Garmin | Legacy Hero Series, Captain Marvel | User manual | Garmin Legacy Hero Series, Captain Marvel Korisnički priručnik

Garmin Legacy Hero Series, Captain Marvel Korisnički priručnik
LEGACY SERIES
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause i Edge trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Body Battery™,
Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ i Varia™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili
njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google, Inc. Apple , iPhone i iTunes trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu
su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su
organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. iOS registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. Wi‑Fi
registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački
nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03558, M/N: A03618
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir ......................................... 1
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona ................ 1
Korištenje izbornika kontrola .................................................. 1
Ikone ...................................................................................... 1
Postavljanje sata ......................................................................... 1
Pametne funkcije............................................................ 1
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 1
Funkcije povezivosti .................................................................... 2
Telefonske obavijesti ............................................................. 2
Omogućavanje Bluetooth obavijesti .................................. 2
Prikaz obavijesti ................................................................ 2
Odgovaranje na tekstualnu poruku ................................... 2
Odgovaranje na dolazni telefonski poziv .......................... 2
Upravljanje obavijestima ................................................... 2
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom ......... 2
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 2
Pronađite svoj telefon ............................................................ 3
Connect IQ funkcije .................................................................... 3
Preuzimanje Connect IQ funkcija ........................................... 3
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala .............. 3
Wi‑Fi – funkcije povezivosti ........................................................ 3
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom ................................................. 3
Glazba.............................................................................. 3
Povezivanje s davateljem usluga treće strane ........................... 3
Preuzimanje zvučnih sadržaja davatelja usluga treće
strane ..................................................................................... 3
Poništavanje veze s davateljem usluga treće strane ............. 4
Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja ....................................... 4
Povezivanje Bluetooth slušalica ................................................. 4
Slušanje glazbe .......................................................................... 4
Upravljanje reprodukcijom glazbe ............................................... 4
Garmin Pay..................................................................... 4
Postavljanje Garmin Pay novčanika ........................................... 4
Plaćanje pomoću sata ................................................................ 4
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika ............................... 5
Upravljanje Garmin Pay novčanikom ..................................... 5
Promjena lozinke za Garmin Pay ............................................... 5
Funkcije za sigurnost i praćenje................................... 5
Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima ................................ 5
Dodavanje kontakata .................................................................. 5
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda ...... 6
Traženje pomoći ......................................................................... 6
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 6
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću .................................... 6
Nošenje uređaja ..................................................................... 6
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 6
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 6
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls ....................... 6
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 6
Isključivanje senzora pulsa na zapešću ................................. 7
O zonama pulsa .......................................................................... 7
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 7
Izračuni zona pulsa ................................................................ 7
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ...................... 7
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 .................................. 7
Pulsni oksimetar ......................................................................... 7
Očitanje pulsnim oksimetrom ................................................. 7
Promjena načina praćenja pulsnog oksimetra ....................... 8
Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra ........................ 8
Praćenje aktivnosti ......................................................... 8
Sadržaj
Automatski cilj ............................................................................. 8
Korištenje upozorenja za kretanje .............................................. 8
Praćenje spavanja ...................................................................... 8
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 8
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................... 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 9
Postavke praćenja aktivnosti ...................................................... 9
Isključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 9
Widgeti.............................................................................9
Pregledavanje widgeta ............................................................... 9
Prilagođavanje petlje widgeta ................................................ 9
O widgetu Moj dan ...................................................................... 9
Widget sa zdravstvenom statistikom ........................................ 10
Varijabilnost pulsa i razina stresa ............................................. 10
Korištenje widgeta za razinu stresa ..................................... 10
Body Battery ............................................................................. 10
Pregledavanje Body Battery widgeta ................................... 10
Savjeti za poboljšane Body Battery podatke ....................... 10
Praćenje menstrualnog ciklusa ................................................. 10
Praćenje hidracije ..................................................................... 10
Upotreba widgeta za praćenje hidracije ............................... 10
Aplikacije i aktivnosti ................................................... 11
Započinjanje aktivnosti ............................................................. 11
Savjeti za bilježenje aktivnosti ............................................. 11
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................. 11
Dodavanje prilagođene aktivnosti ............................................. 11
Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti ............................. 11
Aktivnosti u zatvorenom ............................................................ 11
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage .................................. 11
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje ............................ 12
Aktivnosti na otvorenom ........................................................... 12
Trčanje ................................................................................. 12
Odlazak na vožnju ............................................................... 12
Pregledavanje skijaških spustova ........................................ 12
Plivanje u bazenu ..................................................................... 12
Postavljanje veličine bazena ................................................ 12
Terminologija za plivanje ..................................................... 12
Golf ........................................................................................... 13
Preuzimanje golf terena ....................................................... 13
Igranje golfa ......................................................................... 13
Informacije o rupi ................................................................. 13
Promjena lokacije zastavice ............................................ 13
Pregledavanje udaljenosti do zastavice .......................... 13
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova ......................... 13
Pregled opasnosti ................................................................ 13
Mjerenje udarca s pomoću funkcije Garmin AutoShot™ ..... 13
Praćenje rezultata ................................................................ 14
Postavljanje metode praćenja rezultata .......................... 14
Praćenje golferske statistike ........................................... 14
Bilježenje golferske statistike .......................................... 14
Pregledavanje odigranih udaraca ........................................ 14
Pregledavanje sažetka runde .............................................. 14
Završetak runde ................................................................... 14
Aplikacija Garmin Golf ......................................................... 14
Vježbanje....................................................................... 14
Postavljanje korisničkog profila ................................................. 14
Ciljevi vježbanja ................................................................... 14
Vježbanje .................................................................................. 15
Početak vježbanja ................................................................ 15
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect ........ 15
Prilagodljivi plan treniranja .............................................. 15
Pokretanje današnjeg vježbanja ..................................... 15
Pregled zakazanih vježbanja .......................................... 15
Osobni rekordi .......................................................................... 15
Pregledavanje osobnih rekorda ........................................... 15
i
Vraćanje osobnog rekorda ................................................... 15
Brisanje osobnog rekorda .................................................... 15
Brisanje svih osobnih rekorda .............................................. 15
Navigacija...................................................................... 15
Spremanje vaše lokacije ........................................................... 15
Brisanje lokacije ................................................................... 16
Navigacija do spremljene lokacije ............................................ 16
Navigacija do početne točke ..................................................... 16
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 16
Kompas .....................................................................................16
Ručna kalibracija kompasa .................................................. 16
Povijest.......................................................................... 16
Korištenje funkcije Povijest ....................................................... 16
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Upotreba aplikacije Garmin Connect ................................... 17
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu .................. 17
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 17
Promjena izgleda sata .............................................................. 17
Uređivanje izgleda sata ........................................................ 17
Stvaranje prilagođenog izgleda sata .................................... 17
Prilagođavanje izbornika kontrola ............................................. 17
Postavljanje prečaca za kontrole .............................................. 18
Postavke aplikacija i aktivnosti ................................................. 18
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 18
Upozorenja ........................................................................... 18
Postavljanje upozorenja .................................................. 19
Auto Lap ...............................................................................19
Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap ............ 19
Korištenje funkcije Auto Pause® ......................................... 19
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 19
Promjena postavki GPS-a .................................................... 19
GPS i drugi sustavi satelita ............................................. 20
Telefon i Bluetooth postavke .................................................... 20
Postavke sustava ...................................................................... 20
Postavke vremena ............................................................... 20
Vremenske zone ............................................................. 20
Ručno podešavanje vremena ......................................... 20
Postavljanje alarma ......................................................... 20
Brisanje alarma ............................................................... 20
Pokretanje mjerača odbrojavanja ................................... 20
Korištenje štoperice ......................................................... 20
Postavke pozadinskog osvjetljenja ...................................... 20
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 21
Garmin Connect postavke ........................................................ 21
Specifikacije .............................................................................. 22
Informacije o trajanju baterije ............................................... 22
Postupanje s uređajem ............................................................. 23
Čišćenje uređaja .................................................................. 23
Promjena remena ..................................................................... 23
Rješavanje problema ................................................... 23
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 23
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 23
Povezivanje slušalica s uređajem ne uspijeva ......................... 23
Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa slušalicama ............ 23
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 23
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ................................. 23
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 24
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 24
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 24
Primanje satelitskih signala ...................................................... 24
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 24
Praćenje aktivnosti .................................................................... 24
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 24
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 24
Poboljšavanje preciznosti izračuna minuta intenzivnog
vježbanja i kalorija ................................................................ 24
Očitana temperatura nije točna ................................................ 24
Dodatne informacije .................................................................. 25
Dodatak ......................................................................... 25
Podatkovna polja ...................................................................... 25
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 26
Veličina i opseg kotača ............................................................. 26
Objašnjenja simbola ................................................................. 27
Indeks............................................................................ 28
Bežični senzori ............................................................. 21
Uparivanje bežičnih senzora .................................................... 21
Nožni senzor ............................................................................. 21
Kalibriranje pedometra ......................................................... 21
Poboljšavanje kalibracije pedometra ................................... 21
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 21
Kalibriranje senzora brzine .................................................. 21
Senzori palice ........................................................................... 21
Svjesnost o situaciji .................................................................. 21
tempe ........................................................................................ 22
Informacije o uređaju................................................... 22
Punjenje uređaja ....................................................................... 22
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 22
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect ................................................................................ 22
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express .. 22
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 22
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 22
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
2 Odaberite .
Dodirni zaslon se zaključava i ne reagira na dodir dok ga ne
otključate.
3 Držite bilo koji gumb kako biste otključali dodirni zaslon.
Korištenje izbornika kontrola
Izbornik kontrola sadrži prilagodljive prečace za radnje kao što
su zaključavanje dodirnog zaslona i isključivanje uređaja.
NAPOMENA: Prečace možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati
im redoslijed u izborniku kontrola (Prilagođavanje izbornika
kontrola, stranica 17).
1 Na bilo kojem zaslonu držite pritisnutom 2 sekunde.
2 Odaberite opciju.
gumb za radnje: Pritisnite kako biste uključili uređaj.
Pritisnite za pokretanje i zaustavljanje mjerača vremena
aktivnosti.
Držite 2 sekunde za prikaz izbornika kontrola, uključujući
kontrole za uključivanje/isključivanje uređaja.
Držite 5 sekundi da biste zatražili pomoć (Funkcije za
sigurnost i praćenje, stranica 5).
gumb za povratak: Pritisnite za povratak na prethodni
zaslon, osim tijekom aktivnosti.
Tijekom aktivnosti pritisnite za označavanje nove dionice,
pokretanje novog seta ili poze ili prelazak na sljedeću fazu
vježbanja.
Držite za prikaz izbornika s postavkama uređaja i opcijama
za trenutni zaslon.
dodirni zaslon: Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz
widgete, funkcije i izbornike.
Dodirnite za odabir.
Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.
Tijekom aktivnosti povucite prstom udesno za prikaz izgleda
sata i widgeta.
Na satu povucite prstom udesno za prikaz funkcije prečaca.
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir
• Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz popise i
izbornike.
• Brzo prijeđite prstom gore ili dolje za brže kretanje.
• Dodirnite za odabir stavke.
• Na satu povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz
widgete na uređaju.
• U widgetu dodirnite zaslon kako bi se, ako su dostupni,
prikazali dodatni zasloni s widgetima.
• Tijekom aktivnosti povucite prstom prema gore ili dolje za
pregled sljedećeg zaslona s podacima.
• Tijekom aktivnosti povucite prstom udesno kako bi se
prikazali sat i widgeti, a ulijevo povucite kako biste se vratili
na podatkovna polja za aktivnost.
• Neka svaki odabir u izborniku bude zasebna radnja.
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.
1 Za prikaz izbornika kontrola držite .
Uvod
Ikone
Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži signal. Postojana
ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
Status veze s pametnim telefonom
Status monitora pulsa
Status pedometra
LiveTrack status
Status senzora za brzinu i kadencu
Status Varia™ svjetala za bicikle
Status Varia biciklističkog radara
Status tempe™ senzora
Status Legacy Series alarma
Postavljanje sata
Kako biste u potpunosti iskoristili funkcije uređaja Legacy
Series, dovršite sljedeće zadatke.
• Uparite pametni telefon i aplikaciju Garmin Connect™
(Uparivanje pametnog telefona, stranica 1).
• Postavite Wi‑Fi mreže (Povezivanje s Wi‑Fi mrežom,
stranica 3).
• Postavite glazbu (Glazba, stranica 3).
• Postavite Garmin Pay™ novčanik (Postavljanje Garmin Pay
novčanika, stranica 4).
• Postavite sigurnosne funkcije (Funkcije za sigurnost i
praćenje, stranica 5).
®
Pametne funkcije
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste postavili uređaj Legacy Series, uređaj mora biti
uparen izravno putem aplikacije Garmin Connect umjesto putem
Bluetooth postavki na pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect.
2 Odaberite opciju kako biste omogućili način rada uparivanja
na uređaju:
• Ako je ovo prvi put da postavljate uređaj, pritisnite kako
biste uključili uređaj.
• Ako ste prije preskočili postupak uparivanja ili ste uređaj
uparili s drugim pametnim telefonom, držite i odaberite
®
1
> Uparivanje telefona kako biste ručno prešli u način
rada za uparivanje.
3 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect, u izborniku
ili
odaberite Uređaji tvrtke
Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Funkcije povezivosti
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Legacy Series uređaj
kada ga povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji
koristi Bluetooth tehnologiju. Za neke je funkcije na povezani
pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju Garmin Connect.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/apps. Neke funkcije dostupne su kada uređaj povežete s
bežičnom mrežom.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona
na vašem Legacy Series uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, widgetima, aplikacijama i podatkovnim
poljima.
Nadogradnje softvera: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Vrijeme: Omogućuje prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i
vremenske prognoze.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim Legacy Series uređajem i trenutačno unutar
dometa.
Pronađi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni Legacy Series
uređaj koji je uparen s pametnim telefonom i trenutačno
unutar dometa.
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je da kompatibilni pametni
telefon bude u dometu i uparen s uređajem. Kada telefon primi
poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
Ako želite omogućiti obavijesti, najprije morate upariti Legacy
Series uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 1).
1 Držite .
2 Odaberite > Telefon > Obavijesti.
3 Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju za
vrijeme bilježenja aktivnosti odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju
kada uređaj radi kao sat odaberite Ne tijekom aktivnosti.
6 Odaberite željenu postavku obavijesti.
7 Odaberite Pauza prije početka.
8 Odaberite vrijeme isteka.
Prikaz obavijesti
1 Na satu povucite prstom gore ili dolje za prikaz widgeta za
obavijesti.
2
2
3
4
5
Odaberite obavijest.
Krećite se prema dolje kako biste pročitali cijelu obavijest.
Povucite prstom prema gore za prikaz opcija obavijesti.
Odaberite opciju:
• Kako biste reagirali na obavijest, odaberite radnju kao što
je Odbaci ili Odgovor.
Dostupne radnje ovise o vrsti obavijesti i operacijskom
sustavu vašeg telefona. Ako odbacite obavijest na
telefonu ili Legacy Series uređaju, više se ne pojavljuje u
widgetu.
• Za povratak na popis obavijesti povucite prstom udesno.
Odgovaranje na tekstualnu poruku
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za Android™
pametne telefone.
Kad na uređaju Legacy Series primite obavijest o tekstualnoj
poruci, možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa
poruka. Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect.
NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg
telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za
tekstualne poruke. Više informacija zatražite od svog davatelja
mobilnih usluga.
1 Povucite prstom prema gore ili dolje za prikaz widgeta za
obavijesti.
2 Odaberite obavijest o poruci.
3 Povucite prstom prema gore za prikaz opcija obavijesti.
4 Odaberite Odgovor.
5 Odaberite poruku s popisa.
Telefon odabranu poruku šalje kao tekstnu poruku.
Odgovaranje na dolazni telefonski poziv
Kada vas netko nazove na povezani pametni telefon, uređaj
Legacy Series prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja.
• Za prihvaćanje poziva odaberite .
NAPOMENA: Da biste razgovarali s pozivateljem, morate
upotrijebiti povezani pametni telefon.
• Za odbijanje poziva odaberite .
• Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku,
odaberite i zatim odaberite poruku s popisa.
NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je vaš
uređaj povezan s Android pametnim telefonom.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na Legacy Series uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate iPhone uređaj, idite na postavke
obavijesti za iOS da biste odabrali stavke koje će se
prikazivati na uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android, u
aplikaciji Garmin Connect odaberite Postavke > Pametne
obavijesti.
®
®
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom
1 Za prikaz izbornika kontrola držite .
2 Odaberite kako biste isključili Bluetooth vezu s pametnim
telefonom na svom Legacy Series uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada bez ometanja možete isključiti vibracije i
zaslon za upozorenja i obavijesti. Ovaj način rada onemogućuje
postavku gesta (Postavke pozadinskog osvjetljenja,
Pametne funkcije
stranica 20). Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije
spavanja ili dok gledate film.
• Za ručno uključivanje ili isključivanje načina rada bez
ometanja držite i odaberite .
• Za automatsko uključivanje načina rada bez ometanja
tijekom spavanja, otvorite postavke uređaja u aplikaciji
Garmin Connect i odaberite Zvukovi i upozorenja > Bez
ometanja tijekom spavanja.
Pronađite svoj telefon
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni pametni telefon
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Držite .
2 Odaberite .
Na zaslonu uređaja Legacy Series prikazuju se crtice koje
označavaju jačinu signala, a na pametnom telefonom
oglašava se zvučno upozorenje. Kako se budete približavali
svom pametnom telefonu, povećavat će se broj crtica.
3 Pritisnite kako biste prekinuli potragu.
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ značajke od Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ. Sat
možete prilagoditi promjenom lica sata, podatkovnih polja,
widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
®
Preuzimanje Connect IQ funkcija
Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti
Legacy Series uređaj i pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Connect IQ.
2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Connect IQ funkciju.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski
šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim
završite sa snimanjem te aktivnosti.
Zvučni sadržaj: Omogućuje vam sinkronizaciju zvučnog
sadržaja davatelja usluga treće strane.
Nadogradnja softvera: Kada je dostupna Wi‑Fi veza, uređaj
automatski preuzima i instalira najnoviju nadogradnju
softvera.
Vježbanja i planovi treninga: Na web-mjestu Garmin Connect
možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga.
Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi vezu, datoteke se
bežično šalju na vaš uređaj.
Glazba
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
Morate povezati uređaj s aplikacijom Garmin Connect na svom
pametnom uređaju ili s aplikacijom Garmin Express™ na svom
računalu prije nego što se možete povezati s Wi‑Fi mrežom.
Kako biste uređaj sinkronizirali s davateljem glazbenih sadržaja
treće strane, morate se povezati s Wi‑Fi mrežom. Povezivanjem
uređaja s Wi‑Fi mrežom povećava se brzina prijenosa većih
datoteka.
1 Krećite se u dometu Wi‑Fi mreže.
2 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
3 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
uređaj.
4 Odaberite Općenito > Wi-Fi mreže > Dodaj mrežu.
5 Odaberite dostupnu Wi‑Fi mrežu i unesite pojedinosti za
prijavu.
Glazba
NAPOMENA: U ovom su odjeljku opisane tri različite opcije
reproduciranja glazbe.
• Glazbeni sadržaj davatelja usluga treće strane
• Vlastiti zvučni sadržaj
• Glazba pohranjena na vašem telefonu
Na uređaju Legacy Series možete preuzeti zvučne sadržaje na
uređaj s računala ili davatelja usluge treće strane kako biste
mogli slušati glazbu kada vam pametni telefon nije u blizini. Za
slušanje zvučnih sadržaja pohranjenih na uređaj morate
povezati slušalice pomoću Bluetooth tehnologije.
Pomoću uređaja možete upravljati reprodukcijom glazbe na
uparenom pametnom telefonu.
Povezivanje s davateljem usluga treće strane
Za preuzimanje glazbe i drugih zvučnih datoteka podržanog
davatelja usluga treće strane na kompatibilan sat morate se
povezati s davateljem usluga pomoću aplikacije Garmin
Connect.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
uređaj.
3 Odaberite Glazba.
4 Odaberite opciju:
• Da biste se povezali s instaliranim davateljem usluga,
odaberite davatelja usluga i slijedite upute na zaslonu.
• Da biste se povezali s novim davateljem usluga, odaberite
opciju Preuzmi aplikacije za glazbu, pronađite davatelja
usluga i slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje zvučnih sadržaja davatelja usluga treće
strane
Prije preuzimanja zvučnih sadržaja davatelja usluga treće strane
morate se povezati na Wi‑Fi mrežu (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 3).
1 Otvorite widget za upravljanje glazbom.
2 Držite .
3 Odaberite Izvori glazbe.
4 Odaberite povezanog davatelja usluga.
5 Odaberite popis pjesama ili drugu stavku za preuzimanje na
uređaj.
6 Ako je potrebno, odaberite dok se od vas ne zatraži
sinkronizacija s uslugom, a zatim odaberite .
NAPOMENA: Preuzimanje zvučnih sadržaja može isprazniti
bateriju. Ako je baterija gotovo prazna, možda ćete morati
priključiti uređaj na vanjski izvor napajanja.
3
Poništavanje veze s davateljem usluga treće strane
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
Upravljanje reprodukcijom glazbe
uređaj.
3 Odaberite Glazba.
4 Odaberite instaliranog davatelja usluga treće strane, a zatim
slijedite upute na zaslonu kako biste poništili vezu između
davatelja usluga treće strane i svog uređaja.
Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja
Za slanje vlastite glazbe na uređaj najprije je potrebno instalirati
aplikaciju Garmin Express na računalo (www.garmin.com
/express).
S računala možete učitati osobne zvučne datoteke, kao što
su .mp3 i .aac datoteke na uređaj Legacy Series.
1 Uređaj povežite s računalom pomoću isporučenog USB
kabela.
2 Na računalu otvorite aplikaciju Garmin Express odaberite
uređaj i zatim odaberite Glazba.
SAVJET: Za Windows računala možete odabrati
i
odabrati mapu u kojoj se nalaze vaše zvučne datoteke. Za
Apple računala, aplikacija Garmin Express služi se vašom
iTunes bibliotekom.
3 Na popisu Moja glazba ili iTunes medijateka odaberite
kategoriju zvučnih datoteka, npr. pjesme ili popise pjesama.
4 Označite potvrdne okvire zvučnih datoteka pa odaberite
Pošalji na uređaj.
5 Ako je potrebno, za uklanjanje zvučnih datoteka na popisu
uređaja Legacy Series odaberite kategoriju, označite
potvrdne okvire pa odaberite Ukloni s uređaja.
®
®
®
Povezivanje Bluetooth slušalica
Za slušanje glazbe učitane na uređaj Legacy Series trebate
povezati slušalice s pomoću Bluetooth tehnologije.
1 Postavite slušalice na udaljenost od najviše 2 m (6,6 ft) od
uređaja.
2 Na slušalicama uključite način rada za uparivanje.
3 Držite .
4 Odaberite > Glazba > Slušalice > Dodaj novo.
5 Odaberite slušalice za dovršetak postupka uparivanja.
Slušanje glazbe
1 Otvorite widget za upravljanje glazbom.
2 Povežite slušalice pomoću Bluetooth tehnologije
(Povezivanje Bluetooth slušalica, stranica 4).
3 Držite .
4 Odaberite Izvori glazbe i odaberite opciju:
• Za slušanje glazbe koju ste s računala preuzeli na sat,
odaberite opciju Moja glazba (Preuzimanje vlastitih
zvučnih sadržaja, stranica 4).
• Za upravljanje reprodukcijom glazbe na pametnom
telefonu odaberite Telefon.
• Za slušanje glazbe davatelja usluga treće strane odaberite
njegov naziv.
Odaberite
za otvaranje kontrola za upravljanje
5
reprodukcijom glazbe.
4
Odaberite za otvaranje kontrola za upravljanje reprodukcijom
glazbe.
Odaberite za pretraživanje zvučnih datoteka i popisa pjesama za
odabrani izvor.
Odaberite za podešavanje glasnoće.
Odaberite za reprodukciju i pauziranje trenutne zvučne datoteke.
Odaberite za preskakanje na sljedeću zvučnu datoteku na popisu
pjesama.
Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali
unaprijed.
Odaberite za ponovno pokretanje trenutne zvučne datoteke.
Odaberite dvaput za preskakanje na prethodnu zvučnu datoteku
na popisu pjesama.
Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali
unatrag.
Odaberite za promjenu načina ponavljanja datoteka.
Odaberite za promjenu načina nasumične reprodukcije.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u
trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim
ili debitnim karticama financijskih institucija koje podržavaju tu
mogućnost.
Postavljanje Garmin Pay novčanika
Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili
debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis financijskih
institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na
web-mjestu garmin.com/garminpay/banks.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
Legacy Series uređaj.
3 Odaberite Garmin Pay > Stvorite svoj novčanik.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Plaćanje pomoću sata
Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je
unijeti postavke za barem jednu platnu karticu.
Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu
mogućnost.
1 Držite .
2 Odaberite .
3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.
NAPOMENA: Ako triput unesete neispravnu lozinku,
novčanik će se zaključati i morat ćete ponovo postaviti
lozinku u aplikaciji Garmin Connect.
Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.
Garmin Pay
Promjena lozinke za Garmin Pay
4 Ako ste u Garmin Pay novčanik dodali više kartica, povucite
prstom kako biste odabrali drugu karticu (opcionalno).
5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno
plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču.
Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na
njemu će se prikazati kvačica.
6 Po potrebi slijedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje
kako biste dovršili transakciju.
SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete
vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat
skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate
ćete morati ponovo unijeti lozinku.
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika
Garmin Pay novčaniku možete dodati do deset kreditnih ili
debitnih kartica.
1 Na stranici uređaja Legacy Series u aplikaciji Garmin
Connect odaberite Garmin Pay > .
Slijedite
upute na zaslonu kako biste unijeli informacije o
2
kartici i dodali karticu u novčanik.
Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje
putem sata.
Upravljanje Garmin Pay novčanikom
Možete pregledati detaljne informacije o svim svojim platnim
karticama te aktivirati ili izbrisati karticu ili obustaviti njenu
upotrebu. Možete i izbrisati cijeli Garmin Pay novčanik ili
obustaviti njegovu upotrebu.
NAPOMENA: U nekim državama financijske institucije koje
podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti funkcije novčanika.
1 Na stranici uređaja Legacy Series u aplikaciji Garmin
Connect odaberite Garmin Pay > Upravljajte svojom
karticom.
2 Odaberite opciju:
• Za obustavljanje upotrebe određene kartice odaberite tu
karticu i zatim odaberite Obustavi.
Kartica mora biti aktivna kako biste mogli kupovati
pomoću svog uređaja Legacy Series.
• Za privremeno obustavljanje svih kartica u novčaniku
odaberite Obustavljanje novčanika.
Ne možete plaćati s pomoću uređaja Legacy Series dok
ne prekinete obustavu barem jedne kartice pomoću
aplikacije.
• Za prestanak obustave novčanika koji je bio obustavljen
odaberite Poništi obustavljanje novčanika.
• Za brisanje određene kartice odaberite tu karticu i zatim
odaberite Izbriši.
Kartica se potpuno briše iz vašeg novčanika. Ako ovu
karticu u budućnosti poželite dodati novčaniku, morat ćete
ponovo unijeti informacije o kartici.
• Za brisanje svih kartica u novčaniku odaberite Izbriši
novčanik.
Izbrisat će se vaš Garmin Pay novčanik i sve informacije o
karticama povezanima s novčanikom. Ne možete plaćati
pomoću uređaja Legacy Series dok ne stvorite novi
novčanik i dok ne dodate karticu.
Funkcije za sigurnost i praćenje
Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli
promijeniti. Lozinku ne možete vratiti. Ako zaboravite lozinku,
morate izbrisati novčanik, stvoriti novi i ponovo unijeti
informacije o karticama.
Možete promijeniti lozinku potrebnu za pristup Garmin Pay
novčaniku na uređaju Legacy Series.
1 Na stranici uređaja Legacy Series u aplikaciji Garmin
Connect odaberite Garmin Pay > Ponovno postavljanje
lozinke.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Prilikom sljedećeg plaćanja s pomoću uređaja Legacy Series
morate unijeti novu lozinku.
Funkcije za sigurnost i praćenje
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda i pomoć su dodatne funkcije i na njih se
ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati usluge u
hitnim slučajevima.
Uređaj Legacy Series sadrži funkcije za sigurnost i praćenje koje
se moraju postaviti u aplikaciji Garmin Connect.
OBAVIJEST
Za upotrebu tih funkcija potrebno je povezivanje s aplikacijom
Garmin Connect putem tehnologije Bluetooth. Kontakte u hitnim
slučajevima možete unijeti u svoj Garmin Connect račun.
Pomoć: Omogućuje slanje automatske poruke s vašim imenom,
LiveTrack vezom i GPS lokacijom vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
Prepoznavanje nezgoda: Kad uređaj Legacy Series tijekom
šetnje na otvorenom, trčanja ili vožnje biciklom prepozna
nezgodu, uređaj šalje automatsku poruku, LiveTrack vezu i
GPS lokaciju vašim kontaktima u hitnim slučajevima.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima
Brojevi telefona kontakata u hitnim slučajevima upotrebljavaju
se za funkciju prepoznavanja nezgoda i funkciju pomoći.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje nezgoda
i pomoć > Dodavanje kontakta u hitnim slučajevima.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodavanje kontakata
U aplikaciju Garmin Connect možete dodati do 50 kontakata.
Adrese e-pošte kontakata možete upotrijebiti u funkciji
LiveTrack.
Tri kontakta možete postaviti kao kontakte u hitnim slučajevima
(Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 5).
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Kontakt.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kako biste nakon dodavanja kontakata primijenili izmjene na
uređaj Legacy Series, morate sinkronizirati podatke (Upotreba
aplikacije Garmin Connect, stranica 17).
5
Uključivanje i isključivanje funkcije
prepoznavanja nezgoda
Da biste na svom uređaju mogli omogućiti prepoznavanje
nezgoda, najprije u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti
kontakte u hitnim slučajevima (Dodavanje kontakata u hitnim
slučajevima, stranica 5). Na uparenom pametnom telefonu mora
biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u
području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos
podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći
primati poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se
standardne naknade za slanje tekstnih poruka).
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite > Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje
nezgoda.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Prepoznavanje nezgoda dostupno je samo za
aktivnosti hodanja, trčanja i vožnje bicikla na otvorenom.
Ako vaš Legacy Series uređaj prepozna nezgodu s uključenim
GPS-om, aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima u
hitnim slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i
poruku e-pošte s vašim imenom i GPS lokacijom. Poruka koja
se pojavljuje pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Možete odabrati Odustani prije završetka odbrojavanja
da biste poništili poruku.
Traženje pomoći
Da biste mogli zatražiti pomoć, najprije morate postaviti kontakte
u hitnim slučajevima (Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima,
stranica 5).
1 Držite .
2 Kada triput osjetite vibriranje, otpustite gumb kako biste
pokrenuli funkciju pomoći.
Prikazat će se zaslon za odbrojavanje.
SAVJET: Možete odabrati Odustani prije završetka
odbrojavanja da biste poništili poruku.
• Dodatne informacije o senzoru pulsnog oksimetra potražite u
odjeljku Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra,
stranica 8.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
• Dok vježbate, nosite silikonsku narukvicu.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu pulsa prikazuje se trenutni puls u otkucajima u
minuti (otk./min) i grafikon pulsa. Na grafikonu se prikazuje
nedavni puls, visoka i niska vrijednost pulsa i trake u boji koje
naznačuju koliko je vremena provedeno u kojoj zoni pulsa (O
zonama pulsa, stranica 7).
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta za puls.
Funkcije mjerenja pulsa
Uređaj Legacy Series sadrži senzor pulsa na zapešću, a
kompatibilan je i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima
(prodaju se zasebno). Podatke o pulsu možete pregledati na
widgetu pulsa. Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na
zapešću i na prsima kada započnete aktivnost, uređaj će
upotrijebiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa, uređaj se ne bi smio
pomicati po ruci dok trčite ili vježbate. Za očitanja pulsnim
oksimetrom trebali biste biti potpuno mirni.
2 Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako bi se prikazao
prosječan puls u mirovanju (RHR) tijekom posljednjih 7 dana.
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls
Uređaj možete postaviti da vas upozori da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljeni broj otkucaja u minuti
(otk./min).
1 Držite .
2 Odaberite > Puls na zapešću > Upozorenje za
neuobičajeni puls > Prag.
3 Odaberite kritičnu vrijednost pulsa.
Prilikom svakog prelaska prilagođene vrijednosti prikazuje se
poruka, a uređaj vibrira.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s Legacy Series uređaja i
prikazivati ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice,
podatke o pulsu možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite
bicikl.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Držite .
2 Odaberite > Puls na zapešću.
®
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Dodatne informacije o monitoru pulsa koji puls mjeri na
zapešću potražite u Savjeti za čudne podatke o pulsu,
stranica 6.
6
Funkcije mjerenja pulsa
3 Odaberite opciju:
• Za odašiljanje pulsa tijekom mjerenih aktivnosti odaberite
Odašilj.tijekom aktivnosti (Započinjanje aktivnosti,
stranica 11).
• Odaberite Odašiljanje ako odmah želite započeti
odašiljati podatke o pulsu.
4 Uparite Legacy Series i kompatibilan Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
®
Isključivanje senzora pulsa na zapešću
Zadana vrijednost za postavku Puls na zapešću je Automatski.
Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s uređajem
nije povezan senzor pulsa na prsima. Podaci o pulsu mjerenom
na prsima dostupni su samo tijekom aktivnosti.
NAPOMENA: Onemogućavanje mjerenja pulsa na zapešću
onemogućuje i procjenu maksimalnog VO2, minute intenzivnog
vježbanja, funkciju cjelodnevnog praćenja stresa i senzor
pulsnog oksimetra na zapešću.
NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću
također se onemogućuje funkcija prepoznavanja Garmin Pay
plaćanja na zapešću, pa prije svakog plaćanja morate unijeti
lozinku (Garmin Pay, stranica 4).
1 Držite .
2 Odaberite > Puls na zapešću > Status > Isključi.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Uređaj ima posebne zone pulsa za trčanje i vožnju bicikla. Za
najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite svoj
maksimalni puls. Možete postaviti i zone pulsa. Zone možete
podesiti ručno na uređaju ili pomoću Garmin Connect računa.
1 Držite .
2 Odaberite > Korisnički profil > Zone pulsa.
3 Odaberite Zadano da biste vidjeli zadane vrijednosti (nije
obavezno).
Zadane vrijednosti mogu se primijeniti na trčanje i vožnju
bicikla.
4 Odaberite Trčanje ili Biciklizam.
5 Odaberite Preferenca > Postavi prilagođene.
6 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni kardiovaskularni trening, dobar
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
Funkcije mjerenja pulsa
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima
VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj i
opis. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2,
uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti na Garmin Connect
računu. Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u
usporedbi s osobom istog spola i različite dobi. Kako vježbate,
tako se vaša kondicijska dob s vremenom smanjuje.
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 26) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako bi mogao prikazati procjenu maksimalnog VO2, uređaju su
potrebni podaci o pulsu i mjereno žustro hodanje ili trčanje (do
15 minuta).
1 Držite .
2 Odaberite > Korisnički profil > Maksimalni VO2.
Ako ste već zabilježili žustro hodanje ili trčanje na otvorenom,
možda će se pojaviti procjena vašeg maksimalnog VO2.
Uređaj prikazuje datum zadnjeg ažuriranja procjene
maksimalnog VO2. Uređaj ažurira procjenu maksimalnog
VO2 nakon svakog dovršenog hodanja ili trčanja na
otvorenom u trajanju od 15 minuta ili dulje. Možete ručno
pokrenuti test maksimalnog VO2 kako biste dobili ažuriranu
procjenu.
3 Za pokretanje testa maksimalnog VO2 povucite prstom
prema gore i odaberite Testir.sad.
4 Pratite upute na zaslonu kako biste vidjeli procjenu svog
maksimalnog VO2.
Po dovršetku testa prikazat će se poruka.
Pulsni oksimetar
Uređaj Legacy Series ima pulsni oksimetar na zapešću za
mjerenje zasićenosti krvi kisikom. Ako znate zasićenost kisikom,
možete utvrditi kako se vaše tijelo prilagođava na vježbanje i
stres. Vaš uređaj mjeri razinu zasićenosti krvi kisikom tako što
svjetlom obasjava vašu kožu i mjeri koliko je svjetla koža upila.
To se označava kao SpO2.
Na uređaju se očitanje vašeg pulsnog oksimetra prikazuje kao
postotak SpO2. Na svojem Garmin Connect računu možete
pregledati dodatne pojedinosti o očitanjima pulsnog oksimetra,
uključujući trendove tijekom nekoliko dana (Promjena načina
praćenja pulsnog oksimetra, stranica 8). Više informacija o
točnosti pulsnog oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Očitanje pulsnim oksimetrom
Možete ručno pokrenuti očitanje pulsnim oksimetrom
pregledavanjem widgeta za pulsni oksimetar. Točnost očitanja
7
pulsnim oksimetrom može se razlikovati ovisno o cirkulaciji krvi,
položaju uređaja na zapešću i vašem kretanju.
NAPOMENA: Možda ćete morati dodati widget za pulsni
oksimetar u slijed widgeta.
1 Dok sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom prema gore ili
dolje kako bi se prikazao widget za pulsni oksimetar.
2 Držite ruku na kojoj se nalazi uređaj u visini srca dok uređaj
mjeri vašu zasićenosti krvi kisikom.
3 Mirujte.
Uređaj prikazuje zasićenost vaše krvi kisikom kao postotak,
kao i grafikon očitanja pulsnog oksimetra te vrijednosti pulsa
za posljednjih četiri sata.
Promjena načina praćenja pulsnog oksimetra
Možete ručno pokrenuti očitanje pulsnim oksimetrom
pregledavanjem widgeta za pulsni oksimetar.
1 Držite .
2 Odaberite > Puls na zapešću > Puls.oks. > Način
praćenja.
3 Odaberite opciju:
• Za uključivanje mjerenja dok ste neaktivni tijekom dana
odaberite Čitav dan.
NAPOMENA: Uključivanje načina rada za cjelodnevno
praćenje skraćuje trajanje baterije.
• Za uključivanje kontinuiranog mjerenja dok spavate
odaberite Tijekom spavanja.
NAPOMENA: Neobični položaji pri spavanju mogu
izazvati abnormalno niska očitanja zasićenosti krvi kisikom
(SpO2) tijekom spavanja.
• Za isključivanje automatskog mjerenja odaberite Isključi.
Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra
Ako su podaci pulsnog oksimetra čudni ili ih nema, isprobajte
ove savjete.
• Nemojte se kretati dok uređaj mjeri vašu zasićenosti krvi
kisikom.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Držite ruku na kojoj se nalazi uređaj u visini srca dok uređaj
mjeri vašu zasićenosti krvi kisikom.
• Koristite silikonski remen.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se optički senzor na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Praćenje aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka,
prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova
na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju
za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na
widgetu za korake. Broj koraka periodično se ažurira.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
8
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju .
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i vibrirati
(Postavke sustava, stranica 20).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 2).
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena
organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene
tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta
intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Legacy Series izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Praćenje aktivnosti
Garmin Move IQ™
Držite i odaberite > Praćenje aktivnosti.
Status: Isključuje funkcije praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj vas upozorava i vibracijom.
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve ili njihovo isključivanje samo tijekom
aktivnosti. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj
koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu, tjedni ciljni
broj minuta intenzivnog vježbanja i cilj hidracije.
Automatsko pokretanje aktivnosti: Uređaju omogućuje
automatsko stvaranje i spremanje mjerenih aktivnosti kad
funkcija Move IQ prepozna hodate li ili trčite. Minimalni
vremenski prag za trčanje i hodanje možete postaviti sami.
Minute intenzivnog vježbanja: Omogućuje postavljanje zone
pulsa za minute umjerene aktivnosti i zonu visokog pulsa za
minute intenzivne aktivnosti. Možete upotrijebiti i zadani
algoritam.
Hidracija: Omogućuje praćenje količine vode koju unosite i
napredak prema dnevnom cilju.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta.
Praćenje menstrualnog ciklusa: Prikazuje trenutni ciklus.
Možete pregledati i unositi dnevne simptome.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona ili glazbe na uređaju.
Moj dan: Prikazuje dinamički sažetak vaših aktivnosti za dan.
Mjerenja uključuju mjerene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja, katove na koje ste se popeli, korake, potrošene
kalorije i još mnogo toga.
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Pulsni oksimetar: Prikazuje vaš zadnji postotak zasićenosti krvi
kisikom i grafikon očitanja.
Disanje: Trenutačan tempo disanja u udisajima u minuti i
prosječna sedmodnevna vrijednost. Možete izvoditi vježbe
disanja kako biste se lakše opustili.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za prethodne dane.
Stres: Prikazuje vašu trenutnu razinu stresa i grafikon razine
stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Pregledavanje widgeta
Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima
vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i
prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji
prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na
vašem popisu aktivnosti ili u novostima.
Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost
hodanja i trčanja pomoću vremenskih pragova koje ste postavili
u aplikaciji Garmin Connect. Te aktivnosti dodaju se na vaš
popis aktivnosti.
Postavke praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Držite .
2 Odaberite > Praćenje aktivnosti > Status > Isključi.
• Na satu povucite prstom prema gore ili dolje.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u slijed widgeta (Prilagođavanje petlje widgeta,
stranica 9).
Body Battery™: Prikazuje se vaša trenutna Body Battery razina
i grafikon Body Battery razine u posljednjih nekoliko sati.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Broj katova na koje ste se popeli: Prati broj katova na koje ste
se popeli i napredak prema cilju.
Garmin trener: Prikazuje zakazane treninge kada odaberete
plan treninga Garmin trenera na svojem Garmin Connect
računu.
Golf: Prikazuje informacije o golfu za zadnju rundu.
Zdravstvena statistika: Prikazuje dinamički sažetak vaše
trenutačne zdravstvene statistike. Mjerenja uključuju puls,
Body Battery razinu, stres i još mnogo toga.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Povijest: Prikazuje vašu povijest aktivnosti i grafikon
zabilježenih aktivnosti.
Widgeti
Uređaj se kreće kroz neprekidni slijed widgeta.
• Dodirnite dodirni zaslon za prikaz dodatnih zaslona za
određeni widget.
• Držite za prikaz dodatnih opcija i funkcija za widget.
Prilagođavanje petlje widgeta
1 Držite .
2 Odaberite > Miniaplikacije.
3 Odaberite widget.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju widgeta u slijedu widgeta.
• Odaberite Ukloni kako biste widget uklonili iz slijeda
widgeta.
5 Odaberite Dodaj više.
6 Odaberite widget.
Widget je dodan slijedu widgeta.
O widgetu Moj dan
Widget Moj dan dnevni je sažetak vaših aktivnosti. Ovo je
dinamičan sažetak koji se ažurira tijekom dana. Čim se popnete
9
stepenicama ili zabilježite aktivnost, to se prikazuje na widgetu.
Mjerenja uključuju zabilježene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja u tjednu, katove na koje ste se popeli, korake,
potrošene kalorije i još mnogo toga. Možete dodirnuti zaslon
osjetljiv na dodir kako biste poboljšali preciznost ili kako bi se
prikazala dodatna mjerenja.
NAPOMENA: Možda ćete morati dodati widget u slijed
widgeta (Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 9).
Widget sa zdravstvenom statistikom
WidgetZdravst.statistika pruža brz pregled vaših zdravstvenih
podataka. Ovo je dinamičan sažetak koji se ažurira tijekom
dana. Mjerenja obuhvaćaju puls, razinu stresa, Body Battery
razinu i tempo disanja. Možete dodirnuti dodirni zaslon kako bi
se prikazala dodatna mjerenja.
Varijabilnost pulsa i razina stresa
Uređaj analizira varijabilnost vašeg pulsa dok niste aktivni kako
bi utvrdio vašu ukupnu razinu stresa. Vježbanje, fizička
aktivnost, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste izloženi
u svakodnevnom životu utječu na razinu stresa. Vrijednosti
razine stresa kreću se u rasponu od 0 do 100, gdje raspon od 0
do 25 označava stanje mirovanja, raspon od 26 do 50 nisku
razinu stresa, raspon od 51 do 75 srednju razinu stresa, a
raspon od 76 do 100 visoku razinu stresa. Ako znate svoju
razinu stresa, to vam može pomoći da odredite stresne trenutke
u danu. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok
spavate.
Uređaj možete sinkronizirati sa svojim Garmin Connect računom
kako biste vidjeli razinu stresa tijekom cijelog dana, dugoročne
trendove i dodatne pojedinosti.
Korištenje widgeta za razinu stresa
U widgetu za razinu stresa prikazuje se vaša trenutna razina
stresa i grafikon razine stresa u posljednjih nekoliko sati. Ovaj
vas widget može i voditi kroz vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
1 Dok sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom prema gore ili
dolje kako bi se prikazao widget za razinu stresa.
SAVJET: Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa,
umjesto broja koji označava razinu stresa prikazat će se
poruka. Razinu stresa ponovo možete provjeriti nakon
nekoliko minuta neaktivnosti.
2 Dodirnite dodirni zaslon kako biste vidjeli grafikon razine
stresa za posljednjih nekoliko sati.
Plavi stupci označavaju razdoblja odmora. Žuti stupci
označavaju razdoblja stresa. Sivi stupci označavaju razdoblja
kada ste bili preaktivni da bi se utvrdila razina stresa.
3 Za pokretanje aktivnosti disanja povucite prstom prema gore i
odaberite .
Body Battery
Uređaj analizira podatke o varijabilnosti pulsa, razini stresa,
kvaliteti sna i aktivnosti kako bi odredio vašu ukupnu Body
Battery razinu. Poput pokazivača razine goriva u automobilu,
ovaj parametar pokazuje dostupnu količinu rezervi energije.
Body Battery razina kreće se u rasponu od 0 do 100, gdje
raspon od 0 do 25 označava nisku razinu energije, raspon od 26
do 50 srednju razinu energije, raspon od 51 do 75 visoku razinu
energije, a raspon od 76 do 100 vrlo visoku razinu energije.
Za prikaz najnovije Body Battery razine, dugoročnih trendova i
dodatnih pojedinosti sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect
računom (Savjeti za poboljšane Body Battery podatke,
stranica 10).
Pregledavanje Body Battery widgeta
U Body Battery widgetu prikazuje se vaša trenutna Body Battery
razina i grafikon Body Battery razine u posljednjih nekoliko sati.
1 Za prikaz widgeta za Body Battery povucite prstom prema
gore ili dolje.
10
2 Dodirnite dodirni zaslon za prikaz kombiniranog grafikona za
Body Battery i razinu stresa.
3 Povucite prstom prema gore za prikaz podataka za Body
Battery za razdoblje od ponoći.
Savjeti za poboljšane Body Battery podatke
• Vaša se Body Battery razina ažurira kada uređaj
sinkronizirate s Garmin Connect računom.
• Za točnije rezultate nosite uređaj i tijekom spavanja.
• Odmor i kvalitetan san pune vašu Body Battery razinu.
• Naporna aktivnost, visoka razina stresa i slabo spavanje
mogu uzrokovati smanjenje Body Battery razine.
• Unos hrane i stimulansa poput kofeina ne utječu izravno na
vašu Body Battery razinu.
Praćenje menstrualnog ciklusa
Vaš je menstrualni ciklus važan aspekt vašeg zdravlja. U
postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin
Connect možete saznati više informacija i postaviti ovu funkciju.
• Praćenje menstrualnog ciklusa i pojedinosti
• Fizički i emocionalni simptomi
• Predviđanja mjesečnice i plodnih dana
• Informacije o zdravlju i prehrani
NAPOMENA: Ako na uređaju Legacy Series nemate widget za
praćenje menstrualnog ciklusa, možete ga preuzeti u aplikaciji
Connect IQ.
Praćenje hidracije
Možete pratiti dnevni unos tekućine, uključiti ciljeve i upozorenja
i unijeti veličinu boca koje najčešće upotrebljavate. Ako
omogućite automatske ciljeve, vaš cilj povećava se za dane
kada zabilježite aktivnost. Kada vježbate, trebate više tekućine
kako biste nadomjestili tekućinu izgubljenu znojenjem.
Upotreba widgeta za praćenje hidracije
Widget za praćenje hidracije prikazuje vaš unos tekućine i
dnevni cilj hidracije.
1 Povucite prstom prema gore ili dolje za prikaz widgeta za
hidraciju.
2 Pritisnite
za svaku porciju tekućine koju unesete (1 čaša, 8
oz ili 250 mL).
3 Odaberite bocu da biste povećali unos tekućine za volumen
boce.
4 Držite za prilagođavanje widgeta.
Widgeti
5 Odaberite opciju:
• Za promjenu mjernih jedinica odaberite Jedinice.
• Za omogućavanje dinamičkih dnevnih ciljeva koji se
povećavaju nakon bilježenja aktivnosti odaberite
Automatski cilj.
• Za uključivanje podsjetnika za hidraciju odaberite
Upozorenja.
• Za prilagođavanje veličina boce odaberite Spremnici,
odaberite bocu, odaberite mjerne jedinice i unesite
veličinu boce.
Aplikacije i aktivnosti
Na vaš su uređaj prethodno učitane razne aplikacije i aktivnosti.
Aplikacije: Aplikacije nude interaktivne funkcije za vaš uređaj,
poput navigacije do spremljenih lokacija.
Aktivnosti: Na uređaj su prethodno učitane aplikacije za
aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom poput trčanja, vožnje
bicikla, vježbi snage, golfa i mnoge druge. Kada započnete
aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora koje
zatim možete spremiti i dijeliti s Garmin Connect zajednicom.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Connect IQ aplikacije: Na satu možete dodavati funkcije
instaliranjem aplikacija iz aplikacije Connect IQ Mobile
(Connect IQ funkcije, stranica 3).
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi).
1 Pritisnite .
2 Ako je ovo prvi put da pokrećete aktivnost, označite potvrdni
okvir pored svake aktivnosti kako biste je dodali u omiljene
aktivnosti i zatim odaberite .
3 Odaberite opciju:
• Odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti.
• Odaberite i odaberite aktivnost iz proširenog popisa
aktivnosti.
4 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na
mjesto s nesmetanim pogledom na nebo i pričekajte dok
uređaj ne bude spreman.
Uređaj je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS
signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima
(ako su potrebni).
5 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
Savjeti za bilježenje aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti napunite uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 22).
• Pritisnite za bilježenje dionica, pokretanje novog seta ili
položaja ili prelazak na idući korak vježbanja.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima povucite prstom
prema gore ili dolje.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Pritisnite .
2 Odaberite opciju:
• Za spremanje aktivnosti povucite prstom prema gore.
• Za odbacivanje aktivnosti povucite prstom prema dolje.
Aplikacije i aktivnosti
Dodavanje prilagođene aktivnosti
Može stvoriti prilagođenu aktivnost i dodati je na popis
aktivnosti.
1 Pritisnite .
2 Odaberite > Dodaj više.
3 Odaberite vrstu aktivnosti za kopiranje.
4 Odaberite naziv aktivnosti.
5 Po potrebi uredite postavke aplikacije i aktivnosti (Postavke
aplikacija i aktivnosti, stranica 18).
6 Kada dovršite uređivanje, odaberite Gotovo.
Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti
Popis omiljenih aktivnosti prikazuje se kada na izgledu sata
pritisnete i omogućuje vam brz pristup aktivnostima kojima se
najviše koristite. Kad prvi put pritisnete kako biste pokrenuli
aktivnost, uređaj će vas zatražiti da odaberete omiljene
aktivnosti. Omiljene aktivnosti u bilo kojem trenutku možete
dodati ili ukloniti.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
Vaše omiljene aktivnosti prikazuju se na vrhu popisa na sivoj
pozadini. Druge se aktivnosti prikazuju na proširenom popisu
i na crnoj pozadini.
3 Odaberite opciju:
• Za dodavanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i
zatim odaberite Dodaj favorit.
• Za uklanjanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i
zatim odaberite Ukloni favorit.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj Legacy Series može se koristiti za trening u zatvorenom,
npr. za trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu.
GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage
Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je
višestruko ponavljanje jednog pokreta.
1 Pritisnite .
2 Odaberite Trening snage.
3 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
4 Započnite prvi set.
Uređaj broji ponavljanja. Kada napravite najmanje šest
ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.
SAVJET: Uređaj može brojati samo ponavljanja jedne vježbe
u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu,
potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.
5 Pritisnite za završetak seta.
Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu. Nakon
nekoliko sekundi prikazuje se mjerač vremena odmora.
6 Prema potrebi odaberite Uredi težinu i uredite broj
ponavljanja.
11
SAVJET: Možete dodati i težinu koju ste upotrijebili u setu.
7 Nakon odmora pritisnite za pokretanje sljedećeg seta.
8 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.
9 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite i povucite prstom
prema gore kako biste spremili aktivnost.
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje
Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje
možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite
najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje,
možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon
svakog trčanja.
1 Započnite aktivnost na traci za trčanje (Započinjanje
aktivnosti, stranica 11) i na traci trčite najmanje 1,5 km (1 mi).
2 Nakon što završite s trčanjem, pritisnite .
3 Pogledajte prijeđenu udaljenost na zaslonu trake.
4 Odaberite opciju:
• Za prvu kalibraciju unesite udaljenost za traku za trčanje
na uređaju.
• Za ručnu kalibraciju nakon prve kalibracije povucite
prstom prema gore, odaberite Kalibriraj i spremi, a zatim
unesite udaljenost za traku za trčanje na uređaju.
Aktivnosti na otvorenom
Na Legacy Series prethodno su učitane aplikacije za aktivnosti
na otvorenom, npr. trčanje i biciklizam. GPS je uključen tijekom
aktivnosti na otvorenom. Možete dodavati aplikacije pomoću
zadanih aktivnosti, kao što su kardio ili veslanje.
Trčanje
Prije korištenja bežičnog senzora za trčanje, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 21).
1 Stavite bežične senzore kao što su pedometar ili senzora
pulsa (opcionalno).
Pritisnite
.
2
3 Odaberite Trčanje.
4 Prilikom korištenja opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da
se uređaj poveže sa senzorima.
5 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
6 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
7 Započnite aktivnost.
8 Odaberite za bilježenje dionica (opcionalno) (Označavanje
dionica pomoću funkcije Auto Lap, stranica 19).
9 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
10 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite i povucite prstom
prema gore kako biste spremili aktivnost.
Odlazak na vožnju
Prije korištenja bežičnog senzora za vožnju, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 21).
1 Uparite bežične senzore, na primjer senzor pulsa, senzor
brzine ili senzor kadence (opcionalno).
2 Pritisnite .
3 Odaberite Bic..
4 Prilikom korištenja opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da
se uređaj poveže sa senzorima.
5 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Za
pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
6
12
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
7 Započnite aktivnost.
8 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
9 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite i povucite prstom
prema gore kako biste spremili aktivnost.
Pregledavanje skijaških spustova
Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na
snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja
spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove
i daskanje na snijegu. Automatski bilježi nove skijaške spustove
na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada
se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač
vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite
nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje
spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je
mjerač vremena pokrenut.
1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
2 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutačnom spustu i
ukupnim spustovima povucite prstom prema gore ili dolje.
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena
udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni
silazak.
Plivanje u bazenu
1
2
3
4
5
Pritisnite .
Odaberite Pliv. u bazenu.
Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
Započnite aktivnost.
Uređaj automatski snima intervale i duljine.
6 Pritisnite kada se odmarate.
Boje zaslona i teksta zamijenit će se i pojavit će se zaslon
odmora.
7 Za ponovno pokretanje mjerača vremena intervala pritisnite
.
8 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite da biste zaustavili
mjerač vremena aktivnosti i ponovno držite da biste
spremili aktivnost.
Postavljanje veličine bazena
1 Pritisnite .
2 Odaberite Pliv. u bazenu.
3 Povucite prstom prema gore.
4 Odaberite Postavke > Veličina bazena.
5 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što
manji rezultat, kao i u golfu.
Aplikacije i aktivnosti
Golf
Preuzimanje golf terena
Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate
preuzeti s pomoću aplikacije Garmin Connect.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite Preuzmi golf terene >
.
2 Odaberite golf teren.
3 Odaberite Preuzmi.
Kada preuzimanje terena bude gotovo, teren će se pojaviti na
popisu terena na Legacy Series uređaju.
Igranje golfa
Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate
preuzeti pomoću pametnog telefona (Preuzimanje golf terena,
stranica 13). Preuzeti tereni nadograđuju se automatski.
Napunite uređaj prije nego što počnete igrati golf (Punjenje
uređaja, stranica 22).
1 Pritisnite .
2 Odaberite Golf.
3 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
4 S popisa dostupnih terena odaberite teren.
5 Za kretanje kroz rupe povucite prstom gore ili dolje.
Uređaj se automatski prebacuje kada prijeđete na sljedeću
rupu.
odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj
pješčanoj zamci.
NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti
funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na
točnost kompasa.
1 Pritisnite .
2 Odaberite .
Strelica pokazuje na lokaciju zastavice.
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova
Možete pregledavati udaljenosti do layupova i doglegova za par
4 i 5 rupe.
1 Pritisnite .
2 Odaberite .
NAPOMENA: Udaljenosti i lokacije nestaju s popisa kada ih
prođete.
Pregled opasnosti
Možete pregledavati udaljenosti do opasnosti duž fairwaya za
par 4 i 5 rupe. Opasnosti koje utječu na odabir udarca prikazuju
se pojedinačno ili u skupinama kako biste mogli odrediti
udaljenost do layupa ili udaljenost potrebnu za prelet preko
opasnosti.
1 Na zaslonu s podacima o rupi pritisnite , a zatim odaberite
.
Informacije o rupi
Uređaj izračunava udaljenost do prednje i stražnje strane
greena te do odabrane lokacije zastavice (Promjena lokacije
zastavice, stranica 13).
Broj trenutne rupe
Udaljenost do stražnje strane greena
Udaljenost do odabrane lokacije zastavice
Udaljenost do prednje strane greena
Par rupe
Karta greena
Promjena lokacije zastavice
Tijekom igre možete proučiti green i premjestiti zastavicu na
novu lokaciju.
1 Odaberite kartu.
Prikazuje se uvećani prikaz greena.
2 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz lokacije
zastavice.
pokazuje odabranu lokaciju zastavice.
3 Pritisnite za prihvaćanje lokacije zastavice.
Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i
odražavaju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice
sprema se samo za trenutnu rundu.
• Na zaslonu se prikazuju udaljenosti do prednjeg
i
stražnjeg
dijela najbliže opasnosti.
• Na vrhu zaslona nalazi se vrsta opasnosti .
• Green se prikazuje kao polukrug
u gornjem dijelu
zaslona. Linija ispod greena predstavlja središte fairwaya.
• Opasnosti
se prikazuju ispod greena na procijenjenim
lokacijama u odnosu na fairway.
2 Povucite kako biste vidjeli druge opasnosti za trenutnu rupu.
Mjerenje udarca s pomoću funkcije Garmin
AutoShot™
Vaš uređaj Legacy Series sadrži funkcije za automatsko
prepoznavanje i bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya
odigrate udarac, uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je
kasnije mogli vidjeti (Pregledavanje odigranih udaraca,
stranica 14).
SAVJET: Automatsko prepoznavanje udaraca najbolje
funkcionira kada nosite uređaj na zapešću ruke kojom udarate i
kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se ne
prepoznaju.
1 Započnite rundu.
Kad uređaj prepozna udarac, vaša udaljenost od lokacije
udarca prikazuje se kao natpis
na vrhu zaslona.
Pregledavanje udaljenosti do zastavice
Funkcija PinPointer kompas je koji vam pomaže pri određivanju
smjera kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da
Aplikacije i aktivnosti
13
4 Odaberite opciju:
• Ako loptica pogodi fairway, odaberite .
• Ako loptica promaši fairway, odaberite ili
.
Pregledavanje odigranih udaraca
1 Nakon što odigrate rupu, pritisnite .
2 Za prikaz podataka o zadnjem udarcu odaberite .
3 Za prikaz podataka o svakom udarcu za rupu odaberite
SAVJET: Natpis možete dodirnuti kako biste ga sakrili 10
sekundi.
2 Prošećite ili se odvezite do svoje loptice.
3 Odigrajte sljedeći udarac.
Uređaj bilježi udaljenost vašeg zadnjeg udarca.
Praćenje rezultata
1 Tijekom igranja golfa pritisnite .
2 Odaberite .
3 Za promjenu rupe prijeđite prstom gore ili dolje.
4 Dodirnite sredinu zaslona.
5 Odaberite ili za postavljanje rezultata.
Postavljanje metode praćenja rezultata
Možete promijeniti metodu koju uređaj koristi za praćenje
rezultata.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije > Golf.
3 Odaberite postavke aktivnosti.
4 Odaberite Praćenje rezultata > Metoda praćenja rezultata.
5 Odaberite metodu praćenja rezultata.
O praćenju rezultata za Stableford igru
Kada odaberete način praćenja rezultata za Stableford igru
(Postavljanje metode praćenja rezultata, stranica 14), bodovi se
dodjeljuju na temelju broja udaraca u odnosu na par. Na kraju
runde pobjeđuje osoba s najvećim rezultatom. Uređaj dodjeljuje
bodove na način koji propisuje udruga United States Golf
Association.
Rezultat igre koja se boduje po Stableford pravilima prikazuje se
u bodovima umjesto u udarcima.
Točke
Udarci u odnosu na par
0
2 ili više iznad
1
1 iznad
2
Par
3
1 ispod
4
2 ispod
5
3 ispod
Praćenje golferske statistike
Ako na uređaju omogućite praćenje statistike, možete pregledati
statistiku za trenutnu rundu (Pregledavanje sažetka runde,
stranica 14). Pomoću aplikacije Garmin Golf™ možete
uspoređivati runde i pratiti svoj napredak.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije > Golf.
3 Odaberite postavke aktivnosti.
4 Odaberite Praćenje rezultata > Praćenje statistike.
Bilježenje golferske statistike
Ako želite zabilježiti statistiku, najprije morate omogućiti
praćenje statistike (Praćenje golferske statistike, stranica 14).
1 Na kartici s rezultatima dodirnite sredinu zaslona.
2 Postavite broj odigranih udaraca, a zatim odaberite Sljedeće.
3 Postavite broj odigranih puttova, a zatim odaberite Gotovo.
14
.
Pregledavanje sažetka runde
Rezultat, statistiku i podatke o koracima možete pregledavati
tijekom runde.
1 Pritisnite .
2 Odaberite .
Završetak runde
1 Pritisnite .
2 Odaberite Kraj.
3 Povucite prstom prema gore.
4 Odaberite opciju:
• Za spremanje runde i vraćanje u način rada sata,
odaberite Spremi.
• Za uređivanje kartice s rezultatima odaberite Uređ.rezult..
• Za odbacivanje runde i vraćanje u način rada sata,
odaberite Odbaci.
• Za zaustavljanje runde i kasniji nastavak odaberite
Pauziraj.
Aplikacija Garmin Golf
Aplikacija Garmin Golf omogućuje vam prijenos kartica s
rezultatima s kompatibilnog Garmin uređaja za prikaz detaljnih
statističkih podataka i analiza udaraca. Igrači golfa mogu se
međusobno natjecati na različitim terenima s pomoću aplikacije
Garmin Golf. Više od 41 000 terena sadrže ljestvice poretka u
koje se svatko može uključiti. Možete pokrenuti turnir i pozvati
igrače na međusobno natjecanje.
Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim
Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Golf možete
preuzeti iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.
Vježbanje
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine,
zapešća i zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
Uređaj te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka
o vježbanju.
1 Držite .
2 Odaberite > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 7) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje
ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Vježbanje
Vježbanje
Uređaj vas može voditi kroz vježbanja s više koraka koja
obuhvaćaju ciljeve za svaki korak vježbanja, npr. udaljenost,
vrijeme, ponavljanja ili druga mjerenja. Na vaš su uređaj
prethodno učitana vježbanja za više aktivnosti, uključujući
vježbe snage, kardio, trčanje i biciklizam. Dodatna vježbanja i
planove treniranja možete izraditi sami ili ih pronaći u usluzi
Garmin Connect i zatim ih prenijeti na uređaj.
Možete izraditi zakazani plan treniranja pomoću kalendara u
usluzi Garmin Connect i zatim poslati zakazana vježbanja na
uređaj.
Početak vježbanja
Uređaj vas može voditi kroz više koraka vježbanja.
1 Pritisnite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Povucite prstom prema gore.
4 Odaberite Vježbanje.
5 Odaberite vježbanje.
NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja
koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.
6 Odaberite Započni vježbanje.
7 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutačne
podatke o vježbanju. Za aktivnosti snage, joge ili pilatesa
pojavljuje se animacija s uputama.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti i upotrebljavati planove treniranja s usluge
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun (Garmin
Connect, stranica 16), a Legacy Series uređaj morate upariti s
kompatibilnim pametnim telefonom.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Trening > Planovi treninga.
3 Odaberite i zakažite plan treniranja.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
Prilagodljivi plan treniranja
Na vašem Garmin Connect računu postoje prilagodljivi plan
treniranja i Garmin trener koji odgovaraju vašim ciljevima
vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja,
možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utrku od 5
km. Plan se prilagođava vašoj trenutnoj fizičkoj formi,
preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što
pokrenete plan, widget Garmin trenera dodat će se slijedu
widgeta na vašem Legacy Series uređaju.
Pokretanje današnjeg vježbanja
Nakon što plan treniranja pošaljete na svoj uređaj, widget
Garmin trenera pojavit će se u slijedu widgeta.
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta Garmin trenera.
Ako je vježbanje za ovu aktivnost zakazano za danas, uređaj
prikazuje naziv vježbanja i pita vas hoćete li ga pokrenuti.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Pregled kako biste prikazali korake vježbanja i
povucite prstom udesno kada završite s prikazom koraka
(opcionalno).
4 Odaberite Započni vježbanje.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Pregled zakazanih vježbanja
Zakazana vježbanja možete vidjeti u kalendaru treninga i zatim
možete pokrenuti vježbanje.
1 Pritisnite .
Navigacija
2 Odaberite aktivnost.
3 Povucite prstom prema gore.
4 Odaberite Kalendar treninga.
Prikazat će se zakazana vježbanja sortirana po datumu.
5 Odaberite vježbanje.
6 Odaberite opciju:
• Za prikaz koraka vježbanja odaberite Pregled.
• Za pokretanje vježbanja odaberite Započni vježbanje.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje, vožnju ili plivanje.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prikaz rekorda.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
5 Odaberite Prethodno > .
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
5 Odaberite Izbriši rekord > .
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite Izbriši sve rekorde > .
Brišu se rekordi samo za taj sport.
Navigacija
GPS navigacijske funkcije uređaja možete koristiti za spremanje
lokacije, navigaciju do lokacija i pronalazak puta do vlastitog
doma.
Spremanje vaše lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije uređaj mora locirati
satelite.
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Otiđite do mjesta na kojem želite označiti lokaciju.
2 Pritisnite .
15
3 Odaberite Navigiraj > Spremi lokaciju.
Nakon što uređaj primi GPS signale, prikazat će se
informacije o lokaciji.
4 Odaberite Spremi.
5 Odaberite ikonu.
Brisanje lokacije
1 Pritisnite .
2 Odaberite Navigiraj > Spremljene lokacije.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Izbriši > .
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije uređaj mora locirati
satelite.
1 Pritisnite .
2 Odaberite Navigiraj > Spremljene lokacije.
3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi na.
4 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite .
5 Počnite se kretati prema naprijed.
Prikazat će se kompas. Strelica kompasa pokazuje prema
spremljenoj lokaciji.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj tako da vrh
zaslona bude okrenut u smjeru u kojem se krećete.
Navigacija do početne točke
Prije navigacije do početne točke morate locirati satelite,
pokrenuti mjerač vremena i započeti aktivnost.
U bilo kojem trenutku tijekom aktivnosti možete se vratiti na
početnu lokaciju. Ako na primjer trčite u novom gradu i niste
sigurni kako se vratiti na početak staze ili u hotel, možete
navigirati natrag do svoje početne lokacije. Ova funkcija nije
dostupna za sve aktivnosti.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Natrag na početak.
Prikazat će se kompas.
3 Počnite se kretati prema naprijed.
Strelica kompasa pokazuje prema početnoj točki.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj u smjeru u
kojem navigirate.
Zaustavljanje navigacije
• Da biste zaustavili navigaciju i nastavili aktivnost, držite i
odaberite Zaustavi navigaciju.
• Da biste zaustavili navigaciju i spremili aktivnost, pritisnite i
povucite prstom prema gore.
Kompas
Uređaj sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom.
Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj
aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema
odredištu.
Ručna kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
16
1 Držite .
2 Odaberite > Senzori > Kompas > Pokreni kalibraciju.
3 Slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok
se ne pojavi poruka.
Povijest
Uređaj sprema podatke za do 14 dana praćenja aktivnosti i
pulsa i do sedam mjerenih aktivnosti. Zadnjih sedam mjerenih
aktivnosti možete vidjeti na uređaju. Podatke možete
sinkronizirati kako biste na svom Garmin Connect računu vidjeli
aktivnosti bez ograničenja, podatke o praćenju aktivnosti i
podatke o pulsu (Upotreba aplikacije Garmin Connect,
stranica 17) (Korištenje usluge Garmin Connect na računalu,
stranica 17).
Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
1 Držite .
2 Odaberite Povijest.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz aktivnosti za ovaj tjedan odaberite Ovaj tjedan.
• Za prikaz starije aktivnosti odaberite Prethodni tjedni.
4 Odaberite aktivnost.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pojedinosti kako biste vidjeli dodatne
informacije o aktivnosti.
• Odaberite Dionice za prikaz dodatnih podataka o svakoj
dionici.
• Odaberite Setovi za prikaz dodatnih podataka o svakom
setu podizanja utega.
• Odaberite Intervali za prikaz dodatnih podataka o svakom
intervalu plivanja.
• Odaberite Vrijeme u zoni kako biste vidjeli vrijeme
provedeno u svakoj zoni pulsa.
• Odaberite Izbriši kako biste izbrisali odabranu aktivnost.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Držite .
2 Odaberite Povijest.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz aktivnosti za ovaj tjedan odaberite Ovaj tjedan.
• Za prikaz starije aktivnosti odaberite Prethodni tjedni.
4 Odaberite aktivnost.
5 Odaberite Vrijeme u zoni.
Garmin Connect
Vaš Garmin Connect račun omogućuje vam praćenje
performansi i povezivanje s vašim prijateljima. Daje vam alate
za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Možete zabilježiti svoj
aktivan stil života, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje,
planinarenje, runde golfa i još mnogo toga.
Besplatni Garmin Connect račun možete stvoriti prilikom
uparivanja uređaja i pametnog telefona s pomoću aplikacije
Garmin Connect. Račun možete stvoriti i prilikom postavljanja
aplikacije Garmin Express (www.garmin.com/express).
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
Povijest
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim fitness aktivnostima i aktivnostima na otvorenom,
uključujući vrijeme, udaljenost, puls, potrošene kalorije,
kadencu, tlocrtni prikaz karte i grafikone tempa i brzine.
Možete vidjeti detaljnije podatke o svojim rundama golfa,
uključujući kartice s rezultatima, statistiku i informacije o
terenu. Možete pregledavati i prilagođena izvješća.
NAPOMENA: Za prikaz podataka potrebno je upariti
opcionalni bežični senzor s uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 21).
Prilagođavanje vašeg uređaja
Promjena izgleda sata
Možete birati između nekoliko prethodno učitanih izgleda sata ili
odabrati Connect IQ izgled sata koji je preuzet na uređaj
(Connect IQ funkcije, stranica 3). Možete i urediti postojeći
izgled sata (Uređivanje izgleda sata, stranica 17) ili stvoriti novi
(Stvaranje prilagođenog izgleda sata, stranica 17).
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Izgled sata.
3 Prstom povucite prema desno ili lijevo za kretanje dostupnim
izgledima sata.
4 Dodirnite zaslon za odabir izgleda sata.
Uređivanje izgleda sata
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Upotreba aplikacije Garmin Connect
Nakon što uređaj uparite s pametnim telefonom (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 1) s pomoću aplikacije Garmin
Connect možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj
Garmin Connect račun.
1 Provjerite je li aplikacija Garmin Connect pokrenuta na
pametnom telefonu.
2 Postavite uređaj unutar 10 m (30 ft) od pametnog telefona.
Uređaj automatski sinkronizira vaše podatke s aplikacijom
Garmin Connect i vašim Garmin Connect računom.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj. Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver
uređaja i upravljati Connect IQ aplikacijama.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Možete prilagoditi stil i podatkovna polja koja se prikazuju na
satu.
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Izgled sata.
3 Prstom povucite prema desno ili lijevo za kretanje dostupnim
izgledima sata.
4 Povucite prstom prema gore kako biste uredili izgled sata.
5 Odaberite opciju za uređivanje.
6 Povucite prstom prema gore ili dolje za kretanje kroz opcije.
7 Odaberite za odabir opcije.
8 Dodirnite zaslon za odabir izgleda sata.
Stvaranje prilagođenog izgleda sata
Možete stvoriti novi izgled sata odabirom prikaza, boja i
dodatnih podataka.
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Izgled sata.
3 Prstom povucite ulijevo i odaberite .
4 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali
opcijama pozadine i dodirnite zaslon kako biste odabrali
prikazanu pozadinu.
5 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali
analognim i digitalnim brojčanicima i dodirnite zaslon kako
biste odabrali neki od prikazanih brojčanika.
6 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali
bojama za isticanje i dodirnite zaslon kako biste odabrali
prikazanu boju.
7 Odaberite svako podatkovno polje koje želite prilagoditi i
odaberite podatke koji će se u njima prikazivati.
Bijelim okvirom označena su podatkovna polja koja možete
prilagoditi za ovaj brojčanik.
8 Prstom povucite ulijevo za prilagodbu oznaka vremena.
9 Prstom povucite prema gore ili dolje za kretanje oznakama
vremena.
10 Odaberite .
Uređaj postavlja novi izgled sata kao aktivan izgled.
Prilagođavanje izbornika kontrola
U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati
redoslijed opcija izbornika prečaca (Korištenje izbornika
kontrola, stranica 1).
1 Držite .
Prikazat će izbornik kontrola.
2 Držite .
Izbornik kontrola prebacuje se u način rada za uređivanje.
3 Odaberite prečac koji želite prilagoditi.
17
4 Odaberite opciju:
• Kako biste promijenili lokaciju prečaca u izborniku
kontrola, odaberite željenu lokaciju prečaca ili povucite
prečac na novu lokaciju.
• Odaberite kako biste prečac uklonili iz izbornika
kontrola.
5 Po potrebi odaberite kako biste prečac dodali u izbornik
kontrola.
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo nakon što iz
izbornika uklonite najmanje jedan prečac.
Postavljanje prečaca za kontrole
Možete postaviti prečac za omiljenu kontrolu, kao što je
Garmin Pay novčanik ili kontrole za glazbu.
1 Na satu povucite prstom udesno.
2 Odaberite opciju:
• Ako prvi put postavljate prečac, povucite prstom prema
gore i odaberite Postavljanje.
• Ako ste već postavili prečac, držite i odaberite
Postavke prečaca.
3 Odaberite prečac za kontrolu.
Kada povučete prstom udesno na zaslonu sata, pojavljuje se
prečac za kontrolu.
Postavke aplikacija i aktivnosti
Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno
učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama.
Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i omogućiti
upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne
za sve vrste aktivnosti.
Držite , odaberite > Aktivnosti i aplikacije, odaberite
aktivnost, a zatim odaberite postavke aktivnosti.
Istaknuta boja: Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost
kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening za aktivnost
(Upozorenja, stranica 18).
Auto Lap: Postavlja opcije za Auto Lap funkciju (Auto Lap,
stranica 19).
Auto Pause: Postavlja uređaj tako da prestane bilježiti podatke
kada se prestanete kretati ili usporite ispod zadane brzine
(Korištenje funkcije Auto Pause , stranica 19).
A.izr.d.t.sk.: Uređaju omogućuje automatsko prepoznavanje
skijaških dionica pomoću ugrađenog mjerača brzine.
Automatsko pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz
sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen
mjerač vremena (Korištenje značajke automatskog
pomicanja, stranica 19).
Automatski setovi: Omogućuje uređaju automatsko pokretanje
i zaustavljanje setova vježbi tijekom izvođenja vježbi snage.
Upit za palice: Prikaz upita koji vam omogućuje da nakon
svakog zabilježenog udarca unesete palicu koju ste
upotrijebili.
Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 18).
Udaljenost za driver palicu: Postavlja prosječnu udaljenost
koju loptica prijeđe kada je udarite drive palicom.
Uredi težinu: Omogućuje dodavanje težine s kojom ste vježbali
tijekom treninga snage ili kardio aktivnosti.
Omogući videozapise: Omogućava instruktivne animacije s
vježbama za aktivnost snage, kardio aktivnost, aktivnost joge
ili pilatesa. Animacije su dostupne za prethodno instalirana
vježbanja i vježbanja preuzeta s aplikacije Garmin Connect.
®
®
18
GPS: Postavlja način rada za GPS antenu (Promjena postavki
GPS-a, stranica 19).
Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u
bazenu.
Metoda praćenja rezultata: Postavljanje igre na udarce ili
Stableford igre kao načina praćenja pri igranju golfa.
Praćenje statistike: Omogućava praćenje statistike tijekom
igranja golfa.
Status: Automatski omogućava ili onemogućava bilježenje
rezultata kada započnete rundu golfa. Ako odaberete opciju
Uvijek pitaj, uređaj će zatražiti potvrdu.
Način turnira: Onemogućivanje funkcija koje nisu dozvoljene
tijekom službenih turnira.
Upozorenja vibracijom: Omogućava upozorenja koja vas
obavještavaju da udahnete ili izdahnete tijekom aktivnosti
disanja.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Zaslone s podacima možete prilagoditi prema svojim ciljevima
vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedan od zaslona s
podacima možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice ili
zonu pulsa.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima.
6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
7 Odaberite jednu ili više opcija:
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.
• Za prilagođavanje izgleda i broja podatkovnih polja na
svakom zaslonu s podacima, odaberite Izgled.
• Za prilagođavanje polja na zaslonu s podacima odaberite
zaslon i zatim odaberite Uredi podatkovna polja.
• Kako biste zaslon s podacima prikazali ili sakrili, odaberite
prekidač pored zaslona.
• Kako biste prikazali ili sakrili zaslon s mjeračem zone
pulsa, odaberite Mjerač zone pulsa.
Upozorenja
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u treniranju za određene ciljeve. Neka su upozorenja
dostupna samo za određene aktivnosti. Za neka je upozorenja
potreban dodatni pribor kao što je senzor pulsa ili kadence. Tri
su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o
vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.
Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava
vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada potrošite
određenu količinu kalorija.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o
vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava
kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad
210 otk./min.
Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava
svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval.
Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava
svakih 30 minuta.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Naziv
upozorenja
Vrsta upozorenja Opis
Kadenca
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije
Događaj, ponavljajuće
Možete postaviti broj kalorija.
Prilagođeno
Događaj, ponavljajuće
Možete odabrati postojeću
poruku ili stvoriti prilagođenu te
odabrati vrstu upozorenja.
Udaljenost
Ponavljajuće
Možete postaviti interval udaljenosti.
Puls
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost pulsa ili
odabrati promjene zona.
Tempo
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost tempa.
Trčanje/hodanje Ponavljajuće
Možete postaviti redovite odmore
hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost brzine.
Vrijeme
Događaj, ponavljajuće
Možete postaviti vremenski
interval.
Postavljanje upozorenja
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Upozorenja.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Dodaj novo za dodavanje novog upozorenja za
aktivnost.
• Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg
upozorenja.
7 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
8 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti
ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
9 Po potrebi uključite upozorenje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja.
Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona
(minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za
upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Auto Lap
Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap
Uređaj možete podesiti tako da funkciju Auto Lap možete
koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj
udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu izvedbe u
različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje ili svakih 5
kilometara).
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Za uključivanje ili isključivanje funkcije Auto Lap odaberite
prekidač.
• Za podešavanje udaljenosti između dionica odaberite
Auto Lap.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i
vibrirati (Postavke sustava, stranica 20).
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Možete koristiti funkciju Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je funkcija korisna ako
vaša aktivnost obuhvaća semafore ili druga mjesta gdje trebate
usporiti ili stati.
NAPOMENA: Uređaj ne bilježi podatke i aktivnosti dok je mjerač
vremena zaustavljen ili pauziran.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Pause.
6 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Tempo kako biste automatski pauzirali mjerač
vremena kada se vaš tempo spusti ispod određene
vrijednosti.
• Odaberite Brzina kako biste automatski pauzirali mjerač
vremena kad se vaša brzina spusti ispod određene
vrijednosti.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje
kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač
vremena.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Automatsko pomicanje.
6 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena postavki GPS-a
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Držite .
2 Odaberite > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite GPS.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Isključi kako biste onemogućili GPS za
aktivnost.
• Odaberite Uključi kako biste omogućili sustav GPS
satelita.
• Odaberite GPS + GLONASS (ruski sustav satelita) za
preciznije informacije o položaju u slučajevima kada je
vidljivost neba loša.
• Odaberite GPS + GALILEO (sustav satelita Europske
unije) za preciznije informacije o položaju u slučajevima
kada je vidljivost neba loša.
NAPOMENA: Istovremeno korištenje GPS-a i drugog satelita
može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS
(GPS i drugi sustavi satelita, stranica 20).
19
GPS i drugi sustavi satelita
Opcije GPS + GLONASS ili GPS + GALILEO omogućuju bolji
rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu
na korištenje samo GPS-a. Međutim, istovremeno korištenje
GPS-a i drugog satelitskog sustava može brže potrošiti bateriju
nego kada se koristi samo GPS.
Telefon i Bluetooth postavke
Držite i odaberite > Telefon.
Status: Prikazuje trenutni status Bluetooth veze i omogućuje
vam uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije.
Obavijesti: Na temelju vaših odabira uređaj automatski
uključuje i isključuje pametne obavijesti (Omogućavanje
Bluetooth obavijesti, stranica 2).
Upozorenja za povezanost: Upozorava vas kada se upareni
pametni telefon povezuje ili prekida vezu.
Uparivanje telefona: Povezuje vaš uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom koji je opremljen Bluetooth
tehnologijom.
Sinkronizacija: Omogućuje prijenos podataka između uređaja i
aplikacije Garmin Connect.
Zaustavi LiveTrack: Omogućuje vam da zaustavite aktivnu
LiveTrack sesiju.
Postavke sustava
Držite i odaberite > Sustav.
Automatsko zaključavanje: Automatski zaključava dodirni
zaslon kako bi se spriječilo slučajno dodirivanje zaslona.
Možete pritisnuti da biste otključali dodirni zaslon.
Jezik: Postavlja jezik sučelja uređaja.
Vrijeme: Postavljanje formata vremena i izvora lokalnog
vremena (Postavke vremena, stranica 20).
Datum: Omogućuje ručno postavljanje datuma i formata
datuma.
Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje načina rada, vremena
isteka i svjetline pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 20).
Physio TrueUp: Omogućuje uređaju sinkroniziranje aktivnosti,
povijesti i podataka s drugih Garmin uređaja.
Vibracija: Uključuje ili isključuje vibraciju i postavlja intenzitet
vibracije.
Bez ometanja: Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za prikaz podataka
(Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 21).
Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija bilježenja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali možda
ćete morati češće puniti bateriju.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
prijenos medija ili način rada Garmin kada je povezan s
računalom.
Ponovno postavljanje: Omogućuje ponovno postavljanje
zadanih postavki ili brisanje osobnih podataka i ponovno
postavljanje postavki (Vraćanje svih zadanih postavki,
stranica 24).
NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay
novčanik, vraćanjem uređaja na tvorničke postavke briše se i
novčanik s vašeg uređaja.
Nadogradnja softvera: Omogućuje provjeru nadogradnji
softvera.
O uređaju: Prikazuje ID jedinice, verziju softvera, pravne
informacije i licencni ugovor.
20
Postavke vremena
Držite , a zatim odaberite > Sustav > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Podešavanje vremena: Omogućuje ručno ili automatsko
postavljanje vremena ovisno o uparenom mobilnom uređaju.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Ručno podešavanje vremena
Prema zadanim postavkama vrijeme se automatski postavlja
kada se Legacy Series uređaj upari s mobilnim uređajem.
1 Držite .
2 Odaberite > Sustav > Vrijeme > Podešavanje vremena >
Ručno.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
Postavljanje alarma
Možete postaviti više alarma. Svaki alarm možete postaviti tako
da se oglasi jednom ili redovno ponavlja.
1 Držite .
2 Odaberite Satovi > Alarmi > Dodaj alarm.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
4 Odaberite Ponavljanje i odaberite opciju.
5 Odaberite Oznaka, a zatim odaberite opis alarma.
Brisanje alarma
1 Držite .
2 Odaberite Satovi > Alarmi.
3 Odaberite alarm, a zatim odaberite Izbriši.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
Držite .
Odaberite Satovi > Mjerač vremena.
Unesite vrijeme i odaberite .
Odaberite .
1
2
3
4
Korištenje štoperice
Držite .
Odaberite Satovi > Štoperica.
Pritisnite da biste pokrenuli mjerač vremena.
Za ponovno pokretanje mjerača vremena dionice pritisnite .
Ukupno vrijeme štoperice nastavlja teći.
5 Odaberite da biste zaustavili mjerač vremena.
6 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje mjerača vremena povucite
prstom prema dolje.
• Da biste spremili vrijeme štoperice kao aktivnost, pritisnite
i odaberite .
• Za izlaz iz štoperice pritisnite i odaberite .
1
2
3
4
Postavke pozadinskog osvjetljenja
Držite i odaberite > Sustav > Pozadinsko osvjetljenje.
Način rada: Postavlja pozadinsko osvjetljenje tako da se uključi
kada stupite u interakciju s uređajem, što uključuje primanje
obavijesti i korištenje gumba ili dodirnog zaslona.
Svjetlina: Postavlja razinu svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Kretnja: Postavlja pozadinsko osvjetljenje tako da se uključi
kada zakrenete zapešće prema tijelu kako biste vidjeli uređaj.
Ako ovu funkciju želite upotrebljavati samo tijekom mjerenih
Prilagođavanje vašeg uređaja
aktivnosti, odaberite Samo tijekom aktivnosti. Možete i
prilagoditi osjetljivost kretnje za češće ili rjeđe uključivanje
pozadinskog osvjetljenja.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Na zaslonu sata držite .
2 Odaberite > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja možete promijeniti u svom Garmin Connect
računu putem aplikacije Garmin Connect ili web-mjesta usluge
Garmin Connect. Neke su postavke dostupne samo putem
vašeg Garmin Connect računa i ne mogu se mijenjati putem
uređaja.
• U aplikaciji Garmin Connect odaberite
ili , odaberite
Uređaji tvrtke Garmin i odaberite svoj uređaj.
• U widgetima uređaja u aplikaciji Garmin Connect odaberite
svoj uređaj.
Nakon prilagođavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi
se promjene primijenile na uređaj (Upotreba aplikacije Garmin
Connect, stranica 17, Korištenje usluge Garmin Connect na
računalu, stranica 17).
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Uparivanje bežičnih senzora
Prilikom prvog povezivanja bežičnog ANT+ ili Bluetooth senzora
s uređajem Garmin potrebno je upariti uređaj i senzor. Nakon
uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada
pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.
SAVJET: Neki ANT+ senzori automatski se uparuju s vašim
uređajem kada pokrenete aktivnost dok je senzor uključen i blizu
uređaja.
1 Udaljite se najmanje 10 m (33 ft) od drugih bežičnih senzora.
2 Ako uparujete senzor pulsa, najprije ga stavite.
Senzor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
3 Držite .
4 Odaberite > Senzori > Dodaj novo.
5 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od senzora i pričekajte
dok se uređaj upari sa senzorom.
Kada se uređaj poveže sa senzorom, na vrhu zaslona
pojavljuje se ikona.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Kalibriranje pedometra
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Držite .
2 Odaberite > Senzori > Pedometar > Kalorije Faktor.
3 Prilagodite faktor kalibracije:
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 21).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 21).
• Postavite veličinu kotača (Kalibriranje senzora brzine,
stranica 21).
• Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 12).
Kalibriranje senzora brzine
Prije kalibriranja senzora brzine morate upariti uređaj i
kompatibilan senzor brzine (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 21).
Ručno kalibriranje je dodatna mogućnost i može povećati
točnost.
1 Držite .
2 Odaberite > Senzori > Brzina/kadenca > Veličina
kotača.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Automatski za automatsko izračunavanje
veličine kotača i kalibriranje senzora brzine.
• Odaberite Ručno i unesite veličinu kotača kako biste
ručno kalibrirali senzor brzine (Veličina i opseg kotača,
stranica 26).
Senzori palice
Vaš je uređaj kompatibilan sa senzorima palice za golf
Approach CT10. Možete upotrebljavati uparene senzore palica
za automatsko praćenje pogodaka u golfu, uključujući lokaciju,
udaljenost i vrstu palice. Dodatne informacije o senzorima palice
potražite u korisničkom priručniku.
®
Svjesnost o situaciji
Vaš Legacy Series uređaj može se koristiti s Varia pametnim
svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi povećanja svjesnosti
o situaciji. Dodatne informacije o uređaju Varia potražite u
korisničkom priručniku.
Prije kalibriranja pedometra morate upariti uređaj i pedometar
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 21).
Bežični senzori
21
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Legacy Series softver
prije uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera s pomoću
aplikacije Garmin Connect, stranica 22).
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Informacije o uređaju
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak za punjenje na
uređaju.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express
Prije nadogradnje softvera uređaja potrebno je preuzeti i
instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati uređaj (Korištenje
usluge Garmin Connect na računalu, stranica 17).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje
nadogradnje, prekinite vezu uređaja s računalom.
Uređaj će instalirati nadogradnju.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
1 Držite .
2 Odaberite > Sustav > O uređaju.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
Držite 10 sekundi.
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena litij-polimerska baterija koja se može
puniti
Trajanje baterije, male
Do 7 dana kao pametni sat
Trajanje baterije, velike Do 8 dana kao pametni sat
2 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje staza
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect
Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect (Upotreba
aplikacije Garmin Connect, stranica 17).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj. Nadogradnja se
primjenjuje kada uređaj koristite aktivno. Uređaj se ponovno
postavlja po dovršetku nadogradnje.
1 Uređaj
22
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežične frekvencije
2,4 GHz pri 19 dBm nominalno
13,56 MHz pri -44 dBm nominalno
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM1
Informacije o trajanju baterije
Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg
uređaja kao što su praćenje aktivnosti, mjerenje pulsa na
zapešću, obavijesti s pametnog telefona, GPS i povezani
senzori.
Trajanje
baterije, male
Trajanje
baterije, velike
Način rada
Do 7 dana
Do 8 dana
Način rada pametnog sata s
uključenim praćenjem aktivnosti i
neprekidnim mjerenjem pulsa na
zapešću
Do 6 sati
Do 7,5 sati
Način rada pametnog sata s
reprodukcijom glazbe
Do 15 sati
Do 18 sati
GPS način rada
Do 5 sati
Do 6 sati
GPS način rada s reprodukcijom
glazbe
Do 8 sati
Do 9,5 sati
Način rada za aktivnosti s animacijama vježbanja
Do 3,5 sati
Do 4,5 sati
Način rada za aktivnosti s animacijama vježbanja i reprodukcijom
glazbe
može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 50 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.
Informacije o uređaju
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Kožni remen držite čistim i na suhom. Izbjegavajte plivanje ili
tuširanje s kožnim remenom. Voda ili znoj mogu oštetiti kožni
remen ili izblijediti njegovu boju. Kao alternativu koristite
silikonski remen.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Promjena remena
Uređaj je kompatibilan sa standardnim remenima za brzo
skidanje. Mali sat ima remene širine 18 mm, a veliki sat ima
remene širine 22 mm.
1 Povucite brzospojnom iglicom po iglici s oprugom kako biste
uklonili remen.
2 U uređaj umetnite jednu stranu iglice s oprugom za novi
remen.
3 Povucite brzospojnu iglicu i poravnajte iglicu s oprugom sa
suprotnom stranom uređaja.
4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu drugog remena.
Rješavanje problema
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
Legacy Series uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Rješavanje problema
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i iz Bluetooth
postavki na pametnom telefonu kako biste ponovo pokušali
postupak uparivanja.
• Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite uređaj iz
aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu koji ćete
prestati upotrebljavati.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• From the watch face, hold , and select > Telefon >
Uparivanje telefona.
Povezivanje slušalica s uređajem ne
uspijeva
Ako su vaše slušalice prije bile povezane s vašim pametnim
telefonom upotrebom Bluetooth tehnologije, moguće je da se
povežu s vašim pametnim telefonom prije povezivanja s
uređajem. Možete pokušati provesti sljedeće radnje.
• Isključite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
Dodatne informacije o pametnom telefonu potražite u
korisničkom priručniku.
• Budite 10 m (33 stope) udaljeni od svojeg pametnog telefona
pri povezivanju slušalica s uređajem.
• Uparite slušalice s uređajem (Povezivanje Bluetooth
slušalica, stranica 4).
Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa
slušalicama
Prilikom upotrebe uređaja serije Legacy Series povezanog sa
slušalicama pomoću Bluetooth tehnologije signal je najjači kada
ne postoje prepreke između uređaja i antene na slušalicama.
• Ako signal prolazi kroz vaše tijelo, može doći do gubitka
signala ili se veza sa slušalicama može prekinuti.
• Preporučujemo da slušalice nosite tako da se antena nalazi
na istoj strani tijela kao i uređaj serije Legacy Series.
• Budući da se slušalice razlikuju prema modelu, možete
pokušati premjestiti sat na drugo zapešće.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Držite .
2 Odaberite .
3 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
4 Krećite se prema dolje do druge stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
5 Odaberite svoj jezik.
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
pametnim telefonom ili kad uređaj primi GPS signale. Kada
23
promijenite vremensku zonu, za postavljanje ispravnog vremena
i ažuriranje ljetnog/zimskog računanja vremena potrebno je
sinkronizirati uređaj.
1 Držite , a zatim odaberite > Sustav > Vrijeme.
2 Provjerite je li opcija Automatski omogućena.
3 Odaberite opciju:
• Provjerite prikazuje li se na vašem pametnom telefonu
točno lokalno vrijeme i zatim sinkronizirajte uređaj s
pametnim telefonom (Upotreba aplikacije Garmin
Connect, stranica 17).
• Pokrenite aktivnost na otvorenom, izađite na područje s
neometanim pogledom na nebo i pričekajte dok uređaj
primi satelitske signale.
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke pozadinskog
osvjetljenja, stranica 20).
• Smanjite razinu osvjetljenja zaslona (Postavke pozadinskog
osvjetljenja, stranica 20).
• Isključite Bluetooth tehnologiju ako ne upotrebljavate funkcije
povezivosti (Isključivanje Bluetooth veze s pametnim
telefonom, stranica 2).
• Isključite praćenje aktivnosti (Postavke praćenja aktivnosti,
stranica 9).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 2).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 6).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
senzora pulsa na zapešću, stranica 7).
• Isključite automatska očitanja pulsnog oksimetra (Promjena
načina praćenja pulsnog oksimetra, stranica 8).
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite pritisnutom 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili
uređaj.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički
zadane vrijednosti. Trebali biste sinkronizirati uređaj s
aplikacijom Garmin Connect da biste prenijeli podatke o
aktivnostima prije nego što ponovno pokrenete uređaj.
1 Držite .
2 Odaberite > Sustav > Ponovno postavljanje.
3 Odaberite opciju:
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje
je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite
Brisanje podataka i vraćanje zad.post..
NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay
novčanik, tom ćete opcijom izbrisati novčanik sa svojeg
24
uređaja. Ako ste na uređaj pohranili glazbu, tom ćete
opcijom izbrisati pohranjenu glazbu.
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje
je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite Vraćanje
zadanih postavki.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem
pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Poboljšavanje preciznosti izračuna minuta
intenzivnog vježbanja i kalorija
Preciznost procjene tih vrijednosti možete poboljšati hodanjem ili
trčanjem u trajanju od 15 minuta.
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta Moj dan.
2 Odaberite !.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Očitana temperatura nije točna
Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor
temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili
najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba
i pričekati 20 do 30 minuta.
Rješavanje problema
Možete koristiti i opcionalni tempe vanjski senzor temperature
za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
• Posjetite www.garmin.com/ataccuracy.
Ovaj uređaj nije medicinski uređaj. Funkcija pulsnog
oksimetra nije dostupna u svim državama.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
% maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura snimljena u
zadnja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura snimljena u zadnja
24 sata.
Broj katova na koje ste se popeli: Ukupan broj katova na koje
ste se popeli u danu.
Broj katova s kojih ste se spustili: Ukupan broj katova s kojih
ste se spustili u danu.
Broj udisaja: Tempo disanja izražen brojem udisaja u minuti
(udis./min).
Broj zaveslaja zadnje udaljenosti: Ukupan broj zaveslaja za
zadnju prijeđenu duljinu bazena.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zaveslaja: Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja intervala: Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutnog intervala.
Brzina zaveslaja zadnje duljine: Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Dodatak
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Katovi u minuti: Broj katova na koje ste se popeli u minuti.
Koraci: Broj koraka tijekom trenutne aktivnosti.
Koraci dionice: Broj koraka tijekom trenutne dionice.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Ponavljanja: Tijekom aktivnosti treniranja snage, broj
ponavljanja u setu.
Postavljanje mjerača vremena: Tijekom aktivnosti treniranja
snage, količina utrošenog vremena u trenutačnom setu.
Pr.zav./dulj.u int: Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom
trenutnog intervala.
Prosječan broj zaveslaja po duljini: Prosječan broj zaveslaja
po duljini tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls, % od maksimalnog: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječan Swolf: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 12).
Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina zaveslaja: Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna udaljenost po zaveslaju: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječni puls dionice, % od maksimalnog: Prosječan
postotak maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls na zad. dionici, % maks.: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu dionicu.
Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Stres: Vaša trenutna razina stresa.
Swolf intervala: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
Swolf zadnjeg intervala: Prosječan swolf rezultat za zadnji
dovršeni interval.
Swolf za posljednju duljinu: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Tempo: Trenutni tempo.
25
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Tempo zadnje duljine: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Udalj. po zavesl. u zad. interv.: Prosječna prijeđena udaljenost
po zaveslaju tijekom zadnjeg dovršenog intervala.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Udaljenost po zaveslaju: Prijeđena udaljenost po zaveslaju.
Udaljenost po zaveslaju u intervalu: Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutnog intervala.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme kruga: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Vrsta zaveslaja u trenutnom intervalu: Trenutna vrsta
zaveslaja za interval.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zamaha koja se koristi
tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Vrsta zaveslaja zadnjeg intervala: Vrsta zamaha koja se
koristi tijekom posljednjeg dovršenog intervala.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zaveslaja: Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Veličina i opseg kotača
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
26 × 1-3/8
2068
20 × 1,75
1515
26 × 2,10
2068
20 × 1-3/8
1615
26 × 2,125
2070
22 × 1-3/8
1770
26 × 2,35
2083
22 × 1-1/2
1785
26 × 1-1/2
2100
24 × 1
1753
26 × 3,00
2170
24 × 3/4
1785
27 × 1
2145
24 × 1-1/8
1795
27 × 1-1/8
2155
24 × 1,75
1890
27 × 1-1/4
2161
24 × 1-1/4
1905
27 × 1-3/8
2169
24 × 2,00
1925
29 x 2,1
2288
24 × 2,125
1965
29 x 2,2
2298
26 × 7/8
1920
29 x 2,3
2326
26 × 1-1,0
1913
650 x 20C
1938
26 × 1
1952
650 x 23C
1944
26 × 1,25
1953
650 × 35A
2090
26 × 1-1/8
1970
650 × 38B
2105
26
Dodatak
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
Dodatak
27
Indeks
A
aktivnosti 11, 12, 18
dodavanje 11
favoriti 11
pokretanje 11
prilagođeno 11
spremanje 11
alarmi 18, 20
ANT+ senzori 21
aplikacije 2, 3, 5, 14
pametni telefon 1, 11
Auto Lap 19
Auto Pause 19
automatsko pomicanje 19
B
baterija
maksimiziranje 2, 24
punjenje 22
trajanje 22
biciklizam 12
Bluetooth senzori 21
Bluetooth tehnologija 2, 3, 5, 20, 23
slušalice 4, 23
Body Battery 10
brisanje
osobni rekordi 15
stari podaci 16
karte 15
kartica s rezultatima 14
kompas 13, 16
kalibracija 16
kontakti, dodavanje 5
kontakti u hitnim slučajevima 5
korisnički profil 14
L
layup 13
licenca 22
LiveTrack 5
lokacija zastavice, green view 13
lokacije 15, 16
brisanje 16
M
maksimalni VO2 7, 26
menstrualni ciklus 10
minute intenzivnog vježbanja 8, 24
mjerač odbrojavanja 20
mjerač vremena 11, 12
odbrojavanje 20
mjerenje udarca 13
mjerne jedinice 21
N
Connect IQ 3
način rada za spavanje 2, 8
nadogradnje, softver 22
navigacija 15, 16
zaustavljanje 16
NFC 4
novčanik 1, 4
nožni senzor 21
Č
O
čišćenje uređaja 23
obavijesti 2
tekstualne poruke 2
telefonski pozivi 2
opasnosti 13
Oprema 21, 25
osobni rekordi 15
brisanje 15
C
D
daskanje na snijegu 12
dionice 16
doba dana 20, 23
dogleg 13
duljine 12
G
Garmin Connect 1–3, 5, 15–17, 21, 22
spremanje podataka 17
Garmin Express 3
nadogradnja softvera 22
Garmin Pay 4, 5
glavni izbornik, prilagođavanje 9
glazba 1, 3
reprodukcija 4
učitavanje 3, 4
usluge 3, 4
GLONASS 19, 20
GPS 1, 19, 20
signal 24
green view, lokacija zastavice 13
H
hidracija 10
I
ID jedinice 22
ikone 1
intervali 12
izbornik 1
Izbornik kontrola 17
izgled sata 1
izgledi sata 3, 17
izračun naprezanja 10
K
kadenca
senzori 21
upozorenja 19
kalendar 15
kalibracija, kompas 16
kalorija, upozorenja 19
kalorije 24
28
P
pametni telefon 1, 3, 5, 9, 14, 23
aplikacije 2, 3, 11
uparivanje 1, 23
pedometar 1, 21
plaćanja 4, 5
plivanje 12
podaci
prijenos 14, 16, 17
spremanje 14, 16, 17
podatkovna polja 1, 3, 12, 18, 25
pomoć 5, 6
ponovno postavljanje uređaja 24
postavke 8, 9, 18, 20, 21, 24
postavke sustava 20
povijest 16
praćenje 5, 8
praćenje aktivnosti 8, 9
praćenje rezultata 14
prečaci 1, 17, 18
prepoznavanje nezgoda 5, 6
prijenos podataka 17
prilagođavanje uređaja 17, 18
profili, korisnik 14
puls 1, 6, 10
monitor 6
senzor 7
uparivanje senzora 6
upozorenja 6, 19
zone 7, 14, 16
Puls, zone 7
pulsni oksimetar 6–8
punjenje 22
R
računalo 4
razina stresa 10
remeni 23
rješavanje problema 6, 8, 10, 23–25
runda golfa, završetak 14
S
sat 20
satelitski signali 1, 24
senzori bicikla 21
senzori za brzinu i kadencu 1, 21
skijanje
alpsko 12
daskanje na snijegu 12
slušalice 23
Bluetooth tehnologija 4, 23
povezivanje 4
softver
nadogradnja 22
verzija 22
specifikacije 22
spremanje aktivnosti 11, 12
spremanje podataka 14, 16
stari podaci 12, 16
prikaz 14
slanje na računalo 14, 16, 17
statistika 14
staze
odabir 13
preuzimanje 13
reprodukcija 13
swolf rezultat 12
Š
štoperica 20
T
tekstualne poruke 2
telefonski pozivi 2
tempe 22, 24
temperatura 22, 24
tipke 1, 23
traka za trčanje 12
trening u zatvorenom 11, 12
treniranje 2
kalendar 15
planovi 15
stranice 12
U
udaljenost, upozorenja 19
uparivanje
ANT+ senzori 6
pametni telefon 1, 23
senzori 21
upozorenja 18, 19
puls 6
upravljanje glazbom 4
USB 22
V
veličina bazena
postavljanje 12
prilagođeno 12
veličine kotača 21, 26
vježbanje 15
vremenske zone 20
vrijeme 20
postavke 20
upozorenja 19
W
Wi-Fi, povezivanje 3
Wi‑Fi, povezivanje 3
widgeti 1, 3, 6, 7, 9, 10
Z
zaključavanje, zaslon 1, 20
zamjenski dijelovi 23
zasićenost kisikom 7, 8
zaslon 20
zaslon osjetljiv na dodir 1
zasloni sata 17
Indeks
zaveslaji 12
zdravstvena statistika 10
zone
puls 7
vrijeme 20
Indeks
29
support.garmin.com
Rujan 2019
190-02553-01_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising