Garmin | vívofit® jr. | User guide | Garmin vívofit® jr. Käyttöopas

Garmin vívofit® jr.  Käyttöopas
vívofit jr.
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja vívofit ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
M/N: A03009
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen käyttäminen ...................................................................1
Pariliittäminen älypuhelimeen ..................................................... 1
vívofit jr. sovellus ........................................................................ 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Kuvakkeet ................................................................................... 1
Aktiivisuustavoite ................................................................... 1
Askareen edistyminen ............................................................ 1
Ansaitut kolikot ....................................................................... 1
Valikkoasetukset ......................................................................... 1
Tehtäväajastimen käyttäminen .............................................. 2
Sekuntikellon käyttäminen ..................................................... 2
Liikkumispalkki ............................................................................ 2
Unen seuranta ............................................................................ 2
Historia............................................................................ 2
Tietojen lähettäminen älypuhelimeen manuaalisesti .................. 2
Laitteen mukauttaminen ................................................ 2
vívofit jr. sovelluksen asetukset .................................................. 2
Laitteen tiedot................................................................. 2
Tekniset tiedot ............................................................................ 2
Ohjelmistopäivitys ....................................................................... 2
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 2
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 3
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ..................................... 3
Pariston vaihtaminen ............................................................. 3
Hihnan vaihto .............................................................................. 3
Hihnan vaihtaminen ............................................................... 3
Vianmääritys................................................................... 3
Askelmäärä ei näytä oikealta ...................................................... 3
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ................................................ 4
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ......................... 4
Useiden mobiililaitteiden pariliitos ............................................... 4
Uuden laitteen pariliittäminen vívofit jr. sovellukseen ................. 4
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 4
Laite ei käynnisty ........................................................................ 4
Liite.................................................................................. 4
Lisätietojen saaminen ................................................................. 4
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 4
Hakemisto....................................................................... 5
Sisällysluettelo
i
Johdanto
Garmin Connect
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Vähintään yhdellä vanhemmalla on oltava Garmin Connect tili,
jotta vívofit jr. sovellusta voi käyttää. Voit hankkia maksuttoman
tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start. Garmin Connect
tili on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit tallentaa toimintaasi ja
osallistua perhehaasteisiin liittämällä yhteensopivan
aktiivisuusrannekkeen Garmin Connect tiliisi.
Laitteen käyttäminen
Kuvakkeet
Kuvakkeet edustavat laitteen ominaisuuksia. Voit selata
ominaisuuksia painikkeella.
Nykyinen päivämäärä. Laite päivittää ajan ja päiväyksen, kun
lähetät tietoja älypuhelimeen.
Päivän askelten kokonaismäärä.
Päivän aktiivisten minuuttien kokonaismäärä ja edistyminen
60 minuutin aktiivisuustavoitetta kohti.
Päivän valmiiden ja määritettyjen askareiden määrä.
• Voit selata laitteen ominaisuuksia ja valikkoja painikkeella À.
• Voit avata valikon koskettamalla painiketta 1 sekunnin ajan.
• Voit valita valikkokohtia koskettamalla painiketta 1 sekunnin
ajan.
• Voit sytyttää taustavalon painamalla painiketta alle 1
sekunnin ajan.
Taustavalo sammuu automaattisesti.
Pariliittäminen älypuhelimeen
Ennen kuin voit pariliittää vívofit jr. laitteen älypuhelimeesi,
vähintään yhdellä vanhemmalla on oltava Garmin Connect™ tili
(Garmin Connect, sivu 1).
Laite on pariliitettävä suoraan vívofit jr. sovelluksen kautta eikä
älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna vívofit jr. sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta ja
avaa se.
2 Kirjaudu sisään Garmin Connect käyttäjätunnuksellasi ja
salasanallasi.
3 Määritä perheen ja lasten tiedot sovelluksen ohjeiden
mukaisesti.
4 Paina painiketta vívofit jr. laitteessa pitkään, kunnes näytössä
näkyy .
Laite siirtyy pariliitostilaan.
5 Viimeistele määritys sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: voit pariliittää useita mobiililaitetta, kuten
tabletin tai toisen vanhemman älypuhelimen (Useiden
mobiililaitteiden pariliitos, sivu 4).
®
Ansaittujen kolikoiden kokonaismäärä.
Aktiivisuustavoite
Esimerkiksi Yhdysvalloissa Centers for Disease Control and
Prevention suosittelee lasten terveydentilan parantamiseksi
vähintään 60 minuuttia fyysistä aktiivisuutta päivittäin. Se voi olla
kohtalaisen tehokkaita suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai
erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite kannustaa lapsia aktiivisuuteen näyttämällä heidän
edistymisensä 60 minuutin päivätavoitetta kohti.
Askareen edistyminen
vívofit jr. sovelluksella voit luoda ja määrittää askareita ja
päivittää lasten askareiden edistymisen. Kun vívofit jr. laite on
yhteydessä älypuhelimeen, laite näyttää kyseisen päivän
valmistuneiden À ja määritettyjen askareiden määrän Á.
Ansaitut kolikot
vívofit jr. sovelluksessa voi palkita valmistuneista askareista
kolikoilla. Kun vívofit jr. laite on yhteydessä älypuhelimeen, laite
näyttää ansaittujen kolikoiden päivitetyn määrän À.
vívofit jr. sovellus
Maksuttomalla vívofit jr. sovelluksella voit seurata lastesi
päivittäisiä toimia ja askareiden edistymistä.
Aktiivisuuden seuranta: voit seurata lasten päivittäisiä askelia,
aktiivisia minuutteja ja unitietoja.
Askareen edistyminen: voit luoda ja hallita askareita, palkita
valmistuneista askareista kolikoilla ja lunastaa kolikoita
mukautettuja palkkioita varten.
Seikkailukartta: voit seurata lasten edistymistä joka päivä, kun
he saavuttavat 60 minuutin aktiivisuustavoitteen ja pääsevät
uusiin seikkailuihin.
Sijoitustaulukko: voit verrata koko perheen askeleita toisiinsa
sekä Garmin Connect yhteisön yhteyksiin.
Asetukset: voit mukauttaa laitetta ja käyttäjäasetuksia, kuten
hälytysääniä, kuvakkeita ja profiilikuvia.
Johdanto
Kolikoilla voi lunastaa palkkioita vívofit jr. sovelluksessa.
Sovelluksella voi luoda mukautettuja palkkioita ja määrittää,
miten monella kolikolla minkäkin palkkion voi lunastaa. Kun
kolikoilla lunastetaan palkkioita sovelluksessa ja laite on
yhteydessä älypuhelimeen, laite näyttää kolikoiden päivitetyn
määrän.
Valikkoasetukset
Voit näyttää valikon painamalla painiketta pitkään ja selata
asetuksia painamalla painiketta.
Pariliittää laitteen ja lähettää tietoja Bluetooth älypuhelimeen.
Näyttää tehtäväajastimen asetukset.
1
Historia
Käynnistää ajanoton.
Näyttää laitteen tiedot.
Palaa edelliseen näyttöön.
Tehtäväajastimen käyttäminen
Voit käynnistää lähtölaskenta-ajastimen laitteella.
1 Voit avata valikon koskettamalla painiketta pitkään.
2 Paina painiketta pitkään.
3 Voit selata tehtäväajastimen vaihtoehtoja painikkeella.
4 Valitse ja käynnistä ajastin painamalla painiketta.
Laitteesta kuuluu merkkiääni, ajastin aloittaa lähtölaskennan
ja laite lähettää ilmoituksen lähimpään pariliitettyyn
älypuhelimeen. Kun jäljellä on 3 sekuntia, laitteesta kuuluu
äänimerkki laskennan loppuun saakka.
VIHJE: voit pysäyttää ajanoton painamalla painiketta pitkään.
Tehtäväajastimen asetukset
Laite sisältää esiladattuja tehtäväajastimia, joita voi käyttää
yleisiin toimiin. Voit käyttää esimerkiksi kahden minuutin
ajastinta hampaiden harjaukseen tai mihin tahansa muuhun
kaksi minuuttia kestävään toimeen. Kunkin tehtävän ajastin
kestää esimääritetyn ajan.
Kuvake
Laite seuraa päivittäistä aktiivisuuttasi ja unitilastojasi. Nämä
historiatiedot voi lähettää vívofit jr. sovellukseen.
Laite säilyttää suoritustietoja enintään 4 viikkoa. Kun tietojen
tallennustila on täynnä, laite alkaa vapauttaa tilaa poistamalla
vanhimpia tiedostoja.
Tietojen lähettäminen älypuhelimeen
manuaalisesti
Laite lähettää ajoittain tietoja automaattisesti lähimpään
pariliitettyyn Bluetooth laitteeseen. Voit lähettää tiedot myös
manuaalisesti milloin tahansa. Siten voit tarkastella suorituksia,
askareita ja kolikoita vívofit jr. sovellus.
1 Tuo laite älypuhelimen lähelle.
2 Avaa vívofit jr. sovellus.
3 Avaa vívofit jr. laitteen valikko painamalla laitteen painiketta.
painiketta pitkään.
4 Paina
tulee näkyviin, ja punainen liikkumispalkki liikkuu, kun laite
lähettää tietoja.
5 Päivitä sovellus pyyhkäisemällä alaspäin älypuhelimessa.
Laitteen mukauttaminen
Kesto
Esimerkkitoimi
2 min
Hampaiden harjaus
vívofit jr. sovelluksen asetukset
5 min
Lelujen jakaminen
10 min
Syöminen
15 min
Lukeminen
20 min
Oppitunti tai harjoitus
30 min
Näyttöaika
Voit mukauttaa laite-, käyttäjä- ja sovellusasetuksia vívofit jr.
sovelluksessa.
Valitse vívofit jr. sovelluksessa Lisää.
Perheasetukset: voit muuttaa perheasetuksia. Voit esimerkiksi
muuttaa perheen nimeä tai kutsua lisää vanhempia tai
huoltajia.
Sovellusasetukset: voit mukauttaa sovellusasetuksia, ottaa
lapsitilan käyttöön sekä tarkastella laki- ja säädöstietoja.
Ohje: sisältää tietoja laitteen huoltamisesta, videoita ja muita
hyödyllisiä tietoja.
Sekuntikellon käyttäminen
1 Voit avata valikon koskettamalla painiketta pitkään.
2 Paina painiketta pitkään.
3 Voit käynnistää ajanoton painamalla painiketta.
4 Voit pysäyttää ajanoton painamalla painiketta.
5 Ajanoton voi nollata tarvittaessa painamalla painiketta.
6 Sulje ajanotto painamalla painiketta pitkään.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR1632paristo
Liikkumispalkki
Paristonkesto
Enintään 1 vuosi
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki À tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa Á aina 15 minuutin välein, jos
olet paikallasi.
Käyttölämpötila
-10–60 ºC (14–140 ºF)
Langaton taajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
täntö
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Ohjelmistopäivitys
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Voit määrittää normaalin
nukkuma-aikasi vívofit jr. sovelluksen asetuksista. Voit
tarkastella unitilastojasi vívofit jr. sovelluksessa.
Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla, laite lataa sen
automaattisesti, kun lähetät tietoja älypuhelimeesi (Tietojen
lähettäminen älypuhelimeen manuaalisesti, sivu 2).
Edistymisosoitin ja näkyvät vívofit jr. laitteessa päivityksen
aikana. Päivitys voi kestää useita minuutteja. Pidä laite
älypuhelimen lähellä päivityksen ajan. Kun päivitys on valmis,
laite käynnistyy uudelleen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta ja ohjelmistoversiota.
1 Voit avata valikon koskettamalla painiketta pitkään.
2
Historia
2 Paina
painiketta pitkään.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä aseta laitetta kuumaan paikkaan, kuten kuivausrumpuun.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
6 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
7 Kiristä neljä ruuvia yhtä tiukalle.
8 Aseta laite joustavaan silikonihihnaan venyttämällä hihna
laitteen ympärille.
Laitteen nuolen on oltava hihnan sisäpuolella olevan nuolen
suuntainen.
Hihnan vaihto
Hihna sopii useimmille 4-9-vuotiaille lapsille. Jos hihna on liian
pieni, avaa vívofit jr. sovelluksen ohjeosa ja hanki vaihtohihna
näytön ohjeiden mukaan. Voit kysyä Garmin asiakastuesta lisää
valinnaisista lisävarusteista ja vaihto-osista. Irrotettava laite on
yhteensopiva vívofit 3 ja vívofit jr. 2 hihnojen kanssa.
®
Hihnan vaihtaminen
Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista osoitteesta
buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
1 Irrota laite hihnasta.
Pariston vaihtaminen
Laite käyttää yhtä CR1632-paristoa.
1 Irrota laite hihnasta.
2 Aseta laite joustavaan silikonihihnaan venyttämällä hihna
laitteen ympärille.
Laitteen nuolen on oltava hihnan sisäpuolella olevan nuolen
suuntainen.
2 Irrota laitteen taustapuolella olevat neljä ruuvia
ristipääruuvitaltalla.
3 Irrota kotelon takakansi ja paristo.
Vianmääritys
Askelmäärä ei näytä oikealta
4 Aseta uusi paristo etukannen sisäpuolelle negatiivinen puoli
kantta vasten.
5 Varmista, että tiiviste on kunnossa ja paikallaan kotelon
takakannessa.
Vianmääritys
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Siirry osoitteeseen http://garmin.com/ataccuracy.
• Käytä laitetta eri ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet,
kuten taputukset tai hampaiden harjaamisen, askeliksi.
3
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen, kun lähetät tietoja
älypuhelimeen. Lähetä tietoja manuaalisesti älypuhelimeen, jotta
saat oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika
päivittyy.
1 Varmista, että älypuhelimessa tai mobiililaitteessa näkyy
oikea paikallinen aika.
2 Lähetä tietoja älypuhelimeesi (Tietojen lähettäminen
älypuhelimeen manuaalisesti, sivu 2).
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
vívofit jr. laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Useiden mobiililaitteiden pariliitos
Alkumäärityksen jälkeen (Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 1)
voit pariliittää vívofit jr. laitteeseen enintään kaksi muuta
mobiililaitetta, kuten tabletin tai toisen vanhemman
älypuhelimen.
1 Asenna ja avaa vívofit jr. sovellus älypuhelimen tai tabletin
sovelluskaupasta.
2 Kirjaudu sisään Garmin Connect käyttäjätunnuksellasi ja
salasanallasi.
3 Liity olemassa olevaan perheeseen seuraamalla sovelluksen
ohjeita.
4 Tuo mobiililaite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän vívofit jr.
laitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
mobiililaitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.
5 Poista langaton Bluetooth tekniikka tarvittaessa käytöstä
aiemmin pariliitetyissä mobiililaitteissa.
6 Avaa vívofit jr. laitteen valikko painamalla laitteen painiketta.
pitkään.
7 Siirry pariliitostilaan koskettamalla kohtaa
8 Viimeistele pariliitos sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
9 Toista tarvittaessa vaiheet 1 - 8 kunkin mobiililaitteen
kohdalla.
Siirry kohtaan (Pariston vaihtaminen, sivu 3).
Liite
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Uuden laitteen pariliittäminen vívofit jr.
sovellukseen
Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen vívofit jr. sovellukseen, voit
lisätä uuden lapsen ja laitteen lapsivalikosta. Voit pariliittää
enintään kahdeksan laitetta.
HUOMAUTUS: kunkin lapsen voi pariliittää yhteen laitteeseen.
1 Avaa vívofit jr. sovellus.
2 Valitse .
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja.
HUOMAUTUS: laitteen nollaaminen nollaa myös liikkumispalkin.
1 Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan, kunnes näyttö
sammuu.
2 Vapauta laitteen painike.
Laite nollautuu ja näyttö syttyy.
Laite ei käynnisty
Jos laite ei enää käynnisty, paristot on ehkä vaihdettava.
4
Liite
Hakemisto
A
aika 4
ajastin 2
akku, vaihtaminen 3
aktiivisuuden seuranta 1, 2
asetukset 2
B
Bluetooth tekniikka 4
G
Garmin Connect 1, 2
H
hihnat 3
historia 2
K
kuvakkeet 1, 2
L
laitteen asetusten nollaaminen 4
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 3
laitteen tunnus 2
lepotila 2
lisävarusteet 4
O
ohjelmisto
päivittäminen 2
versio 2
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 4
P
painikkeet 1
pariliitos, älypuhelin 4
paristo, vaihtaminen 3
pariston vaihtaminen 3
päivitykset, ohjelmisto 2
S
sekuntikello 2
sovellukset 1
T
tavoitteet 1
tekniset tiedot 2
tiedot 1
siirtäminen 1
V
valikko 1
varaosat 3
vianmääritys 3, 4
Ä
älypuhelin 1, 2, 4
pariliitos 4
Hakemisto
5
support.garmin.com
Joulukuu 2017
190-02084-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising