Garmin | vívoactive® 3 Music | User guide | Garmin vívoactive® 3 Music Käyttöopas

Garmin vívoactive® 3 Music Käyttöopas
VÍVOACTIVE 3 MUSIC
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB ja vívoactive ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja iTunes ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat
Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Edistyneet sykeanalyysit: Firstbeat. Spotify ohjelmisto on kolmansien osapuolten käyttöoikeuksien alainen. Ne
ovat osoitteessa https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03405
IFETEL: 201801A01655
®
Sisällysluettelo
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kosketusnäytön käyttövihjeitä ................................................ 1
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen ..................... 1
Säädinvalikon käyttäminen .................................................... 1
Kuvakkeet ................................................................................... 1
Liikkumishälytyksen käyttäminen ................................................ 8
Unen seuranta ............................................................................ 8
Tehominuutit ............................................................................... 8
Tehominuuttien hankkiminen ................................................. 8
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 8
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ............................................... 8
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä ..................... 8
Kuukautiskierron seuranta .......................................................... 8
Älykkäät ominaisuudet.................................................. 1
Widgetit ........................................................................... 8
Johdanto......................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Yhteysominaisuudet ................................................................... 2
Yhteystietojen lisääminen ...................................................... 2
Puhelinilmoitukset .................................................................. 2
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ......................... 2
Ilmoitusten tarkasteleminen .............................................. 2
Vastaaminen tekstiviestiin ................................................. 2
Saapuvan puhelun vastaanottaminen ............................... 2
Ilmoitusten hallinta ............................................................ 2
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä ........ 2
Älä häiritse -tilan käyttäminen ................................................ 2
Puhelimen etsiminen .............................................................. 3
Connect IQ ominaisuudet ........................................................... 3
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ................................ 3
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ........... 3
Wi‑Fi® yhteysominaisuudet ........................................................ 3
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen ............................................... 3
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon ................................................ 3
Garmin Pay™.................................................................. 3
Garmin Pay lompakkotoiminnon määrittäminen ......................... 3
Ostoksen maksaminen kellon avulla .......................................... 3
Kortin lisääminen Garmin Pay lompakkoon ................................ 4
Garmin Pay lompakon hallinta ............................................... 4
Garmin Pay salasanan vaihtaminen ........................................... 4
Musiikki........................................................................... 4
Yhdistäminen kolmannen osapuolen palveluun ......................... 4
Äänisisällön lataaminen kohteesta Spotify® .......................... 4
Äänisisällön lataaminen kolmannen osapuolen palvelusta .... 4
Kolmannen osapuolen palvelun yhteyden katkaiseminen ..... 4
Oman äänisisällön lataaminen ................................................... 5
Bluetooth kuulokkeiden yhdistäminen ........................................ 5
Musiikin kuunteleminen .............................................................. 5
Musiikin toiston säätimet ............................................................. 5
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet........................... 5
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen ............................................. 5
Yhteystietojen lisääminen ........................................................... 5
LiveTrack toiminnon ottaminen käyttöön GPS-suorituksissa ..... 6
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 6
Avun pyytäminen ........................................................................ 6
Sykeominaisuudet.......................................................... 6
Rannesykemittari ........................................................................ 6
Laitteen käyttäminen .............................................................. 6
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 6
Sykewidgetin tarkasteleminen ............................................... 6
Poikkeavan sykkeen hälytyksen määrittäminen .................... 6
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille ............................ 7
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä .............................. 7
Tietoja sykealueista .................................................................... 7
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 7
Sykealuelaskenta ................................................................... 7
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ....................... 7
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen .......... 7
Aktiivisuuden seuranta.................................................. 7
Automaattinen tavoite ................................................................. 8
Sisällysluettelo
Widgetien tarkasteleminen ......................................................... 9
Widgetsilmukan mukauttaminen ............................................ 9
Tietoja Oma pvä -widgetistä .................................................. 9
Sääwidgetin tarkasteleminen ................................................. 9
Sykevaihtelu ja stressitaso ......................................................... 9
Stressitasowidgetin käyttäminen ............................................ 9
VIRB etäkäyttö ............................................................................ 9
VIRB actionkameran hallinta .................................................. 9
Sovellukset ja suoritukset............................................. 9
Suorituksen aloittaminen .......................................................... 10
Suoritusten tallennusvinkkejä .............................................. 10
Suorituksen lopettaminen ......................................................... 10
Mukautetun suorituksen lisääminen ......................................... 10
Suosikkisuorituksen lisääminen tai poistaminen ...................... 10
Sisäharjoitukset ........................................................................ 10
Voimaharjoittelusuorituksen tallentaminen .......................... 10
Juoksumaton matkan kalibrointi ........................................... 10
Ulkoilusuoritukset ...................................................................... 11
Lähteminen lenkille .............................................................. 11
Lähteminen pyörälenkille ..................................................... 11
Laskukertojen näyttö ............................................................ 11
Allasuinti ................................................................................... 11
Altaan koon määrittäminen .................................................. 11
Uintitermejä .......................................................................... 11
Golf ........................................................................................... 11
Golfkenttien lataaminen ....................................................... 11
Golfin pelaaminen ................................................................ 11
Reiän tiedot .......................................................................... 11
Lipun sijainnin vaihtaminen ............................................. 12
Lipun suunnan tarkasteleminen ...................................... 12
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen ................... 12
Esteiden tarkasteleminen ..................................................... 12
Lyönnin mittaaminen Garmin AutoShot™ toiminnolla ......... 12
Pisteiden seuraaminen ........................................................ 12
Pisteytystavan määrittäminen ......................................... 12
Golftilastojen seuranta .................................................... 13
Golftilastojen tallentaminen ............................................. 13
Lyöntihistorian tarkasteleminen ........................................... 13
Pelin yhteenvedon tarkasteleminen ..................................... 13
Pelin lopettaminen ............................................................... 13
Golfasetukset ....................................................................... 13
Pisteytysasetukset .......................................................... 13
Garmin Golf sovellus ............................................................ 13
Harjoittelu...................................................................... 13
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................. 13
Kuntoilutavoitteet ................................................................. 13
Harjoitukset ............................................................................... 13
Harjoituksen seuraaminen ................................................... 13
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen .......................................................................... 14
Tämän päivän harjoituksen aloittaminen ........................ 14
Ajoitettujen harjoitusten tarkasteleminen ........................ 14
Adaptive Training Plan -harjoitusohjelmat ........................... 14
Omat ennätykset ....................................................................... 14
Omien ennätysten tarkasteleminen ..................................... 14
Oman ennätyksen palauttaminen ........................................ 14
i
Oman ennätyksen tyhjentäminen ........................................ 14
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen .......................... 14
Navigointi...................................................................... 14
Sijainnin tallentaminen .............................................................. 14
Sijainnin poistaminen ........................................................... 15
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ........................................ 15
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................... 15
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 15
Kompassi .................................................................................. 15
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti .............................. 15
Historia.......................................................................... 15
Historian käyttäminen ............................................................... 15
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ............................... 15
Garmin Connect ........................................................................ 15
Garmin Connect sovelluksen käyttäminen .......................... 16
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ................................. 16
Laitteen mukauttaminen.............................................. 16
Kellotaulun vaihtaminen ........................................................... 16
Mukautetun kellotaulun luominen ........................................ 16
Säädinvalikon mukauttaminen .................................................. 16
Suoritukset ja sovellusasetukset .............................................. 16
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 17
Hälytykset ............................................................................ 17
Hälytyksen määrittäminen ............................................... 17
Auto Lap ............................................................................... 17
Kierrosten merkitseminen Auto Lap -toiminnolla ............ 17
Manuaalisen kierrostoiminnon ottaminen käyttöön .............. 18
Käyttäminen:Auto Pause® ................................................... 18
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 18
Puhelin- ja Bluetooth asetukset ................................................ 18
Järjestelmäasetukset ................................................................ 18
Aika-asetukset ..................................................................... 18
Aikavyöhykkeet ............................................................... 18
Ajan asettaminen manuaalisesti ..................................... 18
Hälytyksen asettaminen .................................................. 18
Hälytyksen poistaminen .................................................. 19
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ....................... 19
Sekuntikellon käyttäminen .............................................. 19
Taustavaloasetukset ............................................................ 19
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 19
Garmin Connect asetukset ....................................................... 19
Garmin Connect tilin laiteasetukset ..................................... 19
Garmin Connect tilin käyttäjäasetukset ................................ 19
Vianmääritys ................................................................. 22
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ....................... 22
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 22
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä laitteeseen ...................... 22
Musiikki pätkii tai kuulokkeiden yhteys katkeilee ...................... 22
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 22
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa .............................................. 22
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 22
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................... 22
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 22
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 23
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................. 23
Aktiivisuuden seuranta .............................................................. 23
Askelmäärä ei näytä oikealta ............................................... 23
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta ...................... 23
Tehominuuttien ja kalorien laskennan tarkkuuden
parantaminen ....................................................................... 23
Lämpötilalukema ei ole tarkka .................................................. 23
Lisätietojen saaminen ............................................................... 23
Liite................................................................................ 23
Tietokentät ................................................................................ 23
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 24
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 25
Symbolien määritykset .............................................................. 25
Hakemisto ..................................................................... 26
Langattomat anturit...................................................... 20
Langattomien anturien pariliitos ................................................ 20
Jalka-anturi ............................................................................... 20
Jalka-anturin kalibroiminen .................................................. 20
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen .............................. 20
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ....... 20
Nopeusanturin kalibroiminen ............................................... 20
Tilannetietoisuus ....................................................................... 20
tempe ........................................................................................ 20
Laitteen tiedot............................................................... 20
Laitteen lataaminen .................................................................. 20
Tuotepäivitykset ........................................................................ 21
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect sovelluksella ... 21
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ... 21
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 21
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen ............................ 21
Tekniset tiedot .......................................................................... 21
Laitteen huoltaminen ................................................................ 21
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 21
Hihnojen vaihtaminen ............................................................... 21
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse .
Kosketusnäyttö lukittuu eikä vastaa ennen kuin avaat sen.
3 Avaa kosketusnäyttö painamalla painiketta pitkään.
Säädinvalikon käyttäminen
Säädinvalikko sisältää mukautettavia pikavalintoja, kuten
kosketusnäytön lukituksen ja laitteen sammutuksen.
HUOMAUTUS: voit lisätä ja poistaa säädinvalikon pikavalintoja
sekä muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon mukauttaminen,
sivu 16).
1 Paina painiketta 2 sekuntia missä tahansa näytössä.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kosketusnäyttö
• voit vierittää widgetejä, toimintoja ja valikkoja
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
• Valitse napauttamalla.
• Voit palata edelliseen näyttöön pyyhkäisemällä oikealle.
• Voit näyttää kellotaulun ja widgetit suorituksen aikana
pyyhkäisemällä oikealle.
• Suorituksen aikana voit keskeyttää suorituksen, merkitä
uuden kierroksen, aloittaa uuden toistosarjan tai siirtyä
harjoituksen seuraavaan vaiheeseen
kaksoisnapauttamalla.
• Voit näyttää nykyisen näytön laiteasetusten ja muiden
asetusten valikon painamalla pitkään.
Painike
• käynnistä laite painamalla.
• Avaa säädinvalikko, mukaan lukien laitteen sammutus,
painamalla 2 sekunnin ajan.
• Pyydä apua painamalla 5 sekunnin ajan (Turvallisuus- ja
jäljitysominaisuudet, sivu 5).
• Voit palata kellotauluun mistä tahansa näytöstä
painamalla, paitsi suorituksen aikana.
• Voit keskeyttää suorituksen painamalla painiketta.
Kuvakkeet
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena
näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on
liitetty.
GPS-tila
Älypuhelinyhteyden tila
Sykemittarin tila
Jalka-anturin tila
LiveTrack tila
Nopeus- ja poljinanturin tila
Varia™ pyöränvalon tila
Varia pyörätutkan tila
tempe™ anturin tila
VIRB
VIRB kameran tila
®
vívoactive herätyksen tila
Älykkäät ominaisuudet
Pariliitos älypuhelimeen
vívoactive laite on pariliitettävä määritystä varten suoraan
Garmin Connect™ sovelluksen kautta eikä älypuhelimen
Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin
Connect sovellus.
2 Valitse vaihtoehto, jolla otat laitteen pariliitostilan käyttöön:
• Jos määrität laitetta ensimmäistä kertaa, käynnistä laite
painamalla painiketta pitkään.
• Jos ohitit pariliitoksen aiemmin tai pariliitit laitteesi toiseen
älypuhelimeen, kosketa kosketusnäyttöä pitkään ja siirry
pariliitostilaan manuaalisesti valitsemalla Asetukset >
Puhelin > Pariliitä puhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect sovellukseen, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garmin-laitteet >
Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
®
Kosketusnäytön käyttövihjeitä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä, jotta näet asetusvalikon.
Voit selata luetteloita ja valikkoja vetämällä ylös- tai alaspäin.
Voit selata nopeasti pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Valitse painike, luettelokohta tai valikkokohta napauttamalla.
Pyyhkäisemällä kellotaulussa ylös- tai alaspäin voit selata
laitteen widgetejä.
Widgetissä voit tarkastella muita widgetin näyttöjä
tarvittaessa napauttamalla.
Voit näyttää seuraavan tietonäytön suorituksen aikana
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Pyyhkäisemällä suorituksen aikana oikealle näet kellotaulun
ja widgetit, ja pyyhkäisemällä vasemmalle palaat suorituksen
tietokenttiin.
Tee kukin valikkovalinta erillisenä toimena.
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen
Voit estää tahattomat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön.
Johdanto
1
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä vívoactive laitteessa,
kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen Bluetooth
tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn
älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect sovellus.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps. Jotkin
ominaisuudet ovat käytettävissä myös, kun yhdistät laitteen
langattomaan verkkoon.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
vívoactive laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Connect IQ™: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
Sää: voit tarkastella viimeisimpiä säätietoja ja sääennusteita.
Bluetooth anturit: voit yhdistää Bluetooth yhteensopivia
antureita, kuten sykemittarin.
Etsi puhelin: paikantaa kadonneen älypuhelimen, joka on
pariliitetty vívoactive laitteeseen ja on kantoalueella.
Etsi laite: paikantaa kadonneen vívoactive laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
Yhteystietojen lisääminen
Garmin Connect sovellukseen voi lisätä enintään 50
yhteystietoa. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita voi käyttää
LiveTrack-toiminnossa.
Kolmea yhteyshenkilöä voi käyttää hätäyhteyshenkilöinä
(Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen, sivu 5).
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Yhteyshenkilö / Yhteystiedot.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet lisännyt yhteyshenkilöt, ota muutokset käyttöön
vívoactive 3 Music laitteessa synkronoimalla tiedot (Garmin
Connect sovelluksen käyttäminen, sivu 16).
3 Lue koko ilmoitus vierittämällä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit reagoida ilmoitukseen valitsemalla toiminnon, kuten
Ohita tai Vastaa.
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat ilmoituksen
tyypistä ja puhelimen käyttöjärjestelmästä. Kun ohitat
ilmoituksen puhelimessa tai vívoactive laitteessa, se ei
näy enää widgetissä.
• Voit palata ilmoitusluetteloon pyyhkäisemällä oikealle.
Vastaaminen tekstiviestiin
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
Android™ älypuhelimissa.
Kun saat tekstiviesti-ilmoituksen vívoactive laitteeseen, voit
lähettää nopean vastauksen valitsemalla viestin luettelosta. Voit
mukauttaa viestejä Garmin Connect sovelluksessa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus lähettää tekstiviestejä
puhelimesi avulla. Normaalit tekstiviestirajoitukset ja -maksut
voivat olla voimassa. Pyydä lisätietoja mobiilioperaattorilta.
1 Avaa ilmoituswidget pyyhkäisemällä.
2 Valitse tekstiviesti-ilmoitus.
3 Valitse Vastaa.
4 Valitse viesti luettelosta.
Puhelimesi lähettää valitun viestin tekstiviestinä.
Saapuvan puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun yhdistettyyn älypuhelimeesi, vívoactive
laite näyttää soittajan nimen tai puhelinnumeron.
• Voit hyväksyä puhelun valitsemalla .
HUOMAUTUS: jos haluat puhua soittajalle, käytä yhdistettyä
älypuhelinta.
• Voit hylätä puhelun valitsemalla .
• Voit hylätä puhelun ja lähettää heti tekstiviestivastauksen
valitsemalla ja valitsemalla viestin luettelosta.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan, jos laite on yhdistetty Android älypuhelimeen.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita vívoactive laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät iPhone laitetta, voit valita ilmoitusasetuksista,
mitkä kohteet näkyvät laitteessa.
• Jos käytät Android älypuhelinta, valitse Garmin Connect
sovelluksessa Asetukset > Älykkäät ilmoitukset.
®
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
on alueella ja on pariliitetty laitteeseen. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa käyttöön ilmoitukset, sinun on pariliitettävä
vívoactive laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Yhteydet > Puhelin > Ilmoitukset.
3 Valitsemalla Suorituksen aikana voit määrittää suorituksen
tallentamisen aikana näkyvien ilmoitusten asetukset.
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitsemalla Ei suorituksen aikana voit määrittää
kellotilassa näkyvien ilmoitusten asetukset.
6 Valitse ilmoitusasetus.
7 Valitse Aikakatkaisu.
8 Valitse aikakatkaisuaika.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget pyyhkäisemällä kellotaulua.
2 Valitse ilmoitus.
2
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä
1 Avaa säädinvalikko painamalla painiketta-painiketta pitkään.
2 Valitse , jos haluat poistaa Bluetooth älypuhelinyhteyden
käytöstä vívoactive laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa hälytysten ja
ilmoitusten värinän ja taustavalon käytöstä. Voit käyttää tilaa
esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
• Voit ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä
manuaalisesti painamalla painiketta pitkään ja valitsemalla .
• Voit ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön automaattisesti
nukkuma-ajaksesi siirtymällä laitteen asetuksiin Garmin
Connect sovelluksessa ja valitsemalla Äänimerkit ja
hälytykset > Älä häiritse nukkumisen aikana.
Älykkäät ominaisuudet
2 Määritä Wi‑Fi-yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
Puhelimen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen älypuhelimen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse .
Signaalin voimakkuuspalkit tulevat näkyviin vívoactive
näyttöön ja älypuhelimesta kuuluu hälytys. Palkkien koko
kasvaa, kun siirryt lähemmäs älypuhelinta.
3 Lopeta etsiminen painamalla painiketta.
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Connect IQ sovelluksella. Voit
mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
®
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata ominaisuuksia Connect IQ sovelluksesta,
sinun on pariliitettävä vívoactive laite älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Connect IQ
sovellus.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
®
Suoritusten lataaminen Garmin Connect tilillesi: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Äänisisältö: voit synkronoida äänisisältöä kolmannen
osapuolen palveluista.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa ja asentaa uusimman
ohjelmistopäivityksen automaattisesti, kun Wi‑Fi yhteys on
käytettävissä.
Harjoitukset ja harjoitusohjelmat: voit selata ja valita
harjoituksia ja harjoitusohjelmia Garmin Connect sivustossa.
Kun laite käyttää seuraavan kerran Wi‑Fi yhteyttä, tiedostot
lähetetään langattomasti laitteeseen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
Laite on yhdistettävä älypuhelimen Garmin Connect
sovellukseen tai tietokoneen Garmin Express™ sovellukseen,
jotta sen voi yhdistää Wi‑Fi verkkoon.
1 Valitse vaihtoehto:
• Lataa Garmin Connect sovellus ja pariliitä älypuhelin
(Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express ja lataa
Garmin Express sovellus.
Garmin Pay™
Laite on yhdistettävä älypuhelimen Garmin Connect
sovellukseen tai tietokoneen Garmin Express sovellukseen, jotta
sen voi yhdistää Wi‑Fi verkkoon (Wi‑Fi yhteyden määrittäminen,
sivu 3).
Laite on yhdistettävä kohteeseen Wi‑Fi, jotta laitteen voi
synkronoida kolmannen osapuolen musiikkipalvelun kanssa.
Yhdistämällä laitteen Wi‑Fi verkkoon voit myös lisätä suurten
tiedostojen latausnopeutta.
1 Siirry Wi‑Fi verkon kantoalueelle.
2 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
3 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
4 Valitse Yleinen > Wi-Fi-verkot > Lisää verkko.
5 Valitse käytettävissä oleva Wi‑Fi verkko ja anna
kirjautumistiedot.
Garmin Pay™
Garmin Pay toiminnolla voit maksaa ostoksia kellon avulla
kaupoissa, jotka tukevat toimintoa, käyttämällä toimintoa
tukevan rahoituslaitoksen luotti- tai maksukortteja.
Garmin Pay lompakkotoiminnon
määrittäminen
Voit lisätä toimintoa tukevia luotto- tai maksukortteja Garmin Pay
lompakkoosi. Toimintoa tukevien rahoituslaitosten luettelo on
osoitteessa garmin.com/garminpay/banks.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse vívoactive 3 Music laite.
3 Valitse Garmin Pay > Luo lompakko.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Ostoksen maksaminen kellon avulla
Ennen kuin voit käyttää kelloasi ostosten maksamiseen, sinun
on määritettävä vähintään yksi maksukortti.
Voit maksaa ostoksista kellon avulla kaupoissa, jotka tukevat
toimintoa.
1 Paina painiketta-painiketta pitkään.
2 Valitse .
3 Anna nelinumeroinen salasana.
HUOMAUTUS: jos annat salasanan väärin kolme kertaa,
lompakkosi lukitaan, ja sinun on vaihdettava salasanasi
Garmin Connect sovelluksessa.
Viimeksi käyttämäsi maksukortti tulee näkyviin.
4 Jos olet lisännyt useita kortteja Garmin Pay lompakkoosi, voit
vaihtaa toiseen korttiin pyyhkäisemällä (valinnainen).
5 Pidä 60 sekunnin kuluessa kelloa maksupäätteen lähellä niin,
että kello osoittaa kohti maksupäätettä.
Kello värisee ja näyttää valintamerkin, kun tiedonsiirto
maksupäätteeseen on valmis.
6 Noudata tarvittaessa kortinlukijan ohjeita tapahtuman
suorittamiseksi loppuun.
3
VIHJE: kun olet antanut salasanan, voit maksaa antamatta
salasanaa 24 tunnin ajan, kun pidät kelloa koko ajan. Jos irrotat
kellon ranteesta tai poistat sykemittauksen käytöstä, sinun on
annettava salasana uudelleen ennen maksamista.
Kortin lisääminen Garmin Pay lompakkoon
Voit lisätä enintään kymmenen luotto- tai maksukorttia
Garmin Pay lompakkoosi.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen vívoactive laitesivulla
Garmin Pay > .
Syötä
kortin tiedot ja lisää kortti lompakkoosi näytön ohjeiden
2
mukaisesti.
Kun kortti on lisätty, voit valita kortin kellostasi, kun suoritat
maksun.
Garmin Pay lompakon hallinta
Voit katsella kunkin maksukorttisi yksityiskohtaisia tietoja ja
keskeyttää kortin käytön, aktivoida tai poistaa kortin. Voit myös
keskeyttää Garmin Pay lompakon käytön tai poistaa koko
lompakon.
HUOMAUTUS: joissakin maissa toimintoa tukevat
rahoituslaitokset saattavat rajoittaa lompakon ominaisuuksia.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen vívoactive laitesivulla
Garmin Pay > Lompakon hallinta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää tietyn kortin käytön valitsemalla kortin ja
valitsemalla Keskeytä.
Kortin on oltava aktiivinen, jotta voit tehdä ostoksia
vívoactive laitteellasi.
• Voit keskeyttää lompakkosi kaikkien korttien käytön
tilapäisesti valitsemalla Keskeytä lompakon käyttö.
Et voi maksaa vívoactive laitteellasi ennen kuin olet
lopettanut vähintään yhden kortin keskeytyksen
sovelluksen avulla.
• Voit poistaa keskeytyksen lompakosta, jonka käyttö on
keskeytetty, valitsemalla Lopeta lompakon keskeytys.
• Voit poistaa tietyn kortin valitsemalla kortin ja valitsemalla
Poista.
Kortti poistetaan kokonaan lompakostasi. Jos haluat lisätä
tämän kortin lompakkoosi tulevaisuudessa, sinun on
annettava kortin tiedot uudelleen.
• Voit poistaa kaikki lompakon kortit valitsemalla Poista
lompakko.
Garmin Pay lompakko ja kaikki siihen liittyvät korttitiedot
poistetaan. Et voi maksaa vívoactive laitteellasi ennen
kuin luot uuden lompakon ja lisäät kortin.
Garmin Pay salasanan vaihtaminen
Sinun on tiedettävä nykyinen salasanasi, jotta voit vaihtaa sen.
Salasanaa ei voi palauttaa. Jos unohdat salasanasi, sinun on
poistettava lompakkosi, luotava uusi ja syötettävä korttitietosi
uudelleen.
Voit vaihtaa Garmin Pay lompakon käyttämiseen vaaditun
salasanan vívoactive laitteessa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen vívoactive laitesivulla
Garmin Pay > Vaihda salasana.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Seuraavan kerran, kun maksat vívoactive laitteellasi, sinun on
annettava uusi salasanasi.
Musiikki
HUOMAUTUS: tämä osa koskee kolmea musiikin
toistovaihtoehtoa.
• Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan musiikki
4
• Oma äänisisältö
• Puhelimeen tallennettu musiikki
vívoactive 3 Music laitteeseen voi ladata äänisisältöä
tietokoneesta tai kolmannen osapuolen palvelusta, jotta sitä voi
kuunnella, kun älypuhelin ei ole lähellä. Jos haluat kuunnella
laitteeseen tallennettua äänisisältöä, tarvitset Bluetooth
tekniikkaa tukevat kuulokkeet.
Voit myös hallita pariliitetyn älypuhelimen musiikin toistoa
laitteella.
Yhdistäminen kolmannen osapuolen
palveluun
Ennen kuin voit ladata yhteensopivaan kelloon musiikkia tai
muita äänitiedostoja tuetusta kolmannen osapuolen palvelusta,
sinun on muodostettava palveluun yhteys Garmin Connect
sovelluksella.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
3 Valitse Musiikki.
4 Valitse vaihtoehto:
• yhdistä asennettuun palveluun valitsemalla
palveluntarjoaja ja seuraamalla näytön ohjeita
• yhdistä uuteen palveluun valitsemalla Hae
musiikkisovelluksia, hakemalla palveluntarjoaja ja
seuraamalla näytön ohjeita.
Äänisisällön lataaminen kohteesta Spotify
®
Jotta voit ladata äänisisältöä Spotify palvelusta, yhdistä Wi‑Fi
verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 3).
Tarkista asia mobiilipalveluntarjoajalta, koska äänisisällön
lataaminen vaikuttaa datasopimukseen.
1 Avaa Musiikin hallinta -widget.
2 Valitse Spotify > Lisää musiikkia ja podcasteja.
3 Valitse laitteeseen ladattava soittolista tai muu kohde.
HUOMAUTUS: äänisisällön lataaminen voi kuluttaa akkua.
Laite tarvitsee ehkä liittää ulkoiseen virtalähteeseen, jos akun
jäljellä oleva virta ei riitä.
Valitut soittolistat ja muut kohteet ladataan laitteeseen.
Äänisisällön lataaminen kolmannen osapuolen
palvelusta
Jotta voit ladata äänisisältöä, muodosta yhteys Wi‑Fi verkkoon
(Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 3).
Tarkista asia mobiilipalveluntarjoajalta, koska äänisisällön
lataaminen vaikuttaa datasopimukseen.
1 Avaa musiikin säädinwidget vívoactive laitteessa.
2 Paina kosketusnäyttöä--painiketta pitkään.
3 Valitse Musiikkipalvelut.
4 Valitse yhdistetty palvelu ja seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse laitteeseen ladattava soittolista tai muu kohde.
6 Valitse Valmis.
7 Sulje valikko pyyhkäisemällä oikealle.
8 Kun näet kehotuksen synkronoida laite palvelun kanssa,
valitse .
Valitut soittolistat ja muut kohteet ladataan laitteeseen.
HUOMAUTUS: äänisisällön lataaminen voi kuluttaa akkua. Laite
tarvitsee ehkä liittää ulkoiseen virtalähteeseen, jos akun virta on
vähissä.
Kolmannen osapuolen palvelun yhteyden
katkaiseminen
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
Musiikki
3 Valitse Musiikki.
4 Valitse asennettu kolmannen osapuolen palveluntarjoaja ja
katkaise yhteys siihen seuraamalla näytön ohjeita.
Valitsemalla tämän voit avata musiikin toiston säätimet.
Painamalla tätä pitkään voit avata musiikkivalikon.
Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit toistaa ja tauottaa nykyistä äänitiedostoa.
Oman äänisisällön lataaminen
Jotta voit lähettää omaa musiikkia laitteeseen, asenna
tietokoneeseen Garmin Express sovellus (www.garmin.com
/express).
Voit ladata henkilökohtaiset esimerkiksi mp3- ja aac-muotoiset
äänitiedostosi tietokoneesta vívoactive 3 Music laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2 Avaa tietokoneessa Garmin Express sovellus, valitse laite ja
valitse Musiikki.
VIHJE: Windows tietokoneet: voit valita
ja selata
äänitiedostot sisältävään kansioon. Apple tietokoneet:
Garmin Express sovellus käyttää iTunes kirjastoa.
3 Valitse Oma musiikki- tai iTunes-kirjasto-luettelossa
äänitiedostoluokka, kuten kappaleet tai soittolistat.
4 Valitse äänitiedostojen valintaruudut ja valitse Lähetä
laitteeseen.
5 Voit poistaa äänitiedostoja tarvittaessa valitsemalla
vívoactive 3 Music luettelosta luokan, valitsemalla
valintaruudut ja valitsemalla Poista laitteesta.
®
Valitsemalla tämän voit siirtyä soittolistan seuraavaan äänitiedostoon.
Voit kelata nykyistä äänitiedostoa eteenpäin painamalla tätä
pitkään.
Valitsemalla tämän voit aloittaa nykyisen äänitiedoston alusta.
Valitsemalla tämän kaksi kertaa voit siirtyä soittolistan edelliseen
äänitiedostoon.
Voit kelata nykyistä äänitiedostoa taaksepäin painamalla tätä
pitkään.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa uudelleentoistotilaa.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa satunnaistoistotilaa.
®
®
Bluetooth kuulokkeiden yhdistäminen
Voit kuunnella vívoactive 3 Music laitteeseen ladattua musiikkia,
kun yhdistät kuulokkeet Bluetooth tekniikalla.
1 Tuo kuulokkeet enintään 2 metrin (6,6 jalan) päähän
laitteesta.
2 Ota pariliitostila käyttöön kuulokkeissa.
3 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi >
Kuulokkeet.
Viimeistele
pariliitos valitsemalla kuulokkeet.
5
Musiikin kuunteleminen
1 Avaa Musiikin hallinta -widget.
2 Yhdistä Bluetooth kuulokkeet (Bluetooth kuulokkeiden
yhdistäminen, sivu 5).
3 Vaihda lähdettä koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit kuunnella kolmannen osapuolen palveluntarjoajan
musiikkia valitsemalla palveluntarjoajan nimen.
• Voit kuunnella kelloon tietokoneesta ladattua musiikkia
valitsemalla Oma musiikki (Oman äänisisällön
lataaminen, sivu 5).
• Jos haluat kuunnella musiikkia älypuhelimestasi, valitse
Hall. mus. puhelimessa.
5 Avaa musiikin toiston säätimet valitsemalla .
Musiikin toiston säätimet
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet
HUOMIO
Tapahtumantunnistus ja hätätoiminto ovat lisäominaisuuksia,
joihin ei pidä luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa.
Garmin Connect sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
vívoactive laitteessa on turvallisuus- ja jäljitysominaisuuksia,
jotka on määritettävä Garmin Connect sovelluksella.
HUOMAUTUS
Jos haluat käyttää kyseisiä ominaisuuksia, sinun on oltava
yhteydessä Garmin Connect sovellukseen Bluetooth tekniikan
avulla. Voit määrittää hätäyhteyshenkilöt Garmin Connect
tililläsi.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi, LiveTrack linkin ja GPSsijaintisi automaattisella viestillä hätäyhteyshenkilöille.
Tapahtumantunnistus: kun vívoactive laite havaitsee ulkona
kävely-, juoksu- tai pyöräilysuorituksen aikana vaaratilanteen,
se lähettää automaattisen viestin, LiveTrack linkin ja GPSsijaintisi hätäyhteyshenkilöillesi.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen
Hätäyhteyshenkilöiden puhelinnumeroita käytetään
tapahtumantunnistus- ja hätätoiminnossa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Turvallisuus & jäljitys > Tapahtumantunnistus &
hätätoiminto > Lisää hätäyhteyshenkilö.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Yhteystietojen lisääminen
Garmin Connect sovellukseen voi lisätä enintään 50
yhteystietoa. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita voi käyttää
LiveTrack-toiminnossa.
Kolmea yhteyshenkilöä voi käyttää hätäyhteyshenkilöinä
(Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen, sivu 5).
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Yhteyshenkilö / Yhteystiedot.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet lisännyt yhteyshenkilöt, ota muutokset käyttöön
vívoactive 3 Music laitteessa synkronoimalla tiedot (Garmin
Connect sovelluksen käyttäminen, sivu 16).
5
LiveTrack toiminnon ottaminen käyttöön
GPS-suorituksissa
syketietoja sykewidgetissä. Jos käytettävissä on sekä ranteesta
mitattu syke että sykevyön tiedot, laite käyttää sykevyön tietoja.
Ennen kuin voit aloittaa ensimmäisen LiveTrack istunnon, sinun
tarvitsee määrittää yhteystiedot Garmin Connect sovelluksessa.
1 Paina painiketta.
2 Valitse ulkoilusuoritus (Ulkoilusuoritukset, sivu 11).
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Valitse LiveTrack.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Automaattinen aloitus voit aloittaa
LiveTrack istunnon aina, kun aloitat tämäntyyppisen
suorituksen.
• Valitsemalla Jatka LiveTrack-harjoitusta voit pidentää
LiveTrack istunnon katseluajan 24 tuntiin.
• Valitse LiveTrack-vastaanottajat voit tarkastella Garmin
Connect sovelluksessa lisäämiäsi vastaanottajia.
• Valitsemalla Kertakutsu voit valita vastaanottajat
ainoastaan tätä suoritusta varten.
Käynnistä
suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
6
7 Aloita suoritus.
Vastaanottajat voivat tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin
Connect seurantasivulla.
Rannesykemittari
Tapahtumantunnistuksen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Jotta voit ottaa tapahtumantunnistuksen käyttöön laitteessa,
määritä hätäyhteyshenkilöt Garmin Connect sovelluksessa
(Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen, sivu 5). Pariliitetyssä
älypuhelimessa on oltava datasopimus ja sen on oltava verkon
kattavuusalueella, jolla datayhteys on käytettävissä.
Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä vastaanottamaan tekstiviestejä
(tekstiviestien vakiohinnat ovat voimassa).
1 Paina kellotaulussa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Turvallisuus & jäljitys >
Tapahtumantunnistus.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tapahtumantunnistus on käytettävissä vain
ulkona tapahtuville kävely-, juoksu- ja pyöräilysuorituksille.
Kun vívoactive laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee
tapahtuman, Garmin Connect sovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi. Näyttöön
tulee ilmoitus, että yhteyshenkilölle ilmoitetaan, kun 30 sekuntia
on kulunut. Voit peruuttaa viestin valitsemalla Peruuta, ennen
kuin laskurin aika on kulunut.
Avun pyytäminen
Avun pyytäminen hätätilanteessa edellyttää
hätäyhteyshenkilöiden määrittämistä (Hätäyhteyshenkilöiden
lisääminen, sivu 5).
1 Paina painiketta pitkään.
2 Kun tunnet kolme värähdystä, aktivoi hätätoiminto
vapauttamalla painike.
Laskurinäyttö avautuu.
VIHJE: voit peruuttaa viestin valitsemalla Peruuta, ennen
kuin laskurin aika on kulunut.
3 Tarvittaessa voit lähettää viestin heti valitsemalla Lähetä nyt.
Laitteen käyttäminen
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: laitteen pitäisi olla tiukalla mutta tuntua
miellyttävältä. Laite ei saa päästä liikkumaan juoksun tai
harjoittelun aikana, jotta saat tarkat syketiedot.
HUOMAUTUS: optinen anturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittarista on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 6.
• Lisätietoja tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com
/ataccuracy.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Sykewidgetin tarkasteleminen
Sykewidget näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
sykekaavion. Kaavio näyttää viimeaikaisen sykkeesi, minimi- ja
maksimisykkeen sekä värikoodatut palkit, joilla osoitetaan
kullakin sykealueella kulunut aika (Tietoja sykealueista,
sivu 7).
1 Näytä sykewidget pyyhkäisemällä kellotaulua.
2 Napauttamalla kosketusnäyttöä voit näyttää keskimääräisen
leposykkeesi viimeisimpien 7 päivän ajalta.
Poikkeavan sykkeen hälytyksen määrittäminen
Sykeominaisuudet
vívoactive laitteessa on rannesykemittari, ja se on yhteensopiva
sykevöiden kanssa (myydään erikseen). Voit tarkastella
6
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää
asetetun hälytyskynnyksen (lyöntiä minuutissa), kun laite on
ollut jonkin aikaa käyttämättömänä.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
Sykeominaisuudet
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Syke >
Poikkeava SY-lähetys > Hälytyskynnys.
3 Valitse sykkeen kynnysarvo.
Joka kerta kun ylität mukautetun arvon, näyttöön tulee ilmoitus
ja laite värisee.
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
Voit lähettää syketietoja vívoactive laitteesta ja tarkastella niitä
pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Syke.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetys suorituksessa voit lähettää
syketiedot ajoitettujen suoritusten aikana (Suorituksen
aloittaminen, sivu 10).
• Valitsemalla Lähetys voit aloittaa sykelähetyksen heti.
4 Pariliitä vívoactive laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisykkeestä
Rasituksen tuntu
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
®
®
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä
vívoactive laitteessa Syke-asetuksen oletusarvo on
Automaattinen. Laite käyttää rannesykemittaria automaattisesti,
ellei laitteeseen ole liitetty sykevyötä.
HUOMAUTUS: rannesykemittarin poistaminen käytöstä poistaa
käytöstä myös ranteessa olevan Garmin Pay maksujen
tunnistustoiminnon, ja sinun on annettava salasana aina ennen
maksamista (Garmin Pay™, sivu 3).
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Syke > Ei
käytössä.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Laitteessa on eri sykealueet juoksua ja pyöräilyä
varten. Määritä maksimisykkeesi, jotta laite laskee kaloritiedot
mahdollisimman tarkasti. Voit myös määrittää kunkin
sykealueen. Voit myös säätää alueita manuaalisesti laitteessa
tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili > Sykealueet.
3 Voit katsoa oletusarvot (valinnainen) valitsemalla Oletus.
Oletusarvoja voi käyttää juostessa ja pyöräillessä.
4 Valitse Juoksu tai Pyöräily.
5 Valitse Suosikki > Aseta mukautettu.
6 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
7 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
Aktiivisuuden seuranta
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa.
Laitteessa maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy
numerona ja kuvauksena. Garmin Connect tilillä voit tarkastella
maksimaalisen hapenottokyvyn arvion lisätietoja, kuten
kuntoikääsi. Kuntoikäsi perusteella näet, miten kuntosi vertautuu
eri-ikäisten sukupuolesi edustajien kanssa. Kuntoikäsi saattaa
laskea ajan myötä kuntoillessasi.
Maksimaalisen hapenottokyvyn tiedot tarjoaa FirstBeat.
Maksimaalisen hapenottokyvyn analyysi toimitetaan yhtiön The
Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä (Maksimaalisen
hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 24) ja osoitteessa
www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Laite edellyttää maksimaalisen hapenottokyvyn arvion
näyttämiseen sykemittausta ja ajoitettua enintään 15 minuutin
ripeää kävelyä tai juoksua.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Maksimaalinen hapenottokyky.
Jos olet jo tallentanut ripeän kävely- tai juoksusuorituksen
ulkona, maksimaalisen hapenottokyvyn arvio saattaa tulla
näyttöön. Laite näyttää päivän, jolloin maksimaalisen
hapenottokyvyn arviosi päivitettiin viimeksi. Laite päivittää
maksimaalisen hapenottokyvyn arviosi aina, kun teet ulkona
ajoitetun vähintään 15 minuutin kävely- tai juoksusuorituksen.
Voit käynnistää maksimaalisen hapenottokyvyn testin
manuaalisesti, jotta saat päivitetyn arvion.
3 Käynnistä maksimaalisen hapenottokyvyn testi
pyyhkäisemällä ylöspäin ja valitsemalla Test. heti.
4 Mittaa maksimaalisen hapenottokyvyn arviosi seuraamalla
näytön ohjeita.
Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee ilmoitus.
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, kuljetun matkan, tehominuutit, kiivetyt kerrokset,
kulutetut kalorit ja unitilastot. Kulutetut kalorit sisältävät
perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.
7
Päivän askeleet näkyvät askelwidgetissä. Askelmäärä päivittyy
ajoittain.
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com/ataccuracy.
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .
Garmin Move IQ™
Kun liikkeesi vastaavat tuttuja kaavoja, Move IQ tunnistaa
tapahtuman automaattisesti ja näyttää sen aikajanallasi. Move
IQ tapahtumissa näkyvät suorituksen tyyppi ja kesto, mutta ne
eivät näy suoritusluettelossasi tai uutissyötteessä.
Move IQ voi aloittaa automaattisesti ajoitetun kävely- tai
juoksusuorituksen käyttäen aikarajoja, jotka olet määrittänyt
Garmin Connect sovelluksessa. Nämä suoritukset lisätään
suoritusluetteloon.
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite värisee, jos
värinä on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 18).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä
häiritse -tilaa voit poistaa käytöstä muut ilmoitukset ja hälytykset
paitsi herätykset (Älä häiritse -tilan käyttäminen, sivu 2).
Tehominuutit
Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO (World Health
Organization) suosittelevat viikossa kunnon parantamiseksi
vähintään 150 minuuttia keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta
kävelyä, tai 75 minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten
juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
Tehominuuttien hankkiminen
vívoactive laite laskee tehominuutteja vertaamalla syketietoja
keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä,
laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla
askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
8
Paina kellotaulussa kosketusnäyttöä-painiketta pitkään ja
valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta.
Tila: poistaa aktiivisuuden seurannan käytöstä.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Laite hälyttää
myös värinällä.
Tavoitehälytykset: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
tavoitehälytykset tai poistaa ne käytöstä vain suoritusten
aikana. Tavoitehälytykset näkyvät päivittäisten askelten,
päivittäisen kiivettyjen kerrosten ja viikoittaisten
tehominuuttien tavoitteen yhteydessä.
Move IQ: voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti
ja tallentamaan ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen, kun
Move IQ ominaisuus havaitsee tuttuja liikkeitä.
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä
Kun poistat aktiivisuuden seurannan käytöstä, askelia,
kiipeämiäsi kerroksia, tehominuutteja, unitilastoja ja Move IQ
tapahtumia ei tallenneta.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tila > Ei
käytössä.
Kuukautiskierron seuranta
Kuukautiskierto on tärkeä osa terveyttä. Voit katsoa lisätietoja ja
määrittää ominaisuuden Garmin Connect sovelluksen
Terveystilastot-asetuksista.
• Kuukautiskierron seuranta ja tiedot
• Fyysiset ja tunnepuolen oireet
• Kuukautis- ja hedelmällisyysennusteet
• Terveys- ja ravintotiedot
HUOMAUTUS: jos vívoactive laitteessa ei ole kuukautiskierron
seurantawidgetiä, voit ladata sen Connect IQ sovelluksesta.
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne widgetsilmukkaan manuaalisesti (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 9).
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Kiivetyt kerrokset: seuraa kiivettyjä kerroksia ja edistymistä
tavoitetta kohti.
Garmin valmentaja: näyttää ajoitetut harjoitukset, kun valitset
Garmin valmentajan harjoitussuunnitelman Garmin Connect
tilissäsi.
Golf: näyttää viimeisimmän golfpelin tiedot.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
sykekaavion.
Widgetit
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista.
Kuukautiskierron seuranta: näyttää nykyisen kiertosi. Voit
tarkastella ja kirjata päivittäisiä oireitasi.
Musiikin hallinta: älypuhelimen tai laitteen musiikkisoittimen
hallinta.
Oma päivä: näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi ajoitetut suoritukset,
tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut kalorit.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärääsi, askeltavoitettasi ja
tietoja viimeksi kuluneiden 7 päivän ajalta.
Stressi: näytä stressitasosi ja stressitasokäyrä. Voit yrittää
rentoutua tekemällä hengitysharjoituksen.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty vívoactive laitteeseen.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Widgetien tarkasteleminen
Pyyhkäise kellotaulussa ylös- tai alaspäin.
stressiä. Stressitason tuntemus helpottaa stressaavien hetkien
tunnistamista päivän aikana. Saat parhaat tulokset käyttämällä
laitetta nukkuessasi.
Synkronoimalla laitteen Garmin Connect tilisi kanssa voit
tarkastella koko päivän stressitasoa, pitkän aikavälin trendejä ja
lisätietoja.
Stressitasowidgetin käyttäminen
Stressitasowidget näyttää nykyisen stressitasosi ja kaavion
stressitasostasi viimeisten tuntien aikana. Se voi myös ohjata
sinua hengitystehtävässä, joka auttaa sinua rentoutumaan.
1 Kun olet istumassa tai et tee mitään, voit avata
stressitasowidgetin pyyhkäisemällä.
VIHJE: jos olet liian aktiviinen, eikä kello voi siksi mitata
stressitasoasi, näyttöön tulee viesti stressitason numeron
sijaan. Voit tarkistaa stressitasosi uudelleen, kun olet ollut
useiden minuuttien ajan tekemättä mitään.
2 Napauttamalla kosketusnäyttöä näet kaavion stressitasostasi
viimeisten neljän tunnin ajalta.
Siniset palkit ilmaisevat lepojaksot. Keltaiset palkit ilmaisevat
stressijaksot. Harmaat palkit ilmaisevat ajankohdat, joina olit
liian aktiivinen stressitason määrittämiseen.
3 Voit aloittaa hengitysharjoituksen pyyhkäisemällä ylöspäin,
valitsemalla Kyllä ja syöttämällä hengitysharjoituksen keston
minuutteina.
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Widgetsilmukan mukauttaminen
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Widgetit.
3 Valitse vaihtoehto:
• valitsemalla kohteen voit näyttää tai piilottaa sen
sovellusluettelossa tai järjestää sovellusluettelon
uudelleen
• voit lisätä kohteen widgetsilmukkaan valitsemalla Lisää.
Tietoja Oma pvä -widgetistä
Oma pvä -widget on kuva päivän suorituksista. Se on
dynaaminen yhteenveto, joka päivittyy koko päivän ajan.
Jokainen kiivetty kerros ja tallennettu suoritus näkyy heti
widgetissä. Tietoja ovat esimerkiksi tallennetut suoritukset,
viikon tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut
kalorit. Voit parantaa tarkkuutta tai näyttää lisää tilastoja
napauttamalla kosketusnäyttöä.
Sääwidgetin tarkasteleminen
1 Näytä sääwidget pyyhkäisemällä kellotaulua.
2 Voit näyttää tunti- ja päiväkohtaiset säätiedot napauttamalla
kosketusnäyttöä.
3 Voit näyttää päiväkohtaiset säätiedot vierittämällä alaspäin.
Sykevaihtelu ja stressitaso
Laite arvioi yleisen stressitasosi analysoimalla sykevaihtelua,
kun et tee mitään. Harjoittelu, fyysinen toiminta, uni, ravinto ja
elämän stressaavuus vaikuttavat stressitasoon. Stressitason
alue on 0–100, missä 0–25 tarkoittaa lepotilaa, 26–50 vähäistä
stressiä, 51–75 keskitason stressiä ja 76–100 erittäin kovaa
Sovellukset ja suoritukset
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 9).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Näytä vívoactive laitteessa VIRB widget pyyhkäisemällä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Tallenna videota napauttamalla kosketusnäyttöä.
Videolaskuri tulee näkyviin vívoactive näyttöön.
• Lopeta videotallennus napauttamalla kosketusnäyttöä.
• Ota kuva pyyhkäisemällä oikealle ja napauttamalla
kosketusnäyttöä.
Sovellukset ja suoritukset
Laitteessa on monenlaisia esiladattuja sovelluksia ja toimintoja.
Sovellukset: sovellukset tuovat laiteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten navigoimisen tallennettuihin sijainteihin.
Suoritukset: laitteessa on esiladattuna sisälaji- ja
ulkoilusuoritussovelluksia esimerkiksi juoksua, pyöräilyä,
voimaharjoittelua ja golfia varten. Kun aloitat suorituksen,
laite näyttää ja tallentaa anturitietoja, jotka voit tallentaa ja
jakaa Garmin Connect yhteisön kanssa.
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessagarmin.com/ataccuracy.
Connect IQ sovellukset: voit lisätä kelloon ominaisuuksia
asentamalla sovelluksia Connect IQ mobiilisovelluksella
(Connect IQ ominaisuudet, sivu 3).
9
3 Valitse vaihtoehto:
Suorituksen aloittaminen
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa).
1 Paina painiketta.
2 Jos aloitit suorituksen ensimmäistä kertaa, lisää suosikit
valitsemalla kunkin suorituksen valintaruutu ja valitsemalla
sitten Valmis.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse suoritus suosikeistasi.
• Valitse ja valitse suoritus laajennetusta
suoritusluettelosta.
4 Jos suoritukseen tarvitaan GPS-signaaleja, mene ulos
paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
VIHJE: jos
näkyy harmaalla taustalla, suoritus ei edellytä
GPS-signaaleja.
5 Odota, kunnes näyttöön tulee teksti Valmis.
Laite on valmis, kun se on määrittänyt sykkeesi, hakenut
GPS-signaalit (tarvittaessa) ja muodostanut yhteyden
langattomiin antureihin (tarvittaessa).
6 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
Laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
Suoritusten tallennusvinkkejä
Suorituksen lopettaminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Valmis.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa suorituksen valitsemalla .
• Voit hylätä suorituksen valitsemalla .
Mukautetun suorituksen lisääminen
.
Suosikkisuorituksen lisääminen tai
poistaminen
Suosikkisuoritustesi luettelo tulee näkyviin, kun painat
kellotaulun painiketta, ja sen avulla pääset nopeasti eniten
käyttämiisi suorituksiin. Kun painat painiketta ensimmäisen
kerran suorituksen aloittamiseksi, laite pyytää sinua valitsemaan
suosikkisuorituksesi. Voit lisätä tai poistaa suorituksia milloin
tahansa.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
Suosikkisuorituksesi näkyvät luettelon alussa valkoisella
taustalla. Muut suoritukset näkyvät laajennetussa luettelossa
mustalla taustalla.
10
Sisäharjoitukset
vívoactive laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun
sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on poissa
käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Voimaharjoittelusuorituksen tallentaminen
Voit tallentaa sarjoja voimaharjoittelusuorituksen aikana. Sarja
tarkoittaa useita saman liikkeen toistoja.
1 Paina painiketta.
2 Valitse Voima.
3 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
4 Aloita ensimmäinen sarja.
Laite laskee tekemäsi toistot. Toistojen määrä näkyy, kun olet
tehnyt vähintään 6 toistoa.
VIHJE: laite voi laskea vain yhden liikkeen toistot kussakin
sarjassa. Kun haluat vaihtaa liikettä, tee sarja loppuun ja
aloita uusi.
5 Lopeta sarja kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
Kello näyttää sarjan toistokertojen kokonaismäärän.
Lepoajanotto tulee näkyviin useiden sekuntien kuluttua.
6 Kosketa tarvittaessa kosketusnäyttöä pitkään, valitse
Muokkaa viime sarjaa ja muokkaa toistojen määrää.
7 Kun olet levännyt tarpeeksi, aloita seuraava sarja
kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
8 Toista voimaharjoittelusarjaa, kunnes suoritus on valmis.
9 Lopeta ajanotto viimeisen sarjan jälkeen painamalla
painiketta.
10 Lopeta ja tallenna suoritus valitsemalla Valmis > .
• Lataa laite, ennen kuin aloitat suorituksen (Laitteen
lataaminen, sivu 20).
• Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Voit luoda mukautetun suorituksen ja lisätä sen
suoritusluetteloon.
1 Paina painiketta.
2 Valitse > > Luo.
3 Valitse suorituksen tyyppi.
4 Muokkaa tarvittaessa suoritussovelluksen asetuksia
(Suoritukset ja sovellusasetukset, sivu 16).
5 Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse Valmis.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi valitsemalla
• Voit lisätä suorituksen laajennettuun luetteloon
valitsemalla .
• Voit lisätä suosikkisuorituksen valitsemalla suorituksen ja
valitsemalla Lisää suosikki.
• Voit poistaa suosikkisuorituksen valitsemalla suorituksen
ja valitsemalla Poista suosikki.
Juoksumaton matkan kalibrointi
Voit tallentaa tarkempia juoksumaton matkoja kalibroimalla
juoksumaton matkan, kun olet juossut juoksumatolla vähintään
1,5 kilometriä (1 mailin). Jos käytät eri juoksumattoja, voit
kalibroida juoksumaton matkan manuaalisesti kullekin
juoksumatolle tai kunkin juoksun jälkeen.
1 Aloita juoksumattosuoritus (Suorituksen aloittaminen,
sivu 10) ja juokse vähintään 1,5 kilometriä (1 maili)
juoksumatolla.
2 Paina juoksun jälkeen painiketta ja valitse Valmis.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kalibroida juoksumaton matkan ensimmäisellä
kerralla valitsemalla .
Laite pyytää sinua suorittamaan juoksumaton kalibroinnin.
• Voit kalibroida juoksumaton matkan manuaalisesti
ensimmäisen kalibrointikerran jälkeen valitsemalla
>
Kalibroi.
Sovellukset ja suoritukset
4 Katso kuljettu matka juoksumaton näytöltä ja syötä matka
laitteeseen.
Ulkoilusuoritukset
vívoactive laite sisältää esiladattuna sovelluksia
ulkoilusuorituksiin, kuten juoksuun ja pyöräilyyn. GPS on
käytössä ulkoilusuorituksissa. Voit lisätä sovelluksia käyttäen
oletussuorituksia, kuten kardioharjoitusta tai soutua.
Lähteminen lenkille
Ennen kuin voit käyttää langatonta anturia juostessasi, anturi on
pariliitettävä laitteeseen (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 20).
1 Aseta paikoilleen langattomat anturit, kuten jalka-anturi tai
sykemittari (valinnainen).
Paina
painiketta.
2
3 Valitse Juoksu.
4 Kun käytät valinnaisia langattomia antureita, odota, kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
Laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
9 Kun suoritus on valmis, paina painiketta ja tallenna suoritus
valitsemalla .
Lähteminen pyörälenkille
Allasuinti
HUOMAUTUS: sykemittari ei ole käytettävissä uinnin aikana.
Paina painiketta.
Valitse Allasuinti.
Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
Laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Laite tallentaa automaattisesti uinti-intervallit ja altaanvälit.
6 Paina painiketta, kun lepäät.
Näytön värit muuttuvat käänteisiksi, ja leponäyttö tulee
näkyviin.
7 Voit jatkaa ajanottoa painamalla painiketta.
8 Kun suoritus on valmis, pysäytä suorituksen ajanotto
painamalla painiketta pitkään ja tallenna suoritus painamalla
painiketta uudelleen pitkään.
1
2
3
4
Altaan koon määrittäminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Allasuinti > Altaan koko.
3 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
Uintitermejä
Pituus: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Swolf mittaa
uintitehoa, ja, kuten golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Ennen kuin voit käyttää langatonta anturia ajaessasi, anturi on
pariliitettävä laitteeseen (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 20).
1 Pariliitä langattomat anturit, kuten sykemittari, nopeusanturi
tai poljinnopeusanturi (valinnainen).
2 Paina painiketta.
3 Valitse Pyöräily.
4 Kun käytät valinnaisia langattomia antureita, odota, kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
Laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Selaa tietonäyttöjä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
9 Kun suoritus on valmis, paina painiketta ja tallenna suoritus
valitsemalla .
Ennen kuin pelaat kentän ensimmäisen kerran, sinun on
ladattava se Garmin Connect sovelluksella.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa Lataa golfkenttiä >
.
2 Valitse golfkenttä.
3 Valitse Lataa.
Kun kenttä on ladattu, se ilmestyy kenttäluetteloon vívoactive
laitteessa.
Laskukertojen näyttö
Golfin pelaaminen
Laite tallentaa kunkin lasku- tai lumilautailukerran tiedot
automaattisella laskutoiminnolla. Toiminto on oletusarvoisesti
käytössä laskettelun ja lumilautailun yhteydessä. Se tallentaa
automaattisesti uudet laskukerrat liikkumisesi perusteella.
Ajanotto keskeytyy, kun pysähdyt rinteessä tai istut tuolihississä.
Ajanotto on pysähdyksissä koko hissimatkan ajan. Voit
käynnistää ajanoton uudelleen jatkamalla laskettelua. Voit
tarkastella tietoja pysäytetyssä näytössä tai ajastimen ollessa
käynnissä.
1 Aloita hiihto- tai lumilautailusuoritus seuraavasti.
2 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
3 Valitse Katso kerrat.
4 Voit näyttää tiedot edellisestä tai nykyisestä kerrasta tai
kaikista kerroista valitsemalla ja .
Kertojen näytöt sisältävät ajan, kuljetun matkan,
maksiminopeuden, keskinopeuden ja kokonaislaskun.
Sovellukset ja suoritukset
Golf
Golfkenttien lataaminen
Ennen kuin pelaat kentän ensimmäisen kerran, sinun on
ladattava se älypuhelimella (Golfkenttien lataaminen, sivu 11).
Ladatut kentät päivitetään automaattisesti. Lataa laite, ennen
kuin pelaat golfia (Laitteen lataaminen, sivu 20).
1 Paina painiketta.
2 Valitse Golf.
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Valitse kenttä käytettävissä olevien kenttien luettelosta.
5 Voit selata reikiä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.
Reiän tiedot
Laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä
valittuun lipun sijaintiin (Lipun sijainnin vaihtaminen, sivu 12).
11
• Etäisyydet lähimmän esteen etureunaan
ja
takareunaan
ilmestyvät näyttöön.
• Esteen tyyppi
näkyy näytön yläreunassa.
• Viheriö näkyy puoliympyränä
näytön yläreunassa.
Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän
keskikohdan.
• Esteet
näkyvät viheriön alapuolella summittaisissa
kohdissa suhteessa väylään.
2 Tarkastele nykyisen reiän muita esteitä pyyhkäisemällä.
Nykyisen reiän numero
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys lipun valittuun sijaintiin
Etäisyys viheriön etureunaan
Reiän par-arvo
Viheriön kartta
Lipun sijainnin vaihtaminen
Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää
lipputankoa.
1 Valitse kartta.
Näkyviin tulee laajempi viheriön näkymä.
2 Selaa lipun sijainteja pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
osoittaa lipun valitun sijainnin.
3 Hyväksy lipun sijainti painamalla painiketta.
Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät
lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti tallentuu
vain nykyiseen peliin.
Lipun suunnan tarkasteleminen
PinPointer ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita,
kun et näe viheriötä. Tämän ominaisuuden avulla voit
suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai syvässä
hiekkaesteessä.
HUOMAUTUS: älä käytä PinPointer ominaisuutta golfkärryssä.
Golfkärryn aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa kompassin
tarkkuuteen.
1 Paina painiketta.
2 Valitse .
Nuoli osoittaa lipun sijainnin.
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.
1 Paina painiketta.
2 Valitse .
HUOMAUTUS: matkat ja sijainnit poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.
Esteiden tarkasteleminen
Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin rei'illä, joiden
par on 4 tai 5. Lyönnin valintaan vaikuttavat esteet näkyvät
yksittäin tai ryhminä, jotta voit arvioida matkan layupiin tai pallon
ilmassa kulkemaan matkaan.
1 Paina reiän tietonäytössä painiketta ja valitse .
12
Lyönnin mittaaminen Garmin AutoShot™ toiminnolla
vívoactive laitteessa on automaattinen lyönnin tunnistus ja
tallennus. Aina kun lyöt palloa väylällä, laite tallentaa
lyöntimatkan, jotta voit tarkastella sitä myöhemmin
(Lyöntihistorian tarkasteleminen, sivu 13).
VIHJE: automaattinen lyönnin tunnistus toimii parhaiten, kun
käytät laitetta etummaisessa ranteessa ja sinulla on hyvä
kosketus palloon. Toiminto ei tunnista puttauksia.
1 Aloita peli.
Kun laite havaitsee lyönnin, etäisyytesi lyönnin sijainnista
ilmestyy näytön yläreunan
palkkiin.
VIHJE: voit piilottaa palkin 10 sekunniksi napauttamalla sitä.
2 Kävele tai aja pallon luo.
3 Lyö palloa.
Laite tallentaa viimeisimmän lyöntisi matkan.
Pisteiden seuraaminen
1 Valitse painiketta golfpelin aikana.
2 Valitse .
3 Tarvittaessa voit määrittää pisteytyksen tai muuttaa reiän
par-arvoa painamalla kosketusnäyttöä pitkään.
4 Voit selata reikiä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
5 Napauta näytön keskikohtaa.
6 Määritä pisteet valitsemalla tai .
Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
1 Paina kosketusnäyttöä pitkään tuloskortissa.
2 Valitse Golfasetukset > Pisteytys > Pisteytystapa.
3 Valitse pisteytystapa.
Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 12) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan,
miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon.
Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä
United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.
käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään
lyöntien sijasta pisteitä.
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
0
vähintään 2 enemmän
1
1 enemmän
2
par
3
1 vähemmän
Sovellukset ja suoritukset
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
4
2 vähemmän
5
3 vähemmän
Golftilastojen seuranta
Kun otat tilastojen seurannan käyttöön laitteessa, voit tarkastella
nykyisen pelin tilastoja (Pelin yhteenvedon tarkasteleminen,
sivu 13). Voit verrata pelejä ja seurata kehitystä Garmin Golf™
sovelluksessa.
1 Paina kosketusnäyttöä pitkään tuloskortissa.
2 Valitse Golfasetukset > Pisteytys > Til. seuranta.
Golftilastojen tallentaminen
Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen
seuranta käyttöön (Golftilastojen seuranta, sivu 13).
1 Napauta tuloskortissa näytön keskikohtaa.
2 Määritä lyöntien määrä ja valitse Seuraava.
3 Määritä puttausten määrä ja valitse Valmis.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos pallo osui väylälle, valitse .
• Jos pallo ei osunut väylälle, valitse tai .
Lyöntihistorian tarkasteleminen
1 Kun olet pelannut reiän, paina painiketta.
2 Valitsemalla voit näyttää viimeisimmän lyönnin tiedot.
voit näyttää reiän kunkin lyönnin tiedot.
3 Valitsemalla
Pelin yhteenvedon tarkasteleminen
Pelin aikana voit tarkastella pisteitäsi, tilastojasi ja askeltietojasi.
1 Paina painiketta.
2 Valitse .
Pelin lopettaminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Loppu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella tilastojasi ja pelin tietoja napauttamalla
pistemäärääsi.
• Voit tallentaa pelin ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna.
• Voit muokata tuloskorttiasi valitsemalla Muokk. pist..
• Voit hylätä pelin ja palata kellotilaan valitsemalla Hylkää.
• Voit keskeyttää pelin ja jatkaa sitä myöhemmin
valitsemalla Tauko.
Golfasetukset
Paina kellotaulussa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
Asetukset > Suoritukset ja sovellukset > Golf >
Golfasetukset.
Pisteytys: voit määrittää pisteytysasetukset (Pisteytysasetukset,
sivu 13).
Draiverin matka: asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää
draiverilla.
Isot numerot: muuttaa reiän näkymänäytön numeroiden koon.
Pisteytysasetukset
Paina kellotaulussa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
Asetukset > Suoritukset ja sovellukset > Golf >
Golfasetukset > Pisteytys.
Tila: ottaa pistelaskun käyttöön tai poistaa sen käytöstä
automaattisesti, kun aloitat pelin. Kysy aina -valinta näyttää
kehotteen aina, kun aloitat pelin.
Til. seuranta: ottaa käyttöön puttausmäärän, GIR-arvojen ja
väyläosumien tilastojen seurannan golfpelien aikana.
Harjoittelu
2 pelaajaa: määrittää tuloskortin seuraamaan kahden pelaajan
pisteitä.
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan
pelin aikana. Tämä asetus on otettava käyttöön aina pelin
alussa.
Pisteytystapa: vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
Garmin Golf sovellus
Garmin Golf sovelluksella voit ladata tuloskortteja
yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella
yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyyseja. Golfaajat voivat
kilpailla keskenään eri kentillä Garmin Golf sovelluksessa. Yli
41 000 kentällä on sijoitustaulukot, joihin kuka tahansa voi
osallistua. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia
kilpailemaan.
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi.
Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimen
sovelluskaupasta.
Harjoittelu
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
sykealueasetuksesi (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7). Laite
laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 7-osion
taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Harjoitukset
Laite voi ohjata sinua monivaiheisissa harjoituksissa, joissa on
tavoitteet kullekin harjoitusvaiheelle, kuten matka, aika, toistot
tai muita tekijöitä. Laitteessa on useita esiladattuja harjoituksia
eri suorituksille, kuten voimaharjoittelulle, kardioharjoittelulle,
juoksulle ja pyöräilylle. Voit luoda ja etsiä lisää harjoituksia ja
harjoitusohjelmia käyttämällä Garmin Connect sovellusta ja
siirtää ne laitteeseesi.
Voit luoda ajoitetun harjoitusohjelman käyttämällä Garmin
Connect sovelluksen kalenteria ja lähettää ajoitetut harjoitukset
laitteeseesi.
Harjoituksen seuraaminen
Laite voi ohjata sinua harjoituksen eri vaiheissa.
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Harjoitukset.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto näkyy ainoastaan silloin, kun
olet ladannut laitteeseesi harjoituksia valittua suoritusta
varten.
4 Valitse harjoitus.
5 Valitse Tee harjoitus.
6 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
13
Laite näyttää lyhyesti harjoituksen ensimmäisen vaiheen
tavoitteet.
7 Kun harjoitusvaihe on valmis, aloita seuraava vaihe
kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
Näyttöön tulee harjoitusvaiheen yhteenveto. Useiden
sekuntien kuluttua näyttöön tulevat lepoajanotto ja seuraavan
vaiheen tavoitteet.
8 Pyyhkäisemällä levon aikana alaspäin näet seuraavaa
harjoitusvaihetta koskevia huomautuksia ja lisätietoja
(valinnainen).
9 Aloita seuraava vaihe kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
10 Toista vaiheita 6–9, kunnes olet suorittanut harjoituksen
kaikki vaiheet.
VIHJE: jos haluat pysäyttää harjoituksen aikaisemmin, voit
pysäyttää suorituksen ajanoton painamalla painiketta.
11 Tarvittaessa voit lopettaa jäähdyttelyvaiheen valitsemalla .
12 Kun suoritus on valmis, paina painiketta ja tallenna suoritus
valitsemalla .
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Jotta voit ladata harjoitusohjelman Garmin Connect palvelusta ja
käyttää sitä, tarvitset Garmin Connect tilin (Garmin Connect,
sivu 15) ja sinun on pariliitettävä vívoactive laite
yhteensopivaan älypuhelimeen.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Harjoitus > Harjoitusohjelmat.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
Tämän päivän harjoituksen aloittaminen
Kun lähetät harjoitusohjelman laitteeseen, Garmin
valmentajawidget ilmestyy widgetsilmukkaan.
1 Näytä Garmin valmentajawidget pyyhkäisemällä kellotaulua.
Jos tämän suorituksen harjoitus on ajoitettu tälle päivälle,
laite näyttää harjoituksen nimen ja pyytää sinua aloittamaan
sen.
2 Valitse harjoitus.
3 Katso harjoitusvaiheet valitsemalla Näytä ja pyyhkäise
oikealle, kun olet lopettanut vaiheiden tarkastelemisen
(valinnainen).
4 Valitse Tee harjoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Ajoitettujen harjoitusten tarkasteleminen
Voit tarkastella harjoituskalenteriisi ajoitettuja harjoituksia ja
aloittaa harjoituksen.
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Harjoitukset > Harjoituskalenteri.
Ajoitetut harjoituksesi tulevat näkyviin päivämäärän mukaan
lajiteltuina.
4 Valitse harjoitus.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella harjoitusvaiheita valitsemalla Näytä.
• Aloita harjoitus valitsemalla Tee harjoitus.
Adaptive Training Plan -harjoitusohjelmat
Garmin Connect tililläsi on Adaptive Training Plan -ohjelma ja
Garmin valmentaja, jotka vastaavat harjoitustavoitteitasi.
Vastaamalla muutamaan kysymykseen voit esimerkiksi etsiä
harjoitusohjelman, jonka avulla voit harjoitella 5 kilometrin
juoksukilpailua varten. Ohjelma mukautuu nykyiseen
14
kuntotasoosi, valmennukseesi ja aikatauluihisi sekä
kilpailupäivääsi. Kun aloitat ohjelman, Garmin valmentajawidget
lisätään vívoactive laitteesi widgetsilmukkaan.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun, pyöräilyn tai uinnin.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Katso ennätys.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse palautettava ennätys.
5 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse poistettava ennätys.
5 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
3 Valitse laji.
4 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
Ainoastaan kyseisen lajin ennätykset poistetaan.
Navigointi
Laitteen GPS-navigointitoimintojen avulla voit tallentaa sijainteja,
navigoida sijainteihin ja etsiä reitin kotiin.
Sijainnin tallentaminen
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
Sijainti on piste, joka tallennetaan laitteeseen. Jos haluat
muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan, voit merkitä
sijainteja tässä.
1 Mene paikkaan, jonka haluat merkitä.
2 Paina painiketta.
3 Valitse Navigoi > Tallenna sijainti.
Kun laite on hakenut GPS-signaalit, sijaintitiedot tulevat
näyttöön.
4 Valitse Tallenna.
5 Valitse kuvake.
Navigointi
Sijainnin poistaminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Navigoi > Tallennetut sijainnit.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Poista > Kyllä.
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
1 Paina painiketta.
2 Valitse Navigoi > Tallennetut sijainnit.
3 Valitse sijainti ja Mene.
4 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.
5 Liiku eteenpäin.
Kompassi tulee näyttöön. Kompassinuoli osoittaa
tallennettuun sijaintiin.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla näytön
yläreunan siirtymissuuntaan.
Navigoiminen takaisin alkuun
Ennen kuin voit navigoida takaisin alkuun, sinun on etsittävä
satelliitteja, käynnistettävä ajanotto ja aloitettava suoritus.
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa suorituksen
vaiheessa. Jos esimerkiksi juokset itsellesi vieraassa
kaupungissa etkä ole varma, miten pääset takaisin polun
päähän tai hotelliin, voit navigoida takaisin lähtöpisteeseen.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa suorituksissa.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Navigointi > Palaa alkuun.
Kompassi tulee näyttöön.
3 Liiku eteenpäin.
Kompassin nuoli osoittaa lähtöpisteeseen.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla laitteen
navigointisuuntaan.
Navigoinnin lopettaminen
• Voit lopettaa navigoinnin ja jatkaa suoritusta koskettamalla
kosketusnäyttöä pitkään ja valitsemalla Lopeta navigointi.
• Voit lopettaa navigoinnin ja päättää suorituksen painamalla
painiketta ja valitsemalla Valmis.
Kompassi
Laitteessa on kolmiakselinen, automaattisesti kalibroituva
kompassi. Kompassin toiminnot ja ulkonäkö muuttuvat
toiminnon mukaan sekä sen mukaan, onko GPS käytössä ja
oletko navigoimassa kohteeseen.
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Kompassi >
Kalibroi > Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Historia
VIHJE: tee ranteella pientä kahdeksikkoa, kunnes näet
ilmoituksen.
Historia
Laite tallentaa enintään 14 päivän aktiivisuus- ja
sykeseurantatiedot sekä enintään seitsemän ajastettua
suoritusta. Voit tarkastella viimeisimpiä seitsemää ajastettua
suoritusta laitteessa. Kun synkronoit tietosi, voit tarkastella
rajatonta määrää suorituksia sekä aktiivisuus- ja
sykeseurantatietoja Garmin Connect tililläsi (Garmin Connect
sovelluksen käyttäminen, sivu 16) (Garmin Connect käyttö
tietokoneessa, sivu 16).
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia
tietoja.
Historian käyttäminen
1
2
3
4
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
Valitse Historia > Suoritukset.
Valitse suoritus.
Valitse vaihtoehto:
• Vierittämällä voit näyttää lisätietoja suorituksesta.
• Valitsemalla Kierrokset voit tarkastella kunkin kierroksen
lisätietoja.
• Valitsemalla Sarjat voit tarkastella kunkin
painonnostosarjan lisätietoja.
• Valitsemalla Intervallit voit tarkastella kunkin uintiintervallin lisätietoja.
• Valitsemalla Sykealueet voit tarkastella aikaasi kullakin
sykealueella.
• Valitsemalla Poista voit poistaa valitun suorituksen.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Ennen kuin voit tarkastella sykealuetietoja, sinun on käytettävä
suorituksen aikana sykemittausta ja tallennettava suoritus.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Sykealueet.
Garmin Connect
Garmin Connect tilin avulla voit seurata suorituskykyäsi ja pitää
yhteyttä kavereihin. Sen työkaluilla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi sekä kannustaa muita. Voit pitää kirjaa
monista suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyörälenkeistä
sekä uinti-, patikointi- ja golfharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteen puhelimeen Garmin Connect sovelluksessa. Voit luoda
tilin myös, kun määrität Garmin Express sovelluksen
(www.garmin.com/express).
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja
kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, matkan,
sykkeen, kulutetut kalorit, poljinnopeuden/askeltiheyden,
karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Voit näyttää
yksityiskohtaisia tietoja golfpeleistäsi, kuten tuloskortit, tilastot
ja kenttätiedot. Lisäksi voit tarkastella mukautettavia
raportteja.
15
HUOMAUTUS: jotta voit katsella joitakin tietoja, sinun on
pariliitettävä valinnainen langaton anturi laitteeseesi
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 20).
5 Aktivoi näkyvissä oleva kellotaulu valitsemalla Käytä.
Mukautetun kellotaulun luominen
Voit mukauttaa kellotaulun tyyliä ja tietokenttiä.
1 Paina kellotaulussa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Kellotaulu.
3 Valitse vaihtoehto:
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Garmin Connect sovelluksen käyttäminen
Kun olet pariliittänyt laitteesi älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1), voit ladata kaikki suoritustietosi Garmin
Connect sovelluksen avulla Garmin Connect tilillesi.
1 Varmista, että Garmin Connect sovellus on käynnissä
älypuhelimessasi.
2 Tuo laite enintään 10 metrin (30 jalan) päähän
älypuhelimesta.
Laite synkronoi tietosi automaattisesti Garmin Connect
sovellukseen ja Garmin Connect tilille.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Garmin Express sovellus yhdistää laitteesi Garmin Connect tiliin
tietokoneen avulla. Garmin Express sovelluksella voit ladata
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi ja lähettää tietoja, kuten
harjoituksia ja harjoitusohjelmia, Garmin Connect sivustosta
laitteeseesi. Voit myös asentaa laitteen ohjelmistopäivityksiä ja
hallita Connect IQ sovelluksiasi.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Lataa ja asenna Garmin Express sovellus.
4 Avaa Garmin Express sovellus ja valitse Lisää laite.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Kellotaulun vaihtaminen
Voit valita useista esiladatuista kellotauluista tai käyttää Connect
IQ kellotaulua, joka on ladattu laitteeseesi (Connect IQ
ominaisuudet, sivu 3). Voit myös mukauttaa esiladattua
kellotaulua tai luoda uuden (Mukautetun kellotaulun luominen,
sivu 16).
1 Paina kellotaulussa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Kellotaulu.
3 Voit selata käytettävissä olevia kellotauluja pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin.
4 Valitse kellotaulu napauttamalla näyttöä.
16
• Voit mukauttaa nykyistä kellotaulua valitsemalla
kellotaulun ja valitsemalla Mukauta.
• Voit luoda uuden kellotaulun pyyhkäisemällä
kellotaululuettelon alareunaan ja valitsemalla Luo uusi.
4 Selaa analogisia ja digitaalisia kellotauluja pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin ja valitse näkyvissä oleva kellotaulu
napauttamalla näyttöä.
5 Valitse kukin mukautettava kenttä ja valitse siinä näytettävät
tiedot.
Tämän kellotaulun mukautettavat tietokentät ilmaistaan
vihreillä reunuksilla.
6 Pyyhkäisemällä vasemmalle voit mukauttaa kellotaulun
osoittimia.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
analogisissa kellotauluissa.
7 Selaa osoitintyylejä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin ja
valitse näkyvissä olevat osoittimet napauttamalla näyttöä.
8 Pyyhkäise vasemmalle ja valitse tehosteväri.
9 Valitse .
10 Valitse Valmis.
Laite määrittää uuden kellotaulun aktiiviseksi kellotauluksi.
Säädinvalikon mukauttaminen
Voit lisätä ja poistaa säädinvalikon pikavalikkoasetuksia sekä
muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon käyttäminen, sivu 1).
1 Paina painiketta pitkään.
Säädinvalikko avautuu.
2 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
Säädinvalikko siirtyy muokkaustilaan.
3 Valitse mukautettava pikavalinta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää pikavalintaa säädinvalikossa valitsemalla
kohdan, johon haluat siirtää sen, tai vetämällä
pikavalinnan uuteen sijaintiin.
• Valitse , jos haluat poistaa pikavalinnan säädinvalikosta.
5 Tarvittaessa voit lisätä pikavalikon säädinvalikkoon
valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta sen
jälkeen, kun olet poistanut vähintään yhden pikavalinnan
valikosta.
Suoritukset ja sovellusasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Paina painiketta, valitse suoritus ja valitse Asetukset.
Korostusväri: määrittää suoritusten tehostevärin, jotta erotat
aktiivisen suorituksen paremmin.
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoitteluhälytyksiä
(Hälytykset, sivu 17).
Aut. suor. aloitus: määrittää ajoitetun suorituksen
automaattisen tunnistamisen ja tallentamisen
vähimmäisaikakynnyksen. Ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan kävelyn ja juoksun yhteydessä.
Laitteen mukauttaminen
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun vauhtisi laskee
määritetyn nopeuden alapuolelle (Käyttäminen:Auto Pause ,
sivu 18).
Autom. kerta: määrittää laitteen havaitsemaan laskukerrat
automaattisesti sisäisen kiihtyvyysanturin avulla.
Automaattinen vieritys: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajastimen aikana (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 18).
Tausta: määrittää suorituksen taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
Tietonäkymät: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
suorituksen tietonäyttöjä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 17).
GPS: määrittää GPS-antennin tilan. GPS + GLONASS- ja GPS
+ GALILEO -järjestelmät parantavat suorituskykyä
haastavissa ympäristöissä ja nopeuttavat paikannusta. GPSjärjestelmän ja jonkin toisen satelliittijärjestelmän
samanaikainen käyttäminen voi lyhentää akunkestoa
enemmän kuin pelkän GPS-vaihtoehdon käyttäminen.
Kierrokset: määrittää Auto Lap toiminnon asetukset (Kierrosten
merkitseminen Auto Lap -toiminnolla, sivu 17), ja ottaa
käyttöön manuaalisen kierrostoiminnon (Manuaalisen
kierrostoiminnon ottaminen käyttöön, sivu 18).
Altaan koko: määrittää altaan pituuden allasuintia varten.
®
Hälytyksen nimi Hälytystyyppi
Kuvaus
Askeltiheys
Alue
Voit määrittää askeltiheyden/
poljinnopeuden minimi- ja maksimiarvot.
Kalorit
Tapahtuma,
toistuva
Voit asettaa kalorimäärän.
Mukautettu
Toistuva
Voit valita valmiin ilmoituksen tai
luoda mukautetun ilmotuksen ja
valita hälytystyypin.
Matka
Toistuva
Voit määrittää matkavälin.
Syke
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimisykearvot tai sykealueen
muutokset.
Tahti
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimitahtiarvot.
Juoksu/kävely
Toistuva
Voit määrittää ajoitetut kävelytauot
säännöllisin välein.
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden minimija maksimiarvot.
Vetotahti
Alue
Voit määrittää suuren tai pienen
vetomäärän minuutissa.
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää aikavälin.
®
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tietonäyttöjä harjoitustavoitteidesi tai käyttämiesi
lisävarusteiden mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa jotakin
tietonäyttöä siten, että siinä näkyy kierrostahtisi tai sykealueesi.
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Asetukset > Tietonäkymät.
4 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit muuttaa kunkin tietonäytön tietokenttien tyyliä ja
määrää valitsemalla Asettelu.
• Voit mukauttaa tietonäytön kenttiä valitsemalla näytön ja
valitsemalla Muokkaa tietokenttiä.
• Voit näyttää tai piilottaa tietonäytön valitsemalla näytön
vieressä olevan kytkimen.
• Voit näyttää tai piilottaa sykealuemittarinäytön valitsemalla
Sykealuemittari.
Hälytykset
Voit määrittää hälytyksiä kaikkia suorituksia varten
helpottamaan harjoittelua tiettyjä tavoitetta kohti. Jotkin
hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Joitakin hälytyksiä varten tarvitaan valinnainen lisävaruste,
kuten sykemittari tai poljinnopeusanturi. Hälytyksiä on kolmea
tyyppiä: tapahtumahälytyksiä, aluehälytyksiä ja toistuvia
hälytyksiä.
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.
Tapahtuma on tietty arvo. Voit asettaa laitteen hälyttämään
esimerkiksi, kun olet kuluttanut tietyn kalorimäärän.
Aluehälytys: aluehälytys ilmaisee aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi, kun sykkeesi on alle 60 lyöntiä
minuutissa tai yli 210 lyöntiä minuutissa.
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi aina 30 minuutin välein.
Laitteen mukauttaminen
Hälytyksen määrittäminen
1 Paina painiketta.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Asetukset > Hälytykset.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoritukselle uuden hälytyksen valitsemalla
Lisää uusi.
• Voit muokata aiemmin luotua hälytystä valitsemalla
hälytyksen nimen.
5 Valitse tarvittaessa hälytyksen tyyppi.
6 Valitse alue ja syötä hälytykselle minimi- ja maksimiarvot tai
mukautettu arvo.
7 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
Tapahtumahälytyksille ja toistuville hälytyksille näkyviin tulee
ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon (Hälytykset,
sivu 17). Aluehälytyksille näkyviin tulee ilmoitus aina, kun ylität
tai alitat määritetyn alueen (minimi- ja maksimiarvot).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen Auto Lap -toiminnolla
Auto Lap toiminnolla voit määrittää laitteen merkitsemään
kierroksen automaattisesti tietyn matkan välein. Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa suorituksen eri
osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5 kilometrin välein).
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
3 Valitse Asetukset > Kierrokset.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa Auto Lap toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä valitsemalla kytkimen.
• Voit muuttaa kierrosten välistä matkaa valitsemalla Auto
Lap.
Aina kun kierros täyttyy, näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy
kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite värisee, jos värinä on
käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 18).
17
Manuaalisen kierrostoiminnon ottaminen käyttöön
Voit merkitä kierroksia minkä tahansa ajan tai matkan välein
kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä ajoitetun suorituksen
(kuten juoksun ja pyöräilyn) aikana.
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Valitse
Asetukset > Kierrokset > Manuaalinen kierros.
3
Aina kun merkitset kierroksen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite värisee, jos värinä
on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 18).
Kierrostoiminto on käytössä valitun suorituksen ajan, kunnes
poistat sen käytöstä.
Järjestelmäasetukset
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: laite ei tallenna suoritustietoja, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Asetukset > Auto Pause.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä
kaikissa suorituksissa.
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Tahti voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi laskee tietyn arvon alle.
• Valitsemalla Nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse Asetukset >
Järjestelmä.
Automaattinen lukitus: lukitsee kosketusnäytön
automaattisesti tahattomien ruutukosketusten välttämiseksi.
Voit avata kosketusnäytön painamalla painiketta.
Kieli: voit asettaa laitteen käyttöliittymän kielen.
Aika: määrittää paikallisen ajan muodon ja lähteen (Aikaasetukset, sivu 18).
Päiväys: voit määrittää päiväyksen ja päiväyksen muodon
manuaalisesti.
Physio TrueUp: sallii laitteen synkronoida suorituksia,
historiatietoja ja muita tietoja muista Garmin laitteista.
Taustavalo: määrittää taustavalon tilan, aikakatkaisun ja
kirkkauden (Taustavaloasetukset, sivu 19).
Värinä: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä värinän ja määrittää
värinän voimakkuuden.
Älä häiritse: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Älä häiritse tilan.
Yksikkö: määrittää mittayksiköt tietojen näyttämistä varten
(Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 19).
Tiedon tallennus: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs-tallennusvaihtoehto (oletus) mahdollistaa tavallista
pidempien suoritustallenteiden tallentamisen. Joka sekunti tallennusvaihtoehto tallentaa yksityiskohtaiset tiedot, mutta
voit joutua lataamaan akun tavallista useammin.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Nollaa: voit palauttaa oletusasetukset tai poistaa
henkilökohtaiset tiedot ja nollata asetukset (Kaikkien
oletusasetusten palauttaminen, sivu 22).
HUOMAUTUS: jos olet määrittänyt Garmin Pay lompakon,
oletusasetusten palauttaminen poistaa myös lompakon
laitteestasi.
Ohjelmistopäivitys: voit tarkistaa ohjelmistopäivitykset.
Tietoja: näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion,
säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Aika-asetukset
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki tietonäytöt, kun
ajanotto on käynnissä.
1 Paina painiketta.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Asetukset > Automaattinen vieritys.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse näyttönopeus.
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse Asetukset >
Järjestelmä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikalähde: voit määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti
pariliitetyn mobiililaitteen perusteella.
Aseta aika GPS:n avulla: sallii laitteen määrittää kellonajan
automaattisesti GPS-sijaintisi perusteella.
Käyttäminen:Auto Pause
®
Puhelin- ja Bluetooth asetukset
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse Asetukset >
Yhteydet > Puhelin.
Tila: näyttää nykyisen Bluetooth yhteyden tilan, ja voit ottaa
käyttöön ja poistaa käytöstä Bluetooth tekniikan.
Ilmoitukset: laite ottaa älykkäät ilmoitukset käyttöön ja poistaa
ne käytöstä automaattisesti valintojesi perusteella (Bluetooth
ilmoitusten ottaminen käyttöön, sivu 2).
Pariliitä puhelin: yhdistää laitteesi yhteensopivaan
älypuhelimeen, joka tukee Bluetooth tekniikkaa.
Yhteyshälytykset: hälyttää, kun pariliitetty älypuhelin
muodostaa ja katkaisee yhteyden.
Pysäytä LiveTrack: voit pysäyttää meneillään olevan LiveTrack
istunnon.
18
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellonaika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun
vívoactive laite pariliitetään mobiililaitteeseen.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Aika > Aikalähde >
Manuaalinen.
3 Valitse Aika ja määritä kellonaika.
Hälytyksen asettaminen
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
Valitse Kellot > Hälytykset > Lisää uusi.
Valitse Aika ja anna aika.
Valitse Toisto ja valitse vaihtoehto.
1
2
3
4
Laitteen mukauttaminen
Hälytyksen poistaminen
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Kellot > Hälytykset.
3 Valitse hälytys ja valitse Poista.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
Valitse Kellot > Ajanotto.
Anna aika.
Valitse Käynnistä.
Tarvittaessa voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
kosketusnäyttöä.
1
2
3
4
5
Sekuntikellon käyttäminen
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Kellot > Sekuntikello.
3 Paina painiketta.
Taustavaloasetukset
Kosketa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse Asetukset >
Järjestelmä > Taustavalo.
Tila: määrittää taustavalon syttymään, kun käytät laitetta, myös
kun vastaanotat ilmoituksen tai käytät painiketta taikka
kosketusnäyttöä.
Ele: määrittää taustavalon syttymään, kun kierrät rannettasi
kehoasi kohti laitetta katsoaksesi. Valitsemalla Vain
suorituksen aikana voit käyttää tätä toimintoa ainoastaan
ajoitetuissa suorituksissa.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden. Suoritusten aikana
on käytössä taustavalon suurin asetus.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
Garmin Connect asetukset
Voit muuttaa laitteen asetuksia Garmin Connect tilin kautta
käyttämällä joko Garmin Connect sovellusta tai Garmin Connect
sivustoa. Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain Garmin
Connect tilin kautta, eikä niitä voi muuttaa laitteessa.
• Valitse Garmin Connect sovelluksessa laitteesi kuva ja
valitse Laiteasetukset.
• Valitse Garmin Connect sivustossa laitewidgetistä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Garmin Connect sovelluksen
käyttäminen, sivu 16, Garmin Connect käyttö tietokoneessa,
sivu 16).
Garmin Connect tilin laiteasetukset
Näytä laiteasetukset valitsemalla Garmin Connect tililtäsi laite.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset näkyvät aliluokkana
asetusvalikossa. Sovellusten tai sivustojen päivitykset voivat
muuttaa näitä asetusvalikoita.
Aktiivisuuden seuranta: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
aktiivisuuden seurantaominaisuuksia.
Ulkoasu: voit muuttaa kellotaulua ja pienoisohjelmia ja
mukauttaa säädinvalikossa näkyviä pikavalintoja
(Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 16).
Laitteen mukauttaminen
Automaattinen suoritusten aloitus: laite voi luoda ja tallentaa
ajoitettuja suorituksia automaattisesti, kun Move IQ toiminto
havaitsee, että olet kävellyt tai juossut määritetyn
vähimmäisajan. Voit määrittää juoksemiselle ja kävelemiselle
vähimmäisajan.
Automaattiset sovelluspäivitykset: laite voi vastaanottaa
Connect IQ sovelluspäivityksiä automaattisesti.
Tiedon tallennus: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs-tallennusvaihtoehto (oletus) mahdollistaa tavallista
pidempien suoritustallenteiden tallentamisen. Joka sekunti tallennusvaihtoehto tallentaa yksityiskohtaiset tiedot, mutta
voit joutua lataamaan akun tavallista useammin.
Päivämäärämuoto: määrittää kuukauden ja päivän muodon.
Matka: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Tavoitteet: voit asettaa mukautetun päivittäisen askeltavoitteen
tai päivittäisten kiivettyjen kerrosten tavoitteen. Käyttämällä
Automaattinen tavoite -asetusta voit antaa laitteen määrittää
askeltavoitteen automaattisesti. Voit asettaa myös
viikoittaisten tehominuuttien tavoitteen.
Tavoiteanimaatiot: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
tavoiteanimaatiot, tai poistaa ne käytöstä vain suoritusten
aikana. Tavoiteanimaatiot näkyvät päivittäisten askelten,
päivittäisen kiivettyjen kerrosten ja viikoittaisten
tehominuuttien tavoitteen yhteydessä.
Sykealueet: voit arvioida enimmäissykkeesi ja määrittää
mukautettuja sykealueita.
Kieli: voit asettaa laitteen käyttöliittymän kielen.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Lisäksi laite
värisee, jos värinä on käytössä.
Move IQ: voit ottaa Move IQ tapahtumat käyttöön tai poistaa ne
käytöstä. Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti
suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun, pyöräilyn, uinnin
ja crosstrainer-harjoituksen.
Ensisijainen aktiivisuusranneke: määrittää laitteesi
ensisijaiseksi aktiivisuusrannekkeeksesi, kun sovellukseen
on liitetty useita laitteita.
Relax Reminders: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
viestin, joka näkyy, kun stressitaso on koholla.
Äänimerkit ja hälytykset: voit mukauttaa hälytyksiä ja
puhelimen ilmoituksia. Voit myös ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä Älä häiritse nukkumisen aikana -toiminnon.
Tekstivastaukset: voit mukauttaa automaattisten
tekstiviestivastausten luetteloa. Tämä ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan älypuhelimissa, joissa on Android.
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Käyttöranne: voit määrittää, kummassa ranteessa laitetta
käytetään.
HUOMAUTUS: tätä asetusta käytetään voimaharjoittelussa
ja eleissä.
Garmin Connect tilin käyttäjäasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Asetukset > Käyttäjäasetukset.
VIHJE: jotkin käyttäjäasetukset ovat käytettävissä vívoactive
Laiteasetukset valikossa.
Henkilötiedot: voit määrittää omat tietosi, kuten syntymäajan,
sukupuolen, pituuden ja painon.
Uni: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi.
Askeleen pituus: laite voi laskea kävellen tai juosten kuljetun
matkan tavallistakin tarkemmin mukautetun askelpituutesi
avulla. Kun annat tietyn matkan ja askelmäärän, joka siihen
tarvitaan, Garmin Connect laskee askeleesi pituuden.
Yksikkö: voit määrittää laitteeseen yhdysvaltalaiset tai metriset
mittayksiköt.
19
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
Langattomien anturien pariliitos
Kun yhdistät langattoman ANT+ tai Bluetooth anturin Garmin
laitteeseen ensimmäisen kerran, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
VIHJE: jotkin ANT+ anturit muodostavat pariliitoksen laiteeseen
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on päällä ja
lähellä laitetta.
1 Siirry vähintään 10 metrin (33 jalan) päähän muista
langattomista antureista.
2 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
3 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
5 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista ja
odota, kun laite muodostaa pariliitoksen anturin kanssa.
Kun laite on muodostanut yhteyden anturiin, näytön
yläreunaan ilmestyy kuvake.
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 20).
• Määritä renkaan koko (Nopeusanturin kalibroiminen,
sivu 20).
• Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 11).
Nopeusanturin kalibroiminen
Ennen kuin voit kalibroida nopeusanturin, sinun on pariliitettävä
laite yhteensopivaan nopeusanturiin (Langattomien anturien
pariliitos, sivu 20).
Manuaalinen kalibrointi on valinnainen ja saattaa parantaa
tarkkuutta.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Nopeus/
poljinnopeus > Renkaan koko.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Automaattinen voit laskea renkaan koon ja
kalibroida nopeusanturin automaattisesti.
• Voit kalibroida nopeusanturin manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen ja antamalla renkaan koon (Renkaan koko
ja ympärysmitta, sivu 25).
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä vívoactive laitetta
älykkäiden Varia pyöränvalojen ja takatutkan kanssa. Lisätietoja
on Varia laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: vívoactive ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää
ennen Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
Garmin Connect sovelluksella, sivu 21).
Jalka-anturin kalibroiminen
tempe
Ennen jalka-anturin kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (Langattomien anturien pariliitos, sivu 20).
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Jalka-anturi >
Kalibrointitekijä.
3 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 20).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
20
Laitteen tiedot
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
Langattomat anturit
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumpolymeeriakku
Akunkesto
Enintään 7 päivää älykellotilassa (sykemittaus
käytössä)
Enintään 5 päivää GPS-tilassa (sykemittaus ja
musiikin toisto käytössä)
Käyttölämpötila
–20–60 ºC (–4–140 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langattomat
taajuudet/yhteyskäytännöt
2,4 GHz (nimellinen 8 dBm)
• Langaton ANT+ yhteyskäytäntö
• Bluetooth 4.2 tekniikka
• Langaton Wi‑Fi tekniikka
13,56 MHz (nimellinen –40 dBm), langaton NFCtekniikka
Tuotepäivitykset
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Kenttien päivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-latausporttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
Synkronoi laite Garmin Connect sovelluksen kanssa (Garmin
Connect sovelluksen käyttäminen, sivu 16).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect sovellus
lähettää sen automaattisesti laitteeseesi. Päivitys otetaan
käyttöön, kun et käytä laitetta aktiivisesti. Kun päivitys on
valmis, laite käynnistyy uudelleen.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin
Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, sinun on ladattava
ja asennettava Garmin Express sovellus ja lisättävä laite
(Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 16).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus
lähettää sen laitteeseen.
2 Kun Garmin Express sovellus on lähettänyt päivityksen, irrota
laite tietokoneesta.
Laite asentaa päivityksen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Hihnojen vaihtaminen
Laitteessa voi käyttää 20 mm:n levyisiä pikakiinnitteisiä
vakiohihnoja. Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
1 Irrota hihna liu'uttamalla jousitangon vapautustappia .
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
2 Työnnä uuden hihnan jousitangon toinen pää laitteeseen.
3 Liu'uta vapautustappia ja kohdista jousitanko laitteen toiseen
reunaan.
Laitteen tiedot
21
4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.
Vianmääritys
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
vívoactive laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth tekniikkaa
käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä
vinkkejä.
• Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
• Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Päivitä Garmin Connect sovellus uusimpaan versioon.
• Poista laite Garmin Connect sovelluksesta ja yritä pariliitosta
uudelleen.
Jos käytät Apple laitetta, poista laite myös älypuhelimen
Bluetooth asetuksista.
• Jos olet ostanut uuden älypuhelimen, poista laite Garmin
Connect sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka käytön
aiot lopettaa.
• Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla Garminlaitteet > Lisää laite.
• Hold the touchscreen, and select Asetukset > Yhteydet >
Puhelin > Pariliitä puhelin.
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä
laitteeseen
Jos kuulokkeet on yhdistetty aiemmin älypuhelimeen Bluetooth
tekniikalla, ne yhdistyvät ehkä älypuhelimeen ennen kuin ne
yhdistyvät laitteeseen. Kokeile seuraavia vinkkejä.
• Poista Bluetooth tekniikka käytöstä älypuhelimessa.
Katso lisätietoja älypuhelimen käyttöoppaasta.
• Pysy 10 metrin (33 jalan) päässä älypuhelimesta, kun
yhdistät kuulokkeita laitteeseen.
• Pariliitä kuulokkeet laitteeseen (Bluetooth kuulokkeiden
yhdistäminen, sivu 5).
Musiikki pätkii tai kuulokkeiden yhteys
katkeilee
Kun käytät vívoactive 3 Music laitetta, joka on yhdistetty
kuulokkeisiin Bluetooth tekniikalla, signaali on voimakkain, kun
laitteen ja kuulokkeiden antennin välillä on suora näköyhteys.
• Jos signaali kulkee kehosi läpi, signaali saattaa heiketä tai
kuulokkeiden yhteys saattaa katketa.
• Suosittelemme, että käytät kuulokkeita niin, että niiden
antenni on samalla puolella kehoasi kuin vívoactive 3 Music
laite.
Laitteen kieli on väärä
Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen
vahingossa.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
3 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
4 Vieritä luettelon toiseen kohtaan ja valitse se.
22
5 Valitse kieli.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun se synkronoituu
älypuhelimen kanssa tai hakee GPS-signaaleja. Synkronoi laite,
jotta saat oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta
kesäaika päivittyy.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään ja valitse Asetukset >
Järjestelmä > Aika.
2 Varmista, että Automaattinen on valittu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Varmista, että älypuhelimesi näyttää oikean paikallisen
ajan, ja synkronoi laitteesi älypuhelimeen (Garmin
Connect sovelluksen käyttäminen, sivu 16).
• Valitse Aseta aika GPS:n avulla, mene ulos aukealle
paikalle, josta on hyvä näkyvyys taivaalle, ja odota, kun
laite etsii satelliittisignaaleja.
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Taustavaloasetukset, sivu 19).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavaloasetukset,
sivu 19).
• Poista käytöstä Bluetooth tekniikka, kun et käytä
yhteysominaisuuksia (Bluetooth älypuhelinyhteyden
poistaminen käytöstä, sivu 2).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta, sivu 7).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 2).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 7).
• Poista rannesykemittari käytöstä (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 7).
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen.
HUOMAUTUS: laitteen käynnistäminen uudelleen saattaa
poistaa tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
1 Kosketa kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Nollaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja
poistaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot ja suoritustiedot
valitsemalla Poista tiedot ja nollaa asetukset.
HUOMAUTUS: jos olet määrittänyt Garmin Pay lompakon,
tämä asetus poistaa lompakon laitteestasi. Jos olet
tallentanut musiikkia laitteeseen, tämä asetus poistaa
tallentamasi musiikin.
• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja
tallentaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot ja suoritustiedot
valitsemalla Palauta oletusasetukset.
Vianmääritys
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect sovellukseen Bluetooth
älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
• Peitä laite tuulisissa ympäristöissä hihalla tai takilla, koska
voimakkaat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa virheellisiä
lukemia.
Tehominuuttien ja kalorien laskennan tarkkuuden
parantaminen
Voit parantaa näiden arvioiden tarkkuutta kävelemällä tai
juoksemalla ulkona 15 minuutin ajan.
1 Näytä Oma pvä -widget pyyhkäisemällä kellotaulua.
2 Valitse .
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lämpötilalukema ei ole tarkka
Kehon lämpötila vaikuttaa sisäisen lämpötila-anturin lukemaan.
Saat tarkimman lämpötilalukeman irrottamalla kellon ranteesta
ja odottamalla 20–30 minuuttia.
Voit myös käyttää valinnaista ulkoista tempe lämpötila-anturia,
jotta näet ympäristön lämpötilan tarkasti käyttäessäsi kelloa.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
Liite
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Ajanotto: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Askeleet: nykyisen suorituksen askelmäärä.
Askeltiheys: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Etäisyys: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Int. vetot./alt.v.: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen määrä
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
intervallin vedot: nykyisen intervallin vetojen kokonaismäärä.
Intervallin vetomatka: nykyisen intervallin aikana yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kerrosta/min: minuutissa kiivettyjen kerrosten määrä.
Keskimääräinen kierrosaika: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen poljinnopeus: juoksu Nykyisen suorituksen
keskimääräinen askeltiheys.
Keskimääräinen SWOLF: nykyisen suorituksen
keskimääräinen Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika
ja vetojen määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen
(Uintitermejä, sivu 11).
Keskimääräinen SY % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskimääräinen vetomatka: nykyisen harjoituksen aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Keskimääräinen vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskimääräiset vedot/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
23
Keskitahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Keskitahti / 500 m: nykyisen suorituksen keskisoututahti 500
metrillä.
Kierroksen askeleet: nykyisen kierroksen askelmäärä.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen poljinnopeus: juoksu Nykyisen kierroksen
keskimääräinen askeltiheys.
Kierroksen SY % maksimista: nykyisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kierrostahti / 500 m: nykyisen kierroksen keskisoututahti 500
metrillä.
Kiivetyt kerrokset: päivän aikana kiivettyjen kerrosten
kokonaismäärä.
Kokonaislasku: kokonaislaskumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Laskeudutut kerrokset: päivän aikana laskeuduttujen
kerrosten kokonaismäärä.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus, 30 s keskimäärin: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
SY (% maksimista): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Tahti / 500 m: nykyinen soututahti 500 metrillä.
Vedot: nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vetomatka: vetokohtainen matka.
Vetotahti: vetojen määrä minuutissa.
Viime altaanvälin SWOLF: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
Viime altaanvälin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Viime intervallin vedot: viimeksi uidun intervallin vetojen
kokonaismäärä.
Viime intervallin vetomatka: viimeksi uidun intervallin aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen intervallin ajalta.
Viimeisen kierroksen pituus: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Viimeisen
kokonaisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen poljinnopeus: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Viime kierroksen tahti / 500 m: viime kierroksen
keskisoututahti 500 metrillä.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
24
Liite
Renkaan koko ja ympärysmitta
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C Tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Liite
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
25
Hakemisto
A
aika 18, 22
asetukset 18
hälytykset 17
aikavyöhykkeet 18
ajastin 10, 11
lähtölaskenta 19
akku
lataaminen 20
maksimoiminen 2, 19, 22
aktiivisuuden seuranta 7, 8
altaan koko
asettaminen 11
mukautetut 11
altaanvälit 11
alueet
aika 18
syke 7
ANT+ anturit 20
asetukset 8, 9, 13, 16, 18, 19, 22
laite 19
askeltiheys
anturit 20
hälytykset 17
Auto Lap 17
Auto Pause 18
automaattinen vieritys 18
B
Bluetooth anturit 20
Bluetooth tekniikka 2, 3, 5, 18, 22
kuulokkeet 5
Bluetooth-tekniikka, kuulokkeet 22
C
Connect IQ 1, 3
D
dogleg 12
E
esteet 12
etäisyys, hälytykset 17
G
Garmin Connect 1–3, 5, 13–16, 19, 21
tietojen tallentaminen 16
Garmin Express 3
ohjelmiston päivittäminen 21
Garmin Pay 3, 4
golfpeli, lopettaminen 13
GPS 1, 6
signaali 23
H
harjoittelu 2
kalenteri 14
ohjelmat 14
harjoitukset 13, 14
harjoitus
kalenteri 14
ohjelmat 13, 14
sivut 11
hihnat 21
hiihto
laskettelu 11
lumilautailu 11
historia 11, 15
lähettäminen tietokoneeseen 13, 15, 16
tarkasteleminen 13
hälytykset 8, 17–19
syke 6
hätätoiminto 5, 6
hätäyhteyshenkilöt 2, 5
I
ilmoitukset 2
puhelut 2
tekstiviestit 2
26
intervallit 11
J
jalka-anturi 1, 20
juoksumatto 10
jäljitys 5
järjestelmäasetukset 18
K
kalenteri 14
kalibroiminen, kompassi 15
kalori, hälytykset 17
kalorit 23
kartat 14
kello 18, 19
kellotaulu 1
kellotaulut 3, 16
kentät
lataaminen 11
toistaminen 11
valitseminen 11
kierrokset 15, 18
kompassi 12, 15
kalibroiminen 15
kosketusnäyttö 1
kuukautiskierto 8
kuulokkeet 22
Bluetooth tekniikka 5
Bluetooth-tekniikka 22
yhdistäminen 5
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 13
käyttöoikeus 21
L
laitteen asetusten nollaaminen 22
laitteen mukauttaminen 13, 16, 17
laitteen puhdistaminen 21
laitteen tunnus 21
lataaminen 20
layup 12
lepotila 2, 8
lipun sijainti, viheriönäkymä 12
lisävarusteet 20, 23
LiveTrack 5, 6
lompakko 3
lukitseminen, näyttö 1, 18
lumilautailu 11
lyönnin mittaaminen 12
lähtölaskenta-ajastin 19
lämpötila 20, 23
anturit 20
älypuhelin 1, 22
pikavalinnat 1, 16
pisteytys 12
poistaminen
historia 15
omat ennätykset 14
profiilit, käyttäjä 13
puhelut 2
pyöräily 11
pyöräkoot 20, 25
pyörän anturit 20
päivitykset, ohjelmisto 21
päävalikko, mukauttaminen 9
R
reitit, pelaaminen 11
S
satelliittisignaalit 1, 23
sekuntikello 19
sijainnit 14, 15
poistaminen 15
sisäharjoittelu 10
sovellukset 2, 3, 5, 13
älypuhelin 1, 9
stressitaso 9
suoritukset 10, 11, 16
aloittaminen 10
lisääminen 10
mukautetut 10
suosikit 10
tallentaminen 10
suoritusten tallentaminen 10, 11
swolf-pistemäärä 11
syke 1, 6
alueet 7, 13, 15
anturien pariliitos 7
hälytykset 6, 17
mittari 6, 7
sää 9
säädinvalikko 16
T
Maksimaalinen hapenottokyky 7, 24
maksut 3, 4
mittayksiköt 19
Move IQ 8
musiikin hallinta 5
musiikki 4
lataaminen 4, 5
palvelut 4
toistaminen 5
tapahtumantunnistus 5, 6
taustavalo 1, 19
tavoitteet 19
tehominuutit 8, 23
tekniset tiedot 21
tekstiviestit 2
tempe 20, 23
terveystilastot 8
tiedot
lataaminen 16
siirtäminen 13, 15, 16
tallentaminen 13, 15, 16
tietojen lataaminen 16
tietojen tallentaminen 13, 15
tietokentät 1, 3, 11, 17, 23
tietokone 5
tilastot 13
tuloskortti 12, 13
N
U
M
navigointi 14, 15
lopettaminen 15
NFC 3
nopeus- ja poljinanturit 1, 20
näyttö 19
O
ohjelmisto
päivittäminen 21
versio 21
omat ennätykset 14
poistaminen 14
P
painikkeet 1, 21
pariliitos
ANT+ anturit 7
uinti 11
USB 21
V
valikko 1
varaosat 21
vedot 11
vianmääritys 6, 22, 23
viheriönäkymä, lipun sijainti 12
VIRB etäkäyttö 9
voima, hälytykset 17
W
Wi-Fi, yhdistäminen 3
Wi‑Fi, yhdistäminen 3
widgetit 1, 3, 4, 6, 8, 9
Hakemisto
Y
yhteystiedot, lisääminen 2, 5
Ä
älypuhelin 3, 5, 8, 13, 22
pariliitos 1, 22
sovellukset 2, 3, 9
Hakemisto
27
support.garmin.com
Heinäkuu 2019
190-02379-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising