Garmin | Venu™ | User manual | Garmin Venu™ Brukerveiledning

Garmin Venu™ Brukerveiledning
VENU
™
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Body
Battery™, Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™, Varia™ og Venu™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke som tilhører Google, Inc. Apple , iPhone og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte
hjerteslaganalyser av Firstbeat. iOS er et registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. og brukes på lisens av Apple Inc. Wi‑Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03645
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Tips for berøringsskjerm ........................................................ 1
Låse og låse opp berøringsskjermen ................................ 1
Bruke kontrollmenyen ............................................................ 1
Ikoner ..................................................................................... 1
Konfigurere klokken .................................................................... 1
Smarte funksjoner .......................................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Tilkoblede funksjoner .................................................................. 2
Telefonvarsler ........................................................................ 2
Aktivere Bluetooth varsler ................................................. 2
Vise varsler ....................................................................... 2
Svare på en tekstmelding .................................................. 2
Motta et innkommende anrop ........................................... 2
Administrere varsler .......................................................... 2
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth ..................... 2
Bruke Ikke forstyrr-modusen .................................................. 3
Finne telefonen din ................................................................ 3
Connect IQ – funksjoner ............................................................. 3
Laste ned Connect IQ funksjoner .......................................... 3
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ......................................................................... 3
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner .......................................................... 3
Koble til et Wi‑Fi nettverk ....................................................... 3
Musikk ............................................................................. 3
Koble til en tredjepartsleverandør ............................................... 3
Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør ................ 3
Koble fra en tredjepartsleverandør ........................................ 4
Laste ned personlig lydinnhold ................................................... 4
Koble til Bluetooth hodetelefoner ................................................ 4
Lytte til musikk ............................................................................ 4
Kontroller for musikkavspilling .................................................... 4
Garmin Pay..................................................................... 4
Konfigurere Garmin Pay lommeboken ........................................ 4
Betale for et kjøp med klokken ................................................... 4
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken ................................ 5
Administrere Garmin Pay lommeboken ................................. 5
Endre Garmin Pay passordet ..................................................... 5
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner.............................. 5
Legge til nødkontakter ................................................................ 5
Legge til kontakter ...................................................................... 5
Slå hendelsesregistrering av og på ............................................ 5
Be om hjelp ................................................................................. 6
Pulsfunksjoner............................................................... 6
Pulsmåling på håndleddet .......................................................... 6
Ha på deg enheten ................................................................ 6
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 6
Vise pulswidgeten .................................................................. 6
Konfigurere varsler for unormal puls ...................................... 6
Sende pulsdata til Garmin enheter ........................................ 6
Slå av pulsmåleren på håndleddet ........................................ 6
Om pulssoner ............................................................................. 6
Angi pulssoner ....................................................................... 7
Pulssoneberegninger ............................................................. 7
Om kondisjonsberegninger ......................................................... 7
Beregne VO2-maks ............................................................... 7
Pulsoksimeter ............................................................................. 7
Starte pulsoksymetermålinger ............................................... 7
Endre sporingsmodus for pulsoksymeter ............................... 7
Tips for unøyaktige pulsoksimeterdata .................................. 7
Aktivitetsmåling .............................................................. 8
Innholdsfortegnelse
Automatisk mål ........................................................................... 8
Bruke bevegelsesvarsler ............................................................ 8
Søvnsporing ................................................................................ 8
Intensitetsminutter ...................................................................... 8
Opparbeide seg intensitetsminutter ....................................... 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 8
Innstillinger for aktivitetsmåling ................................................... 8
Slå av aktivitetsmåling ........................................................... 8
Widgets........................................................................... 8
Vise widgeter .............................................................................. 9
Tilpasse widgetløkken ............................................................ 9
Om Min dag ................................................................................ 9
Widget for helsestatistikk ............................................................ 9
Pulsvariasjoner og stressnivå ..................................................... 9
Bruke widgeten for stressnivå ................................................ 9
Body Battery ............................................................................... 9
Vise Body Battery widgeten ................................................. 10
Tips for forbedret Body Battery data .................................... 10
Sporing av menstruasjonssyklus .............................................. 10
Hydreringssporing ..................................................................... 10
Bruke widgeten for hydreringssporing ................................. 10
Programmer og aktiviteter ........................................... 10
Starte en aktivitet ...................................................................... 10
Tips for registrering av aktiviteter ......................................... 11
Stoppe en aktivitet .................................................................... 11
Legge til en egendefinert aktivitet ............................................. 11
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet ..................................... 11
Innendørsaktiviteter .................................................................. 11
Registrere en styrketreningsaktivitet .................................... 11
Kalibrere tredemølledistansen ............................................. 11
Friluftsaktiviteter ........................................................................ 11
Ta en løpetur ........................................................................ 11
Legge ut på tur ..................................................................... 12
Se skiturene dine ................................................................. 12
Legge på svøm i et basseng .................................................... 12
Angi bassengstørrelsen ....................................................... 12
Svømmeterminologi ............................................................. 12
Golf ........................................................................................... 12
Laste ned golfbaner ............................................................. 12
Spille golf ............................................................................. 12
Hullinformasjon .................................................................... 12
Endre flaggplassering ..................................................... 12
Vise retningen til flagget .................................................. 13
Vise avstander for layup og dogleg ..................................... 13
Vise hindre ........................................................................... 13
Måle et slag med Garmin AutoShot™-funksjonen ............... 13
Føre poengregnskap ............................................................ 13
Angi metode for poengregning ........................................ 13
Registrere golfstatistikk ................................................... 13
Føre golfstatistikk ............................................................ 13
Vise slaghistorikken din ....................................................... 14
Vise rundesammendraget ditt .............................................. 14
Avslutte en runde ................................................................. 14
Garmin Golf appen ............................................................... 14
Trening.......................................................................... 14
Konfigurere brukerprofilen ........................................................ 14
Treningsmål ......................................................................... 14
Treningsøkter ............................................................................ 14
Starte en treningsøkt ............................................................ 14
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................ 14
Tilpasningsdyktige treningsplaner ................................... 14
Starte dagens treningsøkt ............................................... 14
Vise planlagte treningsøkter ............................................ 14
Personlige rekorder .................................................................. 15
Vise personlige rekorder ...................................................... 15
i
Gjenopprette en personlig rekord ........................................ 15
Slette en personlig rekord .................................................... 15
Slette alle personlige rekorder ............................................. 15
Navigasjon.................................................................... 15
Lagre posisjonen din ................................................................ 15
Slette en posisjon ................................................................. 15
Navigere til en lagret posisjon .................................................. 15
Navigere tilbake til start ............................................................ 15
Stoppe navigasjon .................................................................... 15
Kompass ................................................................................... 15
Kalibrere kompasset manuelt .............................................. 15
Logg ............................................................................... 16
Bruke historikk .......................................................................... 16
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Bruke Garmin Connect appen ............................................. 16
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ............................ 16
Tilpasse enheten.......................................................... 17
Endre urskiven .......................................................................... 17
Redigere en urskive ............................................................. 17
Opprette en egendefinert urskive ........................................ 17
Endre kontrollmenyen ............................................................... 17
Konfigurere en snarveiskontroll ................................................ 17
Innstillinger for aktiviteter og apper ........................................... 17
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 18
Varsler .................................................................................. 18
Angi et varsel .................................................................. 18
Auto Lap ............................................................................... 18
Markere runder ved hjelp av Auto Lap funksjonen ......... 18
Bruke Auto Pause® ............................................................. 18
Bruke Bla automatisk ........................................................... 19
Endre GPS-innstillingen ....................................................... 19
GPS og andre satellittsystemer ....................................... 19
Telefon og Bluetooth innstillinger ............................................. 19
Systeminnstillinger .................................................................... 19
Tidsinnstillinger .................................................................... 19
Tidssoner ........................................................................ 19
Angi klokkeslett manuelt ................................................. 19
Stille inn en alarm ............................................................ 19
Slette en alarm ................................................................ 20
Starte nedtellingstidtakeren ............................................ 20
Bruke stoppeklokken ....................................................... 20
Skjerminnstillinger ................................................................ 20
Endre måleenhetene ........................................................... 20
Garmin ConnectInnstillinger for ................................................ 20
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten ........................................................... 22
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Informasjon om batterilevetid ............................................... 22
Ta vare på enheten .................................................................. 22
Rengjøre enheten ................................................................ 22
Bytte rem .................................................................................. 22
Feilsøking...................................................................... 22
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 22
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 22
Hodetelefonene mine kobler seg ikke til enheten ..................... 22
Musikken slutter å spille, eller hodetelefonene forblir ikke
tilkoblet ......................................................................................23
Enheten bruker feil språk .......................................................... 23
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ................................... 23
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 23
Starte enheten på nytt .............................................................. 23
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 23
Innhente satellittsignaler ........................................................... 23
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 23
Aktivitetsmåling ......................................................................... 23
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 23
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 24
Forbedre nøyaktigheten til intensitetsminutter og kalorier ... 24
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 24
Få mer informasjon ................................................................... 24
Tillegg............................................................................ 24
Datafelter .................................................................................. 24
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 25
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 25
Symbolforklaring ....................................................................... 26
Indeks............................................................................ 27
Trådløse sensorer ........................................................ 20
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 20
Fotsensor .................................................................................. 20
Kalibrere fotsensoren ........................................................... 20
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 20
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 21
Kalibrering av hastighetssensoren ....................................... 21
Køllesensorer ............................................................................ 21
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 21
tempe ........................................................................................ 21
Informasjon om enheten.............................................. 21
Om OLED-skjermen ................................................................. 21
Lade enheten ............................................................................ 21
Produktoppdateringer ............................................................... 21
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect ................................................................................ 21
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ..... 21
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 22
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Låse og låse opp berøringsskjermen
Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre at du trykker på
knapper på skjermen utilsiktet.
1 Hold inne for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Berøringsskjermen låses og reagerer ikke på berøring før du
låser den opp.
3 Hold inne en knapp for å låse opp berøringsskjermen.
Bruke kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder tilpassbare snarveier, blant annet for
å låse berøringsskjermen og slå av enheten.
MERK: Du kan legge til, flytte om på og fjerne snarveiene i
kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 17).
1 Hold inne i to sekunder på et hvilket som helst skjermbilde.
Handlingsknapp: Trykk for å slå på enheten.
Trykk for å starte og stoppe aktivitetstidtakeren.
Hold inne i to sekunder for å vise kontrollmenyen, inkludert
for enhetsstrøm.
Hold knappen inne i fem sekunder for å be om hjelp
(Sikkerhets- og sporingsfunksjoner, side 5).
Tilbake-knapp: Trykk for å gå tilbake til det forrige
skjermbildet, unntatt under en aktivitet.
Under en aktivitet trykker du for å markere en ny runde,
starte et nytt sett eller en ny stilling, eller gå videre til neste
trinn i en treningsøkt.
Hold inne for å se en meny med enhetsinnstillinger og
alternativer for gjeldende skjermbilde.
Berøringsskjerm: Sveip oppover eller nedover for å bla
gjennom widgeter, funksjoner og menyer.
Trykk for å velge.
Trykk to ganger for å aktivere enheten.
Sveip mot høyre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Under en aktivitet sveiper du mot høyre for å se urskiven og
widgeter.
Sveip mot høyre på urskiven for å vise funksjonen for
snarveier.
Tips for berøringsskjerm
• Dra oppover eller nedover for å bla gjennom listene og
menyene.
• Sveip oppover eller nedover for å bla raskt.
• Trykk for å velge et element.
• Fra urskiven kan du sveipe oppover eller nedover for å bla
gjennom widgetene på enheten.
• Fra en widget trykker du for å vise flere widgetskjermbilder,
hvis de er tilgjengelige.
• Under en aktivitet kan du sveipe opp eller ned for å vise det
neste dataskjermbildet.
• Under en aktivitet sveiper du mot høyre for å se urskiven og
widgeter, og mot venstre for å gå tilbake til
aktivitetsdatafeltene.
• Utfør hvert menyvalg som en separat handling.
Innledning
2 Velg et alternativ.
Ikoner
Et blinkende ikon betyr at enheten søker etter et signal. Et solid
ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.
Status for smarttelefontilkobling
Status for pulsmåler
Status for fotsensor
Status for LiveTrack
Status for hastighets- og kadenssensor
Status for Varia™ sykkellykt
Status for Varia sykkelradar
tempe™ sensorstatus
Venu alarmstatus
Konfigurere klokken
Hvis du vil dra full nytte av Venu funksjonene, kan du fullføre
disse oppgavene.
• Parkoble smarttelefonen med Garmin Connect™ appen
(Parkoble smarttelefonen, side 1).
• Konfigurer Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk,
side 3).
• Konfigurer musikk (Musikk, side 3).
• Konfigurer Garmin Pay™ lommeboken (Konfigurere
Garmin Pay lommeboken, side 4).
• Konfigurer sikkerhetsfunksjoner (Sikkerhets- og
sporingsfunksjoner, side 5).
®
Smarte funksjoner
Parkoble smarttelefonen
Hvis du vil konfigurere Venu-enheten, må den parkobles direkte
via Garmin Connect appen og ikke fra Bluetooth innstillingene
på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
®
1
2 Velg et alternativ for å aktivere parkoblingsmodus på enheten
din:
• Hvis dette er første gang du konfigurerer enheten, trykker
du på for å slå på enheten.
• Hvis du har hoppet over parkoblingsprosessen tidligere,
eller hvis du har parkoblet enheten med en annen
smarttelefon, holder du inne og velger > Parkoble
telefon for å gå i parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, går du til - eller -menyen,
velger Garmin-enheter > Legg til enhet og følger
instruksjonene på skjermen.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for Venu enheten når du kobler
enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av Bluetooth
teknologi. Enkelte funksjoner krever at du installerer Garmin
Connect appen på den tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er
også tilgjengelige når du kobler enheten til et trådløst nettverk.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Venu
enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ™: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Vær: Brukes til å sjekke nåværende værforhold og
værmeldinger.
Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer
kompatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med Venu enheten din og er innenfor rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt Venu enhet som er
parkoblet med smarttelefonen og er innenfor rekkevidde.
Telefonvarsler
Telefonvarsler krever at du parkobler enheten med en
kompatibel smarttelefon som er innenfor rekkevidde. Når du
mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.
8 Velg varighet for tidsavbruddet.
Vise varsler
1 Sveip oppover eller nedover på urskiven for å vise widgeten
for varsler.
2 Velg et varsel.
3 Bla for å lese hele varselet.
4 Sveip oppover for å vise alternativene for varsler.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil foreta deg noe, velger du en handling, for
eksempel Lukk eller Svar.
De tilgjengelige handlingene avhenger av varslingstypen
og telefonens operativsystem. Når du avviser et varsel på
telefonen eller Venu enheten, vises det ikke lenger i
widgeten.
• Sveip mot høyre for å gå tilbake til varslingslisten.
Svare på en tekstmelding
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Android™
smarttelefoner.
Når du får et tekstmeldingsvarsel på Venu enheten din, kan du
sende et hurtigsvar ved å velge fra en liste med meldinger. Du
kan tilpasse meldingene i Garmin Connect appen.
MERK: Denne funksjonen sender tekstmeldinger med telefonen
din. Vanlige lengdebegrensninger på tekstmeldinger og avgifter
kan gjelde. Kontakt mobiloperatøren din hvis du vil ha mer
informasjon.
1 Sveip oppover eller nedover for å vise varselswidgetene.
2 Velg et tekstmeldingsvarsel.
3 Sveip oppover for å vise alternativene for varsler.
4 Velg Svar.
5 Velg en melding fra listen.
Telefonen sender den valgte meldingen som en
tekstmelding.
Motta et innkommende anrop
Når du mottar et anrop på den tilkoblede smarttelefonen, viser
Venu enheten navnet eller telefonnummeret til den som ringer.
• Velg for å godta anropet.
MERK: Hvis du vil snakke med den som ringer, må du bruke
en tilkoblet smarttelefon.
• Velg for å avvise anropet.
• Hvis du vil avvise anropet og sende et svar på tekstmelding,
velger du og velger en melding fra listen.
MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom enheten
er koblet til en Android smarttelefon.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på Venu enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iPhone enhet, kan du bruke iOS
varselsinnstillingene til å velge elementene som skal vises
på enheten.
• Hvis du bruker en Android smarttelefon med, åpner du
Garmin Connect appen og velger Innstillinger > Smarte
varsler.
®
Aktivere Bluetooth varsler
Før du kan aktivere varsler, må du parkoble Venu enheten med
en kompatibel smarttelefon (Parkoble smarttelefonen, side 1).
1 Hold inne .
2 Velg > Telefon > Varsler.
3 Velg Under aktiviteter for å angi preferansene for varsler
som vises mens aktiviteter registreres.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg Ikke i løpet av aktivitet for å angi preferansene for
varsler som vises i klokkemodus.
6 Velg en varslingspreferanse.
7 Velg Tidsavbrudd.
2
®
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
1 Hold nede for å vise kontrollmenyen.
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
Venu enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Smarte funksjoner
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av vibrasjoner og
visningen av varsler. Denne modusen deaktiverer
bevegelsesinnstillingen (Skjerminnstillinger, side 20). Du kan
for eksempel bruke denne modusen når du sover eller ser på en
film.
• Hvis du vil slå Ikke forstyrr-modusen av eller på manuelt,
holder du inne og velger .
• Hvis du vil slå på Ikke forstyrr-modusen når du sover, åpner
du enhetsinnstillingene i Garmin Connect appen og velger
Lyder og varsler > Ikke forstyrr ved søvn.
Finne telefonen din
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold inne .
2 Velg .
Linjer for signalstyrke vises på Venu-skjermen og en du hører
en lyd på smarttelefonen. Linjene blir lengre etter hvert som
du nærmer deg smarttelefonen.
3 Trykk på for å avslutte søket.
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av Connect IQ appen. Du kan
tilpasse enheten med urskiver, datafelt, widgets og apper.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
®
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned funksjoner fra Connect IQ appen, må du
parkoble Venu enheten med en smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
1 Installer og åpne Connect IQ appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Velg enheten din om nødvendig.
3 Velg en Connect IQ funksjon.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er
ferdig med å registrere den.
Lydinnhold: Du kan synkronisere lydinnhold fra
tredjepartsleverandører.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen automatisk når det
finnes en Wi‑Fi tilkobling.
Musikk
Treningsøkter og treningsplaner: Du kan lete etter og velge
treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect
nettstedet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes
filene trådløst til enheten.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Du må koble enheten til Garmin Connect appen på
smarttelefonen eller til Garmin Express™ programmet på
datamaskinen før du kan koble til et Wi‑Fi nettverk.
Du må koble til Wi‑Fi for å kunne synkronisere enheten din med
en tredjeparts musikkleverandør. Hvis du kobler enheten til et
Wi‑Fi nettverk, øker overføringshastigheten for større filer.
1 Gå innenfor rekkevidde av et Wi‑Fi nettverk.
2 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
3 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
4 Velg Generelt > Wi-Fi-nettverk > Legg til et nettverk.
5 Velg et tilgjengelig Wi‑Fi nettverk, og skriv inn
påloggingsinformasjonen.
Musikk
MERK: Denne delen handler om tre ulike alternativer for
musikkavspilling.
• Tredjepartsleverandør av musikk
• Personlig lydinnhold
• Musikk lagret på telefonen din
Du kan laste ned lydinnhold på enheten fra datamaskinen din
eller fra en tredjepartsleverandør på en Venu, slik at du kan lytte
til musikk selv når smarttelefonen din ikke er i nærheten. For å
lytte til lydinnhold som er lagret på enheten, må du koble til
hodetelefoner med Bluetooth teknologi.
Du kan kontrollere musikkavspilling på den parkoblede
smarttelefonen med enheten.
Koble til en tredjepartsleverandør
Før du kan laste ned musikk eller andre lydfiler til en kompatibel
klokke fra en støttet tredjepartsleverandør, må du koble til
leverandøren med Garmin Connect appen.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
3 Velg Musikk.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil koble til en installert leverandør, velger du en
leverandør og følger instruksjonene på skjermen.
• Velg Skaff musikk-apper, finn en leverandør, og følg
instruksjonene på skjermen for å koble til en ny
leverandør.
Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør
Før du kan laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør, må
du koble til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk, side 3).
1 Åpne widgeten for musikkontroll.
2 Hold nede .
3 Velg Musikktjenester.
4 Velg en tilkoblet leverandør.
5 Velg en spilleliste eller et annet element du vil laste ned på
enheten.
6 Trykk om nødvendig på til du blir bedt om å synkronisere
med tjenesten, og velg deretter .
MERK: Nedlasting av lydinnhold kan tappe batteriet for strøm.
Det kan hende at du må koble enheten til en ekstern strømkilde
hvis det er lite batteri på den.
3
Koble fra en tredjepartsleverandør
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
3 Velg Musikk.
4 Velg en installert tredjepartsleverandør, og følg
Kontroller for musikkavspilling
instruksjonene på skjermen for å koble
tredjepartsleverandøren fra enheten.
Laste ned personlig lydinnhold
Før du kan sende personlig musikk til enheten din må du
installere Garmin Express på datamaskinen (www.garmin.com
/express).
Du kan overføre dine personlige lydfiler, som .mp3- og .aac-filer,
til en Venu fra datamaskinen din.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte
med.
2 Åpne Garmin Express på datamaskinen, velg enheten og
deretter Musikk.
TIPS: På Windows datamaskiner kan du velge
og bla til
mappen med lydfilene dine. På Apple datamaskiner bruker
Garmin Express programmet iTunes biblioteket ditt.
3 Velg en lydfilkategori, for eksempel sanger eller spillelister, i
listen Min musikk eller iTunes-bibliotek.
4 Merk av i avmerkingsboksene for lydfilene, og velg Send til
enhet.
5 Velg om nødvendig en kategori i listen Venu, velg
avmerkingsboksene, og velg deretter Fjern fra enhet for å
fjerne lydfilene.
®
®
®
Velg for å åpne kontrollene for musikkavspilling.
Velg for å bla gjennom lydfilene og spillelistene etter den valgte
kilden.
Velg for å justere volumet.
Velg for å spille av og sette den gjeldende lydfilen på pause.
Velg for å hoppe til neste lydfil i spillelisten.
Hold inne for å spole gjennom den gjeldende lydfilen.
Velg for å starte den gjeldende lydfilen på nytt.
Velg to ganger for å hoppe til den forrige lydfilen i spillelisten.
Hold inne for å spole tilbake gjennom den gjeldende lydfilen.
Velg for å endre repetisjonsmodusen.
Velg for å endre blandemodusen.
Garmin Pay
Med Garmin Pay funksjonen kan du bruke klokken din til å
betale for kjøp i utvalgte butikker med kreditt- eller debetkort fra
en deltakende finansinstitusjon.
Koble til Bluetooth hodetelefoner
Konfigurere Garmin Pay lommeboken
Hvis du vil lytte til musikk som er lastet ned på Venu enheten,
må du koble til hodetelefoner ved hjelp av Bluetooth teknologi.
1 Hold hodetelefonene innenfor 2 m (6,6 fot) av enheten.
2 Aktiver parkoblingsmodus på hodetelefonene.
3 Hold inne .
4 Velg > Musikk > Hodetelefoner > Legg til ny.
5 Velg hodetelefonene dine for å fullføre parkoblingsprosessen.
Du kan legge til et eller flere kreditt- eller debetkort fra
samarbeidende kortleverandører i Garmin Pay lommeboken. Gå
til garmin.com/garminpay/banks for å se hvilke
finansinstitusjoner som er med.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg Venu-enheten din.
3 Velg Garmin Pay > Opprett lommeboken din.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Lytte til musikk
1 Åpne widgeten for musikkontroll.
2 Koble til hodetelefonene dine med Bluetooth teknologi (Koble
til Bluetooth hodetelefoner, side 4).
3 Hold nede .
4 Velg Musikktjenester, og velg deretter et alternativ:
• Hvis du vil lytte til musikk du har overført til klokken fra
datamaskinen, velger du Min musikk (Laste ned
personlig lydinnhold, side 4).
• Hvis du vil styre musikkavspillingen fra smarttelefonen,
velger du Telefon.
• Hvis du vil lytte til musikk fra en tredjepartsleverandør,
velger du navnet på tredjeparten.
for å åpne kontrollene for musikkavspilling.
5 Velg
Betale for et kjøp med klokken
Før du kan bruke klokken til å betale for kjøp, må du konfigurere
minst ett betalingskort.
Du kan bruke klokken til å betale for kjøp i en deltakende butikk.
1 Hold inne .
2 Velg .
3 Tast inn det firesifrede passordet.
MERK: Hvis du angir passordet feil tre ganger, låses
lommeboken, og du må tilbakestille passordet i Garmin
Connect appen.
Det sist brukte betalingskortet vises.
4 Hvis du har lagt til flere kort i Garmin Pay lommeboken, kan
du sveipe for å bytte til et annet kort (valgfritt).
5 Hold klokken mot betalingsleseren med urskiven mot leseren
innen 60 sekunder.
4
Garmin Pay
Klokken vibrerer og viser et kontrollmerke når den er ferdig
med å kommunisere med leseren.
6 Hvis det er behov for det, følger du instruksjonene på
kortleseren for å fullføre transaksjonen.
TIPS: Når du har angitt passordet og det er riktig, kan du foreta
flere kjøp uten passkode i 24 timer mens du fortsatt har på deg
klokken. Hvis du tar av deg klokken eller deaktiverer pulsmåling,
må du angi passordet på nytt før du foretar et kjøp.
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken
Du kan legge til opptil ti kreditt- eller debetkort i Garmin Pay
lommeboken.
1 Gå til Venu enhetssiden i Garmin Connect appen, og velg
Garmin Pay > .
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi kortinformasjonen
og legge til kortet i lommeboken.
Når kortet er lagt til, kan du velge kortet på klokken når du
betaler.
Administrere Garmin Pay lommeboken
Du kan se detaljert informasjon om hvert av betalingskortene
dine, og du kan deaktivere, aktivere eller slette et kort. Du kan
også deaktivere eller slette hele Garmin Pay lommeboken.
MERK: I noen land kan deltakende finansinstitusjoner begrense
lommebokfunksjonene.
1 Gå til Venu enhetssiden i Garmin Connect appen, og velg
Garmin Pay > Administrer lommeboken.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil deaktivere et bestemt kort, velger du kortet og
velger Opphev.
Kortet må være aktivt for at du skal kunne foreta kjøp med
Venu enheten.
• Hvis du vil deaktivere alle kortene i lommeboken
midlertidig, velger du Deaktiver lommeboken.
Du kan ikke betale med Venu enheten før du har
opphevet deaktiveringen av minst ett kort ved hjelp av
appen.
• Hvis du vil oppheve deaktiveringen av den deaktiverte
lommeboken, velger du Aktiver deaktivert lommebok.
• Hvis du vil slette et bestemt kort, velger du kortet og
deretter Slett.
Kortet slettes fra lommeboken. Hvis du ønsker å legge til
dette kortet i lommeboken senere, må du angi
kortinformasjonen på nytt.
• Hvis du vil slette alle kortene i lommeboken, velger du
Slett lommeboken.
Garmin Pay lommeboken og kortinformasjonen som er
knyttet til den, slettes. Du kan ikke betale med Venu
enheten før du har opprettet en ny lommebok og lagt til et
kort.
Endre Garmin Pay passordet
Du må vite passordet for å kunne endre det. Passordet kan ikke
gjenopprettes. Hvis du har glemt passordet, må du slette
lommeboken din, opprette en ny og angi kortinformasjonen på
nytt.
Du kan endre passordet som kreves for å åpne Garmin Pay
lommeboken på Venu enheten.
1 Gå til Venu enhetssiden i Garmin Connect appen, og velg
Garmin Pay > Tilbakestill passordet.
Følg
instruksjonene på skjermen.
2
Neste gang du betaler med Venu enheten, må du angi det nye
passordet.
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering og assistanse er tilleggsfunksjoner, og de
skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin
Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Venu enheten har sikkerhets- og sporingsfunksjoner som må
konfigureres med Garmin Connect appen.
LES DETTE
Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du være koblet til
Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth teknologi. Du kan
oppgi nødkontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.
Assistent: Gjør at du kan sende en automatisk tekstmelding
med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon til
nødkontaktene dine.
Hendelsesregistrering: Når Venu enheten registrerer en
hendelse under en gå-, løpe- eller sykkelaktivitet utendørs,
sender enheten en automatisk melding, en LiveTrack-kobling
og GPS-posisjonen din til nødkontaktene dine.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Legge til nødkontakter
Nødkontaktnumre brukes til hendelsesregistrerings- og
assistansefunksjoner.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Sikkerhetssporing > Hendelsesregistrering og
assistanse > Legg til nødkontakt.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Legge til kontakter
Du kan legge til opptil 50 kontakter i Garmin Connect appen. Epostkontaktadresser kan brukes med LiveTrack-funksjonen.
Tre av disse kontaktene kan brukes som nødkontakter (Legge til
nødkontakter, side 5).
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Kontakt.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har lagt til kontakter, må du synkronisere dataene for å
bruke endringene på Venu-enheten (Bruke Garmin Connect
appen, side 16).
Slå hendelsesregistrering av og på
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du konfigurere nødkontakter i Garmin Connect appen (Legge til
nødkontakter, side 5). Den parkoblede smarttelefonen må være
utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med
nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine
må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for
tekstmeldinger kan påløpe).
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg > Sikkerhetssporing > Hendelsesregistrering.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Hendelsesregistrering er bare tilgjengelig for gåing,
løping og sykling utendørs.
Når Venu enheten registrerer en hendelse med GPS aktivert,
kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstmelding
og e-post med navnet ditt og GPS-posisjonen din til
nødkontaktene dine. Det vises en melding som sier at
kontaktene dine blir kontaktet etter 30 sekunder. Du kan velge
5
Avbryt (Avbryt) før nedtellingen er fullført for å avbryte
meldingen.
1 Sveip på urskiven for å vise pulswidgeten.
Be om hjelp
Før du kan be om assistanse, må du angi nødkontakter (Legge
til nødkontakter, side 5).
1 Hold inne .
2 Når du kjenner tre vibrasjoner, slipper du knappen for å
aktivere assistansefunksjonen.
Skjermbildet for nedtelling vises.
TIPS: Du kan velge Avbryt (Avbryt) før nedtellingen er fullført
for å avbryte meldingen.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise gjennomsnittlig
hvilepuls for de siste sju dagene.
Konfigurere varsler for unormal puls
Pulsfunksjoner
Venu enheten har en pulsmåler på håndleddet og er også
kompatibel med pulsmålere med bryststropp (selges separat).
Du kan se pulsdata på pulsdatawidgeten. Hvis pulsdata fra både
håndleddet og brystet er tilgjengelig når du starter en aktivitet,
bruker enheten pulsdata fra brystet.
Pulsmåling på håndleddet
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. Enheten
bør ikke bevege seg under løping eller trening for at
pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig. Du bør stå helt
stille for å få pulsoksymetermålinger.
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se i Tips for unøyaktige pulsdata, side 6 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Du finner mer informasjon om pulsoksymetersensoren i Tips
for unøyaktige pulsoksimeterdata, side 7.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Vise pulswidgeten
Pulswidgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt
(bpm) og en graf over pulsen din. Grafen viser den nylige
pulsaktiviteten, høy og lav puls og fargekodede linjer som viser
tiden i hver pulssone (Om pulssoner, side 6).
6
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet.
1 Hold inne .
2 Velg > Pulsmåling på håndleddet > Varsel om unormal
puls > Terskel.
3 Velg en grenseverdi for pulsen.
Det vises en melding og skjermen vibrerer hver gang du
overstiger den egendefinerte verdien.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra Venu enheten din og vise
dem på parkoblede Garmin enheter. Du kan for eksempel sende
pulsdata til en Edge enhet mens du sykler.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne .
2 Velg > Pulsmåling på håndleddet.
3 Velg et alternativ:
• Velg Sende under aktivitet for å sende pulsdata under
tidsstyrte aktiviteter (Starte en aktivitet, side 10).
• Velg Sende for å starte sendingen av pulsdata nå.
4 Parkoble Venu enheten din med den kompatible Garmin
ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
®
®
Slå av pulsmåleren på håndleddet
Standardinnstillingen for Pulsmåling på håndleddet er
Automatisk. Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på
håndleddet med mindre du parkobler enheten med en pulsmåler
med bryststropp. Data for pulsmåling på brystet er bare
tilgjengelig under en aktivitet.
MERK: Når du deaktiverer pulsmåleren på håndleddet,
deaktiveres også kondisjonsberegningen, intensitetsminutter,
stressfunksjonen hele dagen og pulsoksymetersensoren på
håndleddet.
MERK: Hvis du deaktiverer pulsmåleren på håndleddet,
deaktiveres også registreringsfunksjonen på håndleddet for
Garmin Pay betalinger, og du må angi et passord før hver
betaling (Garmin Pay, side 4).
1 Hold inne .
2 Velg > Pulsmåling på håndleddet > Status > Av.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Pulsfunksjoner
3 Hvis du vil starte en kondisjonsberegningstest, sveiper du
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har
separate pulssoner for løping og sykling. Angi makspulsen din
for å oppnå høyest nøyaktighet for kaloridata under aktiviteten.
Du kan også angi hver enkelt pulssone. Du kan justere sonene
på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold inne .
2 Velg > Brukerprofil > Pulssoner.
3 Velg Standard for å vise standardverdiene (valgfritt).
Standardverdiene kan brukes for løping og sykling.
4 Velg Løping eller Sykling.
5 Velg Innstilling > Angi egendefinert.
6 Velg Makspuls, og angi makspulsen din.
7 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubeha- Forbedret anaerob
gelig, vanskelig å puste
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig Anaerob og
over lengre tid, vanskelig muskulær utholå puste
denhet, økt kraft
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
VO2-maks.-beregningen vises som et nummer og en
beskrivelse på enheten. På Garmin Connect kontoen din kan du
se flere detaljer om kondisjonsberegningen din, inkludert
kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir deg en
pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person
av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du trener, kan
du senke kondisjonsalderen din.
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 25) og på www.CooperInstitute.org.
®
Beregne VO2-maks
Enheten trenger data fra pulsmåling og en rask gåtur eller
løpetur (på opptil 15 minutter) som du tok tiden på, for å kunne
vise kondisjonsberegningen.
1 Hold inne .
2 Velg > Brukerprofil > Kondisjon.
Hvis du allerede har registrert en rask gåtur eller løpetur
utendørs, kan det hende at en kondisjonsberegning vises.
Enheten viser på hvilken dato kondisjonsberegningen din ble
oppdatert sist. Enheten oppdaterer kondisjonsberegningen
din hver gang du fullfører en gå- eller løpetur på 15 minutter
eller mer utendørs. Du kan starte en
kondisjonsberegningstest for å få en oppdatert beregning.
Pulsfunksjoner
opp og velger Test nå.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å få en
kondisjonsberegning.
Det vises en melding når testen er fullført.
Pulsoksimeter
Venu enheten har et pulsoksimeter på håndleddet som måler
oksygenmetningen i blodet. Hvis du kjenner oksygenmetningen
din, kan det gjøre det enklere å se hvordan kroppen din tilpasser
seg til trening og stress. Enheten måler blodoksygennivået ved
å sende lys mot huden og sjekke hvor mye lys som absorberes.
Dette kalles SpO2.
På enheten din vises pulsoksimetermålingene som en SpO2prosent. I Garmin Connect kontoen din kan du få mer
informasjon om pulsoksimetermålingene dine, inkludert trender
over flere dager (Endre sporingsmodus for pulsoksymeter,
side 7). Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
pulsoksimetermålingen, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Starte pulsoksymetermålinger
Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt ved å vise
widgeten for pulsoksymeter. Hvor nøyaktig
pulsoksymetermålingen er, kan variere avhengig av
blodomløpet, enhetens plassering på håndleddet og hvor mye i
ro du er.
MERK: Det kan hende du må legge til pulsoksymeterwidgeten i
widgetløkken.
1 Sveip opp eller ned for å se widgeten for
pulsoksymetermålingen når du sitter eller er inaktiv.
2 Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når
enheten måler oksygenmetningen i blodet.
3 Hold deg i ro.
Enheten viser oksygenmetningen din i prosent og en graf
over pulsoksymeterverdiene og pulsverdiene dine i løpet av
de siste fire timene.
Endre sporingsmodus for pulsoksymeter
Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt ved å vise
widgeten for pulsoksymeter.
1 Hold inne .
2 Velg > Pulsmåling på håndleddet > Pulsoksy. >
Sporingsmodus.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slå på målinger mens du er inaktiv i løpet av
dagen, velger du Hele dagen.
MERK: Når du slår på heldagsmodusen for måling,
reduseres batterilevetiden.
• Hvis du vil slå på kontinuerlige målinger mens du sover,
velger du I søvnperioden.
MERK: Uvanlige sovestillinger kan gi uvanlig lave SpO2målinger.
• Hvis du vil slå av automatiske målinger, velger du Av.
Tips for unøyaktige pulsoksimeterdata
Hvis pulsoksimetermålingene er unøyaktige eller ikke vises, kan
du prøve følgende tips.
• Hold deg i ro når enheten måler oksygenmetningen i blodet.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når
enheten måler oksygenmetningen i blodet.
• Bruk en silikonrem.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
7
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å få riper på den optiske sensoren på baksiden av
enheten.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål
etter hvert som du beveger deg.
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
Venu-enheten beregner intensitetsminutter ved å sammenligne
pulsdataene dine med den gjennomsnittlige hvilepulsen din.
Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten moderate
intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Garmin Move IQ™
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
Innstillinger for aktivitetsmåling
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. Enheten vibrerer også hvis vibrering
er slått på (Systeminnstillinger, side 19).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 3).
Intensitetsminutter
Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke,
for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy
intensitet per uke, for eksempel løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
8
Hold nede , og velg > Aktivitetsmåling.
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonene.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. Enheten vibrerer
også for å varsle deg.
Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av
bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål,
daglige trappemål, ukentlige intensitetsminuttmål og
hydreringsmål.
Automatisk aktivitetsstart: Gjør det mulig for enheten å
opprette og lagre aktiviteter som du tar tiden på, automatisk
når Move IQ-funksjonen har registrert at du har gått eller løpt.
Du kan angi minimumsperioden for løping og gange.
Intensitetsminutter: Lar deg angi en pulssone for moderate
intensitetsminutter og en høyere pulssone for intense
intensitetsminutter. Du kan også bruke standardalgoritmen.
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktivitetsmåling > Status > Av.
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt (Tilpasse widgetløkken,
side 9).
Body Battery™: Viser ditt gjeldende Body Battery nivå og et
diagram med Body Battery nivåene dine de siste timene.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Aktivitetsmåling
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Garmin trener: Viser planlagte treningsøkter når du velger en
Garmin coach-treningsplan i Garmin Connect kontoen din.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Helsestatistikk: Viser et dynamisk sammendrag av gjeldende
helsestatistikk. Målingene inkluderer puls, Body Battery nivå,
stress og mer.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
Historikk: Viser aktivitetshistorikken din og et diagram med de
registrerte aktivitetene dine.
Hydrering: Gjør det mulig å spore hvor mye vann du drikker og
fremdriften mot det daglige målet.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Sporing av menstruasjonssyklus: Viser gjeldende syklus. Du
kan vise og loggføre daglige symptomer.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen eller enheten.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Pulsoksymeter: Viser det nyeste prosentnivået for
oksygenmetning i blodet og en graf over målingene.
Pusting: Gjeldende pustefrekvens i antall åndedrag per minutt
og syv dagers gjennomsnitt. Du kan gjøre en pusteøvelse for
å slappe av.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over
stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe
av.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Vise widgeter
• Sveip oppover eller nedover på urskiven.
Enheten blar gjennom kontrollprogramløkken.
• Trykk på berøringsskjermen for å vise flere skjermbilder for
en widget.
• Velg for å vise flere alternativer og funksjoner for en
widget.
Tilpasse widgetløkken
1 Hold inne .
2 Velg > Widgeter.
Widgets
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre widgetens posisjon i
widgetløkken.
• Velg Fjern for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
5 Velg Legg til flere.
6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
Om Min dag
Min dag-widgeten er et daglig øyeblikksbilde av aktiviteten din.
Dette er et dynamisk sammendrag som oppdateres i løpet av
dagen. Med én gang du går opp en trapp eller registrerer en
aktivitet, vises dette i widgeten. Statistikken omfatter registrerte
aktiviteter, intensitetsminutter for uken, etasjer oppover, skritt,
kaloriforbruk og annet. Du kan trykke på berøringsskjermen for å
velge å forbedre nøyaktigheten eller å vise flere målinger.
Widget for helsestatistikk
Helsestatistikk-widgeten gir en oversikt over helseopplysningene
dine. Dette er et dynamisk sammendrag som oppdateres i løpet
av dagen. Måleverdiene inkluderer puls, stressnivå, Body
Battery nivå og pustefrekvens. Du kan trykke på
berøringsskjermen for å vise flere målinger.
Pulsvariasjoner og stressnivå
Enheten din analyserer pulsvariasjonen din mens du er inaktiv
for å fastsette det generelle stressnivået ditt. Trening, fysisk
aktivitet, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som
har innvirkning på resultatet. Stressnivåverdiene spenner fra 0 til
100, der 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 et lavt stressnivå, 51
til 75 et middels høyt stressnivå og 76 til 100 et høyt stressnivå.
Når du kjenner til stressnivået ditt, kan du enklere identifisere
stressende øyeblikk i løpet av dagen. Du får best resultat hvis
du har enheten på deg mens du sover.
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se stressnivået for hele døgnet, langvarige trender og
ytterligere detaljer.
Bruke widgeten for stressnivå
Widgeten for stressnivå viser gjeldende stressnivå og et
diagram med stressnivået for de siste timene. Den kan også
lede deg gjennom en pusteøvelse som hjelper deg med å
slappe av.
1 Sveip opp eller ned for å se widgeten for stressnivå når du
sitter eller er inaktiv.
TIPS: Hvis du er for aktiv til at klokken kan fastslå
stressnivået ditt, vises en melding i stedet for stressnivået.
Du kan sjekke stressnivået igjen etter flere minutter med
inaktivitet.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise et diagram over
stressnivået ditt de siste timene.
Blå linjer viser hvileperioder. Gule linjer viser stressperioder.
Grå linjer viser tidspunkter der du var for aktiv til at
stressnivået kunne fastslås.
3 Hvis du vil starte en pusteaktivitet, sveiper du opp og velger
.
Body Battery
Enheten analyserer pulsvariasjonen din, stressnivå, søvnkvalitet
og aktivitetsdata for å fastslå det generelle Body Battery nivået
ditt. Det indikerer hvor mye energireserver du har igjen, slik som
en drivstoffmåler i en bil. Body Battery nivået spenner mellom 0
og 100, der 0 til 25 er lave energireserver, 26 til 50 er middels
energireserver, 51 til 75 er høye energireserver, og 76 til 100 er
meget høye energireserver.
9
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se de mest oppdaterte Body Battery nivåene dine,
langvarige trender og flere detaljer (Tips for forbedret Body
Battery data, side 10).
Vise Body Battery widgeten
Body Battery widgeten viser ditt gjeldende Body Battery nivå og
et diagram med Body Battery nivået ditt de siste timene.
1 Sveip opp eller ned for å vise Body Battery widgeten.
MERK: Du må kanskje legge til widgeten i widgetløkken
(Tilpasse widgetløkken, side 9).
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise et kombinert diagram
med Body Battery og stressnivået ditt.
3 Sveip opp for å vise Body Battery dataene dine siden
midnatt.
Tips for forbedret Body Battery data
• Body Battery nivåene dine oppdateres når du synkroniserer
enheten med Garmin Connect brukeren din.
• Ha på enheten mens du sover for å få mer nøyaktige
resultater.
• Hvile og kvalitetssøvn lader opp Body Battery.
• Anstrengende aktiviteter, et høyt stressnivå og dårlig søvn
kan føre til at Body Battery reduseres.
• Matinntak og stimulerende midler som koffein påvirker ikke
Body Battery.
Sporing av menstruasjonssyklus
Menstruasjonssyklusen er en viktig del av helsen din. Du kan
finne ut mer om og konfigurere denne funksjonen i
Helsestatistikk-innstillingene i Garmin Connect appen.
• Sporing av og informasjon om menstruasjonssyklus
• Fysiske og følelsesmessige symptomer
• Menstruasjonsberegning og beregning av fruktbarhet
• Informasjon om helse og ernæring
MERK: Hvis Venu enheten ikke har widgeten for sporing av
menstruasjonssyklus, kan du laste den ned fra Connect IQ
appen.
Hydreringssporing
Du kan spore det daglige væskeinntaket, slå på mål og varsler,
og angi beholderstørrelsen du bruker oftest. Hvis du aktiverer
automatiske mål, øker målet på dagene når du registrerer en
aktivitet. Når du trener, trenger du mer væske for å erstatte det
du svetter.
Bruke widgeten for hydreringssporing
Widgeten for hydreringssporing viser væskeinntaket og det
daglige hydreringsmålet.
1 Sveip opp eller ned for å vise widgeten for hydreringssporing.
10
2 Trykk på
for hver enhet væske du inntar (1 kopp, 8 oz.
eller 250 ml).
3 Velg en beholder for å øke væskeinntaket i forhold til volumet
på beholderen.
Hold
nede for å tilpasse widgeten.
4
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre måleenhetene, velger du Enheter.
• Hvis du vil aktivere dynamiske daglige mål som øker etter
at du har registrert en aktivitet, velger du Automatisk mål.
• Hvis du vil slå på påminnelser for hydrering, velger du
Varsler.
• Hvis du vil tilpasse beholderstørrelsene, velger du
Beholdere, velger en beholder, velger måleenhetene og
angir beholderstørrelsen.
Programmer og aktiviteter
Enheten din leveres med en rekke programmer og aktiviteter.
Programmer: Programmer sørger for interaktive funksjoner på
enheten, blant annet navigering til lagrede posisjoner.
Aktiviteter: Enheten leveres med forhåndsinstallerte
programmer for innendørs- og utendørsaktiviteter, blant
annet for løping, sykling, styrketrening, golf og mer. Når du
starter en aktivitet, viser og registrerer enheten sensordata.
Du kan lagre disse og dele dem med nettsamfunnet Garmin
Connect.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå tilgarmin.com
/ataccuracy.
Connect IQ programmer: Du kan legge til funksjoner på
klokken din ved å installere programmer fra Connect IQ
mobilappen (Connect IQ – funksjoner, side 3).
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves).
1 Trykk på .
2 Hvis dette er første gang du har startet en aktivitet, merker du
av i ruten ved siden av hver aktivitet for å legge den til i
favorittene dine. Deretter velger du .
3 Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet blant favorittene dine.
• Velg , og velg en aktivitet fra den utvidede
aktivitetslisten.
4 Hvis aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et
sted med fri sikt mot himmelen, og venter til enheten er klar.
Enheten er klar når den har registrert pulsen din, innhentet
GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene
(ved behov).
5 Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
Programmer og aktiviteter
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten,
side 21).
• Trykk på for å registrere runder, starte et nytt sett eller en
ny stilling eller gå til det neste treningsøkttrinnet.
• Sveip oppover eller nedover for å se flere datasider.
2 Velg Styrke.
3 Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
4 Start det første settet ditt.
Stoppe en aktivitet
1 Trykk på .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre aktiviteten, sveiper du opp.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten, sveiper du ned.
5
6
Legge til en egendefinert aktivitet
Du kan opprette en egendefinert aktivitet og legge den til
aktivitetslisten.
1 Trykk på .
2 Velg > Legg til flere.
3 Velg en aktivitetstype du vil kopiere.
4 Velg et aktivitetsnavn.
5 Ved behov kan du redigere innstillingene for
aktivitetsprogrammet (Innstillinger for aktiviteter og apper,
side 17).
Når
du er ferdig med å redigere, velger du Ferdig.
6
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet
Listen over favorittaktiviteter vises når du trykker på på
urskiven. Denne listen gir deg rask tilgang til aktivitetene du
bruker mest. Den første gangen du trykker på for å starte en
aktivitet, ber enheten om at du velger favorittaktivitetene dine.
Du kan når som helst legge til eller fjerne favorittaktiviteter.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
Favorittaktivitetene dine vises øverst på listen med en grå
bakgrunn. Andre aktiviteter vises i den utvidede listen med en
svart bakgrunn.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en favorittaktivitet, velger du
aktiviteten, og deretter velger du Legg til favoritt.
• Hvis du vil fjerne en favorittaktivitet, velger du aktiviteten
og deretter Fjern favoritt.
Innendørsaktiviteter
Venu-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping
på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS slås av
for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Registrere en styrketreningsaktivitet
Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er
flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.
1 Trykk på .
Programmer og aktiviteter
7
8
9
Enheten teller antall repetisjoner. Repetisjonsantallet vises
når du har fullført minst fire repetisjoner.
TIPS: Enheten kan bare telle repetisjoner for én enkelt
bevegelse for hvert sett. Når du ønsker å bytte øvelse, bør du
avslutte settet og starte et nytt et.
Trykk på for å avslutte settet.
Klokken viser totalt antall repetisjoner for settet. Etter flere
sekunder vises hviletidtakeren.
Velg om nødvendig Rediger vekt, og rediger antall
repetisjoner.
TIPS: Du kan også legg til vekten som brukes for settet.
Når du er ferdig med å hvile, trykker du på for å starte det
neste settet.
Gjenta for hvert styrketreningssett til aktiviteten er ferdig.
Når du har fullført aktiviteten, trykker du på og sveiper
oppover for å lagre aktiviteten.
Kalibrere tredemølledistansen
For å kunne registrere mer nøyaktige distanser for
tredemølleløpingen din, kan du kalibrere tredemølledistansen
etter at du har løpt minst 1,5 km (1 engelsk mil) på en
tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du
kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller
etter hver løpeøkt.
1 Start en tredemølleaktivitet (Starte en aktivitet, side 10), og
løp minst 1,5 km (1 engelsk mil) på tredemøllen.
2 Når du er ferdig, trykker du på .
3 Se på tredemølleskjermen for den tilbakelagte distansen.
4 Velg et alternativ:
• Angi tredemølledistansen på enheten når du skal kalibrere
for første gang.
• Hvis du vil kalibrere manuelt etter første gangs kalibrering,
sveiper du opp, velger Kalibrer og lagre og angir
tredemølledistansen på enheten.
Friluftsaktiviteter
Venu-enheten leveres forhåndslastet med apper for
utendørsaktiviteter, for eksempel løping og sykling. GPS-en slås
på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til apper som bruker
standardaktiviteter, for eksempel kondisjon eller roing.
Ta en løpetur
Før du kan bruke en trådløs sensor for løpeturen, må du
parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse sensorer,
side 20).
1 Ta på deg de trådløse sensorene, for eksempel en fotsensor
eller pulsmåler (valgfritt).
Trykk
på .
2
3 Velg Løping.
4 Når du bruker valgfrie trådløse sensorer, må du vente til
enheten har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
7 Start aktiviteten.
8 Velg for å registrere runder (valgfritt) (Markere runder ved
hjelp av Auto Lap funksjonen, side 18).
9 Sveip oppover eller nedover for å bla gjennom
dataskjermbilder.
11
10 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på
oppover for å lagre aktiviteten.
og sveiper
Legge ut på tur
Før du kan bruke en trådløs sensor når du skal ut på sykkeltur,
må du parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 20).
1 Parkoble trådløse sensorer, for eksempel pulsmåler,
hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor (valgfritt).
Trykk
på .
2
3 Velg Sykkl.
4 Når du bruker valgfrie trådløse sensorer, må du vente til
enheten har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
7 Start aktiviteten.
8 Sveip oppover eller nedover for å bla gjennom
dataskjermbilder.
9 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på og sveiper
oppover for å lagre aktiviteten.
Se skiturene dine
Enheten registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Sveip opp eller ned for å vise informasjon om siste tur,
gjeldende turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og
som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Golf
Laste ned golfbaner
Før du kan spille på en bane for første gang, må du laste den
ned ved hjelp av Garmin Connect appen.
1 Åpne Garmin Connect appen, og velg Last ned golfbaner >
.
2 Velg en golfbane.
3 Velg Last ned.
Når banen er lastet ned, vises den i listen over baner på
Venu enheten.
Spille golf
Før du kan spille på en bane for første gang, må du laste den
ned ved hjelp av smarttelefonen din (Laste ned golfbaner,
side 12). De nedlastede banene oppdateres automatisk. Du bør
lade enheten før du spiller golf (Lade enheten, side 21).
1 Trykk på .
2 Velg Golf.
3 Vent mens enheten finner satellittene.
4 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
5 Sveip opp- eller nedover for å bla gjennom hullene.
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
Hullinformasjon
Enheten beregner avstanden til fremre og bakre del av green,
og til den valgte flaggplasseringen (Endre flaggplassering,
side 12).
Legge på svøm i et basseng
1
2
3
4
5
Trykk på .
Velg Basseng.
Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
Start aktiviteten.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk.
6 Trykk på når du hviler.
Fargene på skjermen inverteres, og hvileskjermbildet vises.
7 Trykk på for å starte intervalltidtakeren på nytt.
8 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på for å stoppe
aktivitetstidtakeren, og holder nede igjen for å lagre
aktiviteten.
Angi bassengstørrelsen
1 Trykk på .
2 Velg Basseng.
3 Sveip opp.
4 Velg Innstillinger > Bassengstørrelse.
5 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
12
Gjeldende hullnummer
Avstand til bakre del av greenen
Avstand til den valgte flaggplasseringen
Avstand til fremre del av greenen
Par for hullet
Kart over greenen
Endre flaggplassering
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et spill.
1 Velg kartet.
En større visning av greenen åpnes.
2 Sveip opp- eller nedover for å bla gjennom
flaggplasseringene.
indikerer den valgte flaggplasseringen.
Trykk
på for å godta flaggposisjonen.
3
Programmer og aktiviteter
Avstandene på skjermbildet for hullinformasjonen oppdateres
for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres
bare for den gjeldende runden.
Vise retningen til flagget
Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du
ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å
finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller
en sandgrop.
MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil.
Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til
kompasset.
1 Trykk på .
2 Velg .
Pilen peker mot flaggposisjonen.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
1 Trykk på .
2 Velg .
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Vise hindre
Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og
par 5-hull. Hindere som har innvirkning på hvordan du velger å
slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å
fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et
layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.
1 Trykk på på hullvisningen, og velg .
• Avstanden til fremre
og bakre
del av nærmeste
hinder vises på skjermen.
• Du finner hindertypen
øverst på skjermen.
• Greenen vises som en halvsirkel
øverst på skjermen.
Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
• Hindre
vises under greenen på omtrentlige steder i
forhold til fairwayen.
2 Sveip for å se andre hindre på det gjeldende hullet.
Måle et slag med Garmin AutoShot™-funksjonen
Venu-enheten leveres med automatisk slagsporing og
slagregistrering. Hver gang du slår et slag langs fairwayen,
registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere
(Vise slaghistorikken din, side 14).
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten
på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen.
Putter spores ikke.
1 Begynn å spille en runde.
Når enheten sporer et slag, vises slaglengden i banneret
øverst på skjermen.
Programmer og aktiviteter
TIPS: Du kan trykke på banneret for å skjule det i 10
sekunder.
2 Gå eller kjør bort til ballen din.
3 Slå ditt neste slag.
Enheten registrerer lengden på det siste slaget ditt.
Føre poengregnskap
1 Trykk på når du spiller golf.
2 Velg .
3 Skyv opp- eller nedover for å endre hull.
4 Trykk midt på skjermen.
5 Velg eller for å angi poeng.
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper > Golf.
3 Velg aktivitetsinnstillingene.
4 Velg Poengregning > Metode for poengregning.
5 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 13), gis det poeng etter antall
slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Registrere golfstatistikk
Når du aktiverer statistikkregistrering på enheten, kan du vise
statistikken din for den gjeldende runden (Vise
rundesammendraget ditt, side 14). Du kan sammenligne
runder og registrere forbedringer ved hjelp av appen Garmin
Golf™.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper > Golf.
3 Velg aktivitetsinnstillingene.
4 Velg Poengregning > Statistikksporing.
Føre golfstatistikk
Du må aktivere statistikkregistrering før du kan føre statistikk
(Registrere golfstatistikk, side 13).
1 Fra scorekortet trykker du midt på skjermen.
2 Angi antall slag, og velg Neste.
3 Angi antall putter, og velg Ferdig.
13
4 Velg et alternativ:
• Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
• Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du
Treningsøkter
eller
.
Vise slaghistorikken din
1 Trykk på etter at du har spilt et hull.
2 Velg for å vise informasjon om ditt siste slag.
for å vise informasjon om hvert slag for et hull.
3 Velg
Vise rundesammendraget ditt
Under en runde kan du vise informasjon om poeng, statistikk og
skritt.
1 Trykk på .
2 Velg .
Avslutte en runde
1 Trykk på .
2 Velg Slutt.
3 Sveip opp.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil redigere scorekortet ditt, velger du Rediger
score.
• Hvis du vil forkaste runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Forkast.
• Hvis du vil stanse runden midlertidig og fortsette senere,
velger du Pause.
Garmin Golf appen
Du kan bruke Garmin Golf appen til å laste opp scorekort til den
kompatible Garmin enheten for å se detaljert statistikk og
slaganalyse. Golfspillere kan konkurrere mot hverandre på ulike
baner ved hjelp av Garmin Golf appen. Det finnes mer enn
41 000 baner med ledertavler alle kan bli med på. Du kan starte
en turneringshendelse og invitere spillere til å delta.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
Trening
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt
og pulssone (Angi pulssoner, side 7). Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold inne .
2 Velg > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 7) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
14
Enheten kan lede deg gjennom flere treningsøkttrinn som
omfatter mål for hver treningsøkt, for eksempel distanse, tid,
repetisjoner eller andre målinger. Enheten inneholder flere
forhåndslastede treningsøkter for flere aktiviteter, inkludert
styrketrening, kondisjonstrening, løping og sykling. Du kan
opprette og finne flere treningsøkter og treningsplaner ved hjelp
av Garmin Connect og overføre dem til enheten din.
Du kan opprette en planlagt treningsplan ved hjelp av
kalenderen i Garmin Connect og sende de planlagte
treningsøktene til enheten.
Starte en treningsøkt
Enheten kan lede deg gjennom flere trinn i en treningsøkt.
1 Trykk på .
2 Velg en aktivitet.
3 Sveip opp.
4 Velg Treningsøkter.
5 Velg en treningsøkt.
MERK: Bare treningsøkter som er kompatible med den
valgte aktiviteten, vises i listen.
6 Velg Utfør treningsøkt.
7 Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn i
treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og
gjeldende treningsøktdata. Den viser også animerte
instruksjoner for styrketrenings-, yoga- og pilatesøkter.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke et treningsprogram fra Garmin
Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 16), og du må parkoble Venu enheten med en
kompatibel smarttelefon.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Trening > Treningsplaner.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
Tilpasningsdyktige treningsplaner
Garmin Connect kontoen din har en tilpasningsdyktig
treningsplan og en Garmin Coach som passer treningsmålene
dine. Du kan for eksempel svare på et par spørsmål og finne en
plan som kan hjelpe deg med å fullføre et 5 km-løp. Planen
justerer seg etter din nåværende form, trenings- og
avtaleinnstillinger samt løpsdato. Når du starter på en plan,
legges Garmin Coach-widgeten til i widgetløkken på Venu
enheten.
Starte dagens treningsøkt
Når du har sendt en treningsplan til enheten din, vises Garmin
Coach-widgeten i widgetløkken.
1 Sveip på urskiven for å vise Garmin Coach-widgeten.
Hvis en treningsøkt for denne aktiviteten er planlagt for i dag,
viser enheten navnet på treningsøkten og ber deg om å
starte den.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg Vis for å vise treningsøkttrinnene, og sveip mot høyre
når du er ferdig med å vise trinnene (valgfritt).
4 Velg Utfør treningsøkt.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Vise planlagte treningsøkter
Du kan se planlagte treningsøkter i treningskalenderen og starte
en treningsøkt.
1 Trykk på .
Trening
2 Velg en aktivitet.
3 Sveip opp.
4 Velg Treningskalender.
De planlagte treningsøktene vises, sortert etter dato.
5 Velg en treningsøkt.
6 Velg et alternativ:
• Velg Vis for å se trinnene for treningsøkten.
• Velg Utfør treningsøkt for å starte treningsøkten.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp, tur eller svømmetur.
Vise personlige rekorder
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Rekorder.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > .
Rekordene slettes bare for den sporten.
Navigasjon
Du kan bruke GPS-navigasjonsfunksjonene på enheten til å
lagre posisjoner, navigere til posisjoner og finne veien hjem.
Lagre posisjonen din
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må enheten innhente
satellittsignaler.
En posisjon er et punkt som du registrerer og lagrer i enheten.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Gå til stedet du vil merke som en posisjon.
2 Trykk på .
Navigasjon
3 Velg Navigasjon > Lagre posisjon.
Når enheten innhenter GPS-signaler, vises
posisjonsinformasjonen.
4 Velg Lagre.
5 Velg et ikon.
Slette en posisjon
1 Trykk på .
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Slett > .
Navigere til en lagret posisjon
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må enheten innhente
satellittsignaler.
1 Trykk på .
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
3 Velg en posisjon og deretter Gå til.
4 Trykk på for å starte aktivitetstidtakeren.
5 Beveg deg fremover.
Kompasset vises. Kompasspilen peker mot den lagrede
posisjonen.
TIPS: Du kan oppnå mer nøyaktig navigasjon ved å peke
toppen av skjermen i retningen du beveger deg.
Navigere tilbake til start
Før du kan navigere tilbake til start, må du innhente satellitter,
starte tidtakeren og starte aktiviteten din.
Du kan navigere tilbake til startposisjonen når som helst i løpet
av aktiviteten. Hvis du for eksempel løper i en ny by og er
usikker på hvordan du kommer deg tilbake til startpunktet eller
hotellet, kan du navigere tilbake til startposisjonen. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold inne .
2 Velg Navigasjon > Tilbake til start.
Kompasset vises.
3 Beveg deg fremover.
Kompasspilen peker mot startpunktet.
TIPS: Du kan oppnå mer nøyaktig navigasjon ved å holde
enheten i retningen du navigerer i.
Stoppe navigasjon
• Hvis du vil stoppe navigeringen og fortsette aktiviteten, holder
du inne og velger Stopp navigasjon.
• Hvis du vil stoppe navigeringen og lagre aktiviteten, trykker
du på og sveiper opp.
Kompass
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er
avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer
til en destinasjon.
Kalibrere kompasset manuelt
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
15
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold inne .
2 Velg > Sensorer > Kompass > Start kalibrering.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en
melding vises.
Logg
Enheten lagrer opptil 14 dagers aktivitetsmåling og pulsdata, og
opptil sju aktiviteter du har tatt tiden på. På enheten kan du vise
de siste sju aktivitetene du har tatt tiden på. Du kan
synkronisere dataene dine for å vise ubegrensede aktiviteter,
aktivitetsmålingsdata og pulsdata på Garmin Connect kontoen
(Bruke Garmin Connect appen, side 16) (Bruke Garmin
Connect på datamaskinen, side 16).
Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.
appen. Du kan også opprette en konto når du konfigurerer
Garmin Express programmet (www.garmin.com/express).
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og
treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid,
avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra
samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer
detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert
scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise
egendefinerbare rapporter.
MERK: Hvis du vil se data, må du parkoble en trådløs sensor
(ekstrautstyr) med enheten din (Parkoble trådløse sensorer,
side 20).
Bruke historikk
1 Hold inne .
2 Velg Historikk.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en aktivitet fra denne uken, velger du
Denne uken.
• Hvis du vil vise en eldre aktivitet, velger du Foregående
uker.
Velg
en aktivitet.
4
5 Velg et alternativ:
• Velg Detaljer for å vise ekstra informasjon om aktiviteten.
• Velg Runder for å vise ekstra informasjon om hver runde.
• Velg Sett for å vise ekstra informasjon om hvert
vektløftesett.
• Velg Intervaller for å vise ekstra informasjon om hvert
svømmeintervall.
• Velg Tid i sone for å se tiden din i hver pulssone.
• Velg Slett for å slette valgt aktivitet.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold inne .
2 Velg Historikk.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en aktivitet fra denne uken, velger du
Denne uken.
• Hvis du vil vise en eldre aktivitet, velger du Foregående
uker.
4 Velg en aktivitet.
5 Velg Tid i sone.
Garmin Connect
Med Garmin Connect kontoen kan du spore resultatene dine og
kommunisere med venner. Den gir dere verktøy for sporing,
analyse og deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Du
kan loggføre hendelsene i det aktive livet ditt, inkludert
løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming, villmarksturer,
golfrunder med mer.
Du kan opprette en kostnadsfri Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
16
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Bruke Garmin Connect appen
Når du har parkoblet enheten med smarttelefonen (Parkoble
smarttelefonen, side 1), kan du bruke Garmin Connect appen til
å laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen din.
1 Kontroller at Garmin Connect appen kjører på
smarttelefonen.
2 Sørg for at enheten ikke er lenger enn 10 m (30 fot) unna
smarttelefonen.
Enheten synkroniserer automatisk dataene med Garmin
Connect appen og Garmin Connect kontoen din.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express programmet kobler enheten til Garmin Connect
kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin
Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect
nettstedet til enheten. Du kan også installere
enhetsprogramvareoppdateringer og administrere Connect IQ
programmene dine.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Logg
Tilpasse enheten
Endre urskiven
Du kan velge blant flere forhåndslastede urskiver eller bruke en
Connect IQ urskive som er lastet ned på enheten din (Connect
IQ – funksjoner, side 3). Du kan også redigere en eksisterende
urskive (Redigere en urskive, side 17) eller opprette en ny
(Opprette en egendefinert urskive, side 17).
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Sveip mot høyre eller venstre for å bla gjennom de
tilgjengelige urskivene.
4 Trykk på berøringsskjermen for å velge urskiven.
Redigere en urskive
Du kan tilpasse stilen og datafeltene på urskiven.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Sveip mot høyre eller venstre for å bla gjennom de
4
5
6
7
8
tilgjengelige urskivene.
Sveip opp for å redigere en urskive.
Velg et alternativ som skal redigeres.
Sveip oppover eller nedover for å bla gjennom alternativene.
Velg for å velge alternativet.
Trykk på berøringsskjermen for å velge urskiven.
Opprette en egendefinert urskive
Du kan opprette en ny urskive ved å velge oppsett, farger og
ekstra data.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Sveip til venstre, og velg .
4 Sveip opp eller ned for å bla gjennom
bakgrunnsalternativene, og trykk på skjermen for å velge den
valgte bakgrunnen.
TIPS: -ikonet angir at bakgrunnen er en urskive med et
animert bilde.
5 Sveip opp eller ned for å bla gjennom de analoge og digitale
tallskivene, og trykk på skjermen for å velge den viste
tallskiven.
6 Sveip opp eller ned for å bla gjennom aksentfarger, og trykk
på skjermen for å velge den valgte fargen.
7 Velg alle datafeltene du vil tilpasse, og velg dataene som skal
vises der.
En hvit kant viser de tilpassbare datafeltene for denne
urskiven.
8 Sveip til venstre for å tilpasse tidsmarkørene.
9 Sveip opp eller ned for å bla gjennom tidsmarkørene.
10 Velg .
Enheten angir den nye urskiven som den aktive urskiven din.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Bruke kontrollmenyen, side 1).
1 Hold inne .
Kontrollmenyen vises.
2 Hold inne .
Kontrollmenyen bytter til redigeringsmodus.
3 Velg snarveien du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
Tilpasse enheten
• Hvis du vil endre plasseringen av snarveien i
kontrollmenyen, velger du plasseringen der du vil den skal
vises, eller drar snarveien til en ny plassering.
• Velg for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
5 Velg for å legge til en snarvei på kontrollmenyen hvis det
er nødvendig.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du
fjerner minst én snarvei fra menyen.
Konfigurere en snarveiskontroll
Du kan konfigurere en snarvei til favorittkontrollen din, for
eksempel Garmin Pay lommeboken eller musikkontrollene.
1 Sveip mot høyre på urskiven.
2 Velg et alternativ:
• Hvis dette er første gang du konfigurerer en snarvei, kan
du sveipe opp og velge Oppsett.
• Hvis du har konfigurert en snarvei tidligere, holder du
nede og velger Snarveiinnstillinger.
3 Velg en snarveiskontroll.
Når du sveiper til høyre på urskiven, vises snarveiskontrollen.
Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse hver forhåndslastede
aktivitetsapp etter dine behov. Du kan for eksempel tilpasse
dataskjermbilder og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke
alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold nede , velg > Aktiviteter og apper, velg en aktivitet
og deretter aktivitetsinnstillinger.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Varsler: Angir treningsvarsler for aktiviteten (Varsler, side 18).
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Auto
Lap, side 18).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Bruke Auto Pause , side 18).
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 19).
Automatisk sett: Gjør det mulig for enheten å starte og stoppe
øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Påminnelse for kølle: Etter hvert registrerte slag vises en
melding som gjør at du kan angi hvilken golfkølle du brukte.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og å legge til nye dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 18).
Driverdistanse: Angir gjennomsnittlig avstand golfballen
tilbakelegger.
Rediger vekt: Gjør det mulig å legge til vekten som brukes til et
øvelsessett under styrketrening eller kondisjonstrening.
Aktiver videoer: Aktiverer treningsanimasjoner for en styrke-,
kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er
tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og
treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect.
GPS: Aktiverer modusen for GPS-antennen (Endre GPSinnstillingen, side 19).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Metode for poengregning: Angir metoden for poengregning til
slagspill eller Stableford mens du spiller golf.
®
®
17
Statistikksporing: Aktiverer statistikkregistrering mens du
spiller golf.
Status: Aktiverer eller deaktiverer poengregistrering automatisk
når du starter en golfrunde. Alternativet Spør alltid varsler
deg når du starter en runde.
Turneringsmodus: Deaktiverer funksjoner som ikke er tillatt i
offisielle turneringer.
Vibrasjonsvarsler: Aktiverer varsler som ber deg om å puste
inn eller ut under en pusteaktivitet.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan tilpasse dataskjermbildene basert på treningsmål eller
valgfrie tilbehør. Du kan for eksempel tilpasse en av
dataskjermbildene til å vise rundetempo eller pulssone.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer.
6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
7 Velg ett eller flere alternativer:
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
aktiviteter.
• Hvis du vil justere stilen og antall datafelter på hvert
dataskjermbilde, velger du Oppsett.
• Hvis du vil justere feltene på et dataskjermbilde, velger du
skjermen og velger Rediger datafelter.
• Hvis du vil vise eller skjule et dataskjermbilde, bruker du
bryteren ved siden av skjermen.
• Hvis du vil vise eller skjule skjermbildet med
pulssonemåleren, velger du Pulssonemåler.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for
spesifikke aktiviteter. Enkelte varsler krever ekstra tilbehør, for
eksempel pulsmåler eller kadenssensor. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du har forbrent et bestemt antall
kalorier.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Pedalfrekvens Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse, regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Hendelse, regelmessig
Du kan velge en eksisterende
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
18
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tid
Hendelse, regelmessig
Du kan angi et tidsintervall.
Angi et varsel
1 Hold nede .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Varsler.
6 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
7 Velg eventuelt typen varsel.
8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
9 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Markere runder ved hjelp av Auto Lap funksjonen
Du kan angi at enheten skal bruke Auto Lap funksjonen til å
markere en runde ved en bestemt distanse automatisk. Denne
funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under
forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile
eller 5. kilometer).
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg et alternativ:
• Bruk bryteren for å slå Auto Lap funksjonen på eller av.
• Velg Auto Lap for å justere distansen mellom runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. Enheten vibrerer også hvis vibrering er slått på
(Systeminnstillinger, side 19).
Bruke Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når tempoet
eller hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må senke farten eller stoppe.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata når tidtakeren er
stoppet eller satt på pause.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
Tilpasse enheten
5 Velg Auto Pause.
6 Velg et alternativ:
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
aktiviteter.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet faller under en bestemt verdi, velger du Tempo.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
hastigheten faller under en bestemt verdi, velger du
Hastighet.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Bla automatisk.
6 Velg en visningshastighet.
Endre GPS-innstillingen
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Hold inne .
2 Velg > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg GPS.
6 Velg et alternativ:
• Velg Av for å deaktivere GPS for aktiviteten.
• Velg På for å aktivere GPS-satellittsystemet.
• Velg GPS + GLONASS (russisk satellittsystem) for å få
mer nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med
dårlig sikt til himmelen.
• Velg GPS + GALILEO (EUs satellittsystem) for å få mer
nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med dårlig
sikt til himmelen.
MERK: Bruk av GPS sammen med en annen satellitt kan
redusere batterilevetiden raskere enn når du kun bruker GPS
(GPS og andre satellittsystemer, side 19).
GPS og andre satellittsystemer
Alternativene GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO gir
forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting
av posisjon enn når du bare bruker GPS. Bruk av GPS sammen
med et annet satellittsystem kan imidlertid redusere
batterilevetiden mer enn når du bare bruker GPS.
Telefon og Bluetooth innstillinger
Hold nede , og velg > Telefon.
Status: Viser gjeldende tilkoblingsstatus for Bluetooth og gjør
det mulig å slå Bluetooth teknologi av og på.
Varsler: Enheten slår smarte varsler på og av automatisk basert
på valgene dine (Aktivere Bluetooth varsler, side 2).
Tilkoblingsvarsler: Varsler deg når den parkoblede
smarttelefonen kobler seg til og fra.
Parkoble telefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
utstyrt med Bluetooth teknologi.
Tilpasse enheten
Synkronisering: Gjør at du kan overføre data mellom enheten
din og Garmin Connect appen.
Stopp LiveTrack: Lar deg stoppe en pågående LiveTrack økt.
Systeminnstillinger
Hold nede , og velg > System.
Automatisk lås: Låser berøringsskjermen automatisk for å
forhindre at du utilsiktet velger noe ved å trykke på skjermen.
Du kan trykke på for å låse opp berøringsskjermen.
Språk: Angir språket på enhetsgrensesnittet.
Tid: Angir tidsformat og kilde for lokal tid (Tidsinnstillinger,
side 19).
Dato: Gjør det mulig å angi dato og datoformat manuelt.
Skjerm: Angir tidsavbrudd og lysstyrke for skjerm
(Skjerminnstillinger, side 20).
Physio TrueUp: Gjør det mulig for enheten å synkronisere
aktiviteter, historikk og data fra andre Garmin enheter.
Vibrasjon: Slår vibrasjon på eller av og angir
vibreringsintensiteten.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på.
Enheter: Angi hvilke måleenheter data skal vises i (Endre
måleenhetene, side 20).
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljert aktivitetsregistrering, men kan
kreve at du lader batteriet oftere.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Nullstill: Gjør at du kan tilbakestille standardinnstillingene og
slette personlige opplysninger og tilbakestille innstillingene
(Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 23).
MERK: Hvis du har opprettet en Garmin Pay lommebok,
fører en gjenoppretting også til at lommeboken slettes fra
enheten din.
Programvareoppdatering: Lar deg søke etter
programvareoppdateringer.
Om: Viser enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om
forskrifter og lisensavtalen.
Tidsinnstillinger
Hold inne , og velg > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Kilde for tid: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller
automatisk basert på den parkoblede mobilenheten.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når Venu enheten er
parkoblet med en mobilenhet.
1 Hold inne .
2 Velg > System > Tid > Kilde for tid > Manuelt.
3 Velg Tid, og angi klokkeslettet.
Stille inn en alarm
Du kan angi flere alarmer. Du kan stille inn hver alarm til å
spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold inne .
2 Velg Klokker > Alarmer > Legg til alarm.
3 Velg Tid, og angi en tid.
19
4 Trykk på Gjentakelse, og velg et alternativ.
5 Velg Merke, og deretter en beskrivelse av alarmen.
appen, side 16, Bruke Garmin Connect på datamaskinen,
side 16).
Slette en alarm
1 Hold inne .
2 Velg Klokker > Alarmer.
3 Velg en alarm, og velg Slett.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Hold inne .
2 Velg Klokker > Tidtaker.
3 Angi tiden, og velg .
4 Velg .
Bruke stoppeklokken
Hold inne .
Velg Klokker > Stoppeklokke.
Trykk på for å starte tidtakeren.
Trykk på for å starte rundetidtakeren på nytt.
Den totale stoppeklokketiden fortsetter å gå.
5 Velg for å stoppe tidtakeren.
6 Velg et alternativ:
• Sveip ned for å nullstille tidtakeren.
• Hvis du vil lagre stoppeklokketiden som en aktivitet,
trykker du på og velger .
• Når du vil avslutte stoppeklokken, trykker du på og
velger .
1
2
3
4
Skjerminnstillinger
Hold nede , og velg > System > Skjerm.
Lysstyrke: Angir lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før skjermen slås av.
Du kan bruke alternativet Alltid på for å gjøre klokkeslettet
synlig og bare slå av bakgrunnen. Dette alternativet påvirker
batteriets og skjermens levetid (Om OLED-skjermen,
side 21).
Bevegelse: Angir at skjermen skal slås på når du roterer
håndleddet mot kroppen for å se på enheten. Du kan bruke
alternativet Bare under en aktivitet for å bare bruke denne
funksjonen under aktiviteter du tar tiden på. Du kan også
justere bevegelsesfølsomheten for å slå på skjermen oftere
eller sjeldnere.
Under aktiviteter: Angir at skjermen skal forbli på eller slås av
basert på Tidsavbrudd-innstillingen under en tidsbestemt
aktivitet.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 På urskiven holder du nede .
2 Velg > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Garmin ConnectInnstillinger for
Du kan endre enhetsinnstillingene fra Garmin Connect kontoen
din, enten med Garmin Connect appen eller Garmin Connect
nettstedet. Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når du
bruker Garmin Connect kontoen og kan ikke endres på enheten.
• I Garmin Connect appen velger du
eller . Velg deretter
Garmin-enheter og enheten din.
• Velg enheten din fra enhetswidgeten i Garmin Connect
appen.
Når du har tilpasset innstillingene, synkroniserer du dataene for
å ta i bruk endringene på enheten (Bruke Garmin Connect
20
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Parkoble trådløse sensorer
Første gang du kobler en trådløs ANT+ eller Bluetooth sensor til
Garmin enheten, må du parkoble enheten og sensoren. Når de
er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du
starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
TIPS: Enkelte ANT+ sensorer parkobles til enheten automatisk
når du starter en aktivitet og sensoren er på og i nærheten av
enheten.
1 Flytt deg minst 10 meter bort fra andre trådløse sensorer.
2 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg
pulsmåleren.
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
3 Hold inne .
4 Velg > Sensorer > Legg til ny.
5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(innenfor 3 meter), og vent mens enheten kobles til sensoren.
Når enheten har koblet seg til sensoren, vises et ikon øverst
på skjermen.
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Kalibrere fotsensoren
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
fotsensoren (Parkoble trådløse sensorer, side 20).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold inne .
2 Velg > Sensorer > Fotsensor > Kalibrerings faktor.
3 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 20).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
Start
en løpsaktivitet.
2
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
Trådløse sensorer
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 20).
• Angi hjulstørrelsen (Kalibrering av hastighetssensoren,
side 21).
• Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 12).
Kalibrering av hastighetssensoren
Du må parkoble enheten med en kompatibel hastighetssensor
før du kan kalibrere hastighetssensoren (Parkoble trådløse
sensorer, side 20).
Manuell kalibrering er valgfritt, men kan forbedre nøyaktigheten.
1 Hold inne .
2 Velg > Sensorer > Hastighet/pedalfrekvens >
Hjulstørrelse.
3 Velg et alternativ:
• Velg Automatisk for å beregne hjulstørrelsen og kalibrere
hastighetssensoren automatisk.
• Velg Manuelt og angi hjulstørrelsen for å kalibrere
hastighetssensoren manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets,
side 25).
Køllesensorer
Enheten er kompatibel med Approach CT10-golfkøllesensorer.
Du kan bruke sammenkoplede køllesensorer til å automatisk
spore golfslagene dine, inkludert plassering, avstand og
kølletype. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerveiledningen for køllesensorene.
®
Situasjonsoppfattelse
Venu enheten kan brukes med Varia smartsykkellys og
bakspeilradar for å gi en bedre situasjonsoppfattelse. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Venu programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved hjelp
av appen Garmin Connect, side 21).
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
Om OLED-skjermen
Som standard er klokkeinnstillingene optimalisert for
batterilevetid og ytelse (Maksimere batterilevetiden, side 23).
Bildevarighet eller fastlåste bilder er vanlig på OLED-enheter.
Hvis du vil forlenge skjermens levetid, bør du unngå å vise
statiske bilder med høye lysstyrkenivåer over lengre perioder.
Venu skjermen slås av etter det valgte tidsavbruddet for å
redusere fastlåste bilder (Skjerminnstillinger, side 20). Du kan vri
håndleddet mot kroppen din, dobbelttrykke på
Informasjon om enheten
berøringsskjermen eller trykke på en knapp for å aktivere
enheten.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USBladeport.
3 Lad enheten helt opp.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Baneoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon (Parkoble smarttelefonen, side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect appen (Bruke
Garmin Connect appen, side 16).
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til
enheten når ny programvare er tilgjengelig. Oppdateringen
tas i bruk når du ikke aktivt bruker enheten. Enheten startes
på nytt når oppdateringen er fullført.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 16).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Når Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
21
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon
om forskrifter og lisensavtalen.
1 Hold inne .
2 Velg > System > Om.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
Hold nede i 10 sekunder.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Bytte rem
Enheten er kompatibel med 20 mm brede utskiftbare
standardremmer.
1 Skyv hurtigutløserpinnen på fjærstangen for å ta av remmen.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumpolymerbatteri
Batteritid
Opptil 5 dager i smartklokkemodus
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
2 Sett én side av fjærstangen for den nye remmen inn i
Trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 15 dBm nominell
13,56 MHz ved -44 dBm nominell
3 Skyv hurtigutløserpinnen, og juster fjærstangen i forhold til
Kapslingsgrad
Svømming, 5 ATM1
enheten.
motsatt side av enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.
Informasjon om batterilevetid
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som
er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing,
pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS og
tilkoblede sensorer.
Venu batterilevetid Modus
Opptil 5 dager
Smartklokkemodus med aktivitetsmåling og 24/7pulsmåling på håndleddet
Opptil 7,5 timer
Smartklokkemodus med musikkavspilling
Opptil 20 timer
GPS-modus
Opptil 6 timer
GPS-modus med musikkavspilling
Opptil 8 timer
Aktivitetsmodus med treningsanimasjoner
Opptil 4 timer
Aktivitetsmodus med treningsanimasjoner og
musikkavspilling
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Enheten
22
Feilsøking
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
Venu enheten er kompatibel med smarttelefoner som bruker
trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect appen til den nyeste versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect appen og Bluetooth
innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.
• Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra
Garmin Connect appen på smarttelefonen du vil slutte å
bruke.
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen, velg
eller
, og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå i
parkoblingsmodus.
• From the watch face, hold , and select > Telefon >
Parkoble telefon.
Hodetelefonene mine kobler seg ikke til
enheten
Hvis hodetelefonene dine har blitt koblet til smarttelefonen
tidligere med Bluetooth teknologi, kan det hende at de kan
kobles til smarttelefonen før de kobler seg til enheten. Du kan
forsøke disse tipsene.
• Slå av Bluetooth teknologien på smarttelefonen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
smarttelefonen.
tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Feilsøking
• Hold deg 10 m (33 fot) unna smarttelefonen mens du kobler
hodetelefonene til enheten.
• Parkoble hodetelefonene med enheten (Koble til Bluetooth
hodetelefoner, side 4).
Musikken slutter å spille, eller
hodetelefonene forblir ikke tilkoblet
Når du bruker en Venu-enhet koblet til hodetelefoner, ved hjelp
av Bluetooth teknologi, er signalet sterkest når det finnes en
direkte synslinje mellom enheten og antennen på
hodetelefonen.
• Hvis signalet går gjennom kroppen din, kan du oppleve
signaltap eller at hodetelefonene blir frakoblet.
• Vi anbefaler at du bruker hodetelefonene med antennen på
den samme siden av kroppen din som Venu-enheten.
• Ettersom hodetelefonene varierer etter modell, kan du prøve
å flytte klokken til det andre håndleddet.
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold inne .
2 Velg .
3 Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
4 Bla ned til det andre elementet i listen, og velg det.
5 Velg språk.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslett og dato når du synkroniserer
den med en smarttelefon eller når enheten innhenter GPSsignaler. Du bør synkronisere enheten din når du bytter
tidssone, slik at den viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også
for sommertid.
1 Hold nede , og velg > System > Tid.
2 Kontroller at Automatisk-alternativet er aktivert.
3 Velg et alternativ:
• Kontroller at smarttelefonen viser riktig lokal tid, og
synkroniser enheten med smarttelefonen din (Bruke
Garmin Connect appen, side 16).
• Start en utendørsaktivitet, gå utendørs til et område med
klar sikt til himmelen, og stå stille mens enheten innhenter
satellittsignaler.
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Slutt å bruke tidsavbruddalternativet Alltid på, og velg et
kortere tidsavbrudd for skjermen (Skjerminnstillinger,
side 20).
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 20).
• Bytt fra en urskive med et animert bilde til en urskive med en
statisk bakgrunn (Endre urskiven, side 17).
• Slå av Bluetooth teknologi når du ikke bruker tilkoblede
funksjoner (Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth,
side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Innstillinger for aktivitetsmåling,
side 8).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 2).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 6).
Feilsøking
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 6).
• Slå av automatisk pulsoksymetermåling (Endre
sporingsmodus for pulsoksymeter, side 7).
Starte enheten på nytt
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på
nytt.
MERK: Hvis du starter enheten på nytt, kan dataene og
innstillingene dine bli slettet.
1 Hold inne i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Hold inne i ett sekund for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
standardinnstillingene. Du bør synkronisere enheten med
Garmin Connect appen for å laste opp aktivitetsdataene før du
tilbakestiller enheten.
1 Hold inne .
2 Velg > System > Nullstill.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og slette all brukerangitt
informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge Slett data
og gjen. nullstill.
MERK: Hvis du har opprettet en Garmin Pay lommebok,
sletter dette alternativet den fra enheten. Hvis du har
lagret musikk på enheten, sletter dette alternativet den fra
enheten.
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og lagre all brukerangitt informasjon
og aktivitetshistorikk, må du velge Gjenopprette
standardinnstillingene.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect appen ved
hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
23
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Forbedre nøyaktigheten til intensitetsminutter og
kalorier
Du kan forbedre nøyaktigheten til disse beregningene ved å gå
eller løpe utendørs i minst 15 minutter.
1 Sveip på urskiven for å vise widgeten Min dag.
2 Velg !.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
• Gå til www.garmin.com/ataccuracy.
Dette er ikke en medisinsk enhet. Pulsoksymeterfunksjonen
er ikke tilgjengelig i alle land.
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
% for maksimal puls, siste runde.: Snittprosent av maksimal
puls for siste fullførte runde.
Avstand per tak: Tilbakelagt avstand per tak.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse, intervall: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende
intervall.
Etasjer nedover: Totalt antall etasjer du har nedsteget denne
dagen.
Etasjer oppover: Totalt antall etasjer du har klatret denne
dagen.
Etasjer per minutt: Antall etasjer du har klatret per minutt.
Gj.sn. prosent for maks. puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig distanse per tak: Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
24
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig Swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 12).
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
lengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Intervallavstand per tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt
per tak under gjeldende intervall.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls %maksimum, runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Repetisjoner: Antallet repetisjoner i et treningssett under en
styrketreningsaktivitet.
Tillegg
Respirasjonsfrekvens: Din pustefrekvens i form av antall pust
per minutt (brpm).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Rundeintervallavstand per tak: Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under siste fullførte intervall.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Skritt: Antall trinn for gjeldende aktivitet.
Skritt, runde: Antall trinn for gjeldende runde.
Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Skrittfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Still inn tidtaker: Hvor mye tid som er brukt på det aktuelle
treningssettet under en styrketreningsaktivitet.
Stress: Gjeldende stressnivå.
Svømmetak: Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Swolf, intervall: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
intervall.
Swolf, siste intervall: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for siste
fullførte intervall.
Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak/lengde i intervall: Gjennomsnittlig antall tak per lengde
under gjeldende intervall.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo for tak: Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak, intervall: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
Tempo for tak, siste lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid, siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
under en aktivitet siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt høydefall under en aktivitet siden
forrige nullstilling.
Type tak, siste intervall: Type tak som ble brukt under siste
fullførte intervall.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkrets
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
Tillegg
25
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
26
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter 11, 17
egendefinert 11
favoritter 11
lagre 11
legge til 11
starte 10
aktivitetsmåling 8
aktivitetssporing 8
alarmer 18–20
ANT+ sensorer 20, 21
assistent 5, 6
Auto Lap 18
Auto Pause 18
avstand, varsler 18
B
bakgrunnslys 21
baner
laste ned 12
spille 12
velge 12
bassengstørrelse
egendefinert 12
innstilling 12
batteri
lade 21
levetid 22
maksimere 2, 23
berøringsskjerm 1, 21
betalinger 4, 5
bla automatisk 19
Bluetooth sensorer 20
Bluetooth teknologi 2, 3, 5, 19, 22
hodetelefoner 4
Bluetooth-teknologi, hodetelefoner 23
Body Battery 9, 10
brukerprofil 14
C
Connect IQ 3
D
data
lagre 14, 16
laste opp 16
overføring 14, 16
datafelter 1, 3, 11, 18, 24
datamaskin 4
dogleg 13
E
enhets-ID 22
F
feilsøking 6, 7, 10, 22–24
flaggplassering, greenvisning 12, 13
fotsensor 1, 20
G
Garmin Connect 1–3, 5, 14, 16, 20, 21
lagre data 16
Garmin Express 3
oppdatere programvare 21
Garmin Pay 4, 5
GLONASS 19
golfrunde, avslutte 14
GPS 1, 19
signal 23
greenvisning, flaggplassering 12, 13
H
helsestatistikk 10
hendelsesregistrering 5
hindre 13
historikk 16
sende til datamaskin 14, 16
hjulstørrelser 21, 25
Indeks
hodetelefoner 22
Bluetooth teknologi 4
Bluetooth-teknologi 23
koble til 4
hovedmeny, tilpasse 9
hydrering 10
I
ikoner 1
innendørstrening 11
innstillinger 7–9, 17, 19, 20, 23
intensitetsminutter 8, 24
intervaller 12
K
kalender 14
kalibrere, kompass 15
kalori, varsler 18
kalorier 24
kart 15
klokke 19, 20
klokkeslett 19, 23
kompass 13, 15
kalibrere 15
kondisjonsberegning 7, 25
kontakter, legge til 5
kontrollmeny 17
L
lade 21
lagre aktiviteter 11, 12
lagre data 14, 16
laste opp data 16
layup 13
lengder 12
lisens 22
LiveTrack 5
logg 12, 16
vise 14
lommebok 1, 4
låse, skjermbilde 1, 19
M
menstruasjonssyklus 10
meny 1
musikk 1, 3
laste inn 3, 4
spille 4
tjenester 3, 4
musikkontroller 4
måle et slag 13
måleenheter 20
N
navigasjon 15
stoppe 15
nedtellingstidtaker 20
NFC 4
nullstille enheten 23
nødkontakter 5
O
oksygenmetning 7
oppdateringer, programvare 21
P
parkobling
ANT+ sensorer 6
sensorer 20
smarttelefon 1, 22
pedalfrekvens
sensorer 21
varsler 18
personlige rekorder 15
slette 15
poengregning 13
posisjoner 15
slette 15
profiler, bruker 14
programmer 2, 3, 5, 14
smarttelefon 1, 10
programvare
oppdatere 21
versjon 22
puls 1, 6, 9
måler 6
parkoble sensorer 6
soner 6, 7, 14, 16
varsler 6, 18
pulsoksimeter 7
pulsoksymeter 6, 7
R
remmer 22
rengjøre enheten 22
reservedeler 22
runder 16
S
satellittsignaler 1, 23
scorekort 13
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 1, 21
ski
alpint 12
snøbrett 12
skjermbilde 20
slette
historikk 16
personlige rekorder 15
smarttelefon 1, 3, 5, 8, 14, 22
parkobling 1, 22
programmer 2, 3, 10
snarveier 1, 17
snøbrett 12
soner
puls 7
tid 19
spesifikasjoner 22
sporing 5, 7
statistikk 13, 14
stoppeklokke 20
stressnivå 9, 10
stressverdi 9, 10
svømming 12
swolf-poengsum 12
sykkelsensorer 21
sykling 12
systeminnstillinger 19
søvnmodus 3, 8
T
tak 12
taster 1, 22
tekstmeldinger 2
telefonsamtaler 2
tempe 21, 24
temperatur 21, 24
tid 19
innstillinger 19
varsler 18
tidssoner 19
tidtaker 11, 12
nedtelling 20
tilbehør 20, 24
tilpasse enheten 17, 18
tredemølle 11
trening 2
kalender 14
planer 14
sider 11
treningsøkter 14
U
urskive 1
urskiver 3, 17
USB 21
V
varsler 2, 18
puls 6
tekstmeldinger 2
telefonsamtaler 2
27
W
Wi-Fi, koble til 3
Wi‑Fi, koble til 3
widgets 1, 3, 6–10
28
Indeks
support.garmin.com
September 2019
190-02553-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising