Garmin | vívoactive® 3 | User manual | Garmin vívoactive® 3 Korisnički priručnik

Garmin vívoactive® 3 Korisnički priručnik
VÍVOACTIVE 3
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB i vívoactive trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Side Swipe™, tempe™ i Varia™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica.
Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple trgovački je znak tvrtke Apple Inc.,
registriran u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom.
Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi
pripadaju svojim vlasnicima. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03190
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir ......................................... 1
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona ................ 1
Korištenje izbornika kontrola .................................................. 1
Savjeti za upotrebu kontrole Side Swipe ............................... 1
Ikone ........................................................................................... 1
Pametne funkcije............................................................ 2
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 2
Povezane značajke ..................................................................... 2
Telefonske obavijesti ............................................................. 2
Omogućavanje Bluetooth obavijesti .................................. 2
Prikaz obavijesti ................................................................ 2
Odgovaranje na tekstualnu poruku ................................... 2
Odgovaranje na dolazni telefonski poziv .......................... 2
Upravljanje obavijestima ................................................... 2
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom ......... 3
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 3
Pronađite svoj telefon ............................................................ 3
Connect IQ funkcije .................................................................... 3
Preuzimanje Connect IQ funkcija ........................................... 3
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala .............. 3
Garmin Pay™.................................................................. 3
Postavljanje Garmin Pay novčanika ........................................... 3
Plaćanje pomoću sata ................................................................ 3
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika ............................... 3
Upravljanje Garmin Pay novčanikom ..................................... 4
Promjena lozinke za Garmin Pay ............................................... 4
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 4
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću .................................... 4
Nošenje uređaja ..................................................................... 4
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 4
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 4
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 4
Isključivanje senzora pulsa na zapešću ................................. 5
O zonama pulsa .......................................................................... 5
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 5
Izračuni zona pulsa ................................................................ 5
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ...................... 5
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 .................................. 5
Praćenje aktivnosti......................................................... 5
Automatski cilj ............................................................................. 5
Korištenje upozorenja za kretanje .............................................. 6
Praćenje spavanja ...................................................................... 6
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 6
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................... 6
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 6
Postavke praćenja aktivnosti ...................................................... 6
Isključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 6
Widgeti.............................................................................6
Pregledavanje widgeta ............................................................... 7
Prilagođavanje petlje widgeta ................................................ 7
O widgetu Moj dan ................................................................. 7
Pregled widgeta za vremensku prognozu .............................. 7
Varijabilnost pulsa i razina stresa ............................................... 7
Korištenje widgeta za razinu stresa ....................................... 7
VIRB daljinski upravljač .............................................................. 7
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ................................... 7
Upravljanje glazbom ................................................................... 7
Upravljanje glazbom .............................................................. 7
Aplikacije i aktivnosti..................................................... 8
Započinjanje aktivnosti ............................................................... 8
Sadržaj
Savjeti za bilježenje aktivnosti ............................................... 8
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................... 8
Dodavanje prilagođene aktivnosti ............................................... 8
Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti ............................... 8
Aktivnosti u zatvorenom .............................................................. 8
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage .................................... 8
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje .............................. 9
Aktivnosti na otvorenom ............................................................. 9
Trčanje ................................................................................... 9
Odlazak na vožnju ................................................................. 9
Pregledavanje skijaških spustova .......................................... 9
Plivanje u bazenu ....................................................................... 9
Postavljanje veličine bazena .................................................. 9
Terminologija za plivanje ....................................................... 9
Golf ........................................................................................... 10
Preuzimanje golf terena ....................................................... 10
Igranje golfa ......................................................................... 10
Informacije o rupi ................................................................. 10
Promjena lokacije zastavice ............................................ 10
Pregledavanje udaljenosti do zastavice .......................... 10
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova ......................... 10
Pregled opasnosti ................................................................ 10
Mjerenje udarca pomoću funkcije AutoShot ........................ 10
Praćenje rezultata ................................................................ 11
Postavljanje metode praćenja rezultata .......................... 11
Praćenje golferske statistike ........................................... 11
Bilježenje golferske statistike .......................................... 11
Pregledavanje odigranih udaraca ........................................ 11
Pregledavanje sažetka runde .............................................. 11
Završetak runde ................................................................... 11
Postavke golfa ..................................................................... 11
Postavke praćenja rezultata ............................................ 11
Aplikacija Garmin Golf ......................................................... 11
Vježbanje....................................................................... 12
Postavljanje korisničkog profila ................................................. 12
Ciljevi vježbanja ................................................................... 12
Vježbanje .................................................................................. 12
Vježbanje ............................................................................. 12
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect ........ 12
Pokretanje današnjeg vježbanja ..................................... 12
Pregled zakazanih vježbanja .......................................... 12
Prilagodljivi plan treniranja ................................................... 12
Osobni rekordi .......................................................................... 12
Pregledavanje osobnih rekorda ........................................... 12
Vraćanje osobnog rekorda ................................................... 13
Brisanje osobnog rekorda .................................................... 13
Brisanje svih osobnih rekorda .............................................. 13
Navigacija...................................................................... 13
Spremanje vaše lokacije ........................................................... 13
Brisanje lokacije ................................................................... 13
Navigacija do spremljene lokacije ............................................ 13
Navigacija do početne točke ..................................................... 13
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 13
Kompas .....................................................................................13
Ručna kalibracija kompasa .................................................. 13
Povijest.......................................................................... 13
Korištenje funkcije Povijest ....................................................... 14
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................. 14
Garmin Connect ........................................................................ 14
Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile ....................... 14
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu .................. 14
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 14
Promjena izgleda sata .............................................................. 14
Stvaranje prilagođenog izgleda sata .................................... 14
Prilagođavanje izbornika kontrola ............................................. 15
i
Postavke aplikacija i aktivnosti ................................................. 15
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 15
Upozorenja ........................................................................... 15
Postavljanje upozorenja .................................................. 16
Auto Lap ...............................................................................16
Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap ............ 16
Uključivanje funkcije ručnog označavanja dionice ............... 16
Korištenje funkcije Auto Pause® ......................................... 16
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 16
Telefon i Bluetooth postavke .................................................... 16
Postavke sustava ...................................................................... 16
Postavke vremena ............................................................... 17
Vremenske zone ............................................................. 17
Ručno podešavanje vremena ......................................... 17
Postavljanje alarma ......................................................... 17
Brisanje alarma ............................................................... 17
Pokretanje mjerača odbrojavanja ................................... 17
Korištenje štoperice ......................................................... 17
Postavke pozadinskog osvjetljenja ...................................... 17
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 17
Garmin Connect postavke ........................................................ 17
Postavke uređaja na Garmin Connect računu ..................... 17
Korisničke postavke uređaja na Garmin Connect računu .... 18
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 23
Veličina i opseg kotača ............................................................. 23
Objašnjenja simbola ................................................................. 24
Indeks............................................................................ 25
Bežični senzori............................................................. 18
Uparivanje bežičnih senzora .................................................... 18
Nožni senzor ............................................................................. 18
Kalibriranje pedometra ......................................................... 18
Poboljšavanje kalibracije pedometra ................................... 18
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 19
Kalibriranje senzora brzine .................................................. 19
Svjesnost o situaciji .................................................................. 19
tempe ........................................................................................ 19
Informacije o uređaju................................................... 19
Punjenje uređaja ....................................................................... 19
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 19
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 19
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express .. 19
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 19
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 19
Specifikacije .............................................................................. 20
Postupanje s uređajem ............................................................. 20
Čišćenje uređaja .................................................................. 20
Zamjena narukvica ................................................................... 20
Rješavanje problema ................................................... 20
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 20
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 20
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 20
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ................................. 20
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 21
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 21
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 21
Primanje satelitskih signala ...................................................... 21
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 21
Praćenje aktivnosti .................................................................... 21
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje ............................. 21
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 21
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 21
Poboljšavanje preciznosti izračuna minuta intenzivnog
vježbanja i kalorija ................................................................ 21
Očitana temperatura nije točna ................................................ 21
Dodatne informacije .................................................................. 21
Dodatak ......................................................................... 21
Podatkovna polja ...................................................................... 21
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.
1 Držite tipku.
2 Odaberite .
Dodirni zaslon se zaključava i ne reagira na dodir dok ga ne
otključate.
3 Držite tipku kako biste otključali dodirni zaslon.
Korištenje izbornika kontrola
Izbornik kontrola sadrži prilagodljive prečace za radnje kao što
su uključivanje načina rada bez ometanja, zaključavanje
dodirnog zaslona i isključivanje uređaja.
NAPOMENA: Prečace možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati
im redoslijed u izborniku kontrola (Prilagođavanje izbornika
kontrola, stranica 15).
1 Na bilo kojem zaslonu držite tipku.
À Dodirni zaslon: Povucite prstom gore ili dolje za kretanje
kroz widgete, funkcije i izbornike.
Dodirnite za odabir.
Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.
Tijekom aktivnosti povucite prstom udesno za prikaz izgleda
sata i widgeta.
Tijekom aktivnosti dvaput pritisnite tipku za označavanje
nove dionice, pokretanje novog seta ponavljanja ili prelazak
na sljedeću fazu vježbanja.
Držite za prikaz izbornika s postavkama uređaja i opcijama
za trenutni zaslon.
Tipka:
Držite tipku kako biste uključili uređaj.
Á
Držite tipku za prikaz izbornika kontrola, uključujući kontrole
za uključivanje/isključivanje uređaja.
Pritisnite za povratak na sat s bilo kojeg zaslona, osim
tijekom aktivnosti.
Tijekom aktivnosti, pritisnite za pauziranje aktivnosti.
Side
Swipe™ kontrola: Povucite prstom gore ili dolje po
Â
teksturiranom dijelu za kretanje kroz widgete, zaslone s
podacima i izbornike.
Kad se pojavi polje s gumbima + i -, povucite prstom prema
gore ili dolje kako bi se vrijednost u polju povećala ili
smanjila.
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir
• Držite prst na dodirnom zaslonu kako bi se prikazao izbornik
s opcijama.
• Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz popise i
izbornike.
• Brzo prijeđite prstom gore ili dolje za brže kretanje.
• Dodirnite kako biste odabrali gumb, stavku s popisa ili stavku
iz izbornika.
• Na satu povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz
widgete na uređaju.
• U widgetu dodirnite zaslon kako bi se, ako su dostupni,
prikazali dodatni zasloni s widgetima.
• Tijekom aktivnosti povucite prstom prema gore ili dolje za
pregled sljedećeg zaslona s podacima.
• Tijekom aktivnosti povucite prstom udesno kako bi se
prikazali sat i widgeti, a ulijevo povucite kako biste se vratili
na podatkovna polja za aktivnost.
• Neka svaki odabir u izborniku bude zasebna radnja.
Uvod
2 Odaberite opciju.
Savjeti za upotrebu kontrole Side Swipe
Kontrola Side Swipe nalazi se sa strane kućišta sata i to je
područje osjetljivo na dodir. Omogućuje vam kretanje kroz
popise i izbornike te prilagođavanje nekih vrijednosti polja bez
zaklanjanja dodirnog zaslona. Ova vam funkcija može pomoći
da se brzo krećete izbornicima tako da se jednim prstom
pomičete, a drugim odabirete stavke na dodirnom zaslonu.
• Prstom povucite prema gore ili dolje na kontroli Side Swipe
kako biste se kretali widgetima, izbornicima i popisima.
• Kad se pojavi polje s gumbima + i -, npr. za glasnoću ili
svjetlinu, povucite prstom prema gore ili dolje kako bi se
vrijednost u polju povećala ili smanjila.
• Prilagodite smjer kretanja kontrole Side Swipe i orijentaciju
sata u postavkama sustava (Postavke sustava, stranica 16).
Za upotrebu kontrole Side Swipe pomoću palca, sat je
potrebno nositi tako da je tipka okrenuta prema vašem
zapešću. Za upotrebu kontrole pomoću kažiprsta, sat je
potrebno nositi tako da je tipka okrenuta od zapešća.
Ikone
Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži signal. Postojana
ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
GPS status
Status veze s pametnim telefonom
Status monitora pulsa
Status pedometra
LiveTrack status
Status senzora za brzinu i kadencu
Status Varia™ svjetala za bicikle
Status Varia biciklističkog radara
Status tempe™ senzora
1
VIRB
Status VIRB kamere
®
Status vívoactive 3 alarma
Pametne funkcije
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na vívoactive 3
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect™ Mobile umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Odaberite opciju kako biste omogućili način rada uparivanja
na uređaju:
• Ako je ovo prvi put da postavljate uređaj, pritisnite tipku
kako biste uključili uređaj.
• Ako ste prije preskočili postupak uparivanja ili ste uređaj
uparili s drugim pametnim telefonom, držite dodirni zaslon
i odaberite Postavke > Telefon > Uparivanje telefona
kako biste ručno prešli u način rada za uparivanje.
Odaberite
opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
3
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
®
Povezane značajke
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš vívoactive 3 uređaj
kada uređaj povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji
upotrebljava Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za neke je funkcije
na povezani pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na webmjestu www.garmin.com/apps.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti telefona i poruke na
vašem vívoactive 3 uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, widgetima, aplikacijama i podatkovnim
poljima.
Softverske nadogradnje: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Vrijeme: Omogućuje prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i
vremenske prognoze.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš izgubljeni pametni telefon
koji je uparen s vašim vívoactive 3 uređajem i trenutačno
unutar dometa.
Pronađi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni vívoactive 3
uređaj koji je uparen s pametnim telefonom i trenutačno
unutar dometa.
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je da kompatibilni pametni
telefon bude u dometu i uparen s uređajem. Kada telefon primi
poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.
2
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
Ako želite omogućiti obavijesti, najprije morate upariti vívoactive
3 uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 2).
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Obavijesti.
3 Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju za
vrijeme bilježenja aktivnosti odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju
kada uređaj radi kao sat odaberite Ne tijekom aktivnosti.
6 Odaberite željenu postavku obavijesti.
7 Odaberite Pauza prije početka.
8 Odaberite vrijeme isteka.
Prikaz obavijesti
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta za obavijesti.
2 Odaberite obavijest.
3 Krećite se prema dolje kako biste pročitali cijelu obavijest.
4 Odaberite opciju:
• Kako biste reagirali na obavijest, odaberite radnju kao što
je Odbaci ili Odgovor.
Dostupne radnje ovise o vrsti obavijesti i operacijskom
sustavu vašeg telefona.
• Za povratak na popis obavijesti povucite prstom udesno.
Odgovaranje na tekstualnu poruku
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za pametne
telefone sa sustavom Android™.
Kad na uređaju vívoactive 3 primite obavijest o tekstualnoj
poruci, možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa
poruka. Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg
telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za
tekstualne poruke. Više informacija zatražite od svog davatelja
mobilnih usluga.
1 Povucite prstom za prikaz widgeta za obavijesti.
2 Odaberite obavijest o poruci.
3 Odaberite Odgovor.
4 Odaberite poruku s popisa.
Telefon odabranu poruku šalje kao tekstnu poruku.
Odgovaranje na dolazni telefonski poziv
Kada vas netko nazove na povezani pametni telefon, uređaj
vívoactive 3 prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja. Poziv
možete prihvatiti ili odbiti. Ako je uređaj povezan s pametnim
telefonom sa sustavom Android, poziv možete odbiti i
tekstualnom porukom tako da odaberete jednu od poruka s
popisa na vašem uređaju vívoactive 3.
• Za prihvaćanje poziva odaberite .
• Za odbijanje poziva odaberite .
• Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku,
odaberite i zatim odaberite poruku s popisa.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na vívoactive 3 uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple pametni telefon, pomoću postavki
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android, u
aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Postavke >
Pametne obavijesti.
®
Pametne funkcije
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom
1 Za prikaz izbornika kontrola držite tipku.
2 Odaberite kako biste isključili Bluetooth vezu s pametnim
telefonom na svom vívoactive 3 uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti vibracije i
pozadinsko osvjetljenje za upozorenja i obavijesti. Primjerice,
ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok gledate
film.
• Za ručno uključivanje ili isključivanje načina rada bez
ometanja držite tipku i odaberite .
• Za automatsko uključivanje načina rada Bez ometanja
tijekom spavanja, otvorite postavke uređaja u aplikaciji
Garmin Connect Mobile i odaberite Zvukovi i upozorenja >
Bez ometanja tijekom spavanja.
Pronađite svoj telefon
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni pametni telefon
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Držite tipku.
2 Odaberite .
Na zaslonu uređaja vívoactive 3 prikazuju se crtice koje
označavaju jačinu signala, a na pametnom telefonom
oglašava se zvučno upozorenje. Kako se budete približavali
svom pametnom telefonu, povećavat će se broj crtica.
3 Pritisnite tipku kako biste prekinuli potragu.
Garmin Pay™
Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u
trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim
ili debitnim karticama financijskih institucija koje podržavaju tu
mogućnost.
Postavljanje Garmin Pay novčanika
Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili
debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis financijskih
institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na
web-mjestu garmin.com/garminpay/banks.
1 U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
uređaj.
Odaberite
Garmin Pay > Stvorite svoj novčanik.
3
4 Slijedite upute na zaslonu.
Plaćanje pomoću sata
Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je
unijeti postavke za barem jednu platnu karticu.
Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu
mogućnost.
1 Držite tipku.
2 Odaberite .
3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.
NAPOMENA: Ako triput unesete neispravnu lozinku,
novčanik će se zaključati i morat ćete ponovo postaviti
lozinku u aplikaciji Garmin Connect Mobile.
Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ značajke od Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ Mobile.
Sat možete prilagoditi promjenom lica sata, podatkovnih polja,
widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
®
Preuzimanje Connect IQ funkcija
Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ Mobile
morate upariti vívoactive 3 i pametni telefon (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 2).
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju
Connect IQ Mobile.
2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Connect IQ funkciju.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Pay™
4 Ako ste u Garmin Pay novčanik dodali više kartica, povucite
prstom kako biste odabrali drugu karticu (opcionalno).
5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno
plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču.
Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na
njemu će se prikazati kvačica.
6 Po potrebi slijedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje
kako biste dovršili transakciju.
SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete
vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat
skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate
ćete morati ponovo unijeti lozinku.
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika
Garmin Pay novčaniku možete dodati do deset kreditnih ili
debitnih kartica.
1 Na stranici uređaja vívoactive 3 u aplikaciji Garmin Connect
Mobile odaberite Garmin Pay > .
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste unijeli informacije o
kartici i dodali karticu u novčanik.
Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje
putem sata.
3
Upravljanje Garmin Pay novčanikom
Možete pregledati detaljne informacije o svim svojim platnim
karticama te aktivirati ili izbrisati karticu ili obustaviti njenu
upotrebu. Možete i izbrisati cijeli Garmin Pay novčanik ili
obustaviti njegovu upotrebu.
NAPOMENA: U nekim državama financijske institucije koje
podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti funkcije novčanika.
1 Na stranici uređaja vívoactive 3 u aplikaciji Garmin Connect
Mobile odaberite Garmin Pay > Upravljajte svojom
karticom.
2 Odaberite opciju:
• Za obustavljanje upotrebe određene kartice odaberite tu
karticu i zatim odaberite Obustavi.
Kartica mora biti aktivna kako biste mogli kupovati
pomoću svog uređaja vívoactive 3.
• Za privremeno obustavljanje svih kartica u novčaniku
odaberite Obustavljanje novčanika.
Ne možete plaćati pomoću uređaja vívoactive 3 dok ne
prekinete obustavu barem jedne kartice pomoću
aplikacije.
• Za prestanak obustave novčanika koji je bio obustavljen
odaberite Poništi obustavljanje novčanika.
• Za brisanje određene kartice odaberite tu karticu i zatim
odaberite Izbriši.
Kartica se potpuno briše iz vašeg novčanika. Ako ovu
karticu u budućnosti poželite dodati novčaniku, morat ćete
ponovo unijeti informacije o kartici.
• Za brisanje svih kartica u novčaniku odaberite Izbriši
novčanik.
Izbrisat će se vaš Garmin Pay novčanik i sve informacije o
karticama povezanima s novčanikom. Ne možete plaćati
pomoću uređaja vívoactive 3 dok ne stvorite novi novčanik
i dok ne dodate karticu.
Promjena lozinke za Garmin Pay
Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli
promijeniti. Lozinku ne možete vratiti. Ako zaboravite lozinku,
morate izbrisati novčanik, stvoriti novi i ponovo unijeti
informacije o karticama.
Možete promijeniti lozinku potrebnu za pristup Garmin Pay
novčaniku na uređaju vívoactive 3.
1 Na stranici uređaja vívoactive 3 u aplikaciji Garmin Connect
Mobile odaberite Garmin Pay > Ponovno postavljanje
lozinke.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Prilikom sljedećeg plaćanja putem uređaja vívoactive 3 morate
unijeti novu lozinku.
Funkcije mjerenja pulsa
Uređaj vívoactive 3 sadrži senzor pulsa na zapešću, a
kompatibilan je i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima
(prodaju se zasebno). Podatke o pulsu možete pregledati na
widgetu pulsa. Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na
zapešću i na prsima, uređaj će koristiti podatke o pulsu
izmjerene na prsima.
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa na vívoactive 3
uređaju, uređaj se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili
vježbate.
4
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 4.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu pulsa prikazuje se trenutni puls u otkucajima u
minuti (otk./min) i grafikon pulsa. Na grafikonu se prikazuje
nedavni puls, visoka i niska vrijednost pulsa i trake u boji koje
naznačuju koliko je vremena provedeno u kojoj zoni pulsa (O
zonama pulsa, stranica 5).
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta za puls.
2 Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako bi se prikazao
prosječan puls u mirovanju (RHR) tijekom posljednjih 7 dana.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s vívoactive 3 uređaja i vidjeti
ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice, podatke o pulsu
možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite bicikl ili VIRB
akcijsku kameru dok se bavite nekom aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Puls.
3 Odaberite opciju:
• Za odašiljanje pulsa tijekom mjerenih aktivnosti odaberite
Odašilj.tijekom aktivnosti (Započinjanje aktivnosti,
stranica 8).
• Odaberite Odašiljanje ako odmah želite započeti
odašiljati podatke o pulsu.
®
Funkcije mjerenja pulsa
4 Uparite vívoactive 3 i kompatibilni Garmin ANT+ uređaj.
®
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
Isključivanje senzora pulsa na zapešću
Na uređaju vívoactive 3 zadana vrijednost za postavku Puls je
Automatski. Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s
uređajem nije povezan senzor pulsa na prsima.
NAPOMENA: Onemogućavanje mjerenja pulsa na zapešću
onemogućuje i procjenu maksimalnog VO2, minute intenzivnog
vježbanja i funkciju cjelodnevnog praćenja stresa.
NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću
također se onemogućuje funkcija prepoznavanja Garmin Pay
plaćanja na zapešću, pa prije svakog plaćanja morate unijeti
lozinku (Garmin Pay™, stranica 3).
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Puls > Isključi.
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj i
opis. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2,
uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti na Garmin Connect
računu. Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u
usporedbi s osobom istog spola i različite dobi. Kako vježbate,
tako se vaša kondicijska dob s vremenom smanjuje.
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 23) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Uređaj ima posebne zone pulsa za trčanje i vožnju bicikla. Za
najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite svoj
maksimalni puls. Možete postaviti i zone pulsa. Zone možete
podesiti ručno na uređaju ili pomoću Garmin Connect računa.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Zone pulsa.
3 Odaberite Zadano da biste vidjeli zadane vrijednosti (nije
obavezno).
Zadane vrijednosti mogu se primijeniti na trčanje i vožnju
bicikla.
4 Odaberite Trčanje ili Biciklizam.
5 Odaberite Preferenca > Postavi prilagođene.
6 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Praćenje aktivnosti
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima
VO2
Kako bi mogao prikazati procjenu maksimalnog VO2, uređaju su
potrebni podaci o pulsu i mjereno žustro hodanje ili trčanje (do
15 minuta).
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Moja statistika > Maksimalni VO2.
Ako ste već zabilježili žustro hodanje ili trčanje na otvorenom,
možda će se pojaviti procjena vašeg maksimalnog VO2.
Uređaj prikazuje datum zadnjeg ažuriranja procjene
maksimalnog VO2. Uređaj ažurira procjenu maksimalnog
VO2 nakon svakog dovršenog hodanja ili trčanja na
otvorenom u trajanju od 15 minuta ili dulje. Možete ručno
pokrenuti test maksimalnog VO2 kako biste dobili ažuriranu
procjenu.
3 Za pokretanje testa maksimalnog VO2 povucite prstom
prema gore i odaberite Testirajte sad.
4 Pratite upute na zaslonu kako biste vidjeli procjenu svog
maksimalnog VO2.
Po dovršetku testa prikazat će se poruka.
Praćenje aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka,
prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova
na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju
za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na
widgetu za korake. Broj koraka periodično se ažurira.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju À.
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
5
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i vibrirati
(Postavke sustava, stranica 16).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 3).
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
®
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
vívoactive 3 izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Garmin Move IQ™
Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima
vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i
prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji
prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na
vašem popisu aktivnosti ili u novostima.
Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost
hodanja i trčanja pomoću vremenskih pragova koje ste postavili
u aplikaciji Garmin Connect Mobile. Te aktivnosti dodaju se na
vaš popis aktivnosti.
6
Postavke praćenja aktivnosti
Držite dodirni zaslon i odaberite Postavke > Praćenje
aktivnosti.
Status: Isključuje funkcije praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj vas upozorava i vibracijom.
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve ili njihovo isključivanje samo tijekom
aktivnosti. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj
koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni
broj minuta intenzivnog vježbanja.
Min intenz. vježbanja: Omogućuje postavljanje zone pulsa za
minute umjerene aktivnosti i zonu visokog pulsa za minute
intenzivne aktivnosti. Možete upotrijebiti i zadani algoritam.
Aut.pokret.aktivnosti: Uređaju omogućuje automatsko
stvaranje i spremanje mjerenih aktivnosti kad funkcija Move
IQ prepozna hodate li ili trčite. Minimalni vremenski prag za
trčanje i hodanje možete postaviti sami.
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status >
Isključi.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u petlju widgeta.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Broj katova na koje ste se popeli: Prati broj katova na koje ste
se popeli i napredak prema cilju.
Golf: Prikazuje informacije o golfu za zadnju rundu.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
Moj dan: Prikazuje dinamički sažetak vaših aktivnosti za dan.
Mjerenja uključuju mjerene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja, katove na koje ste se popeli, korake, potrošene
kalorije i još mnogo toga.
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za prethodne dane.
Stres: Prikazuje vašu trenutnu razinu stresa i grafikon razine
stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
Widgeti
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj vívoactive 3.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Pregledavanje widgeta
Na satu povucite prstom prema gore ili dolje.
SAVJET: Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa,
umjesto broja koji označava razinu stresa prikazat će se
poruka. Razinu stresa ponovo možete provjeriti nakon
nekoliko minuta neaktivnosti.
2 Dodirnite dodirni zaslon kako biste vidjeli grafikon razine
stresa za posljednja 4 sata.
Plavi stupci označavaju razdoblja odmora. Žuti stupci
označavaju razdoblja stresa. Sivi stupci označavaju razdoblja
kada ste bili preaktivni da bi se utvrdila razina stresa.
3 Kako biste pokrenuli vježbu disanja, povucite prstom prema
gore, odaberite Da i zatim unesite trajanje vježbe disanja u
minutama.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Prilagođavanje petlje widgeta
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
3 Odaberite opciju:
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Pregled widgeta za vremensku prognozu
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta za vremensku
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
omogućiti prikaz VIRB widgeta u neprekidnom slijedu widgeta
(Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 7).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na vívoactive 3 uređaju povucite prstom za prikaz VIRB
widgeta.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako biste snimili
videozapis.
Na zaslonu vívoactive 3 uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir kako biste zaustavili
snimanje videozapisa.
• Povucite prstom udesno i dodirnite zaslon osjetljiv na
dodir kako biste snimili fotografiju.
2 Dodirnite zaslon ako želite vidjeti podatke o vremenu po
Upravljanje glazbom
• Odaberite stavku koju želite prikazati ili sakriti s popisa ili
promijenite redoslijed aplikacija na popisu.
• Odaberite Dodaj za dodavanje stavke u neprekidni slijed
widgeta.
O widgetu Moj dan
Widget Moj dan dnevni je sažetak vaših aktivnosti. Ovo je
dinamičan sažetak koji se ažurira tijekom dana. Čim se popnete
stepenicama ili zabilježite aktivnost, to se prikazuje na widgetu.
Mjerenja uključuju zabilježene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja u tjednu, katove na koje ste se popeli, korake,
potrošene kalorije i još mnogo toga. Možete dodirnuti zaslon
osjetljiv na dodir kako biste poboljšali preciznost ili kako bi se
prikazala dodatna mjerenja.
prognozu.
satima ili danima.
3 Krećite se prema dolje kako biste vidjeli dnevne podatke o
vremenu.
Varijabilnost pulsa i razina stresa
Uređaj analizira varijabilnost vašeg pulsa dok niste aktivni kako
bi utvrdio vašu ukupnu razinu stresa. Vježbanje, fizička
aktivnost, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste izloženi
u svakodnevnom životu utječu na razinu stresa. Vrijednosti
razine stresa kreću se u rasponu od 0 do 100, gdje raspon od 0
do 25 označava stanje mirovanja, raspon od 26 do 50 nisku
razinu stresa, raspon od 51 do 75 srednju razinu stresa, a
raspon od 76 do 100 visoku razinu stresa. Ako znate svoju
razinu stresa, to vam može pomoći da odredite stresne trenutke
u danu. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok
spavate.
Uređaj možete sinkronizirati sa svojim Garmin Connect računom
kako biste vidjeli razinu stresa tijekom cijelog dana, dugoročne
trendove i dodatne pojedinosti.
Widget za upravljanje glazbom omogućuje vam upravljanje
glazbom na pametnom telefonu pomoću uređaja vívoactive 3.
Widget upravlja trenutno aktivnom ili nedavno korištenom
aplikacijom media playera na pametnom telefonu. Ako nijedan
media player nije aktivan, widget ne prikazuje informacije o
pjesmi i morate pokrenuti reprodukciju s pametnog telefona.
Upravljanje glazbom
1 Na pametnom telefonu pokrenite reprodukciju pjesme ili
popisa pjesama.
2 Na uređaju vívoactive 3 povucite prstom za prikaz widgeta za
upravljanje glazbom.
Traka napretka À pokazuje koji se dio trenutne pjesme
upravo reproducira.
Korištenje widgeta za razinu stresa
U widgetu za razinu stresa prikazuje se vaša trenutna razina
stresa i grafikon razine stresa u posljednjih nekoliko sati. Ovaj
vas widget može i voditi kroz vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
1 Dok sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom kako bi se
prikazao widget za razinu stresa.
Widgeti
3 Odaberite opciju:
• Za prelazak na sljedeću ili prethodnu pjesmu odaberite
ili .
• Za pauziranje ili nastavak reprodukcije odaberite ili .
7
• Za povećavanje ili smanjivanje glasnoće odaberite
i
zatim odaberite ili .
SAVJET: Kontrolu Side Swipe možete povući prema gore
ili dolje kako biste podesili klizač za glasnoću.
• Za nasumičnu reprodukciju popisa pjesama odaberite
>
.
• Za promjenu načina ponavljanja pjesama odaberite
>
.
Aplikacije i aktivnosti
Na vaš su uređaj prethodno učitane razne aplikacije i aktivnosti.
Aplikacije: Aplikacije nude interaktivne funkcije za vaš uređaj,
poput navigacije do spremljenih lokacija.
Aktivnosti: Na uređaj su prethodno učitane aplikacije za
aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom poput trčanja, vožnje
bicikla, vježbi snage, golfa i mnoge druge. Kada započnete
aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora koje
zatim možete spremiti i dijeliti s Garmin Connect zajednicom.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Connect IQ aplikacije: Na satu možete dodavati funkcije
instaliranjem aplikacija iz aplikacije Connect IQ Mobile
(Connect IQ funkcije, stranica 3).
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi).
1 Pritisnite tipku.
2 Ako je ovo prvi put da pokrećete aktivnost, označite potvrdni
okvir pored svake aktivnosti kako biste je dodali u omiljene
aktivnosti i zatim odaberite Gotovo.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti.
• Odaberite i zatim odaberite aktivnost s proširenog
popisa aktivnosti.
Ako
je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na
4
mjesto s nesmetanim pogledom na nebo.
SAVJET: Ako se na sivoj pozadini prikazuje
, za
aktivnost nije potreban prijem GPS signala.
5 Pričekajte da se na zaslonu prikaže Spremno.
Uređaj je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS
signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima
(ako su potrebni).
Pritisnite
tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
6
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
Savjeti za bilježenje aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti napunite uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 19).
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima povucite prstom
prema gore ili dolje.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Gotovo.
3 Odaberite opciju:
• Za spremanje aktivnosti odaberite .
• Za odbacivanje aktivnosti odaberite .
8
Dodavanje prilagođene aktivnosti
Može stvoriti prilagođenu aktivnost i dodati je na popis
aktivnosti.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberi > > Stvori.
3 Odaberite vrstu aktivnosti.
4 Po potrebi uredite postavke aplikacije i aktivnosti (Postavke
aplikacija i aktivnosti, stranica 15).
5 Kada dovršite uređivanje, odaberite Gotovo.
6 Odaberite opciju:
• Za dodavanje aktivnosti na popis omiljenih aktivnosti
odaberite .
• Za dodavanje aktivnosti na prošireni popis aktivnosti
odaberite .
Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti
Popis omiljenih aktivnosti prikazuje se kad pritisnete tipku na
satu i omogućuje vam brz pristup aktivnostima koje najčešće
koristite. Kad prvi put pritisnete tipku za pokretanje aktivnosti,
uređaj će vas zatražiti da odaberete omiljene aktivnosti.
Omiljene aktivnosti u bilo kojem trenutku možete dodati ili
ukloniti.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Vaše omiljene aktivnosti prikazuju se na vrhu popisa na
bijeloj pozadini. Druge se aktivnosti prikazuju na proširenom
popisu i na crnoj pozadini.
3 Odaberite opciju:
• Za dodavanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i
zatim odaberite Dodaj favorit.
• Za uklanjanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i
zatim odaberite Ukloni favorit.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj vívoactive 3 može se koristiti za trening u zatvorenom,
npr. za trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu.
GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage
Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je
višestruko ponavljanje jednog pokreta.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Trening snage.
3 Pritisnite tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
4 Započnite prvi set.
Uređaj broji ponavljanja. Kada napravite najmanje 6
ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.
SAVJET: Uređaj može brojati samo ponavljanja jedne vježbe
u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu,
potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.
5 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste završili set.
Aplikacije i aktivnosti
Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu. Nakon
nekoliko sekundi prikazuje se mjerač vremena odmora.
6 Ako je potrebno, držite dodirni zaslon, odaberite Uredi zadnji
set i uredite broj ponavljanja.
Nakon
odmora dvaput dodirnite dodirni zaslon za pokretanje
7
sljedećeg seta.
8 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.
9 Kada završite s posljednjim setom, pritisnite tipku kako biste
zaustavili mjerač vremena.
10 Odaberite Gotovo > kako biste završili i spremili aktivnost.
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje
Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje
možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite
najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje,
možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon
svakog trčanja.
1 Započnite aktivnost na traci za trčanje (Započinjanje
aktivnosti, stranica 8) i na traci trčite najmanje 1,5 km (1 mi).
2 Kada završite s trčanjem, pritisnite tipku i odaberite Gotovo.
3 Odaberite opciju:
• Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje
odaberite .
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake
za trčanje.
• Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon
prve kalibracije odaberite
> Kalibriraj.
4 Na zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i
unesite udaljenost u uređaj.
Aktivnosti na otvorenom
Na vívoactive 3 prethodno su učitane aplikacije za aktivnosti na
otvorenom, npr. trčanje i biciklizam. GPS je uključen tijekom
aktivnosti na otvorenom. Možete dodavati aplikacije pomoću
zadanih aktivnosti, kao što su kardio ili veslanje.
Trčanje
Prije korištenja bežičnog senzora za trčanje, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 18).
1 Stavite bežične senzore kao što su pedometar ili senzora
pulsa (opcionalno).
2 Pritisnite tipku.
3 Odaberite Trčanje.
4 Prilikom korištenja opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da
se uređaj poveže sa senzorima.
Izađite
na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
5
satelite.
6 Pritisnite tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
7 Započnite aktivnost.
8 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
9 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite tipku i odaberite kako
biste spremili tu aktivnost.
Odlazak na vožnju
Prije korištenja bežičnog senzora za vožnju, senzor je potrebno
upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 18).
1 Uparite bežične senzore, na primjer senzor pulsa, senzor
brzine ili senzor kadence (opcionalno).
2 Pritisnite tipku.
3 Odaberite Biciklizam.
Aplikacije i aktivnosti
4 Prilikom korištenja opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da
5
6
7
8
9
se uređaj poveže sa senzorima.
Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Pritisnite tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
Započnite aktivnost.
Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s
podacima.
Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite tipku i odaberite kako
biste spremili tu aktivnost.
Pregledavanje skijaških spustova
Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na
snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja
spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove
i daskanje na snijegu. Automatski bilježi nove skijaške spustove
na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada
se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač
vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite
nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje
spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je
mjerač vremena pokrenut.
1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
2 Držite dodirni zaslon.
3 Odaberite Prikaz laufova.
4 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutnom spustu i
ukupnim spustovima odaberite i .
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena
udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni
silazak.
Plivanje u bazenu
NAPOMENA: Mjerenje pulsa nije omogućeno tijekom plivanja.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Pliv. u bazenu.
3 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
4 Pritisnite tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
5 Započnite aktivnost.
Uređaj automatski snima intervale i duljine.
6 Kada se odmarate, pritisnite tipku.
Boje zaslona i teksta zamijenit će se i pojavit će se zaslon
odmora.
7 Pritisnite tipku kako biste ponovo pokrenuli mjerač vremena
intervala.
8 Po dovršetku aktivnosti držite tipku kako biste zaustavili
mjerač vremena aktivnosti i zatim ponovo držite tipku kako
biste spremili aktivnost.
Postavljanje veličine bazena
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Pliv. u bazenu > Veličina bazena.
3 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
9
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što
manji rezultat, kao i u golfu.
Golf
Preuzimanje golf terena
Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate
preuzeti pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile.
1 U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Preuzmi golf
terene > .
2 Odaberite golf teren.
3 Odaberite Preuzmi.
Kada preuzimanje bude gotovo, teren će se pojaviti na
popisu terena na vašem uređaju vívoactive 3.
Igranje golfa
Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate
preuzeti pomoću pametnog telefona (Preuzimanje golf terena,
stranica 10). Preuzeti tereni nadograđuju se automatski.
Napunite uređaj prije nego što počnete igrati golf (Punjenje
uređaja, stranica 19).
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Golf.
3 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
4 S popisa dostupnih terena odaberite teren.
5 Za kretanje kroz rupe povucite prstom gore ili dolje.
Uređaj se automatski prebacuje kada prijeđete na sljedeću
rupu.
Pregledavanje udaljenosti do zastavice
Funkcija PinPointer kompas je koji vam pomaže pri određivanju
smjera kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da
odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj
pješčanoj zamci.
NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti
funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na
točnost kompasa.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite .
Strelica pokazuje na lokaciju zastavice.
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova
Možete pregledavati udaljenosti do layupova i doglegova za par
4 i 5 rupe.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite .
NAPOMENA: Udaljenosti i lokacije nestaju s popisa kada ih
prođete.
Pregled opasnosti
Možete pregledavati udaljenosti do opasnosti duž fairwaya za
par 4 i 5 rupe. Opasnosti koje utječu na odabir udarca prikazuju
se pojedinačno ili u skupinama kako biste mogli odrediti
udaljenost do layupa ili udaljenost potrebnu za prelet preko
opasnosti.
1 Na zaslonu s podacima o rupi pritisnite tipku, a zatim
odaberite .
Informacije o rupi
Uređaj izračunava udaljenost do prednje i stražnje strane
greena te do odabrane lokacije zastavice (Promjena lokacije
zastavice, stranica 10).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Broj trenutne rupe
Udaljenost do stražnje strane greena
Udaljenost do odabrane lokacije zastavice
Udaljenost do prednje strane greena
Par rupe
Karta greena
Promjena lokacije zastavice
Tijekom igre možete proučiti green i premjestiti zastavicu na
novu lokaciju.
1 Odaberite kartu.
Prikazuje se uvećani prikaz greena.
2 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz lokacije
zastavice.
pokazuje odabranu lokaciju zastavice.
3 Za prihvaćanje lokacije zastavice pritisnite tipku.
Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i
odražavaju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice
sprema se samo za trenutnu rundu.
10
• Na zaslonu se prikazuju udaljenosti do prednjeg À i
stražnjeg Á dijela najbliže opasnosti.
• Na vrhu zaslona nalazi se vrsta opasnosti Â.
• Green se prikazuje kao polukrug à u gornjem dijelu
zaslona. Linija ispod greena predstavlja središte fairwaya.
• Opasnosti Ä se prikazuju ispod greena na procijenjenim
lokacijama u odnosu na fairway.
2 Povucite kako biste vidjeli druge opasnosti za trenutnu rupu.
Mjerenje udarca pomoću funkcije AutoShot
Vaš uređaj vívoactive 3 sadrži funkcije za automatsko
prepoznavanje i bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya
odigrate udarac, uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je
kasnije mogli vidjeti (Pregledavanje odigranih udaraca,
stranica 11).
SAVJET: Funkcija automatskog prepoznavanja udaraca
najbolje radi kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se
ne prepoznaju.
1 Započnite rundu.
Kad uređaj prepozna udarac, vaša udaljenost od lokacije
udarca prikazuje se kao natpis À na vrhu zaslona.
Aplikacije i aktivnosti
• Ako loptica pogodi fairway, odaberite .
• Ako loptica promaši fairway, odaberite ili
.
Pregledavanje odigranih udaraca
1 Nakon što odigrate rupu, pritisnite tipku.
2 Za prikaz podataka o zadnjem udarcu odaberite .
3 Za prikaz podataka o svakom udarcu za rupu odaberite
.
Pregledavanje sažetka runde
SAVJET: Natpis možete dodirnuti kako biste ga sakrili 10
sekundi.
2 Prošećite ili se odvezite do svoje loptice.
3 Odigrajte sljedeći udarac.
Uređaj bilježi udaljenost vašeg zadnjeg udarca.
Praćenje rezultata
1 Dok igrate golf, pritisnite tipku.
2 Odaberite .
3 Po potrebi držite dodirni zaslon kako biste postavili način
praćenja rezultata ili promijenili par rupe.
4 Za promjenu rupe prijeđite prstom gore ili dolje.
5 Dodirnite sredinu zaslona.
6 Odaberite ili za postavljanje rezultata.
Postavljanje metode praćenja rezultata
Možete promijeniti metodu koju uređaj koristi za praćenje
rezultata.
1 Na kartici s rezultatima držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke za golf > Praćenje rezultata > Metoda
prać.rez..
3 Odaberite metodu praćenja rezultata.
O praćenju rezultata za Stableford igru
Kada odaberete način praćenja rezultata za Stableford igru
(Postavljanje metode praćenja rezultata, stranica 11), bodovi se
dodjeljuju na temelju broja udaraca u odnosu na par. Na kraju
runde pobjeđuje osoba s najvećim rezultatom. Uređaj dodjeljuje
bodove na način koji propisuje udruga United States Golf
Association.
Rezultat igre koja se boduje po Stableford pravilima prikazuje se
u bodovima umjesto u udarcima.
Točke
Udarci u odnosu na par
0
2 ili više iznad
1
1 iznad
2
Par
3
1 ispod
4
2 ispod
5
3 ispod
Praćenje golferske statistike
Ako na uređaju omogućite praćenje statistike, možete pregledati
statistiku za trenutnu rundu (Pregledavanje sažetka runde,
stranica 11). Pomoću aplikacije Garmin Golf™ možete
uspoređivati runde i pratiti svoj napredak.
1 Na kartici s rezultatima držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke za golf > Praćenje rezultata >
Praćenje stat..
Bilježenje golferske statistike
Ako želite zabilježiti statistiku, najprije morate omogućiti
praćenje statistike (Praćenje golferske statistike, stranica 11).
1 Na kartici s rezultatima dodirnite sredinu zaslona.
2 Postavite broj odigranih udaraca, a zatim odaberite Sljedeće.
3 Postavite broj odigranih puttova, a zatim odaberite Gotovo.
4 Odaberite opciju:
Aplikacije i aktivnosti
Rezultat, statistiku i podatke o koracima možete pregledavati
tijekom runde.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite .
Završetak runde
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Kraj.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz statistike i podataka o rundi dodirnite svoj
rezultat.
• Za spremanje runde i vraćanje u način rada sata,
odaberite Spremi.
• Za uređivanje kartice s rezultatima odaberite Uređ.rezult..
• Za odbacivanje runde i vraćanje u način rada sata,
odaberite Odbaci.
• Za zaustavljanje runde i kasniji nastavak odaberite Pauza.
Postavke golfa
Na satu držite dodirni zaslon, a zatim odaberite Postavke >
Aktivnosti i aplikacije > Golf > Postavke za golf.
Praćenje rezultata: Omogućuje postavljanje opcija praćenja
rezultata (Postavke praćenja rezultata, stranica 11).
Udaljen.za driver: Postavljanje prosječne udaljenosti koju
loptica prijeđe kada je udarite drive palicom.
Veliki brojevi: Promjena veličine brojeva na zaslonu s prikazom
rupe.
Postavke praćenja rezultata
Na izgledu sata držite dodirni zaslon, a zatim odaberite
Postavke > Aktivnosti i aplikacije > Golf > Postavke za golf
> Praćenje rezultata.
Status: Postavljanje automatskog uključivanja ili isključivanja
bilježenja rezultata na početku runde. Ako odaberete opciju
Uvijek pitaj, uređaj će zatražiti potvrdu.
Praćenje stat.: Omogućuje praćenje statistike za broj puttova,
broj udaraca na green u zadanom okviru i pogotke na
fairwayu dok igrate golf.
2 igrača: Postavljanje kartice s rezultatima za bilježenje
rezultata dva igrača.
NAPOMENA: Ova je postavka dostupna samo tijekom
runde. Ovu postavku morate omogućiti svaki put kada
započinjete rundu.
Metoda prać.rez.: Promjena metode koju uređaj koristi za
praćenje rezultata.
Prać.hendikepa: Postavljanje vašeg hendikepa.
Aplikacija Garmin Golf
Aplikacija Garmin Golf omogućava igračima golfa da se
međusobno natječu na različitim terenima. Više od 41 000
terena ima tjednu ljestvicu poretka na kojoj svatko može
sudjelovati. Možete pokrenuti turnir i pozvati igrače na
međusobno natjecanje. Možete prenijeti kartice s rezultatima s
kompatibilnog uređaja tvrtke Garmin da biste pregledali detaljne
statistike i analize udaraca.
11
Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim
Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Golf možete
preuzeti iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.
Vježbanje
SAVJET: Ako vježbanje želite zaustaviti ranije, pritisnite tipku
kako biste zaustavili mjerač vremena.
kako biste završili korak
11 Ako je potrebno, odaberite
hlađenja.
12 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite tipku i odaberite kako
biste spremili tu aktivnost.
Postavljanje korisničkog profila
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine,
zapešća i zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 5).
Uređaj te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka
o vježbanju.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Ako želite preuzeti i koristiti planove treniranja s usluge Garmin
Connect, morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 14), a vívoactive 3 uređaj morate upariti s
kompatibilnim pametnim telefonom.
1 U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Trening >
Planovi treninga > Pronađite plan.
2 Odaberite i zakažite plan treninga.
3 Odaberite ikonu i slijedite upute na zaslonu.
4 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 5) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje
ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Vježbanje
Uređaj vas može voditi kroz vježbanja s više koraka koja
obuhvaćaju ciljeve za svaki korak vježbanja, npr. udaljenost,
vrijeme, ponavljanja ili druga mjerenja. Na vaš su uređaj
prethodno učitana vježbanja za više aktivnosti, uključujući
vježbe snage, kardio, trčanje i biciklizam. Dodatna vježbanja i
planove treniranja možete izraditi sami ili ih pronaći u usluzi
Garmin Connect i zatim ih prenijeti na uređaj.
Možete izraditi zakazani plan treniranja pomoću kalendara u
usluzi Garmin Connect i zatim poslati zakazana vježbanja na
uređaj.
Vježbanje
Uređaj vas može voditi kroz više koraka vježbanja.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Vježbanje.
NAPOMENA: Ova se opcija prikazuje samo kada na uređaju
imate učitana vježbanja za odabranu aktivnost.
Odaberite
vježbanje.
4
5 Odaberite Započni vježbanje.
6 Pritisnite tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj nakratko prikazuje ciljeve za prvi korak vježbanja.
7 Nakon što dovršite korak vježbanja, dvaput dodirnite dodirni
zaslon kako biste započeli sljedeći korak.
Prikazat će se sažetak tog koraka vježbanja. Nakon nekoliko
sekundi prikazat će se mjerač vremena odmora i ciljevi za
sljedeći korak.
8 Tijekom odmora povucite prstom prema dolje kako biste
vidjeli napomene i dodatne pojedinosti o sljedećem koraku
vježbanja (opcionalno).
9 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste započeli sljedeći
korak.
10 Ponovite korake od 6 do 9 dok ne dovršite sve korake
vježbanja.
12
Pokretanje današnjeg vježbanja
Nakon što na uređaj pošaljete plan treninga, možete brzo
pokrenuti vježbanje za bilo koju aktivnost koje je zakazano za
danas.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
Ako je vježbanje za ovu aktivnost zakazano za danas, uređaj
prikazuje naziv vježbanja i pita vas hoćete li ga pokrenuti.
3 Odaberite .
4 Odaberite Prikaži kako biste prikazali korake vježbanja i
povucite prstom udesno kada završite s prikazom koraka
(opcionalno).
5 Pritisnite tipku za pokretanje vježbanja.
Pregled zakazanih vježbanja
Zakazana vježbanja možete vidjeti u kalendaru treninga i zatim
možete pokrenuti vježbanje.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Vježbanje > Kalendar treninga.
Prikazat će se zakazana vježbanja sortirana po datumu.
4 Odaberite vježbanje.
5 Odaberite opciju:
• Za prikaz koraka vježbanja odaberite Prikaži.
• Za pokretanje vježbanja odaberite Započni vježbanje.
Prilagodljivi plan treniranja
Na vašem Garmin Connect računu postoje prilagodljivi plan
treniranja i Garmin trener koji odgovaraju vašim ciljevima
vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja,
možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utrku od 5
km. Plan se prilagođava vašoj trenutnoj fizičkoj formi,
preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što
pokrenete plan, widget Garmin trenera dodat će se slijedu
widgeta na vašem vívoactive 3 uređaju.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje ili vožnju.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Moja statistika > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
Vježbanje
5 Odaberite Prikaz rekorda.
4 Odaberite aktivnost.
Vraćanje osobnog rekorda
Prikazat će se kompas.
Počnite
se kretati prema naprijed.
5
Strelica kompasa pokazuje prema spremljenoj lokaciji.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj tako da vrh
zaslona bude okrenut u smjeru u kojem se krećete.
6 Pritisnite tipku za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Moja statistika > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
5 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Moja statistika > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
5 Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Moja statistika > Rekordi.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
Brišu se rekordi samo za taj sport.
Navigacija
GPS navigacijske funkcije uređaja možete koristiti za spremanje
lokacije, navigaciju do lokacija i pronalazak puta do vlastitog
doma.
Spremanje vaše lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije uređaj mora locirati
satelite.
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Otiđite do mjesta na kojem želite označiti lokaciju.
2 Pritisnite tipku.
3 Odaberite Navigiraj > Spremi lokaciju.
SAVJET: Za brzo označavanje lokacije možete odabrati iz
izbornika kontrola (Korištenje izbornika kontrola, stranica 1).
Nakon što uređaj primi GPS signale, prikazat će se
informacije o lokaciji.
4 Odaberite Spremi.
5 Odaberite ikonu.
Brisanje lokacije
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Navigiraj > Spremljene lokacije.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Izbriši > Da.
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije uređaj mora locirati
satelite.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite Navigiraj > Spremljene lokacije.
3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi na.
Navigacija
Navigacija do početne točke
Prije navigacije do početne točke morate locirati satelite,
pokrenuti mjerač vremena i započeti aktivnost.
U bilo kojem trenutku tijekom aktivnosti možete se vratiti na
početnu lokaciju. Ako na primjer trčite u novom gradu i niste
sigurni kako se vratiti na početak staze ili u hotel, možete
navigirati natrag do svoje početne lokacije. Ova funkcija nije
dostupna za sve aktivnosti.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Zaustavi navigaciju.
3 Držite dodirni zaslon.
4 Odaberite Navigacija > Natrag na početak.
Prikazat će se kompas.
5 Počnite se kretati prema naprijed.
Strelica kompasa pokazuje prema početnoj točki.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj u smjeru u
kojem navigirate.
Zaustavljanje navigacije
• Kako biste zaustavili navigaciju i nastavili s aktivnosti, držite
dodirni zaslon i odaberite Zaustavi navigaciju.
• Kako biste zaustavili navigaciju i završili aktivnost, pritisnite
tipku i odaberite Gotovo.
Kompas
Uređaj sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom.
Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj
aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema
odredištu.
Ručna kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Kompas >
Kalibriraj > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok
se ne pojavi poruka.
Povijest
Uređaj sprema podatke za do 14 dana praćenja aktivnosti i
pulsa i do sedam mjerenih aktivnosti. Zadnjih sedam mjerenih
aktivnosti možete vidjeti na uređaju. Podatke možete
sinkronizirati kako biste na svom Garmin Connect računu vidjeli
aktivnosti bez ograničenja, podatke o praćenju aktivnosti i
podatke o pulsu (Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile,
13
stranica 14) (Korištenje usluge Garmin Connect na računalu,
stranica 14).
Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
1
2
3
4
Držite dodirni zaslon.
Odaberite Povijest.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Odaberite Pojedinosti kako biste vidjeli dodatne
informacije o aktivnosti.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
• Odaberite Izbriši kako biste izbrisali odabranu aktivnost.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Povijest.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite Zone pulsa.
Garmin Connect
Vaš Garmin Connect račun omogućuje vam praćenje
performansi i povezivanje s vašim prijateljima. Daje vam alate
za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Možete zabilježiti svoj
aktivan stil života, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje,
planinarenje, runde golfa i još mnogo toga.
Besplatni Garmin Connect račun možete stvoriti prilikom
uparivanja uređaja i pametnog telefona pomoću aplikacije
Garmin Connect Mobile. Račun možete stvoriti i prilikom
postavljanja aplikacije Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim fitness aktivnostima i aktivnostima na otvorenom,
uključujući vrijeme, udaljenost, puls, potrošene kalorije,
kadencu, tlocrtni prikaz karte i grafikone tempa i brzine.
Možete vidjeti detaljnije podatke o svojim rundama golfa,
uključujući kartice s rezultatima, statistiku i informacije o
terenu. Možete pregledavati i prilagođena izvješća.
NAPOMENA: Za prikaz podataka potrebno je upariti
opcionalni bežični senzor s uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 18).
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile
Nakon što uređaj uparite s pametnim telefonom (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 2), pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na
svoj Garmin Connect račun.
1 Provjerite je li aplikacija Garmin Connect Mobile pokrenuta
na pametnom telefonu.
2 Postavite uređaj unutar 10 m (30 ft) od pametnog telefona.
Uređaj automatski sinkronizira vaše podatke s aplikacijom
Garmin Connect Mobile i vašim Garmin Connect računom.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. Pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj. Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver
uređaja i upravljati Connect IQ aplikacijama.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Promjena izgleda sata
Možete birati između nekoliko prethodno učitanih izgleda sata ili
odabrati Connect IQ izgled sata koji je preuzet na uređaj
(Connect IQ funkcije, stranica 3). Možete i prilagoditi prethodno
učitani izgled sata ili stvoriti novi (Stvaranje prilagođenog izgleda
sata, stranica 14).
1 Držite dodirni zaslon na satu.
2 Odaberite Izgled sata.
3 Prstom povucite prema gore ili dolje za kretanje dostupnim
izgledima sata.
4 Dodirnite zaslon za odabir izgleda sata.
5 Odaberite Primijeni kako biste aktivirali prikazani izgled sata.
Stvaranje prilagođenog izgleda sata
Možete prilagoditi stil i podatkovna polja koja se prikazuju na
satu.
1 Držite dodirni zaslon na satu.
2 Odaberite Izgled sata.
3 Odaberite opciju:
• Za prilagođavanje postojećeg izgleda sata odaberite
izgled sata i zatim odaberite Prilagodi.
• Za stvaranje novog izgleda sata povucite prstom do dna
popisa s izgledima sata i odaberite Stvori novo.
4 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali
analognim i digitalnim brojčanicima i dodirnite zaslon kako
biste odabrali neki od prikazanih brojčanika.
14
Prilagođavanje vašeg uređaja
5 Odaberite svako podatkovno polje koje želite prilagoditi i
odaberite podatke koji će se u njima prikazivati.
Zelenim okvirom označena su podatkovna polja koja možete
prilagoditi za ovaj brojčanik.
Prstom
povucite ulijevo za prilagodbu kazaljki na zaslonu
6
sata.
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za analogne
brojčanike.
7 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali
različitim stilovima kazaljki i dodirnite zaslon kako biste
odabrali neke od prikazanih kazaljki.
8 Prstom povucite ulijevo i odaberite boju za isticanje.
9 Odaberite .
10 Odaberite Gotovo.
Uređaj postavlja novi izgled sata kao aktivan izgled.
Prilagođavanje izbornika kontrola
U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati
redoslijed opcija izbornika prečaca (Korištenje izbornika
kontrola, stranica 1).
1 Držite tipku.
Prikazat će izbornik kontrola.
2 Držite dodirni zaslon.
Izbornik kontrola prebacuje se u način rada za uređivanje.
3 Odaberite prečac koji želite prilagoditi.
4 Odaberite opciju:
• Kako biste promijenili lokaciju prečaca u izborniku
kontrola, odaberite željenu lokaciju prečaca ili povucite
prečac na novu lokaciju.
• Odaberite kako biste prečac uklonili iz izbornika
kontrola.
5 Po potrebi odaberite kako biste prečac dodali u izbornik
kontrola.
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo nakon što iz
izbornika uklonite najmanje jedan prečac.
Postavke aplikacija i aktivnosti
Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno
učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama.
Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti
upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne
za sve vrste aktivnosti.
Pritisnite tipku, odaberite aktivnost i zatim odaberite Postavke.
Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 15).
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening za aktivnost
(Upozorenja, stranica 15).
Dionice: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap (Označavanje
dionica pomoću funkcije Auto Lap, stranica 16) i uključuje
funkciju ručnog označavanja dionice (Uključivanje funkcije
ručnog označavanja dionice, stranica 16).
Auto Pause: Postavlja uređaj tako da prestane bilježiti podatke
kada se prestanete kretati ili usporite ispod zadane brzine
(Korištenje funkcije Auto Pause , stranica 16).
Automatsko pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz
sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen
mjerač vremena (Korištenje značajke automatskog
pomicanja, stranica 16).
GPS: Postavljanje načina rada za GPS antenu. Korištenje
GLONASS sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i
brže pronalaženje položaja. Korištenje opcije GLONASS prije
će potrošiti bateriju nego kada koristite samo opciju GPS.
Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u
bazenu.
Pozadina: Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine za
svaku aktivnost.
Istaknuta boja: Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost
kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Zaslone s podacima možete prilagoditi prema svojim ciljevima
vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedan od zaslona s
podacima možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice ili
zonu pulsa.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Postavke > Zasloni s podacima.
4 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za prilagođavanje izgleda i broja podatkovnih polja na
svakom zaslonu s podacima, odaberite Izgled.
• Za prilagođavanje polja na zaslonu s podacima odaberite
zaslon i zatim odaberite Uredi podatkovna polja.
• Kako biste zaslon s podacima prikazali ili sakrili, odaberite
prekidač pored zaslona.
• Kako biste prikazali ili sakrili zaslon s mjeračem zone
pulsa, odaberite Mjerač zone pulsa.
Upozorenja
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u treniranju za određene ciljeve. Neka su upozorenja
dostupna samo za određene aktivnosti. Za neka je upozorenja
potreban dodatni pribor kao što je senzor pulsa ili kadence. Tri
su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o
vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.
Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava
vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada potrošite
određenu količinu kalorija.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o
vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava
kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad
210 otk./min.
Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava
svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval.
Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava
svakih 30 minuta.
Naziv
upozorenja
Vrsta upozorenja Opis
Kadenca
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije
Događaj, ponavljajuće
Možete postaviti broj kalorija.
Prilagođeno
Ponavljajuće
Možete odabrati postojeću
poruku ili stvoriti prilagođenu te
odabrati vrstu upozorenja.
Udaljenost
Ponavljajuće
Možete postaviti interval
udaljenosti.
Puls
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost pulsa ili
odabrati promjene zona.
Tempo
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost tempa.
®
®
Prilagođavanje vašeg uređaja
Trčanje/hodanje Ponavljajuće
Možete postaviti redovite odmore
hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost brzine.
Raspon
15
Naziv
upozorenja
Vrsta upozorenja Opis
Brzina hoda
Raspon
Možete postaviti gornji ili donji
broj zaveslaja po minuti.
Vrijeme
Događaj, ponavljajuće
Možete postaviti vremenski
interval.
Postavljanje upozorenja
1 Pritisnite tipku.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Postavke > Upozorenja.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje novog upozorenja za aktivnost odaberite
Dodaj novo.
• Za uređivanje postojećeg upozorenja odaberite naziv
upozorenja.
5 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
6 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti
ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
7 Po potrebi uključite upozorenje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja
(Upozorenja, stranica 15). Prilikom svakog prekoračenja ili pada
ispod navedenog raspona (minimalne i maksimalne vrijednosti)
prikazuje se poruka za upozorenja o vrijednostima izvan
raspona.
Auto Lap
Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap
Uređaj možete podesiti tako da funkciju Auto Lap možete
koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj
udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu izvedbe u
različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje ili svakih 5
kilometara).
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Odaberite Postavke > Dionice.
4 Odaberite opciju:
• Za uključivanje ili isključivanje funkcije Auto Lap odaberite
prekidač.
• Za podešavanje udaljenosti između dionica odaberite
Auto Lap.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i
vibrirati (Postavke sustava, stranica 16).
Uključivanje funkcije ručnog označavanja dionice
Dionicu možete označiti bilo kada i na bilo kojoj udaljenosti ako
tijekom mjerenih aktivnosti kao što su trčanje ili biciklizam
dvaput dodirnete dodirni zaslon.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Odaberite Postavke > Dionice > Ručno označ. dionice.
Prilikom svakog označavanja dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Ako je uključeno vibriranje, uređaj će i
vibrirati (Postavke sustava, stranica 16).
Funkcija dionice ostaje uključena za odabranu aktivnost dok je
ne isključite.
16
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Možete koristiti funkciju Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je funkcija korisna ako
vaša aktivnost obuhvaća semafore ili druga mjesta gdje trebate
usporiti ili stati.
NAPOMENA: Uređaj ne bilježi podatke i aktivnosti dok je mjerač
vremena zaustavljen ili pauziran.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Postavke > Auto Pause.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Tempo kako biste automatski pauzirali mjerač
vremena kada se vaš tempo spusti ispod određene
vrijednosti.
• Odaberite Brzina kako biste automatski pauzirali mjerač
vremena kad se vaša brzina spusti ispod određene
vrijednosti.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju automatskog pomicanja možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima dok je uključen mjerač
vremena.
1 Pritisnite tipku.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Postavke > Automatsko pomicanje.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite brzinu prikaza.
Telefon i Bluetooth postavke
Držite dodirni zaslon, a zatim odaberite Postavke > Telefon.
Status: Prikazuje trenutni status Bluetooth veze i omogućuje
vam uključivanje ili isključivanje Bluetooth bežične
tehnologije.
Obavijesti: Na temelju vaših odabira uređaj automatski
uključuje i isključuje pametne obavijesti (Omogućavanje
Bluetooth obavijesti, stranica 2).
Uparivanje telefona: Povezuje vaš uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom koji je opremljen Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Upozorenja za povezanost: Upozorava vas kada se upareni
pametni telefon povezuje ili prekida vezu.
Zaustavi LiveTrack: Omogućuje vam da zaustavite aktivnu
LiveTrack sesiju.
Sinkronizacija: Omogućuje prijenos podataka između uređaja i
aplikacije Garmin Connect Mobile.
Postavke sustava
Držite dodirni zaslon, a zatim odaberite Postavke > Sustav.
Autom. zaključ.: Automatski zaključava dodirni zaslon kako bi
se spriječilo slučajno dodirivanje zaslona. Pritiskom na tipku
možete otključati dodirni zaslon.
Jezik: Postavlja jezik sučelja uređaja.
Vrijeme: Postavljanje formata vremena i izvora lokalnog
vremena (Postavke vremena, stranica 17).
Datum: Omogućuje ručno postavljanje datuma i formata
datuma.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Orijentacija: Omogućuje promjenu orijentacije zaslona. Ovime
vam se omogućuje da sat nosite s tipkom na lijevoj ili desnoj
strani.
Side Swipe: Omogućuje vam da omogućite, onemogućite ili
promijenite smjer kretanja za kontrolu Side Swipe.
Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje načina rada, vremena
isteka i svjetline pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 17).
Vibracija: Uključuje ili isključuje vibraciju i postavlja intenzitet
vibracije.
Bez ometanja: Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za prikaz podataka
(Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 17).
Snimanje podat.: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija bilježenja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali možda
ćete morati češće puniti bateriju.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki
uređaja na tvornički zadane vrijednosti (Vraćanje svih
zadanih postavki, stranica 21).
NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay
novčanik, vraćanjem uređaja na tvorničke postavke briše se i
novčanik s vašeg uređaja.
Nadogradnja softvera: Omogućuje provjeru nadogradnji
softvera.
Opis: Prikazuje ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
Postavke vremena
Držite dodirni zaslon, a zatim odaberite Postavke > Sustav >
Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Podešav. vremena: Omogućuje ručno ili automatsko
postavljanje vremena ovisno o uparenom mobilnom uređaju.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Ručno podešavanje vremena
Prema zadanim postavkama vrijeme se automatski postavlja
kada se vívoactive 3 uređaj upari s mobilnim uređajem.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vrijeme > Podešav.
vremena > Ručno.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
Postavljanje alarma
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Satovi > Alarmi > Dodaj novo.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
4 Odaberite Ponavljanje i odaberite opciju.
Brisanje alarma
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Satovi > Alarmi.
3 Odaberite alarm, a zatim odaberite Ukloni.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Satovi > Mjerač vremena.
Prilagođavanje vašeg uređaja
3 Unesite vrijeme.
4 Odaberite Početak.
5 Po potrebi odaberite dodirni zaslon za dodatne opcije.
Korištenje štoperice
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Satovi > Štoperica.
3 Pritisnite tipku.
Postavke pozadinskog osvjetljenja
Držite dodirni zaslon, a zatim odaberite Postavke > Sustav >
Pozadinsko osvjetljenje.
Način rada: Postavlja pozadinsko osvjetljenje tako da se uključi
kada stupite u interakciju s uređajem, što uključuje primanje
obavijesti i korištenje tipkama, dodirnim zaslonom ili
kontrolom Side Swipe.
Kretnja: Postavlja pozadinsko osvjetljenje tako da se uključi
kada zakrenete zapešće prema tijelu kako biste vidjeli uređaj.
Ako ovu funkciju želite upotrebljavati samo tijekom mjerenih
aktivnosti, odaberite Samo tijekom aktiv..
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Svjetlina: Postavlja razinu svjetline pozadinskog osvjetljenja. Za
vrijeme aktivnosti pozadinsko osvjetljenje je najjače moguće.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja možete promijeniti u svom Garmin Connect
računu putem aplikacije Garmin Connect Mobile ili web-mjesta
usluge Garmin Connect. Neke su postavke dostupne samo
putem vašeg Garmin Connect računa i ne mogu se mijenjati
putem uređaja.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite sliku svog
uređaja i zatim odaberite Postavke uređaja.
• Na web-mjestu usluge Garmin Connect u widgetu za uređaje
odaberite Postavke uređaja.
Nakon prilagođavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi
se promjene primijenile na uređaj (Upotreba aplikacije Garmin
Connect Mobile, stranica 14, Korištenje usluge Garmin Connect
na računalu, stranica 14).
Postavke uređaja na Garmin Connect računu
U svojem Garmin Connect računu odaberite svoj uređaj za
prikaz postavki uređaja.
NAPOMENA: Neke se postavke prikazuju u podkategoriji u
izborniku s postavkama. Ovi se izbornici s postavkama mogu
promijeniti nadogradnjom aplikacije ili web-mjesta.
Praćenje aktivnosti: Uključuje i isključuje funkcije za praćenje
aktivnosti.
Izgled: Omogućuje vam promjenu izgleda sata, widgeta i
prečaca koji se prikazuju u izborniku kontrola (Prilagođavanje
izbornika kontrola, stranica 15).
Automatsko pokretanje aktivnosti: Uređaju omogućuje
automatsko stvaranje i spremanje mjerenih aktivnosti kad
funkcija Move IQ prepozna da ste prešli minimalni vremenski
prag zadan za hodanje ili trčanje. Minimalni vremenski prag
za trčanje i hodanje možete postaviti sami.
Automatska nadogradnja aplikacija: Uređaju omogućuje
automatsko primanje nadogradnji za Connect IQ aplikacije.
17
Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija bilježenja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali možda
ćete morati češće puniti bateriju.
Format datuma: Postavlja format mjeseca i dana.
Udaljenost: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
Ciljevi: Omogućuje vam postavljanje prilagođenog cilja dnevnog
broja koraka i penjanja na katove. Ako omogućite funkciju
Automatski cilj, uređaj će automatski odrediti ciljni broj
koraka. Možete postaviti i ciljni broj minuta intenzivnog
vježbanja tjedno.
Animacije cilja: Omogućuje uključivanje i isključivanje
animacija ciljeva ili njihovo isključivanje samo tijekom
aktivnosti. Animacije ciljeva pojavljuju se za ciljni broj koraka
u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni broj
minuta intenzivnog vježbanja.
Zone pulsa: Omogućuje procjenu vašeg maksimalnog pulsa i
određivanje prilagođenih zona pulsa.
Jezik: Postavlja jezik sučelja uređaja.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj se oglašava i vibracijama ako je to omogućeno.
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja. Funkcija Move IQ automatski otkriva aktivnosti kao
što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili upotreba
orbitreka.
Orijentacija: Omogućuje promjenu orijentacije zaslona. Ovime
vam se omogućuje da sat nosite s tipkom na lijevoj ili desnoj
strani.
Preferirani uređaj za praćenje aktivnosti: Postavlja ovaj
uređaj kao vaš primarni uređaj za praćenje aktivnosti kada je
s aplikacijom povezano više od jednog uređaja.
Zvukovi i upozorenja: Omogućuje vam prilagodbu alarma i
telefonskih obavijesti. Možete uključiti i isključiti funkciju Bez
ometanja tijekom spavanja.
Tekstualni odgovori: Omogućuje vam prilagodbu popisa
automatskih odgovora na tekstualne poruke. Ova je funkcija
dostupna samo za pametne telefone sa sustavom Android.
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Zapešće za uređaj: Određivanje zapešća na kojem će se
uređaj nositi.
NAPOMENA: Ova se postavka koristi za treniranje snage i
kretnje.
Korisničke postavke uređaja na Garmin Connect
računu
Na Garmin Connect računu odaberite Postavke > Korisničke
postavke.
SAVJET: Neke korisničke postavke dostupne su u izborniku
vívoactive 3 Postavke uređaja.
Osobni podaci: Omogućuje unos osobnih pojedinosti kao što
su datum rođenja, spol, visina i težina.
Spavanje: Omogućuje unos vremena u kojem obično spavate.
Duljina koraka: Omogućuje uređaju točniji izračun prijeđene
udaljenosti pomoću prilagođene duljine koraka pri hodanju i
trčanju. Unesite poznatu udaljenost i broj koraka koji vam je
za tu udaljenost potreban, a Garmin Connect će izračunati
duljinu vašeg koraka.
Jedinice: Omogućuje odabir statutnih ili metričkih mjernih
jedinica.
18
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Uparivanje bežičnih senzora
Prilikom prvog povezivanja bežičnog ANT+ ili Bluetooth senzora
s uređajem Garmin potrebno je upariti uređaj i senzor. Nakon
uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada
pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.
SAVJET: Neki ANT+ senzori automatski se uparuju s vašim
uređajem kada pokrenete aktivnost dok je senzor uključen i blizu
uređaja.
1 Udaljite se najmanje 10 m (33 ft) od drugih bežičnih senzora.
2 Ako uparujete senzor pulsa, najprije ga stavite.
Senzor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
Držite
dodirni zaslon.
3
4 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
5 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od senzora i pričekajte
dok se uređaj upari sa senzorom.
Kada se uređaj poveže sa senzorom, na vrhu zaslona
pojavljuje se ikona.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Kalibriranje pedometra
Prije kalibriranja pedometra morate upariti uređaj i pedometar
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 18).
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Pedometar >
Faktor kalibracije.
3 Prilagodite faktor kalibracije:
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 18).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Bežični senzori
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 18).
• Postavite veličinu kotača (Kalibriranje senzora brzine,
stranica 19).
• Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 9).
Kalibriranje senzora brzine
Prije kalibriranja senzora brzine morate upariti uređaj i
kompatibilan senzor brzine (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 18).
Ručno kalibriranje je dodatna mogućnost i može povećati
točnost.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Brzina/kadenca >
Veličina kotača.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Automatski za automatsko izračunavanje
veličine kotača i kalibriranje senzora brzine.
• Odaberite Ručno i unesite veličinu kotača kako biste
ručno kalibrirali senzor brzine (Veličina i opseg kotača,
stranica 23).
Svjesnost o situaciji
Vaš vívoactive 3 uređaj može se koristiti s Varia pametnim
svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi povećanja svjesnosti
o situaciji. Dodatne informacije o uređaju Varia potražite u
korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati vívoactive 3 softver
prije uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Connect Mobile, stranica 19).
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Informacije o uređaju
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
2 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
3 Napunite uređaj do kraja.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 2).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile
(Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile, stranica 14).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Nadogradnja se primjenjuje kada uređaj koristite aktivno.
Uređaj se ponovno postavlja po dovršetku nadogradnje.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express
Prije nadogradnje softvera uređaja potrebno je preuzeti i
instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati uređaj (Korištenje
usluge Garmin Connect na računalu, stranica 14).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje
nadogradnje, prekinite vezu uređaja s računalom.
Uređaj će instalirati nadogradnju.
Prikaz informacija o uređaju
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Opis.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak za punjenje na
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
uređaju.
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Sustav > Postavke > Opis.
Informacije o uređaju
19
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena litij-polimerska baterija koja se može
puniti
Trajanje baterije
Do 7 dana kao pametni sat (s mjerenjem pulsa)
Do 13 sati u GPS načinu rada
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
Raspon temperature Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
za punjenje
2 U uređaj umetnite jednu stranu iglice s oprugom za novu
Bežične frekvencije/ 2,4 GHz pri 8 dBm nominalno
protokoli
• ANT+ bežični komunikacijski protokol
• Bluetooth 4.2 tehnologija
13,56 MHz pri -40 dBm nominalno, NFC bežična
tehnologija
3 Povucite brzospojnu iglicu i poravnajte iglicu s oprugom sa
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Zamjena narukvica
Uređaj je kompatibilan sa standardnim narukvicama za brzo
skidanje širine 20 mm. Posjetite buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi.
1 Povucite brzospojnom iglicom À po iglici s oprugom kako
biste uklonili narukvicu.
20
narukvicu.
suprotnom stranom uređaja.
4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu druge narukvice.
Rješavanje problema
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
vívoactive 3 uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na pametnom
telefonu.
• Postavite telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od
uređaja.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile, odaberite
ili , a zatim odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj
uređaj.
• Na uređaju držite tipku, a zatim odaberite kako biste uključili
Bluetooth tehnologiju i prešli u način rada za uparivanje.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
3 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
4 Krećite se prema dolje do druge stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
5 Odaberite svoj jezik.
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
pametnim telefonom ili kad uređaj primi GPS signale. Kada
promijenite vremensku zonu, za postavljanje ispravnog vremena
i ažuriranje ljetnog/zimskog računanja vremena potrebno je
sinkronizirati uređaj.
1 Držite dodirni zaslon, a zatim odaberite Postavke > Sustav >
Vrijeme.
2 Provjerite je li opcija Automatski omogućena.
3 Odaberite opciju:
• Provjerite prikazuje li se na vašem pametnom telefonu
točno lokalno vrijeme i zatim sinkronizirajte uređaj s
pametnim telefonom (Upotreba aplikacije Garmin Connect
Mobile, stranica 14).
Rješavanje problema
• Pokrenite aktivnost na otvorenom, izađite na područje s
neometanim pogledom na nebo i pričekajte dok uređaj
primi satelitske signale.
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 17).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 17).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju ako ne koristite
funkcije povezivosti (Isključivanje Bluetooth veze s pametnim
telefonom, stranica 3).
• Isključite praćenje aktivnosti (Praćenje aktivnosti, stranica 5).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 2).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 4).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
senzora pulsa na zapešću, stranica 5).
Praćenje aktivnosti
Ponovno pokretanje uređaja
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite tipku pritisnutom 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite tipku pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili
uređaj.
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti. Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay
novčanik, vraćanjem uređaja na tvorničke postavke briše se i
novčanik s vašeg uređaja.
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Držite dodirni zaslon.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vraćanje zadanih postavki
> Da.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Poboljšavanje preciznosti izračuna minuta
intenzivnog vježbanja i kalorija
Preciznost procjene tih vrijednosti možete poboljšati hodanjem ili
trčanjem u trajanju od 15 minuta.
1 Na satu povucite prstom za prikaz widgeta Moj dan.
2 Odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu.
Očitana temperatura nije točna
Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor
temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili
najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba
i pričekati 20 do 30 minuta.
Možete koristiti i opcionalni tempe vanjski senzor temperature
za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Dodatak
21
% maks.p.: Postotak maksimalnog pulsa.
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura snimljena u
zadnja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura snimljena u zadnja
24 sata.
Br.kat.s kojih ste se spustili: Ukupan broj katova s kojih ste se
spustili u danu.
Broj katova na koje ste se popeli: Ukupan broj katova na koje
ste se popeli u danu.
Broj zaveslaja u zadnjem intervalu: Ukupan broj zaveslaja za
zadnji dovršeni interval.
Broj zaveslaja zadnje udaljenosti: Ukupan broj zaveslaja za
zadnju prijeđenu duljinu bazena.
Brz. dion.: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zaveslaja: Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja intervala: Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutnog intervala.
Brzina zaveslaja zadnje duljine: Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brzina zaveslaja zadnjeg intervala: Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnjeg dovršenog intervala.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Katovi u minuti: Broj katova na koje ste se popeli u minuti.
Koraci: Broj koraka tijekom trenutne aktivnosti.
Koraci dionice: Broj koraka tijekom trenutne dionice.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Nadm. vis.: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine
mora.
Pr.zav./dulj.u int: Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom
trenutnog intervala.
Pros.puls dion., % od maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
22
Pros.zavesl./duljina: Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom
trenutne aktivnosti.
Prosj. udalj. po zaveslaju: Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosj. vertikalna brzina u 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi
za vertikalnu brzinu.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls, % od maksimalnog: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječan SWOLF: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 9).
Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina zaveslaja: Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječni tempo na 500 m: Prosječni tempo veslanja na
500 metara za trenutnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
SWOLF intervala: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
SWOLF zadnje udaljenosti: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
T.na500m: Trenutni tempo veslanja na 500 metara.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo na 500 m u dionici: Prosječni tempo veslanja na
500 metara za trenutnu dionicu.
Tempo na 500 m u zadnjoj dionici: Prosječni tempo veslanja
na 500 metara za zadnju dionicu.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Tempo zadnje duljine: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Udalj. po zavesl. u intervalu: Prosječna prijeđena udaljenost
po zaveslaju tijekom trenutnog intervala.
Udalj. po zavesl. u zad. interv.: Prosječna prijeđena udaljenost
po zaveslaju tijekom zadnjeg dovršenog intervala.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Udaljenost po zaveslaju: Prijeđena udaljenost po zaveslaju.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Dodatak
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zaveslaji: Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zaveslaji u intervalu: Ukupan broj zaveslaja za trenutni
interval.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Veličina i opseg kotača
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
27 × 1-1/4
2161
20 × 1,75
1515
27 × 1-3/8
2169
20 × 1-3/8
1615
29 x 2,1
2288
22 × 1-3/8
1770
29 x 2,2
2298
22 × 1-1/2
1785
29 x 2,3
2326
24 × 1
1753
650 x 20C
1938
24 × 3/4
1785
650 x 23C
1944
24 × 1-1/8
1795
650 × 35A
2090
24 × 1,75
1890
650 × 38B
2105
24 × 1-1/4
1905
650 × 38A
2125
24 × 2,00
1925
700 × 18C
2070
24 × 2,125
1965
700 × 19C
2080
26 × 7/8
1920
700 × 20C
2086
26 × 1-1,0
1913
700 × 23C
2096
26 × 1
1952
700 × 25C
2105
26 × 1,25
1953
700C cjevasti
2130
26 × 1-1/8
1970
700 × 28C
2136
26 × 1,40
2005
700 × 30C
2146
26 × 1,50
2010
700 × 32C
2155
26 × 1,75
2023
700 × 35C
2168
26 × 1,95
2050
700 × 38C
2180
26 × 2,00
2055
700 × 40C
2200
26 × 1-3/8
2068
700 × 44C
2235
26 × 2,10
2068
700 × 45C
2242
26 × 2,125
2070
700 × 47C
2268
Dodatak
23
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
24
Dodatak
Indeks
lokacije 13
brisanje 13
A
M
aktivnosti 8, 9, 15
dodavanje 8
favoriti 8
pokretanje 8
prilagođeno 8
spremanje 8
alarmi 15, 17
ANT+ senzori 18, 19
aplikacije 2, 3, 11
pametni telefon 2, 8
Auto Lap 16
Auto Pause 16
automatsko pomicanje 16
maksimalni VO2 5, 23
minute intenzivnog vježbanja 6, 21
mjerač odbrojavanja 17
mjerač vremena 8, 9
odbrojavanje 17
mjerenje udarca 10
mjerne jedinice 17
B
baterija
maksimiziranje 3, 17, 21
punjenje 19
biciklizam 9
Bluetooth senzori 18
Bluetooth tehnologija 2, 3, 16, 20
brisanje
osobni rekordi 13
stari podaci 14
C
ciljevi 18
Connect IQ 2, 3
Č
čišćenje uređaja 20
D
daskanje na snijegu 9
dionice 14, 16
doba dana 17, 20
dogleg 10
duljine 9
G
Garmin Connect 2, 12, 14, 17–19
spremanje podataka 14
Garmin Express, nadogradnja softvera 19
Garmin Pay 3, 4
glavni izbornik, prilagođavanje 7
GPS 1
signal 21
green view, lokacija zastavice 10
I
ID jedinice 19
ikone 1
intervali 9
izbornik 1
Izbornik kontrola 15
izgled sata 1
izgledi sata 3, 14
K
kadenca
senzori 19
upozorenja 16
kalendar 12
kalibracija, kompas 13
kalorija, upozorenja 16
kalorije 21
karte 13
kartica s rezultatima 11
kompas 10, 13
kalibracija 13
kontrola Side Swipe 1
korisnički profil 12
L
layup 10
licenca 19
lokacija zastavice, green view 10
Indeks
N
način rada za spavanje 3, 6
nadogradnje, softver 19
navigacija 13
zaustavljanje 13
NFC 3
novčanik 3
nožni senzor 18
O
obavijesti 2
tekstualne poruke 2
telefonski pozivi 2
opasnosti 10
Oprema 18, 21
osobni rekordi 12, 13
brisanje 13
P
pametni telefon 3, 6, 11, 20
aplikacije 2, 8
uparivanje 2, 20
pedometar 1, 18
plaćanja 3, 4
plivanje 9
podaci
prijenos 11, 14
spremanje 11, 14
podatkovna polja 1, 3, 9, 15, 21
ponovno postavljanje uređaja 21
postavke 6, 7, 11, 15–18, 21
uređaj 17
postavke sustava 16
povijest 13
pozadinsko osvjetljenje 1, 17
praćenje aktivnosti 5, 6
praćenje rezultata 11
prečaci 1, 15
prijenos podataka 14
prilagođavanje uređaja 11, 15
profili, korisnik 12
puls 1, 4
monitor 4
senzor 5
uparivanje senzora 4
upozorenja 16
zone 5, 12, 14
Puls, zone 5
punjenje 19
spremanje aktivnosti 8, 9
spremanje podataka 11, 14
stari podaci 9, 14
prikaz 11
slanje na računalo 11, 14
statistika 11
staze
odabir 10
preuzimanje 10
reprodukcija 10
swolf rezultat 9
Š
štoperica 17
T
tekstualne poruke 2
telefonski pozivi 2
tempe 19, 21
temperatura 19, 21
tipke 1, 20
traka za trčanje 9
trening u zatvorenom 8, 9
treniranje 2
kalendar 12
planovi 12
stranice 9
U
udaljenost, upozorenja 16
uparivanje
ANT+ senzori 4
pametni telefon 2, 20
senzori 18
upozorenja 15, 16
upravljanje glazbom 7
USB 19
V
veličina bazena
postavljanje 9
prilagođeno 9
veličine kotača 19, 23
VIRB daljinski upravljač 7
vježbanje 12
vremenske zone 17
vrijeme 7, 17
postavke 17
upozorenja 16
W
widgeti 1, 3, 4, 6, 7
Z
zaključavanje, zaslon 1, 16
zamjenski dijelovi 20
zaslon 17
zaslon osjetljiv na dodir 1
zaveslaji 9
zone
puls 5
vrijeme 17
R
razina stresa 7
remeni 20
rješavanje problema 4, 20, 21
runda golfa, završetak 11
S
sat 17
satelitski signali 1, 21
senzori bicikla 19
senzori za brzinu i kadencu 1, 19
skijanje
alpsko 9
daskanje na snijegu 9
snaga (sila), upozorenja 16
softver
nadogradnja 19
verzija 19
specifikacije 20
25
support.garmin.com
Rujan 2018
190-02270-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising