Canon | PowerShot G7 X Mark II | Canon PowerShot G7 X Mark II handleiding

Canon PowerShot G7 X Mark II handleiding
Introductiehandleiding NEDERLANDS
CEL-SW5UA280
Inhoud van de verpakking
Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking
de onderstaande onderdelen bevat.
Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw leverancier.
Camera
Batterij
NB-13L*
Batterijlader
CB-2LHE
Polsriem
* Verwijder de klevende afdekking van de batterij niet.
● De verpakking bevat ook gedrukt materiaal.
● Een geheugenkaart is niet bijgesloten.
Compatibele geheugenkaarten
Een geheugenkaart is niet bijgesloten. Koop naar wens een van de
volgende kaarttypen. Deze geheugenkaarten kunnen, ongeacht de
capaciteit, worden gebruikt. Raadpleeg “Specificaties” in de downloadbare
Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aantal opnamen en
de opnametijd per geheugenkaart.
● SD-geheugenkaarten*1
● SDHC-geheugenkaarten*1*2
● SDXC-geheugenkaarten*1*2
*1 Kaarten die voldoen aan de SD-normen. Niet voor alle geheugenkaarten
is de werking in deze camera gecontroleerd.
*2 UHS-I-geheugenkaarten worden ook ondersteund.
2
Handleidingen en software
U kunt handleidingen en software downloaden vanaf de
volgende URL.
http://www.canon.com/icpd/
● Ga met een computer met internetverbinding naar de bovenstaande URL.
● Ga naar de site voor uw land of regio.
● U hebt Adobe Reader nodig om de handleidingen te openen.
● Voor instructies om de software te downloaden en te installeren,
raadpleegt u de Gebruikershandleiding, die als download beschikbaar is.
● Mogelijk wordt u gevraagd om het
serienummer (nummer van de behuizing)
in te voeren wanneer u de handleidingen
of software downloadt.
Voer in dat geval het nummer in dat te
vinden is op de achterkant van het scherm
(de monitor).
Voordat u begint
1
(1)
(2)
2
(1)
(2)
Maak de riem vast.
 Maak de bijgeleverde riem vast aan
de camera zoals op de afbeelding
wordt getoond.
 Maak de riem op dezelfde wijze aan
de andere kant van de camera vast.
Plaats de batterij.
 Zorg eerst dat de markering
op
de batterij overeenkomt met die op
de oplader en plaats dan de batterij
door deze naar binnen (1) en naar
beneden (2) te drukken.
3
Voordat u begint
3
Laad de batterij op.
 Sluit het netsnoer aan op de oplader
en steek het andere uiteinde in
een stopcontact.
 Het oplaadlampje gaat oranje branden
en het opladen begint.
 Wanneer het opladen is voltooid, wordt het
lampje groen. Verwijder de batterij.
 Raadpleeg “Specificaties” in de
downloadbare Gebruikershandleiding
voor informatie over de oplaadtijd en
het beschikbare aantal opnamen of de
beschikbare opnametijd bij een volledig
opgeladen batterij.
4
(1)
Open het klepje.
 Verschuif de schakelaar (1) en open
het klepje (2).
(2)
5
(1)
(3)
4
(2)
Plaats de batterij.
 Terwijl u de batterij met de aansluitpunten
in de getoonde positie (1) vasthoudt,
houdt u de batterijvergrendeling in
de richting van (2) en plaatst u de
batterij in de richting van (3) totdat
de vergrendeling vastklikt.
 Als u de batterij verkeerd om plaatst,
kan deze niet in de juiste positie worden
vergrendeld. Controleer altijd of de
batterij in de juiste richting is geplaatst
en wordt vergrendeld.
 Om de batterij te verwijderen, opent u het
klepje en drukt u de batterijvergrendeling
in de richting van de pijl in.
Voordat u begint
(1)
(2)
(2)
6
Controleer de schakelaar voor
schrijfbeveiliging van uw kaart
en plaats de geheugenkaart.
 Bij geheugenkaarten met een schakelaar
voor schrijfbeveiliging kunt u geen
opnamen maken als de schakelaar is
ingesteld op vergrendeld. Beweeg de
schakelaar in de richting van (1).
 Plaats de geheugenkaart met het
label (2) in de getoonde richting
totdat deze vastklikt.
 Om de geheugenkaart te verwijderen,
duwt u deze naar binnen tot u een klik
voelt en laat u de kaart langzaam los.
7
Sluit het klepje.
8
Schakel de camera in.
9
Stel de datum en tijd in.
 Sluit het klepje (1) en duw het lichtjes
aan terwijl u de schakelaar verschuift,
totdat het klepje vastklikt (2).
 Als het klepje niet kan worden gesloten,
controleert u of u bij stap 2 de batterij
in de juiste richting hebt geplaatst.
(1)
 Druk op de ON/OFF-knop.
 Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt.
 Druk op de knoppen [ ][ ] om een item
te kiezen.
 Druk op de knoppen [ ][ ] of draai
aan de knop [ ] om de datum en tijd
in te voeren.
 Als u klaar bent, drukt u op de knop [ ].
5
Voordat u begint
10
Voer uw tijdzone thuis in.
 Druk op de knoppen [ ][ ] om de
tijdzone thuis te selecteren.
 Druk op de knop [ ] wanneer u klaar
bent. Nadat een bevestigingsbericht
is weergegeven, wordt het
instellingenscherm niet meer
weergegeven.
 Druk op de ON/OFF-knop om de camera
uit te schakelen.
11
Stel de weergavetaal in.
 Druk op de knop [
].
 Houd de knop [ ] ingedrukt en druk
direct daarna op de knop [
].
 Druk op de knoppen [ ][ ][ ][ ] of
draai aan de knop [ ] om een taal te
kiezen. Druk vervolgens op de knop [
].
De datum en tijd wijzigen
● Om de datum en tijd in te stellen nadat u deze hebt ingesteld,
drukt u eerst op de knop [
] en beweegt u de zoomknop om het
tabblad [ 2] te selecteren. Selecteer [Datum/Tijd] (druk op de knoppen
[ ][ ] of draai aan de knop [ ]), druk op de knop [ ], stel de datum
en tijd in zoals wordt beschreven bij stap 9 en druk vervolgens op
de knop [
].
6
De camera testen
Opnamen maken
Laat de camera het onderwerp en de opnameomstandigheden bepalen
voor volledig automatische selectie van de optimale instellingen voor
specifieke composities.
1
Zet de camera aan en open
de stand [
].
 Druk op de ON/OFF-knop.
 Stel het programmakeuzewiel
in op [
].
2
Kies de compositie.
 Om in te zoomen en het onderwerp
te vergroten, duwt u de zoomknop naar
[ ] (telefoto) terwijl u naar het scherm
kijkt en om uit te zoomen duwt u de knop
naar [ ] (groothoek).
3
Maak de opname.
Foto’s maken
 Druk de ontspanknop lichtjes in (1).
 Nadat is scherpgesteld hoort u tweemaal
een pieptoon en worden AF-kaders
weergegeven om aan te geven op welke
beeldgebieden is scherpgesteld. Druk de
ontspanknop helemaal naar beneden (2).
 Als [Flitser Opklappen] wordt
weergegeven, verschuift u de
schakelaar [ ] om de flitser uit te klappen.
De flitser flitst wanneer u een opname
maakt. Als u liever geen flitser gebruikt,
drukt u de flitser met uw vinger omlaag.
Films opnemen
 Druk op de filmknop om te beginnen met
opnemen en druk opnieuw op de filmknop
om te stoppen.
7
De camera testen
Bekijken
1
Open de afspeelmodus.
 Druk op de knop [
2
].
Selecteer afbeeldingen.
 Om de vorige of volgende afbeelding
te bekijken, drukt u op de knoppen [ ][ ]
of draait u aan de knop [ ].
 Films zijn te herkennen aan het
pictogram [
]. Ga naar stap 3
als u films wilt afspelen.
3
Speel films af.
 Druk op de knop [ ], druk op de
knoppen [ ][ ] om [ ] te selecteren
en druk vervolgens nogmaals
op de knop [ ].
 Het afspelen begint nu. Zodra de film is
afgelopen, wordt [
] weergegeven.
 Om het volume aan te passen,
drukt u tijdens het afspelen
op de knoppen [ ][ ].
Beelden wissen
● Om een geselecteerde afbeelding te wissen, drukt u op de knop [ ].
Wanneer [Wissen ?] wordt weergegeven, selecteert u [Wissen]
(druk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ]). Druk vervolgens
op de knop [ ]. Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld.
8
Handelsmerken en licenties
● Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
● Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
● App Store, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc.
● Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
● HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC.
● Het iFrame-logo en het iFrame-symbool zijn handelsmerken van
Apple Inc.
● Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
Wi-Fi Alliance.
● Het N-teken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
● Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars.
● Dit apparaat maakt gebruik van exFAT-technologie onder licentie
van Microsoft.
● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Kennisgeving in Engels weergegeven, zoals vereist.
Vrijwaring
● Onrechtmatige verveelvoudiging van deze handleiding is verboden.
● Alle metingen zijn gebaseerd op teststandaarden van Canon.
● Deze informatie, de productspecificaties en het uiterlijk kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
● De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen
enigszins afwijken van het werkelijke apparaat.
● Niettegenstaande het bovenstaande kan Canon niet aansprakelijk
worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik
van dit product.
9
Grafische symbolen op het apparaat
Klasse II-apparaat
Gelijkstroom
10
© CANON INC. 2016
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising