Garmin | vívosmart® HR | Garmin vívosmart® HR Priročnik za uporabo

Garmin vívosmart® HR  Priročnik za uporabo
vívosmart HR/HR+
®
Priročnik za uporabo
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB in vívosmart so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ in Virtual Pacer™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Napredno analizo
srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v
lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
Ta izdelek lahko vsebuje knjižnico (Kiss FFT), za katero velja licenca BSD s 3 klavzulami, ki jo je izdal Mark Borgerding http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02947, A02933
®
Kazalo vsebine
Uvod ........................................................................................... 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa .............................. 1
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 10
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 10
Posodobitve izdelkov ................................................................ 10
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 10
Združevanje in nastavitev.............................................. 1
Dodatek ......................................................................... 10
Uvod ................................................................................ 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Nastavitev naprave v računalniku ............................................... 2
Merjenje aktivnosti in funkcije...................................... 2
Ikone ........................................................................................... 2
Samodejni cilj .............................................................................. 2
Vrstica gibanja ............................................................................ 2
Minute intenzivnosti .................................................................... 2
Ogled grafikona srčnega utripa .................................................. 3
Beleženje vadbene dejavnosti .................................................... 3
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin® .......... 3
Daljinski upravljalnik za VIRB ..................................................... 3
Spremljanje spanja ..................................................................... 3
Cilji pripravljenosti ..................................................................... 10
O območjih srčnega utripa ........................................................ 10
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 10
Licenca BSD s 3 klavzulami ..................................................... 10
Kazalo............................................................................ 12
Funkcije za vadbo v napravi vívosmart HR................. 3
Nastavitev načina dejavnosti ...................................................... 3
Nastavitev opozoril o srčnem utripu ............................................ 4
Označevanje krogov ................................................................... 4
Funkcije za vadbo z GPS-om v napravi vívosmart
HR+ .................................................................................. 4
Nastavitev načina dejavnosti ...................................................... 4
Nastavitev opozoril o srčnem utripu ............................................ 4
Označevanje krogov ................................................................... 4
Samodejni premor dejavnosti ..................................................... 5
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij .......................................... 5
Izboljšanje natančnosti minut intenzivnosti ................................. 5
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 5
Osebni rekordi ............................................................................ 5
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 5
Ogled obvestil ............................................................................. 5
Upravljanje obvestil ..................................................................... 6
Iskanje izgubljenega pametnega telefona .................................. 6
Nastavitve Bluetooth ................................................................... 6
Zgodovina....................................................................... 6
Ogled zgodovine ......................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Prilagajanje naprave...................................................... 6
Nastavitve Garmin Connect ........................................................ 6
Nastavitve naprave ..................................................................... 7
Uporaba načina Ne moti ............................................................. 7
Ogled budilke .............................................................................. 7
Informacije o napravi..................................................... 8
Specifikacije naprave vívosmart HR/HR+ ................................... 8
Ogled informacij o napravi .......................................................... 8
Polnjenje naprave ....................................................................... 8
Nega naprave ............................................................................. 8
Odpravljanje težav.......................................................... 8
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? .................. 8
Telefon se noče povezati z napravo ........................................... 8
Merjenje aktivnosti ...................................................................... 9
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .......................... 9
Podaljševanje življenjske dobe baterije ...................................... 9
Ponastavitev naprave ................................................................. 9
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ........................................... 9
Jezik naprave je napačen ........................................................... 9
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ............................... 9
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave, stran 8).
2 Izberite možnost za dokončanje nastavitve z računom
Garmin Connect™:
• Nastavite napravo v združljivem pametnem telefonu
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 1).
• Nastavite napravo v računalniku (Nastavitev naprave v
računalniku, stran 2).
OPOMBA: dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate
le nekatere funkcije naprave.
3 Sinhronizirajte podatke z računom Garmin Connect
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile, stran 1) (Sinhronizacija podatkov z računalnikom,
stran 2).
Pregled naprave
OPOMBA: pri opozorilih in sporočilih se osvetlitev zaslona
samodejno vklopi.
• Prilagodite svetlost osvetlitve zaslona (Nastavitve naprave,
stran 7).
• Prilagodite nastavitev samodejne osvetlitve zaslona
(Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7).
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa
• Napravo vívosmart HR/HR+ nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati,
med tekom ali vadbo pa se ne sme premikati.
OPOMBA: merilnika srčnega utripa je na spodnji strani
naprave.
• Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si
oglejte razdelek Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu, stran 9.
• Za več informacij o natančnosti merjenja srčnega utripa na
zapestju obiščite garmin.com/ataccuracy.
Združevanje in nastavitev
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave vívosmart HR/
HR+, morate napravo združiti neposredno prek programa
Garmin Connect Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v
pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Držite tipko naprave, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na
naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s
pametnim telefonom.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko
pritisnete tipko naprave, da prikažete meni, nato pa izberete
> Združi pametni telefon.
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju nastavitev izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
®
Zaslon na
dotik
Za pomikanje po funkcijah, podatkovnih zaslonih in
menijih podrsajte.
Če želite izbrati, tapnite.
Tipka naprave Držite za zaklep zaslona ter vklop in izklop naprave.
Pritisnite za odpiranje in zapiranje menija.
Pritisnite za vklop in izklop časovnika.
Usmerjenost zaslona
Usmerjenost zaslona lahko prilagodite v nastavitvah naprave v
računu Garmin Connect (Nastavitve naprave v računu Garmin
Connect, stran 7). Naprava lahko podatke prikazuje ležeče ali
pokončno.
Nasveti za zaslon na dotik
Z uporabo zaslona na dotik lahko upravljate veliko funkcij
naprave.
• Podrsajte levo ali desno v ležeči usmerjenosti.
• Podrsajte navzgor ali navzdol v pokončni usmerjenosti.
• Če se želite pomikati po podatkih in funkcijah merjenja
aktivnosti, podrsajte na zaslonu z uro.
• Če se želite pomikati po možnostih menija, pritisnite tipko
naprave in podrsajte.
• Če si želite ogledati podatkovne zaslone, podrsajte med
dejavnostjo.
• Če želite izbrati, tapnite zaslon na dotik.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
Uporaba osvetlitve zaslona
• Za vklop osvetlitve zaslona kadar koli tapnite zaslon na dotik
ali podrsajte po njem.
Uvod
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect Mobile
Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira
podatke s programom Garmin Connect Mobile. Podatke lahko
kadar koli sinhronizirate tudi ročno.
1 Napravo postavite na razdaljo manj kot 3 m (10 čevljev) od
pametnega telefona.
2 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
3 Izberite .
1
4 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect Mobile.
Nastavitev naprave v računalniku
OPOMBA: z računom Garmin Connect lahko prilagodite
zaslone, ki se prikažejo v napravi (Nastavitve naprave v računu
Garmin Connect, stran 7).
Skupno število korakov, ki ste jih naredili v dnevu, ciljno
število korakov v dnevu in napredek pri doseganju ciljnega
števila.
Če naprave vívosmart HR/HR+ niste združili s pametnim
telefonom, lahko nastavitev z računom Garmin Connect
dokončate v računalniku.
OPOMBA: za nekatere funkcije naprave je potrebna združitev s
pametnim telefonom.
1 Na napravo priklopite zaponko za polnjenje (Polnjenje
naprave, stran 8).
2 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
3 Obiščite www.garminconnect.com/vivosmartHR ali
www.garminconnect.com/vivosmartHRPlus.
4 Prenesite in namestite program Garmin Express™:
• Če uporabljate operacijski sistem Windows , izberite
Prenos za Windows.
• Če uporabljate operacijski sistem Mac , izberite Prenos za
Mac.
Sledite
navodilom na zaslonu.
5
Trenutni srčni utrip in sedemdnevno povprečje srčnega
utripa v mirovanju s številom utripov na minuto (bpm).
Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče signal.
Skupna količina kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem
dnevu. Vključuje kalorije, ki ste jih porabili med dejavnostmi
in počitkom.
Prepotovana razdalja, prepotovana v tem dnevu, v
kilometrih ali miljah.
Skupno število nadstropij, v katera se povzpnete v dnevu,
ciljno število nadstropij, v katera se povzpnete v dnevu, in
napredek pri doseganju ciljnega števila.
®
Čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno
intenzivnostjo, tedenski cilj za minute intenzivnosti in
napredek pri doseganju cilja.
®
Sinhronizacija podatkov z računalnikom
Če želite spremljati napredek v programu Garmin Connect,
redno sinhronizirajte podatke.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Program Garmin Express sinhronizira podatke.
2 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect.
Merjenje aktivnosti in funkcije
Za nekatere funkcije je potrebna združitev s pametnim
telefonom.
Čas in datum: prikaže trenutni čas in datum. Čas in datum se
samodejno nastavita, ko naprava pridobi satelitske signale
(samo naprava vívosmart HR+) in ko jo sinhronizirate s
pametnim telefonom.
Merjenje aktivnosti: sledi dnevnemu številu korakov, številu
nadstropij, v katera se povzpnete, prepotovani razdalji,
kalorijam in minutam intenzivne dejavnosti. Vrstica gibanja
prikazuje, koliko časa ste nedejavni.
Cilji: prikazuje napredek pri doseganju ciljev dejavnosti.
Naprava se uči in vam vsak dan predlaga novo ciljno število
korakov. Cilje za dnevno število korakov, dnevno število
nadstropij, v katera se povzpnete, in tedensko število minut
intenzivne dejavnosti lahko prilagodite v svojem računu
Garmin Connect.
Srčni utrip: prikazuje trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in sedemdnevno povprečje srčnega utripa v
mirovanju. Tapnite zaslon za ogled garfikona srčnega utripa.
Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona,
vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na
družabnih omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z
nastavitvami obvestil pametnega telefona.
Upravljanje glasbe: omogoča upravljanje predvajalnika glasbe
v pametnem telefonu.
Daljinski upravljalnik za VIRB : omogoča daljinsko upravljanje
združene športne kamere VIRB (na prodaj posebej).
Vreme: prikazuje trenutno temperaturo. Tapnite zaslon za ogled
štiridnevne vremenske napovedi.
®
Ikone
Ikone označujejo različne funkcije naprave. Za pomikanje med
različnimi funkcijami podrsajte. Za nekatere funkcije je potrebna
združitev s pametnim telefonom.
2
Upravljanje predvajalnika glasbe v združenem pametnem
telefonu.
VIRB
Daljinsko upravljanje združene športne kamere VIRB.
Obvestila, prejeta iz združenega pametnega telefona.
Trenutna temperatura in vremenska napoved iz
združenega pametnega telefona.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli .
.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot
je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
®
Merjenje aktivnosti in funkcije
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava vívosmart HR/HR+ izračuna minute intenzivnosti tako,
da podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim
srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa
izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako,
da analizira število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Ogled grafikona srčnega utripa
Grafikon srčnega utripa prikazuje srčni utrip v zadnjih 4 urah,
najnižji srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in najvišji
srčni utrip v obdobju teh 4 ur.
1 Če si želite ogledati zaslon s srčnim utripom, podrsajte.
2 Če si želite ogledati grafikon srčnega utripa, tapnite zaslon.
Beleženje vadbene dejavnosti
Časovno merjeno dejavnost lahko beležite ter shranite in
pošljete v račun Garmin Connect.
OPOMBA: nastavitve lokacije so na voljo samo za napravo
vívosmart HR+.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost, denimo Tek ali Kardio.
4 Izberite Na prostem (GPS) ali V zaprtem prostoru (brez
GPS-a).
5 Če je nastavljena lokacija na prostem, se odpravite ven in
počakajte, da naprava najde satelite GPS.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja nekaj minut. Ko
naprava najde satelite, ikona
neprekinjeno sveti.
Pritisnite
tipko
naprave,
da
zaženete
časovnik.
6
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte.
OPOMBA: z računom Garmin Connect lahko prilagodite
podatkovne zaslone, ki so prikazani (Možnosti teka v računu
Garmin Connect, stran 7).
9 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko naprave, da ustavite
časovnik.
10 Izberite možnost:
• Za nadaljnje delovanje časovnika pritisnite tipko naprave.
• Če želite shraniti dejavnost in ponastaviti časovnik,
izberite . Prikaže se povzetek.
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin
®
Podatke o srčnemu utripu iz naprave vívosmart HR/HR+ lahko
oddajate in jih prikazujete v združenih napravah Garmin.
Podatke o srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo
Edge med kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med
dejavnostjo.
®
Funkcije za vadbo v napravi vívosmart HR
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Srčni utrip > Način oddajanja > .
Naprava vívosmart HR/HR+ začne oddajati podatke o
.
srčnem utripu in prikaže se
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu si
lahko ogledate le zaslon za merjenje srčnega utripa.
3 Združite napravo vívosmart HR/HR+ z združljivo napravo
Garmin ANT+ .
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu,
tapnite zaslon za merjenje srčnega utripa in izberite .
®
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Omogočiti morate tudi zaslon kamere
VIRB v napravi vívosmart HR/HR+ (Nastavitve naprave v računu
Garmin Connect, stran 7).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Podrsajte po napravi vívosmart HR/HR+, da prikažete zaslon
VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite .
V napravi vívosmart HR/HR+ se prikaže časovnik videa.
• Če želite nehati snemati video, izberite .
• Za fotografiranje izberite .
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona in
opozoril z vibriranjem (Uporaba načina Ne moti, stran 7).
Funkcije za vadbo v napravi vívosmart
HR
Ta priročnik vsebuje navodila za modela vívosmart HR in
vívosmart HR+. Funkcije, ki so opisane v tem razdelku, veljajo
samo za model vívosmart HR.
vívosmart HR: ta naprava ne omogoča funkcij beleženja
položaja GPS ali nastavitve lokacije.
vívosmart HR+: ta naprava omogoča funkcije beleženja
položaja GPS in nastavitve lokacije.
Nastavitev načina dejavnosti
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost.
3
4 Izberite > Način dejavn..
5 Izberite možnost:
• Izberite Osnovni, če želite beležiti dejavnost brez opozoril
(Beleženje vadbene dejavnosti, stran 3).
OPOMBA: to je privzeti način dejavnosti.
• Izberite Čas, Razdalja ali Kalorije, če želite vaditi z
določenim ciljem, pri katerem se uporabljajo opozorila o
trajanju.
NAMIG: opozorila o načinu dejavnosti lahko prilagodite v
računu Garmin Connect (Možnosti teka v računu Garmin
Connect, stran 7).
6 Izberite .
7 Začnite z dejavnostjo.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo
in naprava vibrira.
Nastavitev opozoril o srčnem utripu
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni
utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je
vaš srčni utrip nad 180 utripi na minuto (bpm).
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite > Opozorilo o SU.
5 Izberite možnost:
• Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite
želeno območje srčnega utripa.
• Če želite uporabiti najnižje ali najvišje vrednosti po meri,
izberite Po meri.
NAMIG: območja po meri lahko opredelite v računu Garmin
Connect (Možnosti teka v računu Garmin Connect,
stran 7).
Vsakič, ko je vaša izmerjena vrednost višja ali nižja od
določenega območja ali vrednosti po meri, se prikaže sporočilo
in naprava vibrira.
Označevanje krogov
V napravi lahko nastavite uporabo funkcije Auto Lap , ki
samodejno označi krog na vsak kilometer ali miljo. Ta funkcija je
priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih
dejavnosti.
OPOMBA: funkcija Auto Lap ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite > Auto Lap > Vklopljeno.
5 Začnite z dejavnostjo.
®
Funkcije za vadbo z GPS-om v napravi
vívosmart HR+
Ta priročnik vsebuje navodila za modela vívosmart HR in
vívosmart HR+. Funkcije, ki so opisane v tem razdelku, veljajo
samo za model vívosmart HR+.
vívosmart HR: ta naprava ne omogoča funkcij beleženja
položaja GPS ali nastavitve lokacije.
vívosmart HR+: ta naprava omogoča funkcije beleženja
položaja GPS in nastavitve lokacije.
2
3
4
5
Izberite .
Izberite dejavnost.
Izberite > Način dejavn..
Izberite možnost:
• Izberite Osnovni, če želite beležiti dejavnost brez opozoril
(Beleženje vadbene dejavnosti, stran 3).
OPOMBA: to je privzeti način dejavnosti.
• Izberite Tek/hoja, če želite vaditi z intervali teka in hoje,
pri katerih se meri čas.
OPOMBA: ta način je na voljo samo za dejavnost Tek.
• Izberite Virtual Pacer, če želite vaditi s ciljem tempa.
OPOMBA: ta način je na voljo samo za dejavnost Tek.
• Izberite Čas, Razdalja ali Kalorije, če želite vaditi z
določenim ciljem, pri katerem se uporabljajo opozorila o
trajanju.
NAMIG: opozorila o načinu dejavnosti lahko prilagodite v
računu Garmin Connect (Možnosti teka v računu Garmin
Connect, stran 7).
6 Izberite .
7 Začnite z dejavnostjo.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo
in naprava vibrira.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je orodje za vadbo, s katerim boste izboljšali svoje
dosežke, saj vas spodbuja, da tečete s tempom, ki ga sami
nastavite.
Nastavitev opozoril o srčnem utripu
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni
utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je
vaš srčni utrip nad 180 utripi na minuto (bpm).
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite > Opozorilo o SU.
5 Izberite možnost:
• Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite
želeno območje srčnega utripa.
• Če želite uporabiti najnižje ali najvišje vrednosti po meri,
izberite Po meri.
NAMIG: območja po meri lahko opredelite v računu Garmin
Connect (Možnosti teka v računu Garmin Connect,
stran 7).
Vsakič, ko je vaša izmerjena vrednost višja ali nižja od
določenega območja ali vrednosti po meri, se prikaže sporočilo
in naprava vibrira.
Označevanje krogov
V napravi lahko nastavite uporabo funkcije Auto Lap, ki
samodejno označi krog na vsak kilometer ali miljo. Ta funkcija je
priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih
dejavnosti.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite > Auto Lap > Vklopljeno.
5 Začnite z dejavnostjo.
Nastavitev načina dejavnosti
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
4
Funkcije za vadbo z GPS-om v napravi vívosmart HR+
Samodejni premor dejavnosti
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate
ustaviti.
OPOMBA: čas premora se ne shranjuje v vaše podatke o
zgodovini.
OPOMBA: funkcija Auto Pause ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite > Auto Pause > Vklopljeno.
®
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij
Naprava prikaže oceno skupnega števila kalorij, ki jih porabite v
trenutnem dnevu. Natančnost tega izračuna lahko izboljšate
tako, da 20 minut hitro hodite ali tečete na prostem.
1 Če si želite ogledati zaslon s kalorijami, podrsajte.
2 Izberite .
OPOMBA: se pojavi, ko je treba umeriti kalorije. Postopek
umerjanja je treba izvesti samo enkrat. Če ste že zabeležili
hojo ali tek z merjenjem časa, se ikona morda ne bo
prikazala.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Izboljšanje natančnosti minut intenzivnosti
Naprava izračuna čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do
živahno intenzivnostjo. Natančnost tega izračuna lahko
izboljšate tako, da 20 minut hitro hodite ali tečete na prostem.
1 Če si želite ogledati zaslon z minutami intenzivnosti,
podrsajte.
2 Izberite .
OPOMBA: se pojavi, ko je treba umeriti minute
intenzivnosti. Postopek umerjanja je treba izvesti samo
enkrat. Če ste že zabeležili hojo ali tek z merjenjem časa, se
ikona morda ne bo prikazala.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo.
1 Pojdite na prosto.
Tipka naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Osebni rekordi
vsebujejo vaš najhitrejši čas na več običajnih tekmovalnih
razdalj in vaš najdaljši tek.
Ogled osebnih rekordov
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Rekordi.
3 Izberite rekord.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Rekordi.
3 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
4 Izberite Uporabi prejšnjo > .
Brisanje osebnega rekorda
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Rekordi.
3 Izberite rekord.
4 Izberite Počisti zapis > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava vívosmart HR/HR+ ima več povezanih funkcij Bluetooth
za združljiv pametni telefon, ki uporablja program Garmin
Connect Mobile.
Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona,
vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na
družabnih omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z
nastavitvami obvestil v pametnem telefonu.
Poišči moj telefon: pomaga poiskati izgubljen pametni telefon,
ki je združen z brezžično tehnologijo Bluetooth in v dosegu.
Opozorilo o povezavi: omogoča vklop opozorila, ki vas obvesti,
da združeni pametni telefon ni več v dosegu brezžične
tehnologije Bluetooth.
Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v
združenem pametnem telefonu.
Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect:
omogoča sinhronizacijo podatkov o dejavnosti z združenim
pametnim telefonom. Podatke si lahko ogledate v programu
Garmin Connect Mobile.
Ogled obvestil
• Ko se v napravi prikaže obvestilo, izberite možnost:
◦ Tapnite zaslon na dotik in izberite za ogled celotnega
obvestila.
◦ Izberite in nato izberite možnost za opustitev obvestila.
• Ko se v napravi prikaže dohodni klic, izberite možnost:
OPOMBA: razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na
pametni telefon.
◦ Izberite za sprejem klica v pametnem telefonu.
◦ Izberite za zavrnitev ali utišanje klica.
• Za ogled vseh obvestil podrsajte, da se prikaže zaslon z
obvestili, nato pa tapnite zaslon na dotik in izberite možnost:
◦ Podrsajte za pomikanje po obvestilih.
◦ Izberite obvestilo in nato izberite Branje za ogled
celotnega obvestila.
◦ Izberite obvestilo in nato izberite možnost za opustitev
obvestila.
Ko končate dejavnost, naprava prikaže vse nove osebne
rekorde, ki ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi
Povezane funkcije Bluetooth
5
Upravljanje obvestil
Ogled zgodovine
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi vívosmart HR/HR+.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo Apple , v nastavitvah središča za
obvestila v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate napravo Android™, v programskih
nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
elemente, ki se prikažejo v napravi.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite možnost:
®
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljen pametni telefon, ki je
združen z brezžično tehnologijo Bluetoothin je trenutno v
dosegu.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
Naprava vívosmart HR/HR+ začne iskati združeni pametni
telefon. Pametni telefon se oglasi z zvočnim opozorilom, na
zaslonu naprave vívosmart HR/HR+ pa se prikaže moč
signala Bluetooth. Ko se približujete pametnemu telefonu, se
moč signala Bluetooth povečuje.
Nastavitve Bluetooth
Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni, in izberite .
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth s
programom Garmin Connect Mobile, vključno z obvestili in
nalaganjem dejavnosti v storitev Garmin Connect.
Obvestila: s to nastavitvijo lahko omogočite obvestila iz
združljivega pametnega telefona. Če želite prikazati le
obvestila za dohodne telefonske klice, lahko uporabite
možnost Prikazi samo klice.
Opoz. o povez.: omogoča vklop opozorila, ki vas obvesti, da
združeni pametni telefon ni več v dosegu brezžične
tehnologije Bluetooth.
Zaslon: nastavi napravo tako, da prikazuje obvestila ležeče ali
pokončno.
OPOMBA: ta nastavitev se prikaže le, ko je naprava
nastavljena tako, da podatke prikazuje pokončno.
Izklop brezžične tehnologije Bluetooth
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Če želite izklopiti brezžično tehnologijo Bluetooth v napravi
vívosmart HR/HR+, izberite > Bluetooth > Izklopljeno.
NAMIG: za več informacij o izklopu brezžične tehnologije
Bluetooth si oglejte priročnik za uporabo pametnega telefona.
Zgodovina
Naprava lahko shrani podatke o sledenju dejavnostim in
merjenju srčnega utripa za obdobje do 14 dni ter do sedem
časovno merjenih dejavnosti. V napravi si lahko ogledate
zadnjih sedem časovno merjenih dejavnosti. Podatke lahko
sinhronizirate in si neomejeno število dejavnosti ter neomejeno
količino podatkov o sledenju dejavnostim in mejenju srčnega
utripa ogledate v računu Garmin Connect (Sinhronizacija
podatkov s programom Garmin Connect Mobile, stran 1)
(Sinhronizacija podatkov z računalnikom, stran 2).
Ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.
6
• V napravi vívosmart HR izberite dejavnost.
• V napravi vívosmart HR+ izberite Prejšnje dejav. in
izberite dejavnost.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Spremljajte napredek: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami in prilagodljivimi poročili.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Dogodki Garmin Move IQ™
Funkcija Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so
hoj, tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem
trenažerju, ki trajajo vsaj 10 minut. Vrsto in trajanje dogodka si
lahko ogledate na časovnici Garmin Connect, dogodki pa se ne
prikažejo na seznamu dejavnosti, posnetkih ali v viru novic. Za
več podrobnosti in večjo natančnost lahko v napravi beležite
dejavnost z merjenjem časa.
Prilagajanje naprave
Nastavitve Garmin Connect
V računu Garmin Connect lahko prilagodite nastavitve naprave,
nastavitve profila dejavnosti in uporabniške nastavitve. Nekatere
nastavitve lahko prilagodite tudi v napravi vívosmart HR/HR+.
• V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
• V pripomočku za naprave v programu Garmin Connect
izberite Nastavitve naprave.
Po prilagoditvi nastavitev sinhronizirajte podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi (Sinhronizacija podatkov s
Zgodovina
programom Garmin Connect Mobile, stran 1) (Sinhronizacija
podatkov z računalnikom, stran 2).
Območja srčnega utripa: omogoča vam, da ocenite svoj
najvišji srčni utrip in določite območja srčnega utripa po meri.
Nastavitve naprave v računu Garmin Connect
Nastavitve naprave
V računu Garmin Connect izberite Nastavitve naprave.
Alarm: nastavi čas in pogostost budilke v napravi.
Vidni zasloni: omogoča prilagajanje zaslonov, prikazanih v
napravi.
Privzeti zaslon: nastavi domači zaslon, ki je prikazan po
obdobju nedejavnosti in ob vklopu naprave.
Samodejna osvetlitev zaslona: omogoča, da naprava
samodejno vklopi osvetlitev zaslona, ko zapestje zasukate
proti telesu. Nastavitev lahko prilagodite tako, da naprava to
funkcijo uporablja vedno ali le med časovno merjeno
dejavnostjo.
OPOMBA: ta nastavitev skrajša trajanje baterije.
Merjenje aktivnosti: vklopi in izklopi funkcije merjenja
aktivnosti, kot so opozorilo o gibanju, merjenje srčnega utripa
na zapestju in dogodki Move IQ.
Zapestje, na katerem nosite napravo: omogoča nastavitev
zapestja, na katerem nosite pašček. To nastavitev prilagodite
zaradi usmerjenosti zaslona in delovanja funkcije samodejne
osvetlitve zaslona.
Usmerjenost zaslona: nastavi napravo tako, da prikazuje
podatke ležeče ali pokončno.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ali 24 ur.
Jezik: nastavi jezik naprave.
Merske enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano
razdaljo v kilometrih ali miljah.
Tempo/hitrost: nastavi napravo tako, da med dejavnostjo z
merjenjem časa prikazuje tempo ali hitrost (samo pri napravi
vívosmart HR+).
Možnosti teka v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite Možnosti teka.
Opozorila o načinu teka: omogoča, da prilagodite opozorila o
načinu dejavnosti, kot so cilji z opozorili o trajanju.
Opozorilo o srčnem utripu: nastavi napravo tako, da vas
opozori, ko je vaš srčni utrip nad ali pod ciljnim območjem ali
območjem po meri. Izberete lahko obstoječe območje
srčnega utripa ali opredelite območje po meri.
Auto Lap: Omogoča, da naprava samodejno označuje kroge na
vsak kilometer (miljo) (Označevanje krogov, stran 4).
Auto Pause: omogoča, da naprava samodejno začasno
zaustavi časovnik, ko se nehate premikati (samo pri napravi
vívosmart HR+).
Podatkovna polja: omogoča prilagajanje podatkovnih zaslonov,
prikazanih med časovno merjeno dejavnostjo.
Uporabniške nastavitve v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite Uporabniške nastavitve.
Dolžina koraka po meri: omogoča napravi, da natančneje
izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri.
Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo
prehodite, storitev Garmin Connect pa izračuna dolžino
vašega koraka.
Dnevni koraki: omogoča vnos dnevnega cilja korakov. Z
nastavitvijo Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi
cilj korakov.
Dnevno število nadstropij, v katera se povzpnete: omogoča
vnos dnevnega cilja za število nadstropij, v katera se morate
povzpeti.
Tedenske minute intenzivnosti: omogoča vnos tedenskega
cilja za število minut dejavnosti z zmerno do živahno
intenzivnostjo.
Prilagajanje naprave
Nekatere nastavitve lahko prilagodite v napravi vívosmart HR/
HR+. Dodatne nastavitve lahko prilagodite v računu Garmin
Connect.
Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni, in izberite .
Jezik: nastavi jezik naprave.
Čas: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v 12- ali 24-urnem
zapisu, in omogoča ročno nastavitev časa (Ročna nastavitev
časa, stran 7).
Enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano razdaljo
v kilometrih ali miljah.
Sledenje dejavnostim: vklopi in izklopi merjenje aktivnosti in
opozorilo o gibanju.
Srčni utrip: vklopi in izklopi merjenje srčnega utripa na zapestju
in oddajanje podatkov o srčnem utripu.
Nastavitve zaslona: omogoča prilagoditev svetlosti osvetlitve
zaslona (Prilagajanje svetlosti osvetlitve, stran 7) in
samodejno zaklepanje naprave po obdobju nedejavnosti.
Ponastavi privzete vrednosti: omogoča ponastavitev
uporabniških podatkov in nastavitev (Obnovitev vseh
privzetih nastavitev, stran 9).
Ročna nastavitev časa
V skladu s privzetimi nastavitvami se čas v napravi vívosmart
HR samodejno nastavi, ko napravo sinhronizirate s pametnim
telefonom. Čas v napravi vívosmart HR+ se samodejno nastavi,
ko naprava pridobi satelitske signale in ko jo sinhronizirate s
pametnim telefonom. Čas lahko nastavite tudi ročno.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite možnost:
• V napravi vívosmart HR izberite > Čas > Nastavite
čas.
• V napravi vívosmart HR+ izberite > Čas > Nastavite
čas > Ročno.
za nastavitev časa in datuma.
3 Izberite
4 Izberite .
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Nastavitve zaslona > Svetlost osvetlitve.
3 Za prilagoditev svetlosti izberite ali .
OPOMBA: svetlost osvetlitve zaslona vpliva na avtonomijo
baterije.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona in
opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na primer uporabite med
spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect. Naprava samodejno
vklopi način Ne moti v obdobju običajnih ur spanja.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Vklopljeno.
Na zaslonu z uro se prikaže .
NAMIG: za izklop načina Ne moti pritisnite tipko naprave in
izberite > Izklopljeno.
Ogled budilke
1 Nastavite čas in pogostost budilke v računu Garmin Connect
(Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7).
7
2 Na napravi vívosmart HR/HR+ pritisnite tipko naprave, da
prikažete meni.
3 Izberite .
Informacije o napravi
Specifikacije naprave vívosmart HR/HR+
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska
baterija
Avtonomija baterije v napravi
vívosmart HR
Do 5 dni
Avtonomija baterije v napravi
vívosmart HR+
Do 5 dni
Do 8 ur v načinu GPS
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 60 ºC (od 14 do 140 ºF)
Temperaturni obseg polnjenja Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
naprave
Radijska frekvenca/protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart
Nazivna vodotesnost
Plavanje, 5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme,
informacije o predpisih in preostalo napolnjenost baterije.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in pritisnite polnilnik
, dokler ne klikne.
računalniku. Popolnoma prazna baterija se polni približno
60–90 minut.
• Polnilnik odklopite z naprave, ko je ikona stanja napolnjenosti
baterije
polna in neha utripati.
• Preostala napolnjenost baterije
je prikazana na zaslonu z
informacijami o napravi (Ogled informacij o napravi, stran 8).
Uporaba naprave v načinu polnjenja
Medtem ko napravo polnite z računalnikom, jo lahko uporabljate.
Uporabite lahko na primer povezane funkcije Bluetooth ali
prilagodite nastavitve naprave.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Za izhod iz načina množičnega shranjevanja USB izberite .
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Ne odstranite paščkov.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Odpravljanje težav
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava vívosmart HR/HR+ je združljiva s pametnimi telefoni, ki
uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Telefon se noče povezati z napravo
2 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Namigi za polnjenje naprave
• Za polnjenje polnilnik trdno priklopite na napravo s kablom
USB (Polnjenje naprave, stran 8).
Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na
napajalnik, ki ga je odobril Garmin, in uporabite standardno
stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v
8
• Omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth v pametnem
telefonu.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile, izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo, da odprete način združevanja.
• Če želite ročno odpreti način združevanja, pritisnite tipko
naprave, da prikažete meni, nato pa izberite > Združi
pametni telefon.
Informacije o napravi
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število korakov v napravi se ne ujema s številom
korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
1 Izberite možnost:
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Sinhronizacija podatkov z računalnikom,
stran 2).
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect Mobile (Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile, stran 1).
2 Počakajte, da naprava sinhronizira podatke.
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect Mobile ali
program Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in
število korakov se ne posodobi.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Poiščite luknjice barometra na hrbtni strani naprave blizu
stikov za polnjenje in očistite območje okoli teh stikov.
Če so luknjice barometra zamašene, lahko to vpliva na
delovanje barometra. Območje lahko očistite tako, da
napravo sperete z vodo.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
Odpravljanje težav
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Izklopite nastavitev Samodejna osvetlitev zaslona
(Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7).
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Nastavitve naprave,
stran 7).
• V nastavitvah središča za obvestila v pametnem telefonu
omejite obvestila, ki se prikažejo v napravi vívosmart HR/
HR+ (Upravljanje obvestil, stran 6).
• Izklopite pametna obvestila (Nastavitve Bluetooth, stran 6).
• Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth, ko ne uporabljate
povezanih funkcij (Izklop brezžične tehnologije Bluetooth,
stran 6).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin , stran 3).
• Izklopite merjenje srčnega utripa na zapestju (Nastavitve
naprave, stran 7).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.
®
Ponastavitev naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. Pri tem se lahko izgubijo podatki, ki še niso
sinhronizirani z računom Garmin Connect. Ponovno morate
nastaviti uro (Ročna nastavitev časa, stran 7).
1 Pritisnite in 10 sekund držite tipko naprave.
Naprava se izklopi.
2 Pritisnite in eno sekundo držite tipko naprave, da vklopite
napravo.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite > Ponastavi privzete vrednosti > .
Jezik naprave je napačen
Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro
jezika spremenite.
1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
2 Izberite .
3 Izberite jezik.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko jo sinhronizirate z
računalnikom ali mobilno napravo. Sinhronizirajte napravo, da
bo pri prečkanju časovnih pasov prikazovala pravilen čas, in da
se bo posodobila na poletni čas.
1 Potrdite, da računalnik ali mobilna naprava prikazuje pravilen
lokalni čas.
2 Izberite možnost:
• Sinhronizacija naprave z računalnikom (Sinhronizacija
podatkov z računalnikom, stran 2).
• Sinhronizacija naprave z mobilno napravo (Sinhronizacija
podatkov s programom Garmin Connect Mobile, stran 1).
Čas in datum se posodobita samodejno.
9
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 1).
1 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile, stran 1).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect, prav tako pa morate prenesti in
namestiti program Garmin Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Izključite napravo iz računalnika.
Naprava vas opozori, da lahko posodobite programsko
opremo.
3 Izberite možnost.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.support.garmin.com, kjer najdete več
priročnikov, člankov in posodobitev programske opreme.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Dodatek
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 10) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
10
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Licenca BSD s 3 klavzulami
Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding
Vse pravice pridržane.
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvirni ali binarni obliki s
spremembami ali brez njih sta dovoljeni, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
• Nadaljnja distribucija izvorne kode mora vsebovati zgoraj
navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev
in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
• Pri nadaljnji distribuciji v binarni obliki je treba v dokumentaciji
in/ali drugem gradivu za distribucijo navesti zgoraj navedeno
obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
• Avtorja in imen morebitnih sodelavcev brez predhodnega
pisnega dovoljenja ni dovoljeno uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme.
TO PROGRAMSKO OPREMO LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC
IN SODELAVCI PONUJAJO "TAKŠNO, KOT JE" IN
ZAVRAČAJO VSA IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA,
KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAZNAČENA JAMSTVA O
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN. V
NOBENEM PRIMERU LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI
SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA NOBENO
NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE NAROČILO NADOMESTNIH IZDELKOV
ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA,
PODATKOV ALI PRIHODKOV OZIROMA PREKINITEV
POSLOVANJA), KI NASTANE ZARADI UPORABE TE
PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO SEZNANJENI Z
MOŽNOSTJO TAKŠNE ŠKODE IN NE GLEDE NA TO, KAKO
Dodatek
IN NA PODLAGI KATERE RAZLAGE ODGOVORNOSTI JE
ŠKODA NASTALA OZIROMA ALI IZHAJA IZ POGODBENIH
DOLOČIL, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KAZNIVEGA
DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.).
Dodatek
11
Kazalo
A
alarmi 7
Auto Lap 4, 7
Auto Pause 5
B
baterija 8
podaljševanje 6, 7, 9
polnjenje 8
brisanje, osebni rekordi 5
C
cilji 2, 7
Č
čas 7
čas dneva 9
časovnik 3
čiščenje naprave 8
D
daljinski upravljalnik za VIRB 3
Daljinski upravljalnik za VIRB 3
dejavnosti 3
dodatna oprema 10
G
Garmin Connect 1, 6, 7, 10
Garmin Express 2
posodabljanje programske opreme 10
GPS 3, 4
signal 5
I
ID naprave 8
ikone 2
K
kalorija 5
krogi 4
S
satelitski signali 5
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 6
sledenje dejavnostim 2
specifikacije 8
srčni utrip 1–3
merilnik 9
območja 10
opozorila 4
združevanje senzorjev 3
stanje pripravljenosti 3
svetlost 7
T
tehnologija Bluetooth 5, 6, 8
tempo 4
tipke 1, 8
U
umerjanje 5
ura 7
USB 10
način množičnega shranjevanja 8
prenašanje datotek 2
V
vadba 3, 4
načini 3, 4
Virtual Pacer 4
Z
zaslon
orientacija 1
svetlost 7
zaslon na dotik 1
združevanje
pametni telefon 1, 8
senzorji ANT+ 3
zgodovina 1, 6
ogled 6
pošiljanje v računalnik 2, 6
M
meni 1
merjenje aktivnosti 2
minute intenzivnosti 3, 5, 9
N
način množičnega shranjevanja 8
nastavitve 6, 7, 9
naprava 7
O
obvestila 2, 5, 6
odpravljanje težav 8–10
opozorila 4
vibriranje 7
osebni rekordi 5
brisanje 5
obnavljanje 5
osvetlitev zaslona 1, 7
P
pametni telefon 8
programi 5
združevanje 1, 8
podatki 2
prenašanje 6
shranjevanje 6
podatkovni zasloni 7
polnjenje 8
ponastavitev naprave 9
posodobitve, programska oprema 10
prilagajanje naprave 1
programi 5
pametni telefon 1
programska oprema
posodabljanje 10
različica 8
12
Kazalo
support.garmin.com
December 2018
190-01972-00_0G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising