Garmin | fēnix® 2 Special Edition | Garmin fēnix® 2 Special Edition Snabbstartshandbok

Garmin  fēnix® 2 Special Edition Snabbstartshandbok
Â
Ã
fēnix™ 2 snabbstartshandbok
Komma igång
BACK Tryck här för att återgå till föregående sida.‍
LAP
Tryck här för att registrera ett varv eller vila under en
aktivitet.‍
DOWN Tryck här för att bläddra bland datasidor, alternativ,
meddelanden och inställningar.‍
Tryck här för att läsa ett långt meddelande eller en
avisering.‍
Håll knappen nedtryckt för att markera en waypoint.‍
UP
Tryck här för att bläddra bland datasidor, alternativ,
MENU meddelanden och inställningar.‍
Tryck här för att avfärda ett kort meddelande eller en
avisering.‍
Håll knappen nedtryckt för att visa huvudmenyn.‍
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Ä
Ladda enheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det
omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.‍
Visa datasidorna
Med anpassningsbara datasidor får du snabb åtkomst till data i
realtid från interna och anslutna givare.‍ När du startar en
aktivitet visas fler datasidor.‍
Från klockslagssidan eller någon annan datasida väljer du
UP eller DOWN för att bläddra bland datasidorna.‍
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.‍
1 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USBport på datorn.‍
2 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.‍
3 Rikta den vänstra sidan av laddningsdockan À mot spåret på
enhetens vänstra sida.‍
Låsa knapparna
Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga
knapptryckningar.‍
1 Välj den datasida du vill se medan knapparna är låsta.‍
2 Håll ned LIGHT i två sekunder och välj Lås för att låsa
knapparna.‍
3 Håll ned LIGHT i två sekunder för att låsa upp knapparna.‍
Aktiviteter
4 Rikta den gångjärnsförsedda sidan av laddaren Á mot
kontakterna på enhetens baksida.‍
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.‍
5 Ladda enheten helt.‍
Knappar
Enheten kan användas för en mängd olika utomhus-, idrottsoch träningsaktiviteter.‍ När du startar en aktivitet visar och
registrerar enheten givardata om din aktivitet.‍ Du kan spara
aktiviteter och dela dem med andra Garmin Connect™
användare.‍
Hur enheten fungerar beror på din aktivitet.‍ Datasidor,
registrerade data och menyalternativ kan till exempel visas på
olika sätt baserat på din aktivitet.‍
Starta en aktivitet
När du startar en aktivitet som kräver GPS slås GPS på
automatiskt.‍ När du stoppar aktiviteten stängs GPS av och
enheten återgår till standbyläge.‍
1 Välj START.‍
2 Välj en aktivitet.‍
3 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att ange
ytterligare information.‍
4 Vid behov väntar du medan enheten ansluter till dina ANT‍+™
givare.‍
5 Om aktiviteten kräver GPS går du ut och väntar medan
enheten hämtar satelliter.‍
6 Tryck på START för att starta tiduret.‍
OBS! Enheten registrerar inte dina aktivitetsdata förrän du
startar tiduret.‍
Stoppa en aktivitet
À
Á
LIGHT Tryck här för att slå på och stänga av
bakgrundsbelysningen.‍
Håll knappen nedtryckt för att slå på och stänga av
enheten och för att låsa knapparna.‍
START Tryck här för att starta eller stoppa en aktivitet.‍
STOP Tryck här för att välja ett alternativ i en meny.‍
Februari 2014
OBS! Vissa alternativ är inte tillgängliga för vissa aktiviteter.‍
1 Välj STOP.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill återställa din aktivitet väljer du Nollställ.‍
Detta återställer tiduret och tar bort alla registrerade data
sedan du startade aktiviteten.‍
• För att spela in ett varv väljer du Varv.‍
• Om du vill spåra den väg som du färdats tillbaka till
startpunkten för din aktivitet väljer du TracBack.‍
• Om du vill återuppta din aktivitet väljer du Återuppta.‍
190-01730-59_0A
Tryckt i Taiwan
• Om du vill spara aktiviteten och återgå till standbyläge
väljer du Spara.‍
• Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till standbyläge
väljer du Ta bort.‍
• Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett
senare tillfälle väljer du Återuppta senare.‍
Navigera till en destination
Du kan navigera till waypoints, spår, rutter, geocachningar,
intressanta platser och GPS-koordinater.‍ Du kan även navigera
med TracBack® eller Sight 'N Go.‍
1 Välj START > Navigera.‍
2 Välj typ av destination.‍
3 Välj en destination genom att följa uppmaningarna på
skärmen.‍
Enheten spelar in ett spår automatiskt under alla aktiviteter som
använder GPS.‍ När du sparar en aktivitet som använder GPS
sparar enheten spåret som en del av aktiviteten.‍ Du kan skapa
en spårfil från aktiviteten och navigera till den senare.‍ Du kan
visa spår med BaseCamp™ och BaseCamp Mobile.‍
Ta en vandringstur
Ladda enheten helt innan du ger dig ut på en vandringstur
(Ladda enheten).‍
1 Välj START > Vandringstur.‍
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
3 Börja vandringsturen.‍
Enheten registrerar ett spår medan du vandrar.‍
4 När du vill göra ett uppehåll eller pausa enheten från
spårning väljer du STOP > Återuppta senare.‍
Enheten sparar status för din vandringstur och går in i
standbyläge.‍
5 Välj START > Återuppta för att återuppta spårning.‍
6 När du är klar med vandringsturen väljer du STOP > Spara
för att spara dina vandringsdata.‍
Waypoints
Enheten visar information om nästa waypoint.‍
4 Välj UP eller DOWN för att visa fler navigeringsdatasidor
(Visa datasidorna).‍
Ut och springa
Ladda enheten helt innan du ger dig ut och springer (Ladda
enheten).‍ Innan du kan använda en ANT‍+ givare för din löpning
måste givaren paras ihop med din enhet (Para ihop ANT‍+
givare).‍
1 Sätt på dig ANT‍+ givarna, t.‍ex.‍ en fotenhet eller pulsmätare
(valfritt).‍
2 Välj START > Löpning.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda ihopparade ANT‍+ givare väntar du
medan enheten ansluter till givarna.‍
• Om du vill hoppa över sökning efter ANT‍+ givare väljer du
Hoppa över.‍
4 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
Tidursskärmen visas.‍
5
6
7
8
9
Tryck på START för att starta tiduret.‍
Ut och spring.‍
Välj LAP för att registrera varv (valfritt).‍
Välj UP och DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).‍
När du är klar med löprundan väljer du STOP > Spara för att
spara löprundan.‍
En sammanfattning visas.‍
Spår
Ett spår av din väg spelas in.‍ Spårloggen innehåller information
om punkter längs den inspelade vägen, bl.‍a.‍ tid, plats och höjd
för varje punkt.‍
2
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.‍
Skapa en waypoint
Du kan spara din aktuella plats som en waypoint.‍
1 Håll ned DOWN.‍
2 Välj ett alternativ:
• För att spara en waypoint utan ändringar trycker du på
Spara.‍
• För att göra ändringar för waypointen väljer du Ändra, gör
dina ändringar för waypointen och väljer sedan Spara.‍
Bluetooth® anslutna funktioner
fēnix 2 enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone.‍ För vissa funktioner kan du behöva
installera Garmin Connect Mobile eller BaseCamp Mobile på din
smartphone.‍ Mer information finns på www.garmin.com/‍apps.‍
Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din fēnix 2 enhet.‍
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid.‍ Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
livedata på en Garmin Connect spårningssida.‍
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen av aktiviteten.‍
Aktivitetsgranskning i BaseCamp Mobile: Här kan du skicka
aktiviteter till din smartphone som kör appen BaseCamp
Mobile.‍ Du kan visa aktiviteterna, inklusive spåret och
givardata, i appen.‍
Molnbackup i BaseCamp Mobile: Här kan du
säkerhetskopiera sparade aktiviteter i ditt Garmin® Cloud
konto med BaseCamp Mobile.‍
Hämtningar av äventyr: Här kan du bläddra bland äventyr i
appen BaseCamp Mobile och skicka dem till din enhet.‍
Para ihop din smartphone med din fēnix 2 enhet
OBS! Enheten kan inte ansluta till ANT‍+ givare när trådlös
Bluetooth teknik är påslagen.‍
1 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från fēnix 2
enheten.‍
2 På fēnix 2 enheten håller du ned MENU.‍
3 Välj Inställningar > Bluetooth.‍
4 Slutför en åtgärd:
• Om det här är första gången du parar ihop en telefon med
enheten väljer du OK.‍
• Om du redan har parat ihop en annan telefon med
enheten väljer du Para ihop mobil enhet.‍
5 På din smartphone går du till Bluetooth inställningsmenyn
och söker efter enheter i närheten.‍
Mer information finns i användarhandboken för din
smartphone.‍
6 Välj fēnix 2 enheten i listan med enheter i närheten.‍
Ett lösenord visas på fēnix 2 skärmen.‍
7 Ange lösenordet på din smartphone.‍
8 På fēnix 2 enheten väljer du Alltid på, Aktiverat eller Inte
aktiverat och väljer OK.‍
Enheten slår automatiskt på och av trådlös Bluetooth teknik
baserat på ditt val.‍
9 Välj Visa eller Dölj för att visa eller dölja smartphoneaviseringar på fēnix 2 skärmen.‍
10 Gå till www.garmin.com/‍apps och hämta appen Garmin
Connect Mobile eller appen BaseCamp Mobile till din
smartphone (valfritt).‍
När givaren har parats ihop men din enhet ändrar givaren
status från Söker till Ansluten.‍ Givardata visas i
upprepningen av datasidor eller i ett anpassat datafält.‍
Enhetsinformation
Specifikationer
Batterityp
500 mAh-litiumjonbatteri
Batterilivslängd
Upp till 5 veckor
Vattentålighet
Vattentålig (50 m)
OBS! Klockan är avsedd för ytsimning.‍
Drifttemperaturområde
Från -20 till 50 ºC (från -4 till 122 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz trådlös ANT‍+ teknik
Bluetooth Smart enhet
Batteriinformation
Den faktiska batterilivslängden beror på hur mycket du
använder GPS, enhetsgivare, valfria trådlösa givare och
bakgrundsbelysningen.‍
Batterilivslängd Läge
16 timmar
Normalt GPS-läge
50 timmar
UltraTrac GPS-läge med en minuts
avsökningsintervall
Garmin Connect
Upp till 5 veckor Klockläge
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect.‍‍ Garmin
Connect ger dig verktygen för att spåra, analysera och dela dina
data.‍‍ Du kan spela in händelserna i din aktiva livsstil inklusive
golfrundor, vandringar, löprundor, äventyr och mycket mer.‍
Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com/‍.‍
Skötsel av enheten
Använda Garmin Connect
Du kan överföra alla dina aktivitetsdata till Garmin Connect för
en omfattande analys.‍ Med Garmin Connect kan du visa en
karta över din aktivitet och dela dina aktiviteter med vänner.‍
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.‍
2 Gå till www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
ANT‍+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT‍+
sensorer.‍ Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Para ihop ANT‍+ givare
Innan du kan para ihop ANT‍+ givare måste trådlös Bluetooth
teknik vara avstängd (Para ihop din smartphone med din fēnix 2
enhet).‍
Första gången du ansluter en givare till enheten med hjälp av
trådlös ANT‍+ teknik måste du para ihop enheten och givaren.‍
När de har parats ihop ansluter enheten till givaren automatiskt
när du startar en aktivitet och givaren är aktiv och inom räckhåll.‍
OBS! Om en pulsmätare levererades med enheten är den
medföljande pulsmätaren redan ihopparad med enheten.‍
1 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren.‍
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.‍
2 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från givaren.‍
OBS! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT‍+ givare under ihopparningen.‍
Håll
ned MENU.‍
3
4 Välj Inställningar > Sensorer.‍
5 Välj din givare.‍
6 Välj Ny sökning.‍
MEDDELANDE
Använd inte något vasst föremål när du rengör enheten.‍
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts
för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier.‍ Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.‍
Undvik att trycka på knapparna under vatten.‍
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.‍
• Gå till www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå till www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakta din
Garminåterförsäljare för information om tillbehör och
utbytesdelar.‍
Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från
webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍support.‍
2 Välj Manualer.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.‍
Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter.‍ Det är inte säkert att alla funktioner är
tillgängliga för din enhet.‍
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
3
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.‍
2 Gå till www.garmin.com/‍express.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™, och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad.
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising