Garmin | vívosmart® HR | Garmin vívosmart® HR (PDF) מדריך למשתמש

Garmin vívosmart® HR  (PDF) מדריך למשתמש
+vívosmart HR/HR
®
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2015‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ VIRB ,Edge ,Auto Pause ,Auto Lap ,ANT+ ,Garmin‬ו‪ vívosmart -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪,Garmin Connect™ .‬‬
‫™‪ Garmin Move IQ™ ,Garmin Express‬ו‪ Virtual Pacer™-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫‪ American Heart Association‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Android™ .American Heart Association, Inc.‬הוא סימן מסחרי של ‪ Apple .Google Inc.‬ו‪ Mac -‬הם סימנים מסחריים של ‪ ,Apple Inc.‬הרשומים בארה"ב‬
‫ובמדינות נוספות‪ .‬סימן המילה וסימני הלוגו של ‪ Bluetooth‬מצויים בבעלותה של ‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ .‬ניתוח דופק מתקדם על‪-‬ידי ‪Windows .Firstbeat‬‬
‫הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ובמדינות אחרות‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מוצר זה עשוי להכיל ספרייה( ‪) Kiss FFT‬ברישיון ‪ Mark Borgerding‬במסגרת הרישיון ‪.http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause 3-Clause BSD‬‬
‫מוצר זה מאושר על‪-‬ידי ‪ .ANT+‬לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.thisisant.com/directory‬‬
‫®‬
‫‪M/N: A02947, A02933‬‬
‫®‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪1 ..................................................................................‬‬
‫תחילת העבודה ‪1 ..............................................................................‬‬
‫סקירת התקן ‪1 ..................................................................................‬‬
‫לבישת ההתקן וחיישן הדופק ‪1 ...........................................................‬‬
‫התאמה והגדרה ‪1 ...................................................................‬‬
‫שיוך הטלפון החכם ‪1 ........................................................................‬‬
‫הגדרת ההתקן במחשב ‪1 ....................................................................‬‬
‫קבלת מידע נוסף ‪9 ............................................................................‬‬
‫נספח ‪9 ..................................................................................‬‬
‫יעדי כושר ‪9 .....................................................................................‬‬
‫אודות אזורי דופק ‪9 ...........................................................................‬‬
‫חישובי אזור דופק ‪9 ..........................................................................‬‬
‫רישיון של ‪9 .............................................................. BSD 3-Clause‬‬
‫אינדקס ‪10 .............................................................................‬‬
‫מעקב פעילות ותכונות ‪2 ..........................................................‬‬
‫סמלים ‪2 ..........................................................................................‬‬
‫יעד אוטומטי ‪2 ..................................................................................‬‬
‫סרגל תנועה ‪2 ...................................................................................‬‬
‫דקות אינטנסיביות ‪2 ..........................................................................‬‬
‫הצגת גרף הדופק ‪2 ...........................................................................‬‬
‫הקלטת פעילות כושר ‪2 ......................................................................‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ®‪3 ................................................ Garmin‬‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪3 .................................................................................‬‬
‫מעקב שינה ‪3 ...................................................................................‬‬
‫תכונות אימון של ‪3 ......................................... vívosmart HR‬‬
‫הגדרת מצב פעילות ‪3 ........................................................................‬‬
‫הגדרת התראות הדופק שלך ‪3 ............................................................‬‬
‫סימון הקפות ‪3 .................................................................................‬‬
‫תכונות אימון של ‪4 ............................... vívosmart HR+ GPS‬‬
‫הגדרת מצב פעילות ‪4 ........................................................................‬‬
‫הגדרת התראות הדופק שלך ‪4 ............................................................‬‬
‫סימון הקפות ‪4 .................................................................................‬‬
‫השהיה אוטומטית של הפעילות ‪4 ........................................................‬‬
‫שיפור הדיוק של חישוב הקלוריות ‪4 ....................................................‬‬
‫שיפור הדיוק של דקות אינטנסיביות ‪4 .................................................‬‬
‫השגת אותות לוויין ‪4 .........................................................................‬‬
‫שיאים אישיים ‪5 ................................................................................‬‬
‫‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות ‪5 ................................................‬‬
‫הצגת התראות ‪5 ...............................................................................‬‬
‫ניהול התראות ‪5 ................................................................................‬‬
‫איתור טלפון חכם שאבד ‪5 .................................................................‬‬
‫הגדרות ‪5 ......................................................................... Bluetooth‬‬
‫היסטוריה ‪5 ............................................................................‬‬
‫הצגת ההיסטוריה ‪5 ...........................................................................‬‬
‫‪5 .......................................................................... Garmin Connect‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪6 .....................................................‬‬
‫הגדרות ‪6 .............................................................. Garmin Connect‬‬
‫הגדרות ההתקן ‪6 ..............................................................................‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע' ‪7 ...........................................................‬‬
‫הצגת השעון המעורר ‪7 ......................................................................‬‬
‫פרטי ההתקן ‪7 ........................................................................‬‬
‫‪7 ...................................................................... +vívosmart HR/HR‬‬
‫הצגת פרטי התקן ‪7 ...........................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪7 ................................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪7 .................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪8 ........................................................................‬‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן? ‪8 .............................................‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן ‪8 .............................................................‬‬
‫מעקב אחר פעילויות ‪8 .......................................................................‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר ‪8 ..............................................................‬‬
‫הארכת חיי הסוללה ‪8 ........................................................................‬‬
‫איפוס ההתקן ‪8 ................................................................................‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל ‪8 .....................................................‬‬
‫ההתקן שלי בשפה לא נכונה ‪8 ............................................................‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה ‪8 .........................................................‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪9 ........................... Garmin Connect Mobile‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪9 ....................................... Garmin Express‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪9 ...............................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪i‬‬
‫מבוא‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית‬
‫אימונים או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫לבישת ההתקן וחיישן הדופק‬
‫• לבש את התקן ‪ +vívosmart HR/HR‬מעל עצם שורש כף היד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן צריך להיות צמוד אבל נוח‪ ,‬ואינו אמור לזוז במהלך‬
‫ריצה או פעילות גופנית‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫בעת השימוש הראשון בהתקן‪ ,‬עליך להשלים את המשימות הבאות כדי‬
‫להגדיר את ההתקן וללמוד על התכונות הבסיסיות‪.‬‬
‫‪ 1‬טען את ההתקן (טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות כדי להשלים את תהליך ההגדרה בעזרת חשבון‬
‫™‪:Garmin Connect‬‬
‫• הגדר את ההתקן בטלפון החכם התואם (שיוך הטלפון החכם‪,‬‬
‫עמוד ‪.)1‬‬
‫• הגדר את ההתקן במחשב (הגדרת ההתקן במחשב‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫הערה‪ :‬עד להשלמת תהליך ההגדרה‪ ,‬הפונקציונליות של ההתקן‬
‫מוגבלת‪.‬‬
‫‪ 3‬סנרן את הנתונים עם חשבון ‪( Garmin Connect‬סנכרון הנתונים‬
‫בעזרת היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬עמוד ‪( )1‬סנכרון‬
‫הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫סקירת התקן‬
‫מסך מגע‬
‫החלק את האצבע כדי לגלול בין תכונות‪ ,‬מסכי נתונים ותפריטים‪.‬‬
‫הקש כדי לבחור‪.‬‬
‫מקש‬
‫התקן‬
‫לחץ ממושכות כדי לנעול את המסך וכדי להפעיל ולכבות את‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫לחץ כדי לפתוח ולסגור את התפריט‪.‬‬
‫לחץ כדי להפעיל ולעצור את שעון העצר‪.‬‬
‫כיוון המסך‬
‫ניתן להתאים את כיוון המסך בהגדרות ההתקן בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪( Connect‬הגדרות התקן בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫ההתקן יכול להציג נתונים בכיוון אופקי או אנכי‪.‬‬
‫עצות למסך מגע‬
‫ניתן להשתמש במסך המגע כדי לקיים אינטראקציה עם תכונות רבות של‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫• החלק את האצבע שמאלה או ימינה בתנועה אופקית‪.‬‬
‫• החלק את האצבע כלפי מעלה או מטה בתנועה אנכית‪.‬‬
‫• ממסך השעה‪ ,‬החלק את האצבע כדי לגלול בין התכונות ובין נתוני‬
‫מעקב הפעילות‪.‬‬
‫• לחץ על לחצן ההתקן והחלק את האצבע כדי לגלול בין אפשרויות‬
‫התפריט‪.‬‬
‫• במהלך פעילות עם מעקב זמן‪ ,‬החלק את האצבע כדי להציג מסכי‬
‫נתונים‪.‬‬
‫• הקש על מסך המגע כדי לבחור פריטים‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫• בחר‬
‫• כל בחירה של פריט במסך המגע צריכה להתבצע כפעולה נפרדת‪.‬‬
‫שימוש בתאורה האחורית‬
‫• בכל עת תוכל להקיש או להחליק את האצבע על‪-‬גבי מסך המגע כדי‬
‫להפעיל את התאורה האחורית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התראות והודעות מפעילות את התאורה האחורית באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫• כוונן את בהירות התאורה האחורית (הגדרות ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫• התאם אישית את הגדרת התאורה האחורית האוטומטית (הגדרות‬
‫התקן בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫מבוא‬
‫הערה‪ :‬חיישן הדופק נמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• ראה עצות לנתוני דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪ 8‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫צמיד חיישן הדופק‪.‬‬
‫• למידע נוסף על מידת הדיוק של מדידת דופק בשורש כף היד‪ ,‬עבור‬
‫אל ‪.garmin.com/ataccuracy‬‬
‫התאמה והגדרה‬
‫שיוך הטלפון החכם‬
‫כדי להשתמש בתכונות החיבור של התקן ‪ ,+vívosmart HR/HR‬יש‬
‫לשייך אותו ישירות דרך היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬במקום‬
‫מהגדרות ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן ופתח את היישום‬
‫‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫‪ 2‬לחץ על מקש ההתקן כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫בפעם הראשונה שתפעיל את ההתקן‪ ,‬תבחר את שפת ההתקן‪ .‬במסך‬
‫הבא תתבקש לשייך את ההתקן לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך ללחוץ על מקש ההתקן כדי להציג את התפריט‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר >שייך טלפון חכם כדי להיכנס באופן ידני למצב‬
‫שיוך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זהו ההתקן הראשון שאתה משייך בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect Mobile‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך‪.‬‬
‫• אם כבר שייכת התקן אחר בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬מתוך תפריט ההגדרות‪ ,‬בחר התקני ‪> Garmin‬הוסף‬
‫התקן ופעל לפי ההנחיות במסך‪.‬‬
‫לאחר שיוך מוצלח‪ ,‬תופיע הודעה וההתקן יסתנכרן באופן אוטומטי עם‬
‫הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫®‬
‫סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫ההתקן מסנכרן מעת לעת נתונים עם היישום ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬ניתן גם לסנכרן את הנתונים באופן ידני בכל עת‪.‬‬
‫‪ 1‬מקם את ההתקן בטווח ‪ 3‬מטרים( ‪ 10‬רגל )מהטלפון החכם‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 4‬תוכל לראות את הנתונים העדכניים שלך ביישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪.Mobile‬‬
‫הגדרת ההתקן במחשב‬
‫אם לא שייכת את התקן ‪ +vívosmart HR/HR‬לטלפון החכם‪ ,‬תוכל‬
‫להשתמש במחשב כדי להשלים את תהליך ההגדרה בעזרת חשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬לחלק מתכונות ההתקן דרוש טלפון חכם משויך‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את תפס הטעינה היטב אל ההתקן (טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬עבור לכתובת ‪ www.garminconnect.com/vivosmartHR‬או‬
‫לכתובת ‪.www.garminconnect.com/vivosmartHRPlus‬‬
‫‪ 4‬הורד והתקן את היישום ™‪:Garmin Express‬‬
‫• אם אתה משתמש במערכת ההפעלה ‪ ,Windows‬בחר הורד עבור‬
‫‪.Windows‬‬
‫• אם אתה משתמש במערכת ההפעלה ‪ ,Mac‬בחר הורד עבור ‪.Mac‬‬
‫®‬
‫®‬
‫‪1‬‬
‫‪ 5‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫סנכרון הנתונים עם המחשב‬
‫כדאי לסנכרן את הנתונים באופן קבוע כדי לעקוב אחר ההתקדמות‬
‫ביישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫היישום ‪ Garmin Express‬מסנכרן את הנתונים שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬תוכל לראות את הנתונים העדכניים שלך ביישום ‪.Garmin Connect‬‬
‫מעקב פעילות ותכונות‬
‫לחלק מהתכונות דרוש טלפון חכם משויך‪.‬‬
‫שעה ותאריך‪ :‬להצגת השעה והתאריך הנוכחיים‪ .‬השעה והתאריך‬
‫מוגדרים באופן אוטומטי כאשר ההתקן מאתר אותות לוויין( התקן‬
‫‪ +vívosmart HR‬בלבד )וכאשר אתה מסנכרן את ההתקן עם הטלפון‬
‫החכם‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילות‪ :‬למעקב יומי אחר מספר הצעדים‪ ,‬הקומות שטיפסת‪,‬‬
‫המרחק שגמעת‪ ,‬הקלוריות ששרפת ודקות הפעילות האינטנסיבית‪.‬‬
‫סרגל התנועה מציג את משך הזמן ללא פעילות‪.‬‬
‫יעדים‪ :‬להצגת ההתקדמות אל יעדי הפעילות‪ .‬ההתקן לומד ומציע לך יעדי‬
‫צעדים חדשים בכל יום‪ .‬ניתן להתאים אישית את יעדי הצעדים‬
‫היומיים‪ ,‬מספר הקומות שאתה מטפס ביום ואת דקות האינטנסיביות‬
‫השבועיות באמצעות חשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫דופק‪ :‬להצגת הדופק הנוכחי בפעימות לדקה( פ‪/‬דקה )והדופק הממוצע‬
‫בזמן מנוחה בשבעת הימים האחרונים‪ .‬ניתן להקיש על המסך כדי‬
‫להציג תרשים של הדופק שלך‪.‬‬
‫התראות‪ :‬מודיע על התראות מהטלפון החכם‪ ,‬כולל שיחות‪ ,‬הודעות טקסט‬
‫עדכונים מהרשתות החברתיות ועוד‪ ,‬בהתאם להגדרות ההתראה‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫פקדי מוזיקה‪ :‬מספק פקדים לשליטה בנגן המוזיקה בטלפון החכם‪.‬‬
‫השלט של ‪ :VIRB‬מספק פקדי שליטה מרחוק עבור מצלמת פעולה‬
‫משויכת של ‪ (VIRB‬נמכרת בנפרד‪).‬‬
‫מזג אוויר‪ :‬להצגת הטמפרטורה הנוכחית‪ .‬ניתן להקיש על המסך כדי‬
‫להציג את תחזית מזג האוויר לארבעת הימים הבאים‪.‬‬
‫®‬
‫סמלים‬
‫הסמלים מייצגים תכונות שונות של ההתקן‪ .‬באפשרותך להחליק כדי‬
‫לגלול בין התכונות השונות‪ .‬לחלק מהתכונות דרוש טלפון חכם משויך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להתאים אישית‬
‫את המסכים המוצגים בהתקן (הגדרות התקן בחשבון ‪,Garmin Connect‬‬
‫עמוד ‪.)6‬‬
‫מספר הצעדים הכולל שצעדת היום‪ ,‬יעד הצעדים להיום וההתקדמות‬
‫אל היעד‪.‬‬
‫הדופק הנוכחי והדופק הממוצע בזמן מנוחה בשבעת הימים‬
‫האחרונים ביחידות של פעימות לדקה( פ‪/‬דקה‪).‬‬
‫סמל מהבהב פירושו שההתקן מחפש אות‪.‬‬
‫כמות הקלוריות הכוללת ששרפת ביום הנוכחי‪ ,‬כולל קלוריות בזמן‬
‫פעילות ובזמן מנוחה‪.‬‬
‫המרחק שעברת בקילומטרים או במיילים ביום הנוכחי‪.‬‬
‫מספר הקומות הכולל שעלית היום‪ ,‬יעד עליית הקומות להיום‬
‫וההתקדמות אל היעד‪.‬‬
‫הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה‪ ,‬היעד‬
‫השבועי של דקות אינטנסיביות וההתקדמות אל עבר היעד‪.‬‬
‫פקדי נגן מוזיקה עבור טלפון חכם משויך‪.‬‬
‫‪VIRB‬‬
‫פקדי שליטה מרחוק עבור מצלמת פעולה משויכת של ‪.VIRB‬‬
‫התראות שהתקבלו מטלפון חכם משויך‪.‬‬
‫הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר מטלפון חכם משויך‪.‬‬
‫יעד אוטומטי‬
‫ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי‪ ,‬על סמך רמות‬
‫הפעילות הקודמת שלך‪ .‬כאשר תזוז במהלך היום‪ ,‬ההתקן יציג לך את‬
‫ההתקדמות שלך לקראת היעד היומי ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי‪ ,‬תוכל להגדיר יעד‬
‫צעידה מותאם אישית בחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫סרגל תנועה‬
‫ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב‬
‫המטבולי‪ .‬סרגל התנועה מזכיר לך להמשיך לזוז‪ .‬לאחר שעה של חוסר‬
‫מופיעים לאחר כל‬
‫מופיע‪ .‬קטעים נוספים‬
‫פעילות‪ ,‬סרגל התנועה‬
‫‪ 15‬דקות של חוסר פעילות‪.‬‬
‫כדי לאפס את סרגל התנועה‪ ,‬לך מרחק קצר‪.‬‬
‫דקות אינטנסיביות‬
‫כדי לשפר את בריאותך‪ ,‬ארגונים כגון ‪Centers for Disease Control‬‬
‫‪ and Prevention‬בארה"ב וכן ‪ American Heart Association‬ממליצים‬
‫על ‪ 150‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה‪ ,‬כגון הליכה‬
‫מהירה‪ ,‬או על ‪ 75‬דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה‪ ,‬כגון‬
‫ריצה‪.‬‬
‫ההתקן עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה‬
‫בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה( נדרשים נתוני דופק כדי‬
‫לכמת אינטנסיביות גבוהה ‪).‬כדי לחתור להשגת היעד השבועי של שעות‬
‫אינטנסיביות‪ ,‬השתתף בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה למשך‬
‫‪ 10‬דקות ברצף לפחות‪ .‬ההתקן מחשב את הסכום הכולל של דקות‬
‫הפעילות באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות‬
‫גבוהה‪ .‬סך כל דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן‬
‫מתווספות לסכום‪.‬‬
‫®‬
‫להרוויח דקות אינטנסיביות‬
‫התקן ‪ +vívosmart HR/HR‬מחשב דקות אינטנסיביות על‪-‬ידי השוואה‬
‫בין נתוני הדופק לבין הדופק הממוצע במנוחה‪ .‬אם מכבים את נתוני‬
‫הדופק‪ ,‬ההתקן מחשב דקות אינטנסיביות מתונה על‪-‬ידי ניתוח נתוני‬
‫הצעדים לדקה‪.‬‬
‫• התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של‬
‫דקות אינטנסיביות‪.‬‬
‫• התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫• כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה‪,‬‬
‫לבש את ההתקן במשך כל היום והלילה‪.‬‬
‫הצגת גרף הדופק‬
‫גרף הדופק מציג את הדופק שלך במשך ‪ 4‬השעות האחרונות‪ ,‬את הדופק‬
‫הנמוך ביותר בפעימות לדקה( פ' לדקה )והדופק הגבוה ביותר במהלך ‪4‬‬
‫שעות אלו‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך הדופק‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על המסך כדי להציג את גרף הדופק‪.‬‬
‫הקלטת פעילות כושר‬
‫ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן ולאחר מכן לשמור ולשלוח אותה‬
‫לחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות מיקום זמינות עבור התקן ‪ +vívosmart HR‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪ ,‬כגון ריצה או אירובי‪.‬‬
‫מעקב פעילות ותכונות‬
‫‪ 4‬בחר ‪ )Outdoor (GPS‬או ‪.)Indoor (No GPS‬‬
‫‪ 5‬אם המיקום שלך מוגדר לשטח פתוח‪ ,‬צא החוצה והמתן עד שההתקן‬
‫יאתר לווייני ‪.GPS‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך כמה דקות‪ .‬לאחר איתור‬
‫‪.‬‬
‫הלוויינים‪ ,‬מוצג מופע רצוף של‬
‫‪ 6‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להפעיל את שעון העצר‪.‬‬
‫‪ 7‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫‪ 8‬החלק כדי להציג מסכי נתונים נוספים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להתאים אישית‬
‫את מסכי הנתונים המוצגים (אפשרויות ריצה בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 9‬לאחר סיום הפעילות‪ ,‬לחץ על לחצן ההתקן כדי לעצור את שעון‬
‫העצר‪.‬‬
‫‪ 10‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחץ על לחצן ההתקן כדי להמשיך את פעולתו של שעון העצר‪.‬‬
‫כדי לשמור את הפעילות ולאפס את שעון העצר‪ .‬יופיע‬
‫• בחר‬
‫סיכום‪.‬‬
‫• בחר כדי למחוק את הפעילות‪.‬‬
‫שידור נתוני דופק להתקני ‪Garmin‬‬
‫®‬
‫ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהתקן ‪ +vívosmart HR/HR‬ולהציג‬
‫אותם בהתקני ‪ Garmin‬מותאמים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לשדר את נתוני הדופק‬
‫בהתקן ‪ Edge‬בזמן רכיבה על אופניים או במצלמת פעולה של ‪VIRB‬‬
‫במהלך פעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >דופק >מצב שידור > ‪.‬‬
‫ההתקן ‪ +vívosmart HR/HR‬מתחיל לשדר את נתוני הדופק ומופיע‬
‫‪.‬‬
‫הסימן‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך להציג רק את מסך ניטור הדופק בעת שידור נתוני‬
‫דופק‪.‬‬
‫‪ 3‬התאם את התקן ‪ +vívosmart HR/HR‬להתקן התואם ל‪Garmin -‬‬
‫‪.ANT+‬‬
‫הערה‪ :‬לכל התקן התואם ל‪ Garmin -‬יש הנחיות שיוך שונות‪ .‬עיין‬
‫במדריך למשתמש‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי להפסיק לשדר נתוני דופק‪ ,‬הקש על מסך ניטור הדופק ובחר‬
‫‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫‪ VIRB‬מרוחק‬
‫הפונקציה המרוחקת של ‪ VIRB‬מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של‬
‫‪ VIRB‬באמצעות ההתקן שלך‪ .‬עבור אל ‪www.garmin.com/VIRB‬‬
‫לרכישת מצלמת הפעולה של ‪.VIRB‬‬
‫שליטה במצלמת פעולה של ‪VIRB‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה ‪ ,VIRB Remote‬עליך להפעיל את‬
‫הגדרת השליטה מרחוק במצלמת ‪ .VIRB‬למידע נוסף‪ ,‬עיין ‪VIRB‬במדריך‬
‫למשתמש של הסדרה‪ .‬עליך גם להפעיל את מסך ‪ VIRB‬בהתקן‬
‫‪( +vívosmart HR/HR‬הגדרות התקן בחשבון ‪,Garmin Connect‬‬
‫עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬הפעל את מצלמת ‪.VIRB‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,+vívosmart HR/HR‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך‬
‫‪.VIRB‬‬
‫‪ 3‬המתן עד שההתקן יתחבר למצלמת ‪.VIRB‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להקליט וידאו‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫מונה הווידאו מופיע בהתקן ‪.+vívosmart HR/HR‬‬
‫• כדי לעצור הקלטת וידאו‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לצלם תמונה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫מעקב שינה‬
‫בזמן השינה‪ ,‬ההתקן מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר‬
‫התנועות שלך במהלך שעות השינה הרגילות‪ .‬ניתן להגדיר את שעות‬
‫השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫תכונות אימון של ‪vívosmart HR‬‬
‫סטטיסטיקת השינה כוללת את סך כל שעות השינה‪ ,‬רמות השינה‬
‫ותנועות במהלך השינה‪ .‬ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון‬
‫‪.Garmin Connect‬‬
‫הערה‪ :‬נמנומים קצרים אינם מתווספים לסטטיסטיקת השינה‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות את התאורה האחורית ואת‬
‫התראות הרטט (שימוש במצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫תכונות אימון של ‪vívosmart HR‬‬
‫מדריך זה מיועד לדגמי ‪ vívosmart HR‬ו‪ .+vívosmart HR-‬תכונות‬
‫האימון המתקדמות המתוארות בחלק זה מתייחסות לדגם ‪vívosmart HR‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ :vívosmart HR‬להתקן זה אין תכונות של מעקב ‪ GPS‬או הגדרות‬
‫מיקום‪.‬‬
‫‪ :+vívosmart HR‬בהתקן זה יש תכונות של מעקב ‪ GPS‬והגדרות‬
‫מיקום‪.‬‬
‫הגדרת מצב פעילות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר >‪.Activity Mode‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר בסיסי כדי להקליט פעילות ללא התראות (הקלטת פעילות‬
‫כושר‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫הערה‪ :‬זהו מצב הפעילות המהווה ברירת מחדל‪.‬‬
‫• בחר שעה‪ ,‬מרחק או קלוריות כדי להתאמן ולהתקדם ליעד מוגדר‬
‫בעזרת התראות משך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להתאים אישית‬
‫התראות על מצב פעילות (אפשרויות ריצה בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫התחל את הפעילות‪.‬‬
‫בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה‪ ,‬תופיע התראה‬
‫וההתקן ירטוט‪.‬‬
‫הגדרת התראות הדופק שלך‬
‫באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה כשהדופק שלך נמצא‬
‫מעל או מתחת לתחום היעד או לטווח מותאם אישית‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל‬
‫להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה כאשר הדופק שלך יורד מתחת‬
‫ל‪ 180-‬פעימות לדקה( פ‪/‬דקה‪).‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר >התראת דופק‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להשתמש בטווח של תחום דופק קיים‪ ,‬בחר תחום דופק‪.‬‬
‫• כדי להשתמש בערכי מינימום או מקסימום‪ ,‬בחר מותאם אישית‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להגדיר תחומים‬
‫מותאמים אישית (אפשרויות ריצה בחשבון ‪,Garmin Connect‬‬
‫עמוד ‪.)6‬‬
‫בכל פעם שהדופק שלך יעלה מעל או ירד מתחת לטווח שצוין או לערך‬
‫המותאם אישית‪ ,‬תופיע הודעה על כך וההתקן ירטוט‪.‬‬
‫סימון הקפות‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן כך שישתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬אשר מסמנת‬
‫הקפה באופן אוטומטי בכל קילומטר או מייל‪ .‬תכונה זו שימושית‬
‫להשוואת הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה ‪ Auto Lap‬אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫®‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4‬בחר >‪> Auto Lap‬מופעל‪.‬‬
‫‪ 5‬התחל את הפעילות‪.‬‬
‫תכונות אימון של ‪vívosmart HR+ GPS‬‬
‫מדריך זה מיועד לדגמי ‪ vívosmart HR‬ו‪ .+vívosmart HR-‬התכונות‬
‫המתוארות בחלק זה מתייחסות לדגם ‪ +vívosmart HR‬בלבד‪.‬‬
‫‪ :vívosmart HR‬להתקן זה אין תכונות של מעקב ‪ GPS‬או הגדרות‬
‫מיקום‪.‬‬
‫‪ :+vívosmart HR‬בהתקן זה יש תכונות של מעקב ‪ GPS‬והגדרות‬
‫מיקום‪.‬‬
‫הגדרת מצב פעילות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר >‪.Activity Mode‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר בסיסי כדי להקליט פעילות ללא התראות (הקלטת פעילות‬
‫כושר‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫הערה‪ :‬זהו מצב הפעילות המהווה ברירת מחדל‪.‬‬
‫• בחר ריצה‪/‬הליכה כדי לתרגל את השימוש במרווחי ריצה והליכה‬
‫עם מעקב זמן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מצב זה זמין עבור פעילות ריצה בלבד‪.‬‬
‫• בחר ‪ Virtual Pacer‬כדי להתאמן ולהתקדם ליעד קצב מוגדר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מצב זה זמין עבור פעילות ריצה בלבד‪.‬‬
‫• בחר שעה‪ ,‬מרחק או קלוריות כדי להתאמן ולהתקדם ליעד מוגדר‬
‫בעזרת התראות משך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להתאים אישית‬
‫התראות על מצב פעילות (אפשרויות ריצה בחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫התחל את הפעילות‪.‬‬
‫בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה‪ ,‬תופיע התראה‬
‫וההתקן ירטוט‪.‬‬
‫™‪Virtual Pacer‬‬
‫‪ Virtual Pacer‬הוא כלי אימון המיועד לעזור לך לשפר את הביצועים שלך‬
‫בכך שהוא מעודד אותך לרוץ בקצב שהגדרת‪.‬‬
‫הגדרת התראות הדופק שלך‬
‫באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה כשהדופק שלך נמצא‬
‫מעל או מתחת לתחום היעד או לטווח מותאם אישית‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל‬
‫להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה כאשר הדופק שלך יורד מתחת‬
‫ל‪ 180-‬פעימות לדקה( פ‪/‬דקה‪).‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר >התראת דופק‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להשתמש בטווח של תחום דופק קיים‪ ,‬בחר תחום דופק‪.‬‬
‫• כדי להשתמש בערכי מינימום או מקסימום‪ ,‬בחר מותאם אישית‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן להשתמש בחשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להגדיר תחומים‬
‫מותאמים אישית (אפשרויות ריצה בחשבון ‪,Garmin Connect‬‬
‫עמוד ‪.)6‬‬
‫בכל פעם שהדופק שלך יעלה מעל או ירד מתחת לטווח שצוין או לערך‬
‫המותאם אישית‪ ,‬תופיע הודעה על כך וההתקן ירטוט‪.‬‬
‫סימון הקפות‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן כך שישתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬אשר מסמנת‬
‫הקפה באופן אוטומטי בכל קילומטר או מייל‪ .‬תכונה זו שימושית‬
‫להשוואת הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫בחר פעילות‪.‬‬
‫בחר >‪> Auto Lap‬מופעל‪.‬‬
‫התחל את הפעילות‪.‬‬
‫השהיה אוטומטית של הפעילות‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ Auto Pause‬כדי להשהות את הטיימר באופן‬
‫אוטומטי כאשר אתה מפסיק לנוע‪ .‬תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך‬
‫כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זמן ההשהיה לא נשמר עם נתוני ההיסטוריה שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה ‪ Auto Pause‬אינה זמינה לכל הפעילויות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר >‪> Auto Pause‬מופעל‪.‬‬
‫®‬
‫שיפור הדיוק של חישוב הקלוריות‬
‫ההתקן מציג את כמות הקלוריות הכוללת המשוערת ששרפת ביום‬
‫הנוכחי‪ .‬ניתן לשפר את רמת הדיוק של חישוב זה על‪-‬ידי הליכה מהירה או‬
‫ריצה בחוץ למשך ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק את האצבע כדי להציג את מסך הקלוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מופיע כאשר יש לכייל את הקלוריות‪ .‬יש לבצע את תהליך‬
‫הכיול פעם אחת בלבד‪ .‬אם יש לך תיעוד קודם של הליכה או ריצה‬
‫מתוזמנות‪ ,‬ייתכן כי לא יופיע‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫שיפור הדיוק של דקות אינטנסיביות‬
‫ההתקן מחשב או הזמן שבילית בפעילויות ברמת אינטנסיביות מתונה עד‬
‫גבוהה‪ .‬ניתן לשפר את רמת הדיוק של חישוב זה על‪-‬ידי הליכה מהירה או‬
‫ריצה בחוץ למשך ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬החלק כדי להציג את מסך דקות האינטנסיביות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מופיע כאשר יש לכייל את דקות האינטנסיביות‪ .‬יש לבצע‬
‫את תהליך הכיול פעם אחת בלבד‪ .‬אם יש לך תיעוד קודם של הליכה‬
‫או ריצה מתוזמנות‪ ,‬ייתכן כי לא יופיע‪.‬‬
‫‪ 3‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫השגת אותות לוויין‬
‫ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת‬
‫אותות לוויין‪.‬‬
‫‪ 1‬צא החוצה לשטח פתוח‪.‬‬
‫יש לכוון את לחצן ההתקן בכיוון השמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך ‪ 30‬עד ‪ 60‬שניות‪.‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪GPS‬‬
‫• הקפד לסנכרן לעתים קרובות את ההתקן עם חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪:Connect‬‬
‫◦ חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬והיישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Express‬‬
‫◦ חבר את ההתקן ליישום ‪ Garmin Connect Mobile‬באמצעות‬
‫הטלפון החכם שלך התואם ל‪.Bluetooth-‬‬
‫בזמן שאתה מחובר לחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ההתקן מוריד נתוני‬
‫לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין‬
‫במהירות‪.‬‬
‫• צא עם ההתקן החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מעצים ומבניינים גבוהים‪.‬‬
‫• הישאר במקומך למשך כמה דקות‪.‬‬
‫תכונות אימון של ‪vívosmart HR+ GPS‬‬
‫שיאים אישיים‬
‫כאשר אתה משלים פעילות‪ ,‬ההתקן מציג את כל השיאים האישיים‬
‫החדשים שהגעת אליהם במהלך הפעילות‪ ,‬אם יש כאלה‪ .‬השיאים‬
‫האישיים כוללים את הזמן המהיר ביותר שלך בכמה מרחקי ריצה‬
‫טיפוסיים ואת הריצה הארוכה ביותר שלך‪.‬‬
‫הצגת שיאים אישיים‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >שיאים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיא‪.‬‬
‫שחזור שיא אישי‬
‫ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >שיאים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיא לשחזור‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר השתמש בקודם > ‪.‬‬
‫מחיקת שיא אישי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫בחר >שיאים‪.‬‬
‫בחר שיא‪.‬‬
‫בחר נקה שיא > ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות‬
‫להתקן ‪ +vívosmart HR/HR‬יש כמה תכונות המחוברות דרך ‪Bluetooth‬‬
‫עבור הטלפון החכם התואם באמצעות היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪.Mobile‬‬
‫התראות‪ :‬מודיע על התראות מהטלפון החכם‪ ,‬כולל שיחות‪ ,‬הודעות טקסט‬
‫עדכונים מהרשתות החברתיות ועוד‪ ,‬בהתאם להגדרות ההתראה‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫חפש את הטלפון שלי‪ :‬מסייע לאתר טלפון חכם שאבד אשר נמצא בטווח‬
‫קליטה ומותאם דרך טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫התראת חיבור‪ :‬מאפשר לך להפעיל התראה המוצגת כאשר הטלפון החכם‬
‫המותאם יוצא מטווח הקליטה של טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫פקדי מוסיקה‪ :‬מספק פקדי נגן מוזיקה עבור הטלפון החכם המותאם‪.‬‬
‫הפעילות מועלית לחשבון ‪ :Garmin Connect‬מאפשר לך לסנרן נתוני‬
‫פעילות עם הטלפון החכם המותאם‪ .‬ניתן להציג את הנתונים ביישום‬
‫‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫הצגת התראות‬
‫• כאשר מופיעה התראה בהתקן‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫◦ הקש על מסך המגע ובחר כדי להציג את ההתראה במלואה‪.‬‬
‫◦ בחר ובחר אפשרות כדי להפסיק את ההתראה‪.‬‬
‫• כאשר מופיעה שיחה נכנסת בהתקן‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫הערה‪ :‬האפשרויות הזמינות משתנות בהתחשב בסוג הטלפון החכם‪.‬‬
‫◦ בחר כדי לקבל את השיחה בטלפון החכם‪.‬‬
‫◦ בחר כדי לדחות או להשתיק את השיחה‪.‬‬
‫• כדי להציג את כל ההתראות‪ ,‬החלק כדי להציג את מסך ההתראות‪,‬‬
‫הקש על מסך המגע ובחר אפשרות‪:‬‬
‫◦ החלק כדי לגלול בין ההתראות‪.‬‬
‫◦ בחר התראה ובחר מוכן כדי להציג את ההתראה במלואה‪.‬‬
‫◦ בחר התראה ובחר אפשרות כדי להפסיק את ההתראה‪.‬‬
‫איתור טלפון חכם שאבד‬
‫ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר טלפון חכם שאבד‪ ,‬אשר מותאם‬
‫באמצעות טכנולוגיית האלחוט ‪ Bluetooth‬ונמצא כעת בטווח קליטה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫ההתקן ‪ +vívosmart HR/HR‬מתחיל לחפש את הטלפון החכם‬
‫המותאם שלך‪ .‬בטלפון החכם מושמעת התראה קולית‪ ,‬ועוצמת האות‬
‫של ‪ Bluetooth‬מופיעה במסך ההתקן ‪ .+vívosmart HR/HR‬עוצמת‬
‫האות של ‪ Bluetooth‬גוברת ככל שאתה מתקרב לטלפון החכם‪.‬‬
‫הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט ובחר ‪.‬‬
‫‪ :Bluetooth‬הפעלת טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות ‪ Bluetooth‬אחרות מופיעות רק כאשר מפעילים את‬
‫טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫שייך טלפון חכם‪ :‬חיבור ההתקן לטלפון חכם התומך ב‪.Bluetooth-‬‬
‫הגדרה זו מאפשרת לך להשתמש בתכונות המחוברות באמצעות‬
‫‪ Bluetooth‬דרך היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬לרבות התראות‬
‫והעלאת פעילויות ל‪.Garmin Connect-‬‬
‫התראות‪ :‬מאפשר להפעיל התראות טלפון מהטלפון החכם התואם‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש באפשרות הצג שיחות בלבד כדי להציג התראות עבור‬
‫שיחות טלפון נכנסות בלבד‪.‬‬
‫התראת חיבור‪ :‬אפשרות להפעיל התראה המוצגת כאשר הטלפון החכם‬
‫המשויך יוצא מטווח הקליטה של טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫תצוגה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת התראות בתצוגה אופקית או אנכית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו מופיעה רק כשההתקן מוגדר להציג נתונים בתצוגה‬
‫אנכית‪.‬‬
‫כיבוי טכנולוגיית האלחוט ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >‪> Bluetooth‬כבוי כדי לכבות את טכנולוגיית האלחוט‬
‫‪ Bluetooth‬בהתקן ‪.+vívosmart HR/HR‬‬
‫עצה‪ :‬עיין במדריך למשתמש של הטלפון החכם כדי לכבות את‬
‫טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫היסטוריה‬
‫ההתקן מאחסן עד ‪ 14‬ימים של נתוני מעקב פעילות ונתוני ניטור דופק‬
‫ועד שבע פעילויות עם מעקב זמן‪ .‬ניתן להציג בהתקן את שבע הפעילויות‬
‫האחרונות שהוגדר להן מעקב זמן‪ .‬ניתן לסנכרן את הנתונים כדי להציג‬
‫נתוני ניטור דופק‪ ,‬נתוני מעקב פעילות ופעילויות ללא הגבלה בחשבון‬
‫‪( Garmin Connect‬סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬עמוד ‪( )1‬סנכרון הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫כאשר זיכרון המכשיר מתמלא‪ ,‬הנתונים הישנים ביותר נמחקים ובמקומם‬
‫נשמרים חדשים‪.‬‬
‫הצגת ההיסטוריה‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בהתקן ‪ ,vívosmart HR‬בחר פעילות‪.‬‬
‫• בהתקן ‪ ,+vívosmart HR‬בחר ‪ Past Activities‬ובחר פעילות‪.‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫ניהול התראות‬
‫ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות המוצגות בהתקן‬
‫‪.vívosmart HR/HR+‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ‪ ,Apple‬השתמש בהגדרות של מרכז‬
‫ההתראות בטלפון החכם כדי לבחור את הפריטים שיוצגו בהתקן‪.‬‬
‫®‬
‫‪ Bluetooth‬תכונות מחוברות‬
‫• אם אתה משתמש בהתקן ™‪ ,Android‬השתמש בהגדרות היישום‬
‫של ‪ Garmin Connect Mobile‬כדי לבחור את הפריטים שיוצגו‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫תוכל להיות בקשר עם חבריך בחשבון ‪Garmin .Garmin Connect‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬שחייה‪ ,‬טיולי שטח‪ ,‬טריאטלונים ועוד‪.‬‬
‫כדי להירשם לחשבון חינם‪ ,‬עבור לכתובת ‪www.garminconnect.com‬‬
‫‪./start‬‬
‫‪5‬‬
‫עקוב אחרי ההתקדמות שלך‪ :‬באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים‪,‬‬
‫להצטרף לתחרות ידידותית עם הקשרים שלך ולהגיע ליעדים שלך‪.‬‬
‫שמור את הפעילויות שלך‪ :‬לאחר שתסיים ותשמור פעילות עם מעקב זמן‬
‫בהתקן‪ ,‬תוכל להעלות אותה לחשבון ‪ Garmin Connect‬ולשמור‬
‫אותה לפרק זמן ארוך ככל שתרצה‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג מידע מפורט יותר לגבי הפעילות‪ ,‬כולל‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬דופק‪ ,‬קלוריות שנשרפו ודוחות שניתן להתאים אישית‪.‬‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי‬
‫שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים‬
‫לפעילויות שלך באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫נהל את ההגדרות שלך‪ :‬באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‬
‫והמשתמש בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫אירועי ™‪Garmin Move IQ‬‬
‫התכונה ‪ Move IQ‬מזהה באופן אוטומטי דפוסי פעילות‪ ,‬כגון אימון‬
‫הליכה‪ ,‬ריצה‪ ,‬רכיבה על אופניים‪ ,‬שחייה ומכשיר אליפטיקל למשך ‪10‬‬
‫דקות לפחות‪ .‬ניתן להציג את סוג האירוע ואת משך האירוע בציר הזמן‬
‫של ‪ ,Garmin Connect‬אך מידע זה לא יוצג ברשימת הפעילויות‪,‬‬
‫בתמונות המצב או בהזנה החדשותית‪ .‬להרחבת הפירוט ולשיפור הדיוק‪,‬‬
‫ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן בהתקן‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות ‪Garmin Connect‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן‪ ,‬את הגדרות פרופיל‬
‫הפעילות ואת הגדרות המשתמש בחשבון ‪ .Garmin Connect‬חלק‬
‫מההגדרות ניתן גם להתאים אישית בהתקן ‪.vívosmart HR/HR+‬‬
‫• בתפריט ההגדרות ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר התקני‬
‫‪ Garmin‬ובחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫• בווידג'ט ההתקנים ביישום ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫לאחר התאמה אישית של ההגדרות‪ ,‬סנכרן את הנתונים כדי שהשינויים‬
‫ייכנסו לתוקף בהתקן (סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬עמוד ‪( )1‬סנכרון הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫הגדרות התקן בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫מחשבון ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫שעון מעורר‪ :‬מגדיר שעה ותדירות של השעון המעורר עבור ההתקן‪.‬‬
‫מסכים גלויים‪ :‬מאפשר להתאים אישית את המסכים המוצגים בהתקן‪.‬‬
‫מסך ברירת מחדל‪ :‬מגדיר את מסך הבית המוצג לאחר פרק זמן של חוסר‬
‫פעילות ובעת הפעלת ההתקן‪.‬‬
‫תאורה אחורית אוטומטית‪ :‬מאפשר להתקן להפעיל את התאורה האחורית‬
‫באופן אוטומטי כאשר אתה מסובב את שורש כף היד אל עבר הגוף‪.‬‬
‫ניתן להתאים אישית את ההתקן כך שישתמש בתכונה זו בכל עת או‬
‫רק במהלך פעילות עם מעקב זמן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו מקצרת את חיי הסוללה‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילויות‪ :‬הפעלה וכיבוי של תכונות מעקב אחר פעילות‪ ,‬כגון‬
‫התראת תנועה‪ ,‬ניטור דופק עם צמיד חיישן דופק ואירועי ‪.Move IQ‬‬
‫היד מורמת‪ :‬מאפשר להגדיר בהתאמה אישית על איזו יד עונדים את‬
‫הרצועה‪ .‬כדאי להתאים אישית הגדרה זו כדי להתאים את כיוון המסך‬
‫ובעת שימוש בתאורה האחורית האוטומטית‪.‬‬
‫כיוון המסך‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת נתונים בתצוגה אופקית או אנכית‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות או ‪24‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שפה‪ :‬הגדרת שפת ההתקן‪.‬‬
‫יחידות‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת המרחק שעברת בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫קצב‪/‬מהירות‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת הקצב או המהירות במהלך פעילות‬
‫עם מעקב זמן( ‪ +vívosmart HR‬בלבד‪).‬‬
‫אפשרויות ריצה בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬בחר אפשרויות ריצה‪.‬‬
‫התראות מצב ריצה‪ :‬מאפשר לך להתאים אישית התראות על מצב‬
‫פעילות‪ ,‬כגון יעדי התראות משך זמן‪.‬‬
‫התראת דופק‪ :‬אפשרות להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה‬
‫כשהדופק שלך נמצא מעל או מתחת לתחום היעד או לטווח מותאם‬
‫אישית‪ .‬ניתן לבחור תחום דופק קיים או להגדיר תחום מותאם אישית‪.‬‬
‫‪ :Auto Lap‬הגדרה זו מאפשרת להתקן לסמן הקפות באופן אוטומטי בכל‬
‫קילומטר( מייל) (סימון הקפות‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫‪ :Auto Pause‬אפשרות להתקן להשהות את הטיימר באופן אוטומטי‬
‫כשאתה מפסיק לנוע( התקן ‪ +vívosmart HR‬בלבד‪).‬‬
‫שדות נתונים‪ :‬אפשרות להתאים אישית את מסכי הנתונים המוצגים‬
‫במהלך פעילות עם מעקב זמן‪.‬‬
‫הגדרות משתמש בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬בחר הגדרות משתמש‪.‬‬
‫אורך צעד מותאם אישית‪ :‬מאפשר להתקן לחשב ביתר דיוק את המרחק‬
‫שעברת בהתבסס על אורך הצעד המותאם אישית שלך‪ .‬ניתן להזין‬
‫מרחק ידוע ואת מספר הצעדים הדרוש כדי לעבור אותו ו‪Garmin-‬‬
‫‪ Connect‬יכול לחשב את אורך הצעד שלך‪.‬‬
‫צעדים יומיים‪ :‬מאפשר להזין את יעד הצעדים היומי‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בהגדרה יעד אוטומטי כדי לאפשר להתקן לקבוע את יעד הצעדים‬
‫שלך באופן אוטומטי‪.‬‬
‫קומות שטיפסת ביום‪ :‬מאפשר להזין יעד יומי עבור מספר הקומות שעליך‬
‫לעלות‪.‬‬
‫דקות אינטנסיביות בשבוע‪ :‬מאפשר להזין יעד שבועי הקובע את מספר‬
‫דקות הפעילות שעליך לבצע באינטנסיביות מתונה עד גבוהה‪.‬‬
‫תחומי דופק‪ :‬מאפשר להעריך את הדופק המרבי ולהגדיר תחומי דופק‬
‫מותאמים אישית‪.‬‬
‫הגדרות ההתקן‬
‫ניתן להתאים אישית הגדרות מסוימות בהתקן ‪.+vívosmart HR/HR‬‬
‫הגדרות נוספות ניתן להתאים אישית בחשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט ובחר ‪.‬‬
‫שפה‪ :‬הגדרת שפת ההתקן‪.‬‬
‫שעה‪ :‬הגדרה זו מגדירה את ההתקן להצגת השעה בתבנית של ‪ 12‬שעות‬
‫או ‪ 24‬שעות ומאפשרת לך להגדיר את השעה באופן ידני (הגדרת שעה‬
‫באופן ידני‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫יחידות‪ :‬הגדרת ההתקן להצגת המרחק שעברת בקילומטרים או במיילים‪.‬‬
‫מעקב פעילות‪ :‬הפעלה וכיבוי של מעקב הפעילות והתראת התנועה‪.‬‬
‫דופק‪ :‬הפעלה וכיבוי של שידור נתוני הדופק ושל ניטור הדופק בצמיד‬
‫חיישן הדופק‪.‬‬
‫‪ :Screen Preferences‬אפשרות לכוונן את בהירות התאורה האחורית‬
‫(כיוונון בהירות התאורה האחורית‪ ,‬עמוד ‪ )7‬ולנעול את ההתקן‬
‫באופן אוטומטי לאחר תקופת חוסר פעילות‪.‬‬
‫שחזור ברירות מחדל‪ :‬אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות‬
‫(שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫הגדרת שעה באופן ידני‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬השעה בהתקן ‪ vívosmart HR‬מוגדרת באופן אוטומטי‬
‫כשמסנכרנים את ההתקן עם טלפון חכם‪ .‬השעה בהתקן ‪+vívosmart HR‬‬
‫מוגדרת באופן אוטומטי כשההתקן משיג אותות לוויין וכשמסנכרנים אותו‬
‫עם טלפון חכם‪ .‬ניתן גם להגדיר את השעה באופן ידני‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בהתקן ‪ ,vívosmart HR‬בחר >שעה >הגדר זמן‪.‬‬
‫• בהתקן ‪ ,+vívosmart HR‬בחר >שעה >הגדר זמן >ידני‪.‬‬
‫כדי לכוון את השעה והתאריך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר ‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫כיוונון בהירות התאורה האחורית‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >‪.Screen Preferences > Backlight Brightness‬‬
‫‪ 3‬בחר או כדי לכוונן את הבהירות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בהירות התאורה האחורית משפיעה על חיי הסוללה‪.‬‬
‫שימוש במצב 'נא לא להפריע'‬
‫ניתן להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות את התאורה האחורית‬
‫ואת התראות הרטט‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש במצב זה בזמן שינה או‬
‫צפייה בסרט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך בהגדרות המשתמש‬
‫בחשבון ‪ .Garmin Connect‬ההתקן עובר למצב נא לא להפריע באופן‬
‫אוטומטי במהלך שעות השינה הרגילות שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >מופעל‪.‬‬
‫מופיע במסך השעה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי לצאת ממצב נא לא להפריע‪ ,‬לחץ על לחצן ההתקן ובחר‬
‫ >כבוי‪.‬‬
‫הצגת השעון המעורר‬
‫‪ 1‬הגדר שעה ותדירות של השעון המעורר בחשבון ‪Garmin Connect‬‬
‫(הגדרות התקן בחשבון ‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,+vívosmart HR/HR‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את‬
‫התפריט‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫‪+vívosmart HR/HR‬‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת מובנית‬
‫‪vívosmart HR‬‬
‫עד חמישה ימים‬
‫‪+vívosmart HR‬‬
‫עד חמישה ימים‬
‫עד ‪ 8‬שעות במצב ‪GPS‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫מ‪ -10º-‬ל‪ (60ºC-‬מ‪ 14º-‬ל‪)140ºF-‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0º-‬ל‪ (40ºC-‬מ‪ 32º-‬ל‪)104ºF-‬‬
‫פרוטוקול‪/‬תדר רדיו‬
‫פרוטוקול תקשורת אלחוטית ‪ ANT+‬של ‪2.4 GHz‬‬
‫טכנולוגיית אלחוט ‪ Bluetooth‬חכמה‬
‫דירוג מים‬
‫שחייה‪*5 ATM ,‬‬
‫*ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 50‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫הצגת פרטי התקן‬
‫ניתן להציג את מזהה היחידה‪ ,‬גרסת התוכנה‪ ,‬פרטי התקינה ורמת‬
‫הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫עצות לטעינת ההתקן שלך‬
‫• חבר את המטען בבטחה להתקן כדי לטעון אותו באמצעות כבל‬
‫ה‪( USB-‬טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫באפשרותך לטעון את ההתקן על‪-‬די חיבור כבל ה‪ USB-‬אל מתאם ‪AC‬‬
‫המאושר על‪-‬ידי ‪ Garmin‬אל שקע סטנדרטי בקיר או יציאת ‪USB‬‬
‫במחשב‪ .‬טעינת סוללה ריקה אורכת כ‪ 60-‬עד ‪ 90‬דקות‪.‬‬
‫• הסר את המטען מההתקן לאחר שהסמל של רמת טעינת הסוללה‬
‫מלא ומפסיק להבהב‪.‬‬
‫במסך פרטי ההתקן (הצגת פרטי‬
‫• הצג את מתח הסוללה הנותר‬
‫התקן‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫שימוש במצב הטעינה של ההתקן‬
‫ניתן לקיים אינטראקציה עם ההתקן בזמן שטוענים אותו דרך המחשב‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש בתכונות המחוברות דרך ‪ Bluetooth‬או להתאים‬
‫אישית את הגדרות ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כדי לצאת ממצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר‪.‬‬
‫הימנע מללחוץ על המקשים מתחת למים‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי‬
‫חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור‪ ,‬למים‬
‫מלוחים‪ ,‬לקרם הגנה‪ ,‬למוצרים קוסמטיים‪ ,‬לאלכוהול או לחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים‪ .‬חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות‬
‫קיצוניות לאורך זמן‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫אל תסיר את הרצועות‪.‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫הודעה‬
‫טעינת ההתקן‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות‬
‫הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע‬
‫חשוב אחר‪.‬‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם‬
‫לפני הטעינה או החיבור למחשב‪ .‬עיין בהוראות הניקוי בנספח‪.‬‬
‫אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים‬
‫החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען‪ .‬חלודה עלולה למנוע יכולת‬
‫טעינה והעברת נתונים‪.‬‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫עצה‪ :‬למידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/fitandcare‬‬
‫‪ 1‬כוון את חיבורי המטען אל המגעים ממוקמים בגב ההתקן‪ ,‬ולחץ על‬
‫עד שיתקבל למקומו בנקישה‪.‬‬
‫המטען‬
‫פרטי ההתקן‬
‫‪7‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫האם הטלפון החכם שלי תואם להתקן?‬
‫התקן ‪ +vívosmart HR/HR‬תואם לטלפונים חכמים המשתמשים‬
‫בטכנולוגיית ‪ Bluetooth Smart‬אחלוטית‪.‬‬
‫למידע על תאימות‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/ble‬‬
‫הטלפון אינו מתחבר להתקן‬
‫• הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר‬
‫ובחר התקני ‪> Garmin‬הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך‪.‬‬
‫או‬
‫• לחץ על מקש ההתקן כדי להציג את התפריט‪ ,‬ולאחר מכן בחר >‬
‫שייך טלפון חכם כדי להיכנס באופן ידני למצב שיוך‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילויות‬
‫למידע נוסף על דיוק מעקב אחר פעילויות‪ ,‬עבור אל ‪garmin.com‬‬
‫‪./ataccuracy‬‬
‫נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת‬
‫אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת‪ ,‬נסה את העצות הבאות‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן על פרק כף היד הלא דומיננטית‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר אתה דוחף עגלת טיולון או מכסחת דשא‪.‬‬
‫• שא את ההתקן בכיס כאשר נעשה שימוש בידיים או בזרועות בלבד‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שההתקן יפרש תנועות חוזרות מסוימות‪ ,‬כגון שטיפת‬
‫כלים‪ ,‬קיפול כביסה או מחיאת כפיים‪ ,‬כצעדים‪.‬‬
‫אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון ‪Garmin‬‬
‫‪Connect‬‬
‫ספירת הצעדים בחשבון ‪ Garmin Connect‬מתעדכנת בעת סנכרון‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪ (Garmin Connect‬סנכרון‬
‫הנתונים עם המחשב‪ ,‬עמוד ‪).2‬‬
‫• סנכרן את ספירת הצעדים עם היישום ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫(סנכרון הנתונים בעזרת היישום ‪,Garmin Connect Mobile‬‬
‫עמוד ‪).1‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מסנכרן את הנתונים‪.‬‬
‫הסנכרון יכול להימשך כמה דקות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רענון של היישום ‪ Garmin Connect Mobile‬או של היישום‬
‫‪ Garmin Connect‬אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת‬
‫הצעדים‪.‬‬
‫דקות האינטנסיביות מהבהבות‬
‫כאשר אתה מתאמן ברמת אינטנסיביות המתקרבת ליעד דקות‬
‫האינטנסיביות שלך‪ ,‬דקות האינטנסיביות מהבהבות‪.‬‬
‫התאמן למשך ‪ 10‬דקות ברציפות לפחות ברמת אינטנסיביות מתונה או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת‬
‫ההתקן משתמש בברומטר פנימי כדי למדוד את השינויים בגובה בזמן‬
‫שאתה עולה במדרגות‪ .‬כל קומה שאתה מטפס שווה ל‪ 3-‬מטרים( ‪10‬‬
‫רגל‪).‬‬
‫• חפש את חורי הברומטר הקטנים בגב ההתקן‪ ,‬ליד מגעי הטעינה‪ ,‬ונקה‬
‫את האזור מסביב למגעי הטעינה‪.‬‬
‫חסימה של חורי הברומטר עשויה להשפיע על ביצועי הברומטר‪ .‬ניתן‬
‫לשטוף את ההתקן במים כדי לנקות את האזור‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫• אל תאחוז במעקה ואל תדלג על מדרגות כשאתה מטפס‪.‬‬
‫• כאשר נושבת רוח חזקה‪ ,‬כסה את ההתקן מתחת לשרוולים או לז'קט‬
‫מכיוון שמשבי רוח חזקים עשויים לגרום לקריאות בלתי יציבות של‬
‫החיישן‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת ההתקן‪.‬‬
‫• הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף‪ ,‬קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת‬
‫להתקן‪.‬‬
‫• הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב ההתקן‪.‬‬
‫• לבש את ההתקן מעל עצם שורש כף היד‪ .‬ההתקן צריך להיות צמוד‬
‫אבל נוח‪.‬‬
‫רציף לפני התחלת הפעילות‪.‬‬
‫• המתן עד שהסמל‬
‫• השלם חימום של ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתנאי מזג אוויר קר‪ ,‬בצע את החימום בתוך מבנה‪.‬‬
‫• שטוף את ההתקן במים מתוקים לאחר כל אימון‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השבת את ההגדרה תאורה אחורית אוטומטית (הגדרות התקן בחשבון‬
‫‪ ,Garmin Connect‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הנמך את בהירות התאורה האחורית (הגדרות ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫בהגדרות של מרכז ההתראות בטלפון החכם‪ ,‬הגבל את מספר‬
‫ההתראות שמופיעות בהתקן ‪( +vívosmart HR/HR‬ניהול התראות‪,‬‬
‫עמוד ‪.)5‬‬
‫השבת התראות חכמות (הגדרות ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)5‬‬
‫כבה את טכנולוגיית האלחוט ‪ Bluetooth‬כשאינך משתמש בתכונות‬
‫מחוברות (כיבוי טכנולוגיית האלחוט ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪.)5‬‬
‫הפסק לשדר נתוני דופק להתקני ‪ Garmin‬משויכים (שידור נתוני דופק‬
‫להתקני ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.)3‬‬
‫השבת ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק (הגדרות ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫הערה‪ :‬ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות של‬
‫אינטנסיביות גבוהה ושריפת קלוריות‪.‬‬
‫®‬
‫•‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק להגיב‪ ,‬ייתכן שעליך לאפס אותו‪ .‬לאחר האיפוס אתה‬
‫עשוי לאבד נתונים שעדיין לא סונכרנו עם חשבון ‪.Garmin Connect‬‬
‫עליך לכוון שוב את השעון (הגדרת שעה באופן ידני‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 1‬הקש על לחצן ההתקן במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫ההתקן יכבה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על מקש ההתקן למשך שנייה כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫תוכל לשחזר את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעולה זו מוחקת את כל המידע שהוזן על‪-‬ידי המשתמש ואת‬
‫היסטוריית הפעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על מקש ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >שחזור ברירות מחדל > ‪.‬‬
‫ההתקן שלי בשפה לא נכונה‬
‫תוכל לשנות את שפת ההתקן אם בטעות בחרת בשפה לא נכונה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן ההתקן כדי להציג את התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את השפה הרצויה‪.‬‬
‫בהתקן שלי מוצגת שעה שגויה‬
‫ההתקן מעדכן את השעה ואת התאריך בעת סנכרון ההתקן עם מחשב או‬
‫עם התקן נייד‪ .‬במקרה של מעבר לאזור זמן שונה או מעבר לשעון קיץ‪,‬‬
‫עליך לסנכרן את ההתקן כדי לקבל את השעה הנכונה‪.‬‬
‫‪ 1‬ודא שבמחשב או בהתקן הנייד שלך מוצגת השעה הנכונה לפי השעון‬
‫המקומי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• סנכרן את ההתקן עם מחשב( סנכרון הנתונים עם המחשב‪,‬‬
‫עמוד ‪).2‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫• סנכרן את ההתקן עם התקן נייד( סנכרון הנתונים בעזרת היישום‬
‫‪ ,Garmin Connect Mobile‬עמוד ‪).1‬‬
‫השעה והתאריך מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect Mobile‬דרוש לך חשבון‪ Garmin Connect‬ועליך לשייך את‬
‫ההתקן לטלפון חכם תואם (שיוך הטלפון החכם‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫‪ 1‬סנכרן את ההתקן עם היישום ‪( Garmin Connect Mobile‬סנכרון‬
‫הנתונים בעזרת היישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬עמוד ‪.)1‬‬
‫כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה‪ ,‬היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ Mobile‬שולח באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Express‬‬
‫כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן‪ ,‬צריך להיות לך חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬ועליך להוריד ולהתקין את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כאשר יש תוכנה חדשה זמינה‪ Garmin Express ,‬שולח אותה להתקן‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את ההתקן מהמחשב‪.‬‬
‫ההתקן יבקש ממך לעדכן את התוכנה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪).Garmin Express (www.garmin.com/express‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬התקן את היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לקבלת מדריכים‪ ,‬מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.www.support.garmin.com‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/intosports‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/learningcenter‬‬
‫עבור לכתובת ‪ ,http://buy.garmin.com‬או פנה לספק ‪ Garmin‬שלך‬
‫כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף‪.‬‬
‫לדקה‪ .‬חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ‪ 1-‬עד ‪ ,4‬בסדר‬
‫אינטנסיביות עולה‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים‬
‫מתוך הדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫‪1‬‬
‫‪–50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫מאמץ מורגש‬
‫תועלת‬
‫רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫‪2‬‬
‫‪–60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪–70%‬‬
‫‪80%‬‬
‫קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל‬
‫שיחה‬
‫יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי‬
‫אופטימלי‬
‫‪4‬‬
‫‪–80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫מאומצת‬
‫‪5‬‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫רישיון של ‪BSD 3-Clause‬‬
‫‪Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫הפצה מחדש ושימוש במקור ובאופן בינארי‪ ,‬עם או ללא שינוי‪ ,‬מותרים‬
‫בעת עמידה בתנאים הבאים‪:‬‬
‫• הפצה מחדש של קוד מקור חייבת להכיל את הודעה זכויות היוצרים‬
‫שלעיל‪ ,‬את רשימת התנאים ואת ההצהרה הבאה‪.‬‬
‫• הפצה מחדש באופן בינארי חייבת להכיל את הודעת זכויות היוצריך‬
‫שלעיל‪ ,‬את רשימת התנאים ואת ההצהרה הבאה בתיעוד ו‪/‬או‬
‫בחומרים אחרים שסופקו עם ההפצה‪.‬‬
‫• אין להשתמש בשם המחבר ובשמות של התורמים כדי לאשר או לקדם‬
‫מוצרים שסופקו עם תוכנה זו ללא אישור ספציפי מראש בכתב‪.‬‬
‫תוכנה זו מסופקת על‪-‬ידי בעלי זכויות היוצרים והתורמים "כמו שהיא"‬
‫וכל אחריות מפורשת או משתמעת‪ ,‬כולל‪ ,‬בין השאר‪ ,‬האחריות‬
‫המשתמעת של סחירות והתאמה למטרה מסוימת‪ ,‬פטורה‪ .‬בעלי זכויות‬
‫היוצרים או התורמים לא ישאו בשום מקרה בחבות בגין נזקים ישירים‪,‬‬
‫עקיפים‪ ,‬מקריים‪ ,‬מיוחדים‪ ,‬פיצויים או תוצאתיים( כולל‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫רכישת סחורות או שירותים חלופיים; פגיעה בשימוש‪ ,‬נתונים או רווחים;‬
‫או אובדן מסחרי )לא משנה ממה נגרם‪ ,‬בכל תיאוריה או חבות‪ ,‬בין אם‬
‫בחוזה‪ ,‬או בנזיקין( כולל רשלנות או סיבה אחרת )המתעוררת בכל דרך‬
‫מהשימוש בתוכנה זו‪ ,‬גם אם נתקבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה‪.‬‬
‫נספח‬
‫יעדי כושר‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת‬
‫הלב‪.‬‬
‫• הכרת אזורי הדופק שלך יכולה למנוע ממך להפריז באימון ויכולה‬
‫לצמצם את הסיכון לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה( חישובי‬
‫אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪) 9‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור‬
‫מטרות הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים‬
‫הזמינים באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק‬
‫מבדק המודד את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪.‬‬
‫אודות אזורי דופק‬
‫ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת‬
‫הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני‪ .‬אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות‬
‫נספח‬
‫‪9‬‬
‫אינדקס‬
‫‪A‬‬
‫‪6 ,4 ,3 Auto Lap‬‬
‫‪4 Auto Pause‬‬
‫נ‬
‫‪G‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪7‬‬
‫נתונים ‪2‬‬
‫אחסון ‪5‬‬
‫העברה ‪5‬‬
‫‪9 ,6 ,5 ,1 Garmin Connect‬‬
‫‪1 Garmin Express‬‬
‫מעדכן תוכנה ‪9‬‬
‫‪4–2 GPS‬‬
‫אות ‪4‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪7‬‬
‫טעינה ‪7‬‬
‫ניצול מרבי ‪8–5‬‬
‫סמלים ‪2‬‬
‫‪U‬‬
‫‪9 USB‬‬
‫העברת קבצים ‪2‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪7‬‬
‫ע‬
‫‪V‬‬
‫עדכונים‬
‫‪ VIRB‬מרוחק ‪3‬‬
‫‪4 Virtual Pacer‬‬
‫‪ ,‬תוכנה ‪9‬‬
‫פ‬
‫פעילויות ‪2‬‬
‫פתרון בעיות ‪9–7‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪9‬‬
‫אותות לוויין ‪4‬‬
‫אחסון נתונים ‪5‬‬
‫אימון ‪4 ,3‬‬
‫מצבים ‪4 ,3‬‬
‫איפוס ההתקן ‪8‬‬
‫ק‬
‫קלוריה ‪4‬‬
‫קצב ‪4‬‬
‫ש‬
‫שיאים אישיים ‪5‬‬
‫מחיקה ‪5‬‬
‫שחזור ‪5‬‬
‫שיוך ‪ ,‬טלפון חכם ‪8 ,1‬‬
‫שמירת פעילויות ‪2‬‬
‫שעה ביום ‪8‬‬
‫שעון ‪7 ,6‬‬
‫ב‬
‫בהירות ‪7‬‬
‫ד‬
‫דופק ‪2 ,1‬‬
‫אזורים ‪9‬‬
‫התאמת חיישנים ‪3‬‬
‫התראות ‪4 ,3‬‬
‫חיישן ‪8‬‬
‫דקות אינטנסיביות ‪8 ,4 ,2‬‬
‫ת‬
‫תאורה אחורית ‪7 ,1‬‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪7‬‬
‫עדכון ‪9‬‬
‫תפריט ‪1‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪8 ,6 ,5‬‬
‫התקן ‪6‬‬
‫היסטוריה ‪5 ,1‬‬
‫הצגה ‪5‬‬
‫שליחה למחשב ‪5 ,2‬‬
‫הקפות ‪4 ,3‬‬
‫השלט של ‪3 VIRB‬‬
‫‪ANT‬‬
‫התאמה ‪ ,‬חיישני‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪1‬‬
‫התראות ‪7 ,5–2‬‬
‫רטט ‪7‬‬
‫מעקב אחר פעילות ‪2‬‬
‫מפרטים ‪7‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪7‬‬
‫מצב שינה ‪3‬‬
‫מקשים ‪7 ,1‬‬
‫‪3 +‬‬
‫ז‬
‫זמן ‪6‬‬
‫ט‬
‫טיימר ‪2‬‬
‫טכנולוגיית ‪5 Bluetooth‬‬
‫טכנולוגיית ‪8 ,7 ,5 Bluetooth‬‬
‫טלפון חכם ‪8‬‬
‫יישומים ‪5‬‬
‫שיוך ‪8 ,1‬‬
‫טעינה ‪7‬‬
‫י‬
‫יישומים ‪5‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫יעדים ‪6 ,2‬‬
‫כ‬
‫כיול ‪4‬‬
‫מ‬
‫מזהה יחידה ‪7‬‬
‫מחיקה ‪ ,‬שיאים אישיים ‪5‬‬
‫מסך‬
‫בהירות ‪7‬‬
‫כיוון ‪1‬‬
‫מסך מגע ‪1‬‬
‫מסכי נתונים ‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫אינדקס‬
support.garmin.com
2018 ‫דצמבר‬
190-01972-00_0G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising