Garmin | vívosport® | User guide | Garmin vívosport® Käyttöopas

Garmin vívosport® Käyttöopas
VÍVOSPORT
Käyttöopas
™
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ ja vívosport™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät
tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit: Firstbeat. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
Tuote saattaa sisältää kirjaston (Kiss FFT), jonka on lisensoinut Mark Borgerding 3-Clause BSD -lisenssin mukaan http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03193
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ja määrittäminen ................................. 1
Laitteen käyttäminen ja syke ...................................................... 1
Laitteen käyttäminen ...................................................................1
Taustavalon käyttäminen ............................................................ 1
Liite................................................................................ 10
Kuntoilutavoitteet ...................................................................... 10
Tietoja sykealueista .................................................................. 10
Sykealuelaskenta ...................................................................... 10
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 10
BSD 3-Clause -lisenssi ............................................................. 11
Hakemisto ..................................................................... 12
Widgetit........................................................................... 1
Automaattinen tavoite ................................................................. 2
Liikkumispalkki ............................................................................ 2
Sykekaavion tarkasteleminen ..................................................... 2
Tehominuutit ............................................................................... 2
Kalorinlaskennan tarkkuuden parantaminen .............................. 2
Sykevaihtelu ja stressitaso ......................................................... 2
Unen seuranta ............................................................................ 3
VIRB etäkäyttö ............................................................................ 3
Harjoittelu........................................................................ 3
Ajoitetun suorituksen tallentaminen ............................................ 3
Voimaharjoittelusuorituksen tallentaminen ................................. 3
Juoksutilan asettaminen ............................................................. 3
Hälytykset ................................................................................... 4
Kierrosten merkitseminen ........................................................... 4
Auto Pause® toiminnon käyttö ................................................... 4
Syketietojen lähettäminen Garmin® laitteille .............................. 4
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ....................... 4
Kello................................................................................. 4
Sekuntikellon käyttäminen .......................................................... 4
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ................................... 5
Herätyskellon käyttäminen .......................................................... 5
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 5
Ilmoitusten tarkasteleminen ........................................................ 5
Ilmoitusten hallinta ...................................................................... 5
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen ................................... 5
Älä häiritse -tilan käyttäminen ..................................................... 5
Historia............................................................................ 5
Historiatietojen tarkasteleminen .................................................. 5
Omat ennätykset ......................................................................... 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella ...... 6
Tietojen synkronointi tietokoneeseen ......................................... 6
Laitteen mukauttaminen................................................ 6
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen ............................... 6
Rannesykemittarin asetukset ...................................................... 6
Laiteasetukset .............................................................................6
Garmin Connect asetukset ......................................................... 7
Laitteen tiedot................................................................. 8
Tekniset tiedot ............................................................................ 8
Laitteen lataaminen .................................................................... 8
Laitteen huoltaminen .................................................................. 8
Vianmääritys................................................................... 8
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ......................... 8
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................... 9
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 9
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ............................................ 9
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ................................................ 9
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 9
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 9
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 10
Tuotepäivitykset ........................................................................ 10
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ............................................................................. 10
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella ........ 10
Lisätietojen saaminen ............................................................... 10
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen käynnistäminen ja määrittäminen
Liitä laite virtalähteeseen ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta
se käynnistyy.
Jos haluat käyttää vívosport laitteen yhteysominaisuuksia, laite
on pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
®
3 Liitä USB-kaapeli virtalähteeseen ja käynnistä laite (Laitteen
lataaminen, sivu 8).
Hello! näkyy, kun laite käynnistyy.
HUOMAUTUS: kiinnitä laite tiukasti mutta mukavasti niin,
että se ei pääse liikkumaan juostessasi tai kuntoillessasi
muuten.
HUOMAUTUS: sykeanturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittauksesta on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 9.
• Lisätietoja rannesykemittauksen tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Laitteen käyttäminen
Pyyhkäisy
Selaa widgetejä ja valikkoja pyyhkäisemällä kosketusnäyttöä .
Painaminen
pitkään
Avaa ja sulje valikko koskettamalla kosketusnäyttöä
pitkään.
Napautus
Voit tehdä valintoja napauttamalla kosketusnäyttöä.
Napauttamalla kohtaa voit palata edelliseen
näyttöön.
Kaksoisnapautus Ajoitetun suorituksen aikana voit käynnistää ja
pysäyttää suorituksen kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
Ranneliike
Sytytä taustavalo kääntämällä ja nostamalla
rannetta itseäsi kohti. Sammuta taustavalo
kiertämällä rannetta poispäin itsestäsi.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla
tai pyyhkäisemällä kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon automaattisesti.
• Voit sytyttää taustavalon milloin tahansa kääntämällä ja
nostamalla rannetta itseäsi kohti.
• Säädä taustavalon kirkkautta ja aikakatkaisua
(Näyttöasetukset, sivu 7).
Widgetit
4 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos on tehty, laite käynnistyy uudelleen. Laite
synkronoituu automaattisesti, kun Garmin Connect Mobile
sovellus avataan.
Laitteen käyttäminen ja syke
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Voit selata widgetejä pyyhkäisemällä
kosketusnäyttöä. Napauttamalla widgetejä voit näyttää
lisätietoja, kuten sykekaavion ja edellisen päivän askelmäärän.
Joihinkin widgeteihin tarvitaan pariliitetty älypuhelin.
HUOMAUTUS: Garmin Connect Mobile sovelluksella voit valita
kellotaulun ja lisätä tai poistaa widgetejä, kuten älypuhelimen
musiikin hallinnan.
Aika ja
päiväys
Nykyinen aika ja päiväys. Kellonaika ja päiväys
asetetaan automaattisesti, kun laite etsii satelliittisignaaleja. Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun
synkronoit laitteen älypuhelimen tai tietokoneen kanssa.
Päivän askelmäärä ja -tavoite. Laite oppii ja ehdottaa
kullekin päivälle uutta askeltavoitetta.
Nykyinen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja keskimääräinen leposykkeesi seitsemän päivän ajalta.
• Kiinnitä vívosport laite ranneluun yläpuolelle.
Johdanto
1
Päivän kiivettyjen kerrosten määrä ja tavoite.
Päivän aikana kuljettu matka kilometreinä tai maileina.
Viikon tehominuuttien määrä ja tavoite.
Päivän aikana kulutettu kalorimäärä, joka sisältää sekä
aktiiviset kalorit että lepokalorit.
Tehominuuttien hankkiminen
Älypuhelimen musiikkisoittimen hallinta.
vívosport laite laskee tehominuutteja vertaamalla syketietoja
keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä,
laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla
askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
Pariliitetyn VIRB actionkameran (myydään erikseen)
hallinta.
Kalorinlaskennan tarkkuuden parantaminen
Nykyinen stressitasosi. Laite arvioi stressitasosi
mittaamalla sykevaihtelua, kun et tee mitään.
Stressitaso on sitä alempi, mitä pienempi numero on.
Nykyinen lämpötila ja sääennuste pariliitetystä älypuhelimesta.
Älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti ilmoitukset
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
VIRB
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .
Laite näyttää arvion päivän aikana kulutettujen kalorien
kokonaismäärästä. Voit parantaa laskennan tarkkuutta
kävelemällä reippaasti tai juoksemalla ulkona 15 minuutin ajan.
1 Avaa kalorinäyttö pyyhkäisemällä.
2 Valitse .
HUOMAUTUS: näkyy, kun kalorit on kalibroitava. Tämä
kalibrointi on tehtävä vain kerran. Jos olet jo tallentanut
ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen, ei välttämättä näy.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Sykevaihtelu ja stressitaso
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumispalkki
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki
tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa
aina 15 minuutin välein, jos
olet paikallasi.
Laite arvioi yleisen stressitasosi analysoimalla sykevaihtelua,
kun et tee mitään. Harjoittelu, fyysinen toiminta, uni, ravinto ja
elämän stressaavuus vaikuttavat stressitasoon. Stressitason
alue on 0–100, missä 0–25 tarkoittaa lepotilaa, 26–50 vähäistä
stressiä, 51–75 keskitason stressiä ja 76–100 erittäin kovaa
stressiä. Stressitason tuntemus helpottaa stressaavien hetkien
tunnistamista päivän aikana. Saat parhaat tulokset käyttämällä
laitetta nukkuessasi.
Synkronoimalla laitteen Garmin Connect tilisi kanssa voit
tarkastella koko päivän stressitasoa, pitkän aikavälin trendejä ja
lisätietoja.
Stressitasokaavion tarkasteleminen
Stressitasokaavio osoittaa stressitasosi viimeisimmän tunnin
ajalta.
1 Avaa stressitasonäyttö pyyhkäisemällä.
2 Näytä stressitasokaavio napauttamalla kosketusnäyttöä.
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
Sykekaavion tarkasteleminen
Sykekaaviosta näet syketietosi viimeisimmän tunnin ajalta sekä
alimman ja ylimmän sykkeesi lyönteinä minuutissa samalta
ajanjaksolta.
1 Avaa sykenäkymä pyyhkäisemällä.
2 Näytä sykekaavio napauttamalla kosketusnäyttöä.
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
®
2
Rentoutusajastimen käynnistäminen
Käynnistämällä rentoutusajastimen voit aloittaa ohjatun
hengitysharjoituksen.
1 Avaa stressitasonäyttö pyyhkäisemällä.
2 Napauta kosketusnäyttöä.
Stressitasokaavio tulee näyttöön.
3 Valitse Rentousajanotto pyyhkäisemällä.
4 Aseta rentoutusajastin valitsemalla tai .
5 Valitse aika ja siirry seuraavaan näyttöön napauttamalla
kosketusnäytön keskikohtaa.
6 Käynnistä rentoutusajastin kaksoisnapauttamalla
kosketusnäyttöä.
7 Seuraa näytön ohjeita.
8 Näet päivitetyn stressitason, kun rentoutusajastin pääsee
nollaan.
Widgetit
Unen seuranta
Voimaharjoittelusuorituksen tallentaminen
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin.
Voit tallentaa sarjoja voimaharjoittelusuorituksen aikana. Sarja
tarkoittaa useita saman liikkeen toistoja.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > .
3 Aloita ajanotto kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
4 Aloita ensimmäinen sarja.
Laite laskee tekemäsi toistot. Toistojen määrä näkyy, kun olet
tehnyt vähintään 6 toistoa.
5 Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä (valinnainen).
6 Lopeta sarja valitsemalla .
Lepoajanotto tulee näkyviin.
7 Valitse levon aikana vaihtoehto:
• Voit näyttää lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä
kosketusnäyttöä.
• Voit muokata toistomäärää valitsemalla Muokk. toistoja,
valitsemalla tai ja napauttamalla kosketusnäytön
keskikohtaa.
8 Aloita seuraava sarja valitsemalla .
9 Toista vaiheita 6–8, kunnes suoritus on valmis.
10 Pysäytä ajanotto kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
11 Valitse vaihtoehto pyyhkäisemällä:
• Tallenna suoritus valitsemalla .
• Voit poistaa suorituksen valitsemalla .
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on otettava VIRB
näyttö käyttöön vívosport laitteessa (Garmin Connect tilin
laiteasetukset, sivu 7).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Näytä VIRB näyttö vívosport laitteessa pyyhkäisemällä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla
.
Videolaskuri ilmestyy vívosport laitteeseen.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla
.
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla
.
Harjoittelu
Ajoitetun suorituksen tallentaminen
Voit tallentaa ajoitetun suorituksen, joka voidaan tallentaa ja
lähettää Garmin Connect tilillesi.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus pyyhkäisemällä:
• Valitse kävelyä varten .
• Valitse juoksua varten .
• Valitse pyöräilyä varten .
• Valitse kardiosuoritusta varten .
• Valitse voimaharjoittelua varten .
• Valitse muita suoritustyyppejä varten .
4 Valitse Ulkona tai Sisällä.
5 Jos sijainniksi on määritetty ulkona, mene ulos ja odota, kun
laite etsii GPS-satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa kestää muutamia
minuutteja. Kun laite löytää satelliitteja, näyttöön tulee
ilmoitus.
6 Aloita ajanotto kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
7 Aloita suoritus.
8 Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä.
9 Lopeta ajanotto suorituksen jälkeen kaksoisnapauttamalla
kosketusnäyttöä.
VIHJE: voit jatkaa ajanottoa kaksoisnapauttamalla
kosketusnäyttöä.
10 Valitse vaihtoehto pyyhkäisemällä:
• Tallenna suoritus valitsemalla .
• Voit poistaa suorituksen valitsemalla .
Harjoittelu
Vinkkejä voimaharjoittelusuoritusten tallennukseen
• Älä katso laitetta toistojen aikana.
Käsittele laitetta kunkin sarjan alussa ja lopussa sekä levon
aikana.
• Keskity toistojen aikana asentoosi.
• Tee harjoituksia käyttäen kehon painoa tai vapaita painoja.
• Käytä toistoissa mahdollisimman yhdenmukaisia, laajoja
liikkeitä.
Toisto lasketaan aina, kun se käsivarsi, jossa laite on, palaa
aloitusasentoon.
HUOMAUTUS: laite ei välttämättä laske jalkaharjoituksia.
• Tallenna ja lähetä voimaharjoittelusuorituksesi Garmin
Connect tilillesi.
Voit tarkastella ja muokata suorituksen tietoja Garmin
Connect tilin työkaluilla.
Juoksutilan asettaminen
1
2
3
4
5
Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
Valitse > .
Valitse Ulkona tai Sisällä.
Valitse Juoksutila.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vapaa voit juosta ulkona tai sisällä omaan
tahtiisi ilman juoksutilan hälytyksiä.
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen juoksutila.
• Valitsemalla Juoksu/käv. voit harjoitella käyttäen
ajoitettuja juoksu- ja kävelyintervalleja.
• Valitsemalla Virtual Pacer voit pyrkiä tiettyyn
tahtitavoitteeseen.
HUOMAUTUS: Garmin Connect tilillä voit mukauttaa juoksu-/
kävelyintervalleja ja tavoitetahtia (Garmin Connect tilisi
suoritusprofiiliasetukset, sivu 8).
6 Lähde juoksemaan.
Näyttöön tulee ilmoitus ja laite värisee aina, kun suoritat
intervallin loppuun tai ylität tai alitat tavoitetahdin.
3
Virtual Pacer™
Virtual Pacer on työkalu, jonka avulla parannat suoritustasi, sillä
se kannustaa sinua juoksemaan määrittämässäsi tahdissa.
3 Ota ominaisuus käyttöön valitsemalla Auto Pause.
4 Aloita suoritus.
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
®
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori- ja
syketavoitteeseen.
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
100 kalorin välein. Garmin Connect tilillä voit mukauttaa
toistuvien hälytysten määritettyjä arvoja tai välejä (Garmin
Connect tilisi suoritusprofiiliasetukset, sivu 8).
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse ja valitse suoritus.
3 Valitse Hälytykset.
4 Ota hälytys käyttöön valitsemalla Aika, Matka tai kcal.
HUOMAUTUS: Matka-hälytys on käytettävissä ainoastaan
kävelyn, juoksun ja pyöräilyn yhteydessä.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus ja laite värisee.
Sykehälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai
alittaa tavoitesykealueen tai mukautetun sykealueen. Voit
esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään, kun sykkeesi on yli 180
lyöntiä minuutissa. Voit määrittää mukautetut alueet Garmin
Connect tililläsi (Garmin Connect tilisi suoritusprofiiliasetukset,
sivu 8).
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse ja valitse suoritus.
3 Valitse Hälytykset > SY-hälytys.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.
• Voit käyttää mukautettuja minimi- tai maksimiarvoja
valitsemalla Mukaut..
Näyttöön tulee ilmoitus ja laite värisee aina, kun ylität tai alitat
määritetyn alueen tai mukautetun arvon.
Kierrosten merkitseminen
Voit määrittää laitteen käyttämään Auto Lap ominaisuutta, joka
merkitsee kierroksen automaattisesti aina kilometrin tai mailin
välein. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa
suorituksen eri vaiheissa.
HUOMAUTUS: Auto Lap ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse ja valitse suoritus.
3 Ota ominaisuus käyttöön valitsemalla Auto Lap.
4 Aloita suoritus.
®
Auto Pause toiminnon käyttö
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.
HUOMAUTUS: Auto Pause ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse ja valitse suoritus.
4
Voit lähettää syketietoja vívosport laitteesta ja tarkastella niitä
pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > > .
vívosport laite alkaa lähettää syketietojasi.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan
sykkeenseurantanäyttöä, kun lähetät syketietoja.
3 Pariliitä vívosport laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
4 Lopeta syketietojen lähettäminen napauttamalla
sykkeenseurantanäyttöä ja valitsemalla .
®
®
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa.
Laitteessa maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy
numerona, kuvauksena ja tasona mittarissa. Garmin Connect
tilillä voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn arvion
lisätietoja, kuten kuntoikääsi. Kuntoikäsi perusteella näet, miten
kuntosi vertautuu eri-ikäisten sukupuolesi edustajien kanssa.
Kuntoikäsi saattaa laskea ajan myötä kuntoillessasi.
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot toimitetaan
yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä
(Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 10) ja
osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Laite edellyttää maksimaalisen hapenottokyvyn arvion
näyttämiseen rannesykemittausta ja ajoitettua 15 minuutin
ripeää kävelyä tai juoksua.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > .
Jos olet jo tallentanut 15 minuutin ripeän kävely- tai
juoksusuorituksen, maksimaalisen hapenottokyvyn arvio
saattaa tulla näyttöön. Laite näyttää päivän, jolloin
maksimaalisen hapenottokyvyn arviosi päivitettiin viimeksi.
Laite päivittää maksimaalisen hapenottokyvyn arviosi aina,
kun teet ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen.
3 Tarvittaessa voit mitata maksimaalisen hapenottokyvyn
arviosi seuraamalla näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: ohjeet tulevat näyttöön, kun maksimaalisen
hapenottokyvyn arvio tarvitsee laskea.
Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee ilmoitus.
Kello
Sekuntikellon käyttäminen
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > .
3 Aloita ajanotto kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
Kello
4 Pysäytä ajanotto kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
5 Ajanoton voi nollata tarvittaessa valitsemalla .
◦ Näytä koko ilmoitus valitsemalla se ja valitsemalla
◦ Ohita ilmoitus valitsemalla se ja valitsemalla .
.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
Ilmoitusten hallinta
1
2
3
4
Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
Valitse > .
Määritä ajastin valitsemalla tai .
Valitse aika ja siirry seuraavaan näyttöön napauttamalla
kosketusnäytön keskikohtaa.
5 Aloita ajanotto valitsemalla .
6 Lopeta ajanotto valitsemalla .
Voit hallita vívosport laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple laitetta, voit valita laitteessa näkyvät
kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista.
• Jos käytät Android™ laitetta, valitse laitteessa näkyvät
kohteet Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista.
Herätyskellon käyttäminen
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen
1 Määritä herätysajat ja -tiheydet Garmin Connect tililläsi
2
3
4
5
(Garmin Connect tilin laiteasetukset, sivu 7).
Avaa vívosport laitteen valikko koskettamalla
kosketusnäyttöä pitkään.
Valitse > .
Voit selata herätyksiä pyyhkäisemällä.
Voit ottaa herätyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
valitsemalla sen.
Bluetooth yhteysominaisuudet
vívosport laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen Garmin Connect
Mobile sovelluksella.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi älypuhelimen ilmoituksista, kuten puheluista,
tekstiviesteistä ja yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Sääpäivitykset: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen
älypuhelimesta.
Musiikin hallinta: voit hallita älypuhelimen musiikkisoitinta.
Puhelimen etsiminen: paikantaa kadonneen älypuhelimen,
joka on pariliitetty vívosport laitteeseen ja on kantoalueella.
Etsi laite: paikantaa kadonneen vívosport laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect Mobile sovellukseen heti, kun sovellus
avataan.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa ja asentaa uusimman
ohjelmistopäivityksen langattomasti.
Ilmoitusten tarkasteleminen
• Kun ilmoitus näkyy laitteessa, valitse vaihtoehto:
◦ Näytä koko ilmoitus napauttamalla kosketusnäyttöä ja
valitsemalla .
◦ Hylkää ilmoitus valitsemalla .
• Kun saapuva puhelu näkyy laitteessa, valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat
älypuhelimen mukaan.
◦ Hyväksy puhelu älypuhelimessa valitsemalla .
◦ Hylkää tai mykistä puhelu valitsemalla .
• Jos haluat näyttää kaikki ilmoitukset, avaa ilmoituswidget
pyyhkäisemällä, napauta kosketusnäyttöä ja valitse
vaihtoehto:
◦ Voit selata ilmoituksia pyyhkäisemällä.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen älypuhelimen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse .
vívosport laite alkaa etsiä pariliitettyä älypuhelinta.
Älypuhelimesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy vívosport laitteen näytössä. Bluetooth
signaalin voimakkuus kasvaa, kun siirryt lähemmäs
älypuhelinta.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit estää taustavalon syttymisen
eleillä ja värinähälytysten yhteydessä. Voit käyttää tilaa
esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: Garmin Connect tililläsi voit määrittää laitteen
siirtymään automaattisesti Älä häiritse -tilaan normaaliksi
nukkuma-ajaksesi. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi
Garmin Connect tilisi käyttäjäasetuksista.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Voit ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön valitsemalla > .
ilmestyy kellonaikanäyttöön.
3 Voit poistaa Älä häiritse -tilan käytöstä koskettamalla
kosketusnäyttöä pitkään ja valitsemalla > > POIS.
Historia
Laite tallentaa enintään 14 päivän aktiivisuus- ja
sykeseurantatiedot sekä enintään seitsemän ajastettua
suoritusta. Voit tarkastella viimeisimpiä seitsemää ajastettua
suoritusta laitteessa. Kun synkronoit tietosi, voit tarkastella
rajatonta määrää suorituksia sekä aktiivisuus- ja
sykeseurantatietoja Garmin Connect tililläsi (Tietojen
synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 6)
(Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 6).
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia
tietoja.
Historiatietojen tarkasteleminen
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > .
3 Valitse suoritus.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun tai pyöräilyn.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
5
2 Valitse > .
3 Valitse tai .
4 Näet omat ennätykset pyyhkäisemällä.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > .
3 Valitse tai .
4 Valitse tietue.
5 Valitse Palauta viim. > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > .
3 Valitse tai .
4 Valitse tietue.
5 Valitse Tyhjennä > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja patikointilenkeistä.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa garminconnect.com.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisää tietoja
suorituksestasi, kuten ajan, matkan, kulutetut kalorit ja
mukautettavia raportteja.
automaattisesti. Voit tarkastella ajoitettujen suoritusten
täydellisiä tietoja Garmin Connect tililläsi.
Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Laite synkronoi tiedot ajoittain Garmin Connect Mobile
sovelluksen kanssa automaattisesti. Voit synkronoida tiedot
myös manuaalisesti milloin tahansa.
1 Tuo laite älypuhelimen lähelle.
2 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
VIHJE: sovellus voi olla auki tai käynnissä taustalla.
3 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
4 Valitse .
5 Odota, kun tiedot synkronoituvat.
6 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
Tietojen synkronointi tietokoneeseen
Jotta voit synkronoida tietoja tietokoneen Garmin Connect
sovelluksen kanssa, sinun on asennettava Garmin Express™
sovellus (Määrittäminen: Garmin Express, sivu 6).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Garmin Express sovellus.
Laite siirtyy massamuistitilaan.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Tarkastele tietoja Garmin Connect tililläsi.
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen
Ottamalla käyttöön Aut. lukit. -asetuksen voit estää tahattomat
näyttökosketukset lukitsemalla kosketusnäytön automaattisesti,
kun näyttö on ollut tietyn ajan käyttämättömänä.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > Aut. lukit..
3 Valitse jokin vaihtoehto.
4 Avaa laite kaksoisnapauttamalla kosketusnäyttöä.
Rannesykemittarin asetukset
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Avaa valikko koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
.
: voit ottaa rannesykemittarin käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Valitsemalla Vain suor. voit käyttää
rannesykemittaria ainoastaan ajoitetuissa suorituksissa.
: voit alkaa lähettää syketietoja pariliitettyihin Garmin laitteisiin
(Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 4).
®
Garmin Move IQ™
Laiteasetukset
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella. Move IQ
toiminto aloittaa ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen
Voit mukauttaa joitakin vívosport laitteen asetuksia. Muita
asetuksia voi lisäksi mukauttaa Garmin Connect tilillä.
Avaa valikko koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
.
: voit pariliittää älypuhelimen ja muuttaa Bluetooth asetuksia
(Bluetooth asetukset, sivu 7).
: muuttaa näyttöasetuksia (Näyttöasetukset, sivu 7).
6
Laitteen mukauttaminen
: määrittää laitteen käyttämään 12 tai 24 tunnin kelloa. Voit
myös asettaa ajan manuaalisesti (Ajan asettaminen
manuaalisesti, sivu 7).
: ottaa käyttöön aktiivisuuden seurannan ja ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä liikkumishälytyksen.
: muuttaa järjestelmäasetuksia (Järjestelmäasetukset,
sivu 7).
Bluetooth asetukset
Avaa valikko koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
> . Bluetooth yhteytesi tila tulee näyttöön.
: ottaa langattoman Bluetooth tekniikan käyttöön ja poistaa sen
käytöstä.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
: vastaanota puhelu- ja tekstiviesti-ilmoituksia yhteensopivasta
älypuhelimestasi. Voit näyttää ainoastaan saapuvien
puheluiden ilmoitukset valitsemalla Vain puhelut.
Pariliit heti: voit pariliittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Niitä ovat esimerkiksi ilmoitukset ja suoritusten lataaminen
Garmin Connect palveluun.
Näyttöasetukset
Avaa valikko koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
> .
Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden. Voit muuttaa
kirkkaustasoa valitsemalla tai .
HUOMAUTUS: akunkesto lyhenee sitä enemmän, mitä
suurempaa kirkkausasetusta käytät.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
HUOMAUTUS: akun virtaa kuluu sitä enemmän, mitä pitempi
taustavalon aikakatkaisuarvo on käytössä.
Ele: määrittää taustavalon syttymään ranne-eleillä. Esimerkki
eleestä on ranteen kääntäminen kehoa kohti laitteen
katsomista varten. Valitsemalla Vain suor. voit käyttää eleitä
ainoastaan ajoitetuissa suorituksissa.
Suunta: määrittää laitteen näyttämään tietoja vaaka- tai
pystysuunnassa.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellonaika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun
vívosport laite pariliitetään älypuhelimeen.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > > Aseta aika > Manuaalinen.
3 Voit määrittää tunnit, minuutit, kuukauden, päivän ja vuoden
napauttamalla kosketusnäytön keskikohtaa.
4 Voit säätää asetuksia valitsemalla tai .
5 Voit siirtyä seuraavaan näyttöön napauttamalla
kosketusnäytön keskikohtaa.
6 Vahvista kukin asetus valitsemalla .
Järjestelmäasetukset
Avaa valikko koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään ja valitse
> .
Värinä: määrittää värinätason.
HUOMAUTUS: akunkesto lyhenee sitä enemmän, mitä
suurempaa värinätasoa käytät.
Ranne: voit määrittää, kummassa ranteessa laitetta käytetään.
HUOMAUTUS: tätä asetusta käytetään voimaharjoittelussa
ja eleissä.
Kieli: laitteen kielen määrittäminen.
Laitteen mukauttaminen
HUOMAUTUS: valitse kieltä vastaava kaksikirjaiminen
kielikoodi.
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Tietoja: näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion,
säädöstiedot, käyttöoikeussopimuksen ja jäljellä olevan akun
varauksen prosentteina (Laitteen tietojen näyttäminen,
sivu 8).
Palauta oletukset: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset
(Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 10).
Garmin Connect asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia, suoritusprofiiliasetuksia ja
käyttäjäasetuksia Garmin Connect tililläsi. Joitakin asetuksia voi
mukauttaa myös vívosport laitteessa.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
• Valitse Garmin Connect sovelluksen laitewidgetissä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Tietojen synkronointi Garmin
Connect Mobile sovelluksella, sivu 6) (Tietojen synkronointi
tietokoneeseen, sivu 6).
Garmin Connect tilin käyttäjäasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Käyttäjäasetukset.
Mukautettu askeleen pituus: laite voi laskea kuljetun matkan
tavallistakin tarkemmin mukautetun askeleen pituutesi avulla.
Kun annat tietyn matkan ja askelmäärän, joka siihen
tarvitaan, Garmin Connect laskee askeleesi pituuden.
Päivittäiset askeleet: voit määrittää päivittäisen askeltavoitteen.
Käyttämällä Automaattinen tavoite -asetusta voit antaa
laitteen määrittää askeltavoitteen automaattisesti.
Kiivettyä kerrosta päivässä: voit määrittää päiväkohtaisen
kiivettävien kerrosten määrätavoitteen.
Tehominuutit viikossa: voit määrittää viikoittaisen
aikatavoitteen kohtalaisen tehon tai suuren tehon liikuntaa
varten.
Sykealueet: voit arvioida enimmäissykkeesi ja määrittää
mukautettuja sykealueita.
Garmin Connect tilin laiteasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Laiteasetukset.
Hälytykset: määrittää herätysajan ja -tiheyden laitetta varten.
Voit määrittää enintään kahdeksan erillistä herätysaikaa.
Aktiivisuuden seuranta: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
aktiivisuuden seurantaominaisuuksia, kuten
liikkumishälytyksen.
Automaattinen suoritusten aloitus: ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä Move IQ tapahtumia. Voit määrittää, miten pian laite
aloittaa tiettyjen suoritusten ajanoton automaattisesti.
HUOMAUTUS: asetus lyhentää akunkestoa.
Näkyvät widgetit: voit mukauttaa laitteessa näkyviä widgetejä.
Oletus-widget: määrittää oletuswidgetin, joka näkyy, kun laite
on ollut käyttämättömänä.
Liike: määrittää taustavalon syttymään ranne-eleillä. Esimerkki
eleestä on ranteen kääntäminen kehoa kohti laitteen
katsomista varten.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
HUOMAUTUS: akun virtaa kuluu sitä enemmän, mitä pitempi
aikakatkaisuarvo on käytössä.
Kumpi ranne?: voit määrittää, kummassa ranteessa laitetta
käytetään.
7
HUOMAUTUS: tätä asetusta käytetään voimaharjoittelussa
ja eleissä.
Näytön suunta: määrittää laitteen näyttämään tietoja vaaka- tai
pystysuunnassa.
Kellotaulu: voit valita kellotaulun.
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Kieli: laitteen kielen määrittäminen.
Yksikkö: määrittää laitteen näyttämään kuljetun matkan
kilometreinä tai maileina.
Garmin Connect tilisi suoritusprofiiliasetukset
Valitse Garmin Connect tilillä Suoritusprofiilit ja valitse
suorituksen tyyppi.
Suoritustilan hälytykset: voit mukauttaa suoritustilan
hälytyksiä, kuten toistuvia hälytyksiä ja sykehälytyksiä. Voit
määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai alittaa
tavoitesykealueen tai mukautetun sykealueen. Voit valita
valmiin sykealueen tai määrittää mukautetun alueen.
Automaattinen kierros: Määrittää laitteen merkitsemään
kierrokset automaattisesti kilometrin tai mailin välein
haluamasi mittayksikön mukaan (Kierrosten merkitseminen,
sivu 4).
Auto Pause: sallii laitteen keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt (Auto Pause toiminnon käyttö, sivu 4).
Automaattinen sarjan tunnistus: voit määrittää laitteen
aloittamaan ja lopettamaan harjoitussarjat automaattisesti
voimaharjoittelusuoritusten aikana.
Tietokentät: voit mukauttaa ajoitetun suorituksen aikana
näkyviä tietonäyttöjä.
®
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumpolymeeriakku
Akunkesto
Enintään 7 päivää kellotilassa
Enintään 8 h GPS-tilassa
Käyttölämpötila
-20–50 ºC (-4–122 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langattomat taajuudet/yhteys- ANT+ 2,4 GHz (nimellinen 1 dBm)
käytännöt
Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 1 dBm)
Vesitiiviys
Uinti*
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen latausvinkkejä
• Liitä laturi laitteeseen tukevasti, jotta voit ladata laitteen USBkaapelin kautta (Laitteen lataaminen, sivu 8).
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB-porttiin. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin
yhden tunnin.
• Akun jäljellä oleva varaus näkyy prosentteina laitteen
tietonäytössä (Laitteen tietojen näyttäminen, sivu 8).
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä aseta laitetta kuumaan paikkaan, kuten kuivausrumpuun.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
*Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen puhdistaminen
Laitteen tietojen näyttäminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja jäljellä olevaa akun virtaa prosentteina.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > > Tietoja.
3 Näytä tiedot pyyhkäisemällä.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Laitteen lataaminen
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
8
Vianmääritys
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
vívosport laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Laitteen tiedot
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
Mobile sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla
Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Avaa laitteessa pariliitostila avaamalla valikko koskettamalla
kosketusnäyttöä pitkään ja valitsemalla > > Pariliit heti.
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät
vastaa toisiaan
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
1 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Tietojen synkronointi tietokoneeseen, sivu 6).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect Mobile
sovelluksella (Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobile sovelluksella, sivu 6).
2 Odota, kun laite synkronoi tietosi.
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect Mobile sovelluksen tai
Garmin Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi
tietoja eikä päivitä askelmäärää.
Stressitasoni ei näy
Rannesykemittauksen on oltava käytössä, jotta laite tunnistaa
stressitason.
Laite määrittää stressitason mittaamalla sykevaihtelua päivän
aikana hetkinä, jolloin et tee mitään. Laite ei määritä
stressitasoa ajoitettujen suoritusten aikana.
Jos näytössä näkyy stressitason sijasta viivoja, pysy
paikallasi ja odota, kun laite mittaa sykevaihtelusi.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Etsi pienet ilmanpainemittarin aukot laitteen takaa
latausliitäntöjen läheltä ja puhdista niiden ympäristö.
Ilmanpainemittarin aukoissa oleva lika saattaa vaikuttaa
ilmanpainemittarin toimintaan. Voit puhdistaa alueen
huuhtelemalla laitteen vedellä.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
Vianmääritys
• Peitä laite tuulisissa ympäristöissä hihalla tai takilla, koska
voimakkaat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa virheellisiä
lukemia.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Lämmittele 5–10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen aina, kun synkronoit laitteen
tietokoneeseen tai älypuhelimeen. Synkronoi laite, jotta saat
oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika
päivittyy.
1 Valitse aika-asetuksista Autom. (Laiteasetukset, sivu 6).
2 Varmista, että tietokoneessa tai älypuhelimessa näkyy oikea
paikallinen aika.
3 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi laite tietokoneeseen (Tietojen synkronointi
tietokoneeseen, sivu 6).
• Synkronoi laite älypuhelimeen (Tietojen synkronointi
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 6).
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
Odota,
kun laite hakee satelliitteja.
2
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Akunkeston maksimoiminen
• Poista käytöstä Automaattinen suoritusten aloitus -asetus
(Garmin Connect tilin laiteasetukset, sivu 7).
• Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä aikakatkaisua
(Näyttöasetukset, sivu 7).
• Poista ranne-eleet käytöstä (Näyttöasetukset, sivu 7).
9
• Rajoita vívosport laitteessa näkyvien ilmoitusten määrää
älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista (Ilmoitusten
hallinta, sivu 5).
• Poista älykkäät ilmoitukset käytöstä (Bluetooth asetukset,
sivu 7).
• Poista käytöstä langaton Bluetooth tekniikka, kun et käytä
yhteysominaisuuksia (Bluetooth asetukset, sivu 7).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 4).
• Poista rannesykemittari käytöstä (Rannesykemittarin
asetukset, sivu 6).
HUOMAUTUS: ranteesta mitattujen syketietojen avulla
lasketaan suuritehoiset tehominuutit, maksimaalisen
hapenottokyvyn arvio, stressitaso ja kulutetut kalorit.
®
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian.
1 Voit avata valikon koskettamalla kosketusnäyttöä pitkään.
2 Valitse > > Palauta oletukset > .
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Laitteen
käynnistäminen ja määrittäminen, sivu 1).
Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella,
sivu 6).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect Mobile
sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi. Päivitys
otetaan käyttöön, kun et käytä laitetta aktiivisesti. Kun
päivitys on valmis, laite käynnistyy uudelleen.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin
Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Irrota laite tietokoneesta.
Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta www.support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 10osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
10
Liite
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
BSD 3-Clause -lisenssi
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmakoodin käyttäminen ja jakeleminen lähde- ja
binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua
sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
• Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä siinä on
säilytettävä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapautuslauseke.
• Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke pitää liittää jakelun mukana
toimitettavaan dokumentointiin ja/tai muuhun materiaaliin.
• Tekijän nimeä ja muiden yhteistyökumppaneiden nimiä ei saa
käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
myynninedistämisessä tai markkinoinnissa ilman ennalta
myönnettyä kirjallista lupaa.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON
"SELLAISENAAN" JA ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA
MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, OLETETUT TAKUUT
SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA
SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA NIIDEN
YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA,
KYVYTTÖMYYS TOIMITTAA TAVAROITA TAI PALVELUITA,
KÄYTTÖKATKOKSET, TIETOJEN JA TULOJEN
MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), EI
SOPIMUSPERUSTEESEEN, VASTUUVELVOLLISUUTEEN
EIKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN VEDOTEN (MUKAAN
LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT SYYT), JOITA VOI
AIHEUTUA MILLÄ TAHANSA TAVALLA JOHTUEN TÄMÄN
OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU
ENNALTA.
Liite
11
Hakemisto
poistaminen, omat ennätykset 6
päivitykset, ohjelmisto 10
A
S
aika 7, 9
hälytykset 4
ajastin 3
lähtölaskenta 5
akku 8
lataaminen 8
maksimoiminen 6, 7, 9
aktiivisuuden seuranta 1, 2
asetukset 6–8, 10
laite 7
Auto Lap 4, 8
Auto Pause 4
satelliittisignaalit 9
sekuntikello 4
sovellukset 5
älypuhelin 1
stressitaso 2, 9
suoritukset 3
suoritusten tallentaminen 3
syke 1, 2
alueet 10
anturien pariliitos 4
hälytykset 4
mittari 6, 9
B
T
Bluetooth tekniikka 5, 7, 8
tahti 4
taustavalo 1, 5, 7
tavoitteet 1, 7
tehominuutit 2, 9
tekniset tiedot 8
tiedot
siirtäminen 6
tallentaminen 6
tietojen tallentaminen 6
tietonäytöt 8
C
Connect IQ 1
E
etäisyys, hälytykset 4
G
Garmin Connect 1, 6–8, 10
Garmin Express 6
ohjelmiston päivittäminen 10
GPS, signaali 9
H
harjoitus, tilat 3
historia 5, 6
lähettäminen tietokoneeseen 6
tarkasteleminen 5
hälytykset 4, 5
värinä 5
I
ilmoitukset 1, 5
J
U
USB 10
tiedostojen siirtäminen 6
V
valikko 1
vianmääritys 3, 8–10
VIRB etäkäyttö 3
Virtual Pacer 4
Ä
älypuhelin 8
pariliitos 1, 9
sovellukset 5
järjestelmäasetukset 7
K
kalibroiminen 2
kalori 2
hälytykset 4
kello 5, 7
kierrokset 4
kosketusnäyttö 1, 6
L
laitteen mukauttaminen 6
laitteen puhdistaminen 8
laitteen tunnus 8
lataaminen 8
lepotila 3
lisävarusteet 10
lukitseminen, näyttö 6
lähtölaskenta-ajastin 5
M
Maksimaalinen hapenottokyky 4, 10
massamuistitila 6
N
näyttö 7
näyttöasetukset 7
O
ohjelmisto
päivittäminen 10
versio 8
omat ennätykset 5, 6
poistaminen 6
P
pariliitos
ANT+ anturit 4
älypuhelin 1, 9
12
Hakemisto
support.garmin.com
Joulukuu 2018
190-02205-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising