Garmin | vívofit® 4 | Garmin vívofit® 4 Priročnik za uporabo

Garmin vívofit® 4 Priročnik za uporabo
VÍVOFIT 4
®
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in vívofit so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™,
Toe-to-Toe™ in USB ANT Stick™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin
ima licenco za uporabo teh znamk. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
M/N: A03304
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Uvod ........................................................................................... 1
Uporaba naprave ................................................................... 1
Vsakodnevna uporaba ................................................................ 1
Pregled naprave............................................................. 1
Pripomočki .................................................................................. 1
Možnosti menija ..................................................................... 1
Vrstica gibanja ............................................................................ 2
Minute intenzivnosti .................................................................... 2
Samodejni cilj .............................................................................. 2
Spremljanje spanja ..................................................................... 2
Nastavitev pametnega telefona ..................................... 2
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 2
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 2
Zgodovina....................................................................... 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Garmin Move IQ™ ................................................................. 3
Prilagajanje naprave...................................................... 3
Uporaba osvetlitve zaslona ......................................................... 3
Garmin ConnectNastavitve kamere ............................................ 3
Nastavitve naprave ................................................................ 3
Uporabniške nastavitve .......................................................... 3
Informacije o napravi..................................................... 4
Specifikacije ................................................................................ 4
Ogled informacij o napravi .......................................................... 4
Nega naprave ............................................................................. 4
Čiščenje naprave ................................................................... 4
Posodobitev programske opreme ............................................... 4
Zamenjava paščka ...................................................................... 4
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ..................................... 4
Zamenjava baterij .................................................................. 4
Odpravljanje težav.......................................................... 5
Moje število korakov ni točno ...................................................... 5
Število korakov v napravi se ne ujema s številom korakov v
računu Garmin Connect .............................................................. 5
Moja prepotovana razdalja ni točna ............................................ 5
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ............................... 5
Kako združim novo napravo z obstoječim računom Garmin
Connect? .................................................................................... 5
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? .................. 5
Nasveti za združevanje in sinhronizacijo .................................... 5
Nimam pametnega telefona ........................................................ 5
Združevanje z računalnikom .................................................. 5
Sinhronizacija podatkov z računalnikom ................................ 6
Naprava se ne vklopi .................................................................. 6
Animacije in zaporedno doseganje ciljev .................................... 6
Združevanje naprave z več mobilnimi napravami ...................... 6
Ponovni zagon naprave .............................................................. 6
Čiščenje uporabnikovih podatkov ............................................... 6
Dodatek ........................................................................... 6
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 6
Kazalo .............................................................................. 7
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Število korakov, ki jih morate še narediti, da boste
dosegli dnevni cilj. Ko uporabljate funkcijo
samodejnega cilja, vam naprava na začetku vsakega
dneva določi nov cilj.
Prepotovana razdalja za trenutni dan.
Skupna količina kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem
dnevu. Vključuje kalorije, ki ste jih porabili med
dejavnostmi in počitkom.
Skupno število tedenskih minut intenzivnosti.
Uvod
Če želite merilnik aktivnosti izkoristiti v največji možni meri, ga
združite s pametnim telefonom in opravite nastavitev z
brezplačnim računom Garmin Connect™ (Nastavitev pametnega
telefona, stran 2).
OPOMBA: dokler naprave ne združite in ne opravite nastavitve,
lahko uporabljate le nekatere njene funkcije.
Uporaba naprave
Vremenska napoved za trenutni dan.
beat yesterday Besedilo po meri. Besedilo lahko spremenite v
programu Garmin Connect Mobile.
Možnosti menija
Držite tipko naprave, da prikažete meni, nato pa pritisnite tipko
naprave, da se pomaknete med možnostmi. Če želite izbrati
možnost, znova pridržite tipko naprave.
Sinhronizira podatke z računom Garmin Connect.
Začne dejavnost z merjenjem časa.
Prikaže možnosti časovnika za opravila.
Vklopi štoparico.
Poišče izgubljen pametni telefon.
• Za pomikanje med funkcijami naprave pritisnite tipko À
(Pripomočki, stran 1).
• Za ogled menija
1 sekundo držite tipko (Možnosti menija,
stran 1).
• Za pomikanje med možnostmi menija pritisnite tipko.
• Za izbiro možnosti menija 1 sekundo držite tipko in jo
spustite.
• Za vklop osvetlitve zaslona manj kot 1 sekundo držite tipko.
Osvetlitev zaslona se izklopi samodejno.
Vsakodnevna uporaba
Vključite napravo vívofit 4 v svoj aktivni življenjski slog, in sicer
jo nosite ves dan in pogosto sinhronizirajte podatke z računom
Garmin Connect. Sinhronizacija omogoča, da analizirate
podatke o korakih in spanju, si ogledate skupne vrednosti in
dobite vpogled v svojo aktivnost. Z računom Garmin Connect
lahko sodelujete pri izzivih in tekmujete s prijatelji. Prav tako
lahko prilagodite nastavitve naprave, vključno z videzi ure,
vidnimi zasloni, pogostostjo samodejnega posodabljanja in
številnimi drugimi možnostmi.
Pregled naprave
Pripomočki
Ko združite napravo s pametnim telefonom, lahko prilagodite
pripomočke, ki so prikazani v napravi, in njihov vrstni red. Za
pomikanje med pripomočki pritisnite tipko naprave.
Trenutni datum. Naprava posodobi čas in datum, ko jo
sinhronizirate s pametnim telefonom.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili v tem dnevu.
Uvod
Začne izziv v programu Toe-to-Toe™ z drugim igralcem, ki ima
združljivo napravo.
Prikaže podatke o napravi in zakonsko predpisane podatke.
Zapre meni in vas vrne v prejšnji pripomoček.
Beleženje dejavnosti z merjenjem časa
Beležite lahko dejavnost z merjenjem časa, ki jo nato lahko
pošljete v račun Garmin Connect.
NAMIG: poleg tega lahko s funkcijo Move IQ uporabite
samodejno beleženje dejavnosti hoje ali teka (Nastavitve
naprave, stran 3).
1 Držite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Držite , da zaženete časovnik dejavnosti.
3 Začnite z dejavnostjo.
NAMIG: med delovanjem časovnika lahko pritisnete tipko
naprave in se pomaknete med podatki o dejavnosti.
4 Ko končate dejavnost, držite tipko naprave, dokler se ne
prikaže .
Prikaže se povzetek. Naprava prikaže skupni čas in razdaljo,
ki ste jo opravili med dejavnostjo.
5 Pritisnite tipko naprave, da zaprete povzetek in se vrnete na
domači zaslon.
Napravo lahko sinhronizirate in si podrobnosti dejavnosti
ogledate v računu Garmin Connect.
Uporaba odštevalnika časa
V napravi lahko vklopite odštevalnik časa.
1 Držite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Držite .
3 Pritisnite tipko naprave, da se pomaknete med možnostmi
odštevalnika časa.
4 Držite tipko naprave, da izberete in vklopite časovnik.
Naprava zapiska, časovnik pa začne odštevati. Ko
preostanejo samo še 3 sekunde, naprava piska do izteka
časa.
NAMIG: če želite ustaviti časovnik, pridržite tipko naprave.
1
Uporaba štoparice
1 Držite tipko, da se prikaže meni.
2 Držite .
3 Pritisnite , da vklopite časovnik.
4 Pritisnite , da ustavite časovnik.
5 Po potrebi pritisnite , da ponastavite časovnik.
6 Pridržite tipko, da zaprete časovnik.
korakov, se v napravi prikaže sporočilo . Naprava začne
beležiti število korakov, za katerega presegate dnevni cilj.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljen pametni telefon, ki je
združen z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v
dosegu.
1 Držite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Držite .
Naprava vívofit 4 začne iskati združeni pametni telefon,
pametni telefon pa odda zvočno opozorilo.
®
Nastavitev pametnega telefona
Začetek izziva v programu Toe-to-Toe
Začnete lahko 2-minutni izziv v programu Toe-to-Toe s
prijateljem, ki ima združljivo napravo.
1 Držite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Pridržite , da k izzivu povabite drugega igralca, ki je v
dosegu (3 m).
OPOMBA: vsak igralec mora začeti izziv v svoji napravi.
3 Ko se prikaže ime igralca, pridržite .
Naprava odšteva čas 3 sekund, nato pa se vklopi časovnik.
4 Korake lahko beležite 2 minuti.
Ko preostanejo samo še 3 sekunde, naprava piska do izteka
časa.
5 Postavite napravi v doseg (3 m).
V napravah so prikazani koraki vsakega igralca in prvo ali
drugo mesto.
Igralca lahko začneta še en izziv ali zapreta meni.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja À.
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli Á.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
dejavnosti, kot je hitra hoja.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in beleži minute
intenzivnosti. Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči s hitro hojo, ki sklenjeno traja vsaj 10 minut.
®
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Ko se čez dan gibate, naprava odšteva
število preostalih korakov dnevnega cilja. Ko dosežete cilj
2
Združevanje s pametnim telefonom
Napravo vívofit 4 je treba združiti neposredno v programu
Garmin Connect Mobile in ne v nastavitvah tehnologije
Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga odprite.
2 Pritisnite tipko naprave À, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu je naprava v načinu združevanja.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko
pridržite tipko naprave, da prikažete meni, nato pa pridržite
.
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju nastavitev izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
OPOMBA: nastavitev lahko vključuje posodobitev
programske opreme, kar lahko traja nekaj minut
(Posodobitev programske opreme, stran 4). Naprava mora
ostati v bližini pametnega telefona, dokler se nastavitev ne
dokonča.
Ko je nastavitev dokončana, naprava stalno beleži vašo dnevno
aktivnost. Če želite pregledovati napredek v programu, napravo
pogosto sinhronizirajte.
Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile
Če želite spremljati napredek v programu Garmin Connect
Mobile, ročno sinhronizirajte podatke. Naprava sinhronizira
podatke s programom Garmin Connect Mobile tudi samodejno
in v rednih presledkih.
1 Napravo približajte pametnemu telefonu.
2 Odprite program Garmin Connect Mobile.
NAMIG: program je lahko odprt ali se izvaja v ozadju.
Nastavitev pametnega telefona
3
4
5
6
Držite tipko naprave, da prikažete meni.
Držite .
Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect Mobile.
Zgodovina
Naprava beleži vaše dnevne korake, statistične podatke o
spanju in vadbene dejavnosti z merjenjem časa. To zgodovino
lahko pošljete v svoj račun Garmin Connect.
Naprava lahko shrani podatke o dejavnosti za največ 4 tedne.
Ko je shramba za podatke polna, naprava izbriše najstarejše
datoteke, da naredi prostor za nove podatke.
NAMIG: podatke redno sinhronizirajte, saj s tem skrajšate čas,
ki je potreben za sinhronizacijo.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
pohodi in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto connect.garmin.com.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, porabljenimi kalorijami
in prilagodljivimi poročili.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Garmin Move IQ™
Če se vaše gibanje ujema z znanimi vzorci vadbe, funkcija Move
IQ samodejno zazna dogodek in ga prikaže na vaši časovni
premici. Pri dogodkih funkcije Move IQ sta navedena vrsta in
trajanje, vendar dogodki niso prikazani na seznamu dejavnosti
ali v viru novic.
Funkcija Move IQ lahko samodejno začne dejavnost z
merjenjem časa za hojo in tek na podlagi mejnih vrednosti za
čas, ki jih nastavite v programu Garmin Connect Mobile. Te
dejavnosti se dodajo na seznam dejavnosti.
Zgodovina
Prilagajanje naprave
Uporaba osvetlitve zaslona
Za vklop osvetlitve zaslona kadar koli držite tipko manj kot
1 sekundo.
Osvetlitev zaslona se izklopi samodejno.
Garmin ConnectNastavitve kamere
Nastavitve naprave lahko spremenite v računu Garmin Connect,
pri čemer lahko uporabite program Garmin Connect Mobile ali
spletno mesto Garmin Connect.
• V programu Garmin Connect Mobile izberite sliko naprave,
nato pa izberite Nastavitve naprave.
• Na spletnem mestu Garmin Connect v pripomočku za
naprave izberite Nastavitve naprave.
Po prilagoditvi nastavitev zaprite stran z nastavitvami in
sinhronizirajte podatke, da se spremembe uveljavijo v napravi
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile,
stran 2).
Nastavitve naprave
V računu Garmin Connect izberite Nastavitve naprave.
OPOMBA: nekatere nastavitve so prikazane v podkategoriji v
meniju z nastavitvami.
Alarm: nastavi čas in pogostost budilke v napravi.
Opozorilni zvoki: omogoča, da vklopite in izklopite opozorilne
zvoke. Ko vklopite opozorilne zvoke, naprava zapiska.
Samodejni začetek dejavnosti: omogoča, da naprava
samodejno ustvari in shrani dejavnosti z merjenjem časa ob
uporabi funkcije Move IQ. Najmanjši časovni prag lahko
določite za hojo in tek.
Samodejna sinhronizacija: omogoča prilagoditev pogostosti, s
katero naprava samodejno sinhronizira podatke z računom
Garmin Connect.
Barvna tema: omogoča, da prilagodite barvno temo naprave.
Pripomoček po meri: omogoča, da vnesete sporočilo po meri,
ki je prikazano v kolesu pripomočkov.
Oblika zapisa datuma: nastavi obliko zapisa meseca in dneva.
Zadnji prikazani pripomoček: nastavi napravo tako, da ostane
v trenutnem pripomočku in se ne vrne v privzeti pripomoček.
Opozorilo o premiku: omogoča, da vklopite in izklopite vrstico
gibanja.
Move IQ: omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ. Funkcija
Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so hoja,
tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem trenažerju.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ali 24 ur.
Merske enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano
razdaljo v kilometrih ali miljah.
Vidni pripomočki: omogoča, da po meri prilagodite
pripomočke, ki so prikazani v napravi med običajno uporabo
in med dejavnostjo z merjenjem časa. Vrstni red pripomočkov
na kolesu lahko spremenite.
Videz ure: omogoča, da po meri prilagodite videz ure.
Uporabniške nastavitve
V računu Garmin Connect izberite Uporabniške nastavitve.
Dolž. koraka po meri: omogoča napravi, da natančneje
izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri.
Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo
prehodite, storitev Garmin Connect pa izračuna dolžino
vašega koraka.
Dnevni koraki: omogoča vnos dnevnega cilja korakov. Z
možnostjo Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi cilj
korakov.
3
Osebni podatki: omogoča vnos osebnih podatkov, kot so
datum rojstva, spol, višina in teža. Naprava na podlagi teh
informacij izboljša natančnost merjenja aktivnosti.
Spanje: omogoča vnos običajnih ur spanja.
Tedenske minute intenzivnosti: omogoča, da vnesete
tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Zamenjava paščka
Za informacije o izbirni dodatni opremi obiščite buy.garmin.com
ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin .
1 Napravo odstranite iz paščka.
®
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Dve bateriji SR43, ki ju lahko zamenja
uporabnik
Avtonomija baterije
1 leto
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 60 ºC (od 14 do 140 ºF)
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
Brezžična tehnologija Bluetooth, 2,4 GHz
pri nazivni moči –3 dBm
Nazivna vodotesnost
Plavanje, 5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
2 Napravo vstavite v pašček in raztegnite material paščka okoli
naprave.
Oznaka na napravi mora biti poravnana z oznako na notranji
strani paščka.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme in
zakonsko predpisane podatke.
1 Držite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Držite .
3 Pritisnite tipko naprave, da se pomaknete med zasloni z
informacijami.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Izdelka ne postavljajte v okolja z visoko temperaturo, na primer
v sušilni stroj.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Zamenjava baterij
Naprava se napaja z dvema baterijama SR43. Ko je raven
napolnjenosti baterij nizka, se po sinhronizaciji v računu Garmin
Connect prikaže opozorilo o nizki ravni napolnjenosti baterij. Pri
zamenjavi baterij se podatki in nastavitve ne izbrišejo.
1 Napravo odstranite iz paščka.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Posodobitev programske opreme
Ko je na voljo posodobitev programske opreme, jo naprava
samodejno prenese, ko jo sinhronizirate z računom Garmin
Connect.
Med postopkom posodabljanja sta prikazana vrstica
napredovanja in simbol . Posodabljanje lahko traja nekaj
minut. Med posodabljanjem mora biti naprava v bližini
pametnega telefona. Ko je posodobitev končana, se naprava
zažene znova.
4
2 Z majhnim križnim izvijačem odstranite štiri vijake na sprednji
strani naprave.
3 Odstranite sprednji pokrov in bateriji.
Informacije o napravi
Moja prepotovana razdalja ni točna
Če prepotovana razdalja ni točna, lahko dolžino koraka po meri
izračunate v računu Garmin Connect (Uporabniške nastavitve,
stran 3).
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
4 Vstavite novi bateriji, pri čemer morata biti negativna pola
obrnjena proti notranji strani sprednjega pokrova.
5 Prepričajte se, da tesnilo ni poškodovano in je popolnoma
vstavljeno v zadnje ohišje.
OBVESTILO
Jezički tesnila morajo biti poravnani z ustreznimi zarezami v
ohišju za baterije. Če je tesnilo poškodovano, morda ne bo
ustrezno tesnilo.
6 Ponovno namestite sprednji pokrov in štiri vijake.
7 Enakomerno in trdno privijte štiri vijake.
8 Napravo vstavite v pašček in raztegnite material paščka okoli
naprave.
Oznaka na napravi mora biti poravnana z oznako na notranji
strani paščka.
Naprava posodobi čas in datum, ko jo sinhronizirate z mobilno
napravo. Napravo sinhronizirajte po prečkanju časovnih pasov
ter začetku in koncu poletnega časa, da bo prikazovala pravilen
čas in datum.
1 Preverite, ali mobilna naprava prikazuje pravilen lokalni čas.
2 Sinhronizirajte napravo z mobilno napravo (Sinhronizacija
podatkov s programom Garmin Connect Mobile, stran 2).
Čas in datum se samodejno posodobita.
Kako združim novo napravo z obstoječim
računom Garmin Connect?
Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili drugo
napravo, lahko novo napravo dodate v meniju z nastavitvami
programa.
1 Odprite program Garmin Connect Mobile.
2 V meniju z nastavitvami izberite Naprave Garmin > Dodaj
napravo.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava vívofit 4 je združljiva s pametnimi telefoni, ki
uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Nasveti za združevanje in sinhronizacijo
Odpravljanje težav
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število korakov v napravi se ne ujema s
številom korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
1 Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin Connect
Mobile (Sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect Mobile, stran 2).
2 Počakajte, da naprava sinhronizira podatke.
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect Mobile, se
podatki ne sinhronizirajo in število korakov se ne posodobi.
Odpravljanje težav
• Napravo približajte v doseg pametnega telefona.
• Ko napravo združite z računom Garmin Connect, naprava ni
stalno povezana, temveč se sinhronizira v rednih časovnih
presledkih. Napravo lahko kadar koli ročno sinhronizirate
tako, da odprete račun Garmin Connect.
• Če sta naprava in pametni telefon že povezana, vendar se ne
sinhronizirata, v nastavitvah pametnega telefona izklopite
tehnologijo Bluetooth in jo znova vklopite.
• Če sta naprava in pametni telefon že povezana, vendar se ne
sinhronizirata, odstranite napravo iz računa Garmin Connect
in jo znova združite (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 2).
Nimam pametnega telefona
Dokler ne opravite nastavitve v pametnem telefonu ali
računalniku, lahko napravo vklopite in uporabljate le nekatere
njene funkcije. Pred nastavitvijo lahko uporabljate le število
korakov, samodejni cilj in vrstico gibanja. Naprava ponastavi
število korakov enkrat na dan. Naprava poskusi število korakov
ponastaviti med spanjem glede na raven nedejavnosti v prvem
dnevu uporabe. Naprava ne shranjuje podatkov zgodovine,
dokler ne dokončate nastavitve.
Če želite uporabljati dodatne funkcije, napravo nastavite v
pametnem telefonu (Nastavitev pametnega telefona, stran 2)
ali računalniku (Združevanje z računalnikom, stran 5).
OPOMBA: za nekatere funkcije naprave je potrebna
združitev s pametnim telefonom.
Združevanje z računalnikom
Za združitev naprave z računalnikom lahko uporabite izbirni
ključ USB ANT Stick™. Za informacije o izbirni dodatni opremi in
5
nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca Garmin.
1 Obiščite garmin.com/express .
2 Sledite navodilom na zaslonu za prenos in namestitev
programa Garmin Express™.
3 Priklopite brezžični ključ USB ANT Stick v vrata USB.
4 Pritisnite tipko naprave À, da vklopite napravo.
2 Spustite tipko naprave.
Zaslon se izklopi, naprava se ponastavi in zaslon se spet
vklopi.
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti. S tem izbrišete vse podatke v napravi.
1 Držite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Držite .
3 Držite tipko naprave, dokler se ne prikaže NV RST.
Naprava se ponastavi in vklopi se zaslon.
4 Združite napravo s pametnim telefonom (Združevanje s
pametnim telefonom, stran 2).
Dodatek
Ko napravo vklopite prvič, je v načinu združevanja.
5 Po potrebi držite tipko naprave, dokler se ne prikaže .
6 Sledite navodilom v računalniku za dodajanje naprave v
račun Garmin Connect in dokončajte nastavitev.
Sinhronizacija podatkov z računalnikom
Če želite spremljati napredek v programu Garmin Connect,
redno sinhronizirajte podatke.
1 Napravo postavite v bližino računalnika.
2 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže .
3 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
4 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect.
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Naprava se ne vklopi
Če se naprava ne vklopi več, boste morda morali zamenjati
baterije.
Oglejte si razdelek Zamenjava baterij, stran 4.
Animacije in zaporedno doseganje ciljev
Naprava z vizualnimi ponazoritvami prikaže vaš napredek pri
doseganju cilja korakov. Ko dosežete cilj korakov, naprava
prikaže animacijo cilja in beleži naprej. Ko pritisnete tipko, se
prikaže animacija za zaporedno doseganje cilja, na kateri je
prikazano, koliko dni zapored dosegate cilj korakov À.
Združevanje naprave z več mobilnimi
napravami
Napravo vívofit 4 lahko združite z več mobilnimi napravami.
Napravo lahko na primer združite s pametnim telefonom in
tabličnim računalnikom. Postopek združevanja lahko ponovite
za vsako dodatno mobilno napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 2).
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov.
OPOMBA: ob ponovnem zagonu naprave se ponastavi vrstica
gibanja.
1 Pritisnite in 15 sekund držite tipko naprave.
6
Dodatek
Kazalo
zgodovina 2, 3
pošiljanje v računalnik 3, 6
B
baterija
podaljševanje 3
zamenjava 4
brisanje, vsi uporabniški podatki 6
C
cilji 3, 6
Č
čas dneva 5
časovnik 1
čiščenje naprave 4
D
dejavnosti 1
dodatna oprema 6
G
Garmin Connect 2, 3, 5, 6
Garmin Express 5
I
ID naprave 4
ikone 1
izzivi 2
K
koraki 6
M
meni 1
menjava baterije 4
merjenje aktivnosti 2, 6
minute intenzivnosti 2
Move IQ 3
N
nadomestni deli 4
nastavitve 3
naprava 3
O
odpravljanje težav 5, 6
osvetlitev zaslona 3
P
pametni telefon 2, 5
združevanje 5, 6
paščki 4
podatki 1
prenašanje 3
shranjevanje 3
ponastavitev naprave 6
posodobitve, programska oprema 4
programi 2
programska oprema
posodabljanje 4
različica 4
S
shranjevanje dejavnosti 1
shranjevanje podatkov 3
sledenje dejavnostim 2
specifikacije 4
stanje pripravljenosti 2
Š
štoparica 2
T
tehnologija Bluetooth 2, 5
tipke 1
U
uporabniški podatki, brisanje 6
USB ANT Stick 5
Z
združevanje, pametni telefon 5, 6
Kazalo
7
support.garmin.com
Junij 2018
190-02240-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising