Garmin | Colorado® 400i, U.S. | User manual | Garmin Colorado® 400i, U.S. brugervejledning

Garmin Colorado® 400i, U.S. brugervejledning
Brugervejledning
Colorado -serien
™
GPS navigator til alt terræn
© 2007, 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913)397 8200 eller 800/800 1020
Fax. (913) 397.8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(udenfor Storbritannien)
0808.2380000 (kun i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax. +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller
gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet
tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Colorado™, myGarmin™,
Rock ‘n Roller™, Dynastream™, ANT™ og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Geocaching 4-box-logoet er et registreret varemærke tilhørende Groundspeak Inc. i USA og andre lande. Anvendt med tilladelse. Wherigo-logoet
er et varemærke tilhørende Groundspeak i USA og andre lande. Anvendt med tilladelse. Brug af data fra geocaching.com sker i henhold til aftale
for brug af data som fastsat på: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx. Applikationen Wherigo er beskyttet i henhold til patentnummer
6.691.032 samt anmeldte patenter i USA og resten af verden.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Marts 2008
Varenummer 190-00751-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende
produkter:
•
•
•
•
Colorado 300
Colorado 400i
Colorado 400c
Colorado 400t
Generelt om brugervejledningen
Når du får besked om at vælge noget, skal du fremhæve
det ved hjælp af Rock ‘n Roller™, og derefter trykke
på ENTER-tasten på Rock ‘n Roller for at udføre
handlingen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke på en
række elementer.
Hvis du f.eks. ser “vælg Genveje > Andre >
Lommeregner”, skal du trykke på funktionstasten
Genveje og ved hjælp af Rock ‘n Roller vælge
Andre og derefter Lommeregner.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag! Gå ind på vores websted
på http://my.garmin.com. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål omkring brugen
af din Colorado. I USA kan du kontakte Garmin Product
Support på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020,
eller besøg www.garmin.com/support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) eller på
0808 2380000 (i Storbritannien).
Advarsel: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Colorado™-serien Brugervejledning
Introduktion
Colorado-serien funktioner
Valgfrit tilbehør
Funktioner
300
400i
400c
400t
Verdenskonturkort
Ja
(DEM*)
Ja
(Satellit)
Ja
(Satellit)
Ja
(DEM*)
U.S. Inland
Lakes
Mapping
Valgfri
Ja
Valgfri
Valgfri
U.S.
Bluechart
Mapping
Valgfri
Valgfri
Ja
Valgfri
U.S. TOPO
Mapping
Valgfri
Valgfri
Valgfri
Ja
Besøg Garmins websted, hvis du ønsker en komplet liste
over tilbehør og kort til Colorado: www.garmin.com.
* Digital Elevation Model
Bemærk: Der findes et udvalg af ekstra kort til
Colorado.
ii
Colorado™-serien Brugervejledning
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion........................................................ i
Generelt om brugervejledningen........................ i
Produktregistrering.............................................. i
Kontakt Garmin.................................................... i
Colorado-serien funktioner................................ ii
Valgfrit tilbehør.................................................... ii
Sådan kommer du i gang................................. 1
Oversigt Colorado............................................... 1
Isætning af batterier............................................ 2
Sådan tænder/slukker du for Colorado............. 2
Brug af Rock ‘n Roller™..................................... 3
Betjening af Colorado......................................... 3
Systemstatus/Justering af
baggrundsbelysning...................................... 4
Rulning................................................................. 4
Indtastning af tekst............................................. 5
Basisbetjening.................................................. 6
Brug af Genveje................................................... 6
Profiler.................................................................. 6
Sådan opretter og bruger du waypoints........... 7
Sådan navigerer du hen til en destination........ 8
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer................................................... 10
Kortside.............................................................. 10
Geo-skattejagt................................................... 11
Siden Kompas................................................... 13
Højde plot........................................................... 14
Tripcomputer..................................................... 15
Wherigo™.......................................................... 15
Spor.................................................................... 16
Andre.................................................................. 17
Del trådløst......................................................... 17
Billedfremviser.................................................. 18
3D ....................................................................... 18
Kalender............................................................. 18
Sol og måne....................................................... 19
Jagt og fiskeri.................................................... 19
Ruteplanlægning............................................... 20
Aktiv rute............................................................ 21
Waypoint Manager............................................. 21
Tidsalarm........................................................... 22
Lommeregner.................................................... 22
Stopur................................................................. 23
Siden Satellit...................................................... 24
Profilskift . ......................................................... 25
Arealberegning.................................................. 25
iii
Introduktion
Tilpasning af din Colorado............................ 26
Systemopsætning............................................. 26
Opsætning af display........................................ 27
Genveje.............................................................. 27
Profilskift . ......................................................... 28
Opsætning af kort ............................................ 28
Opsætning af spor............................................ 29
Opsætning af ruter............................................ 30
Siden Opsætning af Marine.............................. 30
Indstilling af klokkeslæt.................................... 31
Opsætning af enhed.......................................... 31
Opsætning af positionsformat......................... 32
Opsætning af retning........................................ 32
Opsætning af højdemåler................................. 32
Kalibrering......................................................... 33
Opsætning af fitness......................................... 33
iv
Appendiks....................................................... 34
Specifikationer................................................... 34
Tilslutning af Colorado til en computer.......... 35
Datahåndtering.................................................. 37
Vigtige oplysninger vedrørende brug af
batterier til Colorado.................................... 37
Montering af karabinhage................................. 38
Softwarelicensaftale.......................................... 39
Overensstemmelseserklæring......................... 39
Indeks.............................................................. 40
Colorado™-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Oversigt Colorado
Rock ‘n Roller™
Venstre
funktionstast
Tænd/sluk-knap
(baggrundsbelysning)
Højre
funktionstast
USB mini-B-stik
(under vejrhætte)
Stik til tilslutning af
ekstern GPS-antenne
(under vejrhætte)
Batteridæksel
Fastgørelseshuller
Smæklås
Colorado™-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Isætning af batterier
Colorado bruger to AA-batterier (ikke inkluderet).
Du kan anvende alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.
Sådan installerer du batterierne:
1. Fjern batteridækslet ved at løfte smæklåsen og
lade dækslet glide af
Batteridæksel
bagsiden af Colorado.
2. Isæt batterierne, idet
Smæklås
du følger den tegning,
der er støbt ind i
batterirummet.
3. Sæt batteridækslet
på igen ved at lade
det glide tilbage på
Colorado og fastgøre
smæklåsen.
Batterirum
Bemærk: Fjern batterierne, hvis du planlægger
ikke at bruge din Colorado i flere måneder. Gemte
data mistes ikke, når batterierne fjernes.
Sådan tænder/slukker du for
Colorado
Sådan tænder du for Colorado:
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold den nede,
indtil Garmins logo vises på skærmen.
Sådan slukker du for Colorado:
Tryk på
Tænd/sluk-knappen, og hold den nede.
Første gang, du tænder for din Colorado, skal
GPS-modtageren indhente satellitdata og bestemme
sin aktuelle position.
Bemærk: For at modtage satellitsignaler skal du
befinde dig udendørs og have frit udsyn til himlen.
Første gang, du tænder for Colorado, vil den bladre i
gennem flere opsætningsskærme: Valg af sprog, tidszone
og sommertidspræference. For yderligere oplysninger om
den første gang, du tænder for Colorado, se Coloradoserien Lynstartguide.
Vigtigt: Bestemte indstillinger på Colorado kan
forkorte batteriernes levetid. Se side 37 for at få flere
oplysninger om batterilevetid.
Colorado™-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Brug af Rock ‘n Roller™
Når du leder efter og vælger forskellige indstillinger i
Colorado, skal du bruge Rock ‘n Roller.
• Denne Rock ‘n Roller kan drejes både med og
mod uret, og den kan bruges til at bladre ned over
listen i et hvilket som helst Colorado-skærmbillede
samt til at zoome ind/ud på kort.
ENTER-tast
Betjening af Colorado
Tænd/sluk-knap – Tryk på Tænd/sluk-knappen,
og hold den nede for at tænde eller slukke for Colorado.
Giv den et hurtigt tryk og slip så for at komme til siden
Systemstatus.
Vælg – Fremhæv et område på skærmen med
Rock ‘n Roller, og tryk på ENTER for at vælge det.
Funktionstaster – Den venstre funktionstast og
den højre funktionstast bruges til at få adgang til
specifikke indstillinger, der vises på betegnelserne
for funktionstasterne.
Tilbage til fabriksindst. – Fabriksindstillingerne,
som er gemt i Colorados hukommelse. Hvis du
tilpasser din Colorados indstillinger, kan du altid
gendanne fabriksindstillingerne ved at vælge
Tilbage til fabriksindst.
• Fremhæv en indstilling, og panorer hen over kortet
ved at trykke op, ned, til venstre eller til højre.
• For at vælge et fremhævet element, skal du trykke
på ENTER-tasten på Rock ‘n Roller.
Højre
funktionstast
Betegnelse for
funktionstast
Colorado™-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Systemstatus/Justering af
baggrundsbelysning
Rulning
Udover at være en måde at justere baggrundsbelysning på
Colorado på, så er Systemstatussiden også en hurtig vej til
at se klokkeslættet, dagen, datoen, batteristatus samt hvor
kraftigt, GPS-signalet er.
Sådan justerer du niveauet for
baggrundsbelysningen:
1. Tryk hurtigt på Tænd/sluk-knappen.
2. Drej Rock ‘n Roller enten med eller mod uret for
hhv. at forøge og reducere baggrundsbelysningen.
3. Vælg Tilbage for at komme tilbage til forrige side.
Når du bevæger dig ned igennem en liste for at vælge
applikationer, indstillinger eller positioner, skal du dreje
Rock ‘n Roller hen til det ønskede punkt. Hvis en liste er
for lang til at være på skærmen, kan du se “rulleknapper”
øverst og nederst på siden, som indikerer, at der er flere
muligheder.
Indikator for
rullefunktion
Indikator for
rullefunktion
Klokkeslæt,
dag og dato
Rulleindikatorer
Batteriniveau
GPSsignalstyrke
Niveau for
baggrundsbelysning
Siden Systemstatus
Colorado™-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Indtastning af tekst
Når du indtaster tekst, skal du dreje Rock ‘n Roller for at
vælge fra listen over tilgængelige tegn. Valgte tegn vises
ovenover listen.
Valgte tegn
For at tilføje eller redigere oplysninger:
1. På siden til Indtastning af tekst drejes
Rock ‘n Roller for at pege på et tegn.
Tryk på ENTER for at vælge tegnet.
For at lave mellemrum mellem ord
eller tal skal du vælge _ (underscore).
2. Vælg OK, når du er færdig.
3. Vælg Annuller for at afslutte indtastning af tekst
uden at gemme og returnere til forrige side.
Colorado™-serien Brugervejledning
Siden Indtastning af tekst
Basisbetjening
Basisbetjening
Du kan få adgang til de applikationer, du oftest bruger
på din Colorado, via Genveje. Genveje er stedet, hvor
du starter, uanset om du skal bruge kort eller kompas,
markere waypoints eller ændre indstillingerne for din
Colorado.
Brug af Genveje
For at få adgang til menuen Genveje skal du trykke
på den højre funktionstast på et tidspunkt, hvor dens
betegnelse er Genveje, og derefter dreje Rock ‘n Roller
for at se de tilgængelige applikationer. Applikationer, der
ikke figurerer i Genveje, kan du få adgang til via Andre.
Bemærk: Du kan finde alle oplysninger om
brugen af Genveje på side 27.
Menuen Genveje
Profiler
Profiler er en samling indstillinger, som gør det nemmere
for dig at skifte fra en slags brug af din Colorado til
en anden, f.eks. at skifte fra fritidsbrug til brug i bilen.
Colorado kan bruges til en vifte af GPS-funktioner, og det
er derfor en fordel for dig at gemme forskellige profiler,
der er sat op til en bestemt slags brug, så du hurtigt kan
skifte fra en aktivitet til en anden. Det betyder også, at du
kan dele din Colorado med en anden bruger.
Colorado™-serien Brugervejledning
Basisbetjening
Opsætning af profiler
Colorado leveres med fem standardprofiler: Fritid,
Geo-skattejagt, Bil, Marine og Fitness. Du kan også
lave dine egne profiler. Se side 25 og 28.
Sådan opretter og bruger du
waypoints
Waypoints er positioner, som du optager og gemmer i din
Colorado, fordi du måske gerne vil derhen igen en anden
gang eller dele dem med andre brugere. Du kan markere
waypoints i Colorado når som helst.
Sådan markerer du et waypoint:
1. Fra Genveje skal du dreje Rock ‘n Roller og
vælge Markér waypoint. Den nye side viser,
at waypoint’et er gemt. Et standard, trecifret tal
tildeles det nye waypoint (din aktuelle position).
Colorado™-serien Brugervejledning
Marker Waypoint på Genveje
2. For at redigere det nye waypoint skal du fremhæve
Rediger og trykke på ENTER. Marker OK, og tryk
på ENTER for at gemme ændringerne. Marker
Annuller for at slette waypoint’et.
Bemærk: Tryk på ENTER, og hold tasten nede
for hurtigt at markere et nyt waypoint.
Basisbetjening
Sådan navigerer du hen til en
destination
Du kan navigere hen til en destination med Colorado
enten ved at bruge menuen Find eller ved at vælge et
punkt på kortet.
Navigation via Find-menuen
Find-menuen indeholder adskillige kategorier, som du
kan bruge til at søge efter og navigere til destinationer.
3. Vælg et punkt. En grøn cirkel med teksten Go vises
nederst på siden.
4. Tryk på ENTER for at starte turen hen til det valgte
punkt.
Find-menu-kategorierne kan inkludere:
Nyligt fundne – Viser en liste over de elementer, du har
søgt efter eller besøgt for nyligt.
Waypoints – En liste over de waypoints, der er gemt i
Colorado (se side 7).
Spor – En liste over de spor, der er gemt i din Colorado
(se side 29).
Geo-skattejagt – En liste over downloadede geoskattejagter (skal downloades fra www.geocaching.com).
Ruter – En liste over de ruter, der er gemt i din Colorado
(se side 20 og 30).
Find på Genveje
Alle bestemmelsessteder – Hvis det understøttes af de
fabriksindlæste eller valgfri kort, kan du få vist en liste
over kategorier af bestemmelsessteder.
Adgang til Find-menuen:
1. Vælg Genveje > Find.
2. Vælg den ønskede søgekategori.
Colorado™-serien Brugervejledning
Basisbetjening
Søgemuligheder under Find
Standardindstillingen for Find er at søge i nærheden af
din nuværende position, men du kan konfigurere Colorado
til at søge i nærheden af en anden position.
Søgemuligheden Søg nær:
1.
2.
3.
4.
Vælg Genveje > Find.
Vælg Muligheder > Søg nær.
Fremhæv og vælg søgetype.
Naviger til den valgte position.
Navigation fra Kortsiden
Du kan bruge de oprindeligt downloadede kort eller dem,
du selv har valgt at have på din Colorado, til at navigere
direkte hen til en bestemt destination.
For at navigere til et bestemt punkt på kortet:
1. Brug Rock ‘n Roller på Kortsiden til at rykke pilen
hen til den valgte destination, og tryk på ENTER.
En grøn cirkel med teksten Go vises nederst på
siden.
2. For at påbegynde turen hen til punktet skal du
trykke på ENTER.
Colorado™-serien Brugervejledning
Siden Start
navigation
Stop navigation
på Genveje
Stop navigation
Når du er på vej hen et waypoint eller til andre
destinationer, vil ikonet Stop navigation være synligt
i menuen Genveje. Vælg Stop navigation, når som
helst du ønsker at afbryde en igangværende tur. Du har
kun mulighed for at vælge denne funktion, når du er
undervejs.
Applikationer
Applikationer
Zoomskala
Kortside
For at komme til Kortsiden skal du vælge Genveje >
Kort.
Sådan zoomer du ind og ud på Kortsiden:
1. Drej Rock ‘n Roller med uret for at zoome ind.
2. Drej Rock ‘n Roller mod uret for at zoome ud.
Visning af
zoom ind
Visning af zoom ud
Sådan panoreres hen over et kort:
1 Tryk op, ned, til venstre eller til højre på
Rock ‘n Roller for at flytte markøren hen
over kortet.
2. Vælg OK for at afslutte panorering.
Visning af et punkt på kortet:
Siden Kort med datafelter
10
1. Når markøren er placeret over det punkt,
du gerne vil se, skal du trykke på ENTER.
Du får nu vist detaljeret information om
punktet på skærmen.
2. Vælg Tilbage, når du er færdig.
3. Vælg OK for at afslutte panorering.
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Vis/skjul datafelter:
1. For at få vist datafelter på Kortsiden skal du vælge
Muligheder > Vis datafelter.
2. For at skjule datafelter skal du vælge Muligheder >
Skjul datafelter.
Ændring af datafelter:
1. Vælg Muligheder > Skift datafelter.
2. Brug Rock ‘n Roller til at vælge det datafelt,
du vil ændre.
3. Tryk på ENTER for at ændre det valgte
datafelt. Rul gennem listen over de forskellige
indstillingsmuligheder for datafelter (f.eks.
Distancemåler, Markør, Fart, Temperatur - luft,
Trip-tæller, osv.), og tryk på ENTER for at ændre
det pågældende felt.
Bemærk: Du kan finde oplysninger om opsætning
af kort på side 28–29.
Geo-skattejagt
Geo-skattejagt er en hi-tech version af almindelig
skattejagt. Når man tager på en geo-skattejagt, leder man
efter en skjult geo-skat ved hjælp af GPS-koordinater,
som arrangøren af skattejagten har lagt ud på internettet.
Med Colorado kan du lede i uudforskede skove og på
storbyens gader og stræder efter stedet, hvor geo-skatten
er gemt.
Det første, du skal gøre, er at downloade en geo-skattejagt
(en såkaldt geocache) til din Colorado fra
www.geocaching.com. Siden understøtter Colorado, og
når du har registreret dig på siden, kan du downloade geoskattejagter direkte til din Colorado ved hjælp af knappen
“Send til GPS”.
Bemærk: Du skal installere Garmins plug-in
på din Colorado for at kunne downloade geoskattepositioner.
TIP: Registrering af din Colorado på my.garmin.
com berettiger dig til et gratis 30 dages
prøvemedlemskab på www.geocaching.com.
Colorado™-serien Brugervejledning11
Applikationer
Adgang til downloadede geo-skattejagter:
1. Vælg Genveje > Andre > Geo-skattejagt
(medmindre Geo-skattejagt er placeret i menuen
Genveje).
2. Marker den ønskede geo-skattejagt, og tryk på
ENTER.
3. Start navigation til geo-skatten.
4. For at få en fuld beskrivelse af geo-skattejagten
samt kompas og/eller kort i stor størrelse skal du
vælge Muligheder.
Siden Geoskattejagt
Siden Beskrivelse
af geo-skattejagt
Bemærk: Ved hjælp af menuen Muligheder på
siden med beskrivelse af geo-skattejagt kan du få
tips om geo-skattejagter.
Bemærk: For yderligere information om geoskattejagter kan du besøge www.geocaching.com.
Siden Geo-skattejagtliste
12
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Siden Kompas
Når du er i gang med at navigere til et sted, vil siden
Kompas lede dig hen til destinationen ved brug af grafisk
kompasvisning og en markør.
Kompaskalibrering
Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Når du kalibrerer kompasset,
skal Colorado holdes vandret, og du må ikke være i
nærheden af ting, der kan påvirke kompassets magnetfelt,
herunder biler, bygninger og strømførende luftledninger.
Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas:
Pil
Kompasringen
bevæger sig
for at angive
nordlig retning
Siden Kompas
1. Fra Kompas-siden skal du vælge Muligheder >
Kalibrer kompas.
2. Tryk på ENTER for at begynde kalibreringen,
og følg derefter instruktionerne på skærmen.
Bemærk: Kalibrer altid kompasset efter ture over
store afstande, ved store temperaturudsving, og når
batterierne er blevet udskiftet.
I datafelterne vises forskellige oplysninger, f.eks. om
din nuværende fart, afstand til næste punkt på ruten og
forventet ankomsttidspunkt.
Kompasringen angiver den retning, du bevæger dig i, og
markøren fortæller dig, i hvilken retning du burde bevæge
dig i for at komme frem til destinationen.
Colorado™-serien Brugervejledning13
Applikationer
Højde plot
Siden Højde plot angiver højdeændringer over tilbagelagt
afstand eller tid, eller trykændringer over tid. Du kan
ændre datafelterne øverst på siden til at vise diverse
højde- og trykdata.
Se højde plot eller Se tryk plot – Se et plot over de
ændringer i højden, som forekommer over en fastsat
distance, eller se ændringer i barometertryk over en
fastsat periode.
Skift data felter – Vælg den type data, du ønsker at få
vist i datafelterne.
Nulstil – Nulstiller højdedata og data for
maksimumhøjde.
Justering af zoomniveauer:
Siden Højde plot
Siden Højde plot har bl.a. følgende
indstillingsmuligheder:
Plot over tid eller Plot over distance – Se ændringer
over en fastsat periode eller distance.
14
• For at justere distance/tidsskalaen (langs
med bunden) skal du trykke til venstre på
Rock ‘n Roller for at zoome ind og til højre
på Rock ‘n Roller for at zoome ud.
• For at justere højde/trykskalaen (langs venstre
side) skal du trykke på ned på Rock ‘n Roller
for at zoome ind og på op på Rock ‘n Roller
for at zoome ud.
For at se data på et vilkårligt tidspunkt:
Drej Rock ‘n Roller mod uret for at bevæge dig
baglæns i plottet og med uret for at bevæge dig
forlæns.
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Tripcomputer
Siden Tripcomputer giver dig et udvalg af data, der
kan være rare at have, når du anvender din Colorado.
Hvis Colorado er indstillet til enten Biltilstand eller
Fritidstilstand, vil Tripcomputer vise din aktuelle
hastighed, gennemsnitshastighed, højeste hastighed,
triptæller og andre relevante data.
Biltilstand eller Fritidstilstand – Siden Biltilstand
anvendes, når man kører bil, og siden Fritidstilstand
anvendes, når man går til fods.
Indstillinger for Tripcomputer
Tilpas siden Tripcomputer ved at vælge mellem følgende
indstillinger for data.
Nulstil – Optag nye data for hver tur. Siden Nulstil gør
det muligt at nulstille de data, der er i tripcomputeren.
Store tal/små tal – Se færre/flere felter med større/mindre
tal.
Skift data felter – Vælg den type data, du ønsker at få
vist i datafelterne.
Genindstil til standardindstillinger – Gendanner
fabriksindstillingerne for datafelter.
Siden Tripcomputer,
Fritidstilstand
Siden
Tripcomputer,
Biltilstand
Wherigo™
Wherigo (udtales “where I go”) er et sæt værktøjer, du
kan bruge til at skabe dine egne oplevelser på specielle
steder, og leve dem ud i den virkelige verden. Du bruger
din Colorado til at lede dig hen til et sted i den virkelige
verden, hvor du så kan bruge virtuelle elementer,
interagere med figurer og løse gåder. Wherigo-oplevelsen
er en kombination af virkelige og virtuelle elementer, som
Colorado™-serien Brugervejledning15
Applikationer
tilsammen giver dig en spændende oplevelse.
Du kan opbygge og spille spændende eventyrspil
og deltage i fantasifulde aktiviteter.
Sådan kan du se en Wherigo-demonstration:
1. Vælg Genveje > Andre > Wherigo > Wherigo
Tutorial.
2. Læs beskrivelsen, og vælg Play.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Bemærk: For yderligere information om
Wherigo og ekstra muligheder kan du besøge
www.wherigo.com.
Spor
Sporloggen begynder at registrere, så snart Colorado har
fastsat sin position. Yderligere spor kan arkiveres ud fra
dit aktuelle spor og deles med andre brugere.
For at bruge Spor skal du vælge Genveje > Find > Spor.
Arkivering af det aktuelle spor:
1. Vælg Aktuelt spor.
2. Vælg Muligheder > Arkiver.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Nulstilling af det aktuelle spor:
1. Vælg Aktuelt spor.
2. Vælg Muligheder > Arkiver.
Arkiverede og indlæste spor findes i en liste på siden
Spor. Du kan se sporene på et kort, se højdeprofiler eller
navigere rundt på sporet.
16
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Andre
Du kan få adgang til applikationer, som ikke findes i
menuen Genveje, via Andre. Følgende applikationer
kan du finde i Andre i de fleste standard Colorado
profilopsætninger.
Bemærk: Når du flytter en applikation til
Genveje, fjernes den fra Andre.
Andre på Genveje
Del trådløst
Colorado kan trådløst dele waypoints, ruter, spor og
geo-skattejagter med andre Colorado’er.
Sådan deler du med en anden Colorado
trådløst:
1. Vælg Genveje > Andre > Del trådløst.
2. Vælg Send eller Modtag.
3. Vælg den type information, du vil sende eller
modtage, og tryk på ENTER.
4. Når der står Send nederst på siden, skal du trykke
på ENTER. Hvis du modtager noget, vil Colorado
lede efter en anden Colorado. Der vises en besked,
når overførslen er fuldført.
Siden Andre
Indstillinger for Del trådløst
Colorado™-serien Brugervejledning17
Applikationer
Billedfremviser
Colorado er udstyret med en billedfremviser.
Sådan ser du billeder med Colorado:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket. Se side 36 for
oplysninger om, hvordan du indsætter et SD-kort.
2. Vælg Genveje > Andre > Billedfremviser.
3. Du bladrer i billederne ved at dreje Rock ‘n Roller.
4. For at panorere hen over et billede skal du trykke
på Rock ‘n Roller.
5. Hvis zoom er en mulighed, skal du dreje
Rock ‘n Roller for at zoome ind eller ud.
Kalender
Kalenderen viser dagligt tidspunktet for solopgang,
solnedgang og månens faser.
Sådan får du adgang til kalenderen:
1. Vælg Genveje > Andre > Kalender.
2. Drej Rock ‘n Roller med eller mod uret for at
bladre i datoerne.
3. For at vende tilbage til den aktuelle dato skal du
vælge Muligheder > Brug aktuel dato.
3D
Colorado 400t kan vise billeder i 3D. Alle andre
Colorado-modeller kræver DEM-data (digital elevation
model), som kan findes i visse Garmin topografiske kort.
Visning i 3D:
1. Kontroller, at du har detaljerede DEM-data på det
indlæste kort.
2. Vælg Genveje > Andre > 3D.
18
Siden Kalender
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Sol og måne
Siden Sol og måne viser tidspunktet for solopgang,
solnedgang, måneopgang og månenedgang på de angivne
datoer, tidspunkter og positioner.
• Gå til Sol og måne ved at vælge Genveje >
Andre > Sol og måne.
• Rul frem til den dato, du vil se sol- og månedata
for.
• For at se solens og månens placering på himlen
skal du vælge Muligheder > Vis position på
himlen.
• Brug Rock ‘n Roller til at angive tidspunkt på
dagen.
Jagt og fiskeri
En almanak angiver, hvilke tidspunkter der forventeligt
vil være mest velegnede til jagt og fiskeri på en valgt dato.
Hvis du vil se prognoser for jagt og fiskeri:
1. Vælg Genveje > Andre > Jagt og fiskeri. Den
aktuelle dato er fremhævet i kalenderen.
2. Hvis du vil se prognoser for forskellige datoer,
skal du rulle i kalenderen med Rock ‘n Roller
for at komme frem til den ønskede dato.
3. Vælg Muligheder for at se almanakdata for en
anden position.
Siden Jagt og fiskeri
Siden Sol og måne
Siden Placering af
sol og måne
Colorado™-serien Brugervejledning19
Applikationer
Ruteplanlægning
Du kan bruge Colorado til at planlægge og oprette en
bestemt rute, som du vil følge.
Sving-for-sving-ruter – Kræver detaljerede kort og giver
dig løbende instruktioner undervejs.
7. For at ændre, gennemse, flytte ned, indsætte eller
fjerne et punkt skal du fremhæve det ønskede
punkt og trykke på ENTER.
8. Du kan vende en rute ved at fjerne alle ruterne eller
vise en rute på kortet, fremhæve den ønskede rute
og vælge Muligheder.
Punkt-til-punkt-ruter – Giver dig køreinstruktioner
punkt-for-punkt i forhold til den valgte rute, og kræver
ikke specielle kort.
Sådan opretter du en rute:
1. Vælg Genveje > Andre > Ruteplanlægning.
2. Fremhæv og vælg <Opret rute>.
3. Vælg <Vælg næste punkt> for at vælge et
udgangspunkt.
4. Vælg mellem punkterne nyligt fundne, waypoint
eller bestemmelsessteder, og tryk på ENTER.
5. Der vises nu en side for det valgte punkt, hvor der
er en grøn cirkel med ordet Brug nederst på siden.
Tryk på ENTER for at anvende punktet.
6. Vælg det næste punkt ved at gentage trin 1-5.
20
Siden Ruteplanlægning
valgte punkt
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Aktiv rute
Mens du aktivt navigerer, kan du se forløbet langs en rute.
Sådan ser du den aktive rute:
1. Vælg Genveje > Andre > Aktiv rute.
2. Den aktuelle rute vises.
3. Vælg det foretrukne punkt eller sving for at få
yderligere oplysninger.
Waypoint Manager
Du kan redigere waypoints for at ændre symbol, navn,
kommentar, position, højde og dybde.
Sådan redigerer du et waypoint:
1. Vælg Genveje > Andre > Waypoint Manager
(for at redigere et waypoint, skal du vælge
Muligheder > Rediger waypoint).
2. Fremhæv det waypoint, der skal redigeres,
og tryk på ENTER.
3. Ændringer foretages ved at fremhæve og vælge
den attribut, der skal ændres.
4. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste tekst.
Sådan sletter du et waypoint:
1. Vælg Genveje > Andre > Waypoint Manager.
2. Fremhæv og vælg det waypoint, der skal slettes.
3. Vælg Muligheder > Slet waypoint.
Punkt-til-punkt
Aktiv rute
Sving-for-sving
Aktiv rute
Bemærk: Udseendet af siden for den aktive rute
kan variere afhængigt af indstillingerne langs ruten.
Colorado™-serien Brugervejledning21
Applikationer
Tidsalarm
Colorado kan indstilles til automatisk at tænde på et givet
tidspunkt.
Sådan indstilles alarmen:
1. Vælg Genveje > Andre > Tids alarm.
2. Tidspunktet, hvor Colorado skal tænde,
indstilles ved at fremhæve og vælge Indstil tid.
3. Fremhæv og vælg Slå alarm til for at aktivere
alarmen. Vælg Slå alarm fra for at deaktivere
alarmen. Der vises en side med det tidspunkt,
hvor Colorado tænder, og muligheden for at
slukke for Colorado.
4. Drej Rock ‘n Roller med eller mod uret for at
indstille tiden, og vælg OK. Der vises en side
med det tidspunkt, hvor Colorado tænder,
og muligheden for at slukke for Colorado.
22
Siden Indstil alarm
Lommeregner
Colorado har en standard lommeregner og en
videnskabelig lommeregner, der kan arbejde med radians
eller grader. Vælg Muligheder til den ønskede brug.
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Stopur
Colorado har et stopur med omgangstimer. Stopuret kan
registrere omgangstider baseret på distance eller et tryk på
en knap.
Sådan bruger du stopuret:
1. Vælg Genveje > Andre > Stopur.
2. Fremhæv Start, og tryk på ENTER.
3. Fremhæv Stop, og tryk på ENTER for at stoppe.
Sådan tager du tid på en omgang vha.
distance eller et tryk på en knap:
Siden Stopur
1. Vælg Muligheder.
2. Vælg Dist af omgang eller Omgang ved
knap tryk, og tryk på ENTER.
Sådan angiver du omgangens distance:
1. Vælg Muligheder.
2. Fremhæv den ønskede enhed for distance,
og tryk på ENTER.
3. Indtast distance, og vælg OK.
Colorado™-serien Brugervejledning23
Applikationer
Siden Satellit
Siden Satellit viser GPS-nøjagtighed, satellitpositioner,
styrken af satellitsignaler, aktuel position og GPS-højde.
Gå til siden Satellit ved at vælge Genveje > Andre >
Satellit.
Sådan indstilles siden Satellit:
1. Vælg Muligheder.
2. GPS slås til/fra ved at vælge Brug med/uden
GPS.
3. Skift mellem Spor op og Nord op ved at vælge
Spor op/Nord op (sporet angives med en prik).
4. Den aktuelle position kan angives på kortet ved at
vælge Angiv position på kortet.
5. Colorado kan automatisk finde din position, hvis du
vælger Autolocate position (kun tilgængelig, hvis
der ikke er fundet nogen satellitter).
24
GPSnøjagtighed
Position i
længde- og
breddegrad
Satellitpositioner
Satellitsignalstyrke
GPS-højde
Siden Satellit
De blå bjælker på Satellit-siden angiver, at Colorado har
“låst” sig ind på en satellit. Hvide bjælker angiver, at
Colorado stadig samler data om satellittens bane.
Bemærk: Data om satellittens bane bruges til
præcis korrektion af parametre for kredsløb og tid
for hver satellit.
Colorado™-serien Brugervejledning
Applikationer
Profilskift
Colorado leveres med fem standardprofiler: Fritid,
Geo-skattejagt, Bil, Marine og Fitness.
Sådan får du adgang til Profilskift:
1. Vælg Genveje > Andre > Profilskift. Der vises en
oversigt over profiler.
2. Fremhæv og vælg den profil, du vil skifte til, og tryk
på ENTER.
Bemærk: Der findes yderligere oplysninger om
Profilskift på side 6–7 og 28.
Arealberegning
Colorado kan beregne størrelsen af et givent område.
Sådan beregner du størrelsen af et område:
1. Vælg Genveje > Andre > Areal beregning.
2. Tryk på ENTER for at starte, og gå langs
omkredsen af det område, der skal beregnes.
3. Tryk på Stop, når du er færdig.
4. Du kan skifte måleenheder ved at trykke på
Muligheder > Skift enheder.
Siden Start arealberegning
Colorado™-serien Brugervejledning25
Tilpasning af din Colorado
Tilpasning af din Colorado
Sådan ændrer du indstillingerne på Colorado:
1. Vælg Genveje > Opsætning.
2. Drej Rock ‘n Roller for at fremhæve og vælge den
applikation, der skal ændres.
Sprog – Indstil sproget på Colorado.
Toner – Tænd eller sluk for toner.
Seriel grænseflade – Indstil den serielle grænseflade til
enten Garmin-serienummer eller NMEA In/Out.
Batteritype – Vælg den batteritype, du anvender
(alkaline, NiMH eller litium).
Bemærk: Valgmulighederne til Systemopsætning
omfatter genindstilling af standardindstillinger,
visning af softwareversion på Colorado og Avanceret
NMEA opsætning.
Opsætning af Genveje
Systemopsætning
Systemopsætning ændres ved at vælge Genveje >
Opsætning > System.
GPS – Indstil enheden til at arbejde i tilstanden Normal,
WAAS eller Demo funktion.
26
Opsætningsliste
Colorado™-serien Brugervejledning
Tilpasning af din Colorado
Opsætning af display
Sådan fjerner du en applikation fra Genveje:
Baggrundsbelysningspause – Indstiller
baggrundsbelysningen til at forblive tændt,
når den er aktiveret, eller slukke efter et valgt
tidsrum.
Opsætningsindstillinger til Genveje:
Skærmindstillingerne ændres ved at vælge Genveje >
Opsætning > Display.
Baggrund – Indstiller skærmens baggrund. Vælg et
af de medfølgende billeder, eller indlæs dit eget.
Funktionstastfarver – Indstiller farven på betegnelserne
for funktionstasterne.
Genveje
Når man anvender Colorado til geo-skattejagt, navigation
eller fiskeri, kan der være applikationer, man bruger ofte,
og andre man slet ikke bruger. Disse applikationer kan
tilføjes eller fjernes i menuen Genveje.
1. Vælg Genveje > Opsætning > Genveje.
2. Vælg den applikation, der skal fjernes.
3. Vælg Fjern.
• Vælg Genveje > Opsætning > Genveje >
Muligheder.
• Applikationens placering i Genveje kan ændres
ved at vælge Flyt op/Flyt ned.
• Alle applikationer kan fjernes fra Genveje ved at
vælge Ryd alt.
• Alle applikationer kan tages med i Genveje ved
at vælge Medtag alt.
• Standardindstillingerne kan genindsættes ved at
vælge Tilbage til fabriksindst.
Bemærk: Colorado kan indstilles til at anvende
almindelig sideløkke i stedet for menuen Genveje til
at få adgang til applikationerne.
Sådan tilføjer du en applikation i Genveje:
1. Vælg Genveje > Opsætning > Genveje.
2. Rul til bunden af siden, og vælg <Tilføj side>.
Fremhæv den ønskede applikation i oversigten,
og tryk på ENTER.
Colorado™-serien Brugervejledning27
Tilpasning af din Colorado
Profilskift
De forskellige applikationer, der er knyttet til hver profil,
er tilgængelige i menuen Genveje.
På side 25 kan du se, hvordan du skifter til en anden
profil.
Sådan redigerer du en profil:
1. Vælg Genveje > Opsætning > Profilskift.
2. Fremhæv og vælg den profil, der skal redigeres.
3. Vælg Muligheder for at flytte en profil, ændre
navnet eller slette profilen.
Sådan tilføjer du en ny profil:
1. Vælg Genveje > Opsætning > Profilskift.
2. Vælg Muligheder > Profiler til opsætning.
3. Vælg <Opret ny profil>. Der knyttes automatisk
et navn til den nye profil. Dine aktuelle indstillinger
gemmes i den nye profil.
4. Fremhæv navnet på den nye profil, og tryk på
ENTER for at redigere navn og indstillinger.
Vælg Profilskift fra
opsætningslisten
Siden Opsætning
af profiler
Bemærk: Når du får adgang til oversigten
Profiler, er den fremhævede profil den, der
benyttes aktuelt.
Opsætning af kort
Indstillingerne for siden Kort tilpasses ved at vælge
Genveje > Opsætning > Kort.
Orientering – Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Nord op viser altid nord øverst på siden. Spor op
28
Colorado™-serien Brugervejledning
Tilpasning af din Colorado
viser dit aktuelle spor øverst på siden. Biltilstand er et
perspektiv til brug under kørsel.
Linjen Go To – Indstiller kortet på enten en Pejling
eller Kurs.
Opsætning af spor
Funktionen Spor opretter et elektronisk spor eller en
“sporlog” på siden Kort, efterhånden som du bevæger
dig. Sporloggen indeholder oplysninger omkring punkter
langs dens forløb.
Indstillingerne for Spor kan tilpasses ved at vælge
Genveje > Opsætning > Spor.
Spor log – Aktiverer og deaktiverer Spor loggen.
Biltilstand på siden Kort
Detaljer – Vælger graden af kortdetaljer, der vises. Hvis
man nedsætter detaljeniveauet, tegnes kortet hurtigere.
Auto Zoom – Vælger automatisk det mest passende
zoomniveau til optimal brug.
Lås fast på vej – Låser kortmarkøren til at blive vist på
den nærmeste vej. Derved kompenseres for afvigelser i
kortpositionsnøjagtigheden (kræver detaljerede kort).
Optage metode – Indstiller optagemetoden til Spor.
Vælg Distance, Tid eller Auto. Hvis optagemetoden er
tid eller distance, kan du indstille den ønskede tid eller
distanceintervallet manuelt.
Interval – Indstiller sporinterval fra Oftest til Mest
sjældent.
Vis på kort – Aktiverer og deaktiverer kortet Spor.
Bemærk: Aktiv sporlog ryddes ved at vælge
Genveje > Opsætning > Spor > Muligheder >
Ryd Aktuelt spor.
Colorado™-serien Brugervejledning29
Tilpasning af din Colorado
Opsætning af ruter
Ruteindstillingerne tilpasses ved at vælge Genveje >
Opsætning > Ruter.
Rute præference – Indstiller Colorado til at beregne
ruter med Direkte linje (en direkte linje til destinationen),
På vej i (tid) (den hurtigste tid) og På vej (distance)
(korteste distance, men længere tid og kræver detaljerede
kort).
Beregn rute for – Beregner ruter til den type transport,
der anvendes på ruten.
Undgå – Giver mulighed for at undgå bestemte typer veje
og manøvrer på ruten.
Waypoint skift (direkte) – Indstilles på Auto, Manuel
eller efter Distance.
30
Siden Opsætning af Marine
Du får adgang til siden Opsætning af Marine ved at vælge
Genveje > Opsætning > Marine. Følg vejledningen på
skærmen for at indtaste distancer.
Anker alarm – Indstiller alarmen til at udløses, når man
driver mere end angivet
Kursafvigelses alarm – Indstiller alarmen til at udløses,
når man kommer en given distance ud af kurs.
Dybvands alarm – Indstiller alarmen til at udløses, når
man kommer til vand, der er for dybt.
Lavtvands alarm – Indstiller alarmen til at udløses, når
man kommer ind på for lavt vand.
Søkort – Aktiverer og deaktiverer Søfarver, Spot dybder,
Fyrvinkler og Symbol sæt (Auto, Garmin, NOAA eller
International).
Colorado™-serien Brugervejledning
Tilpasning af din Colorado
Indstilling af klokkeslæt
Opsætning af enhed
Tidsformat – Indstiller 12-timers eller 24-timers format.
Afstand/hastighed – Indstiller måleenheden, der bruges
til at vise hastighed og tilbagelagt distance.
Du kommer til siden Opsæt tid ved at vælge Genveje >
Opsætning > Tid.
Tidszone – Indstiller tidszone for din position.
Sommertid – Vælg Ja for at bruge Sommertid, Nej for at
ignorere eller Automatisk for at indstille til automatisk.
Du får adgang til siden Opsæt enhed ved at vælge
Genveje > Opsætning > Enheder.
Højde (Vert. fart) – Indstiller måleenhed (Fod (ft/min),
Meter (m/min) eller Meter (m/sek)) til at vise højde og
hastighed for stigning eller fald.
Dybde – Indstiller måleenhed (Fod, Favne eller Meter)
til at vise vanddybde (kræver forbindelse til andre enheder
eller søkortdata).
Temperatur – Indstiller måleenhed (Fahrenheit eller
Celsius) til at vise temperatur.
Tryk – Indstiller måleenhed (Tommer, Millibar eller
Hektopascal) til visning af tryk.
Siden Indstil tidszone
Colorado™-serien Brugervejledning31
Tilpasning af din Colorado
Opsætning af positionsformat
Opsætning af højdemåler
Du får adgang til siden Opsætning af positionsformat ved
at vælge Genveje > Opsætning > Positionsformat.
Højdemåleren indstilles ved at vælge Genveje >
Opsætning > Højdemåler.
Opsætning af retning
Autokalibrering – Når den er aktiveret, kalibreres
højde med GPS-højde på Colorado.
Siden Opsætning af positionsformat giver mulighed for
at indstille positionsformat, kortdatum og kortsfære. Hvis
du ikke er godt bekendt med kortets positionsformat eller
gitter, anbefales det at benytte standardindstillingerne.
Du får adgang til siden Opsætning af retning ved at vælge
Genveje > Opsætning > Retning.
Bemærk: Hvis du ikke er godt bekendt med
retning og nordreference, anbefales det at anvende
standardindstillingerne.
Display – Indstiller de enheder (Verdenshjørner,
Grader eller Miles), der bruges til at vise retningen.
Nordreference – Viser retning ud fra et sandt magnetisk
gitter eller en brugerdefineret nordreference.
32
Siden Opsætning af højdemåler giver mulighed for at
indstille højdemåleren til at selvkalibrere, hver gang
man tænder for Colorado, til at virke som barometer og
fortløbende gemme data om trykudvikling.
Barometer funktion – Vælg Variabel højde (bruges
under bevægelse) eller Fast højde (bruges, når du
ikke bevæger dig, så højdemåleren kan fungere som
almindeligt barometer).
Trykudvikling – Vælg Gem altid for at registrere
trykdata hvert 15. minut, selv når der er slukket for
Colorado. Vælg Gem ved opstart for kun at registrere
data, når der er tændt for Colorado.
Colorado™-serien Brugervejledning
Tilpasning af din Colorado
Kalibrering
Højdemåleren og kompasset kan kalibreres på siden
Kalibrering.
Kalibrer højdemåleren ved at indtaste oplysninger eller
lade Colorado selv afgøre højde og tryk. Colorado bruger
det barometriske tryk til at bestemme højden, og trykket
ved enhver given højde kan variere. Du er nødt til at
kende højden (fra et kortpunkt eller andre pålidelige data)
eller trykket (kalibreret til havoverfladen) på din aktuelle
position.
Opsætning af fitness
Man kan tilslutte en Garmin hjertefrekvensmonitor eller
Garmin sensor til cykelkadence som ekstraudstyr til
Colorado ved at vælge Genveje > Opsætning > Fitness.
Hjertefrekvensmonitor – Colorado kan bruges sammen
med en hjertefrekvensmonitor ved at vælge Til. Vælg
Fra, når den ikke benyttes.
Kalibrer kompasset ved at følge vejledningen på
skærmen.
Søg efter en hjertefrekvensmonitor – Dette valg
starter automatisk en søgning efter en Garmin
Hjertefrekvensmonitor, og meddelelsen “Søger” vises.
Meddelelsen “Tilsluttet” vises, når Colorado sluttes til en
Garmin hjertefrekvensmonitor.
Højdemåleren kalibreres ved at vælge
Genveje > Opsætning > Kalibrering >
Højdemåler.
Sensor til cykelkadence – Colorado kan bruges sammen
med en sensor til cykelkadence ved at vælge Til. Vælg
Fra, når den ikke benyttes.
1. Hvis du kender højden, skal du vælge Ja og
indtaste oplysningerne. Vælg Nej, hvis du ikke
kender højden.
2. Tryk Ja, hvis du kender trykket. Vælg Nej,
hvis du ikke kender trykket.
3. Meddelelsen “Kalibrering udført” eller
“Kalibrerings fejl” vises, når kalibreringen
er gennemført.
Søg efter en sensor til cykelkadence – Dette valg
starter automatisk en søgning efter en Garmin sensor
til cykelkadence, og meddelelsen “Søger” vises.
Meddelelsen “Tilsluttet” vises, når Colorado sluttes
til en Garmin sensor til cykelkadence.
Bemærk: Du kan undersøge, om du er tilsluttet
en anden Colorado, ved at gå væk fra andre
Colorado-enheder, -sensorer eller monitorer.
Colorado™-serien Brugervejledning33
Appendiks
Appendiks
Kompas:Nøjagtighed: +/- 2 grader (+/- 5 grader tæt
på polerne)*, opløsning: 1 grad
Højdemåler:Nøjagtighed: +/- 10 fod*, opløsning:
1 fod Interval -2.000 til 30.000 fod
Specifikationer
Fysisk
Størrelse: 5,5" H x 2,4" B x 1,4" D (14 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)
Vægt:
Forudsætter korrekt brugerkalibrering.
*
5,9 ounces (167,26 g) uden batterier.
Display:1,53" x 2,55" baggrundsbelyst TFT farvedisplay
(240 x 400 pixel).
Temperaturinterval: Fra 4 F til 158 F (fra 20 C til 70 C)*
o
o
Energikilde:
To AA-batterier (alkaline, NiMH eller litium)
Batterilevetid: Op til 15 timer
Præcision
Kabinet: Robust, metalbelagt, vandtæt iht. IPX7
o
Strøm
o
GPS:
< 33 fod (10 m) 95% typisk*
*Temperaturklassificeringen for Colorado kan overskride brugsområdet for visse
batterier. Visse batterier kan gå i stykker ved høje temperaturer.
1*Under iagttagelse af nedsættelse af nøjagtighed til 100 m 2DRMS pga.
restriktioner fra det amerikanske forsvarsministerium (Selective Availability
(SA) Program).
Ydeevne
DGPS:
Modtager: 12 kanaler, WAAS-aktiveret/højfølsom
Indfangningstider:
< 1 sekund (varmstart)
< 33 sekunder (koldstart)
< 36 sekunder (autolocate)
Opdateringshastighed: 1/sek, vedvarende
Antenne:
34
Indbygget dobbeltspiralantenne
10–16 fod (3–5 m) 95% typisk*
*WAAS-nøjagtighed i Nordamerika
Hastighed: 0,1 m/sek i stationær tilstand
Grænseflader:Garmin Proprietary-serie, USB-lagerenhed,
NMEA 0183
Datalagringstid:Ubegrænset; der kræves ingen batterier til
hukommelsen
Lagring af kort: Internt eller SD-kort
Colorado™-serien Brugervejledning
Appendiks
Tilslutning af Colorado til en
computer
Du kan tilslutte din Colorado til din computer ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
Bemærk: Du skal installere den medfølgende
Trip og Waypoint Manager-software på computeren,
inden du tilslutter USB-kablet. Følg instruktionerne,
der følger med softwaren.
Sådan tilslutter du Colorado til din computer:
1. Løft vejrhætten øverst på din Colorado, og indsæt
USB-kablets lille stik i USB mini-B-stikket.
2. Indsæt den anden ende af kablet i en tom USB-port
i computeren.
Information om USB-drivere
USB-driverne installeres automatisk, når du installerer
Trip og Waypoint Manager-softwaren, som leveres
sammen med din Colorado. Første gang, du slutter
din Colorado til en USB-port, vil computeren muligvis
bede dig om at angive destinationen for enhedens
drivere. Du behøver kun at installere driverne én gang.
Når driverne er installeret, vil din computer altid
genkende din Colorado, når den forbindes til computeren.
USB-drivere kan opdateres jævnligt. Find opdateringer på
www.garmin.com.
Sådan overfører du spor, ruter og
waypoints fra Colorado til computeren
Spor, ruter og waypoints, som du har gemt i din Colorado,
kan gemmes og læses af Trip og Waypoint Managersoftwaren.
Overførsel af spor, ruter og waypoints:
1. Kontrollér, at Trip og Waypoint Managerprogrammet er installeret på din computer,
og at det er åbent.
2. Sørg for, at Colorado er forbundet til computeren
med USB-kablet, og at strømmen er sluttet til.
øverst i skærmbilledet.
3. Klik på ikonet
Colorado™-serien Brugervejledning35
Appendiks
Installering og brug af SD-kort
Colorado er udstyret med et kortstik til SD-datakort.
Du kan købe SD-kort, der indeholder detaljerede kort.
Installer/fjern et SD-kort:
1. Fjern batteridækslet bag på din Colorado.
Se side 2.
2. For at installere et SD-kort: Kortstikket sidder
nederst på din Colorado. Skub kortet ind, indtil
det klikker på plads.
3. For at fjerne et SD-kort: Kortet udskydes fra
kortstikket med et hurtigt tryk indad.
4. Sæt batteridækslet på plads igen.
Bemærk: Udover lagring af kort og data kan
SD-kortet også bruges til at se billeder. Se side 18.
SD-markering
på Colorado
SDkortstik
SD-kort
Isætning af SD-kort i Colorado
36
Colorado™-serien Brugervejledning
Appendiks
Datahåndtering
Du kan bruge din Colorado som en USB-lagerenhed, og
der kan købes separate SD-kort, hvis du har behov for
ekstra hukommelse.
Bemærk: Colorado er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidligere
versioner.
Indlæsning og sletning af filer
Indlæsning af en fil på Colorado eller SD-kort:
1. Fjern batteridækslet, og isæt SD-kortet.
2. Brug USB-kablet til at forbinde din computer
og Colorado.
3. Find den fil på computeren, som skal kopieres.
Fremhæv filen, og vælg Rediger >Kopier.
4. Åbn Garmin > GPX, Garmin > Profiler eller
SD-kortdrevet/diskenheden. Vælg Rediger >
Sæt ind.
6. Klik på Skub ud, når filen er overført.
Sletning af en fil:
Åbn Garmin- eller SD-kortdrevet/diskenheden.
Fremhæv filen, og tryk på Delete-tasten på
computerens tastatur.
Advarsel: Når du sletter filer, skal du passe på
IKKE at slette forprogrammerede kortdata. De kan
ikke gendannes.
Vigtige oplysninger vedrørende
brug af batterier til Colorado
Garmin anbefaler brug af kvalitetsbatterier til
Colorado mhp. at sikre optimal ydelse og længst mulig
batterilevetid. Den bedste ydelse fås fra alkalinebatterier
af høj kvalitet, genopladelige NiMH-batterier, der er
mindre end et år gamle med en kapacitet på mindst
2500 mAh, samt litiumbatterier. Bestemte indstillinger
på Colorado kan desuden forkorte batteriernes levetid.
Omfattende brug af baggrundslys, 3D-visning, og Spor
op-tilstand vil mindske batterilevetiden.
Colorado™-serien Brugervejledning37
Appendiks
Montering af karabinhage
For at gøre det nemmere for dig leveres din Colorado med
en karabinhage.
Karabinhage
Montering af karabinhage:
1. Placer karabinhagen i fastgørelseshullerne på
monteringsryggen på Colorado.
2. Skub hagen op, til den falder i hak og låser.
3. Hvis du vil fjerne karabinhagen, skal du løfte
bunden af hagen og forsigtigt skubbe ned på
karabinhagen, til den løsnes.
Montering af karabinhage på Colorado
38
Colorado™-serien Brugervejledning
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE COLORADO ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren
i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved
normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at denne Colorado overholder de
essentielle krav og andre relevante dele af direktiv
1999/5/EC.
Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen vedr.
dit Garmin-produkt, kan du besøge Garmins websted:
www.garmin.com/products/Colorado. Klik på Manuals,
og vælg derefter linket Declaration of Conformity.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet
ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler
om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur,
organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder,
ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du
accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles
ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du
ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i
strid med USA’s love om eksportregulering.
Colorado™-serien Brugervejledning39
Indeks
Indeks
Symbols
3D 18
A
alarm 21
Andre 17
arealberegning 25
B
batterier
batteritype 2
installere 2
billedfremviser zoom 18
biltilstand 29
C
Colorado
funktioner i serien ii
indlæsning af filer 37
sletning af filer 37
slutte til en computer 35
tænde/slukke 2
tilpasning 26–32
valgfrit tilbehør ii
40
F
Find 8
funktionstastbetegnelse 3
funktionstaster 3
G
Genveje
definition 6
fjerne applikationer 27
opsætningsindstillinger 27
tilføje applikationer 27
geo-skattejagt 11
geo-skattejagter
downloade 12
sende og modtage 17
GPS
højde 24
nøjagtighed 24
opsætning af tilstand 26
tænde/slukke 24
H
højdemåler
autokalibrering 32
kalibrering 33
opsætning 32
højde plot
gennemse data 14
muligheder 14
plot over distance 14
plot over tid 14
zoomniveauer 14
M
I
opsætning af enheder 31
opsætning af fitness 33
hjertefrekvensmonitor 33
sensor til cykelkadence 33
opsætning af marine 30
opsætning af retning 32
opsætning af skærmbillede
baggrund 27
baggrundsbelysning 27
funktionstastfarver 27
opsætning af temperatur 31
overensstemmelseserklæring 39
modtage filer 17
N
nyligt fundne 8
O
indstillinger for baggrund 27
indtastning af tekst 5
J
justering af
baggrundsbelysning 4
K
kalender 18
kalibrering
højdemåler 33
kompas 33
kalibrering af kompas 13
karabinhage 38
L
lommeregner 22
lufttemperatur 11
P
positionsformat 32
profiler
ændre 28
opsætte 7
redigere 28
Colorado™-serien Brugervejledning
Indeks
standard profiler 7
tilføje 28
prognoser for fiskeri 19
prognoser for jagt 19
R
Rock ‘n Roller
indtastning af tekst 5
sådan bruger du 3
rulning 4
ruter
aktive ruter 21
planlægning 20
punkt-til-punkt 21
sende og modtage 17
sving-for-sving 20–21
S
sådan navigerer du
Find 8
fra siden kort 9
stoppe 9
satellit
sideindstillinger 24
signalstyrke 4
SD-kort
brug af 36
installere 36
SD-kortstik 36
sende filer 17
sideløkke 27
siden kort
datafelter 11
panorering 10
zoom 10
siden Systemstatus 4
softwarelicensaftale 39
specifikationer 34
spor
nulstilling af log for aktive
spor 29
opsætte 29
sende og modtage 17
Stopur 23
systemopsætning 26
T
tabel over himmellegemernes
position 24
tænd/sluk-knappen 3
tider for månenedgang 19
tider for solnedgang 19
tidsformat 31
toner, ændre 26
tripcomputer 15
Trip og Waypoint Manager
overførsel af spor 35
overførsel af waypoints 35
trykudvikling 32
Z
zoom
billedfremviser 18
siden kort 10
U
USB-drivere 35
USB-lagerenhed
indlæsning af filer 37
sletning af filer 37
USB mini-B-stik 35
V
valg af sprog 26
W
waypoints
navigation 8
oprette 7
redigere 21
sende og modtage 17
slette 21
Wherigo 15–16
Colorado™-serien Brugervejledning41
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt, kan du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2007, 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Varenummer 190-00751-36 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising