Garmin | Colorado® 400i, U.S. | User manual | Garmin Colorado® 400i, U.S. Korisnički priručnik

Garmin Colorado® 400i, U.S. Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
Colorado serija
®
GPS navigatora za sve terene
© 2009 Garmin Ltd. ili njene podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 ili (800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. 886/2.2642.9199
Tel. +44 (0) 870,8501241
Faks. 886/2.2642.9099
(izvan Ujedinjenog Kraljevstva)
0808 2380000 (u Ujedinjenom Kraljevstvu)
Faks. +44 (0) 870,8501251
Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo
kojem mediju za pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin, osim kako je ovdje izrijekom navedeno. Garmin dopušta
preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog
priručnika ili njegove revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove
obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i njegovih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih
proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih
proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, Colorado®, MapSource®, BlueChart® i Dynastream® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani
u SAD-u i drugim državama. myGarmin™, Rock ‘n Roller™ i ANT™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Logotip Geocaching registrirani je trgovački znak tvrtke Groundspeak Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Koriste
se uz dopuštenje. Logotip Wherigo trgovački je znak tvrtke Groundspeak u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Koristi
se uz dopuštenje. Korištenje podataka s web-mjesta geocaching.com podložno je odredbama Ugovora o uvjetima korištenja koji se nalazi
na adresi http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx. Aplikaciju Wherigo obuhvaća patent 6.691.032, a patenti u SAD-u i drugim
državama čekaju registraciju. SD™ zaštićeni je trgovački znak organizacije SD Card Association. Teflon® je zaštićeni trgovački znak tvrtke
DuPont Performance Elastomers.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
Siječanj 2009.
Broj dijela 190-00751-46 Ver. C
Tiskano u Tajvanu
Uvod
Uvod
Ovaj priručnik sadrži informacije o sljedećim
proizvodima:
• Colorado® 300
• Colorado 400i
• Colorado 400c
• Colorado 400t
Oznake u priručniku
Kada se od vas zatraži da nešto odaberete, označite
stavku pomoću tipke Rock ‘n Roller™, a zatim
pritisnite ENTER na tipki Rock ‘n Roller za
dovršetak odabira.
Male strelice (>) koriste se u tekstu kako bi se označilo
da trebate odabrati niz elemenata.
Na primjer, ako vidite uputu “odaberite Precaci >
Drugo > Kalkulator” pritisnite višefunkcijsku
tipku Precaci, a zatim pomoću tipke Rock ‘n Roller
odaberite Drugo, a zatim Kalkulator.
Registracija proizvoda
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu
ispunjavanjem online registracije! Posjetite naše
web-mjesto na adresi http://my.garmin.com. Spremite
originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Obratite se tvrtki Garmin ako imate pitanja vezana
uz korištenje uređaja Colorado. U SAD-u obratite
se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin
telefonskim putem na broj: (913) 397-8200 ili
(800) 800-1020, od ponedjeljka do petka između
8 i 17 sati po središnjem američkom vremenu; ili
posjetite www.garmin.com/support.
U Europi se obratite tvrtki Garmin (Europe) Ltd.
na broj +44 (0) 870.8501241 (izvan Velike Britanije)
ili 0808 2380000 (u Velikoj Britaniji).
Upozorenje: Potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu u kutiji proizvoda koji
sadrži upozorenja i druge važne informacije
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® Uvod
Značajke serije Colorado
Dodatna oprema
Značajke
300
400i
400c
400t
Karta svijeta
Da
(DEM*)
Da
(Satelit)
Da
(Satelit)
Da
(DEM*)
Dodatno
Da
U.S. Inland
Lakes
Mapping
U.S.
Bluechart® g2 Dodatno
Mapping
U.S. TOPO
Mapping
Dodatno
Cjeloviti popis dodatne opreme i karata koje se mogu
koristiti s uređajem Colorado potražite na web adresi
tvrtke Garmin: www.garmin.com.
Dodatno Dodatno
Dodatno
Da
Dodatno
Dodatno
Dodatno
Da
* Digitalni model reljefa
Napomena: Za Colorado su raspoložive i
dodatne mape po izboru.
ii
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Uvod
Sadržaj:
Uvod.................................................................... i
Oznake u priručniku............................................. i
Registracija proizvoda......................................... i
Kontakt s tvrtkom Garmin................................... i
Značajke serije Colorado.................................... ii
Dodatna oprema.................................................. ii
Početak rada..................................................... 1
Pregled uređaja Colorado................................... 1
Umetanje baterija................................................ 2
Uključivanje i isključivanje uređaja
Colorado.......................................................... 2
Korištenje tipke Rock ‘n Roller™....................... 3
Upravljanje uređajem Colorado......................... 3
Status sustava/prilagođavanje
pozadinskog osvjetljenja............................... 4
Pomicanje............................................................ 4
Unos teksta.......................................................... 5
Osnovno rukovanje.......................................... 6
Korištenje izbornika Prečaci.............................. 6
Profili.................................................................... 6
Stvaranje i korištenje putnih točaka.................. 7
Navigacija prema odredištu............................... 8
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije......................................................... 10
Stranica s kartom.............................................. 10
Geocaching........................................................ 11
Stranica kompasa.............................................. 13
Graf visine.......................................................... 14
Putno računalo.................................................. 15
Wherigo™............................................................ 15
Trase................................................................... 16
Drugo.................................................................. 17
Bežično dijeljenje.............................................. 17
Preglednik slika................................................. 18
3D prikaz............................................................ 18
Kalendar............................................................. 18
Sunce i mjesec.................................................. 19
Lov i ribolov....................................................... 19
Planer rute.......................................................... 20
Aktivna ruta........................................................ 21
Upravitelj putnim točkama............................... 21
Alarm.................................................................. 22
Kalkulator........................................................... 22
Štoperica............................................................ 23
Stranica satelita................................................. 24
Promjena profila................................................ 25
Računanje površine.......................................... 25
iii
Uvod
Prilagođavanje uređaja Colorado................. 26
Postavljanje sustava......................................... 26
Podešavanje zaslona........................................ 27
Promjena profila................................................ 28
Postavljanje karte.............................................. 29
Postavljanje trasa.............................................. 29
Postavljanje izrade ruta.................................... 30
Stranica za postavljanje pomorskog
načina rada................................................... 30
Postavljanje vremena........................................ 31
Postavljanje mjernih jedinica........................... 31
Postavljanje formata prikaza položaja............ 32
Postavljanje smjera........................................... 32
Postavljanje visinomjera.................................. 32
Kalibracija.......................................................... 33
Postavljanje načina rada Fitness..................... 33
iv
Dodatak........................................................... 34
Specifikacije....................................................... 34
Povezivanje uređaja Colorado s
računalom..................................................... 35
Upravljanje podacima....................................... 37
Važne informacije za baterije za uređaj
Colorado........................................................ 37
Pričvršćivanje karike......................................... 38
Održavanje uređaja Colorado.......................... 38
Licencni ugovor za softver............................... 39
Izjava o usklađenosti (DoC).............................. 39
Index................................................................ 40
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Početak rada
Pregled uređaja Colorado
USB mini-B priključak
(pod zaštitnim
poklopcem)
Tipka Napajanje
(pozadinsko osvjetljenje)
Desna
višefunkcijska tipka
Rock ‘n Roller™
Lijeva
višefunkcijska
tipka
Početak rada
Priključak za
vanjsku GPS antenu
(pod zaštitnim poklopcem)
Poklopac za baterije
Poleđina
Jezičak
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Početak rada
Umetanje baterija
Uređaj Colorado koristi dvije baterije veličine AA
(nisu uključene u pakiranje). Možete koristiti alkalne,
NiMH ili litijske baterije.
Umetanje baterija:
Poklopac za baterije
1. Kako biste skinuli
poklopac za baterije,
najprije podignite
Jezičak
jezičac i gurnite ga
sa stražnje strane
uređaja Colorado.
2. Prilikom umetanja
baterija pratite
dijagram prikazan na
odjeljku za baterije.
3. Vratite poklopac za
baterije na mjesto
tako što ćete ga
gurnuti na uređaj
Colorado i pričvrstiti
Odjeljak za baterije
jezičac.
Napomena: Kada nekoliko mjeseci ne
namjeravate koristiti Colorado, izvadite baterije iz
njega. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci
ne gube.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Colorado
Uključivanje uređaja Colorado:
Pritisnite i držite tipku Napajanje dok se na
zaslonu ne prikaže logotip tvrtke Garmin.
Isključivanje uređaja Colorado:
Pritisnite i držite tipku
Napajanje.
Prilikom prvog uključivanja uređaja Colorado GPS
prijemnik mora prikupiti podatke o satelitima i odrediti
svoju trenutnu lokaciju.
Napomena: Za primanje satelitskih signala
morate biti na otvorenom i imati nesmetan pogled
prema nebu.
Kada prvi put uključite uređaj Colorado, prikazuje
nekoliko zaslona za postavljanje: odabir jezika,
vremenske zone te način rada za ljetno računanje
vremena. Cjelovite informacije o postavljanju uređaja
Colorado potražite u Vodič za brzo pokretanje serije
Colorado.
Važno: Određene postavke na uređaju Colorado
mogu skratiti vijek trajanja baterije. Na stranici 37
možete pronaći kompletne informacije o trajanju
baterija.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Početak rada
Korištenje tipke Rock ‘n Roller™
Kada tražite i odabirete različite funkcije na uređaju
Colorado, koristite tipku Rock ‘n Roller.
• Rock ‘n Roller okreće se u smjeru kazaljke na
satu i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
te je možete koristiti za kretanje kroz popise
na bilo kojem zaslonu uređaja Colorado te za
približavanje i udaljavanje karte.
Tipka ENTER
Upravljanje uređajem Colorado
Gumb Napajanje—pritisnite i držite gumb
Napajanje za uključivanje i isključivanje uređaja
Colorado. Brzo pritisnite i pustite za pristup stranici
statusa sustava.
Odabir—označite područje na zaslonu pomoću tipke
Rock ‘n Roller, a zatim za odabir pritisnite ENTER.
Višefunkcijske tipke—Lijeva višefunkcijska tipka i
Desna višefunkcijska tipka služe za pristup posebnim
funkcijama navedenim na oznaci višefunkcijske tipke.
Vraćanje zadanih postavki—tvorničke postavke
spremljene u memoriji uređaja Colorado. Ako
prilagodite postavke na uređaju Colorado, tvorničke
postavke možete vratiti tako da odaberete Vracanje
zadanih postavki.
Desna
višefunkcijska tipka
• Označite opcije i krećite se po karti pritiskom na
gore, dolje, lijevo ili desno.
• Za odabir označene stavke pritisnite ENTER u
središtu tipke Rock ‘n Roller.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Oznaka
višefunkcijske tipke
Početak rada
Status sustava/prilagođavanje
pozadinskog osvjetljenja
Uz prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja na
uređaju Colorado, stranica statusa sustava nudi
brz način provjere točnog vremena, dana, datuma,
razine napunjenosti baterije i snage GPS signala.
Podešavanje razine pozadinskog
osvjetljenja:
1. Pritisnite i brzo pustite gumb Napajanje.
2. Rotirajte Rock ‘n Roller u smjeru kazaljki na
satu ili suprotno kako biste pojačali i smanjili
pozadinsko osvjetljenje.
3. Odaberite Nazad za povratak na prethodnu
stranicu.
Vrijeme, dan
i datum
Pomicanje
Kada se krećete kroz popis radi odabira aplikacija,
opcija ili lokacija, rotirajte Rock ‘n Roller do željene
stavke. Ako je popis predug za stranicu, pri dnu i vrhu
stranice prikazuju se indikatori za pomicanje koji
ukazuju da je dostupno još stavki.
Indikator
pomicanja
Indikator
pomicanja
Indikatori pomicanja
Razina baterije
Razina
pozadinskog
osvjetljenja
Jačina
GPS signala
Stranica sa statusom sustava
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Početak rada
Unos teksta
Prilikom unosa teksta rotirajte Rock ‘n Roller kako
biste odabrali stavku s popisa dostupnih znakova.
Odabrani znakovi prikazuju se iznad popisa.
Odabrani
znakovi
Dodavanje i uređivanje podataka:
1. Na stranici Unos teksta rotirajte Rock ‘n Roller
do željenog znaka. Pritisnite ENTER za odabir
znaka. Za razmak između riječi ili brojeva
odaberite _ (donja crtica).
2. Odaberite Gotovo kada dovršite unos teksta.
ILI
Odaberite Odustani za završetak unosa
podataka bez spremanja i povratak na
prethodnu stranicu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Stranica unosa teksta
Osnovno rukovanje
Osnovno rukovanje
Aplikacijama koje obično koristite na uređaju Colorado
možete pristupiti s izbornika Precaci. Bez obzira na
to koristite li kartu ili kompas, umećete putnu točku
ili postavljate Colorado, izbornik Precaci uvijek je
ishodišna točka.
Korištenje izbornika Prečaci
Za pristup izborniku Precaci pritisnite Desnu
višefunkcijsku tipku kada je prikazana oznaka
Precaci i rotirajte Rock ‘n Roller za pregled
dostupnih aplikacija. Aplikacijama koje nisu u
Prečacima možete pristupiti pomoću izbornika
Drugo.
Napomena: Cjelovite informacije o prečacima
potražite na stranici 27.
Izbornik Prečaci
Profili
Profili su skupovi postavki koji vam omogućuju
optimiziranje uređaja Colorado za različite vrste
korištenja, na primjer za prelazak s korištenja za
rekreaciju na korištenje u automobilu. Budući da
uređaj Colorado možete koristiti za razne GPS funkcije,
spremanje pojedinih profila za različite funkcionalnosti
omogućuje vam brz prijelaz s jedne vrste aktivnosti na
drugu. Također vam omogućuje lako dijeljenje uređaja
Colorado s drugim korisnicima.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Osnovno rukovanje
Postavljanje profila
Uređaj Colorado isporučuje se s pet zadanih profila:
Rekreacijski, Geocaching, Automobilski, Pomorski
i Fitness. Također možete stvarati vlastite profile.
Vidi stranice 25 i 28.
Stvaranje i korištenje putnih
točaka
Putne točke su lokacije koje snimate i spremate u
uređaj Colorado kako bi se kasnije mogli vratiti na
njih ili ih podijeliti s drugim korisnicima. Na uređaju
Colorado možete u bilo kojem trenutku označiti putnu
točku.
Označavanje putne točke:
1. Iz Precaci rotirajte Rock ‘n Roller i odaberite
Oznaci tocku. Nova stranica prikazuje da je
putna točka uspješno spremljena. Novoj putnoj
točki (vašoj trenutnoj lokaciji) dodjeljuje se
zadani troznamenkasti broj.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Označavanje putnih točaka
na izborniku Prečaci
2. Za uređivanje nove putne točke označite Uredi
i pritisnite ENTER. Označite Gotovo, a zatim
pritisnite ENTER kako bi spremili promjene.
Za brisanje putne točke označite Odustani.
Napomena: Pritisnite i držite ENTER za brzo
stvaranje putne točke.
Osnovno rukovanje
Navigacija prema odredištu
U uređaju Colorado možete navigirati do odredišta
pomoću izbornika Kamo? ili odabirom točke na karti.
Navigacija iz izbornika Kamo?
Kategorije izbornika Kamo? sadrži nekoliko
kategorija pomoću kojih možete tražiti odredišta
i navigirati do njih.
Kamo? na izborniku Prečaci
Pristupanje izborniku Kamo?:
3. Odaberite točku. Na dnu stranice prikazuje se
zeleni krug u kojem se nalazi riječ Idi.
4. Pritisnite ENTER za početak navigacije do
odabrane točke.
Kategorije izbornika Kamo? mogu obuhvaćati:
Zadnje nadjeno—prikazuje popis stavki koje ste
nedavno tražili ili koristili.
Putne tocke—popis putnih točaka pohranjenih na
uređaju Colorado (vidi stranicu 7).
Trase—popis trasa na uređaju Colorado
(vidi stranicu 29).
Geocachei—popis preuzetih geocachea
(potrebno preuzeti s www.geocaching.com).
Rute—popis ruta pohranjenih na uređaju Colorado
(vidi stranice 20 i 30).
Sve zeljene tocke (točke interesa)—ako to podržava
prethodno učitana ili dodatna karta, moguće je ispisati
razne kategorije točki interesa.
1. Odaberite Precaci > Kamo?.
2. Odaberite željenu kategoriju pretraživanja.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Osnovno rukovanje
Kamo? - Mogućnosti pretraživanja
Prema zadanim postavkama funkcija Kamo?
pretražuje u blizini vaše trenutne lokacije, no
možete je konfigurirati kako biste pretraživali
u blizini druge lokacije.
Traženje blizu:
1.
2.
3.
4.
Odaberite Precaci > Kamo?.
Odaberite Opcije > Trazi blizu.
Označite i odaberite vrstu pretraživanja.
Navigirajte do odabrane lokacije.
Navigacija sa stranice karte
Za navigaciju izravno do odredišta možete koristiti
prethodno učitane ili dodatne karte.
Navigacija do točke na karti:
1. Na stranici karte pomaknite pokazivač do željene
lokacije pomoću tipke Rock ‘n Roller, a zatim
pritisnite ENTER. Na dnu stranice prikazuje se
zeleni krug u kojem se nalazi riječ Idi.
2. Za početak navigacije do točke pritisnite ENTER.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Stranica za početak
navigacije
Zaustavljanje
navigacije na
izborniku Prečaci
Zaustavljanje navigacije
Prilikom navigacije to putne točke ili drugih odredišta
ikona Zaustavljanje navigacije prikazuje se na
izborniku Precaci. Za zaustavljanje navigacije u bilo
kojem trenutku odaberite Zaustavljanje navigacije.
Opcija je dostupna samo tijekom navigacije.
Aplikacije
Aplikacije
Skala
zumiranja
Stranica s kartom
Za pristup stranici karte odaberite Precaci > Karta.
Povećavanje i smanjivanje na stranici karte:
1. Za povećavanje rotirajte Rock ‘n Roller u
smjeru kazaljki na satu.
2. Za smanjivanje rotirajte Rock ‘n Roller u
smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
Smanjenja slika
Povećana slika
Kretanje po karti:
1 Za pomicanje pokazivača po karti pritisnite gore,
dolje, lijevo ili desno na tipki Rock ‘n Roller.
2. Za zaustavljanje pomicanja odaberite Gotovo.
Pregled točke na karti:
Stranica karte s
podatkovnim poljima
10
1. Kada se pokazivač nalazi na lokaciji koju
želite pregledati pritisnite ENTER. Prikazuju
se detaljne informacije o odabranoj točci.
2. Odaberite Nazad kada završite.
3. Za zaustavljanje pomicanja odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Prikaz ili skrivanje podatkovnih polja:
1. Za prikaz podatkovnih polja na stranici karte
odaberite Opcije > Prikazi podatkovna polja.
2. Za skrivanje podatkovnih polja odaberite
Opcije > Sakrij podatkovna polja.
Promjena podatkovnih polja:
1. Odaberite Opcije > Promijeni
podatkovna polja.
2. Pomoću tipke Rock ‘n Roller odaberite
podatkovno polje koje želite promijeniti.
3. Pritisnite ENTER za promjenu odabranog
polja. Krećite se kroz popis opcija podatkovnih
polja (primjeri: odometar, pokazivač, brzina,
temperatura - zrak, odometar putovanja i tako
dalje) te pritisnite ENTER za promjenu polja.
Napomena: Informacije o postavljanju karte
potražite na stranicama 28–29.
Geocaching
Geocaching je visokotehnološka verzija lova na
blago. Geocacheri traže skrivena blaga pomoću
GPS koordinata koje na Internetu objavljuju oni koji
su sakrili geocache. Pomoću uređaja Colorado možete
pretraživati i šumska područja i gradske ulice u potrazi
za mjestom gdje je skriven geocache.
Prvi korak u korištenju uređaja Colorado za lov i
geocache je preuzimanje geocache s adrese
www.geocaching.com. Uređaj Colorado podržava
web-mjesto pa nakon registracije pritiskom na gumb
“Pošalji na GPS” možete preuzeti geocache izravno na
uređaj.
Napomena: Preuzimanje geocache lokacija na
uređaj Colorado zahtijeva instalaciju programskog
dodatka za Garmin.
SAVJET: Registracijom uređaja Colorado na
my.garmin.com dobivate pravo na besplatno
30-dnevno premium članstvo na www.geocaching
.com.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 11
Aplikacije
Pristupanje preuzetom geocacheu:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Geocachei
(ako Geocachei već nisu u izborniku prečaca).
2. Označite željeni geocache i pritisnite ENTER.
3. Kako biste prešli na geocache, odaberite Opcije
> Idi na lokaciju.
Za potpuni geocache opis, kompas preko čitavog
zaslona, kartu preko čitavog zaslona ili bilježenje svog
pokušaja, odaberite Opcije.
Stranica
Geocache
Stranica opisa za
Geocache
Želite li označiti geocache kao Pronađen:
1. Nakon što pronađete geocache, odaberite
Opcije > Bilježenje pokušaja > Pronađeno.
2. Za bilježenje napomene odaberite Dodaj
komentar ili Pronađi sljedeći najbliži za
prelazak na sljedeće geocache mjesto.
Stranica Geocache popisa
Napomena: Za pristupanje savjetima vezanim
uz geocache koristite izbornik Opcije na stranici
opisa za Geocache.
Napomena: Dodatne informacije
o geocachingu potražite na stranici
www.geocaching.com.
12
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Stranica kompasa
Tijekom aktivne navigacije stranica kompasa vodi vas
do vašeg odredišta pomoću grafičkog prikaza kompasa
i pokazivača.
Pokazivač
Kalibracija kompasa
Elektronički kompas morate kalibrirati na otvorenom.
Prilikom kalibriranja kompasa držite Colorado
vodoravno i udaljite se od objekata koji utječu na
magnetska polja kao što su automobili, zgrade ili
visokonaponski kabeli.
Kalibracija elektroničkog kompasa:
Prsten kompasa
se pomiče kako
bi pokazao
orijentaciju
prema sjeveru
Stranica kompasa
1. Na stranici kompasa odaberite Opcije >
Kalibracija kompasa.
2. Pritisnite ENTER za početak kalibracije i
slijedite upute na zaslonu.
Napomena: Kalibrirajte kompas nakon
prelaska velikih udaljenosti, velikih promjena
u temperaturi ili zamjene baterija.
Podatkovna polja sadrže informacije kao što su trenutna
brzina, udaljenost do sljedeće točke na ruti i procjena
vremena dolaska.
Kompas pokazuje smjer u kojem idete, a pokazivač
smjer u kojem trebate ići kako biste stigli na odredište.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 13
Aplikacije
Graf visine
Stranica grafa visine prikazuje promjene u visini u
prostoru ili vremenu ili pak promjene tlaka zraka s
vremenom. Podatkovna polja pri vrhu stranice možete
promijeniti tako da prikazuju različite podatke vezane
uz visinu i tlak zraka.
Opcije na stranici grafa visine obuhvaćaju:
Graf prema vremenu ili graf prema udaljenosti—
pregled promjena u postavljenom vremenskom
razdoblju ili nakon postavljene udaljenosti.
Pregled grafa visine ili pregled grafa tlaka
zraka—pregled grafa promjena u visini za postavljenu
udaljenost ili pregled grafa promjena tlaka zraka u
postavljenom vremenskom razdoblju.
Promijeni podatkovna polja—odaberite vrstu
podataka koju želite prikazati u podatkovnim poljima.
Resetiraj—resetirajte podatke o visini i podatke o
maksimalnoj visini.
Prilagođavanje povećanja:
• Za prilagođavanje skale udaljenosti ili
vremena (uz donji rub) pritisnite lijevo na
tipki Rock ‘n Roller za povećavanje, a
desno na tipki Rock ‘n Roller za smanjivanje.
• Za prilagođavanje skale visine ili tlaka
zraka (uz lijevi rub) pritisnite dolje na tipki
Rock ‘n Roller za povećavanje, a gore
na tipki Rock ‘n Roller za smanjivanje.
Pregled podataka u bilo kojem trenutku:
Stranica grafa visine
14
Rotirajte tipku Rock ‘n Roller u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu za kretanje
unatrag na grafu ili u smjeru kazaljke na satu
za kretanje naprijed.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Putno računalo
Stranica putnog računala sadrži mnoge korisne
informacije za putovanje uz uređaj Colorado.
Postavljeno u Automobilski način rada ili Rekreacijski
način rada putno računalo prikazuje trenutnu brzinu,
prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu, odometar puta i
druge korisne statističke podatke.
Automobilski nacin rada ili Rekreacijski nacin
rada—stranica automobilskog načina rada dizajnirana
je za vožnju, a rekreacijski način rad je za putovanje
pješice.
Opcije putnog računala
Stranicu putnog računala možete prilagoditi odabirom
sljedećih opcija.
Resetiraj—snimanje novih podataka za svako
putovanje. Stranica Resetiraj sadrži opcije za
resetiranje podataka na putnom računalu.
Veliki brojevi/mali brojevi—pregled više/manje polja
s većim/manjim brojevima.
Promijeni podatkovna polja—odaberite vrstu
podataka koju želite prikazati u podatkovnim poljima.
Vracanje zadanih postavki—vraćanje podatkovnih
polja na tvorničke postavke.
Putno računalo stranica rekreacijskog
načina rada
Putno računalo stranica
automobilskog
načina rada
Wherigo™
Wherigo (izgovara se kao eng. “where I go”) je skup
alata za stvaranje i reprodukciju avantura vezanih uz
pojedinu lokaciju u stvarnom svijetu. Dok koristite
Colorado kao vodič do stvarne lokacije, možete uzimati
i koristiti virtualne predmete, komunicirati s likovima
i rješavati zagonetke. Wherigo kombinira stvarne
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 15
Aplikacije
i virtualne elemente i umeće zanimljivu priču na
stvarnu pozadinu. Možete sastaviti i igrati zanimljivu
avanturističku igru te isprobati druge inovativne
aktivnosti.
Pristupanje vodiču za Wherigo:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Wherigo >
Wherigo Tutorial.
2. Pročitajte opis i odaberite Reprodukcija.
3. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena: Za cjelovite informacije
o programu Wherigo i dodatne materijale
posjetite www.wherigo.com.
Trase
Zapis trase počinje se snimati čim Colorado odredi
lokaciju. S trenutne trase možete arhivirati dodatne
trase te ih dijeliti s drugim korisnicima.
Za korištenje trasa odaberite Precaci > Kamo? >
Trase.
Arhiviranje trenutne trase:
1. Odaberite Trenutna trasa.
2. Odaberite Opcije > Arhiviraj.
3. Slijedite upute na zaslonu.
Brisanje trenutne trase:
1. Odaberite Trenutna trasa.
2. Odaberite Opcije > Arhiviraj.
Arhivirane i učitane trase uvrštene su u popis na stranici
trasa. Možete pregledati trase na karti, pregledati profile
visine ili navigirati trasom.
16
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Drugo
Aplikacijama koje nisu na izborniku Precaci možete
pristupiti putem izbornika Drugo. U većini zadanih
profila na uređaju Colorado na izborniku Drugo nalaze
se sljedeće aplikacije.
Napomena: Kada dodate aplikaciju u izbornik
Precaci, ona se uklanja iz izbornika Drugo.
Opcija Drugo u
izborniku Prečaci
Bežično dijeljenje
Uređaj Colorado može bežičnim putom dijeliti putne
točke, rute, trase i geocacheove s drugim uređajima
Colorado.
Bežično dijeljenje s drugim uređajem
Colorado:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Podijeli bezicno.
2. Odaberite Posalji ili Primi.
3. Odaberite vrstu podataka koje valja slati ili primiti
te pritisnite ENTER.
4. Kada se pri dnu stranice prikaže Posalji,
pritisnite ENTER. Prilikom primanja uređaj
Colorado traži drugi uređaj Colorado. Kada je
prijenos uspješan prikazuje se poruka.
Stranica Drugo
Opcije bežičnog dijeljenja
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 17
Aplikacije
Preglednik slika
Uređaj Colorado može prikazivati slike spremljene na
uređaju Colorado ili na SD™ kartici.
Pregled slika na uređaju Colorado:
1. Kopirajte .jpg ili .jpeg slike sa svog računala
na uređaj Colorado. Možete ih učitati izravno
u pogon Garmin, stvoriti novu mapu u pogonu
Garmin (str. 37) ili umetnuti SD karticu u utor SD
kartice (str. 36).
2. Odaberite Precaci > Drugo > Preglednik slika.
3. Sa slike na sliku možete prijeći rotiranjem tipke
Rock ‘n Roller.
4. Za pomicanje slike pritisnite Rock ‘n Roller.
5. Ako je povećavanje moguće, rotirajte
Rock ‘n Roller za povećavanje i smanjivanje.
Kalendar
Kalendar prikazuje vrijeme izlaska sunca, vrijeme
zalaska sunca i mjesečeve faze za svaki datum.
Pregled kalendara:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Kalendar.
2. Za kretanje po datumima rotirajte Rock ‘n Roller
u smjeru kazaljki na satu ili u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu.
3. Za vraćanje do trenutnog datuma odaberite
Opcije > Koristi trenutni datum.
3D prikaz
Colorado 400t ima mogućnost trodimenzionalnog
prikaza. Svi drugi Colorado modeli zahtijevaju DMR
(digitalni model reljefa) podatke koji se nalaze u nekim
Garminovim topografskim kartama.
Stranica kalendara
Trodimenzionalni prikaz:
Odaberite Precaci > Drugo > 3D prikaz.
18
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Sunce i mjesec
Na stranici sunca i mjeseca prikazano je vrijeme izlaska
i zalaska sunca te vrijeme izlaska i zalaska mjeseca za
određeni datum, vrijeme i lokaciju.
• Za pregled lokacija za sunce i mjesec odaberite
Precaci > Drugo > Sunce i mjesec.
• Za pregled vremena izlaska i zalaska sunca
i mjeseca za drugi datum, pomaknite se do
željenog datuma.
• Za pregled položaja sunca i mjeseca na nebu
odaberite Opcije > Prikaz položaja na nebu.
• Pomoću tipke Rock ‘n Roller prilagodite
vrijeme u danu.
Lov i ribolov
Almanah sadrži predviđanja najboljeg vremena za lov i
ribolov na odabrani datum.
Pregled predviđanja za lov i ribolov:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Lov i ribolov.
Tekući datum istaknut je na kalendaru.
2. Za pregled predviđanja za neki drugi datum
dođite do datuma pomoću tipke Rock ‘n Roller
kako biste pronašli željeni datum.
3. Odaberite Opcije za pregled podataka almanaha
na različitim lokacijama.
Stranica lova i ribolova
Stranica sunca
Stranica položaja
i mjeseca
sunca i mjeseca
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 19
Aplikacije
Planer rute
Možete i planirati i stvoriti rutu za navigaciju pomoću
uređaja Colorado.
Rute od skretanjado skretanja—zahtijevaju karte
koje podržavaju rute i vode vas do odredišta po
postojećim prometnicama.
Rute od točke do točke—vode vas u ravnoj crti do
svake sljedeće točke na ruti i ne zahtijevaju posebne
karte.
5. Prikazuje se stranica za odabranu točku sa
zelenim krugom u kojem se nalazi riječ Koristi
pri dnu stranice. Pritisnite ENTER za korištenje
točke.
Stvaranje nove rute:
1. OdaberitePrecaci > Drugo > Planer rute.
2. Označite i odaberite <Stvori rutu>.
3. Odaberite <Odaberi sljedeću točku> za odabir
početne točke.
4. Odaberite točku na karti, nedavno pronađeno
mjesto, međutočku ili točku interesa i pritisnite
ENTER.
20
Planer rute - stranica
odabrane točke
6. Odaberite sljedeću točku i ponovite korake od
1 do 5.
7. Za promjenu, pregled, pomicanje, umetanje ili
uklanjanje točke označite je i pritisnite ENTER.
8. Za obrtanje rute unatrag uklonite sve rute ili
pregledajte rutu na karti, označite željenu rutu
i odaberite Opcije.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Aktivna ruta
Tijekom aktivne navigacije možete pratiti svoje
kretanje po ruti.
Pregled aktivne rute:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Aktivna ruta.
2. Prikazuje se vaša trenutna ruta.
3. Za dodatne pojedinosti odaberite željenu točku
ili raskrižje.
Upravitelj putnim točkama
Putne točke možete urediti i promjenom simbola,
naziva, bilješke, lokacije, nadmorske visine ili dubine.
Uređivanje putne točke:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Upravitelj putnim
tockama (ako mijenjate putnu točku odaberite
Opcije > Uredi putnu tocku).
2. Označite putnu točku koju želite urediti i pritisnite
ENTER.
3. Promjene možete unijeti označavanjem i
odabirom atributa koji želite promijeniti.
4. Za unos teksta slijedite upute na zaslonu.
Brisanje putne točke:
Od točke do točke
Aktivna ruta
Od skretanja do
skretanja
Aktivna ruta
1. Odaberite Precaci > Drugo > Upravitelj
putnim tockama.
2. Označite i odaberite putnu točku koju želite
izbrisati.
3. Odaberite Opcije > Delete Waypoint.
Napomena: Izgled stranice vaše aktivne rute
razlikuje se ovisno o vašim preferencama za rute
koje slijede prometnice.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 21
Aplikacije
Alarm
Možete postaviti automatsko uključivanje uređaja
Colorado u određeno vrijeme.
Namještanje alarma:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Alarm.
2. Za postavljanje vremena kada se Colorado treba
uključiti označite i odaberite Postavi vrijeme.
3. Za uključivanje alarma označite i odaberite
Ukljuci alarm. Ako isključujete alarm, odaberite
Iskljuci alarm. Prikazuje se stranica kada će
se uključiti uređaj Colorado i opcija isključivanja
uređaja.
4. Rotirajte Rock ‘n Roller u smjeru kazaljki
na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu kako biste postavili navedeno vrijeme, pa
odaberite Gotovo. Prikazuje se stranica kada će
se uključiti uređaj Colorado i opcija isključivanja
uređaja.
22
Stranica za postavljanje alarma
Kalkulator
Colorado ima standardni kalkulator i znanstvene
funkcije koje mogu koristiti radijane i stupnjeve.
Pod Opcije odaberite postavku koju želite.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Štoperica
Colorado ima štopericu s mogućnošću mjerenja
prolaznog vremena. Štoperica može bilježiti prolazno
vrijeme za dionicu po udaljenosti ili na pritisak gumba.
Korištenje štoperice:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Stoperica.
2. Označite Pocetak i pritisnite ENTER.
Mjerenje prolaznog vremena po udaljenosti
ili na pritisak gumba:
1. Odaberite Opcije.
2. Odaberite Dionica po udaljenosti ili Dionica po
pritisku na gumb i pritisnite ENTER.
Postavljanje udaljenosti za dionicu:
1. Odaberite Opcije.
2. Označite jedinicu za postavljanje udaljenosti i
pritisnite ENTER.
3. Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
Stranica štoperice
3. Označite Stani i pritisnite ENTER za
zaustavljanje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado™ 23
Aplikacije
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuje točnost GPS-a, lokacije
satelita, snagu signala satelita, trenutačnu lokaciju i
GPS visinu.
Za pristup stranici satelita odaberite Precaci >
Drugo > Satelit.
Postavljanje opcija stranice satelita:
1. Odaberite Opcije.
2. Za uključivanje/isključivanje GPS-a, odaberite
Koristi uz isklj./uklj. GPS.
3. Za prebacivanje između postavki Trasa gore i
Sjever gore odaberite Trasa gore/Sjever gore
(indikator trase u obliku mete).
4. Za postavljanje trenutne lokacije pomoću karte
odaberite Postavi lokaciju na karti.
5. Kako bi Colorado automatski locirao vaš položaj
odaberite Automatski lociraj polozaj (dostupno
je samo ako sateliti nisu locirani).
24
GPS
preciznost
Lokacija
prikazana
geografskom
širinom i duljinom
Položaji
satelita
Snaga
satelita
GPS
visina
Stranica satelita
Plave trake na stranici satelita naznačuju da je Colorado
locirao satelit. Bijele trake naznačuju da Colorado još
prikuplja podatke o efemeridama.
Napomene: Efemeride su podaci koji se
koriste za preciznu korekciju parametara orbite i
vremena za svaki satelit.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Aplikacije
Promjena profila
Colorado ima pet zadanih profila: Rekreacijski,
Geocaching, Automobilski, Pomorski i Fitness.
Pristupanje promjeni profila:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Promjena profila.
Prikazuje se popis profila.
2. Označite i odaberite profil koji želite promijeniti i
pritisnite ENTER.
Napomena: Cjelovite informacije o promjeni
profila potražite na stranicama 6-7 i 28.
Računanje površine
Colorado može izračunati veličinu navedenog područja.
Izračunavanje veličine područja:
1. Odaberite Precaci > Drugo > Racunanje
površine.
2. Pritisnite ENTER za početak i hodajte puni krug
oko područja čiju površinu želite izračunati.
3. Pritisnite Stani kada završite.
4. Za promjenu mjerne jedinice odaberite Opcije >
Promijeni jedinice.
Stranica pokretanja
računanja površine
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 25
Prilagođavanje uređaja Colorado
Prilagođavanje uređaja
Colorado
Promjena postavki uređaja Colorado:
1. Odaberite Precaci > Postavljanje.
2. Rotirajte Rock ‘n Roller te označite i odaberite
aplikaciju koju želite promijeniti.
Opcija Postavke u
izborniku Prečaci
Postavljanje sustava
Za promjenu postavki sustava odaberite Precaci >
Postavljanje > Sustav.
GPS—postavljanje uređaja za rad u načinima
Normalno, WAAS ili Demo nacin rada.
26
Jezik—postavljanje jezika teksta na uređaju Colorado.
Tonovi—uključivanje/isključivanje tonova.
Sučelje—postavljanje sučelja za Colorado.
• Garmin Spanner—omogućava korištenje
USB priključka uređaja Colorado s većinom
kartografskih programa sukladnih s NMEA 0183
stvarajući virtualni serijski priključak.
• Garmin serijski—vlastiti format tvrtke Garmin
koji se koristi za razmjenu podataka o putnim
točkama, rutama i trasama s računalom.
• NMEA Ulaz/Izlaz—standardni NMEA 0183
ulaz i izlaz.
• Izlaz: Tekst—jednostavan ASCII izlaz teksta s
podacima o brzini i lokaciji.
• RTCM (Radijska tehnička komisija za pomorske
usluge)— uređaju Colorado omogućava primanje
DGPS (Diferencijalni sustav za globalno
pozicioniranje) informacija s uređaja koji pruža
RTCM podatke u formatu SC-104.
Vrsta baterije—odaberite vrstu baterije koju koristite
(Alkalne, NiMH ili Litijske).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Prilagođavanje uređaja Colorado
Napomena: Opcije postavljanja sustava
obuhvaćaju vraćanje zadanih postavki, pregled
verzije softvera na uređaju Colorado i napredno
NMEA postavljanje.
Boja visefunkcijske tipke—postavlja boju oznake
višefunkcijske tipke.
Ograničenje pozadinskog osvjetljenja—omogućava
smanjenje intenziteta pozadinskog osvjetljenja u
slučaju slabe baterije.
Prečaci
Dok koristite Colorado za geocaching, navigaciju ili
ribolov, uočit ćete da neke aplikacije koristite češće
od ostalih, a neke možda uopće ne. Aplikacije možete
dodavati i uklanjati iz izbornika Precaci.
Dodavanje aplikacije u prečace:
Popis postavljanja
Podešavanje zaslona
Za promjenu postavki zaslona odaberite Precaci >
Postavljanje > Zaslon.
Gasenje pozadinskog osvjetljenja—postavljanje
pozadinskog osvjetljenja da nakon uključivanja ostane
uključeno ili da se isključi nakon što prođe odabrano
vremensko razdoblje.
Pozadina—postavljanje pozadine zaslona. Odaberite
neku prethodno učitanu sliku ili učitajte svoju.
1. Odaberite Precaci > Postavljanje > Precaci.
2. Dođite do dna stranice i odaberite <Dodaj
stranicu>. Označite željenu aplikaciju s popisa
i pritisnite ENTER.
Uklanjanje aplikacije iz prečaca:
1. Odaberite Precaci > Postavljanje > Precaci.
2. Odaberite aplikaciju koju želite ukloniti.
3. Odaberite Ukloni.
Opcije postavljanja za prečace:
• Odaberite Precaci > Postavljanje >
Precaci > Opcije.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 27
Prilagođavanje uređaja Colorado
• Za promjenu položaja aplikacije u prečacima
odaberite Pomakni gore/Pomakni dolje.
• Za uklanjanje svih aplikacija iz prečaca
odaberite Ocisti sve.
• Za umetanje svih aplikacija u prečace
odaberite Ukljuci sve.
• Za vraćanje zadanih postavki odaberite
Vracanje zadanih postavki.
Napomena: Možete postaviti Colorado da za
pristup aplikacijama koristi tradicionalnu petlju
stranice umjesto izbornika Precaci.
1. Odaberite Precaci > Postavljanje >
Promjena profila.
2. Odaberite Opcije > Postavljanje profila.
3. Odaberite <Stvori novi profil>. Naziv
se automatski dodjeljuje novom profilu.
Vaše trenutne postavke spremaju se u vaš
novi profil.
4. Označite naziv novog profila i pritisnite ENTER
za uređivanje naziva i postavki.
Promjena profila
Putem izbornika Precaci možete pristupiti svim
aplikacijama dostupnim u različitim profilima.
Za promjenu u drugi profil vidi stranicu 25.
Uređivanje profila:
1. Odaberite Precaci > Postavljanje >
Promjena profila.
2. Označite i odaberite profil koji želite urediti.
3. Odaberite Opcije za pomicanje profila,
uređivanje naziva ili brisanje profila.
Dodavanje novog profila:
28
Stranica
Odabir promjene profila
s popisa za postavljanje postavljanja profila
Napomena: Prilikom pristupanja popisu
profila označen je naziv profila koji trenutno
koristite.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Prilagođavanje uređaja Colorado
Postavljanje karte
Za prilagodbu postavki stranice karte odaberite
Precaci > Postavljanje > Karta.
Orijentacija—postavlja kako će se karta prikazati na
stranici. Sjever gore sjever se uvijek prikazuje na vrhu
stranice. Trasa gore vaša trenutna trasa prikazuje se
prema vrhu stranice. Automobilski nacin rada je karta
prikazana u perspektivi koju možete koristiti
dok vozite.
Automobilski način
rada na stranici karte
Pojedinost—odabire razinu pojedinosti koje će se
prikazati na karti. Smanjivanje razine pojedinosti
skratit će vrijeme iscrtavanja karte.
Automatsko zumiranje—automatski odabire
odgovarajuću razinu zumiranja za optimalno
korištenje.
Usmjeri na cestu—usmjerava trenutni položaj
pokazivača tako da pokazuje najbližu cestu,
kompenzirajući odstupanja u točnosti položaja
na karti (karte koje podržavaju rute).
Idi na liniju—Postavlja kartu na Smjer ili Kurs.
Postavljanje trasa
Značajka Trase na stranici Karta ostavlja elektroničke
tragove ili “zapis trase” vašeg putovanja. Zapisnik trase
sadrži informacije o točkama na tom putu.
Za prilagođavanje postavki trase odaberite Precaci >
Postavljanje > Trase.
Zapisnik trase—uključuje ili isključuje zapisnik trase.
Način snimanja—postavlja način snimanja trase.
Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Automatski.
Ako je vaš način snimanja vrijeme ili udaljenost,
možete ručno postaviti određeno vrijeme ili udaljenost.
Interval—postavlja interval trase u rasponu od
Najcesce do Najrjedje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 29
Prilagođavanje uređaja Colorado
Prikazi na karti—uključuje ili isključuje prikaz trase
na karti.
Napomena: Za brisanje zapisnika aktivne
trase odaberite Precaci > Postavljanje > Trase >
Opcije > Ocisti trenutnu trasu.
Postavljanje izrade ruta
Za prilagodbu preferenci rute odaberite Precaci >
Postavljanje > Izrada rute.
Nacin vodjenja—postavlja Colorado da izračunava
rute za Van ceste (izravna crta do vašeg odredišta),
Na cesti za vrijeme (najkraće vrijeme) i Na cesti za
udaljenost (najkraća udaljenost, ali dulje vrijeme,
zahtijeva karte koje podržavaju rute).
Izracunaj rute za—izracunava rute za vrstu prijevoza
koji se koristi na ruti.
Izbjegni—omogućuje izbjegavanje određenih vrsta
cesta i manevara na ruti.
Prijelazi van ceste—opcije su Automatski, Ručno ili
prema opciji Udaljenost.
30
Stranica za postavljanje
pomorskog načina rada
Za pristup stranici postavljanja odaberite Precaci >
Postavljanje > Pomorska. Slijedite upute na zaslonu
za unos udaljenosti.
Alarm vucenja sidra—postavlja alarm da se oglasi
ako se udaljite više od postavljene udaljenosti.
Alarm za skretanje s kursa—postavlja alarm da
se oglasi kada se udaljite s kursa više od postavljene
udaljenosti.
Duboka voda—postavlja alarm da se oglasi kada uđete
u područje na kojem je voda preduboka.
Plitka voda—postavlja alarm da se oglasi kada uđete u
područje na kojem je voda preplitka.
Pomorski grafikon—uključivanje boja za pomorske
karte, podataka o dubini, sektora svjetala i skupova
simbola (Automatski, Garmin, NOAA ili
Međunarodno).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Prilagođavanje uređaja Colorado
Postavljanje vremena
Za pristup postavljanju vremena odaberite Precaci >
Postavljanje > Vrijeme.
Format vremena—postavlja 12 ili 24-satni format.
Vremenska zona—postavljanje vremenske zone za
vašu lokaciju.
Ljetno vrijeme—odaberite Da za korištenje ljetnog
računanja vremena, Ne za ignoriranje ili Automatski
za automatsko postavljanje.
Postavljanje mjernih jedinica
Za pristup stranici postavljanja mjernih jedinica
odaberite Precaci > Postavljanje > Jedinice.
Udaljenost/Brzina—postavlja jedinice mjere u kojima
će se izražavati vaša brzina i prijeđena udaljenost.
Nadmorska visina (vertikalna brzina)—postavlja
mjernu jedinicu (Stope (ft/min), Metri (m/min) ili
Metri (m/s)) koja se koristi za prikaz visine i brzine
penjanja ili spuštanja.
Dubina—postavlja mjernu jedinicu (Stope, Hvati ili
Metri) koja se koristi za prikaz dubine vode (zahtijeva
vezu s drugim uređajima ili podatke pomorske karte).
Temperatura—postavlja mjernu jedinicu (Farenheita
ili Celzija) koja se koristi za prikaz temperature.
Tlak—postavlja mjernu jedinicu (Inci, Milibari ili
Hektopaskali) koja se koristi za prikaz tlaka.
Stranica postavljanja
vremenske zone
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 31
Prilagođavanje uređaja Colorado
Postavljanje formata prikaza
položaja
Stranica postavljanja formata prikaza položaja
omogućuje vam postavljanje formata položaja, datuma
karte i sferoida karte. Ako nemate aktivno znanje
o formatima prikaza položaja ili rešetke za kartu,
preporučujemo da koristite zadane postavke.
Za pristup stranici za postavljanja formata prikaza
položaja odaberite Precaci > Postavljanje >
Format polozaja.
Postavljanje smjera
Za pristup stranici za postavljanje smjera odaberite
Precaci > Postavljanje > Smjer.
Napomena: Ako nemate aktivno znanje
orijentacije i određivanja smjera sjevera,
preporučujemo da koristite zadane postavke.
Prikaz—postavlja način (Velika slova, Stupnjevi ili
Mi) prikaza vašeg smjera.
Referentni sjever—prikazuje smjer na temelju stvarne,
magnetske, mrežne ili korisnički unesene vrijednosti
referentnog sjevera.
Kompas—odaberite Auto za automatski prijelaz s
32
elektroničkog kompasa na GPS kompasa nakon što
određeno vrijeme putujete većom brzinom. Odberite
Isključeno za isključivanje elektroničkog kompasa i
korištenje GPS kompasa.
Postavljanje visinomjera
Stranica postavljanja visinomjera omogućuje vam
postavljanje visinomjera da se automatski kalibrira
svaki put kada uključite Colorado, da uključi funkciju
barometra i trajno sprema podatke o promjenama
tlaka zraka.
Za postavljanje visinomjera odaberite Precaci >
Postavljanje > Visinomjer.
Automatska kalibracija—kada je funkcija uključena,
visina se kalibrira prema GPS visini na uređaju
Colorado.
Nacin rada barometra—odaberite Promijenj. visina
(koristi se u kretanju) ili Fiksna visina (koristi se u
mirovanju i omogućuje visinomjeru da funkcionira kao
standardni barometar).
Odredjivanje varijacija u tlaku—odaberite Uvijek
spremi za snimanje podataka o tlaku zraka svakih
15 minuta, čak i kad je Colorado isključen. Odaberite
Spremi kad je ukljuceno za snimanje podataka samo
kad je uređaj Colorado uključen.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Prilagođavanje uređaja Colorado
Kalibracija
Visinomjer i kompas možete kalibrirati na stranici
kalibracije.
Visinomjer možete kalibrirati unosom podataka ili
prepuštanjem uređaju Colorado da odredi nadmorsku
visinu i tlak zraka. Colorado određuje visinu na temelju
barometarskog tlaka zraka koji može biti promjenjiv na
svakoj visini. Morate znati visinu (s točke na karti ili
drugog pouzdanog izvora) ili tlak zraka (kalibriran na
razinu mora) za svoju trenutnu lokaciju.
Kalibrirajte kompas slijedeći upute na zaslonu.
Za kalibriranje visinomjera odaberite
Precaci > Postavljanje > Kalibracija >
Visinomjer.
1. Ako znate visinu, odaberite Da i unesite podatke.
Odaberite Ne ako ne znate visinu.
2. Ako znate tlak zraka odaberite Da. Odaberite Ne
ako ne znate tlak zraka.
3. Nakon dovršetka kalibracije prikazuje se poruka
“Kalibracija uspjesno dovrsena” ili “Kalibracija
nije uspjela”.
Postavljanje načina rada Fitness
Za povezivanje dodatnog Garmin uređaja za praćenje
pulsa ili Garminovog senzora takta bicikla odaberite
Precaci > Postavljanje > Fitness.
Monitor pulsa—za korištenje uređaja Colorado
s uređajem za praćenje pulsa odaberite Ukljuci.
Odaberite Iskljuci kada ga ne koristite.
Trazi monitor pulsa—automatski se pokreće traženje
Garmin uređaja za praćenje pulsa i prikazuje se poruka
“Trazim”. Kada se Colorado poveže s Garmin uređajem
za praćenje pulsa prikazuje se poruka “Povezano”.
Senzor takta bicikla—za korištenje uređaja Colorado
sa senzorom okretaja pedala bicikla odaberite Ukljuci.
Odaberite Iskljuci kada ga ne koristite.
Trazi senzor takta bicikla—automatski se pokreće
traženje Garmin senzora okretaja pedala bicikla i
prikazuje se poruka “Trazim”. Kada se Colorado
poveže s Garmin senzorom okretaja pedala bicikla
prikazuje se poruka “Povezano”.
Napomena: Ako želite utvrditi jeste li
priključeni na drugi uređaj Colorado, odmaknite
se od ostalih Colorado jedinica, senzora ili
monitora.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 33
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Veličina: 5,5" H x 2,4" W x 1,4" D (14 x 6,1 x 3,6 centimetara)
Težina: 5,9 unci (167,26 grama) bez umetnutih baterija.
Zaslon: 1,53" x 2,55" TFT zaslon u boji s pozadinskim
osvjetljenjem (240 x 400 piksela).
Kućište: Čvrsto, obloženo metalom, vodootporno prema
specifikaciji IPX7
Raspon temperature: Od -4oF do 158oF (od -20oC do 70oC)*
*Raspon temperature za uređaj Colorado može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Neke vrste baterija mogu se raspuknuti na visokim
temperaturama.
Performanse
Prijemnik:
12 kanala, omogućen WAAS/visoka osjetljivost
Vremena pronalaženja:
< 1 sekunda (uređaj u stanju mirovanja)
< 33 sekundi (po uključivanju)
< 36 sekundi (automatsko lociranje)
Brzina ažuriranja: 1/sekundi, neprestano
Antena:
34
Ugrađena, Quad Helix
Kompas:
Preciznost: +/- 2 stupnja (+/- 5 stupnjeva u
krajnjim sjevernim ili južnim širinama)*,
rezolucija: 1 stupanj
Visinomjer:
Preciznost: +/- 10 stopa*, rezolucija: 1 stopa
Raspon -2.000 do 30.000 stopa
*
Podložno ispravnoj korisničkoj kalibraciji.
Napajanje
Izvor:
Dvije AA baterije (alkalne, NiMH ili litijske)
Trajanje baterija: Do 15 sati
Preciznost
GPS:
< 33 stope (10 metara) 95% tipično*
DGPS:
10 – 16 stopa (3–5 metara) 95% tipično*
Brzina:
0,1 m/s u mirovanju
*Prilikom aktivacije podložno smanjenju preciznosti od 100 m 2DRMS prema
programu selektivne dostupnosti (SA) američkog ministarstva obrane.
*preciznost sustava WAAS u Sjevernoj Americi.
Priključci: serijski Garmin priključak, priključak za USB
uređaj za pohranu, NMEA 0183
Trajanje pohrane podataka: Neograničeno, baterija nije
potrebna za rad memorije
Pohrana karte: Interna ili na SD kartici
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Dodatak
Povezivanje uređaja Colorado s
računalom
Colorado možete povezati s računalom pomoću
isporučenog USB kabela.
Napomena: Prije priključivanja USB kabela
instalirajte na računalo isporučeni softver Trip and
Waypoint Manager. Slijedite upute koje ste dobili
uz softver.
Povezivanje uređaja Colorado s računalom:
1. Podignite zaštitni poklopac uređaja Colorado
i umetnite manji priključak USB kabela u USB
mini-B priključak.
2. Drugi kraj kabela priključite u prazni USB
priključak na računalu.
Informacije o upravljačkim programima
za USB
Upravljački programi za USB automatski se
instaliraju prilikom instalacije softvera Trip
and Waypoint Manager koji ste dobili uz uređaj
Colorado. Prilikom prvog povezivanja uređaja
Colorado s USB priključkom, računalo će možda
od vas zatražiti da odredite mjesto na kojem se nalaze
upravljački programi za uređaj. Upravljačke programe
trebate instalirati samo jednom. Nakon što instalirate
upravljačke programe, računalo će uvijek prepoznati
uređaj Colorado odmah prilikom povezivanja.
Upravljački programi za USB mogu se povremeno
ažurirati. Ažuriranja softvera možete pronaći na adresi
www.garmin.com.
Prijenos trasa, ruta ili putnih točaka s
uređaja Colorado na računalo
Trase, rute i putne točke spremljene na uređaju
Colorado možete spremiti i pregledati u softveru
Trip and Waypoint Manager.
Prijenos trasa, ruta i putnih točaka:
1. Provjerite je li softver Trip and Waypoint
Manager instaliran na računalu i pokrenut.
2. Provjerite je li Colorado priključen na računalo
pomoću USB kabela i uključen.
na vrhu zaslona.
3. Pritisnite ikonu
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 35
Dodatak
Instaliranje i korištenje�� SD
��� kartice
�������
Colorado ima utor za SD podatkovnu karticu. Možete
kupiti SD karticu na kojoj su programirani detaljni
podaci o kartama.
Instaliranje ili uklanjane SD kartice:
1. Skinite poklopac baterija sa stražnje strane
uređaja Colorado. Vidi stranicu 2.
2. Instalacija: Pronađite utor za karticu pri
dnu uređaja i gurajte karticu dok ne sjedne
na mjesto.
3. Uklanjanje: Za vađenje kartice iz utora kratko
ju gurnite, pa će iskočiti iz utora.
4. Vratite poklopac baterije.
Napomena: Osim za pohranu karata i
podataka, SD karticu možete koristiti i za
pregled slika. Pogledajte stranicu 18.
SD oznaka
na uređaju
Colorado
Utor SD
kartice
SD kartica
Umetanje SD kartice u Colorado
36
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Dodatak
Upravljanje podacima
Uređaj Colorado možete koristiti i kao USB uređaj
za pohranu, a možete i kupiti posebnu SD karticu za
dodatnu vanjsku memoriju.
Napomena: Colorado nije kompatibilan sa
sustavima Windows® 95, 98, Me ili NT. Također
nije kompatibilan sa sustavima Mac® OS 10.3
ili ranijim.
Učitavanje i brisanje datoteka
Učitavanje datoteke na uređaj Colorado ili
SD karticu:
1. Skinite poklopac baterije i umetnite SD karticu.
2. Priključite USB kabel na Colorado i računalo.
3. Na računalu potražite datoteke koje ćete kopirati.
Označite datoteku i odaberite Uredi > Kopiraj.
4. Otvorite Garmin > GPX, Garmin > Profili ili
Pogon SD kartice. Odaberite Uredi > Zalijepi.
5. Pritisnite Izbaci kada završite prijenos datoteke.
Za brisanje datoteke:
Otvorite Garmin ili pogon SD kartice. Označite
datoteku i pritisnite tipku Delete na računalnoj
tipkovnici.
Upozorenje: Prilikom brisanja datoteka
pazite da NE izbrišite prethodno programirane
podatke karata. Nakon brisanja ih nije moguće
vratiti.
Važne informacije za baterije za
uređaj Colorado
Garmin preporuča upotrebu vrhunskih baterija u
uređaju Colorado kako bi se dobio optimalan rad i
maksimalan životni vijek baterija. Vrhunske alkalne
ćelije, punjive NiMH ćelije ne starije od godinu dana s
kapacitetom većim ili jednakim 2 500 mAh, te litijske
ćelije daju najbolje rezultate. Određene postavke na
uređaju Colorado mogu skratiti vijek trajanja baterije.
Česta upotreba pozadinskog osvjetljenja, 3D prikaza
i načina rada Trasa gore skratit će vijek trajanja baterije.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 37
Dodatak
Pričvršćivanje karike
Radi praktičnosti uz Colorado se isporučuje nosač s
karikom.
Pričvršćivanje nosača s karikom:
1. Postavite nosač s karikom u utore na poleđini
uređaja Colorado.
2. Gurajte nosač dok ne sjedne na mjesto.
3. Za uklanjanje nosača s karikom podignite donji
dio nosača i oprezno ga gurajte prema dolje dok
se ne oslobodi.
Nosač s karikom
Održavanje uređaja Colorado
Čišćenje kućišta
Vanjski dio kućišta (osim zaslona) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje i
osušite brisanjem suhom krpom. Izbjegavajte sredstva
za čišćenje kojima biste mogli oštetiti plastične
komponente.
Čišćenje zaslona
Očistite zaslon uređaja Colorado mekom, čistom
krpicom koja ne pušta vlakna. Koristite vodu,
izopropilni alkohol ili tekućinu za leće. Krpicu
namočite tekućinom i njome lagano obrišite zaslon.
Colorado Rock ‘n Roller™, upute za
čišćenje
Nakon dulje upotrebe, Colorado Rock ‘n Roller mogao
bi postati ljepljiv, a upravljanje njime otežano.
Čišćenje usmjerivača Rock ‘n Roller:
Pričvršćivanje nosača s karikom na Colorado
38
1. Uklonite kotačić usmjerivača Rock ‘n Roller
nježno ga skinuvši s uređaja Colorado pomoću
novčića ili nokta.
2. Kotačić i unutrašnjost kućišta operite vodom.
Pričekajte dok se u potpunosti ne osuše.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Dodatak
3. Nanesite tanak
sloj suhog
maziva Teflon®
na sve površine
na pozadini
kotačića.
4. Pričekajte da se
mazivo osuši, a
zatim uklonite
višak suhom krpom koja ne pušta vlakna.
5. Vratite kotačić na uređaj Colorado.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA COLORADO PRISTAJETE NA
OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG
LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin daje vam ograničenu licencu za korištenje
softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”)
u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada
proizvoda. Tvrtka Garmin zadržava naslov te prava
vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema
Softveru.
su struktura, organizacija i šifra Softvera važne poslovne
tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna
poslovna tajna tvrtke Garmin. Obavezujete se da nećete vršiti
dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje,
obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio
na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na
Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti
Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli
izvoza SAD-a.
Izjava o usklađenosti (DoC)
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje da ovaj uređaj Colorado
udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.
Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti,
posjetite web-mjesto tvrtke Garmin za svoj Garmin
proizvod: www.garmin.com/products/Colorado.
Pritisnite Manuals i odaberite vezu Declaration of
Conformity.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen
zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim
sporazumima o zaštiti autorskih prava. Dalje potvrđujete da
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 39
Indeks
Index
Symbols
3D prikaz 18
A
alarm 21
automobilski način rada 29
E
efemeride 24
F
format položaja 32
format za vrijeme 31
G
Colorado
brisanje datoteka 37
dodatna oprema ii
povezivanje s računalom 35
prilagođavanje 26–32
učitavanje datoteka 37
uključivanje i isključivanje
2
značajke serije ii
geocachei
preuzimanje 12
slanje i primanje 17
geocaching 11
GPS
postavljanje načina rada 26
preciznost 24
uključivanje i isključivanje
24
visina 24
graf visine
graf prema udaljenosti 14
graf prema vremenu 14
mogućnosti 14
pregled podataka 14
razina zumiranja 14
D
I
B
baterije
montaža 2
vrsta za korištenje 2
C
Drugo 17
40
Izjava o usklađenosti 39
K
kalendar 18
kalibracija
kompas 33
visinomjer 33
kalibracija kompasa 13
kalkulator 22
Kamo? 8
L
licencni ugovor za softver 39
N
navigacija
Kamo? 8
sa stranice karte 9
zaustavljanje 9
nedavno pronađena mjesta 8
nosač s karikom 38
O
odabir jezika 26
opcije pozadine 27
oznaka višefunkcijske tipke 3
P
petlja stranice 28
pomicanje 4
postavljanje mjernih jedinica
31
postavljanje pomorskog načina
rada 30
postavljanje smjera 32
postavljanje sustava 26
postavljanje temperature 31
postavljanje za fitness 33
senzor okretaja pedala
bicikla 33
uređaj za praćenje pulsa 33
postavljanje zaslona
boja natpisa višefunkcijske
tipke 27
pozadina 27
pozadinsko osvjetljenje 27
prečaci
definicija 6
dodavanje aplikacija 27
opcije postavljanja 27
uklanjanje aplikacija 27
predviđanja za ribolov 19
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado®
Indeks
predviđanje za lov 19
primanje datoteka 17
profili
dodavanje 28
postavljanje 7
promjena 28
uređivanje 28
zadani profili 7
promjene tlaka zraka 32
putne točke
brisanje 21
navigacija 8
slanje i primanje 17
stvaranje 7
uređivanje 21
putno računalo 15
R
računanje površine 25
Rock ‘n Roller
kako koristiti 3
unos teksta 5
rute
aktivne rute 21
od skretanja do skretanja
20–21
od točke do točke 21
planiranje 20
slanje i primanje 17
S
satelit
jačina signala 4
opcije stranice 24
SD kartica
montaža 36
upotreba 36
slanje datoteka 17
specifikacije 34
štoperica 23
stranica karte
podatkovna polja 11
pomicanje sadržaja prozora
10
zumiranje 10
stranica statusa sustava 4
T
trase
čišćenje zapisa aktivne
trase 30
postavljanje 29
slanje i primanje 17
Trip and Waypoint Manager
prijenos putnih točaka 35
prijenos trasa 35
V
U
W
ugađanje pozadinskog osvjetljenja 4
unos teksta 5
upravljački programi za USB
35
USB mini-B priključak 35
USB uređaj za masovnu
pohranu
brisanje datoteka 37
učitavanje datoteka 37
utor SD kartice 36
višefunkcijske tipke 3
visinomjer
automatska kalibracija 32
kalibracija 33
postavljanje 32
vrijeme zalaska mjeseca 19
vrijeme zalaska sunca 19
Wherigo 15–16
Z
zumiranje
preglednik slika 18
stranica karte 10
zumiranje na pregledniku
slika 18
temperatura zraka 11
tipka Napajanje 3
tonovi, promjena 26
Korisnički priručnik za liniju proizvoda Colorado® 41
Najnovija besplatna ažuriranja softvera (osim podataka karata)
tijekom trajanja vaših proizvoda tvrtke Garmin pronaći ćete
na web adresi tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Broj dijela 190-00751-46 Ver. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising