Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Operating instructions | Garmin Colorado® 400i, U.S. Navod k obsluze

Garmin Colorado® 400i, U.S. Navod k obsluze
Návod k obsluze
Řada Colorado
®
terénní navigátor GPS
© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020
Fax. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
(mimo Velkou Británii)
0808 2380000 (z Velké Británie)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei, Tchaj-wan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099
Všechna práva vyhrazena. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nelze žádnou část tohoto návodu reprodukovat, kopírovat, vysílat, rozšiřovat,
stahovat ani ukládat na libovolné médium pro žádné účely bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin
tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické médium pro ukládání dat za účelem prohlížení a
vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo jeho revize za předpokladu, že takový typ elektronické nebo vytištěné kopie tohoto návodu bude obsahovat
kompletní text věnovaný autorským právům a že veškerá nepovolená komerční distribuce tohoto návodu nebo jeho libovolné revize jsou přísně
zakázány.
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje
výrobky a provést změny v obsahu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoliv osobu nebo organizaci. Aktuální
aktualizace a doplňkové informace o použití a obsluze tohoto a dalších výrobků společnosti Garmin naleznete na webové stránce společnosti
Garmin (www.garmin.com).
Garmin®, Colorado®, MapSource®, BlueChart® a Dynastream® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. myGarmin™, Rock ‘n Roller™ a ANT™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Geocaching 4-box logo je registrovanou obchodní značkou společnosti Groundspeak Inc.v USA a dalších zemích. Používat pouze se souhlasem.
Wherigo logo je obchodní značkou společnosti Groundspeak v USA a dalších zemích. Používat pouze se souhlasem. Používání dat ze stránky
geocaching.com podléhá podmínkám smlouvy o užívání Geocaching.com umístěné na webové stránce http://www.geocaching.com/about/termsofuse
.aspx. Aplikace Wherigo je chráněna patentem 6,691,032 a dosud neudělenými americkými a zahraničními patenty. SD™ je obchodní značka sdružení
SD Card Association. Teflon® je registrovaná obchodní značka společnosti DuPont Performance Elastomers.
Ostatní obchodní značky a obchodní názvy náleží příslušným uživatelům.
Leden 2009
Číslo výrobku 190-00751-41 Rev. C
Vytištěno na Tchaj-wanu
Úvod
Úvod
Tento návod k obsluze obsahuje informace o následujících
produktech:
•
•
•
•
Colorado® 300
Colorado 400i
Colorado 400c
Colorado 400t
Symboly použité v návodu
Pokud jste vyzvání, abyste cokoliv zvolili, zvýrazněte
položku pomocí otočného kolečka Rock ‘n Roller™,
a jestliže chcete výběr dokončit, stiskněte tlačítko
ENTER na otočném kolečku Rock ‘n Roller.
Malé šipky (>), které se používají v textu, vyzývají
k výběru řady položek.
Například po pokynu „zvolte možnost Zkratky > Jiné >
Kalkulačka“ stiskněte programovou klávesu Zkratky a
pomocí otočného kolečka Rock ‘n Roller zvolte možnost
Jiné, poté zvolte možnost Kalkulačka.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Registrace produktu
Vyplněním online registračního formuláře ještě dnes
získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory! Navštivte
naši webovou stránku na adrese http://my.garmin.com.
Uschovejte originál účtenky, nebo její fotokopii, na
bezpečném místě.
Kontakty společnosti Garmin
Pokud při používání přístroje Colorado vyvstanou otázky,
obraťte se na společnost Garmin. V USA kontaktuje
podporu produktů společnosti Garmin telefonicky na čísle:
(913) 397-8200 nebo (800) 800-1020, od pondělí do pátku,
od 8 do 17 hodin centrálního času nebo navštivte stránku
www.garmin.com/support.
V Evropě kontaktuje společnost Garmin (Europe) Ltd.
na telefonním čísle +44 (0) 870.8501242 (mimo Velkou
Británii) nebo 0808 2380000 (ve Velké Británii).
Varování: Přečtěte si leták Důležité
bezpečnostní informace a informace o výrobku
vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a
další důležité informace.
Úvod
Charakteristika přístrojů řady
Colorado
Volitelné příslušenství
Vlastnosti
300
400i
400c
400t
Základní
mapa světa
Ano
(DMT*)
Ano
(Družice)
Ano
(Družice)
Ano
(DMT*)
U.S. Inland
Lakes
Mapping
Volitelné
Ano
Volitelné
Volitelné
U.S.
BlueChart® g2
Mapping
Volitelné
Volitelné
Ano
Volitelné
U.S. TOPO
Mapping
Volitelné
Volitelné
Volitelné
Ano
Úplný seznam dostupného příslušenství a map pro použití
s přístrojem Colorado naleznete na webové stránce
společnosti Garmin: www.garmin.com.
* Digitální model terénu
Poznámka: Pro přístroj Colorado jsou dostupné
doplňkové a volitelné mapy.
ii
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Úvod
Obsah
Úvod.................................................................... i
Symboly použité v návodu.................................. i
Registrace produktu............................................ i
Kontakty společnosti Garmin............................. i
Charakteristika přístrojů řady Colorado........... ii
Volitelné příslušenství........................................ ii
Začínáme........................................................... 1
Přehledné znázornění přístroje Colorado......... 1
Instalace baterií................................................... 2
Zapnutí a vypnutí přístroje Colorado................ 2
Použití otočného kolečka Rock ‘n Roller™...... 3
Obsluha přístroje Colorado................................ 3
Stav systému/nastavení intenzity podsvícení.. 4
Procházení........................................................... 4
Vkládání textu...................................................... 5
Základní obsluha.............................................. 6
Používání zkratek................................................ 6
Profily................................................................... 6
Vytváření a používání trasových bodů.............. 7
Navigace k cíli...................................................... 8
Aplikace........................................................... 10
Stránka Mapa..................................................... 10
Hledání pokladu................................................. 11
Stránka Kompas................................................ 13
Graf nadmořské výšky...................................... 14
Trasový počítač................................................. 15
Aplikace Wherigo™............................................ 15
Prošlé trasy........................................................ 16
Jiné..................................................................... 17
Bezdrátové sdílení............................................. 17
Prohlížeč obrázků.............................................. 18
Zobrazení 3D...................................................... 18
Kalendář............................................................. 18
Slunce a Měsíc................................................... 19
Lov a rybolov..................................................... 19
Plánovač tras..................................................... 20
Aktivní trasa....................................................... 21
Software Waypoint Manager............................ 21
Budík.................................................................. 22
Kalkulačka.......................................................... 22
Stopky................................................................ 23
Stránka Družice................................................. 24
Změna profilu..................................................... 25
Výpočet plochy.................................................. 25
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® iii
Úvod
Vlastní nastavení přístroje Colorado............ 26
Nastavení systému............................................ 26
Nastavení displeje............................................. 27
Zkratky................................................................ 27
Změna profilu..................................................... 28
Nastavení mapy................................................. 29
Nastavení prošlých tras.................................... 29
Nastavení trasování.......................................... 30
Stránka Námořní nastavení.............................. 30
Nastavení času.................................................. 31
Nastavení jednotek............................................ 31
Nastavení formátu souřadnic........................... 32
Nastavení směru pohybu.................................. 32
Nastavení výškoměru....................................... 32
Kalibrace............................................................ 33
Nastavení Fitness.............................................. 33
iv
Dodatek........................................................... 34
Technické údaje................................................. 34
Připojení přístroje Colorado k počítači........... 35
Správa dat.......................................................... 37
Důležité informace o používání baterií pro
přístroj Colorado.......................................... 37
Připojení karabinové svorky............................ 38
Péče o přístroj Colorado................................... 38
Softwarová licenční dohoda............................. 39
Prohlášení o shodě (DoC)................................ 39
Rejstřík............................................................ 40
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Začínáme
Začínáme
Přehledné znázornění přístroje Colorado
Otočné tlačítko Rock ‘n Roller™
Levá
programová
klávesa
Tlačítko Napájení
(podsvícení)
Pravá
programová
klávesa
Konektor USB mini-B
(pod vodotěsným
krytem)
Externí konektor
GPS pro anténu
(pod vodotěsným
krytem)
Kryt přihrádky
na baterie
Upevňovací spona
Západka
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Začínáme
Instalace baterií
Napájení přístroje Colorado zajišťují dvě baterie velikosti
AA (nejsou součástí dodávky). Lze použít baterie alkalické,
NiMH nebo lithiové.
Instalace baterií:
1. Odstraňte kryt
přihrádky na baterie
z přístroje Colorado
zvednutím západky a
vysunutím krytu.
2. Vložení baterií
proveďte podle
nákresu umístěného
v přihrádce na baterie.
3. Chcete-li kryt přihrádky
na baterie umístit zpět,
nasuňte ho na přístroj
Colorado a uzavřete
západku.
Kryt přihrádky na baterie
Západka
Zapnutí přístroje Colorado:
Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud
se na přístroji Colorado neobjeví logo společnosti
Garmin.
Vypnutí přístroje Colorado:
Stiskněte a podržte tlačítko
Napájení.
Při prvním zapnutí přístroje Colorado musí GPS přijímač
shromáždit údaje o družicích a určit aktuální pozici.
Poznámka: Aby byl možný příjem družicových
signálů, musíte být venku a mít jasný výhled na
oblohu.
Přihrádka na baterie
Poznámka: Pokud nebudete přístroj Colorado
několik měsíců používat, vyjměte z něj baterie. Po
vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených dat.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Colorado
Pokud zapínáte přístroj Colorado poprvé, projde přístroj
několika nastavovacími obrazovkami: Výběr jazyka,
Časové pásmo a Přechod na letní čas. Kompletní informace
o výchozím nastavení přístroje Colorado naleznete ve
Stručném návodu k obsluze pro přístroje řady Colorado.
Důležité: Některá nastavení na přístroji
Colorado mohou snížit životnost baterie. Kompletní
informace o životnosti baterií naleznete na
stránce 37.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Začínáme
Použití otočného kolečka
Rock ‘n Roller™
Pro hledání a výběr různých funkcí na přístroji Colorado
používejte otočné kolečko Rock ‘n Roller.
• Otočné kolečko Rock ‘n Roller se otáčí po směru a
proti směru hodinových ručiček a může být použito
pro pohyb v seznamech na jakékoliv obrazovce
přístroje Colorado a pro zvětšení a zmenšení mapy.
Tlačítko ENTER
Obsluha přístroje Colorado
Tlačítko Napájení — chcete-li přístroj Colorado zapnout
nebo vypnout stiskněte tlačítko Napájení. Stiskněte a
rychle uvolněte pro přístup na stránku Stav systému.
Vybrat — na obrazovce zvýrazněte oblast pomocí
otočného kolečka Rock ‘n Roller, a chcete-li provést
volbu, stiskněte tlačítko ENTER.
Programové klávesy — Levá programová klávesa a
Pravá programová klávesa se používají pro přístup ke
konkrétním funkcím, které jsou zobrazeny na označení
programových kláves.
Obnovit výchozí hodnoty — nastavení od výrobce, které
je uložené v paměti přístroje Colorado. Pokud upravujete
nastavení v přístroji Colorado,můžete se vrátit k nastavení
od výrobce výběrem možnosti Obnovit výchozí hodnoty.
• Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, vlevo a vpravo
můžete zvýrazňovat volby a posunovat mapu.
• Chcete-li vybrat zvýrazněnou položku, stiskněte
tlačítko ENTER umístěné ve středu otočného
kolečka Rock ‘n Roller.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Pravá programová
klávesa
Označení
programové klávesy
Začínáme
Stav systému/nastavení intenzity
podsvícení
Kromě nastavení intenzity podsvícení na přístroji Colorado
slouží stránka Stav systému také pro rychlou kontrolu času,
data, úrovně nabití baterie a síly signálu GPS.
Úprava intenzity podsvícení:
1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko Napájení.
2. Otáčením otočného kolečka Rock ‘n Roller ve
směru nebo proti směru hodinových ručiček můžete
zvýšit nebo snížit intenzitu podsvícení.
3. Zvolením tlačítka Back se vrátíte na předchozí
stránku.
Čas a
datum
Úroveň
nabití baterie
Procházení
Pokud při výběru aplikací, voleb nebo umístění procházíte
seznam, otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n Roller na
preferovanou položku. Pokud je seznam delší a nevejde se
na stránku, objeví se v horní a dolní části stránky indikátory
procházení označující, že je k dispozici více voleb.
Indikátor
procházení
Indikátor
procházení
Indikátory procházení
Síla signálu
GPS
Úroveň
intenzity
podsvícení
Stránka Stav systému
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Začínáme
Vkládání textu
Při vkládání textu otáčejte otočný kolečkem
Rock ‘n Roller, abyste mohli provést výběr
znaků ze seznamu použitelných znaků.
Zvolené znaky se zobrazí nad seznamem.
Zvolené
znaky
Přidávání a úprava informací:
1. Na stránce Vkládání textu otáčejte otočným
kolečkem Rock ‘n Roller na znak. Stiskněte
tlačítko ENTER, abyste vybrali příslušný znak.
Chcete-li mezi slova a čísla vložit mezery,
zvolte _ (podtržítko).
2. Zvolte tlačítko Hotovo, pokud je vkládání textu
dokončeno.
její
Zvolte tlačítko Zrušit pro ukončení vkládání
informací bez uložení a pro návrat na předchozí
stránku.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Stránka Vkládání textu
Základní obsluha
Základní obsluha
Aplikace, které pravidelně používáte na přístroji Colorado,
jsou přístupné pomocí možnosti Zkratky. Bez ohledu na
to, zda používáte mapu nebo kompas, trasový bod nebo
nastavujte přístroj Colorado, možnost Zkratky slouží vždy
jako počáteční bod.
Používání zkratek
Pro přístup k menu pro Zkratky, stiskněte Pravou
programovou klávesu, kdykoliv je označena jako
Zkratky a otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n Roller
pro zobrazení dostupných aplikací. Aplikace, které nejsou
obsaženy v možnosti Zkratky, jsou přístupné pomocí
možnosti Jiné.
Poznámka: Kompletní informace o možnosti
Zkratky naleznete na stránce 27.
Menu pro Zkratky
Profily
Profily jsou sbírkou nastavení, která umožňují
optimalizovat přístroj Colorado z jednoho typu použití na
jiné, například přechod z rekreačního použití na použití
v automobilech. Protože přístroj Colorado lze použít pro
různé funkce GPS, ukládání konkrétních profilů pro různá
fungování, umožňuje rychlý přechod z jednoho typu
do druhého. Rovněž umožňuje snadné sdílení přístroje
Colorado s jiným uživatelem.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Základní obsluha
NastaveníProfily
Do přístroje Colorado je předem načteno pět výchozích
profilů: Rekreační, Hledání pokladů, Automobilový,
Námořní a Fitness. Můžete si rovněž vytvořit své vlastní
profily. Viz stránky 25 a 28.
Vytváření a používání trasových
bodů
Trasové body jsou pozice, které jste si nahráli a uložili do
přístroje Colorado, abyste se k nim mohli později vrátit
nebo je sdílet s ostatními uživateli. Trasové body můžete
na přístroji Colorado označit kdykoliv.
Označení trasového bodu:
1. V možnosti Zkratky otáčejte otočným kolečkem
Rock ‘n Roller, zvolte možnost Uložit trasový bod.
Na nové stránce se zobrazí zpráva o úspěšném
uložení trasového bodu. Novému trasovému bodu
se přidělí výchozí tříčíselná hodnota (aktuální
pozice).
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Označení trasových bodů
v možnosti Zkratky
2. Chcete-li zvýraznit nový trasový bod, zvýrazněte
tlačítko Úpravy a stiskněte tlačítko ENTER.
Zvýrazněte tlačítko Hotovo a stiskněte tlačítko
ENTER pro uložení změn. Zvýrazněte tlačítko
Zrušit pro vymazání trasového bodu.
Poznámka: Stiskněte a podržte tlačítko ENTER
pro rychlé označení trasového bodu.
Základní obsluha
Navigace k cíli
Přístroj Colorado může provádět navigaci k cíli buď
pomocí menu Kam vést?, nebo výběrem bodu na mapě.
Navigace od menu Kam vést?
V menu Kam vést? je k dispozici několik kategorií,
které můžete použít pro hledání a navigaci k cíli.
3. Zvolte bod. V dolní části stránky se objeví zelený
kruh obsahující slovo Jít.
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro zahájení navigace ke
zvolenému bodu.
V menu Kam vést? mohou kategorie menu obsahovat:
Poslední nalezené — zobrazující seznam posledních
nalezených položek nebo položek, ke kterým uživatel
naposledy navigoval.
Trasové body — seznam trasových bodů uložených
v přístroji Colorado (viz stránka 7).
Prošlé trasy — seznam prošlých tras v přístroji Colorado
(viz stránka 29).
Hledání pokladů — seznam stažených pokladů
(vyžaduje stažení z webové stránky www.geocaching.com).
Kam vést? v možnosti Zkratky
Přístup k menu Kam vést?
1. Zvolte možnost Zkratky > Kam vést?.
2. Zvolte preferovanou kategorii hledání.
Trasy — seznam tras uložených v přístroji Colorado
(viz stránky 20 a 30).
Všechny body zájmu — pokud jsou podporovány předem
nahranými nebo volitelnými mapovými informacemi,
zobrazí se seznamy kategorií různých bodů zájmu.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Základní obsluha
Možnosti hledání Kam vést?
Možnost Kam vést? hledá na základě výchozího
nastavení v blízkosti vaší aktuální pozice, ale můžete
ji nakonfigurovat pro hledání v blízkosti jiné pozice.
Hledání v blízkosti:
1.
2.
3.
4.
Zvolte možnost Zkratky > Kam vést?.
Zvolte možnost Volby > Hledat v blízkosti.
Zvýrazněte a zvolte typ hledání.
Navigujte ke zvolené pozici.
Navigace ze stránky Mapa
Pro navigaci přímo k cíli lze použít předem načtené nebo
volitelné mapové informace na přístroji Colorado.
Navigace k bodu na mapě:
1. Na stránce Mapa použijte otočné kolečko
Rock ‘n Roller pro přesun ukazatele na
preferovanou pozici a stiskněte tlačítko
ENTER. V dolní části stránky se objeví
zelený kruh obsahující slovo Jít.
2. Pro zahájení navigace k bodu stiskněte
tlačítko ENTER.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Stránka Zahájit navigaci
Ukončit navigaci
v možnosti Zkratky
Ukončení navigace
Při navigaci k trasovému bodu nebo k jiným cílům se
objeví v menu pro Zkratky ikona Ukončit navigaci.
Zvolte ikonu Ukončit navigaci, kdykoliv budete chtít
navigaci ukončit. Tato možnost je dostupná pouze při
navigaci.
Aplikace
Aplikace
Měřítko
přiblížení
Stránka Mapa
Pro přístup na stránku Mapa zvolte možnost Zkratky >
Mapa.
Zvětšení a zmenšení na stránce Mapa:
1. Chcete-li provést zvětšení, otáčejte otočným
kolečkem Rock ‘n Roller po směru hodinových
ručiček.
2. Chcete-li provést zmenšení, otáčejte otočným
kolečkem Rock ‘n Roller proti směru hodinových
ručiček.
Zmenšení obrazu
Zvětšení obrazu
Posouvání po mapě:
1 Chcete-li zahájit posun po mapě, stiskněte tlačítka
nahoru, dolů, vlevo a vpravo na otočeném kolečku
Rock ‘n Roller pro přesun ukazatele na mapě.
2. Chcete-li posun po mapě ukončit, stiskněte tlačítko
Hotovo.
Kontrola bodu na mapě:
Stránka Mapa
s datovými poli
10
1. Když je ukazatel na pozici, kterou chcete
zkontrolovat, stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se
podrobné informace o zvoleném bodu.
2. Po dokončení zvolte tlačítko Zpět.
3. Chcete-li posun po mapě ukončit, stiskněte tlačítko
Hotovo.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Zobrazení nebo skrytí datových polí:
1. Pro zobrazení datových polí na stránce Mapa zvolte
možnost Volby > Zobrazit datová pole.
2. Pro skrytí datových polí zvolte možnost Volby >
Skrýt datová pole.
Změna datových polí:
1. Zvolte možnost Volby > Změnit datová pole.
2. Pro výběr datového pole, které chcete změnit,
použijte otočné kolečko Rock ‘n Roller.
3. Stiskněte tlačítko ENTER pro změnu zvoleného
pole. Procházejte seznamem voleb pro datové
pole (příklady: počítač kilometrů, ukazatel, rychlost,
teplota - vzduch, počítač kilometrů dílčí cesty atd.)
a stiskněte tlačítko ENTER pro změnu pole.
Poznámka: Informace o nastavení mapy
viz stránky 28–29.
Hledání pokladu
Hledání pokladu je vysoce moderní verze pátrání po
pokladu. Hledači pokladů hledají skryté poklady pomocí
GPS souřadnic, které byly poslány na Internet osobami,
jež poklad ukryly. Pomocí přístroje Colorado můžete
prohledávat venkov i městské ulice, abyste našli bod,
kde je ukrytý poklad.
Prvním krokem při používání přístroje Colorado pro
hledání a pátrání po pokladu je stažení pokladu z webové
stránky www.geocaching.com. Přístroj Colorado je touto
stránkou podporován a po provedení registrace si můžete
stahovat poklady přímo do přístroje Colorado pomocí
tlačítka „Odeslat do GPS“.
Poznámka: Stahování pozic pokladů do přístroje
Colorado vyžaduje instalaci zásuvného modulu
Garmin.
TIP: Registrací přístroje Colorado na adrese
my.garmin.com získáte oprávnění k bezplatnému
30dennímu zkušebnímu prémiovému členství na
webové stránce www.geocaching.com.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 11
Aplikace
Přístup ke staženému pokladu:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Hledání pokladů
(pokud již není možnost Hledání pokladů umístěna
v menu pro Zkratky).
2. Zvýrazněte preferovaný poklad a stiskněte tlačítko
ENTER.
3. Výběrem položky Možnosti > Jit na pozici navigujte
k pokladu.
Pro dokončení popisu pokladu, celoobrazového kompasu,
celoobrazové mapy nebo záznamu pokusu zvolte položku
Možnosti.
Stránka Poklady
Stránka Popis
pokladů
Chcete-li označit poklad jako nalezený:
1. Po nalezení pokladu vyberte položku Možnosti >
Záznam pokusu> Nalezeno.
2. Výběrem možnosti Přidat komentář zaznamenejte
poznámku nebo výběrem možnosti Najít další
nejbližší navigujte na další stránku o schránkách
s poklady.
Stránka Seznam pokladů
Poznámka: Volby menu na stránce Popis
pokladu používejte pro přístup k nápovědě pro
poklady.
Poznámka: Další informace o hledání pokladů
naleznete na webové stránce www.geocaching.com.
12
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Stránka Kompas
Během aktivní navigace vás stránka Kompas vede
k cílovému bodu pomocí grafického zobrazení kompasu
s použitím ukazatele.
Kalibrace kompasu
Elektronický kompas musíte kalibrovat venku. Při
kalibraci kompasu držte přístroj Colorado vodorovně a
nestůjte v blízkostí objektů, které ovlivňují magnetické
pole, například automobilů, budov nebo nadzemního
elektrického vedení.
Kalibrace elektronického kompasu
Ukazatel
Kruh kompasu
pohybem
znázorňuje
směr k severu.
Stránka Kompas
1. Na stránce Kompas zvolte možnost Volby >
Kalibrovat kompas.
2. Stiskněte tlačítko ENTER pro zahájení kalibrace a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka: Kalibraci kompasu provádějte při
přesunu na velké vzdálenosti, při změně teploty nebo
při výměně baterií.
Datová pole zobrazují informace, jako je například aktuální
rychlost, vzdálenost do příštího bodu na trase a odhadovaná
doba příjezdu.
Kruh kompasu udává směr pohybu a ukazatel ukazuje,
jakým směrem byste se měli pohybovat, abyste dosáhli
cílového bodu.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 13
Aplikace
Graf nadmořské výšky
Vykreslit nadmořskou výšku nebo Vykreslit
tlak — slouží k zobrazení změn nadmořské výšky,
ke kterým došlo během nastavené vzdálenosti nebo
k zobrazení změn tlaku vzduchu během nastavené doby.
Stránka Graf nadmořské výšky zobrazuje změny
nadmořské výšky v závislosti na vzdálenosti nebo času
nebo změny tlaku vzduchu v závislosti na času. Je možné
měnit datová pole v horní části stránky pro zobrazení
různých dat souvisejících s výškou a tlakem.
Změna datových polí — slouží k volbě typu dat,
která chcete zobrazovat v datových polích.
Volby pro stránku Graf nadmořské výšky obsahují
možnosti:
Vymazat — slouží k vymazání dat nadmořské výšky a
maximální nadmořské výšky.
Vykreslit v čase nebo Vykreslit na vzdálenosti —
zobrazení změn podle nastavené doby nebo nastavené
vzdálenosti.
Úprava úrovně lupy:
• Chcete-li upravit vzdálenost nebo časovou
stupnici (podél spodní části), stiskněte tlačítko
vlevo na otočném kolečku Rock ‘n Roller pro
zvětšení a tlačítko vpravo na otočném kolečku
Rock ‘n Roller pro zmenšení.
• Chcete-li upravit stupnici výšky nebo tlaku
(podél levé části) stiskněte tlačítko dolů
na otočném kolečku Rock ‘n Roller pro
zvětšení a tlačítko nahoru na otočném
kolečku Rock ‘n Roller pro zmenšení.
Zobrazení dat v libovolném bodě:
Stránka Graf
nadmořské výšky
14
Otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n Roller proti
směru hodinových ručiček pro pohyb zpět v grafu a
po směru hodinových ručiček pro pohyb vpřed.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Trasový počítač
Stránka Trasový počítač zajišťuje různá užitečná cestovní
data při používání přístroje Colorado. Nastavte buď
Automobilový režim nebo Rekreační režim, trasový
počítač ukazuje aktuální rychlost, průměrnou rychlost,
maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí cesty a další
užitečnou statistiku.
Automobilový režim nebo Rekreační režim — stránka
Automobilový režim je určena pro řidiče, stránka
Rekreační režim je vyhrazena pro pěší.
Možnosti trasového počítače
Upravte si stránku Trasový počítač výběrem z následujících
možností dat.
Vymazat — zaznamenává nová data pro každou cestu.
Stránka Vymazat obsahuje volby pro vymazání dat
trasového počítače.
Velká čísla/malá čísla — zobrazuje méně/více polí
s většími/menšími čísly.
Změna datových polí — slouží k volbě typu dat, která
chcete zobrazovat v datových polích.
Obnovit výchozí hodnoty — slouží pro návrat datových
polí k nastavení od výrobce.
Stránka Trasový
počítač - Rekrační
režim
Stránka
Trasový počítač
- Automobilový
režim
Aplikace Wherigo™
Aplikace Wherigo (vyslovované „kam jdu“) je sada
nástrojů pro vytváření a přehrávání dobrodružství
založených na skutečných pozicích. Když používáte
přístroj Colorado pro navigaci k fyzické pozici, můžete
používat virtuální položky, které jsou interaktivní se znaky,
a řešit hádanky. V praxi aplikace Wherigo kombinuje
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 15
Aplikace
fyzické a virtuální prvky, přejímá poutavé linie příběhu
na pozadí skutečného světa. Můžete si vytvořit a zahrát
vzrušující dobrodružnou hru nebo jiné inovační aktivity.
Přístup k výukovému programu aplikace
Wherigo:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Wherigo >
Wherigo Tutorial.
2. Přečtěte si popis a stiskněte tlačítko Přehrát.
3. Postupujte podle pokynů na displeji.
Poznámka: Kompletní informace o aplikaci
Wherigo a doplňkových náplních naleznete na
webové stránce www.wherigo.com.
Prošlé trasy
Záznam prošlé trasy se začíná vytvářet ihned při získání
opravy pozice přístrojem Colorado. Doplňkové prošlé
trasy mohou být archivovány z aktuálních tras a sdíleny
s ostatními uživateli.
Pro používání prošlých tras zvolte možnost Zkratky >
Kam vést? > Prošlé trasy.
Archivace aktuální trasy:
1. Zvolte možnost Aktuální trasa.
2. Zvolte možnost Volby > Archivovat.
3. Postupujte podle pokynů na displeji.
Vymazání aktuální trasy:
1. Zvolte možnost Aktuální trasa.
2. Zvolte možnost Volby > Archivovat.
Archivované nebo načtené prošlé trasy jsou umístěny
v seznamu na stránce Prošlé trasy. Je možné zobrazit
prošlé trasy na mapě, zobrazit profily nadmořské výšky
nebo navigaci prošlé trasy.
16
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Jiné
Aplikace, které nejsou umístěny v menu pro zkratky, jsou
přístupné prostřednictvím možnosti Jiné. Následující
aplikace jsou k dispozici prostřednictvím možnosti Jiné ve
většině výchozích nastavení profilu v přístroji Colorado.
Poznámka: Když je aplikace přidána do
možnosti Zkratky je odstraněna z možnosti Jiné.
Jiné v možnosti
Zkratky
Bezdrátové sdílení
Přístroj Colorado dokáže bezdrátově sdílet trasové body,
trasy, prošlé trasy a schránky s poklady s jiným přístrojem
Colorado.
Pro bezdrátové sdílení s jiným přístrojem
Colorado:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Sdílet bezdrátově.
2. Zvolte možnost Odeslat nebo Přijmout.
3. Zvolte typ informace, kterou chcete poslat nebo
přijmout, a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Když se v dolní části stránky objeví volba Odeslat,
stiskněte tlačítko ENTER. Při přijímání přístroj
Colorado vyhledává jiný přístroj Colorado.
Když je přenos úspěšný, objeví se zpráva.
Stránka Jiné
Možnosti stránky Sdílet bezdrátově
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 17
Aplikace
Prohlížeč obrázků
Přístroj Colorado může zobrazit obrázky uložené v přístroji
Colorado nebo na kartě SD™.
Prohlížení obrázků na přístroji Colorado:
1. Kopírování obrazových souborů .jpg nebo .jpeg
z počítače do přístroje Colorado. Můžete je načíst
přímo na disk Garmin nebo můžete na disku Garmin
vytvořit novou složku (strana 37) nebo vložit kartu
SD do slotu pro kartu SD (strana 36).
2. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Prohlížeč
obrázků.
3. V obrázcích se můžete pohybovat otáčením
otočného kolečka Rock ‘n Roller.
4. Pro přesun obrázku stiskněte otočné kolečko
Rock ‘n Roller.
5. Pokud chcete zvolit zvětšování, otáčejte otočným
kolečkem Rock ‘n Roller pro zvětšení nebo pro
zmenšení.
Kalendář
Kalendář zobrazuje dobu východu a západu Slunce a fáze
Měsíce ke každému datu.
Zobrazení kalendáře:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Kalendář.
2. Otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n Roller po
směru a proti směru hodinových ručiček pro
procházení daty.
3. Pro návrat k aktuálnímu datu zvolte možnost
Volby > Použít aktuální datum.
Zobrazení 3D
Přístroj Colorado 400t umožňuje zobrazení 3D. Všechny
ostatní modely Colorado vyžadují data DMT (digitálního
modelu terénu), která lze nalézt v některých topografických
kartografických službách Garmin.
Aktivace zobrazení 3D:
18
Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Zobrazení 3D.
Stránka Kalendář
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Slunce a Měsíc
Stránka Slunce a Měsíc zobrazuje východ a západ Slunce,
východ a západ Měsíce pro zadaná data, časy a pozice.
• Pro zobrazení pozic Slunce a Měsíce zvolte možnost
Zkratky > Jiné > Slunce a Měsíc.
• Pro zobrazení časů Slunce a Měsíce pro jiné datum
přejděte na preferované datum.
• Chcete-li vidět pozice Slunce a Měsíce na obloze,
zvolte možnost Volby > Zobrazit pozici na obloze.
• Použijte otočné kolečko Rock ‘n Roller pro
nastavení hodiny.
Stránka Slunce a
Měsíc
Stránka Pozice
Slunce a Měsíce
Lov a rybolov
Almanach poskytuje prognózy nejlepších časů pro lov a
rybolov ve zvolený den.
Zobrazení prognóz pro lov a rybolov:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Lov a rybolov.
Aktuální datum je v kalendáři zvýrazněno.
2. Chcete-li zobrazit prognózy pro jiné datum,
procházejte kalendář pomocí otočného kolečka
Rock ‘n Roller, abyste nalezli preferované datum.
3. Zvolte možnost Volby pro zobrazení dat
z almanachu na různých pozicích.
Stránka Lov a rybolov
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 19
Aplikace
Plánovač tras
Pomocí přístroje Colorado je možné plánovat a vytvářet
specifické trasy pro navigaci.
5. Objeví se stránka pro zvolený bod se zeleným
kruhem obsahujícím slovo Použít v dolní části
stránky. Stiskněte tlačítko ENTER pro použití bodu.
Podrobná navigace po trase — vyžaduje směrovatelné
kartografické služby a poskytuje vedení po trase k cíli.
Trasy od bodu k bodu — poskytují přímé vedení ke
každému následujícímu bodu na trase a nevyžadují
speciální kartografické služby.
Vytvoření nové trasy:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Plánovač tras.
2. Zvýrazněte a zvolte možnost <Vytvořit trasu>.
3. Zvolte možnost <Vyberte příští bod> pro výběr
počátečního bodu.
4. Vyberte bod na mapě, naposledy nalezený, trasový
bod nebo bod zájmu a stiskněte tlačítko ENTER.
20
Stránka pro zvolený
bod Plánovače tras
6. Zvolte příští body opakováním kroků 1-5.
7. Chcete-li bod změnit, zobrazit, posunout dolů,
vložit nebo odstranit, zvýrazněte preferovaný
bod a stiskněte tlačítko ENTER.
8. Pro obrácení trasy odstraňte všechny trasy nebo
zobrazte trasu na mapě, zvýrazněte preferovanou
trasu a zvolte možnost Volby.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Aktivní trasa
Při aktivní navigaci můžete zobrazit svůj postup po trase.
Zobrazení aktivní trasy:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Aktivní trasa.
2. Zobrazí se aktuální trasa.
3. Chcete-li zjistit další podrobnosti, zvolte preferovaný
bod nebo odbočku.
Software Waypoint Manager
Trasové body lze upravit změnou symbolu, názvu,
poznámky, pozice, nadmořské výšky a hloubky.
Úprava trasového bodu:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Waypoint
Manager (při prohlížení trasového bodu zvolte
možnost Volby > Upravit trasový bod).
2. Zvýrazněte trasový bod, který chcete upravit,
a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Proveďte změny zvýrazněním a výběrem atributu,
který se má změnit.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte
text.
Odstranění trasového bodu:
Od bodu k bodu
Aktivní trasa
Podrobná
navigace po trase
Aktivní trasa
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Waypoint
Manager.
2. Zvýrazněte a zvolte trasový bod, který chcete
odstranit.
3. Zvolte možnost Volby > Odstranit trasový bod.
Poznámka: Vzhled stránky Aktivní trasa se mění
podle vašich preferencí.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
21
Aplikace
Budík
Přístroj Colorado můžete nastavit tak, aby se v zadaný čas
automaticky zapnul.
Nastavení budíku:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Budík.
2. Nastavte čas, kdy se má přístroj Colorado zapnout,
zvýrazněte a zvolte možnost Nastavit čas.
3. Pro zapnutí budíku zvýrazněte a zvolte možnost
Zapnout budík. Pro vypnutí budíku zvolte možnost
Vypnout budík. Na stránce se objeví doba zapnutí
přístroje Colorado a volba pro vypnutí přístroje
Colorado.
4. Otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n Roller po
směru a proti směru hodinových ručiček, abyste
nastavili zadaný čas a poté zvolte tlačítko Hotovo.
Na stránce se objeví doba zapnutí přístroje Colorado
a volba pro vypnutí přístroje Colorado.
22
Stránka Nastavení budíku
Kalkulačka
Přístroj Colorado obsahuje standardní kalkulačku a
vědeckou kalkulačku fungující v radiánech a stupních.
Zvolte možnost Volby pro preferované použití.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Stopky
Přístroj Colorado obsahuje stopky s časovačem pro kolo.
Stopky dokáží zaznamenat čas kola podle délky nebo podle
stisku tlačítka.
Používání stopek:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Stopky.
2. Zvýrazněte tlačítko Start a stiskněte tlačítko ENTER.
Měření kola podle délky nebo stisku tlačítka:
1. Vyberte možnost Volby.
2. Zvolte možnost Kolo podle délky nebo Kolo podle
stisku tlačítka a stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavení délky kola:
1. Vyberte možnost Volby.
2. Zvýrazněte jednotku délky, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zadejte vzdálenost a zvolte tlačítko Hotovo.
Stránka Stopky
3. Zvýrazněte tlačítko Stop a stiskněte tlačítko ENTER
pro ukončení.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
23
Aplikace
Stránka Družice
Stránka Družice zobrazuje přesnost GPS, polohu družic,
sílu družicového signálu, aktuální pozici a nadmořskou
výšku GPS.
Pro přístup na stránku Družice zvolte možnost Zkratky >
Jiné > Družice.
Nastavení voleb stránky Družice:
1. Vyberte možnost Volby.
2. Pro vypnutí/zapnutí GPS zvolte možnost Použít při
vypnutém/zapnutém GPS.
3. Pro přepínání mezi možností Čelem a možností
K severu zvolte možnost Čelem/K severu
(indikátor prošlé trasy ve tvaru býčího oka).
4. Pro nastavení aktuální pozice pomocí mapy zvolte
možnost Nastavit pozici na mapě.
5. Chcete-li, aby přístroj Colorado vyhledal pozici
pomocí funkce AutoLocate, zvolte možnost
Vyhledání pozice pomocí funkce AutoLocate
(je k dispozici pouze v případě, že družice nejsou
umístěny).
24
Přesnost
GPS
Umístění podle
souřadnic
délky a šířky
Pozice
družic
Výška
GPS
Síla
družicového
signálu
Stránka Družice
Modré pruhy na stránce Družice označují, že přístroj
Colorado „uzamkl“ družici. Bílé pruhy označují, že přístroj
Colorado stále shromažďuje údaje o efemeridech.
Poznámka: Efemeridy jsou údaje používané
pro přesnou opravu oběžných parametrů a času pro
každou družici.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Aplikace
Změna profilu
Do přístroje Colorado je předem nainstalováno pět
výchozích profilů: Rekreační, Hledání pokladů,
Automobilový, Námořní a Fitness.
Přístup ke změně profilu:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Změna profilu.
Objeví se seznam profilů.
2. Zvýrazněte a zvolte preferovaný profil, který chcete
změnit, a stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámka: Kompletní informace o změně
profilu naleznete na stránkách 6–7 a 28.
Výpočet plochy
Přístroj Colorado dokáže spočítat velikost specifické
oblasti.
Výpočet velikosti oblasti:
1. Zvolte možnost Zkratky > Jiné > Výpočet plochy.
2. Stiskněte tlačítko ENTER pro start a projděte obvod
plochy, kterou chcete vypočítat.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko Stop.
4. Chcete-li změnit měřící jednotky, zvolte možnost
Volby > Změnit jednotky.
Úvodní stránka pro
výpočet plochy
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
25
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Vlastní nastavení přístroje
Colorado
Změna nastavení na přístroji Colorado:
1. Zvolte možnost Zkratky > Nastavení.
2. Otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n Roller pro
zvýraznění a zvolení aplikace, kterou chcete změnit.
Nastavení v možnosti Zkratky
Nastavení systému
Pro změnu nastavení systému zvolte možnost Zkratky >
Nastavení > Systém.
Jazyk — nastaví jazyk textu na přístroji Colorado.
Tóny — zapíná a vypíná tóny.
Rozhraní — nastavuje rozhraní přístroje Colorado.
• Program Garmin Spanner – umožňuje použít
port USB přístroje Colorado ve většině mapovacích
programů podporujících normu NMEA 0183
vytvořením virtuálního sériového portu.
• Sériový režim Garmin – vlastní formát společnosti
Garmin používaný pro výměnu dat trasových bodů,
tras a prošlých tras s počítačem.
• Vstup/výstup NMEA – poskytuje standardní výstup
a vstup dle normy NMEA 0183.
• Textový výstup – poskytuje prostý textový výstup
informací o pozici a rychlosti ve formátu ASCII.
• RTCM (Radio Technical Commission for Maritime
Services) – umožňuje přístroji Colorado přijmout
informace DGPS (Differential Global Positioning
System) ze zařízení dodávajícího data RTCM ve
formátu SC-104.
Typ baterie — vybírá typ baterie, kterou používáte
(alkalická, NiMH nebo lithiová).
GPS — nastaví jednotku pro provoz v režimech Normální,
WAAS nebo Ukázkový.
26
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Poznámka: Volby pro nastavení systému
zahrnují obnovení nastavení od výrobce, zobrazení
verze softwaru na přístroji Colorado a rozšířené
nastavení NMEA.
Barva programové klávesy — nastavuje barvu označení
programových kláves.
Omezení podsvícení – umožňuje snížení úrovně
podsvícení, pokud je baterie slabá.
Zkratky
Ať už používáte přístroj Colorado pro hledání pokladů,
navigaci nebo rybolov, můžete se stát, že zjistíte, že některé
aplikace používáte velmi často a některé téměř vůbec. Tyto
aplikace můžete přidat nebo odebrat z menu pro Zkratky.
Přidání aplikace do menu pro Zkratky:
Seznam nastavení
1. Zvolte možnost Zkratky > Nastavení > Zkratky.
2. Procházejte dolní část stránky a zvolte možnost
<Přidat stránku>. Zvýrazněte preferovanou aplikaci
v seznamu a stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavení displeje
Odebrání aplikace z menu pro Zkratky:
Prodleva podsvícení — nastavuje podsvícení, které
zůstane zapnuto po uplynutí zvolené doby od zapnutí nebo
vypnutí přístroje.
Volby pro nastaveníZkratek:
Pro změnu nastavení obrazovky zvolte možnost Zkratky >
Nastavení > Zobrazení.
Pozadí — nastavuje pozadí obrazovky. Můžete vybírat
z různých předem načtených obrázků nebo načítat vlastní.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado™
1. Zvolte možnost Zkratky > Nastavení > Zkratky.
2. Zvolte aplikaci, kterou chcete odebrat.
3. Zvolte možnost Odebrat.
• Zvolte možnost Zkratky > Nastavení >
Zkratky > Volby.
27
Vlastní nastavení přístroje Colorado
• Chcete-li změnit pozici aplikace
v menu pro zkratky, zvolte možnost
Posunout nahoru/posunout dolů.
• Chcete-li vymazat všechny aplikace z menu
pro Zkratky, zvolte možnost Smazat vše.
• Chcete-li zahrnout všechny aplikace do menu
pro Zkratky, zvolte možnost Zahrnout vše.
• Chcete-li obnovit nastavení z výroby, zvolte
možnost Obnovit výchozí hodnoty.
Přidání nového profilu:
1. Zvolte možnost Zkratky > Nastavení >
Změna profilu.
2. Zvolte možnost Volby > Nastavení profilů.
3. Zvolte možnost <Vytvořit nový profil>. Novému
profilu je automaticky přiřazen název. Do nového
profilu se automaticky uloží aktuální nastavení.
4. Zvýrazněte název nového profilu a zvolte tlačítko
ENTER, abyste název a nastavení upravili.
Poznámka: Přístroj Colorado můžete pro přístup
k aplikacím nastavit pomocí tradiční smyčky stránek
místo menu pro Zkratky.
Změna profilu
Různé aplikace aplikované na každý profil jsou přístupné
v menu pro Zkratky.
Změna na jiný profil viz stránka 25.
Úprava profilu:
1. Zvolte možnost Zkratky > Nastavení >
Změna profilu.
2. Zvýrazněte a zvolte profil, který chcete upravit.
3. Zvolte možnost Volby pro přesun profilu, úpravu
jména nebo odstranění profilu.
28
Zvolit možnost Změna
profilu ze seznamu
nastavení
Stránka Nastavení
profilu
Poznámka: Při přístupu do seznamu profilů
náleží zvýrazněný název profilu k profilu, který
aktuálně používáte.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Nastavení mapy
Pro vlastní nastavení stránky Mapa zvolte možnost
Zkratky > Nastavení > Mapa.
Orientace — slouží k nastavení způsobu zobrazení
mapy na stránce. K severu vždy zobrazuje sever v horní
části stránky. Čelem zobrazuje aktuální prošlou trasu
k horní části stránky. Automobilový režim je pohledovou
mapou, která se používá při řízení.
Zamknout na silnici — slouží k uzamčení mapového
ukazatele k nejbližší silnici. Kompenzují se odchylky
v přesnosti pozice na mapě (vyžaduje směrovatelné
kartografické služby).
Navigační čára — nastavuje mapu buď na možnost
Směr k cíli, nebo Kurz.
Nastavení prošlých tras
Prošlé trasy vytvářejí na stránce Mapa při pohybu
elektronickou stopu, jinými slovy „záznam prošlé trasy“.
Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél
trasy.
Pro vlastní nastavení prošlých tras zvolte možnost
Zkratky > Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy — zapíná nebo vypíná záznam
prošlé trasy.
Detail — slouží k volbě míry zobrazení podrobností mapy.
Snížení počtu detailů zrychluje dobu vykreslování mapy.
Způsob záznamu — nastavuje způsob záznamu prošlé
trasy. Zvolte možnost Vzdálenost, Čas nebo Automat..
Pokud jste jako způsob záznamu zvolili čas nebo
vzdálenost, můžete ručně nastavit konkrétní interval pro
čas nebo vzdálenost.
Auto lupa — automaticky vybírá odpovídající úroveň lupy
pro optimální použití.
Interval — nastavuje interval pro prošlou trasu, v rozmezí
od položky Nejčastější po položku Nejméně častý.
Automobilový režim
na stránce Mapa
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
29
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Zobrazit na mapě — zapíná a vypíná zobrazení mapy
prošlých tras.
Poznámka: Pro vymazání záznamu aktivní
prošlé trasy zvolte možnost Zkratky > Nastavení >
Prošlé trasy > Volby > Vymazat aktuální prošlou
trasu.
Nastavení trasování
Pro vlastní nastavení preferencí trasování zvolte možnost
Zkratky > Nastavení > Trasování.
Metoda vedení — nastavuje přístroj Colorado na výpočet
tras pomocí možnosti Mimo silnice (přímá linie směru
k cíli), Na silnici na čas (nejrychlejší čas) a Na silnici pro
vzdálenost (nejkratší vzdálenost, ale delší čas a vyžaduje
směrovatelné kartografické služby).
Vypočítat trasy pro — vypočítá trasy pro typ dopravy
používané na trase.
Vyhnutí se — umožňuje vyhnout se určitým typům silnic a
manévrům na trase.
Stránka Námořní nastavení
Pro přístup na stránku Námořní nastavení zvolte možnost
Zkratky > Nastavení > Námořní. Při vkládání vzdáleností
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Upozornění na tažení kotvy — slouží k nastavení spuštění
výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem.
Upozornění na odchylku od kurzu — slouží k nastavení
spuštění výstrahy při opuštění kurzu.
Upozornění na hlubokou vodu — slouží k nastavení
spuštění výstrahy, když se dostanete do oblasti, kde je
příliš hluboká voda.
Upozornění na mělkou vodu — slouží k nastavení
spuštění výstrahy, když se dostanete do oblasti, kde je
příliš mělká voda.
Námořní mapa — zapíná nebo vypíná námořní barvy,
hloubkový bod, výseče světla a sadu symbolů
(Automat, Garmin, NOAA nebo Mezinárodní).
Přechod mimo trasu — je nastaven na Automat., Ruční
nebo podle Vzdálenosti.
30
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Nastavení času
Nastavení jednotek
Formát času — slouží k nastavení 12hodinového nebo
24hodinového formátu.
Vzdálenost/Rychlost — slouží k nastavení jednotek
měření, které se používají pro zobrazení rychlosti nebo
ujeté vzdálenosti.
Pro přístup na stránku Nastavení času zvolte možnost
Zkratky > Nastavení > Čas.
Časová zóna — slouží k nastavení časové zóny pro vaši
pozici.
Letní čas — slouží k nastavení možnosti Ano pro použití
letního času, možnosti Ne pro jeho ignorování nebo
možnosti Automatický pro automatické nastavení.
Pro přístup na stránku Nastavení jednotek zvolte možnost
Zkratky > Nastavení > Jednotky.
Nadmořská výška (Vert. rychlost) — slouží k nastavení
měrných jednotek (Stopy (stopy/min), Metry (m/min)
nebo Metry (m/s)), které se používají k zobrazení
nadmořské výšky a rychlosti stoupání a sestupu.
Hloubka — slouží k nastavení jednotek měření
(Stopy, Fathomy nebo Metry), které se používají
k zobrazení hloubky vody (vyžaduje připojení
k dalším přístrojům nebo data z námořní mapy).
Teplota — slouží k nastavení jednotek měření
(Fahrenheita nebo Celsia), které se používají
k zobrazení teploty.
Stránka Nastavení
časové zóny
Tlak — slouží k nastavení jednotek měření
(Palce, Millibary nebo Hektopaskaly), které
se používají k zobrazení tlaku.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 31
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Nastavení formátu souřadnic
Stránka Nastavení formátu souřadnic umožňuje nastavení
formátu souřadnic, elipsoidu a sféroidu. I v případě, že jste
již pracovali s formátem souřadnic nebo se souřadnicovou
síti mapy, doporučuje se používat výchozí nastavení od
výrobce.
GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí.
Pokud chcete elektronický kompas vypnout a používat
kompas GPS, vyberte možnost Vypnuto.
Nastavení výškoměru
Pro přístup na stránku Nastavení formátu souřadnic zvolte
možnost Zkratky > Nastavení > Formát souřadnic.
Stránka Nastavení výškoměru slouží k nastavení
výškoměru na automatickou kalibraci po každém zapnutí
přístroje Colorado, dále jako barometr a pro nepřetržité
ukládání údajů o vývoji tlaku.
Nastavení směru pohybu
Pro nastavení výškoměru zvolte možnost Zkratky >
Nastavení > Výškoměr.
Pro přístup na stránku Nastavení směru pohybu zvolte
možnost Zkratky > Nastavení > Směr pohybu.
Poznámka: I v případě, že jste již pracovali se
směrem pohybu a směřováním k severu, doporučuje
se používat výchozí nastavení od výrobce.
Zobrazení — slouží k nastavení jednotek (Velká písmena,
Stupně nebo Dílce), které se používají k zobrazení směru
pohybu.
Směr k severu — poskytuje směr pohybu podle
skutečných, magnetických, souřadnicových sítí nebo
hodnot směru k severu zadaných uživatelem.
Kompas – výběrem možnosti Automaticky umožníte
automatické přepnutí z elektronického kompasu na kompas
32
Automatická kalibrace — při zapnutí přístroje Colorado
dojde ke kalibraci nadmořské výšky pomocí nadmořské
výšky GPS.
Režim barometru — zvolte možnost Proměnná výška
(používá se při přesunu) nebo možnost Konstantní
nadmořská výška (používá se při statické poloze,
umožňuje, aby výškoměr fungoval jako standardní
barometr).
Vývoj tlaku — zvolte možnost Uložit vždy pro záznam
údajů o tlaku každých 15 minut i v případě, že je přístroj
Colorado vypnutý. Možnost Uložit při zapnutí zvolte
pro záznam údajů pouze v případě, že je přístroj Colorado
zapnutý.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Vlastní nastavení přístroje Colorado
Kalibrace
Kalibraci výškoměru a kompasu můžete provádět na
stránce Kalibrace.
Kalibraci výškoměru proveďte vložením informací nebo
ponechte přístroj Colorado, aby sám určil nadmořskou
výšku a tlak. Přístroj Colorado vychází při určování
nadmořské výšky z atmosférického tlaku a tlak se může
v libovolné nadmořské výšce měnit Pro určení aktuální
pozice musíte znát nadmořskou výšku (z bodu na mapě
nebo jiných spolehlivých údajů) nebo tlak (kalibrovaný
na hladinu moře).
Při kalibraci kompasu postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
Pro kalibraci výškoměru zvolte možnost
Zkratky> Nastavení > Kalibrace > Výškoměr.
1. Pokud znáte nadmořskou výšku, zvolte možnost
Ano a zadejte informace. Pokud nadmořskou výšku
neznáte, zvolte možnost Ne.
2. Pokud znáte tlak, zvolte možnost Ano. Pokud tlak
neznáte, zvolte možnost Ne.
3. Po dokončení kalibrace se objeví zpráva „Kalibrace
dokončena“ nebo „Chyba při kalibraci“.
Nastavení Fitness
Chcete-li k přístroji Colorado připojit, volitelný Snímač
srdečního tepu Garmin nebo Snímač tempa bicyklu
Garmin, zvolte možnost Zkratky > Nastavení > Fitness.
Snímač srdečního tepu — pro použití přístroje Colorado
se snímačem srdečního tepu zvolte možnost Zapnuto.
Zvolte možnost Vypnuto, pokud se snímač nepoužívá.
Vyhledávání snímače srdečního tepu — volbou této
možnosti dojde k automatickému vyhledávání Snímače
srdečního tepu Garmin a objeví se zpráva „Hledání“. Po
připojení přístroje Colorado ke Snímači srdečního tepu
Garmin se objeví zpráva „Připojeno“.
Snímač tempa bicyklu — pro použití přístroje Colorado
se Snímačem tempa bicyklu, zvolte možnost Zapnuto.
Zvolte možnost Vypnuto, pokud se snímač nepoužívá.
Vyhledávání snímače tempa bicyklu — volbou této
možnosti dojde k automatickému vyhledávání Snímače
tempa bicyklu Garmin a objeví se zpráva „Hledání“. Po
připojení přístroje Colorado ke Snímači tempa bicyklu
Garmin se objeví zpráva „Připojeno“.
Poznámka: Chcete-li určit, zda jste připojeni
k jinému přístroji Colorado, musíte se vzdálit od
ostatních jednotek Colorado snímačů nebo monitorů.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 33
Dodatek
Dodatek
Technické údaje
Kompas:
Výškoměr:
*
Fyzické
Velikost:5,5 palců V x 2,4 palců Š x 1,4 palců H
(14 x 6,1 x 3,6 centimetrů)
Hmotnost: 5,9 uncí (167,26 gramů) bez baterií.
Zobrazení:1,53 palců x 2,55 palců barevný displej TFT
(240 x 400 pixelů) s podsvícením.
Pouzdro: robustní, pokovované, vodotěsné podle normy IPX7
Rozsah provozních teplot:od -4 °F do 158 °F
(od -20 °C do 70 °C)*
přesnost: +/- 2 stupně (+/- 5 stupňů v extrémních
severních/jižních délkách)*, rozlišení: 1 stupeň
přesnost: +/- 10 stop*, rozlišení: 1 stopa,
rozsah od -2,000 do 30,000 stop
Závisí na tom, zda byla kalibrace provedena uživatelem správně.
Napájení
Zdroj:dvě baterie velikost AA (alkalické, NiMH nebo
lithiové)
Životnost baterie: až 15 hodin
Přesnost
GPS:
< 33 stop (10 metrů) obvykle 95 %*
*Po aktivaci systému úmyslného snížení přesnosti selektivní dostupností (SA)
zavedeného Ministerstvem obrany USA klesá přesnost na 100 m 2DRMS.
* Rozsah provozních teplot přístroje Colorado může překročit užitečný rozsah
některých baterií. Některé baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.
DGPS:10–16 stop (3–5 metrů) obvykle 95 %*
Výkon
Rychlost: 0,1 m/s v rovnovážném stavu
Přijímač: 12kanálový vysoce citlivý s podporou systému WAAS
Doba přijetí signálu:
< 1 sekunda (z pohotovostního režimu)
< 33 sekund (s předchozím vypnutím)
< 36 sekund (s autolokací)
Aktualizace: 1 za sekundu, průběžná
Anténa:
34
*Přesnost systému WAAS v Severní Americe.
Rozhraní:vlastní sériové Garmin, velkokapacitní paměťové
zařízení USB, standard NMEA 0183
Životnost uložených dat:nekonečná, pro paměť není třeba
baterie
Kapacita pro ukládání map: interní nebo karta SD
zabudovaná typu Quad Helix
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Dodatek
Připojení přístroje Colorado
k počítači
Přístroj Colorado připojíte k počítači pomocí dodaného
kabelu USB.
Poznámka: Před připojením kabelu USB
nainstalujte do počítače dodaný software Trip
and Waypoint Manager. Postupujte podle pokynů
dodaných se softwarem.
Připojení přístroje Colorado k počítači:
1. Zvedněte ochranný kryt umístěný v horní části
přístroje Colorado a zasuňte menší konektor na
kabelu USB do konektoru USB mini-B.
2. Připojte druhý konec kabelu do volného portu
rozhraní USB v počítači.
Informace o ovladačích rozhraní USB
Ovladače rozhraní USB se instalují automaticky při
instalaci softwaru Trip & Waypoint Manager dodaného
s přístrojem Colorado. Při prvním připojení přístroje
Colorado k portu rozhraní USB může počítač zobrazit
výzvu k vyhledání umístění ovladačů pro zařízení.
Ovladače je třeba instalovat pouze jednou. Po instalaci
ovladačů počítač detekuje přístroj Colorado při každém
připojení. Ovladače rozhraní USB se mohou pravidelně
aktualizovat. Aktualizace naleznete na webové stránce
www.garmin.com.
Přenos prošlých tras, tras nebo trasových
bodů z přístroje Colorado do počítače.
Prošlé trasy, trasy a trasové body mohou být uloženy do
přístroje Colorado a zobrazeny pomocí softwaru Trip and
Waypoint Manager.
Přenos prošlých tras, tras nebo trasových
bodů:
1. Ujistěte se, že je software Trip and Waypoint
Manager v počítači nainstalován a spuštěn.
2. Ujistěte se, že je přístroj Colorado připojen
k počítači pomocí kabelu USB a že je zapnutý.
3. Klepněte na iko nu
v horní části obrazovky.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 35
Dodatek
Instalace a používání�� karty SD
Přístroj Colorado má slot pro datovou paměťovou kartu
SD. Můžete si zakoupit kartu SD s naprogramovanými
podrobnými mapovými daty.
Instalace a odebrání karty SD:
1. Sejměte ze zadní části přístroje Colorado kryt
přihrádky na baterie. Viz stránka 2.
2. Instalace: Vyhledejte slot pro paměťovou kartu
umístěný na spodní části přístroje Colorado,
zasunujte kartu do slotu, dokud nezapadne
na místo.
3. Odebrání: Zatlačte na kartu a rychleji ji uvolněte,
abyste ji mohli vyjmout.
4. Umístěte zpět kryt přihrádky na baterie.
Poznámka: Kromě ukládání map a dat lze
kartu SD používat rovněž k prohlížení obrázků.
Viz stránka 18.
Označení SD
na přístroji
Colorado
Slot pro
kartu SD
Karta SD
Vložení karty SD do přístroje Colorado
36
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Dodatek
Správa dat
Přístroj Colorado můžete používat jako velkokapacitní
paměťové zařízení USB a chcete-li si rozšířit externí
paměť, můžete si zakoupit samostatnou kartu SD.
Poznámka: Přístroj Colorado není kompatibilní
se systémy Windows® 95, 98, Me nebo NT. Rovněž
není kompatibilní se systémy Mac® OS verze 10.3
nebo staršími.
Načítání a odstraňování souborů
Načítání souboru do přístroje Colorado nebo
na kartu SD:
1. Odstraňte kryt přihrádky na baterie a zasuňte kartu
SD.
2. Připojte kabel USB k přístroji Colorado a k počítači.
3. Procházením vyhledejte v počítači soubory, které
chcete kopírovat. Zvýrazněte soubor a zvolte
možnost Úpravy > Kopírovat.
4. Otevřete možnost Garmin > GPX, Garmin >
Profily nebo Jednotka/svazek pro kartu SD.
Zvolte možnost Úpravy > Vložit.
5. Klepněte na tlačítko Vysunout, jakmile dokončíte
přenos souboru.
Odstranění souboru:
Otevřete možnost Garmin nebo jednotku/svazek
pro kartu SD. Zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko
Odstranit na klávesnici počítače.
Varování: Při odstraňování souborů dbejte na to,
abyste NEODSTRANILI naprogramovaná mapová
data. Není možné je obnovit.
Důležité informace o používání
baterií pro přístroj Colorado
Aby byl zajištěn optimální výkon přístroje Colorado a
maximální životnost baterií, doporučuje společnost Garmin
používat baterie v prémiové kvalitě. Abyste dosáhli
nejlepšího výkonu, používejte alkalické články v prémiové
kvalitě, dobíjecí články NiMH, které nejsou starší než
jeden rok a jejich kapacita je vyšší nebo se rovná 2500mAh
a lithiové články. Některá nastavení na přístroji Colorado
mohou rovněž snížit životnost baterie. Časté používání
podsvícení, režimu Zobrazení 3D a režimu Trasy nahoře
snižuje životnost baterie.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 37
Dodatek
Připojení karabinové svorky
Pro vaše pohodlí je přístroj Colorado dodáván
s karabinovou svorkou.
Připojení karabinové svorky:
1. Zasuňte karabinovou svorku do drážek na
upevňovací sponě umístěné na přístroji Colorado.
2. Posunujte svorku nahoru, dokud nebude zajištěna.
3. Chcete-li karabinovou svorku odstranit, zvedněte
dolní část svorky a jemně tlačte na karabinovou
svorku, dokud nedojde k jejímu uvolnění.
Karabinová svorka
Péče o přístroj Colorado
Čištění pouzdra
Vyčistěte vnější kryt (kromě displeje) pomocí tkaniny
namočené v roztoku jemného čistícího prostředku a poté ho
otřete do sucha. Nepoužívejte čisticí prostředky, které bych
mohly poškodit plastové součásti.
Čištění displeje
Vyčistěte displej přístroje Colorado pomocí měkké, čisté
a hladké tkaniny. Používejte vodu, isopropylalkohol nebo
čistič na kontaktní čočky. Naneste tekutinu na tkaninu a
poté navlhčenou tkaninou jemně otřete displej.
Přístroj Colorado Rock ‘n Roller™ Pokyny
k čištění
Po delším používání může být přístroj Colorado Rock ‘n
Roller ulepený a jeho otáčení může být obtížné.
Čištění přístroje Rock ‘n Roller:
Připojení karabinové svorky k přístroji Colorado
38
1. Odstraňte otočný regulátor přístroje Rock ‘n Roller
jemným vyjmutím z jednotky Colorado pomocí malé
mince nebo nehtu.
2. Umyjte otočný regulátor a vnitřek pláště vodou.
Nechte je důkladně uschnout.
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Dodatek
3. Nastříkejte tenkou
vrstvu suchého
lubrikantu Teflon®
na všechny
povrchy na zadní
straně otočného
regulátoru.
4. Nechte lubrikant
uschnout a poté
otřete přebytečný lubrikant pomocí čisté hladké
tkaniny.
5. Umístěte otočný regulátor zpět do přístroje
Colorado.
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE COLORADO SE ZAVAZUJETE
RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ
LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ
PROČTĚTE.
Společnost Garmin vám poskytuje omezenou licenci na užívání
dodaného softwaru v binární použitelné podobě („software“) při
běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva
související s duševním vlastnictvím tohoto softwaru zůstávají
majetkem společnosti Garmin.
a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále
potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru jsou cenným
obchodním tajemstvím společnosti Garmin a že zdrojový kód
softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti
Garmin. Souhlasíte s tím, že ani software, ani jeho části nebudete
dekompilovat, rozebírat, upravovat, převádět, zpětně dekódovat
nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete software
využívat k vlastnímu programování. Souhlasíte s tím, že
nebudete exportovat nebo reexportovat software do jiných zemí,
a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států
amerických.
Prohlášení o shodě (DoC)
Společnost Garmin tímto prohlašuje, že výrobek Colorado
odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním
ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Pro zobrazení úplného Prohlášení o shodě navštivte
webovou stránku společnosti Garmin pro daný výrobek
Garmin: www.garmin.com/products/Colorado. Klepněte na
příkaz Návody a zvolte odkaz Prohlášení o shodě.
Tímto potvrzujete, že software je majetkem společnosti
Garmin a je chráněn americkými zákony o autorských právech
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado® 39
Rejstřík
Rejstřík
F
aplikace Wherigo 15–16
automobilový režim 29
G
A
B
baterie
instalace 2
použitý typ 2
budík 21
C
časy západu Slunce 19
čas západu Měsíce 19
D
formát času 31
formát souřadnic 32
GPS
nadmořská výška 24
nastavení režimu 26
přesnost 24
zapnutí a vypnutí 24
graf nadmořské výšky
kontrola dat 14
úrovně lupy 14
volby 14
vykreslit na vzdálenosti 14
vykreslit v čase 14
disková jednotka USB
načítání souborů 37
odstranění souborů 37
družice
možnosti stránky 24
síla signálu 4
H
E
kalendář 18
kalibrace
kompas 33
výškoměr 33
efemeridy 24
40
hledání pokladu 11
J
jiné 17
K
kalibrace kompasu 13
kalkulačka 22
Kam vést? 8
karabinová svorka 38
karta SD
instalace 36
používání 36
konektor USB mini-B 35
M
možnosti pozadí 27
N
námořní nastavení 30
nastavení Fitness 33
snímač srdečního tepu 33
snímač tempa bicyklu 33
nastavení intenzity podsvícení 4
nastavení jednotek 31
nastavení obrazovky
barva programové klávesy
27
podsvícení 27
pozadí 27
nastavení směru pohybu 32
nastavení systému 26
nastavení teploty 31
navigace
Kam vést? 8
na stránce Mapa 9
zastavení 9
O
odesílání souborů 17
otočné kolečko Rock ‘n Roller
používání 3
vkládání textu 5
ovladače rozhraní USB 35
označení programové klávesy 3
P
poslední nalezené 8
přijímání souborů 17
přístroj Colorado
charakteristika řady ii
načítání souborů 37
odstranění souborů 37
připojení k počítači 35
vlastní nastavení 26–32
volitelné příslušenství ii
zapnutí a vypnutí 2
procházení 4
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
Rejstřík
profily
nastavení 7
přidání 28
úpravy 28
výchozí profily 7
změna 28
prognózy pro lov 19
prognózy pro rybolov 19
programové klávesy 3
prohlášení o shodě 39
prošlé trasy
nastavení 29
odesílání a přijímání 17
vymazání záznamu aktivní
prošlé trasy 30
S
schránky s poklady
odesílání a přijímání 17
stahování 12
slot pro kartu SD 36
smyčka stránek 28
software Trip and Waypoint
Manager
přenos prošlých tras 35
přenos trasových bodů 35
softwarová licenční dohoda 39
stopky 23
stránka Mapa
datová pole 11
posun 10
zvětšení 10
stránka Stav systému 4
T
technické údaje 34
teplota vzduchu 11
tlačítko Napájení 3
tóny, změna 26
trasové body
navigace 8
odesílání a přijímání 17
odstranění 21
úpravy 21
vytváření 7
trasový počítač 15
trasy
aktivní trasy 21
od bodu k bodu 21
odesílání a přijímání 17
plánování 20
podrobná navigace po trase
20–21
Návod k obsluze k přístrojům řady Colorado®
V
vkládání textu 5
volba jazyka 26
výpočet plochy 25
výškoměr
automatická kalibrace 32
kalibrace 33
nastavení 32
vývoj tlaku 32
Z
zkratky
definice 6
možnosti nastavení 27
odebrání aplikací 27
přidání aplikací 27
zobrazení 3D 18
zvětšení
prohlížeč obrázků 18
stránka mapa 10
zvětšení prohlížeče obrázků 18
41
Nejnovější aktualizace softwaru zdarma (s výjimkou mapových dat)
jsou po dobu životnosti výrobků Garmin k dispozici na webové
adrese společnosti Garmin www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei, Tchaj-wan
www.garmin.com
Číslo výrobku 190-00751-41 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising