apparaat goed werkt.
Xperia™ Diagnostics kan:
•
•
•
•
Mogelijke hardware- of softwareproblemen op uw Xperia™-apparaat beoordelen.
Analyseren hoe goed applicaties op uw apparaat werken.
Het aantal afgebroken gesprekken gedurende de afgelopen 10 dagen registreren.
Geïnstalleerde software identificeren en nuttige informatie over uw apparaat leveren.
De applicatie Xperia™ Diagnostics is vooraf geïnstalleerd op de meeste Android™-apparaten
van Sony. Als de optie Diagnostics niet beschikbaar is onder Instellingen > Over de telefoon of
in het menu HULPPROGRAMMA'S in de applicatie Ondersteuning, dan kunt u een light-versie
downloaden met de applicatie Play Store™.
Opnieuw starten, resetten en repareren
U kunt het apparaat geforceerd herstarten of uitschakelen als het niet meer reageert of
niet meer normaal opnieuw opstart. Er worden geen instellingen of persoonlijke
gegevens gewist.
U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze actie is soms nodig
als uw apparaat niet meer naar behoren functioneert. Let op dat u van belangrijke
gegevens eerst een back-up moet maken naar een geheugenkaart of een ander extern
opslagapparaat. Ga voor meer informatie naar Back-up maken van inhoud en inhoud
herstellen op pagina 42.
130
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Als uw apparaat niet opstart of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u
Xperia™ Companion gebruiken om uw apparaat te herstellen. Zie Xperia™ Companion
op pagina 39 voor meer informatie over Xperia™ Companion.
Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de
eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het
apparaat te herstellen.
Uw apparaat opnieuw starten
Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat op een
lader aan en probeer het opnieuw op te starten.
1
2
Houd de aan-uitknop ingedrukt.
Tik in het geopende menu op Opnieuw opstarten. Het apparaat wordt
automatisch opnieuw gestart.
Opnieuw starten of afsluiten van het apparaat afdwingen
1
2
Houd de aan-uitknop en de toets Volume omhoog gelijktijdig gedurende zes
seconden aangeraakt.
Het apparaat trilt één keer. Kies een van de volgende opties. Dit is afhankelijk van
of uw apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of afsluiten.
• Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Haal op dit punt uw
vingers van de toetsen. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
• Als u het apparaat gedwongen wilt afsluiten: Blijf op de toetsen drukken. Na
enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.
De standaardinstellingen herstellen
Onderbreek een procedure voor het herstellen van de fabrieksinstellingen niet om permanente
schade aan het apparaat te voorkomen.
1
2
3
4
5
6
Maak een back-up van alle belangrijke gegevens in het interne geheugen van uw
apparaat en sla deze back-up op een geheugenkaart of een ander extern
geheugen op. Als er versleutelde bestanden op een SD-kaart zijn opgeslagen,
moet u ook de versleuteling verwijderen zodat u ze na het resetten weer kunt
openen.
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Back-up maken en resetten >
Fabrieksinstellingen resetten.
Tik op Telefoon resetten.
Teken uw ontgrendelpatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het
ontgrendelwachtwoord of de PIN in om door te gaan.
Tik op Alles wissen om uw keuze te bevestigen.
Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android™ wanneer u
de fabrieksinstellingen herstelt.
De apparaatsoftware repareren
Als u het ontgrendelwachtwoord, de PIN of het patroon vergeten bent, kunt u de
herstelfunctie voor het apparaat in Xperia™ Companion gebruiken om de
beveiligingslaag te wissen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account
op te geven om deze bewerking te voltooien. Door de herstelfunctie uit te voeren,
installeert u de software opnieuw op uw apparaat waardoor u bepaalde persoonlijke
gegevens kunt verliezen.
Als u het apparaat niet kunt uitschakelen voordat u softwareherstel uitvoert, probeer het
apparaat dan gedwongen uit te schakelen.
Als u een nieuwe gebruikersnaam of nieuw wachtwoord voor uw Google™-account ontvangt,
kunt u deze mogelijk gedurende 72 uur niet gebruiken om in te loggen en uw apparaat te
herstellen.
131
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Uw software repareren met Xperia™ Companion
Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Google™ weet voordat u een
softwarereparatie uitvoert. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen moet u die mogelijk
opgeven om het apparaat opnieuw te kunnen starten na een softwarereparatie.
Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw wil opstarten of helemaal niet
meer opstart nadat u de Xperia™-software hebt bijgewerkt, softwareherstel hebt
uitgevoerd of de standaardinstellingen hebt hersteld, probeer dan het apparaat uit te
schakelen en opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet,
dwingt u het apparaat af te sluiten en voert u vervolgens softwareherstel uit aan de hand
van de volgende stappen:
1
2
3
Zorg dat Xperia™ Companion op uw pc of Mac® is geïnstalleerd.
Open de Xperia™ Companion-software op de computer en klik op
Softwarereparatie in het hoofdscherm.
Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de
reparatiepoging te voltooien.
Help ons onze software te verbeteren
U kunt het verzenden van gebruiksgegevens toestaan op uw apparaat zodat Sony
Mobile anonieme foutrapporten en statistieken kan ontvangen waarmee wij onze
software kunnen verbeteren. De verzamelde informatie bevat geen persoonlijke
gegevens.
Verzenden van gebruiksinformatie toestaan
1
2
3
4
Tik in het Startscherm op .
Ga naar en tik op Instellingen > Over de telefoon > Instellingen
gebruiksinformatie.
Schakel het selectievakje Gebruiksinfo verzenden in als dit nog niet is gebeurd.
Tik op Akkoord.
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies
Voor informatie over garantie, SAR (specifieke absorptieratio) en veiligheidsrichtlijnen
raadpleegt u de Belangrijke informatie in de Instellingen > Over de telefoon > Juridische
informatie op het apparaat.
Uw apparaat recyclen
Hebt u nog een oud apparaat liggen? Waarom recyclet u dit niet? Zo helpt u ons de
materiaal en onderdelen te hergebruiken en bovendien beschermt u het milieu! Lees
meer over de recyclingopties in uw regio op http://blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/commitment/overview/.
Juridische gegevens
Sony G3311/G3313
Deze gebruikershandleiding wordt zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of
een van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande
kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische
fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke
wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn
uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.
Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle
rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar www.sonymobile.com/us/legal/
voor meer informatie.
In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden
aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij
vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het
toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt
132
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden
door derden.
Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en
door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden,
waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of
doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik
is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid,
integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid
aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of overige inhoud van derden.
Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.
Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van
dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.
Eigenaars van inhoud gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM)
om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRMsoftware om toegang te krijgen tot inhoud die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de
inhoud niet kan beschermen, kunnen de eigenaren Microsoft vragen de softwareoptie in te trekken voor het gebruik
van WMDRM om beveiligde inhoud af te spelen of te kopiëren. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde
inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een
intrekkingslijst bij de licenties insluit. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang
te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot inhoud waarvoor de
upgrade is vereist.
Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het
persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming
met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van
MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is
verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video
te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie,
waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen
van MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN
PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT
OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE,
VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK
DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.
© 2017 Sony Mobile Communications Inc.
Alle rechten voorbehouden.
133
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising