Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Garmin Colorado® 400i, U.S. Aloitusopas

Garmin Colorado® 400i, U.S. Aloitusopas
Reittipisteet
Järjestelmän tila
Oikotiet-valikon käyttäminen:
Taustavalon tason säätäminen:
1. Valitse Oikotiet. Oikotiet-valikko
avautuu.
2. Kierrä Rock ‘n Roller™ haluamasi
sovelluksen kohtaan ja paina
ENTER-painiketta.
1. Paina virtapainiketta nopeasti. Coloradon järjestelmän
tilasivu avautuu.
2. Voit lisätä tai vähentää taustavaloa kiertämällä Rock ‘n
Roller-painiketta myötä- tai vastapäivään.
3. Valitsemalla Takaisin voit sulkea järjestelmän tilasivun ja
palata edelliselle sivulle.
Reittipisteen merkitseminen:
1. Valitse karttasivulla Oikotiet. Kierrä
Rock ‘n Roller-painiketta ja valitse
Merkitse reittipiste. Näyttöön tulee
Merkitse reittipiste
ilmoitus, että reittipisteen tallennus
(Oikotiet)
onnistui. Uudelle reittipisteelle
(nykyiselle sijainnille) määritetään
kolminumeroinen luku.
2. Tallenna reittipiste valitsemalla
Valmis. Voit muokata reittipisteen
ominaisuuksia valitsemalla
Muokkaa. Voit poistaa reittipisteen
valitsemalla Peruuta.
Meneminen reittipisteeseen:
1. Valitse Oikotiet > Minne? >
Reittipisteet.
2. Korosta haluamasi reittipiste ja paina
ENTER-painiketta. Näyttöön tulee
vihreä ympyrä, jossa on sana Aja.
3. Aloita navigointi reittipisteeseen
painamalla ENTER-painiketta tai
projisoi reittipiste tai muokkaa sitä
painamalla Vaihtoehdot-painiketta.
4. Voit lopettaa navigoinnin valitsemalla
Oikotiet > Lopeta navigointi.
Karttasivu
Reittipiste on
tallennettu
Aika, viikonpäivä ja
päiväys
Akun varaus
Karttasivun avaaminen:
1. Valitse Oikotiet > Kartta.
2. Valitsemalla Vaihtoehdot voit näyttää tietokentät tai
muokata niitä tai piilottaa toimintopainikkeiden merkinnät.
Colorado -sarja
™
Lähentäminen ja loitontaminen karttasivulla:
1. Voit lähentää kiertämällä Rock ‘n Roller -painiketta
myötäpäivään.
2. Voit loitontaa kiertämällä Rock ‘n Roller -painiketta
vastapäivään.
Zoomausmittakaava
GPS-signaalin
voimakkuus
Taustavalon
säätäminen
Järjestelmän tilasivu
Huomautus: Järjestelmän tilasivulta voit myös nopeasti
tarkistaa ajan, viikonpäivän, päiväyksen, akun lataustason ja
GPS-signaalin voimakkuuden.
Loitonnusnäkymä
Lähennysnäkymä
Kartan paneroiminen:
1. Voit siirtää kohdistinta kartalla painamalla Rock ‘n Roller
-painikkeen ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.
2. Voit lopettaa paneroinnin valitsemalla Valmis.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Reittipistesivu
Aloitusopas
190-00751-57 ver. A © 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Painettu Taiwanissa
kaikkien maastojen
GPS-navigaattori
Yleistä
Käynnistäminen
VAROITUS: Lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
on laitteen mukana toimitetussa Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-arkissa.
vasen
toimintopainike
Rock ‘n Roller -painike
virtapainike
(taustavalo)
oikea toimintopainike
suojus
värinäyttö
virtapainike
(taustavalo)
virtapainike
(taustavalo)
USB mini-B -liitäntä
(suojuksen alla)
Akkupaikan kansi
kiinnityskohta
salpa
Ulkoisen GPS-laitteen
antenniliitin
(suojuksen alla)
USB mini-B -liitäntä
(suojuksen alla)
virtapainike
(taustavalo)
Rock ‘n Roller™ -painikkeen käyttäminen
ENTER-painike
• Voit selata valikkoja
kiertämällä Rock ‘n Roller
-painiketta ylösja alaspäin. Voit
selata luetteloita
myös painamalla
painikkeen ylä- tai
alanuolta tai
vasenta tai
Rock ‘n Roller -painike
oikeaa nuolta.
• Voit valita kohteita Coloradossa painamalla
ENTER-painiketta.
• Voit paneroida karttaa painamalla Rock ‘n Roller
-painikkeen ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.
Akkujen asettaminen paikoilleen:
Akkupaikan kansi
1. Irrota akkukotelon kansi
nostamalla salpaa ja
liu’uttamalla kansi irti
Colorado-laitteesta.
2. Aaseta akut paikoilleen
akkukotelon merkintöjen
mukaan.
3. Kiinnitä akkukotelon kansi
liu’uttamalla se takaisin
Colorado-laitteeseen ja
kiinnittämällä salpa.
salpa
Akkukotelo
Pidikkeen kiinnittäminen:
Toimintopainikkeiden käyttäminen
• Vasemmalla ja oikealla toimintopainikkeella käytetään
niitä asetuksia, jotka näkyvät toimintopainikkeiden
merkinnöissä.
• Kun toimintopainikkeissa on merkintä, voit
avata käytettävissä olevia valikkoja painamalla
toimintopainikkeita.
• Jos toimintopainikkeessa ei ole merkintää, se ei ole
käytettävissä kyseisellä sivulla.
vasen
toimintopainike
Peruskäyttö
Lisätoiminnot
1. Aseta pidike Colorado-laitteen kiinnityskohdan paikkoihin.
2. Työnnä pidike paikalleen siten, että se lukittuu.
3. Voit irrottaa pidikkeen nostamalla sen alaosaa ja
painamalla pidikettä alaspäin, kunnes se irtoaa.
Ensimmäinen käynnistys:
1. Paina virtapainiketta, kunnes Garmin-logo tulee
näyttöön.
2. Colorado-laitteen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
on valittava kieli, aikavyöhyke ja kesäaikatila. Kun Kieli-sivu
avautuu, korosta haluamasi kieli ja paina ENTER-painiketta.
3. Korosta haluamasi aikavyöhyke ja paina ENTER-painiketta.
4. Korosta haluamasi kesäaikatila ja paina ENTER-painiketta.
Colorado näyttää karttasivun.
5. Vie Colorado paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
6. Jos karttasivun kohdistin vilkkuu, odota, kunnes Colorado
määrittää nykyisen sijaintinsa keräämiensä satelliittitietojen
avulla.
7. Voit katkaista virran Colorado-laitteesta painamalla
virtapainiketta pitkään.
Huomautus: Satelliittien hakemista vasten laitteen
on oltava ulkoilmassa, ja siitä on oltava selkeä näkyvyys
taivaalle.
Pidike
oikea
toimintopainike
Kieli
Toimintopainikkeen
merkintä
Toimintopainikkeen merkintä
Coloradon pidike
kiinni
Aikavyöhyke
Kesäaika
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising