Garmin | vívofit® 4 | User manual | Garmin vívofit® 4 Manual de utilizare

Garmin vívofit® 4 Manual de utilizare
VÍVOFIT 4
®
Manual de utilizare
© 2017 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin şi vívofit sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Toe-toToe™ şi USB ANT Stick™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
American Heart Association este o marcă comercială înregistrată a American Heart Association, Inc. Marca cuvânt Bluetooth şi siglele sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a
acestor mărci de către Garmin se face în condiţiile licenţei. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
M/N: A03304
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Iniţiere ......................................................................................... 1
Utilizarea dispozitivului ........................................................... 1
Uz zilnic ...................................................................................... 1
Prezentare generală dispozitiv...................................... 1
Widgeturi ..................................................................................... 1
Opţiuni meniu ......................................................................... 1
Bara de mişcare .......................................................................... 2
Minute de activitate intensă ........................................................ 2
Obiectiv automat ......................................................................... 2
Monitorizarea repausului ............................................................ 2
Configurarea smartphone-ului ...................................... 2
Asocierea cu smartphone-ul dvs. ............................................... 2
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 3
Istoric............................................................................... 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Garmin Move IQ™ ................................................................. 3
Personalizarea dispozitivului dvs................................. 3
Utilizarea iluminării de fundal ...................................................... 3
Garmin ConnectSetări ................................................................ 3
Setările dispozitivului ............................................................. 3
Setări utilizator ....................................................................... 4
Informaţii dispozitiv........................................................4
Specificaţii ................................................................................... 4
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ................................. 4
Întreţinerea dispozitivului ............................................................ 4
Curăţarea dispozitivului .......................................................... 4
Actualizare software ................................................................... 4
Înlocuirea benzilor ....................................................................... 4
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator .............................. 4
Înlocuirea bateriilor ................................................................. 4
Depanare ......................................................................... 5
Contorul de paşi pare imprecis ................................................... 5
Numărul de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin Connect
nu corespund .............................................................................. 5
Distanţa parcursă nu pare corectă ............................................. 5
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă ................................... 5
Cum pot asocia un dispozitiv nou cu un cont Garmin Connect
existent? ..................................................................................... 5
Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? .......... 5
Sfaturi pentru asociere şi sincronizare ........................................ 5
Nu am un smartphone ................................................................ 6
Asocierea computerului dvs. .................................................. 6
Sincronizarea datelor cu computerul dvs. .............................. 6
Dispozitivul nu porneşte .............................................................. 6
Animaţii şi linii ale obiectivului ..................................................... 6
Asocierea mai multor dispozitive mobile cu dispozitivul ............. 6
Resetarea dispozitivului .............................................................. 6
Ştergerea datelor utilizatorului .................................................... 6
Anexă ............................................................................... 6
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................... 6
Index ................................................................................ 7
Cuprins
i
Introducere
Data curentă. Dispozitivul actualizează data şi ora
atunci când îl sincronizaţi cu un smartphone.
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Numărul total de paşi parcurşi în ziua respectivă.
Iniţiere
Numărul total de calorii arse în ziua curentă, inclusiv în
timpul activităţii şi al repausului.
Numărul de paşi rămaşi necesari pentru a vă atinge
obiectivul de paşi pe ziua respectivă. Atunci când
utilizaţi caracteristica de obiectiv automat, dispozitivul
vă propune un nou obiectiv la începutul fiecărei zile.
Distanţa parcursă în ziua curentă.
Pentru a valorifica la maximum trackerul de activitate, trebuie să
îl asociaţi cu smartphone-ul şi să finalizaţi procesul de
configurare cu contul dvs. gratuit Garmin Connect™
(Configurarea smartphone-ului, pagina 2).
NOTĂ: până la asocierea dispozitivului şi finalizarea procesului
de configurare, acesta dispune de funcţionalitate limitată.
beat yesterday Textul dvs. personalizat. Puteţi modifica textul în
aplicaţia Garmin Connect Mobile.
Utilizarea dispozitivului
Opţiuni meniu
Numărul total de minute de activitate intensă pe
săptămână.
Prognoza meteo pentru ziua respectivă.
Puteţi ţine tasta dispozitivului apăsată pentru a vizualiza meniul
şi o puteţi apăsa pentru a derula opţiunile. O puteţi ţine din nou
apăsată pentru a selecta o opţiune.
Sincronizează datele cu contul dvs. Garmin Connect.
Începe o activitate cronometrată.
Afişează opţiunile cronometrului pentru sarcini.
Porneşte cronometrul.
• Apăsaţi pe tasta À pentru a parcurge funcţiile dispozitivului
(Widgeturi, pagina 1).
• Ţineţi tasta apăsată timp de 1 secunde şi eliberaţi-o pentru a
vizualiza meniul
(Opţiuni meniu, pagina 1).
• Apăsaţi tasta pentru a parcurge opţiunile meniului.
• Ţineţi tasta apăsată timp de 1 secundă şi eliberaţi-o pentru a
selecta opţiunile meniului.
• Ţineţi tasta apăsată mai puţin de 1 secundă pentru a activa
iluminarea de fundal.
Iluminarea de fundal se stinge automat.
Uz zilnic
Includeţi dispozitivul vívofit 4 în stilul dvs. de viaţă activ,
purtându-l întreaga zi şi sincronizând frecvent datele cu contul
dvs. Garmin Connect. Sincronizarea vă permite să analizaţi
datele privind paşii şi somnul, să vizualizaţi totaluluri şi să
surprindeţi informaţii detaliate despre activitatea dvs. Puteţi
utiliza contul dvs. Garmin Connect pentru a participa la
provocări şi pentru a concura cu prietenii dvs. De asemenea,
puteţi personaliza setările dispozitivului dvs., inclusiv cadranele
ceasului, ecranele vizibile, frecvenţa sincronizării automate şi
altele.
Prezentare generală dispozitiv
Widgeturi
Când vă asociaţi dispozitivul cu un smartphone, puteţi
personaliza widgeturile care apar pe dispozitiv şi le puteţi
schimba ordinea. Puteţi apăsa tasta dispozitivului pentru a
derula widgeturile.
Introducere
Vă găseşte smartphone-ul pierdut.
Începe o competiţie Toe-to-Toe™ cu alt jucător cu un dispozitiv
compatibil.
Afişează informaţii despre dispozitiv şi de reglementare.
Iese din meniu şi revine la widgetul anterior.
Înregistrarea unei activităţi cronometrate
Puteţi înregistra o activitate cronometrată, care poate fi trimisă
în contul Garmin Connect.
SUGESTIE: puteţi totodată să înregistraţi automat activităţi de
mers pe jos sau alergare folosind funcţia Move IQ (Setările
dispozitivului, pagina 3).
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat pe pentru a porni cronometrul de activitate.
3 Începeţi activitatea.
SUGESTIE: puteţi apăsa tasta dispozitivului pentru a
parcurge datele activităţii dvs. în timp ce cronometrul
funcţionează.
4 După încheierea activităţii, ţineţi apăsată tasta dispozitivului
până la apariţia .
Apare un rezumat. Dispozitivul afişează timpul total şi
distanţa parcursă în timpul activităţii.
5 Apăsaţi tasta dispozitivului pentru a încheia rezumatul şi a
reveni la ecranul principal.
Puteţi sincroniza dispozitivul dvs. pentru a vizualiza detaliile
activităţii în contul dvs. Garmin Connect.
Utilizarea cronometrului pentru numărătoare inversă
Vă puteţi utiliza dispozitivul pentru a porni un cronometru pentru
numărătoare inversă.
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat .
3 Apăsaţi tasta dispozitivului pentru a derula opţiunile
cronometrului pentru sarcini.
4 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a selecta şi a porni
un cronometru.
1
Dispozitivul emite un semnal sonor şi cronometrul începe
numărătoarea inversă. Când mai rămân 3 secunde,
dispozitivul emite un semnal sonor până când expiră timpul.
SUGESTIE: puteţi ţine apăsată tasta dispozitivului pentru a
opri cronometrul.
Utilizarea cronometrului
1 Ţineţi apăsată tasta pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat .
3 Apăsaţi pe pentru a porni cronometrul.
4 Apăsaţi pe pentru a opri cronometrul.
5 Dacă este necesar, apăsaţi pe pentru a reseta
cronometrul.
6 Ţineţi apăsată tasta pentru a ieşi din cronometru.
Localizarea unui smartphone pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
smartphone pierdut aflat în aria de acoperire utilizând tehnologia
wireless Bluetooth .
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat .
Dispozitivul vívofit 4 începe să caute smartphone-ul asociat,
iar smartphone-ul emite o alertă sonoră.
®
Începerea unei competiţii Toe-to-Toe
Puteţi începe o competiţie Toe-to-Toe de 2 minute cu un prieten
care are un dispozitiv compatibil.
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat pe pentru a chema un alt jucător în raza de
acţiune (3 m).
NOTĂ: ambii jucători trebuie să înceapă o competiţie pe
dispozitivul lor.
3 Când apare numele jucătorului, ţineţi apăsat .
Dispozitivul efectuează numărătoarea inversă timp de 3
secunde înainte ca temporizatorul să pornească.
4 Obţineţi paşi pentru 2 minute.
Când mai rămân 3 secunde, dispozitivul emite un semnal
sonor până când expiră timpul.
5 Aduceţi dispozitivul în raza de acţiune (3 m).
Dispozitivul afişează paşii pentru fiecare jucător şi primul sau
al doilea loc.
Jucătorii pot să înceapă altă competiţie sau să iasă din meniu.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi vă
urmăreşte minutele de activitate intensă. Puteţi lucra în direcţia
îndeplinirii obiectivului săptămânal de minute de activitate
intensă plimbându-vă în pas vioi timp de cel puţin 10 minute
consecutive.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. Pe măsură ce vă
deplasaţi în timpul zilei, dispozitivul numără paşii rămaşi din
obiectivul dvs. zilnic. Când atingeţi obiectivul privind numărul de
paşi, dispozitivul afişează cuvântul şi începe să numere paşii
făcuţi care depăşesc obiectivul dvs. zilnic.
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul.
Configurarea smartphone-ului
Asocierea cu smartphone-ul dvs.
Dispozitivul vívofit 4 trebuie asociat direct prin intermediul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile şi nu din setările Bluetooth de
pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi Garmin Connect aplicaţia Mobile .
2 Apăsaţi tasta dispozitivului À pentru a porni dispozitivul.
Bara de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Bara de mişcare vă
reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate, apare
bara de mişcare À. După fiecare 15 minute de inactivitate apar
segmente suplimentare Á.
Puteţi reseta bara de deplasare prin deplasări pe distanţe
scurte.
Minute de activitate intensă
Pentru ameliorarea sănătăţii dvs., organizaţii precum U.S.
Centers for Disease Control and Prevention, American Heart
Association şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel
puţin 150 de minute pe săptămână de activitate de intensitate
moderată, precum plimbarea în pas vioi.
®
2
La prima pornire, dispozitivul va fi în modul asociere.
SUGESTIE: puteţi ţine apăsată tasta dispozitivului pentru a
vizualiza meniul şi puteţi ţine apăsat pe pentru a intra
manual în modul de asociere.
3 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv din meniul de setări şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: configurarea poate să includă o actualizare de
software care poate să dureze câteva minute (Actualizare
software, pagina 4). Ţineţi dispozitivul în apropierea
smartphone-ului până la finalizarea configurării.
Configurarea smartphone-ului
După finalizarea configurării, dispozitivul va urmări permanent
activitatea dvs. zilnică. Trebuie să vă sincronizaţi dispozitivul cu
regularitate pentru a vă monitoriza evoluţia în cadrul aplicaţiei .
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia
Garmin Connect Mobile
Trebuie să vă sincronizaţi datele manual pentru a monitoriza
progresul dvs. în aplicaţia Garmin Connect Mobile. De
asemenea, dispozitivul dvs. sincronizează periodic şi automat
date cu aplicaţia Garmin Connect Mobile.
1 Aduceţi dispozitivul în apropierea smartphone-ului dvs.
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
SUGESTIE: aplicaţia poate fi deschisă sau poate rula în
fundal.
3 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
4 Ţineţi apăsat .
5 Aşteptaţi până când datele dvs. se sincronizează.
6 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Istoric
Dispozitivul păstrează evidenţa paşilor dvs. zilnici şi a
statisticilor de somn, precum şi a activităţilor de fitness
cronometrate. Istoricul poate fi trimis la contul dvs. Garmin
Connect.
Dispozitivul înmagazinează datele dvs. de activitate pentru
maximum 4 săptămâni. Când spaţiul de stocare este plin,
dispozitivul şterge fişierele cele mai vechi, pentru a face loc
datelor noi.
SUGESTIE: trebuie să vă sincronizaţi periodic datele pentru a
reduce timpul necesar finalizării unei sincronizări.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări, excursii şi altele.
Puteţi crea un cont Garmin Connect gratuit atunci când vă
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia pentru mobil
Garmin Connect, sau puteţi accesa connect.garmin.com.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza mai multe informaţii
detaliate privind activitatea dvs., inclusiv timpul, distanţa,
numărul de calorii arse şi rapoarte personalizabile.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Istoric
Garmin Move IQ™
Când mişcările dvs. urmează modele familiare, funcţia Move IQ
detectează automat evenimentul şi îl afişează în cronologie.
Evenimentele Move IQ afişează tipul şi durata activităţii, dar nu
apar în lista dvs. de activităţi sau în fluxul de ştiri.
Funcţia Move IQ poate să înceapă automat o activitate
cronometrată pentru mers şi alergare folosind intervale de timp
pe care le setaţi în aplicaţia Garmin Connect Mobile. Aceste
activităţi sunt adăugate în lista de activităţi.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Utilizarea iluminării de fundal
În orice moment, ţineţi apăsată tasta dispozitivului mai puţin
de 1 secundă pentru a activa iluminarea de fundal.
Iluminarea de fundal se stinge automat.
Garmin ConnectSetări
Puteţi modifica setările dispozitivului din contul dvs. Garmin
Connect, utilizând fie aplicaţia Garmin Connect Mobile, fie site-ul
web Garmin Connect.
• În aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi imaginea
dispozitivului şi selectaţi Setări dispozitiv.
• Pe site-ul web Garmin Connect, din widgetul de dispozitive,
selectaţi Setări dispozitiv.
După personalizarea setărilor, trebuie să ieşiţi de pe pagina de
setări şi să vă sincronizaţi datele pentru a aplica modificările
dispozitivului (Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin
Connect Mobile, pagina 3).
Setările dispozitivului
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi Setări dispozitiv.
NOTĂ: unele setări apar într-o subcategorie în meniul de setări.
Alarmă: setează ora şi frecvenţa pentru ceasul deşteptător de
pe dispozitivul dvs.
Tonuri de alertă: permite activarea şi dezactivarea tonurilor de
alertă. Dispozitivul emite un sunet când tonurile de alertă
sunt activate.
Pornire automată activitate: permite dispozitivului să creeze şi
să salveze automat activităţi cronometrate folosind funcţia
Move IQ. Puteţi seta limita minimă de timp pentru alergare şi
mers pe jos.
Sincronizare automată: vă permite să personalizaţi frecvenţa
cu care dispozitivul dvs. sincronizează automat datele cu
contul dvs. Garmin Connect.
Temă culori: vă permite să personalizaţi tema de culoare a
dispozitivului.
Widget personalizat: vă permite să introduceţi un mesaj
personalizat care să fie afişat în bucla de widgeturi.
Format dată: setează formatul lunii şi zilei.
Ultimul widget afişat: setează dispozitivul să rămână la
widgetul actual în loc să revină la cel implicit.
Alertă mişcare: permite activarea şi dezactivarea barei de
mişcare.
Move IQ: permite activarea şi dezactivarea evenimentelor Move
IQ. Funcţia Move IQ detectează automat modele de activităţi,
precum mersul pe jos, alergarea, ciclismul, înotul şi
antrenamentul pe bicicleta eliptică.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
sau de 24 de ore.
Unităţi: setează dispozitivul să afişeze distanţa parcursă în
kilometri sau în mile.
Widgeturi vizibile: vă permite să personalizaţi widgeturile care
apar pe dispozitiv în timpul utilizării normale şi pe durata unei
3
activităţi cronometrate. Puteţi să reordonaţi widgeturile în
buclă.
Faţă ceas: vă permite să personalizaţi cadranul ceasului.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Setări utilizator
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi Setări utilizator.
Lungime pas personalizată: permite dispozitivului să calculeze
mai precis distanţa parcursă, utilizând lungimea
personalizată a pasului dvs. Puteţi introduce o distanţă
cunoscută şi numărul de paşi necesari pentru a acoperi acea
distanţă, iar Garmin Connect poate calcula lungimea pasului
dvs.
Etape zilnice: vă permite să introduceţi obiectivul de paşi zilnici.
Puteţi utiliza opţiunea Obiectiv automat pentru a permite
dispozitivului să seteze automat obiectivul de paşi.
Informaţii personale: vă permite să introduceţi detalii
personale, de exemplu data naşterii, sexul, înălţimea şi
greutatea. Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a
îmbunătăţi precizia de monitorizare a activităţii.
Somn: vă permite să introduceţi orele dvs. normale de somn.
Minute de activitate intensă săptămânală: vă permite să
introduceţi obiectivul săptămânal de minute de activitate
intensă.
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Actualizare software
Când este disponibilă o actualizare de software, dispozitivul
descarcă automat actualizarea atunci când sincronizaţi
dispozitivul cu contul dvs. Garmin Connect.
Pe durata procesului de actualizare se afişează o bară de
progres şi simbolul . Actualizarea poate dura câteva minute.
Trebuie să ţineţi dispozitivul aproape de smartphone-ul dvs. în
timpul actualizării. Când actualizarea este completă, dispozitivul
dvs. reporneşte.
Înlocuirea benzilor
Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin pentru
informaţii privind accesoriile opţionale.
1 Demontaţi dispozitivul de pe bandă.
®
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Tip baterie
Două baterii SR43 care pot fi înlocuite
de către utilizator
Durata de viaţă a bateriei
1 an
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -10º la 60 ºC (de la 14º la 140 ºF)
Frecvenţă/protocol wireless
Tehnologie wireless Bluetooth, 2,4 GHz
la -3 dBm nominal
Rezistenţa la apă
Înot, 5 ATM*
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software şi
informaţiile de reglementare.
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat .
3 Apăsaţi tasta dispozitivului pentru a parcurge ecranele cu
informaţii.
2 Introduceţi dispozitivul în bandă şi întindeţi materialul benzii
în jurul dispozitivului.
Marcajul de pe dispozitiv trebuie să se alinieze cu marcajul
de pe interiorul benzii.
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu amplasaţi produsul în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi
uscătorul de rufe.
4
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Înlocuirea bateriilor
Dispozitivul utilizează două baterii SR43. Când bateria are un
nivel redus, în contul Garmin Connect apare o alertă de baterie
Informaţii dispozitiv
descărcată după sincronizare. Înlocuirea bateriilor nu vă va
şterge datele sau setările.
1 Demontaţi dispozitivul de pe bandă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Numărul de paşi de la dispozitiv şi din contul
Garmin Connect nu corespund
2 Utilizaţi o şurubelniţă Phillips mică pentru a scoate cele patru
şuruburi din partea frontală a dispozitivului.
3 Scoateţi capacul frontal şi bateriile.
Numărul de paşi din contul Garmin Connect se actualizează la
sincronizarea dispozitivului.
1 Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile (Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin
Connect Mobile, pagina 3).
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să vă sincronizeze datele.
Sincronizarea poate dura câteva minute.
NOTĂ: reîmprospătarea aplicaţiei Garmin Connect Mobile nu
vă sincronizează datele şi nu vă actualizează contorul de
paşi.
Distanţa parcursă nu pare corectă
Dacă distanţa parcursă nu pare corectă, puteţi să calculaţi
lungimea personalizată a pasului în contul Garmin Connect
(Setări utilizator, pagina 4).
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă
4 Introduceţi noile baterii cu partea negativă orientată către
interiorul capacului frontal.
Verificaţi
ca garnitura să nu fie deteriorată şi să fie introdusă
5
complet în capacul posterior.
ATENŢIONARE
Garnitura trebuie aliniată la fantele corespunzătoare din
carcasa bateriei. Deteriorarea garniturii poate preveni
etanşarea corespunzătoare a acesteia.
6 Montaţi la loc capacul frontal şi cele patru şuruburi.
7 Strângeţi cele patru şuruburi în mod egal şi ferm.
8 Introduceţi dispozitivul în bandă şi întindeţi materialul benzii
în jurul dispozitivului.
Marcajul de pe dispozitiv trebuie să se alinieze cu marcajul
de pe interiorul benzii.
Dispozitivul actualizează ora şi data atunci când îl sincronizaţi
cu un dispozitiv mobil. Trebuie să vă sincronizaţi dispozitivul
pentru a afişa ora corectă atunci când schimbaţi fusul orar şi
atunci când se face trecerea la ora de vară sau de iarnă.
1 Verificaţi dacă ora afişată de dispozitivul mobil este corectă.
2 Sincronizaţi dispozitivul cu dispozitivul mobil (Sincronizarea
datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect Mobile, pagina 3).
Ora şi data sunt actualizate automat.
Cum pot asocia un dispozitiv nou cu un cont
Garmin Connect existent?
Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu aplicaţia Garmin
Connect Mobile, puteţi adăuga un dispozitiv nou din meniul de
setări al aplicaţiei.
1 Deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
2 Din meniul de setări, selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Este smartphone-ul meu compatibil cu
dispozitivul meu?
Dispozitivul vívofit 4 este compatibil cu telefoane smartphone ce
utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Sfaturi pentru asociere şi sincronizare
Depanare
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
Depanare
• Aduceţi dispozitivul în raza de acţiune a smartphone-ului.
• După ce vă asociaţi dispozitivul cu contul Garmin Connect,
dispozitivul nu rămâne conectat constant. În schimb, acesta
se sincronizează periodic. Vă puteţi sincroniza manual
dispozitivul, în orice moment, prin deschiderea contului dvs.
Garmin Connect.
• Dacă dispozitivul dvs. şi smartphone-ul sunt deja conectate
dar nu se sincronizează, dezactivaţi funcţia Bluetooth din
setările smartphone-ului şi activaţi-o din nou.
• Dacă dispozitivul dvs. şi smartphone-ul sunt deja conectate
dar nu se sincronizează, ştergeţi dispozitivul din contul
5
Garmin Connect şi asociaţi-l din nou (Asocierea cu
smartphone-ul dvs., pagina 2).
formată din linii a obiectivului, care va indica câte zile la rând vaţi atins obiectivul de paşi À.
Nu am un smartphone
Puteţi porni dispozitivul şi îl puteţi utiliza cu funcţionalitate
limitată până la finalizarea procesului de configurare pe un
smartphone sau un computer. Înainte de configurare, puteţi
utiliza doar contorul de paşi, obiectivul automat şi bara de
mişcare. Dispozitivul dvs. resetează contorul de paşi o dată pe
zi. Dispozitivul încearcă să reseteze contorul de paşi în timpul
somnului, pe baza nivelului dvs. de inactivitate din prima zi de
utilizare. Dispozitivul nu memorează date de istoric înainte de
finalizarea configurării.
Pentru a folosi funcţiile suplimentare ale dispozitivului,
configuraţi dispozitivul pe un smartphone (Configurarea
smartphone-ului, pagina 2) sau pe un computer (Asocierea
computerului dvs., pagina 6).
NOTĂ: pentru unele funcţionalităţi ale dispozitivului, este
necesar un smartphone asociat.
Asocierea computerului dvs.
Puteţi utiliza un USB ANT Stick™ opţional pentru a vă asocia
dispozitivul cu computerul. Accesaţi buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul Garmin pentru informaţii privind accesoriile
opţionale şi piesele de schimb.
1 Accesaţi garmin.com/express .
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca şi instala
aplicaţia Garmin Express™.
3 Introduceţi USB ANT Stick wireless în portul USB.
4 Apăsaţi tasta dispozitivului À pentru a porni dispozitivul.
Asocierea mai multor dispozitive mobile cu
dispozitivul
Vă puteţi asocia dispozitivul vívofit 4 cu mai multe dispozitive
mobile. De exemplu, vă puteţi asocia dispozitivul cu un
smartphone şi cu o tabletă. Puteţi repeta procesul de asociere
pentru fiecare dispozitiv mobil adiţional (Asocierea cu
smartphone-ul dvs., pagina 2).
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
dvs.
NOTĂ: resetarea dispozitivului resetează bara de mişcare.
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului timp de 15 secunde.
2 Eliberaţi tasta dispozitivului.
Ecranul se dezactivează, dispozitivul se resetează şi ecranul
porneşte.
Ştergerea datelor utilizatorului
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică. Acesta şterge toate datele de pe dispozitivul dvs.
1 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului pentru a vizualiza meniul.
2 Ţineţi apăsat .
3 Menţineţi apăsată tasta dispozitivului până la apariţia
mesajului NV RST .
Dispozitivul se resetează şi ecranul porneşte.
4 Asociaţi dispozitivul dvs. cu smartphone-ul (Asocierea cu
smartphone-ul dvs., pagina 2).
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, acesta este în
modul asociere.
5 Dacă este necesar, apăsaţi tasta dispozitivului până la
apariţia .
6 Urmaţi instrucţiunile de pe computer pentru a adăuga
dispozitivul în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a finaliza
procesul de configurare.
Sincronizarea datelor cu computerul dvs.
Trebuie să vă sincronizaţi datele cu regularitate pentru a vă
monitoriza evoluţia în cadrul aplicaţiei Garmin Connect.
1 Aduceţi dispozitivul în apropierea computerului dvs.
2 Ţineţi apăsată tasta dispozitivului până când apare .
3 Aşteptaţi până când datele dvs. se sincronizează.
4 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect.
Anexă
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Dispozitivul nu porneşte
Dacă dispozitivul nu mai porneşte, se recomandă înlocuirea
bateriilor.
Accesaţi Înlocuirea bateriilor, pagina 4.
Animaţii şi linii ale obiectivului
Dispozitivul oferă feedback vizual despre progresul către
obiectivul de paşi. Atunci când atingeţi obiectivul dvs. de paşi,
dispozitivul afişează o animaţie a obiectivului şi continuă
monitorizarea. Atunci când apăsaţi tasta, va apărea o animaţie
6
Anexă
Index
A
accesorii 6
activităţi 1
actualizări, software 4
aplicaţii 2
asociere, smartphone 5, 6
B
baterie
înlocuire 4
maximizare 3
benzi 4
C
competiţii 2
cronometru 1, 2
curăţarea dispozitivului 4
D
date 1
stocare 3
transferare 3
date utilizator, ştergere 6
depanare 5, 6
G
Garmin Connect 2–6
Garmin Express 6
I
ID unitate 4
iluminare de fundal 3
IQ mişcare 3
istoric 3
trimitere la computer 3, 6
înlocuirea bateriei 4
M
meniu 1
minute de activitate intensă 2
monitorizarea activităţii 2, 6
O
obiective 4, 6
ora din zi 5
P
paşi 6
pictograme 1
piese de schimb 4
R
resetarea dispozitivului 6
S
salvare activităţi 1
setări 3, 4
dispozitiv 3
smartphone 2, 3, 5
asociere 5, 6
software
actualizare 4
versiune 4
specificaţii 4
stare de repaus 2
stocare date 3
ştergere, toate datele de utilizator 6
T
taste 1
tehnologie Bluetooth 2, 5
U
USB ANT Stick 6
Index
7
support.garmin.com
Iunie 2018
190-02240-4C_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising