Garmin | fēnix® 2 Special Edition | User manual | Garmin fēnix® 2 Special Edition Gebruikershandleiding

Garmin  fēnix® 2 Special Edition Gebruikershandleiding
fēnix 2
™
Gebruikershandleiding
Maart 2014
190-01730-35_0A
Gedrukt in Taiwan
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin®, het Garmin logo, Auto Lap®, Auto Pause®, TracBack® en Virtual Partner® zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.‍ ANT‍+™, BaseCamp™, chirp™, fēnix™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM‍-‍Run™, tempe™,
Vector™ en VIRB™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen.‍ Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.‍
The Cooper Institute®, en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute.‍ Firstbeat® en Anayzed by Firstbeat zijn
geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken van Firstbeat Technologies Ltd.‍ Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth
SIG, Inc.‍ en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.‍ Mac® is een handelsmerk van Apple Inc.‍ Windows® is een
geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.‍ Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom
van hun respectieve eigenaars.‍
Dit product is ANT‍+™ gecertificeerd.‍ Ga naar www.thisisant.com/‍directory voor een lijst met compatibele producten en apps.‍
Inhoudsopgave
Inleiding.......................................................................... 1
Het toestel opladen .................................................................... 1
Knoppen ..................................................................................... 1
De knoppen vergrendelen ..................................................... 1
Gegevenspagina's bekijken ....................................................... 1
Een activiteit starten ................................................................... 1
Een activiteit stoppen ................................................................. 1
Ondersteuning en updates ......................................................... 2
Garmin Express instellen ...................................................... 2
Via-punten, routes en sporen....................................... 2
Via-punten .................................................................................. 2
Een via-punt maken .............................................................. 2
Naar een via-punt navigeren ................................................. 2
Een via-punt op naam zoeken .............................................. 2
Het zoekgebied wijzigen ....................................................... 2
Een via-punt bewerken ......................................................... 2
De nauwkeurigheid van een via-punt-locatie verbeteren ...... 2
Een via-punt projecteren ....................................................... 2
Een via-punt verwijderen ....................................................... 2
Alle via-punten verwijderen ................................................... 2
Routes ........................................................................................ 2
Een route maken ................................................................... 2
De naam van een route wijzigen ........................................... 2
Een route bewerken .............................................................. 3
Een route weergeven op de kaart ......................................... 3
Een route verwijderen ........................................................... 3
Een route omkeren ................................................................ 3
Sporen ....................................................................................... 3
Een spoor opslaan ................................................................ 3
Een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit .... 3
Details van het spoor bekijken .............................................. 3
Een spoor verwijderen .......................................................... 3
Gegevens draadloos verzenden en ontvangen ......................... 3
Garmin Adventures .................................................................... 3
Navigatie......................................................................... 3
Navigeren naar een bestemming ............................................... 3
Navigeren met Peil en ga ........................................................... 4
Kompas ...................................................................................... 4
Navigeren met behulp van het kompas ................................. 4
Kaart .......................................................................................... 4
Schuiven en zoomen op de kaart .......................................... 4
Navigeren naar uw vertrekpunt .................................................. 4
Hoogtemeter en barometer ........................................................ 4
Een Man-over-boord-locatie markeren en de navigatie
ernaartoe starten ........................................................................ 4
Geocaches...................................................................... 4
Geocaches downloaden ............................................................ 4
Naar een geocache navigeren ................................................... 4
De poging loggen ....................................................................... 4
chirp™ ........................................................................................ 5
Een geocache met een chirp toestel zoeken ........................ 5
Activiteiten......................................................................5
Skiën .......................................................................................... 5
Skiën of snowboarden ........................................................... 5
Uw afdalingen weergeven ..................................................... 5
Hiken .......................................................................................... 5
Hiken ..................................................................................... 5
Hardlopen .................................................................................. 5
Hardlopen .............................................................................. 5
Fietsen ....................................................................................... 5
Een rit maken ........................................................................ 5
Zwemmen .................................................................................. 6
Inhoudsopgave
Zwemmen in het zwembad ................................................... 6
Zwemmen in open water ....................................................... 6
Zwemtermen ......................................................................... 6
Multisport ................................................................................... 6
Een multisportactiviteit starten .............................................. 6
Een multisportactiviteit bewerken .......................................... 6
Workouts .................................................................................... 6
Een workout via internet volgen ............................................ 6
Een workout beginnen .......................................................... 7
Binnenactiviteiten ....................................................................... 7
Een binnenactiviteit starten ................................................... 7
Werken met de geschiedenis ..................................................... 7
Training........................................................................... 7
Garmin Connect ......................................................................... 7
Uw gebruikersprofiel instellen .................................................... 7
Fitnessdoelstellingen ............................................................. 7
Hartslagzones ....................................................................... 8
Over ervaren sporters ........................................................... 8
Hardloopdynamiek ..................................................................... 8
Trainen met hardloopdynamiek ............................................. 8
Hardloopdynamiekgegevens en meters ................................ 8
Tips voor ontbrekende hardloopdynamiekgegevens ............ 9
Over geschat VO2 max.‍ ............................................................. 9
Geschat VO2 max.‍ weergeven ............................................. 9
Standaardwaarden VO2 Max.‍ ............................................... 9
Hersteladvies ........................................................................... 10
Hersteladvies inschakelen .................................................. 10
Uw hersteltijd weergeven .................................................... 10
Training Effect .......................................................................... 10
Voorspelde racetijden weergeven ............................................ 10
Gebruik van Virtual Partner® ................................................... 10
Toepassingen............................................................... 10
Klok .......................................................................................... 10
Het alarm instellen .............................................................. 10
Het alarmsignaal wijzigen ................................................... 10
De afteltimer instellen .......................................................... 10
De stopwatch gebruiken ...................................................... 11
Uw eigen tijdzone toevoegen .............................................. 11
Een aangepaste tijdzone wijzigen ....................................... 11
De oppervlakte van een gebied berekenen ............................. 11
De almanakgegevens weergeven ............................................ 11
VIRB afstandsbediening .......................................................... 11
Een VIRB actiecamera bedienen ........................................ 11
Uw toestel aanpassen ................................................. 11
Activiteitinstellingen .................................................................. 11
De gegevenspagina's aanpassen ....................................... 12
Waarschuwingen ................................................................. 12
Gebruik van Auto Pause ..................................................... 13
Auto Lap® ........................................................................... 13
UltraTrac ............................................................................. 14
3D-snelheid en -afstand ...................................................... 14
Sensorinstellingen .................................................................... 14
Kompasinstellingen ............................................................. 14
Hoogtemeterinstellingen ..................................................... 14
Bluetooth® communicatiefuncties ............................................ 14
Uw smartphone koppelen met uw fēnix 2 toestel ................ 15
Algemene instellingen .............................................................. 15
Scherminstellingen .............................................................. 15
Tijdinstellingen .................................................................... 15
De maateenheden wijzigen ................................................. 15
Systeeminstellingen ................................................................. 15
De sneltoets aanpassen ...................................................... 15
Kaartinstellingen .................................................................. 15
Instellingen voor positieformaat .......................................... 16
Het hoofdmenu aanpassen ................................................. 16
i
Het toestel herstellen naar de fabrieksinstellingen .................. 16
ANT‍+ sensors............................................................... 16
ANT‍+ sensors koppelen ........................................................... 16
tempe ....................................................................................... 16
De hartslagmeter plaatsen ....................................................... 16
Tips voor onregelmatige hartslaggegevens ........................ 17
Voetsensor ............................................................................... 17
De voetsensormodus instellen ............................................ 17
Kalibratie van de voetsensor ............................................... 17
Een optionele fietscadanssensor gebruiken ............................ 17
Toestelinformatie ......................................................... 17
Toestelgegevens weergeven ................................................... 17
Toestelonderhoud .................................................................... 18
Het toestel schoonmaken .................................................... 18
Specificaties ............................................................................. 18
Batterijgegevens ................................................................. 18
Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden ...................... 18
HRM‍-‍Run specificaties ............................................................ 18
Door de gebruiker vervangbare batterijen ............................... 18
De batterij van de hartslagmeter vervangen ....................... 18
Gegevensbeheer ..................................................................... 18
Bestandstypen .................................................................... 18
De USB-kabel loskoppelen ................................................. 19
Bestanden verwijderen ........................................................ 19
Problemen oplossen ................................................................ 19
Het toestel herstellen .......................................................... 19
De levensduur van de batterij verlengen ............................. 19
Meer informatie ................................................................... 19
Appendix.......................................................................19
Gegevensvelden ...................................................................... 19
Softwarelicentieovereenkomst ................................................. 22
Index ..............................................................................23
ii
Inhoudsopgave
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.‍
Het toestel opladen
KENNISGEVING
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.‍
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.‍
1 Steek de USB-connector van de kabel in de netadapter of in
de USB-poort van een computer.‍
2 Steek de netadapter in een stopcontact.‍
3 Breng de uitsparing aan de linkerzijde van het toestel op één
lijn met de linkerzijde van de batterijlader À.‍
Ã
Ä
DOWN Selecteer om door de gegevenspagina's, opties, berichten
en instellingen te bladeren.‍
Selecteer om een lang bericht of een lange melding te
lezen.‍
Houd ingedrukt om een via-punt te markeren
UP
Selecteer om door de gegevenspagina's, opties, berichten
MENU en instellingen te bladeren.‍
Selecteer om een kort bericht of een korte melding te
verwijderen.‍
Houd ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.‍
De knoppen vergrendelen
U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand
per ongeluk de knoppen indrukt.‍
1 Selecteer de gegevenspagina die u wilt weergeven terwijl de
knoppen zijn vergrendeld.‍
2 Houd LIGHT gedurende twee seconden ingedrukt en
selecteer Vergrendel om de knoppen te vergrendelen.‍
3 Houd LIGHT gedurende twee seconden ingedrukt om de
knoppen te ontgrendelen.‍
Gegevenspagina's bekijken
Door het aanpassen van gegevenspagina's hebt u snel toegang
tot real-time gegevens van interne en gekoppelde sensors.‍
Wanneer u een activiteit start, worden extra gegevenspagina's
weergegeven.‍
Selecteer UP of DOWN op de tijdpagina of een andere
gegevenspagina om door de gegevenspagina's te bladeren.‍
Een activiteit starten
4 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel
op één lijn met de scharnierkant van de lader Á.‍
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
toestel ingeschakeld.‍
5 Laad het toestel volledig op.‍
Knoppen
Wanneer u een activiteit start waarvoor GPS is vereist, wordt
GPS automatisch ingeschakeld.‍ Wanneer u de activiteit stopt,
wordt GPS automatisch uitgeschakeld en de
energiebesparende modus weer ingeschakeld.‍
1 Selecteer START.‍
2 Selecteer een activiteit.‍
3 Volg indien nodig de instructies op het scherm om meer
informatie in te voeren.‍
4 Wacht indien nodig totdat het toestel een verbinding heeft
gemaakt met uw ANT‍+™ sensors.‍
5 Indien voor de activiteit GPS is vereist, gaat u naar buiten en
wacht u totdat het toestel satellieten heeft gevonden.‍
6 Selecteer START om de timer te starten.‍
OPMERKING: Het toestel begint pas met het vastleggen van
uw activiteitsgegevens nadat de timer is gestart.‍
Een activiteit stoppen
À
Á
Â
LIGHT Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.‍
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen, of de
knoppen te vergrendelen.‍
START Selecteer om een activiteit te starten of te stoppen.‍
STOP Selecteer om een optie te kiezen in een menu.‍
BACK Selecteer om terug te keren naar de vorige pagina.‍
LAP
Selecteer om een ronde of een rustpauze vast te leggen
tijdens een activiteit.‍
Inleiding
OPMERKING: Sommige opties zijn niet beschikbaar voor een
aantal activiteiten.‍
1 Selecteer STOP.‍
2 Selecteer een optie:
• Als u uw activiteit wilt herstellen, selecteert u Herstel.‍
Hiermee wordt de timer hersteld en worden alle
vastgelegde gegevens gewist vanaf het moment dat de
activiteit is gestart.‍
• Als u een ronde wilt vastleggen, selecteert u Ronde.‍
• Als u uw route terug naar het startpunt van uw activiteit
wilt volgen, selecteert u TracBack.‍
• Als u de activiteit weer wilt hervatten, selecteert u Hervat.‍
• Als u de activiteit wilt opslaan en terugkeren naar de
energiebesparende modus, selecteert u Sla op.‍
• Als u de activiteit wilt verwijderen en terugkeren naar de
energiebesparende modus, selecteert u Gooi weg.‍
1
• Als u de activiteit wilt onderbreken en later wilt hervatten,
selecteert u Hervat later.‍
Ondersteuning en updates
Garmin Express™ biedt eenvoudige toegang tot deze diensten
voor Garmin® toestellen.‍ Sommige services zijn mogelijk niet
beschikbaar voor uw toestel.‍
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
• Kaartupdates
• Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's
Garmin Express instellen
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.‍
2 Ga naar www.garmin.com/‍express.‍
3 Volg de instructies op het scherm.‍
Via-punten, routes en sporen
Via-punten
Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.‍
Een via-punt maken
U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.‍
1 Houd DOWN ingedrukt.‍
2 Selecteer een optie:
• Als u het via-punt ongewijzigd wilt opslaan, selecteer dan
Sla op.‍
• Als u wijzigingen in het via-punt wilt aanbrengen,
selecteer dan Wijzig, breng de gewenste wijzigingen aan
en selecteer Sla op.‍
Naar een via-punt navigeren
1 Selecteer START > Navigeren > Via-punten.‍
2 Selecteer een via-punt.‍
Een via-punt op naam zoeken
1 Selecteer START > Navigeren > Via-punten > Spelzoeken.‍
2 Selecteer UP, DOWN en START om de naam van het via-
punt geheel of gedeeltelijk in te voeren.‍
3 Selecteer OK.‍
4 Selecteer het via-punt.‍
Het zoekgebied wijzigen
1 Selecteer START > Navigeren > Via-punten > Zoek nabij.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Via-punten om in de buurt van een via-punt te
zoeken.‍
• Selecteer Steden om in de buurt van een plaats te
zoeken.‍
• Selecteer Huidige locatie om in de buurt van uw huidige
locatie te zoeken.‍
Een via-punt bewerken
Voordat u een via-punt kunt bewerken, moet u er eerst een
maken.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Via-punten.‍
3 Selecteer een via-punt.‍
4 Selecteer Wijzig.‍
5 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.‍
6 Selecteer UP, DOWN en START om tekens in te voeren.‍
2
7 Selecteer OK.‍
De nauwkeurigheid van een via-punt-locatie
verbeteren
U kunt de locatie van een via-punt verfijnen voor een
nauwkeurigere weergave.‍ Bij het middelen voert het toestel
verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de
gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Via-punten.‍
3 Selecteer een via-punt.‍
4 Selecteer Gemiddelde.‍
5 Ga naar de locatie van het via-punt.‍
6 Selecteer Start.‍
7 Volg de instructies op het scherm.‍
8 Als de betrouwbaarheid 100% bereikt, selecteert u Sla op.‍
Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor
een via-punt opslaan.‍ Wacht minimaal negentig minuten tussen
de metingen.‍
Een via-punt projecteren
U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te
projecteren vanaf uw huidige locatie naar een nieuwe locatie.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Extra > Projecteer via-punt.‍
3 Volg de instructies op het scherm.‍
Het geprojecteerde via-punt wordt opgeslagen onder een
standaardnaam.‍
Een via-punt verwijderen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Via-punten.‍
3 Selecteer een via-punt.‍
4 Selecteer Verwijder > Ja.‍
Alle via-punten verwijderen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Herstel > Alle viapunten.‍
Routes
Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar
uw bestemming leidt.‍
Een route maken
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Routes > Nieuw maken.‍
3 Selecteer Eerste punt.‍
4 Selecteer een categorie.‍
5 Selecteer het eerste punt op de route.‍
6 Selecteer Volgende punt.‍
7 Herhaal stap 4–6 tot de route is voltooid.‍
8 Selecteer OK om de route op te slaan.‍
De naam van een route wijzigen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Routes.‍
3 Selecteer een route.‍
4 Selecteer Wijzig naam.‍
5 Selecteer UP, DOWN en START om tekens in te voeren.‍
6 Selecteer OK.‍
Via-punten, routes en sporen
Een route bewerken
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Routes.‍
3 Selecteer een route.‍
4 Selecteer Wijzig
5 Selecteer een punt.‍
6 Selecteer een optie:
• Selecteer Kaart om het punt op de kaart weer te geven.‍
• Selecteer Omhoog of Omlaag als u de volgorde van de
punten in de route wilt wijzigen.‍
• Selecteer Invoegen als u een punt aan de route wilt
toevoegen.‍
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde
punt.‍
• Selecteer Volgende punt als u een nieuw punt aan het
einde van de route wilt toevoegen.‍
• Selecteer Wis als u het punt uit de route wilt verwijderen.‍
Een route weergeven op de kaart
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Routes.‍
3 Selecteer een route.‍
4 Selecteer Bekijk kaart.‍
Een route verwijderen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Routes.‍
3 Selecteer een route.‍
4 Selecteer Verwijder > Ja.‍
Een route omkeren
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Routes.‍
3 Selecteer een route.‍
4 Selecteer Achteruit.‍
Sporen
Een spoor is een registratie van uw route.‍ Het spoorlog bevat
informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief
de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.‍
Het toestel legt automatisch een spoor vast tijdens activiteiten
die gebruikmaken van GPS.‍ Wanneer u een activiteit opslaat
die GPS gebruikt, wordt als onderdeel van de activiteit ook het
spoor vastgelegd.‍
Een spoor opslaan
1 Nadat u een activiteit hebt voltooid waarvoor GPS is vereist,
selecteert u STOP > Sla op.‍
Een
spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit
2
(Een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit).‍
Een spoor maken op basis van een opgeslagen
activiteit
U kunt een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit.‍
Hiermee kunt u uw spoor draadloos delen met andere
compatibele Garmin toestellen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Geschiedenis > Activiteiten.‍
3 Selecteer een activiteit.‍
4 Selecteer Opslaan als spoor.‍
Details van het spoor bekijken
1 Houd MENU ingedrukt.‍
Navigatie
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Sporen.‍
3 Selecteer een spoor.‍
4 Selecteer Bekijk kaart.‍
Het begin en het eind van het spoor worden met een vlag
aangegeven.‍
5 Selecteer BACK > Details.‍
6 Selecteer UP en DOWN om informatie over het spoor te
bekijken.‍
Een spoor verwijderen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Sporen.‍
3 Selecteer een spoor.‍
4 Selecteer Verwijder > Ja.‍
Gegevens draadloos verzenden en
ontvangen
Voor het draadloos uitwisselen van gegevens moet uw toestel
zich bevinden binnen een afstand van 3 m (10 ft.‍) van een
ander compatibel Garmin toestel.‍
Uw toestel kan gegevens verzenden of ontvangen wanneer het
is verbonden met een ander compatibel toestel.‍ U kunt viapunten, geocaches, routes en sporen draadloos uitwisselen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Gegevens delen >
Toestel naar toestel.‍
3 Selecteer Verzenden of Ontvangen.‍
4 Volg de instructies op het scherm.‍
Garmin Adventures
U kunt avonturen maken om uw tochten te delen met familie,
vrienden en de Garmin community.‍ U kunt items die bij elkaar
horen groeperen als een avontuur.‍ U kunt bijvoorbeeld een
avontuur maken van een wandeltocht.‍ Een avontuur kan
bijvoorbeeld bestaan uit het spoorlog, de foto's en de
geocaches van de tocht.‍ Gebruik BaseCamp™ om uw
avonturen te maken en te beheren.‍ Ga voor meer informatie
naar http:​/‍​/‍adventures​.garmin​.com.‍
Navigatie
U kunt navigeren naar een route, spoor, via-punt, geocache of
locatie die op het toestel is opgeslagen.‍ Voor de navigatie kunt
u gebruikmaken van de kaart of het kompas.‍
Navigeren naar een bestemming
U kunt naar via-punten, sporen, routes, geocaches, nuttige
punten en GPS-coördinaten navigeren.‍ U kunt ook navigeren
met behulp van TracBack® of Peil en ga.‍
1 Selecteer START > Navigeren.‍
2 Selecteer een type bestemming.‍
3 Volg de instructies op het scherm om een bestemming te
selecteren.‍
Het toestel geeft informatie over uw volgende via-punt weer.‍
3
4 Selecteer UP of DOWN om extra gegevenspagina's voor
navigatie weer te geven (Gegevenspagina's bekijken).‍
Navigeren met Peil en ga
U kunt het toestel op een object in de verte richten, bijvoorbeeld
een watertoren, de richting vergrendelen en dan naar het object
navigeren.‍
1 Selecteer START > Navigeren > Peil en ga.‍
2 Wijs met de bovenste markering op de ring naar een object.‍
3 Selecteer START > Stel koers in.‍
4 Navigeren met behulp van het kompas (Navigeren met
behulp van het kompas).‍
5 Selecteer DOWN om de kaart te bekijken (optioneel).‍
Kompas
Het toestel is voorzien van een kompas met drie assen en
automatische kalibratie.‍ De kompasfuncties en -weergave
veranderen op basis van uw activiteit, of GPS is ingeschakeld
en of u naar een bestemming navigeert.‍ U kunt de
kompasinstellingen (Kompasinstellingen) handmatig wijzigen.‍
Navigeren met behulp van het kompas
U kunt het kompas gebruiken om naar uw volgende via-punt te
navigeren.‍
1 Selecteer tijdens het navigeren DOWN om de kompaspagina
te bekijken.‍
De twee streepjes aan de rand van het scherm dienen als
peilingswijzer die de richting aangeeft naar uw volgende viapunt.‍
2 Richt de gekleurde markering boven het toestelscherm in de
richting waarin u kijkt.‍
De markering geeft uw voorliggende koers of uw reisrichting
aan.‍
3 Zorg ervoor dat de peilingswijzer en de gekleurde markering
op het toestel zijn uitgelijnd.‍
4 Reis in die richting tot u uw bestemming hebt bereikt.‍
Kaart
geeft uw positie op de kaart aan.‍ Terwijl u zich verplaatst,
verplaatst het pictogram zich ook en laat het een spoorlog (een
spoor) achter.‍ Via-puntnamen en -symbolen worden
weergegeven op de kaart.‍ Als u naar een bestemming
navigeert, wordt de route met een lijn op de kaart gemarkeerd.‍
• Kaartnavigatie (Schuiven en zoomen op de kaart)
• Kaartinstellingen (Kaartinstellingen)
Schuiven en zoomen op de kaart
1 Selecteer tijdens het navigeren UP om de kaart te bekijken.‍
2 Houd MENU ingedrukt.‍
3 Selecteer Pan/Zoom.‍
4 Selecteer een optie:
• Selecteer START om te schakelen tussen naar boven en
naar beneden schuiven, naar links en naar rechts
schuiven, of zoomen.‍
• Selecteer UP en DOWN om op de kaart te schuiven of te
zoomen.‍
• Selecteer BACK om af te sluiten.‍
Navigeren naar uw vertrekpunt
U kunt terugnavigeren naar het vertrekpunt van uw spoor of
activiteit op de afgelegde route.‍ Deze functie is alleen
beschikbaar voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt.‍
Selecteer STOP > TracBack tijdens een activiteit.‍
4
Uw huidige locatie À, te volgen spoor Á en eindpunt Â
worden op de kaart weergegeven.‍
Hoogtemeter en barometer
Het toestel is uitgerust met een ingebouwde hoogtemeter en
barometer.‍ Het toestel verzamelt voortdurend gegevens met de
hoogtemeter en de barometer, ook in de lage-energiemodus.‍
Op de hoogtemeter wordt uw geschatte hoogte weergegeven
op basis van luchtdrukverschillen.‍ Op de barometer worden
gegevens over omgevingsluchtdruk weergegeven op basis van
de vaste hoogte waarop de hoogtemeter voor het laatst is
gekalibreerd (Hoogtemeterinstellingen).‍
Een Man-over-boord-locatie markeren en de
navigatie ernaartoe starten
U kunt een Man-over-boord-locatie (MOB) opslaan en de
navigatie naar dat punt automatisch starten.‍
TIP: U kunt de functie voor het ingedrukt houden van de knop
DOWN aanpassen om snel toegang te krijgen tot de MOBfunctie (De sneltoets aanpassen).‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Extra > MOB.‍
Geocaches
Geocaches zijn een soort 'verborgen schatten'.‍ Geocaching is
het opsporen van 'verborgen schatten' met GPS-coördinaten
die online worden gezet door degenen die de geocaches
hebben verborgen.‍
Geocaches downloaden
1
2
3
4
5
Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.‍
Ga naar www.garmin.com/‍geocaching.‍
Maak, indien nodig, een account.‍
Meld u aan.‍
Volg de instructies op het scherm om geocaches te zoeken
en naar uw toestel te downloaden.‍
Naar een geocache navigeren
Voordat u kunt navigeren naar een geocache, moet u een
geocache downloaden op het toestel.‍ Ga naar www.garmin.com
/‍geocaching voor meer informatie.‍
Navigeren naar een geocache is vergelijkbaar met het
navigeren naar elke willekeurige andere locatie (Navigeren naar
een bestemming).‍
De poging loggen
Nadat u hebt geprobeerd een geocache te vinden, kunt u de
resultaten loggen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Gebruikersgegevens > Geocache > Logpoging.‍
3 Selecteer Gevonden, Niet gevonden of Niet geprobeerd.‍
4 Selecteer een optie:
• Als u wilt navigeren naar de geocache die zich het dichtst
bij u in de buurt bevindt, selecteert u Zoek volgende.‍
Geocaches
• Selecteer OK als u het loggen wilt beëindigen.‍
Op de schermen worden de tijd, afgelegde afstand,
maximumsnelheid, gemiddelde snelheid en totale daling
weergegeven.‍
chirp™
Een chirp is een klein Garmin accessoire dat wordt
geprogrammeerd en in een geocache wordt achtergelaten.‍ U
kunt uw toestel gebruiken om een chirp te vinden in een
geocache.‍ Raadpleeg voor meer informatie over de chirp de
chirp gebruikershandleiding op www.garmin.com.‍
Een geocache met een chirp toestel zoeken
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > chirp.‍
3 Selecteer START > Navigeren > Geocache.‍
4 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
5 Selecteer een geocache en selecteer chirp om chirp details
weer te geven terwijl u navigeert.‍
6 Selecteer Ga en navigeer naar de geocache (Navigeren naar
een bestemming).‍
Wanneer u op 10 m (33 ft.‍) afstand van de geocache met het
chirp toestel bent, verschijnt er een melding.‍
Activiteiten
Uw toestel kan worden gebruikt voor een groot aantal
verschillende buiten-, sport- en fitnessactiviteiten.‍ Wanneer u
een activiteit start, worden de sensorgegevens van uw activiteit
weergegeven en vastgelegd op uw toestel.‍ U kunt activiteiten
opslaan en delen met de Garmin Connect™ community.‍
Afhankelijk van uw activiteit, functioneert het toestel anders.‍
Gegevenspagina's, opgeslagen gegevens en menuopties
kunnen bijvoorbeeld anders worden weergegeven op basis van
uw activiteit.‍
Skiën
Skiën of snowboarden
Voordat u gaat skiën of snowboarden, moet u ervoor zorgen dat
het toestel volledig is opgeladen (Het toestel opladen).‍
1 Selecteer START > Skiën-boarden.‍
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
3 Selecteer START om de timer te starten.‍
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart.‍
4 Start de activiteit.‍
De functie Automatische afdaling is standaard ingeschakeld.‍
Bij deze functie worden nieuwe afdalingen automatisch
geregistreerd op basis van uw bewegingen.‍
De Auto Pause® functie is standaard ingeschakeld (Gebruik
van Auto Pause).‍ De timer wordt gepauzeerd wanneer u niet
meer afdaalt en wanneer u in de skilift stapt.‍
5 Vervolg zo nodig de afdaling om de timer weer te starten.‍
6 Selecteer STOP > Sla op nadat u uw activiteit hebt voltooid.‍
Uw afdalingen weergeven
Uw toestel legt de gegevens over elke afdaling vast.‍ U kunt de
gegevens over de afdaling bekijken op het pauzescherm of
terwijl de timer loopt.‍
1 Start een ski- of snowboardactiviteit.‍
2 Houd MENU ingedrukt.‍
3 Selecteer Bekijk afdalingen.‍
4 Selecteer UP en DOWN om details over uw laatste afdaling,
over uw huidige afdaling of over al uw afdalingen te bekijken.‍
Activiteiten
Hiken
Hiken
Voordat u een trektocht gaat maken, moet u ervoor zorgen dat
het toestel volledig is opgeladen (Het toestel opladen).‍
1 Selecteer START > Hiken.‍
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
3 Start uw trektocht.‍
Het toestel legt een spoor vast terwijl u een trektocht maakt.‍
4 Selecteer STOP > Hervat later als u wilt gaan rusten of het
toestel wilt pauzeren.‍
Het apparaat slaat de status van uw trektocht op en activeert
de lage energieverbruiksmodus.‍
5 Selecteer START > Hervatom de trektocht te hervatten.‍
6 Selecteer STOP > Sla op nadat u uw trektocht hebt voltooid.‍
Hardlopen
Hardlopen
Voordat u gaat hardlopen, moet u ervoor zorgen dat het toestel
volledig is opgeladen (Het toestel opladen).‍ Voordat u een
ANT‍+ sensor kunt gebruiken voor een hardloopsessie, moet de
sensor zijn gekoppeld aan uw toestel (ANT‍+ sensors koppelen).‍
1 Bevestig uw ANT‍+ sensors, zoals een voetsensor of
hartslagmeter (optioneel).‍
2 Selecteer START > Ren.‍
3 Selecteer een optie:
• Als u gekoppelde ANT‍+ sensors wilt gebruiken, wacht u
totdat het toestel en de sensors zijn verbonden.‍
• Als u het zoeken naar ANT‍+ sensors wilt overslaan,
selecteert u Sla over.‍
4 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
gevonden.‍
Het timerscherm wordt weergegeven.‍
5
6
7
8
Selecteer START om de timer te starten.‍
Ga hardlopen.‍
Selecteer LAP om ronden vast te leggen (optioneel).‍
Selecteer UP en DOWN om extra gegevenspagina's weer te
geven (optioneel).‍
9 Nadat u klaar bent met hardlopen, selecteert u STOP > Sla
op om de hardloopsessie op te slaan.‍
Er verschijnt een overzicht.‍
Fietsen
Een rit maken
Voordat u gaat fietsen, moet u ervoor zorgen dat het toestel
volledig is opgeladen (Het toestel opladen).‍ Voordat u een
ANT‍+ sensor kunt gebruiken voor een rit, moet de sensor zijn
gekoppeld aan uw toestel (ANT‍+ sensors koppelen).‍
5
1 Bevestig uw ANT‍+ sensors, zoals een hartslagmeter
2
3
4
5
6
7
8
(optioneel).‍
Selecteer START > Fietsen.‍
Selecteer een optie:
• Als u gekoppelde ANT‍+ sensors wilt gebruiken, wacht u
totdat het toestel en de sensors zijn verbonden.‍
• Als u het zoeken naar ANT‍+ sensors wilt overslaan,
selecteert u Sla over.‍
Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
gevonden.‍
Selecteer START om de timer te starten.‍
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart.‍
Start met fietsen.‍
Selecteer UP en DOWN om extra gegevenspagina's weer te
geven (optioneel).‍
Selecteer STOP > Sla op nadat u uw rit hebt voltooid.‍
Zwemmen
KENNISGEVING
Het toestel is uitsluitend bedoeld voor zwemmen aan de
oppervlakte.‍ Duiken met het toestel kan schade aan het toestel
veroorzaken en leidt ertoe dat de garantie komt te vervallen.‍
OPMERKING: Het toestel kan geen hartslag vastleggen tijdens
het zwemmen.‍
Zwemmen in het zwembad
Voordat u gaat zwemmen, moet u ervoor zorgen dat het toestel
volledig is opgeladen (Het toestel opladen).‍
1 Selecteer START > Zwemmen > Zwembad.‍
2 Selecteer de grootte van uw bad of voer een aangepaste
grootte in.‍
3 Selecteer START om de timer te starten.‍
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart.‍
4 Begin met zwemmen.‍
Het toestel legt automatisch de zwemintervallen en de banen
vast.‍
5 Selecteer UP en DOWN om extra gegevenspagina's weer te
geven (optioneel).‍
6 Als u rust, selecteer dan LAP om de timer te pauzeren.‍
7 Selecteer LAP om de timer weer te starten.‍
8 Selecteer STOP > Sla op nadat u uw zwemsessie hebt
voltooid.‍
Zwemmen in open water
Voordat u gaat zwemmen, moet u ervoor zorgen dat het toestel
volledig is opgeladen (Het toestel opladen).‍
1 Selecteer START > Zwemmen > Open water.‍
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
3 Selecteer START om de timer te starten.‍
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart.‍
4 Beginnen met zwemmen.‍
5 Selecteer LAP om een interval vast te leggen (optioneel).‍
6 Selecteer UP en DOWN om extra gegevenspagina's weer te
geven (optioneel).‍
7 Selecteer STOP > Sla op nadat u uw zwemsessie hebt
voltooid.‍
Zwemtermen
Interval: Een of meer banen.‍ Een nieuwe interval begint na een
rustperiode.‍
Slaglengte: Elke keer dat uw arm waaraan het toestel is
bevestigd een volledige cyclus voltooid, wordt er een slag
geteld.‍
Swolf: Uw swolfscore is de som van de tijd voor één baan plus
het aantal slagen voor die baan.‍ Bijvoorbeeld 30 seconden
plus 15 slagen levert een swolfscore van 45 op.‍ Swolf is een
meeteenheid voor zwemefficiency en, net als bij golf, is een
lage score beter.‍
Multisport
Triatleten, duatleten en alle andere beoefenaren van
gecombineerde sporten kunnen de modus voor
multisportactiviteit gebruiken.‍ Gedurende een multisportactiviteit
kunt u schakelen tussen activiteiten en uw totale tijd en afstand
bekijken.‍ U kunt tijdens de multisportactiviteit bijvoorbeeld
overschakelen van fietsen naar hardlopen, en de totale tijd en
afstand voor fietsen en hardlopen bekijken.‍
U kunt een multisportactiviteit aanpassen of de
standaardinstellingen voor multisportactiviteiten gebruiken voor
een standaardtriatlon.‍
Een multisportactiviteit starten
1 Selecteer START > Multisport > START.‍
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
3 Selecteer START om de timer te starten.‍
4
5
6
7
8
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart.‍
Start uw eerste activiteit.‍
Selecteer LAP om over te gaan naar de volgende activiteit.‍
Als u overgangen hebt ingeschakeld, dan wordt de
overgangstijd afzonderlijk van de duur van de activiteit
vastgelegd.‍
Selecteer indien nodig LAP om de volgende activiteit te
starten.‍
Selecteer UP en DOWN om extra gegevenspagina's weer te
geven (optioneel).‍
Selecteer STOP > Sla op nadat u uw laatste activiteit hebt
voltooid.‍
Een multisportactiviteit bewerken
1 Selecteer START > Multisport > DOWN.‍
2 Selecteer een activiteit.‍
3 Herhaal stap 2 tot de multisportactiviteit is voltooid.‍
4 Selecteer OK.‍
5 Selecteer Ja om overgangen in te schakelen of Nee om
overgangen uit te schakelen.‍
Als u overgangen hebt ingeschakeld, dan wordt de
overgangstijd afzonderlijk van de duur van de activiteit
vastgelegd.‍
Workouts
U kunt aangepaste workouts maken met doelen voor elke
workoutstap en voor verschillende afstanden, tijden en
calorieën.‍ U kunt workouts maken met Garmin Connect of een
trainingsplan selecteren met ingebouwde workouts van Garmin
Connect en deze overzetten naar uw toestel.‍
U kunt workouts plannen met behulp van Garmin Connect.‍ U
kunt workouts van tevoren plannen en ze opslaan in het toestel.‍
Een workout via internet volgen
Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect,
moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
Connect).‍
Baan: Eén keer de lengte van het zwembad.‍
6
Activiteiten
1
2
3
4
Verbind het toestel met uw computer.‍
Ga naar www.garminconnect.com/‍workouts.‍
Maak een workout en sla deze op.‍‍
Selecteer Verzend naar toestel en volg de instructies op het
scherm.‍‍
5 Koppel het toestel los.‍
Een workout beginnen
Voordat u een workout kunt beginnen, moet u een workout
downloaden van Garmin Connect.‍
1 Selecteer START > Workout.‍‍
2 Selecteer een workout.‍
3 Selecteer indien nodig een activiteittype.‍
4 Selecteer START.‍
Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende
stappen van de workout, het doel (optioneel) en de huidige
workoutgegevens weer.‍
Binnenactiviteiten
Het fēnix 2 toestel kan worden gebruikt voor training
binnenshuis, zoals hardlopen op een binnenbaan of fietsen op
een hometrainer.‍
Bij binnenactiviteiten wordt GPS uitgeschakeld.‍ Als rennen met
GPS is uitgeschakeld, worden snelheid, afstand en cadans
berekend met behulp van de versnellingsmeter in het toestel.‍
De versnellingsmeter voert automatisch een kalibratie uit.‍ De
nauwkeurigheid van de snelheid-, afstand- en cadansgegevens
verbetert na een aantal hardloopsessies in de buitenlucht met
behulp van GPS.‍
Een binnenactiviteit starten
1 Select START > Binnen.‍
2 Selecteer een activiteit.‍
3 Wacht totdat het toestel een verbinding heeft gemaakt met
uw ANT‍+ sensors.‍
4 Selecteer START om de timer te starten.‍
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart.‍
5 Start de activiteit.‍
Werken met de geschiedenis
De geschiedenis bevat voorgaande activiteiten die u op het
toestel hebt opgeslagen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Geschiedenis.‍
3 Blader omhoog en omlaag om uw opgeslagen activiteiten
weer te geven.‍
4 Selecteer een activiteit.‍
5 Selecteer een optie:
• Selecteer Ga om over de route te navigeren die u voor de
activiteit hebt afgelegd.‍
• Selecteer Details om extra informatie over de activiteit
weer te geven.‍
• Selecteer Bekijk kaart om de activiteit op de kaart weer
te geven.‍
• Selecteer TracBack om in omgekeerde volgorde over de
route te navigeren die u voor de activiteit hebt afgelegd.‍
• Selecteer Opslaan als spoor (Een spoor maken op basis
van een opgeslagen activiteit) om de activiteit als een
spoor voor navigatie op te slaan.‍
• Selecteer Verwijder om de geselecteerde activiteit te
verwijderen.‍
Training
Training
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.‍
Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen.‍ Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
meer.‍ Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/‍start.‍
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf
wilt.‍
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, VO2 max.‍,
hardloopdynamiek, een bovenaanzicht van de kaart, tempoen snelheidsgrafieken, en instelbare rapporten.‍
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een
optioneel accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.‍
Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
een van de dagelijkse trainingsplannen laden.‍
Uw activiteiten uitwisselen: U kunt contact houden met
vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar
uw activiteiten plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.‍
Uw gebruikersprofiel instellen
U kunt uw persoonlijke gegevens instellen, zoals geslacht,
geboortejaar, lengte, gewicht en hartslagzone (Uw
hartslagzones instellen).‍ Het toestel gebruikt deze informatie
om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Gebruikersprofiel.‍
3 Selecteer een optie.‍
Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
te passen.‍
• Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
training.‍
• Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.‍
• Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.‍
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
van hartslagzones) gebruiken om de beste hartslagzone te
bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.‍
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
rekenmachines die beschikbaar zijn op internet.‍ Bij sommige
sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
maximale hartslag te meten.‍ De standaard maximale hartslag is
220 min uw leeftijd.‍
7
Hartslagzones
Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
verbeteren.‍ Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
hartslagen per minuut.‍ De vijf algemeen geaccepteerde
hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
oplopende intensiteit.‍ Over het algemeen worden hartslagzones
berekend op basis van de percentages van uw maximale
hartslag.‍
Uw hartslagzones instellen
Voordat het toestel uw hartslagzones kan vaststellen, moet u
een fitness-gebruikersprofiel instellen (Uw gebruikersprofiel
instellen).‍
U kunt de hartslagzones handmatig aanpassen op basis van uw
fitnessdoelstellingen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Hartslag > HS-zones.‍
3 Voer de maximale en minimale hartslag in voor zone 5.‍
4 Voer uw minimale hartslag in voor zones 4 tot en met 1.‍
De maximale hartslag voor iedere zone wordt gebaseerd op
de minimale hartslag van de vorige zone.‍ Als u dus 167
invoert als minimale hartslag voor zone 5, gebruikt het
toestel 166 als maximale hartslag voor zone 4.‍
Berekeningen van hartslagzones
Zone % van
maximale
hartslag
Waargenomen
inspanning
1
Ontspannen,
Aerobische training voor
comfortabel tempo, beginners, verlaagt het
regelmatige
stressniveau
ademhaling
50–60%
Voordelen
2
60–70%
Comfortabel
Standaardcardiovasculaire
tempo, iets diepere training; korte herstelperiode
ademhaling,
gesprek voeren is
mogelijk
3
70–80%
Gematigd tempo,
Verbeterde aerobische
gesprek voeren iets capaciteit, optimale
lastiger
cardiovasculaire training
4
80–90%
Hoog tempo en
enigszins
oncomfortabel;
zware ademhaling
Verbeterde anaerobische
capaciteit en drempel, hogere
snelheid
5
90–100%
Sprinttempo, kan
niet lang worden
volgehouden;
ademhaling zwaar
Anaerobisch en musculair
uithoudingsvermogen; meer
kracht
Over ervaren sporters
en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder
heeft.‍
Hardloopdynamiek
U kunt uw compatibele fēnix 2 toestel gekoppeld met het
HRM‍-‍Run™ accessoire gebruiken voor real-time feedback over
uw hardloopvorm.‍ Als bij uw fēnix 2 toestel het HRM‍-‍Run
accessoire is meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.‍
Het HRM‍-‍Run accessoire heeft een versnellingsmeter in de
module die bewegingen van het bovenlichaam meet voor het
berekenen van gegevens zoals cadans, verticale oscillatie en
grondcontacttijd.‍
OPMERKING: Het HRM‍-‍Run accessoire is compatibel met
verschillende ANT‍+ fitnessproducten en kan, indien gekoppeld,
hartslaggegevens weergeven.‍ De functies voor
hardloopdynamiek zijn alleen beschikbaar op bepaalde Garmin
toestellen.‍
Cadans: Cadans is het aantal stappen per minuut.‍ Het totaal
aantal stappen wordt weergegeven (links en rechts samen).‍
Verticale oscillatie: Verticale oscillatie is de op-enneerbeweging tijdens het hardlopen.‍ Hiermee wordt de
verticale beweging van uw bovenlichaam weergegeven,
gemeten in centimeters voor iedere stap.‍
Grondcontacttijd: Grondcontacttijd is de hoeveelheid tijd voor
iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de
grond.‍ De tijd wordt gemeten in milliseconden.‍
OPMERKING: Grondcontacttijd is niet beschikbaar wanneer
u wandelt.‍
Trainen met hardloopdynamiek
Voordat u hardloopdynamiek kunt bekijken, moet u het
HRM‍-‍Run accessoire omdoen en koppelen met uw toestel
(ANT‍+ sensors koppelen).‍ Als bij uw fēnix 2 toestel het
HRM‍-‍Run accessoire is meegeleverd, dan zijn de toestellen al
gekoppeld.‍
Als u een HRM‍-‍Run accessoire koppelt met uw toestel, is de
pagina met hardloopdynamiekgegevens zichtbaar tijdens het
hardlopen.‍
1 Hardlopen met een HRM‍-‍Run sensor (Hardlopen).‍
2 Selecteer DOWN om naar de pagina met
hardloopdynamiekgegevens te bladeren om uw gegevens te
bekijken.‍
De primaire meetwaarde wordt weergegeven in het bovenste
veld op de gegevenspagina.‍ De positie van de meter komt
overeen met de primaire meetwaarde.‍
3 Houd MENU ingedrukt en selecteer het veld dat u wilt
weergeven als primaire meetwaarde (optioneel).‍
Een ervaren sporter is een persoon die een groot aantal jaren
intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures)
Hardloopdynamiekgegevens en meters
Het hardloopdynamiekscherm toont een meter voor een primaire meetwaarde.‍ U kunt cadans, verticale oscillatie of grondcontacttijd
als de primaire meetwaarde instellen.‍ De meter zet uw hardloopdynamiekgegevens af tegen de gegevens van andere hardlopers.‍
De zones zijn gebaseerd op percentielen.‍
Garmin heeft gegevens verzameld van hardlopers met verschillende ervaringsniveaus.‍ De gegevenswaarden in zones vier en vijf
kenmerken de onervaren of langzamere hardlopers.‍ De gegevenswaarden in zones een, twee en drie kenmerken de meer ervaren
of snellere hardlopers.‍ Onervaren hardlopers hebben over het algemeen een langere grondcontacttijd, hogere verticale oscillatie en
een lagere cadans dan ervaren hardlopers.‍ Grotere hardlopers hebben echter meestal een iets lagere cadans en een iets hogere
verticale oscillatie.‍ Ga naar www.garmin.com voor meer informatie over hardloopdynamiek.‍ Voor aanvullende inzichten en
interpretaties van hardloopdynamiekgegevens kunt u toonaangevende hardlooppublicaties en -websites raadplegen.‍
8
Training
Zone
À
Á
Â
Ã
Ä
Percentiel in zone
Cadansbereik
Bereik verticale oscillatie
Bereik grondcontacttijd
>95
>185 spm
<6,7 cm
<208 ms
70–95
174–185 spm
6,7–8,3 cm
208–240 ms
30–69
163–173 spm
8,4–10,0 cm
241–272 ms
5–29
151–162 spm
10,1–11,8 cm
273–305 ms
<5
<151 spm
>11,8 cm
>305 ms
Tips voor ontbrekende hardloopdynamiekgegevens
Als de hardloopdynamiekgegevens niet worden weergegeven,
kunt u deze tips proberen.‍
• Zorg ervoor dat u beschikt over het HRM‍-‍Run accessoire.‍
Op de voorzijde van het HRM‍-‍Run accessoire staat .‍
• Koppel het HRM‍-‍Run accessoire met uw fēnix 2 volgens de
instructies.‍
• Als de hardloopdynamiekgegevens in nullen worden
weergegeven, controleer dan of de HRM‍-‍Run module met de
juiste zijde naar boven wordt gedragen.‍
OPMERKING: De grondcontacttijd wordt alleen
weergegeven tijdens het hardlopen.‍ Deze kan niet worden
berekend tijdens het wandelen.‍
OPMERKING: In eerste instantie lijken de voorspellingen
mogelijk onnauwkeurig.‍ U moet het toestel een aantal keer
gebruiken zodat het uw hardloopprestaties leert begrijpen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer VO2 max.‍
Op het scherm VO2 max.‍ wordt uw schatting van VO2 max.‍
als getal en positie op de balk weergegeven.‍
Over geschat VO2 max.‍
U kunt uw Garmin toestel gekoppeld met de hartslagmeter
gebruiken voor weergave van uw geschat VO2 max.‍ VO2 max.‍
is het maximale zuurstofvolume (in milliliters) dat u kunt
verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens
maximale inspanning.‍ In eenvoudige bewoordingen: VO2 max.‍
is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw
fitnessniveau.‍ Waarden voor geschat VO2 max.‍ worden
geleverd en ondersteund door Firstbeat® Technologies Ltd.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Geschat VO2 max.‍ weergeven
Voortreffelijk
Uitstekend
Goed
Redelijk
Slecht
Gegevens over en analyse van VO2 max.‍ worden geleverd
met toestemming van The Cooper Institute®.‍ Raadpleeg de
appendix (Standaardwaarden VO2 Max.‍), en ga naar
www.CooperInstitute.org voor meer informatie.‍
Voordat u uw geschat VO2 max.‍ kunt weergeven, moet u de
hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw fēnix 2 toestel
(ANT‍+ sensors koppelen) en ten minste 10 minuten hardlopen.‍
Stel uw gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel instellen) en
maximale hartslag (Uw hartslagzones instellen) in voor de
meest nauwkeurige schatting.‍
Standaardwaarden VO2 Max.‍
In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max.‍ op basis van leeftijd en geslacht.‍
Mannen
Percentiel
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Voortreffelijk
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Uitstekend
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Goed
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Redelijk
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slecht
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Vrouwen
Percentiel
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Voortreffelijk
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Uitstekend
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Goed
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Redelijk
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slecht
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Training
9
Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute.‍ Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.‍
Training Effect technologie wordt geleverd en ondersteund door
Hersteladvies
Firstbeat Technologies Ltd.‍ Ga voor meer informatie naar U kunt uw Garmin toestel gekoppeld met de hartslagmeter
www.firstbeattechnologies.com.‍
gebruiken om de tijd weer te geven die resteert voordat u
volledig bent hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve
workout.‍ De functie hersteladvies bevat hersteltijd en
herstelcontrole.‍ Hersteladviestechnologie wordt geleverd en
ondersteund door Firstbeat Technologies Ltd.‍
Herstelcontrole: De herstelcontrole biedt een real-time
indicatie van uw herstelstatus tijdens de eerste minuten van
een hardloopsessie.‍
Hersteltijd: De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een
hardloopsessie.‍ De tijd loopt af naar het optimale moment
voor een nieuwe intensieve workout.‍
Hersteladvies inschakelen
Voordat u hersteladvies kunt gebruiken, moet u een
hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw toestel (ANT‍+
sensors koppelen).‍ Als de hartslagmeter is meegeleverd met
uw fēnix 2, zijn de toestellen al gekoppeld.‍ Stel uw
gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel instellen) en maximale
hartslag (Uw hartslagzones instellen) in voor de meest
nauwkeurige schatting.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Hersteladvies > Schakel in.‍
3 Ga hardlopen.‍
Tijdens de eerste minuten van uw hardloopsessie wordt er
een herstelcontrole weergegeven die een real-time indicatie
biedt van uw herstelstatus.‍
4 Selecteer na het hardlopen Sla op.‍
De hersteltijd wordt weergegeven.‍ De hersteltijd is maximaal
vier dagen, en minimaal zes uur.‍
Uw hersteltijd weergeven
Voordat u uw hersteltijd kunt weergeven, moet u hersteladvies
inschakelen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Hersteladvies.‍
De hersteltijd wordt weergegeven.‍ De hersteltijd is maximaal
vier dagen, en minimaal zes uur.‍
Training Effect
Training Effect meet de gevolgen van een activiteit op uw
aerobische conditie.‍ Training Effect neemt tijdens de activiteit
toe.‍ Naarmate de activiteit vordert, neemt de waarde voor
Training Effect toe, zodat u kunt zien hoe de activiteit uw
conditie heeft verbeterd.‍ Training Effect wordt berekend op
basis van de gegevens in uw gebruikersprofiel, uw hartslag en
de duur en intensiteit van de activiteit.‍
Het is belangrijk dat u weet dat uw Training Effect waarden (1,0
– 5,0) tijdens de eerste hardloopsessies ongewoon hoog
kunnen lijken.‍ Er zijn meerdere activiteiten nodig voordat het
toestel uw aerobische conditie kan vaststellen.‍
Training
Effect
Beschrijving
1,0–1,9
Ondersteunt het herstel (korte activiteiten).‍ Verbetert
uw uithoudingsvermogen bij langdurige activiteiten
(meer dan 40 minuten).‍
2,0–2,9
Handhaaft uw aerobische conditie.‍
3,0–3,9
Verbetert uw aerobische conditie indien herhaald als
onderdeel van uw wekelijks trainingsprogramma.‍
4,0–4,9
Verbetert uw aerobische conditie sterk bij herhaling 1–
2 keer per week en een toereikende hersteltijd.‍
5,0
Veroorzaakt tijdelijke overbelasting en sterke
verbetering.‍ Train uiterst voorzichtig tot dit getal.‍
Vereist extra dagen voor herstel.‍
10
Voorspelde racetijden weergeven
Voordat u uw voorspelde racetijden kunt weergeven, moet u de
hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw toestel (ANT‍+
sensors koppelen).‍ Als uw fēnix 2 is afgeleverd met een
hartslagmeter, zijn de toestellen al gekoppeld.‍ Stel voor de
meest nauwkeurige schattingen uw gebruikersprofiel (Uw
gebruikersprofiel instellen) en uw maximale hartslag (Uw
hartslagzones instellen) in.‍
Uw toestel gebruikt uw geschat VO2 max.‍ (Over geschat VO2
max.‍) en informatie uit publicaties om uw racetijden te
voorspellen op basis van uw huidige conditie.‍ Deze voorspelling
gaat er ook van uit dat u de juiste training voor de race hebt
voltooid.‍
OPMERKING: In eerste instantie lijken de voorspellingen
mogelijk onnauwkeurig.‍ U moet het toestel een aantal keer
gebruiken zodat het uw hardloopprestaties leert begrijpen.‍
1 Doe uw hartslagmeter om en ga hardlopen.‍
2 Houd MENU ingedrukt.‍
3 Selecteer VO2 max.‍
4 Selecteer DOWN om het scherm met voorspelde racetijden
weer te geven.‍
U ontvangt voorspelde racetijden voor 5 km, 10 km, halve
marathon en marathon.‍
Gebruik van Virtual Partner®
Uw Virtual Partner is een trainingshulpmiddel dat u helpt bij het
bereiken van uw trainingsdoelen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Activiteit.‍
3 Selecteer een activiteit.‍
Virtual Partner is niet beschikbaar voor alle activiteiten.‍
4 Selecteer Virtual Partner.‍
5 Selecteer Stel tempo in of Stel snelheid in.‍
6 Begin uw activiteit.‍
7 Selecteer UP of DOWN om naar het Virtual Partner scherm
te bladeren en te zien wie er aan kop ligt.‍
Toepassingen
Klok
Het alarm instellen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Klok > Wekker > Alarm toevoegen.‍
3 Selecteer START, UP en DOWN om de tijd in te stellen.‍
4 Selecteer Eenmaal, Dagelijks of Werkdagen.‍
Het alarmsignaal wijzigen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Algemeen > Geluiden > Wekker.‍
3 Selecteer Toon, Trillen, Toon en trilsignaal of Alleen
bericht.‍
De afteltimer instellen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Klok > Timer.‍
3 Selecteer START, UP en DOWN om de tijd in te stellen.‍
Toepassingen
4 Selecteer zo nodig Melding en selecteer vervolgens een
type melding.‍
5 Selecteer Start.‍
De stopwatch gebruiken
1 Houd START ingedrukt.‍
2 Selecteer Klok > Stopwatch.‍
3 Selecteer Start.‍
Uw eigen tijdzone toevoegen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Klok > Alternatieve zones > Zone toevoegen.‍
3 Kies een tijdzone.‍
De gegevenspagina Alternatieve zones wordt automatisch
ingeschakeld (Gegevenspagina's).‍
Een aangepaste tijdzone wijzigen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Klok > Alternatieve zones.‍
3 Selecteer een tijdzone.‍
4 Selecteer een optie:
• U kunt de tijdzone wijzigen door Wijzig zone te
selecteren.‍
• U kunt de naam van de tijdzone wijzigen door Wijzig
label te selecteren.‍
De oppervlakte van een gebied berekenen
Voordat u de oppervlakte van een gebied kunt berekenen, moet
u eerst satellietsignalen ontvangen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Extra > Oppervlakteberekening.‍
3 Loop rond het gebied.‍
4 Selecteer STOP om de oppervlakte te berekenen.‍
5 Selecteer een optie:
• Selecteer Sla spoor op, voer een naam in en selecteer
OK.‍
• Selecteer Wijzig eenheden om de oppervlakte-eenheden
om te rekenen naar een andere maateenheid.‍
• Selecteer BACK om af te sluiten zonder op te slaan.‍
De almanakgegevens weergeven
U kunt almanakgegevens over de zon en de maan en de beste
tijden voor jagen en vissen weergeven.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer een optie:
• Als u gegevens over de opkomst en ondergang van de
zon en de maan wilt weergeven, selecteert u Extra > Zon
en maan.‍
• Als u de beste tijden voor jagen en vissen wilt weergeven,
selecteert u Extra > Vis en jaag.‍
3 Selecteer zo nodig UP of DOWN om een andere dag weer te
geven.‍
VIRB afstandsbediening
Met de VIRB™ afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera
op afstand bedienen.‍ Ga naar www.garmin.com/‍VIRB om een
VIRB actiecamera te kopen.‍
Een VIRB actiecamera bedienen
Voordat u de functie VIRB afstandsbediening kunt gebruiken,
moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB
camera inschakelen.‍ Raadpleeg de VIRB Series Owner's
Manual voor meer informatie.‍
Uw toestel aanpassen
1
2
3
4
Schakel uw VIRB camera in.‍
Houd op uw fēnix 2 toestel MENU ingedrukt.‍
Selecteer VIRB afstandsbediening.‍
Wacht totdat het toestel verbinding maakt met uw VIRB
camera.‍
5 Selecteer een optie:
• Selecteer START om een video-opname te starten.‍
De opnametijd verschijnt op het fēnix 2 scherm.‍
• Selecteer DOWN om een video-opname te stoppen.‍
• Selecteer UP om een foto te maken.‍
Uw toestel aanpassen
Activiteitinstellingen
Door deze instellingen kunt u iedere activiteit aanpassen op
basis van uw behoeften.‍‍ U kunt bijv.‍ gegevenspagina's
aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties
inschakelen.‍‍ Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle
activiteitstypen.‍
Houd MENU ingedrukt, selecteer Instellingen > Activiteit, en
selecteer een activiteit.‍
Gegevenspagina's: Hiermee kunt u gegevenspagina's
weergeven of verbergen voor de geselecteerde activiteit (De
gegevenspagina's aanpassen).‍
Alarmen: Hiermee kunnen de trainings- of
navigatiewaarschuwingen voor de geselecteerde activiteit
worden ingesteld.‍
Auto Lap: Hiermee kunnen de opties voor de Auto Lap functie
worden ingesteld (Auto Lap®).‍
Automatische afdaling: Hiermee kan het toestel zo worden
ingesteld dat afdalingen automatisch worden gedetecteerd
met behulp van de ingebouwde versnellingsmeter.‍
Auto Pause: Hiermee kan het toestel zo worden ingesteld dat
de gegevensopslag wordt gestopt zodra u stopt met
bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt
(Gebruik van Auto Pause).‍
3D-snelheid: Hiermee kan het toestel zo worden ingesteld dat
het uw snelheid berekent via zowel uw hoogtewijziging als
uw horizontale verplaatsing over de grond (3D-snelheid en afstand).‍
3D-afstand: Hiermee kan het toestel zo worden ingesteld dat
het de door u afgelegde afstand berekent via zowel uw
hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de
grond.‍
Gegevensopslag: Hiermee kunnen de modus en het interval
voor het opslaan van gegevens worden ingesteld.‍
GPS-modus: Hiermee kan de modus voor de GPS-antenne
worden ingesteld (UltraTrac).‍
Snelheid voetsensor: Hiermee kan het toestel zo worden
ingesteld dat u uw snelheid met de voetsensor kunt
berekenen in plaats van met de GPS.‍
Fietssnelheid: Hiermee kan het toestel zo worden ingesteld dat
u uw snelheid met de cadanssensor kunt berekenen in
plaats van met de GPS.‍
Baanlengte: Hiermee kan de baan worden ingesteld voor het
zwemmen in een zwembad (Zwemmen in het zwembad).‍
Rust-timer: Hiermee wordt de pagina met rustgegevens
ingeschakeld voor het zwemmen in een zwembad.‍
Slagdetectie: Hiermee wordt de slagdetectie ingeschakeld voor
het zwemmen in een zwembad.‍
Herstel: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de
geselecteerde activiteit.‍
11
In menu: Hiermee wordt de geselecteerde activiteit in het
activiteitenmenu weergegeven of verborgen.‍
Gegevenspagina
Beschrijving
De gegevenspagina's aanpassen
Kaart
Geeft de kaart weer.‍ Geen
Alle
activiteiten
behalve
zwemmen in
zwembad
Hartslag
Geeft de huidige,
minimale en
maximale hartslag
en de geschiedenis
van uw hartslag
weer.‍
Hartslagmeter
(vereist)
Alle
Cadans
Geeft de huidige,
minimale en
maximale cadans en
de geschiedenis van
uw cadans weer.‍
Voetsensor, Hardlopen,
fietscadans- fietsen,
sensor,
aangepast
vermogenssensor,
Vector™,
HRM‍-‍Run
(optioneel)
Vermogen
Geeft het huidige,
minimale en
maximale
gegenereerde
vermogen en de
geschiedenis van
uw vermogen weer.‍
Vermogens- Fietsen,
sensor,
aangepast
Vector
Virtual Partner
Geeft de Virtual
Geen
Partner pagina weer
(Gebruik van Virtual
Partner®).‍
U kunt de gegevenspagina's weergeven, verbergen of wijzigen
per activiteit.‍ U kunt ook de gegevensvelden voor sommige
gegevenspagina's bewerken.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Activiteit.‍
3 Selecteer de activiteit om deze aan te passen.‍
4 Selecteer Gegevenspagina's.‍
5 Selecteer Pagina toevoegen en volg de instructies op het
scherm om een nieuwe pagina toe te voegen (optioneel).‍
6 Selecteer een pagina om gegevensvelden te wijzigen.‍
7 Selecteer een optie:
• Selecteer Wijzig en pas de gegevensvelden aan.‍
• Selecteer Omhoog of Omlaag om de volgorde van de
gegevenspagina's te wijzigen.‍
• Selecteer Verwijder om de gegevenspagina uit de
paginalus te verwijderen.‍
Gegevenspagina's
Bepaalde gegevenspagina's zijn alleen beschikbaar voor
specifieke activiteiten en voor bepaalde gegevenspagina's moet
u het toestel koppelen met een ANT‍+ sensor (ANT‍+ sensors
koppelen).‍ Minimum-, maximum- en grafiekgegevens worden
berekend aan de hand van de begintijd van de activiteit.‍
OPMERKING: Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de
temperatuurmeting.‍ Voor de meest nauwkeurige
temperatuurmeting dient u het toestel van uw pols te
verwijderen en ongeveer 20–30 minuten te wachten.‍
Gegevenspagina
Beschrijving
1 veld
Geeft één
Geen
configureerbaar
gegevensveld weer.‍
Alle
2 velden
Geeft twee
configureerbare
gegevensvelden
weer.‍
Geen
Alle
Geeft drie
configureerbare
gegevensvelden
weer.‍
Geen
3 velden
Hoogtemeter
Barometer
Kompas
Temperatuur
12
ANT‍+
sensor
Activiteiten
Alle
Geeft de huidige,
Geen
minimale en
maximale hoogte en
de geschiedenis van
de hoogte weer.‍
Alle
Geeft de huidige,
Geen
minimale en
maximale
barometerdruk en
de geschiedenis van
de barometerdruk
weer.‍
Alle
Geeft het kompas
weer met uw
reisrichting
bovenaan.‍
Alle
Geen
Geeft de huidige,
tempe™
minimale en
(optioneel)
maximale
temperatuur en de
geschiedenis van de
temperatuur weer.‍
ANT+
sensor
Activiteiten
Hardlopen,
fietsen,
aangepast
Hardloopdynamiek Geeft informatie
HRM‍-‍Run
over uw
(vereist)
hardloopdynamiek
weer
(Hardloopdynamiek)
.‍
Hardlopen,
aangepast
Alternatieve zones Geeft alternatieve
tijdzones weer (Uw
eigen tijdzone
toevoegen).‍
Geen
Alle
Dubbel grid
Geeft uw GPScoördinaten weer.‍
Geen
Alle
Rust
Geeft uw rusttijd
tijdens het
zwemmen weer.‍
Geen
Zwemmen in
zwembad
Tijd
Geeft de tijd en
datum weer.‍
Geen
Alle
Huidige afdaling
Geeft gegevens
weer over uw
huidige afdaling.‍
Geen
Skiën of
snowboarden
Totaal afdalingen
Geeft gegevens
over het totaal van
uw afdalingen weer
voor de huidige
activiteit.‍
Geen
Skiën of
snowboarden
Workouts
Geeft het doel en
Geen
aanvullende
gegevens weer voor
de huidige
workoutstap.‍
Workout,
aangepast
Waarschuwingen
Alle
U kunt waarschuwingen instellen voor elke activiteit om u te
helpen specifieke doelen te bereiken, uw omgevingsbewustzijn
te vergroten of naar uw bestemming te navigeren.‍ Sommige
waarschuwingen zijn alleen beschikbaar voor specifieke
activiteiten.‍ Er zijn drie typen waarschuwingen:
gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en
terugkerende waarschuwingen.‍
Gebeurteniswaarschuwing: Een gebeurteniswaarschuwing
wordt eenmaal afgegeven.‍ De gebeurtenis is een specifieke
Uw toestel aanpassen
waarde.‍ U kunt het toestel bijvoorbeeld instellen om u te
waarschuwen wanneer u een bepaalde hoogte bereikt.‍
Bereikwaarschuwing: Een bereikwaarschuwing wordt telkens
afgegeven wanneer het toestel een waarde meet die boven
of onder een opgegeven waardenbereik ligt.‍ Zo kunt u
bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw
hartslag lager is dan 60 bpm (slagen per minuut) of hoger
dan 210 bpm.‍
Terugkerende waarschuwing: Een terugkerende
waarschuwing wordt telkens afgegeven wanneer het toestel
een opgegeven waarde of interval registreert.‍ U kunt
bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30 minuten
waarschuwt.‍
Waarschuwingsnaam Waarschuwingstype Beschrijving
Batterij
Gebeurtenis
U kunt een
waarschuwing
instellen voor als de
batterij bijna leeg is.‍
Cadans
Bereik
U kunt minimale en
maximale
cadanswaarden
instellen.‍
Calorieën
Gebeurtenis,
terugkerend
U kunt het aantal
calorieën instellen.‍
Afstand
Gebeurtenis,
terugkerend
U kunt een interval,
een aangepaste
afstand van uw
eindbestemming of
een aangepaste
afstand instellen als u
afwijkt van een spoor
of route.‍
Hoogte
Gebeurtenis, bereik,
terugkerend
U kunt minimale en
maximale
hoogtewaarden
instellen.‍ U kunt het
toestel ook instellen
om u te waarschuwen
wanneer u een
bepaalde hoeveelheid
bent gestegen of
gedaald.‍
Hartslag
Bereik
U kunt minimale en
maximale waarden
voor de hartslag
instellen of
zonewijzigingen
selecteren.‍ Zie Hartslagzones en
Berekeningen van
hartslagzones.‍
Navigatie-aankomst
Gebeurtenis
U kunt
waarschuwingen
instellen voor het
bereiken van viapunten en de
eindbestemming van
een spoor of route.‍
Tempo
Bereik
U kunt minimale en
maximale
tempowaarden
instellen.‍
Vermogen
Bereik
U kunt het hoge of
lage vermogensniveau
instellen.‍
Gevarenzone
Terugkerend
Zie Een gevarenzone
instellen.‍
Uw toestel aanpassen
Waarschuwingsnaam Waarschuwingstype Beschrijving
Snelheid
Bereik
U kunt minimale en
maximale
snelheidswaarden
instellen.‍
Tijd
Gebeurtenis,
terugkerend
U kunt een interval,
een aangepaste tijd tot
zonsondergang of een
aangepaste tijd tot uw
geschatte
aankomsttijd instellen.‍
Een waarschuwing instellen
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Activiteit.‍
3 Selecteer een activiteit.‍
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle
activiteiten.‍
4 Selecteer Alarmen.‍
5 Selecteer de naam van de waarschuwing.‍
6 Selecteer, indien gewenst, het type waarschuwing.‍
7 Selecteer een zone, voer de minimum- en maximumwaarden
in of voer een aangepaste waarde in voor de waarschuwing.‍
8 Schakel indien nodig de waarschuwing in.‍
Bij gebeurteniswaarschuwingen en terugkerende
waarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens als
de waarschuwingswaarde bereikt is.‍ Bij bereikwaarschuwingen
wordt er een bericht weergegeven telkens als u boven of onder
het opgegeven bereik komt (minimum- en maximumwaarden).‍
Een gevarenzone instellen
Gevarenzones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven
bereik van een bepaalde locatie bevindt.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Activiteit.‍
3 Selecteer een activiteit.‍
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle
activiteiten.‍
4 Selecteer Alarmen > Gevarenzone > Wijzig > Nieuw
maken.‍
5 Selecteer een locatie.‍
6 Voer een radius in.‍
7 Selecteer OK.‍
Gebruik van Auto Pause
U kunt Auto Pause gebruiken om de timer automatisch te
pauzeren wanneer u stopt met bewegen.‍ Dit is handig als in uw
activiteit verkeerslichten of andere plaatsen waar u moet
stoppen, voorkomen.‍
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Activiteit.‍
3 Selecteer een activiteit.‍
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle
activiteiten.‍
4 Selecteer Auto Pause.‍
Auto Lap®
Ronden op afstand markeren
U kunt Auto Lap gebruiken om een ronde bij een bepaalde
afstand automatisch te markeren.‍ Dit is handig als u uw
prestaties tijdens verschillende gedeelten van een activiteit wilt
vergelijken (bijvoorbeeld elke 1 mijl of 5 km).‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
13
2 Selecteer Instellingen > Activiteit.‍
3 Selecteer een activiteit.‍
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle
activiteiten.‍
4 Selecteer Auto Lap.‍
5 Selecteer een afstand.‍
Telkens wanneer u een ronde voltooit, wordt er een bericht
weergegeven met de rondetijd.‍ Het toestel laat ook een
pieptoon horen of trilt als geluidssignalen zijn ingeschakeld
(Algemene instellingen).‍
U kunt, indien gewenst, de gegevenspagina's aanpassen en
extra rondegegevens weergeven.‍ (De gegevenspagina's
aanpassen).‍
UltraTrac
De UltraTrac functie is een GPS-instelling waarmee
spoorpunten en sensorgegevens minder vaak worden
geregistreerd.‍ Door de UltraTrac functie in te schakelen, wordt
de batterijduur verlengd, maar neemt de kwaliteit van de
vastgelegde activiteiten af.‍ U kunt de UltraTrac functie
gebruiken voor activiteiten die een langere levensduur van de
batterij vereisen en waarvoor regelmatige updates van de
sensorgegevens minder belangrijk zijn.‍ Het standaardinterval
tussen spoorpunten is één punt per minuut.‍ U kunt het interval
aanpassen.‍
3D-snelheid en -afstand
U kunt de 3D-snelheid en -afstand instellen om uw snelheid of
afstand te meten via zowel uw hoogtewijziging als uw
horizontale verplaatsing over de grond.‍ U kunt deze functie
gebruiken tijdens activiteiten zoals skiën, klimmen, navigeren,
hiken, hardlopen of fietsen.‍
Sensorinstellingen
• U kunt het interne kompas kalibreren en configureren
(Kompasinstellingen).‍
• U kunt de interne barometrische hoogtemeter kalibreren en
configureren (Hoogtemeterinstellingen).‍
• U kunt ANT‍+ sensors koppelen en configureren (ANT‍+
sensors).‍
Kompasinstellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Sensors >
Kompas.‍
Scherm: Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in
op graden of milliradialen.‍
Noordreferentie: Hiermee stelt u de noordreferentie van het
kompas in (De noordreferentie instellen).‍
Modus: Hiermee stelt u in dat het kompas een combinatie van
GPS en de elektronische sensorgegevens gebruikt bij het
verplaatsen (Auto) of alleen GPS-gegevens (Uit).‍
Kalibreer: Hiermee kunt u de kompassensor handmatig
kalibreren (Het kompas kalibreren).‍
De noordreferentie instellen
U kunt de koersreferentie instellen die wordt gebruikt voor het
berekenen van de voorliggende koers.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Kompas >
Noordreferentie.‍
3 Selecteer een optie:
• U kunt het geografische noorden instellen als
koersreferentie door Waar te selecteren.‍
• U kunt automatisch de magnetische afwijking instellen
voor uw locatie door Magnetisch te selecteren.‍
• U kunt het noorden van het grid (000º) instellen als
koersreferentie door Grid te selecteren.‍
14
• U kunt de magnetische afwijking handmatig instellen door
Gebruiker te selecteren, de magnetische afwijking in te
voeren en OK te selecteren.‍
Het kompas kalibreren
KENNISGEVING
Kalibreer het elektronische kompas buiten.‍ Zorg dat u zich niet
in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op
magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of
elektriciteitskabels.‍
Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt
standaard gebruik van automatische kalibratie.‍ Als uw kompas
niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt
afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het
handmatig kalibreren.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Kompas > Kalibreer >
Start.‍
Volg de instructies op het scherm.‍
3
Hoogtemeterinstellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Sensors >
Hoogtemeter.‍
Automatisch kalibreren: Hiermee voert de hoogtemeter
automatisch een kalibratie uit telkens wanneer u GPStracering inschakelt.‍
Kalibreer: Hiermee kunt u de sensor van de hoogtemeter
handmatig kalibreren.‍
De barometrische hoogtemeter kalibreren
Uw toestel is al gekalibreerd in de fabriek.‍ Standaard wordt
automatische kalibratie op het GPS-beginpunt gebruikt.‍ U kunt
de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de
juiste hoogte of de druk op zeeniveau u bekend is.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Hoogtemeter.‍
3 Selecteer een optie:
• Selecteer Automatisch kalibreren > Bij start als u het
toestel automatisch wilt kalibreren op het GPS-beginpunt.‍
• Selecteer Automatisch kalibreren > Continu als u het
toestel automatisch wilt kalibreren met periodieke GPSkalibratie-updates.‍
• Selecteer Kalibreer als u de huidige hoogte of druk op
zeeniveau wilt invoeren.‍
Bluetooth® communicatiefuncties
Het fēnix 2 toestel beschikt over een aantal Bluetooth
communicatiefuncties voor uw compatibele smartphone.‍ Voor
sommige functies moet Garmin Connect Mobile of BaseCamp
Mobile op uw smartphone zijn geïnstalleerd.‍ Ga naar www.garmin.com/‍apps voor meer informatie.‍
Telefoonmeldingen: Hiermee worden telefoonmeldingen en
berichten weergegeven op uw fēnix 2 toestel.‍
LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen.‍ U kunt
volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij
uw live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina
kunnen zien.‍
Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
klaar bent met het vastleggen van de activiteit.‍
Activiteiten bekijken in BaseCamp Mobile: Hiermee kunt u
activiteiten verzenden naar de smartphone waarop uw
BaseCamp Mobile app wordt uitgevoerd.‍ U kunt de
activiteiten in de app weergeven, inclusief de spoor- en
sensorgegevens.‍
Uw toestel aanpassen
Cloudback-up in BaseCamp Mobile: Hiermee kunt u een
back-up maken van uw opgeslagen activiteiten naar uw
Garmin cloudaccount met behulp van BaseCamp Mobile.‍
Avonturen downloaden: Hiermee kunt u bladeren naar
avonturen in de BaseCamp Mobile app en die naar uw
toestel verzenden.‍
Uw smartphone koppelen met uw fēnix 2 toestel
OPMERKING: Het toestel kan geen verbinding maken met
ANT‍+ sensors terwijl de draadloze technologie van Bluetooth is
ingeschakeld.‍
1 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 voet) van uw fēnix 2
toestel.‍
2 Houd op het fēnix 2 toestel MENU ingedrukt.‍
3 Selecteer Instellingen > Bluetooth.‍
4 Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u voor de eerste keer een telefoon met uw toestel wilt
koppelen, selecteert u OK.‍
• Als u ooit al eens een andere telefoon met uw toestel hebt
gekoppeld, selecteert u Koppel mobiel toestel.‍
5 Ga op uw smartphone naar het instellingenmenu van
Bluetooth en zoek naar toestellen in de buurt.‍
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de smartphone
voor meer informatie.‍
6 Selecteer uw fēnix 2 toestel in de lijst van toestellen in de
buurt.‍
Er wordt een wachtwoordsleutel weergegeven op het fēnix 2
scherm.‍
7 Voer de wachtwoordsleutel in op uw smartphone.‍
8 Selecteer op uw fēnix 2 toestel Altijd aan, In activiteit of
Niet in activiteit, en selecteer OK.‍
De Bluetooth draadloze technologie wordt op het toestel
automatisch in- en uitgeschakeld op basis van uw selectie.‍
9 Selecteer Toon of Verberg om smartphonemeldingen weer
te geven of te verbergen op het fēnix 2 scherm.‍
10 Ga naar www.garmin.com/‍apps en download de Garmin
Connect Mobile app of de BaseCamp Mobile app naar uw
smartphone (optioneel).‍
Algemene instellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Systeem.‍
Geluiden: Hiermee kunt u de tonen van knoppen in- en
uitschakelen en de toon- en trilinstellingen voor verschillende
waarschuwingen van het toestel instellen.‍
Scherm: Hiermee kunt u de instellingen voor schermverlichting
en contrast wijzigen.‍
Tijd: Hiermee kunt u de tijd, de datum en de tijdzone instellen.‍
Taal: Hiermee kunt u de taal van de interface van het toestel
instellen.‍
Eenheden: Hiermee kunt u instellen in welke eenheden
gegevens worden weergegeven.‍
Scherminstellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Algemeen >
Scherm.‍
Schermverlichting: Hiermee kunt u de schermverlichting
aanpassen en instellen na hoeveel tijd de schermverlichting
uitgaat.‍
Contrast: Hiermee kunt u het schermcontrast instellen.‍
Tijdinstellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Algemeen >
Tijd.‍
Uw toestel aanpassen
Tijdpagina: Hiermee kunt u de presentatie van de tijd
aanpassen.‍
Notatie: Hiermee kunt u een 12-uurs of 24-uurs tijdweergave
selecteren.‍
Tijdzone: Hiermee kunt u de tijdzone voor het toestel
selecteren.‍ U kunt Automatisch selecteren om de tijdzone
automatisch in te stellen op basis van uw GPS-positie.‍
De maateenheden wijzigen
U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte, diepte,
temperatuur en luchtdruk aanpassen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Algemeen > Eenheden.‍
3 Selecteer een type maatsysteem.‍
4 Selecteer een maateenheid.‍
Systeeminstellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Systeem.‍
WAAS: Hiermee wordt het toestel ingesteld op het gebruik van
WAAS (Wide Area Augmentation System) GPS-signalen.‍ Ga
voor meer informatie over WAAS naar www.garmin.com
/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Sneltoetsen: Hiermee kunt u de functie voor het ingedrukt
houden van de knop DOWN aanpassen.‍
USB-modus: Hiermee kunt u de massaopslagmodus of de
Garmin-modus inschakelen op het toestel als er verbinding is
met een computer.‍
Kaart: Hiermee kunt u de presentatie van de kaart wijzigen.‍
Positieformaat: Hiermee worden het positieformaat, de datum
en de sferoïde ingesteld die worden gebruikt om uw GPScoördinaten te berekenen.‍
Menu: Hiermee kunt u de items aanpassen die in het
hoofdmenu worden weergegeven.‍
Herstel: Hiermee kunt u gebruikersgegevens en instellingen
herstellen.‍
Over: Hiermee wordt informatie over het toestel, de software en
de licentie weergegeven.‍
De sneltoets aanpassen
U kunt de functie voor het ingedrukt houden van de knop
DOWN aanpassen.‍ Standaard wordt een via-punt gemarkeerd
als u DOWN ingedrukt houdt.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Sneltoetsen > Houd
ingedrukt.‍
3 Selecteer een functie.‍
Kaartinstellingen
Houd MENU ingedrukt en selecteer Instellingen > Systeem >
Kaart om de kaartinstellingen te openen.‍
Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
op de pagina.‍ Noord boven geeft het noorden boven aan de
pagina weer.‍ Koers boven geeft uw huidige
verplaatsingsrichting boven aan de pagina weer.‍
Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste
zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de
kaart.‍ Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en
uitzoomen.‍
Punten: Hiermee stelt u het zoomniveau in voor punten op de
kaart.‍
Spoorlog: Hiermee kunt u sporen weergeven of verbergen op
de kaart.‍
Ga naar lijn: Hiermee kunt u selecteren hoe de koers wordt
weergegeven op de kaart.‍
15
Kaartkleuren: Hiermee kunt u selecteren of land of water wordt
gemarkeerd op de kaart.‍
1 Als u een hartslagmeter wilt koppelen, doet u eerst de
Instellingen voor positieformaat
OPMERKING: Wijzig het positieformaat of de kaartdatum alleen
als u een kaart gebruikt die gebruikmaakt van een ander
positieformaat.‍
Houd MENU ingedrukt, en selecteer Instellingen > Systeem >
Positieformaat.‍
Positieformaat: Hiermee selecteert u het positieformaat
waarmee een locatie wordt aangeduid.‍
Datum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.‍
Sferoïde: Hiermee geeft u het coördinatensysteem weer dat
door het toestel wordt gebruikt.‍ Het
standaardcoördinatensysteem is WGS 84.‍
Het hoofdmenu aanpassen
U kunt items toevoegen aan, wissen uit of verplaatsen in het
hoofdmenu.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Menu.‍
3 Selecteer een menu-item.‍
4 Selecteer een optie:
• Selecteer Omhoog of Omlaag om de locatie van het item
in de lijst te wijzigen.‍
• Selecteer Wis als u een item wilt verwijderen uit de lijst.‍
• Selecteer Invoegen als u een item wilt toevoegen aan de
lijst.‍
Het toestel herstellen naar de
fabrieksinstellingen
U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Herstel > Alle
instellingen.‍
2
3
4
5
6
hartslagmeter om (De hartslagmeter plaatsen).‍
De hartslagmeter kan pas gegevens verzenden of ontvangen
als u deze hebt omgedaan.‍
Breng het toestel binnen 3 m (10 voet) van de sensor.‍
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 voet) bij
andere ANT‍+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
Houd MENU ingedrukt.‍
Selecteer Instellingen > Sensors.‍
Selecteer uw sensor.‍
Selecteer Nieuwe zoekbewerking.‍
Als de sensor is gekoppeld aan uw toestel wordt de status
van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden.‍
Sensorgegevens worden weergegeven in de reeks
gegevenspagina's of in een aangepast gegevensveld.‍
tempe
De tempe is een draadloze ANT‍+ temperatuursensor.‍ U kunt de
sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek
waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht en zo een
consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens vormt.‍
U moet de tempe met uw toestel koppelen om
temperatuurgegevens van de tempe te kunnen weergeven.‍
De hartslagmeter plaatsen
OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
paragraaf overslaan.‍
Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in contact met uw
huid staat, vlak onder uw borstkas.‍ De meter dient zo stevig te
zitten dat deze tijdens de activiteit niet kan verschuiven.‍
1 Klik de hartslagmetermodule À in de band.‍
ANT‍+ sensors
Het toestel is compatibel met deze optionele draadloze ANT‍+
accessoires.‍
• Hartslagmeter, zoals HRM‍-‍Run (De hartslagmeter plaatsen)
• Fietssnelheid- en cadanssensor (Een optionele
fietscadanssensor gebruiken)
• Voetsensor (Voetsensor)
• Vermogenssensor, zoals Vector
• tempe draadloze temperatuursensor (tempe)
Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com voor meer informatie over de
compatibiliteit en de aanschaf van extra sensors.‍
De Garmin logo's op de module en de band dienen niet
ondersteboven te worden weergegeven.‍
2 Bevochtig de elektroden Á aan de achterzijde van de band
om een sterke verbinding tussen uw borst en de zender tot
stand te brengen.‍
ANT‍+ sensors koppelen
3 Als de hartslagmeter een contactoppervlak  bevat,
Voordat u ANT‍+ sensors kunt koppelen, moet de Bluetooth
draadloze technologie zijn uitgeschakeld (Uw smartphone
koppelen met uw fēnix 2 toestel).‍
Wanneer u voor de eerste keer een sensor via de ANT‍+
draadloze technologie met uw toestel wilt verbinden, moet u het
toestel en de sensor eerst koppelen.‍ Nadat de koppeling is
voltooid, maakt het toestel automatisch een verbinding met de
sensor wanneer u een activiteit start en de sensor actief is en
zich binnen bereik bevindt.‍
OPMERKING: Indien uw toestel is geleverd met een
hartslagmeter, zal de bijgeleverde hartslagmeter reeds zijn
gekoppeld met uw toestel.‍
16
bevochtigt u dit.‍
4 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
band à in de lus Ä.‍
ANT+ sensors
• Selecteer Altijd aan als u buitenshuis traint, het GPSsignaal zwak is of als u geen satellietsignalen meer
ontvangt.‍
Kalibratie van de voetsensor
Kalibratie van uw trainingsassistent is optioneel en kan de
nauwkeurigheid verbeteren.‍ De kalibratie kan op drie manieren
worden aangepast: afstand, GPS en handmatig.‍
De Garmin logo's moeten niet ondersteboven worden
weergegeven.‍
5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
hartslagmeter bevindt.‍
Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
gegevens verzonden.‍
TIP: Zie (Tips voor onregelmatige hartslaggegevens) als de
hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
weergegeven.‍
Tips voor onregelmatige hartslaggegevens
Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
weergegeven, kunt u deze tips proberen.‍
• Bevochtig de elektroden en het contactoppervlak.‍
U kunt water, speeksel of een gel voor elektroden gebruiken.‍
• Trek de band strakker aan om uw borst.‍
• Voer gedurende vijf tot tien minuten een warming-up uit.‍
• Was de band na elke zeven keer gebruiken (Onderhoud van
de hartslagmeter onderhouden).‍
• Draag een t-shirt van katoen of maak uw t-shirt nat als dat
mogelijk is.‍
Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven
of er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit
veroorzaken die de hartslagsignalen beïnvloedt.‍
• Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie met de
hartslagmeter kunnen veroorzaken.‍
Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke
elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz,
hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens,
magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
LAN-toegangspunten.‍
• Vervang de batterij (De batterij van de hartslagmeter
vervangen).‍
Voetsensor
Het toestel is compatibel met de voetsensor.‍ Bij
indoortrainingen of als het GPS-signaal zwak is, kunt u in plaats
van GPS de voetsensor gebruiken om het tempo en de afstand
vast te leggen.‍ De voetsensor is stand-by en klaar om
gegevens te verzenden (net als de hartslagmeter).‍
Na 30 minuten zonder activiteit schakelt de trainingsassistent
zichzelf uit om de batterij te sparen.‍ Als de batterij bijna leeg is,
verschijnt een bericht op uw toestel.‍ Na ongeveer vijf uur is de
batterij leeg.‍
De voetsensormodus instellen
U kunt uw toestel zodanig instellen dat in plaats van GPSgegevens voetsensorgegevens worden gebruikt om het tempo
en de afstand te berekenen.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Voetsensor.‍
3 Selecteer een optie:
• Selecteer Binnen bij een indoortraining zonder GPS.‍
Toestelinformatie
De voetsensor kalibreren op basis van de afstand
Voordat u het toestel kunt kalibreren, moet u het koppelen met
de voetsensor (ANT‍+ sensors koppelen).‍
Voor het beste resultaat kalibreert u de voetsensor op de
binnenbaan van een officiële atletiekbaan of met een exacte
afstand.‍ Een atletiekbaan die aan de voorschriften voldoet (2
ronden = 800 m of 0,5 mijl) is nauwkeuriger dan een loopband.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Voetsensor >
Kalibreer > Afstand.‍
3 Selecteer Start om te beginnen met opnemen.‍
4 Wandel of loop 800 m of 0,5 mijl hard.‍
5 Selecteer Stop.‍
De voetsensor kalibreren via GPS
Voordat u het toestel kunt kalibreren, hebt u GPS-signalen
nodig en moet u het toestel koppelen aan de voetsensor (ANT‍+
sensors koppelen).‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Voetsensor >
Kalibreer > GPS.‍
3 Selecteer Start om te beginnen met opnemen.‍
4 Leg ongeveer 1 km of 0,62 mijl (hard)lopend af.‍
Het toestel geeft een melding wanneer de afstand is
afgelegd.‍
Uw voetsensor handmatig kalibreren
Voordat u het toestel kunt kalibreren, moet u het koppelen aan
de voetsensor (ANT‍+ sensors koppelen).‍
Handmatige kalibratie wordt aanbevolen als u uw
kalibratiefactor weet.‍ Als u een voetsensor hebt gekalibreerd
met een ander Garmin product, weet u mogelijk uw
kalibratiefactor.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Sensors > Voetsensor >
Kalibreer > Handmatig.‍
3 Pas de kalibratiefactor aan:
• Verhoog de kalibratiefactor als de afstand te kort is.‍
• Verlaag de kalibratiefactor als de afstand te lang is.‍
Een optionele fietscadanssensor gebruiken
Met een compatibele fietscadanssensor kunt u gegevens
verzenden naar uw toestel.‍
• Koppel de sensor met uw toestel (ANT‍+ sensors koppelen).‍
• Werk de gegevens in uw fitness-gebruikersprofiel bij (Uw
gebruikersprofiel instellen).‍
• Maak een rit (Een rit maken).‍
Toestelinformatie
Toestelgegevens weergeven
U kunt de toestel-id, softwareversie en licentieovereenkomst
weergeven.‍
1 Houd MENU ingedrukt.‍
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Over.‍
17
Toestelonderhoud
HRM‍-‍Run specificaties
KENNISGEVING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.‍
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.‍
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken.‍ Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.‍
Druk niet op de knoppen onder water.‍
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.‍
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.‍
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen
Batterijduur
1 jaar (1 uur per dag)
Waterbestendigheid
3 ATM*
OPMERKING: Dit product verzendt geen
hartslaggegevens tijdens het zwemmen.‍
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.‍
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.‍
Specificaties
Batterijtype
500 mAh lithium-ionbatterij
Batterijduur
Tot 5 weken
Waterbestendigheid
5 ATM*
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20º tot 50ºC (van -4º tot 122ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ draadloze technologie
Bluetooth Smart toestel
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter.‍ Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/‍waterrating.‍
Bedrijfstemperatuurbereik Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
30 meter.‍ Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/‍waterrating.‍
Door de gebruiker vervangbare batterijen
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.‍
Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.‍
Stop batterijen nooit in uw mond.‍ Als u een batterij inslikt, dient
u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
toxicologiecentrum.‍
Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.‍
Voorzichtigheid is geboden.‍ Zie www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/‍perchlorate.‍
LET OP
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.‍
De batterij van de hartslagmeter vervangen
1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier
schroeven aan de achterkant van de module te verwijderen.‍
2 Verwijder de deksel en de batterij.‍
Batterijgegevens
De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe
lang u de GPS, toestelsensors, optionele draadloze sensors en
schermverlichting gebruikt.‍
Levensduur van batterij Modus
16 uur
Normale GPS-modus
50 uur
UltraTrac GPS-modus met herinnering om
de minuut
Tot 5 weken
Horlogemodus
Onderhoud van de hartslagmeter
onderhouden
KENNISGEVING
Verwijder de module voordat u de band schoonmaakt.‍
Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
negatief beïnvloeden.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍HRMcare voor gedetailleerde
wasinstructies.‍
• Spoel de band na elk gebruik schoon.‍
• Was de band wanneer u deze zeven keer hebt gebruikt.‍
• Droog de band niet in een wasdroger.‍
• U moet de band hangend of plat laten drogen.‍
• Koppel de module los van de band als deze niet wordt
gebruikt om de levensduur van uw hartslagmeter te
verlengen.‍
18
3 Wacht 30 seconden.‍
4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.‍
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.‍
5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.‍
OPMERKING: Draai de as niet te strak vast.‍
Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
u deze mogelijk opnieuw koppelen aan het toestel.‍
Gegevensbeheer
OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95,
98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.‍3 en ouder.‍
Bestandstypen
Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende
bestandstypen.‍
• Bestanden van BaseCamp.‍ Ga naar www.garmin.com/‍trip
_‍planning.‍
• Bestanden van Garmin Connect.‍
Toestelinformatie
• GPI-/aangepaste POI-bestanden van de Garmin POI Loader.‍
Ga naar www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• GPX-spoorbestanden voor navigatie.‍
• GPX-geocachebestanden.‍ Ga naar www.garmin.com
/‍geocaching.‍
• FIT-bestanden voor Garmin Connect.‍
De USB-kabel loskoppelen
Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen.‍ Als
uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
koppelen.‍
1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Op Windows-computers: selecteer het pictogram
Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
selecteer uw toestel.‍
• Op Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de
prullenbak.‍
2 Koppel de kabel los van uw computer.‍
Bestanden verwijderen
KENNISGEVING
Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
niet.‍ Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.‍
1
2
3
4
Open het Garmin station of volume.‍
Open zo nodig een map of volume.‍
Selecteer een bestand.‍
Druk op het toetsenbord op de toets Delete.‍
Problemen oplossen
Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
herstellen.‍
1 Houd LIGHT ten minste 25 seconden ingedrukt.‍
2 Houd LIGHT één seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.‍
De levensduur van de batterij verlengen
U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van
de batterij te verlengen.‍
• Verminder de helderheid en de time-out voor
schermverlichting (Scherminstellingen).‍
• Gebruik UltraTrac GPS-modus voor uw activiteit (UltraTrac).‍
• Schakel Bluetooth draadloze technologie uit wanneer u niet
gebruikmaakt van communicatiefuncties (Bluetooth®
communicatiefuncties).‍
• Wanneer u uw activiteit voor een langere periode pauzeert,
kunt u deze later hervatten (Een activiteit stoppen).‍
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de website van
Garmin.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.‍
Appendix
Appendix
Gegevensvelden
AANKOMST: Het geschatte tijdstip waarop u de
eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
van de bestemming).‍ Deze gegevens worden alleen
weergegeven tijdens het navigeren.‍
ACCU: De resterende batterijvoeding.‍
AFSTAND: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
activiteit of het huidige spoor.‍
BALANS: De huidige vermogensbalans links/rechts.‍
BALANS 3S: Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden)
van de vermogensbalans links/rechts.‍
BANEN: Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige
activiteit is afgelegd.‍
BAROMETER: De actuele, gekalibreerde druk.‍
BEHOUDEN SNELHEID: Behouden snelheid.‍ De snelheid
waarmee u een bestemming langs uw route nadert.‍ Deze
gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
BEWOGEN TIJD: Een lopende meting van de tijd die is
verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.‍
CADANS: Het aantal omwentelingen van de pedaalarm of
aantal stappen per minuut.‍
CALORIEËN: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.‍
DALING: De totale afstand van de daling voor de huidige
activiteit.‍
DATUM: Huidige dag, maand en jaar.‍
EFFICIËNTIE DRAAIMOMENT: Efficiëntie draaimoment.‍ Het
meten van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.‍
EINDBESTEMMING: Eindbestemming.‍ Het laatste punt in een
route of koers.‍
EINDLOCATIE: De positie van uw eindbestemming.‍
GEEN: Dit is een leeg gegevensveld.‍
GEMIDDELDE BALANS: De gemiddelde vermogensbalans
links/rechts voor de huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE CADANS: De gemiddelde cadans voor de
huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE DALING: De gemiddelde verticale afstand van
de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.‍
GEMIDDELDE HARTSLAG: De gemiddelde hartslag voor de
huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE HARTSLAG %MAX: Het gemiddelde
percentage van de maximale hartslag voor de huidige
activiteit.‍
GEMIDDELDE RONDE: De gemiddelde rondetijd voor de
huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE SLAGAFSTAND: De gemiddelde afstand die u
per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE SLAGEN/BAAN: Het gemiddeld aantal slagen
per baan voor de huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE SLAGSNELHEID: Het gemiddeld aantal slagen
per minuut (spm) tijdens de huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE SNELHEID: De gemiddelde snelheid voor de
huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE SNELHEID: De gemiddelde snelheid waarmee
u zich verplaatst voor de huidige activiteit.‍
GEMIDDELDE STIJGING: De gemiddelde verticale afstand van
de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.‍
GEMIDDELDE SWOLF: De gemiddelde swolf-score voor de
huidige activiteit.‍ De swolf-score is de som van de tijd voor
één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen).‍
19
GEMIDDELD TEMPO: Het gemiddelde tempo van de huidige
activiteit.‍
GEMIDDELD VERMOGEN: Het gemiddelde uitgangsvermogen
voor de huidige activiteit.‍
GLIJHOEK: De hoek van de horizontale afgelegde afstand in
verhouding tot de wijziging in verticale afstand.‍
GLIJHOEK BESTEMMING: De glijhoek die nodig is om van uw
huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw
bestemming.‍ Deze gegevens worden alleen weergegeven
tijdens het navigeren.‍
GPS: De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.‍
GPS-HOOGTE: De hoogte van uw huidige locatie op basis van
GPS.‍
GPS-KOERS: GPS-koers.‍ De richting waar u naartoe gaat op
basis van GPS.‍
GRADIËNT: De berekening van de stijging over de afstand.‍ Als
u bijvoorbeeld 3 m (10 ft.‍) stijgt voor elke 60 m (200 ft.‍) die u
aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.‍
GRONDCONTACTTIJD: Grondcontacttijd.‍ De hoeveelheid tijd
voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is
met de grond, gemeten in milliseconden.‍ Grondcontacttijd
wordt niet berekend als u wandelt.‍
HARTSLAG: Uw aantal hartslagen per minuut.‍ Uw toestel moet
zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.‍
HARTSLAG %MAX: Het percentage van maximale hartslag.‍
HARTSLAGZONE: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5).‍ De
standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).‍
HOOGTE: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
zeeniveau.‍
INTERVAL: De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige
interval.‍
INTERVAL BANEN: Het aantal volledige banen dat gedurende
het huidige interval is afgelegd.‍
INTERVAL SLAGAFSTAND: De gemiddelde afstand die u per
slag hebt afgelegd tijdens het huidige interval.‍
INTERVAL SLAGEN: Het aantal slagen voor het huidige
interval.‍
INTERVAL SLAGSNELHEID: Het gemiddeld aantal slagen per
minuut (spm) tijdens het huidige interval.‍
INTERVAL SWOLF: De gemiddelde swolf-score voor het
huidige interval.‍ De swolf-score is de som van de tijd voor
één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen).‍
INTERVAL TEMPO: Het gemiddelde tempo van het huidige
interval.‍
INTERVAL TIJD: De stopwatchtijd voor het huidige interval.‍
KILOJOULES: De totale verrichte inspanningen
(uitgangsvermogen) in kilojoules.‍
KILOMETERTELLER: Een lopende meting van de afstand die
is afgelegd voor alle trips.‍ Dit totaal wordt niet gewist als de
tripgegevens worden hersteld.‍
KOERS: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming.‍
De koers kan worden weergegeven als een geplande of
ingestelde route.‍ Deze gegevens worden alleen
weergegeven tijdens het navigeren.‍
KOERSFOUT: De afstand naar links of rechts die u van uw
oorspronkelijke koers bent afgeweken.‍ Deze gegevens
worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
KOERSWIJZIGING: Het hoekverschil (in graden) tussen de
richting van uw bestemming en uw huidige koers.‍ L betekent
naar links afbuigen.‍ R betekent naar rechts afbuigen.‍ Deze
gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
KOMPAS: Kompaskoers.‍ Een visuele weergave van de richting
waarin het toestel wijst.‍
20
KOMPASKOERS: De richting waar u naartoe gaat op basis van
het kompas.‍
LAATSTE BAAN SLAGEN: Het aantal slagen voor de laatste
voltooide baan.‍
LAATSTE BAAN SLAGSNELHEID: Het gemiddeld aantal
slagen per minuut (spm) tijdens de laatste voltooide baan.‍
LAATSTE BAAN SWOLF: De swolf-score voor de laatste
voltooide baan.‍ De swolf-score is de som van de tijd voor
één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen).‍
LAATSTE BAAN TEMPO: Het gemiddelde tempo van de
laatste voltooide volledige baan.‍
LAATSTE BAAN TYPE: Het slagtype dat is gebruikt tijdens de
laatste voltooide baan.‍
LAATSTE INTERVAL: De afstand die u hebt afgelegd voor het
laatste voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL BANEN: Het aantal volledige banen dat
gedurende het laatste voltooide interval is afgelegd.‍
LAATSTE INTERVAL SLAGAFSTAND: De gemiddelde
afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens het laatste
voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL SLAGEN: Het aantal slagen voor het
laatste voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL SLAGEN/BAAN: Het gemiddeld aantal
slagen per baan tijdens het laatste voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL SLAGSNELHEID: Het gemiddeld aantal
slagen per minuut (spm) tijdens het laatste voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL SWOLF: De gemiddelde swolf-score
voor het laatste voltooide interval.‍ De swolf-score is de som
van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan
(Zwemtermen).‍
LAATSTE INTERVAL TEMPO: Het gemiddelde tempo van het
laatste voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL TIJD: De stopwatchtijd van het laatste
voltooide interval.‍
LAATSTE INTERVAL TYPE: Het slagtype dat is gebruikt
tijdens het laatste voltooide interval.‍
LAATSTE RONDEAFSTAND: De afstand die u hebt afgelegd
voor de laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDECADANS: De gemiddelde cadans van de
laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDEDALING: De verticale afstand van de daling
van de laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDE HARTSLAG: De gemiddelde hartslag voor
de laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDESNELHEID: De gemiddelde snelheid voor
de laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDESTIJGING: De verticale afstand van de
stijging van de laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDETEMPO: Het gemiddelde tempo van de
laatste voltooide ronde.‍
LAATSTE RONDETIJD: De stopwatchtijd voor de laatste
voltooide ronde.‍
LENGTE/BREEDTE: De huidige positie in lengte- en
breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de
positieweergave.‍
LOCATIE: De huidige positie met de geselecteerde instelling
voor de positieweergave.‍
MAXIMALE DALING: De maximale daalsnelheid in meter per
minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het
laatst is hersteld.‍
MAXIMALE HOOGTE: Het hoogst bereikte punt voor het
huidige spoor of de huidige activiteit
Appendix
MAXIMALE STIJGING: De maximale stijgsnelheid in voet per
minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het
laatst is hersteld.‍
MAXIMUMSNELHEID: De hoogste snelheid voor de huidige
activiteit.‍
MAXIMUMTEMPERATUUR: De maximumtemperatuur
gemeten in de afgelopen 24 uur.‍
MAXIMUM VERMOGEN: Het hoogste uitgangsvermogen voor
de huidige activiteit.‍
MINIMALE HOOGTE: Het laagst bereikte punt sinds deze
waarde voor het laatst is hersteld.‍
MINIMUMTEMPERATUUR: De minimumtemperatuur gemeten
in de afgelopen 24 uur.‍
NAAR KOERS: De richting die u moet volgen om terug te keren
naar de route.‍ Deze gegevens worden alleen weergegeven
tijdens het navigeren.‍
NAUWKEURIGHEID: De foutmarge voor uw exacte locatie.‍ Uw
GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65 meter
(12 ft.‍).‍
OMGEVINGSDRUK: De niet-gekalibreerde
omgevingsluchtdruk.‍
PEDAALSOUPLESSE: Pedaalsouplesse.‍ De meting van de
krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een
gebruiker.‍
PEILING: De richting van uw huidige locatie naar een
bestemming.‍ Deze gegevens worden alleen weergegeven
tijdens het navigeren.‍
REISTIJD: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de
eindbestemming te bereiken.‍ Deze gegevens worden alleen
weergegeven tijdens het navigeren.‍
RONDEAFSTAND: De afstand die u hebt afgelegd voor de
huidige ronde.‍
RONDEBALANS: De gemiddelde vermogensbalans links/
rechts voor de huidige ronde.‍
RONDECADANS: De gemiddelde cadans voor de huidige
ronde.‍
RONDEDALING: De verticale afstand van de daling voor de
huidige ronde.‍
RONDE HARTSLAG: De gemiddelde hartslag voor de huidige
ronde.‍
RONDE HARTSLAG %MAX: Het gemiddelde percentage van
de maximale hartslag voor de huidige ronde.‍
RONDEN: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
activiteit.‍
RONDESNELHEID: De gemiddelde snelheid voor de huidige
ronde.‍
RONDESTIJGING: De verticale afstand van de stijging van de
huidige ronde.‍
RONDETEMPO: Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.‍
RONDETIJD: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.‍
RONDETOTAAL: De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.‍
RONDEVERMOGEN: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor
de huidige ronde.‍
RUST HERHALING: De resterende tijd tot de start van uw
volgende getimede zweminterval.‍
RUSTTIJD: De timer voor de huidige rustpauze.‍
SLAGEN: Het aantal slagen voor de huidige activiteit.‍
SLAGTYPE: Het huidige slagtype.‍
SNELHEID: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.‍
SPOORAFSTAND: De afstand die u hebt afgelegd voor het
huidige spoor.‍
Appendix
STAPPEN: Het aantal stappen dat is vastgelegd door de
voetsensor.‍
STIJGING: De totale afstand van de stijging sinds deze waarde
voor het laatst is hersteld.‍
STOPTIJD: Een lopende meting van de tijd die is verstreken
zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is
hersteld.‍
STOPWATCH: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.‍
TEMPERATUUR: De temperatuur van de lucht.‍ Uw
lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.‍
TEMPO: Het huidige tempo.‍
TIJD: De tijd sinds u de activiteit bent gestart, exclusief de tijd
waarin de activiteit is gepauzeerd.‍
TIJD: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).‍
TIMER: De huidige tijd van de afteltimer.‍
TOTALE AFSTAND: De resterende afstand tot de
eindbestemming.‍ Deze gegevens worden alleen
weergegeven tijdens het navigeren.‍
TOTALE VERTICALE AFSTAND: De afstand die u stijgt tussen
uw huidige positie en de eindbestemming.‍ Deze gegevens
worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
TOTALE VERTICALE SNELHEID: De stijg- of daalsnelheid
naar een vooraf bepaalde hoogte.‍ Deze gegevens worden
alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
VERMOGEN: Het huidige uitgangsvermogen in watt.‍
VERMOGEN 10S: Het voortschrijdend gemiddelde (10
seconden) van het uitgangsvermogen.‍
VERMOGEN 30S: Het voortschrijdend gemiddelde (30
seconden) van het uitgangsvermogen.‍
VERMOGEN 3S: Het voortschrijdend gemiddelde (drie
seconden) van het uitgangsvermogen.‍
VERMOGENSZONE: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–
7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.‍
VERSTREKEN: De totale verstreken tijd.‍ Als u bijvoorbeeld de
timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.‍
VERTICALE OSCILLATIE: Verticale oscillatie.‍ De op-enneerbeweging tijdens het hardlopen.‍ De verticale beweging
van uw bovenlichaam, gemeten in centimeters voor iedere
stap.‍
VERTICALE SNELHEID: De stijg- of daalsnelheid over tijd.‍
VOLGENDE AANKOMSTTIJD: Het geschatte tijdstip waarop u
het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast
aan de lokale tijd van het via-punt).‍ Deze gegevens worden
alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
VOLGENDE AFSTAND: De resterende afstand tot het
volgende via-punt op uw route.‍ Deze gegevens worden
alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
VOLGENDE BESTEMMING: Het volgende punt op de route.‍
Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het
navigeren.‍
VOLGENDE REISTIJD: De tijd die u naar verwachting nodig
hebt om het volgende punt op uw route te bereiken.‍ Deze
gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
VOLGENDE VERTICALE AFSTAND: Verticale afstand tot het
volgende via-punt.‍ De afstand die u stijgt tussen uw huidige
positie en het volgende via-punt op de route.‍ Deze gegevens
worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
VOORLIGGENDE KOERS: De richting waarin u zich verplaatst.‍
WATT/KG: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per
kilogram.‍
21
ZON ONDER: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd
op uw GPS-positie.‍
ZON OP: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
GPS-positie.‍
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.‍
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.‍
Garmin Ltd.‍ en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent
u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in
dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te
gebruiken bij het normale gebruik van dit product.‍ De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.‍
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten.‍ U erkent bovendien dat de structuur,
organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet
wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin
en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de
broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of
haar externe leveranciers blijft.‍ U verklaart dat u de Software of
elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software.‍ U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.‍
22
Appendix
Index
A
accessoires 19
activiteiten 3, 5, 11
opslaan 1, 5, 6
starten 1, 6, 7
activiteiten opslaan 5, 6
afstand 14
waarschuwingen 13
afteltimer 10
alarmen 12
gevarenzone 13
klok 10
almanak
jagen en vissen 11
zonsopgang en -ondergang 11
ANT‍+ sensors 14, 16
Auto Lap 13
Auto Pause 13
avonturen 3
B
banen 6
barometer 4, 14
BaseCamp 3, 18
batterij 18
levensduur 18
maximaliseren 19
opladen 1
vervangen 18
bestanden
overbrengen 4
typen 18
Bluetooth technologie 14
C
cadans 8
sensors 17
waarschuwingen 13
calorie, waarschuwingen 13
chirp 5
contrast 15
coördinaten 3
D
de batterij vervangen 18
downloaden, geocaches 4
E
ervaren sporter 8
F
fietsen 5
fietssensors 17
fitness 10
G
Garmin Connect 6, 14, 15
gegevens opslaan 7
Garmin Express 2
software bijwerken 2
toestel registreren 2
gebruikersgegevens, verwijderen 19
gebruikersprofiel 7
gegevens
delen 3
opslaan 7
overbrengen 7
pagina's 1, 12
gegevens delen 3
gegevensvelden 5
geocaches 3–5, 18
downloaden 4
navigeren naar 4
geschiedenis 5–7
naar de computer verzenden 7
GPS 14, 15, 18
grondcontacttijd 8
grootte van bad 6
Index
H
hardloopdynamiek 8, 9
hartslag
meter 9, 10, 16–18
waarschuwingen 13
zones 7, 8
herstel 10
het toestel herstellen 16, 19
het toestel schoonmaken 18
hiken 5
HomePort 18
hoofdmenu, aanpassen 16
hoogtemeter 4, 14
kalibreren 14
I
instellingen 10, 11, 14–16
intervallen 6
J
jagen en vissen, tijden 11
K
kaarten 3
bijwerken 2
bladeren 4
instellingen 15
navigeren 4
oriëntatie 15
kalibreren
hoogtemeter 14
kompas 14
knoppen 1, 15
vergrendelen 1
kompas 3, 4, 14
kalibreren 14
koppelen, smartphone 15
L
locaties 3
bewerken 2
opslaan 2
verwijderen 2
locaties zoeken
nabij uw locatie 2
via-punten 2
M
maanfase 11
maateenheden 15
man overboord (MOB) 4
menu 1
MOB 4
multisport 6
N
nabijheidswaarschuwingen 13
navigatie 3
kompas 3, 4
Peil en ga 4
via-punten 2
noordreferentie 14
O
opladen 1
oppervlakteberekening 11
overbrengen, bestanden 4, 18
P
Peil en ga 4
peilingswijzer 4
positieformaat 16
problemen oplossen 9, 16, 17, 19
productregistratie 2
profielen 5
gebruiker 7
R
reisplanner. Zie routes
routes 2, 3
bewerken 2, 3
maken 2
verwijderen 3
weergeven op de kaart 3
S
scherm 15
schermverlichting 1, 15
skiën
alpine 5
snowboarden 5
slagen 6
smartphone
koppelen 15
toepassingen 14
snelheid 14
snowboarden 5
software
bijwerken 2
licentie 17
versie 17
softwarelicentieovereenkomst 22
specificaties 18
sporen 3, 5, 15
verwijderen 3
stopwatch 11
swolfscore 6
systeeminstellingen 15
T
taal 15
tempe 16
temperatuur 16
tijd
instellingen 11, 15
waarschuwingen 13
zones 11
zones en notaties 11, 15
timer 5, 6
afteltimer 10
toepassingen 14
smartphone 15
toestel aanpassen 12, 15
toestel registreren 2
toestel schoonmaken 18
toestel-id 17
tonen 10
TracBack 1, 4
training 14
pagina's 5
plannen 6
Training Effect 10
U
UltraTrac 14
USB
bestanden overbrengen 18
loskoppelen 19
V
vergrendelen, knoppen 1
vermogen (kracht), waarschuwingen 13
verticale oscillatie 8
verwijderen
alle gebruikersgegevens 19
locaties 2
via-punten 1–3
bewerken 2
opslaan 2
projecteren 2
verwijderen 2
VIRB afstandsbediening 11
VIRB afstandsbediening 11
Virtual Partner 10
vistijden 11
VO2 max. 9, 10
voetsensor 16, 17
voorspelde finishtijd 10
W
waarschuwingen 12, 13
locatie 13
23
WAAS 15
waterbestendig 18
workouts 6, 7
laden 6
Z
zones, tijd 11
zonsopkomst en -ondergang, tijden 11
zoomen 1
zwemmen 6
zwemmen in open water 6
24
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising