Garmin | vívomove® 3S | User manual | Garmin vívomove® 3S Felhasználói kézikönyv

Garmin vívomove® 3S Felhasználói kézikönyv
VÍVOMOVE 3/3S
®
Felhasználói kézikönyv
© 2019 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
Garmin , a Garmin logó, a ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB és vívomove a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.A Body
Battery™, a Connect IQ™, a Garmin Connect™, a Garmin Express™, a Garmin Move IQ™ és a Toe-to-Toe™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett
engedélye nélkül nem használhatók.
®
®
®
®
®
®
Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple és a iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH kifejezésvédjegy és
emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik.A The Cooper Institute minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute
tulajdonát képezi. A Firstbeat továbbfejlesztett pulzusszám-elemzése. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
®
®
®
®
A termék ANT+ tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03697, AA3697
Tartalomjegyzék
Bevezetés ........................................................................ 1
Az eszköz bekapcsolása és beállítása ....................................... 1
Készüléküzemmódok .................................................................. 1
A készülék használata ................................................................ 1
Menüopciók ................................................................................ 1
A készülék viselése .................................................................... 1
Widgetek......................................................................... 2
Cél automatikus beállítása .......................................................... 2
Mozgássáv .................................................................................. 2
A mozgásriasztás kikapcsolása ............................................. 2
Intenzív percek ........................................................................... 2
Intenzív percek szerzésének módja ....................................... 2
Body Battery ............................................................................... 3
A Body Battery widget megtekintése ..................................... 3
A kalóriaszámítás pontosságának javítása ................................ 3
Pulzusszámváltozás és stressz-szint ......................................... 3
A stressz-szint widget megtekintése ...................................... 3
Pihenés-időzítő indítása ......................................................... 3
A pulzus widget megtekintése .................................................... 3
A hidratáltságkövető widget használata ..................................... 3
Menstruációs ciklus nyomon követése ....................................... 3
Zenelejátszás vezérlése ............................................................. 3
Értesítések megtekintése ........................................................... 4
Edzés............................................................................... 4
Időzített tevékenység rögzítése .................................................. 4
Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció
használatával .............................................................................. 4
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése ......................................... 4
Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez ........... 4
Úszótevékenység rögzítése ........................................................ 5
Toe-to-Toe kihívás megkezdése ................................................ 5
Pulzusfunkciók............................................................... 5
Pulzoximéter ............................................................................... 5
A véroxigénszint-mérő leolvasása ......................................... 5
A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció
aktiválása ............................................................................... 5
A VO2 Max. becsült értékekről ................................................... 5
A VO2 Max. becsült értékének megtekintése ........................ 6
Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára .................. 6
Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása .............................. 6
Óra................................................................................... 6
A visszaszámláló időzítő indítása ............................................... 6
A stopper használata .................................................................. 6
Az ébresztőóra használata ......................................................... 6
Garmin Connect beállítások ....................................................... 9
Megjelenítési beállítások ........................................................ 9
Riasztási beállítások .............................................................. 9
A tevékenységbeállítások testreszabása ............................... 9
Tevékenységkövetés beállításai ............................................ 9
Felhasználói beállítások ....................................................... 10
Általános beállítások ............................................................ 10
Készülékadatok ............................................................ 10
A készülék töltése ..................................................................... 10
Tippek az eszköz feltöltésére ............................................... 10
Készülék karbantartása ............................................................ 10
Az eszköz tisztítása ............................................................. 10
A bőrpántok tisztítása .......................................................... 11
A pántok cseréje ....................................................................... 11
Eszközadatok megtekintése ..................................................... 11
Specifikációk ............................................................................. 11
Hibaelhárítás................................................................. 11
Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel? ........................ 11
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez ............................ 11
Tevékenységkövetés ................................................................ 11
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos ........................... 11
Az eszközön és aGarmin Connect fiókban látható lépésszám
nem egyezik ......................................................................... 11
Nem jelenik meg a stressz-szintem ..................................... 11
Az intenzív percek érték villog ............................................. 12
A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak ...... 12
Tippek rendellenes pulzusadatok esetére ................................ 12
Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez ............................. 12
Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére ......... 12
Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg ................................ 12
Az óramutatók beállítása ..................................................... 12
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása ........................ 12
A készülék kijelzője nehezen látható a szabadban .................. 13
Gyári alapbeállítások visszaállítása .......................................... 13
Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás
segítségével ..............................................................................13
Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével .................. 13
Termékfrissítések ..................................................................... 13
További információk beszerzése .............................................. 13
A készülék javítása ................................................................... 13
Függelék........................................................................ 13
Fitneszcélok .............................................................................. 13
A pulzustartományok ismertetése ............................................. 13
Pulzustartomány-számítások .................................................... 13
VO2 max. normál értékelés ...................................................... 14
Tárgymutató.................................................................. 15
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók.................... 6
Értesítések kezelése ................................................................... 7
Elveszett okostelefon megkeresése ........................................... 7
Ne zavarjanak üzemmód használata ......................................... 7
Garmin Connect ............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Csatlakoztatott GPS ................................................................... 7
Alváskövetés ............................................................................... 7
Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással ......... 7
Adatok szinkronizálása a számítógéppel ................................... 8
A Garmin Express beállítása ................................................. 8
Eszköz testreszabása .................................................... 8
Bluetooth beállítások .................................................................. 8
Eszközbeállítások ....................................................................... 8
Pulzus- és stresszbeállítások ................................................. 8
Időbeállítások ......................................................................... 8
Tevékenységbeállítások ........................................................ 9
Tartalomjegyzék
i
Bevezetés
Készüléküzemmódok
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában találhatóFontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden
esetben kérje ki orvosa véleményét.
Gyorspillantás Az óramutatók a pontos időt mutatják, és a készülék
zárolva van.
Az eszköz bekapcsolása és beállítása
A készülék használata
Bekapcsolásához használat előtt csatlakoztassa a készüléket
egy áramforráshoz.
A vívomove 3/3S készülék kapcsolt funkcióinak használatához a
készüléket közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson
keresztül csatlakoztassa, és ne az okostelefon Bluetooth
beállításain keresztül.
1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin
Connect alkalmazást.
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken
található töltőportba.
Interaktív
Az óramutatók eltűnnek az érintőképernyőről, és a
készülék felold.
Csak óra
Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az óramutatók
a pontos időt mutatják, és az érintőképernyő a készülék
feltöltéséig kikapcsolt állapotban marad.
®
3 A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa az USB-kábelt
egy áramforráshoz (A készülék töltése, 10. oldal).
Hello! üzenettel üdvözli a bekapcsoló eszköz.
Dupla érintés: a készülék felébresztéséhez érintse meg kétszer
az érintőképernyőt .
MEGJEGYZÉS: amikor nem használja, a képernyő
kikapcsol. A készülék a képernyő kikapcsolt állapota esetén
is aktív marad, és rögzíti az adatokat.
Csuklómozdulat: fordítsa és emelje csuklóját a teste irányába a
képernyő bekapcsolásához. Fordítsa el csuklóját a testétől a
képernyő kikapcsolásához.
Lapozás: ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, lapozzon
az érintőképernyőn a készülék feloldásához.
Lapozzon ujjával az érintőképernyőn a widgetek és
menüopciók közötti böngészéshez.
Nyomva tartás: ha a készülék feloldott állapotban van, tartsa
nyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához.
Érintés: választáshoz érintse meg az érintőképernyőt.
Az előző képernyőre való visszatéréshez érintse meg a
ikont.
Menüopciók
A menüt az érintőképernyő nyomva tartásával tekintheti meg.
TIPP: lapozzon a menüopciók áttekintéséhez.
4 Adja hozzá készülékét Garmin Connect fiókjához az alábbi
lehetőségek egyikével:
• Ha ez az első készülék, amelyet a Garmin Connect
alkalmazással párosít, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• Ha már párosított egy másik készüléket a Garmin Connect
alkalmazással, a
vagy
menüben válassza a Garmin
készülékek > Eszköz hozzáadása lehetőséget, majd
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A sikeres párosítás után egy üzenet jelenik meg, és az eszköz
automatikusan szinkronizál az okostelefonnal.
Megjeleníti az időzített tevékenységekkel kapcsolatos lehetőségeket.
Megjeleníti a pulzusfunkciókat.
Megjeleníti a visszaszámláló-, stopper- és riasztási funkciókat.
Megjeleníti a Bluetooth technológiával párosított okostelefonnal
kapcsolatos lehetőségeket.
Megjeleníti a készülékbeállításokat.
A készülék viselése
• Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.
MEGJEGYZÉS: az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de
úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszámeredmények érdekében a készüléknek futás vagy edzés
Bevezetés
1
közben nem szabad mozognia. A véroxigénszint-méréshez
Önnek mozdulatlannak kell lennie.
MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő a készülék hátoldalán
található.
• A csuklón viselendő pulzusmérővel kapcsolatos további
információkért lásd: Hibaelhárítás, 11. oldal.
• A véroxigénszint-mérő érzékelővel kapcsolatos további
információk: Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok
esetére, 12. oldal.
• A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson
el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.
Widgetek
A készüléke lényegre törő tájékoztatást nyújtó előre feltöltött
widgeteket tartalmaz. Az érintőképernyőn való lapozással
áttekintheti a widgeteket. Néhány widgethez párosított
okostelefon szükséges.
MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával
kiválaszthatja a számlapot, és widgeteket adhat hozzá vagy
távolíthat el.
Cél automatikus beállítása
Az eszköz a korábbi tevékenységi szintek alapján
automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás
közben az eszköz kijelzi a napi cél elérése irányában tett
előrehaladást .
Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót,
a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.
Mozgássáv
A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az
anyagcserében. A mozgássáv figyelmezteti Önt, hogy maradjon
mozgásban. Egy mozgás nélkül töltött óra után megjelenik a
mozgássáv . Minden további mozgás nélkül töltött 15 percet
újabb szegmens
jelez.
Állapot és A pontos idő, dátum és az akkumulátor állapota. Az idő és
idő
a dátum beállítása automatikusan megtörténik, amikor a
készülék szinkronizálódik Garmin Connect fiókjával.
Az összes megtett lépés és az adott napra vonatkozó cél. A
készülék tanul, és új lépésszám célt javasol az Ön számára
minden nap.
Az összes megmászott emelet és az adott napra vonatkozó
cél.
Az intenzív tevékenységgel töltött összes perc és a hétre
vonatkozó cél.
Az aktuális Body Battery™ energiaszint. A készülék az
alvás-, stressz- és tevékenységadatok alapján számítja ki
az aktuális energiatartalékokat. A nagyobb szám nagyobb
energiatartalékot jelez.
Az aktuális stressz-szint. A készülék a stressz-szint
megbecsléséhez leméri az inaktív állapotban észlelt
pulzusszám-változást. Az alacsonyabb szám alacsonyabb
stressz-szintet jelez.
Az össz folyadékbevitel és az adott napra vonatkozó cél.
A nap során megtett távolság kilométerben vagy
mérföldben.
A nap során elégetett kalóriaösszeg, az aktív és a nyugalmi
kalóriákat egyaránt beleszámítva.
Az aktuális percenkénti pulzusszám (bpm) és az utóbbi hét
nap alapján számolt átlagos nyugalmi pulzusszám.
Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva,
valamint a hétnapos átlagérték. A készülék az inaktív
időszakra jellemző légzés nyomon követésével érzékeli a
rendellenes légzési tevékenységeket, illetve hogy stressz
hatására mindez hogyan változik.
Vezérlőeszközök az okostelefon zenelejátszójához.
Az aktuális hőmérséklet és időjárás-előrejelzés egy párosított okostelefonról.
Az aktuális havi menstruációs ciklus állapota. Lehetővé
teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását.
Az okostelefon naptárában szereplő közelgő események.
Az okostelefon értesítési beállításai alapján az okostelefonról érkező értesítések, ideértve a hívásokat, szöveges
üzeneteket, közösségi hálókon történő eseményeket stb.
2
A mozgássáv nullázásához sétáljon egy kicsit.
A mozgásriasztás kikapcsolása
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
> >
> Mozgásriasztás lehetőséget.
A riasztás ikonja áthúzva jelenik meg.
2 Válassza ki a
Intenzív percek
Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az
Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes
intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc
intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.
Az eszköz méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy
Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással
(pulzusadatok szükségesek hozzá). A percben meghatározott
heti intenzitási célok eléréséhez azok a tevékenységek
számítanak be, melyeknél folyamatosan 10 percig közepes vagy
élénk intenzitású testmozgást végez. Az eszköz összeadja a
közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású
tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású
tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az
összeadáskor megduplázódik.
Intenzív percek szerzésének módja
vívomove 3/3S eszköze úgy számolja ki az intenzív perceket,
hogy összehasonlítja a tevékenység közbeni pulzusát az
átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az
eszköz a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki
az intenzív percek közepes értékét.
• Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el
egy stopperrel mért tevékenységet.
• Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy
élénk intenzitási szinten.
Widgetek
• A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének
érdekében viselje az eszközt éjjel-nappal.
Body Battery
Készüléke a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás
minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg a Body
Battery általános szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez
hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body
Battery szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig alacsony,
26-50-ig közepes, 51-75-ig magas, 76-100-ig pedig nagyon
magas energiatartalékról beszélünk.
Szinkronizálja készülékét Garmin Connect fiókjával a legfrissebb
Body Battery szint, a hosszú távú trendek és további részletek
megtekintéséhez (Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez,
12. oldal).
A Body Battery widget megtekintése
A Body Battery widget a Body Battery aktuális szintjét jeleníti
meg.
1 Húzza el az ujját a Body Battery widget megtekintéséhez.
2 Koppintson az érintőképernyőre a Body Battery grafikon
megtekintéséhez.
A grafikon az aktuális Body Battery tevékenységet, valamint
az elmúlt egy órában rögzített legmagasabb és
legalacsonyabb értéket jeleníti meg.
A kalóriaszámítás pontosságának javítása
Az eszköz megjeleníti az adott nap elégedett kalóriák számát;
ez a szám egy becsült érték. A becslés pontosságának
növeléséhez érdemes egy 15 perces, gyorsabb sétát tennie.
1 A kalóriaképernyő megjelenítéséhez lapozzon.
2 Válassza a ikont.
MEGJEGYZÉS: a ikon akkor jelenik meg, amikor a
kalóriák kalibrálása szükséges. Ezt a kalibrálást csak egyszer
kell elvégezni. Ha már rögzített egy időzített sétát vagy futást,
előfordulhat, hogy a ikon nem jelenik meg.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjelenik a stressz-szint grafikon.
3 Lapozzon a Lazítás időzítő lehetőségre.
4 Koppintson az érintőképernyőre a következő képernyőre
lépéshez.
5 Koppintson duplán az érintőképernyőre a pihenésidőzítő
elindításához.
6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
7 Koppintson duplán az érintőképernyőre a pihenésidőzítő
leállításához.
8 Válassza ki a
ikont.
Megjelenik a frissített stressz-szint.
A pulzus widget megtekintése
A pulzus widget megjeleníti az aktuális percenkénti
pulzusszámot (bpm). A pulzusszám pontosságára vonatkozó
további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy
weboldalra.
1 Lapozzon a pulzus widget megjelenítéséhez.
A widget az aktuális pulzusszámot és az elmúlt 7 nap átlagos
nyugalmi pulzusértékét (RHR) jeleníti meg.
2 A pulzus grafikon megtekintéséhez koppintson az
érintőképernyőre.
A grafikon az aktuális pulzustevékenységet, valamint az
elmúlt egy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb
pulzusszámot jeleníti meg.
A hidratáltságkövető widget használata
A hidratáltságkövető widget a napi folyadékbevitelt és a napi
folyadékbeviteli célt jeleníti meg.
1 Lapozzon a hidratáltságkövető widget megtekintéséhez.
2 Válassza ki a ikont minden adag (1 pohár, 8 uncia vagy
250 ml) folyadék elfogyasztása után.
TIPP: a hidratáltsággal kapcsolatos beállításokat, többek
között a mértékegységet és a napi célt Garmin Connect
fiókjában állíthatja be.
Pulzusszámváltozás és stressz-szint
Menstruációs ciklus nyomon követése
A készülék az általános stressz-szint megállapításához elemzi
az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az edzés, a
fizikai tevékenységek, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi
stressz mind hatással van stressz-szintjére. A stressz-szint
skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig nyugalmi állapotról,
26-50-ig alacsony stressz-szintről, 51-75-ig közepes stresszszintről, és 76-100-ig magas stressz-szintről beszélünk. Stresszszintjének ismeretében könnyebben felismerheti a napja során
bekövetkező stresszesebb pillanatokat. A legjobb eredmény
érdekében viselje az eszközt alvás közben is.
Szinkronizálja eszközét Garmin Connect fiókjával az aktuális
napi stressz-szint, a hosszú távú trendek és további részletek
megtekintéséhez.
Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége
szempontjából. További információkért és a funkció
beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításhoz a
Garmin Connect alkalmazásban.
• Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
• Fizikai és lelki tünetek
• Havi vérzés és termékenység előrejelzése
• Egészségügyi és táplálkozási információk
MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával
widgeteket adhat hozzá és távolíthat el.
A stressz-szint widget megtekintése
A stressz-szint widget az aktuális stressz-szintet jeleníti meg.
1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.
2 Koppintson az érintőképernyőre a stressz-szint grafikon
megtekintéséhez.
A stressz-szint grafikon a stressz-értékeket, valamint az
elmúlt egy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb
szinteket jeleníti meg.
Pihenés-időzítő indítása
Indítsa el a pihenés-időzítőt az irányított légzőgyakorlatok
megkezdéséhez.
1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.
2 Érintse meg az érintőképernyőt.
Widgetek
Zenelejátszás vezérlése
A zenevezérlő widget segítségével vívomove 3/3S készüléke
használatával vezérelheti az okostelefonján tárolt zenéket. A
widget az éppen aktív vagy a legutóbb aktív médialejátszó
alkalmazást vezérli az okostelefonon. Ha az okostelefonon nincs
aktív médialejátszó, a widget nem jeleníti meg a zeneszámokkal
kapcsolatos információkat, és a zenelejátszást a telefonról kell
elindítania.
1 Okostelefonján kezdjen el lejátszani egy dalt vagy lejátszási
listát.
2 vívomove 3/3S készülékén lapozzon a zenevezérlő widget
megtekintéséhez.
3
Értesítések megtekintése
4 A
Ha készüléke párosítva van a Garmin Connect alkalmazással,
megtekintheti készülékén az okostelefonjára érkező
értesítéseket, például a szöveges üzeneteket és e-maileket.
1 Húzza el ujját az értesítési widget megjelenítéséhez.
2 Válassza a Nézet lehetőséget.
A legújabb értesítés megjelenik az érintőképernyő közepén.
Érintse
meg az érintőképernyőt az értesítés kiválasztásához.
3
TIPP: lapozzon a régebbi értesítések megtekintéséhez.
A kijelzőn megjelenik az értesítés teljes szövege.
4 Érintse meg az érintőképernyőt, és válassza a ikont az
értesítés elutasításához.
5
7
Edzés
8
Időzített tevékenység rögzítése
Rögzíthet egy stopperrel mért tevékenységet, melyet aztán
mentést követően elküldhet Garmin Connect fiókjára.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a ikont.
3 Lapozzon a tevékenységek listájának áttekintéséhez, és
válasszon egy lehetőséget:
• A sétához válassza a ikont.
• A futáshoz válassza a ikont.
• A kardioedzéshez válassza a ikont.
• Az erősítő edzéshez válassza az ikont.
• A jógázáshoz válassza a ikont.
• Egyéb tevékenységtípusok esetén válassza az ikont.
• Az elliptikus trénerrel végzett tevékenységhez válassza az
ikont.
• A medencés úszáshoz válassza az ikont.
• A lépcsőzőgéppel végzett tevékenységhez válassza a
ikont.
• A Toe-to-Toe™ lépéskihíváshoz válassza a ikont.
MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás
használatával tevékenységeket adhat hozzá vagy távolíthat
el.
4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
5 Kezdje el a tevékenységet.
6 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetők
el.
7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az
érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
8 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A tevékenység elmentéséhez válassza a ikont.
• A tevékenység törléséhez válassza a ikont.
• A tevékenység folytatásához válassza a
ikont.
Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott
GPS funkció használatával
Készülékét az okostelefonhoz csatlakoztatva rögzítheti a
gyaloglási vagy futási tevékenységek GPS-adatait.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a ikont.
3 Válassza ki a vagy ikont.
4
6
kiválasztásával csatlakoztathatja a készüléket Garmin
Connect fiókjához.
A sikeres csatlakozást a készüléken megjelenő
jelzi.
MEGJEGYZÉS: ha nem tudja csatlakoztatni a készüléket az
okostelefonhoz, koppintson az érintőképernyőre, és válassza
ki a
ikont a tevékenység folytatásához. A rendszer nem
rögzíti a GPS-adatokat.
Az időzítő elindításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
Kezdje el a tevékenységet.
A tevékenység során a telefonnak hatótávolságon belül kell
lennie.
A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az
érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
Válasszon ki egy lehetőséget:
• A tevékenység elmentéséhez válassza a ikont.
• A tevékenység törléséhez válassza a ikont.
• A tevékenység folytatásához válassza a
ikont.
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése
Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy
sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > ikont.
3 Szükség esetén válassza ki a ikont az Ism. számlálása
funkció bekapcsolásához.
4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
5 Kezdje el az első sorozatot.
Az eszköz számolja az ismétlésszámokat.
6 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetők
el.
7 Válassza ki a ikont a sorozat befejezéséhez.
Megjelenik egy pihenésidőzítő.
8 A pihenő közben válasszon egy lehetőséget:
• Lapozzon az érintőképernyőn további adatképernyők
megtekintéséhez.
• Az ismétlésszám szerkesztéséhez húzza el balra az ujját,
válassza ki a ikont, húzza el az ujját a szám
kiválasztásához, majd koppintson az érintőképernyő
közepére.
9 Válassza ki a ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
10 Ismételje a lépéseket 6-tól 8-ig, amíg tevékenysége be nem
fejeződik.
11 Koppintson duplán az érintőképernyőre a tevékenységidőzítő
leállításához.
12 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A tevékenység elmentéséhez válassza a ikont.
• A tevékenység törléséhez válassza a ikont.
• A tevékenység folytatásához válassza a
ikont.
Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez
• Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az eszközt.
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők
során kezelje az eszközt.
• Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes
testtartásra.
• Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
• Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel
végezze.
Edzés
Az eszköz akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az
eszközt viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja
a lábat edző gyakorlatokat.
• Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét
Garmin Connect fiókjába.
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével
megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.
Úszótevékenység rögzítése
MEGJEGYZÉS: a pulzusszám nem érhető el úszás közben.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > lehetőséget.
3 Válasszon ki egy Szint beállítást.
4 Szükség esetén válassza ki a ikont a medence méretének
szerkesztéséhez.
5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
6 Kezdje el a tevékenységet.
A készülék automatikusan rögzíti az úszási intervallumokat
vagy medencehosszokat. Ezek megtekintéséhez húzza el az
ujját az érintőképernyőn.
7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az
érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
8 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A tevékenység elmentéséhez válassza a ikont.
• A tevékenység törléséhez válassza a ikont.
• A tevékenység folytatásához válassza a
ikont.
• Válassza ki a ikont a medencehosszok
szerkesztéséhez.
Toe-to-Toe kihívás megkezdése
Lehetősége van arra, hogy 2 perces Toe-to-Toe kihívásba
kezdjen egy kompatibilis készülékkel rendelkező barátjával.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > ikont egy hatótávolságon (3 m) belül
tartózkodó játékos kihívásához.
MEGJEGYZÉS: mindkét játékosnak el kell indítani a kihívást
saját készülékén.
Ha a készülék 30 másodperc alatt nem talál egyetlen játékost
sem, a kihívás lejár.
3 Válassza ki a játékos nevét.
A készülék 3 másodperces visszaszámlálása után az időzítő
elindul.
4 A lépések 2 percig gyűjthetők.
A képernyőn megjelenik az időzítő és a lépésszám.
5 Tegyék a készülékeket hatótávolságon (3 m-en) belülre
egymáshoz képest.
A képernyőn megjelenik az egyes játékosok által megtett
lépések száma.
A játékosok a kiválasztásával új versenyt kezdhetnek, az
kiválasztásával pedig kiléphetnek a menüből.
Pulzusfunkciók
A vívomove 3/3S készülék egy pulzusszám-menüvel is
rendelkezik, amely lehetővé teszi a csuklón mért pulzusadatok
megtekintését.
Pulzusfunkciók
Nyomon követi a vér oxigénnel való telítettségét. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez.
MEGJEGYZÉS: a véroxigénszint-érzékelő az eszköz hátoldalán
található.
Megjeleníti az aktuális VO2 max. értéket, amely a sportteljesítmény
egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.
Továbbítja az aktuális pulzusszámot egy párosított Garmin készülékre.
®
Pulzoximéter
Az eszköz egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik,
amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az
oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste
hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez. Eszköze
úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat
bocsát a bőrbe, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el.
Az oxigénszaturációt az SpO2 érték jelöli.
Az eszközön a pulzoximéter által leolvasott SpO2 értékek
százalékértékként jelennek meg. FiókjábanGarmin Connect
további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott
adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is (A
Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása,
5. oldal). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további
információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.
A véroxigénszint-mérő leolvasása
Készülékén bármikor elkezdhet egy manuális véroxigénszintmérést. A leolvasás pontossága függhet a véráramlástól, az
eszköz elhelyezkedésétől a csuklón, és a mozdulatlanságán.
1 Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.
Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy
kényelmes legyen.
2 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
3 Válassza ki a > lehetőséget.
4 Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz
leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
5 Ne mozogjon.
Az eszköz százalékértékként jeleníti meg az oxigénszaturációs
értéket.
MEGJEGYZÉS: a véroxigénszint alvás közbeni
követésétGarmin Connect fiókjában kapcsolhatja be, és a
rögzített adatokat is itt tekintheti meg (A Véroxigénszint alvás
közbeni követése funkció aktiválása, 5. oldal).
A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció
aktiválása
Eszközén beállíthatja a véroxigénszint vagy az SpO2 folyamatos
nyomon követését, így alvás közben is tud méréseket végezni
(Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére,
12. oldal).
1 A Garmin Connect Mobile alkalmazás beállítási menüjében
válassza ki a Garmin készülékek lehetőséget.
2 Válassza ki készülékét.
3 Válassza ki a Tevékenységkövetés > Pulzoximéter elemet.
4 Válassza ki a Véroxigénszint alvás közbeni követése
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a szokatlan alváspozíciók abnormálisan
alacsony alvásidőhöz és SpO2 értékekhez vezethetnek.
A VO2 Max. becsült értékekről
A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben),
amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud
használni az ember maximális teljesítményleadás mellett.
Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény
5
egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie
kell.
A VO2 max. becsült értéke számmal és leírással jelenik meg
készülékén. Garmin Connect fiókjában további adatokat is
megtekinthet VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, mint
például saját fitnesz-korát. Fitnesz-kora ismeretében képet
kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű,
eltérő korú személyéhez. Ahogy edz, fitnesz-kora idővel
csökkenhet.
A VO2 max. adatokat a FirstBeat biztosítja. A VO2 max.
elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute engedélyével
történik. További információkért tekintse meg a függeléket (VO2
max. normál értékelés, 14. oldal), és látogasson el a
www.CooperInstitute.org weboldalra.
®
A VO2 Max. becsült értékének megtekintése
Ahhoz, hogy az eszköz megjelenítse a VO2 max. becsült
értékét, csuklón mért pulzusadatokra, valamint egy időzített 15
perces gyorsabb sétára vagy futásra van szükség.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > ikont.
Ha már rögzített egy 15 perces gyorsabb sétát vagy futást,
megjelenik a VO2. max. becsült értéke. Az eszköz minden
egyes időzített séta vagy futás után frissíti a VO2 max.
becsült értékét.
3 Válassza ki a ikont az időzítő elindításához.
A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.
4 A VO2 max. becsült értékét frissítő teszt manuális
elindításához érintse meg az aktuális értéket, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A készülék frissíti a VO2 max. becsült értékét.
Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök
számára
Pulzusadatait elküldheti vívomove 3/3S készülékéről, majd
megtekintheti a párosított Garmin készülékeken. Például
elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge
eszközre, vagy egy tevékenység közben egy VIRB
akciókamerára.
MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok küldése csökkenti az
akkumulátor üzemidejét.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > ikont.
A vívomove 3/3S elkezdi a pulzusadatok továbbítását.
MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok továbbítása alatt csak a
pulzusmérő képernyőt tudja megtekinteni.
3 Párosítsa vívomove 3/3S készülékét Garmin ANT+
kompatibilis készülékével.
MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az
egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói
kézikönyvet.
4 Koppintson a pulzusmérő képernyőre, majd válassza ki a
ikont a pulzusadatok továbbításának leállításához.
®
®
®
Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása
Beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy
adott ideig tartó inaktivitás után túllép egy bizonyos percenkénti
ütésszámot (bpm).
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
Válassza
ki a >
>
lehetőséget.
2
3 Válassza ki a Magas riasztás lehetőséget.
4 Válassza ki a ikont.
6
5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a pulzusszám
küszöbértékének beállításához.
6 Koppintson az érintőképernyőre az érték megerősítéséhez.
Amikor túllépi a küszöbértéket, a készülék elkezd rezegni, és
megjelenít egy üzenetet.
Óra
A visszaszámláló időzítő indítása
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki az > lehetőséget.
3 Adja meg a perceket.
4 Érintse meg középen az érintőképernyőt a percek
beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
5 Adja meg a másodperceket.
6 Érintse meg középen az érintőképernyőt a másodpercek
beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
Megjelenik egy, a visszaszámlálási időt mutató képernyő.
7 Szükség esetén válassza ki a ikont az idő
szerkesztéséhez.
8 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
9 Szükség esetén érintse meg duplán az érintőképernyőt az
időzítő szüneteltetéséhez és ismételt elindításához.
10 Az időzítő leállításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
11 Szükség esetén válassza ki a ikont az időzítő
visszaállításához.
A stopper használata
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
2
3
4
5
megtekintéséhez.
Válassza a > ikont.
Az időzítő elindításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
Az időzítő ismételt leállításához érintse meg duplán az
érintőképernyőt.
Szükség esetén válassza ki a ikont az időzítő
nullázásához.
Az ébresztőóra használata
1 Állítsa be az ébresztés idejét és gyakoriságát Garmin
2
3
4
5
Connect fiókjában (Tevékenységkövetés beállításai,
9. oldal).
Tartsa lenyomva az érintőképernyőt vívomove 3/3S
eszközén a menü megtekintéséhez.
Válassza a > ikont.
Lapozzon az egyes ébresztések áttekintéséhez.
Válasszon ki egy ébresztést annak be- és kikapcsolásához.
Bluetooth-on keresztül elérhető
funkciók
A vívomove 3/3S készülék számos Bluetooth-on keresztül
elérhető funkcióval rendelkezik, melyeket a Garmin Connect
alkalmazás használatával érhet el kompatibilis okostelefonján.
Értesítések: az okostelefon értesítési beállításai alapján
figyelmezteti Önt az okostelefonról érkező értesítésekre,
ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi
oldalakon történő eseményeket, naptárbejegyzéseket stb.
Óra
Időjárás-előrejelzések: megjeleníti az aktuális hőmérsékletet
és időjárás-előrejelzést okostelefonjáról.
Zenevezérlők: lehetővé teszi az okostelefon zenelejátszójának
vezérlését.
Telefonkeresés: megkeresi az elveszett, vívomove 3/3S
készülékkel párosított okostelefont, amennyiben a telefon
hatótávolságon belül van.
Saját készülék keresése: megkeresi az elveszett,
okostelefonnal párosított vívomove 3/3S készüléket,
amennyiben a készülék hatótávolságon belül van.
Tevékenységek feltöltése: automatikusan elküldi
tevékenységét a Garmin Connect alkalmazásnak, rögtön az
alkalmazás megnyitásakor.
Szoftverfrissítések: eszköze vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül tölti le és telepíti a legújabb szoftverfrissítéseket.
Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon
megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és
elérheti kitűzött céljait.
Tárolja tevékenységeit: az eszközön befejezett és mentett
tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol
ezek akármeddig megmaradnak.
Elemezze adatait: megtekintheti a tevékenységeire vonatkozó
részletes információkat: az időtartamot, a távolságot, a
pulzusszámot, az elégetett kalóriák számát és az egyedi
jelentéseket.
Értesítések kezelése
Kompatibilis okostelefonján beállíthatja a vívomove 3/3S
eszközön megjelenő értesítéseket.
Válasszon ki egy lehetőséget:
• iPhone készülék használata esetén az iOS értesítési
beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek
jelenjenek meg a készüléken.
• Android™ okostelefon használata esetén a Garmin
Connect alkalmazásban válassza a Beállítások >
Intelligens értesítések lehetőséget.
®
®
Elveszett okostelefon megkeresése
Ezen funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth
technológia használatával párosított okostelefonját, amennyiben
az hatótávolságon belül van.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > lehetőséget.
A vívomove 3/3S keresni kezdi a párosított okostelefont.
Hangos riasztás szólal meg az okostelefonon, a Bluetooth-jel
erőssége pedig megjelenik a vívomove 3/3S készülék
képernyőjén. A Bluetooth-jel egyre erősebb lesz, ahogy
közeledik az okostelefonhoz.
Ne zavarjanak üzemmód használata
Ne zavarj üzemmódban az értesítések, mozdulatok és
riasztások ki vannak kapcsolva. Az üzemmód használatát
például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.
MEGJEGYZÉS: Garmin Connect fiókjában beállíthatja, hogy az
általában alvással töltött órák alatt eszköze automatikusan ne
zavarj üzemmódba lépjen. Az általában alvással töltött órákat a
Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
Válassza
ki a > lehetőséget.
2
Garmin Connect
A Garmin Connect fiókon keresztül barátaival is kapcsolatba
léphet.A Garmin Connect számos nyomonkövetési, elemzési és
megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak.
Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit, például
futásait, sétáit, kerékpártúráit, úszásait, gyalogtúráit és számos
egyebet.
Ingyenes Garmin Connect fiókjának létrehozásához párosítsa a
készüléket telefonjával a Garmin Connect Mobile alkalmazás
használatával, vagy látogasson el a www.garminconnect.com
weboldalra.
Garmin Connect
Ossza meg tevékenységeit: a fiók összeköti barátaival:
követhetik egymás tevékenységeit, illetve megoszthatják
tevékenységeiket kedvenc közösségi oldalaikon.
Kezelje beállításait: Garmin Connect fiókjában testre szabhatja
az eszközére vonatkozó és felhasználói beállításokat.
Garmin Move IQ™
Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak
feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a
tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ
események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát,
de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban.
A Move IQ funkció a Garmin Connect alkalmazásban beállított
küszöbértékek segítségével képes egy időzített gyaloglási vagy
futási tevékenység automatikus elindítására. Ezek a
tevékenységek a tevékenységlistába kerülnek.
Csatlakoztatott GPS
A Csatlakoztatott GPS funkció használata esetén a készülék az
okostelefon GPS-antennájának segítségével rögzíti a gyaloglási,
futási és kerékpáros tevékenységek GPS-adatait (Tevékenység
rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával, 4. oldal).
A GPS-adatok –például a hely, a távolság és a sebesség –
Garmin Connect fiókjában, a tevékenységadatoknál jelennek
meg.
Alváskövetés
Alvás közben az eszköz automatikusan nyomon követi az
alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön
mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect
fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási
statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szintek
és az alvás közbeni mozgás mértéke. Alvási statisztikáit a
Garmin Connect fiókban tekintheti meg.
MEGJEGYZÉS: a szundítások nem kerülnek rögzítésre az
alvási statisztikákban. A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja
az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak
maradnak (Ne zavarjanak üzemmód használata, 7. oldal).
Adatok szinkronizálása a Garmin Connect
alkalmazással
Készüléke automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin
Connect alkalmazással az alkalmazás megnyitásakor. A
7
készülék időről időre automatikusan szinkronizálja az adatokat a
Garmin Connect alkalmazással. Az adatok manuális
szinkronizálását bármikor elvégezheti.
1 Helyezze az eszközt okostelefonja közelébe.
2 Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.
TIPP: az alkalmazás már nyitva lehet, vagy a háttérben is
futhat.
Tartsa
lenyomva az érintőképernyőt a menü
3
megtekintéséhez.
lehetőséget.
4 Válassza ki a >
5 Várja meg az adatok szinkronizálódását.
6 Tekintse meg a naprakész adatokat a Garmin Connect
alkalmazásban.
Adatok szinkronizálása a számítógéppel
Mielőtt szinkronizálná adatait számítógépén a Garmin Connect
alkalmazás segítségével, telepítenie kell a Garmin Express™
alkalmazást (A Garmin Express beállítása, 8. oldal).
1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a
számítógéphez.
2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
Az eszköz háttértár üzemmódba lép.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4 Tekintse meg adatait Garmin Connect fiókjában.
A Garmin Express beállítása
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel
használatával.
2 Tekintse meg a www.garmin.com/express weboldalt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Eszköz testreszabása
Bluetooth beállítások
Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához,
majd válassza ki a ikont.
: lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- és kikapcsolását.
MEGJEGYZÉS: más Bluetooth-beállítások csak akkor
jelennek meg, ha a Bluetooth technológia be van kapcsolva.
: lehetővé teszi az eszköz párosítását egy kompatibilis,
Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal. Ez a
beállítás teszi lehetővé a Bluetooth-on keresztül elérhető
funkciók használatát a Garmin Connect alkalmazáson
keresztül. Ide tartoznak többek között az értesítések,
valamint a Garmin Connect rendszerébe irányuló feltöltések.
: a funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth
technológiával párosított okostelefonját, amennyiben az
hatótávolságon belül van.
: lehetővé teszi a készülék szinkronizálását egy kompatibilis,
Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal.
Eszközbeállítások
Bizonyos beállításokat magán a vívomove 3/3S készüléken is
meghatározhat. A további beállítások konfigurálására a Garmin
Connect fiókban van lehetőség.
Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához,
majd válassza a ikont.
: be- és kikapcsolja a ne zavarjanak üzemmódot (Ne
zavarjanak üzemmód használata, 7. oldal).
: lehetővé teszi az óramutatók manuális beállítását (Az
óramutatók beállítása, 12. oldal).
: beállítja a fényerőt. Az Automatikus lehetőség használatával
a készülék automatikusan beállítja a fényerőt a környezeti
8
fény alapján, de a fényerő manuális beállítására is
lehetősége van.
MEGJEGYZÉS: a nagyobb fényerő csökkenti az
akkumulátor üzemidejét.
: beállítja a rezgés erősségét.
MEGJEGYZÉS: az erősebb rezgés csökkenti az akkumulátor
üzemidejét.
: lehetővé teszi a pulzusmérő be- és kikapcsolását, valamint a
rendellenes pulzusszám riasztás és a pihenésemlékeztető
beállítását (Pulzus- és stresszbeállítások, 8. oldal).
: itt állíthatja be, hogy a készülék 12 vagy 24 órás
formátumban jelenítse meg az időt, illetve itt állíthatja be
manuálisan a pontos időt (Manuális időbeállítás, 8. oldal).
: lehetővé teszi a tevékenységkövetés, a mozgásriasztás,
valamint a célriasztások be- és kikapcsolását
(Tevékenységbeállítások, 9. oldal).
: itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján szeretné viselni a
készüléket.
MEGJEGYZÉS: ez a beállítás erősítő edzések és
mozdulatok esetén alkalmazott.
: itt adhatja meg, hogy a készülék angolszász vagy metrikus
mértékegységek használatával jelenítse meg a megtett
távolságot.
: itt állíthatja be az eszköz nyelvét.
: itt állíthatja vissza a felhasználói adatokat és a beállításokat
(Gyári alapbeállítások visszaállítása, 13. oldal).
: itt láthatja a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a
jogszabályi információkat, a licencszerződést és további
adatokat (Eszközadatok megtekintése, 11. oldal).
Pulzus- és stresszbeállítások
Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez,
majd válassza a >
lehetőséget.
: a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolására
szolgál. A Csak tevékenység opció lehetővé teszi a csuklón
viselhető pulzusmérő kizárólag időzítővel mért
tevékenységek esetén történő használatát.
: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy
bizonyos célérték fölé emelkedik (Rendellenes pulzusszám
riasztás beállítása, 6. oldal).
: lehetővé teszi a pulzusriasztást aktiváló küszöbérték
beállítását.
: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha stresszszintje szokatlanul magas szintet ér el. A riasztás arra
ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a készülék pedig
felszólítja egy irányított légzőgyakorlat megkezdésére
(Pihenés-időzítő indítása, 3. oldal).
Időbeállítások
Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez,
majd válassza a > lehetőséget.
: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás
formátumban jelenítse meg az időt.
: lehetővé teszi az idő manuális vagy automatikus beállítását
(a párosított mobilkészüléktől függően) (Manuális
időbeállítás, 8. oldal).
Manuális időbeállítás
Alapértelmezés szerint az idő beállítása automatikusan
megtörténik, amikor vívomove 3/3S készülékét okostelefonnal
párosítja.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > > > Kézi lehetőséget.
3 Válassza ki a ikont.
Eszköz testreszabása
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az idő
beállításához.
Tevékenységbeállítások
Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez,
majd válassza a > lehetőséget.
: lehetővé teszi a tevékenységkövetés be- és kikapcsolását.
MEGJEGYZÉS: a tevékenységkövetésre vonatkozó további
beállítások csak a tevékenységkövetés bekapcsolása esetén
jelennek meg.
: lehetővé teszi a Mozgásriasztás be- és kikapcsolását.
: lehetővé teszi a célriasztások be- és kikapcsolását, illetve a
célriasztások időzített tevékenység közben történő letiltását.
A célriasztások a napi lépéscéloknál, a napi
megmászottemelet-céloknál, valamint a heti intenzívperccéloknál jelennek meg.
Garmin Connect beállítások
Garmin Connect fiókjában testre szabhatja a készülékre és a
tevékenységekre vonatkozó, valamint a felhasználói
beállításokat is. Egyes beállítások konfigurálására magán a
vívomove 3/3S készüléken is van lehetőség.
• A Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a
vagy
ikont, válassza ki a Garmin készülékek lehetőséget, majd
válassza ki készülékét.
• A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgetjében válassza
ki készülékét.
A beállítások konfigurálását követően szinkronizálnia kell
adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az
eszközre (Adatok szinkronizálása a Garmin Connect
alkalmazással, 7. oldal) (Adatok szinkronizálása a
számítógéppel, 8. oldal).
Megjelenítési beállítások
A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Megjelenés
lehetőséget.
Számlap: itt kiválaszthatja a számlapot.
Widgetek: beállíthatja, mely widgetek jelenjenek meg
készülékén, és átrendezheti a készletben lévő widgeteket.
Megjelenítési opciók: lehetővé teszi a kijelző testreszabását.
Riasztási beállítások
A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Riasztások
lehetőséget.
Emlékeztetők: itt állíthatja be a készülék által végzett
ébresztések idejét és gyakoriságát.
Telefonos értesítések: itt engedélyezheti és konfigurálhatja a
kompatibilis okostelefonról érkező értesítéseket. Az
értesítéseket Tevékenység során vagy Tevékenységen kívül
beállítás alapján is szűrheti.
Rendellenes pulzusszám riasztás: beállíthatja készülékét,
hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy adott ideig tartó
inaktivitás után egy bizonyos küszöbérték fölé emelkedik.
Lehetősége van a Riasztási küszöb beállítására.
Pihenésemlékeztetők: beállíthatja készülékét, hogy
figyelmeztesse, ha stressz-szintje szokatlanul magas szintet
ér el. A riasztás arra ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a
készülék pedig felszólítja egy irányított légzőgyakorlat
megkezdésére.
Bluetooth-kapcsolati riasztás: beállíthat egy riasztást, amely
figyelmezteti Önt, ha párosított okostelefonja már nem
kapcsolódik a Bluetooth technológia segítségével.
Ne zavarjanak alvás közben: beállíthatja, hogy a készülék az
alvással töltött órákban automatikusan bekapcsolja a Ne
zavarj üzemmódot (Felhasználói beállítások, 10. oldal).
Eszköz testreszabása
A tevékenységbeállítások testreszabása
Kiválaszthatja, mely alkalmazásokat szeretné megjeleníteni
készülékén.
1 A Garmin Connect készülék menüjében válassza a
Tevékenység beállítása lehetőséget.
2 Válassza a Szerkesztés lehetőséget.
3 Válassza ki a készüléken megjeleníteni kívánt
tevékenységeket.
MEGJEGYZÉS: a gyaloglási és futási tevékenységek nem
távolíthatók el.
4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységet az adott
tevékenység beállításainak, például riasztásainak és
adatmezőinek testreszabásához.
Körök megjelölése
Bekapcsolhatja az Auto Lap funkció használatát, mely
kilométerenként vagy mérföldenként bejelöl egy megtett kört. Ez
a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység
különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.
MEGJEGYZÉS: az Auto Lap funkció nem minden tevékenység
esetében érhető el.
1 A Garmin Connect Mobile alkalmazás beállítások menüjében
válassza a Garmin készülékek lehetőséget.
2 Válassza ki készülékét.
3 Válassza a Tevékenység beállítása lehetőséget.
4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
5 Válassza az Auto Lap lehetőséget.
®
Az adatmezők testreszabása
Módosíthatja a tevékenységidőzítő működése közben
megjelenő képernyőkhöz tartozó adatmezők kombinációit.
MEGJEGYZÉS: a Medence mező értéke nem módosítható.
1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza
ki a Garmin készülékek lehetőséget.
2 Válassza ki készülékét.
3 Válassza a Tevékenység beállítása lehetőséget.
4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
5 Válassza ki az Adatmezők lehetőséget.
6 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.
Tevékenységkövetés beállításai
A Garmin Connect készülék menüjében válassza a
Tevékenységkövetés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: egyes beállítások alkategóriákon belül jelennek
meg a beállítások menüben. Az alkalmazás- vagy
weboldalfrissítések módosíthatják ezeket a menüket.
Tevékenységkövetés: a tevékenységkövetés funkció be- és
kikapcsolása.
Autom. tevékenységindítás: időzített tevékenységek
automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor
a Move IQ funkció azt észleli, hogy a beállított minimális
időtartamon keresztül gyalogol vagy fut. A futás és a
gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.
Egyedi lépéshossz: ezen funkció használata esetén a készülék
pontosabban képes kiszámolni a megtett távolságot, mivel
ahhoz az Ön egyéni lépéshosszát használja. Adjon meg egy
ismert távot, valamint az annak megtételéhez szükséges
lépések számát. A Garmin Connect ezek alapján kiszámítja a
lépéshosszát.
Naponta megmászott emeletek száma: itt adhatja meg, hogy
naponta hány emeletet szeretne megmászni.
Napi lépések száma: itt adhatja meg a napi lépéscélt. Az
Automatikus cél lehetőség segítségével beállíthatja, hogy a
készülék automatikusan meghatározzon Önnek egy
lépéscélt.
9
Célanimációk: ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a
célanimációkat, illetve beállíthatja, hogy azok a
tevékenységek során ne jelenjenek meg. A célanimációk a
napi lépéscéloknál, a napi megmászottemelet-céloknál,
valamint a heti intenzívperc-céloknál jelennek meg.
Mozgásriasztás: a funkció révén a készülék egy üzenetet és
mozgássávot jelenít meg a pontos idő képernyőn, ha Ön túl
sokáig volt tétlen. Ha be van kapcsolva a hangjelzés, az
eszköz emellett sípoló hangot ad ki, valamint rezeg.
MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csökkenti az akkumulátor
üzemidejét.
Move IQ: a Move IQ események be- és kikapcsolására szolgál.
A Move IQ funkció automatikusan érzékeli a
tevékenységmintákat, pl. a gyaloglást és a futást.
Véroxigénszint alvás közbeni követése: a funkció révén a
készülék akár négy órányi, alvás közben mért véroxigénszintadat rögzítésére képes.
Beállít preferált tevékenységkövetőként: beállíthatja, hogy az
eszköz legyen a tevékenység nyomon követésére szolgáló
elsődleges eszköz, amikor egynél több készülék csatlakozik
az alkalmazáshoz.
Heti intenzitás (perc): itt adhatja meg, hogy hetente hány
percet szeretne közepes és élénk intenzitású testmozgással
tölteni. A készülék továbbá azt is lehetővé teszi, hogy
beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási
percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk
intenzitási percekhez. Természetesen az alapértelmezett
algoritmust is használhatja.
Felhasználói beállítások
A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Felhasználói
beállítások lehetőséget.
Személyes adatok: itt adhatja meg személyes adatait, például
a születési dátumát, nemét, magasságát és testsúlyát.
Alvás: itt adhatja meg az általában alvással töltött órákat.
Pulzusszám-tartományok: itt becsülheti meg a maximális
pulzusszámát, mely alapján egyedi
pulzusszámtartományokat határozhat meg.
Általános beállítások
A Garmin Connect készülék menüjében válassza az Általános
lehetőséget.
Készüléknév: beállíthat egy nevet készülékének.
Bal/jobb csukló: itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján
szeretné viselni a készüléket.
MEGJEGYZÉS: ez a beállítás erősítő edzések és
mozdulatok esetén alkalmazott.
Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás
formátumban jelenítse meg az időt.
Dátumformátum: itt adhatja meg, hogy a készülék hónap/nap
vagy nap/hónap formátumban jelenítse meg a dátumot.
Nyelv: itt állíthatja be az eszköz nyelvét.
Távolság: itt adhatja meg, hogy az eszköz kilométerben vagy
mérföldben jelenítse meg a megtett távolságot.
Készülékadatok
A készülék töltése
FIGYELMEZTETÉS!
Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre
vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd
a termék dobozában találhatóFontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőben.
10
ÉRTESÍTÉS
A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és
szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy
számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással
kapcsolatos utasításokat a függelékben.
1 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken
található töltőportba.
2 Csatlakoztassa az USB-kábel vastagabb végét egy USB
töltőportba.
3 Teljesen töltse fel a készüléket.
Tippek az eszköz feltöltésére
• Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez az USB-kábellel való
töltéshez (A készülék töltése, 10. oldal).
Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt egy
Garmin által jóváhagyott AC adapter segítségével egy normál
fali aljzatba vagy a számítógép egyik USB-portjához.
• Az akkumulátor töltöttségi szintjét ábrázoló képet az
eszközadatok képernyőn tekintheti meg (Eszközadatok
megtekintése, 11. oldal).
Készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Kerülje az erős ütéseket és a durva bánásmódot, mert az
csökkentheti a termék élettartamát.
Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
Kerülje a vegyi tisztítószerek, oldószerek és rovarirtószerek
használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.
Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal,
alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan
öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó
érintkezés károsíthatja a készülék házát.
Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, így például ne tegye
ruhaszárítóba.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az eszköz tisztítása
ÉRTESÍTÉS
Töltés közben már kevés izzadtság vagy nedvesség is
korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió
gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.
1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal
átitatott ronggyal.
2 Törölje szárazra.
Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.
Készülékadatok
TIPP: további részletekért látogasson el a www.garmin.com
/fitandcare weboldalra.
A bőrpántok tisztítása
1 Törölje át a bőrpántokat egy száraz törlőruhával.
2 A bőrpántok tisztításához használjon bőr termékekhez való
ápolószert.
A pántok cseréje
A vívomove 3S készülék 18 mm széles, gyorskioldós standard
pántokkal kompatibilis. A vívomove 3 készülék 20 mm széles,
gyorskioldós standard pántokkal kompatibilis.
1 Csúsztassa el a rugósfülön található gyorskioldó tűt a pánt
eltávolításához.
Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a
www.garmin.com/ble weboldalra.
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez
• Helyezze a készüléket az okostelefon elérési tartományába.
• Amennyiben már párosította a készülékeket, mindkét
készüléken kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a Bluetooth
funkciót.
• Amennyiben nem párosította a készülékeket, engedélyezze
okostelefonján a Bluetooth technológiát.
• Okostelefonján nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást,
válassza ki a
vagy
ikont, majd válassza a Garmin
készülékek > Eszköz hozzáadása lehetőséget a párosítási
módba lépéshez.
• Készülékén tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megnyitásához, majd válassza ki a > lehetőséget a
párosítási módba lépéshez.
Tevékenységkövetés
A tevékenységkövetés pontosságára vonatkozó további
információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy
weboldalra.
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos
2 Illessze az új pánt rugósfülének egyik oldalát a készülékbe.
3 Csúsztassa el a gyorskioldó tűt, majd igazítsa a rugósfület a
készülék másik oldalához.
4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.
Eszközadatok megtekintése
Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a
jogszabályi adatokat.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > ikont.
3 Az információ megtekintéséhez lapozzon.
Specifikációk
Akkumulátor típusa
Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor
üzemideje
Akár 5 nap intelligens üzemmódban
Akár további 1 hét óra üzemmódban
Üzemi hőmérséklettartomány
-10º és 50ºC között (14º és 122ºF között)
Töltési hőmérséklet
0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok
2,4 GHz névleges 0 dBm esetén
• ANT+ vezeték nélküli adatátviteli protokoll
• Bluetooth 5.0 technológia
13,56 MHz névleges -40 dBm esetén, NFC
vezeték nélküli technológia
Vízbehatolás elleni
védelem
5 ATM1
Hibaelhárítás
Kompatibilis az okostelefonom a
készülékkel?
A vívomove 3/3S készülék kompatibilis a Bluetooth vezeték
nélküli technológiával rendelkező okostelefonokkal.
1A
Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni
ezeket a tippeket.
• Viselje a készüléket nem domináns csuklóján.
• Tartsa zsebében a készüléket, ha babakocsit vagy fűnyírót
tol.
• Tartsa zsebében a készüléket, ha csak a kezét vagy karját
használja aktívan.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák
összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő
mozdulatokat a készülék lépésként értelmezi.
Az eszközön és aGarmin Connect fiókban látható
lépésszám nem egyezik
A Garmin Connect fiókban látható lépésszám frissül a készülék
szinkronizálásakor.
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect
alkalmazással (Adatok szinkronizálása a számítógéppel,
8. oldal).
• Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect
alkalmazással (Adatok szinkronizálása a Garmin Connect
alkalmazással, 7. oldal).
2 Várjon, amíg a készülék szinkronizálja az adatokat.
A szinkronizálás eltarthat néhány percig.
MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás vagy a
Garmin Connect alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az
adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.
Nem jelenik meg a stressz-szintem
Ahhoz, hogy az eszköz észlelni tudja a stressz-szintet, be kell
kapcsolni a csuklóalapú pulzusszám-mérést.
Az eszköz a nap folyamán mintát vesz a pulzusszám
változásáról olyankor, amikor hosszabb ideig nyugalmi
állapotban van, és így állapítja meg a stressz-szintet. Az eszköz
időzített tevékenységek során nem határozza meg a stresszszintet.
Ha kötőjelek jelennek meg a stressz-szintje helyett, akkor
maradjon mozdulatlan, és várjon, amíg az eszköz nem észleli
a pulzusszám-változást.
készülék 50 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.
Hibaelhárítás
11
Az intenzív percek érték villog
Ha az intenzív percek kitűzött értékének elérését elősegítő
intenzitási szinten edz, akkor az intenzív percek érték villog.
Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy
élénk intenzitási szinten.
A megmászott emeletek összege nem tűnik
pontosnak
Az emeletek megmászásakor az eszköz belső barométert
használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy
megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.
• Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon
ki lépcsőzés közben.
• Szeles környezetben takarja le az eszközt ruhája ujjával vagy
a kabátjával, mivel a heves széllökések rendellenes
méréseket eredményezhetnek.
Tippek rendellenes pulzusadatok esetére
Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok
megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi
megoldásokkal.
• Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
• Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz
alatt.
• Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
• Viselje a készüléket a csuklócsont fölött. Az eszköznek
szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
• A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig,
és kérjen pulzusszámmérést.
MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen
be.
• Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.
Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez
• A Body Battery szintje készüléke Garmin Connect fiókjával
való szinkronizálásakor frissül.
• A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje
a készüléket.
• A pihenés és a kielégítő alvás feltölti a Body Battery
tartalékait.
• A fárasztó tevékenységek, a fokozott stressz és a nyugtalan
alvás lecsapolhatja a Body Battery tartalékokat.
• Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a
koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.
Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő
adatok esetére
Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az
adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal.
• Maradjon mozdulatlan, amíg az eszköz megméri a vér
oxigénszaturációjának értékét.
• Viselje az eszközt a csuklócsont fölött. Az eszköznek
szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
• Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz
leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
• Használjon szilikonpántot.
• Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
• Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz
alatt.
• Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
• Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.
12
Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg
A készülék mobileszközzel vagy számítógéppel történő
szinkronizáláskor a készülék frissíti az időt és a dátumot.
Szinkronizálja az eszközt, így az időzóna módosításakor az
eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári
időszámításra is.
Ha az óramutatók állása nem egyezik a digitálisan megjelenített
idővel, manuális beállítás szükséges (Az óramutatók beállítása,
12. oldal).
1 Ellenőrizze, hogy az idő automatikusra van-e állítva
(Időbeállítások, 8. oldal).
2 Ellenőrizze, hogy a számítógépen, illetve a mobileszközön
látható helyi idő pontos.
Válasszon
ki egy lehetőséget:
3
• Szinkronizálja készülékét a számítógéppel (Adatok
szinkronizálása a számítógéppel, 8. oldal).
• Szinkronizálja készülékét az okostelefonnal (Adatok
szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással, 7. oldal.
Az idő és a dátum automatikusan frissül.
Az óramutatók beállítása
vívomove 3/3S készüléke precíziós óramutatókkal rendelkezik.
Az intenzív tevékenységek hatására az óramutatók
elmozdulhatnak. Ha az óramutatók állása nem egyezik a
digitálisan megjelenített idővel, manuális beállítás szükséges.
TIPP: néhány hónapnyi normál használat után az óramutatók
beállítására lehet szükség.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
Válassza
ki a >
> Állítsa a mutatókat \n12:00 értékre
2
lehetőséget.
3 Érintse meg a vagy a ikont, amíg a nagymutató 12 órához
nem áll.
4 Válassza ki a ikont.
5 Érintse meg a vagy a ikont, amíg a kismutató 12 órához
nem áll.
6 Válassza ki a ikont.
Megjelenik a A beállítás kész üzenet.
MEGJEGYZÉS: az óramutatókat a Garmin Connect
alkalmazás segítségével is beállíthatja.
Az akkumulátor üzemidejének
maximalizálása
• Csökkentse a képernyő fényerejét és időkorlátját
(Megjelenítési beállítások, 9. oldal).
• Kapcsolja ki a csuklómozdulatokat (Megjelenítési beállítások,
9. oldal).
• Az okostelefon értesítési központjában korlátozza a
vívomove 3/3S készüléken megjelenő értesítések körét
(Értesítések kezelése, 7. oldal).
• Kapcsolja ki az intelligens értesítéseket (Bluetooth
beállítások, 8. oldal).
• Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, ha nem
használja a kapcsolt funkciókat (Bluetooth beállítások,
8. oldal).
• Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin
eszközökre (Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök
számára, 6. oldal).
• Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzusmérést (Pulzus- és
stresszbeállítások, 8. oldal).
MEGJEGYZÉS: a csuklóalapú pulzusmérés a nagy
intenzitású tevékenységgel töltött percek, a VO2 max., a
stressz-szint és az elégetett kalóriák számának
kiszámítására szolgál (Intenzív percek, 2. oldal).
Hibaelhárítás
A készülék kijelzője nehezen látható a
szabadban
A készülék észleli a környezeti fényt, és automatikusan beállítja
a háttérvilágítás fényerejét az akkumulátor üzemidejének
növelése érdekében. Közvetlen napfényben a képernyő
fényereje megnő, de előfordulhat, hogy továbbra is nehezen
olvasható. Az automatikus tevékenységfelismerés funkció
rendkívül hasznos lehet, amikor kültéri tevékenységbe kezd
(Tevékenységkövetés beállításai, 9. oldal).
Gyári alapbeállítások visszaállítása
Az eszköz összes beállítását visszaállíthatja a gyári
alapértékekre.
1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü
megtekintéséhez.
2 Válassza ki a > lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a
gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a
felhasználó által megadott adatokat és a
tevékenységelőzményeket, válassza a Gyári beáll.
visszaállít. lehetőséget.
• Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a
gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a
felhasználó által megadott adatokat és a
tevékenységelőzményeket, válassza az
Adattörl,beá.visszaá. lehetőséget.
Megjelenik egy tájékoztató üzenet.
4 Érintse meg az érintőképernyőt.
5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Szoftver frissítése a Garmin Connect
alkalmazás segítségével
A készülék szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő
frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el
kell végeznie a készülék és egy kompatibilis okostelefon
párosítását (Az eszköz bekapcsolása és beállítása, 1. oldal).
Szinkronizálja készülékét a Garmin Connect alkalmazással
(Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással,
7. oldal).
Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect
alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést a készüléknek.
A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja
aktívan az eszközt. A frissítés végeztével az eszköz
újraindul.
Szoftver frissítése a Garmin Express
segítségével
A készülék szoftverének frissítése előtt töltse le és telepítse a
Garmin Express alkalmazást, majd adja hozzá készülékét
(Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 8. oldal).
1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a
számítógéphez.
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express alkalmazás
elküldi azt az eszközre.
2 Amikor a Garmin Express alkalmazás végzett a frissítés
küldésével, válassza le a készüléket a számítógépről.
A készülék ekkor telepíti a frissítést.
Termékfrissítések
A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást
(www.garmin.com/express). Telepítse okostelefonjára a Garmin
Connect alkalmazást.
Függelék
Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a
Garmin készülékek számára:
• Szoftverfrissítések
• Adatfeltöltések:Garmin Connect
• Termékregisztráció
További információk beszerzése
• További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért
látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
• Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó
információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy
forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
• Látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.
A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem
minden országban elérhető.
A készülék javítása
Amennyiben készüléke javításra szorul, látogasson el a
support.garmin.com weboldalra a Garmin ügyfélszolgálatának
benyújtandó szolgáltatáskéréssel kapcsolatos információkért.
Függelék
Fitneszcélok
A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot
mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és
alkalmazza az alábbi elveket:
• A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
• Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a
szív- és érrendszer kapacitását és erejét.
Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben
található táblázat (Pulzustartomány-számítások, 13. oldal)
segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes
a leginkább edzenie fitneszcéljai elérése érdekében.
Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe
az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos
edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a
maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális
pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.
A pulzustartományok ismertetése
Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és
javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét.
A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány.
A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A
pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám
különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.
Pulzustartomány-számítások
Tartomány % / max.
pulzusszám
Vonatkozó
megerőltetési
szint
Előnyök
1
50–60%
Nyugodt, könnyed
tempó, ritmikus
légzés
Kezdő szintű állóképességi edzés,
csökkenti a stresszt
2
60–70%
Kényelmes tempó,
némileg mélyebb
légzés, beszélgetés
még lehetséges
Alapvető szív- és
érrendszeri edzés,
levezetéshez
megfelelő tempó
3
70–80%
Közepes tempó,
nehezebb közben
beszélgetni
Javítja az aerob
kapacitást, optimális
szív- és érrendszeri
edzéshez
13
Tartomány % / max.
pulzusszám
Vonatkozó
megerőltetési
szint
Előnyök
Tartomány % / max.
pulzusszám
Vonatkozó
megerőltetési
szint
Előnyök
4
Gyors tempó,
némileg kényelmetlen, erőltetett
légzés
Javítja az anaerob
kapacitást és
küszöböt, illetve a
sebességet
5
Gyors futás,
hosszú ideig nem
tartható fenn, ziháló
légzés
Javítja az anaerob
és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt
80–90%
90–100%
VO2 max. normál értékelés
Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.
Férfiak
Százalék
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Szuper
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Kiváló
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Jó
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Megfelelő
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Gyenge
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Nők
Százalék
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Szuper
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Kiváló
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Jó
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Megfelelő
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Gyenge
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Az adatok utánnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a
www.CooperInstitute.org weboldalra.
14
Függelék
Tárgymutató
A
a készülék alaphelyzetbe állítása 13
a készülék tisztítása 10
adatmezők 9
adatok
átvitel 7
feltöltés 10
tárolás 7
adatok tárolása 7
akkumulátor 11
maximalizálás 8, 9, 12
töltés 1
alkalmazások 6
okostelefon 1
alvó üzemmód 7, 9, 10
Auto Lap 9
az eszköz testreszabása 8
B
beállítások 1, 5, 8, 9, 12, 13
eszköz 8–10
Bluetooth technológia 6–9, 11
Body Battery 3, 12
C
célok 2, 9, 10
E
egészségügyi adatok 3
Előzmények 7
küldés számítógépre 7, 8
F
felhasználói adatok, törlés 13
frissítések, szoftver 13
G
Garmin Connect 1, 5, 7, 9, 10, 13
Garmin Express 8
szoftver frissítése 13
gombok 1
GPS 4, 8
jel 7
H
háttértár mód 8
háttérvilágítás 7–9
hibaelhárítás 4, 10–13
I
idő 8
beállítások 8, 10, 12
időjárás 2
időközök, úszás 5
időzítő 3–5, 9
visszaszámláló 6
intenzitás (perc) 12
intenzív percek 2, 9
K
kalibrálás 3
érintőképernyő 12
kalória 3
adatmezők 9
kiadás 2
képernyő 8
beállítások 8
kalibrálás 12
készülék tisztítása 10, 11
készülékazonosító 11
kezdőképernyő, testreszabás 9
kiegészítők 13
kihívások 5
körök 9
L
lépések 2, 5, 9
lépéshossz 9
Tárgymutató
M
W
medence mérete, beállítás 5
megjelenítési beállítások 8
menstruációs ciklus 2, 3
menü 1, 8, 9
mértékegységek 10
Move IQ 9
widgetek 2, 3, 9
Z
zenevezérlők 2, 3
Ny
nyelv 10
nyomon követés 5
O
okostelefon 4, 11
alkalmazások 6
párosítás 1, 8, 11
oxigénszaturáció 5
P
pántok 11
párosítás
ANT+ érzékelők 6
okostelefon 1, 8, 11
pontos idő 12
pótalkatrészek 11
profilok, tevékenység 7
pulzoximéter 5
pulzusszám 1–3, 5, 6
adatmezők 9
érzékelők párosítása 6
mérő 5, 8, 12
riasztások 6, 9
tartományok 10, 13
R
rendszerbeállítások 8
riasztások 6, 9
óra 9
pulzusszám 6, 9
rezgés 7, 9
S
specifikációk 11
stopper 6
stressz-szint 2, 3, 8, 11
Sz
számlapok 9
szerkesztés 9
szoftver
frissítés 13
verzió 11
T
tartományok, pulzusszám 9, 10
távolság 2
adatmezők 9
telep, töltés 10
testsúly, beállítások 10
tevékenység mentése 4, 5, 9
tevékenységek 4, 5, 9
egyéni 9
mentés 9
tevékenységkövetés 2, 7, 9, 10
töltés 10
törlés
összes felhasználói adat 13
Üzenetek 4
U
USB 13
fájlátvitel 8
Ü
Üzenetek 4
V
véroxigénszint-mérő 1, 5, 9, 12
vezérlőmenü 1
visszaszámláló időzítő 6
VO2 max. 5, 6, 14
15
support.garmin.com
2019. Szeptember
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising