Garmin | Approach® G3, Australia and New Zealand | User manual | Garmin Approach® G3, Australia and New Zealand Brugervejledning

Garmin Approach® G3, Australia and New Zealand Brugervejledning
Approach -serien
™
brugervejledning
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200
eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241
(udenfor Storbritannien)
eller 0808 238 0000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax + 886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken
helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie
uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse
til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at
enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Approach™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er
et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden
skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion.
Isætning af batterier
 Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
 Advarsel
Brug ikke en skarp genstand til at
fjerne batterier, der kan udskiftes
af brugeren. Kontakt din lokale
genbrugsstation for oplysninger om
korrekt genanvendelse af batterierne.
Approach™ bruger to AA-batterier
(medfølger ikke). Brug alkaline-,
NiMH- eller litiumbatterier.
Brug kvalitetsbatterier for at opnå
optimal ydelse og længst mulig
batterilevetid. Den bedste ydelse
opnås ved brug af litiumbatterier eller
genopladelige NiMH-batterier, der
er mindre end et år gamle og har en
kapacitet på mere end 2500 mAh.
Brugervejledning til Approach
Sådan installerer du Approach
G3-batterier:
Smæklås
1. Løft smæklåsen,
og fjern
batteridækslet.
2. Isæt batterierne,
så de vender
rigtigt.
3. Sæt
batteridækslet
på plads, og luk
smæklåsen.
Sådan installerer du Approach
G5-batterier:
Smæklås
1. Løft
smæklåsen,
og fjern
batteridækslet.
2. Isæt
batterierne,
så de vender
rigtigt.
3. Sæt
batteridækslet på plads, og luk
smæklåsen.
BEMÆRK: Fjern batterierne, hvis
du ikke skal bruge Approach i flere
måneder. Når du fjerner batterierne,
mister du ikke gemte data.
➌
➍
➎
Sådan kommer du i gang
➏
For at tænde Approach skal du trykke
på . Tryk på , og hold den nede for
at slukke Approach.
➏
➊
➋
➍
➎
Modtagelse af
GPS-satellitsignaler
1. For at modtage GPS-signaler skal
du gå udenfor i et åbent område.
2. Tænd for Approach. Modtagelse af
satellitter kan tage et par minutter.
Når satellitsignalet er svagt, vises et
blinkende spørgsmålstegn på kortet.
➌
➊
➋
Find og gennemse baner.
Menuen Indstillinger.
Approach G5-mini-USB-stik
(under vejrhætten).
Approach G3-mini-USB-stik
(under vejrhætten).
Tænd/sluk-knap.
Spil startet.
Start spil
1. Tryk på Start spil i hovedmenuen.
2. Vælg en bane på listen.
BEMÆRK: I Spil startet-tilstand vises
din position på banen med en golfbold.
Brugervejledning til Approach
Brug af kortet
Kortet viser oplysninger om det hul,
du aktuelt er i gang med at spille.
➊
➋
BEMÆRK: Da flagplaceringer
kan ændre sig, beregner Approach
afstanden til midten af greenen og ikke
den faktiske flagplacering.
➌
Bruges til at se hullerne.
Tryk for afstandsberegning
Du kan bruge Tryk for afstandsbereg­
ning til at måle afstanden til et hvilket
som helst punkt på kortet.
➊
➋
➌
➊
➋
Hulnummer. Tryk for at få
adgang til hjælpemenuen.
Antallet af prikker angiver par.
Det aktuelle hul er f.eks. et par
3-hul.
Afstand til midten af greenen.
Tryk for at gå til Green oversigt.
➌
➍
➊
➋
Brugervejledning til Approach
Afstand til midten af greenen fra
målcirklen.
Målcirkel.
➌
➍
Afstand til målcirklen.
Zoom ind på målcirklen.
Sådan beregnes afstanden til
målet:
1. Tryk et vilkårligt sted på skærmen.
2. Tryk og træk med fingeren for at
placere den røde målcirkel.
3. Tryk på Udført for at vende tilbage
til kortet over hullet.
Green oversigt
Green oversigt er en detaljeret visning
af greenen, som giver dig mulighed for
at angive en mere præcis flagplacering.
1. Tryk på afstandsboblen i det
øverste højre hjørne.
2. Tryk et tilfældigt sted på greenen for
at angive flagplaceringen.
3. Tryk på Udført for at gemme
flagplaceringen og vende tilbage til
kortet over hullet.
Scorekort
Med Approach kan du holde styr på
resultater for op til fire spillere.
1. Tryk på hulnummeret i det øverste
venstre hjørne.
2. Tryk på Gem score i
hjælpemenuen.
Parknap
Spillers
navn
Scoreknapper
Vis
banein­
formation
3. Tryk på
for at angive din score.
BEMÆRK: Tryk på par-knappen
øverst på scorekortet for at ændre
hullets par.
Brugervejledning til Approach
4. Tryk på Spiller eller spillerens
navn for at se spillerens personlige
scorekort.
Spillers
navn
BEMÆRK: Approach gemmer kun
scorekortet fra din seneste runde golf.
Når du starter på et nyt scorekort,
erstatter det det tidligere kort.
Oplysninger om visning af scorekort
på din computer findes på side 7.
Afstandsmåling af et slag
5. Tryk på Spiller eller spillerens
navn for at ændre navnet vha.
skærmtastaturet.
for at spillerens navn.
6. Tryk på
Når du har brugt scorekortet en gang,
vises scorekortikonet på hovedmenuen.
Tryk på
for at gennemse
scorekortet fra din seneste runde golf.
Brugervejledning til Approach
1. Tryk på hulnummeret i det øverste
venstre hjørne.
2. Tryk på Mål slag i hjælpemenuen.
3. Tryk på Start afstandsmåling.
4. Gå hen til bolden.
5. Hvis du vil slette afstanden eller
starte en ny måling, skal du trykke
på Nulstil.
BEMÆRK: Tryk på Tilbage >
Tilbage for at vende tilbage til kortet
under måling. Målingen fortsætter,
indtil du trykker på Nulstil.
Gennemse
3. Vælg byen fra listen.
4. Vælg golfbanen fra listen.
Søgning efter en bane ved at
stave navnet
1. Tryk på Gennemse > Stav banens
navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til
at indtaste bogstaverne i banens
.
navn. Tryk på
3. Vælg golfbanen fra listen.
Sådan finder du en bane i
nærheden
1. Tryk på Gennemse > Søg i
nærheden i hovedmenuen. Der
vises en liste over de baner, der
ligger tættest på.
2. Vælg en bane, du vil se.
Sådan finder du en bane efter
by
Visning af en bane
Når du har fundet en bane, du gerne vil
se på, giver Approach dig en hul for
hul-oversigt over den valgte bane.
Tryk et vilkårligt sted på skærmen for
at aktivere Tryk for afstandsberegning.
Tryk på afstandsboblen i øverste højre
hjørne for at gå til Green oversigt.
1. Tryk på Gennemse > Stav bynavn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i byens navn.
.
Tryk på
Brugervejledning til Approach
BEMÆRK: Scorekortikonet og
knappen Mål slag er deaktiveret i
tilstanden Gennemse. Tryk på Afslut
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Visning af scorekort på
computeren
Indstillinger
Mens du kun kan se det seneste
scorekort på selve enheden, kan du
se alle de scorekort, der er oprettet på
Approach, på din computer.
Skift til næste hul - vælg Automatisk
eller Manuel overgang til næste hul.
BEMÆRK: Approach er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 10.3 og ældre versioner.
Tryk på
i hovedmenuen for at få
adgang til menuen Indstillinger.
Enhed for distance - vælg Yards eller
km/meter.
Batteritype - vælg Alkaline, Litium
eller Genopladeligt NiMH.
Sprog - vælg et sprog.
Om - viser Approachsoftwareversionen, enheds-idnummeret, GPS-softwareversionen
samt juridiske oplysninger.
Brugervejledning til Approach
1. Løft vejrhætten.
2. Slut Approach til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet. Approach
vises som et flytbart drev under
Denne computer på Windowscomputere og som en monteret disk
på Mac-computere.
3. Åbn Garmin Approach-drevet, og
dobbeltklik på ScorecardViewer.
html.
4. Vælg det scorekort, du vil se.
Brug af clipsen
Du kan bruge clipsen til at sætte
Approach fast til bæltet, lommen eller
tasken.
Sådan fastgøres clipsen:
Udløser
knap
Monte­
ringsryg
Clips
Fastgø­
relsesdel
Sådan fjernes clipsen og
fastgørelsesdelen:
1. Tryk på udløserknappen øverst på
clipsen, og skub clipsen af.
2. Løft bunden af fastgørelsesdelen,
og skub den af.
Fastgørelsesdel
Monteringsryg
Baneopdateringer
1. Placer fastgørelsesdelen i hullerne
på monteringsryggen på Approach.
2. Skub fastgørelsesdelen op, indtil
den falder i hak og låser.
3. Placer clipsen på fastgørelsesdelen.
4. Skub clipsen op, til den falder i hak
og låser.
Dette produkt giver muligvis adgang
til gratis opdateringer af banekort. Hvis
du vil opdatere din Approach, skal du
besøge www.garmin.com/CourseView.
Brugervejledning til Approach
Tip
• Du kan låse skærmen eller låse
den op ved at trykke kort på .
Tryk på Lås skærm (eller Oplås
skærm).
• Hvis du vil holde op med at spille,
før runden er slut, skal du trykke
på hulnummeret i øverste venstre
hjørne > Forlad golfrunden.
Sletning af brugerdata
Bemærk
Denne proces sletter alle
brugerindtastede oplysninger.
1. Sluk for Approach.
2. Tryk med fingeren i øverste venstre
hjørne af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på
berøringsskærmen, og tænd for
Approach. Fortsæt med at holde
fingeren på berøringsskærmen,
indtil meddelelsen vises.
Brugervejledning til Approach
4. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Kalibrering af
berøringsskærmen
Approach-skærmen kræver
sædvanligvis ikke kalibrering. Hvis
knapperne ikke reagerer korrekt, kan
du dog benytte følgende procedure.
Sådan kalibrerer du
berøringsskærmen:
1. Mens enheden er slukket, skal du
i ca. 30 sekunder.
trykke på
2. Følg instruktionerne på skærmen,
indtil “Kalibrering udført” vises.
Specifikationer
G3 fysisk
Størrelse: B × H × D:
2,2 × 3,9 × 1,3 tommer
(5,5 × 10 × 3,3 cm)
Vægt: 5,25 oz. (148,8 g) med
batterier
Display: diagonal: 2,6 tommer
(6,6 cm) bagbelyst
TFT-display med
65.000 farver
(160 × 240 pixel)
Kabinet: Robust plastik,
vandtæt til IPX7
Temperaturområde: Fra -4°F til
158°F (fra -20 til 70°C)*
*Temperaturklassificeringen for Approach
kan overskride brugsområdet for visse
batterier. Visse batterier kan gå i stykker
ved høje temperaturer.
10
G5 fysisk
Størrelse: B × H × D:
1,4 × 4,5 × 2,3 tommer
(3,6 × 11,4 × 5,8 cm)
Vægt: 6,8 oz. (192,7 g) med batterier
Display: diagonal: 3 tommer (7,6 cm)
bagbelyst TFT-display med
65.000 farver (240 × 400 pixel)
Kabinet: Robust plastik, vandtæt til
IPX7
Temperaturområde: Fra -4°F til
158°F (fra -20 til 70°C)*
*Temperaturklassificeringen for Approach
kan overskride brugsområdet for visse
batterier. Visse batterier kan gå i stykker
ved høje temperaturer.
Strøm
Energikilde: To AA-batterier
(alkaline, NiMH eller litium)
Brugervejledning til Approach
Præcision
GPS: < 33 ft. (10 m) 95 % typisk*
*Dog nedsættes nøjagtigheden til
100 m 2DRMS, når restriktioner fra det
amerikanske forsvarsministeriums Selective
Availability (SA) Program er aktiveret.
Hastighed: 0,328 ft./sek. (0,1 m/sek.) i
stationær tilstand
Grænseflade: USB-lagerenhed
Datalagringstid: Ubegrænset;
der kræves ingen batterier til
hukommelsen
Ydeevne
Modtager: mere end 12 kanaler,
højfølsom
Indfangningstider:
< 1 sek. (varmstart)
< 33 sekunder (koldstart)
< 36 sekunder (autolocate)
Opdateringshastighed: 1/sekund,
vedvarende
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af
din Approach. I USA skal du gå ind på
www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Brugervejledning til Approach11
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE Approach ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur, organisering
og kode er værdifulde forretningshemmeligheder,
ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren
eller dele af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må eksportere
eller reeksportere produktet til noget land i strid med
USA’s love om eksportregulering.
12
Brugervejledning til Approach
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins
hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delnummer 190-01148-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising