Garmin | Venu™ | Garmin Venu™ Ръководство на притежателя

Garmin Venu™ Ръководство на притежателя
VENU
™
Ръководство за притежателя
© 2019 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или
организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
Garmin , логото на Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause и Edge са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави.
Body Battery™, Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™, Varia™ и Venu™ са търговски марки
на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple , iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка BLUETOOTH и лого са
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от Garmin по лиценз. The Cooper Institute , както и други съответни търговски марки са собственост на The Cooper Institute. Разширен
анализ на пулса от Firstbeat. iOS е регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc., използвана под лиценза на Apple Inc. Wi‑Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им
притежатели.
®
®
®
®
®
®
®
®
Този продукт е сертифициран от ANT+ . Посетете www.thisisant.com/directory за списък на съвместимите продукти и приложения.
®
M/N: A03645
Съдържание
Въведение..................................................................... 1
Общ преглед на устройството ................................................. 1
Съвети за сензорния екран ................................................. 1
Заключване и отключване на сензорния екран ............ 1
Използване на менюто с органи за управление ................ 1
Иконки ................................................................................... 1
Настройка на Вашия часовник ................................................. 1
Интелигентни функции................................................ 2
Сдвояване на Вашия смартфон .............................................. 2
Свързани функции .................................................................... 2
Телефонни известия ............................................................ 2
Активиране на Bluetooth известия ................................. 2
Преглед на известия ....................................................... 2
Отговаряне на текстови съобщения .............................. 2
Получаване на входящи телефонни повиквания ......... 2
Управление на известия ................................................. 3
Изключване на Bluetooth връзката със смартфона ...... 3
Използване на режим „Не безпокойте” .............................. 3
Откриване на Вашия телефон ............................................ 3
Connect IQ Функции .................................................................. 3
Изтегляне на функции Connect IQ ...................................... 3
Изтегляне на Connect IQ функции чрез компютър ............ 3
Wi‑Fi свързани функции ........................................................... 3
Свързване към мрежа Wi‑Fi ................................................ 3
Промяна на режима за проследяване на пулсовия
оксиметър ............................................................................. 8
Съвети за променливи данни от пулсовия оксиметър ..... 9
Проследяване на дейностите..................................... 9
Автоматична цел ....................................................................... 9
Използване на предупреждението за движение .................... 9
Проследяване на съня ............................................................. 9
Минути на интензивност ........................................................... 9
Спечелване на минути на интензивност ............................ 9
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 9
Настройки на проследяване на дейности ............................... 9
Изключване на проследяване на дейностите .................. 10
Графични елементи................................................... 10
Преглеждане на графични елементи .................................... 10
Персонализиране на цикъл с графични елементи .......... 10
Относно Моят ден ................................................................... 10
Графичен елемент за здравни статистики ........................... 11
Изменение на пулса и ниво на стрес .................................... 11
Използване на графичния елемент за ниво на стрес ..... 11
Body Battery ............................................................................. 11
Преглед на графичния елемент Body Battery .................. 11
Съвети за подобрени данни за Body Battery ................... 11
Проследяване на менструалния цикъл ................................. 11
Проследяване на хидратация ................................................ 11
Използване на графичния елемент за проследяване на
хидратация ......................................................................... 11
Музика ............................................................................. 3
Приложения и дейности............................................ 12
Свързване към външен доставчик .......................................... 4
Изтегляне на аудио съдържание от външен
доставчик .............................................................................. 4
Прекъсване на връзката към външен доставчик ............... 4
Изтегляне на лично аудио съдържание .................................. 4
Свързване на Bluetooth слушалки ........................................... 4
Слушане на музика ................................................................... 4
Органи за управление на възпроизвеждането на музика ..... 4
Стартиране на дейност .......................................................... 12
Съвети за записване на дейностите ................................ 12
Прекратяване на дейност ....................................................... 12
Добавяне на персонализирана дейност ............................... 12
Добавяне и премахване на любима дейност ....................... 12
Дейности на закрито ............................................................... 12
Записване на силова тренировка ..................................... 13
Калибриране на разстоянието на бягащата пътека ........ 13
Дейности на открито ............................................................... 13
Бягане на открито .............................................................. 13
Разходка с велосипед ........................................................ 13
Преглед на Вашите ски бягания ....................................... 13
Отивате да плувате в басейна .............................................. 14
Настройка на размера на басейна ................................... 14
Плувни термини ................................................................. 14
Голф ......................................................................................... 14
Изтегляне на голф игрища ................................................ 14
Голф игра ............................................................................ 14
Информация за дупка ........................................................ 14
Промяна на местоположението на голф пръчката на
флагче ............................................................................ 14
Преглед на посоката към голф пръчката на флагче .. 14
Разглеждане на разстояния между скъсен позиционен
удар и двоен завой ............................................................ 15
Преглед на опасностите .................................................... 15
Измерване на удар с функцията Garmin AutoShot™ ...... 15
Следене на резултата ....................................................... 15
Настройка на метода на оценяване ............................ 15
Проследяване на статистиката за голфа .................... 15
Записване на статистиката за голф ............................ 15
Преглед на хронологията Ви на удари ............................. 15
Преглед на обобщението за рунда ................................... 16
Приключване на рунд ........................................................ 16
Приложение Garmin Golf ................................................... 16
Garmin Pay..................................................................... 5
Настройка на Вашия Garmin Pay Портфейл ........................... 5
Извършване на плащане за покупка през Вашия
часовник ..................................................................................... 5
Добавяне на карта към Вашия Garmin Pay портфейл ........... 5
Управление на Вашия портфейл в Garmin Pay ................. 5
Промяна на паролата Ви за Garmin Pay ................................. 5
Функции за безопасност и проследяване................ 6
Добавяне на контакти при спешни случаи .............................. 6
Добавяне на контакти ............................................................... 6
Включване и изключване на откриването на инцидент ......... 6
Заявяване на помощ ................................................................ 6
Функции за пулс ............................................................ 6
Пулс на китката ......................................................................... 6
Носене на устройството ...................................................... 6
Съвети при нестабилни данни за пулса ............................. 7
Преглед на графичния елемент за пулс ............................ 7
Настройка на предупреждение за необичаен пулс ........... 7
Излъчване на пулс към устройства Garmin ....................... 7
Изключване на устройството за следене на пулса за
китка ...................................................................................... 7
Относно зони за пулс ................................................................ 7
Настройка на Вашите зони за пулс .................................... 7
Изчисляване на зоните за пулс .......................................... 8
Относно изчисления VO2 макс. ............................................... 8
Получаване на изчисленията за Вашия VO2 макс. ........... 8
Пулсов оксиметър ..................................................................... 8
Получаване на показания от пулсов оксиметър ................ 8
Съдържание
Тренировки.................................................................. 16
Настройка на Вашия потребителски профил ....................... 16
Цели за физическата форма ............................................. 16
Тренировки .............................................................................. 16
i
Стартиране на тренировка ................................................ 16
Използване на планове за тренировки
Garmin Connect ................................................................... 16
Адаптивни планове за тренировки .............................. 16
Започване на днешната тренировка ........................... 16
Преглеждане на планирани тренировки ..................... 17
Лични рекорди ......................................................................... 17
Преглеждане на Вашите лични рекорди .......................... 17
Възстановяване на личен рекорд ..................................... 17
Изчистване на личен рекорд ............................................. 17
Изчистване на всички лични рекорди ............................... 17
Навигация.................................................................... 17
Запаметяване на местоположение ....................................... 17
Изтриване на местоположение ......................................... 17
Навигиране до запаметено местоположение ....................... 17
Навигиране обратно към началото ....................................... 17
Спиране на навигацията ........................................................ 18
Компас ..................................................................................... 18
Ръчно калибриране на компаса ........................................ 18
регистри....................................................................... 18
Използване на хронология ..................................................... 18
Преглед на времето във всяка зона на пулса ................. 18
Garmin Connect ........................................................................ 18
Използване на приложението Garmin Connect ................ 19
Използване на Garmin Connect на Вашия компютър ...... 19
Персонализиране на Вашето устройство.............. 19
Промяна на циферблата ........................................................ 19
Редактиране на циферблат .............................................. 19
Създаване на потребителски циферблат ........................ 19
Персонализиране на менюто с органи за управление ........ 19
Настройка на орган за управление за пряк път ................... 20
Настройки на дейности и приложения .................................. 20
Персонализиране на екраните за данни .......................... 20
Предупреждения ................................................................ 20
Настройка на предупреждение .................................... 21
Auto Lap ............................................................................... 21
Отбелязване на обиколки чрез функцията Auto Lap .. 21
Използване на Auto Pause® .............................................. 21
Използване на автоматично превъртане ......................... 21
Смяна на настройката на GPS .......................................... 22
GPS и други сателитни системи .................................. 22
Настройки на Bluetooth с телефона ...................................... 22
Системни настройки ............................................................... 22
Настройки на часа .............................................................. 22
Часови зони ................................................................... 22
Ръчно задаване на часа ............................................... 22
Настройване на аларма ................................................ 22
Изтриване на аларма .................................................... 23
Стартиране на брояча на таймера .............................. 23
Използване на хронометъра ........................................ 23
Настройки на дисплея ....................................................... 23
Промяна на мерните единици ........................................... 23
Garmin ConnectНастройки ...................................................... 23
Информация за устройството.................................. 24
Относно OLED дисплей .......................................................... 24
Зареждане на устройството ................................................... 24
Актуализации на продукта ..................................................... 24
Актуализиране на софтуера чрез приложението Garmin
Connect ................................................................................ 25
Актуализиране на софтуера чрез Garmin Express .......... 25
Преглеждане на информация за устройството .................... 25
Извежда регулаторна информация и информация за
съответствие на електронен етикет ................................. 25
Технически характеристики ................................................... 25
Информация за живота на батерията .............................. 25
Грижа за устройството ........................................................... 25
Почистване на устройството ............................................. 25
Смяна на каишките ................................................................. 25
Проблеми..................................................................... 26
Съвместим ли е смартфонът ми с моето устройство? ........ 26
Моят телефон не иска да се свърже към устройството ...... 26
Слушалките ми не искат да се свържат с устройството ..... 26
Музиката ми спира внезапно или слушалките не остават
свързани .................................................................................. 26
Устройството ми е настроено на грешния език .................... 26
Устройството ми не показва точния час ............................... 26
Удължаване на живота на батерията ................................... 26
Рестартиране на устройството .............................................. 27
Възстановяване на всички настройки по подразбиране ..... 27
Прихващане на сателитни сигнали ....................................... 27
Подобряване на приемането от GPS спътници .............. 27
Проследяване на дейностите ................................................ 27
Броят на стъпките ми не изглежда точен ......................... 27
Броят на изкачените етажи не изглежда точен ............... 27
Подобряване на точността на минутите на интензивност
и калориите ......................................................................... 27
Температурните показания не са точни ................................ 27
Получаване на повече информация ..................................... 27
Допълнение ................................................................. 28
Полета за данни ...................................................................... 28
Стандартни нива на VO2 макс. .............................................. 29
Размер на колело и обиколка ................................................ 29
Значение на символи ............................................................. 30
Показалец ..................................................................... 31
Безжични сензори...................................................... 23
Сдвояване на Вашите безжични сензори ............................. 23
Крачкомер ................................................................................ 23
Калибриране на крачкомера ............................................. 23
Подобряване на калибрирането на крачкомера ............. 24
Използване на допълнителен сензор за скорост на
велосипед или сензор за ритъм ............................................ 24
Калибриране на сензора за скорост ................................. 24
Сензори за стикове ................................................................. 24
Осведоменост за обстановката ............................................. 24
tempe ........................................................................................ 24
ii
Съдържание
Въведение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вж. ръководството Важна информация относно продукта и
безопасността в кутията на продукта за предупреждения
за продукта и друга важна информация.
Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да
започнете или да модифицирате тренировъчна програма.
Общ преглед на устройството
• По време на дейност плъзнете надясно, за да видите
циферблата и графичните елементи, и плъзнете наляво,
за да се върнете към полетата с данни за дейността.
• Избирайте всяко меню поотделно.
Заключване и отключване на сензорния екран
Можете да заключите сензорния екран, за да предотвратите
неволни докосвания на екрана.
1 Задръжте , за да прегледате менюто с органи за
управление.
2 Изберете .
Сензорният екран се заключва и не реагира на
докосвания, докато не го отключите.
3 Задръжте бутон, за да отключите сензорния екран.
Използване на менюто с органи за управление
Менюто с органи за управление съдържа персонализируеми
кратки команди, като заключване на сензорния екран и
изключване на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте, пренареждате или да
премахвате кратки команди в менюто с органи за
управление (Персонализиране на менюто с органи за
управление, стр. 19).
1 От всеки екран задръжте за 2 секунди.
Бутон за действие: Натиснете, за да включите
устройството.
Натиснете, за да стартирате и спрете таймера за
дейност.
Задръжте за 2 секунди, за да видите менюто с
контролери, включително захранването на устройството.
Задръжте за 5 секунди, за да поискате помощ (Функции
за безопасност и проследяване, стр. 6).
Бутон за Назад: Натиснете, за да се върнете към
предишния екран освен по време на дейност.
По време на дейност натиснете, за да маркирате нова
обиколка, да започнете нов сет или поза или да
преминете към следващия етап на тренировка.
Задръжте, за да видите меню с настройки на
устройството и опции за текущия екран.
Сензорен екран: Плъзнете нагоре или надолу, за да
преминете през графични елементи, функции и менюта.
Докоснете, за да изберете.
Чукнете двукратно, за да събудите устройството.
Плъзнете надясно, за да се върнете към предишния
екран.
По време на дейност плъзнете надясно, за да видите
циферблата на часовника и графични елементи.
От циферблата на часовника плъзнете надясно, за да
видите функцията за бърз достъп.
Съвети за сензорния екран
• Плъзнете нагоре или надолу, за да преминете през
списъци и менюта.
• Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите бързо.
• Докоснете, за да изберете елемент.
• От циферблата на часовника плъзнете нагоре или
надолу, за да преминете през графичните елементи на
устройството.
• От графичен елемент докоснете, за да видите
допълнителни екрани с графични елементи, ако има
такива.
• По време на дейност плъзнете нагоре или надолу, за да
прегледате следващия екран с данни.
Въведение
2 Изберете опция.
Иконки
Мигаща икона означава, че устройството търси сигнал.
Постоянно светеща икона означава, че сигналът е открит
или сензорът е свързан.
Състояние на връзката със смартфон
Състояние на следене на пулса
Състояние на крачкомер
Състояние на LiveTrack
Състояние на сензора за скорост и ритъм
Състояние на светлина за велосипед Varia™
Състояние на радар за велосипед Varia
Състояние на сензора tempe™
Състояние на аларма Venu
Настройка на Вашия часовник
За да се възползвате напълно от функциите на Venu,
изпълнете тези задачи.
• Сдвоете своя смартфон с приложението Garmin Connect™
(Сдвояване на Вашия смартфон, стр. 2).
• Настройване на Wi‑Fi мрежи (Свързване към мрежа
Wi‑Fi, стр. 3).
• Настройване на музика (Музика, стр. 3).
• Настройване на Garmin Pay™ портфейл (Настройка на
Вашия Garmin Pay Портфейл, стр. 5).
• Настройване на функции за безопасност (Функции за
безопасност и проследяване, стр. 6).
®
1
Интелигентни функции
Сдвояване на Вашия смартфон
За да настроите устройството Venu, то трябва да бъде
сдвоено директно чрез приложението Garmin Connect, а не
от Bluetooth настройките на Вашия смартфон.
1 От магазина с приложения на Вашия смартфон
инсталирайте и отворете приложението Garmin Connect.
Изберете
опция, за да активирате режима на сдвояване
2
на устройството:
• Ако за първи път настройвате устройството, натиснете
, за да включите устройството.
• Ако преди това сте пропуснали процеса на сдвояване
или сте сдвоили устройството си с друг смартфон,
задръжте и изберете > Сдвояване на телефона,
за да влезете ръчно в режима на сдвояване.
3 Изберете опция, за да добавите устройството си към
Вашия Garmin Connect акаунт:
• Ако това е първото устройство, което сдвоявате с
приложението Garmin Connect, следвайте
инструкциите на екрана.
• Ако вече сте сдвоили друго устройство с
приложението Garmin Connect, от менюто
или
изберете Устройства Garmin > Добавяне на
устройство и следвайте инструкциите на екрана.
®
Свързани функции
Свързаните функции са налични за Вашето Venu
устройство, когато свържете устройството към съвместим
смартфон чрез Bluetooth технология. Някои функции
изискват инсталирането на приложението Garmin Connect
на свързания смартфон. За повече информация отидете на
www.garmin.com/apps. Някои функции са налични и когато
свържете устройството си към безжична мрежа.
Телефонни известия: Извежда телефонни известия и
съобщения на Вашето Venu устройство.
LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следят
Вашите състезания и тренировки в реално време.
Можете да поканите последователи, като използвате
имейл или социални медии, позволявайки им да
преглеждат Вашите данни в реално време на страницата
за проследяване на Garmin Connect.
Дейността се качва в Garmin Connect: Автоматично
изпраща Вашата дейност в Garmin Connect акаунта Ви
веднага след като завършите записа на дейността.
Connect IQ™: Позволява Ви да разширите функциите на
устройството с нови циферблати, графични елементи,
приложения и полета за данни.
Актуализации на софтуера: Позволява Ви да
актуализирате софтуера на устройството.
Времето: Позволява Ви да виждате текущите
метеорологични условия и прогнози за времето.
Bluetooth сензори: Позволява ви да свързвате съвместими
с Bluetooth сензори, като например устройство за
следене на пулс.
Откриване на моя телефон: Намира изгубения Ви
смартфон, който е сдвоен с Venu устройството Ви и в
момента е в обхвата.
Намиране на моето устройство: Намира изгубеното Ви
Venu устройство, което е сдвоено със смартфона Ви и в
момента е в обхвата.
Телефонни известия
Телефонните известия изискват съвместим смартфон да
бъде в обхват и да е сдвоен с устройството. Когато
2
телефонът Ви получава съобщения, той изпраща известия
до Вашето устройство.
Активиране на Bluetooth известия
Преди да можете да активирате известия, трябва да
сдвоите Venu устройството със съвместим смартфон
(Сдвояване на Вашия смартфон, стр. 2).
1 Задръжте .
2 Изберете > Телефон > Известия.
3 ИзберетеПо време на дейност, за да зададете
предпочитания за известия, които се появяват, когато
записвате дейност.
4 Изберете предпочитание за известие.
5 Изберете Не по време на дейност, за да зададете
предпочитания за известия, които се появяват в режим
на гледане.
6 Изберете предпочитание за известие.
7 ИзберетеИзтичане на времето.
8 Изберете продължителност на изчакване.
Преглед на известия
1 От циферблата на часовника плъзнете нагоре или
надолу, за да видите графичния елемент за известия.
2 Изберете известие.
3 Плъзнете, за да прочетете цялото известие.
4 Плъзнете нагоре, за да прегледате опциите за известия.
5 Изберете опция:
• За да предприемете действие по известието, изберете
действие, като Отхвърляне или Отговор.
Наличните действия зависят от вида на известието и
операционната система на телефона Ви. Когато
отхвърлите известие на телефона си или Venu
устройството, то вече не се показва в графичния
елемент.
• За да се върнете към списъка с известия, плъзнете
надясно.
Отговаряне на текстови съобщения
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само за смартфони с
Android™.
Когато получите известие за текстово съобщение на Вашето
Venu устройство, можете да изпратите бърз отговор, като
изберете от списък със съобщения. Можете да
персонализирате съобщенията в приложението Garmin
Connect.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция изпраща текстови съобщения
от Вашия телефон. Възможно е да се прилагат обичайни
ограничения за текстовите съобщения и да се начисляват
такси. Свържете се с Вашия мобилен оператора за повече
информация.
1 Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате
графичния елемент за известия.
2 Изберете известие за текстови съобщения.
3 Плъзнете нагоре, за да прегледате опциите за известия.
4 Изберете Отговор.
5 Изберете съобщение от списъка.
Телефонът Ви изпраща избраното съобщение във вид на
текстово съобщение.
Получаване на входящи телефонни повиквания
Когато получите телефонно повикване на Вашия свързан
смартфон, устройството Venu показва името и телефонния
номер на абоната.
• За да приемете повикването, изберете .
Интелигентни функции
ЗАБЕЛЕЖКА: За да разговаряте с абоната, трябва да
използвате Вашия свързан смартфон.
• За да откажете повикването, изберете .
• За да откажете повикването и да изпратите веднага
текстово съобщение с отговор, изберете и след това
изберете съобщения от списъка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само ако Вашето
устройство е свързано към смартфон Android.
Управление на известия
Можете да използвате Вашия съвместим смартфон, за да
управлявате известията, които се показват на Вашето
устройство Venu.
Изберете опция:
• Ако използвате устройство iPhone , отидете на
настройките на iOS известията, за да изберете
елементите, които да се показват на устройството.
• Ако използвате смартфон Android, от приложението
Garmin Connect изберете Настройки > Интелигентни
известявания.
®
®
Изключване на Bluetooth връзката със смартфона
1 Задръжте , за да видите менюто с органи за
управление.
2 Изберете , за да изключите Bluetooth връзката със
смартфона на Вашето Venu устройство.
Моля, вижте ръководството на притежателя за
мобилното устройство, за да изключите безжичната
технология Bluetooth на мобилното си устройство.
Използване на режим „Не безпокойте”
Можете да използвате режима „не безпокойте“, за да
изключите вибрациите и дисплея за предупреждения и
известия. Този режим изключва настройката за жест
(Настройки на дисплея, стр. 23). Например можете да
използвате този режим, докато спите или гледате филм.
• За да включите или изключите ръчно режима „не
безпокойте“, задръжте и изберете .
• За да включите автоматично режима „не безпокойте“
през часовете за сън, отворете настройките на
устройството в приложението Garmin Connect и изберете
Звуци & предупреждения > Не безпокойте по време
на сън.
Откриване на Вашия телефон
Можете да използвате тази функция, за да се улесни
намирането на изгубен смартфон, сдвоен с помощта
безжична технология Bluetooth, който в момента е в
границите на обхвата.
1 Задръжте .
2 Изберете .
На екрана на Venu се показва стълб за силата на сигнала
и на Вашия смартфон прозвучава звуков сигнал. Стълбът
нараства, колкото по-близо сте до Вашия смартфон.
3 Натиснете , за да спрете търсенето.
Connect IQ Функции
Можете да добавите Connect IQ функции към Вашия
часовник от Garmin и други доставчици чрез приложението
Connect IQ. Можете да персонализирайте устройството си с
циферблати, полета за данни, графични елементи и
приложения.
Циферблати: Позволява Ви да персонализирате външния
вид на часовника.
Полета за данни: Позволява Ви да изтегляте нови полета
за данни, които представят данните за сензор, дейност и
хронология по различни начини. Можете да добавяте
®
Музика
Connect IQ полета за данни към вградени функции и
страници.
Графични елементи: Предоставя информация с бързо
преглеждане, включително сензорни данни и известия.
Приложения: Добавете интерактивни функции към
часовника си, като например нови видове дейности на
открито и фитнес.
Изтегляне на функции Connect IQ
Преди да можете да изтеглите функции от приложението
Connect IQ, трябва да сдвоите Venu устройството със
смартфона си (Сдвояване на Вашия смартфон, стр. 2).
1 От магазина с приложения на Вашия смартфон
инсталирайте и отворете приложението Connect IQ.
Ако
е необходимо, изберете устройството си.
2
3 Изберете функция Connect IQ.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
Изтегляне на Connect IQ функции чрез компютър
1 Свържете устройството към компютъра си с помощта на
USB кабел.
2 Отидете на apps.garmin.com и се впишете.
3 Изберете Connect IQ функция и я изтеглете.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
Wi‑Fi свързани функции
Качване на дейности във Вашия Garmin Connect акаунт:
Автоматично изпраща дейността Ви във Вашия Garmin
Connect акаунт, непосредствено след като сте завършили
записването на дейността.
Аудио съдържание: Позволява Ви да синхронизирате
аудио съдържание от външни доставчици.
Актуализации на софтуера: Устройството Ви автоматично
изтегля и инсталира последната актуализация на
софтуера, когато е налична Wi‑Fi връзка.
Тренировки и планове за тренировки: Можете да търсите
и да избирате тренировки и планове за тренировки на
сайта Garmin Connect. Следващия път, когато
устройството Ви има Wi‑Fi връзка, файловете се
изпращат по безжичен път до него.
Свързване към мрежа Wi‑Fi
Трябва да свържете устройството си с приложението
Garmin Connect на Вашия смартфон или към приложението
Garmin Express™ на компютъра, преди да можете да се
свържете към Wi‑Fi мрежа.
За да синхронизирате устройството си с друг външен
доставчик на музика, трябва да се свържете с Wi‑Fi.
Свързването на устройството към Wi‑Fi мрежа също
спомага за увеличаване на скоростта на прехвърляне на поголеми файлове.
1 Преместете се в обхвата на Wi‑Fi мрежата.
2 От приложението Garmin Connect изберете или .
3 Изберете Устройства Garmin и изберете Вашето
устройство.
4 Изберете Общи > Wi-Fi мрежи > Добави мрежа.
5 Изберете достъпна Wi‑Fi мрежа и въведете данните за
вписване.
Музика
ЗАБЕЛЕЖКА: Този раздел е за три различни опции за
възпроизвеждане на музика.
• Външен доставчик на музика
• Лично аудио съдържание
3
• Музика, съхранена на телефона Ви
На устройство Venu можете да изтегляте аудио съдържание
на устройството от компютъра си или от друг външен
доставчик, така че да можете да слушате, когато
смартфонът Ви не е наблизо. За да слушате музика,
съхранена на устройството Ви, трябва да свържете
слушалки с Bluetooth технология.
Можете също така да контролирате възпроизвеждането на
музика на сдвоения Ви смартфон, като използвате
устройството.
Свързване към външен доставчик
Преди да можете да изтегляте музика или други аудио
файлове на съвместимия Ви часовник от поддържан
външен доставчик, трябва да се свържете с доставчика,
като използвате приложението Garmin Connect.
1 От приложението Garmin Connect изберете или .
2 Изберете Устройства Garmin и изберете Вашето
устройство.
3 Изберете Музика.
4 Изберете опция:
• За да се свържете с инсталиран доставчик, изберете
доставчик и следвайте инструкциите на екрана.
• За да се свържете с нов доставчик, изберете
Изтеглете музикални приложения, намерете
доставчик и следвайте инструкциите на екрана.
Изтегляне на аудио съдържание от външен
доставчик
Преди да можете да изтеглите аудио съдържание от
външен доставчик, трябва да се свържете към Wi‑Fi мрежа
(Свързване към мрежа Wi‑Fi, стр. 3).
1 Отворете графични елемент за управление на музика.
2 Задръжте .
3 Изберете Дост. муз. съд..
4 Изберете свързан доставчик.
5 Изберете списък за изпълнение или друг елемент, който
желаете да изтеглите на устройството.
6 Ако е нужно, изберете , докато не бъдете подканени да
се синхронизирате с услугата, и изберете .
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтеглянето на аудио съдържание може да
изтощи батерията. Може да се наложи да свържете
устройството към външен източник на захранване, ако
батерията е изтощена.
Прекъсване на връзката към външен доставчик
1 От приложението Garmin Connect изберете или .
2 Изберете Устройства Garmin и изберете Вашето
2 На Вашия компютър отворете приложението Garmin
Express, изберете Вашето устройство и изберете Музика.
СЪВЕТ: За компютри Windows можете да изберете
и
да прегледате папката с Вашите аудио файлове. При
компютрите Apple приложението Garmin Express
използва Вашата iTunes библиотека.
3 В списъка Моята музика или iTunes библиотека
изберете категория аудио файлове, като песни или
плейлисти.
4 Отметнете квадратчетата за аудио файловете и
изберете Изпращане към устройството.
5 Ако е необходимо, в списъка Venu изберете категория,
отметнете квадратчетата и изберете Премахване от
устройството, за да премахнете аудио файловете.
®
®
®
Свързване на Bluetooth слушалки
За да слушате музика, заредена на Вашето устройство
Venu, трябва да свържете слушалки с помощта на Bluetooth
технология.
1 Донесете слушалките на 2 m (6,6 ft) от устройството Ви.
2 Активирайте режима на сдвояване на слушалките.
3 Задръжте .
4 Изберете > Музика > Слушалки > Добавяне на нов.
5 Изберете Вашите слушалки, за да завършите
сдвояването.
Слушане на музика
1 Отворете графични елемент за управление на музика.
2 Свържете Вашите слушалки с Bluetooth технология
(Свързване на Bluetooth слушалки, стр. 4).
Задръжте
.
3
4 Изберете Дост. муз. съд. и изберете опция:
• За да слушате музика, изтеглена на часовника от
Вашия компютър, изберете Моята музика (Изтегляне
на лично аудио съдържание, стр. 4).
• За да контролирате възпроизвеждането на музика на
Вашия смартфон, изберете Телефон.
• За да слушате музика от външен доставчик, изберете
името на доставчика.
за отваряне на контролите за
5 Изберете
възпроизвеждане на музика.
Органи за управление на възпроизвеждането на музика
устройство.
3 Изберете Музика.
4 Изберете инсталиран външен доставчик и следвайте
инструкциите на екрана, за да прекъснете връзката към
външния доставчик от Вашето устройство.
Изтегляне на лично аудио съдържание
Преди да можете да изпратите личната си музика към
Вашето устройство, трябва да инсталирате приложението
Garmin Express на Вашия компютър (www.garmin.com
/express).
Можете да изтеглите личните си аудио файлове, като
например файлове .mp3 и .aac, на устройство Venu от
Вашия компютър.
1 Свържете устройството към компютъра си с помощта на
приложения USB кабел.
4
Изберете, за да отворите органите за възпроизвеждане на
музика.
Изберете, за да прегледате аудио файловете и списъците за
изпълнение за избрания източник.
Изберете, за да регулирате силата на звука.
Изберете за възпроизвеждане на текущия аудио файл и
поставянето му на пауза.
Изберете, за да прескочите към следващия аудио файл в
списъка за изпълнение.
Задръжте за превъртане напред в текущия аудио файл.
Музика
Изберете за рестартиране на текущия аудио файл.
Изберете два пъти, за да прескочите към предходния аудио
файл в списъка за изпълнение.
Задръжте за превъртане назад в текущия аудио файл.
Изберете, за да промените режима на повтаряне.
Изберете, за да промените режима на случайно разбъркване.
Garmin Pay
Функцията Garmin Pay Ви дава възможност да използвате
часовника си, за да плащате за покупки в участващите
магазини, като използвате кредитни или дебитни карти от
участваща финансова институция.
Настройка на Вашия Garmin Pay
Портфейл
Можете да добавите една или повече участващи кредитни
или дебитни карти във Вашия Garmin Pay портфейл.
Отидете на garmin.com/garminpay/banks, за да намерите
участващи финансови институции.
1 От приложението Garmin Connect изберете или .
2 Изберете Устройства Garmin и изберете Вашето
устройство Venu.
3 Изберете Garmin Pay > Създаване на Вашия
портфейл.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
Извършване на плащане за покупка през
Вашия часовник
Преди да можете да използвате Вашия часовник за
извършване на плащания за покупки, трябва да зададете
поне една карта за плащания.
Можете да използвате Вашия часовник, за да плащате за
покупки в участващ магазин.
1 Задръжте .
2 Изберете .
3 Въведете четирицифрената си парола.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако въведете три пъти грешна парола,
Вашият портфейл ще се заключи и трябва да нулирате
паролата си в приложението Garmin Connect.
Извежда се последно използваната карта за плащания.
4 Ако сте добавили няколко карти към Вашия портфейл
Garmin Pay, плъзнете, за да преминете на друга карта
(опция).
В
5 рамките на следващите 60 секунди задръжте часовника
си близо до четеца за разплащания така, че часовникът
да е с лице към четеца.
Часовникът вибрира и показва знак за отметка, когато
завърши обменът на данни с четеца.
6 При необходимост следвайте инструкциите на четеца за
карти, за да завършите трансакцията.
СЪВЕТ: След като сте въвели успешно паролата си,
можете да извършвате плащания без парола в рамките на
24 часа, докато все още носите часовника си. Ако свалите
часовника от китката или ако изключите проследяването на
Garmin Pay
пулса, трябва отново да въведете паролата, преди да
извършите плащане.
Добавяне на карта към Вашия Garmin Pay
портфейл
Можете да добавите до десет кредитни или дебитни карти
във Вашия Garmin Pay портфейл.
1 От страницата за устройството Venu в приложението
Garmin Connect изберете Garmin Pay > .
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете
информацията за картата и да я добавите към Вашия
портфейл.
След като картата бъде добавена, можете да я изберете на
Вашия часовник, когато правите плащане.
Управление на Вашия портфейл в Garmin Pay
Можете да видите подробна информация за всяка от
Вашите карти за плащания и да прекратите, активирайте
или изтриете карта. Можете също така да прекратите или да
изтриете целия портфейл в Garmin Pay.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои държави участващи финансови
институции могат да ограничат функциите на портфейла.
1 От страницата на устройството Venu в приложението
Garmin Connect изберете Garmin Pay > Управление на
Вашия портфейл.
2 Изберете опция:
• За да прекратите конкретна карта, изберете картата и
след това изберете Спиране.
Картата трябва да е активна за осъществяване на
покупки през Вашето устройство Venu.
• За да прекратите временно всички карти във Вашия
портфейл, изберете Спиране на портфейл.
Не можете да извършвате плащания през Вашето
устройство Venu, докато не отмените прекратяването
на поне една карта през приложението.
• За да отмените прекратяването на прекратен
портфейл, изберете Премахване на спиране на
портфейл.
• За да изтриете конкретна карта, изберете картата и
след това изберете Изтриване.
Картата е окончателно изтрита от Вашия портфейл.
Ако желаете да добавите в бъдеще тази карта към
Вашия портфейл, трябва да въведете отново
информацията за картата.
• За да изтриете всички карти във Вашия портфейл,
изберете Изтриване на портфейл.
Вашият портфейл в Garmin Pay и цялата информация
за картите, свързани с него, ще бъдат изтрити. Не
можете да извършвате плащания през Вашето
устройство Venu, докато не създадете нов портфейл и
не добавите карта.
Промяна на паролата Ви за Garmin Pay
Трябва да знаете текущата си парола, за да я промените.
Паролата Ви не може да бъде възстановена. Ако забравите
паролата си, трябва да изтриете Вашия портфейл, да
създадете нов и да въведете отново информацията за
картата.
Можете да промените паролата, която се изисква за достъп
до Вашия портфейл в Garmin Pay, от Вашето устройство
Venu.
1 От страницата на устройството Venu в приложението
Garmin Connect изберете Garmin Pay > Нулиране на
парола.
2 Следвайте инструкциите на екрана.
5
При следващото Ви плащане с устройството Venu трябва да
въведете новата парола.
Функции за безопасност и
проследяване
ВНИМАНИЕ
Откриване на инцидент и Помощ са допълнителни функции
и не трябва да се разчита на тях като основен метод за
помощ при спешни случаи. Приложението Garmin Connect
не се свързва вместо Вас със службите за спешна помощ.
Устройството Venu има функции за безопасност и
проследяване, които могат да бъдат настроени с
приложението Garmin Connect.
БЕЛЕЖКА
За да използвате тези функции, трябва да сте свързани към
приложението Garmin Connect, като използвате
технологията Bluetooth. Можете да въведете контакти при
спешни случаи във Вашия акаунт в Garmin Connect.
Помощ: Позволява Ви да изпращате автоматично
съобщение с Вашето име, връзка към LiveTrack и GPS
местоположение на Вашите контакти при спешни случаи.
Откриване на инцидент: Когато устройството Venu открие
инцидент по време на ходене на открито, бягане или
колоездене, то изпраща автоматично съобщение, връзка
към LiveTrack и GPS местоположение на Вашите
контакти при спешни случаи.
LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следят
Вашите състезания и тренировки в реално време.
Можете да поканите последователи, като използвате
имейл или социални медии, позволявайки им да
преглеждат Вашите данни в реално време на страницата
за проследяване на Garmin Connect.
Добавяне на контакти при спешни случаи
Телефонните номера на контактите при спешни случаи се
използват за функциите за откриване на инцидент и помощ.
1 От приложението Garmin Connect изберете или .
2 Изберете Безопасност и проследяване > Откриване на
инцидент & помощ > Добавяне на контакт при спешни
случаи.
Следвайте
инструкциите на екрана.
3
Добавяне на контакти
Можете да добавите до 50 контакта към приложението
Garmin Connect. Имейлите на контактите могат да се
използват с функцията LiveTrack.
Три от тези контакти могат да се използват като контакти
при спешни случаи (Добавяне на контакти при спешни
случаи, стр. 6).
1 От приложението Garmin Connect изберете или .
2 Изберете Контакти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
След като сте добавили контакти, трябва да синхронизирате
Вашите данни, за да приложите промените към Вашето
устройство Venu (Използване на приложението Garmin
Connect, стр. 19).
Включване и изключване на откриването
на инцидент
Преди да можете да активирате откриването на инцидент на
Вашето устройство трябва да зададете контакти при спешни
случаи в приложението Garmin Connect (Добавяне на
6
контакти при спешни случаи, стр. 6). Вашият сдвоен
смартфон трябва да разполага с план за данни и да се
намира в зона, в която има обхват на мрежа за пренос на
данни. Вашите контакти при спешни случаи трябва да могат
да получават имейли или текстови съобщения (може да
бъде приложено обичайното таксуване за текстови
съобщения).
1 От циферблата задръжте .
2 Изберете > Безопасност и проследяване > Откр. на
инц..
3 Изберете дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Откриването на инцидент е налично само
за дейности с разходка на открито, бягане и каране на
велосипед.
Когато Вашето устройство Venu с активиран GPS открие
инцидент, приложението Garmin Connect може да изпрати
автоматично текстово съобщение и имейл с Вашето име и
GPS местоположение до Вашите контакти при спешни
случаи. Ще се изведе съобщение, което информира, че
Вашите контакти ще бъдат уведомени, след като изминат 30
секунди. Можете да изберете Отмяна, преди да завърши
обратното броене, за да отмените съобщението.
Заявяване на помощ
Преди да можете да заявите помощ, трябва да зададете
контакти при спешни случаи (Добавяне на контакти при
спешни случаи, стр. 6).
1 Задръжте .
2 След като усетите три вибрации, освободете бутона, за
да активирате функцията за помощ.
Появява се екранът за обратно броене.
СЪВЕТ: Можете да изберете Отмяна, преди да завърши
обратното броене, за да отмените съобщението.
Функции за пулс
Устройството Venu има устройство за следене на пулса за
китката и също така е съвместимо с гръдни устройства за
следене на пулса (продават се отделно). Можете да
преглеждате данните за пулса на графичния елемент за
пулс. Ако са налични данни за пулс от китката и такива от
гърдите, когато започнете дейност, Вашето устройство
използва данните за пулс от гърдите.
Пулс на китката
Носене на устройството
• Носете устройството над костта на китката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е прилегнало
плътно, но комфортно. За по-точни показания на пулса,
устройството не трябва да се движи по време на бягане
или упражнения. За показанията на пулсовия оксиметър
трябва да останете неподвижни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор се намира на гърба на
устройството.
• Вижте Съвети при нестабилни данни за пулса, стр. 7
за повече информация относно пулс, измерван от
китката.
Функции за безопасност и проследяване
• Вижте Съвети за променливи данни от пулсовия
оксиметър, стр. 9 за повече информация за сензора
на пулсовия оксиметър.
• За повече информация относно точността отидете на
garmin.com/ataccuracy.
Съвети при нестабилни данни за пулса
Ако данните за пулса са нестабилни или не се показват,
можете да опитате следните съвети.
• Почистете и подсушете ръката си преди да поставите
устройството.
• Избягвайте носенето на слънцезащитен крем, лосион или
репелент за насекоми под устройството.
• Пазете от надраскване сензора за пулс на гърба на
устройството.
• Носете устройството над костта на китката. Устройството
трябва да е прилегнало плътно, но комфортно.
• Изчакайте докато иконата
се стабилизира, преди да
започнете Вашата дейност.
• Загрейте за 5 до 10 минути и се уверете, че има отчитане
на пулса, преди да започнете Вашата дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако навън е студено, загрейте на закрито.
• Измивайте устройството с прясна вода след всяка
тренировка.
Преглед на графичния елемент за пулс
Графичният елемент за пулс показва текущия Ви пулс в
удара в минута (bpm) и графика на Вашия пулс. Графиката
показва скорошното движение на пулса Ви, най-висок и найнисък пулс, цветни стълбове, които обозначават времето,
прекарано във всяка зона за пулс (Относно зони за пулс,
стр. 7).
1 От циферблата плъзнете, за да видите графичния
елемент за пулс.
3 Изберете опция:
• Изберете Излъчване на дейност, за да излъчвате
данни за пулса, докато извършвате дейности за време
(Стартиране на дейност, стр. 12).
• Изберете Излъчване, за да започнете да излъчвате
данни за пулса веднага.
4 Сдвоете Вашето устройство Venu с устройство,
съвместимо с Garmin ANT+ .
ЗАБЕЛЕЖКА: Указанията за сдвояване се различават за
всяко Garmin съвместимо устройство. Вижте
ръководството на притежателя.
®
Изключване на устройството за следене на пулса
за китка
Стойността по подразбиране за настройката Пулс на
китката е Автоматично. Устройството автоматично използва
устройството за следене на пулса за китка, освен ако не
сдвоите устройството за следене на пулса за гърди към
устройството. Данните за пулс на гърдите са достъпни само
по време на дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Дезактивирането на базираното на китката
устройство за следене на пулса също дезактивира
изчислението на Вашия VO2 макс., минутите на
интензивност, функцията за стрес през целия ден и сензора
за пулсов оксиметър за китката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Дезактивирането на устройството за следене
на пулса за китка също дезактивира функцията за засичане
на китката за Garmin Pay плащания и трябва да въведете
парола, преди да извършите всяко плащане (Garmin Pay,
стр. 5).
1 Задръжте .
2 Изберете > Пулс на китката > Състояние >
Изключено.
Относно зони за пулс
Много атлети използват зоните за пулс, за да измерват и
повишават сърдечносъдовата издръжливост и да
подобряват физическата си форма. Зона за пулс е
определен диапазон от удари на сърцето в минута. Петте
общоприети зони са номерирани от 1 до 5 според
увеличаването на интензивността. По принцип зоните за
пулс се изчисляват като процент от максималния Ви пулс.
Настройка на Вашите зони за пулс
2 Докоснете сензорния екран, за да видите Вашия среден
пулс в покой (RHR) през последните 7 дни.
Настройка на предупреждение за необичаен пулс
Можете да настроите устройството да Ви предупреждава,
когато пулсът Ви надвиши определен брой удари в минута
(bpm) след период на неактивност.
1 Задръжте .
2 Изберете > Пулс на китката > Предупреждение за
необичаен пулс > Праг.
3 Изберете стойността за прага на пулса.
При всяко превишаване на персонализираната стойност ще
се извежда съобщение и устройството ще вибрира.
Излъчване на пулс към устройства Garmin
Можете да излъчвате данни за Вашия пулс от Вашето
устройство Venu и да ги преглеждате на сдвоени устройства
Garmin. Например можете да излъчвате данни за Вашия
пулс към устройство Edge , докато карате велосипед.
ЗАБЕЛЕЖКА: Излъчването на данни за пулса намалява
живота на батерията.
1 Задръжте .
2 Изберете > Пулс на китката.
®
Функции за пулс
Устройството използва информация от Вашия
потребителски профил от първоначалната настройка, за да
определи Вашите зони за пулс по подразбиране.
Устройството има отделни зони за пулс за бягане и каране
на велосипед. За най-точни данни за калориите по време на
дейността трябва да зададете Вашия максимален пулс.
Можете също така да зададете всяка зона за пулс. Можете
ръчно да регулирате своите зони на устройството или от
Вашия Garmin Connect акаунт.
1 Задръжте .
2 Изберете > Потребителски профил > Зони за пулс.
3 Изберете По подразбиране, за да видите стойностите по
подразбиране (опция).
Стойностите по подразбиране могат да се приложат за
бягане и каране на велосипед.
4 Изберете Изпълнява се или Колоездене.
5 Изберете Предпочитание > Задаване на
индивидуално.
6 Изберете Максимален пулс и въведете Вашия
максимален пулс.
Изберете
зона и въведете стойност за всяка зона.
7
7
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да получите
Изчисляване на зоните за пулс
Верига % от
максималния
пулс
Възприемано
усилие
Предимства
1
Отпуснати, лесно
темпо, ритмично
дишане
Начинаещо ниво
на аеробна тренировка, намалява
стреса
50 – 60%
2
60 – 70%
Комфортно темпо,
леко дълбоко
дишане, възможно е
провеждане на
разговор
Основна
сърдечно-съдова
тренировка, добро
темпо за възстановяване
3
70 – 80%
Умерено темпо, потрудно поддържане
на разговор
Подобрен
аеробен
капацитет,
оптимална
сърдечно-съдова
тренировка
4
80 – 90%
Бързо темпо и
Подобрен
малко некомфортно, анаеробен
усилено дишане
капацитет и праг,
подобрена
скорост
5
90 – 100%
Темпо на спринт,
неустойчив за дълъг
период от време,
затруднено дишане
Анаеробна и
мускулна издръжливост, повишена
енергия
Относно изчисления VO2 макс.
VO2 макс. е максималният обем кислород (в милилитри),
който можете да изразходите на килограм телесно тегло при
максимална производителност. Казано по-просто, VO2 макс.
е показател за атлетичната производителност и трябва да
се увеличава, когато нивото на физическата Ви подготовка
се подобрява.
На устройството изчислението на Вашия VO2 макс. се
извежда като цифра и описание. Във Вашия Garmin Connect
акаунт можете да видите допълнителни подробности за
изчислението на Вашия VO2 макс., включително Вашата
възраст според физическата Ви подготовка. Вашата възраст
според физическата подготовка предоставя най-общо
сравнение между Вашата физическа подготовка и лице от
същия пол и на различна възраст. Когато тренирате
редовно, с течение на времето Вашата възраст според
физическата подготовка може да се понижи.
Данните за VO2 макс. се предоставят от FirstBeat. Анализът
на VO2 макс. се предоставя с разрешение от The Cooper
Institute . За повече информация вижте приложението
(Стандартни нива на VO2 макс., стр. 29) и отидете на
www.CooperInstitute.org.
®
Получаване на изчисленията за Вашия VO2 макс.
Устройството изисква данни за пулса и измерена по време
(до 15 минути) разходка с бързо темпо или бягане, за да
може да покаже изчислението за Вашия VO2 макс.
1 Задръжте .
2 Изберете > Потребителски профил > VO2 макс..
Ако вече сте записали разходка с бързо темпо или бягане
на открито, има вероятност изчислението на Вашия VO2
макс. да бъде изведено. Устройството извежда датата,
на която е актуализирано последно изчислението на
Вашия VO2 макс. Устройството актуализира
изчислението на Вашия VO2 макс. при всяко завършване
на разходка или обиколка на открито с продължителност
15 минути или повече. Можете ръчно да стартирате тест
на VO2 макс., за да получите актуализирано изчисление.
3 За да стартирате тест на VO2 макс., плъзнете нагоре и
изберете Тест сега.
8
изчислението на Вашия VO2 макс.
След завършване на теста ще се изведе съобщение.
Пулсов оксиметър
Устройството Venu има пулсов оксиметър за китката, за да
се измери кислородното насищане в кръвта Ви.
Познаването на кислородното насищане може да Ви
помогне да определите как тялото Ви се адаптира към
упражнения и стрес. Устройството измерва нивото на
кислорода в кръвта, като насочва светлина към кожата и
проверява колко светлина се абсорбира. Това се нарича
SpO2.
На устройството показанията на пулсовия оксиметър се
появяват като процент на SpO2. Във Вашия Garmin Connect
акаунт можете да видите допълнителни подробности за
показанията на пулсовия оксиметър, включително
тенденциите за няколко дни (Промяна на режима за
проследяване на пулсовия оксиметър, стр. 8). За повече
информация относно точността на пулсовия оксиметър
отидете на garmin.com/ataccuracy.
Получаване на показания от пулсов оксиметър
Можете ръчно да започнете отчитане с пулсовия оксиметър,
като прегледате графичния елемент за пулсов оксиметър.
Точността на показанията на пулсовия оксиметър може да
варира в зависимост от кръвообращението Ви,
разположението на устройството на китката и
неподвижността Ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да добавите графичния
елемент за пулсов оксиметър към цикъла с графични
елементи.
1 Докато сте седнали или сте неактивни, плъзнете нагоре
или надолу, за да видите графичния елемент за пулсов
оксиметър.
2 Дръжте ръката с устройството на нивото на сърцето,
докато устройството измерва кислородното насищане в
кръвта.
3 Стойте неподвижно.
Устройството показва кислородното насищане като
процент, както и графика на показанията на пулсовия
оксиметър и стойностите на пулса за последните четири
часа.
Промяна на режима за проследяване на пулсовия
оксиметър
Можете ръчно да започнете отчитане с пулсовия оксиметър,
като прегледате графичния елемент за пулсов оксиметър.
1 Задръжте .
2 Изберете > Пулс на китката > Pulse Ox > Режим на
проследяване.
3 Изберете опция:
• За да включите измерванията, докато сте неактивни
през деня, изберете Цял ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: Включването на режима на
проследяване през целия ден намалява живота на
батерията.
• За да включите непрекъснати измервания, докато
спите, изберете По време на сън.
ЗАБЕЛЕЖКА: Необичайните пози за сън могат да
причинят необичайно ниски стойности на SpO2 по
време на сън.
• За да изключите автоматичните измервания, изберете
Изключено
Функции за пулс
Съвети за променливи данни от пулсовия
оксиметър
Ако данните от пулсовия оксиметър са променливи или не
се появяват, можете да опитате тези съвети.
• Останете неподвижни, докато устройството измерва
кислородното насищане в кръвта.
• Носете устройството над костта на китката. Устройството
трябва да е прилегнало плътно, но комфортно.
• Дръжте ръката с устройството на нивото на сърцето,
докато устройството измерва кислородното насищане в
кръвта.
• Използвайте силиконова лента.
• Почистете и подсушете ръката си, преди да поставите
устройството.
• Избягвайте носенето на слънцезащитни продукти,
лосиони и репеленти за насекоми под устройството.
• Избягвайте надраскване на оптичния сензор на гърба на
устройството.
• Изплаквайте устройството с чиста вода след всяка
тренировка.
Проследяване на дейностите
Функцията за проследяване на дейности отчита дневния Ви
брой стъпки, изминатото разстояние, минути на
интензивност, изкачени етажи, изгорените калории и
статистиката за сън за всеки записан ден. Изгорените от Вас
калории включват основния Ви метаболизъм и калориите на
дейността.
Броят на стъпките, направени през деня, се показва в
графичния елемент за стъпки. Броят на стъпките се
актуализира периодично.
За повече информация относно проследяването на
дейностите и точността на данните за здравословното
състояние посетете garmin.com/ataccuracy.
Автоматична цел
Устройството Ви автоматично създава цел за стъпки за
деня въз основа на предишните нива на активност. Когато
се движите през деня, устройството показва напредъка към
дневната Ви цел .
Отидете на кратка разходка (поне няколко минути), за да
нулирате предупреждението за движение.
Проследяване на съня
Докато спите, устройството автоматично отчита съня Ви и
следи движението Ви по време на обичайните Ви часове за
сън. Можете да зададете Вашите обичайни часове за сън в
потребителските настройки на Вашия Garmin Connect
акаунт. Статистиките за съня включват общия брой на
часовете сън, нива на съня и движение по време на сън.
Можете да прегледате Вашите статистики за съня във
Вашия Garmin Connect акаунт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Дрямките не се прибавят към статистиките за
съня. Можете да използвате режима „не безпокойте”, за да
изключите известията и предупрежденията с изключение на
алармите (Използване на режим „Не безпокойте”, стр. 3).
Минути на интензивност
За да подобрите здравето си, организации, като например
Световната здравна организация, препоръчват 150 минути
умерено интензивна активност на седмица, като например
бързо ходене или 75 минути интензивна дейност на
седмица, като например бягане.
Устройството следи интензивността на Вашата дейност и
отчита времето, което сте прекарали, занимавайки се с
умерени до интензивни дейности (за количествено
измерване на интензивна дейност се изискват данни за
пулса). Можете да работите за постигане на седмичната си
цел за минути на интензивност, като се занимавате
минимум 10 последователни минути с умерени до
интензивни дейности. Устройството добавя броя минути,
прекарани в умерена дейност, към броя минути, прекарани в
интензивна дейност. Вашият общ брой минути на
интензивност се удвоява след събиране.
Спечелване на минути на интензивност
Вашето устройство Venu изчислява минутите на
интензивност, като сравнява данните за Вашия пулс със
средния Ви пулс в покой. Ако пулсът е изключен,
устройството изчислява минути на умерена интензивност,
като анализира стъпките Ви в минута.
• За най-точно изчисляване на минутите на интензивност
започнете дейност за време.
• Тренирайте в продължение на минимум 10 минути на
умерено или интензивно ниво.
• Носете устройството през целия ден и цялата нощ за
най-точен пулс в покой.
Garmin Move IQ™
Ако изберете да не използвате функцията за автоматична
цел, можете да зададете персонализирана цел за стъпки в
Garmin Connect акаунта си.
Използване на предупреждението за
движение
Седенето за продължителни периоди от време може да
предизвика нежелани метаболитни промени.
Предупреждението за движение Ви напомня да продължите
да се движите. След един час бездействие, Движение! и
червената лента се появяват. Допълнителни сегменти се
появяват на всеки 15 минути бездействие. Устройството
също така вибрира, ако вибрацията е включена в
(Системни настройки, стр. 22).
Проследяване на дейностите
Когато Вашите движения съответстват на познати модели
на упражнения, функцията Move IQ автоматично открива
събитието и го показва на Вашата времева линия.
Събитията в Move IQ показват вида и продължителността
на дейността, но не се показват в списъка Ви с дейности или
в информационния канал за новини.
Функцията Move IQ може автоматично да стартира дейност
за време при ходене или бягане, като използва времевите
прагове, които сте задали в приложението Garmin Connect.
Тези дейности се добавят към Вашия списък с дейности.
Настройки на проследяване на дейности
Задръжте и изберете > Проследяване на дейностите.
Състояние: Изключва функциите за проследяване на
дейностите.
Предупреждение за движение: Показва съобщение и
лентата за преместване на дигиталния циферблат и
екрана за стъпки. Устройството също така вибрира, за да
Ви предупреди.
9
Предупреждения за целта: Позволява да включвате и
изключвате предупрежденията за целта или да ги
изключвате само по време на дейности.
Предупрежденията за целта се показват за целта Ви за
стъпки за деня, целта за изкачени етажи за деня,
седмичната Ви цел за минути на интензивност и целта Ви
за хидратация.
Автоматичен старт на дейност: Позволява на
устройството Ви автоматично да създава и запазва
дейностите за време, когато функцията за Move IQ
засече, че вървите или бягате. Можете да зададете
минималния времеви праг за бягане и ходене.
Минути на интензивност: Позволява Ви да зададете
зоната на пулса за минути с умерена интензивност и зона
на по-висок пулс за минути с интензивна дейност.
Можете също да използвате алгоритъма по
подразбиране.
Изключване на проследяване на дейностите
Когато изключите проследяването на дейностите, Вашите
стъпки, изкачени етажи, минути на интензивност,
проследяване на съня и събитията в Move IQ вече не се
записват.
1 Задръжте .
2 Изберете > Проследяване на дейностите >
Състояние > Изключено.
Графични елементи
Устройството Ви се доставя с предварително инсталирани
графични елементи, които осигуряват бърза информация.
Някои графични елементи изискват Bluetooth връзка със
съвместим смартфон.
Някои графични елементи не се виждат по подразбиране.
Можете да ги добавите към цикъла на графичните елементи
ръчно (Персонализиране на цикъл с графични елементи,
стр. 10).
Body Battery™: Показва текущото Ви Body Battery ниво и
графика на Вашите Body Battery нива за последните
няколко часа.
Календар: Показва предстоящите срещи от календара на
Вашия смартфон.
Калории: Показва информацията за калориите за текущия
ден.
Изкачени етажи: Проследява изкачените Ви етажи и
прогрес към целта.
Garmin Coach: Показва планирани тренировки, когато
изберете план за тренировки с Garmin Coach в Garmin
Connect акаунта си.
Голф: Показва голф информация за последния Ви рунд.
Здравни статистики: Показва динамично обобщение на
текущата Ви здравна статистика. Измерванията включват
пулс, Body Battery ниво, стрес и други.
Пулс: Показва текущия Ви пулс в удари в минута (bpm) и
графика на пулса.
регистри: Показва хронологията на дейността Ви и графика
на записаните Ви дейности.
Хидратация: Позволява Ви да проследявате количеството
консумирана вода и напредъка към дневната Ви цел.
Минути на интензивност: Проследява времето, прекарано
в извършване на умерени до енергични дейности,
седмичната цел за минути на интензивност и напредъка
към целта.
Последен спорт: Показва кратко резюме на Вашия
последен записан спорт.
10
Проследяване на менструалния цикъл: Показва текущия
Ви цикъл. Можете да преглеждате и регистрирате
ежедневните си симптоми.
Органи за управление за музика: Осигурява органи за
управление на музикалния плейър за Вашия смартфон
или музика на устройството.
Моят ден: Показва динамично обобщение на дейността Ви
днес. Показателите включват дейности за време, минути
на интензивност, изкачени етажи, стъпки, изгорени
калории и други.
Известия: Предупреждава Ви за входящи повиквания,
съобщения, актуализации за социални мрежи и други на
базата на настройките за известяване на Вашия
смартфон.
Пулсов оксиметър: Показва последния процент на
кислородно насищане в кръвта Ви и графика на Вашите
показания.
Дишане: Текущата Ви честота на дишането във вдишвания
в минута и средно за седем дни. Можете да направите
тренировка за дишане, за да Ви помогне да се отпуснете.
Стъпки: Проследява дневния Ви брой стъпки, целта за
стъпки и данните за предишни дни.
Стрес: Показва текущото Ви ниво на стрес и графика на
нивото на стрес. Можете да направите тренировка за
дишане, за да Ви помогне да се отпуснете.
Времето: Показва текущата температура и прогноза за
времето.
Преглеждане на графични елементи
• От циферблата плъзнете нагоре или надолу.
Устройството прелиства цикъла с графични елементи.
• Докоснете сензорния екран, за да видите допълнителни
екрани за графичен елемент.
• Задръжте , за да видите допълнителни опции и
функции за графичен елемент.
Персонализиране на цикъл с графични елементи
1 Задръжте .
2 Изберете > Графични елементи.
3 Изберете графичен елемент.
4 Изберете опция:
• Изберете Пренареждане, за да промените
местоположението на графичния елемент в цикъла с
графични елементи.
• Изберете Премахване, за да премахнете графичния
елемент от цикъла с графични елементи.
5 Изберете Добавете повече.
6 Изберете графичен елемент.
Графичният елемент е добавен в цикъла с графични
елементи.
Относно Моят ден
Графичният елемент Моят ден представлява ежедневна
снимка на Вашата дейност. Това е динамично резюме, което
Графични елементи
се актуализира през деня. Непосредствено след като сте
изкачите стълби или запишете дейност, това ще появява в
графичния елемент. Показателите включват записани
дейности, минути на интензивност за седмицата, изкачени
етажи, стъпки, изгорени калории и други. Можете да
докоснете сензорния екран за опция за подобряване на
точността или за да видите допълнителни показатели.
Графичен елемент за здравни статистики
Графичният елемент Здр. стат. предлага лесен преглед на
Вашите здравни данни. Това е динамично резюме, което се
актуализира през деня. Показателите включват пулса,
нивото на стрес, нивото на Body Battery и честотата на
дишане. Можете да докоснете сензорния екран, за да
видите допълнителни показатели.
на Body Battery, дългосрочни тенденции и допълнителни
подробности (Съвети за подобрени данни за Body Battery,
стр. 11).
Преглед на графичния елемент Body Battery
Графичният елемент Body Battery показва текущото Ви ниво
на Body Battery и графика на нивото Ви на Body Battery за
последните няколко часа.
1 Плъзнете нагоре или надолу, за да видите графичния
елемент Body Battery.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да добавите
графичния елемент към цикъла на графични елементи
(Персонализиране на цикъл с графични елементи,
стр. 10).
Изменение на пулса и ниво на стрес
Устройството Ви анализира изменението на пулса Ви,
докато не сте активни, за да определи общото ниво на
стрес. Тренировките, физическата дейност, сънят,
храненето и общият стрес оказват въздействие върху
Вашето ниво на стрес. Нивото на стреса е в диапазона от 0
до 100, където 0 до 25 е състояние на покой, 26 до 50 е
ниско ниво на стрес, 51 до 75 е средно ниво на стрес, а 76
до 100 е високо ниво на стрес. Информацията за нивото на
стреса може да Ви помогне да установите кои са
стресиращите моменти в ежедневието Ви. За най-добри
резултати трябва да носите устройството, докато спите.
Можете да синхронизирате устройството с Вашия Garmin
Connect акаунт, за да преглеждате нивото на стрес през
целия ден, дългосрочни тенденции и допълнителни данни.
Използване на графичния елемент за ниво на
стрес
Графичният елемент за ниво на стрес показва текущото Ви
ниво на стрес и графика на Вашето ниво на стрес през
последните няколко часа. Той също така може да Ви
напътства при извършването на тренировка за дишане, за
да Ви помогне да се отпуснете.
1 Докато сте седнали или сте неактивни, плъзнете нагоре
или надолу, за да видите графичния елемент за ниво на
стрес.
СЪВЕТ: Ако сте твърде активни и това пречи на
часовника да определи Вашето ниво на стрес, ще се
изведе съобщение вместо цифра за нивото на стрес.
Можете да проверите нивото на стреса отново след
няколко минути на неактивност.
2 Докоснете сензорния екран, за да видите графика за
Вашето ниво на стрес през последните няколко часа.
Сините ленти показват периоди на покой. Жълтите
стълбове обозначават периоди на стрес. Сивите ленти
показват времето, през което сте били твърде активни, за
да се определи нивото на стрес.
3 За да започнете тренировка за дишане, плъзнете нагоре
и изберете .
Body Battery
Вашето устройство анализира промените в пулса, нивото на
стрес, качеството на съня и данните за дейностите, за да
определи цялостното ниво на Body Battery. Също като
показателя за гориво в автомобила, той показва
количеството на Вашата налична резервна енергия.
Диапазонът на нивото на Body Battery е от 0 до 100, където
0 до 25 е най-ниското ниво на резервна енергия, 26 до 50 е
средно ниво на резервна енергия, 51 до 75 е високо ниво на
резервна енергия, а 76 до 100 е много високо ниво на
резервна енергия.
Можете да синхронизирате Вашето устройство с Вашия
Garmin Connect акаунт, за виждате най-актуалното си ниво
Графични елементи
2 Докоснете сензорния екран, за да видите комбинирана
графика на Body Battery и нивото на стрес.
Плъзнете
нагоре, за да видите данните за Body Battery от
3
полунощ.
Съвети за подобрени данни за Body Battery
• Нивото Ви на Body Battery се актуализира, когато
синхронизирате Вашето устройство с Вашия Garmin
Connect акаунт.
• За по-точни резултати носете устройството, докато спите.
• Почивката и здравият сън зареждат Вашата Body Battery.
• Натоварващите дейности, високото ниво на стрес и
лошият сън могат да доведат до изтощаване на Вашата
Body Battery.
• Приемът на храна, както и стимуланти като кофеин, не
влияят на Вашата Body Battery.
Проследяване на менструалния цикъл
Менструалният цикъл е важна част от Вашето здравето.
Можете да научите повече и да настроите тази функция от
настройките на Здравни статистики в приложението Garmin
Connect.
• Проследяване на менструалния цикъл и подробности
• Физически и емоционални симптоми
• Предвиждания за менструация и плодовитост
• Информация за здраве и хранене
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Вашето устройство Venu не разполага с
графичния елемент за проследяване на менструалния
цикъл, можете да го изтеглите от приложението Connect IQ.
Проследяване на хидратация
Можете да проследявате ежедневния си прием на течности,
да включите цели и предупреждения и да въведете
размерите на контейнерите, които използвате най-често.
Ако активирате автоматични цели, целта Ви се увеличава в
дните, в които записвате дейност. Когато спортувате, имате
нужда от повече течности, за да заместите изгубената пот.
Използване на графичния елемент за
проследяване на хидратация
Графичният елемент за проследяване на хидратацията
показва приема на течности и дневната Ви цел за
хидратация.
11
1 Плъзнете нагоре или надолу, за да видите графичния
елемент за хидратация.
4 Ако дейността изисква GPS сигнал, излезте навън в зона
с чист изглед към небето и изчакайте, докато
устройството не бъде готово.
Устройството ще бъде готово, след като установи Вашия
сърдечен ритъм, получи GPS сигнали (ако е нужно) и се
свърже към Вашите безжични сензори (ако е нужно).
Натиснете
, за да стартирате таймера за дейност.
5
Устройството записва данни за дейността само докато
таймерът за дейност е пуснат.
Съвети за записване на дейностите
2 Натиснете
за всяка порция течност, която консумирате
(1 чаша, 8 унции или 250 мл).
3 Изберете контейнер, за да увеличите приема на течност
чрез обема на контейнера.
4 Задръжте за персонализиране на графичния елемент.
5 Изберете опция:
• За да промените мерните единици, изберете Мерни
единици.
• За да активирате динамични ежедневни цели, които се
увеличават след запис на дейност, изберете
Автоматична цел.
• За да включите напомняния за хидратация, изберете
Предупреждения.
• За да персонализирате размерите на контейнерите си,
изберете Съдове, изберете контейнер, след което
изберете мерните единици и въведете размера на
контейнера.
Приложения и дейности
Вашето устройство включва различни предварително
инсталирани приложения и дейности.
Приложения: Приложенията предоставят интерактивни
функции за устройството Ви, например навигация към
запазени местоположения.
Действия: Устройството се доставя с предварително
инсталирани приложения за дейности на закрито и на
открито, включително бягане, колоездене, силови
тренировки, голф и други. Когато стартирате дейност,
устройството показва и записва данни от сензори, които
можете да запазите и споделите с общността на Garmin
Connect.
За повече информация относно проследяването на
дейностите и точността на данните за здравословното
състояние посетете garmin.com/ataccuracy.
Connect IQ Приложения: Можете да добавяте функции към
часовника си, като инсталирате приложения от
мобилното приложение Connect IQ (Connect IQ Функции,
стр. 3).
Стартиране на дейност
Когато стартирате дейност, GPS се включва автоматично
(ако е нужно).
1 Натиснете .
2 Ако за първи път стартирате дейност, изберете
отметката до всяка дейност, за да я добавите към
Вашите любими, и изберете .
3 Изберете опция:
• Изберете дейност от Вашите любими.
• Изберете и изберете дейност от разширения списък
с дейности.
12
• Заредете устройството преди започване на дейност
(Зареждане на устройството, стр. 24).
• Натиснете , за да запишете обиколки, да започнете
нова серия или поза или да преминете към следващата
стъпка на тренировка.
• Плъзнете нагоре или надолу, за да видите страници с
допълнителни данни.
Прекратяване на дейност
1 Натиснете .
2 Изберете опция:
• За да запазите дейността, плъзнете нагоре.
• За да изтриете активността, плъзнете надолу.
Добавяне на персонализирана дейност
Можете да създадете персонализирана дейност и да я
добавите към списъка с дейности.
1 Натиснете .
2 Изберете > Добавете повече.
3 Изберете тип дейност за копиране.
4 Изберете име на дейност.
5 При необходимост редактирайте настройките на
приложението за дейността (Настройки на дейности и
приложения, стр. 20).
6 След като завършите редактирането, изберете Край.
Добавяне и премахване на любима
дейност
Списъкът с любимите Ви дейности се извежда, когато
натиснете от циферблата, и предоставя бърз достъп до
най-използваните дейности. Когато за пръв път натиснете
за започване на дейност, устройството Ви подканва да
изберете любимите си дейности. По всяко време можете да
добавите или премахнете любими дейности.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
Вашите любими дейности ще се изведат в началото на
списъка на сив фон. Други дейности ще се изведат в
разширения списък на черен фон.
3 Изберете опция:
• За да добавите любима дейност, изберете дейността
и след това изберете Добавяне на Любимо място.
• За да премахнете любима дейност, изберете
дейността и след това изберете Премахване на
Любимо място.
Дейности на закрито
Venu устройството може да се използва за тренировки на
закрито, като например бягане на пътека на закрито или
използване на стационарно колело. GPS е изключен за
дейности на закрито.
При бягане или ходене с изключен GPS скоростта
разстоянието и ритъмът се изчисляват с помощта на
Приложения и дейности
акселерометъра в устройството. Акселерометърът се
самокалибрира. Точността на данните за скоростта,
разстоянието и ритъма се подобрява след няколко бягания
или ходене на открито с помощта на GPS.
СЪВЕТ: Задържането на перилата на бягащата пътека
намалява точността. Можете да използвате опционалния
крачкомер за записване на темпото, разстоянието и ритъма.
При колоездене с изключен GPS скоростта и разстоянието
не са налични, освен ако имате допълнителен сензор, който
изпраща данни за скоростта и разстоянието до устройството
(например сензор за скорост или ритъм).
Записване на силова тренировка
Можете да записвате комплекси от упражнения по време на
силова тренировка. Комплекс е множество повторения
(бройки) на едно движение.
1 Натиснете .
2 Изберете Сила.
3 Натиснете , за да стартирате таймера за дейност.
4 Започнете първия комплекс.
Устройството брои повторенията Ви. Броят на
направените повторения се извежда, след като сте
направили поне четири повторения.
СЪВЕТ: Устройството може да брои само повторения на
едно движение за всеки комплекс. Когато желаете да
смените движенията, трябва да завършите комплекса и
да започнете нов.
5 Натиснете за завършване на серията.
Часовникът показва общия брой повторения за
комплекса. След няколко секунди се показва таймерът за
почивка.
6 Ако е необходимо, изберете Редактиране на тегло и
редактирайте броя повторения.
СЪВЕТ: Можете също така да добавите тежестта,
използвана за серията.
7 Когато сте приключили с почивката, натиснете , за да
започнете следващата серия.
8 Повторете всеки комплекс от силовата тренировка,
докато завършите дейността.
9 След като завършите Вашата дейност, натиснете и
плъзнете нагоре, за да запишете дейността.
Калибриране на разстоянието на бягащата пътека
За да записвате по-точно изминатите от Вас разстояния на
бягащата пътека, можете да калибрирате разстоянието на
бягащата пътека след като сте пробягали поне 1,5 km (1 mi)
на бягащата пътека. Ако използвате различни бягащи
пътеки, можете ръчно да калибрирате разстоянието на
бягащата пътека на всяка бягаща пътека или след всяко
бягане.
1 Започнете дейност с бягаща пътека (Стартиране на
дейност, стр. 12) и пробягайте поне 1,5 km (1 mi) на
бягащата пътека.
2 След като завършите бягането, натиснете .
3 Проверете дисплея на бягащата пътека за изминатото
разстояние.
4 Изберете опция:
• За да калибрирате за първи път, въведете
разстоянието на бягащата пътека на Вашето
устройство.
• За да калибрирате ръчно след първоначалното
калибриране, плъзнете нагоре, изберете Кал. и запам.
и въведете разстоянието на бягащата пътека на
Вашето устройство.
Приложения и дейности
Дейности на открито
Устройството Venu се доставя с предварително
инсталирани приложения за дейности на открито, като
бягане и колоездене. GPS е включен за дейности на
открито. Можете да добавяте приложения, като използвате
дейности по подразбиране, като например кардио или
гребане.
Бягане на открито
Преди да можете да използвате безжичния сензор при
бягането на открито, трябва да сдвоите сензора с Вашето
устройство (Сдвояване на Вашите безжични сензори,
стр. 23).
1 Поставете си безжичните сензори, като например
крачкомер или монитор за пулс (опция).
Натиснете
.
2
3 Изберете Бягане.
4 Когато използвате допълнителни безжични сензори,
изчакайте устройството да се свърже със сензорите.
5 Излезте на открито и изчакайте, докато устройството
открие спътници.
6 Натиснете , за да стартирате таймера за дейност.
Устройството записва данни за дейността само докато
таймерът за дейност е пуснат.
7 Започнете Вашата дейност.
8 Изберете , за да запишете обиколките (опция)
(Отбелязване на обиколки чрез функцията Auto Lap,
стр. 21).
9 Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртате през
екраните за данни.
10 След като завършите Вашата дейност, натиснете и
плъзнете нагоре, за да запишете дейността.
Разходка с велосипед
Преди да можете да използвате безжичния сензор при
карането на велосипед, трябва да сдвоите сензора с
Вашето устройство (Сдвояване на Вашите безжични
сензори, стр. 23).
1 Сдвоете Вашите безжични сензори, като например
монитора за пулс, сензора за скорост или сензора за
ритъм (опция).
2 Натиснете .
3 Изберете Вел..
4 Когато използвате допълнителни безжични сензори,
изчакайте устройството да се свърже със сензорите.
5 Излезте на открито и изчакайте, докато устройството
открие спътници.
Натиснете
, за да стартирате таймера за дейност.
6
Устройството записва данни за дейността само докато
таймерът за дейност е пуснат.
7 Започнете Вашата дейност.
8 Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртате през
екраните за данни.
9 След като завършите Вашата дейност, натиснете и
плъзнете нагоре, за да запишете дейността.
Преглед на Вашите ски бягания
Устройството Ви записва детайлите за всяко ски спускане
или сноуборд, като използва функцията за автоматично
стартиране. Тази функция е включена по подразбиране за
ски спускане и сноуборд. Тя автоматично записва новите
ски бягания на базата на Вашето движение. Таймерът спира
на пауза, когато спрете да се спускате надолу по склона и
когато сте на лифт. Таймерът остава на пауза по време на
пътуването с лифт. Можете да започнете да се спускате
надолу, за да рестартирате таймера. Можете да прегледате
13
детайлите на бягането от паузирания екран или докато
таймерът работи.
1 Започнете ски или сноуборд дейност.
2 Плъзнете нагоре или надолу, за да видите подробности
за последното си бягане, текущото бягане и общите
бягания.
Информационните екрани включват време, изминато
разстояние, максимална скорост, средна скорост и общо
спускане.
Отивате да плувате в басейна
1 Натиснете .
2 Изберете Плув. в бас..
3 Изберете размера на басейна или въведете размер по
избор.
4 Натиснете , за да стартирате таймера за дейност.
5 Започнете дейността си.
Устройството автоматично записва интервали и дължини
на плуване.
6 Натиснете , когато почивате.
Дисплеят преобръща цветовете и се появява екранът за
почивка.
7 Натиснете за рестартиране на таймера за интервали.
8 След като приключите дейността си, натиснете , за да
спрете таймера за дейност, и задръжте отново, за да
запаметите дейността.
Настройка на размера на басейна
1 Натиснете .
2 Изберете Плув. в бас..
3 Плъзнете нагоре.
4 Изберете Настройки > Размер басей.
5 Изберете размера на басейна или въведете размер по
избор.
Плувни термини
Дължина: Преплуване на басейна в едната посока.
Интервал: Една или повече последователни дължини. Нов
интервал започва след почивка.
Замах: Загребване се отброява всеки път, когато ръката, на
която е поставено устройството, направи пълен цикъл.
Swolf: Вашият swolf показател е сборът от времето за една
дължина на басейна и това колко замаха сте направили
през тази дължина. Например, 30 секунди плюс 15
замаха е равно на Swolf показател от 45. Swolf е
показател за ефективност на плуването и както в голфа,
колкото по-нисък е резултатът, толкова по-добре.
Голф
Изтегляне на голф игрища
Преди да играете на игрище за първи път, трябва да го
изтеглите с помощта на приложението Garmin Connect.
1 От приложението Garmin Connect изберете Изтегляне на
голф игрища > .
2 Изберете голф игрище.
3 Изберете Изтегляне.
След като завърши изтеглянето на игрището, то се
появява в списъка с игрища на Вашето Venu устройство.
Голф игра
Преди да играете на игрище за първи път, трябва да го
изтеглите, като използвате смартфона си (Изтегляне на
голф игрища, стр. 14). Изтеглените игрища се актуализират
14
автоматично. Преди да играете голф, трябва да заредите
устройството (Зареждане на устройството, стр. 24).
1 Натиснете .
2 ИзберетеГолф.
3 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
4 Изберете игрище от списъка с наличните игрища.
5 Плъзнете нагоре или надолу, за да преминете през
дупките.
Устройството автоматично преминава към следващата
дупка.
Информация за дупка
Устройството изчислява разстоянието до предната и
задната част на грийна и до избраното местоположение на
голф пръчката на флагче (Промяна на местоположението
на голф пръчката на флагче, стр. 14).
Номер на текущата дупка
Разстояние до задната част на грийна
Разстояние до избраното местоположение на голф пръчката на
флагче
Разстояние до предната част на грийна
Пар за дупката
Карта на грийна
Промяна на местоположението на голф пръчката на
флагче
По време на игра можете да погледнете по-отблизо грийна и
да преместите местоположението на голф пръчката на
флагче.
1 Изберете картата.
Появява се по-голям изглед на грийна.
2 Плъзнете нагоре или надолу, за да преминете през
местата на голф пръчките.
показва избраното местоположение на голф пръчката
на флагче.
3 Натиснете , за да приемете местоположението на голф
пръчка за флагче.
Разстоянията на екрана с информация за дупките се
актуализират, за да отразят новото местоположение на
голф пръчката на флагче. Местоположението на голф
пръчката на флагче се запазва само за текущия рунд.
Преглед на посоката към голф пръчката на флагче
Функцията PinPointer е компас, който предоставя помощ при
насочване, когато не можете да видите грийна. Тази
функция може да Ви помогне да се прицелите дори ако сте
в гората или в дълбок пясъчен капан.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте функцията PinPointer, докато
сте в голф количка. Смущенията от голф количката могат да
повлияят на точността на компаса.
1 Натиснете .
2 Изберете .
Стрелката сочи към местоположението на голф пръчката
на флагче.
Приложения и дейности
Разглеждане на разстояния между скъсен
позиционен удар и двоен завой
Устройството записва разстоянието на последния Ви
удар.
Можете да видите списък на разстоянията на скъсен
позиционен удар и двоен завой за пар 4 и 5 дупки.
1 Натиснете .
2 Изберете .
ЗАБЕЛЕЖКА: Разстоянията и местоположенията се
премахват от списъка, след като ги преминете.
Следене на резултата
1 Докато играете голф, натиснете .
2 Изберете .
3 Плъзнете нагоре или надолу, за да промените дупките.
4 Докоснете центъра на екрана.
5 Изберете или , за да зададете резултата.
Преглед на опасностите
Можете да видите разстоянията до опасности по феъруея
за пар 4 и 5 дупки. Опасности, които засягат избора на удар,
се показват индивидуално или в групи, за да Ви помогнат да
определите разстоянието за скъсен позиционен удар или
пренасяне.
1 От екрана с информация за дупките натиснете и
изберете .
• Разстоянията до предната част
и задната част
на
най-близката опасност се появяват на екрана.
• Видът на опасността
е посочен в горната част на
екрана.
• Грийнът е представен като полукръг
в горната част
на екрана. Линията под грийна представлява центъра
на феъруея.
• Опасностите
са показани под грийна в
приблизителни местоположения спрямо феъруея.
2 Плъзнете, за да видите други опасности за текущата
дупка.
Измерване на удар с функцията Garmin AutoShot
™
Вашето устройство Venu разполага с автоматично
разпознаване и запис на удар. Всеки път, когато извършвате
удар по феъруея, устройството записва разстоянието на
удара, така че да можете да го видите по-късно (Преглед на
хронологията Ви на удари, стр. 15).
СЪВЕТ: Автоматичното разпознаване на ударите работи
най-добре, когато носите устройството на водещата си китка
и правите добър контакт с топката. Не са разпознати
пътове.
1 Започнете рунд.
Когато устройството разпознае удар, разстоянието от
мястото на удара се появява в банера
в горната част
на екрана.
СЪВЕТ: Можете да докоснете банера, за да го скриете
за 10 секунди.
2 Отидете пеша или с превозно средство до топката.
3 Извършете следващия си удар.
Приложения и дейности
Настройка на метода на оценяване
Можете да промените метода, който устройството използва,
за да следи резултата.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения > Голф.
3 Изберете настройките на дейността.
4 Изберете Отчитане на резултат > Метод на оценяване.
5 Изберете метод за оценяване.
За Стейбълфорд оценяване
Когато изберете метода на оценяване на Стейбълфорд
(Настройка на метода на оценяване, стр. 15), точките се
присъждат въз основа на броя на ударите, извършени по
отношение на пар. В края на рунда печели най-високият
резултат. Устройството награждава точките, определени от
Голф асоциацията на САЩ.
Картата с резултати за оценявана по Стейбълфорд игра
показва точки вместо удари.
Точки
Извършени удари в сравнение с пар
0
2 или повече над
1
1 над
2
Пар
3
1 под
4
2 под
5
3 под
Проследяване на статистиката за голфа
Когато активирате проследяването на статистиката в
устройството, можете да видите статистическите данни за
текущия рунд (Преглед на обобщението за рунда, стр. 16).
Можете да сравнявате рундове и да проследявате
подобренията, като използвате приложението Garmin Golf™.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения > Голф.
3 Изберете настройките на дейността.
4 Изберете Отчитане на резултат > Стат проследяване.
Записване на статистиката за голф
Преди да можете да запаметявате статистически данни,
трябва да активирате проследяването на статистиката
(Проследяване на статистиката за голфа, стр. 15).
1 От картата с резултати докоснете центъра на екрана.
2 Задайте броя на направените удари и изберете Напред.
3 Задайте броя на направените пътове и изберете Край.
4 Изберете опция:
• Ако топката Ви удари във феъруея, изберете .
• Ако топката Ви е пропуснала феъруея, изберете или
.
Преглед на хронологията Ви на удари
1 След изиграване на дупка натиснете .
2 Изберете , за да видите информация за последния си
удар.
3 Изберете
дупка.
, за да видите информация за всеки удар към
15
Преглед на обобщението за рунда
По време на рунд можете да виждате резултатите,
статистиката и информацията за стъпките.
1 Натиснете .
2 Изберете .
Приключване на рунд
1 Натиснете .
2 ИзберетеКрай.
3 Плъзнете нагоре.
4 Изберете опция:
• За да запаметите рунда и да се върнете в режим на
гледане, изберете Запис.
• За да редактирате своята карта с резултати, изберете
Ред. на резултат.
• За да отхвърлите рунда и да се върнете в режим на
гледане, изберете Отхвърли.
• За да спрете на пауза рунда и да го възобновите покъсно, изберете Пауза.
Приложение Garmin Golf
Приложението Garmin Golf Ви дава възможност да качвате
карти с резултати от Вашето съвместимо устройство
Garmin, за да преглеждате подробна статистика и анализи
на удари. Играчите на голф могат да се състезават помежду
си на различни игрища с помощта на приложението Garmin
Golf. Над 41 000 игрища имат класации, към които можете
да се присъедините. Можете да създадете турнир и да
поканите играчи да се състезават.
Приложението Garmin Golf синхронизира Вашите данни с
Вашия Garmin Connect акаунт. Можете да изтеглите
приложението Garmin Golf от магазина за приложения на
Вашия смартфон.
Тренировки
Настройка на Вашия потребителски
профил
Можете да актуализирате настройките за Вашите пол,
година на раждане, височина, тегло, китка и зона за пулс
(Настройка на Вашите зони за пулс, стр. 7). Устройството
използва тази информация, за да изчисли точни данни за
тренировките.
1 Задръжте .
2 Изберете > Потребителски профил.
3 Изберете опция.
Цели за физическата форма
Информацията за Вашите зони за пулс може да Ви помогне
да измервате и подобрявате физическата си форма чрез
разбиране и прилагане на тези принципи.
• Пулсът Ви е добър индикатор за интензивността на
упражнението.
• Тренирането в определени зони за пулс може да Ви
помогне да повишите сърдечносъдовия си капацитет и
издръжливост.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате
таблицата (Изчисляване на зоните за пулс, стр. 8), за да
определите най-добрата зона за пулс за целите Ви за
физическата форма.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте един от
калкулаторите, налични в интернет. Някои фитнес зали и
здравни центрове могат да предложат тест, който измерва
максималния пулс. Максималният пулс по подразбиране е
220 минус възрастта Ви.
16
Тренировки
Вашето устройство може да Ви насочва при изпълнението
на множеството стъпки в тренировката, които включват цели
за всяка стъпка от тренировката, като например разстояние,
време, повторения или други показатели. Вашето
устройство включва няколко предварително заредени
тренировки за множество дейности, включително сила,
кардио, бягане и каране на велосипед. Можете да
създадете и да намерите още тренировки и планове за
тренировки с помощта на Garmin Connect и да ги
прехвърлите на Вашето устройство.
Можете да създадете план за тренировки с график с
помощта на календара в Garmin Connect и да изпратите
планираните тренировки до Вашето устройство.
Стартиране на тренировка
Вашето устройство може да Ви насочва при изпълнението
на множество стъпки в една тренировка.
1 Натиснете .
2 Изберете дейност.
3 Плъзнете нагоре.
4 Изберете Тренировки.
5 Изберете тренировка.
ЗАБЕЛЕЖКА: В списъка се показват само тренировки,
които са съвместими с избраната дейност.
6 Изберете Прави тренировка.
7 Натиснете , за да стартирате таймера за дейност.
След като започнете тренировка, устройството показва
всяка стъпка от тренировката, бележки за стъпката (опция),
целта (опция) и текущите данни за тренировката. За силови,
йога или пилатес дейности се появява инструкция под
формата на анимация.
Използване на планове за тренировки Garmin
Connect
Преди да можете да изтеглите и да използвате план за
тренировка от Garmin Connect, трябва да имате акаунт в
Garmin Connect (Garmin Connect, стр. 18) и също така
трябва да сдвоите устройството Venu със съвместим
смартфон.
1 От приложението Garmin Connect изберете или .
2 Изберете Тренировки > Планове за тренировки.
3 Изберете и създайте план за тренировка.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
5 Прегледайте плана за тренировка във Вашия календар.
Адаптивни планове за тренировки
Вашият профил в Garmin Connect има адаптивен план за
тренировки и Garmin треньор, който е съобразен с Вашите
тренировъчни цели. Например можете да отговорите на
няколко въпроса и да намерите план, който да Ви помогне
да пробягате състезание на дистанция 5 km. Планът се
адаптира спрямо текущата Ви физическа форма,
предпочитанията за треньор и график, както и дата на
състезанието. Когато започнете план, графичният елемент
Garmin Coach се добавя към цикъла с графични елементи
на Вашето устройство Venu.
Започване на днешната тренировка
След като изпратите тренировъчен план към Вашето
устройство, в цикъла с графични елементи ще се появи
графичният елемент Garmin Coach.
1 От циферблата плъзнете, за да видите графичния
елемент Garmin Coach.
Ако за тази дейност е планирана тренировка в днешния
ден, устройството показва името на тренировката и Ви
подканва да я започнете.
Тренировки
2 Изберете тренировка.
3 Изберете Покажи, за да прегледате стъпките на
тренировката и плъзнете надясно, след като завършите
прегледа на стъпките (опция).
Изберете
Прави тренировка.
4
5 Следвайте инструкциите на екрана.
Преглеждане на планирани тренировки
Можете да преглеждате тренировки, планирани в
тренировъчния Ви календар, и да започнете тренировка.
1 Натиснете .
2 Изберете дейност.
3 Плъзнете нагоре.
4 Изберете Трен. календар.
Ще се изведат планираните тренировки, подредени по
дата.
5 Изберете тренировка.
6 Изберете опция:
• За да прегледате стъпките на тренировката, изберете
Покажи.
• За да започнете тренировката, изберете Прави
тренировка.
Лични рекорди
След като завършите дадена дейност, устройството показва
евентуални нови лични рекорди, които сте постигнали по
време на тази дейност. Личните рекорди включват найбързото Ви време от няколко пробягани обичайни
разстояние за състезание и най-дългото бягане, каране на
велосипед или плуване.
Преглеждане на Вашите лични рекорди
1 Задръжте .
2 Изберете Хронология > Записи.
3 Изберете спорт.
4 Изберете рекорд.
5 Изберете Разглеждане на запис.
Възстановяване на личен рекорд
Можете да настроите всеки личен рекорд обратно на
записания преди това.
1 Задръжте .
2 Изберете Хронология > Записи.
3 Изберете спорт.
4 Изберете рекорд за възстановяване.
5 Изберете Назад > .
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива запазени дейности.
Изчистване на личен рекорд
1 Задръжте .
2 Изберете Хронология > Записи.
3 Изберете спорт.
4 Изберете рекорд за изтриване.
5 Изберете Изтриване на запис >
.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива запазени дейности.
Изчистване на всички лични рекорди
1 Задръжте .
2 Изберете Хронология > Записи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива запазени дейности.
3 Изберете спорт.
4 Изберете Изтриване на всички записи > .
Навигация
Ще бъдат изтрити рекордите само за този спорт.
Навигация
Можете да използвате функциите за GPS навигация на
Вашето устройство, за да запазвате местоположения, да
навигирате до местоположения и да намирате пътя до
вкъщи.
Запаметяване на местоположение
Преди да можете да навигирате до запаметено
местоположение, устройството Ви трябва да открие
спътници.
Местоположение представлява точка, която записвате и
запаметявате в устройството. Ако желаете да си спомните
забележителности или да се върнете до определено място,
можете да маркирате дадено местоположение.
1 Отидете на мястото, на което желаете да маркирате
местоположение.
2 Натиснете .
3 Изберете Навигация > Запиши местоположение.
След като устройството получи GPS сигнали, ще се
изведе информация за местоположението.
4 Изберете Запис.
5 Изберете икона.
Изтриване на местоположение
1 Натиснете .
2 Изберете Навигация > Запаметени местоположения.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете Изтриване > .
Навигиране до запаметено
местоположение
Преди да можете да навигирате до запаметено
местоположение, устройството Ви трябва да открие
спътници.
1 Натиснете .
2 Изберете Навигация > Запаметени местоположения.
3 Изберете местоположение и изберете Отиди до.
4 Натиснете , за да стартирате таймера за дейност.
5 Придвижете се напред.
Показва се компасът. Стрелката на компаса сочи към
запаметеното местоположение.
СЪВЕТ: За по-точна навигация ориентирайте горната
част на екрана към посоката, в която се движите.
Навигиране обратно към началото
Преди да можете да се върнете към началото, трябва да
намерите сателити, да стартирате таймера и да започнете
дейността си.
По всяко време по време на дейността си можете да се
върнете към началното си местоположение. Например, ако
бягате в нов град и не сте сигурни как да се върнете към
началото на пътеката или хотела, можете да навигирате
обратно към началното си местоположение. Тази функция
не е налична за всички дейности.
1 Задръжте .
2 Изберете Навигация > Обратно към нач..
Повява се компасът.
3 Придвижете се напред.
Стрелката на компаса сочи към началната точка.
17
СЪВЕТ: За по-точна навигация ориентирайте
устройството към посоката, в която се движите.
Спиране на навигацията
• За да спрете навигацията и да продължите дейността си,
задръжте и изберете Спри навигацията.
• За да спрете навигацията и да запазите дейността си,
задръжте и плъзнете нагоре.
Компас
Устройството е снабдено с 3-осов компас с автоматично
калибриране. Функциите и видът на компаса се променят в
зависимост от дейността Ви, според това дали е включен
GPS и дали навигирате до дадено местоназначение.
Ръчно калибриране на компаса
БЕЛЕЖКА
Калибрирайте електронния компас на открито. За да
подобрите точността на направлението, не стойте близо до
обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни
средства, сгради и въздушни електропроводи.
Устройството Ви е фабрично калибрирано и по
подразбиране използва автоматично калибриране. Ако
компасът работи неправилно, например след изминаване на
големи разстояния или след големи температурни
амплитуди, можете да калибрирате компаса ръчно.
1 Задръжте .
2 Изберете > Датчици > Компас > Стартиране на
калибриране.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
СЪВЕТ: Изпишете с китката си малка осморка, докато се
изведе съобщение.
регистри
Устройството Ви запазва данни за 14 дни проследяване на
дейности и проследяване на пулс и до седем дейности за
време. На устройството си можете да видите последните
седем дейности за време. Можете да синхронизирате
данните си, за да преглеждате неограничен брой дейности,
данни от проследяване на дейности и данни от
проследяване на пулс във Вашия (Използване на
приложението Garmin Connect, стр. 19) (Използване на
Garmin Connect на Вашия компютър, стр. 19).
Когато паметта на устройството е пълна, най-старите Ви
данни се презаписват.
Използване на хронология
1 Задръжте .
2 Изберете Хронология.
3 Изберете опция:
• За да видите дейност от тази седмица, изберете Тази
седмица.
• За да видите по-стара дейност, изберете Предишни
седмици.
4 Изберете дейност.
5 Изберете опция:
• Изберете Подробности, за да видите допълнителна
информация за дейността.
• Изберете Обиколки, за да видите допълнителна
информация за всяка обиколка.
• Изберете Сетове, за да видите допълнителна
информация за всеки сет от вдигане на тежести.
18
• Изберете Интервали, за да видите допълнителна
информация за всеки интервал за плуване.
• Изберете Време в зона, за да видите времето си във
всяка зона на пулса.
• Изберете Изтриване, за да изтриете избраната
дейност.
Преглед на времето във всяка зона на пулса
Преди да можете да преглеждате данни за зона за пулс,
трябва да изпълните дейност с пулс и да запаметите
дейността.
Преглеждането на времето във всяка зона за пулс може да
Ви помогне да регулирате интензивността на тренировките.
1 Задръжте .
2 Изберете Хронология.
3 Изберете опция:
• За да видите дейност от тази седмица, изберете Тази
седмица.
• За да видите по-стара дейност, изберете Предишни
седмици.
4 Изберете дейност.
5 Изберете Време в зона.
Garmin Connect
Garmin Connect акаунтът Ви позволява да следите
представянето си и да се свързвате с приятелите си.
Предоставя Ви инструментите за проследяване,
анализиране, споделяне и взаимно насърчаване. Можете да
записвате събитията от активния си начин на живот,
включително бягане, ходене, колоездене, плуване, походи,
голф и други.
Можете да създадете безплатен Garmin Connect акаунт,
когато сдвоите устройството си с телефона си, като
използвате приложението Garmin Connect. Можете също да
създадете акаунт, когато настройвате приложението Garmin
Express (www.garmin.com/express).
Съхранявайте дейностите си: След като завършите и
запаметите дадена дейност на устройството си, можете
да качите тази дейност в Garmin Connect акаунта си и да
я пазите толкова дълго, колкото искате.
Анализирайте данните си: Можете да видите по-подробна
информация за Вашето здравословно състояние и
дейности на открито, включително време, разстояние,
пулс, изгорени калории, ритъм, изглед отгоре към картата
и графики на темпото и скоростта. Можете да видите поподробна информация за Вашите голф игри,
включително карти с резултати, статистика и
информация за игрището. Можете също да преглеждате
персонализираните отчети.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да видите някои данни, трябва да
сдвоите допълнителен безжичен сензор с Вашето
устройство (Сдвояване на Вашите безжични сензори,
стр. 23).
регистри
циферблат (Редактиране на циферблат, стр. 19) или да
създадете нов (Създаване на потребителски циферблат,
стр. 19).
1 От циферблата задръжте .
2 Изберете Циферблат.
3 Плъзнете надясно или наляво, за да прелистите
наличните циферблати.
4 Докоснете сензорния екран, за да изберете циферблата.
Редактиране на циферблат
Следете своя напредък: Можете да проследите
ежедневните си стъпки, да се присъедините към
приятелско състезание с връзките си и да постигнете
целите си.
Споделете дейностите си: Можете да се свържете с
приятели, за да следите дейностите на другите или да
публикувате връзки към дейностите си в любимите си
социални мрежи.
Управлявайте настройките си: Можете да
персонализирате настройките на устройството си и
потребителските си настройки в Garmin Connect акаунта
си.
Използване на приложението Garmin Connect
След като сдвоите устройството със смартфона си
(Сдвояване на Вашия смартфон, стр. 2), можете да
използвате приложението Garmin Connect, за да качите
всичките си данни за дейности в Garmin Connect акаунта си.
1 Проверете дали приложението Garmin Connect работи на
Вашия смартфон.
2 Донесете устройството си на 10 m (30 ft) от смартфона.
Устройството Ви автоматично синхронизира данните с
приложението Garmin Connectи Garmin Connect акаунта
Ви.
Използване на Garmin Connect на Вашия
компютър
Приложението Garmin Express свързва устройството Ви с
Garmin Connect акаунта Ви чрез компютър. Можете да
използвате приложението Garmin Express, за да качвате
данните за дейността си в Garmin Connect акаунта си и да
изпращате данни, като тренировки или планове за
тренировки от уебсайта на Garmin Connect към устройството
Ви. Можете също да инсталирате актуализации на софтуера
на устройството и да управлявате приложенията Connect IQ.
1 Свържете устройството към компютъра си с помощта на
USB кабел.
2 Отидете на www.garmin.com/express.
3 Изтеглете и инсталирайте приложението Garmin Express.
4 Отворете приложението Garmin Express и изберете
Добавяне на устройство.
5 Следвайте инструкциите на екрана.
Персонализиране на Вашето
устройство
Промяна на циферблата
Можете да избирате от няколко предварително заредени
циферблата или да използвате циферблат Connect IQ,
изтеглен на Вашето устройство (Connect IQ Функции, стр. 3).
Можете също така да персонализирате съществуващ
Персонализиране на Вашето устройство
Можете да персонализирате стила и полетата с данни на
циферблата.
1 От циферблата задръжте .
2 Изберете Циферблат.
3 Плъзнете надясно или наляво, за да прелистите
наличните циферблати.
4 Плъзнете нагоре, за да редактирате циферблата.
5 Изберете опция за редактиране.
6 Плъзнете нагоре или надолу, за да прелистите опциите.
7 Изберете за избиране на опцията.
8 Докоснете сензорния екран, за да изберете циферблата.
Създаване на потребителски циферблат
Можете да създадете нов циферблат, като изберете
оформлението, цветовете и допълнителните данни.
1 От циферблата задръжте .
2 Изберете Циферблат.
3 Плъзнете наляво и изберете .
4 Плъзнете нагоре или надолу, за да прелистите опциите
за фон, и докоснете екрана, за да изберете показваните
фонове.
СЪВЕТ: Иконата
показва, че фонът е анимиран
циферблат.
5 Плъзнете нагоре или надолу, за да прелистите
аналоговите и цифровите циферблати, и докоснете
екрана, за да изберете показвания циферблат.
6 Плъзнете нагоре или надолу, за да прелистите
акцентиращите цветове, и докоснете екрана, за да
изберете показвания цвят.
7 Изберете всяко поле с данни, което желаете да
персонализирате, и изберете какви данни да бъдат
показвани в него.
Бял контур обозначава полетата с данни за този
циферблат, които могат да бъдат персонализирани.
8 Плъзнете наляво, за да персонализирате маркерите за
време.
9 Плъзнете нагоре или надолу, за да преминете през
маркерите за време.
10 Изберете .
Устройството задава новия циферблат като Вашия
активен циферблат.
Персонализиране на менюто с органи за
управление
Можете да добавяте, премахвате и променяте реда на
опциите за пряк път в менюто от менюто с органи за
управление (Използване на менюто с органи за
управление, стр. 1).
1 Задръжте .
Появява се менюто с органи за управление.
2 Задръжте .
19
Менюто с органи за управление превключва в режим на
редактиране.
3 Изберете прекия път, който искате да персонализирате.
4 Изберете опция:
• За да промените местоположението на прекия път в
менюто с органи за управление, изберете мястото,
където искате да се показва, или плъзнете прекия път
до ново място.
• За да премахнете прекия път от менюто с органи за
управление, изберете .
5 Ако е необходимо, изберете , за да добавите пряк път
към менюто с органи за управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е достъпна само след като
премахнете поне един пряк път от менюто.
Настройка на орган за управление за пряк
път
Можете да зададете пряк път към любимия си орган за
управление, като например портфейла Garmin Pay или
органите за управление на музика.
1 От циферблата плъзнете надясно.
2 Изберете опция:
• Ако за първи път настройвате пряк път, плъзнете
нагоре и изберете Настройки.
• Ако предварително сте задали пряк път, задръжте
изберете Настройки на пряк път.
3 Изберете орган за управление на пряк път.
Когато плъзнете надясно от циферблата, органът за
управление на прекия път се показва.
и
Настройки на дейности и приложения
Тези настройки Ви позволяват да персонализирате всяко
предварително заредено приложение за дейност според
нуждите Ви. Например можете да персонализирате екрани с
данни и да активирате предупреждения и тренировъчни
функции. Не всички настройки са налични за всички видове
дейности.
Задръжте , изберете > Дейности и приложения,
изберете дейност и настройките за дейността.
Акцентен цвят: Задава акцентния цвят за всяка дейност, за
да разпознавате по-лесно коя дейност е активна.
Предупреждения: Задава предупрежденията за тренировки
за дейността (Предупреждения, стр. 20).
Auto Lap: Задава опциите за функцията за Auto Lap (Auto
Lap, стр. 21).
Auto Pause: Настройва устройството да спре записа на
данни, когато спрете да се движите или когато скоростта
Ви спадне под зададена скорост (Използване на Auto
Pause , стр. 21).
Автоматично бягане: Задейства способността на
устройството да открива автоматично каране на ски с
помощта на вградения акселерометър.
Автоматично превъртане: Позволява Ви да прелиствате
автоматично всички екрани за данни за дейността,
докато таймерът е включен (Използване на
автоматично превъртане, стр. 21).
Автоматичен набор от упражнения: Позволява на
устройството автоматично да започва и да спира серии
от упражнения по време на силова тренировка.
Напомняне за стик: Показва подкана, която Ви позволява
да въведете кой стик за голф сте използвали след всеки
засечен удар.
Екрани за данни: Позволява Ви да персонализирате
екраните за данни и да добавяте нови екрани за данни за
®
®
20
дейността (Персонализиране на екраните за данни,
стр. 20).
Разстояние на стика: Задава средното разстояние, което
топката за голф преминава при удар с драйвър.
Редактиране на тегло: Позволява Ви да добавите
тежестта, използвана за серия от упражнения по време
на силова тренировка или кардио дейност.
Активиране на видеоклипове: Активира инструктивни
тренировъчни анимации за силови, кардио, йога или
пилатес дейности. Анимациите са налични за
предварително инсталирани тренировки и тренировки,
изтеглени от Garmin Connect.
GPS: Задава режим за GPS антената (Смяна на
настройката на GPS, стр. 22).
Размер басей: Задава дължината на басейна при плуване в
басейн.
Метод на оценяване: Задава метода на оценяване за игра
за удари или Стейбълфорд, докато играете голф.
Стат проследяване: Активира проследяване на
статистически данни, докато играете голф.
Състояние: Активира или дезактивира автоматично
преброяването на точки, когато започнете да играете
голф. Опцията Винаги питай Ви подканва, когато
започнете рунд.
Режим за турнир: Дезактивира функции, които не са
разрешени по време на одобрени турнири.
Предупреждения с вибрация: Активира предупреждения,
които Ви напътстват за вдишване или издишване по
време на дейност за контролиране на дишането.
Персонализиране на екраните за данни
Можете да персонализирате екраните за данни въз основа
на Вашите цели за тренировки или допълнителни
аксесоари. Например можете да персонализирате един от
екраните с данни, за да се показва темпото на обиколката
или зоната на пулса.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
3 Изберете дейност.
4 Изберете настройките на дейността.
5 Изберете Екрани за данни.
6 Изберете екран с данни за персонализиране.
7 Изберете една или повече опции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
дейности.
• За да настроите стила и броя на полетата с данни на
всеки екран за данни, изберете Оформление.
• За да персонализирате полетата на екрана за данни,
изберете екрана и изберете Редактиране на полета с
данни.
• За да покажете или скриете екрана за данни, изберете
превключвателя до екрана.
• За да покажете или скриете екрана за индикатор за
пулс в зона, изберете Индикатор за пулс в зона.
Предупреждения
Можете да задавате предупреждения за всяка дейност,
които могат да Ви помогнат да тренирате за конкретни цели.
Някои предупреждения са налични само за определени
дейности. Някои предупреждения изискват допълнителни
аксесоари, като например устройство за следене на пулс
или сензор за ритъм. Има три вида предупреждения:
предупреждения за събития, предупреждения за диапазон и
повтарящи се предупреждения.
Персонализиране на Вашето устройство
Предупреждение за събитие: Предупреждението за
събитие Ви уведомява веднъж. Събитието е специфична
стойност. Например можете да настроите устройството
да Ви предупреждава, когато изгаряте определен брой
калории.
Предупреждение за диапазон: Предупреждението за
диапазон Ви уведомява всеки път, когато устройството е
над или под определен диапазон от стойности. Например
можете да настроите устройството да Ви предупреждава,
когато пулсът Ви е под 60 удара в минута (bpm) и над
210 bpm.
Повтарящо се предупреждение: Повтарящото се
предупреждение Ви уведомява всеки път, когато
устройството записва определена стойност или
интервал. Например можете да настроите устройството
да Ви предупреждава на всеки 30 минути.
Име на преду- Тип предупреж- Описание
преждението дение
Ритъм
Верига
Можете да зададете
минимални и максимални
стойности на ритъм.
Калории
Събитие,
повтарящо се
Можете да зададете броя на
калориите.
Персонализиране
Събитие,
повтарящо се
Можете да изберете съществуващо съобщение или да
създадете персонализирано
съобщение и да изберете тип
на предупреждението.
Разстояние
Повтарящи се
Можете да зададете интервал
на разстояние.
Пулс
Верига
Можете да зададете
минимални и максимални
стойности на пулса или да
изберете промените в зоната.
Темп
Верига
Можете да зададете
минимални и максимални
стойности на темпото.
Бягане/Ходене Повтарящи се
Можете да задавате прекъсвания за ходене за време през
редовни интервали.
Скорост
Верига
Можете да зададете
минимални и максимални
стойности на скоростта.
Час
Събитие,
повтарящо се
Можете да зададете интервал
от време.
Настройка на предупреждение
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
3 Изберете дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
дейности.
4 Изберете настройките на дейността.
5 Изберете Предупреждения.
6 Изберете опция:
• Изберете Добавяне на нов, за да добавите ново
предупреждение за дейността.
• Изберете името на предупреждението, за да
редактирате съществуващо предупреждение.
7 При необходимост изберете вида на предупреждението.
8 Изберете зона, въведете минимални и максимални
стойности или въведете персонализирана стойност за
предупреждението.
9 При необходимост включете предупреждението.
За събития и повтарящи се предупреждения се извежда
съобщение всеки път, когато достигнете стойността на
предупреждението. За предупреждения с диапазони ще се
Персонализиране на Вашето устройство
извежда съобщение всеки път, когато надвишите или сте
под зададения диапазон (минимални и максимални
стойности).
Auto Lap
Отбелязване на обиколки чрез функцията Auto Lap
Можете да настроите устройството си да използва
функцията Auto Lap за автоматично маркиране на обиколка
на определено разстояние. Тази функция е полезна за
сравняване на представянето Ви през различни части на
дадена дейност (например на всяка 1 миля или 5
километра).
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
3 Изберете дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
дейности.
4 Изберете настройките на дейността.
5 Изберете опция:
• За да включите или изключите функцията Auto Lap,
изберете превключвателя.
• За да регулирате разстоянието между обиколките,
изберете Auto Lap.
Всеки път, когато завършите обиколка, се появява
съобщение, което показва времето за тази обиколка.
Устройството също така вибрира, ако вибрацията е
включена в (Системни настройки, стр. 22).
Използване на Auto Pause
®
Можете да използвате функцията Auto Pause за пауза на
таймера автоматично, когато спрете да се движите или
когато темпото или скоростта Ви падне под определена
стойност. Тази функция е полезна, ако Вашата дейност
включва стоп светлини или други места, където трябва да
забавите или спрете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не записва данни за дейността,
докато таймерът е спрян или поставен на пауза.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
3 Изберете дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
дейности.
4 Изберете настройките на дейността.
5 Изберете Auto Pause.
6 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
дейности.
• За да спрете на пауза таймера автоматично, когато
спрете да се движите, изберете Когато е спряна.
• За да спрете на пауза таймера автоматично, когато
темпото Ви падне под определена стойност, изберете
Темп.
• За да спрете на пауза таймера автоматично, когато
скоростта Ви падне под определена стойност,
изберете Скорост.
Използване на автоматично превъртане
Можете да използвате функцията за автоматично
превъртане, за да преминете през всички екрани за данни
автоматично, докато таймерът работи.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
3 Изберете дейност.
21
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
дейности.
4 Изберете настройките на дейността.
5 Изберете Автоматично превъртане.
6 Изберете скорост на дисплея.
Смяна на настройката на GPS
За повече информация относно GPS отидете на
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Задръжте .
2 Изберете > Дейности и приложения.
3 Изберете дейността за персонализиране.
4 Изберете настройките на дейността.
5 Изберете GPS.
6 Изберете опция:
• Изберете Изключено за дезактивиране на GPS за
дейността.
• Изберете Вкл. за активиране на GPS сателитната
система.
• Изберете GPS + GLONASS (руска сателитна система)
за по-точна информация за позиция в ситуации с лоша
видимост на небето.
• Изберете GPS + GALILEO (сателитна система на
Европейския съюз) за по-точна информация за
позиция в ситуации с лоша видимост на небето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на GPS и друг сателит
заедно може да намали живота на батерията по-бързо,
отколкото ако използвате само GPS (GPS и други
сателитни системи, стр. 22).
GPS и други сателитни системи
Опциите GPS + GLONASS или GPS + GALILEO предлагат
по-висока производителност в трудна среда и по-бързо
придобиване на позиция, отколкото използването само на
GPS. Използването на GPS и друга сателитна система
заедно обаче може да намали живота на батерията побързо, отколкото ако използвате само GPS.
Настройки на Bluetooth с телефона
Задръжте и изберете > Телефон.
Състояние: Показва текущото състояние на Bluetooth
връзката и Ви позволява да включите или изключите
Bluetooth технологията.
Известия: Устройството включва и изключва
интелигентните известия автоматично въз основа на
избраните от Вас опции (Активиране на Bluetooth
известия, стр. 2).
Предупреждения за свързване: Предупреждава Ви, когато
сдвоеният смартфон осъществи и прекъсне връзката.
Сдвояване на телефона: Свързва Вашето устройство със
съвместим смартфон, оборудван с Bluetooth технология.
Синхронизиране: Позволява Ви да прехвърляте данните от
устройство Ви на приложението Garmin Connect.
Спри LiveTrack: Позволява Ви да спрете LiveTrack сесия,
докато е в прогрес.
Системни настройки
Задръжте и изберете > Система.
Автоматично заключване: Автоматично заключва
сензорния екран, за да предотврати неволни докосвания
на екрана. Можете да натиснете , за да отключите
сензорния екран.
Език: Задава езика на интерфейса на устройството.
22
Време: Задава формата на часа и източника за местно
време (Настройки на часа, стр. 22).
Дата: Позволява Ви ръчно да зададете датата и формата
на датата.
Екран: Задава времето на изчакване и яркостта на дисплея
(Настройки на дисплея, стр. 23).
Physio TrueUp: Позволява на устройството Ви да
синхронизира дейности, история и данни от други Garmin
устройства.
Вибрация: Включва или изключва вибрациите и задава
интензивността на вибрациите.
Не безпокойте: Включва или изключва режима Не
безпокойте.
Мерни единици: Задава мерните единици, използвани за
показване на данни (Промяна на мерните единици,
стр. 23).
Записване на данни: Задава как устройството записва
данни за дейността. Опцията за Смарт запис (по
подразбиране) позволява по-дълги записи на дейности.
Опцията за запис на Всяка секунда осигурява поподробни записи на дейности, но може да изисква от Вас
да зареждате батерията по-често.
Режим на USB: Задава устройството да използва режим на
предаване на мултимедия или режим Garmin, когато е
свързано с компютър.
Нулиране: Позволява Ви да възстановите настройките по
подразбиране или да изтриете лични данни и да
възстановите настройките (Възстановяване на всички
настройки по подразбиране, стр. 27).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте задали Garmin Pay портфейл,
възстановяването на настройките по подразбиране
изтрива също и портфейла от Вашето устройство.
Актуализиране на софтуер: Позволява ви да проверявате
за актуализации на софтуера.
Относно: Показва ИД на устройството, версията на
софтуера, регулаторната информация и лицензионното
споразумение.
Настройки на часа
Задръжте и изберете > Система > Време.
Формат за час: Задава устройството Ви да показва времето
в 12-часов или 24-часов формат.
Източник на време: Позволява Ви да настроите часа ръчно
или автоматично въз основа на Вашето сдвоено мобилно
устройство.
Часови зони
При всяко включване на устройството и свързване със
спътници или при синхронизиране с Вашия смартфон
устройството автоматично открива Вашата часова зона и
текущия час от денонощието.
Ръчно задаване на часа
По подразбиране времето се задава автоматично, когато
Venu устройството е сдвоено с мобилно устройство.
1 Задръжте .
2 Изберете > Система > Време > Източник на време >
Ръчно.
3 ИзберетеВреме и въведете часа.
Настройване на аларма
Можете да зададете няколко аларми. Можете да настроите
всяка аларма да звучи веднъж или да се повтаря редовно.
1 Задръжте .
2 Изберете Часовници > Аларми > Добавяне на аларма.
3 Изберете Време и въведете час.
4 Изберете Повтаряне, след което изберете опция.
Персонализиране на Вашето устройство
5 Изберете Етикет, след което изберете описание за
алармата.
Изтриване на аларма
1 Задръжте .
2 Изберете Часовници > Аларми.
3 Изберете аларма и изберете Изтриване.
Стартиране на брояча на таймера
Задръжте .
Изберете Часовници > Таймер.
Въведете времето и изберете .
Изберете .
1
2
3
4
Използване на хронометъра
1 Задръжте .
2 Изберете Часовници > Хронометър.
3 Натиснете за стартиране на таймера.
4 Натиснете за рестартиране на таймера за обиколки.
Общото време на хронометъра продължава да тече.
5 Изберете за спиране на таймера.
6 Изберете опция:
• За да нулирате таймера, плъзнете надолу.
• За да запазите времето от хронометъра като дейност,
натиснете и изберете .
• За да излезете от хронометъра, натиснете и
изберете .
Настройки на дисплея
Задръжте и изберете > Система > Екран.
Яркост: Задава нивото на яркост на дисплея.
Изтичане на времето: Задава продължителността на
времето, преди дисплеят да се изключи. Можете да
използвате опцията Винаги включено, за да запазите
часа от денонощието видим и да изключите само фона.
Тази опция влияе на живота на батерията и дисплея
(Относно OLED дисплей, стр. 24).
Жест: Задава дисплеят да се включва, когато завъртите
китката към тялото си, за да видите устройството.
Можете да използвате опцията Само по време на
дейност, за да използвате тази функция само при
извършване на дейности за време. Можете също да
регулирате чувствителността към жестове, за да
включвате дисплея по-често или по-рядко.
По време на дейност: Задава дисплеят да остане включен
или да се изключи въз основа на настройката Изтичане
на времето по време на активна дейност.
Промяна на мерните единици
Можете да персонализирате мерните единици за
разстояние, темпо и скорост, надморска височина, тегло,
височина и температура.
1 От циферблата. задръжте .
2 Изберете > Система > Мерни единици.
3 Изберете вид мерна единица.
4 Изберете мерна единица.
Garmin ConnectНастройки
Можете да промените настройките на Вашето устройство от
Вашия Garmin Connect акаунт, като използвате
приложението Garmin Connect или уебсайта Garmin Connect.
Някои настройки са налични само през Вашия Garmin
Connect акаунт и не могат да бъдат променени от Вашето
устройство.
Безжични сензори
• От приложението Garmin Connect изберете
или ,
след което изберете Устройства Garmin, а след това
Вашето устройство.
• От графичния елемент за устройства в приложението
Garmin Connect изберете Вашето устройство.
След като персонализирате настройките, синхронизирайте
Вашите данни, за да приложите промените към Вашето
устройство (Използване на приложението Garmin Connect,
стр. 19, Използване на Garmin Connect на Вашия компютър,
стр. 19).
Безжични сензори
Вашето устройство може да се използва с безжични сензори
ANT+ или Bluetooth. За повече информация относно
съвместимостта и закупуването на допълнителни сензори
отидете на buy.garmin.com.
Сдвояване на Вашите безжични сензори
Когато за пръв път свържете безжичен ANT+ или Bluetooth
сензор към Вашето устройство Garmin, трябва да
извършите сдвояване на устройството и сензора. След като
бъдат сдвоени, устройството се свързва автоматично към
сензора, когато започнете дейност или сензорът е активен и
е в обхват.
СЪВЕТ: Някои ANT+ сензори се сдвояват автоматично с
Вашето устройство, когато започнете дейност с включен
сензор, който се намира близо до устройството.
1 Отдалечете се на минимум 10 m (33 ft.) от другия
безжичен сензор.
2 Ако сдвоявате устройство за следене на пулса, поставете
устройството за следене на пулса.
Устройството за следене на пулса няма да изпраща или
приема данни, докато не го поставите.
Задръжте
.
3
4 Изберете > Датчици > Добавяне на нов.
5 Приближете устройството на разстояние до 3 m (10 ft.) от
сензора и изчакайте устройството да се сдвои с него.
След като устройството се свърже със сензора, в горната
част на екрана ще се покаже икона.
Крачкомер
Устройството Ви е съвместимо с крачкомера. Можете да
използвате крачкомера, за да записвате темпото и
разстоянието, вместо да използвате GPS, когато тренирате
на закрито или когато GPS сигналът е слаб. Крачкомерът е
в режим на готовност и е готов за изпращане на данни (като
например следене на пулса).
След 30 минути бездействие крачкомерът се изключва, за
да се запази батерията. Когато батерията е изтощена, на
Вашето устройство се появява съобщение. Остават около
пет часа живот на батерията.
Калибриране на крачкомера
Преди да можете да калибрирате крачкомера си, трябва да
сдвоите устройството си с крачкомера (Сдвояване на
Вашите безжични сензори, стр. 23).
Препоръчва се ръчно калибриране, ако знаете коефициента
на калибриране. Ако сте калибрирали крачкомер с друг
Garmin продукт, може да знаете коефициента на
калибриране.
1 Задръжте .
2 Изберете > Датчици > Крачкомер > Фактор на кал..
3 Настройте коефициента на калибриране:
• Увеличете коефициента на калибриране, ако
разстоянието Ви е твърде ниско.
23
• Намалете коефициента на калибриране, ако
разстоянието Ви е твърде високо.
Подобряване на калибрирането на крачкомера
Преди да можете да калибрирате устройството си, трябва
да прехванете GPS сигнали и да сдвоите устройството си с
крачкомера (Сдвояване на Вашите безжични сензори,
стр. 23).
Крачкомерът се калибрира сам, но можете да подобрите
точността на данните за скоростта и разстоянието с няколко
бягания навън, като използвате GPS.
1 Стойте навън за 5 минути с ясен изглед към небето.
2 Започнете дейност по бягане.
3 Бягайте, без да спирате за 10 минути.
4 Спрете дейността си и я запаметете.
Въз основа на записаните данни, ако е необходимо,
стойността на калибриране на крачкомера се променя.
Не е необходимо да калибрирате крачкомера отново,
освен ако стилът Ви на бягане не се промени.
Използване на допълнителен сензор за
скорост на велосипед или сензор за
ритъм
Можете да използвате съвместим сензор за скорост на
велосипед или сензор за ритъм, за да изпращате данни към
Вашето устройство.
• Сдвоете сензора с Вашето устройство (Сдвояване на
Вашите безжични сензори, стр. 23).
• Задайте размера на колелото (Калибриране на сензора
за скорост, стр. 24).
• Управлявайте велосипед (Разходка с велосипед, стр. 13).
Калибриране на сензора за скорост
Преди да можете да калибрирате Вашия сензор за скорост,
трябва да сдвоите устройството си със съвместим сензор за
скорост (Сдвояване на Вашите безжични сензори, стр. 23).
Ръчното калибриране е по избор и може да подобри
точността.
1 Задръжте .
2 Изберете > Датчици > Скорост/Каданс > Размер на
колело.
3 Изберете опция:
• ИзберетеАвтоматично, за да изчислите автоматично
размера на гумата и да калибрирате сензора за
скорост.
• ИзберетеРъчно и въведете размера на гумата за
ръчно калибриране на сензора за скорост (Размер на
колело и обиколка, стр. 29).
(Актуализиране на софтуера чрез приложението Garmin
Connect, стр. 25).
tempe
tempe е ANT+ безжичен температурен сензор. Можете да
закачите сензора на стабилен ремък или каишка, така че да
е изложен на атмосферен въздух, и по този начин да служи
за надежден източник на точни температурни данни. Трябва
да сдвоите tempe с Вашето устройство, за да виждате
температурните данни от tempe.
Информация за устройството
Относно OLED дисплей
По подразбиране настройките на часовника са
оптимизирани за живот на батерията и представянето
(Удължаване на живота на батерията, стр. 26).
Остатъчно изображение или „изгаряне“ на пиксели е
нормално за OLED устройства. За да удължите живота на
дисплея, трябва да избягвате показването на снимки при
високи нива на яркост за дълги периоди от време. За
намаляване на „изгарянето“ Venu дисплеят се изключва
след избраното време на изчакване (Настройки на дисплея,
стр. 23). Можете да завъртите китката си към тялото, да
чукнете двукратно върху сензорния екран или да натиснете
бутон, за да събудите устройството.
Зареждане на устройството
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вж.
ръководството Важна информация относно продукта и
безопасността в кутията на продукта за предупреждения
за продукта и друга важна информация.
БЕЛЕЖКА
За да избегнете корозия, щателно почиствайте и
подсушавайте контактите и зоната около тях, преди да
зареждате или свързвате към компютър. Вижте
инструкциите за почистване в допълнението.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта за
зареждане на устройството Ви.
Сензори за стикове
Устройството Ви е съвместимо със сензори за стикове за
голф Approach CT10. Можете да използвате сдвоени
сензори за стикове, за да проследявате автоматично
ударите си, включително местоположение, разстояние и тип
стик. Вижте ръководството на притежателя за повече
информация относно сензорите за стикове.
®
Осведоменост за обстановката
Вашето Venu устройство може да се използва с интелигенти
светлини за велосипед Varia и радар за изглед назад, за да
се подобри осведомеността за обстановката. Вижте в
ръководството на Вашето устройство Varia за повече
информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да актуализирате
софтуера Venu, преди да сдвоите Varia устройства
24
2 Включете големия накрайник на USB кабела в USB порт
за зареждане.
3 Заредете устройството напълно.
Актуализации на продукта
На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express
(www.garmin.com/express). На Вашия смартфон
инсталирайте приложението Garmin Connect.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства
Garmin:
• Актуализации на софтуера
• Актуализации на маршрут
Информация за устройството
• Качване на данни в Garmin Connect
• Регистриране на продукт
Актуализиране на софтуера чрез приложението
Garmin Connect
Преди да можете да актуализирате софтуера на Вашето
устройство чрез приложението Garmin Connect, трябва да
имате Garmin Connect акаунт и да сдвоите устройството със
съвместим смартфон (Сдвояване на Вашия смартфон,
стр. 2).
Синхронизирайте Вашето устройство чрез приложението
Garmin Connect (Използване на приложението Garmin
Connect, стр. 19).
Когато има наличен нов софтуер, приложението Garmin
Connect автоматично изпраща актуализацията до Вашето
устройство. Актуализацията се прилага, когато не
използвате активно устройството. След завършване на
актуализацията Вашето устройство ще се рестартира.
Актуализиране на софтуера чрез Garmin Express
Преди да можете да актуализирате софтуера на Вашето
устройство, трябва да изтеглите и инсталирате
приложението Garmin Express и да добавите Вашето
устройство (Използване на Garmin Connect на Вашия
компютър, стр. 19).
1 Свържете устройството към компютъра си с помощта на
USB кабела.
Когато има наличен нов софтуер, приложението Garmin
Express го изпраща до Вашето устройство.
2 След като приложението Garmin Express завърши
изпращането на актуализацията, разкачете устройството
от компютъра.
Устройството Ви инсталира актуализацията.
Преглеждане на информация за
устройството
Можете да видите ИД на уреда, версията на софтуера,
регулаторна информация и лицензионното споразумение.
1 Задръжте .
2 Изберете > Система > Относно.
Извежда регулаторна информация и информация
за съответствие на електронен етикет
Етикетът за това устройство се предоставя в електронен
формат. Електронният етикет може да предоставя
регулаторна информация, като например
идентификационни номера, предоставени от FCC или
регионални маркировки за съответствие, както и приложима
продуктова и лицензионна информация.
Задръжте за 10 секунди.
Технически характеристики
Тип батерия
Акумулаторна, вградена литиевополимерна батерия
Издръжливост на
батерията
До 5 дни в режим на интелигентен
часовник
Диапазон на работната
температура
От –20 º до 60 ºC (от –4 º до 140 ºF)
Диапазон на температурата за зареждане
От 0º до 45 ºC (от 32º до 113 ºF)
Честоти за безжична
връзка
2,4 GHz при 15 dBm номинално
13,56 MHz при 44 dBm номинално
Клас на защита от вода
Плуване, 5 ATM1
1 Устройството
Информация за живота на батерията
Реалният живот на батерията зависи от функциите,
активирани на Вашето устройство, като проследяване на
дейността, пулс на китката, известия на смартфон, GPS и
свързани сензори.
Живот на батерията
Venu
Режим
До 5 дни
Режим на интелигентен часовник с проследяване на дейността и денонощно
наблюдение на пулса на китката
До 7,5 часа
Режим на интелигентен часовник с
възпроизвеждане на музика
До 20 часа
Режим на GPS
До 6 часа
Режим на GPS с възпроизвеждане на
музика
До 8 часа
Режим на дейност с тренировъчни
анимации
До 4 часа
Режим на дейност с тренировъчни
анимации и възпроизвеждане на музика
Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА
Избягвайте екстремни удари и груба обработка, тъй като
това може да влоши експлоатационния живот на продукта.
Избягвайте да натискате бутоните под вода.
Не използвайте остър предмет за почистване на
устройството.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
Избягвайте използването на химикали за почистване,
разтворители и репеленти за насекоми, които могат да
повредят пластмасовите компоненти и покритията.
Изплакнете старателно устройството с прясна вода след
излагане на хлор, солена вода, слънцезащитен крем,
козметика, алкохол или други агресивни химикали.
Продължителното излагане на тези вещества може да
повреди корпуса.
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Почистване на устройството
БЕЛЕЖКА
Дори малки количества пот или влага могат да причинят
корозия на електрическите контакти, когато са свързани към
зарядно устройство. Корозията може да попречи на
зареждането и прехвърлянето на данни.
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с неагресивен
почистващ препарат.
2 Подсушете го.
След почистване оставете устройството да изсъхне
напълно.
СЪВЕТ: За повече информация отидете на www.garmin.com
/fitandcare.
Смяна на каишките
Устройството е съвместимо със стандартни ленти с бързо
освобождаване с широчина 20 mm.
1 Плъзнете щифта за бързо освобождаване на цилиндъра
с пружина, за да свалите каишката.
може да понесе налягане, еквивалентно на дълбочина от 50 м. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.
Информация за устройството
25
Музиката ми спира внезапно или
слушалките не остават свързани
2 Поставете в устройството едната страна на цилиндъра с
пружина за новата лента.
3 Плъзнете щифта за бързо освобождаване и подравнете
цилиндъра с пружина със срещуположната страна на
устройството.
4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да смените другата
каишка.
Проблеми
Съвместим ли е смартфонът ми с моето
устройство?
Устройството Venu е съвместимо със смартфони,
използващи безжична технология Bluetooth.
Отидете на www.garmin.com/ble за информация относно
съвместимостта.
Моят телефон не иска да се свърже към
устройството
Ако телефонът Ви не може да се свърже с устройството,
можете да опитате тези съвети.
• Изключете смартфона и устройството си и след това ги
включете отново.
• Активирайте Bluetooth технология на Вашия смартфон.
• Актуализирайте приложението Garmin Connect до найновата версия.
• Премахнете устройството си от приложението Garmin
Connect и настройките Bluetooth на Вашия смартфон, за
да опитате отново процеса на сдвояване.
• Ако сте закупили нов смартфон, премахнете
устройството от приложението Garmin Connect на
смартфона, който възнамерявате да спрете да
използвате.
• Донесете своя смартфон на 10 m (33 ft) от устройството.
• На Вашия смартфон отворете приложението Garmin
Connect, изберете
или , след което изберете
Устройства Garmin > Добавяне на устройство, за да
влезете в режим на сдвояване.
• From the watch face, hold , and select > Телефон >
Сдвояване на телефона.
Слушалките ми не искат да се свържат с
устройството
Ако слушалките Ви преди това са били свързани с Вашия
смартфон чрез Bluetooth технология, те могат да се свържат
с Вашия смартфон, преди да се свържат с устройството.
Можете да опитате тези съвети.
• Изключете Bluetooth технологията на Вашия смартфон.
За повече информация вижте ръководството на
притежателя за Вашия смартфон.
• Останете на разстояние 10 m (33 ft) от Вашия смартфон,
докато свързвате слушалки към устройството.
• Свържете слушалките с Вашето устройство (Свързване
на Bluetooth слушалки, стр. 4).
26
Когато използвате устройство Venu, свързано към слушалки
с технология Bluetooth, сигналът е най-силен, когато има
пряка видимост между устройството и антената на
слушалките.
• Ако сигналът преминава през тялото Ви, може да има
прекъсване на сигнала или на връзката със слушалките
Ви.
• Препоръчва се да носите слушалките си с антената от
същата страна, на която носите и Вашето устройство
Venu.
• Тъй като слушалките се различават в зависимост от
модела, можете да опитате да преместите часовника на
другата си китка.
Устройството ми е настроено на грешния
език
Можете да промените избрания език на устройството, ако
случайно сте избрали грешния език на устройството.
1 Задръжте .
2 Изберете .
3 Превъртете надолу до последния елемент в списъка и го
изберете.
4 Превъртете надолу до втория елемент в списъка и го
изберете.
5 Изберете Вашия език.
Устройството ми не показва точния час
Устройството актуализира часа и датата, когато се
синхронизира с Вашия смартфон или когато получи GPS
сигнали. Трябва да синхронизирате устройството си, за да
получавате точния час, когато сменяте часови зони, и да
актуализирате при преминаване към лятно часово време.
1 Задръжте и изберете > Система > Време.
2 Уверете се, че опцията Автоматично е активирана.
3 Изберете опция:
• Уверете се, че смартфонът Ви показва точното местно
време и синхронизирайте устройството си със
смартфона (Използване на приложението Garmin
Connect, стр. 19).
• Започнете дейност на открито, излезте на открито до
открита зона с ясен изглед към небето и изчакайте,
докато устройството получи сателитни сигнали.
Часът и датата се актуализират автоматично.
Удължаване на живота на батерията
Можете да направите няколко неща, за да удължите живота
на батерията.
• Спрете да използвате функцията за време на изчакване
на дисплея Винаги включено и изберете по-кратко
време на изчакване на дисплея (Настройки на дисплея,
стр. 23).
• Намалете яркостта на дисплея (Настройки на дисплея,
стр. 23).
• Превключете от анимиран циферблат към циферблат
със статичен фон (Промяна на циферблата, стр. 19).
• Изключете технологията Bluetooth, когато не използвате
свързани функции (Изключване на Bluetooth връзката
със смартфона, стр. 3).
• Изключете проследяването на дейностите (Настройки на
проследяване на дейности, стр. 9).
Проблеми
• Ограничете известията от смартфона, които се показват
на устройството (Управление на известия, стр. 3).
• Спрете излъчването на данни за пулса към сдвоени
устройства Garmin (Излъчване на пулс към устройства
Garmin, стр. 7).
• Изключете проследяването на пулса, измерван от
китката (Изключване на устройството за следене на
пулса за китка, стр. 7).
• Изключете автоматичните отчитания на пулсовия
оксиметър (Промяна на режима за проследяване на
пулсовия оксиметър, стр. 8).
Рестартиране на устройството
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да го
рестартирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Рестартирането на устройството може да
доведе до изтриване на Вашите данни или настройки.
1 Задръжте за 15 секунди.
Устройството се изключва.
2 Задръжте за една секунда, за да включите
устройството.
Възстановяване на всички настройки по
подразбиране
Можете да върнете всички настройки на устройството до
фабричните стойности по подразбиране. Трябва да
синхронизирате устройството си с приложението Garmin
Connect, за да качите данните за дейността си, преди да
нулирате устройството.
1 Задръжте .
2 Изберете > Система > Нулиране.
3 Изберете опция:
• За да възстановите всички настройки на устройството
до фабричните стойности по подразбиране и да
изтриете цялата въведена от потребителя
информация и хронология на дейността, изберете
Изтр. на данните и възст. на настройките.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте задали Garmin Pay портфейл,
тази опция изтрива портфейла от Вашето устройство.
Ако в устройството Ви е запаметена музика, тази
опция изтрива запазената от Вас музика.
• За да възстановите всички настройки на устройството
до фабричните стойности по подразбиране и да
запазите цялата въведена от потребителя
информация и хронология на дейността, изберете
Възст. на настр. по подр..
Прихващане на сателитни сигнали
Устройството може да се нуждае от ясен изглед към небето,
за да прихване сигнали от спътника.
1 Излезте навън на открито място.
Предната част на устройството трябва да е ориентирана
към небето.
2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
Може да са необходими 30 – 60 секунди за локализиране
на сателитните сигнали.
Подобряване на приемането от GPS спътници
• Синхронизирайте често устройството с Вашия Garmin
Connect акаунт:
◦ Свържете устройството към компютър с помощта на
USB кабела и приложението Garmin Express .
◦ Синхронизирайте устройството с приложението
Garmin Connect с помощта на Bluetooth телефона си.
Проблеми
◦ Свържете устройството към Вашия Garmin Connect
акаунт с помощта на безжична Wi‑Fi мрежа.
Докато сте свързани към Вашия Garmin Connectакаунт,
устройството изтегля спътникови данни за няколко дни,
което му позволява бързо да намира сигнали от спътник.
• Изнесете устройството на открито, далеч от високи
сгради и дървета.
• Останете неподвижни за няколко минути.
Проследяване на дейностите
За повече информация относно точността при
проследяване на дейностите отидете на garmin.com
/ataccuracy.
Броят на стъпките ми не изглежда точен
Ако броят на стъпките Ви не изглежда точен, можете да
опитате следните съвети.
• Носете устройството на недоминиращата китка.
• Носете устройството в джоба си, когато бутате детска
количка или косачка за трева.
• Носете устройството в джоба си, когато използвате
активно само ръцете си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството може да интерпретира някои
повтарящи се движения, като например миенето на
съдове, сгъването на пране или пляскането с ръце за
стъпки.
Броят на изкачените етажи не изглежда точен
Устройството Ви използва вътрешен барометър, за да
измери промените в надморската височина, когато
изкачвате етажи. Изкачен етаж се равнява на 3 m (10 ft.).
• Докато изкачвате стълби, избягвайте придържането към
парапети или пропускането на стълби.
• В условия на вятър покрийте устройството с ръкав или
яке, тъй като силни пориви на вятъра могат да доведат
до нестабилни отчитания.
Подобряване на точността на минутите на
интензивност и калориите
Можете да подобрите точността на тези изчисления, като
ходите или бягате на открито в продължение на 15 минути.
1 От циферблата плъзнете, за да видите графичния
елемент Моят ден.
Изберете
!.
2
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Температурните показания не са точни
Вашата телесна температура влияе върху отчитането на
температурата на вътрешния температурен сензор. За да
получите най-точна температура, трябва да премахнете
часовника от китката си и да изчакате 20 до 30 минути.
Можете също да използвате допълнителен tempe външен
температурен сензор, за да видите точните показания на
околната температура, докато носите часовника.
Получаване на повече информация
• Отидете на support.garmin.com за допълнителни
ръководства, статии и актуализации на софтуера.
• Отидете на buy.garmin.com или се свържете с Вашия
Garmin дилър за повече информация за допълнителни
аксесоари и части за смяна.
• Отидете на www.garmin.com/ataccuracy.
Това не е медицинско устройство. Пулсовият оксиметър
не се предлага във всички държави.
27
Допълнение
Полета за данни
Някои полета с данни изискват аксесоари ANT+ за
показване на данни.
24-часов МАКС.: Максималната температура, регистрирана
през последните 24 часа.
24-часов мин.: Минималната температура, регистрирана
през последните 24 часа.
Swolf на интервал: Средният резултат от swolf за текущия
интервал.
Swolf на последния инт.: Средният резултат от swolf за
последния завършен интервал.
Swolf последна дълж.: Резултатът от swolf за последната
завършена дължина на басейна.
Вертикална скорост: Скоростта на изкачване или спускане
с течение на времето.
Височина: Надморската височина на Вашето текущо
местоположение над или под морското равнище.
Време в зона: Изчисленото време за всяка зона на пулс
или мощност.
Време за обиколка: Времето на хронометъра за текущата
обиколка.
Време на последна обиколка: Времето на хронометъра за
последната завършена обиколка.
Дълж./загрб. на инт.: Средното изминато разстояние на
загребване през текущия интервал.
Дълж./загрб. на последния инт.: Средното изминато
разстояние на загребване през последния завършен
интервал.
Дължини: Броят на завършените дължини на басейна по
време на текущата дейност.
Етажи за минута: Броят на изкачените етажи на минута.
Загр./дълж на инт.: Средният брой загребвания на
дължина през текущия интервал.
Загребвания: Общият брой загребвания за текущата
дейност.
Загребвания п. дълж.: Общият брой загребвания за
последната завършена дължина на басейна.
Задаване на таймер: Времето, прекарано в текущата
тренировъчна серия по време на силова тренировка.
Залез: Времето на залез на базата на GPS позицията Ви.
Зона пулс: Текущият диапазон на пулса Ви (1 до 5). Зоните
по подразбиране се основават на потребителския Ви
профил и максималния Ви пулс (220 минус възрастта
Ви).
Изгрев: Времето на изгрев на базата на GPS позицията Ви.
Изкачени етажи: Общият брой изкачени етажи за деня.
Изминало време: Записаното общо време. Например, ако
стартирате таймера и бягате за 10 минути, след това
спрете таймера за 5 минути, след това стартирате
таймера и бягате за 20 минути, изминалото време е 35
минути.
Интервални дължини: Броят на завършените дължини на
басейна по време на текущия интервал.
Интервално време: Времето на хронометъра за текущия
интервал.
Калории: Общото количество изгорени калории.
Максимална скорост: Максималната скорост за текущата
дейност.
Направление: Посоката, в която се движите.
Обиколки: Броят завършени обиколки за текущата дейност.
28
Общо издигане: Общото разстояние на изкачване по време
на дейността или след последното нулиране.
Общо спускане: Общото разстояние на спускане по време
на дейността или след последното нулиране.
Повторения: Броят на повторенията в тренировъчна серия
по време на силова тренировка.
Последна дължина темп: Средното темпо за последната
завършена дължина на басейна.
Пулс: Вашият пулс в удари в минута (bpm). Устройството Ви
трябва да е свързано със съвместимо устройство за
следене на пулс.
Пулс %максимално: Процентът на максимален пулс.
Пулс на обиколка: Средният пулс за текущата обиколка.
Пулс на обиколка %максимално: Средният процент на
максималния пулс за текущата обиколка.
Пулс на последна обиколка: Средният пулс за последната
завършена обиколка.
Пулс на последна обиколка %макс.: Средният процент на
максималния пулс за последната завършена обиколка.
Разст. на загребване: Изминатото разстояние на
загребване.
Разстояние: Изминатото разстояние за текущото
проследяване или дейност.
Разстояние на интервал: Изминатото разстояние за
текущия интервал.
Разстояние на обиколката: Изминатото разстояние за
текущата обиколка.
Разстояние на последна обиколка: Изминатото
разстояние за последната завършена обиколка.
Ритъм: Колоездене. Броят завъртания на ръкохватката. За
да се появят тези данни, Вашето устройство трябва да е
свързано с аксесоар за ритъм.
Ритъм: Бягане. Стъпките в минута (дясно и ляво).
Ритъм за обиколка: Колоездене. Средният ритъм за
текущата обиколка.
Ритъм за обиколка: Бягане. Средният ритъм за текущата
обиколка.
Ритъм за последната обиколка: Колоездене. Средният
ритъм за последната завършена обиколка.
Ритъм за последната обиколка: Бягане. Средният ритъм
за последната завършена обиколка.
Ритъм на дишане: Вашата честота на дишане във
вдишвания в минута (brpm).
Скорост: Текущата скорост на движение.
Скорост за обиколка: Средната скорост за текущата
обиколка.
Скорост за последната обиколка: Средната скорост за
последната завършена обиколка.
Слизане от етажи: Общият брой етажи, по които сте слезли
за деня.
Ср. загр./дълж.: Средният брой загребвания на дължина по
време на текущата дейност.
Ср. разст./загр.: Средното изминато разстояние на
загребване по време на текущата дейност.
Ср. темпо: Средното темпо за текущата дейност.
Ср. честота на загребване: Средният брой загребвания в
минута (spm) по време на текущата дейност.
Среден пулс: Средният пулс за текущата активност.
Среден пулс %максимално: Средният процент на
максималния пулс за текущата дейност.
Среден ритъм: Колоездене. Средният ритъм за текущата
дейност.
Допълнение
Среден ритъм: Бягане. Средният ритъм за текущата
дейност.
Средна скорост: Средната скорост за текущата дейност.
Средно Swolf: Средният swolf резултат за текущата
дейност. Вашият резултат от swolf е сумата от времето
за една дължина плюс броя загребвания за тази дължина
(Плувни термини, стр. 14).
Средно време за обиколка: Средното време на обиколка
за текущата дейност.
Стрес: Текущото Ви ниво на стрес.
Стъпки: Броят стъпки по време на текущата дейност.
Стъпки на обиколка: Броят стъпки по време на текущата
обиколка.
Таймер: Времето на хронометъра за текущата дейност.
Темп: Текущото темпо.
Температура: Температурата на въздуха. Вашата телесна
температура влияе на температурния сензор.
Темп на интервал: Средното темпо за текущия интервал.
Темп на последна обиколка: Средното темпо за
последната завършена обиколка.
Темпо на обиколка: Средното темпо за текущата обиколка.
Тип загр. п. дълж.: Типът на замаха, използван през
последната завършена дължина на басейна.
Тип инт. загр.: Текущият тип замах за интервала.
Тип на п. инт. загр.: Типът на замаха, използван през
последния завършен интервал.
Час: Часът от денонощието на базата на текущото Ви
местоположение и времеви настройки (формат, часова
зона, лятно часово време).
Честота на загр. п. дълж.: Средният брой загребвания в
минута (spm) през последната завършена дължина на
басейна.
Честота на загребване на инт.: Средният брой
загребвания в минута (spm) през текущия интервал.
Честота на загребванията: Броят загребвания в минута
(spm).
Стандартни нива на VO2 макс.
Тези таблици съдържат стандартизирани класификации на изчисленията на VO2 макс. по възраст и пол.
Мъже
Персентил
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Изключително
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Отлично
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Добро
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Средно
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Слабо
0 – 40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Жени
Персентил
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Изключително
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Отлично
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Добро
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Средно
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Слабо
0 – 40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Данните са препечатани с разрешение от The Cooper Institute. За повече информация отидете на www.CooperInstitute.org.
Размер на колело и обиколка
Размер на гумата
Обиколка на колелото (mm)
Вашият сензор за скорост автоматично открива размера на
колелото. При необходимост можете ръчно да въведете
обиколката на колелото в настройките на сензора за
скорост.
Размерът на гумата е обозначен от двете й страни. Това не
е изчерпателен списък. Можете също така да измерите
обиколката на Вашето колело или да използвате един от
калкулаторите, налични в интернет.
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
Размер на гумата
Обиколка на колелото (mm)
26 × 1-3/8
2068
20 × 1,75
1515
26 × 2,10
2068
20 × 1-3/8
1615
26 × 2,125
2070
22 × 1-3/8
1770
26 × 2,35
2083
22 × 1-1/2
1785
26 × 1-1/2
2100
24 × 1
1753
26 × 3,00
2170
24 × 3/4 тубуларна
1785
27 × 1
2145
24 × 1-1/8
1795
27 × 1-1/8
2155
24 × 1,75
1890
27 × 1-1/4
2161
24 × 1-1/4
1905
27 × 1-3/8
2169
24 × 2,00
1925
29 x 2,1
2288
24 × 2,125
1965
29 x 2,2
2298
26 × 7/8
1920
29 x 2,3
2326
26 × 1-1,0
1913
650 x 20C
1938
26 × 1
1952
650 x 23C
1944
Допълнение
29
Размер на гумата
Обиколка на колелото (mm)
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C тубуларна
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Значение на символи
Тези символи могат да се видят на етикетите върху
устройството или аксесоара.
Символ WEEE за изхвърляне и рециклиране. Символът WEEE
е прикрепен за продукта в съответствие с Директива на ЕС
2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Той е предназначен да предотврати неправилното изхвърляне на този продукт и да насърчи повторна
употреба и рециклиране.
30
Допълнение
Показалец
A
ANT+ сензори 23, 24
Auto Lap 21
Auto Pause 21
B
Bluetooth сензори 23
Bluetooth технология 2, 3, 6, 22, 26
слушалки 4
Bluetooth Технология 3
Body Battery 11
C
Е
екран 23
З
заключване, екран 1, 22
замаха 14
запазване на дейности 13
запаметяване на дейности 13, 14
зареждане 24
здравни статистики 11
зони
Пулс 7
час 22
И
LiveTrack 6
игрища
възпроизвеждане 14
избиране 14
изтегляне 14
ИД на уред 25
известия 2, 3
текстови съобщения 2
телефонни повиквания 2
измерване на удар 15
изтриване
лични рекорди 17
хронология 18
икони 1
интервали 14
N
К
Connect IQ 3
G
Garmin Connect 2, 3, 6, 16, 18, 19, 23, 25
съхранение на данни 19
Garmin Express 3
актуализиране на софтуера 24
Garmin Pay 5
GLONASS 22
GPS 1, 22
сигнал 27
L
NFC 5
S
swolf показател 14
T
tempe 24, 27
U
USB 25
V
VO2 макс. 8, 29
W
Wi-Fi, свързване 3
Wi‑Fi, свързване 3
А
автоматично превъртане 21
аксесоари 23, 27
актуализации, софтуер 25
аларми 20, 22, 23
Б
батерия
живот 25
зареждане 24
максимизиране 3, 26
брояч на таймера 23
бутони 1, 25
бягаща пътека 13
Г
главно меню, персонализиране 10
графични елементи 1, 3, 7, 8, 10, 11
Д
данни
записване 16, 18, 19
качване 19
прехвърляне 16, 18, 19
двоен завой 15
Действия 12, 13, 20
добавяне 12
записване 12
започване 12
любими 12
персонализиране 12
Дължини 14
Показалец
Календар 16
Калибриране, компас 18
калкулатор 4
калории 27
калория, предупреждения 21
каране на ски
алпийски 13
сноуборд 13
карта с резултати 15
карти 17
качване на данни 19
кислородно насищане 8
колоездене 13
компас 14, 18
Калибриране 18
контакти, добавяне 6
контакти при спешни случаи 6
кратки команди 1, 19, 20
крачкомер 1, 23, 24
Л
ленти 25
лиценз 25
лични рекорди 17
изтриване 17
М
менструален цикъл 11
меню 1
меню с органи за управление 19
мерни единици 23
местоположение на голф пръчка на
флагче, преглед на грийн 14
местоположения 17
изтриване 17
минути на интензивност 9, 27
музика 1, 3
възпроизвеждане 4
зареждане 4
услуги 4
Н
навигация 17
спиране 18
настройки 8–10, 20, 22, 23, 27
ниво на стрес 11
нулиране на устройството 27
О
обиколки 18
опасности 15
органи за управление за музика 4
откриване на инцидент 6
отстраняване на неизправности 7, 9, 11, 26,
27
отчитане 6, 8
оценка на стреса 11
оценяване 15
П
персонализиране на устройството 19, 20
плащания 5
плуване 14
подсветка 24
полета за данни 1, 3, 13, 20, 28
помощ 6
портфейл 1, 5
потребителски профил 16
почистване на устройството 25
преглед на грийн, местоположение на голф
пръчка на флагче 14
предупреждения 20, 21
устройство за 7
приключване, на рунд на голф 16
приложения 2, 3, 6, 16
смартфон 2, 12
проследяване на дейности 9
проследяване на дейностите 9, 10
профили, потребител 16
Пулс 6, 7
зони 7, 8, 16
устройство за следене 7
пулсов оксиметър 6, 8, 9
Р
размер на басейна
настройка 14
персонализиране 14
размери на гумите 24
размери на колела 29
разстояние, предупреждения 21
Ритъм
датчици 24
предупреждения 21
С
сдвояване
ANT+ сензори 7
датчици 23
смартфон 2, 26
сензорен екран 1, 24
сензори за велосипед 24
сензори за скорост и ритъм 1, 24
сигнали от спътник 1, 27
Системни настройки 22
скъсен позиционен удар 15
слушалки 26
Bluetooth технология 4
свързване 4
технология Bluetooth 26
смартфон 1, 3, 6, 10, 16, 26
приложения 2, 3, 12
сдвояване 2, 26
сноуборд 13
софтуер
актуализиране 24, 25
версия 25
спящ режим 3, 9
статистика 15, 16
съхранение на данни 16, 18
Т
таймер 13, 14
брояч 23
текстови съобщения 2
телефонни повиквания 2
температура 24, 27
технически характеристики 25
технология Bluetooth, слушалки 26
тренировки 2, 16, 17
Календар 16, 17
31
планове 16, 17
страници 13
тренировки на закрито 12, 13
У
устройство за 1, 6, 11
зони 18
предупреждения 7, 21
сдвояване на датчици 7
следене на пулса 7
Х
хидратация 11
хронология 13, 18
изпращане към компютър 16, 18, 19
преглед 15, 16
хронометър 23
Ц
циферблат 1
циферблати 3, 19
Ч
час 22
настройки 22
предупреждения 21
час от денонощието 22, 26
часови зони 22
часовник 22, 23
части за смяна 25
32
Показалец
support.garmin.com
септември 2019 г.
190-02553-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising