Garmin | Approach® G7 | User guide | Garmin Approach® G7 Käyttöopas

Garmin Approach® G7 Käyttöopas
Approach G7
®
Käyttöopas
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Apple , iPhone ja Mac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iOS on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n
lisenssillä. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Mailaopastuksen määrittäminen ................................................. 1
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 1
Kosketusnäytön lukitseminen ..................................................... 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 1
Reiän näkymä ............................................................................. 1
Viheriön tarkasteleminen ............................................................ 1
Mailat .......................................................................................... 2
Mailaopastus ...............................................................................2
Lyönnin mittaaminen ................................................................... 2
Pisteiden seuraaminen ............................................................... 2
Tasoituspisteytys ........................................................................ 3
PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen ....................................... 4
Sijainnin tallentaminen ................................................................ 4
Kenttien etsiminen......................................................... 4
Tietoja kentän esikatselusta ....................................................... 4
TruSwing™......................................................................4
TruSwing mittaukset ................................................................... 4
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach
laitteessa ..................................................................................... 4
Mailan vaihtaminen ..................................................................... 5
Kätisyyden vaihtaminen .............................................................. 5
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen ................................ 5
Laitteen mukauttaminen ................................................ 5
Asetukset .................................................................................... 5
Garmin Connect............................................................. 5
Käyttäminen: Garmin Connect .................................................... 5
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................... 5
Liite.................................................................................. 5
Muistikortin asettaminen ............................................................. 5
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Kosketusnäytön kalibroiminen .................................................... 6
Käyttäjätietojen poistaminen ....................................................... 6
Pidikkeen käyttäminen ................................................................ 6
Virran säästäminen laitetta ladatessa ......................................... 6
Hakemisto....................................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tee nämä toimet, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.
1 Rekisteröi laite (Tuki ja päivitykset, sivu 1).
2 Lataa laitteen akku (Laitteen lataaminen, sivu 1).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 1).
4 Päivitä laitteen ohjelmisto ja kentät (Ohjelmisto- ja
kenttäpäivitykset, sivu 1).
5 Aloita golfpeli (Golfin pelaaminen, sivu 1).
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
1 Avaa USB-portin suojus .
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
®
Asentaminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset
Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin.
Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express
ohjelmisto osoitteesta www.garmin.com/express.
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1 Valitse .
2 Valitse .
Golfin pelaaminen
1 Valitse Pelaa.
2 Valitse kenttä.
Reiän näkymä
Laite näyttää nykyisen reiän.
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää laturiin.
Liitä laturi pistorasiaan.
Lataa laitteen akku täyteen.
Täyteen ladattua akkua voi käyttää jopa 15 tunnin ajan.
Laitteen käynnistäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen valita
kielen ja mittayksikön. Alkumäärityksen yhteydessä voit myös
määrittää mailaopastuksen.
Paina -painiketta pitkään.
Mailaopastuksen määrittäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit määrittää
mailaopastuksen. Jos et määritä mailaopastusta
alkumäärityksen yhteydessä, voit ottaa sen käyttöön milloin
tahansa (Mailaopastuksen ottaminen käyttöön, sivu 2).
1 Valitse maila valitsemalla tai .
2 Määritä matka valitsemalla tai .
3 Määritä seuraavan mailan matka valitsemalla .
4 Määritä matka kaikille muillekin mailoille toistamalla vaiheita 2
ja 3.
HUOMAUTUS: vähintään kolmen mailan matka on
määritettävä.
5 Kun olet määrittänyt vähintään kolmen mailan matkan, valitse
.
Aloitus
Osoittaa reiän numeron. Värillisten pisteiden määrä osoittaa reiän
tasoituksen.
Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipputangon
sijaintiin.
Valittuna ottaa käyttöön suurten numeroiden tilan.
Näyttää kaaret, jotka osoittavat lipputangon etäisyyden.
Kaaria on neljä, jos par on 5 tai suurempi, ja kolme, jos par on 4.
Kaaria ei näy, jos par on 3.
näyttää edellisen reiän valittaessa.
lopettaa kierroksen
valittaessa (vain ensimmäinen ja viimeinen reikä).
Valittuna siirtyy seuraavalle reiälle.
Viheriön tarkasteleminen
Esikatselun tai pelin aikana voit tarkastella viheriötä lähemmin ja
siirtää lipputankoa.
1 Aloita peli (Golfin pelaaminen, sivu 1) tai kentän esikatselu
(Tietoja kentän esikatselusta, sivu 4).
1
2 Voit lähentää viheriötä valitsemalla GREEN.
3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä -kuvaketta.
Mailat
Voit tallentaa kunkin mailatyypin etäisyystiedot.
Jos mailaopastus on käytössä, laite suosittelee mailaa
seuraavaa lyöntiä varten mailatietojen perusteella.
Mailan lisääminen
1 Valitse Asetus > Mailat > Add Club.
2 Anna mailan nimi.
3 Valitse .
4 Valitse mailan tyyppi.
Mailatietojen muokkaaminen
1 Valitse Asetus > Mailat.
2 Valitse golfmaila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa mailan matkaa valitsemalla Muokkaa
etäisyyttä.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun
mailaopastus on käytössä.
• Voit näyttää mailan tilastot valitsemalla Lyönnit.
VIHJE: voit tallentaa mailan mailaopastukseen
valitsemalla
> Tallenna mailaopastukseen.
• Valitse mailan materiaali valitsemalla Mailan tyyppi.
• Voit siirtää mailaa luettelossa valitsemalla Siirry ylös tai
Siirry alas.
• Voit poistaa mailan luettelosta valitsemalla Poista.
Sinun ei tarvitse kävellä suoraan pallon luo, jotta saat tarkan
mitan. Laite mittaa matkaa suoraan aloituspisteestä. Voit
palata karttaan mittaamisen aikana valitsemalla .
4 Kun saavut pallon luo, valitse vaihtoehto:
• Voit hylätä lyönnin valitsemalla Nollaa.
• Jos haluat lisätä lyöntimatkan mailan keskiarvoon, valitse
Tallenna lyönti ja valitse maila, jota käytit lyöntiin. Laite
tallentaa lyönnin tuloskorttiin ja lisää lyöntimatkan mailan
keskimääräiseen lyöntimatkaan (Mailatietojen
muokkaaminen, sivu 2).
Pisteiden seuraaminen
Valitse pisteytystapa, jotta voit aloittaa pistelaskun
(Pisteytystavan määrittäminen, sivu 2).
Voit laskea enintään neljän pelaajan pisteitä.
1 Aloita peli (Golfin pelaaminen, sivu 1).
2 Valitse SCORE.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse muokattava pelaajan nimi.
• Valitsemalla voit määrittää valitun reiän lyöntien määrän
• Valitsemalla
> Määritä pelaajat voit muokata pelaajien
tasoituksia. Tämä valinta näkyy ainoastaan, jos
tasoituspisteytys on käytössä (Tasoituspisteytyksen
ottaminen käyttöön, sivu 3).
• Valitsemalla >
> Asetus > Pisteytys > Tapa. Jos
aiemmin määrittämäsi pelin pisteet eivät ole uuden
pisteytystavan mukaisia, laite kehottaa tyhjentämään
kaikki pelin pisteet tai jatkamaan nykyisen pisteytystavan
käyttöä.
4 Palaa kentän karttaan valitsemalla SCORE.
Mailaopastus
Tietoja tuloskortista
Kun mailaopastus on käytössä, se suosittelee mailaa seuraavaa
lyöntiä varten.
Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä, pisteitä ja
tasoitusta pelin aikana tuloskortissa.
Näyttää suositellun mailan arvioidun aluekaaren, kun mailaopastus
on käytössä.
Näyttää mailan arvioidun aluekaaren ja huomioi korkeuden
muutoksen, kun PlaysLike-etäisyys on käytössä.
Näyttää suositellun mailan ja mailan etäisyyden, kun mailaopastus
on käytössä.
Mailaopastuksen ottaminen käyttöön
Mailaopastus näyttää mailasuosituksia golfpelin aikana.
1 Valitse Asetus > Mailaopastus.
2 Valitse Käytössä.
Lyönnin mittaaminen
1 Paina lyönnin jälkeen MEASURE-painiketta pitkään.
2 Valitse Aloita mittaus.
3 Kävele pallon luo.
2
Paikallinen tasoitus
Yhteispisteet
Reiän todelliset lyönnit
Reiän tallennetut lyönnit
Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos pelaat parhaillaan peliä, valitse >
> Asetus >
Pisteytys > Tapa.
• Jos peli ei ole käynnissä, valitse Asetus > Pisteytys >
Tapa.
2 Valitse pisteytystapa.
Golfin pelaaminen
Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 2) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan,
miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon.
Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä
United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.
käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään
lyöntien sijasta pisteitä.
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
0
vähintään 2 enemmän
1
1 enemmän
2
par
3
1 vähemmän
4
2 vähemmän
5
3 vähemmän
Tietoja reikäpelipisteytyksestä
Kun valitset reikäpelipisteytyksen (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 2), vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja saa
yhden pisteen kultakin reiältä. Pelin voittaa pelaaja, joka on
voittanut eniten reikiä.
HUOMAUTUS: reikäpelipisteytys on käytettävissä ainoastaan
kahden henkilön pelissä.
Kun määrität Approach-laitteen laskemaan lyönnit, laite
määrittää kunkin pelin voittajan. Valitse muussa tapauksessa
kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Jos
pelaajat käyttivät yhtä monta lyöntiä, valitse Tasattu.
Tietoja skini-pisteytyksestä
Käytettäessä skini-pisteytystapaa (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 2) pelaajat kilpailevat palkinnosta kullakin
reiällä.
Kun määrität Approach-laitteen laskemaan lyönnit, laite
määrittää kunkin reiän voittajan. Valitse muussa tapauksessa
kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja.
Tasapelitilanteessa voit valita useita pelaajia.
Pelitilastojen tarkasteleminen
Voit tarkastella meneillään olevan pelin tilastoja.
.
1 Valitse pelin aikana SCORE >
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kaikkien pelaajien tiedot valitsemalla
Kierroksen tiedot.
• Voit näyttää lisää yksittäisen pelaajan tietoja valitsemalla
Kierroksen tiedot >
> Pelaajan tiedot, pelaajan
nimen ja haluamasi tilastotiedon.
Tietoja yksittäisistä tuloskorteista
Yksittäinen tuloskortti sisältää reikäkohtaisen yleiskatsauksen
pelaajan pelistä. Neljällä symbolilla merkitään lyöntimäärää
suhteessa par-arvoon. Par-pistemäärällä ei ole symbolia.
Kokonaispisteet
Vähintään kaksi yli par-arvon
Yksi yli par-arvon
Yksi alle par-arvon
Vähintään kaksi alle par-arvon
Historiatietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja lyöntejä, pelejä ja pelaajien tilastoja.
1 Valitse Historia ja valitse tarkasteltava peli.
Laite näyttää kaikkien pelaajien tiedot.
2 Valitse vaihtoehto.
• Voit tarkastella kyseisen pelin yksittäistä tuloskorttia
valitsemalla kohdan
> Pelaajan tiedot ja pelaajan
nimen (Tietoja yksittäisistä tuloskorteista, sivu 3).
• Voit tarkastella kunkin reiän ja sen par-arvon luetteloa
valitsemalla
> Kentän tiedot.
• Voit muuttaa pelin yksittäisiä tietoja, kuten pelaajan nimeä,
pisteitä ja tasoitusta, valitsemalla
> Muokkaa
tuloskorttia.
• Voit poistaa tuloskortin laitteen historiatiedoista
valitsemalla
> Poista tuloskortti.
Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa
Voit tarkastella kaikkia tuloskortteja tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows ) tai taltiona (Mac ).
2 Avaa laitteen asema.
3 Voit tarkastella tuloskortteja avaamalla Tuloskortti >
ScorecardViewer.html.
®
®
Tasoituspisteytys
Voit määrittää tasoituksen reiälle (Reiän tasoituksen
määrittäminen, sivu 3) ja kullekin pelaajalle (Pelaajan
tasoituksen määrittäminen, sivu 3).
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetus > Pisteytys > Pisteytyksen tasoitus.
2 Valitse Käytössä.
Pelaajan tasoituksen määrittäminen
Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä
(Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3).
> Määritä pelaajat.
1 Valitse pelin aikana SCORE >
2 Valitse sen pelaajan kohdalla, jonka tasoituksen haluat
määrittää tai muuttaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Paikallinen tasoitus voit määrittää
lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan
kokonaispisteistä.
• Valitsemalla Indeksi\Slope-tapa voit määrittää pelaajan
tasoitusindeksin ja kentän slope-arvon pelaajan
kenttäkohtaisen tasoituksen laskemiseksi.
Reiän tasoituksen määrittäminen
Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä
(Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3).
Laite näyttää reiän oletustasoituksen, jos se on käytettävissä.
Voit määrittää tasoituksen manuaalisesti.
> Vaihda tasoitus.
1 Valitse pelin aikana SCORE >
2 Määritä reiän tasoitus.
Golfin pelaaminen
3
PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen
PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä
näyttämällä korjatun etäisyyden viheriöön.
1 Valitse Asetus > PlaysLike-etäisyys.
2 Valitse Näytä.
1 Aloita peli (Golfin pelaaminen, sivu 1) tai kentän esikatselu
(Tietoja kentän esikatselusta, sivu 4).
2 Aseta tähtäysrengas vetämällä sormi haluamaasi kohtaan
näytössä.
näyttää etäisyyden tähtäysrenkaasta viheriön keskikohtaan.
Reiän koko PlaysLike-etäisyys näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa , ja sen yläpuolella näkyy etäisyys viheriön
keskikohtaan.
Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin korkeusvaihtelun
vuoksi.
Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
Matkan pelaaminen sujuu odotettua nopeammin korkeusvaihtelun
vuoksi.
Sijainnin tallentaminen
Voit merkitä sijainnin reiälle nykyisen sijaintisi tai
kosketustähtäyksen avulla.
HUOMAUTUS: voit poistaa kaikki tallennetut sijainnit reiältä
valitsemalla >
> Tyhjennä sijainnit.
1 Valitse pelin aikana > Tallenna sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä nykyistä sijaintia voit lisätä merkin
nykyiseen sijaintiisi reiällä.
• Valitsemalla Käytä kosketustähtäystä voit valita sijainnin
kartasta.
Kenttien etsiminen
Laitteella voi etsiä lähellä tai tietyssä kaupungissa olevia
golfkenttiä. Golfkenttiä voi hakea myös nimellä.
1 Valitse Esikatselu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Hae läheltä voit etsiä nykyistä sijaintiasi
lähimmät kentät.
• Valitsemalla Kirjoita kaupunki voit etsiä kenttiä tietystä
kaupungista.
• Valitsemalla Kirjoita kenttä voit etsiä kentän nimellä.
Tietoja kentän esikatselusta
Kun löydät kentän, laite näyttää sen yleiskatsauksen reikä
kerrallaan. Voit tarkastella viheriön lähikuvaa (Viheriön
tarkasteleminen, sivu 1) tai mitata etäisyyksiä (Etäisyyden
mittaaminen kosketustähtäyksellä, sivu 4).
Jos et kosketa näyttöä hetkeen, kun olet valinnut reiän, laite
aloittaa kentän simuloinnin (Esikatselutila, sivu 4).
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä
Kun esikatselet kenttää tai pelaat, voit mitata etäisyyden mihin
tahansa kartan pisteeseen kosketustähtäyksellä.
4
näyttää etäisyyden nykyisestä sijainnistasi tähtäysrenkaaseen.
Jos esikatselet kenttää,
on etäisyys tiistä tähtäysrenkaaseen.
näyttää etäisyydet yhteensä.
3 Tarvittaessa voit lähentää tähtäysrenkaaseen valitsemalla
4 Kun olet lähentänyt tähtäysrenkaaseen, voit palata reiän
karttaan valitsemalla
.
.
Esikatselutila
Voit näyttää kentän simuloinnin esikatselun yhteydessä. Kartta
simuloi reiän pelaamista lähentämällä viheriötä vähitellen.
Simulointi alkaa automaattisesti, jos et kosketa näyttöä hetkeen,
kun olet valinnut reiän.
TruSwing™
TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta
tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen
osoitteesta www.garmin.com/golf.
TruSwing mittaukset
Voit tarkastella lyöntimittauksia Approach laitteessa, Garmin
Connect™ sovelluksessa tai Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Lisätietoja saat TruSwing laitteen
käyttöoppaasta.
Ominaisuus
Kuvaus
Vaatimukset
Lyöntimittaukset vain Mittauksiin sisältyvät Laitteiden TruSwing ja
Approach laitteessa lyöntitempo ja Approach välille on
nopeus, mailan radan muodostettava pariliitos.
mittaukset sekä
mailan kulmat.
Lyöntimittaukset
Approach laitteessa
ja Garmin Connect
mobiilisovelluksessa
Mittauksiin sisältyvät
lyöntitempo ja nopeus, mailan radan
mittaukset sekä
mailan kulmat.
Sekä TruSwing että
Approach on yhdistettävä
pariliitoksella älypuhelimen Garmin Connect
mobiilisovellukseen.
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa
Ennen kuin voit tarkastella TruSwing asetuksia Approach
laitteessa, sinun on ehkä päivitettävä ohjelmisto (Tuki ja
päivitykset, sivu 1).
1 Varmista, että TruSwing laite on tukevasti kiinni mailassa.
Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
2 Käynnistä TruSwing laite.
3 Valitse Approach laitteessa Asetus > TruSwing.
Approach laite muodostaa pariliitoksen TruSwing laitteeseen.
Kenttien etsiminen
4 Valitse golfmaila.
5 Tee lyönti.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Approach näyttää lyöntimittaukset jokaisen lyönnin jälkeen.
Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä valitsemalla
tai .
Mailan vaihtaminen
1 Valitse TruSwing näytössä
2 Valitse golfmaila.
> Vaihda maila.
Puhelimen liittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
Kätisyyden vaihtaminen
1 Valitse TruSwing näytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto.
puhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
> Kätisyys.
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen
Valitse TruSwing näytössä
Laite sisältää useita Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita voi
käyttää yhteensopivalla mobiililaitteella ja Garmin Connect
Mobile sovelluksella.
Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect: lähettää
tietoja Garmin Connect palveluun Garmin Connect Mobile
sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/intosports/apps.
Ilmoitukset: hälyttää, kun saat viestejä puhelimeen.
.
2 Tuo puhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän laitteesta.
3 Valitse laitteessa Asetus > Bluetooth > Yhdistä mobiililaite
ja seuraa näytön ohjeita.
4 Avaa puhelimessa Garmin Connect mobiilisovellus ja yhdistä
laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet ovat käytettävissä alkumäärityksen aikana tai
valitsemalla
> Oma laite.
Laitteen mukauttaminen
Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn puhelimeen
Asetukset
Mukauta laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla
Asetus.
Pisteytys: voit määrittää pisteytystavan, ottaa käyttöön
tasoituspisteytyksen (Tasoituspisteytyksen ottaminen
käyttöön, sivu 3) ja ottaa käyttöön tilastojen seurannan.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Mailat: voit lisätä ja poistaa mailoja (Mailatietojen
muokkaaminen, sivu 2).
Näyttö: voit määrittää taustavalon aikakatkaisun ja kalibroida
näytön.
Siirto reiältä: voit määrittää automaattisen tai manuaalisen
siirron reiältä.
Matkan yksiköt: voit määrittää etäisyyden mittayksikön.
PlaysLike-etäisyys: voit näyttää PlaysLike-etäisyydet
(PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen, sivu 4).
Mailaopastus: voit ottaa käyttöön mailasuositukset
(Mailaopastuksen ottaminen käyttöön, sivu 2).
Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Tietoja: voit näyttää tärkeitä tietoja ohjelmistosta ja
laitetunnuksen.
®
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin palvelussa Garmin Connect.
Garmin Connect sisältää työkalut, joilla voit seurata, analysoida
ja jakaa tietojasi. Voit tallentaa esimerkiksi golfpelejä, vaelluksia,
juoksulenkkejä ja seikkailuja. Voit hankkia maksuttoman tilin
osoitteessa www.garminconnect.com/.
Pariliitä puhelin ja laite, jotta voit muodostaa yhteyden
puhelimeen.
Kun muodostat yhteyden puhelimeen langattomalla Bluetooth
tekniikalla, voit jakaa pisteitä ja muita tietoja palveluun Garmin
Connect. Lisäksi voit tarkastella puhelimen ilmoituksia
laitteessa.
1 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetus > Bluetooth > Yhteys > Käytössä,
jotta langaton Bluetooth tekniikka otetaan käyttöön.
3 Näytä tai piilota puhelimen ilmoitukset valitsemalla
Ilmoitukset.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään Approach laitteen kanssa. Kun puhelin vastaanottaa
viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Ilmoitusten tarkasteleminen
Yhdistä pariliitettyyn puhelimeen, jotta voit näyttää ilmoitukset
(Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn puhelimeen, sivu 5).
1 Valitse > Ilmoitukset.
2 Valitse ilmoitus.
tai .
3 Voit selata ilmoituksen sisältöä valitsemalla
Liite
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD™ muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Avaa suojus microSD-korttipaikasta .
Käyttäminen: Garmin Connect
Voit ladata tuloskortteja ja mailatietoja palveluun Garmin
Connect kattavaa analyysia varten ja jakaa tuloskortteja
kavereiden kanssa. Voit tarkastella kokonaistilastojasi, yhden
pelikierroksen tilastoja tai yhden kentän tilastoja. Voit myös
muokata mailaopastuksessa käytettävien mailojen tietoja.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/golf.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
2 Paina korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
5
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
1 Työnnä laitteen alaosa pidikkeen alaosaan.
HUOMAUTUS: jos asetat laitteen pidikkeeseen ylösalaisin,
se ei lukitu paikalleen ja voi irrota pidikkeestä helposti.
2 Paina laitteen yläosaa pidikkeen yläosaan, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Näytön puhdistaminen
Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla
ja vedellä, isopropyylialkoholilla tai silmälasien
puhdistusaineella.
Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla
kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: myös hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon.
• Valitsemalla voit ottaa taustavalon käyttöön ja säätää
kirkkautta.
• Muuta taustavalon aikakatkaisua (Asetukset, sivu 5).
3 Irrota laite nostamalla pidikkeen yläosaa samalla, kun painat
laitteen takaosaa, ja liu'uta laitteen alaosa irti pidikkeen
alaosasta.
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun jäljellä oleva lataustaso tulee näkyviin.
2 Pidä virtapainiketta painettuna 4–5 sekuntia.
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Pariston kesto
15 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Kosketusnäytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei reagoi oikein, voit kalibroida sen.
1 Valitse Asetus > Näyttö > Näytön kalibrointi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Käyttäjätietojen poistaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1
2
3
4
Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.
Kosketa sormella kosketusnäytön vasenta ylänurkkaa.
Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja kytke virta laitteeseen.
Valitse Kyllä.
Pidikkeen käyttäminen
HUOMAUTUS: pidikkeen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta
hiukan.
Pidikkeellä voit kiinnittää laitteen vyöhön, taskuun tai laukkuun.
6
Liite
Hakemisto
T
etäisyys, mittaaminen 4
tasoitus 2, 3
tasoituspisteytys, pelaaja 3
tiedot
siirtäminen 5
tallentaminen 5
tilastot 3
tuloskortti 2, 3
tarkasteleminen 3
tuotteen rekisteröiminen 1
tyhjentäminen, historia 3
G
V
A
akku, lataaminen 1, 6
asetukset 5
B
Bluetooth tekniikka 5
E
Garmin Connect 5
Garmin Express 1
laitteen rekisteröiminen 1
ohjelmiston päivittäminen 1
viheriö, tarkasteleminen 1
virtapainike 1
vyöpidike 6
H
historia 3
lähettäminen tietokoneeseen 5
I
ilmoitukset 5
K
kartat
päivittäminen 1
päivitykset 1
symbolit 1
kentät
esikatselu 4
sijaintien tallentaminen 4
toistaminen 1
kirkkaus 6
kätisyys 5
käyttäjätiedot, poistaminen 6
L
laite, huolto 6
laitteen asetusten nollaaminen 6
laitteen puhdistaminen 6
laitteen rekisteröiminen 1
lataaminen 6
lipputangon sijainti
asettaminen 1
tarkasteleminen 1
lukitseminen, näyttö 1
lyöntianalyysi 4, 5
M
mailat 1, 2
microSD kortti. Katso muistikortti
mitat 2, 4
muistikortti 5
N
näyttö
kalibrointi 6
kirkkaus 6
lukitseminen 1
puhdistaminen 6
näyttöasetukset 5
näytön kalibroiminen 6
O
ohjelmisto, päivittäminen 1
P
pariliitos 5
pidike 6
pisteytys 2, 3
reikäpeli 3
skinit 3
tasoitus 3
päivitykset
kenttien kartat 1
ohjelmisto 1
S
sijaintien tallentaminen 4
simulointi, reikä 4
Hakemisto
7
support.garmin.com
Marraskuu 2018
190-01672-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising