Garmin | vívosport® | Garmin vívosport® Priročnik za uporabo

Garmin vívosport® Priročnik za uporabo
VÍVOSPORT
™
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™,
Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ in vívosport™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple je blagovna znamka družbe
Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in
vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
Ta izdelek lahko vsebuje knjižnico (Kiss FFT), za katero velja licenca BSD s 3 klavzulami, ki jo je izdal Mark Borgerding http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03193
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Vklop in nastavitev naprave ........................................................ 1
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa .............................. 1
Uporaba naprave ........................................................................ 1
Uporaba osvetlitve zaslona ......................................................... 1
Pripomočki...................................................................... 1
Samodejni cilj .............................................................................. 2
Vrstica gibanja ............................................................................ 2
Ogled grafikona srčnega utripa .................................................. 2
Minute intenzivnosti .................................................................... 2
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij .......................................... 2
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa ............................ 2
Spremljanje spanja ..................................................................... 3
Daljinski upravljalnik za VIRB ..................................................... 3
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 10
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 10
Dodatek ......................................................................... 10
Cilji pripravljenosti ..................................................................... 10
O območjih srčnega utripa ........................................................ 10
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 10
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 11
Licenca BSD s 3 klavzulami ..................................................... 11
Kazalo............................................................................ 12
Vadba............................................................................... 3
Beleženje dejavnosti z merjenjem časa ..................................... 3
Beleženje dejavnosti vadbe za moč ........................................... 3
Nastavitev načina teka ................................................................ 3
Opozorila .................................................................................... 4
Označevanje krogov ................................................................... 4
Uporaba funkcije Auto Pause® .................................................. 4
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin® .......... 4
Približne ocene najvišjega VO2 .................................................. 4
Ura ................................................................................... 5
Uporaba štoparice ...................................................................... 5
Vklop odštevalnika ...................................................................... 5
Uporaba budilke ..........................................................................5
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 5
Ogled obvestil ............................................................................. 5
Upravljanje obvestil ..................................................................... 5
Iskanje izgubljenega pametnega telefona .................................. 5
Uporaba načina Ne moti ............................................................. 5
Zgodovina....................................................................... 5
Ogled zgodovine ......................................................................... 5
Osebni rekordi ............................................................................ 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 6
Sinhronizacija podatkov z računalnikom .................................... 6
Prilagajanje naprave...................................................... 6
Zaklepanje in odklepanje zaslona na dotik ................................. 6
Nastavitve merilnika srčnega utripa na zapestju ........................ 6
Nastavitve naprave ..................................................................... 7
Nastavitve Garmin Connect ........................................................ 7
Informacije o napravi..................................................... 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Polnjenje naprave ....................................................................... 8
Nega naprave ............................................................................. 8
Odpravljanje težav.......................................................... 9
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? .................. 9
Telefon se noče povezati z napravo ........................................... 9
Merjenje aktivnosti ...................................................................... 9
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .......................... 9
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ............................... 9
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 9
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 10
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 10
Posodobitve izdelkov ................................................................ 10
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 10
Kazalo vsebine
i
Uvod
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
• Napravo vívosport nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati,
med tekom ali vadbo pa se ne sme premikati.
Vklop in nastavitev naprave
Preden lahko uporabite napravo, jo morate za vklop priklopiti na
vir napajanja.
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave vívosport,
morate napravo združiti neposredno prek programa Garmin
Connect™ Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem
telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
®
3 Priklopite kabel USB na vir napajanja, da se naprava vklopi
(Polnjenje naprave, stran 8).
Hello!
OPOMBA: merilnika srčnega utripa je na spodnji strani
naprave.
• Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si
oglejte razdelek Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu, stran 9.
• Za več informacij o natančnosti merjenja srčnega utripa na
zapestju obiščite garmin.com/ataccuracy.
Uporaba naprave
Podrsanje
Če se želite pomakniti med pripomočki in možnostmi
menija, podrsajte po zaslonu na dotik .
Držanje
Če želite odpreti in zapreti meni, držite zaslon na dotik.
Tap
Če želite izbrati, tapnite zaslon na dotik.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, tapnite
Dvojni tap
Če želite začeti in ustaviti dejavnost, med dejavnostjo z
merjenjem časa dvotapnite zaslon na dotik.
.
Gib zapestja Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, zasukajte in dvignite
zapestje proti telesu. Če želite izklopiti osvetlitev zaslona,
zasukajte zapestje stran od telesa.
Uporaba osvetlitve zaslona
• Za vklop osvetlitve zaslona kadar koli tapnite zaslon na dotik
ali podrsajte po njem.
OPOMBA: pri opozorilih in sporočilih se osvetlitev zaslona
samodejno vklopi.
• Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, kadar koli zasukajte in
dvignite zapestje proti telesu.
• Prilagodite svetlost in časovno omejitev osvetlitve zaslona
(Nastavitve zaslona, stran 7).
Pripomočki
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju nastavitev izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
Po uspešni združitvi se naprava ponovno zažene. Naprava se
samodejno sinhronizira, ko odprete program Garmin Connect
Mobile.
Uvod
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Za pomikanje med pripomočki podrsajte po
zaslonu na dotik. Če tapnete pripomočke, si lahko ogledate
dodatne informacije, kot sta grafikon srčnega utripa in skupno
število korakov za prejšnji dan. Za nekatere pripomočke je
potrebna združitev s pametnim telefonom.
OPOMBA: s programom Garmin Connect Mobile lahko izberete
videz ure in dodate ali odstranite pripomočke, kot je na primer
upravljanje glasbe v pametnem telefonu.
Čas in
datum
Trenutni čas in datum. Čas in datum se nastavita
samodejno, ko naprava pridobi satelitske signale.
Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko jo sinhronizi­
rate s pametnim telefonom ali računalnikom.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili, in cilj korakov
za trenutni dan. Naprava se uči in vam vsak dan predlaga
novo ciljno število korakov.
1
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot
je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Trenutni srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in
sedemdnevno povprečje srčnega utripa v mirovanju.
Skupno število nadstropij, v katera ste se povzpeli, in cilj
za nadstropja za trenutni dan.
Opravljena razdalja v kilometrih ali miljah za trenutni dan.
Skupno število in cilj minut intenzivnosti za trenutni teden.
Skupno število kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem
dnevu, kar vključuje tako aktivne kalorije kot kalorije v
mirovanju.
Trenutna raven učinka na telo. Naprava meri spremenlji­
vost srčnega utripa, ko niste aktivni, in na podlagi tega
oceni raven učinka na telo. Nižja številka pomeni nižjo
raven učinka na telo.
Zbiranje minut intenzivnosti
Trenutna temperatura in vremenska napoved iz
združenega pametnega telefona.
Naprava vívosport izračuna minute intenzivnosti tako, da
podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim
srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa
izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako,
da analizira število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Obvestila pametnega telefona, vključno s klici,
besedilnimi sporočili, novimi objavami na družabnih
omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z nastavitvami
obvestil pametnega telefona.
Upravljanje predvajalnika glasbe v pametnem telefonu.
VIRB
Upravljanje združene športne kamere VIRB (na prodaj
posebej).
®
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij
Naprava prikaže oceno skupnega števila kalorij, ki jih porabite v
trenutnem dnevu. Natančnost tega izračuna lahko izboljšate
tako, da 15 minut hitro hodite ali tečete na prostem.
1 Če si želite ogledati zaslon s kalorijami, podrsajte.
2 Izberite .
OPOMBA: se pojavi, ko je treba umeriti kalorije. Postopek
umerjanja je treba izvesti samo enkrat. Če ste že zabeležili
hojo ali tek z merjenjem časa, se ikona morda ne bo
prikazala.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Vrstica gibanja
Spremenljivost srčnega utripa in raven
stresa
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli .
.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Ogled grafikona ravni stresa
Ogled grafikona srčnega utripa
Grafikon srčnega utripa prikazuje srčni utrip v zadnji uri, najnižji
srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in najvišji srčni
utrip v tem obdobju.
1 Če si želite ogledati zaslon s srčnim utripom, podrsajte.
2 Če si želite ogledati grafikon srčnega utripa, tapnite zaslon na
dotik.
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
2
Naprava analizira spremenljivost srčnega utripa, ko niste aktivni,
in na podlagi tega določi splošen stres. Vadba, fizična
dejavnost, spanje, prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na
vašo raven stresa. Raven stresa se meri v območju od 0 do 100,
pri čemer od 0 do 25 označuje stanje v mirovanju, od 26 do 50
nizko raven stresa, od 51 do 75 srednje visoko raven stresa, od
76 do 100 pa visoko raven stresa. Če poznate svojo raven
stresa, lahko lažje prepoznate trenutke v dnevu, ko ste pod
stresom. Za najboljše rezultate napravo nosite med spanjem.
Napravo lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect za
ogled ravni celodnevnega stresa, dolgoročnih trendov in
dodatnih informacij.
®
Grafikon ravni stresa prikazuje stres za zadnjo uro.
1 Če si želite ogledati zaslon ravni stresa, podrsajte.
2 Če si želite ogledati grafikon ravni stresa, tapnite zaslon na
dotik.
Vklop časovnika za sproščanje
Če želite začeti vodeno dihalno vajo, lahko vklopite časovnik za
sproščanje.
1 Če si želite ogledati zaslon ravni stresa, podrsajte.
2 Tapnite zaslon na dotik.
Prikaže se grafikon ravni stresa.
3 Podrsajte in izberite Časovnik za sproščanje.
Pripomočki
4 Časovnik za sproščanje nastavite z ali .
5 Tapnite sredino zaslona na dotik, da izberete čas in se
premaknete na naslednji zaslon.
6 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika za sproščanje.
7 Sledite navodilom na zaslonu.
8 Po končanem časovniku za sproščanje si oglejte novo raven
stresa.
9 Ko končate dejavnost, dvotapnite zaslon na dotik, da ustavite
časovnik.
NAMIG: če želite, da časovnik deluje naprej, dvotapnite
zaslon na dotik.
Podrsajte,
da izberete možnost:
10
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
Spremljanje spanja
Beleženje dejavnosti vadbe za moč
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Beležite lahko serije dejavnosti vadbe za moč. Serija je
sestavljena iz več ponovitev enega giba.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
3 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika.
4 Začnite prvo serijo.
Naprava šteje ponovitve. Število ponovitev je prikazano, ko
izvedete najmanj 6 ponovitev.
5 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte
(izbirno).
6 Za dokončanje serije izberite .
Prikaže se časovnik počitka.
7 Med počitkom izberite eno od možnosti:
• Za ogled dodatnih podatkovnih zaslonov podrsajte po
zaslonu na dotik.
• Za urejanje števila ponovitev izberite Urej. ponov. in nato
izberite ali , nato pa tapnite sredino zaslona na dotik.
8 Izberite za začetek naslednje serije.
9 Ponavljajte korake od 6 do 8, dokler dejavnost ni končana.
10 Dvotapnite zaslon na dotik za zaustavitev časovnika.
11 Podrsajte, da izberete možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost, izberite .
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Omogočiti morate tudi zaslon kamere
VIRB v napravi vívosport (Nastavitve naprave v računu Garmin
Connect, stran 7).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Podrsajte po napravi vívosport, da prikažete zaslon VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite
.
V napravi vívosport se prikaže časovnik videa.
• Če želite nehati snemati video, izberite
.
• Za fotografiranje izberite
.
Vadba
Beleženje dejavnosti z merjenjem časa
Časovno merjeno dejavnost lahko beležite ter shranite in
pošljete v račun Garmin Connect.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite .
3 Podrsajte, da izberete dejavnost:
• Za hojo izberite .
• Za tek izberite .
• Za kolesarjenje izberite .
• Za kardio dejavnost izberite .
• Za vadbo za moč izberite .
• Za druge vrste dejavnosti izberite .
4 Izberite Zunaj ali Znotraj.
5 Če je nastavljena zunanja lokacija, se odpravite ven in
počakajte, da naprava najde satelite GPS.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja nekaj minut. Ko
naprava najde satelite, se prikaže sporočilo.
6 Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte.
Vadba
Namigi za beleženje dejavnosti vadbe za moč
• Med izvajanjem ponovitev ne glejte na napravo.
Napravo uporabljajte na začetku in na koncu posamezne
serije ter med počitki.
• Med izvajanjem ponovitev se osredotočite na držo.
• Izvajajte vaje z lastno težo ali vaje s prostimi utežmi.
• Ponovitve izvajajte z doslednim, širokim obsegom gibanja.
Posamezna ponovitev se zabeleži, ko se roka, na kateri
imate napravo, vrne v začetni položaj.
OPOMBA: vaje za noge se morda ne bodo zabeležile.
• Dejavnost vadbe za moč shranite in pošljite v svoj račun
Garmin Connect.
Podatke o dejavnosti si lahko ogledate in urejate z orodji v
računu Garmin Connect.
Nastavitev načina teka
1
2
3
4
5
Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
Izberite > .
Izberite Zunaj ali Znotraj.
Izberite Način teka.
Izberite možnost:
• Če želite teči na prostem ali v zaprtem prostoru z lastnim
tempom brez opozoril o načinu teka, izberite Prosto.
OPOMBA: to je privzeti način teka.
• Izberite Tek/hoja, če želite vaditi z intervali teka in hoje,
pri katerih se meri čas.
• Izberite Virtual Pacer, če želite vaditi s ciljem tempa.
3
OPOMBA: v računu Garmin Connect lahko prilagodite
intervale teka/hoje in cilj tempa (Nastavitve profila dejavnosti
v računu Garmin Connect, stran 8).
6 Začnite teči.
Vsakič, ko končate interval ali ko je vaš tempo nad ali pod
ciljnim tempom, se prikaže sporočilo, naprava pa zavibrira.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je orodje za vadbo, s katerim boste izboljšali svoje
dosežke, saj vas spodbuja, da tečete s tempom, ki ga sami
nastavite.
Opozorila
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate
ustaviti.
OPOMBA: čas premora se ne shranjuje v vaše podatke o
zgodovini.
OPOMBA: funkcija Auto Pause ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite in nato izberite dejavnost.
3 Za vklop funkcije izberite Auto Pause.
4 Začnite z dejavnostjo.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin
®
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseganje določenih
ciljev časa, razdalje, kalorij in srčnega utripa.
Nastavitev opozoril o srčnem utripu
Podatke o srčnem utripu iz naprave vívosport lahko oddajate in
jih prikazujete v združenih napravah Garmin. Podatke o srčnem
utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med
kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med dejavnostjo.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > > .
Naprava vívosport začne oddajati podatke o srčnem utripu.
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu si
lahko ogledate le zaslon za merjenje srčnega utripa.
Združite
napravo vívosport z združljivo napravo Garmin
3
ANT+ .
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
Če
želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu, tapnite
4
zaslon za merjenje srčnega utripa in izberite .
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni
utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je
vaš srčni utrip nad 180 utripi na minuto (bpm). Območja po meri
lahko opredelite v računu Garmin Connect (Nastavitve profila
dejavnosti v računu Garmin Connect, stran 8).
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite in nato izberite dejavnost.
3 Izberite Alarmi > Opoz. o SU.
4 Izberite možnost:
• Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite
želeno območje srčnega utripa.
• Če želite uporabiti najnižje ali najvišje vrednosti po meri,
izberite Po meri.
Vsakič, ko je vaša izmerjena vrednost višja ali nižja od
določenega območja ali vrednosti po meri, se prikaže sporočilo
in naprava vibrira.
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana kot številka,
opis in raven na merilniku. V računu Garmin Connect si lahko
ogledate več podrobnosti o oceni najvišjega VO2, vključno s
starostjo vašega telesa. Starost telesa vam pove, kakšna je
vaša telesna pripravljenost v primerjavi z osebo istega spola in
različne starosti. Starost telesa se lahko z redno vadbo sčasoma
zniža.
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z dovoljenjem
inštituta The Cooper Institute . Za več informacij si oglejte
dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2, stran 11) in
obiščite www.CooperInstitute.org.
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
®
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Napravo lahko na primer
nastavite tako, da vas opozori vsakih 100 kalorij. V računu
Garmin Connect lahko prilagodite določene vrednosti ali
intervale za ponavljajoča se opozorila (Nastavitve profila
dejavnosti v računu Garmin Connect, stran 8).
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite in nato izberite dejavnost.
3 Izberite Alarmi.
4 Za vklop opozorila izberite Cas, Razd. ali kCal.
OPOMBA: opozorilo Razd. je na voljo samo za hojo, tek in
kolesarjenje.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo in
naprava vibrira.
V napravi lahko nastavite uporabo funkcije Auto Lap , ki
samodejno označi krog na vsak kilometer ali miljo. Ta funkcija je
priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih
dejavnosti.
OPOMBA: funkcija Auto Lap ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite in nato izberite dejavnost.
3 Za vklop funkcije izberite Auto Lap.
4 Začnite z dejavnostjo.
®
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
4
Približne ocene najvišjega VO2
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Označevanje krogov
Uporaba funkcije Auto Pause
®
Za prikazovanje ocene najvišjega VO2 v napravi so potrebni
podatki o srčnem utripu, izmerjenem na zapestju, in časovno
merjena 15­minutna hitra hoja ali tek.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
Če ste že zabeležili 15­minutno hitro hojo ali tek, se lahko
prikaže ocena najvišjega VO2. Naprava prikazuje datum
zadnje posodobitve ocene najvišjega VO2. Naprava oceno
najvišjega VO2 posodobi po vsaki končani časovno merjeni
hoji ali teku.
3 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu, da si zagotovite
oceno najvišjega VO2.
OPOMBA: navodila se prikažejo, ko je treba izračunati oceno
najvišjega VO2.
Vadba
Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
Ura
Uporaba štoparice
1
2
3
4
5
Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
Izberite > .
Dvotapnite zaslon na dotik za vklop časovnika.
Dvotapnite zaslon na dotik za zaustavitev časovnika.
Če je treba, izberite , da ponastavite časovnik.
Vklop odštevalnika
1
2
3
4
Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
Izberite > .
Za nastavitev časovnika izberite ali .
Tapnite sredino zaslona na dotik, da izberete čas in se
premaknete na naslednji zaslon.
5 Izberite , da zaženete časovnik.
6 Če želite izklopiti časovnik, izberite .
Uporaba budilke
1 Nastavite čas in pogostost budilke v računu Garmin Connect
2
3
4
5
(Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7).
V napravi vívosport držite zaslon na dotik za ogled menija.
Izberite > .
Podrsajte za pomikanje po alarmih.
Izberite alarm, da ga vklopite ali izklopite.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava vívosport ima več povezanih funkcij Bluetooth za
združljiv pametni telefon, v katerem se uporablja program
Garmin Connect Mobile.
Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona,
vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na
družabnih omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z
nastavitvami obvestil pametnega telefona.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e­pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Posodobitve vremenskih informacij: prikaže trenutno
temperaturo in vremensko napoved iz pametnega telefona.
Upravljanje glasbe: omogoča upravljanje predvajalnika glasbe
v pametnem telefonu.
Poišči moj telefon: poišče izgubljeni pametni telefon, ki je
združen z vašo napravo vívosport in je trenutno v dosegu.
Najdi napravo: poišče izgubljeno napravo vívosport, ki je
združena z vašim pametnim telefonom in je trenutno v
dosegu.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v
program Garmin Connect Mobile, takoj ko odprete program.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
in namesti najnovejšo posodobitev programske opreme.
Ogled obvestil
• Ko se v napravi prikaže obvestilo, izberite možnost:
◦ Tapnite zaslon na dotik in izberite za ogled celotnega
obvestila.
◦ Izberite za opustitev obvestila.
• Ko se v napravi prikaže dohodni klic, izberite možnost:
Ura
OPOMBA: razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na
pametni telefon.
◦ Izberite za sprejem klica v pametnem telefonu.
◦ Izberite za zavrnitev ali utišanje klica.
• Za ogled vseh obvestil podrsajte, da se prikaže pripomoček
za obvestila, nato pa tapnite zaslon na dotik in izberite
možnost:
◦ Podrsajte za pomikanje po obvestilih.
◦ Izberite obvestilo in nato izberite za ogled celotnega
obvestila.
◦ Izberite obvestilo in nato izberite za opustitev obvestila.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi vívosport.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo Apple , v nastavitvah središča za
obvestila v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate napravo Android™, v programskih
nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
elemente, ki se prikažejo v napravi.
®
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljen pametni telefon, ki je
združen z brezžično tehnologijo Bluetoothin je trenutno v
dosegu.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite .
Naprava vívosport začne iskati združeni pametni telefon.
Pametni telefon se oglasi z zvočnim opozorilom, na zaslonu
naprave vívosport pa se prikaže moč signala Bluetooth. Ko
se približujete pametnemu telefonu, se moč signala Bluetooth
povečuje.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za to, da onemogočite vklop
osvetlitve zaslona z gibi in ob opozorilih z vibriranjem. Ta način
lahko na primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: v računu Garmin Connect lahko nastavite, da
naprava samodejno preklopi v način Ne moti v času, ko običajno
spite. Običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > , da omogočite način Ne moti.
Na zaslonu z uro se prikaže .
3 Držite zaslon na dotik in izberite > > IZKLOP, da
onemogočite način Ne moti.
Zgodovina
Naprava lahko shrani podatke o sledenju dejavnostim in
merjenju srčnega utripa za obdobje do 14 dni ter do sedem
časovno merjenih dejavnosti. V napravi si lahko ogledate
zadnjih sedem časovno merjenih dejavnosti. Podatke lahko
sinhronizirate in si neomejeno število dejavnosti ter neomejeno
količino podatkov o sledenju dejavnostim in mejenju srčnega
utripa ogledate v računu Garmin Connect (Sinhronizacija
podatkov s programom Garmin Connect Mobile, stran 6)
(Sinhronizacija podatkov z računalnikom, stran 6).
Ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.
Ogled zgodovine
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
5
2 Izberite > .
3 Izberite dejavnost.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo
najhitrejši čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek ali
vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
3 Izberite ali .
4 Podrsajte za ogled osebnih rekordov.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
3 Izberite ali .
4 Izberite rekord.
5 Izberite Obnovi prejšnj. > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > .
3 Izberite ali .
4 Izberite rekord.
5 Izberite Počisti > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
pohodi in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto garminconnect.com.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, porabljenimi kalorijami
in prilagodljivimi poročili.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Garmin Move IQ™
Funkcija Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so
hoj, tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem
trenažerju, ki trajajo vsaj 10 minut. Vrsto in trajanje dogodka si
lahko ogledate na časovnici Garmin Connect, dogodki pa se ne
prikažejo na seznamu dejavnosti, posnetkih ali v viru novic. Za
več podrobnosti in večjo natančnost lahko v napravi beležite
dejavnost z merjenjem časa. Funkcija Move IQ lahko samodejno
zažene dejavnost z merjenjem časa za hojo in tek. Vse
podrobnosti o dejavnostih z merjenjem časa si lahko ogledate v
računu Garmin Connect.
Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile
Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira
podatke s programom Garmin Connect Mobile. Podatke lahko
kadar koli sinhronizirate tudi ročno.
1 Napravo približajte pametnemu telefonu.
2 Odprite program Garmin Connect Mobile.
NAMIG: program je lahko odprt ali se izvaja v ozadju.
3 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
4 Izberite .
5 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
6 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect Mobile.
Sinhronizacija podatkov z računalnikom
Preden lahko sinhronizirate podatke s programom Garmin
Connect v računalniku, morate namestiti program Garmin
Express™ (Nastavitev programa Garmin Express, stran 6).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Odprite program Garmin Express.
Naprava preklopi v način za množično shranjevanje.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Oglejte si svoje podatke v računu Garmin Connect.
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Prilagajanje naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona na dotik
Omogočite lahko možnost Sam. zakl., pri kateri se zaslon na
dotik po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklene, s
čimer preprečite nenamerne dotike zaslona.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > Sam. zakl..
3 Izberite želeno možnost.
4 Če želite odkleniti napravo, dvotapnite zaslon na dotik.
Nastavitve merilnika srčnega utripa na
zapestju
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
6
Držite zaslon na dotik, da prikažete meni, in izberite .
: omogoča vklop ali izklop merilnika srčnega utripa na
zapestju. Če želite merilnik srčnega utripa na zapestju
uporabljati samo med dejavnostmi z merjenjem časa, lahko
uporabite možnost Samo dejav..
Prilagajanje naprave
: omogoča oddajanje podatkov o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin , stran 4).
®
Nastavitve naprave
Nekatere nastavitve lahko prilagodite v napravi vívosport.
Dodatne nastavitve lahko prilagodite v računu Garmin Connect.
Držite zaslon na dotik, da prikažete meni, in izberite .
: omogoča združitev pametnega telefona in prilagoditev
nastavitev Bluetooth (Nastavitve Bluetooth, stran 7).
: prilagodi nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 7).
: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v 12­ ali 24­urnem
zapisu, in omogoča ročno nastavitev časa (Ročna nastavitev
časa, stran 7).
: vklopi in izklopi merjenje aktivnosti in opozorilo o gibanju.
: prilagodi sistemske nastavitve (Nastavitve sistema,
stran 7).
Nastavitve Bluetooth
Držite zaslon na dotik, da prikažete meni, in izberite > .
Prikaže se stanje povezave Bluetooth.
: vklopi ali izklopi brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
: s to nastavitvijo lahko omogočite obvestila iz združljivega
pametnega telefona. Če želite prikazati le obvestila za
dohodne telefonske klice, lahko uporabite možnost Samo
klici.
Združi zdaj: omogoča združitev naprave z združljivim pametnim
telefonom, ki podpira tehnologijo Bluetooth. Ta nastavitev
omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth s programom
Garmin Connect Mobile, vključno z obvestili in nalaganjem
dejavnosti v storitev Garmin Connect.
Nastavitve zaslona
Držite zaslon na dotik, da prikažete meni, in izberite > .
Svetlost: nastavi raven osvetlitve zaslona. Za prilagajanje ravni
svetlosti lahko izberete ali .
OPOMBA: višja raven svetlosti skrajša trajanje baterije.
Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
OPOMBA: pri daljši časovni omejitvi osvetlitve zaslona je
avtonomija baterije krajša.
Gib: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi ob gibih zapestja.
Gibi vključujejo zasuk zapestja proti telesu za ogled naprave.
Uporabite lahko možnost Samo dejav., da gibe uporabljate
samo med dejavnostmi z merjenjem časa.
Usmerjenost: nastavi napravo tako, da prikazuje podatke
ležeče ali pokončno.
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas nastavi samodejno, ko je naprava vívosport
združena s pametnim telefonom.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > > Nast. časa > Ročno.
3 Tapnite sredino zaslona na dotik, da nastavite ure, minute,
mesec, dan in leto.
4 Za prilagoditev posamezne nastavitve izberite ali .
5 Tapnite sredino zaslona na dotik, da se premaknete na
naslednji zaslon.
6 Izberite , da potrdite posamezno nastavitev.
Nastavitve sistema
Držite zaslon na dotik, da prikažete meni, in izberite > .
Vibriranje: nastavi stopnjo vibriranja.
OPOMBA: višja stopnja vibriranja skrajša trajanje baterije.
Prilagajanje naprave
Zapestje: omogoča nastavitev zapestja, na katerem nosite
napravo.
OPOMBA: ta nastavitev se uporablja za vadbo za moč in
uporabo gibov.
Jezik: nastavi jezik naprave.
OPOMBA: izberite dvočrkovno kodo jezika, ki ustreza
vašemu jeziku.
Enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano razdaljo
v kilometrih ali miljah.
Vizitka: prikaže ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih, licenčno pogodbo in odstotek
napolnjenosti baterije (Ogled informacij o napravi, stran 8).
Ponastavi privzete vred.: omogoča ponastavitev uporabniških
podatkov in nastavitev (Obnovitev vseh privzetih nastavitev,
stran 10).
Nastavitve Garmin Connect
V računu Garmin Connect lahko prilagodite nastavitve naprave,
nastavitve profila dejavnosti in uporabniške nastavitve. Nekatere
nastavitve lahko prilagodite tudi v napravi vívosport.
• V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
• V pripomočku za naprave v programu Garmin Connect
izberite Nastavitve naprave.
Po prilagoditvi nastavitev sinhronizirajte podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi (Sinhronizacija podatkov s
programom Garmin Connect Mobile, stran 6) (Sinhronizacija
podatkov z računalnikom, stran 6).
Uporabniške nastavitve v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite Uporabniške nastavitve.
Dolžina koraka po meri: omogoča napravi, da natančneje
izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri.
Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo
prehodite, storitev Garmin Connect pa izračuna dolžino
vašega koraka.
Dnevni koraki: omogoča vnos dnevnega cilja korakov. Z
nastavitvijo Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi
cilj korakov.
Dnevno število nadstropij, v katera se povzpnete: omogoča
vnos dnevnega cilja za število nadstropij, v katera se morate
povzpeti.
Tedenske minute intenzivnosti: omogoča vnos tedenskega
cilja za število minut dejavnosti z zmerno do živahno
intenzivnostjo.
Območja srčnega utripa: omogoča vam, da ocenite svoj
najvišji srčni utrip in določite območja srčnega utripa po meri.
Nastavitve naprave v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite Nastavitve naprave.
Alarmi: nastavi čas in pogostost budilke v napravi. Nastavite
lahko do osem različnih alarmov.
Merjenje aktivnosti: vklopi in izklopi funkcije merjenja
aktivnosti, kot je opozorilo o gibanju.
Samodejni začetek dejavnosti: vklopi in izklopi dogodke Move
IQ. Določite lahko, koliko časa mora preteči, preden naprava
samodejno zažene časovnik za določene dejavnosti.
OPOMBA: ta nastavitev skrajša trajanje baterije.
Vidni pripomočki: omogoča prilagajanje pripomočkov,
prikazanih v napravi.
Privzeti pripomoček: nastavi pripomoček, ki se prikaže po
obdobju nedejavnosti.
Gib: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi ob gibih zapestja.
Gibi vključujejo zasuk zapestja proti telesu za ogled naprave.
7
Časovna omejitev: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
OPOMBA: pri daljši časovni omejitvi je avtonomija baterije
krajša.
Katero zapestje?: omogoča nastavitev zapestja, na katerem
nosite napravo.
OPOMBA: ta nastavitev se uporablja za vadbo za moč in
uporabo gibov.
Usmerjenost zaslona: nastavi napravo tako, da prikazuje
podatke ležeče ali pokončno.
Videz ure: omogoča izbiro videza ure.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ali 24 ur.
Jezik: nastavi jezik naprave.
Enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano razdaljo
v kilometrih ali miljah.
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij­ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
Nastavitve profila dejavnosti v računu Garmin
Connect
V računu Garmin Connect izberite Profili dejavnosti in nato
izberite vrsto dejavnosti.
Opozorila o načinu dejavnosti: omogoča, da prilagodite
opozorila o načinu dejavnosti, kot so ponavljajoča se
opozorila in opozorila o srčnem utripu. Napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip nad ali
pod ciljnim območjem ali območjem po meri. Izberete lahko
obstoječe območje srčnega utripa ali opredelite območje po
meri.
Auto Lap: Omogoča, da naprava samodejno označuje kroge na
vsak kilometer ali miljo glede na vašo želeno mersko enoto
za razdaljo (Označevanje krogov, stran 4).
Auto Pause: omogoča, da naprava samodejno začasno
zaustavi časovnik, ko se nehate premikati (Uporaba funkcije
Auto Pause , stran 4).
Samodejno zaznavanje serij: omogoča, da naprava
samodejno vklopi in izklopi serije vaj med dejavnostjo vadbe
za moč.
Podatkovna polja: omogoča prilagajanje podatkovnih zaslonov,
prikazanih med časovno merjeno dejavnostjo.
®
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij­polimerna
baterija
Avtonomija baterije
Do 7 dni v načinu ure
Do 8 ur v načinu GPS
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 50 ºC (od –4 do 122 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
ANT+ 2,4 GHz pri nazivni moči 1 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 1 dBm
Nazivna vodotesnost
Plavanje*
*Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme,
informacije o predpisih in odstotek napolnjenosti baterije.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > > Vizitka.
3 Podrsajte za ogled informacij.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB na računalniku.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Namigi za polnjenje naprave
• Za polnjenje polnilnik trdno priklopite na napravo s kablom
USB (Polnjenje naprave, stran 8).
Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na
napajalnik, ki ga je odobril Garmin, in uporabite standardno
stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v
računalniku. Polnjenje prazne baterije traja približno eno uro.
• Odstotek napolnjenosti baterije je prikazan na zaslonu z
informacijami o napravi (Ogled informacij o napravi, stran 8).
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Izdelka ne postavljajte v okolja z visoko temperaturo, na primer
v sušilni stroj.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
8
Informacije o napravi
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Odpravljanje težav
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava vívosport je združljiva s pametnimi telefoni, ki
uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Telefon se noče povezati z napravo
• Omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth v pametnem
telefonu.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile, izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo, da odprete način združevanja.
• Če želite odpreti način združevanja, v napravi držite zaslon
na dotik, da prikažete meni, in izberite > > Združi zdaj.
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število korakov v napravi se ne ujema s številom
korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
1 Izberite možnost:
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Sinhronizacija podatkov z računalnikom,
stran 6).
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect Mobile (Sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile, stran 6).
2 Počakajte, da naprava sinhronizira podatke.
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect Mobile ali
program Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in
število korakov se ne posodobi.
Raven stresa se ne prikaže
Vklopiti morate merjenje srčnega utripa na zapestju, preden
lahko naprava zazna raven stresa.
Naprava raven stresa določi z vzorčenjem spremenljivosti
srčnega utripa čez dan v obdobjih nedejavnosti. Naprava ravni
stresa ne določa med dejavnostmi z merjenjem časa.
Če so namesto ravni stresa prikazane črtice, se ne
premikajte in počakajte, da naprava izmeri spremenljivost
srčnega utripa.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Odpravljanje težav
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Poiščite luknjice barometra na hrbtni strani naprave blizu
stikov za polnjenje in očistite območje okoli teh stikov.
Če so luknjice barometra zamašene, lahko to vpliva na
delovanje barometra. Območje lahko očistite tako, da
napravo sperete z vodo.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Naprava posodobi čas in datum, ko jo sinhronizirate z
računalnikom ali pametnim telefonom. Sinhronizirajte napravo,
da bo pri prečkanju časovnih pasov prikazovala pravilen čas in
da se bo posodobila na poletni čas.
1 V nastavitvah časa izberite Samod. (Nastavitve naprave,
stran 7).
2 Preverite, ali računalnik oziroma pametni telefon prikazuje
pravilen lokalni čas.
3 Izberite možnost:
• Sinhronizirajte napravo z računalnikom (Sinhronizacija
podatkov z računalnikom, stran 6).
• Sinhronizirajte napravo s pametnim telefonom
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile, stran 6).
Čas in datum se posodobita samodejno.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
9
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Izklopite nastavitev Samodejni začetek dejavnosti
(Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7).
• Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte časovno omejitev
(Nastavitve zaslona, stran 7).
• Izklopite gibe zapestja (Nastavitve zaslona, stran 7).
• V nastavitvah središča za obvestila v pametnem telefonu
omejite obvestila, ki se prikažejo v napravi vívosport
(Upravljanje obvestil, stran 5).
• Izklopite pametna obvestila (Nastavitve Bluetooth, stran 7).
• Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth, ko ne uporabljate
povezanih funkcij (Nastavitve Bluetooth, stran 7).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin , stran 4).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Nastavitve
merilnika srčnega utripa na zapestju, stran 6).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti, najvišjega VO2, ravni
stresa in porabljenih kalorij.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect, prav tako pa morate prenesti in
namestiti program Garmin Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Izključite napravo iz računalnika.
Naprava vas opozori, da lahko posodobite programsko
opremo.
3 Izberite možnost.
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.support.garmin.com, kjer najdete več
priročnikov, člankov in posodobitev programske opreme.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Dodatek
®
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
1 Če si želite ogledati meni, držite zaslon na dotik.
2 Izberite > > Ponastavi privzete vred. > .
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim
pametnim telefonom (Vklop in nastavitev naprave, stran 1).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile, stran 6).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Posodobitev se namesti, ko naprave ne uporabljate aktivno.
Ko je posodobitev končana, se naprava zažene znova.
10
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 10) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiova­
skularna vadba,
dober tempo
okrevanja
Dodatek
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiova­
skularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržlji­
vost in prag,
izboljšana hitrost
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
DOLOČIL, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KAZNIVEGA
Licenca BSD s 3 klavzulami
DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.).
Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding
Vse pravice pridržane.
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvirni ali binarni obliki s
spremembami ali brez njih sta dovoljeni, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
• Nadaljnja distribucija izvorne kode mora vsebovati zgoraj
navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev
in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
• Pri nadaljnji distribuciji v binarni obliki je treba v dokumentaciji
in/ali drugem gradivu za distribucijo navesti zgoraj navedeno
obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
• Avtorja in imen morebitnih sodelavcev brez predhodnega
pisnega dovoljenja ni dovoljeno uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme.
TO PROGRAMSKO OPREMO LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC
IN SODELAVCI PONUJAJO "TAKŠNO, KOT JE" IN
ZAVRAČAJO VSA IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA,
KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAZNAČENA JAMSTVA O
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN. V
NOBENEM PRIMERU LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI
SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA NOBENO
NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE NAROČILO NADOMESTNIH IZDELKOV
ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA,
PODATKOV ALI PRIHODKOV OZIROMA PREKINITEV
POSLOVANJA), KI NASTANE ZARADI UPORABE TE
PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO SEZNANJENI Z
MOŽNOSTJO TAKŠNE ŠKODE IN NE GLEDE NA TO, KAKO
IN NA PODLAGI KATERE RAZLAGE ODGOVORNOSTI JE
ŠKODA NASTALA OZIROMA ALI IZHAJA IZ POGODBENIH
Dodatek
11
Kazalo
A
alarmi 5
Auto Lap 4, 8
Auto Pause 4
programska oprema
posodabljanje 10
različica 8
R
raven stresa 2, 9
razdalja, opozorila 4
B
S
baterija 8
podaljševanje 7, 10
polnjenje 8
brisanje, osebni rekordi 6
satelitski signali 9
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 6
sledenje dejavnostim 2
specifikacije 8
srčni utrip 1, 2
merilnik 6, 9
območja 10
opozorila 4
združevanje senzorjev 4
stanje pripravljenosti 3
C
cilji 1, 7
Connect IQ 1
Č
čas 7
opozorila 4
čas dneva 9
časovnik 3
odštevalnik 5
čiščenje naprave 8
D
daljinski upravljalnik za VIRB 3
Daljinski upravljalnik za VIRB 3
dejavnosti 3
dodatna oprema 10
G
Garmin Connect 1, 6–8, 10
Garmin Express 6
posodabljanje programske opreme 10
GPS, signal 9
Š
štoparica 5
T
tehnologija Bluetooth 5, 7, 9
tempo 4
U
umerjanje 2
ura 5, 7
USB 10
prenašanje datotek 6
V
vadba, načini 3
Virtual Pacer 4
I
Z
ID naprave 8
zaklepanje, zaslon 6
zaslon 7
zaslon na dotik 1, 6
združevanje
pametni telefon 1, 9
Senzorji ANT+ 4
zgodovina 5, 6
ogled 5
pošiljanje v računalnik 6
K
kalorija 2
opozorila 4
krogi 4
M
meni 1
merjenje aktivnosti 1, 2
minute intenzivnosti 2, 9
N
način množičnega shranjevanja 6
najvišji VO2 4, 11
nastavitve 6–8, 10
naprava 7
nastavitve sistema 7
nastavitve zaslona 7
O
obvestila 1, 5
odpravljanje težav 3, 8–10
odštevalnik 5
opozorila 4
vibriranje 5
osebni rekordi 6
brisanje 6
osvetlitev zaslona 1, 5, 7
P
pametni telefon 9
programi 5
združevanje 1, 9
podatki
prenašanje 6
shranjevanje 6
podatkovni zasloni 8
polnjenje 8
posodobitve, programska oprema 10
prilagajanje naprave 7
programi 5
pametni telefon 1
12
Kazalo
support.garmin.com
December 2018
190-02205-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising