Garmin | DC™ 30 Dog Tracking Collar | Garmin DC™ 30 Dog Tracking Collar NO

Garmin DC™ 30 Dog Tracking Collar NO
Astro™-system DC 30
Instruksjoner for utskiftning av batteri, halsbånd og antenne
Dette dokumentet gir deg følgende instruksjoner.
• Skifte litiumbatteriet DC 30
• Skifte DC 30-halsbåndet (side 2)
• Skifte VHF-antennen (side 2)
Disse settene er ment å brukes som utskiftningselementer for Garmin® Astro™-systemet for hundesporing.
Merk: Den begrensede garantien som dekker dette produktet, dekker ikke utskiftet batteri, halsbånd eller
antenne som ikke er skiftet i overensstemmelse med disse instruksjonene.
Skifte litiumbatteriet DC 30
VHF-antenne
GPS-antenne
Monteringsplate
DC 30-batteriutskiftningssettet omfatter følgende deler:
• Ett oppladbart litiumbatteri
• To batteridekselskruer (M 1,7 × 0,6 × 5 mm)
• Fire monteringsskruer for bunndeksel (M 2,0 × 0,4 × 8 mm), rustfritt stål, svart oksidert
Verktøy som kreves (følger ikke med) – en liten Phillips-skrutrekker og en liten, flat skrutrekker.
DC 30
DC 30 med halsbånd
Skruer til toppdeksel
Merk: Det er ikke nødvendig å koble DC 30 fra monteringsplaten på halsbåndet for å skifte
batteriet.
Slik fjerner du DC 30-litiumbatteriet:
1. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne de fire toppdekselskruene fra toppdekselet.
Toppdeksel
2. Ta toppdekselet av bunndekselet.
Kretskortbryter
3. Bruk en liten, flat skrutrekker til å koble kontakten med seks pinner fra toppdekselet.
4. Bruk en liten, flat skrutrekker til å koble kontakten med to pinner fra bunndekselet.
5. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne de to batteridekselskruene.
6. Fjern batteridekselet og batteriet fra bunndekselet.
Merk deg hvordan batteriet ligger i bunndekselhuset. Du setter det nye batteriet
inn samme vei. Avhend det gamle batteriet i henhold til lokale lover og regler.
Batteridekselskruer
Batterideksel
Slik skifter du DC 30-litiumbatteriet:
1. Plasser det nye batteriet i bunndekselet. Plasser den kablede enden av
batteriet i samme ende som av/på-knappen på bunndekselet.
2. Fest batteridekselet til bunndekselet ved hjelp av de to batteridekselskruene.
3. Koble kontakten med to pinner fra batteriet til bunndekselet.
Topinners
kontakt
Batteriladeport
Sekspinners
kontakt
Batteri
Bunndeksel
Av/påknapp
4. Koble kontakten med seks pinner fra batteriet til toppdekselet ved å bruke tommelen
til å holde kontakten mot huset, som vist på tegningen.
5. Kontroller riktig drift av batteriet ved å trykke på kretskortbryteren. Hvis de røde indikatorlampene på bunndekselet ikke
begynner å blinke, må du kontrollere riktig tilkobling av kontakten med seks pinner.
6. Kontroller ladekretsen ved å koble Astro System DC 30-batteriladeren til en egnet strømkilde og til batteriladeporten. Hvis
den blå indikatorlampen ikke lyser, må du kontrollere riktig tilkobling av kontakten med to pinner.
7. Fest toppdekselet godt til bunndekselet ved hjelp av de fire toppdekselskruene for å sikre vanntetthet.
8. Lad DC 30-batteriet helt opp før du begynner å bruke det, slik det er beskrevet i Brukerveiledning for Astro 220. Lading av
et helt tomt DC 30-batteri tar 4½ time.
Sekspinners
kontakt
November 2008
190-00714-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Bytte DC 30-halsbåndet
Når du skal bruke DC 30-utskiftningshalsbåndet, må du fjerne DC 30 fra det gamle halsbåndet og feste det på det nye halsbåndet.
DC 30-utskiftningssettet for halsbånd omfatter følgende deler:
VHF-antenne
• Et DC 30-halsbånd med GPS-antenne og VHF-antenne
GPS-antenne
• En VHF-antennetilkoblingsskrue (M 3,0 × 0,5 × 6 mm), rustfritt stål
• Et VHF-deksel
DC 30
Verktøy som kreves (følger ikke med) – en medium Phillips-skrutrekker, en liten Phillips-skrutrekker og
en spisstang.
Slik fjerner du DC 30 fra det gamle halsbåndet:
1. Bruk en medium Phillips-skrutrekker til å fjerne de to monteringsplateskruene og monteringsplaten fra
det gamle halsbåndet.
2. Bruk spisstangen til å trekke tilbake gummifoten på MCX-kontakten for GPS-antennen.
3. Bruk spisstangen til å koble fra MCX-kontakten for GPS-antennen.
Skruer til monteringsplate
4. Fjern VHF-dekselet fra skruen for VHF-antennekontakten.
Monteringsplate
5. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne skruen for VHF-antennekontakten.
Slik fester du DC 30 til det nye halsbåndet:
1. Fest VHF-antennekontakten til DC 30 med skruen for VHF-antennekontakten.
Antennelomme
VHF-deksel
Tilkoblingsskrue
for VHF-antenne
2. Plasser VHF-dekselet over skruen for VHF-antennekontakten.
3. Trekk tilbake gummifoten for å vise MCX-kontakten for GPS-antennen.
4. Koble MCX-kontakten for GPS-antennen igjen ved å sette MCX-kontakten
forsiktig inn i uttaket på DC 30.
Merk: Hvis du tvinger MCX-kontakten inn i uttaket, kan kontaktpinnen eller kontaktkantene bli skadet.
5. Trykk gummifoten på plass rundt MCX-kontakten.
6. Koble DC 30 til halsbåndet ved hjelp av monteringsplaten og de to
monteringsplateskruene.
Bytte VHF-antennen
DC 30-utskiftningssettet for VHF-antenne omfatter følgende deler:
VHF-antenne
kontakt
Gummifot
GPS-antenne
MCX-kontakt
• En VHF-piskantenne
• En VHF-antennetilkoblingsskrue (M 3,0 × 0,5 × 6 mm), rustfritt stål
• Et VHF-deksel
Verktøy som kreves (følger ikke med) – en medium Phillips-skrutrekker og en liten Phillips-skrutrekker.
Slik fjerner du den gamle VHF-antennen (bruk tegningen ovenfor):
1. Bruk en medium Phillips-skrutrekker til å fjerne de to monteringsplateskruene og monteringsplaten fra halsbåndet.
2. Fjern VHF-dekselet fra skruen for VHF-antennekontakten.
3. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne skruen for VHF-antennekontakten.
4. Fjern den gamle VHF-antennen fra antennelommen.
Slik fester du den nye VHF-antennen til halsbåndet (bruk tegningen ovenfor):
1. Skyv antennen gjennom antennelommen.
2. Fest VHF-antennekontakten til DC 30 med skruen for VHF-antennekontakten.
3. Plasser VHF-dekselet over skruen for VHF-antennekontakten.
4. Koble DC 30 til halsbåndet ved hjelp av monteringsplaten og de to monteringsplateskruene.
Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising