Garmin | vívofit® 3 | User guide | Garmin vívofit® 3 Käyttöopas

Garmin vívofit® 3 Käyttöopas
vívofit 3
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ ja vívofit ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja
USB ANT Stick™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi
niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03009
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Päivittäinen käyttö ....................................................................... 1
Määritys älypuhelimessa............................................... 1
Pariliittäminen älypuhelimeen ..................................................... 1
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella ...... 1
Määritys tietokoneessa.................................................. 1
Tietokoneen pariliittäminen ......................................................... 1
Tietojen synkronointi tietokoneeseen ......................................... 1
Laitteen esittely.............................................................. 2
Liikkumispalkki ............................................................................ 2
Kuvakkeet ................................................................................... 2
Valikkoasetukset ......................................................................... 2
Unen seuranta ............................................................................ 2
Taustavalon käyttäminen ............................................................ 2
Soljen lukitseminen ..................................................................... 2
Historia............................................................................ 2
Garmin Connect .......................................................................... 2
Laitteen mukauttaminen................................................ 3
Garmin Connect asetukset ......................................................... 3
ANT+ sykevyö................................................................. 3
ANT+ sykevyön pariliitos ............................................................ 3
Laitteen tiedot................................................................. 4
vívofit 3 - tekniset tiedot .............................................................. 4
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 4
Ohjelmistopäivitys ....................................................................... 4
Laitteen huoltaminen .................................................................. 4
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ..................................... 4
Hihnan vaihtaminen .................................................................... 5
Laitteen kiinnittäminen vyöpidikkeeseen .................................... 5
Vianmääritys................................................................... 5
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 5
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät vastaa
toisiaan ....................................................................................... 5
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ................................................ 6
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ......................... 6
Vinkkejä nykyisille Garmin Connect käyttäjille ............................ 6
Minulla ei ole älypuhelinta tai tietokonetta .................................. 6
Laite ei käynnisty ........................................................................ 6
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 6
Useiden mobiililaitteiden tai tietokoneiden pariliittäminen
laitteeseen .................................................................................. 6
Liite.................................................................................. 6
Lisätietojen saaminen ................................................................. 6
Sykealuelaskenta ........................................................................6
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 6
Hakemisto....................................................................... 8
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Jotta voit käyttää aktiivisuusranneketta tehokkaasti, sinun
tarvitsee pariliittää se älypuhelimeen tai tietokoneeseen ja tehdä
määritys maksuttomalla Garmin Connect™ tilillä.
HUOMAUTUS: laitteen toiminnot ovat rajalliset, kunnes pariliität
sen ja teet määritykset.
Valitse vaihtoehto:
• Pariliitä laite älypuhelimeen (Määritys älypuhelimessa,
sivu 1).
• Pariliitä laite tietokoneeseen (Määritys tietokoneessa,
sivu 1).
Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Synkronoi tietosi manuaalisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect Mobile sovelluksessa. Laite synkronoi tiedot
Garmin Connect Mobile sovelluksen kanssa ajoittain myös
automaattisesti.
1 Tuo laite älypuhelimen lähelle.
2 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
VIHJE: sovellus voi olla auki tai käynnissä taustalla.
3 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti .
4 Odota, kun tiedot synkronoituvat.
5 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
Päivittäinen käyttö
Hyödynnä vívofit 3 laitetta arjessasi käyttämällä sitä
vuorokauden ympäri ja synkronoimalla tiedot usein Garmin
Connect tilillesi. Synkronoinnin jälkeen voit analysoida askel- ja
unitietoja sekä tarkastella kokonaismääriä ja Insights-tietoja.
Garmin Connect tilin kautta voit osallistua haasteisiin ja kilpailla
kavereidesi kanssa. Voit myös mukauttaa laitteen asetuksia,
kuten kellotauluja, näkyviä näyttöjä ja automaattisen
synkronoinnin tiheyttä.
Määritys älypuhelimessa
Pariliittäminen älypuhelimeen
vívofit 3 laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect Mobile
sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Käynnistä laite painamalla laitteen painiketta À.
Määritys tietokoneessa
Tietokoneen pariliittäminen
Voit pariliittää laitteen tietokoneeseen valinnaisen USB ANT
Stick™ muistitikun avulla. Saat lisätietoja valinnaisista
lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai
Garmin jälleenmyyjältä.
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/vivofit3.
2 Valitse Määritys tietokoneessa ja lataa ja asenna Garmin
Express™ sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.
3 Liitä langaton USB ANT Stick USB-porttiin.
4 Käynnistä laite painamalla laitteen painiketta À.
®
®
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se on
pariliitostilassa.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
painamalla laitteen painiketta, kunnes näyttöön tulee .
3 Luo tili ja määritä laite seuraamalla sovelluksen ohjeita.
HUOMAUTUS: määritys saattaa sisältää
ohjelmistopäivityksen, joka voi kestää useita minuutteja. Pidä
laite älypuhelimen lähellä, kunnes määritys on valmis.
Kun määritys on valmis, laite seuraa päivittäistä aktiivisuuttasi
jatkuvasti. Synkronoi laite usein, jotta voit seurata edistymistäsi
sovelluksella.
Johdanto
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se on
pariliitostilassa.
5 Paina tarvittaessa laitteen painiketta, kunnes näytössä on
teksti .
6 Lisää laite tietokoneen ohjeiden mukaisesti Garmin Connect
tiliisi ja tee määritys.
Tietojen synkronointi tietokoneeseen
Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect sovelluksella.
1 Tuo laite tietokoneen lähelle.
2 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti .
3 Odota, kun tiedot synkronoituvat.
4 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect
sovelluksessa.
1
Laitteen esittely
Liikkumispalkki
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki À tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa Á aina 15 minuutin välein, jos
olet paikallasi.
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
Kuvakkeet
Kuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Kukin kuvake edustaa
eri ominaisuutta. Voit selata ominaisuuksia laitteen painikkeella.
Nykyinen päivämäärä. Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun
synkronoit tietosi älypuhelimeen tai tietokoneeseen.
Päivän askelten kokonaismäärä.
Päivätavoitteeseen tarvittavien jäljellä olevien askelten määrä.
Kun käytät automaattista tavoitetoimintoa, laite oppii ja ehdottaa
uutta tavoitetta joka aamu.
Kyseisenä päivänä kuljettu matka kilometreinä tai maileina.
Kuluvana päivänä kulutettu kalorimäärä, joka sisältää sekä
aktiiviset kalorit että lepokalorit.
Viikon tehominuuttisi yhteensä.
Nykyinen syke ja sykealue. Laitteen on oltava kytkettynä yhteensopivaan sykemittariin (valinnainen).
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän aikana, laite
vähentää askeleet päivätavoitteestasi. Kun saavutat
askeltavoitteesi, laitteessa näkyy teksti ja laite alkaa laskea
päivätavoitteen ylittäviä askeleita.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Kuntoilusuorituksen tallentaminen
Voit tallentaa ajastetun kuntoilusuorituksen, kuten kävely- tai
juoksulenkin, joka voidaan lähettää Garmin Connect tilillesi.
1 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti .
Ajastin käynnistyy.
2 Aloita suoritus.
VIHJE: voit selata suoritustietoja laitteen painikkeesta, kun
ajastin on käynnissä.
3 Paina suorituksen jälkeen laitteen painiketta, kunnes
näytössä on teksti .
Yhteenveto tulee näyttöön. Laite näyttää suorituksen
kokonaisajan ja kuljetun matkan.
4 Voit sulkea yhteenvedon ja palata aloitusnäyttöön laitteen
painikkeesta.
Synkronoituasi laitteen voit tarkastella suoritustietoja Garmin
Connect tililläsi.
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin.
Taustavalon käyttäminen
Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa painamalla
laitteen painiketta pitkään.
Taustavalo sammuu automaattisesti.
Soljen lukitseminen
Lukitse solki käyttäessäsi laitetta, jotta se pysyy paikallaan.
Käännä solki lukitusasentoon.
Punainen viiva näkyy, kun solki ei ole lukossa.
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tehominuutteja. Voit pyrkiä
viikon tehominuuttitavoitteeseesi kävelemällä ripeästi vähintään
10 minuuttia yhtäjaksoisesti.
®
STOP
Lopettaa ajastetun suorituksen.
SYNC
Synkronoi tiedot Garmin Connect tilille.
Laite seuraa päivittäisiä askelmääriä ja unitilastoja sekä
ajastettuja kuntoilusuorituksia ja valinnaisia ANT+ syketietoja.
Nämä historiatiedot voi lähettää Garmin Connect tilillesi.
Laite säilyttää suoritustietoja enintään 4 viikkoa.
HUOMAUTUS: kun käytät sykemittaria, tietoja säilytetään
lyhemmän aikaa.
Kun tietojen tallennustila on täynnä, laite alkaa vapauttaa tilaa
poistamalla vanhimpia tiedostoja.
PAIR
Pariliittää laitteen langattomalla Bluetooth tekniikalla.
Garmin Connect
Valikkoasetukset
Voit selata valikkoasetuksia painamalla laitteen painiketta
pitkään.
START Aloittaa ajastetun suorituksen.
ABOUT Näyttää laite- ja säädöstiedot.
2
Historia
®
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
Laitteen esittely
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisää tietoja
suorituksestasi, kuten ajan, matkan, sykkeen, kulutetut kalorit
ja mukautettavia raportteja.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Laitteen mukauttaminen
Garmin Connect asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja käyttäjäasetuksiasi Garmin
Connect tililläsi.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
• Valitse Garmin Connect sovelluksen laitewidgetissä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Tietojen synkronointi Garmin
Connect Mobile sovelluksella, sivu 1, Tietojen synkronointi
tietokoneeseen, sivu 1).
Laiteasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Laiteasetukset.
Herätys: määrittää herätysajan ja -tiheyden laitetta varten.
Move IQ: ominaisuuden avulla laite tunnistaa automaattisesti
liikekaavoja, kuten pyöräilyn ja juoksun, ja näyttää tiedot
Garmin Connect tililläsi.
Liikkumishälytys: voit ottaa liikkumispalkin käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Hälytysäänet: voit ottaa hälytysäänet käyttöön tai poistaa ne
käytöstä. Laitteesta kuuluu merkkiääni, kun hälytysäänet ovat
käytössä.
Näkyvät näytöt: voit mukauttaa normaalikäytön ja ajastetun
suorituksen aikana näkyviä tietonäyttöjä.
Aloitusnäyttö: määrittää oletusnäytön, joka näkyy, kun laite on
ollut käyttämättömänä. Voit määrittää myös ajastetun
suorituksen aikana näkyvän oletusnäytön.
Näytön tila: voit valita jaetun näytön tai koko näytön tilan.
Valitsemalla Jaettu näyttö -vaihtoehdon voit tarkastella
Laitteen mukauttaminen
samanaikaisesti kahta datanäyttöä, kuten aloitusnäyttöä ja
haluamaasi näkyvää näyttöä.
Kellotaulu: voit mukauttaa kellotaulua.
HUOMAUTUS: kellotaulut ovat käytettävissä ainoastaan
koko näytön tilassa.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Automaattinen synkronointi: voit määrittää, miten usein laite
synkronoi tiedot automaattisesti Garmin Connect tilillesi.
HUOMAUTUS: pariston kesto lyhenee sitä enemmän, mitä
useammin synkronoit tietoja.
Käyttäjäasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Käyttäjäasetukset.
Henkilötiedot: voit määrittää käyttäjäprofiilisi tiedot, kuten
sukupuolen, syntymäajan, pituuden, painon, normaalin
nukkuma-ajan ja aktiivisuusluokan. Laite parantaa
aktiivisuuden seurannan tarkkuutta antamiesi tietojen
perusteella.
Päivittäiset askeleet: voit määrittää päivittäisen askeltavoitteen.
Käyttämällä Automaattinen tavoite -asetusta voit antaa
laitteen määrittää askeltavoitteen automaattisesti.
Tehominuutit viikossa: voit määrittää viikoittaisen
tehominuuttitavoitteen.
Mukautettu askeleen pituus: laite voi laskea kuljetun matkan
tavallistakin tarkemmin mukautetun askeleen pituutesi avulla.
Kun annat tietyn matkan ja askelmäärän, joka siihen
tarvitaan, Garmin Connect laskee askeleesi pituuden.
Sykealueet: voit arvioida enimmäissykkeesi ja määrittää
mukautettuja sykealueita.
ANT+ sykevyö
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoja valinnaisten anturien yhteensopivuudesta ja
hankkimisesta on osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ sykevyön pariliitos
Ennen kuin voit pariliittää sykemittarin, sinun on otettava
käyttöön syketietonäyttö vívofit 3 laitteessa. Lisätietoja näkyvien
näyttöjen mukauttamisesta on kohdassa Laiteasetukset, sivu 3.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykemittari,
liitetään Garmin yhteensopivaan laitteeseen. Kun olet luonut
pariliitoksen ensimmäisen kerran, Garmin tuote tunnistaa
sykemittarin automaattisesti aina, kun se aktivoidaan.
HUOMAUTUS: sykemittarin käyttäminen lyhentää pariston
kestoa.
1 Aseta sykemittari paikalleen.
2 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Siirry
syketietonäyttöön painamalla laitteen painiketta.
3
vilkkuu näytön yläreunassa.
4 Odota, kun laite muodostaa yhteyden sykemittariin.
Kun anturi on pariliitetty laitteeseen, näet sykkeesi ja
sykealueesi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
3
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 6osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Laitteen tiedot
vívofit 3 - tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR1632paristo
Akunkesto
1 vuosi
Käyttölämpötila
-10 - 60 ºC (14 - 140 ºF)
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Pariston vaihtaminen
Laite käyttää yhtä CR1632-paristoa.
1 Irrota laite hihnasta.
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
säädöstietoja.
1 Paina laitteen painiketta, kunnes näytössä on teksti ABOUT.
2 Voit selata tietonäyttöjä painamalla laitteen painiketta.
2 Irrota laitteen taustapuolella olevat neljä ruuvia
ristipääruuvitaltalla.
3 Irrota kotelon takakansi ja paristo.
Ohjelmistopäivitys
Kun saatavissa on ohjelmistopäivitys, laite lataa sen
automaattisesti, kun synkronoit laitteen Garmin Connect tilillesi.
Päivityksen aikana näkyy edistymispalkki. Kun päivitys on
valmis, laite käynnistyy uudelleen.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä aseta laitetta kuumaan paikkaan, kuten kuivausrumpuun.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
4 Aseta uusi paristo etukannen sisäpuolelle negatiivinen puoli
kantta vasten.
5 Varmista, että tiiviste on kunnossa ja paikallaan kotelon
takakannessa.
6 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
7 Kiristä neljä ruuvia yhtä tiukalle.
8 Aseta laite joustavaan silikonihihnaan venyttämällä hihna
laitteen ympärille.
Laitteen nuolen on oltava hihnan sisäpuolella olevan nuolen
suuntainen.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
4
Laitteen tiedot
2 Aseta laite joustavaan silikonipidikkeeseen venyttämällä
pidike laitteen ympärille.
Laitteen nuolen on oltava pidikkeen nuolen suuntainen.
Hihnan vaihtaminen
Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista osoitteesta
buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
1 Irrota laite hihnasta.
Irrota laite vyöpidikkeestä vetämällä joustavaa pidikettä poispäin
laitteesta.
2 Aseta laite joustavaan silikonihihnaan venyttämällä hihna
laitteen ympärille.
Laitteen nuolen on oltava hihnan sisäpuolella olevan nuolen
suuntainen.
Vianmääritys
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Laitteen kiinnittäminen vyöpidikkeeseen
HUOMAUTUS
Älä kiinnitä vyöpidikettä yli 6 mm:n paksuisiin kohtiin.
Valinnaisella vyöpidikkeellä voit kiinnittää laitteen
vyötärönauhaan, vyöhön tai paidantaskuun. Saat lisätietoja
valinnaisista lisävarusteista osoitteesta buy.garmin.com tai
Garmin jälleenmyyjältä.
1 Irrota laite hihnasta.
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät
eivät vastaa toisiaan
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
Vianmääritys
5
1 Valitse vaihtoehto:
2 Vapauta laitteen painike.
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 1).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect Mobile
sovelluksella (Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobile sovelluksella, sivu 1).
2 Odota, kun laite synkronoi tietosi.
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect Mobile sovelluksen tai
Garmin Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi
tietoja eikä päivitä askelmäärää.
Laite nollautuu ja näyttö syttyy.
Useiden mobiililaitteiden tai tietokoneiden
pariliittäminen laitteeseen
vívofit 3 laitteen voi pariliittää useisiin mobiililaitteisiin ja
tietokoneisiin. Laitteen voi pariliittää esimerkiksi älypuhelimeen,
tablettiin sekä koti- ja työtietokoneeseen. Voit toistaa
pariliitoksen jokaisessa mobiililaitteessa tai tietokoneessa
(Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 1, Tietokoneen
pariliittäminen, sivu 1).
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun synkronoit laitteen
tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Synkronoi laite, jotta saat
oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika
päivittyy.
1 Varmista, että tietokoneessa tai mobiililaitteessa näkyy oikea
paikallinen aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi laite tietokoneeseen (Tietojen synkronointi
tietokoneeseen, sivu 1).
• Synkronoi laite mobiililaitteeseen (Tietojen synkronointi
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 1).
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Liite
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta www.support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
vívofit 3 laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Vinkkejä nykyisille Garmin Connect
käyttäjille
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksessa
2 Valitse Garmin-laitteet > Lisää laite.
tai
.
Minulla ei ole älypuhelinta tai tietokonetta
Voit käynnistää laitteen ja käyttää sen rajallisia toimintoja,
kunnes määrität sen asetukset älypuhelimessa tai
tietokoneessa. Ennen määritystä voit käyttää ainoastaan
askelmäärää, automaattista tavoitetta ja liikkumispalkkia. Laite
nollaa askelmäärän kerran päivässä. Laite yrittää nollata
askelmäärän nukkuessasi ensimmäisen käyttöpäiväsi
lepovaiheen perusteella. Laite ei tallenna historiatietoja, ennen
kuin asetukset on määritetty.
Määritä laite älypuhelimessa (Määritys älypuhelimessa,
sivu 1) tai tietokoneessa (Määritys tietokoneessa, sivu 1),
jotta voit käyttää muitakin laitteen toimintoja.
HUOMAUTUS: asetukset tarvitsee määrittää vain kerran, ja
sen ansiosta voit käyttää kaikkia laitteen toimintoja.
Laite ei käynnisty
Jos laite ei enää käynnisty, paristot on ehkä vaihdettava.
Siirry kohtaan Pariston vaihtaminen, sivu 4.
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja.
HUOMAUTUS: laitteen nollaaminen nollaa myös liikkumispalkin.
1 Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan, kunnes näyttö
sammuu.
6
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
Liite
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Liite
7
Hakemisto
A
aika 6
ajastin 2
aktiivisuuden seuranta 2
ANT+ anturien pariliitos 3
ANT+ anturit 3
pariliitos 3
asetukset 3
laite 3
B
Bluetooth tekniikka 6
G
Garmin Connect 1–3
Garmin Express 1
H
hihnat 5
historia 1, 2
lähettäminen tietokoneeseen 1, 2
K
kuvakkeet 2
L
laitteen asetusten nollaaminen 6
laitteen puhdistaminen 4
laitteen tunnus 4
lepotila 2
lisävarusteet 3, 6
M
Move IQ 3
O
ohjelmisto
päivittäminen 4
versio 4
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 6
P
painikkeet 2
pariliitos 6
älypuhelin 6
paristo
maksimoiminen 3
vaihtaminen 4
pariston vaihtaminen 4
päivitykset, ohjelmisto 4
S
sovellukset 1
suoritukset 2
suoritusten tallentaminen 2
syke, alueet 3, 4, 6
T
taustavalo 2
tavoitteet 3
tehominuuttia 2
tekniset tiedot 4
tiedot 2
siirtäminen 2
tallentaminen 2
tietojen tallentaminen 2
tietokone 6
U
USB ANT Stick 1
V
varaosat 5
vianmääritys 5, 6
vyöpidike 5
Ä
älypuhelin 1, 6
pariliitos 6
8
Hakemisto
support.garmin.com
Kesäkuu 2017
190-02026-37_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising