Samsung | Galaxy Tab S3 | Samsung Galaxy Tab S3 handleiding

Samsung Galaxy Tab S3 handleiding
SM-T820
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 03/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
Applicaties
4
5
61
63
66
67
68
80
84
87
92
94
96
96
97
98
98
8
9
13
17
20
21
24
29
31
33
35
36
37
44
47
51
52
55
57
60
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Inhoud van de verpakking
Indeling van het apparaat
Batterij
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Het aanraakscherm bedienen
Startscherm
Vergrendelscherm
Meldingenvenster
Tekst ingeven
Schermafbeelding
Apps openen
S Pen-functies
Veilige map
Multi window
Samsung-account
Gegevens overdragen van uw vorige
apparaat
Apparaat- en gegevensbeheer
SNEL VERBINDEN
Deelfuncties
2
Apps installeren of verwijderen
Contacten
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Game Launcher
Samsung Notes
PEN.UP
Agenda
Samsung Flow
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Google-apps
Inhoud
Instellingen
100
100
106
107
107
108
108
109
111
111
116
119
120
120
121
121
121
Introductie
Verbindingen
Geluiden en trillen
Meldingen
Display
Achtergrond
Geavanceerde functies
Apparaatonderhoud
Apps
Schermvergr. en beveilig.
Cloud en accounts
Google
Toegankelijkheid
Algemeen beheer
Software-update
Gebruiksaanwijzing
Toestel-info
Bijlage
122 Problemen oplossen
127 De batterij verwijderen
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Let goed op dat u de ontgrendelingscodes voor de schermvergrendeling, accounts en andere
beveiligingsfuncties niet vergeet. Als u een ontgrendelingscode vergeet, kunt u het apparaat
niet gebruiken als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies
van gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
4
Basisfuncties
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC
is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Als u de
FCC-identificatiecode wilt weergeven, tikt u op Apps → Instellingen → Toestel-info →
Batterijgegevens.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
5
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en begin het apparaat weer op te laden.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen omdat de
aangesloten USB-kabel is beschadigd. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
6
Basisfuncties
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Apparaatbeperkingen wanneer het apparaat oververhit wordt
Wanneer het apparaat oververhit wordt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat warmer dan normaal wordt, verschijnt het bericht dat het apparaat oververhit
wordt. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken, worden de helderheid van het
scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps
worden afgesloten en u kunt alleen noodoproepen doen tot het apparaat is afgekoeld.
• Als het apparaat oververhit wordt of langdurig warm aanvoelt, verschijnt een bericht over
uitschakeling. Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld.
7
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt of geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• S Pen
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
8
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Apparaat
Camera aan de voorzijde
Lichtsensor
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Volumetoets
Microfoon
Starttoets (sensor voor
vingerafdrukherkenning)
Geheugenkaartlade
Microfoon
Toets Recent
Terugtoets
Luidspreker
Luidspreker
Headsetaansluiting
Multifunctionele aansluiting (USB
Type-C)
9
Basisfuncties
Luidspreker
Luidspreker
GPS-antenne
Camera aan de achterzijde
Flitser
Poort van toetsenborddock
Het apparaat en de toetsenbordcover bevatten magneten. De American Heart Association
(Verenigde Staten) en de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Verenigd
Koninkrijk) waarschuwen beide dat magneten binnen een bereik van 15 cm (6 inch) de
werking van geïmplanteerde pacemakers, cardioverters, defibrillatoren, insulinepompen
of andere elektromedische apparaten (gezamenlijk 'Medische apparaten') kunnen
beïnvloeden. Als u een van deze Medische apparaten gebruikt, MAG U DIT APPARAAT
EN DE TOETSENBORDCOVER NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U CONTACT MET UW ARTS HEBT
OPGENOMEN.
Bewaar uw apparaat en de hoes van het toetsenbord niet in de buurt van magnetische
velden. Kaarten met magneetstroken, zoals kredietkaarten, telefoonkaarten, bankboekjes
en instapkaarten kunnen door magnetische velden beschadigd raken.
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatdeksel van metaal op het apparaat bevestigt
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
10
Basisfuncties
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Aan/uit
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
Recent
• Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
Start
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google te starten.
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Terug
• Ingedrukt houden om de extra opties voor het huidige scherm
te openen.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
S Pen
S Pen-klem
S Pen-knop
Punt van S Pen
Pincet
Naam
Functies
Punt van S Pen
• Gebruik de S Pen om te schrijven, tekenen of aanraakbewerkingen op
het scherm uit te voeren. De toets Recent en de toets Terug kunnen
met de S Pen worden gebruikt.
• Plaats de S Pen boven items op het scherm om extra functies van de
S Pen te kunnen gebruiken, zoals de functie Air view.
11
Basisfuncties
Naam
S Pen-knop
Pincet
Functies
• Plaats de S Pen boven het scherm en druk op de S Pen-knop om de Air
command-functies weer te geven.
• Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over items om ze te
selecteren.
• Verwijder de punt van de S Pen met de pincet wanneer u de punt
verwijdert.
De punt van de S Pen vervangen
Als de punt bot is, vervangt u deze door een nieuwe.
1
Houd de punt stevig vast met de pincet en trek de punt uit de pen.
2
Plaats een nieuwe punt in de S Pen.
12
Basisfuncties
Let erop dat u niet in uw vingers prikt met de pincet.
• Gebruik oude punten niet opnieuw. Als u dit wel doet, werkt de S Pen mogelijk niet goed.
• Duw niet te hard op de punt wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
• Schuif het ronde uiteinde van de punt niet in de S Pen. Hierdoor kan de S Pen of uw
apparaat beschadigd raken.
• Buig de S Pen niet en gebruik geen overmatige druk wanneer u deze gebruikt. De S Pen
kan worden beschadigd of de punt kan vervormd raken.
• De S Pen is mogelijk niet stevig bevestigd wanneer u deze vastklikt aan voorwerpen die
te dik of te dun zijn.
• Als u de S Pen in een scherpe hoek gebruikt op het scherm, herkent het apparaat de
acties van de S Pen mogelijk niet.
• De toets Recent en de toets Terug kunnen met de S Pen worden gebruikt.
• Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de S Pen.
• Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter.
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
13
Basisfuncties
1
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting van het apparaat.
2
3
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de
oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
De resterende oplaadtijd bekijken
Tijdens het opladen opent u het startscherm en tikt u op Apps → Instellingen →
Apparaatonderhoud → Batterij.
De werkelijke oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de status van uw apparaat en
de oplaadomstandigheden. De resterende oplaadtijd wordt mogelijk niet weergegeven
wanneer u het apparaat oplaadt in zeer koude of zeer hete omstandigheden.
14
Basisfuncties
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd, zoals
e-mails.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader
is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te
schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding met
een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom
meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de batterij volledig
is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een
lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren
voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan
normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd
raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
15
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
Over snel opladen
• Voor snel opladen wordt een technologie voor het opladen van batterijen gebruikt waarbij
de batterij sneller wordt opgeladen door het oplaadvermogen te vergroten. Het apparaat
ondersteunt de functie voor adaptief snel opladen van Samsung en Qualcomm Quick Charge
2.0.
• Als u snel opladen wilt gebruiken op uw apparaat, sluit u het aan op een batterijoplader die
adaptief snel opladen of Quick Charge 2.0 ondersteunt.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de batterij
oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, tikt u op het startscherm op Apps →
Instellingen → Apparaatonderhoud → Batterij → → Geavanceerde instellingen en tikt u
vervolgens op de schakelaar Snel opladen via kabel om deze uit te schakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
Spaarstand
Activeer de spaarstand om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
1
2
3
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Apparaatonderhoud → Batterij → MID.
Tik op AANPASSEN om de energiebesparende instellingen te wijzigen voordat u de spaarstand
activeert.
Tik op TOEPASSEN.
16
Basisfuncties
Maximale spaarstand
In de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder door toepassing van
het donkere thema en beperking van de beschikbare apps en functies. Netwerkverbindingen, met
uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
1
2
3
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Apparaatonderhoud → Batterij → MAX.
Tik op AANPASSEN om de energiebesparende instellingen te wijzigen voordat u de maximale
spaarstand activeert.
Tik op TOEPASSEN.
en selecteer een
Tik nadat u de maximale spaarstand hebt geactiveerd op het startscherm op
app die u wilt gebruiken. Als u apps wilt verwijderen, tikt u op → Bewerken en selecteert u een
app met .
Als u de maximale energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op → Maximale spaarstand
uitschakelen.
De geschatte gebruiksduur van de batterij kan verschillen afhankelijk van uw
apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en bepaalde
geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat, afhankelijk van de fabrikant en het
type geheugenkaart. Om te weten wat de maximale geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat is,
kunt u terecht op de website van Samsung.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
17
Basisfuncties
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor
geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem
is geformatteerd, vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of
wordt de geheugenkaart niet herkend. Als het apparaat de geheugenkaart niet herkent,
moet u deze formatteren met uw computer.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
1
Steek het pinnetje in het gaatje op de geheugenkaartlade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
18
Basisfuncties
2
3
Trek de geheugenkaartlade voorzichtig naar buiten.
4
5
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Plaats een geheugenkaart op de geheugenkaartlade met de goudkleurige contacten naar
onderen.
Schuif de geheugenkaartlade terug in het apparaat.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Apparaatonderhoud → Opslag → →
Opslaginstellingen → SD-kaart → ONTKOPPELEN.
1
2
3
4
Steek het pinnetje in het gaatje op de geheugenkaartlade om de lade te ontgrendelen.
Trek de geheugenkaartlade voorzichtig naar buiten.
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de geheugenkaartlade terug in het apparaat.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overzet of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
19
Basisfuncties
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Apparaatonderhoud → Opslag → →
Opslaginstellingen → SD-kaart → Formatteren → FORMATTEREN.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Aan/uit-toets
Toets Volume omlaag
20
Basisfuncties
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd op standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• We raden u aan uw vingers of de S Pen te gebruiken om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een toets op het schermtoetsenbord wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger of met
de S Pen.
21
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.
Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
22
Basisfuncties
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals
om terug te gaan.
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om andere vensters weer te geven.
Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items, zoals contacten, te scrollen.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
23
Basisfuncties
Startscherm
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Als u een ander venster wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts, of tikt u op een schermindicator
onderaan het scherm.
Een widget
Een app
Een map
Schermaanduidingen
Nieuwsschermaanduiding. U
kunt de nieuwste artikelen in
verschillende categorieën
bekijken.
Favoriete apps
Pictogram scherm Apps
24
Basisfuncties
Startschermopties
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
beschikbare opties te openen. U kunt het startscherm aanpassen door startschermvensters toe te
voegen, te verwijderen of te verplaatsen. U kunt ook de achtergrond van het startscherm instellen,
widgets toevoegen aan het startscherm, en meer.
• Achtergrond: hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Widgets: widgets toevoegen aan het startscherm. Widgets zijn kleine apps die specifieke
functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te
verlenen.
Items toevoegen
Blijf een app of een map aanraken in het scherm Apps en sleep deze naar het startscherm.
Als u widgets wilt toevoegen, blijft u een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, tikt u op
Widgets, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm.
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een item eenvoudiger wilt verplaatsen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar
Apps verplaatsen bovenaan het scherm. Het item wordt naar het venster bovenaan het scherm
verplaatst. Veeg naar links of rechts om naar een ander venster te verplaatsen en sleep het item naar
een nieuwe locatie.
25
Basisfuncties
Items verwijderen
Blijf een item vasthouden en sleep dit naar Sneltoets verwijd. of Wissen bovenaan het scherm.
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare applicaties om apps snel te kunnen openen en starten.
1
2
Tik op het startscherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
3
Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op.
Als u de mapkleur wilt wijzigen, tikt u op
.
Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, tikt u op TOEVOEGEN, vinkt u de apps aan en tikt u
op TOEVOEGEN. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map op het startscherm te
slepen.
Als u apps vanuit een map naar het startscherm wilt verplaatsen, tikt u op de map en sleept u een
app naar het startscherm.
Als u een app in een map wilt verwijderen, tikt u op de map en sleept u de app die u wilt verwijderen
naar Sneltoets verwijd. bovenaan het scherm.
26
Basisfuncties
Vensters beheren
Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of
verwijderen.
Als u een venster wilt toevoegen, veegt u naar links en tikt u op
.
Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een
nieuwe locatie.
Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u dit naar
Wissen bovenaan het scherm.
Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op
.
Snelle opties gebruiken
Blijf op het startscherm een app-pictogram of map aanraken om snel toegang tot opties te krijgen.
Scherm Apps
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Apps te openen. Veeg naar links of rechts, of
selecteer een schermindicator onderaan het scherm, om andere vensters te bekijken.
Items verplaatsen
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op het scherm Apps op → Bewerken. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe
locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare applicaties om snel de gewenste apps te kunnen openen
en starten.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1
2
Tik op het scherm Apps op → Bewerken.
Blijf een app aanraken en sleep deze naar een andere app.
27
Basisfuncties
3
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
4
Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op.
Als u de mapkleur wilt wijzigen, tikt u op
.
Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, tikt u op TOEVOEGEN, vinkt u de apps aan en tikt u
op TOEVOEGEN. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map op het scherm Apps te
slepen.
Om een map te wissen tikt u op de map op . Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de
map worden verplaatst naar het scherm Apps.
Items opnieuw rangschikken
U kunt items in alfabetische volgorde sorteren op het scherm Apps.
Tik op het scherm Apps op → Sorteren → Alfabetische volgorde.
Zoeken naar items
U kunt naar apps zoeken op het scherm Apps of via Galaxy Apps of de Play Store.
Geef in het scherm Apps tekens in het zoekveld in. Het apparaat zoekt naar de items met de tekens
die u hebt ingegeven.
28
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
Vergrendelscherm
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Het scherm wordt vergrendeld met Vegen, de standaardmethode voor schermvergrendeling.
Druk op de aan/uit-toets of de starttoets en veeg in een willekeurige richting om het scherm te
ontgrendelen.
29
Basisfuncties
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, tikt u op het scherm Apps op Instellingen →
Schermvergr. en beveilig. → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, PIN-code, wachtwoord of vingerafdruk instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens in om het scherm te
ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Met uw Samsung-account kunt u het scherm van uw apparaat op afstand ontgrendelen
via de website Zoek mijn mobiel (findmymobile.samsung.com). Als u deze functie wilt
gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk en moet
u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Als u een ontgrendelingscode vergeet, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het
niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of
ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en de pogingslimiet
bereikt. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Instell.
veilige vergrendeling en tik op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst. om deze functie in
te schakelen.
30
Basisfuncties
Meldingenvenster
Het meldingenvenster gebruiken
Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer
informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de
details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt het meldingenvenster openen, zelfs op het vergrendelde scherm.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Schakel tussen
gebruikersaccounts of voeg
nieuwe gebruikersaccounts toe.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
Meldingen van apps blokkeren.
31
Basisfuncties
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u de functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt gedetailleerde
instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde wijzigen, blijft u een toets
aanraken en sleept u deze naar een andere locatie.
Finder
Zoek naar verschillende inhoud met een zoekwoord of zoek naar apparaten in de buurt.
Zoeken naar inhoud of apparaten in de buurt
Open het meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op Tablet
zoeken en scannen op apparaten in de buurt.
Geef een zoekwoord in het zoekveld in of tik op
en spreek een zoekwoord uit.
Voor nauwkeurigere resultaten tikt u op Filteren onder het zoekveld en selecteert u filterdetails.
Als u wilt zoeken naar apparaten in de buurt, tikt u op SNEL VERBINDEN. Raadpleeg SNEL
VERBINDEN voor meer informatie.
Zoekcategorieën instellen
U kunt zoekcategorieën instellen om te zoeken naar inhoud in specifieke zoekvelden.
Tik op → Instellingen → Zoeklocaties selecteren en selecteer categorieën.
32
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om e-mails te versturen, notities
te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Een voorgaand teken
verwijderen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles
in hoofdletters wilt ingeven, tikt
u twee keer hierop.
Naar de volgende regel gaan.
De cursor verplaatsen.
Symbolen ingeven.
Een spatie ingeven.
Overschakelen naar de
handschriftstand.
De invoertaal wijzigen
Blijf , tap → Talen en typen → INVOERTALEN BEHEREN en selecteer de talen die u wilt
gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar
links of rechts te vegen op de spatiebalk.
33
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Blijf
aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden
weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.
•
: tekst via spraak ingeven.
Wijzig de instellingen voor
spraakinvoer.
•
Ingeven van tekst met stem
starten of pauzeren.
: overschakelen naar de handschriftstand.
Overgaan op het
standaardtoetsenbord.
Informatie over bewerken van
met de hand geschreven notities
De toetsenbordinstellingen
wijzigen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: een item van het klembord toevoegen.
•
: emoticons ingeven.
•
•
: overgaan op het zwevende of gesplitste toetsenbord. U kunt het toetsenbord naar een
andere locatie bewegen door de tab te slepen.
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
34
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1
2
3
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
Tik op Kopiëren of Knippen.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moeten worden ingevoegd en tik op Plakken.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Schermafbeelding
Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken.
Schermafbeeldingen maken
Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt opgeslagen afbeeldingen
bekijken in de Galerij.
U kunt ook schermopnamen maken door uw hand naar links of rechts te vegen op het scherm. Als
deze functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Geavanceerde
functies → Vegen voor schermafbeelding en tikt u op de schakelaar om deze functie in te
schakelen.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
Schermafbeeldingen maken met de S Pen
U kunt ook de functies van Air command gebruiken om schermafbeeldingen te maken.
Met Schrijven op scherm kunt u op schermafbeeldingen schrijven. Gebruik Scrollen door
afbeelding om inhoud vast te leggen die over meerdere schermen loopt.
Als u een specifiek gebied wilt selecteren en vastleggen, gebruik dan Slim selecteren.
Raadpleeg Schrijven op scherm en Slim selecteren voor meer informatie.
35
Basisfuncties
Slim vastleggen
U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vastleggen. U kunt ook het
vastgelegde scherm onmiddellijk bijsnijden en delen.
Als deze functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen →
Geavanceerde functies → Slim vastleggen, tikt u op de schakelaar om de functie te activeren en
maakt u een schermafbeelding. Gebruik een van de volgende opties op het scherm dat u vastlegt:
• Scrollen door afbeelding: leg meer inhoud vast die verspreid wordt weergegeven over
meerdere schermen, zoals een webpagina. Er wordt automatisch door het scherm gebladerd en
meer informatie vastgelegd.
• Tekenen: op het scherm schrijven of tekenen.
• Bijsnijden: snijd een deel van de schermafbeelding bij.
• Delen: deel de schermafbeelding.
Apps openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.
Als u een app wilt openen vanuit de lijst met onlangs geopende apps, tikt u op
een recent app-venster.
en selecteert u
Een app sluiten
Tik op
en sleep een recent app-venster naar links of rechts om het te sluiten. Als u alle actieve
apps wilt sluiten, tikt u op ALLES SLUITEN.
36
Basisfuncties
S Pen-functies
Air command
Als u het paneel van Air command wilt openen, houd dan de S Pen boven het scherm en druk op de
S Pen-knop. U kunt ook op het pictogram van Air command tikken.
U hebt toegang tot nuttige functies en vaak gebruikte apps.
Alle notities bekijken
Notitie maken
Slim selecteren
Air command-pictogram
Schrijven op scherm
Snelkoppelingen toevoegen
Vertalen
Air command-instellingen
• Notitie maken: start Samsung Notes en maak een nieuwe notitie. Raadpleeg Samsung Notes
voor meer informatie.
• Alle notities weergeven: start Samsung Notes en bekijk alle notities.
• Slim selecteren: snel inhoud ophalen. Raadpleeg Slim selecteren voor meer informatie.
• Schrijven op scherm: schermopnamen maken, bewerken en er notities op maken, en het
resultaat vervolgens delen. Raadpleeg Schrijven op scherm voor meer informatie.
• Vertalen: plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen. Raadpleeg Vertalen voor meer
informatie.
• Sneltoetsen toevoegen: snelkoppelingen naar vaak gebruikte apps toevoegen aan het Air
command-paneel. Raadpleeg Sneltoetsen toevoegen voor meer informatie.
•
: de instellingen van Air command wijzigen.
37
Basisfuncties
Air command-pictogram
Wanneer het Air command-paneel wordt gesloten, blijft het Air command-pictogram op het scherm.
U kunt het Air command-paneel openen door op het pictogram te tikken.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een nieuwe locatie.
Slim selecteren
Gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan.
1
Als er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een gedeelte van een afbeelding, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Slim selecteren.
2
Selecteer een gewenst vormpictogram op de werkbalk en sleep de S Pen over de inhoud die u
wilt selecteren.
Tik op Auto selecteren om de vorm van het geselecteerde gebied automatisch te wijzigen.
Als tekst in het geselecteerde gebied is opgenomen, tikt u op Tekstextractie om tekst in het
geselecteerde gebied te herkennen.
3
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
• Tekenen: op het scherm schrijven of tekenen.
• Delen: het geselecteerde gebied delen met anderen.
• Opslaan: het geselecteerde gebied opslaan in Galerij.
38
Basisfuncties
Schrijven op scherm
U kunt een schermafbeelding vastleggen en er vervolgens op schrijven of tekenen.
1
Als er inhoud is die u wilt vastleggen, opent u het Air command-paneel en tikt u op Schrijven
op scherm.
Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt
weergegeven op het scherm.
2
Als u inhoud vastlegt die doorloopt over meerdere schermen, zoals een webpagina, tikt u op
Scrollen door afbeelding om meer inhoud vast te leggen. Het scherm scrolt automatisch
omlaag en u kunt SCROLLEN DOOR AFBEELDING opnieuw selecteren. Tik na het vastleggen op
GEREED.
3
Schrijf een notitie op de schermafbeelding.
4
Selecteer een optie om te gebruiken met de schermafbeelding.
• Bijsnijden: de schermafbeelding bijsnijden.
• Delen: de schermafbeelding delen met anderen.
• Opslaan: de schermafbeelding opslaan in Galerij.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
39
Basisfuncties
Vertalen
Plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige talen.
• Deze functie is alleen beschikbaar op schermen waarop u een schermopname kunt
uitvoeren.
1
2
3
Open het Air command-paneel en tik op Vertalen.
Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
Plaats de S Pen boven het woord dat u wilt vertalen.
Het vertaalde woord verschijnt boven het originele woord. Tik op
luisteren.
Tik op het vertaalde woord om meer definities te bekijken.
4
Als u de vertaalfunctie wilt sluiten, tikt u op
in het vertaalvenster.
40
om naar de uitspraak te
Basisfuncties
Sneltoetsen toevoegen
Voeg snelkoppelingen aan vaak gebruikte apps of functies aan het Air command-paneel toe.
Tik in het Air command-paneel op Sneltoetsen toevoegen en selecteer apps of functies die u via het
paneel wilt openen.
Als u sneltoetsen wilt bewerken, opent u het Air command-paneel en tikt u op
→Sneltoets.
U kunt ook de sneltoets Notitie maken verwijderen.
Air view
Houd de S Pen boven een item op het scherm om diverse functies te kunnen uitvoeren.
Een voorbeeld van informatie weergeven
Wijs naar het scherm om een voorbeeld van inhoud te bekijken of informatie weer te geven in een
pop-upvenster.
Een knop zonder aanraken gebruiken
Wanneer u in sommige apps de S Pen boven een item houdt, zoals in Galerij, worden in het
voorbeeldvenster knoppen weergegeven die u zonder aanraken kunt bedienen. Met deze knoppen
zonder aanraken kunt u diverse handelingen rechtstreeks vanuit het voorbeeldvenster uitvoeren.
Knop zonder aanraken
Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen →
Geavanceerde functies → S Pen → Air view en vervolgens op de schakelaar om deze in te
schakelen.
41
Basisfuncties
Selecteren met pen
Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over tekst of itemlijsten om meerdere items
of tekst te selecteren. U kunt ook de geselecteerde items of tekst in een andere app kopiëren of
plakken of ze delen met anderen.
Rechtstreekse peninvoer
U kunt formulieren invullen en boodschappen schrijven met de S Pen in de hand.
1
2
Houd de S Pen boven een tekstveld.
3
Schrijf met de S Pen.
Tik op
om het veld om in te schrijven te openen.
Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen
→ Geavanceerde functies → S Pen → Rechtstreekse peninvoer en vervolgens op de
schakelaar om deze in te schakelen.
42
Basisfuncties
Notitie scherm uit
U kunt snel memo's schrijven door op het scherm te schrijven zonder het scherm in te schakelen.
Als u deze functie wilt activeren, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen→Geavanceerde
functies→S Pen en tikt u vervolgens op Notitie scherm uit om deze functie in te schakelen.
Wanneer het scherm is uitgeschakeld, schrijf dan een memo met de S Pen. Wanneer u klaar bent
met het schrijven van de memo, tikt u op OPSLN. Vervolgens worden de memo's opgeslagen in
Samsung Notes.
Als u memo's wilt bekijken, opent u het scherm Apps en tikt u op Samsung Notes→COLLECTIES→
Notitie scherm uit.
43
Basisfuncties
Veilige map
Introductie
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en notities, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe krijgen. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software te wijzigen,
wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u gegevens opslaat
in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een andere veilige locatie.
44
Basisfuncties
Veilige map maken
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Veilige map.
Tik op LOG IN en meld u aan bij uw Samsung-account.
Selecteer een vergrendelingsmethode en volg de instructies op het scherm om de installatie te
voltooien.
Er wordt een snelkoppeling naar Veilige map toegevoegd aan het startscherm en het scherm
Apps.
Als u uw ontgrendelingscode voor Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen met
uw Samsung-account. Tik op de resettoets die wordt weergegeven wanneer een onjuiste
ontgrendelingscode wordt ingegeven en geef het wachtwoord van uw Samsung-account
in.
Automatische vergrendeling instellen voor Veilige map
Stel het apparaat zo in dat Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Samsung → Veilige map.
Tik op → Instellingen → Veilige map aut. vergrendelen.
Selecteer een vergrendelingsoptie.
Tik op Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
Inhoud verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar Veilige map.
1
2
Tik op het scherm Apps op Galerij.
Selecteer een afbeelding en tik op → Verplaatsen naar Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar de desbetreffende app in Veilige map.
U kunt inhoud van Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag
verplaatsen. Selecteer een item en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
45
Basisfuncties
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in Veilige map.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Samsung → Veilige map.
Tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op TOEVOEGEN.
Als u apps uit de Play Store installeert, tikt u op DOWNLOADEN UIT PLAY STORE.
Als u apps uit de Galaxy Apps installeert, tikt u op DOWNLOADEN UIT GALAXY APPS.
Apps verwijderen uit Veilige map
Blijf op een app drukken, tik op Selecteren, tik op de te verwijderen apps en vervolgens op
Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
apps in Veilige map.
1
2
3
4
Tik op het scherm Apps op Samsung → Veilige map.
Tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Veilige map verbergen
U kunt de snelkoppeling Veilige map verbergen op het startscherm en het scherm Apps.
1
2
Tik op het scherm Apps op Samsung → Veilige map.
Tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Veilige map weergeven om deze te
deactiveren.
Als u de snelkoppeling Veilige map opnieuw wilt weergeven, opent u het scherm Apps, tikt u op
Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Veilige map en tikt u op de schakelaar Veilige map
weergeven om deze in te schakelen.
46
Basisfuncties
Veilige map verwijderen
U kunt Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
1
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Veilige map →
Verwijderen.
2
Tik op VERWIJDEREN om een back-up te maken van de inhoud en Veilige map te verwijderen.
U hebt toegang tot gegevens waarvan vanuit Veilige map een back-up is gemaakt: open het
scherm Apps en tik op Samsung → Mijn bestanden → Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst
scherm
Pop-upweergave
47
Basisfuncties
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag en tik op
op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
3
Veeg in het onderste venster omhoog of omlaag om een andere te starten app te selecteren.
Als u apps wilt starten die niet in de lijst van recent gebruikte apps staan, tik op MEER APPS en
selecteer een app.
Extra opties gebruiken
Tik op de balk tussen de app-vensters om toegang te krijgen tot extra opties.
Locaties verwisselen van
app-vensters.
Sluit de op dit moment
geselecteerde app.
Schakel het geselecteerde
venster naar een
pop-upweergave.
48
Basisfuncties
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Tekst of afbeeldingen tussen vensters delen
Tekst of gekopieerde afbeeldingen van het ene venster naar het andere slepen. Tik op een item en
blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een locatie in een ander venster.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
49
Basisfuncties
De weergave schermopdeling minimaliseren
Druk op de Starttoets om de weergave schermopdeling te minimaliseren. Het pictogram wordt
weergegeven op de statusbalk. De app in het onderste scherm sluit en de app in het bovenste
scherm blijft actief in de geminimaliseerde weergave schermopdeling.
Als u de geminimaliseerde weergave schermopdeling wilt sluiten, open dan het meldingenvenster
en tik op het pictogram op de melding over meerdere vensters.
Een venster maximaliseren
Tik op het venster van een app en sleep de balk tussen de app-vensters naar de boven- of onderrand
van het scherm.
Pop-upweergave
1
2
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag, blijf drukken op het venster van een app en sleep het vervolgens naar
Openen in pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster minimaliseren.
De app sluiten.
Het venster maximaliseren.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
50
Basisfuncties
Samsung-account
Introductie
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite. Wanneer uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u apps van Samsung gebruiken
zonder dat u zich hoeft aan te melden.
Maak uw Samsung-account met uw e-mailadres.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over Samsung-accounts opent u het scherm Apps en
tikt u op Instellingen → Cloud en accounts → Accounts → Samsung account → Help.
Uw Samsung-account registreren
Een nieuw Samsung-account registreren
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts → Accounts → Account
toevoegen.
2
3
Tik op Samsung account → ACCOUNT MAKEN.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Een bestaand Samsung-account registreren
Als u al een Samsung-account hebt, registreert u dit op het apparaat.
1
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts → Accounts → Account
toevoegen.
2
3
Tik op Samsung account.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u uw accountinformatie bent vergeten, tikt u op Id of wachtwoord vergeten? Uw
accountinformatie wordt weergegeven als u de vereiste informatie en beveiligingscode ingeeft
die worden weergegeven op het scherm.
51
Basisfuncties
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw geregistreerde Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals
uw contacten of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
4
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts → Accounts.
Tik op Samsung account en tik op het account om het te verwijderen.
Tik op → Instellingen → Account verwijderen → ACCOUNT VERWIJDEREN → OK.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op BEVESTIG.
Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
Via Smart Switch of Samsung Cloud kunt u contacten, afbeeldingen en andere gegevens van een
vorig apparaat overzetten naar uw apparaat.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten
die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Gegevens overzetten via Smart Switch
Via Smart Switch kunt u gegevens overdragen tussen mobiele apparaten. U kunt de app
downloaden via Galaxy Apps of Play Store.
52
Basisfuncties
Gegevens van een mobiel apparaat overzetten
Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar uw apparaat.
1
Op uw vorige apparaat downloadt en installeert u Smart Switch via Galaxy Apps of de Play
Store. Start vervolgens Smart Switch.
2
3
4
5
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
Start Smart Switch op beide apparaten.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, tikt u op START op uw apparaat.
Nadat u hebt geselecteerd hoe gegevens moeten worden verzonden en uw vorige apparaat
met uw apparaat is verbonden, volgt u de instructies op het scherm om gegevens van het
vorige apparaat over te zetten.
Back-upgegevens van een computer overzetten
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de
gegevens op uw apparaat.
1
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
53
Basisfuncties
2
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
3
4
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
5
6
Sluit uw apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
apparaat.
Gegevens overzetten via Samsung Cloud
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat in Samsung Cloud en zet de gegevens terug
naar uw apparaat. U moet zich registreren en aanmelden bij uw Samsung-account om Samsung
Cloud te gebruiken. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
1
2
3
4
Maak op het vorige apparaat een back-up van de gegevens in uw Samsung-account.
Tik op uw apparaat op Apps → Instellingen → Cloud en accounts → Samsung Cloud →
Herstellen.
Tik op
en selecteer het vorige apparaat in de lijst met apparaten.
Vink de gegevenstypen aan die u wilt terugzetten en tik op NU HERSTELLEN.
54
Basisfuncties
Apparaat- en gegevensbeheer
Het apparaat aansluiten op een computer voor
gegevensoverdracht
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden.
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
De apparaten kunnen mogelijk niet correct worden gekoppeld als ze via een USB-hub zijn
gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.
1
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Open het meldingenvenster en tik op Mediabestanden overdragen via USB →
Mediabestanden overdragen.
Als de computer uw apparaat niet herkent, tikt u op Afbeeldingen overdragen.
3
Tik op TOESTAAN om de computer toegang te geven tot de gegevens op uw apparaat.
Als de computer uw apparaat herkent, wordt het apparaat weergegeven in Mijn computer.
4
Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
Het apparaat bijwerken
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
Bijwerken via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air)
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Software-update → Updates handmatig downloaden.
55
Basisfuncties
Bijwerken met Smart Switch
Sluit het apparaat aan op een computer en werk het apparaat bij met de nieuwste software.
1
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden en
te installeren.
2
3
4
Start Smart Switch op de computer.
Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
Als er een software-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat
bij te werken.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren. Voordat u bijwerkt, koppelt u alle andere
media-apparaten los van de computer.
Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten
Bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen. U moet zich aanmelden bij uw
Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen. Raadpleeg
Samsung-account en Accounts voor meer informatie.
Een Samsung-account gebruiken
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts → Back-up en herstel → Backupinstellingen voor het Samsung-account, tik op de schakelaars naast de items waarvan u een
back-up wilt maken om deze functie in te schakelen en tik op NU BACK-UP MAKEN.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in de Samsung-cloud. Raadpleeg Samsung Cloud
voor meer informatie.
Als u wilt instellen dat het apparaat automatisch een back-up van gegevens maakt, tikt u op de
schakelaar Automatische back-up om deze functie in te schakelen.
Als u back-upgegevens wilt herstellen vanuit de Samsung Cloud met een Samsung-account, tikt
u op Herstel. Selecteer een apparaat en de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op NU
HERSTELLEN. De geselecteerde gegevens worden teruggezet op het apparaat.
56
Basisfuncties
Een Google-account gebruiken
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts → Back-up en herstel en tik op de
schakelaar Back-up van mijn gegevens voor het Google-account om deze functie in te schakelen.
Tik op Back-upaccount en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen. Om het
back-upaccount toe te voegen, tikt u op Account toevoegen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch
herstellen om deze functie in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de
instellingen en gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.
Fabrieksinstellingen herstellen
Hiermee wist u alle instellingen en gegevens op het apparaat. Voordat u de fabrieksinstellingen van
het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens
herstellen → RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Het apparaat wordt automatisch opnieuw
gestart.
SNEL VERBINDEN
Introductie
Via de functie Snel verbinden kunt u snel zoeken naar en verbinding maken met apparaten in de
buurt, zoals Bluetooth-headsets of tv's.
• Als het apparaat waarmee u wilt verbinden geen ondersteuning biedt voor de Quick
connect-functie, activeert u de Wi-Fi Direct- of Bluetooth-functie voordat u SNEL
VERBINDEN start op uw apparaat.
• De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat
of de gedeelde inhoud.
57
Basisfuncties
Verbinding maken met andere apparaten
1
Open het meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op Tablet
zoeken en scannen op apparaten in de buurt.
2
Tik op SNEL VERBINDEN.
De functies Wi-Fi en Bluetooth worden ingeschakeld en het apparaat zoekt automatisch naar
apparaten in de buurt.
3
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat.
Verbinding maken met een tv
U kunt uw apparaat verbinden met een tv om de inhoud van het apparaat op het grotere scherm te
bekijken. Afhankelijk van de verbonden tv kunt u mogelijk meer functies gebruiken.
1
2
Schakel de tv in en plaats uw apparaat in de buurt van de tv.
3
4
Tik op SNEL VERBINDEN.
Open het meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op Tablet
zoeken en scannen op apparaten in de buurt.
Selecteer de tv.
Er wordt een lijst weergegeven met de functies die u kunt gebruiken met de tv.
58
Basisfuncties
5
Selecteer een functie en volg de instructies op het scherm om de functie te gebruiken.
Beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van de tv.
• Tablet op tv (Smart View): de inhoud van uw apparaat bekijken op het tv-scherm. U moet
mogelijk de functie Screen Mirroring activeren op de tv, afhankelijk van de tv waarmee u
verbinding wilt maken. Als de tv geen ondersteuning biedt voor de functie Screen Mirroring,
gebruikt u compatibele accessoires om de functie in te schakelen. Compatibele accessoires
zijn onder andere HomeSync en een AllShare Cast-dongle.
• Tv weergeven op tablet: tv kijken op het scherm van uw apparaat. U kunt tv blijven kijken
binnen het toegestane verbindingsbereik.
• Tv-geluid afspelen op tablet: het geluid beluisteren via de luidspreker van het apparaat
terwijl u naar de tv kijkt. U kunt een headset aansluiten op het apparaat zodat anderen het
tv-geluid niet kunnen horen.
• Tv registreren / Tv afmelden: de tv registreren op uw apparaat om extra functies te
gebruiken, zoals Als afstandsbediening gebruiken.
• Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de verbinding.
• Als de tv geen ondersteuning biedt voor High-bandwidth Digital Content Protection
(HDCP), kunt u geen DRM-beveiligde (Digital Rights Management) inhoud bekijken op de
tv.
Inhoud streamen op de geregistreerde tv
Als u een tv registreert op uw apparaat, kunt u gemakkelijker verbinding maken met de tv terwijl er
inhoud wordt afgespeeld.
Als uw apparaat de geregistreerde tv herkent terwijl u inhoud bekijkt, wordt het pictogram
weergegeven op het apparaat. Tik op het pictogram om de inhoud te streamen van uw apparaat
naar uw tv.
• Deze functie wordt alleen ondersteund door de standaardgalerij-app van het apparaat.
• Als de geregistreerde tv is aangesloten op een stopcontact, kunt u deze functie zelfs
gebruiken als de tv is uitgeschakeld.
59
Basisfuncties
Deelfuncties
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
1
2
3
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen en selecteer een deelmethode, zoals Bluetooth en e-mail.
U kunt ook de volgende opties gebruiken:
• Overdragen naar apparaat: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of
Bluetooth. De zichtbaarheidsinstellingen moeten zijn ingeschakeld op de apparaten.
• Inhoud weergeven op tv (Smart View): via een draadloze verbinding kunt u de
weergegeven inhoud van uw apparaat bekijken op een groter scherm.
Als u een communicatie- of deelgeschiedenis hebt, worden de mensen waarmee u
contact hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer
het pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende
app. Als de functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen →
Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct delen om deze functie
in te schakelen.
4
Volg de instructies op het scherm om de afbeelding met anderen te delen.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te downloaden.
60
Applicaties
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Tik op Samsung → Galaxy Apps op het scherm Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt
u op INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden
gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Tik op Play Store op het scherm Apps.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt
u op INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden
gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
61
→ Instellingen
Applicaties
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Tik op het scherm Apps op → Bewerken. Het pictogram
verschijnt op de apps die u kunt
uitschakelen of verwijderen. Selecteer een app en tik op UITSCHAKELEN of op OK. U kunt op het
scherm Apps ook tikken op Instellingen → Apps, een app selecteren en dan op UITSCHAKELEN of
op VERWIJDEREN tikken.
• UITSCHAKELEN: schakel standaard-apps uit die niet kunnen worden verwijderd van het
apparaat.
• VERWIJDEREN: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Apps →
vervolgens op INSCHAKELEN.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op TOESTAAN op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u uw instellingen voor app-machtigingen wilt bekijken, opent u het scherm Apps en tikt u op
Instellingen → Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen
voor de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Apps → → App-machtigingen. Selecteer een
item en tik op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
62
Applicaties
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
3
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op
en selecteer een opslaglocatie.
Geef de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
4
Tik op OPSLAAN.
63
Applicaties
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
2
3
4
5
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op → Instellingen → Contacten importeren/exporteren → IMPORTEREN.
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan.
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op GEREED.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts → Accounts, selecteer een
accountnaam, selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren en tik vervolgens op Contacten
(Samsung account) of Contacten synchroniseren.
Zoeken naar contacten
Tik op het scherm Apps op Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index aan de linkerzijde van de contactenlijst om er snel door te
scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
: een e-mail schrijven.
64
Applicaties
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
4
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op → Delen.
Vink contacten aan en tik op DELEN.
Selecteer een methode voor delen.
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met of
verplaatst naar andere accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg
dubbele contacten samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
3
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op → Instellingen → Dubbele contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op SAMENVOEGEN.
Contacten verwijderen
1
2
3
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op → Wissen.
Vink contacten aan en tik op WISSEN.
65
Applicaties
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en een bladwijzer maken voor uw favoriete
webpagina's zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Tik op Samsung → Internet op het scherm Apps.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Bladwijzer aan de huidige pagina
toevoegen.
De huidige webpagina
vernieuwen.
Extra opties weergeven.
Verplaatsen tussen pagina's.
Uw favorieten, opgeslagen
webpagina's en recente
browsegeschiedenis weergeven.
Het tabblad sluiten.
Een nieuw tabblad openen.
De startpagina openen.
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, bladwijzers en opgeslagen pagina's afzonderlijk
opslaan en beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw
vingerafdruk.
66
Applicaties
Geheime stand activeren
Tik op → Geheime stand insch. Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een
wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelingsstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy → Beveil. Geheime stand → Wachtwoord wijzigen. Als
u uw geregistreerde vingerafdruk wilt instellen als de vergrendelingsmethode samen met
het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om dit te activeren. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het gebruik van uw vingerafdrukken.
Geheime stand uitschakelen
Tik op → Geheime stand uitschakelen.
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
Tik op Samsung → E-mail op het scherm Apps.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u een e-mailaccount handmatig wilt registreren, tikt u op HANDM. INSTELL.
3
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → Standaardaccount instellen.
67
→
Applicaties
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een tekst voor de e-mail in.
Tik op VERZENDEN om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag op het scherm.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
68
Applicaties
Camera starten
Tik op Camera op het scherm Apps.
Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het
vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld als de beveiligingsfuncties zijn
geactiveerd.
Veeggebaren gebruiken
Snel beheer van het voorbeeldscherm is mogelijk door in verschillende richtingen te vegen. U kunt
de opnamestand wijzigen, schakelen tussen camera's of filtereffecten toepassen.
Voorbeeld voor camera aan
de voorzijde
Opnamestanden
Voorbeeld voor camera aan
de achterzijde
69
Filtereffecten
Applicaties
Van camera wisselen
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag om tussen camera's te schakelen.
Opnamestanden weergeven
Veeg in het voorbeeldscherm van links naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen.
Filtereffecten weergeven
Veeg in het voorbeeldscherm van rechts naar links om de lijst met filtereffecten te openen. U kunt
een uniek effect aan uw foto's of video's geven.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
Basisinformatie over foto's en video's maken
Foto's of video's maken
1
2
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken of op
reeks foto's te maken.
om een video te maken. Blijf
aanraken om een
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
70
Applicaties
Gezichten er
helderder en egaler
uit laten zien.
Huidige stand
Camera-instellingen
Voorbeeldminiatuur
De flitserinstelling
wijzigen.
Een foto maken.
Een video maken.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de
camera aan de
achterzijde.
Opnamestanden
Filtereffecten
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera aan de voorzijde is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine
vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op prestatieproblemen.
De scherpstelling en belichting vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
71
Applicaties
Aangepaste opnamestanden
Veeg op het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen en selecteer
een stand.
Tik op → Info om de beschrijving van elke stand te bekijken.
Als u standen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Bewerken, blijft u een standpictogram aanraken
en sleept u dit naar een nieuwe locatie.
Als u snelkoppelingen voor standen wilt toevoegen aan het startscherm, tikt u op → Sneltoets
toev. op startscherm.
Automatische stand
Met de Automatische stand kan de camera de omgeving evalueren en de ideale stand bepalen voor
de foto.
Tik op Auto in de lijst met opnamebestanden.
Prof-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op Prof in de lijst met opnamebestanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
om een foto te maken.
•
: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben.
U kunt de kleurtemperatuur instellen.
•
: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
72
Applicaties
Panorama
Maak een horizontale of verticale serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Tik op Panorama in de lijst met opnamebestanden.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnframe ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
Hyperlapse
Neem scènes, zoals voorbijlopende mensen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's. De framesnelheid wordt automatisch aangepast om vloeiende, minder
schokkerige snelbewegende video's op te nemen terwijl u loopt, met een voertuig reist, enzovoort.
In deze stand werkt automatische scherpstelling niet.
1
2
Tik op Hyperlapse in de lijst met opnamebestanden.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
3
4
5
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op
bekijken.
73
om de video te
Applicaties
Selfie
U kunt zelfportretten maken met de camera aan de voorzijde. U kunt een voorbeeld van
verschillende beauty-effecten op het scherm bekijken.
1
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2
3
4
Tik op Selfie in de lijst met opnamebestanden.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Wanneer het apparaat uw gezicht detecteert, toont u uw handpalm aan de camera aan de
voorzijde. Als uw handpalm is herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het
apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Fotografeermanieren en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
Beauty-effecten toepassen
U kunt gezichtskenmerken, zoals uw huidstint of gezichtsvorm, aanpassen voordat u zelfportretten
maakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in Selfie stand.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer de onderstaande opties om beauty-effecten op uw gezicht toe te passen op het
voorbeeldscherm en een foto van uzelf te maken.
• Huidskleur: uw huid er helderder en egaler laten uitzien.
• Slank gez.: de gezichtsvorm aanpassen en uw gezicht er smaller laten uitzien.
• Grote ogen: uw ogen er groter laten uitzien.
74
Applicaties
Brede selfie
U kunt een breed zelfportret maken met meerdere mensen op de foto om te voorkomen dat
mensen buiten beeld vallen.
1
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2
3
4
Tik op Brede selfie in de lijst met opnamebestanden.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Wanneer het apparaat uw gezicht detecteert, toont u uw handpalm aan de camera aan de
voorzijde. Als uw handpalm is herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het
apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Fotografeermanieren en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
5
Draai het apparaat langzaam naar links en vervolgens naar rechts of omgekeerd om een breed
zelfportret te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u brede zelfportretten maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
75
Applicaties
Continuopn.
Een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
Tik op Continuopn. in de lijst met opnamebestanden.
Blijf
aanraken om meerdere foto's achter elkaar te maken.
HDR (rijke toon)
Maak foto's met warme kleuren en leg details zelfs in lichte en donkere omgevingen vast.
Tik op HDR (rijke toon) in de lijst met opnamebestanden.
Zonder effect
Met effect
76
Applicaties
Eten
Maak foto's van eten met levendigere kleuren.
1
2
Tik op Eten in de lijst met opnamebestanden.
Tik op het scherm en sleep het ronde frame op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde frame wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde frame opnieuw wilt instellen, sleept u een hoek van het frame.
3
4
Tik op
en sleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
Virtuele opname
U kunt een reeks foto's maken terwijl u om een onderwerp loopt, om een weergave van het
onderwerp te maken vanuit meerdere hoeken. U kunt het onderwerp bekijken vanuit meerdere
hoeken door uw vinger naar links of rechts te slepen op de foto.
1
2
Tik op Virtuele opname in de lijst met opnamebestanden.
Plaats het onderwerp in het midden van het voorbeeldscherm en tik op
77
.
Applicaties
3
Beweeg het apparaat langzaam rond het onderwerp in één richting om meer foto's te maken.
Wanneer de pijl helemaal geel wordt of wanneer u niet meer om het onderwerp heen draait,
houdt het apparaat automatisch op met het maken van foto's.
Virtuele opnamen bekijken
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op
.
Sleep uw vinger naar links of rechts op het scherm of draai het apparaat naar links of rechts om
het onderwerp te bekijken vanuit verschillende hoeken.
Standen downloaden
U kunt meer opnamestanden downloaden op Galaxy Apps.
Tik op DOWNLOADEN in de lijst met opnamebestanden.
Bepaalde gedownloade opnamestanden hebben geen toegang tot alle functies.
78
Applicaties
Camera-instellingen
Snelle instellingen
Gebruik de volgende snelle instellingen op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om
Spot gebruikt het licht op een geconcentreerd
de belichting van de opname te berekenen.
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
•
•
: de flitser in- of uitschakelen.
: scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld buiten het frame
wazig maken.
Camera-instellingen
Tik op
op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
CAMERA AAN ACHTERKANT
• Fotogrootte: fotoresolutie selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in foto's van
hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: videoresolutie selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's
van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
CAMERA AAN VOORKANT
• Fotogrootte: fotoresolutie selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in foto's van
hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: videoresolutie selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's
van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Voorbeeldweerg. foto opslaan: de afbeelding omkeren, zodat een spiegelbeeld van de
originele opname wordt gemaakt bij het maken van foto's met de camera aan de voorzijde.
• Fotografeermanieren: selecteer opnameopties die u wilt gebruiken.
79
Applicaties
ALGEMEEN
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
• Volledig scherm (16:9): stel het apparaat in om een voorbeeld van foto's of video's
schermvullend weer te geven.
• Hulplijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld
bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn
gemaakt.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Functie volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter te
bedienen.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken om met anderen te delen.
80
Applicaties
Afbeeldingen en video's weergeven
Afbeeldingen weergeven
1
2
Tik op het scherm Apps op Galerij → FOTO'S.
Selecteer een afbeelding.
Naar het vorige scherm gaan.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
favorieten.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met
anderen.
De afbeelding automatisch
aanpassen.
De afbeelding verwijderen.
Voorbeeldminiaturen van
afbeeldingen en video's
Als u de menu's wilt weergeven of verbergen, tikt u op het scherm.
U kunt een GIF-animatie of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik op
→ Animatie of Collage en selecteer vervolgens afbeeldingen. U kunt tot zes afbeeldingen
selecteren voor uw collage.
81
Applicaties
Video's bekijken
1
2
Tik op het scherm Apps op Galerij → FOTO'S.
Selecteer een video om af te spelen. Bij videobestanden wordt het pictogram
op de voorbeeldminiatuur.
Uw video's
weergeven.
weergegeven
Extra opties
weergeven.
Naar de vorige video
gaan. Blijven aanraken
om terug te spoelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Terug- of
vooruitspoelen door
de balk te slepen.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Schermverhouding
wijzigen.
Overschakelen naar
de pop-upvideospeler.
Een GIF-animatie
maken.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
Albums weergeven
U kunt de afbeeldingen en video's sorteren die in uw apparaat per map of album zijn opgeslagen.
De animaties of collages die u hebt gemaakt, worden ook gesorteerd in uw mappen in de lijst met
albums.
Tik op het scherm Apps op Galerij → ALBUMS en selecteer een album.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, worden de afbeeldingen en video's gesorteerd en worden vervolgens
verhalen gemaakt. Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en
video's vastleggen of opslaan.
82
Applicaties
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
3
4
Tik op het scherm Apps op Galerij → VERHALEN.
Tik op → Verhaal maken.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op KLAAR.
Geef een titel voor het verhaal in en tik op NIEUW.
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
ITEMS TOEVOEGEN.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op →
Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op →
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1
2
Tik op het scherm Apps op Galerij → VERHALEN.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op WISSEN.
Afbeeldingen en video's synchroniseren met Samsung Cloud
U kunt afbeeldingen en video's die zijn opgeslagen in Galerij, synchroniseren met Samsung Cloud
en ze openen op andere apparaten. U moet zich registreren en aanmelden bij uw Samsung-account
om Samsung Cloud te gebruiken. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
Tik op het scherm Apps op Galerij → → Instellingen en tik op de schakelaar Synchroniseren
met Samsung Cloud om deze in te schakelen. Afbeeldingen en video's die zijn vastgelegd op het
apparaat, worden automatisch opgeslagen in Samsung Cloud.
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op Wissen bovenaan het scherm.
83
Applicaties
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1
2
3
Blijf op het hoofdscherm van Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
Tik op WISSEN.
Afbeeldingen of video's delen
Selecteer een afbeelding of een video, tik op Delen onderaan het scherm en selecteer een methode
voor delen.
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Apps op één
plek, zodat u ze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Voeg games toe.
Het batterijgebruik beperken bij
het spelen van games.
Het Game Tools-pictogram in- of
uitschakelen.
Spellen met of zonder geluid
openen.
84
Applicaties
Game Launcher gebruiken
1
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Geavanceerde functies → Games → Game
Launcher en tik op de schakelaar om dit te activeren.
Game Launcher wordt toegevoegd aan het startscherm en het scherm Apps.
Als u de functie uitschakelt, wordt Game Launcher verwijderd uit het startscherm en het
scherm Apps.
2
3
Tik op het scherm Apps op Game Launcher.
Tik op een game in de lijst met games.
Games die u via de Play Store en Galaxy Apps hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op Apps
toevoegen.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een spel aanraken en tik op Wissen.
Energiebesparende stand voor games inschakelen
Als u de energiebesparende stand voor games inschakelt, verlaagt het apparaat de resolutie en
framesnelheid van games om het batterijverbruik te verminderen.
Tik op het scherm Apps op Game Launcher → Energie besparen uit. Selecteer een van de
volgende opties:
• Uit: energiebesparende stand wordt niet gebruikt.
• Spaarstand: verminder batterijverbruik door de resolutie te verlagen.
• Maximaal energie besparen: verminder batterijverbruik aanzienlijk door de resolutie en
framesnelheid te verlagen.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
85
Applicaties
Game Tools gebruiken
U kunt instellen dat het Game Tools-pictogram wordt weergegeven als een zwevend pictogram op
gameschermen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Geavanceerde functies → Games en tik op de
schakelaar Game Tools om deze functie in te schakelen.
Tik tijdens het spelen van een game op
om de gametools weer te geven.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een nieuwe locatie.
Als u het pictogram wilt verbergen op het huidige gamescherm, blijft u
naar Verbergen bovenaan het scherm.
aanraken en sleept u het
Als u het pictogram opnieuw wilt weergeven op het gamescherm, opent u het meldingenvenster en
tikt u op de Game Tools-melding.
Meldingsgeluiden dempen en
alleen meldingen voor
noodmeldingen weergeven.
De toets Recent en Terug
vergrendelen.
Het scherm van het spel dimmen
en vergrendelen.
Game Tools-pictogram
Schermafbeeldingen maken.
Uw gamesessie opnemen.
De instellingen voor Game Tools
openen.
Meldingen blokkeren tijdens games
Tik op → om meldingsgeluiden te dempen en alleen meldingen voor noodmeldingen weer te
geven, zodat u uw games kunt spelen zonder gestoord te worden.
86
Applicaties
Samsung Notes
Introductie
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door met de S Pen te schrijven of te
tekenen op het scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
Tik op het scherm Apps op Samsung Notes → ALLE →
.
U kunt ook het Air command-paneel openen en op de snelkoppeling Notitie maken tikken.
2
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tik op Afbeeld. om een afbeelding in te voegen door een selectie te maken in Galerij of door
een foto te nemen.
Tik op Spraak om een spraakopname te maken en deze in de notitie in te voegen. De
spraakopname wordt onmiddellijk gestart.
Geef tekst in via het toetsenbord.
Schrijven of tekenen met
pennen.
Een spraakopname invoegen.
Verven met kwasten.
3
Een afbeelding invoegen.
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op OPSLAAN.
87
Applicaties
Notities maken in handschriftstand
Tik in het scherm voor het maken van notities op Pen om met de S Pen te schrijven of te tekenen.
Selectiestand
Ongedaan maken
Gumstand
Opnieuw uitvoeren
Penstand
De peninstellingen wijzigen
Wanneer u op het scherm schrijft of tekent, tikt u op
penkleur te wijzigen.
om het pentype, de dikte van de lijn of de
Het pentype aanpassen.
De lijndikte aanpassen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
De penkleur aanpassen.
De regelgum gebruiken
1
Wanneer u met de hand geschreven tekst in een notitie wilt wissen, tikt u op
88
.
Applicaties
2
Tik op een gedeelte dat u wilt wissen.
De hele regel in het gedeelte wordt gewist. Met de regelgum kunt u uw notitie regel voor regel
wissen.
• Als u alleen het gedeelte wilt wissen dat u aanraakt met de S Pen, tikt u nogmaals op
en
tikt u op Aangeraakt gebied wissen. U kunt het formaat van de gum aanpassen door de
instelbalk voor het formaat te slepen.
• Als u de notitie wilt wissen, tikt u op ALLES WISSEN.
• In de penstand kunt u een gedeelte ook wissen door erop te tikken terwijl u de S Penknop ingedrukt houdt.
• Zelfs met een kleinere gum kunt u het bedoelde deel mogelijk niet precies wissen.
Met de hand geschreven notities bewerken
U kunt met de hand geschreven notities bewerken met verschillende opties, zoals knippen,
verplaatsen, formaat wijzigen of transformeren.
1
Als er een met de hand geschreven notitie op de notitie is geplaatst, tikt u op
Als u de vorm van de selectie wilt wijzigen, tikt u nogmaals op
2
.
.
Tik op de invoer of teken een lijn rondom de invoer om deze te selecteren.
Als u de invoer naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de invoer en sleept u deze
naar een nieuwe locatie.
Als u de grootte van de selectie wilt wijzigen, tikt u op de invoer en sleept u een hoek van het
frame dat verschijnt.
89
Applicaties
3
Bewerk de invoer met de beschikbare opties.
• Knippen: de informatie knippen. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie,
blijft u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Kopiëren: de informatie kopiëren. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere
locatie, blijft u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Wissen: de informatie verwijderen.
• Naar voren: de invoer naar voren verzenden.
• Naar achter: de invoer naar achteren verzenden.
Verven met kwasten
Tik in het scherm voor het maken van notities op Kwast om met verschillende kwasten te verven.
Wanneer u klaar bent, tikt u op GEREED om uw schilderwerk in de notitie in te voegen.
U kunt uw schilderij plaatsen in PEN.UP om het met anderen te delen.
Het schilderij in de notitie
invoegen.
De straal of transparantie van de
kwast wijzigen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
De kwastkleur wijzigen.
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
Gumstand
Het schilderij naar PEN.UP posten.
Afbeeldingen in een notitie invoegen
Tik in het scherm voor het maken van notities op Afbeeld. Tik op CAMERA →
om een foto te
maken of tik op GALERIJ of OVERIG om een afbeelding te selecteren. De afbeelding wordt in uw
notitie ingevoegd.
Spraakopnamen in een notitie invoegen
Tik in het scherm voor het samenstelen van notities op Spraak om een spraakopname te maken. Tik
op om de opname te beëindigen. De spraakopname wordt in uw notitie ingevoegd.
90
Applicaties
Een notitie vastmaken aan het startscherm
Maak een notitie vast aan het startscherm om deze snel weer te geven of te openen en te bewerken.
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Samsung Notes.
Tik op ALLE of op COLLECTIES en selecteer een categorie.
Selecteer een notitie en tik op → Vastzetten op startscherm.
De notitie wordt automatisch toegevoegd aan het startscherm.
Blijf op het startscherm een notitie aanraken om deze te verplaatsen of de grootte ervan aan te
passen. Als u de notitie wilt vervangen door een andere notitie, tikt u op → NOTITIE WIJZIGEN.
Notities verwijderen
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Samsung Notes.
Tik op ALLE of op COLLECTIES en selecteer een categorie.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
4
Tik op WISSEN.
91
Applicaties
PEN.UP
Introductie
PEN.UP is een sociale-netwerkservice voor het delen van kunstwerken die zijn getekend met de
S Pen. Post uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en krijg de beschikking over handige
tekentips.
Geschiedenis van uw recente
activiteit weergeven.
Uw profiel
Kunstwerken per categorie
weergeven.
Uw kunstwerk posten.
U kunt zich aanmelden bij PEN.UP met uw Samsung- of Google-account of andere SNSaccounts.
92
Applicaties
Uw kunstwerk posten
Post uw kunstwerk dat is gemaakt in Samsung Notes of andere tekenapps in PEN.UP.
1
2
Tik op het scherm Apps op Samsung → PEN.UP →
.
Voeg uw kunstwerk toe dat u wilt plaatsen en geef een titel, beschrijving en hashtag in.
Uw kunstwerk toevoegen om te
posten.
Een titel ingeven.
Een beschrijving ingeven.
Hashtags toevoegen.
Selecteren waar het kunstwerk
moet worden gepost.
Selecteer een categorie.
Uw kunstwerk met uw andere
SNS-accounts delen.
3
Tik op PLAATSEN.
Kunstwerken vanuit andere apps posten
Als u uw kunstwerk vanuit Galerij of andere tekenapps wilt posten, selecteert u het kunstwerk in een
app en tikt u op Delen → PEN.UP.
93
Applicaties
Kunstwerk bekijken
Selecteer een kunstwerk dat u wilt bekijken. Tijdens het bekijken van een kunstwerk kunt u
opmerkingen toevoegen of het kunstwerk als een favoriet instellen. U kunt een kunstwerk ook
downloaden of er een als achtergrond instellen.
Het kunstwerk als favoriet
instellen.
De gebruikers weergeven die het
kunstwerk leuk vinden.
Opmerkingen weergeven en een
opmerking toevoegen.
Het kunstwerk opnieuw posten.
Als u een kunstwerk wilt downloaden, tikt u op → Illustratie opslaan. Gedownloade kunstwerken
worden opgeslagen in Galerij. U kunt alleen kunstwerken downloaden waarvoor de eigenaren
toestemming hebben gegeven.
Agenda
Introductie
U kunt uw planning beheren door aankomende gebeurtenissen of taken in te geven in uw planner.
Gebeurtenissen maken
1
2
Tik op Agenda in het scherm Apps.
Tik op
of dubbeltik op een datum.
Tik op de datum en tik op
als de datum al opgeslagen gebeurtenissen of taken bevat.
94
Applicaties
3
Geef evenementdetails in.
Een titel ingeven.
Een begin- en einddatum
instellen voor de gebeurtenis.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een alarm instellen.
De locatie van de afspraak
ingeven.
Een notitie toevoegen.
Een kaart toevoegen met de
locatie van de gebeurtenis.
Meer gegevens toevoegen.
4
Tik op OPSLAAN om het evenement op te slaan.
Taken maken
1
2
3
4
Tik op Agenda in het scherm Apps.
Tik op WEERGEVEN → Taken.
Tik op
en voer de taakgegevens in.
Tik op OPSLAAN om de taak op te slaan.
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Cloud en accounts, → Accounts, selecteer
accountservice en tik vervolgens op de schakelaar Agenda synchroniseren om evenementen en
taken te synchroniseren met het account.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u het scherm Apps
en tikt u op Agenda → → Agenda's beheren → Account toevoegen. Selecteer een account om
mee te synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt het weergegeven
in de lijst.
95
Applicaties
Samsung Flow
Introductie
Met Samsung Flow kunt u uw tablet eenvoudig verbinden met uw smartphone. U kunt inhoud
tussen de verbonden apparaten delen.
Samsung Flow moet op beide apparaten geïnstalleerd zijn als u een verbinding tot stand wilt
brengen. Als Samsung Flow niet geïnstalleerd is, download het dan uit Galaxy Apps of Play Store.
• Deze functie is alleen beschikbaar op enkele Android-apparaten van Samsung.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uw vingerafdruk op uw smartphone registreren.
Uw tablet en smartphone verbinden
1
Start Samsung Flow op uw smartphone en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in
te schakelen.
Als u uw vingerafdruk niet hebt geregistreerd, verschijnt een pop-upvenster dat vraagt om een
vingerafdruk toe te voegen.
2
3
Tik op uw tablet op Apps → Samsung → Samsung Flow → ZOEKEN NAAR APPARATEN.
Selecteer uw smartphone uit de lijst met gedetecteerde apparaten en tik vervolgens op
VERBINDEN.
Mijn bestanden
U kunt de diverse bestanden weergeven en beheren die op het apparaat zijn opgeslagen.
Tik op het scherm Apps op Samsung → Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte. U kunt bestanden op uw apparaat of een
geheugenkaart ook per categorie bekijken.
Als u opslagruimte vrij wilt maken op het apparaat, tikt u op → Opslaggebruik beheren → NU
OPSCHONEN.
Als u naar bestanden of mappen wilt zoeken, tik dan op het zoekveld en voer vervolgens een
zoekterm in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.
96
Applicaties
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
ALARM
Tik op het scherm Apps op Klok → ALARM.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op OPSLAAN.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op UITZETTEN om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op SLUIMEREN om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
WERELDKLOK
Tik op het scherm Apps op Klok → WERELDKLOK.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op VOEG TOE.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
97
Applicaties
STOPWATCH
1
2
Tik op het scherm Apps op Klok → STOPWATCH.
Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op RONDE.
3
Tik op STOPPEN om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
TIMER
1
2
Tik op het scherm Apps op Klok → TIMER.
Stel de duur in en tik op START.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
3
Tik op UITZETTEN als de timer afgaat.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Tik op Calculator op het scherm Apps.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op HISTORIE WISSEN.
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een Googleaccount nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Accounts voor meer informatie.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
98
Applicaties
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Hangouts
Berichten, afbeeldingen en emoticons naar uw vrienden verzenden en video-oproepen met ze
voeren.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
99
Instellingen
Introductie
Pas instellingen aan voor functies en apps. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Tik op het scherm Apps op Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Verbindingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
100
Instellingen
3
Tik op VERBINDEN.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op VERGETEN.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
WI-FI DIRECT
De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
Tik op WI-FI DIRECT.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
4
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
101
Instellingen
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op WI-FI DIRECT.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
3
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
andere apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
102
Instellingen
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
4
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
2
3
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
Zichtbaarheid tablet
Andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met u te delen. Als deze functie is
ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten wanneer ze zoeken naar beschikbare
apparaten via de optie Bestanden overzetten naar apparaat.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar Zichtbaarheid tablet om
deze functie in te schakelen.
103
Instellingen
Gegevensgebruik
Uw gegevensgebruik bijhouden.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik.
• Wi-Fi-gegevensgebruik: controleer uw Wi-Fi-gegevensverbruik.
• Netwerken beperken: selecteer Wi-Fi-netwerken om te voorkomen dat op de achtergrond
uitgevoerde apps hier gebruik van kunnen maken.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar Vliegtuigstand om deze
functie in te schakelen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het
vliegtuig is opgestegen, kunt u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt
toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig.
Locatie
U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Locatie.
• Locatiemethode: selecteer een netwerk waarmee u uw apparaat kunt lokaliseren.
• Precisie verbeteren: stel het apparaat in op het gebruik van de Wi-Fi- of Bluetooth-functie om
de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens te verhogen, zelfs als de functies uitgeschakeld zijn.
• RECENTE LOCATIEVERZOEKEN: hier kunt u zien welke apps u om uw huidige locatie-informatie
vragen en wat het batterijverbruik is.
• LOCATIESERVICES: hier kunt u zien welke locatieservices uw apparaat gebruikt.
104
Instellingen
Meer verbindingsinstellingen
Hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat zoekt naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd
op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om
bestanden af te drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• VPN: Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
• Ethernet: de Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op
het apparaat. Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te
configureren.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → INVOEGTOEPASS. DOWNLOADEN.
2
3
4
Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de printerinvoegtoepassing en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het apparaat zoekt naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw
apparaat.
5
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u printers handmatig wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen → PRINTER
TOEVOEGEN.
105
Instellingen
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
Geluiden en trillen
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Meldingsgeluiden: een standaard meldingsgeluid selecteren. U kunt ook de
meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
• Niet storen: instellen dat het apparaat het geluid van meldingen dempt, behalve voor de
toegestane uitzonderingen.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een
optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluiden schermvergrend.: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Geluid voor oplader: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer het wordt
aangesloten op een oplader.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u op
acties, zoals tikken op items en deze blijven aanraken.
of
tikt en voor andere
• Toetsenbordgeluid: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets
aanraakt.
• Toetsenbord op trilstand: instellen dat het apparaat trilt wanneer u een toets aanraakt.
• Geluidskwal. en -effecten: aanvullende geluidsinstellingen configureren.
106
Instellingen
Meldingen
U kunt de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
Als u meldingsinstellingen wilt aanpassen, tikt u op GEAVANCEERD en selecteert u een app.
• Meldingen toestaan: meldingen toestaan voor de geselecteerde app.
• Stil weergeven: instellen dat het apparaat het geluid van meldingen dempt en weergaven van
meldingen verbergt.
• Ingesteld als prioriteit: meldingen bovenaan het meldingenvenster weergeven en deze
opnemen in de lijst 'toegestaan' als Niet storen is ingeschakeld.
Display
Opties
Het scherm en de instellingen van het Startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Automatische helderheid: de helderheid van het scherm automatisch aanpassen.
• Filter blauw licht: het blauwe-lichtfilter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen.
• Zoom scherm en lettertype: de zoominstelling van het scherm of de grootte en stijl van het
lettertype wijzigen.
• Startscherm: u kunt het startscherm aanpassen door startschermvensters toe te voegen, te
verwijderen of te verplaatsen, en meer. Raadpleeg Startschermopties voor meer informatie.
• Pictogramkaders: instellen of gearceerde achtergronden moeten worden weergegeven om
pictogrammen beter te laten opvallen.
• Statusbalk: de instellingen voor het weergeven van meldingen of aanduidingen op de
statusbalk aanpassen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Screensaver: instellen dat het apparaat een screensaver weergeeft wanneer het apparaat is
verbonden met een dock of bezig is met opladen.
107
Instellingen
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, zoals Amazon Video, wordt
het filter voor blauw licht niet toegepast.
1
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
2
3
Sleep de aanpassingsbalk om de opaciteit van het filter aan te passen.
Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt u
op de schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: stel het apparaat zo in dat het filter voor blauw licht 's
nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
Achtergrond
Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
Geavanceerde functies
Opties
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies.
• S Pen: de instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen. Raadpleeg S Pen-functies voor
meer informatie over Air command, Air view en Notitie scherm uit.
• Accessoires: de accessoire-instellingen wijzigen.
• Slim sluimeren: instellen dat de achtergrondverlichting van het apparaat niet wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
108
Instellingen
• Games: de Game Launcher en het Game Tools-pictogram activeren en de instellingen voor
games wijzigen. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Multi window: een methode selecteren om meerdere vensters tegelijkertijd te openen.
• Slim vastleggen: instellen dat het apparaat inhoud vastlegt die over meerdere schermen wordt
weergegeven en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijden en delen.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Eenvoudig dempen: instellen dat het apparaat het alarmgeluid dempt wanneer u uw
handpalm gebruikt.
• Direct delen: instellen dat het apparaat de mensen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
Apparaatonderhoud
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, opslag, RAM
en systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch optimaliseren met
een tik van uw vinger.
Batterij
Apparaatbeveiliging
Opslag
Geheugen
109
Instellingen
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → NU OPLOSSEN of NU OPTIMALISEREN.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op malware.
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij besparen door de
energiebesparingsfuncties te activeren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U kunt geen meldingen ontvangen van apps die de energiebesparende stand gebruiken.
De batterij beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Vink apps aan in de lijst met apps en tik
op SPAARSTAND.
Tik ook op → Geavanceerde instellingen om energiecontroleopties voor apps in te stellen.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op → Geavanceerde instellingen
en tik op de schakelaar Snel opladen via kabel om deze functie in te schakelen.
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
110
Instellingen
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op NU OPSCHONEN. Als u
bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
GEBRUIKERGEGEVENS. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN of
VERWIJDEREN.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door de hoeveelheid gebruikte RAM te verminderen, vinkt u apps
in de lijst met apps aan en tikt u op OPSCHONEN.
Apparaatbeveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Apparaatbeveiliging → APPARAAT
SCANNEN.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Schermvergr. en beveilig.
Opties
U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de schermvergrendelingsmethode wijzigen.
• Info en app-sneltoetsen: instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelde scherm.
111
Instellingen
• Meldingen: kies of de inhoud van meldingen op het vergrendelde scherm moet worden
weergegeven en selecteer welke meldingen moeten worden weergegeven.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Vingerafdrukken: sla uw vingerafdruk op het apparaat op om het apparaat te beveiligen of
u aan te melden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer
informatie.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Verkrijg toegang tot
de website Mijn mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen
apparaat op te sporen en te beheren.
• Onbekende bronnen: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende
bronnen toe te staan.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• Veilig opstarten: uw apparaat beschermen door in te stellen dat een
schermontgrendelingscode is vereist wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U moet de
ontgrendelingscode ingeven om het apparaat op te starten en berichten en meldingen te
ontvangen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Inloggen via internet
• Verifieer Samsung-account
• Veilige map
112
Instellingen
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat inschakelt.
Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met een patroon,
PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor
dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken
als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De starttoets bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de starttoets niet is
bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
• De screenprotector die bij het apparaat is geleverd, kan ervoor zorgen dat de sensor
voor vingerafdrukherkenning niet correct werkt. Verwijder de screenprotector om de
herkenningsgevoeligheid van de vingerafdrukken te verhogen.
• Zorg dat het herkenningsgebied voor vingerafdrukken en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele starttoets met uw vinger bedekt.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
113
Instellingen
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
3
4
Plaats uw vinger op de starttoets.
Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de
starttoets.
Herhaal deze actie door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen totdat de vingerafdruk is
geregistreerd.
Vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op BEWERKEN.
Vink vingerafdrukken aan om te verwijderen en tik op VERWIJDER.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
Gebruik uw vingerafdrukken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt een
vingerafdruk gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud
aanschaft op Galaxy Apps.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Samsung account om deze functie in te schakelen.
Meld u aan bij uw Samsung-account.
114
Instellingen
Vingerafdrukken gebruiken om aan te melden bij accounts
U kunt uw vingerafdrukken gebruiken om u aan te melden bij webpagina's die wachtwoorden
kunnen opslaan.
Deze functie is alleen beschikbaar voor webpagina's die u opent via de app Internet.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Inloggen via internet om deze functie in te schakelen.
Open een website waarbij u wilt inloggen met een vingerafdruk.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
Vink Inloggen met uw vingerafdruk aan en tik op ONTHOUDEN.
U kunt met uw vingerafdruk uw account en wachtwoord verifiëren om u aan te melden op de
webpagina.
Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelde scherm op de starttoets om uw vingerafdruk te scannen.
115
Instellingen
Cloud en accounts
Introductie
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud, of uw apparaat opnieuw instellen. U kunt ook accounts, zoals uw Samsungaccount of Google-account, registreren en beheren en via Smart Switch gegevens overdragen naar
of van andere apparaten.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
Samsung Cloud
U kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt de gebruiksstatus van
uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren, er een back-up van maken
en herstellen.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Samsung Cloud.
Cloudopslag beheren
Bekijk de hoeveelheid opslagruimte die u momenteel gebruikt in Samsung Cloud en de
gebruikshoeveelheid per gegevenstype. U kunt back-upgegevens ook verwijderen van oude
apparaten nadat u de gegevens hebt teruggezet.
BACK-UP EN HERSTEL
Maak een back-up van uw applicatiegegevens en apparaatinstellingen in Samsung Cloud en herstel
deze indien nodig. Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer
informatie.
GEGEVENS VOOR SYNCHRONISEREN
Pas de synchronisatie-instellingen van uw gegevens aan, zoals contacten, agenda-afspraken,
afbeeldingen en video's.
116
Instellingen
Accounts
U kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
Accounts toevoegen
Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het
meeste uit uw apparaat te halen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en vinkt u items aan die
u wilt synchroniseren.
Account verwijderen
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts→Accounts, selecteer een accountnaam,
selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op → Instellingen → Account verwijderen of
tik op → Account wissen.
Gebruikers
U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met
gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer. De volgende
typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:
• Eigenaar: het eigenaarsaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste
keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Dit account heeft volledige controle
over het apparaat waaronder het beheer van het gebruikersaccount. U kunt gebruikersaccounts
alleen toevoegen of wissen wanneer u dit account gebruikt.
• Gast: met dit account kunnen gasten toegang krijgen tot het apparaat. De informatie en
gegevens die tijdens een gastsessie worden gebruikt, worden tijdelijk opgeslagen. Telkens als u
dit account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of resetten.
• Gebruiker: dit account staat gebruikers toe hun eigen apps en inhoud te openen, en om de
apparaatinstellingen aan te passen die alle accounts beïnvloeden.
• Gebr. (beperkt profiel): een beperkt account kan alleen de door het eigenaarsaccount
toegestane apps en inhoud openen en kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is
vereist.
117
Instellingen
Gebruikers toevoegen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Gebruikers.
Tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebruiker → OK → NU INSTELLEN.
Het apparaat schakelt over naar een nieuw gebruikersaccount en het standaard vergrendelde
scherm verschijnt op het scherm.
3
Ontgrendel het apparaat en volg de instructies op het scherm om de installatie van het account
te voltooien.
Beperkte profielen toevoegen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Gebruikers.
Tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebr. (beperkt profiel).
Als u voor het gebruikersaccount geen methode voor beveiligde schermvergrendeling gebruikt,
volg de instructies op het scherm om er een te installeren.
3
Selecteer de apps en inhoud waartoe gebruikers met beperkte rechten toegang mogen krijgen.
Wisselen tussen gebruikers
Tik op het pictogram van het gebruikersaccount bovenaan het vergrendelde scherm of het
meldingenvenster en selecteer vervolgens een account dat moet worden gebruikt.
Vergrendeld scherm
Meldingenvenster
118
Instellingen
Gebruikers beheren
Als u het eigenaarsaccount gebruikt, kunt u accounts verwijderen of de instellingen wijzigen voor
beperkte accounts.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
VERWIJDEREN.
naast het account en vervolgens op
Om de instellingen van een beperkt account te wijzigen, tik op
account wissen door te tikken op .
naast een account. U kunt het
Back-up en herstel
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Back-up en herstel.
SAMSUNG ACCOUNT
• Back-upinstellingen: maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en app-gegevens naar
Samsung Cloud. U kunt ook instellen dat het apparaat automatisch een back-up maakt.
• Herstel: u kunt persoonlijke gegevens en app-gegevens terugzetten waarvan u eerder een
back-up hebt gemaakt in Samsung Cloud.
GOOGLE-ACCOUNT
• Back-up van mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
app-gegevens maakt op de server van Google.
• Back-upaccount: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en app-gegevens terugzet
uit de Google-server wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd.
Google
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
119
Instellingen
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Zicht: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een
visuele beperking.
• Gehoor: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een
gehoorbeperking.
• Behendigheid en interactie: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor
gebruikers met een verminderde handigheid.
• Tekst naar spraak: de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt
wanneer Voice Assistant is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
• Richtingvergrendeling: hier wijzigt u instellingen voor de directionele combinatie voor
schermontgrendeling.
• Rechtstreekse toegang: instellen dat het apparaat geselecteerde toegankelijkheidsmenu's
moet openen wanneer u drie keer snel op de starttoets drukt.
• Meldingsherinnering: stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt
ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.
• Eén keer tikken: u kunt instellen dat het apparaat meldingen beheert door op de toets te tikken
in plaats van deze te verslepen.
• Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen ex- of importeren om ze te delen
met andere apparaten.
• SERVICES: toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
Algemeen beheer
De systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: u kunt apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal.
• Datum en tijd: de volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
120
Instellingen
• Diagnosegegevens rapporteren: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen, zoals
speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
Software-update
U kunt de software van uw apparaat bijwerken of de update-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
• Updates handmatig downloaden: controleren op updates en updates handmatig installeren.
• Geplande software-updates: het apparaat zo instellen dat gedownloade updates op een
opgegeven tijd worden geïnstalleerd.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Toestel-info
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Toestel-info.
• Status: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals het MAC-adres van Wi-Fi en
serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Naam apparaat: de naam bekijken en bewerken die wordt weergegeven wanneer u uw
apparaat via Bluetooth, Wi-Fi Direct en andere methoden verbindt met andere apparaten.
• Modelnummer: het modelnummer van het apparaat bekijken.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
121
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN-code: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een
PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt.
U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar
een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
122
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens
herstellen → RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van het
apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Als u een Google-account hebt geregistreerd op het apparaat, moet u zich aanmelden bij hetzelfde
Google-account nadat u het apparaat opnieuw hebt ingesteld.
123
Bijlage
De internetverbinding wordt vaak verbroken
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw
apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het apparaat.
Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als
het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
124
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
125
Bijlage
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
126
Bijlage
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen
of trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de onderhoudsfunctie van het
apparaat of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
127
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising