Garmin | MARQ® Aviator | Garmin MARQ® Aviator Priročnik za uporabo

Garmin MARQ® Aviator Priročnik za uporabo
MARQ AVIATOR
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause , Connext , Edge , inReach , MARQ , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner in Xero so blagovne znamke družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™,
Garmin Pilot™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple , iPhone , iTunes in Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi
BLUETOOTH so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper
Institute. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano je registrirana blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Za programsko opremo Spotify veljajo licence tretjih oseb, ki so na
voljo tukaj: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja družba Firstbeat.
Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrirana znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled ....................................................................................... 1
Dodajanje drugih časovnih pasov .......................................... 1
Ogled menija upravljalnih elementov ..................................... 1
Prikaz pripomočkov ................................................................ 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Posodabljanje letalske zbirke podatkov ...................................... 1
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 2
Posodobitve izdelkov .................................................................. 2
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 2
Letenje............................................................................. 2
Nastavitev opozorila o višini ....................................................... 2
Ročna nastavitev barometrskega tlaka ...................................... 2
Ogled vremenske radarske slike NEXRAD ................................ 2
Dejavnost letenja ........................................................................ 2
Nastavitev vrednosti za samodejno letenje ........................... 2
Začetek leta ........................................................................... 2
Ogled izmerjenih vrednosti SpO2 med letom ........................ 3
Uporaba navigacije do najbližjega letališča ........................... 3
Najbližje letališče ............................................................... 3
Uporaba navigacije do letalske točke z identifikatorjem ........ 3
Ogled informacij o točki poti ................................................... 3
Integrirani smerni instrument ................................................. 3
Ustavitev navigacije ............................................................... 3
Onemogočenje samodejnega časovnika leta ........................ 3
Načrtovane poti in načrti letov .................................................... 4
Iskanje točke poti ................................................................... 4
Ustvarjanje načrta leta v napravi ............................................ 4
Vzpostavljanje povezave s programom Garmin Pilot ....... 4
Sledenje načrtu leta ............................................................... 4
Ogled načrta leta na zemljevidu ............................................. 4
Preobrnitev in sledenje načrtu leta ........................................ 4
Urejanje načrta leta ................................................................ 4
Brisanje načrta leta ................................................................ 4
Dejavnosti in programi.................................................. 4
Začetek dejavnosti ...................................................................... 5
Namigi za beleženje dejavnosti ............................................. 5
Spreminjanje načina napajanja .............................................. 5
Zaustavitev dejavnosti ................................................................ 5
Dodajanje in odstranjevanje priljubljene dejavnosti .................... 5
Ustvarjanje dejavnosti po meri .................................................... 5
Dejavnosti v zaprtih prostorih ..................................................... 5
Umerjanje razdalje na tekalni stezi ........................................ 5
Beleženje dejavnosti vadbe za moč ...................................... 6
Dejavnosti na prostem ................................................................ 6
Ogled smučarskih voženj ....................................................... 6
Uporaba metronoma .............................................................. 6
Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo ...................... 6
Jumpmaster ........................................................................... 6
Več športov ................................................................................. 6
Ustvarjanje dejavnosti z več športi ......................................... 7
Namigi za vadbo triatlona ali uporabo dejavnosti z več
športi ...................................................................................... 7
Plavanje ...................................................................................... 7
Plavalna terminologija ............................................................ 7
Vrsta zavesljajev .................................................................... 7
Namigi za dejavnosti plavanja ............................................... 7
Počitek med plavanjem v bazenu .......................................... 7
Vadba z dnevnikom ............................................................... 7
Izklop merjenja srčnega utripa na zapestju med
plavanjem ............................................................................... 7
Golf ............................................................................................. 8
Igranje golfa ........................................................................... 8
Kazalo vsebine
Informacije o luknjah .............................................................. 8
Način velikih številk ........................................................... 8
Merjenje razdalje s ciljanjem z gumbom ................................ 8
Spreminjanje lukenj ................................................................ 8
Premikanje zastavice ............................................................. 8
Ogled izmerjenih udarcev ...................................................... 8
Ogled razdalj krivulj in zavojev ............................................... 8
Shranjevanje ciljev po meri ............................................... 8
Beleženje rezultatov ............................................................... 9
Posodabljanje rezultata ..................................................... 9
Nastavitev načina beleženja rezultatov ............................. 9
Nastavitev hendikepa ........................................................ 9
Omogočanje spremljanja statističnih podatkov ................. 9
TruSwing™ ............................................................................ 9
Uporaba merilnika opravljene poti za golf .............................. 9
Ogled razdalje PlaysLike ....................................................... 9
Ogled smeri do zastavice ....................................................... 9
Povezane funkcije.......................................................... 9
Omogočanje obvestil Bluetooth ................................................ 10
Ogled obvestil ...................................................................... 10
Prejetje dohodnega telefonskega klica ................................ 10
Odgovarjanje na besedilno sporočilo ................................... 10
Upravljanje obvestil .............................................................. 10
Izklop povezave s pametnim telefonom Bluetooth ................... 10
Vklop in izklop opozoril o povezavi z pametnim telefonom ...... 10
Iskanje izgubljene mobilne naprave ......................................... 10
Garmin Connect ........................................................................ 11
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect ................................................................................ 11
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ................................................................................ 11
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku ............ 11
Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect ................................................................................ 11
Program Garmin Golf™ ....................................................... 11
Connext .................................................................................... 11
Vzpostavljanje povezave s programom Garmin Pilot .......... 11
Združevanje naprave Connext ............................................. 12
Funkcije za varnost in sledenje.................................. 12
Dodajanje stikov v sili ............................................................... 12
Dodajanje stikov ....................................................................... 12
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov ....................................... 12
Prošnja za pomoč ..................................................................... 12
Začetek seje GroupTrack ......................................................... 12
Namigi za seje GroupTrack ................................................. 12
GroupTrackNastavitve kamere ............................................ 13
Povezane funkcije Wi‑Fi.............................................. 13
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi ............................. 13
Funkcije Connect IQ..................................................... 13
Prenos funkcij Connect IQ ........................................................ 13
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ........................ 13
Garmin Pay ................................................................... 13
Nastavitev denarnice Garmin Pay ............................................ 13
Plačilo nakupa z uro ................................................................. 13
Dodajanje kartice v denarnico Garmin Pay .............................. 14
Upravljanje denarnice Garmin Pay ...................................... 14
Spreminjanje številskega gesla Garmin Pay ............................ 14
Glasba........................................................................... 14
Vzpostavljanje povezave s tretjim ponudnikom ........................ 14
Prenos zvočne vsebine tretjega ponudnika ......................... 14
Prenos zvočne vsebine storitve Spotify® ............................ 14
Zamenjava ponudnika glasbe .............................................. 14
Prekinitev povezave s tretjim ponudnikom .......................... 15
Prenos osebne zvočne vsebine ................................................ 15
i
Poslušanje glasbe .....................................................................15
Elementi za upravljanje predvajanja glasbe ............................. 15
Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth ........................ 15
Spreminjanje načina zvoka ....................................................... 15
Funkcije za srčni utrip................................................. 15
Merilnik srčnega utripa na zapestju .......................................... 15
Nošenje naprave .................................................................. 15
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 15
Ogled pripomočka za srčni utrip .......................................... 16
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin ..... 16
Oddajanje podatkov o srčnem utripu med dejavnostjo ... 16
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu ............ 16
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju ......................... 16
Dinamika teka ........................................................................... 16
Vadba z dinamiko teka ......................................................... 16
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka ........................... 17
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi .................. 17
Podatki o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju ..... 17
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki
teka ...................................................................................... 17
Meritve zmogljivosti .................................................................. 17
Izklop obvestil o zmogljivosti ................................................ 18
Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti ....................... 18
Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti ................. 18
Približne ocene najvišjega VO2 ........................................... 18
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek ...................... 18
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje ....... 18
Ogled predvidenih časov tekem .......................................... 18
O funkciji Training Effect ...................................................... 19
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa ..................... 19
Ogled spremenljivosti srčnega utripa in ravni stresa ...... 19
Stanje zmogljivosti ............................................................... 19
Ogled stanja zmogljivosti ................................................ 19
Laktatni prag ........................................................................ 19
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega
praga ............................................................................... 19
Pridobivanje ocene FTP ....................................................... 20
Izvedba testa FTP ........................................................... 20
Stanje vadbe ............................................................................. 20
Ravni stanja vadbe .............................................................. 20
Namigi za pridobitev stanja vadbe .................................. 21
Aklimatizacija zmogljivosti na vročino in nadmorsko
višino .................................................................................... 21
Obremenitev pri vadbi .......................................................... 21
Osredotočenost obremenitve pri vadbi ................................ 21
Čas regeneracije .................................................................. 21
Ogled časa regeneracije ................................................. 21
Srčni utrip med regeneracijo ........................................... 22
Body Battery™ .......................................................................... 22
Prikaz pripomočka Body Battery .......................................... 22
Namigi za izboljšane podatke o energiji Body Battery ......... 22
Pulzni oksimeter ........................................................... 22
Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra .............................. 22
Vklop celodnevnega merjenja vrednosti pulznega oksimetra ... 22
Izklop samodejnega merjenja vrednosti pulznega oksimetra ... 23
Vklop merjenja s pulznim oksimetrom med spanjem ................ 23
Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra .................. 23
Vadba............................................................................. 23
Nastavitev uporabniškega profila ............................................. 23
Cilji pripravljenosti ................................................................ 23
O območjih srčnega utripa ................................................... 23
Nastavljanje območij srčnega utripa ............................... 23
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa ............. 23
Izračuni območij srčnega utripa ...................................... 24
Nastavitev območij moči ...................................................... 24
ii
Merjenje aktivnosti .................................................................... 24
Samodejni cilj ....................................................................... 24
Uporaba opozorila za gibanje .............................................. 24
Spremljanje spanja .............................................................. 24
Uporaba samodejnega spremljanja spanja ..................... 24
Uporaba načina Ne moti ................................................. 24
Minute intenzivnosti ............................................................. 24
Zbiranje minut intenzivnosti ............................................. 24
Garmin Move IQ™ ............................................................... 25
Nastavitve merjenja aktivnosti ............................................. 25
Izklop merjenja aktivnosti ................................................ 25
Vadbe ....................................................................................... 25
Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect .......................... 25
Začetek vadbe ..................................................................... 25
Koledar vadb ........................................................................ 25
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ......................... 25
Funkcija Adaptive Training Plans .................................... 25
Intervalne vadbe ....................................................................... 25
Ustvarjanje intervalne vadbe ................................................ 25
Začetek intervalne vadbe ..................................................... 26
Ustavitev intervalne vadbe ................................................... 26
Vadba s funkcijo PacePro ........................................................ 26
Prenos načrta funkcije PacePro iz storitve Garmin
Connect ................................................................................ 26
Začetek načrta funkcije PacePro ......................................... 26
Ustavitev načrta funkcije PacePro .................................. 26
Ustvarjanje načrta funkcije PacePro v uri ............................ 26
Odseki ....................................................................................... 26
Strava™Odseki v programu ................................................. 26
Ogled podrobnosti odseka ................................................... 27
Tekmovanje na odseku ........................................................ 27
Nastavitev samodejnega prilagajanja odseka ..................... 27
Uporaba funkcije Virtual Partner® ............................................ 27
Nastavitev cilja vadbe ............................................................... 27
Preklic cilja vadbe ................................................................ 27
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo .......................................... 27
Osebni rekordi .......................................................................... 27
Ogled osebnih rekordov ....................................................... 27
Obnovitev osebnega rekorda ............................................... 28
Brisanje osebnega rekorda .................................................. 28
Brisanje vseh osebnih rekordov ........................................... 28
Ure ................................................................................. 28
Nastavljanje opozorila ............................................................... 28
Brisanje alarma .................................................................... 28
Vklop odštevalnika .................................................................... 28
Shranjevanje hitrega časovnika ........................................... 28
Brisanje časovnika ............................................................... 28
Uporaba štoparice .................................................................... 28
Dodajanje drugih časovnih pasov ............................................. 29
Navigacija...................................................................... 29
Shranjevanje lokacije ................................................................ 29
Urejanje shranjenih lokacij ................................................... 29
Projekcija točke poti .................................................................. 29
Navigacija do cilja ..................................................................... 29
Navigacija do destinacije .......................................................... 29
Destinacije ........................................................................... 29
Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi ........................... 29
Ustvarjanje krožne proge .......................................................... 29
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ......................................... 30
Uporaba navigacije do začetne točke med dejavnostjo ........... 30
Ogled navodil za načrtovano pot ......................................... 30
Uporaba navigacije do začetne točke shranjene dejavnosti ..... 30
Ustavitev navigacije .................................................................. 30
Zemljevid .................................................................................. 30
Ogled zemljevida ................................................................. 30
Shranjevanje ali navigacija do lokacije na zemljevidu ......... 30
Kazalo vsebine
Navigacija s funkcijo bližnje okolice ..................................... 31
Spreminjanje teme zemljevida ............................................. 31
Kompas .....................................................................................31
Nastavitev smeri kompasa ................................................... 31
Višinomer in barometer ............................................................. 31
Odčitki vrednosti višinomera ................................................ 31
Zgodovina..................................................................... 31
Uporaba zgodovine .................................................................. 31
Zgodovina več športov ......................................................... 32
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa .................... 32
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ........................................... 32
Uporaba merilnika opravljene poti ............................................ 32
Brisanje zgodovine ................................................................... 32
Prilagajanje naprave.................................................... 32
Letalske nastavitve ................................................................... 32
Nastavitve dejavnosti in programov .......................................... 32
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 33
Dodajanje zemljevida dejavnosti ......................................... 33
Opozorila .............................................................................. 33
Nastavitev opozoril .......................................................... 34
Nastavitve zemljevidov dejavnosti ....................................... 34
Nastavitve za usmerjanje ..................................................... 34
Auto Lap ............................................................................... 34
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 34
Omogočanje Auto Pause ..................................................... 35
Omogočanje samodejnega vzpona ..................................... 35
Hitrost in razdalja v 3D ......................................................... 35
Vklop in izklop tipke Lap ...................................................... 35
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 35
Spreminjanje nastavitve GPS .............................................. 35
GPS in drugi satelitski sistemi ......................................... 35
UltraTrac ......................................................................... 35
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo ....... 36
Prerazporeditev dejavnosti na seznamu programov ................ 36
Pripomočki ................................................................................ 36
Prilagajanje kolesa pripomočkov ......................................... 36
Višinomer ............................................................................. 37
Temperatura ........................................................................ 37
METAR ................................................................................ 37
Daljinski upravljalnik za inReach .......................................... 37
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach ...... 37
Daljinski upravljalnik za VIRB .............................................. 37
Upravljanje športne kamere VIRB ................................... 37
Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo ....... 37
Uporaba pripomočka za raven stresa .................................. 38
Prilagoditev pripomočka Moj dan ......................................... 38
Prilagoditev menija upravljalnih elementov .............................. 38
Nastavitve videza ure ............................................................... 38
Privzeti videz ure .................................................................. 38
Prilagajanje videza ure ......................................................... 38
Nastavitve senzorjev ................................................................. 38
Nastavitve kompasa ............................................................. 38
Ročno umerjanje kompasa ............................................. 39
Nastavitev referenčnega severa ..................................... 39
Nastavitve višinomera .......................................................... 39
Umerjanje barometričnega višinomera ........................... 39
Nastavitve barometra ........................................................... 39
Umerjanje barometra ...................................................... 39
Nastavitve višine .................................................................. 39
Nastavitve lokacije Xero ....................................................... 39
Nastavitve zemljevida ............................................................... 39
Teme zemljevida .................................................................. 40
Nastavitve pomorskih zemljevidov ....................................... 40
Prikaz ali izklop podatkov zemljevidov ................................. 40
Nastavitve navigacije ................................................................ 40
Prilagajanje funkcij zemljevida ............................................. 40
Kazalo vsebine
Nastavitev prikazovalnika smeri ........................................... 40
Nastavitev navigacijskih opozoril ......................................... 40
Nastavitve upravitelja napajanja ............................................... 40
Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo ........................... 40
Prilagoditev načinov napajanja ............................................ 41
Obnovitev načina napajanja ................................................ 41
Nastavitve sistema .................................................................... 41
Nastavitve časa .................................................................... 41
Nastavitev opozoril o času .............................................. 41
Sinhronizacija časa ......................................................... 42
Spreminjanje nastavitev osvetlitve zaslona ......................... 42
Prilagoditev bližnjičnih tipk ................................................... 42
Spreminjanje merskih enot .................................................. 42
Ogled informacij o napravi ........................................................ 42
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki ......................................... 42
Brezžični senzorji ......................................................... 42
Združevanje brezžičnih senzorjev ............................................ 42
Način razširjenega zaslona ....................................................... 42
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa ........... 42
Vadba z merilniki moči .............................................................. 42
Uporaba elektronskih prestavnih ročic ..................................... 43
Zavedanje razmer ..................................................................... 43
Senzor korakov ......................................................................... 43
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov ............................... 43
Ročno umerjanje senzorja korakov ...................................... 43
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov ................... 43
tempe ........................................................................................ 43
Senzorji palic ............................................................................ 43
Informacije o napravi................................................... 43
Specifikacije .............................................................................. 43
Informacije o bateriji ............................................................. 43
Upravljanje podatkov ................................................................ 43
Brisanje datotek ................................................................... 44
Vzdrževanje naprave .................................................... 44
Nega naprave ........................................................................... 44
Čiščenje naprave ................................................................. 44
Zamenjava dodatnih integriranih paščkov QuickFit® ............... 44
Nasveti za prilagoditev kovinskega paščka .............................. 44
Odpravljanje težav........................................................ 44
Jezik naprave je napačen ......................................................... 44
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? ................ 45
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 45
Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam skupaj z uro? ............... 45
Slušalke se ne povežejo z napravo .......................................... 45
Moja glasba se prekinja ali moje slušalke ne ostanejo
povezane .................................................................................. 45
Ponovni zagon naprave ............................................................ 45
Ponastavitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 45
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 45
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ................. 45
Odčitek temperature ni natančen ............................................. 45
Podaljševanje trajanja baterije .................................................. 46
Merjenje aktivnosti .................................................................... 46
Moje dnevno število korakov se ne prikaže ......................... 46
Moje število korakov ni točno ............................................... 46
Število korakov v napravi se ne ujema s številom korakov v
računu Garmin Connect ....................................................... 46
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno .......... 46
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 46
Dodatek ......................................................................... 46
Podatkovna polja ...................................................................... 46
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 50
Ocene FTP ............................................................................... 51
iii
Velikost in premer kolesa .......................................................... 51
Definicije simbolov .................................................................... 51
Kazalo............................................................................ 53
iv
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Ta naprava ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu,
zato jo uporabljajte samo kot rezervni vir informacij.
Pregled
2 Za pomik med možnostmi pritisnite tipko UP ali DOWN.
Prikaz pripomočkov
V napravo je že prednaloženih več pripomočkov, še več pa vam
jih je na voljo, ko napravo združite s pametnim telefonom.
• Pritisnite tipko UP ali DOWN.
Naprava se pomakne po kolesu pripomočkov in prikaže
povzetek podatkov o posameznem pripomočku.
• Če si želite ogledati podrobnosti pripomočka, pritisnite tipko
START.
NAMIG: če si želite ogledati dodatne zaslone pripomočka,
pritisnite tipko DOWN, če si želite ogledati dodatne možnosti
in funkcije pripomočka, pa pritisnite tipko START.
• Če beležite dejavnost, pritisnite tipko BACK, da se vrnete na
strani s podatki o dejavnosti.
Polnjenje naprave
Izberite za vklop ure.
LIGHT Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
Držite za ogled menija upravljalnih elementov.
Izberite za pomikanje po kolesu pripomočkov in menijih.
Držite za ogled menija.
UP
MENU
Izberite za pomikanje po kolesu pripomočkov in menijih.
DOWN Držite za ogled upravljalnih elementov za glasbo.
Izberite za ogled seznama dejavnosti ter začetek ali ustavitev
START dejavnosti.
STOP Uporabite, da izberete možnost v meniju.
Držite za uporabo navigacije do letalske točke z identifikatorjem.
BACK
LAP
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in zaponko za polnjenje
trdno povežite z napravo.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Izberite za beleženje kroga, počitka ali prehoda med dejavnostjo z več športi.
Držite za uporabo navigacije do najbližjega letališča.
Dodajanje drugih časovnih pasov
Med začetno nastavitvijo lahko izberete možnost, da sta v
videzu ure prikazana dva različna časovna pasova.
1 Izberite možnost:
• Če želite poiskati časovni pas z vnosom alfanumeričnega
identifikatorja letalske točke poti, izberite Upor. id.
letališč..
• Če želite izbrati časovni pas za geografsko lokacijo,
izberite Uporabi zemljevid.
2 Po potrebi izberite Da in preimenujte pas.
V videzu ure se prikaže trenutni čas v izbranem časovnem
pasu.
Ogled menija upravljalnih elementov
Meni upravljalnih elementov vsebuje možnosti, kot so vklop
načina Ne moti, zaklepanje tipk in izklop naprave. Odprete lahko
tudi denarnico Garmin Pay™.
OPOMBA: možnosti v meniju upravljalnih elementov lahko
dodate, prerazporedite in odstranite (Prilagoditev menija
upravljalnih elementov, stran 38).
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko LIGHT.
Uvod
2 Kabel USB priklopite v polnilna vrata USB.
3 Napravo popolnoma napolnite.
4 Pritisnite , če želite polnilnik odstraniti.
Posodabljanje letalske zbirke podatkov
Preden lahko posodobite letalsko zbirko podatkov, morate
ustvariti račun Garmin in dodati svojo napravo. ID enote si
lahko ogledate na zaslonu z informacijami o napravi (Ogled
informacij o napravi, stran 42).
Posamezna letalska zbirka podatkov je veljavna 28 dni in
vključuje lokacije letališč, navigacijske pripomočke in podatke o
križiščih za celoten svet.
1 Obiščite www.flyGarmin.com.
2 Prijavite se v svoj račun Garmin.
3 Izberite možnost:
• Napravo priklopite na računalnik s priloženim kablom
USB.
®
1
• Napravo povežite z brezžičnim omrežjem Wi‑Fi .
4 Za posodobitev letalske zbirke podatkov sledite navodilom na
zaslonu.
Ko je naprava povezana z brezžičnim omrežjem Wi‑Fi, se
posodobitve zbirk podatkov samodejno prenesejo čez noč.
®
Združevanje pametnega telefona z napravo
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave MARQ, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™ in
ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Garmin
Connect iz trgovine s programi.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
3 Izberite tipko LIGHT za vklop naprave.
Ob prvem vklopu je naprava v načinu združevanja.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko
pridržite tipko LIGHT in izberete .
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom
Garmin Connect, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo
napravo, v meniju
ali
izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo in sledite navodilom na zaslonu.
®
Ročna nastavitev barometrskega tlaka
Trenutni barometrski tlak lahko nastavite ročno. S tem lahko
izboljšate točnost odčitanih vrednosti višine na podlagi tlaka.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Letalstvo > Nast. in opozorila višinomera >
Barometer > Ročno.
3 S tipko UP ali DOWN nastavite trenutni barometrski tlak.
Ogled vremenske radarske slike NEXRAD
Preden si lahko ogledate vremensko radarsko sliko NEXRAD,
morate napravo združiti s pametnim telefonom (Združevanje
pametnega telefona z napravo, stran 2).
Ogledate si lahko vremensko radarsko sliko, povezano z vašo
trenutno lokacijo.
OPOMBA: v nastavitvah Letalstvo lahko prilagodite možnost
Ploščice podatkov NEXRAD, da prenesete dodatne radarske
slike vremena na podlagi smeri od trenutne lokacije (Letalske
nastavitve, stran 32).
1 Kadar koli hkrati pridržite tipki DOWN in START.
Naprava prenese kvadrat radarskih podatkov za vaš trenutni
položaj GPS, ki je vijolično obrobljen. Radarski podatki so
aktivni 5 minut.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Posodobitve prog
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Letenje
OPOZORILO
Te naprave ne uporabljajte kot glavni pripomoček za navigacijo.
Pred uporabo si oglejte opozorila in druge pomembne
informacije o izdelku v navodilih Pomembne informacije o
varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nastavitev opozorila o višini
Nastavite lahko alarm, ki vibrira, ko dosežete določeno višino.
OPOMBA: opozorilo o višini ni na voljo v načinu ure.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Letalstvo > Nast. in opozorila višinomera >
Opozorilo o višini > Stanje > Vklop.
3 Izberite Višina.
4 S tipko UP izberite višino.
2
OPOMBA: če ste v bližini meje kvadrata, morda ne boste
videli vseh ustreznih radarskih podatkov.
2 Po potrebi za prenos novih podatkov pridržite tipki DOWN in
START.
Dejavnost letenja
Dejavnost letenja se samodejno začne, ko zaznana hitrost
vzpenjanja preseže vrednost, ki ste jo določili v nastavitvah za
samodejno letenje. Privzeta vrednost za samodejno letenje je
500 čevljev na minuto.
Napravo MARQ lahko nastavite tako, da samodejno vzpostavi
povezavo z združeno napravo Connext , ko se začne dejavnost
letenja. Tako naprava MARQ lahko prikaže informacije o
zrakoplovu.
®
Nastavitev vrednosti za samodejno letenje
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi > Letenje.
3 Izberite nastavitve dejavnosti.
4 Izberite Samodejno letenje.
5 Izberite vrednost za samodejno letenje.
Dejavnost letenja se samodejno začne, ko zaznana hitrost
vzpenjanja preseže to vrednost.
Začetek leta
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Letenje.
3 Po potrebi se odpravite ven in počakajte, da naprava najde
satelite.
Izberite
START, da zaženete časovnik leta.
4
OPOMBA: podatki o dejavnosti se beležijo samo, ko deluje
časovnik leta.
Začnite
z dejavnostjo.
5
Letenje
6 Ko končate dejavnost, izberite START > Shrani.
Ogled izmerjenih vrednosti SpO2 med letom
POZOR
Izmerjene vrednosti SpO2 so namenjene samo za podporne
informacije. Kot primarne informacije vedno upoštevajte
ustrezne letalske instrumente.
Naprava MARQ ima pulzni oksimeter na zapestju za merjenje
nasičenosti krvi s kisikom (SpO2). Naprava med letom
samodejno upošteva izmerjene vrednosti pulznega oksimetra,
da lahko spremljate odstotek SpO2.
NAMIG: natančnost meritve SpO2 lahko izboljšate tako, da
vklopite celodnevni način aklimatizacije v nastavitvah
pripomočka pulznega oksimetra (Vklop celodnevnega merjenja
vrednosti pulznega oksimetra, stran 22).
Če si želite med letom ogledati podatkovni zaslon za SpO2,
se pomaknite navzgor ali navzdol.
Najnovejša izmerjena vrednost je prikazana z odstotkom
nasičenosti s kisikom in položajem na barvnem merilniku.
OPOMBA: če ste preveč aktivni, da bi lahko naprava določila
nasičenost s kisikom, se namesto odstotka prikažejo črtice.
Mirujte do 30 sekund, medtem ko naprava odčitava
nasičenost krvi s kisikom.
Uporaba navigacije do najbližjega letališča
1 Držite BACK.
Prikaže se seznam najbližjih letališč.
2 Izberite letališče.
3 Za začetek navigacije izberite Usmeri do.
Najbližje letališče
Razdalja do najbližjega letališča
4 Izberite točko poti.
5 Za začetek navigacije izberite Usmeri do.
Ogled informacij o točki poti
Informacije o lokaciji si lahko ogledate na seznamu najbližjih
letališč, seznamu letalskih točk poti ali seznamu točk poti v
načrtu leta.
1 Izberite možnost za ogled seznama točk poti:
• Če si želite ogledati seznam najbližjih letališč, pridržite
BACK (Uporaba navigacije do najbližjega letališča,
stran 3).
• Če si želite ogledati seznam letalskih točk poti, pridržite
START in vnesite celotni ali delni alfanumerični
identifikator (Uporaba navigacije do letalske točke z
identifikatorjem, stran 3).
• Če želite poiskati točko poti, izberite START > Letenje,
pridržite tipko MENU, izberite Navigacija > Načrtovanje
leta > Poišči točko poti, nato pa izberite možnost
(Iskanje točke poti, stran 4).
2 Izberite točko poti.
3 Izberite možnost:
OPOMBA: možnosti so odvisne od izbrane vrste točke poti.
• Če želite uporabiti navigacijo neposredno do izbrane
lokacije, izberite Usmeri do.
• Če želite prenesti vremensko radarsko sliko NEXRAD,
povezano z izbrano lokacijo, izberite NEXRAD (Ogled
vremenske radarske slike NEXRAD, stran 2).
• Če želite točko poti prikazati na zemljevidu, izberite
Prikaži zemljevid.
• Če si želite ogledati splošne informacije, kot sta razdalja in
smer od trenutne lokacije, izberite Splošne informacije.
• Če želite prikazati radijske frekvence, izberite Frekvence.
• Če želite prikazati informacije o vzletno-pristajalni stezi,
kot sta dolžina in material steze, izberite Vzletnopristajalne steze.
• Če želite prikazati podatke METAR in TAF, izberite
METARs/TAFs.
Integrirani smerni instrument
Navigacijsko podatkovno polje, ki ga je mogoče konfigurirati.
Identifikator najbližjega letališča
Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo želene
črte smeri glede na vašo lokacijo.
Smer do najbližjega letališča
Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali se
premikate proti točki poti ali stran od nje.
Smer do drugega najbližjega letališča
Identifikator drugega najbližjega letališča
Uporaba navigacije do letalske točke z identifikatorjem
Uporabite lahko navigacijo neposredno do letalske točke, in
sicer tako, da poiščete njen alfanumerični identifikator.
.
1 Držite
2 Vnesite celotni ali delni alfanumerični identifikator.
3 Izberite .
Prikaže se seznam ujemajočih se točk poti.
Letenje
Merilo razdalje odstopanja od smeri.
Smer do najbližjega letališča.
Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja
od smeri.
Ustavitev navigacije
Pridržite tipko MENU in izberite Ustavi navigacijo.
Onemogočenje samodejnega časovnika leta
Samodejni časovnik leta lahko onemogočite, da naprava ne
začne samodejno beležiti podatkov o letu, ko hitrost po tleh
preseže 30 kn.
3
1
2
3
4
Pridržite tipko MENU.
Izberite Dejavnosti in programi > Letenje.
Izberite nastavitve dejavnosti.
Izberite Časovnik leta > Ročno.
Načrtovane poti in načrti letov
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja. Načrti letov so načrtovane poti, ki uporabljajo
neposredno usmerjanje, optimizirano za uporabo v letalstvu.
Načrte letov lahko ustvarite v napravi ali s programom Garmin
Pilot™ za mobilne naprave.
Iskanje točke poti
1 Izberite START > Letenje.
2 Držite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Poišči točko poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite točko poti poiskati po imenu, izberite Išči po
identifikatorju.
• Če želite izbrati na seznamu najbližjih letališč, izberite
Najbližja letališča.
• Če želite izbrati na seznamu najbližjih navigacijskih
pripomočkov, izberite Najbližji navig. pripomoč..
• Če želite izbrati na seznamu najbližjih križišč, izberite
Najbližje križišče.
5 Izberite lokacijo.
6 Po potrebi izberite možnost za ogled dodatnih podrobnosti o
točki poti (Ogled informacij o točki poti, stran 3).
Ustvarjanje načrta leta v napravi
1 Izberite START > Letenje.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti >
Ustvari novo.
Vnesite ime načrta leta.
Izberite .
Izberite Dodaj lokacijo.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Ponavljajte korake od 6 do 8, dokler načrtovana pot ni
končana.
10 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite Končano.
4
5
6
7
8
9
Vzpostavljanje povezave s programom Garmin Pilot
V programu Garmin Pilot lahko ustvarite načrte letov in jih
pošljete v napravo MARQ. Program Garmin Pilot je na voljo za
določene mobilne naprave. Za več informacij o razpoložljivosti in
združljivosti si oglejte trgovino s programi za svojo mobilno
napravo.
Naprava MARQ se poveže s programom Garmin Pilot prek
tehnologije Bluetooth. Za več informacij o združljivosti obiščite
www.garmin.com/ble.
1 Združite pametni telefon z napravo MARQ (Združevanje
pametnega telefona z napravo, stran 2).
2 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Garmin
Pilot iz trgovine s programi.
Program Garmin Pilot samodejno zazna napravo in vzpostavi
povezavo z njo.
Sledenje načrtu leta
1 Izberite START > Letenje.
2 Zadržite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti.
4
4 Izberite načrt leta.
5 Če želite začeti slediti načrtu leta, izberite Nastavi kot
aktivnega.
Ogled načrta leta na zemljevidu
1 Izberite START > Letenje.
2 Zadržite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti.
4 Izberite načrt leta.
5 Izberite Zemljevid.
Preobrnitev in sledenje načrtu leta
1 Izberite START > Letenje.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti.
4 Izberite načrt leta.
5 Če želite obrniti načrtovano pot in jo shraniti kot kopijo
izvirnega načrta leta, izberite Obrni in shrani kopijo.
6 Izberite kopijo načrta leta.
7 Če želite začeti slediti načrtu leta, izberite Nastavi kot
aktivnega.
Urejanje načrta leta
1 Izberite START > Letenje.
2 Zadržite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti.
4 Izberite načrt leta.
5 Izberite Uredi.
6 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji,
izberite lokacijo, nato pa izberite Podrobnosti.
• Če želite spremeniti vrstni red lokacije na načrtovani poti,
izberite lokacijo, nato pa izberite Pomik navzgor ali
Pomik navzdol.
• Če želite urediti ime lokacije, izberite lokacijo, nato pa
izberite Ime.
• Če želite odstraniti lokacijo z načrtovane poti, izberite
lokacijo, nato pa izberite Odstrani.
• Če želite dodati lokacijo na načrtovano pot, izberite Dodaj
lokacijo.
Brisanje načrta leta
1 Izberite START > Letenje.
2 Zadržite tipko MENU.
3 Izberite Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti.
4 Izberite načrt leta.
5 Izberite Izbriši > Da.
Dejavnosti in programi
Napravo lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali
na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z
dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja.
Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin
Connect.
Dejavnosti in programe Connect IQ™ lahko v napravo dodajate
tudi s programom Connect IQ (Funkcije Connect IQ, stran 13).
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Dejavnosti in programi
Začetek dejavnosti
Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je
potrebno).
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite možnost:
• Izberite dejavnost med priljubljenimi.
• Izberite in na razširjenem seznamu dejavnosti izberite
dejavnost.
3 Če so za dejavnost potrebni signali GPS, se odpravite na
prosto na območje z neoviranim pogledom na nebo in
počakajte, dokler naprava ni pripravljena.
Naprava je pripravljena, ko določi vaš srčni utrip, pridobi
signale GPS (če so potrebni) in vzpostavi povezavo z
brezžičnimi senzorji (če so potrebni).
4 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
Naprava beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje
časovnik dejavnosti.
najbolj uporabljate. Priljubljene dejavnosti lahko kadar koli
dodate ali odstranite.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
Vaše priljubljene dejavnosti so prikazane na vrhu seznama.
3 Izberite možnost:
• Za dodajanje priljubljene dejavnosti izberite dejavnost,
nato pa izberite Nastavi za privzetega.
• Za odstranitev priljubljene dejavnosti izberite dejavnost,
nato pa izberite Odstrani iz priljubljenih.
Ustvarjanje dejavnosti po meri
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Dodaj.
3 Izberite možnost:
Namigi za beleženje dejavnosti
• Preden začnete dejavnost, napolnite napravo (Polnjenje
naprave, stran 1).
• Če želite beležiti kroge, začeti novo serijo ali položaj ali
nadaljevati na naslednji korak vadbe, pritisnite gumb LAP.
• Če si želite ogledati dodatne podatkovne strani, pritisnite UP
ali DOWN.
4
5
6
Spreminjanje načina napajanja
Če želite med dejavnostjo podaljšati čas napajanja z baterijo,
lahko spremenite način napajanja.
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Način napajanja.
3 Izberite možnost.
Ura prikaže, koliko ur napajanja z baterijo pridobite v
izbranem načinu napajanja.
Zaustavitev dejavnosti
1 Pritisnite STOP.
2 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati z dejavnostjo, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Shrani > Končano.
• Če želite začasno zaustaviti dejavnost in jo nadaljevati
kasneje, izberite Nadaljuj pozneje.
• Če želite označiti krog, izberite krog.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite Nazaj na
začetek > TracBack.
OPOMBA: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki
uporabljajo GPS.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po najbolj neposredni poti, izberite Nazaj na
začetek > Načrtovana pot.
OPOMBA: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki
uporabljajo GPS.
• Če želite zavreči dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Zavrzi > Da.
OPOMBA: ko zaustavite dejavnost, jo naprava samodejno
shrani po 30 minutah.
Dodajanje in odstranjevanje priljubljene
dejavnosti
Seznam priljubljenih dejavnosti se prikaže, ko pritisnete START
v videzu ure. Ta omogoča hiter dostop do dejavnosti, ki jih
Dejavnosti in programi
7
• Če želite dejavnost po meri ustvariti iz ene od shranjenih
dejavnosti, izberite Kopiraj dejavnost.
• Če želite ustvariti novo dejavnost po meri, izberite Drugo.
Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
Izberite ime ali vnesite ime po meri.
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko, denimo
Triatlon(2).
Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti,
izberite eno od možnosti. Prilagodite lahko na primer
podatkovne zaslone ali samodejne funkcije.
• Če želite shraniti in uporabljati dejavnost po meri, izberite
Končano.
Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite
Da.
Dejavnosti v zaprtih prostorih
Napravo MARQ lahko uporabljate za vadbo v zaprtih prostorih,
denimo za tek na stezi v zaprtem prostoru ali kolesarjenje na
stacionarnem kolesu. GPS se med dejavnostmi v zaprtem
prostoru izklopi.
Ko tečete ali hodite z izklopljenim GPS-om, se hitrost, razdalja in
kadenca merijo z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Natančnost podatkov o hitrosti,
razdalji in kadenci se izboljša po nekaj tekih ali sprehodih na
prostem z napravo GPS.
NAMIG: če se držite za ograjo tekalne steze, je natančnost
manjša. Za beleženje tempa, razdalje in kadence lahko
uporabite izbirni senzor korakov.
Če je GPS med kolesarjenjem izklopljen, podatki o hitrosti in
razdalji niso na voljo, če nimate izbirnega senzorja, ki te podatke
pošilja v napravo (na primer senzor hitrosti ali kadence).
Umerjanje razdalje na tekalni stezi
Za natančnejše meritve razdalje pri teku na tekalni stezi lahko
umerite razdaljo na tekalni stezi, ko na njej pretečete vsaj
1,5 km (1 mi). Pri uporabi različnih tekalnih stez lahko ročno
umerite razdaljo na vsaki tekalni stezi ali po vsakem teku.
1 Zaženite dejavnost na tekalni stezi (Začetek dejavnosti,
stran 5) in na tekalni stezi pretecite vsaj 1,5 km (1 mi).
2 Ko končate s tekom, izberite STOP.
3 Izberite možnost:
• Če razdaljo na tekalni stezi umerjate prvič, izberite Shrani.
Naprava vas pozove k dokončanju umerjanja tekalne
steze.
• Če želite razdaljo na tekalni stezi umeriti ročno po
opravljenem prvem umerjanju, izberite Umeri in shrani >
Da.
5
4 Na zaslonu tekalne steze si oglejte opravljeno razdaljo in jo
5 Izberite Metronom > Stanje > Vklop.
6 Izberite možnost:
Beleženje dejavnosti vadbe za moč
• Izberite Utripi na minuto, če želite vnesti vrednost glede
na kadenco, ki jo želite vzdrževati.
• Izberite Pogostost opozoril, če želite prilagoditi
pogostost udarcev.
• Če želite prilagoditi zvok in vibriranje metronoma, izberite
Zvoki.
7 Po potrebi izberite Predogled, če želite metronom poslušati
pred tekom.
8 Začnite teči (Začetek dejavnosti, stran 5).
Metronom se zažene samodejno.
9 Če si želite ogledati zaslon z metronomom, med tekom
pritisnite tipko UP ali DOWN.
10 Po potrebi spremenite nastavitve metronoma tako, da
pridržite tipko MENU.
vnesite v napravo.
Beležite lahko serije dejavnosti vadbe za moč. Serija je
sestavljena iz več ponovitev enega giba.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Moč.
Ko prvič beležite dejavnost vadbe za moč, morate izbrati, na
katerem zapestju imate uro.
3 Pritisnite START, da zaženete časovnik serije.
4 Začnite prvo serijo.
Naprava šteje ponovitve. Število ponovitev je prikazano, ko
izvedete najmanj štiri ponovitve.
NAMIG: naprava lahko šteje samo ponovitve enega giba pri
vsaki seriji. Ko želite spremeniti gibe, morate zaključiti serijo
in začeti novo.
5 Za dokončanje serije pritisnite tipko LAP.
Ura prikaže vse ponovitve za serijo. Po nekaj sekundah se
prikaže časovnik počitka.
6 Po potrebi pritisnite tipko DOWN in uredite število ponovitev.
NAMIG: dodate lahko tudi utež, ki ste jo uporabili za serijo.
7 Ko končate počitek, pritisnite tipko LAP za začetek naslednje
serije.
8 Ponavljajte serije vadb za moč, dokler dejavnost ni
zaključena.
9 Po zadnji seriji pritisnite START, da ustavite časovnik serije.
10 Izberite Shrani.
Dejavnosti na prostem
V napravi MARQ so predhodno naložene dejavnosti na prostem,
kot sta tek in kolesarjenje. GPS se med dejavnostmi na prostem
vklopi. Dodate lahko nove dejavnosti, ki temeljijo na privzetih
dejavnostih, kot je hoja ali veslanje. V napravo lahko dodate tudi
dejavnosti po meri (Ustvarjanje dejavnosti po meri, stran 5).
Ogled smučarskih voženj
Naprava beleži podrobnosti o vsaki smučarski ali deskarski
vožnji s funkcijo samodejnega zaznavanja voženj. Ta funkcija je
privzeto vklopljena za alpsko smučanje in deskanje na snegu.
Samodejno beleži nove smučarske vožnje na podlagi vašega
gibanja. Časovnik se začasno ustavi, ko se prenehate gibati po
hribu navzdol in ste na sedežnici. Časovnik ostane začasno
ustavljen celotno vožnjo na sedežnici. Če ga želite znova
zagnati, se spustite po hribu. Podrobnosti o vožnji si lahko
ogledate na začasno ustavljenem zaslonu ali dokler časovnik
teče.
1 Začnite smučati ali deskati.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite Prikazi teke.
4 Če si želite ogledati podrobnosti zadnje, trenutne in vseh
voženj, pritisnite tipki UP in DOWN.
Zasloni z vožnjami vključujejo čas, prevoženo razdaljo,
najvišjo ter povprečno hitrost in skupni spust.
Uporaba metronoma
Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj
enakomerni kadenci.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
6
Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo
Napravo MARQ lahko nastavite tako, da med tekom ali drugo
dejavnostjo predvaja motivacijska obvestila o stanju. Zvočni
pozivi se predvajajo v povezanih slušalkah s tehnologijo
Bluetooth, če so na voljo. Sicer se zvočni pozivi predvajajo v
pametnem telefonu, ki je združen prek programa Garmin
Connect. Med predvajanjem zvočnega poziva naprava ali
pametni telefon utiša glavni zvok, da lahko predvaja obvestilo.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zvočni pozivi.
3 Izberite možnost:
• Če želite slišati poziv za vsak krog, izberite Opozorilo o
krogu.
OPOMBA: zvočni poziv Opozorilo o krogu je omogočen
privzeto.
• Če želite pozive prilagoditi z informacijami o tempu in
hitrosti, izberite Opozorilo za tempo/hitrost.
• Če želite pozive prilagoditi z informacijami o srčnem
utripu, izberite Opozorilo o srčnem utripu.
• Če želite pozive prilagoditi s podatki o moči, izberite
Opozorilo o moči.
• Če želite pozive slišati, ko vklopite in izklopite časovnik,
vključno s funkcijo Auto Pause , izberite Dogodki
časovnika.
• Če želite, da se opozorila o dejavnosti predvajajo kot
zvočni pozivi, izberite Opozorila dejavnosti.
• Če želite spremeniti jezik ali narečje glasovnih pozivov,
izberite Narečje.
®
Jumpmaster
OPOZORILO
Funkcija Jumpmaster je namenjena samo izkušenim padalcem.
Funkcije Jumpmaster ne uporabljajte kot primarni padalski
višinomer. Če ne vnesete ustreznih informacij v zvezi s skokom,
lahko pride do hude telesne poškodbe ali smrti.
Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun
točke spusta na veliki višini (HARP). Naprava samodejno zazna,
ko skočite, in začne navigacijo do želene točke pristanka (DIP) z
barometrom in elektronskim kompasom.
Več športov
Triatlonci, duatlonci in drugi tekmovalci v več športih lahko
izkoristijo dejavnosti z več športi, kot so Triatlon ali Plavanje/tek.
Med dejavnostjo z več športi lahko prehajate med aktivnostmi in
med tem prikazujete skupni čas in razdaljo. Preklopite lahko na
Dejavnosti in programi
primer s kolesarjenja na tek in si med celotno dejavnostjo z več
športi ogledujete skupni čas in razdaljo za kolesarjenje in tek.
Dejavnost z več športi lahko prilagodite ali pa uporabljate
privzeto dejavnost triatlona, ki je nastavljena za standardni
triatlon.
Ustvarjanje dejavnosti z več športi
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Dodaj > Več športov.
3 Izberite vrsto dejavnosti z več športi ali vnesite ime po meri.
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko. Na primer
Triatlon(2).
4 Izberite dve ali več dejavnosti.
5 Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti,
izberite eno od možnosti. Izberete lahko na primer
vključitev prehodov.
• Če želite shraniti in uporabljati dejavnost z več športi,
izberite Končano.
6 Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite
Da.
Namigi za vadbo triatlona ali uporabo dejavnosti z več
športi
• Za začetek prve dejavnosti izberite START.
• Če želite preiti na naslednjo dejavnost, izberite LAP.
Če so prehodi vklopljeni, se čas prehoda beleži ločeno od
časov dejavnosti.
• Če je treba, izberite LAP, da začnete naslednjo dejavnost.
• Če si želite ogledati dodatne podatkovne strani, izberite tipko
UP ali DOWN.
Plavanje
OBVESTILO
Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo
potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več zaporednih dolžin. Po počitku se začne nov
interval.
Zavesljaj: zavesljaj se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in
števila zavesljajev za to dolžino. Čas 30 sekund in 15
zavesljajev na primer pomenita oceno swolf 45. Pri plavanju
v odprtih vodah se swolf izračuna za vsakih 25 metrov. Swolf
je meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji
rezultat boljši.
Vrsta zavesljajev
Prepoznavanje vrste zavesljajev je na voljo samo za plavanje v
bazenu. Vrsta zavesljajev se prepozna na koncu dolžine. Vrste
zavesljajev so prikazane v zgodovini plavanja in računu Garmin
Connect. Vrsto zavesljajev lahko izberete tudi kot podatkovno
polje po meri (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 33).
Prosto
Prosto
Nazaj
Hrbtno
Prsno
Prsno
Metulj
Delfin
Namigi za dejavnosti plavanja
• Preden začnete dejavnost plavanja v bazenu, upoštevajte
navodila na zaslonu za izbiro velikosti bazena ali vnos
velikosti po meri.
Ko naslednjič zaženete dejavnost plavanja v bazenu,
naprava uporabi to velikost bazena. Če želite spremeniti
velikost, držite tipko MENU, izberite nastavitve dejavnosti,
nato pa izberite Velikost bazena.
• Če želite zabeležiti počitek med plavanjem v bazenu,
pritisnite tipko LAP.
Naprava pri plavanju v bazenu samodejno beleži intervale in
dolžine plavanja.
• Če želite zabeležiti interval med plavanjem v odprtih vodah,
pritisnite tipko LAP.
Počitek med plavanjem v bazenu
Na privzetem zaslonu s počitkom sta prikazana dva časovnika
počitka. Prikazana sta tudi čas in razdalja zaključenega
intervala.
OPOMBA: podatki o plavanju se med počitkom ne beležijo.
1 Med dejavnostjo plavanja pritisnite tipko LAP, če želite začeti
počitek.
Na zaslonu se prikaže belo besedilo na črnem ozadju in
prikaže se zaslon s počitkom.
2 Če si želite ogledati druge podatkovne zaslone (izbirno), med
počitkom pritisnite tipko UP ali DOWN.
3 Pritisnite tipko LAP in nadaljujte plavanje.
4 Ponovite za dodatne intervale počitka.
Vadba z dnevnikom
Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z
dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z
eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od
štirih glavnih slogov.
1 Če želite prikazati zaslon z dnevnikom vadbe, med
plavanjem v bazenu pritisnite tipko UP ali DOWN.
2 Pritisnite tipko LAP, da sprožite časovnik vadbe.
3 Ko končate interval vadbe, pritisnite tipko LAP.
Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej
beleži celotno vadbo.
4 Izberite razdaljo zaključene vadbe.
Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti
bazena, izbrani v profilu dejavnosti.
5 Izberite možnost:
• Če želite začeti drug interval vadbe, pritisnite tipko LAP.
• Če želite začeti interval plavanja, pritisnite tipko UP ali
DOWN, da se vrnete na zaslone za plavalno vadbo.
Izklop merjenja srčnega utripa na zapestju med
plavanjem
Merjenje srčnega utripa na zapestju je privzeto vklopljeno za
dejavnosti plavanja. Naprava je združljiva tudi z dodatno opremo
HRM-Tri™ in HRM-Swim™. Če so na voljo podatki tako iz
merilnika srčnega utripa na zapestju kot iz prsnega merilnika
srčnega utripa, naprava uporabi podatke iz prsnega merilnika
srčnega utripa.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
OPOMBA: morda boste morali pripomoček dodati na kolo
pripomočkov (Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 36).
2 Izberite Moznosti > Med plavanjem > Izklopljeno.
Mešano Več kot ena vrsta zavesljajev na intervalu
Vadba
Uporablja se pri beleženju vadbe (Vadba z dnevnikom,
stran 7)
Dejavnosti in programi
7
Golf
Merjenje razdalje s ciljanjem z gumbom
Igranje golfa
Pred igranjem golfa napolnite napravo (Polnjenje naprave,
stran 1).
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Golf.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite igrišče na seznamu bližnjih igrišč.
5 Po potrebi nastavite dolžino za driver.
6 Za beleženje rezultatov izberite Da.
7 Izberite udarjališče.
8 Po končanem krogu pritisnite START in izberite Koncni
krog.
Informacije o luknjah
Naprava prikaže, pri kateri luknji trenutno igrate, in samodejno
prehaja, ko se premaknete na novo luknjo.
OPOMBA: lokacije lukenj se spreminjajo, zato naprava izračuna
razdaljo do sprednjega, srednjega ter zadnjega dela zelenice in
ne do dejanske lokacije luknje.
Na zaslonu z informacijami o luknji lahko s funkcijo ciljanja z
gumbom izmerite razdaljo do točke na zemljevidu.
1 Če želite izmeriti razdaljo do cilja, pritisnite tipko UP ali
DOWN.
2 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite ali .
Spreminjanje lukenj
Luknje lahko ročno spremenite na zaslonu pogleda luknje.
1 Med igranjem golfa pritisnite tipko START.
2 Izberite Spremeni luknjo.
3 Izberite luknjo.
Premikanje zastavice
Zelenico si lahko natančneje ogledate in premaknete lokacijo
zastavice.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite Premakni zastavico.
3 Položaj zastavice premaknite s tipko UP ali DOWN.
4 Pritisnite START.
Razdalje na zaslonu z informacijami o luknji se posodobijo in
prikazujejo novo lokacijo zastavice. Lokacija zastavice se
shrani samo za trenutni krog.
Ogled izmerjenih udarcev
Številka trenutne luknje
Razdalja do zadnjega dela zelenice
Razdalja do srednjega dela zelenice
Razdalja do sprednjega dela zelenice
Par za luknjo
Zemljevid zelenice
Dolžina za driver iz udarjališča
Način velikih številk
Na zaslonu z informacijami o luknji lahko spremenite velikost
številk.
Pridržite tipko MENU, izberite nastavitve dejavnosti, nato pa
izberite Velika števila.
Razdalja do zadnjega dela zelenice
Razdalja do srednjega dela zelenice ali izbranega položaja
zastavice
Razdalja do sprednjega dela zelenice
Številka trenutne luknje
Par za trenutno luknjo
8
Preden lahko naprava samodejno zazna in izmeri udarce,
morate omogočiti beleženje rezultatov.
Naprava omogoča samodejno zaznavanje in beleženje udarcev.
Ob vsakem udarcu na čistini naprava zabeleži dolžino udarca, ki
so jo lahko ogledate pozneje.
NAMIG: samodejno zaznavanje udarcev deluje najbolje, ko
napravo nosite na zapestju vodilne roke in je stik z žogico dober.
Pati se ne zaznajo.
1 Med igranjem golfa pritisnite START.
2 Izberite Merjenje udarca.
Prikaže se dolžina zadnjega udarca.
OPOMBA: dolžina se samodejno ponastavi ob ponovnem
udarcu žogice, patu na zelenici ali premiku na naslednjo
luknjo.
3 Če si želite ogledati vse zabeležene dolžine udarcev,
pritisnite tipko DOWN.
Ogled razdalj krivulj in zavojev
Ogledate si lahko seznam z razdaljami krivulj in zavojev za
luknje par 4 in par 5. Na tem seznamu so prikazani tudi cilji po
meri.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite Krivulje.
Na zaslonu se prikaže posamezna krivulja in razdalja do nje.
OPOMBA: ko razdalje prehodite, se odstranijo z zaslona.
Shranjevanje ciljev po meri
Med krogom lahko shranite do pet ciljev po meri za posamezno
luknjo. Shranjevanje cilja je uporabno za beleženje objektov ali
ovir, ki niso prikazani na zemljevidu. Razdalje do teh ciljev si
lahko ogledate na zaslonu predložkov in zavojev (Ogled razdalj
krivulj in zavojev, stran 8).
1 Stojte v bližini cilja, ki ga želite shraniti.
OPOMBA: cilja, ki je daleč od trenutno izbrane luknje, ne
morete shraniti.
2 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
3 Izberite Cilji po meri.
4 Izberite vrsto cilja.
Dejavnosti in programi
Beleženje rezultatov
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite Kartica z rezultati.
Ko ste na zelenici, se prikaže kartica z rezultati.
3 Za pomik med luknjami pritisnite tipko UP ali DOWN.
4 Za izbiro luknje pritisnite START.
5 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da nastavite rezultat.
Skupni rezultat se posodobi.
Posodabljanje rezultata
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite Kartica z rezultati.
3 Za pomik med luknjami pritisnite tipko UP ali DOWN.
4 Za izbiro luknje pritisnite START.
5 Če želite spremeniti rezultat za to luknjo, pritisnite tipko UP
ali DOWN.
Skupni rezultat se posodobi.
Nastavitev načina beleženja rezultatov
Način, ki ga naprava uporablja za beleženje rezultatov, lahko
spremenite.
1 Na zaslonu z informacijami o luknjah pridržite tipko MENU.
2 Izberite nastavitve dejavnosti.
3 Izberite Način beleženja rezultatov.
4 Izberite način beleženja rezultatov.
O načinu beleženja rezultatov stableford
Ko izberete način beleženja rezultatov stableford (Nastavitev
načina beleženja rezultatov, stran 9), se točke dodeljujejo na
podlagi števila izvedenih udarcev glede na par. Na koncu kroga
zmaga igralec z najvišjim rezultatom. Naprava dodeli točke, kot
to določa organizacija United States Golf Association.
Ocenjevalna kartica za igro, ocenjeno po sistemu Stableford,
prikazuje točke namesto zamahov.
Točke
Izvedeni udarci glede na par
0
2 ali več nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
4
2 pod
5
3 pod
Nastavitev hendikepa
1 Na zaslonu z informacijami o luknjah pridržite tipko MENU.
2 Izberite nastavitve dejavnosti.
3 Izberite Beleženje rezultatov s hendikepom.
4 Izberite možnost za beleženje rezultatov s hendikepom:
• Če želite vnesti število udarcev, ki se odštejejo od
skupnega rezultata, izberite Lokalni hendikep.
• Če želite vnesti igralčev indeks hendikepa in oceno
težavnosti igrišča, ki se uporablja za izračun hendikepa
igrišča, izberite Indeks/naklon.
Nastavite
hendikep.
5
Omogočanje spremljanja statističnih podatkov
S funkcijo Sledenje statistiki lahko spremljate podrobne
statistične podatke med igranjem golfa.
1 Na zaslonu z informacijami o luknjah pridržite tipko MENU.
2 Izberite nastavitve dejavnosti.
3 Če želite omogočiti spremljanje statističnih podatkov, izberite
Sledenje statistiki.
Povezane funkcije
Beleženje statističnih podatkov
Preden lahko beležite statistične podatke, morate omogočiti
spremljanje statističnih podatkov (Omogočanje spremljanja
statističnih podatkov, stran 9).
1 Na kartici z rezultati izberite luknjo.
2 Vnesite število izvedenih udarcev in pritisnite START.
3 Nastavite število izvedenih patov in pritisnite START.
4 Če je treba, izberite možnost:
OPOMBA: če ste na luknji par 3, se ne prikažejo informacije
za čistino.
• Če je žogica padla na zelenico, izberite Na čistini.
• Če je žogica zgrešila zelenico, izberite Zgrešila v desno
ali Zgrešila v levo.
5 Po potrebi vnesite število kazenskih udarcev.
TruSwing™
Funkcija TruSwing omogoča ogled parametrov zamaha, ki jih
beleži naprava TruSwing. Za nakup naprave TruSwing obiščite
www.garmin.com/golf.
Uporaba merilnika opravljene poti za golf
Z merilnikom opravljene poti lahko beležite čas, razdaljo in
prehojene korake. Merilnik opravljene poti se samodejno zažene
in zaustavi ob začetku ali koncu igralnega kroga.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite Merilnik opravljene poti.
3 Po potrebi izberite Ponastavi, da ponastavite merilnik
opravljene razdalje na nič.
Ogled razdalje PlaysLike
Funkcija razdalje PlaysLike upošteva spremembe nadmorske
višine na golfišču tako, da prikaže prilagojeno razdaljo do
zelenice.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite PlaysLike.
Poleg vsake razdalje se prikaže ikona.
Za razdaljo je potreben daljši udarec od pričakovanega zaradi
višinske razlike.
Za razdaljo je potreben pričakovan udarec.
Za razdaljo je potreben krajši udarec od pričakovanega zaradi
višinske razlike.
Ogled smeri do zastavice
Funkcija PinPointer je kompas, ki omogoča pomoč pri
usmerjanju, kadar ne vidite zelenice. Ta funkcija vam lahko
pomaga usmeriti udarec, tudi ko ste v gozdu ali globoki peščeni
pasti.
OPOMBA: funkcije PinPointer ne uporabljajte v vozilu za golf.
Motnje, ki jih oddaja vozilo za golf, lahko vplivajo na natančnost
kompasa.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite START.
2 Izberite PinPointer.
Puščica kaže proti lokaciji zastavice.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo MARQ, ko jo
povežete z združljivim pametnim telefonom prek tehnologije
Bluetooth. Za nekatere funkcije morate v povezani pametni
telefon namestiti program Garmin Connect. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/apps. Nekatere funkcije so na voljo
tudi, kadar napravo povežete z brezžičnim omrežjem.
Obvestila telefona: v napravi MARQ prikazuje obvestila
telefona in sporočila.
9
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje povezav neposredno na
zaslonu in v realnem času s funkcijo LiveTrack.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Connect IQ: omogoča vam, da razširite funkcionalnost naprave
z novimi videzi ure, pripomočki, programi in podatkovnimi
polji.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Vreme: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in
vremenskih napovedi. Ogledate si lahko tudi vremenski radar
na zemljevidu.
senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji
Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.
Poišči moj telefon: poišče izgubljeni pametni telefon, ki je
združen z vašo napravo MARQ in je trenutno v dosegu.
Najdi napravo: poišče izgubljeno napravo MARQ, ki je
združena z vašim pametnim telefonom in je trenutno v
dosegu.
Omogočanje obvestil Bluetooth
Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo MARQ
združiti z združljivo mobilno napravo (Združevanje pametnega
telefona z napravo, stran 2).
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Telefon > Pametna obvestila > Stanje > Vklop.
3 Izberite Med dejavnostjo.
4 Izberite nastavitev obvestil.
5 Izberite nastavitev zvoka.
6 Izberite Ne med dejavnostjo.
7 Izberite nastavitev obvestil.
8 Izberite nastavitev zvoka.
9 Izberite Zasebnost.
10 Izberite nastavitev zasebnosti.
11 Izberite Premor.
12 Določite časovno obdobje, v katerem naj bo opozorilo o
novem obvestilu prikazano na zaslonu.
13 Če želite svojim odgovorom na besedilna sporočila dodati
podpis, izberite Podpis.
Ogled obvestil
1 Za ogled pripomočka za obvestila v videzu ure pritisnite tipko
2
3
4
5
UP ali DOWN.
Pritisnite START.
Izberite obvestilo.
Pritisnite tipko DOWN za več možnosti.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite tipko BACK.
Prejetje dohodnega telefonskega klica
Ko v povezanem pametnem telefonu prejmete telefonski klic,
naprava MARQ prikaže ime ali telefonsko številko klicatelja.
• Za sprejem klica izberite Sprejmi.
OPOMBA: za pogovor s klicateljem morate uporabiti
povezan pametni telefon.
• Za zavrnitev klica izberite Zavrni.
• Za zavrnitev klica in takojšnje pošiljanje odgovora prek
besedilnega sporočila izberite Odgovori, nato pa s seznama
izberite sporočilo.
10
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je naprava
povezana s pametnim telefonom Android™.
Odgovarjanje na besedilno sporočilo
OPOMBA: funkcija je na voljo samo pri pametnih telefonih z
operacijskim sistemom Android.
Ko v napravi MARQ prejmete obvestilo o besedilnem sporočilu,
lahko pošljete hiter odgovor, ki ga izberete na seznamu sporočil.
Sporočila lahko prilagodite v programu Garmin Connect.
OPOMBA: funkcija pošilja besedilna sporočila z uporabo
vašega telefona. Pri tem lahko veljajo omejitve besedilnih
sporočil ter stroški operaterja in naročniškega paketa. Za več
informacij o omejitvah besedilnih sporočilih ali stroških se
obrnite na operaterja mobilne telefonije.
1 Za ogled pripomočka za obvestila v videzu ure pritisnite tipko
UP ali DOWN.
2 Pritisnite START in izberite obvestilo o besedilnem sporočilu.
3 Pritisnite tipko DOWN.
4 Izberite Odgovori.
5 Na seznamu izberite sporočilo.
Telefon pošlje izbrano sporočilo kot besedilno sporočilo v
obliki SMS-a.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi MARQ.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo iPhone , v nastavitvah obvestil
sistema iOS izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon Android, v programu
Garmin Connect izberite Nastavitve > Pametna
obvestila.
®
®
Izklop povezave s pametnim telefonom
Bluetooth
Povezavo s pametnim telefonom Bluetooth lahko izklopite v
meniju upravljalnih elementov.
OPOMBA: možnosti lahko dodate v meni upravljalnih elementov
(Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 38).
1 Pridržite tipko LIGHT za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite za izklop povezave s pametnim telefonom
Bluetooth v napravi MARQ.
Za več informacij o izklopu tehnologije Bluetooth v mobilni
napravi si oglejte priročnik za uporabo mobilne naprave.
Vklop in izklop opozoril o povezavi z
pametnim telefonom
Napravo MARQ lahko nastavite tako, da vas opozori, ko
združeni pametni telefon vzpostavi in prekine povezavo z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: opozorila o povezavi s pametnim telefonom so
privzeto izklopljena.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Telefon > Alarmi.
Iskanje izgubljene mobilne naprave
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v
dosegu.
1 Pridržite tipko LIGHT za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite .
Naprava MARQ začne iskati združeno mobilno napravo.
Mobilna naprava se oglasi z zvočnim opozorilom, na zaslonu
naprave MARQ pa se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se
Povezane funkcije
približujete mobilni napravi, se moč signala Bluetooth
povečuje.
3 Za prekinitev iskanja izberite tipko BACK.
Garmin Connect
V računu Garmin Connect lahko spremljate svoje dosežke in se
povežete s prijatelji. Omogoči vam uporabo orodij za
spremljanje, analizo, deljenje in medsebojno spodbujanje.
Beležite lahko dogodke svojega aktivnega življenjskega sloga,
vključno s teki, sprehodi, kolesarskimi vožnjami, plavanji,
pohodi, igrami golfa in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, ko združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect. Račun lahko
ustvarite tudi, ko nastavite program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši vadbi in dejavnostih na prostem, vključno s časom,
razdaljo, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida ter grafikoni tempa in hitrosti.
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaših igrah
golfa, vključno s karticami z rezultati, statistikami in
informacijami o igrišču. Ogledate si lahko tudi prilagodljiva
poročila.
OPOMBA: če si želite ogledati podatke, morate napravo
združiti z izbirnimi brezžičnim senzorjem (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 42).
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
prenesti in namestiti program Garmin Express in dodati napravo
(Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku, stran 11).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Ko program Garmin Express zaključi pošiljanje posodobitve,
prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
Naprava namesti posodobitev.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Program Garmin Express poveže napravo z vašim računom
Garmin Connect prek računalnika. S programom Garmin
Express lahko nalagate podatke o dejavnosti v račun Garmin
Connect in pošiljate podatke, kot so vadbe ali načrti vadb, s
spletnega mesta Garmin Connect v napravo. Poleg tega lahko
namestite posodobitve programske opreme naprave in
upravljate programe Connect IQ.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Prenesite in namestite program Garmin Express.
4 Odprite program Garmin Express in izberite Dodaj napravo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect
1 Pridržite tipko LIGHT za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite .
Program Garmin Golf™
Program Garmin Golf omogoča, da naložite kartice z rezultati iz
združljive naprave Garmin ter si ogledate podrobne statistične
podatke in analize udarcev. S programom Garmin Golf lahko
igralci golfa tekmujejo med seboj na različnih igriščih. Za več kot
41.000 igrišč so na voljo lestvice, ki se jim lahko pridruži kdor
koli. Ustvarite lahko turnir in nanj povabite igralce.
Program Garmin Golf sinhronizira podatke z računom Garmin
Connect. Program Garmin Golf lahko prenesete v trgovini s
programi v pametnem telefonu.
Connext
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Connect
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect, potrebujete račun Garmin
Connect, napravo pa morate združiti z združljivim pametnim
telefonom (Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 2).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
(Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect, stran 11).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Povezane funkcije
Naprave Connext zagotavljajo povezano rešitev za kabino. V
svojo napravo Connext lahko brezžično naložite zbirke podatkov
in načrte letov iz mobilne naprave ter napravo združite s svojo
uro, da si v hipu ogledate podatke o zrakoplovu.
program Garmin Pilot: s programom Garmin Pilot lahko
ustvarite načrte letov in jih pošljete v uro (Vzpostavljanje
povezave s programom Garmin Pilot, stran 4).
naprave Connext: uro lahko združite z združljivimi napravami
Connext, kot je naprava Flight Stream 510, da bodo podatki
iz letalske opreme prikazani v uri. Na primer, podatki o
vremenu in položaju GPS ter varnostne kopije informacij o
nadmorski višini (Združevanje naprave Connext, stran 12).
Vzpostavljanje povezave s programom Garmin Pilot
V programu Garmin Pilot lahko ustvarite načrte letov in jih
pošljete v napravo MARQ. Program Garmin Pilot je na voljo za
določene mobilne naprave. Za več informacij o razpoložljivosti in
združljivosti si oglejte trgovino s programi za svojo mobilno
napravo.
Naprava MARQ se poveže s programom Garmin Pilot prek
tehnologije Bluetooth. Za več informacij o združljivosti obiščite
www.garmin.com/ble.
1 Združite pametni telefon z napravo MARQ (Združevanje
pametnega telefona z napravo, stran 2).
11
2 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Garmin
Pilot iz trgovine s programi.
Program Garmin Pilot samodejno zazna napravo in vzpostavi
povezavo z njo.
Združevanje naprave Connext
Ko uro MARQ prvič povezujete z združljivo napravo Connext, ju
morate združiti prek tehnologije Bluetooth.
1 Vklopite način združevanja v napravi Connext.
2 Uro postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Letalstvo > Connext > Združevanje > Stanje >
Vklop.
Na zaslonu naprave Connext se prikaže poziv. Ko se ura
združi z napravo, se na zaslonu ure prikaže sporočilo.
Podatki o zrakoplovu iz naprave Connext so prikazani na
kolesu podatkovnih zaslonov ali v podatkovnih poljih po meri.
5 Izberite Začni (izbirno).
Naprava Connext se samodejno poveže, ko v uri začnete
dejavnost letenja in je naprava aktivna ter v dosegu.
Funkcije za varnost in sledenje
POZOR
Zaznavanje dogodkov in pomoč sta dodatni funkciji, na kateri se
ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili.
Program Garmin Connect ne stopi v stik z službami za
ukrepanje v sili v vašem imenu.
Naprava MARQ je opremljena s funkcijami za varnost in
sledenje, ki jih je treba nastaviti s programom Garmin Connect.
OBVESTILO
Če želite uporabljati te funkcije, potrebujete povezavo s
programom Garmin Connect prek tehnologije Bluetooth. Stike v
sili lahko vnesete v računu Garmin Connect.
Za več informacij o zaznavanju dogodkov in pomoči obiščite
spletni naslov garmin.com/safety.
Pomoč: omogoča pošiljanje samodejnega sporočila z vašim
imenom, povezavo funkcije LiveTrack in lokacijo GPS vašim
stikom v sili.
Zaznavanje dogodkov: ko naprava MARQ zazna dogodek med
dejavnostjo hoje, teka ali kolesarjenja na prostem, pošlje
samodejno sporočilo, povezavo funkcije LiveTrack in lokacijo
GPS vašim stikom v sili.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Live Event Sharing: omogoča pošiljanje sporočil prijateljem in
družinskim članom med dogodkom z opisom dogajanja v
realnem času.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je naprava
povezana s pametnim telefonom Android.
GroupTrack: omogoča spremljanje povezav neposredno na
zaslonu in v realnem času s funkcijo LiveTrack.
Dodajanje stikov v sili
Telefonske številke stikov v sili se uporabljajo za funkciji
zaznavanja dogodkov in pomoči.
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Varnost in sledenje > Zaznavanje dogodkov in
pomoč > Dodaj stik v sili.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
12
Dodajanje stikov
V program Garmin Connect lahko dodate do 50 stikov. E-poštne
naslove stikov lahko uporabite s funkcijo LiveTrack. Tri stike
lahko uporabite kot stike v sili (Dodajanje stikov v sili, stran 12).
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Stiki.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Po dodajanju stikov morate sinhronizirati podatke, da se
spremembe uporabijo v napravi MARQ (Ročna sinhronizacija
podatkov s programom Garmin Connect, stran 11).
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Varnost in sledenje > Zazn. dogodkov.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: zaznavanje dogodkov je na voljo samo za hojo,
tek in kolesarjenje na prostem.
Ko naprava MARQ z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect vašim stikom v sili pošlje samodejno
besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in lokacijo
GPS. Prikaže se sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po
preteku 30 sekund. Če želite preklicati sporočilo, lahko izberete
Prekliči, preden se konča odštevanje.
Prošnja za pomoč
Preden lahko zahtevate pomoč, morate nastaviti stike v sili
(Dodajanje stikov v sili, stran 12).
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Ko naprava trikrat zavibrira, spustite tipko, da aktivirate
funkcijo pomoči.
Prikaže se zaslon za odštevanje.
NAMIG: če želite preklicati sporočilo, lahko izberete Prekliči,
preden se konča odštevanje.
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, potrebujete račun
Garmin Connect, združljiv pametni telefon in program Garmin
Connect.
V teh navodilih je opisan začetek seje GroupTrack z napravami
MARQ. Če imajo vaše povezave drugačne združljive naprave,
jih lahko vidite na zemljevidu. Drugačne naprave pa morda ne
bodo mogle prikazati kolesarjev GroupTrack na zemljevidu.
1 Odpravite se na prosto in vklopite napravo MARQ.
2 Združite pametni telefon z napravo MARQ (Združevanje
pametnega telefona z napravo, stran 2).
3 V napravi MARQ držite tipko MENU in izberite Varnost in
sledenje > GroupTrack > Na zemljevidu, da omogočite
ogled povezav na zaslonu z zemljevidom.
4 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect izberite
Varnost in sledenje > LiveTrack > GroupTrack.
5 Če imate več kot eno združljivo napravo, izberite napravo za
sejo GroupTrack.
6 Izberite Vidno za > Vse povezave.
7 Izberite Zaženi LiveTrack.
8 V napravi MARQ začnite dejavnost.
9 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
NAMIG: na zemljevidu lahko držite tipko MENU in izberete
Bližnje povezave, da si ogledate informacije o razdalji, smeri
in tempu ali hitrosti drugih povezav v seji GroupTrack.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča, da neposredno na zaslonu
spremljate druge povezave v skupini, ki uporabljajo funkcijo
Funkcije za varnost in sledenje
LiveTrack. Vsi člani skupine morajo biti vaše povezave v računu
Garmin Connect.
• Začnite dejavnost na prostem s sistemom GPS.
• Združite napravo MARQ s pametnim telefonom s tehnologijo
Bluetooth.
• V programu Garmin Connect v meniju z nastavitvami izberite
Povezave, da posodobite seznam povezav za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Za ogled povezav se med sejo GroupTrack pomaknite do
zemljevida (Dodajanje zemljevida dejavnosti, stran 33).
GroupTrackNastavitve kamere
Držite tipko MENU in izberite Varnost in sledenje >
GroupTrack.
Na zemljevidu: omogoči ogled povezav na zaslonu z
zemljevidom med sejo GroupTrack.
Vrste dejavnosti: omogoči, da izberete vrste dejavnosti, ki so
prikazane na zaslonu z zemljevidom med sejo GroupTrack.
Povezane funkcije Wi‑Fi
Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect:
samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect
takoj, ko jo nehate beležiti.
Zvočna vsebina: omogoča sinhronizacijo zvočne vsebine tretjih
ponudnikov.
Posodobitve programske opreme: naprava samodejno
prenese in namesti najnovejšo posodobitev programske
opreme, ko je na voljo povezava omrežja Wi‑Fi.
Vadbe in načrti vadb: poiščete in izberete lahko vadbe in
načrte vadb na spletnem mestu Garmin Connect. Ko naprava
naslednjič vzpostavi povezavo Wi‑Fi, se datoteke brezžično
pošljejo vanjo.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
Preden lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi, morate
napravo povezati s programom Garmin Connect v pametnem
telefonu ali programom Garmin Express v računalniku.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Wi-Fi > Moja omrežja > Dodajanje omrežja.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi‑Fi v bližini.
3 Izberite omrežje.
4 Po potrebi vnesite geslo za omrežje.
Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda
na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet
vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije,
morate napravo MARQ združiti s pametnim telefonom
(Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 2).
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect
IQ iz trgovine s programi.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z
računalnikom
1
2
3
4
Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
Sledite navodilom na zaslonu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay vam omogoča, da lahko v sodelujočih
trgovinah za nakupe plačujete z uro, in sicer z uporabo kreditnih
ali debetnih kartic sodelujočih finančnih institucij.
Nastavitev denarnice Garmin Pay
V denarnico Garmin Pay lahko dodate eno ali več sodelujočih
kreditnih ali debetnih kartic. Za informacije o sodelujočih
finančnih institucijah obiščite garmin.com/garminpay/banks.
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo MARQ.
3 Izberite Garmin Pay > Ustvarite denarnico.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Plačilo nakupa z uro
Preden lahko z uro plačujete nakupe, morate nastaviti najmanj
eno plačilno kartico.
Z uro lahko plačujete nakupe v sodelujočih trgovinah.
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Izberite možnost .
3 Vnesite štirimestno številsko geslo.
OPOMBA: če trikrat vnesete nepravilno številsko geslo, se
denarnica zaklene, številsko geslo pa morate ponastaviti v
programu Garmin Connect.
Prikaže se plačilna kartica, ki ste jo nazadnje uporabili.
Funkcije Connect IQ
Uri lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih
ponudnikov s programom Connect IQ. Napravo lahko prilagodite
z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Povezane funkcije Wi‑Fi
4 Če ste v denarnico Garmin Pay dodali več kartic, za izbiro
druge kartice izberite tipko DOWN (izbirno).
5 V 60 sekundah približajte uro bralniku plačilnih kartic, pri
čemer mora biti ura obrnjena proti bralniku.
Ura zavibrira in prikaže kljukico, ko preneha komunicirati z
bralnikom.
13
Glasba
6 Po potrebi upoštevajte navodila na bralniku kartic za
dokončanje transakcije.
NAMIG: ko uspešno vnesete številsko geslo, lahko 24 ur
plačujete brez ponovnega vnosa, če stalno nosite uro. Če uro
snamete z zapestja ali onemogočite merjenje srčnega utripa,
morate ponovno vnesti številsko geslo, preden lahko opravite
plačilo.
Dodajanje kartice v denarnico Garmin Pay
V denarnico Garmin Pay lahko dodate do deset kreditnih ali
debetnih kartic.
1 Na strani naprave MARQ v programu Garmin Connect
izberite možnost Garmin Pay > .
2 Sledite navodilom na zaslonu za vnos informacij o kartici in
dodajanje kartice v denarnico.
Ko je kartica dodana, jo lahko izberete v uri, ko želite plačati.
Upravljanje denarnice Garmin Pay
Za vsako plačilno kartico si lahko ogledate podrobne informacije
in jo začasno prekinete, aktivirate ali izbrišete. Poleg tega lahko
tudi začasno prekinete ali izbrišete celotno denarnico
Garmin Pay.
OPOMBA: v nekaterih državah lahko sodelujoče finančne
institucije omejijo funkcije denarnice.
1 Na strani naprave MARQ v programu Garmin Connect
izberite Garmin Pay > Upravljanje denarnice.
2 Izberite možnost:
• Če želite začasno preklicati določeno kartico, jo izberite,
nato pa izberite Začasno prekini.
Če želite nakupovati z napravo MARQ, mora biti kartica
aktivna.
• Če želite začasno preklicati vse kartice v denarnici,
izberite Začasno prekliči denarnico.
Z napravo MARQ ne morete plačevati, dokler v programu
ne razveljavite začasnega preklica vsaj ene kartice.
• Če želite razveljaviti začasni preklic denarnice, izberite
Razveljavi začasni preklic denarnice.
• Če želite izbrisati določeno kartico, izberite kartico, nato
pa izberite Izbriši.
Kartica se v celoti izbriše iz vaše denarnice. Če boste
želeli v prihodnosti kartico dodati v denarnico, boste morali
ponovno vnesti informacije o kartici.
• Če želite izbrisati vse kartice v denarnici, izberite Izbriši
denarnico.
Denarnica Garmin Pay in vse z njo povezane informacije
o karticah se izbrišejo. Z napravo MARQ ne morete
plačevati, dokler ne ustvarite nove denarnice in ne dodate
kartice.
Spreminjanje številskega gesla Garmin Pay
Za spreminjanje številskega gesla morate poznati trenutno
številsko geslo. Številskega gesla ni mogoče obnoviti. Če
pozabite številsko geslo, morate izbrisati denarnico, ustvariti
novo in ponovno vnesti informacije o kartici.
Številsko geslo, potrebno za dostop do denarnice Garmin Pay
lahko spremenite v napravi MARQ.
1 Na strani naprave MARQ v programu Garmin Connect
izberite Garmin Pay > Ponastavi številsko geslo.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Ob naslednjem plačilu z napravo MARQ morate vnesti novo
številsko geslo.
V napravo lahko prenesete zvočno vsebino iz računalnika ali
zvočno vsebino tretjega ponudnika in jo poslušate, ko pametni
telefon ni v bližini. Če želite poslušati zvočno vsebino, shranjeno
v napravi, morate vzpostaviti povezavo s slušalkami s
tehnologijo Bluetooth.
Z upravljanimi elementi za glasbo lahko upravljate predvajanje
glasbe v pametnem telefonu ali predvajate glasbo, ki je
shranjena v napravi.
Vzpostavljanje povezave s tretjim
ponudnikom
Preden lahko v združljivo uro prenesete glasbo ali druge zvočne
datoteke podprtega tretjega ponudnika, morate vzpostaviti
povezavo s ponudnikom v programu Garmin Connect.
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo.
3 Izberite Glasba.
4 Izberite možnost:
• Če želite vzpostaviti povezavo z nameščenim
ponudnikom, izberite ponudnika in upoštevajte navodila
na zaslonu.
• Če želite vzpostaviti povezavo z novim ponudnikom,
izberite Prenesi programe za glasbo, poiščite ponudnika
in upoštevajte navodila na zaslonu.
Prenos zvočne vsebine tretjega ponudnika
Preden lahko prenesete zvočno vsebino tretjega ponudnika,
morate vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 13).
1 Na katerem koli zaslonu pridržite gumb DOWN, da odprete
upravljalne elemente za glasbo.
2 Pridržite MENU.
3 Izberite Ponudniki glasbe.
4 Izberite povezanega ponudnika.
5 Izberite seznam predvajanja ali drug element, ki ga želite
prenesti v napravo.
6 Po potrebi izberite BACK, da vas naprava pozove k
sinhronizaciji s storitvijo, nato pa izberite Da.
OPOMBA: pri prenašanju zvočne vsebine se lahko izprazni
baterija. Če je baterija skoraj prazna, boste napravo morda
morali priklopiti na zunanji vir napajanja.
Prenos zvočne vsebine storitve Spotify
®
Preden lahko prenesete zvočno vsebino storitve Spotify, morate
vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 13).
1 Na katerem koli zaslonu pridržite DOWN, da odprete
upravljalne elemente za glasbo.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite Ponudniki glasbe > Spotify.
4 Izberite Dodaj glasbo in poddaje.
5 Izberite seznam predvajanja ali drug element, ki ga želite
prenesti v napravo.
OPOMBA: pri prenašanju zvočne vsebine se lahko izprazni
baterija. Če baterija ni dovolj napolnjena, boste napravo
morda morali priklopiti na zunanji vir napajanja.
Izbrani seznami predvajanja in drugi elementi se prenesejo v
napravo.
Zamenjava ponudnika glasbe
1 Na katerem koli zaslonu pridržite DOWN, da odprete
upravljalne elemente za glasbo.
2 Pridržite tipko MENU.
14
Glasba
3 Izberite Ponudniki glasbe.
4 Izberite povezanega ponudnika.
Izberite za spremembo načina ponavljanja.
Izberite za spremembo načina naključnega predvajanja.
Prekinitev povezave s tretjim ponudnikom
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Naprave Garmin, nato pa izberite napravo.
3 Izberite Glasba.
4 Če želite prekiniti povezavo s tretjim ponudnikom v vaši
Vzpostavitev povezave s slušalkami
Bluetooth
napravi, izberite nameščenega tretjega ponudnika in sledite
navodilom na zaslonu.
Prenos osebne zvočne vsebine
Preden lahko v napravo pošljete osebno glasbo, morate v
računalniku namestiti program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
V napravo MARQ lahko naložite osebne zvočne datoteke iz
računalnika, kot so datoteke .mp3 in .aac.
1 Napravo priklopite na računalnik s priloženim kablom USB.
2 V računalniku odprite program Garmin Express, izberite
napravo, nato pa izberite Glasba.
NAMIG: v računalnikih Windows lahko izberete
in
poiščete mapo z zvočnimi datotekami. V računalnikih Apple
program Garmin Express uporablja knjižnico iTunes .
3 Na seznamu Moja glasba ali Knjižnica iTunes izberite
kategorijo zvočnih datotek, kot so skladbe ali seznami
predvajanja.
4 Izberite potrditvena polja pri zvočnih datotekah, nato pa
izberite Pošlji v napravo.
5 Po potrebi za odstranitev zvočnih datotek na seznamu
naprave MARQ izberite kategorijo, izberite potrditvena polja,
nato pa izberite Odstrani iz naprave.
®
Če želite poslušati glasbo, ki je naložena v napravo MARQ,
morate vzpostaviti povezavo s slušalkami s tehnologijo
Bluetooth.
1 Slušalke postavite največ 2 m (6,6 čevlja) od naprave.
2 V slušalkah omogočite način združevanja.
3 Pridržite MENU.
4 Izberite Glasba > Slušalke > Dodaj novo.
5 Izberite slušalke, da dokončate postopek združitve.
Spreminjanje načina zvoka
Način predvajanja glasbe lahko spremenite iz stereo v mono.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Glasba > Zvok.
3 Izberite možnost.
®
®
Poslušanje glasbe
1 Na katerem koli zaslonu pridržite gumb DOWN, da odprete
upravljalne elemente za glasbo.
2 Vzpostavite povezavo s slušalkami s tehnologijo Bluetooth
(Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth, stran 15).
3 Pridržite MENU.
4 Izberite Ponudniki glasbe in izberite možnost:
• Če želite poslušati glasbo, ki ste jo prenesli v uro iz
računalnika, izberite Moja glasba (Prenos osebne zvočne
vsebine, stran 15).
• Če želite upravljati predvajanje glasbe v pametnem
telefonu, izberite Uprav. telefona.
• Če želite poslušati glasbo tretjega ponudnika, izberite ime
ponudnika.
5 Izberite , da odprete elemente za upravljanje predvajanja
glasbe.
Funkcije za srčni utrip
Naprava MARQ je opremljena z merilnikom srčnega utripa na
zapestju, prav tako pa je združljiva s prsnimi merilniki srčnega
utripa (na prodaj ločeno). Podatke o srčnem utripu si lahko
ogledate v pripomočku za srčni utrip. Če so ob začetku
dejavnosti na voljo podatki tako iz merilnika srčnega utripa na
zapestju kot iz prsnega merilnika srčnega utripa, naprava
uporabi podatke iz prsnega merilnika srčnega utripa.
Merilnik srčnega utripa na zapestju
Nošenje naprave
• Napravo nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
Če želite, da so izmerjene vrednosti srčnega utripa
natančnejše, se naprava med tekom ali vadbo ne sme
premikati. Za izmerjene vrednosti pulznega oksimetra se ne
premikajte.
Izberite za prilagajanje glasnosti.
OPOMBA: optični senzor je na spodnji strani naprave.
• Za več informacij o merilniku srčnega utripa na zapestju si
oglejte Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu,
stran 15.
• Za več informacij o senzorju pulznega oksimetra si oglejte
Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra, stran 23.
• Za več informacij o natančnosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Izberite za predvajanje in začasno zaustavitev trenutne zvočne
datoteke.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Elementi za upravljanje predvajanja glasbe
Izberite za upravljanje vsebine nekaterih tretjih ponudnikov.
Izberite za iskanje zvočnih datotek in seznamov predvajanja za
izbrani viri.
Izberite za preskok na naslednjo zvočno datoteko na seznamu
predvajanja.
Držite za hitro previjanje po trenutni zvočni datoteki.
Izberite za ponovno predvajanje trenutne zvočne datoteke.
Izberite dvakrat za preskok na prejšnjo zvočno datoteko na
seznamu predvajanja.
Držite za previjanje nazaj po trenutni zvočni datoteki.
Funkcije za srčni utrip
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
15
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Ogled pripomočka za srčni utrip
1 Če si želite ogledati pripomoček za srčni utrip, v videzu ure
pritisnite tipko UP ali DOWN.
OPOMBA: morda boste morali pripomoček dodati na kolo
pripomočkov (Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 36).
2 Če si želite ogledati trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (utr./min) in grafikon srčnega utripa za zadnje 4 ure,
pritisnite tipko START.
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite ustaviti oddajanje podatkov o srčnem
utripu, ustavite dejavnost (Zaustavitev dejavnosti, stran 5).
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu
Omogoča, da napravo nastavite tako, da vas opozori, ko vaš
srčni utrip po obdobju nedejavnosti prekorači določeno število
udarcev na minuto.
1 V pripomočku za srčni utrip držite MENU.
2 Izberite Moznosti > Opozorilo o nenorm. srč. utripu >
Stanje > Vklop.
3 Izberite Prag za opozorilo.
4 Izberite vrednost praga za srčni utrip.
Vsakič ko presežete vrednost praga, se prikaže sporočilo in
naprava zavibrira.
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju
SU na zapestju je privzeto nastavljen na Samodejno. Naprava
samodejno uporablja merilnik srčnega utripa na zapestju, razen
če jo združite z merilnikom srčnega utripa ANT+.
OPOMBA: če onemogočite merilnik srčnega utripa na zapestju,
onemogočite tudi senzor pulznega oksimetra na zapestju.
Podatke lahko iz pripomočka pulznega oksimetra odčitate ročno.
1 V pripomočku za srčni utrip pridržite MENU.
2 Izberite Moznosti > Stanje > Izklopljeno.
3 Če si želite ogledati povprečne vrednosti srčnega utripa v
mirovanju za zadnjih 7 dni, pritisnite tipko DOWN.
Dinamika teka
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave
Garmin
Podatke o srčnem utripu iz naprave MARQ lahko oddajate in jih
prikazujete v združenih napravah Garmin.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Oddajanje srčnega utripa.
Naprava MARQ začne oddajati podatke o srčnem utripu in
prikaže se
.
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu v
pripomočku za srčni utrip si lahko ogledate le pripomoček za
srčni utrip.
3 Združite napravo MARQ z združljivo napravo Garmin ANT+ .
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu,
pritisnite kateri koli gumb, nato pa izberite Da.
®
Oddajanje podatkov o srčnem utripu med dejavnostjo
Napravo MARQ lahko nastavite tako, da samodejno oddaja
podatke o srčnem utripu, ko začnete dejavnost. Podatke o
srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med
kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med dejavnostjo.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Oddajanje med dejavnostjo.
3 Začnite dejavnost (Začetek dejavnosti, stran 5).
Naprava MARQ začne oddajati podatke o srčnem utripu v
ozadju.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu med
dejavnostjo v napravi ni prikazano.
4 Po potrebi združite napravo MARQ z združljivo napravo
Garmin ANT+.
®
®
16
Z združljivo napravo MARQ, združeno z dodatno opremo
HRM-Tri ali drugo dodatno opremo za dinamiko teka, lahko
pridobivate povratne informacije o svojem načinu teka v realnem
času.
Dodatna oprema za dinamiko teka ima merilnik pospeška, ki z
merjenjem gibanja trupa izračuna šest meritev teka.
Kadenca: kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno
število korakov (desne in leve noge).
Navpično nihanje: navpično nihanje je poskakovanje med
tekom. Prikazuje navpično gibanje vašega telesa,
izmerjenega v centimetrih.
Čas stika s tlemi: čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom
pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v
milisekundah.
OPOMBA: med hojo čas stika s tlemi in njegova
uravnoteženost nista na voljo.
Uravnoteženost časa stika s tlemi: uravnoteženost časa stika
s tlemi prikazuje uravnoteženost časa stika s tlemi med levo
in desno nogo pri teku. Prikazuje odstotni delež. Na primer
53,2 s puščico v levo ali desno.
Dolžina koraka: dolžina koraka je dolžina od enega stika s tlemi
do drugega. Meri se v metrih.
Navpično razmerje: Navpično razmerje je razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka. Prikazuje odstotni
delež. Nižje število običajno pomeni boljši način teka.
Vadba z dinamiko teka
Preden si lahko ogledate dinamiko teka, si morate nadeti
dodatno opremo za dinamiko teka, kot je dodatna oprema
HRM-Tri, ter jo združiti z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42).
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo.
Funkcije za srčni utrip
6 Izberite podatkovni zaslon z dinamiko teka.
7 Začnite teči (Začetek dejavnosti, stran 5).
8 Če želite odpreti zaslon z dinamiko teka in si ogledati
OPOMBA: zasloni z dinamiko teka niso na voljo za vse
dejavnosti.
meritve, izberite tipko UP ali DOWN.
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka
Na zaslonih z dinamiko teka je prikazan barvni merilnik za primarno meritev. Kot primarno meritev lahko prikažete kadenco,
navpično nihanje, čas stika s tlemi, uravnoteženost časa stika s tlemi ali navpično razmerje. Barvni merilnik prikazuje, kakšni so vaši
podatki o dinamiki teka v primerjavi s podatki drugih tekačev. Barvna območja temeljijo na odstotkih.
Garmin je opravil meritve na veliko tekačih vseh ravni. Vrednosti v rdečem ali oranžnem območju so običajne za manj izkušene ali
počasnejše tekače. Vrednosti v zelenem, modrem ali vijoličnem območju so običajne za bolj izkušene ali hitrejše tekače. Pri bolj
izkušenih tekačih so časi stika s tlemi običajno krajši, navpično nihanje in navpično razmerje sta manjša, kadenca pa je višja kot pri
manj izkušenih tekačih. Višji tekači imajo običajno nekoliko počasnejšo kadenco, daljše korake in nekoliko večje navpično nihanje.
Navpično razmerje je navpično nihanje, deljeno z dolžino koraka. Ni povezano z višino.
Za več informacij o dinamiki teka obiščite www.garmin.com/runningdynamics. Za dodatne teorije in razlage podatkov dinamike teka
si lahko ogledate priznane revije in spletna mesta o teku.
Barvno območje Odstotek v območju Obseg kadence
Obseg časa stika s tlemi
Vijolično
> 95
> 183 korakov/min
Modro
70–95
174–183 korakov/min 218–248 ms
< 218 ms
Zeleno
30–69
164–173 korakov/min 249–277 ms
Oranžna
5–29
153–163 korakov/min 278–308 ms
Rdeča
<5
< 153 korakov/min
> 308 ms
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi
Uravnoteženost časa stika s tlemi meri simetrijo teka in je prikazana kot odstotek skupnega časa stika s tlemi. Vrednost 51,3 % s
puščico v levo na primer pomeni, da je tekač dlje časa v stiku s tlemi z levo nogo. Če sta na podatkovnem zaslonu prikazani obe
številki, na primer 48–52, je 48 % vrednost za levo nogo in 52 % za desno nogo.
Barvno območje
Rdeče
Oranžno
Zeleno
Oranžno
Rdeče
Simetrija
Slabo
Zmerno
Dobro
Zmerno
Slabo
Odstotek drugih tekačev
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Uravnoteženost časa stika s tlemi > 52,2 % L 50,8–52,2 % L 50,7 % L–50,7 % D 50,8–52,2 % D > 52,2 % D
Ekipa Garmin je med razvijanjem in preskušanjem dinamike teka odkrila povezave med poškodbami in večjo neuravnoteženostjo pri
določenih tekačih. Uravnoteženost časa stika s tlemi pri številnih tekačih bolj odstopa od vrednosti 50–50, kadar tečejo navzgor ali
navzdol. Večina tekaških trenerjev se strinja, da je simetričen način teka dober. Koraki vrhunskih tekačev so hitri in uravnoteženi.
Med tekom lahko opazujete barvni merilnik ali podatkovno polje, po teku pa si povzetek lahko ogledate v računu Garmin Connect.
Tako kot drugi podatki o dinamiki teka je tudi uravnoteženost časa stika s tlemi količinska meritev, na podlagi katere se lažje
seznanite s svojim načinom teka.
Podatki o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju
Območja podatkov o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju se nekoliko razlikujejo glede na uporabljeni senzor in glede na
namestitev na prsih (dodatna oprema HRM-Tri ali HRM-Run™) ali za pasom (dodatna oprema Running Dynamics Pod).
Barvno območje Odstotek v območju Območje navpičnega
nihanja na prsih
Območje navpičnega
nihanja na zapestju
Navpično razmerje na Navpično razmerje na
prsih
zapestju
Vijolično
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Modro
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
Zeleno
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oranžna
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
Rdeča
<5
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o
dinamiki teka
Če se podatki o dinamiki teka ne prikažejo, poskusite s temi
namigi.
• Potrebujete dodatno opremo za dinamiko teka, kot je
dodatna oprema HRM-Tri.
Dodatna oprema z dinamiko teka ima na sprednji strani
modula oznako .
• Dodatno opremo za dinamiko teka ponovno združite z
napravo MARQ v skladu z navodili.
• Če so namesto podatkov o dinamiki teka prikazane samo
ničle, se prepričajte, ali imate dodatno opremo nameščeno s
pravilno stranjo navzgor.
OPOMBA: čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost sta
prikazana le med tekom. Med hojo se ne izračuna.
Funkcije za srčni utrip
Meritve zmogljivosti
Meritve zmogljivosti so ocene, na podlagi katerih lažje
spremljate in razumete vadbene dejavnosti in rezultate na
tekmovanjih. Za meritve je potrebnih nekaj dejavnosti, pri katerih
uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni
merilnik srčnega utripa. Za merjenje zmogljivosti pri kolesarjenju
potrebujete merilnik srčnega utripa in merilnik moči.
Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat. Za več informacij
obiščite spletni naslov garmin.com/performance-data/running.
OPOMBA: ocene so na začetku lahko netočne. Dokončati
morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
najvišji VO2: najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v
mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na
minuto na kilogram teže.
17
Predvideni časi tekem: naprava z oceno najvišjega VO2 in
zgodovine vadbe oceni ciljni čas tekme glede na vašo
trenutno telesno pripravljenost.
Test učinka spremenljivosti srčnega utripa: za test učinka
spremenljivosti srčnega utripa je potreben prsni merilnik
srčnega utripa Garmin. Naprava beleži spremenljivost
srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru. Ta
vrednost prikazuje splošno raven učinka na telo. Lestvica
sega od 1 do 100, nižja vrednost pa pomeni nižjo raven
učinka na telo.
Stanje zmogljivosti: stanje zmogljivosti je ocena v realnem
času po 6–20 minutah dejavnosti. Stanje zmogljivosti lahko
dodate kot podatkovno polje, da je prikazano med
preostankom dejavnosti. Ta vrednost je primerjava vašega
stanja v realnem času z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti.
Funkcionalni prag moči (FTP): naprava za oceno FTP
uporablja informacije uporabniškega profila iz začetne
nastavitve. Za natančnejšo oceno lahko opravite vodeni test.
Laktatni prag: za laktatni prag je potreben prsni merilnik
srčnega utripa. Laktatni prag je točka, na kateri se začnejo
mišice hitro izčrpavati. Naprava meri raven laktatnega praga
na podlagi podatkov o srčnem utripu in tempa.
Izklop obvestil o zmogljivosti
Nekatera obvestila o zmogljivosti se prikažejo ob dokončanju
dejavnosti. Nekatera obvestila o zmogljivosti se prikažejo med
dejavnostjo ali ko dosežete novo meritev zmogljivosti, kot je
nova ocena najvišjega VO2. Funkcijo stanja zmogljivosti lahko
izklopite in tako nekaterih takšnih obvestil ne prejemate.
1 Pridržite MENU.
2 Izberite Fiziološke meritve > Stanje učinkovitosti.
Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti
Funkcija Sam. zaznavanje je privzeto vklopljena. Naprava lahko
med dejavnostjo samodejno zaznava najvišji srčni utrip in
laktatni prag. Pri združitvi z združljivim merilnikom moči lahko
naprava med dejavnostjo samodejno zaznava funkcionalni prag
moči (FTP).
OPOMBA: naprava zazna najvišji srčni utrip samo, ko je srčni
utrip višji od vrednosti, nastavljene v uporabniškem profilu.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Fiziološke meritve > Sam. zaznavanje.
3 Izberite možnost.
Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti
Dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin lahko
sinhronizirate z napravo MARQ v računu Garmin Connect. Tako
lahko vaša naprava natančneje prikaže stanje vadbe in telesne
pripravljenosti. Na primer, z napravo Edge lahko zabeležite
vožnjo, podrobnosti dejavnosti in celotno obremenitev pri vadbi
pa si ogledate v napravi MARQ.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Fiziološke meritve > TrueUp.
Ko sinhronizirate napravo s pametnim telefonom, se nedavne
dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin
prikažejo v napravi MARQ.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Naprava MARQ za prikazovanje ocene najvišjega
VO2 potrebuje merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv
prsni merilnik srčnega utripa. Naprava ima ločeni oceni
najvišjega VO2 za tek in kolesarjenje. Za točno oceno najvišjega
VO2 morate nekaj minut teči na prostem z GPS oziroma
18
kolesariti z združljivim merilnikom moči pri zmerni ravni
intenzivnosti.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana s številko,
opisom in položajem na barvnem merilniku. V računu Garmin
Connect si lahko ogledate več podrobnosti o oceni najvišjega
VO2, vključno s starostjo vašega telesa. Starost telesa vam
pove, kakšna je vaša telesna pripravljenost v primerjavi z osebo
istega spola in različne starosti. Starost telesa se lahko z redno
vadbo sčasoma zniža.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Slabo
Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja FirstBeat. Analiza
najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The
Cooper Institute . Za več informacij si oglejte dodatek
(Standardne ocene za najvišji VO2, stran 50) in obiščite
www.CooperInstitute.org.
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Če uporabljate prsni
merilnik srčnega utripa, si ga morate nadeti in ga združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 42).
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 23) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 23). Ocene
bodo najprej videti nenatančne. Naprava potrebuje nekaj tekov,
da spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
3 Za pomikanje med meritvami zmogljivosti izberite START.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje
Za to funkcijo sta potrebna merilnik moči in merilnik srčnega
utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa.
Merilnik moči mora biti združen z napravo MARQ (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 42). Če uporabljate prsni merilnik
srčnega utripa, si ga morate nadeti in ga združiti z napravo.
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 23) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 23). Ocene
bodo najprej videti nenatančne. Naprava potrebuje nekaj voženj,
da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani.
3 Za pomikanje med meritvami zmogljivosti izberite START.
Ogled predvidenih časov tekem
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 23) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 23).
Naprava na podlagi ocene najvišjega VO2 (Približne ocene
najvišjega VO2, stran 18) in zgodovine vadbe izračuna ciljni čas
tekmovanja. Naprava analizira podatke o vadbi za več tednov,
da natančneje oceni čas tekmovanja.
Funkcije za srčni utrip
NAMIG: če imate več kot eno napravo Garmin, lahko omogočite
funkcijo TrueUp™ za fiziološke podatke, s katero lahko naprava
sinhronizira dejavnosti, zgodovino in podatke drugih naprav
(Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti, stran 18).
1 V videzu ure izberite UP ali DOWN za ogled pripomočka za
zmogljivost.
2 Za pomikanje med meritvami zmogljivosti izberite START.
Predvideni časi tekem so prikazani za razdalji 5 in 10 km ter
polmaraton in maraton.
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
O funkciji Training Effect
Training Effect meri učinek dejavnosti na aerobno in anaerobno
telesno pripravljenost. Training Effect se med dejavnostjo
nabira. Z napredovanjem dejavnosti se vrednost Training Effect
viša. Vrednost Training Effect določajo podatki vašega
uporabniškega profila, zgodovina vadbe, srčni utrip, trajanje in
intenzivnost dejavnosti. Obstaja sedem oznak Training Effect, ki
opisujejo glavno prednost vaše dejavnosti. Vsaka oznaka je
drugačne barve in ustreza vaši osredotočenosti obremenitve pri
vadbi (Osredotočenost obremenitve pri vadbi, stran 21). Vsaki
povratni informaciji, denimo informaciji "Velik vpliv na najvišji
VO2", ustreza določen opis v podrobnostih dejavnosti v
programu Garmin Connect.
Aerobni Training Effect na podlagi srčnega utripa izmeri skupni
učinek dejavnosti na vašo aerobno telesno pripravljenost in
prikaže, ali ste z vajo ohranili ali izboljšali raven telesne
pripravljenosti. Presežek porabe kisika po vadbi (EPOC), ki se
nabira med vajo, se pretvori v različne vrednosti, ki prikazujejo
vašo raven telesne pripravljenosti in vadbene navade.
Enakomerne vaje z zmernim naporom ali vaje z daljšimi intervali
(> 180 s) pozitivno vplivajo na aerobno presnovo in izboljšajo
aerobni Training Effect.
Anaerobni Training Effect na podlagi srčnega utripa in hitrosti
(ali moči) določi, kako vaja vpliva na zmogljivost pri zelo visoki
intenzivnosti. Prikaže se vrednost, ki temelji na anaerobnem
prispevku k vrednosti EPOC in vrsti dejavnosti. Ponavljajoči se
intervali dejavnosti z visoko intenzivnostjo, ki trajajo od 10 do
120 sekund, zelo ugodno vplivajo na anaerobno zmogljivost in
izboljšajo anaerobni Training Effect.
Aerobni Training Effect in Anaerobni Training Effect lahko
dodate kot podatkovni polji na enega od zaslonov za vadbo ter
spremljate podatke med celotno dejavnostjo.
Training Effect Aerobna korist
Anaerobna korist
Od 0,0 do 0,9
Brez koristi.
Brez koristi.
Od 1,0 do 1,9
Manjša korist.
Manjša korist.
Od 2,0 do 2,9
Ohranja aerobno telesno
pripravljenost.
Ohranja anaerobno
telesno pripravljenost.
Od 3,0 do 3,9
Vpliva na aerobno
telesno pripravljenost.
Vpliva na anaerobno
telesno pripravljenost.
Od 4,0 do 4,9
Močno vpliva na aerobno Močno vpliva na
telesno pripravljenost.
anaerobno telesno pripravljenost.
5,0
Čezmerno naprezanje, ki
je lahko škodljivo, če si
ne vzamete dovolj časa
za regeneracijo.
Čezmerno naprezanje, ki
je lahko škodljivo, če si ne
vzamete dovolj časa za
regeneracijo.
Tehnologijo Training Effect zagotavlja in podpira družba
Firstbeat Technologies Ltd. Za več informacij obiščite
www.firstbeat.com.
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa
Raven stresa je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite
pri miru, naprava MARQ pa analizira spremenljivost srčnega
utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba, spanje,
prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko zmore tekač.
Raven stresa se meri v območju od 1 do 100, pri čemer 1
Funkcije za srčni utrip
pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo veliko
obremenitev. Če veste, kakšna je raven stresa, se lažje odločite,
ali je vaše telo pripravljeno za naporen vadbeni tek ali za jogo.
Ogled spremenljivosti srčnega utripa in ravni stresa
Za to funkcijo je potreben prsni merilnik srčnega utripa Garmin.
Preden si lahko ogledate raven stresa na podlagi spremenljivosti
srčnega utripa, si morate nadeti merilnik srčnega utripa in ga
združiti z napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 42).
NAMIG: Garmin priporoča, da si raven stresa izmerite vsak dan
ob približno istem času in v enakih razmerah.
1 Če želite program za stres dodati na seznam programov, po
potrebi izberite START > Dodaj > Učin. spr. SU.
2 Če želite program dodati na seznam priljubljenih, izberite Da.
3 V videzu ure izberite START > Učin. spr. SU > START.
4 3 minute stojte in mirujte.
Stanje zmogljivosti
Ko dokončate dejavnost, kot je tek ali kolesarjenje, funkcija za
stanje zmogljivosti analizira tempo, srčni utrip in spremenljivost
srčnega utripa, na podlagi česar v realnem času oceni vašo
zmogljivost v primerjavi z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti. To je približno odstopanje od osnovne ocene
najvišjega VO2 v realnem času, izraženo v odstotkih.
Vrednosti stanja zmogljivosti segajo od –20 do +20. Po prvih 6–
20 minutah dejavnosti naprava prikaže vrednost stanja
zmogljivost. Vrednost +5 na primer pomeni, da ste spočiti, sveži
in sposobni dobro teči ali kolesariti. Stanje zmogljivosti lahko
dodate kot podatkovno polje na enega od zaslonov za vadbo ter
spremljate svojo zmogljivost med celotno dejavnostjo. Stanje
zmogljivosti je lahko tudi kazalnik za raven utrujenosti, zlasti na
koncu dolgega vadbenega teka ali kolesarjenja.
OPOMBA: potrebnih je nekaj tekov ali voženj z merilnikom
srčnega utripa, da lahko naprava natančno oceni najvišji VO2 in
se seznani z vašo sposobnostjo za tek ali kolesarjenje (Približne
ocene najvišjega VO2, stran 18).
Ogled stanja zmogljivosti
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa.
1 Na podatkovni zaslon dodajte polje Stanje zmogljivosti
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 33).
2 Začnite teči ali kolesariti.
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti.
3 Pomaknite se do podatkovnega zaslona in si oglejte stanje
pripravljenosti med celotnim tekom ali vožnjo.
Laktatni prag
Laktatni prag je intenzivnost vadbe, pri kateri se v krvnem
obtoku začne nabirati laktat (mlečna kislina). Pri teku je to
ocenjena raven napora ali tempo. Ko tekač preseže prag, se
utrujenost vse hitreje povečuje. Izkušeni tekači prag dosežejo pri
približno 90 % svojega najvišjega srčnega utripa in tempu, ki je
nekje med tempom pri teku na 10 km in tempom na
polmaratonu. Povprečni tekači laktatni prag pogosto dosežejo
pri srčnem utripu, ki je znatno nižji od 90 % njihovega najvišjega
srčnega utripa. Če veste, kakšen je vaš laktatni prag, lažje
določite, kako naporno lahko vadite ali kdaj lahko pospešite na
tekmovanju.
Če že veste, kakšna je vaša vrednost srčnega utripa pri
laktatnem pragu, lahko to vrednost vnesete v nastavitve svojega
uporabniškega profila (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 23).
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega praga
Za to funkcijo je potreben prsni merilnik srčnega utripa Garmin.
Preden lahko opravite vodeni test, si morate nadeti merilnik
srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42).
19
Naprava za oceno laktatnega praga uporablja informacije
uporabniškega profila iz začetne nastavitve in oceno najvišjega
VO2. Naprava samodejno zazna laktatni prag med tekom pri
enakomerni in visoki intenzivnosti z merilnikom srčnega utripa.
NAMIG: potrebnih je nekaj tekov s prsnim merilnikom srčnega
utripa, da lahko naprava natančno določi vrednost najvišjega
srčnega utripa in oceni najvišji VO2. Če imate pri pridobivanju
ocene laktatnega praga težave, poskusite ročno znižati vrednost
najvišjega srčnega utripa.
1 Na sprednji strani ure izberite START.
2 Izberite dejavnost teka na prostem.
Za dokončanje testa je potreben GPS.
3 Držite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Vodeni test laktatnega praga.
5 Vklopite časovnik in sledite navodilom na zaslonu.
Ko začnete teči, naprava prikazuje trajanje posameznega
koraka, ciljno vrednost in trenutne podatke o srčnem utripu.
Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
6 Po končanem vodenem testu ustavite časovnik in shranite
dejavnost.
Če je to vaša prva ocena laktatnega praga, vas naprava
pozove, da posodobite območja srčnega utripa na podlagi
srčnega utripa pri laktatnem pragu. Pri vsaki naslednji oceni
laktatnega praga vas naprava pozove, da sprejmete ali
zavrnete oceno.
3 Držite MENU.
4 Izberite Trening > Vodeni test FTP.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko začnete kolesariti, naprava prikazuje trajanje
posameznega koraka, ciljno vrednost in trenutne podatke o
moči. Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
6 Po končanem vodenem testu opravite ohlajanje, ustavite
časovnik in shranite dejavnost.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
7 Izberite možnost:
• Izberite Sprejmi, če želite shraniti novi FTP.
• Izberite Zavrni, če želite obdržati trenutni FTP.
Stanje vadbe
Te meritve so ocene, na podlagi katerih lažje spremljate in
razumete vadbene dejavnosti. Za meritve je potrebnih nekaj
dejavnosti, pri katerih uporabljate merilnik srčnega utripa na
zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Za merjenje
zmogljivosti pri kolesarjenju potrebujete merilnik srčnega utripa
in merilnik moči.
Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat. Za več informacij
obiščite garmin.com/performance-data/running.
Pridobivanje ocene FTP
Preden si lahko ogledate oceno funkcionalnega praga moči
(FTP), morate prsni merilnik srčnega utripa in merilnik moči
združiti z napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 42)
ter pridobiti oceno najvišjega VO2 (Pridobivanje ocene
najvišjega VO2 za kolesarjenje, stran 18).
Naprava za oceno FTP uporablja informacije uporabniškega
profila iz začetne nastavitve in oceno najvišjega VO2. Naprava
samodejno zazna FTP med kolesarjenjem pri enakomerni in
visoki intenzivnosti z merilnikom srčnega utripa in moči.
1 Za ogled zmogljivostnega pripomočka izberite tipko UP ali
DOWN.
2 Za pomikanje med meritvami zmogljivosti izberite START.
Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih
na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžno
Zmerno
Rdeče
Nepripravljen
Za več informacij si oglejte dodatek (Ocene FTP, stran 51).
OPOMBA: ko vas obvestilo o zmogljivosti opozori na nov
FTP, lahko izberete Sprejmi, če želite shraniti novi FTP, ali
Zavrni, če želite obdržati trenutni FTP.
Izvedba testa FTP
Preden lahko opravite test za določitev svojega funkcionalnega
praga moči (FTP), morate prsni merilnik srčnega utripa in
merilnik moči združiti z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42) ter pridobiti oceno najvišjega VO2
(Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje, stran 18).
OPOMBA: test FTP je naporna vadba, ki jo opravite v približno
30 minutah. Izberite priročno in večinoma ravno načrtovano pot,
po kateri lahko kolesarite z enakomerno naraščajočim naporom
kot pri vožnji na kronometer.
1 Na sprednji strani ure izberite START.
2 Izberite dejavnost kolesarjenja.
20
OPOMBA: ocene so na začetku lahko netočne. Dokončati
morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Stanje vadbe: stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na
telesno pripravljenost in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na
spremembah obremenitve pri vadbi in najvišjega VO2 v
daljšem obdobju.
najvišji VO2: najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v
mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na
minuto na kilogram teže. Naprava prav tako prikazuje
vrednosti najvišjega VO2, popravljeni glede na vročino in
nadmorsko višino, ko se aklimatizirate na okolja z visoko
temperaturo ali veliko nadmorsko višino.
Obremenitev pri vadbi: obremenitev pri vadbi je vsota
presežka porabe kisika po vadbi (EPOC) v zadnjih 7 dneh.
EPOC je ocena, koliko energije potrebuje telo za
regeneracijo po vadbi.
Osredotočenost obremenitve pri vadbi: vaša naprava
analizira vašo obremenitev pri vadbi in jo razvrsti v različne
kategorije na podlagi intenzivnosti in sestave vsake
zabeležene dejavnosti. Osredotočenost obremenitve pri
vadbi vključuje skupno zbrano obremenitev po kategoriji in
osredotočenost vadbe. Vaša naprava prikaže razporeditev
obremenitve v zadnjih 4 tednih.
Čas regeneracije: čas regeneracije prikazuje, koliko časa je še
potrebnega, da si popolnoma opomorete in ste pripravljeni za
naslednjo naporno vadbo.
Ravni stanja vadbe
Stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na raven telesne
pripravljenosti in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na
spremembah obremenitve pri vadbi in najvišjega VO2 v daljšem
obdobju. S stanjem vadbe lahko lažje načrtujete vadbo v
prihodnosti in še naprej izboljšujete svojo telesno pripravljenost.
Funkcije za srčni utrip
Najvišje: najvišje pomeni, da ste v idealni tekmovalni
pripravljenosti. Nedavno zmanjšanje obremenitve pri vadbi
omogoča, da se telo regenerira in v celoti izravna učinke
pretekle vadbe. Načrtujte vnaprej, saj je to najvišje stanje
mogoče ohraniti le kratek čas.
Produktivno: trenutna obremenitev pri vadbi premika raven
telesne vadbe in zmogljivost v pravo smer. Če želite ohraniti
raven telesne pripravljenosti, v vadbo vključite tudi obdobja
regeneracije.
Ohranjanje: trenutna obremenitev pri vadbi zadostuje za
ohranitev ravni telesne pripravljenosti. Če želite izboljšati
rezultat, poskusite dodati bolj raznolike vaje ali povečati
obseg vadbe.
Regeneracija: manjša obremenitev pri vadbi omogoča, da se
telo regenerira, kar je nujno v daljših obdobjih naporne
vadbe. Ko ste pripravljeni, lahko obremenitev pri vadbi spet
povečate.
Neproduktivno: obremenitev pri vadbi je na dobri ravni, vendar
se telesna pripravljenost zmanjšuje. Telo se morda le stežka
regenerira, zato bodite pozorni na svoje splošno zdravstveno
stanje, vključno s stresom, prehrano in počitkom.
Zmanjšanje telesne pripravljenosti: zmanjšanje telesne
pripravljenosti se pojavi, ko en teden ali dlje vadite znatno
manj kot sicer in to vpliva na raven telesne pripravljenosti. Če
želite izboljšati rezultat, lahko poskusite povečati obremenitev
pri vadbi.
Čezmerno: obremenitev pri vadbi je zelo visoka in škodljiva.
Telo potrebuje počitek. Na urnik vključite lažjo vadbo in si
tako zagotovite čas za regeneracijo.
Ni stanja: naprava za določitev stanja vadbe potrebuje teden ali
dva zgodovine vadbe, vključno z dejavnostmi z rezultati
najvišjega VO2 pri teku ali kolesarjenju.
Namigi za pridobitev stanja vadbe
Funkcija stanja vadbe je odvisna od posodobljenih ocen ravni
telesne pripravljenosti, kar vključuje najmanj dve meritvi
najvišjega VO2 na teden. Ocena najvišjega VO2 se posodobi po
tekih ali vožnjah na prostem z merilnikom moči, med katerimi
srčni utrip nekaj minut dosega najmanj 70 % najvišjega srčnega
utripa. Pri dejavnostih gorskega teka in teka v zaprtem prostoru
se ocena najvišjega VO2 ne ustvari, da se ohrani natančnost
trenda ravni telesne pripravljenosti.
Če želite v največji možni meri izkoristiti funkcijo stanja vadbe,
preskusite naslednje namige.
• Najmanj dvakrat na teden tecite ali kolesarite na prostem z
merilnikom moči, pri čemer mora biti vaš srčni utrip najmanj
10 minut višji od 70 % vašega najvišjega srčnega utripa.
Po enem tednu uporabe naprave bi moralo biti stanje vadbe
na voljo.
• Zabeležite vse vadbene dejavnosti v tej napravi ali omogočite
funkcijo TrueUp za fiziološke podatke, s čimer omogočite, da
se naprava seznani z vašo zmogljivostjo (Sinhronizacija
dejavnosti in meritev zmogljivosti, stran 18).
Aklimatizacija zmogljivosti na vročino in nadmorsko
višino
Okoljski dejavniki, kot sta visoka temperatura in velika
nadmorska višina, vplivajo na vadbo in zmogljivost. Vadba na
veliki nadmorski višini lahko na primer pozitivno vpliva na
telesno pripravljenost, vendar se lahko najvišji VO2 začasno
zmanjša, ko ste izpostavljeni razmeram na veliki nadmorski
višini. Naprava MARQ prikaže obvestila o aklimatizaciji ter
popravke ocene najvišjega VO2 in stanja vadbe, ko temperatura
presega 22 ºC (72 ºF) in ko nadmorska višina presega 800 m
(2625 ft). Aklimatizacijo na vročino in nadmorsko višino lahko
spremljajte v pripomočku za stanje vadbe.
OPOMBA: funkcija aklimatizacije na vročino je na voljo samo za
dejavnosti, ki jih beležite s signalom GPS, zanjo pa so potrebni
Funkcije za srčni utrip
tudi vremenski podatki iz povezanega pametnega telefona. Za
popolno aklimatizacijo so potrebni najmanj 4 dnevi vadbe.
Obremenitev pri vadbi
Obremenitev pri vadbi je meritev obsega vadbe v zadnjih
sedmih dneh. To je vsota meritev presežka porabe kisika po
vadbi (EPOC) v zadnjih sedmih dneh. Meritev prikazuje, ali je
trenutna obremenitev nizka, visoka ali znotraj optimalnega
območja za ohranjanje ali izboljšanje ravni telesne
pripravljenosti. Optimalno območje se določi na podlagi
individualne ravni telesne pripravljenosti in zgodovine vadbe.
Območje se prilagaja v skladu s spreminjanjem trajanja in
intenzivnosti vadbe.
Osredotočenost obremenitve pri vadbi
Zaradi kar se da velikega izboljšanja zmogljivosti in telesne
pripravljenosti mora vadba zajemati tri kategorije: nizko aerobno,
visoko aerobno in anaerobno. Osredotočenost obremenitve pri
vadbi prikazuje, koliko vadbe je trenutno v posamezni kategoriji,
in določa cilje vadbe. Za osredotočenost obremenitve pri vadbi
je potrebnih najmanj 7 dni vadbe, na podlagi katerih je mogoče
ugotoviti, ali je obremenitev pri vadbi nizka, optimalna ali visoka.
Po 4 tednih zgodovine vadbe so v oceni obremenitve pri vadbi
podrobnejše informacije o ciljih, na podlagi katerih lažje
uravnotežite vadbene dejavnosti.
Pod cilji: vaša obremenitev pri vadbi je nižja od optimalne v
vseh kategorijah intenzivnosti. Poskusite podaljšati trajanje
ali povečati pogostost vadb.
Pomanjkanje nizko aerobne obremenitve: poskusite dodati
več nizko aerobnih dejavnosti, ki prispevajo k regeneraciji in
izravnajo dejavnosti z višjo intenzivnostjo.
Pomanjkanje visoko aerobne obremenitve: poskusite dodati
več visoko aerobnih dejavnosti, ki bodo sčasoma izboljšale
laktatni prag in najvišji VO2.
Pomanjkanje anaerobne obremenitve: poskusite dodati še
nekaj intenzivnejših anaerobnih dejavnosti, ki bodo sčasoma
povečale vašo hitrost in anaerobno zmogljivost.
Uravnotežena: obremenitev pri vadbi je uravnotežena in bo pri
nadaljnji vadbi imela vsestranske prednosti za telesno
pripravljenost.
Nizka aerobna osredotočenost: obremenitev pri vadbi je
večinoma nizko aerobna dejavnost. To je trdna podlaga, ki
vas pripravi na dodajanje intenzivnejših vadb.
Visoka aerobna osredotočenost: obremenitev pri vadbi je
večinoma visoko aerobna dejavnost. Te dejavnosti prispevajo
k izboljšanju laktatnega praga, najvišjega VO2 in vzdržljivosti.
Anaerobna osredotočenost: obremenitev pri vadbi je
večinoma intenzivna dejavnost. To privede do hitrega
izboljšanja telesne pripravljenosti, vendar je treba
obremenitev izravnati z nizko aerobnimi dejavnostmi.
Nad cilji: obremenitev pri vadbi presega optimalno, zato
poskusite skrajšati trajanje in zmanjšati pogostost vadb.
Čas regeneracije
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa na
zapestju ali združljivim prsnim merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si
popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
OPOMBA: priporočeni čas regeneracije temelji na oceni
najvišjega VO2 in je lahko sprva netočen. Dokončati morate
nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Čas regeneracije se prikaže takoj po dejavnosti. Čas se odšteva
do optimalnega trenutka za naslednjo težjo vadbo.
Ogled časa regeneracije
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 23) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 23).
21
1 Začnite teči.
2 Po teku izberite Shrani.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni.
OPOMBA: v videzu ure lahko izberete tipko UP ali DOWN za
ogled zmogljivostnega pripomočka, nato pa izberete tipko
START za pomik po parametrih in ogled časa regeneracije.
Srčni utrip med regeneracijo
Če pri vadbi uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa, lahko po vsaki dejavnosti
preverite vrednost srčnega utripa med regeneracijo. Srčni utrip
med regeneracijo je razlika med srčnim utripom med vadbo in
srčnim utripom dve minuti po končani vadbi. Na primer po
običajnem vadbenem teku ustavite časovnik. Vaš srčni utrip
znaša 140 utripov na minuto. Po dveh minutah nedejavnosti ali
ohlajanja vaš srčni utrip znaša 90 utripov na minuto. Vaš srčni
utrip med regeneracijo znaša 50 utripov na minuto (140 minus
90). Nekatere študije srčni utrip med regeneracijo povezujejo z
zdravjem srca. Višje številke načeloma pomenijo bolj zdravo
srce.
NAMIG: za najboljše rezultate se za dve minuti ustavite, da
naprava izračuna vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Potem ko se prikaže ta vrednost, lahko dejavnost shranite ali
zavržete.
Pulzni oksimeter
Naprava MARQ ima pulzni oksimeter na zapestju za merjenje
nasičenosti krvi s kisikom (SpO2). Če veste, kakšna je
nasičenost s kisikom, lažje ugotovite, kako se vaše telo prilagaja
veliki nadmorski višini. Ko se nadmorska višina veča, se lahko
raven kisika v krvi zniža. Ko se ne premikate in je prikazan
pripomoček pulznega oksimetra, naprava analizira nasičenost s
kisikom in nadmorsko višino. Višinski prerez pomaga prikazati,
kako se spreminjajo odčitki pulznega oksimetra glede na vašo
nadmorsko višino. Naprava med letom samodejno upošteva
izmerjene vrednosti pulznega oksimetra, da lahko spremljate
odstotek SpO2 (Ogled izmerjenih vrednosti SpO2 med letom,
stran 3).
V napravi je odčitek pulznega oksimetra prikazan kot odstotek
nasičenosti s kisikom in barvo na grafikonu. V računu Garmin
Connect si lahko ogledate več podrobnosti o odčitkih pulznega
oksimetra, vključno s trendi v obdobju več dni.
Body Battery™
Naprava analizira spremenljivost srčnega utripa, raven stresa,
kakovost spanja in podatke o dejavnosti, da bi ugotovila splošne
raven vaše energije Body Battery. Tako kot števec za gorivo pri
avtomobilih tudi ta naprava prikazuje količino vaših razpoložljivih
zalog energije. Raven energije Body Battery se meri v območju
od 0 do 100, pri čemer od 0 do 25 označuje nizko zalogo
energije, od 26 do 50 srednjo zalogo energije, od 51 do 75
visoko zalogo energije, od 76 do 100 pa zelo visoko zalogo
energije.
Napravo lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect, da si
ogledate najnovejšo raven svoje energije Body Battery,
dolgoročne trende in dodatne podrobnosti (Namigi za izboljšane
podatke o energiji Body Battery, stran 22).
Prikaz pripomočka Body Battery
Pripomoček Body Battery prikaže trenutno raven Body Battery in
grafikon ravni Body Battery za zadnjih nekaj ur.
1 Za ogled pripomočka Body Battery pritisnite tipko UP ali
DOWN.
OPOMBA: morda boste morali pripomoček dodati na kolo
pripomočkov (Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 36).
2 Če si želite ogledati grafikon ravni telesne energije za zadnje
štiri ure, pritisnite tipko START.
3 Če si želite ogledati združeni grafikon ravni energije Body
Battery in ravni stresa, pritisnite tipko DOWN.
Modri stolpci označujejo obdobja mirovanja. Oranžni stolpci
označujejo obdobja stresa. Sivi stolpci označujejo obdobja,
ko ste bili preveč aktivni, da bi bilo mogoče določiti raven
stresa.
4 Če si želite ogledati podatke o energiji Body Battery od
polnoči, pritisnite tipko DOWN.
Namigi za izboljšane podatke o energiji Body Battery
• Raven vaše energije Body Battery se posodobi, ko napravo
sinhronizirate s svojim računom Garmin Connect.
• Za točnejše rezultate napravo nosite med spanjem.
• Napolnite se z energijo Body Battery s počitkom in dobrim
spancem.
• Naporna dejavnost, veliko stresa in slab spanec lahko
povzročijo, da se energija Body Battery izčrpa.
• Vnos hrane in poživil, kot je kofein, na energijo Body Battery
nimajo neposrednega vpliva.
22
Lestvica odstotka nasičenosti s kisikom.
Grafikon povprečnih odčitkov nasičenosti s kisikom za zadnjih
24 ur.
Najnovejši odčitek nasičenosti s kisikom.
Lestvica nadmorske višine.
Grafikon odčitkov nadmorske višine za zadnjih 24 ur.
Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra
Merjenje vrednosti pulznega oksimetra lahko ročno zaženete
tako, da si ogledate pripomoček pulznega oksimetra.
Pripomoček prikazuje najnovejši odstotek nasičenosti krvi s
kisikom, grafikon povprečnih urnih odčitkov za zadnjih 24 ur in
grafikon nadmorske višine za zadnjih 24 ur.
OPOMBA: pri prvem ogledu pripomočka pulznega oksimetra
mora naprava pridobiti satelitske signale, na podlagi katerih
določi vašo nadmorsko višino. Pojdite na prosto in počakajte, da
naprava poišče satelite.
1 Ko sedite ali niste aktivni, pritisnite tipko UP ali DOWN, da
prikažete pripomoček pulznega oksimetra.
2 Če si želite ogledati podrobnosti pripomočka in zagnati
merjenje vrednosti pulznega oksimetra, pritisnite START.
3 Ne premikajte se do 30 sekund.
OPOMBA: če ste preveč aktivni, da bi lahko ura pridobila
izmerjeno vrednost pulznega oksimetra, se namesto odstotka
prikaže sporočilo. Vrednost lahko ponovno preverite po nekaj
minutah neaktivnosti. Za najboljše rezultate roko, na kateri
nosite napravo, držite v višini srca, ko naprava meri
nasičenost krvi s kisikom.
Če
si želite ogledati grafikon izmerjenih vrednosti pulznega
4
oksimetra za zadnjih sedem dni, pritisnite tipko DOWN.
Vklop celodnevnega merjenja vrednosti
pulznega oksimetra
1 V pripomočku pulznega oksimetra držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Način pulznega oksimetra > Cel dan.
Naprava samodejno analizira nasičenost s kisikom čez dan,
ko se ne premikate.
Pulzni oksimeter
OPOMBA: vklop celodnevnega načina aklimatizacije skrajša
avtonomijo baterije.
Izklop samodejnega merjenja vrednosti
pulznega oksimetra
1 V pripomočku pulznega oksimetra držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Način pulznega oksimetra >
Izklopljeno.
Naprava izklopi samodejno merjenje vrednosti pulznega
oksimetra. Naprava začne meriti vrednost pulznega
oksimetra, ko je prikazan pripomoček pulznega oksimetra.
Vklop merjenja s pulznim oksimetrom med
spanjem
Napravo lahko nastavite na neprekinjeno merjenje nasičenost
krvi s kisikom med spanjem.
OPOMBA: nenavadni položaji med spanjem lahko povzročijo
abnormalno nizke vrednosti meritev SpO2 med spanjem.
1 V pripomočku pulznega oksimetra držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Način pulznega oksimetra > Med
spanjem.
Namigi za nepravilne podatke pulznega
oksimetra
Če so podatki pulznega oksimetra nepravilni ali se ne prikažejo,
upoštevajte enega od naslednjih namigov.
• Ne premikajte se, ko naprava odčitava nasičenost krvi s
kisikom.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Roko, na kateri nosite napravo, držite v višini srca, ko
naprava odčitava nasičenost krvi s kisikom.
• Uporabljajte silikonski pašček.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte optičnega senzorja na hrbtni strani naprave.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Vadba
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže,
območij srčnega utripa in območij moči. Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vadbi.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 24) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
Vadba
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Nastavite lahko ločena območja srčnega utripa za profile za
različne športe, kot so tek, kolesarjenje in plavanje. Za
najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo
nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega utripa in srčni
utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno. Območja lahko
ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Profil uporabnika > Srčni utrip.
3 Izberite Najvišji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
Funkcija Sam. zaznavanje omogoča samodejno beleženje
najvišjega srčnega utripa med dejavnostjo (Samodejno
zaznavanje meritev zmogljivosti, stran 18).
4 Izberite Srčni utrip pri laktatnem pragu > Vnesite ročno in
vnesite srčni utrip pri laktatnem pragu.
Opravite lahko vodeni test za oceno laktatnega praga
(Laktatni prag, stran 19). Funkcija Sam. zaznavanje omogoča
samodejno beleženje laktatnega praga med dejavnostjo
(Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti, stran 18).
5 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
Uporabite lahko povprečni srčni utrip v mirovanju, ki ga izmeri
naprava, ali nastavite srčni utrip v mirovanju po meri.
6 Izberite Območja > Glede na.
7 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezerve srčnega utripa, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
• Izberite % SU pri laktatnem pragu, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek srčnega utripa pri laktatnem
pragu.
8 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
9 Izberite Dodaj srčni utrip za šport, nato pa izberite profil za
šport, ki mu želite dodati ločena območja srčnega utripa
(izbirno).
10 Za dodajanje območij srčnega utripa za posamezen šport
ponovite korake (izbirno).
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa
Privzete nastavitve omogočajo, da naprava zazna najvišji srčni
utrip in nastavi območja srčnega utripa kot odstotek najvišjega
srčnega utripa.
• Preverite, ali so nastavitve uporabniškega profila točne
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 23).
• Pogosto tecite z zapestnim ali prsnim merilnikom srčnega
utripa.
• Preskusite nekaj načrtov vadb v območjih srčnega utripa, ki
so na voljo v računu Garmin Connect.
23
• Oglejte si trende srčnega utripa in čas v območjih v računu
Garmin Connect.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
Izboljšana anaerobna
nekoliko neudobno, vzdržljivost in prag,
silovito dihanje
izboljšana hitrost
5
90–100 %
Šprinterski tempo, Anaerobna in mišična
dolgotrajno
vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Nastavitev območij moči
Vrednosti za območja so privzete vrednosti na podlagi spola,
teže in povprečne zmogljivosti in morda ne ustrezajo vaši
zmogljivosti. Če poznate svojo vrednost funkcionalnega praga
moči (FTP), jo lahko vnesete in omogočite, da programska
oprema samodejno izračuna vaše območja moči. Območja
lahko ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Profil uporabnika > Območja moči > Glede na.
3 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
4 Izberite FTP in vnesite vrednost za FTP.
5 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
6 Če je treba, izberite Najmanj in vnesite najmanjšo vrednost
moči.
Merjenje aktivnosti
Funkcija merjenja aktivnosti beleži dnevno število korakov,
prepotovano razdaljo, minute intenzivnosti, nadstropja, v katera
se povzpnete, porabljene kalorije in statistiko spanja za vsak
dan beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo
in kalorije dejavnosti.
Število korakov, ki jih naredite čez dan, je prikazano v
pripomočku za korake. Število korakov se redno posodablja.
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
24
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Uporaba opozorila za gibanje
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Po vsakih 15 minutah
neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Če so vklopljeni zvoki,
naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema, stran 41).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne
pa tudi za izklop alarmov (Uporaba načina Ne moti, stran 24).
Uporaba samodejnega spremljanja spanja
1 Napravo nosite med spanjem.
2 Podatke sledenja spanju prenesite na spletno mesto Garmin
Connect (Ročna sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect, stran 11).
Statistiko spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin
Connect.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona,
zvočnih opozoril in opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na
primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect. Za samodejni vklop
načina Ne moti v času, ko običajno spite, lahko v sistemskih
nastavitvah omogočite možnost Med spanjem (Nastavitve
sistema, stran 41).
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Izberite .
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, za
izboljšanje zdravja priporočajo, da na teden opravite najmanj
150 minut zmerne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut
živahne dejavnosti, kot je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava MARQ izračuna minute intenzivnosti tako, da podatke
o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim srčnim
utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa izklopljeno,
naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako, da analizira
število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Vadba
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Garmin Move IQ™
Če se vaše gibanje ujema z znanimi vzorci vadbe, funkcija Move
IQ samodejno zazna dogodek in ga prikaže na vaši časovni
premici. Pri dogodkih funkcije Move IQ sta navedena vrsta in
trajanje, vendar dogodki niso prikazani na seznamu dejavnosti
ali v viru novic. Za več podrobnosti in večjo natančnost lahko v
napravi beležite dejavnost z merjenjem časa.
Nastavitve merjenja aktivnosti
Držite tipko MENU in izberite Merjenje aktivnosti.
Stanje: izklopi funkcije merjenja aktivnosti.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja v
digitalnem videzu ure in na zaslonu s koraki. Če so vklopljeni
zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema,
stran 41).
Opozorila o ciljih: omogoča vklop in izklop opozoril o ciljih ali
izklop samo med dejavnostjo. Opozorila o ciljih so prikazana
za dnevni cilj korakov, dnevni cilj za nadstropja, v katera se
povzpnete, in tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Move IQ: omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ.
Način pulznega oksimetra: nastavi napravo tako, da beleži
izmerjene vrednosti pulznega oksimetra med nedejavnostjo
čez dan ali neprekinjeno med spanjem.
Izklop merjenja aktivnosti
Ko izklopite merjenje aktivnosti, se koraki, nadstropja, v katera
se povzpnete, minute intenzivnosti, spremljanje spanja in
dogodki Move IQ ne beležijo.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Merjenje aktivnosti > Stanje > Izklopljeno.
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarite in poiščete v storitvi Garmin Connect, izberete pa
lahko tudi načrt vadbe, ki ima vključene vadbe, in jih prenesete v
napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
potrebujete račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 11).
1 Izberite možnost:
• Odprite program Garmin Connect.
• Obiščite connect.garmin.com.
2 Poiščite vadbo ali ustvarite in shranite novo vadbo.
3 Izberite ali Pošlji v napravo.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Začetek vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Moje vadbe.
5 Izberite vadbo.
OPOMBA: na seznamu se prikažejo samo vadbe, ki so
združljive z izbrano dejavnostjo.
6 Izberite Začni z vadbo.
7 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
Vadba
Ko začnete vadbo, naprava prikaže vsak korak vadbe, opombe
o korakih (izbirno), cilj (izbirno) in trenutne podatke o vadbi. Pri
vadbi za moč, jogi, kardio vadbi ali pilatesu se prikaže animacija
z navodili.
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se
prikažejo na koledarju. Ko izberete dan v koledarju, si lahko
vadbo ogledate ali jo opravite. Razporejena vadba ostane v
napravi ne glede na to, ali jo opravite ali preskočite. Ko pošljete
razporejene vadbe iz storitve Garmin Connect, prepišejo
obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 11) in združiti napravo MARQ z združljivim
pametnim telefonom.
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Trening > Načrti vadb.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Upoštevajte navodila na zaslonu.
5 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
Funkcija Adaptive Training Plans
Vaš račun Garmin Connect ima prilagodljiv načrt vadbe in
trenerja Garmin, ki sta prilagojena vašim ciljem vadbe.
Odgovorite lahko na primer na nekaj vprašanj in poiščete načrt,
ki vam pomaga priteči do cilja na tekmovanju v teku na 5 km.
Načrt se prilagodi trenutni ravni vaše telesne pripravljenosti,
željam glede vodenja in razporeda vadbe ter datumu
tekmovanja. Ko začnete uporabljati načrt, se na kolo
pripomočkov v napravi MARQ doda pripomoček trener Garmin.
Začetek današnje vadbe
Ko v napravo pošljete načrt vadbe trenerja Garmin, se na kolesu
pripomočkov prikaže pripomoček trener Garmin.
1 V videzu ure izberite UP ali DOWN za ogled pripomočka
trener Garmin.
Če je vadba za to dejavnost razporejena za danes, naprava
prikaže ime vaje in vas pozove, da jo začnite.
2 Izberite START.
3 Izberite Ogled za ogled korakov vadbe (izbirno).
4 Izberite Začni z vadbo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Vrsta.
5 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da izberete
možnost Odprto.
6 Po potrebi izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa
vadbe in izberite .
7 Pritisnite tipko BACK.
8 Izberite Počitek > Vrsta.
25
9 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
10 Po potrebi vnesite vrednost razdalje ali časa za interval
4 Izberite Trening > Načrti PacePro.
5 Izberite načrt.
11 Pritisnite tipko BACK.
12 Izberite eno ali več možnosti:
NAMIG: če si želite ogledati vmesne čase, lahko pritisnete
tipko DOWN in izberete Ogled vmesnih časov.
6 Pritisnite START, da začnete načrt.
7 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
počitka in izberite
.
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklop.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklop.
Začetek intervalne vadbe
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
5 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
6 Če ima intervalna vadba ogrevanje, pritisnite tipko LAP, da
začnete prvi interval.
7 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Ustavitev intervalne vadbe
• Če želite ustaviti trenutni interval ali obdobje počitka in
opraviti prehod na naslednji interval ali obdobje počitka,
kadar koli izberite tipko LAP.
• Ko končate vse intervale in obdobja počitka, izberite LAP, s
čimer končate intervalno vadbo in opravite prehod na
časovnik, ki ga lahko uporabite za ohlajanje.
• Če želite ustaviti časovnik dejavnosti, lahko kadar koli
izberete STOP. Nato lahko izberete, da se delovanje
časovnika nadaljuje ali da se intervalna vadba konča.
Vadba s funkcijo PacePro
Številni tekači na tekmovanjih nosijo trakove s tabelo tempa, ki
jim pomagajo doseči cilj za tekmovanje. S funkcijo PacePro
lahko ustvarite tabelo tempa po meri na podlagi razdalje in
tempa ali razdalje in časa. Ustvarite lahko tudi tabelo tempa za
znano progo, če želite določiti najboljši tempo na podlagi
spreminjanja nadmorske višine.
Načrt funkcije PacePro lahko ustvarite s programom Garmin
Connect. Pred tekom na progi si lahko ogledate vmesne čase in
izris višine.
Prenos načrta funkcije PacePro iz storitve Garmin
Connect
Preden lahko prenesete načrt funkcije PacePro iz storitve
Garmin Connect, potrebujete račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 11).
1 Izberite možnost:
• Odprite program Garmin Connect in izberite
ali .
• Obiščite connect.garmin.com.
2 Izberite Trening > Strategije za določanje tempa načrta
PacePro.
3 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje in
shranjevanje načrta funkcije PacePro.
4 Izberite ali Pošlji v napravo.
Začetek načrta funkcije PacePro
Preden lahko začnete načrt funkcije PacePro, morate prenesti
načrt iz računa Garmin Connect.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost teka na prostem.
3 Pridržite tipko MENU.
26
Naprava prikaže ciljni vmesni tempo , trenutni vmesni
tempo , napredek pri dokončanju za vmesni čas ,
preostali razdaljo za vmesni čas
in skupni čas prednosti
pred ciljnim tempom ali zaostanka za njim .
Ustavitev načrta funkcije PacePro
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ustavi načrt PacePro > Da.
Naprava ustavi načrt funkcije PacePro. Merilnik dejavnosti
deluje naprej.
Ustvarjanje načrta funkcije PacePro v uri
Preden lahko ustvarite načrt funkcije PacePro v uri, morate
ustvariti progo (Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi,
stran 29).
1 V videzu ure pritisnite tipko START.
2 Izberite dejavnost teka na prostem.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Načrti PacePro > Ustvari novo.
5 Izberite progo.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ciljni tempo in vnesite ciljni tempo.
• Izberite Ciljni čas in vnesite ciljni čas.
Naprava prikaže tabelo tempa po meri.
NAMIG: če si želite ogledati vmesne čase, lahko pritisnete
tipko DOWN in izberete Ogled vmesnih časov.
Pritisnite
tipko START, da začnete načrt.
7
8 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
Odseki
Tekaške ali kolesarske odseke lahko iz računa Garmin Connect
pošljete v napravo. Ko odsek shranite v napravo, lahko na njem
tekmujete in poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali
rezultat, ki so ga na odseku dosegli drugi udeleženci.
OPOMBA: pri prenosu proge iz računa Garmin Connect lahko
prenesete vse odseke, ki so na voljo na progi.
Strava™Odseki v programu
Odseke Strava lahko prenesete v napravo MARQ. Sledite
odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek s
prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih
kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.
Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku
za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite
www.strava.com.
Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi
Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.
Vadba
Nastavitev cilja vadbe
Ogled podrobnosti odseka
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Odseki.
5 Izberite odsek.
6 Izberite možnost:
• Izberite Čas tekmovanja, če si želite ogledati čas in
povprečno hitrost ali tempo vodilnega na odseku.
• Izberite Zemljevid, če si želite odsek ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Izris višine, če si želite ogledati izris višine
odseka.
Tekmovanje na odseku
Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko
tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi,
dosežki drugih uporabnikov, povezavami v svojem računu
Garmin Connect ali drugimi člani tekaške ali kolesarske
skupnosti. Podatke o dejavnosti lahko prenesete v svoj račun
Garmin Connect, da si ogledate lokacijo odseka.
OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava
povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v
katerem lahko pregledate lokacijo odseka.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Začnite teči ali kolesariti.
Ko se približate odseku, se prikaže sporočilo in lahko začnete
tekmovati na odseku.
4 Začnite tekmovati na odseku.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Nastavitev samodejnega prilagajanja odseka
Napravo lahko nastavite tako, da samodejno prilagodi ciljni čas
tekmovanja za odsek na podlagi vaših rezultatov na tem
odseku.
OPOMBA: ta nastavitev je privzeto omogočena za vse odseke.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Odseki > Samodejni napor.
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje. Za funkcijo Virtual Partner lahko nastavite
tempo in tekmujete proti njej.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Virtual
Partner.
6 Vnesite vrednost tempa ali hitrosti.
7 Če želite spremeniti položaj zaslona funkcije Virtual Partner
(izbirno), pritisnite tipko UP ali DOWN.
8 Začnite dejavnost (Začetek dejavnosti, stran 5).
9 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete na zaslon
funkcije Virtual Partner in si ogledate, kdo vodi.
Vadba
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in
čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno
dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu
cilja vadbe ste.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Nastavi cilj.
5 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če
želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
6 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
Preklic cilja vadbe
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Prekliči cilj > Da.
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo
Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo.
Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med
dejavnostjo ogledate, kakšno prednost ali zaostanek imate.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Tekma z dejavnostjo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Iz zgodovine, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
v preteklosti zabeležili v napravo.
• Izberite Preneseno, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
prenesli iz računa Garmin Connect.
6 Izberite dejavnost.
Prikaže se zaslon Virtual Partner, na katerem je prikazan
predviden končni čas.
7 Pritisnite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
8 Ko končate dejavnost, pritisnite STOP in izberite Shrani.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo vaš
najhitrejši čas na različnih običajnih tekmovalnih razdaljah ter
vaš najdaljši tek, vožnjo ali plavanje.
OPOMBA: pri kolesarjenju vsebujejo osebni rekordi tudi največji
vzpon in najvišjo moč (zahtevan je merilnik moči).
Ogled osebnih rekordov
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord.
5 Izberite Ogled zapisa.
27
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
5 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
5 Izberite Počisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje vseh osebnih rekordov
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite Počisti vse zapise > Da.
Izbrišejo se le rekordi tega športa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Ure
Nastavljanje opozorila
Nastavite lahko več alarmov. Vsak alarm lahko nastavite tako,
da se oglasi le enkrat ali pa se redno ponavlja.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona z
alarmi.
4 Izberite možnost:
• Če želite prvič nastaviti alarm, izberite Nastavite alarme.
• Če želite nastaviti dodatne alarme, pritisnite START, in
izberite Dodaj alarm.
Vnesite
čas alarma.
5
6 Po potrebi izberite alarm, nato pa izberite možnost:
• Izberite Stanje, da vklopite ali izklopite alarm.
• Izberite Čas, da uredite čas alarma.
• Izberite Ponovi in izberite, kdaj naj se alarm ponovi.
• Izberite Zvoki in izberite vrsto obvestila.
• Izberite Osvetlitev > Vklop, da pri alarmu vklopite
osvetlitev zaslona.
• Izberite Oznaka in izberite opis alarma.
Brisanje alarma
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona z
alarmi.
4 Pritisnite START.
5 Izberite alarm.
6 Izberite Izbriši.
28
Vklop odštevalnika
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona
časovnikov.
4 Izberite Nastavite hitri časovnik.
5 Vnesite čas.
6 Po potrebi pritisnite tipko MENU in izberite eno od možnosti:
• Če želite, da se časovnik samodejno znova zažene, ko
poteče, izberite Zaženi znova > Vklop.
• Izberite Zvoki in izberite vrsto obvestila.
7 Pritisnite START, da zaženete časovnik.
Shranjevanje hitrega časovnika
Nastavite lahko do deset različnih hitrih časovnikov.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona
časovnikov.
4 Izberite možnost:
• Če prvič nastavljate hitri časovnik, izberite Nastavite hitri
časovnik, vnesite čas, pritisnite tipko MENU in izberite
Shrani časovnik.
• Če želite shraniti dodatne hitre časovnike, pritisnite
START, izberite Dodaj časovnik in vnesite čas.
Brisanje časovnika
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona
4
5
6
7
časovnikov.
Pritisnite START.
Izberite časovnik.
Pritisnite tipko MENU.
Izberite Izbriši.
Uporaba štoparice
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona
štoparice.
4 Pritisnite START.
5 Pritisnite START, da zaženete časovnik.
6 Pritisnite tipko LAP, da znova zaženete časovnik kroga
.
Skupni čas štoparice
se meri še naprej.
7 Pritisnite STOP, da ustavite oba časovnika.
8 Izberite možnost:
• Če želite ponastaviti oba časovnika, pritisnite tipko
DOWN.
• Če želite pregledati časovnika krogov, pritisnite tipko
MENU in izberite Pregled.
Ure
• Če želite shraniti čas štoparice kot dejavnost, pritisnite
tipko MENU in izberite Shrani dejavnost.
• Že želite zapreti štoparico, pritisnite tipko MENU in izberite
Končano.
Dodajanje drugih časovnih pasov
Trenutni čas lahko prikažete v dodatnih časovnih pasovih, in
sicer v pripomočku Drugi čas. pasovi. Dodate lahko do štiri
druge časovne pasove.
OPOMBA: pripomoček Drugi čas. pasovi boste morda morali
dodati na kolo pripomočkov.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ure.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona s
časovnimi pasovi.
4 Izberite možnost:
• Če želite prvič nastaviti časovni pas, izberite Nast. čas.
pasove > Dodaj časovni pas.
• Če želite nastaviti dodatne časovne pasove, pritisnite
START in izberite Dodaj časovni pas.
5 Izberite možnost:
• Če želite poiskati časovni pas z vnosom alfanumeričnega
identifikatorja letalske točke poti, izberite Upor. id.
letališč. .
• Če želite izbrati časovni pas za geografsko lokacijo,
izberite Uporabi zemljevid.
6 Izberite časovni pas.
7 Po potrebi preimenujte pas.
Navigacija
Shranjevanje lokacije
Trenutno lokacijo lahko shranite in začnete navigacijo do nje
pozneje.
OPOMBA: možnosti lahko dodate v meni upravljalnih elementov
(Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 38).
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Urejanje shranjenih lokacij
Shranjeno lokacijo lahko izbrišete ali spremenite njeno ime,
nadmorsko višino in podatke o položaju.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite shranjeno lokacijo.
4 Izberite možnost za urejanje lokacije.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od trenutne do nove lokacije.
OPOMBA: morda boste morali dodati program Proj. tč. poti na
seznam dejavnosti in programov.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Proj. tč. poti.
3 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da nastavite smer.
4 Pritisnite START.
5 Pritisnite tipko DOWN, da izberete enoto.
6 Pritisnite tipko UP, da vnesete razdaljo.
7 Pritisnite START, da shranite nastavitve.
Navigacija
Predvidena točka poti se shrani pod privzetim imenom.
Navigacija do cilja
Napravo lahko uporabljate za navigacijo do cilja ali sledenje
progi.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Navigacija.
5 Izberite kategorijo.
6 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete cilj.
7 Izberite Pojdi.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
8 Za začetek navigacije pritisnite START.
Navigacija do destinacije
Če podatki zemljevidov, naloženih na vaši napravi, vsebujejo
destinacije, lahko izvajate navigacijo do njih.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Navigacija > Destinacije, nato pa izberite kategorijo.
Prikaže se seznam destinacij v bližini vašega trenutnega
položaja.
5 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite iskati v bližini druge lokacije, izberite Išči blizu in
izberite lokacijo.
• Če želite iskati destinacijo po imenu, izberite Iskanje s
črkovanje, vnesite ime in izberite Išči blizu, nato pa
izberite lokacijo.
6 Med rezultati iskanja izberite destinacijo.
7 Izberite Pojdi.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
8 Za začetek navigacije pritisnite START.
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V videzu ure izberite START.
Izberite dejavnost.
Pridržite tipko MENU.
Izberite Navigacija > Igrišča > Ustvari novo.
Vnesite ime proge in izberite .
Izberite Dodaj lokacijo.
Izberite možnost.
Po potrebi ponovite koraka 6 in 7.
Izberite Končano > Začni s progo.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
10 Za začetek navigacije pritisnite START.
Ustvarjanje krožne proge
Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene
razdalje in smeri navigacije.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Tek ali Kolesarjenje.
3 Pridržite tipko MENU.
29
4 Izberite možnost Navigacija > Krožna proga.
5 Vnesite skupno razdaljo proge.
6 Izberite smer.
3 Za ogled dodatnih navodil pritisnite tipko DOWN.
Naprava ustvari do tri proge. Če si želite ogledati proge,
pritisnite tipko DOWN.
7 Za izbiro proge pritisnite START.
8 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo, izberite Pojdi.
• Če si želite ogledati progo na zemljevidu in premakniti ali
povečati zemljevid, izberite Zemljevid.
• Za ogled seznama zavojev na progi izberite Zavoj za
zavojem.
• Če si želite ogledati izris višine proge, izberite Izris višine.
• Če želite progo shraniti, izberite Shrani.
• Če si želite ogledati seznam vzponov na progi, izberite
Prikaži vzpone.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, kot je vodovodni
stolp, zaklenete smer in začnete navigacijo do objekta.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Navigacija > Poglej in pojdi.
5 Usmerite zgornji del ure proti objektu in pritisnite START.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
6 Za začetek navigacije pritisnite START.
Uporaba navigacije do začetne točke med
dejavnostjo
Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetne točke trenutne
dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je
na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
1 Med dejavnostjo pritisnite STOP.
2 Izberite Nazaj na začetek, nato pa izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite TracBack.
• Če uporabljate nepodprt zemljevid ali neposredno
usmerjanje, izberite Načrtovana pot, da uporabite
navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti v ravni črti.
• Če ne uporabljate neposrednega usmerjanja, izberite
Načrtovana pot, da uporabite navigacijo nazaj do
začetne točke dejavnosti z usmerjanjem zavoj za
zavojem.
Uporaba navigacije do začetne točke
shranjene dejavnosti
Začnete lahko navigacijo nazaj do začetne točke shranjene
dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je
na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Navigacija > Dejavnosti.
5 Izberite dejavnost.
6 Izberite Nazaj na začetek, nato pa izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite TracBack.
• Če uporabljate nepodprt zemljevid ali neposredno
usmerjanje, izberite Načrtovana pot, da uporabite
navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti v ravni črti.
• Če ne uporabljate neposrednega usmerjanja, izberite
Načrtovana pot, da uporabite navigacijo nazaj do
začetne točke dejavnosti z usmerjanjem zavoj za
zavojem.
Če imate podprt zemljevid ali uporabljate neposredno
usmerjanje, vam pri navigaciji do začetne točke zadnje
shranjene dejavnosti pomaga usmerjanje zavoj za zavojem.
Če ne uporabljate neposrednega usmerjanja, se na
zemljevidu prikaže črta od trenutne lokacije do začetne točke
zadnje shranjene dejavnosti.
OPOMBA: če želite preprečiti, da bi naprava preklopila v
način ure, lahko zaženete časovnik.
7 Za ogled kompasa (izbirno) pritisnite tipko DOWN.
Puščica kaže proti začetni točki.
Ustavitev navigacije
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Ustavi navigacijo.
Zemljevid
Naprava ima predhodno naložene zemljevide in lahko prikaže
več vrst podatkov zemljevidov Garmin, vključno z izohipsami,
destinacijami v bližini, zemljevidi smučarskih središč in igrišči za
golf.
Za nakup dodatnih podatkov zemljevidov in ogled informacij o
združljivosti obiščite garmin.com/maps.
kaže vaš položaj na zemljevidu. Med navigacijo do cilja je
vaša načrtovana pot označena s črto na zemljevidu.
Ogled zemljevida
1 Začnite dejavnost na prostem.
2 Pritisnite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete do zaslona
Na zemljevidu se prikažejo vaša trenutna lokacija
ji želite slediti , in cilj .
, sled, ki
Ogled navodil za načrtovano pot
Za načrtovano pot si lahko ogledate seznam navodil za
usmerjanje zavoj za zavojem.
1 Med navigacijo po načrtovani poti pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zavoj za zavojem.
Prikaže se seznam navodil za usmerjanje zavoj za zavojem.
30
zemljevida.
3 Pridržite tipko MENU in izberite možnost:
• Če želite obračati ali povečati zemljevid, izberite
Obračanje/povečava.
NAMIG: če želite preklopiti med premikanjem navzgor in
navzdol ter levo in desno ali povečevanjem, pritisnite
START. Če želite izbrati točko, ki je označena z merkom,
pridržite START.
• Če si želite ogledati bližnje destinacije in točke poti,
izberite Bližnja okolica.
Shranjevanje ali navigacija do lokacije na zemljevidu
Izberete lahko katero koli lokacijo na zemljevidu. Lokacijo lahko
shranite ali pričnete navigacijo do nje.
Navigacija
1 Na zemljevidu pridržite tipko MENU.
2 Izberite Obračanje/povečava.
Na zemljevidu se prikažejo kontrolniki in merniki.
•
•
•
•
Za pričetek navigacije do lokacije izberite Pojdi.
Za ogled lokacije na zemljevidu izberite Zemljevid.
Če želite shraniti lokacijo, izberite Shrani položaj.
Če si želite ogledati dodatne informacije o lokaciji, izberite
Pregled.
Spreminjanje teme zemljevida
3 Pomaknite in povečajte/pomanjšajte zemljevid, da lokacijo
postavite v sredino merka.
4 Pridržite tipko START, da izberete točko, ki je označena z
merkom.
5 Če je potrebno, izberite destinacijo v bližini.
6 Izberite možnost:
• Če želite prenesti vremensko radarsko sliko, povezano z
izbrano lokacijo, izberite Prikaži podatke NEXRAD
(Ogled vremenske radarske slike NEXRAD, stran 2).
• Za pričetek navigacije do lokacije izberite Pojdi.
• Če želite shraniti lokacijo, izberite Shrani položaj.
• Če si želite ogledati dodatne informacije o lokaciji, izberite
Pregled.
Navigacija s funkcijo bližnje okolice
S funkcijo bližnje okolice lahko uporabite navigacijo do bližnjih
destinacij in točk poti.
OPOMBA: podatki zemljevidov, naloženih na vaši napravi,
morajo vsebovati destinacije, da lahko uporabite navigacijo do
njih.
1 Na zemljevidu pridržite tipko MENU.
2 Izberite možnost Bližnja okolica.
Na zemljevidu se prikažejo ikone, ki prikazujejo destinacije in
točke poti.
Pritisnite
tipko UP ali DOWN, da označite del zemljevida.
3
4 Pritisnite STOP.
Prikaže se seznam destinacij in točk poti na označenem delu
zemljevida.
5 Izberite lokacijo.
6 Izberite možnost:
• Če želite prenesti vremensko radarsko sliko, povezano z
izbrano lokacijo, izberite Prikaži podatke NEXRAD
(Ogled vremenske radarske slike NEXRAD, stran 2).
Temo zemljevida lahko spremenite, če želite, da so prikazani
podatki zemljevida, ki so optimizirani za določeno vrsto
dejavnosti. Kontrastne teme zemljevida na primer omogočajo
boljšo vidnost v zahtevnih razmerah, pri posebnih temah
zemljevida za posamezne dejavnosti pa so pregledno prikazani
najpomembnejši podatki.
1 Začnite dejavnost na prostem.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite nastavitve dejavnosti.
4 Izberite Zemljevid > Tema zemljevida.
5 Izberite možnost.
Kompas
Naprava je opremljena s 3-osnim kompasom s samodejnim
umerjanjem. Funkcije in videz kompasa se spreminjajo glede na
dejavnost, ali je GPS omogočen in ali izvajate navigacijo do
cilja. Nastavitve kompasa lahko spremenite ročno (Nastavitve
kompasa, stran 38). Če želite hitro odpreti nastavitve kompasa,
lahko v pripomočku za kompas pritisnete START.
Nastavitev smeri kompasa
1 V pripomočku za kompas pritisnite START.
2 Izberite Zakleni smer gibanja.
3 Zgornji del ure podržite v smeri gibanja in pritisnite START.
Pri odstopanju od smeri gibanja kompas prikaže smer glede
na smer gibanja in odklon.
Višinomer in barometer
Naprava vsebuje notranji višinomer in barometer. Naprava
stalno zbira podatke o nadmorski višini in tlaku, tudi v načinu
varčevanja z energijo. Višinomer prikazuje približno nadmorsko
višino glede na spremembe tlaka. Barometer prikazuje podatke
o tlaku okolja glede na nespremenljivo nadmorsko višino, na
kateri je bil višinomer nazadnje umerjen (Nastavitve višinomera,
stran 39). Če želite hitro odpreti nastavitve višinomera ali
barometra, lahko v pripomočku za višinomer ali barometer
pritisnete START.
Odčitki vrednosti višinomera
Delovanje višinomera je odvisno od nespremenljivih ali spremenljivih nastavitev.
Nastavitve višinomera lahko prilagodite tako, da pridržite MENU, izberete Dejavnosti in programi > Letenje, izberete nastavitve
dejavnosti in izberete Višinomer.
Senzor
Nespremenljivo
Spremenljivo
Višinomer z vklopljenim GPS-om
Nadmorska višina je enaka višini GPS-a.
Nadmorska višina odraža spremembe v
okoljskem tlaku in položaju GPS-a.
Višinomer z izklopljenim GPS-om
Nadmorska višina ostaja enaka.
Nadmorska višina odraža spremembe v
okoljskem tlaku.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in informacije izbirnega senzorja.
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
Zgodovina
Uporaba zgodovine
V zgodovini so prejšnje dejavnosti, ki ste jih shranili v napravo.
Naprava ima pripomoček za zgodovino, s katerim lahko hitro
dostopate do podatkov o svojih dejavnostih (Pripomočki,
stran 36).
1 V videzu ure pridržite MENU.
31
2 Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti,
izberite Vsa statistika.
• Če si želite ogledati učinek dejavnosti na aerobno in
anaerobno telesno pripravljenost, izberite Training Effect
(O funkciji Training Effect, stran 19).
• Če si želite ogledati čas v posameznem območju srčnega
utripa, izberite Srčni utrip (Ogled časa v vsakem območju
srčnega utripa, stran 32).
• Če želite izbrati krog in si ogledate dodatne informacije o
vsakem krogu, izberite Krogi.
• Če želite izbrati serijo vaj in si ogledati dodatne informacije
o posamezni seriji, izberite Serije.
• Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite
Zemljevid.
• Če si želite ogledati izris višine dejavnosti, izberite Izris
višine.
• Če želite izbrisati izbrano dejavnost, izberite Izbriši.
Zgodovina več športov
Naprava shrani splošen povzetek dejavnosti z več športi,
vključno s skupno razdaljo, časom, kalorijami in izbirnimi podatki
dodatne opreme. Naprava tudi loči podatke vsakega športa in
prehodov med njimi, da lahko primerjate podobne vadbene
dejavnosti in sledite, kako hitro opravite prehode. Zgodovina
prehodov vključuje razdaljo, čas, povprečno hitrost in kalorije.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Srčni utrip.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Skupno.
3 Po potrebi izberite dejavnost.
4 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
Uporaba merilnika opravljene poti
Merilnik opravljene poti samodejno beleži prepotovano razdaljo,
opravljen vzpon in čas dejavnosti.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Skupno > Merilnik opravljene poti.
3 Za ogled skupnih vrednosti merilnika opravljene poti izberite
tipko UP ali DOWN.
Brisanje zgodovine
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Moznosti.
3 Izberite možnost:
• Izberite Izbriši vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponastavi skupne vrednosti za
ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
32
Prilagajanje naprave
Letalske nastavitve
Držite tipko MENU in izberite Letalstvo.
Letalske enote: nastavi merske enote za letalske podatke.
Iskanje letališča: nastavi možnosti letališča, ki se prikažejo, ko
iščete letališča. Na primer, nastavite lahko najmanjšo dolžino
vzletno-pristajalne steze in material steze ter označite, ali so
zasebna letališča in heliporti prikazani v rezultatih iskanja.
Lasten zrakoplov: nastavi vrsto zrakoplova na helikopter ali
letalo.
Nast. in opozorila višinomera: omogoča, da prilagodite
nastavitve višinomera (Nastavitve višinomera, stran 39).
Ploščice podatkov NEXRAD: omogoča prikaz enojne ploskve
podatkov NEXRAD ali prikaz dodatnih ploskev podatkov
NEXRAD na podlagi smeri od trenutne lokacije.
Vibriranje za podatke NEXRAD: nastavi vibriranje naprave, ko
je prenos ploskve podatkov NEXRAD dokončan.
Connext: omogoča združitev naprave Connext, da prikaže
podatke o zrakoplovu (Združevanje naprave Connext,
stran 12). Prav tako lahko v združeno napravo sprejemate
položaj GPS in ga pošiljate iz nje.
Opozorilo o progi: napravo nastavi na vibriranje, ko zavijete s
poti za določeno razdaljo. Uporabite lahko možnost Vzorec
vibriranja za predogled vzorcev vibriranja pred letom.
Opomnik rezerv. za gorivo: nastavi alarm, ki se po določenem
številu minut oglasi ali začne vibrirati in prikaže sporočilo, da
preverite merilnike rezervoarja za gorivo. Uporabite lahko
možnost Vzorec vibriranja za predogled vzorcev vibriranja
pred letom.
Nastavitve dejavnosti in programov
S temi nastavitvami lahko vsak predhodno naložen program za
dejavnosti prilagodite svojim potrebam. Prilagodite lahko na
primer podatkovne strani ter omogočite opozorila in funkcije
vadbe. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.
Držite tipko MENU, izberite Dejavnosti in programi, izberite
dejavnost in nato nastavitve dejavnosti.
Razdalja v 3D: izračuna prepotovano razdaljo s spremembo
nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.
Hitrost v 3D: izračuna vašo hitrost s spremembo nadmorske
višine in vodoravnega premikanja po tleh (Hitrost in razdalja v
3D, stran 35).
Barva za poud.: nastavi barvo za poudarjanje vsake dejavnosti,
ki pomaga pri prepoznavanju, katera dejavnost je aktivna.
Alarmi: nastavi opozorila za vadbo ali navigacijo za dejavnost.
Višinomer: prikazuje višino na podlagi tlaka ali višino GPS, ko
naprava pridobi položaj GPS.
Samodejni vzpon: omogoča napravi, da samodejno zazna
spremembe nadmorske višine z vgrajenim merilnikom višine.
Samodejno letenje: v načinu ure omogoča samodejni začetek
dejavnosti letenja, ko zaznana hitrost vzpenjanja preseže
določeno hitrost. Dejavnost se ustavi, ko je hitrost po tleh v
določenem času manjša od 30 kn.
Auto Lap: nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Auto Lap,
stran 34).
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti podatke,
ko se ustavite ali se hitrost zniža pod določeno vrednost
(Omogočanje Auto Pause, stran 35).
Samodejni tek: omogoča napravi, da samodejno zazna
smučarske vožnje z vgrajenim merilnikom pospeška.
Samodejno pomik.: omogoča vam samodejno premikanje med
vsemi zasloni s podatki o dejavnosti, ko deluje časovnik
(Uporaba samodejnega pomikanja, stran 35).
®
Prilagajanje naprave
Samodejna serija: omogoča, da naprava samodejno vklopi in
izklopi serije vaj med dejavnostjo vadbe za moč.
Barva ozadja: nastavi barvo ozadja vsake dejavnosti na črno ali
belo.
Velika števila: spremeni velikost številk na zaslonu z
informacijami o luknji.
ClimbPro: prikaže zaslone za načrtovanje in spremljanje
vzpona med uporabo navigacije.
Poziv za palico: prikaže poziv, ki omogoča, da med igranjem
golfa po vsakem zaznanem udarcu vnesete palico, ki ste jo
uporabili.
Začetek odštevanja: omogoči odštevalnik časa za intervale
plavanja v bazenu.
Podatkovni zasloni: omogoči prilagoditev podatkovnih
zaslonov in dodajanje novih podatkovnih zaslonov za
dejavnost (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 33).
Dolžina za driver: nastavi povprečno dolžino, ki jo opravi žogica
pri udarcu z driverjem med igro golfa.
Urejanje teže: omogoča dodajanje uteži za uporabo med vajo,
nastavljeno za vadbo za moč ali kardio vadbo.
Časovnik leta: v programu Letenje omogoča samodejni zagon
in ustavitev časovnika leta, ko hitrost po tleh preseže
vrednost, nastavljeno v možnosti Prag časovnika leta.
Prag časovnika leta: v programu Letenje omogoča samodejni
zagon in ustavitev časovnika leta, ko hitrost po tleh preseže
to vrednost. Na primer 30 kn.
Razdalja za golf: nastavi mersko enoto, ki se uporablja med
igranjem golfa.
GPS: nastavi način za anteno GPS (Spreminjanje nastavitve
GPS, stran 35).
Beleženje rezultatov s hendikepom: omogoči beleženje
rezultatov s hendikepom med igranjem golfa. Možnost
Lokalni hendikep omogoča, da vnesete število udarcev, ki se
odšteje od skupnega rezultata. Možnost Indeks/naklon
omogoča, da vnesete hendikep in oceno težavnosti igrišča,
da naprava lahko izračuna hendikep igrišča. Če omogočite
katero koli od možnosti za beleženje rezultata s hendikepom,
lahko prilagodite vrednost hendikepa.
Podatki: omogoča prilagoditev podatkovnih polj, ki jih je
mogoče konfigurirati, v integriranem smernem instrumentu.
Prikazana je lahko vrednost razdalje ali hitrosti.
Tipka Lap: omogoča vam, da med dejavnostjo beležite krog ali
počitek.
Zakleni tipke: zaklene tipke med dejavnostmi z več športi, s
čimer se prepreči nenamerno pritiskanje tipk.
Zemljevid: določi nastavitve zaslona s podatki zemljevidov za
dejavnost (Nastavitve zemljevidov dejavnosti, stran 34).
Metronom: predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali
bolj enakomerni kadenci (Uporaba metronoma, stran 6).
Velikost bazena: nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu.
Način napajanja: nastavi privzeti način napajanja za dejavnost.
Cas. om. var. z en.: nastavi časovno omejitev dejavnosti za
varčevanje z energijo (Nastavitve časovne omejitve za
varčevanje z energijo, stran 36).
Preimenuj: nastavi ime dejavnosti.
Ponovi: omogoči možnost Ponovi pri dejavnostih z več športi.
To možnost lahko na primer uporabite za dejavnosti, ki
vključujejo več prehodov, denimo za plavanje/tek.
Ponastavi privzete vrednosti: omogoči ponastavitev nastavitev
dejavnosti.
Usmerjanje: določa nastavitve za izračun načrtovane poti za
dejavnost (Nastavitve za usmerjanje, stran 34).
Prilagajanje naprave
Beleženje rezultata: omogoči ali onemogoči samodejno
beleženje rezultatov, ko začnete igrati golf. Pri možnosti
Vedno vprašaj se prikaže poziv, ko začnete krog.
Način beleženja rezultatov: nastavi način beleženja rezultatov
med igranjem golfa na seštevno igro ali igro stableford.
Opozorila o odsekih: omogoči pozive, ki vas opozorijo na
bližajoče se odseke.
Sledenje statistiki: omogoči spremljanje statistike med
igranjem golfa.
Zaznavanje zavesljajev.: omogoči zaznavanje zamahov za
plavanje v bazenu.
Način turnirja: onemogoči funkcije, ki niso dovoljene na
odobrenih turnirjih.
Prehodi: omogoča prehode pri dejavnostih z več športi.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Za vsako dejavnost lahko prikažete, skrijete in spremenite
postavitev ter vsebino podatkovnih zaslonov.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni.
6 Izberite podatkovni zaslon, ki ga želite prilagoditi.
7 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti število podatkovnih polj na
podatkovnem zaslonu, izberite Postavitev.
• Izberite polje, da spremenite podatke, prikazane v njem.
• Če želite spremeniti položaj podatkovnega zaslona na
kolesu, izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite podatkovni zaslon odstraniti s kolesa, izberite
Odstrani.
8 Po potrebi izberite Dodaj novo, da na kolo dodate nov
podatkovni zaslon.
Dodate lahko podatkovni zaslon po meri ali pa izberete
enega od prednastavljenih podatkovnih zaslonov.
Dodajanje zemljevida dejavnosti
Zemljevid lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v
dejavnosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Zemljevid.
Opozorila
Za vsako dejavnost lahko nastavite opozorila, ki vam lahko
pomagajo pri napredku do določenih ciljev, izboljšanju
zavedanja okolja in navigaciji do cilja. Nekatera opozorila so na
voljo samo za določene dejavnosti. Obstajajo tri vrste opozoril:
opozorila o dogodku, opozorila o območju in ponavljajoča se
opozorila.
Opozorilo o dogodku: opozorilo o dogodku vas obvesti enkrat.
Dogodek je določena vrednost. Napravo lahko na primer
nastavite tako, da vas opozori, ko dosežete določeno višino.
Opozorilo o obsegu: opozorilo o območju vas obvesti vsakič,
ko je naprava zunaj določenega območja vrednosti. Napravo
lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod 60 utripi na minuto (bpm) in nad 210 bpm.
Ponavljajoče se opozorilo: ponavljajoče opozorilo vas obvesti
vsakič, ko naprava zabeleži določeno vrednost ali interval.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori
vsakih 30 minut.
33
Ime opozorila Vrsta
opozorila
Opis
Kadenca
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti kadence.
Kalorije
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko število kalorij.
Prilagodi
Dogodek,
ponavljajoče
Izberete lahko obstoječe sporočilo ali
ustvarite sporočilo po meri in izberete
vrsto opozorila.
Razdalja
Ponavljajoče
Nastavite lahko interval razdalje.
Višina
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti višine.
Srčni utrip
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti srčnega utripa ali izberete
spremembe območja. Oglejte si O
območjih srčnega utripa, stran 23 in
Izračuni območij srčnega utripa,
stran 24.
Tempo
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti tempa.
Napajanje
Obseg
Nastavite lahko visoko ali nizko raven
moči.
Bližina
Dogodek
Nastavite lahko polmer od shranjene
lokacije.
Tek/hoja
Ponavljajoče
Ob rednih intervalih lahko nastavite
časovno določene premore med hojo.
Uporabi sist.nast.: omogoči, da naprava uporabi
prednastavitve iz sistemskih nastavitev zemljevidov.
Usmerjenost: nastavi usmerjenost zemljevida. Možnost Sever
gor prikaže sever na vrhu zaslona. Možnost Smer zgoraj na
vrhu zaslona prikaže vašo trenutno smer premikanja.
Uporabniške točke poti: prikaže ali skrije na zemljevidu
shranjene lokacije.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Dnevnik sledi: prikaže ali skrije dnevnik sledi oziroma pot, ki ste
jo prepotovali, kot barvno črto na zemljevidu.
Barva sledi: spremeni barvo dnevnika sledi.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Pomorsko: nastavi zemljevid na prikazovanje podatkov v
pomorskem načinu (Nastavitve pomorskih zemljevidov,
stran 40).
Izriši odseke: prikaže ali skrije odseke v obliki barvne črte na
zemljevidu.
Izriši plastnice: prikaže ali skrije izohipse na zemljevidu.
Hitrost
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti hitrosti.
Nastavitve za usmerjanje
Hitrost
zamahov
Obseg
Nastavite lahko visoko ali nizko
število zamahov na minuto.
Čas
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko časovni interval.
Nastavitev opozoril
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Alarmi.
6 Izberite možnost:
• Če želite dejavnosti dodati novo opozorilo, izberite Dodaj
novo.
• Če želite urediti obstoječe opozorilo, izberite ime
opozorila.
7 Če je treba, izberite vrsto opozorila.
8 Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo
vrednost ali vrednost po meri.
9 Če je treba, vklopite opozorilo.
Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se
sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost o opozorilu. Pri
opozorilih o območjih se sporočilo prikaže vsakič, ko presežete
ali padete pod naveden obseg (najnižjo in najvišjo vrednost).
Nastavitve zemljevidov dejavnosti
Videz zaslona s podatki zemljevidov lahko prilagodite za vsako
dejavnost posebej.
Držite tipko MENU, izberite Dejavnosti in programi, izberite
dejavnost, izberite nastavitve dejavnosti in nato izberite
Zemljevid.
Konfiguracija zemljevidov: prikaže ali skrije podatke naloženih
izdelkov za zemljevide.
Tema zemljevida: nastavi zemljevid tako, da so prikazani
podatki, ki so optimizirani za določeno vrsto dejavnosti. Pri
možnosti Sistem se uporabijo prednastavitve iz sistemskih
nastavitev zemljevidov (Teme zemljevida, stran 40).
34
S spreminjanjem nastavitev za usmerjanje lahko prilagodite
način, na katerega naprava izračunava poti pri vsaki dejavnosti.
Držite tipko MENU, izberite Dejavnosti in programi, izberite
dejavnost, izberite nastavitve dejavnosti in nato izberite
Usmerjanje.
Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto
dejavnosti, ki jo izvajate.
Načrtovanje poti po priljubljenosti: izračuna poti na podlagi
najbolj priljubljenih tekov in voženj v storitvi Garmin Connect.
Igrišča: nastavi način navigacije po progah z napravo. Če želite
uporabiti navigacijo točno po prikazani progi brez ponovnega
izračunavanja, izberite možnost Sledi progi. Če želite
uporabiti navigacijo po progi z zemljevidi, ki omogočajo
načrtovanje poti, in ponovno izračunavanje načrtovane proge
v primeru, da zavijete s proge, uporabite možnost Uporabi
zemljevid.
Način izračuna: nastavi način izračunavanja tako, da kar se da
zmanjša čas, razdaljo ali vzpon poti.
Izogibanja: nastavi vrste cest ali načine prevoza, ki se jim želite
na poti izogniti.
Vrsta: nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan med
neposrednim usmerjanjem.
Auto Lap
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na primer vsako
miljo ali 5 kilometrov).
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Lap.
6 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti Auto Lap, izberite Auto Lap.
Prilagajanje naprave
• Če želite prilagoditi razdaljo med krogi, izberite
Samodejno razdalja.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitve sistema, stran 41).
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu
Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v
sporočilu opozorila o krogu.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Lap > Opozorilo o krogu.
6 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
7 Izberite Predogled (izbirno).
Omogočanje Auto Pause
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate
upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Pause.
6 Izberite možnost:
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko se prenehate
premikati, izberite Med postankom.
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko vaš tempo ali
hitrost pade pod določeno vrednost, izberite Po meri.
Omogočanje samodejnega vzpona
S funkcijo samodejnega vzpona lahko samodejno zaznate
spremembe nadmorske višine. Uporabite jo lahko pri
dejavnostih, kot so plezanje, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Samodejni vzpon > Stanje.
6 Izberite Vedno ali Ko navigacija ne poteka.
7 Izberite možnost:
• Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan
med tekom, izberite Zaslon za tek.
• Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan
med plezanjem, izberite Zaslon za vzpon.
• Izberite Preobrni barve, da preobrnete barve zaslona pri
spreminjanju načinov.
• Če želite nastavite razmerje vzpona glede na čas, izberite
Navpična hitrost.
• Če želite nastaviti, kako hitro naprava spreminja načine,
izberite Preklop načina.
OPOMBA: možnost Trenutni zaslon omogoča samodejni
preklop na zadnji zaslon, ki je bil prikazan pred prehodom
samodejnega vzpona.
Prilagajanje naprave
Hitrost in razdalja v 3D
Nastavite lahko hitrost in razdaljo v 3D za izračun hitrosti ali
razdalje s spremembami nadmorske višine in vodoravnega
premikanja po tleh. Uporabite jo lahko pri dejavnostih, kot so
smučanje, plezanje, navigacija, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
Vklop in izklop tipke Lap
S tipko LAP lahko vklopite nastavitev Tipka Lap za beleženje
kroga ali počitka med dejavnostjo. Nastavitev Tipka Lap lahko
izklopite, da preprečite beleženje krogov zaradi nenamernega
pritiskanja tipk med dejavnostjo.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Tipka Lap.
Stanje tipke Lap se spremeni v Vklop ali Izklopljeno glede na
trenutno nastavitev.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni dejavnosti, ko deluje časovnik.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Samodejno pomik..
6 Izberite hitrost prikaza.
Spreminjanje nastavitve GPS
Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
Pridržite tipko MENU.
Izberite Dejavnosti in programi.
Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
Izberite nastavitve dejavnosti.
Izberite GPS.
Izberite možnost:
• Za onemogočenje GPS za dejavnost izberite Izklopljeno.
• Za omogočanje satelitskega sistema GPS izberite Samo
GPS.
• Za natančnejše informacije o položaju pri slabi vidljivosti
neba izberite GPS + GLONASS (ruski satelitski sistem).
• Za natančnejše informacije o položaju pri slabi vidljivosti
neba izberite GPS + GALILEO (satelitski sistem Evropske
unije).
• Če želite, da se točke sledi in podatki senzorjev zabeležijo
manj pogosto, izberite UltraTrac (UltraTrac, stran 35).
OPOMBA: če hkrati uporabljate sistem GPS in drug satelitski
sistem, se lahko baterija prazni hitreje, kot če uporabljate
samo sistem GPS (GPS in drugi satelitski sistemi, stran 35).
1
2
3
4
5
6
GPS in drugi satelitski sistemi
Možnosti GPS + GLONASS in GPS + GALILEO zagotavljata
boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje
položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Če pa hkrati
uporabljate sistem GPS in drug satelitski sistem, se lahko
baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.
UltraTrac
Funkcija UltraTrac je nastavitev GPS-a, ki beleži točke sledi in
podatke senzorja manj pogosto. Če omogočite funkcijo
UltraTrac, se podaljša življenjska doba baterije, vendar poslabša
kakovost zabeleženih dejavnosti. Funkcijo UltraTrac uporabite
za dejavnosti, ki potrebujejo daljšo življenjsko dobo baterije in za
35
katere so pogoste posodobitve podatkov senzorja manj
pomembne.
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Držite tipko MENU, izberite Dejavnosti in programi, izberite
dejavnost in nato nastavitve dejavnosti. Če želite prilagoditi
nastavitve časovne omejitve za dejavnost, izberite Cas. om.
var. z en..
Običajno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razsirjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
Prerazporeditev dejavnosti na seznamu
programov
1
2
3
4
5
Pridržite tipko MENU.
Izberite Dejavnosti in programi.
Izberite dejavnost.
Izberite Ponovno razvrsti.
Za prilagoditev položaja dejavnosti na seznamu programov
pritisnite tipko UP ali DOWN.
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
V skladu s privzetimi nastavitvami nekateri pripomočki niso vidni.
Na kolo pripomočkov jih lahko dodate ročno (Prilagajanje kolesa
pripomočkov, stran 36).
ABC: prikaže združene informacije višinomera, barometra in
kompasa.
Drugi časovni pasovi: prikaže trenutni čas v dodatnih časovnih
pasovih.
Body Battery: prikaže trenutno raven Body Battery in grafikon
ravni Body Battery za zadnjih nekaj ur.
Koledar: prikaže prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Kalorije: prikaže informacije o kalorijah za tekoči dan.
Sledenje psom: prikaže informacije o lokaciji psa, ko je
združljiva naprava za sledenje psom združena z napravo
MARQ.
Število nadstropij, v katera se povzpnete: meri število
nadstropij, v katera se povzpnete, in napredek pri doseganju
cilja.
Trener Garmin: prikaže razporejene vadbe, ko izberete načrt
vadbe trenerja Garmin v svojem računu Garmin Connect.
Golf: prikaže informacije o golfu za zadnji krog.
Statistični podatki o zdravju: prikaže dinamični povzetek
trenutnih statističnih podatkov o zdravju. Meritve vključujejo
srčni utrip, raven energije Body Battery, stres in še več.
Srčni utrip: prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa.
Zgodovina: prikaže zgodovino dejavnosti in grafikon
zabeleženih dejavnosti.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za zmerne
do živahne dejavnosti, tedenski cilj za minute intenzivnosti in
napredek pri doseganju cilja.
Upravljanje naprave inReach : omogoča pošiljanje sporočil v
združeni napravi inReach.
®
36
Zadnja dejavnost: prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene
dejavnosti, kot je zadnji tek, zadnja vožnja ali zadnje
plavanje.
Zadnji šport: prikaže kratek povzetek zadnjega zabeleženega
športa.
METAR: na zemljevidu prikaže trenutne razmere na nebu,
vremenske razmere, vidnost, temperaturo, rosišče,
barometrski tlak, informacije o vetru, napovedi za aerodrome
(TAF) in vremenske podatke NEXRAD.
Upravljanje glasbe: prikaže upravljalne elemente za glasbo v
pametnem telefonu ali napravi.
Moj dan: prikaže dinamični povzetek dejavnosti za tekoči dan.
Parametri vključujejo dejavnosti z merjenjem časa, minute
intenzivnosti, nadstropja, v katera ste se povzpeli, korake,
porabljene kalorije in druge meritve.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu.
Zmogljivost: prikaže meritve zmogljivosti, na podlagi katerih
lažje spremljate in razumete vadbene dejavnosti in rezultate
na tekmovanjih.
Pulzni oksimeter: prikaže najnovejši odstotek nasičenosti krvi s
kisikom in grafikon odčitkov.
Dihanje: Trenutna hitrost dihanja s števili dihov na minuto in
sedemdnevno povprečje. Opravite lahko dihalno dejavnost, ki
vam pomaga, da se sprostite.
Informacije senzorjev: prikaže informacije notranjega senzorja
ali povezanega brezžičnega senzorja.
Koraki: beleži dnevno število korakov, cilj korakov in podatke za
pretekle dni.
Stres: prikaže trenutno raven stresa in grafikon ravni stresa.
Opravite lahko dihalno dejavnost, ki vam pomaga, da se
sprostite.
Sončni vzhod in zahod: prikaže čase sončnega vzhoda in
zahoda ter civilnega somraka.
Stanje vadbe: prikaže trenutno stanje vadbe in obremenitev pri
vadbi, kar prikazuje, kako vadba vpliva na raven telesne
pripravljenosti in zmogljivost.
Upravljanje kamere VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je
naprava VIRB združena z napravo MARQ.
Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved.
naprava Xero : prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji,
ko je z napravo MARQ združena združljiva naprava Xero.
®
Prilagajanje kolesa pripomočkov
Pripomočke na kolesu pripomočkov lahko prerazporedite, jih
odstranite ali dodate nove.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Pripomočki.
3 Če želite vklopiti ali izklopiti pregledne pripomočke, izberite
Pregledni pripomočki.
OPOMBA: pregledni pripomočki prikažejo povzetek podatkov
za več pripomočkov na enem samem zaslonu.
4 Izberite Uredi.
5 Izberite pripomoček.
6 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj pripomočka na kolesu,
pritisnite tipko UP ali DOWN.
• Če želite pripomoček odstraniti s kolesa, izberite .
7 Izberite Dodaj.
8 Izberite pripomoček.
Pripomoček se doda na kolo pripomočkov.
Prilagajanje naprave
Višinomer
OPOMBA: funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem
nujnem primeru.
• Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite Sporočila >
Novo sporočilo, izberite stike za sporočilo, nato pa
vnesite besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro
besedilo.
• Če želite poslati prednastavljeno sporočilo, izberite Pošlji
predn. spor., nato pa na seznamu izberite sporočilo.
• Če si želite ogledati časovnik in razdaljo, ki ste jo opravili
med dejavnostjo, izberite Sledenje.
Višina opozorila
Daljinski upravljalnik za VIRB
Višina na podlagi tlaka
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Barometrski tlak
Temperatura
Analogna temperatura
Digitalna temperatura
Standardna višina iz združljivega senzorja temperature, kot je na
primer senzor tempe™
METAR
Identifikator letališča
Letalska kategorija leta
Smer, hitrost in sunki vetra
Vidnost v imperialnih miljah
Razmere na nebu
Vremenske razmere
Daljinski upravljalnik za inReach
Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča
upravljanje naprave inReach z napravo iz družine MARQ. Za
nakup naprave inReach obiščite buy.garmin.com.
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach
Preden lahko uporabite funkcijo daljinskega upravljalnika
naprave inReach, morate dodati pripomoček inReach na kolo
pripomočkov (Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 36).
1 Vklopite napravo inReach.
2 Če si želite ogledati pripomoček inReach, na uri MARQ v
videzu ure pritisnite tipko UP ali DOWN.
3 Pritisnite START, da poiščete napravo inReach.
4 Pritisnite START, da opravite združitev z napravo inReach.
5 Pritisnite START in izberite možnost:
• Če želite poslati sporočilo SOS, izberite Zaženi SOS.
Prilagajanje naprave
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Združite kamero VIRB z uro MARQ (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42).
Pripomoček VIRB se samodejno doda na kolo pripomočkov.
3 Če si želite ogledati pripomoček VIRB, v videzu ure pritisnite
tipko UP ali DOWN.
4 Po potrebi počakajte, da ura vzpostavi povezavo s kamero.
5 Izberite možnost:
• Če želite posneti videoposnetek, izberite Začni
snemanje.
Na zaslonu naprave MARQ se pojavi časovnik videa.
• Če želite med snemanjem videa zajeti fotografijo, pritisnite
tipko DOWN.
• Če želite ustaviti snemanje videa, pritisnite tipko STOP.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
• Če želite posneti več fotografij v načinu zaporednih
posnetkov, izberite Zajemi zap. posn..
• Če želite kamero preklopiti v način mirovanja, izberite
Mirovanje kamere.
• Če želite kamero preklopiti iz načina mirovanja, izberite
Bujenje kamere.
• Če želite spremeniti nastavitve videoposnetkov in
fotografij, izberite Nastavitve.
Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Združite kamero VIRB z uro MARQ (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42).
Ko je kamera združena, se k dejavnostim samodejno doda
podatkovni zaslon kamere VIRB.
3 Če si želite med dejavnostjo ogledati podatkovni zaslon
kamere VIRB, pritisnite tipko UP ali DOWN.
4 Po potrebi počakajte, da ura vzpostavi povezavo s kamero.
5 Pridržite tipko MENU.
6 Izberite VIRB.
7 Izberite možnost:
• Če želite kamero upravljati s časovnikom dejavnosti,
izberite Nastavitve > Način snemanja > Vkl./izkl.
časov..
37
•
•
•
•
•
•
•
OPOMBA: snemanje videa se samodejno zažene in
ustavi, ko zaženete in ustavite dejavnost.
Če želite kamero upravljati z možnostmi menija, izberite
Nastavitve > Način snemanja > Ročno.
Če želite ročno posneti video, izberite Začni snemanje.
Na zaslonu naprave MARQ se pojavi časovnik videa.
Če želite med snemanjem videa zajeti fotografijo, pritisnite
tipko DOWN.
Če želite ročno ustaviti snemanje videa, pritisnite tipko
STOP.
Če želite posneti več fotografij v načinu zaporednih
posnetkov, izberite Zajemi zap. posn..
Če želite kamero preklopiti v način mirovanja, izberite
Mirovanje kamere.
Če želite kamero preklopiti iz načina mirovanja, izberite
Bujenje kamere.
Uporaba pripomočka za raven stresa
Pripomoček za raven stresa prikazuje trenutno raven stresa in
grafikon ravni stresa za zadnjih nekaj ur. Poleg tega vas lahko
vodi po dihalni dejavnosti, ki vam pomaga, da se sprostite.
1 Ko sedite ali niste aktivni, v videzu ure pritisnite tipko UP ali
DOWN, da prikažete pripomoček za raven stresa.
Za
začetek merjenja pritisnite tipko START.
2
NAMIG: če ste preveč aktivni, da bi lahko ura določila vašo
raven stresa, se namesto številke ravni stresa prikaže
sporočilo. Raven stresa lahko ponovno preverite po nekaj
minutah neaktivnosti.
3 Če si želite ogledati grafikon ravni stresa za zadnje štiri ure,
pritisnite tipko DOWN.
Modri stolpci označujejo obdobja mirovanja. Rumeni stolpci
označujejo obdobja stresa. Sivi stolpci označujejo obdobja,
ko ste bili preveč aktivni, da bi bilo mogoče določiti raven
stresa.
4 Če želite začeti dihalno dejavnost, pritisnite DOWN > START
in vnesite trajanje dihalne dejavnosti v minutah.
Prilagoditev pripomočka Moj dan
Prilagodite lahko seznam meritev, ki so prikazane v pripomočku
Moj dan.
1 V videzu ure pritisnite tipko UP ali DOWN za ogled
pripomočka Moj dan.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite Moznosti.
4 Izberite preklopna stikala, če želite prikazati ali skriti
posamezne parametre.
Prilagoditev menija upravljalnih elementov
V meniju upravljalnih elementov lahko dodate, odstranite in
prerazporedite možnosti bližnjičnega menija (Ogled menija
upravljalnih elementov, stran 1).
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Kontrolniki.
3 Izberite bližnjico, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj bližnjice v meniju upravljalnih
elementov, izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite bližnjico odstraniti iz menija upravljalnih
elementov, izberite Odstrani.
Če
želite v meni upravljalnih elementov dodati novo bližnjico,
5
izberite Dodaj novo.
38
Nastavitve videza ure
Videz sprednje strani ure lahko prilagodite tako, da izberete
postavitev, barve in druge podatke. Videze ure po meri lahko
prenesete tudi iz trgovine Connect IQ.
Privzeti videz ure
Kazalnik drugih časovnih pasov. Sklicuje se na 24-urne časovne
oznake v uri, v največ štirih drugih časovnih pasovih (Dodajanje
drugih časovnih pasov, stran 29).
Kazalec univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Sklicuje se na
24-urne časovne oznake v uri.
Prilagajanje videza ure
Preden aktivirate videz ure Connect IQ, ga namestiti iz trgovine
Connect IQ (Funkcije Connect IQ, stran 13).
Prilagajate lahko videz ure in prikazane informacije ali
nameščen naložen videz ure Connect IQ.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Videz ure.
3 Za predogled možnosti videza ure pritisnite tipko UP ali
DOWN.
4 Izberite Dodaj novo, če se želite pomakniti po dodatnih
predhodno naloženih videzih ure.
5 Izberite START > Uporabi, če želite aktivirati predhodno
naložen videz ure ali nameščen videz ure Connect IQ.
6 Če uporabljate predhodno naložen videz ure, izberite START
> Prilagodi.
7 Izberite možnost:
• Za dodajanje različnih časovnih pasov v analogni videz
ure za letalstvo izberite Drugi čas. pasovi.
• Za spreminjanje sloga številk v analognem videzu ure
izberite Številčnica.
• Za spreminjanje športa za merilnike v videzu ure za
zmogljivost, izberite Izberite šport.
• Za spreminjanje stila kazalcev v analognem videzu ure
izberite Kazalci.
• Za spreminjanje sloga številk za digitalni videz ure izberite
Postavitev.
• Za spreminjanje sloga sekund v digitalnem videzu ure
izberite Sekunde.
• Za spreminjanje podatkov, prikazanih v videzu ure,
izberite Podatki.
• Za dodajanje ali spreminjanje barve poudarjanja za videz
ure izberite Barva za poud..
• Za dodajanje registracijske številke zrakoplova v analogni
videz ure za letalstvo izberite Reg. št. zrakopl..
• Za spreminjanje barve ozadja izberite Barva ozadja.
• Če želite shraniti spremembe, izberite Končano.
Nastavitve senzorjev
Nastavitve kompasa
Pridržite tipko MENU in izberite Senzorji in dod. oprema >
Kompas.
Prilagajanje naprave
Umeri: omogoča ročno umerjanje senzorja kompasa (Ročno
umerjanje kompasa, stran 39).
Zaslon: nastavi smer na kompasu v črkah, stopinjah ali
miliradianih.
Referenčni sever: nastavi referenčni sever na kompasu
(Nastavitev referenčnega severa, stran 39).
Nacin: nastavi kompas tako, da uporablja le podatke
elektronskega senzorja (Vklop), kombinacijo podatkov GPS
in elektronskega senzorja med premikanjem (Samodejno) ali
le podatke GPS (Izklopljeno).
Ročno umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Senzorji in dod. oprema > Kompas > Umeri >
Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: z zapestjem naredite majhno osmico, da se prikaže
sporočilo.
Nastavitev referenčnega severa
Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun
informacij o smeri.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Senzorji in dod. oprema > Kompas > Referenčni
sever.
3 Izberite možnost:
• Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer
izberite Resnično.
• Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo
lokacijo izberite Magnetno.
• Za nastavitev mreže v severni smeri (000º) kot referenčno
smer izberite Mreža.
• Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite
Uporabnik, vnesite magnetno variacijo in izberite
Končano.
Nastavitve višinomera
Pridržite tipko MENU in izberite Senzorji in dod. oprema >
Višinomer.
Barometer: omogoča, da ročno nastavite barometrski tlak ali
izberete vrednost najbližje postaje METAR v programu
Garmin Connect Mobile.
Opozorilo o višini: nastavi alarm, ki vibrira, ko dosežete
določeno višino.
Opozorilo o O2: nastavi alarm, ki vibrira, ko dosežete višino z
malo kisika.
Sinhronizacija z višino: omogoča, da napravo ročno
sinhronizirate s trenutno višino.
Umerjanje barometričnega višinomera
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravo
višino, lahko barometrični višinomer umerite tudi ročno.
1 V pripomočku za višinomer pridržite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti.
3 Izberite možnost:
Prilagajanje naprave
• Za vnos trenutne višine izberite Umeri > Da.
• Za samodejno umerjanje na podlagi modela s senčenim
reliefom, izberite Umeri > Uporabi DEM.
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Umeri > Uporabi GPS.
• Če želite omogočiti, da se višinomer sam umeri vsakokrat,
ko vklopite sledenje z GPS-om, izberite Samodejno
umerjanje > Vklop.
Nastavitve barometra
Pridržite tipko MENU in izberite Senzorji in dod. oprema >
Barometer.
Umeri: omogoča, da ročno umerite senzor barometra.
Risanje: nastavi časovno lestvico grafikona v pripomočku
barometra.
Opozorilo o nevihti: nastavi spremembo ravni barometričnega
tlaka, ki sproži opozorilo o nevihti.
Način ure: nastavi senzor, ki se uporablja v načinu ure.
Možnost Samodejno uporabi višinomer in barometer glede
na vaše gibanje. Možnost Višinomer lahko uporabite, ko
dejavnost vključuje spremembe višine, možnost Barometer
pa, ko dejavnost ne vključuje sprememb višine.
Tlak: nastavi način, na katerega naprava prikazuje podatke o
tlaku.
Umerjanje barometra
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravilno
nadmorsko višino ali pravilen tlak na morski gladini, lahko
barometer umerite ročno.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Senzorji in dod. oprema > Barometer > Umeri.
3 Izberite možnost:
• Za vnos trenutne nadmorske višine ali tlaka na morski
gladini izberite Da.
• Za samodejno umerjanje na podlagi modela s senčenim
reliefom, izberite Uporabi DEM.
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Uporabi GPS.
Nastavitve višine
Pridržite tipko MENU in izberite Senzorji in dod. oprema >
Višina.
Umeri: omogoča, da ročno umerite senzor višinomera.
Samodejno umerjanje: omogoča, da se višinomer sam umeri
vsakokrat, ko vklopite sledenje z napravami GPS.
Višina: nastavi merske enote za višino.
Nastavitve lokacije Xero
Pridržite tipko MENU in izberite Senzorji in dod. oprema >
Lokacije XERO.
Stanje: omogoči prikazovanje informacij o lasersko določeni
lokaciji iz združene naprave Xero.
Način deljenja: omogoča, da javno delite ali zasebno oddajate
informacije o lasersko določeni lokaciji.
Nastavitve zemljevida
Prilagodite lahko način, na katerega je zemljevid prikazan v
pripomočku zemljevida in na podatkovnih zaslonih.
Pridržite tipko MENU in izberite Zemljevid.
Tema zemljevida: nastavi zemljevid tako, da so prikazani
podatki, ki so optimizirani za določeno vrsto dejavnosti (Teme
zemljevida, stran 40).
Usmerjenost: nastavi usmerjenost zemljevida. Možnost Sever
gor prikaže sever na vrhu zaslona. Možnost Smer zgoraj na
vrhu zaslona prikaže vašo trenutno smer premikanja.
39
Uporabniške točke poti: prikaže ali skrije na zemljevidu
shranjene lokacije.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Dnevnik sledi: prikaže ali skrije dnevnik sledi oziroma pot, ki ste
jo prepotovali, kot barvno črto na zemljevidu.
Barva sledi: spremeni barvo dnevnika sledi.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Pomorsko: nastavi zemljevid na prikazovanje podatkov v
pomorskem načinu (Nastavitve pomorskih zemljevidov,
stran 40).
Izriši odseke: prikaže ali skrije odseke v obliki barvne črte na
zemljevidu.
Izriši plastnice: prikaže ali skrije izohipse na zemljevidu.
5 Izberite Zemljevid > Konfiguracija zemljevidov.
6 Izberite zemljevid, s čimer aktivirate preklopno stikalo, ki
prikaže ali skrije podatke zemljevidov.
Nastavitve navigacije
Funkcije in videz zemljevida lahko prilagodite med navigacijo do
cilja.
Prilagajanje funkcij zemljevida
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Navigacija > Podatkovni zasloni.
3 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite Zemljevid.
• Če želite vklopiti ali izklopiti stran za usmerjanje, kjer je
prikazana smer neba ali proga, ki ji morate slediti med
navigacijo, izberite Spored.
• Če želite vklopiti ali izklopiti izris višine, izberite Izris
višine.
• Izberite zaslon, ki ga želite dodati, odstraniti ali prilagoditi.
Teme zemljevida
Nastavitev prikazovalnika smeri
Temo zemljevida lahko spremenite, če želite, da so prikazani
podatki, ki so optimizirani za določeno vrsto dejavnosti.
Pridržite tipko MENU in izberite Zemljevid > Tema zemljevida.
Brez: uporabijo se prednastavitve iz sistemskih nastavitev
zemljevidov brez dodatne teme.
Pomorsko: nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani v
pomorskem načinu.
Visok kontrast: nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani
bolj kontrastno, kar izboljša vidnost v zahtevnih razmerah.
Temno: nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani s
temnim ozadjem, kar izboljša vidnost ponoči.
Priljubljenost: označi najpriljubljenejše ceste ali steze na
zemljevidu.
Smučanje v smučarskem središču: nastavi zemljevid tako, da
so pregledno prikazani najustreznejši podatki o smučanju.
Obnovi temo: omogoča, da obnovite teme zemljevida, ki so bile
izbrisane iz naprave.
Nastavite lahko prikazovalnik smeri, da se med navigacijo
prikaže na podatkovnih straneh. Prikazovalnik kaže na vašo
ciljno smer.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Navigacija > Prikazovalnik smeri.
Nastavitve pomorskih zemljevidov
Po meri lahko nastavite, kako je zemljevid prikazan v
pomorskem načinu.
Pridržite tipko MENU in izberite Zemljevid > Pomorsko.
Način pomorskih kart: omogoči navtično karto, ko so prikazani
pomorski podatki. Ta možnost prikaže različne značilnosti
zemljevida v različnih barvah, zato so pomorske destinacije
bolj vidne, zemljevid pa je videti podobno kot papirnate karte.
Izmerjene globine: omogoči meritve globin na karti.
Sektorji svetlobe: prikaže in konfigurira videz sektorjev
svetlobe na karti.
Nabor simbolov: nastavi simbole na karti v pomorskem načinu.
Možnost NOAA prikaže simbole na karti, ki jih uporablja
organ National Oceanic and Atmospheric Administration.
Možnost Mednarodna prikaže simbole na karti, ki jih
uporablja združenje International Association of Lighthouse
Authorities.
Prikaz ali izklop podatkov zemljevidov
Če je v napravi nameščenih več zemljevidov, lahko izberete,
kateri podatki bodo prikazani na zemljevidu.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite Zemljevid.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite nastavitve zemljevida.
40
Nastavitev navigacijskih opozoril
Za lažjo navigacijo do cilja lahko nastavite opozorila.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Navigacija > Alarmi.
3 Izberite možnost:
• Če želite nastaviti opozorilo za določeno razdaljo od
končnega cilja, izberite Končna razdalja.
• Če želite nastaviti opozorilo za predvideni preostali čas do
končnega cilja, izberite Končni predvideni čas.
• Če želite nastaviti opozorilo za zapustitev smeri, izberite S
proge.
• Če želite omogočiti navigacijske pozive zavoj za zavojem,
izberite Pozivi za zavoje.
4 Po potrebi izberite Stanje za vklop opozorila.
5 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas in izberite .
Nastavitve upravitelja napajanja
Držite tipko MENU in izberite Upravitelj napajanja.
Varčevanje z baterijo: omogoča, da s prilagoditvijo sistemskih
nastavitev podaljšate napajanje z baterijo v načinu ure
(Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo, stran 40).
Načini napajanja: omogoča, da s prilagoditvijo sistemskih
nastavitev, nastavitev dejavnosti in nastavitev sprejemnika
GPS podaljšate napajanje z baterijo med dejavnostjo
(Prilagoditev načinov napajanja, stran 41).
Odstotek napolnjenosti baterije: prikaže preostali čas
napajanja z baterijo v odstotkih.
Ocene napolnjenosti baterije: prikaže preostali čas napajanja
z baterijo s predvidenim številom dni ali ur.
Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo
S funkcijo varčevanja z baterijo lahko hitro spremenite
sistemske nastavitve tako, da podaljšate napajanje z baterijo v
načinu ure.
Funkcijo varčevanja z baterijo lahko vklopite v meniju
upravljalnih elementov (Ogled menija upravljalnih elementov,
stran 1).
Prilagajanje naprave
1
2
3
4
Pridržite tipko MENU.
Izberite Upravitelj napajanja > Varčevanje z baterijo.
Za vklop funkcije varčevanja z baterijo izberite Stanje.
Izberite Uredi in izberite eno od možnosti:
• Če želite omogočiti videz ure z nizko porabo energije, ki
se posodobi enkrat na minuto, izberite Videz ure.
• Če želite onemogočiti poslušanje glasbe v uri, izberite
Glasba.
• Če želite prekiniti povezavo z združenim telefonom,
izberite Telefon.
• Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi‑Fi, izberite WiFi.
• Če želite izklopiti celodnevno merjenje aktivnosti, vključno
s koraki, nadstropji, v katera se povzpnete, minutami
intenzivnosti, merjenjem spanja in dogodki Move IQ,
izberite Merjenje aktivnosti.
• Če želite izklopiti merilnik srčnega utripa na zapestju,
izberite SU na zapestju.
• Če želite izklopiti celodnevni način aklimatizacije, izberite
Pulzni oksimeter.
• Če želite izklopiti osvetlitev zaslona, izberite Osvetlitev.
Ura prikaže, koliko ur napajanja z baterijo pridobite s
spremembo posamezne nastavitve.
5 Če želite prejeti opozorilo, ko je baterija skoraj prazna,
izberite Opozorilo o nizki ravni napolnjenosti baterije.
Prilagoditev načinov napajanja
V napravi so predhodno naloženi različni načini napajanja, s
katerimi lahko hitro prilagodite sistemske nastavitve, nastavitve
dejavnosti in nastavitve sprejemnika GPS in tako podaljšate
napajanje z baterijo. Prilagodite lahko obstoječe načine
napajanja, poleg tega pa tudi ustvarite nove načine napajanja po
meri.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Upravitelj napajanja > Načini napajanja.
3 Izberite možnost:
• Izberite način napajanja, ki ga želite prilagoditi.
• Če želite ustvariti način napajanja po meri, izberite Dodaj
novo.
Po
potrebi vnesite ime po meri.
4
5 Če želite prilagoditi določene nastavitve načina napajanja,
izberite eno od možnosti.
Spremenite lahko na primer nastavitev sprejemnika GPS ali
prekinete povezavo z združenim telefonom.
Ura prikaže, koliko ur napajanja z baterijo pridobite s
spremembo posamezne nastavitve.
6 Po potrebi izberite Končano, če želite shraniti in uporabljati
način napajanja po meri.
Obnovitev načina napajanja
Predhodno naloženi način napajanja lahko ponastavite na
privzete tovarniške nastavitve.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Upravitelj napajanja > Načini napajanja.
3 Izberite predhodno naloženi način napajanja.
4 Izberite Obnovi > Da.
Nastavitve sistema
Držite tipko MENU in izberite Sistem.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Čas: prilagodi nastavitve časa (Nastavitve časa, stran 41).
Osvetlitev: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona (Spreminjanje
nastavitev osvetlitve zaslona, stran 42).
Prilagajanje naprave
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so toni tipk, opozorila in
vibriranje.
Ne moti: vklopi ali izklopi način Ne moti. Če želite, da se način
Ne moti samodejno vklopi v času, ko običajno spite,
uporabite možnost Med spanjem. Čas, ko običajno spite,
lahko nastavite v svojem računu Garmin Connect.
Bližnjične tipke: omogoča dodelitev bližnjic tipkam naprave
(Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 42).
Samod. zaklep.: omogoča samodejno zaklepanje tipk, s čimer
se prepreči nenamernega pritiskanja tipk. Če želite, da se
tipke zaklenejo med dejavnostjo z merjenjem časa, uporabite
možnost Med dejavnostjo. Če želite, da se tipke zaklenejo,
ko ne beležite dejavnosti z merjenjem časa, uporabite
možnost Ne med dejavnostjo.
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi
(Spreminjanje merskih enot, stran 42).
Formatiraj: nastavi splošne oblikovne možnosti, na primer
tempo in hitrost, ki sta prikazana med dejavnostmi, začetek
tedna ter obliko zapisa geografskega položaja in referenčni
sistem.
Snemanje podatkov: nastavi, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost beleženja Pametno (privzeta) omogoča
beleženje daljših dejavnosti. Možnost beleženja Vsako
sekundo omogoča podrobnejše beleženje dejavnosti, vendar
z njo morda ne boste mogli zabeležiti celotnih dejavnosti, ki
trajajo dlje časa.
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina protokola MTP
(Media Transfer Protocol) ali načina Garmin, ko je
priklopljena na računalnik.
Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in
nastavitve (Ponastavitev vseh privzetih nastavitev,
stran 45).
Posod. pr. opr.: omogoča nalaganje posodobitev programske
opreme z uporabo Garmin Express.
Vizitka: prikaže podatke o napravi, programski opremi in licenci
ter zakonsko predpisane informacije.
Nastavitve časa
Pridržite tipko MENU in izberite Sistem > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi, da naprava prikazuje čas v 12urni, 24-urni ali vojaški obliki zapisa.
Nastavitev časa: Nastavi časovni pas naprave. Možnost
Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi
položaja GPS.
Čas: če je nastavljen na Ročno, lahko spreminjate uro.
Alarmi: omogoča, da nastavite opozorila na vsako uro ali da
opozorila o sončnem vzhodu in zahodu nastavite tako, da se
predvajajo določeno število minut ali ur pred dejanskim
sončnim vzhodom ali zahodom (Nastavitev opozoril o času,
stran 41).
Sinhronizacija časa: omogoča, da ročno sinhronizirate čas, ko
se premaknete v drug časovni pas ali ko želite napravo
posodobiti na poletni čas (Sinhronizacija časa, stran 42).
Nastavitev opozoril o času
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Čas > Alarmi.
3 Izberite možnost:
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno
število minut ali ur pred dejanskim sončnim zahodom,
izberite Do sončnega zahoda > Stanje > Vklop, nato pa
izberite Čas in vnesite čas.
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno
število minut ali ur pred dejanskim sončnim vzhodom,
izberite Do sončnega vzhoda > Stanje > Vklop, nato pa
izberite Čas in vnesite čas.
41
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja vsako
uro, izberite Vsako uro > Vklop.
Sinhronizacija časa
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
odprete program Garmin Connect v združenem telefonu,
naprava samodejno zazna vaše časovne pasove in trenutni čas.
Ko se premaknete v drug časovni pas ali ko želite napravo
posodobiti na poletni čas, lahko čas sinhronizirate tudi ročno.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Čas > Sinhronizacija časa.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo z združenim
telefonom ali najde satelite (Pridobivanje satelitskih signalov,
stran 45).
NAMIG: če želite spremeniti vir, lahko pritisnete tipko DOWN.
Spreminjanje nastavitev osvetlitve zaslona
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Osvetlitev.
3 Izberite možnost:
• Izberite Med dejavnostjo.
• Izberite Ne med dejavnostjo.
Izberite
možnost:
4
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi ob pritiskanju
tipk, izberite Tipke.
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi ob opozorilih,
izberite Alarmi.
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi, ko dvignete in
zasukate zapestje, da bi pogledali na napravo, izberite
Gib.
• Če želite nastaviti čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona, izberite Premor.
• Če želite nastaviti svetlost osvetlitve zaslona, izberite
Svetlost.
Prilagoditev bližnjičnih tipk
Delovanje ob držanju posameznih tipk in kombinacije tipk lahko
prilagodite.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Bližnjične tipke.
3 Izberite tipko ali kombinacijo tipk, katerih delovanje želite
prilagoditi.
4 Izberite funkcijo.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino,
težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Enote.
3 Izberite vrsto meritve.
4 Izberite mersko enoto.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko informacije o napravi, kot so ID enote,
različica programske opreme, informacije o predpisih in licenčna
pogodba.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Vizitka.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij
o skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
42
1 Pridržite tipko MENU.
2 V meniju sistema izberite Vizitka.
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Ko brezžični senzor prvič povezujete z napravo prek tehnologije
ANT+ ali Bluetooth, morate napravo in senzor najprej združiti.
Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem
vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
1 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite.
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma
prejema, dokler si ga ne nadenete.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih brezžičnih senzorjev.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Senzorji in dod. oprema > Dodaj novo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano. Podatki senzorja se prikažejo na
kolesu podatkovnih zaslonov ali v podatkovnem polju po
meri.
Način razširjenega zaslona
Z načinom razširjenega zaslona lahko med kolesarjenjem ali
triatlonom podatkovna polja naprave MARQ prikažete v
združljivi napravi Edge. Za dodatne informacije si oglejte
priročnik za uporabo naprave Edge.
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali
kadence kolesa
Z združljivim senzorjem hitrosti ali kadence kolesa lahko v
napravo pošiljate podatke.
• Združite senzor z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42).
• Nastavite velikost kolesa (Velikost in premer kolesa,
stran 51).
• Odpravite se kolesarit (Začetek dejavnosti, stran 5).
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
• Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in
sposobnostmi (Nastavitev območij moči, stran 24).
• Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko
dosežete navedeno območje moči (Nastavitev opozoril,
stran 34).
• Prilagodite polja s podatki o moči (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 33).
Brezžični senzorji
Uporaba elektronskih prestavnih ročic
Preden lahko uporabite združljive elektronske prestavne ročice,
kot so prestavne ročice Shimano Di2™, jih morate združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 42). Izbirna
podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 33). Ko je senzor v načinu prilagajanje, naprava
MARQ prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.
®
Zavedanje razmer
Napravo MARQ lahko uporabljate skupaj z napravo Varia
Vision™, pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za
spremljanje dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o
razmerah. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave MARQ
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect, stran 11).
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
1
2
3
4
5
Pridržite tipko MENU.
Izberite Senzorji in dod. oprema.
Izberite senzor korakov.
Izberite HITROST ali Razdalja.
Izberite možnost:
• Izberite Zaprt prostor, ko trenirate z izklopljenim GPSom, običajno v zaprtem prostoru.
• Izberite Vedno, da uporabite podatke senzorja korakov ne
glede na nastavitve GPS.
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Senzorji palic
Naprava je združljive s senzorji palic za golf Approach CT10.
Združene senzorje palic lahko uporabite za samodejno
beleženje udarcev, vključno z lokacijo, dolžino in vrsto palice. Za
več informacij si oglejte priročnik za uporabo senzorjev palic.
®
Informacije o napravi
Specifikacije
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Pred umerjanjem naprave morate pridobiti signale GPS in
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 42).
Senzor korakov se umerja sam, vendar lahko točnost podatkov
o hitrosti in razdalji izboljšate po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
1 Stojte zunaj 5 minut z neoviranim pogledom na nebo.
2 Začnite s tekom.
3 Tecite po progi 10 minut brez ustavljanja.
4 Prenehajte z dejavnostjo in jo shranite.
Na podlagi zabeleženih podatkov se vrednost umerjanja
senzorja korakov po potrebi spremeni. Senzorja korakov vam
ne bo treba ponovno umeriti, razen če spremenite slog teka.
Življenjska doba baterije
Do 12 dni (način pametne ure z merjenjem
aktivnosti in stalnim merjenjem srčnega
utripa na zapestju)
Nazivna vodotesnost
10 ATM1
Temperaturni obseg
delovanja in hrambe
Od –20 do 45 ºC (od –4 do 113 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvence brezžičnih
omrežij
2,4 GHz pri nazivni moči 19 dBm,
13,56 MHz pri nazivni moči –36 dBm
Ročno umerjanje senzorja korakov
Preden lahko umerite napravo, jo morate združiti s senzorjem
korakov (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 42).
Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če
ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda
poznate faktor umerjanja.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Senzorji in dod. oprema.
3 Izberite senzor korakov.
4 Izberite Kalorije Faktor > Nastavi vrednost.
5 Prilagodite faktor umerjanja:
• Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.
• Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov
Preden lahko prilagodite hitrost in razdaljo senzorja korakov,
morate napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 42).
Napravo lahko nastavite tako, da hitrost in razdaljo namesto s
podatki GPS izračuna s podatki senzorja korakov.
1 Naprava
Informacije o bateriji
Dejanska avtonomija baterije je odvisna od funkcij, ki so
omogočene v napravi, denimo merjenja aktivnosti, merjenja
srčnega utripa na zapestju, obvestil pametnega telefona, GPSa, notranjih senzorjev in povezanih senzorjev.
Življenjska doba
baterije
Način
Do 12 dni
Način pametne ure z merjenjem aktivnosti in
stalnim merjenjem srčnega utripa na zapestju
Do 28 ur
Način GPS-a z merjenjem srčnega utripa na
zapestju
Do 9 ur
Način GPS-a z merjenjem srčnega utripa na
zapestju in pretakanjem glasbe
Do 48 ur
Način GPS-a UltraTrac s približno določitvijo
položaja z giroskopom (z izklopljenim merilnikom
srčnega utripa na zapestju)
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 100 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Informacije o napravi
43
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: operacijski sistemi Mac zagotavljajo omejeno
podporo za način prenosa datotek MTP. Odpreti morate
pogon Garmin v operacijskem sistemu Windows. S
programom Garmin Express odstranite glasbene datoteke iz
naprave.
Vzdrževanje naprave
OPOMBA: preverite, ali je pašček varno pritrjen. Med
zaskočnim zapiralom in paščkom mora biti tanka vrzel
.
Nasveti za prilagoditev kovinskega paščka
Garmin priporoča, da za prilagoditev dolžine kovinskega paščka
uro nesete k zlatarju ali drugemu strokovnjaku.
• Z majhnim izvijačem odvijte členke.
Nega naprave
OBVESTILO
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
• Na obeh straneh zaponke odstranite enako število členkov.
Tako ura na zapestju lažje ostane v srednjem položaju.
• Za natančnejšo prilagoditev velikosti z orodjem za
odstranjevanje zatičev prestavite vzmet v zaponki.
Pri prilagajanju velikosti na zaponki ravnajte previdno. Zatič
je stisnjen in se lahko nepričakovano premakne, če se
sprosti.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Zamenjava dodatnih integriranih paščkov
QuickFit
®
1 Povlecite, da odprete zaskočno zapiralo, in snemite
integrirani pašček QuickFit z ure.
Odpravljanje težav
Jezik naprave je napačen
Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro
jezika spremenite.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in
pritisnite START.
3 Pritisnite START.
4 Izberite jezik.
2 Povlecite, da odprete zaskočno zapiralo na integriranem
paščku, in ga poravnajte z uro.
3 Zaskočno zapiralo zataknite na zatič na uri.
44
Vzdrževanje naprave
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava MARQ je združljiva s pametnimi telefoni, ki uporabljajo
brezžično tehnologijo Bluetooth.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
• Če signal prehaja skozi vaše telo, se lahko izgubi signal ali
prekine povezava s slušalkami.
• Priporočamo, da slušalke nosite tako, da je antena na isti
strani vašega telesa kot naprava MARQ.
• Ker se slušalke razlikujejo glede na model, lahko poskusite
uro prestaviti na drugo zapestje.
Telefon se noče povezati z napravo
Ponovni zagon naprave
Če telefon ne vzpostavi povezave z napravo, upoštevajte enega
od naslednjih namigov.
• Izklopite pametni telefon in napravo ter ju nato znova
vklopite.
• Omogočite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
• Posodobite program Garmin Connect na najnovejšo različico.
• Odstranite napravo iz programa Garmin Connect in
nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu ter znova
poskusite opraviti združitev.
• Če ste kupili nov pametni telefon, odstranite napravo iz
programa Garmin Connect v pametnem telefonu, ki ga ne
boste več uporabljali.
• Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect,
izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin > Dodaj
napravo, da odprete način združevanja.
• From the watch face, hold MENU, and select Telefon >
Združi s telefonom.
Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam
skupaj z uro?
Naprava je združljiva z nekaterimi senzorji Bluetooth. Ko senzor
prvič povezujete z napravo Garmin, morate napravo in senzor
združiti. Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s
senzorjem vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je
aktiven in v dosegu.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Senzorji in dod. oprema > Dodaj novo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Izbirna podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 33).
Slušalke se ne povežejo z napravo
Če so bile slušalke v preteklosti povezane s pametnim
telefonom prek tehnologije Bluetooth, se morda prej povežejo s
pametnim telefonom kot z napravo. Upoštevajte enega od
naslednjih namigov.
• Izklopite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo pametnega
telefona.
• Med vzpostavljanjem povezave med slušalkami in napravo
bodite oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev) od pametnega
telefona.
• Združite slušalke z napravo (Vzpostavitev povezave s
slušalkami Bluetooth, stran 15).
Moja glasba se prekinja ali moje slušalke ne
ostanejo povezane
Pri uporabi naprave MARQ, ki je povezana s slušalkami s
tehnologijo Bluetooth, je signal najmočnejši, kadar med napravo
in anteno na slušalkah ni ovir.
Odpravljanje težav
1 Držite tipko LIGHT, dokler se naprava ne izklopi.
2 Pridržite tipko LIGHT za vklop naprave.
Ponastavitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Sistem > Ponastavi.
3 Izberite možnost:
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter shraniti vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite
Ponastavi privzete nastavitve.
• Če želite izbrisati vse dejavnosti iz zgodovine, izberite
Izbriši vse dejavnosti.
• Če želite izbrisati vse skupne vrednosti razdalje in časa,
izberite Ponastavi skupne vrednosti.
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter izbrisati vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite Izbriši
podatke in ponast. nastavitve.
OPOMBA: če ste nastavili denarnico Garmin Pay, jo s to
možnostjo izbrišete iz naprave. Če je v napravi shranjena
glasba, jo s to možnostjo izbrišete.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
NAMIG: za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Pojdite na prosto.
Ura mora biti usmerjena tako, da oznaka za 6h kaže proti
nebu.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
prek pametnega telefona, združljivega s tehnologijo
Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Odčitek temperature ni natančen
Vaša telesna temperatura vpliva na odčitek temperature
notranjega senzorja temperature. Da dobite najbolj natančen
45
odčitek temperature, snemite uro z zapestja in počakajte od 20
do 30 minut.
Če želite zagotoviti natančno merjenje temperature okolja med
nošenjem ure, lahko uporabite tudi izbirni zunanji senzor
temperature tempe.
Podaljševanje trajanja baterije
Trajanje baterije lahko podaljšate na več načinov.
• Spremenite način napajanja med dejavnostjo (Spreminjanje
načina napajanja, stran 5).
• Vklopite funkcijo varčevanja z baterijo v meniju upravljalnih
elementov (Ogled menija upravljalnih elementov, stran 1).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Spreminjanje
nastavitev osvetlitve zaslona, stran 42).
• Zmanjšajte moč osvetlitve.
• Uporabite način GPS UltraTrac za svojo dejavnost (UltraTrac,
stran 35).
• Ko ne uporabljate povezanih funkcij, izklopite tehnologijo
Bluetooth (Povezane funkcije, stran 9).
• Če dejavnost začasno ustavite za dlje časa, uporabite
možnost za poznejše nadaljevanje (Zaustavitev dejavnosti,
stran 5).
• Izklopite merjenje aktivnosti (Izklop merjenja aktivnosti,
stran 25).
• Uporabite videz ure, ki se ne posodobi vsako sekundo.
Uporabite na primer videz ure brez drugega kazalca
(Prilagajanje videza ure, stran 38).
• Omejite število obvestil pametnega telefona, ki jih prikaže
naprava (Upravljanje obvestil, stran 10).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin, stran 16).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Izklop merilnika
srčnega utripa na zapestju, stran 16).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.
• Vklopite ročno merjenje vrednosti pulznega oksimetra (Izklop
samodejnega merjenja vrednosti pulznega oksimetra,
stran 23).
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje dnevno število korakov se ne prikaže
Dnevno število korakov se vsako noč ob polnoči ponastavi.
Če se namesto števila korakov pokažejo vezaji, počakajte, da
naprava zazna satelitske signale in samodejno nastavi čas.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število korakov v napravi se ne ujema s številom
korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
1 Izberite možnost:
46
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku,
stran 11).
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Ročna sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect, stran 11).
Počakajte,
da naprava sinhronizira podatke.
2
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect ali program
Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in število
korakov se ne posodobi.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/ataccuracy.
Ta naprava ni medicinski pripomoček.
Dodatek
Podatkovna polja
OPOMBA: za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je
potrebna dodatna oprema ANT+ ali Bluetooth.
% funkcionalnega praga moči: trenutna izhodna moč kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
% najv. SU v krogu: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutni krog.
% najv. SU v zadnjem krogu: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za zadnji opravljeni krog.
% najvišjega srčnega utripa: odstotek najvišjega srčnega
utripa.
% nasičenosti mišic s kisikom: ocenjeni odstotek nasičenosti
mišic s kisikom za trenutno dejavnost.
% rezerve srčnega utripa: odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem).
% rezerve srčnega utripa v krogu: povprečni odstotek rezerve
srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med
počivanjem) za trenutni krog.
% RSU v zadnjem krogu: povprečni odstotek rezerve srčnega
utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip v mirovanju) za
zadnji opravljeni krog.
Aerobni Training Effect: učinek trenutne dejavnosti na raven
aerobne telesne pripravljenosti.
Anaerobni Training Effect: učinek trenutne dejavnosti na raven
anaerobne telesne pripravljenosti.
Barometrični pritisk: trenutni umerjeni okoljski tlak.
Baterija senzorja Di2: preostala napolnjenost baterije senzorja
Di2.
Baterija senzorja za prestavljanje: stanje baterije v senzorju
položaja prestave.
Dodatek
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas gibanja: skupni čas premikanja za trenutno dejavnost.
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Časovnik počitka: časovnik za trenutni počitek (plavanje v
bazenu).
Časovnik serije: čas, porabljen za trenutno serijo vaj, med
dejavnostjo vadbe za moč.
ČAS POTI: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri
trenutni dejavnosti.
Čas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni
dejavnosti.
Čas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas stika s tlemi: čas v posameznem koraku, ki ga med tekom
porabite na tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi
se ne računa med hojo.
Čas stika s tlemi kroga: povprečni čas stika s tlemi za trenutni
krog.
Čas več športov: skupni čas vseh športov v dejavnosti z več
športi, vključno s prehodi.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Delo: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Desna faza moči: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Desna faza moči v krogu: povprečni kot faze moči za desno
nogo v trenutnem krogu.
Desna faza najv. moči v krogu: povprečni kot faze najvišje
moči za desno nogo v trenutnem krogu.
Desna faza najvišje moči: trenutni kot faze najvišje moči za
desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na
katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Dolžina koraka: dolžina koraka od enega stika s tlemi do
drugega, izmerjena v metrih.
Dolžina koraka v krogu: povprečna dolžina koraka za trenutni
krog.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Dolžine intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
Enakomernost poganjanja: meritev, kako enakomerno kolesar
pritiska na pedali ob vsakem obratu.
GPS: moč satelitskega signala GPS.
Hitr. zavesljajev: veslaški športi. Število zamahov na minuto
(zamahov/minuto).
HITROST: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost dihanja: hitrost dihanja s številom dihov na minuto (dihi/
min).
Dodatek
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost po tleh: dejanska hitrost potovanja ne glede na progo,
po kateri se peljete, in začasne spremembe smeri.
Hitrost po tleh v krogu: povprečna hitrost premikanja za
trenutni krog ne glede na določeno smer in začasne
spremembe smeri gibanja.
Hitrost po tleh v zadnjem krogu: povprečna hitrost premikanja
za zadnji opravljeni krog ne glede na določeno smer in
začasne spremembe smeri gibanja.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Hitrost zamahov v krogu: plavanje. Povprečno število
zamahov na minuto (zamahov/minuto) v trenutnem krogu.
Hitrost zamahov v zadnjem krogu: plavanje. Povprečno
število zamahov na minuto (zamahov/minuto) v zadnjem
preplavanem krogu.
Hitrost zavesljajev v krogu: veslaški športi. Povprečno število
zamahov na minuto (zamahov/minuto) v trenutnem krogu.
Hitrost zavesljajev v zadnjem krogu: veslaški športi.
Povprečno število zamahov na minuto (zamahov/minuto) v
zadnjem preplavanem krogu.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca
za zadnji prepotovani krog.
Kadenca zadnjega kroga: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Kombinacija prestav: Trenutna kombinacija prestav iz senzorja
položaja prestave.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Leva faza moči: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza moči
je območje obrata pedala, na katerem se ustvari pozitivna
moč.
Leva faza moči v krogu: povprečni kot faze moči za levo nogo
v trenutnem krogu.
Leva faza najvišje moči: trenutni kot faze najvišje moči za levo
nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem
kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Leva faza najvišje moči v krogu: povprečni kot faze najvišje
moči za levo nogo v trenutnem krogu.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja.
Merilnik časa stika s tlemi: barvni merilnik, ki prikazuje čas, ko
ste med tekom pri vsakem koraku v stiku s tlemi, izmerjen v
milisekundah.
MERILNIK KOMPASA: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
MERILNIK MOČI: barvni grafikon, ki prikazuje trenutno območje
moči.
Merilnik načrta PacePro: tek. Trenutni vmesni tempo in ciljni
vmesni tempo.
Merilnik navpičnega nihanja: barvni merilnik, ki prikazuje
količino poskakovanja med tekom.
47
Merilnik navpičnega razmerja: barvni merilnik, ki prikazuje
razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka.
Merilnik skupna vzpona/spusta: skupna nadmorska višina
vzpona in spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Merilnik srčnega utripa: barvni merilnik, ki prikazuje trenutno
območje srčnega utripa.
Merilnik učinka vadbe: učinek trenutne dejavnosti na raven
aerobne in anaerobne telesne pripravljenosti.
Merilnik uravnoteženosti ČST: barvni merilnik, ki prikazuje
uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in desno nogo pri
teku.
Moč: trenutna izhodna moč v vatih.
Moč – 10 s: 10-sekundno premično povprečje izhodne moči.
Moč – 30 s: 30-sekundno premično povprečje izhodne moči.
Moč – 3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne moči.
Moč v krogu: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moc v tezi: trenutna moč, merjena v W na kg.
Moč v zadnjem krogu: povprečna izhodna moč za zadnji
opravljeni krog.
Nadstropja na minuto: število nadstropij, v katera se povzpnete
na minuto.
Nadstropja navzdol: skupno število nadstropij, iz katerih ste
sestopili v trenutnem dnevu.
Nadstropja navzgor: skupno število nadstropij, v katera ste se
povzpeli v trenutnem dnevu.
Najmanjša višina: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Najnižja v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
Najv. % rezerve SU na intervalu: najvišji odstotek rezerve
srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med
počivanjem) za trenutni interval plavanja.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Največja moč: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Največja moč v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.
Največja višina: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Največji spust: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Največji vzpon: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Najvišja hitrost po tleh: najvišja hitrost premikanja za trenutno
dejavnost ne glede na določeno smer in začasne spremembe
smeri gibanja.
Najvišja navtična hitrost: najvišja hitrost za trenutno dejavnost
v vozlih.
Najvišja navtična hitrost po tleh: najvišja hitrost premikanja v
vozlih za trenutno dejavnost ne glede na določeno smer in
začasne spremembe smeri gibanja.
Najvišja v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
Najvišji % najviš. na intervalu: najvišji odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni interval plavanja.
Najvišji srčni utrip na intervalu: najvišji srčni utrip za trenutni
interval plavanja.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Naslednja točka poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
48
Naslednja vmesna razdalja: tek. Skupna razdalja za naslednji
vmesni čas.
Naslednji vmesni ciljni tempo: tek. Ciljni tempo za naslednji
vmesni čas.
Navp. r. do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in
končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpično nihanje: količina poskakovanja med tekom. Navpično
premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen
korak.
Navpično nihanje kroga: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutni krog.
Navpično razmerje: razmerje med navpičnim nihanjem in
dolžino koraka.
Navpično razmerje v krogu: povprečno razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutni krog.
Navtična hitrost po tleh: dejanska hitrost premikanja v vozlih
ne glede na določeno smer in začasne spremembe smeri
gibanja.
Normalized Power: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
Normalized Power v krogu: povprečna Normalized Power za
trenutni krog.
Normalized Power v zadnjem krogu: povprečna Normalized
Power za zadnji opravljeni krog.
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Obrem.v: obremenitev pri vadbi za trenutno dejavnost.
Obremenitev pri vadbi je vrednost presežka porabe kisika po
vadbi (EPOC), ki prikazuje napornost vadbe.
Odmik od sredine platforme: odmik od sredine platforme.
Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na
katerega deluje sila.
Odmik od sredine platforme v krogu: povprečni odmik od
sredine platforme v trenutnem krogu.
P. Č. PR.: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen
lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Položaj: trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike
zapisa položaja.
Pomorska hitrost: trenutna hitrost v vozlih.
Pomorska razdalja: prepotovana razdalja v navtičnih metrih ali
navtičnih čevljih.
Ponavljaj na: časovnik za zadnji interval in trenutni počitek
(plavanje v bazenu).
Ponovitve: število ponovitev v seriji vaj med dejavnostjo vadbe
za moč.
Pov. % najvišjega na intervalu: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni interval plavanja.
Povp. hitrost po tleh: povprečna hitrost premikanja za trenutno
dejavnost ne glede na določeno smer in začasne spremembe
smeri gibanja.
Povp. navt. hitrost po tleh: povprečna hitrost premikanja v
vozlih za trenutno dejavnost ne glede na določeno smer in
začasne spremembe smeri gibanja.
Povp. razdalja na zavesljaj: veslaški športi. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah med trenutno dejavnostjo.
Dodatek
Povpr. uravnot. časa stika s tlemi: povprečna uravnoteženost
časa stika s tlemi za trenutno sejo.
Povprečna desna faza moči: povprečni kot faze moči za desno
nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna desna faza najvišje moči: povprečni kot faze
najvišje moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna dolžina koraka: povprečna dolžina koraka za
trenutno sejo.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprečna hitrost premikanja: povprečna hitrost med
premikanjem za trenutno dejavnost.
Povprečna hitrost zavesljajev: veslaški športi. Povprečno
število zamahov na minuto (zamahov/minuto) med trenutno
dejavnostjo.
Povprecna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprečna leva faza moči: povprečni kot faze moči za levo
nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna leva faza najvišje moči: povprečni kot faze najvišje
moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna moč: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Povprečna navtična hitrost: povprečna hitrost za trenutno
dejavnost v vozlih.
Povprečna razdalja na zamah: plavanje. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah med trenutno dejavnostjo.
Povprečna skupna hitrost: povprečna hitrost za trenutno
dejavnost, ki vključuje hitrost premikanja in postanke.
Povprecna uravnotezenost: povprečna uravnoteženost moči
levo/desno za trenutno dejavnost.
Povprečni % najvišjega SU: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Povprečni % rez. SU na intervalu: povprečni odstotek rezerve
srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med
počivanjem) za trenutni interval plavanja.
Povprečni % rezerve SU: povprečni odstotek rezerve srčnega
utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem)
za trenutno dejavnost.
Povprecni cas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprečni čas stika s tlemi: povprečni čas stika s tlemi za
trenutno dejavnost.
Povprečni odmik od sredine platf.: povprečni odmik od
sredine platforme pri trenutni dejavnosti.
Povprečni spust: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Povprečni srčni utrip na intervalu: povprečni srčni utrip za
trenutni interval plavanja.
Povprečni Swolf: povprečni rezultat Swolf za trenutno
dejavnost. Rezultat Swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 7). Pri
plavanju v odprtih vodah se za izračun rezultata Swolf
uporabi dolžina 25 metrov.
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprečni tempo na 500 m: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutno dejavnost.
Povprečni vzpon: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Dodatek
Povprečno navpično nihanje: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutno dejavnost.
Povprečno navpično razmerje: povprečno razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutno sejo.
Povprečno število zamahov na dolž.: povprečno število
zamahov na dolžino bazena med trenutno dejavnostjo.
Predvidena skupna razdalja: predvidena razdalja od začetka
do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Pregledni pripomočki: tek. Barvni merilnik, ki prikazuje
trenutno območje kadence.
Preostala razdalja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preostala vmesna razdalja: tek. Preostala razdalja za trenutni
vmesni čas.
Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja
položaja prestave.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razd. na zaveslj. v zadnjem krogu: veslaški športi. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah v zadnjem preplavanem
krogu.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja intervala: prepotovana razdalja za trenutni interval.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja na zamah v krogu: plavanje. Povprečna prepotovana
razdalja na zamah v trenutnem krogu.
Razdalja na zamah v zadnjem krogu: plavanje. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah v zadnjem preplavanem
krogu.
Razdalja na zavesljaj: veslaški športi. Prepotovana razdalja na
zamah.
Razdalja na zavesljaj v krogu: veslaški športi. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah v trenutnem krogu.
Razdalja zadnjega kroga: prepotovana razdalja za zadnji
prepotovani krog.
Razmerje prestav: število zob sprednje in zadnje prestave
kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave.
Širina/dolžina: trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne
glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Skupna prednost/zaostanek: tek. Skupni čas prednosti pred
ciljnim tempom ali zaostanka za njim.
Skupni hemoglobin: ocenjena skupna koncentracija
hemoglobina v mišicah.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate
kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
SMER GPS-A: dejanska smer potovanja ne glede na progo, po
kateri se peljete, in začasne spremembe smeri.
49
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sonč. vzh.: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Spredaj: sprednja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
SRČNI UTRIP: srčni utrip v utripih na minuto (utr./min). Naprava
mora imeti merilnik srčnega utripa na zapestju ali pa mora biti
povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip v zadnjem krogu: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Stanje zmogljivosti: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše
zmogljivosti v realnem času.
Število zamahov na dolž. na interv.: povprečno število
zamahov na dolžino bazena na trenutnem intervalu.
Število zamahov v krogu: plavanje. Skupno število zamahov v
trenutnem krogu.
Število zamahov v zadnjem krogu: plavanje. Skupno število
zamahov v zadnjem preplavanem krogu.
Število zavesljajev v krogu: veslaški športi. Skupno število
zamahov v trenutnem krogu.
Število zavesljajev v zadnjem krogu: veslaški športi. Skupno
število zamahov v zadnjem preplavanem krogu.
Stres: trenutna raven učinka na telo.
Swolf na intervalu: povprečni rezultat Swolf na trenutnem
intervalu.
Swolf na zadnji dolžini: rezultat Swolf na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Swolf v krogu: rezultat Swolf v trenutnem krogu.
Swolf v zadnjem krogu: rezultat Swolf v zadnjem preplavanem
krogu.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite uporabljati dosleden vir
točnih podatkov o temperaturi, lahko napravo združite s
senzorjem tempe.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo na 500 m: trenutni tempo veslanja na 500 metrov.
Tempo na 500 m v krogu: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutni krog.
Tempo na 500 m v zadnjem krogu: povprečni tempo veslanja
na 500 metrov za zadnji krog.
Tempo na zadnji dolžini: povprečni tempo za zadnjo
opravljeno dolžino bazena.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Tempo zavesljajev: plavanje. Število zamahov na minuto
(zamahov/minuto).
Tempo zavesljajev na intervalu: povprečno število zamahov
na minuto (zamahov/minuto) na trenutnem intervalu.
Tempo zavesljajev na zadnji dolzini: povprečno število
zamahov na minuto (zamahov/minuto) na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Tlak v okolju: neumerjen okoljski tlak.
Točka poti cilja: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Training Stress Score: Training Stress Score™ za trenutno
dejavnost.
Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Uravn. časa stika s tlemi v krogu: povprečna uravnoteženost
časa stika s tlemi za trenutni krog.
Uravnoteženost: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Uravnoteženost – 10 s: 10-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnoteženost – 30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnoteženost – 3 s: trisekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnoteženost ČST: uravnoteženost časa stika s tlemi med
levo in desno nogo pri teku.
Uravnoteženost v krogu: povprečna uravnoteženost moči levo/
desno za trenutni krog.
Ustavljen čas: skupni čas postankov za trenutno dejavnost.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Vmesna razdalja: tek. Skupna razdalja za trenutni vmesni čas.
Vmesni ciljni tempo: tek. Ciljni tempo za trenutni vmesni čas.
Vmesni tempo: tek. Tempo za trenutni vmesni čas.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vrsta zavesljajev na intervalu: trenutna vrsta zamahov za
interval.
Vrsta zavesljajev na zadnji dolzini: vrsta zamahov na zadnji
preplavani dolžini bazena.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Zadaj: zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.
Zavesljajev na zadnji dolžini: skupno število zamahov na
zadnji preplavani dolžini bazena.
Zavesljaji: plavanje. Skupno število zamahov za trenutno
dejavnost.
Zavesljaji: veslaški športi. Skupno število zamahov za trenutno
dejavnost.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
50
Dodatek
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Ocene FTP
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega
praga moči (FTP) po spolu.
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
Moški
Vati na kilogram (W/kg)
26 × 2,00
2055
5,05 in več
26 × 1 3/8
2068
Od 3,93 do 5,04
26 × 2,10
2068
Dobro
Od 2,79 do 3,92
26 × 2,125
2070
Zmerno
Od 2,23 do 2,78
26 × 2,35
2083
Nepripravljen
Manj kot 2,23
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
Izjemno
Odlično
Ženske
Vati na kilogram (W/kg)
27 × 1
2145
Izjemno
4,30 in več
27 × 1 1/8
2155
Odlično
Od 3,33 do 4,29
27 × 1 1/4
2161
Dobro
Od 2,36 do 3,32
27 × 1 3/8
2169
Zmerno
Od 1,90 do 2,35
29 x 2,1
2288
Nepripravljena
Manj kot 1,90
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
650 × 38 A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
700C cevasto
2130
20 × 1,75
1515
700 × 28C
2136
20 × 1 3/8
1615
700 × 30C
2146
22 × 1 3/8
1770
700 × 32C
2155
22 × 1 1/2
1785
700 × 35C
2168
24 × 1
1753
700 × 38C
2180
24 × 3/4 cevasto
1785
700 × 40C
2200
24 × 1 1/8
1795
700 × 44C
2235
24 × 1,75
1890
700 × 45C
2242
24 × 1 1/4
1905
700 × 47C
2268
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
Izmenični tok. Naprava je primerna za izmenični tok.
26 × 1,25
1953
Enosmerni tok. Naprava je primerna samo za enosmerni tok.
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa
Coggana z naslovom Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Velikost in premer kolesa
Dodatek
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
51
Varovalka. Navaja specifikacije ali lokacijo varovalke.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
52
Dodatek
Kazalo
A
aklimatizacija 21
alarmi 28, 33
analiza zamaha 9
Auto Lap 34, 35
Auto Pause 35
B
barometer 31, 39
umerjanje 39
baterija 44
avtonomija baterije 43
podaljševanje 5, 10, 36, 40, 41, 46
polnjenje 1
beleženje rezultata 9
besedilna sporočila 10
bližnjice 1, 38
Body Battery 22
brisanje
osebni rekordi 28
vsi uporabniški podatki 44
zgodovina 32
C
cilj 8, 27
cilji 27
Connect IQ 13
Č
čas 41
nastavitve 41
opozorila 34
pasovi in oblike 41
čas stika s tlemi 16, 17
časi sončnega vzhoda in zahoda 41
časovni pasovi 42
časovnik 6, 31
odštevalnik 28
čiščenje naprave 44
D
daljinski upravljalnik za inReach 37
daljinski upravljalnik za VIRB 37
Daljinski upravljalnik za VIRB 37
dejavnosti 2–6, 32, 36
po meri 5, 7
priljubljene 5
shranjevanje 2, 5
začetek 2, 5
denarnica 13
deskanje na snegu 6
destinacije 29, 31
dinamika teka 16, 17
dodatna oprema 42, 45, 46
dolžina koraka 16, 17
dolžine 7
G
Galileo 35
Garmin Connect 2, 9, 11–13, 25, 26
shranjevanje podatkov 11
Garmin Express 2, 13
posodabljanje programske opreme 2
Garmin Pay 13, 14
Garmin Pilot 4, 11
glasba 14, 15
nalaganje 14, 15
predvajanje 15
storitve 14, 15
glavni meni, prilagajanje 36
GLONASS 35, 41
GPS 35, 41
nastavitve 35
signal 45
GroupTrack 12, 13
H
hendikep 9
Kazalo
hitrost 35
I
ID naprave 42
informacije o varnosti 12
intervali 7
vadbe 25, 26
izmenjava podatkov 42
J
jezik 41
jumpmaster 6
K
kadenca 6, 16, 17
opozorila 34
senzorji 42
kalorija, opozorila 34
kartica z rezultati 9
koledar 25
kolesarski senzorji 42
kompas 9, 31, 38–40
umerjanje 39
koordinate 29
krivulja 8
L
laktatni prag 17–19
letališče 1
najbližje 3
LiveTrack 12
lokacija zastavice, pogled na zelenico 9
lokacije 29
brisanje 29
shranjevanje 29, 30
urejanje 29
luknje, spreminjanje 8
M
meni 1
meni upravljalnih elementov 1, 38
merilnik opravljene poti 9, 32
meritve 9
merjenje aktivnosti 24, 25
merjenje razdalje udarca 8
merske enote 42
metronom 6
minute intenzivnosti 24
moč 18
merilniki 18, 20, 51
metrov 42
območja 24
opozorila 34
Move IQ 25
N
način ure 36
načrti letov 4, 11
načrtovane poti 4, 29
nastavitve 34
neposredno usmerjanje do 3
ogled na zemljevidu 4
ustvarjanje 4
načrtovanje poti z neposrednim usmerjanjem
do 3
najbližje letališče 3
najvišji VO2 17, 18, 20, 50
nasičenost s kisikom 3, 22, 23
nastavitve 8, 13, 23, 25, 32, 34, 36, 38–42, 45
nastavitve sistema 41
nastavitve smeri 40
navigacija 3, 29, 31, 33, 40
integrirani smerni instrument (HSI) 3
Poglej in pojdi 30
točke poti 3
ustavljanje 3, 30
navpično nihanje 16, 17
navpično razmerje 16, 17
NFC 13
O
območja
čas 42
moč 24
srčni utrip 23
obremenitev pri vadbi 20, 21
obvestila 10
besedilna sporočila 10
telefonski klici 10
odpravljanje težav 15, 17, 22, 23, 44–46
odseki 26, 27
odštevalnik 28
opozorila 25, 33–35, 40, 41
srčni utrip 16
opozorilo 6
osebni rekordi 27, 28
brisanje 28
osvetlitev zaslona 1, 42
P
pametni telefon 11–13, 36, 45
programi 9, 13
združevanje 2, 45
paščki 44
plačila 13, 14
plavanje 7
podatki
deljenje 42
prenašanje 11
shranjevanje 11
strani 33
podatkovna polja 13
pogled na zelenico, lokacija zastavice 8, 9
Poglej in pojdi 30
polnjenje 1
pomoč 12
pomorstvo 40
ponastavitev naprave 41, 45
posodabljanje, zbirka podatkov 1
posodobitve, programska oprema 11
predviden končni čas 18
predvidevanje tekem 17
prenos podatkov 11
prilagajanje naprave 33, 38, 39, 42
pripomočki 1, 13, 16, 22, 36, 38
profil uporabnika 23
profili 4
uporabnik 23
proge
izbiranje 8
predvajanje 8
ustvarjanje 29
programi 9, 11–13
pametni telefon 2
programska oprema
licenca 42
posodabljanje 2, 11
različica 42
pulzni oksimeter 3, 15, 22, 23, 25
R
računalnik 15
raven stresa 17, 19, 22, 38
razdalja 35
merjenje 8, 9
opozorila 34, 40
razširjeni zaslon 42
referenčni sever 39
regeneracija 18, 20, 21
rezultat swolf 7
S
samodejni vzpon 35
samodejno pomikanje 35
satelitski signali 35, 45
senzor hitrosti in kadence 42
senzor korakov 43
senzorji ANT+ 42, 43
združevanje 42
senzorji Bluetooth 42
53
shranjevanje dejavnosti 6
shranjevanje podatkov 11
sledenje 12, 23
sledenje dejavnostim 24
sledi 29
slušalke 45
tehnologija Bluetooth 15, 45
vzpostavljanje povezave 15
smučanje
alpsko 6
deskanje na snegu 6
specifikacije 43
srčni utrip 7, 15, 16
merilnik 15–18, 21, 22
območja 18, 23, 24, 32
opozorila 16, 34
združevanje senzorjev 16
stanje pripravljenosti 24
stanje vadbe 18, 20, 21
stanje zmogljivosti 17–19
statistika 9
stiki, dodajanje 12
stiki v sili 12
Š
štoparica 28
W
Wi‑Fi 13
vzpostavljanje povezave 13
Z
zaslon 42
zavesljaji 7
zavoj 8
zaznavanje dogodkov 12
zbirka podatkov, posodabljanje 1
združevanje 12
pametni telefon 2, 45
senzorji 42
senzorji ANT+ 16
senzorji Bluetooth 45
zemljevid 30, 31, 34, 39, 40
nastavitve 40
zemljevidi 33, 40
brskanje 30
navigacija 30
posodabljanje 2
zgodovina 31, 32
brisanje 32
pošiljanje v računalnik 11
zvoki 6, 28
T
tehnologija Bluetooth 6, 9, 10, 12, 45
slušalke 15, 45
tekalna steza 5
tekmovanje 27
telefonski klici 10
telesna pripravljenost 19
tempe 43, 45
temperatura 21, 37, 43, 45
tempo 26
tipke 1, 41, 42
prilagajanje 35
točke poti 4, 31
navigacija 3
ogled na zemljevidu 3
projekcija 29
točke zemljevida. Za več informacij si oglejte
destinacije
TracBack 5, 30
Training Effect 18, 19
U
učinek na telo 19, 22
UltraTrac 35
umerjanje
kompas 39
višinomer 2, 39
uporabniški podatki, brisanje 44
upravljanje glasbe 15
ura 1, 28, 29
USB 11
V
vadba 9, 21, 25–27
koledar 25
načrti 25
vadba v zaprtih prostorih 5
vadba za triatlon 7
vadbe 7, 25
nalaganje 25
več športov 5, 7, 32
velikosti koles 51
videzi ure 13, 37, 38
Virtual Partner 27
višina 2, 21, 26, 37
nastavitve 39
višinomer 31, 39
umerjanje 2, 39
vodoodpornost 44
vreme 2, 37
vzpostavljanje povezave 10, 13
54
Kazalo
support.garmin.com
September 2019
190-02359-06_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising