Garmin | Approach® G3, Australia and New Zealand | User manual | Garmin Approach® G3, Australia and New Zealand Brukerveiledning

Garmin Approach® G3, Australia and New Zealand Brukerveiledning
Approach Series
™
brukerveiledning
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200
eller (800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Faks 886/2 2642 9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer
og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA
og andre land. Approach™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.
Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt de
følgende to (2) forutsetningene: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) denne enheten må kunne godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan
føre til uønsket drift.
Sette inn batteriene
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken
med advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
 Forsiktig
Ikke ta ut batterier med en skarp
gjenstand. Kontakt et lokalt
renovasjonsselskap for å få mer
informasjon om hvor du skal avhende
batterier.
Approach™-enheten drives av to
AA-batterier (medfølger ikke). Bruk
alkaliske batterier, NiMH-batterier
eller litiumbatterier.
Bruk batterier av høy kvalitet for
optimal ytelse og lengst mulig
batterilevetid. Du får best ytelse med
litiumbatterier og oppladbare NiMHbatterier som er mindre ett år gamle og
har en kapasitet på minst 2500 mAh.
Approach Brukerveiledning
Slik setter du inn Approach
G3-batteriene:
Sperre
1. Skyv sperren,
og ta av
batteridekselet.
2. Sett inn batteriene
riktig vei.
3. Sett på
batteridekslet,
og skyv ned
sperren.
Slik setter du inn Approach
G5-batteriene:
Sperre
1. Løft sperren,
og ta av
batteridek­
selet.
2. Sett inn
batteriene
riktig vei.
3. Sett på
batteridek­
slet, og skyv ned sperren.
MERK: Ta ut batteriene når du ikke
har tenkt å bruke Approach-enheten på
noen måneder. Lagrede data går ikke
tapt når du tar ut batteriene.
➌
➍
➎
Komme i gang
➏
Du slår på Approach-enheten ved å
trykke på . Du slår av Approachenheten ved å trykke på og holde
nede .
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➊
➋
Av/på-knapp.
Spillmodus.
Finn og forhåndsvis baner.
Meny for innstillinger.
Approach G5 mini-USB-kontakt
(under gummihette).
Approach G3 mini-USB-kontakt
(under gummihetten).
Søke etter satellitter
1. Gå ut i åpent landskap for å motta
GPS-signaler.
2. Skru på Approach-enheten. Det
kan ta noen minutter å hente inn
satellittsignaler.
Når satellittsignalene er svake, vil et
blinkende spørsmålstegn komme til
syne på kartet.
Spill
1. På hovedmenyen trykker du på
Spill.
2. Velg en bane fra listen.
MERK: Når du er i spillmodus, er
plasseringen din på banen markert
med en golfball.
Approach Brukerveiledning
Bruke kartet
Kartet gir deg en oversikt over hullet
du spiller.
➊
➋
MERK: Fordi plasseringen til flagget
varierer, regner Approach-enheten ut
avstanden til greenens midtpunkt, ikke
til flagget.
➌
Bruk for å se hullene.
Angi mål ved berøring
Du kan bruke Angi mål ved berøring til
å måle avstand til et hvilket som helst
punkt på kartet.
➊
➋
➌
➊
➋
Hullnummer. Trykk for å
komme inn på verktøymenyen.
Antall prikker indikerer par. Det
gjeldene hullet er for eksempel et
par tre-hull.
Avstand til midten av greenen.
Trykk for å gå til greenvisning.
➌
➍
➊
➋
Approach Brukerveiledning
Avstand fra målsirkelen til
greenens midtpunkt.
Målsirkel.
➌
➍
Avstand til målsirkelen.
Zoom inn på målsirkelen.
Slik måler du avstanden til målet:
1. Trykk hvor som helst på skjermen.
2. Trykk og dra fingeren din for å
posisjonere den røde målsirkelen.
3. Trykk på Ferdig for å gå tilbake til
kart over hullet.
Greenvisning
Greenvisningen er en detaljert visning
av greenen som gjør at du kan angi en
mer presis plassering av flagget.
1. Trykk på avstandsboblen i det øvre
høyre hjørnet på kartet.
2. Trykk hvor som helst på greenen for
å angi flaggets plassering.
3. Trykk på Ferdig for å lagre flaggets
plassering, og gå tilbake til kartet
over hullet.
Føre poengregnskap
Approach-enheten lar deg føre
poengregnskap for opp til fire spillere.
1. Trykk på hullnummeret oppe i det
venstre hjørnet på kartet.
2. I verktøymenyen, trykk på Før
poengregnskap.
Par­
knapp
Spilleren
navn
Poeng­
knapp
Vis bane­
informa­
sjon
3. Trykk på
for å legge inn
poengene dine.
MERK: Trykk på parknappen på
toppen av poengregnskapet for å endre
hullets par.
Approach Brukerveiledning
4. Trykk på Spiller eller spillerens
navn, for å få opp et individuelt
poengregnskap.
Spillerens
navn
MERK: Approach-enheten lagrer
bare poengregnskapet fra den forrige
golfrunden din. Når du starter et
nytt poengregnskap, erstattes det
forrige regnskapet. Hvis du vil se
poengregnskap på computeren din,
se side 7.
Hvordan måler du slag
5. Trykk på Spiller eller spillerens
navn for å endre navnet ved hjelp
av tastaturet på skjermen.
for å lagre spillerens
6. Trykk på
navn.
Etter at du har brukt poengregnskapet
en gang, vil et ikon for poengregnskap
dukke opp på hovedmenyen. Trykk
på
for å få en oversikt over den
forrige golfrunden du spilte.
Approach Brukerveiledning
1. Trykk på hullnummeret oppe i det
venstre hjørnet på kartet.
2. Trykk på Måle slag på
verktøymenyen.
3. Trykk på Begynn måling.
4. Gå til ballen din.
5. For å slette avstanden eller
begynne en ny måling trykker
du på Reset.
MERK: Trykk på Tilbake >
Tilbake for å gå tilbake til kartet mens
du måler. Målingen fortsetter til du
trykker Tilbakestill.
Forhåndsvisning
3. Velg by fra listen.
4. Velg banen fra listen.
Finn en bane ved å angi
banenavn
1. Trykk på Forhåndsvisning >
Angi bane.
2. Angi banenavn med tastaturet
på skjermen. Trykk på
.
3. Velg banen fra listen.
Finn en bane i nærheten
1. På hovedsiden trykk på
Forhåndsvisning > Søk i
nærheten. En liste over de
nærmeste banene dukker opp.
2. Velg en bane du vil se.
Finn en bane i en by
1. Trykk på Forhåndsvisning >
Angi by.
2. Angi bynavn med tastaturet
på skjermen. Trykk på
.
Forhåndsvisning av bane
Når du har valgt en bane å
forhåndsvise, vil Approach-enheten
gi en oversikt over alle hullene på den
valgte banen.
Trykk hvor som helst på skjermen
for å aktivere Berøringsmål. Trykk
på avstandsboblen oppe i det høyre
hjørnet for å gå til greenvisning.
Approach Brukerveiledning
MERK: Ikonet for poengregnskap og
knappen for å måle slag er ikke aktive
i forhåndsvisningen. Trykk på Avslutt
for å gå tilbake til hovedmenyen.
Oppsett
Trykk på
på hovedmenyen for å
komme inn på menyen for innstillinger.
Hullskifte — velg Automatisk eller
Manuelt bytte til neste hull.
Enheter for avstand — velg Yards
eller Metrisk.
Batteritype — velg Alkalisk, Litium,
eller Oppladbart NiMH.
Språk — velg språk.
Om — viser versjon av Approachprogramvare, enhetens ID-nummer,
versjon av GPS-programvare og
juridisk informasjon.
Approach Brukerveiledning
Visning av
poengregnskap på
datamaskin
Selv om du bare kan se det forrige
poengregnskapet på enheten, kan du se
alle poengregnskapene du har ført på
datamaskinen din.
MERK: Approach-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner.
1. Ta av gummihetten.
2. Koble Approach-enheten til
datamaskinen ved hjelp av miniUSB-kabelen. Approach-enheten
vises som en flyttbar stasjon i
Min datamaskin på Windowsdatamaskiner og som et aktivert
volum på Mac-datamaskiner.
3. Åpne Garmin Approachstasjonen, og dobbelklikk på
ScorecardViewer.html.
4. Velg poengregnskapet du vil vise.
Bruke belteholder
Du kan bruke belteholderen til å feste
Approach-enheten i belte, lomme eller
veske.
Slik fester du belteholderen:
UtløserKrok
knapp
Monte­
ringsflate
Ryggfeste
Slik løsner du belteholderen og
ryggfestet:
1. Trykk på utløserknappen på
toppen av belteholderen og skyv
belteholderen av.
2. Løft nederst på ryggfestet og skyv
ryggfestet av.
Ryggfeste
Monteringsoverflate
Baneoppdateringer
1. Plasser ryggfestet i åpningene på
monteringsflaten på Approachenheten.
2. Skyv ryggfestet oppover til det låses
på plass.
3. Plasser belteholderen i hullet på
ryggfestet.
4. Skyv belteholderen oppover til den
låses på plass.
Dette produktet kan være kvalifisert til
å motta gratis kartoppdateringer. Hvis
du vil oppdatere Approach-enheten,
kan du gå til www.garmin.com
/CourseView.
Approach Brukerveiledning
Tips
• For å låse eller låse opp skjermen
trykker du på og slipper den
raskt. Trykk på Lås skjerm (eller
Lås opp skjerm).
• Hvis du vil slutte å spille i løpet
av en runde, kan du trykke på
hullnummeret oppe i det venstre
hjørnet > Avslutt runde.
Fjerne brukerdata
Merknad
Dette sletter all informasjon som er
angitt av brukeren.
1. Slå av Approach-enheten.
2. Trykk oppe i høyre hjørne av
berøringsskjermen.
3. Mens du holder fingeren på
berøringsskjermen, slår du på
Approach-enheten. Fortsett å holde
fingeren på berøringsskjermen til
meldingen vises.
4. Velg Ja for å fjerne alle brukerdata.
Approach Brukerveiledning
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
Kalibrere
berøringsskjermen
Approach-skjermen krever vanligvis
ikke kalibrering. Hvis knappene ikke
ser ut til å fungere riktig, følger du
imidlertid prosessen nedenfor.
Slik kalibrerer du
berøringsskjermen:
1. Slå av enheten, og trykk på og
hold den inne i 30 sekunder.
2. Følg instruksjonene på skjermen
til du ser en melding om at
kalibreringen er fullført på skjermen.
Spesifikasjoner
G3 Physical
Størrelse: B × H × D:
5,5 × 10 × 3,3 cm
(2,2 × 3,9 × 1,3 tommer)
Vekt: 148,8 g (5,25 oz) med batterier
Skjerm: 6,6 mm (diagonalt)
(2,6 tommer) TFTfargeskjerm med 65k farger
og bakgrunnsbelysning
(160 × 240 piksler)
Bæreveske: Kraftig, vanntett i henhold
til IPX7
Temperaturområde: Fra -20 til 70 °C
(fra -4 til 158 °F)*
*Temperaturområdet for Approach-enheten
kan være for høy for noen batterier.
Noen batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.
10
G5 Physical
Størrelse: B × H × D:
3,6 × 11,4 × 5,8 cm
(1,4 × 4,5 × 2,3 tommer)
Vekt: 192,7 g (6,8 ounces) med
batterier.
Display: diagonal: 7,6 cm.
(diagonalt) (3 tommer)
TFT-fargeskjerm med 65k farger
og bakgrunnsbelysning
(240 × 400 piksler)
Bæreveske: Kraftig, vanntett i henhold
til IPX7
Temperaturområde: Fra -20 til 70 °C
(fra -4 til 158 °F)*
*Temperaturområdet for Approach-enheten
kan være for høy for noen batterier.
Noen batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.
Strøm
Kilde: To AA-batterier (alkaliske,
NiMH eller litium)
Approach Brukerveiledning
Nøyaktighet
GPS: vanligvis < 10 m (33 fot) 95 %
sannsynlighet*
*I henhold til en nøyaktighetsreduksjon på
100 m2 2DRMS ifølge det amerikanske
forsvarsdepartementets Selective
Availability Program, når det er aktivert.
Hastighet: 0,1 m/sek. (0,328 fot/sek) i
stabil tilstand
Grensesnitt: USB-masselagringsenhet
Levetid for datalagring: Uendelig.
Det kreves ikke minnebatteri.
Ytelse
Mottaker: Mer enn 12 kanaler,
høy følsomhet
Innhentingstider:
< 1 sekund (varm start)
< 33 sekunder (kald start)
< 36 sekunder (automatisk søk)
Oppdateringshastighet: 1/sekund,
kontinuerlig
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport
hvis det er noe du lurer på når du
bruker Approach-enheten. I USA
går du til www.garmin.com/support,
eller kontakt Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
I Europa: Gå til www.garmin.com
/support og trykk på Contact Support
for å få support i det landet du bor.
Du kan evt. kontakte Garmin
(Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0)
870 8501241.
Approach Brukerveiledning11
Programvarelisensavtale
VED Å BRUKE Approach-enheten
GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅR
OG BETINGELSER I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten
(“Programvaren”), i en binær kjørbar form gjennom
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir
hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at
Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du
samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere,
endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller
lage avledede produkter basert på Programvaren.
Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i strid
med USAs eksportlover.
12
Approach Brukerveiledning
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delenummer 190-01148-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising