Garmin | vívoactive® 4S | User guide | Garmin vívoactive® 4S Podręcznik użytkownika

Garmin vívoactive® 4S Podręcznik użytkownika
VÍVOACTIVE 4/4S
®
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause , Edge oraz vívoactive są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Body Battery™, Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ oraz
Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google. Inc. Apple , iPhone oraz iTunes są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak
i logo BLUETOOTH stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe
powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. iOS jest zastrzeżonym
znakiem handlowym firmy Cisco Systems, Inc., używanym na podstawie licencji udzielonej przez firmę Apple Inc. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem organizacji Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
®
®
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
M/N: A03558, M/N: A03618
Spis treści
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu
pulsoksymetru ........................................................................ 8
Wstęp ............................................................................... 1
Śledzenie aktywności.................................................... 8
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Porady dotyczące ekranu dotykowego .................................. 1
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego ............... 1
Używanie menu elementów sterujących ................................ 1
Ikony ...................................................................................... 1
Konfigurowanie zegarka ............................................................. 1
Cel automatyczny ....................................................................... 8
Korzystanie z alertów ruchu ........................................................ 8
Monitorowanie snu ...................................................................... 8
Minut intensywnej aktywności ..................................................... 9
Zliczanie minut intensywnej aktywności ................................. 9
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 9
Ustawienia śledzenia aktywności ............................................... 9
Wyłączanie śledzenia aktywności .......................................... 9
Funkcje telefoniczne...................................................... 1
Parowanie smartfona .................................................................. 1
Funkcje online .............................................................................2
Powiadomienia z telefonu ...................................................... 2
Włączenie powiadomień Bluetooth ................................... 2
Wyświetlanie powiadomień ............................................... 2
Odpowiadanie na wiadomość tekstową ............................ 2
Odbieranie połączenia przychodzącego ........................... 2
Zarządzanie powiadomieniami .......................................... 2
Wyłączanie połączenia ze smartfonem Bluetooth ............ 3
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ................................... 3
Znajdowanie telefonu ............................................................. 3
Connect IQFunkcje ..................................................................... 3
Pobieranie funkcji Connect IQ ............................................... 3
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera .......... 3
Funkcje online Wi‑Fi ................................................................... 3
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi ............................... 3
Muzyka ............................................................................ 3
Łączenie się z dostawcą zewnętrznym ....................................... 3
Pobieranie materiałów dźwiękowych od dostawców
zewnętrznych ......................................................................... 4
Odłączanie od dostawcy zewnętrznego ................................ 4
Pobieranie osobistych materiałów dźwiękowych ........................ 4
Podłączanie słuchawek Bluetooth .............................................. 4
Słuchanie muzyki ........................................................................ 4
Sterowanie odtwarzaniem muzyki .............................................. 4
Garmin Pay..................................................................... 4
Konfigurowanie portfela Garmin Pay .......................................... 4
Płacenie za zakupy za pomocą zegarka .................................... 4
Dodawanie karty płatniczej do portfela Garmin Pay ................... 5
Zarządzanie portfelem Garmin Pay ....................................... 5
Zmiana kodu dostępu Garmin Pay ............................................. 5
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania................... 5
Dodawanie kontaktów alarmowych ............................................ 5
Dodawanie kontaktów ................................................................. 6
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń ............................. 6
Wzywanie pomocy ...................................................................... 6
Funkcje związane z tętnem............................................ 6
Czujnik tętna na nadgarstek ....................................................... 6
Noszenie urządzenia ............................................................. 6
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ....................................................................................... 6
Wyświetlanie widżetu tętna .................................................... 6
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna ..................... 6
Przesyłanie danych tętna do urządzeń Garmin ..................... 7
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna .......................... 7
Informacje o strefach tętna ......................................................... 7
Ustawianie stref tętna ............................................................ 7
Obliczanie strefy tętna ........................................................... 7
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ............................. 7
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego ...................... 7
Pulsoksymetr .............................................................................. 8
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru ................................... 8
Zmiana trybu monitorowania SpO2 ....................................... 8
Spis treści
Widżety............................................................................ 9
Wyświetlanie widżetów ............................................................. 10
Dostosowywanie pętli widżetów ........................................... 10
O widżecie Mój dzień ................................................................ 10
Widżet statystyk zdrowia .......................................................... 10
Zmienność tętna i poziom wysiłku ............................................ 10
Korzystanie z widżetu poziomu wysiłku ............................... 10
Body Battery ............................................................................. 10
Wyświetlanie widżetu Body Battery ..................................... 10
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body
Battery .................................................................................. 10
Śledzenie cyklu menstruacyjnego ............................................ 11
Monitorowanie nawodnienia ..................................................... 11
Korzystanie z widżetu monitorowania nawodnienia ............ 11
Aplikacje i aktywności ................................................. 11
Rozpoczynanie aktywności ....................................................... 11
Porady dotyczące rejestrowania aktywności ....................... 11
Zatrzymywanie aktywności ....................................................... 11
Dodawanie własnej aktywności ................................................ 11
Dodawanie lub usuwanie ulubionej aktywności ........................ 11
Aktywności w pomieszczeniu ................................................... 12
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ...................... 12
Kalibrowanie dystansu na bieżni ......................................... 12
Aktywności na powietrzu .......................................................... 12
Bieganie ............................................................................... 12
Jazda rowerem .................................................................... 12
Wyświetlanie zjazdów na nartach ........................................ 13
Pływanie w basenie .................................................................. 13
Ustawianie rozmiaru basenu ................................................ 13
Pływanie — terminologia ..................................................... 13
Golf ........................................................................................... 13
Pobieranie pół golfowych ..................................................... 13
Granie w golfa ...................................................................... 13
Informacje dotyczące dołków ............................................... 13
Zmiana pozycji chorągiewki ............................................ 13
Wyświetlanie kierunku do dołka ...................................... 13
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów ................ 14
Wyświetlanie hazardów ....................................................... 14
Mierzenie uderzenia za pomocą funkcji Garmin
AutoShot™ ........................................................................... 14
Zachowaj wyniki ................................................................... 14
Ustawianie metody punktacji ........................................... 14
Śledzenie statystyk gry w golfa ....................................... 14
Rejestrowanie statystyk gry w golfa ................................ 14
Wyświetlanie historii uderzeń ............................................... 14
Wyświetlanie podsumowania rundy ..................................... 14
Kończenie rundy .................................................................. 15
Aplikacja Garmin Golf .......................................................... 15
Trening.......................................................................... 15
Ustawianie profilu użytkownika ................................................. 15
Cele fitness .......................................................................... 15
Treningi ..................................................................................... 15
Rozpoczynanie treningu ...................................................... 15
i
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect ................................................................................ 15
Adaptacyjne plany treningowe ........................................ 15
Rozpoczynanie dzisiejszego treningu ............................. 15
Wyświetlanie harmonogramu treningów ......................... 15
Osobiste rekordy ....................................................................... 16
Wyświetlanie osobistych rekordów ...................................... 16
Przywracanie osobistego rekordu ........................................ 16
Usuwanie osobistego rekordu ............................................. 16
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów ......................... 16
Nawigacja...................................................................... 16
Zapisywanie pozycji .................................................................. 16
Usuwanie pozycji ................................................................. 16
Podróż do zapisanej pozycji ..................................................... 16
Podróż z funkcją Wróć do startu ............................................... 16
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................. 16
Kompas .....................................................................................16
Ręczna kalibracja kompasu ................................................. 16
Historia.......................................................................... 17
Korzystanie z historii ................................................................. 17
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna ......................... 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect .............................. 17
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze ...... 17
Dostosowywanie urządzenia....................................... 18
Zmiana tarczy zegarka ............................................................. 18
Edytowanie tarczy zegarka .................................................. 18
Tworzenie niestandardowej tarczy zegarka ......................... 18
Dostosowywanie menu elementów sterujących ....................... 18
Konfiguracja skrótu do elementu sterującego .......................... 18
Ustawienia aktywności i aplikacji .............................................. 18
Dostosowywanie ekranów danych ....................................... 19
Alerty .................................................................................... 19
Ustawianie alertu ............................................................. 19
Auto Lap ............................................................................... 19
Oznaczanie okrążeń za pomocą funkcji Auto Lap .......... 19
Korzystanie z funkcji Auto Pause® ...................................... 20
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 20
Zmiana ustawień GPS ......................................................... 20
System GPS i inne systemy satelitarne .......................... 20
Ustawienia telefonu i Bluetooth ................................................ 20
Ustawienia systemowe ............................................................. 20
Ustawienia czasu ................................................................. 21
Strefy czasowe ................................................................ 21
Ręczne ustawianie czasu ................................................ 21
Ustawianie alarmu ........................................................... 21
Usuwanie alarmu ............................................................ 21
Włączanie minutnika ....................................................... 21
Korzystanie ze stopera .................................................... 21
Ustawienia podświetlenia ..................................................... 21
Zmiana jednostek miary ....................................................... 21
Garmin ConnectUstawienia ...................................................... 21
Ładowanie urządzenia .............................................................. 22
Aktualizacje produktów ............................................................. 23
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą aplikacji
Garmin Connect ................................................................... 23
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ................................................................................ 23
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 23
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ................................................... 23
Dane techniczne ....................................................................... 23
Informacje o czasie działania baterii .................................... 23
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 23
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 23
Wymiana pasków ...................................................................... 24
Rozwiązywanie problemów......................................... 24
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................. 24
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 24
Moje słuchawki nie łączą się z urządzeniem ............................ 24
Odtwarzanie muzyki przerywa się lub słuchawki tracą
łączność .................................................................................... 24
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 24
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ........................ 24
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 24
Ponowne uruchamianie urządzenia ......................................... 25
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 25
Odbieranie sygnałów satelitarnych ........................................... 25
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS .............. 25
Śledzenie aktywności ............................................................... 25
Liczba kroków jest niedokładna ........................................... 25
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe .......................................................................... 25
Poprawa dokładności pomiaru minut intensywnej aktywności
i kalorii .................................................................................. 25
Pomiar temperatury nie jest dokładny ...................................... 25
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 25
Załącznik....................................................................... 25
Pola danych .............................................................................. 25
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 27
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 27
Znaczenie symboli .................................................................... 28
Indeks ............................................................................ 29
Czujniki bezprzewodowe............................................. 21
Parowanie czujników bezprzewodowych ................................. 21
Czujnik na nogę ........................................................................ 22
Kalibracja czujnika na nogę ................................................. 22
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę ............................ 22
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego czujnika prędkości lub
rytmu pedałowania .................................................................... 22
Kalibracja czujnika prędkości ............................................... 22
Czujniki kijów ............................................................................ 22
Świadomość sytuacyjna ........................................................... 22
tempe ........................................................................................ 22
Informacje o urządzeniu.............................................. 22
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Ogólne informacje o urządzeniu
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego
Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
1 Przytrzymaj , aby wyświetlić menu elementów sterujących.
2 Wybierz .
Ekran dotykowy zostanie zablokowany i nie będzie reagować
na dotyk do momentu odblokowania.
3 Przytrzymaj dowolny przycisk, aby odblokować ekran
dotykowy.
Używanie menu elementów sterujących
Menu elementów sterujących zawiera konfigurowalne skróty,
takie jak blokowanie ekranu dotykowego i wyłączanie
urządzenia.
UWAGA: W menu elementów sterujących można dodać
i usunąć skróty oraz zmienić ich kolejność (Dostosowywanie
menu elementów sterujących, strona 18).
1 Na dowolnym ekranie naciśnij i przytrzymaj przez 2
sekundy.
Przycisk działania : Naciśnij, aby włączyć urządzenie.
Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać licznik aktywności.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu
elementów sterujących, w tym włączania i wyłączania
urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wysłać zgłoszenie
o pomoc (Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania,
strona 5).
Przycisk działania : Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
ekranu. Funkcja ta nie działa podczas trwania aktywności.
Naciśnij podczas aktywności, aby oznaczyć nowe okrążenie,
ustawić nową serię lub pozę albo przejść do kolejnego etapu
treningu.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu ustawień
urządzenia i opcje dla bieżącego ekranu.
Ekran dotykowy : Przesuń palcem w górę lub w dół, aby
przewijać widżety, funkcje i menu.
Dotknij, aby wybrać.
Przesuń palcem w prawo, aby powrócić do poprzedniego
ekranu.
W trakcie aktywności przewiń palcem w prawo, aby
wyświetlić tarczę zegarka i widżety.
Przesuń w prawo na tarczy zegarka, aby wyświetlić funkcję
skrótów.
Porady dotyczące ekranu dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
•
Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy i menu.
Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać szybko.
Dotknij, aby wybrać element.
Na tarczy zegarka przesuń palcem w górę lub w dół, aby
przewijać widżety dostępne w urządzeniu.
Z poziomu widżetu dotknij opcji wyświetlania dodatkowych
ekranów widżetu, jeśli są dostępne.
Podczas aktywności przesuń palcem w górę lub w dół, aby
wyświetlić następny ekran danych.
W trakcie aktywności przewiń palcem w prawo, aby
wyświetlić tarczę zegarka i widżety, a następnie przewiń
w lewo, aby powrócić do pól danych aktywności.
Każdy wybór w menu powinien stanowić odrębną czynność.
Wstęp
2 Wybierz opcję.
Ikony
Migająca ikona oznacza, że urządzenie wyszukuje sygnał. Ikona
wyświetlana w sposób ciągły oznacza, że znaleziono sygnał lub
że podłączono czujnik.
Stan połączenia ze smartfonem
Stan czujnika tętna
Stan czujnika na nogę
Stan funkcji LiveTrack
Stan czujnika prędkości i rytmu
Stan światła rowerowego Varia™
Stan radaru rowerowego Varia
tempe™Stan czujnika
Stan alarmu vívoactive
Konfigurowanie zegarka
Aby wykorzystać cały potencjał funkcji urządzenia vívoactive,
wykonaj poniższe czynności.
• Sparuj smartfon z aplikacją Garmin Connect™ (Parowanie
smartfona, strona 1).
• Skonfiguruj sieci Wi‑Fi (Nawiązywanie połączenia z siecią
Wi‑Fi, strona 3).
• Skonfiguruj muzykę (Muzyka, strona 3).
• Skonfiguruj swój portfel Garmin Pay™ (Konfigurowanie
portfela Garmin Pay, strona 4).
• Skonfiguruj funkcje bezpieczeństwa (Funkcje
bezpieczeństwa i monitorowania, strona 5).
®
Funkcje telefoniczne
Parowanie smartfona
Aby skonfigurować urządzenie vívoactive, należy je sparować
bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect, a nie
z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
®
1
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect.
2 Wybierz opcję, aby włączyć tryb parowania na swoim
urządzeniu.
• Jeśli konfigurujesz urządzenie po raz pierwszy, naciśnij
przycisk , aby je włączyć.
• Jeśli poprzednio ominięto proces parowania lub
urządzenie jest sparowane z innym smartfonem,
przytrzymaj , wybierz > Paruj telefon, aby ręcznie
przejść do trybu parowania.
3 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect zostało już sparowane
inne urządzenie, w menu
lub
wybierz kolejno
Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia vívoactive po
połączeniu ze zgodnym smartfonem za pomocą technologii
Bluetooth. Niektóre funkcje wymagają zainstalowania aplikacji
Garmin Connect w smartfonie, z którym urządzenie jest
połączone. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/apps. Niektóre funkcje są również dostępne
po połączeniu urządzenia z siecią bezprzewodową.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia vívoactive.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Connect IQ™: Umożliwia ulepszenie urządzenia o takie funkcje,
jak nowe tarcze zegarka, widżety, aplikacje czy pola danych.
Aktualizacje oprogramowania: Umożliwia zaktualizowanie
oprogramowania urządzenia.
Pogoda: Umożliwia wyświetlanie aktualnych warunków
pogodowych oraz prognoz pogody.
czujniki Bluetooth: Pozwala na podłączenie zgodnych
czujników Bluetooth, takich jak czujnik tętna.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem vívoactive.
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie vívoactive sparowane ze smartfonem.
Powiadomienia z telefonu
Do odbierania powiadomień z telefonu wymagany jest zgodny
smartfon sparowany z urządzeniem i znajdujący się w zasięgu.
Kiedy telefon odbierze wiadomość, wyśle odpowiednie
powiadomienie do Twojego urządzenia.
Włączenie powiadomień Bluetooth
Aby móc wyświetlać powiadomienia, należy najpierw sparować
urządzenie vívoactive ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 1).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Telefon > Powiadomienia.
3 Wybierz Podczas aktywności, aby określić preferencje
dotyczące powiadomień wyświetlanych podczas
rejestrowania aktywności.
2
4 Wybierz preferencje powiadomień.
5 Wybierz kolejno Poza aktywnością, aby określić preferencje
dotyczące powiadomień wyświetlanych w trybie zegarka.
6 Wybierz preferencje powiadomień.
7 Wybierz Limit czasu.
8 Określ limit czasu.
Wyświetlanie powiadomień
1 Przeciągnij palcem w górę lub w dół na tarczy zegarka, aby
wyświetlić widżet powiadomień.
2 Wybierz powiadomienie.
3 Przewiń, aby odczytać pełną treść powiadomienia.
4 Przesuń palcem, aby wyświetlić opcje powiadomienia.
5 Wybierz opcję:
• Aby zareagować na powiadomienie, wybierz działanie, np.
Odrzuć lub Odpowiedz.
Dostępne działania zależą od typu powiadomienia oraz
systemu operacyjnego telefonu. Po odrzuceniu
powiadomienia w telefonie lub urządzeniu vívoactive nie
będzie ono już widoczne w widżecie.
• Aby powrócić do listy powiadomień, przesuń palcem
w prawo.
Odpowiadanie na wiadomość tekstową
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników
smartfonów z systemem Android™.
Gdy otrzymasz powiadomienie tekstowe na urządzenie
vívoactive, możesz wysłać szybką odpowiedź, wybierając ją
z listy wiadomości. Wiadomości można dostosować w aplikacji
Garmin Connect.
UWAGA: Ta funkcja wysyła wiadomości tekstowe za pomocą
telefonu. Mogą obowiązywać typowe ograniczenia długości
wiadomości tekstowych oraz opłaty. Więcej informacji można
uzyskać u operatora sieci komórkowej.
1 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić powiadomienia
widżetu.
2 Wybierz powiadomienie tekstowe.
3 Przesuń palcem, aby wyświetlić opcje powiadomienia.
4 Wybierz Odpowiedz.
5 Wybierz wiadomość z listy.
Telefon wyśle wybraną wiadomość w formie wiadomości
tekstowej.
Odbieranie połączenia przychodzącego
W przypadku połączenia przychodzącego na połączony
smartfon urządzenie vívoactive wyświetli nazwę lub numer
telefonu dzwoniącego.
• Aby odebrać połączenie, wybierz .
UWAGA: Aby porozmawiać z rozmówcą, musisz użyć
podłączonego smartfonu.
• Aby odrzucić połączenie, wybierz .
• Aby odrzucić połączenie i natychmiast wysłać wiadomość
tekstową, wybierz , a następnie wybierz wiadomość z listy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
urządzenie jest połączone ze smartfonem Android.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu vívoactive
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia iPhone , przejdź do
ustawień powiadomień systemu iOS , aby wybrać
elementy, które chcesz widzieć na ekranie urządzenia.
®
®
Funkcje telefoniczne
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android,
z poziomu aplikacji Garmin Connect wybierz Ustawienia
> Powiadomienia z telefonu.
Wyłączanie połączenia ze smartfonem Bluetooth
1 Przytrzymaj , aby wyświetlić menu elementów sterujących.
2 Wybierz , aby wyłączyć połączenie ze smartfonem
Bluetooth w urządzeniu vívoactive.
Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth w urządzeniu mobilnym można znaleźć
w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Możesz korzystać z trybu Nie przeszkadzać, aby wyłączyć
wibracje i wyświetlacz dla alertów i powiadomień. Ten tryb
wyłącza ustawienia gestów (Ustawienia podświetlenia,
strona 21). Na przykład tryb ten można włączać na czas snu
lub oglądania filmu.
• Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać,
przytrzymaj , a następnie wybierz .
• Aby automatycznie włączyć tryb Nie przeszkadzać podczas
godzin snu, otwórz ustawienia urządzenia w aplikacji Garmin
Connect, a następnie wybierz kolejno Dźwięki i alerty > Nie
przeszkadzać podczas snu.
Znajdowanie telefonu
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować zgubiony smartfon
sparowany za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujący się w jej zasięgu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz .
Na ekranie urządzenia vívoactive wyświetlone zostaną słupki
siły sygnału, a smartfon wyemituje alarm dźwiękowy. Liczba
słupków będzie się zwiększać w miarę zbliżania się do
smartfonu.
3 Naciśnij , aby zakończyć poszukiwania.
Connect IQFunkcje
Możesz dodać do zegarka funkcje Connect IQ oferowane przez
firmę Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji
Connect IQ. Możesz także spersonalizować urządzenie,
korzystając z różnych tarcz zegarka, pól danych, widżetów
i aplikacji.
Tarcze zegarka: Umożliwiają dostosowanie wyglądu zegarka.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do zegarka interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
®
Pobieranie funkcji Connect IQ
Aby móc pobrać funkcje z aplikacji Connect IQ, należy najpierw
sparować urządzenie vívoactive ze smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 1).
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Connect IQ.
2 W razie potrzeby wybierz urządzenie.
3 Wybierz funkcję Connect IQ.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
3 Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
Muzyka
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Funkcje online Wi‑Fi
Przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Materiały dźwiękowe: Umożliwia synchronizację materiałów
dźwiękowych od innych dostawców.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie automatycznie
pobiera i instaluje najnowsze aktualizacje oprogramowania
po wykryciu dostępności sieci Wi‑Fi.
Treningi i plany treningów: Możesz przeglądać i wybierać
treningi i plany treningów na stronie Garmin Connect. Gdy
tylko urządzenie nawiąże połączenie Wi‑Fi, pliki zostaną
bezprzewodowo wysłane do urządzenia.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Połączenie urządzenia z aplikacją Garmin Connect w smartfonie
lub z aplikacją Garmin Express™ w komputerze umożliwia
nawiązanie połączenia z siecią Wi‑Fi .
Aby zsynchronizować urządzenie z zewnętrznym dostawcą
muzyki, musisz połączyć się z Wi‑Fi. Połączenie urządzenia
z siecią Wi‑Fi pomaga w zwiększeniu prędkości przesyłania
większych plików.
1 Umieść urządzenie w zasięgu sieci Wi‑Fi.
2 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
3 Wybierz Urządzenia Garmin, a następnie posiadane
urządzenie.
4 Wybierz kolejno Ogólne > Sieci Wi-Fi > Dodaj sieć.
5 Wybierz dostępną sieć Wi‑Fi i wprowadź dane logowania.
Muzyka
UWAGA: Ta sekcja zawiera trzy opcje odtwarzania muzyki.
• Muzyka dostawcy zewnętrznego
• Osobiste materiały dźwiękowe
• Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu
Urządzenie vívoactive umożliwia pobieranie zapisanych
w komputerze lub pochodzących od dostawców zewnętrznych
materiałów dźwiękowych, dzięki czemu można słuchać muzyki,
nie mając pod ręką smartfona. Aby móc słuchać materiałów
dźwiękowych przechowywanych w urządzeniu, należy
podłączyć słuchawki przy użyciu technologii Bluetooth.
Możesz sterować odtwarzaniem utworów w sparowanym
smartfonie za pośrednictwem urządzenia.
Łączenie się z dostawcą zewnętrznym
Aby móc pobierać utwory muzyczne lub inne pliki dźwiękowe
pochodzące od zewnętrznych dostawców do zgodnego zegarka,
należy najpierw połączyć się z nim za pośrednictwem aplikacji
Garmin Connect.
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
2 Wybierz Urządzenia Garmin, a następnie posiadane
urządzenie.
3 Wybierz Muzyka.
4 Wybierz opcję:
• Aby połączyć się z zainstalowanym dostawcą, wybierz
dostawcę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
• Aby połączyć się z nowym dostawcą, wybierz Pobierz
aplikacje muzyczne, znajdź dostawcę i wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
3
Pobieranie materiałów dźwiękowych od dostawców
zewnętrznych
Aby móc pobierać materiały dźwiękowe pochodzące od
zewnętrznych dostawców, należy najpierw połączyć się z Wi‑Fi
siecią (Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 3).
1 Otwórz widżet sterowania muzyką.
2 Przytrzymaj .
3 Wybierz Dostawcy nagrań.
4 Wybierz dostawcę połączonego z siecią.
5 Wybierz listę odtwarzania lub inny element do pobrania do
urządzenia.
6 W razie potrzeby wybierz , aż wyświetli się monit
o zsynchronizowanie danych z usługą, a następnie wybierz
.
UWAGA: Pobieranie materiałów dźwiękowych powoduje
rozładowanie akumulatora. Jeśli bateria jest słaba, podłącz
urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz słuchawki przy użyciu technologii Bluetooth
(Podłączanie słuchawek Bluetooth, strona 4).
3 Przytrzymaj .
4 Wybierz Dostawcy nagrań, a następnie jedną z opcji:
• Aby słuchać muzyki pobranej na zegarek z komputera,
wybierz opcję Moja muzyka (Pobieranie osobistych
materiałów dźwiękowych, strona 4).
• Aby sterować muzyką na smartfonie, wybierz Telefon.
• Aby słuchać muzyki zewnętrznego dostawcy, wybierz
nazwę tego dostawcy.
Wybierz
, aby otworzyć elementy sterujące muzyką.
5
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Odłączanie od dostawcy zewnętrznego
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
2 Wybierz Urządzenia Garmin, a następnie posiadane
urządzenie.
3 Wybierz Muzyka.
4 Wybierz zainstalowanego dostawcę zewnętrznego i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
odłączyć dostawcę zewnętrznego od urządzenia.
Aby móc przesyłać osobiste utwory do urządzenia, należy
najpierw zainstalować w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Osobiste pliki .mp3 i .aac można wgrywać do urządzenia
vívoactive z komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
przewodu USB.
2 W komputerze uruchom aplikację Garmin Express, wybierz
posiadane urządzenie i Muzyka.
PORADA: W przypadku komputerów Windows możesz
wybrać
i przeglądać folder z plikami audio. W przypadku
komputerów Apple aplikacja Garmin Express używa
biblioteki iTunes .
3 Na liście Moja muzyka lub Biblioteka iTunes, wybierz
kategorię plików audio, na przykład utwory lub listy
odtwarzania.
4 Zaznacz pola wyboru odpowiadające plikom audio,
a następnie wybierz Wyślij do urządzenia.
5 W razie potrzeby, na liście vívoactive wybierz kategorię,
zaznacz pola wyboru, a następnie wybierz polecenie Usuń
z urządzenia, aby usunąć pliki audio.
®
®
®
Podłączanie słuchawek Bluetooth
Aby słuchać muzyki z urządzenia vívoactivenależy podłączyć
słuchawki przy użyciu technologii Bluetooth.
1 Umieść słuchawki w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 2 m (6,6 stopy).
2 Włącz w słuchawkach tryb parowania.
3 Przytrzymaj .
4 Wybierz kolejno > Muzyka > Słuchawki > Dodaj nowy.
5 Wybierz słuchawki, aby zakończyć proces parowania.
Słuchanie muzyki
4
Wybierz, aby przeglądać foldery audio i listy odtwarzania dla
wybranego źródła.
Wybierz, aby dostosować głośność.
Wybierz, aby wstrzymać lub odtwarzać bieżący plik audio.
Pobieranie osobistych materiałów
dźwiękowych
1 Otwórz widżet sterowania muzyką.
Wybierz, aby otworzyć elementy sterujące muzyką.
Wybierz, aby przejść do następnego pliku audio na liście odtwarzania.
Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący plik audio do przodu.
Wybierz, aby odtworzyć bieżący plik audio od początku.
Wybierz dwa razy, aby przejść do poprzedniego pliku audio na
liście odtwarzania.
Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący plik audio.
Wybierz, aby zmienić tryb powtarzania.
Wybierz, aby zmienić tryb odtwarzania w kolejności losowej.
Garmin Pay
Funkcja Garmin Pay umożliwia używanie zegarka do
dokonywania płatności w sklepach objętych programem przy
użyciu kart kredytowych lub debetowych instytucji finansowych
objętych programem.
Konfigurowanie portfela Garmin Pay
Do portfela Garmin Pay można dodać karty kredytowe lub
debetowe objęte programem. Lista instytucji finansowych
objętych programem znajduje się na stroniegarmin.com
/garminpay/banks.
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
2 Wybierz Urządzenia Garmin i wybierz urządzenie vívoactive.
3 Wybierz Garmin Pay > Utwórz portfel.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Płacenie za zakupy za pomocą zegarka
Zanim zegarek będzie można wykorzystywać do dokonywania
płatności, należy skonfigurować co najmniej jedną kartę
płatniczą.
Można używać zegarka do płacenia za zakupy w sklepach
objętych programem.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz .
3 Wpisz czterocyfrowy kod dostępu.
Garmin Pay
UWAGA: Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego
kodu dostępu portfel zostanie zablokowany, a kod trzeba
będzie zresetować w aplikacji Garmin Connect.
Zostanie wyświetlona ostatnio używana karta płatnicza.
Karta zostanie całkowicie usunięta z portfela. Aby móc
w przyszłości dodać tę kartę do swojego portfela, trzeba
ponownie wprowadzić dane karty.
• Aby usunąć wszystkie karty płatnicze z portfela, wybierz
Usuń portfel.
Portfel Garmin Pay i wszystkie powiązane z nim
informacje o kartach płatniczych zostaną usunięte. Do
momentu utworzenia nowego portfela i dodania karty
płatniczej dokonywanie płatności przy użyciu urządzenia
vívoactive będzie niemożliwe.
Zmiana kodu dostępu Garmin Pay
4 Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych,
przesuń palcem, aby zmienić kartę na inną (opcjonalnie).
5 W ciągu 60 sekund umieść zegarek w pobliżu czytnika
płatności w taki sposób, aby był zwrócony w kierunku
czytnika.
Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony
symbol zaznaczenia po zakończeniu połączenia
z czytnikiem.
6 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na czytniku kart, aby zakończyć transakcję.
PORADA: Po wprowadzeniu prawidłowego kodu dostępu
możesz dokonywać płatności bez ponownego wpisywania kodu
przez 24 godziny, jeśli nadal będziesz mieć na sobie zegarek.
Jeśli zdejmiesz zegarek z nadgarstka lub wyłączysz funkcję
monitorowania pomiaru tętna, aby dokonać płatności konieczne
będzie ponowne wprowadzenie kodu dostępu.
Dodawanie karty płatniczej do portfela
Garmin Pay
Do portfela Garmin Pay możesz dodać maksymalnie dziesięć
kart kredytowych lub debetowych.
1 Na stronie urządzenia vívoactive w aplikacji Garmin Connect
wybierz kolejno Garmin Pay > .
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby wprowadzić
dane karty i dodać ją do portfela.
Po dodaniu karty płatniczej możesz wybrać ją na zegarku
podczas dokonywania płatności.
Zarządzanie portfelem Garmin Pay
Można wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich kartach
płatniczych. Karty można również zawiesić, aktywować lub
usunąć. Istnieje również możliwość zawieszenia lub usunięcia
całego portfela Garmin Pay.
UWAGA: W niektórych krajach instytucje finansowe biorące
udział w programie mogą ograniczać funkcje portfela.
1 Na stronie urządzenia vívoactive w aplikacji Garmin Connect
wybierz kolejno Garmin Pay > Zarządzaj portfelem.
2 Wybierz opcję:
• Aby zawiesić określoną kartę płatniczą, wybierz ją,
a następnie wybierz Zawieś.
Aby można było dokonywać płatności za pomocą
urządzenia vívoactive, karta musi być aktywna.
• Aby czasowo zawiesić wszystkie karty płatnicze
w portfelu, wybierz Zawieś portfel.
Do momentu cofnięcia zawieszenia co najmniej jednej
karty za pomocą aplikacji dokonywanie płatności przy
użyciu urządzenia vívoactive będzie niemożliwe.
• Aby cofnąć zawieszenie portfela, wybierz Cofnij
zawieszenie portfela.
• Aby usunąć określoną kartę płatniczą, wybierz kartę,
a następnie wybierz Usuń.
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania
Do zmiany kodu dostępu wymagana jest znajomość bieżącego
kodu. Kodu dostępu nie można odzyskać. W przypadku
zapomnienia kodu dostępu należy usunąć portfel, utworzyć
nowy i ponownie wprowadzić informacje o karcie płatniczej.
Kod wymagany do uzyskania dostępu do portfela Garmin Pay
można zmienić na urządzeniu vívoactive.
1 Na stronie urządzenia vívoactive w aplikacji Garmin Connect
wybierz kolejno Garmin Pay > Zresetuj hasło.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przy kolejnej płatności za pomocą urządzenia vívoactive trzeba
będzie wpisać nowy kod dostępu.
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania
PRZESTROGA
Wykrywanie zdarzeń i wzywanie pomocy to funkcje
uzupełniające i nie powinny służyć jako główny sposób na
uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect nie
kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.
Urządzenie vívoactive ma funkcje bezpieczeństwa
i monitorowania, które należy skonfigurować w aplikacji Garmin
Connect.
NOTYFIKACJA
Aby korzystać z tych funkcji wymagane jest nawiązanie
połączenia z aplikacją Garmin Connect przez Bluetooth.
Kontakty alarmowe możesz dodać przy pomocy konta Garmin
Connect.
Pomoc: Umożliwia wysyłanie automatycznej wiadomości
z Twoim imieniem i nazwiskiem, łączem LiveTrack oraz
pozycją GPS do kontaktów alarmowych.
Wykrywanie zdarzeń: Gdy urządzenie vívoactive wykryje
zdarzenie podczas spaceru, biegu lub jazdy rowerem, wysyła
ono automatyczną wiadomość, łącze LiveTrack oraz pozycję
GPS do kontaktów alarmowych.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Dodawanie kontaktów alarmowych
Numery telefonu kontaktów alarmowych są używane do funkcji
wykrywania zdarzeń i uzyskiwania pomocy.
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
2 Wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie >
Wykrywanie zdarzeń i pomoc > Dodaj kontakt alarmowy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5
Dodawanie kontaktów
Do aplikacji Garmin Connect można dodać maksymalnie 50
kontaktów. Adresów e-mail kontaktów można używać w funkcji
LiveTrack.
Trzy z tych kontaktów mogą być kontaktami alarmowymi
(Dodawanie kontaktów alarmowych, strona 5).
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
2 Wybierz Kontakty.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po dodaniu kontaktów zsynchronizuj swoje dane, aby
zastosować zmiany w swoim urządzeniu vívoactive (Korzystanie
z aplikacji Garmin Connect, strona 17).
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń
Przed uruchomieniem wykrywania zdarzeń na urządzeniu
w aplikacji Garmin Connect należy skonfigurować informacje
dotyczące kontaktów alarmowych (Dodawanie kontaktów
alarmowych, strona 5). Sparowany smartfon musi być
wyposażony w pakiet transferu danych i znajdować się
w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych.
Kontakty alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania
wiadomości e-mail lub SMS (koszt wiadomości według
standardowych stawek operatora).
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Bezpieczeństwo i śledzenie >
Wykrywanie zdarzeń.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Wykrywanie zdarzeń jest dostępne tylko dla
marszu, biegu lub aktywności rowerowych na świeżym
powietrzu.
W przypadku wykrycia zdarzenia przez urządzenie vívoactive
z włączoną funkcją GPS aplikacja Garmin Connect wysyła
automatyczną wiadomość e-mail lub SMS z danymi użytkownika
i pozycją urządzenia do wskazanych kontaktów alarmowych.
Zostanie wyświetlona wiadomość wskazująca, że kontakty
zostaną poinformowane po upływie 30 sekund. Przed
zakończeniem odliczania możesz wybrać Anuluj, aby anulować
wiadomość.
Wzywanie pomocy
Aby móc wezwać pomoc, skonfiguruj kontakty alarmowe
(Dodawanie kontaktów alarmowych, strona 5).
1 Przytrzymaj .
2 Kiedy poczujesz trzy wibracje, zwolnij przycisk, aby
aktywować funkcję wzywania pomocy.
Zostanie wyświetlony ekran z odliczaniem.
PORADA: Przed zakończeniem odliczania możesz wybrać
Anuluj, aby anulować wiadomość.
urządzenie nie może się przesuwać po ciele podczas
biegania lub ćwiczenia. Aby uzyskać odczyt pulsoksymetru,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele.
UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku zawiera
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna,
strona 6.
• Więcej informacji o pulsoksymetrze zawiera Wskazówki
dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru,
strona 8.
• Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na
stronie garmin.com/ataccuracy.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Przed rozpoczęciem aktywności zaczekaj, aż ikona
zacznie świecić się w sposób ciągły.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Wyświetlanie widżetu tętna
Widżet tętna wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę
(bpm) oraz wykres tętna. Wykres przedstawia ostatnią
aktywność tętna, wysokie i niskie tętno, a paski w odpowiednich
kolorach wskazują czas spędzony w każdej strefie tętna
(Informacje o strefach tętna, strona 7).
1 Na tarczy zegara przesuń palcem, aby wyświetlić widżet
tętna.
Funkcje związane z tętnem
Urządzenie vívoactive ma nadgarstkowy czujnik tętna i jest
zgodne z piersiowymi czujnikami tętna (dostępnymi osobno).
Można wyświetlać dane tętna, korzystając z widżetu tętna. Jeśli
po rozpoczęciu aktywności dostępne są zarówno dane tętna
z nadgarstkowego czujnika tętna, jak i dane tętna z czujnika
piersiowego, urządzenie będzie korzystać z danych tętna
czujnika piersiowego.
Czujnik tętna na nadgarstek
Noszenie urządzenia
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
lecz niezbyt ciasno. Aby uzyskać dokładniejszy odczyt tętna,
6
2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić wartości średniego tętna
spoczynkowego z ostatnich 7 dni.
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna
Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno
przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po
okresie bezczynności.
1 Przytrzymaj .
Funkcje związane z tętnem
2 Wybierz kolejno
3 Wybierz Domyślny, aby wyświetlić domyślne wartości
Przesyłanie danych tętna do urządzeń Garmin
4
5
6
7
> Tętno z nadgarstka > Alert
nietypowego tętna > Progowa.
3 Wybierz wartość progu tętna.
Za każdym razem, gdy przekroczysz ustawioną wartość,
urządzenie wyświetli komunikat i zawibruje.
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia vívoactive
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Tętno z nadgarstka.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Transmituj, gdy aktywny, aby przesyłać dane
tętna podczas aktywności z pomiarem czasu
(Rozpoczynanie aktywności, strona 11).
• Wybierz Transmituj, aby rozpocząć przesyłanie
natychmiast.
4 Sparuj urządzenie vívoactive ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+ .
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
®
(opcjonalnie).
Wartości domyślne można zastosować wobec biegania
i jazdy na rowerze.
Wybierz Biegi lub Kolarstwo.
Wybierz Preferencje > Ustaw własne.
Wybierz Maksymalne tętno i podaj swoje maksymalne tętno.
Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający wydolność
sercowo-naczyniową,
dobre tempo do odrobienia formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
Wydolność beztlenowa
tempo, nie do utrzy- i mięśniowa, zwiększona
mania przez
moc
dłuższy czas, ciężki
oddech
®
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna
Domyślna wartość ustawienia Tętno z nadgarstka to Auto.
Urządzenie automatycznie korzysta z nadgarstkowego czujnika
tętna, chyba że z urządzeniem zostanie sparowany piersiowy
czujnik tętna. Dane tętna z czujnika piersiowego są dostępne
tylko podczas aktywności.
UWAGA: Wyłączenie funkcji nadgarstkowego pomiaru tętna
spowoduje również wyłączenie funkcji szacowanego pułapu
tlenowego, minut intensywnej aktywności, całodziennego
pomiaru wysiłku i pulsoksymetru.
UWAGA: Wyłączenie monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna spowoduje również wyłączenie funkcji wykrywania
płatności Garmin Pay za pomocą zegarka, przez co konieczne
będzie wpisywanie kodu przed dokonaniem każdej płatności
(Garmin Pay, strona 4).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Tętno z nadgarstka > Stan >
Wyłączono
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna
użytkownika. Urządzenie ma dwie strefy tętna: dla biegania oraz
jazdy na rowerze. Aby uzyskać najdokładniejsze dane
dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje
maksymalne tętno. Można również ustawić każdą strefę tętna.
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu
lub na koncie Garmin Connect.
1 Naciśnij i przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Profil użytkownika > Strefy tętna.
Funkcje związane z tętnem
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby i opisu. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące
szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek sprawnościowy.
Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie formy z osobą tej
samej płci w innym wieku. W przypadku regularnego
wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może się z czasem
obniżyć.
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 27) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Urządzenie wymaga korzystania z danych tętna oraz szybkiego
marszu lub biegu (do 15 minut), aby mogło wyświetlić
szacowany pułap tlenowy.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Profil użytkownika > Pułap tlenowy.
Jeśli szybki marsz lub bieg na świeżym powietrzu został już
zarejestrowany, na ekranie pojawi się szacowany pułap
tlenowy. Urządzenie wyświetla datę ostatniej aktualizacji
pułapu tlenowego. Urządzenie aktualizuje pułap tlenowy za
każdym razem po ukończeniu chodu na świeżym powietrzu
lub co najmniej 15-minutowego biegu. Możesz ręcznie
7
rozpocząć test pułapu tlenowego, aby uaktualnić dane
szacunkowe.
3 Aby rozpocząć test pułapu tlenowego, przesuń palcem
w górę i wybierz Zrób test.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby uzyskać pułap tlenowy.
Po ukończeniu testu zostanie wyświetlony komunikat.
Pulsoksymetr
Urządzenie vívoactive jest wyposażone w pulsoksymetr
nadgarstkowy do pomiaru poziomu tlenu we krwi. Znajomość
danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga
określić, jak ciało przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku.
Urządzenie określa natlenienie krwi poprzez emisję światła na
skórę i pomiar ilości zaabsorbowanego światła. Jest on
określany za pomocą jednostki SpO2.
W urządzeniu odczyty pulsoksymetru są wyświetlane jako
procentowa wartość SpO2. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące odczytów
pulsoksymetru, w tym obecne trendy z ostatnich kilku dni
(Zmiana trybu monitorowania SpO2, strona 8). Więcej
informacji na temat dokładności odczytów pulsoksymetru
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru
Możesz ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru, otwierając
widżet pulsoksymetru. Dokładność odczytu pulsoksymetru
zależy od przepływu krwi, umiejscowienia urządzenia na
nadgarstku i pozostania w bezruchu.
UWAGA: Konieczne może być dodanie widżetu pulsoksymetru
do pętli widżetów.
1 Siedząc lub stojąc nieruchomo, przesuń palcem w górę lub
w dół, aby wyświetlić widżet pulsoksymetru.
2 Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
3 Nie ruszaj się.
Urządzenie wyświetla poziom natlenienia krwi jako wartość
procentową oraz w formie wykresu odczytów pulsoksymetru
i pomiaru tętna z ostatnich kilku godzin.
Zmiana trybu monitorowania SpO2
Możesz ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru, otwierając
widżet pulsoksymetru.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Tętno z nadgarstka > Pulsoks. > Tryb
śledzenia.
3 Wybierz opcję:
• Aby włączyć pomiary, nawet jeśli nie wykonujesz żadnej
aktywności w ciągu dnia, wybierz opcję Cały dzień.
UWAGA: Włączenie całodobowego monitorowania skraca
czas działania baterii.
• Aby włączyć ciągłe pomiary w trakcie snu, wybierz opcję
Podczas snu.
UWAGA: Nietypowe pozycje podczas snu mogą
powodować wyjątkowo niskie odczyty SpO2 podczas snu.
• Aby wyłączyć automatyczne pomiary, wybierz Wyłączono
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu
pulsoksymetru
Jeśli dane pulsoksymetru są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Nie ruszaj się podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
8
• Używaj silikonowego paska.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika optycznego z tyłu
urządzenia.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Śledzenie aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
przebyty dystans, minuty intensywnej aktywności, pokonane
piętra, liczbę spalonych kalorii i statystyki dotyczące snu
w każdym zarejestrowanym dniu. Licznik spalonych kalorii
sumuje podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone
podczas aktywności.
W widżecie kroków zostanie wyświetlona łączna liczba kroków
wykonanych w ciągu doby. Liczba kroków jest okresowo
aktualizowana.
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
i pomiarów kondycji znajduje się na stronie garmin.com
/ataccuracy.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu .
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Korzystanie z alertów ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności zostanie wyświetlony komunikat
przypominający o Rusz się! wraz z czerwonym paskiem.
Dodatkowe segmenty pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności. Jeśli w urządzeniu włączono wibracje, urządzenie
zacznie również wibrować (Ustawienia systemowe, strona 20).
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Trybu Nie
przeszkadzać możesz używać do wyłączania powiadomień
i alertów, wyłączając alarmy (Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać, strona 3).
Śledzenie aktywności
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak Światowa
Organizacja Zdrowia zalecają 150 minut umiarkowanie
intensywnej aktywności (np. szybkiego spaceru) lub 75 minut
intensywnej aktywności (np. biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie vívoactive oblicza minuty intensywnej aktywności,
porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Garmin Move IQ™
Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja
Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia
i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ
aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście
aktywności lub w aktualnościach.
Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne rozpoczęcie
aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu i biegu,
wykorzystując progi czasowe określone w aplikacji Garmin
Connect. Aktywności te pojawią się na liście Twoich aktywności.
Ustawienia śledzenia aktywności
Przytrzymaj , a następnie wybierz kolejno > Śledzenie
aktywności.
Stan: Wyłącza funkcje śledzenia aktywności.
Alert ruchu: Wyświetla komunikat i pasek ruchu na cyfrowej
tarczy zegarka i na ekranie kroków. Urządzenie zacznie
również wibrować.
Alerty celu: Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub
wyłączenie ich tylko podczas aktywności. Alerty celu są
wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków, codziennej
liczby pokonanych pięter, tygodniowej liczby minut
intensywnej aktywności oraz nawodnienia organizmu.
Autom. rozpoczęcie aktywności: Umożliwia automatyczne
tworzenie i zapisywanie w urządzeniu aktywności
z pomiarem czasu, gdy funkcja Move IQ wykryje aktywność
użytkownika taką jak chód lub bieg. Można określić
minimalny czas dla biegania i chodzenia.
Minuty inten. aktyw.: Umożliwia ustawienie strefy tętna dla
minut umiarkowanej aktywności i strefę wyższego tętna dla
minut intensywnej aktywności. Możesz skorzystać
z algorytmu domyślnego.
Wyłączanie śledzenia aktywności
Po wyłączeniu funkcji śledzenia aktywności pokonane kroki lub
piętra, minuty intensywnej aktywności, monitorowanie snu,
alerty ruchu oraz zdarzenia Move IQ nie będą rejestrowane.
1 Przytrzymaj .
Widżety
2 Wybierz kolejno
Wyłączono.
> Śledzenie aktywności > Stan >
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. W przypadku
niektórych widżetów wymagane jest połączenie Bluetooth ze
zgodnym smartfonem.
Niektóre widżety nie są domyślnie wyświetlane. Można je dodać
do pętli widżetów ręcznie (Dostosowywanie pętli widżetów,
strona 10).
Body Battery™: Wyświetla bieżący poziom Body Battery
i wykres poziomów Body Battery dla ostatnich kilku godzin.
Kalendarz: Wyświetla nadchodzące spotkania z kalendarza
smartfonu.
Kalorie: Wyświetla informacje o kaloriach z bieżącego dnia.
Piętra w górę: Śledzi liczbę pokonanych pięter i postępy
w realizacji celu.
Trener Garmin: Wyświetla zaplanowane treningi po wybraniu
planu treningowego Garmin Coach na koncie Garmin
Connect.
Golf: Wyświetla informacje o ostatniej partii.
Statystyki zdrowia: Wyświetla dynamiczne podsumowanie
aktualnych statystyk zdrowotnych. Pomiary obejmują między
innymi tętno, poziom Body Battery i stres.
Tętno: Wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm)
oraz wykres tętna.
Historia: Wyświetla historię aktywności i wykres
zarejestrowanych aktywności.
Nawodnienie: Umożliwia śledzenie ilości spożywanej wody
i postępy w realizacji dziennego celu.
Minuty intensywnej aktywności: Śledzi czas spędzony na
wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych aktywności,
tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności oraz
postęp w realizacji celu.
Ostatnia dyscyplina sportowa: Wyświetla krótkie
podsumowanie ostatnio uprawianego sportu.
Śledzenie cyklu menstruacyjnego: Wyświetla bieżący cykl.
Umożliwia wyświetlanie oraz zapisywanie codziennych
objawów.
Sterowanie muzyką: Pozwala sterować odtwarzaniem muzyki
w smartfonie lub w urządzeniu.
Mój dzień: Wyświetla dynamiczne podsumowanie aktywności
z danego dnia. Dane obejmują aktywności z pomiarem
czasu, minuty intensywnej aktywności, pokonane piętra,
kroki, spalone kalorie i wiele innych.
Powiadomienia: Powiadomienia o rozmowach przychodzących,
wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na
portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od
ustawień powiadomień smartfonu.
Pulsoksymetr: Wyświetla ostatnie procentowe stężenie tlenu
we krwi oraz wykres odczytów.
Oddech: Wartość bieżącej częstotliwości oddechu w oddechach
na minutę i średnia wartość z siedmiu dni. Może również
pomóc w wykonaniu aktywności oddechowej, która ułatwia
zrelaksowanie się.
Etapy: Śledzi dzienną liczbę kroków, ich cel oraz dane
z poprzednich dni.
Stres: Wyświetla aktualny poziom stresu oraz wykres poziomu
stresu. Może również pomóc w wykonaniu aktywności
oddechowej, która ułatwia zrelaksowanie się.
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.
9
Wyświetlanie widżetów
• Przesuń palcem w górę lub w dół na tarczy zegarka.
Urządzenie będzie przewijać dostępne widżety.
• Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić dodatkowe
ekrany i wyszukać widżet.
• Przytrzymaj , aby wyświetlić dodatkowe opcje i funkcje
widżetu.
Dostosowywanie pętli widżetów
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Widżety.
3 Wybierz widżet.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień kolejność, aby zmienić lokalizację
widżetu w pętli widżetów.
• Wybierz Usuń, aby usunąć widżet z pętli widżetów.
5 Wybierz Dodaj więcej.
6 Wybierz widżet.
Widżet zostanie dodany do pętli widżetów.
O widżecie Mój dzień
Widżet Mój dzień zawiera zestawienie dziennej aktywności. Jest
to dynamiczne podsumowanie aktualizowane w ciągu dnia. Po
każdym wejściu po schodach lub zapisaniu aktywności
informacje wyświetlane są w widżecie. Dane obejmują zapisane
aktywności, minuty intensywnej aktywności dla danego
tygodnia, pokonane piętra, kroki, spalone kalorie i nie tylko.
Możesz dotknąć ekranu, aby zwiększyć dokładność pomiarów
lub wyświetlić dodatkowe statystyki.
Widżet statystyk zdrowia
Korzystanie z widżetu poziomu wysiłku
Widżet poziomu wysiłku wyświetla bieżący poziom wysiłku oraz
wykres poziomu wysiłku z ostatnich kilku godzin. Może również
pomóc w wykonaniu aktywności oddechowej, która ułatwia
zrelaksowanie się.
1 Siedząc lub stojąc nieruchomo, przesuń palcem w górę lub
w dół, aby wyświetlić widżet poziomu wysiłku.
PORADA: Przy zbyt wysokim poziomie aktywności, gdy
zegarek nie będzie mógł określić poziomu wysiłku, zamiast
wartości poziomu wysiłku zostanie wyświetlony komunikat.
Możesz sprawdzić poziom wysiłku ponownie po kilku
minutach bezczynności.
2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić wykres poziomu wysiłku
z ostatnich kilku godzin.
Niebieskie paski wskazują okresy odpoczynku. Żółte paski
wskazują okresy wysiłku. Szare paski wskazują okresy zbyt
wysokiej aktywności, aby można było określić poziom
wysiłku.
3 Aby rozpocząć aktywność oddechową, przesuń palcem
w górę i wybierz .
Body Battery
Urządzenie analizuje zmienność rytmu serca, poziom stresu,
jakość snu i dane aktywności w celu określenia ogólnego
poziomu Body Battery. Podobnie jak wskaźnik paliwa
w samochodzie, wskazuje ilość dostępnego zapasu energii.
Poziom Body Battery jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza mały zapas energii, od 26
do 50 przedstawia średni zapas energii, od 51 do 75 duży zapas
energii, a od 76 do 100 bardzo duży zapas energii.
Można zsynchronizować urządzenie z kontem użytkownika
Garmin Connect, aby wyświetlić najbardziej aktualny poziom
Body Battery, długoterminowe trendy i dodatkowe informacje
(Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery,
strona 10).
Wyświetlanie widżetu Body Battery
Widżet Body Battery wyświetla bieżący poziom Body Battery
oraz wykres poziomu Body Battery z ostatnich kilku godzin.
1 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić widżet Body
Battery.
UWAGA: Konieczne może być dodanie widżetu do pętli
widżetów (Dostosowywanie pętli widżetów, strona 10).
Widżet Statystyki zdrowia zapewnia podgląd danych
dotyczących zdrowia. Jest to dynamiczne podsumowanie
aktualizowane w ciągu dnia. Pomiary obejmują między innymi
tętno, poziom wysiłku, poziom Body Battery i częstotliwość
oddechu. Aby wyświetlić dodatkowe statystyki, wystarczy
dotknąć ekranu.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Urządzenie analizuje zmienność tętna, gdy stoisz nieruchomo,
aby ocenić całkowite natężenie wysiłku. Trening, aktywność
fizyczna, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na Twój
poziom wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza stan spoczynku, od 26 do
50 przedstawia niski poziom zmęczenia organizmu, od 51 do 75
średni wysiłek, a od 76 do 100 bardzo wysoki poziom
zmęczenia organizmu. Znajomość poziomu natężenia wysiłku
pomaga zidentyfikować stresujące momenty w ciągu dnia. Aby
uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mieć założone
urządzenie podczas snu.
Urządzenie można zsynchronizować z kontem Garmin Connect,
aby wyświetlać poziom całodziennego wysiłku, długoterminowe
trendy i dodatkowe informacje.
10
2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić połączony wykres Body
Battery i poziomu wysiłku.
3 Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić dane Body Battery od
północy.
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body
Battery
• Poziom Body Battery jest aktualizowany po
zsynchronizowaniu urządzenia z kontem Garmin Connect.
• Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, urządzenie należy nosić
podczas snu.
• Odpoczynek i dobry sen pozwalają zwiększyć Body Battery.
• Wyczerpujące aktywności, duży wysiłek i niska jakość snu
mogą spowodować zmniejszenie zapasu energii Body
Battery.
Widżety
• Spożywanie żywności i stymulantów (np. kofeiny) nie ma
wpływu na Body Battery.
Śledzenie cyklu menstruacyjnego
Cykl menstruacyjny jest ważną częścią Twojego zdrowia.
Możesz dowiedzieć się więcej i skonfigurować tę funkcję
w ustawieniach Statystyki zdrowia w aplikacji Garmin Connect.
• Śledzenie cyklu menstruacyjnego i szczegółowe informacje
• Objawy fizyczne i emocjonalne
• Przewidywania wystąpienia miesiączki i dni płodnych
• Informacje o zdrowiu i odżywianiu
UWAGA: Jeśli w urządzeniu vívoactive nie ma widżetu
śledzenia cyklu menstruacyjnego, możesz go pobrać z aplikacji
Connect IQ.
Monitorowanie nawodnienia
Możesz monitorować dzienne przyjmowanie płynów, włączyć
cele i alerty oraz wprowadzić najczęściej używane rozmiary
pojemników. Jeśli włączysz automatyczne cele, Twój cel będzie
większy w dniach, w których zarejestrujesz aktywność. Gdy
ćwiczysz, potrzebujesz więcej płynów, ponieważ tracisz wodę,
pocąc się.
Korzystanie z widżetu monitorowania nawodnienia
Widżet monitorowania nawodnienia wyświetla poziom
przyjmowania płynów i dzienny cel nawodnienia.
1 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić widżet
nawodnienia.
dane z czujników na jej temat. Dane można zapisać lub
udostępnić społeczności Garmin Connect.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dokładności
śledzenia aktywności i pomiarów kondycji, przejdź
dogarmin.com/ataccuracy.
Aplikacje Connect IQ: Do zegarka możesz dodać funkcje
poprzez zainstalowanie aplikacji oferowanych przez firmę
Connect IQ za pomocą aplikacji (Connect IQFunkcje,
strona 3) Mobile.
Rozpoczynanie aktywności
Po rozpoczęciu aktywności moduł GPS zostanie w razie
potrzeby automatycznie uruchomiony.
1 Naciśnij .
2 Jeśli aktywność została rozpoczęta po raz pierwszy, wybierz
pole wyboru obok każdej aktywności, aby dodać ją do
ulubionych i wybierz .
3 Wybierz opcję:
• Wybierz aktywność z ulubionych.
• Wybierz i wybierz aktywność z rozwiniętej listy
aktywności.
Jeśli
aktywność wymaga korzystania z sygnałów GPS, wyjdź
4
na zewnątrz, w miejsce z nieprzesłoniętym widokiem nieba
i poczekaj, aż urządzenie będzie gotowe.
Urządzenie jest gotowe po ustaleniu Twojego tętna,
odebraniu sygnałów GPS (jeśli to konieczne) i połączeniu się
z czujnikami bezprzewodowymi (jeśli to konieczne).
5 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Urządzenie rejestruje dane aktywności tylko wtedy, gdy
licznik aktywności jest włączony.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności
2 Naciśnij przycisk
po każdorazowym wypiciu porcji płynu (1
szklanka, 8 uncji lub 250 ml).
3 Wybierz pojemnik, aby zwiększyć ilość przyjmowanych
płynów zgodnie z pojemnością pojemnika.
4 Przytrzymaj , aby dostosować widżet.
5 Wybierz opcję:
• Aby zmienić jednostki miary, wybierz Jednostki.
• Aby włączyć dynamiczne dzienne cele, które rosną po
zarejestrowaniu aktywności, wybierz opcję Cel
automatyczny.
• Aby włączyć przypomnienia dotyczące nawodnienia,
wybierz Alerty.
• Aby dostosować rozmiar pojemnika, wybierz opcję
Pojemniki, a następnie wybierz pojemnik i jednostki miary
i wprowadź rozmiar pojemnika.
Aplikacje i aktywności
W urządzeniu znajdują się różne fabrycznie wczytane aplikacje
i aktywności.
Aplikacje: Aplikacje umożliwiają korzystanie z interaktywnych
funkcji dla danego urządzenia, takich jak nawigacja do
zapisanej lokalizacji.
Aktywności: W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane
aplikacje do śledzenia aktywności wykonywanych
w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, takich jak
bieganie, jazda rowerem, trening siłowy, gra w golfa i inne.
Po rozpoczęciu aktywności urządzenie wyświetla i rejestruje
Aplikacje i aktywności
• Naładuj urządzenie przed rozpoczęciem aktywności
(Ładowanie urządzenia, strona 22).
• Naciśnij , aby zarejestrować okrążenia, rozpocząć nową
serię lub pozycję albo przejść do kolejnego etapu treningu.
• Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych.
Zatrzymywanie aktywności
1 Naciśnij .
2 Wybierz opcję:
• Aby zapisać aktywność, przesuń w górę.
• Aby odrzucić aktywność, przesuń w dół.
Dodawanie własnej aktywności
Możesz utworzyć własną aktywność i dodać ją do listy
aktywności.
1 Naciśnij .
2 Wybierz kolejno > Dodaj więcej.
3 Wybierz typ aktywności do skopiowania.
4 Wybierz nazwę aktywności.
5 W razie potrzeby edytuj ustawienia aplikacji dla danej
aktywności (Ustawienia aktywności i aplikacji, strona 18).
6 Po zakończeniu edycji wybierz Gotowe.
Dodawanie lub usuwanie ulubionej
aktywności
Lista ulubionych aktywności jest wyświetlana po naciśnięciu
z poziomu tarczy zegarka. Umożliwia ona szybki dostęp do
najczęściej używanych aktywności. Po pierwszym naciśnięciu
w celu rozpoczęcia aktywności urządzenie poprosi o wybranie
11
ulubionych aktywności. Ulubione aktywności można dodawać
lub usuwać w dowolnym momencie.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
Ulubione aktywności są wyświetlane na górze listy na szarym
tle. Pozostałe aktywności są wyświetlane na rozszerzonej
liście na czarnym tle.
3 Wybierz opcję:
• Aby dodać ulubioną aktywność, wybierz aktywność,
a następnie wybierz Dodaj do Ulubionych.
• Aby usunąć ulubioną aktywność, wybierz aktywność,
a następnie wybierz Usuń ulubiony element.
Aktywności w pomieszczeniu
Urządzenie vívoactive może posłużyć podczas ćwiczeń
w pomieszczeniu, takich jak bieg na bieżni lub jazda na rowerze
stacjonarnym. W pomieszczeniach moduł GPS jest wyłączony.
Podczas biegu lub spaceru z wyłączonym modułem GPS dane
prędkości, dystansu i rytmu są obliczane przy użyciu
akcelerometru w urządzeniu. Akcelerometr kalibruje się
automatycznie. Dokładność danych prędkości, dystansu i rytmu
zwiększa się po kilku biegach lub spacerach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
PORADA: Chwytanie się poręczy bieżni powoduje zmniejszenie
dokładności. Można korzystać z opcjonalnego czujnika na nogę
w celu rejestrowania tempa, dystansu i rytmu.
W przypadku jazdy rowerem z wyłączoną funkcją GPS dane
prędkości i dystansu są niedostępne, chyba że używany jest
opcjonalny czujnik, który przesyła dane prędkości i dystansu do
urządzenia (np. czujnik prędkości lub rytmu).
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Naciśnij .
2 Wybierz Siła.
3 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
4 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia. Licznik powtórzeń zostanie
wyświetlony po wykonaniu co najmniej czterech powtórzeń.
PORADA: Urządzenie może tylko zliczać powtórzenia
pojedynczego ruchu w każdej serii. Jeśli chcesz zmienić
ruch, zakończ serię i rozpocznij nową.
5 Naciśnij , aby zakończyć serię.
Zegarek wyświetli całkowitą liczbę powtórzeń w serii. Po kilku
sekundach pojawi się licznik czasu odpoczynku.
6 W razie potrzeby wybierz opcję Edytuj masę, aby edytować
liczbę powtórzeń.
PORADA: Możesz również dodać użyty podczas serii ciężar.
7 Po zakończeniu odpoczynku naciśnij , aby rozpocząć nową
serię.
8 Powtarzaj każdą serię treningu siłowego do momentu
ukończenia aktywności.
9 Po zakończeniu aktywności naciśnij i przesuń palcem
w górę, aby zapisać aktywność.
Kalibrowanie dystansu na bieżni
Aby rejestrować dokładniejsze dystanse pokonywane na bieżni,
możesz skalibrować dystans na bieżni po przebiegnięciu na niej
co najmniej 1,5 km (1 mili). Jeśli korzystasz z różnych bieżni,
możesz ręcznie skalibrować dystans na bieżni dla każdej bieżni
po każdym biegu.
1 Rozpocznij aktywność biegania na bieżni (Rozpoczynanie
aktywności, strona 11) i przebiegnij na niej co najmniej
1,5 km (1 milę).
12
2 Po zakończeniu biegu naciśnij .
3 Sprawdź pokonany dystans na wyświetlaczu bieżni.
4 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować urządzenie po raz pierwszy, wprowadź
pokonany dystans w urządzeniu.
• Aby ręcznie skalibrować dystans po pierwszej kalibracji,
przesuń palcem w górę, wybierz Kalibruj i zapisz
i wprowadź w urządzeniu dystans wyświetlony na
wyświetlaczu bieżni.
Aktywności na powietrzu
W urządzeniu vívoactive znajdują się fabrycznie wczytane
aplikacje do śledzenia aktywności wykonywanych na świeżym
powietrzu, takich jak bieganie i jazda na rowerze. W przypadku
tych aktywności moduł GPS jest włączony. Aplikacje można
dodawać w przypadku domyślnych aktywności, takich jak
trening wydolnościowy lub wiosłowanie.
Bieganie
Zanim zaczniesz korzystać z czujnika bezprzewodowego
podczas biegu, musisz najpierw sparować czujnik z posiadanym
urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 21).
1 Załóż czujniki bezprzewodowe, takie jak czujnik na nogę lub
czujnik tętna (opcjonalnie).
2 Naciśnij .
3 Wybierz Bieg.
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników
bezprzewodowych poczekaj, aż urządzenie nawiąże
połączenie z czujnikami.
5 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
6 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Urządzenie rejestruje dane aktywności tylko wtedy, gdy
licznik aktywności jest włączony.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Wybierz , aby rejestrować okrążenia (opcjonalnie)
(Oznaczanie okrążeń za pomocą funkcji Auto Lap,
strona 19).
9 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać ekrany
danych.
Po
10 zakończeniu aktywności naciśnij i przesuń palcem
w górę, aby zapisać aktywność.
Jazda rowerem
Zanim zaczniesz korzystać z czujnika bezprzewodowego
podczas jazdy, musisz najpierw sparować czujnik z posiadanym
urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 21).
1 Sparuj czujniki bezprzewodowe, takie jak czujnik tętna,
czujnik prędkości lub czujnik rytmu (opcjonalnie).
Naciśnij
.
2
3 Wybierz Row..
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników
bezprzewodowych poczekaj, aż urządzenie nawiąże
połączenie z czujnikami.
5 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
6 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Urządzenie rejestruje dane aktywności tylko wtedy, gdy
licznik aktywności jest włączony.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać ekrany
danych.
Aplikacje i aktywności
9 Po zakończeniu aktywności naciśnij
w górę, aby zapisać aktywność.
i przesuń palcem
Wyświetlanie zjazdów na nartach
3 Wybierz Pobierz.
Po zakończeniu pobierania pole pojawi się na liście
w urządzeniu vívoactive.
Twoje urządzenie rejestruje szczegóły każdego zjazdu na
nartach lub snowboardzie dzięki funkcji autouruchamiania. Jest
ona domyślnie włączona w przypadku zjazdu na nartach lub
jazdy na snowboardzie. Rejestruje ona automatycznie nowe
zjazdy na podstawie ruchu użytkownika. Praca stopera jest
wstrzymywana, gdy użytkownik nie zjeżdża lub gdy znajduje się
na wyciągu narciarskim. Stoper zostaje wstrzymany na czas
jazdy na wyciągu narciarskim. Rozpoczęcie zjazdu spowoduje
zrestartowanie stopera. Szczegóły zjazdu można wyświetlić na
ekranie wstrzymania lub podczas działania stopera.
1 Rozpocznij zjazd na nartach lub snowboardzie.
2 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić szczegóły
ostatniego przejazdu, aktualnego zjazdu oraz łączny wynik.
Ekran przejazdów zawiera informacje o czasie, przebytym
dystansie, maksymalnej i średniej prędkości, a także
o całkowitym spadku.
Zanim po raz pierwszy rozpoczniesz grę na wybranym polu
golfowym, musisz pobrać je za pomocą smartfona (Pobieranie
pół golfowych, strona 13). Pobrane pola są aktualizowane
automatycznie. Zanim rozpoczniesz grę w golfa, naładuj
urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 22).
1 Naciśnij .
2 Wybierz Golf.
3 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
4 Wybierz pole golfowe z listy dostępnych pól.
5 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć dołki.
Urządzenie wykonuje automatyczne przejścia, gdy
przechodzisz do kolejnych dołków.
Pływanie w basenie
Urządzenie oblicza odległość do przedniej i tylnej części greena
oraz do wybranej pozycji chorągiewki (Zmiana pozycji
chorągiewki, strona 13).
1
2
3
4
5
Naciśnij .
Wybierz Basen.
Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Rozpocznij aktywność.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte
długości.
6 Naciśnij podczas odpoczynku.
Kolory na wyświetlaczu zostaną odwrócone, po czym pojawi
się ekran odpoczynku.
7 Naciśnij , aby ponownie uruchomić stoper.
8 Po ukończeniu aktywności przytrzymaj , aby zatrzymać
stoper, a następnie ponownie przytrzymaj , aby zapisać
aktywność.
Ustawianie rozmiaru basenu
1 Naciśnij .
2 Wybierz Basen.
3 Przesuń palcem w górę.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Długość basenu.
5 Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
Pływanie — terminologia
Długość: Jedna długość basenu.
Interwał: Jedna lub więcej następujących po sobie długości.
Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch: Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia,
na którym założone jest urządzenie, podczas pływania
danym stylem.
SWOLF: Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu
i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30
sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45. SWOLF
to wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie,
im niższy wynik, tym lepsza efektywność.
Golf
Pobieranie pół golfowych
Zanim po raz pierwszy rozpoczniesz grę na polu golfowym,
musisz pobrać je za pomocą aplikacji Garmin Connect.
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz Pobierz pola golfowe >
.
2 Wybierz pole golfowe.
Aplikacje i aktywności
Granie w golfa
Informacje dotyczące dołków
Numer bieżącego dołka
Odległość do tylnej części greenu
Odległość do wybranej pozycji chorągiewki
Odległość do przedniej części greenu
Norma dla dołka
Mapa greena
Zmiana pozycji chorągiewki
W trakcie gry można przyjrzeć się greenowi i zmienić pozycję
chorągiewki.
1 Wybierz mapę.
Green zostanie wyświetlony w większym rozmiarze.
2 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać pozycje
chorągiewki.
wskazuje wybraną pozycję chorągiewki.
3 Naciśnij , aby zaakceptować pozycję chorągiewki.
Odległości na ekranie z informacjami dotyczącymi dołka
zostaną zaktualizowane dla nowej pozycji chorągiewki.
Pozycja chorągiewki zapisywana jest tylko dla bieżącej partii.
Wyświetlanie kierunku do dołka
Funkcja PinPointer działa jak kompas, który pomaga określić
kierunek do greena, gdy go nie widzisz. Dzięki niej wiesz,
w którym kierunku masz wykonać uderzenie, nawet będąc
między drzewami lub głęboko w pułapce piaskowej.
UWAGA: Nie należy używać funkcji PinPointer, gdy znajdujesz
się w wózku golfowym. Zakłócenia z wózka golfowego mogą
mieć wpływ na dokładność kompasu.
1 Naciśnij .
2 Wybierz .
Strzałka wskazuje drogę do pozycji chorągiewki.
13
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów
Można wyświetlić listę odległości do lay-upów i doglegów dla
dołków o normie 4 i 5.
1 Naciśnij .
2 Wybierz .
UWAGA: W miarę pokonywania kolejnych metrów odległości
i pozycje będą znikać z listy.
Wyświetlanie hazardów
W przypadku dołków par 4 i 5 można wyświetlać odległości do
hazardów wzdłuż fairwaya. Hazardy wpływające na wybór
uderzenia są wyświetlane indywidualnie lub w grupach, co
pomaga w określeniu odległości do lay-upu lub carry.
1 Na ekranie z informacjami o dołku naciśnij i wybierz .
• Na ekranie zostaną wyświetlone odległości do początku
i końca
najbliższego hazardu.
• W górnej części ekranu wyświetlany jest typ hazardu .
• Green jest przedstawiony jako półkole
na górze ekranu.
Linia poniżej greenu wskazuje umowny środek fairwaya.
• Hazardy
są wyświetlane poniżej greenu
w przybliżonych lokalizacjach względem fairwaya.
2 Przesuń, aby wyświetlić inne hazardy dla bieżącego dołka.
Mierzenie uderzenia za pomocą funkcji Garmin
AutoShot™
Urządzenie vívoactive jest wyposażone w funkcję
automatycznego wykrywania i rejestrowania uderzeń. Przy
każdym uderzeniu wzdłuż fairwaya urządzenie zapisuje
odległość uderzenia, tak aby można było ją później wyświetlić
(Wyświetlanie historii uderzeń, strona 14).
PORADA: Automatyczne wykrywanie uderzeń działa najlepiej
w przypadku noszenia urządzenia na nadgarstku ręki
dominującej i dobrego kontaktu z piłką. Putty nie są wykrywane.
1 Rozpocznij rozgrywanie partii.
Gdy urządzenie wykryje uderzenie, Twoja odległość od
miejsca uderzenia wyświetli się na banerze
u góry ekranu.
PORADA: Możesz dotknąć banera, aby ukryć go na
10 sekund.
2 Podejdź lub podjedź do swojej piłki.
3 Wykonaj następne uderzenie.
Urządzenie zarejestruje odległość ostatniego uderzenia.
Zachowaj wyniki
1 Podczas gry naciśnij .
2 Wybierz .
3 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby zmienić dołek.
14
4 Dotknij środkowej części ekranu.
5 Wybierz lub , aby ustawić wynik.
Ustawianie metody punktacji
Można wybrać metodę, której urządzenie będzie używać do
rejestrowania wyników.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje > Golf.
3 Wybierz ustawienia aktywności.
4 Wybierz kolejno Punktacja > Metoda punktacji.
5 Wybierz metodę punktacji.
Informacje o punktacji Stableford
W przypadku wybrania metody punktacji Stableford (Ustawianie
metody punktacji, strona 14) punkty są przyznawane na
podstawie liczby uderzeń wykonanych w stosunku do normy. Na
koniec rundy najwyższy wynik wygrywa. Urządzenie przyznaje
punkty zgodnie z zasadami amerykańskiego stowarzyszenia
United States Golf Association.
Tablica wyników gry Stableford wyświetla punkty zamiast
ruchów.
Punkty
Liczba uderzeń wykonanych w stosunku do normy
0
2 lub więcej powyżej
1
1 powyżej
2
Norma
3
1 poniżej
4
2 poniżej
5
3 poniżej
Śledzenie statystyk gry w golfa
Po włączeniu funkcji śledzenia statystyk w urządzeniu możliwe
jest wyświetlanie statystyk dla obecnej rundy (Wyświetlanie
podsumowania rundy, strona 14). Możesz porównywać wyniki
z rund i śledzić postępy za pomocą aplikacji Garmin Golf™.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje > Golf.
3 Wybierz ustawienia aktywności.
4 Wybierz kolejno Punktacja > Śledzenie statystyk.
Rejestrowanie statystyk gry w golfa
Przed rozpoczęciem rejestrowania statystyk, należy włączyć
funkcję śledzenia statystyk (Śledzenie statystyk gry w golfa,
strona 14).
1 Na karcie wyników dotknij i przytrzymaj środkową część
ekranu.
2 Ustaw liczbę wykonanych uderzeń i wybierz Dalej.
3 Ustaw liczbę puttów i wybierz Gotowe.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli piłka trafiła na fairway, wybierz .
• Jeśli piłka nie trafiła na fairway, wybierz lub .
Wyświetlanie historii uderzeń
1 Po każdym rozegraniu dołka należy nacisnąć .
2 Wybierz , aby wyświetlić informacje o swoim ostatnim
uderzeniu.
3 Wybierz , aby wyświetlić informacje o każdym uderzeniu
podczas rozgrywania dołka.
Wyświetlanie podsumowania rundy
Podczas rundy można wyświetlać punktację, statystyki
i informacje o krokach.
1 Naciśnij .
2 Wybierz .
Aplikacje i aktywności
Kończenie rundy
1 Naciśnij .
2 Wybierz Koniec.
3 Przesuń palcem w górę.
4 Wybierz opcję:
• Aby zapisać rundę i powrócić do trybu zegarka, wybierz
Zapisz.
• Aby edytować kartę wyników, wybierz Edytuj wynik.
• Aby odrzucić rundę i powrócić do trybu zegarka, wybierz
Odrzuć.
• Aby wstrzymać rundę i wznowić ją w późniejszym czasie,
wybierz Pauza.
Aplikacja Garmin Golf
Aplikacja Garmin Golf umożliwia przesyłanie tablic wyników
z kompatybilnego urządzenia Garmin, aby zobaczyć statystyki
i analizy uderzeń. Golfiści mogą rywalizować ze sobą na
różnych polach golfowych, korzystając z aplikacji Garmin Golf.
Ponad 41 000 pól golfowych posiada tablice wyników, do
których każdy może dołączyć. Możesz stworzyć własny turniej
i zaprosić graczy do rywalizacji.
Aplikacja Garmin Golf synchronizuje dane z kontem Garmin
Connect. Aplikację Garmin Golf można pobrać na smartfon ze
sklepu z aplikacjami.
Trening
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, masy, nadgarstka i strefy tętna (Ustawianie stref tętna,
strona 7). Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania
dokładnych danych związanych z treningiem.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Profil użytkownika.
3 Wybierz opcję.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 7), aby ustalić
najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Treningi
Urządzenie może wyświetlać kolejne etapy wieloetapowych
treningów obejmujące cele dla każdego etapu, takie jak dystans,
czas, powtórzenia i inne pomiary. Urządzenie jest wyposażone
w wiele fabrycznie załadowanych treningów oraz aktywności,
w tym treningi siłowe i wydolnościowe, bieganie i jazda na
rowerze. Można tworzyć i wyszukać więcej treningów oraz
planów treningowych za pomocą serwisu Garmin Connect
i przesyłać je do urządzenia.
Za pomocą kalendarza w serwisie Garmin Connect możesz
utworzyć harmonogram treningów i przesłać go do urządzenia.
Trening
Rozpoczynanie treningu
Twoje urządzenie może wyświetlać kolejne kroki
wieloetapowego treningu.
1 Naciśnij .
2 Wybierz aktywność.
3 Przesuń palcem w górę.
4 Wybierz kolejno Ćwiczenia.
5 Wybierz trening.
UWAGA: Na liście wyświetlane będą wyłącznie treningi
zgodne z wybranym rodzajem aktywności.
6 Wybierz Zacznij trening.
7 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, uwagi dotyczące etapu (opcjonalnie), cel (opcjonalnie)
oraz aktualne dane treningu. W przypadku treningów siłowych,
jogi lub ćwiczeń Pilates wyświetlona zostanie animacja
instruktażowa.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect
Aby pobrać plan treningowy z serwisu Garmin Connect, musisz
mieć konto Garmin Connect (Garmin Connect, strona 17)
i sparować urządzenie vívoactive ze zgodnym smartfonem.
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
2 Wybierz kolejno Trening > Plany treningów.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
Adaptacyjne plany treningowe
Konto Garmin Connect zawiera adaptacyjny plan treningowy
i trenera Garmin dopasowanych do Twoich celów treningowych.
Na przykład możesz odpowiedzieć na kilka pytań i znaleźć plan,
który pomoże Ci przygotować się do wyścigu na 5 km. Plan
dostosowuje się do aktualnego poziomu sprawności,
umiejętności, preferencji dotyczących harmonogramu oraz daty
wyścigu. Po uruchomieniu planu widżet trenera Garmin jest
dodawany do pętli widżetów w urządzeniu vívoactive.
Rozpoczynanie dzisiejszego treningu
Po wysłaniu planu treningowego do urządzenia widżet Trener
Garmin pojawi się w pętli widżetów.
1 Przeciągnij palcem na tarczy zegarka, aby wyświetlić widżet
Trener Garmin.
Jeśli trening dla danej aktywności jest zaplanowany na dziś,
urządzenie wyświetli nazwę treningu i poprosi o jego
rozpoczęcie.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz Pokaż, aby wyświetlić etapy treningu i przesuń
palcem w prawo po zakończeniu przeglądania etapów
(opcjonalnie).
4 Wybierz Zacznij trening.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyświetlanie harmonogramu treningów
Możesz wyświetlić harmonogram treningów w kalendarzu
treningów i rozpocząć ćwiczenie.
1 Naciśnij .
2 Wybierz aktywność.
3 Przesuń palcem w górę.
4 Wybierz Kalend. trening..
Zostanie wyświetlony harmonogram treningów posortowany
według dat.
5 Wybierz trening.
15
6 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić etapy treningu, wybierz Pokaż.
• Aby rozpocząć trening, wybierz Zacznij trening.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu aktywności urządzenie wyświetla wszystkie
nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej
aktywności. Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg,
przejazd lub przepłynięcie oraz najszybszy czas na kilku
dystansach typowych dla wyścigów.
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz Pokaż rekord.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
5 Wybierz kolejno Poprzedni > .
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
5 Wybierz kolejno Usuń rekord > .
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz kolejno Usuń wszystkie rekordy > .
Rekordy zostaną usunięte tylko dla wybranej dyscypliny.
Nawigacja
Gdy urządzenie odbierze sygnał GPS, zostaną wyświetlone
informacje o pozycji.
4 Wybierz Zapisz.
5 Wybierz ikonę.
Usuwanie pozycji
1 Naciśnij .
2 Wybierz kolejno Nawiguj > Zapisane pozycje.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz kolejno Usuń > .
Podróż do zapisanej pozycji
Zanim możliwa będzie podróż do zapisanej pozycji, urządzenie
musi odszukać satelity.
1 Naciśnij .
2 Wybierz kolejno Nawiguj > Zapisane pozycje.
3 Wybierz pozycję, a następnie Nawiguj do.
4 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
5 Przesuń się do przodu.
Zostanie wyświetlony kompas. Strzałka kompasu wskazuje
drogę do zapisanej lokalizacji.
PORADA: Aby nawigacja była dokładniejsza, skieruj górną
część urządzenia w stronę miejsca, do którego zmierzasz.
Podróż z funkcją Wróć do startu
Aby móc nawigować z powrotem do miejsca startu, musisz
najpierw zlokalizować satelity, uruchomić stoper i rozpocząć
aktywność.
W dowolnym momencie aktywności możesz wrócić do punktu
startowego. Jeśli np. biegasz w nieznanym mieście i nie wiesz,
jak wrócić na szlak lub do hotelu, możesz nawigować
z powrotem do lokalizacji początkowej. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Wróć do startu.
Zostanie wyświetlony kompas.
3 Przesuń się do przodu.
Strzałka kompasu wskaże drogę do punktu startowego.
PORADA: Aby nawigacja była dokładniejsza, skieruj
urządzenie w stronę miejsca, do którego zmierzasz.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
• Aby zatrzymać nawigację i kontynuować aktywność,
przytrzymaj i wybierz Przerwij nawigację.
• Aby zatrzymać nawigację i zapisać aktywność, naciśnij
i przesuń palcem w górę.
Kompas
Możesz użyć funkcji nawigacji GPS na urządzeniu, aby
zapisywać lokalizacje, nawigować do lokalizacji i odnajdywać
drogę do domu.
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy kompas z funkcją
automatycznej kalibracji. Funkcje i wygląd kompasu zmieniają
się w zależności od aktywności, od tego, czy moduł GPS jest
włączony, a także od tego, czy nawigujesz do celu.
Zapisywanie pozycji
Ręczna kalibracja kompasu
Zanim możliwa będzie podróż do zapisanej pozycji, urządzenie
musi odszukać satelity.
Pozycja to punkt zarejestrowany i zapisany w urządzeniu. Jeśli
chcesz zapisać punkt orientacyjny lub powrócić do określonego
miejsca, oznacz to miejsce jako pozycję.
1 Przejdź do miejsca, które chcesz oznaczyć jako pozycję.
2 Naciśnij .
3 Wybierz kolejno Nawiguj > Zapisz pozycję.
16
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
Nawigacja
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno
kalibrację.
> Czujniki > Kompas > Włącz
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
PORADA: Wykonuj nadgarstkiem ruch przypominający
rysowanie małej ósemki do czasu wyświetlenia się
wiadomości.
Historia
Urządzenie przechowuje dane z okresu do 14 dni dotyczące
śledzenia aktywności i tętna oraz do siedmiu pomiarów
aktywności. W urządzeniu można wyświetlić siedem ostatnich
pomiarów aktywności. Zsynchronizowanie danych zapewnia
dostęp do nieograniczonej liczby aktywności, danych śledzenia
aktywności i danych monitorowania tętna za pomocą konta
Garmin Connect (Korzystanie z aplikacji Garmin Connect,
strona 17) (Korzystanie z serwisu Garmin Connect na
komputerze, strona 17).
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane będą
nadpisywane.
Korzystanie z historii
źródło wzajemnej motywacji. Można rejestrować wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, partie golfa i wiele innych
aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect lub zrobić to podczas konfiguracji aplikacji Garmin
Express (www.garmin.com/express).
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o ćwiczeniach fizycznych i aktywnościach na
świeżym powietrzu, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry oraz wykresy tempa
i prędkości. Można wyświetlić szczegółowe informacje
dotyczące partii golfa, takie jak tablice wyników, statystyki
i informacje o polach golfowych. Można także wyświetlić
własne raporty.
UWAGA: Aby wyświetlić niektóre dane, konieczne jest
sparowanie z urządzeniem opcjonalnego czujnika
bezprzewodowego (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 21).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz Historia.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić aktywność z tego tygodnia, wybierz Ten
tydzień.
• Aby wyświetlić aktywność zakończoną wcześniej, wybierz
Poprzednie tygodnie.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o aktywności.
• Wybierz Okrążenia, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu.
• Wybierz Serie, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdej serii podnoszenia ciężarów.
• Wybierz Interwały, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym interwale pływania.
• Wybierz Czas w strefie, aby wyświetlić czasy uzyskane
w każdej strefie tętna.
• Wybierz Usuń, aby usunąć wybraną aktywność.
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna
Aby wyświetlić dane strefy tętna, należy najpierw zakończyć
aktywność z pomiarem pulsu i zapisać aktywność.
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie
intensywności treningu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz Historia.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić aktywność z tego tygodnia, wybierz Ten
tydzień.
• Aby wyświetlić aktywność zakończoną wcześniej, wybierz
Poprzednie tygodnie.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz opcję Czas w strefie.
Garmin Connect
Konto Garmin Connect umożliwia śledzenie wyników i łączenie
się ze znajomymi. Umożliwia śledzenie, analizowanie oraz
udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc
Historia
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect
Po sparowaniu urządzenia ze smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 1) możesz użyć aplikacji Garmin Connect, aby
przesłać wszystkie dane dotyczące Twojej aktywności na konto
Garmin Connect.
1 Sprawdź, czy aplikacja Garmin Connect jest uruchomiona na
Twoim smartfonie.
2 Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu, czyli w odległości
nie większej niż 10 m (30 stóp).
Urządzenie automatycznie synchronizuje dane z aplikacją
Garmin Connect i kontem Garmin Connect.
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na
komputerze
Aplikacja Garmin Express połączy Twoje urządzenie z kontem
Garmin Connect, korzystając z komputera. Aplikacji Garmin
Express można używać do przesyłania swoich danych
aktywności na konto Garmin Connect i wysyłania danych, takich
jak treningi lub plany treningowe, ze strony Garmin Connect do
swojego urządzenia. Możesz również instalować aktualizacje
17
oprogramowania urządzenia i zarządzać swoimi aplikacjami
Connect IQ.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Pobierz i zainstaluj aplikację Garmin Express.
4 Otwórz aplikację Garmin Express i wybierz Dodaj
urządzenie.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
Zmiana tarczy zegarka
Możesz wybrać spośród kilku fabrycznie załadowanych tarczy
zegarka lub użyć tarczy Connect IQ, którą można pobrać na
urządzenie (Connect IQFunkcje, strona 3). Możesz również
edytować istniejącą tarczę zegarka (Edytowanie tarczy zegarka,
strona 18) lub utworzyć nową (Tworzenie niestandardowej
tarczy zegarka, strona 18).
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj .
2 Wybierz Tarcza zegarka.
3 Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby przewijać dostępne
tarcze zegarka.
4 Dotknij ekranu dotykowego, aby wybrać tarczę zegarka.
Edytowanie tarczy zegarka
Możesz dostosować styl i pola danych dla tarczy zegarka.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj .
2 Wybierz Tarcza zegarka.
3 Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby przewijać dostępne
4
5
6
7
8
tarcze zegarka.
Przesuń w górę, aby edytować tarczę zegarka.
Wybierz opcję do edycji.
Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć opcje.
Wybierz , aby wybrać opcję.
Dotknij ekranu dotykowego, aby wybrać tarczę zegarka.
Tworzenie niestandardowej tarczy zegarka
Możesz utworzyć nową tarcze zegarka, wybierając dany układ,
kolory i dodatkowe informacje.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj .
2 Wybierz Tarcza zegarka.
3 Przesuń palcem w lewo i wybierz .
4 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać między
opcjami tła, i dotknij ekranu, aby wybrać wyświetlane tło.
Przesuń
palcem w górę lub w dół, aby przewijać między
5
cyfrowymi lub analogowymi tarczami zegarka i dotknij
ekranu, aby wybrać wyświetlaną tarczę.
6 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać kolory
akcentów, i dotknij ekranu, aby wybrać wyświetlany kolor.
7 Wybierz wszystkie pola danych, które chcesz dostosować,
i wybierz wyświetlane na nich dane.
Białe obramowanie wskazuje pola danych, które można
dostosować w przypadku tej tarczy zegarka.
8 Przesuń palcem w lewo, aby dostosować znaczniki czasu.
9 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć znaczniki
czasu.
10 Wybierz .
Nowa tarcza zegarka zostanie ustawiona jako aktywna.
18
Dostosowywanie menu elementów
sterujących
Możesz dodawać i usuwać skróty w menu skrótów i ustalać ich
kolejność dzięki menu elementów sterujących (Używanie menu
elementów sterujących, strona 1).
1 Naciśnij i przytrzymaj .
Zostanie wyświetlone menu elementów sterujących.
2 Naciśnij i przytrzymaj .
Menu elementów sterujących przełączy się w tryb edycji.
3 Wybierz skrót, który chcesz dostosować.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić lokalizację skrótu w menu elementów
sterujących, wybierz lokalizację, w której ma się on
pojawić lub przeciągnij skrót do nowej lokalizacji.
• Aby usunąć skrót z menu elementów sterujących, wybierz
.
W
razie
potrzeby wybierz , aby dodać skrót do menu
5
elementów sterujących.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko po usunięciu co
najmniej jednego skrótu z menu.
Konfiguracja skrótu do elementu
sterującego
Możesz skonfigurować skrót do ulubionego elementu
sterującego, takiego jak portfel Garmin Pay lub opcje sterowania
muzyką.
1 Przesuń palcem w prawo na tarczy zegarka.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli konfigurujesz skrót po raz pierwszy, przesuń palcem
w górę i wybierz opcję Konfiguracja.
• Jeśli skrót został już wcześniej skonfigurowany,
przytrzymaj i wybierz Ustawienia skrótów.
3 Wybierz element sterujący, do którego ma zostać utworzony
skrót.
Po przesunięciu palcem w prawo na tarczy zegarka zostanie
wyświetlony skrót do elementu sterującego.
Ustawienia aktywności i aplikacji
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie każdej fabrycznie
załadowanej aplikacji do śledzenia aktywności do własnych
potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować ekrany
danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe. Nie wszystkie
ustawienia są dostępne dla wszystkich typów aktywności.
Przytrzymaj , wybierz > Aktywności i aplikacje,
a następnie wybierz aktywność i ustawienia aktywności.
Kolor akcentów: Umożliwia ustawienie koloru akcentu dla
każdej aktywności, co ułatwia sprawdzenie, która aktywność
jest aktywna.
Alerty: Umożliwia ustawienie alertów dla danej aktywności
(Alerty, strona 19).
Auto Lap: Umożliwia ustawienie opcji funkcji Auto Lap (Auto
Lap, strona 19).
Auto Pause: Ustawienie pozwala zatrzymać rejestrowanie
danych w przypadku braku ruchu lub gdy prędkość spadnie
poniżej określonego poziomu (Korzystanie z funkcji Auto
Pause , strona 20).
Autouruchamianie: Powoduje, że urządzenie automatycznie
wykrywa zjazd na nartach za pomocą wbudowanego
akcelerometru.
Autoprzewijanie: Umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy minutnik jest
włączony (Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 20).
®
®
Dostosowywanie urządzenia
Automatyczna seria: Włącza automatyczne rozpoczynanie
i zatrzymywanie serii ćwiczeń podczas treningu siłowego.
Monit o kiju: Wyświetla monit, który umożliwia wybranie
użytego kija po każdym wykrytym uderzeniu.
Ekrany danych: Pozwala dostosować dane wyświetlane na
ekranie dla wybranej aktywności, a także dodać nowe ekrany
danych (Dostosowywanie ekranów danych, strona 19).
Odległość dla drivera: Umożliwia ustawienie średniej
odległości, jaką piłka golfowa pokonuje podczas uderzenia.
Edytuj masę: Umożliwia dodanie obciążenia używanego dla
tego ćwiczenia podczas ćwiczenia siłowego lub aktywności
cardio.
Włącz filmy: Umożliwia włączenie animacji instruktażowych
dotyczących treningów wydolnościowych, siłowych, jogi lub
ćwiczeń Pilates. Animacje są dostępne dla fabrycznie
zainstalowanych treningów i treningów pobranych z serwisu
Garmin Connect.
GPS: Ustawianie trybu anteny GPS (Zmiana ustawień GPS,
strona 20).
Długość basenu: Ustawienie długości basenu dla pływania.
Metoda punktacji: Umożliwia ustawienie punktacji Stroke play
lub Stableford podczas gry w golfa.
Śledzenie statystyk: Włącza śledzenie statystyk podczas gry
w golfa.
Stan: Automatycznie włącza i wyłącza czujnik po rozpoczęciu
marszu lub biegu. Wybranie opcji Zawsze pytaj spowoduje
wyświetlenie monitu za każdym razem po rozpoczęciu rundy.
Tryb turnieju: Wyłącza funkcje, które nie są dozwolone
podczas turniejów objętych sankcjami.
Alerty wibracyjne: Włącza alerty informujące, kiedy wziąć
wdech, a kiedy wydech podczas ćwiczeń oddechowych.
przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało
alert po spaleniu określonej liczby kalorii.
Alert zakresowy: Alert zakresowy uruchamia się za każdym
razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość
spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym
spadku tętna poniżej wartości 60 uderzeń na minutę
(uderzenia/min) oraz o każdym jego skoku powyżej 210
uderzeń na minutę.
Alert cykliczny: Alert cykliczny uruchamia się za każdym
razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub
interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert
uruchamiał się co 30 minut.
Nazwa alertu Typ alertu
Opis
Rytm
Zakres
Można podać minimalny i maksymalny rytm.
Kalorie
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić liczbę kalorii.
Własne
Zdarzenie,
cykliczny
Można wybrać istniejący komunikat
lub utworzyć własny, a także wybrać
typ alertu.
Dystans
Cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według dystansu.
Tętno
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne tętno lub określić zmiany stref.
Tempo
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne tempo.
Bieg/chód
Cykliczny
Można ustawić przerwy na chód
w regularnych odstępach czasu.
Prędkość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną prędkość.
Czas
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według czasu.
Dostosowywanie ekranów danych
Możesz dostosować ekrany danych w oparciu o cele treningowe
lub opcjonalne akcesoria. Możesz na przykład dostosować
jeden z ekranów danych w taki sposób, aby były na nim
wyświetlane tempo okrążenia i strefa tętna.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Ekrany danych.
6 Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
7 Wybierz jedną lub więcej opcji:
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
aktywności.
• Aby dostosować styl i liczbę pól danych na każdym
ekranie danych, wybierz Układ.
• Aby dostosować pola na ekranie danych, wybierz ekran,
a następnie wybierz Edytuj pola danych.
• Aby wyświetlić lub ukryć ekran danych, użyj przełącznika
przy ekranie.
• Aby wyświetlić lub ukryć ekran wskaźnika strefy tętna,
wybierz Wskaźnik strefy tętna.
Ustawianie alertu
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Alerty.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Dodaj nowy, aby dodać dodatkowe alerty dla
aktywności.
• Wybierz nazwę alertu, aby edytować istniejący alert.
7 Jeśli to konieczne, wybierz typ alertu.
8 Wybierz strefę, podaj wartości minimalne i maksymalne lub
wprowadź wartość niestandardową dla alertu.
9 W razie potrzeby włącz alert.
W przypadku wydarzeń i powtarzających się alertów po każdym
wprowadzeniu wartości alertu pojawi się komunikat.
W przypadku alertów zakresowych komunikat pojawi się za
każdym razem, gdy określony zakres (wartości minimalne
i maksymalne) zostanie przekroczony.
Alerty
Auto Lap
Możesz ustawić alerty dla każdej aktywności, co pomoże
w trenowaniu, aby osiągnąć konkretne cele. Niektóre alerty są
dostępne tylko dla określonych aktywności. Niektóre alerty
wymagają dodatkowych akcesoriów, takich jak monitor tętna lub
czujnik rytmu. Istnieją trzy rodzaje alertów: alerty o zdarzeniach,
alerty zakresowe i alerty cykliczne.
Alert o zdarzeniach: Alert o zdarzeniu jest wyświetlany jeden
raz. Zdarzeniu jest przypisana określona wartość. Możesz na
Oznaczanie okrążeń za pomocą funkcji Auto Lap
Możesz ustawić urządzenie tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap do automatycznego oznaczania określonego dystansu jako
okrążenia. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników
na różnych etapach aktywności (np. co 1 milę lub 5 km).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
Dostosowywanie urządzenia
19
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto Lap, użyj
przełącznika.
• Aby dostosować dystans między okrążeniami, wybierz
Auto Lap.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono wibracje, urządzenie zacznie również wibrować
(Ustawienia systemowe, strona 20).
Korzystanie z funkcji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause służy do automatycznego wstrzymywanie
stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy tempo lub
prędkość spada poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest
przydatna, jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja
świetlna lub inne miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się
zatrzymać.
UWAGA: Urządzenie nie zapisuje danych aktywności, gdy
stoper jest zatrzymany lub wstrzymany.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Auto Pause.
6 Wybierz opcję:
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
aktywności.
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Aby automatycznie zatrzymać stoper, gdy tempo spadnie
poniżej określonej wartości, wybierz Tempo.
• Wybierz Prędkość, aby automatycznie zatrzymywać
stoper, gdy prędkość spadnie poniżej określonej wartości.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest
włączony.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Autoprzewijanie.
6 Wybierz prędkość wyświetlania.
Zmiana ustawień GPS
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz GPS.
6 Wybierz opcję:
20
• Wybierz Wyłączono, aby wyłączyć funkcję GPS podczas
aktywności.
• Wybierz Włączone, aby włączyć system GPS.
• Wybierz GPS + GLONASS (rosyjski system nawigacji
satelitarnej), aby uzyskać dokładniejsze informacje
o pozycji w warunkach słabej widoczności nieba.
• Wybierz GPS + GALILEO (europejski system nawigacji
satelitarnej), aby uzyskać dokładniejsze informacje
o pozycji w warunkach słabej widoczności nieba.
UWAGA: Użycie GPS wraz z innym satelitą może skrócić
czas działania baterii w porównaniu do korzystania z samego
GPS (System GPS i inne systemy satelitarne, strona 20).
System GPS i inne systemy satelitarne
Opcje GPS + GLONASS lub GPS + GALILEO zapewniają
zwiększoną wydajność w wymagających warunkach i szybsze
uzyskanie danych dotyczących pozycji w porównaniu do
korzystania z samego GPS. Jednak użycie GPS wraz z innym
systemem satelitarnym może skrócić czas działania baterii
w porównaniu do korzystania z samego GPS.
Ustawienia telefonu i Bluetooth
Przytrzymaj i wybierz kolejno > Telefon.
Stan: Umożliwia wyświetlenie bieżącego stanu połączenia
Bluetooth i włączenie lub wyłączenie technologii Bluetooth.
Powiadomienia: Urządzenie będzie automatycznie włączać lub
wyłączać powiadomienia z telefonu na podstawie wybranego
ustawienia (Włączenie powiadomień Bluetooth, strona 2).
Alerty podłącz. urządz.: Powiadamia o podłączeniu lub
rozłączeniu smartfonu.
Paruj telefon: Umożliwia połączenie urządzenia ze zgodnym
smartfonem wyposażonym w technologię Bluetooth.
Synchronizuj: Umożliwia przesyłanie danych pomiędzy
aplikacją Garmin Connect i urządzeniem.
Przerwij LiveTrack: Umożliwia przerwanie sesji LiveTrack
w trakcie jej trwania.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj i wybierz kolejno > System.
Autoblokada: Automatycznie blokuje ekran, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Możesz nacisnąć ,
aby odblokować ekran dotykowy.
Język: Ustawianie języka interfejsu urządzenia.
Czas: Pozwala ustawić format i źródło czasu lokalnego
(Ustawienia czasu, strona 21).
Data: Umożliwia ręczne ustawienie daty i formatu daty.
Podświetlenie: Pozwala ustawić tryb podświetlania, limit czasu
i jasność (Ustawienia podświetlenia, strona 21).
Physio TrueUp: Umożliwia urządzeniu synchronizację
aktywności, historii i danych z innych urządzeń Garmin.
Wibracje: Włącza lub wyłącza wibracje i pozwala ustawić ich
intensywność.
Nie przeszkadzać: Włączanie i wyłączanie trybu Nie
przeszkadzać.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
do wyświetlania danych (Zmiana jednostek miary,
strona 21).
Zapis danych: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących aktywności. Opcja Inteligentny (domyślna)
pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności.
Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis
aktywności, jednak może wymagać częstszego ładowania
baterii.
Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb przesyłania danych lub
w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.
Dostosowywanie urządzenia
Resetuj: Pozwala zresetować ustawienia domyślne lub usunąć
wszystkie dane użytkownika i zresetować ustawienia
(Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień, strona 25).
UWAGA: Jeśli portfel Garmin Pay jest skonfigurowany,
przywrócenie ustawień domyślnych spowoduje również
usunięcie portfela z urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania: Pozwala sprawdzić dostępność
aktualizacji oprogramowania.
O systemie: Wyświetla identyfikator urządzenia, wersję
oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia
i umowę licencyjną.
Ustawienia czasu
Przytrzymaj i wybierz kolejno > System > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Źródło czasu: Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie
czasu na podstawie czasu w urządzeniu mobilnym.
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych lub zsynchronizowaniu ze smartfonem urządzenie
automatycznie wykrywa strefę czasową i aktualny czas.
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie po sparowaniu
urządzenia vívoactive z urządzeniem mobilnym.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > System > Czas > Źródło czasu >
Ręcznie.
3 Wybierz Czas i podaj aktualny czas.
Ustawianie alarmu
Można ustawić wiele alarmów. Możesz ustawić jednokrotne
włączenie alarmu lub wybrać regularne powtarzanie alarmu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Zegary > Alarmy > Dodaj alarm.
3 Wybierz Czas i podaj czas.
4 Wybierz Powtórz, a następnie jedną z opcji.
5 Wybierz Etykieta i wybierz opis alarmu.
Usuwanie alarmu
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Zegary > Alarmy.
3 Wybierz alarm, a następnie Usuń.
Włączanie minutnika
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Zegary > Minutnik.
3 Podaj czas i wybierz .
4 Wybierz .
Korzystanie ze stopera
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Zegary > Stoper.
Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Naciśnij , aby ponownie uruchomić stoper okrążeń.
Całkowity czas stopera jest nadal mierzony.
5 Naciśnij , aby zatrzymać stoper.
6 Wybierz opcję:
• Aby zresetować stoper, przesuń palcem w dół.
• Aby zapisać czas stopera jako aktywność, naciśnij
i wybierz .
• Aby wyjść ze stopera, naciśnij i wybierz .
1
2
3
4
Czujniki bezprzewodowe
Ustawienia podświetlenia
Przytrzymaj i wybierz kolejno > System > Podświetlenie.
Tryb: Pozwala ustawić włączanie podświetlenia podczas
interakcji z urządzeniem, w tym podczas odbierania
powiadomień lub korzystania z przycisków lub ekranu
dotykowego.
Jasność: Umożliwia ustawienie jasności podświetlenia.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Gest: Pozwala ustawić włączanie podświetlenia po obrocie
nadgarstka w kierunku ciała w celu spojrzenia na urządzenie.
Możesz wybrać opcję Tylko podczas aktywności, aby używać
gestów tylko podczas aktywności z pomiarem czasu. Czułość
gestów można dostosować, aby podświetlenie włączało się
częściej lub rzadziej.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości,
wysokości, wagi i temperatury.
1 Na tarczy zegarka. przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > System > Jednostki.
3 Wybierz wielkość fizyczną.
4 Wybierz jednostkę miary.
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia urządzenia możesz zmienić z poziomu swojego
konta Garmin Connect, używając aplikacji Garmin Connect lub
strony internetowej Garmin Connect. Niektóre ustawienia są
dostępne wyłącznie z konta Garmin Connect i nie można ich
zmienić za pomocą urządzenia.
• W aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno
lub ,
Urządzenia Garmin, a następnie wybierz urządzenie.
• W widżecie urządzeń w aplikacji Garmin Connect wybierz
posiadane urządzenie.
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj swoje dane, aby
zastosować zmiany w swoim urządzeniu (Korzystanie z aplikacji
Garmin Connect, strona 17, Korzystanie z serwisu Garmin
Connect na komputerze, strona 17).
Czujniki bezprzewodowe
Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami
ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności
i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie
buy.garmin.com.
Parowanie czujników bezprzewodowych
Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego ANT+
lub Bluetooth z urządzeniem Garmin należy sparować oba
urządzenia. Po sparowaniu urządzenie będzie automatycznie
łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik
będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.
PORADA: Niektóre czujniki ANT+ będą automatycznie parować
się z urządzeniem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik
będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.
1 Oddal się na co najmniej 10 m (33 stopy) od innych
czujników bezprzewodowych.
Jeśli
chcesz sparować czujnik tętna, załóż go.
2
Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych,
jeśli nie zostanie założony.
Naciśnij
i przytrzymaj .
3
4 Wybierz kolejno > Czujniki > Dodaj nowy.
5 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 3 m
(10 stóp) od czujnika tętna i poczekaj, aż urządzenie zostanie
sparowane z czujnikiem.
21
Po połączeniu urządzenia z czujnikiem w górnej części
ekranu zostanie wyświetlona ikona.
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Kalibracja czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem czujnika na nogę należy go sparować
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 21).
Jeśli znany jest współczynnik kalibracji, zaleca się
przeprowadzenie kalibracji ręcznej. Jeśli czujnik na nogę był
wcześniej kalibrowany z innym produktem Garmin, współczynnik
kalibracji może być już Tobie znany.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Czujniki > Czujnik na nogę >
Kalibracja kalibracji.
3 Dostosuj współczynnik kalibracji:
• Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za mały.
• Zmniejsz współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za
duży.
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy odebrać sygnał GPS
i sparować je z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 21).
Czujnik na nogę kalibruje się automatycznie, ale możesz
zwiększyć precyzję danych dotyczących prędkości i dystansu,
wykonując kilka biegów na świeżym powietrzu z włączoną
funkcją GPS.
1 Stój na zewnątrz przez 5 minut, mając czysty widok na niebo.
2 Rozpocznij bieg.
3 Biegnij bez zatrzymywania się przez 10 minut.
4 Zatrzymaj aktywność i zapisz ją.
Na podstawie zarejestrowanych danych wartość kalibracji
czujnika na nogę się zmieni, jeśli będzie taka potrzeba. Nie
ma potrzeby ponownie kalibrować czujnika na nogą, chyba
że zmienisz styl biegania.
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego
czujnika prędkości lub rytmu pedałowania
Zgodne rowerowe czujniki prędkości lub rytmu pedałowania
mogą przesyłać dane do posiadanego urządzenia.
• Sparuj czujnik z urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 21).
• Ustaw rozmiar kół (Kalibracja czujnika prędkości, strona 22).
• Idź pojeździć (Jazda rowerem, strona 12).
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto, aby automatycznie obliczyć rozmiar kół
i skalibrować czujnik prędkości.
• Wybierz Ręcznie, aby wprowadzić rozmiar kół i ręcznie
skalibrować czujnik prędkości (Rozmiar i obwód kół,
strona 27).
Czujniki kijów
Urządzenie współpracuje z czujnikami kijów golfowych
Approach CT10. Możesz korzystać ze sparowanych czujników
kijów golfowych, aby automatycznie śledzić swoje uderzenia
golfowe, w tym pozycję, dystans i typ kija. Więcej informacji na
temat czujników kijów golfowych znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia.
®
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia vívoactive można używać razem ze światłami
rowerowymi i radarem wstecznym Varia, aby zwiększyć swoją
świadomość sytuacyjną. Więcej informacji znajduje się
w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia vívoactive, aby można było
sparować urządzenia Varia (Aktualizowanie oprogramowania
kamery za pomocą aplikacji Garmin Connect, strona 23).
tempe
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Informacje o urządzeniu
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu
ładowania w urządzeniu.
Kalibracja czujnika prędkości
Przed skalibrowaniem czujnika prędkości należy go sparować
ze zgodnym urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 21).
Ręczna kalibracja czujnika jest opcjonalna, jednak może
poprawić jego dokładność.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > Czujniki > Prędkość/rytm > Rozmiar
kół.
22
2 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB ładowania.
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
Informacje o urządzeniu
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin
Connect w smartfonie.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje pól golfowych
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą
aplikacji Garmin Connect
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 1).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect
(Korzystanie z aplikacji Garmin Connect, strona 17).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect automatycznie prześle je do urządzenia.
Aktualizacja jest instalowana, gdy nie używasz urządzenia.
Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się
ponownie.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
oraz dodać swoje urządzenie (Korzystanie z serwisu Garmin
Connect na komputerze, strona 17).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne
dotyczące urządzenia i umowę licencyjną.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > System > O systemie.
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności
i przepisów związanych z e-etykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji.
Przytrzymaj przez 10 sekund.
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-polimerowa
vívoactive 4S — czas działania Do 7 dni w trybie smartwatch
baterii
vívoactive 4 — czas działania
baterii
Do 8 dni w trybie smartwatch
Zakres temperatury roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
1 Urządzenie
Częstotliwości bezprzewodowe 2,4 GHz przy 19 dBm (nominalna)
13,56 MHz przy -44 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
Pływanie, 5 atm1
Informacje o czasie działania baterii
Rzeczywisty czas działania baterii zależy od używanych
w urządzeniu funkcji, np. śledzenia aktywności, pomiaru tętna
na nadgarstku, powiadomień ze smartfona, sygnału GPS oraz
połączonych czujników.
vívoactive 4SCzas
działania baterii
vívoactive 4S
vívoactive 4Czas
działania baterii
vívoactive 4
Tryb
Do 7 dni
Do 8 dni
Tryb smartwatch z całodobowym śledzeniem
aktywności i nadgarstkowym pomiarem tętna
Do 6 godz.
Do 7,5 godz.
Tryb smartwatch
z muzyką
Do 15 godz.
Do 18 godz.
Tryb GPS
Do 5 godz.
Do 6 godz.
Tryb GPS z muzyką
Do 8 godz.
Do 9,5 godz.
Tryb GPS z animacjami
treningu
Do 3,5 godz.
Do 4,5 godz.
Tryb aktywności
z animacjami treningu
i muzyką
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
Wytrzyj
do sucha.
2
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o urządzeniu
23
Wymiana pasków
Do urządzenia pasują standardowe paski z mechanizmem
szybkiego zwalniania. Mały zegarek ma paski o szerokości 18
mm, a duży — 22 mm.
1 Przesuń szpilkę zwalniającą na teleskopie, aby zdjąć pasek.
2 Włóż jedną stronę teleskopu z nową opaską do mocowania
w urządzeniu.
3 Przesuń szpilkę zwalniającą i dopasuj teleskop do drugiego
mocowania w urządzeniu.
4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.
Rozwiązywanie problemów
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie vívoactive jest zgodne z telefonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
Jeśli Twój telefon nie łączy się z urządzeniem, spróbuj
skorzystać z poniższych porad.
• Wyłącz smartfon i urządzenie, a następnie włącz je
ponownie.
• Włącz obsługę technologii Bluetooth w smartfonie.
• Zaktualizuj aplikację Garmin Connect do najnowszej wersji.
• Usuń urządzenie z aplikacji Garmin Connect i ustawień
Bluetooth, aby powtórzyć proces parowania.
• W przypadku zakupu nowego smartfonu usuń urządzenie
z aplikacji Garmin Connect w starym smartfonie, którego nie
będziesz już używać.
• Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect, wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia Garmin >
Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu parowania.
• From the watch face, hold , and select > Telefon > Paruj
telefon.
Moje słuchawki nie łączą się z urządzeniem
Jeśli słuchawki zostały wcześniej podłączone do telefonu
korzystając z technologii Bluetooth, mogą one automatycznie
łączyć się z telefonem, zamiast z urządzeniem. Można
skorzystać z poniższych porad.
• Wyłącz obsługę technologii Bluetooth w smartfonie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku
użytkownika telefonu.
• Na czas parowania słuchawek z urządzeniem zachowaj
odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od telefonu.
• Sparuj słuchawki z urządzeniem (Podłączanie słuchawek
Bluetooth, strona 4).
24
Odtwarzanie muzyki przerywa się lub
słuchawki tracą łączność
W przypadku korzystania z urządzenia vívoactive
z słuchawkami podłączonymi za pomocą technologii Bluetooth
sygnał jest najsilniejszy, gdy antena słuchawek znajduje się
w linii prostej od urządzenia.
• Jeśli sygnał przechodzi przez ciało, może dochodzić do
utraty sygnału lub rozłączenia słuchawek.
• Zaleca się nosić słuchawki z anteną po tej samej stronie co
urządzenie vívoactive.
• Ponieważ słuchawki różnią się w zależności od modelu,
możesz spróbować przełożyć zegarek na drugi nadgarstek.
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
Jeśli w urządzeniu został wybrany przypadkowo nieprawidłowy
język, można go zmienić.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz .
3 Przewiń w dół do ostatniego elementu na liście i go wybierz.
4 Przewiń w dół do drugiego elementu na liście i go wybierz.
5 Wybierz język.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego
czasu
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizuje się ze
smartfonem lub jeśli odbierze ono sygnał GPS. W przypadku
zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz
zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą
godzinę.
1 Dotknij i przytrzymaj go, a następnie wybierz kolejno >
System > Czas.
2 Sprawdź, czy opcja Auto jest włączona.
3 Wybierz opcję:
• Potwierdź, że twój smartfon wyświetla prawidłowy czas
lokalny i zsynchronizuj urządzenie ze smartfonem
(Korzystanie z aplikacji Garmin Connect, strona 17).
• Rozpocznij aktywność na świeżym powietrzu, wyjdź na
zewnątrz w miejsce z nieprzesłoniętym widokiem nieba
i poczekaj, aż urządzenie odbierze sygnał satelitarny.
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Skróć czas podświetlania wyświetlacza (Ustawienia
podświetlenia, strona 21).
• Zmniejsz jasność wyświetlacza (Ustawienia podświetlenia,
strona 21).
• Wyłącz technologię Bluetooth, jeśli nie korzystasz z funkcji
online (Wyłączanie połączenia ze smartfonem Bluetooth,
strona 3).
• Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Ustawienia śledzenia
aktywności, strona 9).
• Ogranicz powiadomienia ze smartfonu wyświetlane przez
urządzenie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 2).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzeń
Garmin, strona 7).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna, strona 7).
• Wyłącz automatyczne odczyty pulsometru (Zmiana trybu
monitorowania SpO2, strona 8).
Rozwiązywanie problemów
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
ponowne uruchomienie.
UWAGA: Ponowne uruchomienie urządzenia może
spowodować usunięcie danych lub ustawień.
1 Przytrzymaj przez 15 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Przytrzymaj przez jedną sekundę, aby włączyć
urządzenie.
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia. Przed przywróceniem wartości domyślnych należy
przesłać dane dotyczące aktywności. Aby to zrobić,
zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno > System > Resetuj.
3 Wybierz opcję:
• Aby przywrócić domyślne wartości dla wszystkich
ustawień urządzenia oraz usunąć wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika i historię aktywności,
wybierz Usuń dane i zresetuj ustawienia.
UWAGA: Jeśli portfel Garmin Pay jest skonfigurowany, ta
opcja spowoduje również usunięcie portfela z urządzenia.
Jeśli muzyka jest przechowywana na urządzeniu, ta opcja
spowoduje również usunięcie muzyki zapisanej
w urządzeniu.
• Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień
urządzenia, ale zachować wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika oraz historię aktywności,
wybierz Przywróć ustawienia domyślne.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect,
korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją Bluetooth.
◦ Połącz urządzenie z kontem Garmin Connect, korzystając
z sieci bezprzewodowej Wi‑Fi.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Załącznik
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
Poprawa dokładności pomiaru minut intensywnej
aktywności i kalorii
Możesz poprawić dokładność tych wskaźników, biegnąc lub
spacerując na zewnątrz przez 15 minut.
1 Na tarczy zegara przesuń palcem, aby wyświetlić widżet Mój
dzień.
2 Wybierz !.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pomiar temperatury nie jest dokładny
Temperatura ciała wpływa na pomiar temperatury przez
wewnętrzny czujnik. Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar
temperatury, zdejmij zegarek z nadgarstka i poczekaj 20–30
minut.
Możesz także użyć opcjonalnego zewnętrznego czujnika
temperatury tempe, żeby wyświetlić dokładną temperaturę
otoczenia podczas korzystania z zegarka.
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/ataccuracy.
Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Funkcja
pulsoksymetru nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Załącznik
Pola danych
Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają
używania akcesoriów ANT+.
% maks. tętna ost. okrążenia: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla ostatniego ukończonego okrążenia.
% maksymalnego średniego tętna: Średnia procentowa
wartość maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
% maksymalnego tętna: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
25
% maksymalnego tętna okrążenia: Średnia procentowa
wartość maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku podczas
aktywności lub od ostatniego zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu podczas
aktywności lub od ostatniego zerowania danych.
Czas interwału: Czas stopera w ramach bieżącego interwału.
Czas okrążenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Czas ostatniego okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Częstotliwość oddechu: Rytm oddychania w oddechach na
minutę (brpm).
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans/ruch na interwał: Średni dystans pokonany podczas
ruchu w trakcie bieżącego interwału.
Dystans/ruch w ostatnim interwale: Średni dystans pokonany
podczas ruchu w trakcie ostatniego ukończonego interwału.
Dystans interwału: Dystans pokonany w ramach bieżącego
interwału.
Dystans na ruch: Dystans pokonany podczas ruchu.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans ostatniego okrążenia: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Długości: Liczba długości basenu ukończonych w trakcie
bieżącej aktywności.
Długości interwału: Liczba długości basenu ukończonych
w trakcie bieżącego interwału.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kroki: Liczba kroków w ramach bieżącej aktywności.
Kroki okrążenia: Liczba kroków w ramach bieżącego
okrążenia.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Maksymalna prędkość: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Maksymalna z 24 godzin: Maksymalna temperatura
odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin.
Minimalna z 24 godzin: Minimalna temperatura odnotowana
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Piętra na minutę: Liczba pokonanych pięter na minutę.
Piętra w dół: Łączna liczba pokonanych pięter w dół w ciągu
dnia.
Piętra w górę: Łączna liczba pokonanych pięter w górę w ciągu
dnia.
Powtórzenia: Liczba powtórzeń serii ćwiczeń podczas treningu
siłowego.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość ostatniego okrążenia: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Ruchy: Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej aktywności.
26
Ruchy na interwał/długość: Średnia liczba ruchów na długość
w trakcie bieżącego interwału.
Ruchy ostatniej długości: Liczba ruchów w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Średnia prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Średni dystans/ruch: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie bieżącej aktywności.
Średnie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tempo ruchu: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/
min) w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średnio ruchów/długość: Średnia liczba ruchów na długość
w trakcie bieżącej aktywności.
Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni rytm: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni Swolf: Średni wynik swolf w ramach bieżącej
aktywności. Wynik swolf to suma czasu jednej długości
i liczby ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie —
terminologia, strona 13).
Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Stres: Poziom wysiłku.
Styl na ostatniej długości: Styl ruchu w trakcie ostatniej
ukończonej długości basenu.
Styl ruchu interwału: Bieżący styl ruchu dla interwału.
Styl ruchu ostatniego interwału: Styl ruchu w trakcie
ostatniego ukończonego interwału.
Swolf interwału: Średni wynik swolf w ramach bieżącego
interwału.
Swolf ostatniego interwału: Średni wynik swolf w ramach
ostatniego ukończonego interwału.
Swolf ostatniej długości: Wynik swolf w trakcie ostatniej
ukończonej długości basenu.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo interwału: Średnie tempo w ramach bieżącego
interwału.
Tempo okrążenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tempo ostatniego okrążenia: Średnie tempo w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Załącznik
Tempo ostatniej długości: Średnie tempo w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Tempo ruchów: Liczba ruchów na minutę (ruchy/min).
Tempo ruchów na ostatniej długości: Średnia liczba ruchów
na minutę (ruchy/min) w ramach ostatniej ukończonej
długości basenu.
Tempo ruchów w interwale: Średnia liczba ruchów na minutę
(ruchy/min) w ramach bieżącego interwału.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ostatniego okrążenia: Średnie tętno w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Upłynęło czasu: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Ustaw czasomierz: Ilość czasu spędzanego w bieżącej serii
ćwiczeń podczas treningu siłowego.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Rozmiar i obwód kół
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
Czujnik prędkości automatycznie wykrywa rozmiar koła. W razie
konieczności wprowadź ręcznie obwód koła w ustawieniach
czujnika prędkości.
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. W celu obliczenia obwodu koła można
również użyć jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
26 × 2,10
2068
20 × 1,75
1515
26 × 2,125
2070
20 × 1-3/8
1615
26 × 2,35
2083
22 × 1-3/8
1770
26 × 1-1/2
2100
22 × 1-1/2
1785
26 × 3,00
2170
24 × 1
1753
27 × 1
2145
24 × 3/4 cylindryczne
1785
27 × 1-1/8
2155
24 × 1-1/8
1795
27 × 1-1/4
2161
24 × 1,75
1890
27 × 1-3/8
2169
24 × 1-1/4
1905
29 × 2,1
2288
24 × 2,00
1925
29 × 2,2
2298
24 × 2,125
1965
29 × 2,3
2326
26 × 7/8
1920
650 × 20C
1938
26 × 1-1,0
1913
650 × 23C
1944
26 × 1
1952
650 × 35A
2090
26 × 1,25
1953
650 × 38B
2105
26 × 1-1/8
1970
650 × 38A
2125
26 × 1,40
2005
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
Załącznik
27
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cylindryczne
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Znaczenie symboli
Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia
lub na etykietach akcesoriów.
Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol
WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyclingu.
28
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 21, 25
aktualizacje, oprogramowanie 23
aktualny czas 21, 24
aktywności 11, 12, 18
dodawanie 11
rozpoczynanie 11
ulubione 11
własne 11
zapisywanie 11
alarmy 19, 21
alerty 19
tętno 6
ANT+czujniki 21, 22
aplikacje 2, 3, 5, 15
smartfon 1, 11
Auto Lap 19
Auto Pause 20
autoprzewijanie 20
B
bateria
czas działania 23
ładowanie 22
maksymalizowanie 3, 24
bieżnia 12
blokowanie, ekran 1, 20
Bluetoothczujniki 21
Body Battery 10
C
Connect IQ 3
cykl menstruacyjny 11
czas 21
alerty 19
ustawienia 21
części zamienne 24
czujnik na nogę 1, 22
czujniki ANT+ 22
czujniki prędkości i rytmu 1, 22
czujniki rowerowe 22
czyszczenie urządzenia 23
D
dane
przesyłanie 15, 17
zapisywanie 15, 17
dane techniczne 23
długości 13
długość basenu
ustawianie 13
własne 13
dogleg 14
dostosowywanie urządzenia 18, 19
dystans, alerty 19
E
ekran 21
ekran dotykowy 1
G
Garmin Connect 1–3, 5, 15, 17, 21, 23
zapisywanie danych 17
Garmin Express 3
aktualizowanie oprogramowania 23
Garmin Pay 4, 5
GLONASS 20
GPS 1, 20
sygnał 25
H
Hazardy 14
historia 12, 17
przesyłanie do komputera 15, 17
wyświetlanie 14
I
identyfikator urządzenia 23
ikony 1
Indeks
interwały 13
jazda rowerem 12
jednostki miary 21
przesyłanie danych 17
przyciski 1, 23
pulsoksymetr 6, 8
pułap tlenowy 7, 27
punktacja 14
K
R
J
kalendarz 15
kalibrowanie, kompas 16
kalorie 25
alerty 19
karta wyników 14
kompas 13, 16
kalibrowanie 16
komputer 4
kontakty, dodawanie 5, 6
kontakty alarmowe 5, 6
kursy
odtwarzanie 13
pobieranie 13
wybieranie 13
L
lay-up 14
licencja 23
LiveTrack 5
Ł
ładowanie 22
M
mapy 16
menu 1
menu elementów sterujących 18
menu główne, dostosowywanie 10
mierzenie uderzenia 14
minut intensywnej aktywności 9, 25
minutnik 12, 21
muzyka 1, 3
ładowanie 4
odtwarzanie 4
usługi 3, 4
N
narciarstwo
alpejskie 13
snowboarding 13
natężenie wysiłku 10
nawigacja 16
przerywanie 16
nawodnienie 11
NFC 4
O
okrążenia 17
oprogramowanie
aktualizowanie 23
wersja 23
osobiste rekordy 16
usuwanie 16
P
parowanie
czujniki ANT+ 7
smartfon 1, 24
parowanie urządzenia, czujniki 21
paski 24
płatności 4, 5
pływanie 13
pola danych 1, 3, 12, 19, 25
pomoc 5, 6
portfel 1, 4
powiadomienia 2
rozmowy telefoniczne 2
wiadomości tekstowe 2
poziom stężenia tlenu 8
poziom wysiłku 10
pozycja chorągiewki, widok greenów 13
pozycje 16
usuwanie 16
profil użytkownika 15
profile, użytkownik 15
resetowanie urządzenia 25
rozmiary kół 22, 27
rozmowy telefoniczne 2
rozwiązywanie problemów 6, 8, 10, 24, 25
ruchy 13
runda golfa, kończenie 15
rytm
alerty 19
czujniki 22
S
skróty 1, 18
słuchawki 24
łączenie 4
technologia Bluetooth 4, 24
smartfon 1, 3, 5, 9, 15, 24
aplikacje 2, 3, 11
parowanie 1, 24
snowboarding 13
statystyki 14
statystyki zdrowia 11
sterowanie muzyką 4
stoper 12, 13, 21
odliczanie 21
strefy
czas 21
tętno 7
strefy czasowe 21
sygnały satelitarne 1, 25
Ś
śledzenie 5, 8
śledzenie aktywności 8, 9
T
tablica wyników 14
tarcza zegarka 1
tarcze zegarka 3, 18
technologia Bluetooth 2, 3, 5, 20, 24
słuchawki 4, 24
Technologia Bluetooth 3
tempe 22, 25
temperatura 22, 25
tętno 1, 6, 10
alerty 6, 19
czujnik 6, 7
parowanie czujników 7
strefy 7, 15, 17
trening 2
kalendarz 15
plany 15
strony 12
trening w pomieszczeniu 12
treningi 15
tryb snu 8
tryb uśpienia 3
U
USB 23
ustawienia 8–10, 18, 20, 21, 25
ustawienia systemowe 20
usuwanie
historia 17
osobiste rekordy 16
W
Wi-Fi, łączenie 3
Wi‑Fi, łączenie 3
wiadomości tekstowe 2
widok greenów, pozycja chorągiewki 13
widżety 1, 3, 6, 8–11
wykrywanie zdarzeń 5, 6
wynik SWOLF 13
29
Z
zapisywanie aktywności 12, 13
zapisywanie danych 15, 17
zegar 21
30
Indeks
support.garmin.com
Wrzesień 2019
190-02553-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising