Garmin | DC™ 30 Dog Tracking Collar | User manual | Garmin DC™ 30 Dog Tracking Collar Brukerveiledning

Garmin DC™ 30 Dog Tracking Collar Brukerveiledning
Trinn 8: Feste halsbåndet på hunden
Fest DC 30-enheten og halsbåndet rundt halsen til hunden med
VHF-antennen pekende oppover.
VHFantenne
GPSantenne
DC 30
Spore hunden
Hundestatusikoner
Sitte
Løpe
Stand
Mot tre
Ukjent
Statussymbolet Ukjent [?] viser at DC 30 ikke har innhentet et
satellittsignal, og at Astro 220 ikke kan avgjøre posisjonen til
hunden.
Trykk på KART for å spore en hund på kartsiden. Kartsiden viser
følgende:
• posisjonen til hunden, navnet på den og et spor som viser dens
bevegelser.
• din posisjon og ditt spor.
Hundesporingssiden viser retningen og avstanden til hunden fra
Astro 220, og statusen til hunden.
Trykk på HUND for å vise hundesporingssiden.
Hunden du sporer identifiseres, og hundepekeren viser hundens
retning fra deg. Hundepekeren er mest nøyaktig når du holder
Astro 220 rett, og hunden er lenger unna enn 9,1 meter
(30 fot). Ved kortere avstander vises en NÆRME-melding,
og hundepekeren forkortes. Når du er nærme hunden, kan
hundepekeren være unøyaktig.
Merkede posisjoner
på kartet
Hundestatusikon
Hundens spor
Nøyaktighetssirkel
Din posisjon vises
med retningspekeren
Navigere til hunden
Bruke kompassiden til å navigere
Slik navigerer du til hunden:
1. Trykk på MENY > MENY > Avansert > Finn > Hunder.
2. Velg hunden.
3. Bruk kompassiden til å navigere til hunden.
Slik åpner du kompassiden:
Trykk på MENY > MENY > Avansert > GPS-programmer >
Kompass.
Navigere til et punkt
Når du vil navigere til et punkt, finner du posisjonen på Astroenheten, og deretter bruker du kompasset til å navigere til den
posisjonen.
Slik finner du en posisjon etter navn:
1. Trykk på MENY > MENY > Avansert > Finn.
2. Velg typen element du vil navigere til > ENTER.
3. Velg elementet i listen Finn > ENTER.
4. Bruk kompassiden til å navigere til punktet.
Merke posisjonen
Slik merker du den gjeldende posisjonen:
1. Trykk på MERK > Ny for å vise siden Merk posisjon.
2. Velg OK for å merke posisjonen.
Hold kompasset vannrett når du navigerer, for at det skal være så
nøyaktig som mulig.
Retningen du
beveger deg i
Peilepeker (peiling til
bestemmelsesstedet)
Peilepeker
Bruke peilepekeren
Peilepekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i. Hvis peilepekeren peker i reiseretningen,
går du rett mot bestemmelsesstedet. Hvis peilepekeren peker i en
annen retning, må du snu deg mot den retningen til pekeren peker
fremover.
Du finner mer dokumentasjon og informasjon på
www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Astro
™
hurtigstartveiledning
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Trinn 1: Sette inn batteriene i Astro 220
Astro 220-enheten drives av to AA-batterier (medfølger ikke).
Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier.
1. Vri D-ringen på baksiden av enheten ¼ gang mot klokken, og
fjern batteridekselet.
Batterirom
D-ring
2. Sett inn batteriene i batterirommet. Pass på at du setter dem
inn riktig vei.
3. Sett på plass batteridekselet.
Trinn 2: Slå på Astro 220
Når du skal slå på Astro 220, trykker du på og holder inne
av/på-knappen.
Den første gangen du slår på Astro 220,
vises det en melding. Følg instruksjonene
for oppsettet av Astro. Deretter vises
Garmin-logoen når du slår på Astro 220,
etterfulgt av hundesporingssiden.
Slik justerer du
bakgrunnsbelysningen:
1. Når Astro 220 er på, trykker du på og
slipper raskt av/på-knappen øverst
på enheten.
Hundesporingsside
2. Trykk på vippebryteren med pil opp
eller pil ned for å justere lysstyrkenivået.
3. Trykk på ENTER for å velge et lysstyrkenivå.
Trinn 3: Innhente GPS-satellittsignaler
Linjene
på Astro 220 angir styrken til
satellittsignalene. Når linjene er svarte, har Astro 220 hentet inn
GPS-satellittsignalene. De to røde indikatorlampene på DC 30
blinker dobbelt for hver puls når en posisjonsbestemmelse er
oppnådd.
Trinn 4: Kalibrere Astro 220-kompasset
Kalibrer kompasset utendørs. Hold kompasset rett og unna
objekter som genererer magnetiske felt, for eksempel biler eller
bygninger.
1. På hundesporingssiden (se Trinn 3) trykker du på MENY.
2. Velg Kalibrere kompass, og trykk på ENTER.
3. Velg Start, trykk på ENTER, og følg instruksjonene på
skjermen.
Hold enheten
vannrett og drei
deg sakte rundt.
Trinn 5: Slå på DC 30
Trykk på og hold inne av/på-knappen på enden av DC 30.
De røde indikatorlampene blinker jevnt.
• Mot høyre, For fort eller For sakte vises for å be deg om å
justere dreiehastigheten.
Slik viser du kommunikasjonsstatusen med DC 30:
Trykk på HUND for å vise hundesporingssiden. Hundens navn
står på listen under kompasset.
Når det er kommunikasjon med DC 30, viser hundesporingssiden
retningen til hunden, hvor langt den er fra deg og statusen for
hunden.
Retning til hunden
DC 30-enhetens
av/på-knapp
Batteriladeport
Indikatorlamper
blinker rødt når
strømmen er på.
Du slår av DC 30 ved å trykke på og holde inne
DC 30 som fulgte med Astro 220-systemet ble koblet til Astro 220
på fabrikken. Hvis du har kjøpt en ekstra DC 30, kan du se
Brukerveiledning for Astro 220 for å koble den ekstra DC 30enheten med Astro 220.
Trinn 7: Lade DC 30
Lad DC 30-enheten helt opp før du bruker den på jakt. Lading av
et helt tomt DC 30-batteri tar 4½ time.
Slik lader du DC 30:
1. Koble strømkabelen for bil eller vekselstrømsadapteren til en
egnet strømkilde.
2. Skyv kontakten inn i batteriladeporten på siden av DC 30enheten.
Batteriladeport
Navnet på hunden
Hundestatusikon
Avstand til hunden
Hundesporingsside
av/på-knappen.
Trinn 6: Opprette kommunikasjon mellom
DC 30 og Astro 220
Før Astro 220 kan finne din gjeldende posisjon og posisjonen til
DC 30, må du først innhente GPS-satellittsignalene.
1. Finn et åpent område utendørs der det er ingen høye
bygninger og trær.
2. Slå på Astro 220 og DC 30. Det kan ta noen minutter å hente
inn GPS-satellittsignaler.
• Hold enheten vannrett mens du dreier. Når Kalibrering OK
vises, trykker du på ENTER.
• Hvis Kalibreringsfeil vises, gjentar du prosessen.
Blå indikatorlampe
3. Lad DC 30 til den blå indikatorlampen nederst på enheten
slukker.
Merk: DC 30 sender ikke posisjonen sin til Astro 220, og
Astro 220 vil ikke vise posisjonen for DC 30, før begge enhetene
har innhentet satellittsignaler.
November 2008
Delenummer 190-00714-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising