Garmin | vívofit® 4 | User manual | Garmin vívofit® 4 Korisnički priručnik

Garmin vívofit® 4 Korisnički priručnik
VÍVOFIT 4
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i vívofit trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™,
Toe-to-Toe™ i USB ANT Stick™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association. Riječ Bluetooth i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od
strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
M/N: A03304
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Početak rada ............................................................................... 1
Upotreba uređaja ................................................................... 1
Svakodnevna upotreba ............................................................... 1
Pregled uređaja.............................................................. 1
Widgeti ........................................................................................ 1
Opcije izbornika ..................................................................... 1
Traka podsjetnika na kretanje .................................................... 2
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 2
Automatski cilj ............................................................................. 2
Praćenje spavanja ...................................................................... 2
Postavljanje pametnog telefona................................... 2
Uparivanje s pametnim telefonom .............................................. 2
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 2
Povijest............................................................................ 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Garmin Move IQ™ ................................................................. 3
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 3
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ............................................ 3
Garmin Connect postavke .......................................................... 3
Postavke uređaja ................................................................... 3
Korisničke postavke ............................................................... 3
Informacije o uređaju..................................................... 4
Specifikacije ................................................................................ 4
Prikaz informacija o uređaju ....................................................... 4
Postupanje s uređajem ............................................................... 4
Čišćenje uređaja .................................................................... 4
Nadogradnja softvera ................................................................. 4
Zamjena narukvice ..................................................................... 4
Zamjenjive baterije ...................................................................... 4
Zamjena baterija .................................................................... 4
Rješavanje problema..................................................... 5
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ................................... 5
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka na
mom Garmin Connect računu ..................................................... 5
Izgleda da mjerenje prijeđene udaljenosti nije precizno ............. 5
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ................................... 5
Kako upariti novi uređaj s postojećim Garmin Connect
računom? .................................................................................... 5
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ........ 5
Savjeti za uparivanje i sinkronizaciju .......................................... 5
Nemam pametni telefon .............................................................. 5
Uparivanje računala ............................................................... 6
Sinkroniziranje podataka s računalom ................................... 6
Uređaj se ne uključuje ................................................................ 6
Animacije i neprekinuti niz ciljeva ............................................... 6
Uparivanje više mobilnih uređaja s uređajem ............................. 6
Ponovno postavljanje uređaja .................................................... 6
Brisanje korisničkih podataka ..................................................... 6
Dodatak........................................................................... 6
Dodatne informacije .................................................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Broj preostalih koraka potrebnih za ostvarenje ciljnog
broja koraka za određeni dan. Kad upotrebljavate
funkciju automatskog postavljanja cilja, uređaj vam na
početku svakog dana postavlja novi cilj.
Prijeđena udaljenost za taj dan.
Ukupna količina kalorija potrošenih za taj dan,
uključujući aktivne kalorije i kalorije baznog
metabolizma.
Ukupni tjedni broj minuta intenzivnog vježbanja.
Početak rada
Kako biste u potpunosti iskoristili prednosti uređaja za praćenja
aktivnosti, uparite ga s pametnim telefonom i dovršite postupak
postavljanja pomoću besplatnog Garmin Connect™ računa
(Postavljanje pametnog telefona, stranica 2).
NAPOMENA: Uređaj radi ograničeno dok ga ne uparite i ne
dovršite postupak postavljanja.
Upotreba uređaja
Vremenska prognoza za taj dan.
beat yesterday Vaš prilagođeni tekst. Tekst možete mijenjati u
aplikaciji Garmin Connect Mobile.
Opcije izbornika
Možete držati tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik i pritisnuti
tipku uređaja za kretanje opcijama. Možete ponovo držati tipku
uređaja za odabir opcije.
Sinkroniziranje podataka s vašim Garmin Connect računom.
Pokretanje mjerene aktivnosti.
Prikaz opcija mjerača vremena za zadatke.
Pokretanje štoperice.
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona.
• Pritisnite tipku À za kretanje kroz funkcije uređaja (Widgeti,
stranica 1).
• Držite tipku jednu sekundu i otpustite je za prikaz izbornika
(Opcije izbornika, stranica 1).
• Pritisnite tipku za kretanje kroz opcije izbornika.
• Držite tipku 1 sekundu i otpustite je za odabir opcija
izbornika.
• Držite tipku kraće od jedne sekunde kako biste uključili
pozadinsko osvjetljenje.
Pozadinsko osvjetljenje isključuje se automatski.
Svakodnevna upotreba
Neka uređaj vívofit 4 postane dio vašeg aktivnog načina života.
Nosite ga cijeli dan i redovito sinkronizirajte podatke s Garmin
Connect računom. Sinkronizacija vam omogućuje analizu broja
koraka i statističkih podataka o spavanju te uvid u vlastite
aktivnosti. Putem svojeg Garmin Connect računa možete
sudjelovati u izazovima i natjecati se s prijateljima. Osim toga,
možete prilagoditi postavke uređaja, uključujući izglede sata,
vidljive zaslone, učestalost automatske sinkronizacije i još
mnogo toga.
Pregled uređaja
Widgeti
Kada uparite uređaj s pametnim telefonom, možete prilagoditi
widgete koji se prikazuju na uređaju i podesiti njihov redoslijed.
Za kretanje kroz widgete možete pritisnuti tipku uređaja.
Trenutni datum. Pri sinkroniziranju s pametnim
telefonom uređaj ažurira vrijeme i datum.
Ukupan broj koraka u danu.
Uvod
Pokretanje Toe-to-Toe™ izazova s drugim igračem koji ima
kompatibilan uređaj.
Prikaz informacija o uređaju i pravnih informacija.
Izlaz iz izbornika i povratak na prethodni widget.
Bilježenje mjerene aktivnosti
Možete zabilježiti vrijeme mjerene aktivnosti i poslati ga na
Garmin Connect račun.
SAVJET: Osim toga, možete automatski bilježiti aktivnosti
hodanja ili trčanja pomoću Move IQ funkcije (Postavke uređaja,
stranica 3).
1 Držite tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
2 Držite ikonu za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
3 Započnite aktivnost.
SAVJET: Možete pritisnuti tipku uređaja za kretanje
podacima o aktivnosti dok je uključen mjerač vremena.
4 Kada završite aktivnost, držite tipku uređaja dok se ne
prikaže ikona .
Prikazat će se sažetak. Uređaj prikazuje ukupno vrijeme i
prijeđenu udaljenost tijekom aktivnosti.
5 Pritisnite tipku uređaja kako biste zatvorili sažetak i vratili se
na početni zaslon.
Možete sinkronizirati uređaj kako bi se pojedinosti o
aktivnostima prikazale na vašem Garmin Connect računu.
Korištenje mjerača odbrojavanja
Možete upotrijebiti uređaj za pokretanje mjerača odbrojavanja.
1 Držite tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
2 Držite .
3 Pritisnite tipku uređaja za kretanje kroz opcije mjerača
vremena za zadatke.
4 Držite tipku uređaja za odabir i pokretanje mjerača vremena.
Uređaj se oglašava zvučnim signalom, a mjerač vremena
započinje odbrojavati. Kada do kraja preostanu 3 sekunde,
uređaj se oglašava zvučnim signalom do isteka vremena.
SAVJET: Možete držati tipku uređaja za zaustavljanje
mjerača vremena.
1
Korištenje štoperice
Držite tipku za prikaz izbornika.
Držite .
Pritisnite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Pritisnite kako biste zaustavili mjerač vremena.
Po potrebi pritisnite kako biste ponovo postavili mjerač
vremena.
6 Držite tipku kako biste izašli iz mjerača vremena.
1
2
3
4
5
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni pametni telefon
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Držite tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
2 Držite .
Uređaj vívofit 4 počinje tražiti upareni pametni telefon, a
pametni telefon oglašava se zvučnim upozorenjem.
®
Pokretanje Toe-to-Toe izazova
Možete pokrenuti Toe-to-Toe izazov od 2 minute s prijateljem
koji ima kompatibilan uređaj.
1 Držite tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
2 Držite ikonu kako biste izazvali drugog igrača u dometu (3
m).
NAPOMENA: Oba igrača moraju pokrenuti izazov na svojem
uređaju.
3 Kada se prikaže ime igrača, držite ikonu .
Uređaj odbrojava 3 sekunde prije pokretanja mjerača
vremena.
4 Hodajte 2 minute.
Kada do kraja preostanu 3 sekunde, uređaj se oglašava
zvučnim signalom do isteka vremena.
5 Postavite uređaje unutar dometa (3 m).
Uređaji prikazuju broj koraka svakog igrača te prvo ili drugo
mjesto.
Igrači mogu pokrenuti drugi izazov ili izaći iz izbornika.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako se tijekom dana budete
kretali, uređaj odbrojava preostale korake potrebne za
ostvarenje dnevnog cilja. Kada ostvarite ciljni broj koraka u
danu, na uređaju se prikazuje i započinje brojanje koraka koji
prekoračuju dnevni cilj.
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju.
Postavljanje pametnog telefona
Uparivanje s pametnim telefonom
Vaš vívofit 4 uređaj mora se upariti izravno putem aplikacije
Garmin Connect Mobile, umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile .
2 Pritisnite tipku uređaja À kako biste ga uključili.
Traka podsjetnika na kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat
vremena neaktivni, prikazat će se traka podsjetnika na kretanje
À. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni
segmenti na traci Á.
Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na početne
vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno, npr.
žustro hodanje.
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i minute intenzivnog vježbanja.
Za postizanje tjednog ciljnog broja minuta intenzivnog vježbanja
morate neprekidno žustro hodati najmanje 10 minuta.
®
2
Prilikom prvog uključivanja uređaj se nalazi u načinu rada za
uparivanje.
SAVJET: Možete držati tipku uređaja kako biste vidjeli
izbornik i držati ikonu
za ručno otvaranje načina rada za
uparivanje.
3 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Postavljanje može uključivati softversku
nadogradnju koja može potrajati nekoliko minuta
(Nadogradnja softvera, stranica 4). Neka uređaj bude blizu
pametnog telefona do završetka postavljanja.
Nakon završetka postavljanja uređaj neprekidno prati vašu
dnevnu aktivnost. Kako biste mogli pratiti svoj napredak u
aplikaciji, trebali biste često sinkronizirati uređaj.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile
Za praćenje napretka u aplikaciji Garmin Connect Mobile trebali
biste ručno sinkronizirati podatke. Vaš uređaj povremeno
Postavljanje pametnog telefona
automatski sinkronizira podatke s aplikacijom Garmin Connect
Mobile.
1 Uređaj postavite blizu pametnog telefona.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
SAVJET: Aplikacija može biti otvorena ili raditi u pozadini.
Držite
tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
3
4 Držite .
5 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.
6 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
Povijest
Uređaj prati vaše dnevne korake, statističke podatke o spavanju
i mjerene fitness aktivnosti. Povijest se može slati na vaš
Garmin Connect račun.
Uređaj čuva podatke o vašoj aktivnosti do 4 tjedna. Nakon što
se memorija popuni, uređaj briše najstarije datoteke kako bi se
stvorio prostor za nove podatke.
SAVJET: Trebate redovito sinkronizirati podatke kako biste
skratili vrijeme potrebno za sinkronizaciju.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, planinarenje i još mnogo toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto connect.garmin.com.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
potrošene kalorije te izvješća koja se mogu prilagoditi.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Garmin Move IQ™
Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima
vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i
prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji
prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na
vašem popisu aktivnosti ili u novostima.
Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost
hodanja i trčanja pomoću vremenskih pragova koje ste postavili
u aplikaciji Garmin Connect Mobile. Te aktivnosti dodaju se na
vaš popis aktivnosti.
Povijest
Prilagođavanje vašeg uređaja
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
U bilo kojem trenutku držite tipku uređaja kraće od jedne
sekunde kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje.
Pozadinsko osvjetljenje isključuje se automatski.
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja možete promijeniti u svom Garmin Connect
računu putem aplikacije Garmin Connect Mobile ili web-mjesta
usluge Garmin Connect.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite sliku svog
uređaja i zatim odaberite Postavke uređaja.
• Na web-mjestu usluge Garmin Connect u widgetu za uređaje
odaberite Postavke uređaja.
Nakon prilagodbe postavki trebate izaći iz stranice s
postavkama i sinkronizirati podatke kako biste primijenili izmjene
na uređaj (Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, stranica 2).
Postavke uređaja
Na Garmin Connect računu odaberite Postavke uređaja.
NAPOMENA: Neke se postavke prikazuju u podkategoriji u
izborniku s postavkama.
Alarm: Postavljanje vremena aktiviranja alarma i učestalost za
uređaj.
Tonovi upozorenja: Omogućuje uključivanje i isključivanje
tonova upozorenja. Uređaj će se oglasiti ako su tonovi
upozorenja uključeni.
Automatsko pokretanje aktivnosti: Omogućuje uređaju
automatsko stvaranje i spremanje mjerenih aktivnosti
pomoću funkcije Move IQ. Minimalni vremenski prag za
trčanje i hodanje možete postaviti sami.
Automatska sinkronizacija: Omogućuje vam da prilagodite
koliko će često uređaj automatski sinkronizirati podatke s
Garmin Connect računom.
Tema boja: Omogućuje prilagodbu teme boja na uređaju.
Prilagođeni widget: Omogućuje unos prilagođene poruke za
prikaz u slijedu widgeta.
Format datuma: Postavlja format mjeseca i dana.
Zadnji prikazani widget: Postavlja uređaj tako da zadrži
trenutni widget umjesto povratka na zadani widget.
Upozorenje za kretanje: Omogućuje uključivanje i isključivanje
trake podsjetnika na kretanje.
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja. Funkcija Move IQ automatski otkriva aktivnosti kao
što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili upotreba
orbitreka.
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
Vidljivi widgeti: Omogućuje prilagodbu widgeta koji se
prikazuju na uređaju pri uobičajenoj upotrebi i tijekom
mjerene aktivnosti. Možete promijeniti redoslijed widgeta u
slijedu.
Izgled sata: Omogućuje prilagodbu izgleda sata.
Korisničke postavke
Na Garmin Connect računu odaberite Korisničke postavke.
Prilagođ.duž. koraka: Točniji izračun prijeđene udaljenosti
pomoću prilagođene duljine koraka. Unesite poznatu
udaljenost i broj koraka koji vam je za tu udaljenost potreban,
a Garmin Connect će izračunati duljinu vašeg koraka.
3
Dnevni koraci: Unos ciljnog broja koraka u danu. Ako
omogućite opciju Automatski cilj, uređaj će automatski
odrediti ciljni broj koraka.
Osobni podaci: Omogućuje unos osobnih pojedinosti kao što
su datum rođenja, spol, visina i težina. Uređaj te informacije
koristi za poboljšanje preciznosti praćenja aktivnosti.
Spavanje: Omogućuje unos vremena u kojem obično spavate.
Minute intenzivnog vježbanja tjedno: Omogućuje unos
tjednog ciljnog broja minuta intenzivnog vježbanja.
Traka napretka i prikazuju se tijekom postupka nadogradnje.
Nadogradnja može potrajati nekoliko minuta. Tijekom
nadogradnje uređaj bi se trebao nalaziti blizu pametnog
telefona. Uređaj se ponovno postavlja po dovršetku
nadogradnje.
Zamjena narukvice
Posjetite buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi.
1 Uklonite uređaj s narukvice.
®
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Dvije baterije SR43 koje može zamijeniti
korisnik
Trajanje baterije
1 godinu
Raspon radne
temperature
Od -10 º do 60 ºC (od 14 º do 140 ºF)
Bežična frekvencija /
protokol
Bluetooth bežična tehnologija, 2,4 GHz pri
-3 dBm nominalno
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
2 Umetnite uređaj u narukvicu i rastegnite materijal narukvice
oko uređaja.
Oznaka na uređaju mora biti poravnata s oznakom na
narukvici.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i pravne informacije.
1 Držite tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
2 Držite .
3 Pritisnite tipku uređaja za kretanje kroz zaslone s podacima.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama, npr. nemojte ga
stavljati u sušilicu za rublje.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Zamjena baterija
Uređaj koristi dvije SR43 baterije. Kada se baterija isprazni, na
vašem se računu nakon sinkronizacije prikazuje upozorenje o
slaboj bateriji Garmin Connect. Zamjena baterija neće izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Uklonite uređaj s narukvice.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Nadogradnja softvera
Ako je dostupna nadogradnja softvera, uređaj automatski
preuzima nadogradnju kada ga sinkronizirate s Garmin Connect
računom.
4
Informacije o uređaju
2 Pomoću malog križnog odvijača izvadite četiri vijka s prednje
strane uređaja.
3 Izvadite prednji poklopac i baterije.
NAPOMENA: Ako osvježite aplikaciju Garmin Connect
Mobile, to neće uzrokovati sinkroniziranje vaših podataka ili
ažuriranje broja koraka.
Izgleda da mjerenje prijeđene udaljenosti
nije precizno
Ako vam se čini da mjerenje prijeđene udaljenosti nije precizno,
možete izračunati prilagođenu duljinu koraka putem svojeg
Garmin Connect računa (Korisničke postavke, stranica 3).
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
4 Umetnite nove baterije, pri čemu negativna strana mora biti
okrenuta prema unutrašnjosti prednjeg poklopca.
5 Provjerite je li brtva oštećena i je li potpuno sjela u stražnje
kućište.
OBAVIJEST
Izbočine na brtvi moraju biti poravnate s odgovarajućim
utorima na kućištu baterije. Oštećenje brtve može spriječiti
pravilno brtvljenje.
6 Vratite prednji poklopac i četiri vijka.
7 Četiri vijka jednako čvrsto zategnite.
8 Umetnite uređaj u narukvicu i rastegnite materijal narukvice
oko uređaja.
Oznaka na uređaju mora biti poravnata s oznakom na
narukvici.
Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
mobilnim uređajem. Za prikaz ispravnog vremena pri promjeni
vremenskih zona i na početku ili na kraju ljetnog računanja
vremena potrebno je sinkronizirati uređaj.
1 Provjerite prikazuje li se na mobilnom uređaju točno lokalno
vrijeme.
2 Sinkroniziranje uređaja s mobilnim uređajem (Sinkroniziranje
podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 2).
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Kako upariti novi uređaj s postojećim
Garmin Connect računom?
Ako ste već uparili drugi uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, možete dodati novi uređaj iz izbornika postavki
aplikacije.
1 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 U izborniku postavki odaberite Uređaji tvrtke Garmin >
Dodaj uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
vívofit 4 uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Savjeti za uparivanje i sinkronizaciju
Rješavanje problema
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se
s brojem koraka na mom Garmin Connect
računu
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate uređaj.
1 Sinkronizirajte broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile (Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile, stranica 2).
2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
Rješavanje problema
• Postavite uređaj unutar dometa vašeg pametnog telefona.
• Nakon uparivanja uređaja s Garmin Connect računom, uređaj
nije trajno povezan. Sinkronizira se povremeno. Uređaj
možete u bilo kojem trenutku sinkronizirati i ručno otvaranjem
Garmin Connect računa.
• Ako su vaš uređaj i pametni telefon već povezani, ali se ne
sinkroniziraju, isključite Bluetooth tehnologiju u postavkama
pametnog telefona i zatim je ponovo uključite.
• Ako su vaš uređaj i pametni telefon već povezani, ali se ne
sinkroniziraju, uklonite uređaj iz Garmin Connect računa i
zatim ga ponovo uparite (Uparivanje s pametnim telefonom,
stranica 2).
Nemam pametni telefon
Možete uključiti uređaj i upotrebljavati ga s ograničenim
funkcijama dok ne dovršite postupak postavljanja na pametnom
telefonu ili računalu. Prije postavljanja možete upotrebljavati
isključivo prikaz broja koraka, automatski cilj i traku podsjetnika
na kretanje. Vaš uređaj jednom dnevno poništava broj prijeđenih
koraka. Uređaj pokušava ponovno postaviti broj koraka dok
spavate na temelju vaše razine neaktivnosti od prvog dana
upotrebe. Uređaj ne sprema podatke u povijest dok se ne dovrši
postavljanje.
Postavite uređaj putem pametnog telefona (Postavljanje
pametnog telefona, stranica 2) ili računala (Uparivanje
5
računala, stranica 6) kako biste mogli upotrebljavati
dodatne funkcije uređaja.
NAPOMENA: Za neke je funkcije uređaja potrebno upariti
pametni telefon.
Uparivanje računala
Za uparivanje uređaja s računalom možete koristiti opcionalni
USB ANT Stick™. Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se
obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o
dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.
1 Idite na garmin.com/express .
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli i instalirali
aplikaciju Garmin Express™.
3 Priključite bežični USB ANT Stick u USB priključak.
4 Pritisnite tipku uređaja À kako biste ga uključili.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje podatke.
NAPOMENA: Ponovnim postavljanjem uređaja ponovo se
postavlja traka podsjetnika na kretanje.
1 Tipku uređaja držite pritisnutom 15 sekundi.
2 Otpustite tipku uređaja.
Zaslon će se isključiti, uređaj će se ponovo postaviti, a zaslon
će se zatim ponovo uključiti.
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti. Time ćete sa svog uređaja izbrisati sve podatke.
1 Držite tipku uređaja kako biste vidjeli izbornik.
2 Držite .
3 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže NV RST.
Uređaj će se ponovo postaviti, a zaslon će se uključiti.
4 Uparite uređaj i pametni telefon (Uparivanje s pametnim
telefonom, stranica 2).
Dodatak
Prilikom prvog uključivanja uređaja aktivira se način rada za
uparivanje.
5 Ako je potrebno, pritisnite tipku uređaja dok se ne prikaže .
6 Slijedite upute na računalu kako biste uređaj dodali Garmin
Connect računu i dovršili postupak postavljanja.
Sinkroniziranje podataka s računalom
Kako biste pratili svoj napredak u aplikaciji Garmin Connect,
trebali biste redovito sinkronizirati podatke.
1 Uređaj postavite blizu računala.
2 Držite tipku uređaja dok se ne prikaže .
3 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.
4 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
Uređaj se ne uključuje
Ako se vaš uređaj ne uključuje, možda je potrebno zamijeniti
baterije.
Idite na Zamjena baterija, stranica 4.
Animacije i neprekinuti niz ciljeva
Uređaj pruža vizualne povratne informacije o vašem napretku do
ciljnog broja koraka. Kada ostvarite ciljni broj koraka, na uređaju
se prikazuje animacija cilja i nastavlja se praćenje. Kada
pritisnete tipku, prikazuje se animacija neprekinutog niza
ostvarenog cilja koja pokazuje koliko ste dana zaredom ostvarili
ciljni broj koraka À.
Uparivanje više mobilnih uređaja s uređajem
Uređaj vívofit 4 možete upariti s više mobilnih uređaja. Na
primjer, uređaj možete upariti s pametnim telefonom i tabletom.
Uparivanje možete ponoviti za svaki dodatni mobilni uređaj
(Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 2).
6
Dodatak
Indeks
A
Z
zamjena baterije 4
zamjenski dijelovi 4
aktivnosti 1
aplikacije 2
B
baterija
maksimiziranje 3
zamjena 4
Bluetooth tehnologija 2, 5
brisanje, svi korisnički podaci 6
C
ciljevi 3, 6
Č
čišćenje uređaja 4
D
doba dana 5
G
Garmin Connect 2, 3, 5, 6
Garmin Express 6
I
ID jedinice 4
ikone 1
izazovi 2
izbornik 1
K
koraci 6
korisnički podaci, brisanje 6
M
minute intenzivnog vježbanja 2
mjerač vremena 1
Move IQ 3
N
način rada za spavanje 2
nadogradnje, softver 4
O
Oprema 6
P
pametni telefon 2, 5
uparivanje 5, 6
podaci 1
prijenos 3
spremanje 3
ponovno postavljanje uređaja 6
postavke 3
uređaj 3
pozadinsko osvjetljenje 3
praćenje aktivnosti 2, 6
R
remeni 4
rješavanje problema 5, 6
S
softver
nadogradnja 4
verzija 4
specifikacije 4
spremanje aktivnosti 1
spremanje podataka 3
stari podaci 2, 3
slanje na računalo 3, 6
Š
štoperica 2
T
tipke 1
U
uparivanje, pametni telefon 5, 6
USB ANT Stick 6
Indeks
7
support.garmin.com
Lipanj 2018
190-02240-46_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising