Garmin | vívomove® HR | User manual | Garmin vívomove® HR Gebruikershandleiding

Garmin vívomove® HR Gebruikershandleiding
VÍVOMOVE HR
™
Gebruikershandleiding
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Edge en VIRB zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ en vívomove™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
®
®
American Heart Association is een geregistreerd handelsmerk van American Heart Association, Inc. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple is een handelsmerk van Apple Inc.,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin
is een licentie verkregen. The Cooper Institute , en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. Geavanceerde hartslaganalyse door Firstbeat. Overige
handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
®
®
®
Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
®
M/N: A03256, AA3256
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Het toestel inschakelen en instellen ........................................... 1
Toestelmodi ................................................................................ 1
Het toestel gebruiken .................................................................. 1
Het toestel dragen ...................................................................... 1
Fitnessdoelstellingen ................................................................ 11
Hartslagzones ........................................................................... 11
Berekeningen van hartslagzones ............................................. 11
Standaardwaarden VO2 Max. .................................................. 11
Index.............................................................................. 12
Widgets........................................................................... 2
Automatisch doel ........................................................................ 2
Bewegingsbalk ............................................................................ 2
De hartslaggrafiek bekijken ........................................................ 2
Minuten intensieve training ......................................................... 2
Nauwkeurigheid van geschatte verbrande calorieën
verbeteren ...................................................................................2
Hartslagvariaties en stressniveau ............................................... 2
Slaap bijhouden .......................................................................... 3
VIRB afstandsbediening ............................................................. 3
Training........................................................................... 3
Een activiteit met tijdmeting registreren ...................................... 3
Een krachttraining vastleggen .................................................... 3
Waarschuwingen ........................................................................ 4
Ronden markeren ....................................................................... 4
Hartslaggegevens verzenden naar Garmin® toestellen ............. 4
Over VO2 max. indicaties ........................................................... 4
Klok.................................................................................. 5
De stopwatch gebruiken ............................................................. 5
De afteltimer instellen ................................................................. 5
De wekker inschakelen ............................................................... 5
Bluetooth connected functies....................................... 5
Meldingen weergeven ................................................................. 5
Meldingen beheren ..................................................................... 5
Een kwijtgeraakte smartphone terugvinden ............................... 5
De modus Niet storen gebruiken ................................................ 5
Geschiedenis.................................................................. 6
Geschiedenis weergeven ........................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile
app .............................................................................................. 6
Uw gegevens met uw computer synchroniseren ........................ 6
Uw toestel aanpassen.................................................... 6
Instellingen polshartslagmeter .................................................... 6
Toestelinstellingen ...................................................................... 6
Garmin Connect instellingen ....................................................... 7
Toestelinformatie........................................................... 8
Specificaties ................................................................................ 8
Het toestel opladen ..................................................................... 8
Toestelonderhoud ....................................................................... 8
De banden vervangen ................................................................ 9
Problemen oplossen...................................................... 9
Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel? ....................... 9
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel ...................... 9
Activiteiten volgen ....................................................................... 9
Tips voor onregelmatige hartslaggegevens .............................. 10
Mijn toestel geeft de juiste tijd niet weer ................................... 10
Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 10
Mijn scherm is buiten moeilijk leesbaar .................................... 10
Alle standaardinstellingen herstellen ........................................ 10
Productupdates .........................................................................10
De software bijwerken via Garmin Express .............................. 10
De software bijwerken via Garmin Connect Mobile .................. 10
Meer informatie ......................................................................... 11
Toestelreparaties ...................................................................... 11
Appendix ....................................................................... 11
Inhoudsopgave
i
Inleiding
Toestelmodi
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
Kort zichtbaar De horlogewijzers geven de huidig tijd weer en het
toestel is vergrendeld.
Het toestel inschakelen en instellen
Het toestel gebruiken
Voordat u uw toestel kunt gebruiken, moet u het aansluiten op
een voedingsbron en inschakelen.
Om gebruik te maken van de connected functies van het
vívomove HR toestel moet het direct via de Garmin Connect™
Mobile app worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth
instellingen op uw smartphone.
1 U kunt de Garmin Connect Mobile app via de app store op
uw telefoon downloaden en installeren.
2 Druk de zijkanten van de laadclip À in om de armen op de
laadclip te openen.
Interactief
De horlogewijzers bewegen weg van het aanraakscherm en het toestel wordt ontgrendeld.
Alleen horloge Als de batterij bijna leeg is, geven de horlogewijzers de
huidige tijd weer en is het aanraakscherm uitgeschakeld tot u het toestel oplaadt.
®
3 Breng de clip op één lijn met de contactpunten Á en laat de
armen van de clip los.
4 Sluit de USB-kabel op een voedingsbron aan om het toestel
in te schakelen (Het toestel opladen, pagina 8).
Hello! wordt weergegeven zodra het toestel is ingeschakeld.
Dubbeltikken: Tik twee keer op het aanraakscherm À om het
toestel wakker te maken.
OPMERKING: Het scherm wordt uitgeschakeld als het
inactief is. Als het scherm uit is, blijft het toestel actief en legt
het gegevens vast.
Tik tijdens een activiteit met tijdmeting twee keer op het
aanraakscherm om de timer te starten en te stoppen.
Polsgebaar: Draai en til uw pols op in de richting van uw
lichaam om het scherm in te schakelen. Draai uw pols weg
van uw lichaam om het scherm uit te schakelen.
Vegen: Veeg over het scherm om het toestel te ontgrendelen
als het scherm is ingeschakeld.
Veeg over het aanraakscherm om door widgets en
menuopties te bladeren.
Vasthouden: Als het toestel is ontgrendeld, houdt u het
aanraakscherm vast om het menu te openen en te sluiten.
Tikken: Tik op het aanraakscherm om een selectie te maken.
Tik op om terug te gaan naar het vorige scherm.
Het toestel dragen
• Draag het toestel om uw pols, boven uw polsgewricht.
OPMERKING: Het toestel dient stevig vast te zitten, maar
niet te strak. Voor een nauwkeurigere hartslagmeting op het
vívomove HR toestel, mag het tijdens het hardlopen of de
training niet bewegen.
5 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
Garmin Connect account:
• Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
• Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
Connect Mobile app, selecteert u in het menu
of
Garmin toestellen > Voeg toestel toe, en volgt u de
instructies op het scherm.
Als het toestel is gekoppeld, wordt een bericht weergegeven en
synchroniseert uw toestel automatisch met uw smartphone.
Inleiding
OPMERKING: De optische sensor bevindt zich aan de
achterkant van het toestel.
• Raadpleeg Problemen oplossen, pagina 9 voor meer
informatie over de hartslag aan de pols.
• Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over
nauwkeurigheid.
1
Widgets
U kunt de bewegingsbalk herstellen door een stukje te lopen.
Uw toestel wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde widgets die
u direct informatie geven. U kunt vegen over het aanraakscherm
om door de widgets te bladeren. Voor sommige widgets is
koppeling met een smartphone vereist.
OPMERKING: U kunt de Garmin Connect Mobile app gebruiken
om de watch face te selecteren en om widgets, bijvoorbeeld
muziekbediening voor uw smartphone, toe te voegen of te
verwijderen (Toestelinstellingen via uw Garmin Connect
account, pagina 7).
De hartslaggrafiek bekijken
Tijd en
datum
Hiermee kunt u een gekoppelde VIRB actiecamera
(apart verkrijgbaar) bedienen.
Om uw gezondheid te verbeteren, adviseren organisaties als de
U.S. Centers for Disease Control and Prevention, de American
Heart Association en de World Health Organization, ten minste
150 minuten activiteit per week met gemiddelde inspanning,
zoals wandelen met verende tred, of 75 minuten activiteit per
week met intensieve inspanning, zoals hardlopen.
Het toestel registreert de intensiviteit van uw activiteit en de tijd
die u besteedt aan activiteiten van gemiddelde tot hoge
intensiviteit (hartslaggegevens zijn vereist om hoge intensiviteit
te kwantificeren). Om het aantal minuten dat u per week wilt
besteden aan een intensieve activiteit te behalen, moet u
deelnemen aan ten minste 10 opeenvolgende activiteiten van
gemiddelde tot hoge intensiviteit. Het toestel telt het aantal
minuten gemiddelde intensiviteit op bij het aantal minuten hoge
intensiviteit. Na optelling is het totale aantal minuten hoge
intensiviteit verdubbeld.
Hiermee kunt u de muziekspeler op uw smartphone
bedienen.
Minuten intensieve training opbouwen
De huidige tijd en datum. Het toestel werkt de tijd en
datum bij wanneer u uw toestel synchroniseert met een
smartphone of computer.
Het totale aantal stappen dat u hebt gezet en uw doel
voor de dag. Het toestel leert en stelt elke dag een nieuw
stapdoel voor.
Het totale aantal verdiepingen omhoog en uw doel voor
de dag.
Uw aantal minuten intensieve training en doel voor de
week.
Het totale aantal verbrande calorieën, zowel tijdens activiteiten als in rust, voor de dag.
De afgelegde afstand in kilometers of mijlen voor de dag.
VIRB
®
De huidige temperatuur en weersverwachting via een
gekoppelde smartphone.
Meldingen van uw smartphone, zoals inkomende
oproepen, sms-berichten en updates van sociale
netwerken enz., volgens de meldingsinstellingen op uw
smartphone.
Uw huidige hartslag in slagen per minuut (bpm) en de
gemiddelde rusthartslag over een periode van zeven
dagen.
Uw huidige stressniveau. Het toestel meet uw hartslagwisselingen terwijl u inactief bent om uw stressniveau te
schatten. Een lager getal duidt op een lager stressniveau.
Automatisch doel
Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is
gebaseerd op uw voorgaande activiteitenniveaus. Wanneer u
tijdens de dag beweegt, toont het toestel hoe u het aantal
stappen van uw stapdoel nadert À.
Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een
persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect account.
Bewegingsbalk
Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw
metabolisme. De bewegingsbalk spoort u aan om te blijven
bewegen. Na een uur van inactiviteit verschijnt de
bewegingsbalk À. Vervolgens verschijnen extra segmenten Á in
de balk na elke volgende 15 minuten van inactiviteit.
2
De hartslaggrafiek geeft uw hartslag in het afgelopen uur, uw
laagste hartslag in slagen per minuut (bpm) en uw hoogste
hartslag in die periode weer.
1 Veeg om het hartslagscherm weer te geven.
2 Tik op het aanraakscherm om de hartslaggrafiek te bekijken.
Minuten intensieve training
®
Uw vívomove HR toestel berekent het aantal minuten intensieve
training door uw hartslaggegevens te vergelijken met uw
gemiddelde hartslag in rust. Als de hartslag is uitgeschakeld,
berekent het toestel het aantal minuten gemiddelde inspanning
door het aantal stappen per minuut te analyseren.
• Begin een activiteit met tijdmeting voor de meest
nauwkeurige berekening van het aantal minuten intensieve
training.
• Sport minimaal 10 minuten bij een gemiddeld of inspannend
intensiteitsniveau.
• Draag uw toestel dag en nacht om uw hartslag in rust zo
nauwkeurig mogelijk te meten.
Nauwkeurigheid van geschatte verbrande
calorieën verbeteren
Het toestel geeft een schatting weer van het totale aantal
verbrande calorieën voor de huidige dag. U kunt de
nauwkeurigheid van deze schatting verbeteren door ongeveer
15 minuten buiten te wandelen met verende tred.
1 Veeg om het calorieënscherm weer te geven.
2 Selecteer .
OPMERKING: wordt weergegeven als calorieën moeten
worden gekalibreerd. Dit kalibratieproces hoeft slechts één
keer te worden uitgevoerd. Wanneer u al een wandeling of
hardloopsessie met tijdmeting hebt vastgelegd, wordt
mogelijk niet weergegeven.
3 Volg de instructies op het scherm.
Hartslagvariaties en stressniveau
Het toestel analyseert uw hartslagvariaties terwijl u inactief bent
om uw algehele stressniveau te bepalen. Training, fysieke
activiteit, slaap, voeding en algemene stress beïnvloeden
allemaal uw stressniveau. Het stressniveau wordt aangegeven
op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 tot 25 een rusttoestand,
26 tot 50 een laag stressniveau, 51 tot 75 een gemiddeld
stressniveau en 76 tot 100 een hoog stressniveau aangeeft. Als
u uw stressniveau kent, kunt u stressvolle momenten op een
dag beter identificeren. Voor optimale resultaten kunt u het
toestel het beste ook 's nachts dragen.
Widgets
U kunt uw toestel synchroniseren met uw Garmin Connect
account om uw stressniveau gedurende de dag,
langetermijntrends en meer details te bekijken.
De stressniveaugrafiek bekijken
De stressniveaugrafiek geeft uw stress in het afgelopen uur
weer.
1 Veeg om het stressniveauscherm weer te geven.
2 Tik op het aanraakscherm om de stressniveaugrafiek te
bekijken.
Een relaxtimer starten
U kunt de relaxtimer starten om een begeleide
ademhalingsoefening te beginnen.
1 Veeg om het stressniveauscherm weer te geven.
2 Tik op het touchscreen.
De stressniveaugrafiek wordt weergegeven.
3 Veeg om Ontspantimer te selecteren.
4 Selecteer of om de relaxtimer in te stellen.
5 Tik in het midden van het aanraakscherm om de tijd te
selecteren en naar het volgende scherm te gaan.
6 Tik twee keer op het touchscreen om de relaxtimer te starten.
7 Volg de instructies op het scherm.
8 Bekijk uw bijgewerkte stressniveau als de relaxtimer klaar is.
Slaap bijhouden
Het toestel detecteert automatisch uw slaap wanneer u slaapt
en het houdt uw bewegingen bij gedurende uw normale
slaaptijden. U kunt uw normale slaaptijden instellen in de
gebruikersinstellingen van uw Garmin Connect account.
Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap,
slaapniveaus en perioden van beweging tijdens de slaap. U kunt
uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.
OPMERKING: Dutjes worden niet aan uw slaapstatistieken
toegevoegd. U kunt de modus Niet storen gebruiken om de
meldingen en waarschuwingen uit te schakelen; alarmen
worden hierdoor niet uitgeschakeld (De modus Niet storen
gebruiken, pagina 5).
VIRB afstandsbediening
Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op
afstand bedienen met uw toestel. Ga naar www.garmin.com
/VIRB om een VIRB actiecamera te kopen.
Een VIRB actiecamera bedienen
Voordat u de VIRB afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de
instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera
inschakelen. Raadpleeg de VIRB serie gebruikershandleiding
voor meer informatie. U moet ook het VIRB scherm op uw
vívomove HR toestel inschakelen (Toestelinstellingen via uw
Garmin Connect account, pagina 7).
1 Schakel uw VIRB camera in.
2 Veeg op uw vívomove HR toestel om het VIRB scherm weer
te geven.
3 Wacht totdat het toestel verbinding maakt met uw VIRB
camera.
4 Selecteer een optie:
• Selecteer
om een video-opname te starten.
De opnametijd wordt weergegeven op het vívomove HR
toestel.
• Selecteer
om de video-opname te stoppen.
• Selecteer
om een foto te maken.
Training
Training
Een activiteit met tijdmeting registreren
U kunt een activiteit met tijdmeting registreren die kan worden
opgeslagen en verzonden naar uw Garmin Connect account.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer .
3 Veeg om door de activiteitenlijst te bladeren:
• Selecteer voor wandelen.
• Selecteer voor hardlopen.
• Selecteer voor een cardio-activiteit.
• Selecteer voor krachttraining.
• Selecteer voor andere typen activiteiten.
4 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten.
5 Start de activiteit.
6 Veeg om meer gegevensschermen te bekijken.
7 Na afloop van uw activiteit tikt u twee keer op het
aanraakscherm om de timer te stoppen.
TIP: Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer weer
te starten.
8 Veeg om een optie te selecteren:
• Selecteer om de activiteit op te slaan.
• Selecteer om de activiteit te verwijderen.
Een krachttraining vastleggen
U kunt tijdens een krachttraining sets vastleggen. Een set
bestaat uit meerdere herhalingen van een enkele beweging.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > .
3 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten.
4 Start uw eerste set.
Het toestel telt uw herhalingen. Het aantal herhalingen wordt
weergegeven als u ten minste 6 herhalingen hebt voltooid.
5 Veeg om meer gegevensschermen te bekijken (optioneel).
6 Selecteer om een set te voltooien.
Een rusttimer wordt weergegeven.
7 Selecteer een optie tijdens een rustpauze:
• Veeg over het aanraakscherm om meer
gegevensschermen weer te geven.
• Als uw het aantal herhalingen wilt wijzigen, selecteert u
Wijzig herhal., vervolgens of en tikt u in het midden
van het aanraakscherm.
8 Selecteer om uw eerste set te starten.
9 Herhaal stap 6 tot en met 8 tot uw activiteit is voltooid.
10 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te stoppen.
11 Veeg om een optie te selecteren:
• Selecteer om de activiteit op te slaan.
• Selecteer om de activiteit te verwijderen.
Tips voor het vastleggen van krachttrainingsactivi­
teiten
• Kijk niet op het toestel als u herhalingsoefeningen uitvoert.
U kunt het toestel gebruiken bij de start en aan het eind van
elke set en tijdens rustpauzes.
• Concentreer u tijdens herhalingsoefeningen volledig op het
verbeteren van uw conditie.
• Voer lichaamsgewichttrainingen of vrije gewichtstrainingen
uit.
3
• Voer herhalingsoefeningen uit met een consistent, groot
bewegingsbereik.
Elke herhaling wordt geteld als de arm waaraan het toestel is
bevestigd, terugkeert in de startpositie.
OPMERKING: Beenoefeningen worden mogelijk niet geteld.
• Schakel automatische setdetectie in om uw sets te starten en
te stoppen.
• Na afloop kunt u uw krachttrainingsacitiviteit opslaan en
verzenden naar uw Garmin Connect account.
U kunt de tools in uw Garmin Connect account gebruiken om
activiteitgegevens weer te geven en te bewerken.
Waarschuwingen
U kunt waarschuwingen gebruiken om te trainen met specifieke
doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën en hartslag.
Een terugkerende waarschuwing instellen
Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u na elke
100 calorieën waarschuwt. U kunt uw Garmin Connect account
gebruiken om de opgegeven waarden of intervallen voor
terugkerende waarschuwingen aan te passen (Instellingen
activiteitenprofiel op uw Garmin Connect account, pagina 8).
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer en vervolgens een activiteit.
3 Selecteer Waarschuwingen.
4 Selecteer Tijd, Afstand of Cal om de waarschuwing in te
schakelen.
Zodra u de opgegeven waarde voor een waarschuwing bereikt,
wordt een bericht weergegeven en trilt het toestel.
Hartslagwaarschuwingen instellen
U kunt het toestel zo instellen dat u een waarschuwing krijgt
wanneer uw hartslag boven of onder een doelzone of een door
u ingesteld bereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het
toestel u waarschuwt als uw hartslag hoger is dan 180 bpm
(slagen per minuut). U kunt via uw Garmin Connect account
aangepaste zones opgeven (Instellingen activiteitenprofiel op
uw Garmin Connect account, pagina 8).
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer en vervolgens een activiteit.
3 Selecteer Waarschuwingen > HS­wrsch.
4 Selecteer een optie:
• Als u het bereik van een bestaande hartslagzone wilt
gebruiken, selecteert u die hartslagzone.
• Als u minimum- of maximumwaarden wilt aanpassen,
selecteert u Aangep..
Zodra u boven of onder het opgegeven bereik of de aangepaste
waarde komt, wordt een bericht weergegeven en trilt het toestel.
Abnormale­hartslagwaarschuwingen instellen
U kunt het toestel instellen om u te waarschuwen wanneer uw
hartslag een bepaald aantal slagen per minuut (bpm)
overschrijdt na een periode van inactiviteit.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > .
3 Selecteer een drempelwaarde voor de hartslagfrequentie.
Telkens als u de drempelwaarde overschrijdt, wordt er een
bericht weergegeven en trilt het toestel.
4
Ronden markeren
U kunt instellen dat uw toestel de Auto Lap functie gebruikt,
waardoor een ronde na elke kilometer of mijl automatisch wordt
gemarkeerd. Dit is handig als u uw prestaties tijdens
verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.
OPMERKING: De Auto Lap functie is niet beschikbaar voor alle
activiteiten.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer en vervolgens een activiteit.
3 Selecteer Auto Lap om de functie in te schakelen.
4 Start de activiteit.
®
Hartslaggegevens verzenden naar Garmin
toestellen
®
U kunt uw hartslaggegevens verzenden vanaf uw vívomove HR
toestel en bekijken op gekoppelde Garmin toestellen. U kunt
bijvoorbeeld uw hartslaggegevens verzenden naar een Edge
toestel tijdens het fietsen of naar een VIRB actiecamera tijdens
een activiteit.
OPMERKING: Het verzenden van hartslaggegevens verkort de
levensduur van batterij.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > > .
Het vívomove HR toestel begint uw hartslaggegevens te
verzenden.
OPMERKING: U kunt alleen het hartslaggegevensscherm
bekijken terwijl u hartslaggegevens uitzendt.
3 Koppel uw vívomove HR toestel met uw Garmin ANT+
compatibele toestel.
OPMERKING: De aanwijzingen voor het koppelen
verschillen voor ieder Garmin compatibel toestel. Raadpleeg
uw gebruikershandleiding.
4 Tik op het hartslaggegevensscherm en selecteer om het
verzenden van uw hartslaggegevens te stoppen.
®
®
Over VO2 max. indicaties
VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u
kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens
maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max.
is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw
fitnessniveau.
Op het toestel wordt uw geschatte VO2 max. weergegeven met
een getal en een beschrijving. Op uw Garmin Connect account
kunt u meer gegevens over uw geschatte VO2 max. bekijken,
zoals uw fitnessleeftijd. Uw fitnessleeftijd geeft een indicatie van
uw fitnessniveau vergeleken met een persoon van hetzelfde
geslacht en een andere leeftijd. Door te oefenen kan uw
fitnessleeftijd na verloop van tijd afnemen.
Gegevens over uw VO2 max. worden geleverd door FirstBeat.
De analyse van VO2 max. wordt geleverd met toestemming van
The Cooper Institute . Raadpleeg de appendix
(Standaardwaarden VO2 Max., pagina 11), en ga naar
www.CooperInstitute.org voor meer informatie.
®
Geschat VO2 max. weergeven
Het toestel heeft gegevens nodig van uw polshartslagmeter en u
moet 15 minuten wandelen met tijdmeting voordat uw toestel uw
geschatte VO2 max. kan weergeven.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer .
Als u al een wandeling van 15 minuten met verende tred hebt
vastgelegd, wordt uw geschatte VO2 max. weergegeven. Het
Training
toestel geeft de datum weer waarop uw geschatte VO2 max.
de laatste keer werd bijgewerkt. Het toestel werkt uw
geschatte VO2 max. steeds bij wanneer u een wandeling of
hardloopsessie met tijdmeting hebt voltooid.
3 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw geschatte
VO2 max. op te halen.
Als de test is voltooid, wordt een bericht weergegeven.
Klok
De stopwatch gebruiken
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
2
3
4
5
geven.
Selecteer > .
Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten.
Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te stoppen.
Selecteer zo nodig om de timer te herstellen.
De afteltimer instellen
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
2
3
4
5
6
geven.
Selecteer > .
Selecteer of om de timer in te stellen.
Tik in het midden van het aanraakscherm om de tijd te
selecteren en naar het volgende scherm te gaan.
Selecteer om de timer te starten.
Selecteer om de timer te stoppen.
De wekker inschakelen
1 Hiermee stelt u de wektijden en -frequentie in via uw Garmin
2
3
4
5
Connect account (Toestelinstellingen via uw Garmin Connect
account, pagina 7).
Houd uw vinger op het aanraakscherm van uw vívomove HR
toestel om het menu weer te geven.
Selecteer > .
Veeg om door de alarmen te bladeren.
Selecteer een alarm om het in of uit te schakelen.
Bluetooth connected functies
Het vívomove HR toestel heeft verschillende Bluetooth
connected functies voor uw compatibele smartphone waarop de
Garmin Connect Mobile app is geïnstalleerd.
Meldingen: Waarschuwt u bij meldingen van uw smartphone,
zoals inkomende oproepen, sms-berichten en updates van
sociale netwerken, volgens de meldingsinstellingen op uw
smartphone.
Weerupdates: Geeft de huidige temperatuur en
weersverwachting via uw smartphone weer.
Muziekbediening: Hiermee kunt u de muziekspeler op uw
smartphone bedienen.
Vind mijn telefoon: Hiermee kunt u een kwijtgeraakte
smartphone terugvinden die is gekoppeld met uw
vívomove HR toestel en momenteel binnen bereik is.
Zoek mijn toestel: Hiermee kunt u uw kwijtgeraakte
vívomove HR toestel terugvinden dat is gekoppeld met uw
smartphone en momenteel binnen bereik is.
Activiteit uploaden: Uw activiteit wordt automatisch naar de
Garmin Connect Mobile app verzonden, zodra u de app
opent.
Software­updates: Uw toestel downloadt draadloos de
nieuwste software-update en installeert deze.
Klok
Meldingen weergeven
• Selecteer een optie als een melding op uw toestel wordt
weergegeven:
◦ Tik op het aanraakscherm en selecteer om de hele
melding weer te geven.
◦ Selecteer om de melding uit te schakelen.
• Selecteer een optie als op uw toestel een inkomende oproep
wordt weergegeven:
OPMERKING: Welke opties beschikbaar zijn hangt af van
uw smartphone.
◦ Selecteer om de oproep op uw smartphone aan te
nemen.
◦ Selecteer om de oproep te weigeren of uit te zetten.
• Als u alle meldingen wilt weergeven, veegt u om de
meldingenwidget weer te geven, tikt u op het aanraakscherm
en selecteert u een optie:
◦ Veeg om door de meldingen te bladeren.
◦ Selecteer een melding en selecteer om de hele melding
weer te geven.
◦ Selecteer een melding en selecteer om de melding te
verwijderen.
Meldingen beheren
U kunt meldingen die op uw vívomove HR toestel worden
weergegeven, beheren vanaf uw compatibele smartphone.
Selecteer een optie:
• Als u een Apple smartphone gebruikt, kunt u via de
meldinginstellingen van uw smartphone de items
selecteren die u op het toestel wilt weergeven.
• Als u een smartphone met Android™ gebruikt, selecteert u
in de Garmin Connect Mobile app de optie Instellingen >
Smart Notifications.
®
Een kwijtgeraakte smartphone terugvinden
Met deze functie kunt u een kwijtgeraakte smartphone
terugvinden die is gekoppeld via Bluetooth draadloze
technologie en momenteel binnen bereik is.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer .
Het vívomove HR toestel begint nu met zoeken naar uw
gekoppelde smartphone. Uw smartphone geeft een
piepsignaal. De sterkte van het Bluetooth signaal wordt
weergegeven op het scherm van uw vívomove HR toestel.
De Bluetooth signaalsterkte wordt hoger naarmate u dichter
bij uw smartphone komt.
De modus Niet storen gebruiken
U kunt de modus Niet storen gebruiken om meldingen, gebaren
en waarschuwingen uit te schakelen. U kunt deze modus
bijvoorbeeld gebruiken als u slaapt of naar een film kijkt.
OPMERKING: Via uw Garmin Connect account kunt u instellen
dat de modus Niet storen automatisch wordt ingeschakeld
tijdens uw normale slaaptijden. U kunt uw normale slaaptijden
instellen in de gebruikersinstellingen van uw Garmin Connect
account.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > om de modus Niet storen in te schakelen.
wordt weergegeven op het scherm met de tijd van de dag.
3 Houd uw vinger op het aanraakscherm en selecteer > >
Uit om de modus Niet storen uit te schakelen.
5
Geschiedenis
U kunt tot 14 dagen aan activiteit- en hartslaggegevens en
maximaal zeven activiteiten met tijdmeting op uw toestel
opslaan. U kunt uw laatste zeven activiteiten met tijdmeting op
uw toestel bekijken. U kunt uw gegevens synchroniseren om via
uw Garmin Connect account een onbeperkt aantal activiteiten,
activiteit- en hartslaggegevens te bekijken (Uw gegevens
synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app,
pagina 6) (Uw gegevens met uw computer synchroniseren,
pagina 6).
Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste gegevens
overschreven.
Geschiedenis weergeven
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer .
3 Selecteer een activiteit.
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden via uw Garmin Connect
account. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen,
te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, hikes en meer.
U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw
toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin
Connect Mobile app, of u kunt naar www.garminconnect.com
gaan.
Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen
bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen
behalen.
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
verbrande calorieën en instelbare rapporten.
Uw gegevens synchroniseren met de Garmin
Connect Mobile app
Uw toestel synchroniseert gegevens automatisch met de
Garmin Connect Mobile app telkens wanneer u de app opent.
Uw toestel synchroniseert gegevens regelmatig automatisch
met de Garmin Connect Mobile app. U kunt uw gegevens op elk
gewenst moment ook handmatig synchroniseren.
1 Breng het toestel dicht bij uw smartphone.
2 Open de Garmin Connect Mobile app.
TIP: De app kan geopend zijn of op de achtergrond worden
uitgevoerd.
3 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
4 Selecteer .
5 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.
6 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect Mobile
app.
Uw gegevens met uw computer
synchroniseren
Voordat u uw gegevens kunt synchroniseren met de Garmin
Connect app op uw computer, moet u de Garmin Express™ app
installeren (Garmin Express instellen, pagina 6).
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Open de Garmin Express toepassing.
Het toestel activeert de modus voor massaopslag.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Bekijk uw gegevens op uw Garmin Connect account.
Garmin Express instellen
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar www.garmin.com/express.
3 Volg de instructies op het scherm.
Uw toestel aanpassen
Instellingen polshartslagmeter
Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven en selecteer .
: Hiermee wordt de polshartslagmeter in- of uitgeschakeld. U
kunt de optie Alleen activ. gebruiken om de
polshartslagmeter alleen te gebruiken tijdens activiteiten met
tijdmeting.
: Hiermee schakelt u het verzenden van hartslaggegevens
naar gekoppelde Garmin toestellen in (Hartslaggegevens
verzenden naar Garmin toestellen, pagina 4).
: Hiermee kunt u op het toestel inschakelen dat u wordt
gewaarschuwd wanneer uw hartslag een bepaalde drempel
overschrijdt na een periode van inactiviteit (Abnormalehartslagwaarschuwingen instellen, pagina 4).
®
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.
Uw instellingen beheren: U kunt uw toestel- en
gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect
account.
Garmin Move IQ™
Als u in een regelmatig patroon beweegt, detecteert de functie
Move IQ de activiteit automatisch en wordt deze in uw tijdlijn
weergegeven. De Move IQ activiteiten geven het type activiteit
en de duur weer, maar deze worden niet weergegeven in uw
activiteitenlijst of nieuwsfeed.
De Move IQ functie kan een wandel- of hardloopactiviteit met
tijdmeting automatisch starten met behulp van tijdsgrenzen die u
instelt in de Garmin Connect Mobile app. Deze activiteiten
worden toegevoegd aan uw activiteitenlijst.
6
Toestelinstellingen
U kunt sommige instellingen aanpassen op uw vívomove HR
toestel. Overige instellingen kunt u aanpassen via uw Garmin
Connect account.
Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven en selecteer .
: Hiermee kunt u uw smartphone koppelen en Bluetooth
instellingen aanpassen (Bluetooth instellingen, pagina 7).
: Hiermee kunt u de weergave-instellingen aanpassen
(Scherminstellingen, pagina 7).
Geschiedenis
: Hier stelt u de 12- of 24-uurs klok in op uw toestel. U kunt
hier ook de tijd handmatig instellen (De tijd handmatig
instellen, pagina 7). U kunt hier ook de horlogewijzers
kalibreren (De horlogewijzers kalibreren, pagina 10).
: Hiermee schakelt u Activiteiten volgen en de
bewegingswaarschuwing in of uit.
: Hiermee kunt u de systeeminstellingen aanpassen
(Systeeminstellingen, pagina 7).
Bluetooth instellingen
Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven en selecteer > . Uw Bluetooth verbindingsstatus
wordt weergegeven.
: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in en uit.
OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
ingeschakeld.
: Hiermee kunt u telefoonmeldingen vanaf uw compatibele
smartphone inschakelen. U kunt de optie Al- leen opr.
gebruiken om alleen meldingen voor inkomende oproepen
weer te geven.
Koppel nu: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele
smartphone met Bluetooth functionaliteit. Deze instelling
biedt u de mogelijkheid om Bluetooth connected functies te
gebruiken via de Garmin Connect Mobile app, zoals
meldingen en activiteiten uploaden naar Garmin Connect.
Scherminstellingen
Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven en selecteer > .
Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in. U
kunt de optie Auto gebruiken om de helderheid automatisch
aan te passen aan het omgevingslicht. U kunt of
selecteren om het helderheidsniveau handmatig aan te
passen.
OPMERKING: Een hoger helderheidsniveau verkort de
levensduur van de batterij.
Time­out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat het
scherm wordt uitgeschakeld.
OPMERKING: Hoe langer het duurt voordat het scherm
wordt uitgeschakeld, hoe korter de levensduur van de
batterij.
Beweging: Hiermee stelt u in dat het scherm wordt
ingeschakeld bij polsbewegingen. Denk bij gebaren aan het
roteren van uw pols in de richting van uw lichaam om het
toestel te kunnen zien. U kunt de optie Alleen activ.
gebruiken om gebaren alleen te gebruiken tijdens activiteiten
met tijdmeting.
De tijd handmatig instellen
De tijd wordt standaard automatisch ingesteld wanneer het
vívomove HR toestel is gekoppeld met een smartphone.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > > Stel tijd in > Handmatig.
3 Selecteer of om de tijd en datum in te stellen.
4 Selecteer de tijd en datum om naar het volgende scherm te
gaan.
Systeeminstellingen
Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven en selecteer > .
Trillen: Hiermee kunt u het trilniveau instellen.
OPMERKING: Een hoger trilniveau verkort de levensduur
van de batterij.
Pols: Hiermee kunt u instellen om welke pols het toestel wordt
gedragen.
Uw toestel aanpassen
OPMERKING: Deze instelling wordt gebruikt voor
krachttraining en gebaren.
Taal: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.
OPMERKING: U moet de tweeletterige code kiezen die
overeenkomt met uw taal.
Eenheden: Hiermee stelt u in dat afgelegde afstanden worden
weergegeven in kilometers of mijlen.
Over: Geeft de toestel-id, softwareversie, informatie over weten regelgeving, de licentieovereenkomst en het percentage
resterende batterijduur weer (Toestelgegevens weergeven,
pagina 8).
Standaardinstellingen: Hier kunt u gebruikersgegevens en instellingen opnieuw instellen (Alle standaardinstellingen
herstellen, pagina 10).
Garmin Connect instellingen
U kunt uw toestelinstellingen, activiteitopties en
gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect
account. Sommige instellingen kunnen ook worden aangepast
op uw vívomove HR toestel.
• Selecteer Garmin toestellen in het instellingenmenu van de
Garmin Connect mobiele app en selecteer vervolgens uw
toestel.
• Selecteer uw toestel in de toestellenwidget van de Garmin
Connect app en selecteer Toestelinstellingen.
U moet uw gegevens synchroniseren om de wijzigingen op uw
toestel toe te passen (Uw gegevens synchroniseren met de
Garmin Connect Mobile app, pagina 6) (Uw gegevens met uw
computer synchroniseren, pagina 6).
Toestelinstellingen via uw Garmin Connect account
Selecteer Toestelinstellingen in uw Garmin Connect account.
Activiteiten volgen: Hiermee kunt u functies voor het volgen
van activiteiten in- en uitschakelen, zoals de
bewegingswaarschuwing.
Alarmen: Hiermee kunt u wektijden en -frequenties op uw
toestel instellen. U kunt maximaal acht verschillende alarmen
instellen.
Autodetectie van activiteit: Hiermee kunt u Move IQ
gebeurtenissen in- en uitschakelen. U kunt de wachttijd
opgeven voordat het toestel de timer automatisch start bij
specifieke activiteiten.
OPMERKING: Deze instelling verkort de levensduur van
batterij.
Beweging: Hiermee stelt u in dat de schermverlichting wordt
ingeschakeld bij polsbewegingen. Denk bij gebaren aan het
roteren van uw pols in de richting van uw lichaam om het
toestel te kunnen zien.
Overzichtelijke widget: Hiermee kunt u de watch face
selecteren.
Startwidget: Hiermee stelt u de widget in die wordt
weergegeven na een periode van inactiviteit.
Taal: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.
Tijdnotatie: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in op uw
toestel.
Time­out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de
schermverlichting wordt uitgeschakeld.
OPMERKING: Hoe langer de time-out, hoe korter de
levensduur van de batterij wordt.
Eenheden: Hiermee stelt u in dat afgelegde afstanden worden
weergegeven in kilometers of mijlen.
Zichtbare widgets: Hiermee kunt u de widgets aanpassen die
op uw toestel worden weergegeven.
Gebruikte pols: Hiermee kunt u instellen om welke pols het
toestel wordt gedragen.
7
OPMERKING: Deze instelling wordt gebruikt voor
krachttraining en gebaren.
Gebruikersinstellingen via uw Garmin Connect
account
Selecteer Gebruikersinstellingen in uw Garmin Connect
account.
Aangepaste staplengte: Hiermee stelt u in dat uw toestel de
afgelegde afstand nauwkeuriger berekent op basis van uw
aangepaste staplengte. Als u een bekende afstand en het
aantal benodigde stappen om die afstand af te leggen
invoert, kan Garmin Connect uw staplengte berekenen.
Aantal verdiepingen omhoog per dag: Hier kunt u uw
dagelijkse doel voor het aantal trappen dat u wilt klimmen
opgeven.
Dagelijkse stappen: Hier kunt u uw dagelijkse stapdoel
opgeven. Met Automatisch doel kunt u instellen dat uw
toestel uw stapdoel automatisch bepaalt.
Hartslagzones: Hiermee kunt u uw maximale hartslag schatten
en aangepaste hartslagzones bepalen.
Persoonlijke informatie: Hier kunt u uw persoonlijke gegevens
invoeren, zoals geboortedatum, geslacht, lengte en gewicht.
Slaap: Hier kunt u uw normale slaaptijden invoeren.
Aantal minuten intensieve training per week: Hier kunt u het
aantal minuten opgeven dat u per week wilt besteden aan
activiteiten met gemiddelde tot hoge inspanning.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > > Over.
3 Veeg om de informatie weer te geven.
Het toestel opladen
WAARSCHUWING
Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
LET OP
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen
voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.
1 Druk de zijkanten van de laadclip À in om de armen op de
laadclip te openen.
Instellingen activiteitenprofiel op uw Garmin Connect
account
Selecteer vanuit uw Garmin Connect account Activiteitopties
en vervolgens een activiteittype.
Waarschuwingen activiteitenmodus: Hiermee kunt u
activiteitwaarschuwingen aanpassen, zoals uw huidige
terugkerende waarschuwingen en hartslagwaarschuwingen.
U kunt het toestel zo instellen dat u een waarschuwing krijgt
wanneer uw hartslag boven of onder een doelzone of een
door u ingesteld bereik ligt. U kunt een bestaande
hartslagzone selecteren of een aangepaste zone opgeven.
Auto Lap: Hiermee stelt u in dat uw toestel ronden automatisch
markeert na elke kilometer of andere afstandseenheid, zoals
mijl (Ronden markeren, pagina 4).
Automatische setdetectie: Hiermee kunt u instellen dat uw
toestel oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit
automatisch start en stopt.
Gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensschermen
aanpassen die tijdens een activiteit met tijdmeting worden
weergegeven.
Toestelinformatie
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij
Tot 5 dagen in smartmodus
Tot 2 weken langer in horlogemodus
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -10º tot 50ºC (van 14º tot 122ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
Draadloze frequenties/
draadloze protocollen
ANT+ 2,4 GHz bij 0 dBm nominaal
Bluetooth 2,4 GHz bij 0 dBm nominaal
Waterbestendigheid
Zwemmen*
*Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Toestelgegevens weergeven
U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en
regelgeving en het resterende batterijpercentage bekijken.
8
2 Breng de clip op één lijn met de contactpunten Á en laat de
armen van de clip los.
3 Sluit de USB-kabel aan op een voedingsbron.
4 Laad het toestel volledig op.
Tips voor het opladen van uw toestel
• Sluit de oplader met de USB-kabel aan op het toestel om het
op te laden (Het toestel opladen, pagina 8).
U kunt het toestel opladen door de USB-kabel via een
Garmin goedgekeurde netadapter aan te sluiten op een
standaardstopcontact of een USB-poort op uw computer. Het
opladen van een lege batterij duurt circa twee uur.
• Bekijk het percentage resterende batterijvoeding op het
scherm met toestelinformatie (Toestelgegevens weergeven,
pagina 8).
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm
te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.
Toestelinformatie
Houd de leren band schoon en droog. Ga niet zwemmen of
onder de douche met de leren band. Blootstelling aan water of
zweet kan de leren band beschadigen of doen verkleuren.
Gebruik een silicone band als alternatief.
Plaats het toestel niet in omgevingen met hoge temperaturen,
zoals een wasdroger.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel schoonmaken
LET OP
Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de
elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is
aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en
gegevensoverdracht blokkeren.
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
TIP: Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/fitandcare.
De leren bandjes reinigen
1 Veeg de leren bandjes af met een droge doek.
2 Gebruik leerreiniger om de leren bandjes te reinigen.
De banden vervangen
Het toestel is compatibel met 20 mm breed, standaardbanden
voor snelle ontgrendeling. Ga naar buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele
accessoires.
1 Druk het veertje À van de pushpin in om de band te
verwijderen.
2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de
nieuwe band aan te brengen.
3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde
van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje.
4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te
verwijderen.
Problemen oplossen
Is mijn smartphone compatibel met mijn
toestel?
Het vívomove HR is compatibel met smartphones met Bluetooth
draadloze technologie.
Ga naar www.garmin.com/ble voor informatie over
compatibiliteit.
Problemen oplossen
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het
toestel
• Breng het toestel binnen bereik van uw smartphone.
• Als uw toestellen al zijn gekoppeld, schakelt u Bluetooth op
beide toestellen uit en weer in.
• Als uw toestellen niet zijn gekoppeld, schakelt u Bluetooth
draadloze technologie op uw smartphone in.
• Open de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone,
selecteer
of
en vervolgens Garmin toestellen > Voeg
toestel toe om de koppelmodus in te schakelen.
• Houd uw vinger op het aanraakscherm van uw toestel om het
menu weer te geven en selecteer > > Koppel nu om de
koppelmodus in te schakelen.
Activiteiten volgen
Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de
nauwkeurigheid van activiteiten-tracking.
Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn
Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze
tips proberen.
• Draag het toestel om uw niet-dominante pols.
• Draag het toestel in uw zak wanneer u een wandelwagen of
grasmaaier duwt.
• Draag het toestel in uw zak wanneer u alleen uw handen of
armen gebruikt.
OPMERKING: Het toestel kan herhalende bewegingen,
zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen,
interpreteren als stappen.
De stappentellingen op mijn toestel en mijn Garmin
Connect account komen niet overeen
De stappentelling op uw Garmin Connect account wordt
bijgewerkt wanneer u uw toestel synchroniseert.
1 Selecteer een optie:
• Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect
toepassing (Uw gegevens met uw computer
synchroniseren, pagina 6).
• Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect
Mobile app (Uw gegevens synchroniseren met de Garmin
Connect Mobile app, pagina 6).
Wacht
tot het toestel uw gegevens heeft gesynchroniseerd.
2
Synchronisatie kan enkele minuten duren.
OPMERKING: Uw gegevens worden niet gesynchroniseerd
en uw stappentelling wordt niet bijgewerkt door uw Garmin
Connect Mobile app of de Garmin Connect toepassing te
vernieuwen.
Mijn stressniveau wordt niet weergegeven
Voordat uw toestel uw stressniveau kan detecteren, moet de
polshartslagmeter worden ingeschakeld.
Het toestel analyseert de hele dag uw hartslagwisselingen terwijl
u inactief bent om uw algehele stressniveau te bepalen. Het
toestel bepaalt uw stressniveau niet tijdens activiteiten met
tijdmeting.
Als streepjes worden weergegeven in plaats van uw
stressniveau, beweeg dan niet en wacht tot het toestel uw
hartslagvariaties meet.
Mijn minuten intensieve training knipperen
Als u traint op een bepaald intensiteitsniveau en u uw doel van
een bepaald aantal minuten intensieve training haalt, knipperen
de minuten intensieve training.
Sport minimaal 10 minuten bij een gemiddeld of inspannend
intensiteitsniveau.
9
Het aantal opgelopen trappen lijkt niet te kloppen
Uw toestel gebruikt een interne barometer om hoogteverschillen
te meten als u trappen loopt. Een opgelopen trap staat gelijk
aan 3 m (10 ft.).
• Houd geen trapleuningen vast en sla geen treden over bij het
traplopen.
• Bescherm uw toestel in winderige omgevingen met uw mouw
of jas. Sterke windvlagen kunnen namelijk foutieve metingen
veroorzaken.
Tips voor onregelmatige hartslaggegevens
Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
weergegeven, kunt u deze tips proberen.
• Zorg dat uw onderarm schoon en droog is voordat u het
toestel omdoet.
• Zorg dat de huid onder het toestel niet is ingesmeerd met
zonnebrandcrème, lotion of insectenwerende middelen.
• Zorg dat de hartslagsensor aan de achterkant van het toestel
niet wordt bekrast.
• Draag het toestel om uw pols, boven uw polsgewricht. Het
toestel dient stevig vast te zitten, maar niet te strak.
• Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit en
meet uw hartslag voordat u aan uw workout begint.
OPMERKING: Voer bij koud weer de warming-up binnen uit.
• Spoel het toestel na elke training af met schoon water.
• Gebruik een siliconenband tijdens trainingen.
Mijn toestel geeft de juiste tijd niet weer
Het toestel werkt de tijd en datum bij telkens wanneer u uw
toestel synchroniseert met een computer of mobiel toestel. U
dient uw toestel te synchroniseren om de juiste tijd te ontvangen
wanneer u naar een andere tijdzone gaat, en om het toestel bij
te werken voor zomertijd of wintertijd.
Als de horlogewijzers niet overeenkomen met de digitale tijd,
moet u de horlogewijzers handmatig kalibreren (De
horlogewijzers kalibreren, pagina 10).
1 Controleer of uw computer of mobiele toestel de juiste lokale
tijd weergeven.
2 Selecteer een optie:
• Synchroniseer uw toestel met een computer (Uw
gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 6).
• Synchroniseer uw toestel met een mobiel toestel (Uw
gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile
app, pagina 6).
Tijd en datum worden automatisch bijgewerkt.
De horlogewijzers kalibreren
Als de horlogewijzers niet overeenkomen met de digitale tijd,
moet u de horlogewijzers handmatig kalibreren.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > > Kalibreer wijzers.
3 Tik op of tot de grote wijzer op de 12 staat.
4 Selecteer .
5 Tik op of tot de kleine wijzer op de 12 staat.
6 Selecteer OK.
Levensduur van de batterijen maximaliseren
• Verlaag de helderheid van het scherm en de schermtime-out
(Scherminstellingen, pagina 7).
• Schakel polsgebaren uit (Scherminstellingen, pagina 7).
10
• Beperk in de instellingen van het meldingencentrum van uw
smartphone het aantal meldingen dat op uw vívomove HR
toestel (Meldingen beheren, pagina 5).
• Schakel smart notifications uit (Bluetooth instellingen,
pagina 7).
• Schakel Bluetooth draadloze technologie uit wanneer u geen
gebruik maakt van connected functies (Bluetooth instellingen,
pagina 7).
• Stop het verzenden van hartslaggegevens naar gekoppelde
Garmin toestellen (Hartslaggegevens verzenden naar
Garmin toestellen, pagina 4).
• Schakel de hartslagmeting aan de pols uit (Instellingen
polshartslagmeter, pagina 6).
OPMERKING: Hartslagmeting aan de pols wordt gebruikt om
het aantal minuten activiteit bij hoge inspanning, VO2 max.,
stressniveau en het aantal verbrande calorieën te berekenen.
®
Mijn scherm is buiten moeilijk leesbaar
Het toestel detecteert omgevingslicht en past de helderheid van
de schermverlichting automatisch aan om de levensduur van de
batterij te verlengen. Het scherm wordt helderder in direct
zonlicht, maar is mogelijk nog steeds moeilijk leesbaar. De
functie Automatische detectie van activiteiten kan helpen als u
een buitenactiviteit start (Toestelinstellingen via uw Garmin
Connect account, pagina 7).
Alle standaardinstellingen herstellen
U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens die u hebt
ingevoerd en uw activiteitgeschiedenis gewist.
1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te
geven.
2 Selecteer > > Standaardinstellingen > .
Productupdates
Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw
computer. Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw
smartphone.
Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
volgende diensten voor Garmin toestellen:
• Software-updates
• Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
• Productregistratie
De software bijwerken via Garmin Express
Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u eerst de
Garmin Express toepassing downloaden en installeren en
vervolgens uw toestel toevoegen (Uw gegevens met uw
computer synchroniseren, pagina 6).
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin
Express toepassing deze naar uw toestel.
2 Nadat de Garmin Express toepassing het verzenden van de
update heeft voltooid, ontkoppelt u het toestel van uw
computer.
De update wordt op het toestel geïnstalleerd.
De software bijwerken via Garmin Connect
Mobile
Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de
Garmin Connect Mobile app, moet u een Garmin Connect
account hebben en het toestel koppelen met een compatibele
smartphone (Het toestel inschakelen en instellen, pagina 1).
Problemen oplossen
Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile app
(Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect
Mobile app, pagina 6).
Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de
Garmin Connect Mobile app deze update automatisch naar
uw toestel. De update wordt uitgevoerd wanneer u het toestel
niet actief gebruikt. Als de update is voltooid, wordt het
toestel opnieuw opgestart.
Meer informatie
• Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen,
artikelen en software-updates.
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Toestelreparaties
Als uw toestel moet worden gerepareerd, gaat u naar
support.garmin.com voor meer informatie over het indienen van
een serviceverzoek bij Garmin Product Support.
sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
220 min uw leeftijd.
Hartslagzones
Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
berekend op basis van de percentages van uw maximale
hartslag.
Berekeningen van hartslagzones
Zone % van
maximale
hartslag
Waargenomen
inspanning
Voordelen
1
50–60%
Ontspannen,
comfortabel tempo,
regelmatige ademhaling
Aerobische training
voor beginners,
verlaagt het stressniveau
2
60–70%
Comfortabel tempo, iets
diepere ademhaling,
gesprek voeren is
mogelijk
Standaardcardiovasculaire training; korte
herstelperiode
3
70–80%
Gematigd tempo,
gesprek voeren iets
lastiger
Verbeterde aerobische
capaciteit, optimale
cardiovasculaire
training
4
80–90%
Hoog tempo en
Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
zware ademhaling
drempel, hogere
snelheid
5
90–100%
Sprinttempo, kan niet
lang worden
volgehouden;
ademhaling zwaar
Appendix
Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
te passen.
• Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
training.
• Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
van hartslagzones, pagina 11) gebruiken om de beste
hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
Anaerobisch en
musculair uithoudingsvermogen; meer
kracht
Standaardwaarden VO2 Max.
In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.
Mannen
Percentiel
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Voortreffelijk
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Uitstekend
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Goed
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Redelijk
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slecht
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Vrouwen
Percentiel
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Voortreffelijk
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Uitstekend
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Goed
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Redelijk
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slecht
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.
Appendix
11
Index
A
aanraakscherm 1
accessoires 11
activiteiten 3
activiteiten opslaan 3
activiteiten volgen 2
afstand, waarschuwingen 4
afteltimer 5
alarmen 5
applicaties 5
smartphone 1
Auto Lap 4, 8
B
banden 9
batterij 8
maximaliseren 6, 7, 10
opladen 8
Bluetooth technologie 5, 7, 9
C
calorie 2
waarschuwingen 4
Connect IQ 1
smartphone 9
applicaties 5
koppelen 1, 9
software
bijwerken 10
versie 8
specificaties 8
stopwatch 5
stressniveau 2, 3, 9
systeeminstellingen 7
T
tijd 7
waarschuwingen 4
tijdstip van de dag 10
timer 3
afteltimer 5
toestel aanpassen 6
toestel schoonmaken 8, 9
toestel-id 8
U
updates, software 10
USB 10
bestanden overbrengen 6
V
doelstellingen 2, 8
vervangingsonderdelen 9
VIRB afstandsbediening 3
VO2 max. 4, 11
G
W
D
Garmin Connect 1, 6–8, 10
Garmin Express 6
software bijwerken 10
gegevens
opslaan 6
overbrengen 6
gegevens opslaan 6
gegevensschermen 8
geschiedenis 6
naar de computer verzenden 6
weergeven 6
waarschuwingen 4
hartslag 4
trilsignaal 5
H
hartslag 1, 2
meter 6, 10
sensors koppelen 4
waarschuwingen 4
zones 11
horlogemodus 1
I
instellingen 6–8, 10
toestel 7
K
kalibreren 2
klok 5, 7
koppelen
ANT+ sensors 4
smartphone 1, 9
M
massaopslagmodus 6
meldingen 2, 5
menu 1
minuten intensieve training 2, 9
O
opladen 8
P
problemen oplossen 3, 8–11
R
ronden 4
S
scherm 7
scherminstellingen 7
schermverlichting 5, 7
slaapmodus 3
12
Index
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02230-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising