Garmin | vívosmart® HR | User guide | Garmin vívosmart® HR Käyttöopas

Garmin vívosmart® HR  Käyttöopas
vívosmart HR/HR+
®
Käyttöopas
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB ja vívosmart ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ ja Virtual Pacer™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Edistyneet sykeanalyysit:
Firstbeat. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
Tuote saattaa sisältää kirjaston (Kiss FFT), jonka on lisensoinut Mark Borgerding 3-Clause BSD -lisenssin mukaan http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02947, A02933
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen käyttäminen ja syke ...................................................... 1
Pariliitos ja määritys...................................................... 1
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 1
Laitteen määrittäminen tietokoneella .......................................... 1
Aktiivisuuden seuranta ja ominaisuudet..................... 2
Kuvakkeet ................................................................................... 2
Automaattinen tavoite ................................................................. 2
Liikkumispalkki ............................................................................ 2
Tehominuutit ............................................................................... 2
Sykekaavion tarkasteleminen ..................................................... 3
Kuntoilusuorituksen tallentaminen .............................................. 3
Syketietojen lähettäminen Garmin® laitteille .............................. 3
VIRB etäkäyttö ............................................................................ 3
Unen seuranta ............................................................................ 3
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ............................................................................... 9
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella .......... 9
Tuotepäivitykset .......................................................................... 9
Lisätietojen saaminen ............................................................... 10
Liite................................................................................ 10
Kuntoilutavoitteet ...................................................................... 10
Tietoja sykealueista .................................................................. 10
Sykealuelaskenta ...................................................................... 10
BSD 3-Clause -lisenssi ............................................................. 10
Hakemisto ..................................................................... 11
vívosmart HR laitteen harjoitteluominaisuudet........... 3
Suoritustilan määrittäminen ........................................................ 3
Sykehälytysten määrittäminen .................................................... 4
Kierrosten merkitseminen ........................................................... 4
vívosmart HR+ laitteen GPSharjoitteluominaisuudet................................................. 4
Suoritustilan määrittäminen ........................................................ 4
Sykehälytysten määrittäminen .................................................... 4
Kierrosten merkitseminen ........................................................... 4
Suorituksen keskeyttäminen automaattisesti ............................. 4
Kalorinlaskennan tarkkuuden parantaminen .............................. 4
Tehominuuttilaskennan tarkkuuden parantaminen ..................... 5
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 5
Omat ennätykset ......................................................................... 5
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 5
Ilmoitusten tarkasteleminen ........................................................ 5
Ilmoitusten hallinta ...................................................................... 5
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen ................................... 5
Bluetooth asetukset .................................................................... 5
Historia............................................................................ 6
Historiatietojen tarkasteleminen .................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Laitteen mukauttaminen................................................ 6
Garmin Connect asetukset ......................................................... 6
Laiteasetukset ............................................................................. 7
Älä häiritse -tilan käyttäminen ..................................................... 7
Herätyskellon näyttäminen ......................................................... 7
Laitteen tiedot................................................................. 7
vívosmart HR/HR+ - tekniset tiedot ............................................ 7
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 7
Laitteen lataaminen .................................................................... 8
Laitteen huoltaminen .................................................................. 8
Vianmääritys................................................................... 8
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ......................... 8
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................... 8
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 8
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ............................................ 9
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 9
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 9
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................... 9
Laitteen kieli on väärä ................................................................. 9
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ................................................ 9
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laitteen akku (Laitteen lataaminen, sivu 8).
2 Valitse vaihtoehto, jolla teet määrityksen Garmin Connect™
tilillä:
• Määritä laite yhteensopivalla älypuhelimella (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
• Määritä laite tietokoneella (Laitteen määrittäminen
tietokoneella, sivu 1).
HUOMAUTUS: laitteen kaikki ominaisuudet ovat
käytettävissä vasta määrityksen jälkeen.
3 Synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi (Tietojen
synkronoiminen Garmin Connect Mobile sovelluksella,
sivu 1) (Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 2).
Laitteen esittely
Kosketusnäyttö
Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja valikkoja
pyyhkäisemällä.
Valitse napauttamalla.
Laitteen
painike
Lukitse näyttö ja käynnistä ja sammuta laite
painamalla painiketta pitkään.
Avaa ja sulje valikko painamalla.
Käynnistä tai pysäytä ajanotto painamalla
painiketta.
Näytön suunta
Voit muuttaa näytön suunnan Garmin Connect tilin (Garmin
Connect tilin laiteasetukset, sivu 6). Laitteella voi katsella
tietoja vaaka- tai pystysuunnassa.
Kosketusnäytön käyttövihjeitä
Kosketusnäytön avulla voi käyttää monia laitteen ominaisuuksia.
• Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle vaakasuunnassa.
• Pyyhkäise ylös- tai alaspäin pystysuunnassa.
• Kellonaikanäytössä voit selata suoritusten seurantatietoja ja
ominaisuuksia pyyhkäisemällä.
• Voit selata valikkoja painamalla laitteen painiketta ja
pyyhkäisemällä.
• Ajastetun suorituksen aikana voit tarkastella tietonäyttöjä
pyyhkäisemällä.
• Voit tehdä valintoja koskettamalla kosketusnäyttöä.
• Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .
• Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla
tai pyyhkäisemällä kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon automaattisesti.
Johdanto
• Säädä taustavalon kirkkautta (Laiteasetukset, sivu 7).
• Mukauta automaattisen taustavalon asetusta (Garmin
Connect tilin laiteasetukset, sivu 6).
Laitteen käyttäminen ja syke
• Kiinnitä vívosmart HR/HR+ laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: kiinnitä laite tiukasti mutta mukavasti niin,
että se ei pääse liikkumaan juostessasi tai kuntoillessasi
muuten.
HUOMAUTUS: sykeanturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittauksesta on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 9.
• Lisätietoja rannesykemittauksen tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Pariliitos ja määritys
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Jos haluat käyttää vívosmart HR/HR+ laitteen
yhteysominaisuuksia, laite on pariliitettävä suoraan Garmin
Connect Mobile sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth
asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Käynnistä laite painamalla laitteen painiketta pitkään.
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittää laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit avata valikon painamalla laitteen painiketta ja
siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti valitsemalla >
Pariliitä älypuhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
®
Tietojen synkronoiminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella
Laite synkronoi tiedot ajoittain Garmin Connect Mobile
sovelluksen kanssa automaattisesti. Voit synkronoida tiedot
myös manuaalisesti milloin tahansa.
1 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän älypuhelimesta.
2 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
3 Valitse .
4 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
Laitteen määrittäminen tietokoneella
Jos et ole pariliittänyt vívosmart HR/HR+ laitetta älypuhelimeen,
voit tehdä määrityksen tietokoneella Garmin Connect tililläsi.
1
HUOMAUTUS: joihinkin laitteen toimintoihin tarvitaan pariliitetty
älypuhelin.
1 Kytke latauspidike tukevasti laitteeseen (Laitteen lataaminen,
sivu 8).
Liitä
USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2
3 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/vivosmartHR tai
www.garminconnect.com/vivosmartHRPlus.
4 Lataa ja asenna Garmin Express™ sovellus:
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows , valitse Windowslataus.
• Jos käyttöjärjestelmä on Mac , valitse Mac-lataus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
®
®
Tietojen synkronointi tietokoneeseen
Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect sovelluksella.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Garmin Express sovellus synkronoi tietosi.
2 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect
sovelluksessa.
Kuluvana päivänä kulutettu kalorimäärä, joka sisältää sekä
aktiiviset kalorit että lepokalorit.
Kyseisenä päivänä kuljettu matka kilometreinä tai maileina.
Päivän kiivettyjen kerrosten määrä ja kiivettyjen kerrosten
määrätavoite sekä edistymisesi tavoitetta kohti.
Keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi aika,
viikon tehominuuttitavoite ja edistymisesi tavoitetta kohti.
Pariliitetyn älypuhelimen musiikkisoittimen säätimet.
VIRB
Pariliitetyn VIRB toimintakameran etäkäyttö.
Pariliitetystä älypuhelimesta saadut ilmoitukset.
Nykyinen lämpötila ja sääennuste pariliitetystä älypuhelimesta.
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .
Aktiivisuuden seuranta ja
ominaisuudet
Joihinkin toimintoihin tarvitaan pariliitetty älypuhelin.
Aika ja päiväys: näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen. Aika ja
päivämäärä asetetaan automaattisesti, kun laite löytää
satelliittisignaaleja (vain vívosmart HR+ laite) ja kun
synkronoit laitteen älypuhelimen kanssa.
Aktiivisuuden seuranta: seuraa päivittäistä askelmäärääsi,
kiipeämiäsi kerroksia, kulkemaasi matkaa, kaloreita ja
tehominuutteja. Liikkumispalkki osoittaa ajan, jolloin olet
passiivisena.
Tavoitteet: näyttää edistymisesi aktiivisuustavoitteita kohti. Laite
oppii ja ehdottaa kullekin päivälle uutta askeltavoitetta. Voit
mukauttaa päivittäisten askelten ja kiivettyjen kerrosten sekä
viikoittaisten tehominuuttien tavoitteita Garmin Connect
tililläsi.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
keskimääräisen leposykkeesi seitsemän päivän ajalta. Voit
näyttää sykekäyrän napauttamalla näyttöä.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi älypuhelimen ilmoituksista, kuten puheluista,
tekstiviesteistä ja yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Musiikin hallinta: sisältää älypuhelimen musiikkisoittimen
säätimet.
VIRB etäkäyttö: pariliitetyn VIRB actionkameran (myydään
erikseen) etäkäyttö.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan. Voit näyttää neljän päivän
sääennusteen napauttamalla näyttöä.
®
Kuvakkeet
Kuvakkeet edustavat laitteen eri ominaisuuksia. Voit selata
ominaisuuksia pyyhkäisemällä. Joihinkin toimintoihin tarvitaan
pariliitetty älypuhelin.
HUOMAUTUS: voit mukauttaa laitteessa näkyviä näyttöjä
Garmin Connect tililläsi (Garmin Connect tilin laiteasetukset,
sivu 6).
Päivän askelmäärä ja askeltavoite sekä edistymisesi
tavoitetta kohti.
Nykyinen sykkeesi ja keskimääräinen leposykkeesi
seitsemän päivän ajalta lyönteinä minuutissa (bpm).
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia.
2
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumispalkki
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki
tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa
aina 15 minuutin välein, jos
olet paikallasi.
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Tehominuuttien hankkiminen
vívosmart HR/HR+ laite laskee tehominuutteja vertaamalla
syketietoja keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole
käytössä, laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja
analysoimalla askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
Aktiivisuuden seuranta ja ominaisuudet
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
VIRB etäkäyttö
Sykekaavion tarkasteleminen
VIRB actionkameran hallinta
Sykekaaviosta näet syketietosi viimeisimpien 4 tunnin ajalta
sekä alimman ja ylimmän sykkeesi lyönteinä minuutissa samalta
ajanjaksolta.
1 Avaa sykenäkymä pyyhkäisemällä.
2 Näytä sykekaavio napauttamalla näyttöä.
Kuntoilusuorituksen tallentaminen
Voit tallentaa ajoitetun suorituksen, joka voidaan tallentaa ja
lähettää Garmin Connect tilillesi.
HUOMAUTUS: sijaintiasetukset ovat käytettävissä ainoastaan
vívosmart HR+ laitteessa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus, kuten Juoksu tai Cardio.
4 Valitse Ulkona (GPS) tai Sisätilat (ei GPS).
5 Jos sijaintisi on ulkoilu, mene ulos ja odota, kun laite etsii
GPS-satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa kestää muutamia
minuutteja. Kun laite löytää satelliitteja,
näkyy tasaisena.
6 Käynnistä ajanotto painamalla laitteen painiketta.
7 Aloita suoritus.
8 Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä.
HUOMAUTUS: voit mukauttaa näkyviä tietonäyttöjä Garmin
Connect tililläsi (Garmin Connect tilin juoksuasetukset,
sivu 7).
9 Lopeta ajanotto suorituksen jälkeen painamalla laitteen
painiketta.
10 Valitse vaihtoehto:
• Jatka ajanottoa painamalla laitteen painiketta.
• Tallenna suoritus ja nollaa ajanotto valitsemalla .
Yhteenveto tulee näyttöön.
• Voit poistaa suorituksen valitsemalla .
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
®
Voit lähettää syketietoja vívosmart HR/HR+ laitteesta ja
tarkastella niitä pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää
syketietosi esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Syke > Lähetystila > .
vívosmart HR/HR+ laite alkaa lähettää syketietojasi, ja
tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan
sykkeenseurantanäyttöä, kun lähetät syketietoja.
3 Pariliitä vívosmart HR/HR+ laite Garmin ANT+
yhteensopivaan laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: lopeta syketietojen lähetys napauttamalla
sykkeenseurantanäyttöä ja valitsemalla .
®
®
vívosmart HR laitteen harjoitteluominaisuudet
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on otettava VIRB
näyttö käyttöön vívosmart HR/HR+ laitteessa (Garmin Connect
tilin laiteasetukset, sivu 6).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Näytä VIRB näyttö vívosmart HR/HR+ laitteessa
pyyhkäisemällä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla .
Videolaskuri ilmestyy vívosmart HR/HR+ laitteeseen.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla .
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla .
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä
häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon ja värinähälytykset
käytöstä (Älä häiritse -tilan käyttäminen, sivu 7).
vívosmart HR laitteen harjoitteluominaisuudet
Tämä on vívosmart HR ja vívosmart HR+ mallien opas. Tässä
osassa käsiteltävät ominaisuudet koskevat ainoastaan
vívosmart HR mallia.
vívosmart HR: tässä laitteessa ei ole GPS-seurantatoimintoja
eikä -sijaintiasetuksia.
vívosmart HR+: tässä laitteessa on GPS-seurantatoiminnot ja sijaintiasetukset.
Suoritustilan määrittäminen
1
2
3
4
5
Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
Valitse .
Valitse suoritus.
Valitse > Suoritustila.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Perus voit tallentaa sisä- tai ulkosuorituksen
(Kuntoilusuorituksen tallentaminen, sivu 3).
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen suoritustila.
• Valitsemalla Aika, Matka tai Kalorit voit pyrkiä tiettyyn
tavoitteeseen käyttämällä kestohälytyksiä.
VIHJE: voit mukauttaa suoritustilan hälytyksiä Garmin
Connect tililläsi (Garmin Connect tilin juoksuasetukset,
sivu 7).
6 Valitse .
7 Aloita suoritus.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus ja laite värisee.
3
Sykehälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai
alittaa tavoitesykealueen tai mukautetun sykealueen. Voit
esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään, kun sykkeesi on yli 180
lyöntiä minuutissa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus.
4 Valitse > SY-hälytys.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.
• Voit käyttää mukautettuja minimi- tai maksimiarvoja
valitsemalla Mukautettu.
VIHJE: voit määrittää mukautetut alueet Garmin Connect
tililläsi (Garmin Connect tilin juoksuasetukset, sivu 7).
Näyttöön tulee ilmoitus ja laite värisee aina, kun ylität tai alitat
määritetyn alueen tai mukautetun arvon.
Kierrosten merkitseminen
Voit määrittää laitteen käyttämään Auto Lap ominaisuutta, joka
merkitsee kierroksen automaattisesti aina kilometrin tai mailin
välein. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa
suorituksen eri vaiheissa.
HUOMAUTUS: Auto Lap ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus.
4 Valitse > Auto Lap > Käytössä.
5 Aloita suoritus.
®
vívosmart HR+ laitteen GPS-harjoitteluominaisuudet
Tämä on vívosmart HR ja vívosmart HR+ mallien opas. Tässä
osassa käsiteltävät ominaisuudet koskevat ainoastaan
vívosmart HR+ mallia.
vívosmart HR: tässä laitteessa ei ole GPS-seurantatoimintoja
eikä -sijaintiasetuksia.
vívosmart HR+: tässä laitteessa on GPS-seurantatoiminnot ja sijaintiasetukset.
Suoritustilan määrittäminen
1
2
3
4
5
4
Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
Valitse .
Valitse suoritus.
Valitse > Suoritustila.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Perus voit tallentaa sisä- tai ulkosuorituksen
(Kuntoilusuorituksen tallentaminen, sivu 3).
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen suoritustila.
• Valitsemalla Juoksu/kävely voit harjoitella käyttäen
ajoitettuja juoksu- ja kävelyintervalleja.
HUOMAUTUS: tila on käytettävissä ainoastaan Juoksusuorituksessa.
• Valitsemalla Virtual\nPacer voit pyrkiä tiettyyn
tahtitavoitteeseen.
HUOMAUTUS: tila on käytettävissä ainoastaan Juoksusuorituksessa.
• Valitsemalla Aika, Matka tai Kalorit voit pyrkiä tiettyyn
tavoitteeseen käyttämällä kestohälytyksiä.
VIHJE: voit mukauttaa suoritustilan hälytyksiä Garmin
Connect tililläsi (Garmin Connect tilin juoksuasetukset,
sivu 7).
6 Valitse .
7 Aloita suoritus.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus ja laite värisee.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer on työkalu, jonka avulla parannat suoritustasi, sillä
se kannustaa sinua juoksemaan määrittämässäsi tahdissa.
Sykehälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai
alittaa tavoitesykealueen tai mukautetun sykealueen. Voit
esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään, kun sykkeesi on yli 180
lyöntiä minuutissa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus.
4 Valitse > SY-hälytys.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.
• Voit käyttää mukautettuja minimi- tai maksimiarvoja
valitsemalla Mukautettu.
VIHJE: voit määrittää mukautetut alueet Garmin Connect
tililläsi (Garmin Connect tilin juoksuasetukset, sivu 7).
Näyttöön tulee ilmoitus ja laite värisee aina, kun ylität tai alitat
määritetyn alueen tai mukautetun arvon.
Kierrosten merkitseminen
Voit määrittää laitteen käyttämään Auto Lap ominaisuutta, joka
merkitsee kierroksen automaattisesti aina kilometrin tai mailin
välein. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa
suorituksen eri vaiheissa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus.
4 Valitse > Auto Lap > Käytössä.
5 Aloita suoritus.
Suorituksen keskeyttäminen automaattisesti
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos
suoritus sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.
HUOMAUTUS: Auto Pause ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus.
4 Valitse > Auto Pause > Käytössä.
®
Kalorinlaskennan tarkkuuden parantaminen
Laite näyttää arvion päivän aikana kulutettujen kalorien
kokonaismäärästä. Voit parantaa laskennan tarkkuutta
kävelemällä reippaasti tai juoksemalla ulkona 20 minuutin ajan.
1 Avaa kalorinäyttö pyyhkäisemällä.
vívosmart HR+ laitteen GPS-harjoitteluominaisuudet
2 Valitse
.
HUOMAUTUS: näkyy, kun kalorit on kalibroitava. Tämä
kalibrointi on tehtävä vain kerran. Jos olet jo tallentanut
ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen, ei välttämättä näy.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tehominuuttilaskennan tarkkuuden
parantaminen
Laite laskee keski- tai suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan.
Voit parantaa laskennan tarkkuutta kävelemällä reippaasti tai
juoksemalla ulkona 20 minuutin ajan.
1 Avaa tehominuuttinäyttö pyyhkäisemällä.
2 Valitse .
HUOMAUTUS: näkyy, kun tehominuutit on kalibroitava.
Tämä kalibrointi on tehtävä vain kerran. Jos olet jo tallentanut
ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen, ei välttämättä näy.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen painike taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien juoksumatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Ennätykset.
3 Valitse ennätys.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Ennätykset.
3 Valitse palautettava ennätys.
4 Valitse Käytä edellistä > .
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Ennätykset.
3 Valitse ennätys.
4 Valitse Tyhjennä ennätys > .
Bluetooth yhteysominaisuudet
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Bluetooth yhteysominaisuudet
vívosmart HR/HR+ laitteessa on useita Bluetooth
yhteysominaisuuksia yhteensopivaa älypuhelinta varten
käyttämällä Garmin Connect Mobile sovellusta.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi älypuhelimen ilmoituksista, kuten puheluista,
tekstiviesteistä ja yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Puhelimen etsiminen: helpottaa etsittäessä kadonnutta
älypuhelinta, joka on alueella ja pariliitetty langattomalla
Bluetooth tekniikalla.
Yhteyshälytys: voit ottaa käyttöön hälytyksen, joka ilmoittaa,
kun pariliitetty älypuhelin ei enää ole langattoman Bluetooth
tekniikan käyttöalueella.
Musiikin hallinta: pariliitetyn älypuhelimen soittimen hallinta.
Suoritusten lataaminen Garmin Connect tilillesi: voit
synkronoida suoritustiedot pariliitettyyn älypuhelimeen. Voit
tarkastella tietojasi Garmin Connect Mobile sovelluksessa.
Ilmoitusten tarkasteleminen
• Kun ilmoitus näkyy laitteessa, valitse vaihtoehto:
◦ Näytä koko ilmoitus napauttamalla kosketusnäyttöä ja
valitsemalla .
◦ Ohita ilmoitus valitsemalla ja valitsemalla vaihtoehto.
• Kun saapuva puhelu näkyy laitteessa, valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat
älypuhelimen mukaan.
◦ Hyväksy puhelu älypuhelimessa valitsemalla .
◦ Hylkää tai mykistä puhelu valitsemalla .
• Jos haluat näyttää kaikki ilmoitukset, avaa ilmoitusnäyttö
pyyhkäisemällä, napauta kosketusnäyttöä ja valitse
vaihtoehto:
◦ Voit selata ilmoituksia pyyhkäisemällä.
◦ Näytä koko ilmoitus valitsemalla se ja valitsemalla Lue.
◦ Ohita ilmoitus valitsemalla se ja valitsemalla vaihtoehto.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita vívosmart HR/HR+ laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple laitetta, voit valita laitteessa näkyvät
kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista.
• Jos käytät Android™ laitetta, valitse laitteessa näkyvät
kohteet Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista.
®
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen älypuhelimen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
vívosmart HR/HR+ laite alkaa etsiä pariliitettyä älypuhelinta.
Älypuhelimesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy vívosmart HR/HR+ laitteen näytössä.
Bluetooth signaalin voimakkuus kasvaa, kun siirryt lähemmäs
älypuhelinta.
Bluetooth asetukset
Avaa valikko painamalla laitteen painiketta ja valitse .
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
5
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Pariliitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Niitä ovat esimerkiksi ilmoitukset ja suoritusten lataaminen
Garmin Connect palveluun.
Ilmoitukset: vastaanota puhelu- ja tekstiviesti-ilmoituksia
yhteensopivasta älypuhelimestasi. Voit näyttää ainoastaan
saapuvien puheluiden ilmoitukset valitsemalla Näytä vain
puhelut.
Yhteyshälytys: voit ottaa käyttöön hälytyksen, joka ilmoittaa,
kun pariliitetty älypuhelin ei enää ole langattoman Bluetooth
tekniikan käyttöalueella.
Näyttö: määrittää laitteen näyttämään ilmoitukset vaaka- tai
pystysuunnassa.
HUOMAUTUS: asetus näkyy ainoastaan, kun laite on
määritetty näyttämään tiedot pystysuunnassa.
Langattoman Bluetooth tekniikan poistaminen
käytöstä
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Bluetooth > Pois, jos haluat poistaa langattoman
Garmin Move IQ™ tapahtumat
Bluetooth tekniikan käytöstä vívosmart HR/HR+ laitteessa.
VIHJE: poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä
älypuhelimen käyttöoppaan mukaisesti.
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella.
Historia
Laitteen mukauttaminen
Laite tallentaa enintään 14 päivän aktiivisuus- ja
sykeseurantatiedot sekä enintään seitsemän ajastettua
suoritusta. Voit tarkastella viimeisimpiä seitsemää ajastettua
suoritusta laitteessa. Kun synkronoit tietosi, voit tarkastella
rajatonta määrää suorituksia sekä aktiivisuus- ja
sykeseurantatietoja Garmin Connect tililläsi (Tietojen
synkronoiminen Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 1)
(Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 2).
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia
tietoja.
Historiatietojen tarkasteleminen
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse vívosmart HR laitteessa suoritus.
• Valitse vívosmart HR+ laitteessa Aiemmat suorit. ja
valitse suoritus.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisää tietoja
suorituksestasi, kuten ajan, matkan, sykkeen, kulutetut kalorit
ja mukautettavia raportteja.
6
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Garmin Connect asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia, suoritusprofiiliasetuksia ja
käyttäjäasetuksia Garmin Connect tililläsi. Joitakin asetuksia voi
mukauttaa myös vívosmart HR/HR+ laitteessa.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
• Valitse Garmin Connect sovelluksen laitewidgetissä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Tietojen synkronoiminen
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 1) (Tietojen
synkronointi tietokoneeseen, sivu 2).
Garmin Connect tilin laiteasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Laiteasetukset.
Herätys: määrittää herätysajan ja -tiheyden laitetta varten.
Näkyvät näytöt: voit mukauttaa laitteessa näkyviä näyttöjä.
Oletusnäyttö: määrittää, mikä aloitusnäyttö näkyy, kun laite on
ollut käyttämättömänä ja kun laite käynnistetään.
Automaattinen taustavalo: laite voi sytyttää taustavalon
automaattisesti, kun kierrät rannettasi kehoasi kohti. Voit
mukauttaa laitteen käyttämään tätä ominaisuutta aina tai vain
ajoitetun suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: asetus lyhentää akunkestoa.
Aktiivisuuden seuranta: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
aktiivisuudenseurantaominaisuudet, kuten
liikkumishälytyksen, rannesykemittauksen ja Move IQ
tapahtumat.
Käyttöranne: voit määrittää, kummassa ranteessa ranneketta
käytetään. Mukauta asetusta näytön suuntaa ja automaattista
taustavaloa varten.
Näytön suunta: määrittää laitteen näyttämään tietoja vaaka- tai
pystysuunnassa.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Kieli: laitteen kielen määrittäminen.
Historia
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Tahti/nopeus: määrittää laitteen näyttämään tahdin tai
nopeuden ajastetun suorituksen aikana (vain vívosmart HR+
laite).
Garmin Connect tilin juoksuasetukset
Valitse Garmin Connect tililläsi Juoksuasetukset.
Juoksutilahälytykset: voit mukauttaa suoritustilan hälytyksiä,
kuten kestohälytyksen tavoitteita.
Sykehälytys: määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi
ylittää tai alittaa tavoitesykealueen tai mukautetun
sykealueen. Voit valita valmiin sykealueen tai määrittää
mukautetun alueen.
Auto Lap: Määrittää laitteen merkitsemään kierrokset
automaattisesti kilometrin (mailin) välein (Kierrosten
merkitseminen, sivu 4).
Auto Pause: sallii laitteen keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt (vain vívosmart HR+).
Tietokentät: voit mukauttaa ajastetun suorituksen aikana
näkyviä tietonäyttöjä.
Garmin Connect tilin käyttäjäasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Käyttäjäasetukset.
Mukautettu askeleen pituus: laite voi laskea kuljetun matkan
tavallistakin tarkemmin mukautetun askeleen pituutesi avulla.
Kun annat tietyn matkan ja askelmäärän, joka siihen
tarvitaan, Garmin Connect laskee askeleesi pituuden.
Päivittäiset askeleet: voit määrittää päivittäisen askeltavoitteen.
Käyttämällä Automaattinen tavoite -asetusta voit antaa
laitteen määrittää askeltavoitteen automaattisesti.
Kiivettyä kerrosta päivässä: voit määrittää päiväkohtaisen
kiivettävien kerrosten määrätavoitteen.
Tehominuuttia viikossa: voit määrittää viikoittaisen
aikatavoitteen kohtalaisen tehon tai suuren tehon liikuntaa
varten.
Sykealueet: voit arvioida enimmäissykkeesi ja määrittää
mukautettuja sykealueita.
satelliittisignaaleja ja kun synkronoit laitteen älypuhelimen
kanssa. Voit asettaa ajan myös manuaalisesti.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse vívosmart HR laitteessa > Aika > Aseta aika.
• Valitse vívosmart HR+ laitteessa > Aika > Aseta aika >
Manuaalinen.
3 Säädä kellonaikaa ja päiväystä valitsemalla .
4 Valitse .
Taustavalon kirkkauden säätäminen
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Näyttöasetukset > Taustavalon kirkkaus.
3 Säädä kirkkautta valitsemalla tai .
HUOMAUTUS: taustavalon kirkkausasetus vaikuttaa
akunkestoon.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon ja
värinähälytykset käytöstä. Voit käyttää tilaa esimerkiksi
nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Laite siirtyy automaattisesti
Älä häiritse -tilaan normaalin nukkuma-aikasi ajaksi.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Käytössä.
ilmestyy kellonaikanäyttöön.
VIHJE: voit poistua Älä häiritse -tilasta painamalla laitteen
painiketta ja valitsemalla > Pois.
Herätyskellon näyttäminen
1 Määritä herätysaika ja herätysten tiheys Garmin Connect
tililläsi (Garmin Connect tilin laiteasetukset, sivu 6).
2 Avaa valikko painamalla vívosmart HR/HR+ laitteen
painiketta.
3 Valitse .
Laiteasetukset
Voit mukauttaa joitakin vívosmart HR/HR+ laitteen asetuksia.
Muita asetuksia voi lisäksi mukauttaa Garmin Connect tilillä.
Avaa valikko painamalla laitteen painiketta ja valitse .
Kieli: laitteen kielen määrittäminen.
Aika: määrittää laitteen käyttämään 12 tai 24 tunnin kelloa. Voit
myös asettaa ajan manuaalisesti (Ajan asettaminen
manuaalisesti, sivu 7).
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Aktiivisuuden seuranta: ottaa käyttöön aktiivisuuden
seurannan ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
liikkumishälytyksen.
Syke: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sykkeen mittauksen
ranteesta ja syketietojen lähetyksen.
Näyttöasetukset: voit säätää taustavalon kirkkautta
(Taustavalon kirkkauden säätäminen, sivu 7) ja lukita
laitteen automaattisesti, kun se on ollut tietyn ajan
käyttämättömänä.
Palauta oletukset: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset
(Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 9).
Ajan asettaminen manuaalisesti
vívosmart HR laitteen kellonaika määrittyy automaattisesti, kun
synkronoit laitteen älypuhelimen kanssa. vívosmart HR+ laitteen
kellonaika määrittyy automaattisesti, kun laite löytää
Laitteen tiedot
Laitteen tiedot
vívosmart HR/HR+ - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
vívosmart HR - akunkesto
Enintään 5 päivää
vívosmart HR+ - akunkesto
Enintään 5 päivää
Enintään 8 h GPS-tilassa
Käyttölämpötila
-10 - 60 ºC (14 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja jäljellä olevaa akun virtaa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
7
Laitteen lataaminen
Laitteen puhdistaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia
, kunnes se napsahtaa paikalleen.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Vianmääritys
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
vívosmart HR/HR+ laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth
Smart tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen latausvinkkejä
• Liitä laturi laitteeseen tukevasti, jotta voit ladata laitteen USBkaapelin kautta (Laitteen lataaminen, sivu 8).
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB-porttiin. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin 60–
90 minuuttia.
• Irrota laturi laitteesta, kun akun lataustason kuvake
lakkaa
vilkkumasta ja osoittaa, että akku on täynnä.
• Akun jäljellä oleva varaus
näkyy laitteen tietonäytössä
(Laitteen tietojen näyttäminen, sivu 7).
Laitteen käyttäminen lataustilassa
Voit käyttää laitetta, kun lataat sitä tietokoneesta. Voit käyttää
esimerkiksi Bluetooth yhteysominaisuuksia ja mukauttaa laitteen
asetuksia.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Voit poistua USB-massamuistitilasta valitsemalla .
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä irrota hihnoja.
8
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
Mobile sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla
Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Avaa valikko painamalla laitteen painiketta ja siirrä laite
pariliitostilaan manuaalisesti valitsemalla > Pariliitä
älypuhelin.
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät
vastaa toisiaan
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
1 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 2).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect Mobile
sovelluksella (Tietojen synkronoiminen Garmin Connect
Mobile sovelluksella, sivu 1).
2 Odota, kun laite synkronoi tietosi.
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect Mobile sovelluksen tai
Garmin Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi
tietoja eikä päivitä askelmäärää.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Vianmääritys
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Etsi pienet ilmanpainemittarin aukot laitteen takaa
latausliitäntöjen läheltä ja puhdista niiden ympäristö.
Ilmanpainemittarin aukoissa oleva lika saattaa vaikuttaa
ilmanpainemittarin toimintaan. Voit puhdistaa alueen
huuhtelemalla laitteen vedellä.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
• Peitä laite tuulisissa ympäristöissä hihalla tai takilla, koska
voimakkaat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa virheellisiä
lukemia.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Akunkeston maksimoiminen
• Poista käytöstä Automaattinen taustavalo -asetus (Garmin
Connect tilin laiteasetukset, sivu 6).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Laiteasetukset, sivu 7).
• Rajoita vívosmart HR/HR+ laitteessa näkyvien ilmoitusten
määrää älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista
(Ilmoitusten hallinta, sivu 5).
• Poista älykkäät ilmoitukset käytöstä (Bluetooth asetukset,
sivu 5).
• Poista käytöstä langaton Bluetooth tekniikka, kun et käytä
yhteysominaisuuksia (Langattoman Bluetooth tekniikan
poistaminen käytöstä, sivu 6).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 3).
• Poista käytöstä sykemittaus ranteesta (Laiteasetukset,
sivu 7).
HUOMAUTUS: ranteesta mitattujen syketietojen avulla
lasketaan suurtehoisia tehominuutteja ja kulutettuja kaloreita.
®
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Voit
menettää tiedot, joita ei ole synkronoitu Garmin Connect tilin
kanssa. Määritä kellonaika uudelleen (Ajan asettaminen
manuaalisesti, sivu 7).
1 Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla sen painiketta yhden sekunnin
ajan.
Vianmääritys
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse > Palauta oletukset > .
Laitteen kieli on väärä
Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen
vahingossa.
1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse kieli.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun synkronoit laitteen
tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Synkronoi laite, jotta saat
oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika
päivittyy.
1 Varmista, että tietokoneessa tai mobiililaitteessa näkyy oikea
paikallinen aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi laite tietokoneeseen (Tietojen synkronointi
tietokoneeseen, sivu 2).
• Synkronoi laite mobiililaitteeseen (Tietojen
synkronoiminen Garmin Connect Mobile sovelluksella,
sivu 1).
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
1 Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella
(Tietojen synkronoiminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella, sivu 1).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect Mobile
sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin
Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Irrota laite tietokoneesta.
Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
9
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta www.support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 10osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
• Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä siinä on
säilytettävä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapautuslauseke.
• Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke pitää liittää jakelun mukana
toimitettavaan dokumentointiin ja/tai muuhun materiaaliin.
• Tekijän nimeä ja muiden yhteistyökumppaneiden nimiä ei saa
käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
myynninedistämisessä tai markkinoinnissa ilman ennalta
myönnettyä kirjallista lupaa.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON
"SELLAISENAAN" JA ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA
MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, OLETETUT TAKUUT
SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA
SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA NIIDEN
YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA,
KYVYTTÖMYYS TOIMITTAA TAVAROITA TAI PALVELUITA,
KÄYTTÖKATKOKSET, TIETOJEN JA TULOJEN
MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), EI
SOPIMUSPERUSTEESEEN, VASTUUVELVOLLISUUTEEN
EIKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN VEDOTEN (MUKAAN
LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT SYYT), JOITA VOI
AIHEUTUA MILLÄ TAHANSA TAVALLA JOHTUEN TÄMÄN
OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU
ENNALTA.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
BSD 3-Clause -lisenssi
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmakoodin käyttäminen ja jakeleminen lähde- ja
binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua
sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
10
Liite
Hakemisto
A
aika 7, 9
ajastin 3
akku 7
lataaminen 8
maksimoiminen 6, 7, 9
aktiivisuuden seuranta 2
asetukset 5–7, 9
laite 6
Auto Lap 4, 7
Auto Pause 4
B
Bluetooth tekniikka 5, 6, 8
G
Garmin Connect 1, 6, 7, 9
Garmin Express 1
ohjelmiston päivittäminen 9
GPS 3, 4
signaali 5
H
harjoitus 3, 4
tilat 3, 4
historia 1, 6
lähettäminen tietokoneeseen 2, 6
näkymä 6
hälytykset 4, 7
värinä 7
I
ilmoitukset 2, 5
K
sovellukset 5
älypuhelin 1
suoritukset 3
suoritusten tallentaminen 3
syke 1–3
alueet 10
anturien pariliitos 3
hälytykset 4
mittari 9
T
tahti 4
taustavalo 1, 7
tavoitteet 2, 7
tehominuutit 2, 5, 8
tekniset tiedot 7
tiedot 2
siirtäminen 6
tallentaminen 6
tietojen tallentaminen 6
tietonäytöt 7
U
USB 9
massamuistitila 8
tiedostojen siirtäminen 2
V
valikko 1
vianmääritys 8–10
VIRB etäkäyttö 3
Virtual Pacer 4
Ä
älypuhelin 8
pariliitos 1, 8
sovellukset 5
kalibroiminen 4
kalori 4
kello 7
kierrokset 4
kirkkaus 7
kosketusnäyttö 1
kuvakkeet 2
L
laitteen asetusten nollaaminen 9
laitteen mukauttaminen 1
laitteen puhdistaminen 8
laitteen tunnus 7
lataaminen 8
lepotila 3
lisävarusteet 10
M
massamuistitila 8
N
näyttö
kirkkaus 7
suunta 1
O
ohjelmisto
päivittäminen 9
versio 7
omat ennätykset 5
palauttaminen 5
poistaminen 5
P
painikkeet 1, 8
pariliitos
ANT+ anturit 3
älypuhelin 1, 8
poistaminen, omat ennätykset 5
päivitykset, ohjelmisto 9
S
satelliittisignaalit 5
Hakemisto
11
support.garmin.com
Joulukuu 2018
190-01972-00_0G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising