Garmin | vívomove® 3S | Garmin vívomove® 3S Priročnik za uporabo

Garmin vívomove® 3S Priročnik za uporabo
VÍVOMOVE 3/3S
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB in vívomove so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Body Battery™,
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ in Toe-to-Toe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati
brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in iPhone sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno
analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03697, AA3697
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Vklop in nastavitev naprave ........................................................ 1
Načini naprave ............................................................................ 1
Uporaba naprave ........................................................................ 1
Možnosti menija .......................................................................... 1
Nošenje naprave .........................................................................1
Pripomočki...................................................................... 2
Samodejni cilj .............................................................................. 2
Vrstica gibanja ............................................................................ 2
Izklop opozorila o gibanju ...................................................... 2
Minute intenzivnosti .................................................................... 2
Zbiranje minut intenzivnosti ................................................... 2
Body Battery ............................................................................... 2
Prikaz pripomočka Body Battery ............................................ 3
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij .......................................... 3
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa ............................ 3
Ogled pripomočka za raven stresa ........................................ 3
Vklop časovnika za sproščanje .............................................. 3
Ogled pripomočka za srčni utrip ................................................. 3
Uporaba pripomočka za spremljanje hidracije ............................ 3
Spremljanje menstruacijskega cikla ............................................ 3
Upravljanje predvajanja glasbe .................................................. 3
Ogled obvestil ............................................................................. 3
Vadba............................................................................... 4
Beleženje dejavnosti z merjenjem časa ..................................... 4
Beleženje dejavnosti s povezanim GPS ..................................... 4
Beleženje dejavnosti vadbe za moč ........................................... 4
Namigi za beleženje dejavnosti vadbe za moč ...................... 4
Beleženje dejavnosti plavanja .................................................... 4
Začetek izziva v programu Toe-to-Toe ....................................... 4
Funkcije za srčni utrip................................................... 5
Pulzni oksimeter ......................................................................... 5
Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra ........................... 5
Aktivacija merjenja s pulznim oksimetrom med spanjem ....... 5
Približne ocene najvišjega VO2 .................................................. 5
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 ....................................... 5
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin ............ 5
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu .................. 6
Ura ................................................................................... 6
Vklop odštevalnika ...................................................................... 6
Uporaba štoparice ...................................................................... 6
Uporaba budilke ..........................................................................6
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 6
Nastavitve opozoril ................................................................. 8
Prilagajanje možnosti dejavnosti ............................................ 8
Nastavitve merjenja aktivnosti ............................................... 9
Uporabniške nastavitve .......................................................... 9
Splošne nastavitve ................................................................. 9
Informacije o napravi..................................................... 9
Polnjenje naprave ....................................................................... 9
Namigi za polnjenje naprave .................................................. 9
Nega naprave ............................................................................. 9
Čiščenje naprave ................................................................. 10
Čiščenje usnjenih paščkov ................................................... 10
Zamenjava paščkov .................................................................. 10
Ogled informacij o napravi ........................................................ 10
Specifikacije .............................................................................. 10
Odpravljanje težav........................................................ 10
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? ................ 10
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 10
Merjenje aktivnosti .................................................................... 10
Moje število korakov ni točno ............................................... 10
Število korakov v napravi se ne ujema s številom korakov v
računu Garmin Connect ....................................................... 10
Raven stresa se ne prikaže ................................................. 10
Minute intenzivnosti utripajo ................................................. 11
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno .......... 11
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ........................ 11
Namigi za izboljšane podatke o energiji Body Battery .............. 11
Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra .................. 11
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ............................. 11
Poravnava urinih kazalcev ................................................... 11
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 11
Zaslon naprave je na prostem slabo viden ............................... 11
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect .................................................................................... 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 12
Posodobitve izdelkov ................................................................ 12
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 12
Popravila naprave ..................................................................... 12
Dodatek ......................................................................... 12
Cilji pripravljenosti ..................................................................... 12
O območjih srčnega utripa ........................................................ 12
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 12
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 12
Kazalo............................................................................ 14
Upravljanje obvestil ..................................................................... 6
Iskanje izgubljenega pametnega telefona .................................. 6
Uporaba načina Ne moti ............................................................. 6
Garmin Connect ............................................................. 6
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Povezani GPS ............................................................................ 7
Spremljanje spanja ..................................................................... 7
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect ............ 7
Sinhronizacija podatkov z računalnikom .................................... 7
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 7
Prilagajanje naprave...................................................... 7
Nastavitve Bluetooth ................................................................... 7
Nastavitve naprave ..................................................................... 7
Nastavitve srčnega utripa in stresa ........................................ 8
Nastavitve časa ...................................................................... 8
Nastavitve dejavnosti ............................................................. 8
Nastavitve računa Garmin Connect ............................................ 8
Nastavitve videza ................................................................... 8
Kazalo vsebine
i
Uvod
Načini naprave
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Vklop in nastavitev naprave
Hiter pregled Kazalca ure kažeta trenutni čas in naprava je zaklenjena.
Interaktivno
Kazalca ure se umakneta z zaslona na dotik in naprava
se odklene.
Samo ura
Ko je raven baterije nizka, kazalca kažeta trenutni čas,
zaslon na dotik pa je izklopljen, dokler naprave ne
napolnite.
Uporaba naprave
Preden lahko uporabite napravo, jo morate za vklop priklopiti na
vir napajanja.
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave vívomove 3/3S,
morate napravo združiti neposredno prek programa Garmin
Connect™ in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect iz
trgovine s programi.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
®
3 Priklopite kabel USB na vir napajanja, da se naprava vklopi
(Polnjenje naprave, stran 9).
Hello! Ob vklopu naprave se prikaže sporočilo Pozdravljeni!.
Dvojni tap: če želite prebuditi napravo, dvotapnite zaslon na
dotik .
OPOMBA: zaslon se izklopi, ko ga ne uporabljate. Ko je
zaslon izklopljen, je naprava še vedno aktivna in beleži
podatke.
Gib zapestja: če želite vklopiti zaslon, zasukajte in dvignite
zapestje proti telesu. Če želite izklopiti zaslon, zasukajte
zapestje stran od telesa.
Podrsanje: ko je zaslon na dotik vklopljen, podrsajte po njem,
da odklenete napravo.
Če se želite pomakniti po pripomočkih in možnostih menija,
podrsajte po zaslonu na dotik.
Držanje: ko je naprava odklenjena, pridržite zaslon na dotik, da
odprete meni.
Tap: če želite izbrati, tapnite zaslon na dotik.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, tapnite .
Možnosti menija
Če si želite ogledati meni, lahko pridržite zaslon na dotik.
NAMIG: če se želite pomakniti med možnostmi menija,
podrsajte.
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo
napravo, v meniju
ali
izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo in upoštevajte navodila na zaslonu.
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
Prikaže možnosti za dejavnost z merjenjem časa.
Prikaže funkcije za srčni utrip.
Prikaže možnosti za odštevalnik, štoparico in alarm.
Prikaže možnosti za pametni telefon, združen s tehnologijo
Bluetooth.
Prikaže nastavitve naprave.
Nošenje naprave
• Napravo nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
Če želite, da so izmerjene vrednosti srčnega utripa
natančnejše, se naprava med tekom ali vadbo ne sme
premikati. Za izmerjene vrednosti pulznega oksimetra se ne
premikajte.
Uvod
1
OPOMBA: optični senzor je na spodnji strani naprave.
• Za več informacij o merilniku srčnega utripa na zapestju si
oglejte Odpravljanje težav, stran 10.
• Za več informacij o senzorju pulznega oksimetra si oglejte
Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra, stran 11.
• Za več informacij o natančnosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Pripomočki
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli .
.
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Za pomikanje med pripomočki podrsajte po
zaslonu na dotik. Za nekatere pripomočke je potrebna združitev
s pametnim telefonom.
OPOMBA: s programom Garmin Connect lahko izberete videz
ure in dodate ali odstranite pripomočke.
Stanje in
čas
Trenutni čas, datum in stanje baterije. Čas in datum se
nastavita samodejno, ko se naprava sinhronizira z računom
Garmin Connect.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili, in cilj za trenutni
dan. Naprava se uči in vam vsak dan predlaga novo ciljno
število korakov.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Skupno število nadstropij, v katera ste se povzpeli, in cilj za
trenutni dan.
Izklop opozorila o gibanju
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > > > Op. o prem..
Skupno število in cilj minut intenzivnosti za trenutni teden.
Trenutna raven energije Body Battery™. Naprava izračuna
trenutne rezerve energije na podlagi podatkov o spanju,
stresu in dejavnosti. Višje število pomeni več rezerve
energije.
Prikaže se prečrtana ikona opozorila.
Trenutna raven učinka na telo. Naprava meri spremenljivost
srčnega utripa, ko niste aktivni, in na podlagi tega oceni
raven učinka na telo. Nižja številka pomeni nižjo raven
učinka na telo.
Organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, za
izboljšanje zdravja priporočajo, da na teden opravite najmanj
150 minut zmerne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut
živahne dejavnosti, kot je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Skupna količina zaužite vode in cilj za trenutni dan.
Opravljena razdalja v kilometrih ali miljah za trenutni dan.
Skupno število kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem dnevu,
kar vključuje tako aktivne kalorije kot kalorije v mirovanju.
Trenutni srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in
sedemdnevno povprečje srčnega utripa v mirovanju.
Trenutna hitrost dihanja s števili dihov na minuto in
sedemdnevno povprečje. Naprava meri hitrost dihanja, ko
niste aktivni, da zazna morebitno neobičajno dihanje, in
spreminjanje dihanja v povezavi s stresom.
Upravljanje predvajalnika glasbe v pametnem telefonu.
Trenutna temperatura in vremenska napoved iz združenega
pametnega telefona.
Stanje trenutnega mesečnega menstruacijskega cikla.
Ogledate si lahko dnevne simptome in jih zabeležite.
Prihodnji sestanki na koledarju pametnega telefona.
Obvestila pametnega telefona, vključno s klici, besedilnimi
sporočili, novimi objavami na družabnih omrežjih in drugimi
informacijami, v skladu z nastavitvami obvestil pametnega
telefona.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
2
Minute intenzivnosti
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava vívomove 3/3S izračuna minute intenzivnosti tako, da
podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim
srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa
izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako,
da analizira število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Body Battery
Naprava analizira spremenljivost srčnega utripa, raven stresa,
kakovost spanja in podatke o dejavnosti, da bi ugotovila splošne
raven vaše energije Body Battery. Tako kot števec za gorivo pri
Pripomočki
avtomobilih tudi ta naprava prikazuje količino vaših razpoložljivih
zalog energije. Raven energije Body Battery se meri v območju
od 0 do 100, pri čemer od 0 do 25 označuje nizko zalogo
energije, od 26 do 50 srednjo zalogo energije, od 51 do 75
visoko zalogo energije, od 76 do 100 pa zelo visoko zalogo
energije.
Napravo lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect, da si
ogledate najnovejšo raven svoje energije Body Battery,
dolgoročne trende in dodatne podrobnosti (Namigi za izboljšane
podatke o energiji Body Battery, stran 11).
Prikaz pripomočka Body Battery
Pripomoček Body Battery prikaže vašo trenutno raven energije
Body Battery.
1 Podrsajte za ogled pripomočka Body Battery.
2 Če si želite ogledati grafikon ravni energije Body Battery,
tapnite zaslon na dotik.
Grafikon prikazuje zadnjo dejavnost z merjenjem ravni
energije Body Battery ter visoko in nizko raven v zadnji uri.
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij
Naprava prikaže oceno skupnega števila kalorij, ki jih porabite v
trenutnem dnevu. Natančnost te ocene lahko izboljšate tako, da
do 15 minut hitro hodite.
1 Če si želite ogledati zaslon s kalorijami, podrsajte.
2 Izberite .
OPOMBA: se pojavi, ko je treba umeriti kalorije. Postopek
umerjanja je treba izvesti samo enkrat. Če ste že zabeležili
hojo ali tek z merjenjem časa, se ikona morda ne bo
prikazala.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Spremenljivost srčnega utripa in raven
stresa
Naprava analizira spremenljivost srčnega utripa, ko niste aktivni,
in na podlagi tega določi splošen stres. Vadba, fizična
dejavnost, spanje, prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na
vašo raven stresa. Raven stresa se meri v območju od 0 do 100,
pri čemer od 0 do 25 označuje stanje v mirovanju, od 26 do 50
nizko raven stresa, od 51 do 75 srednje visoko raven stresa, od
76 do 100 pa visoko raven stresa. Če poznate svojo raven
stresa, lahko lažje prepoznate trenutke v dnevu, ko ste pod
stresom. Za najboljše rezultate napravo nosite med spanjem.
Napravo lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect za
ogled ravni celodnevnega stresa, dolgoročnih trendov in
dodatnih informacij.
Ogled pripomočka za raven stresa
Pripomoček za raven stresa prikazuje trenutno raven stresa.
1 Podrsajte za ogled pripomočka za raven stresa.
2 Če si želite ogledati grafikon ravni stresa, tapnite zaslon na
dotik.
Grafikon ravni stresa prikazuje izmerjene vrednosti stresa ter
visoko in nizko raven v zadnji uri.
Vklop časovnika za sproščanje
Če želite začeti vodeno dihalno vajo, lahko vklopite časovnik za
sproščanje.
1 Podrsajte za ogled pripomočka za raven stresa.
2 Tapnite zaslon na dotik.
Prikaže se grafikon ravni stresa.
3 Podrsajte in izberite Čas. sproš..
4 Tapnite zaslon na dotik, da se premaknete na naslednji
zaslon.
5 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika za sproščanje.
Pripomočki
6 Sledite navodilom na zaslonu.
7 Dvotapnite zaslon na dotik za ustavitev časovnika za
sproščanje.
.
Prikaže se posodobljena raven stresa.
8 Izberite
Ogled pripomočka za srčni utrip
Pripomoček za srčni utrip prikaže trenutni srčni utrip s številom
utripov na minuto (bpm). Za več informacij o natančnosti
merjenja srčnega utripa obiščite garmin.com/ataccuracy.
1 Podrsajte za ogled pripomočka za srčni utrip.
Pripomoček prikazuje trenutni srčni utrip in povprečni srčni
utrip v mirovanju za zadnjih 7 dni.
2 Če si želite ogledati grafikon srčnega utripa, tapnite zaslon na
dotik.
Grafikon prikazuje zadnjo dejavnost z merjenjem srčnega
utripa ter visok in nizek srčni utrip v zadnji uri.
Uporaba pripomočka za spremljanje
hidracije
Pripomoček za spremljanje hidracije prikazuje vnos tekočine in
dnevni cilj za hidracijo.
1 Podrsajte za ogled pripomočka za hidracijo.
2 Izberite za vsako porcijo tekočine, ki jo zaužijete (1 cup, 8
oz ali 250 ml).
NAMIG: nastavitve hidracije, kot so uporabljene enote in
dnevni cilj, lahko prilagodite v računu Garmin Connect.
Spremljanje menstruacijskega cikla
Menstruacijski cikel je pomemben del zdravja. V nastavitvah
Statistični podatki o zdravju programa Garmin Connect si lahko
ogledate več informacij in nastavite to funkcijo.
• Spremljanje menstruacijskega cikla in podrobnosti o njem
• Fizični in čustveni simptomi
• Napovedi obdobij menstruacije in plodnosti
• Informacije o zdravju in prehrani
OPOMBA: pripomočke lahko dodate in odstranite s programom
Garmin Connect.
Upravljanje predvajanja glasbe
Pripomoček za upravljanje glasbe vam omogoča upravljanje
glasbe v pametnem telefonu z napravo vívomove 3/3S.
Pripomoček upravlja trenutno aktivni ali nazadnje aktivni
program predvajalnika v vašem pametnem telefonu. Če ni
aktiven noben predvajalnik, pripomoček ne prikaže informacij o
sledi, zato morate predvajanje začeti v telefonu.
1 V pametnem telefonu zaženite predvajanje skladbe ali
seznama predvajanja.
2 Podrsajte po napravi vívomove 3/3S za ogled pripomočka za
upravljanje glasbe.
Ogled obvestil
Ko je naprava združena s programom Garmin Connect, si lahko
v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna
sporočila in e-pošta.
1 Za ogled pripomočka za obvestila podrsajte.
2 Izberite Ogled.
Najnovejše obvestilo se prikaže na sredini zaslona na dotik.
3 Če želite izbrati obvestilo, tapnite zaslon na dotik.
NAMIG: podrsajte za ogled starejših obvestil.
Po napravi se pomakne celo sporočilo.
4 Tapnite zaslon na dotik in izberite za opustitev obvestila.
3
Vadba
Beleženje dejavnosti z merjenjem časa
Časovno merjeno dejavnost lahko beležite ter shranite in
pošljete v račun Garmin Connect.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite .
3 Podrsajte za pomikanje po seznamu dejavnosti in izberite
možnost:
• Za hojo izberite .
• Za tek izberite .
• Za dejavnost kardio vadbe izberite .
• Za vadbo za moč izberite .
• Za dejavnost joge izberite .
• Za druge vrste dejavnosti izberite .
• Za dejavnost na eliptičnem trenažerju izberite .
• Za plavanje v bazenu izberite .
• Za dejavnost na vadbenih stopnicah izberite .
• Za izziv korakov programa Toe-to-Toe™ izberite .
OPOMBA: dejavnosti lahko dodate ali odstranite s
programom Garmin Connect.
4 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika dejavnosti.
5 Začnite z dejavnostjo.
6 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte.
7 Ko končate dejavnost, dvotapnite zaslon na dotik, da ustavite
časovnik dejavnosti.
8 Izberite možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
• Če želite nadaljevati dejavnost, izberite .
Beleženje dejavnosti s povezanim GPS
Napravo lahko povežete s pametnim telefonom in beležite
podatke GPS za dejavnost hoje ali teka.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite .
3 Izberite ali .
4 Izberite , da napravo povežete z računom Garmin Connect.
Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi prikaže .
OPOMBA: če ne morete vzpostaviti povezave med napravo
in pametnim telefonom, tapnite zaslon na dotik in za
nadaljevanje dejavnosti izberite . Podatki GPS se ne bodo
beležili.
5 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika dejavnosti.
6 Začnite z dejavnostjo.
Telefon mora biti med dejavnostjo v dosegu.
7 Ko končate dejavnost, dvotapnite zaslon na dotik, da ustavite
časovnik dejavnosti.
8 Izberite možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
• Če želite nadaljevati dejavnost, izberite .
Beleženje dejavnosti vadbe za moč
Beležite lahko serije dejavnosti vadbe za moč. Serija je
sestavljena iz več ponovitev enega giba.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
4
3 Po potrebi izberite , da vklopite Štetje ponovitev.
4 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika dejavnosti.
5 Začnite prvo serijo.
Naprava šteje ponovitve.
6 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte.
7 Za končanje serije izberite .
Prikaže se časovnik počitka.
8 Med počitkom izberite eno od možnosti:
• Za ogled dodatnih podatkovnih zaslonov podrsajte po
zaslonu na dotik.
• Če želite urediti število ponovitev, podrsajte levo, izberite
, podrsajte in izberite število,nato pa sredino zaslona na
dotik.
9 Za začetek naslednje serije izberite .
10 Ponavljajte korake od 6 do 8, dokler dejavnost ni končana.
11 Dvotapnite zaslon na dotik za ustavitev časovnika dejavnosti.
12 Izberite možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
• Če želite nadaljevati dejavnost, izberite .
Namigi za beleženje dejavnosti vadbe za moč
• Med izvajanjem ponovitev ne glejte na napravo.
Napravo uporabljajte na začetku in na koncu posamezne
serije ter med počitki.
• Med izvajanjem ponovitev se osredotočite na držo.
• Izvajajte vaje z lastno težo ali vaje s prostimi utežmi.
• Ponovitve izvajajte z doslednim, širokim obsegom gibanja.
Posamezna ponovitev se zabeleži, ko se roka, na kateri
imate napravo, vrne v začetni položaj.
OPOMBA: vaje za noge se morda ne bodo zabeležile.
• Dejavnost vadbe za moč shranite in pošljite v svoj račun
Garmin Connect.
Podatke o dejavnosti si lahko ogledate in urejate z orodji v
računu Garmin Connect.
Beleženje dejavnosti plavanja
OPOMBA: merjenje srčnega med plavanjem ni na voljo.
Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
Izberite > .
Izberite Rav. spret..
Po potrebi izberite , da uredite velikost bazena.
Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika dejavnosti.
Začnite z dejavnostjo.
Naprava samodejno beleži intervale plavanja ali dolžine
bazena, ki si jih lahko ogledate s podrsavanjem po zaslonu
na dotik.
7 Ko končate dejavnost, dvotapnite zaslon na dotik, da ustavite
časovnik dejavnosti.
8 Izberite možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
• Če želite nadaljevati dejavnost, izberite .
• Izberite , da uredite velikost bazena.
1
2
3
4
5
6
Začetek izziva v programu Toe-to-Toe
Začnete lahko 2-minutni izziv v programu Toe-to-Toe s
prijateljem, ki ima združljivo napravo.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
Vadba
2 Izberite > , da k izzivu povabite drugega igralca, ki je v
dosegu (3 m).
OPOMBA: vsak igralec mora začeti izziv v svoji napravi.
Če naprava v 30 sekundah ne zazna igralcev, izziv poteče.
3 Izberite igralčevo ime.
Naprava odšteva čas 3 sekund, nato pa se vklopi časovnik.
4 Korake lahko beležite 2 minuti.
Na zaslonu sta prikazana časovnik in število korakov.
5 Postavite napravi v doseg (3 m).
Na zaslonu so prikazani koraki posameznega igralca.
Igralca lahko izbereta za začetek naslednjega izziva ali
za
zapiranje menija.
Funkcije za srčni utrip
Naprava vívomove 3/3S ima meni za srčni utrip, ki omogoča
ogled podatkov o srčnem utripu na zapestju.
Spremlja nasičenost krvi s kisikom. Če veste, kakšna je nasičenost
s kisikom, lažje ugotovite, kako se vaše telo prilagaja vadbi in
stresu.
OPOMBA: senzor pulznega oksimetra je na hrbtni strani naprave.
Prikazuje trenutni najvišji VO2, ki je kazalnik vaših telesnih
zmožnosti in bi se moral povišati, ko se izboljšuje vaša pripravljenost.
Oddaja podatke o trenutnem srčnem utripu v združeno napravo
Garmin .
®
Pulzni oksimeter
Naprava ima pulzni oksimeter na zapestju za merjenje
nasičenosti krvi s kisikom. Če veste, kakšna je nasičenost s
kisikom, lažje ugotovite, kako se vaše telo prilagaja vadbi in
stresu. Naprava meri raven kisika v krvi tako, da oddaja svetlobo
v kožo in preverja, koliko svetlobe se absorbira. To se imenuje
SpO2.
V napravi se vrednosti pulznega oksimetra pojavijo kot odstotek
SpO2. V računu Garmin Connect si lahko ogledate več
podrobnosti o vrednostih pulznega oksimetra, vključno s trendi v
obdobju več dni (Aktivacija merjenja s pulznim oksimetrom med
spanjem, stran 5). Za več informacij o natančnosti pulznega
oksimetra obiščite garmin.com/ataccuracy.
Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra
V napravi lahko kadar koli vklopite ročno odčitavanje vrednosti
pulznega oksimetra. Natančnost izmerjenih vrednosti je odvisna
od pretoka krvi, položaja naprave na vašem zapestju in vašega
mirovanja.
1 Napravo nosite nad zapestno kostjo.
Naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
2 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
3 Izberite > .
4 Roko, na kateri nosite napravo, držite v višini srca, ko
naprava odčitava nasičenost krvi s kisikom.
5 Mirujte.
Naprava prikaže vrednost nasičenosti s kisikom v odstotkih.
OPOMBA: podatke pulznega oksimetra med spanjem lahko
vklopite in si jih ogledate v računu Garmin Connect (Aktivacija
merjenja s pulznim oksimetrom med spanjem, stran 5).
Aktivacija merjenja s pulznim oksimetrom med
spanjem
Napravo lahko nastavite tako, da neprekinjeno meri raven kisika
v krvi ali SpO2, medtem ko spite (Namigi za nepravilne podatke
pulznega oksimetra, stran 11).
1 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin.
Funkcije za srčni utrip
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Merjenje aktivnosti > Pulzni oksimeter.
4 Izberite Spremljanje spanja s pulznim oksimetrom.
OPOMBA: nenavadni položaji spanja lahko povzročijo
abnormalno nizke vrednosti časa mirovanja SpO2.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana kot številka in
opis. V računu Garmin Connect si lahko ogledate več
podrobnosti o oceni najvišjega VO2, vključno s starostjo vašega
telesa. Starost telesa vam pove, kakšna je vaša telesna
pripravljenost v primerjavi z osebo istega spola in različne
starosti. Starost telesa se lahko z redno vadbo sčasoma zniža.
Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja FirstBeat. Analiza
najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The
Cooper Institute . Za več informacij si oglejte dodatek
(Standardne ocene za najvišji VO2, stran 12) in obiščite
www.CooperInstitute.org.
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Za prikazovanje ocene najvišjega VO2 v napravi so potrebni
podatki o srčnem utripu, izmerjenem na zapestju, in časovno
merjena 15-minutna hitra hoja ali tek.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
Če ste že zabeležili 15-minutno hitro hojo ali tek, se lahko
prikaže ocena najvišjega VO2. Naprava oceno najvišjega
VO2 posodobi po vsaki končani časovno merjeni hoji ali teku.
3 Izberite za vklop časovnika.
Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
4 Če želite ročno začeti test najvišjega VO2, da pridobite
posodobljeno oceno, tapnite trenutno izmerjeno vrednost in
upoštevajte navodila na zaslonu.
Naprava posodobi oceno najvišjega VO2.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin
Podatke o srčnem utripu iz naprave vívomove 3/3S lahko
oddajate in jih prikazujete v združenih napravah Garmin.
Podatke o srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo
Edge med kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med
dejavnostjo.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
Naprava vívomove 3/3S začne oddajati podatke o srčnem
utripu.
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu si
lahko ogledate le zaslon za merjenje srčnega utripa.
Združite
napravo vívomove 3/3S z združljivo napravo Garmin
3
ANT+ .
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
Če
želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu, tapnite
4
zaslon za merjenje srčnega utripa in izberite .
®
®
®
5
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem
utripu
Omogoča, da napravo nastavite tako, da vas opozori, ko vaš
srčni utrip po obdobju nedejavnosti prekorači določeno število
udarcev na minuto.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > > .
3 Izberite Opoz. - vis..
4 Izberite .
5 Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev vrednosti
praga za srčni utrip.
6 Za potrditev vrednosti tapnite zaslon na dotik.
Vsakič ko presežete vrednost praga, se prikaže sporočilo in
naprava zavibrira.
Ura
Vklop odštevalnika
1
2
3
4
Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
Izberite > .
Nastavite minute.
Tapnite sredino zaslona na dotik, da izberete minute in se
premaknete na naslednji zaslon.
5 Nastavite sekunde.
6 Tapnite sredino zaslona na dotik, da izberete sekunde in se
premaknete na naslednji zaslon.
Prikaže se zaslon s časom za odštevanje.
7 Po potrebi izberite , da uredite čas.
8 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika.
9 Po potrebi za zaustavitev in nadaljevanje časovnika
dvotapnite zaslon na dotik.
10 Dvotapnite zaslon na dotik za zaustavitev časovnika.
11 Po potrebi izberite , da ponastavite časovnik.
Uporaba štoparice
1
2
3
4
5
Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
Izberite > .
Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika.
Dvotapnite zaslon na dotik za zaustavitev časovnika.
Če je treba, izberite , da ponastavite časovnik.
Uporaba budilke
1 Nastavite čas in pogostost budilke v računu Garmin Connect
2
3
4
5
(Nastavitve merjenja aktivnosti, stran 9).
V napravi vívomove 3/3S držite zaslon na dotik za ogled
menija.
Izberite > .
Podrsajte za pomikanje po alarmih.
Izberite alarm, da ga vklopite ali izklopite.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava vívomove 3/3S ima več povezanih funkcij Bluetooth za
združljiv pametni telefon, ki uporablja program Garmin Connect.
Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona,
vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na
družabnih omrežjih, sestanki na koledarju in drugimi
informacijami, v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu.
6
Posodobitve vremenskih informacij: prikaže trenutno
temperaturo in vremensko napoved iz pametnega telefona.
Upravljanje glasbe: omogoča upravljanje predvajalnika glasbe
v pametnem telefonu.
Poišči moj telefon: poišče izgubljen pametni telefon, ki je
združen z vašo napravo vívomove 3/3S in je trenutno v
dosegu.
Najdi napravo: poišče izgubljeno napravo vívomove 3/3S, ki je
združena z vašim pametnim telefonom in je trenutno v
dosegu.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v
program Garmin Connect, takoj ko odprete program.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
in namesti najnovejšo posodobitev programske opreme.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi vívomove 3/3S.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo iPhone , v nastavitvah obvestil
sistema iOS izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon Android™, v programu
Garmin Connect izberite Nastavitve > Pametna
obvestila.
®
®
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljen pametni telefon, ki je
združen s tehnologijo Bluetooth in je trenutno v dosegu.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
Naprava vívomove 3/3S začne iskati združeni pametni
telefon. Pametni telefon odda zvočno opozorilo, na zaslonu
naprave vívomove 3/3S pa se prikaže moč signala Bluetooth.
Ko se približujete pametnemu telefonu, se moč signala
Bluetooth povečuje.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil, gibov in
opozoril. Ta način lahko na primer uporabite med spanjem ali
ogledom filma.
OPOMBA: v računu Garmin Connect lahko nastavite, da
naprava samodejno preklopi v način Ne moti v času, ko običajno
spite. Običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto www.garminconnect.com.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Ura
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami in prilagodljivimi poročili.
5 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
6 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect.
Sinhronizacija podatkov z računalnikom
Preden lahko sinhronizirate podatke s programom Garmin
Connect v računalniku, morate namestiti program Garmin
Express™ (Nastavitev programa Garmin Express, stran 7).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Odprite program Garmin Express.
Naprava preklopi v način za množično shranjevanje.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Oglejte si svoje podatke v računu Garmin Connect.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Garmin Move IQ™
Če se vaše gibanje ujema z znanimi vzorci vadbe, funkcija Move
IQ samodejno zazna dogodek in ga prikaže na vaši časovni
premici. Pri dogodkih funkcije Move IQ sta navedena vrsta in
trajanje, vendar dogodki niso prikazani na seznamu dejavnosti
ali v viru novic.
Funkcija Move IQ lahko samodejno začne dejavnost z
merjenjem časa za hojo in tek na podlagi mejnih vrednosti za
čas, ki jih nastavite v programu Garmin Connect. Te dejavnosti
se dodajo na seznam dejavnosti.
Povezani GPS
S funkcijo povezanega GPS naprava uporablja anteno GPS v
pametnem telefonu za beleženje podatkov GPS za dejavnosti
hoje, teka ali kolesarjenja (Beleženje dejavnosti s povezanim
GPS, stran 4). Podatki GPS, vključno z lokacijo, razdaljo in
hitrostjo, so prikazani v podrobnostih dejavnosti v računu
Garmin Connect.
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne
pa tudi za izklop alarmov (Uporaba načina Ne moti, stran 6).
Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect
Naprava samodejno sinhronizira podatke s programom Garmin
Connect ob vsakem zagonu programa. Naprava v rednih
časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke s
programom Garmin Connect. Podatke lahko kadar koli
sinhronizirate tudi ročno.
1 Napravo približajte pametnemu telefonu.
2 Odprite program Garmin Connect.
NAMIG: program je lahko odprt ali se izvaja v ozadju.
3 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
4 Izberite > .
Prilagajanje naprave
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Prilagajanje naprave
Nastavitve Bluetooth
Pridržite zaslon na dotik, da se prikaže meni, in izberite .
: vklopi in izklopi tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena tehnologija Bluetooth.
: omogoča združitev naprave z združljivim pametnim
telefonom, ki podpira tehnologijo Bluetooth. Ta nastavitev
omogoča uporabo povezanih funkcij Bluetooth s programom
Garmin Connect, vključno z obvestili in nalaganjem
dejavnosti v storitev Garmin Connect.
: s to funkcijo lahko poiščete izgubljeni pametni telefon, ki je
združen s tehnologijo Bluetooth in je trenutno v dosegu.
: omogoča sinhronizacijo naprave z združljivim pametnim
telefonom, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
Nastavitve naprave
Nekatere nastavitve lahko prilagodite v napravi vívomove 3/3S.
Dodatne nastavitve lahko prilagodite v računu Garmin Connect.
Pridržite zaslon na dotik, da se prikaže meni, in izberite .
: vklopi in izklopi uporabo načina Ne moti (Uporaba načina Ne
moti, stran 6).
: omogoča ročno poravnavo kazalcev (Poravnava urinih
kazalcev, stran 11).
: nastavi raven svetlosti. Uporabite lahko možnost Samodejno
za samodejno prilagajanje svetlosti glede na osvetljenost
okolice ali pa raven svetlosti prilagodite ročno.
OPOMBA: višja raven svetlosti skrajša trajanje baterije.
: nastavi stopnjo vibriranja.
OPOMBA: višja stopnja vibriranja skrajša trajanje baterije.
: omogoča, da vklopite in izklopite merilnik srčnega utripa ter
nastavite opozorilo o nenormalnem srčnem utripu in opomnik
za sprostitev (Nastavitve srčnega utripa in stresa, stran 8).
: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v 12- ali 24-urnem
zapisu, in omogoča ročno nastavitev časa (Ročna nastavitev
časa, stran 8).
: vklopi in izklopi merjenje aktivnosti, opozorilo o gibanju in
opozorila o ciljih (Nastavitve dejavnosti, stran 8).
: omogoča, da izberete, na katerem zapestju nosite napravo.
OPOMBA: ta nastavitev se uporablja za vadbo za moč in
uporabo gibov.
7
: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano razdaljo v
imperialnih ali metričnih enotah.
: nastavi jezik naprave.
: omogoča ponastavitev uporabniških podatkov in nastavitev
(Obnovitev vseh privzetih nastavitev, stran 12).
: prikaže ID enote, različico programske opreme, zakonsko
predpisane informacije, licenčno pogodbo in druge
informacije (Ogled informacij o napravi, stran 10).
Nastavitve srčnega utripa in stresa
Pridržite zaslon na dotik, da se prikaže meni, in izberite > .
: vklopi ali izklopi merilnik srčnega utripa na zapestju. Če
želite merilnik srčnega utripa na zapestju uporabljati samo
med dejavnostmi z merjenjem časa, lahko uporabite možnost
Samo za dejavnost.
: omogoča, da napravo nastavite tako, da vas opozori, ko je
vaš srčni utrip višji od ciljne vrednosti (Nastavitev opozorila o
nenormalnem srčnem utripu, stran 6).
: omogoča, da nastavite vrednost praga za obvestilo o srčnem
utripu.
: napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, če je raven
stresa neobičajno visoka. Opozorilo vas opomni, da si morate
vzeti trenutek za sprostitev, naprava pa vas pozove, da
začnite z vodeno dihalno vajo (Vklop časovnika za
sproščanje, stran 3).
Nastavitve časa
Pridržite zaslon na dotik, da se prikaže meni, in izberite > .
: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ali 24 ur.
: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa glede na
združeno mobilno napravo (Ročna nastavitev časa,
stran 8).
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas nastavi samodejno, ko je naprava
vívomove 3/3S združena s pametnim telefonom.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > > > Ročno.
3 Izberite .
4 Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev časa.
Nastavitve dejavnosti
Nastavitve videza
V meniju naprave v programu Garmin Connect izberite Videz.
Videz ure: omogoča izbiro videza ure.
Pripomočki: omogoča, da po meri prilagodite pripomočke, ki so
prikazani v napravi, in prerazporedite pripomočke na kolesu.
Možnosti prikaza: omogoča prilagoditev zaslona.
Nastavitve opozoril
V meniju naprave v programu Garmin Connect izberite
Opozorila.
Alarmi: omogoča nastavitev časa in pogostost budilke v
napravi.
Obvestila telefona: s to nastavitvijo lahko omogočite in
konfigurirate obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Obvestila lahko filtrirate po kriteriju Med dejavnostjo ali Ne
med dejavnostjo.
Opozorilo o nenormalnem srčnem utripu: omogoča, da
napravo nastavite tako, da vas opozori, ko srčni utrip po
obdobju nedejavnosti prekorači nastavljeni prag. Nastavite
lahko Prag za opozorilo.
Opomniki za sprostitev: napravo lahko nastavite tako, da vas
opozori, če je raven stresa neobičajno visoka. Opozorilo vas
opomni, da si morate vzeti trenutek za sprostitev, naprava pa
vas opozori, da lahko začnete z vodeno dihalno vajo.
Opozorilo o povezavi Bluetooth: omogoča vklop opozorila, ki
vas obvesti, da združeni pametni telefon ni več povezan z
uporabo tehnologije Bluetooth.
Ne moti med spanjem: nastavi, da naprava samodejno vklopi
način Ne moti v času, ko spite (Uporabniške nastavitve,
stran 9).
Prilagajanje možnosti dejavnosti
Lahko izberete dejavnosti, ki bodo prikazane v napravi.
1 V meniju naprave v programu Garmin Connect izberite
Možnosti dejavnosti.
2 Izberite Urejanje.
3 Izberete dejavnosti, ki bodo prikazane v napravi.
OPOMBA: dejavnosti hoje in teka ni mogoče odstraniti.
4 Po potrebi lahko izberite dejavnost, da prilagodite njene
nastavitve, kot so opozorila in podatkovna polja.
Nastavitve računa Garmin Connect
Označevanje krogov
V napravi lahko nastavite uporabo funkcije Auto Lap , ki
samodejno označi krog na vsak kilometer ali miljo. Ta funkcija je
priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih
dejavnosti.
OPOMBA: funkcija Auto Lap ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Možnosti dejavnosti.
4 Izberite dejavnost.
5 Izberite Auto Lap.
V računu Garmin Connect lahko prilagodite nastavitve naprave,
možnosti dejavnosti in uporabniške nastavitve. Nekatere
nastavitve lahko prilagodite tudi v napravi vívomove 3/3S.
• V programu Garmin Connect izberite
ali , izberite
Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
• V pripomočku za naprave v programu Garmin Connect
izberite svojo napravo.
Po prilagoditvi nastavitev morate sinhronizirati podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi (Sinhronizacija podatkov s
programom Garmin Connect, stran 7) (Sinhronizacija podatkov z
računalnikom, stran 7).
Prilagajanje podatkovnih polj
Kombinacije podatkovnih polj za zaslone, ki se prikažejo, ko
deluje časovnik dejavnosti, lahko spreminjate.
OPOMBA: možnosti Plavanje v bazenu ni mogoče prilagajati.
1 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Možnosti dejavnosti.
4 Izberite dejavnost.
5 Izberite Podatkovna polja.
Pridržite zaslon na dotik, da se prikaže meni, in izberite > .
: omogoča, da vklopite in izklopite merjenje aktivnosti.
OPOMBA: ostale nastavitve merjenja aktivnosti so prikazane
samo, če je omogočeno merjenje aktivnosti.
: omogoča, da vklopite in izklopite Op. o prem..
: omogoča, da vklopite in izklopite opozorila o ciljih ali
onemogočite opozorila o ciljih med dejavnostjo z merjenjem
časa. Opozorila o ciljih so prikazana za dnevni cilj korakov,
dnevni cilj za nadstropja, v katera se povzpnete, in tedenski
cilj za minute intenzivnosti.
8
®
Prilagajanje naprave
6 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Nastavitve merjenja aktivnosti
V meniju naprave v programu Garmin Connect izberite Merjenje
aktivnosti.
OPOMBA: nekatere nastavitve so prikazane v podkategoriji v
meniju z nastavitvami. Posodobitve programa ali spletnega
mesta lahko te menije z nastavitvami spremenijo.
Merjenje aktivnosti: vklopi in izklopi funkcije merjenja
aktivnosti.
Samodejni začetek dejavnosti: v vaši napravi omogoča
samodejno ustvarjanje in shranjevanje dejavnosti z
merjenjem časa, ko funkcija Move IQ zazna, da hodite ali
tečete več časa od najmanjšega praga. Najmanjši časovni
prag lahko določite za hojo in tek.
Dolž. koraka po meri: omogoča, da naprava natančneje
izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri.
Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo
prehodite, storitev Garmin Connect pa izračuna dolžino
vašega koraka.
Dnevno število nadstropij, v katera se povzpnete: omogoča
vnos dnevnega cilja za število nadstropij, v katera se morate
povzpeti.
Dnevni koraki: omogoča vnos dnevnega cilja korakov. Z
možnostjo Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi cilj
korakov.
Animacije ciljev: omogoča vklop in izklop animacij ciljev ali
izklop samo med dejavnostjo. Animacije ciljev so prikazane
za dnevni cilj korakov, dnevni cilj za nadstropja, v katera se
povzpnete, in tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Opozorilo o premiku: omogoča, da naprava prikaže sporočilno
vrstico in vrstico gibanja na zaslonu z uro, ko ste bili predolgo
neaktivni. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali
zavibrira.
OPOMBA: ta nastavitev skrajša trajanje baterije.
Move IQ: omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ. Funkcija
Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so hoja in
tek.
Spremljanje spanja s pulznim oksimetrom: omogoča, da
naprava beleži do štiri ure vrednosti pulznega oksimetra,
medtem ko spite.
Nastavi kot želeni merilnik aktivnosti: napravo nastavi kot
primarno napravo za merjenje aktivnosti, ko je s programom
povezanih več naprav.
Tedenske minute intenzivnosti: omogoča vnos tedenskega
cilja za število minut dejavnosti z zmerno do živahno
intenzivnostjo. Naprava omogoča tudi nastavitev območja
srčnega utripa za minute zmerne intenzivnosti ter območja
višjega srčnega utripa za minute živahne intenzivnosti.
Uporabite lahko tudi privzeti algoritem.
Uporabniške nastavitve
V meniju naprave v programu Garmin Connect izberite
Uporabniške nastavitve.
Osebni podatki: omogoča vnos osebnih podatkov, kot so
datum rojstva, spol, višina in teža.
Spanje: omogoča vnos običajnih ur spanja.
Območja srčnega utripa: omogoča vam, da ocenite svoj
najvišji srčni utrip in določite območja srčnega utripa po meri.
Splošne nastavitve
V meniju naprave v programu Garmin Connect izberite Splošno.
Ime naprave: omogoča vam, da napravi določite ime.
Zapestje za napravo: omogoča, da izberete, na katerem
zapestju nosite napravo.
OPOMBA: ta nastavitev se uporablja za vadbo za moč in
uporabo gibov.
Informacije o napravi
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ali 24 ur.
Oblika zapisa datuma: nastavi obliko zapisa datuma v formatu
mesec/dan ali dan/mesec, ki je prikazana v napravi.
Jezik: nastavi jezik naprave.
Razdalja: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano
razdaljo v kilometrih ali miljah.
Informacije o napravi
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v polnilna vrata USB.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Namigi za polnjenje naprave
• Za polnjenje polnilnik trdno priklopite na napravo s kablom
USB (Polnjenje naprave, stran 9).
Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na
napajalnik, ki ga je odobril Garmin, in uporabite standardno
stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v
računalniku.
• Ogled grafičnega prikaza preostanka baterije na zaslonu
naprave z informacijami (Ogled informacij o napravi,
stran 10).
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
9
Izdelka ne postavljajte v okolja z visoko temperaturo, na primer
v sušilni stroj.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Čiščenje usnjenih paščkov
1 Usnjena paščka obrišite s suho krpo.
2 Za čiščenje usnjenih paščkov uporabite sredstvo za nego
usnja.
Zamenjava paščkov
Naprava vívomove 3S je združljiva z 18 mm širokimi,
standardnimi paščki za hitro odstranitev. Naprava vívomove 3 je
združljiva z 20 mm širokimi, standardnimi paščki za hitro
odstranitev.
1 Za odstranitev paščka potisnite zatič za hitro odstranitev na
vzmeti.
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
2,4 GHz pri nazivni moči 0 dBm
• Protokol brezžične komunikacije ANT+
• Bluetooth 5.0
13,56 MHz pri nazivni moči –40 dBm,
brezžična tehnologija NFC
Nazivna vodotesnost
5 ATM1
Odpravljanje težav
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava vívomove 3/3S je združljiva s pametnimi telefoni, ki
uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Telefon se noče povezati z napravo
• Napravo približajte v doseg pametnega telefona.
• Če sta napravi že združeni, izklopite Bluetooth v obeh
napravah in ga ponovno vklopite.
• Če napravi nista združeni, omogočite tehnologijo Bluetooth v
pametnem telefonu.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect,
izberite
ali , nato pa izberite Naprave Garmin > Dodaj
napravo, da vklopite način združevanja.
• Na napravi pridržite zaslon na dotik, da se prikaže meni, in
izberite > , da vklopite način združevanja.
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
2 V napravo vstavite eno stran vzmeti novega paščka.
3 Potisnite zatič za hitro odstranitev in vzmet poravnajte z
nasprotno stranjo naprave.
4 Za zamenjavo drugega paščka ponovite korake od 1 do 3.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme in
zakonsko predpisane podatke.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
3 Podrsajte za ogled informacij.
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba
baterije
Do 5 dni v pametnem načinu
Do 1 dodaten teden v načinu ure
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 50 ºC (od 14 do 122 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
1 Naprava
10
Število korakov v napravi se ne ujema s številom
korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
1 Izberite možnost:
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Sinhronizacija podatkov z računalnikom,
stran 7).
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect, stran 7).
2 Počakajte, da naprava sinhronizira podatke.
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect ali program
Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in število
korakov se ne posodobi.
Raven stresa se ne prikaže
Vklopiti morate merjenje srčnega utripa na zapestju, preden
lahko naprava zazna raven stresa.
zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 50 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Odpravljanje težav
Naprava raven stresa določi z vzorčenjem spremenljivosti
srčnega utripa čez dan v obdobjih nedejavnosti. Naprava ravni
stresa ne določa med dejavnostmi z merjenjem časa.
Če so namesto ravni stresa prikazane črtice, se ne
premikajte in počakajte, da naprava izmeri spremenljivost
srčnega utripa.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Namigi za izboljšane podatke o energiji Body
Battery
• Raven vaše energije Body Battery se posodobi, ko napravo
sinhronizirate s svojim računom Garmin Connect.
• Za točnejše rezultate napravo nosite med spanjem.
• Napolnite se z energijo Body Battery s počitkom in dobrim
spancem.
• Naporna dejavnost, veliko stresa in slab spanec lahko
povzročijo, da se energija Body Battery izčrpa.
• Vnos hrane in poživil, kot je kofein, na energijo Body Battery
nimajo neposrednega vpliva.
Namigi za nepravilne podatke pulznega
oksimetra
Če so podatki pulznega oksimetra nepravilni ali se ne prikažejo,
upoštevajte enega od naslednjih namigov.
• Ne premikajte se, ko naprava odčitava nasičenost krvi s
kisikom.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Roko, na kateri nosite napravo, držite v višini srca, ko
naprava odčitava nasičenost krvi s kisikom.
• Uporabljajte silikonski pašček.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
Odpravljanje težav
• Ne opraskajte optičnega senzorja na hrbtni strani naprave.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko jo sinhronizirate z
računalnikom ali mobilno napravo. Sinhronizirajte napravo, da
bo pri prečkanju časovnih pasov prikazovala pravilen čas in da
se bo posodobila na poletni čas.
Če se kazalca ure ne ujemata z digitalnim časom, ju ročno
poravnajte (Poravnava urinih kazalcev, stran 11).
1 Prepričajte se, da je čas nastavljen na samodejnega
(Nastavitve časa, stran 8).
2 Potrdite, da računalnik ali mobilna naprava prikazuje pravilen
lokalni čas.
3 Izberite možnost:
• Sinhronizirajte napravo z računalnikom (Sinhronizacija
podatkov z računalnikom, stran 7).
• Sinhronizirajte napravo s pametnim telefonom
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect,
stran 7).
Čas in datum se posodobita samodejno.
Poravnava urinih kazalcev
Naprava vívomove 3/3S ima natančna kazalca. Pri intenzivnih
dejavnostih se lahko položaj kazalcev spremeni. Če se kazalca
ure ne ujemata z digitalnim časom, ju ročno poravnajte.
NAMIG: kazalca ure je morda treba poravnati po nekaj mesecih
običajne uporabe.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
> Poravnaj z \n12.00.
2 Izberite >
3 Tapnite ali tolikokrat, da se minutni kazalec premakne v
položaj 12. ure.
4 Izberite .
5 Tapnite ali tolikokrat, da se urni kazalec premakne v
položaj 12. ure.
6 Izberite .
Prikaže se sporočilo Poravnava je končana.
OPOMBA: kazalca lahko poravnate tudi s programom
Garmin Connect.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte njegovo časovno
omejitev (Nastavitve videza, stran 8).
• Izklopite gibe zapestja (Nastavitve videza, stran 8).
• V nastavitvah središča za obvestila v pametnem telefonu
omejite obvestila, ki se prikažejo v napravi vívomove 3/3S
(Upravljanje obvestil, stran 6).
• Izklopite pametna obvestila (Nastavitve Bluetooth, stran 7).
• Ko ne uporabljate povezanih funkcij, izklopite brezžično
tehnologijo Bluetooth (Nastavitve Bluetooth, stran 7).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin, stran 5).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Nastavitve
srčnega utripa in stresa, stran 8).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti, najvišjega VO2, ravni
stresa in porabljenih kalorij (Minute intenzivnosti, stran 2).
Zaslon naprave je na prostem slabo viden
Naprava zazna osvetljenost okolice in samodejno prilagodi
svetlost osvetlitve zaslona, s čimer se podaljša napajanje z
baterijo. Na neposredni sončni svetlobi zaslon postane svetlejši,
vendar je morda še vedno težko berljiv. Funkcija samodejnega
11
zaznavanja dejavnosti je priročna, ko začnete dejavnosti na
prostem (Nastavitve merjenja aktivnosti, stran 9).
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
3 Izberite možnost:
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter shraniti vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite
Ponastavi privz. nast..
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter izbrisati vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite Izbriši
pod., ponas.nast..
Prikaže se informativno sporočilo.
4 Tapnite zaslon na dotik.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Connect
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect, potrebujete račun Garmin
Connect, prav tako pa morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom (Vklop in nastavitev naprave, stran 1).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect,
stran 7).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Posodobitev se namesti, ko naprave ne uporabljate aktivno.
Ko je posodobitev končana, se naprava zažene znova.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/ataccuracy.
Ta naprava ni medicinski pripomoček. Funkcija pulznega
oksimetra ni na voljo v vseh državah.
Popravila naprave
Če vaša naprava potrebuje popravilo, obiščite spletno mesto
support.garmin.com, kjer boste pridobili informacije o oddaji
zahteve za servis pri podpori za izdelke Garmin.
Dodatek
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 12) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
prenesti in namestiti program Garmin Express in dodati napravo
(Sinhronizacija podatkov z računalnikom, stran 7).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Ko program Garmin Express zaključi pošiljanje posodobitve,
prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
Naprava namesti posodobitev.
Izračuni območij srčnega utripa
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
Izboljšana anaerobna
nekoliko neudobno, vzdržljivost in prag,
silovito dihanje
izboljšana hitrost
5
90–100 %
Šprinterski tempo, Anaerobna in mišična
dolgotrajno
vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
12
Dodatek
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Dodatek
13
Kazalo
A
alarmi 6
ura 8
Auto Lap 8
B
baterija 10
podaljševanje 7, 9, 11
polnjenje 1, 9
Body Battery 2, 3, 11
brisanje
sporočila 3
vsi uporabniški podatki 12
C
cilji 2, 8, 9
Č
čas 8
nastavitve 8, 9, 11
čas dneva 11
časovnik 3, 4, 8
odštevalnik 6
čiščenje naprave 9, 10
D
dejavnosti 4, 8
po meri 8
shranjevanje 8
dodatna oprema 12
dolžina koraka 9
domači zaslon, prilagajanje 8
odštevalnik 6
opozorila 8
srčni utrip 6, 8, 9
vibriranje 6, 8
osvetlitev zaslona 6–8
P
pametni telefon 3, 10
programi 6
združevanje 1, 7, 10
paščki 10
plavanje 4
podatki
prenašanje 6, 9
shranjevanje 6
podatkovna polja 8
polnjenje 9
ponastavitev naprave 12
posodobitve, programska oprema 12
prilagajanje naprave 7
pripomočki 2, 3, 8
profili, dejavnost 7
programi 6
pametni telefon 1
programska oprema
posodabljanje 12
različica 10
pulzni oksimeter 1, 5, 9, 11
R
raven stresa 2, 3, 8, 10
razdalja 2
podatkovna polja 8
S
jezik 9
shranjevanje dejavnosti 4, 8
shranjevanje podatkov 6
sledenje 5
sledenje dejavnostim 2
specifikacije 10
sporočila 3
srčni utrip 1–3, 5
merilnik 5, 8, 11
območja 9, 12
opozorila 6, 8, 9
podatkovna polja 8
združevanje senzorjev 5
stanje pripravljenosti 7–9
statistični podatki o zdravju 3
K
Š
G
Garmin Connect 1, 5–9, 12
Garmin Express 7
posodabljanje programske opreme 12
GPS 4, 8
signal 7
I
ID naprave 10
intervali, plavanje 4
izzivi 4
J
kalorija 3
odhodki 2
podatkovna polja 8
koraki 2, 4, 8, 9
krogi 8
M
meni 1, 8
meni upravljalnih elementov 1
menstruacijski cikel 2, 3
merjenje aktivnosti 2, 7–9
merske enote 9
minute intenzivnosti 2, 9, 11
Move IQ 9
N
način množičnega shranjevanja 7
način ure 1
nadomestni deli 10
najvišji VO2 5, 12
nasičenost s kisikom 5
nastavitve 1, 5, 7, 8, 11, 12
naprava 8, 9
nastavitve sistema 7
nastavitve zaslona 7
O
območja, srčni utrip 8, 9
obvestila 2, 3, 6, 8
odpravljanje težav 4, 9–12
14
senzorji ANT+ 5
zgodovina 7
pošiljanje v računalnik 6, 7
štoparica 6
T
tehnologija Bluetooth 6–8, 10
teža, nastavitve 9
tipke 1
U
učinek na telo 2, 3
umerjanje 3
zaslon na dotik 11
uporabniški podatki, brisanje 12
upravljanje glasbe 2, 3
ura 6, 8, 11
urejanje 8
USB 12
prenašanje datotek 7
V
velikost bazena, nastavljanje 4
videzi ure 8
vreme 2
Z
zaslon 7
nastavitve 8
umerjanje 11
zaslon na dotik 1
umerjanje 11
združevanje
pametni telefon 1, 7, 10
Kazalo
support.garmin.com
September 2019
190-02588-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising