Garmin | vívoactive® 3 Music | User manual | Garmin vívoactive® 3 Music Manual de utilizare

Garmin vívoactive® 3 Music Manual de utilizare
VÍVOACTIVE 3 MUSIC
®
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , logo-ul Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB şi vívoactive sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Garmin
AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ şi Varia™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale
filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi iTunes sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile BLUETOOTH sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Software-ul Spotify intră sub incidenţa licenţelor
terţelor părţi care pot fi găsite aici: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Wi‑Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows este marcă comercială
înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului Cooper. Alte mărci şi nume
comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: A03405
IFETEL: 201801A01655
®
Cuprins
Prezentare generală a dispozitivului ........................................... 1
Sfaturi pentru ecranul tactil .................................................... 1
Blocarea şi deblocarea ecranului tactil ............................. 1
Utilizarea meniului de comenzi .............................................. 1
Pictograme .................................................................................. 1
Utilizarea alertei de mişcare ....................................................... 8
Monitorizarea repausului ............................................................ 8
Minute de exerciţii ....................................................................... 8
Acumularea de minute de activitate intensă .......................... 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 8
Setări pentru monitorizarea activităţii .......................................... 8
Dezactivarea monitorizării activităţii ....................................... 9
Monitorizare ciclu menstrual ....................................................... 9
Funcţii inteligente........................................................... 1
Widgeturi......................................................................... 9
Introducere...................................................................... 1
Asocierea unui smartphone ........................................................ 1
Caracteristici conectate .............................................................. 2
Adăugare contacte ................................................................. 2
Notificările de pe telefon ........................................................ 2
Activarea notificărilor Bluetooth ......................................... 2
Vizualizarea notificărilor .................................................... 2
Răspuns la un mesaj text .................................................. 2
Primirea unui apel telefonic ............................................... 2
Administrarea notificărilor .................................................. 2
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth ......................... 2
Utilizarea modului Nu deranjaţi .............................................. 3
Localizarea telefonului dvs. .................................................... 3
Connect IQCaracteristici ............................................................. 3
Descărcarea funcţiilor Connect IQ ......................................... 3
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului .......................................................................... 3
Caracteristici conectate Wi‑Fi® .................................................. 3
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi ............................................ 3
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ................................................... 3
Garmin Pay™ .................................................................. 3
Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay ................................. 3
Achitarea unei achiziţii cu ajutorul ceasului dvs. ........................ 3
Adăugarea unui card aferent portofelului dvs. Garmin Pay ........ 4
Gestionarea portofelului Garmin Pay ..................................... 4
Schimbarea codului de acces Garmin Pay ................................. 4
Muzică............................................................................. 4
Conectarea de la un furnizor terţ ................................................ 4
Descărcaţi conţinut audio din Spotify® .................................. 4
Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ ............. 5
Deconectarea de la un furnizor terţ ....................................... 5
Descărcarea de conţinut audio personal .................................... 5
Conectarea căştilor Bluetooth .................................................... 5
Ascultare muzică ........................................................................ 5
Comenzi de redare muzică ......................................................... 5
Funcţii de siguranţă şi monitorizare............................. 5
Adăugare contacte de urgenţă ................................................... 6
Adăugare contacte ......................................................................6
Activarea LiveTrack pentru activităţi GPS .................................. 6
Pornirea şi oprirea detecţiei incidentelor .................................... 6
Solicitarea de asistenţă ............................................................... 6
Funcţii pentru puls......................................................... 6
Puls măsurat la încheietura mâinii .............................................. 6
Purtarea dispozitivului ............................................................ 6
Sfaturi pentru un puls neregulat ............................................. 6
Vizualizarea widgetului Puls .................................................. 7
Setarea unei alerte de puls anormal ...................................... 7
Transmiterea pulsului către dispozitive Garmin ..................... 7
Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură ........ 7
Despre zonele de puls ................................................................ 7
Setarea zonelor de puls ......................................................... 7
Calculul zonelor de puls ......................................................... 7
Despre estimarea volumelor VO2 max. ...................................... 7
Afişarea volumului VO2 max. estimat .................................... 8
Monitorizarea activităţii................................................. 8
Obiectiv automat ......................................................................... 8
Cuprins
Vizualizarea widgeturilor ............................................................. 9
Personalizarea buclei de widgeturi ........................................ 9
Despre My Day ...................................................................... 9
Vizualizarea widgetului prognozei meteo .............................. 9
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres ............................................ 9
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres ......................... 10
VIRB Telecomandă ................................................................... 10
Controlul unei camere de acţiune VIRB ............................... 10
Aplicaţii şi activităţi ...................................................... 10
Începerea unei activităţi ............................................................ 10
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare ................................. 10
Oprirea unei activităţi ................................................................ 10
Adăugarea unei activităţi personalizate .................................... 10
Adăugarea sau eliminarea unei activităţi favorite ..................... 10
Activităţi în interior .................................................................... 11
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă ........... 11
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare ............ 11
Activităţi în aer liber .................................................................. 11
Efectuarea unei alergări ....................................................... 11
Plimbare cu bicicleta ............................................................ 11
Vizualizarea coborârilor cu schiurile .................................... 11
Utilizarea în bazinul de înot ...................................................... 12
Setarea dimensiunii bazinului .............................................. 12
Terminologie din domeniul înotului ...................................... 12
Golf ........................................................................................... 12
Descărcarea terenurilor de golf ............................................ 12
Partide de golf ...................................................................... 12
Informaţii privind găurile ....................................................... 12
Modificarea locaţiei acului ............................................... 12
Vizualizarea direcţiei spre ac .......................................... 12
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg ..................... 12
Vizualizarea pericolelor ........................................................ 12
Măsurarea unei lovituri cu funcţia Garmin AutoShot™ ........ 13
Ţinerea scorului ................................................................... 13
Setarea metodei de scor ................................................. 13
Urmărirea statisticilor de golf ........................................... 13
Înregistrarea statisticilor de golf ...................................... 13
Vizualizaţi istoricul de lovituri ............................................... 13
Vizualizarea rezumatului rundei dvs. ................................... 13
Încheierea unei runde .......................................................... 13
Setări Golf ............................................................................ 14
Setările de scor ............................................................... 14
Aplicaţia Garmin Golf ........................................................... 14
Antrenament ................................................................. 14
Setarea profilului de utilizator ................................................... 14
Obiective fitness ................................................................... 14
Exerciţii ..................................................................................... 14
Urmarea unui exerciţiu ......................................................... 14
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect ......... 14
Începerea exerciţiului de astăzi ....................................... 14
Vizualizarea exerciţiilor programate ................................ 15
Adaptive Training Plans ....................................................... 15
Date personale ......................................................................... 15
Vizualizarea recordurilor personale ..................................... 15
Restabilirea unui record personal ........................................ 15
Ştergerea unui record personal ........................................... 15
i
Ştergerea tuturor recordurilor personale .............................. 15
Înlocuirea brăţărilor ................................................................... 22
Navigare ........................................................................ 15
Depanare ....................................................................... 23
Salvarea locaţiei ....................................................................... 15
Ştergerea unei locaţii ........................................................... 15
Navigarea la o locaţie salvată ................................................... 15
Revenirea la punctul de pornire ................................................ 15
Oprirea navigării ....................................................................... 16
Busolă ....................................................................................... 16
Calibrarea manuală a busolei .............................................. 16
Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? ........ 23
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 23
Căştile mele nu se conectează la dispozitiv ............................. 23
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân conectate ............... 23
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 23
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă ................................. 23
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 23
Repornirea dispozitivului ........................................................... 23
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 23
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ........................................... 24
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS .............................. 24
Monitorizarea activităţii ............................................................. 24
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 24
Numărul de etaje urcate nu pare corect .............................. 24
Îmbunătăţirea preciziei minutelor de activitate intensă şi a
caloriilor ................................................................................ 24
Citirea temperaturii nu este precisă .......................................... 24
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 24
Istoric............................................................................. 16
Utilizarea istoricului ................................................................... 16
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls ................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect .................................... 16
Utilizarea Garmin Connect la computer ............................... 17
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 17
Modificarea cadranului de ceas ................................................ 17
Crearea unei feţe de ceas personalizate ............................. 17
Personalizarea meniului de comenzi ........................................ 17
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei .............................................. 17
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 18
Alerte .................................................................................... 18
Setarea unei alerte .......................................................... 18
Auto Lap ...............................................................................18
Marcarea turelor utilizând funcţia Auto Lap ................... 18
Activarea funcţiei de ture manuale ...................................... 18
Utilizarea Auto Pause® ........................................................ 18
Utilizarea derulării automate ................................................ 19
Telefon şi Bluetooth Setări ....................................................... 19
Setări de sistem ........................................................................ 19
Setări pentru oră .................................................................. 19
Fusurile orare .................................................................. 19
Setarea manuală a orei ................................................... 19
Setarea alarmei ............................................................... 19
Ştergerea unei alarme ..................................................... 19
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă ...... 19
Utilizarea cronometrului .................................................. 19
Setări de iluminare de fundal ............................................... 19
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 20
Garmin ConnectSetări .............................................................. 20
Setări pentru dispozitiv în contul dvs. Garmin Connect. ...... 20
Setări de utilizator în contul dvs. Garmin Connect ............... 20
Anexă ............................................................................. 24
Câmpuri de date ....................................................................... 24
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 25
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 26
Legendă simboluri .................................................................... 26
Index.............................................................................. 27
Senzori wireless ........................................................... 20
Asocierea senzorilor wireless ................................................... 20
Senzor de talpă .........................................................................21
Calibrarea senzorului de picior ............................................ 21
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior ........................ 21
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
cadenţă ..................................................................................... 21
Calibrarea senzorului de viteză ............................................ 21
Conștientizare situațională ....................................................... 21
tempe ........................................................................................ 21
Informaţii dispozitiv..................................................... 21
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 21
Actualizări ale produsului .......................................................... 22
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect ................................................................................ 22
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ........... 22
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului ..................................... 22
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice ............................................... 22
Specificaţii ................................................................................. 22
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 22
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 22
ii
Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Prezentare generală a dispozitivului
Blocarea şi deblocarea ecranului tactil
Puteţi bloca ecranul tactil pentru a preveni atingerile accidentale
ale ecranului.
1 Ţineţi apăsată tasta.
2 Selectaţi .
Ecranul tactil se blochează şi nu răspunde la atingeri până
când nu îl deblocaţi.
3 Ţineţi apăsată tasta pentru a debloca ecranul tactil.
Utilizarea meniului de comenzi
Meniul de comenzi conţine comenzi rapide personalizabile,
precum blocarea ecranului tactil şi oprirea dispozitivului.
NOTĂ: puteţi adăuga, reordona şi elimina comenzile rapide din
meniul de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi,
pagina 17).
1 Din orice ecran, ţineţi apăsată tasta timp de 2 secunde.
Ecranul tactil
• trageţi cu degetul în sus sau în jos pentru a răsfoi
widgeturile, funcţiile şi meniurile.
• Atingeţi pentru a selecta.
• Trageţi cu degetul la dreapta pentru a reveni la ecranul
anterior.
• În timpul unei activităţi, glisaţi la dreapta pentru a vizualiza
faţa pentru ceas şi widget-urile.
• În timpul unei activităţi, atingeţi de 2 ori pentru a marca o
tură nouă, începeţi un nou set de repetiţii sau avansaţi la
etapa următoare a antrenamentului.
• Ţineţi apăsat pentru a vizualiza un meniu cu setările şi
opţiunile dispozitivului pentru ecranul curent.
Tasta
• apăsaţi pentru a porni dispozitivul.
• Ţineţi apăsat 2 secunde pentru a vizualiza meniul
comenzilor, inclusiv alimentarea dispozitivului.
• Ţineţi apăsat 5 secunde pentru a solicita asistenţă (Funcţii
de siguranţă şi monitorizare, pagina 5).
• Apăsaţi pentru a reveni la faţa ceasului din orice ecran,
mai puţin în timpul unei activităţi.
• În timpul unei activităţi, apăsaţi pentru a o întrerupe.
Sfaturi pentru ecranul tactil
• Ţineţi degetul pe ecranul tactil pentru a vizualiza un meniu de
opţiuni.
• Trageţi în sus sau în jos pentru a parcurge listele şi meniurile.
• Glisaţi în sus sau în jos pentru a derula rapid.
• Atingeţi pentru a selecta un buton, un element de listă sau un
element de meniu.
• De pe cadranul ceasului, glisaţi în sus sau în jos pentru a
răsfoi widgeturile de pe dispozitiv.
• Dintr-un widget, atingeţi pentru a vizualiza ecranele
suplimentare ale widgetului, dacă sunt disponibile.
• Pe durata unei activităţi, glisaţi în sus sau în jos pentru a
vizualiza următorul ecran de date.
• Pe durata unei activităţi, glisaţi la dreapta pentru a vizualiza
faţa de ceas şi widgeturile şi glisaţi la stânga pentru a reveni
la câmpurile de date pentru activitate.
• Efectuaţi fiecare selecţie de meniu ca o acţiune distinctă.
Introducere
2 Selectaţi o opţiune.
Pictograme
O pictogramă intermitentă indică faptul că dispozitivul caută un
semnal. O pictogramă continuă arată că semnalul a fost găsit
sau că senzorul este conectat.
Stare GPS
Starea de conectare a smartphone-ului
Stare monitor cardiac
Stare senzor de picior
LiveTrackStare
Starea senzorului de viteză şi de cadenţă
Stare lumini bicicletă Varia™
Stare radar bicicletă Varia
Starea senzorului tempe™
VIRB
Starea camerei VIRB
®
Stare alarmă vívoactive
Funcţii inteligente
Asocierea unui smartphone
Pentru a vă configura dispozitivul vívoactive, trebuie să îl
asociaţi direct prin aplicaţia Garmin Connect™ şi nu din setările
Bluetooth de pe smartphone.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
2 Selectaţi o opţiune pentru a activa modul asociere pe
dispozitivul dvs.:
• Dacă este prima dată când vă configuraţi dispozitivul,
apăsaţi tasta pentru a porni dispozitivul dvs.
• Dacă aţi omis anterior procesul de asociere sau aţi asociat
dispozitivul cu un smartphone diferit, ţineţi apăsat pe
ecranul tactil şi selectaţi Settings > Phone > Pair Phone
pentru a introduce manual modul de asociere.
®
1
3 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
• Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul
aplicaţieiGarmin Connect, din meniul de setări, selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs.
vívoactive când conectaţi dispozitivul la un smartphone
compatibil, utilizând tehnologia Bluetooth. Unele funcţii necesită
instalarea aplicaţiei Garmin Connect pe smartphone-ul conectat.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/apps. De
asemenea, unele caracteristici sunt disponibile când conectaţi
dispozitivul la o reţea wireless.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. vívoactive.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de
îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
Connect IQ™: vă permite să extindeţi caracteristicile
dispozitivului cu noi feţe de ceas, widgeturi, aplicaţii şi
câmpuri de date.
Actualizări software: vă permite să actualizaţi software-ul
dispozitivului dvs.
Meteo: vă permite să vizualizaţi condiţiile meteo actuale şi
prognoze meteo.
Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili
Bluetooth, precum un monitor cardiac.
Localizare telefon: localizează smartphone-ul pierdut asociat la
dispozitivul vívoactive şi aflat în raza de acoperire.
Găseşte-mi dispozitivul: localizează dispozitivul vívoactive
pierdut asociat la smartphone şi aflat în raza de acoperire.
Adăugare contacte
Acum puteţi adăuga până la 50 de contacte în aplicaţia Garmin
Connect. E-mailurile de contact pot fi utilizate cu funcţia
LiveTrack.
Trei dintre aceste contacte pot fi utilizate drept contacte de
urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 6).
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectați Contacte.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce adăugaţi contacte, trebuie să vă sincronizaţi datele
pentru a aplica modificările la dispozitivul dvs. vívoactive 3
Music (Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect, pagina 16).
Notificările de pe telefon
Pentru a primi notificările de pe telefon, un smartphone
compatibil trebuie să fie în raza de acoperire şi să fie asociat cu
dispozitivul. Când telefonul primeşte mesaje, acesta trimite
notificări la dispozitiv.
Activarea notificărilor Bluetooth
Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
vívoactive cu un smartphone compatibil (Asocierea unui
smartphone, pagina 1).
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Connectivity > Phone > Notifications.
2
3 Selectaţi During Activity pentru a seta preferinţele care apar
4
5
6
7
8
pe durata înregistrării unei activităţi.
Selectaţi o preferinţă de notificare.
Selectaţi Not During Activity pentru a seta preferinţele
pentru notificările care apar în modul ceas.
Selectaţi o preferinţă de notificare.
Selectaţi Timeout.
Selectaţi o durată a expirării.
Vizualizarea notificărilor
1 De pe cadranul ceasului, glisaţi pentru a vizualiza widgetul de
notificări.
2 Selectaţi o notificare.
3 Derulaţi pentru a citi notificarea completă.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a acţiona la o notificare, selectaţi o acţiune,
precum Dismiss sau Reply.
Acţiunile disponibile depind de tipul de notificare şi de
sistemul de operare al telefonului dvs. Atunci când
respingeţi o notificare pe telefon sau dispozitivul
vívoactive, acesta nu mai apare în widget.
• Pentru a reveni la lista de notificări, glisaţi la dreapta.
Răspuns la un mesaj text
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai pentru
smartphone-uri cu Android™.
Când primiţi o notificare de mesaj text pe dispozitivul dvs.
vívoactive , puteţi trimite un răspuns rapid selectând dintr-o listă
de mesaje. Puteţi personaliza mesajele din aplicaţia Garmin
Connect.
NOTĂ: această funcţie trimite mesaje text folosind telefonul dvs.
Se pot aplica limite şi taxe pentru mesajele text obişnuite.
Contactaţi operatorul de telefonie mobilă pentru mai multe
informaţii.
1 Glisaţi pentru a vizualiza widgetul de notificări.
2 Selectaţi o notificare prin mesaj text.
3 Selectaţi Reply.
4 Selectaţi un mesaj din listă.
Telefonul dvs. trimite mesajul selectat ca mesaj text.
Primirea unui apel telefonic
Atunci când sunteţi apelat pe smartphone-ul conectat,
dispozitivul vívoactive afişează numele sau numărul de telefon
al apelantului.
• Pentru a primi apelul, selectaţi .
NOTĂ: pentru a vorbi cu apelantul, trebuie să utilizaţi
smartphone-ul conectat.
• Pentru a refuza apelul, selectaţi .
• Pentru a refuza apelul şi a trimite imediat un mesaj text ca
răspuns, selectaţi şi selectaţi un mesaj din listă.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai dacă
dispozitivul dvs. este conectat la un Android.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul vívoactive.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone , utilizaţi setările privind
notificările pentru a selecta elementele care se vor afişa
pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android, din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
®
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth
1 Ţineţi apăsat tasta pentru a vizualiza meniul de comenzi.
Funcţii inteligente
2 Selectaţi
pentru a opri conexiunea smartphone Bluetooth
pe dispozitivul vívoactive.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
mobil.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva vibraţiile şi
iluminarea de fundal pentru alerte şi notificări. De exemplu,
puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci când
vizionaţi un film.
• Pentru a activa sau dezactiva manual modul Nu deranjaţi,
ţineţi apăsată tasta şi selectaţi simbolul .
• Pentru a activa automat modul Nu deranjaţi în timpul
programului de somn, deschideţi setările dispozitivului din
aplicaţia Garmin Connect şi selectaţi Sunete şi alerte > Nu
mă deranja pe perioada somnului.
Localizarea telefonului dvs.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
smartphone pierdut aflat în aria de acoperire utilizând tehnologia
wireless Bluetooth.
1 Ţineţi apăsată tasta.
2 Selectaţi .
Barele care indică intensitatea semnalului apar pe ecranul
vívoactive, iar smartphone-ul emite o alertă sonoră. Barele
cresc pe măsură ce vă apropiaţi de smartphone-ul dvs.
3 Apăsaţi tasta pentru a opri căutarea.
Connect IQCaracteristici
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ ceasului de la Garmin şi de la
alţi furnizori utilizând aplicaţia Connect IQ. Puteţi personaliza
dispozitivul cu feţe de ceas, câmpuri de date, widgeturi şi
aplicaţii.
Feţe pentru ceas: permit personalizarea aspectului ceasului.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
®
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
Înainte de a putea descărca funcţii din aplicaţia Connect IQ,
trebuie să asociaţi dispozitivul dvs. cu vívoactive smartphone-ul
(Asocierea unui smartphone, pagina 1).
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Connect IQ.
2 Dacă este necesar, selectaţi dispozitivul.
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Caracteristici conectate Wi‑Fi
®
Încărcări ale activităţilor în contul dvs. Garmin Connect:
transmite automat datele privind activitatea în contul dvs.
Garmin Connect, de îndată ce aţi terminat de înregistrat
activitatea.
Garmin Pay™
Conţinut audio: vă permite să sincronizaţi conţinutul audio de la
furnizorii terţe părţi.
Actualizări software: dispozitivul descarcă şi instalează
automat cea mai recentă actualizare software când este
disponibilă o conexiune Wi‑Fi.
Exerciţii şi planuri de antrenament: vă permite să parcurgeţi şi
să selectaţi exerciţii şi planuri de antrenament pe site-ul
Garmin Connect. Data viitoare când dispozitivul dvs. are o
conexiune Wi‑Fi, fişierele sunt trimise wireless pe dispozitivul
dvs.
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi
Trebuie să conectaţi dispozitivul la aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs. sau la aplicaţia Garmin Express™ de pe
computer înainte de a vă putea conecta la o reţea Wi‑Fi.
1 Selectaţi o opţiune:
• Descărcaţi aplicaţia Garmin Connect şi asociaţi
smartphone-ul (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
• Accesaţi www.garmin.com/express şi descărcaţi aplicaţia
Garmin Express.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
conectivitatea Wi‑Fi.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
Trebuie să conectaţi dispozitivul la aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs. sau la aplicaţia Garmin Express de pe
computer înainte de a vă putea conecta la o reţea Wi‑Fi
(Configurarea conectivităţii Wi‑Fi, pagina 3).
Pentru a vă sincroniza dispozitivul cu un furnizor de muzică terţă
parte, trebuie să vă conectaţi la Wi‑Fi. Conectarea dispozitivului
la o reţea Wi‑Fi ajută, de asemenea, la mărirea vitezei de
transfer a fişierelor mai mari.
1 Deplasaţi-vă în aria de acoperire a unei reţele Wi‑Fi.
2 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
3 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
4 Selectaţi Generale > Reţele Wi-Fi > Adăugare reţea.
5 Selectaţi o reţea Wi‑Fi disponibilă şi introduceţi detaliile de
conectare.
Garmin Pay™
Funcţia Garmin Pay vă permite să vă utilizaţi ceasul pentru a
plăti achiziţiile la magazinele participante cu ajutorul cardurilor
dvs. de credit sau de debit de la o instituţie financiară
participantă.
Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay
Puteţi adăuga unul sau mai multe carduri de credit participante
la portofelul Garmin Pay. Accesaţi garmin.com/garminpay/banks
pentru a găsi instituţii financiare participante.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul
vívoactive 3 Music.
3 Selectaţi Garmin Pay > Creaţi-vă portofelul.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achitarea unei achiziţii cu ajutorul ceasului
dvs.
Înainte de a vă putea utiliza ceasul pentru a plăti achiziţiile,
trebuie să configuraţi cel puţin un card de plată.
Puteţi utiliza ceasul pentru a plăti achiziţiile dintr-un magazin
participant.
1 Menţineţi apăsat tasta.
2 Selectaţi .
3
3 Introduceţi codul de acces din patru cifre.
NOTĂ: dacă introduceţi codul de acces incorect de trei ori,
portofelul dvs. se blochează şi trebuie să vă resetaţi codul de
acces din aplicaţia Garmin Connect.
Apare ultimul card de plată utilizat.
Cardul este şters complet din portofelul dvs. Dacă doriţi să
adăugaţi pe viitor cardul în portofelul dvs., trebuie să
introduceţi din nou informaţiile despre card.
• Pentru a şterge toate cardurile din portofel, selectaţi
Ştergere portofel.
Portofelul Garmin Pay şi toate informaţiile despre card
asociate cu acesta sunt şterse. Nu puteţi plăti cu
dispozitivul vívoactive până când nu creaţi cel puţin un
portofel nou şi nu adăugaţi un card.
Schimbarea codului de acces Garmin Pay
4 Dacă aţi adăugat mai multe carduri în portofelul Garmin Pay,
glisaţi pentru a alege un alt card (opţional).
În
60 de secunde, ţineţi ceasul în apropierea cititorului de
5
plăţi, cu ceasul orientat spre cititor.
Ceasul vibrează şi va afişa un marcaj de validare când a
finalizat comunicarea cu cititorul.
6 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe cititorul de
carduri pentru finalizarea tranzacţiei.
SUGESTIE: după introducerea corectă a codului de acces,
puteţi efectua plăţi fără codul de acces timp de 24 de ore dacă
purtaţi în continuare ceasul. Dacă scoateţi ceasul de la mână
sau dezactivaţi monitorizarea pulsului, trebuie să introduceţi din
nou codul de acces înainte de a efectua o plată.
Adăugarea unui card aferent portofelului
dvs. Garmin Pay
Puteţi adăuga până la 10 carduri de credit sau de debit în
portofelul dvs. Garmin Pay.
1 De pe pagina pentru dispozitive vívoactive din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Garmin Pay > .
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce datele
cardului şi a adăuga cardul în portofelul dvs.
După adăugarea cardului, puteţi selecta cardul de pe ceasul
dvs. pentru a efectua o plată.
Gestionarea portofelului Garmin Pay
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre fiecare dintre cardurile
dvs. de plată şi puteţi suspenda, activa sau şterge un card.
Puteţi, de asemenea, să suspendaţi sau să ştergeţi complet
portofelul Garmin Pay.
NOTĂ: în unele ţări, instituţiile financiare participante pot
restricţiona funcţiile portofelului.
1 De pe pagina pentru dispozitive vívoactive din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Garmin Pay > Gestionaţi-vă
portofelul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a suspenda un anumit card, selectaţi cardul şi
selectaţi Suspendare.
Cardul trebuie să fie activ pentru a efectua achiziţii
folosind dispozitivul vívoactive.
• Pentru a suspenda temporar toate cardurile din portofel,
selectaţi Suspendare portofel.
Nu puteţi plăti cu dispozitivul vívoactive până când nu aţi
anulat suspendarea cel puţin a unui card cu ajutorul
aplicaţiei.
• Pentru a anula suspendarea portofelului suspendat,
selectaţi Anulare suspendare portofel.
• Pentru a şterge un anumit card, selectaţi cardul şi selectaţi
Ștergere.
4
Trebuie să cunoaşteţi codul de acces curent pentru a-l schimba.
Codul dvs. de acces nu poate fi recuperat. Dacă v-aţi uitat codul
de acces, trebuie să vă ştergeţi portofelul, să creaţi unul nou şi
să reintroduceţi informaţiile despre card.
Puteţi să modificaţi codul de acces necesar pentru a accesa
portofelul Garmin Pay de pe dispozitivul vívoactive.
1 De pe pagina pentru dispozitive vívoactive din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Garmin Pay > Resetare parolă.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Data viitoare când plătiţi cu ajutorul dispozitivului vívoactive,
trebuie să introduceţi codul nou de acces.
Muzică
NOTĂ: această secţiune se referă la trei opţiuni diferite de
redare a muzicii.
• Muzică de la un furnizor terţ
• Conţinut audio personal
• Muzică stocată pe telefonul dvs.
Pe un dispozitiv vívoactive 3 Music, puteţi descărca conţinut
audio pentru dispozitivul dvs. de la un computer sau un furnizor
terţ, pentru a putea asculta când smartphone-ul nu se află în
apropiere. Pentru a asculta conţinut audio stocat pe dispozitiv,
trebuie să conectaţi căştile la tehnologia Bluetooth.
De asemenea, puteţi controla redarea muzicii pe smartphone-ul
asociat utilizând dispozitivul .
Conectarea de la un furnizor terţ
Înainte de a putea descărca muzică sau alte fişiere audio pe
ceasul dvs. compatibil de la un furnizor terţ acceptat, trebuie să
vă conectaţi la furnizor utilizând aplicaţia Garmin Connect.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Muzică.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă conecta la un furnizor instalat, selectaţi
furnizorul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Pentru a vă conecta la un furnizor nou, selectaţi Căutaţi
aplicaţii muzicale, localizaţi un furnizor şi urmați
instrucțiunile de pe ecran.
Descărcaţi conţinut audio din Spotify
®
Înainte de a putea descărca conţinut audio de la Spotify, trebuie
să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea Wi‑Fi,
pagina 3).
Trebuie să vă consultaţi cu furnizorul de servicii mobil, din cauză
că descărcarea conţinutului audio vă afectează planul de date.
1 Deschideţi widgetul comenzilor pentru muzică.
2 Selectaţi Spotify > Add Music & Podcasts.
3 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l
descărcaţi pe dispozitiv.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria.
Este posibil să fie nevoie să conectaţi dispozitivul la o sursă
Muzică
de alimentare externă dacă durata de viaţă rămasă a bateriei
este insuficientă.
Listele de redare sau alte elemente selectate se descarcă pe
dispozitiv.
Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ
Înainte de a putea descărca conţinut audio, trebuie să vă
conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea Wi‑Fi,
pagina 3).
Trebuie să vă consultaţi cu furnizorul de servicii mobil, din cauză
că descărcarea conţinutului audio vă afectează planul de date.
1 Deschideţi widgetul comenzilor pentru muzică de pe
dispozitivul vívoactive.
2 Ţineţi apăsat ecranul tactil.
3 Selectaţi Music Providers.
4 Selectaţi un furnizor conectat şi urmați instrucțiunile de pe
ecran.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l
descărcaţi pe dispozitiv.
6 Selectaţi Done.
7 Glisaţi cu degetul spre dreapta pentru a ieşi din meniu.
8 Când vi se solicită să vă sincronizaţi cu serviciul, selectaţi .
Listele de redare sau alte elemente selectate se descarcă pe
dispozitiv.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria.
Este posibil să fie necesar să conectaţi dispozitivul la o sursă de
alimentare externă dacă nivelul bateriei este redus.
4 Selectaţi Setări > Sensors & Accessories > Add New >
Headphones.
5 Selectaţi căştile pentru a finaliza asocierea.
Ascultare muzică
1 Deschideţi widgetul comenzilor pentru muzică.
2 Conectaţi-vă cu căştile Bluetooth (Conectarea căştilor
Bluetooth, pagina 5).
3 Menţineţi apăsat ecranul tactil pentru a modifica sursa.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a asculta muzică de la un furnizor terţ, selectaţi
numele furnizorului.
• Pentru a asculta muzica descărcată pe ceas de pe
computer, selectaţi My Music (Descărcarea de conţinut
audio personal, pagina 5).
• Pentru a asculta muzică de pe smartphone, selectaţi
Control Music on Phone.
pentru a deschide comenzile de redare a muzicii.
5 Selectaţi
Comenzi de redare muzică
Deconectarea de la un furnizor terţ
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Muzică.
4 Selectaţi un furnizor terţ instalat şi urmaţi instrucţiunile de pe
Selectaţi pentru a deschide comenzile de redare a muzicii.
Menţineţi apăsat pentru a deschide meniul de muzică.
Descărcarea de conţinut audio personal
Selectaţi pentru a trece la următorul fişier audio din lista de
redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula rapid înainte fişierul audio curent.
ecran pentru a deconecta furnizorul terţ de la dispozitiv.
Înainte de a trimite muzica personală către dispozitivul dvs.,
trebuie să instalaţi aplicaţia Garmin Express pe computer
(www.garmin.com/express).
Puteţi încărca fişierele dvs. personale .mp3 şi .aac în vívoactive
3 Music pe computerul dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB inclus.
2 Pe computer, deschideţi aplicaţia Garmin Express, selectaţi
dispozitivul dvs. şi apoi selectaţi Muzică.
SUGESTIE: pentru Windows computere, puteţi selecta
şi
naviga prin folder cu fişierele dvs. audio. Pentru Apple
computere, aplicaţia Garmin Express utilizează biblioteca
dvs. iTunes .
În
Muzica mea sau în lista din Biblioteca iTunes, selectaţi o
3
categorie de fişiere audio, cum ar fi melodii sau liste de
redare.
4 Bifaţi căsuţele pentru fişierele audio şi selectaţi Trimitere
către dispozitiv.
5 Dacă este necesar, în lista vívoactive 3 Music, selectaţi o
categorie, bifaţi căsuţele şi selectaţi Eliminare din dispozitiv
pentru a şterge fişierele audio.
®
Selectaţi pentru a ajusta volumul.
Selectaţi pentru a reda şi a întrerupe fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a relua fişierul audio curent.
Selectaţi de două ori pentru a trece la fişierul audio anterior din
lista de redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a schimba modul de repetare.
Selectaţi pentru a schimba modul de redare aleatorie.
Funcţii de siguranţă şi monitorizare
®
®
Conectarea căştilor Bluetooth
Pentru a asculta muzica încărcată pe dispozitivul vívoactive 3
Music, trebuie să conectaţi căştile folosind tehnologia Bluetooth.
1 Aduceţi căştile la o distanţă de maxim 2 m (6,6 ft.) de
dispozitiv.
2 Activaţi modul de asociere pe căşti.
3 Ţineţi apăsat ecranul tactil.
Funcţii de siguranţă şi monitorizare
ATENŢIE
Detectarea incidentelor şi asistenţa sunt funcţii suplimentare şi
nu trebuie să vă bazaţi pe acestea ca modalităţi principale de
obţinere a asistenţei de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connectnu
contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Dispozitivul vívoactive are funcţii de siguranţă şi monitorizare
care trebuie configurate împreună cu aplicaţia Garmin Connect.
ATENŢIONARE
Pentru a utiliza aceste funcţii, trebuie să vă conectaţi la aplicaţia
Garmin Connect utilizând tehnologia Bluetooth. Puteţi introduce
contactele de urgenţă în contul dvs. Garmin Connect.
Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj automat cu numele
dvs., linkul LiveTrack şi locaţia GPS contactelor dvs. de
urgenţă.
Detecţie incidente: când dispozitivul vívoactive detectează un
incident în timpul unei plimbări pe jos, alergări sau curse cu
bicicleta în aer liber, dispozitivul trimite un mesaj automat,
linkul LiveTrack şi locaţia GPS contactelor dvs. de urgenţă.
5
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Adăugare contacte de urgenţă
Numerele de telefon ale contactelor de urgenţă sunt utilizate
pentru funcţii de detectare a incidentelor şi de asistenţă.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Siguranţă şi monitorizare > Detectarea şi
asistenţa în cazul incidentelor > Adăugare contact de
urgenţă.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Adăugare contacte
Acum puteţi adăuga până la 50 de contacte în aplicaţia Garmin
Connect. E-mailurile de contact pot fi utilizate cu funcţia
LiveTrack.
Trei dintre aceste contacte pot fi utilizate drept contacte de
urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 6).
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectați Contacte.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce adăugaţi contacte, trebuie să vă sincronizaţi datele
pentru a aplica modificările la dispozitivul dvs. vívoactive 3
Music (Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect, pagina 16).
Activarea LiveTrack pentru activităţi GPS
Înainte de a putea începe prima dvs. sesiune LiveTrack, trebuie
să configuraţi contactele din aplicaţia Garmin Connect.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate în aer liber (Activităţi în aer liber,
pagina 11).
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi LiveTrack.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto Start pentru a iniţia o sesiune LiveTrack de
fiecare dată când începeţi acest tip de activitate.
• Selectaţi Extend LiveTrack pentru a prelungi vizualizarea
sesiunii LiveTrack cu 24 de ore.
• Selectaţi LiveTrack Recipients pentru a vizualiza
destinatarii pe care i-aţi adăugat în aplicaţia Garmin
Connect.
• Selectaţi One Time Invite pentru a selecta doar
destinatarii pentru această invitaţie.
6 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
7 Începeţi activitatea.
Destinatarii pot vizualiza datele dvs. în timp real, pe o pagină de
monitorizare Garmin Connect.
Pornirea şi oprirea detecţiei incidentelor
Înainte de a putea activa detectarea incidentelor pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi contactele de urgenţă în aplicaţia
Garmin Connect (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 6).
Smartphone-ul dvs. asociat trebuie să fie echipat cu un plan de
date şi să fie în raza de acoperire a reţelei în care sunt
disponibile date. Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată
primi mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard
pentru mesageria text).
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat ecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Siguranţă şi monitorizare > Incident
Detection.
6
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: detectarea incidentelor este disponibilă numai pentru
plimbările pe jos, activităţile de alergare şi cu bicicleta în aer
liber.
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.
vívoactive cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect poate
trimite automat un mesaj text şi un email cu numele dvs. şi
locaţia GPS către contactele de urgenţă. Apare un mesaj care
indică că contactele dvs. vor fi informate după ce au trecut 30 de
secunde. Puteţi selecta Cancel înainte de finalizarea
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.
Solicitarea de asistenţă
Înainte de a solicita asistenţă, trebuie să configuraţi contactele
de urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 6).
1 Ţineţi apăsată tasta.
2 Atunci când simţiţi 3 vibraţii, eliberaţi tasta pentru a activa
funcţia de asistenţă.
Este afişat ecranul pentru numărătoarea inversă.
SUGESTIE: puteţi selecta Cancel înainte de finalizarea
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.
3 Dacă este necesar, selectaţi Send Now pentru a trimite
imediat mesajul.
Funcţii pentru puls
Dispozitivul vívoactive dispune de un monitor cardiac montat la
încheietură şi este, de asemenea, compatibil cu monitoarele
cardiace pentru piept (comercializate separat). Puteţi vizualiza
datele privind pulsul cu ajutorul widgetului de puls. Dacă sunt
disponibile atât pulsul măsurat la încheietură, cât şi datele
privind pulsul măsurat la piept, dispozitivul va utiliza datele
privind pulsul măsurat la piept.
Puls măsurat la încheietura mâinii
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
citiri mai precise ale pulsului, dispozitivul nu trebuie mişcat în
timpul alergării sau al exerciţiilor.
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 6
pentru mai multe informaţii despre măsurarea pulsului la
încheietură.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi
garmin.com/ataccuracy.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
Funcţii pentru puls
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Aşteptaţi până când pictograma
lumninează permanent
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Vizualizarea widgetului Puls
Widgetul pentru puls afişează pulsul în bătăi pe minut (bpm) şi
un grafic pentru puls. Graficul afişează activitatea recentă a
pulsului dvs., pulsul maxim şi minim şi bare codate cromatic
pentru a indica timpul petrecut în fiecare zonă de puls (Despre
zonele de puls, pagina 7).
1 De pe cadranul ceasului, glisaţi pentru a vizualiza widgetul
pentru puls.
Dezactivarea monitorului cardiac montat la
încheietură
Pentru dispozitivul vívoactive, valoarea implicită pentru setarea
Heart Rate este Auto. Dispozitivul utilizează automat monitorul
cardiac montat la încheietura mâinii dacă nu asociaţi la acesta
un monitor cardiac pentru piept.
NOTĂ: dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură
dezactivează şi funcţia de detectare a plăţilorGarmin Pay şi
trebuie să introduceţi o parolă înainte de a iniţia orice plată
(Garmin Pay™, pagina 3).
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Heart Rate
> Off.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Setarea zonelor de puls
2 Atingeţi ecranul tactil pentru a vizualiza valorile medii ale
pulsului dvs. în repaus (RHR) din ultimele 7 zile.
Setarea unei alerte de puls anormal
Puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci când pulsul dvs.
depăşeşte un anumit număr de bătăi pe minut (bpm) după o
perioadă de inactivitate.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Heart Rate
> Abnormal HR Alert > Alert Threshold.
3 Selectaţi o valoare limită a pulsului.
De fiecare dată când depăşiţi valoarea personalizată, apare un
mesaj şi dispozitivul vibrează.
Transmiterea pulsului către dispozitive Garmin
Puteţi transmite datele dvs. de puls de la dispozitivul dvs.
vívoactive şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele Garmin asociate.
De exemplu, puteţi transmite datele privind ritmul dvs. cardiac
pe un dispozitiv Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă sau pe o
cameră VIRB pe durata unei activităţi.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Heart Rate.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Broadcast In Activity pentru a difuza datele
despre puls în timpul activităţilor cronometrate (Începerea
unei activităţi, pagina 10).
• Selectaţi Broadcast pentru a începe difuzarea datelor
despre puls acum.
Asociaţi
dispozitivul vívoactive cu un dispozitiv compatibil
4
Garmin ANT+ .
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
®
®
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite de
puls. Dispozitivul prezintă zone distincte ale pulsului pentru
alergare şi ciclism. Pentru a obţine datele cele mai corecte
privind caloriile arse pe durata activităţii dvs., ar trebui să setaţi
valoarea maximă a pulsului. De asemenea, puteţi să setaţi
fiecare zonă de puls. Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv
sau utilizând contul dvs. Garmin Connect.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > User Profile > Heart Rate Zones.
3 Selectaţi Default pentru a vizualiza valorile implicite
(opţional).
Valorile implicite pot fi aplicate pentru alergare şi ciclism.
4 Selectaţi Running sau Cycling.
5 Selectaţi Preference > Set Custom.
6 Selectaţi Max. HR şi introduceţi valoarea maximă a pulsului.
7 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil, respiraţie uşor mai profundă,
conversaţie posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat, menţinerea conversaţiei este
mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită, antrenament cardiovascular
optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp, respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică
şi musculară, putere
crescută
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
Funcţii pentru puls
7
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic.
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. apare sub forma unui număr
şi a unei descrieri. În contul dvs. Garmin Connect, puteţi
vizualiza detalii suplimentare despre estimarea VO2 max.,
inclusiv despre vârsta dvs. de fitness. Vârsta dvs. de fitness vă
ajută să vă faceţi o idee despre modul în care condiţia dvs. fizică
se compară cu ce a unei persoane de acelaşi sex şi de vârstă
diferită. Pe măsură ce faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness
poate scădea în timp.
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 25)
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
®
Afişarea volumului VO2 max. estimat
Pentru a afişa estimarea valorii VO2 max., dispozitivul are
nevoie de datele despre puls şi de datele din timpul unui mers
rapid sau al unei alergări de 15 minute.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi My Stats > VO2 Max.
Dacă aţi înregistrat deja un mers rapid sau o alergare în aer
liber, este posibil să fie afişată estimarea valorii VO2 max.
Dispozitivul afişează data ultimei actualizări a estimării VO2
max. Dispozitivul actualizează estimarea valorii VO2 max. de
fiecare dată când finalizaţi o plimbare sau o alergare în aer
liber de 15 minute sau mai mult. Puteţi iniţia manual un test al
valorii VO2 max. pentru a primi actualizarea estimată.
3 Pentru a iniţia un test al valorii VO2 max., trageţi cu degetul
şi selectaţi Test Now.
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a obţine o
estimare a valorii VO2 max.
Când testul este finalizat, este afişat un mesaj.
Monitorizarea activităţii
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, distanţa parcursă, numărul de minute de exerciţii,
etajele urcate, numărul de calorii arse şi statisticile de somn
pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse include
metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin activitate.
Numărul de paşi efectuaţi în timpul zilei apare pe widgetul
pentru paşi. Contorul de paşi este actualizat periodic.
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic .
Utilizarea alertei de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
sunt afişate mesajul Move! şi bara roşie. După fiecare 15 minute
de inactivitate apar segmente suplimentare. Dacă vibraţiile sunt
activate, dispozitivul vibrează (Setări de sistem, pagina 19).
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 3).
Minute de exerciţii
Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizaţii precum
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 150 de
minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum
ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă
pe săptămână, cum ar fi alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate ridicată). Vă puteţi antrena
pentru a vă îndeplini obiectivul legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la ridicată. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate ridicată. În
cazul activităţilor de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt
dublate.
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. vívoactive calculează minutele de activitate
intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în
repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Garmin Move IQ™
Când mişcările dvs. urmează modele familiare, funcţia Move IQ
detectează automat evenimentul şi îl afişează în cronologie.
Evenimentele Move IQ afişează tipul şi durata activităţii, dar nu
apar în lista dvs. de activităţi sau în fluxul de ştiri.
Funcţia Move IQ poate să înceapă automat o activitate
cronometrată pentru mers şi alergare folosind intervale de timp
pe care le setaţi în aplicaţia Garmin Connect. Aceste activităţi
sunt adăugate în lista de activităţi.
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
8
Setări pentru monitorizarea activităţii
Din faţa de ceas, menţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi
Settings > Activity Tracking.
Status: dezactivează funcţia de urmărire a activităţii.
Monitorizarea activităţii
Move Alert: afişează un mesaj şi bara de mişcare pe cadranul
ceasului digital şi pe ecranul pentru paşi. Dispozitivul
vibrează, de asemenea, pentru a vă alerta.
Goal Alerts: vă permite să porniţi şi să opriţi alertele privind
obiectivele sau să le dezactivaţi doar în timpul activităţilor.
Alertele privind obiectivele se afişează pentru obiectivul zilnic
de paşi, obiectivul zilnic pentru etaje urcate şi obiectivul
săptămânal de minute de activitate intensă.
Move IQ: permite dispozitivului dvs. să pornească automat o
activitate şi să salveze durata de mers pe jos sau alergare
atunci când funcţia Move IQ detectează modele de mişcare
obişnuite.
Dezactivarea monitorizării activităţii
Atunci când dezactivați monitorizarea activității, pașii, etajele
urcate, minutele de activitate intensă, monitorizarea somnului și
evenimentele dvs. Move IQ nu sunt înregistrate.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Activity Tracking > Status > Off.
minutele de activitate intensă,etajele urcate, paşii, caloriile
arse şi mai multe.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului.
Paşi: monitorizează numărul zilnic de paşi, obiectivul de paşi şi
datele pentru zilele anterioare.
Stres: afişează nivelul curent de stres şi un grafic cu nivelul dvs.
de stres. Puteţi face un exerciţiu de respiraţie pentru a vă
ajuta să vă relaxaţi.
Comenzi VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveţi
un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul vívoactive.
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
Vizualizarea widgeturilor
De pe cadranul ceasului, glisaţi în sus sau în jos.
Monitorizare ciclu menstrual
Ciclul dvs. menstrual reprezintă un aspect important al sănătăţii
dvs. Puteţi să aflaţi mai multe şi să configuraţi această funcţie în
setările Statistici sănătate din aplicaţia Garmin Connect.
• Monitorizare şi detalii ciclu menstrual
• Simptome fizice şi emoţionale
• Estimările privind ciclul şi fertilitatea
• Informaţii despre sănătate şi nutriţie
NOTĂ: dacă dispozitivul dvs. vívoactive nu are widget-ul de
monitorizare a ciclului menstrual, îl puteţi descărca din aplicaţia
Connect IQ.
Widgeturi
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
În mod implicit, unele widgeturi nu sunt vizibile. Le puteţi adăuga
manual la bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de
widgeturi, pagina 9).
Calendar: afişează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe
smartphone-ul dvs.
Calorii: afişează informaţiile privind caloriile dvs. pentru ziua
curentă.
Numărul de etaje urcate: urmăreşte numărul de etaje urcate şi
gradul de îndeplinire a obiectivului.
Antrenor Garmin: afişează antrenamentele programate atunci
când selectaţi un plan de antrenament cu antrenorul Garmin
în contul dvs. Garmin Connect.
Golf: afişează informaţiile de golf pentru ultima rundă.
Puls: afişează pulsul în bătăi pe minut (bpm) şi un grafic pentru
puls.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut în activităţi
moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de
minute de activitate şi progresul înregistrat pentru
îndeplinirea obiectivului.
Ultimul sport: afişează un scurt rezumat al celui mai recent
sport înregistrat.
Monitorizare ciclu menstrual: afişează ciclul curent Puteţi
vizualiza şi înregistra simptomele dvs. zilnice.
Comenzi pentru muzică: oferă comenzi pentru playerul muzical
al smartphone-ului sau al muzicii de pe dispozitiv.
Ziua curentă: afişează un rezumat dinamic al activităţii dvs. din
ziua curentă. Statisticile includ activităţile cronometrate,
Widgeturi
Personalizarea buclei de widgeturi
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Widgets.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectați un articol pentru a-l afișa sau ascunde din lista
de aplicații sau pentru a rearanja elementele din listă.
• Selectați Add pentru a adăuga un articol la bucla de
widgeturi.
Despre My Day
Widgetul My Day este un instantaneu zilnic al activităţii dvs.
Acesta este un rezumat dinamic care se actualizează pe
parcursul zilei. De îndată ce urcaţi un şir de trepte sau
înregistraţi o activitate, acestea apar în widget. Valorile afişate
includ activităţile înregistrate, minutele de activitate intensă din
săptămâna respectivă, etajele urcate, paşii, caloriile arse şi
multe altele. Puteţi atinge ecranul tactil pentru opţiunea de
îmbunătăţire a preciziei sau de vizualizare a unor măsurători
suplimentare.
Vizualizarea widgetului prognozei meteo
1 De pe cadranul ceasului, glisați pentru a vizualiza widgetul
care afișează date meteorologice.
2 Atingeţi ecranul tactil pentru a vizualiza date meteorologice
orare şi zilnice.
3 Derulaţi în jos pentru a vizualiza date meteorologice zilnice.
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres
Dispozitivul analizează variaţia pulsului pe durata de inactivitate
pentru a stabili nivelul general al stresului. Antrenamentele,
activitatea fizică, somnul, alimentaţia şi stresul general
afectează, toate, nivelul dvs. de stres. Nivelul de stres variază
între 0 şi 100, unde intervalul de valori 0-25 reprezintă o stare
de repaus, 26-50 reprezintă un nivel de stres redus, 51-75
reprezintă un nivel de stres mediu, iar 76-100 reprezintă o stare
accentuată de stres. Cunoaşterea nivelului dvs. de stres vă
poate ajuta să identificaţi momentele stresante de pe parcursul
unei zile. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să purtaţi
dispozitivul în timpul somnului.
9
Puteţi sincroniza dispozitivul cu contul dvs. Garmin Connect
pentru a vizualiza nivelul dvs. de stres de pe durata întregii zile,
tendinţele pe termen lung şi detalii suplimentare.
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres
Widgetul pentru nivelul de stres afişează nivelul de stres actual
şi un grafic al nivelului dvs. de stres din ultimele câteva ore. Vă
poate ghida şi printr-un exerciţiu de respiraţie pentru a vă ajuta
să vă relaxaţi.
1 Atunci când staţi sau sunteţi inactiv, glisaţi pentru a vizualiza
widgetul cu nivelul de stres.
SUGESTIE: dacă sunteţi prea activ(ă), iar ceasul nu poate
determina nivelul dvs. de stres, va apărea un mesaj în locul
unui indicator numeric al nivelului de stres. Vă puteţi verifica
din nou nivelul de stres după câteva minute de inactivitate.
2 Atingeţi ecranul tactil pentru a vizualiza un grafic al nivelului
dvs. de stres din ultimele patru ore.
Barele albastre indică perioadele de pauză. Barele galbene
indică perioadele de stres. Barele gri indică perioadele în
care aţi fost prea activ(ă) pentru a determina nivelul de stres.
3 Pentru a începe un exerciţiu de respiraţie, selectaţi Yes şi
introduceţi o durată în minute pentru exerciţiul de respiraţie.
VIRB Telecomandă
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă la camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 9).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul dvs. vívoactive, glisați pentru a vizualiza
widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra un clip video, atingeți ecranul tactil.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul vívoactive.
• Pentru a opri înregistrarea unui clip video, atingeți ecranul
tactil.
• Pentru a face o fotografie, glisați la dreapta și atingeți
ecranul tactil.
Aplicaţii şi activităţi
Dispozitivul dvs. include o varietate de aplicaţii şi activităţi
preîncărcate.
Aplicaţii: aplicaţiile oferă funcţii interactive pentru dispozitivul
dvs., cum ar fi navigarea la locaţiile salvate.
Activităţi: dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu aplicaţii de
activităţi pentru interior şi în aer liber, precum alergare,
ciclism, antrenament de rezistenţă, golf şi multe altele. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului, pe care le puteţi salva şi distribui către
comunitatea Garmin Connect.
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi
precizia metrică a condiţiei fizice, accesaţigarmin.com
/ataccuracy.
Aplicaţii Connect IQ: puteţi adăuga funcţii la ceasul dvs.
instalând aplicaţii din aplicaţia mobilă Connect IQ.
10
Începerea unei activităţi
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este
necesar).
1 Apăsaţi tasta.
2 Dacă aceasta este prima dată când începeţi o activitate, bifaţi
căsuţa de lângă fiecare activitate pentru a o adăuga la
favoritele dvs. şi selectaţi Done.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o activitate din favoritele dvs.
• Selectaţi şi selectaţi o activitate din lista extinsă de
activităţi.
4 Dacă activitatea necesită semnale GPS, ieşiţi afară într-o
zonă cu vedere liberă asupra cerului.
SUGESTIE: dacă
apare pe fundal gri, activitatea nu
necesită semnale GPS.
5 Aşteptaţi până când pe ecran se afişează mesajul Ready.
Dispozitivul este pregătit după ce vă stabileşte pulsul,
recepţionează semnale GPS (dacă este cazul) şi se
conectează la senzorii dvs. wireless (dacă este cazul).
6 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când
cronometrul de activitate este pornit.
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare
• Încărcaţi dispozitivul înainte de începerea unei activităţi
(Încărcarea dispozitivului, pagina 21).
• Glisaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza paginile
suplimentare.
Oprirea unei activităţi
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi Done.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva activitatea, selectaţi .
• Pentru a elimina activitatea, selectaţi .
Adăugarea unei activităţi personalizate
Puteţi să creaţi o activitate personalizată şi să o adăugaţi în lista
de activităţi.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi > > Create.
3 Selectaţi un tip de activitate.
4 Dacă este necesar, editaţi setările aplicaţiei de activitate
(Setări ale activităţilor şi aplicaţiei, pagina 17).
5 Când aţi terminat editarea, selectaţi Done.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga activitatea la lista de favorite, selectaţi
.
• Pentru a adăuga activitatea la lista extinsă, selectaţi .
Adăugarea sau eliminarea unei activităţi
favorite
Lista activităţilor dvs. favorite apare atunci când apăsaţi tasta de
pe ecranul ceasului şi oferă acces rapid la activităţile cel mai
utilizate de dvs. Prima dată când apăsaţi tasta pentru a începe o
activitate, dispozitivul vă solicită să vă selectaţi activităţile
favorite. Puteţi adăuga sau elimina activităţi favorite în orice
moment.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Activities & Apps.
Aplicaţii şi activităţi
Activităţile dvs. favorite apar în partea de sus a listei pe un
fundal alb. Alte activităţi apar în lista extinsă pe un fundal
negru.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga o activitate favorită, selectaţi activitatea
şi selectaţi Add Favorite.
• Pentru a elimina o activitate favorită, selectaţi activitatea şi
selectaţi Remove Favorite.
• Pentru a calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
pentru prima dată, selectaţi .
Dispozitivul vă solicită să finalizaţi calibrarea benzii de
alergare.
• Pentru a calibra manual distanţa parcursă pe banda de
alergare după prima calibrare, selectaţi
> Calibrate.
4 Verificaţi afişajul benzii de alergare pentru distanţa parcursă
şi introduceţi distanţa pe dispozitivul dvs.
Activităţi în interior
Activităţi în aer liber
Dispozitivul vívoactive poate fi utilizat pentru antrenament în
interior, precum alergarea pe bandă sau utilizarea unei biciclete
ergonomice. GPS-ul este oprit pentru activităţi în interior.
Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
GPS-ului.
SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
distanţa şi cadenţa.
Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, viteza şi
distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un senzor opţional
care trimite date despre viteză şi distanţă către dispozitiv (de
exemplu, un senzor de viteză sau un senzor de cadenţă).
Dispozitivul vívoactive este livrat preîncărcat cu aplicaţii pentru
activităţi în aer liber, cum ar fi alergare şi ciclism. GPS-ul este
pornit pentru activităţile în aer liber. Puteţi adăuga aplicaţii
pentru activităţile implicite, cum ar fi cardio sau canotajul.
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă
Puteţi înregistra seturile din timpul unei activităţi de antrenament
de forţă. Un set constă din mai multe repetări ale unei singure
mişcări.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi Strength.
3 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
4 Începeţi primul set.
Dispozitivul numără repetiţiile. Numărătoarea repetiţiilor este
afişată când finalizaţi cel puţin 6 repetiţii.
SUGESTIE: dispozitivul poate număra numai repetiţiile unei
singure mişcări pentru fiecare set. Atunci când doriţi să
schimbaţi mişcările, trebuie să finalizaţi setul şi să porniţi altul
nou.
5 Atingeţi de două ori ecranul tactil pentru a finaliza setul.
Ceasul afişează repetiţiile totale ale respectivului set. După
câteva secunde, apare cronometrul pentru pauză.
6 Dacă este necesar, ţineţi apăsat ecranul tactil, selectaţi Edit
Last Set şi editaţi numărul repetiţiilor.
7 După ce vă odihniţi, atingeţi de două ori ecranul tactil pentru
a începe setul următor.
8 Repetaţi fiecare set de antrenamente de forţă până când
activitatea dvs. este finalizată.
9 După ultimul set, apăsaţi tasta pentru a opri cronometrul.
10 Selectaţi Done > pentru a finaliza şi salva o activitate.
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare
Pentru a înregistra distanţe mai exacte pentru alergările dvs. pe
bandă, puteţi calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
după ce alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe o bandă de
alergare. Dacă utilizaţi diferite benzi de alergare, puteţi să
calibraţi manual distanţa parcursă pe banda de alergare de pe
fiecare bandă de alergare sau după fiecare alergare.
1 Începeţi o activitate de alergare pe bandă (Începerea unei
activităţi, pagina 10) şi alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe
banda de alergare.
După
finalizarea alergării, apăsaţi tasta şi selectaţi Done.
2
3 Selectaţi o opţiune:
Aplicaţii şi activităţi
Efectuarea unei alergări
Înainte de a utiliza un senzor wireless pentru alergare, trebuie
să asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 20).
1 Montaţi-vă senzorii wireless, precum un senzor de picior sau
un monitor cardiac (opţional).
2 Apăsaţi tasta.
3 Selectaţi Run.
4 Când utilizaţi senzori wireless opţionali, aşteptaţi ca
dispozitivul să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când
cronometrul de activitate este pornit.
7 Începeţi activitatea.
8 Glisaţi în sus sau în jos pentru a răsfoi ecranele de date.
9 După ce finalizaţi activitatea, apăsaţi tasta şi selectaţi
pentru a salva activitatea.
Plimbare cu bicicleta
Înainte de a utiliza un senzor wireless pentru mersul cu bicicleta,
trebuie să asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea
senzorilor wireless, pagina 20).
1 Asociaţi-vă senzorii wireless, precum un monitor cardiac, un
senzor de viteză sau un senzor de cadenţă (opţional).
Apăsaţi
tasta.
2
3 Selectaţi Bike.
4 Când utilizaţi senzori wireless opţionali, aşteptaţi ca
dispozitivul să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când
cronometrul de activitate este pornit.
7 Începeţi activitatea.
8 Glisaţi în sus sau în jos pentru a răsfoi ecranele de date.
9 După ce finalizaţi activitatea, apăsaţi tasta şi selectaţi
pentru a salva activitatea.
Vizualizarea coborârilor cu schiurile
Dispozitivul dvs. înregistrează detaliile fiecărei coborâri cu
schiurile sau snowboardul cu ajutorul funcţiei de coborâre
automată. Această funcţie este activată automat pentru
coborârile cu schiurile sau snowboardul. Înregistrează automat
noile coborâri pe baza mişcării dvs. Cronometrul se opreşte
când nu mai coborâţi sau când vă aflaţi în telescaun.
Cronometrul rămâne oprit în timpul urcării cu telescaunul.
Începeţi să coborâţi pentru a reporni cronometrul. Puteţi
vizualiza detaliile coborârii de pe ecranul oprit sau în timp ce
cronometrul funcţionează.
1 Începeţi o activitate de schi sau snowboard.
11
2 Ţineţi apăsatecranul tactil.
3 Selectaţi View Runs.
4 Selectaţi şi pentru a vizualiza detaliile ultimei coborâri, ale
coborârii curente şi ale tuturor coborârilor.
Ecranele coborârilor includ timpul, distanţa parcursă, viteza
maximă, viteza medie şi coborârea totală.
Utilizarea în bazinul de înot
NOTĂ: pulsul măsurat la încheietură nu este disponibil în timp
ce înotaţi.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi Pool Swim.
3 Selectaţi lungimea bazinului sau introduceţi o lungime
personalizată.
4 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când
cronometrul de activitate este pornit.
5 Începeţi activitatea.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
lungimile.
6 Apăsaţi tasta atunci când vă odihniţi.
Culorile afişajului se modifică şi apare ecranul de odihnă.
7 Apăsaţi tasta pentru a reporni cronometrul de interval.
8 După ce finalizaţi activitatea, ţineţi apăsată tasta pentru a opri
cronometrul de activitate şi ţineţi apăsată tasta din nou pentru
a salva activitatea.
Setarea dimensiunii bazinului
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi Pool Swim > Pool Size.
3 Selectaţi lungimea bazinului sau introduceţi o lungime
personalizată.
Terminologie din domeniul înotului
Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou
începe după ce vă odihniţi.
Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o
lungime de bazin şi numărul de mişcări pe lungimea
respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări
reprezintă un scor SWOLF de 45. Scorul SWOLF reprezintă
o măsură a eficienţei înotului şi, ca la golf, un scor mai redus
este mai performant.
Golf
Descărcarea terenurilor de golf
Înainte de a juca pe un teren de golf pentru prima dată, trebuie
să îl descărcaţi utilizând aplicaţia Garmin Connect.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi Descărcare terenuri
de golf > .
2 Selectaţi un teren de golf.
3 Selectaţi Descărcare.
După finalizarea descărcării terenului, acesta apare în lista
de terenuri de pe dispozitivul dvs. vívoactive.
Partide de golf
Înainte de a juca pe un teren de golf pentru prima dată, trebuie
să îl descărcaţi utilizând smartphone-ul dvs. (Descărcarea
terenurilor de golf, pagina 12). Terenurile descărcate sunt
actualizate automat. Înainte de a juca golf, încărcaţi dispozitivul
(Încărcarea dispozitivului, pagina 21).
12
1
2
3
4
5
Apăsaţi tasta.
Selectaţi Golf.
Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Selectaţi un teren din lista de terenuri disponibile.
Glisaţi în sus sau în jos pentru a derula printre găuri.
Dispozitivul execută automat tranziţiile atunci când treceţi la
gaura următoare.
Informaţii privind găurile
Dispozitivul calculează distanţa până în faţa şi spatele greenului
şi până la locaţia selectată a acelor (Modificarea locaţiei acului,
pagina 12).
Numărul găurii curente
Distanţa până în spatele greenului
Distanţa până la locaţia selectată a acelor
Distanţa până la partea frontală a greenului
Par pentru gaură
Harta greenului
Modificarea locaţiei acului
Atunci când jucaţi un joc, puteţi să vizualizaţi mai îndeaproape
zona green şi să mutaţi locul acului.
1 Selectaţi harta.
Apare o vizualizare mai mare a zonei green.
2 Glisaţi în sus sau în jos pentru a derula printre locaţiile acului.
indică locaţia selectată a acului.
3 Apăsaţi tasta pentru a accepta locaţia acului.
Distanţele de pe ecranul cu informaţiile despre găuri sunt
actualizate pentru a reflecta noile locaţii ale acelor. Locul
acelor este salvat numai pentru runda curentă.
Vizualizarea direcţiei spre ac
Funcţia PinPointer este o busolă care oferă asistenţă de direcţie
atunci când nu puteţi să vedeţi zona green. Această funcţie vă
poate ajuta să aliniaţi o lovitură chiar dacă vă aflaţi în pădure
sau într-o groapă adâncă cu nisip.
NOTĂ: nu utilizaţi funcţia PinPointer atunci când vă aflaţi într-un
cart de golf. Interferenţele de la cartul de golf pot afecta precizia
busolei.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi .
Săgeata indică locaţia acului.
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg
Puteţi vizualiza o listă a distanţelor de tip layup şi dogleg pentru
găurile de la par 4 şi par 5.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi .
NOTĂ: distanţele şi locaţiile sunt eliminate de pe listă pe
măsură ce le parcurgeţi.
Vizualizarea pericolelor
Puteţi vizualiza distanţele până la pericolele de pe şenalul
navigabil pentru găurile de la par 4 şi par 5. Pericolele care
Aplicaţii şi activităţi
afectează selectarea cadrelor sunt afişate individual sau pe
grupe, pentru a vă ajuta să stabiliţi distanţa până la layup sau
carry.
1 Din ecranul cu informaţii privind găurile, apăsaţi tasta şi
selectaţi .
• Pe ecran sunt afişate distanţele până la partea din faţă
şi din spate
a celui mai apropiat pericol.
• Tipul de pericol
este indicat în partea de sus a
ecranului.
• Verdele este reprezentat ca o jumătate de cerc
în
partea de sus a ecranului. Linia de sub verde reprezintă
centrul şenalului navigabil.
• Pericolele sunt indicate sub verde, în locaţii
aproximative faţă de şenalul navigabil.
Glisaţi
pentru a vizualiza alte pericole pentru gaura curentă.
2
Măsurarea unei lovituri cu funcţia Garmin AutoShot™
Dispozitivul dvs. vívoactive dispune de detectarea şi
înregistrarea automată a loviturilor. De fiecare dată când
efectuaţi o lovitură în fairway, dispozitivul înregistrează distanţa
loviturii, pentru ca dvs. să o puteţi vizualiza mai târziu
(Vizualizaţi istoricul de lovituri, pagina 13).
SUGESTIE: detectarea automată a loviturii funcţionează cel mai
bine atunci când purtaţi dispozitivul pe încheietura principală şi
realizaţi un contact bun cu mingea. Loviturile putt nu sunt
detectate.
1 Începeţi să jucaţi o rundă.
Atunci când dispozitivul detectează o lovitură, distanţa dvs.
de la lovitură apare în bannerul
din partea de sus a
ecranului.
Setarea metodei de scor
Puteţi schimba metoda pe care o utilizează dispozitivul pentru a
ţine scorul.
1 Din fişa de scor, ţineţi apăsat ecranul tactil.
2 Selectaţi Setări Golf > Scoring > Scoring Method.
3 Selectaţi o metodă de scor.
Despre scorul Stableford
Atunci când selectaţi metoda de scor Stableford (Setarea
metodei de scor, pagina 13), punctele sunt acordate pe baza
numărului de lovituri efectuate în raport cu par. La sfârşitul unei
runde, câştigă scorul cel mai mare. Dispozitivul acordă puncte
conform specificaţiilor Asociaţiei de Golf din Statele Unite.
Fişa cu scoruri pentru un joc cu scoruri Stableford arată puncte
în loc de diviziuni.
Puncte
Lovituri efectuate în raport cu par
0
2 sau mai multe peste
1
1 peste
2
Par
3
1 sub
4
2 sub
5
3 sub
Urmărirea statisticilor de golf
Atunci când activaţi urmărirea statisticilor pe dispozitiv, puteţi
vizualiza statisticile dvs. pentru runda curentă (Vizualizarea
rezumatului rundei dvs., pagina 13). Puteţi să comparaţi
rundele şi să urmăriţi îmbunătăţirile utilizând aplicaţia Garmin
Golf™.
1 Din fişa de scor, ţineţi apăsat ecranul tactil.
2 Selectaţi Setări Golf > Scoring > Stat Tracking.
Înregistrarea statisticilor de golf
Înainte de a putea să înregistraţi statisticile, trebuie să activaţi
urmărirea statisticilor (Urmărirea statisticilor de golf, pagina 13).
1 Din fişa de scor, atingeţi centrul ecranului.
2 Setaţi numărul de lovituri efectuate şi selectaţi Next.
3 Setaţi numărul de lovituri putt efectuate şi selectaţi Done.
4 Selectaţi o opţiune:
• Dacă mingea dvs. a ajuns în şenalul navigabil, selectaţi .
• Dacă mingea dvs. a ratat şenalul navigabil, selectaţi
sau .
Vizualizaţi istoricul de lovituri
1 După ce jucaţi la o gaură, apăsaţi tasta.
2 Selectaţi pentru a vizualiza informaţii despre ultima dvs.
lovitură.
SUGESTIE: puteţi să atingeţi bannerul pentru a-l ascunde
timp de 10 secunde.
2 Deplasaţi-vă pe jos sau cu maşina până la bilă.
3 Realizaţi următoarea lovitură.
Dispozitivul înregistrează distanţa ultimei dvs. lovituri.
Ţinerea scorului
1 În timp ce jucaţi golf, apăsaţi tasta.
2 Selectaţi .
3 Dacă este necesar, ţineţi apăsat ecranul tactil pentru a
configura scorul sau pentru a schimba lovitura par pentru
gaură.
4 Glisaţi în sus sau în jos pentru a schimba găurile.
5 Atingeţi centrul ecranului.
6 Selectaţi sau pentru a stabili scorul.
Aplicaţii şi activităţi
3 Selectaţi
pentru a vizualiza informaţii despre fiecare
lovitură pentru o gaură.
Vizualizarea rezumatului rundei dvs.
În timpul unei runde, puteţi vizualiza scorul, statisticile şi
informaţiile despre paşi.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi .
Încheierea unei runde
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi End.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza statisticile şi informaţiile despre rundă,
atingeţi scorul.
• Pentru a salva runda şi pentru a reveni la modul ceas,
selectaţi Save.
• Pentru a edita fişa dvs. de scor, selectaţi Edit Score.
13
• Pentru a renunţa la rundă şi pentru a reveni la modul
ceas, selectaţi Discard.
• Pentru a întrerupe runda şi pentru a o relua la un moment
ulterior, selectaţi Pause.
Setări Golf
Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi
Settings > Activities & Apps > Golf > Setări Golf.
Scoring: vă permite să setaţi opţiunile de scor (Setările de scor,
pagina 14).
Driver Distance: setează distanţa medie pe care o parcurge
mingea în urma loviturii dvs.
Big Numbers: schimbă dimensiunea numerelor de pe ecranul
de vizualizare a găurilor.
Setările de scor
Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi
Settings > Activities & Apps > Golf > Setări Golf > Scoring.
Status: activează sau dezactivează automat înregistrarea
scorului atunci când începeţi o rundă. Opţiunea Always Ask
apare când începeţi o rundă.
Stat Tracking: permite urmărirea statisticilor pentru numărul de
lovituri putt, zone „green” în regulament şi lovituri fairway în
timp ce jucaţi golf.
2 Players: setează fişa de scor pentru a ţine scorul pentru doi
jucători.
NOTĂ: această setare este disponibilă numai pe durata unei
runde. Trebuie să activaţi această setare de fiecare dată
când începeţi o rundă.
Scoring Method: schimbă metoda pe care o utilizează
dispozitivul pentru a ţine scorul.
Aplicaţia Garmin Golf
Aplicaţia Garmin Golf vă permite să încărcaţi fişe de scor de pe
dispozitivul dvs. compatibil Garmin pentru a vizualiza statistici
detaliate şi analize ale loviturilor. Jucătorii de golf pot concura
între ei pe diferite terenuri utilizând aplicaţia Garmin Golf. Mai
mult de 41.000 de terenuri beneficiază de clasamante la care
puteţi participa. Puteţi organiza un turneu şi invita jucători să
participe.
Aplicaţia Garmin Golf sincronizează datele cu contul dvs.
Garmin Connect. Puteţi descărca aplicaţia Garmin Golf din
magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs.
Antrenament
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările legate de sex, anul naşterii, înălţime,
greutate, încheietură şi zonă de puls (Setarea zonelor de puls,
pagina 7). Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a
calcula date de antrenament precise.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > User Profile.
3 Selectaţi o opţiune.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 7) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
14
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Exerciţii
Dispozitivul dvs. vă poate ghida prin exerciţiile cu etape multiple
care includ obiective pentru fiecare etapă a exerciţiului, cum ar fi
distanţa, timpul, repetiţiile sau alte statistici. Dispozitivul dvs.
include câteva exerciţii preîncărcate pentru mai multe activităţi,
inclusiv antrenamentul de rezistenţă, cardio, alergare şi ciclism.
Puteţi să creaţi şi să găsiţi numeroase exerciţii şi planuri de
antrenament utilizând Garmin Connect şi să le transferaţi pe
dispozitivul dvs.
Puteţi să creaţi un plan de antrenament programat utilizând
calendarul din Garmin Connect şi să trimiteţi exerciţiile
programate către dispozitivul dvs.
Urmarea unui exerciţiu
Dispozitivul dvs. vă poate ghida prin etapele multiple ale unui
exerciţiu.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Workouts.
NOTĂ: această opţiune apare numai atunci când aveţi
exerciţii încărcate pe dispozitivul dvs. pentru activitatea
selectată.
4 Selectaţi un exerciţiu.
5 Selectaţi Do Workout.
6 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul afişează scurt obiectivele pentru prima etapă din
exerciţiul dvs.
7 După ce finalizaţi etapa exerciţiului, atingeţi de două ori
ecranul tactil pentru a începe următoarea etapă.
Apare un rezumat al etapelor pentru exerciţiu. După câteva
secunde, apar cronometrul de odihnă şi obiectivele pentru
etapa următoare.
8 În timp ce vă odihniţi, glisaţi în jos pentru a vizualiza notele şi
detaliile suplimentare despre următoarea etapă a exerciţiului
(opţional).
Atingeţi
de două ori ecranul tactil pentru a porni etapa
9
următoare.
10 Repetaţi paşii de la 6 la 9 până când finalizaţi toate etapele
din exerciţiu.
SUGESTIE: dacă doriţi să opriţi exerciţiul mai devreme,
puteţi apăsa tasta pentru a opri cronometrul de activitate.
pentru a încheia etapa de
11 Dacă este necesar, selectaţi
relaxare.
12 După ce finalizaţi activitatea, apăsaţi tasta şi selectaţi
pentru a salva activitatea.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea să descărcaţi şi să utilizaţi un plan de
antrenament din Garmin Connect, trebuie să aveţi un Garmin
Connect cont (Garmin Connect, pagina 16) şi trebuie să
asociaţi dispozitivul vívoactive cu un smartphone compatibil.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Antrenament > Planuri de antrenament.
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
Începerea exerciţiului de astăzi
După ce trimiteţi un plan de antrenament către dispozitivul dvs.,
Garmin widgetul Antrenor apare în bucla de widgeturi.
Antrenament
1 De pe cadranul ceasului, glisaţi pentru a vizualiza Garmin
2
3
4
5
widgetul Antrenor.
Dacă pentru astăzi este programat un exerciţiu pentru
această activitate, dispozitivul afişează numele exerciţiului şi
vă solicită să îl începeţi.
Selectaţi un exerciţiu.
Selectaţi View pentru a vizualiza etapele exerciţiului şi glisaţi
la dreapta când aţi terminat vizualizarea etapelor (opţional).
Selectaţi Do Workout.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Vizualizarea exerciţiilor programate
Puteţi să vizualizaţi exerciţiile programate în calendarul de
antrenament şi să începeţi un exerciţiu.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Workouts > Training Calendar.
Apar exerciţiile dvs. programate, sortate după dată.
4 Selectaţi un exerciţiu.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza etapele pentru exerciţiu, selectaţi View.
• Pentru a începe exerciţiul, selectaţi Do Workout.
Adaptive Training Plans
Contul dvs. Garmin Connect are un plan de antrenament
adaptiv şi un Garmin antrenor care să se potrivească cu
obiectivele dvs. de antrenament. De exemplu, puteţi să
răspundeţi la câteva întrebări şi să găsiţi un plan care să vă
ajute să finalizaţi o cursă de 5 km. Planul se adaptează la nivelul
dvs. curent de fitness, antrenament şi preferinţe de programare
şi data cursei. Atunci când începeţi un plan, Garmin widgetul
Antrenor este adăugat la bucla de widgeturi de pe dispozitivul
dvs. vívoactive.
Date personale
Când finalizaţi o activitate, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul activităţii respective.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă distanţă alergată
sau parcursă cu bicicleta sau în înot.
Vizualizarea recordurilor personale
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi My Stats > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record.
5 Selectaţi View Record.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi My Stats > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru restabilire.
5 Selectaţi Previous > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi My Stats > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru ştergere.
Navigare
5 Selectaţi Clear Record > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi My Stats > Records.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi Clear All Records > Yes.
Sunte şterse numai recordurile pentru respectivul sport.
Navigare
Puteţi utiliza caracteristicile de navigare GPS ale dispozitivului
pentru a salva locaţii, naviga spre locații şi pentru a vă găsi
drumul înapoi spre casă.
Salvarea locaţiei
Înainte de a putea naviga la o locaţie salvată, dispozitivul trebuie
să localizeze sateliţi.
O locaţie este un punct pe care îl înregistraţi şi îl memoraţi pe
dispozitiv. Dacă doriţi să vă amintiţi repere sau să reveniţi la un
anumit loc, puteţi marca o locaţie.
1 Accesaţi locul în care doriţi să marcaţi o locaţie.
2 Apăsaţi tasta.
3 Selectaţi Navigate > Save Location.
După ce dispozitivul recepţionează semnalele GPS, apar
informaţiile despre locaţie.
4 Selectaţi Save.
5 Selectaţi o pictogramă.
Ştergerea unei locaţii
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi Navigate > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Delete > Yes.
Navigarea la o locaţie salvată
Înainte de a putea naviga la o locaţie salvată, dispozitivul trebuie
să localizeze sateliţi.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi Navigate > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie, apoi selectaţi Go To.
4 Apăsaţi tasta pentru a porni cronometrul activităţii.
5 Deplasaţi-vă înainte.
Apare busola. Săgeata busolei indică locaţia salvată.
SUGESTIE: pentru o navigare mai precisă, orientaţi partea
de sus a ecranului în direcţia în care mergeţi.
Revenirea la punctul de pornire
Înainte de a reveni la punctul de pornire, trebuie să localizaţi
sateliţii, să porniţi cronometrul şi să începeţi activitatea.
În orice moment al activităţii dvs., puteţi reveni la locaţia de
început. De exemplu, dacă alergaţi într-un oraş străin şi nu
sunteţi sigur cum să reveniţi la începutul pistei sau la hotel,
puteţi reveni la locaţia de pornire. Această caracteristică nu este
disponibilă pentru toate activităţile.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Navigation > Back to Start.
Apare busola.
15
3 Deplasaţi-vă înainte.
• Selectaţi Delete pentru a şterge activitatea selectată.
Săgeata busolei indică spre punctul dvs. de pornire.
SUGESTIE: pentru o deplasare mai precisă, orientaţi
dispozitivul în direcţia în care mergeţi.
Oprirea navigării
• Pentru a opri navigarea şi pentru a vă continua activitatea,
ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi Stop Navigation.
• Pentru a opri navigarea şi pentru a încheia activitatea dvs.,
ţineţi apăsată tasta şi selectaţi Done.
Busolă
Dispozitivul dispune de o busolă cu 3 axe cu calibrare automată.
Caracteristicile şi aspectul busolei se schimbă în funcţie de
activitatea dvs., dacă GPS-ul este activat şi dacă navigaţi către
o destinaţie.
Calibrarea manuală a busolei
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică şi utilizează
implicit calibrarea automată. Dacă experimentaţi comportamente
anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasaţi pe
distanţe lungi sau după schimbări extreme de temperatură,
puteţi calibra manual busola.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectați Settings > Sensors & Accessories > Compass >
Calibrate > Start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
SUGESTIE: mişcaţi-vă încheietura cu o mişcare uşoară în
formă de opt până când apare un mesaj.
Istoric
Dispozitivul dvs. înmagazinează până la 14 zile de date de
monitorizare a activităţii şi a pulsului, respectiv până la şapte
activităţi cronometrate. Puteţi vizualiza cele mai recente şapte
activităţi cronometrate pe dispozitivul dvs. Puteţi sincroniza
datele pentru a vizualiza un număr nelimitat de activităţi, date de
monitorizare a activităţilor şi date de monitorizare a pulsului pe
contul dvs. Garmin Connect (Utilizarea aplicaţiei Garmin
Connect, pagina 16) (Utilizarea Garmin Connect la computer,
pagina 17).
După ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs. cele mai
vechi vor fi suprascrise.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls
Înainte de a putea vizualiza datele despre zonele de puls,
trebuie să finalizaţi o activitate care implică pulsul şi să o salvaţi.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de frecvenţă cardiacă
vă poate ajuta să ajustaţi intensitatea antrenamentelor.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi History > Activities.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi HR Zones.
Garmin Connect
Contul dvs. Garmin Connect vă permite să vă monitorizaţi
performanţele şi să vă conectaţi cu prietenii dvs. Acesta vă oferă
instrumentele pentru a monitoriza, analiza, partaja şi pentru a vă
încuraja reciproc. Vă puteţi înregistra evenimentele stilului dvs.
de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot, excursii,
partide de golf şi altele.
Vă puteţi crea contul gratuit Garmin Connect atunci când
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia Garmin
Connect. De asemenea, puteţi să creaţi un cont atunci când
configuraţi aplicaţia Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs. de fitness şi cele în aer liber, inclusiv
durată, distanţă, puls, număr de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă şi diagrame de puls şi viteză.
Puteţi vizualiza informaţii mai detaliate privind partidele dvs.
de golf, inclusiv tabele de scor, statistici şi informaţii despre
terenul de golf. De asemenea, puteţi vizualiza rapoarte
personalizabile.
NOTĂ: pentru a vizualiza unele date, trebuie să asociaţi un
senzor wireless opţional cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 20).
Utilizarea istoricului
1
2
3
4
16
Ţineţi apăsatecranul tactil.
Selectaţi History > Activities.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi o opţiune:
• Derulaţi pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
activitate.
• Selectaţi Laps pentru a vizualiza informaţii suplimentare
despre fiecare tură.
• Selectaţi Sets pentru a vizualiza informaţii suplimentare
despre fiecare set de ridicare greutăţi.
• Selectaţi Intervals pentru a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare tură de înot.
• Selectaţi HR Zones pentru a vizualiza timpul dvs. pentru
fiecare zonă de puls.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect
După ce vă asociaţi dispozitivul cu smartphone-ul (Asocierea
unui smartphone, pagina 1), puteţi utiliza aplicaţia Garmin
Istoric
Connect pentru a încărca toate datele despre activitatea dvs. în
contul dvs. Garmin Connect.
1 Verificaţi dacă funcţionează aplicaţia Garmin Connect de pe
smartphone-ul dvs.
2 Aduceţi dispozitivul la maxim 10 m (30 ft.) de smartphone.
Dispozitivul dvs. sincronizează automat datele dvs. cu
aplicaţia Garmin Connect şi contul dvs. Garmin Connect.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Aplicaţia Garmin Express conectează dispozitivul dvs. la contul
dvs. Garmin Connect folosind un computer. Puteţi utiliza
aplicaţia Garmin Express pentru a încărca datele privind
activităţile dvs. în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a trimite
date, precum exerciţii sau planuri de antrenament, de pe site-ul
web Garmin Connect pe dispozitivul dvs. Puteţi, de asemenea,
instala actualizări ale software-ului dispozitivului şi gestiona
aplicaţiile Connect IQ.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Garmin Express.
4 Deschideţi aplicaţia Garmin Express şi selectaţi Adăugare
dispozitiv.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Modificarea cadranului de ceas
Puteţi să alegeţi dintre mai multe feţe de ceas preîncărcate sau
să utilizaţi o faţă de ceas Connect IQ care este descărcată în
dispozitivul dvs. (Connect IQCaracteristici, pagina 3). De
asemenea, puteţi să personalizaţi o faţă de ceas preîncărcată
sau să creaţi una nouă (Crearea unei feţe de ceas
personalizate, pagina 17).
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat ecranul tactil.
2 Selectaţi Watch Face.
3 Glisaţi în sus sau în jos pentru a parcurge feţele de ceas
disponibile.
4 Atingeţi ecranul pentru a selecta faţa de ceas.
5 Selectaţi Apply pentru a activa faţa de ceas afişată.
Crearea unei feţe de ceas personalizate
Puteţi personaliza stilul şi câmpurile de date pentru faţa de ceas.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat ecranul tactil.
2 Selectaţi Watch Face.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a personaliza o faţă de ceas existentă, selectaţi
faţa de ceas şi selectaţi Customize.
• Pentru a crea o nouă faţă de ceas, glisaţi până la sfârşitul
listei cu feţe de ceas şi selectaţi Create New.
4 Glisaţi în sus sau în jos pentru a parcurge cadranele
analogice şi digitale şi atingeţi ecranul pentru a selecta
cadranul afişat.
5 Selectaţi fiecare câmp de date pe care doriţi să-l
personalizaţi şi selectaţi datele de afişat în acesta.
Un chenar verde indică câmpurile de date personalizabile
pentru acest cadran.
6 Glisaţi la stânga pentru a personaliza limbile feţei de ceas.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai pentru
cadranele analogice.
7 Glisaţi în sus sau în jos pentru a parcurge stilurile de limbi şi
atingeţi ecranul pentru a selecta limbile afişate.
8 Glisaţi la stânga şi selectaţi o culoare de accentuare.
9 Selectaţi .
Personalizarea dispozitivului dvs.
10 Selectaţi Done.
Dispozitivul setează noua faţă de ceas ca faţa de ceas
activă.
Personalizarea meniului de comenzi
Puteţi adăuga, elimina şi modifica ordinea opţiunilor de meniu cu
comandă rapidă din meniul de comenzi (Utilizarea meniului de
comenzi, pagina 1).
1 Ţineţi apăsată tasta.
Apare meniul de comenzi.
2 Ţineţi apăsatecranul tactil.
Meniul de comenzi comută la modul de editare.
3 Selectaţi comanda rapidă pe care doriţi să o personalizaţi.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a modifica locaţia comenzii rapide din meniul de
comenzi, selectaţi locaţia în care doriţi să apară aceasta
sau trageţi comanda rapidă într-o locaţie nouă.
• Pentru a elimina comanda rapidă din meniul de comenzi,
selectaţi .
5 Dacă este necesar, selectaţi pentru a adăuga o comandă
rapidă la meniul de comenzi.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai după ce
eliminaţi cel puţin o comandă rapidă din meniu.
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei
Aceste setări vă permit să personalizaţi fiecare aplicaţie de
activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteţi
personaliza paginile de date şi puteţi activa alerte şi
caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile
pentru toate tipurile de activitate.
Apăsaţi tasta, selectaţi o activitate şi selectaţi Settings.
Accent Color: setează culoarea de accentuare a fiecărei
activităţi pentru a ajuta la identificarea activităţii active.
Alerts: setează alertele de antrenament pentru activitate (Alerte,
pagina 18).
Auto Activity Start: setează limita minimă de timp pentru
detectarea şi înregistrarea automată a unei activităţi
cronometrate. Această funcţie este disponibilă numai pentru
mers pe jos şi alergare.
Auto Pause: setează dispozitivul să întrerupă înregistrarea
datelor când nu vă mai mişcaţi sau când viteza dvs. scade
sub un anumit nivel (Utilizarea Auto Pause , pagina 18).
Auto Run: permite dispozitivului să detecteze coborârile la schi
automat utilizând accelerometrul încorporat.
Auto Scroll: vă permite să parcurgeţi automat toate ecranele
datelor activităţii în timp ce cronometrul funcţionează
(Utilizarea derulării automate, pagina 19).
Background: setează culoarea de fundal la alb sau negru,
pentru fiecare activitate.
Data Screens: vă permite să personalizaţi ecranele de date şi
să adăugaţi noi ecrane de date pentru activitate
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 18).
GPS: setează modul pentru antena GPS. Utilizarea opţiunilor
GPS + GLONASS sau GPS + GALILEO oferă performanţă
îmbunătăţită în medii dificile şi o stabilire mai rapidă a
poziţiei. Utilizarea coroborată GPS şi a altui satelit poate
reduce durata de viaţă a bateriei mai mult decât dacă s-ar
utiliza numai opţiunea GPS.
Laps: setează opţiunile pentru Auto Lap funcţia (Marcarea
turelor utilizând funcţia Auto Lap , pagina 18) şi activaţi
funcţia manuală pentru tură (Activarea funcţiei de ture
manuale, pagina 18).
Pool Size: setează lungimea bazinului pentru înotul în bazin.
®
®
17
Personalizarea ecranelor de date
Puteţi personaliza ecranele de date pe baza obiectivelor de
antrenament sau a accesoriilor opţionale. De exemplu, puteţi
particulariza unul dintre ecranele de date pentru a afişa ritmul de
tură sau zona de puls.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Settings > Data Screens.
4 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a regla stilul şi numărul de câmpuri de date de pe
fiecare ecran de date, selectaţi Layout.
• Pentru a personaliza câmpurile de pe un ecran de date,
selectaţi ecranul şi selectaţi Edit Data Fields.
• Pentru a afişa sau ascunde un ecran de date, selectaţi
comutatorul de lângă ecran.
• Pentru a afişa sau ascunde ecranul indicatorului zonei de
puls, selectaţi HR Zone Gauge.
Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, ceea ce vă poate
ajuta să vă antrenaţi pentru a atinge diferite obiective. Unele
alerte sunt disponibile numai pentru anumite activităţi. Unele
alerte necesită accesorii opţionale, cum ar fi un monitor cardiac
sau un senzor de cadenţă. Există trei tipuri de alerte: alerte
pentru evenimente, alerte de interval şi alerte repetitive.
Alertă pentru evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o
singură dată. Evenimentul este o valoare specifică. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze atunci
când ardeţi un număr specificat de calorii.
Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul este peste sau sub un interval de valori specificat.
De exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci
când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) şi peste
210 bpm.
Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată
când dispozitivul înregistrează o anumită valoare sau un
anumit interval. De exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă
alerteze la fiecare 30 de minute.
Nume alertă
Tip de alertă
Descriere
Cadenţă
Interval
Puteţi seta minime şi maxime ale
cadenţei.
Calorii
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta numărul de calorii.
Personalizat
Repetitiv
Puteţi selecta un mesaj existent sau
puteţi crea un mesaj personalizat şi
selecta un tip de alertă.
Distanţă
Repetitiv
Puteţi seta un interval de distanţă.
Puls
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale pulsului sau puteţi selecta
schimbări de zonă.
Ritm
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale ritmului.
Alergare/Mers Repetitiv
Puteţi seta pauze de mers cronometrate la intervale regulate.
Viteză
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale vitezei.
Cadenţă
mişcări
Interval
Puteţi seta mai multe sau mai puţine
mişcări pe minut.
Timp
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta un interval de timp.
Setarea unei alerte
1 Apăsaţi tasta.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
2 Selectaţi o activitate.
18
3 Selectaţi Settings > Alerts.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga o alertă nouă pentru activitate, selectaţi
Add New.
• Pentru a edita o alertă existentă, selectaţi numele alertei.
5 Dacă este necesar, selectaţi tipul de alertă.
6 Selectaţi o zonă, introduceţi valorile minime şi maxime sau
introduceţi o valoare personalizată pentru alertă.
7 Dacă este necesar, activaţi alerta.
Pentru alertele de evenimente şi cele repetitive, un mesaj apare
de fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă (Alerte,
pagina 18). Pentru alertele de interval, un mesaj apare de
fiecare dată când depăşiţi sau sunteţi sub intervalul specificat
(valori minime şi maxime).
Auto Lap
Marcarea turelor utilizând funcţia Auto Lap
Vă puteţi seta dispozitivul să utilizeze funcţia Auto Lap pentru a
marca automat o tură când parcurgeţi o anumită distanţă.
Această caracteristică este utilă pentru compararea
performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei activităţi
(de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
3 Selectaţi Settings > Laps.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa sau dezactiva funcţia Auto Lap, selectaţi
comutatorul.
• Pentru a regla distanţa dintre ture, selectaţi Auto Lap.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. Dacă vibraţiile sunt activate,
dispozitivul vibrează (Setări de sistem, pagina 19).
Activarea funcţiei de ture manuale
Puteţi marca turele în orice moment sau pe orice distanţă
atingând de două ori ecranul tactil în timpul activităţilor
cronometrate precum alergarea şi ciclismul.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
3 Selectaţi Settings > Laps > Manual Lap.
La fiecare marcare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. Dacă vibraţiile sunt activate,
dispozitivul vibrează (Setări de sistem, pagina 19).
Funcţia pentru tură rămâne activată pentru activitatea selectată
până când dezactivaţi funcţia pentru tură.
Utilizarea Auto Pause
®
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare sau atunci când
ritmul sau viteza scad sub o valoare specificată. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor sau
alte locaţii unde trebuie să încetiniţi sau să vă opriţi.
NOTĂ: dispozitivul nu înregistrează datele despre activităţi cât
timp cronometrul este oprit sau întrerupt.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Settings > Auto Pause.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi o opţiune:
Personalizarea dispozitivului dvs.
NOTĂ: nu toate opţiunile sunt disponibile pentru toate
activităţile.
• Pentru a opri cronometrul automat când nu vă mai mişcaţi,
selectaţi When Stopped.
• Pentru a întrerupe automat cronometrul atunci când ritmul
dvs. scade sub o valoare specificată, selectaţi Pace.
• Pentru a întrerupe automat cronometrul atunci când viteza
dvs. scade sub o valoare specificată, selectaţi Speed.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia de derulare automată pentru a parcurge
ciclic toate ecranele de date în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Apăsaţi tasta.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Settings > Auto Scroll.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi o setare pentru afişaj.
Telefon şi Bluetooth Setări
Ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi Settings > Connectivity
> Phone.
Status: afişează starea curentă a conexiunii Bluetooth şi vă
permite activarea sau dezactivarea tehnologiei Bluetooth .
Notifications: dispozitivul activează sau dezactivează în mod
automat notificările inteligente pe baza selecţiilor dvs.
(Activarea notificărilor Bluetooth, pagina 2).
Pair Phone: conectează dispozitivul dvs. cu un smartphone
compatibil prevăzut cu tehnologia Bluetooth.
Connected Alerts: vă alertează atunci când telefonul dvs.
inteligent asociat se conectează şi se deconectează.
Stop LiveTrack: permite oprirea unei sesiuni LiveTrack în curs
de desfăşurare.
Setări de sistem
Ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi Settings > System.
Auto Lock: blochează automat ecranul tactil pentru a preveni
atingerile accidentale ale ecranului. Puteţi apăsa tasta pentru
a debloca ecranul tactil.
Language: setează limba interfeţei dispozitivului.
Time: setează formatul orei şi sursa orei locale (Setări pentru
oră, pagina 19).
Date: vă permite să setaţi manual data şi formatul pentru dată.
TrueUp pentru date Physio: permiteţi dispozitivului să
sincronizeze activităţile, istoricul şi datele de pe alte
dispozitive Garmin.
Backlight: setează modul, perioada de expirare şi luminozitatea
iluminării de fundal (Setări de iluminare de fundal,
pagina 19).
Vibration: activează sau dezactivează vibraţiile şi setează
intensitatea vibraţiilor.
Do Not Disturb: activează sau dezactivează modul Nu
deranjaţi.
Units: setează unităţile de măsură utilizate pentru afişarea
datelor (Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 20).
Data Recording: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare Smart
(implicită) permite înregistrări de activitate mai lungi.
Opţiunea de înregistrare Every Second oferă înregistrări
detaliate despre activitate, dar este posibil să fie necesar să
încărcaţi bateria mai des.
USB Mode: setează dispozitivul la modul de transfer media sau
la modul Garmin atunci când este conectat la un computer.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Reset: vă permite să restabiliţi setările implicite sau să ştergeţi
datele personale şi să resetaţi setările (Restabilirea tuturor
setărilor implicite, pagina 23).
NOTĂ: dacă aţi configurat un portofel Garmin Pay, prin
restabilirea setărilor implicite se şterge şi portofelul de pe
dispozitiv.
Software Update: permite determinarea eventualelor actualizări
software.
About: afişează ID-ul aparatului, versiunea de software,
informaţiile despre reglementări şi acordul de licenţă.
Setări pentru oră
Ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi Settings > System >
Time.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Time Source: permite setarea manuală sau automată a orei pe
baza dispozitivului mobil asociat.
Set Time with GPS: permite dispozitivului să seteze automat
ora pe baza poziţiei stabilite prin GPS.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
la sateliţi sau vă sincronizați cu telefonul dvs. inteligent,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Setarea manuală a orei
În mod implicit, ora este setată automat atunci când dispozitivul
vívoactive este asociat cu un dispozitiv mobil.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectați Settings > System > Time > Time Source >
Manual.
3 Selectaţi Time şi introduceţi ora din zi.
Setarea alarmei
Ţineţi apăsatecranul tactil.
Selectați Clocks > Alarms > Add New.
Selectaţi Time şi introduceţi o oră.
Selectaţi Repeat şi selectaţi o opţiune.
1
2
3
4
Ştergerea unei alarme
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectați Clocks > Alarms.
3 Selectați o alarmă și selectați Remove.
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă
Ţineţi apăsatecranul tactil.
Selectaţi Clocks > Timer.
Introduceţi ora.
Selectaţi Start.
Dacă este necesar, selectați ecranul tactil pentru mai multe
opțiuni.
1
2
3
4
5
Utilizarea cronometrului
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Clocks > Stopwatch.
3 Apăsaţi tasta.
Setări de iluminare de fundal
Ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi Settings > System >
Backlight.
Mode: setează pornirea iluminării de fundal atunci când
interacţionaţi cu dispozitivul, ceea ce include primirea unei
notificări sau utilizarea tastei sau a ecranului tactil.
Gesture: setează pornirea iluminării de fundal atunci când rotiţi
încheietura mâinii înspre corp pentru a vizualiza dispozitivul.
Puteţi utiliza opţiunea Only During Activity pentru a utiliza
această funcţie numai în timpul activităţilor cronometrate.
19
Timeout: setează intervalul de timp după care iluminarea de
fundal se dezactivează.
Brightness: setează nivelul de luminozitate al fundalului. Pe
durata unei activităţi iluminarea de fundal este setată la
luminozitatea maximă.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > System > Units.
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură.
Garmin ConnectSetări
Puteţi modifica setările dispozitivului din contul dvs. Garmin
Connect, utilizând fie aplicaţia Garmin Connect, fie site-ul web
Garmin Connect. Unele setări sunt disponibile numai utilizând
contul dvs. Garmin Connect şi nu pot fi modificate pe dispozitiv.
• În aplicaţia Garmin Connect, selectaţi imaginea dispozitivului
şi selectaţi Setări dispozitiv.
• Pe site-ul web Garmin Connect, din widgetul de dispozitive,
selectaţi Setări dispozitiv.
După particularizarea setărilor, sincronizaţi datele pentru a
aplica modificările pe dispozitiv (Utilizarea aplicaţiei Garmin
Connect, pagina 16, Utilizarea Garmin Connect la computer,
pagina 17).
Setări pentru dispozitiv în contul dvs. Garmin
Connect.
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi-vă dispozitivul pentru
a vizualiza setările dispozitivului.
NOTĂ: unele setări apar într-o subcategorie în meniul de setări.
Este posibil ca actualizările aplicaţiei şi site-ului web să modifice
aceste meniuri cu setări.
Monitorizarea activităţii: activaţi şi dezactivaţi funcţiile de
monitorizare a activităţii.
Aspect: vă permite să modificaţi faţa ceasului, widgeturile şi
comenzile rapide care apar în meniul de comenzi
(Personalizarea meniului de comenzi, pagina 17).
Pornire automată activitate: permite dispozitivului să creeze şi
să salvaţi automat activităţile cronometrate atunci când
funcţia Move IQ detectează dacă aţi mers sau alergat pentru
un prag de timp minim. Puteţi seta limita minimă de timp
pentru alergare şi mers pe jos.
Actualizări automate ale aplicaţiilor: permite dispozitivului
dvs. să primească automat actualizările ale aplicaţiei
Connect IQ.
Înregistrarea datelor: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare Smart
(implicită) permite înregistrări de activitate mai lungi.
Opţiunea de înregistrare Every Second oferă înregistrări
detaliate despre activitate, dar este posibil să fie necesar să
încărcaţi bateria mai des.
Format dată: setează formatul lunii şi zilei.
Distanţă: setează dispozitivul să afişeze distanţa parcursă în
kilometri sau în mile.
Obiective: vă permite să configuraţi un obiectiv personalizat
pentru paşii zilnici şi etajele urcate. Puteţi utiliza setarea
Obiectiv automat pentru a permite dispozitivului să
stabilească automat obiectivul de paşi. De asemenea, puteţi
seta obiectivul săptămânal de minute de activitate intensă.
Animaţii de obiectiv: vă permite să porniţi şi să opriţi animaţiile
privind obiectivele sau să le dezactivaţi doar în timpul
activităţilor. Obiectivele privind animaţiile se afişează pentru
20
obiectivul zilnic de paşi, obiectivul zilnic pentru etaje urcate şi
obiectivul săptămânal de minute de activitate intensă.
Zone de puls: permite estimarea pulsului maxim şi
determinarea zonelor personalizate de puls.
Limbă text: setează limba interfeţei dispozitivului.
Alertă mişcare: afişează un mesaj şi bara de mişcare pe
cadranul ceasului digital şi pe ecranul pentru paşi. De
asemenea, dispozitivul vibrează dacă vibraţiile sunt activate.
Move IQ: permite activarea şi dezactivarea evenimentelor Move
IQ. Funcţia Move IQ detectează automat modele de activităţi,
precum mersul pe jos, alergarea, ciclismul, înotul şi
antrenamentul pe bicicleta eliptică.
Tracker de activitate preferat: setează dispozitivul să fie
principalul dvs. dispozitiv de monitorizare a activităţii, atunci
când mai multe dispozitive sunt conectate la aplicaţie.
Relax Reminders: vă permite să activaţi şi să dezactivaţi un
mesaj care apare atunci când nivelul dvs. de stres este
ridicat.
Sunete şi alerte: vă permite să personalizaţi alarmele şi
notificările de pe telefon. De asemenea, puteţi activa şi
dezactiva funcţia Nu mă deranja pe perioada somnului.
Răspunsuri text: vă permite să personalizaţi lista de răspunsuri
automate la mesajele text. Această funcţie este disponibilă
numai pentru smartphone-uri cu Android.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
sau de 24 de ore.
Dispozitiv la încheietură pornit: vă permite să personalizaţi
alegerea încheieturii pe care se poartă dispozitivul.
NOTĂ: această setare este utilizată pentru antrenamente de
rezistenţă şi pentru gesturi.
Setări de utilizator în contul dvs. Garmin Connect
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi Setări > Setări
utilizator.
SUGESTIE: anumite setări de utilizator sunt disponibile în
meniul vívoactive Setări dispozitiv.
Informaţii personale: vă permite să introduceţi detalii
personale, de exemplu data naşterii, sexul, înălţimea şi
greutatea.
Somn: vă permite să introduceţi orele dvs. normale de somn.
Lungime pas: permite dispozitivului dvs. să calculeze mai
precis distanţa parcursă, utilizând lungimea personalizată a
pasului dvs. pentru mers şi alergare. Puteţi introduce o
distanţă cunoscută şi numărul de paşi necesari pentru a
acoperi acea distanţă, iar Garmin Connect poate calcula
lungimea pasului dvs.
Unităţi: vă permite să setaţi starea sau unităţile de măsură
pentru statistici.
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor wireless
Prima dată când conectaţi un senzor wireless ANT+ sau un
senzor Bluetooth la dispozitivul dvs. Garmin, trebuie să asociaţi
dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se
conectează automat la senzor la începerea unei activităţi, iar
senzorul este activ şi în raza de acoperire.
SUGESTIE: unii senzori ANT+ se asociază automat cu
dispozitivul dvs. atunci când începeţi o activitate cu senzorul
activat şi în apropiere de dispozitiv.
1 Îndepărtaţi-vă la cel puţin 10 m (33 ft.) de ceilalţi senzori
wireless.
Senzori wireless
2 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp.
Calibrarea senzorului de viteză
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
3 Ţineţi apăsatecranul tactil.
4 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Add New.
5 Aduceţi dispozitivul la maxim 3 m (10 ft.) de senzor şi
aşteptaţi ca dispozitivul să se asocieze cu senzorul.
Atunci când dispozitivul se conectează la senzor, apare o
pictogramă în partea de sus a ecranului.
Înainte de a vă calibra senzorul de viteză, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu un senzor de viteză compatibil (Asocierea
senzorilor wireless, pagina 20).
Calibrarea manuală este opţională şi poate îmbunătăţi precizia.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Speed/
Cadence > Wheel Size.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto pentru a calcula automat dimensiunea roţii
şi pentru calibrarea senzorului de viteză.
• Selectaţi Manual şi introduceţi dimensiunea roţii pentru a
calibra manual senzorul de viteză (Dimensiunea şi
circumferinţa roţii, pagina 26).
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Calibrarea senzorului de picior
Înainte de a vă calibra senzorul de picior, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu senzorul de picior (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 20).
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat senzorul de picior cu un
alt produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de
calibrare.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Foot Pod >
Calib. Factor.
3 Reglaţi factorul de calibrare:
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică.
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea
mare.
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să recepţionaţi
semnale GPS şi vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 20).
Senzorul de picior se calibrează automat, dar puteţi îmbunătăţi
precizia datelor de viteză şi distanţă după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
1 Staţi afară timp de 5 minute, având vedere liberă către cer.
2 Începeţi activitatea de alergare.
3 Alergaţi pe un traseu fără oprire timp de 10 minute.
4 Opriţi activitatea şi salvaţi-o.
Pe baza datelor înregistrate, valoarea de calibrare a
senzorului de picior se schimbă, dacă este necesar. Nu ar
trebui să fie necesar să calibraţi din nou senzorul de picior,
decât în cazul în care stilul dvs. de alergare se schimbă.
Conștientizare situațională
Dispozitivul dvs. vívoactive poate fi utilizat cu farurile inteligente
ale bicicletei și radarul retrovizor Varia pentru a îmbunătăți
conștientizarea situațională. Consultați manualul de utilizare al
dispozitivului dvs. Varia pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul vívoactive
înainte de a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea softwareului utilizând aplicaţia Garmin Connect, pagina 22).
tempe
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Informaţii dispozitiv
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului.
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
bicicletei sau de cadenţă
Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
• Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 20).
• Setaţi dimensiunea roţii (Calibrarea senzorului de viteză,
pagina 21).
• Începeţi o tură cu bicicleta (Plimbare cu bicicleta, pagina 11).
Informaţii dispozitiv
2 Introduceţi capătul mare al cablului USB într-un port de
încărcare USB.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
21
Actualizări ale produsului
Frecvenţe/protocoale
wireless
2,4 GHz @ 8 dBm nominal
• Protocol de comunicaţii wireless
• Bluetooth Tehnologie 4.2
• Tehnologie wireless
13,56 MHz @ -40 dBm nominal, tehnologie
NFC wireless
Rezistenţa la apă
Înot, 5 ATM*
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect .
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări ale cursurilor
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect
Întreţinerea dispozitivului
Înainte de a putea actualiza software-ul dispozitivului utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin
Connect şi să asociaţi dispozitivul cu un smartphone compatibil
(Asocierea unui smartphone, pagina 1).
Sincronizaţi-vă dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
(Utilizarea aplicaţiei Garmin Connect, pagina 16).
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs.
Actualizarea este aplicată când nu folosiţi dispozitivul în mod
activ. Când actualizarea este completă, dispozitivul dvs.
reporneşte.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs., trebuie să
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Garmin Express şi să vă
adăugaţi dispozitivul (Utilizarea Garmin Connect la computer,
pagina 17).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
2 După ce aplicaţia Garmin Express finalizează trimiterea
actualizărilor, deconectaţi dispozitivul de la computer.
Dispozitivul dvs. instalează actualizările.
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului
Puteţi vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software,
informaţiile despre reglementări şi acordul de licenţă.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > System > About.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Ţineţi apăsat ecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > System > About.
Specificaţii
Tip baterie
Baterie integrată litiu-polimer reîncărcabilă
Durata de viaţă a
bateriei
Până la 7 zile în modul ceas inteligent (cu
măsurarea pulsului)
Până la 5 ore în modul GPS (cu date despre
puls şi redare muzică)
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Înlocuirea brăţărilor
Dispozitivul este compatibil cu brăţările standard cu eliberare
rapidă, cu o lăţime de 20 mm. Accesaţi buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul Garmin pentru informaţii privind accesoriile
opţionale.
1 Trageţi acul cu eliberare rapidă pe telescop pentru a
îndepărta brăţara.
Interval de temperatură De la -20º la 60 ºC (de la -4º la 140 ºF)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
de încărcare
2 Inseraţi un capăt al telescopului noii brăţări în dispozitiv.
3 Trageţi acul cu eliberare rapidă şi aliniaţi telescopul cu
capătul opus al dispozitivului.
4 Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a înlocuia cealaltă parte a
brăţării.
22
Informaţii dispozitiv
Depanare
Este smartphone-ul meu compatibil cu
dispozitivul meu?
Dispozitivul vívoactive este compatibil cu telefoane smartphone
ce utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
nou.
• Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
• Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect la cea mai
recentă versiune.
• Ştergeţi dispozitivul dvs. din aplicaţia Garmin Connect pentru
a relua procesul de asociere.
Dacă utilizaţi un dispozitiv Apple, trebuie, de asemenea, să
ştergeţi dispozitivul din setările Bluetooth de pe smartphoneul dvs.
• Dacă aţi cumpărat un smartphone nou, ştergeţi dispozitivul
din aplicaţia Garmin Connect de pe smartphone-ul la care
intenţionaţi să renunţaţi.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
dispozitiv.
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.
• Hold the touchscreen, and select Settings > Connectivity >
Phone > Pair Phone.
Căştile mele nu se conectează la dispozitiv
În cazul în care căştile dvs. au fost conectate anterior la
smartphone utilizând tehnologia Bluetooth, acestea se pot
conecta la smartphone-ul dvs. înainte de a se conecta la
dispozitivul dvs. Puteţi încerca aceste sfaturi.
• Opriţi tehnologia Bluetooth de pe smartphone.
Consultaţi manualul de utilizare al smartphone-ului pentru
mai multe informaţii.
• Rămâneţi la o distanţă de 10 m (33 ft.) de smartphone în timp
ce conectaţi căştile la dispozitiv.
• Asociaţi căştile cu dispozitivul dvs. (Conectarea căştilor
Bluetooth, pagina 5).
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân
conectate
Când folosiţi un dispozitiv vívoactive 3 Music conectat la căşti
prin tehnologia Bluetooth, semnalul este cel mai puternic când
există o linie de vizare directă între dispozitiv şi antena căştilor.
• Dacă semnalul trece prin corpul dvs., este posibil să
experimentaţi pierderi de semnal sau să vi se întrerupă
căştile.
• Vă recomandăm să purtaţi căştile cu antena pe aceeaşi parte
a corpului cu dispozitivul vívoactive 3 Music.
Dispozitiv în limba greşită
Puteţi schimba limba dispozitivului dacă aţi ales accidental limba
greşită.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi-l.
3 Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi-l.
Depanare
4 Derulaţi la al doilea element din listă şi selectaţi-l.
5 Selectaţi limba.
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă
Dispozitivul actualizează ora şi data atunci când sincronizează
smartphone-ul dvs. sau atunci când dispozitivul recepţionează
semnale GPS. Trebuie să vă sincronizaţi dispozitivul pentru a
primi ora corectă atunci când schimbaţi fusul orar şi pentru
actualizarea la ora de vară.
1 Ţineţi apăsat ecranul tactil şi selectaţi Settings > System >
Time.
2 Verificaţi dacă este activată opţiunea Auto.
3 Selectaţi o opţiune:
• Confirmaţi că smartphone-ul afişează ora locală corectă şi
sincronizaţi-vă dispozitivul cu smartphone-ul (Utilizarea
aplicaţiei Garmin Connect, pagina 16).
• Selectaţi Set Time with GPS începeţi o activitate în aer
liber, ieşiţi afară într-un spaţiu deschis cu vedere liberă
asupra cerului şi aşteptaţi ca dispozitivul să recepţioneze
semnale de la sateliţi.
Data şi ora sunt actualizate automat.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriei.
• Reduceţi perioada de expirare a iluminării de fundal (Setări
de iluminare de fundal, pagina 19).
• Reduceţi luminozitatea iluminării de fundal (Setări de
iluminare de fundal, pagina 19).
• Dezactivaţi tehnologia Bluetooth atunci când nu utilizaţi
caracteristici conectate (Oprirea conexiunii smartphone
Bluetooth, pagina 2).
• Dezactivaţi urmărirea activităţii (Monitorizarea activităţii,
pagina 8).
• Limitaţi notificările pentru smartphone pe care le afişează
dispozitivul (Administrarea notificărilor, pagina 2).
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea pulsului către dispozitive
Garmin, pagina 7).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului la încheietura mâinii
(Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură,
pagina 7).
Repornirea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată repornirea acestuia.
NOTĂ: repornirea dispozitivului poate conduce la ştergerea
datelor sau a setărilor.
1 Ţineţi apăsată tasta timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată tasta timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Ţineţi apăsatecranul tactil.
2 Selectaţi Settings > System > Reset.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a şterge toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Delete Data
and Reset Settings.
23
NOTĂ: dacă aţi configurat un portofel Garmin Pay,
această opţiune şterge şi portofelul de pe dispozitiv. Dacă
aveţi muzică stocată pe dispozitiv, această opţiune şterge
muzica stocată.
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a salva toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Reset Default
Settings.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite accesul la o vedere clară
a cerului pentru a obţine semnalele de la sateliţi.
1 Ieşiţi în aer liber şi într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată în
direcţia cerului.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth activată.
◦ Conectaţi dispozitivul la contul dvs. Garmin Connect
utilizând o reţea Wi‑Fi wireless.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Monitorizarea activităţii
Pentru mai multe informaţii privind precizia monitorizării
activităţii, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Numărul de etaje urcate nu pare corect
Dispozitivul dvs. utilizează un barometru intern pentru a măsura
modificările de înălţime pe măsură ce urcaţi etajele. Înălţimea
unui etaj urcat este de 3m (10 ft.).
• Evitaţi să vă ţineţi de balustradă sau să săriţi trepte când
urcaţi scările.
• În medii expuse la vânt, acoperiţi dispozitivul cu mâneca sau
haina, deoarece rafalele puternice pot cauza măsurători
eronate.
Îmbunătăţirea preciziei minutelor de activitate intensă
şi a caloriilor
Puteţi îmbunătăţi precizia acestor estimări plimbându-vă sau
alergând în aer liber timp de 15 minute.
24
1 De pe cadranul ceasului, glisaţi pentru a vizualiza widgetul
My Day .
2 Selectaţi .
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Citirea temperaturii nu este precisă
Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru
senzorul de temperatură intern. Pentru a obţine cea mai precisă
citire a temperaturii, trebuie să scoateţi ceasul de pe încheietură
şi să aşteptaţi 20 - 30 de minute.
De asemenea, puteţi folosi un senzor de temperatură exterior
opţional tempe pentru a vizualiza citiri precise ale temperaturii
ambiante în timp ce purtaţi ceasul.
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ pentru afişarea
datelor.
24-Hour Max.: temperatura maximă înregistrată în ultimele
24 de ore.
24-Hour Min.: temperatura minimă înregistrată în ultimele
24 de ore.
30s Avg. Vertical Speed: viteza medie de mişcare pe verticală
timp de 30 de secunde.
500m Pace: ritmul curent de vâslire pe 500 m.
Average Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Average Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Average Distance Per Stroke: distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata activităţii curente.
Average HR: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Average HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Average Lap Time: timpul mediu pe tură pentru activitatea
curentă.
Average Pace: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Average Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Average Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata activităţii curente.
Average Strokes/Length: numărul mediu de mişcări pe
lungime pe durata activităţii curente.
Average SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 12).
Avg. 500m Pace: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru
activitatea curentă.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Calories: numărul total de calorii arse.
Anexă
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distance Per Stroke: distanţa parcursă la o mişcare.
Elapsed Time: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Floors Climbed: numărul total de etaje urcate în ziua
respectivă.
Floors Descended: numărul total de etaje coborâte în ziua
respectivă.
Floors per Minute: număr de etaje urcate pe minut.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR %Max.: procentul din pulsul maxim.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Interval Distance: distanţa parcursă pentru intervalul curent.
Interval Distance Per Stroke: distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata intervalului curent.
Interval Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
durata intervalului curent.
Interval Pace: ritmul mediu pentru intervalul curent.
Interval Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata intervalului curent.
Interval Strokes: numărul total de mişcări pentru intervalul
curent.
Interval Strokes/Length: numărul mediu de mişcări pe lungime
pe durata intervalului curent.
Interval SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru intervalul
curent.
Interval Time: timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Lap 500m Pace: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru tura
curentă.
Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap HR: pulsul mediu pentru tura curentă.
Lap HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura
curentă.
Lap Pace: ritmul mediu pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Steps: numărul de paşi în cadrul turei curente.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Last Interval Distance Per Stroke: distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata ultimului interval finalizat.
Last Interval Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) în timpul ultimului interval finalizat.
Last Interval Strokes: numărul total de mişcări pentru ultimul
interval finalizat.
Last Lap 500m Pace: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru
ultima tură.
Last Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel mai
recent finalizată.
Last Lap Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Last Lap Distance: distanţa parcursă pentru cea mai recentă
tură finalizată.
Last Lap Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Last Lap Speed: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Time: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Last Length Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă lungime
de bazin finalizată.
Last Length Stroke Rate: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
Last Length Strokes: numărul total de mişcări pentru ultima
lungime de bazin finalizată.
Last Length SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru cea mai
recentă lungime de bazin finalizată.
Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
activităţii curente.
Maximum Speed: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Pace: ritmul curent.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Steps: numărul de ture în cadrul activităţii curente.
Stroke Rate: numărul de mişcări pe minut (mpm).
Strokes: numărul total de mişcări pentru activitatea curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Time in Zone: timpul scurs pe fiecare zonă de frecvenţă
cardiacă sau de putere.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Timer: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Total Ascent: distanţa totală urcată în timpul activităţii sau de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală coborâtă în timpul activităţii sau
de la ultima resetare.
Vertical Speed: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Anexă
25
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în
setările senzorului de viteză.
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet.
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
26
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
Anexă
Index
A
accesorii 20, 24
activităţi 10, 11, 17
adăugare 10
iniţiere 10
personalizare 10
preferinţe 10
salvare 10
actualizări, software 22
alarme 18, 19
alergare pe bandă 11
alerte 8, 18
puls 7
antrenament 2
calendar 14, 15
pagini 11
planificări 14, 15
antrenare în interior 11
apeluri telefonice 2
aplicaţii 2, 3, 5, 14
smartphone 1, 10
asistenţă 5, 6
asociere
senzori 20
Senzori ANT+ 7
smartphone 1, 23
Auto Lap 18
Auto Pause 18
B
baterie
încărcare 21
maximizare 2, 20, 23
benzi 22
blocare, ecran 1, 19
BluetoothTehnologia 3
busolă 12, 16
calibrare 16
C
cadenţă
alerte 18
senzori 21
cadran ceas 1
calendar 14, 15
calibrare, busolă 16
calorie, alerte 18
calorii 24
cartelă de scor 13
căşti 23
conectare 5
tehnologie Bluetooth 5, 23
câmpuri de date 1, 3, 11, 18, 24
ceas 19
ciclism 11
ciclul menstrual 9
comenzi pentru muzică 5
comenzi rapide 1, 17
computer 5
Connect IQ 1, 3
contacte, adăugare 2, 6
contacte de urgenţă 2, 5, 6
contacte de urgență 6
cronometru 11, 12, 19
numărătoare inversă 19
cronometru pentru numărătoare inversă 19
curăţarea dispozitivului 22
D
date
încărcare 16
stocare 14, 16, 17
transferare 14, 16, 17
depanare 6, 23, 24
derulare automată 19
detecţie incidente 5, 6
dimensiune bazin
personalizare 12
Index
setare 12
dimensiuni ale roţii 21, 26
distanţă, alerte 18
dogleg 12
E
ecran 19
ecran tactil 1
exerciţii 14, 15
F
feţe de ceas 3, 17
fusuri orare 19
G
Garmin Connect 1–3, 5, 14–16, 20, 22
stocare date 17
Garmin Express 3
actualizare software 22
Garmin Pay 3, 4
GPS 1, 6
semnal 24
H
hărţi 15
I
ID unitate 22
iluminare de fundal 1, 19
intervale 12
IQ mişcare 8
istoric 11, 16
trimitere la computer 14, 16, 17
vizualizare 13
încărcare 21
încărcarea datelor 16
înot 12
L
layup 12
licenţă 22
LiveTrack 5, 6
locaţii 15
ştergere 15
locul acului, vizualizare în verde 12
lungimi 12
M
măsurarea unei lovituri 13
meniu 1
meniu de comenzi 17
meniu principal, personalizare 9
mesaje text 2
meteo 9
Minute de activitate intensă 8, 24
mişcări 12
monitorizare 5
monitorizarea activităţii 8, 9
muzică 4
încărcare 4, 5
redare 5
servicii 4, 5
N
navigare 15
oprire 16
NFC 3
nivel de stres 9, 10
notificări 2
apeluri telefonice 2
mesaje text 2
O
obiective
ora din zi
oră 19
alerte
setări
20
19, 23
18
19
P
pictograme 1
piese de schimb 22
plăţi 3, 4
portofel 3
profil de utilizator 14
profiluri, utilizator 14
puls 1, 6, 7
alerte 7, 18
asociere senzori 7
monitor 6, 7
zone 7, 14, 16
punctaj SWOLF 12
putere (forţă), alerte 18
R
recorduri personale 15
ştergere 15
resetarea dispozitivului 23
rundă de golf, încheiere 13
S
salvare activităţi 11, 12
schi
alpin 11
snowboard 11
scor 13
semnale de la sateliţi 1, 24
senzor de picior 1, 21
senzor de talpă 21
Senzori ANT+ 20, 21
Senzori Bluetooth 20
senzori de bicicletă 21
senzori de viteză şi de cadenţă 1, 21
setări 8, 9, 14, 17, 19, 20, 23
dispozitiv 20
setări de sistem 19
smartphone 3, 5, 9, 14, 23
aplicaţii 2, 3, 10
asociere 1, 23
snowboard 11
software
actualizare 22
versiune 22
specificaţii 22
stare de repaus 3, 8
statistică 13
statistici sănătate 9
stocare date 14, 16
ştergere
istoric 16
recorduri personale 15
T
taste 1, 22
tehnologie Bluetooth 2, 5, 19, 23
căşti 23
Tehnologie Bluetooth, căşti 5
Telecomanda VIRB 10
tempe 21, 24
temperatură 21, 24
trasee
descărcare 12
redare 12
selectare 12
ture 16, 18
U
unităţi de măsură 20
USB 22
V
VIRB telecomandă 10
vizualizare în verde, locul acului 12
VO2 max. 7, 8, 25
W
Wi-Fi, conectare 3
Wi‑Fi, conectare 3
widgeturi 1, 3, 4, 7, 9
pericole 12
personalizarea dispozitivului 14, 17, 18
27
Z
zone
oră 19
puls 7
zone de, puls 7
28
Index
support.garmin.com
Iulie 2019
190-02379-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising