Garmin | vívokí™ | Garmin vívokí™ Priročnik za uporabo

Garmin vívokí™ Priročnik za uporabo
Nošenje naprave
1 Napravo À vstavite v raztegljivo silikonsko zaponko Á, tako
da material zaponke raztegnete okoli naprave.‍
Priročnik za uporabo naprave vívokí™
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.‍
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.‍
1 Obiščite www.garmin.com/‍wellness​/‍start in izberite svoj
program za dobro počutje.‍
2 Poiščite serijsko številko À na hrbtni strani naprave.‍
2 Zaponko pritrdite na elastiko hlač, pas ali telo ali jo spravite v
žep.‍
3 Napravo nosite ves dan.‍
Preverjanje napredka dejavnosti
Dokler napravo nosite, je aktivna in pošilja podatke, vendar pa
noben indikator LED ne deluje.‍
• Dvakrat ali trikrat zaporedoma tapnite napravo, dokler
indikatorji LED ne začnejo utripati.‍
OPOMBA: med preverjanjem napredka dejavnosti se ne
premikajte.‍
Prikaže se največ pet indikatorjev LED, ki prikazujejo vaš
dnevni napredek.‍
Vzorec indikatorjev Napredek proti cilju
LED
3 Sledite navodilom za registracijo naprave na zaslonu.‍
4 Obiščite www.garmin.com/‍apps in prenesite program Garmin
Od 0 do 10 %
Vsak utripajoči indikator LED predstavlja
največ 10 % napredka proti dnevnemu cilju.‍
5
Od 11 do 20 %
Vsak indikator LED, ki sveti, predstavlja
največ 20 % napredka proti dnevnemu cilju.‍
6
7
8
Connect™ Mobile (izbirno).‍
Obiščite www.garminconnect.com/‍start in sledite navodilom
za registracijo naprave v storitvi Garmin Connect na zaslonu
(izbirno).‍
Napravo vstavite v silikonsko zaponko ali jo spravite v žep
(Nošenje naprave).‍
Pojdite na krajši sprehod (vsaj za 1 minuto).‍
Oglejte si napredek proti dnevnemu cilju (Preverjanje
napredka dejavnosti).‍
Od 21 do 30 %
Od 31 do 40 %
Od 41 do 50 %
Od 51 do 60 %
Od 61 do 70 %
Uporaba programa Garmin Connect Mobile
Od 71 do 80 %
Če želite podatke sinhronizirati z združljivo mobilno napravo,
morate napravo vívokí združiti neposredno v programu Garmin
Connect Mobile.‍
OPOMBA: če želite mobilno napravo Android™ ali iOS združiti z
napravo vívokí in sinhronizirati podatke, mora podpirati
Bluetooth 4.‍0.‍
1 V mobilni napravi odprite program Garmin Connect Mobile.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu, da združite napravo in
posodobite nastavitve.‍
Od 81 do 90 %
Od 91 do 100 %
Ko ste blizu dnevnemu cilju, vseh pet
indikatorjev LED sveti.‍
®
®
Posodobitev programske opreme
Programsko opremo naprave vívokí lahko posodobite v
programu Garmin Connect Mobile.‍ Ko je na voljo posodobitev
programske opreme, jo naprava samodejno prenese in namesti,
ko jo naslednjič sinhronizirate s programom Garmin Connect
Mobile.‍
Januar 2015
> 100 %
Ko presežete dnevni cilj, vseh pet indikatorjev
LED utripa.‍
Baterija je skoraj prazna
• Če želite napredek pri dejavnosti spremljati v realnem času,
združite napravo s programom Garmin Connect Mobile
(Uporaba programa Garmin Connect Mobile).‍
O delnem cilju
Naprava ima privzeti cilj 5.‍000 korakov na dan.‍ Ko začnete
dejavnost, naprava beleži vaš napredek proti dnevnemu cilju.‍
Natisnjeno na Tajvanu
190-01735-42_0B
V računu Garmin Connect lahko vklopite funkcijo samodejnega
cilja ali nastavite prilagojen delni cilj.‍ Ko vklopite funkcijo
samodejnega cilja, naprava samodejno ustvari dnevni delni cilj
glede na vaše prejšnje ravni dejavnosti.‍
Zgodovina
Naprava spremlja število dnevnih korakov, prepotovano
razdaljo, porabljene kalorije in intenzivnost.‍ To zgodovino lahko
pošljete v program Garmin Connect Mobile, na spletno mesto
Garmin Connect ali na spletno mesto partnerja za dobro
počutje.‍
Podatki o dejavnosti so v napravi shranjeni največ 30 dni.‍ Ko je
shramba za podatke polna, naprava izbriše najstarejše
datoteke, da naredi prostor za nove podatke.‍
Pošiljanje podatkov v račun Garmin Connect in na
spletno mesto partnerja za dobro počutje
Podatke iz naprave vívokí si lahko ogledate ali jih analizirate v
programu Garmin Connect Mobile, na spletnem mestu Garmin
Connect ali na spletnem mestu partnerja za dobro počutje.‍
Podatke lahko pošiljate s sprejemnikom vívohub™ ali programom
Garmin Connect Mobile.‍
• Podatki se bodo poslali samodejno, če pridete v doseg
sprejemnika vívohub.‍
OPOMBA: za več informacij o sprejemniku vívohub se
obrnite na skrbnika programa za dobro počutje.‍
• Pošljite podatke s sinhroniziranjem naprave vívokí in
programa Garmin Connect Mobile (Uporaba programa
Garmin Connect Mobile).‍
Če ste napravo prejeli in registrirali v okviru programa za dobro
počutje, se bodo podatki samodejno poslali na spletno mesto
partnerja za dobro počutje.‍
OPOMBA: Garmin priporoča, da natančno preberete pogoje in
pravilnik o zasebnosti programa za dobro počutje.‍
Zamenjava baterije
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.‍
Baterije hranite izven dosega otrok.‍
Baterij ne dajajte v usta.‍ Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.‍
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat.‍ Z njimi
boste morda morali ravnati drugače.‍ Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.‍
Preden lahko zamenjate baterijo, morate odstraniti silikonsko
zaponko.‍
1 Poiščite okrogli pokrov baterije À na hrbtni strani senzorja.‍
®
Informacije o napravi
2 Pokrov baterije obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da
ga lahko odstranite.‍
vívokí Specifikacije
3 Odstranite pokrov in baterijo Á.‍
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik
(3 V)
Življenjska doba baterije
Največ 6 mesecev (običajna uporaba)
Obseg delovne
temperature
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT protokol brezžične
komunikacije
Bluetooth Brezžična tehnologija Smart
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku
 ali magnetom.‍
®
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m.‍ Za
več informacij obiščite www.garmin.com/‍waterrating.‍
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.‍
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.‍
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.‍
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam.‍ Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.‍
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.‍
2
4 Počakajte 30 sekund.‍
5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte
usmerjenost.‍
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.‍
6 Ponovno namestite pokrov tako, da poravnate pike in ga
zavrtite v smeri urnega kazalca.‍
NAMIG: ali ste baterijo pravilno zamenjali, lahko preverite
tako, da tapnete napravo, dokler indikatorji LED ne utripnejo.‍
Dodatek
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO.‍ POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.‍
Garmin Ltd.‍ in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka.‍ Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.‍
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah.‍ Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov.‍ Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi.‍ Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.‍
3
Garmin , logotip Garmin in ANT so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, vívohub™ in vívokí™ so blagovne znamke družbe Garmin
Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. iOS je registrirana blagovna znamka
družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja Apple Inc. Druge registrirane in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
ID za FCC je v prostoru baterije. ID za FCC je IPH-A2442.
© 2014–2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising