Garmin | vívomove® 3S | User manual | Garmin vívomove® 3S Manual de utilizare

Garmin vívomove® 3S Manual de utilizare
VÍVOMOVE 3/3S
®
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB şi vívomove sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Body Battery™, Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ şi Toe-to-Toe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea
explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca verbală BLUETOOTH şi siglele sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a
Institutului Cooper. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: A03697, AA3697
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Pornirea şi configurarea dispozitivului ........................................ 1
Modurile dispozitivului ................................................................. 1
Utilizarea dispozitivului ............................................................... 1
Opţiuni meniu .............................................................................. 1
Purtarea dispozitivului ................................................................. 1
Widgeturi ......................................................................... 2
Obiectiv automat ......................................................................... 2
Bara de mişcare .......................................................................... 2
Oprirea Alertei de mişcare ..................................................... 2
Minute de exerciţii ....................................................................... 2
Acumularea de minute de activitate intensă .......................... 2
Body Battery ............................................................................... 3
Vizualizarea widgetului Body Battery ..................................... 3
Imbunătăţirea acurateţii calculului numărului de calorii .............. 3
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres ............................................ 3
Vizualizarea widgetului pentru nivelul de stres ...................... 3
Pornirea unui cronometru pentru exerciţiile de relaxare ........ 3
Vizualizarea widgetului Puls ....................................................... 3
Utilizarea widgetului de monitorizare a nivelului de hidratare ..... 3
Monitorizare ciclu menstrual ....................................................... 3
Controlarea redării muzicii .......................................................... 3
Vizualizarea notificărilor .............................................................. 3
Antrenament ................................................................... 4
Înregistrarea unei activităţi cronometrate ................................... 4
Înregistrarea unei activităţi cu funcţia GPS conectată ................ 4
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă .................. 4
Sfaturi pentru înregistrarea activităţilor de antrenament de
forţă ........................................................................................ 4
Înregistrarea unei activităţi de înot .............................................. 5
Începerea unei competiţii Toe-to-Toe ......................................... 5
Funcţii pentru puls......................................................... 5
Pulsoximetrul .............................................................................. 5
Obţinerea de citiri cu pulsoximetrul ........................................ 5
Activarea monitorizării somnului cu pulsoximetrul ................. 5
Despre estimarea volumelor VO2 max. ...................................... 5
Afişarea volumului VO2 max. estimat .................................... 5
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin ........................................................................................ 6
Setarea unei alerte de puls anormal ........................................... 6
Ceas ................................................................................. 6
Garmin ConnectSetări ................................................................ 8
Setările aspectului .................................................................. 8
Setări pentru alerte ................................................................ 8
Particularizarea opţiunilor pentru activităţi ............................. 9
Setări pentru monitorizarea activităţii ..................................... 9
Setări pentru utilizator ............................................................ 9
Setări generale ....................................................................... 9
Informaţii dispozitiv..................................................... 10
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 10
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului ................................ 10
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 10
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 10
Curăţarea benzilor din piele ................................................. 10
Schimbarea brăţărilor ............................................................... 10
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 10
Specificaţii ................................................................................. 10
Depanare ....................................................................... 11
Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? ........ 11
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 11
Monitorizarea activităţii ............................................................. 11
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 11
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund ......................................................... 11
Nivelul meu de stres nu este afişat ...................................... 11
Minutele mele de activitate intensă clipesc .......................... 11
Numărul de etaje urcate nu pare corect .............................. 11
Sfaturi pentru un puls neregulat ............................................... 11
Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătăţite .......................... 11
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate ................................................................................. 11
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă ................................. 12
Alinierea braţelor ceasului .................................................... 12
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 12
Afişajul dispozitivului meu este dificil de citit când mă aflu în aer
liber ........................................................................................... 12
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 12
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect .................................................................................... 12
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ............... 12
Actualizări ale produsului .......................................................... 13
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 13
Repararea dispozitivului ........................................................... 13
Anexă ............................................................................. 13
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă .................. 6
Utilizarea cronometrului .............................................................. 6
Utilizarea ceasului deşteptător .................................................... 6
Obiective fitness ....................................................................... 13
Despre zonele de puls .............................................................. 13
Calculul zonelor de puls ............................................................ 13
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 13
Caracteristici conectate Bluetooth ............................... 6
Index.............................................................................. 14
Administrarea notificărilor ........................................................... 6
Localizarea unui smartphone pierdut ......................................... 6
Utilizarea modului Nu deranjaţi ................................................... 7
Garmin Connect............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
GPS conectat .............................................................................. 7
Monitorizarea repausului ............................................................ 7
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect ............ 7
Sincronizarea datelor cu computerul dvs. .................................. 7
Configurarea Garmin Express ............................................... 7
Personalizarea dispozitivului dvs................................. 7
BluetoothSetări ........................................................................... 7
Setările dispozitivului .................................................................. 8
Setările pentru puls şi nivelul de stres ................................... 8
Setări pentru oră .................................................................... 8
Setări de activitate ................................................................. 8
Cuprins
i
Introducere
Modurile dispozitivului
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Privire
Braţele ceasului arată ora curentă, iar dispozitivul este
blocat.
Interactiv
Braţele ceasului se îndepărtează de ecranul tactil, iar
dispozitivul se deblochează.
Pornirea şi configurarea dispozitivului
Utilizarea dispozitivului
Înainte de a putea utiliza dispozitivul, trebuie să îl conectaţi la o
sursă de alimentare pentru a-l porni.
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului
vívomove 3/3S, acesta trebuie asociat direct prin aplicaţia
Garmin Connect™, şi nu din setărileBluetooth de pe
smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone, instalaţi
aplicaţia Garmin Connect.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului.
Numai ceas Când bateria este descărcată, braţele ceasului arată ora
curentă, iar ecranul tactil rămâne dezactivat până când
încărcaţi dispozitivul.
®
3 Conectaţi cablul USB la o sursă de alimentare pentru a porni
dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 10).
Hello! apare la pornirea dispozitivului.
Atingere dublă: atingeţi de două ori ecranul tactil
pentru a
activa dispozitivul.
NOTĂ: ecranul se dezactivează atunci când nu este utilizat.
Când ecranul este dezactivat, dispozitivul este încă activ şi
înregistrează date.
Gest din încheietura mâinii: rotiţi şi ridicaţi încheietura mâinii
apropiind-o de corp pentru a activa ecranul. Rotiţi încheietura
mâinii îndepărtând-o de corp pentru a dezactiva ecranul.
Glisare: când ecranul este activat, glisaţi pe ecranul tactil pentru
a debloca dispozitivul.
Glisaţi pe ecranul tactil pentru a derula widget-urile şi
opţiunile de meniu.
Menţinere: când dispozitivul este deblocat, menţineţi apăsat
ecranul tactil pentru a deschide meniul.
Atingere: apăsaţi pe ecranul tactil pentru a efectua o selecţie.
Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Opţiuni meniu
Menţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
SUGESTIE: glisaţi pentru a derula opţiunile de meniu.
4 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
• Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect din meniul sau , selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
După ce asocierea se realizează cu succes, apare un mesaj şi
dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu smartphone-ul
dvs.
Introducere
Afişează opţiunile pentru activităţi cronometrate.
Afişează funcţiile pentru puls.
Afişează opţiunile pentru temporizator, cronometru şi alarmă.
Afişează opţiunile pentru smartphone-ul cu Bluetooth asociat.
Afişează setările dispozitivului.
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
citiri mai precise ale pulsului, dispozitivul nu trebuie mişcat în
timpul alergării sau al exerciţiilor. Pentru citiri ale
pulsoximetrului, trebuie să rămâneţi nemişcaţi.
1
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic .
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Depanare, pagina 11 pentru mai multe informaţii
despre măsurarea pulsului la încheietură.
• Consultaţi Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate, pagina 11 pentru mai multe informaţii despre
senzorul pulsoximetrului.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi
garmin.com/ataccuracy.
Widgeturi
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Puteţi glisa pe ecranul tactil pentru a
derula widget-urile. Pentru unele widget-uri este necesar un
smartphone asociat.
NOTĂ: puteţi utiliza aplicaţiaGarmin Connect pentru a selecta
faţa ceasului şi adăugaţi sau ştergeţi widgeturi.
Stare şi
oră
Bara de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Bara de mişcare vă
reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate, apare
bara de mişcare . După fiecare 15 minute de inactivitate apar
segmente suplimentare .
Ora curentă, data şi starea bateriei. Ora şi data sunt setate
automat când dispozitivul se sincronizează cu contul dvs.
Garmin Connect.
Numărul total de paşi parcurşi şi obiectivul dvs. pentru ziua
respectivă. Dispozitivul învaţă şi propune un nou obiectiv de
paşi pentru dvs. în fiecare zi.
Numărul total de etaje urcate în ziua respectivă şi obiectivul
dvs. pentru ziua respectivă.
Numărul total de minute de activitate intensă din săptămâna
respectivă şi numărul de minute stabilit ca obiectiv.
Nivelul curent de energie Body Battery™. Dispozitivul dvs.
calculează rezervele curente de energie pe baza somnului,
stresului şi datelor privind activitatea. Un număr mai mare
indică o rezervă de energie mai mare.
Nivelul curent de stres. Dispozitivul măsoară variaţia pulsului
pe durata de inactivitate pentru a estima nivelul de stres. Un
număr mai mic indică un nivel de stres mai redus.
Cantitatea totală de apă consumată şi obiectivul dvs. pentru
ziua respectivă.
Distanţa parcursă în ziua respectivă, în kilometri sau în mile.
Numărul total de calorii arse în ziua respectivă, inclusiv în
timpul activităţii şi al repausului.
Pulsul curent, în bătăi pe minut (bpm), şi valoarea medie a
pulsului în repaus de pe durata a şapte zile.
Rata respiratorie curentă în respiraţii pe minut şi media pe 7
zile. Dispozitivul vă măsoară frecvenţa respiratorie în timp ce
sunteţi în repaus pentru a detecta orice activitate neobişnuită
legată de respiraţie, dar şi cum se modifică aceasta în funcţie
de nivelul de stres.
Comenzi pentru playerul muzical de pe smartphone.
Afişează temperatura curentă şi prognoza meteo de la un
smartphone asociat.
Starea ciclului menstrual lunar curent Puteţi vizualiza şi înregistra simptomele dvs. zilnice.
Întălniri ulterioare din calendarul smartphone-ului dvs.
Notificări de la smartphone, inclusiv notificări pentru apeluri,
mesaje text, actualizări din reţele sociale şi altele, pe baza
setărilor de notificare ale smartphone-ului.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
2
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Puteţi reseta bara de deplasare prin deplasări pe distanţe
scurte.
Oprirea Alertei de mişcare
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > > > Alertă mişcare.
Apare pictograma Alertă tăiată cu o linie.
Minute de exerciţii
Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizaţii precum
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 150 de
minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum
ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă
pe săptămână, cum ar fi alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate ridicată). Vă puteţi antrena
pentru a vă îndeplini obiectivul legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la ridicată. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate ridicată. În
cazul activităţilor de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt
dublate.
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. vívomove 3/3S calculează minutele de
activitate intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs.
mediu în repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
Widgeturi
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Body Battery
Dispozitivul analizează variabilitatea pulsului, nivelul de stres,
calitatea somnului şi datele privind activitatea pentru a vă
determina nivelul Body Battery general. Ca indicatorul nivelului
de combustibil din maşină, acesta indică rezerva disponibilă de
energie. Nivelul Body Battery variază între 0 şi 100, unde
intervalul de valori 0-25 reprezintă o rezervă redusă de energie,
26-50 reprezintă o rezervă medie de energie, 51-75 reprezintă o
rezervă ridicată de energie, iar 76-100 reprezintă o rezervă
foarte ridicată de energie.
Vă puteţi sincroniza dispozitivul cu contul Garmin Connect
pentru a vizualiza cel mai nou nivel Body Battery, tendinţele pe
termen lung şi detalii suplimentare (Sfaturi pentru date Body
Battery îmbunătăţite, pagina 11).
Vizualizarea widgetului Body Battery
Widgetul Body Battery indică nivelul curent Body Battery.
1 Glisaţi pentru a vedea widgetul Body Battery.
2 Atingeţi ecranul tactil pentru a vizualiza graficul Body Battery.
Graficul afişează activitatea recentă Body Battery şi nivelul
ridicat, precum şi cel redus din ultima oră.
Imbunătăţirea acurateţii calculului numărului
de calorii
Dispozitivul afişează o estimare a numărului total de calorii arse
în ziua curentă. Puteţi îmbunătăţi acurateţea acestei estimări
mergând rapid timp de până la 15 minute.
1 Glisaţi pentru a vizualiza ecranul care afişează caloriile.
2 Selectaţi .
NOTĂ: când este necesară calibrarea caloriilor apare .
Acest proces de calibrare trebuie efectuat o singură dată.
Dacă aţi înregistrat deja o plimbare sau o alergare
cronometrată, este posibil ca să nu apară.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres
Dispozitivul analizează variaţia pulsului pe durata de inactivitate
pentru a stabili nivelul general al stresului. Antrenamentele,
activitatea fizică, somnul, alimentaţia şi stresul general
afectează, toate, nivelul dvs. de stres. Nivelul de stres variază
între 0 şi 100, unde intervalul de valori 0-25 reprezintă o stare
de repaus, 26-50 reprezintă un nivel de stres redus, 51-75
reprezintă un nivel de stres mediu, iar 76-100 reprezintă o stare
accentuată de stres. Cunoaşterea nivelului dvs. de stres vă
poate ajuta să identificaţi momentele stresante de pe parcursul
unei zile. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să purtaţi
dispozitivul în timpul somnului.
Puteţi sincroniza dispozitivul cu contul dvs. Garmin Connect
pentru a vizualiza nivelul dvs. de stres de pe durata întregii zile,
tendinţele pe termen lung şi detalii suplimentare.
Vizualizarea widgetului pentru nivelul de stres
Widgetul pentru nivelul de stres indică nivelul curent de stres.
1 Glisaţi pentru a vizualiza widgetul nivelului de stres.
2 Atingeţi ecranul tactil pentru a vizualiza graficul nivelului de
stres.
Graficul cu nivelul de stres indică valorile privind stresul şi
pulsul şi pulsul mare, precum şi cel mic din ultima oră.
Pornirea unui cronometru pentru exerciţiile de
relaxare
Puteţi porni cronometrul exerciţiilor de relaxare pentru a începe
un exerciţiu de respiraţie controlată.
1 Glisaţi pentru a vizualiza widgetul nivelului de stres.
Widgeturi
2 Atingeţi ecranul tactil.
Este afişat graficul nivelului de stres.
Glisaţi
pentru a selecta Cron. relaxare.
3
4 Atingeţi ecranul tactil pentru trece la ecranul următor.
5 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul
exerciţiilor de relaxare.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
7 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a opri cronometrul
exerciţiilor de relaxare.
8 Selectaţi .
Apare nivelul de stres actualizat.
Vizualizarea widgetului Puls
Widgetul pentru puls afişează pulsul curent în bătăi pe minut
(bpm). Pentru mai multe informaţii privind acurateţea pulsului,
accesaţi garmin.com/ataccuracy.
1 Glisaţi pentru a vedea widgetul pentru puls.
Widgetul afişează pulsul curent şi valoarea pentru pulsul
mediu de odihnă (RHR) pentru ultimele 7 zile.
2 Atingeţi ecranul tactil pentru a vizualiza graficul pulsului.
Graficul afişează activitatea recentă privind pulsul şi pulsul
mare, precum şi cel mic din ultima oră.
Utilizarea widgetului de monitorizare a
nivelului de hidratare
Widgetul pentru nivelul de hidratare afişează consumul de fluide
şi obiectivul zilnic de hidratare.
1 Glisaţi pentru a vedea widgetul pentru nivelul de hidratare.
2 Apăsaţi de fiecare dată când consumaţi o porţie de fluide
(1 ceaşcă, 8 oz. sau 250 ml).
SUGESTIE: puteţi personaliza setările pentru nivelul de
hidratare, precum unităţile folosite şi obiectivul zilnic, din
contul Garmin Connect.
Monitorizare ciclu menstrual
Ciclul dvs. menstrual reprezintă un aspect important al sănătăţii
dvs. Puteţi să aflaţi mai multe şi să configuraţi această funcţie în
setările Statistici sănătate din aplicaţia Garmin Connect.
• Monitorizare şi detalii ciclu menstrual
• Simptome fizice şi emoţionale
• Estimările privind ciclul şi fertilitatea
• Informaţii despre sănătate şi nutriţie
NOTĂ: puteţi utiliza aplicaţia Garmin Connect pentru a adăuga
sau şterge widgeturi.
Controlarea redării muzicii
Widgetul comenzilor pentru muzică vă permite să controlaţi
muzica de pe smartphone-ul dvs. utilizând dispozitivul
vívomove 3/3S. Widgetul aplicaţia activă în prezent sau aplicaţia
cu player media activă cel mai recent pe smartphone-ul dvs.
Dacă nu este activ niciun player media, widgetul nu afişează
informaţiile despre melodie şi trebuie să începeţi redarea de pe
telefon.
1 Pe smartphone-ul dvs., începeţi redarea unei melodii sau
liste de redare.
2 Pe dispozitivul vívomove 3/3S, glisaţi pentru a vizualiza
widgetul comenzilor pentru muzică.
Vizualizarea notificărilor
Când dispozitivul este asociat cu aplicaţia Garmin Connect,
puteţi vedea pe acesta notificările de pe smartphone, cum ar fi
mesaje text şi e-mailuri.
3
1 Glisaţi pentru a vizualiza widgetul de notificări.
2 Selectaţi Vizualizare.
Cele mai recente notificări apar în centrul ecranului tactil.
3 Atingeţi ecranul tactil pentru a selecta o notificare.
SUGESTIE: glisaţi pentru a vedea notificările mai vechi.
Mesajul complet se derulează pe dispozitiv.
4 Atingeţi ecranul tactil şi selectaţi pentru a elimina
notificarea.
Antrenament
Înregistrarea unei activităţi cronometrate
Puteţi înregistra o activitate cronometrată, înregistrare care
poate fi salvată în contul dvs. Garmin Connect.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi .
3 Glisaţi pentru a derula lista de activităţi şi selectaţi o opţiune:
• Selectaţi pentru mersul pe jos.
• Selectaţi pentru alergare.
• Selectaţi pentru activitate cardio.
• Selectaţi pentru antrenamentele de rezistenţă.
• Selectaţi pentru o activitate de yoga.
• Selectaţi pentru alte tipuri de activităţi.
• Selectaţi pentru o activitate de antrenament pe bicicleta
eliptică.
• Selectaţi pentru înotul în piscină.
• Selectaţi pentru o activitate de urcat scări.
• Selectaţi pentru Toe-to-Toe™ competiţia de paşi.
NOTĂ: puteţi utiliza aplicaţia Garmin Connect pentru a
adăuga sau şterge activităţile.
4 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul
de activitate.
5 Începeţi activitatea.
6 Glisaţi pentru a vedea ecrane de date suplimentare.
7 După ce finalizaţi activitatea, atingeţi de două ori ecranul
tactil pentru a opri cronometrul de activitate.
Selectaţi
o opţiune:
8
• Selectaţi pentru a salva activitatea.
• Selectaţi pentru a şterge activitatea.
• Selectaţi
pentru a relua activitatea.
Înregistrarea unei activităţi cu funcţia GPS
conectată
Puteţi conecta dispozitivul la smartphone pentru a înregistra
datele GPS pentru activitatea de mers pe jos sau de alergare.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi sau .
4 Selectaţi pentru a conecta dispozitivul la contul dvs.
Garmin Connect.
apare pe dispozitiv când v-aţi conectat.
NOTĂ: dacă nu puteţi conecta dispozitivul la smartphone,
atingeţi ecranul tactil şi selectaţi
pentru a continua
activitatea. Datele GPS nu vor fi înregistrate.
5 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul
de activitate.
6 Începeţi activitatea.
4
Telefonul dvs. trebuie să fie în raza de acoperire în timpul
activităţii.
7 După ce finalizaţi activitatea, atingeţi de două ori ecranul
tactil pentru a opri cronometrul de activitate.
Selectaţi
o opţiune:
8
• Selectaţi pentru a salva activitatea.
• Selectaţi pentru a şterge activitatea.
• Selectaţi
pentru a relua activitatea.
Înregistrarea unei activităţi de antrenament
de forţă
Puteţi înregistra seturile din timpul unei activităţi de antrenament
de forţă. Un set constă din mai multe repetări ale unei singure
mişcări.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
3 Dacă este necesar, selectaţi pentru a activa Cont. rep..
4 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul
de activitate.
5 Începeţi primul set.
Dispozitivul numără repetiţiile.
6 Glisaţi pentru a vedea ecrane de date suplimentare.
7 Selectaţi pentru a finaliza un set.
Este afişat un cronometru pentru repaus.
8 În timpul unui repaus, selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza ecrane de date suplimentare, glisaţi pe
ecranul tactil.
• Pentru a edita numărul de repetiţii, glisaţi la stânga,
selectaţi , glisaţi pentru a selecta numărul şi atingeţi
centrul ecranului tactil.
Selectaţi
pentru a începe setul următor.
9
10 Repetaţi paşii 6-8 până când activitatea este completă.
11 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a opri cronometrul
de activitate.
12 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi pentru a salva activitatea.
• Selectaţi pentru a şterge activitatea.
• Selectaţi
pentru a relua activitatea.
Sfaturi pentru înregistrarea activităţilor de
antrenament de forţă
• Nu priviţi dispozitivul în timp ce efectuaţi repetiţii.
Trebuie să interacţionaţi cu dispozitivul la începutul şi la
finalul fiecărui set şi în timpul perioadelor de repaus.
• Concentraţi-vă asupra ţinutei dvs. în timp ce efectuaţi
repetiţiile.
• Efectuaţi exerciţii utilizând greutatea corporală sau greutăţi
liber alese.
• Efectuaţi repetiţiile cu mişcări constante, utilizând o gamă
largă de mişcări.
Fiecare repetiţie este numărată când braţul care poartă
dispozitivul revine în poziţia iniţială.
NOTĂ: este posibil ca exerciţiile pentru picioare să nu fie
numărate.
• Salvaţi şi trimiteţi activităţile de antrenament de forţă în contul
dvs. Garmin Connect.
Puteţi utiliza instrumentele din contul dvs. Garmin Connect
pentru a vizualiza şi edita detaliile activităţilor.
Antrenament
Înregistrarea unei activităţi de înot
NOTĂ: pulsul măsurat la încheietură nu este disponibil în timp
ce înotaţi.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
3 Selectaţi un Niv.comp..
4 Dacă este necesar, selectaţi pentru a edita dimensiunea
bazinului.
5 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul
de activitate.
6 Începeţi activitatea.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot sau
lungimile de bazin, pe care le puteţi vizualiza glisând pe
ecranul tactil.
7 După ce finalizaţi activitatea, atingeţi de două ori ecranul
tactil pentru a opri cronometrul de activitate.
8 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi pentru a salva activitatea.
• Selectaţi pentru a şterge activitatea.
• Selectaţi
pentru a relua activitatea.
• Selectaţi pentru a edita lungimile de bazin.
Începerea unei competiţii Toe-to-Toe
Puteţi începe o competiţie Toe-to-Toe de 2 minute cu un prieten
care are un dispozitiv compatibil.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > pentru a chema alt jucător din raza de acţiune
(3 m).
NOTĂ: ambii jucători trebuie să înceapă o competiţie pe
dispozitivul lor.
Dacă dispozitivul nu poate găsi niciun jucător în 30 de
secunde, expiră timpul pentru competiţie.
3 Selectaţi numele jucătorului.
Dispozitivul efectuează numărătoarea inversă timp de 3
secunde înainte ca temporizatorul să pornească.
4 Obţineţi paşi pentru 2 minute.
Ecranul afişează cronometrul şi numărul de paşi.
5 Aduceţi dispozitivul în raza de acţiune (3 m).
Ecranul afişează paşii pentru fiecare jucător.
Jucătorii pot selecta pentru a începe altă provocare sau
pentru a părăsi meniul.
Funcţii pentru puls
Dispozitivul vívomove 3/3S are un meniu pentru monitorizarea
pulsului, care vă permite să vizualizaţi date despre pulsul
măsurat la încheietura mâinii.
Monitorizează saturaţia de oxigen din sânge. Cunoscând saturaţia
oxigenului puteţi stabili cum se adaptează corpul dvs. la mişcare
fizică şi stres.
NOTĂ: senzorul de pulsoximetru este localizat pe partea din spate
a dispozitivului.
Afişează volumul VO2 max. curent, care este un indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu îmbunătăţirea
condiţiei dvs. fizice.
Transmite pulsul dvs. curent către un dispozitiv Garmin asociat.
®
Pulsoximetrul
Dispozitivul dispune de un pulsoximetru la încheietura mâinii
pentru a măsura saturaţia oxigenului din sânge. Cunoscând
saturaţia oxigenului puteţi determina cum se adaptează corpul
dvs. la mişcare fizică şi stres. Dispozitivul măsoară nivelul de
Funcţii pentru puls
oxigen din sânge emiţând lumină pe piele şi verificând cantitatea
de lumină absorbită. Valoarea măsurată este cunoscută ca
SpO2.
Pe dispozitiv, citirile pulsoximetrului apar ca procentaj de SpO2.
În contul Garmin Connect, puteţi vedea detalii suplimentare
despre măsurătorile pulsoximetrului, inclusiv tendinţe pe mai
multe zile (Activarea monitorizării somnului cu pulsoximetrul,
pagina 5). Pentru mai multe informaţii privind precizia
pulsoximetrului, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Obţinerea de citiri cu pulsoximetrul
Puteţi iniţia manual o citire cu pulsoximetrul pe dispozitiv în orice
moment. Acurateţea acestor citiri poate varia în funcţie de fluxul
dvs. sanguin, de amplasarea dispozitivului la încheietura mâinii
şi de cât de nemişcat staţi.
1 Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
2 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
3 Selectaţi > .
4 Ţineţi mâna pe care purtaţi dispozitivul în dreptul inimii în
timp ce dispozitivul citeşte saturaţia de oxigen din sânge.
5 Staţi nemişcat.
Dispozitivul afişează saturaţia oxigenului ca procent.
NOTĂ: puteţi activa şi vizualiza datele despre somn din
pulsoximetru, în contul Garmin Connect (Activarea monitorizării
somnului cu pulsoximetrul, pagina 5).
Activarea monitorizării somnului cu pulsoximetrul
Puteţi seta dispozitivul să vă măsoare continuu nivelul de oxigen
din sânge sau SpO2 în timp ce dormiţi (Sfaturi în cazul în care
datele pulsoximetrului sunt neregulate, pagina 11).
1 Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
selectaţi Dispozitive Garmin.
2 Selectaţi dispozitivul dvs.
3 Selectaţi Monitorizarea activităţii > Ox. puls.
4 Selectaţi Monitorizarea repausului cu Pulse Ox.
NOTĂ: poziţiile neobişnuite de somn pot cauza citiri SpO2
neobişnuit de reduse în timpul somnului.
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic.
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. apare sub forma unui număr
şi a unei descrieri. În contul dvs. Garmin Connect, puteţi
vizualiza detalii suplimentare despre estimarea VO2 max.,
inclusiv despre vârsta dvs. de fitness. Vârsta dvs. de fitness vă
ajută să vă faceţi o idee despre modul în care condiţia dvs. fizică
se compară cu ce a unei persoane de acelaşi sex şi de vârstă
diferită. Pe măsură ce faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness
poate scădea în timp.
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 13)
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
®
Afişarea volumului VO2 max. estimat
Pentru a afişa estimarea volumului VO2 max., dispozitivul are
nevoie de datele privind pulsul măsurat la încheietura mâinii şi
de datele colectate în timpul unui mers rapid sau alergare de 15
minute.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
5
Dacă aţi înregistrat deja un mers rapid sau o alergare de 15
minute, este posibil să fie afişată estimarea volumului VO2
max. Dispozitivul actualizează estimarea VO2 max. de
fiecare dată când finalizaţi o plimbare sau o alergare
cronometrată.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
Când testul este finalizat, este afişat un mesaj.
4 Pentru a iniţia manual un test al valorii VO2 max. pentru a
primi o estimare actualizată, atingeţi citirea curentă şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Dispozitivul actualizează estimarea valorii VO2 max.
Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin
Puteţi transmite datele privind pulsul dvs. de pe dispozitivul
vívomove 3/3S şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele Garmin
asociate. De exemplu, puteţi transmite datele despre puls pe un
dispozitiv Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă sau pe o cameră
de acţiune VIRB pe durata unei activităţi.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
Dispozitivul vívomove 3/3S începe să transmită datele privind
pulsul dvs.
NOTĂ: în timpul transmiterii datelor de puls, puteţi vizualiza
numai ecranul de monitorizare a pulsului.
3 Asociaţi dispozitivul vívomove 3/3S cu un dispozitiv
compatibil Garmin ANT+ .
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
4 Atingeţi ecranul monitorului cardiac şi selectaţi pentru a
opri transmiterea datelor privind pulsul.
®
®
®
Setarea unei alerte de puls anormal
Puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci când pulsul dvs.
depăşeşte un anumit număr de bătăi pe minut (bpm) după o
perioadă de inactivitate.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > > .
3 Selectaţi Alertă ritm ridicat.
4 Selectaţi .
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta valoarea
pentru pragul de puls ridicat.
6 Atingeţi ecranul tactil pentru a confirma valoarea.
De fiecare dată când depăşiţi valoarea limită, apare un mesaj şi
dispozitivul vibrează.
Ceas
Pornirea cronometrului pentru numărătoare
inversă
1
2
3
4
Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
Selectaţi > .
Setaţi minutele.
Atingeţi centrul ecranului tactil pentru a selecta minutele şi a
trece la ecranul următor.
5 Setaţi secundele.
6 Atingeţi centrul ecranului tactil pentru a selecta secundele şi
a trece la ecranul următor.
6
Apare un ecran care prezintă numerotarea inversă.
7 Dacă este necesar, selectaţi pentru a schimba timpul.
8 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul.
9 Dacă este necesar, atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a
întrerupe şi a relua numărătoarea inversă cu cronometrul.
10 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a opri cronometrul.
11 Dacă este necesar, selectaţi pentru a reseta cronometrul.
Utilizarea cronometrului
1
2
3
4
5
Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
Selectaţi > .
Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a porni cronometrul.
Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a opri cronometrul.
Dacă este necesar, selectaţi pentru a reseta cronometrul.
Utilizarea ceasului deşteptător
1 Setaţi orele şi frecvenţele în contul dvs. Garmin Connect
(Setări pentru monitorizarea activităţii, pagina 9).
2 Pe dispozitivul vívomove 3/3S, menţineţi apăsat un punct de
pe ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
3 Selectaţi > .
4 Glisaţi pentru a derula alarmele.
5 Selectaţi o alarmă pentru a o activa sau dezactiva.
Caracteristici conectate Bluetooth
Dispozitivul vívomove 3/3S are numeroase funcţii conectate
Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. compatibil utilizând
aplicaţia Garmin Connect.
Notificări: vă alertează cu notificări de pe smartphone, inclusiv
apeluri, mesaje text, actualizări din reţele sociale, programul
de întâlniri şi altele, pe baza setărilor de notificare ale
telefonului dvs.
Actualizări meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza
meteo de pe smartphone.
Comenzi pentru muzică: vă permite să controlaţi playerul
muzical de pe smartphone.
Localizare telefon: localizează smartphone-ul pierdut asociat la
dispozitivul dvs. vívomove 3/3S şi aflat în raza de acoperire.
Găseşte-mi dispozitivul: localizează dispozitivul
vívomove 3/3S pierdut asociat cu smartphone-ul şi aflat în
raza de acoperire.
Încărcări de activităţi: transmite automat datele privind
activitatea dvs. la aplicaţia Garmin Connect imediat ce o
deschideţi.
Actualizări software: dispozitivul descărcă şi instalează
wireless cea mai recentă actualizare de software.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul vívomove 3/3S.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone , utilizaţi setările privind
notificările iOS pentru a selecta elementele care se vor
afişa pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android™, din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
®
®
Localizarea unui smartphone pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
smartphone pierdut aflat în aria de acoperire utilizând tehnologia
Bluetooth.
Ceas
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
Dispozitivul vívomove 3/3S începe să caute smartphone-ul
asociat. Smartphone-ul emite o alertă sonoră, iar intensitatea
semnalului Bluetooth este afişată pe ecranul dispozitivului
vívomove 3/3S. Intensitatea semnalului Bluetooth creşte
odată cu apropierea de smartphone.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva notificările,
gesturile şi alertele. De exemplu, puteţi utiliza acest mod atunci
când dormiţi sau atunci când vizionaţi un film.
NOTĂ: în contul dvs. Garmin Connect, puteţi seta ca dispozitivul
să intre automat în modul Nu deranjaţi în timpul orelor dvs.
normale de somn. Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în
setările de utilizator din contul dvs. Garmin Connect.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări pe jos, ciclism, înot, drumeţii şi altele.
Puteţi crea un cont Garmin Connect gratuit atunci când vă
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia pentru mobil
Garmin Connect, sau puteţi accesa www.garminconnect.com.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza mai multe informaţii
detaliate privind activitatea dvs, inclusiv timpul, distanţa,
pulsul, numărul de calorii arse şi rapoarte personalizabile.
Funcţia Move IQ poate să înceapă automat o activitate
cronometrată pentru mers şi alergare folosind intervale de timp
pe care le setaţi în aplicaţia Garmin Connect. Aceste activităţi
sunt adăugate în lista de activităţi.
GPS conectat
Cu funcţia GPS conectată, dispozitivul dvs. utilizează antena
GPS din smartphone-ul dvs. pentru a înregistra date GPS
pentru activităţi de mers pe jos, alergare sau mers pe bicicletă.
(Înregistrarea unei activităţi cu funcţia GPS conectată, pagina 4).
Datele GPS, inclusiv locaţia, distanţa şi viteza, apar în detaliile
activităţii din contul dvs.Garmin Connect.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 7).
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia
Garmin Connect
Dispozitivul sincronizează automat datele cu aplicaţia Garmin
Connect de fiecare dată când o deschideţi. Dispozitivul
sincronizează periodic datele cu aplicaţia Garmin Connect, în
mod automat. De asemenea, vă puteţi sincroniza manual datele
în orice moment.
1 Aduceţi dispozitivul în apropierea smartphone-ului dvs.
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
SUGESTIE: aplicaţia poate fi deschisă sau poate rula în
fundal.
3 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
4 Selectaţi > .
5 Aşteptaţi până când datele dvs. se sincronizează.
6 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect.
Sincronizarea datelor cu computerul dvs.
Înainte de a putea sincroniza datele cu aplicaţia Garmin
Connect pe computer, trebuie să instalaţi aplicaţia Garmin
Express™ (Configurarea Garmin Express, pagina 7).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
Dispozitivul intră în modul de stocare în masă.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4 Vizualizaţi datele în contul dvs. Garmin Connect.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Când mişcările dvs. urmează modele familiare, funcţia Move IQ
detectează automat evenimentul şi îl afişează în cronologie.
Evenimentele Move IQ afişează tipul şi durata activităţii, dar nu
apar în lista dvs. de activităţi sau în fluxul de ştiri.
Garmin Connect
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Personalizarea dispozitivului dvs.
BluetoothSetări
Ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza meniul şi selectaţi
.
: activează şi dezactivează tehnologia Bluetooth.
7
NOTĂ: alte setări Bluetooth apar numai atunci când este
activată tehnologia Bluetooth.
: vă permite să asociaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil Bluetooth activat. Această setare permite
utilizarea unor caracteristici Bluetooth conectate cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect, inclusiv notificările şi încărcările
de activităţi pe Garmin Connect.
: vă permite să localizaţi un smartphone pierdut care este
asociat folosind tehnologia Bluetooth şi care se află în aria de
acoperire.
: vă permite să sincronizaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil Bluetooth activat.
Setările dispozitivului
Puteţi personaliza unele setări de pe dispozitivul vívomove 3/3S.
În contul dvs. Garmin Connect se pot personaliza unele setări
suplimentare.
Ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza meniul şi selectaţi
.
: activează sau dezactivează modul Nu deranjaţi (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 7).
: vă permite să aliniaţi manual braţele ceasului (Alinierea
braţelor ceasului, pagina 12).
: setează nivelul de luminozitate. Puteţi utiliza opţiunea
Automat pentru a ajusta automat luminozitatea în funcţie de
lumina ambiantă sau ajustaţi manual nivelul de luminozitate.
NOTĂ: un nivel de luminozitate mai ridicat reduce durata de
viaţă a bateriei.
: setează nivelul de vibraţie.
NOTĂ: un nivel de vibraţie mai ridicat reduce rata de viaţă a
bateriei.
: vă permite să porniţi şi să opriţi monitorul cardiac, să setaţi o
alertă pentru puls anormal şi să setaţi un memento de
relaxare (Setările pentru puls şi nivelul de stres, pagina 8).
: setează dispozitivul astfel încât să afişeze ora în format de
12 sau 24 de ore şi permite setarea manuală a orei (Setarea
manuală a orei, pagina 8).
: activează şi dezactivează monitorizarea activităţii, alerta de
mişcare şi alertele pentru obiective (Setări de activitate,
pagina 8).
: vă permite să selectaţi încheietura pe care se poartă
dispozitivul.
NOTĂ: această setare este utilizată pentru antrenamente de
rezistenţă şi pentru gesturi.
: setează dispozitivul să afişeze distanţa parcursă în unităţi
metrice sau imperiale.
: setează limba dispozitivului.
: permite resetarea datelor de utilizator şi a setărilor
(Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 12).
: afişează codul ID al dispozitivului, versiunea de software,
informaţii de reglementare, acordul de licenţă şi multe altele
(Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv, pagina 10).
Setările pentru puls şi nivelul de stres
Ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza meniul şi selectaţi
> .
: porneşte şi opreşte monitorul cardiac pentru încheietura
mâinii. Puteţi utiliza opţiunea Numai activităţi pentru a utiliza
monitorul cardiac purtat la încheietura mâinii strict pe durata
activităţilor cronometrate.
: vă permite să setaţi dispozitivul să vă alerteze când pulsul
depăşeşte valoarea ţintă (Setarea unei alerte de puls
anormal, pagina 6).
: vă permite să setaţi valoarea de prag pentru alerta de puls.
8
: vă permite să setaţi dispozitivul să vă alerteze atunci când
nivelul dvs. de stres este neobişnuit de mare. Alerta vă
încurajează să luaţi o mică pauză de relaxare, iar dispozitivul
vă solicită să începeţi un exerciţiu ghidat de respiraţie
controlată (Pornirea unui cronometru pentru exerciţiile de
relaxare, pagina 3).
Setări pentru oră
Ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza meniul şi selectaţi
> .
: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12 sau de 24
de ore.
: vă permite să setaţi ora manual sau automat în funcţie de
dispozitivul mobil asociat (Setarea manuală a orei,
pagina 8).
Setarea manuală a orei
În mod implicit, ora este setată automat când dispozitivul
vívomove 3/3S este asociat cu un smartphone.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > > > Manual.
3 Selectaţi .
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta ora.
Setări de activitate
Ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza meniul şi selectaţi
> .
: permite activarea şi dezactivarea monitorizării activităţii.
NOTĂ: alte setări de monitorizare a activităţii apar numai
când este activată monitorizarea activităţii.
: permite activarea şi dezactivarea Alertă mişcare.
: vă permite să porniţi şi să opriţi alertele privind obiectivele
sau să dezactivaţi alertele privind obiectivele în timpul unei
activităţi cronometrate. Alertele privind obiectivele se
afişează pentru obiectivul zilnic de paşi, obiectivul zilnic
pentru etaje urcate şi obiectivul săptămânal de minute de
activitate intensă.
Garmin ConnectSetări
Puteţi personaliza setările dispozitivului, opţiunile pentru
activităţi şi setările de utilizator în contul Garmin Connect. Unele
setări pot fi personalizate şi pe dispozitivul vívomove 3/3S.
• Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi
sau , selectaţi
Dispozitive Garmin şi selectaţi modelul propriu.
• Din widgetul de dispozitive din aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi modelul propriu.
După personalizarea setărilor, trebuie să sincronizaţi datele
pentru a aplica modificările dispozitivului (Sincronizarea datelor
dvs. cu aplicaţia Garmin Connect, pagina 7) (Sincronizarea
datelor cu computerul dvs., pagina 7).
Setările aspectului
Din meniul Garmin Connect al dispozitivului, selectaţi Aspect.
Faţă ceas: vă permite să selectaţi faţa ceasului.
Widgeturi: vă permite să personalizaţi widgeturile care apar pe
dispozitiv şi să reordonaţi widgeturile în buclă.
Opţiuni afişaj: vă permite să personalizaţi afişajul.
Setări pentru alerte
Din meniul Garmin Connect al dispozitivului, selectaţi Alerte.
Alerte: vă permite să setaţi orele ceasului deşteptător şi
frecvenţele alarmelor pentru dispozitivul dvs.
Notificări de pe telefon: vă permite să activaţi şi să configuraţi
notificările de pe smartphone-ul dvs. compatibil. Puteţi să
filtraţi notificările după În timpul unei activităţi sau Nu pe
durata unei activităţi.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Alertă puls anormal: vă permite să setaţi dispozitivul să vă
alerteze atunci când pulsul dvs. depăşeşte un prag setat
după o perioadă de inactivitate. Puteţi să setaţi Prag de
alertă.
Mementouri de relaxare: vă permite să setaţi dispozitivul să vă
alerteze atunci când nivelul dvs. de stres este neobişnuit de
mare. Alerta vă încurajează să luaţi o mică pauză de
relaxare, iar dispozitivul vă solicită să începeţi un exerciţiu
ghidat de respiraţie controlată.
Alertă de conexiune prin Bluetooth: vă permite să activaţi o
alertă prin care sunteţi informat că smartphone-ul asociat nu
mai este conectat utilizând tehnologia Bluetooth.
Nu mă deranja pe perioada somnului: setează dispozitivul să
activeze automat modul Nu deranjaţi în timpul orelor dvs. de
somn (Setări pentru utilizator, pagina 9).
Particularizarea opţiunilor pentru activităţi
Puteţi selecta activităţile care să fie afişate pe dispozitiv.
1 Din meniul Garmin Connect al dispozitivului, selectaţi Opţiuni
activitate.
2 Selectaţi Editare.
3 Selectaţi activităţile care să fie afişate pe dispozitiv.
NOTĂ: activităţile de mers pe jos şi alergare nu pot fi
eliminate.
Dacă
este necesar, selectaţi o activitate pentru a-i
4
personaliza setările, cum ar fi alertele şi câmpurile de date.
Marcarea turelor
Puteţi seta dispozitivul să utilizeze caracteristica Auto Lap , ce
marchează automat o tură la fiecare kilometru sau milă. Această
caracteristică este utilă pentru compararea performanţelor dvs.
pe diferitele componente ale unei activităţi.
NOTĂ: această Auto Lap caracteristică nu este disponibilă
pentru toate activităţile.
1 Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
selectaţi Dispozitive Garmin.
2 Selectaţi dispozitivul dvs.
3 Selectaţi Opţiuni activitate.
4 Selectaţi o activitate.
5 Selectaţi Auto Lap.
®
Particularizarea câmpurilor de date
Puteţi schimba combinaţiile câmpurilor de date pentru paginile
care apar în timp ce cronometrul de activitate funcţionează.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Înot în bazin.
1 Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect, selectaţi
Dispozitive Garmin.
2 Selectaţi dispozitivul dvs.
3 Selectaţi Opţiuni activitate.
4 Selectaţi o activitate.
5 Selectaţi Câmpuri de date.
6 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
Setări pentru monitorizarea activităţii
Din meniul Garmin Connect al dispozitivului, selectaţi
Monitorizarea activităţii.
NOTĂ: unele setări apar într-o subcategorie în meniul de setări.
Este posibil ca actualizările aplicaţiei şi site-ului web să modifice
aceste meniuri cu setări.
Monitorizarea activităţii: activaţi şi dezactivaţi funcţiile de
monitorizare a activităţii.
Pornire automată activitate: permite dispozitivului să creeze şi
să salvaţi automat activităţile cronometrate atunci când
funcţia Move IQ detectează dacă aţi mers sau alergat pentru
un prag de timp minim. Puteţi seta limita minimă de timp
pentru alergare şi mers pe jos.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Lungime pas personalizată: permite dispozitivului să calculeze
mai precis distanţa parcursă, utilizând lungimea
personalizată a pasului dvs. Puteţi introduce o distanţă
cunoscută şi numărul de paşi necesari pentru a acoperi acea
distanţă, iar Garmin Connect poate calcula lungimea pasului
dvs.
Etaje urcate zilnic: vă permite să introduceţi un obiectiv zilnic
pentru numărul de etaje de urcat.
Etape zilnice: vă permite să introduceţi obiectivul de paşi zilnici.
Puteţi utiliza opţiunea Obiectiv automat pentru a permite
dispozitivului să determine automat obiectivul de paşi.
Animaţii de obiectiv: vă permite să porniţi şi să opriţi animaţiile
privind obiectivele sau să le dezactivaţi doar în timpul
activităţilor. Obiectivele privind animaţiile se afişează pentru
obiectivul zilnic de paşi, obiectivul zilnic pentru etaje urcate şi
obiectivul săptămânal de minute de activitate intensă.
Alertă mişcare: permite dispozitivului să afişeze un mesaj şi
bara de mişcare pe ecranul care afişează momentul zilei
atunci când sunteţi inactiv de prea mult timp. De asemenea,
dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează dacă tonurile
sonore sunt activate.
NOTĂ: această setare reduce durata de viaţă a bateriei.
Move IQ: permite activarea şi dezactivarea evenimentelor Move
IQ. Funcţia Move IQ detectează automat modele de activităţi,
precum mersul pe jos şi alergarea.
Monitorizarea repausului cu Pulse Ox: permite dispozitivului
să înregistreze până la patru ore de citiri cu pulsoximetrul în
timp ce dormiţi.
Setaţi ca tracker de activitate preferat: setează dispozitivul să
fie principalul dvs. dispozitiv de monitorizare a activităţii,
atunci când mai multe dispozitive sunt conectate la aplicaţie.
Minute de activitate intensă săptămânală: permite
introducerea unui obiectiv săptămânal pentru numărul de
minute de participare la exerciţii fizice de intensitate
moderată spre viguroasă. Dispozitivul vă permite, de
asemenea, să setaţi o zonă de puls pentru minutele de
activitate moderată şi o zonă de puls superioară pentru
minutele de activitate intensă. De asemenea, puteţi să
utilizaţi algoritmul implicit.
Setări pentru utilizator
Din meniul Garmin Connect al dispozitivului, selectaţi Setări
utilizator.
Informaţii personale: vă permite să introduceţi detalii
personale, de exemplu data naşterii, sexul, înălţimea şi
greutatea.
Somn: vă permite să introduceţi orele dvs. normale de somn.
Zone de puls: permite estimarea pulsului maxim şi
determinarea zonelor personalizate de puls.
Setări generale
Din meniul Garmin Connect al dispozitivului, selectaţi Generale.
Nume dispozitiv: vă permite să setaţi un nume pentru
dispozitiv.
Dispozitiv la încheietură pornit: vă permite să selectaţi
încheietura pe care se poartă dispozitivul.
NOTĂ: această setare este utilizată pentru antrenamente de
rezistenţă şi pentru gesturi.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
sau de 24 de ore.
Format dată: setează dispozitivul să afişeze data într-un format
lună/zi sau zi/lună.
Limbă text: setează limba dispozitivului.
Distanţă: setează dispozitivul să afişeze distanţa parcursă în
kilometri sau în mile.
9
Informaţii dispozitiv
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Curăţarea benzilor din piele
1 Ştergeţi benzile din piele cu o cârpă uscată.
2 Folosiţi un balsam pentru piele pentru a curăţa benzile din
piele.
Schimbarea brăţărilor
Dispozitivul vívomove 3S este compatibil cu brăţările standard
cu eliberare rapidă, cu o lăţime de 18 mm. Dispozitivul vívomove
3 este compatibil cu brăţările standard cu eliberare rapidă, cu o
lăţime de 20 mm.
1 Trageţi acul cu eliberare rapidă pe telescop pentru a
îndepărta brăţara.
2 Introduceţi capătul mare al cablului USB într-un port de
încărcare USB.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului
• Conectaţi bine încărcătorul la dispozitiv şi încărcaţi-l folosind
cablul USB (Încărcarea dispozitivului, pagina 10).
Puteţi încărca dispozitivul conectând cablul USB la un
adaptor c.a. aprobat de Garmin, folosind o priză standard de
perete sau un port USB de pe computer.
• Vedeţi imaginea cu nivelul de încărcare rămas al bateriei pe
ecranul cu informaţii al dispozitivului (Vizualizarea
informaţiilor despre dispozitiv, pagina 10).
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu amplasaţi produsul în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi
uscătorul de rufe.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
10
2 Inseraţi un capăt al telescopului noii brăţări în dispozitiv.
3 Trageţi acul cu eliberare rapidă şi aliniaţi telescopul cu
capătul opus al dispozitivului.
4 Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a înlocui cealaltă parte a
curelei.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software şi
informaţiile de reglementare.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
3 Glisaţi pentru a vizualiza informaţiile.
Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Durata de viaţă a
bateriei
Până la 5 zile în modul inteligent
Până la 1 săptămână în plus în modul Ceas
Interval de temperatură De la -10º la 50ºC (de la 14º la 122ºF)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
de încărcare
Informaţii dispozitiv
Frecvenţe/protocoale
wireless
2,4 GHz @ 0 dBm nominal
• Protocol de comunicaţii wireless ANT+
• Bluetooth Tehnologia 5.0
13,56 MHz la -40 dBm nominal, tehnologie
NFC wireless
Rezistenţa la apă
5 ATM1
Depanare
Este smartphone-ul meu compatibil cu
dispozitivul meu?
Dispozitivul vívomove 3/3S este compatibil cu telefoane
smartphone ce utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
• Aduceţi dispozitivul în raza de acţiune a smartphone-ului.
• Dacă dispozitivele sunt deja asociate, opriţi şi reporniţi
Bluetooth pe ambele dispozitive.
• Dacă dispozitivele nu sunt asociate, activaţi tehnologia
Bluetooth pe smartphone.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a intra în modul de asociere.
• Pe dispozitiv, ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a vizualiza
meniul şi selectaţi > pentru a intra în modul de asociere.
Monitorizarea activităţii
Pentru mai multe informaţii privind precizia monitorizării
activităţii, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund
Numărul de paşi din contul Garmin Connect se actualizează la
sincronizarea dispozitivului.
1 Selectaţi o opţiune:
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea datelor cu computerul dvs., pagina 7).
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect,
pagina 7).
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să vă sincronizeze datele.
Sincronizarea poate dura câteva minute.
NOTĂ: reîmprospătarea aplicaţiei Garmin Connect sau a
aplicaţiei Garmin Connect nu vă sincronizează datele şi nu
vă actualizează contorul de paşi.
Nivelul meu de stres nu este afişat
Înainte ca dispozitivul să poată detecta nivelul dvs. de stres,
trebuie să porniţi funcţia de monitorizare a pulsului măsurat la
încheietura mâinii.
1 Dispozitivul
Depanare
Dispozitivul eşantionează variaţiile pulsului dvs. de pe durata
zilei, din timpul perioadelor de inactivitate, pentru a determina
nivelul dvs. de stres. Dispozitivul nu determină nivelul dvs. de
stres în timpul activităţilor cronometrate.
Dacă în locul nivelului de stres sunt afişate liniuţe, rămâneţi
nemişcat şi aşteptaţi în timp ce dispozitivul măsoară variaţia
pulsului.
Minutele mele de activitate intensă clipesc
Atunci când vă antrenaţi la un nivel de intensitate care indică
faptul că vă apropiaţi de obiectivul dvs. de minute de activitate
intensă, acestea vor lumina intermitent.
Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
Numărul de etaje urcate nu pare corect
Dispozitivul dvs. utilizează un barometru intern pentru a măsura
modificările de înălţime pe măsură ce urcaţi etajele. Înălţimea
unui etaj urcat este de 3m (10 ft.).
• Evitaţi să vă ţineţi de balustradă sau să săriţi trepte când
urcaţi scările.
• În medii expuse la vânt, acoperiţi dispozitivul cu mâneca sau
haina, deoarece rafalele puternice pot cauza măsurători
eronate.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Sfaturi pentru date Body Battery
îmbunătăţite
• Nivelul dvs. Body Battery se actualizează atunci când vă
sincronizaţi dispozitivul cu contul Garmin Connect.
• Pentru rezultate mai precise, purtaţi dispozitivul în timpul
somnului.
• Odihna şi un somn bun vă încarcă Body Battery.
• Activitatea extenuantă, stresul ridicat şi lipsa somnului pot
cauza epuizarea Body Battery.
• Aportul alimentar, precum şi excitanţii precum cafeina, nu au
impact asupra Body Battery.
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt neregulate
Dacă datele pulsoximetrului sunt neregulate sau nu apar, puteţi
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Rămâneţi nemişcaţi atunci când dispozitivul citeşte saturaţia
de oxigen din sânge.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
este rezistent la presiunea echivalentă cu o adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
11
• Ţineţi mâna pe care purtaţi dispozitivul în dreptul inimii în
timp ce dispozitivul citeşte saturaţia de oxigen din sânge.
• Utilizaţi o brăţară din silicon.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul optic de pe spatele dispozitivului.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă
Dispozitivul actualizează data şi ora când sincronizaţi
dispozitivul cu un computer sau cu un dispozitiv mobil. Trebuie
să vă sincronizaţi dispozitivul pentru a primi ora corectă atunci
când schimbaţi fusul orar şi pentru actualizarea la ora de vară.
Dacă ora indicată de braţele ceasului nu corespunde orei
ceasului digital, trebuie să le calibraţi manual (Alinierea braţelor
ceasului, pagina 12).
1 Confirmaţi că ora este setată la automat (Setări pentru oră,
pagina 8).
2 Verificaţi dacă ora afişată de computer sau de dispozitivul
mobil este corectă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Sincronizaţi dispozitivul cu un computer (Sincronizarea
datelor cu computerul dvs., pagina 7).
• Sincronizaţi dispozitivul cu un dispozitiv mobil
(Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect,
pagina 7).
Data şi ora sunt actualizate automat.
Alinierea braţelor ceasului
Dispozitivul vívomove 3/3S dispune de braţe de ceas de
precizie. Activităţile intense pot schimba poziţia braţelor de ceas.
Dacă ora indicată de braţele ceasului nu corespunde orei
ceasului digital, trebuie să le calibraţi manual.
SUGESTIE: poate fi necesară alinierea braţelor de ceas după
câteva luni de utilizare normală.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
> Setaţi brațele indicatoare la \n12:00.
2 Selectaţi >
3 Atingeţi sau până când braţul pentru minut indică poziţia
12 pe ceas.
4 Selectaţi .
5 Atingeţi sau până când braţul pentru oră indică poziţia 12
pe ceas.
6 Selectaţi .
Apare mesajul Aliniere finalizată.
NOTĂ: pentru alinierea braţelor puteţi utiliza şi aplicaţia
Garmin Connect.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Diminuaţi luminozitatea ecranului şi reduceţi durata de
aşteptare până la dezactivarea acestuia (Setările aspectului,
pagina 8).
• Dezactivaţi utilizarea gesturilor (Setările aspectului,
pagina 8).
• În setările centrului de notificări ale smartphone-ului, limitaţi
notificările care apar pe dispozitivul dvs. vívomove 3/3S
(Administrarea notificărilor, pagina 6).
• Dezactivaţi notificările inteligente (BluetoothSetări, pagina 7).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth când nu utilizaţi
caracteristici conectate (BluetoothSetări, pagina 7).
12
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin, pagina 6).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului la încheietura mâinii
(Setările pentru puls şi nivelul de stres, pagina 8).
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietura mâinii
este utilizată pentru a calcula minutele de activitate fizică de
intensitate ridicată, VO2 max., nivelul de stres şi numărul de
calorii arse (Minute de exerciţii, pagina 2).
Afişajul dispozitivului meu este dificil de citit
când mă aflu în aer liber
Dispozitivul detectează lumină ambiantă şi reglează automat
luminozitatea luminii de fundal pentru a maximiza durata de
viaţă a bateriei. În lumina directă a soarelui, ecranul devine mai
luminos, dar poate fi totuşi greu lizibil. Funcţia de detectare
automată a activităţii poate fi utilă când începeţi să efectuaţi
activităţi în aer liber (Setări pentru monitorizarea activităţii,
pagina 9).
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Ţineţi ecranul tactil pentru a vizualiza meniul.
2 Selectaţi > .
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a salva toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Res.set.impl..
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a şterge toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Şterg.date şi
reset.set..
Apare un mesaj de informare.
4 Atingeţi ecranul tactil.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia
Garmin Connect
Înainte de a putea actualiza software-ul dispozitivului utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin
Connect şi să asociaţi dispozitivul cu un smartphone compatibil
(Pornirea şi configurarea dispozitivului, pagina 1).
Sincronizaţi-vă dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect,
pagina 7).
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs.
Actualizarea este aplicată când nu folosiţi dispozitivul în mod
activ. Când actualizarea este completă, dispozitivul dvs.
reporneşte.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin
Express
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs., trebuie să
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Garmin Express şi să vă
adăugaţi dispozitivul (Sincronizarea datelor cu computerul dvs.,
pagina 7).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
2 După ce aplicaţia Garmin Express finalizează trimiterea
actualizărilor, deconectaţi dispozitivul de la computer.
Dispozitivul dvs. instalează actualizările.
Depanare
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect .
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
• Accesaţi www.garmin.com/ataccuracy.
Acesta nu este un dispozitiv medical. Funcţia de
pulsoximetru nu este disponibilă în toate ţările.
Repararea dispozitivului
Dacă dispozitivul trebuie reparat, accesaţi support.garmin.com
pentru informaţii despre trimiterea unei cereri de service către
departamentul de Garmin Asistenţă pentru produse.
Anexă
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 13) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil, respiraţie uşor mai profundă,
conversaţie posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat, menţinerea conversaţiei este
mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită, antrenament cardiovascular
optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp, respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică
şi musculară, putere
crescută
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Anexă
13
Index
încărcare 10
înot 5
A
L
accesorii 13
activităţi 4, 5, 8, 9
personalizare 9
salvare 9
actualizări, software 12
alarme 6
ceas 8
alerte 8
puls 6, 8, 9
vibraţii 7, 8
aplicaţii 6
smartphone 1
asociere
Senzori ANT+ 6
smartphone 1, 7, 11
Auto Lap 9
limbă 9
lungimea pasului 9
B
baterie 10
încărcare 1, 10
maximizare 8, 9, 12
benzi 10
Body Battery 3, 11
C
calibrare 3
ecran tactil 12
calorie 3
câmpuri de date 9
câmpuri de date 9
ceas 6, 8, 12
ciclul menstrual 2, 3
comenzi pentru muzică 2, 3
competiţii 5
consum, calorii 2
cronometru 3–6, 9
numărătoare inversă 6
cronometru pentru numărătoare inversă 6
curăţarea dispozitivului 10
D
date
încărcare 9
stocare 7
transferare 7
date utilizator, ştergere 12
depanare 4, 10–13
dimensiune bazin, setare 5
distanţă 2
câmpuri de date 9
meniu 1, 8
meniu de comenzi 1
mesaje 3
meteo 2
minute de activitate intensă 2, 9
Minute de activitate intensă 2, 11
mod stocare în masă 7
modul ceas 1
monitorizare 5
monitorizarea activităţii 2, 7–9
N
nivel de stres 2, 3, 8, 11
notificări 2, 3, 6, 8
O
obiective 2, 8, 9
ora din zi 12
oră 8
setări 8, 9, 12
P
paşi 2, 5, 8, 9
personalizarea dispozitivului 8
piese de schimb 10
profiluri, activitate 7
puls 1–3, 5
alerte 6, 8, 9
asociere senzori 6
câmpuri de date 9
monitor 5, 8, 11
zone 9, 13
pulsoximetru 1, 5, 9, 11
R
resetarea dispozitivului 12
S
feţe de ceas 8
G
T
ecran 8
calibrare 12
setări 8
ecran de pornire, personalizare 8
ecran tactil 1
calibrare 12
editare 9
F
Garmin Connect 1, 5, 7–9, 12
Garmin Express 7
actualizare software 13
GPS 4, 8
semnal 7
greutate, setări 9
I
ID unitate 10
iluminare de fundal 7, 8
intervale, înot 5
IQ mişcare 9
istoric 7
trimitere la computer 7
14
zone, puls 9
zone de, puls 13
M
salvare activităţi 4, 5, 9
saturaţia oxigenului 5
scor de stres 3
setări 1, 5, 7–9, 12
dispozitiv 8, 9
setări afişaj 8
setări de sistem 8
smartphone 3, 11
aplicaţii 6
asociere 1, 7, 11
software
actualizare 12, 13
versiune 10
specificaţii 10
stare de repaus 7–9
statistici sănătate 3
stocare date 7
ştergere
mesaje 3
toate datele de utilizator 12
E
Z
taste 1
tehnologie Bluetooth 6–8, 11
ture 9
U
unităţi de măsură 9
USB 12
transferul fişierelor 7
V
VO2 max. 5, 13
W
widgeturi 2, 3, 8
Index
support.garmin.com
Septembrie 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising