Garmin | vívoactive® 3 Music | Garmin vívoactive® 3 Music Priročnik za uporabo

Garmin vívoactive® 3 Music Priročnik za uporabo
VÍVOACTIVE 3 MUSIC
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB in vívoactive so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin
AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ in Varia™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google, Inc. Apple in iTunes sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH so v
lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Za programsko opremo Spotify veljajo licence tretjih
oseb, ki so na voljo tukaj: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Druge zaščitene in
blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03405
IFETEL: 201801A01655
Kazalo vsebine
Pregled naprave ......................................................................... 1
Nasveti za zaslon na dotik ..................................................... 1
Zaklepanje in odklepanje zaslona na dotik ....................... 1
Uporaba menija upravljalnih elementov ................................. 1
Ikone ........................................................................................... 1
Uporaba opozorila za gibanje ..................................................... 8
Spremljanje spanja ..................................................................... 8
Minute intenzivnosti .................................................................... 8
Zbiranje minut intenzivnosti ................................................... 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 8
Nastavitve merjenja aktivnosti .................................................... 8
Izklop merjenja aktivnosti ....................................................... 9
Spremljanje menstruacijskega cikla ............................................ 9
Pametne funkcije............................................................ 1
Pripomočki...................................................................... 9
Uvod ................................................................................ 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Povezane funkcije ....................................................................... 2
Dodajanje stikov ..................................................................... 2
Obvestila telefona .................................................................. 2
Omogočanje obvestil Bluetooth ........................................ 2
Ogled obvestil ................................................................... 2
Odgovarjanje na besedilno sporočilo ................................ 2
Prejetje dohodnega telefonskega klica ............................. 2
Upravljanje obvestil ........................................................... 2
Izklop povezave s pametnim telefonom Bluetooth ............ 2
Uporaba načina Ne moti ........................................................ 3
Iskanje telefona ...................................................................... 3
Funkcije Connect IQ ................................................................... 3
Prenos funkcij Connect IQ ..................................................... 3
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ..................... 3
Povezane funkcije Wi‑Fi® .......................................................... 3
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi ................................................ 3
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi .......................... 3
Garmin Pay™ .................................................................. 3
Nastavitev denarnice Garmin Pay .............................................. 3
Plačilo nakupa z uro ................................................................... 3
Dodajanje kartice v denarnico Garmin Pay ................................ 4
Upravljanje denarnice Garmin Pay ........................................ 4
Spreminjanje številskega gesla Garmin Pay .............................. 4
Glasba............................................................................. 4
Vzpostavljanje povezave s tretjim ponudnikom .......................... 4
Prenos zvočne vsebine storitve Spotify® .............................. 4
Prenos zvočne vsebine tretjega ponudnika ........................... 5
Prekinitev povezave s tretjim ponudnikom ............................. 5
Prenos osebne zvočne vsebine .................................................. 5
Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth .......................... 5
Poslušanje glasbe .......................................................................5
Elementi za upravljanje predvajanja glasbe ............................... 5
Funkcije za varnost in sledenje.................................... 5
Dodajanje stikov v sili ................................................................. 6
Dodajanje stikov ......................................................................... 6
Vklop funkcije LiveTrack za dejavnosti, zabeležene s signalom
GPS ............................................................................................ 6
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov ......................................... 6
Prošnja za pomoč ....................................................................... 6
Funkcije za srčni utrip................................................... 6
Merilnik srčnega utripa na zapestju ............................................ 6
Nošenje naprave .................................................................... 6
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ...................... 6
Ogled pripomočka za srčni utrip ............................................ 7
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu .............. 7
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin ....... 7
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju ........................... 7
O območjih srčnega utripa .......................................................... 7
Nastavljanje območij srčnega utripa ...................................... 7
Izračuni območij srčnega utripa ............................................. 7
Približne ocene najvišjega VO2 .................................................. 7
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 ....................................... 8
Merjenje aktivnosti......................................................... 8
Samodejni cilj .............................................................................. 8
Kazalo vsebine
Prikaz pripomočkov .................................................................... 9
Prilagajanje kolesa pripomočkov ........................................... 9
O pripomočku Moj dan ........................................................... 9
Ogled pripomočka za vreme .................................................. 9
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa ............................ 9
Uporaba pripomočka za raven stresa .................................... 9
Daljinski upravljalnik za VIRB ................................................... 10
Upravljanje športne kamere VIRB ........................................ 10
Programi in dejavnosti................................................. 10
Začetek dejavnosti .................................................................... 10
Namigi za beleženje dejavnosti ........................................... 10
Zaustavitev dejavnosti .............................................................. 10
Dodajanje dejavnosti po meri ................................................... 10
Dodajanje in odstranjevanje priljubljene dejavnosti .................. 10
Dejavnosti v zaprtih prostorih ................................................... 10
Beleženje dejavnosti vadbe za moč .................................... 11
Umerjanje razdalje na tekalni stezi ...................................... 11
Dejavnosti na prostem .............................................................. 11
Tek ....................................................................................... 11
Vožnja .................................................................................. 11
Ogled smučarskih voženj ..................................................... 11
Plavanje v bazenu .................................................................... 11
Nastavljanje velikosti bazena ............................................... 12
Plavalna terminologija .......................................................... 12
Golf ........................................................................................... 12
Prenos igrišč za golf ............................................................. 12
Igranje golfa ......................................................................... 12
Informacije o luknjah ............................................................ 12
Sprememba lokacije zastavice ........................................ 12
Ogled smeri do zastavice ................................................ 12
Ogled razdalj krivulj in zavojev ............................................. 12
Ogled ovir ............................................................................. 12
Merjenje udarca s funkcijo Garmin AutoShot™ ................... 12
Beleženje rezultatov ............................................................. 13
Nastavitev načina beleženja rezultatov ........................... 13
Spremljanje statističnih podatkov o golfu ........................ 13
Beleženje statističnih podatkov o golfu ........................... 13
Ogled zgodovine udarcev .................................................... 13
Ogled povzetka kroga .......................................................... 13
Končanje kroga .................................................................... 13
Nastavitve golfa ................................................................... 13
Nastavitve beleženja rezultatov ...................................... 13
Program Garmin Golf ........................................................... 14
Vadba............................................................................. 14
Nastavitev uporabniškega profila ............................................. 14
Cilji pripravljenosti ................................................................ 14
Vadbe ....................................................................................... 14
Sledenje vadbi ..................................................................... 14
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect .............................. 14
Začetek današnje vadbe ................................................. 14
Ogled razporejenih vadb ................................................. 14
Funkcija Adaptive Training Plans ......................................... 14
Osebni rekordi .......................................................................... 14
Ogled osebnih rekordov ....................................................... 14
Obnovitev osebnega rekorda ............................................... 15
Brisanje osebnega rekorda .................................................. 15
i
Brisanje vseh osebnih rekordov ........................................... 15
Zamenjava paščkov .................................................................. 22
Navigacija...................................................................... 15
Odpravljanje težav........................................................ 22
Shranjevanje lokacije ................................................................ 15
Brisanje lokacije ................................................................... 15
Navigacija do shranjene lokacije .............................................. 15
Navigacija nazaj na začetek ..................................................... 15
Ustavitev navigacije .................................................................. 15
Kompas .....................................................................................15
Ročno umerjanje kompasa .................................................. 15
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? ................ 22
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 22
Slušalke se ne povežejo z napravo .......................................... 22
Moja glasba se prekinja ali moje slušalke ne ostanejo
povezane .................................................................................. 22
Jezik naprave je napačen ......................................................... 22
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ............................. 23
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 23
Ponovni zagon naprave ............................................................ 23
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 23
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 23
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ................. 23
Merjenje aktivnosti .................................................................... 23
Moje število korakov ni točno ............................................... 23
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno .......... 23
Izboljšanje natančnosti minut intenzivnosti in kalorij ............ 23
Odčitek temperature ni natančen ............................................. 23
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 24
Zgodovina..................................................................... 15
Uporaba zgodovine .................................................................. 16
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa .................... 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Uporaba programa Garmin Connect .................................... 16
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku ................. 16
Prilagajanje naprave.................................................... 16
Spreminjanje videza ure ........................................................... 16
Ustvarjanje videza ure po meri ............................................ 17
Prilagoditev menija upravljalnih elementov .............................. 17
Nastavitve dejavnosti in programov .......................................... 17
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 17
Opozorila .............................................................................. 17
Nastavitev opozoril .......................................................... 18
Auto Lap ............................................................................... 18
Označevanje krogov s funkcijo Auto Lap ........................ 18
Vklop funkcije ročnega označevanja krogov ........................ 18
Uporaba funkcije Auto Pause® ............................................ 18
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 18
Nastavitve telefona in tehnologije Bluetooth ............................. 18
Nastavitve sistema .................................................................... 18
Nastavitve časa .................................................................... 19
Časovni pasovi ................................................................ 19
Ročna nastavitev časa .................................................... 19
Nastavitev alarma ........................................................... 19
Brisanje alarma ............................................................... 19
Vklop odštevalnika .......................................................... 19
Uporaba štoparice ........................................................... 19
Nastavitve osvetlitve zaslona ............................................... 19
Spreminjanje merskih enot .................................................. 19
Nastavitve Garmin Connect ...................................................... 19
Nastavitve naprave v računu Garmin Connect .................... 19
Uporabniške nastavitve v računu Garmin Connect ............. 20
Dodatek ......................................................................... 24
Podatkovna polja ...................................................................... 24
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 25
Velikost in premer kolesa .......................................................... 25
Definicije simbolov .................................................................... 26
Kazalo............................................................................ 27
Brezžični senzorji......................................................... 20
Združevanje brezžičnih senzorjev ............................................ 20
Senzor korakov ......................................................................... 20
Umerjanje senzorja korakov ................................................ 20
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov ............................... 20
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa ........... 21
Umerjanje senzorja hitrosti .................................................. 21
Zavedanje razmer ..................................................................... 21
tempe ........................................................................................ 21
Informacije o napravi................................................... 21
Polnjenje naprave ..................................................................... 21
Posodobitve izdelkov ................................................................ 21
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect ................................................................................ 21
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ................................................................................ 21
Ogled informacij o napravi ........................................................ 21
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki ......................................... 21
Specifikacije .............................................................................. 22
Nega naprave ........................................................................... 22
Čiščenje naprave ................................................................. 22
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Pregled naprave
• Vsaka izbira v meniju naj bo ločeno dejanje.
Zaklepanje in odklepanje zaslona na dotik
Zaslon na dotik in gumbe lahko zaklenete, da preprečite
nenamerne dotike zaslona.
1 Pridržite tipko.
2 Izberite .
Zaslon na dotik se zaklene in se ne odziva na dotike, dokler
ga ne odklenete.
3 Pridržite tipko, da odklenete zaslon na dotik.
Uporaba menija upravljalnih elementov
Meni upravljalnih elementov vsebuje prilagodljive bližnjice, kot
sta zaklepanje zaslona na dotik in izklop naprave.
OPOMBA: bližnjice v meniju upravljalnih elementov lahko
dodate, prerazporedite in odstranite (Prilagoditev menija
upravljalnih elementov, stran 17).
1 Na katerem koli zaslonu 2 sekundi držite tipko.
Zaslon na dotik
• podrsajte navzgor ali navzdol za pomikanje med
pripomočki, funkcijami in meniji.
• Tapnite za izbiro.
• Podrsajte desno za vrnitev na prejšnji zaslon.
• Med dejavnostjo podrsajte desno za ogled videza ure in
pripomočkov.
• Če želite med dejavnostjo označiti nov krog, začeti novo
serijo ponovitev ali se premakniti na naslednjo stopnjo
vadbe, dvotapnite.
• Pridržite za ogled menija nastavitev in možnosti naprave
za trenutni zaslon.
Tipka
• pritisnite za vklop naprave.
• Pridržite 2 sekundi za ogled menija upravljalnih
elementov, vključno z napajanjem naprave.
• Pridržite 5 sekund za pošiljanje zahteve za pomoč
(Funkcije za varnost in sledenje, stran 5).
• Na katerem koli zaslonu, razen med dejavnostjo, pridržite
za vrnitev na videz ure.
• Če želite med dejavnostjo začasno ustaviti dejavnost,
pritisnite.
Nasveti za zaslon na dotik
• Če si želite ogledati meni z možnostmi, pridržite prst na
zaslonu na dotik.
• Če se želite pomakniti po seznamih in menijih, povlecite
navzgor ali navzdol.
• Če se želite hitro pomakniti, podrsajte navzgor ali navzdol.
• Če želite izbrati gumb, element na seznamu ali element na
meniju, tapnite.
• Če se želite pomakniti med pripomočki v napravi, v videzu
ure podrsajte navzgor ali navzdol.
• Če si želite ogledati dodatne zaslone pripomočka, ki so
morda na voljo, tapnite v pripomočku.
• Če si želite med dejavnostjo ogledati naslednji podatkovni
zaslon, podrsajte navzgor ali navzdol.
• Če si želite med dejavnostjo ogledati videz ure in
pripomočke, podrsajte desno, in če se želite vrniti na
podatkovna polja dejavnosti, podrsajte levo.
Uvod
2 Izberite možnost.
Ikone
Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče signal. Če ikona ne
utripa, to pomeni, da je bil signal najden ali da je priklopljen
senzor.
Stanje GPS-a
Stanje povezave s pametnim telefonom
Stanje merilnika srčnega utripa
Stanje senzorja korakov
Stanje LiveTrack
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Stanje kolesarske luči Varia™
Stanje kolesarskega radarja Varia
Stanje senzorja tempe™
VIRB
Stanje kamere VIRB
®
Stanje alarma v napravi vívoactive
Pametne funkcije
Združevanje s pametnim telefonom
Za nastavitev naprave vívoactive je treba to združiti neposredno
v programu Garmin Connect™ in ne v nastavitvah Bluetooth
pametnega telefona.
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program
Garmin Connect iz trgovine s programi.
2 Za omogočanje načina združevanja v napravi izberite
možnost:
• Če napravo nastavljate prvič, pritisnite tipko, da vklopite
napravo.
• Če ste predhodno preskočili postopek združevanja ali ste
napravo združili z drugim pametnim telefonom, pridržite
zaslon na dotik in izberite Nastavitve > Telefon > Združi
s telefonom, da ročno odprete način združevanja.
®
1
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo
napravo, v meniju nastavitev izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo in sledite navodilom na zaslonu.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo vívoactive, ko jo
povežete z združljivim pametnim telefonom prek tehnologije
Bluetooth. Za nekatere funkcije morate v povezani pametni
telefon namestiti program Garmin Connect. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/apps. Nekatere funkcije so na voljo
tudi, kadar napravo povežete z brezžičnim omrežjem.
Obvestila telefona: v napravi vívoactive prikazuje obvestila
telefona in sporočila.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Connect IQ™: omogoča vam, da razširite funkcionalnost
naprave z novimi videzi ure, pripomočki, programi in
podatkovnimi polji.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Vreme: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in
vremenskih napovedi.
senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji
Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.
Poišči moj telefon: poišče izgubljeni pametni telefon, ki je
združen z vašo napravo vívoactive in je trenutno v dosegu.
Najdi napravo: poišče izgubljeno napravo vívoactive, ki je
združena z vašim pametnim telefonom in je trenutno v
dosegu.
Dodajanje stikov
V program Garmin Connect lahko dodate do 50 stikov. E-poštne
naslove stikov lahko uporabite s funkcijo LiveTrack.
Tri stike lahko uporabite kot stike v sili (Dodajanje stikov v sili,
stran 6).
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Stiki.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Po dodajanju stikov morate sinhronizirati podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi vívoactive 3 Music (Uporaba
programa Garmin Connect, stran 16).
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon v dosegu in združen z napravo. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Omogočanje obvestil Bluetooth
Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo vívoactive
združiti z združljivim pametnim telefonom (Združevanje s
pametnim telefonom, stran 1).
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Povezljivost > Telefon > Obvestila.
3 Izberite Med dejavnostjo, da izberete nastavitve obvestil, ki
se prikažejo med snemanjem dejavnosti.
4 Izberite nastavitev obvestil.
2
5 Izberite Ne med dejavnostjo, da izberete nastavitve obvestil,
ki se prikažejo v načinu ure.
6 Izberite nastavitev obvestil.
7 Izberite Premor.
8 Izberite trajanje časovne omejitve.
Ogled obvestil
V videzu ure podrsajte za ogled pripomočka za obvestila.
Izberite obvestilo.
Če želite prebrati celotno obvestilo, se pomaknite.
Izberite možnost:
• Če se želite odzvati na obvestilo, izberite dejanje, denimo
Opusti ali Odgovori.
Dejanja, ki so na voljo, so odvisna od vrste obvestila in
operacijskega sistema telefona. Ko opustite obvestilo v
telefonu ali napravi vívoactive, obvestilo ni več prikazano v
pripomočku.
• Če se želite vrniti na seznam obvestil, podrsajte desno.
1
2
3
4
Odgovarjanje na besedilno sporočilo
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo za pametne telefone
Android™.
Ko v napravi vívoactive prejmete obvestilo o besedilnem
sporočilu, lahko pošljete hiter odgovor, ki ga izberete na
seznamu sporočil. Sporočila lahko prilagodite v programu
Garmin Connect.
OPOMBA: funkcija pošilja besedilna sporočila z uporabo
vašega telefona. Pri tem lahko veljajo omejitve in stroški za
besedilna sporočila. Za več informacij se obrnite na operaterja
mobilnega omrežja.
1 Za ogled pripomočka za obvestila podrsajte.
2 Izberite obvestilo o besedilnem sporočilu.
3 Izberite Odgovori.
4 Na seznamu izberite sporočilo.
Telefon pošlje izbrano sporočilo kot besedilno sporočilo.
Prejetje dohodnega telefonskega klica
Ko v povezanem pametnem telefonu prejmete telefonski klic,
naprava vívoactive prikaže ime ali telefonsko številko klicatelja.
• Za sprejem klica izberite .
OPOMBA: za pogovor s klicateljem morate uporabiti
povezan pametni telefon.
• Za zavrnitev klica izberite .
• Za zavrnitev klica in takojšnje pošiljanje odgovora prek
besedilnega sporočila izberite , nato pa s seznama izberite
sporočilo.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je naprava
povezana s pametnim telefonom Android.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi vívoactive.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo iPhone , v nastavitvah obvestil
izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon Android, v programu
Garmin Connect izberite Nastavitve > Pametna
obvestila.
®
Izklop povezave s pametnim telefonom Bluetooth
1 Pridržite tipko tipko za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite za izklop povezave s pametnim telefonom
Bluetooth v napravi vívoactive.
Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth v
mobilni napravi si oglejte njen priročnik za uporabo.
Pametne funkcije
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop vibriranja in osvetlitve
zaslona za opozorila in obvestila. Ta način lahko na primer
uporabite med spanjem ali ogledom filma.
• Če želite ročno izklopiti ali vklopiti način Ne moti, pridržite
tipko in izberite .
• Če želite, da se način Ne moti samodejno vklopi v času, ko
spite, odprite nastavitve naprave v programu Garmin
Connect in izberite Zvoki in opozorila > Ne moti med
spanjem.
Iskanje telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljen pametni telefon, ki je
združen z brezžično tehnologijo Bluetoothin je trenutno v
dosegu.
1 Pridržite tipko.
2 Izberite .
Na zaslonu naprave vívoactive se prikažejo indikatorji za moč
signala, pametni telefon pa se oglasi z zvočnim opozorilom.
Ko se približujete pametnemu telefonu, se indikatorji
povečujejo.
3 Pritisnite tipko, da zaključite iskanje.
Funkcije Connect IQ
Uri lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih
ponudnikov s programom Connect IQ. Napravo lahko prilagodite
z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
®
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije,
morate napravo vívoactive združiti s pametnim telefonom
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 1).
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect
IQ iz trgovine s programi.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Povezane funkcije Wi‑Fi
®
Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect:
samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect
takoj, ko jo nehate beležiti.
Zvočna vsebina: omogoča sinhronizacijo zvočne vsebine tretjih
ponudnikov.
Posodobitve programske opreme: naprava samodejno
prenese in namesti najnovejšo posodobitev programske
opreme, ko je na voljo povezava omrežja Wi‑Fi.
Vadbe in načrti vadb: poiščete in izberete lahko vadbe in
načrte vadb na spletnem mestu Garmin Connect. Ko naprava
Garmin Pay™
naslednjič vzpostavi povezavo Wi‑Fi, se datoteke brezžično
pošljejo vanjo.
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
Preden lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi, morate
napravo povezati s programom Garmin Connect v pametnem
telefonu ali programom Garmin Express™ v računalniku.
1 Izberite možnost:
• Prenesite program Garmin Connect in opravite združitev s
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 1).
• Obiščite www.garmin.com/express, in prenesite program
Garmin Express.
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
Preden lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi, morate
napravo povezati s programom Garmin Connect v pametnem
telefonu ali programom Garmin Express v računalniku
(Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi, stran 3).
Za sinhronizacijo naprave s storitvijo tretjega ponudnika glasbe,
morate vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi‑Fi. Če napravo
povežete z omrežjem Wi‑Fi, se poveča tudi hitrost prenos večjih
datotek.
1 Postavite se v doseg omrežja Wi‑Fi.
2 V programu Garmin Connect izberite ali .
3 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo.
4 Izberite Splošno > Omrežja Wi-Fi > Dodajte omrežje.
5 Izberite razpoložljivo omrežje Wi‑Fi in vnesite podatke za
prijavo.
Garmin Pay™
Funkcija Garmin Pay vam omogoča, da lahko v sodelujočih
trgovinah za nakupe plačujete z uro, in sicer z uporabo kreditnih
ali debetnih kartic sodelujočih finančnih institucij.
Nastavitev denarnice Garmin Pay
V denarnico Garmin Pay lahko dodate eno ali več sodelujočih
kreditnih ali debetnih kartic. Za informacije o sodelujočih
finančnih institucijah obiščite garmin.com/garminpay/banks.
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo
vívoactive 3 Music.
3 Izberite Garmin Pay > Ustvarite denarnico.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Plačilo nakupa z uro
Preden lahko z uro plačujete nakupe, morate nastaviti najmanj
eno plačilno kartico.
Z uro lahko plačujete nakupe v sodelujočih trgovinah.
1 Pridržite tipko tipko.
2 Izberite možnost .
3 Vnesite štirimestno številsko geslo.
OPOMBA: če trikrat vnesete nepravilno številsko geslo, se
denarnica zaklene, številsko geslo pa morate ponastaviti v
programu Garmin Connect.
Prikaže se plačilna kartica, ki ste jo nazadnje uporabili.
3
Spreminjanje številskega gesla Garmin Pay
4 Če ste v denarnico Garmin Pay dodali več kartic, za izbiro
druge kartice podrsajte (izbirno).
5 V 60 sekundah približajte uro bralniku plačilnih kartic, pri
čemer mora biti ura obrnjena proti bralniku.
Ura zavibrira in prikaže kljukico, ko preneha komunicirati z
bralnikom.
6 Po potrebi upoštevajte navodila na bralniku kartic za
dokončanje transakcije.
NAMIG: ko uspešno vnesete številsko geslo, lahko 24 ur
plačujete brez ponovnega vnosa, če stalno nosite uro. Če uro
snamete z zapestja ali onemogočite merjenje srčnega utripa,
morate ponovno vnesti številsko geslo, preden lahko opravite
plačilo.
Dodajanje kartice v denarnico Garmin Pay
V denarnico Garmin Pay lahko dodate do deset kreditnih ali
debetnih kartic.
1 Na strani naprave vívoactive v programu Garmin Connect
izberite možnost Garmin Pay > .
2 Sledite navodilom na zaslonu za vnos informacij o kartici in
dodajanje kartice v denarnico.
Ko je kartica dodana, jo lahko izberete v uri, ko želite plačati.
Upravljanje denarnice Garmin Pay
Za vsako plačilno kartico si lahko ogledate podrobne informacije
in jo začasno prekinete, aktivirate ali izbrišete. Poleg tega lahko
tudi začasno prekinete ali izbrišete celotno denarnico
Garmin Pay.
OPOMBA: v nekaterih državah lahko sodelujoče finančne
institucije omejijo funkcije denarnice.
1 Na strani naprave vívoactive v programu Garmin Connect
izberite Garmin Pay > Upravljanje denarnice.
2 Izberite možnost:
• Če želite začasno preklicati določeno kartico, jo izberite,
nato pa izberite Začasno prekini.
Če želite nakupovati z napravo vívoactive, mora biti
kartica aktivna.
• Če želite začasno preklicati vse kartice v denarnici,
izberite Začasno prekliči denarnico.
Z napravo vívoactive ne morete plačevati, dokler v
programu ne razveljavite začasnega preklica vsaj ene
kartice.
• Če želite razveljaviti začasni preklic denarnice, izberite
Razveljavi začasni preklic denarnice.
• Če želite izbrisati določeno kartico, izberite kartico, nato
pa izberite Izbriši.
Kartica se v celoti izbriše iz vaše denarnice. Če boste
želeli v prihodnosti kartico dodati v denarnico, boste morali
ponovno vnesti informacije o kartici.
• Če želite izbrisati vse kartice v denarnici, izberite Izbriši
denarnico.
Denarnica Garmin Pay in vse z njo povezane informacije
o karticah se izbrišejo. Z napravo vívoactive ne morete
plačevati, dokler ne ustvarite nove denarnice in ne dodate
kartice.
4
Za spreminjanje številskega gesla morate poznati trenutno
številsko geslo. Številskega gesla ni mogoče obnoviti. Če
pozabite številsko geslo, morate izbrisati denarnico, ustvariti
novo in ponovno vnesti informacije o kartici.
Številsko geslo, potrebno za dostop do denarnice Garmin Pay
lahko spremenite v napravi vívoactive.
1 Na strani naprave vívoactive v programu Garmin Connect
izberite Garmin Pay > Ponastavi številsko geslo.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Ob naslednjem plačilu z napravo vívoactive morate vnesti novo
številsko geslo.
Glasba
OPOMBA: v tem razdelku so opisane tri različne možnosti
predvajanja glasbe.
• Glasba tretjega ponudnika
• Osebna zvočna vsebina
• Glasba, shranjena v telefonu
V napravo vívoactive 3 Music lahko prenesete zvočno vsebino iz
računalnika ali zvočno vsebino tretjega ponudnika in jo
poslušate, ko pametni telefon ni v bližini. Če želite poslušati
zvočno vsebino, shranjeno v napravi, morate vzpostaviti
povezavo s slušalkami s tehnologijo Bluetooth.
Z napravo lahko tudi upravljate predvajanje glasbe v združenem
pametnem telefonu.
Vzpostavljanje povezave s tretjim
ponudnikom
Preden lahko v združljivo uro prenesete glasbo ali druge zvočne
datoteke podprtega tretjega ponudnika, morate vzpostaviti
povezavo s ponudnikom v programu Garmin Connect.
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo.
3 Izberite Glasba.
4 Izberite možnost:
• Če želite vzpostaviti povezavo z nameščenim
ponudnikom, izberite ponudnika in upoštevajte navodila
na zaslonu.
• Če želite vzpostaviti povezavo z novim ponudnikom,
izberite Prenesi programe za glasbo, poiščite ponudnika
in upoštevajte navodila na zaslonu.
Prenos zvočne vsebine storitve Spotify
®
Preden lahko prenesete zvočno vsebino storitve Spotify, morate
vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 3).
Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika mobilnih
storitev, saj prenašanje zvočne vsebine vpliva na zakupljen
prenos podatkov.
1 Odprite pripomoček z upravljalnimi elementi za glasbo.
2 Izberite Spotify > Dodaj glasbo in poddaje.
3 Izberite seznam predvajanja ali drug element, ki ga želite
prenesti v napravo.
OPOMBA: pri prenašanju zvočne vsebine se lahko izprazni
baterija. Če baterija ni dovolj napolnjena, boste napravo
morda morali priklopiti na zunanji vir napajanja.
Izbrani seznami predvajanja in drugi elementi se prenesejo v
napravo.
Glasba
4 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Dodaj
Prenos zvočne vsebine tretjega ponudnika
Preden lahko prenesete zvočno vsebino, morate vzpostaviti
povezavo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje povezave z
omrežjem Wi‑Fi, stran 3).
Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika mobilnih
storitev, saj prenašanje zvočne vsebine vpliva na zakupljen
prenos podatkov.
1 Odprite pripomoček z upravljalnimi elementi za glasbo v
napravi vívoactive.
2 Pridržite zaslon na dotik.
3 Izberite Ponudniki glasbe.
4 Izberite povezanega ponudnika in upoštevajte navodila na
zaslonu.
5 Izberite seznam predvajanja ali drug element, ki ga želite
prenesti v napravo.
6 Izberite Končano.
7 Če želite zapustiti meni, podrsajte desno.
8 Ko vas naprava pozove k sinhronizaciji s storitvijo, izberite
.
Izbrani seznami predvajanja in drugi elementi se prenesejo v
napravo.
OPOMBA: pri prenašanju zvočne vsebine se lahko izprazni
baterija. Če je baterija skoraj prazna, boste napravo morda
morali priklopiti na zunanji vir napajanja.
novo > Slušalke.
5 Izberite slušalke, da dokončate postopek združitve.
Poslušanje glasbe
1 Odprite pripomoček z upravljalnimi elementi za glasbo.
2 Vzpostavite povezavo s slušalkami Bluetooth (Vzpostavitev
povezave s slušalkami Bluetooth, stran 5).
3 Če želite spremeniti vir, pridržite zaslon na dotik.
4 Izberite možnost:
• Če želite poslušati glasbo tretjega ponudnika, izberite ime
ponudnika.
• Če želite poslušati glasbo, ki ste jo prenesli v uro iz
računalnika, izberite Moja glasba (Prenos osebne zvočne
vsebine, stran 5).
• Če želite poslušati glasbo v pametnem telefonu, izberite
Upravlj. glasbe v tel..
5 Če želite odpreti elemente za upravljanje predvajanja glasbe,
izberite .
Elementi za upravljanje predvajanja glasbe
Prekinitev povezave s tretjim ponudnikom
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo.
3 Izberite Glasba.
4 Če želite prekiniti povezavo s tretjim ponudnikom v vaši
napravi, izberite nameščenega tretjega ponudnika in sledite
navodilom na zaslonu.
Prenos osebne zvočne vsebine
Izberite za prilagajanje glasnosti.
Preden lahko v napravo pošljete osebno glasbo, morate v
računalniku namestiti program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
V napravo vívoactive 3 Music lahko naložite osebne zvočne
datoteke iz računalnika, kot so datoteke .mp3 in .aac.
1 Napravo priklopite na računalnik s priloženim kablom USB.
2 V računalniku odprite program Garmin Express, izberite
napravo, nato pa izberite Glasba.
NAMIG: v računalnikih Windows lahko izberete
in
poiščete mapo z zvočnimi datotekami. V računalnikih Apple
program Garmin Express uporablja knjižnico iTunes .
3 Na seznamu Moja glasba ali Knjižnica iTunes izberite
kategorijo zvočnih datotek, kot so skladbe ali seznami
predvajanja.
Izberite
potrditvena polja pri zvočnih datotekah, nato pa
4
izberite Pošlji v napravo.
5 Po potrebi za odstranitev zvočnih datotek na seznamu
naprave vívoactive 3 Music izberite kategorijo, izberite
potrditvena polja, nato pa izberite Odstrani iz naprave.
Izberite za predvajanje in začasno zaustavitev trenutne zvočne
datoteke.
Izberite za preskok na naslednjo zvočno datoteko na seznamu
predvajanja.
Držite za hitro previjanje po trenutni zvočni datoteki.
Izberite za ponovno predvajanje trenutne zvočne datoteke.
Izberite dvakrat za preskok na prejšnjo zvočno datoteko na
seznamu predvajanja.
Držite za previjanje nazaj po trenutni zvočni datoteki.
®
®
®
Vzpostavitev povezave s slušalkami
Bluetooth
Če želite poslušati glasbo, ki je naložena v napravo vívoactive 3
Music, morate vzpostaviti povezavo s slušalkami s tehnologijo
Bluetooth.
1 Slušalke postavite največ 2 m (6,6 čevlja) od naprave.
2 V slušalkah omogočite način združevanja.
3 Pridržite zaslon na dotik.
Funkcije za varnost in sledenje
Izberite za odpiranje elementov za upravljanje predvajanja
glasbe.
Držite za odpiranje menija glasbe.
Izberite za spremembo načina ponavljanja.
Izberite za spremembo načina naključnega predvajanja.
Funkcije za varnost in sledenje
POZOR
Zaznavanje dogodkov in pomoč sta dodatni funkciji, na kateri se
ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili.
Program Garmin Connect ne stopi v stik z službami za
ukrepanje v sili v vašem imenu.
Naprava vívoactive je opremljena s funkcijami za varnost in
sledenje, ki jih je treba nastaviti s programom Garmin Connect.
OBVESTILO
Če želite uporabljati te funkcije, potrebujete povezavo s
programom Garmin Connect prek tehnologije Bluetooth. Stike v
sili lahko vnesete v računu Garmin Connect.
Pomoč: omogoča pošiljanje samodejnega sporočila z vašim
imenom, povezavo funkcije LiveTrack in lokacijo GPS vašim
stikom v sili.
5
Zaznavanje dogodkov: ko naprava vívoactive zazna dogodek
med dejavnostjo hoje, teka ali kolesarjenja na prostem, pošlje
samodejno sporočilo, povezavo funkcije LiveTrack in lokacijo
GPS vašim stikom v sili.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dodajanje stikov v sili
Telefonske številke stikov v sili se uporabljajo za funkciji
zaznavanja dogodkov in pomoči.
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Varnost in sledenje > Zaznavanje dogodkov in
pomoč > Dodaj stik v sili.
Sledite
navodilom na zaslonu.
3
Dodajanje stikov
V program Garmin Connect lahko dodate do 50 stikov. E-poštne
naslove stikov lahko uporabite s funkcijo LiveTrack.
Tri stike lahko uporabite kot stike v sili (Dodajanje stikov v sili,
stran 6).
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Stiki.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Po dodajanju stikov morate sinhronizirati podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi vívoactive 3 Music (Uporaba
programa Garmin Connect, stran 16).
Vklop funkcije LiveTrack za dejavnosti,
zabeležene s signalom GPS
Preden lahko začnete prvo sejo LiveTrack, morate nastaviti stike
v programu Garmin Connect.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost na prostem (Dejavnosti na prostem,
stran 11).
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite LiveTrack.
5 Izberite možnost:
• Če želite, da se seja LiveTrack začne vsakič, ko začnete
to vrsto dejavnosti, izberite Samod. zač..
• Če želite podaljšati možnost ogleda seje LiveTrack za
24 ur, izberite Podaljšaj sejo LiveTrack.
• Če si želite ogledati prejemnike, ki ste jih dodali v program
Garmin Connect, izberite Prejemniki funkcije LiveTrack.
• Če želite izbrati prejemnike samo za to dejavnost, izberite
Enkratno vabilo.
6 Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
7 Začnite z dejavnostjo.
Prejemniki si lahko ogledajo vaše podatke v živo na strani za
slednje Garmin Connect.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Preden lahko omogočite zaznavanje dogodkov v napravi,
morate nastaviti stike v sili v programu Garmin Connect
(Dodajanje stikov v sili, stran 6). Združeni pametni telefon mora
imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti
omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili
morajo sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so
lahko obračunana po standardnih tarifah).
1 V videzu ure pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Varnost in sledenje > Zaznavanje
dogodkov.
6
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: zaznavanje dogodkov je na voljo samo za hojo,
tek in kolesarjenje na prostem.
Ko naprava vívoactive z omogočenim GPS zazna dogodek,
lahko program Garmin Connect vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS. Prikaže se sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni
po preteku 30 sekund. Če želite preklicati sporočilo, lahko
izberete Prekliči, preden se konča odštevanje.
Prošnja za pomoč
Preden lahko zahtevate pomoč, morate nastaviti stike v sili
(Dodajanje stikov v sili, stran 6).
1 Pridržite tipko.
2 Ko naprava trikrat zavibrira, spustite tipko, da aktivirate
funkcijo pomoči.
Prikaže se zaslon za odštevanje.
NAMIG: če želite preklicati sporočilo, lahko izberete Prekliči,
preden se konča odštevanje.
3 Če želite sporočilo poslati takoj, izberite Pošlji.
Funkcije za srčni utrip
Naprava vívoactive je opremljena z merilnikom srčnega utripa
na zapestju, prav tako pa je združljiva s prsnimi merilniki
srčnega utripa (na prodaj posebej). Podatke o srčnem utripu si
lahko ogledate v pripomočku za srčni utrip. Če so na voljo
podatki tako iz merilnika srčnega utripa na zapestju kot iz
prsnega merilnika srčnega utripa, naprava uporabi podatke iz
prsnega merilnika srčnega utripa.
Merilnik srčnega utripa na zapestju
Nošenje naprave
• Napravo nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
Če želite, da so izmerjene vrednosti srčnega utripa
natančnejše, se naprava med tekom ali vadbo ne sme
premikati.
OPOMBA: optični senzor je na spodnji strani naprave.
• Za več informacij o merilniku srčnega utripa na zapestju si
oglejte Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu,
stran 6.
• Za več informacij o natančnosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
Funkcije za srčni utrip
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Ogled pripomočka za srčni utrip
Pripomoček za srčni utrip prikaže trenutni srčni utrip s številom
utripov na minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa. Grafikon
prikazuje zadnjo dejavnost z merjenjem srčnega utripa, visok in
nizek srčni utrip ter barvne stolpce, ki ponazarjajo čas v vsakem
območju srčnega utripa (O območjih srčnega utripa, stran 7).
1 V videzu ure podrsajte za ogled pripomočka za srčni utrip.
plačila Garmin Pay, zato morate pred vsakim plačilom vnesti
številsko geslo (Garmin Pay™, stran 3).
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Srčni
utrip > Izklopljeno.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Nastavljanje območij srčnega utripa
2 Če si želite ogledati povprečne vrednosti srčnega utripa v
mirovanju za zadnjih 7 dni, tapnite zaslon na dotik.
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu
Omogoča, da napravo nastavite tako, da vas opozori, ko vaš
srčni utrip po obdobju nedejavnosti prekorači določeno število
udarcev na minuto.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Srčni
utrip > Opozorilo o nenorm. SU > Prag za opozorilo.
3 Izberite vrednost praga za srčni utrip.
Vsakič ko presežete vrednost po meri, se prikaže sporočilo in
naprava zavibrira.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave
Garmin
Podatke o srčnemu utripu iz naprave vívoactive lahko oddajate
in jih prikazujete v združenih napravah Garmin. Podatke o
srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med
kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med dejavnostjo.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Srčni
utrip.
3 Izberite možnost:
• Če želite podatke o srčnem utripu oddajati med
dejavnostmi z merjenjem časa, izberite Oddajanje med
dejavnostjo (Začetek dejavnosti, stran 10).
• Če želite podatke o srčnem utripu začeti oddajati takoj,
izberite Oddajanje.
4 Združite napravo vívoactive z združljivo napravo Garmin
ANT+ .
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Naprava ima različna območja srčnega utripa za tek in
kolesarjenje. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Nastavite lahko tudi
posamezna območja srčnega utripa. Območja lahko ročno
nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika > Območja
srčnega utripa.
3 Izberite Privzeto, če si želite ogledati privzete vrednosti
(izbirno).
Privzete vrednosti je mogoče uporabiti za tek in kolesarjenje.
4 Izberite Tek ali Kolesarstvo.
5 Izberite Prioriteta > Nastavi po meri.
6 Izberite Najvišji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
7 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
Izboljšana anaerobna
nekoliko neudobno, vzdržljivost in prag,
silovito dihanje
izboljšana hitrost
5
90–100 %
Šprinterski tempo, Anaerobna in mišična
dolgotrajno
vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
®
®
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju
Za napravo vívoactive je privzeta vrednost za možnost Srčni
utrip nastavljena na Samodejno. Naprava samodejno uporablja
merilnik srčnega utripa na zapestju, razen če jo združite s
prsnim merilnikom srčnega utripa.
OPOMBA: če onemogočite merilnik srčnega utripa na zapestju,
onemogočite tudi funkcijo zaznavanja naprave na zapestju za
Funkcije za srčni utrip
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana kot številka in
opis. V računu Garmin Connect si lahko ogledate več
podrobnosti o oceni najvišjega VO2, vključno s starostjo vašega
telesa. Starost telesa vam pove, kakšna je vaša telesna
pripravljenost v primerjavi z osebo istega spola in različne
starosti. Starost telesa se lahko z redno vadbo sčasoma zniža.
7
Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja FirstBeat. Analiza
najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The
Cooper Institute . Za več informacij si oglejte dodatek
(Standardne ocene za najvišji VO2, stran 25) in obiščite
www.CooperInstitute.org.
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Za prikazovanje ocene najvišjega VO2 v napravi so potrebni
podatki o srčnem utripu in hitra hoja ali tek z merjenjem časa (do
15 minut).
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Moja statistika > Najvišji VO2.
Če ste že zabeležili hitro hojo ali tek na prostem, se lahko
prikaže ocena najvišjega VO2. Naprava prikazuje datum
zadnje posodobitve ocene najvišjega VO2. Naprava oceno
najvišjega VO2 posodobi po vsaki končani hoji na prostem ali
teku, ki traja 15 minut ali dlje. Za pridobitev posodobljene
ocene lahko ročno zaženete test najvišjega VO2.
Za
zagon testa najvišjega VO2 podrsajte navzgor in izberite
3
Začni test.
4 Sledite navodilom na zaslonu, da pridobite oceno najvišjega
VO2.
Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
Merjenje aktivnosti
Funkcija merjenja aktivnosti beleži dnevno število korakov,
prepotovano razdaljo, minute intenzivnosti, nadstropja, v katera
se povzpnete, porabljene kalorije in statistiko spanja za vsak
dan beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo
in kalorije dejavnosti.
Število korakov, ki jih naredite čez dan, je prikazano v
pripomočku za korake. Število korakov se redno posodablja.
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Samodejni cilj
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne
pa tudi za izklop alarmov (Uporaba načina Ne moti, stran 3).
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, za
izboljšanje zdravja priporočajo, da na teden opravite najmanj
150 minut zmerne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut
živahne dejavnosti, kot je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava vívoactive izračuna minute intenzivnosti tako, da
podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim
srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa
izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako,
da analizira število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
Garmin Move IQ™
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
V videzu ure držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve >
Merjenje aktivnosti.
Stanje: izklopi funkcije merjenja aktivnosti.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja v
digitalnem videzu ure in na zaslonu s koraki. Naprava vas
opozori tudi z vibriranjem.
Opozorila o ciljih: omogoča vklop in izklop opozoril o ciljih ali
izklop samo med dejavnostjo. Opozorila o ciljih so prikazana
za dnevni cilj korakov, dnevni cilj za nadstropja, v katera se
povzpnete, in tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Move IQ: omogoča, da naprava samodejno zažene in shrani
dejavnost hoje ali teka z merjenjem časa, ko funkcija Move
IQ zazna znane vzorce gibanja.
Če se vaše gibanje ujema z znanimi vzorci vadbe, funkcija Move
IQ samodejno zazna dogodek in ga prikaže na vaši časovni
premici. Pri dogodkih funkcije Move IQ sta navedena vrsta in
trajanje, vendar dogodki niso prikazani na seznamu dejavnosti
ali v viru novic.
Funkcija Move IQ lahko samodejno začne dejavnost z
merjenjem časa za hojo in tek na podlagi mejnih vrednosti za
čas, ki jih nastavite v programu Garmin Connect. Te dejavnosti
se dodajo na seznam dejavnosti.
Nastavitve merjenja aktivnosti
Uporaba opozorila za gibanje
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Po vsakih 15 minutah
neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Če je vklopljeno vibriranje,
naprava tudi vibrira (Nastavitve sistema, stran 18).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
8
Merjenje aktivnosti
Izklop merjenja aktivnosti
Ko izklopite merjenje aktivnosti, se koraki, nadstropja, v katera
se povzpnete, minute intenzivnosti, spremljanje spanja in
dogodki Move IQ ne beležijo.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Merjenje aktivnosti > Stanje >
Izklopljeno.
Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved.
Prikaz pripomočkov
V videzu ure podrsajte navzgor ali navzdol.
Spremljanje menstruacijskega cikla
Menstruacijski cikel je pomemben del zdravja. V nastavitvah
Statistični podatki o zdravju programa Garmin Connect si lahko
ogledate več informacij in nastavite to funkcijo.
• Spremljanje menstruacijskega cikla in podrobnosti o njem
• Fizični in čustveni simptomi
• Napovedi obdobij menstruacije in plodnosti
• Informacije o zdravju in prehrani
OPOMBA: če naprava vívoactive nima pripomočka za
spremljanje menstruacijskega cikla, ga lahko prenesete v
programu Connect IQ.
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
V skladu s privzetimi nastavitvami nekateri pripomočki niso vidni.
Na kolo pripomočkov jih lahko dodate ročno (Prilagajanje kolesa
pripomočkov, stran 9).
Koledar: prikaže prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Kalorije: prikaže informacije o kalorijah za tekoči dan.
Število nadstropij, v katera se povzpnete: meri število
nadstropij, v katera se povzpnete, in napredek pri doseganju
cilja.
Trener Garmin: prikaže razporejene vadbe, ko izberete načrt
vadbe trenerja Garmin v svojem računu Garmin Connect.
Golf: prikaže informacije o golfu za zadnji krog.
Srčni utrip: prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za zmerne
do živahne dejavnosti, tedenski cilj za minute intenzivnosti in
napredek pri doseganju cilja.
Zadnji šport: prikaže kratek povzetek zadnjega zabeleženega
športa.
Spremljanje menstruacijskega cikla: prikaže trenutni cikel.
Ogledate si lahko dnevne simptome in jih zabeležite.
Upravljanje glasbe: prikaže upravljalne elemente za glasbo v
pametnem telefonu ali napravi.
Moj dan: prikaže dinamični povzetek dejavnosti za tekoči dan.
Parametri vključujejo dejavnosti z merjenjem časa, minute
intenzivnosti, nadstropja, v katera ste se povzpeli, korake,
porabljene kalorije in druge meritve.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu.
Koraki: beleži dnevno število korakov, cilj korakov in podatke za
pretekle dni.
Stres: prikaže trenutno raven stresa in grafikon ravni stresa.
Opravite lahko dihalno dejavnost, ki vam pomaga, da se
sprostite.
Upravljanje kamere VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je
naprava VIRB združena z napravo vívoactive.
Pripomočki
Prilagajanje kolesa pripomočkov
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Pripomočki.
3 Izberite možnost:
• Če želite na seznamu programov prikazati ali skriti
element ali prerazporediti seznam programov, izberite
element.
• Če želite na kolo pripomočkov dodati element, izberite
Dodaj.
O pripomočku Moj dan
Pripomoček Moj dan je dnevni posnetek vaše aktivnosti. To je
dinamičen povzetek, ki se posodablja čez ves dan. Takoj ko se
povzpnete po stopnicah ali zabeležite dejavnost, se to prikaže v
pripomočku. Parametri vključujejo zabeležene dejavnosti,
minute intenzivnosti v trenutnem tednu, nadstropja, v katera ste
se povzpeli, korake, porabljene kalorije in druge parametre. Če
želite izboljšati natančnost ali si ogledati dodatne meritve, lahko
tapnete zaslon na dotik.
Ogled pripomočka za vreme
1 V videzu ure podrsajte za ogled pripomočka za vreme.
2 Tapnite zaslon na dotik za ogled urnih in dnevnih podatkov o
vremenu.
3 Pomaknite se navzdol za ogled dnevnih podatkov o vremenu.
Spremenljivost srčnega utripa in raven
stresa
Naprava analizira spremenljivost srčnega utripa, ko niste aktivni,
in na podlagi tega določi splošen stres. Vadba, fizična
dejavnost, spanje, prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na
vašo raven stresa. Raven stresa se meri v območju od 0 do 100,
pri čemer od 0 do 25 označuje stanje v mirovanju, od 26 do 50
nizko raven stresa, od 51 do 75 srednje visoko raven stresa, od
76 do 100 pa visoko raven stresa. Če poznate svojo raven
stresa, lahko lažje prepoznate trenutke v dnevu, ko ste pod
stresom. Za najboljše rezultate napravo nosite med spanjem.
Napravo lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect za
ogled ravni celodnevnega stresa, dolgoročnih trendov in
dodatnih informacij.
Uporaba pripomočka za raven stresa
Pripomoček za raven stresa prikazuje trenutno raven stresa in
grafikon ravni stresa za zadnjih nekaj ur. Poleg tega vas lahko
vodi po dihalni dejavnosti, ki vam pomaga, da se sprostite.
1 Ko sedite ali niste aktivni, podrsajte za ogled pripomočka za
raven stresa.
NAMIG: če ste preveč aktivni, da bi lahko ura določila vašo
raven stresa, se namesto številke ravni stresa prikaže
sporočilo. Raven stresa lahko ponovno preverite po nekaj
minutah neaktivnosti.
9
2 Če si želite ogledati grafikon ravni stresa za zadnje štiri ure,
5 Počakajte, da se na zaslonu prikaže Pripravljeno.
tapnite zaslon na dotik.
Modri stolpci označujejo obdobja mirovanja. Rumeni stolpci
označujejo obdobja stresa. Sivi stolpci označujejo obdobja,
ko ste bili preveč aktivni, da bi bilo mogoče določiti vašo
raven stresa.
Če
želite začeti dihalno dejavnost, podrsajte navzgor, izberite
3
Da in vnesite trajanje dihalne dejavnosti v minutah.
Naprava je pripravljena, ko določi vaš srčni utrip, pridobi
signale GPS (če so potrebni) in vzpostavi povezavo z
brezžičnimi senzorji (če so potrebni).
Pritisnite
tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
6
Naprava beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje
časovnik dejavnosti.
Daljinski upravljalnik za VIRB
• Preden začnete dejavnost, napolnite napravo (Polnjenje
naprave, stran 21).
• Če si želite ogledati dodatne podatkovne strani, podrsajte
navzgor ali navzdol.
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Prav tako morate pripomoček VIRB
nastaviti tako, da bo prikazan na kolesu pripomočkov
(Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 9).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi vívoactive podrsajte za ogled pripomočka VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite snemati video, tapnite zaslon na dotik.
Na zaslonu naprave vívoactive se pojavi časovnik videa.
• Če želite prekiniti snemanja videa, tapnite zaslon na dotik.
• Če želite posneti fotografijo, podrsajte desno in tapnite
zaslon na dotik.
Programi in dejavnosti
V napravi so predhodno naloženi številni programi in dejavnosti.
Programi: programi omogočajo interaktivne funkcije za
napravo, kot je navigacija do shranjenih lokacij.
Dejavnosti: v napravo so že naloženi programi za dejavnosti v
zaprtih prostorih in na prostem, vključno s tekom,
kolesarjenjem, vadbo za moč, golfom in drugimi dejavnostmi.
Ko začnete z dejavnostjo, začne naprava prikazovati in
beležiti podatke senzorja, ki jih lahko shranite in delite s
skupnostjo Garmin Connect.
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščitegarmin.com
/ataccuracy.
Programi Connect IQ: uri lahko dodate funkcije tako, da
namestite programe v programu Connect IQ Mobile (Funkcije
Connect IQ, stran 3).
Začetek dejavnosti
Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je
potrebno).
1 Pritisnite tipko.
2 Če prvič začenjate dejavnosti, izberite potrditveno polje poleg
posamezne dejavnosti, ki jo želite dodati med priljubljene, in
izberite Končano.
3 Izberite možnost:
• Izberite dejavnost med priljubljenimi.
• Izberite in izberite dejavnost na razširjenem seznamu
dejavnosti.
4 Če so za dejavnost potrebni signali GPS, se odpravite na
prosto na območje z neoviranim pogledom na nebo.
NAMIG: če se besedilo
prikaže na sivem ozadju, za
dejavnost niso potrebni signali GPS.
10
Namigi za beleženje dejavnosti
Zaustavitev dejavnosti
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Končano.
3 Izberite možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite
• Če želite zavreči dejavnost, izberite
.
.
Dodajanje dejavnosti po meri
Ustvarite lahko dejavnost po meri in jo dodate na seznam
dejavnosti.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite možnost > > Ustvari.
3 Izberite vrsto dejavnosti.
4 Po potrebi uredite nastavitve programov za dejavnosti
(Nastavitve dejavnosti in programov, stran 17).
5 Ko končate, izberite Končano.
6 Izberite možnost:
• Za dodajanje dejavnosti na seznam najljubših dejavnosti
izberite .
• Za dodajanje dejavnosti na razširjeni seznam izberite
.
Dodajanje in odstranjevanje priljubljene
dejavnosti
Seznam priljubljenih dejavnosti se prikaže, ko pritisnete tipko v
videzu ure. Ta omogoča hiter dostop do dejavnosti, ki jih najbolj
uporabljate. Ko prvič pritisnete tipko za začetek dejavnosti, vas
naprava pozove k izbiri najljubše dejavnosti. Priljubljene
dejavnosti lahko kadar koli dodate ali odstranite.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
Vaše priljubljene dejavnosti so prikazane na vrhu seznama z
belim ozadjem. Druge dejavnosti so prikazane na
razširjenem seznamu s črnim ozadjem.
3 Izberite možnost:
• Za dodajanje priljubljene dejavnosti izberite dejavnost,
nato pa izberite Dodajanje priljubljenih.
• Za odstranitev priljubljene dejavnosti izberite dejavnost,
nato pa izberite Odstrani priljubljeno.
Dejavnosti v zaprtih prostorih
Napravo vívoactive lahko uporabljate za vadbo v zaprtih
prostorih, denimo za tek na stezi v zaprtem prostoru ali
kolesarjenje na stacionarnem kolesu. GPS se med dejavnostmi
v zaprtem prostoru izklopi.
Ko tečete ali hodite z izklopljenim GPS-om, se hitrost, razdalja in
kadenca merijo z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Natančnost podatkov o hitrosti,
Programi in dejavnosti
razdalji in kadenci se izboljša po nekaj tekih ali sprehodih na
prostem z napravo GPS.
NAMIG: če se držite za ograjo tekalne steze, je natančnost
manjša. Za beleženje tempa, razdalje in kadence lahko
uporabite izbirni senzor korakov.
Če je GPS med kolesarjenjem izklopljen, podatki o hitrosti in
razdalji niso na voljo, če nimate izbirnega senzorja, ki te podatke
pošilja v napravo (na primer senzor hitrosti ali kadence).
Beleženje dejavnosti vadbe za moč
Beležite lahko serije dejavnosti vadbe za moč. Serija je
sestavljena iz več ponovitev enega giba.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Moč.
3 Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
4 Začnite prvo serijo.
Naprava šteje ponovitve. Število ponovitev je prikazano, ko
izvedete najmanj 6 ponovitev.
NAMIG: naprava lahko šteje samo ponovitve enega giba pri
vsaki seriji. Ko želite spremeniti gibe, morate zaključiti serijo
in začeti novo.
5 Dvotapnite zaslon na dotik, da končate serijo.
Ura prikaže vse ponovitve za serijo. Po nekaj sekundah se
prikaže časovnik počitka.
6 Po potrebi pridržite zaslon na dotik, izberite Urejanje zadnje
serije in uredite število ponovitev.
7 Ko končate počitek, dvotapnite zaslon na dotik za začetek
naslednje serije.
8 Ponavljajte serije vadb za moč, dokler dejavnost ni
zaključena.
9 Po zadnji seriji pritisnite tipko, da ustavite časovnik.
10 Če želite končati in shraniti dejavnost, izberite Končano > .
Umerjanje razdalje na tekalni stezi
Za natančnejše meritve razdalje pri teku na tekalni stezi lahko
umerite razdaljo na tekalni stezi, ko na njej pretečete vsaj
1,5 km (1 mi). Pri uporabi različnih tekalnih stez lahko ročno
umerite razdaljo na vsaki tekalni stezi ali po vsakem teku.
1 Zaženite dejavnost na tekalni stezi (Začetek dejavnosti,
stran 10) in na tekalni stezi pretecite vsaj 1,5 km (1 mi).
2 Po koncu teka pritisnite tipko in izberite Končano.
3 Izberite možnost:
• Če razdaljo na tekalni stezi umerjate prvič, izberite .
Naprava vas pozove k dokončanju umerjanja tekalne
steze.
• Če želite razdaljo na tekalni stezi umeriti ročno po
opravljenem prvem umerjanju, izberite
> Umeri.
4 Na zaslonu tekalne steze si oglejte opravljeno razdaljo in jo
vnesite v napravo.
Dejavnosti na prostem
V napravi vívoactive so predhodno naloženi programi za
dejavnosti na prostem, kot sta tek in kolesarjenje. GPS se med
dejavnostmi na prostem vklopi. Dodate lahko programe s
privzetimi dejavnostmi, denimo kardio vadbo ali veslanje.
Tek
Preden lahko brezžični senzor uporabite za tek, ga morate
združiti z napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 20).
1 Nadenite si brezžične senzorje, denimo senzor korakov ali
merilnik srčnega utripa (neobvezno).
2 Pritisnite tipko.
3 Izberite Tek.
Programi in dejavnosti
4 Ko uporabljate izbirne brezžične senzorje, počakajte, da
5
6
7
8
9
naprava vzpostavi povezavo z njimi.
Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
Naprava beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje
časovnik dejavnosti.
Začnite z dejavnostjo.
Če se želite pomakniti med podatkovnimi zasloni, podrsajte
navzgor ali navzdol.
Ko končate dejavnost, pritisnite tipko in izberite , da
dejavnost shranite.
Vožnja
Preden lahko brezžični senzor uporabite za vožnjo, ga morate
združiti z napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 20).
1 Združite brezžične senzorje, kot je na primer merilnik srčnega
utripa, senzor hitrosti ali senzor kadence (izbirno).
2 Pritisnite tipko.
3 Izberite Kolo.
4 Ko uporabljate izbirne brezžične senzorje, počakajte, da
naprava vzpostavi povezavo z njimi.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
Naprava beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje
časovnik dejavnosti.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Če se želite pomakniti med podatkovnimi zasloni, podrsajte
navzgor ali navzdol.
9 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko in izberite , da
dejavnost shranite.
Ogled smučarskih voženj
Naprava beleži podrobnosti o vsaki smučarski ali deskarski
vožnji s funkcijo samodejnega zaznavanja voženj. Ta funkcija je
privzeto vklopljena za alpsko smučanje in deskanje na snegu.
Samodejno beleži nove smučarske vožnje na podlagi vašega
gibanja. Časovnik se začasno ustavi, ko se prenehate gibati po
hribu navzdol in ste na sedežnici. Časovnik ostane začasno
ustavljen celotno vožnjo na sedežnici. Če ga želite znova
zagnati, se spustite po hribu. Podrobnosti o vožnji si lahko
ogledate na začasno ustavljenem zaslonu ali dokler časovnik
teče.
1 Začnite smučati ali deskati.
2 Pridržite zaslon na dotik.
3 Izberite Prikazi teke.
4 Izberite in , če si želite ogledate podrobnosti zadnje in
trenutne vožnje ter vseh voženj.
Zasloni z vožnjami vključujejo čas, prevoženo razdaljo,
najvišjo ter povprečno hitrost in skupni spust.
Plavanje v bazenu
OPOMBA: merjenje srčnega med plavanjem ni na voljo.
Pritisnite tipko.
Izberite Plav. v baz..
Izberite velikost bazena ali vnesite velikost po meri.
Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
Naprava beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje
časovnik dejavnosti.
5 Začnite z dejavnostjo.
Naprava samodejno beleži intervale in dolžine plavanja.
6 Pritisnite tipko, ko počivate.
1
2
3
4
11
Zaslon zamenja barvo in prikaže se zaslon počitka.
7 Če želite ponovno zagnati intervalni časovnik, pritisnite tipko.
8 Ko končate dejavnost, pridržite tipko, da ustavite časovnik
dejavnosti, in ponovno pridržite tipko, da shranite dejavnost.
Nastavljanje velikosti bazena
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Plav. v baz. > Vel. bazena.
3 Izberite velikost bazena ali vnesite velikost po meri.
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več zaporednih dolžin. Po počitku se začne nov
interval.
Zavesljaj: zavesljaj se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in
števila zavesljajev za to dolžino. Čas 30 sekund in 15
zavesljajev na primer pomenita oceno swolf 45. Swolf je
meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji
rezultat boljši.
Golf
Prenos igrišč za golf
Preden prvič igrate golf na določenem igrišču, morate igrišče
prenesti s programom Garmin Connect.
1 V programu Garmin Connect izberite Prenos igrišč za golf >
.
2 Izberite igrišče za golf.
3 Izberite Prenesi.
Ko je prenos igrišča končan, se igrišče prikaže na seznamu
igrišč v napravi vívoactive.
Igranje golfa
Preden prvič igrate golf na določenem igrišču, morate igrišče
prenesti s pametnim telefonom (Prenos igrišč za golf, stran 12).
Prenesena igrišča se samodejno posodobijo. Pred igranjem
golfa napolnite napravo (Polnjenje naprave, stran 21).
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Golf.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite igrišče na seznamu bližnjih igrišč.
5 Za pomik po luknjah podrsajte navzgor ali navzdol.
Ko se premaknete na naslednjo luknjo, naprava to
samodejno upošteva.
Par za luknjo
Zemljevid zelenice
Sprememba lokacije zastavice
Med igro si lahko natančneje ogledate zelenico in premaknete
lokacijo zastavice.
1 Izberite zemljevid.
Prikaže se večji pogled zelenice.
2 Za pomik po lokacijah zastavice podrsajte navzgor ali
navzdol.
Simbol označuje izbrano lokacijo zastavice.
3 Pritisnite tipko, da sprejmete lokacijo zastavice.
Razdalje na zaslonu z informacijami o luknji se posodobijo in
so v skladu z novo lokacijo zastavice. Lokacija zastavice se
shrani samo za trenutni krog.
Ogled smeri do zastavice
Funkcija PinPointer je kompas, ki omogoča pomoč pri
usmerjanju, kadar ne vidite zelenice. Ta funkcija vam lahko
pomaga usmeriti udarec, tudi ko ste v gozdu ali globoki peščeni
pasti.
OPOMBA: funkcije PinPointer ne uporabljajte v vozilu za golf.
Motnje, ki jih oddaja vozilo za golf, lahko vplivajo na natančnost
kompasa.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite .
Puščica kaže proti lokaciji zastavice.
Ogled razdalj krivulj in zavojev
Ogledate si lahko seznam z razdaljami krivulj in zavojev za
luknje par 4 in par 5.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite .
OPOMBA: razdalje in lokacije se odstranijo s seznama, ko jih
pustite za seboj.
Ogled ovir
Ogledate si lahko razdalje do ovir na čistini pri luknjah par 4 in 5.
Ovire, ki vplivajo na izbiro udarca, so prikazane posamično ali v
skupinah, da laže določite dolžino predložka ali prenosa.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite tipko in izberite
.
Informacije o luknjah
Naprava izračuna razdaljo do sprednjega in zadnjega dela
zelenice ter izbrane lokacije zastavice (Sprememba lokacije
zastavice, stran 12).
• Na zaslonu se prikažejo razdalje do sprednjega
in
zadnjega dela
najbližje ovire.
• Vrsta ovire
je navedena na vrhu zaslona.
• Zelenica je prikazana kot polkrog
na vrhu zaslona. Črta
pod zelenico prikazuje sredino čistine.
• Ovire
so prikazane pod zelenico na približnih lokacijah
glede čistino.
2 Če želite prikazati druge ovire pri trenutni luknji, podrsajte.
Številka trenutne luknje
Razdalja do zadnjega dela zelenice
Razdalja do izbrane lokacije zastavice
Razdalja do sprednjega dela zelenice
12
Merjenje udarca s funkcijo Garmin AutoShot™
Naprava vívoactive omogoča samodejno zaznavanje in
beleženje udarcev. Ob vsakem udarcu na čistini naprava
zabeleži dolžino udarca, ki so jo lahko ogledate pozneje (Ogled
zgodovine udarcev, stran 13).
Programi in dejavnosti
NAMIG: samodejno zaznavanje udarcev deluje najbolje, ko
napravo nosite na zapestju vodilne roke in je stik z žogico dober.
Pati se ne zaznajo.
1 Začnite krog.
Ko naprava zazna udarec, se na pasici
na vrhu zaslona
prikaže vaša oddaljenost od lokacije udarca.
NAMIG: če želite, da se pasica skrije za 10 sekund, jo
tapnite.
2 Stopite do žogice ali se zapeljite do nje.
3 Izvedite naslednji udarec.
Naprava zabeleži dolžino zadnjega udarca.
Beleženje rezultatov
1 Med igranjem golfa pritisnite tipko.
2 Izberite .
3 Po potrebi držite zaslon na dotik, da nastavite beleženje
rezultatov ali spremenite par za luknjo.
4 Če želite spremeniti luknje, podrsajte navzgor ali navzdol.
5 Tapnite sredino zaslona.
6 Če želite nastaviti rezultat, izberite ali .
Nastavitev načina beleženja rezultatov
Način, ki ga naprava uporablja za beleženje rezultatov, lahko
spremenite.
1 V kartici z rezultati pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve golfa > Belež. rezultata > Način
beleženja rezult..
3 Izberite način beleženja rezultatov.
O načinu beleženja rezultatov stableford
Ko izberete način beleženja rezultatov stableford (Nastavitev
načina beleženja rezultatov, stran 13), se točke dodeljujejo na
podlagi števila izvedenih udarcev glede na par. Na koncu kroga
zmaga igralec z najvišjim rezultatom. Naprava dodeli točke, kot
to določa organizacija United States Golf Association.
Ocenjevalna kartica za igro, ocenjeno po sistemu Stableford,
prikazuje točke namesto zamahov.
Točke
Izvedeni udarci glede na par
0
2 ali več nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
4
2 pod
5
3 pod
Spremljanje statističnih podatkov o golfu
Ko v napravi omogočite spremljanje statističnih podatkov, si
lahko ogledate statistične podatke o trenutnem krogu (Ogled
povzetka kroga, stran 13). S programom Garmin Golf™ lahko
primerjate kroge in spremljate izboljšave.
1 V kartici z rezultati pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve golfa > Belež. rezultata > Sledenje
statistiki.
Programi in dejavnosti
Beleženje statističnih podatkov o golfu
Preden lahko beležite statistične podatke, morate omogočiti
spremljanje statističnih podatkov (Spremljanje statističnih
podatkov o golfu, stran 13).
1 V kartici z rezultati tapnite sredino zaslona.
2 Nastavite število izvedenih udarcev in izberite Naslednji.
3 Nastavite število izvedenih patov in izberite Končano.
4 Izberite možnost:
• Če je žogica padla na zelenico, izberite .
• Če je žogica zgrešila zelenico, izberite ali .
Ogled zgodovine udarcev
1 Potem ko odigrate luknjo, pritisnite tipko.
2 Če si želite ogledati informacije o zadnjem udarcu, izberite
3 Če si želite ogledati informacije o posameznem udarcu pri
določeni luknji, izberite
.
.
Ogled povzetka kroga
Med krogom si lahko ogledate rezultat, statistične podatke in
podatke o korakih.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite .
Končanje kroga
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Končaj.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati statistične podatke in informacije,
tapnite rezultat.
• Če želite shraniti krog in se vrniti v način ure, izberite
Shrani.
• Če želite urediti kartico z rezultati, izberite Urej. rezult..
• Če želite zavreči krog in se vrniti v način ure, izberite
Zavrzi.
• Če želite začasno ustaviti krog in ga nadaljevati pozneje,
izberite Premor.
Nastavitve golfa
V videzu ure držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve >
Dejavnosti in programi > Golf > Nastavitve golfa.
Belež. rezultata: omogoča, da nastavite možnosti beleženja
rezultatov (Nastavitve beleženja rezultatov, stran 13).
Dolžina za driver: nastavi povprečno dolžino, ki jo opravi žogica
pri udarcu z driverjem.
Velika števila: spremeni velikost številk na zaslonu s pogledom
luknje.
Nastavitve beleženja rezultatov
V videzu ure držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve >
Dejavnosti in programi > Golf > Nastavitve golfa > Belež.
rezultata.
Stanje: nastavi, da se beleženje rezultatov samodejno vklopi ali
izklopi, ko začnete krog. Pri možnosti Vedno vprašaj se
prikaže poziv, ko začnete krog.
Sledenje statistiki: omogoči spremljanje statističnih podatkov o
številu patov, regularnih udarcev na zelenico in udarcev na
čistino med igranjem golfa.
2 igralca: nastavi, da se v kartici z rezultati beležijo rezultati
dveh igralcev.
OPOMBA: ta nastavitev je na voljo samo med krogom. To
nastavitev morate omogočiti vsakič, ko začnete krog.
Način beleženja rezult.: spremeni način, ki ga naprava
uporablja za beleženje rezultatov.
13
8 Med počitkom podrsajte navzdol, če si želite ogledati opombe
Program Garmin Golf
Program Garmin Golf omogoča, da naložite kartice z rezultati iz
združljive naprave Garmin ter si ogledate podrobne statistične
podatke in analize udarcev. S programom Garmin Golf lahko
igralci golfa tekmujejo med seboj na različnih igriščih. Za več kot
41.000 igrišč so na voljo lestvice, ki se jim lahko pridruži kdor
koli. Ustvarite lahko turnir in nanj povabite igralce.
Program Garmin Golf sinhronizira podatke z računom Garmin
Connect. Program Garmin Golf lahko prenesete v trgovini s
programi v pametnem telefonu.
Vadba
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, leta rojstva, višine, teže,
zapestja in območij srčnega utripa (Nastavljanje območij
srčnega utripa, stran 7). Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vadbi.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 7) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Vadbe
Naprava vas lahko vodi pri vadbah z več koraki, ki vključujejo
cilje za vsak korak vadbe, kot so na primer razdalja, čas, število
ponovitev ali drugi parametri. V napravi je več predhodno
naloženih vadb za številne dejavnosti, vključno z vadbo za moč,
kardio vadbo, tekom in kolesarjenjem. Več vadb in načrtov vadb
lahko ustvarite in poiščete v storitvi Garmin Connect ter jih nato
prenesete v napravo.
S koledarjem v storitvi Garmin Connect lahko ustvarite
razporejen načrt vadbe in razporejene vadbe pošljete v napravo.
Sledenje vadbi
Naprava vas lahko vodi po več korakih v vadbi.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Vadbe.
4
5
6
7
14
OPOMBA: ta možnost se prikaže samo, ko so v napravi
naložene vadbe za izbrano dejavnost.
Izberite vadbo.
Izberite Začni z vadbo.
Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
Naprava na kratko prikaže cilje za prvi korak vadbe.
Ko končate korak vadbe, dvotapnite zaslon na dotik za
začetek naslednjega koraka.
Prikaže se povzetek koraka vadbe. Po nekaj sekundah se
prikažejo časovnik počitka in cilji za naslednji korak.
in dodatne podrobnosti o naslednjem koraku vadbe (izbirno).
9 Dvotapnite zaslon na dotik za začetek naslednjega koraka.
10 Ponavljajte korake od 6 do 9, dokler ne končate vseh korakov
v vadbi.
NAMIG: če želite predčasno končati vadbo, lahko pritisnete
tipko, da ustavite časovnik dejavnosti.
11 Po potrebi izberite , da končate korak ohlajanja.
12 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko in izberite , da
dejavnost shranite.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 16) in združiti napravo vívoactive z združljivim
pametnim telefonom.
1 V programu Garmin Connect izberite ali .
2 Izberite Trening > Načrti vadb.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Upoštevajte navodila na zaslonu.
5 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
Začetek današnje vadbe
Ko v napravo pošljete načrt vadbe, se na kolesu pripomočkov
prikaže pripomoček trener Garmin.
1 V videzu ure podrsajte za ogled pripomočka trener Garmin.
Če je vadba za to dejavnost razporejena za danes, naprava
prikaže ime vaje in vas pozove, da jo začnite.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Ogled, da si ogledate korake vadbe, po ogledu
korakov pa podrsajte desno (izbirno).
4 Izberite Začni z vadbo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Ogled razporejenih vadb
Ogledate si lahko vadbe, ki so razporejene v koledarju vadbe, in
začnete vadbo.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Vadbe > Koledar vadb.
Prikažejo se razporejene vadbe, razvrščene po datumu.
4 Izberite vadbo.
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati korake vadbe, izberite Ogled.
• Če želite začeti vadbo, izberite Začni z vadbo.
Funkcija Adaptive Training Plans
Vaš račun Garmin Connect ima prilagodljiv načrt vadbe in
trenerja Garmin, ki sta prilagojena vašim ciljem vadbe.
Odgovorite lahko na primer na nekaj vprašanj in poiščete načrt,
ki vam pomaga priteči do cilja na tekmovanju v teku na 5 km.
Načrt se prilagodi trenutni ravni vaše telesne pripravljenosti,
željam glede vodenja in razporeda vadbe ter datumu
tekmovanja. Ko začnete uporabljati načrt, se na kolo
pripomočkov v napravi vívoactive doda pripomoček trener
Garmin.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo vaš
najhitrejši čas na različnih običajnih tekmovalnih razdaljah ter
vaš najdaljši tek, vožnjo ali plavanje.
Ogled osebnih rekordov
1 Pridržite zaslon na dotik.
Vadba
2
3
4
5
Izberite Moja statistika > Rekordi.
Izberite šport.
Izberite rekord.
Izberite Ogled zapisa.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
5 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
5 Izberite Počisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje vseh osebnih rekordov
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Izberite šport.
4 Izberite Počisti vse zapise > Da.
Izbrišejo se le rekordi tega športa.
Navigacija
Z navigacijskimi funkcijami GPS v napravi lahko shranite
lokacije in uporabite navigacijo do njih ter poiščete pot domov.
Shranjevanje lokacije
Preden lahko uporabite navigacijo do shranjene lokacije, mora
naprava poiskati satelite.
Lokacija je točka, ki jo zabeležite in shranite v napravo. Če si
želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno mesto,
lahko označite lokacijo.
1 Pojdite na mesto, kjer želite označiti lokacijo.
2 Pritisnite tipko.
3 Izberite Navigacija > Shrani položaj.
Ko naprava pridobi signale GPS, se prikažejo informacije o
lokaciji.
4 Izberite Shrani.
5 Izberite ikono.
Brisanje lokacije
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Izbriši > Da.
Navigacija do shranjene lokacije
Preden lahko uporabite navigacijo do shranjene lokacije, mora
naprava poiskati satelite.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
Navigacija
3 Izberite lokacijo, nato pa izberite Pojdi.
4 Pritisnite tipko, da zaženete časovnik dejavnosti.
5 Premaknite se naprej.
Prikaže se kompas. Puščica kompasa kaže proti shranjeni
lokaciji.
NAMIG: za natančnejšo navigacijo zgornji del zaslona
obrnite v smer, v katero se premikate.
Navigacija nazaj na začetek
Preden lahko začnete z navigacijo nazaj na začetek, morate
poiskati satelite, zagnati časovnik in začeti z dejavnostjo.
Med dejavnostjo se lahko kadar koli vrnete na začetno lokacijo.
Če na primer tečete po mestu, ki ga ne poznate, in ne veste,
kako se vrniti na začetek steze ali v hotel, lahko začnete z
navigacijo do začetne lokacije. Ta funkcija ni na voljo za vse
dejavnosti.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Navigacija > Nazaj na začet..
Prikaže se kompas.
3 Premaknite se naprej.
Kazalec kompasa kaže proti začetni točki.
NAMIG: za natančnejšo navigacijo napravo obrnite v smer, v
katero se premikate.
Ustavitev navigacije
• Če želite ustaviti navigacijo in nadaljevati dejavnost, pridržite
zaslon na dotik in izberite Ustavi navigacijo.
• Če želite ustaviti navigacijo in končati dejavnost, pritisnite
tipko in izberite Končano.
Kompas
Naprava je opremljena s 3-osnim kompasom s samodejnim
umerjanjem. Funkcije in videz kompasa se spreminjajo glede na
dejavnost, ali je GPS omogočen in ali izvajate navigacijo do
cilja.
Ročno umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Kompas > Umeri > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: z zapestjem naredite majhno osmico, da se prikaže
sporočilo.
Zgodovina
Naprava lahko shrani podatke o sledenju dejavnostim in
merjenju srčnega utripa za obdobje do 14 dni ter do sedem
časovno merjenih dejavnosti. V napravi si lahko ogledate
zadnjih sedem časovno merjenih dejavnosti. Podatke lahko
sinhronizirate in si neomejeno število dejavnosti ter neomejeno
količino podatkov o sledenju dejavnostim in mejenju srčnega
utripa ogledate v računu Garmin Connect (Uporaba programa
Garmin Connect, stran 16) (Uporaba storitve Garmin Connect
v računalniku, stran 16).
15
Ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.
Uporaba zgodovine
1
2
3
4
Pridržite zaslon na dotik.
Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
Izberite dejavnost.
Izberite možnost:
• Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti, se
pomaknite.
• Če si želite ogledati dodatne informacije o posameznem
krogu, izberite Krogi.
• Če si želite ogledati dodatne informacije o posamezni
seriji dviganja uteži, izberite Serije.
• Če si želite ogledati dodatne informacije o posameznem
intervalu plavanja, izberite Intervali.
• Če si želite ogledati čas v posameznem območju srčnega
utripa, izberite Območja srčnega utripa.
• Izberite Izbriši, če želite izbrisati izbrano dejavnost.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Preden si lahko ogledate podatke o območjih srčnega utripa,
morate dokončati dejavnost z merjenjem srčnega utripa in jo
shraniti.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Območja srčnega utripa.
Garmin Connect
V računu Garmin Connect lahko spremljate svoje dosežke in se
povežete s prijatelji. Omogoči vam uporabo orodij za
spremljanje, analizo, deljenje in medsebojno spodbujanje.
Beležite lahko dogodke svojega aktivnega življenjskega sloga,
vključno s teki, sprehodi, kolesarskimi vožnjami, plavanji,
pohodi, igrami golfa in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, ko združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect. Račun lahko
ustvarite tudi, ko nastavite program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši vadbi in dejavnostih na prostem, vključno s časom,
razdaljo, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida ter grafikoni tempa in hitrosti.
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaših igrah
golfa, vključno s karticami z rezultati, statistikami in
informacijami o igrišču. Ogledate si lahko tudi prilagodljiva
poročila.
OPOMBA: če si želite ogledati podatke, morate napravo
združiti z izbirnimi brezžičnim senzorjem (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 20).
16
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Uporaba programa Garmin Connect
Po združitvi naprave s pametnim telefonom (Združevanje s
pametnim telefonom, stran 1) lahko s programom Garmin
Connect naložite vse podatke o dejavnostih v račun Garmin
Connect.
1 Preverite, ali se program Garmin Connect izvaja v pametnem
telefonu.
Napravo
postavite največ 10 m (30 čevljev) od pametnega
2
telefona.
Naprava samodejno sinhronizira podatke s programom
Garmin Connect in računom Garmin Connect.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Program Garmin Express poveže napravo z vašim računom
Garmin Connect prek računalnika. S programom Garmin
Express lahko nalagate podatke o dejavnosti v račun Garmin
Connect in pošiljate podatke, kot so vadbe ali načrti vadb, s
spletnega mesta Garmin Connect v napravo. Poleg tega lahko
namestite posodobitve programske opreme naprave in
upravljate programe Connect IQ.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Prenesite in namestite program Garmin Express.
4 Odprite program Garmin Express in izberite Dodaj napravo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Prilagajanje naprave
Spreminjanje videza ure
Izbirate lahko med številnimi predhodno naloženimi videzi ure ali
uporabite videz ure Connect IQ, ki je prenesen v vašo napravo
(Funkcije Connect IQ, stran 3). Poleg tega lahko predhodno
naložen videz ure prilagodite ali ustvarite novega (Ustvarjanje
videza ure po meri, stran 17).
1 V videzu ure pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Videz ure.
3 Za pomikanje med razpoložljivimi videzi ure podrsajte
navzgor ali navzdol.
4 Za izbiro videza ure tapnite zaslon.
5 Za aktiviranje prikazanega videza ure izberite Uporabi.
Prilagajanje naprave
Ustvarjanje videza ure po meri
Za posamezen videz ure lahko prilagodite slog in podatkovna
polja.
1 V videzu ure pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Videz ure.
3 Izberite možnost:
• Za prilagoditev obstoječega videza ure izberite videz ure
in nato Prilagodi.
• Za ustvarjanje novega videza ure podrsajte do dna
seznama videzov ure in izberite Ustv. novo.
4 Za pomik po analognih in digitalnih številčnicah podrsajte
navzgor ali navzdol in tapnite zaslon, da izberete prikazano
številčnico.
5 Izberite posamezna podatkovna polja, ki jih želite prilagoditi,
in izberite podatke, ki naj se v njih prikažejo.
Zelen rob prikazuje prilagodljiva podatkovna polja za to
številčnico.
6 Za prilagoditev kazalcev videza ure podrsajte levo.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo pri analognih
številčnicah.
7 Za pomik po slogih kazalcev podrsajte navzgor ali navzdol in
tapnite zaslon, da izberete prikazane kazalce.
8 Podrsajte levo in izberite barvo poudarjanja.
9 Izberite .
10 Izberite Končano.
Naprava nastavi nov videz ure kot vaš aktiven videz ure.
Prilagoditev menija upravljalnih elementov
V meniju upravljalnih elementov lahko dodate, odstranite in
prerazporedite možnosti bližnjičnega menija (Uporaba menija
upravljalnih elementov, stran 1).
1 Pridržite tipko.
Prikaže se meni upravljalnih elementov.
2 Pridržite zaslon na dotik.
Meni upravljalnih elementov preklopi v način urejanja.
3 Izberite bližnjico, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj bližnjice v meniju upravljalnih
elementov, izberite položaj, na katerem želite, da je
bližnjica prikazana, ali povlecite bližnjico na nov položaj.
• Če želite bližnjico odstraniti iz menija upravljalnih
elementov, izberite .
5 Če želite v meni upravljalnih elementov dodati bližnjico,
izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo šele, ko iz menija
odstranite najmanj eno bližnjico.
Nastavitve dejavnosti in programov
S temi nastavitvami lahko vsak predhodno naložen program za
dejavnosti prilagodite svojim potrebam. Prilagodite lahko na
primer podatkovne strani ter omogočite opozorila in funkcije
vadbe. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.
Pritisnite tipko, izberite dejavnost in nato izberite Nastavitve.
Barva za poudarj.: nastavi barvo za poudarjanje vsake
dejavnosti, ki pomaga pri prepoznavanju, katera dejavnost je
aktivna.
Alarmi: nastavi opozorila za vadbo za posamezno dejavnost
(Opozorila, stran 17).
Samod. zač. dejavnosti: nastavi najnižjo mejno vrednost časa
za samodejno zaznavanje in beleženje dejavnosti z
merjenjem časa. Ta funkcija je na voljo samo za hojo in tek.
Prilagajanje naprave
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti podatke,
ko se ustavite ali se hitrost zniža pod določeno vrednost
(Uporaba funkcije Auto Pause , stran 18).
Samodejni tek: omogoča napravi, da samodejno zazna
smučarske vožnje z vgrajenim merilnikom pospeška.
Samodejno pomikanje: omogoča samodejno pomikanje med
vsemi zasloni s podatki o dejavnosti, ko deluje časovnik
(Uporaba samodejnega pomikanja, stran 18).
Ozadje: nastavi barvo ozadja vsake dejavnosti na črno ali belo.
Podatkovni zasloni: omogoči prilagoditev podatkovnih
zaslonov in dodajanje novih podatkovnih zaslonov za
dejavnost (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 17).
GPS: nastavi način za anteno GPS. Uporaba možnosti GPS +
GLONASS ali GPS + GALILEO zagotavlja boljše delovanje v
zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje položaja. Če
hkrati uporabljate GPS in drug satelitski sistem, se lahko
baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo možnost GPS.
Krogi: nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Označevanje
krogov s funkcijo Auto Lap, stran 18) in vklopi funkcijo
ročnega označevanja krogov (Vklop funkcije ročnega
označevanja krogov, stran 18).
Vel. bazena: nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu.
®
®
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite ciljem vadbe ali izbirni
dodatni opremi. Na primer, enega od podatkovnih zaslonov
lahko prilagodite tako, da bo prikazoval tempo kroga ali območje
srčnega utripa.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Nastavitve > Podatkovni zasloni.
4 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti slog in število podatkovnih polj na
posameznem podatkovnem zaslonu, izberite Postavitev.
• Če želite prilagoditi polja na podatkovnem zaslonu,
izberite zaslon in izberite Urejanje podatkovnih polj.
• Če želite prikazati ali skriti podatkovni zaslon, izberite
preklopno stikalo poleg zaslona.
• Če želite prikazati ali skriti zaslon z merilnikom območja
srčnega utripa, izberite Merilnik obm. SU.
Opozorila
Za posamezno dejavnost lahko nastavite opozorila, ki so vam v
pomoč pri doseganju določenih ciljev. Nekatera opozorila so na
voljo samo za določene dejavnosti. Za nekatera opozorila je
potrebna dodatna oprema, na primer merilnik srčnega utripa ali
senzor kadence. Obstajajo tri vrste opozoril: opozorila o
dogodku, opozorila o območju in ponavljajoča se opozorila.
Opozorilo o dogodku: opozorilo o dogodku vas obvesti enkrat.
Dogodek je določena vrednost. Napravo lahko na primer
nastavite tako, da vas opozori, ko porabite določeno število
kalorij.
Opozorilo o obsegu: opozorilo o območju vas obvesti vsakič,
ko je naprava zunaj določenega območja vrednosti. Napravo
lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod 60 utripi na minuto (bpm) in nad 210 bpm.
Ponavljajoče se opozorilo: ponavljajoče opozorilo vas obvesti
vsakič, ko naprava zabeleži določeno vrednost ali interval.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori
vsakih 30 minut.
Ime opozorila
Vrsta opozorila Opis
Kadenca
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in
največje vrednosti kadence.
Kalorije
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko število kalorij.
17
Ime opozorila
Vrsta opozorila Opis
Prilagodi
Ponavljajoče
Izberete lahko obstoječe sporočilo
ali ustvarite sporočilo po meri in
izberete vrsto opozorila.
Razdalja
Ponavljajoče
Nastavite lahko interval razdalje.
Srčni utrip
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in
največje vrednosti srčnega utripa ali
izberete spremembe območja.
Tempo
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in
največje vrednosti tempa.
Tek/hoja
Ponavljajoče
Ob rednih intervalih lahko nastavite
časovno določene premore med
hojo.
Hitrost
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in
največje vrednosti hitrosti.
Hitrost
zamahov
Obseg
Nastavite lahko visoko ali nizko
število zamahov na minuto.
Čas
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko časovni interval.
Nastavitev opozoril
1 Pritisnite tipko.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Nastavitve > Alarmi.
4 Izberite možnost:
• Za dodajanje novega opozorila za dejavnost izberite
Dodaj novo.
• Za urejanje obstoječega opozorila izberite ime opozorila.
5 Če je treba, izberite vrsto opozorila.
6 Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo
vrednost ali vrednost po meri.
7 Če je treba, vklopite opozorilo.
Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se
sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost za opozorilo
(Opozorila, stran 17). Pri opozorilih o območjih se sporočilo
prikaže vsakič, ko presežete ali padete pod naveden obseg
(najnižjo in najvišjo vrednost).
Auto Lap
Označevanje krogov s funkcijo Auto Lap
Napravo lahko nastavite tako, da s funkcijo Auto Lap samodejno
označi krog na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri
primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na
primer vsako miljo ali 5 kilometrov).
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
3 Izberite Nastavitve > Krogi.
4 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo Auto Lap, izberite
preklopno stikalo.
• Če želite nastaviti razdaljo med krogi, izberite Auto Lap.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če je vklopljeno vibriranje, naprava tudi vibrira
(Nastavitve sistema, stran 18).
Vklop funkcije ročnega označevanja krogov
Kroge lahko označite pri katerem koli času ali na kateri koli
razdalji, in sicer tako da dvotapnete zaslon med dejavnostmi z
merjenjem časa, kot sta tek in kolesarjenje.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
18
3 Izberite Nastavitve > Krogi > Ročno označ. krogov.
Vsakič, ko označite krog, se prikaže sporočilo s časom kroga.
Če je vklopljeno vibriranje, naprava tudi vibrira (Nastavitve
sistema, stran 18).
Funkcija za označevanje krogov je vklopljena za izbrano
dejavnost, dokler je ne izklopite.
Uporaba funkcije Auto Pause
®
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni začasno
zaustavitev časovnika, ko se nehate premikati ali ko se tempo
ali hitrost zmanjša pod določeno vrednost. Ta funkcija je
koristna, če dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer
morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: ko je časovnik ustavljen ali začasno ustavljen,
naprava ne beleži podatkov o dejavnosti.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Nastavitve > Auto Pause.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite možnost:
OPOMBA: vse možnosti niso na voljo za vse dejavnosti.
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko se prenehate
premikati, izberite Med postankom.
• Če želite, da se časovnik samodejno začasno ustavi, ko
se tempo zmanjša pod določeno vrednosti, izberite
Tempo.
• Če želite, da se časovnik samodejno začasno ustavi, ko
se hitrost zmanjša pod določeno vrednost, izberite
Hitrost.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi podatkovnimi zasloni, ko deluje časovnik.
1 Pritisnite tipko.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Nastavitve > Samodejno pomikanje.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
Izberite
hitrost prikaza.
4
Nastavitve telefona in tehnologije Bluetooth
Držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve > Povezljivost >
Telefon.
Stanje: prikaže trenutno stanje povezave Bluetooth in omogoča
vklop ali izklop tehnologije Bluetooth.
Obvestila: naprava glede na vašo izbiro samodejno vklopi ali
izklopi pametna obvestila (Omogočanje obvestil Bluetooth,
stran 2).
Združi s telefonom: vzpostavi povezavo med napravo in
združljivim pametnim telefonom, opremljenim s tehnologijo
Bluetooth.
Povezana opozorila: opozarjajo vas, ko združeni pametni
telefon vzpostavi in prekine povezavo.
Ustavi LiveTrack: omogoča, da zaustavite aktivno sejo
LiveTrack.
Nastavitve sistema
Držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve > Sistem.
Samodejno zaklepanje: samodejno zaklene zaslon na dotik, da
se preprečijo nenamerni dotiki zaslona. Če želite odkleniti
zaslon, lahko pritisnete tipko.
Jezik: nastavi jezik vmesnika naprave.
Čas: nastavi obliko zapisa časa in vir za lokalni čas (Nastavitve
časa, stran 19).
Prilagajanje naprave
Datum: omogoča, da ročno nastavite datum in obliko zapisa
datuma.
Funkcija TrueUp za fiziološke podatke: omogoča, da naprava
sinhronizira dejavnosti, zgodovino in podatke drugih naprav
Garmin.
Osvetlitev: nastavi način osvetlitve zaslona, časovno omejitev
in svetlost (Nastavitve osvetlitve zaslona, stran 19).
Vibriranje: vklopi ali izklopi vibriranje in nastavi moč vibriranja.
Ne moti: vklopi ali izklopi način Ne moti.
Enote: nastavi merske enote za prikaz podatkov (Spreminjanje
merskih enot, stran 19).
Snemanje podatkov: nastavi, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost beleženja Pametno (privzeta) omogoča
beleženje daljših dejavnosti. Pri možnosti beleženja Vsako
sekundo se dejavnosti beležijo podrobneje, vendar boste
morda morali baterijo polniti pogosteje.
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina za prenos
predstavnosti ali načina Garmin, ko je priklopljena na
računalnik.
Ponastavi: omogoča, da ponastavite privzete nastavitve ali
izbrišete osebne podatke in ponastavite nastavitve
(Obnovitev vseh privzetih nastavitev, stran 23).
OPOMBA: če ste nastavili denarnico Garmin Pay, se pri
obnovitvi privzetih nastavitev iz naprave izbriše tudi
denarnica.
Posodobitev pr. opr.: preverite lahko, ali so na voljo
posodobitve programske opreme.
Vizitka: prikaže ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
4 Izberite Začni.
5 Po potrebi izberite zaslon na dotik za več možnosti.
Uporaba štoparice
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Ure > Štoparica.
3 Pritisnite tipko.
Nastavitve osvetlitve zaslona
Držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve > Sistem >
Osvetlitev.
Nacin: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi, ko uporabljate
napravo, kar vključuje prejem obvestila ali uporabo tipke ali
zaslona na dotik.
Gib: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi, ko zasukate
zapestje proti telesu, da bi pogledali na napravo. Uporabite
lahko možnost Samo med dejavnostjo, da to funkcijo
uporabljate samo med dejavnostmi z merjenjem časa.
Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Svetlost: nastavi raven osvetlitve zaslona. Med dejavnostjo se
za osvetlitev zaslona uporablja najsvetlejša nastavitev.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino,
težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Enote.
3 Izberite vrsto meritve.
4 Izberite mersko enoto.
Nastavitve časa
Nastavitve Garmin Connect
Držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve > Sistem > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Vir časa: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa glede
na združeno mobilno napravo.
Nastavite čas z GPS-om: omogoča, da naprava samodejno
nastavi čas glede na položaj GPS.
Nastavitve naprave lahko spremenite v računu Garmin Connect,
pri čemer lahko uporabite program Garmin Connect ali spletno
mesto Garmin Connect. Nekatere nastavitve so na voljo samo v
računu Garmin Connect in jih ne morete spremeniti v napravi.
• V programu Garmin Connect izberite sliko naprave, nato pa
izberite Nastavitve naprave.
• Na spletnem mestu Garmin Connect v pripomočku za
naprave izberite Nastavitve naprave.
Po prilagoditvi nastavitev sinhronizirajte podatke, da se
spremembe uveljavijo v napravi (Uporaba programa Garmin
Connect, stran 16, Uporaba storitve Garmin Connect v
računalniku, stran 16).
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas samodejno nastavi, ko napravo vívoactive
združite z mobilno napravo.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Čas > Vir časa > Ročno.
3 Izberite Čas in vnesite uro.
Nastavitev alarma
Pridržite zaslon na dotik.
Izberite Ure > Alarmi > Dodaj novo.
Izberite Čas in vnesite čas.
Izberite Ponovi, nato pa izberite možnost.
1
2
3
4
Brisanje alarma
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Ure > Alarmi.
3 Izberite alarm, nato pa izberite Odstrani.
Vklop odštevalnika
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Ure > Časovnik.
3 Vnesite čas.
Prilagajanje naprave
Nastavitve naprave v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite napravo, da si ogledate njene
nastavitve.
OPOMBA: nekatere nastavitve so prikazane v podkategoriji v
meniju z nastavitvami. Posodobitve programa ali spletnega
mesta lahko te menije z nastavitvami spremenijo.
Merjenje aktivnosti: vklopi in izklopi funkcije merjenja
aktivnosti.
Videz: omogoča spreminjanje videza ure, pripomočkov in
bližnjic, ki so prikazani v meniju upravljalnih elementov
(Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 17).
Samodejni začetek dejavnosti: v vaši napravi omogoča
samodejno ustvarjanje in shranjevanje dejavnosti z
merjenjem časa, ko funkcija Move IQ zazna, da hodite ali
tečete več časa od najmanjšega praga. Najmanjši časovni
prag lahko določite za hojo in tek.
Samodejne posodobitve programa: v napravi omogoča
samodejno prejemanje posodobitev za program Connect IQ.
Snemanje podatkov: nastavi, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost beleženja Pametno (privzeta) omogoča
beleženje daljših dejavnosti. Pri možnosti beleženja Vsako
19
sekundo se dejavnosti beležijo podrobneje, vendar boste
morda morali baterijo polniti pogosteje.
Oblika zapisa datuma: nastavi obliko zapisa meseca in dneva.
Razdalja: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano
razdaljo v kilometrih ali miljah.
Cilji: omogoča nastavitev cilja po meri za dnevno število
korakov in število nadstropij navzgor. Z nastavitvijo
Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi cilj korakov.
Nastavite lahko tudi tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Animacije ciljev: omogoča vklop in izklop animacij ciljev ali
izklop samo med dejavnostjo. Animacije ciljev so prikazane
za dnevni cilj korakov, dnevni cilj za nadstropja, v katera se
povzpnete, in tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Območja srčnega utripa: omogoča vam, da ocenite svoj
najvišji srčni utrip in določite območja srčnega utripa po meri.
Jezik: nastavi jezik vmesnika naprave.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja v
digitalnem videzu ure in na zaslonu s koraki. Če je vklopljeno
vibriranje, naprava tudi vibrira.
Move IQ: omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ. Funkcija
Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so hoja,
tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem trenažerju.
Želeni merilnik aktivnosti: napravo nastavi kot primarno
napravo za merjenje aktivnosti, ko je s programom povezanih
več naprav.
Relax Reminders: omogoča vklop in izklop sporočila, ki se
prikaže ob povišani ravni stresa.
Zvoki in opozorila: omogoča prilagoditev alarmov in obvestil
telefona. Prav tako lahko vklopite in izklopite funkcijo Ne moti
med spanjem.
Odgovori na besedilna sporočila: omogoča prilagoditev
seznama samodejnih odgovorov na besedilna sporočila.
Funkcija je na voljo samo pri pametnih telefonih z
operacijskim sistemom Android.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ali 24 ur.
Zapestje za napravo: omogoča nastavitev zapestja, na katerem
nosite napravo.
OPOMBA: ta nastavitev se uporablja za vadbo za moč in
uporabo gibov.
Uporabniške nastavitve v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite Nastavitve > Uporabniške
nastavitve.
NAMIG: nekatere uporabniške nastavitve so na voljo v meniju
vívoactive Nastavitve naprave.
Osebni podatki: omogoča vnos osebnih podatkov, kot so
datum rojstva, spol, višina in teža.
Spanje: omogoča vnos običajnih ur spanja.
Dolžina koraka: omogoča, da naprava natančneje izračuna
prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri za hojo in tek.
Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo
prehodite, storitev Garmin Connect pa izračuna dolžino
vašega koraka.
Merske enote: omogoča nastavitev imperialnih ali metričnih
merskih enot.
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
20
Združevanje brezžičnih senzorjev
Ko brezžični senzor ANT+ ali Bluetooth prvič povezujete z
napravo Garmin, morate napravo in senzor najprej združiti. Ko
sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem
vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
NAMIG: nekateri senzorji ANT+ se z napravo samodejno
združijo, ko začnete dejavnost ter je senzor vklopljen in v bližini
naprave.
1 Oddaljite se najmanj 10 m (33 čevljev) od drugih brezžičnih
senzorjev.
2 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite.
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma
prejema, dokler si ga ne nadenete.
3 Pridržite zaslon na dotik.
4 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Dodaj
novo.
5 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja in
počakajte, da se združi s senzorjem.
Ko naprava vzpostavi povezavo s senzorjem, se na vrhu
zaslona prikaže ikona.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Umerjanje senzorja korakov
Pred umerjanjem senzorja korakov morate napravo združiti s
senzorjem korakov (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 20).
Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če
ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda
poznate faktor umerjanja.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Senzor
korakov > Faktor umerjanja.
3 Prilagodite faktor umerjanja:
• Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.
• Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov
Pred umerjanjem naprave morate pridobiti signale GPS in
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 20).
Senzor korakov se umerja sam, vendar lahko točnost podatkov
o hitrosti in razdalji izboljšate po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
1 Stojte zunaj 5 minut z neoviranim pogledom na nebo.
2 Začnite s tekom.
3 Tecite po progi 10 minut brez ustavljanja.
4 Prenehajte z dejavnostjo in jo shranite.
Na podlagi zabeleženih podatkov se vrednost umerjanja
senzorja korakov po potrebi spremeni. Senzorja korakov vam
ne bo treba ponovno umeriti, razen če spremenite slog teka.
Brezžični senzorji
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali
kadence kolesa
Z združljivim senzorjem hitrosti ali kadence kolesa lahko v
napravo pošiljate podatke.
• Združite senzor z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 20).
• Nastavite velikost kolesa (Umerjanje senzorja hitrosti,
stran 21).
• Odpravite se kolesarit (Vožnja, stran 11).
Umerjanje senzorja hitrosti
Pred umerjanjem senzorja hitrosti morate napravo združiti z
združljivim senzorjem hitrosti (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 20).
Z izbirnim ročnim umerjanjem lahko povečate natančnost.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Hitrost/kadenca > Velikost kolesa.
Izberite
možnost:
3
• Izberite Samodejno, da naprava samodejno izračuna
velikost kolesa in umeri senzor hitrosti.
• Izberite Ročno in vnesite velikost kolesa, da ročno
umerite senzor hitrosti (Velikost in premer kolesa,
stran 25).
Zavedanje razmer
Z napravo vívoactive se lahko bolje zavedate razmer, tako da jo
uporabite skupaj s pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za
spremljanje dogajanja za vami Varia. Za več informacij si oglejte
uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave vívoactive
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect, stran 21).
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Informacije o napravi
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v polnilna vrata USB.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve prog
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Connect
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect, potrebujete račun Garmin
Connect, prav tako pa morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 1).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
(Uporaba programa Garmin Connect, stran 16).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Posodobitev se namesti, ko naprave ne uporabljate aktivno.
Ko je posodobitev končana, se naprava zažene znova.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
prenesti in namestiti program Garmin Express in dodati napravo
(Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku, stran 16).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Ko program Garmin Express zaključi pošiljanje posodobitve,
prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
Naprava namesti posodobitev.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Vizitka.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij
o skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Vizitka.
Informacije o napravi
21
3 Potisnite zatič za hitro odstranitev in vzmet poravnajte z
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-polimerna baterija
Življenjska doba
baterije
Do 7 dni v načinu pametne ure (z merjenjem
srčnega utripa)
Do 5 ur v načinu GPS (z merjenjem srčnega
utripa in predvajanjem glasbe)
Temperaturni obseg Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
delovanja
Temperaturni obseg Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
polnjenja naprave
Frekvence in
protokoli brezžičnih
omrežij
2,4 GHz pri nazivni moči 8 dBm
• Protokol brezžične komunikacije ANT+
• Bluetooth Tehnologija Bluetooth 4.2
• Brezžična tehnologija Wi‑Fi
13,56 MHz pri nazivni moči –40 dBm, brezžična
tehnologija NFC
Nazivna vodotesnost Plavanje, 5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Zamenjava paščkov
Naprava je združljiva z 20 mm širokimi, standardnimi paščki za
hitro odstranitev. Za informacije o izbirni dodatni opremi obiščite
buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.
1 Za odstranitev paščka potisnite zatič za hitro odstranitev
na vzmeti.
nasprotno stranjo naprave.
4 Za zamenjavo drugega paščka ponovite korake 1–3.
Odpravljanje težav
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava vívoactive je združljiva s pametnimi telefoni, ki
uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Telefon se noče povezati z napravo
Če telefon ne vzpostavi povezave z napravo, upoštevajte enega
od naslednjih namigov.
• Izklopite pametni telefon in napravo ter ju nato znova
vklopite.
• Omogočite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
• Posodobite program Garmin Connect na najnovejšo različico.
• Odstranite napravo iz programa Garmin Connect in znova
poskusite opraviti združitev.
Če uporabljate napravo Apple, napravo odstranite tudi iz
nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu.
• Če ste kupili nov pametni telefon, odstranite napravo iz
programa Garmin Connect v pametnem telefonu, ki ga ne
boste več uporabljali.
• Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect,
izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin > Dodaj
napravo, da odprete način združevanja.
• Hold the touchscreen, and select Nastavitve > Povezljivost
> Telefon > Združi s telefonom.
Slušalke se ne povežejo z napravo
Če so bile slušalke v preteklosti povezane s pametnim
telefonom prek tehnologije Bluetooth, se morda prej povežejo s
pametnim telefonom kot z napravo. Upoštevajte enega od
naslednjih namigov.
• Izklopite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo pametnega
telefona.
• Med vzpostavljanjem povezave med slušalkami in napravo
bodite oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev) od pametnega
telefona.
• Združite slušalke z napravo (Vzpostavitev povezave s
slušalkami Bluetooth, stran 5).
Moja glasba se prekinja ali moje slušalke ne
ostanejo povezane
Pri uporabi naprave vívoactive 3 Music, ki je povezana s
slušalkami s tehnologijo Bluetooth, je signal najmočnejši, kadar
je med napravo in anteno na slušalkah ni ovir.
• Če signal prehaja skozi vaše telo, se lahko izgubi signal ali
prekine povezava s slušalkami.
• Priporočamo, da slušalke nosite tako, da je antena na isti
strani vašega telesa kot naprava vívoactive 3 Music.
Jezik naprave je napačen
2 V napravo vstavite eno stran vzmeti novega paščka.
22
Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro
jezika spremenite.
1 Pridržite zaslon na dotik.
Odpravljanje težav
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
3 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
4 Podrsajte navzdol do drugega elementa na seznamu in ga
izberite.
5 Izberite jezik.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Naprava posodobi čas in datum, ko se sinhronizira s pametnim
telefonom ali ko pridobi signale GPS. Sinhronizirajte napravo, da
bo pri prečkanju časovnih pasov prikazovala pravilen čas in da
se bo posodobila na poletni čas.
1 Držite zaslon na dotik in izberite Nastavitve > Sistem > Čas.
2 Preverite, ali je omogočena možnost Samodejno.
3 Izberite možnost:
• Potrdite, da pametni telefon prikazuje ustrezen lokalni čas,
in sinhronizirajte napravo s pametnim telefonom (Uporaba
programa Garmin Connect, stran 16).
• Izberite Nastavite čas z GPS-om, odpravite se na prosto
na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo in
počakajte, da naprava pridobi satelitske signale.
Čas in datum se posodobita samodejno.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Trajanje baterije lahko podaljšate na več načinov.
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
osvetlitve zaslona, stran 19).
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Nastavitve osvetlitve
zaslona, stran 19).
• Izklopite tehnologijo Bluetooth, ko ne uporabljate povezanih
funkcij (Izklop povezave s pametnim telefonom Bluetooth,
stran 2).
• Izklopite merjenje aktivnosti (Merjenje aktivnosti, stran 8).
• Omejite število obvestil pametnega telefona, ki jih prikaže
naprava (Upravljanje obvestil, stran 2).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin, stran 7).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Izklop merilnika
srčnega utripa na zapestju, stran 7).
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
OPOMBA: pri ponovnem zagonu naprave se lahko izbrišejo
vaši podatki ali nastavitve.
1 Držite tipko 15 sekund.
Naprava se izklopi.
2 Za vklop naprave eno sekundo držite tipko.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Pridržite zaslon na dotik.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Ponastavi.
3 Izberite možnost:
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter izbrisati vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite Izbriši
podatke in ponast. nastavitve.
Odpravljanje težav
OPOMBA: če ste nastavili denarnico Garmin Pay, jo s to
možnostjo izbrišete iz naprave. Če je v napravi shranjena
glasba, jo s to možnostjo izbrišete.
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter shraniti vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite
Ponastavi privz. nastavitve.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
prek pametnega telefona, združljivega s tehnologijo
Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Izboljšanje natančnosti minut intenzivnosti in kalorij
Natančnost teh ocen lahko izboljšate tako, da 15 minut hodite ali
tečete na prostem.
1 V videzu ure podrsajte za ogled pripomočka Moj dan.
2 Izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Odčitek temperature ni natančen
Vaša telesna temperatura vpliva na odčitek temperature
notranjega senzorja temperature. Da dobite najbolj natančen
23
odčitek temperature, snemite uro z zapestja in počakajte od 20
do 30 minut.
Če želite zagotoviti natančno merjenje temperature okolja med
nošenjem ure, lahko uporabite tudi izbirni zunanji senzor
temperature tempe.
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
% najvišjega SU: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Časovnik: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Dolžine intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Hitrost zamahov na intervalu: povprečno število zamahov na
minuto (spm) na trenutnem intervalu.
Hitrost zavesljajev: število zamahov na minuto (spm).
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca
za zadnji prepotovani krog.
Kadenca v zadnjem krogu: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Kor. kroga: število korakov v trenutnem krogu.
Koraki: število korakov med trenutno dejavnostjo.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Nadstropja na minuto: število nadstropij, v katera se povzpnete
na minuto.
Nadstropja navzdol: skupno število nadstropij, iz katerih ste
sestopili v trenutnem dnevu.
Nadstropja navzgor: skupno število nadstropij, v katera ste se
povzpeli v trenutnem dnevu.
Najmanj 24-urni: najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
24
Najvec 24-urni: najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Območ. SU: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do
5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Pov. tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povpr. navpična hitrost za 30 s: 30-sekundno premično
povprečje navpične hitrosti.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprečna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečna razdalja/zavesljaj: povprečna prepotovana razdalja
na zamah med trenutno dejavnostjo.
Povprecni cas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprečni SWOLF: povprečni rezultat swolf za trenutno
dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 12).
Povprečni tempo na 500 m: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutno dejavnost.
Povprečni tempo zavesljajev: povprečno število zamahov na
minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.
Povprečno število zamahov/dolžina: povprečno število
zamahov na dolžino med trenutno dejavnostjo.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razd./zavesljaj na zad. intervalu: povprečna prepotovana
razdalja na zamah na zadnjem opravljenem intervalu.
Razd. zad. kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja/zavesljaj na intervalu: povprečna prepotovana
razdalja na zamah na trenutnem intervalu.
Razdalja intervala: prepotovana razdalja za trenutni interval.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja na zavesljaj: prepotovana razdalja na zamah.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sonč. zah.: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
srčnega utripa v zadnjem krogu: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Število zamahov na intervalu: skupno število zamahov na
trenutnem intervalu.
SWOLF na intervalu: povprečni rezultat swolf na trenutnem
intervalu.
SWOLF na zadnji dolžini: rezultat swolf na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Dodatek
Tem. zav. na zad. dol.: povprečno število zamahov na minuto
(zamahi/minuta) na zadnji preplavani dolžini bazena.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval.
Tempo kr.: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo na 500 m: trenutni tempo veslanja na 500 metrov.
Tempo na 500 m v krogu: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutni krog.
Tempo na 500 m v zadnjem krogu: povprečni tempo veslanja
na 500 metrov za zadnji krog.
Tempo na zadnji dolžini: povprečni tempo za zadnjo
opravljeno dolžino bazena.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Tempo zaves. na intervalu: povprečno število zamahov na
minuto (spm) na zadnjem preplavanem intervalu.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Zam./dol. na int.: povprečno število zamahov na dolžino na
trenutnem intervalu.
Zavesljajev na zadnjem intervalu: skupno število zamahov na
zadnjem opravljenem intervalu.
Zavesljajev na zadnji dolžini: skupno število zamahov na
zadnji preplavani dolžini bazena.
Zavesljaji: skupno število zamahov za trenutno dejavnost.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Velikost in premer kolesa
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
26 × 1 1/2
2100
20 × 1,75
1515
26 × 3,00
2170
20 × 1 3/8
1615
27 × 1
2145
22 × 1 3/8
1770
27 × 1 1/8
2155
22 × 1 1/2
1785
27 × 1 1/4
2161
24 × 1
1753
27 × 1 3/8
2169
24 × 3/4 cevasto
1785
29 x 2,1
2288
24 × 1 1/8
1795
29 x 2,2
2298
24 × 1,75
1890
29 x 2,3
2326
24 × 1 1/4
1905
650 × 20C
1938
24 × 2,00
1925
650 × 23C
1944
24 × 2,125
1965
650 × 35A
2090
26 × 7/8
1920
650 × 38 B
2105
26 × 1–1,0
1913
650 × 38 A
2125
26 × 1
1952
700 × 18C
2070
26 × 1,25
1953
700 × 19C
2080
26 × 1 1/8
1970
700 × 20C
2086
26 × 1,40
2005
700 × 23C
2096
26 × 1,50
2010
700 × 25C
2105
26 × 1,75
2023
700C cevasto
2130
26 × 1,95
2050
700 × 28C
2136
Dodatek
25
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
26
Dodatek
Kazalo
krog golfa, konec 13
krogi 16, 18
A
L
alarmi 17, 19
Auto Lap 18
Auto Pause 18
licenca 21
LiveTrack 5, 6
lokacija zastavice, pogled na zelenico 12
lokacije 15
brisanje 15
B
baterija
podaljševanje 2, 19, 23
polnjenje 21
beleženje rezultata 13
besedilna sporočila 2
bližnjice 1, 17
brisanje
osebni rekordi 15
zgodovina 16
C
cilji 20
Connect IQ 1, 3
Č
čas 19
nastavitve 19
opozorila 18
čas dneva 19, 23
časovni pasovi 19
časovnik 11
odštevalnik 19
čiščenje naprave 22
D
daljinski upravljalnik za VIRB 10
Daljinski upravljalnik za VIRB 10
dejavnosti 10, 11, 17
dodajanje 10
po meri 10
priljubljene 10
shranjevanje 10
začetek 10
denarnica 3
deskanje na snegu 11
dodatna oprema 20, 24
dolžine 12
G
Garmin Connect 1–3, 5, 14, 16, 19–21
shranjevanje podatkov 16
Garmin Express 3
posodabljanje programske opreme 21
Garmin Pay 3, 4
glasba 4
nalaganje 4, 5
predvajanje 5
storitve 4, 5
glavni meni, prilagajanje 9
GPS 1, 6
signal 23
I
ID naprave 21
igrišča
izbiranje 12
predvajanje 12
ikone 1
intervali 12
K
kadenca
opozorila 18
senzorji 21
kalorija, opozorila 18
kalorije 23
kartica z rezultati 13
koledar 14
kolesarjenje 11
kolesarski senzorji 21
kompas 12, 15
umerjanje 15
krivulja 12
Kazalo
M
meni 1
meni upravljalnih elementov 17
menstruacijski cikel 9
merjenje aktivnosti 8, 9
merjenje razdalje udarca 12
merske enote 19
minute intenzivnosti 8, 23
moč, opozorila 18
Move IQ 8
N
nadomestni deli 22
najvišji VO2 7, 8, 25
nastavitve 8, 9, 13, 17–20, 23
naprava 19
nastavitve sistema 18
navigacija 15
ustavljanje 15
NFC 3
S
samodejno pomikanje 18
satelitski signali 1, 23
senzor hitrosti in kadence 1, 21
senzor korakov 1, 20
senzorji ANT+ 20, 21
senzorji Bluetooth 20
shranjevanje dejavnosti 11
shranjevanje podatkov 14, 16
sledenje 5
sledenje dejavnostim 8
slušalke 22
tehnologija Bluetooth 5, 22
vzpostavljanje povezave 5
smučanje
alpsko 11
deskanje na snegu 11
specifikacije 22
srčni utrip 1, 6, 7
merilnik 6, 7
območja 7, 14, 16
opozorila 7, 18
združevanje senzorjev 7
stanje pripravljenosti 3, 8
statistični podatki o zdravju 9
statistika 13
stiki, dodajanje 2, 6
stiki v sili 2, 5, 6
Š
O
štoparica 19
območja
čas 19
srčni utrip 7
obvestila 2
besedilna sporočila 2
telefonski klici 2
odpravljanje težav 6, 22–24
odštevalnik 19
opozorila 8, 17, 18
srčni utrip 7
osebni rekordi 14, 15
brisanje 15
osvetlitev zaslona 1, 19
ovire 12
T
P
pametni telefon 3, 5, 9, 14, 22
programi 2, 3, 10
združevanje 1, 22
paščki 22
plačila 3, 4
plavanje 11
podatki
prenašanje 14, 16
shranjevanje 14, 16
podatkovna polja 1, 3, 11, 17, 24
pogled na zelenico, lokacija zastavice 12
polnjenje 21
pomoč 5, 6
ponastavitev naprave 23
posodobitve, programska oprema 21
prenos podatkov 16
prilagajanje naprave 13, 17
pripomočki 1, 3, 4, 7, 9
profil uporabnika 14
profili, uporabnik 14
proge, prenašanje 12
programi 2, 3, 5, 14
pametni telefon 1, 10
programska oprema
posodabljanje 21
različica 21
R
računalnik 5
raven stresa 9
razdalja, opozorila 18
rezultat swolf 12
tehnologija Bluetooth 2, 3, 5, 18, 22
slušalke 5, 22
tekalna steza 11
telefonski klici 2
tempe 21, 23
temperatura 21, 23
tipke 1, 22
U
umerjanje, kompas 15
upravljanje glasbe 5
ura 19
USB 21
V
vadba 2
koledar 14
načrti 14
strani 11
vadba v zaprtih prostorih 10, 11
vadbe 14
velikost bazena
nastavljanje 12
po meri 12
velikosti koles 21, 25
videz ure 1
videzi ure 3, 16, 17
vreme 9
W
Wi-Fi, vzpostavljanje povezave 3
Wi‑Fi, vzpostavljanje povezave 3
Z
zaklepanje, zaslon 1, 18
zaslon 19
zaslon na dotik 1
zavesljaji 12
zavoj 12
zaznavanje dogodkov 5, 6
združevanje
pametni telefon 1, 22
senzorji 20
senzorji ANT+ 7
zemljevidi 15
zgodovina 11, 15, 16
ogled 13
pošiljanje v računalnik 14, 16
27
support.garmin.com
Julij 2019
190-02379-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising