Garmin | vívofit® 4 | User manual | Garmin vívofit® 4 Brukerveiledning

Garmin vívofit® 4 Brukerveiledning
VÍVOFIT 4
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og vívofit er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™,
Toe-to-Toe™ og USB ANT Stick™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
American Heart Association er et registrert varemerke for American Heart Association, Inc. Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør
av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
M/N: A03304
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Bruke enheten ........................................................................1
Bruk i hverdagen ......................................................................... 1
Oversikt over enheten .................................................... 1
Widgets ....................................................................................... 1
Menyalternativer .................................................................... 1
Bevegelseslinjen ......................................................................... 2
Intensitetsminutter ...................................................................... 2
Automatisk mål ........................................................................... 2
Søvnsporing ................................................................................ 2
Konfigurasjon med smarttelefon .................................. 2
parkobling med smarttelefonen .................................................. 2
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen .............................................................................. 2
Historikk .......................................................................... 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Garmin Move IQ™ ................................................................. 3
Tilpasse enheten............................................................ 3
Bruke bakgrunnslyset ................................................................. 3
Garmin Connect – innstillinger .................................................... 3
Enhetsinnstillinger .................................................................. 3
Brukerinnstillinger .................................................................. 3
Informasjon om enheten................................................ 4
Spesifikasjoner ........................................................................... 4
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 4
Ta vare på enheten .....................................................................4
Rengjøre enheten .................................................................. 4
Programvareoppdatering ............................................................ 4
Bytte stroppen .............................................................................4
Batterier som kan byttes ut av brukeren ..................................... 4
Bytte batteriene ...................................................................... 4
Feilsøking........................................................................ 5
Antall skritt virker unøyaktig ........................................................ 5
Antall skritt på enheten og i Garmin Connect kontoen min
samsvarer ikke ............................................................................ 5
Min tilbakelagte distanse virker unøyaktig .................................. 5
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ..................................... 5
Hvordan parkobler jeg en ny enhet med en eksisterende Garmin
Connect konto? ...........................................................................5
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? ...................... 5
Tips til parkobling og synkronisering ........................................... 5
Jeg har ikke en smarttelefon ....................................................... 5
Parkoble en datamaskin ........................................................ 6
Synkronisere data med en datamaskin ................................. 6
Enheten slås ikke på ................................................................... 6
Animasjoner for mål på rad ......................................................... 6
Parkoble flere mobilenheter med enheten .................................. 6
Nullstille enheten ........................................................................ 6
Slette brukerdata ........................................................................ 6
Tillegg .............................................................................. 6
Få mer informasjon ..................................................................... 6
Indeks .............................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Du bør parkoble aktivitetsmåleren med en smarttelefon og
fullføre konfigurasjonen ved hjelp av den kostnadsfrie Garmin
Connect™ kontoen for å få mest mulig ut av aktivitetsmåleren
(Konfigurasjon med smarttelefon, side 2).
MERK: Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du
parkobler enheten og fullfører konfigurasjonen.
Bruke enheten
Antall skritt du har igjen til du når målet ditt for
gjeldende dag. Når du bruker Automatisk målfunksjonen, setter enheten nye mål for deg hver
morgen.
Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende dag.
Antall kalorier du har forbrent samme dag, inkludert
både aktive kalorier og hvilekalorier.
Samlede intensitetsminutter for uken.
Værvarselet for dagen.
beat yesterday Din egendefinerte tekst. Du kan endre teksten i Garmin
Connect Mobile-appen.
Menyalternativer
Du kan holde nede enhetstasten for å vise menyen og trykke på
enhetstasten for å bla gjennom alternativene. Du kan holde
nede enhetstasten på nytt for å velge et alternativ.
Synkroniserer data med Garmin Connect kontoen din.
Starter og tar tiden på en aktivitet.
Viser alternativer for oppgavetidtaking.
Starter stoppeklokken.
Finner smarttelefonen din hvis du har mistet den.
Starter en Toe-to-Toe™ utfordring med en annen spiller med en
kompatibel enhet.
• Trykk på tasten À for å bla gjennom enhetsfunksjonene
(Widgets, side 1).
• Hold tasten inne i ett sekund, og slipp den for å vise menyen
(Menyalternativer, side 1).
• Trykk på tasten for å bla gjennom menyvalgene.
• Hold tasten inne i ett sekund, og slipp den for å velge
menyalternativer.
• Hold nede tasten i mindre enn ett sekund for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Bakgrunnslyset slås av automatisk.
Bruk i hverdagen
Gjør vívofit 4 enheten til en del av den aktive livsstilen din ved å
ha den på deg hver dag og synkronisere data ofte ved hjelp av
Garmin Connect kontoen din. Synkronisering gjør det mulig å
analysere skritt- og søvndata, vise totaler og få innsikt i
aktiviteten din. Du kan bruke Garmin Connect kontoen din til å
delta i utfordringer og konkurrere med venner. Du kan også
tilpasse enhetsinnstillingene, inkludert urskiver, synlige
skjermbilder, hyppighet av automatisk synkronisering og mye
annet.
Oversikt over enheten
Widgets
Når du parkobler enheten med en smarttelefon, kan du tilpasse
hvilke widgeter som vises på enheten, og justere rekkefølgen på
widgetene. Du kan bruke enhetstasten til å bla gjennom
widgetene.
Gjeldende dato. Enheten oppdaterer klokkeslettet og
datoen når du synkroniserer den med en smarttelefon.
Totalt antall trinn gjeldende dag.
Innledning
Viser informasjon om enheten og forskrifter.
Går ut av menyen og tilbake til forrige widget.
Registrere en aktivitet du tar tiden på
Du kan registrere en aktivitet du tar tiden på, som kan sendes til
Garmin Connect kontoen din.
TIPS: Du kan også registrere aktiviteter med gåing eller løping
automatisk med Move IQ funksjonen (Enhetsinnstillinger,
side 3).
1 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
2 Hold nede for å starte aktivitetstidtakeren.
3 Start aktiviteten.
TIPS: Du kan trykke på enhetstasten for å bla gjennom
aktivitetsdataene mens tidtakeren er i gang.
4 Når du er ferdig med aktiviteten, holder du enhetstasten inne
til vises.
Et sammendrag vises. Enheten viser hvor lenge aktiviteten
varte, og hvor langt du beveget deg i løpet av aktiviteten.
5 Trykk på enhetstasten for å avslutte sammendraget og gå
tilbake til startskjermbildet.
Du kan synkronisere enheten for å vise aktivitetsdetaljer på
Garmin Connect kontoen din.
Bruke nedtellingstidtakeren
Du kan bruke enheten til å starte en nedtellingstidtaker.
1 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
2 Hold nede .
3 Trykk på enhetstasten for å bla gjennom alternativene for
oppgavetidtakeren.
4 Hold nede enhetstasten for å velge og starte en tidtaker.
Enheten piper, og tidtakeren begynner å telle ned. Når tre
sekunder gjenstår, piper enheten til tiden går ut.
TIPS: Du kan holde enhetstasten inne for å stoppe
tidtakeren.
Bruke stoppeklokken
1 Hold nede tasten for å vise menyen.
1
2
3
4
5
6
Hold nede .
Trykk på for å starte tidtakeren.
Trykk på for å stoppe tidtakeren.
Trykk eventuelt på for å nullstille tidtakeren.
Hold nede tasten for å gå ut av tidtakeren.
Finne en mistet smarttelefon
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
2 Hold nede .
vívofit 4-enheten begynner å søke etter den parkoblede
smarttelefonen og et lydvarsel spilles av på smarttelefonen.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din.
®
Starte en Toe-to-Toe utfordring
Du kan starte en 2-minutters Toe-to-Toe utfordring med en venn
som har en kompatibel enhet.
1 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
2 Hold nede for å utfordre en annen spiller i nærheten (3 m).
MERK: Begge spillerne må starte en utfordring på enheten.
3 Hold inne når spillernavnet vises.
Enheten teller ned i 3 sekunder før tidtakeren starter.
4 Gå så mange skritt som mulig i 2 minutter.
Når det er 3 sekunder igjen, piper enheten til tiden går ut.
5 Hold enhetene innenfor rekkevidde av hverandre (3 m).
Enhetene viser skrittene til hver spiller, og første eller andre
plass.
Spillerne kan starte en ny utfordring eller gå ut av menyen.
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg. Bevegelseslinjen À vises etter en time med
inaktivitet. Det vises flere deler Á etter hvert 15. minutt med
inaktivitet.
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention, American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og registrerer
antallet intensitetsminutter. Du kan jobbe mot å oppnå det
ukentlige målet ditt for intensitetsminutter ved å gå i høyt tempo i
minst ti minutter sammenhengende.
®
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Når du beveger deg i løpet av dagen,
teller enheten ned antall skritt du har igjen før du når målet for
dagen. Når du har nådd skrittmålet, viser enheten og
begynner å telle antall skritt over det daglige målet.
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
2
Konfigurasjon med smarttelefon
parkobling med smarttelefonen
vívofit 4-enheten må parkobles direkte via Garmin Connect
Mobile-appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på
smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen .
2 Trykk på enhetstasten À for å slå på enheten.
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus.
TIPS: Hold nede enhetstasten for å vise menyen, og hold
nede
for å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
Velg
et
alternativ
for å legge til enheten i Garmin Connect
3
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
MERK: Konfigureringen kan inkludere en
programvareoppdatering som kan ta flere minutter å fullføre
(Programvareoppdatering, side 4). Hold enheten i
nærheten av smarttelefonen frem til konfigurasjonen er
fullført.
Når konfigurasjonen er fullført, registrerer enheten den daglige
aktiviteten din. Du bør synkronisere enheten regelmessig for å
få en oversikt over fremgangen din i appen.
Synkronisere dataene dine ved hjelp av
Garmin Connect Mobile-appen
Synkroniser dataene dine manuelt for å følge med på
fremgangen din i Garmin Connect Mobile-appen. Enheten
synkroniserer også regelmessig data med Garmin Connect
Mobile-appen automatisk.
1 Plasser enheten i nærheten av smarttelefonen.
2 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
TIPS: Appen kan være åpen eller kjøre i bakgrunnen.
3 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
4 Hold nede .
5 Vent mens dataene synkroniseres.
Konfigurasjon med smarttelefon
6 De gjeldende dataene dine kan sees i Garmin Connect
Mobile-appen.
Historikk
Enheten registrerer antall skritt per dag, søvnstatistikk og
treningsaktiviteter du tar tiden på. Denne loggen kan sendes til
Garmin Connect kontoen din.
Enheten lagrer data om aktivitetene i opptil 4 uker. Når det ikke
er mer lagringsplass, sletter enheten de eldste filene for å få
plass til ny data.
TIPS: Du bør synkronisere data regelmessig for å redusere
tiden det tar å fullføre hver enkelt synkronisering.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Registrer
hendelsene i din aktive livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
fotturer med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, distanse, kaloriforbruk og
egendefinerbare rapporter.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Garmin Move IQ™
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect Mobile-appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
Tilpasse enheten
Bruke bakgrunnslyset
Du kan når som helst holde enhetstasten inne i mindre enn
ett sekund for å slå på bakgrunnslyset.
Bakgrunnslyset slås av automatisk.
Historikk
Garmin Connect – innstillinger
Du kan endre enhetsinnstillingene fra Garmin Connect kontoen
din, enten med Garmin Connect Mobile-appen eller Garmin
Connect nettstedet.
• I Garmin Connect Mobile-appen velger du bildet av enheten
din, og deretter velger du Enhetsinnstillinger.
• Gå til enhetswidgeten og velg Enhetsinnstillinger på
Garmin Connect nettstedet.
Når du har tilpasset innstillingene, må du forlate innstillingssiden
og synkronisere dataene til enheten for at endringene skal tas i
bruk (Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 2).
Enhetsinnstillinger
Velg Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen.
MERK: Enkelte innstillinger vises i en underkategori i menyen
for innstillinger.
Alarm: Stiller inn alarmklokkeslett og -frekvens for enheten.
Varseltoner: Lar deg slå varseltoner av og på. Enheten piper
når varseltoner er slått på.
Automatisk aktivitetsstart: Lar enheten opprette og lagre
aktiviteter som du tar tiden på, automatisk med Move IQfunksjonen. Du kan angi minimumsperioden for løping og
gange.
Automatisk synkronisering: Lar deg angi hvor ofte du ønsker
at enheten automatisk skal synkronisere data med Garmin
Connect kontoen din.
Fargetema: Lar deg tilpasse fargetemaet på enheten.
Egendefinert widget: Lar deg angi en egendefinert melding
som skal vises i widgetløkken.
Datoformat: Angir måneds- og dagsformat.
Sist viste widget: Angir at enheten skal bli i den gjeldende
widgeten i stedet for å gå tilbake til standardwidgeten.
Bevegelsesvarsel: Lar deg slå bevegelseslinjen av og på.
Move IQ: Lar deg slå Move IQ-hendelser av og på. Move IQfunksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Synlige widgeter: Lar deg tilpasse hvilke widgeter som vises på
enheten, ved normal bruk og i løpet av en aktivitet du tar
tiden på. Du kan endre rekkefølgen på widgetene i løkken.
Urskive: Lar deg tilpasse urskiven.
Brukerinnstillinger
Velg Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen.
Egendef skrittlengde: Lar enheten bruke den egendefinerte
skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte avstanden din
mer nøyaktig. Du kan angi en kjent distanse og antallet skritt
du bruker på den, så Garmin Connect kan beregne
skrittlengden din.
Daglige skritt: Lar deg angi det daglige skrittmålet ditt. Du kan
bruke alternativet Automatisk mål hvis du vil at enheten skal
angi skrittmålet automatisk.
Personlig informasjon: Lar deg angi personlige opplysninger,
for eksempel fødselsdato, kjønn, høyde og vekt. Enheten
bruker denne informasjonen til å forbedre nøyaktigheten til
aktivitetssporingen.
Søvn: Lar deg angi den normale søvnperioden din.
Ukentlige intensitetsminutter: Lar deg angi den ukentlige
målsettingen din for intensitetsminutter.
3
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
To SR43-batterier som kan byttes av
brukeren
Batteritid
1 år.
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll Bluetooth trådløs teknologi, 2,4 GHz ved –
3 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
Svømming, 5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
2 Sett enheten inn i remmen, og strekk remmen rundt enheten.
Merket på enheten må være på linje med merket på innsiden
av remmen.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen og
informasjonen om forskrifter.
1 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
2 Hold nede .
3 Trykk på enhetstasten for å bla informasjonsskjermbildene.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke plasser enheten i omgivelser med høy temperatur, for
eksempel en tørketrommel.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Bytte batteriene
Enheten bruker to SR43-batterier. Når batterinivået er lavt, vises
det en melding om lavt batteri i Garmin Connect kontoen etter at
du har synkronisert. Dataene eller innstillingene dine slettes ikke
når du bytter batteri.
1 Ta enheten ut av stroppen.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Programvareoppdatering
Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, laster
enheten automatisk ned oppdateringen når du synkroniserer
enheten med Garmin Connect kontoen din.
En fremdriftslinje og vises under oppdateringsprosessen.
Oppdateringen kan ta flere minutter. Du bør holde enheten nær
smarttelefonen din under oppdateringen. Enheten startes på nytt
når oppdateringen er fullført.
2 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
fremsiden av enheten.
3 Fjern frontdekslet og batteriene.
Bytte stroppen
Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren for å få
informasjon om tilbehør.
1 Ta enheten ut av stroppen.
®
4
Informasjon om enheten
Min tilbakelagte distanse virker unøyaktig
Hvis din tilbakelagte distanse virker unøyaktig, kan du beregne
egendefinert skrittlengde i Garmin Connect kontoen din
(Brukerinnstillinger, side 3).
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
4 Sett inn de nye batteriene med den negative polen vendt mot
frontdekslet.
5 Kontroller at pakningen ikke er skadet, og er helt på plass i
den bakre beholderen.
LES DETTE
Pakningssporene må rettes inn med de riktige hakkene i
batteribeholderen. Skade på pakningen kan gjøre at den ikke
forsegler som den skal.
6 Sett frontdekselet og de fire skruene tilbake på plass.
7 Fest de fire skruene jevnt og godt.
8 Sett enheten inn i remmen, og strekk remmen rundt enheten.
Merket på enheten må være på linje med merket på innsiden
av remmen.
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en mobilenhet. Du bør synkronisere
enheten din når du bytter tidssone, slik at den viser riktig
klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.
1 Kontroller at mobilenheten viser riktig lokal tid.
2 Synkroniser enheten med mobilenheten (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen,
side 2).
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Hvordan parkobler jeg en ny enhet med en
eksisterende Garmin Connect konto?
Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin
Connect Mobile-appen, kan du legge til en ny enhet fra menyen
for appinnstillinger.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
2 Velg Garmin-enheter > Legg til enhet fra Innstillingermenyen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
vívofit 4 enheten er kompatibel med smarttelefoner som bruker
trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Tips til parkobling og synkronisering
Feilsøking
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og i Garmin Connect
kontoen min samsvarer ikke
Antall skritt i Garmin Connect kontoen din oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobile-appen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 2).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen.
Feilsøking
• Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for
smarttelefonen.
• Når du har parkoblet enheten med Garmin Connect kontoen,
forblir ikke enheten tilkoblet hele tiden. Den synkroniserer i
stedet med jevne mellomrom. Du kan synkronisere enheten
manuelt når som helst ved å åpne Garmin Connect kontoen.
• Hvis enheten og smarttelefonen allerede har blitt koblet til,
men ikke synkroniserer, slår du av og på Bluetoothteknologien i smarttelefonens innstillinger.
• Hvis enheten og smarttelefonen allerede har blitt koblet til,
men ikke synkroniserer, fjerner du enheten fra Garmin
Connect kontoen og parkobler den på nytt (parkobling med
smarttelefonen, side 2).
Jeg har ikke en smarttelefon
Du kan slå på enheten og bruke den med begrenset
funksjonalitet frem til du kan fullføre konfigurasjonen på en
smarttelefon eller datamaskin. Før du konfigurerer enheten, kan
du bare bruke skrittelleren, automatiske mål og
bevegelseslinjen. Enheten nullstille skrittellingen én gang om
dagen. Enheten forsøker å nullstille skrittellingen din mens du
sover, basert på inaktivitetsnivået ditt fra første dags bruk.
Enheten lagrer ingen loggdata før konfigurasjonen er fullført.
Konfigurer enheten på en smarttelefon (Konfigurasjon med
smarttelefon, side 2) eller datamaskin (Parkoble en
datamaskin, side 6) for å kunne bruke flere
enhetsfunksjoner.
MERK: Noen funksjoner på enheten krever en parkoblet
smarttelefon.
5
Parkoble en datamaskin
Du kan bruke en USB ANT Stick™ (tilleggsutstyr) til å parkoble
enheten med en datamaskin. Gå til buy.garmin.com eller kontakt
Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og
reservedeler.
1 Gå til garmin.com/express .
2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere
Garmin Express™ appen.
3 Sett den trådløse USB ANT Stick inn i en USB-port.
4 Trykk på enhetstasten À for å slå på enheten.
1 Hold nede enhetstasten i 15 sekunder.
2 Slipp enhetstasten.
Skjermen slås av, enheten nullstilles og skjermen slås på.
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene. Dette sletter all data fra enheten.
1 Hold nede enhetstasten for å vise menyen.
2 Hold nede .
3 Hold enhetstasten inne til NV RST vises.
Enheten nullstilles, og skjermen slås på.
4 Parkoble enheten med smarttelefonen (parkobling med
smarttelefonen, side 2).
Tillegg
Få mer informasjon
Enheten er i parkoblingsmodus første gang du slår den på.
vises.
5 Hold om nødvendig enhetstasten inne til
Følg
instruksjonene
på
datamaskinen
for
å
legge
enheten til
6
Garmin Connect kontoen din og fullføre
konfigurasjonsprosessen.
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Synkronisere data med en datamaskin
Du bør synkronisere dataene regelmessig for å måle fremdriften
din i Garmin Connect programmet.
1 Plasser enheten i nærheten av datamaskinen.
vises.
2 Hold enhetstasten inne til
3 Vent mens dataene synkroniseres.
4 De gjeldende dataene dine kan sees i Garmin Connect
programmet.
Enheten slås ikke på
Hvis enheten din ikke slås på, må du kanskje bytte ut batteriene.
Gå til Bytte batteriene, side 4.
Animasjoner for mål på rad
Enheten gir deg en visuell tilbakemelding om fremgangen mot
neste skrittmål. Når du når skrittmålet, viser enheten en
målanimasjon og fortsetter sporingen. Når du trykker på
knappen, vises en animasjon for hvor mange dager på rad du
har nådd skrittmålet À.
Parkoble flere mobilenheter med enheten
Du kan parkoble vívofit 4-enheten med flere mobilenheter. Du
kan for eksempel parkoble enheten med en smarttelefon og et
nettbrett. Du kan gjenta parkoblingsprosessen for hver enkelt
mobilenhet du vil legge til (parkobling med smarttelefonen,
side 2).
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene dine.
MERK: Hvis du nullstiller enheten, blir bevegelseslinjen nullstilt.
6
Tillegg
Indeks
tilbehør 6
trinn 6
A
U
aktiviteter 1
aktivitetsmåling 6
aktivitetssporing 2
USB ANT Stick 6
utfordringer 2
B
bakgrunnslys 3
batteri
bytte 4
maksimere 3
Bluetooth teknologi 2, 5
brukerdata, slette 6
bytte batteriet 4
D
data 1
lagre 3
overføre 3
E
enhets-ID 4
F
feilsøking 5, 6
G
Garmin Connect 2, 3, 5, 6
Garmin Express 6
H
historikk 3
I
ikoner 1
innstillinger 3
enhet 3
intensitetsminutter 2
K
klokkeslett 5
L
lagre aktiviteter 1
lagre data 3
logg 2
sende til datamaskin 3, 6
M
meny 1
Move IQ 3
mål 3, 6
N
nullstille enheten 6
O
oppdateringer, programvare 4
P
parkobling, smarttelefon 5, 6
programmer 2
programvare
oppdatere 4
versjon 4
R
remmer 4
rengjøre enheten 4
reservedeler 4
S
slette, alle brukerdata 6
smarttelefon 2, 5
parkobling 5, 6
spesifikasjoner 4
stoppeklokke 1
søvnmodus 2
T
taster 1
tidtaker 1
Indeks
7
support.garmin.com
Juni 2018
190-02240-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising