Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Garmin Colorado® 400i, U.S. Lynstartguide

Garmin Colorado® 400i, U.S. Lynstartguide
Waypoints
Systemstatus
Sådan bruger du menuen Genveje:
Sådan justerer du niveauet for
baggrundsbelysningen:
1. Vælg Genveje. Menuen Genveje
vises.
2. Roter Rock ‘n Roller™ til det
ønskede program, og tryk på
ENTER.
Batteriniveau
Colorado -serien
™
Sådan zoomer du ind og ud på siden Kort:
1. Roter Rock ‘n Roller med uret for at zoome ind.
2. Roter Rock ‘n Roller mod uret for at zoome ud.
Zoomskala
GPS signalstyrke
Justering af
baggrundsbelysning
Siden Systemstatus
Sådan gør du, hvis du vil gå til
et waypoint:
1. Vælg Genveje > Find >
Waypoints.
2. Marker det ønskede waypoint,
og tryk på ENTER. Der vises
en grøn cirkel med ordet Go.
3. Tryk på ENTER for at starte
navigeringen mod waypoint’et,
eller tryk på Muligheder for at
projicere eller redigere waypoint’et.
4. For at stoppe navigationen skal du
vælge Genveje > Stop navigation.
1. Vælg Genveje > Kort.
2. Vælg Muligheder for at vise datafelterne,
ændre datafelterne eller gemme betegnelserne
for funktionstasterne.
Tid, dag og dato
Markér waypoint
på Genveje
Lynstartguide
Sådan får du adgang til siden Kort:
1. Tryk kort på Tænd-/sluk-knappen. Siden Systemstatus
på Colorado vises.
2. Roter Rock ‘n Roller med eller mod uret for at forøge eller
formindske baggrundsbelysningen.
3. Vælg Tilbage for at lukke siden Systemstatus og gå tilbage
til den forrige side.
Sådan markerer du et waypoint:
1. Fra siden Kort skal du vælge
Genveje. Roter Rock ‘n Roller,
og vælg Marker Waypoint.
Skærmen viser, at waypoint’et
blev gemt. Et trecifret tal tildeles
det nye waypoint (din aktuelle
position).
2. Vælg OK for at gemme waypoint’et.
Vælg Rediger for at redigere
egenskaber for waypoint. Vælg
Annuller for at slette waypoint’et.
Kortsiden
Waypoint gemt
Bemærk: Siden Systemstatus er også en hurtig måde at
kontrollere tid, dag, dato, batteriniveau og GPS signalstyrke.
Visning af zoom ud
Visning af zoom ind
Sådan panoreres hen over kortet:
1. Tryk op, ned, til venstre og til højre på Rock ‘n Roller
for at flytte markøren hen over kortet.
2. Vælg OK for at afslutte panorering.
Besøg www.garmin.com for yderligere
dokumentation og oplysninger.
Siden Waypoint
190-00751-56 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Trykt i Taiwan
GPS navigator til alt terræn
Oversigt
Opstart
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Rock ‘n Roller
Venstre
funktionstast
Tænd/sluk-knap
(baggrundsbelysning)
Højre funktionstast
Vejrhætte
Farveskærm
Tænd/sluk-knap
(baggrundsbelysning)
Tænd/sluk-knap
(baggrundsbelysning)
USB mini-B-stik
(under vejrhætte)
Sådan bruger du Rock ‘n Roller™
ENTER-tast
• Roter Rock ‘n Roller for at
bevæge dig op og
ned i menulisterne.
Du kan også
bevæge dig rundt
i listerne ved at
trykke op, ned, til
venstre og til højre.
Rock ‘n Roller
• Tryk på ENTER for
at foretage alle valg
på Colorado.
• Tryk på op, ned, til venstre eller til højre på Rock ‘n Roller
for at panorere hen over kortet.
Smæklås
Eksternt GPSantennestik
(under vejrhætte)
USB mini-B-stik
(under vejrhætte)
Tænd/sluk-knap
(baggrundsbelysning)
Sådan installeres batterier:
Batteridæksel
1. Fjern batteridækslet ved at
løfte smæklåsen og lade
dækslet glide af Colorado.
2. Isæt batterierne, idet du
følger den tegning, der er
støbt ind i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen
ved at lade det glide tilbage
på Colorado og fastgøre
smæklåsen.
Smæklås
Batterirum
Sådan fastgøres karabinhagen:
Sådan bruges funktionstasterne
• Funktionstasterne til venstre og højre bruges til at
få adgang til specifikke indstillinger, der vises på
betegnelserne for funktionstasterne.
• Når funktionstasterne har fået tildelt betegnelser, skal du
trykke på dem for at få vist de tilgængelige menuer.
• Hvis en funktionstast ikke har fået tildelt en betegnelse,
er den ikke tilgængelig for den pågældende side.
Batteridæksel
Monteringsryg
Basisbetjening
Ekstra funktioner
Venstre
funktionstast
Højre
funktionstast
Betegnelse for
funktionstast
Betegnelse for
funktionstast
1. Placer karabinhagen i fastgørelseshullerne på
monteringsryggen på Colorado.
2. Skub hagen op, til den falder i hak og låser.
3. Hvis du vil fjerne karabinhagen, skal du løfte bunden
af hagen og forsigtigt skubbe den ned på karabinhagen,
til den løsnes.
Opstart første gang:
1. Tryk på Tænd-/sluk-knappen og hold den nede,
indtil Garmins logo vises på skærmen.
2. Opstart af Colorado første gang kræver, at du vælger
sprog, tidszone og sommertidspræference. Når siden
Sprog vises, skal du markere det ønskede sprog og
trykke på ENTER.
3. Marker den ønskede tidszone, og tryk på ENTER.
4. Marker den ønskede sommertidspræference, og tryk
på ENTER. Colorado viser nu siden Kort.
5. Tag din Colorado hen til et område, der har frit udsyn
til himlen.
6. Hvis markøren på siden Kort blinker, skal du vente på,
at Colorado indsamler satellitdata og bestemmer sin
nuværende position.
7. For at slukke for Colorado skal du trykke på Tænd-/sluk
-knappen og holde den nede.
Bemærk: Du skal befinde dig udendørs med frit udsyn til
himlen for at modtage satellitsignaler.
Karabinhage
Sprog
Karabinhage monteret
på Colorado
Tidszone
Sommertid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising