Garmin | Legacy Hero Series, Captain Marvel | User manual | Garmin Legacy Hero Series, Captain Marvel Brugervejledning

Garmin Legacy Hero Series, Captain Marvel Brugervejledning
LEGACY SERIES
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Body Battery™,
Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH og de tilhørende
logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra
Firstbeat. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under licens af Apple Inc. Wi‑Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows
er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03558, M/N: A03618
®
Indholdsfortegnelse
Aktivitetstracking ........................................................... 8
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Tip til touchscreen .................................................................. 1
Låsning og oplåsning af touchscreen ............................... 1
Brug af menuen Styring ......................................................... 1
Ikoner ..................................................................................... 1
Konfigurering af dit ur ................................................................. 1
Automatisk mål ........................................................................... 8
Brug af aktivitetsalarm ................................................................ 8
Søvnregistrering ......................................................................... 8
Minutter med høj intensitet ......................................................... 8
Optjening af intensitetsminutter ............................................. 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 8
Indstillinger for registrering af aktivitet ........................................ 8
Deaktivering af registrering af aktivitet ................................... 8
Intelligente funktioner.................................................... 1
Widgets........................................................................... 8
Introduktion.....................................................................1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Connectede funktioner ............................................................... 2
Telefonmeddelelser ............................................................... 2
Aktivering af Bluetooth meddelelser ................................. 2
Visning af meddelelser ...................................................... 2
Besvarelse af en tekstbesked ........................................... 2
Modtagelse af et indgående telefonopkald ....................... 2
Administration af meddelelser ........................................... 2
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning ............. 2
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand ......................................... 2
Søgning efter din telefon ........................................................ 3
Connect IQ funktioner ................................................................. 3
Sådan downloades Connect IQ funktioner ............................ 3
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................ 3
Wi‑Fi connectede funktioner ....................................................... 3
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk ................................................ 3
Musik............................................................................... 3
Tilslutning til en tredjepartsudbyder ............................................ 3
Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder ................ 3
Frakobling fra en tredjepartsudbyder ..................................... 3
Download af personligt lydindhold .............................................. 4
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner ...................................... 4
Afspilning af musik ...................................................................... 4
Kontrolelementer til musikafspilning ........................................... 4
Garmin Pay..................................................................... 4
Installation af din Garmin Pay Wallet .......................................... 4
Betaling for et køb med dit ur ...................................................... 4
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog ......................... 5
Administration af din Garmin Pay tegnebog .......................... 5
Ændring af din Garmin Pay adgangskode .................................. 5
Sikkerheds- og registreringsfunktioner....................... 5
Tilføjelse af nødkontakter ........................................................... 5
Tilføjelse af kontakter .................................................................. 5
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ........................ 5
Anmodning om hjælp .................................................................. 6
Pulsmålerfunktioner ....................................................... 6
Håndledsbaseret puls ................................................................. 6
Sådan bæres enheden .......................................................... 6
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 6
Visning af pulsmåler-widget ................................................... 6
Indstilling af alarm ved unormal puls ...................................... 6
Send puls til Garmin enheder ................................................ 6
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler ........................... 6
Om pulszoner ............................................................................. 6
Indstilling af dine pulszoner .................................................... 7
Udregning af pulszone ........................................................... 7
Om VO2-max estimeringer ......................................................... 7
Få din VO2-max estimering ................................................... 7
Måling af iltmætning .................................................................... 7
Få målinger af iltmætning ...................................................... 7
Ændring af tilstanden for registrering af
iltmætningsregistrering ........................................................... 7
Tip til uregelmæssige data for iltmætning .............................. 7
Indholdsfortegnelse
Visning af widgets ....................................................................... 9
Sådan tilpasser du widget-sløjfen .......................................... 9
Om Min dag ................................................................................ 9
Widget for sundhedsstatistik ....................................................... 9
Pulsvariation og stressniveau ..................................................... 9
Brug af widget til stressniveau ............................................... 9
Body Battery ............................................................................... 9
Visning af Body Battery widgets .......................................... 10
Tips til forbedrede Body Battery data .................................. 10
Registrering af menstruationscyklus ......................................... 10
Registrering af hydrering .......................................................... 10
Brug af widgeten til registrering af hydrering ....................... 10
Apps og aktiviteter....................................................... 10
Start af aktivitet ......................................................................... 10
Tip til registrering af aktiviteter ............................................. 11
Stop en aktivitet ........................................................................ 11
Tilføjelse af en brugerdefineret aktivitet .................................... 11
Tilføjelse eller fjernelse af en favoritaktivitet ............................. 11
Indendørs aktiviteter ................................................................. 11
Registrering af styrketræningsaktiviteter .............................. 11
Kalibrering af distance på løbebånd .................................... 11
Udendørsaktiviteter ................................................................... 11
Løb en tur ............................................................................. 11
Kør en tur ............................................................................. 12
Visning af skiløbeture ........................................................... 12
Svøm en tur i poolen ................................................................. 12
Angivelse af poolstørrelsen .................................................. 12
Svømmeterminologi ............................................................. 12
Golfspil ...................................................................................... 12
Downloader golfbaner .......................................................... 12
Golfspil ................................................................................. 12
Oplysninger om hul .............................................................. 12
Ændring af flagplacering ................................................. 12
Visning af retningen til flaget ........................................... 13
Visning af layup- og dogleg-afstande .................................. 13
Visning af hazarder .............................................................. 13
Måling af et slag med funktionen Garmin AutoShot™ ......... 13
Scoring ................................................................................. 13
Sådan ændrer du scoremetoden .................................... 13
Registrering af golfstatistik .............................................. 13
Registrering af golfstatistik .............................................. 13
Visning af din slaghistorik .................................................... 14
Visning af rundeoversigt ...................................................... 14
Afslutning af en runde .......................................................... 14
Garmin Golf app ................................................................... 14
Træning......................................................................... 14
Indstilling af din brugerprofil ...................................................... 14
Træningsmål ........................................................................ 14
Træning .................................................................................... 14
Start af en træning ............................................................... 14
Brug af Garmin Connect træningsplaner ............................. 14
Adaptive Training Plans .................................................. 14
Start af dagens træning ................................................... 14
Visning af planlagte træninger ........................................ 14
Personlige rekorder .................................................................. 15
i
Visning af dine personlige rekorder ..................................... 15
Gendannelse af en personlig rekord .................................... 15
Sletning af en personlig rekord ............................................ 15
Sletning af alle personlige rekorder ..................................... 15
Navigation..................................................................... 15
Sådan gemmes din position ..................................................... 15
Sletning af position ............................................................... 15
Navigation til en gemt position .................................................. 15
Navigation tilbage til start .......................................................... 15
Afbrydelse af navigation ........................................................... 15
Kompas .....................................................................................15
Manuel kalibrering af kompas .............................................. 15
Historik.......................................................................... 16
Brug af historik .......................................................................... 16
Visning af din tid i hver pulszone ......................................... 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Brug af Garmin Connect appen ........................................... 16
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren .............. 16
Tilpasning af din enhed............................................... 17
Ændring af urskiven .................................................................. 17
Redigering af urskive ........................................................... 17
Oprettelse af en brugerdefineret urskive ............................. 17
Tilpasning af kontrolmenuen .................................................... 17
Opsætning af genvejsstyring .................................................... 17
Indstillinger for aktiviteter og apps ............................................ 17
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 18
Alarmer ................................................................................ 18
Indstilling af en advarsel .................................................. 18
Auto Lap ...............................................................................18
Markering af omgange ved hjælp af Auto Lap
funktionen ........................................................................ 18
Brug af Auto Pause® ........................................................... 18
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 19
Sådan ændres GPS-indstillingen ......................................... 19
GPS og andre satellitsystemer ........................................ 19
Telefon og Bluetooth indstillinger ............................................. 19
Systemindstillinger .................................................................... 19
Tidsindstillinger .................................................................... 19
Tidszoner ........................................................................ 19
Manuel indstilling af tid .................................................... 20
Indstilling af en alarm ...................................................... 20
Sådan slettes en alarm ................................................... 20
Start af nedtællingstimer ................................................. 20
Brug af stopur .................................................................. 20
Indstillinger for baggrundsbelysning .................................... 20
Ændring af måleenhed ......................................................... 20
Garmin Connect indstillinger ..................................................... 20
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label ............................................................................ 22
Specifikationer .......................................................................... 22
Oplysninger om batterilevetid .............................................. 22
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 22
Rengøring af enheden ......................................................... 22
Udskiftning af remme ................................................................ 22
Fejlfinding..................................................................... 22
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ..................... 22
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 22
Mine hovedtelefoner kan ikke oprette forbindelse til
enheden .................................................................................... 23
Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen af mine
hovedtelefoner er ustabil .......................................................... 23
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 23
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ........................... 23
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 23
Genstart af enheden ................................................................. 23
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 23
Modtagelse af satellitsignaler ................................................... 23
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ............................... 23
Registrering af aktivitet ............................................................. 24
Min skridttæller lader ikke til at være præcis ........................ 24
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis ...... 24
Forbedring af præcisionen for minutter med høj intensitet og
kalorier ................................................................................. 24
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig .................................. 24
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 24
Appendiks..................................................................... 24
Datafelter .................................................................................. 24
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 25
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 26
Symboldefinitioner .................................................................... 26
Indeks ............................................................................ 27
Trådløse sensorer ........................................................ 20
Parring af dine trådløse sensorer ............................................. 20
Fodsensor ................................................................................. 20
Kalibrering af din fodsensor ................................................. 20
Forbedring af fodsensorens kalibrering ............................... 21
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence ....... 21
Kalibrering af hastighedssensoren ...................................... 21
Køllesensorer ............................................................................ 21
Situationsfornemmelse ............................................................. 21
tempe ........................................................................................ 21
Enhedsoplysninger...................................................... 21
Opladning af enheden .............................................................. 21
Produktopdateringer ................................................................. 21
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen ................................................................................... 21
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ....... 21
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 22
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
2 Vælg .
Touchscreenen låses og reagerer ikke på berøringer, før du
låser den op.
3 Hold en vilkårlig tast nede for at låse touchscreenen op.
Brug af menuen Styring
Menuen Styring indeholder genveje, der kan tilpasses, for
eksempel låsning af touchscreenen og slukning af enheden.
BEMÆRK: Du kan tilføje, omorganisere og fjerne genveje i
menuen Styring (Tilpasning af kontrolmenuen, side 17).
1 Hold nede i 2 sekunder fra en hvilken som helst skærm.
2 Vælg en funktion.
Ikoner
Handlingsknap: Tryk for at tænde enheden.
Tryk for at starte og stoppe aktivitetstimeren.
Hold nede i 2 sekunder for at se styringsmenuen, herunder
enhedsstrøm.
Hold nede i 5 sekunder for at anmode om hjælp (Sikkerhedsog registreringsfunktioner, side 5).
Tilbageknap: Tryk for at vende tilbage til den forrige skærm,
undtagen under en aktivitet.
Under en aktivitet skal du trykke for at markere en ny
omgang, starte en ny serie eller stilling eller gå videre til
næste trin i en træning.
Hold nede for at se en menu med enhedsindstillinger og
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Touchscreen: Stryg op eller ned for at rulle gennem widgets,
funktioner og menuer.
Tryk for at vælge.
Stryg til højre for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Under en aktivitet kan du stryge til højre for at få vist urskiven
og widgets.
På urskiven skal du stryge til højre for at se
genvejsfunktionen.
Tip til touchscreen
•
•
•
•
•
•
•
•
Træk op eller ned for at rulle gennem lister og menuer.
Stryg op eller ned for at rulle hurtigt.
Tryk for at vælge et punkt.
På urskiven skal du stryge op eller ned for at rulle gennem
enhedens widgets.
Tryk i en widget for at få vist yderligere widget-skærme, hvis
det er muligt.
Stryg op eller ned under en aktivitet for at se det næste
dataskærmbillede.
Stryg til højre under en aktivitet for at se urskiven og widgets,
og stryg til venstre for at vende tilbage til
aktivitetsdatafelterne.
Udfør hvert menuvalg som en enkeltstående handling.
Låsning og oplåsning af touchscreen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse
touchscreenen.
1 Hold nede for at se kontrolmenuen.
Introduktion
Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et
fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er
tilsluttet.
Smartphone-forbindelsesstatus
Status for pulsmåler
Status for fodsensor
LiveTrack status
Status for hastigheds- og kadencesensor
Varia™ cykellygte-status
Varia cykelradar-status
tempe™ sensorstatus
Legacy Series alarmstatus
Konfigurering af dit ur
Legacy SeriesFor at få fuldt udbytte af Legacy Series
funktionerne skal du udføre disse opgaver.
• Par din smartphone med appen Garmin Connect™ (Parring
med din smartphone, side 1).
• Opsætning af Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi netværk,
side 3).
• Opsætning af musik (Musik, side 3).
• Opsætning af din Garmin Pay™ tegnebog (Installation af din
Garmin Pay Wallet, side 4).
• Konfigurer sikkerhedsfunktioner (Sikkerheds- og
registreringsfunktioner, side 5).
®
Intelligente funktioner
Parring med din smartphone
For at konfigurere Legacy Series-enheden skal den parres
direkte via Garmin Connect appen i stedet for fra Bluetooth
indstillingerne på din smartphone.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect appen.
2 Vælg en indstilling for at aktivere parringstilstand på din
enhed:
• Hvis det er første gang, du konfigurerer din enhed, skal du
trykke på for at tænde enheden.
• Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over eller
parret din enhed med en anden smartphone, skal du
®
1
holde nede og vælge > Par telefon for manuelt at gå
i parringstilstand.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect appen, skal du følge vejledningen på skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect appen fra
eller
menuen, skal du vælge
Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge vejledningen på
skærmen.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din Legacy Series
enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og en
kompatibel smartphone med Bluetooth teknologi. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect appen på
den tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at
få yderligere oplysninger. Nogle funktioner er også tilgængelige,
når du forbinder din enhed med et trådløst netværk.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din Legacy Series enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Connect IQ™: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med nye urskiver, widgets, apps og datafelter.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere
enhedens software.
Vejr: Giver dig mulighed for at se aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter.
Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til Bluetooth kompatible sensorer som f.eks. en
pulsmåler.
Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret
med din Legacy Series enhed og er inden for rækkevidde.
Find min enhed: Finder din mistede Legacy Series enhed, der
er parret med din smartphone, og som er inden for
rækkevidde.
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone er
inden for rækkevidde og parres med enheden. Når din telefon
modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
Aktivering af Bluetooth meddelelser
Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din Legacy
Series enhed med en kompatibel mobilenhed (Parring med din
smartphone, side 1).
1 Hold nede på .
2 Vælg > Telefon > Meddelelser.
3 Vælg Under aktivitet for at angive præferencer for
meddelelser, der vises, når en aktivitet optages.
4 Vælg en meddelelsespræference.
5 Vælg Ikke under aktivitet for at angive præferencer for
meddelelser, der vises i urtilstand.
6 Vælg en meddelelsespræference.
7 Vælg Timeout.
8 Vælg en varighed for timeout.
Visning af meddelelser
1 På urskiven skal du stryge op eller ned for at få vist widget'en
med registrering af aktiviteten.
2
2
3
4
5
Vælg en notifikation.
Rul ned for at læse hele meddelelsen.
Stryg opad for at se valgmulighederne for meddelelser.
Vælg en mulighed:
• Hvis du vil følge op på en meddelelse, skal du vælge en
handling, f.eks. Afslut eller Svar.
De tilgængelige handlinger afhænger af notifikationstypen
og telefonens operativsystem. Når du afviser en
meddelelse på din telefon eller Legacy Series enhed,
vises den ikke længere i widgetten.
• Stryg til højre for at vende tilbage til meddelelseslisten.
Besvarelse af en tekstbesked
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for Android™
smartphones.
Når du modtager en tekstbesked på din Legacy Series enhed,
kan du sende et hurtigt svar ved at vælge på en liste over
beskeder. Du kan tilpasse meddelelser i Garmin Connect
appen.
BEMÆRK: Denne funktion sender tekstbeskeder vha.
telefonen. Der kan forekomme almindelige begrænsninger og
gebyrer. Kontakt din mobiloperatør for at få yderligere
oplysninger.
1 Stryg opad eller nedad for at se widgeten for meddelelser.
2 Vælg en tekstbesked.
3 Stryg opad for at se valgmulighederne for meddelelser.
4 Vælg Svar.
5 Vælg en meddelelse på listen.
Telefonen sender den valgte meddelelse som en sms.
Modtagelse af et indgående telefonopkald
Når du modtager et telefonopkald på din tilsluttede smartphone,
viser Legacy Series enheden navnet eller telefonnummeret på
den person, der ringer op.
• Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge .
BEMÆRK: Hvis du vil tale med den, der ringer op, skal du
bruge din tilsluttede smartphone.
• Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge .
• Hvis du vil afvise et opkald og sende en tekstbesked som
svar, skal du vælge og vælge en meddelelse på listen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis enheden
er tilsluttet en Android smartphone.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din Legacy Series enhed.
Vælg en mulighed:
• Hvis du bruger en iPhone enhed, skal du bruge iOS
indstillingerne for meddelelser for at vælge de elementer,
der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android smartphone, skal du i Garmin
Connect appen vælge Indstillinger > Smart
Notifications.
®
®
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning
1 Hold nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg for at deaktivere Bluetooth smartphone-tilslutning på
din Legacy Series enhed.
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere
Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Vil ikke forstyrres-tilstand til at deaktivere
vibrationer og skærmen for alarmer og meddelelser. Denne
tilstand deaktiverer bevægelsesindstillingen (Indstillinger for
Intelligente funktioner
baggrundsbelysning, side 20). Du kan f.eks. bruge denne
tilstand, mens du sover eller ser en film.
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere Vil ikke forstyrres-tilstand
manuelt, skal du holde tasten nede og vælge .
• Hvis du vil aktivere Vil ikke forstyrres-tilstand i din sovetid,
skal du åbne enhedsindstillingerne i Garmin Connect appen
og vælge Lyde og advarsler > Forstyr ikke under søvn.
Søgning efter din telefon
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Hold nede på .
2 Vælg .
Signalstyrkebjælkerne vises på Legacy Series-skærmen, og
der afspilles en hørbar alarm på din smartphone. Bjælkerne
bliver større, når du kommer tættere på din smartphone.
3 Tryk på for at stoppe søgningen.
Connect IQ funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin og
andre udbydere ved hjælp af Connect IQ appen. Du kan tilpasse
din enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps.
Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye
typer fitness- og udendørsaktiviteter.
®
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du
parre din Legacy Series enhed med din smartphone (Parring
med din smartphone, side 1).
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Connect IQ appen.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Wi‑Fi connectede funktioner
Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Sender
automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart
du er færdig med at registrere aktiviteten.
Lydindhold: Giver dig mulighed for at synkronisere lydindhold
fra tredjepartsudbydere.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader og installerer
automatisk den nyeste softwareopdatering, når en Wi‑Fi
forbindelse er tilgængelig.
Træningsture og træningsplaner: Du kan søge efter og vælge
træninger og træningsplaner på Garmin Connect webstedet.
Næste gang din enhed har en Wi‑Fi forbindelse, sendes
filerne trådløst til din enhed.
Musik
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk
Du skal tilslutte din enhed til Garmin Connect appen på din
smartphone eller til Garmin Express™ programmet på din
computer, før du kan oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk.
Du skal oprette forbindelse til Wi‑Fi for at synkronisere din
enhed med en tredjepartsudbyder af musik. Hvis du slutter
enheden til et Wi‑Fi netværk, vil det også øge
overførselshastigheden for større filer.
1 Placer dig inden for rækkevidde af et Wi‑Fi netværk.
2 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
3 Vælg Garmin-enheder, og vælg din enhed.
4 Vælg Generel > Wi-Fi-netværk > Tilføj et netværk.
5 Vælg et tilgængeligt Wi‑Fi netværk, og indtast logonoplysningerne.
Musik
BEMÆRK: I dette afsnit kan du læse om tre forskellige
indstillinger for musikafspilning.
• Musik fra tredjepartsudbyder
• Personligt lydindhold
• Musik, der er gemt på telefonen
Du kan downloade lydindhold på en Legacy Series-enhed fra
din computer eller fra en tredjepartsudbyder, så du kan lytte, når
din smartphone ikke er i nærheden. Du kan lytte til lydindhold
gemt på enheden ved at forbinde hovedtelefoner med Bluetooth
teknologi.
Du kan styre musikafspilning på din parrede smartphone ved
hjælp af din enhed.
Tilslutning til en tredjepartsudbyder
Før du kan downloade musik eller andre lydfiler til dit kompatible
ur fra en understøttet tredjepartsudbyder, skal du oprette
forbindelse til udbyderen via Garmin Connect appen.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Garmin-enheder, og vælg din enhed.
3 Vælg Musik.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil oprette forbindelse til en installeret udbyder,
skal du følge vejledningen på skærmen.
• Opret forbindelse til en ny udbyder ved at vælge Hent
musik-apps, finde en udbyder og følge vejledningen på
skærmen.
Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder
Før du kan downloade lydindhold fra en tredjepartsudbyder, skal
du oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi
netværk, side 3).
1 Åbn widget til styring af musik.
2 Hold nede.
3 Vælg Musikudbydere.
4 Vælg en tilsluttet udbyder.
5 Vælg en afspilningsliste eller et andet emne, der skal
downloades til enheden.
6 Vælg , indtil du bliver bedt om at synkronisere med
tjenesten, og vælg Ja .
BEMÆRK: Download af lydindhold kan dræne batteriet. Du vil
muligvis skulle slutte enheden til en ekstern strømkilde, hvis
batteriet er ved at løbe tør for strøm.
Frakobling fra en tredjepartsudbyder
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller
2 Vælg Garmin-enheder, og vælg din enhed.
.
3
3 Vælg Musik.
4 Vælg en installeret tredjepartsudbyder, og følg
instruktionerne på skærmen for at frakoble
tredjepartsudbyderen fra din enhed.
Download af personligt lydindhold
Før du kan sende din personlige musik til din enhed, skal du
installere Garmin Express programmet på din computer
(www.garmin.com/express).
Du kan indlæse dine personlige lydfiler såsom .mp3- og .aacfiler til en Legacy Series-enhed fra computeren.
1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
På
computeren skal du åbne Garmin Express programmet,
2
vælge din enhed og vælge Musik.
TIP: På Windows computere kan du vælge
og søge i
mappen med lydfiler. På Apple computere vil Garmin
Express programmet bruge dit iTunes bibliotek.
I
3 Min musik eller iTunes Library skal du vælge en
lydfilskategori såsom sange eller afspilningslister.
4 Vælg afkrydsningsfelterne for lydfilerne, og vælg Send til
enhed.
5 I listen Legacy Series kan du om nødvendigt markere
afkrydsningsfelterne og vælge Fjern fra enhed for at fjerne
lydfilerne.
®
®
®
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner
Du kan lytte til musik indlæst på din Legacy Series enhed ved at
tilslutte hovedtelefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi.
1 Anbring hovedtelefonerne inden for 2 m (6,6 fod) fra din
enhed.
2 Aktiver parringstilstand på hovedtelefonerne.
3 Hold nede på .
4 Vælg > Musik > Hovedtelefoner > Tilføj ny.
5 Vælg dine hovedtelefoner for at fuldføre parringen.
Afspilning af musik
1 Åbn widget til styring af musik.
2 Tilslut dine hovedtelefoner med Bluetooth teknologi
(Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 4).
3 Hold nede.
4 Vælg Musikudbydere, og vælg en indstilling:
• For at lytte til musik downloadet til dit ur fra computeren,
skal du vælge Min musik (Download af personligt
lydindhold, side 4).
• Du kan styre musikafspilningen på din smartphone ved at
vælgeTelefon.
• Hvis du vil lytte til musik fra en tredjepartsudbyder, skal du
vælge navnet på udbyderen.
for at åbne kontrolelementerne til musikafspilning.
5 Vælg
Kontrolelementer til musikafspilning
4
Vælg for at åbne kontrolelementerne til musikafspilning.
Vælg for at gennemse lydfilerne og afspilningslisterne på den
valgte kilde.
Vælg for at justere lydstyrken.
Vælg for at afspille og sætte den aktuelle lydfil på pause.
Vælg for at springe til den næste lydfil i afspilningslisten.
Hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle lydfil.
Vælg for at genstarte den aktuelle lydfil.
Vælg to gange for at springe til den forrige lydfil i afspilningslisten.
Hold nede for at spole tilbage igennem den aktuelle lydfil.
Vælg for at ændre gentagelsestilstand.
Vælg for at ændre blandingstilstand.
Garmin Pay
Funktionen Garmin Pay giver dig mulighed for at bruge dit ur til
at betale for køb i udvalgte butikker med kredit- eller hævekort
fra et deltagende pengeinstitut.
Installation af din Garmin Pay Wallet
Du kan tilføje et eller flere deltagende kredit- eller hævekort til
din Garmin Pay tegnebog. Gå til garmin.com/garminpay/banks
for at finde deltagende pengeinstitutter.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Garmin-enheder, og vælg din Legacy Series-enhed.
3 Vælg Garmin Pay > Opret din tegnebog.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Betaling for et køb med dit ur
Før du kan bruge dit ur til at betale for køb, skal du konfigurere
mindst ét betalingskort.
Du kan bruge dit ur til at betale for indkøb i en deltagende butik.
1 Hold nede.
2 Vælg .
3 Indtast din firecifrede adgangskode.
BEMÆRK: Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre
gange, spærres din tegnebog, og du skal nulstille din
adgangskode i Garmin Connect appen.
Det senest anvendte betalingskort vises.
4 Hvis du har føjet flere kort til din Garmin Pay tegnebog, skal
du stryge for at skifte til et andet kort (valgfrit).
5 Hold uret i nærheden af betalingslæseren inden for 60
sekunder med uret vendt mod læseren.
Uret vibrerer og viser et flueben, når det er færdigt med at
kommunikere med læseren.
6 Følg om nødvendigt instruktionerne på kortlæseren for at
fuldføre transaktionen.
TIP: Når du har indtastet din adgangskode, kan du foretage
betalinger uden en adgangskode i 24 timer, så længe du bærer
dit ur. Hvis du fjerner uret fra dit håndled eller deaktiverer
pulsmåling, skal du indtaste adgangskoden igen, inden du kan
foretage en betaling.
Garmin Pay
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay
tegnebog
fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Du kan føje op til ti kredit- eller hævekort til din Garmin Pay
tegnebog.
1 Fra Legacy Series enhedssiden i Garmin Connect appen skal
du vælge Garmin Pay > .
2 Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste
kortoplysninger og føje kortet til din tegnebog.
Når kortet er tilføjet, kan du vælge kortet på dit ur, når du
foretager en betaling.
Legacy Series enheden har sikkerheds- og
registreringsfunktioner, der skal konfigureres med Garmin
Connect appen.
Administration af din Garmin Pay tegnebog
Du kan få vist detaljerede oplysninger om hvert af dine
betalingskort, og du kan suspendere, aktivere eller slette et kort.
Du kan også suspendere eller slette hele din Garmin Pay
tegnebog.
BEMÆRK: I nogle lande kan de deltagende pengeinstitutter
begrænse tegnebogsfunktionerne.
1 Fra Legacy Series enhedssiden i Garmin Connect appen skal
du vælge Garmin Pay > Administrer din tegnebog.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil suspendere et bestemt kort, skal du vælge
kortet og vælge Suspender.
Kortet skal være aktivt, for at du kan foretage indkøb med
din Legacy Series enhed.
• Hvis du midlertidigt vil suspendere alle kort i din tegnebog,
skal du klikke på Suspender tegnebog.
Du kan ikke betale med din Legacy Series enhed, før du
ophæver suspenderingen af mindst ét kort ved hjælp af
appen.
• Hvis du vil ophæve suspenderingen af din suspenderede
tegnebog skal du vælge Ophæv suspendering af
tegnebog.
• Hvis du vil slette et bestemt kort, skal du vælge kortet og
derefter vælge Slet.
Kortet slettes fuldstændigt fra din tegnebog. Hvis du på et
senere tidspunkt vil føje dette kort til din tegnebog, skal du
indtaste kortoplysningerne igen.
• Hvis du vil slette alle kort i din tegnebog, skal du vælge
Slet tegnebog.
Din Garmin Pay tegnebog og alle kortoplysninger, der er
knyttet til den, bliver slettet. Du kan ikke betale med din
Legacy Series enhed, før du opretter en ny tegnebog og
tilføjer et kort.
Ændring af din Garmin Pay adgangskode
Du skal kende din aktuelle adgangskode for at ændre den.
Adgangskoden kan ikke gendannes. Hvis du glemmer din
adgangskode, skal du slette din tegnebog og oprette en ny og
indtaste dine kortoplysninger igen.
Du kan ændre den adgangskode, der kræves for at få adgang til
din Garmin Pay tegnebog, på din Legacy Series enhed.
1 Fra Legacy Series enhedssiden i Garmin Connect appen skal
du vælge Garmin Pay > Nulstil adgangskode.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Næste gang du betaler med din Legacy Series enhed, skal du
indtaste den nye adgangskode.
Sikkerheds- og registreringsfunktioner
FORSIGTIG
Registrering af hændelse og hjælp er supplerende funktioner,
som IKKE må betragtes som den primære metode til at få hjælp
Sikkerheds- og registreringsfunktioner
BEMÆRK
Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du have forbindelse til
appen Garmin Connect ved hjælp af Bluetooth teknologi. Du kan
indtaste nødkontakter på din Garmin Connect konto.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk besked
med dit navn, LiveTrack link og GPS-position til dine
nødkontakter.
Registrering af hændelse: NårLegacy Series enheden
registrerer en hændelse under en udendørs gåtur, løbetur
eller cykelaktivitet, sender enheden en automatisk besked, et
LiveTrack link og GPS-position til dine nødkontakter.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Tilføjelse af nødkontakter
Nødkontakttelefonnumre bruges til registrering af hændelser og
hjælpefunktioner.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Sikkerhed & Sporing > Hændelsesregistrering og
Anmodning om hjælp > Tilføj nødkontakt.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Tilføjelse af kontakter
Du kan føje op til 50 kontakter til Garmin Connect appen.
Kontakt-e-mails kan bruges med LiveTrack funktionen.
Tre af disse kontakter kan bruges som nødkontakter (Tilføjelse
af nødkontakter, side 5).
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Kontakt.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har tilføjet kontakter, skal du synkronisere dine data for
at anvende ændringerne på din Legacy Series enhed (Brug af
Garmin Connect appen, side 16).
Sådan slår du registrering af hændelse til og
fra
Før du kan aktivere registrering af uheld på din enhed, skal du
tilføje nødkontakter i Garmin Connect appen (Tilføjelse af
nødkontakter, side 5). Din parrede smartphone skal være
udstyret med et dataabonnement og være i et område med
netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal
kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst
er muligvis gældende).
1 På urskiven skal du holde nede.
2 Vælg > Sikkerhed & Sporing > Registr hændelse.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Registrering af hændelser er kun tilgængelig for
udendørs gang, løb og cykelaktiviteter.
Hvis en hændelse registreres af din Legacy Series enhed med
GPS aktiveret, kan Garmin Connect appen sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter. Der vises en meddelelse, som angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når der er gået 30 sekunder. Du
kan vælge Annuller, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil
annullere meddelelsen.
5
Anmodning om hjælp
1 På urskiven skal du stryge op for at se pulswidget.
Før du kan anmode om hjælp, skal du angive nødkontakter
(Tilføjelse af nødkontakter, side 5).
1 Hold nede på .
2 Når du mærker tre vibrationer, skal du slippe knappen for at
aktivere hjælpefunktionen.
Nedtællingsskærmen vises.
TIP: Du kan vælge Annuller, før nedtællingen er gennemført,
hvis du vil annullere meddelelsen.
Pulsmålerfunktioner
Din Legacy Series enhed har en håndledsbaseret pulsmåler og
er samtidig kompatibel med brystpulsmålere (sælges særskilt).
Du kan få vist pulsdata på pulsmåler-widget'en. Hvis både
håndledsbaserede og brystbaserede pulsdata er tilgængelige,
når du starter en aktivitet, anvender enheden brystpulsdataene.
Håndledsbaseret puls
Sådan bæres enheden
• Bær enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt. For at
opnå mere præcise pulsmålinger bør enheden ikke bevæge
sig, når du løber eller træner. For aflæsninger på
iltmætningsmåleren skal du forblive ubevægelig.
2 Tryk på touchscreenen for at se din gennemsnitlige hvilepuls
(RHR) for de sidste 7 dage.
Indstilling af alarm ved unormal puls
Du kan indstille enheden til at advare dig, hvis din puls
overstiger et vist antal slag pr. minut (bpm) efter en periode med
inaktivitet.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Pulsmåler på håndleddet > Unormal puls alarm
> Threshold.
3 Vælg en tærskelværdi for puls.
Hver gang du overstiger den brugerdefinerede værdi, vises en
meddelelse, og enheden vibrerer.
Send puls til Garmin enheder
Du kan sende pulsdata fra din Legacy Series enhed og se dem
på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en
Edge enhed, mens du cykler.
BEMÆRK: Når du sender pulsdata, reduceres batterilevetiden.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Pulsmåler på håndleddet.
3 Vælg en mulighed:
• Vælg Send under aktivitet for at sende pulsdata under
tidsregistrerede aktiviteter (Start af aktivitet, side 10).
• Vælg Streaming for at begynde at sende pulsdata nu.
4 Par din Legacy Series enhed med din Garmin ANT+
kompatible enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
®
BEMÆRK: Den optiske sensor er placeret på bagsiden af
enheden.
• Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i Tip
til uregelmæssige pulsdata, side 6.
• Der er flere oplysninger om sensoren til måling af iltmætning i
Tip til uregelmæssige data for iltmætning, side 7.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
• Brug en silikonerem under træning.
Visning af pulsmåler-widget
Pulswidget’en viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm)
og en graf over din puls. Grafen viser din nylige pulsaktivitet, høj
og lav hjertefrekvens og farvekodede søjler for at vise tiden i
hver pulszone (Om pulszoner, side 6).
6
®
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler
Standardværdien for Pulsmåler på håndleddet er Automatisk.
Enheden anvender automatisk den håndledsbaserede
pulsmåler, medmindre du parrer en brystpulsmåler med
enheden. Brystbaserede pulsdata er kun tilgængelige under en
aktivitet.
BEMÆRK: Deaktivering af den håndledsbaserede pulsmåler
deaktiverer også din VO2 Maks. vurdering, minutter med høj
intensitet, funktionen for stressniveau i løbet af dagen og den
håndledsbaserede sensor til måling af iltmætning.
BEMÆRK: Hvis den håndledsbaserede pulsmåler deaktiveres,
bliver den håndledsbaserede registreringsfunktion for
Garmin Pay betalinger også deaktiveret, og du skal indtaste en
adgangskode ved hver betaling (Garmin Pay, side 4).
1 Hold nede på .
2 Vælg > Pulsmåler på håndleddet > Status > Fra.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Pulsmålerfunktioner
3 Hvis du vil starte en VO2-max test, skal du swipe opad og
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Enheden har separate
pulszoner for løb og cykling. For at få de mest nøjagtige
kaloriedata under aktiviteten skal du angive din maksimale puls.
Du kan og indstille hver pulszone. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.
1 Hold .
2 Vælg > Brugerprofil > Pulszoner.
3 Vælg Standard for at få vist standardværdierne (valgfrit).
Standardværdierne kan anvendes for løb og cykling.
4 Vælg Løb eller Cykling.
5 Vælg Præference > Indstil brugerdefineret.
6 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
7 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt
igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan ikke Anaerob og muskulær
opretholdes i længere
udholdenhed; øget
tid; besværet åndedræt styrke
Måling af iltmætning
Legacy Series enheden har en håndledsbaseret
iltmætningsmåler til måling af blodets iltmætning. At kende
iltmætningen kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan din krop
tilpasser sig til motion og stress. Enheden måler iltniveauet i dit
blod ved at lyse ind i huden og tjekke, hvor meget lys der
absorberes. Dette kaldes SpO2.
På enheden vil dine målinger af iltmætning vises som SpO2procent. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere
detaljer om dine iltmætningsværdier, herunder tendenser for
flere dage (Ændring af tilstanden for registrering af
iltmætningsregistrering, side 7). Du finder flere oplysninger
om nøjagtigheden af iltmætningsmålinger ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
Få målinger af iltmætning
Om VO2-max estimeringer
VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre.
På enheden vises dit VO2-max estimering som et tal og en
beskrivelse. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere
detaljer om dit VO2-max estimering, herunder din fitnessalder.
Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er
sammenlignet med en person af samme køn og en anden alder.
Mens du træner kan din fitnessalder med tiden blive mindre.
VO2-max data kommer fra FirstBeat. VO2-max analyse oplyses
med tilladelse fra The Cooper Institute . Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se bilaget (VO2 maks.
standardbedømmelser, side 25) og gå til
www.CooperInstitute.org.
®
Få din VO2-max estimering
Enheden kræver pulsdata og en rask gåtur eller løb med
tidtagning (op til 15 minutter) for at kunne vise din VO2-max
estimering.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Brugerprofil > VO2 Maks..
Hvis du allerede har registreret en rask gåtur eller løbet
udendørs, vises din Vo2-max estimering muligvis. Enheden
viser den dato, din VO2-max estimering sidst blev opdateret.
Enheden opdaterer din VO2-max estimering, hver gang du
gennemfører en udendørs gåtur eller løbetur på 15 minutter
eller derover. Du kan manuelt starte en VO2-max test for at
få et opdateret estimat.
Pulsmålerfunktioner
vælge Test nu.
4 Følg vejledningerne på skærmen for at få din VO2-max
estimering.
Der vises en besked, når testen er fuldført.
Du kan starte en iltmætningsmåling manuelt ved at se
iltmætningsmåler- widgeten. Nøjagtigheden af
iltmætningsmålingen kan variere afhængigt af din
blodgennemstrømning, placeringen af enheden på dit håndled
og af, hvor stille du forholder dig.
BEMÆRK: Du skal måske tilføje widgeten til iltmætningsmåling
til widget-sløjfen.
1 Mens du sidder eller er inaktiv, skal du swipe op- eller nedad
for at se widgeten til iltmætningsmåling.
Hold
den arm, enheden sidder på, på højde med hjertet,
2
mens enheden aflæser dit blods iltmætning.
3 Stå stille.
Enheden viser din iltmætning som en procentdel, og en graf
over dine iltmætningsmåling og hjertefrekvensværdier for de
sidste fire timer.
Ændring af tilstanden for registrering af iltmætningsregistrering
Du kan starte en iltmætningsmåling manuelt ved at se
iltmætningsmåler- widgeten.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Pulsmåler på håndleddet > Pulse Ox >
Sporingstilstand.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil aktivere målinger, mens du er inaktiv om
dagen, skal du vælge Hele dagen.
BEMÆRK: Aktivering af tilstanden Heldagsregistrering
reducerer batterilevetid.
• Hvis du vil aktivere kontinuerlige målinger, mens du sover,
skal du vælge Under søvn.
BEMÆRK: Unormale søvnstillinger kan forårsage
usædvanligt lave SpO2-aflæsninger for søvn.
• Hvis du vil slukke for automatiske målinger, skal du vælge
Fra.
Tip til uregelmæssige data for iltmætning
Hvis data for iltmætning er uregelmæssige eller ikke vises, kan
du prøve følgende tip.
• Forhold dig i ro, mens enheden aflæser dit blods iltmætning.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Hold den arm, enheden sidder på, på højde med hjertet,
mens enheden aflæser dit blods iltmætning.
• Brug en silikonerem.
7
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse den optiske sensor på bagsiden af enheden.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Aktivitetstracking
Aktivitetstracking registrerer dit daglige skridttal, tilbagelagt
distance, intensitetsminutter, antal etager, forbrændte kalorier
samt søvnstatistik for hver dag, der er registreret. Kalorier
forbrændt inkluderer basisstofskifte plus aktivitetskalorier.
Antallet af skridt i løbet af dagen vises på widget'en for skridt.
Skridttælleren opdateres jævnligt.
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål .
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Optjening af intensitetsminutter
Legacy Series enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Garmin Move IQ™
Når dine bevægelser matcher velkendte træningsmønstre,
registrerer Move IQ funktionen automatisk hændelsen og viser
den i tidslinjen. Move IQ Hændelserne viser aktivitetstype og
varighed, men de vises hverken på aktivitetslisten eller i dit
newsfeed.
Move IQ funktionen kan automatisk starte en aktivitet med
tidtagning for gang og løb ved hjælp af de tærskelværdier, du
fastsætter i Garmin Connect appen. Disse aktiviteter føjes til din
liste over aktiviteter.
Indstillinger for registrering af aktivitet
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Brug af aktivitetsalarm
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og den røde bjælke. Der vises flere segmenter, hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden vibrerer, hvis
vibration er aktiveret (Systemindstillinger, side 19).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din
søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser og advarsler,
bortset fra alarmer, fra (Brug af Må ikke forstyrres-tilstand,
side 2).
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
8
Hold nede, og vælg > Registrering af aktivitet.
Status: Deaktiverer aktivitetstracking.
Aktivitetsalarm: Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren
på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt.
Enheden vibrerer også for at advare dig.
Alarm ved mål: Gør det muligt at aktivere og deaktivere alarmer
ved mål eller kun at deaktivere dem under aktiviteter. Alarmer
ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal
etager, ugentligt mål for intensitetsminutter mål og mål for
hydrering.
Automatisk start af aktivitet: Gør det muligt for din enhed at
oprette og gemme tidsbestemte aktiviteter automatisk, når
Move IQ funktionen registrerer, at du går eller løber. Du kan
også indstille mindstetidsgrænsen for løb og gang.
Minutter med høj intensitet: Giver dig mulighed for at indstille
en pulszone til minutter med høj intensitet og en højere
pulszone til minutter med ekstremt høj intensitet. Du kan
også bruge standardalgoritmen.
Deaktivering af registrering af aktivitet
Når du deaktiverer registrering af aktivitet, registreres dine
skridt, antal etager, intensitetsminutter, søvn og Move IQ
begivenheder ikke.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Registrering af aktivitet > Status > Fra.
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
Nogle widgets er ikke synlige som standard. Du kan tilføje dem
til widget-sløjfen manuelt (Sådan tilpasser du widget-sløjfen,
side 9).
Body Battery™: Viser dit aktuelle Body Battery niveau og en
graf over dine Body Battery niveauer de sidste mange timer.
Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.
Aktivitetstracking
Kalorier: Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Etager op: Sporer dit antal etager og fremskridt mod dit mål.
Garmin coach: Viser planlagte træninger, når du vælger en
Garmin coach-træningsplan i din Garmin Connect konto.
Golf: Viser golfoplysninger for din seneste runde.
Sundhedsstatistik: Viser en dynamisk oversigt over din
aktuelle sundhedsstatistik. Målingerne omfatter puls, Body
Battery niveau, stress og meget mere.
Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en
graf over din puls.
Historik: Viser din aktivitetshistorik og en graf over dine
registrerede aktiviteter.
Vand: Giver dig mulighed for at registrere den mængde vand,
du forbruger, og status i forhold til dit daglige mål.
Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at
deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt
i forhold til målet.
Seneste sport: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede sportsaktivitet.
Registrering af menstruationscyklus: Viser din aktuelle
cyklus. Du kan få vist og logge dine daglige symptomer.
Musikstyring: Giver dig musikafspillerknapper til musik på din
smartphone eller enhed.
Min dag: Viser en dynamisk oversigt over din aktivitet i dag.
Målingerne omfatter dine seneste aktiviteter med tidtagning,
intensitetsminutter, antal etager, skridt, forbrændte kalorier
med mere.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret
på din smartphones meddelelsesindstillinger.
Måling af iltmætning: Viser din seneste iltmætningsprocent i
blodet og en graf over dine aflæsninger.
Vejrtrækning: Din aktuelle vejrtrækningsfrekvens i åndedrag pr.
minut og gennemsnittet over 7 dage. Du kan lave en
åndedrætsaktivitet for at slappe af.
Skridt: Spor dit daglige skridttal, skridtmål samt data for de
seneste dage.
Stress: Viser dit nuværende stressniveau og en graf over dit
stressniveau. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe
af.
Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Visning af widgets
• Fra urskiven skal du stryge op eller ned.
Enheden ruller gennem widget-sløjfen.
• Tryk på touchscreenen for at se yderligere muligheder for en
widget.
• Vælg for at se yderligere indstillinger og funktioner for en
widget.
Sådan tilpasser du widget-sløjfen
1 Hold nede på .
Widgets
2 Vælg > Widgets.
3 Vælg en widget.
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Omorganiser for at ændre en widgets placering i
widget-sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne en widget fra widget-sløjfen.
5 Vælg Tilføj flere.
6 Vælg en widget.
Widget'en føjes til widget-sløjfen.
Om Min dag
Widget'en Min dag er et dagligt snapshot af din aktivitet. Det er
en dynamisk oversigt, som opdateres dagen igennem. Så snart,
du går op af en trappe eller registrerer en aktivitet, vises det i
widget'en. Målingerne omfatter registrerede aktiviteter,
intensitetsminutter for ugen, antal etager, skridt, forbrændte
kalorier m.m. Du kan trykke på touchscreenen for at få vist en
funktion, der forbedrer præcisionen eller viser yderligere
målinger.
Widget for sundhedsstatistik
Widget'en Sundhedsstatistik giver et hurtigt overblik over dine
helbredsdata. Det er en dynamisk oversigt, som opdateres
dagen igennem. Målingerne omfatter din puls, stressniveau og
Body Battery niveau samt respirationsniveau. Du kan trykke på
touchscreenen for at få vist yderligere målinger.
Pulsvariation og stressniveau
Enheden analyserer din pulsvariation, mens du er inaktiv, for at
bestemme dit generelle stressniveau. Træning, fysisk aktivitet,
søvn, ernæring og livets almindelige stress har alt sammen
indflydelse på dit stressniveau. Intervallet for stressniveau er fra
0 til 100, hvor 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 er lav
stresstilstand, 51 til 75 er mellemhøj stress og 76 til 100 er en
høj stresstilstand. Når du kender dit stressniveau, kan det
hjælpe dig med at identificere stressfyldte øjeblikke i løbet af
dagen. For at opnå det bedste resultat skal du have enheden
på, mens du sover.
Du kan synkronisere enheden med din Garmin Connect konto
for at se dit stressniveau gennem hele dagen, langsigtede
tendenser og yderligere detaljer.
Brug af widget til stressniveau
Widget til stressniveau viser dit aktuelle stressniveau og en graf
over din stressniveau de sidste mange timer. Den kan også
hjælpe dig igennem en åndedrætsaktivitet for at hjælpe dig med
at slappe af.
1 Mens du sidder eller er inaktiv, kan du swipe op- eller nedad
for at se widget til stressniveau.
TIP: Hvis du er for aktiv til, at uret kan beregne dit
stressniveau, vises der en meddelelse i stedet for et
stressniveau. Du kan tjekke dit stressniveau igen efter nogle
minutters inaktivitet.
2 Tryk på touchscreenen for at få vist et diagram over dit
stressniveau de sidste mange timer.
Blå søjler angiver perioder med hvile. Gule søjler angiver
perioder med stress. Grå søjler angiver perioder, hvor du var
for aktiv til at bestemme dit stressniveau.
3 Du kan starte en vejrtrækningsaktivitet ved at swipe opad og
vælge .
Body Battery
Din enhed analyserer dine pulsudsving, dit stressniveau, din
søvnkvalitet og dine aktivitetsdata for at vurdere dit overordnede
Body Battery niveau. Den indikerer den mængde energi, du har i
reserve, lidt ligesom benzinmåleren på en bil. Body Battery
9
Intervallet er fra 0 til 100, hvor 0 til 25 er en lav mængde
reserveenergi, 26 til 50 er en mellemstor mængde
reserveenergi, 51 til 75 er en stor mængde reserveenergi, og 76
til 100 er en meget stor mængde reserveenergi.
Du kan synkronisere enheden med din Garmin Connect konto
for at få vist dit mest opdaterede Body Battery niveau,
langsigtede tendenser og yderligere detaljer (Tips til forbedrede
Body Battery data, side 10).
Visning af Body Battery widgets
Body Battery widget viser dit aktuelle Body Battery niveau og en
graf over dit Body Battery niveau de sidste mange timer.
1 Swipe op- eller nedad for at få vist Body Battery widget.
BEMÆRK: Du skal muligvis tilføje widgeten til dit widget-loop
(Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 9).
2 Tryk på touchscreenen for at se en kombineret graf over
Body Battery og stressniveau.
3 Swipe opad for at se dine Body Battery data siden midnat.
Tips til forbedrede Body Battery data
• Dit Body Battery niveau opdaterer, når du synkroniser din
enhed med din Garmin Connect konto.
• For at opnå mere præcise resultater kan du have enheden
på, mens du sover.
• Hvile og god søvn oplader dit Body Battery.
• Anstrengende aktiviteter, højt stressniveau og dårlig søvn
kan medføre, at dit Body Battery drænes.
• Fødeindtagelse samt stimulanser som koffein har ingen
indflydelse på din Body Battery.
Registrering af menstruationscyklus
Din menstruationscyklus er en vigtig del af dit helbred. Du kan få
mere at vide og konfigurere denne funktion under indstillingerne
for Sundhedsstatistik i Garmin Connect appen.
• Registrering af menstruationscyklus og detaljer
• Fysiske og følelsesmæssige symptomer
• Menstruations- og fertilitetsforudsigelser
• Information om sundhed og ernæring
BEMÆRK: Hvis din Legacy Series enhed ikke har en widget til
registrering af menstruationscyklus, kan du downloade den fra
Connect IQ appen.
Registrering af hydrering
Du kan registrere dit daglige væskeindtag, aktivere mål og
alarmer og indtaste de beholderstørrelser, du oftest bruger. Hvis
du aktiverer automatiske mål, øges dit mål på de dage, hvor du
registrerer en aktivitet. Når du træner, har du brug for mere
væske til at erstatte den mistede sved.
Brug af widgeten til registrering af hydrering
Din widget til hydreringssporing viser dit væskeindtag og dit
daglige hydreringsmål.
1 Swipe fingeren opad eller nedad for at se widget for
hydrering.
10
2 Tryk på
for hver portion væske, du indtager (1 kop, 8 oz
eller 250 ml).
3 Vælg en beholder for at øge væskeindtaget i forhold til
beholderens volumen.
Hold
nede for at tilpasse widgeten.
4
5 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil ændre måleenheder, skal du vælge Enheder.
• Hvis du vil aktivere dynamiske daglige mål, der øges efter
registrering af en aktivitet, skal du vælge Automatisk mål.
• Hvis du vil aktivere påmindelse om hydrering, skal du
vælge Alarmer.
• Hvis du vil tilpasse dine beholderstørrelser, skal du vælge
Beholdere, vælge en beholder og vælge måleenheder,
hvorefter du kan indtaste beholderstørrelsen.
Apps og aktiviteter
Enheden leveres med en række forudinstallerede apps og
aktiviteter.
Programmer: Apps stiller interaktive funktioner til rådighed på
din enhed, f.eks. navigation til gemte placeringer.
Aktiviteter: Din enhed leveres med forudinstallerede apps til
indendørs og udendørs aktiviteter, herunder løb, cykling,
styrketræning, golf med mere. Når du starter en aktivitet,
viser og registrerer enheden sensordata, som du kan gemme
og dele med Garmin Connect fællesskabet.
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå tilgarmin.com
/ataccuracy.
Connect IQ apps: Du kan føje nye funktioner til dit ur ved at
installere apps fra Connect IQ mobilappen (Connect IQ
funktioner, side 3).
Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er
nødvendigt).
1 Tryk på .
2 Hvis det er første gang, du har startet en aktivitet, skal du
markere afkrydsningsfeltet ved siden af hver aktivitet for at
tilføje den til dine favoritter og vælge .
3 Vælg en mulighed:
• Vælg en aktivitet fra dine favoritter.
• Vælg , og vælg en aktivitet fra den udvidede
aktivitetsliste.
4 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor til et
område, hvor der er frit udsyn til himlen, og vente til enheden
er klar.
Enheden er klar, når den har fastlagt din puls, modtager
GPS-signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse
sensorer (hvis påkrævet).
5 Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren
kører.
Apps og aktiviteter
Tip til registrering af aktiviteter
• Oplad enheden, før du starter en aktivitet (Opladning af
enheden, side 21).
• Tryk på for at registrere omgange, starte et nyt sæt eller
en stilling eller gå videre til næste træningstrin.
• Stryg op eller ned for at se yderligere datasider.
2 Vælg Styrke.
3 Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
4 Start dit første sæt.
Stop en aktivitet
1 Tryk på .
2 Vælg en mulighed:
• For at gemme aktiviteten skal du stryge opad.
• For at slette aktiviteten skal du stryge nedad.
Tilføjelse af en brugerdefineret aktivitet
Du kan oprette en brugerdefineret aktivitet og føje den til
aktivitetslisten.
1 Tryk på .
2 Vælg > Tilføj flere.
3 Vælg en aktivitetstype, der kan kopieres.
4 Vælg et aktivitetsnavn.
5 Rediger om nødvendigt appindstillingerne for aktiviteten
(Indstillinger for aktiviteter og apps, side 17).
6 Vælg Udført, når du er færdig med at redigere.
Tilføjelse eller fjernelse af en favoritaktivitet
Listen over dine favoritaktiviteter vises, når du trykker på fra
urskiven, og du får nem adgang til de aktiviteter, du bruger mest.
Første gang du trykker på for at starte en aktivitet, bliver du
bedt om at vælge dine favoritaktiviteter. Du kan tilføje eller fjerne
favoritaktiviteter til enhver tid.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
Dine favoritaktiviteter vises øverst på listen med en grå
baggrund. Andre aktiviteter vises i den udvidede liste med en
sort baggrund.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil tilføje en favoritaktivitet, skal du vælge
aktiviteten og vælge Tilføj favorit.
• Hvis du vil fjerne en favoritaktivitet, skal du vælge
aktiviteten og vælge Fjern favorit.
Indendørs aktiviteter
Legacy Series enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks.
løb på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel.
GPS er slukket for indendørs aktiviteter.
Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance
og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden.
Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene
for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb
eller gåture med GPS.
TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres
nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at
registrere tempo, distance og kadence.
Hvis du cykler samtidig med, at GPS’en er slået fra, kan
oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du
har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed
og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller
kadencesensor).
Registrering af styrketræningsaktiviteter
Du kan registrere sæt under en styrketræningsaktivitet. Et sæt
er flere gentagelser af en enkelt bevægelse.
1 Tryk på .
Apps og aktiviteter
5
6
7
8
9
Enheden tæller dine gentagelser. Optællingen af dine
gentagelser vises, når du har gennemført mindst fire
gentagelser.
TIP: Enheden kan kun tælle gentagelser i en enkelt
bevægelse for hvert sæt. Hvis du vil skifte bevægelser, skal
du afslutte sættet og starte et nyt.
Tryk på for at afslutte et sæt.
Uret viser det samlede antal gentagelser for sættet.
Hviletimeren vises efter nogle sekunder.
Vælg om nødvendigt Rediger vægt, rediger antallet af
gentagelser.
TIP: Du kan også tilføje hvor meget vægt, du bruger til
sættet.
Tryk på for at starte dit næste sæt.
Gentag for hvert styrketræningssæt, indtil aktiviteten er
færdig.
Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på og
swipe op for at gemme aktiviteten.
Kalibrering af distance på løbebånd
Hvis du vil registrere mere præcise afstande for dine løb på
løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen, efter at du har
løbet mindst 1,5 km (1 mi.) på et løbebånd. Hvis du bruger
forskellige løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen
manuelt på hvert løbebånd eller efter hvert løb.
1 Start en løbebåndsaktivitet (Start af aktivitet, side 10), og løb
mindst 1,5 km (1 mi.) på løbebåndet.
2 Når du er færdig med din løbetur, skal du trykke på .
3 Kontrollér visningen på løbebåndet for den tilbagelagte
afstand.
Vælg
en mulighed:
4
• Når du skal kalibrere første gang, skal du indtaste
løbebåndsdistancen på din enhed.
• Hvis du vil kalibrere manuelt efter den første kalibrering,
skal du swipe op, vælge Kalibrer og spar og indtaste
distancen på løbebåndet på din enhed.
Udendørsaktiviteter
Legacy Series enheden har forudinstallerede apps til
udendørsaktiviteter såsom løb og cykling. GPS er aktiveret for
udendørs aktiviteter. Du kan tilføje apps ved hjælp af
standardaktiviteter såsom kardio eller roning.
Løb en tur
Før du kan bruge en sensor til din løbetur, skal du parre
sensoren med din enhed (Parring af dine trådløse sensorer,
side 20).
1 Monter dine trådløse sensorer, f.eks. en fodsensor eller
pulsmåler (valgfri).
2 Tryk på .
3 Vælg Løb.
4 Når du bruger valgfri trådløse sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren
kører.
7 Start din aktivitet.
8 Vælg for at registrere omgange (valgfrit) (Markering af
omgange ved hjælp af Auto Lap funktionen, side 18).
11
9 Stryg op eller ned for at rulle gennem dataskærmbillederne.
10 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på og
swipe op for at gemme aktiviteten.
Kør en tur
Før du kan bruge en trådløs sensor til din køretur, skal du parre
sensoren med din enhed (Parring af dine trådløse sensorer,
side 20).
1 Par dine trådløse sensorer, f.eks. en pulsmåler,
hastighedsmåler eller kadencesensor (ekstraudstyr).
2 Tryk på .
3 Vælg Cykl.
4 Når du bruger valgfri trådløse sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren
kører.
7 Start din aktivitet.
8 Stryg op eller ned for at rulle gennem dataskærmbillederne.
9 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på og
swipe op for at gemme aktiviteten.
Visning af skiløbeture
Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller
snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne
funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og
snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløbsture
baseret på din bevægelse. Timeren sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig ned ad bakke, og når du sidder i
en stolelift. Timeren forbliver på pause, mens du kører i
stoleliften. Du kan begynde at bevæge dig ned ad bakke for at
genstarte timeren. Du kan få vist oplysninger om turen på
pauseskærmen, eller mens timeren kører.
1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
2 Swipe op- eller nedad for at få vist oplysninger om den
seneste løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal
løbeture.
Skærmbilledet for løbeture omfatter tid, distance,
maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet
nedstigning.
Svøm en tur i poolen
1 Tryk på .
2 Vælg Svøm i pool.
3 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret
4
5
6
7
8
størrelse.
Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
Start din aktivitet.
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen.
Tryk på , når du hviler.
Displayet ændrer farve, og hvileskærmbilledet vises.
Tryk på for at starte intervaltimeren.
Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på for at
stoppe aktivitetstimeren og holde nede igen for at gemme
aktiviteten.
Angivelse af poolstørrelsen
1 Tryk på .
2 Vælg Svøm i pool.
3 Swipe op.
4 Vælg Indstillinger > Poolstørrelse.
12
5 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret
størrelse.
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.
Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt
interval starter, når du har hvilet dig.
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde
og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder
plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. Swolf er en
måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo
bedre, ligesom i golf.
Golfspil
Downloader golfbaner
Før du spiller en bane for første gang, skal du downloade den
fra Garmin Connectappen.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge Download
golfbaner > .
2 Vælg en golfbane.
3 Vælg Download.
Når banen er blevet downloadet, vises den på listen over
baner på din enhed.
Golfspil
Før du spiller på en bane for første gang, skal du downloade
den ved hjælp af din smartphone (Downloader golfbaner,
side 12). Downloadede baner opdateres automatisk. Før du
spiller golf, bør du oplade enheden (Opladning af enheden,
side 21).
1 Tryk på .
2 Vælg Golf.
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
4 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner.
5 Stryg op eller ned for at rulle gennem hullerne.
Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.
Oplysninger om hul
Enheden beregner afstanden til den forreste og bageste kant af
greenen samt til den valgte flagplacering (Ændring af
flagplacering, side 12).
Aktuelt hulnummer
Afstand til bagkanten af greenen
Afstand til den valgte flagplacering
Afstand til forkanten af greenen
Par for hullet
Kort over greenen
Ændring af flagplacering
Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte
flagplaceringen.
Apps og aktiviteter
1 Vælg kortet.
Når enheden registrerer et slag, vises din distance fra
slagstedet på bjælken
øverst på skærmen.
Et større overblik over greenen vises.
Stryg
op eller ned for at rulle gennem flagplaceringerne.
2
angiver den valgte flagplacering.
3 Tryk på for at acceptere flagplaceringen.
Afstandene på skærmbilledet med oplysninger om hul
opdateres for at afspejle den nye flagplacering.
Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.
Visning af retningen til flaget
Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp,
når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med
at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i
en dyb sandgrav.
BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en
golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets
nøjagtighed.
1 Tryk på .
2 Vælg .
Pilen peger på flagplaceringen.
Visning af layup- og dogleg-afstande
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-afstande for par 4og 5-huller.
1 Tryk på .
2 Vælg .
BEMÆRK: Distancer og placeringer fjernes fra listen, når du
passerer dem.
Visning af hazarder
Du kan se afstande til hazarder langs fairwayen for par 4- og 5huller. Hazarder, der påvirker valget af slag, vises enkeltvist eller
i grupper for at hjælpe dig med at fastslå afstanden til layup eller
carry.
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke
på og vælge .
• Afstandene til forreste
og bageste
del af den
nærmeste hazard vises på skærmen.
• Hazardtype
vises øverst på skærmbilledet.
• Greenen vises som en halvcirkel
øverst på
skærmbilledet. Linjen under greenen angiver midten af
fairwayen.
• Hazarder
vises under greenen i den omtrentlige
position i forhold til fairwayen.
2 Stryg for at se andre hazarder for det aktuelle hul.
Måling af et slag med funktionen Garmin AutoShot™
Din Legacy Series enhed har automatisk registrering og lagring
af slag. Hver gang du udfører et slag langs fairwayen, registrerer
enheden din slaglængde, så du kan se den senere (Visning af
din slaghistorik, side 14).
TIP: Automatisk registrering af slag fungerer bedst, når du
bærer enheden på dit primære håndled og får god kontakt med
bolden. Put registreres ikke.
1 Begynd at spille en runde.
Apps og aktiviteter
TIP: Du kan trykke på bjælken for at skjule den i 10
sekunder.
2 Gå eller kør hen til bolden.
3 Slå dit næste slag.
Enheden registrerer afstanden for dit sidste slag.
Scoring
1 Tryk på , mens du spiller golf.
2 Vælg .
3 Stryg op eller ned for at skifte hul.
4 Tryk midt på skærmen.
5 Vælg eller for at angive scoren.
Sådan ændrer du scoremetoden
Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at gemme
score.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Aktiviteter og apps > Golf.
3 Vælg aktivitetsindstillingerne.
4 Vælg Scorer > Scoremetode.
5 Vælg en scoremetode.
Om Stableford-score
Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 13), tildeles antal point baseret på antallet
af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde
vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af
United States Golf Association.
Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet
for slag.
Point
Antal slag brugt i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Registrering af golfstatistik
Når du aktiverer registrering af statistik på enheden, kan du se
din statistik for den aktuelle runde (Visning af rundeoversigt,
side 14). Du kan sammenligne baner og registrere forbedringer
ved hjælp af Garmin Golf™ appen.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Aktiviteter og apps > Golf.
3 Vælg aktivitetsindstillingerne.
4 Vælg Scorer > Stat Tracking.
Registrering af golfstatistik
Før du kan registrere statistik, skal du aktivere statistiksporing
(Registrering af golfstatistik, side 13).
1 Fra scorecard skal du trykke midt på skærmen.
2 Angiv antallet af slag, og vælg Næste.
13
3 Indtast antallet af put, og vælg Udført.
4 Vælg en funktion:
• Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge .
• Hvis bolden røg forbi fairwayen, skal du vælge
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
eller
.
Visning af din slaghistorik
1 Tryk på , efter at du har spillet et hul.
2 Vælg for at få vist oplysninger om dit seneste slag.
for at få vist oplysninger om hvert slag for et hul.
3 Vælg
Visning af rundeoversigt
Under en runde kan du se din score, statistik og skridt.
1 Tryk på .
2 Vælg .
Afslutning af en runde
1 Tryk på .
2 Vælg Afslut.
3 Swipe op.
4 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil gemme runden og vende tilbage til urtilstand,
skal du vælge Gem.
• Hvis du vil redigere dit scorecard, skal du vælge Rediger
score.
• Hvis du vil slette runden og vende tilbage til urtilstand, skal
du vælge Slet.
• Hvis du vil sætte runden på pause og genoptage den på
et senere tidspunkt, skal du vælge Pause.
Garmin Golf app
Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din
kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og
slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på
forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end
41.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan
oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at
konkurrere.
Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin
Connect konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra appbutikken på din smartphone.
Træning
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og pulszone (Indstilling af dine pulszoner, side 7). Enheden
anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
træningsdata.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 7) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
14
Træning
Din enhed kan føre dig gennem en række træninger med flere
trin, der inkluderer mål for hvert træningstrin, for eksempel
afstand, tid, gentagelser eller andre mål. Enheden leveres med
flere forudinstallerede træningsprogrammer til flere aktiviteter,
bl.a. styrke, cardio, løb og cykling. Du kan oprette og finde flere
træninger og træningsplaner med Garmin Connect og overføre
dem til din enhed.
Du kan oprette en planlagt træningsplan med kalenderen i
Garmin Connect og sende de planlagte træninger til din enhed.
Start af en træning
Din enhed kan guide dig gennem en række trin i en træning.
Tryk på .
Vælg en aktivitet.
Swipe op.
Vælg Træning.
Vælg en træning.
BEMÆRK: Kun træninger, der er forenelige med den valgte
aktivitet, vises på listen.
6 Vælg Start træningen.
7 Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i
træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle
træningsdata. Der vises en animeret instruktion til styrke-, yogaeller pilatestræning.
1
2
3
4
5
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 16), og du skal parre Legacy Series enheden
med en kompatibel smartphone.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Træning > Træningsplaner.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 Gennemse træningsplanen i din kalender.
Adaptive Training Plans
Din Garmin Connect konto har en adaptive training plan og
Garmin træner, som passer til dine træningsmål. Du kan f.eks.
svare på nogle få spørgsmål og finde en plan, der kan hjælpe
dig med at fuldføre et 5 km løb. Planen tilpasses dit aktuelle
konditionsniveau, trænings- og planlægningspræferencer og
løbsdatoen. Når du starter en plan, tilføjes Garmin Coach-widget
til widget-samlingen på din Legacy Series enhed.
Start af dagens træning
Når du sender en træningsplan til enheden, vises Garmin
Coach-widget i din widget-samling.
1 På urskiven skal du swipe for at få vist GarminCoach-widget.
Hvis der er planlagt en træning for denne aktivitet til i dag,
viser enheden træningsnavnet og beder dig om at starte den.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Vis for at få vist træningstrin, og stryg til højre, når du
er færdig med at se trinnene (valgfrit).
4 Vælg Start træningen.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af planlagte træninger
Du kan se planlagte træninger i din træningskalender og starte
en træning.
1 Tryk på .
Træning
2 Vælg en aktivitet.
3 Swipe op.
4 Vælg Træningskalender.
De planlagte træninger vises sorteret efter dato.
5 Vælg en træning.
6 Vælg en mulighed:
• Vælg Vis for at få vist trinnene for træningen.
• Vælg Start træningen for at starte træningen.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat under den pågældende
aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbe-, køre- eller svømmetur.
Visning af dine personlige rekorder
1 Hold nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg en rekord.
5 Vælg Vis rekord.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Hold nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
5 Vælg Forrige > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 Hold nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal slettes.
5 Vælg Slet rekord > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
1 Hold nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
3 Vælg en sport.
4 Vælg Slet alle rekorder > .
Rekorderne slettes kun for den pågældende sport.
Navigation
Du kan bruge GPS-navigationsfunktionerne på din enhed til at
gemme positioner, navigere til steder og finde hjem.
Sådan gemmes din position
Før du kan navigere til en gemt position, skal enheden finde
satellitsignaler.
En position er et punkt, som du registrerer og gemmer på
enheden. Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til
et bestemt sted, kan du markere en position.
1 Gå til det sted, hvor du vil markere en position.
2 Tryk på .
Navigation
3 Vælg Navigation > Gem position.
Positionsoplysningerne vises, når enheden modtager GPSsignaler.
4 Vælg Gem.
5 Vælg et ikon.
Sletning af position
1 Tryk på .
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en position.
4 Vælg Slet > .
Navigation til en gemt position
Før du kan navigere til en gemt position, skal enheden finde
satellitsignaler.
1 Tryk på .
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en position, og vælg så Gå til.
4 Tryk på for at starte aktivitetstimeren.
5 Bevæg dig frem.
Kompasset vises. Kompaspilen peger mod den gemte
position.
TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende
toppen af skærmen i den retning, som du bevæger dig i.
Navigation tilbage til start
Før du kan navigere tilbage til start, skal du finde satellitsignaler,
starte timeren og starte din aktivitet.
Du kan når som helst under aktiviteten vende tilbage til
startpositionen. Hvis du f.eks. løber i en ny by, og du ikke er
sikker på, hvordan du finder tilbage til sporet eller hotellet, kan
du navigere tilbage til startpositionen. Denne funktion er ikke
tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede på .
2 Vælg Navigation > Tilbage til Start.
Kompasset vises.
3 Bevæg dig frem.
Kompaspilen peger i retning af startpunktet.
TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende din
enhed i den retning, som du navigerer.
Afbrydelse af navigation
• Hvis du vil stoppe navigationen og fortsætte med din aktivitet,
skal du holde nede og vælge Stop navigation.
• Hvis du vil stoppe navigationen og gemme din aktivitet, skal
du trykke på og swipe opad.
Kompas
Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering.
Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af
aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en
destination.
Manuel kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
15
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Sensorer > Kompas > Start kalibrering.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
TIP: Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en
meddelelse vises.
Historik
Enheden gemmer op til 14 dages data for aktivitetsregistrering
og pulsmåling og op til syv aktiviteter med tidtagning. Du kan få
vist dine seneste syv aktiviteter med tidtagning på enheden. Du
kan synkronisere dine data for at få vist ubegrænsede
aktiviteter, aktivitetsregistreringsdata og pulsmålingsdata på din
Garmin Connect konto (Brug af Garmin Connect appen,
side 16) (Sådan bruger du Garmin Connect på computeren,
side 16).
Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive
overskrevet.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
enheden med din telefon vha. Garmin Connect appen. Du kan
også oprette en konto, når du konfigurerer Garmin Express
programmet (www.garmin.com/express).
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om dine fitness- og udendørsaktiviteter, herunder
tid, distance, puls, forbrændte kalorier, kadence, et
oversigtskort og tempo og hastighedsdiagrammer. Du kan se
detaljerede oplysninger om dit golfspil, inklusive scorecard,
statistik og bane information. Du kan også få vist
brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Hvis du vil have vist data, skal du parre en valgfri
trådløs sensor med enheden (Parring af dine trådløse
sensorer, side 20).
Brug af historik
1 Hold nede på .
2 Vælg Historik.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil se en aktivitet fra denne uge, skal du vælge
Denne uge.
• Hvis du vil se en ældre aktivitet, skal du vælge Forrige
uger.
Vælg
en aktivitet.
4
5 Vælg en mulighed:
• Vælg Oplysninger for at se flere oplysninger om
aktiviteten.
• Vælg Omgange for at se flere oplysninger om hver
omgang.
• Vælg Sæt for at få vist yderligere oplysninger om hvert
vægtløftningssæt.
• Vælg Intervaller for at se flere oplysninger om hvert
svømmeinterval.
• Vælg Tid i zone for at se din tid i hver enkelt pulszone.
• Vælg Slet for at slette den valgte aktivitet.
Visning af din tid i hver pulszone
Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet
med pulsmåling og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere
træningens intensitet.
1 Hold nede på .
2 Vælg Historik.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil se en aktivitet fra denne uge, skal du vælge
Denne uge.
• Hvis du vil se en ældre aktivitet, skal du vælge Forrige
uger.
4 Vælg en aktivitet.
5 Vælg Tid i zone.
Garmin Connect
Din Garmin Connect konto gør det muligt for dig at spore dine
resultater og få kontakt med dine venner. Den giver jer værktøj
til at spore, analysere, dele og opmuntre hinanden. Du kan
registrerer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang,
køreture, svømning, vandreture, golfspil med mere.
16
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Brug af Garmin Connect appen
Når du har parret din enhed med din smartphone (Parring med
din smartphone, side 1), kan du bruge Garmin Connect appen til
at uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto.
1 Kontroller, at Garmin Connect appen kører på din
smartphone.
2 Anbring enheden inden for 10 m (30 ft.) fra din smartphone.
Din enhed synkroniserer automatisk dine data med Garmin
Connect appen og din Garmin Connect konto.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Garmin Express programmet forbinder enheden til din Garmin
Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express
applikationen til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin
Connect konto og sende data, f.eks. træning eller
træningsplaner, fra Garmin Connect webstedet til din enhed. Du
kan også installere softwareopdateringer til enheden og
administrere dine Connect IQ apps.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Download og installer Garmin Express programmet.
4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg Tilføj enhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Historik
Tilpasning af din enhed
Ændring af urskiven
Du kan vælge mellem flere forudinstallerede urskiver eller bruge
en Connect IQ-urskive, der er downloadet til enheden (Connect
IQ funktioner, side 3). Du kan også redigere en eksisterende
urskive (Redigering af urskive, side 17) eller oprette en ny
(Oprettelse af en brugerdefineret urskive, side 17).
1 På urskiven skal du holde nede.
2 Vælg Urskive.
3 Swipe fingeren mod højre eller venstre for at se de
tilgængelige urskiver.
4 Tryk på touchscreenen for at vælge urskiven.
Redigering af urskive
Du kan tilpasse urskivens design og datafelter.
1 På urskiven skal du holde nede.
2 Vælg Urskive.
3 Swipe fingeren mod højre eller venstre for at se de
tilgængelige urskiver.
4 Swipe opad for at redigere en urskive.
5 Vælg en indstilling, der skal redigeres.
6 Swipe op- eller nedad for at rulle gennem mulighederne.
7 Vælg for at vælge indstillingen.
8 Tryk på touchscreenen for at vælge urskiven.
Oprettelse af en brugerdefineret urskive
Du kan oprette en ny urskive ved at vælge layout, farver og
ekstra data.
1 På urskiven skal du holde nede.
2 Vælg Urskive.
3 Swipe mod venstre, og vælg .
4 Swipe op- eller nedad for at rulle gennem indstillinger for
baggrund, og tryk på skærmen for at vælge den viste
baggrund.
5 Stryg op eller ned for at rulle gennem de analoge og digitale
urskiver, og tryk på skærmen for at vælge den viste urskive.
6 Swipe op- eller nedad for at rulle gennem kontrastfarverne,
og tryk på skærmen for at vælge den viste farve.
7 Vælg hvert datafelt, som du vil tilpasse, og vælg de data, der
skal vises på den.
En hvid kant angiver de brugerdefinerede datafelter for den
pågældende urskive.
8 Swipe mod venstre for at tilpasse tidsmarkørerne.
9 Swipe op- eller nedad for at rulle gennem tidsmarkører.
10 Vælg .
Enheden indstiller den nye urskive som din aktive urskive.
Tilpasning af kontrolmenuen
Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af
genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (Brug af menuen Styring,
side 1).
1 Hold nede.
Kontrolmenuen vises.
2 Hold .
Kontrolmenuen skifter til redigeringstilstand.
3 Vælg den genvej, du vil tilpasse.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil ændre genvejens placering i kontrolmenuen,
skal du vælge den placering, hvor den skal vises, eller
trække genvejen til en ny placering.
Tilpasning af din enhed
• Vælg
for at fjerne genvejen fra kontrolmenuen.
for at tilføje en genvej i
kontrolmenuen.
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har
fjernet mindst én genvej i menuen.
5 Vælg om nødvendigt
Opsætning af genvejsstyring
Du kan oprette en genvej til din favoritknap, f.eks. din
Garmin Pay pung eller musikstyring.
1 Fra urskiven skal du stryge til højre.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis det er første gang, du konfigurerer en genvej, skal du
swipe op og vælge Opsætning.
• Hvis du tidligere har konfigureret en genvej, skal du holde
nede og vælge Genvejsindstillinger.
3 Vælg en genvejsknap.
Når du swiper til højre fra urskiven, vises genvejsknappen.
Indstillinger for aktiviteter og apps
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt
forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks.
tilpasse dataskærmene og aktivere advarsler og
træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle
aktivitetstyper.
Hold nede, vælg > Aktiviteter og apps, vælg en aktivitet,
og vælg aktivitetsindstillinger.
Farvetone: Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at
medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.
Alarmer: Indstiller træningsadvarsler for aktiviteten (Alarmer,
side 18).
Auto Lap: Indstiller funktionerne for Auto Lap funktionen (Auto
Lap, side 18).
Auto Pause: Indstiller enheden til at holde op med at registrere
data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du
bevæger dig under en bestemt hastighed (Brug af Auto
Pause , side 18).
Automatisk løb: Gør enheden i stand til at registrere skiløb
automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.
Automatisk rullefunktion: Giver dig mulighed for automatisk at
bladre gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 19).
Automatisk sæt: Gør enheden i stand til automatisk at starte og
stoppe træningssæt under en styrketræningsaktivitet.
Køllemeddelelse: Viser en meddelelse, der giver dig mulighed
for at indstille, hvilken golfkølle du brugte efter hvert
registreret slag.
Skærmbilleder: Giver dig mulighed for at tilpasse
dataskærmbilleder og tilføje nye dataskærmbilleder for
aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder, side 18).
Driverdistance: Angiver den gennemsnitlige distance,
golfbolden tilbagelægger på din drive.
Rediger vægt: Giver dig mulighed for at tilføje den vægt, der
bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning
eller kardio-aktivitet.
Aktiver videoer: Muliggør træningsanimationer for styrke-,
kardio-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animationer er
tilgængelige for forudinstallerede træninger og træninger
downloadet fra Garmin Connect.
GPS: Indstiller tilstanden for GPS-antennen (Sådan ændres
GPS-indstillingen, side 19).
Poolstørrelse: Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Scoremetode: Indstiller scoremetoden til slagspil eller
Stableford score, mens du spiller golf.
®
®
17
Stat Tracking: Giver mulighed for registrering af statistik, mens
du spiller golf.
Status: Aktiverer eller deaktiverer scorekeeping automatisk, når
du starter en runde golf. Indstillingen Spørg altid spørger dig,
når du starter en runde.
Turneringstilstand: Deaktiverer funktioner, der ikke er tilladte
under godkendte turneringer.
Vibrationsalarmer: Aktiverer alarmer, der giver dig besked om
at inhalere eller udånde under en respirationsaktivitet.
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for tempo.
Løb/gå
Tilbagevendende Du kan indstille tidsafhængige
gåpauser med regelmæssige intervaller.
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for hastighed.
Tid
Hændelse, tilbagevendende
Du kan indstille et tidsinterval.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan tilpasse skærmbillederne ud fra dine træningsmål eller
valgfrit tilbehør. Du kan eksempelvis tilpasse ét af
skærmbillederne til at vise dit omgangstempo eller din pulszone.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder.
6 Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
7 Vælg en eller flere valgmuligheder:
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle
aktiviteter.
• Hvis du vil justere design og antallet af datafelter på hvert
dataskærmbillede, skal du vælge Sidelayout.
• Hvis du vil tilpasse felterne på skærmen, skal du vælge
skærmen og vælge Rediger datafelter.
• Hvis du vil vise eller skjule et dataskærmbillede, skal du
vælge Til/Fra-knappen ved siden af skærmen.
• Hvis du vil vise eller skjule skærmbilledet til måling af
pulszone, skal du vælge Pulszonemåler.
Alarmer
Du kan indstille alarmer for hver aktivitet, og det kan hjælpe dig
med at træne mod bestemte mål. Visse alarmer er kun
tilgængelige for specifikke aktiviteter. Nogle alarmer kræver
ekstra tilbehør, f.eks. pulsmåler eller kadencesensor. Der er tre
typer alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og
tilbagevendende alarmer.
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille
enheden til at advare dig, når du forbrænder et bestemt antal
kalorier.
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan
f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under
60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du
besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30. minut.
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for kadence.
Kalorier
Hændelse, tilbagevendende
Du kan indstille antallet af kalorier.
Brugerdefineret
Hændelse, tilbagevendende
Du kan vælge en eksisterende
besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en
alarmtype.
Distance
Tilbagevendende Du kan indstille et distanceinterval.
Puls
Område
18
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for puls eller
vælge zoneændringer.
Indstilling af en advarsel
1 Hold nede.
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Alarmer.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj ny for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
• Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende
advarsel.
7 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
8 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien,
eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
9 Tænd om nødvendigt for alarmen.
For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en
meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For
områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger
eller kommer under det angivne område (minimum- og
maksimumværdier).
Auto Lap
Markering af omgange ved hjælp af Auto Lap funktionen
Du kan indstille enheden til at bruge funktionen Auto Lap til
automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation
på forskellige dele af en aktivitet (eksempelvis for hver 5 km
eller 1 mile).
1 Hold nede på .
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg en mulighed:
• Vælg Til/Fra-knappen for at slå Auto Lap funktionen til
eller fra.
• Hvis du vil justere afstanden mellem omgange, skal du
vælge Auto Lap.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden vibrerer, hvis
vibration er aktiveret (Systemindstillinger, side 19).
Brug af Auto Pause
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder,
hvor du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Enheden registrerer ikke aktivitetsdata, mens
timeren er stoppet eller sat på pause.
1 Hold nede på .
Tilpasning af din enhed
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Pause.
6 Vælg en mulighed:
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle
aktiviteter.
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet.
• Vælg Tempo, hvis timeren automatisk skal sættes på
pause, når din fart falder til under en angivet værdi.
• Vælg Fart, hvis timeren automatisk skal sættes på pause,
når din hastighed falder til under en angivet værdi.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører.
1 Hold nede.
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Automatisk rullefunktion.
6 Vælg en visningshastighed.
Sådan ændres GPS-indstillingen
Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg GPS.
6 Vælg en mulighed:
• Vælg Fra for at deaktivere GPS for aktiviteten.
• Vælg Til for at aktivere GPS-satellitsystemet.
• Vælg GPS + GLONASS (russisk satellitsystem) for at få
mere nøjagtige positionsoplysninger på steder med dårlig
udsigt til himlen.
• Vælg GPS + GALILEO (EU-satellitsystem) for at få mere
nøjagtige positionsoplysninger på steder med dårlig udsigt
til himlen.
BEMÆRK: Brug af GPS og et andet satellitsystem samtidig
kan reducere batterilevetiden hurtigere end brug af GPS
alene (GPS og andre satellitsystemer, side 19).
Meddelelser: Enheden tænder og slukker automatisk for smartnotifikationer på basis af dine valg (Aktivering af Bluetooth
meddelelser, side 2).
Tilsluttede alarmer: Giver dig besked, når din parrede
smartphone forbindes og afbrydes.
Par telefon: Forbinder enheden med en kompatibel
smartphone, der er udstyret med Bluetooth teknologi.
Synkronisering: Giver dig mulighed for at overføre data mellem
din enhed og Garmin Connect appen.
Stop LiveTrack: Giver dig mulighed for at stoppe en LiveTrack
session, mens en anden er i gang.
Systemindstillinger
Hold nede, og vælg > System.
Autolås: Låser automatisk touchscreenen for at forhindre
utilsigtede tryk på skærmen. Tryk på for at låse
touchscreenen op.
Sprog: Angiver sproget for enhedens grænseflade.
Tid: Indstiller tidsformat og kilde til lokal tid (Tidsindstillinger,
side 19).
Dato: Giver dig mulighed for manuelt at angive dato og
datoformat.
Baggrundslys: Indstiller tilstand, timeout og lysstyrke for
baggrundsbelysningen (Indstillinger for baggrundsbelysning,
side 20).
Physio TrueUp: Gør det muligt for din enhed at synkronisere
aktiviteter, historik og data fra andre Garmin enheder.
Vibration: Slår vibrationer til eller fra og angiver
vibrationsintensiteten.
Forstyr ikke: Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke forstyrres.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der bruges til at vise
(Ændring af måleenhed, side 20).
Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer
aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard)
giver mulighed for længerevarende registreringer af
aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver flere
aktivitetsregistreringer, men kræver hyppigere opladninger af
batteriet.
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
medieoverførselstilstand eller Garmin tilstand, når den har
forbindelse til en computer.
Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille standardindstillingerne
eller slette personoplysninger og nulstille indstillingerne
(Gendannelse af alle standardindstillinger, side 23).
BEMÆRK: Hvis du har konfigureret en Garmin Pay
tegnebog, sletter gendannelse af standardindstillingerne
også tegnebogen fra din enhed.
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at søge efter
softwareopdateringer.
Om: Viser enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
GPS og andre satellitsystemer
GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO giver øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position,
end når man kun bruger GPS. Men bruger man GPS og et
andet satellitsystem samtidig, kan det reducere batterilevetiden
hurtigere, end hvis man udelukkende bruger GPS.
Tidsindstillinger
Telefon og Bluetooth indstillinger
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Hold nede, og vælg > Telefon.
Status: Viser den aktuelle Bluetooth forbindelsesstatus og giver
dig mulighed for at tænde eller slukke for Bluetooth teknologi.
Tilpasning af din enhed
Hold nede, og vælg > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidskilde: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller
automatisk ud fra din parrede mobile enhed.
19
Manuel indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når Legacy Series
enheden parres med en mobil enhed.
1 Hold nede på .
2 Vælg > System > Tid > Tidskilde > Manuel.
3 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt.
Indstilling af en alarm
Du kan indstille flere alarmer. Du kan indstille hver alarm til at
lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.
1 Hold nede på .
2 Vælg Ure > Alarmer > Tilføj alarm.
3 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt.
4 Vælg Gentag, og vælg en funktion.
5 Vælg Etiket, og vælg en beskrivelse for alarmen.
Sådan slettes en alarm
1 Hold nede på .
2 Vælg Ure > Alarmer.
3 Vælg en alarm, og vælg Slet.
Start af nedtællingstimer
1 Hold nede på .
2 Vælg Ure > Timer.
3 Indtast tiden, og vælg .
4 Vælg .
Brug af stopur
1 Hold nede på .
2 Vælg Ure > Stopur.
3 Tryk på for at starte timeren.
4 Tryk på for at genstarte omgangstimeren.
Den samlede stopurstid fortsætter med at tælle.
5 Vælg for at stoppe timeren.
6 Vælg en mulighed:
• Swipe nedad for at nulstille timeren.
• Hvis du vil gemme stopurstid som en aktivitet, skal du
trykke på og vælge .
• Tryk på og vælg for at afslutte stopuret.
Indstillinger for baggrundsbelysning
Hold nede på , og vælg > System > Baggrundslys.
Tilstand: Indstiller baggrundslyset til at tænde, når du
kommunikerer med enheden, hvilket inkluderer modtagelse
af en meddelelse eller ved brug af knapper eller touchscreen.
Lysstyrke: Indstiller baggrundsbelysningens lysstyrke.
Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen
slukker.
Bevægelse: Indstiller baggrundslyset til at tænde, når du drejer
håndleddet mod din krop for at se på enheden. Du kan bruge
funktionen Kun under en aktivitet til kun at bruge denne
funktion under aktiviteter med tidtagning. Du kan også justere
bevægelsens følsomhed til at tænde for
baggrundsbelysningen oftere eller mindre hyppigt.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart,
højde, vægt, højde og temperatur.
1 Fra urskiven skal du gøre følgende. hold nede.
2 Vælg > System > Enheder.
3 Vælg en måletype.
4 Vælg måleenhed.
20
Garmin Connect indstillinger
Du kan ændre indstillingerne på din enhed fra din Garmin
Connect konto ved hjælp af enten Garmin Connect appen eller
Garmin Connect webstedet. Nogle indstillinger er kun
tilgængelige via din Garmin Connect konto og kan ikke ændres
på din enhed.
• Fra Garmin Connect appen skal du vælge
eller , vælge
Garmin-enheder og vælge din enhed.
• Fra enhedens widget i Garmin Connect programmet skal du
vælge enheden.
Når du har tilpasset indstillingerne, skal du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne på din enhed ved hjælp af
Garmin Connect Mobile (Brug af Garmin Connect appen,
side 16, Sådan bruger du Garmin Connect på computeren,
side 16).
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Parring af dine trådløse sensorer
Første gang du tilslutter en trådløs ANT+ eller Bluetooth sensor
til din Garmin enhed, skal du parre enheden og sensoren. Når
de er blevet parret, opretter enheden automatisk forbindelse til
sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og
inden for rækkevidde.
TIP: Nogle ANT+ sensorer parres automatisk med din enhed,
når du starter en aktivitet med sensoren aktiveret og i nærheden
af enheden.
1 Flyt dig mindst 10 m (33 ft.) væk fra andre trådløse sensorer.
2 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på.
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
3 Hold .
4 Vælg > Sensorer > Tilføj ny.
5 Flyt enheden inden for 3 m (10 ft.) fra sensoren, og vent,
indtil enheden parres med sensoren.
Når enheden har etableret forbindelse med sensoren, vises
der et ikon øverst på skærmen.
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Kalibrering af din fodsensor
Før du kan kalibrere din fodsensor, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af dine trådløse sensorer, side 20).
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Sensorer > Fodsensor > Kalorier Faktor.
3 Juster kalibreringsfaktoren.
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.
Trådløse sensorer
Enhedsoplysninger
Forbedring af fodsensorens kalibrering
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (Parring
af dine trådløse sensorer, side 20).
Fodsensoren er selvkalibrerende, men du kan forbedre
nøjagtigheden af hastigheds- og distancedata med et par
udendørs løbeture med brug af GPS.
1 Stå udendørs i 5 minutter med klart udsyn til himlen.
2 Start en løbeaktivitet.
3 Løb på et spor uden at stoppe i 10 minutter.
4 Stop aktiviteten, og gem den.
Baseret på de registrerede data ændres fodsensorens
kalibreringsværdier, hvis det er nødvendigt. Det bør ikke
være nødvendigt at kalibrere fodsensoren igen, medmindre
din løbestil ændrer sig.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din
enhed.
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed
eller -kadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller kadence til at sende data til din enhed.
• Par sensoren med din enhed (Parring af dine trådløse
sensorer, side 20).
• Indstil din hjulstørrelse (Kalibrering af hastighedssensoren,
side 21).
• Kør en tur (Kør en tur, side 12).
Kalibrering af hastighedssensoren
Før du kan kalibrere din hastighedssensor, skal du parre din
enhed med en kompatibel hastighedssensor (Parring af dine
trådløse sensorer, side 20).
Manuel kalibrering er valgfri og kan forbedre nøjagtigheden.
1 Hold nede på .
2 Vælg > Sensorer > Fart/kadence > Hjulstørrelse.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk for automatisk at beregne hjulstørrelsen
og kalibrere hastighedssensoren.
• Vælg Manuel, og indtast hjulstørrelsen for manuelt at
kalibrere hastighedssensoren (Hjulstørrelse og -omkreds,
side 26).
Køllesensorer
Din enhed er kompatibel med Approach CT10
golfkøllesensorer. Du kan bruge parrede køllesensorer til
automatisk at registrere dine golfslag, herunder position,
distance og kølletype. Du kan finde flere oplysninger i
brugervejledningen til dine køllesensorer.
®
Situationsfornemmelse
Din Legacy Series enhed kan bruges sammen med Varia
smarte cykellygter og bakspejlsradar for forbedret
situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din Varia
enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Legacy Series softwaren
før parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp
af Garmin Connect appen, side 21).
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Enhedsoplysninger
2 Sæt det store stik på USB-kablet i en USB-opladerport.
3 Oplad enheden helt.
Produktopdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din
computer. Installer Garmin Connect appen på din smartphone.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Baneopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du
skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring
med din smartphone, side 1).
Synkroniser din enhed med Garmin Connect appen (Brug af
Garmin Connect appen, side 16).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
appen automatisk opdateringen til din enhed. Opdateringen
installeres, når du ikke bruger enheden aktivt. Når
opdateringen er fuldført, genstartes enheden.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og
installere Garmin Express appen og tilføje enheden (Sådan
bruger du Garmin Connect på computeren, side 16).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende
opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.
Enheden installerer opdateringen.
21
Visning af enhedsoplysninger
Du kan få vist enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
1 Hold nede på .
2 Vælg > System > Om.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
Hold nede i 10 sekunder.
Hold læderremmen ren og tør. Undgå at svømme eller tage
brusebad med læderremmen på. Udsættes læderremmen for
vand eller sved, kan den blive beskadiget eller misfarvet. Brug
silikoneremme som alternativ.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget lithiumpolymerbatteri
Batteritid, lille størrelse
Op til 7 dage i smartwatch-tilstand
Batteritid, stor størrelse
Op til 8 dage i smartwatch-tilstand
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 19 dBm nominelt
13,56 MHz ved -44 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
Svømning, 5 ATM1
Oplysninger om batterilevetid
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Udskiftning af remme
Enheden er kompatibel med standard Quick Release-remme.
Det lille ur har 18 mm brede remme, og det store ur har 22 mm
brede remme.
1 Skub Quick Release-pinden på fjederpinden for at fjerne
remmen.
Den faktiske batterilevetid afhænger af de funktioner, der er
aktiveret på enheden, såsom aktivitetstracking, håndledsbaseret
pulsmåler, smartphone-meddelelser, GPS og tilsluttede
sensorer.
Batteritid, lille
størrelse
Batteritid, stor
størrelse
Tilstand
Op til 7 dage
Op til 8 dage
Smartwatch-tilstand med
aktivitetstracking og håndledsbaseret pulsovervågning
døgnet rundt
Op til 6 timer
Op til 7,5 timer
Smartwatch-tilstand med
musikafspilning
Op til 15 timer
Op til 18 timer
GPS-tilstand
Op til 5 timer
Op til 6 timer
GPS-tilstand med musikafspilning
Op til 8 timer
Op til 9,5 timer
Aktivitetstilstand med
træningsanimationer
Op til 3,5 timer
Op til 4,5 timer
Aktivitetstilstand med
træningsanimationer og
musikafspilning
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
1 Enheden
22
2 Isæt den ene side af fjederpinden på den nye rem i enheden.
3 Skub quick-release-pinden, og placer fjederpinden ud for den
modsatte side af enheden.
4 Gentag trin 1 til 3 for at udskifte den anden rem.
Fejlfinding
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
Legacy Series enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du
prøve følgende tip.
• Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
• Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
• Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
• Fjern din enhed fra Garmin Connect appen og Bluetooth
indstillingerne på din smartphone for at prøve at gennemføre
parringsprocessen igen.
• Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed
fra Garmin Connect appen på den smartphone, du vil holde
op med at bruge.
tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Fejlfinding
• Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
• Åbn Garmin Connect appen på din smartphone, vælg
eller
, og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at aktivere
parringstilstand.
• From the watch face, hold , and select > Telefon > Par
telefon.
Mine hovedtelefoner kan ikke oprette
forbindelse til enheden
Hvis hovedtelefonerne tidligere blev tilsluttet til din smartphone
ved hjælp af Bluetooth teknologi, opretter de muligvis
forbindelse til smartphonen før enheden. Du kan prøve disse
tips.
• Deaktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
Der er flere oplysninger i brugervejledningen til smartphonen.
• Hold dig 10 m (33 fod) væk fra smartphonen, mens du
tilslutter hovedtelefonerne til enheden.
• Par dine hovedtelefoner med enheden (Tilslutning af
Bluetooth hovedtelefoner, side 4).
Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen
af mine hovedtelefoner er ustabil
Når du bruger en enhed i Legacy Series, der er tilsluttet
hovedtelefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi, er signalet
stærkest, når der er en direkte sigtelinje mellem enheden og
antennen på hovedtelefonerne.
• Hvis signalet passerer gennem kroppen, kan du opleve
signaltab, eller tilslutningen af hovedtelefonerne kan ophøre.
• Det anbefales at bære dine hovedtelefoner med antennen på
den samme side af kroppen som din enhed i Legacy Series.
• Da hovedtelefoner varierer fra model til model, kan du prøve
at flytte uret til det andet håndled.
Min enhed viser det forkerte sprog
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 Hold nede på .
2 Vælg .
3 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
4 Rul ned til det andet element på listen, og vælg det.
5 Vælg dit sprog.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Enheden opdaterer klokkeslæt og dato, når den synkroniseres
med din smartphone, eller når enheden modtager GPS-signaler.
Du skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid,
når du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.
1 Hold nede, og vælg > System > Tid.
2 Kontrol af funktionen Automatisk funktionen aktiveres.
3 Vælg en funktion:
• Bekræft, at din smartphone viser det korrekte lokale
klokkeslæt, og synkroniser enheden til smartphonen (Brug
af Garmin Connect appen, side 16).
• Start en udendørs aktivitet, gå til et sted, hvor der er klart
udsyn til himlen, og vent, mens enheden modtager
satellitsignaler.
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Maksimering af batterilevetiden
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.
• Reducer timeout for display (Indstillinger for
baggrundsbelysning, side 20).
Fejlfinding
• Reducer lysstyrke for skærm (Indstillinger for
baggrundsbelysning, side 20).
• Deaktiver Bluetooth teknologi, når du ikke bruger tilsluttede
funktioner (Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning,
side 2).
• Deaktiver aktivitetsregistrering (Indstillinger for registrering af
aktivitet, side 8).
• Begræns det antal smartphone-meddelelser, enheden viser
(Administration af meddelelser, side 2).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send puls til Garmin enheder, side 6).
• Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (Deaktivering af
håndledsbaseret pulsmåler, side 6).
• Sluk for automatiske iltmætningsaflæsninger (Ændring af
tilstanden for registrering af iltmætningsregistrering, side 7).
Genstart af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
genstarte den.
BEMÆRK: Genstart af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold nede i et sekund for at tænde for enheden.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens
standardværdier. Du skal synkronisere din enhed med Garmin
Connect appen for at overføre dine aktivitetsdata, før du
nulstiller enheden.
1 Hold nede på .
2 Vælg > System > Nulstil.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger
og aktivitetshistorik, skal du vælge Slet data og nulstil
indstillingerne.
BEMÆRK: Hvis du har konfigureret en Garmin Pay
tegnebog, sletter dette også tegnebogen fra din enhed.
Hvis der er musikfiler lagret på din enhed, sletter denne
funktion den lagrede musik.
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og gemme alle brugerangivne
oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge Nulstil
standardindstillinger.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect appen med din
Bluetooth aktiverede smartphone.
◦ Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi‑Fi
trådløst netværk.
23
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Forbedring af præcisionen for minutter med høj
intensitet og kalorier
Du kan forbedre præcisionen af disse estimater ved at gå eller
løbe udenfor i 15 minutter.
1 På urskiven skal du stryge op for at se widget'en Min dag.
2 Vælg !.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig
Din kropstemperatur påvirker temperaturaflæsningen for den
interne temperatursensor. For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20
til 30 minutter.
Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor
(ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den
omgivende temperatur, mens du bærer uret.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
• Gå til www.garmin.com/ataccuracy.
Dette er ikke medicinsk udstyr. Funktionen til måling af
iltmætning er ikke tilgængelig i alle lande.
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i
de sidste 24 timer.
24
24 timer minimum: Den laveste registrerede temperatur i de
sidste 24 timer.
Antal tag: Antallet af tag pr. minut (spm).
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance pr. tag: Den tilbagelagte distance pr. tag.
Distance seneste omgang: Den tilbagelagte distance for den
senest gennemførte omgang.
Etager ned: Det samlede antal etager, du er gået ned, for hele
dagen.
Etager op: Det samlede antal etager, du er gået op, for hele
dagen.
Etager pr. minut: Antal etager gået op i minuttet.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Gennemsnitlig distance/tag: Den gennemsnitlige tilbagelagte
distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig omgangstid: Den gennemsnitlige omgangstid
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig puls %Maksimal: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score for den
aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi,
side 12).
Gennemsnitlig taghastighed: Det gennemsnitlige antal tag pr.
minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitligt antal af tag/længde: Det gennemsnitlige antal
tag pr. længde under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
Gentagelser: Antal gentagelser i et sæt under
styrketræningsaktivitet.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Indstil timer: Tid brugt i det aktuelle træningssæt under
styrketræningsaktivitet.
Interval Antal tag: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm)
i det aktuelle interval.
Intervaldistance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
interval.
Intervaldistance/tag: Den gennemsnitlige tilbagelagte distance
pr. tag i det aktuelle interval.
Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det
aktuelle interval.
Interval - Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle
interval.
Interval Tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr. længde i
det aktuelle interval.
Interval tag type: Den aktuelle type tag i intervallet.
Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle
interval.
Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval.
Appendiks
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgangskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspuls %Maksimum: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Omgang - trin: Antallet af trin for den aktuelle omgang.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning under aktiviteten
og siden den seneste nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning under aktiviteten
eller siden den seneste nulstilling.
Sidste intervaldistance pr. tag: Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag i det seneste fuldførte interval.
Sidste interval Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score for det
senest gennemførte interval.
Sidste interval - tag Type: Den anvendte type tag under det
senest gennemførte interval.
Sidste længde Swolf: Swolf-scoren for den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tag: Det samlede antal tag i den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte pool-længde.
Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - hastighed for tag: Det gennemsnitlige antal
tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte poollængde.
Sidste omgang - hastighed Type: Den anvendte type tag
under den senest gennemførte pool-længde.
Sidste omgang - kadence: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence
for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang puls %Maksimal: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte omgang.
Skridt: Antallet af skridt for den aktuelle aktivitet.
Slag: Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Stress: Dit aktuelle stressniveau.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tempo: Det aktuelle tempo.
Tid for seneste omgang: Stopurstid for den senest
gennemførte omgang.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Vejrtrækningsfrekvens: Din vejrtrækningsfrekvens i åndedrag
pr. minut (brpm).
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Appendiks
25
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkreds
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
26
Symboldefinitioner
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
Appendiks
Indeks
A
advarsler 18
puls 6
afstandsmåling af slag 13
aktiviteter 11, 17
favoritter 11
gemme 11
starte 10
tilføje 11
tilpasset 11
aktivitetstracking 8
alarmer 18, 20
ANT+ sensorer 20, 21
applikationer 2, 3, 5, 14
smartphone 1, 10
Auto Lap 18
Auto Pause 18
automatisk rullefunktion 19
B
baner
afspille 12
downloade 12
vælge 12
batteri
levetid 22
maksimere 2, 23
oplade 21
betalinger 4, 5
Bluetooth sensorer 20
Bluetooth Teknologi 3
Bluetooth teknologi 2, 5, 19, 22
hovedtelefoner 4
Bluetooth-teknologi, hovedtelefoner 23
Body Battery 9, 10
brugerprofil 14
C
computer 4
Connect IQ 3
cykelsensorer 21
cykling 12
D
data
opbevare 14, 16
overføre 14, 16
upload 16
datafelter 1, 3, 11, 18, 24
distance, alarmer 18
dogleg 13
E
enheds-ID 22
F
fart- og kadencesensorer 21
fejlfinding 6, 7, 10, 22–24
flagplacering, green oversigt 12, 13
fodsensor 1, 20, 21
G
Garmin Connect 1–3, 5, 14, 16, 20, 21
opbevare data 16
Garmin Express 3
opdatering af software 21
Garmin Pay 4, 5
gemme aktiviteter 11, 12
genveje 1, 17
GLONASS 19
golfrunde, afslutning 14
GPS 1, 19
signal 23
green oversigt, flagplacering 12, 13
H
hastigheds- og kadencesensorer 1
hazarder 13
Indeks
historik 12, 16
sende til computer 14, 16
vise 14
hjulstørrelser 21, 26
hjælp 5, 6
hovedmenu, tilpasse 9
hovedtelefoner 23
Bluetooth teknologi 4
Bluetooth-teknologi 23
tilslutte 4
hydrering 10
I
ikoner 1
iltmætning 7
indendørs træning 11
indstillinger 7–9, 17, 19, 20, 23
intervaller 12
K
kadence
alarmer 18
sensorer 21
kalender 14
kalibrere, kompas 15
kalorie, alarmer 18
kalorier 24
klokkeslæt 19, 23
kompas 13, 15
kalibrere 15
kontakter, tilføje 5
kort 15
L
layup 13
licens 22
LiveTrack 5
længder 12
løbebånd 11
låse, skærm 1, 19
M
meddelelser 2
tekstbesked 2
telefonopkald 2
menstruationscyklus 10
menu 1
menuen styring 17
minutter med høj intensitet 8, 24
musik 1, 3
afspille 4
indlæsning 3, 4
tjenester 3
musikstyring 4
måleenheder 20
måling af iltmætning 6, 7
N
navigation 15
stoppe 15
nedtællingstimer 20
NFC 4
nulstilling af enheden 23
nødkontakter 5
O
omgange 16
opbevare data 14, 16
opdateringer, software 21
oplade 21
P
parre
ANT+ sensorer 6
sensorer 20
smartphone 1, 22
personlige rekorder 15
slette 15
poolstørrelse
indstille 12
tilpasset 12
positioner 15
slette 15
profiler, bruger 14
puls 1, 6, 9
advarsler 6
alarmer 18
måler 6
parring af sensorer 6
zoner 6, 7, 14, 16
R
registrering af aktivitet 8
registrering af hændelse 5
remme 22
rengøre enhed 22
reservedele 22
ruter, afspille 12
S
satellitsignaler 1, 23
score 13
scorecard 13
ski
alpint 12
snowboarding 12
skærm 20
slette
historik 16
personlige rekorder 15
smartphone 1, 3, 5, 8, 14, 22
applikationer 2, 3, 10
parre 1, 22
snowboarding 12
software
opdatere 21
opdatering 21
version 22
specifikationer 22
spore 5, 7
statistik 13, 14
stopur 20
stress-score 9, 10
stressniveau 9, 10
sundhedsstatistik 10
svømning 12
swolf-score 12
systemindstillinger 19
søvnfunktion 2, 8
T
tag 12
taster 1, 22
tegnebog 1, 4
tekstbesked 2
telefonopkald 2
tempe 21, 24
temperatur 21, 24
tid 20
alarmer 18
indstillinger 19
tidszoner 19
tidtagning 11, 12
tilbehør 20, 24
tilpasning af enheden 17, 18
timer 11, 12
nedtælling 20
touchscreen 1
træning 2
kalender 14
planer 14
sider 11
træningsture 14
U
uploade data 16
ur 19, 20
urskive 1
urskiver 3, 17
USB 21
27
V
VO2 maks. 25
VO2-max 7
W
Wi-Fi, tilslutte 3
Wi‑Fi, tilslutte 3
widgets 1, 3, 6–10
Z
zoner
puls 7
tid 19
28
Indeks
support.garmin.com
September 2019
190-02553-01_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising