Garmin | Legacy Hero Series, Captain Marvel | Garmin Legacy Hero Series, Captain Marvel Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin Legacy Hero Series, Captain Marvel Īpašnieka rokasgrāmata
LEGACY SERIES
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin , Garmin logotips, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause un Edge ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Body Battery™, Garmin
AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ un Varia™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes.
Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
®
®
®
®
®
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple , iPhone un iTunes ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Vārdiskā prečzīme BLUETOOTH un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc.
īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. The Cooper Institute , kā arī visas saistītās prečzīmes ir The Cooper Institute īpašums. Uzlabota sirdsdarbības ritma
analīze, ko nodrošina Firstbeat. iOS ir reģistrēta Cisco Systems, Inc. prečzīme, ko izmanto saskaņā ar Apple Inc. licenci. Wi‑Fi ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation prečzīme. Windows ir
Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
®
®
®
®
®
®
®
Šis produkts ir ANT+ sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03558, M/N: A03618
®
Saturs
Aktivitātes izsekošana ................................................... 8
Ierīces pārskats .......................................................................... 1
Ieteikumi skārienekrānam ...................................................... 1
Skārienekrāna bloķēšana un atbloķēšana ........................ 1
Pārvaldības funkciju izvēlnes lietošana ................................. 1
Ikonas .................................................................................... 1
Pulksteņa iestatīšana .................................................................. 1
Automātisks mērķis ..................................................................... 8
Brīdinājuma par kustību izmantošana ........................................ 8
Sekošana miegā ......................................................................... 8
Intensitātes minūtes .................................................................... 8
Intensitātes minūšu pelnīšana ............................................... 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 8
Aktivitātes izsekošanas iestatījumi ............................................. 9
Aktivitātes izsekošanas izslēgšana ........................................ 9
Viedās funkcijas............................................................. 1
Logrīki............................................................................. 9
Ievads.............................................................................. 1
Viedtālruņa pāra savienojuma izveide ........................................ 1
Pievienotās funkcijas .................................................................. 2
Tālruņa paziņojumi ................................................................. 2
Bluetooth paziņojumu iespējošana ................................... 2
Paziņojumu skatīšana ....................................................... 2
Atbilde uz teksta ziņojumu ................................................ 2
Ienākoša tālruņa zvana saņemšana ................................. 2
Paziņojumu pārvaldība ...................................................... 2
Bluetooth viedtālruņa savienojuma izslēgšana ................. 2
Netraucēšanas režīma lietošana ........................................... 2
Tālruņa meklēšana ................................................................ 3
Connect IQ funkcijas ................................................................... 3
Connect IQ funkciju lejupielāde ............................................. 3
Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru ................ 3
Wi‑Fi pievienotās funkcijas ......................................................... 3
Pievienošana Wi‑Fi tīklam ..................................................... 3
Mūzika............................................................................. 3
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana ............. 3
Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu
sniedzēja ................................................................................ 3
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja atvienošana .......... 4
Personīgā audio satura lejupielāde ............................................ 4
Bluetooth austiņu pievienošana .................................................. 4
Mūzikas klausīšanās ................................................................... 4
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība ............................................. 4
Garmin Pay..................................................................... 4
Garmin Pay maka iestatīšana ..................................................... 4
Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni ............................ 4
Kartes pievienošana Garmin Pay makam .................................. 5
Garmin Pay maka pārvaldība ................................................ 5
Garmin Pay ieejas koda maiņa ................................................... 5
Drošības un izsekošanas funkcijas.............................. 5
Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana ................... 5
Kontaktpersonu pievienošana .................................................... 5
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana ................... 5
Palīdzības pieprasīšana ............................................................. 6
Sirdsdarbības ritma funkcijas....................................... 6
Uz plaukstas locītavu balstīts pulss ............................................ 6
Ierīces valkāšana ................................................................... 6
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā ............. 6
Pulsa logrīka skatīšana .......................................................... 6
Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana ............. 6
Sirdsdarbības ritma pārraidīšana uz Garmin ierīcēm ............ 6
Plaukstas locītavas sirsdarbības ritma monitora
izslēgšana .............................................................................. 7
Par sirdsdarbības ritma zonām ................................................... 7
Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana ..................................... 7
Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini ......................................... 7
Par VO2 Max. aplēsēm ............................................................... 7
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses ......................................... 7
Pulsa oksimetrs .......................................................................... 7
Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana ....................................... 7
Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa .......................... 8
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā ................ 8
Saturs
Logrīku skatīšana ....................................................................... 9
Logrīku cilpas pielāgošana .................................................... 9
Par logrīku Mana diena ............................................................... 9
Logrīks Veselības statistika ...................................................... 10
Pulsa mainība un stresa līmenis ............................................... 10
Stresa līmeņa logrīka lietošana ............................................ 10
Body Battery ............................................................................. 10
Body Battery logrīka skatīšana ............................................ 10
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem ............................. 10
Sekošana menstruālajam ciklam .............................................. 10
Sekošana ūdens balansam ...................................................... 10
Logrīka sekošanai ūdens balansam izmantošana ............... 10
Lietotnes un aktivitātes............................................... 10
Aktivitātes sākšana ................................................................... 11
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai ........................................... 11
Aktivitātes beigšana .................................................................. 11
Pielāgotas aktivitātes pievienošana .......................................... 11
Izlases aktivitātes pievienošana vai noņemšana ...................... 11
Iekštelpu aktivitātes .................................................................. 11
Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana ................................. 11
Trenažiera attāluma kalibrēšana .......................................... 11
Aktivitātes brīvā dabā ............................................................... 12
Dodoties skrējienā ............................................................... 12
Dodoties velobraucienā ....................................................... 12
Nobraucienu skatīšana ........................................................ 12
Peldot baseinā .......................................................................... 12
Peldbaseina lieluma iestatīšana .......................................... 12
Peldēšanas terminoloģija ..................................................... 12
Golfa spēle ................................................................................ 12
Golfa laukumu lejupielāde ................................................... 12
Golfa spēle ........................................................................... 12
Bedrīšu informācija .............................................................. 13
Spraudītes atrašanās vietas maiņa ................................. 13
Virziena uz spraudīti skatīšana ....................................... 13
Layup un krasu pagriezienu attālumu skatīšana ................. 13
Hazardu skatīšana ............................................................... 13
Sitiena mērīšana, izmantojot funkciju Garmin AutoShot™ .. 13
Rezultātu saglabāšana ........................................................ 13
Punktu skaitīšanas metodes iestatīšana ......................... 13
Sekošana golfa statistikai ................................................ 14
Golfa statistikas ierakstīšana .......................................... 14
Sitienu vēstures skatīšana ................................................... 14
Posma kopsavilkuma skatīšana ........................................... 14
Posma pabeigšana .............................................................. 14
Lietotne Garmin Golf ............................................................ 14
Treniņi........................................................................... 14
Lietotāja profila iestatīšana ....................................................... 14
Fiziskās formas mērķi .......................................................... 14
Fizisko vingrojumu sērijas ......................................................... 14
Vingrojumu sērijas sākšana ................................................. 14
Garmin Connect treniņa plānu izmantošana ....................... 15
Pielāgoti treniņu plāni ...................................................... 15
Šodienas fizisko vingrojumu sērijas sākšana .................. 15
Plānoto fizisko vingrojumu sēriju skatīšana .................... 15
Personīgie rekordi ..................................................................... 15
i
Personīgo rekordu skatīšana ............................................... 15
Personīgā rekorda atjaunošana ........................................... 15
Personīgā rekorda dzēšana ................................................. 15
Visu personīgo rekordu notīrīšana ....................................... 15
Navigācija...................................................................... 15
Jūsu atrašanās vietas saglabāšana ......................................... 15
Atrašanās vietas dzēšana .................................................... 15
Naviģēšana uz saglabātu atrašanās vietu ................................ 15
Navigācija atpakaļ uz sākumu .................................................. 16
Navigācijas apturēšana ............................................................ 16
Kompass ................................................................................... 16
Kompasa manuāla kalibrēšana ........................................... 16
Vēsture .......................................................................... 16
Vēstures izmantošana .............................................................. 16
Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā .................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Lietotnes Garmin Connect lietošana .................................... 17
Garmin Connect lietošana datorā ........................................ 17
Ierīces pielāgošana...................................................... 17
Pulksteņa ciparnīcas maiņa ...................................................... 17
Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana ......................................... 17
Pielāgotas pulksteņa ciparnīcas izveide .............................. 17
Vadības izvēlnes pielāgošana .................................................. 17
Vadības saīsnes iestatīšana ..................................................... 17
Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi ................................................ 18
Datu ekrānu pielāgošana ..................................................... 18
Brīdinājuma signāli ............................................................... 18
Brīdinājuma iestatīšana ................................................... 18
Auto Lap ............................................................................... 19
Distanču atzīmēšana, izmantojot funkciju Auto Lap ....... 19
Auto Pause® lietošana ........................................................ 19
Automātiskas ritināšanas lietošana ..................................... 19
GPS iestatījuma maiņa ........................................................ 19
GPS un citas satelītu sistēmas ....................................... 19
Tālrunis un Bluetooth iestatījumi .............................................. 19
Sistēmas iestatījumi .................................................................. 19
Laika iestatījumi ................................................................... 20
Laika joslas ..................................................................... 20
Laika manuāla iestatīšana .............................................. 20
Modinātāja iestatīšana .................................................... 20
Brīdinājuma dzēšana ...................................................... 20
Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana ............................. 20
Hronometra lietošana ...................................................... 20
Fona apgaismojuma iestatījumi ........................................... 20
Mērvienību mainīšana .......................................................... 20
Garmin Connect Iestatījumi ...................................................... 20
Ierīces informācijas skatīšana .................................................. 22
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana .............................................................................. 22
Specifikācijas ............................................................................ 22
Informācija par akumulatoru darbības laiku ......................... 22
Ierīces apkope .......................................................................... 22
Ierīces tīrīšana ..................................................................... 23
Saišu maiņa .............................................................................. 23
Traucējummeklēšana ................................................... 23
Vai mans viedtālrunis ir saderīgs ar manu ierīci? ..................... 23
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 23
Manas austiņas neveido savienojumu ar ierīci ......................... 23
Mūzika pazūd, vai austiņas zaudē savienojumu ...................... 23
Mana ierīce ir nepareizā valodā ............................................... 23
Mana ierīce nerāda pareizu laiku ............................................. 23
Akumulatora darbības laika maksimizēšana ............................ 23
Ierīces restartēšana .................................................................. 24
Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana .............................. 24
Satelīta signālu iegūšana ......................................................... 24
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana ................................. 24
Aktivitāšu izsekošana ............................................................... 24
Mans soļu skaits nešķiet precīzs ......................................... 24
Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs ................................... 24
Intensitātes minūšu un kaloriju precizitātes uzlabošana ...... 24
Temperatūras rādījums nav precīzs ......................................... 24
Papildu informācijas iegūšana .................................................. 24
Pielikums....................................................................... 24
Datu lauki .................................................................................. 24
VO2 Max. standarta parametri .................................................. 26
Riteņu lielums un apkārtmērs ................................................... 26
Simbolu definīcijas .................................................................... 26
Rādītājs......................................................................... 27
Bezvadu sensori........................................................... 20
Bezvadu sensoru savienošana pārī ......................................... 20
Kājas mērierīce ......................................................................... 21
Soļu mērītāja kalibrēšana .................................................... 21
Kājas mērierīces kalibrēšanas uzlabošana ......................... 21
Papildaprīkojuma velosipēda ātruma un kadences sensora
izmantošana ............................................................................. 21
Ātruma sensora kalibrēšana ................................................ 21
Nūjas sensori ............................................................................ 21
Situācijas apzināšana ............................................................... 21
tempe ........................................................................................ 21
Informācija par ierīci.................................................... 21
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 21
Produkta atjauninājumi ............................................................. 22
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin
Connect ................................................................................ 22
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ................................................................................ 22
ii
Saturs
Ievads
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
Pirms sākat vai pārveidojat jebkuru treniņu programmu, vienmēr
konsultējieties ar ārstu.
Ierīces pārskats
2 Atlasiet .
Skārienekrāns ir bloķēts un neatbild uz pieskārieniem, līdz
jūs to atbloķējat.
3 Lai atbloķētu skārienekrānu, turiet nospiestu jebkuru pogu.
Pārvaldības funkciju izvēlnes lietošana
Pārvaldības funkciju izvēlnē ir pielāgojamas saīsnes, piemēram,
skārienekrāna bloķēšanai un ierīces izslēgšanai.
PIEZĪME. saīsnes varat pievienot, pārkārtot un noņemt
pārvaldības funkciju izvēlnē (Vadības izvēlnes pielāgošana,
17. lappuse).
1 Jebkurā ekrānā 2 sekundes turiet .
2 Atlasiet opciju.
Poga Darbība: nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.
Nospiediet, lai palaistu un apturētu aktivitātes taimeri.
Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai skatītu pārvaldības
funkciju izvēlni, tostarp ierīces barošanas funkcijas.
Nospiediet un turiet 5 sekundes, lai pieprasītu palīdzību
(Drošības un izsekošanas funkcijas, 5. lappuse).
Poga Atpakaļ: nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā;
šo darbību nevar veikt aktivitātes laikā.
Aktivitātes laikā nospiediet, lai atzīmētu jaunu apli, sāktu
jaunu kompleksu vai pozu vai pārietu uz nākamo vingrojumu
posmu.
Nospiediet un turiet, lai skatītu ierīces iestatījumu izvēlni un
pašreizējā ekrāna opcijas.
Skārienekrāns: pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu
logrīkus, funkcijas un izvēlnes.
Pieskarieties, lai atlasītu.
Pavelciet pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Aktivitātes laikā pavelciet pa labi, lai skatītu pulksteņa skatus
un logrīkus.
Pulksteņa skatā pavelciet pa labi, lai skatītu saīsnes funkciju.
Ieteikumi skārienekrānam
• Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa sarakstiem vai
izvēlnēm.
• Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ātri ritinātu.
• Pieskarieties, lai atlasītu vienumu.
• Pulksteņa ciparnīcā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu
pa logrīkiem ierīcē.
• Logrīkā pieskarieties, lai skatītu papildu logrīku ekrānus, ja
pieejami.
• Aktivitātes laikā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu
nākamo datu ekrānu.
• Aktivitātes laikā pavelciet pa labi, lai skatītu pulksteņa
ciparnīcu un logrīkus, un pavelciet pa kreisi, lai atgrieztos
aktivitātes datu laukos.
• Katru izvēlnes atlasi veiciet kā atsevišķu darbību.
Skārienekrāna bloķēšana un atbloķēšana
Jūs varat bloķēt skārienekrānu, lai novērstu nejaušus
pieskārienu ekrānam.
1 Turiet nospiestu , lai skatītu vadības izvēlni.
Ievads
Ikonas
Mirgojoša ikona nozīmē, ka ierīce meklē signālu. Vienmērīgi
izgaismota ikona nozīmē, ka signāls ir atrasts vai ka sensors ir
pievienots.
Viedtālruņa savienojuma statuss
Sirdsdarbības ritma monitora statuss
Soļu mērītāja statuss
LiveTrack statuss
Ātruma un kadences sensora statuss
Varia™ velosipēda gaismu statuss
Varia velosipēda radara statuss
tempe™ sensora statuss
Legacy Series brīdinājuma statuss
Pulksteņa iestatīšana
Lai pilnībā izmantotu Legacy Series funkcijas, izpildiet tālāk
norādītos uzdevumus.
• Izveidojiet viedtālruņa pāra savienojumu ar lietotni Garmin
Connect™ (Viedtālruņa pāra savienojuma izveide,
1. lappuse).
• Iestatiet Wi‑Fi tīklus (Pievienošana Wi‑Fi tīklam,
3. lappuse).
• Iestatiet mūziku (Mūzika, 3. lappuse).
• Iestatiet savu Garmin Pay™ maku (Garmin Pay maka
iestatīšana, 4. lappuse).
• Iestatiet drošības funkcijas (Drošības un izsekošanas
funkcijas, 5. lappuse).
®
Viedās funkcijas
Viedtālruņa pāra savienojuma izveide
Lai iestatītu Legacy Series ierīci, tai ir jābūt tieši savienotai pārī,
izmantojot Garmin Connect lietotni, nevis Bluetooth viedtālruņa
iestatījumus.
1 No viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni
Garmin Connect.
2 Atlasiet opciju, lai ierīcē iespējotu pāra izveides režīmu:
• Ja šī ir pirmā reize, kad iestatāt savu ierīci, nospiediet ,
lai ieslēgtu ierīci.
®
1
• Ja iepriekš izlaidāt pāra izveides procesu vai ierīcei
izveidojāt pāra savienojumu ar citu viedtālruni, nospiediet
un turiet , pēc tam atlasiet > Izveidot pāra
savienojumu ar tālruni, lai manuāli atvērtu pāra izveides
režīmu.
3 Atlasiet opciju, lai pievienotu ierīci savam Garmin Connect
kontam:
• Ja šī ir pirmā ierīce, kurai esat izveidojis pāra
savienojumu, izmantojot Garmin Connect lietotni, izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.
• Ja esat jau izveidojis pāra savienojumu citai ierīcei,
izmantojot Garmin Connect lietotni, izvēlnē
vai
atlasiet Garmin ierīces > Pievienot ierīci un izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.
Pievienotās funkcijas
Pievienotās funkcijas jūsu Legacy Series ierīcei ir pieejamas,
kad izveidojat ierīces savienojumu ar saderīgu viedtālruni,
izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Dažām funkcijām pievienotajā
viedtālrunī ir jāinstalē lietotne Garmin Connect. Lai iegūtu
plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/apps.
Dažas funkcijas ir pieejamas arī, kad izveidojat ierīces
savienojumu ar bezvadu tīklu.
Tālruņa paziņojumi: rāda Legacy Series ierīcē tālruņa
paziņojumus un ziņojumus.
LiveTrack: draugiem un ģimenei ļauj sekot jūsu sacensībām un
treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat uzaicināt sekotājus,
izmantojot e-pasta vēstuli vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt
jūsu aktuālos datus Garmin Connect izsekošanas lapā.
Aktivitāšu augšupielādes Garmin Connect: automātiski sūta
jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzar
ierakstīt aktivitāti.
Connect IQ™: ļauj paplašināt ierīces funkcijas ar jaunām
pulksteņa ciparnīcām, logrīkiem, lietotnēm un datu laukiem.
Programmatūras atjauninājumi: ļauj atjaunināt ierīces
programmatūru.
Laikapstākļi: ļauj skatīt pašreizējos laikapstākļus un
laikapstākļu prognozes.
Bluetooth sensori: ļauj pievienot ar Bluetooth saderīgus
sensorus, piemēram, sirdsdarbības ritma monitoru.
Meklēt manu tālruni: atrod jūsu pazudušo viedtālruni, kurš ir
pāra savienojumā ar Legacy Series ierīci un pašlaik atrodas
diapazonā.
Meklēt manu ierīci: atrod jūsu pazudušo Legacy Series ierīci,
kura ir pāra savienojumā ar jūsu viedtālruni un pašlaik
atrodas diapazonā.
Tālruņa paziņojumi
Tālruņa paziņojumiem ir nepieciešams saderīgs viedtālrunis,
kas ir jāizvieto ierīces diapazonā, veidojot tālruņa pāra
savienojumu ar ierīci. Kad tālrunis saņem ziņojumus, tas nosūta
paziņojumus uz ierīci.
Bluetooth paziņojumu iespējošana
Lai iespējotu paziņojumus, ir jāizveido Legacy Series ierīces
pāra savienojums ar saderīgu viedtālruni (Viedtālruņa pāra
savienojuma izveide, 1. lappuse).
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Tālrunis > Paziņojumi.
3 Atlasiet Aktivitātes laikā, lai iestatītu preferences
paziņojumiem, kuri ir redzami aktivitātes ierakstīšanas laikā.
4 Atlasiet paziņojuma izvēli.
5 Atlasiet Ne aktivitātes laikā, lai iestatītu preferences
paziņojumiem, kuri ir redzami pulksteņa režīmā.
6 Atlasiet paziņojuma izvēli.
7 Atlasiet Noildze.
2
8 Atlasiet noildzes ilgumu.
Paziņojumu skatīšana
1 Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu
paziņojumu logrīku.
2 Atlasiet paziņojumu.
3 Ritiniet, lai lasītu pilnu paziņojumu.
4 Velciet augšup, lai skatītu paziņojumu opcijas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai rīkotos saskaņā ar paziņojumu, atlasiet darbību,
piemēram, Izlaist vai Atbildēt.
Pieejamās darbības ir atkarīgas no paziņojuma veida un
tālruņa operētājsistēmas. Ja noraidāt paziņojumu tālrunī
vai Legacy Series ierīcē, tas logrīkā vairs nav redzams.
• Lai atgrieztos paziņojumu sarakstā, velciet pa labi.
Atbilde uz teksta ziņojumu
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi Android™ viedtālruņiem.
Kad jūs savā Legacy Series ierīcē saņemat teksta ziņojumu,
varat nosūtīt ātru atbildi, atlasot to ziņojumu sarakstā. Ziņojumus
varat pielāgot lietotnē Garmin Connect.
PIEZĪME. šī funkcija sūta teksta ziņojumus, izmantojot jūsu
tālruni. Var tikt piemēroti regulāru teksta ziņojumu ierobežojumi
un maksa. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu mobilo
pakalpojumu sniedzēju.
1 Velciet augšup vai lejup, lai skatītu paziņojumu logrīku.
2 Atlasiet teksta ziņojuma paziņojumu.
3 Velciet augšup, lai skatītu paziņojumu opcijas.
4 Atlasiet Atbildēt.
5 Atlasiet sarakstā ziņojumu.
Jūsu tālrunis sūta atlasīto ziņojumu kā teksta ziņojumu.
Ienākoša tālruņa zvana saņemšana
Kad savienojumā esošā viedtālrunī jūs saņemat tālruņa zvanu,
Legacy Series ierīce rāda zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.
• Lai atbildētu uz zvanu, atlasiet .
PIEZĪME. lai runātu ar zvanītāju, jums ir jāizmanto
savienojumā esošs viedtālrunis.
• Lai noraidītu zvanu, atlasiet .
• Lai noraidītu zvanu un tūlīt nosūtītu teksta ziņojuma atbildi,
atlasiet un sarakstā atlasiet ziņojumu.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi, ja jūsu ierīce ir
savienojumā ar Android viedtālruni.
Paziņojumu pārvaldība
Varat izmantot saderīgu viedtālruni, lai pārvaldītu paziņojumus,
kuri ir redzami jūsu Legacy Series ierīcē.
Atlasiet opciju:
• Ja izmantojat iPhone ierīci, dodieties uziOS paziņojumu
iestatījumiem, lai atlasītu ierīcē rādāmos vienumus.
• Ja izmantojat Android viedtālruni, lietotnē Garmin Connect
atlasiet Iestatījumi > Viedie paziņojumi.
®
®
Bluetooth viedtālruņa savienojuma izslēgšana
1 Turiet nospiestu , lai skatītu vadīklu izvēlni.
2 Atlasiet , lai izslēgtu Bluetooth viedtālruņa savienojumu
savā Legacy Series ierīcē.
Skatiet mobilās ierīces īpašnieka rokasgrāmatā, kā izslēgt
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju mobilajā ierīcē.
Netraucēšanas režīma lietošana
Jūs varat izmantot netraucēšanas režīmu, lai izslēgtu vibrācijas
un displeju brīdinājumiem un paziņojumiem. Šis režīms atspējo
žestu iestatījumu (Fona apgaismojuma iestatījumi,
20. lappuse). Piemēram, jūs varat lietot šo režīmu, kamēr guļat
vai skatāties filmu.
Viedās funkcijas
• Lai manuāli ieslēgtu vai izslēgtu netraucēšanas režīmu, turiet
nospiestu un atlasiet .
• Lai netraucēšanas režīmu automātiski ieslēgtu miega laikā,
lietotnē Garmin Connect atveriet ierīces iestatījumus un
atlasiet Skaņas un brīdinājumi > Netraucēt miega laikā.
Tālruņa meklēšana
Jūs varat izmantot šo funkciju, lai palīdzētu noteikt tāda
pazaudēta viedtālruņa atrašanās vietu, kas ir savienots pārī,
izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, un pašlaik atrodas
diapazonā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet .
Signāla stipruma joslas ir redzamas ekrānā Legacy Series,
un viedtālrunī skan brīdinājuma skaņas. Tuvojoties
viedtālrunim, josla pieaug.
3 Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet .
Connect IQ funkcijas
Savam pulkstenim varat pievienot Connect IQ funkcijas, ko
nodrošina Garmin un citi sniedzēji, izmantojot Connect IQ
lietotni. Savu ierīci varat pielāgot, izmantojot pulksteņa skatus,
datu laukus, logrīkus un lietotnes.
Pulksteņa skati: ļauj pielāgot pulksteņa izskatu.
Datu lauki: ļauj lejupielādēt jaunus datu laukus, kas attēlo
sensora, aktivitātes un vēstures datus jaunos veidos. Jūs
varat pievienot Connect IQ datu laukus iebūvētām funkcijām
un lapām.
Logrīki: nodrošina informācijas, tostarp sensora datu un
paziņojumu, ērtu skatīšanu.
Lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktīvas funkcijas,
piemēram, jaunus ārpustelpu un fitnesa aktivitāšu veidus.
®
Connect IQ funkciju lejupielāde
Lai lejupielādētu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jāizveido
Legacy Series ierīces pāra savienojums ar viedtālruni
(Viedtālruņa pāra savienojuma izveide, 1. lappuse).
1 No viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni
Connect IQ.
2 Ja nepieciešams, atlasiet savu ierīci.
3 Atlasiet funkciju Connect IQ.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties.
3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupielādējiet to.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Wi‑Fi pievienotās funkcijas
Aktivitāte tiek augšupielādēta jūsu Garmin Connect kontā:
automātiski sūta jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu,
tikko pabeidzar ierakstīt aktivitāti.
Audio saturs: ļauj sinhronizēt audio saturu no trešo personu
pakalpojumu sniedzējiem.
Programmatūras atjauninājumi: jūsu ierīce automātiski
lejupielādē un instalē jaunākos programmatūras
atjauninājumus, kad ir pieejams Wi‑Fi savienojums.
Fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plāni: fizisko vingrojumu
sēriju un treniņu plānus jūs varat pārlūkot un atlasīt vietnē
Garmin Connect. Kad nākamreiz ierīcei būs Wi‑Fi
savienojums, faili bezvadu savienojumā tiks nosūtīti uz jūsu
ierīci.
Mūzika
Pievienošana Wi‑Fi tīklam
Jums ir jāizveido ierīces savienojums ar lietotni Garmin Connect
viedtālrunī vai lietojumprogrammu Garmin Express™ datorā, lai
pievienotos Wi‑Fi tīklam.
Lai sinhronizētu ierīci ar trešās personas mūzikas pakalpojumu
sniedzēju, ir jāizveido savienojums ar Wi‑Fi. Pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, jūs varat arī palielināt lielāku failu pārsūtīšanas
ātrumu.
1 Pārvietojieties Wi‑Fi tīkla diapazonā.
2 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
3 Atlasiet Garmin ierīces un atlasiet savu ierīci.
4 Atlasiet Vispārīgi > Wi-Fi tīkli > Pievienot tīklu.
5 Atlasiet pieejamo Wi‑Fi tīklu un ievadiet pieteikšanās
informāciju.
Mūzika
PIEZĪME. šī sadaļa ir par trim dažādām mūzikas atskaņošanas
iespējām.
• Trešās personas nodrošināta mūzika
• Personīgs audio saturs
• Tālrunī saglabāta mūzika
Ierīcē Legacy Series jūs varat lejupielādēt audio saturu no
datora vai trešās personas pakalpojumu sniedzēja, lai to
klausītos, kad viedtālruņa nav tuvumā. Lai klausītos ierīcē
saglabāto audio saturu, austiņas ir jāsavieno ar Bluetooth
tehnoloģiju.
Mūzikas atskaņošanu pāra savienojumā esošā viedtālrunī varat
pārvaldīt, izmantojot savu ierīci.
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja
pievienošana
Lai savā saderīgajā pulkstenī no trešās personas pakalpojumu
sniedzēja ielādētu mūziku vai citus audio failus, pakalpojumu
sniedzējs ir jāpievieno, izmantojot lietotni Garmin Connect.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Garmin ierīces un atlasiet savu ierīci.
3 Atlasiet Mūzika.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu instalētam pakalpojumu sniedzējam,
atlasiet pakalpojumu sniedzēju un izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
• Lai pievienotu jaunam pakalpojumu sniedzējam, atlasiet
Iegūt mūzikas lietotnes, atrodiet pakalpojumu sniedzēju
un izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Audio satura lejupielāde no trešās personas
pakalpojumu sniedzēja
Lai lejupielādētu audio saturu no trešās personas pakalpojumu
sniedzēja, jums ir nepieciešams savienojums ar Wi‑Fi tīklu
(Pievienošana Wi‑Fi tīklam, 3. lappuse).
1 Atveriet mūzikas pārvaldības logrīku.
2 Turiet nospiestu .
3 Atlasiet Mūzikas nodrošinātāji.
4 Atlasiet pievienoto pakalpojumu sniedzēju.
5 Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai citu vienumu, lai
lejupielādētu ierīcē.
6 Ja nepieciešams, atlasiet , līdz jūs aicina veikt
sinhronizāciju ar pakalpojumu, un atlasiet .
PIEZĪME. audio satura lejupielāde var patērēt daudz
akumulatora enerģijas. Ja akumulatora uzlādes līmenis zems,
iespējams, ierīce būs jāpievieno pie ārēja barošanas avota.
3
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja atvienošana
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Garmin ierīces un atlasiet savu ierīci.
3 Atlasiet Mūzika.
4 Atlasiet instalēto trešās personas pakalpojumu sniedzēju un
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība
izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atvienotu trešās
personas pakalpojumu sniedzēju no ierīces.
Personīgā audio satura lejupielāde
Lai uz ierīci varētu nosūtīt personisko mūziku, datorā ir jāinstalē
lietotne Garmin Express (www.garmin.com/express).
No datora ierīcē Legacy Series var ielādēt personiskos audio
failus, piemēram, .mp3 un .aac failus.
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot komplektā iekļauto
USB kabeli.
2 Datorā atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet ierīci un pēc
tam atlasiet Mūzika.
IETEIKUMS. Windows datoriem jūs varat atlasīt
un
pārlūkot mapi ar saviem audio failiem. Apple datoriem
lietojumprogramma Garmin Express izmanto jūsu iTunes
bibliotēku.
3 Sarakstā Mana mūzika vai iTunes bibliotēka atlasiet audio
faila kategoriju, piemēram, dziesmas vai atskaņošanas
saraksti.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas audio failiem un atlasiet Sūtīt uz
ierīci.
5 Ja nepieciešams, Legacy Series sarakstā atlasiet kategoriju,
atzīmējiet izvēles rūtiņas un pēc tam atlasiet Noņemt no
ierīces, lai noņemtu audio failus.
®
®
®
Bluetooth austiņu pievienošana
Atlasiet, lai atvērtu mūzikas atskaņošanas pārvaldību.
Atlasiet, lai pārlūkotu izraudzītā avota audio failus un atskaņošanas sarakstus.
Atlasiet, lai regulētu skaļumu.
Atlasiet, lai atskaņotu un apturētu pašreizējo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu līdz nākamajam audio failam atskaņošanas
sarakstā.
Turiet nospiestu, lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo audio failu.
Atlasiet, lai vēlreiz atskaņotu no sākuma pašreizējo audio failu.
Atlasiet divreiz, lai izlaistu līdz iepriekšējam audio failam atskaņošanas sarakstā.
Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ pašreizējo audio failu.
Atlasiet, lai mainītu atkārtošanas režīmu.
Atlasiet, lai mainītu jauktu režīmu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay ļauj jums izmantot pulksteni, lai maksātu
par pirkumiem līdzdalības veikalos, izmantojot kredītkarti vai
debetkarti, ko izdevusi iesaistītā finanšu iestāde.
Garmin Pay maka iestatīšana
Lai klausītos Legacy Series ierīcē ielādēto mūziku, austiņas ir
jāpievieno, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
1 Novietojiet austiņas 2 m (6,6 pēdu) attālumā no ierīces.
2 Iespējojiet austiņās pāra savienojuma veidošanas režīmu.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet > Mūzika > Austiņas > Pievienot jaunu.
5 Atlasiet savas austiņas, lai pabeigtu pāra savienojuma
veidošanas procesu.
Jūs varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairākas
kredītkartes vai debetkartes. Lai meklētu iesaistītās finanšu
iestādes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Garmin ierīces un atlasiet savu Legacy Series ierīci.
3 Atlasiet Garmin Pay > Izveidojiet savu maku.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Mūzikas klausīšanās
Maksājums par pirkumu, izmantojot
pulksteni
1 Atveriet mūzikas pārvaldības logrīku.
2 Pievienojiet austiņas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
(Bluetooth austiņu pievienošana, 4. lappuse).
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Mūzikas nodrošinātāji un atlasiet opciju:
• Lai klausītos pulkstenī no datora lejupielādēto mūziku,
atlasiet Mana mūzika (Personīgā audio satura lejupielāde,
4. lappuse).
• Lai viedtālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu, atlasiet
Tālrunis.
• Lai klausītos trešās personas pakalpojumu sniedzēja
mūziku, atlasiet pakalpojumu sniedzēja nosaukumu.
5 Atlasiet , lai atvērtu mūzikas atskaņošanas pārvaldību.
Lai maksājumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir
jāiestata vismaz viena maksājumu karte.
Jūs varat izmantot pulksteni pirkumiem līdzdalības veikalā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet .
3 Ievadiet savu četru ciparu ieejas kodu.
PIEZĪME. ja ieejas kodu ievadīsit nepareizi trīs reizes, maks
tiks bloķēts, un jums lietotnē Garmin Connect būs jāveic
ieejas koda atiestatīšana.
Ir redzama jūsu pēdējā izmantotā maksājumu karte.
4 Ja Garmin Pay makam pievienojāt vairākas kartes, velciet, lai
mainītu uz citu karti (izvēles).
4
Garmin Pay
5 60 sekunžu laikā turiet pulksteni maksājumu lasītāja tuvumā,
pavēršot pulksteņa ciparnīcu pret lasītāju.
Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lasītāju, tas vibrē un
rāda kontrolatzīmi.
Ja
vajadzīgs, izpildiet karšu lasītāja norādes, lai pabeigtu
6
transakciju.
IETEIKUMS. pēc sekmīgi ievadīta ieejas koda jūs varat veikt
maksājumus bez ieejas koda ievadīšanas 24 stundas, kamēr
turpināt valkāt pulksteni. Ja jūs noņemsit pulksteni no plaukstas
locītavas vai atspējosit sirdsdarbības ritma uzraudzību, jums
atkal būs jāievada ieejas kods, lai varētu veikt maksājumu.
Kartes pievienošana Garmin Pay makam
Jūs varat pievienot savam Garmin Pay makam līdz desmit
kredītkartēm vai debetkartēm.
1 Legacy Series ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet
Garmin Pay > .
2 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu kartes
informāciju un pievienotu karti savam makam.
Pēc kartes pievienošanas pulkstenī, veicot maksājumu, varat
atlasīt karti.
Garmin Pay maka pārvaldība
Jūs varat skatīt sīku informāciju par katru savu maksājumu karti,
kā arī varat apturēt, aktivizēt vai dzēst karti. Varat arī apturēt vai
dzēst visu Garmin Pay maku.
PIEZĪME. dažās valstīs iesaistītās finanšu iestādes var
ierobežot maka funkcijas.
1 Legacy Series ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet
Garmin Pay > Pārvaldiet savu maku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai apturētu noteiktu karti, atlasiet karti un atlasiet
Aizturēt.
Lai veiktu pirkumus, izmantojot Legacy Series ierīci, karte
ir jāaktivizē.
• Lai īslaicīgi apturētu visas kartes makā, atlasiet Aizturēt
maku.
Jūs nevarat maksāt, izmantojot Legacy Series ierīci, līdz,
izmantojot lietotni, atjaunojat piekļuvi vismaz vienai kartei.
• Lai atjaunotu piekļuvi apturētajam makam, atlasiet
Atjaunot piekļuvi makam.
• Lai dzēstu noteiktu karti, atlasiet karti un atlasiet Dzēst.
Karte tiek pilnībā dzēsta no jūsu maka. Ja nākotnē
vēlaties pievienot šo karti makam, jums vēlreiz ir jāievada
kartes informācija.
• Lai dzēstu visas kartes makā, atlasiet Dzēst maku.
Garmin Pay maks un visa ar to saistītā karšu informācija
tiek dzēsta. Jūs nevarat maksāt, izmantojot Legacy Series
ierīci, līdz izveidojat jaunu maku un pievienojat karti.
Garmin Pay ieejas koda maiņa
Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina savs pašreizējais ieejas
kods. Savu ieejas kodu jūs nevarat atgūt. Ja jūs aizmirstat savu
ieejas kodu, jums ir jādzēš maks, jāizveido jauns un atkārtoti
jāievada savas kartes informācija.
Ieejas kodu, kas ir nepieciešams piekļuvei Garmin Pay makam,
varat mainīt savā Legacy Series ierīcē.
1 Legacy Series ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet
Garmin Pay > Atiestatīt ieejas kodu.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad nākamreiz maksāsit, izmantojot Legacy Series ierīci, jums ir
jāievada jaunais kods.
Drošības un izsekošanas funkcijas
Drošības un izsekošanas funkcijas
UZMANĪBU
Negadījuma noteikšana un palīdzība ir papildu funkcijas, un uz
tām nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību
ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar
avārijas dienestiem jūsu vārdā.
Legacy Series Ierīcei ir drošības un izsekošanas funkcijas,
kuras ir jāiestata lietotnē Garmin Connect.
IEVĒRĪBAI
Lai izmantotu šīs funkcijas, ir nepieciešams savienojums ar
lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem varat ievadīt savā Garmin
Connect kontā.
Palīdzība: ļauj sūtīt automātisku īsziņu ar jūsu vārdu, LiveTrack
saiti un GPS atrašanās vietu jūsu kontaktpersonām ārkārtas
gadījumiem.
Negadījuma noteikšana: ja Legacy Series ierīce konstatē
negadījumu, kad pastaigājaties ārā, skrienat vai braucat ar
velosipēdu, tā sūta automātisku īsziņu, LiveTrack saiti un
GPS atrašanās vietu jūsu kontaktpersonām ārkārtas
gadījumiem.
LiveTrack: draugiem un ģimenei ļauj sekot jūsu sacensībām un
treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat uzaicināt sekotājus,
izmantojot e-pasta vēstuli vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt
jūsu aktuālos datus Garmin Connect izsekošanas lapā.
Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem
pievienošana
Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem tālruņa numurus izmanto
negadījumu noteikšanas un palīdzības funkcijām.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Drošība & sekošana > Negadījumu noteikšana un
palīdzība > Pievienot kontaktpersonu ārkārtas
gadījumiem.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kontaktpersonu pievienošana
Lietotnē Garmin Connect varat pievienot ne vairāk kā 50
kontaktpersonas. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot
ar LiveTrack funkciju.
Trīs no šīm kontaktpersonām var izmantot kā kontaktpersonas
ārkārtas gadījumiem (Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem
pievienošana, 5. lappuse).
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Kontaktpersonas.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pēc kontaktpersonu pievienošanas ir jāveic datu sinhronizācija,
lai piemērotu izmaiņas Legacy Series ierīcei (Lietotnes Garmin
Connect lietošana, 17. lappuse).
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un
izslēgšana
Lai ierīcē varētu iespējot negadījuma noteikšanu, lietotnē
Garmin Connect ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas
gadījumiem (Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana,
5. lappuse). Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam
ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla seguma zonā, kur dati ir
pieejami. Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj
saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti
standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Drošība & sekošana > Negadījuma
noteikšana.
5
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. negadījuma noteikšana ir pieejama tikai iešanas,
skrējienu un velobraucienu aktivitātēm brīvā dabā.
Kad Legacy Series ierīce ar iespējotu GPS ir noteikusi
negadījumu, lietotne Garmin Connect var nosūtīt automātisku
īsziņu un e-pasta vēstuli ar jūsu vārdu un GPS atrašanās vietu
jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem. Tiek parādīts
ziņojums, ka jūsu kontaktpersonas tiks informētas pēc 30
sekundēm. Lai atceltu ziņojumu, pirms atpakaļskaitīšana ir
pabeigta, varat atlasīt Atcelt.
Palīdzības pieprasīšana
Lai pieprasītu palīdzību, ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas
gadījumiem (Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana,
5. lappuse).
1 Turiet nospiestu .
2 Kad jūtat trīs vibrācijas, atlaidiet pogu, lai aktivizētu
palīdzības funkciju.
Ir redzams atpakaļskaitīšanas ekrāns.
IETEIKUMS. lai atceltu ziņojumu, pirms atpakaļskaitīšana ir
pabeigta, varat atlasīt Atcelt.
• Valkājiet ierīci virs plaukstas locītavas kaula. Ierīcei ir jāpieguļ
rokai cieši, taču ērti.
• Pirms sākat aktivitāti, pagaidiet, līdz
ikona deg.
• Pirms sākat aktivitāti, iesildieties 5–10 minūtes un iegūstiet
sirdsdarbības ritma rādījumu.
PIEZĪME. ja ārā ir auksts, iesildieties iekštelpā.
• Pēc katra treniņa noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni.
• Treniņa laikā lietojiet silikona saiti.
Pulsa logrīka skatīšana
Sirdsdarbības ritma logrīks rāda jūsu pašreizējo sirdsdarbības
ritmu, mērot sitienu skaitu minūtē (sirdsp./min.), un
sirdsdarbības ritma diagrammu. Diagrammā ir redzama jūsu
nesenā sirdsdarbības ritma aktivitāte, augsts un zems
sirdsdarbības ritms un krāsas kodētas joslas, lai norādītu laiku,
kāds ir pavadīts katrā sirdsdarbības ritma zonā (Par
sirdsdarbības ritma zonām, 7. lappuse).
1 Pulksteņa ciparnīcā pavelciet, lai skatītu sirdsdarbības ritma
logrīku.
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Ierīcei Legacy Series ir monitors sirdsdarbības ritma mērījumam
plaukstas locītavā, un tā ir saderīga arī ar krūšu sirdsdarbības
ritma monitoriem (jāiegādājas atsevišķi). Sirdsdarbības ritma
mērījumu datus varat skatīt sirdsdarbības ritma logrīkā. Ja,
aktivitāti sākot, ir pieejams gan plaukstas locītavas
sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms, ierīce
izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.
Uz plaukstas locītavu balstīts pulss
Ierīces valkāšana
• Valkājiet ierīci virs plaukstas locītavas kaula.
PIEZĪME. ierīcei ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti. Lai iegūtu
precīzākus sirdsdarbības ritma lasījumus, ierīce skriešanas
vai vingrinājumu laikā nedrīkst izkustēties. Lai iegūtu pulsa
oksimetra lasījumus, jums ir jāsaglabā nekustīgs stāvoklis.
2 Pieskarieties ekrānam, lai skatītu savas vidējās sirdsdarbības
ritma miera stāvoklī (SR miera stāvoklī) vērtības pēdējām 7
dienām.
Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana
Jūs varat iestatīt ierīci, lai tā brīdina, kad jūsu sirdsdrbības ritms
pārsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu minūtē (sirdsp./min.) pēc
neaktīva perioda.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms >
Brīdinājums par SR novirzi no normas > Sliekšņvērtība.
3 Atlasiet brīdinājuma sliekšņvērtības vērtību.
Katru reizi, kad pielāgotā vērtība tiks pārsniegta, tiks parādīts
brīdinājums, un ierīce vibrēs.
Sirdsdarbības ritma pārraidīšana uz Garmin ierīcēm
Jūs varat apraidīt savus pulsa datus no Legacy Series ierīces un
skatīt tos pārī savienotās Garmin ierīcēs. Piemēram,
riteņbraukšanas laikā jūs varat pārraidīt sirdsdarbības ritma
datus uz Edge ierīci.
PIEZĪME. pulsa datu apraide samazina akumulatora darbības
laiku.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms.
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Pārraidīt aktivitātes laikā, lai pārraidītu
sirdsdarbības ritma datus laikkontrolētu aktivitāšu laikā
(Aktivitātes sākšana, 11. lappuse).
• Atlasiet Pārraidīt, lai sāktu pārraidīt sirdsdarbības ritmu
tagad.
4 Savienojiet pārī Legacy Series ierīci ar Garmin ANT+
saderīgu ierīci.
PIEZĪME. pāra veidošanas norādes katrai ar Garmin
saderīgai ierīcei atšķiras. Informāciju sk. īpašnieka
rokasgrāmatā.
®
PIEZĪME. optiskais sensors atrodas ierīces aizmugurē.
• Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par sirdsdarbības ritma
mērījumu plaukstas locītavā, sk. Padomi mainīgu
sirdsdarbības ritma datu gadījumā, 6. lappuse.
• Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par pulsa oksimetra sensoru,
sk. Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā,
8. lappuse.
• Papildu informāciju par precizitāti skatiet vietnē garmin.com
/ataccuracy.
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā
Ja sirdsdarbības ritma dati ir mainīgi vai neparādās, varat
izmēģināt tālāk redzamos ieteikumus.
• Notīriet un nožāvējiet roku pirms ierīces uzlikšanas.
• Nelietojiet zem ierīces sauļošanās krēmu, losjonu vai insektu
repelentu.
• Nepieļaujiet ierīces aizmugurē esošā sirdsdarbības ritma
monitora saskrāpēšanu.
6
®
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Plaukstas locītavas sirsdarbības ritma monitora
izslēgšana
Noklusējuma vērtība iestatījumam Plaukstas locītavas
sirdsdarbības ritms ir Automātiski. Ierīce automātiski izmanto
plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitoru, ja vien jūs
neizveidojat krūšu sirdsdarbības ritma monitora pāra
savienojumu ar ierīci. Krūšu sirdsdarbības ritma dati ir pieejami
tikai aktivitātes laikā.
PIEZĪME. atspējojot plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma
monitoru, tiek atspējotas arī VO2 max. aplēses, intensitātes
minūtes, funkcija Stress visas dienas garumā, kā arī plaukstas
locītavas pulsa oksimetra sensors.
PIEZĪME. atspējojot uz plaukstas locītavu balstīta pulsa
monitoru, tiek atspējota arī plaukstas locītavas noteikšanas
funkcija Garmin Pay maksājumiem, un jums ir jāievada ieejas
kods pirms katra maksājuma veikšanas (Garmin Pay,
4. lappuse).
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms >
Statuss > Izslēgts.
Par sirdsdarbības ritma zonām
Daudzi sportisti sirdsdarbības ritma zonas izmanto, lai izmērītu
un palielinātu savu kardiovaskulāro spēku un uzlabotu savu
fiziskās sagatavotības līmeni. Sirdsdarbības ritma zona ir
iestatītais sirdspukstu minūtē diapazons. Piecas
vispārpieņemtās sirdsdarbības ritma zonas tiek numurētas
no 1 līdz 5 atbilstoši pieaugošajai intensitātei. Parasti
sirdsdarbības ritma zonas tiek aprēķinātas, ņemot vērā
maksimālās sirdsdarbības ritma procentuālās daļas.
Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana
Ierīce izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā
iestatījuma, lai noteiktu jūsu noklusējuma sirdsdarbības ritma
zonas. Ierīcē ir atsevišķas sirdsdarbības ritma zonas skriešanai
un riteņbraukšanai. Lai aktivitātes laikā iegūtu visprecīzākos
kaloriju datus, jums ir jāiestata savs maksimālais sirdsdarbības
ritms. Varat arī iestatīt katru sirdsdarbības ritma zonu. Savas
zonas varat koriģēt manuāli ierīcē vai izmantojot savu Garmin
Connect kontu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Lietotāja profils > Sirdsdarbības ritma zonas.
3 Atlasiet Noklusējums, lai skatītu noklusējuma vērtības
(izvēles).
Noklusējuma vērtības var piemērot skriešanai un
riteņbraukšanai.
4 Atlasiet Skriešana vai Riteņbraukšana.
5 Atlasiet Preference > Iestatīt pielāgotu.
6 Atlasiet Maks. SR un ievadiet savu maksimālo sirdsdarbības
ritmu.
Atlasiet
zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
7
Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini
Zona % no
maksimālā
sirdsdarbības
ritma
Noteiktā izpilde
Ieguvumi
1
50–60%
Brīvs, viegls temps,
ritmiska elpošana
Sākuma līmeņa
aerobais treniņš,
mazina stresu
2
60–70%
Ērts temps, nedaudz Pamata treniņš sirds
dziļāka elpošana,
un asinsvadu sistēmai,
iespējams sarunāties labs atgūšanās temps
3
70–80%
Mērens temps, grūtāk Uzlabota aerobā spēja,
sarunāties
optimāls treniņš sirds
un asinsvadu sistēmai
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Zona % no
maksimālā
sirdsdarbības
ritma
Noteiktā izpilde
Ieguvumi
4
80–90%
Ātrs un nedaudz
neērts temps,
spēcīga elpošana
Uzlabota anaerobā
spēja un sliekšņvērtība, uzlabots ātrums
5
90–100%
Sprinta temps, nav
Anaerobā un muskuļu
uzturams ilgu laiku,
izturība, uzlabota
apgrūtināta elpošana jauda
Par VO2 Max. aplēsēm
VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu
jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā
aktivitātē. Vienkāršāk sakot, VO2 Max ir jūsu fiziskās veiktspējas
rādītājs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, arī šim rādītājam ir
jāuzlabojas.
Ierīcē jūsu VO2 max. aplēses ir redzamas kā skaitlis un
apraksts. Savā Garmin Connect kontā jūs varat skatīt papildu
informāciju par sava VO2 max. aplēsēm, tostarp savas fiziskās
formas vecumu. Jūsu fiziskās formas vecums nodrošina jums
ieskatu par to, kāda ir jūsu fiziskā forma salīdzinājumā ar citām
tā paša dzimuma un cita vecuma personām. Turpinot trenēties,
jūsu fiziskās formas vecums laika gaitā var samazināties.
VO2 max. datus nodrošina FirstBeat. VO2 max. analīze tiek
nodrošināta ar The Cooper Institute atļauju. Papildu informāciju
skatiet pielikumā (VO2 Max. standarta parametri, 26. lappuse),
kā arī vietnē www.CooperInstitute.org.
®
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses
Lai ierīce varētu rādīt jūsu VO2 max. aplēses, tai ir nepieciešami
sirdsdarbības ritma dati un laikkontrolēta (līdz 15 minūtēm) ātra
iešana vai skriešana.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Lietotāja profils > VO2 Max.
Ja jums jau ir ierakstīti ātras iešanas vai skriešanas brīvā
dabā dati, iespējams, ka ierīce parādīs VO2 max. aplēses.
Ierīce rāda datumu, kad VO2 max. aplēses pēdējo reizi tika
atjauninātas. Ierīce atjaunina jūsu VO2 max. aplēses katru
reizi, kad ejat vai skrienat brīvā dabā vismaz 15 minūtes. Lai
iegūtu atjauninātas aplēses, varat manuāli palaist VO2 max.
pārbaudi.
3 Lai palaistu VO2 max. pārbaudi, pavelciet uz augšu un
atlasiet Pārbaudīt.
4 Lai iegūtu savas VO2 max. aplēses, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Kad tests būs pabeigts, tiks parādīts ziņojums.
Pulsa oksimetrs
Legacy Series ierīcei ir uz plaukstas locītavas balstīts pulsa
oksimetrs, lai mērītu skābekļa piesātinājumu asinīs. Zināšanas
par skābekļa piesātinājumu var palīdzēt noteikt, kā jūsu
ķermenis pielāgojas vingrojumiem un sasprindzinājumam. Ierīce
izmēra skābekļa līmeni asinīs, spīdinot gaismu ādā un
pārbaudot, cik daudz gaismas tiek absorbēts. To attēlo kā SpO2.
Ierīcē pulsa oksimetra rādījumi parādās kā SpO2 procentos.
Savā Garmin Connect kontā varat skatīt papildu informāciju par
pulsa oksimetra rādījumiem, tostarp tendencēm vairāku dienu
periodā (Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa,
8. lappuse). Papildu informāciju par pulsa oksimetra precizitāti
skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana
Jūs varat manuālu sākt pulsa oksimetra rādījumu, skatot pulsa
oksimetra logrīkā. Pulsa oksimetra rādījumu precizitāte var
mainīties, balstoties uz jūsu asins plūsmu, ierīces novietojumu
uz plaukstas locītavas un jūsu nekustīgumu.
7
PIEZĪME. iespējams, pulsa oksimetra logrīks būs jāpievieno
logrīku kopai.
1 Kamēr sēžat vai esat miera stāvoklī, velciet uz augšu vai uz
leju, lai skatītu pulsa oksimetra logrīku.
2 Turiet roku, uz kuras valkājat ierīci, sirds līmenī, kamēr ierīce
nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.
3 Nekustieties.
Ierīce rāda jūsu skābekļa piesātinājumu procentos un pulsa
oksimetra rādījumu diagrammu, kā arī sirdsdarbības ritma
vērtības pēdējām četrām stundām.
Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa
Jūs varat manuālu sākt pulsa oksimetra rādījumu, skatot pulsa
oksimetra logrīkā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms >
Pulse Ox > Sekošanas režīms.
3 Atlasiet opciju:
• Lai ieslēgtu mērījumu laikā, kad dienas gaitā neesat
aktīvs, atlasiet Visa diena.
PIEZĪME. ja ir ieslēgts visas dienas izsekošanas režīms,
akumulatora darbības laiks saīsinās.
• Lai ieslēgtu pastāvīgus mērījumus laikā, kad guļat, atlasiet
Miega laikā.
PIEZĪME. neparastas pozas guļot var veicināt ārkārtīgi
zemus SpO2 rādījumus miega laikā.
• Lai izslēgtu automātiskus mērījumus, atlasiet Izslēgts.
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai neparādās, varat
izmantot sniegtos padomus.
• Palieciet nekustīgs, kamēr ierīce nolasa jūsu skābekļa
piesātinājumu asinīs.
• Valkājiet ierīci virs plaukstas locītavas kaula. Ierīcei ir jāpieguļ
rokai cieši, taču ērti.
• Turiet roku, uz kuras valkājat ierīci, sirds līmenī, kamēr ierīce
nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.
• Izmantojiet silikona siksniņu.
• Pirms uzliekat ierīci, notīriet un nožāvējiet roku.
• Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu
atvairīšanas līdzekli zem ierīces.
• Izvairieties radīt skrāpējumus optiskajam sensoram. kas
atrodas ierīces aizmugurē.
• Pēc katra treniņa noskalojiet ierīci ar svaigu ūdeni.
Aktivitātes izsekošana
Aktivitātes izsekošanas funkcija ieraksta jūsu dienā veikto soļu
skaitu, veikto attālumu, intensitātes minūtes, uzkāptos stāvus,
sadedzinātās kalorijas un miega statistiku katrai ierakstītajai
dienai. Sadedzinātās kalorijas ietver pamata vielmaiņu, ko
papildina aktivitātes kalorijas.
Dienā veikto soļu skaits ir redzams soļu logrīkā. Soļu skaits
periodiski tiek atjaunināts.
Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās formas
mērījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
Automātisks mērķis
Ierīce automātiski izveido dienas soļu mērķi, balstoties uz jūsu
iepriekšējo aktivitāšu līmeņiem. Dienas laikā pārvietojoties,
ierīce rāda jūsu virzību uz dienas mērķi .
8
Ja izvēlaties neizmantot automātiska mērķa funkciju, varat
iestatīt personalizētu soļu mērķi savā Garmin Connect kontā.
Brīdinājuma par kustību izmantošana
Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas vielmaiņas izmaiņas.
Brīdinājuma par kustību atgādina par to, ka ir jāturpina
aktivitātes. Pēc vienas stundas neaktivitātes tiek parādīti
Kustieties! un sarkana josla. Pēc 15 minūtēm neaktivitātes tiek
parādīti papildu segmenti. Ierīce arī vibrē, ja vibrācija ir ieslēgta
(Sistēmas iestatījumi, 19. lappuse).
Lai atiestatītu brīdinājumu par kustību, dodieties īsā pastaigā
(vismaz dažas minūtes).
Sekošana miegā
Kamēr jūs guļat, ierīce automātiski nosaka jūsu miegu un seko
jūsu kustībām ierastā miega laikā. Sava ierastā miega stundas
varat iestatīt lietotāja iestatījumos savā Garmin Connect kontā.
Miega statistika ietver kopējo miega stundu skaitu, miega
līmeņus un kustības miegā. Sava miega statistiku varat skatīt
savā Garmin Connect kontā.
PIEZĪME. snaudas brīži netiek ietverti miega statistikā. Jūs varat
izmantot režīmu Netraucēt!, lai izslēgtu paziņojumus un
trauksmes signālus,`izņemotbrīdinājumus (Netraucēšanas
režīma lietošana, 2. lappuse).
Intensitātes minūtes
Lai uzlabotu veselību, tādas organizācijas kā Pasaules
Veselības organizācija iesaka vismaz 150 minūtes nedēļā veltīt
vidējas intensitātes aktivitātei, piemēram, pastaigai ātrā gaitā,
vai 75 minūtes nedēļā veltīt enerģiskas intensitātes aktivitātei,
piemēram, skriešanai.
Ierīce seko jūsu aktivitātes intensitātei un laikam, kuru veltāt, lai
veiktu vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes (lai skaitliski
novērtētu enerģisku intensitāti, ir nepieciešami sirdsdarbības
ritma dati). Jūs varat trenēties, lai sasniegtu savu iknedēļas
intensitātes minūšu mērķi, vismaz 10 secīgas minūtes veicot
vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes. Ierīce enerģiskas
intensitātes aktivitātes minūtēm pieskaita vidējas intensitātes
aktivitāšu minūtes. Rezultātā jūsu enerģiskas intensitātes
minūšu kopskaits dubultojas.
Intensitātes minūšu pelnīšana
Ierīce Legacy Series aprēķina intensitātes minūtes, salīdzinot
jūsu sirdsdarbības ritma datus ar vidējo sirdsdarbības ritmu
miera stāvoklī. Ja sirdsdarbības ritms ir izslēgts, ierīce aprēķina
vidējo intensitāti minūtēs, analizējot jūsu soļus minūtē.
• Lai iegūtu visprecīzāko intensitātes minūšu aprēķinu, sāciet
laiknoteiktu aktivitāti.
• Veiciet fiziskas aktivitātes vismaz 10 secīgas minūtes vidējas
vai enerģiskas intensitātes līmenī.
• Lai iegūtu visprecīzāko sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī,
valkājiet ierīci visu dienu un nakti.
Garmin Move IQ™
Kad jūsu kustības atbildīs pazīstamiem vingrojumu paraugiem,
Move IQ funkcija automātiski noteiks notikumu un rādīs to jūsu
laika skalā. Move IQ notikumi rāda aktivitātes veidu un ilgumu,
bet nav redzami jūsu aktivitāšu sarakstā vai jaunumu plūsmā.
Aktivitātes izsekošana
Funkcija Move IQ var automātiski sākt laikkontrolētu aktivitāti
iešanai un skriešanai, izmantojot laika sliekšņvērtības, kuras jūs
iestatāt lietotnē Garmin Connect. Šīs aktivitātes ir pievienotas
jūsu aktivitāšu sarakstam.
Aktivitātes izsekošanas iestatījumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Aktivitātes izsekošana.
Statuss: izslēdz aktivitātes izsekošanas funkcijas.
Kustības brīdinājums: parāda ziņojumu un kustības joslu
digitālā pulksteņa skatā un soļu ekrānā. Ierīce arī vibrē, lai
jūs brīdinātu.
Mērķa brīdinājumi: ļauj jums ieslēgt un izslēgt mērķa
brīdinājumus vai izslēgt tos tikai aktivitāšu laikā. Mērķa
brīdinājumi parādās attiecībā uz jūsu dienas soļu mērķi,
dienas uzkāpto stāvu skaita mērķi, nedēļas intensitātes
minūšu mērķi un ūdens balansa mērķi.
Automātiska aktiv. sākšana: ļauj ierīcei izveidot un saglabāt
laikkontrolētas aktivitātes automātiski, kad Move IQ funkcija
konstatē, ka jūs staigājat vai skrienat. Jūs varat iestatīt
minimālo laika slieksni skriešanai un staigāšanai.
Intensitātes minūtes: ļauj iestatīt sirdsdarbības ritma zonu
vidējas intensitātes minūtēm un augstāku sirdsdarbības ritma
zonu enerģiskas intensitātes minūtēm. Jūs varat izmantot arī
noklusējuma algoritmu.
Aktivitātes izsekošanas izslēgšana
Kad jūs izslēdzat aktivitātes izsekošanu, jūsu soļi, uzkāptie stāvi,
intensitātes minūtes, izsekošana miegā un Move IQ notikumi
netiek ierakstīti.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes izsekošana > Statuss > Izslēgts.
Sekošana menstruālajam ciklam: rāda jūsu pašreizējo ciklu.
Jūs varat skatīt un reģistrēt savus ikdienas simptomus.
Mūzikas pārvaldība: nodrošina mūzikas atskaņotāja vadīklas
jūsu viedtālruņa vai ierīces mūzikai.
Mana diena: parāda jūsu šīsdienas aktivitātes dinamisku
kopsavilkumu. Mērījumi ietver laikkontrolētas aktivitātes,
intensitātes minūtes, uzkāpto stāvu skaitu, soļus,
sadedzinātās kalorijas un citus parametrus.
Paziņojumi: brīdina par ienākošiem zvaniem, īsziņām, sociālo
tīklu jaunumiem utt., balstoties uz viedtālruņa paziņojumu
iestatījumiem.
Pulsa oksimetrs: parāda pēdējo procentuālo skābekļa
piesātinājumu asinīs un jūsu rādījumu diagrammu.
Elpošana: Jūsu pašreizējais elpošanas temps elpas vilcienos
minūtē un vidējais septiņu dienu rādītājs. Jūs varat veikt
elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties.
Soļi: izseko jūsu ikdienas soļu skaitu, soļu mērķi un datus par
iepriekšējām dienām.
Stress: parāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un jūsu stresa
līmeņa diagrammu. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas
palīdzēs atslābināties.
Laikapstākļi: parāda pašreizējo temperatūru un laika prognozi.
Logrīku skatīšana
• Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu vai uz leju.
Logrīki
Ierīcē ir sākotnēji ielādēti logrīki, kas nodrošina ātru piekļuvi
informācijai. Dažiem logrīkiem nepieciešams Bluetooth
savienojums ar saderīgu viedtālruni.
Daži logrīki pēc noklusējuma nav redzami. Logrīku cilpu varat
pievienot manuāli (Logrīku cilpas pielāgošana, 9. lappuse).
Body Battery™: parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni un
Body Battery līmeņu diagrammu dažu pēdējo stundu laikā.
Kalendārs: parāda gaidāmās tikšanās no jūsu viedtālruņa
kalendāra.
Kalorijas: parāda jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.
Uzkāpto stāvu skaits: izseko uzkāpto stāvu skaitu un progresu
ceļā uz mērķi.
Garmin treneris: parāda plānotos treniņus, ja esat atlasījis
Garmin trenera treniņu plānu savā Garmin Connect kontā.
Golfs: parāda golfa informāciju par pēdējo spēli.
Veselības stāvokļa statistika: parāda jūsu pašreizējā
veselības stāvokļa statistikas dinamisku kopsavilkumu.
Mērījumi ietver pulsu, Body Battery līmeni, stresu un citus
parametrus.
Pulss: parāda jūsu pašreizējo pulsu pēc sitienu skaita minūtē
(sm) un pulsa diagrammu.
žurnāli: parāda jūsu aktivitāšu vēsturi un reģistrēto aktivitāšu
diagrammu.
Ūdens balanss: ļauj jums sekot savam patērētajam ūdens
daudzumam un progresu ikdienas mērķa sasniegšanā.
Intensitātes minūtes: izseko laiku, ko esat pavadījis,
piedaloties mērenās līdz enerģiskās aktivitātēs, jūsu nedēļas
intensitātes minūšu mērķi un progresu ceļā uz mērķi.
Pēdējais sporta veids: parāda pēdējā reģistrētā sporta veida
īsu kopsavilkumu.
Logrīki
Ierīce ritina pa logrīka cilpu.
• Pieskarieties skārienekrānam, lai skatītu papildu ekrānus
logrīkam.
• Turiet nospiestu , lai skatītu logrīka papildu opcijas un
funkcijas.
Logrīku cilpas pielāgošana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Logrīki.
3 Atlasiet logrīku.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Pārkārtot, lai mainītu logrīka atrašanās vietu
logrīku cilpā.
• Atlasiet Noņemt, lai noņemtu logrīku no logrīku cilpas.
5 Atlasiet Pievienot vairāk.
6 Atlasiet logrīku.
Logrīks ir pievienots logrīku cilpai.
Par logrīku Mana diena
Logrīks Mana diena ir jūsu aktivitātes ikdienas
momentuzņēmums. Šis ir dinamisks kopsavilkums, kurš dienas
gaitā tiek atjaunināts. Tikko jūs kāpjat pa kāpnēm vai ierakstāt
aktivitāti, tas ir redzams logrīkā. Rādītāji ietver ierakstītās
aktivitātes, intensitātes minūtes nedēļā, veiktos stāvus, soļus,
sadedzinātās kalorijas u. c. Jūs varat pieskarties opcijai
skārienekrānā, lai uzlabotu precizitāti vai skatītu papildu
rādītājus.
9
Logrīks Veselības statistika
Logrīks Ves. stat. nodrošina ātru piekļuvi veselības datiem. Šis ir
dinamisks kopsavilkums, kurš dienas gaitā tiek atjaunināts.
Mērījumi ietver sirdsdarbības ritmu, stresa līmeni, Body Battery
līmeni un elpošanas tempu. Lai skatītu papildu mērījumus, varat
pieskarties skārienekrānam.
Pulsa mainība un stresa līmenis
Ierīce analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainību, kamēr esat
miera stāvoklī, lai noteiktu jūsu vispārējo stresu. Treniņi, fiziskā
aktivitāte, miegs, uzturs un vispārējs dzīves stress — tas viss
ietekmē jūsu stresa līmeni. Stresa līmeņa diapazons ir no 0 līdz
100, kur 0–25 ir miera stāvoklis, 26–50 ir zems stress, 51–75 ir
vidējs stress, bet 76–100 ir augsts stresa līmenis. Zināšanas par
savu stresa līmeni var palīdzēt jums dienas gaitā noteikt brīžus,
kad stresa līmenis ir augsts. Lai iegūtu vislabākos rezultātus,
ierīce ir jāvalkā miega laikā.
Jūs varat sinhronizēt ierīci ar savu Garmin Connect kontu, lai
skatītu visas dienas stresa līmeni, ilgtermiņa tendences un
papildu informāciju.
Stresa līmeņa logrīka lietošana
Stresa līmeņa logrīks parāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un
stresa līmeņa diagrammu dažu pēdējo stundu laikā. Tas var
instruēt jūs veikt elpošanas aktivitāti, lai palīdzētu atslābināties.
1 Kamēr jūs sēžat vai esat neaktīvs, velciet uz augšu vai uz
leju, lai skatītu stresa līmeņa logrīku.
IETEIKUMS. ja būsit pārāk aktīvs, lai pulkstenis varētu
noteikt jūsu stresa līmeni, stresa līmeņa rādījuma vietā tiks
parādīts ziņojums. Savu stresa līmeni atkal varat pārbaudīt
pēc vairākām miera stāvoklī pavadītām minūtēm.
2 Pieskarieties skārienekrānam, lai skatītu sava stresa līmeņa
diagrammu pēdējām vairākām stundām.
Zilās joslas norāda atpūtas periodus. Dzeltenās joslas norāda
stresa periodus. Pelēkās joslas norāda laiku, kad esat bijis
pārāk aktīvs, lai noteiktu jūsu stresa līmeni.
3 Lai sāktu elpošanas aktivitāti, velciet uz augšu un atlasiet .
Body Battery
Ierīce analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainīgumu, stresa līmeni,
miega kvalitāti un aktivitātes datus, lai noteiktu jūsu vispārējo
Body Battery līmeni. Tāpat kā mērinstruments automašīnā,
ierīce norāda jūsu pieejamās enerģijas rezerves apjomu. Body
Battery līmeņa diapazons ir no 0 līdz 100, kur 0–25 ir zems, 26–
50 ir vidējs, 51–75 ir augsts, bet 76–100 ir ļoti augsts enerģijas
rezerves līmenis.
Jūs varat sinhronizēt ierīci ar savu Garmin Connect kontu, lai
skatītu visjaunāko Body Battery līmeni, ilgtermiņa tendences un
papildu informāciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem,
10. lappuse).
Body Battery logrīka skatīšana
Body Battery logrīks parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni
un Body Battery līmeņa diagrammu dažu pēdējo stundu laikā.
1 Velciet augšup vai lejup, lai skatītu logrīku Body Battery.
PIEZĪME. iespējams, logrīku kopai būs jāpievieno logrīks
(Logrīku cilpas pielāgošana, 9. lappuse).
2 Pieskarieties skārienekrānam, lai skatītu apvienotu Body
Battery un stresa līmeņa diagrammu.
3 Velciet augšup, lai skatītu savus Body Battery datus kopš
pusnakts.
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
• Jūsu Body Battery līmenis tiek atjaunināts, kad sinhronizējat
ierīci ar savu Garmin Connect kontu.
• Lai iegūtu precīzākus rezultātus, valkājiet ierīci, kamēr guļat.
• Atpūta un labs miegs atjauno jūsu Body Battery.
• Saspringta aktivitāte, augsts stress un slikts miegs var
veicināt Body Battery izsīkumu.
• Uzņemtais uzturs, kā arī tādi stimulējoši līdzekļi kā kofeīns,
neietekmē jūsu Body Battery.
Sekošana menstruālajam ciklam
Menstruālais cikls ir svarīga veselības daļa. Vairāk par šo
funkciju uzzināt un to iestatīt varat iestatījumos Veselības
stāvokļa statistika lietotnē Garmin Connect.
• Sekošana menstruālajam ciklam un informācija par to
• Fiziskie un emocionālie simptomi
• Menstruāciju un auglības prognozes
• Veselības stāvokļa un uztura informācija
PIEZĪME. ja jūsu Legacy Series ierīcē nav menstruālā cikla
sekošanas logrīka, to varat lejupielādēt no lietotnes Connect IQ.
Sekošana ūdens balansam
Jūs varat sekot dienas laikā uzņemtajam šķidrumam, ieslēgt
mērķus un brīdinājumus un ievadīt biežāk izmantoto trauku
lielumu. Ja iespējojat automātiskus mērķus, jūsu mērķi pieaug
dienās, kad ierakstāt aktivitāti. Kad trenējaties, jums ir jāuzņem
vairāk šķidruma, lai aizstātu sviedru zudumu.
Logrīka sekošanai ūdens balansam izmantošana
Logrīks sekošanai ūdens balansam rāda jūsu šķidruma
uzņemšanu un ikdienas ūdens balansa mērķi.
1 Velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu ūdens balansa logrīku.
2 Nospiediet
katram jūsu uzņemtajam ūdens daudzumam (1
tase, 8 unces vai 250 ml).
3 Atlasiet trauku, lai palielinātu uzņemtā šķidruma daudzumu,
izvēloties attiecīgu trauka tilpumu.
4 Turiet nospiestu , lai pielāgotu logrīku.
5 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu mērvienības, atlasiet Vienības.
• Lai iespējotu dinamiskus dienas mērķus, kuri pieaug pēc
aktivitātes ierakstīšanas, atlasiet Automātisks mērķis.
• Lai ieslēgtu šķidruma uzņemšanas atgādinājumus, atlasiet
Brīdinājumi.
• Lai pielāgotu sava trauka lielumu, atlasiet Trauki, atlasiet
trauku, atlasiet mērvienības un ievadiet trauka lielumu.
Lietotnes un aktivitātes
Jūsu ierīcē ir dažādas sākotnēji ielādētas lietotnes un
aktivitātes.
10
Lietotnes un aktivitātes
Lietotnes: lietotnes ierīcē nodrošina interaktīvas funkcijas,
piemēram, naviģēšanu uz saglabātām atrašanās vietām.
Aktivitātes: jūsu ierīcē ir sākotnēji ielādētas iekštelpām un āram
piemērotas aktivitāšu lietotnes, tostarp skriešanas,
riteņbraukšanas, spēka vingrojumu, golfa un citas lietotnes.
Kad sākat aktivitāti, ierīce parāda un ieraksta sensora datus,
ko varat saglabāt un koplietot ar Garmin Connect kopienu.
Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās
formas mērījumu precizitāti skatiet vietnēgarmin.com
/ataccuracy.
Connect IQ lietotnes: lai savam pulkstenim pievienotu
funkcijas, instalējiet lietotnes no Connect IQ mobilajām
lietotnēm (Connect IQ funkcijas, 3. lappuse).
Aktivitātes sākšana
Sākot aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski (ja nepieciešams).
1 Nospiediet .
2 Ja šī ir pirmā reize, kad sākat aktivitāti, atzīmējiet izvēles
rūtiņu blakus katrai aktivitātei, lai to pievienotu izlasei, un
atlasiet .
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet aktivitāti no savas izlases.
• Atlasiet un atlasiet aktivitāti no paplašinātā aktivitāšu
saraksta.
4 Ja aktivitātei ir nepieciešami GPS signāli, izejiet ārpus telpām
uz vietu, kur ir atklāts skats uz debesīm, un gaidiet, līdz ierīce
ir gatava.
Ierīce ir gatava, kad tā ir noteikusi jūsu pulsu, ieguvusi
GPS signālus (ja nepieciešams) un izveidojusi savienojumu
ar bezvadu sensoriem (ja nepieciešams).
5 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Ierīce reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes
taimeris darbojas.
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai
• Pirms aktivitātes sākšanas uzlādējiet ierīci (Ierīces
uzlādēšana, 21. lappuse).
• Nospiediet , lai ierakstītu distances, sāktu jaunu vingrojumu
kopu vai pozu vai pārietu uz nākamo fizisko vingrojumu
sērijas posmu.
• Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu papildu datu lapas.
Aktivitātes beigšana
1 Nospiediet .
2 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu aktivitāti, pavelciet uz augšu.
• Lai atmestu aktivitāti, pavelciet uz leju.
Pielāgotas aktivitātes pievienošana
Jūs varat izveidot pielāgotu aktivitāti un pievienot to aktivitāšu
sarakstam.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet > Pievienot vairāk.
3 Atlasiet kopējamās aktivitātes veidu.
4 Atlasiet aktivitātes nosaukumu.
5 Ja vajadzīgs, rediģējiet aktivitātes lietotnes iestatījumus
(Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 18. lappuse).
6 Kad pabeidzat rediģēšanu, atlasiet Pabeigts.
Izlases aktivitātes pievienošana vai
noņemšana
Jūsu aktivitāšu izlases saraksts ir redzams, kad nospiežat
pulksteņa ciparnīcā, un tas piedāvā ātru piekļuvi aktivitātēm,
Lietotnes un aktivitātes
kuras izmantojat visbiežāk. Kad pirmo reizi nospiežat , lai
sāktu aktivitāti, ierīce piedāvā izvēlēties izlases aktivitātes. Jūs
varat pievienot vai noņemt izlases aktivitātes jebkurā laikā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
Jūsu biežāk izmantotā izlases aktivitāte ir redzama saraksta
augšā ar pelēku fonu. Pārējās aktivitātes ir redzamas tālāk
sarakstā ar melnu fonu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet
Pievienot izlasei.
• Lai noņemtu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet
Noņemt izlasi.
Iekštelpu aktivitātes
Legacy Series ierīci var izmantot treniņiem iekštelpās,
piemēram, skriešanai pa iekštelpu celiņu vai izmantojot
stacionāru velosipēdu. Iekštelpu aktivitātēm GPS ir izslēgts.
Skrienot vai staigājot ar izslēgtu GPS, ātrums, attālums un
kadence tiek aprēķināti, izmantojot ierīcē esošo akselerometru.
Akselerometrs kalibrēšanu veic pats. Ātruma, attāluma un
kadences datu precizitāte uzlabojas pēc vairākiem skrējieniem
vai pastaigām ārpus telpām, izmantojot GPS.
IETEIKUMS. turēšanās pie slīdošā celiņa trenažiera margām
pazemina precizitāti. Jūs varat izmantot izvēles kājas mērierīci,
lai reģistrētu tempu, attālumu un kadenci.
Braucot ar velosipēdu, kad GPS ir izslēgts, ātrums un attālums
nav pieejami, ja vien jums nav izvēles sensora, kas nosūta
ātruma un attāluma datus ierīcei (piemēram, ātruma vai
kadences sensors).
Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana
Jūs varat reģistrēt piegājienus spēka treniņa aktivitātes laikā.
Piegājiens ir vienas kustības vairāki atkārtojumi.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet Izturība.
3 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
4 Sāciet pirmo piegājienu.
Ierīce skaita atkārtojumus. Atkārtojumu skaits parādās, kad
esat izpildījis vismaz četrus atkārtojumus.
IETEIKUMS. katram piegājienam ierīce var skaitīt tikai vienas
kustības atkārtojumus. Kad vēlaties mainīt kustības, beidziet
piegājienu un sāciet jaunu.
5 Nospiediet lai pabeigtu iestatīšanu.
Pulkstenis parāda atkārtojumu kopējo skaitu šajā piegājienā.
Pēc dažām sekundēm parādās atpūtas taimeris.
6 Ja nepieciešams, atlasiet Rediģēt svaru un rediģējiet
atkārtojumu skaitu.
IETEIKUMS. jūs varat arī pievienot svaru, kas izmantots šim
piegājienam.
7 Pēc atpūtas nospiediet , lai sāktu nākamo piegājienu.
8 Atkārtojiet to katram spēka treniņa piegājienam, līdz aktivitāte
ir pabeigta.
9 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet un pavelciet uz
augšu, lai saglabātu aktivitāti.
Trenažiera attāluma kalibrēšana
Lai ierakstītu precīzus attālumus skrējieniem uz trenažiera, jūs
varat kalibrēt trenažiera attālumu pēc tam, kad veicat uz
trenažiera vismaz 1,5 km (1 jūdzi). Ja izmantojat dažādus
trenažierus, varat manuāli kalibrēt trenažiera attālumu uz katra
trenažiera vai pēc katra skrējiena.
1 Sāciet aktivitāti uz trenažiera (Aktivitātes sākšana,
11. lappuse) un skrieniet uz tā vismaz 1,5 km (1 jūdzi).
11
2 Kad pabeidzat skrējienu, nospiediet .
3 Pārbaudiet trenažiera displejā redzamo veikto attālumu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai kalibrētu pirmo laiku, ievadiet trenažiera displejā
redzamo attālumu savā ierīcē.
• Lai veiktu manuālu kalibrēšanu pēc pirmā laika
kalibrēšanas velciet uz augšu, atlasiet Kalibrēt un sagl.
un ievadiet trenažiera displejā redzamo attālumu savā
ierīcē.
Aktivitātes brīvā dabā
Legacy Series ierīce tiek piegādāta ar iepriekš ielādētām
lietotnēm aktivitātēm brīvā dabā, piemēram, skriešanai un
riteņbraukšanai. Ārpustelpu aktivitātēm GPS ir ieslēgts. Jūs
varat pievienot lietotnes, izmantojot noklusējuma aktivitātes,
piemēram, kardiotreniņu vai airēšanu.
Dodoties skrējienā
Lai bezvadu sensoru izmantotu skriešanai, vispirms ir jāizveido
sensora pāra savienojums ar ierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 20. lappuse).
1 Uzlieciet bezvadu sensorus, piemēram, soļu mērītāju vai
sirdsdarbības ritma monitoru (izvēles piederumi).
2 Nospiediet .
3 Atlasiet Skriešana.
4 Ja izmantojat papildu izvēles bezvadu sensorus, pagaidiet,
līdz ierīce izveido savienojumu ar sensoriem.
5 Dodieties ārā un gaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
6 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Ierīce reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes
taimeris darbojas.
7 Sāciet aktivitāti.
8 Atlasiet distanču ierakstīšanai (izvēles) (Distanču
atzīmēšana, izmantojot funkciju Auto Lap, 19. lappuse).
9 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa datu ekrāniem.
10 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet un pavelciet uz
augšu, lai saglabātu aktivitāti.
Dodoties velobraucienā
Lai bezvadu sensoru izmantotu riteņbraukšanai, vispirms ir
jāizveido sensora pāra savienojums ar ierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 20. lappuse).
1 Izveidojiet savu bezvadu sensoru, piemēram, sirdsdarbības
ritma monitora, ātruma sensora vai kadences sensora
(izvēles), pāra savienojumu.
2 Nospiediet .
3 Atlasiet Velo.
4 Ja izmantojat papildu izvēles bezvadu sensorus, pagaidiet,
līdz ierīce izveido savienojumu ar sensoriem.
5 Dodieties ārā un gaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
6 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Ierīce reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes
taimeris darbojas.
7 Sāciet aktivitāti.
8 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa datu ekrāniem.
9 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet un pavelciet uz
augšu, lai saglabātu aktivitāti.
Nobraucienu skatīšana
Izmantojot automātiskas palaišanas funkciju, ierīce ieraksta
informāciju par katru braucienu no kalna ar slēpēm vai sniega
dēli. Šī funkcija pēc noklusējuma tiek ieslēgta braucienam no
kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Tā automātiski ieraksta jaunus
nobraucienus ar slēpēm, pamatojoties uz jūsu kustību. Taimeris
12
tiek apturēts, kad jūs pārstājat kustību lejup no kalna un kad
esat pacēlājā. Kamēr pārvietojaties ar pacēlāju, taimeris ir
apturēts. Lai atkārtoti palaistu taimeri, varat sākt kustību lejup no
kalna. Nobraucienu informāciju varat skatīt apturētajā ekrānā vai
laikā, kad taimeris darbojas.
1 Sāciet nobrauciena ar slēpēm vai sniega dēli aktivitāti.
2 Velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu sava pēdējā un
pašreizējā nobrauciena un kopējo nobraucienu informāciju.
Nobraucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālais
ātrums, vidējais ātrums un kopējais kritums.
Peldot baseinā
1
2
3
4
5
Nospiediet .
Atlasiet Peld. baseinā.
Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielāgotu lielumu.
Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Sāciet aktivitāti.
Ierīce automātiski ieraksta peldējuma intervālus un garumus.
6 Kad atpūšaties, nospiediet .
Displejs maina krāsu, un ir redzams atpūtas ekrāns.
7 Nospiediet , lai restartētu intervāla taimeri.
8 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet , lai apturētu
aktivitātes taimeri, un vēlreiz turiet nospiestu , lai saglabātu
aktivitāti.
Peldbaseina lieluma iestatīšana
1 Nospiediet .
2 Atlasiet Peld. baseinā.
3 Velciet augšup
4 Atlasiet Iestatījumi > Peldbaseina liel..
5 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielāgotu lielumu.
Peldēšanas terminoloģija
Garums: viens peldējums baseina garumā.
Intervāls: viens vai vairāki secīgi garumi. Jauns intervāls sākas
pēc atpūtas.
Vēziens: vēziens tiek skaitīts katru reizi, kad roka, uz kuras ir
ierīce, pabeidz pilnu ciklu.
Swolf: swolf rezultāts ir viena baseina garuma laika summa plus
vēzienu skaits šim garumam. Piemēram, 30 sekundes plus
15 vēzieni ir Swolf rezultāts 45. Swolf ir peldēšanas
efektivitātes mērījums, kurā, tāpat kā golfā, labāks ir zemāks
rezultāts.
Golfa spēle
Golfa laukumu lejupielāde
Lai spēlētu laukumu pirmo reizi, jums ir jāveic tā lejupielāde no
lietotnes Garmin Connect.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet Lejupielādēt golfa
laukumus > .
2 Atlasiet golfa laukumu.
3 Atlasiet Lejupielādēt.
Kad golfa laukuma lejupielāde ir pabeigta, tas ir redzams
laukumu sarakstā Legacy Series ierīcē.
Golfa spēle
Lai spēlētu laukumu pirmo reizi, jums ir jāveic tā lejupielāde,
izmantojot viedtālruni (Golfa laukumu lejupielāde, 12. lappuse).
Lejupielādētie laukumi tiek automātiski atjaunināti. Pirms
spēlējat golfu, jums ir jāuzlādē ierīce (Ierīces uzlādēšana,
21. lappuse).
1 Nospiediet .
2 Atlasiet Golfs.
Lietotnes un aktivitātes
3 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
4 Pieejamo laukumu sarakstā atlasiet laukumu.
5 Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa bedrītēm.
1 Bedrīšu informācijas lapā nospiediet
un atlasiet
.
Kad jūs pārejat uz nākamo bedrīti, ierīce šādu pareju veic
automātiski.
Bedrīšu informācija
Ierīce aprēķina attālumu līdz zonas Green priekšējai un
aizmugurējai daļai un līdz atlasītajai spraudītes atrašanās vietai
(Spraudītes atrašanās vietas maiņa, 13. lappuse).
Pašreizējās bedrītes numurs
Attālums līdz zonas Green aizmugurējai daļai
Attālums līdz atlasītajai spraudītes atrašanās vietai
Attālums līdz zonas Green priekšējai daļai
Par bedrītei
Zonas Green karte
Spraudītes atrašanās vietas maiņa
Spēles laikā jūs varat iegūt sīkāku pārskatu par zonu Green un
pārvietot spraudītes atrašanās vietu.
1 Atlasiet karti.
Redzams lielāks zonas Green skats.
2 Pavelciet uz augšu vai leju, lai ritinātu pa spraudītes
atrašanās vietām.
norāda atlasīto spraudītes atrašanās vietu.
3 Nospiediet , lai apstiprinātu spraudītes atrašanās vietu.
Attālumi bedrīšu informācijas ekrānā tiek atjaunināti, lai
atspoguļotu jaunu spraudītes atrašanās vietu. Spraudītes
atrašanās vieta tiek saglabāta vienīgi pašreizējam posmam.
Virziena uz spraudīti skatīšana
Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz palīdzību virziena
noteikšanā, kad jūs nevarat redzēt zonu Green. Šī funkcija var
palīdzēt jums virzīt sitienu, pat ja esat mežā vai iegrimis dziļi
smiltīs.
PIEZĪME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamēr esat golfa
mobilī. Golfa mobiļa radīti traucējumi var ietekmēt kompasa
precizitāti.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet .
Bultiņa norāda uz spraudītes atrašanās vietu.
Layup un krasu pagriezienu attālumu skatīšana
Layup un krasu pagriezienu attālumu sarakstu varat skatīt Par 4
un 5 bedrītēm.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet .
PIEZĪME. kad jūs attālumus un atrašanās vietas veicat, tie
tiek noņemti no saraksta.
Hazardu skatīšana
Jūs varat skatīt attālumu līdz hazardiem fairway ceļā par 4 un 5
bedrītēm. Hazardi, kas ietekmē sitiena izvēli, ir redzami atsevišķi
vai grupās, lai palīdzētu noteikt attālumu līdz layup vai carry.
Lietotnes un aktivitātes
• Attālums līdz tuvākā hazarda priekšdaļai
un aizmugurei
ir redzams ekrānā.
• Hazarda veids
ir norādīts ekrāna augšdaļā.
• Zona Green tiek atspoguļota kā pusaplis
ekrāna
augšdaļā. Līnija zem zonas Green atspoguļo fairway
centru.
• Hazardi
ir redzami zem zonas Green aptuvenās
atrašanās vietās attiecībā pret fairway.
2 Pavelciet, lai skatītu pašreizējai bedrītei citus hazardus.
Sitiena mērīšana, izmantojot funkciju Garmin
AutoShot™
Legacy Series ierīcei ir funkcija automātiskai sitienu noteikšanai
un ierakstīšanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierīce
ieraksta jūsu sitiena attālumu, ko vēlāk varat skatīt (Sitienu
vēstures skatīšana, 14. lappuse).
IETEIKUMS. automātiskā sitienu noteikšanas vislabāk darbojas,
kad valkājat ierīci uz vadošās rokas plaukstas locītavas un jums
ir laba saskare ar bumbiņu. Putts netiek noteikti.
1 Sāciet spēlēt posmu.
Kad ierīce nosaka sitienu, attālums no sitiena atrašanās
vietas ir redzams joslā
ekrāna augšdaļā.
IETEIKUMS. varat pieskarties joslai, lai paslēptu to uz 10
sekundēm.
2 Ejiet vai brauciet pie bumbiņas.
3 Trāpiet nākamo sitienu.
Ierīce ieraksta jūsu pēdējā sitiena attālumu.
Rezultātu saglabāšana
1 Kad spēlējat golfu, nospiediet .
2 Atlasiet .
3 Lai mainītu bedrītes, velciet uz augšu vai uz leju.
4 Pieskarieties ekrāna centrā.
5 Atlasiet vai , lai iestatītu rezultātu.
Punktu skaitīšanas metodes iestatīšana
Jūs varat mainīt metodi, kādu ierīce izmanto rezultātu
saglabāšanai.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes > Golfs.
3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
4 Atlasiet Punktu skaitīšana > Punktu skaitīšanas metode.
5 Atlasiet punktu skaitīšanas metodi.
13
Par punktu skaitīšanu pēc Steiblforda sistēmas
Ja jūs izvēlaties Steiblforda punktu skaitīšanas metodi (Punktu
skaitīšanas metodes iestatīšana, 13. lappuse), punkti tiek
piešķirti, pamatojoties uz attiecībā pret Par veikto sitienu skaitu.
Posma beigās uzvar vislielākais punktu skaits. Ierīce piešķir
punktus saskaņā ar ASV Golfa asociācijas norādēm.
Spēlē, kurā punkti tiek skaitīti, izmantojot Steiblforda sistēmu,
rezultātu kartē ir redzami punkti, nevis sitieni.
Punkti
Attiecībā pret Par veiktie sitieni
0
2 vai vairāk virs
1
1 virs
2
Par
3
1 zem
4
2 zem
5
3 zem
Sekošana golfa statistikai
Kad ierīcē iespējojat sekošanu statistikai, varat skatīt savu
statistisku pašreizējam posmam (Posma kopsavilkuma
skatīšana, 14. lappuse). Izmantojot lietotni Garmin Golf™, varat
salīdzināt posmus un sekot uzlabojumiem.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes > Golfs.
3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
4 Atlasiet Punktu skaitīšana > Sekošana statusam.
Golfa statistikas ierakstīšana
Lai ierakstītu statistiku, ir jāiespējo statistiskas sekošana
(Sekošana golfa statistikai, 14. lappuse).
1 Rezultātu kartē pieskarieties ekrāna centrā.
2 Iestatiet veikto sitienu skaitu un atlasiet Tālāk.
3 Iestatiet veikto putts skaitu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet opciju:
• Ja bumbiņa trāpa fairway, atlasiet .
• Ja bumbiņa netrāpa fairway, atlasiet vai .
Sitienu vēstures skatīšana
1 Pēc bedrītes izspēles nospiediet .
2 Atlasiet , lai skatītu informāciju par pēdējo sitienu.
3 Atlasiet , lai skatītu informāciju par katru sitienu bedrītri.
Posma kopsavilkuma skatīšana
Posma laikā varat skatīt savu rezultātu, statistiku un posma
informāciju.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet .
Posma pabeigšana
1 Nospiediet .
2 Atlasiet Beigt.
3 Velciet augšup.
4 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu posmu un atgrieztos pulksteņa režīmā,
atlasiet Saglabāt.
• Lai rediģētu rezultātu karti, atlasiet Rediģēt rezultātu.
• Lai atmestu posmu un atgrieztos pulksteņa režīmā,
atlasiet Atmest.
• Lai apturētu posmu un turpinātu to vēlāk, atlasiet Apturēt.
Lietotne Garmin Golf
Lietotne Garmin Golf ļauj augšupielādēt rezultātu kartes no
saderīgas Garmin ierīces, lai skatītu sīku statistiku un sitienu
analīzi. Golfa spēlētāji var savstarpēji sacensties dažādos
laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairāk nekā 41 000
14
golfa laukumu ir reitingu tabulas, kurām ikviens var pievienoties.
Jūs varat iestatīt turnīra notikumu un uzaicināt spēlētājus
sacensties.
Lietotne Garmin Golf sinhronizē jūsu datus ar jūsu Garmin
Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupielādēt savā
tālrunī no lietotņu veikala.
Treniņi
Lietotāja profila iestatīšana
Jūs varat atjaunināt savus dzimuma, dzimšanas gada, auguma,
svara, rokas locītavas un sirdsdarbības ritma zonas
(Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana, 7. lappuse) iestatījumus.
Ierīce izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus treniņu
datus.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Lietotāja profils.
3 Atlasiet opciju.
Fiziskās formas mērķi
Informācija par sirdsdarbības ritma zonām var palīdzēt jums
mērīt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemērojot šos
principus.
• Sirdsdarbības ritms ir labs treniņa intensitātes mērs.
• Treniņš noteiktās sirdsdarbības ritma zonās var palīdzēt
uzlabot sirds un asinsvadu spēju un izturību.
Ja jūs zināt savu maksimālo sirsdarbības ritmu, varat izmantot
tabulu (Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini, 7. lappuse), lai
noteiktu vispiemērotāko sirdsdarbības ritma zonu savas fiziskās
formas mērķiem.
Ja nezināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, izmantojiet kādu
no internetā pieejamajiem aprēķiniem. Dažas sporta zāles un
veselības centri var piedāvāt testu, lai izmērītu maksimālo
sirdsdarbības ritmu. Noklusējuma maksimālais sirdsdarbības
ritms ir 220 mīnus jūsu vecums.
Fizisko vingrojumu sērijas
Ierīce var vadīt jūs daudzu darbību izpildē fizisko vingrojumu
sērijās, kas ietver mērķus katrai vingrojumu sērijas darbībai,
piemēram, attālumu, laiku, atkārtojumus vai citus mērījumus.
Ierīce ietver vairākas iepriekš ielādētas fizisko vingrojumu
sērijas dažādām aktivitātēm, tostarp spēka un kardiotreniņiem,
skriešanai un riteņbraukšanai. Jūs varat izveidot vēl citas fizisko
vingrojumu sērijas un atrast papildu vingrojumus un treniņu
plānus, izmantojot Garmin Connect, un pārsūtīt uz savu ierīci.
Jūs varat izveidot plānotu treniņu plānu, izmantojot Garmin
Connect kalendāru, un pārsūtīt plānotās vingrojumu sērijas uz
savu ierīci.
Vingrojumu sērijas sākšana
Ierīce fizisko vingrojumu sērijas laikā var vadīt jūs daudzu
darbību izpildē.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Velciet augšup
4 Atlasiet Vingr. sēr..
5 Atlasiet vingrojumu sēriju.
PIEZĪME. sarakstā parādās tikai vingrojumu sērijas, kas ir
saderīgas ar atlasīto aktivitāti.
6 Atlasiet Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju.
7 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Pēc tam, kad sākat fizisko vingrojumu sēriju, ierīce rāda katru
fizisko vingrojumu sērijas posmu, posma piezīmes (izvēles),
mērķi (izvēles) un pašreizējos vingrojumu sērijas datus.
Treniņi
Izturības, jogas vai pilāšu aktivitātēm tiek rādītas instrukciju
animācijas.
Garmin Connect treniņa plānu izmantošana
Lai lejupielādētu treniņa plānu no Garmin Connect un izmantotu,
jums ir nepieciešams Garmin Connect konts (Garmin Connect,
16. lappuse), and you must pair the Legacy Series device with
a compatible smartphone.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Treniņš > Treniņu plāni.
3 Atlasiet un izstrādājiet treniņa plānu.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5 Skatiet treniņa plānu savā kalendārā.
Pielāgoti treniņu plāni
Jūsu Garmin Connect kontā ir pielāgoti treniņu plāni un Garmin
treneris, lai pielāgotu jūsu treniņu mērķus. Piemēram, jūs varat
atbildēt uz dažiem jautājumiem un atrast plānu, kas palīdzēs
jums veikt 5 km sacensības. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam
fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī
sacensību datumam. Kad sākat plānu, logrīks Garmin treneris
tiek pievienots logrīku cilpai jūsu Legacy Series ierīcē.
Šodienas fizisko vingrojumu sērijas sākšana
Kad jūs nosūtāt trenera treniņu plānu uz savu ierīci, Garmin
trenera logrīks ir redzams jūsu logrīku cilpā.
1 Pulksteņa ciparnīcā velciet, lai skatītu Garmin trenera logrīku.
Ja fizisko vingrojumu sērija šai aktivitātei ir plānota šodienai,
ierīce rāda fizisko vingrojumu sērijas nosaukumu un aicina
jūs sākt šo sēriju.
2 Atlasiet vingrojumu sēriju.
3 Atlasiet Skatīt, lai skatītu fizisko vingrojumu sērijas posmus,
un pavelciet pa labi, kad pabeidzat skatīt posmu (izvēles).
4 Atlasiet Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Plānoto fizisko vingrojumu sēriju skatīšana
Jūs varat skatīt plānotās fizisko vingrojumu sērijas savā treniņu
kalendārā un sākt fizisko vingrojumu sēriju.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Velciet augšup
4 Atlasiet Treniņu kalendārs.
Jūsu plānotās fizisko vingrojumu sērijas ir redzamas, kārtotas
pēc datuma.
5 Atlasiet vingrojumu sēriju.
6 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu fiziskās vingrojumu sērijas darbības, atlasiet
Skatīt.
• Lai sāktu fizisko vingrojumu sēriju, atlasiet Izpildīt fizisko
vingrojumu sēriju.
Personīgie rekordi
Kad jūs pabeidzat aktivitāti, ierīce rāda visus jaunos personīgos
rekordus, kurus sasniedzāt šīs aktivitātes laikā. Personīgie
rekordi ietver jūsu ātrāko laiku vairākās tipiskās sacensību
distancēs un garāko skrējienu, braucienu vai peldējumu.
Personīgo rekordu skatīšana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet rekordu.
5 Atlasiet Skatīt ierakstu.
Navigācija
Personīgā rekorda atjaunošana
Jūs varat atjaunot jebkuru personīgo rekordu uz iepriekš
reģistrētu personīgo rekordu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot.
5 Atlasiet Iepriekšējais > .
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.
Personīgā rekorda dzēšana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet rekordu, ko dzēst.
5 Atlasiet Notīrīt ierakstu > .
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.
Visu personīgo rekordu notīrīšana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.
Atlasiet
sporta veidu.
3
4 Atlasiet Notīrīt visus ierakstus > .
Rekordi ir dzēsti tikai šim sport veidam.
Navigācija
GPS navigācijas funkcijas savā ierīcē varat izmantot, lai
saglabātu atrašanās vietas. naviģētu uz atrašanās vietām un
atrastu ceļu mājup.
Jūsu atrašanās vietas saglabāšana
Lai naviģētu uz saglabātu atrašanās vietu, ierīcei ir jānosaka
satelīti.
Atrašanās vieta ir punkts, kuru jūs ierakstāt un saglabājat ierīcē.
Ja vēlaties atcerēties apskates vietas vai atgriezties noteiktā
vietā, varat atzīmēt attiecīgo atrašanās vietu.
1 Dodieties uz vietu, kur vēlaties atzīmēt atrašanās vietu.
2 Nospiediet .
3 Atlasiet Naviģēt > Saglabāt atrašanās vietu.
Kad ierīce ir saņēmusi GPS signālus, tiek parādīta atrašanās
vietas informācija.
4 Atlasiet Saglabāt.
5 Atlasiet ikonu.
Atrašanās vietas dzēšana
1 Nospiediet .
2 Atlasiet Naviģēt > Saglabātās atrašanās vietas.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Dzēst > .
Naviģēšana uz saglabātu atrašanās vietu
Lai naviģētu uz saglabātu atrašanās vietu, ierīcei ir jānosaka
satelīti.
1 Nospiediet .
2 Atlasiet Naviģēt > Saglabātās atrašanās vietas.
3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Doties uz.
4 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
5 Dodieties uz priekšu.
15
Ir redzams kompass. Kompasa bultiņa ir vērsta uz saglabāto
atrašanās vietu.
IETEIKUMS. lai navigācija būtu precīzāka, vērsiet ekrāna
virsmu virzienā, kurā pārvietojaties.
Navigācija atpakaļ uz sākumu
Lai naviģētu atpakaļ uz sākumu, ir jāatrod satelīti, jāpalaiž
taimeris un jāsāk aktivitāte.
Jebkurā brīdī aktivitātes laikā jūs varat atgriezties savā sākuma
vietā. Piemēram, ja jūs skrienat nepazīstamā pilsētā un
nejūtaties droši par to, kā atgriezties atpakaļ trases sākumā vai
viesnīcā, jūs varat naviģēt atpakaļ uz sākuma vietu. Šī funkcija
nav pieejama visām aktivitātēm.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Navigācija > Atgr. sākumā.
Ir redzams kompass.
Dodieties
uz priekšu
3
Kompasa bultiņa norāda uz jūsu sākuma punktu.
IETEIKUMS. lai navigācija būtu precīzāka, vērsiet ierīci tajā
virzienā, kurā naviģējat.
Navigācijas apturēšana
• Lai apturētu navigāciju un turpinātu aktivitāti, turiet nospiestu
un atlasiet Apturēt navigāciju.
• Lai apturētu navigāciju un turpinātu aktivitāti, turiet nospiestu
un velciet augšup.
Kompass
Ierīcei ir 3 asu kompass ar automātisku kalibrēšanu. Kompasa
funkcijas un izskats mainās atkarībā no jūsu aktivitātes un tā, vai
GPS ir iespējots un vai jūs naviģējat uz galapunktu.
Kompasa manuāla kalibrēšana
IEVĒRĪBAI
Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu
kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē
magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un
virszemes elektropārvades līniju tuvumā.
Ierīce ir kalibrēta jau rūpnīcā, un ierīce izmanto automātisku
kalibrēšanu pēc noklusējuma. Ja jūs novērojat neparastu
kompasa darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai
krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu
manuāli.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sensori > Kompass > Sākt kalibrēšanu.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
IETEIKUMS. ar nelielām cipara “astoņi” kustībām kustiniet
plaukstas locītavu, līdz parādās ziņojums.
Vēsture
Ierīce saglabā līdz 14 aktivitāšu dienu izsekošanas un
sirdsdarbības ritma uzraudzības datu, kā arī līdz septiņām
laikkontrolētām aktivitātēm. Ierīcē varat skatīt savas pēdējās
septiņas laikkontrolētās aktivitātes. Varat sinhronizēt savus
datus, lai skatītu neierobežotas aktivitātes, aktivitāšu
izsekošanas datus un sirdsdarbības ritma uzraudzības datus
savā Garmin Connect kontā (Lietotnes Garmin Connect
lietošana, 17. lappuse) (Garmin Connect lietošana datorā,
17. lappuse).
Kad ierīces atmiņa ir pilna, jūsu vecākie dati tiek pārrakstīti.
2 Atlasiet Vēsture.
3 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu šīs nedēļas aktivitāti, atlasiet Šonedēļ.
• Lai skatītu vecāku aktivitāti, atlasiet Iepriekšējās nedēļas.
4 Atlasiet aktivitāti.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Detaļas, lai skatītu papildu informāciju par
aktivitāti.
• Atlasiet Distances, lai skatītu papildu informāciju par katru
distanci.
• Atlasiet Kopas, lai skatītu papildu informāciju par katru
svarcelšanas vingrinājumu kopu.
• Atlasiet Intervāli, lai skatītu papildu informāciju par katru
peldēšanas intervālu.
• Atlasiet Laiks joslā, lai skatītu savu laiku katrā
sirdsdarbības ritma zonā.
• Atlasiet Dzēst, lai dzēstu atlasīto aktivitāti.
Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā
Lai skatītu sirdsdarbības ritma zonas datus, jums ir jāveic
aktivitāte ar sirdsdarbības ritma ierīci un jāsaglabā aktivitāte.
Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā var palīdzēt
pielāgot savu treniņu intensitāti.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture.
3 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu šīs nedēļas aktivitāti, atlasiet Šonedēļ.
• Lai skatītu vecāku aktivitāti, atlasiet Iepriekšējās nedēļas.
4 Atlasiet aktivitāti.
5 Atlasiet Laiks joslā.
Garmin Connect
Jūsu Garmin Connect konts ļauj jums sekot savam veikumam
un būt saiknē ar draugiem. Tas piedāvā rīkus, lai jūs varētu
sekot cits citam, analizēt datus, koplietot tos un atbalstīt cits citu.
Jūs varat ierakstīt sava aktīvā dzīvesveida notikumus, tostarp
skrējienus, pastaigas, velobraucienus, peldējumus, pārgājienus,
golfa spēles u. c.
Jūs varat izveidot bezmaksas Garmin Connect kontu, kad
izveidojat ierīces pāra savienojumu ar tālruni, izmantojot lietotni
Garmin Connect. Kontu varat izveidot arī, kad iestatāt lietotni
Garmin Express (www.garmin.com/express).
Saglabājiet savas aktivitātes: pēc laikkontrolētas aktivitātes
pabeigšanas un saglabāšanas savā ierīcē jūs varat
augšupielādēt šo aktivitāti savā Garmin Connect kontā un
saglabāt to, cik ilgi vēlaties.
Analizējiet savus datus: jūs varat skatīt sīkāku informāciju par
savu fizisko formu un aktivitātēm brīvā dabā, tostarp laiku,
attālumu, sirdsdarbības ritmu, sadedzinātajām kalorijām, soļu
skaitu ciklā, kartes skatu no augšas, tempa un ātruma
diagrammas. Varat skatīt sīkāku informāciju par savām golfa
spēlēm, ietverot rezultātu kartes, statistisku, kā arī informāciju
par laukumu. Jūs varat skatīt arī pielāgojamus pārskatus.
PIEZĪME. dažu datu skatīšanai jums ar ierīci ir jāizveido
papildu izvēles bezvadu sensora pāra savienojums (Bezvadu
sensoru savienošana pārī, 20. lappuse).
Vēstures izmantošana
1 Turiet nospiestu
16
.
Vēsture
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Pulksteņa ciparnīca.
3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritinātu pa pieejamajām
4
5
6
7
8
pulksteņa ciparnīcām.
Velciet uz augšu, lai rediģētu pulksteņa ciparnīcu.
Atlasiet rediģējamo opciju.
Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa opcijām.
Atlasiet , lai atlasītu opciju.
Pieskarieties skārienekrānam, lai atlasītu pulksteņa
ciparnīcu.
Pielāgotas pulksteņa ciparnīcas izveide
Sekojiet savam progresam: jūs varat sekot ikdienas soļu
skaitam, iesaistīties draudzīgās sacensībās ar pievienotajām
personām un sasniegt savus mērķus.
Kopīgojiet savas aktivitātes: jūs varat veidot savienojumu ar
draugiem, lai sekotu cits cita aktivitātēm, vai izvietot saites uz
savām aktivitātēm savās iecienītajās sociālo tīmekļu vietnēs.
Pārvaldiet savus iestatījumus: jūs varat pielāgot savu ierīci un
lietotāja iestatījumus savam Garmin Connect kontam.
Lietotnes Garmin Connect lietošana
Kad ir izveidots ierīces pāra savienojums ar viedtālruni
(Viedtālruņa pāra savienojuma izveide, 1. lappuse), lietotni
Garmin Connect varat izmantot, lai augšupielādētu visus savus
aktivitāšu datus savā Garmin Connect kontā.
1 Pārbaudiet, vai lietotne Garmin Connect viedtālrunī darbojas.
2 Novietojiet ierīci 10 m (30 pēdu) attālumā no viedtālruņa.
Ierīce automātiski sinhronizē jūsu datus ar lietotni Garmin
Connect un jūsu Garmin Connect kontu.
Garmin Connect lietošana datorā
Garmin Express lietotne savieno jūsu ierīci ar Garmin Connect
kontu, izmantojot datoru. Jūs varat izmantot Garmin Express
lietotni, lai augšupielādētu aktivitātes datus savā Garmin
Connect kontā un nosūtītu datus, piemēram, vingrojumu vai
treniņu plānus, no Garmin Connect tīmekļa vietnes uz savu
ierīci. Jūs varat arī instalēt ierīces programmatūras
atjauninājumus un pārvaldīt Connect IQ lietotnes.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Dodieties uz www.garmin.com/express.
3 Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietotni.
4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierīci.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ierīces pielāgošana
Pulksteņa ciparnīcas maiņa
Jūs varat izvēlēties kādu no vairākām iepriekš ielādētām
pulksteņa ciparnīcām vai izmantot Connect IQ pulksteņa
ciparnīcu, kas ir lejupielādēta jūsu ierīcē (Connect IQ funkcijas,
3. lappuse). Varat arī rediģēt esošu pulksteņa ciparnīcu
(Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana, 17. lappuse) vai izveidot
jaunu (Pielāgotas pulksteņa ciparnīcas izveide, 17. lappuse).
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Pulksteņa ciparnīca.
3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritinātu pa pieejamajām
pulksteņa ciparnīcām.
4 Pieskarieties skārienekrānam, lai atlasītu pulksteņa
ciparnīcu.
Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana
Stilu un datu laukus varat pielāgot pulksteņa ciparnīcai.
Ierīces pielāgošana
Jūs varat izveidot jaunu pulksteņa ciparnīcu, atlasot izkārtojumu,
krāsas un papildu datus.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Pulksteņa ciparnīca.
3 Velciet pa kreisi un atlasiet .
4 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa fona opcijām, un
pieskarieties ekrānam, lai atlasītu rādīto fonu.
5 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa analogām vai
digitālām ciparnīcām, un pieskarieties ekrānam, lai atlasītu
rādīto ciparnīcu.
6 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa akcenta krāsām,
un pieskarieties ekrānam, lai atlasītu rādīto krāsu.
7 Atlasiet katru datu lauku, kuru vēlaties pielāgot, un atlasiet
tajā rādāmos datus.
Balta robeža norāda šīs ciparnīcas pielāgojamos datu laukus.
Velciet
pa kreisi, lai pielāgotu laika marķierus.
8
9 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa laika marķieriem.
10 Atlasiet .
Ierīce iestata jauno pulksteņa ciparnīcu kā jūsu aktīvo
pulksteņa ciparnīcu.
Vadības izvēlnes pielāgošana
Vadības izvēlnē varat pievienot vai noņemt saīsņu izvēlnes
opcijas vai mainīt to secību (Pārvaldības funkciju izvēlnes
lietošana, 1. lappuse).
1 Turiet nospiestu .
Ir redzama vadības izvēlne.
2 Turiet nospiestu .
Vadības izvēlne pārslēdzas rediģēšanas režīmā.
3 Atlasiet saīsni, kuru vēlaties pielāgot.
4 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu saīsnes atrašanās vietu vadības izvēlnē,
atlasiet atrašanās vietu, kur vēlaties to redzēt, vai velciet
saīsni uz jaunu atrašanās vietu.
• Lai noņemtu saīsni no vadības izvēlnes, atlasiet .
5 Ja nepieciešams, atlasiet , lai pievienotu saīsni vadības
izvēlnē.
PIEZĪME. šī opcija būs pieejama vienīgi pēc tam, kad
noņemsit no izvēlnes vismaz vienu saīsni.
Vadības saīsnes iestatīšana
Jūs varat iestatīt saīsni savai iemīļotajai vadībai, piemēram,
savam Garmin Pay makam vai mūzikas pārvaldībai.
1 Pulksteņa ciparnīcā velciet pa labi.
2 Atlasiet opciju:
• Ja šī ir pirmā reize, kad iestatāt saīsni, velciet uz augšu un
atlasiet Iestatīt.
• Ja iepriekš jau iestatījāt saīsni, turiet nospiestu un
atlasietSaīsnes iestatījumi.
17
3 Atlasiet vadības saīsni.
Velkot pulksteņa ciparnīcā pa labi, būs redzama vadības saīsne.
Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi
Šie iestatījumi ļauj pielāgot katru iepriekš ielādēto aktivitāti,
pamatojoties uz jūsu vajadzībām. Piemēram, varat pielāgot datu
ekrānus un iespējot brīdinājumus un treniņu funkcijas. Ne visi
iestatījumi ir pieejami visiem aktivitāšu veidiem.
Turiet nospiestu , atlasiet > Aktivitātes un lietotnes,
atlasiet aktivitāti un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
Akcenta krāsa: iestata katras aktivitātes akcenta krāsu, lai
palīdzētu noteikt, kura aktivitāte ir aktīva.
Brīdinājumi: iestata treniņa brīdinājumus aktivitātei
(Brīdinājuma signāli, 18. lappuse).
Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap funkcijai (Auto Lap,
19. lappuse).
Automātiskā pauze: iestata ierīci, lai tā aptur datu ierakstīšanu,
kad jūs pārtraucat kustību vai kad samazināt ātrumu zem
noteiktā ātruma (Auto Pause lietošana, 19. lappuse).
Automātiska palaišana: ļauj ierīcei automātiski noteikt
nobraucienus ar slēpēm, izmantojot iebūvēto akselerometru.
Automātiska ritināšana: ļauj pārvietoties pa visiem aktivitāšu
datu ekrāniem automātiski, kamēr taimeris ir ieslēgts
(Automātiskas ritināšanas lietošana, 19. lappuse).
Automātiski iestatīt: ļauj ierīcei automātiski sākt un apturēt
vingrinājumu kopas izturības treniņa aktivitātes laikā.
Nūjas uzvedne: rāda uzvedni, kas ļauj jums ievadīt
izmantojamo golfa nūsu pēc katra noteiktā sitiena.
Datu ekrāni: ļauj jums pielāgot datu ekrānus un pievienot
aktivitātei jaunus datu ekrānus (Datu ekrānu pielāgošana,
18. lappuse).
Pirmā tālā sitiena attālums: iestata vidējo golfa bumbiņas
lidojuma attālumu pirmajā tālajā sitienā.
Rediģēt svaru: ļauj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko
vingrojumu kopai izturības treniņa vai kardio aktivitātes laikā.
Iespējot videoierakstus: Iespējo fizisko vingrojumu sērijas
instrukciju animācijas izturības, kardio, jogas un pilāšu
aktivitātei. Animācijas ir pieejamas iepriekš instalētām fizisko
vingrojumu sērijām un tādām, kuras ir lejupielādētas no
Garmin Connect.
GPS: iestata režīmu GPS antenai (GPS iestatījuma maiņa,
19. lappuse).
Peldbaseina liel.: iestata peldbaseina garumu.
Punktu skaitīšanas metode: iestata Stroke Play vai Stableford
punktu skaitīšanas metodi golfa spēles laikā.
Sekošana statusam: iespējo sekošanu statistikai golfa spēles
laikā.
Statuss: iespējo vai atspējo automātisku rezultātu uzskaiti, kad
jūs sākat golfa posmu. Opcija Vienmēr jautāt ir redzama, kad
jūs sākat posmu.
Turnīra režīms: atspējo funkcijas, kuras nav atļautas
sankcionētu turnīru laikā.
Vibrācijas brīdinājumi: iespējo brīdinājumus, kuri norāda jums
ieelpot vai izelpot elpošanas aktivitātes laikā.
®
®
Datu ekrānu pielāgošana
Jūs varat pielāgot datu ekrānus, pamatojoties uz saviem treniņu
mērķiem vai papildu piederumiem. Piemēram, vienu datu ekrānu
varat pielāgot, lai rādītu distances tempu vai sirdsdarbības ritma
zonu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
18
5 Atlasiet Datu ekrāni.
6 Atlasiet datu ekrānu, lai to pielāgotu.
7 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
PIEZĪME. ne visas opcijas visām aktivitātēm ir pieejamas.
• Lai katram datu ekrānam koriģētu stilu un datu lauku
skaitu, atlasiet Izkārtojums.
• Lai pielāgotu laukus datu ekrānā, atlasiet ekrānu un
atlasiet Rediģēt datu laukus.
• Lai rādītu vai paslēptu datu ekrānu, atlasiet pārslēgšanas
slēdzi blakus ekrānam.
• Lai rādītu vai paslēptu sirdsdarbības ritma mērītāja
ekrānu, atlasietSR zonas mērītājs.
Brīdinājuma signāli
Jūs varat iestatīt brīdinājumus katrai aktivitātei, kas var palīdzēt
jums trenēties, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Daži brīdinājumi
ir pieejami tikai noteiktām aktivitātēm. Dažiem brīdinājumiem ir
nepieciešami papildu piederumi, piemēram, sirdsdarbības ritma
monitors vai kadences sensors. Ir trīs veidu brīdinājumi:
notikumu, diapazona un atkārtošanās brīdinājumi.
Notikuma brīdinājums: notikuma brīdinājums brīdina vienu
reizi. Notikums ir noteikta vērtība. Piemēram, varat iestatīt, lai
ierīce brīdina jūs tad, kad jūs sadedzināt noteiktu kaloriju
skaitu.
Diapazona brīdinājums: diapazona brīdinājums brīdina katru
reizi, kad ierīce ir virs vai zem noteikta vērtību diapazona.
Piemēram, jūs varat iestatīt ierīci, lai tā brīdina, kad jūsu
sirdsdarbības ritms ir zem 60 sirdspukstiem minūtē (sirdsp./
min.) vai virs 210 sirdsp./min.
Atkārtošanās brīdinājums: atkārtošanās brīdinājums brīdina
katru reizi, kad ierīce ieraksta noteiktu vērtību vai intervālu.
Piemēram, varat iestatīt ierīci, lai tā brīdina jūs ik pēc 30
minūtēm.
Brīdinājuma
nosaukums
Brīdinājuma
veids
Apraksts
Soļu skaits ciklā
Diapazons
Jūsu varat iestatīt soļu skaita
ciklā minimālo un maksimālo
vērtību.
Kalorijas
Notikums, atkārto- Jūs varat iestatīt kaloriju skaitu.
šanās
Pielāgot
Notikums, atkārto- Jūs varat atlasīt esošo ziņojumu
šanās
vai izveidot pielāgotu ziņojumu
un atlasīt brīdinājuma veidu.
Attālums
Atkārtošanās
Jūs varat iestatīt attāluma
intervālu.
Sirdsdarbības
ritms
Diapazons
Jūs varat iestatīt sirdsdarbības
ritma minimālo un maksimālo
vērtību vai atlasīt zonu maiņu.
Temps
Diapazons
Jūsu varat iestatīt tempa
minimālo un maksimālo vērtību.
Skriešana/iešana Atkārtošanās
Jūs ar regulāriem intervāliem
varat iestatīt laiknoteiktus
iešanas pārtraukumus.
Ātrums
Diapazons
Jūsu varat iestatīt ātruma
minimālo un maksimālo vērtību.
Laiks
Notikums, atkārto- Jūs varat iestatīt laika intervālu.
šanās
Brīdinājuma iestatīšana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Brīdinājumi.
Ierīces pielāgošana
6 Atlasiet opciju:
3 Atlasiet aktivitāti.
• Atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu jaunu brīdinājumu
aktivitātei.
• Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu
brīdinājumu.
7 Ja nepieciešams, atlasiet brīdinājuma veidu.
8 Atlasiet zonu, ievadiet minimālo un maksimālo vērtību vai
ievadiet pielāgotu vērtību brīdinājumam.
9 Ja nepieciešams, ieslēdziet brīdinājumu.
Notikuma un periodisku brīdinājumu gadījumā ziņojums parādās
ikreiz, kad sasniedzat brīdinājuma vērtību. Diapazona
brīdinājuma gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad rādījums ir
virs vai zem noteiktā diapazona (minimālā un maksimālā
vērtības).
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
Atlasiet
aktivitātes iestatījumus.
4
5 Atlasiet Automātiska ritināšana.
6 Atlasiet rādīšanas ātrumu.
Auto Lap
Distanču atzīmēšana, izmantojot funkciju Auto Lap
Jūs varat iestatīt ierīci, lai izmantotu funkciju Auto Lap un
noteiktā attālumā automātiski atzīmētu distanci. Šī funkcija ir
noderīga, lai salīdzinātu savu izpildījumu dažādās aktivitātes
daļās (piemēram, ik pēc 1 jūdzes vai 5 kilometriem).
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet opciju:
• Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Auto Lap, atlasiet
pārslēgšanas slēdzi.
• Lai koriģētu attālumu starp distancēm, atlasiet Auto Lap.
Ikreiz, kad beidzat apli, parādās ziņojums ar šī apļa laiku. Ierīce
arī vibrē, ja vibrācija ir ieslēgta (Sistēmas iestatījumi,
19. lappuse).
Auto Pause lietošana
®
Funkciju Auto Pause varat lietot, lai automātiski apturētu taimeri,
kad pārtraucat kustību vai kad temps vai ātrums krītas zem
norādītās vērtības. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte
ietver apstāšanos pie sarkanās gaismas signāla vai citās vietās,
kur jums ir jāsamazina ātrums vai jāapstājas.
PIEZĪME. kamēr taimeris ir apturēts vai pauzēts, ierīce
neieraksta aktivitāti.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Automātiskā pauze.
6 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. ne visas opcijas visām aktivitātēm ir pieejamas.
• Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūs apstājaties,
atlasiet Kad apturēts.
• Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūsu temps krītas
zem norādītās vērtības, atlasiet Temps.
• Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūsu ātrums krītas
zem norādītās vērtības, atlasiet Ātrums.
Automātiskas ritināšanas lietošana
Jūs varat izmantot automātiskas ritināšanas funkciju, lai
automātiski pārvietotos pa visiem aktivitāšu datu ekrāniem
taimera darbības laikā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
Ierīces pielāgošana
GPS iestatījuma maiņa
Papildu informāciju par GPS skatiet vietnē www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet pielāgojamo aktivitāti.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet GPS.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izslēgts, lai atspējotu GPS aktivitātei.
• Atlasiet Ieslēgts, lai iespējotu GPS satelītu sistēmu.
• Atlasiet GPS un GLONASS (Krievijas satelītu sistēma), lai
iegūtu precīzāku pozīcijas informāciju situācijās, kad
debesu redzamība ir slikta.
• Atlasiet GPS + GALILEO (Eiropas Savienības satelītu
sistēma), lai iegūtu precīzāku pozīcijas informāciju
situācijās, kad debesu redzamība ir slikta.
PIEZĪME. izmantojot GPS un citu satelītu kopā, varat ātrāk
saīsināt akumulatora darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS
(GPS un citas satelītu sistēmas, 19. lappuse).
GPS un citas satelītu sistēmas
Opcijas GPS un GLONASS vai GPS + GALILEO lietošana
piedāvā labāku darbību sarežģītos vides apstākļos un ātrāku
pozīcijas ieguvi nekā tikai GPS izmantošana. Taču, izmantojot
GPS un citu satelītu sistēmu kopā, varat ātrāk saīsināt
akumulatora darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS.
Tālrunis un Bluetooth iestatījumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Tālrunis.
Statuss: rāda pašreizējo Bluetooth savienojuma statusu un ļauj
ieslēgt un izslēgt Bluetooth tehnoloģiju.
Paziņojumi: ierīce automātiski ieslēdz un izslēdz viedos
paziņojumus, pamatojoties uz jūsu atlasi (Bluetooth
paziņojumu iespējošana, 2. lappuse).
Pievienotie brīdinājumi: brīdina jūs, kad pārī savienotais
viedtālrunis savienojas un atvienojas.
Izveidot pāra savienojumu ar tālruni: izveido ierīces
savienojumu ar saderīgu viedtālruni, kas aprīkots ar
Bluetooth tehnoloģiju.
Sinhronizācija: ļauj pārsūtīt datus starp ierīci un lietotni Garmin
Connect.
Pārtraukt LiveTrack: ļauj apturēt LiveTrack sesiju, kamēr tā ir
norisē.
Sistēmas iestatījumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistēma.
Automātiska bloķēšana: automātiski bloķē skārienekrānu, lai
novērstu nejaušus pieskārienus ekrānam. Lai atbloķētu
skārienekrānu, varat nospiest .
Valoda: iestata ierīces interfeisa valodu.
Laiks: iestata laika formātu un vietējā laika avotu (Laika
iestatījumi, 20. lappuse).
Datums: ļauj manuāli iestatīt datumu un datuma formātu.
Fona apgaismojums: iestata fona apgaismojuma režīmu,
noildzi un spilgtumu (Fona apgaismojuma iestatījumi,
20. lappuse).
19
Physio TrueUp: ļauj ierīcei sinhronizēt aktivitātes, vēsturi un
datus no citām Garmin ierīcēm.
Vibrācija: ieslēdz un izslēdz vibrāciju un iestata vibrācijas
intensitāti.
Netraucēt: ieslēdz un izslēdz režīmu Netraucēt!
Vienības: iestata ierīcē datu rādīšanai izmantotās mērvienības
(Mērvienību mainīšana, 20. lappuse).
Datu ierakstīšana: iestata, kā ierīce ieraksta aktivitātes datus.
Ierakstīšanas opcija Viedais (noklusējuma) ļauj ierakstīt
aktivitāti ilgāk. Ierakstīšanas opcija Katru sekundi nodrošina
sīkākus aktivitātes ierakstus, taču biežāk var nākties uzlādēt
akumulatoru.
USB režīms: iestata ierīci multivides pārsūtīšanas režīma vai
režīma Garmin lietošanai, kad ierīce ir savienota ar datoru.
Atiestatīt: ļauj atiestatīt noklusējuma iestatījumus vai dzēst
personas datus un atiestatīt iestatījumus (Visu noklusējuma
iestatījumu atjaunošana, 24. lappuse).
PIEZĪME. ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks, noklusējuma
iestatījumu atjaunošana dzēš no ierīces arī maku.
Programmatūras atjaunināšana: ļauj pārbaudīt
programmatūras atjauninājumus.
Par: rāda ierīces ID, programmatūras versiju, reglamentējošu
informāciju un licences līgumu.
Laika iestatījumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistēma > Laiks.
Laika formāts: iestata ierīci, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu
formātā.
Laika avots: ļauj iestatīt laiku manuāli vai automātiski,
pamatojoties uz jūsu pārī savienoto mobilo ierīci.
Laika joslas
Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci un iegūstat satelītu signālus vai
sinhronizējat ar savu viedtālruni, ierīce automātiski nosaka jūsu
laika joslu un pašreizējo dienas laiku.
Laika manuāla iestatīšana
Pēc noklusējuma laiks tiek iestatīts automātiski, kad ir izveidots
Legacy Series ierīces pāra savienojums ar mobilo ierīci.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sistēma > Laiks > Laika avots > Manuāls.
3 Atlasiet Laiks un pēc tam ievadiet dienas laiku.
Modinātāja iestatīšana
Jūs varat iestatīt vairākus brīdinājumus. Jūs varat iestatīt
modinātāja signāla atskaņošanu vienu reizi vai regulāri.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Pulksteņi > Brīdinājuma signāli > Pievienot
brīdinājumu.
3 Atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
4 Atlasiet Atkārtot un atlasiet opciju.
5 Atlasiet Etiķete un atlasiet brīdinājuma aprakstu.
Brīdinājuma dzēšana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Pulksteņi > Brīdinājuma signāli.
3 Atlasiet brīdinājumu un atlasiet Dzēst.
Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana
Turiet nospiestu .
Atlasiet Pulksteņi > Taimeris.
Ievadiet laiku un atlasiet .
Atlasiet .
1
2
3
4
Hronometra lietošana
1 Turiet nospiestu .
20
2 Atlasiet Pulksteņi > Hronometrs.
3 Nospiediet , lai palaistu taimeri.
4 Nospiediet , lai restartētu distances taimeri.
Kopējais hronometra laiks turpina ritēt.
5 Nospiediet , lai apturētu taimeri.
6 Atlasiet opciju:
• Lai atiestatītu taimeri, velciet uz leju.
• Lai saglabātu hronometra laiku kā aktivitāti, nospiediet
un atlasiet .
• Lai izietu no hronometra, nospiediet un atlasiet .
Fona apgaismojuma iestatījumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistēma > Fona
apgaismojums.
Režīms: iestata fona apgaismojuma ieslēgšanu, kad jūs lietojat
ierīci, kas ietver arī paziņojumu saņemšanu vai pogu vai
skārienekrāna lietošanu.
Spilgtums: iestata fona apgaismojuma spilgtuma līmeni.
Noildze: iestata laika periodu, pirms fona apgaismojums tiek
izslēgts.
Kustība: iestata fona apgaismojuma ieslēgšanu, kad jūs
pagriežat plaukstas locītavu pret ķermeni, lai skatītu ierīci. Lai
izmantotu šo funkciju tikai laikkontrolētu aktivitāšu laikā, varat
izmantot opciju Tikai aktivitātes laikā. Jūs varat arī koriģēt
jutīgumu uz žestiem, lai ieslēgtu fona apgaismojumu biežāk
vai retāk.
Mērvienību mainīšana
Jūs varat mainīt attāluma, tempa un ātruma, pacēluma, svara,
augstuma un temperatūras mērvienības.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sistēma > Vienības.
3 Atlasiet mērījuma veidu:
4 Atlasiet mērvienību.
Garmin Connect Iestatījumi
Ierīces iestatījumu varat mainīt savā Garmin Connect kontā,
izmantojot lietotni Garmin Connect vai tīmekļa vietni Garmin
Connect. Daži iestatījumi ir pieejami vienīgi, izmantojot jūsu
Garmin Connect kontu, un tos nevar mainīt jūsu ierīcē.
• Lietotnē Garmin Connect atlasiet
vai , atlasiet Garmin
ierīces un atlasiet savu ierīci.
• Ierīču logrīkā lietotnē Garmin Connect atlasiet savu ierīci.
Pēc iestatījumu pielāgošanas sinhronizējiet datus, lai piemērotu
izmaiņas savai ierīcei (Lietotnes Garmin Connect lietošana,
17. lappuse, Garmin Connect lietošana datorā, 17. lappuse).
Bezvadu sensori
Ierīci var izmantot ar bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoriem.
Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgumu un papildu izvēles
sensoru iegādi, dodieties uz vietni buy.garmin.com.
Bezvadu sensoru savienošana pārī
Kad bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoru pievienojat Garmin
ierīcei pirmo reizi, ir jāizveido ierīces un sensora pāra
savienojums. Pēc savienojuma pārī izveides, kad sāksiet
aktivitāti (sensoram jābūt ieslēgtam un jāatrodas signāla
uztveršanas diapazonā), ierīce automātiski izveidos
savienojumu ar sensoru.
IETEIKUMS. daži ANT+ sensori izveido pāra savienojumu ar
ierīci automātiski, kad sākat aktivitāti ar ieslēgtu sensoru ierīces
tuvumā.
Bezvadu sensori
1 Pārvietojieties vismaz 10 m (33 pēdu) attālumā no citām
2
3
4
5
bezvadu ierīcēm.
Ja savienojumu pārī veidojat sirdsdarbības ritma mērījumu
monitoram, uzvelciet sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru.
Sirdsdarbības ritma mērījumu monitors nesūtīs/nesaņems
datus, līdz tas tiks uzvilkts.
Turiet nospiestu .
Atlasiet > Sensori > Pievienot jaunu.
Pārvietojiet ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no sensora un
gaidiet, līdz ierīce izveido pāra savienojumu ar sensoru.
Kad ierīce izveido savienojumu ar sensoru, ekrāna augšdaļā
ir redzama ikona.
Kājas mērierīce
Jūsu ierīce ir saderīga ar kājas mērierīci. Jūs varat lietot kājas
mērierīci, lai reģistrētu tempu un attālumu, neizmantojot GPS,
kad trenējaties iekštelpās vai kad GPS signāls ir vājš. Kājas
mērierīce ir gaidstāves režīmā un gatava nosūtīt datus (kā pulsa
monitors).
Pēc 30 neaktivitātes minūtēm kājas mērierīce izslēdzas, lai
taupītu akumulatoru. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems,
ierīcē parādās ziņojums. Atlikušais akumulatora darbības laiks ir
aptuveni piecas stundas.
Soļu mērītāja kalibrēšana
Lai kalibrētu soļu mērītāju, ir jāizveido ierīces pāra savienojums
ar soļu mērītāju (Bezvadu sensoru savienošana pārī,
20. lappuse).
Manuāla kalibrēšana ir ieteicama, ja zināt savu kalibrēšanas
faktoru. Ja jūs kalibrējāt soļu mēr`tāju, izmantojot citu Garmin
produktu, iespējams, jūs zināt savu kalibrēšanas faktoru.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sensori > Soļu mērītājs > Kal. faktors.
3 Noregulējiet kalibrēšanas faktoru:
• Palieliniet kalibrēšanas faktoru, ja distance ir pārāk īsa.
• Samaziniet kalibrēšanas faktoru, ja distance ir pārāk gara.
Kājas mērierīces kalibrēšanas uzlabošana
Lai varētu kalibrēt savu ierīci, nepieciešams iegūt GPS signālus
un savienot pārī jūsu ierīci ar kājas mērierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 20. lappuse).
Kājas mērierīce ir paškalibrējoša, bet jūs varat uzlabot ātruma
un attāluma datu precizitāti ar dažiem skrējieniem brīvā dabā,
izmantojot GPS.
1 Pastāviet 5 minūtes ārā ar skaidru skatu uz debesīm.
2 Sāciet skriešanas aktivitāti.
3 Skrieniet bez pārtraukuma 10 minūtes.
4 Pabeidziet aktivitāti un saglabājiet to.
Balstoties uz reģistrētajiem datiem, kājas mērierīces
kalibrēšanas vērtība mainās, ja nepieciešams. Kāju
mērierīces kalibrēšana nav jāveic no jauna, ja vien nemaināt
savu skriešanas stilu.
Papildaprīkojuma velosipēda ātruma un
kadences sensora izmantošana
Ātruma sensora kalibrēšana
Lai kalibrētu ātruma sensoru, ir jāizveido ierīces pāra
savienojums ar saderīgu ātruma sensoru (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 20. lappuse).
Kā izvēles iespēja ir pieejama manuāla kalibrēšana, un tā var
uzlabot precizitāti.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sensori > Ātrums/pedāļu mīšanas ātrums >
Riteņa lielums.
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Automātiski, lai automātiski aprēķinātu riteņa
lielumu un kalibrētu ātruma sensoru.
• Atlasiet Manuāls un ievadiet riteņa lielumu, lai manuāli
kalibrētu ātruma sensoru (Riteņu lielums un apkārtmērs,
26. lappuse).
Nūjas sensori
Jūsu ierīce ir saderīga ar golfa nūjas sensoriem Approach
CT10. Jūs varat izmantot nūjas sensoru pāra savienojumu, lai
automātiski sekotu nūjas sitieniem, tostarp atrašanās vietai,
attālumam un nūjas veidam. Papildu informāciju skatiet nūjas
sensoru īpašnieka rokasgrāmatā.
®
Situācijas apzināšana
Jūsu Legacy Series ierīci var izmantot kopā ar Varia velosipēda
viedām lampām un atpakaļskata radaru, lai uzlabotu situācijas
apzināšanos. Papildinformāciju skatiet Varia ierīces lietotāja
rokasgrāmatā.
PIEZĪME. iespējams, būs jāatjaunina programmatūra Legacy
Series, pirms varēsit veidot pāra savienojumu Varia ierīcēm
(Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin
Connect, 22. lappuse).
tempe
tempe ir ANT+ bezvadu temperatūras sensors. Sensoru varat
pievienot pie drošas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakļauts
apkārtējās vides gaisam, tādēļ ir pastāvīgs precīzas
temperatūras datu avots. Jums ir jāizveido pāra savienojums ar
tempe ierīci, lai rādītu temperatūras datus no tempe.
Informācija par ierīci
Ierīces uzlādēšana
BRĪDINĀJUMS
Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā
iekļauto ceļvedi Svarīga informācija par drošību un ierīci, lai
uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu
informāciju.
IEVĒRĪBAI
Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas
datoram rūpīgi notīriet un nožāvējiet kontaktus un apkārtējo
zonu. Skatiet tīrīšanas norādes pielikumā.
1 Iespraudiet USB kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā.
Lai nosūtītu datus uz ierīci, varat izmantot saderīgu velosipēda
ātruma vai kadences sensoru.
• Izveidojiet sensora pāra savienojumu ar savu ierīci (Bezvadu
sensoru savienošana pārī, 20. lappuse).
• Iestatiet riteņa lielumu (Ātruma sensora kalibrēšana,
21. lappuse).
• Dodieties braucienā (Dodoties velobraucienā, 12. lappuse).
Informācija par ierīci
21
Specifikācijas
2 USB kabeļa lielo galu iespraudiet USB uzlādes portā.
3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.
Produkta atjauninājumi
Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express).
Viedtālrunī instalējiet lietotni Garmin Connect .
Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin
ierīcēm:
• Programmatūras atjauninājumi
• Kursa atjauninājumi
• Datu augšupielāde Garmin Connect
• Produkta reģistrēšana
Bateriju veids
Atkārtoti lādējams iebūvēts litija polimēra
akumulators
Akumulatora darbības
laiks, maza izmēra
Līdz 7 dienām viedpulksteņa režīmā
Akumulatora darbības
laiks, liela izmēra
Līdz 8 dienām viedpulksteņa režīmā
Darba temperatūras
diapazons
No -20º līdz 60º C (no -4º līdz 140º F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0º līdz 45º C (no 32º līdz 113º F)
Bezvadu frekvences
2,4 GHz ar 19,5 dBm nominālu
13,56 MHz ar -44 dBm nominālu
Ūdens iedarbība
Peldēšana, 5 ATM1
Informācija par akumulatoru darbības laiku
Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no tādām ierīcē
iespējotajām funkcijām kā aktivitātes izsekošana, plaukstas
locītavas sirdsdarbības ritma novērošana, viedtālruņa
paziņojumi, GPS, kā arī pievienotajiem sensoriem.
Akumulatora
darbības laiks,
maza izmēra
Akumulatora
Režīms
darbības laiks, liela
izmēra
Līdz 7 dienām
Līdz 8 dienām
Viedpulksteņa režīms ar
aktivitātes izsekošanu un
plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošanu
visu diennakti
Līdz 6 st.
Līdz 7,5 st.
Viedpulksteņa režīms ar
mūzikas atskaņošanu
Līdz 15 st.
Līdz 18 st.
GPS režīms
Līdz 5 st.
Līdz 6 st.
GPS režīms ar mūzikas
atskaņošanu
Līdz 8 st.
Līdz 9,5 st.
Aktivitātes režīms ar
fizisko vingrojumu sērijas
animācijām
Līdz 3,5 st.
Līdz 4,5 st.
Aktivitātes režīms ar
fizisko vingrojumu sērijas
animācijām un mūzikas
atskaņošanu
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni
Garmin Connect
Lai ierīces programmatūru atjauninātu, izmantojot lietotni
Garmin Connect, jums ir jābūt Garmin Connect kontam, un
ierīce ir jāsavieno pārī ar saderīgu viedtālruni (Viedtālruņa pāra
savienojuma izveide, 1. lappuse).
Sinhronizējiet ierīci ar lietotni Garmin Connect (Lietotnes
Garmin Connect lietošana, 17. lappuse).
Kad ir pieejama jauna programmatūras versija, lietotne
Garmin Connect nosūta to uz jūsu ierīci. Atjauninājums tiek
piemērots, kad jūs aktīvi neizmantojat ierīci. Kad
atjaunināšana ir pabeigta, ierīce tiek restartēta.
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express
Lai atjauninātu ierīces programmatūru, vispirms ir jāielādē un
jāinstalē lietotne Garmin Express un jāpievieno ierīce (Garmin
Connect lietošana datorā, 17. lappuse).
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatūra, lietotne Garmin
Express nosūta to uz jūsu ierīci.
2 Kad lietotne Garmin Express ir pabeigusi atjauninājuma
sūtīšanu, atvienojiet ierīci no datora.
Ierīce instalē atjauninājumu.
Ierīces informācijas skatīšana
Jūs varat skatīt ierīces ID, programmatūras versiju,
reglamentējošu informāciju un licences līgumu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sistēma > Par.
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana
Etiķete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etiķete var
sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas
numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības
marķējumus, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas
informāciju.
10 sekundes turiet nospiestu .
1 Ierīce
22
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt
produkta darbmūžu.
Izvairieties no taustiņu nospiešanas zem ūdens.
Nelietojiet ierīces tīrīšanai asu priekšmetu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un
insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas
sastāvdaļas un apdari.
Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētam vai sālsūdenim, sauļošanās
vai kosmētikas līdzekļiem, spirtam vai citām asām ķīmiskām
vielām, rūpīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni. Ilgstoša šādu vielu
iedarbība var bojāt korpusu.
Ādas saiti uzturiet tīru un sausu. Nepeldieties un neejiet dušā ar
ādas saiti. Ūdens vai sviedru ietekme var bojāt ādas saiti vai
mainīt tās krāsu. Kā alternatīvu izmantojiet silikona saites.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 50 m dziļumam. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.
Informācija par ierīci
Ierīces tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radīt koroziju
elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar
lādētāju. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārsūtīšanu.
1 Slaukiet ierīci ar drānu, kas samitrināta maiga mazgāšanas
līdzekļa šķīdumā.
2 Noslaukiet to sausu.
Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnīgi nožūt.
IETEIKUMS. lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.garmin.com
/fitandcare.
Saišu maiņa
Ierīce ir saderīga ar standarta ātrās atvēršanas saitēm.
Mazajam pulkstenim ir 18 mm platas saites, un lielajam
pulkstenim ir 22 mm platas saites.
1 Lai noņemtu saiti, bīdiet aizdares ātrās atvēršanas tapu.
veidošanas tās veido savienojumu ar viedtālruni. Varat
izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.
• Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju viedtālrunī.
Vairāk informācijas skatiet viedtālruņa īpašnieka
rokasgrāmatā.
• Kad veidojat austiņu savienojumu ar ierīci, esiet 10 m (33
pēdu) attālumā no viedtālruņa.
• Izveidojiet austiņu pāra savienojumu ar ierīci (Bluetooth
austiņu pievienošana, 4. lappuse).
Mūzika pazūd, vai austiņas zaudē
savienojumu
Kad lietojat ierīci Legacy Series, kura ir pievienota austiņām,
izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, signāls ir visspēcīgākais, ja
starp ierīci un austiņu antenu ir tieša skata līnija.
• Ja signāls plūst caur jūsu ķermeni, signāls, iespējams, var
zust, vai austiņas var atvienoties.
• Austiņas ar antenu ieteicams lietot tajā ķermeņa pusē, kurā
atrodas ierīce Legacy Series.
• Tā kā austiņas pēc modeļa atšķiras, varat mēģināt pārlikt
pulksteni uz otras plaukstas locītavas.
Mana ierīce ir nepareizā valodā
2 Ievietojiet vienu jaunās saites aizdares daļu ierīcē.
3 Bīdiet ātrās atvēršanas tapu un salāgojiet aizdari ierīces
pretējā malā.
4 Lai nomainītu citu saiti, atkārtojiet 1.–3. darbību.
Traucējummeklēšana
Vai mans viedtālrunis ir saderīgs ar manu
ierīci?
Ierīce Legacy Series ir saderīga ar viedtālruni, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/ble
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
Ja tālrunis neveido savienojumu ar ierīci, varat izmēģināt tālāk
norādītos ieteikumus.
• Izslēdziet viedtālruni un ierīci un vēlreiz ieslēdziet.
• Iespējojiet Bluetooth tehnoloģiju savā viedtālrunī.
• Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunāko versiju.
• Noņemiet ierīci no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth
iestatījumiem viedtālrunī, lai atkārtoti mēģinātu veikt pāra
veidošanas procesu.
• Ja iegādājāties jaunu viedtālruni, noņemiet ierīci no lietotnes
Garmin Connect viedtālrunī, kuru paredzat pārstāt lietot.
• Novietojiet viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Viedtālrunī atveriet lietotni Garmin Connect, atlasiet
vai
un atlasiet Garmin ierīces > Pievienot ierīci, lai pārietu pāra
savienojuma veidošanas režīmā.
• From the watch face, hold , and select > Tālrunis >
Izveidot pāra savienojumu ar tālruni.
Manas austiņas neveido savienojumu ar
ierīci
Ja austiņas iepriekš bija savienotas ar viedtālruni, izmantojot
Bluetooth tehnoloģiju, iespējams, pirms savienojuma ar ierīci
Traucējummeklēšana
Jūs varat mainīt ierīces valodu, ja ierīcē nejauši esat atlasījis
nepareizo valodu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet .
3 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet
to.
4 Ritiniet sarakstā uz leju līdz otrajam vienumam un atlasiet to.
5 Atlasiet savu valodu.
Mana ierīce nerāda pareizu laiku
Ierīce atjaunina laiku un datumu, kad tā sinhronizējas ar jūsu
viedtālruni vai kad ierīce iegūst GPS signālus. Lai saņemtu
pareizu laiku, kad maināt laika joslas, un lai atjauninātu uz
vasaras vai ziemas laiku, ierīce ir jāsinhronizē.
1 Turiet nospiestu un atlasiet > Sistēma > Laiks.
2 Pārbaudiet, vai opcija Automātiski ir iespējota.
3 Atlasiet opciju:
• Pārliecinieties, vai viedtālrunis rāda pareizu vietējo laiku,
un sinhronizējiet ierīci ar viedtālruni (Lietotnes Garmin
Connect lietošana, 17. lappuse).
• Sāciet āra aktivitāti, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegtu
skatu uz debesīm un gaidiet, līdz ierīce iegūst satelīta
signālus.
Laiks un datums tiek atjaunināti automātiski.
Akumulatora darbības laika maksimizēšana
Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, var veikt vairākas
darbības.
• Samaziniet displeja noildzi (Fona apgaismojuma iestatījumi,
20. lappuse).
• Samaziniet displeja spilgtumu (Fona apgaismojuma
iestatījumi, 20. lappuse).
• Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju, kad neizmantojat pievienotās
funkcijas (Bluetooth viedtālruņa savienojuma izslēgšana,
2. lappuse).
• Izslēdziet aktivitātes izsekošanu (Aktivitātes izsekošanas
iestatījumi, 9. lappuse).
• Ierobežojiet ierīcē parādāmos viedtālruņa paziņojumus
(Paziņojumu pārvaldība, 2. lappuse).
23
• Pārtrauciet sirdsdarbības ritma datu pārraidi uz pārī
savienotajām Garmin ierīcēm (Sirdsdarbības ritma
pārraidīšana uz Garmin ierīcēm, 6. lappuse).
• Izslēdziet plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu
režīmu (Plaukstas locītavas sirsdarbības ritma monitora
izslēgšana, 7. lappuse).
• Izslēdziet automātiskus pulsa oksimetra rādījumus (Pulsa
oksimetra izsekošanas režīma maiņa, 8. lappuse).
Ierīces restartēšana
Ja ierīce nereaģē, to var būt nepieciešams restartēt.
PIEZĪME. restartējot ierīci, var tikt dzēsti jūsu dati vai iestatījumi.
1 15 sekundes turiet nospiestu .
Ierīce izslēgsies.
2 Lai ierīci ieslēgtu, vienu sekundi turiet nospiestu .
Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot visus ierīces iestatījumus rūpnīcas noklusējuma
vērtībās. Ierīcei ir jāveic sinhronizācija ar lietotni Garmin
Connect, lai augšupielādētu aktivitātes datus pirms ierīces
atiestatīšanas.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet > Sistēma > Atiestatīt.
3 Atlasiet opciju:
• Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas
noklusējuma vērtībās un dzēstu visu lietotāja ievadīto
informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet Dzēst datus un
atiestatīt iestatījumus.
PIEZĪME. ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks, šī opcija
dzēš maku no ierīces. Ja jums ierīcē ir saglabāta mūzika,
šī opcija dzēš jūsu saglabāto mūziku.
• Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas
noklusējuma vērtībās un saglabātu lietotāja ievadīto
informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet Atiestatīt
noklusējuma iestatījumus.
Satelīta signālu iegūšana
Ierīcei var būt nepieciešamas skaidras debesis, lai saņemtu
satelīta signālus.
1 Dodieties ārā atklātā vidē.
Ierīces priekšdaļai ir jābūt vērstai pret debesīm.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
Lai noteiktu satelīta signālus, var būt nepieciešamas 30–60
sekundes.
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana
• Bieži sinhronizējiet ierīci ar savu Garmin Connect kontu:
◦ Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot ierīces USB kabeli
un lietotni Garmin Express.
◦ Sinhronizējiet ierīci ar lietotni Garmin Connect, izmantojot
Bluetooth iespējotu viedtālruni.
◦ Pievienojiet ierīci Garmin Connect kontam, izmantojot
Wi‑Fi bezvadu tīklu.
Kamēr ierīce ir savienojumā ar Garmin Connect kontu, tā
lejupielādē vairāku dienu satelīta datus, ļaujot ierīcei ātri
atrast satelīta signālus.
• Iznesiet ierīci ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un
kokiem.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Aktivitāšu izsekošana
Papildinformāciju par aktivitāšu izsekošanas datu precizitāti
skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
24
Mans soļu skaits nešķiet precīzs
Ja jūsu soļu skaits nešķiet precīzs, varat izmēģināt tālāk
sniegtos padomus.
• Uzlieciet ierīci uz nedominējošās plaukstas locītavas.
• Stumjot ratiņus vai zāles pļāvēju, ievietojiet ierīci kabatā.
• Ja aktīvi veicat kādas darbības ar rokām, glabājiet ierīci
kabatā.
PIEZĪME. ierīce kā soļus var interpretēt dažas atkārtotas
kustības, piemēram, trauku mazgāšanu, veļas locīšanu vai
aplausus.
Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs
Ierīce izmanto iekšēju barometru, lai mērītu augstuma izmaiņas,
kad jūs kāpjat pa stāviem. Uzkāpts stāvs ir 3 m (10 pēdas).
• Kāpjot pa kāpnēm, centieties neturēties pie margām vai
izlaist pakāpienus.
• Vējainā vidē nosedziet ierīci ar piedurkni vai jaku, jo spēcīgas
vēja brāzmas var izraisīt neparastus rādījumus.
Intensitātes minūšu un kaloriju precizitātes
uzlabošana
Jūs varat uzlabot šo aplēšu precizitāti, staigājot vai skrienot
brīvā dabā 15 minūtes.
1 Pulksteņa ciparnīcā velciet, lai skatītu logrīku Mana diena.
2 Atlasiet !.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Temperatūras rādījums nav precīzs
Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē iekšējā temperatūras
sensora temperatūras rādījumu. Lai iegūtu visprecīzāko
temperatūras rādījumu, noņemiet pulksteni no plaukstas
locītavas un uzgaidiet 20 līdz 30 minūtes.
Jūs varat arī izmantot izvēles tempe ārējo temperatūras
sensoru, lai skatītu precīzus apkārtnes temperatūras rādījumus,
valkājot pulksteni.
Papildu informācijas iegūšana
• Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu
rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras
atjauninājumus.
• Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu
Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles
piederumiem un rezerves detaļām.
• Dodieties uz www.garmin.com/ataccuracy.
Šī nav medicīnas ierīce. Pulsa oksimetrijas funkcija nav
pieejama visās valstīs.
Pielikums
Datu lauki
Dažiem datu laukiem, lai rādītu datus, ir nepieciešami ANT+
piederumi.
24 stundu maks.: maksimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā
temperatūra.
24 stundu min.: minimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā
temperatūra.
Atkārtojumi: atkārtojumu skaits fizisko vingrojumu sēriju kopā
izturības treniņa aktivitātes laikā.
Ātrums: pašreizējais kustības ātrums.
Ātrums distancē: vidējais ātrums pašreizējā distancē.
Attālums: attālums, kuru veicāt pašreizējā celiņā vai aktivitātē.
Attālums uz vēzienu: vēziena laikā veiktais attālums.
Pielikums
Augstums: jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums virs
jūras līmeņa.
Diennakts laiks: dienas laiks, pamatojoties uz jūsu pašreizējo
atrašanās vietu un laika iestatījumiem (formāts, laika zona,
vasaras vai ziemas laiks).
Distances: pašreizējā aktivitātē pabeigto apļu skaits.
Distances garums: attālums, kuru veicāt pašreizējā distancē.
Distances laiks: hronometra laiks pašreizējā distancē.
Distances SR: vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā distancē.
Distances SR %maks.: vidējā procentuālā vērtība no
maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā distancē.
Distances temps: vidējais temps pašreizējā distancē.
Elpošanas intensitāte: jūsu elpošanas ātrums elpas vilcienos
minūtē (elpas vilc./min.).
Garums: pašreizējā aktivitātē pabeigto baseina garumu skaits.
Iestatīt taimeri: izturības treniņa aktivitātes laikā ir pašreizējā
fizisko vingrojumu sēriju kopā pavadītā laika daudzums.
Int. attāl./vēz.: vidējais vēziena laikā veiktais attālums
pašreizējā intervālā.
Int. vēz./gar.: vidējais vēzienu skaits uz garumu pašreizējā
intervālā.
Int. vēziena ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.)
pašreizējā intervālā.
Int. vēzienu veids: pašreizējais vēzienu veids intervālā.
Intervāla attālums: attālums, kuru veicāt pašreizējā intervālā
Intervāla garums: pašreizējā intervālā pabeigto baseina
garumu skaits.
Intervāla laiks: hronometra laiks pašreizējā intervālā.
Intervāla Swolf: vidējais Swolf rezultāts pašreizējā intervālā.
Intervāla temps: vidējais temps pašreizējā intervālā.
Kalorijas: kopējais sadedzināto kaloriju daudzums.
Kopējais kāpums: kopējais augstuma kāpuma attālums
aktivitātes laikā vai kopš pēdējās atiestatīšanas.
Kopējais kritums: kopējais augstuma krituma attālums
aktivitātes laikā vai kopš pēdējās atiestatīšanas.
Kurss: virziens, kādā jūs pārvietojaties.
Laiks joslā: laiks, kas pagājis katrā sirdsdarbības vai spēka
zonā.
Maks. ātrums: lielākais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Nokāpto stāvu skaits: kopējais dienā nokāpto stāvu skaits.
Pagājušais laiks: kopējais ierakstītais laiks. Piemēram, ja
ieslēdzat taimeri un skrienat 10 minūtes, pēc tam apturat
taimeri uz 5 minūtēm, pēc tam ieslēdzat taimeri un skrienat
20 minūtes, jūsu pagājušais laiks ir 35 minūtes.
Pēd. att. Swolf: swolf rezultāts pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēd. att. vēzieni: kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktā baseina
garumā.
Pēd. att. vēzienu ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./
min.) pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēd. att. vēzienu veids: vēzienu veids, kas izmantots pēdējā
veiktā baseina garumā.
Pēd. dist. SR %maks.: vidējā procentuālā vērtība no maksimālā
sirdsdarbības ritma pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances ped. ātr.: riteņbraukšana. Vidējā kadence
pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances ped. ātr.: skriešana. Vidējā kadence pēdējā
veiktajā distancē.
Ped. griešanās ātrums: skriešana. Soļi minūtē (labā un kreisā
kāja).
Pēd. int. attāl./vēz.: vidējais vēziena laikā veiktais attālums
pēdējā pabeigtā intervālā.
Pielikums
Pēd. int. Swolf: vidējais Swolf rezultāts pēdējā veiktā intervālā.
Pēd. int. vēz. veids: vēzienu veids, kas izmantots pēdējā veiktā
intervālā.
Pedāļu griešanās ātrums: riteņbraukšana. Kloķa sviras
apgriezienu skaits. Lai šos datus varētu skatīt, ierīcei ir jābūt
savienotai ar kadences ierīci.
Pedāļu griešanās ātrums distancē: riteņbraukšana. Vidējā
kadence pašreizējā distancē.
Pedāļu griešanās ātrums distancē: skriešana. Vidējā kadence
pašreizējā distancē.
Pēdējās dist. attālums: attālums, kuru veicāt pēdējā veiktajā
distancē.
Pēdējās distances ātrums: vidējais ātrums pēdējā pabeigta
distancē.
Pēdējās distances laiks: hronometra laiks pēdējā veiktajā
distancē.
Pēdējās distances SR: vidējais sirdsdarbības ritms pēdējā
veiktajā distancē.
Pēdējās distances temps: vidējais temps pēdējā veiktajā
distancē.
Pēdējās distances temps: vidējais temps pēdējā veiktā
baseina garumā.
Saullēkts: saullēkta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Saulriets: saulrieta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Sirdsdarbības ritms: sirdsdarbības ritms sirdspukstos minūtē
(sirdsp./min.). Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar saderīgu
sirdsdarbības ritma monitoru.
Soļi: soļu skaits pašreizējā aktivitātē.
Soļi distancē: soļu skaits pašreizējā distancē.
SR %maks.: procenti no maksimālā sirdsdarbības ritma.
SR zona: pašreizējais jūsu sirdsdarbības ritma diapazons (no 1
līdz 5). Noklusējuma zonas balstās uz jūsu lietotāja profilu un
maksimālo sirdsdarbības ritmu (220 mīnus jūsu vecums).
Stāvi minūtē: minūtē uzkāpto stāvu skaits.
Stress: jūsu pašreizējais stresa līmenis.
Taimeris: hronometra laiks pašreizējā aktivitātē.
Temperatūra: gaisa temperatūra. Jūsu ķermeņa temperatūra
ietekmē temperatūras sensoru.
Temps: pašreizējais temps.
Uzkāpto stāvu skaits: kopējais dienā uzkāpto stāvu skaits.
Vertik. ātrums: kāpuma vai krituma ātrums laika gaitā.
Vēzieni: kopējais vēzienu skaits pašreizējā aktivitātē.
Vēzienu ātrums: vēzienu skaits minūtē (vēz./min.)
Vid. attāl./vēz.: vidējais vēziena laikā veiktais attālums
pašreizējā aktivitātē.
Vid. vēz./gar.: vidējais vēzienu skaits uz garumu pašreizējā
aktivitātē.
Vid. vēziena ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.)
pašreizējās aktivitātes laikā.
Vidējais ātrums: vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais distances laiks: vidējais distances laiks pašreizējā
aktivitātē.
Vidējais pedāļu griešanās ātrums: riteņbraukšana. Vidējā
kadence pašreizējā aktivitātē.
Vidējais pedāļu griešanās ātrums: skriešana. Vidējā kadence
pašreizējā aktivitātē.
Vidējais SR: vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā aktivitātē.
Vidējais SR %maks.: vidējā procentuālā vērtība no maksimālā
sirdsdarbības ritma pašreizējā aktivitātē.
25
Vidējais Swolf: vidējais Swolf rezultāts pašreizējā aktivitātē.
Swolf rezultāts ir viena garuma laika summa plus vēzienu
skaits šim garumam (Peldēšanas terminoloģija, 12. lappuse).
Vidējais temps: vidējais temps pašreizējā aktivitātē.
VO2 Max. standarta parametri
Šajās tabulās ir iekļauta standartizēta klasifikācija VO2 max. aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.
Vīrieši
Procentīle
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Lieliski
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Teicami
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Labi
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Viduvēji
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Vāji
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Sievietes
Procentīle
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Lieliski
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Teicami
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Labi
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Viduvēji
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Vāji
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Dati izmantoti ar The Cooper Institute atļauju. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.
Riteņu lielums un apkārtmērs
Riepas izmērs
Riteņa apkārtmērs (mm)
Ātruma sensors automātiski nosaka riteņu lielumu. Ja
nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru ātruma
sensora iestatījumos.
Riepas izmērs ir atzīmēts uz abām riepas pusēm. Šis nav
visaptverošs saraksts. Riteņa apkārtmēru varat arī izmērīt vai
noteikt, izmantot kādu no internetā pieejamajiem kalkulatoriem.
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
Riepas izmērs
Riteņa apkārtmērs (mm)
650 × 23C
1944
20 × 1,75
1515
650 × 35A
2090
20 × 1-3/8
1615
650 × 38B
2105
22 × 1-3/8
1770
650 × 38A
2125
22 × 1-1/2
1785
700 × 18C
2070
24 × 1
1753
700 × 19C
2080
24 × 3/4 cilindrisks
1785
700 × 20C
2086
24 × 1-1/8
1795
700 × 23C
2096
24 × 1,75
1890
700 × 25C
2105
24 × 1-1/4
1905
700C cilindrisks
2130
24 × 2,00
1925
700 × 28C
2136
24 × 2,125
1965
700 × 30C
2146
26 × 7/8
1920
700 × 32C
2155
26 × 1-1,0
1913
700 × 35C
2168
26 × 1
1952
700 × 38C
2180
26 × 1,25
1953
700 × 40C
2200
26 × 1-1/8
1970
700 × 44C
2235
26 × 1,40
2005
700 × 45C
2242
26 × 1,50
2010
700 × 47C
2268
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
26
Simbolu definīcijas
Šie simboli var būt redzami uz ierīces vai piederuma etiķetes.
EEIA atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes simbols. EEIA
simbols ir pievienots produktam saskaņā ar ES Direktīvu
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA). Tas ir paredzēts, lai novērstu šā produkta nepareizu
apsaimniekošanu un veicinātu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.
Pielikums
Rādītājs
A
aktivitāšu saglabāšana 11, 12
aktivitātes 11, 12, 18
izlase 11
pielāgot 11
pievienošana 11
saglabāšana 11
sākšana 11
aktivitātes izsekošana 8, 9
akumulators
maksimizēšana 2
uzlāde 21
ANT+ sensori 20, 21
atjauninājumi, programmatūra 22
atpakaļskaitīšanas taimeris 20
atrašanās vietas 15
dzēšana 15
attālums, brīdinājumi 18
austiņas 23
Bluetooth tehnoloģija 4, 23
pievienošana 4
Auto Lap 19
Auto Pause 19
automātiska ritināšana 19
B
I
iekštelpu treniņi 11
ierīces atiestatīšana 24
ierīces ID 22
ierīces pielāgošana 17, 18
ierīces tīrīšana 22, 23
iestatījumi 8, 9, 18–20, 24
ikonas 1
intensitātes minūtes 8, 24
intervāli 12
izsekošana 5, 8
izvēlne 1
K
kadence, sensori 21
kājas mērierīce 21
kalendārs 15
kalibrēšana, kompass 16
kalorija, brīdinājumi 18
kalorijas 24
kartes 15
kompass 13, 16
kalibrēšana 16
kontaktpersonas, pievienošana 5
kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem 5
krass pagrieziens 13
L
Connect IQ 3
laika joslas 20
laiks 20
brīdinājumi 18
iestatījumi 20
layup 13
laukumi
atlase 12
atskaņošana 12, 13
lejupielāde 12
licence 22
lietotāja profils 14
lietotnes 2, 3, 5, 14
viedtālrunis 1, 10
LiveTrack 5
logrīki 1, 3, 6, 7, 9, 10
D
M
baterija
darbības laiks 22
maksimizēšana 23
bloķēšana, ekrāns 1, 19
Bluetooth sensori 20
Bluetooth tehnoloģija 2, 3, 5, 19, 23
austiņas 4, 23
Body Battery 10
braukšana ar sniega dēli 12
brīdinājumi 18, 20
sirdsdarbības ritms 6
C
dati
augšupielāde 17
pārsūtīšana 14, 16, 17
saglabāšana 14, 16, 17
dators 4
datu augšupielāde 17
datu lauki 1, 3, 12, 18, 24
datu saglabāšana 14, 16
dienas laiks 20, 23
distances 16
dzēšana
personīgie rekordi 15
vēsture 16
E
ekrāns 20
F
fizisko vingrojumu sērijas 14, 15
G
galvenā izvēlne, pielāgošana 9
Garmin Connect 1–3, 5, 14–17, 20, 22
datu glabāšana 17
Garmin Express 3
programmatūras atjaunināšana 22
Garmin Pay 4, 5
garumi 12
GLONASS 19
golfa posms, pabeigšana 14
GPS 1, 19
signāls 24
H
hazardi 13
hronometrs 20
Rādītājs
pulsa oksimetrija 6–8
punktu skaitīšana 13, 14
R
rezerves daļas 23
rezultātu karte 13, 14
riteņbraukšana 12
riteņu lielums 21, 26
S
saīsnes 1, 17
saites 23
satelīta signāli 1, 24
savienošana pārī
ANT+ sensori 6
sensori 20
viedtālrunis 1, 23
sirdsdarbības ritms 1, 6, 10
brīdinājumi 6, 18
monitors 6, 7
sensoru savienošana pārī 6
zonas 7, 14, 16
sistēmas iestatījumi 19
sitiena mērīšana 13
skābekļa līmenis asinīs 7, 8
skābekļa piesātinājums 7
skārienekrāns 1
slēpošana
braukšana ar sniega dēli 12
kalnu slēpošana 12
soļu mērītājs 1, 21
soļu skaits ciklā, brīdinājumi 18
specifikācijas 22
spraudītes atrašanās vieta, zonas Green
skats 13
statistika 14
stresa līmenis 10
stresa rezultāts 10
swolf rezultāts 12
T
maks 1, 4
maksājumi 4, 5
menstruālais cikls 10
mērvienības 20
miega režīms 2, 8
mūzika 1, 3
atskaņošana 4
ielāde 3, 4
pakalpojumi 3, 4
mūzikas pārvaldība 4
taimeris 11, 12
atpakaļskaitīšana 20
tālruņa zvani 2
taustiņi 1, 22
teksta ziņojumi 2
tempe 21, 24
temperatūra 21, 24
traucējummeklēšana 6, 8, 10, 23, 24
trenažieris 11
treniņš 2
kalendārs 15
lapas 12
plāni 14, 15
treniņš telpā 11
N
U
navigācija 15, 16
apstāšanās 16
negadījuma noteikšana 5
NFC 4
P
palīdzība 5, 6
paziņojumi 2
tālruņa zvani 2
teksta ziņojumi 2
peldbaseina lielums
iestatījums 12
pielāgot 12
peldēšana 12
personīgie rekordi 15
dzēšana 15
piederumi 20, 24
profili, lietotājs 14
programmatūra
atjaunināšana 22
versija 22
pulkstenis 20
pulksteņa ciparnīca 1
pulksteņa ciparnīcas 3, 17
USB 22
uzlāde 21
V
vadības izvēlne 17
velosipēda sensori 21
veselības stāvokļa statistika 10
vēsture 12, 16
nosūtīšana uz datoru 17
skatīšana 14
sūtīšana uz datoru 14, 16
vēzieni 12
viedtālrunis 1, 3, 5, 9, 14, 23
lietotnes 2, 3, 10
savienošana pārī 1, 23
VO2 Max. 7, 26
W
Wi-Fi, pievienošana 3
Wi‑Fi, pievienošana 3
Z
zonas
laiks 20
27
sirdsdarbības ritms 7
zonas Green skats, spraudītes atrašanās
vieta 13
28
Rādītājs
support.garmin.com
2019 gada Septembris
190-02553-01_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising