Garmin | vívomove® 3S | Operating instructions | Garmin vívomove® 3S Návod k obsluze

Garmin vívomove® 3S Návod k obsluze
VÍVOMOVE 3/3S
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB a vívomove jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ a Toe-to-Toe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností.
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova
BLUETOOTH a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné
známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03697, AA3697
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Zapnutí a nastavení zařízení ...................................................... 1
Režimy zařízení .......................................................................... 1
Používání zařízení ...................................................................... 1
Možnosti menu ........................................................................... 1
Nošení zařízení ........................................................................... 1
Doplňky........................................................................... 2
Automatický cíl ............................................................................ 2
Výzva k pohybu .......................................................................... 2
Vypnutí výzvy k pohybu ......................................................... 2
Minuty intenzivní aktivity ............................................................. 2
Minuty intenzivní aktivity ........................................................ 2
Body Battery ............................................................................... 2
Zobrazení doplňku Body Battery ........................................... 3
Zvýšení přesnosti měření kalorií ................................................. 3
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu ................................. 3
Doplněk měření úrovně stresu ............................................... 3
Spuštění časovače relaxace .................................................. 3
Prohlížení doplňku srdečního tepu ............................................. 3
Používání doplňku sledování hydratace ..................................... 3
Sledování menstruačního cyklu .................................................. 3
Ovládání přehrávání hudby ........................................................ 3
Zobrazení oznámení ................................................................... 3
Trénink............................................................................ 4
Záznam měřené aktivity .............................................................. 4
Záznam aktivity s připojeným GPS ............................................. 4
Záznam aktivity silového tréninku ............................................... 4
Tipy pro záznam aktivit silového tréninku .............................. 4
Záznam plavání .......................................................................... 4
Zahájení výzvy Toe-to-Toe ......................................................... 5
Funkce pro srdeční tep.................................................. 5
Pulzní oxymetr ............................................................................ 5
Získávání hodnot z pulzního oxymetru .................................. 5
Aktivace sledování spánku pulzním oxymetrem .................... 5
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max. ................................. 5
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max ...................................... 5
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin .......................... 5
Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep ...................... 6
Hodiny............................................................................. 6
Spuštění odpočítávače času ...................................................... 6
Použití stopek ............................................................................. 6
Používání budíku ........................................................................ 6
Nastavení upozornění ............................................................ 8
Přizpůsobení možností aktivit ................................................ 8
Nastavení sledování aktivity .................................................. 9
Nastavení uživatele ................................................................ 9
Obecná nastavení .................................................................. 9
Informace o zařízení....................................................... 9
Nabíjení zařízení ......................................................................... 9
Tipy ohledně nabíjení ............................................................. 9
Péče o zařízení ........................................................................... 9
Čištění zařízení .................................................................... 10
Čištění koženého pásku ....................................................... 10
Výměna řemínku ....................................................................... 10
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 10
Technické údaje ........................................................................ 10
Odstranění problémů................................................... 10
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? ............................... 10
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 10
Sledování aktivity ...................................................................... 10
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný ............................... 10
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect ................................................................... 10
Nezobrazuje se úroveň stresu ............................................. 11
Minuty intenzivní aktivity blikají ............................................ 11
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti ............. 11
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu .............................. 11
Tipy na vylepšení dat Body Battery .......................................... 11
Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru ..................... 11
Zařízení nezobrazuje správný čas ............................................ 11
Seřízení ručiček hodinek ...................................................... 11
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 11
Displej zařízení je venku špatně vidět ...................................... 12
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 12
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect .......... 12
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .............. 12
Aktualizace produktů ................................................................ 12
Další informace ......................................................................... 12
Oprava zařízení ........................................................................ 12
Dodatek ......................................................................... 12
Cíle aktivit typu fitness .............................................................. 12
Rozsahy srdečního tepu ........................................................... 12
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 12
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 13
Rejstřík .......................................................................... 14
Připojené funkce Bluetooth........................................... 6
Správa oznámení ........................................................................ 6
Vyhledání ztraceného telefonu ................................................... 6
Použití režimu Nerušit ................................................................. 6
Garmin Connect............................................................. 6
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Připojeno GPS ............................................................................ 7
Sledování spánku ....................................................................... 7
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect ................ 7
Synchronizace dat s počítačem .................................................. 7
Nastavení Garmin Express .................................................... 7
Přizpůsobení zařízení..................................................... 7
BluetoothNastavení .................................................................... 7
Nastavení zařízení ...................................................................... 7
Nastavení srdečního tepu a stresu ........................................ 8
Nastavení času ...................................................................... 8
Nastavení aktivity ................................................................... 8
Garmin ConnectNastavení ......................................................... 8
Nastavení vzhledu ................................................................. 8
Obsah
i
Úvod
Režimy zařízení
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Náhled
Ručičky hodinek ukazují aktuální čas a zařízení je
zamknuté.
Interakce
Ručičky hodinek na dotykovém displeji se odsunou
stranou a zařízení se odemkne.
Pouze
hodinky
Když je úroveň baterie nízká, ručičky hodinek ukazují
aktuální čas a dotykový displej je vypnutý, dokud
zařízení nenabijete.
Zapnutí a nastavení zařízení
Používání zařízení
Před použitím je nutné zařízení zapnout připojením
k napájecímu zdroji.
Chcete-li používat připojené funkce zařízení vívomove 3/3S,
musíte jej spárovat přímo pomocí aplikace Garmin Connect™,
nikoli pomocí funkce nastavení Bluetooth ve smartphonu.
1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte
aplikaci Garmin Connect a nainstalujte ji.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu
v zařízení.
®
3 Připojením kabelu USB k napájecímu zdroji zařízení zapněte
(Nabíjení zařízení, strana 9).
Hello! Dobrý den!
Dvojité klepnutí: Dvojitým klepnutím na dotykový displej
zařízení aktivujete.
POZNÁMKA: Když zařízení nepoužíváte, obrazovka se
vypne. I když je obrazovka vypnutá, zařízení je aktivní a
zaznamenává data.
Gesto zápěstí: Otočením a pozvednutím zápěstí směrem k tělu
obrazovku zapnete. Otočením zápěstí směrem od těla
obrazovku vypnete.
Posunutí: Když je zařízení zapnuté, odemknete jej posunutím
prstu po dotykovém displeji.
Posunutím prstu přes obrazovku můžete procházet doplňky a
možnosti menu.
Přidržení: Když je zařízení odemknuté, přidržením dotykového
displeje otevřete menu.
Klepnutí: Klepnutím na obrazovku provedete výběr.
Klepnutím na ikonu
se vrátíte na předchozí obrazovku.
Možnosti menu
Přidržením dotykového displeje zobrazíte menu.
TIP: Posunutím prstu po zařízení zobrazíte jednotlivé možnosti
menu.
4 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect již spárovali
jiné zařízení, v menu
nebo
vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
Úvod
Zobrazuje možnosti měřených aktivit.
Zobrazuje údaje o srdečním tepu.
Zobrazuje možnosti odpočítávače času, stopek a alarmu.
Zobrazuje možnosti pro smartphone spárovaný pomocí Bluetooth.
Zobrazuje nastavení zařízení.
Nošení zařízení
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
Přesnějšího měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se
zařízení nebude při běhání nebo cvičení pohybovat. Pro
měření pulzním oxymetrem zůstaňte v klidu.
1
POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně
zařízení.
• Další informace o funkci sledování tepové frekvence na
zápěstí viz Odstranění problémů, strana 10.
• Další informace o snímači pulzního oxymetru viz Tipy pro
případ chybných dat pulzního oxymetru, strana 11.
• Podrobnější informace o přesnosti naleznete na stránce
garmin.com/ataccuracy.
Doplňky
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Výzva k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva
k pohybu . Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další
dílek .
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Posunutím prstu přes dotykový displej můžete
procházet jednotlivé doplňky. Některé doplňky vyžadují
spárování se smartphonem.
POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect si můžete
vybrat vzhled hodinek a přidat nebo odebrat doplňky.
Stav
a čas
Aktuální čas, datum a stav baterie. Čas a datum se nastaví
automaticky, jakmile se zařízení synchronizuje s vaším
účtem Garmin Connect.
Celkový počet kroků a cíl kroků pro daný den. Zařízení se
dokáže učit a každý den pro vás nastaví nový cíl v podobě
počtu kroků.
Výzvu k pohybu můžete vynulovat tak, že ujdete krátkou
vzdálenost.
Celkový počet vystoupaných pater a cíl pater pro daný den.
Vypnutí výzvy k pohybu
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > > Výzva pohybu.
Celkový počet minut intenzivní aktivity a cíl pro daný týden.
Aktuální energetická rezerva Body Battery™. Zařízení
vypočítá vaši aktuální energetickou rezervu na základě dat
o spánku, stresu a aktivitě. Vyšší číslo znamená vyšší energetickou rezervu.
Aktuální úroveň stresu. Zařízení měří odchylky srdečního
tepu v klidovém režimu a na základě těchto hodnot určuje
úroveň stresu. Nižší číslo označuje nižší úroveň stresu.
Celkové množství spotřeby vody a váš cíl pro daný den.
Celková vzdálenost v kilometrech nebo mílích za daný den.
Celkový počet kalorií spálených za daný den skládající se
z kalorií spálených během aktivity i během odpočinku.
Aktuální srdeční tep v tepech za minutu a graf průměrného
klidového srdečního tepu za sedm dní.
Vaše aktuální dechová frekvence v počtu dechů za minutu
a průměr za sedm dní. Zařízení měří dechovou frekvenci,
když nejste aktivní, aby zaznamenalo jakoukoli neobvyklou
dechovou aktivitu i jak se váš dech mění v závislosti na
stresu.
Ovládání hudebního přehrávače ve smartphonu.
Aktuální teplota a předpověď počasí ze spárovaného
smartphonu.
Stav vašeho aktuálního měsíčního menstruačního cyklu.
Můžete si zobrazit a zaznamenat denní příznaky.
Nadcházející schůzky z kalendáře smartphonu.
Upozornění na příchozí události ze smartphonu, například
na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na
sociálních sítích (podle nastavení smartphonu).
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků .
2
Zobrazí se ikona výzvy s přeškrtnutím.
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická
organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně
150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze),
nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
Minuty intenzivní aktivity
Vaše zařízení vívomove 3/3S vypočítává minuty intenzivní
aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou
hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení
analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.
• Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete,
spustíte-li záznam aktivity.
• Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
• Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního
tepu, noste zařízení ve dne i v noci.
Body Battery
Zařízení analyzuje odchylky tepové frekvence, úroveň stresu,
kvalitu spánku a data aktivity, aby mohlo určit vaši celkovou
úroveň Body Battery. Stejně jako ukazatel paliva v autě udává
množství dostupných zásob energie. Rozsah úrovně Body
Doplňky
Battery je od 0 do 100, kde 0 až 25 je nízká rezerva energie, 26
až 50 je střední rezerva energie, 51 až 75 je vysoká rezerva
energie a 76 až 100 je velmi vysoká rezerva energie.
Zařízení můžete synchronizovat s účtem Garmin Connect
a zobrazit vždy nejaktuálnější úroveň Body Battery, dlouhodobé
tendence a další detaily (Tipy na vylepšení dat Body Battery,
strana 11).
Zobrazení doplňku Body Battery
Doplněk Body Battery zobrazuje vaši aktuální úroveň Body
Battery.
1 Posunutím prstu si zobrazte doplněk Body Battery.
2 Klepnutím na obrazovku si zobrazíte graf Body Battery.
Graf zobrazuje vaši aktuální hodnotu Body Battery a nejvyšší
a nejnižší hodnotu za poslední hodinu.
Zvýšení přesnosti měření kalorií
Zařízení zobrazuje odhad počet spálených kalorií během
aktuálního dne. Přesnost odhadovaných hodnot můžete zlepšit
15minutovou rychlou chůzí.
1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku kalorií.
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Když je nutné provést kalibraci kalorií, zobrazí
se ikona . Kalibraci stačí provést pouze jednou. Pokud jste
již aktivitu chůze nebo běhu zaznamenali, ikona se nemusí
zobrazit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu
Zařízení analyzuje variabilitu srdečního tepu v klidovém režimu
a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Vaši úroveň stresu
ovlivňují faktory, jako je trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a
celkový stres ve vašem životě. Škála úrovně stresu je 0 až 100,
kdy 0 až 25 je klidový stav, 26 až 50 je stav nízkého stresu.
51 až 75 je stav středního stresu a 76 až 100 je stav vysokého
stresu. Znalost vaší úrovně stresu vám pomůže odhalit stresující
okamžiky v průběhu dne. Nejlepších výsledků dosáhnete, když
budete mít zařízení na sobě během spánku.
Zařízení můžete synchronizovat se svým účtem Garmin
Connect a zobrazit si celodenní úroveň stresu, dlouhodobé
trendy a další informace.
Doplněk měření úrovně stresu
Doplněk měření úrovně stresu zobrazuje vaši aktuální úroveň
stresu.
1 Posunutím prstu si zobrazíte doplněk měření úrovně stresu.
2 Klepnutím na dotykový displej si zobrazíte graf úrovně stresu.
Graf úrovně stresu zobrazuje vaše hodnoty stresu a nejvyšší
a nejnižší hodnotu za poslední hodinu.
Spuštění časovače relaxace
Spuštěním časovače relaxace zahájíte řízené dechové cvičení.
1 Posunutím prstu si zobrazte doplněk měření úrovně stresu.
2 Klepněte na dotykový displej.
Zobrazí se graf úrovně stresu.
3 Posunutím prstu vyberte možnost Časovač relax..
4 Klepnutím na dotykový displej se přesuňte na další
obrazovku.
5 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač
relaxace.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Dvojitým klepnutím na dotykový displej časovač zastavíte.
8 Stiskněte .
Zobrazí se aktualizovaná úroveň stresu.
Doplňky
Prohlížení doplňku srdečního tepu
Doplněk srdečního tepu ukazuje vaši aktuální tepovou frekvenci
v tepech za minutu (bpm). Podrobnější informace o přesnosti
tepové frekvence naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.
1 Posunutím prstu zobrazíte doplněk srdečního tepu.
Doplněk zobrazuje vaši aktuální tepovou frekvenci
a průměrnou klidovou hodnotu za posledních 7 dní.
2 Klepnutím na dotykový displej si zobrazíte graf srdečního
tepu.
Graf zobrazuje vaši aktuální tepovou frekvenci a nejvyšší
a nejnižší hodnotu za poslední hodinu.
Používání doplňku sledování hydratace
Doplněk sledování hydratace zobrazuje váš příjem tekutin
a denní cíl hydratace.
1 Posunutím prstu zobrazte doplněk hydratace.
2 Za každou porci zkonzumované tekutiny stiskněte ikonu
(1 šálek, 8 uncí nebo 250 ml).
TIP: Nastavení hydratace, například jednotky měření nebo
denní cíl, si můžete upravit v účtu Garmin Connect.
Sledování menstruačního cyklu
Menstruační cyklus je důležitou součástí vašeho zdraví. Funkci
můžete nastavit v nabídce Statistiky zdraví aplikace Garmin
Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.
• Sledování menstruačního cyklu a podrobnější informace
• Fyzické a pocitové příznaky
• Předpověď menstruace a plodných dnů
• Informace o zdraví a výživě
POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect můžete
přidávat nebo odebírat doplňky.
Ovládání přehrávání hudby
Doplněk ovládání hudby umožňuje ovládání hudby ze
smartphonu pomocí zařízení vívomove 3/3S. Doplněk ovládá
aktivní nebo naposled aktivní aplikaci přehrávače médií na
smartphonu. Není-li aktivní žádný přehrávač médií, doplněk
nezobrazí informace o skladbách a přehrávání je nutné spustit
v telefonu.
1 Na smartphonu spusťte přehrávání skladby nebo seznamu
skladeb.
2 Na zařízení vívomove 3/3S si posunutím prstu zobrazte
doplněk ovládání hudby.
Zobrazení oznámení
Když je zařízení spárováno s aplikací Garmin Connect, můžete
na zařízení sledovat oznámení ze smartphonu, například
textové zprávy a e-maily.
1 Posunutím prstu si zobrazte doplněk oznámení.
2 Vyberte možnost Zobrazit.
Nejnovější upozornění se zobrazí uprostřed dotykového
displeje.
3 Klepnutím na dotykový displej vyberte upozornění.
TIP: Posunutím prstem zobrazíte starší oznámení.
Na zařízení lze projít celou zprávu.
4 Klepnutím na dotykový displej a výběrem možnosti
oznámení zamítnete.
3
Trénink
Záznam měřené aktivity
Můžete zaznamenávat aktivity, které lze následně uložit do
vašeho účtu Garmin Connect.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Stiskněte ikonu .
3 Posunutím prstu procházejte seznamem aktivit a zvolte
možnost:
• Ikona označuje chůzi.
• Ikona označuje běh.
• Ikona označuje kardio.
• Ikona označuje silový trénink.
• Ikona označuje jógu.
• Ikona označuje další typy aktivit.
• Ikona označuje aktivitu eliptického trenažéru.
• Ikona označuje plavání v bazénu.
• Ikona označuje stepper.
• Ikona označuje Toe-to-Toe™ krokovou výzvu.
POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect můžete
přidávat nebo odebírat aktivity.
4 Poklepáním na dotykový displej spusťte časovač aktivity.
5 Zahajte aktivitu.
6 Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu.
7 Po ukončení aktivity zastavte časovač aktivity dvojitým
klepnutím na dotykový displej.
Vyberte
možnost:
8
• Stisknutím ikony uložíte aktivitu.
• Stisknutím ikony odstraníte aktivitu.
• Stisknutím ikony
aktivitu znovu spustíte.
Záznam aktivity s připojeným GPS
Připojením zařízení ke smartphonu můžete nahrávat data GPS
z chůze nebo běhání.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Stiskněte ikonu .
3 Vyberte možnost nebo .
4 Stisknutím ikony připojíte zařízení ke svému účtu Garmin
Connect.
Když jste připojeni, na zařízení se zobrazí ikona .
POZNÁMKA: Pokud není možné připojit zařízení ke
smartphonu, můžete klepnout na obrazovku a výběrem ikony
pokračovat v aktivitě. Data GPS nebudou zaznamenána.
5 Poklepáním na dotykový displej spusťte časovač aktivity.
6 Zahajte aktivitu.
Během aktivity musí být váš telefon v dosahu.
Po
ukončení aktivity zastavte časovač aktivity dvojitým
7
klepnutím na dotykový displej.
8 Vyberte možnost:
• Stisknutím ikony uložíte aktivitu.
• Stisknutím ikony odstraníte aktivitu.
• Stisknutím ikony
aktivitu znovu spustíte.
Záznam aktivity silového tréninku
Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat
jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování
stejného pohybu.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu > .
4
3 V případě potřeby stiskněte ikonu
a zapněte Počítání
opak..
4 Poklepáním na dotykový displej spusťte časovač aktivity.
5 Zacvičte si svoji první sadu.
Zařízení zaznamená počet opakování.
Další
obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu.
6
7 Stisknutím ikony ukončíte sadu.
Zobrazí se časovač přestávky.
8 Během přestávky si vyberte volbu:
• Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu na
dotykovém displeji.
• Chcete-li upravit počet opakování, posuňte prstem doleva,
stiskněte ikonu , posunutím vyberte požadované číslo
a klepněte do středu obrazovky.
9 Stisknutím ikony zahájíte další sadu.
10 Opakujte kroky 6 až 8, dokud nebude aktivita dokončena.
11 Dvojitým klepnutím na dotykový displej ukončíte časovač
aktivity.
12 Vyberte možnost:
• Stisknutím ikony uložíte aktivitu.
• Stisknutím ikony odstraníte aktivitu.
• Stisknutím ikony
aktivitu znovu spustíte.
Tipy pro záznam aktivit silového tréninku
• Při provádění opakování se nedívejte na zařízení.
Se zařízením byste měli komunikovat na začátku a na konci
každé sady nebo během přestávek.
• Při provádění opakování se soustřeďte na cvičení.
• Využívejte při cvičení váhu vlastního těla nebo činky.
• Opakování provádějte důsledně a využívejte široký rozsah
pohybu.
Započítá se každé opakování, při kterém se paže, na které
nosíte zařízení, vrátí do výchozí polohy.
POZNÁMKA: Cviky prováděné nohama se započítat nemusí.
• Uložte si a odešlete aktivitu silového tréninku do svého účtu
Garmin Connect.
Pro zobrazení a úpravu informací o aktivitě můžete využít
nástroje ve svém účtu Garmin Connect.
Záznam plavání
POZNÁMKA: Údaje srdečního tepu nejsou během plavání
k dispozici.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu > .
3 Vyberte možnost Úrov. dov..
4 V případě potřeby vyberte ikonu a upravte velikost bazénu.
5 Poklepáním na dotykový displej spusťte časovač aktivity.
6 Zahajte aktivitu.
Zařízení automaticky zaznamenává intervaly plavání neboli
délky bazénu. Tento údaj si můžete zobrazit posunutím prstu
po obrazovce.
7 Po ukončení aktivity zastavte časovač aktivity dvojitým
klepnutím na dotykový displej.
8 Vyberte možnost:
• Stisknutím ikony uložíte aktivitu.
• Stisknutím ikony odstraníte aktivitu.
• Stisknutím ikony
aktivitu znovu spustíte.
• Stisknutím ikony můžete upravit délku bazénu.
Trénink
Zahájení výzvy Toe-to-Toe
Aktivace sledování spánku pulzním oxymetrem
Můžete zahájit dvouminutovou výzvu Toe-to-Toe s přítelem,
který má kompatibilní zařízení.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > a můžete vyzvat jiného hráče
v dosahu (do 3 m).
POZNÁMKA: Oba hráči musí výzvu zahájit na svém
zařízení.
Pokud zařízení do 30 sekund nenajde žádné hráče, platnost
výzvy vyprší.
3 Vyberte jméno hráče.
Než se časovač spustí, bude zařízení 3 sekundy odpočítávat.
4 Získejte kroky za 2 minuty.
Na obrazovce se zobrazí časovač a počet kroků.
5 Umístěte zařízení v dosahu (3 m)
Na obrazovce se zobrazí počet kroků jednotlivých hráčů.
Hráči mohou zvolit a začít novou výzvu nebo
a menu
zavřít.
Funkce pro srdeční tep
Zařízení vívomove 3/3S je vybaveno menu srdečního tepu,
které umožňuje zobrazit hodnoty srdečního tepu měřené na
zápěstí.
Monitoruje saturaci kyslíkem (nasycení krve kyslíkem). Pokud víte,
jaká je saturace kyslíkem, můžete lépe určit, jak se vaše tělo
přizpůsobuje cvičení a stresu.
POZNÁMKA: Snímač pulzního oxymetru je umístěn na zadní
straně zařízení.
Zobrazuje aktuální hodnotu VO2 Max, která je ukazatelem
sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.
Vysílá aktuální srdeční tep do spárovaného Garmin zařízení.
®
Pulzní oxymetr
Zařízení má zabudovaný pulzní oxymetr na zápěstí, který měří
nasycení krve kyslíkem. Pokud víte, jaká je saturace kyslíkem,
můžete lépe určit, jak se vaše tělo přizpůsobuje cvičení a stresu.
Zařízení měří hladinu kyslíku tak, že svítí na pokožku zápěstí
a sleduje, kolik světla tkáň pohltí. Tato hodnota se označuje jako
SpO2.
Na zařízení se naměřené hodnoty pulzního oxymetru zobrazují
jako procento SpO2. V účtu Garmin Connect si pak můžete
zobrazit další podrobnosti hodnot z pulzního oxymetru,
například trendy v rozmezí několika dní (Aktivace sledování
spánku pulzním oxymetrem, strana 5). Podrobnější informace
o přesnosti pulzního oxymetru naleznete na stránce garmin.com
/ataccuracy.
Získávání hodnot z pulzního oxymetru
Na zařízení můžete kdykoli manuálně zahájit měření pulzním
oxymetrem. Přesnost měření se může lišit podle krevního toku,
umístění zařízení na zápěstí a podle toho, zda jste v klidu.
1 Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.
Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
2 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
3 Vyberte možnost > .
4 Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem umístěte
ruku se zařízením do výše srdce.
5 Nehýbejte se.
Zařízení zobrazuje nasycení kyslíkem jako procentuální
hodnotu.
POZNÁMKA: Data pulzního oxymetru můžete zapnout
a sledovat v účtu Garmin Connect (Aktivace sledování spánku
pulzním oxymetrem, strana 5).
Funkce pro srdeční tep
Zařízení můžete nastavit, aby vám během spánku neustále
měřilo hladinu kyslíku v krvi neboli SpO2 (Tipy pro případ
chybných dat pulzního oxymetru, strana 11).
1 V menu nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Zařízení Garmin.
2 Vyberte své zařízení.
3 Vyberte možnost Sledování aktivity > Pulzní oxymetr.
4 Vyberte možnost Sledování spánku pulzním oxymetrem.
POZNÁMKA: Neobvyklé polohy při spaní mohou způsobit
abnormálně nízké naměřené hodnoty SpO2 během spánku.
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.
Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.
Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo a
popis. Ve svém účtu Garmin Connect se můžete podívat na
podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max., včetně
věku podle vaší kondice: Váš věk podle vaší kondice vám dává
představu o tom, jak je vaše kondice v porovnání s osobami
stejného pohlaví a různého věku. Díky cvičení se bude váš věk
podle vaší kondice v průběhu času snižovat.
Data VO2 Max. poskytuje společnost FirstBeat. Analýza
parametru VO2 Max. je poskytována se svolením institutu The
Cooper Institute . Další informace naleznete v příloze
(Standardní poměry hodnoty VO2 maximální, strana 13) a na
stránkách www.CooperInstitute.org.
®
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max
Aby mohlo zařízení zobrazovat odhad hodnoty VO2 Max, musí
mít k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí
a měřenou aktivitu 15minutové svižné chůze nebo běhu.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > .
Pokud jste již zaznamenali aktivitu 15minutové svižné chůze
nebo běhu, může se zobrazit odhad hodnoty VO2 Max.
Zařízení aktualizuje odhad hodnoty VO2 Max po každé
dokončené měřené aktivitě chůze nebo běhu.
3 Stisknutím ikony spustíte časovač.
Po dokončení testu se zobrazí zpráva.
4 Pokud chcete ručně aktivovat test VO2 Max a získat
aktualizovaný odhad, klepněte na aktuální hodnotu
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zařízení aktualizuje odhad hodnoty VO2 Max.
Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin
Údaje o srdečním tepu můžete vysílat ze zařízení
vívomove 3/3S a sledovat je na vhodném spárovaném zařízení
Garmin. Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje
do zařízení Edge nebo je během aktivity vysílat do akční
kamery VIRB .
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > .
Zařízení vívomove 3/3S spustí přenos dat srdečního tepu.
POZNÁMKA: Během přenosu údajů o srdečním tepu lze
zobrazit pouze obrazovku sledování srdečního tepu.
3 Spárujte zařízení vívomove 3/3S s kompatibilním zařízením
Garmin ANT+ .
®
®
®
5
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
4 Chcete-li přenos dat ukončit, klepněte na obrazovku
sledování srdečního tepu a vyberte ikonu .
Nastavení upozornění na abnormální srdeční
tep
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás upozornilo, když váš
srdeční tep po období nečinnosti překročí určitý počet tepů za
minutu (bpm).
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > .
3 Vyberte možnost Up. na vys. hodn..
4 Vyberte ikonu .
5 Podle pokynů na obrazovce nastavte prahovou hodnotu pro
srdeční tep.
6 Klepnutím na obrazovku hodnotu potvrďte.
Pokaždé, když překročíte prahovou hodnotu, zobrazí se zpráva
a zařízení zavibruje.
Hodiny
Spuštění odpočítávače času
1
2
3
4
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
Vyberte možnost > .
Nastavte počet minut.
Klepnutím na střed dotykového displeje vyberete počet minut
a přesuňte se na další obrazovku.
5 Nastavte počet sekund.
6 Klepnutím na střed dotykového displeje vyberete počet
sekund a přesuňte se na další obrazovku.
Objeví se obrazovka zobrazující čas odpočítávání.
7 V případě potřeby stiskněte ikonu a upravte čas.
8 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač.
9 V případě potřeby můžete poklepáním na dotykový displej
časovač zastavit nebo znovu spustit.
10 Poklepáním na dotykový displej časovač zastavíte.
11 V případě potřeby můžete pomocí ikony časovač
vynulovat.
Použití stopek
1
2
3
4
5
Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
Vyberte ikonu > .
Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač.
Dvojitým klepnutím na dotykový displej časovač zastavíte.
V případě potřeby můžete pomocí ikony časovač
vynulovat.
Používání budíku
1 Čas a opakování budíku si můžete nastavit v účtu Garmin
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení vívomove 3/3S má několik připojených funkcí Bluetooth
pro kompatibilní smartphone s aplikací Garmin Connect.
Oznámení: Upozorní na příchozí události ze smartphonu,
například na příchozí hovory, textové zprávy, aktualizace na
sociálních sítích nebo schůzky z kalendáře (podle nastavení
smartphonu).
Aktualizace počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď
počasí na smartphonu.
Ovládání hudby: Umožňuje ovládání přehrávače hudby na
smartphonu.
Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání smartphonu
spárovaného se zařízením vívomove 3/3S, je-li v dosahu.
Najít moje zařízení: Umožňuje vyhledání zařízení
vívomove 3/3S spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.
Odesílání aktivit: Jakmile aplikaci otevřete, budou vaše aktivity
automaticky nahrány do aplikace Garmin Connect.
Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne a nainstaluje
nejnovější aktualizaci softwaru.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení vívomove 3/3S
zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení iPhone , přejděte do nastavení
oznámení systému iOS a vyberte položky, které se budou
zobrazovat v zařízení.
• Pokud používáte smartphone Android™, vyberte v aplikaci
Garmin Connect možnost Nastavení > Inteligentní
oznámení.
®
®
Vyhledání ztraceného telefonu
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného smartphonu
spárovaného pomocí technologie Bluetooth, který se aktuálně
nachází v dosahu.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > .
Zařízení vívomove 3/3S začne vyhledávat váš spárovaný
smartphone. Ze smartphonu se ozve zvukové upozornění
a na displeji zařízení vívomove 3/3S se zobrazí síla signálu
Bluetooth. Síla signálu Bluetooth se s postupným
přibližováním ke smartphonu zvyšuje.
Použití režimu Nerušit
Můžete si nastavit režim Nerušit a vypnout tak oznámení, gesta
a upozornění. Tento režim můžete například používat v noci
nebo při sledování filmů.
POZNÁMKA: V účtu Garmin Connect můžete nastavit, aby
zařízení během vaší pravidelné doby spánku automaticky přešlo
do režimu Nerušit. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > .
Connect (Nastavení sledování aktivity, strana 9).
2 Přidržením dotykového displeje na zařízení vívomove 3/3S si
otevřete menu.
3 Vyberte ikonu > .
4 Posunutím prstu můžete budíky procházet.
5 Výběrem budíku ho zapnete nebo vypnete.
6
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky a dalších aktivit.
Hodiny
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky www.garminconnect.com.
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu měřením času zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect
a uchovat, jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace
o vaší aktivitě, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu,
spálených kalorií a nastavitelných zpráv.
automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin Connect.
Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.
1 Přibližte zařízení ke smartphonu.
2 Otevřete aplikaci Garmin Connect.
TIP: Aplikace může být otevřená nebo spuštěná na pozadí.
Přidržením
dotykového displeje zobrazte menu.
3
4 Vyberte ikonu > .
5 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
6 Prohlédněte si aktuální data v aplikaci Garmin Connect.
Synchronizace dat s počítačem
Než budete moci synchronizovat data s aplikací Garmin
Connect na počítači, budete si muset nainstalovat aplikaci
Garmin Express™ (Nastavení Garmin Express, strana 7).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete aplikaci Garmin Express.
Zařízení přejde do režimu velkokapacitního paměťového
zařízení.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Data si zobrazíte v účtu Garmin Connect.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ
automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose.
Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se
však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.
Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu
chůze nebo běhu pomocí časových vymezení nastavených
v aplikaci Garmin Connect. Tyto aktivity se přidají do vašeho
seznamu aktivit.
Připojeno GPS
Díky funkci připojeného GPS vaše zařízení využívá anténu GPS
smartphonu k záznamu dat GPS při chůzi, běhání nebo jízdě na
kole (Záznam aktivity s připojeným GPS, strana 4). Data GPS
včetně polohy, celkové vzdálenosti a rychlosti se budou
zobrazovat v podrobnostech aktivity ve vašem účtu Garmin
Connect.
Sledování spánku
Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby
v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky
spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve
spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu
Garmin Connect.
POZNÁMKA: Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají.
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuta upozornění
a oznámení s výjimkou alarmů (Použití režimu Nerušit,
strana 6).
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin
Connect
Zařízení automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin
Connect vždy, když aplikaci otevřete. Zařízení pravidelně
Přizpůsobení zařízení
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení zařízení
BluetoothNastavení
Přidržením obrazovky si otevřete menu a vyberte ikonu .
: Zapne nebo vypne technologii Bluetooth.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta technologie Bluetooth.
: Umožňuje spárovat zařízení s kompatibilním smartphonem
se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení umožňuje
používání připojených funkcí Bluetooth prostřednictvím
aplikace Garmin Connect, například zasílání oznámení nebo
nahrávání aktivit do aplikace Garmin Connect.
: Umožňuje nalezení ztraceného smartphonu spárovaného
pomocí technologie Bluetooth, který se aktuálně nachází
v dosahu.
: Umožňuje synchronizovat zařízení s kompatibilním
smartphonem se zapnutou funkcí Bluetooth.
Nastavení zařízení
Některá nastavení si můžete upravit v zařízení vívomove 3/3S.
Další nastavení je možné upravit pomocí účtu Garmin Connect.
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu
.
: Zapíná a vypíná režim nerušit (Použití režimu Nerušit,
strana 6).
: Umožňuje ručně nastavit ručičky hodinek (Seřízení ručiček
hodinek, strana 11).
: Nastavuje úroveň jasu. Výběrem možnosti Automaticky
můžete jas upravit automaticky podle okolního světla, nebo
můžete úroveň jasu nastavit ručně.
POZNÁMKA: Vyšší úroveň jasu snižuje výdrž baterie.
: Nastavuje úroveň vibrací.
POZNÁMKA: Vyšší úroveň vibrací snižuje výdrž baterie.
: Umožňuje zapnout nebo vypnout snímač srdečního tepu,
nastavit alarm abnormálního srdečního tepu a nastavit
7
připomenutí odpočinku (Nastavení srdečního tepu a stresu,
strana 8).
: Nastavuje zobrazování času ve 12hodinovém nebo
24hodinovém formátu a umožňuje ruční nastavení času
(Ruční nastavení času, strana 8).
: Umožňuje zapnout nebo vypnout sledování aktivity, výzvu
k pohybu a upozornění na cíl (Nastavení aktivity, strana 8).
: Umožňuje vybrat zápěstí, na kterém zařízení nosíte.
POZNÁMKA: Toto nastavení se používá pro silový trénink a
gesta.
: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování uražené
vzdálenosti v imperiálních nebo metrických jednotkách.
: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení
(Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 12).
: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, verzi softwaru,
informace o předpisech, licenční dohodu a podobně
(Zobrazení informací o zařízení, strana 10).
Nastavení srdečního tepu a stresu
Přidržením obrazovky si otevřete menu a vyberte možnost >
.
: Zapíná nebo vypíná snímač srdečního tepu na zápěstí.
Pokud chcete snímač srdečního tepu na zápěstí používat
pouze při měřených aktivitách, můžete použít možnost Pouze
aktivita.
: Umožňuje nastavit si upozornění pro případ, že je váš
srdeční tep nad cílovou hodnotou (Nastavení upozornění na
abnormální srdeční tep, strana 6).
: Umožňuje nastavit si hodnotu prahového srdečního tepu.
: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když
bude vaše hladina stresu neobvykle vysoká. Upozornění vám
doporučí, abyste si na chvíli odpočinuli, a zařízení vás vyzve
k zahájení řízeného dechového cvičení (Spuštění časovače
relaxace, strana 3).
Nastavení času
Přidržením obrazovky si otevřete menu a vyberte možnost >
.
: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.
: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky na základě
spárovaného mobilního zařízení (Ruční nastavení času,
strana 8).
Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení se čas nastavuje automaticky při
spárování zařízení vívomove 3/3S se smartphonem.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > > Manuálně.
3 Stiskněte .
4 Podle pokynů na obrazovce nastavte čas.
Nastavení aktivity
Přidržením obrazovky si otevřete menu a vyberte možnost >
.
: Umožňuje zapnout nebo vypnout sledování aktivity.
POZNÁMKA: Další nastavení sledování aktivity se zobrazí
pouze v případě, pokud je sledování aktivity zapnuto.
: Umožňuje zapnout nebo vypnout možnost Výzva pohybu.
: Umožňuje zapnout a vypnout upozornění na cíl nebo
deaktivovat upozornění na cíl během měřených aktivit.
Upozornění na cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků
a vystoupaných pater a u počtu minut intenzivní aktivity za
týden.
8
Garmin ConnectNastavení
Nastavení zařízení, možnosti aktivity a uživatelská nastavení si
můžete přizpůsobit v účtu Garmin Connect. Některá nastavení
lze upravit i přímo v zařízení vívomove 3/3S.
• V aplikaci Garmin Connect stiskněte ikonu
nebo ,
vyberte možnost Zařízení Garmin a zvolte své zařízení.
• V doplňku zařízení v aplikaci Garmin Connect vyberte své
zařízení.
Po provedení úprav musíte data synchronizovat, aby se změny
projevily i v zařízení (Synchronizace dat pomocí aplikace
Garmin Connect, strana 7) (Synchronizace dat s počítačem,
strana 7).
Nastavení vzhledu
Z menu zařízení Garmin Connect vyberte možnost Vzhled.
Vzhled hodinek: Umožňuje vybrat vzhled hodinek.
Doplňky: Umožňuje přizpůsobit doplňky, které se zobrazují na
zařízení, a změnit pořadí doplňků v seznamu.
Možnosti zobrazení: Umožňuje přizpůsobit zobrazení.
Nastavení upozornění
Z menu zařízení Garmin Connect vyberte možnost Upozornění.
Budík: Umožňuje nastavit časy a frekvence budíků v zařízení.
Oznámení z telefonu: Umožní zapnout a nastavit telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu. Oznámení můžete
filtrovat podle kritéria Během aktivity nebo Ne během aktivity.
Upozornění abnormálního srdečního tepu: Umožňuje nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když váš srdeční tep po
období nečinnosti překročí nastavenou prahovou hodnotu.
Můžete nastavit Limit pro upozornění.
Připomenutí odpočinku: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby
vás upozornilo, když bude vaše hladina stresu neobvykle
vysoká. Upozornění vám doporučí, abyste si na chvíli
odpočinuli, a zařízení vás vyzve k zahájení řízeného
dechového cvičení.
Upozornění na připojení Bluetooth: Aktivuje zobrazení zprávy
v případě, kdy se odpojí spárovaný telefon připojený pomocí
technologie Bluetooth.
Nevyrušovat při spánku: Nastavuje zařízení tak, aby během
vaší pravidelné doby spánku automaticky přecházelo do
režimu Nerušit (Nastavení uživatele, strana 9).
Přizpůsobení možností aktivit
Můžete si zvolit, které aktivity se na zařízení budou zobrazovat.
1 V menu zařízení Garmin Connect vyberte možnost Možnosti
aktivity.
2 Vyberte možnost Upravit.
3 Vyberte aktivitu, která se vám bude zobrazovat na zařízení.
POZNÁMKA: Aktivity běhu a chůze odebrat nelze.
4 V případě potřeby vyberte aktivitu, jejíž nastavení chcete
přizpůsobit, například upozornění a datová pole.
Označování okruhů
Můžete si nastavit, aby zařízení využívalo funkci Auto Lap ,
která automaticky označí okruh po každém kilometru nebo míli.
Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých
částech aktivity.
POZNÁMKA: Funkce Auto Lap není k dispozici pro všechny
aktivity.
1 V menu nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Zařízení Garmin.
2 Vyberte své zařízení.
3 Vyberte možnost Možnosti aktivity.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte možnost Auto Lap.
®
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Můžete změnit kombinace datových polí na stránkách, které se
zobrazují, když je spuštěný časovač aktivity.
POZNÁMKA: Bazénové plavání nelze přizpůsobit.
1 V menu nastavení aplikace Garmin Connect vyberte možnost
Zařízení Garmin.
Vyberte
své zařízení.
2
3 Vyberte možnost Možnosti aktivity.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte Datová pole.
6 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
Nastavení sledování aktivity
V menu zařízení Garmin Connect vyberte možnost Sledování
aktivity.
POZNÁMKA: Některá nastavení se v menu nastavení zobrazují
jako podkategorie. Při aktualizaci aplikace nebo webu může
dojít k úpravě těchto menu.
Sledování aktivity: Zapíná a vypíná funkce sledování aktivity.
Automatické zahájení aktivity: Umožňuje zařízení automaticky
vytvářet a ukládat měřené aktivity, pokud funkce Move IQ
rozpozná, že jdete nebo běžíte po určenou minimální dobu.
Minimální dobu pro běh a chůzi si můžete nastavit.
Vlastní délka kroku: Umožňuje zařízení přesněji vypočítat
uraženou vzdálenost díky použití vaší vlastní délky kroku.
Můžete si zadat známou vzdálenost a počet kroků, kterými
tuto vzdálenost ujdete. Zařízení Garmin Connect tak vypočítá
délku kroku.
Počet pater na den: Můžete si zadat denní cíl počtu
vystoupaných pater.
Kroků denně: Můžete si zadat denní cíl počtu kroků. Můžete
také zvolit možnost Automatický cíl a nechat zařízení, aby
váš cíl nastavilo automaticky.
Animace gólu: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí animace cíle
nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Animace cíle jsou
k dispozici u denního počtu kroků a vystoupaných pater a u
počtu minut intenzivní aktivity za týden.
Výzva pohybu: Umožňuje zařízení zobrazit na obrazovce hodin
zprávu a výzvu k pohybu, pokud jste byli příliš dlouho
neaktivní. Jestliže jsou zapnuty zvukové tóny, zařízení také
zapípá nebo zavibruje.
POZNÁMKA: Toto nastavení zkracuje výdrž baterie.
Move IQ: Umožňuje zapnutí a vypnutí událostí Move IQ. Funkce
Move IQ automaticky rozpoznává vzorce aktivit, například
chůze a běhu.
Sledování spánku pulzním oxymetrem: Umožňuje zařízení
zaznamenat až čtyři hodiny záznamů pulzního oxymetru
v době, kdy spíte.
Nastavit jako preferované zařízení pro sledování aktivit: Je-li
k aplikaci připojeno více zařízení, nastaví dané zařízení jako
vaše primární zařízení pro sledování aktivity.
Minuty intenzivní aktivity/týden: Můžete si zadat týdenní cíl
doby střední nebo intenzivní aktivity. Zařízení rovněž
umožňuje nastavení zóny srdečního tepu pro minuty středně
intenzivní aktivity a vyšší zónu srdečního tepu pro minuty
intenzivní aktivity. Můžete použít také výchozí algoritmus.
Nastavení uživatele
V menu zařízení Garmin Connect zvolte možnost Nastavení
uživatele.
Osobní informace: Můžete zadat své osobní údaje, například
datum narození, pohlaví, výšku a hmotnost.
Režim spánku: Můžete zadat obvyklou dobu spánku.
Zóny srdečního tepu: Umožňuje vám odhadnout maximální
srdeční tep a určit vlastní zóny srdečního tepu.
Informace o zařízení
Obecná nastavení
Z menu zařízení Garmin Connect vyberte možnost Obecné.
Název zařízení: Umožňuje nastavit název pro zařízení.
Preferované zápěstí: Umožňuje vybrat zápěstí, na kterém
zařízení nosíte.
POZNÁMKA: Toto nastavení se používá pro silový trénink a
gesta.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Formát data: Nastaví zobrazení data v zařízení na formát
měsíc/den nebo den/měsíc.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
Vzdálenost: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování
uražené vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.
Informace o zařízení
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu
v zařízení.
2 Zapojte velký konektor kabelu USB do nabíjecího portu USB.
3 Zařízení zcela nabijte.
Tipy ohledně nabíjení
• Pomocí kabelu USB připojte nabíječku k zařízení (Nabíjení
zařízení, strana 9).
Kabel USB můžete zapojit do napájecího síťového adaptéru
schváleného společností Garmin nebo do portu USB
počítače.
• Grafiku zbývající kapacity baterie si můžete zobrazit na
informační obrazovce zařízení (Zobrazení informací
o zařízení, strana 10).
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
9
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami, např.
sušiček prádla.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
2 Stiskněte ikonu > .
3 Posunutím prstu si zobrazte informace.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 5 dnů v režimu chytrého zařízení
Až 1 další týden v režimu hodinek
Rozsah provozních
teplot
-10 až 50 ºC (14 až 122 ºF)
Rozsah nabíjecí
teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátové frekvence/ Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 0 dBm
protokoly
• Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
• Bluetooth Technologie 5.0
13,56 MHz při jmenovité hodnotě -40 dBm,
bezdrátová technologie NFC
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM1
Odstranění problémů
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Zařízení vívomove 3/3S je kompatibilní se smartphony, které
používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Čištění koženého pásku
1 Otírejte kožený pásek suchým hadříkem.
2 K čištění koženého pásku používejte speciální přípravky na
• Zařízení musí být v dosahu smartphonu.
• Pokud jsou zařízení již spárována, vypněte na obou
zařízeních funkci Bluetooth a znovu ji zapněte.
• Nejsou-li zařízení spárována, zapněte v telefonu technologii
Bluetooth.
• Na smartphonu spusťte aplikaci Garmin Connect vyberte
ikonu
nebo
a volbou možnosti Zařízení Garmin >
Přidat zařízení vstupte do režimu párování.
• Na zařízení si pozdržením dotykového displeje zobrazte
menu a výběrem možnosti > přejděte do režimu
párování.
kůži.
Výměna řemínku
Zařízení vívomove 3S je kompatibilní se standardními
rychloupínacími řemínky o šířce 18 mm. Zařízení vívomove 3 je
kompatibilní se standardními rychloupínacími řemínky o šířce
20 mm.
1 Řemínek uvolníte posunutím osičky na pružince.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
Sledování aktivity
Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na
stránce garmin.com/ataccuracy.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
2 Zasuňte jednu stranu pružinkové osičky nového řemínku do
hodinek.
3 Zatlačte na pružinku a zasuňte druhou stranu osičky na
místo, rovnoběžně s druhou stranou pásku.
4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým řemínkem.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a informace o předpisech.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
1 Zařízení
10
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti
(například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání)
interpretovat jako kroky.
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect
Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při
synchronizaci zařízení.
1 Vyberte možnost:
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Synchronizace dat s počítačem, strana 7).
vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Odstranění problémů
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect,
strana 7).
2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
Synchronizace může trvat několik minut.
POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect nebo
aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat ani
k aktualizaci počtu kroků.
Nezobrazuje se úroveň stresu
Aby mohlo zařízení rozpoznat vaši úroveň stresu, musí být
zapnuté měření srdečního tepu na zápěstí.
Zařízení snímá během dne variabilitu vašeho srdečního tepu
v klidovém režimu, aby mohlo určit úroveň stresu. Zařízení
nezjišťuje vaši úroveň stresu během měřených aktivit.
Pokud se místo hodnoty úrovně stresu zobrazí čárky,
zastavte se a počkejte, dokud vám zařízení nezměří
variabilitu srdečního tepu.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti
Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při
stoupání vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou
počítány 3 metry (10 stop).
• Při stoupání se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
• Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo
bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná
měření.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního
tepu na zadní straně zařízení.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než
začnete se samotnou aktivitou.
POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Tipy na vylepšení dat Body Battery
• Vaše úroveň Body Battery se aktualizuje, když zařízení
synchronizujete s účtem Garmin Connect.
• Pokud budete mít zařízení na sobě během spánku, získáte
přesnější výsledky.
• Odpočinek a kvalitní spánek hodnoty Body Battery zvyšují.
• Náročná aktivita, vysoký stres a nekvalitní spánek energii
Body Battery vyčerpávají.
• Příjem jídla a stimulantů, jako je kofein, nemá na hodnotu
Body Battery žádný vliv.
Tipy pro případ chybných dat pulzního
oxymetru
Pokud jsou data pulzního oxymetru chybná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
Odstranění problémů
• Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem zůstaňte
v klidu.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem umístěte
ruku se zařízením do výše srdce.
• Použijte silikonový pásek.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání optického snímače
na zadní straně zařízení.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Zařízení nezobrazuje správný čas
Čas a datum v zařízení se aktualizuje při synchronizaci
s počítačem nebo mobilním zařízením. Chcete-li, aby se při
změně časového pásma zobrazoval správný čas a docházelo
k aktualizaci na letní čas, je třeba provést synchronizaci
zařízení.
V případě, že ručičky hodinek neodpovídají digitálnímu údaji,
bude nutné je ručně nastavit (Seřízení ručiček hodinek,
strana 11).
1 Zkontrolujte, zda se čas nastavuje automaticky (Nastavení
času, strana 8).
2 Zkontrolujte, zda se na počítači či mobilním zařízení
zobrazuje správný místní čas.
3 Vyberte možnost:
• Synchronizujte zařízení s počítačem (Synchronizace dat
s počítačem, strana 7).
• Synchronizujte zařízení s mobilním zařízením
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect,
strana 7).
Čas a datum se aktualizují automaticky.
Seřízení ručiček hodinek
Zařízení vívomove 3/3S je vybaveno přesnými hodinovými
ručičkami. Při intenzivním pohybu může dojít k posunu pozice
ručiček. V případě, že ručičky hodinek ukazují jiný čas, než je
čas v digitálním formátu, je nutné je seřídit ručně.
TIP: Po několika měsících běžného používání může být nutné
pozici ručiček upravit.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
> Nastavte ručičky na \n12:00.
2 Vyberte možnost >
3 Klepnutím na nebo nastavte minutovou ručičku do pozice
12 hodin.
4 Stiskněte .
5 Klepnutím na nebo nastavte hodinovou ručičku do pozice
12 hodin.
6 Stiskněte .
Objeví se zpráva Seřízení dokončeno.
POZNÁMKA: Pozici ručiček můžete upravit i pomocí
aplikace Garmin Connect.
Maximalizace výdrže baterie
• Snižte jas a prodlevu displeje (Nastavení vzhledu, strana 8).
• Vypněte gesta zápěstí (Nastavení vzhledu, strana 8).
• V nastavení centra oznámení ve svém smartphonu omezte
oznámení zasílaná do zařízení vívomove 3/3S (Správa
oznámení, strana 6).
• Vypněte chytrá oznámení (BluetoothNastavení, strana 7).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (BluetoothNastavení, strana 7).
11
• Vypněte zasílání dat o srdečním tepu do spárovaných
zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin, strana 5).
• Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (Nastavení
srdečního tepu a stresu, strana 8).
POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá
k určení délky intenzivní aktivity, hodnoty VO2 Max, úrovně
stresu a počtu spálených kalorií (Minuty intenzivní aktivity,
strana 2).
Displej zařízení je venku špatně vidět
Zařízení sleduje okolní světlo a automaticky upravuje jas
podsvícení tak, aby byla co nejvíce prodloužena výdrž baterie.
V přímém slunečním světle je obrazovka jasnější, ale i tak může
být špatně vidět. Když se věnujete aktivitě venku, může se vám
hodit funkce automatického rozpoznání aktivity (Nastavení
sledování aktivity, strana 9).
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > .
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí
nastavení výrobce a přitom zachovat uživatelsky zadané
údaje a historii aktivit, vyberte možnost Obnovit vých.
nast..
• Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí
nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané
údaje a historii aktivit, vyberte možnost Odstr. data a obn.
nast..
Zobrazí se informační zpráva.
4 Klepněte na dotykový displej.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace
Garmin Connect
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin
Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Zapnutí a nastavení zařízení, strana 1).
Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect,
strana 7).
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
Aktualizace proběhne, když nebudete zařízení aktivně
používat. Po dokončení aktualizace se zařízení restartuje.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Chcete-li aktualizovat software zařízení, stáhněte si a
nainstalujte aplikaci Garmin Express a své zařízení do ní
přidejte (Synchronizace dat s počítačem, strana 7).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
2 Až aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizace,
odpojte zařízení od počítače.
Aktualizace se automaticky nainstaluje.
12
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
(www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci
Garmin Connect.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
• Přejděte na stránku www.garmin.com/ataccuracy.
Toto zařízení není zdravotnický přístroj. Funkce pulzního
oxymetru není dostupná ve všech zemích.
Oprava zařízení
Pokud potřebujete zařízení opravit, otevřete si stránku
support.garmin.com, kde naleznete informace o tom, jak na
oddělení zákaznické podpory Garmin odeslat žádost o opravu.
Dodatek
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 12) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování konverzace je obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
Dodatek
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
4
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné, intenkapacita a hranice,
zivní dýchání
zvýšená rychlost
80–90 %
Výhody
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
5
Tempo sprintu,
Anaerobní a
neudržitelné po delší svalová vytrvalost,
dobu, namáhavé
zvýšená výkonnost
dýchání
90–100 %
Výhody
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Dodatek
13
Rejstřík
A
aktivity 4, 8, 9
uložení 8
vlastní 8
aktualizace, software 12
alarmy 6
hodiny 8
aplikace 6
smartphone 1
Auto Lap 8
B
baterie 10
maximalizace 7, 9, 11
nabíjení 1, 9
Body Battery 2, 3, 11
C
cíle 2, 8, 9
Č
čas 8
nastavení 8, 9, 11
časovač 3–5, 9
odpočítávání 6
čištění zařízení 9, 10
D
data
odesílání 9
přenos 6
ukládání 6
datová pole 9
délka kroku 9
denní doba 11
domovská obrazovka, přizpůsobení 8
doplňky 2, 3, 8
dotyková obrazovka 1
kalibrace 11
dotykový displej 1
G
Garmin Connect 1, 5–9, 12
Garmin Express 7
aktualizace softwaru 12
GPS 4, 8
signál 7
H
historie 7
odeslání do počítače 6, 7
hmotnost, nastavení 9
hodiny 6, 8, 11
I
ID zařízení 10
intervaly, plavání 4
J
jazyk 9
K
kalibrace 3
dotyková obrazovka 11
kalorie 3
datová pole 9
výdej 2
kroky 2, 5, 8, 9
M
menstruační cyklus 2, 3
menu 1, 8
menu ovládací prvky 1
měrné jednotky 9
minuty intenzivní aktivity 2, 9, 11
Move IQ 9
N
nabíjení 9
14
náhradní díly 10
nastavení 1, 5, 7, 8, 11, 12
zařízení 8, 9
nastavení systému 7
nasycení kyslíkem 5
O
obrazovka 7
kalibrace 11
nastavení 8
odpočítávač času 6
odstranění
všechna uživatelská data 12
zprávy 3
odstranění problémů 4, 9–12
okruhy 8
ovládání hudby 2, 3
oznámení 2, 3, 6, 8
výzvy 5
vzdálenost 2
datová pole 9
vzhledy hodinek 8
Z
zóny, srdeční tep 9
zprávy 3
P
párování
smartphone 1, 7, 10
Snímače ANT+ 5
plavání 4
počasí 2
podsvícení 6–8
profily, aktivita 7
příslušenství 12
přizpůsobení zařízení 7
pulzní oxymetr 1, 5, 9, 11
R
resetování zařízení 12
režim hodinek 1
režim spánku 7–9
režim velkokapacitního paměťového zařízení 7
režimy zobrazení 7
Ř
řemínky 10
S
sledování 5
sledování aktivity 2, 7–9
smartphone 3, 10
aplikace 6
párování 1, 7, 10
software
aktualizace 12
verze 10
srdeční tep 1–3, 5
datová pole 9
párování snímačů 5
rozsahy 12
snímač 5, 8, 11
upozornění 6, 8, 9
zóny 9, 12
statistiky zdraví 3
stopky 6
Stress Score 2, 3
T
technické údaje 10
technologie Bluetooth 8
Technologie Bluetooth 6, 7, 10
tlačítka 1
U
ukládání aktivit 4, 8
ukládání dat 6
upozornění 8
srdeční tep 6, 8, 9
vibrace 6, 8
USB 12
přenos souborů 7
uživatelská data, odstranění 12
V
velikost bazénu, nastavení 4
VO2 Max 5
VO2 Max. 5
VO2 maximální 13
Rejstřík
support.garmin.com
Září 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising