Garmin | Index™ Smart Scale | User manual | Garmin Index™ Smart Scale Korisnički priručnik

Garmin Index™ Smart Scale Korisnički priručnik
Garmin Index™ pametna vaga
Korisnički priručnik
Rujan 2016
190-01959-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i ANT trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™,
Garmin Express™, Garmin Index™ i USB ANT Stick™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti
bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. Mac zaštitni je znak tvrtke Apple
Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
Br. modela: N5; ATWINC1500-MR210PA
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Montiranje podložaka .................................................................. 1
Umetanje baterija ........................................................................ 1
Mijenjanje mjernih jedinica .......................................................... 1
Ikone statusa .............................................................................. 1
Postavljanje uređaja....................................................... 1
Dodavanje korisnika ................................................................... 2
Promjena korisnika ..................................................................... 2
Promjena Wi‑Fi veze .................................................................. 2
Očitavanje i bilježenje mjerenja.................................... 2
Izmjerene vrijednosti ................................................................... 2
Informacije o uređaju..................................................... 2
Postupanje s uređajem ............................................................... 2
Specifikacije ................................................................................ 2
Rješavanje problema ..................................................... 2
Softverske nadogradnje .............................................................. 2
Dodatne informacije .................................................................... 3
Savjeti za čudne podatke o tjelesnom sastavu ........................... 3
Uređaj me prepoznaje kao gosta ili drugog korisnika ................. 3
Uređaj ne bilježi mjerenja ........................................................... 3
Vraćanje tvorničkih vrijednosti .................................................... 3
Indeks .............................................................................. 4
Sadržaj
i
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Kako bi izvršio mjerenja, uređaj kroz tijelo korisnika pušta struju.
Uređaj stoga ne bi trebale koristiti osobe s elektrostimulatorima
ili drugim ugrađenim medicinskim uređajima. Obratite se
liječniku prije korištenja ovog proizvoda ako ste u drugom stanju
ili smatrate da biste mogli biti.
Umetanje baterija
Uređaji koristi četiri AA baterije.
1 Uklonite poklopac odjeljka baterije.
2 Umetnite četiri AA baterije i pazite na polaritet.
Pregled uređaja
3 Vratite poklopac baterije.
Nakon umetanja baterija treperit će bežični svjetlosni indikatori
na LDC zaslonu i pojavit će se ikona
koja naznačuje da je
uređaj spreman za postavljanje.
Mijenjanje mjernih jedinica
Na donjoj strani vage prebacite prekidač na željene mjerne
jedinice.
Ikone statusa
Na LCD zaslonu pojavljuju se ikone koje naznačuju status veze i
koje je mjerenje prikazano na zaslonu. Ako ikone bežičnog
signala trepere, uređaj traži signal. Ako ikona svijetli, uređaj je
povezan pomoću odgovarajuće bežične tehnologije.
Status Wi‑Fi signala
®
Status bežičnog Bluetooth signala
®
Status bežičnog ANT signala
®
Indeks tjelesne mase
Postotak masnog tkiva
Postotak vode u tijelu
À
Á
Â
Ã
LCD zaslon
Tipka za ponovno postavljanje
Prekidač za jedinice mjera
Vratašca odjeljka za baterije
Skeletna mišićna masa
Koštana masa
Slaba baterija
Korisnik gost
Montiranje podložaka
Da bi mjerenje težine bilo što preciznije, uređaj postavite na tvrd,
ravan pod. Ako uređaj planirate koristiti na podu na kojem se
nalazi sag, trebali biste montirati podloške. Podlošci nisu
potrebni ako uređaj koristite na tvrdom podu.
Pritisnite podložak na svaku nožicu uređaja.
Način za postavljanje
Status veze za nadogradnju ili održavanje softvera
Prijenos podataka ili nadogradnja softvera bila je uspješna
Prijenos podataka ili nadogradnja softvera nije bila
uspješna
Postavljanje uređaja
Ako želite koristiti sve njegove funkcije, Garmin Index uređaj
morate povezati s Garmin Connect™ računom i kompatibilnim
Wi‑Fi usmjerivačem.
1 Idite na www.garminconnect.com/indexscale.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Mobilni uređaj za postavljanje uređaja pomoću
aplikacije Garmin Connect Mobile.
• Odaberite WPS za postavljanje uređaja pomoću WPS
kompatibilnog Wi‑Fi usmjerivača.
3 Slijedite upute na računalu ili pametnom telefonu kako biste
postavili i konfigurirali uređaj.
Početak rada
1
NAPOMENA: Uređaj radi ograničeno dok ne dovršite
postupak postavljanja.
Dodavanje korisnika
Možete pozvati do 15 korisnika da koriste vaš Garmin Index
uređaj putem svog Garmin Connect računa. Svaki pozvani
korisnik mora imati Garmin Connect račun.
Promjena korisnika
Vaš uređaj automatski razlikuje korisnike na temelju njihove
težine i učestalosti korištenja vage. Kada zakoračite na uređaj,
mjeri se vaša težina i na zaslonu se prikazuju vaši inicijali. Ako
uređaj otkrije drugog korisnika, promijenite korisnika.
Dok se na zaslonu uređaja prikazuju inicijali, dodirnite uređaj
kako biste se kretali kroz korisnike koji su se registrirali na
vagi.
Promjena Wi‑Fi veze
Uređaj u bilo kojem trenutku možete vratiti u način za
postavljanje i promijeniti Wi‑Fi vezu.
NAPOMENA: Vraćanje uređaja u način za postavljanje neće
izbrisati korisničke podatke koji se nalaze na uređaju.
Na donjoj strani vage pritisnite RESET.
Bežični svjetlosni indikatori na LCD zaslonu trepere i naznačuju
da je uređaj spreman za postavljanje (Postavljanje uređaja,
stranica 1).
Očitavanje i bilježenje mjerenja
Svaki put kada zakoračite na uređaj mjeri se vaša težina i druga
mjerenja. Izmjereni se podaci prikazuju na LCD zaslonu, a
prikaz svakih nekoliko sekundi prelazi na novu izmjerenu stavku.
1 Izujte cipele i skinite čarape.
2 Dodirnite vagu.
Uključuje se LCD zaslon.
3 Bosonogi stanite na vagu.
nećete osjetiti). Uređaj mjeri električni signal nakon što prođe
kroz vaše tijelo kako bi procijenio sve aspekte vašeg tjelesnog
sastava.
Za najtočnije rezultate uređaj svaki put koristite u istim
okolnostima i u približno isto vrijeme dana. Aktivnosti koje
trenutno utječu na vašu težinu, hidrataciju i raspored vode mogu
utjecati na točnost mjerenja.
Garmin preporučuje da dva sata prije korištenja uređaja ne
jedete, ne pijete, ne kupate se i ne idete u saunu.
Indeks tjelesne mase (BMI): Indeks tjelesne mase je težina
podijeljena s kvadratom visine. BMI se često koristi za
procjenu mršavosti ili pretilosti.
Mišićna masa: Mišićna masa je ukupna težina mišića. Mjeri se
u funtama, kilogramima ili "stoneovima" i funtama.
Koštana masa: Koštana masa je ukupna težina kostiju. Mjeri se
u funtama, kilogramima ili "stoneovima" i funtama.
Postotak masnog tkiva: Postotak masnog tkiva je postotak
vaše težine koji se odnosi na masno tkivo, a uključuje
esencijalno i potkožno masno tkivo. Esencijalno masno tkivo
neophodno je kako biste bili zdravi.
Postotak vode: Postotak vode je postotak vaše težine koji se
odnosi na tekućinu. Ovo mjerenje ukazuje na vašu razinu
hidratacije.
Informacije o uređaju
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Uređaj nemojte čistiti oštrim ili grubim predmetima.
Izbjegavajte kemijska i abrazivna sredstva za čišćenje otapala i
sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične
komponente i površine.
Čišćenje uređaja
1 Površinu uređaja očistite krpom namočenom u blagoj otopini
sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
SAVJET: Za najbolje rezultate stanite tako da vam stopala
budu položena ravno na staklenu površinu vage. Nemojte
dodirivati zaslon ili Garmin logotip.
Vaga mjeri vašu težinu i automatski prikazuje vaše inicijale i
mjerenja.
®
4 Kada se mjerenja pojave, dodirnite uređaj kako biste se brže
kretali kroz njih.
Ako ste uređaj postavili s aktivnom Wi‑Fi vezom, mjerenja se
automatski učitavaju na vaš Garmin Connect račun.
Izmjerene vrijednosti
Garmin Index pametna vaga pomoću bioelektrične impedancije
izračunava vaš tjelesni sastav. Uređaj kroz vaše tijelo od jednog
do drugog stopala šalje malu količinu električne struje (koju
2
Maksimalno
opterećenje
181,4 kg (400 lb.)
Vrsta baterije
4 AA alkalne baterije
OBAVIJEST
U ovom uređaju moraju se koristiti baterije od
1,5 V.
Trajanje baterije
Do 9 mj.
Raspon radne
temperature
Od 10 ° do 40 °C (od 50 ° do 104 °F)
Temperaturni raspon
za pohranu
Od -20° do 50°C (od -4° do 122°F)
Radijska frekvencija/
protokol
2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi‑Fi tehnologija
2,4 GHz ANT bežična tehnologija
2,4 GHz Bluetooth Smart bežična tehnologija
Rješavanje problema
Softverske nadogradnje
Kada je povezan pomoću Wi‑Fi tehnologije, uređaj automatski
prima nadogradnje softvera.
Očitavanje i bilježenje mjerenja
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Savjeti za čudne podatke o tjelesnom
sastavu
Ako su podaci o tjelesnom sastavu čudni ili ih nema, isprobajte
ove savjete.
• Stanite tako da vam stopala budu položena ravno na
staklenu površinu vage. Nemojte dodirivati zaslon ili Garmin
logotip.
• Prije upotrebe provjerite je li površina vage suha.
• Nemojte nositi čarape ili cipele.
• Uređaj svaki put koristite u istim okolnostima i u približno isto
vrijeme dana.
• Garmin preporučuje da dva sata prije korištenja uređaja ne
jedete, ne pijete, ne kupate se i ne idete u saunu.
Uređaj me prepoznaje kao gosta ili drugog
korisnika
• Na svom Garmin Connect računu provjerite svoje inicijale i
težinu.
• Kada se na zaslonu pojavi ime korisnika, dodirnite vagu za
prijelaz na sljedećeg korisnika.
Uređaj razlikuje korisnike na temelju njihove težine i
učestalosti korištenja vage. Ako netko drugi sličnih
karakteristika koristi uređaj, moguće je da uređaj odabere
pogrešnu osobu.
Uređaj ne bilježi mjerenja
• Provjerite razinu napunjenosti baterije.
• Provjerite jeste li dovršili proces postavljanja te da je uređaj
povezan pomoću Wi‑Fi tehnologije.
Vraćanje tvorničkih vrijednosti
Sve opcije uređaja možete vratiti na tvorničke vrijednosti.
NAPOMENA: Vraćanje tvorničkih vrijednosti ne briše podatke
koji su spremljeni na vaš Garmin Connect račun.
Na donjoj strani vage pritisnite i zadržite tipku RESET 5
sekundi.
Rješavanje problema
3
Indeks
B
baterija 1
umetanje 1
Bluetooth tehnologija 1
Č
čišćenje uređaja 2
D
dodaci 3
G
Garmin Connect 1, 2
I
ikone 1
izmjerene vrijednosti 2, 3
K
korisnički podaci 2
korisnički profil 2
M
mjerne jedinice 1
N
nadogradnja softvera 2
P
početno postavljanje 1
ponovno postavljanje uređaja 3
R
računalo, povezivanje 2
rješavanje problema 3
S
softver, nadogradnja 2
specifikacije 2
T
tipke 1
U
uparivanje 2
uređaj, čišćenje 2
USB ANT Stick 1
W
Wi-Fi 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising