Garmin | vívoactive® 3 | User manual | Garmin vívoactive® 3 Brukerveiledning

Garmin vívoactive® 3 Brukerveiledning
VÍVOACTIVE 3
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB og vívoactive er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre land.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Side Swipe™, tempe™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registrert varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et varemerke for Google, Inc. Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og
andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. The Cooper
Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive
eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A03190
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Tips for berøringsskjerm ........................................................ 1
Låse og låse opp berøringsskjermen ................................ 1
Bruke kontrollmenyen ............................................................ 1
Side Swipe kontrolltips ........................................................... 1
Ikoner .......................................................................................... 1
Smarte funksjoner .......................................................... 2
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 2
Tilkoblede funksjoner .................................................................. 2
Telefonvarsler ........................................................................ 2
Aktivere Bluetooth varsler ................................................. 2
Vise varsler ....................................................................... 2
Svare på en tekstmelding .................................................. 2
Motta et innkommende anrop ........................................... 2
Administrere varsler .......................................................... 2
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth ..................... 3
Bruke Ikke forstyrr-modusen .................................................. 3
Finne telefonen din ................................................................ 3
Connect IQ – funksjoner ............................................................. 3
Laste ned Connect IQ funksjoner .......................................... 3
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ......................................................................... 3
Garmin Pay™ .................................................................. 3
Konfigurere Garmin Pay lommeboken ........................................ 3
Betale for et kjøp med klokken ................................................... 3
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken ................................ 3
Administrere Garmin Pay lommeboken ................................. 4
Endre Garmin Pay passordet ..................................................... 4
Pulsfunksjoner ............................................................... 4
Pulsmåling på håndleddet .......................................................... 4
Ha på deg enheten ................................................................ 4
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 4
Vise pulswidgeten .................................................................. 4
Sende pulsdata til Garmin enheter ........................................ 4
Slå av pulsmåleren på håndleddet ........................................ 5
Om pulssoner ............................................................................. 5
Angi pulssoner ....................................................................... 5
Pulssoneberegninger ............................................................. 5
Om kondisjonsberegninger ......................................................... 5
Beregne VO2-maks ............................................................... 5
Aktivitetsmåling .............................................................. 5
Automatisk mål ........................................................................... 5
Bruke bevegelsesvarsler ............................................................ 5
Søvnsporing ................................................................................ 6
Intensitetsminutter ...................................................................... 6
Opparbeide seg intensitetsminutter ....................................... 6
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 6
Innstillinger for aktivitetsmåling ................................................... 6
Slå av aktivitetsmåling ........................................................... 6
Widgets........................................................................... 6
Vise widgeter .............................................................................. 6
Tilpasse widgetløkken ............................................................ 6
Om Min dag ........................................................................... 7
Vise værwidgeten .................................................................. 7
Pulsvariasjoner og stressnivå ..................................................... 7
Bruke widgeten for stressnivå ................................................ 7
VIRB fjernkontroll ........................................................................ 7
Kontrollere et VIRB actionkamera .......................................... 7
Musikkontroller ............................................................................ 7
Kontrollere musikkavspilling ................................................... 7
Programmer og aktiviteter ............................................. 7
Innholdsfortegnelse
Starte en aktivitet ........................................................................ 7
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 8
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 8
Legge til en egendefinert aktivitet ............................................... 8
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet ....................................... 8
Innendørsaktiviteter .................................................................... 8
Registrere en styrketreningsaktivitet ...................................... 8
Kalibrere tredemølledistansen ............................................... 8
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 8
Ta en løpetur .......................................................................... 9
Legge ut på tur ....................................................................... 9
Se skiturene dine ................................................................... 9
Legge på svøm i et basseng ...................................................... 9
Angi bassengstørrelsen ......................................................... 9
Svømmeterminologi ............................................................... 9
Golf ............................................................................................. 9
Laste ned golfbaner ............................................................... 9
Spille golf ............................................................................... 9
Hullinformasjon ...................................................................... 9
Endre flaggplassering ..................................................... 10
Vise retningen til flagget .................................................. 10
Vise avstander for layup og dogleg ..................................... 10
Vise hindre ........................................................................... 10
Måle et slag med AutoShot-funksjonen ............................... 10
Føre poengregnskap ............................................................ 10
Angi metode for poengregning ........................................ 10
Registrere golfstatistikk ................................................... 11
Føre golfstatistikk ............................................................ 11
Vise slaghistorikken din ....................................................... 11
Vise rundesammendraget ditt .............................................. 11
Avslutte en runde ................................................................. 11
Golfinnstillinger .................................................................... 11
Innstillinger for poengregnskap ....................................... 11
Garmin Golf appen ............................................................... 11
Trening.......................................................................... 11
Konfigurere brukerprofilen ........................................................ 11
Treningsmål ......................................................................... 11
Treningsøkter ............................................................................ 11
Følge en treningsøkt ............................................................ 11
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................ 12
Starte dagens treningsøkt ............................................... 12
Vise planlagte treningsøkter ............................................ 12
Tilpasningsdyktige treningsplaner ....................................... 12
Personlige rekorder .................................................................. 12
Vise personlige rekorder ...................................................... 12
Gjenopprette en personlig rekord ........................................ 12
Slette en personlig rekord .................................................... 12
Slette alle personlige rekorder ............................................. 12
Navigasjon.................................................................... 12
Lagre posisjonen din ................................................................ 12
Slette en posisjon ................................................................. 13
Navigere til en lagret posisjon .................................................. 13
Navigere tilbake til start ............................................................ 13
Stoppe navigasjon .................................................................... 13
Kompass ................................................................................... 13
Kalibrere kompasset manuelt .............................................. 13
Logg............................................................................... 13
Bruke historikk .......................................................................... 13
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 13
Garmin Connect ........................................................................ 13
Bruke Garmin Connect Mobile ............................................. 14
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ............................ 14
Tilpasse enheten.......................................................... 14
Endre urskiven .......................................................................... 14
Opprette en egendefinert urskive ........................................ 14
i
Endre kontrollmenyen ............................................................... 14
Innstillinger for aktiviteter og apper ........................................... 14
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 15
Varsler .................................................................................. 15
Angi et varsel .................................................................. 15
Auto Lap ............................................................................... 15
Markere runder ved hjelp av Auto Lap funksjonen ......... 15
Slå på den manuelle rundefunksjonen ................................ 15
Bruke Auto Pause® ............................................................. 16
Bruke Bla automatisk ........................................................... 16
Telefon og Bluetooth innstillinger ............................................. 16
Systeminnstillinger .................................................................... 16
Tidsinnstillinger .................................................................... 16
Tidssoner ........................................................................ 16
Angi klokkeslett manuelt ................................................. 16
Stille inn alarmen ............................................................. 16
Slette en alarm ................................................................ 16
Starte nedtellingstidtakeren ............................................ 16
Bruke stoppeklokken ....................................................... 17
Innstillinger for bakgrunnslys ............................................... 17
Endre måleenhetene ........................................................... 17
Garmin ConnectInnstillinger for ................................................ 17
Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din ............ 17
Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen .................. 17
Datafelter .................................................................................. 21
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 22
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 22
Symbolforklaring ....................................................................... 23
Indeks ............................................................................ 24
Trådløse sensorer ........................................................ 17
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 17
Fotsensor .................................................................................. 18
Kalibrere fotsensoren ........................................................... 18
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 18
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 18
Kalibrering av hastighetssensoren ....................................... 18
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 18
tempe ........................................................................................ 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Lade enheten ............................................................................ 18
Produktoppdateringer ............................................................... 19
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 19
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ..... 19
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 19
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten ........................................................... 19
Spesifikasjoner ......................................................................... 19
Ta vare på enheten .................................................................. 19
Rengjøre enheten ................................................................ 19
Bytte ut remmene ..................................................................... 19
Feilsøking...................................................................... 20
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 20
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 20
Enheten bruker feil språk .......................................................... 20
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ................................... 20
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 20
Starte enheten på nytt .............................................................. 20
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 20
Innhente satellittsignaler ........................................................... 20
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 20
Aktivitetsmåling ......................................................................... 20
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 20
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 20
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 20
Forbedre nøyaktigheten til intensitetsminutter og kalorier ... 21
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 21
Få mer informasjon ................................................................... 21
Tillegg............................................................................ 21
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Låse og låse opp berøringsskjermen
Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre at du trykker på
knapper på skjermen utilsiktet.
1 Hold inne knappen.
2 Velg .
Berøringsskjermen låses og reagerer ikke på berøring før du
låser den opp.
3 Hold inne knappen for å låse opp berøringsskjermen.
Bruke kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder tilpassbare snarveier, blant annet for
å slå på Ikke forstyrr-modusen, låse berøringsskjermen og slå
av enheten.
MERK: Du kan legge til, flytte om på og fjerne snarveiene i
kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 14).
1 Hold inne knappen på et hvilket som helst skjermbilde.
À Berøringsskjerm: Sveip oppover eller nedover for å bla
gjennom widgeter, funksjoner og menyer.
Trykk for å velge.
Sveip mot høyre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Under en aktivitet sveiper du mot høyre for å se urskiven og
widgeter.
Under en aktivitet dobbelttrykker du for å stoppe aktiviteten,
markere en ny runde, starte et nytt sett med repetisjoner eller
gå videre til neste trinn i en treningsøkt.
Hold inne for å se en meny med enhetsinnstillinger og
alternativer for gjeldende skjermbilde.
Á Knapp: Hold inne for å slå på enheten.
Hold inne for å se kontrollmenyen, inkludert for enhetsstrøm.
Trykk for å gå tilbake til urskiven fra et hvilket som helst
skjermbilde, unntatt under en aktivitet.
Trykk for å sette en aktivitet du holder på med, på pause.
 Side Swipe™ kontroll: Skyv oppover eller nedover på
ribbefeltet for å bla gjennom widgeter, dataskjermbilder og
menyer.
Når det vises et felt med knapper for + og -, kan du skyve
oppover eller nedover for å øke eller redusere verdiene i
feltet.
Tips for berøringsskjerm
• Hold fingeren på berøringsskjermen for å vise
alternativmenyen.
• Dra oppover eller nedover for å bla gjennom listene og
menyene.
• Sveip oppover eller nedover for å bla raskt.
• Trykk for å velge en knapp, et listeelement eller et
menyelement.
• Fra urskiven kan du sveipe oppover eller nedover for å bla
gjennom widgetene på enheten.
• Fra en widget trykker du for å vise flere widgetskjermbilder,
hvis de er tilgjengelige.
• Under en aktivitet kan du sveipe opp eller ned for å vise det
neste dataskjermbildet.
• Under en aktivitet sveiper du mot høyre for å se urskiven og
widgeter, og mot venstre for å gå tilbake til
aktivitetsdatafeltene.
• Utfør hvert menyvalg som en separat handling.
Innledning
2 Velg et alternativ.
Side Swipe kontrolltips
Side Swipe kontrollen er et berøringsområde på siden av
klokken der du kan bla gjennom lister og menyer og justere
noen feltverdier uten å skjule berøringsskjermen. Denne
funksjonen kan hjelpe deg med å navigere raskt gjennom
menyer ved å bruke en finger til å bla og en annen til å velge
elementer på berøringsskjermen.
• Skyv opp eller ned på Side Swipe kontrollen for å bla
gjennom widgeter, menyer og lister.
• Når det vises et felt med knapper for + og -, for eksempel
volum eller lysstyrke, kan du skyve oppover eller nedover for
å øke eller redusere verdiene i feltet.
• Tilpass blaretningen på Side Swipe kontrollen og
klokkeretningen i systeminnstillingene (Systeminnstillinger,
side 16).
Hvis du vil betjene Side Swipe kontrollen med tommelen, bør
du ha på deg klokken slik at knappen vender mot håndleddet
ditt. Hvis du vil bruke pekefingeren, bør du ha på deg klokken
slik at knappen vender fra håndleddet ditt.
Ikoner
Et blinkende ikon betyr at enheten søker etter et signal. Et solid
ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.
GPS-status
Status for smarttelefontilkobling
Status for pulsmåler
Status for fotsensor
Status for LiveTrack
Status for hastighets- og kadenssensor
Status for Varia™ sykkellykt
Status for Varia sykkelradar
tempe™ sensorstatus
1
VIRB
VIRB kamerastatus
Telefonvarsler
vívoactive 3 alarmstatus
Telefonvarsler krever at du parkobler enheten med en
kompatibel smarttelefon som er innenfor rekkevidde. Når du
mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.
®
Smarte funksjoner
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til vívoactive 3 enheten,
må den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen
og ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Velg et alternativ for å aktivere parkoblingsmodus på enheten
din:
• Hvis dette er første gang du konfigurerer enheten, trykker
du på knappen for å slå på enheten.
• Hvis du har hoppet over parkoblingsprosessen tidligere
eller parkoblet enheten med en annen smarttelefon,
holder du inne berøringsskjermen og velger Innstillinger
> Telefon > Parkoble telefon for å gå inn i
parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
®
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner du kan bruke med vívoactive 3enheten når du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon via
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på vívoactive
3 enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ™: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Vær: Brukes til å sjekke nåværende værforhold og
værmeldinger.
Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer
kompatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med vívoactive 3-enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt vívoactive 3-enhet som er
parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
2
Aktivere Bluetooth varsler
Før du kan aktivere varsler, må du parkoble vívoactive 3
enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen, side 2).
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Varsler.
3 Velg Under aktiviteter for å angi preferansene for varsler
som vises mens aktiviteter registreres.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg Ikke i løpet av aktivitet for å angi preferansene for
varsler som vises i klokkemodus.
6 Velg en varslingspreferanse.
7 Velg Tidsavbrudd.
8 Velg varighet for tidsavbruddet.
Vise varsler
Sveip på urskiven for å vise varslingswidgeten.
Velg et varsel.
Bla for å lese hele varselet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil foreta deg noe, velger du en handling, for
eksempel Lukk eller Svar.
De tilgjengelige handlingene avhenger av varslingstypen
og telefonens operativsystem.
• Sveip mot høyre for å gå tilbake til varslingslisten.
1
2
3
4
Svare på en tekstmelding
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for smarttelefoner
med Android™.
Når du får et tekstmeldingsvarsel på vívoactive 3 enheten din,
kan du sende et hurtigsvar ved å velge fra en liste med
meldinger. Du kan tilpasse meldingene i Garmin Connect
Mobile-appen.
MERK: Denne funksjonen sender tekstmeldinger med telefonen
din. Vanlige lengdebegrensninger på tekstmeldinger og avgifter
kan gjelde. Kontakt mobiloperatøren din hvis du vil ha mer
informasjon.
1 Sveip for å vise widgeten for varsling.
2 Velg et tekstmeldingsvarsel.
3 Velg Svar.
4 Velg en melding fra listen.
Telefonen sender den valgte meldingen som en
tekstmelding.
Motta et innkommende anrop
Når du mottar et anrop på den tilkoblede smarttelefonen, viser
vívoactive 3-enheten navnet eller telefonnummeret til den som
ringer. Du kan godta eller avvise anropet. Hvis enheten er koblet
til en smarttelefon med Android, kan du også avvise med en
tekstmelding ved å velge den fra en liste med meldinger på
vívoactive 3-enheten.
• Velg for å godta anropet.
• Velg for å avvise anropet.
• Hvis du vil avvise anropet og sende et svar på tekstmelding,
velger du og velger en melding fra listen.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på vívoactive 3 enheten.
Smarte funksjoner
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple smarttelefon, kan du bruke
varslingsinnstillingene på smarttelefonen til å velge
elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en smarttelefon med Android, går du inn i
Garmin Connect Mobile-appen, velger Innstillinger >
Smarte varsler.
®
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
1 Hold nede knappen for å vise kontrollmenyen.
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Pay™
Med Garmin Pay funksjonen kan du bruke klokken din til å
betale for kjøp i utvalgte butikker med kreditt- eller debetkort fra
en deltakende finansinstitusjon.
Konfigurere Garmin Pay lommeboken
vívoactive 3 enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av vibrasjoner og
bakgrunnslyset for varsler. Du kan for eksempel bruke denne
modusen når du sover eller ser på en film.
• Hvis du vil slå Ikke forstyrr-modusen av eller på, holder du
inne knappen og velger .
• Hvis du vil slå på Ikke forstyrr-modusen når du sover, går du
til enhetsinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen og
velger Lyder og varsler > Ikke forstyrr ved søvn.
Finne telefonen din
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold inne knappen.
2 Velg .
Linjer for signalstyrke vises på vívoactive 3-skjermen og en
du hører en lyd på smarttelefonen. Linjene blir lengre etter
hvert som du nærmer deg smarttelefonen.
3 Trykk på knappen for å avslutte søket.
Du kan legge til et eller flere kreditt- eller debetkort fra
samarbeidende kortleverandører i Garmin Pay lommeboken. Gå
til garmin.com/garminpay/banks for å se hvilke
finansinstitusjoner som er med.
1 Gå til Garmin Connect Mobile-appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
3 Velg Garmin Pay > Opprett lommeboken din.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Betale for et kjøp med klokken
Før du kan bruke klokken til å betale for kjøp, må du konfigurere
minst ett betalingskort.
Du kan bruke klokken til å betale for kjøp i en deltakende butikk.
1 Hold nede knappen.
2 Velg .
3 Tast inn det firesifrede passordet.
MERK: Hvis du angir passordet feil tre ganger, låses
lommeboken og du må tilbakestille passordet i Garmin
Connect Mobile-appen.
Det sist brukte betalingskortet vises.
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av Connect IQ Mobile-appen.
Du kan tilpasse enheten med urskiver, datafelt,
kontrollprogrammer og apper.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
®
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned funksjoner fra Connect IQ Mobile-appen,
må du parkoble vívoactive 3 enheten med en smarttelefon
(Parkoble smarttelefonen, side 2).
Connect IQ Mobile-appen fra
1 Installer og åpne
appbutikken på smarttelefonen.
2 Velg enheten din om nødvendig.
3 Velg en Connect IQ funksjon.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
Garmin Pay™
4 Hvis du har lagt til flere kort i Garmin Pay lommeboken, kan
du sveipe for å bytte til et annet kort (valgfritt).
Hold
klokken mot betalingsleseren med urskiven mot leseren
5
innen 60 sekunder.
Klokken vibrerer og viser et kontrollmerke når den er ferdig
med å kommunisere med leseren.
6 Hvis det er behov for det, følger du instruksjonene på
kortleseren for å fullføre transaksjonen.
TIPS: Når du har angitt passordet og det er riktig, kan du foreta
flere kjøp uten passkode i 24 timer mens du fortsatt har på deg
klokken. Hvis du tar av deg klokken eller deaktiverer pulsmåling,
må du angi passordet på nytt før du foretar et kjøp.
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken
Du kan legge til opptil ti kreditt- eller debetkort i Garmin Pay
lommeboken.
1 Gå til enhetssiden for vívoactive 3 i Garmin Connect Mobileappen, og velg Garmin Pay > .
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi kortinformasjonen
og legge til kortet i lommeboken.
Når kortet er lagt til, kan du velge kortet på klokken når du
betaler.
3
Administrere Garmin Pay lommeboken
Du kan se detaljert informasjon om hvert av betalingskortene
dine, og du kan deaktivere, aktivere eller slette et kort. Du kan
også deaktivere eller slette hele Garmin Pay lommeboken.
MERK: I noen land kan deltakende finansinstitusjoner begrense
lommebokfunksjonene.
1 Gå til enhetssiden for vívoactive 3 i Garmin Connect Mobileappen, og velg Garmin Pay > Administrer lommeboken.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil deaktivere et bestemt kort, velger du kortet og
velger Opphev.
Kortet må være aktivt for at du skal kunne foreta kjøp med
vívoactive 3-enheten.
• Hvis du vil deaktivere alle kortene i lommeboken
midlertidig, velger du Deaktiver lommeboken.
Du kan ikke betale med vívoactive 3-enheten før du har
opphevet deaktiveringen av minst ett kort ved bruk av
appen.
• Hvis du vil oppheve deaktiveringen av den deaktiverte
lommeboken, velger du Aktiver deaktivert lommebok.
• Hvis du vil slette et bestemt kort, velger du kortet og
deretter Slett.
Kortet slettes fra lommeboken. Hvis du ønsker å legge til
dette kortet i lommeboken senere, må du angi
kortinformasjonen på nytt.
• Hvis du vil slette alle kortene i lommeboken, velger du
Slett lommeboken.
Garmin Pay lommeboken og kortinformasjonen som er
knyttet til den, slettes. Du kan ikke betale med vívoactive
3-enheten før du har opprettet en ny lommebok og lagt til
et kort.
Endre Garmin Pay passordet
Du må vite passordet for å kunne endre det. Passordet kan ikke
gjenopprettes. Hvis du har glemt passordet, må du slette
lommeboken din, opprette en ny og angi kortinformasjonen på
nytt.
Du kan endre passordet som kreves for å åpne Garmin Pay
lommeboken på vívoactive 3-enheten.
1 Gå til enhetssiden for vívoactive 3 i Garmin Connect Mobileappen, og velg Garmin Pay > Tilbakestill passordet.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Neste gang du betaler med vívoactive 3-enheten, må du angi
det nye passordet.
Pulsfunksjoner
vívoactive 3-enheten har pulsmåler på håndleddet og er i tillegg
kompatibel med pulsmålere med bryststropp (selges separat).
Du kan se pulsdata på pulsdatawidgeten. Hvis pulsdata fra både
håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker enheten
pulsmålingsdata fra brystet.
Pulsmåling på håndleddet
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. vívoactive
3-enheten bør ikke bevege seg under løping eller trening for
at pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig.
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se Tips for unøyaktige pulsdata, side 4 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Vise pulswidgeten
Pulswidgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt
(bpm) og en graf over pulsen din. Grafen viser den nylige
pulsaktiviteten, høy og lav puls og fargekodede linjer som viser
tiden i hver pulssone (Om pulssoner, side 5).
1 Sveip på urskiven for å vise pulswidgeten.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise gjennomsnittlig
hvilepuls for de siste sju dagene.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra vívoactive 3-enheten din og
vise dem på parkoblede Garmin enheter. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Puls.
3 Velg et alternativ:
• Velg Sende i aktivitet for å sende pulsdata under
tidsstyrte aktiviteter (Starte en aktivitet, side 7).
• Velg Sende for å starte sendingen av pulsdata nå.
4 Parkoble vívoactive 3-enheten med den Garmin ANT+
kompatible enheten din.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
®
®
4
Pulsfunksjoner
Slå av pulsmåleren på håndleddet
På vívoactive 3 enheten er standardinnstillingen for Puls
Automatisk. Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på
håndleddet med mindre du parkobler enheten med en pulsmåler
med bryststropp.
MERK: Hvis du deaktiverer pulsmåling på håndleddet,
deaktiverer du også VO2-maksmåling, intensitetsminutter og
funksjonen for å måle stress døgnet rundt.
MERK: Hvis du deaktiverer pulsmåleren på håndleddet,
deaktiveres også registreringsfunksjonen på håndleddet for
Garmin Pay betalinger, og du må angi et passord før hver
betaling (Garmin Pay™, side 3).
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Puls > Av.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har
separate pulssoner for løping og sykling. Angi makspulsen din
for å oppnå høyest nøyaktighet for kaloridata under aktiviteten.
Du kan også angi hver enkelt pulssone. Du kan justere sonene
på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Pulssoner.
3 Velg Standard for å vise standardverdiene (valgfritt).
Standardverdiene kan brukes for løping og sykling.
4 Velg Løping eller Sykling.
5 Velg Innstilling > Angi egendefinert.
6 Velg Makspuls, og angi makspulsen din.
7 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
VO2-maks.-beregningen vises som et nummer og en
beskrivelse på enheten. På Garmin Connect kontoen din kan du
Aktivitetsmåling
se flere detaljer om kondisjonsberegningen din, inkludert
kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir deg en
pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person
av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du trener, kan
du senke kondisjonsalderen din.
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 22) og på www.CooperInstitute.org.
®
Beregne VO2-maks
Enheten trenger data fra pulsmåling og en rask gåtur eller
løpetur (på opptil 15 minutter) som du tok tiden på, for å kunne
vise kondisjonsberegningen.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Min statistikk > Kondisjon.
Hvis du allerede har registrert en rask gåtur eller løpetur
utendørs, kan det hende at en kondisjonsberegning vises.
Enheten viser på hvilken dato kondisjonsberegningen din ble
oppdatert sist. Enheten oppdaterer kondisjonsberegningen
din hver gang du fullfører en gå- eller løpetur på 15 minutter
eller mer utendørs. Du kan starte en
kondisjonsberegningstest for å få en oppdatert beregning.
3 Hvis du vil starte en kondisjonsberegningstest, sveiper du
opp og velger Test nå.
Følg
instruksjonene på skjermen for å få en
4
kondisjonsberegning.
Det vises en melding når testen er fullført.
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål À etter hvert som du beveger deg.
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. Enheten vibrerer også hvis vibrering
er slått på (Systeminnstillinger, side 16).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
5
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 3).
funksjonen har registrert at du har gått eller løpt. Du kan angi
minimumsperioden for løping og gange.
Move IQ: Lar deg slå Move IQ-hendelser av og på.
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > Av.
Widgets
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect Mobile-appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over
stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe
av.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med vívoactive 3 enheten.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Innstillinger for aktivitetsmåling
Vise widgeter
®
Opparbeide seg intensitetsminutter
vívoactive 3-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Garmin Move IQ™
Hold nede berøringsskjermen, og velg Innstillinger >
Aktivitetssporing.
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonene.
Bevegelses- varrsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. Enheten vibrerer
også for å varsle deg.
Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av
bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål,
daglige trappemål og ukentlige intensitetsminuttmål.
Intens.-minutter: Lar deg angi en pulssone for moderate
intensitetsminutter og en høyere pulssone for intense
intensitetsminutter. Du kan også bruke standardalgoritmen.
Auto. aktivitetsst.: Gjør det mulig for enheten å opprette og
lagre aktiviteter som du tar tiden på, automatisk når Move IQ-
6
Sveip oppover eller nedover på urskiven.
Tilpasse widgetløkken
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
Widgets
3 Velg et alternativ:
• Velg et element for å vise eller skjule det fra applisten,
eller for å omorganisere applisten.
• Velg Legg til for å legge til et element på applisten.
Om Min dag
Min dag-widgeten er et daglig øyeblikksbilde av aktiviteten din.
Dette er et dynamisk sammendrag som oppdateres i løpet av
dagen. Med én gang du går opp en trapp eller registrerer en
aktivitet, vises dette i widgeten. Statistikken omfatter registrerte
aktiviteter, intensitetsminutter for uken, etasjer oppover, skritt,
kaloriforbruk og annet. Du kan trykke på berøringsskjermen for å
velge å forbedre nøyaktigheten eller å vise flere målinger.
Vise værwidgeten
1 Sveip på urskiven for å vise værwidgeten.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise værdata per time eller
per dag.
3 Bla nedover for å vise værdata per dag.
Pulsvariasjoner og stressnivå
Enheten din analyserer pulsvariasjonen din mens du er inaktiv
for å fastsette det generelle stressnivået ditt. Trening, fysisk
aktivitet, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som
har innvirkning på resultatet. Stressnivåverdiene spenner fra 0 til
100, der 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 et lavt stressnivå, 51
til 75 et middels høyt stressnivå og 76 til 100 et høyt stressnivå.
Når du kjenner til stressnivået ditt, kan du enklere identifisere
stressende øyeblikk i løpet av dagen. Du får best resultat hvis
du har enheten på deg mens du sover.
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se stressnivået for hele døgnet, langvarige trender og
ytterligere detaljer.
Bruke widgeten for stressnivå
Widgeten for stressnivå viser gjeldende stressnivå og et
diagram med stressnivået for de siste timene. Den kan også
lede deg gjennom en pusteøvelse som hjelper deg med å
slappe av.
1 Sveip for å se widgeten for stressnivå når du sitter eller er
inaktiv.
TIPS: Hvis du er for aktiv til at klokken kan fastslå
stressnivået ditt, vises en melding i stedet for stressnivået.
Du kan sjekke stressnivået igjen etter flere minutter med
inaktivitet.
2 Trykk på berøringsskjermen for å vise et diagram over
stressnivået ditt de siste fire timene.
Blå linjer viser hvileperioder. Gule linjer viser stressperioder.
Grå linjer viser tidspunkter der du var for aktiv til at
stressnivået kunne fastslås.
3 Start en pusteøvelse ved å sveipe opp, velge Ja og angi
varigheten på pusteøvelsen i minutter.
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB widgeten skal vises i widgetløkken (Tilpasse
widgetløkken, side 6).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 Sveip på vívoactive 3 enheten for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Programmer og aktiviteter
4 Velg et alternativ:
• Trykk på berøringsskjermen for å spille inn video.
Videotelleren vises på vívoactive 3 skjermen.
• Trykk på berøringsskjermen for å avslutte innspillingen av
video.
• Sveip mot høyre, og trykk på berøringsskjermen for å ta et
bilde.
Musikkontroller
Med musikkontrollwidgeten kan du kontrollere musikken på
smarttelefonen ved hjelp av vívoactive 3-enheten. Widgeten
kontrollerer den aktive eller den sist brukte mediespillerappen på
smarttelefonen din. Hvis ingen mediespillere er aktive, viser ikke
widgeten informasjon om spor, og du må starte avspillingen fra
telefonen.
Kontrollere musikkavspilling
1 Start avspilling av en sang eller spilleliste på smarttelefonen.
2 Sveip på vívoactive 3-enheten for å vise
musikkontrollwidgeten.
Fremdriftslinjen À viser fremdriften for det gjeldende sporet.
3 Velg et alternativ:
• Velg
eller
for å hoppe til neste eller forrige spor.
• Velg eller for å stoppe avspillingen eller gjenoppta
avspillingen.
• Hvis du vil øke eller redusere volumet, velger du , og
velger eller .
TIPS: Du kan skyve Side Swipe kontrollen opp eller ned
for å justere volumet.
• Velg
>
for å blande sanger i spillelisten.
• Velg
>
for å endre repetisjonsmodus.
Programmer og aktiviteter
Enheten din leveres med en rekke programmer og aktiviteter.
Programmer: Programmer sørger for interaktive funksjoner på
enheten, blant annet navigering til lagrede posisjoner.
Aktiviteter: Enheten leveres med forhåndsinstallerte
programmer for innendørs- og utendørsaktiviteter, blant
annet for løping, sykling, styrketrening, golf og mer. Når du
starter en aktivitet, viser og registrerer enheten sensordata.
Du kan lagre disse og dele dem med nettsamfunnet Garmin
Connect.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå tilgarmin.com
/ataccuracy.
Connect IQ programmer: Du kan legge til funksjoner på
klokken din ved å installere programmer fra Connect IQ
mobilappen (Connect IQ – funksjoner, side 3).
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves).
1 Trykk på knappen.
7
2 Hvis dette er første gang du har startet en aktivitet, merker du
3
4
5
6
av i ruten ved siden av hver aktivitet for å legge den til i
favorittene dine. Deretter velger du Ferdig.
Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet blant favorittene dine.
• Velg , og velg en aktivitet fra den utvidede
aktivitetslisten.
Hvis aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et
sted med fri sikt mot himmelen.
TIPS: Hvis
vises på en grå bakgrunn, krever ikke
aktiviteten GPS-signaler.
Vent til det står Klar på skjermen.
Enheten er klar når den har registrert pulsen din, innhentet
GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene
(ved behov).
Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten,
side 18).
• Sveip oppover eller nedover for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Trykk på knappen.
2 Velg Ferdig.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre aktiviteten, velger du .
• Hvis du vil forkaste aktiviteten, velger du
.
Legge til en egendefinert aktivitet
Du kan opprette en egendefinert aktivitet og legge den til
aktivitetslisten.
1 Trykk på knappen.
2 Velg > > Opprett.
3 Velg en aktivitetstype.
4 Ved behov kan du redigere innstillingene for
aktivitetsprogrammet (Innstillinger for aktiviteter og apper,
side 14).
5 Når du er ferdig med å redigere, velger du Ferdig.
6 Velg et alternativ:
• Velg
for å legge til aktiviteten i favorittlisten din.
• Velg for å legge til aktiviteten i den utvidede -listen.
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet
Listen over favorittaktiviteter vises når du trykker på knappen på
urskiven, og den gir rask tilgang til aktivitetene du bruker mest.
Første gang du trykker på knappen for å starte en aktivitet, ber
enheten om at du velger favorittaktivitetene dine. Du kan når
som helst legge til eller fjerne favorittaktiviteter.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Favorittaktivitetene dine vises øverst på listen med en hvit
bakgrunn. Andre aktiviteter vises i den utvidede listen med en
svart bakgrunn.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en favorittaktivitet, velger du
aktiviteten, og deretter velger du Legg til favoritt.
• Hvis du vil fjerne en favorittaktivitet, velger du aktiviteten
og deretter Fjern favoritt.
8
Innendørsaktiviteter
vívoactive 3-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS
slås av for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Registrere en styrketreningsaktivitet
Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er
flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.
1 Trykk på knappen.
2 Velg Styrke.
3 Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
4 Start det første settet ditt.
Enheten teller antall repetisjoner. Repetisjonsantallet vises
når du har fullført minst seks repetisjoner.
TIPS: Enheten kan bare telle repetisjoner for én enkelt
bevegelse for hvert sett. Når du ønsker å bytte øvelse, bør du
avslutte settet og starte et nytt et.
5 Dobbeltrykk på berøringsskjermen for å fullføre settet.
Klokken viser totalt antall repetisjoner for settet. Etter flere
sekunder vises hviletidtakeren.
6 Hold eventuelt inne berøringsskjermen, velg Rediger forrige
sett og rediger antall repetisjoner.
7 Når du er ferdig med å hvile, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å starte det neste settet.
8 Gjenta for hvert styrketreningssett til aktiviteten er ferdig.
9 Når du har fullført det forrige settet, trykker du på knappen for
å stoppe tidtakeren.
10 Velg Ferdig > for å avslutte og lagre aktiviteten.
Kalibrere tredemølledistansen
For å kunne registrere mer nøyaktige distanser for
tredemølleløpingen din, kan du kalibrere tredemølledistansen
etter at du har løpt minst 1,5 km (1 engelsk mil) på en
tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du
kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller
etter hver løpeøkt.
1 Start en tredemølleaktivitet (Starte en aktivitet, side 7), og løp
minst 1,5 km (1 engelsk mil) på tredemøllen.
2 Når du har fullført løpeøkten, trykker du på knappen og
velger Ferdig.
Velg
et alternativ:
3
• Velg for å kalibrere tredemølledistansen for første gang.
Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.
• Hvis du vil kalibrere tredemølledistansen manuelt etter
første gangs kalibrering, velger du
> Kalibrer.
4 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen
på enheten din.
Friluftsaktiviteter
vívoactive 3-enheten leveres forhåndslastet med apper for
utendørsaktiviteter, for eksempel løping og sykling. GPS-en slås
Programmer og aktiviteter
på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til apper som bruker
standardaktiviteter, for eksempel kondisjon eller roing.
Ta en løpetur
Før du kan bruke en trådløs sensor for løpeturen, må du
parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse sensorer,
side 17).
1 Ta på deg de trådløse sensorene, for eksempel en fotsensor
eller pulsmåler (valgfritt).
Trykk
på knappen.
2
3 Velg Løping.
4 Når du bruker valgfrie trådløse sensorer, må du vente til
enheten har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
7 Start aktiviteten.
8 Sveip oppover eller nedover for å bla gjennom
dataskjermbilder.
9 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på knappen og
velger for å lagre aktiviteten.
Legge ut på tur
Før du kan bruke en trådløs sensor når du skal ut på sykkeltur,
må du parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 17).
1 Parkoble trådløse sensorer, for eksempel pulsmåler,
hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor (valgfritt).
2 Trykk på knappen.
3 Velg Sykling.
4 Når du bruker valgfrie trådløse sensorer, må du vente til
enheten har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
7 Start aktiviteten.
8 Sveip oppover eller nedover for å bla gjennom
dataskjermbilder.
9 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på knappen og
velger for å lagre aktiviteten.
Se skiturene dine
Enheten registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold inne berøringsskjermen.
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg og for å vise detaljer om siste tur, gjeldende turer og
totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Legge på svøm i et basseng
2 Velg Basseng.
3 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
4 Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
5
6
7
8
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
Start aktiviteten.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk.
Trykk på knappen når du hviler.
Fargene på skjermen inverteres, og hvileskjermbildet vises.
Trykk på knappen for å starte intervalltidtakeren igjen.
Når du har fullført aktiviteten, holder du inne knappen for å
stoppe aktivitetstidtakeren, og holder knappen inne igjen for å
lagre aktiviteten.
Angi bassengstørrelsen
1 Trykk på knappen.
2 Velg Basseng > Bassengstørrelse.
3 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og
som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Golf
Laste ned golfbaner
Før du kan spille på en bane for første gang, må du laste den
ned ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Last ned
golfbaner > .
2 Velg en golfbane.
3 Velg Last ned.
Når banen er ferdig lastet ned, vises den i listen over baner
på vívoactive 3-enheten.
Spille golf
Før du kan spille på en bane for første gang, må du laste den
ned ved hjelp av smarttelefonen din (Laste ned golfbaner,
side 9). De nedlastede banene oppdateres automatisk. Du bør
lade enheten før du spiller golf (Lade enheten, side 18).
1 Trykk på knappen.
2 Velg Golf.
3 Vent mens enheten finner satellittene.
4 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
5 Sveip opp- eller nedover for å bla gjennom hullene.
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
Hullinformasjon
Enheten beregner avstanden til fremre og bakre del av green,
og til den valgte flaggplasseringen (Endre flaggplassering,
side 10).
MERK: Pulsmåling er ikke tilgjengelig når du svømmer.
1 Trykk på knappen.
Programmer og aktiviteter
9
• Avstanden til fremre À og bakre Á del av nærmeste
hinder vises på skjermen.
• Du finner hindertypen  øverst på skjermen.
• Greenen vises som en halvsirkel à øverst på skjermen.
Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
• Hindre Ä vises under greenen på omtrentlige steder i
forhold til fairwayen.
Sveip
for å se andre hindre på det gjeldende hullet.
2
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Gjeldende hullnummer
Avstand til bakre del av greenen
Avstand til den valgte flaggplasseringen
Avstand til fremre del av greenen
Par for hullet
Kart over greenen
Endre flaggplassering
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et spill.
1 Velg kartet.
En større visning av greenen åpnes.
2 Sveip opp- eller nedover for å bla gjennom
flaggplasseringene.
indikerer den valgte flaggplasseringen.
3 Trykk på knappen for å godta flaggplasseringen.
Avstandene på skjermbildet for hullinformasjonen oppdateres
for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres
bare for den gjeldende runden.
Vise retningen til flagget
Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du
ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å
finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller
en sandgrop.
MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil.
Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til
kompasset.
1 Trykk på knappen.
2 Velg .
Pilen peker mot flaggposisjonen.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
1 Trykk på knappen.
2 Velg .
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Vise hindre
Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og
par 5-hull. Hindere som har innvirkning på hvordan du velger å
slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å
fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et
layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.
1 Trykk på knappen på hullvisningen, og velg .
10
Måle et slag med AutoShot-funksjonen
vívoactive 3 enheten leveres med automatisk slagsporing og
slagregistrering. Hver gang du gjør et slag langs fairwayen,
registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere
(Vise slaghistorikken din, side 11).
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har god
kontakt med ballen. Putter spores ikke.
1 Begynn å spille en runde.
Når enheten sporer et slag, vises slaglengden i banneret À
øverst på skjermen.
TIPS: Du kan trykke på banneret for å skjule det i 10
sekunder.
2 Gå eller kjør bort til ballen din.
3 Gjør ditt neste slag.
Enheten registrerer lengden på det siste slaget ditt.
Føre poengregnskap
1 Trykk på knappen mens du spiller golf.
2 Velg .
3 Hold fingeren på berøringsskjermen om nødvendig for å
konfigurere poengregning eller endre par for hullet.
4 Skyv opp- eller nedover for å endre hull.
5 Trykk midt på skjermen.
6 Velg eller for å angi poeng.
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen på scorekortet.
2 Velg Golf-innstillinger > Poengregning > Poengmetode.
3 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 10), gis det poeng etter antall
slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Programmer og aktiviteter
Registrere golfstatistikk
Når du aktiverer statistikkregistrering på enheten, kan du vise
statistikken din for den gjeldende runden (Vise
rundesammendraget ditt, side 11). Du kan sammenligne
runder og registrere forbedringer ved hjelp av appen Garmin
Golf™.
1 Hold fingeren på berøringsskjermen på scorekortet.
2 Velg Golf-innstillinger > Poengregning >
Statistikksporing.
Føre golfstatistikk
Du må aktivere statistikkregistrering før du kan føre statistikk
(Registrere golfstatistikk, side 11).
1 Fra scorekortet trykker du midt på skjermen.
2 Angi antall slag, og velg Neste.
3 Angi antall putter, og velg Ferdig.
4 Velg et alternativ:
• Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
• Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du eller .
Vise slaghistorikken din
1 Trykk på knappen etter at du har spilt et hull.
2 Velg for å vise informasjon om ditt siste slag.
for å vise informasjon om hvert slag for et hull.
3 Velg
Vise rundesammendraget ditt
Under en runde kan du vise informasjon om poeng, statistikk og
skritt.
1 Trykk på knappen.
2 Velg .
Avslutte en runde
1 Trykk på knappen.
2 Velg Slutt.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise statistikk og rundeinformasjon, trykker du
på scoren din.
• Hvis du vil lagre runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil redigere scorekortet ditt, velger du Redig.
score.
• Hvis du vil forkaste runden og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Forkast.
• Hvis du vil stanse runden midlertidig og fortsette senere,
velger du Pause.
Golfinnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen på urskiven, og velg
Innstillinger > Aktiviteter og apper > Golf > Golfinnstillinger.
Poengregning: Gjør det mulig å angi alternativer for
poengregnskap (Innstillinger for poengregnskap, side 11).
Driverdistanse: Angir gjennomsnittlig avstand ballen
tilbakelegger.
Store tall: Endrer størrelsen på tallene på skjermen for visning
av hull.
Innstillinger for poengregnskap
Hold fingeren på berøringsskjermen på urskiven, og velg
Innstillinger > Aktiviteter og apper > Golf > Golf-innstillinger
> Poengregning.
Status: Aktiverer eller deaktiverer poengregning automatisk når
du starter en runde. Alternativet Spør alltid varsler deg når du
starter en runde.
Trening
Statistikksporing: Aktiverer statistikkregistrering for antall
putter, greens in regulation og fairwayslag mens du spiller
golf.
2 spillere: Angir at scorekortet skal føre poeng for to spillere.
MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig under en
runde. Du må aktivere denne innstillingen hver gang du
starter en runde.
Poengmetode: Endrer metoden enheten bruker til å føre
poengregnskap.
Poeng, handikap: Angir ditt spillerhandicap.
Garmin Golf appen
Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere
med hverandre på ulike baner. Flere enn 41 000 baner har en
ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en
turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Du kan laste
opp scorekort til den kompatible Garmin enheten for å se
detaljert statistikk og slaganalyse.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
Trening
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt
og pulssone (Angi pulssoner, side 5). Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 5) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Treningsøkter
Enheten kan lede deg gjennom flere treningsøkttrinn som
omfatter mål for hver treningsøkt, for eksempel distanse, tid,
repetisjoner eller andre målinger. Enheten inneholder flere
forhåndslastede treningsøkter for flere aktiviteter, inkludert
styrketrening, kondisjonstrening, løping og sykling. Du kan
opprette og finne flere treningsøkter og treningsplaner ved hjelp
av Garmin Connect og overføre dem til enheten din.
Du kan opprette en planlagt treningsplan ved hjelp av
kalenderen i Garmin Connect og sende de planlagte
treningsøktene til enheten.
Følge en treningsøkt
Enheten kan lede deg gjennom flere trinn i en treningsøkt.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Treningsøkter.
11
MERK: Dette alternativet vises kun når du har
forhåndslastede treningsøkter på enheten for den valgte
aktiviteten.
4 Velg en treningsøkt.
5 Velg Utfør treningsøkt.
6 Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten viser raskt målene for det første trinnet i
treningsøkten.
7 Når du har fullført trinnet i treningsøkten, dobbelttrykker du
på berøringsskjermen for å starte på det neste trinnet.
Et sammendrag av treningsøkttrinnet vises. Etter flere
sekunder vises hviletidtakeren og målene for neste trinn.
8 Mens du hviler kan du sveipe ned for å se merknader og mer
informasjon om det neste treningsøkttrinnet (valgfritt).
9 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte det neste
trinnet.
10 Gjenta trinn 6 til 9 til du har fullført alle trinnene i
treningsøkten.
TIPS: Hvis du vil avslutte treningsøkten tidlig, kan du trykke
på knappen for å stoppe aktivitetstidtakeren.
for å avslutte avkjølingstrinnet.
11 Velg om nødvendig
12 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på knappen og
velger for å lagre aktiviteten.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 13), og du må parkoble vívoactive 3 enheten
med en kompatibel smarttelefon.
1 I Garmin Connect Mobile-appen velger du Trening >
Treningsplaner > Finn en plan.
2 Velg og planlegg en treningsplan.
3 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
Starte dagens treningsøkt
Når du har sendt en treningsplan til enheten, kan du raskt starte
dagens planlagte treningsøkt som en aktivitet.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
Hvis en treningsøkt for denne aktiviteten er planlagt for i dag,
viser enheten navnet på treningsøkten og ber deg om å
starte den.
3 Velg .
4 Velg Vis for å vise treningsøkttrinnene, og sveip mot høyre
når du er ferdig med å vise trinnene (valgfritt).
5 Trykk på knappen for å starte treningsøkten.
Vise planlagte treningsøkter
Du kan se planlagte treningsøkter i treningskalenderen og starte
en treningsøkt.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Treningsøkter > Treningskalender.
De planlagte treningsøktene vises, sortert etter dato.
4 Velg en treningsøkt.
5 Velg et alternativ:
• Velg Vis for å se trinnene for treningsøkten.
• Velg Utfør treningsøkt for å starte treningsøkten.
Tilpasningsdyktige treningsplaner
Garmin Connect kontoen din har en tilpasningsdyktig
treningsplan og en Garmin Coach som passer treningsmålene
dine. Du kan for eksempel svare på et par spørsmål og finne en
12
plan som kan hjelpe deg med å fullføre et 5 km-løp. Planen
justerer seg etter din nåværende form, trenings- og
avtaleinnstillinger samt løpsdato. Når du starter på en plan,
legges Garmin Coach-widgeten til i widgetløkken på vívoactive 3
enheten.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp eller tur.
Vise personlige rekorder
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
Navigasjon
Du kan bruke GPS-navigasjonsfunksjonene på enheten til å
lagre posisjoner, navigere til posisjoner og finne veien hjem.
Lagre posisjonen din
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må enheten innhente
satellittsignaler.
En posisjon er et punkt som du registrerer og lagrer i enheten.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Gå til stedet du vil merke som en posisjon.
2 Trykk på knappen.
3 Velg Navigasjon > Lagre posisjon.
TIPS: Hvis du vil merke en posisjon raskt, kan du velge fra
kontrollmenyen (Bruke kontrollmenyen, side 1).
Når enheten innhenter GPS-signaler, vises
posisjonsinformasjonen.
Navigasjon
4 Velg Lagre.
5 Velg et ikon.
Slette en posisjon
1 Trykk på knappen.
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Slett > Ja.
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Kalibrer > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en
melding vises.
Navigere til en lagret posisjon
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må enheten innhente
satellittsignaler.
1 Trykk på knappen.
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
3 Velg en posisjon og deretter Gå til.
4 Velg en aktivitet.
Kompasset vises.
5 Beveg deg fremover.
Kompasspilen peker mot den lagrede posisjonen.
TIPS: Du kan oppnå mer nøyaktig navigasjon ved å peke
toppen av skjermen i retningen du beveger deg.
6 Trykk på knappen for å starte aktivitetstidtakeren.
Navigere tilbake til start
Før du kan navigere tilbake til start, må du innhente satellitter,
starte tidtakeren og starte aktiviteten din.
Du kan navigere tilbake til startposisjonen når som helst i løpet
av aktiviteten. Hvis du for eksempel løper i en ny by og er
usikker på hvordan du kommer deg tilbake til startpunktet eller
hotellet, kan du navigere tilbake til startposisjonen. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Stopp navigasjon.
3 Hold inne berøringsskjermen.
4 Velg Navigasjon > Tilb. til start.
Kompasset vises.
5 Beveg deg fremover.
Kompasspilen peker mot startpunktet.
TIPS: Du kan oppnå mer nøyaktig navigasjon ved å holde
enheten i retningen du navigerer i.
Stoppe navigasjon
• Hvis du vil stoppe navigeringen og fortsette aktiviteten, holder
du inne berøringsskjermen, og velger Stopp navigasjon.
• Hvis du vil stoppe navigeringen og avslutte aktiviteten, holder
du inne knappen, og velger Ferdig.
Kompass
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er
avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer
til en destinasjon.
Kalibrere kompasset manuelt
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
Logg
Logg
Enheten lagrer opptil 14 dagers aktivitetsmåling og pulsdata, og
opptil sju aktiviteter du har tatt tiden på. På enheten kan du vise
de siste sju aktivitetene du har tatt tiden på. Du kan
synkronisere dataene dine for å vise ubegrensede aktiviteter,
aktivitetsmålingsdata og pulsdata på Garmin Connect kontoen
(Bruke Garmin Connect Mobile, side 14) (Bruke Garmin
Connect på datamaskinen, side 14).
Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.
Bruke historikk
1
2
3
4
Hold inne berøringsskjermen.
Velg Historikk.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Velg Detaljer for å vise ekstra informasjon om aktiviteten.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Slett for å slette valgt aktivitet.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Historikk.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Pulssoner.
Garmin Connect
Med Garmin Connect kontoen kan du spore resultatene dine og
kommunisere med venner. Den gir dere verktøy for sporing,
analyse og deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Du
kan loggføre hendelsene i det aktive livet ditt, inkludert
løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming, villmarksturer,
golfrunder med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect når du parkobler
enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen. Du kan også opprette en konto når du konfigurerer
Garmin Express™ programmet (www.garmin.com/express).
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og
treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid,
avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra
samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer
detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert
scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise
egendefinerbare rapporter.
13
MERK: Hvis du vil se data, må du parkoble en trådløs sensor
(ekstrautstyr) med enheten din (Parkoble trådløse sensorer,
side 17).
3 Sveip opp eller ned for å bla gjennom de tilgjengelige
urskivene.
4 Trykk på skjermen for å velge urskiven.
5 Velg Bruk for å aktivere den viste urskiven.
Opprette en egendefinert urskive
Du kan tilpasse stilen og datafeltene på urskiven.
1 Hold nede berøringsskjermen på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Velg et alternativ:
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Bruke Garmin Connect Mobile
Når du har parkoblet enheten med smarttelefonen (Parkoble
smarttelefonen, side 2), kan du bruke Garmin Connect Mobileappen til å laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect
kontoen.
1 Kontroller at Garmin Connect Mobile-appen kjører på
smarttelefonen.
2 Sørg for at enheten ikke er lenger enn 10 m (30 fot) unna
smarttelefonen.
Enheten synkroniserer automatisk dataene med Garmin
Connect Mobile-appen og Garmin Connect kontoen din.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express programmet kobler enheten til Garmin Connect
kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin
Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsplaner, fra Garmin Connect nettstedet
til enheten. Du kan også installere
enhetsprogramvareoppdateringer og administrere Connect IQ
programmene dine.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Endre urskiven
Du kan velge blant flere forhåndslastede urskiver eller bruke en
Connect IQ urskive som er lastet ned på enheten din (Connect
IQ – funksjoner, side 3). Du kan også tilpasse en forhåndslastet
urskive eller opprette en ny (Opprette en egendefinert urskive,
side 14).
1 Hold nede berøringsskjermen på urskiven.
2 Velg Urskive.
14
• Hvis du vil tilpasse en eksisterende urskive, velger du
urskiven og deretter Tilpass.
• Hvis du vil opprette en ny urskive, sveiper du til bunnen av
listen med urskiver og velger Opprett ny.
4 Sveip opp eller ned for å bla gjennom de analoge og digitale
tallskivene, og trykk på skjermen for å velge den viste
tallskiven.
5 Velg alle datafeltene du vil tilpasse, og velg dataene som skal
vises der.
En grønn kant viser de tilpassbare datafeltene for denne
tallskiven.
6 Sveip til venstre for å tilpasse urskivens viser.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for analoge
tallskiver.
Sveip
opp eller ned for å bla gjennom urviserstiler, og trykk
7
på skjermen for å velge de viste urviserne.
8 Sveip til venstre, og velg en farge på detaljene.
9 Velg .
10 Velg Ferdig.
Enheten angir den nye urskiven som den aktive urskiven din.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Bruke kontrollmenyen, side 1).
1 Hold inne knappen.
Kontrollmenyen vises.
2 Hold inne berøringsskjermen.
Kontrollmenyen bytter til redigeringsmodus.
3 Velg snarveien du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre plasseringen av snarveien i
kontrollmenyen, velger du plasseringen der du vil den skal
vises, eller drar snarveien til en ny plassering.
• Velg for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
5 Velg for å legge til en snarvei på kontrollmenyen hvis det
er nødvendig.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du
fjerner minst én snarvei fra menyen.
Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede
aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke
alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Trykk på knappen, velg en aktivitet og velg Innstillinger.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og å legge til nye dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 15).
Varsler: Angir treningsvarsler for aktiviteten (Varsler, side 15).
Runder: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Markere
runder ved hjelp av Auto Lap funksjonen, side 15) og slår på
®
Tilpasse enheten
den manuelle rundefunksjonen (Slå på den manuelle
rundefunksjonen, side 15).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Bruke Auto Pause , side 16).
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 16).
GPS: Angir modus for GPS-antennen. Du kan bruke GLONASS
for å få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon. Bruk av alternativet GLONASS kan
redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av kun
alternativet GPS.
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Bakgrunn: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller
hvit.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
®
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan tilpasse dataskjermbildene basert på treningsmål eller
valgfrie tilbehør. Du kan for eksempel tilpasse en av
dataskjermbildene til å vise rundetempo eller pulssone.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Innstillinger > Dataskjermer.
4 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil justere stilen og antall datafelter på hvert
dataskjermbilde, velger du Oppsett.
• Hvis du vil justere feltene på et dataskjermbilde, velger du
skjermen og velger Rediger datafelter.
• Hvis du vil vise eller skjule et dataskjermbilde, bruker du
bryteren ved siden av skjermen.
• Hvis du vil vise eller skjule skjermbildet med
pulssonemåleren, velger du Pulssonemåler.
Varsler
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak Rekkevidde
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Tid
Du kan angi et tidsintervall.
Hendelse,
regelmessig
Angi et varsel
1 Trykk på knappen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Innstillinger > Varsler.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et nytt varsel for aktiviteten, velger du
Legg til ny.
• Hvis du vil redigere et eksisterende varsel, velger du
varselnavnet.
5 Velg eventuelt typen varsel.
6 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
7 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet (Varsler, side 15). For
områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller
under området som er angitt (verdiene for minimum og
maksimum).
Auto Lap
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for
spesifikke aktiviteter. Enkelte varsler krever ekstra tilbehør, for
eksempel pulsmåler eller kadenssensor. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du har forbrent et bestemt antall
kalorier.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Markere runder ved hjelp av Auto Lap funksjonen
Du kan angi at enheten skal bruke Auto Lap funksjonen til å
markere en runde ved en bestemt distanse automatisk. Denne
funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under
forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile
eller 5. kilometer).
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
3 Velg Innstillinger > Runder.
4 Velg et alternativ:
• Bruk bryteren for å slå Auto Lap funksjonen på eller av.
• Velg Auto Lap for å justere distansen mellom runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. Enheten vibrerer også hvis vibrering er slått på
(Systeminnstillinger, side 16).
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Slå på den manuelle rundefunksjonen
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Regelmessig
Du kan velge en eksisterende
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Du kan markere runder eller avstander når som helst ved å
dobbeltklikke på berøringsskjermen i løpet av aktiviteter du tar
tiden på, som løping og sykling.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
3 Select Innstillinger > Runder > Manuelle runder.
Tilpasse enheten
15
Hver gang du markerer en runde, vises det en melding med
tiden for den runden. Enheten vibrerer også hvis vibrering er
slått på (Systeminnstillinger, side 16).
Rundefunksjonen forblir på den valgte aktiviteten helt til du slår
den av.
Bruke Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når tempoet
eller hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må senke farten eller stoppe.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata når tidtakeren er
stoppet eller satt på pause.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Innstillinger > Auto Pause.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg et alternativ:
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
aktiviteter.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet faller under en bestemt verdi, velger du Tempo.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
hastigheten faller under en bestemt verdi, velger du
Hastighet.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
dataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang.
1 Trykk på knappen.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Innstillinger > Bla automatisk.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg en visningshastighet.
Telefon og Bluetooth innstillinger
Hold en finger på berøringsskjermen, og velg Innstillinger >
Telefon.
Status: Viser gjeldende tilkoblingsstatus for Bluetooth og gjør
det mulig å slå trådløs Bluetooth teknologi av eller på.
Varsler: Enheten slår smarte varsler på og av automatisk basert
på valgene dine (Aktivere Bluetooth varsler, side 2).
Parkoble telefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
utstyrt med trådløs Bluetooth teknologi.
Tilkoblings- varsler: Varsler deg når den parkoblede
smarttelefonen kobler seg til og fra.
Stopp LiveTrack: Lar deg stoppe en pågående LiveTrack økt.
Synkronisering: Gjør at du kan overføre data mellom enheten
din og Garmin Connect Mobile-appen.
Systeminnstillinger
Hold fingeren på berøringsskjermen, og velg Innstillinger >
System.
Automatisk lås: Låser berøringsskjermen automatisk for å
forhindre at du utilsiktet velger noe ved å trykke på skjermen.
Du kan trykke på knappen for å låse opp berøringsskjermen.
Språk: Angir språket på enhetsgrensesnittet.
Tid: Angir tidsformat og kilde for lokal tid (Tidsinnstillinger,
side 16).
16
Dato: Gjør det mulig å angi dato og datoformat manuelt.
Orientering: Gjør det mulig å endre retningen på skjermen.
Dette gjør det mulig å ha på seg klokken med knappen på
enten venstre eller høyre side.
Side Swipe: Gjør det mulig å aktivere, deaktivere eller endre
blaretningen for Side Swipe kontrollen.
Bakgrunnslys: Angir modus for bakgrunnslys, tidsavbrudd og
lysstyrke (Innstillinger for bakgrunnslys, side 17).
Vibrasjon: Slår vibrasjon på eller av og angir
vibreringsintensiteten.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på.
Enheter: Angi hvilke måleenheter data skal vises i (Endre
måleenhetene, side 17).
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljert aktivitetsregistrering, men kan
kreve at du lader batteriet oftere.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Fabrikkinnstillinger: Lar deg gjenopprette alle
enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene (Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger, side 20).
MERK: Hvis du har opprettet en Garmin Pay lommebok,
fører en gjenoppretting også til at lommeboken slettes fra
enheten din.
Programvareoppdatering: Lar deg søke etter
programvareoppdateringer.
Om: Viser enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om
forskrifter og lisensavtalen.
Tidsinnstillinger
Hold inne berøringsskjermen, og velg Innstillinger > System >
Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Kilde for tid: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller
automatisk basert på den parkoblede mobilenheten.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når vívoactive 3 enheten er
parkoblet med en mobilenhet.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > System > Tid > Kilde for tid > Manuelt.
3 Velg Tid, og angi klokkeslettet.
Stille inn alarmen
Hold inne berøringsskjermen.
Velg Klokker > Alarmer > Legg til ny.
Velg Tid, og angi en tid.
Velg Gjentakelse, og velg et alternativ.
1
2
3
4
Slette en alarm
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Klokker > Alarmer.
3 Velg en alarm, og velg Fjern.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Klokker > Tidtaker.
3 Angi klokkeslettet.
Tilpasse enheten
4 Velg Start.
5 Velg berøringsskjermen hvis du ønsker flere alternativer.
Bruke stoppeklokken
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Klokker > Stoppeklokke.
3 Trykk på knappen.
Innstillinger for bakgrunnslys
Hold nede berøringsskjermen, og velg Innstillinger > System >
Bakgrunnslys.
Modus: Angir at bakgrunnslyset skal slås på når du
kommuniserer med enheten, noe som omfatter mottak av
varsler og bruk av knappen, berøringsskjermen eller Side
Swipe kontrollen.
Bevegelse: Angir at bakgrunnslyset skal slås på når du roterer
håndleddet mot kroppen for å se på enheten. Du kan bruke
alternativet Bare under en aktiv. for å bare bruke denne
funksjonen under aktiviteter du tar tiden på.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
Lysstyrke: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset. Under en
aktivitet brukes den sterkeste innstillingen for bakgrunnslys.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Garmin ConnectInnstillinger for
Du kan endre enhetsinnstillingene fra Garmin Connect kontoen
din, enten med Garmin Connect Mobile-appen eller Garmin
Connect nettstedet. Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når
du bruker Garmin Connect kontoen og kan ikke endres på
enheten.
• I Garmin Connect Mobile-appen velger du bildet av enheten
din, og deretter velger du Enhetsinnstillinger.
• Gå til enhetswidgeten og velg Enhetsinnstillinger på
Garmin Connect nettstedet.
Når du har tilpasset innstillingene, synkroniserer du dataene for
å ta i bruk endringene på enheten (Bruke Garmin Connect
Mobile, side 14, Bruke Garmin Connect på datamaskinen,
side 14).
Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din
På Garmin Connect kontoen velger du enheten din for å vise
enhetsinnstillingene.
MERK: Enkelte innstillinger vises i en underkategori i menyen
for innstillinger. Program- eller nettsideoppdateringer kan endre
disse menyene for innstillinger.
Aktivitetssporing: Slår aktivitetssporingsfunksjoner på og av.
Utseende: Lar deg endre urskiven, widgetene og snarveiene
som vises i kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 14).
Automatisk aktivitetsstart: Gjør det mulig for enheten å
opprette og lagre aktiviteter som du tar tiden på, automatisk
når Move IQ-funksjonen har registrert at du har gått eller løpt
i en minimumsperiode. Du kan angi minimumsperioden for
løping og gange.
Automatiske programoppdateringer: Lar enheten motta
Connect IQ programoppdateringer automatisk.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Trådløse sensorer
Hvert sekund gir mer detaljert aktivitetsregistrering, men kan
kreve at du lader batteriet oftere.
Datoformat: Angir måneds- og dagsformat.
Avstand: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Mål: Lar deg angi et tilpasset mål for daglige skritt og etasjer du
går opp. Du kan bruke Automatisk mål-innstillingen hvis du vil
at enheten skal angi skrittmålet automatisk. Du kan også angi
det ukentlige målet for intensitetsminutter.
Målanimasjoner: Lar deg slå på og av målanimasjoner, eller slå
dem av bare under aktiviteter. Målanimasjoner vises for
daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige mål for
intensitetsminutter.
Pulssoner: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.
Språk: Angir språket på enhetsgrensesnittet.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. Enheten vibrerer
også hvis vibrering er slått på.
Move IQ: Lar deg slå Move IQ-hendelser av og på. Move IQfunksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin.
Orientering: Gjør det mulig å endre retningen på skjermen.
Dette gjør det mulig å ha på seg klokken med knappen på
enten venstre eller høyre side.
Foretrukket aktivitetsmåler: Angir at denne enheten skal være
den primære aktivitetsmåleren når mer enn én enhet er
koblet til appen.
Lyder og varsler: Lar deg tilpasse alarmer og telefonvarsler. Du
kan også slå av og på Ikke forstyrr ved søvn-funksjonen.
SMS-svar: Lar deg tilpasse listen over automatiske SMS-svar.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for smarttelefoner med
Android.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Velg håndledd: Lar deg bestemme hvilket håndledd du vil ha
enheten på.
MERK: Denne innstillingen brukes for styrketrening og
bevegelser.
Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen
På Garmin Connect kontoen din velger du Innstillinger >
Brukerinnstillinger.
TIPS: Noen brukerinnstillinger er tilgjengelige i menyen
vívoactive 3 Enhetsinnstillinger.
Personlig informasjon: Lar deg angi personlige opplysninger,
for eksempel fødselsdato, kjønn, høyde og vekt.
Søvn: Lar deg angi den normale søvnperioden din.
Skrittlengde: Lar enheten bruke den egendefinerte
skrittlengden din for turgåing og løping til å beregne den
tilbakelagte avstanden din mer nøyaktig. Du kan angi en
kjent distanse og antallet skritt du bruker på den, så Garmin
Connect kan beregne skrittlengden din.
Enheter: Lar deg angi britiske eller metriske måleenheter.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Parkoble trådløse sensorer
Første gang du kobler en trådløs ANT+ eller Bluetooth sensor til
Garmin enheten, må du parkoble enheten og sensoren. Når de
17
er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du
starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
TIPS: Enkelte ANT+ sensorer parkobles til enheten automatisk
når du starter en aktivitet og sensoren er på og i nærheten av
enheten.
1 Flytt deg minst 10 meter bort fra andre trådløse sensorer.
2 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg
pulsmåleren.
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
3 Hold inne berøringsskjermen.
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(innenfor 3 meter), og vent mens enheten kobles til sensoren.
Når enheten har koblet seg til sensoren, vises et ikon øverst
på skjermen.
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Kalibrere fotsensoren
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
fotsensoren (Parkoble trådløse sensorer, side 17).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Fotsensor >
Kalib.faktor.
3 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 17).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
• Parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 17).
• Angi hjulstørrelsen (Kalibrering av hastighetssensoren,
side 18).
• Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 9).
Kalibrering av hastighetssensoren
Du må parkoble enheten med en kompatibel hastighetssensor
før du kan kalibrere hastighetssensoren (Parkoble trådløse
sensorer, side 17).
Manuell kalibrering er valgfritt, men kan forbedre nøyaktigheten.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Hastighet/
pedalfrekvens > Hjulstørrelse.
3 Velg et alternativ:
• Velg Automatisk for å beregne hjulstørrelsen og kalibrere
hastighetssensoren automatisk.
• Velg Manuelt og angi hjulstørrelsen for å kalibrere
hastighetssensoren manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets,
side 22).
Situasjonsoppfattelse
vívoactive 3 enheten kan brukes med Varia smartsykkellys og
bakspeilradar for å gi en bedre situasjonsoppfattelse. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere vívoactive 3
programvaren før du parkobler Varia enheter (Oppdatere
programvaren ved hjelp av Garmin Connect Mobile, side 19).
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
18
Informasjon om enheten
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
3 Lad enheten helt opp.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, må du ha en Garmin Connect konto, og
du må parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon
(Parkoble smarttelefonen, side 2).
Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobile-appen
(Bruke Garmin Connect Mobile, side 14).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdateringen tas i bruk når du ikke aktivt bruker enheten.
Enheten startes på nytt når oppdateringen er fullført.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 14).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Når Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon
om forskrifter og lisensavtalen.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > System > Om.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg System > Innstillinger > Om.
Trådløse frekvenser/
protokoller
2,4 GHz ved 8 dBm nominell
• ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
• Bluetooth 4.2-teknologi
13,56 MHz ved –40 dBm nominell, NFC-trådløs
teknologi
Vanntetthetsvurdering
Svømming, 5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Bytte ut remmene
Enheten er kompatibel med 20 mm brede utskiftbare
standardremmer. Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin
forhandleren for å få informasjon om tilbehør.
1 Skyv hurtigutløserpinnen À på fjærstangen for å ta av
remmen.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumpolymerbatteri
Batteritid
Opptil 7 dager i smartklokkemodus (med
pulsmåling)
Opptil 13 timer i GPS-modus
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Informasjon om enheten
2 Sett én side av fjærstangen for den nye remmen inn i
enheten.
3 Skyv hurtigutløserpinnen, og juster fjærstangen i forhold til
motsatt side av enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte ut den andre remmen.
19
Feilsøking
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
vívoactive 3 enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
• På smarttelefonen åpner du Garmin Connect Mobile-appen,
velger
eller
og velger Garmin-enheter > Legg til
enhet for å gå inn i parkoblingsmodus.
• På enheten holder du inne knappen, og velger for å slå på
Bluetooth teknologi og gå til parkoblingsmodus.
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
3 Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
4 Bla ned til det andre elementet i listen, og velg det.
5 Velg språk.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslett og dato når du synkroniserer
den med en smarttelefon eller når enheten innhenter GPSsignaler. Du bør synkronisere enheten din når du bytter
tidssone, slik at den viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også
for sommertid.
1 Hold nede berøringsskjermen, og velg Innstillinger >
System > Tid.
2 Kontroller at Automatisk-alternativet er aktivert.
3 Velg et alternativ:
• Kontroller at smarttelefonen viser riktig lokal tid, og
synkroniser enheten med smarttelefonen din (Bruke
Garmin Connect Mobile, side 14).
• Start en utendørsaktivitet, gå utendørs til et område med
klar sikt til himmelen, og stå stille mens enheten innhenter
satellittsignaler.
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Reduser tidsavbruddet for bakgrunnslys (Innstillinger for
bakgrunnslys, side 17).
• Reduser lysstyrken til bakgrunnslyset (Innstillinger for
bakgrunnslys, side 17).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Slå av smarttelefontilkoblingen til
Bluetooth, side 3).
• Slå av aktivitetsmåling (Aktivitetsmåling, side 5).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 2).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 4).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 5).
20
Starte enheten på nytt
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på
nytt.
MERK: Hvis du starter enheten på nytt, kan dataene og
innstillingene dine bli slettet.
1 Hold knappen inne i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
Hold
knappen inne i ett sekund for å slå på enheten.
2
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen. Hvis du har opprettet en
Garmin Pay lommebok, fører en gjenoppretting også til at
lommeboken slettes fra enheten din.
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
1 Hold inne berøringsskjermen.
2 Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antallet daglige skritt vises ikke
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
Feilsøking
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Forbedre nøyaktigheten til intensitetsminutter og
kalorier
Du kan forbedre nøyaktigheten til disse beregningene ved å gå
eller løpe utendørs i minst 15 minutter.
1 Sveip på urskiven for å vise widgeten Min dag.
2 Velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
30 s gj.sn. vertikal hastighet: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
Avstand per tak: Tilbakelagt avstand per tak.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse, intervall: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende
intervall.
Etasjer nedover: Totalt antall etasjer du har nedsteget denne
dagen.
Etasjer oppover: Totalt antall etasjer du har klatret denne
dagen.
Etasjer per minutt: Antall etasjer du har klatret per minutt.
Gj.sn. prosent for maks. puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig hastigh.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig distanse per tak: Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 9).
Tillegg
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
lengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per
500 meter for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Intervall, tak: Totalt antall tak for gjeldende intervall.
Intervallavstand per tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt
per tak under gjeldende intervall.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %ma.: Prosent av maksimal puls.
Puls %maksimum, runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehast.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Rundeintervallavstand per tak: Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under siste fullførte intervall.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for
gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Siste runde, tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per
500 meter for siste runde.
21
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Skritt: Antall trinn for gjeldende aktivitet.
Skritt, runde: Antall trinn for gjeldende runde.
Skrittfrekv.: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Skrittfrekv.: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Svømmetak: Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
SWOLF, intervall: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
intervall.
SWOLF, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Tak, siste intervall: Totalt antall tak for siste fullførte intervall.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak/lengde i intervall: Gjennomsnittlig antall tak per lengde
under gjeldende intervall.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo 500 m: Gjeldende rotempo per 500 meter.
Tempo for tak: Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak, intervall: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
Tempo for tak, siste intervall: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte intervall.
Tempo for tak, siste lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
under en aktivitet siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt høydefall under en aktivitet siden
forrige nullstilling.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkrets
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
22
Tillegg
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
Tillegg
23
Indeks
A
aktiviteter 8, 14
egendefinert 8
favoritter 8
lagre 8
legge til 8
starte 7
aktivitetsmåling 5, 6
aktivitetssporing 5
alarmer 15, 16
ANT+ sensorer 17, 18
Auto Lap 15
Auto Pause 16
avstand, varsler 15
B
bakgrunnslys 1, 17
baner
laste ned 9
spille 9
velge 9
bassengstørrelse
egendefinert 9
innstilling 9
batteri
lade 18
maksimere 3, 17, 20
berøringsskjerm 1
betalinger 3, 4
bla automatisk 16
Bluetooth sensorer 17
Bluetooth teknologi 2, 3, 16, 20
brukerprofil 11
kalibrere, kompass 13
kalori, varsler 15
kalorier 21
kart 12
klokke 16
klokkeslett 16, 20
kompass 10, 13
kalibrere 13
kondisjonsberegning 5, 22
kontrollmeny 14
kraft, varsler 15
L
lade 18
lagre aktiviteter 8, 9
lagre data 11, 13
laste opp data 14
layup 10
lengder 9
lisens 19
logg 9, 13
sende til datamaskin 14
vise 11
lommebok 3
låse, skjermbilde 1, 16
M
meny 1
musikkontroller 7
mål 17
måle et slag 10
måleenheter 17
N
Connect IQ 2, 3
navigasjon 12, 13
stoppe 13
nedtellingstidtaker 16
NFC 3
nullstille enheten 20
D
O
data
lagre 11, 13, 14
laste opp 14
overføre 11, 13, 14
datafelter 1, 3, 9, 15, 21
dogleg 10
oppdateringer, programvare 19
C
E
enhets-ID 19
F
feilsøking 4, 20, 21
flaggplassering, greenvisning 10
fotsensor 1, 18
G
Garmin Connect 2, 11–14, 17, 19
lagre data 14
Garmin Express, oppdatere programvare 19
Garmin Pay 3, 4
golfrunde, avslutte 11
GPS 1
signal 20
greenvisning, flaggplassering 10
H
hindre 10
historikk, sende til datamaskin 11, 13
hjulstørrelser 18, 22
hovedmeny, tilpasse 6
I
ikoner 1
innendørstrening 8
innstillinger 6, 11, 14, 16, 17, 20
enhet 17
intensitetsminutter 6, 21
intervaller 9
K
kalender 12
24
P
parkobling
ANT+ sensorer 4
sensorer 17
smarttelefon 2, 20
pedalfrekvens
sensorer 18
varsler 15
personlige rekorder 12
slette 12
poengregning 10
posisjoner 12, 13
slette 13
profiler, bruker 11
programmer 2, 3, 11
smarttelefon 2, 7
programvare
oppdatere 19
versjon 19
puls 1, 4
måler 4, 5
parkoble sensorer 4
soner 5, 11, 13
varsler 15
snøbrett 9
skjermbilde 17
slette
logg 13
personlige rekorder 12
smarttelefon 3, 6, 11, 20
parkobling 2, 20
programmer 2, 7
snarveier 1, 14
snøbrett 9
soner
puls 5
tid 16
spesifikasjoner 19
statistikk 11
stoppeklokke 17
stressnivå 7
svømming 9
swolf-poengsum 9
sykkelsensorer 18
sykling 9
systeminnstillinger 16
søvnmodus 3, 6
T
tak 9
taster 1, 19
tekstmeldinger 2
telefonsamtaler 2
tempe 18, 21
temperatur 18, 21
tid 16
innstillinger 16
varsler 15
tidssoner 16
tidtaker 8, 9
nedtelling 16
tilbehør 17, 21
tilpasse enheten 11, 14, 15
tredemølle 8
trening 2
kalender 12
planer 11, 12
sider 9
treningsøkter 11, 12
U
urskive 1
urskiver 3, 14
USB 19
V
varsler 2, 15
tekstmeldinger 2
telefonsamtaler 2
VIRB fjernkontroll 7
vær 7
W
widgeter 7
widgets 1, 3, 4, 6, 7
R
remmer 19
rengjøre enheten 19
reservedeler 19
runder 13, 15
S
satellittsignaler 1, 20
scorekort 10, 11
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 1, 18
Side Swipe kontroll 1
ski
alpint 9
Indeks
support.garmin.com
September 2018
190-02270-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising